Kryon o planetě Zemi - Lady Gaie

 

     Obsah:

-         Vztah ke Gaie   24.4.2010  Mt. Shasta, Kalifornie  str. 1

-         Rekalibrace Gaii  18.3.2012  Melbourne, Austrálie  s. 7

-         Písmeno K – Kundalíní Tour  17.10.2012  Okružní cesta JA a SA  s. 11

-         Časová kapsle Gaii  9.2.2013  Salt Lake City, USA  s. 17

-         Uzly a nuly planety  25.5.2013  s. 21-28

 

 

Vztah ke GAIE

Tento živý channeling byl předán v Mt. Shasta, Kalifornie
v sobotu 24. dubna 2010 prostřednictvím Lee Carrolla

 

Tento channeling byl upraven [Leem a Kryonem] tak, aby umožnil čtenářům lépe pochopit. Často se stává, že živý channeling obsahuje energii, která se přenáší v průběhu komunikace, ale v tištěné verzi již ne. Tento channeling byl podstatně rozšířen! Takže si tento obohacený vzkaz užijte i s přídavky, které Kryon chtěl přidat ke čtení.

 

     Zdravím vás, drazí, já jsem Kryon z Magnetické služby. Je zde energie, která reprezentuje domov a pro některé z vás je silná. Jak můj partner překládá tato slova z těchto myšlenkových skupin a obrazů, které mu předávám, zdá se vám, že je to můj hlas, který říká tato slova. Dělá to již léta a skutečně nejlepší na tom je, že spolu s překlady vám předává i emoce ze srdce, stejně jako logiku intelektu. To tudíž znamená, že je tento jazyk kompletní, protože je to rovnováha těchto dvou prvků, která vám umožňuje poznat, že to, co se zde děje, je reálné, autentické a přesné.

     Minulý týden vašeho času byl můj partner v jiné zemi a já mu předal informace o Gaie. Zároveň jsem mu radil, aby to nenahrával, aby to mohl slyšet, být součástí toho všeho, aby byl lépe připraven na to, až se tento vzkaz bude nahrávat. A to se stane nyní.

     Dnešní vzkaz je celý o vztahu ke Gaie, o tom, co se děje na této planetě – něčemu rozumíte, něčemu pravděpodobně ne – o prozkoumání některých věcí (o mnohých jste ještě neslyšeli) a následně diskuze o nových věcech, o kterých jste slyšet nemohli. Začneme s energií vzpomínek.

      Původní obyvatelé Země, starověké národy, uctívali planetu, na které žili. Byla pro ně jako matka / otec a oni ji vnímali jako zdroj všech dobrých věcí. Přinášela jim jídlo z lesa i půdy (lov a pěstování). Poskytovala vodu i skrýš, i když třeba vypadala rozhněvaně. Mytologie kolem toho rozprostřela mnoho hrdinských příběhů. Mnoho bohů dávných časů představovalo energii Gaii. Místo aby byla vložena jen do jedné, často je její božství rozděleno do mnoha božských energií moře, vzduchu, země, úrody, Slunce, ohně a zimy (chladu). To vše však bylo vždy respektováno. Toto byl nejdéle udržovaný pohled na planetu a existoval spolu s původními obyvateli až do doby před několika sty lety... vždy v respektu.

     Lemuřané to viděli a byli jedni z prvních, kteří sestavili protokol o Gaie. Vnímali Gaiu jako vědomou energii, kterou jste později označili jako Matku Přírodu. A je to toto vědomí, které chceme, aby promluvilo o dnešku.

     Lemuřané objevili, že existuje rovnováha, která může být projevena skrze dávání a přijímání přírody. Bylo to téměř jako byste navštívili přítele. Přinesli jste dárek a na oplátku vás obdarovala Gaia. Tyto oběti vždy tvořily rovnováhu pro ty, kdo vnímali, že příroda je vědomá. Pokud jste si vzali něco ze země, museli jste něco vrátit zpět... něco jednoduchého, ale něco, co jste vlastnili nebo co mělo na sobě vaši energii.

     Nyní, v procesu moderní civilizace a mnohdy i mezi Pracovníky Světla, se toto nedodržuje – nevstanete a neobětujete Gaie. Můžete dělat jakékoli jiné věci – hovořit s vašimi buňkami, a mít vize o spojení s vaším Vyšším Já – ale nějak tomu chybí v pozadí ta entita, která je Gaiou.
     Takže zde je channeling, který vás vyzývá ke znovuobnovení vašeho spojení s energií Země. Tímto se znovu postaví most vědomí mezi Lidským Bytím a Gaiou. Protože Gaia slouží lidstvu a sama se mění v souladu s tím, jak se mění vaše vědomí. Pamatujete si předpoklad, který jsme vám dali před dlouhou dobou? Vědomí lidstva na Zemi skutečně jde až ke zdroji (Krystalické Mřížce). Je uloženo a Země na něj odpovídá. Země (hlína) neodpovídá, ale Gaia ano. Takže můžete říct, že lidstvo je pověřené a zodpovědné za změny a posuny na Zemi.

     Pokud si to uvědomíte, pak můžete mít podstatnou kontrolu nad tím, jak se vyvíjí vědomí Země. Ale opět musíte začít navázáním vztahu. Právě teď se na to Lidstvo jen dívá se strachem a říká „Co se to děje? Bojím se těchto změn, které vybočují z normálu, na který jsem zvyklý. Člověk nechápe, že většinu z toho, co se děje, sám způsobil! Není to způsobeno tím, co lidstvo způsobilo životnímu prostředí, ale jeho vědomím.

     Měníte čas

     Takže pokud to dáme do kontextu, shrňme znovu, co jsme řekli o počasí. Před jednadvaceti lety jsem přiměl partnera napsat do malé bílé knihy možnosti vaší budoucnosti. Tato budoucnost se teď odehrává. Důvod, proč jsme byli oprávněni vám znovu předat toto poselství, byl ten, že jsme viděli velmi silný potenciál Posunu vědomí, který byl tak veliký, že mohl ovlivnit i Gaiu. A to skutečně ovlivnil.

     Je to natolik významný Posun, že jste opravdu projevili změnu v časovém rámci lidstva a tudíž i ve vnímání vaší reality – varování: vědecká poučka (Kryon se usmívá). Nečekáme, že toto všichni pochopíte, ale čas je relativní. Nepohybuje se konstantně. Ačkoli vaše 3D hodiny se konstantně pohybují, čas může být ovlivněn spěchem, stejně jako některými kvantovými příčinami, o kterých nyní nebudeme hovořit. Může se stát, že věci zrychlují, ale je to relativní vzhledem k vašemu časovému rámci, nikoli k vašim vyšším vibracím. Zdánlivě si vzájemně odporují.

     Vlak, který opouští stanici rychlostí blížící se rychlosti světla a jede v kruhu, se vrátí do stanice s jiným věkem. Bude mladší a stanice bude starší. Pokud zrychlí, pak zpomalí čas pro sebe, ale ne pro dráhu, po které jel nebo pro stanici, kterou opustil.  

     Dvoje hodiny vedle sebe mohou začínat stejně, ale pokud nějak zrychlíte jedny hodiny – řekněme, že s nimi pohybujete tam a zpět velmi vysokou rychlostí – bude následně na těchto hodinách jiný čas než na těch druhých, ať už bude kmitání jakkoli konstantní. Nyní jste těmi hodinami v pohybu vy. Hodinami, které se nehýbou je Gaia. Takže první předpoklad je, že věci kolem vás zrychlují. Ačkoli pravda je, že navýšení vibrací zpomaluje hodiny ve vás; rychlost opravdu tvoří pomalejší časový rámec. Ale když se podíváte z okna na svět, váš pomalejší vlak obecně způsobuje, že se život pohybuje rychleji.

     Důvodem je, že Pracovník Světla vibruje daleko rychleji než před 20 lety. „Rychlost vašeho vědomí“ je jako některé kvantové atributy, které studujete, a tvoří rozštěpení mezi lidstvem a starou energií, ve které je „usazeno“. Jste uprostřed velkých posunů a začátek roku 2012 osvítí časový fraktál. Gaia se tedy také posune, ale Gaia není Člověk. Gaia se mění jinými způsoby, aby se přizpůsobila nárůstu vašich vibrací Nového Lidstva. Když se podíváte na věci kolem vás, zdá se, že zrychlují. Pro někoho je to iritující a způsobuje to ztrátu spánku a úzkost. Mnozí to cítí.

     Takže ačkoli je to matoucí, pravda je, že Pracovníci Světla tohoto světa vytvořili v uplynulých 23 letech Posun vědomí, který změnil současnou rychlost vibrace Lidského vědomí. To změnilo časový rámec pro lidi a vytvořilo předpoklad pro zrychlení Země. Předpokládá se, že jste zrychlili čas. Realitou je, že časový rámec vašeho vědomí se pohybuje pomaleji než časový rámec vaší Duše. Všimli jste si někdy, že Bůh se pohybuje pomalu a lidé jsou velmi netrpěliví? Je to proto, že čas Boha není shodný s vaším časovým rámcem. To se změní, jakmile se spirituálně vyvinete. Věděli jste, že Země byla vytvořena za sedm dní? Byly to „Boží dny“. Už chápete?

     Globální oteplování – Ne dlouhodobé

     Počasí, které máte dnes s veškerými alarmujícími příznaky, je scénář, který byl naplánován, aby se na Zemi stal v každém případě. Znovu opakuji, že změny počasí, které vidíte, jsem předpovídal již před jednadvaceti lety, a tudíž nejsou překvapivé. Změny nejsou způsobeny tím, že byste znečistili ovzduší. Nazýváte to globálním oteplením a je to hezká fráze a pravděpodobně vás přiměje méně znečišťovat ovzduší, což je velmi záslužné. Ale přeměny počasí, které dnes vidíte, nebyly způsobeny tím, že lidstvo vypouštělo věci do ovzduší. Stalo by se to v každém případě během asi 300 let.

     My tento proces nazýváme vodní cyklus, protože je to vše o vodě, nikoli o vzduchu. Voda je převládajícím znakem Gaii a vodního cyklu, který vidíte. Ještě důležitější je její teplota. Cyklem je: led na vodu a voda na led a ten se opakuje na této planetě stále dokola. Není to nové. Není to nijak mimořádné. Není to děsivé. Ale je to cyklus, který moderní lidstvo nikdy dřív nevidělo a je to dlouhý cyklus přesahující délku života Lidských Bytostí. Proto jsou sklony to přehlížet nebo vůbec nevidět!

     V časech Lemuřanů byla hladina vody v Pacifiku téměř o 400 stop (130m) níž, a to je jen 50 tisíc let zpět. (Kryon pobízí vědce, aby si to ověřili – hladinu vody v těch časech.) To byla práce vodního cyklu a důvod, proč byla voda o tolik níže, je ten, že voda byla uložena v ledu. Dnes procházíte dalším vodním cyklem, po kterém bude následovat opět ochlazování. Poslední nastalo ve 14 století, věda to vidí kolem roku 1650. Jak jsem zmiňoval, jsou tak pomalé, že Lidstvo na ně nemá žádnou vzpomínku, pouze letokruhy stromů a rýhy ve skalách a tak se dá obecně vypočítat, že před několika sty lety jste prošli mini – dobou ledovou. Nyní se blížíte k další.

To není varování a není se čeho bát. Už jste tím prošli dříve. Lidstvo, i bez technologie, tím prošlo a přežilo. Vše, co musíte udělat je rozpoznat to a učinit několik přípravnaučit se perfektní demineralizaci (zbavení soli) mořské vody, abyste netrpěli žízní (jeden z minulých channelingů na to upozorňoval). Je to asi 400 až 600-letý cyklus. Ale body zvratu jsou zřejmé a potrvají asi jen 50 let (přechod).

     Před jednadvaceti lety jsme vám říkali, že přijde čas, kdy vyroste úroda na místech, kde nikdy nebyla. Také budou místa, kde úroda nebude, ačkoli dříve byla tato místa úrodná (Kryon, Kniha Jedna). To je vodní cyklus. Takže já vám přináším toto: Neznepokojujte se. Nebojte se toho, co nyní vidíte. Jsou to změny, které jste nikdy neviděli, je to děsivé a vypadá to nevysvětlitelně; přesto se snažíte najít logický důvod v lidském konání, který by to vysvětlil. Není to nic, co by způsobilo lidstvo. To je vodní cyklus Gaii.

     První věc, kterou bychom vám rádi přinesli, je následující. Led taje. To jste věděli. Jakmile led na pólech roztaje, způsobí to neuvěřitelnou změnu ve váze na místech, kde dřív byl. Je to děsivý pohyb váhy ledu - někde spočívala na zemi, někde ve vodě, ale tato váha byla koncentrována na pólech. Jakmile se led promění na vodu, rozprostře se váha po celé zeměkouli. Proto uvažujte: váha, která je na pólech planety se sama přerozdělí v tekuté formě po celém povrchu. Jak led taje, přesouvá se obrovská váha na velmi tenkou kůru. Následně se kůra začne přizpůsobovat a způsobí zemětřesení a výbuchy sopek. Sledujte, kde sopky explodují – blízko pólů. Znovu opakujeme to, co jsme již dříve říkali: Chile ještě nevidělo konec, je tam ještě jeden nebo dva vulkány, které se ještě chystají vybuchnout. Jestli se to stane nebo ne je možnost, o které je tato lekce.

Máte vztah s Gaiou nebo ne? Dokážete Gaie předat instrukce, aby se méně otřásala v oblastech, které jsou obydlené? Věříte, že máte tuto moc? Toto je Lidské Bytí: Vědomí nad hmotou. Jak se kůra přizpůsobuje, bude se více otřásat. Bude tedy více vulkanické aktivity.

     Pracovníku Světla, který toto posloucháš či čteš, tisíce z vás potřebují znovu obnovit tento vztah. Pak se podívej, co se děje: Zemětřesení v neobydlených oblastech, podmořská zemětřesení bez následných tsunami, sopky, které nikoho nezasáhnou. To je možné. To je uskutečnitelné. Toto se nyní děje s Gaiou, takže se neznepokojujte náhlým zvýšením aktivity. Říkáme, že je to normální. Stávalo se to vždy, když led tál a přetvářel se.

     Teď něco, co byste měli vědět. Věda to ví a nepotvrzuje to teorii o globálním oteplování životního prostředí. Led taje zespodu. Podívejte se. Nemá to nic společného se znečištěním ovzduší. Je to přirozený cyklus způsobený oteplováním vody. To také způsobuje navýšení možností bouřek. Takže, máte vztah s Gaiou nebo ne? Co byste chtěli říct Gaie o tom, kde mají bouře nastat? Sledují staré dráhy jako vždy? To je lineární informace. Nebo umíte říct Gaie, že preferujete bouře v místech, kde lidé nejsou?

     Přitažlivost: Stálý Hráč v Posunu

     Mnoho věcí se nyní na planetě děje. Přitažlivost se také mění. Přitažlivost slunečního systému a především Slunce má vliv na vaše počasí. Kolik slunečních skvrn jste nedávno viděli? Co si myslíte o vlivu Slunce na vaše zemské klima – jak malý ten vliv je? Kdy tomu tak v průběhu vašeho života bylo? Co to znamená? Řeknu vám to, drahé Lidské Bytosti, to vše je způsobeno tím, co se děje na Zemi. Nemůžete rozumět vzájemným propojením, ale o jednom důležitém vám řeknu. Co když (astronomický pokyn bude následovat), co když sluneční skvrny byly vytvořeny gravitací a dalšími interdimenzionálními silami způsobenými obíháním planet? Příliš divné? Zveme vás k pohledu na vzájemné vztahy.  

     Slunce je v centru interdimenzionálních gravitačních sil okolních planet. Každý okamžik dne Slunce generuje interdimenzionální informaci – můžete ji nazývat gravitačním vzorem, pokud chcete. Jak planety přitahují a zároveň odpuzují střed slunečního systému (účinek Slunce prostřednictvím gravitace), ovlivňují polohu Slunce. Tyto vzory jsou každý den jiné (jedinečné) a kříží magnetické pole Země, jak jsou váty od Slunce vlivem toho, co nazýváte solární vítr.

     Solární vítr tvoří magnetickou heliosféru a má velmi multidimenzionální vlastnosti. Tento magnetický vítr naráží do Země, křižuje magnetické pole a vy ho můžete vidět! Nazýváte to Aurora Borealis = Severní Polární Záře. Je to jedno obrovské magnetické pole (Slunce) křížící se s dalším (Země). Vědci tento jev nazývají indukce. Tato křížící se energie přenáší informační vzory Slunce (v ten moment) do magnetického pole Země. To je to magnetické pole, ve kterém se nacházíte. Vše živé.

     Nyní vám opět předáváme informaci, kterou jsme vám již předali: Merkabu. Je to váš tzv. otisk DNA – pole kolem vás – přijímá informace z magnetického pole Slunce a instrukce uvnitř tohoto pole přecházejí do DNA, které je také magnetické. Právě jsem vám předal magnetický přenosový řetězec, o kterém si myslíte, že je esoterický. Není. Je velmi vědecký. Ale vědění, že veškeré interdimenzionální, magnetické a gravitační atributy slunečního systému přecházejí do vaší DNA je velmi esoterické. Někteří to nazývají astrologie. Pravda je, že je to určeno pro lidstvo i pro Gaiu! Pro připomenutí – Země je součástí magnetického řetězce informací pro vaší buněčnou strukturu (Magnetickou Mřížku). Říká, co a kdy udělat. Je to spojené. Takže, jak moc jste spojeni s Gaiou? Jak moc oslovujete toto vědomí?

       
     Věci, které neočekáváte – Gama Energie

     Je ještě další věc, které se to týká a která musí být vědecky pochopena. Existují další sady instrukcí pro Gaiu, které přicházejí z míst, které neočekáváte. Je mnoho energií atakujících Zemi, nepředstavitelné množství v podobě gama energií. Vědci se diví, odkud pochází, ale zůstává to nepochopeno. Chápou, že jsou to kosmické energie a přicházejí z vesmíru. Pravda je, že přicházejí z centra galaxie, ale zdá se, jako by přicházely odevšad. Je to proto, že hlavní vlastností tohoto druhu energie je to, že není 3D. Proto má kvantové (multidimenzionální) vlastnosti, které v sobě nenesou „umístění“ či místo původu. Je těžké to vysvětlit, ale věci ve skutečně kvantovém stavu jsou všude, součástí bytí „jednoho“ ve všem. Proto nemůžete říct „přichází to odtamtud.“ Jedná se o precedens ve vědě, takže tohle všechno není cizí fyzikům, kteří to čtou.

     Příklad: Věděli jste, že velmi pomalé, hluboké audio zvuky nemají rozeznatelný přímý zdroj? Jinými slovy, lidské ucho nedokáže rozeznat, odkud tyto zvuky přicházejí. Vysoké zvuky jsou velmi přímé. Je velmi snadné to vyzkoušet. Pusťte hluboký zvuk (s velmi málo vibracemi za sekundu), zachycený v místnosti a nebudete schopni určit, odkud přichází. Pusťte normální zvuk (vyšší) a okamžitě určíte, odkud přichází. Důvodem je to, že vibrace u nižších zvuků jsou natolik vzdálené, že ucho nedokáže rozeznat „zdroj“. Stejný je princip věcí, které jsou v kvantovém stavu. Nejsou vnímatelné na žádném „místě“ a 3D nástroje nedokážou určit, „odkud“ pocházejí. Ve skutečnosti, vůbec myšlenka „odkud“ je velmi zábavná, protože „kde“ je výtvorem pouze 3D reality. To je důvod, proč „Bože, kde jsi?“ je velmi rozkošná a prostoduchá otázka. Odpověď zní „ANO.“

V centru galaxie existuje jev, který vaši vědci označují za zvláštnost (jedinečný jev). Říkají mu černá díra. Právě jsme vám řekli, že nic jako jedinečný jev není a i vaši vědci vědí, že se ve fyzice jedná o oxymóron (logický spor). Je to pouze černý prostor nazývaný dírou, jelikož tam nemůžete vidět žádné světlo. Jelikož dosud nemáte žádné interdimenzionální fyzikální zákony a protože nemáte naprosto žádné nástroje, které dokáží „vidět“ interdimenzionální energie, stále ještě opravdu nevíte, co tam skutečně je. Dlouho poté, co můj partner odejde, si můžete přečíst tato slova a budete znát pravdu, že tyto věci následně vyvinete. Pokud je obrátíte do centra galaxie, uvidíte dva velmi jasné zdroje.

     Namísto singularity (jedinečnosti) se jedná o polaritu. Tato polarita je znakem „tlaku“ a „tahu“ interdimenzionálního zákona, který jste dosud neobjevili nebo alespoň nerozpoznali. Jednou to dokážete, budete mít dva chybějící fyzikální zákony, protože jich je šest nikoli čtyři. Tato polarita tlak-tah vystřeluje svůj vlastní interdimenzionální vzkaz pro celý vesmír a vaše Slunce jej také přijímá. Tyto polarity v centru vaší galaxie jsou spojeny i s dalšími galaxiemi – to je námět pro jeden z dalších channelingů. Mohli byste říct, že tento jev nese poselství či jev, který není vidět, nese poselství a trvale a silně zasahuje Zemi způsoby, kterými „hovoří“ s Gaiou.

     Takže zde se nacházíte, Lidské Bytosti, s pocitem, že jste obětí toho, co se děje s Matkou Přírodou. Ale my vám říkáme toto: dnešní zprávou je znovuprobuzení vztahu s Matkou Přírodou, zdrojem Gaiou. Jakmile budete schopni ho navázat, pochopíte, že jste schopni to vše řídit. Nezávisle na sadě instrukcí vodního cyklu, na ročním období, na tom, co považujete za neřiditelné – jste silnější, než si dokážete představit. Intenzita a umístění vulkanické aktivity i zemětřesení jsou změnitelné na základě vztahu s Gaiou a dávní obyvatelé to věděli. Dokázali přivolat déšť, ačkoli nebyl v předpovědi. Vy jste to nazývali ignorantstvím! Dokázali vypěstovat úrodu na místech, kde by neměla růst. Vy jste to nazývali štěstím. Vážili si Země a jejích darů a ty pak dostávali. To je naprostá skutečnost a je všude ve vaší historii.

     Lidé mají sklon domnívat se, že jsou tolik moderní ve svých názorech. Starší ze starých by se na vás podívali a potřásli vám rukama. Vyřešili jste způsob, jak vyrábět stroje a umělé mozky a dokonce i život! Ale skutečnou moc jste nechali ležet v prachu.


     Posun


     Nyní se staneme esoterickými. V minulých letech se něco stalo. Již jsme to v minulosti popsali a chystáme se vám to znovu předat. Další dílek ze skládačky vašeho posunu vědomí. Snaha to vše pochopit je znakem, že se vše zdánlivě zrychluje, o čemž jsme již hovořili. Znovu – vypadá to tak vlivem toho, jak se vaše vibrace zvyšují a tím zpomalují váš spirituální čas. Tento jev způsobuje, že vše kolem působí, jako že se vše zrychluje. Přemýšlejte o tom takto: mnoho z vás vnímá, že vibrujete rychleji. Hukot, co? Vztahuje se to k někomu z vás? (Kryon se směje.) Zároveň cítíte, že věci kolem vás se zrychlují. Nyní znáte všechny důvody.

     Někteří z vás (připravte se) jsou skutečně schopni dostat se z bodu A do bodu B v rychlejším čase,      než je možné ve 3D (třeba i než by to bylo možné autem)! To není nic divného, protože se jednoduše přesouváte mezi svým časem a časem Země.

     Říkal jsem, že o tom budu mluvit, a tady to máte. V minulém duchovním scénáři zrození a smrti, ve starší energii, Člověk přišel na planetu a učil se čemukoli, čemu chtěl a pak zesnul. Co nazýváte smrtí, je jednoduše posunem energie, a je to příchodem a odchodem z inkarnace, který nazýváme zkušeností. Součástí tohoto scénáře jsou dvě návštěvy Jeskyně Stvořenípři příchodu a při odchodu. Jeskyně Stvoření je spíše než jen esoterickým místem, místem fyzickým, o kterém jsme vám řekli, že je interdimenzionální. Proto je neviditelné a nebude nikdy nalezeno. Ale je na Zemi a musí zde být vzhledem k jejímu vztahu ke Gaie. Záznam duše Lidského Bytí – ten, který je vaším záznamem části stvoření, je uložen v Jeskyni Stvoření. Pokaždé, když přicházíte a odcházíte, znovu podnítíte tuto energii zkušenosti.

     Můžete si to představovat nejspíše jako krystalickou skladbu s kódem (proužkem) za každý život, který jste prožili (jako letokruhy stromu). Jedná se ale o spirituální záznam v kronice Akáši Země. Je jiný než Záznam Akáši, který je umístěn ve vaší DNA. Tento záznam je oddělený a reprezentuje systém planetární evidence. A takto to v minulosti fungovalo. Cokoli jste na Zemi vykonali, zanechali jste v Jeskyni před tím, než jste odešli ke Zdroji. Vše, co jste věděli, udělali a naučili se, stalo se součástí Gaii. Vibrace planety se proto měnily v závislosti na tom, čím jste se stali. Tyto vibrace buď stoupaly nebo klesaly v závislosti na tom, co Lidstvo kolektivně tvořilo v době, kdy zde pobývalo.

     S další inkarnací jste před návratem na planetu navštívili Jeskyni Stvoření a aktivovali esenci krystalu vaší duše. Pak jste prožili další život, zemřeli a vrátili se do Jeskyně Stvoření a na krystal přibyl další pruh. Vše, co jste se naučili, zde bylo znovu vryto do toho, co jsme nazývali Krystalickou Mřížkou. To je část Gaii, která esotericky vibruje. A toto je způsob, kterým Lidské vědomí v minulosti ovlivňovalo Gaiu. V roce 1987 jste vytvořili předpoklad pro změnu tohoto systému. 

To je důvod, proč jsme zde. Přišel jsem v roce 1989. Vždy jsem zde byl a vždy zde budu. Skupina upravující mřížku odešla v roce 2002. Ale poselství se projevila v roce 1989 a skrze dobrou vůli mého partnera jsme vám začali předávat zprávy, které před tím nebyly dostupné, protože Země neměla dostatečnou vibraci, aby je mohla dříve přijmout.

     V roce 1987 jste změnili pravidla. Setkalo se to s opozicí metafyzických bytostí, že by se měl nadále vyvíjet současný esoterický systém. Zaujatost esoterického myšlení byla stejná jako je to ve vědě – že statický systém se nikdy nezmění a vše, co můžete dělat, je zkoumat vlastnosti neměnné energie, abyste ji mohli řídit.

     Jen velmi málo lidí pochopilo, že i fyzikální zákony se vyvíjí. Jak planeta zvyšuje vibrace, zákony se mění, vzorce se mění. To je kvantovou vlastností fyziky obecně a mnohem více i esoteriky. Máte vyvíjející se galaxie, vyvíjející se sluneční systém a vyvíjející se vědomí. Je to tak, protože nic jako statická sada zákonů pro všechno neexistuje. Právě jste je změnili.

 

     Od roku 1987 existuje nový scénář:

     Lidské Bytosti přicházejí na planetu; navštíví Jeskyni Stvoření a vloží svoji esenci do krystalu. Pak začnou žít svůj život. Ahhhh. Ale nyní, jak žijí své životy, mají vizi, drží své Světlo, naučí se vše, co se měli naučit jako Staré Duše, a to přechází přímo do Krystalické Mřížky v reálném čase. Už není potřeba smrt k přenosu informace pro planetu. Tento nový systém  mění dokonce i délku lidského pobytu. Ve starém systému jste museli zemřít, pak byly informace o tom, co jste se naučili, zaznamenány do Krystalické Mřížky a prostřednictvím Jeskyně předány Gaie. Nyní ne.

Slyšte. Je čas pochopit, že délka života je nyní ve vašich rukách. Není to součástí starého energie-tického systému, který vyžadoval vaši smrt jako prostředek přenosu. Na Karmě nezáleží, máte kontrolu nad vaší buněčnou strukturou, Krystalickou Mřížkou, tím co jste se naučili, časovým rámcem planety, vulkanickou aktivitou a zemětřeseními ještě před tím, než odejdete! Můžete říct: „Jo, Kryone, ale jen skutečný Mistr to může dokázat.“ A my říkáme - přesně! Vy studujete na Mistra.    Nové energetické systémy, které vám jsou nyní předávány a nastaly v posledních 20 letech, jsou mistrovské systémy. Všechny jsou o změnách vašeho vnímání sebe sama. Takže říkáme, že se pomalu navracíte do dávných systémů mocného vztahu ke Gaie. A ten, kdo channeluje Gaiu, vám potvrdí, že ona to ví. Také vám řekne, že jste nezpůsobili globální oteplování, protože ona to ví.

      Takže tady jsme, drahé Lidské Bytosti, se znalostmi, které jsme vám dnes předali, a které vás zvou ke znovu podnícení procesu, který někteří z vás ignorují. Takže lekcí dnešního dne je: studujte prapůvodní obyvatele, protože měli pravdu. Podívejte se do mytologie a najděte v ní semena pravdy, protože tam pravda je. Vnímali Gaiu jako přítelkyni, jako matku/otce. Než skončíme, chci se vrátit k základům.

     Když jsme sem prvně přišli, abychom vyzkoušeli komunikační proces channelingu, řekli jsme vám věci, které se změnily. To, co jsme právně popsali, je pouze jednou ze změn, a to bylo kontroverzní. Ale ta, kterou vám předávám nyní, je ještě více kontroverzní. Vyvolá mnoho emocí. Totiž že Mistři jsou samo-aktivovatelní, a že se učíte, jak se stát Mistry. Jak zvyšujete své vibrace, rostete a metaforicky řečeno – dotýkáte se tváře svého Božského Já. Už nebude nutný prostředník v podobě Lidské Bytosti či procesu, nikdy. Lidská Bytost sama ve svém nitru objevující všechny části a kousky sebe sama, je vše, co je potřeba. Všimněte si té velkoleposti a Světla. Vnímání vlastní ceny. Není nutné navštěvovat lekce nebo poslouchat channel hřející srdce nebo číst knihu. Jen být ve svém nitru, objevovat, kdo jste, to je cestou k vašemu mistrovskému rodokmenu.

     Staré Duše, toto jste již věděly, ztratily a nyní to znovu objevujete. Stát se znovu vědomými. Tyto věci, které vám v těchto časech, dnešní den a tímto způsobem přináším, jsou pravda. Tímto procesem zažehnete mnohem větší Světlo. Toto je proces přenosu do Krystalické Mřížky a Gaia odpovídá. A než se to dozvíte - budete tím podílem, o kterém jsme mluvili; méně než půl procenta lidí musí zasadit semeno probuzeného vědomí. Požehnaná je Lidská Bytost, která klade otázky, protože kladení otázek o Bohu v sobě samém je přímým způsobem, jak nechat vyrůst tato semena do vědění, v průběhu času do moudrosti a poté odhalení.

     Toto je dnešním vzkazem. Vše je to o Gaie. Nebo snad ne? Možná je to vše o vás? Vezměte tato slova a přeložte je do své reality. Tato zpráva je předána dnešním dnem ve stínu hory (Mt. Shasta), která o těchto věcech jasně hovoří. Rodina je zde, a když se pečlivě podíváte, můžete je vidět, jak se procházejí po ulicích Shasty, protože je čas, aby to udělali. A pokud o tom opravdu chcete vědět více, vyjděte na kopec několika způsoby a někteří z nich vás pravděpodobně obejmou. A budete to vědět.   
 A tak to je.

KRYON

 

Zdroj: https://www.kryon.com/

Pro https://www.channeling.wbs.cz/ a https://www.posvatnesrdce.cz/ přeložila Marie Kuchařová. Kopírování a reprodukce tohoto článku povoluji pouze k nekomerčním účelům, a to za podmínek, že u reprodukovaného celku bude připojeno celé znění této “Poznámky” a to včetně aktivního odkazu na výše uvedené webové stránky. Děkuji za pochopení a respektování této podmínky.

 

Rekalibrace Gaii

 

Tento živý channeling Kryona byl dán v Melbourne, Austrálie, dne 18. března 2012

 

Za účelem pomoci čtenáři byl tento channeling Leem a Kryonem  přepracován s cílem ještě jasnějšího pochopení. Často se stává, že to co je dáno „naživo“, obsahuje v sobě energii, což přináší určitou formu komunikace, která u tištěné stránky není. Takže si užijte toto rozšířené  poselství, dané v Melbourne, Austrálie, v r. 2012.

 

     Zdravím vás, milovaní, jsem Kryon z magnetické služby. Rodina, která zde přede mnou sedí, je známá a musím znovu říct, že není žádné tajemství ohledně toho, kdo zde sedí a kdo by toto mohl poslouchat nebo číst. Všechno se spojuje v nadčasovém stavu, což není tato realita, v níž se momentálně nacházíte. Je to realita, kterou mám já v bezčasovém prostoru v kvantovém stavu, naplněná možnostmi těch, o nichž vím, že budou poslouchat a číst toto poselství. Takže, ačkoliv se vám v místnosti bude zdát, že je to nyní, pro mne je všechno nyní.

     Kdybych vás tak mohl vzít zpátky o několik tisíc let. Pomalu, jak by čas plynul směrem zpět,  by zmizely budovy, všechno by se změnilo v prach a objevili by se domorodci. (Mluví se o Austrálii,  tj. o Aborigincích - pozn. překl.). Kdybyste se podívali na to, co tehdy domorodci dělali, byly to dvě věci, které zdůrazňovali a dvě věci, které byly pro ně důležité. První bylo uctívání předků a druhé bylo uctívání Gaii.

     Energie domorodců byly soustředěny na Zemi, ale nejenom na Zemi, která jim dává vodu a potravu, ale na vlastní energii zemské půdy. Možná víte, o čem mluvím, pokud jste se zajímali o to, jak žili. Není rozdílu mezi domorodci na celé Zemi, neboť všichni intuitivně věděli, že Gaia je energie toho, co se nazývá  Matka Země, a ona byla  propojena s lidstvem do společenství, které nebylo až tak složité jako je dnes. Místo toho prociťovali všudypřítomné energie spojení s planetou a s předky, kteří odešli před nimi.

Říkám vám to, protože předmětem dnešní lekce je, že toto spojení je stále živé a že se mění. Asi to nevidíte, jak to viděli oni, ale toto spojení je zde stále a existuje způsobem, který je pro vás záhadou. Pomohu to vysvětlit a popíšu, jak celý systém funguje. Takže nebuďte šokováni nebo překvapeni, když začnu na molekulární úrovni lidské bytosti. Musím, neboť tam to tajemství vězí.

 

     Spojení mezi Gaiou a člověkem

     Drazí, premisa zní takto: Jak funguje vědomí, tak funguje Gaia. Jak funguje Gaia, tak funguje DNA. Existuje tu partnerství, které znamená víc, než si myslíte. Domorodci se nemodlili za déšť. Nemodlili  se za dobrou úrodu, ani se neklaněli žádnému božstvu. Ve své realitě vnímali planetu a věděli, že ona je jejich součástí. Bylo to vše, co bylo. Takže byli vždy zajedno s planetou - když se objevil déšť nebo byla úroda, bylo to ve spojení s Gaiou. A oni prováděli obřady propojení s ní, nemodlili se za to, aby jim něco dala. Když nedostali to, co chtěli, věděli, že ztratili spojení. Tato vlastnost vám dnes chybí, ale proces propojení je stále živý a stále funguje.

     Znovu si promluvme o DNA. Je tu molekula DNA a je jedinečná. Je jedinečná pro každou věc, protože v ní je božská část, kterou zvířata nemají. Jsou některá zvířata, která toho mají tolik - existují dokonce zvířata, která mají určeno, že se budou reinkarnovat, zejména ta, která to dělají pro vás jako pro lidi. Ale přesto nemají duše jako vy, a nemají božskou jiskru jako vy. Jejich životní cyklus je cyklem lásky pro vaši podporu.

 

     Reinkarnace domácích mazlíčků - systém Gaii

Nyní hovořím o něčem, o čem mluvím zřídka, a měli byste vědět toto: všechny systémy planety se točí kolem vás. Je to systém pro podporu lidských bytostí, aby byl jejich život lehčí a lepší, neboť Gaia reaguje na to, co jí lidé dávají. Pokud máte rádi nějaké zvíře, pravděpodobně si uvědomujete, že život tohoto zvířete bude krátký - příliš krátký. Řeknu vám jednu informaci, a pokud myslíte, že tento channeling je opravdový, věřte tomuto: zvířata, do nichž se zamilujete, se vrátí zpátky k vám. Jejich duše bude pokračovat v propojení lásky, a pokud budete chtít, vrátí se, aby byla opět s vámi, a je to na soucitu vytvořený systém, který ctí božskou stránku člověka. Věděli jste, že ve vaší DNA je kvantová vlastnost, o níž jsme již mnoho let hovořili? Můj partner o tom zrovna včera mluvil.

     DNA má kvantové pole.

Věda začíná vidět, že je možné, že molekula DNA má vlastnosti, které vlastně dávají informaci základu kvantové struktury Vesmíru. Takže to znamená, že DNA je kvantovým zařízením. Ale nyní bych pro vás chtěl tento obrázek rozšířit, protože DNA neexistuje sama o sobě. Je to celá rodina a v lidském těle má tato rodina víc než 100 trilionů členů. Před vámi je záhada, na kterou se věda ještě ani nepodívala: jak to DNA všechno dohromady “zná“? Momentálně věda ani nevidí potřebu studovat komunikaci mezi molekulami DNA. Ještě neviděli její pole; ještě neviděli její strukturu a ještě neviděli její stíny. (Od Leea: „Stíny atomu“- byly odhaleny měsíc po tomto channelingu.)

     DNA musí v lidském těle spolupracovat, aby mohlo v lidském těle fungovat to, co nazýváme innate (vrozená inteligence těla). Celá DNA musí fungovat jako jeden celek. Od vršku vaší hlavy po prsty na vašich nohou - tyto molekuly se musí chovat jako jeden instrukční celek. Jedná se o jedinečnou informaci, a na této planetě není žádná jiná lidská bytost, která by měla vaší DNA. Takže musíte uznat, že ve vašem těle se musí odehrávat něco, co propojuje celou DNA. Jinak byste nemohli fungovat.

Mezi molekulami DNA musí existovat komunikace. Tam jsou vyráběny geny a tam je informace, která je vaším Vyšším Já. Je to akášický záznam, a to všechno musí spolu vibrovat jako jeden celek, triliony částic jako jedna. Takže vám to říkáme, abychom na to upozornili fyziky, a aby  konečně pochopili, že lidská bytost má DNA, která je v entanglovaném stavu (má formu kvantového pletence). Znamená to, že je uzavřena do jedné formace, a všechny její části se chovají jako jedna.

     Entanglovaná / Kvantově provázaná DNA lidského těla 

     Existuje jedna fyzikální vlastnost, o které se dosud nevědělo, ani se o ní nehovořilo, a já ji zmiňuji poprvé, abyste lépe pochopili, jak to funguje. Ale navíc, když bude odhalena, vzpomenete si, kde jste to slyšeli. Když máte kolem molekul vícero kvantových polí, znamená to, že se tato pole musí překrývat. Takže se pole vzájemně překrývají a již máme vědu, která ukazuje, co se děje -  vyskytuje se vícero vzájemně se překrývajících magnetických polí. Magnetizmus je kvantovou energií, a vlastnosti DNA jsou podobné. Odehrává se zde magie, které nerozumí ani věda, a která se jmenuje induktance. V běžném životě to uvidíte, když se podíváte na magnetické pole slunce, které se jmenuje heliosféra (sluneční vítr), a které se dostává do interakce s magnetickým polem Země, což je magnetická mřížka. Objeví se výboje! Polární záře. To se stane, když se překryjí magnetická pole. V tomto stavu je předávána informace, a v elektrotechnice je tato vlastnost dobře známa a denně využívána.

     Kdybyste neměli magnetické pole, ale kvantové pole kolem každé molekuly, řeknu vám, že se neobjeví výboje, ale stav prvotního pletence. Překrývající se kvantová pole jsou vlastnosti, které zatím nebyly studovány, poznány nebo změřeny. Když budou, uvidíte mechanismus prvotního stavu, který pak kolem lidské bytosti vytvoří  všeobecné pole, které je mnohem větší. Co může být v tomto poli kolem lidské bytosti co je široké 8 metrů?  A viděl to někdy někdo? Odpověď zní ano! Najdete ji ve starých spisech, v písmu svatém. Neboť říkáme znovu, že to byl Elíša, kdo viděl  Mistra Eliáše vzestoupit na základě své vůle, a na Zemi jeho pole zářilo. On se naplnil světlem a opustil planetu v kouli světla - to bylo vozítko, které ho odneslo. Elíša toto vozítko pojmenoval v hebrejštině slovem, které znamenalo „jezdit“. Jedná se o Merkabu. Takže dnes pro to máte jméno, a je uznáváno nejenom starými národy ve svatých zemích, ale též dnes těmi, kteří to vidí  druhým (vnitřním) zrakem.  Jedná se o kvantové pole člověka - Merkabu.

Takže Merkaba je skutečně kvantovým polem, a toto pole je plné informací. Informace, kterými je naplněno, se vám zdají být nestrukturované, ale když se na to podíváme, jsou docela strukturované. Jedná se o vzorce šablon lidské bytosti a jsou připraveny. Čekají na to, aby je jiné kvantové pole změnilo, a toto pole se nazývá vědomí. Zatím jsem nezmínil Gaiu, že? Toto vše směřuje k tomu, abych vám řekl o něčem, co jsem dříve pouze naznačil - jak to funguje.

     Takže zde je člověk, jak jsme vám již řekli, se vším zcela nedotčeným, což nemůžete vidět. Věda se vysmívá věcem, kterých se nelze dotknout nebo je změřit. Pole kolem lidí? Když příště začne nějaký vědec od vás prchat, zeptejte se ho, kde má metr na oddanost, na strach nebo lásku.  Cože? Žádný nemá? Znamená to, že neexistuje žádná z těchto emocí, které mění chemii těla? Ne. Nejenom že existují, ale – ano, mohou být také změřeny, ale zatím ještě ne. Možná se v blízké budoucnosti změní poučka, že „co se nedá změřit, neexistuje“.

     Kvantové pole člověka a innate

     Kolem každého člověka je krásné pole, které někteří nazvali magické, protože v tomto poli jsou vaše akášické záznamy a dokonce i vlastnosti vašeho Vyššího Já (duše). Odráží to, co je uvnitř samotné molekuly DNA a kdybyste měli kvantové oči, mohli byste se podívat na člověka a přečíst si kým je a kým byl a co jsou jeho hlavní témata. Viděli byste innate, samotnou inteligenci buněčné struktury. Zde v místnosti jsou tací, kteří to mohou vidět, a které byste označili jako intuitivní léčitele, čtenáře minulých životů a víc. Léčitelé, co jsou zde, jsou závislí na vnitřním vidění, a oni to kolem lidí vidí. Nejedná se o žádnou záhadu. Není to magie, je to věda. Ještě stále jsem nezmínil Gaiu, že? Hned se k tomu dostanu.

     Innate je mostem mezi inteligencí vaší buněčné struktury (a  vaší DNA) a vaším 3D lidským vědomím. Zde v místnosti jsou někteří, kteří provozují kineziologii. Nuže, kineziologie je způsob, jak mluvit s innate. Člověk je chytrý, ale, což je divné, ne natolik, aby věděl, co se děje v jeho těle.  Řekli jsme to dříve a je to záhada, že?  Zrovna teď se může ve vašem těle rozvíjet nemoc a vy se jenom usmíváte a nemáte o tom tušení, dokud to nezačne bolet. Není to zvláštní? Ale innate ve vás to ví již od začátku.

     Možná budete používat svalový test (v kineziologii), abyste zjistili, na co jste alergičtí anebo co se ve vás děje - pomocí odpovědí ano - ne. Není to zajímavé, že musíte podstoupit takovou proceduru, abyste zjistili, co se děje ve vašem vlastním těle? Možná si řeknete: „Možná mi něco chybí? Měli bychom být schopni vědět, co se děje v naší vlastní buněčné struktuře!“ Máte pravdu.  Vskutku, měl by existovat most mezi všemi těmito informacemi, které jsou kvantové, a vaším vědomím. Máte pravdu. Ještě jsem nezmínil Gaiu, že? A tady to začne být dobré.

     Energie Gaii je ovládána lidstvem

     Gaia s lidstvem spolupracuje. Vždy měří vlastnosti lidstva jako celku. Když bylo na Zemi jenom pár lidí a když tito byli ve spojení s Gaiou, Gaia na ně reagovala. Také reagovala vaše  DNA. Brala si instrukce od Gaii, aby mohla správně fungovat. DNA, která je matricí člověka, je stvořena ke spolupráci s Gaiou a Gaia je stvořena tak, aby reagovala na lidské vědomí. Je to uzavřený systém a jedno vždy ovlivňuje druhé.

     DNA je vytvořena, aby umožnila člověku dlouhý život, a také je vytvořena, aby umožnila plné omlazení a samoléčení. DNA je vytvořena tak, aby trvale existoval most mezi vámi a innate. Ale není tomu tak, že? Slyšeli jste o lidech ve starověku, kteří žili mnoho let? Bylo snad ve starých spisech něco mylně zapsáno? Ne. Takže, co umožnilo lidským bytostem, že kdysi byly zdravější než dnes? Je to pravda o jejich vysokém věku? Řeknu vám: ano, bylo tomu tak, a uvidíte proč. Pole kolem vás i jiných je tak propojeno s Gaiou, že spolupracujete a posouváte se v závislosti na druhých. To staří věděli, a proto byli s planetou Jedno (v jednotě). Toto je něco, co začnete také objevovat.

     Gaia si bere z lidského vědomí impuls pro energii k vytváření planety. Pověděli jsme vám o tom před 22 lety. Děje se tak i jiným způsobem, protože vaše DNA jako celek reaguje na to, co se jmenuje Krystalická mřížka planety. Je to esoterická mřížka paměti, a je to nakumulovaná energie a historie lidstva. Přednesli jsme vám informace o Krystalické mřížce již dříve, ale mohli byste zřejmě říct, že je to obal kolem hmoty planety, který není vidět, ale který obsahuje energie, a také historii každého, kdo kdy na této planetě žil. Když se narodíte, pak se při vašem prvním nádechu kvantové pole vašeho lidství podívá na krystalickou mřížku a přizpůsobí její výkonnost energii planety. Z této energie bylo lidstvo vytvořeno.

     Právě teď je energie na této planetě naplněna tisíciletími válek, starých energií boje, machizmu a nesnášenlivosti. Tomu se přizpůsobuje DNA při vašem narození. Zatímco jste byli vytvořeni tak, aby měla vaše DNA 100%ní účinnost, v současnosti má účinnost 30 procent. A toto se, drazí, mění, protože DNA začíná fungovat na vyšší výkon, vzhledem k probíhajícímu posunu vědomí. Nejprve to samozřejmě uvidíte u těch, kdo se zrovna narodili. Jak se poprvé nadechnou, jsou již na 35 procentech, a to se odrazí v tom, že takový člověk bude mnohem víc vědomý a více koncepčně myslící v mnohem mladším věku než se děje teď. Vypadá to, jakoby měli v sobě instinktivní uvědomování si všeobecného lidství, aniž by se to museli znovu a znovu učit jako vy.

     Říkali jsme vám o těchto nových dětech, a proto jsou vaše děti tak mimořádné a vy to víte. Mnozí v publiku, kteří mají vnoučata, to opravdu  pozorují; děti jsou jiné. Mohli byste říct: „No, je to docela špatné, že my to nemůžeme udělat také - zvýšit účinnost naší DNA. Ale vy můžete! Protože energie planety je v pohotovosti a je připravena vyslat signál starým duším, které začínají chápat, že mohou změnit svá vlastní pole pomocí šablony, která v nich je, pomocí vědomí, čistého záměru, a pomocí soucitu. Můžete změnit kvantový vzorec DNA pomocí soucitu! Říkáme to od začátku, tak mi dovolte, abych to shrnul do jednoduchého, nevědeckého vyjádření. Teď postupuj pomalu, můj partnere. A řekni to srozumitelně. (Kryon mluví k Leeovi).

     Přizpůsobení nové DNA na novou energii Gaii

     Vaše DNA se přizpůsobuje tomu, co se stalo na Zemi v době, kdy jste se narodili. Vytvořila pro vás realitu, kterou  nazýváte lidská povaha. Země se mění, Krystalická mřížka malinko zvedá závoj a vaše DNA na to začíná reagovat. První reakce bude znatelná u vašich dětí, a ony již sem přicházejí s jiným vědomím a vlastnostmi. Neuvažují stejným, lineárním způsobem jako vy. Všimli jste si toho?

     Postupem času se to bude více a více měnit. Nakonec bude DNA, která tvoří chybějící článek mezi innate a běžným lidským mozkem, mnohem výkonnější. To znamená, že budete muset mít mnohem intuitivnější uvažování ohledně toho, co je ve vaší vlastní buněčné struktuře správné nebo špatné. Někteří z vás zjistí, že mají jiné stravovací návyky a budete se obracet k buněčné struktuře, která říká:“Když změním to a tamto, budu déle žít“. Výsledkem budou instinktivní změny stravovacích návyků, které nemají žádné vysvětlení. Tak se začíná projevovat innate.

     Návyky, které jste měli po mnoho let, se začnou ztrácet, protože vaše buněčná struktura vám začne pomáhat se jich zbavit, když ví, že vám nesvědčí. Nebuďte překvapeni, když jeden z těchto  zlozvyků, jako je přejídání, začne váš metabolizmus upravovat tak, abyste získali pro své tělo správnou váhu, aniž byste museli držet přísné diety. Jiní zanechají návykové látky a v rámci toho procesu získají jako bonus možnost žít déle.   

      Budete svědky regenerace buněčné struktury, což vás překvapí. Budete se rychleji uzdravovat a budete si toho vědomi. Začnete zažívat situace, kdy budete méně nemocní, než jste kdy byli. Převažující 3D moudrost vám řekne: „No, jsi starý/á takže budeš více nemocný/á“. Ale vy nebudete a  budete vědět, že se cosi mění. Takže, milovaní, říkáme vám, že můžete mít totéž,  co mají mladí. Pomalu se probouzíte do nové energie této planety, která vám umožní déle žít. Vaše DNA  začíná  pracovat efektivněji. 35 procent? Možná dokonce 40 procent, stará duše? Je na postupu k něčemu mnohem vyššímu.

      Prorok Eliáš, Mistr Ježíš Kristus, Buddha, Mohamed, Paramahansa Yogananda, a mnozí další měli DNA, která pracovala na 90 až 100 procent. Ti všichni si vybrali způsob, jak ji používat a vy ji v nich můžete vidět a cítit.  Prorok Eliáš si vybral a naplánoval, že opustí planetu prostřednictvím vzestoupení.  Tak je to silné. Ježíš Kristus si vybral totéž, svým způsobem - protože to dávalo smysl těm, kdo byli kolem něj a jejichž DNA pracovala hůře.

     V člověku jsou energie, které působí jako katalyzátor osvícení. Jedna z nich je soucit, a vy jste to dnes cítili, že? (Hovoří o předchozí prezentaci příběhu 33 horníků v Chile). Dotklo se to vašich srdcí. Co byste řekli, jaká byla v této místnosti energie a jakou měla barvu a jak byla hustá? No, mnozí by řekli, že to nemělo žádnou barvu. Někdo by se mohl zeptat: “Co chceš říct tím „hustá“, Kryone?“

     Jak jste zde seděli na svých židlích, ta energie na vás dopadla a vy jste cítili, jak se vaše srdce trochu sevřela. Měli jste soucit s těmi, kteří získali zpět své životy a viděli jste srdce příbuzných naplněná tak, že plakali radostí. O tomto hovořím o čemsi neviditelném a přece hustém od emocí. To, co můžete kolem sebe vytvořit a co může změnit životy těch, co jsou zde, je velmi hluboké. Gaia vás zná a každá chvíle soucitu je zaznamenána.

     Někteří z vás přijeli tento víkend kvůli léčení a já to vím. Takže to bude velmi vhodná doba, abyste léčení obdrželi. Takováto sezení jsou podobná a možná jste zde kvůli tomu? Máme tu kolem sebe  průvodce, máme tu soucit, je zde opravdovost a hloubka starých duší - je to kvantová polévka příležitosti, drahý. Proč se toho nedožaduješ hned - zvedneš se ze své židle a  necháš v sobě zasít semínko, jaké si vybereš, abys byl zdráv, jak si žádal? Žádej, aby léčení bylo zahájeno, vždyť víš, že to vždy bylo možné, protože začínáš být v kontaktu s inteligencí své vlastní Merkaby.

      Duchovní organizace jsou plné zázraků. Nemocnice mají zdokumentovány případy takzvaných spontánních uzdravení. Jsou to případy, kdy náhle buněčná struktura udělá cosi, co věda není schopna vysvětlit. Dojde k úplnému odchodu nemoci, někdy prakticky přes noc. Ale já vám řeknu, co to je: je to DNA,  která dočasně zafunguje na 100 procent a vyčistí tělo od nemoci. Již jste to viděli, jenom jste nevěděli, co to je.

     Tak proč to hned neuděláte? Když si to dokážete představit, můžete to mít. Viďte se jako  zdraví, s čistými buňkami. Poslouží to Zemi, drahý člověče, abys žil déle než si myslíš, že budeš.

POTŘEBUJEME TVÉ SVĚTLO. Tak proč to neudělat hned teď?

     Takže ať se všichni v této místnosti spojí ve vědomí soucitu v kvantovém stavu, který je  propojen se všemi, co jsou zde anebo toto čtou a pošlou léčivý soucit těm, kteří to potřebují, i když neznají jejich tváře nebo jejich jména. Je to krásné. Jednou uvidíte, když odejdete uzdraveni, co takové shromáždění lidských bytostí může udělat! Proč ne? Když můžete odejít na shromáždění na půl dne a vrátit se mladší než jste byli - proč ne? Pak uvidíte, že všechno, o čem jsem dnes mluvil, je přesné a pravdivé.

     Příčí se to veškeré logice převažujícího vědeckého myšlení, ale je to v souladu s možnostmi  Boha. Opustíme toto místo a přece neodejdeme. Už nikdy se neuskuteční takové setkání jako toto, s tímto přesným počtem duší, s těmito jmény, s akášickými záznamy jaké máte vy, takže je to jedinečné setkání, stejně tak jako jste jedineční vy. Odejděte z toho místa jiní, než jste sem přišli a vězte, že Kryon není v člověku, který je zde na pódiu. Kryon existuje v kvantové polévce,  která je Bůh, a která půjde s vámi, pokud budete chtít. POKUD BUDETE CHTÍT.

A tak to je.

KRYON

 

Zdroj originálu: https://www.kryon.com/.

Poznámka ke kopírování:
Pro všechny poutníky na Cestě Lásky do češtiny přeložila Mirka K (https://www.transformace.info/). Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.

 

 

Písmeno K - Kundalíní Tour

 

 

 

 

Tento živý channeling byl předán na Kryonově okružní cestě nazvané Kundalíní Tour
17. října 2012

 

Za účelem pomoci čtenáři byl tento channeling Lee-em a Kryonem přepracován za účelem ještě jasnějšího pochopení. Často se stává, že to co je dáno „naživo“, obsahuje v sobě energii, což přináší určitou formu komunikace, která u tištěné stránky není. Takže si užijte toto rozšířené poselství, předané v Argentině v r. 2012.

 

POZNÁMKA: Na Kryonově okružní cestě týkající se Kundalíní v říjnu a listopadu 2012, předal Kryon systematický channeling pro každé písmeno tvořící slovo KUNDALINI. Toto je první channeling a je pro písmeno K. Channeling byl překládán do španělštiny a lze si ho vyslechnout v úplném znění na Kryonově webové stránce.


     Zdravím vás, milovaní. Jsem Kryon z magnetické služby. Vím, kde jsem a že se dnes slaví. Jestli jste se nad tím někdy zamýšleli, Bůh neexistuje ve vakuu. Znamená to, že Bůh existuje ve vás a proto si je vědom všeho, čím jste. Někteří by řekli, že dostat se do kontaktu s Bohem je těžké a že je nutno dodržovat nějaký postup. Řeknu vám jaký je postup: říká se tomu být naživu! Bůh vás zná. Když nejste tady, jste s Bohem. Když nejste tady, jste součástí Boha a v tomto uspořádání je krása.

      V tomto čase si toho musíme hodně říct, ale nyní vás vnímám. Vnímám ty, kdo poslouchají tento hlas a kdo nejsou z tohoto časového okamžiku. Pro mne to znamená, že všichni poslouchají právě teď. Ale budou zde i tací, kteří toto budou poslouchat a číst v tom, co vy nazýváte budoucnost.  Někteří z nich jste vy! Ale mnozí jsou ti, kdo nejsou v této místnosti a tak já udělám něco velmi netřídimenzionálního. Chtěl bych v této místnosti pozdravit i ty, kdo poslouchají a čtou, protože, milovaní, vás vidím nyní.

 

     Synchronicita čísel je pro nás legrační. Organizátoři cesty Kundalíní jednoduše naplánovali cestu do těch oblastí, které chtěli navštívit a snad si ani neuvědomili, že to všechno vycházelo z dvanáctkového základu. Když se podíváte na cykly Vesmíru, včetně matematiky, to vše je založeno na dvanáctkách. Zejména trojky a čtyřky tvoří strukturu nejenom cyklů, ale také atomové struktury a biologii. Jediným případem, kdy můžete v atomové struktuře vidět neuspořádaná čísla je, když atomy krouží dokola, aby vytvořily případný náboj, a jmenuje se to magnetizmus. Ale cykly, které vidíte v biologii a v běžném životě jsou trojky a čtyřky a pokud jste si všimli, to zahrnuje i vaši DNA.

      Takže nyní začínáte s cestou kundalíní, a i když zde v místnosti budou tací, kteří se k této cestě úplně nepřipojí, stejně jsou s námi. Protože my vás vidíme ve stavu uvědomění si, kdy jste stále zde, i když od teď uplynuly týdny. Týdny od teď, když se podíváte na své hodiny, budete s námi způsobem, který pracuje mimo tři dimenze. Až se dostanete k poslední zprávě, z Limy, odehraje se mezitím dvanáct událostí. Není to zajímavé, že organizátoři vymysleli tento počet akcí náhodně, bez úmyslu? Takto se k sobě tyto věci správně dostaly způsobem, který ctí to, jak to na Zemi funguje.  

      Základní dvanáctka ve 360 stupních je způsob, jak dnes s Gaiou plujete, ne v pětkách či desítkách. Když vezmete číslo dvanáct a sečtete jedničku a dvojku numerologickým způsobem, dostanete energii trojky. Číslo tři je katalyzátorem. Znamená to, že když se spojí určité prvky, působí jako katalyzátor, nebo-li prosazují tvoření třetí energie. Přesně to se děje. Teď si k tomu připočtěte další synchronicitu: slovo kundalíní má ve vašem jazyce devět písmen. Toto číslo představuje celistvost. Takže byste mohli říct, že transformace, kterou nyní Země prochází, obsahuje v sobě devítku. Skutečně, je to začátek závěrečné transformace planety - přijde doba, kdy uděláte historické oddělení mezi energiemi ohledně toho, jak byly měřeny před a po roce 2012. Celá historie lidstva, až po toto datum, bude měřena jako jedna energie a historie lidstva od teď bude měřena a považována za jinou energii. Tak hluboké jsou možnosti po roce 2012.

 

     Před vámi byli jiní
     Chci vám říct něco, o čem jsem mluvil již dříve. Duch nemá hodiny tak jako vy. My neměříme roky a nevidíme věci jako vy a jako generace lidských životů, které žily v časových liniích. Poslouchej, stará duše, jsi stále tady! Myslela jsi na to? Můžete měřit své životy od  doby narození do doby úmrtí, ale to bude způsob lidského měření, protože to je způsob přežívání ve 3D. My to tak nevidíme. Jste tady stále - možná máte jiný obličej, ale máte tu samou duši, to samé Vyšší Já a stejný objem moudrosti, která do vás proudí kvůli všem událostem, které zažíváte. Takže, když popisujeme vaši budoucnost, nepočítáme roky jako vy. Když říkáme, že toto nebo ono je možností, která by se mohla odehrát, vycházíme z toho, že jiní to již zažili v jiných slunečních soustavách. Vy děláte něco, co se již stalo v jiných společnostech, na jiných planetách. Viděli jsme, jak tato energie pracovala předtím, a to nám dává vzor, jak by to mohlo fungovat zde. 

      Pojďme hovořit o starodávných národech. Proč je zde proroctví o pohybu kundalíní? Co se vlastně děje? Tento speciální channeling bude nazván Channeling písmena K  a prostřednictvím dvanácti událostí, které jste naplánovali, zde bude zaangažováno 9 channelerů pro každé písmeno slova kundalíní. Dnešní téma doplní informaci o kundalíní (pro písmeno K), ale nebudeme zde opakovat základní informace, které již byly řečeny. Vraťte se a studujte jiná poselství, pokud se chcete dovědět, co vlastně kundalíní je.

      Věděli jste, že slovo kundalíní v dějinách mělo často, co do činění s rozmnožováním, stvořením života? Když se spojí dva lidé a stvoří život, často aktivují kundalíní ve svých tělech. Toto dnes dělá Gaia a jedná se o silnou metaforu. Gaia je napojena na lidské vědomí v procesu, který jste již dnes studovali (na semináři, který předcházel tomuto channelingu). Je v tom zapojena fyzika a lidské vědomí je propleteno s vědomím GaiiKdyž se pohne jedno, pohne se i druhé. Nemůžete je oddělit. Jedno reaguje na druhé. V dnešní energii je lidská bytost víc než stroj, je to síla, která pohání Gaiu. Takže lze říct, že lidské bytosti na planetě vytváří v Gaie nový život. Nikdy jsme nemluvili o vlastnostech entanglementu/propojení* (do češtiny se většinou nepřekládá a znamená provázanost - určitý druh propojení dvou prvků - pozn. překl.) tímto způsobem, ale v opravdovém entanglementu máte  konkrétní fyzický atribut, který je kvantově propojen s jiným. Takže nemůže dojít k akci pouze s jednou stranou entanglovaného partnera. Dochází k tahům a tlakům, což ovlivňuje všechno, co je s tím propojeno (entanglováno). V tomto případě je člověk tím, kdo tahá a tlačí.  Je ovlivněno lidské vědomí a to mění Gaiu.

     Starodávné národy věděly, že to přichází

     Pojďme mluvit o starodávných národech. Proč se tolik zajímali o tuto dobu? Jak je možné, že byste mohli jít tisíce let dozadu a našli byste proroctví, která se dnes vyplňují? Původní obyvatelé se zajímali o zemi (půdu) víc než kdokoliv, kdo kdy žil. Jaká je dnes vaše realita? Jaký je váš plán přežití?  Pro vás to dnes má co dělat s vaším zaměstnáním, vaší rodinou a možná s ekonomickým uvědoměním vaší vlády. Ale jaká byla realita původních obyvatel? Byly to dvě věci: potrava a voda. To bylo všechno. Všechno se točilo kolem těchto dvou, a bylo to dáno do pohybu něčím, co nazývali třetím vědomím, což pro ně představovala Gaia.

     Domorodci vlastně měli trojici posvátné důležitosti: neviděli lidstvo jako celek. Oni se v těch dobách dělili na muže, ženy a Gaiu. To byla energetická triáda, ve které žili. Když jdete zpátky a podíváte se na jejich tradice, musíte oddělit tradice mužů a žen, protože oni uctívali každé pohlaví jiným způsobem, ale společně ctili Gaiu. Když dělali ceremonie, jejich účelem bylo přinést déšť anebo potravu, což znamenalo semena v půdě. To byla celá jejich realita a vše bylo velmi propojeno s Gaiou. Všechno uctívání, které znali, bylo o Zemi. Takže vztah k planetě byl jejich vědou a měli o tom spoustu informací.

      Pomalu začali chápat běh času. Případně rozuměli střídání počasí, ale jistou dobu ne. Takže se modlili k Bohům jihu, východu, severu a západu. To vám o nich něco vypovídá. Proroctví domorodců se točilo kolem vědomí Gaii. Co vám to říká? Říká vám to o dnešku. Od severu k jihu, oni všichni něco nějak věděli. Vůbec se navzájem neznali. Kmeny na severu neměli tušení o kmenech na jihu. Nikdy se nepotkali. Stovky kmenů se nikdy neviděly a přece prorokovaly to, co se dnes děje! Takže chci, abyste přemýšleli o tomto: věděli snad o entanglementu/propojení  vědomí a Gaii? 

      Opravdu tomu tak bylo, takže vy dnes nasloucháte jejich pravdě a tady je: existuje zarovnání planet, které vychází z 26 000letého cyklu Země. Nese v sobě příležitost možnosti pohybu a tvoření energie, jaké dnes vidíte. Čím jste tomu blíž, tím víc se zvětšují možnosti. Takže i tak nedávno jako před 600 lety, se jim to jevilo jako by tyto předpovědi byly skutečností a ne pouhou možností (hovoří o Mayích pozn. překl.). Začali zahrnovat tuto informaci do svých kalendářů a můžete to vidět v nápisech na stěnách jejich pyramid. Zeptejte se nějakého domorodce. Co se teď děje? Je to to, co očekávali? Odpověď zní ano, přesně podle plánu. Ale není zajímavé, že vám o tom musíme říkat my a není to ve vašich novinách? Nevidíte to ani ve vaší televizi - tam nevidíte pravdu. Dostáváte pouze kousky a částečky toho všeho. Výsledky posunu se rozmělňují. Pokud se chcete podívat na velký výsledek, nakonec to posune lidstvo do nové reality, ale to je budoucnost. Nicméně, okamžitě začínáte vidět některé změny. Projděme si, co to znamená v rámci kontextu změny kundalíní.

      Po nějakou dobu byla planeta emočně polarizovaná a je to odvozeno od toho, kde na Zemi žije většina lidí. Toto časem vytvořilo mužskou Zemi. Když 80 % populace žije na severu, a když má sever jisté vědomí, tak se celá planeta přiklání k tomuto vědomí. Ale nejedná se o vědomí, které vzniklo na jihu. Když se podíváte na domorodce z jihu, předtím než přišli conquistadoři a podíváte se na to, čemu věřili a co učili, bylo to víc ženské, jemnější. Takže ve skutečnosti máte mužské na severu a ženské na jihu, ale protože na severu žije více lidí, vědomí planety bylo obecně více mužské a odrazilo se to v dějinách. Nicméně zde máme náhle změnu. A začíná se to komplikovat.

      Ve vaší realitě vnímáte všechno tak lineárně. Že jste neviděli posun vědomí na severu? Ale je tady. Většinou to přišlo proto, že se probudily staré duše, ale není to o tom, kolik lidí se probudilo, ale o objemu energie těch, kteří se probudili. Jsou to ti, co jsou zde v místnosti, a mnozí z nich tady poslouchají a čtou. Nastal posun i v tom, jak se projevuje na planetě sčítání energií. Posouvá se z lineárního způsobu do nelineárního způsobu a Gaia, která je se vším tím entanglovaná/ propojená, začíná pohybovat a posouvat podstatu kundalíní, anebo centrální srdeční čakru planety. Podívejme se, co kdo dělá. 

     Pohyb není lineární

     Zaprvé: Gaia je vědomá, cítící, čistá a přesná energie, která je provázána s vámi. Kvůli kvantovému posunu, který byl předpovězen díky tomu, co se stalo, lidstvo začalo smýšlet jinak, a toto jiné myšlení je hlubší u starých duší. Gaia to viděla a ona nyní uskutečňuje posun. Takže Gaia je zapojena, a to je mechanizmus, jakým se pohybuje energie. Vy se však na to vše díváte lineárně. Takže se ptáte: „No, ale kde je teď kundalíní? Pohybuje se od severu k jihu, takže kde je teď? Za chvilku odpovím, a ta odpověď bude jiná, než jste si mysleli. Ale nyní si pojďme říct o tom, co tento pohyb ve skutečnosti znamená.

     Co se stane, když bude Země poprvé vyrovnána v mužské a ženské energii? Co to bude znamenat? Znamená to, že bude nárůst toho, co nazýváme soucitným jednáním. Víte, jaké jsou důsledky ne-soucitné akce? Válka. To je nesoucitná akce; také oddělenost, posuzování a nebrání ohledů na obyvatelstvo. Víte, jaké jsou důsledky soucitných akcí? Spolupráce, sjednocování, upevňování míru, neposuzování, tolerance, porozumění. A počátek univerzální nepodmíněné lásky. Vidíte změnu, o které hovoříme? Změní to způsob vašeho myšlení - uvnitř i navenek. 

     Nárůst soucítění

     Když někoho poprvé potkáte, jaké jsou vaše první myšlenky? To je dobré cvičení pro psychology, které byste jim měli navrhnout. Kolik z vás se podívá na druhého a řekne si: „Je to tvůrce božské energie, zrovna jako já. Je to člen mé rodiny, zrovna jako já. Je zde na Zemi zrovna jako já. Takže já pozdravím Boha v něm a obejmu ho a dotkneme se srdcem.“ Co kdyby to dělal každý? Ale tak se nezdravíte, že ne? Och, někteří ano, ale je zde rozdíl mezi mužskou a ženskou Zemí. Mateřská energie takové věci připouští, a to se na planetě začíná dít - nárůst mateřské energie. Roste tady, na místě zvaném Jižní Amerika.

      Moudrost Krystalické mřížky, která zde byla umístěna před eóny let, je umisťována na severu pomocí procesu, který vám musíme vysvětlit. Jedná se o vnitřní vysvětlení. Směrem ven uvidíte mnoho změn v lidech. Uvidíte začátek tolerance a integrity - když věci nemají integritu,  nebudete se o ně zajímat. Dovedete si představit lidi s takovými vlastnostmi? Dovedete si představit, co to udělá s vaší politikou? (Kryon se směje). Tak Kryon žertuje. Ale děje se to všude na světě, nejenom v politice v této zemi. Dovedete si představit soucitné akce nejenom u vlády, ale i u úřadů, korporací, a dokonce i u zdravotnického průmyslu? To by zásadně změnilo druh zboží, které by bylo v nabídce. Vidíte, jak by se to všechno změnilo? Určitě. Již jste začali. Jsou věci, které jste již začali v průběhu posledních 18 let pomalu měnit. Dějí se tak pomalu, že jste si jich ani nevšimli!

     A co váš kontinent? (mluví k Jihoameričanům). Když se vrátíte o 100 let zpátky, co vidíte? Jak vypadají vaše vlády ve srovnání s tím, jaké jsou dnes? Měli jste tehdy možnost zvolit si je svobodně? Měli, ale nezdálo se, že by to něco změnilo. Vaše životy jsou příliš krátké a po 70 nebo 80 letech se otočíte a vrátíte zpátky. Když se vrátíte, nic si nepamatujete, ale kdybyste mohli mluvit se svými předky, oni by si to pamatovali. Pocházeli jste z dobytého kontinentu se změněnými hranicemi a s diktátory, kteří kontrolovali všechno, co dnes máte. Uvědomujete si tento úžasný rozdíl? Uvědomujete si, že je to proti lidské přirozenosti? Kdybyste se někoho zeptali na charakter lidské přirozenosti, řekl by vám, že jste vždy válčili. Cynik by řekl, že lidé zabíjejí lidi a vždycky budou.  Vždy budou diktátoři, řekl by. Když je to pravda, jak tedy vysvětlíte, co se děje v Jižní Americe? Pomalu se změnila - zrovna tak, jako každý jiný světadíl - pomalu se připravující na  současnost.

      Pole byla zorána a již dávají úrodu. Vaše těla se změní. Víte, co se stane vlivem soucitného jednání? Dojde ke změně buněčných struktur.  Již jsme vám o tom channelovali, i o změnách k nimž dochází při narození dětí, které se již rodí s intuicí.

     Krystalická mřížka se rekalibruje


     Mluvme o Gaii, protože tady je spousta věcí, které se mění. O jedné jsme vám řekli, ale ne ve vašem jazyce - španělštině. Takže si zopakujme: existuje cosi, co se jmenuje Krystalická mřížka. Je to esoterická (neviditelná) multidimenzionální mřížka. Když jí říkáme krystalická, jde o metaforu pro mřížku, která má paměť. Pamatuje si vibrace. Je to složité a těžké to pochopit ve 3D. Světlo, které vytváříte, když pracujete s duchovními energiemi, vytváří v mřížce otisk. Temné věci také vytváří v mřížce otisk. Války vytvoří v mřížce energii a také soucitné jednání. Takže znovu - je to mřížka, která si pamatuje lidské činy a tyto otisky byly až doposud lineární - tj. že všechny energie zde byly otisknuty stejně.

     Najednou tato mřížka dává větší váhu tomu, co dělají staré duše než tomu, co dělají lidé obecně. Takže to již není lineární energetická mřížka, ale taková, která se stala vnímavou směrem k Pracovníkům Světla. Takže věci, které si bude víc pamatovat, začínají být ty věci, které vytvářejí soucit, a ne temné věci, které vytvářejí smutek a smrt. To je část nových způsobů, jak budou věci v budoucnu fungovat.

     Je toho mnoho, co bychom mohli říct o této krystalické mřížce. Mohli bychom vám říct, na co reaguje a jak funguje. Ale mnoho z toho již bylo řečeno prostřednictvím channelingů a mnoho ještě bude. Namísto toho bych vám chtěl říct něco, co ještě nebylo řečeno a to je zajímavé. Když mluvím o Gaii, na co myslíte a co si pod tím představujete? Energii Země? Co máte na mysli, když slyšíte slovo Země? No, mnozí si představíte globus otáčející se v kosmu. Máte pravdu, protože to je vědomí Gaii, je to globus. Gaia neobklopuje globus svoji energií, ale spíše ona je globem samotným. Možná máte pocit, že Gaia je pouze ta část, která je povrchem či zemskou kůrou? A pokud ano, co s tím zbytkem? Co s pláštěm planety? Co s jejím jádrem? Uvědomujete si,  kolik materie je v Zemi – té, co není na jejím povrchu? Jaký je vztah mezi pláštěm a jádrem a kůrou? A má tento vztah nějaké vědomí? Ano, a jmenuje se Gaia.

      Milovaní, neříkám vám tyto věci, abych zkomplikoval vaše vnímání, ale abych vám přiblížil, jak Gaia pohybuje energií. Kdybyste měli na sporáku klasickou žehličku, a chtěli byste ji nahřát,  nasměrujete energii do žehličky, abyste to docílili. Zeptal by se někdo z vás: „Kde je v ní naakumulováno teplo?“ Odpověď zní ne. Žehlička se nahřeje najednou a také se najednou ochladí.  Podobně je to s pohybem energie planety. Pohyb kundalíní přichází skrze Zemi, nejenom po povrchu. Dává vám to smysl?  Co se odehrává na planetě, to se odehrává všechno najednou.

     Takže, když myslíte na pohyb kundalíní, neptejte se „Kde teď je? Přes jakou zemi zrovna prochází? Energie kundalíní zasahuje celou planetu a nejenom pruh na jejím povrchu, který by se pohyboval od jednoho místa k druhému. Jedná se o kvantový pohyb a ten se neděje lineárním způsobem. Přesto se po všechna ta léta hovořilo o jejím pohybu, jakoby se jednalo o lineární posun přicházející z Indie a Tibetu a ukotvoval se v Jižní Americe. Může existovat energetické vyrovnávání z jednoho místa na druhé,  aniž by se to muselo dít na povrchu.

      Takže po všechna ta uplynulá léta se posun odehrával najednou, na celé planetě. Je to posun od jednoho vědomí k druhému, ne od jednoho místa k druhému. Začíná být cítit více ženského a tak se vytváří rovnováha dvou hemisfér a zahrnuje to dokonce i jádro Země. Neděje se to na povrchu, ale na celé planetě. Ale říkáme vám, že centrum nové rovnováhy je nejvíce cítit v Bolivii a Peru. Ale nepřišlo to tak, že by to cestovalo po imaginární silnici.

      No, před pár lety jsem byl na jednom místě v Chile a mluvil jsem o pohybu kundalíní (Valle Nevado, r. 2008). Když se podíváte na podobenství týkající se (zemské) kundalíní, je její pohyb stejný jako u lidské kundalíní. Část z ní se pohybuje dozadu a dopředu. V tomto případě jde o připodobnění k oscilaci a k vibračnímu posunu do vyššího vědomí. Ale tentokrát je do toho zapojena Gaia - její kůra, plášť i jádro. Vy jste s Gaiou propojeni / entanglováni a tehdy v roce 2008 jsme vám řekli,  že Země má potenciál se brzy pohnout. Řekli jsme vám, že to bude jižně od místa, kde jsme channelovali a bylo to tak! (hovoří se o zemětřesení v Chile 27. února 2010). Bude toho v Chile ještě víc a bude to na jihu.

      Všechen tento pohyb je potřebný, a někdy se děje na fyzické úrovni. Gaia vás zná a bude se pohybovat a přizpůsobovat se. Ale když se musí přizpůsobit, provede většinu svého přizpůsobení tam, kde nikdo nežije. Drazí, když vidíte, že se to děje, nebojte se. Když vidíte vulkanickou aktivitu, nebojte se. Místo toho mějte odvahu, kývněte rukou a řekněte: Děkuji, Gaio, za to, kde jsi to udělala! Musíte si být vědomi, že oblast, ve které se nacházíte, je i teď nestabilní (hovoří o místě, kde je předáván channeling). Ale, staré duše mohou dokonce změnit vlastnosti tektoniky zemských desek. Země se bude hýbat v místech, o kterých byste to neřekli, a když to uvidíte řekněte: „Děkuji, Gaio!“ Budete vědět,  že mám pravdu a že jste ve vědomí navždy propojeni s vaší Zemí, moji drazí.

      Tato planeta se mění a domorodci měli pravdu. Brali zemi do rukou a říkali: „To je život!“ Představuje to víc, než věděli a víc než jste věděli vy. Představovalo to vědomí Gaii a její spojenectví s lidstvem. Všechny tyto věci se dějí tak, aby vzdaly čest lidstvu. Budeme o tom mluvit později, když se dostaneme k dalším písmenům z devíti.

     Tak, mluvili jsme dost dlouho. Buď si vědoma, drahá lidská bytosti, že všechno, co se na této planetě děje, je součástí nové budoucnosti. Přijde den, kdy se sem jednou, dvakrát, třikrát či víckrát vrátíte a octnete se na této Zemi jako dítě, jako miminko a slovo válka bude ve vašem slovníku definováno jako něco, co se odehrávalo ve starých časech za doby barbarů a již to je pryč. To je to, co vidíme. Je to významný atribut tohoto pohybu, začátek soucitného jednání na této planetě.

A tak to je. 

KRYON
 

* poprvé se pojem entanglement objevil v Kryonově poselství “Rekalibrace vědění” ze 14.1. 2012.
Zdroj originálu: https://www.kryon.com/.

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky do češtiny přeložila Mirka K (https://www.transformace.info/). Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.

 

Časová kapsle Gaii


Tento živý channeling byl předán v Salt Lake City, v sobotu, 9.února 2013
 

Tento channeling byl upraven [Leem a Kryonem], aby poskytl čtenáři jasnější pochopení. Často se stává, že živý channelling obsahuje energii, kterou tištěné stránky přenášet nemohou. Proto si užijte toto vznešené poselství předané v Salt Lake City, Utah.

 

 

     Zdravím Vás, moji milí, Já jsem Kryon z Magnetické služby. Poselství, které vám dnešní večer přináším je pokračováním těch dvou, která jsem vám sdělil již dříve v uplynulých dvou týdnech (v Boulderu, Colorado [2013-01-13 Kryon - Nástroje Staré duše pro rok 2013 nebo zde ] a Phoenixu, Arizona [2013-01-06 Kryon - 2013 a co teď nebo zde]).

     Informace, které potřebujete vědět, staré duše, se musí několikrát zopakovat, proto mi dovolte nejprve malý přehled.

     Zde v místnosti spočívá Pravda a ta je osvěžující. Je zde novost, obnova a rekalibrace všech věcí.  Překročení ukazatele energie roku 2012 je mnohem významnější než si kdokoliv z vás uvědomuje. Mnozí to sledují z dálky v kvantovém stavu a tam probíhá oslava. To, co jste udělali, nemůžete vzít zpět; existují některé zásady, které vám chceme připomenout, a to jsou ty, které mohou ovlivnit, jak o tom všem budete přemýšlet. Ale dovolte nám to shrnutí, jen na okamžik.

     Když můj partner před 23 lety procitl, stalo se tak velmi pomalu, a my jsme to řekli už dříve. Přišli jsme k němu opatrně, aby se nepolekal. Předávali jsme mu informace pomalu a jednoduše, aby jim mohl uvěřit. Ale už tehdy jsme pootevřeli dveře možností a já jsem přišel kvůli tomu, co jste uskutečnili. Staré duše, někteří z vás jste byli tehdy mladí a někteří ne. Ale všichni jste byli zde za nějakým účelem.

     V posledních 23 letech jste byli jen v módu přežití. Posledních 23 let jsem vám vyprávěl, co máte očekávat a o ohromujících možnostech, které jsou před vámi. Vyprávěl jsem o energiích, kterým budete vystaveni a tak se také stalo. To všechno bylo řečeno s pomocí metafory boje se starou energií a o dualitě, které musí člověk neustále čelit a pracovat s ní. Teď se to změnilo. Teď začíná vlastní práce.

     Staré duše řeknou, Počkej Kryone, já přece pracuji už tak dlouho! Jak můžeš říct, že to teď začíná?„ Máte pravdu, pracovali jste, bořili jste se do močálu staré energie. Ale to bylo pouhé přežívání. Byli jste jen starou duší s informacemi, a věděli jste, že nakonec přijde probuzení, kdy budete moci informace použít. Teď močál mizí a přichází probuzení.


     Ukazatel roku 2012

     Dovolte mi vyjít z minulého channellingu. Byl tam časový ukazatel, uložený lidstvu samotnou Gaiou, který se sám vyrovnával s precesí bodů rovnodennosti. Byl to 26 000letý časový cyklus a pro předky to byl viditelný konec nebo začátek. Pokud byste dokázali překročit tento bod, neexistovala by cesta zpět.

     Jsou tací, kteří řeknou, kdy se vrátíme zpátky k tomu, na co jsme byli zvyklí? Chci se zase cítit normálně.” Moji drazí, začali jste tento závod, když jste se narodili, a běžíte maratón, který se skládá z mílí a mílí toho, čemu říkáte Lidská existence. Opravdu cítíte, že když vyhrajete tento závod, budete dopraveni zpátky na start nebo do jeho středu? Odpověď zní ne.

     Možná jsou zde takové staré duše, které sedí kolem a čekají, až se věci vrátí do normálu, ale vy nevíte, co je normální! Stále bojujete se starou energií, stále a stále po mnoho životů! Bijete na poplach od té doby, kdy jste porozuměli dualitě. To není normální.

     Dovolte mi popsat tu novou normalitu. Normální je Země, planeta, která se přesunula do přechodného období energie, kde představy, které máte jako staré duše dnes, mají zásluhy a hodnotu. Je to skoro jako když v temné oblasti vyjde slunce a věci, které dříve nefungovaly, najednou fungují. To je ta nová normalita. Normální bude doba, kdy nebudete muset vstávat a prodírat se různým nepořádkem.


     Připomenutí toho, co se stalo


     Ale pokračujme ve shrnutí; ve své nové Sadě nástrojů Staré Duše, použijte nástroj trpělivosti. Nepřemýšlejte o tom, že se věci nedějí dostatečně rychle. Místo toho si odpočiňte. Jednou nebo dvakrát se nadechněte, jak často říkáme, sedněte si a odpočívejte. Podívejte se na to, co se děje a na okamžik poděkujte předkům, kteří vás sem přivedli. Na chvíli pochvalte svou matku a svého otce, ať už jsou živí nebo mrtví, a ať v tyto věci věřili nebo ne, nebo zda k vám byli dobří nebo nebyli. Poděkujte jim, že vás porodili zde. Protože na opačné straně závoje, moji drazí, před tím než se sem vůbec dostali, věděli, co dělají. Existovala možnost, že se podle předem daného plánu jejich biologie spojí a přivedou vás, staré duše, zpátky na tuto planetu.

     Na chvíli vzdejte čest Gaii za to, že vás přivedla na toto místo, kde se energie planety teď může začít s vámi vylaďovat, tak jako to dělala s vašimi předky, protože začnete vidět procitnutí z nečistoty planety. Pochopte spojenectví, které v tom spočívá, a to dokonce i v moderní době, a vzdejte díky Zemi. Protože odtamtud jste přišli. Buďte trpěliví. Budete muset, kvůli tomu, co vám řeknu později.
    Když temnota slábne, objeví se zvláštní, rušivá energie, protože jste vyrostli bojem s ní a začne vám to scházet. Někteří z vás si na ní vytvořili dokonce závislost! Je to tím, že vy na ni tlačíte a ona vám to vrací svým tlakem. A vám se tyto atributy jeví jako rovnováha! Když vám nevrací tlak zpátky tak jak očekáváte, máte tendenci být nespokojení a dostáváte se mimo rovnováhu. Proto se rušivá energie nalézá i u starých duší. Nejste si opravdu jisti tím, co se děje. Proto vám říkáme, relaxujte, dýchejte, buďte trpěliví a pomalu se překalibrujte na novou energii, která nevrací tlak zpátky tak tvrdě, takže budete vědět, jak v jejím rámci fungovat.

     A teď, moji drazí, viděli jste poslední dobou něco neobvyklého v chování některých lidí? Občas se to vyskytne ve vašich zprávách, ale ne vždy. Začalo to přesně před rovnodenností, těsně před slunovratem. Mohli byste se podívat na zprávy a viděli byste co se dělo.

     Zdá se, že jisté Lidské bytosti začínají bláznit a že některé jdou tak daleko, že střílejí děti jiných Lidí. Jiní začínají zuřit, aniž to dává jakýkoliv smysl a způsobují, že začínáte pochybovat o lidstvu i o tom co se to vlastně děje. Zdá se, že nejde o nic jiného, než to, co vidíte každý měsíc a čemu se říká úplněk. Uvědomujete si úplněk, že ano? Je to neobvyklá doba, kde přítomnost měsíce v určité fázi vytváří v lidech zdánlivou nerovnováhu. Ti, kteří jsou často na hraně, přes ni přepadávají a dělají věci, které by, nebýt úplňku, nikdy neudělali. A teď vám řeknu něco, co nebude moc příjemné. Připravte se na rok plný úplňkové energie! To je ten druh energie, kterou teď pozorujete.

     Někteří si začínají spojovat tyto věci, sledovat je, a dělat závěry. Jsou tací, kteří vám řeknou, že Země začíná být nemocná. Řeknou vám, že toto je to, o čem vždy hovořila proroctví a že lidé se stávají nevyrovnanými. Co byste jim řekli vy? Ne, neděje se to? Vypadá to tak, jak to je! To co se doopravdy děje je, že stará energie kope kolem sebe, protože nemůže uvěřit, že jste vyhráli! A tak to také je.

      Stará energie prohrála bitvu

     Cítíte energetickou nerovnováhu? Myslíte si, že se cítíte divně kvůli tomu? Dobrá, jen pomyslete na ty, kteří jsou na existenci staré energie závislí! Na okamžik si vzpomeňte na chamtivé mistry, kteří si udělali z podvádění druhých živnost. Oni věří, oni znají Lidské vědomí tak dobře, že vše, co musí udělat, je zatřepat prsty určitým způsobem a mohou obalamutit téměř kohokoliv. Mohou ošvindlovat svou vlastní cestu životem. Věděli jste, že takto už to nebude fungovat? Jak si myslíte, že se cítí? V sázce je jejich pouhé přežití.

     Protože staré způsoby už také nefungují, budou teď zkoušet něco nového. A to je to o čem mluvím, a vy uvidíte, jak se mnoho temných věcí stane ještě temnějšími, protože ti, kteří jsou na nich zainteresovaní, si začínají uvědomovat, že to co byli zvyklí dělat, už nefunguje. Uvidíte to už velmi brzy a uvidíte to i ve vaší ekonomice, protože všechno, co bylo produkováno mimo integritu, se začne zhoršovat, dokud se nerozvine systém, který bude mít integritu z nové energie.

     Uvidíte to ve vaší politice. Uvidíte to ve způsobu, jakým politici povedou svou kampaň. Spatříte to, co Lidské Bytosti v nové energii budou a nebudou tolerovat a je to všechno o posunu. Proto vám má tento přehled sdělit, že budete muset tolerovat po nějaký čas i nějaké bláznivosti. K některým bude docházet i velice blízko vás. Až je spatříte, chci, abyste si vzpomněli na tento channelling. Toto je rok úplňkové energie, nebo to tak přinejmenším budete pociťovat. Sledujte i bizarní, nevyrovnané vůdce!

     Věci se mohou zdát být trochu nevyrovnané, ale vy stále nebudete vědět, kde se energie vyrovnává. Opravdu si nejste jistí, co máte dále dělat, ale já vám po celou dobu říkám, abyste se uklidnili, dali si oddych, odpočinuli si a byli trpěliví. Staré duše, došly jste příliš daleko, abyste se dostali do tohoto posunu, a nakonec si děláte hlavu s tím, jaké to je.

Chci po vás, abyste začali používat rozum, se kterým jste sem přišli. Od těch z vás, kteří jste vychovávali děti, chci, abyste si vzpomněli, jaké to s nimi bylo v určitých obdobích růstu. Čím vaše děti procházely během své křivky učení? Byly tam chvíle, kdy vás neměly rády a později zase měly? Procházely vlnami emocionálních změn? To je čím si prochází planetární energie, a je to skoro jako znovuzrození.


     Nápady a vynálezy nejsou náhodné


     Teď se chci k tomu vrátit, protože jsme se dostali k bodu, o kterém jsem chtěl mluvit, a o čem jsme nemluvili dříve. Zdá se to neuvěřitelné, ale skutečnosti je, že představy a myšlenky jsou planetě dány, když je na ně připravena a ne dříve. Minule jsme vám řekli, že lidstvo věří, že může „myslet na všechno“. Intelektuálové věří, že obloha je hranicí kreativity. A přece, není to zajímavé, že všechny hluboké myšlenky a představy vznikly téměř v poslední chvíli? Když se podíváte na lidstvo a jak dlouho jste zde a jak dlouho zde jsou inteligentní Lidské Bytosti, čím to je, že skoro ke všem moderním vynálezům došlo až  obrazně řečeno, v poslední sekundě? 

     Představte si, že procházíte tisíciletími, aniž byste rozuměli tomu, co je baktérie, nebo že byste nevěřili v mikroby nebo neměli elektřinu. Když přemýšlíte o těchto věcech v pořadí, ve kterém přišly na planetu, je to docela vypovídající. Mnozí Lidé pracovali najednou na stejném vynálezu a ani o tom nevěděli. Najednou jste dostali vynález rádia, potom obrázky létající vzduchem, potom letadlo. To všechno dorazilo současně, zdánlivě v posledním okamžiku. Ptali jste se jakou to má logiku ve schématu toho, jak věci fungují? Dospěli jste do určitého bodu v historii před tím, než se Lidé stali rozumnými bytostmi? Nebo si myslíte, že se stalo něco jiného? Odpověď zní, že nic jiného nebylo. Zdálo se, že tyto myšlenky byly „doručeny“ na planetu všechny najednou, a mnoho lidé je pochopilo ve stejném okamžiku.

     Časová kapsle

     A tady je to, co se stalo: V rámci toho, co nazýváte Gaiou, existuje KRYSTALICKÁ MŘÍŽKA. Je to paměť všech věcí, které tam byly umístěny Plejáďany. Krystalická Mřížka byla vytvořena za tímto účelem Plejáďany. Až to bude vhodné a až lidské vědomí dosáhne určitého bodu, tyto představy se uvolní. Jedná se o časovou kapsli představ a dalších věcí. Nestane se tak z velkého centrálního slunce, nestane se tak mimo Zemi, ale dojde k tomu zevnitř.

     Na začátku roku 2000 jsme seděli na místě jménem Mount Shasta (Kalifornie) a vyprávěli jsme vám o Lemuřanech v horách. Vyprávěli jsme tam o časových kapslích a teď tady máte vysvětlení. Ti v horách nehodlají vyjít ven, představit se a potřást vám rukou. Časová kapsle se týká informací a myšlenek.  Kapsle se týkají kvantových atributů vědy a života, které máte objevit. Týká se to myšlenek, které potřebujete, abyste se mohli přesunout do nové energie, až pomine šílenství úplňku…a ono pomine.   Proto těm, kteří je cítí, připadají kapsle živé a pro esoterické „jasnovidce“ „bzučí“ aktivitou.

     Spojili jste si někdy tyto věci dohromady? Uvažovali jste někdy o tom, jak dlouho už je civilizace na planetě? Sedíte v zemi jménem Spojené státy, ale uvědomujete si, že otcové zakladatelé tohoto národa, spojili dohromady něco naprosto unikátního, o čem nikdo nikdy nesnil? Z jejich myslí vzešla myšlenka na vládu, kde jako první přichází na řadu práva Lidské Bytosti. Odkud si myslíte, že tyto myšlenky vzešly? Řeknu vám to – přímo ze Země! (z Krystalické Mřížky).

     Jak dlouho by to lidstvu trvalo o tom přemýšlet? Byl to systém, který by se zdál být tak jasný, spojit dohromady čistě a pregnantně, vytvořit zemi, která byla mladá a o tolik vepředu před ostatními, že nastavila normu pro dalších 100 nebo více let, která byla nová a odlišná. Proč k tomu nedošlo o 1000 let dříve? Musíte se zeptat sami sebe, jestli se vám to zdá logické. A opět, opravdu si to lidstvo po tisíce let jen neuvědomovalo? Proč nedošlo k žádným logickým představám vyššího myšlení a vynalézavosti?

     Člověk Tesla

     V průběhu času přišel okamžik, kdy lidstvo málem narazilo. Měli jste těžké časy s elektřinou. Proto přišel muž, který velmi předstihl svou dobu a jmenoval se Nikola Tesla. Dal vám principy toho, co dnes nazýváte střídavý proud. Moji drazí, chci po vás, abyste pochopili tento princip. Mnozí z vás to nedokážou, protože není ve 3D. Tyto vlastnosti jsou stále považovány za „myšlení génia“. Celá myšlenka tohoto druhu elektřiny, kterou dnes používáte, vzešla z kvantové mysli tohoto muže.

     To bylo vše, co mu bylo dovoleno udělat. Tesla sám byl jistým druhem časové kapsle, který přišel ve správnou chvíli. Měl toho více, ale střídavý proud bylo všechno, co mu bylo v té době dovoleno planetě předat. On se samozřejmě snažil dát vám více. Věděl, že existují další věci, ale nic nebylo možné rozvinout. Kdybych vám řekl, co dalšího objevil, asi byste si to vůbec neuvědomili, protože tomu nikdy nebylo dovoleno, dostat se mimo hranice běžného myšlení. Země na to nebyla připravena.

     Tesla objevil nehmotné věci. Uměl změnit strukturu atomární hmoty s použitím magnetismu, ale nikdy to nedokázal dostat pod kontrolu. Dokázal, aby se předměty zvedly z jeho pracovního stolu a narazily do stropu, ale neuměl to opakovat a kontrolovat. Ještě k tomu nedozrál čas. Víte, čím se ještě proslavil? Bylo to zdánlivé selhání v přenosu elektřiny. Nicméně, o žádné selhání nešlo.
     Existují obrázky jeho věže, ale pokaždé, když Lidská Bytost uvidí nějakou věž, objeví se zaujatá představa, že něco se má vést vzduchem. Ale v případě Tesly šlo o představu jak vést elektřinu zemí. Potřebujete věže na zachycování zemského magnetismus určitým způsobem, na jeho vysílání a na opětovné sbírání z uzlů planetárního systému magnetické mřížky. Mluvili jsme o tom již dříve. Využíval planetární mřížku, která je v samotné Zemi! Byl na samém pokraji toho, aby ukázal, že můžete magneticky využít celou planetární mřížku, abyste vedli elektřinu a zachytávali ji tam, kde ji právě potřebujete, a to bezpečně, bez drátů. Ale Země na to nebyla připravena.

     Tesla zemřel jako zlomený muž, plný ideálů, které by mohly přinést planetě Zemi mír, ale jemu prostě nebylo dovoleno některý z nich vám předat.

     Teď vám povím, proč byl zastaven, moji drazí, a je to poprvé, kdy vám to povíme – protože tyto vynálezy bylo velice snadné změnit ve zbraně. Lidstvo k nim ještě nedozrálo. Ještě nejste připraveni pro nehmotné věci, ani na principy, které jsou velice snadno zneužitelné jako zbraně.

Takže,“ můžete si říci, kdy na to budeme připraveni? Myslím, že odpověď už znáte, nebo ne? Jakmile Lidské vědomí dospěje k okamžiku, kdy nejdůležitější bude SJEDNOCOVÁNÍ a nikoli  ODDĚLOVÁNÍ, potom to nastane.  K okamžiku, kdy dobývání a síla nejsou žádoucími ideály ani výhodou. Bodu, kdy lidstvo bude poměřovat sílu své populace tím, jak zdraví jsou, a ne ekonomickým růstem. Bodu, kdy setkávání se sousedy je hlavním cílem společenského vědomí a ne jejich potírání nebo ignorování. Přichází to, moji drazí. Je to ještě daleko, ale už to přichází.  Podívejte se, jak vypadá planeta v této chvíli. Vůdci, vládnoucí ve shodě se starou energií jsou zřejmí, že ano? Vypadá to, že jsou pozůstatkem ve světě myšlení, který je ignoruje.


     Otevření časové kapsle

     V těchto časových kapslích, kterým říkáte Gaia, existuje sklad budoucích vědomostí a myšlenek, které tam před dávnými časy umístili ti, které jste nazvali Plejáďany, a tyto časové kapsle se otevřou s novými myšlenkami o jednotě a míru před tím, než se otevřou s vynálezy. Lidstvo se musí zjemnit, před tím než k vám vynálezy dorazí a v průběhu dalších 18 let uvidíte, co mám na mysli. Toto jsou časové kapsle pod vašima nohama v podobě uzlů Krystalické Mřížky, a jak dalece vám budou tyto věci odhaleny, bude záviset kompletně a naprosto na tom, co dál uděláte.


     Co dělat dál


    Tak si teď proberme, co dělat dál. Chci, abyste si vzali dovolenou a učili se milovat jeden druhého! To je ta hlavní práce pro rok 2013! Odložte strach a obavy a uložte je načas do metaforické nádoby. Příležitostně ji můžete vytáhnout a strašit se s ní, ale nedovolte, aby se to stalo vaším hlavním středem pozornosti. Měli byste se soustředit na to, kdo jste, proč jste sem přišli, co bude s planetou v budoucnu a naprosté uvědomování si faktu, že nejste sami.

     Po celých 23 let vám říkám, “nejste sami.” Můžete odejít z tohoto místa a nasednout do svého auta. Můžete je nastartovat, přidat plyn, ale zatímco budete čekat, až se motor zahřeje, chci, abyste se podívali na prázdné sedadlo vedle sebe a řekli, je to nádherné, že sedíš vedle mě.Je to poznání toho, že Vyšší Já a Boží láska vás provázejí kamkoliv jdete. Uvědomujete si, co máte ve svém nitru? Budete potřebovat celý vagón znalostí a kvantovosti, který je ve vás, abyste započali rozvoj své vnitřní božskosti. Musí se to stát pro vás skutečností, staré duše, abyste mohli přejít do dalšího kroku.


     Osobní časová kapsle

     A teď je to vaše osobní časová kapsle, a právě o ní chceme s vámi mluvit. Existují tři druhy časových kapslí. Je jeden druh, o kterém zatím mluvit nebudeme. Další druh je v Zemi a ten poslední ve vaší DNA. Je to duchovní dědictví, se kterým jste přišli a tato kapsle je připravena se otevřít jako lotos. Až to udělá, dostaví se nové uvědomění. Přijde mír v podobě, která nebude nutně mírumilovná. Bude mít podobu trpělivosti, která nebude nezbytně trpělivá. Tehdy vy budete muset změnit sebe, protože se tím uvolní myšlenky, emoce a vědomí, které byly uvnitř vás vždy, ale až teď pro ně nastává čas představit se v této nové energii.


     Očekávejte události, které nastanou. Nebuďte šokováni

     Nechejte lidstvo, ať se chová způsobem, jakým to dělá při úplňku. Dovolte šílencům vyjít ven a dělat všechno co chtějí. Snažte se pomáhat těm, kteří jsou ovlivnitelní. Držte za ruku ty, kteří to potřebují. Ale pochopte, že toto je pouze dočasné, protože jste vyhráli hlavní bitvu, moji drazí!  Existuje celá spousta energie, která vám nevěří, ani tomu, co představujete. To je pravda. Nedokážou ve vás vidět světlo a pouze cítí, že něco v nich jim teď schází.

     Čekali jsme velmi dlouhou dobu, abychom vám předali toto poselství. A teď začíná práce. Musí začít s vámi způsobem, na který možná nejste připraveni. Nemá to nic společného s děláním jako spíše s bytím.

     V těchto okamžicích a v těchto měsících po vás chci, abyste si uvědomovali to, kdo jste, staré duše. Přišly jste sem s určitým úkolem. Nebojujete se systémem a nejste jeho obětí. Místo toho se pomalu tím systémem stáváte. Odložte stranou to, co vás ruší. Odmítněte tomu přístup do své mysli i svého těla. Řekněte tomu, ať odejde. Dostali jste práci, kterou máte udělat a to je dnes pravda. Časové kapsle, nádherné a připravené, jsou na této planetě aktivovány. Měli byste se podívat co v nich je. Někteří z vás to udělají.
A tak to je.
KRYON.

 

Zdroj originálu: https://www.kryon.com/.

 

Uzly a Nuly planety Země

   

   

 

 

LEE CARROLL 25.5.2013

 

Co jsou uzly a nuly? Proč se o to tak staráme? O čem to všechno je?

Tato stránka je vysvětlením a přináší nově channelované informace od KRYONA:

 

     Cesta Kundalíní Tour 2012  byla jednou z nejúžasnějších z Kryonových exkurzí, kterou jsem kdy udělal. Pokud se na ni chcete podívat, koukněte se na toto devíti minutové video: ZDE

     Začali jsme v říjnu roku 2012 a vytvořili úžasné dobrodružství, které trvalo více než 30 dní. Cestovali jsme auty, autobusy, loděmi a letadly (a některá vozidla jsme ani nerozpoznali). Křižovali jsme Andy a navštívili čtyři země, cestujíce k nejúžasnějším duchovním místům na Zemi. Hluboce jsme pocítili novou energii. Potkali jsme se se strážci kaňonů a hor, kteří k nám mluvili skrze Kryona. Uvědomili jsme si, že spojení s Plejáďany je živé a dobré a „slyšeli“ jsme prostřednictvím mnoha Kryonových channellingů o druzích energií, které Plejáďané vytvořili a vtiskli do planety Země. To zahrnuje i pečlivé (opatrné) umístění časových kapslí, které měly uvolnit energie a informace, jakmile planeta dosáhne určité vibrace. V této vibraci teď jsme!

      Seděli jsme na vrcholu Ostrova Slunce na jezeře Titicaca v nadmořské výšce 4.000 metrů (13.123 stop) a cítili neuvěřitelný klid jezera a okolních hor, zatímco Kryon channeloval o energii, kterou jsme cítili… uzlech a nulách. Cítil jsem šepot prastarých národů a jemnou lásku Gaii, když jsem začal channelovat uprostřed travnaté plochy nejvyšší hory And (hora Aconcagua), kterou Kryon identifikoval jako nulu. Stál jsem a channeloval na skalní římse odkud jsme viděli na Machu Picchu, kde Kryon hovořil o probouzení Pumy – a uzlu, na kterém jsme seděli.

      Na této cestě nám bylo předáno dvacet osm channelingů, ale v žádném z nich nám nebyly úplně vysvětleny uzly a nuly… co jsou, proč, nebo zejména, kde jsou. Až teď.

 

***

     V několika minulých měsících roku 2013, v channelinzích, které proběhly většinou v zámoří (v zemích mimo Ameriku), nám dal Kryon detailní informace v mnoha kouscích a částech. Některé z těchto channelingů byly předány na workshopech Dr. Todda Ovokaitys se, některé při pravidelných událostech a některé jako odpověď na přímé otázky v souvislosti s příští knihou. Většinu těchto informací nenajdete ani na audio stránce ani na stránce s přepisy channelingů. Takže s pomocí nové autorky a její nové budoucí knihy, bych chtěl vyplnit mezery. (Vysvětlím to za okamžik.) Dokonce i poté, co jste si tohle všechno přečetli, nejsou informace kompletní. Tak nové to je.

      Uzly a Nuly reprezentují rozdílné vlastnosti energií na planetě. Všude po planetě je množství uzlů a nul. „Plejáďané“ jsou našimi duchovními rodiči, kteří oseli tuto planetu božskou DNA. To je příběh stvoření mnoha domorodců této planety a představuje zároveň i Kryonovo učení. Jsou také zodpovědní za záležitost naší „DNA opatřené pojistkou“, jelikož máme dvacet tři místo normálních dvaceti čtyř párů chromozomů, které mají ostatní živočichové. „Křičí“ to na biology: „Nepocházíme odtud! Ve stejnou dobu, kdy Plejáďané oseli lidstvo, umístili zároveň „časové kapsle“ do naší DNA, Gaii a do kytovců (velryb a delfínů).

      Kryon odhalil, že mezi mnoha časovými kapslemi na Gaie, je 12 hlavních. Těchto 12 časových kapslí je reprezentováno dvaceti čtyřmi zeměpisnými lokalitami. Je to proto, že každá časová kapsle se skládá z polarizované dvojice uzlu a nuly.

      Tato informace o uzlech a nulách je zcela nová a komplexní a nelze ji nalézt na jednom místě. Ve skutečnosti je tak dobře ukrytá, jako by po nás Kryon chtěl, abychom začali kompilaci a ptali se na obyčejné otázky tak, aby byly dány specifické odpovědi. Přesně tohle se stalo.

      V dalších měsících roku 2013 vznikne další Kryonova kniha, ale o této záležitosti pojednávat nebude. Místo toho spojila nová autorka svou vášeň pro prostředí s duchovní znalostí Kryona.

      Chtěl bych vám představit první knihu spojenou s Kryonem, která není ode mne! Vliv Gaii - Nevšední systém spolupráce mezi Gaiou a lidstvem, je plánovaná na rok 2013. (Ariane Publishing.) Tato kniha od australské autorky Moniky Muranyi je kompilací všeho, co Kryon kdy o Gaie channeloval! Je to něco, na co jsem nikdy neměl čas a obsahuje nové channelingy od Kryona, které nikdy nebyly publikovány. Také zahrnuje (uhodli jste) otázky o uzlech a nulách a časových kapslích.

      Kniha paní Muranyiové je výsledkem skvělé práce – výzkumu, který zahrnuje naslouchání Kryonovým channelingům, čtení Kryonových knih plus přezkoumání všech otázek a odpovědí on-line. Předložila přes třicet nových otázek, které Kryon zodpověděl v její knize – odpovědi, které nikdy před tím nebyly předloženy. Krom toho, je tam mnohem více informací, dostupných prostřednictvím téměř neznámých Kryonových channelingů, jen zaznamenaných ostatními, o místech, kde jsou tyto časové kapsle umístěny.

      Díky ní máme nyní daleko lepší obraz toho, co uzly a nuly jsou a jakou roli hrají časové kapsle. Co následuje, je její výzkum na toto téma. Některé informace budou představeny v její knize a některé ne, protože je Kryon odhalil teprve nedávno. Z následující nové informace, kterou Kryon pozvolna odhaloval, vytvořila mapu z posledních třech měsíců, které ukazují lokality těchto energií (viz níže).

      Nepište mi dopisy, kde se budete ptát, proč to váš oblíbený portál nemá na seznamu. Není to o portálech na planetě. Je to o dvanácti hlavních časových kapslích reprezentovaných dvaceti čtyřmi páry lokalit uzlů a nul. Některé z nich přitahovaly lidi po tisících a některé jsou tak vzdálené, že se tam lidé nemohou dostat snadno. Tak nebuďte zklamaní, pokud mezi nimi není místo, kde jste měli své zjevení. Na planetě je mnoho časových kapslí, ale pouze dvanáct jich je hlavních.

      Kryon má ještě odhalit přesné párování uzlů a nul. Pamatujte: Dvanáct hlavních časových kapslí jsou polarizované páry. Pouze jeden pár uzlu a nuly byl odhalen během nedávné cesty do Moskvy v Rusku. Tímto párem je časová kapsle obsažená uvnitř uzlu v Maui na Hawaii a nuly v Tibetsi Mountains (pohoří) v Čadu v Africe. Byl to první pár časové kapsle, který byl stimulován Lemuřanským chórem 21. prosince 2012. Kryon předal metaforu této události - vložení klíče do zámku, aby se otevřel přístup ke všem dalším časovým kapslím.

      Co se předpokládá, že uděláme s touto informací? Mnoho věcí. Ale jedna z nich je přímo před námi, protože páry časových kapslí reagují na „plánovaný (vytvořený) soucitný čin“ Při Lemuřanském chóru na Maui nám Kryon řekl, abychom chór opakovali s použitím dalších kombinací tónů, abychom změnili planetu. Tohle je tedy první okamžitá akce, o které víme… velké skupiny lidí dávající záměr a zpívající specifické tóny, mohou uvolnit některé energie (držené uvnitř časových kapslí), o nichž Plejáďané věděli, že je budeme potřebovat…právě TEĎ.

 

Lee Carroll

 

 

 

UZLY A NULY

 

Informace nashromážděné Monikou Muranyi pro její novou knihu:

Vliv Gaii – Pozoruhodný systém spolupráce mezi Gaiou a Lidstvem

(výtah z Kryonových channelingů)

a také (níže)… nepublikovaný Kryonův channeling z roku 2013

 

 

CO JSOU UZLY A NULY?

 

Zde jsou specifické definice, které nám poskytl Kryon:

     UZLY: Existují tři druhy uzlů: portál, vortex (vír) a vortal (vír-portál). Portál je uzel, který přesahuje (překrývá) a zesiluje Gaiu. Vortex je, když energie kolidují (střetnou se) a energie se neustále pohybuje. Ve vortexu se mohou někteří na chvíli cítit dobře, ale je těžké tam žít. Vortal je napůl portál a napůl vortex. Mezi těmito liniemi není žádná symetrie a vyskytují se pod Zemí stejně jako na Zemi. Takže se to stává komplexnější, než si myslíte. Všechny tyto linie jsou tvořeny Krystalickou Mřížkou a Krystalická Mřížka je vytvářena Lidským vědomím.

--KRYON (parafrázováno)—

     Část Kryonovy odpovědi na otázku z Moniččiny knihy o Gaie

     Uzly jsou přesně tím, co bylo uvedeno: místy nesmírné intenzity, kde může Krystalická Mřížka uchovávat časové kapsle šablony stvoření, které tam umístili Plejáďané. Takže uzly mohou být také vzestoupenou zemí a můžete se tam cítit velmi dobře. Nicméně, jak již bylo zmíněno, uzly jsou často na místech, která jsou méně přístupná či žádoucí pro obyčejné lidské obydlí vzhledem ke své intenzivní energii. Lidé jsou k nim v každém případě velmi přitahování a domorodé obyvatelstvo Země si na nich často stavělo své chrámy.

     Tyto časové kapsle jsou na planetě potřeba jako příručky či plány, aby odstartovaly tvořivou energii Gaii. Řekli jsme vám, že jak jsou pomalu uvolňovány, upravují Krystalickou Mřížku, aby pomohly Posunu Lidského vědomí a případně vytvořily pozvednutou (vzestoupenou) planetu.

     Šablony nejsou jen informace. Jsou to kvantové portály života Plejáďanů. Je těžké to vysvětlit, ale uvažujte na chvíli, že kvantová energie může existovat na dvou místech ve stejnou dobu. Je to vlastnost dokonce i vaší vlastní kvantové fyziky, tak by to pro vás nemělo být divné. Uvažujte na chvíli, že i život může mít tyto atributy (existovat na mnoha místech). Proto vězte, že vaši osívací stvořitelé zde vždy byli -  určitým kvantovým způsobem a jsou v časových kapslích.

     Když cítíte tyto energie ve 3D, máte sklon všechny je linearizovat. Proto ti, kdo jsou citliví, uvidí „město“ či ucítí entity, které s vámi mohou dokonce mluvit. Ale realita je taková, že tyto pocity jsou pouze atributy dívání se na hlubokou kvantovou energii, zatímco jste ve 3D.

     Mt. Shasta je jednou z těchto časových kapslí. Tato hora je připravena k aktivaci a uvolnění časové kapsle, které tam již započalo. Ale nyní, s přechodem roku 2012, mohou Plejáďané převzít aktivnější roli. Později pochopíte, co to znamená.

--KRYON--

 

     NULY: Když se Krystalická Mřížka překryje s mřížkou Gaii způsobem, že se jejich energie vzájemně ruší, dostanete nulu. Nula je proto místem, kde je nepřítomnost Krystalické Mřížky a tak to, co dostanete, je pouze čistá energie Gaii.

 --KRYON-- (parafrázováno)

 

     Část Kryonovy odpovědi na otázku z Moniččiny knihy o Gaie

     V nule, nebo „prázdné zemi“ se může cítit nádherně, ale je to až příliš silné na delší pobyt. Představuje (nula) čistou tvořivou energii. Je daleko těžší žít v ní a místa na Zemi, kde se nachází, jsou z tohoto důvodu často neobydlená (některá jsou také v oceánu). Má také zvláštní rysy magnetického pole, které jsou těžké pro životní sílu a vyrovnané mozkové synapse (které vyžadují rovnováhu magnetického pole, na kterou jste zvyklí). Výsledkem je nerovnováha a zmatek.

--KRYON--

      Další informace o časových kapslích

      Kryon řekl, že jak Soucitný Chór zpívá určité párové tóny časovým kapslím, jsou tyto časové kapsle kvantově stimulovány. Není to otevírání či zavírání jak si to představujete lineárním způsobem. Například v případě Maui v roce 2012 jste stimulovali Lemurskou (kapsli) a její polaritu. OBĚ vyslaly signál.

     Kdybyste se vrátili na Maui a udělali to znovu, bylo by to stejně hluboké s novými vlastnostmi časových kapslí, jež byly uvolněny. Takže kapsle jsou naladěny, aby korespondovaly s vědomím dne.

--KRYON 22. května 2013, Moskva, Rusko—

 

      Kompletní páry ještě známy nejsou, nicméně, Kryon nám jeden z nich dal. Maui je spárováno s Tibetsi Mountains v Čadu (Afrika) zde a je to jedna z dvanácti časových kapslí, která byla stimulována během Lemuřanského Chóru 21. prosince 2012. Výzkum ukázal, že tato oblast má určité geologické podobnosti s Maui, které je také sopečné. Také se zdá, že je přesně na protilehlé straně Země než Maui.

     Další událostí bude Soucitný Chór, který bude působit na poloostrově Yucatan v Mexiku. Toto párování ještě není známé, ani není znám přesný účel a záměr. Ale protože jsou vyvíjeny tóny, bude to Kryonem předáno Dr. Toddovì ve vhodnou dobu. Instrukce jsou jasné… udělejte to!


     NOVÉ: Tato informace není dostupná na audio stránce a přepis je zde uveden poprvé!  
     Z Kryonova channelingu v Moskvě, Rusko – 26. května 2013, který následoval po workshopu zvuků Dr. Todda Ovokaityse: (Je typické, že tyto menší channelingy nejsou na Kryonově webu.)

 

     „CHYBĚJÍCÍ KOUSEK“

     Zdravím vás, drazí, jsem Kryon z Magnetické služby. Je toho zde hodně k prodiskutování a tolik, kolik zkusíme vysvětlit. Vždy, když sedíme před těmi, kdo přišli na setkání jako je toto, jsme schopni otevřeně uvolnit malou část většího obrazu. Ale dovolte nám dnes hovořit o celém obrazu trochu jinak.

    Je zde něco, co se právě stalo ve vývoji tónů. Začínáme hovořit o tom, čím jsou opravdu. První sada byla odhalena a také použita v místě dříve známém jako Lemurie. Důvodem, proč to bylo vykonáno tam, byl vlastně trochu utajen a nyní byl odhalen. Tak zůstaňte se mnou, neboť můj partner [Lee] se pokusí vysvětlit některé věci, které jsou velmi komplexní.

Místo, kde byl chór provedený na Havaji, je vlastně jednou ze dvou polarit a skutečně reprezentuje dvě místa na planetě. Dr. Toddovì Ovokaitysovi jsme odhalili, že na planetě je množství toho, co bychom nazvali Plejádské „časové kapsle“. Představují dvacet čtyři míst, ale pro zjednodušení řekněme, že dvanáct z nich, je nabyto jedním způsobem, a dvanáct jinak. Takže všechny mají polaritu, která vytváří dvanáct kompletních párů časových kapslí. Když se dotknete jednoho, druhé bude ovlivněno. Tyto hluboké časové kapsle čekali na tuto energii na planetě.

     Konec roku 2012 byl časem, kdy byl do zámku vložen klíč, který otevřel přístup pro všechny z nich. Takže část sad-tónů, které zde [Maui] byly zpívány, vytvořila cestu k otevření potencionálních přístupů ke všem časovým kapslím na planetě. Tohle je pro vás celkem snadné pochopit, ale teď to začíná být těžší. Přestože jsme se to mnohokrát pokoušeli vysvětlit, stále je mnoho těch, kteří tomu nerozumějí. Tak na chvíli opustím fyziku a uvedu metaforu, které většina z vás bude rozumět.

     Rád bych vám řekl o něčem, co je vám dobře známo, abych vám ukázal scénář, který vám bude dávat smysl. Doufám, že opustíte toto místo beze zmatku, ale s prožitkem: „Aha! Chápu to!“

     Jedním z vašich současných velkých vynálezů je to, čemu říkáte televize s vysokým rozlišením (High Definition TV). To jsou ty obrovské obrazovky, které ukazují některé z nejkrásnějších obrazů, které kdo kdy v TV viděl. Jaký to vynález! Můžete vidět kousky a části velkoleposti Země na obrazovce přímo před sebou. Často vám až bere dech, jak je to skutečné. Mnozí z vás, co neví nic ani o základní vědě, znají to tajemství, jak televize funguje. Je to jednoduché. Vaše věda dávno objevila, že všechny tyto překrásné barvy, které vidíte, vám mohou být ukázány v něčem, co se nazývá „aditivní barevný systém“. Je založen na něčem, čemu se říká tri-chromatické lidské vidění. Docela jednoduše to znamená, že nejkrásnější obrázky na Zemi mohou být všechny ukázány s použitím kombinací pouze tří barev! Jsou to červená, zelená a modrá. To je vše, co potřebujete. Když je správně zkombinujete, vytvoří tyto barvy téměř každou možnou barvu, kterou Lidé mohou vidět. Tři barvy.

     Když sledujete jakoukoliv televizi, neuvědomujete si tyto tři barvy. Místo toho vnímáte miliony barev bijících do vašich očí, složených jen ze tří barev. To je tajemství barevné televize. Zjednodušuje to přenos posílání vám milionů barev.

     Takže když dojde k přenosu, systém posílá do TV „informaci,“ jak kombinovat tři barvy, které TV zařízení vytváří. To vám pak dá něco, co rozeznáte – plně barevné spektrum a „velký obraz“.

     Nyní nám dovolte aplikovat tuto znalost na to, co se děje v oblasti, která pro vás není tak známá. Použiji tuto metaforu TV několika způsoby: Pojďme nejprve hovořit o fyzice. Vy jste ve 3D. Tak pojďme předstírat, že jste „kvantový“ TV přijímač, coby Člověk na Zemi. Řekněme, že vaše 3D realita koresponduje jen se všemi pixely v červené barvě (miliony bodů informací na vaší TV obrazovce). Řekněme, že když přijdu, abych s vámi hovořil, mluvím pouze k červeným pixelům mnohem většího systému. Ve 3D obdržíte pouze „částečný příjem“ toho, co se skutečně děje.

     Dále řekněme, že červené pixely nemají ani tušení o modrých či zelených. V této metafoře můžete věřit, že existují, ale nikdy jste neviděli větší obraz – vše, čemu rozumíte, je červená. Vaše realita je taková. Dokud zůstáváte ve 3D přežívání, žádná kvantová či multidimenzionální energie pro vás není viditelná. Ve skutečnosti jsou vám všechny pixelové barvy dostupné, ale ve 3D vidíte jen červenou.

Řekněme, že teď jdu na shromáždění fyziků. Budou zde nejchytřejší mozky planety a já začnu mluvit o červených a modrých pixelech. Upoutám jejich pozornost! Mají mnohem lepší představu, že modré existují… ale nikdy je neviděli společně, dokonce nemají ani HD obraz a zelená se jim ještě ani nezobrazila.  Žádný obraz nemůže být přenesen, dokud neexistuje skutečný způsob, jak zkombinovat všechny tři barvy. Takže není žádný krásný obraz, na který by bylo možné se dívat, a vše, co Lidé znají, jsou kousky „bez odkazu na větší obraz“.

     Na planetě není nikdo, kdo by měl opravdu všechny tři barvy fyziky (používám metaforu). Ó, jste blízko! Ale znamená to, že zde na planetě není skutečně nikdo, kdo může vidět velký obraz, který je vám neustále vysílán. Máte pouze dvě barvy ze tří, které jsou nezbytné, abyste viděli, co se skutečně děje. Bez informace, jak barvy kombinovat a bez poslední barvy, je to jen „chaos pixelů“… kousky, které často nedávají smysl.

Použijme stejný princip na tóny, které jsou zpívány a které učíme na tomto workshopu. Je dvanáct časových kapslí, které byly umístěny na planetu. Věnujete-li pozornost „fyzice Kryona,“ pak víte, že všechno ve fyzice přichází v páru. Dokonce i 3D zákony fyziky, které nyní máte, přichází v párech. Takže myšlenka, že i kvantové zákony jsou polarizované, by pro vás neměla být těžká. Měli byste tedy vědět, že dvanáct časových kapslí planety, také přichází v párech – třídimenzionální páry zastoupené místy na planetě.

     Tóny: Jeden tón, zpívaný proti dalšímu (s dalším) také představuje polaritu. Nyní víte, proč jsou dva. Protože „hovoří“ k polaritě časových kapslí, kterým zpíváte, abyste je aktivovali. Je to mnohem komplexnější, a tak se do toho teď nebudeme pouštět. Ale vězte, že tóny jsou také polarizované, a když jsou zpívány společně, vytvářejí třetí energii. Pro zatím si pamatujte toto.

     Časové kapsle reprezentují místa na planetě, kde se něco energeticky děje, ale vy se ještě díváte pouze na dvě (energie)… uzly a nuly. Nazvěme tyto páry červené a modré časové kapsle planety. Řekněme (pro tuto TV metaforu), že máte červený tón a modrý tón. Zpíváte je společně. Kde je třetí barva? V časových kapslích jsou pouze dvě části – pozitivní a negativní (uzel a nula). Ve fyzice není žádná trojice, kterou byste viděli a jak bylo popsáno, všechno je v párech. Tak o co jde?

Nuže, drazí, takhle skutečná „univerzální fyzika“ nefunguje. Tohle jsem vám dnes chtěl říci. Třetí barvou v této metafoře je „kvantové soucitné vědomí“. Je to třetí energie, která je katalyzátorem ostatních dvou, aby vytvořily zelený pixel a daly vám ucelený obraz! Mohli byste dokonce říci, že to je „informace“ potřebná, aby bylo možné vše spojit. Ale dokud jsou barvy jen dvě, větší obraz nebude nikdy spatřen. A navíc, ironie je toto: I když je to vytvořeno, pokud zde jednoduše sedíte jako červený a modrý pixel, nikdy celý obraz neuvidíte. Ostatní ano!

     GAIA může; Plejáďané mohou; a jakákoliv civilizace v galaxii, která má kvantové vidění, také může! Oni vidí vaše vysílání. Je to ironie, že? Že můžete generovat obraz, ale nemůžete ho vidět? Ještě ne, ale brzy. Mezitím můžete ještě posílat obrazy těm, kteří je mohou vidět.

     Takže teď víte trochu víc o tom, co se děje, když zpíváte jeden tón proti druhému. Prostřednictvím soucitného vědomí vytváříte třetí energii - úžasný zelený pixel. Takže máte červený pixel, který reprezentuje tón ve 3D a modrý pixel, který reprezentuje další tón. Ale když je lidé zpívají dohromady, božské vědomí záměru události vygeneruje chybějící zelený pixel a instrukce pro obraz.

     Tento zpěv hovoří k páru časových kapslí, které jsou energetizovány. Ale poslouchejte: Když jsou dvě polarizované časové kapsle energetizované, také vytváří třetí energii – chybějící metaforický zelený pixel - a přenášejí obraz s miliony a miliony energií a barev. Někdy je obraz vysílán pro Zemi – upozorňuje ji, že děláte něco, co nikdy dříve nemohlo být přenášeno… dokud jste neotočili klíčem v zámku 21. prosince. Někdy tóny vytváří jiný obraz, který je posílán do galaxie, aby ti, co vidí celý obraz, věděli, co děláte. Takže co je ten „chybějící kousek?“

     Poslouchejte, drazí: Fyzika není kompletní bez božského vědomí DNA, které má „oseté jádro“. Fyzika sama je jen v párech. Ale fyzika kombinovaná s posvátností soucitu doplňuje trojici… a tři z nich stoupají do komunikace s celou galaxií.

     Zde chci uctít Lidské Bytosti: Sedíte v místnosti jako je tato [workshop v Moskvě] a studujete červenou a modrou, tón za tónem. Zatím pouze věříte ve větší scénář. Dovolte mi říci příklad, jaké to je: Řekněme, že máte jeden z nejsložitějších automobilových motorů na Zemi. Řekněme, že je z kvantového závodního auta, které má desetitisíce součástek, a vy jste zde, abyste studovali jednu matku či jeden šroub v té části. Řekněme, že plány motoru neznáte, ale stejně tu část skládáte dohromady. Jak byste vůbec mohli vidět celou věc?

     Místo toho věříte, že motor funguje. Učíte se, jak vyrobit jednu část, spojit ji s druhou a vložit je, kam patří. Dokonce jste to závodní auto ani neviděli! Pak… když je závodní auto hotové, ani nevíte, kam vás doveze!

     Proto vám dnes vzdáváme hold, protože na určité úrovni cítíte, co děláte. Na určité úrovni všichni řídíte závodní auto. Studujete tóny, abyste vytvořili třetí energii, a samotný tento zájem o tóny začíná otevírat také časové kapsle uvnitř vašeho vlastního těla, se stejným větším obrazem! Ani nevíte, kam vás to vezme.

     To je definice víry, důvěry a – Starých Duší. Požehnané jsou Lidské Bytosti, které si vzpomínají na větší obraz, který ještě nemohou vidět. Ale vědí, že přichází z Velkého Centrálního Slunce, a jejich úsilí pokračuje ve výrobě součástí motoru, který je jednou doveze k vzestoupené planetě. Během procesu budou mít delší život, zdraví a lásku, aniž by to kdy viděly. Nikdy nespatří HD obraz.

     Ale nyní mi dovolte něco vám říci. Přijde den, kdy ho uvidíte, drazí. Je to „Město na Kopci,“ a vezme vám dech.

A tak to je.

KRYON

 

  

 

 

UZLY

1

Glastonbury, Anglie

2

Ostrov Slunce, jezero Titicaca, Bolívie

3

Machu Picchu, Peru

4

Maui, druhý největší z 8 hlavních Havajských ostrovů, USA

5

Mont Blanc, Alpy, nejvyšší hora Evropy, Francie

6

Mount Cook, (také Aoraki), nejvyšší hora Nového Zélandu

7

Ida (2 posvátné hory – 1. na Krétě a 2. Trója, dnes Anatolia, Turecko společně zvané „Hora Bohyně) a Hot Springs, vřídla horkých pramenů a 10 největší město v Arkansasu, USA

8

Mount. Shasta, 7. nejvyšší hora Kalifornie, USA, významné duchovní místo

9

pohoří Rila, Bulharsko

10

Stolová hora, jižní Afrika

11

Uluru, (také Ayers Rock), největší monolit na planetě, Austrálie

12

poloostrov Yucatan, Mexiko

 

 

 

 

NULY

1

Aneto, Pyreneje, Španělsko

2

Gunnbjørn Fjeld, (také Hvitserk), nejvyšší hora Grónska

3

Meili Sněžná Hora, Čína

4

Aconcagua, Argentina, nejvyšší hora amerického kontinentu

5

Ararat, nejvyšší hora v Turecku

6

Fitz Roy, hora, Patagonie, Argentina (nejvyšší hora patagonských And)

7

Kailáš, (také Kailas či Gang Rinpočhe) nejposvátnější hora Tibetu

8

Kilimandžáro, horský masiv, Tanzanie

9

Mount Logan, Yukon, severní část, nejvyšší hora Kanady a 2. severní Ameriky

10

Tibesti pohoří, Čad (Afrika)

11

Ural, pohoří, Rusko

12

Štít Vítězství, pohoří Ťan Shan, nejvyšší hora (7.439) Kyrgystánu (Střední Asie)

 

 
Více zde: https://kryon.webnode.cz/news/uzly-a-nuly-planety-zeme/