Kryon a jeho Světelná družina

 

 

 

 

     Kryon je Mistr magnetismu a je součástí magnetické služby. Kryon je ten, kdo se stará, aby Země - Gaia vzestoupila. Podporuje Zemi svým magnetismem, který k Zemi přináší prostřednictvím channelingů a prostřednictvím magnetických vln, jež k Zemi dopadají.

     Bez magnetismu by nebyl život na Zemi možný. Pokud by se Země pokusila vzestoupit bez podpory magnetismu, nezbyl by na ní skoro žádný život. Tato energie je tedy pro Zemi velmi důležitá.  Kryon nám pomáhá udržet zvýšené vibrace, které souvisí s naším Vzestupem. Za bytostí Kryona se skrývá mnoho světelných bytostí, které spolu s Kryonem spolupracují se Zemi.

    

     Kryon je multidimenzionální bytost pocházející z Božství a přinášející také zcela nové poznatky pro náš duchovní postup a pochopení toho kým jsme. Magnetismus je informační energie. Magnetismus ovlivňuje jak planetu Zemi tak i DNA lidí, zvířat i ostatních částí přírody, protože vše je živé, včetně planety.  Pro Vzestup planety a Posun lidstva je důležité, aby tato magnetická energie byla harmonizována a optimalizována s novými vibracemi energie planety Země. Proto je tak důležitá přítomnost Kryona a jeho Světelné družiny.

 

     Mnozí z nás jsme tak zvané Staré Duše, to znamená, že máme v sobě Ducha-Boží jiskru-Vyšší Já, který již velmi mnohokrát přebýval na této planetě v hmotných tělech. Počet těchto reinkarnací dosahuje stovky, ale i přes tisíc lidských životů. Životy postupně navazují na sebe a vždy je doprovází stejný Duch. Veškerá moudrost získána v těchto jednotlivých životech je uložena v naší DNA. Nyní se nacházíme ve velmi důležitém období pro další směřování Života na planetě Zemi-Gaie. Je velmi žádoucí, aby se „probudily“ především Staré Duše a aby pomohly změnou svého vědomí měnit vědomí planety Země.

 

     Moje probuzení začalo v roce 1999 a 2000, kdy jsem začal hledat Boha vně i uvnitř sebe. Mimo jiné jsem pročetl velmi mnoho duchovních knih, které se mi postupně dostávaly do rukou. Byly to především soubory knih od Heleny Šeblové, N.D.Walsche, Edgara Cayce, jednotlivé tituly od  především amerických autorů a autorek, a v tomto roce 2013 jsem věnoval mnoho času také channelingům, které přinášely duchovní témata. Mezi nimi vynikají především channelingy od Kryona.

 

 

      Na webu www.kryon.webnode.cz je uveřejněno 68 channelingů, počínaje rokem 1997 a obsahují dohromady cca 350 stran.  Všechny tyto channelingy obsahují několik duchovních témat, které se postupně prolínají a opakují a doplňují o další podrobnosti.

 

     Pro lepší porozumění jsem rozdělil tyto channelingy podle duchovních témat do osmi skupin. Některé channelingy jsou obsaženy ve více skupinách. Jedná se o tyto skupiny:

·        Kryon o Bohu

·        Kryon o Akáši

·        Kryon o DNA

·        Kryon o soucitu

·        Kryon o Posunu

·        Kryon o rekalibraci

·        Kryon o historii lidstva

·        Kryon o planetě Zemi-Gaie

 

     Tyto všechny texty a mnoho dalších duchovních poznatků včetně poznatků o samoléčení či spontánním vyléčení můžete najít na mém webu https://duchovnipoznatky.webnode.cz.

 

     Je velmi důležité pochopit souvislosti s rokem 2012. Mnozí lidé „nic“ nepociťují a tak se domnívají, že to byly přehnané obavy z konce roku 2012. Ve skutečnosti se nejedná jen o rok 2012, ale jedná se o období 36 let, jejichž středem je rok 2012, a jdoucí od roku 1994 do roku 2030. To je období probíhajících změn.

     Vývoj události na planetě Zemi od šedesátých let až do roku 1987 vyvolal poměrně velkou změnu ve vědomí lidstva a tím také planety Země.

     Svět byl po roce 1960 na pokraji nukleární světové války. Díky moudrosti některých politiků a státníků došlo naopak k nukleárnímu odzbrojování a zmírnění napětí mezi velmocemi.

     V devadesátých létech došlo v Sovětském Svazu, díky osvícenému jednání M. Gorbačeva, k perestrojce, což vedlo ve svých důsledcích k rozpadu této velmoci a vytvoření mnoha národnostních států.  Zásluhy M. Gorbačeva na růstu vědomí lidstva nejsou dosud plně pochopeny mimo Rusko, a už vůbec ne v Rusku. Skončil americký plán obrany známý jako vesmírné války.

 

    V šedesátých létech se také osvícení politici šesti evropských států, včetně Francie a Německa rozhodly založit Evropské hospodářské společenství (EHS), ve které by vznikl svobodný prostor pro podnikání a život obyvatel. Počet členů se postupně rozrůstal a nakonec se EHS proměnilo v roce 1972 na Evropskou unii, ve které bylo 15 států, a která nyní, v roce 2013, zahrnuje převážnou část Evropy. Místo neustálých sporů a válek se staly tyto země spojenci. A to mělo za následek, že tyto země už nebudou proti sobě nikdy válčit a naopak budou spolupracovat a žít v míru. Severní polokoule, která byla v minulosti, ne tak dávné, místem bojů a válek se proměnila v místo míru a naděje v lepší život.

 

     Tyto všechny změny, které probíhaly pomalu, takřka až nepozorovaně, přispěly k tomu, že se vědomí lidstva podstatně měnilo. Výsledkem těchto změn vědomí lidstva byla v roce Harmonická konvergence (sblížení). Tím došlo k takovým změnám v budoucnosti lidstva a planety Země, že přestala platit všechna proroctví hovořící o Armagedonu a podobné zkáze lidstva. K této změně došlo takříkajíc na poslední chvíli, ale změna je trvalá. Vědomí lidstva je tak mocné, že mohlo zničit nejenom sebe, ale i planetu Zemi. Naštěstí se to nestalo a už se to nestane.

 

     Následující text obsahuje channeling z roku 1997 s názvem „Zlatý podnos“ a dále výňatky z několika channelingů od Kryona a slouží k ukázce toho, jak můžeme svým vědomím sami sobě změnit DNA a Akášu v ní uloženou. Jak se můžeme dostat k moudrosti v Akáši uložené ze všech našich životů, jak se můžeme léčit a uzdravovat, jak můžeme omládnout a změnit náš život. Cesta k tomu vede přes sebeuvědomění, kým jsme.

    Tento text by mohl podnítit duchovně hledající k přečtení a pochopení i obsáhlejších textů od Kryona, obsahující každý desítky stran.

 

 

Zlatý podnos

 

Živý Kryonův channeling - Banff, Alberta, Kanada, 18. září 1997
Přijal Lee Carroll

 

     Zdravím vás, moji drazí, JÁ JSEM Kryon z Magnetické služby!

     Milý partnere, je to fajn vrátit se zpět v této energii, že ano? Protože je zde toho mnoho k naučení se. Je to záměr lásky Ducha teď, v této energii, naplnit každou židli a sedadlo Boží láskou!

Nebude to tak obtížné, protože tolik z vás je na to připraveno. To, čemu se dnes budeme věnovat, je praktická věc, a týká se lidí a jejich reakcí a vzájemného ovlivňování. A mimochodem, moji drazí, toto patří ke Kryonovým oblíbeným tématům…jak Bůh a lidé společně pracují. Na chvíli dovolíme, aby na vás dolehla naše energie od doprovodu, který dorazil s Kryonem, aby vás miloval. Doprovod je to, co přivádíme, abychom povznesli záměr těch, kteří jsou zde. Protože ti, kteří zde teď sedí na židlích, chtějí změnu – chtějí, aby byly předány informace, které by pomohly jak jim, tak i vám. Je to legrace a ta legrace je osobní pro každého z vás. Je to tak, že úplně každý zná tento hlas, který teď slyšíte (nebo čtete). Protože někteří z vás slyší nebo čtou anglická slova a hlas mého partnera, ale CÍTÍ energii Ducha, protože mluvíme k vašemu srdci. Ta energie, je energie z DOMOVA.

     Říkáme vám, že víme všechno to, co víte vy o VÁS. Jedinou věcí, kterou nevíme je, co uděláte příště. Proto mluvíme, moji drazí, o tom, jak je tato planeta tato planeta svobodné volby předem, s vašim svolením, nastavena. V průběhu eonů času, teď došlo k vyrovnání dluhu, když sedíte v energii Nového věku a posloucháte a čtete slova od člověka, který přenáší energii božství – energii, která si podává ruku s božstvím, které sídlí ve vašem srdci. Dovolte doprovodu, který je zde, kráčet teď mezi těmito sedadly a těmito uličkami a dělat svou práci. Otevřete svá srdce tomu, co může být dnes večer vaše! Nepřicházíme sem, abychom vám předali informace, moji drazí. Přicházíme, abychom vám předali život-proměňující energii.

     Partnerství, které jsme rozvinuli s některými z vás, je úžasné. Protože jste nám dovolili vstoupit a víte teď, jaké to je, vytvářet svou vlastní realitu, že ano? Přesto je zde ještě tolik lidí, kteří pochybují, že je taková věc možná kráčet ruku v ruce s vaším Vyšším Já tvrdit, že jsem partnerem pravé Božské jiskry probudit se ráno a nevědět, co se stane, nebo odkud pochází vaše hojnost a přesto se usmívat a mít v srdci mír, který zpívá píseň lásky. To je ale zkouška, že ano?

     A opět musím říci, že k vám přicházíme s omluvou, že ta nová energie paradigmatu jde někdy proti staré lidské povaze. Někteří z vás zjišťují, že vaše potřeby jsou naplňovány, ne předem, ale hned v nejbližší možné sekundě. A vy, kteří to zažíváte, víte něco málo o tom, jaké to je být v TEĎ. Ale takovým způsobem Bůh pracuje odpovědi dané přesně ve chvíli, když je potřebujete, a obvykle ne dříve. Je zde snad nějaká pochybnost o tom, že víme, kdo jste? Teď mluvím ke každému srdci. Přišli jste sem a sedíte na židli nebo čtete tato slova a my jsme velmi poctěni – poctěni tou podstatou ve vašem nitru, která má nádherné propojené barvy – poctěni tou zlatou barvou uvnitř každého z vás, která má „křídla“, jež se mohou rozprostřít na 27 stop (8 m)! Protože energie, kterou každý z vás nese, když zde nejste, je ohromná! My víme, jaká je vaše Merkaba. Známe barvy, které nosíte. Známe vaši duchovní linii. Víme, kde jste byli, a vzdáváme vám čest! Protože když se spojí jedinci v této místnosti, mohou změnit energii planety. Tolik síly tu je. Tolik je zde síly.

     Kdyby neexistovala dualita, rozprskli byste se ve spleti barev a energii, která by ohromila celý Vesmír. Každý, kdo kdy žil na této planetě opět žije v nějaké podobě… věděli jste to? Někteří pominuli a rychle se vrátili zpět, protože vědí, že teď nastal čas změny. Všichni jsou připraveni – dívají se a pozorují. Přichází energie z tolika různých zdrojů. A všechno se to týká TEĎ. Vše je to o TEĎ. Lidstvo jako celek, na buněčné úrovni, ví, o čem to vše je.

     Copak jste si nemysleli, že známe pocity, které jsou zde? Otázky, neklid, zdánlivou nestabilitu, problémy… A o tom chceme dnes večer hovořit – o problémech.

 

     ZLATÝ TRŮN

     Takže to bylo před rokem, když jsme seděli na tom stejném místě a v energii hor (Banff, Kanada) jsme mluvili o „zlatém trůnu“. Načali jsme téma, které jsme nikdy předtím neotevřeli, týkající se partnerství s Bohem, takže bychom je mohli rozvést a přenést z místa na místo po celé planetě. Vskutku to tak bylo napsáno a uveřejněno, ale bylo to uvedeno do pohybu zde, kde dnes sedíte. Protože to bylo místo, kde se to původně stalo, před takovými jako jste teď vy. Někteří z vás tady tehdy byli a vědí, o čem mluvím. Protože vám vyprávíme o tom velkém zlatém, který sedí na trůnu ve vašem srdci. Tam uvnitř je něco, co nazýváte vyšší já. Říkali jsme vám o záležitosti s vlastní hodnotou, které se můžete chopit a vymáhat ji. Pozvali jsme vás, abyste obrazně řečeno usedli na trůn s tím zlatým, abyste viděli, kdo jste. Pozvali jsme vás, abyste cítili lásku, prostupující každou vaší buňkou. Pozvali jsme vás, abyste viděli představu partnerství s Bohem, které je v New Age dostupné. Vyzvali jsme vás ke spojení se svým vyšším já a řekli jsme vám, že pro mnohé to je první krok.

     Řekli jsme vám, že jestli to uděláte, všechno ostatní vám bude přidáno. Protože dary a klenoty Ducha, které potřebujete, abyste jako lidské bytosti na této planetě postoupili vpřed, jsou opravdu neobyčejné, a liší se od všech z minulosti. Musí se lišit. NENÍ zde žádný starý energetický nástroj, který vám bude sloužit při každodenní existenci na této planetě jako lidské bytosti, protože vstupujete do vyšší vibrace. Tak se lidské žití a bytí „na stezce“ stává úplně novým paradigmatem – naprosto novou školou a nové dary jsou vám předávány jeden za druhým. Je vás tolik, kteří nechápete, jaké jsou to dary. Sedíte zmateni a přece jste ve vší lásce a úctě dali najevo ZÁMĚR  postoupit kupředu, a ZÁMĚR je katalyzátorem činu!

 

     PŘÍPRAVA NA POSELSTVÍ

     Rádi bychom vám sdělili představu o této noci, která bude tak zásadní a odlišná, stejně tak jako byl zlatý trůn před rokem. Chceme, abyste pochopili, že úplně každý si jej právě teď může vyžádat ještě předtím, než uslyšíme více. Mám pro vás cvičení, které vám pomůže v tom, co přijde potom. Je jedním z těch, které můj partner použil mnohokrát na skupinách, ale nikdy ne při channelingu. Mnohokrát jsme vám řekli, moji drazí, že jsme zde, abychom vám umyli nohy. Co bude následovat je dáno ve velké lásce a úctě k lidstvu. Jestliže vám tento večer nepřinese nic více než toto, bude to stále dobré – a to je CÍTIT, jak Boží láska proniká do vašeho srdce a cítit, že vaše nohy jsou umývány – a to každému, slzami naší radosti, které pro tento účel nabízíme.

     Existují bytosti jako Kryon, které by daly velmi mnoho za to, aby mohly teď takto sedět před vámi! Zdá se, že jsem v dokonalé Boží lásce přitáhl mnohé, kteří pomáhají nastavit magnetickou mřížku – aby sledovali pro vás tak ohromnou dobu – aby sledovali, co jste dokázali na Zemi – vidí naději, změny a prožívají lásku. Dovolte, abych vám umyl nohy na znamení uznání vaši snahy. Přijměte to a vězte, že jste uctíváni.

     Každý z vás sem přišel s lidskými problémy žití. KAŽDÁ OSOBA má svůj unikátní scénář, a tak to má být, zvláště pro ty hledající. Může přijít rozčarování. Věci nejsou vždy takové, jakými se zdají být. Najednou někteří z vás zjišťují, že jsou odtrženi od něčeho, co bylo pohodlné. Najednou někteří z vás nalézají problémy tam, kde předtím nebyly: zdraví, bohatství, přežití. Někteří z vás mají problémy v rodině… problémy biologické a kosmické.

     Zde je přípravné cvičení - a uvidíte, jak zapadá do toho, co vám chceme sdělit. Chceme, abyste viděli a představili si problém, který je v popředí vaší mysli právě teď, když posloucháte nebo čtete. Někteří z vás mají více než jeden. A vážíme si vás za to. Neexistuje větší láska než láska lidské bytosti, která je vyvolena k příchodu na tuto planetu a prodírat se biologii s pravým Vyšším Já, skrytým před sebou samým sledovat, zda je dokáže nalézt zažít pomíjivost těla a zklamání ze stárnutí a vašich zkoušek humanity. A proto vás tak milujeme, pokud jsme vám to už neřekli dříve. A proto si zasloužíte poselství osvícení podané tímto způsobem. A proto si zasloužíte energii vstupující do vašeho života absorbovanou do zlatého trůnu, abyste se mohli posunout vpřed, posíleni těmito novými dary.

 

     VIZUALIZACE

     Chceme, abyste si představili váš aktuální problém. Vytáhněte jej z jeho nepěkného místa a posaďte si jej na klín! Jako malé divoké zvířátko, i když může být ošklivé – zsinalé strachy – chceme, abyste si jej posadili před sebe – živé a naplněné nejistotou. Důvodem, proč to po vás chceme je, že budete mít příležitost s ním teď něco udělat. Protože dnešní večer se buď tato ošklivá věc vyřeší… nebo ji vrátíte tam, kde byla. Víte, tyto věci se nedají lehce odvrhnout. Nezmizí. PATŘÍ k vám. Jsou to NASTAVENÍ, která nosíte uvnitř. Jsou vaše, je na nich vaše jméno. Souhlasili jste s nimi. Vytáhněte ty nevyřešené problémy ven a dejte si je na klín. Obrazně řečeno se posadí tam, kde je můžete na příští okamžik vidět jenom vy. Budou poslouchat poselství zároveň s vámi.

A teď vám něco povíme: Předtím, než budeme moci popsat toto nové pojetí, musíme se vrátit k historickému scénáři. Rádi bychom vám sdělili, co lidé obvykle dělají s tímto druhem problémů, který je na vašem klíně. Budeme mluvit nejprve o STARÉ ENERGII, protože vám musí být jasné, jaký je rozdíl mezi tím, co BYLO a tím, co je TEĎ.

     Existuje pět možností, které lidé ve staré energii dělali s problémy, které jste si sem přinesli. Víte, pokud jde o problémy, není na vás nic unikátního. I když jste osvícená bytost, vaše problémy jsou často podobné problémům těch ostatních. To, co dělá vaše problémy jedinečnými, je to, že teď jste to VY, kdo je má (ne ti druzí). Možná shledáváte sami sebe jako osvícené jedince. Jenom to, že víte, jak věci fungují a že víte, kdo jste, vás jich nezbaví. Dovolte nám popsat, jaká je metoda staré energie s ohledem na řešení závažných problémů, a to vám potvrdí, – že skutečně existuje lidská dualita – kdybyste takový důkaz potřebovali!

 

     ÚTĚK

     První věcí, kterou lidská bytost s vážným problémem často udělá, je, že před ním uteče. Jestliže poběžím dostatečně daleko, tak až se vrátím, tak bude pryč“, říkají někteří a pobíhají přitom sem a tam. Vidíte to stále znovu a znovu. A tak ten útěk začíná a existuje mnoho jeho způsobů. Existují způsoby jak zaměstnat váš mozek. Jsou to skutečné fyzické manévry. Je možné problém ignorovat – zmizí to, zmizí to. Ale ono to zůstává, že? A tak to je… a pomalu se to zhoršuje. Občas zhnisá. Někdy jej energie spojená s útěkem ve skutečnosti vyživuje! Před problémy se nedá utéct.

     Staré paradigma mělo zmizet jako první. Teď se vás ptám, právě teď: byla by taková věc v dokonalé duchovní přirozenosti? Proč jsou strach a problémy tak neslučitelné s tak inteligentní rasou? A odpověď je, moji drazí, duchovní, protože ty věci na vašem klíně mají duchovní energii! Jsou to nastavení. Pokaždé, když se stane něco, co má prvořadou důležitost co vytváří strach a zlobu a ruší váš životje to nastavení. A první věc, kterou chce člověk udělat, je před tím utéci! Je to podivné u tak inteligentní rasy, že? Proč se tomu místo toho nepostavíte a nevyřešíte to? Odpověď zní, že je zde velké duchovní překrytí. V každém problému je „něco domáckého“. V každém problému je kousek velké lásky. A tak první reakcí je útěk. Nechci tam jít, říkají lidé. A přece je to součást smlouvy. Je to součást duality. Někdy je pěkně těžké to přijmout. Váš strach vytváří vaše dualita.

 

 

 

 

     CESTA NEJMENŠÍHO ODPORU

     Když si při svém útěku přece jen uvědomíte, že problémy přetrvávají, mnozí máte za to, že řešením je CESTA NEJMENŠÍHO ODPORU. OK, budu tedy jednat podle toho. Myslím, že udělám to, co je nejsnazší, říká člověk, a už tady máme schizofrenii. Mnohdy to řešení „cestou nejmenšího odporu“ nemá s daným problémem vůbec nic společného. Abychom tak řekli, je to jen slabá náplast – něco, co jej má odstranit z cesty. Jaká je nejsnazší věc, kterou můžu udělat, říká lidská bytost, abych se toho zbavil? Budu se tím zabývat, ale Jaký je ten nejsnazší způsob?

     Rádi bychom vám připomenuli podobenství s názvem Sára a starý střevíc. Je jedno z těch, která jsme vám předali dříve, a nemá nic společného s botami. Ten starý střevíc je pouze metafora, která říká, že lidské bytosti mají tendenci postupovat co možná nejpohodlnějším způsobem (a co nejméně problematickým). Poslouchejte moji drazí: Sára se modlila a modlila za práci svého života za to, aby byla ve svém příjemném místečku. Vše, co chtěla, bylo toto úžasné zaměstnání – něco, co by mohla dělat opravdu dobře. Byla to její touha a modlila se a nakonec je dostala. Jediným problémem bylo, že musela jezdit tím, čemu říkáte podzemní dráha, aby se tam dostala. Sára přišla na svět s klaustrofobií. Nenáviděla ten vlak! Pokaždé, když do něj nasedla, celá se zpotila – měla pocit úzkosti – bála se a stěží se mohla dočkat okamžiku, kdy po pár minutách jízdy mohla vystoupit. Spoluvytvářela duchovní metodou práci svého života a přece se musela vyrovnávat s karmickým převrstvením, které jí zdánlivě stálo v cestě.

     Nakonec se obrátila s výčitkami na Boha a řekla: Nefunguje to, ach mí průvodci, ach zlatý anděli, ach můj partnere, nefunguje to. A ten zlatý anděl Sáře odpověděl: A co s tím chceš dělat? A ona řekla: Pojďme najít jinou práci. A ten anděl odvětil: Ta práce je to, co jsi stvořila a o co jsi žádala. Je to tvoje touha tvůj dar. Proč místo toho nechceš změnit svou klaustrofobii? A Sára na to: Protože trpím klaustrofobií už padesát let. A tu práci mám teprve tři měsíce!

     Sára dospěla k nejjednoduššímu řešení. Najdi mi nějakou práci, která bude hned vedle, říká. Je to jednodušší. Mnozí z vás vědí, že tento pravdivý příběh měl pozoruhodný konec. Sára se opravdu nakonec rozhodla, skrze záměr, VYČISTIT karmický atribut svého strachu z malých prostora udržet si skvělou práci, kterou si stvořila. A tak se také stalo. A, jen tak mimochodem, když se změnila ona , změnila se o něco málo i Země. Člověk často chce jít po hlavní třídě, která nejpravděpodobněji povede k nejrychlejšímu úspěchu, dokonce i tehdy, když nevede k řešení problému.

 

     ORGANIZOVÁNÍ / SDÍLENÍ

     Další věcí, kterou lidské bytosti v paradigmatu staré energie s problémy dělají, je to, co nazýváme ORGANIZOVÁNÍ. Existují lidé s problémy, kteří se rozhodnou, že jestliže je budou sdílet s dostatečným množstvím lidí, tak problémy zmizí! A tak organizují sebe a své přátele do dramatických skupin. Svolávají všechny přátele a vyprávějí jim vše o svých problémech. Vyprávějí jim o nich pořád dokola a myslí si, že snad tím, že je budou pořád dokola sdílet, jednoho dne budou pryč. Cítí, že kdyby mohli zapojit více lidí, problém by se mohl rozpustit. Oni ve skutečnosti nechtějí návrhy nebo řešení. Oni chtějí předat problém skupině! Ale takto to nefunguje. Takovéto zapojení ostatních způsobuje sdílení energie nesprávným způsobem, protože když to takto děláte, obracíte se zády k zodpovědnosti, která stojí u kořene tohoto problému. Jednoduše není nikdo jiný, kdo může převzít a vyřešit problémy s vaším karmickým jménem.

 

     OBAVY

     A to, co následuje, znáte velmi dobře! Ve staré energii někdy tou první věcí, kterou si lidská bytost přeje udělat, je vytvářet energii ve formě OBAV. Mluvili jsme o tom již dříve. Obava je ENERGIE. Obava je energie intelektu BEZ lásky. Věděli jste to? Intelekt S láskou je nádherná věc. Intelekt BEZ lásky vytváří obavy a zoufalství. Tak či onak, myslí si člověk, obava a energie, kterou vytváří, zmenšuje problémy. Když lidé dostanou v Nové době možnost volby mezi „klidem a problémy“, tak si často vyberou problémy! A pokračují ve vyjetých kolejích. Často jsme mluvili o rozcestí. Je to snazší, když vidíte výzvu tyčící se před vámi, posadit se a strachovat se, namísto toho, abyste se jí postavili čelem a z blízka problém vyřešili. Častokrát rozcestník ukazující k vyřešení problému čeká na samotné křižovatce! Musíte vstoupit do samého středu problému, abyste nalezli odpověď. Nenajdete ji na žádném vývěsním štítu, dokud se tam nedostanete. Obavy jsou normální lidskou reakcí a jsou uznávané, protože jsou součástí vaší DUALITY. Vzpomeňte si na všechny ty věci, které děláte, místo toho, abyste se postavili problému čelem. Je toto reakce logického nezaujatého duchovního bytí? Není. Je to reakce člověka, který přišel na planetu s předsudkem dualitou, která vytváří nelogické reakce na nastavení, která jste si naplánovali. Moji drazí, proto nazýváme to, co děláte PRACÍ!

 

     STAŽENÍ ROLETY

     Když vše ostatní selže, tak namísto toho, aby se postavili problémům, které jsou před nimi čelem, tak mnozí lidé jednoduše STÁHNOU ROLETU. Tímto stažením rolety se vytváří nerovnováha a v této nerovnováze přivoláváte zdravotní problémy a nemoci. Častokrát lidé místo toho, aby ve svém životě čelili problémům, vstoupí do biologické krize – do uzavírajícího se režimu. Kde se to bere v moudrém lidském mozku, co jim říká, je lepší opustit planetu než čelit problémům? My vám to povíme: Žije to v lidské dualitě! Není prokázáno, že tam něco probíhá? Koneckonců, co to je „lidská povaha“? Forma nelogického chování, které se zdá komickým… pro lidstvo běžným? Ne. Je to v nastavení DUALITY duchovním atributu normální vyvolené duše na vaší planetě. Je to běžné při vašem pátrání.

     S problémem na klíně, vám někteří z vás prezentují jeden nebo více z těchto atributů, což může znít povědomě. Dokonce i ti, kteří sami sebe nazývají „osvícenými“ a vibrují na vysoké úrovni, budou mít nutkání utíkat se k odpovědím se starou energií, dokud se do toho sami nezamotají a neposunou se k tomu, co bude fungovat. Proč bychom vám o tom měli říkat? Důvod není jen ten, abychom vám ukázali dualitu v akci, ale také krásu toho, co přichází. Protože všechny tyto věci ve staré energii, které byste nazvali normálními reakcemi DUALITY, je nyní možno přetvořit duchovně!

     Vy jako lidské bytosti, a my jako Duch, kteří spolupracujeme v partnerství, máme kontrolu nad těmito věcmi ve vašem životě. Říkáme, že je načase je všechny vyrušit! Neexistuje důvod prchat a utíkat není důvod k obavám žádný důvod snažit se nalézt nejmenší cestu odporu nebo se vzdát.

     Co potom lidé Nového věku udělají s těmi problémy, které sedí na jejich klíně? Nechte nás to na chvíli prozkoumat. Ten, kdo je plně osvícený ten, kdo ví, kým je ten, kdo sedí na zlatém trůnu ten, kdo vibruje na vysoké hladině, udělá TŘI věci, které jsou zdrojem mnoha kanálů, o kterých jsme hovořili. Tento člověk Nového věku má naprosto odlišné paradigma.

 

     (1) První věcí, kterou člověk Nového věku udělá, bude obrazná analýza, PROČ ten problém existuje. To je velice oceňováno, protože je to klíčem k tomu, co následuje. Podívají se na své problémy a řeknou: Proč mi to bylo dáno? Co to znamená? Budou meditovat před Duchem, a aniž Duchu něco řeknou, budou si klást otázku: Co o tom potřebuji vědět? A potom budou prosit ne o řešení, ale o KLID. To je velmi moudré… velmi moudré. Nejprve musí přijít rovnováha a klid. Jako další odhalení a kompletní řešení, KLID nad obavami je naprosto nezbytný pro spolutvoření! Je vás velmi mnoho, kteří jste zde a čtete to, co zapadá do této kategorie lidské bytosti. Mluvím o způsobu, jakým řešíte své problémy.

     (2) Druhou ze tří věcí, kterou tato osvícená lidská bytost udělá v tomto novém paradigmatu je, že převezme ZODPOVĚDNOST za problémy, bez ohledu na to, jak velké jsou nebo co se stalo – bez ohledu na to, jestli se jeví jako nehoda nebo ne – řeknou: Na určité úrovni jsem je plánoval. Jsem za ně zodpovědný. Beru je za své, a tudíž je mohu vyřešit. Není to “něco, co se stalo jim.“ Není to běda mi zkušenost. Není zde žádné obětování.

     (3) Třetí věcí, kterou udělají je čin: Začnou proces SPOLUVYTVÁŘENÍ řešení. Nyní jsme o tom mnohokrát mluvili a máme mnoho kanálů kolem spoluvytváření, ale existuje něco víc, co je třeba znát. Existuje koncept, který vám chceme dnes představit, o kterém jsme vám nikdy neřekli. Je to koncept, který může změnit způsob, jakým myslíte jako lidská bytost Nového věku koncept, který vám chce dát aha zkušenostní vstup nových dat něco, o čem by se mělo přemýšlet něco, co by se mělo vymáhat a něco, co by se mělo vizualizovat, což je aktuální a reálné! A bude to dávat duchovní smysl.

     Než se pustím do tohoto tématu, chci hovořit o interdimenzionálních věcech. To je obtížné, protože jednám s lidskými bytostmi, které jsou jednociferná rozměrná stvoření, a Duch koná ve vícenásobných dimenzích. Některé z těchto konceptů jsou mimo vaše chápání, zatímco vy, kvůli vaší dualitě, zůstáváte na Zemi. Dovolte, abych vám teď dal příklad… jeden z těch, které jsme nikdy nevyprávěli. Pro vás to dnes bude asi stejně tak bezvýznamné jako tomu bude ještě v příštích deseti letech, dokud vaše věda nerozpozná jeho pravdu. Toto je vědecký fakt.

     Aktivní gama paprsky, které k vám vidíte přicházet ze vzdálenosti miliard světelných let, jsou hned za vašimi dveřmi! Kdybyste mohli postavit dvourozměrnou dálnici, která by byla jako stuha, a cestovat miliardy let rychlostí světla, dokud byste se nedostali k pravému zdroji aktivity těchto paprsků, pak, pokud byste překlopili tu dvourozměrnou dálnici, spatřili byste vaši vlastní sluneční soustavu! Zdálo by se to, jako kdybyste ji nikdy neopustili. Jak to zní záhadologům? Takovým způsobem to funguje. Je to interdimenzionální koncept. Je to něco, čemu nemůžete rozumět. Věděli jste, že váš neuvěřitelný expandující vesmír je uzavřený systém? Chápete teď, jak se může stát, že zde neexistuje žádný začátek? Představte si to. Váš lidský mozek má problém to pochopit, a přesto tu opravdu nebyl žádný začátek. Boží duch, který zahrnuje každého z vás, prostě byl vždy. Je to neměnná součást Vesmíru, který vždy byl a vždy bude, a vy jste jeho součástí úplně každý z vás.

     Mluvíme o TEĎ, a o tom teď chceme vyprávět. Koncept TEĎ není srozumitelný ve vašem lineárním čase. Mluvíme o reálném čase jako o KRUHU. Realita času je v TEĎ, což také vytváří uzavřený Vesmír. Čas, který byl stvořen pro vás, je lineární. Uvědomujete si, že není byť jen jediná lidská bytost, která by existovala v TEĎ? To, že zde sedíte, je buď budoucnost, nebo minulost. Protože se vaše lineární hodiny pohybují dopředu, je to buď lineární minulost, nebo lineární budoucnost. Nikdy se nesmíte zastavit a BÝT tam, kde jsme my, v teď. V TEĎ, které je interdimenzionálním konceptem, Kryon a Bůh a všichni průvodci a andělé jsou zvyklí na situaci, kde minulost a současnost a všechny potencionální věci, které přijdou existují VŠECHNY SOUČASNĚ. A toto je pro vás důležité: Říkám vám, že vaše MOŽNOSTI EXISTUJÍ V TEĎv interdimenzionální realitě Božího plánu. Je pro vás těžké vidět toto skladiště TEĎ času, když stále hledíte do minulosti nebo budoucnosti. Váš vlak je na trati, která nemá konce a vše, co můžete vidět, když otočíte hlavu, je to, kde byl a kam jede. Avšak my vidíme váš vlak v kruhu. Je to velký rozdíl a jen obtížně se o tom mluví.

     Můj partnere, pro tuto část channelingu je rozhodující, abys byl křišťálově čistý, protože logika tohoto konceptu musí správně dorazit k těm, kteří poslouchají. Realitou Duchovního času je, že všechny věci existují současně. Všechno to, co máte potenciál udělat, se již stalo a nemá to nic společného s předurčeností. Jak jsme řekli už dříve, kontrolujete svůj vlastní vlak. Ale my vám říkáme, že možnosti pro vaše problémy skutečně existují TEĎ.

     Dám vám příklad: Někteří z vás říkají, že pobyt na Zemi je jako škola. My vám říkáme o lekcích a zkušenostech, a že to je důvodem, proč jste tu. Problémy, které máte na klíně, jsou tudíž zkoušky, že ano? Nyní chci, abyste se na chvíli vrátili zpět do školy. Vraťte se nazpět v čase, kdy jste byli ve škole a učili jste se věci, o kterých lidé říkají, že se je musíte naučit. Předstírejme na chvíli, že na vaší lavici leží testy a vy tam sedíte připraveni napsat odpovědi, jak nejlépe dovedete. Vzpomínáte si na takovou chvíli?

     Poslechněte si toto: V té škole, do které jste chodívali, někde v šuplíku – někde v některém kabinetu – na nějakém místě učitelova stolu leží všechna řešení na každou jednotlivou otázku testu. Souhlasíte? Protože vám nemohou dát tyto testy, aniž by měli také jejich řešení. Jsou tam proto, abyste si je mohli porovnat s vaším učebním procesem. Proto vám říkám, že ve vašich mladých školních letech, řešení k vašim testům byla vždy vypracována a byla k dispozici, abyste se na ně mohli podívat, dokonce i v době, kdy sedíte v lavici a ten test vyplňujete. Řešení byla před vámi skryta, ale existovala, že ano?

     Teď se se mnou na chvíli vraťte zpět a promluvme si o problému na vašem klíně. Promluvme si o vašem interdimenzionálním partnerovi. Mluvme o šuplících a kabinetech Ducha, protože já jsem zde, abych vám předal posvěcený koncept nazvaný „ZLATÝ PODNOS“ a předkládám vám ho se vší láskou, stejně tak jako jsem vám představil koncept zlatého trůnu. Na tomto zlatém podnose, moji drazí, leží řešení všech jednotlivých problémů na každém klíně v této místnosti! A existuje v TEĎ a vždy je TEĎ. Problém již byl vyřešen. Není v procesu řešení, už je vyřešen! Je to dokončeno. Jak se cítíte, když víte, že věci, které se snažíte tak zoufale spolu-tvořit a představit si, jsou již dokončeny? Je to ve skladišti, v místě, kterým jste vy a máte k tomu přístup. Podívejte se na tu ošklivou věc na vašem klíně – věc, která je tak strašná. Už byla vyřešena! Řešení sedí na zlatém podnose a ruka toho, co sedí na vašem klíně, drží ten podnos. Je zde také přítomno nevyslovené pozvání.

     Pozvání zní: Co s tím chceš dělat? Co s tím chceš dělat? Pokud řešení opravdu existuje, musí vám sdělit něco o tom, jak věci fungují, že ano? Není to nic těžkého – žádné řešení není mimo váš dosah. Protože je vám k dispozici, dovolte mi, abych vám dal pár pokynů ohledně tohoto nového konceptu. Říkám vám, že raději, než se probíjet spolutvořením, můžete prostě jen natáhnout ruku a vzít si to něco, co vždy existovalo a bylo připraveno. Víte, proč to tam je, moji drazí? Znáte ty pečlivé ruce, které to připravily? Pro některé to bude znít logicky a pro některé ne. Ve všem musí být ROVNOVÁHA. Už dříve byla položena otázka někým, kdo právě vstoupil do Kryonovy energie a objevil pocit domova. Zeptal se: Kam odchází karma, když je vyčištěna a vyrovnaná? To je důležitá otázka, protože ukazuje na pochopení energie rovnováhy. Já vám povím, kam odchází: Jde přímo do Země a vy se divíte, proč se Země hýbe! To, o čem mluvíme, je alchymie. Kam jde vědomí staré energie? Odchází do nitra planety, kde se transmutuje na energii ZMĚNY. Planeta se posouvá a mění. Točí se to kolem transmutace staré lidské energie. Moudrý je člověk, který chápe, že energie je zde vždy. Když se vy, lidé, v této Nové době změníte, existuje proces, který se mění díky vaší duchovní činnosti. To je rovnováha.

     Když proletěla Hale-Boppova kometa (1995 pozn. M. K.), přinesla na vaši planetu ohromné množství energie do skutečné špíny Země, aby tyto lidské procesy mohly být řádně transmutovány. Byla to potřebná energie a my jsme to včas oznámili. Teď víte, kde se to vzalo, a proč to bylo potřebné. Energie posunu je komplexní, a když jen jeden z vás dá najevo záměr posunout se kupředu a opustit staré způsoby, staré paradigma a starou karmu, Země to přijme. Změny Země jsou součástí velkého plánu a součástí rovnováhy Nového věku. Proto by vás nemělo šokovat, že každá jednotlivá zkouška v této místnosti již byla vyřešena. Rovnováha zkoušek je těmi řešeními na podnose. Jsou v TEĎ, úplně stejně jako tam jsou i problémy. Jsou ve vašem možném TEĎ vše je pro vás připraveno. Ale existují některé atributy, o kterých byste měli vědět, protože to není jednoduché. Dovolte mi, abych vám o některých z nich řekl.

     První je tento: Protože vidíte a poznáváte skutečnost, že řešení již existuje, i když jej nemůžete vidět, představujte si to řešení. Spatřete podnos, a představte si řešení. A teď přichází to důležité. Nepředstavujte si, co si MYSLÍTE, že potřebujete, abyste vytvořili řešení. Dovolte, aby to byla práce vašeho partnera (Ducha). Dovolte, abychom to udělali my. Jestliže člověk nastoupí ráno na start závodu a chce být mezi těmi několika, kteří doběhnou do cíle, ale neví, jak se dostane přes vyčerpávající kopec nebo ostrou zatáčkou, mohl by se kvůli tomu modlit k Bohu. My jsme zde, abychom vám místo toho navrhli, že by si měl jen představit, jak se s lehkostí dostává přes cílovou pásku. Dovolte NÁM, abychom si MY představili ten vyčerpávající kopec a ostrou zatáčku. To je naše práce.

     Dovolte nám na okamžik shrnout podobenství o Jindřichovi a chybějícím mostu. Někteří z vás si vzpomenou, že je to příběh o Jindřichovi, který spěchal k mostu, o kterém věděl, že tam není. Vše co mu Duch sdělil, bylo: Pokračuj Jindřichu. Věci nejsou vždy takové, jakými se zdají být, Jindřichu. Bude o tebe postaráno, Jindřichu. Chybějící most byl podobenstvím pro to, co lidské bytosti nemohou pochopit nebo vidět v budoucnu, že Bůh se vždy postará. A to podobenství, moji drazí, je opravdu o zlatém podnosu. O řešení Jindřichova problému s chybějícím mostem už bylo postaráno. A kdybyste si toto podobenství přečetli znovu, protože bylo zveřejněno, uvědomili byste si něco v rámci tohoto nového konceptu zlatého podnosu. Protože Jindřich dorazil do oblasti, kde měl most být, otevřel oči a uvědomil si, že je pořád pryč. Jeho strach rostl… a to byl poslední okamžik! Sebral všechno, co v něm bylo, aby se nezastavil, a Duch říkal: Jindřichu pokračuj, pokračuj. A tak Jindřich s veškerou důvěrou pokračoval ještě rychleji než dříve, věřil v Boha a v partnerství s ním. Právě když si myslel, že se jeho vůz převrhne z útesu a dole v údolí jej čeká jistá smrt, uviděl dělníky na cestě, kteří jej provedli do oblasti, kterou nikdy dříve neviděl do oblasti naprosto skryté. A tam v celé své kráse stál nádherný nový most! Byl to most, který byl tak velký a tak nádherný, že si Jindřich uvědomil sílu svého partnerství s Bohem. Moji drazí, toto je klíč k podobenství. Na tom podnose se nacházejí řešení k problémům, které ještě ani nemáte! Ve chvíli, kdy dorazíte, abyste se Ducha zeptali na řešení, tak už byla dávno hotová, vidíte…, už byla hotová. Je to součástí rovnováhy. MUSÍ EXISTOVAT řešení ke zkouškám, ke kterým jste svolili a také tam jsou.

     Jindřich si nepředstavoval, jak má být jeho dilema s mostem vyřešeno. Myšlenka na zázračný most tyčící se před ním byla hloupá. Ta myšlenka byla mimo jeho lidskou realitu. Místo toho si prostě představil, jak se posunuje na druhou stranu… ke konečnému výsledku. Běžec si představuje, jak protrhává cílovou pásku. A co se týká vašeho problému? Představte si, že je o něj postaráno a potom nechte detaily na nás Ale VY do toho vložte energii představivosti a to ČASTO!

     Tím druhým atributem je, že věci nejsou vždy takové, jak vypadají. Odpovědi mohou přijít velmi šokujícím a neobvyklým způsobem. Někdy vás ta neuvěřitelná energie ohromí. Někdy se odpovědi zdají být komplexní. Při zpětném pohledu byste mohli říci: Kdysi dávno, kdyby člověk A neudělal toto a člověk B neudělal toto potom by mé řešení nikdy nebylo možné. Existuje něco ve vás, co si uvědomuje, že člověk A udělal svůj tah PŘEDTÍM, než jste to vůbec potřebovali. Jak úplné to bylo, mohli byste říci. Jak elegantní a dokonalé! Nejen toto, ale v rámci tohoto vašeho řešení, bez ohledu na to, jak úplná je interakce s ostatními, zdá se, že je každý vítězem! Moji drazí. Toto je známkou DUCHOVNÍHO řešení. Představte si tedy řešení, o které bylo postaráno. Je na podnose.

    Třetí atribut je, NEOMEZUJTE BOHA. Nevíte, co je na podnose a my to víme. Je vás tolik, kteří zde stojíte a prosíte o křoví, když Duch stojí s podnosem obsahujícím celý les! Nečekáte to, protože se necítíte být toho hodni. Řešení tohoto vašeho malého problému může obsahovat celý les jako dar pro vás! Věci, o kterých ani nevíte, budou vyřešeny v rámci řešení jediného problému, který máte na klíně… dokonale v jednoduchosti fyziky a lásky Ducha a složitostí vašeho humanismu. Proto NÁS nechte tu práci udělat. Toto je celkový pohled vašeho partnera (Ducha), toho, se kterým se vedete za ruce. Je to ten, který sedí na zlatém trůnu ten, kdo ví všechno o vašich možnostech o vaší smlouvě nazývaný zlatý anděl nebo vyšší já. Má energii Ducha a přesto má zároveň i vaše jméno. Neomezujte Ducha.

     Zde je číslo čtyři. OČEKÁVEJTE SYNCHRONICITU. Teď je to kritické a my to zmiňovali mnohokrát předtím: Staré paradigma, dokonce i v Nové době, bylo: Bůh DĚLÁ VĚCI pro vás. A protože koncept pokračoval dále, jestliže jste věřili Bohu a vzdali se sami sebe, nějakým způsobem to všechno fungovalo. Teďvám říkáme, že partnerství, které pro vás máme, zahrnuje situaci, o které jsme diskutovali minule, když jsme byli v horách (Breckenridge, Colorado). Když přijmete ruku ze zlata, postavíte se a postupujete kupředu s Bohem. Pryč jsou ty dny, kdy vám byly věci předány a udělány pro vás, kde všechno co uděláte vy je, že si sednete a poděkujete. Nebudete moci sedět doma a čekat, až vám dobré věci spadnou z nebe. To je ZODPOVĚDNOST vyššího já ve vás, které vám dává SCHOPNOST a dar POSTAVIT SE a postarat se o to, aby se věci staly. Toto je spolutvoření. Nic se nestane, moji drazí, dokud se nepostavíte a nezatlačíte do dveří života. Veďte hovory, jaké ještě nikdo před vámi nedělal, a sledujte výsledky. Dejte se dohromady s ostatními lidmi a zjistěte, jaké synchronické věci se uskuteční, aby umožnily vašemu životu pohnout se kupředu.

     V této místnosti, moji drazí, jsou ti, kteří se s ostatními setkají poprvé, a přece je zde mnoho synchronicity. To je důvodem pro zapojení lidí, kteří jsou zde. Protože každý bude mít něco pro vás a vy možná máte něco pro ně. Existují možnosti pro partnerství přetrvávající po celý život… jako podnos před vámi s odpověďmi… ale ony by se nikdy neobjevily tímto způsobem, pokud byste neměli záměr být zde v této chvíli – podniknout výpravu a posadit se na židli, na které jste. Jsou zde pro vás věci, které vám může dát jen RODINA. Existuje mnoho cest, kterými to může nastat, moji drazí. Synchronicita, tak jak ji definují lidé, znamená Věci, které se staly zčistajasna. Zdánlivé nehody nebo náhody, které se stanou a které jste nečekali, a které způsobily velkou změnu ve vašem životě. Synchronicita, moji drazí, podle definice Ducha zní, „elementy připravené na zlatém podnosu. Jsou součástí řešení a jsou vám dány ve vší lásce, ale musíte se postavit a vzít si je. Musíte zatlačit do dveří zavolat projevit zájem.

     Léčitelé, to je o čem můj partner mluvil, když říkal, že ten, kdo nejméně pravděpodobně provede nějakou změnu nebo bude vyléčen, bude často tím, kdo změní planetu! A vy máte ve svých rukou katalyzátor této změny. To, co je ve vašem životě nemocné, to čeho jste se chtěli zbavit – co vás obtěžovalo – ten, koho jste nikdy nechtěli, aby se vrátil zpět – ten, kdo si ze všech nejvíce stěžoval – ten je tím, kdo možná obdržel lásku Boha! Je to často on, kdo provede změnu kdo se rozhodne psát knihy s pocitem očekávání nenarozeného dítěte změnit planetu. Je to ten pokorný, o kterém jsme mluvili léta před tím, že skončí jako vládce planety… ve vší lásce… s plným pochopením zlatého podnosu. Je to všechno na tomto zlatém tácu. Ale důležité je, že vy to nemůžete vidět. A tady nastupuje VÍRA. Tady nastupuje VÍRA.

     Poslední položkou je pro vás VLASTNIT KONCEPT, který jsme vám dnes večer představili. Že pro každý problém, nezáleží na tom, jak velký, existuje řešení, které již bylo připraveno řešení, které je dostupné a které je větší než si můžete představit. Je na něm vaše jméno a není to vaše práce, abyste si představovali jeho detaily. Koncept zlatého tácu teď bude rozšiřován a předáván v průběhu dalšího roku a příslušným způsobem publikován. Někteří z vás, kteří opustí toto místo, plně pochopí a budou požadovat řešení pro tyto věci, které jsou na vašem klíně. Někteří ne. A tak vzniká otázka: Co uděláte s tou věcí na vašem klíně?

     První věcí, kterou chceme, abyste udělali, je být nad tím v KLIDU. Bez ohledu na to, jak ošklivě to vypadá, buďte v klidu a ciťte lásku Boha, jak se dme ve vašem srdci a říká: My víme, jací jste ve svém nitru! My víme o problému! My víme i o řešení, pamatujete? Buďte v klidu. Milujte NÁS natolik, abyste byli v klidu. Toto je první krok.

     Ten druhý je těžký. Žádáme vás, abyste se podívali na tu ošklivou věc věc, která je vaším problémem a vaší lekcí věc, se kterou si nevíte rady, a MILUJTE JI. Je to část smlouvy, se kterou jste souhlasili přijít sem a je PRÁVĚ NA PROGRAMU. Je to součást lásky, kterou vám dáváme, a se kterou jste souhlasili. Je to součást důvodu, proč vám myjeme vaše nohy! Protože jste souhlasili, že si to vezmete na klín. Před malou chvílí jsme se vás zeptali: Kdo stvořil podnos s řešeními? Odpověď zní, že jste to BYLI VY. Protože jste souhlasili a naplánovali tyto problémy, proto jste tedy na buněčné úrovni také souhlasili a vytvořili rovnováhu řešení. Proto mají řešení stejnou energii jako problémy - dohodu ohledně objevení, podobající se nalézání perel, které jste jako dítě ukryli v kouzelné schránce mimo váš domov. Všechno to patří k vám.

 

     OTÁZKA

     Všichni se za okamžik zvednete. Když tak učiníte, vyprázdníte svůj klín. Problém, který tam spočíval, tudíž musí někam odejít. Jako lidské bytosti máte svobodu vrátit jej zpátky tam, kde byl. Máte na výběr a svolení od něj utéci nalézt nejméně energeticky náročné řešení dělat si kvůli tomu starosti tvořit drama dokonce i za tím stáhnout roletu. Všechny tyto věci jsou vám k dispozici. Máte také svolení se na něj podívat a vidět jej takový, jaký je něco velmi malého v kosmickém tématu věcí něco, co má své řešení na důvěrně známém podnose ze zlata, který jste si již před dlouhou dobou připravili. Je to často obrazně řečeno zkropeno slzami takových bytostí, jako jsem já – průvodci a anděly a těmi na Zemi, kteří vás tak moc milují, že dokážeme vydat vítězný pokřik, když objevíte rovnováhu.

     Jestliže si myslíte, že tento koncept je mocný, tak jen počkejte, dokud nezjistíte, jak dlouho můžete žít! Možná, že se rozhlížíte po majestátních horách v této oblasti a někteří z vás se ptají, jak dlouho vám bude dovoleno zůstat naživu a vidět tyto nádherné věci. Co je to za otázku! Naše odpověď zní, že Můžete zůstat tak dlouho jak chcete. Toto jsou ty dary, které jsou vám předkládány. Hledejte je, protože vaše věda vám je brzy přinese. Jste na vedoucí pozici vibračního posunu, který umožní lidem zůstat zde po velmi dlouhou dobu, a my vás obdivujeme za vaši účast na tomto významném čase.

     Můj partner sílí díky lásce, která je v této místnosti. Je to nádherné, protože někteří z vás přijímají tento koncept poprvé. Změní vám to zbytek vašeho života. Nemá to nic společného s channelerem nebo s Kryonem. Má to co dělat s tím, kým JSTE VY.

Děkuji vám, moji drazí, za to, že umožňujete této energii existovat. Děkuji vám za to, že jste součástí rodiny – rodiny, na kterou jsme velice hrdí – nekonečné rodiny, která změní Vesmír.

A tak to je.

Kryon

 

 

Poznámka ke kopírování:

Výše uvedené informace jsou zdarma a jsou vám k dispozici pro tisk, kopírování a distribuci dle vašeho přání. Copyright nicméně zakazuje prodej v jakékoliv podobě s výjimkou vydavatele.
Zdroj originálu: https://www.kryon.com/.

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky, do češtiny přeložila Iva M. (https://www.transformace.info) v listopadu 2012. Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.