Kmenové buňky

 

 

     Cestou milosti Boží mi bylo umožněno dostávat kódy pravdy také na otázky týkající se použití transplantace kmenových buněk při léčení některých lidských nemocí. Protože nejsem odborník, dostávám kódy pravdy na otázky, které umím položit.

     Jako základ otázek jsem si vzal text z Wikipedie na téma „kmenová buňka“.

 

     Získávání kmenových buněk

 

     Kmenové buňky z hlediska duchovního a vesmírných zákonů nelze získávat z lidských zárodků uměle oplodněných nebo normálně oplodněných, protože v okamžiku oplodnění i umělém oplodnění vstupuje do zárodku duch a duše, a ze zárodku se stává lidská bytost. Z hlediska duchovního je usmrcení zárodku vražda. Platí to tedy také pro zárodky ve stadiu moruly a blastocytu. Obdobně to platí i pro teraupetické klonování nebo spojení embryonální kmenové buňky a normální lidské buňky. Tento postup neslouží Životu a jeho používání nese sebou karmické důsledky, protože neznalost vesmírných zákonů nikoho neomlouvá.

     Kmenové buňky lze získat z plodů nechtěných, tedy samovolných potratů, bez porušení vesmírných zákonů.

     Kmenové buňky lze získat z laboratorního embrya přenosem jádra buňky do neoplozeného vajíčka, z něhož byla předtím vyjmuta vlastní DNA, bez porušení vesmírných zákonů.

     Kmenové buňky lze získat také z kostní dřeně zemřelého člověka bez porušení vesmírných zákonů.

     Kmenové buňky ale nelze získat z plodů chtěných potratů, také z důvodu poškození plodu nebo ochrany matky před poškozením či smrti, bez porušení vesmírných zákonů.

     Ostatní vyjmenované způsoby získávání kmenových buněk z kostní dřeně, z tkáně amniového vaku v placentě, z krve pupečníkové šňůry, z tukové tkáně a bazální vrstvy pokožky lze používat.

     Existují ještě další tělesné látky a orgány, ze kterých lze získat kmenové buňky, jako např. z žílní krve, z nervového systému, z kostí, z chrupavek, ze šlach.

     Kmenové buňky nelze získat z tkáně pupečníkových šňůr, ani z vazů.

     Kmenové buňky vhodné pro člověka lze také získat z těl zvířat – z vepře, některých druhů opic   a dalších zvířat.

 

     Vlastnosti

 

     Kromě buněk totipotentních, pluripotentních, multipotentních a unipotentních-progenitorových existují ještě autologní buňky.

 

      Účinná léčba za pomoci transplantace kmenových buněk může být u karmických nemocí:

- akutní lymfoblastická leukémie (některé typy)

- amyloidóza

- zánět kloubů mladistvých

- lymfatická leukémie

- akutní myeloidní leukémie (lymfon)

- střevní záněty

- Crohnova nemoc

- znovuvytvoření B-buněk Langerhansových ostrůvků ve slinivce břišní, u lidí postižených cukrovkou

- ochrnutí po úrazu

- Parkinsonova choroba

- Alzheimerova choroba

- amyotrofické laterální sklerózy a další závažná onemocnění mozku

- diabet 1.typu

- roztroušená skleróza

- léčba komplikací diabetu – diabetická noha

 

     Existují ještě další závažné nemoci, ve Wikipedii neuvedených,  které je možno léčit:

- náhrady kůže

- náhrady chrupavek a kostí

- šlachy

- obnova kolagenu

- pankreat u diabetu

- játra

- ledviny

- ALS

- Huntingtonova chorea

- některá poškození mozku po úrazech

- poškození a poranění míchy

- iktus

- lehčí stavy po mrtvici

- nezhoubné mozkové nádory

- kardiovaskulární nemoci

- osteoartróza

- lehčí trauma

- poškození mozku rodičky při porodu

- lze nahradit mozek

- lze provádět reparaci srdce po infarktu

- svaly

- zvětšení poprsí

 

     Úplnost či neúplnost vyléčení uvedených karmických nemocí a zdravotních postižení je závislá na změně myšlení pacienta, na jeho pochopení proč k nemoci a postižení došlo, a na vůli vyvolat v sobě také samouzdravující procesy a chuť se vyléčit. Léčení těchto karmických nemocí a postižení je vždy spojeno s určitou mírou utrpení a tím je karma odčiňována. Mohou být léčena i těžká zranění nekarmické povahy, ke kterým dochází vlastní nepozorností nebo cizím zaviněním, a naši ochránci nás v tom okamžiku nestačí ochránit.

 

     Neúčinná léčba za pomoci transplantace kmenových buněk je u nemocí:

- rakovina kostní dřeně s metastázami

- neuroblastom

- různé rozvinuté nádory

- jakákoliv autoimunitní onemocnění se závažným průběhem

- náhrady zubů

- srdeční infarkt

- dětská mozková obrna

- poškození mozku dítěte při porodu

- mozkové zhoubné nádory

- těžké stavy po mrtvici

- diabet 2. typu

- immunosenescence

- těžké trauma

- nelze nahradit srdce ani játra

- revmatických (jedině díky placebo efektu)

- alopecie a ostatních ztrát vlasů

     Uvedené nemoci a zdravotní postižení nelze vyléčit ani pomocí kmenových buněk, protože mají karmický původ. Jedná se tedy o karmické důsledky. Karmické důsledky lze odčinit jen na základě utrpení ve hmotném těle. Tyto karmické důsledky jsou součástí našeho karmického scénáře, který jsme svobodně odsouhlasili s našimi duchovními vůdci před reinkarnaci našeho ducha a duše do dalšího hmotného těla. Základním postupem v takovém případě je přijetí tohoto utrpení a změna myšlení a touha být lepším, protože to může vést ke zmenšení důsledku karmy. Přijatým utrpením duchovně rosteme. Lékařská věda zde může působit pouze tišením bolestí, ale to není nejlepší řešení pro pacienta.

      Zdá se to být možná nepochopitelné, ale hmotné tělo je pouze nástrojem našeho ducha a mysli  a pouze hmotné tělo je smrtelné, a skrze tělo pociťujeme bolest a utrpení k potřebné karmické očistě. Proto také mohou být někteří lidé uzdravování a u některých lidí se to nedaří, a pokud ano, dostanou zase jinou těžko vyléčitelnou nemoc, protože i dlouhodobé léčení je součástí utrpení a karmické očisty.

     U těchto nevyléčitelných nemocí může pacientům velmi pomoci znalost duchovních principů samotnými lékaři, tak jak je to v tomto textu alespoň částečně uvedeno.

 

     Nádorová kmenová buňka

 

- nádorové kmenové buňky se nevyskytují u všech nádorových onemocnění

- nádorové kmenové buňky představují asi 0,1 – 1% buněk v nádoru

- existuje možnost změny u všech kmenových nádorových buněk na nádorové buňky

 

     Zobrazování osudu kmenových buněk v živém organismu má význam a existuje k tomu metoda.

     Nelze to učinit ale metodou jejich značení superparamagnetickými nanočásticemi oxidu železa in vivo magnetickou rezonancí.

 

     Sepsal ing. Jan Heczko

     31.8. – 11.9. 2012