KRYON o vědě a fyzice

 

     Obsah:

-         Výňatek z channelingu - Aktivace třetí vrstvy DNA  27.7.2003

-         Fyzika a věda  17.6.2007

-         Výňatek z channelingu – Současné události  12.7.2008

-         Velká vědecká předpojatost  7.11.2009

-         Vztah ke Gaii 24.4.2010

-         Energetické vědomí  17.7.2010

-         Rekalibrace vědění  14.1.2012

-         Rekalibrace Vesmíru  25.1.2012

-         Písmeno K 17.1.2012

-         Výňatek z channelingu – „2013 – A co teď?“  6.1.2013

-         Časová kapsle  9.2.2013

-         Fyzika v příštích 500 letech

 

     Vzhledem k zaměření textu na vědu a fyziku, jsou uvedena jak celá znění channelingů, tak i pouhé výňatky z nich.

 

Výňatek z channelingu “Aktivace třetí vrstvy DNA“

     Tak, prozkoumáme jednu informaci o DNA, kterou jsme vám nedávno poskytli. DNA je 12 vrstev hluboká. Každá DNA vrstva má dvě hlavní vyrovnávací vlastnosti. Proto je zde celkově 24 vlastností. Vrstva, kterou můžete vidět, je vaše realita, kterou budeme nazývat jedna (biochemická jednička). Ačkoliv je nemožné číselně vyjmenovat a vyčíslit interdimenzionální věci, stále budeme počítat od 1 do 12, abychom vám pomohli tomu lépe porozumět.

      Zatímco vaše věda vidí ve všem 11 dimenzí, ve skutečnosti jich je 12. A my znovu říkáme vám fyzikům a vědcům, že jste na správné stopě, ale zapomněli jste počítat nulu. Nula není „nic“ a není „nekonečno“. Je to celé číslo, které je interdimenzionální. Když ji začnete používat ve své matematice založené na 12, bude to magie, kterou potřebujete a jednička, která vás požene ke hvězdám. Neboť nula v matematice založené na 12 je pouze číslo, které drží potenciál toho, co by mohlo být a co by bylo - skutečně interdimenzionální číslo. V současné matematice není nic, co by drželo tento druh energie. Matematika založená na dvanáctce vám pomůže s fyzikou, která je mimo 4D. Je to výpočetní metoda budoucnosti.

      Posledně, když jsme se setkali, jsme vám řekli, že 12 vrstev DNA, pokud jsou viděny interdimenzionálně, se sbíhá v krychli, která sedí hezky uvnitř geometrického tvaru, který jste označili jako hvězdný tetrahedron (čtyřstěn, pozn. překl.). Takto to vidíme, když se díváme na vás. Vidíme programování - vidíme, kdo jste byli - vidíme potenciály, životní lekce a krystalický program – to všechno je obsaženo v DNA. Když říkáme slovo DNA, myslíme všechno z ní, ne jen Lidský genom, který znáte jako jednu vrstvu, jež může být viděna ve 4D. Mluvíme o všech 12. Dnes jsme diskutovali jen o prvních třech. Ve skutečnosti je číslo tři subjekt.

      Zde je nová informace. Je těžké to vysvětlit, můj partnere, buď opatrný a postupuj pomalu (hovořeno k Leeovi). DNA je uspořádána do čtyř skupin po třech. Každá skupina tří má jméno a účel. Uvnitř každé skupiny má každá ze tří vrstev také jméno a účel, ale je mezi nimi vztah, o kterém byste mohli vědět - mezi jednou, druhou a třetí. Třetí vrstva každé skupiny je katalyzátorem pro první dvě. Je katalyzátorem „povolení změny“. Znovu je to obtížné vysvětlit, jak by to mělo být, ale budeme to říkat znovu: vrstva tři v každé skupině je katalyzátorem pro vrstvy jedna a dvě. Proto je tato třetí vrstva v každé skupině nejdůležitější z celé trojky.

Fyzika a věda 

MT. SHASTA, Kalifornie, 17. června 2007
Toto živé Kryonovo poselství přijal Lee Carroll

 

Lee a Kryon tento channeling znovu channelovali a doplnili - pro ještě jasnější pochopení. Setkání na živo často obsahují zásadní informace, ale hodně je zprostředkováno emocemi, které tištěná strana prostě nemůže odhalit. Navíc Kryon channeling rozšířil o dodatečné vysvětlení obtížných konceptů, které byly původně prezentovány na živo pod časovým tlakem. Toto rozšíření vytváří ještě lepší komunikaci než je možné při živých nahrávkách.

 

 Zdravím Vás moji milí, jsem Kryon z magnetické služby.

 Určitě jsou tací, kteří nás vnímali, jakmile vstoupili dnes ráno do této místnosti, neboť jsme nikoho z vás nenechali o samotě! (Jedná se o druhý den konference.)

     Mezi vámi jsou tací, kteří se ptají, proč bychom měli dělat něco takového. Přišli jste kvůli esoterice a my vám ji včera zprostředkovali – množství esoterických informací. Nyní je doplňujeme o druhou stranuvědu, kterou byste měli bezpodmínečně vyslechnout. Věci, o kterých jsme včera hovořili, se dnes smísí s věcmi, o kterých jsme ještě nikdy nehovořili, abychom vám řekli pravdu o fyzice, možná o oblastech, o kterých jste ještě nikdy neslyšeli. Tímto způsobem vám nyní prezentujeme tyto věci, což bude archivováno. A jednoho dne to někdo vytáhne a bude to moci porovnat s tím, co už mezitím věda odhalí. Pak uvidíte splynutí pravdy. A budete muset přiznat, že je toto esoterické poselství skutečností… nejen nějaký člověk na pódiu, který baví masy lidí a dohaduje se o vědě. Jedná se zde o vysoce hodnotné myšlenky, které v průběhu doby najdete na stránkách vašich učebnic. Pozorujte, přihlížejte, čekejte.

     Jsem Kryon z magnetické služby. Kdybychom měli postupovat korektně, musíme se podívat zpět a správně to zaobalit. Již jsem řekl, že budu objasňovat astrologii a abych tak učinil, vezmu vás s sebou na malou vědeckou cestu ve vztahu k vaší biologii, kterou byste měli znát, neboť ona má souvislost nejen s astrologií, ale skoro se vším, co se děje s vámi a na vaší planetě. Já jsem Kryon z magnetické služby.

  

     Magnetický charakter DNA

     Vaše DNA je komplexní; je nádherná a každá jednotlivá část z ní existuje z nějakého důvodu. Neexistuje žádná přebytečná DNA, žádné nepotřebné díly, je nádherně koncipována. To, co se zdá náhodné a chaotické, takové není, neboť pořádek leží uvnitř interdimenzionálního rámce systému, který pracuje s těmito překrásnými vlákny. Ve 3D vidíte pouze dvojitou šroubovici. Mnoho let jste ji pozorovali jako vlákno – jedno jediné vlákno, které je zodpovědné za původ všech vašich znaků, které vás dělají tím, čím jste. Na konci vláken DNA jsou telomery. Tato dlouhá vlákna na pohled nedělají nic, než že se zkracují, jak stárnete – kopie jedné kopie a další kopie – možná jsou zodpovědná za to, co považujete za konečné úmrtí.

      Nedávno vaše věda objevila něco, co bylo patrně přehlídnuto a co je v jádru jedním ze zásadních objevů - co vás spojuje s magnetickou mřížkou. Tímto objevem je, že jsou spolu telomery ve skutečnosti spojeny, že se telomery ve skutečnosti nezkracují. Smyčka, kterou DNA představuje, se zužuje. DNA není vláknem, ale smyčkou. Trvalo to nějakou dobu, než jste zjistili tuto pravdu, protože je to velmi malý spoj. A najednou už DNA není vláknem, ale smyčkou. A tady to začíná být zajímavé. Neboť v rámci této smyčky teď existuje vlastnost proudící elektřiny. Pochopte, člověk je bioelektrickým aparátem, váš mozek a synapsy a vaše svalové reakce všechny fungují přes neurony, které pro pohyb vašeho těla vystřelují impulsy, miliony a miliony impulsů. A tak jsou najednou elektrické pochody v těle spojeny s DNA, neboť proud protéká smyčkou DNA. Je nepatrný, i vašimi nejjemnějšími instrumenty skoro neměřitelný.

     První, co vám doporučujeme, je následující: vědci, hledejte protékající proud! Protože zjistíte, že tam je. Nejen to, zjistíte, že proud protéká určitým způsobem prostřednictvím vaší chemie, ve které by protékat neměl! DNA by vlastně vůbec neměla vést proud, ale ona ho vede… skoro jako supravodič (vodič, který při poklesu teploty pod určitý bod vede el. proud bez odporu a tedy i beze ztrát – pozn. překl.). Takže nyní máte elektrický proud, který protéká smyčkou. V základech elektřiny se učíte, že každý proud procházející smyčkou vytváří magnetické pole. DNA má proto vlastní magnetické pole… každá dvojitá šroubovice. Ó, je malé. Ale když zohledníte miliónové množství těchto částí v lidském těle a to, že všechny mají magnetické pole, pak je celý člověk magnetický. A nyní tu sedíte a stojíte s vědeckými důkazy toho, že má lidská DNA skutečně magnetické pole.

      A na základě fyziky magnetismu by vám to mělo říct ještě něco. Když jedno magnetické pole překryje druhé, stane se něco, co se nazývá indukcí. Indukce má jednu magickou vlastnost - když se setkají dvě magnetická pole a omotají se kolem sebe, uskuteční se komunikace a přenos energie. A to magnetické pole, se kterým jste indukcí spojeni, je magnetické pole Země. Ve vaší elektrotechnice využíváte indukci denně skoro v každém elektrickém přístroji, který máte. To, co byste měli vědět je, že je indukce motorem pro změny DNA, a že přijímá jak přiměřené, tak nepřiměřené magnetické instrukce k jednání z okolního prostředí. Proto jsme opakovaně varovali před tím, abyste se dlouhodobě vystavovali magnetickým polím. Avšak měli byste znát i další poznání – najednou máte možnost získávat informace přes magnetickou mřížku Země, poněvadž jste si nyní vědomi, že máte vlastní magnetický generátor, vaši DNA. To je ten důvod, proč: Já jsem Kryon z magnetické služby.

      Nyní se se mnou vraťte zpět k informaci, kterou jsme vám dali v roce 1989, že Země má magnetické pole, které je podporou pro vaše vědomí. Dali jsme vám informaci, že se v případě opuštění tohoto magnetického pole nebudete cítit dobře. Nemůžete bez něho žít. Nyní vám to opět chceme dokázat, neboť to budete potřebovat pro cesty do vesmíru. Tato skutečnost se ještě nikdy nezměnila. V minulosti jsme prosili vědce, aby se zaměřili na zajímavé záležitosti, které čekají na objevení. Pozorujte, co se stane, když vyjmete lidi i jen málo z magnetického pole. Onemocní! Z důvodu výzkumů existují na pólech Země laboratoře. Vědci tam žili několik měsíců. Na pólech Země máte neutralitu – žádné slučování magnetismu. Existuje singularita na severním pólu a singularita na jižním pólu, které nejsou vyvážené pro lidskou buněčnou strukturu.

      Takže, vědci, chci, abyste se podívali na zdraví těch, kteří byli v těchto laboratořích, neboť objevíte něco ve vztahu k četnosti jejich onemocnění a k případům rakoviny. Budou se jevit mnohem vyšší, než by mělo normálně být. Byli dlouho mimo rovnováhu a zaplatili za to tuto cenu. Také ti, kteří jsou dlouho na oběžné dráze, se nacházejí lehce mimo magnetické pole. Prozkoumejte jejich kostní dřeň. Zkoumejte jejich imunitní systém a zjistíte, že začíná selhávat, jakmile se pustí mimo magnetické pole. Magnetické pole planety pracuje s vaší DNA vám neznámým způsobem. Hovoří k vaší DNA.

      V roce 1998 jsem vám sdělil, že se magnetická mřížka bude v dalších 10 letech pohybovat více, než tomu bylo posledních 100 let a to se i stalo. Mnozí řeknou, že je na cestě k překlopení pólů. Ale nyní ještě ne. Mřížka se pohnula, jak jsem ohlásil (je to vědecky dokázaná skutečnost). A teď vám řeknu, proč se pohnula – protože jí pohnulo vědomí planety a Harmonická Konvergence byla začátkem tohoto pohybu. Není to náhoda. Začala se pohybovat, aby podpořila vaše osvícení, aby umožnila probuzení planety. Proto se pohnula a z toho důvodu byl a je roztroušen na celé planetě posun v intuici tolika lidí. Mřížka hovoří k DNA a k vědomí lidí. Náhle se ptají tisíce: „Existuje tady něco, co nám nebylo řečeno?“ Možná k nim patříte? Možná jsou z tohoto důvodu vaše oči na této stránce?

      Existují ještě jiná místa na Zemi, kde je těžké žít, a to je nulový bod. Na rovníku a kolem něj se setkává pozitivní a negativní a pomalu se obrací, jedno se stává druhým. V těchto místech magnetické pole není konzistentní, není lineární. Jsou místa, kde je silnější a kde je slabší. Neprobíhá také přesně po linii rovníku. Uhýbá nahoru a dolů, bylo to zmapováno, vědci vědí, kde tyto nulové body jsou.

     Pohlédněte na tyto nulové body a uvidíte oblasti největšího neklidu na této planetě, nejhorší nemoci, největší války a horory - vyvražďování národů na této planetě. Největší nerovnováha je v nule. To spočívá v magnetické mřížce a v tom, že DNA přijímá informace vyrovnávání. Před osmnácti lety nám byla položena otázka: „Kam máme jít pro maximální osvícení, Kryone?“ To bylo zveřejněno ve vůbec prvním záznamu „živého“ channelingu. A odpověď zněla: „Běžte tam, kde je chladněji.“ To není na rovníku. Teď rozumíte, proč jsme to řekli? Jděte od rovníku, jedno, kterým z obou směrů, a přijdete do oblastí, které jsou vyrovnanější a… chladnější! To je jednoduchá pravda.

      A my tu sedíme a říkáme, nuže vědci, podívejte se na to, neboť najdete několik synchronicit, které jste nečekali. Když budete cestovat ke hvězdám nebo k planetám, tak si raději s sebou vezměte magnetické pole v simulované podobě. Přizpůsobte ho v těchto dnech, těchto letech, kdy sedíte v takovém kokonu, tomuto elektromagnetickému poli, které vám dává Země k dispozici. Pokud to neuděláte, zemřete. To musí být teprve objeveno těmi, kteří plánují cesty k jiným planetám a hvězdám (NASA). A zde přichází pozvání pro vědce studující život - pro biology. Ptejte se: „Potřebuje lidská buněčná struktura magnetické pole Země, aby mohla po delší dobu udržet život a být v rovnováze?“ Využijte informace získané v minulých letech o pólech - z doby, kterou jste již strávili na oběžné dráze Země. Odpověď bude ano.

 

     Astrologie

     Pojďme hovořit o astrologii. To se zdá být esoterickým tématem, ale není. Jedná se o jedno z nejvíce nepochopených označení vědy… zařazeno jako okultismus a vysmíváno těmi, kteří neumí jasně myslet. Chtěl bych vám jen připomenout, že takhle byli zařazeni i ti, co věřili na choroboplodné zárodky, než byly dokázány. Představte si neviditelný mikroorganismus, který způsobuje nemoc (ó hrůza, to musí být okultismus, nebo plán ufonů, kteří chtějí ovládnout Zemi :-)) ). Jakmile to vaše nástroje a vaše moudrost rozluštila, stalo se to vědou a pomohlo to zachránit životy. Nyní vám říkáme, že s astrologií je to stejné. Je to věda, která je v současnosti považována za mysticismus.

      Pokud jste doposud mohli sledovat můj výklad o magnetismu, budete rozumět, že jste jako lidé neustále ovlivňováni magnetickou mřížkou planety a že to bylo naplánováno za účelem komunikace a rovnováhy. Chtěl bych vám odhalit, co přistane na magnetické mřížce Země (co tam bude umístěno), co by mohlo být součástí komunikace, o které mluvíme. Ó, existuje celé množství informací, které jsou tímto způsobem doručovány, ale já budu hovořit pouze o těch astrologických.

     V centru vaší sluneční soustavy je Slunce. Vaše Slunce je díky gravitaci magneticky opatřováno vzorci každou vteřinu dne. Zemskou tíži, přitažlivost, nelze oddělit od magnetismu, neboť jsou to vědecky vzato dvojčata, se stejným znakem, který chce být teprve pochopen, stejně jako vztah mezi nimi. Svůj podíl tu má i světlo, protože i světlo je interdimenzionální. Když něco může být ve vaší skutečnosti pozorováno na dvou místech současně, pak to musí být v kvantovém stavu (mít interdimenzionální vlastnosti), a světlo spadá spolu s magnetismem a přitažlivostí do této kategorie. Magnetismus, přitažlivost a světlo jsou tajemstvími vaší reality. Žádnému z nich nebylo doposud skutečně porozuměno. Místo toho je jednoduše využíváte. Víte, co dělají, ale nemáte vůbec tušení, čím jsou. Čas k tomu také patří, ale čas je výsledek ostatních tří, není to samostatná energie.

      A tady je vaše Slunce s planetami, které svým pohybem kolem Slunce za ně tahají a tlačí. Představte si sílu vlivu různých konstelací, kterými vaše planety procházejí, na Slunce. Na okamžik si představte, že byste mohli přitažlivost a neuvěřitelné síly přitažlivosti vidět jako k planetám vedoucí provazce, které tahají za centrum Slunce. Neboť tímto způsobem je Slunce denně opatřováno vzorci, celou dobu, každý moment.

      Toto opatřování vzorci je interdimenzionální vzorování Slunce. Proto by se dalo říct, že je kvantový vzorec Slunce v každém okamžiku jiný, v závislosti na tom, kde jsou planety. Přemýšlejte o tom, co dělají vlastnosti tlaku a tahu se Sluncem, když jsou planety seřazeny v jedné řadě! Přemýšlejte, co se děje při uskutečnění toho, co nazýváte retrográdností (zdánlivý zpětný pohyb nějakého obíhajícího nebeského tělesa při pozorování z jiného obíhajícího tělesa). A teď tu máme neustále se měnící vzorec Slunce, který je interdimenzionální, který je magnetický a dokonce ovlivňuje čas. Přemýšlejte o tom, co se se vzorci děje, zatímco se planety pohybují na pozice, které vy astrologové znáte.

      Co víte o Slunci kromě skutečnosti, že vysílá světlo a horko? Slunce fouká celou dobu směrem k Zemi něco, čemu se říká sluneční vítr. Je to neustálý proud nabitých částeček (magnetismus)! Je to informace o vzorci Slunce, která je doručena magnetické mřížce Země. A pokud o tom pochybujete, tak jděte a prohlédněte si vaši Auroru Borealis (Polární Záři). Neboť to je jméno pro světelnou podívanou na sluneční vítr, když se setká s magnetickou mřížkou Země - vytváří vlastní indukci a zprostředkovává vám informaci o vzorci Slunce.

      Když dorazí sem na mřížku planety, pak je tento vzorec prostřednictvím další indukce okamžikem vašeho narození přenesen do vaší DNA. Narození je okamžikem, kdy jej přijmete, protože pak učiníte svůj první nádech a jako nezávislý život uděláte svou první interakci s okolím. Vodnář, Ryby, Rak – dostanete vzorec ze Slunce. A tento vzorec je odrazem planetární konstelace v okamžiku narození. Tento vzorec je pak uložen ve vaší DNA jako životní síla, o které jsme hovořili včera, když se jednalo o zdánlivý chaos energie na interdimenzionální oblasti. Týká se vás to a od tohoto okamžiku jste přístupní energii těchto vzorců, jakmile se ve vaší sluneční soustavě opět nakonstelují. Nazýváte to astrologií. Je to nejstarší věda na planetě a je intuitivní (část našeho „vědoucího“ vědomí).

      Jsou tací, co řeknou: „Já tomu nevěřím. Věděli jste, že vaši DNA ovlivňuje už samotný sluneční vítr bez přitažlivosti? Právě jsme vám zprostředkovali informaci, že jste vnímaví pro vzorování vznikající oběžnou mechanikou, dokonce vaším vlastním měsícem, který nevysílá žádný vítr, a mnozí přesto řeknou: „Stále ještě tomu nevěřím.“ V pořádku, zeptám se vás na to, jak si vysvětlujete syndrom úplňku?   Měsíc je největším Zemi obíhajícím tělesem, opatřuje vzorcem Slunce a také rozhodujícím způsobem prostřednictvím své gravitace opatřuje vzorcem vaši magnetickou mřížku. (Gravitace je příbuzná magnetismu.) Protože je tak blízko, interdimenzionální tah přitažlivosti Měsíce ve vás vyvolává cykly. Čím to je, že policejní jednotky na celém světě organizují za úplňku extra směny? Mnozí řeknou: „No, to je jednoduché. Pak je totiž větší světlo a je víc zločinů.“ Ne, to by bylo v souvislosti se světlem, ne s oběhem Měsíce, neboť se to děje i v zamračených úplňkových nocích. Zeptejte se v nemocnicích, neboť i ti jsou zapojeni a ošetřují v tyto dny větší množství úrazů, obětí nehod apod. Vědí, že je úplněk náročným obdobím. Teď to zkuste vysvětlit… jedinou možností je astrologie. Astrologie má podstatný vliv na lidské chování, je vědou a zahrnuje DNA a lidské myšlení. Umíte si představit, jak to může pomoci lidstvu, když to konečně bude uznáno? Jste vnímaví na pohyby planet. Žijete společně s Gaiou (Zemí). Jste součástí systému. Mohli byste to kdy popřít? To je věda.

      Nyní, astrologové, pochopíte, proč jsme vám před 18ti lety řekli, že nastane v diagramech (horoskopech) odchylka, která by měla být "před a po" opravena, abyste zjistili, co se stalo ve vztahu k posunu energie a k posunu magnetických mřížek mezi tehdy a nynějškem. Mluvili jsme o třístupňovém vlivu ve vašich diagramech mezi nynějškem a 2012. Tyto 3 stupně jsou součtem otevírání a zavírání rozpětí domů do nových velikostních konfigurací. Běžte a udělejte tyto opravy a uvidíte, co máme na mysli. Překryjte situaci před a po, a objevíte to díky výpočtům pro klienty, pro které jste sestavili diagramy před a po - co se událo a jak se změny posunují a přeměňují. Dokonce i astrologie je dynamická, neboť je doopravdy příbuzná s magnetismem.

     Teď si můj partner (Lee) myslí: „No, to bylo snazší, než jsem si myslel.“ To, co nyní přijde, nebude. (Smích)

 

     Nové zákony fyziky

     Budeme hovořit o fyzice. Chtěl bych vám dát historické pozadí k jedné záhadě. Chtěl bych vám vyprávět, co věda s touto záhadou udělala. Pak bych chtěl říct několik věcí, které ještě nikdy nebyly řečeny.

     Jedná se o nádherný zákon a sestavil ho Newton. Je to zákon, který je zodpovědný za celou mechaniku oběžných drah vaší sluneční soustavy. Všechny je objasňuje, je to druhý Newtonův zákon. Je to popis. Opatrně, příteli, pomalu. (Kryon upozorňuje Leeho, aby byl zvlášť jasný.) Je to popis jeho základních formulací síly, hmoty a zrychlení. A tyto základy objasňují pohyby planet – jak pohyb, tak i setrvačnost pohybu všude. Dělají to tak dobře, že tato formulace zodpovídá za výpočty, na základě kterých jsou posílány satelity na oběžnou dráhu a sondy do sluneční soustavy. Celá matematika, takto fixovaná na Newtonův druhý zákon, funguje.

     Pokud jste si toho ve vaší vlastní sluneční soustavě všimli a pokud máte zájem o astrologii, uvidíte, co viděl Newton – že planety (předměty s konstantní hmotou), které jsou blíže vlivu přitažlivosti Slunce, krouží jinou rychlostí než ty, které jsou dále. To se stalo Newtonovým zákonem a to se potvrzovalo dodnes - dokud vaše věda nezjistila pár výzev.

     První, co vzbudilo zájem, bylo to, že když byly části příliš malé, zákon se zhroutil. Už se to neodehrávalo podle pravidel. Když se jednalo o atomové struktury, byl vzorec jiný. To byl přesněji řečeno důvod zrodu kvantové fyziky – objasnění malého a velmi malého, a teorií, které s tím jsou spojeny, včetně interdimenzionálních. To bylo pro vědu akceptovatelné. Nové teorie oznamovaly, že když je něco supermalé, musí interakce mezi nosiči hmoty probíhat jinak. Mnozí říkají, že by to mohlo být tím, že menší částice nemají konstantní hmotu planet nebo měsíce – pro vědeckou mysl to nebylo až tak těžké to zvládnout. Lidé mají také možnost experimentovat se supermalým v urychlovači částic – protony a anti-protony nechávají skoro světelnou rychlostí kolidovat, aby viděli, co se stane. Tak mohli lidé nový zákon ověřit v rámci supermalého světa. Pak se stalo ještě něco.

     Se vznikem nových „očí“ Země, počítačem řídícím zrcadla v teleskopickém zařízení, jste začali zřetelně vidět vzdálené galaxie a zkoumat je. Ke svému velkému překvapení astronomové uviděli hvězdy rotovat kolem centra Galaxie, podobně jako rotuje vaše sluneční soustava kolem centra Mléčné dráhy, ale s velkým rozdílem. Nedržely se Newtonova zákona!

     Ke svému překvapení astronomové zjistili, že se rotující hvězdy pohybují kolem centra nějaké galaxie v tzv. plochém rotačním režimu“. Chtěl bych vám to vysvětlit. Když vezmete kotouč a položíte na něj kamínky blízko a daleko od středu a pak budete pomalu otáčet, pak zjistíte, že všechny na kotouči ležící částečky rotují stejně, ponechávají si perspektivně neměnný vliv na sebe navzájem. Jinými slovy, jeden se nepohybuje rychleji nebo pomaleji v závislosti na své vzdálenosti od centra. Tomu se říká plochá rotace a je to to, co dělají galaxie.

     Každopádně náhle neplatí druhý Newtonův zákon! Hvězdy mají velkou konstantní hmotnost, a přesto nedodržují pravidla orbitální mechaniky. Zdá se, že Newtonův zákon funguje pro sluneční soustavy, ale ne pro galaxie. To nedává smysl - je to srdcem kontroverze a eventuálního objevu něčeho, co astronomie začíná vidět.

     V matematice měření energie univerza věda uvádí, že existuje něco, co vytváří neviditelnou energii, která působí na hmotu způsobem, který ovlivňuje Newtonův zákon. Říkají, že neví, co to je a nemohou to vidět. Je to neviditelná energie, která vytváří nový druh orbitálního systému, o kterém si nyní uvědomují, že je součástí všech galaxií. Nazývají to tedy temnou hmotou, mysteriózní hmotou, která vše ovlivňuje.

     Temná hmota ve skutečnosti není temná. Je to jednoduše vědecký výraz pro chybějící energii. To je vše, co to je. Něco tahá a tlačí způsobem, který neodpovídá mechanice oběžných drah druhého Newtonova zákona. Jak je to možné? Teď tu máme záhadu. Ve velmi malém to nefunguje. Ve velmi velkém to nefunguje. Ve vaší sluneční soustavě to, zdá se, funguje. Někdo na tom v současnosti pracuje a já se o tom musím zmínit. Takže si na chvíli nasaďte svůj esoterický klobouk. Newton měl asistenta, který se na jeho práci velmi podílel. Tento asistent dnes žije a je samozřejmě astronomem. Reinkarnoval se, aby pokračoval v této práci, a to také dělá. A je velmi blízko, aby to objevil.

      Řeknu vám, proč tato záhada přetrvává. Budu se snažit hovořit výstižně, abyste fyzice rozuměli. Tímto způsobem to nikdy nebylo odhaleno. Jste blízko objevu a už je to ve vzduchu. Takže vám nedávám nic, co by svobodná lidská vůle nemohla sama objevit. Řešení se již vznáší v systému a čeká na objevení.

 

     Doplnění známých sil v univerzu

     Až bude nová teorie objevena, narazí na vědecký odpor, a já vám řeknu proč – protože budete muset přepsat a doplnit čtyři síly univerza. (Polknutí! Změnit známé síly? Lee teď dýchá ztěžka.) Vyjmenuji vám tyto 4 síly univerza, jak je znají fyzikové a jak jsou ve fyzice označovány. Nebudu je vysvětlovat. Poslouchejte, co řekli vědci o těchto pouhých 4 silách, které kontrolují všechno. První je přitažlivost (gravitace) a je označována za slabou sílu. Druhá je elektromagnetismus a je označován za silnou sílu. Tvoří pár. A dvě další jsou dalším párem; číslo tři je označováno jako slabá jaderná síla a čtyřka jako silná jaderná síla. Tyto čtyři síly jsou údajně zodpovědné za vše, co se děje, ale najednou existuje záhada. Chybí energie! Nenapovídá to ve skutečnosti, že by jich místo čtyř mohlo být šest? A vypadají následovně.

      Chtěl bych, abyste pohlédli na přírodu. Podívejte se na přírodu vaší planety. Skoro vše vzniká (a děje se) ve společných dělitelích dvanácti. Matematici je znají (je jich tu šest). Nejčastější společní dělitelé 12, které můžeme v přírodě pozorovat, jsou 3, 4 a 6. Když necháte krystalizovat samotnou vodu, vytvoří šestiramenný vzor (sněhovou vločku). Tvary krystalů jsou založeny na 12kovém systému, přičemž se jasně ukazují společní dělitelé 12, hlavně 6. Před mnoha a mnoha lety jsme vám říkali, že by měla být elegantní věda fyziky založena na 12kovém systému. Je to interdimenzionální matematika, která obsahuje nulu, která znamená něco jiného než nic nebo nekonečnost. Nula v univerzální matematice 12kového systému znamená potenciál všech možných odpovědí. Není to empirická matematika jako ve 3D, avšak kdybyste ji začali používat, přinesla by vám některá pochopení. Dává to například smysl, aby jedna z vašich základních rovnic pro výpočet kruhu – [π] - bylo iracionální číslo? (V matematice je iracionální číslo to, které - vyjádřeno decimálně (v desítkové soustavě) - dává nekonečnou, nepravidelnou řadu čísel.) Je nekonečné! Dává to smysl u jedné z nejzákladnějších rovnic univerza? Víme, že jste umístili na jedné ze svých kosmických sond tabulku s nápisem a číslem , abyste mohli komunikovat s tím, kdo ji náhodou najde. Je to jako matematická komunikace pro případ, že se najde inteligentní forma života, která by pak viděla: „Ó, lidé mají pí! Proto musí být inteligentní.“ Chtěl bych vám říct, co bude inteligentní civilizace opravdu vědět, až to uvidí. Kouknou na to a řeknou: „Tyto inteligentní bytosti létají do vesmíru a ani nemají duodecimální matematiku! Podívejte se, co považují za . Musí ještě pracovat s decimálním systémem.Je to jako byste našli vyvinutou společnost s černobílou televizí.

      V přírodě existuje šest sil. I když je čtyřka společným dělitelem 12, vyskytuje se 6 a 12 nejčastěji a jsou přírodě nejblíže. Podívejte se na chemii vaší DNA a pozorujte společné dělitele 12 ve vaší chemii. Najdete ji všude. Než vám dám název dalších dvou sil, chtěl bych vám říct něco o pojmenování. Popíšu vám jejich vlastnosti, místo abych je pojmenoval, neboť budou nazvány tak, jak si bude věda přát a vysvětlí to pak temnou hmotu.

      Mezi galaxií a sluneční soustavou existuje rozdíl – velký rozdíl. Newtone, poslouchej! Ve středu sluneční soustavy se nachází obyčejná hmota. Je jedno, jak velké je slunce libovolné sluneční soustavy, reprezentuje obyčejnou konstantní hmotu. Magie a objevy leží v gigantických systémech, jako např. v galaxiích. Před lety jsme vám řekli, co se nachází v centru galaxie a způsobuje rotaci, ještě než to bylo pozorováno vědou. Řekli jsme, že je v centru něco interdimenzionálního – černá díra. Před pár lety jsme vám sdělili zbytek; řekli jsme, že v centru každé galaxie jsou dvojčata. Existují tam dva kvantové znaky. Jeden z nich nazýváte černou dírou a druhý nemůžete vidět a to je to dvojče. Jsou systémem tlaku a tahu (push/pull system) interdimenzionální energie. Reprezentují chybějící veličiny mezi známými silami univerza a energie, která se vlní sem tam.

      Nyní pozor (je tím myšlen hlavně Lee). Dám vám k tomu několik duševních obrazů. Chtěl bych vám vyprávět, co se stane, když se tento druh interdimenzionálních energií nachází v centru něčeho. Newtonův zákon už není použitelný, protože centrum není obyčejnou hmotou. Interdimenzionální energie má vaznou sílu (kohezi). Na základě této koheze vzniká plošně rotující galaxie. Existuje celá řada zákonů, které musí být formulovány k popisu jedné slabé a jedné silné interdimenzionální síly. To jsou ty poslední dvě z šesti. Máte přitažlivost, elektromagnetismus, silnou a slabou atomovou sílu, a nyní máte číslo 5 a 6, silnou a slabou interdimenzionální sílu.

 

      Nové informace o centru galaxie

      Každá galaxie má ve svém centru systém tlak-tah. To je systém energie dvojčat, ale vy vnímáte jen jedno. Jste přesvědčeni, že je to neviditelné, a je to černá díra. Nevychází z ní žádné světlo a vy se domníváte, že je singulární, jedinečná. Jak 3D! Není to jedna věc, je to nádherné dvoj-ouško jehly. Nyní poslouchejte. Jakmile jste začali mapovat univerzum a viděli, jak jsou skutečně uspořádány galaxie, už jste věděli, že to není náhodné. Není to zajímavé? Nemělo by to to, co nazýváte velkým třeskem, všechno bez výběru až skoro na nic rozprášit? Tak proč proto existuje vzorec? To je ta krásná část, milí lidé. Existují vzorce ve zdánlivém chaosu interdimenzionální události, která byla velkým třeskem. Jak jsme vám dříve sdělili, velký třesk byl opravdu velký, byla to interdimenzionální kolize s jinou interdimenzionální silou. Interdimenzionalita se zdá být chaosem se skrytým vzorcem.

      Představte si se mnou gigantickou jehlu se dvěma nitěmi. Jedna jde do černé díry a druhá z ní vychází. Tyto nitě jsou interdimenzionální provazce síly, spojení s jinými galaxiemi, které spolu mají navzájem protkána (jedno vlákno dovnitř, jedno ven) svá centra, kterými jsou dvojuché černé díry. Jeden tlak a jeden tah – interdimenzionální síla, které si ještě nejste vědomi, která navléká galaxie, všechny je spolu spojuje. Teď si v duchu představte, že toto tkaní má symetrii a účel. Kdybyste se mohli dívat z určitého úhlu pohledu skrze jejich střed do středu univerza, poznali byste symetrii mandaly. Galaxie společně vytvářejí nádherný tanec. Symetrie dává smysl a ten je duodecimální (12kový systém). Vyzýváme vás, abyste to prozkoumali. Tato vlákna, která se vinou dovnitř a ven s právě popsanou Novou silou z center galaxií, vytvářejí mřížku. Je to mřížka se symetrií a účelem… kosmická mřížka (jak Kryon před mnoha lety definoval). Je krásná. A je to ta chybějící energie univerza pro ty, kteří ji hledají. Temná hmota, kterou všichni hledají, se nenachází v prázdných prostorách mezi věcmi. Je v interdimenzionálních provazcích síly mezi galaxiemi a má to svůj účel. Ó, je to nádherný systém. Chcete, aby Temná hmota dávala 3D smysl, ale to nejde. Souvisí s interdimenzionálními silami univerza, které jsou kvantové, a proto mimo čas a mimo předběžné výpočty vašich 3D rovnic.

 

     Další velký objev… kvantové vidění

     OK, tady je ještě další bod. Chtěl bych vám dát ještě další náznaky. Znovu – už se to vznáší v éteru (je to zralé pro brzké objevení). Lidé tyto věci musí sami objevit, ale my dáváme náznaky. Až se tyto objevy uskuteční, budete vědět, že jste se to nejprve dozvěděli tady (Kryon se usmívá).

     Je to technické. Vysvětlím vám to. Již roky astronomové montují na své teleskopy speciální objektivy, aby si otevřely nové způsoby vidění univerza za hranicí normálního světla. Pro skutečnou astronomii je sbírání obyčejného světla pasé. Nyní chtějí sbírat záření. Chtějí používat spektrální analýzu, aby poznali, z čeho věci jsou. Chtějí měřit rychlost objektů, aby na základě posunu k červené nebo k modré věděli, zda se objekty pohybují k pozorovateli nebo od něj. Již roky nasazovali na své teleskopy speciální objektivy, aby mohli analyzovat to, co normální světlo nemůže ukázat. Většina z vás si neuvědomuje, že se mnoha teleskopy na planetě vůbec nedá dívat! Je to počítačem řízené sbírání toho, co se schovává ve světle, nebo je přístupné jinými metodami. Vědí, jak jsou věci horké, z čeho jsou, kam se pohybují a anomálie jejich drah.

     Nebylo by super, kdyby někdo na Zemi vynalezl interdimenzionální astronomický objektiv? A kdyby to tak bylo, co byste viděli? Viděli byste přesně to, co jsem popisoval. Jako první byste uviděli černé blíženecké díry, které vypadají jako jedna. Interdimenzionální objektiv se dívá na přitažlivost a čas, a na jejich přetvoření do vzorů.

     Kdybyste se tímto objektivem dívali na univerzum, pak byste viděli, v jakém vztahu spolu jsou tato dvojčata, jejich pulzování, a viděli byste velmi jasně provazce, které propojují galaxie. Nebylo by to nádherné? Vysvětlilo by to chybějící energie, že? Dalo by to vědcům důvod zvýšit počet sil ze čtyř na šest! A… to je proveditelné.

     Nyní vám řeknu, jak by tento objektiv vypadal… skoro. (Kryon se usmívá.) Instrukce číslo jedna: nemůžete ho umístit na čočku. Musí být co nejblíže u přijímacího dílu. V případě optického teleskopu je to zrcadlo. V případě digitálního teleskopu je to jeho digitální oko. To znamená, že tento objektiv nemůže být umístěn nikde jinde než v úrovni ohniska. To má význam hlavně pro ty, kdo sestavují teleskopy. Instrukce dvě: Tato čočka objektivu není fyzická. Je to plazma. Tato plazma je držena pohromadě neuvěřitelně silnými magnety. Ó, a je velmi studená. A toto jsou ty náznaky.

     A když to vyvinete, zapnete a provedete korektury ve vztahu k magnetismu, který umožňuje koherentní (soudržnou) plazmu, je to příští krok astronomie – revoluce a odhalení (revelation - revolution, slovní hříčka). Fyzika se změní; vaše skutečnost se změní; a já vám řeknu proč. To je poslední vědecký bod, než skončím. Řeknu vám proč. Když budete pozorovat interdimenzionální věci, pak je život jednou z těch neočekávaných věcí, které uvidíte! Život vynikne pro svoji životní sílu. Můžete (za použití tohoto filtru) hledět do galaxie a hvězdy, které září, budou mít kolem sebe život! Co vy na to? A všichni se teď mohou bát. (Smích) Je to nevyhnutelné, víte to? Toto byl náš vědecký kanál.

 

     Odchod …

      Chcete tu být, protože máte zájem. Ale my tu chceme být, protože vás milujeme. Chtěl bych vás pozvat, abyste si tento okamžik vytvořili každý den vašeho života. Možná řeknete: „No, to je těžké. Nemáme kolem sebe všechny tyto lidi. Nemáme tyto mimořádné lidi na pódiu. A nemáme tu hudbu. A, a, a…“ Ale ano, máte! Právě jsme vám předali dva dny toho všeho; ponořilo se to do vašeho vědomí a vy to můžete libovolně zase vylovit, přesně jak je to teď. Odeberte se do kvantového stadia. Vyjděte ze 3D, jenom trošku! A pak se usmívejte, když to ucítíte.

     V této místnosti jsou tací, co vědí, o čem mluvím, a vědí, že kompletní energie těchto dvou dnů se k vám vrátí, když se odeberete do toho prostoru, který nazýváte meditací. Je ve vás a vždy ve vás bude. Můžete vstát a opustit tuto místnost. Akce skončí. A budou tací, kteří řeknou: „No, to bylo skutečně velmi, velmi dobré. Škoda, že už je po všem!“ Není po všem! Není po všem. Chceme s vámi jít domů, stejným způsobem, jakým jsme tu s vámi. Nuže, to je kvantum! Mohli byste to udělat? Dobře!

     Jsou tací, kteří v posledních dvou dnech přijímali poselství. Tato poselství často zněla takto: Važte si sami sebe. Postupujte pomalu. Ve vašem životě existuje určitý záměr a nechejte do vás a z vás proudit kosmickou inteligenci. Buďte plní míru. Přestaňte si dělat starosti. Zvyšujte svoji životní sílu a zlepšujte své zdraví. Existuje systematické spojení mezi všemi lidmi v této místnosti a těmi, co to čtou, stejně jako mezi galaxiemi univerza. Využijte tohoto spojení a nechejte je pro vás pracovat, milí Pracovníci Světla.

 

     Nejste sami. Nejste sami.

     Poselství od Kryona se nikdy nezmění. Až můj partner naposledy vydechne, bude jeho výdech o Lásce Boha k vám, o tom, jak vypadá rodina, a jak moc nám scházíte, když jste zde (na Zemi). Je to doba velké radosti, zrcadlení a odhalení, a vy nám všem dovolujete se o ně s vámi podělit. Tato bytost zde je zamilována do lidstva. Bratři a sestry, až vás v nějaké formě zase uvidíme, nechejte Lemuřany si hrát. Nechejte je zpívat své písně. Toto je doba, na kterou jste čekali, moji bratři a sestry, rozlijte se v této místnosti, ať Pracovníci Světla vědí, že jste tady. 

A tak to je.

Kryon

 

Poznámka ke kopírování:

Zdroj originálu: https://www.kryon.com/.

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky do češtiny přeložila Martina Mangová (https://www.channeling.wbs.cz/). Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.

 Více zde: https://kryon.webnode.cz/news/fyzika-a-veda/
 

Výňatek z channelingu „Současné události“

Asheville, Severní Karolína
12. července 2008

 

      Příští měsíc [srpen 2008] se má konat ohromný experiment. Největší stroj na Zemi (LHC) se připojí /nastartuje/, aby studoval ty nejmenší existující věci, věci neviditelné. Řeč je o velkém atomovém urychlovači ve Švýcarsku… Mnozí řeknou: “To je nebezpečné.” Není. Nebude vytvořeno více energie, než je obsaženo v palbě kosmické energie, která zasahuje Zemi v každém okamžiku každé vteřiny. Dělají jen to, že vytvářejí tutéž energii řízeným způsobem, aby ji mohli zkoumat. Nejsou schopni ji studovat, když se vyskytne náhodně.

     Používají protony a antiprotony a urychlí je až na 99,999% rychlosti světla. Pak je nechají vzájemně se srazit v největším fyzikálním experimentu všech dob. Povím vám, jaké jsou možnosti, a vy si pamatujte, že tady jste to slyšeli nejdříve. /Kryon se usmívá./ To, co hledají, je interdimenzionální energie. Hledají to, o čem si myslí, že existuje, a naleznou to. Naleznou to, protože sledují Vesmírnou tvůrčí energii. A ještě vám odhalím hloubku toho, co se chystají objevit během příští dekády: Přepíší scénář toho, jak začal Vesmír. Velký třesk se nikdy nekonal /jak jsme si o tom spolu již mnohokrát povídali/. Sama myšlenka Velkého třesku je 3D vysvětlení interdimenzionálního atributu. Trvale jsou vytvářeny vesmíry skrze interdimenzionální posuny – když jedna dimenze doslova koliduje s další. Je to velkolepá kvantová událost. A tehdy získáte všechny ty atributy, které popisujete jako Velký třesk.

     Přehled:

     Ve 3D jste již měli mnoho vědců, kteří hleděli na to, co považovali za důkaz pro teorii Velkého třesku. Našli zbytek toho, o čem si mysleli, že je důkaz /kosmologická konstanta/. Jména jako Hubbell a jiná, stála v popředí toho všeho. Nicméně, toto bude vyvráceno při sledování nejmenších známých částeček.

V první řadě - i teorie Velkého třesku musela na začátku být interdimenzionální. Protože existuje potvrzení, že vše se pohybovalo rychleji než světlo a vše se stalo najednou. Tenkrát, za dnů této teorie, byli jednoduše srozuměni s tím, že za účelem stvoření toho, co dnes vidíte, bylo nutné chvilkové přerušení 3D. Dnes by se na to dívali jako na atribut kvantové události, a to je to, co tato laboratoř objeví, neboť uvidí pozůstatek interdimenzionálního střetu. Je to všude. Je to nová kosmologická konstanta. Jakmile začnete vidět dimenze, které jsou neviditelné, nebo alespoň vidět atributy, které vystopují v uměle vytvořených explozích, bude to zjevné. Tím vším vám – tímto zašifrovaným způsobem - chci říci, že tento konkrétní experiment je bezpečný, dlouhodobý, a vaše věda bude konečně schopna uvidět interdimenzionalitu v její nejkrásnější podobě.
     Pokud se nic nestane a Země nebude polknuta černou dírou, stvořenou ve Švýcarsku, vzpomenete si na toto poselství? Podíváte se na ty, kteří tvrdili opak, a přičtete jim zodpovědnost za drama, které vytvořili? Uvidíme.

 

     Pokud jsou na této planetě věci, před nimiž byste opravdu měli být varováni, pak hledejte shodu ve varováních od nás všech. Pamatujete si HAARP*? [Kryonova Kniha 6, 1997] Varovali jsme vás a vy jste reagovali. Ten experiment byl viděn jako nebezpečný většinou Evropy, a byly podniknuty kroky ke zmírnění toho, co by toto zařízení mohlo nebo nemohlo udělat. Když spousta lidí přihlížela, bylo velice obtížné dokončit cokoliv tajně. Pamatujte si to.

 

     Nyní bych na chvíli vrátil čas a šel o 10 let zpátky. Seděl jsem tenkrát před vámi a předával vám informaci o vaší energetické krizi. Teď jste v ní. Takže vám znovu vysvětlím něco z toho, co s tím můžete dělat. Bude to stejná informace, jakou jsem vám dal dříve, neboť ji potřebují slyšet mnozí, kteří ji předtím neslyšeli. Toto konkrétní poselství by mohlo dojít k uším někoho, kdo je - jak byste asi řekli ve 3D – bohatý. Čímž chci říci, že takoví se mohou o leccos přičinit, protože k tomu mají dost finančních prostředků. Vyzývám tedy toho, kdo toto slyší a má plné kapsy, neboť z tohoto může jen více zbohatnout, a je to logické a dává to velký smysl… nyní ještě více, než dříve.

     Na této planetě existují odjakživa 2 zdroje energie a jsou bezplatné. Bezplatné! Technologie k jejich získání /uvedení do použitelné podoby/ byla též vyvinuta. Řekl jsem již, že jsou bezplatné? Poslouchejte: Zaprvé, napadlo vás někdy, proč existuje Měsíc? Zeptal se někdy někdo Ducha: “Proč máme Měsíc?” A Já vám povím, proč: Abyste mohli zásobit energií svá města! O tom moc z vás nepřemýšlelo.

     Měsíc vám dává pohyb ohromného množství vody podle časového rozvrhu, který je po staletí neměnný. Dává vám stovky tisíců tun energie tlaku, a zadarmo. Je tu stále a vždy bude. Skutečně, tam, kde jsou vaše velká města, poskytují vlny a příliv s odlivem energii k jejich osvětlení. Poskytne to energii každému jednotlivému městu, které ode dneška postavíte, až do dne, kdy Země již nebude existovat. Není žádný limit pro množství elektrické energie, kterou se sami můžete zásobit, dokonce až po úroveň, kdy si jí budete dobíjet baterie ve vašich elektrických autech, a je bezplatná a neznečišťuje životní prostředí.

     Jedině musíte ještě vyrobit přístroj, který ji bude schopen udržet, a to již někteří učinili. Víte, jak polapit energii tlaku/tahu, ať již to je formou kolesa nebo plováku. To vše již bylo navrhnuto. Na Zemi jsou v současné době více než 3 města, která získávají většinu své elektřiny z přílivu/odlivu. Hledejte je na severu. Nenacházejí se v této zemi /USA/. Ona již mají technologii k zásobení vašich měst elektrickou energií, pokud jste připraveni tuto možnost přijmout. Zmínil jsem již, že je to zadarmo? Ten zdroj existuje a nic nestojí, a nemusíte kvůli energii pálit žádnou ropu, a nemusíte proto pálit ani žádné uhlí, a nemusíte kvůli tomu brát nic Gaie. Nechte Gaiu tahat a tlačit její cestu ke svobodě od zdrojů, které máte nyní a které planetu každodenně zraňují. Je zde, odedávna byla a nezmizí – obrovská síla, daná vám k ovládnutí a zajištění osvětlení a transportu.

     Další bod je trochu obtížnější, ale stejně tak zjevný. Máte spoustu způsobů k výrobě elektřiny. Jedním z nejkomplexnějších a nejobtížnějších pro pochopení a výstavbu je atomová elektrárna. 5tiletý projekt výstavby, a vše, co získáte po jejím skončení, vše co jste vytvořili, je jen velmi drahý parní stroj. Protože nukleární energie dělá jen to, že produkuje teplo. To vytváří páru k pohonu generátoru v kruzích, což pak produkuje vaši elektřinu. Jde proto o pouhý, slávou ověnčený, parní stroj.

     Existuje další proslavený parní stroj zvaný zemské magma. Kdekoliv vrtáte, tam je horko. Čím hlouběji jdete, tím více je horko. Přemýšleli jste o tom? Pokud chcete teplo, stačí se k němu provrtat! Ale je to obtížné, protože musíte vrtat opravdu hodně hluboko. Je to ještě obtížnější kvůli souvisejícím vedlejším účinkům, které komplikují bezpečnost a životaschopnost. Tato technologie musí být vyvinuta tak, aby bylo možno teplo čerpat, a vznikl tak věčný parní stroj. Začněte budováním těchto děr na aktivních bodech. Aktivní body jdou definovány jako místa na Zemi, kde je magma nejblíže zemskému povrchu. Což takhle, například, začít na okrajích Pacifiku? To je oblast, kde se nachází množství sopek – a také mnoho z vašich největších měst. Veškerou energii, kterou potřebujete k produkci páry, najdete přímo pod vašima nohama.

     Vyplatí se investovat do této technologie? To je na vás. Jak dlouho byste ještě rádi vytrhávali kousky a části Země, pálili je a posílali do atmosféry? Takže, jakou má tohle pro vás cenu? Říkáme znovu, tak jasně, jako k vám z druhé strany závoje mluvíme vždy, že tyto zdroje energie existují odedávna. Existují pro vás, abyste mohli vytvářet elektřinu pro zásobování měst, pro pohon vašich vozidel. Vždy byly bezplatným zdrojem, připraveným pro vás, abyste mohli investovat do projektu jejich využití.

Kryon – Velká vědecká předpojatost

 

 

Tento channeling byl předán ve Washingtonu DC 7. 11. 2009 a přeložen 19.12.2013.  

Tento channeling byl upraven [Leem a Kryonem], aby poskytl čtenáři jasnější pochopení. Často se stává, že živý channeling obsahuje energii, kterou tištěné stránky přenášet nemohou. Proto si užijte toto vznešené poselství předané v Gaitherburgu, Maryland.


     Zdravím Vás moji milí, jsem Kryon z Magnetické služby.
          To, o čem s vámi chci dnes hovořit, je obtížně definovatelné. Nechal jsem svého partnera přijít s takovým titulkem channelingu, aby čtenáře zaujal. Chtějí si naplnit „oddělení (šuplík) očekávání“. Přejí si mít nějaký druh identifikace pro procesy všeho, čím se zabývají, a tak jsem ho to nechal udělat (nechal Leea přijít s tímto titulkem – pozn. př.). Protože se chystám hovořit o vnímání dimenzionality jako nikdy před tím. Přeji si vám dát mechaniku toho, jak to funguje, a také něco málo o tom, co můj partner nazývá vytvořením divoké karty - těch věcí, které neočekáváte nebo jim nevěříte. Začnu příkladem.  
     Dovolte mi, abych vám představil Henryho a Marii. Jsou kreslenými postavičkami na kousku papíru. Jsou dvoudimenzionální a samozřejmě inteligentní, protože to je podobenství. [Kryon se směje.] Jejich životy nejsou složité a oni jsou jednoduché postavičky. Všechno zvládli. Mají dokonce i lásku. Dvoudimenzionalita jejich života je vše, co znají a oni jsou s ní spokojeni. Znají parametry kousku papíru, na kterém se nacházejí, a spokojí se s nimi. To je vše, co kdy měli. Vědí, co mohou a co nemohou. Henry a Marie jsou spokojeni se svou realitou.
     Pak přichází pan Svobodomyslný, který byl nakreslen trochu jinak. Tato zvláštní postavička začíná hovořit k nim oběma – o potenciálu 3D… o možnosti „nahoře a dole“.  Mluví o 3D namísto 2D, kterou si oba dosud užívají. Je to začátek konceptu reality, kterou oba nikdy nespatřili, nemají pocit, že by se na ní podíleli a ani jí nemohou skutečně rozumět.
     Pojďme se podívat, jak Henry a Marie naloží s touto informací. Za prvé, nechápou ji. Je to pro ně trochu moc velkomyslné. Za druhé, je to mimo jejich realitu, takže je to skutečně nezajímá. Nemusí to používat, takže pro ně je to domněnka a proto nevěří, že je to opravdu důležité nebo že to existuje. Stává se to pro ně fantazií o vědě - něčím, co se nikdy nebude týkat Henryho a Marie, kteří jsou koneckonců jen 2D kresbami na kusu papíru.
     Existuje mnoho lidí, kteří si sednou a přečtou tento kus papíru a jsou jim podobní. Nezajímá je nic mimo 3D realitu. Ne z jejich vůle, ale protože jsou součástí paradigmatu, který vždy byl… paradigmatu 3D, ve kterém žili celý svůj život. Je to realita, ve které je těžké myslet za její hranice a mnoho lidí by se tím opravdu nemuselo zabývat. Koneckonců, co je špatného na realitě, ve které žijete? Vždyť funguje!


     Nový posun, který je před vámi, je posun ke kvantovosti. Bude potřeba, aby lidské bytosti více rozuměly tomu, co je kolem nich a co je pro ně neviditelné, ale co je velmi skutečné. Musí dospět k pochopení a tudíž i k víře, že ne všechno je spatřitelné a pochopitelné v rámci 3D myšlení, a také, že je zde mnoho dalších věcí, které jsou součástí jejich světa, ale aby je pochopili, je potřeba použít logiku, která dalece přesahuje to, na co jsou zvyklí.
      Nejlepší způsob, jak můžu začít toto studium v přiděleném čase, je vzít vás na cestu a dát vám nějaké informace. V tomto poselství budou některé věci, které budou zajímavé hlavně pro ty, co milují vědu. Těch ostatních, kteří nejsou vědecky zaměření, se to možná tolik nedotkne, ale i tak se mohou zúčastnit analogie, kterou vám předávám, a pochopit tuto lekci.
     Chtěl bych vás vzít na skutečné místo, ale pro dnešek to musí být jen ve vaší kreativní mysli. To místo je skutečné, ale v tuto chvíli tam nemůžete jít… ještě ne. Zajímavé je, že každý z vás tam, kam vás beru, už byl, když jste nebyli na Zemi. Bylo to před tím, než jste vůbec byli člověkem a než jste zde strávili čas. Je to neuvěřitelně krásné místo. Ten pohled je, můžeme říci, nadpozemský. Chci vás vzít mimo a nad vaši galaxii, odkud se můžete shora dívat na její spirálu. Pojďte na okamžik se mnou. Na chvíli předstírejte, že tlaky prostoru a teplot nepůsobí na vaše lidské tělo. Na žádné z těchto věcí nezáleží, protože jste chráněni bublinou vašeho duchovního já. Pojďme všichni společně sledovat tento nádherný pohled.
     Jako lidská bytost jste zasaženi tichem prostoru vesmíru, nechápete a ani si neuvědomujete skutečnost, že každá hvězda zde pěje svou vlastní píseň. Já je slyším všechny. Co je tichem pro vás, je symfonií pro mne. Protože vibrační frekvence světla, které hvězdy vysílají, se spojují do chóru a vytvářejí souzvuk, který je nádherný. Vesmír pro mne zpívá, protože já jsem kvantový. Vaše kvantové části se již začínají jemně vkrádat i mezi části třídimenzionální. Toto splývání, tento soutok, bude vytvářet paradigma myšlenek, které se liší od ostatních na planetě. Protože na planetě Zemi nebyl nikdy čas jako je tento, kdy jste žádáni, abyste mysleli mimo vaši pohodlnou realitu a abyste šli za její zdi. Podívejte se se mnou na okamžik na vaši galaxii. Krásná spirála, kterou tvoří, se pomalu pohybuje společně jako jedno… pomalu rotuje jako tabule plná světel. Nadechněte to všechno.
     Dnes vám předám vědu. Dám vám informace, které nastanou a budou známé ve vaší budoucnosti. A protože to bude dnes zapsáno, přijde den, kdy se k tomuto záznamu vrátíte a řeknete: „Kryon měl pravdu.“ A až to uděláte, až věda potvrdí, co vám dnes říkám, chci, abyste se podívali na celé poselství. Protože pak váš faktor víry bude také vědět, že mluvím pravdu, když hovořím o vašem vztahu k Bohu, ke Stvořiteli ve vás. Mám pravdu, když mluvím o tom, co je před vámi, ve vaší budoucnosti, a jediný důvod, proč vám dnes předávám vědu, je ten, že vaše linearita a vaše předpojatost se s tím později propojí. „Jak jde jeden, jde druhý,“ říkáte, „proto budu věnovat pozornost všemu, co bylo řečeno.“

     Pohled na galaxii
     Je to krásné, jak jsme se zastavili zde nad vaší domovskou galaxií že? V tom, čemu říkáte okamžik ticha, při pohledu na velmi pomalu rotující galaxii, spirálu vinoucí se jako jedno - je to neuvěřitelné, nadpozemské, velkolepé, slovy nepopsatelné. Dějí se zde podivné věci, které nezapadají do vašich pozemských paradigmat či pravidel. Nezapadají do vaší fyziky.
     Henry a Marie, dvě postavičky na papíře, měli také své vědce. Měli své 2D fyzikální zákony a to bylo vše, co potřebovali. Všechno fungovalo dobře, dokud zůstávali na stránce. Vy máte čtyři zákony fyziky, protože technicky jste ve 4D a tyto zákony také fungují dobře. Tyto zákony se samy prokazují znovu a znovu, dokud zůstáváte ve 4D (které říkáte 3D), a budou fungovat i nadále.
     Mám pro vás esoterickou otázku. Podívejte se na Henryho a Marii. Kolik fyzikálních zákonů je doopravdy určeno pro 2D postavy? Je tam celý soubor, který zahrnuje multi-dimenzionální realitu, nebo jen to, co uspokojí 2D? Odpověď by měla být zřejmá. Fyzika je kompletní bez ohledu na to, jak ji vnímáte. Proto Henry a Marie jsou si vědomi, věří a využívají 2D, ale všechny zákony jsou stále zde… připraveny na to, aby byly objeveny. 3D nemusí být něco, co by postavičky pochopily, ale je to tam připravené tak jako tak. Tak rozšiřte své myšlení a dovolte mi, abych se vás zeptal na toto, 3D stvoření: kdybych vám řekl, že existuje 6 fyzikálních zákonů, které pokrývají dimenzionalitu, kterou nevidíte, kolik je jich zde pro vás? Odpověď je stejná jako pro Henryho a Marii. Je jich víc než jen ty, o kterých víte, i když jste si vědomi a aktivně používáte pouze čtyři, které máte.
     Vidíte? Čtyři zákony, které máte, fungují dobře. Není s nimi nic v nepořádku, ale je jich víc a to je důvod, proč jsme vás vzali sem, nad vaši galaxii, abychom vám to všechno ukázali a abychom vám ukázali něco, co mohou vidět i astronomové. Podívejte: na tom, jak se galaxie pohybuje, je něco podivného. Všimli jste si toho?
     Dva doplňkové zákony fyziky jsme vám předali již dříve a není teď čas je znovu vysvětlovat. Ale když se dostanete do interdimenzionální sféry, díváte se na multidimenzionální energie, které musí obsahovat více informací než vaše současná fyzika. Nyní máte čtyři zákony. Říkejte jim Newtonův (2), Euklidův a Einsteinův, jestli chcete. To jsou ty, které vás přivedly tam, kde jste dnes. Ale nyní se mnou sledujte spirálovou galaxii a pozorujte její pohyb. Nepohybuje se jako váš sluneční systém.
     Pravidla, která máte pro objekty v pohybu, s sebou nesou třídimenzionální předpojatost o soudržnosti. Vaše věda hledá empirická pravidla a vědci nalézají to, o čem věří, že je pravdivé pro všechno. Ale co si neuvědomují je, že je v tom předpojatost. Fungují jen v jednom směru… ve 3D. Pokud aplikujete tyto zákony pouze na jedno hrací pole času, můžete aplikovat lineární matematiku a zjistit z toho, co potřebujete. Vše je to v přímce, vždy dopředu, nikdy se nemění, stále stejné. Dalo by se říct, že vaše věda je předpojatá v jednoduché stálosti!
     „Kryone, co je na tom špatného? Mně to zní dobře!“ Nyní přichází svobodně smýšlející a říká: „Interdimenzionální věci se nevztahují na 3D logiku či zaujatost. Pravidla slabých a silných interdimenzionálních sil, jsou mimo chápání 3D a mohou se zdát chaotické a nestálé.“
     Dovolte mi dát vám ještě další vysvětlení. Váš solární systém funguje dle vašeho očekávání. V rámci druhů vaší fyziky, kterou jste aplikovali na to, jak se věci pohybují ve vesmíru, máte objekty, které jsou blíže ke Slunci a pohybují se rychleji, jako například planeta Merkur. Pak jsou zde objekty, které jsou od Slunce dále a pohybují se pomaleji (vnější planety). Ve hře jsou zákony orbitální mechaniky. Vzdálenost od Slunce vztažená na 3D zákony orbitální mechaniky je založená na vámi objevených pravidlech pro gravitaci, hmotnost, rychlost a vzdálenost. A tato pravidla jsou správná… pro 3D. Tato pravidla vám umožní posílat vesmírná plavidla na jiné planety, přesněji řečeno potkat se s nimi na oběžné dráze, pořídit fotky a analyzovat je.
     Ale dívejte se nyní na chvilku se mnou… toto není způsob, jakým se vaše galaxie pohybuje. Je to v elegantním pohybu, který se vymyká zákonu obráceného čtverce (zákona, který určuje, jak energie postupně vyprchává s tím, jak se vzdaluje od zdroje). To odporuje základním zákonům gravitace a síly. Odporuje to jednoduchým, zaujatým, singulárním atributům způsobu, jak se pohybují věci ve vesmíru. Podívejte se se mnou na vaši galaxii. Sledujte, jak rotuje. Je to téměř jako na podnose. Vše se pohybuje společně. Všechno! Vše rotuje stejnou rychlostí ve vztahu ke středu… jako obří kolo, kde je vše propojeno. Tento obří podnos se chová, jako by všechny hvězdy byly oblázky přilepené na tkaninu vesmíru, všechny se pohybují společně.
     Jak je to možné? Co to vidíte? Dovolte mi, abych vám dal náznak, nápovědu: Mluvili jsme o slabých a silných interdimenzionálních silách, které jsou neobjeveným pátým a šestým zákonem fyziky. Způsob, jakým se vaše galaxie pohybuje, je o tom, co je ve středu galaxie a znázorňuje tyto síly. Vy si myslíte, že je to Černá díra, ale není. Je to mnohem víc, než si dokážete představit. Všimli jste si, že ve fyzice je vždy polarita? Od nejmenších atomových struktur k největším, je zde vždy polarita. Vidíte to i v magnetismu. Je to skryto i v gravitaci. Je to podstatou energie všude. Všude. Vždy existují dva druhy energie, které pracují proti sobě a vytváří dimenzionální realitu. Hmota sama je jedna z polarit reality a anti-hmota je druhá. Vždy se dívejte na tah a tlak, protože to vám ukáže cestu k odpovědím na nejvíce matoucí otázky fyziky.
     V centru každé galaxie jsou „dvojčata“. Dvojčata jsou i ve středu Mléčné dráhy. Máte dvě energie: jedna tlačí a druhá táhne. Nicméně vy to svým vnímáním vidíte jako jednu obrovskou Černou díru. Domníváte se, že gravitace Černé díry určitým způsobem drží tuto spirálu a způsobuje její rotaci neobvyklým způsobem, který porušuje Newtonovy zákony. Tak to není. Co se děje ve středu vaší galaxie, je nádherné. Je to elegantní interdimenzionální síla, kterou není gravitace, která se rozprostírá po celé vaší galaxii – síla, která ji drží pohromadě způsobem, pro který nemáte zákony, které by to vysvětlovaly… zatím. Navíc se zde skrývá něco, čím se věda teprve začíná zabývat.
     Celé toto vysvětlení vám dáváme, abychom se dostali k logice, která otevře velmi zásadní záležitost. Jednoduše řečeno: když vstoupíte do interdimenzionální fyziky, a ta zahrnuje i energie toho, co nazýváte spiritualita, najdete něco, co jste nečekali: VĚDOMÍ… fyziku s postojem. Interdimenzionalita vašeho galaktického centra má vědomí. Musí mít. Vše interdimenzionální je sladěno se Stvořením. Mluvím o věcech, kterým nerozumíte. Toto jsou atributy vysokého myšlení, někdy až neuvěřitelné, které dosud nikdy nebyly tímto způsobem otevřeny. Jakmile prolomíte zeď lineární logiky, zbavíte se toho, co očekáváte v lineární fyzice, dovede vás to k věcem, které nedávají smysl ve vaší předpojatosti. Nebudou dávat smysl… nejen proto, že jsou v kvantovém stavu, ale protože obsahují i něco jiného, co „konsistentní 3D věda“ nechce akceptovat… INTELIGENCI VE FYZICE.  
     Vaše věda je velmi hrdá na teorii Velkého třesku. Přišli na to všechno a mají k tomu časovou linii. To je pro nás velmi komické! Jak můžete mít časovou osu pro kvantovou událost? V kvantovém stavu není žádný čas, přesto to tak vymysleli. Dokonce přišli i na to, že existuje zbytek (po Velkém třesku), který mohou změřit a který dokazuje, že mají pravdu. Jak chytré!
     Dovolte, abych se vás na něco zeptal – pokud v kuchyni cítíte nádherné zbytkové aroma po pečení chleba, co vám to řekne? Říká to: „chleba byl upečen před miliardami let“ nebo „byl upečen nyní“?
     Toto je předpojatost lineárního myšlení v singulární, jednotlivé časové dimenzi, které cítí chleba a počítá, jak je to dlouho, co byl chleba upečen! Tito vědci nechápou, že kvantová událost „Velkého třesku“ stále probíhá. Vysvětluje to energii expanze vesmíru. Dokonce to začíná vysvětlovat „energii toho, co nevidíte“. Ony „zbytky“, které měří, jsou důkazem skutečnosti, že tato událost stále probíhá, tak jak to vidíte ve 3D, ale tato událost – realita stvoření - je v kvantovém stavu.
     Podívejte se na 3D nesoulad v současné teorii: jak by mohlo vše vzejít z ničeho, v rychlosti vyšší než je rychlost světla, v okamžité expanzi, porušujíc všechny zákony současné fyziky a vytvořit vesmír nynějšího objemu v nano-momentu? Přesto předpojatost lineárního myšlení nechává toto všechno stát se v lineární časové ose… a na to všechno přišli. Měli by všichni slavit s Henrym a Marií! [Kryonův humor.]
     Řeknu vám něco, co jsem vám ještě nikdy nepopsal. Centrum vaší galaxie „vyplivlo“ hmotu, kterou jste vy. Věda to má obráceně. Dvojčata v centru vaší galaxie vedou k dvojčatům ve středu všech ostatních galaxií. Milionům a miliardám z nich. Všechna jsou propojena takovým způsobem, že to nemůžete pochopit - mimo prostor, mimo čas, jako pouta mezi přáteli, kteří mají vědomí. Není to druh inteligence a vědomí, které vidíte ve svém mozku. Ne. Místo toho je to vlídnost, inteligentní pojivo, které drží vesmír v lásce. Říkal jsem vám, že tomu všemu neporozumíte. Je to vysoké myšlení, ušlechtilé a mnoho z vás na to jednoduše není připraveno.

     Působení Gaii
     Pojďme k něčemu jinému. Život na vaší planetě a způsob, jakým byl stvořen, se stal kontroverzním, protože jsou ve vědě ti, kteří musí vše linearizovat. Darwin vám dal možnosti vyvíjejícího se životního systému (evoluce). Ukázal, jak to mohlo fungovat, možná, v biologii náhodného výběru po miliardy let až se vytvořilo to, co máte teď. Nyní se ale pusťme do působení Gaii.
     Vědci se dívají na historii Země a začínají vidět něco pro jiné vědce velmi nepříjemného: může zde být vědomí, které stvořilo život. Přirozeně, věda nechce myslet tímto způsobem, protože 3D  myšlení v přímce vaší současné vědy nepřipouští pravidla mimo svůj naprosto konzistentní rámec. Skutečnou ironií je, že singulární konzistence vašich předsudků nepřipouští zaujatost Stvořitele. Může být vesmír zaujatý pro život? V této ironii je člověk zaujatý kvůli omezenému dimenzionálnímu myšlení a vesmír je zaujatý v lásce.
     Kontroverze je v tomto: historie Země ukazuje, že život na planetě byl tvořen a zanikal v průběhu čtyř miliard let. Začal a skončil - sám sebe vytvářel a sám zanikal stále znovu a znovu. Zatímco na život bylo dříve pohlíženo jako, že vznikl „navzdory všemu“ na planetě a pak už nikde ve vesmíru, nyní je vnímán jako něco, co vznikalo znovu a znovu!
     Někteří říkají: „No, to, co se stalo, byla náhoda.“ Opravdu? Jaká je šance, že se život sám zničil a poté neuvěřitelně náhodně vznikl znovu? Jak to zapadá do evoluce? Něco, co nefungovalo… se vrátilo! Co si o tom myslíte? Vědci si začínají uvědomovat působení Gaii, coby vědomí přicházející odkudsi, jaksi, které je zaujato pro stvoření života. Je to mimo působnost toho, co nazýváte náhoda. Dělo se to znovu a znovu, dokud to planeta nestvořila správně. Fotosyntéza byla odpovědí, protože vytvořila rovnováhu… rostliny a stromy konzumující vedlejší produkt života. Takže konečně začala rovnováha.
     Trvalo to dlouhou dobu, ale život byl vždy vytvořen znovu, dokud to „systém“ neudělal správně. I když systém život zničil, vrátil se! I když Země byla bez života, protože to nevyšlo, stvořila ho opět - pětkrát. Věda to začíná vidět a přemýšlí, jak je možné, že je Země takto zaujatá životem. Někteří říkají, že je v ní vědomí, někteří říkají, že to není pravda… že v ní být nemůže, prostě nemůže.
     Ale je, drahý, a je to interdimenzionální vědomí, které drží věci pohromadě. Protože když se dostanete do interdimenzionálního stavu, dotýkáte se tváře Boha, tvořivé energie vesmíru a ten je, samozřejmě, předpojatý v lásce.

     Geologická překvapení – přehodnocení času
     Někteří studují způsob, jak Země geologicky vznikla a znovu - jsou předpojatí ve svém lineárním myšlení. Jsou neobjektivní, protože se dívají na erozní vzorky, dívají se na to, jak to bylo, a pak aplikují zvláštní všeobecné zákony na všechno na této planetě. No, tady je pár překvapení: už jste slyšeli nejnovější zprávy? Jak dlouho trvalo vytvořit Grand Canyon? Kolik milionů let by musela voda téct, aby došlo k vytvoření takové prohlubně? Jeden milion let, dva miliony? Je to stále uváděno na cedulích historických památek, jak dlouho to trvalo. Ale teď geologové začínají měnit své názory, protože objevili další atributy, které nedávají smysl. Začínají se přiklánět k časové ose přibližně tří set let!
     Co se stalo s jejich logikou? To, co nyní vidí, je divoká karta. To znamená žádný pramínek vody. Místo toho může za vytvoření Grand Canyonu moře, příval vody, který skálu rozřízl mnohem rychleji. Je to mimo paradigma myšlení, je to přesné. Vidíte, kam tím mířím? Jsou to konzistentní předsudky, které vás udržují v přímočaré rutině, tak jako 2D postavy na papíře. Musíte začít přemýšlet mimo „krabici“ a hledat, co dalšího by v tom mohlo být. Takže jsem vám dal příběh Grand Canyonu a můžete vstřebat další…

     Dosud nevyslovená geologie existence Lemurie
     Řekl jsem vám pár podivných věcí o planetě a geologové valí oči. Říkají, že vám Kryon dává informace, které jsou „geologicky nemožné“. Vyprávěl jsem vám o Lemurii. Řekl jsem vám, že původní lemurská civilizace byla soustředěna na souši na úpatí nejvyšší hory světa, měřeno od paty na vrchol, kterou je nyní Havaj. Je to jedna velká hora s několika vrcholy, které dnes trčí z vody, a říkáte jim Havajské ostrovy, jsou uprostřed Pacifiku.
     Říkali jsme vám, že v dobách Lemurie byla země kolem paty hory suchá. Geologové se smějí, je to přece uprostřed Tichého oceánu! Jak je to možné? Řeknu vám, jak je to možné. Nejprve musíte pochopit, že geologicky není 50.000 let dost významný čas pro něco jako pohyb zemských desek, aby to mělo viditelný dopad. 50.000 let je ve skutečnosti v geologii velmi krátký čas … přesto byla v té době hladina vody o více než 120 metrů níže než dnes. Byli jste totiž v procesu vodního cyklu, o kterém jsme mluvili dříve. Takže toto je jeden z atributů, který byl ve hře. Nicméně hlavním důvodem byl další atribut, o kterém jsme nikdy dřív nemluvili.

     Hora Hawaii se pomalu pohybuje po něčem, čemu se říká „hot spot“ (neklidná oblast) - to znamená, že se pomalu pohybuje po obrovském vulkanickém jádře, které zde existuje miliony let. Před 50.000 lety byl tento „hot spot“ v procesu obrovského „vydutí“, které postupně zvedlo dno oceánu kolem havajské hory o více než 1800 metrů. To znamená, že plášť Země se vlivem vulkanického tlaku vydul natolik, že vyzvedl horu výše, než je dnes, a vytvořil tak relativně malou oblast pevniny kolem ní. Jakmile se láva uvolnila, bublina pomalu splaskla. Trvalo to několik tisíc let, bez ničivé erupce – láva jen pomalu stékala po vrcholcích hory a vlévala se do moře, čímž vytvořila ještě více země kolem Havaje. To vytvořilo situaci, kdy úpatí hory Havaj bylo nějakou dobu nad mořem. Pomalé vylévání vytvořilo klesající bublinu a Lemurie byla pomalu zaplavena. To je příběh, který jsme vám původně vyprávěli, a důvod, proč byli Lemuřané dobří mořeplavci a přesunuli se na mnoho dalších míst.
     Výhodou pro všechny pochybovače je, že důkaz o Lemurii byl zničen, jak to mělo být. To ve vás vyvolává otázky. Ptáte se, jestli to tak mohlo být. Lineárně smýšlející vám řekne, že to tak být nemohlo, protože o tom není historický důkaz. Nikdy jste neviděli takový druh „vyboulení“, stejně jako efekt „Grand Canyonu“, kde je pravda skrytá za předsudky. Co jste nikdy neviděli, to není možné.
     Mimochodem, důkazem „vyboulení“ jsou pruhy na oceánském dně kolem hory, které stále ukazují zvláštní symetrii kolem hory a dávají tušit, že vulkanické vlivy ji kdysi vyzvedly a že později opět klesla. Existují také hluboko pohřbené kostry zvířat, které mohou biologům říci, že co je dnes na dně uprostřed Pacifiku, bylo kdysi vystaveno slunečnímu svitu… asi před 50.000 lety.

     Boží stvoření – důkaz je v podivnostech
     Dovolte mi, abych vám řekl o Stvoření. Astronomové začínají mluvit o inteligentním designu. Nyní se dostáváme k tomu, co začínají chápat - že kvantový vesmír může mít samozřejmě vědomí. Proti všem očekáváním - žijete v parametru, v atributu vesmíru, který je i nadále „navzdory všem očekáváním“. Jste ve vesmíru stvořeném pro život! Kdybyste mohli hodit kostkou fyziky a stvořit vesmír, nikdy byste nešli touto cestou. Nikdy. Statistici řekli, že toto je mimo pravděpodobnost náhody… přesto se nacházíte na Zemi překypující životem. Nacházíte se ve vesmíru překypujícím životem. Na planetách kolem vás je život, ale vy jste ho zatím ještě neobjevili. Je mikrobiální a představuje počáteční znaky jednobuněčného života. Je tam všude. Uvidíte. Udělejte si výlet na Europu (měsíc Jupitera) a rozhlédněte se trochu v oceánu. Uvidíte. Život je rozhodně v souladu s vesmírem a je všude. Uvidíte. A je to navzdory všemu, že se to stalo a věda to nyní začíná vidět. Je to natolik mimo váš statistický model stvoření jakéhokoli vesmíru, že to označili nálepkou inteligentní design. Musí v tom být plán.
     Uprostřed vaší galaxie existují dvojčata, která táhnou a tlačí interdimenzionální energie tak, že musejí mít inteligentní doplněk. Všechny hvězdy se pohybují současně s tím. Jsou zapojeny síly, které dalece přesahují rámec gravitace. Je to interdimenzionalita, která lepí galaxie k sobě, a to je něco, o čem chci nyní mluvit, protože to má co do činění s vaší budoucností.

     Vaše budoucnost
     Futuristi vaší společnosti mají tendenci dívat se na to, co bylo, a podle toho předvídat co bude. Vidíte to lineární myšlení? V předsudcích o stálosti říkají: „Vzhledem k tomuto bude toto.“ Dívají se na stálý model staré energie a ve svých projekcích nikdy nedávají šanci změně. Popírají samu schopnost lidstva překročit minulost takovou, jaká byla.
     Co bylo na planetě konzistentní, pokud jde o vědomí? Vyjmenujme tyto znaky: válka, chudoba, utrpení, drama opakování téhož stále dokola, stále dokola a stále dokola. Fraktály času, které přicházejí a odcházejí, přicházejí a odcházejí, přicházejí a odcházejí, což vytváří vědomí, které opakuje a opakuje a opakuje.  

     Nyní můžete vidět ony předsudky, a proč jsou zde. Protože když cokoli zůstává ve stejném cyklu, očekáváte, že v něm zůstane navždy. To se také ozývá ve vaší fyzice. Čím kvantovějšími se stáváte, tím méně konsistentní budete v přemýšlení tímto způsobem. To znamená, že nakonec budete očekávat, že se budou dít věci, které se nikdy dřív nestaly. Jste v posunu, který to umožňuje a všechno kolem vás, všechny věci se mění. Poslouchejte: nemůžete aplikovat pravidla minulých let na mír na Zemi. Je možný? Ano… více než možný, je to ten nejpravděpodobnější výsledek, který vám můžeme dát.
     Co vám pravidla minulých let řeknou o léčení ve vašem těle? Říkají, že je nevyléčitelné? Není nevylečitelné. Co vám pravidla minulých let říkají o strachu, který je vyvoláván ve vztahu k probíhajícímu vzestupu? Říkají vám, že budete zatopeni vodou. No, pokud se budete soustředit na tempo, jakým věci (ledovce) tají a poté to budete projektovat do své budoucnosti, pak budete aplikovat rozpravy chabé vědy… a pak tedy budete (zatopeni vodou)! Ale to je od vás příšerně konzistentní, ne? Chápete, co říkám? Nedáváte svolení divoké kartě. Nedáváte svolení faktu, že se tato planeta přesouvá do zcela odlišného magnetického atributu. Slunce spolupracuje; vesmír spolupracuje; je to skoro jako by dvojčata viděla, kdo jste!
     Dvojčata jsou fyzikou, velkolepý tlak a tah interdimenzionálních znaků, které vám ani nemůžu dost dobře vysvětlit. Dvojčata nejsou Bůh. Dvojčata jsou výsledkem Bohem předpojatého vesmíru a interdimenzionální fyziky, kterou teprve začínáte objevovat a zkoumat. Vaše věda to teprve začíná vidět. Působení Gaii, inteligentní design, způsob, jakým byla Země sestavena – nebyly v tom žádné náhody, navzdory všemu… to by mělo dávat smysl i ve vaší logice.
     Jste uprostřed obrovského posunu, o který jste žádali, pro který nastal čas, kvůli kterému jsem zde! Tento posun se vás nechystá zničit! Nemusíte se ho bát. Je pod naší kontrolou, jak se stáváte více kvantovými. Začínáte chápat, že stálost života, jak jste ji viděli, je opravdu staré paradigma. Stálost strachu, nenávisti a zklamání… se začíná měnit. Pokud chcete být ve věcech stálí, pak vězte, že láska Boha je tou nejstálejší a nejvytrvalejší věcí na Zemi a ve vesmíru. Je stálá! Tak trvalá, že ani na chvíli neustala od doby, kdy byl stvořen život, od doby, kdy byla objevena láska.

     Vědomí Kryona
     Dnes jsme chtěli vykreslit obraz. Bylo to většinou vědecké, zčásti logické puzzle, abychom vám ukázali, že vaše současná 3D logika není rozvinutá. Není to ten druh logiky, který budete potřebovat, abyste se přesunuli do budoucnosti. Říkali jsme vám, abyste očekávali divokou kartu. Očekávejte věci, které se nikdy dříve nestaly. Změňte historii přemýšlením o budoucích věcech, které mohou být evoluční a samy být divokou kartou. Dokážete rozpoznat některé z těchto divokých karet ve vaší bezprostřední minulosti? Kolikrát vám musíme dát tyto věci, abyste se na ně podívali? Žádné z Nostradamových čtyřverší dnes neplatí. Byly napsány knihy o obrovské válce s Islámem. No, jednoho dne je budete číst a smát se, protože se to takhle neodehraje. Celý tento scénář je založen na stálém, neměnném vědomí na Zemi, ve kterém se vše opakuje podle očekávaného starého vzoru, ale tak to není!
     Jste očekávaným vzorcem na Zemi, nebo jste vy tou divokou kartou? Vidíte, přicházejí věci, které jste nečekali. Vím to, protože vidím potenciály, které vám nejsou otevřeně k dispozici. Je to vědomí, které se „peče v troubě“, na kterém se právě pracuje způsoby, které nečekáte. Tohle není věštění budoucnosti. Jen uvádíme fakta o potenciálech v myslích na planetě… kam se vydávají a o čem přemýšlí.
     Chci, abyste toto místo opustili s nadějí. Tuto zprávu jsme uložili pro tuto konkrétní skupinu. Je to pokročilá zpráva a nedosáhne k uším těch, kteří jsou zde poprvé nebo jsou v této energii poprvé. Dosáhne pouze k uším starých duší. Nepamatujete si to? Vzpomeňte si na to se mnou, protože jste to očekávali. Proto tu jste a proto se vrátíte.
     Nakonec toto: byl jsem s tebou ve větru zrození, s každým z vás. Předtím než jsi vklouzl na tuto planetu, než andělé stáli kolem postele a zpívali tvé matce v radosti z tvého narození, byl jsem tam. Těsně předtím, než jsi sem přišel znovu, jsem se tě ptal, tak jako to dělám vždy: „Je tohle opravdu to, co chceš udělat? Podívej se na ty potenciály, na těžkosti, na choroby a zármutek, které jsou spojeny s bytím člověkem. Vážně se tam chceš vrátit?“ Podíval ses na mě jako vždy a jsi řekl: „Pošli mě tam. Už se nemůžu dočkat, až se vrátím a dokončím, co jsem začal.“  
     Nyní máte některé z prvních znamení od té doby, kdy jste člověkem, že se tato planeta přesouvá k absolvování („maturitě“), do vyšších vibrací a stává se součástí souhry energie, o které jste dosud jen snili… a vy se nacházíte na samém začátku toho všeho.
     Jsem Kryon, milovník lidstva. Toto je pravda, kterou jsem vám dnes předal. Dávám vám tuto zprávu, aby se vryla do vašich srdcí i myslí – naděje, že tyto věci jsou opravdu tak, že jsou pravdivé. Možná odsud někteří z vás díky tomu odejdou jiní, než sem přišli. A tak bude toto mimořádné poselství předáno znovu v jiné formě pro jinou skupinu lidí, ale každičká jeho část je plná lásky a dojetí.

     Já Jsem Kryon. A tak to je.
KRYON

Poznámka ke kopírování:
Zdroj originálu: https://www.kryon.com/.
Pro všechny poutníky na Cestě Lásky do češtiny přeložili Honza Limburský a Marie Kuchařová  (www.transformace.info, https://www.posvatnesrdce.cz, www.kryon.webnode.cz). Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.

 

Vztah ke GAIE

Tento živý channeling byl předán v Mt. Shasta, Kalifornie
v sobotu 24. dubna 2010 prostřednictvím Lee Carrolla

 

Tento channeling byl upraven [Leem a Kryonem] tak, aby umožnil čtenářům lépe pochopit. Často se stává, že živý channeling obsahuje energii, která se přenáší v průběhu komunikace, ale v tištěné verzi již ne. Tento channeling byl podstatně rozšířen! Takže si tento obohacený vzkaz užijte i s přídavky, které Kryon chtěl přidat ke čtení.

 

     Zdravím vás, drazí, já jsem Kryon z Magnetické služby. Je zde energie, která reprezentuje domov a pro některé z vás je silná. Jak můj partner překládá tato slova z těchto myšlenkových skupin a obrazů, které mu předávám, zdá se vám, že je to můj hlas, který říká tato slova. Dělá to již léta a skutečně nejlepší na tom je, že spolu s překlady vám předává i emoce ze srdce, stejně jako logiku intelektu. To tudíž znamená, že je tento jazyk kompletní, protože je to rovnováha těchto dvou prvků, která vám umožňuje poznat, že to, co se zde děje, je reálné, autentické a přesné.

     Minulý týden vašeho času byl můj partner v jiné zemi a já mu předal informace o Gaie. Zároveň jsem mu radil, aby to nenahrával, aby to mohl slyšet, být součástí toho všeho, aby byl lépe připraven na to, až se tento vzkaz bude nahrávat. A to se stane nyní.

     Dnešní vzkaz je celý o vztahu ke Gaie, o tom, co se děje na této planetě – něčemu rozumíte, něčemu pravděpodobně ne – o prozkoumání některých věcí (o mnohých jste ještě neslyšeli) a následně diskuze o nových věcech, o kterých jste slyšet nemohli. Začneme s energií vzpomínek.

      Původní obyvatelé Země, starověké národy, uctívali planetu, na které žili. Byla pro ně jako matka / otec a oni ji vnímali jako zdroj všech dobrých věcí. Přinášela jim jídlo z lesa i půdy (lov a pěstování). Poskytovala vodu i skrýš, i když třeba vypadala rozhněvaně. Mytologie kolem toho rozprostřela mnoho hrdinských příběhů. Mnoho bohů dávných časů představovalo energii Gaii. Místo aby byla vložena jen do jedné, často je její božství rozděleno do mnoha božských energií moře, vzduchu, země, úrody, Slunce, ohně a zimy (chladu). To vše však bylo vždy respektováno. Toto byl nejdéle udržovaný pohled na planetu a existoval spolu s původními obyvateli až do doby před několika sty lety... vždy v respektu.

     Lemuřané to viděli a byli jedni z prvních, kteří sestavili protokol o Gaie. Vnímali Gaiu jako vědomou energii, kterou jste později označili jako Matku Přírodu. A je to toto vědomí, které chceme, aby promluvilo o dnešku.

     Lemuřané objevili, že existuje rovnováha, která může být projevena skrze dávání a přijímání přírody. Bylo to téměř jako byste navštívili přítele. Přinesli jste dárek a na oplátku vás obdarovala Gaia. Tyto oběti vždy tvořily rovnováhu pro ty, kdo vnímali, že příroda je vědomá. Pokud jste si vzali něco ze země, museli jste něco vrátit zpět... něco jednoduchého, ale něco, co jste vlastnili nebo co mělo na sobě vaši energii.

     Nyní, v procesu moderní civilizace a mnohdy i mezi Pracovníky Světla, se toto nedodržuje – nevstanete a neobětujete Gaie. Můžete dělat jakékoli jiné věci – hovořit s vašimi buňkami, a mít vize o spojení s vaším Vyšším Já – ale nějak tomu chybí v pozadí ta entita, která je Gaiou.
     Takže zde je channeling, který vás vyzývá ke znovuobnovení vašeho spojení s energií Země. Tímto se znovu postaví most vědomí mezi Lidským Bytím a Gaiou. Protože Gaia slouží lidstvu a sama se mění v souladu s tím, jak se mění vaše vědomí. Pamatujete si předpoklad, který jsme vám dali před dlouhou dobou? Vědomí lidstva na Zemi skutečně jde až ke zdroji (Krystalické Mřížce). Je uloženo a Země na něj odpovídá. Zem (hlína) neodpovídá, ale Gaia ano. Takže můžete říct, že lidstvo je pověřené a zodpovědné za změny a posuny na Zemi.

     Pokud si to uvědomíte, pak můžete mít podstatnou kontrolu nad tím, jak se vyvíjí vědomí Země. Ale opět musíte začít navázáním vztahu. Právě teď se na to Lidstvo jen dívá se strachem a říká „Co se to děje? Bojím se těchto změn, které vybočují z normálu, na který jsem zvyklý. Člověk nechápe, že většinu z toho, co se děje, sám způsobil! Není to způsobeno tím, co lidstvo způsobilo životnímu prostředí, ale jeho vědomím.

 

     Měníte čas

     Takže pokud to dáme do kontextu, shrňme znovu, co jsme řekli o počasí. Před jednadvaceti lety jsem přiměl partnera napsat do malé bílé knihy možnosti vaší budoucnosti. Tato budoucnost se teď odehrává. Důvod, proč jsme byli oprávněni vám znovu předat toto poselství, byl ten, že jsme viděli velmi silný potenciál Posunu vědomí, který byl tak veliký, že mohl ovlivnit i Gaiu. A to skutečně ovlivnil.

     Je to natolik významný Posun, že jste opravdu projevili změnu v časovém rámci lidstva a tudíž i ve vnímání vaší reality – varování: vědecká poučka (Kryon se usmívá). Nečekáme, že toto všichni pochopíte, ale čas je relativní. Nepohybuje se konstantně. Ačkoli vaše 3D hodiny se konstantně pohybují, čas může být ovlivněn spěchem, stejně jako některými kvantovými příčinami, o kterých nyní nebudeme hovořit. Může se stát, že věci zrychlují, ale je to relativní vzhledem k vašemu časovému rámci, nikoli k vašim vyšším vibracím. Zdánlivě si vzájemně odporují.

     Vlak, který opouští stanici rychlostí blížící se rychlosti světla a jede v kruhu, se vrátí do stanice s jiným věkem. Bude mladší a stanice bude starší. Pokud zrychlí, pak zpomalí čas pro sebe, ale ne pro dráhu, po které jel nebo pro stanici, kterou opustil.  

     Dvoje hodiny vedle sebe mohou začínat stejně, ale pokud nějak zrychlíte jedny hodiny – řekněme, že s nimi pohybujete tam a zpět velmi vysokou rychlostí – bude následně na těchto hodinách jiný čas než na těch druhých, ať už bude kmitání jakkoli konstantní. Nyní jste těmi hodinami v pohybu vy. Hodinami, které se nehýbou je Gaia. Takže první předpoklad je, že věci kolem vás zrychlují. Ačkoli pravda je, že navýšení vibrací zpomaluje hodiny ve vás; rychlost opravdu tvoří pomalejší časový rámec. Ale když se podíváte z okna na svět, váš pomalejší vlak obecně způsobuje, že se život pohybuje rychleji.

     Důvodem je, že Pracovník Světla vibruje daleko rychleji než před 20 lety. „Rychlost vašeho vědomí“ je jako některé kvantové atributy, které studujete, a tvoří rozštěpení mezi lidstvem a starou energií, ve které je „usazeno“. Jste uprostřed velkých posunů a začátek roku 2012 osvítí časový fraktál. Gaia se tedy také posune, ale Gaia není Člověk. Gaia se mění jinými způsoby, aby se přizpůsobila nárůstu vašich vibrací Nového Lidstva. Když se podíváte na věci kolem vás, zdá se, že zrychlují. Pro někoho je to iritující a způsobuje to ztrátu spánku a úzkost. Mnozí to cítí.

     Takže ačkoli je to matoucí, pravda je, že Pracovníci Světla tohoto světa vytvořili v uplynulých 23 letech Posun vědomí, který změnil současnou rychlost vibrace Lidského vědomí. To změnilo časový rámec pro lidi a vytvořilo předpoklad pro zrychlení Země. Předpokládá se, že jste zrychlili čas. Realitou je, že časový rámec vašeho vědomí se pohybuje pomaleji než časový rámec vaší Duše. Všimli jste si někdy, že Bůh se pohybuje pomalu a lidé jsou velmi netrpěliví? Je to proto, že čas Boha není shodný s vaším časovým rámcem. To se změní, jakmile se spirituálně vyvinete. Věděli jste, že Země byla vytvořena za sedm dní? Byly to „Boží dny“. Už chápete?

 

     Globální oteplování – Ne dlouhodobé

     Počasí, které máte dnes s veškerými alarmujícími příznaky, je scénář, který byl naplánován, aby se na Zemi stal v každém případě. Znovu opakuji, že změny počasí, které vidíte, jsem předpovídal již před jednadvaceti lety, a tudíž nejsou překvapivé. Změny nejsou způsobeny tím, že byste znečistili ovzduší. Nazýváte to globálním oteplením a je to hezká fráze a pravděpodobně vás přiměje méně znečišťovat ovzduší, což je velmi záslužné. Ale přeměny počasí, které dnes vidíte, nebyly způsobeny tím, že lidstvo vypouštělo věci do ovzduší. Stalo by se to v každém případě během asi 300 let.

     My tento proces nazýváme vodní cyklus, protože je to vše o vodě, nikoli o vzduchu. Voda je převládajícím znakem Gaii a vodního cyklu, který vidíte. Ještě důležitější je její teplota. Cyklem je: led na vodu a voda na led a ten se opakuje na této planetě stále dokola. Není to nové. Není to nijak mimořádné. Není to děsivé. Ale je to cyklus, který moderní lidstvo nikdy dřív nevidělo a je to dlouhý cyklus přesahující délku života Lidských Bytostí. Proto jsou sklony to přehlížet nebo vůbec nevidět!

     V časech Lemuřanů byla hladina vody v Pacifiku téměř o 400 stop (130m) níž, a to je jen 50 tisíc let zpět. (Kryon pobízí vědce, aby si to ověřili – hladinu vody v těch časech.) To byla práce vodního cyklu a důvod, proč byla voda o tolik níže, je ten, že voda byla uložena v ledu. Dnes procházíte dalším vodním cyklem, po kterém bude následovat opět ochlazování. Poslední nastalo ve 14 století, věda to vidí kolem roku 1650. Jak jsem zmiňoval, jsou tak pomalé, že Lidstvo na ně nemá žádnou vzpomínku, pouze letokruhy stromů a rýhy ve skalách a tak se dá obecně vypočítat, že před několika sty lety jste prošli mini – dobou ledovou. Nyní se blížíte k další.

     To není varování a není se čeho bát. Už jste tím prošli dříve. Lidstvo, i bez technologie, tím prošlo a přežilo. Vše, co musíte udělat je rozpoznat to a učinit několik přípravnaučit se perfektní demineralizaci (zbavení soli) mořské vody, abyste netrpěli žízní (jeden z minulých channelingů na to upozorňoval). Je to asi 400 až 600-letý cyklus. Ale body zvratu jsou zřejmé a potrvají asi jen 50 let (přechod).

     Před jednadvaceti lety jsme vám říkali, že přijde čas, kdy vyroste úroda na místech, kde nikdy nebyla. Také budou místa, kde úroda nebude, ačkoli dříve byla tato místa úrodná (Kryon, Kniha Jedna). To je vodní cyklus. Takže já vám přináším toto: Neznepokojujte se. Nebojte se toho, co nyní vidíte. Jsou to změny, které jste nikdy neviděli, je to děsivé a vypadá to nevysvětlitelně; přesto se snažíte najít logický důvod v lidském konání, který by to vysvětlil. Není to nic, co by způsobilo lidstvo. To je vodní cyklus Gaii.

     První věc, kterou bychom vám rádi přinesli, je následující. Led taje. To jste věděli. Jakmile led na pólech roztaje, způsobí to neuvěřitelnou změnu ve váze na místech, kde dřív byl. Je to děsivý pohyb váhy ledu - někde spočívala na zemi, někde ve vodě, ale tato váha byla koncentrována na pólech. Jakmile se led promění na vodu, rozprostře se váha po celé zeměkouli. Proto uvažujte: váha, která je na pólech planety se sama přerozdělí v tekuté formě po celém povrchu. Jak led taje, přesouvá se obrovská váha na velmi tenkou kůru. Následně se kůra začne přizpůsobovat a způsobí zemětřesení a výbuchy sopek. Sledujte, kde sopky explodují – blízko pólů. Znovu opakujeme to, co jsme již dříve říkali: Chile ještě nevidělo konec, je tam ještě jeden nebo dva vulkány, které se ještě chystají vybuchnout. Jestli se to stane nebo ne je možnost, o které je tato lekce.

Máte vztah s Gaiou nebo ne? Dokážete Gaie předat instrukce, aby se méně otřásala v oblastech, které jsou obydlené? Věříte, že máte tuto moc? Toto je Lidské Bytí: Vědomí nad hmotou. Jak se kůra přizpůsobuje, bude se více otřásat. Bude tedy více vulkanické aktivity.

     Pracovníku Světla, který toto posloucháš či čteš, tisíce z vás potřebují znovu obnovit tento vztah. Pak se podívej, co se děje: Zemětřesení v neobydlených oblastech, podmořská zemětřesení bez následných tsunami, sopky, které nikoho nezasáhnou. To je možné. To je uskutečnitelné. Toto se nyní děje s Gaiou, takže se neznepokojujte náhlým zvýšením aktivity. Říkáme, že je to normální. Stávalo se to vždy, když led tál a přetvářel se.

     Teď něco, co byste měli vědět. Věda to ví a nepotvrzuje to teorii o globálním oteplování životního prostředí. Led taje zespodu. Podívejte se. Nemá to nic společného se znečištěním ovzduší. Je to přirozený cyklus způsobený oteplováním vody. To také způsobuje navýšení možností bouřek. Takže, máte vztah s Gaiou nebo ne? Co byste chtěli říct Gaie o tom, kde mají bouře nastat? Sledují staré dráhy jako vždy? To je lineární informace. Nebo umíte říct Gaie, že preferujete bouře v místech, kde lidé nejsou?

 

     Přitažlivost: Stálý hráč v Posunu

     Mnoho věcí se nyní na planetě děje. Přitažlivost se také mění. Přitažlivost slunečního systému a především Slunce má vliv na vaše počasí. Kolik slunečních skvrn jste nedávno viděli? Co si myslíte o vlivu Slunce na vaše zemské klima – jak malý ten vliv je? Kdy tomu tak v průběhu vašeho života bylo? Co to znamená? Řeknu vám to, drahé Lidské Bytosti, to vše je způsobeno tím, co se děje na Zemi. Nemůžete rozumět vzájemným propojením, ale o jednom důležitém vám řeknu. Co když (astronomický pokyn bude následovat), co když sluneční skvrny byly vytvořeny gravitací a dalšími interdimenzionálními silami způsobenými obíháním planet? Příliš divné? Zveme vás k pohledu na vzájemné vztahy.  

     Slunce je v centru interdimenzionálních gravitačních sil okolních planet. Každý okamžik dne Slunce generuje interdimenzionální informaci – můžete ji nazývat gravitačním vzorem, pokud chcete. Jak planety přitahují a zároveň odpuzují střed slunečního systému (účinek Slunce prostřednictvím gravitace), ovlivňují polohu Slunce. Tyto vzory jsou každý den jiné (jedinečné) a kříží magnetické pole Země, jak jsou váty od Slunce vlivem toho, co nazýváte solární vítr.

     Solární vítr tvoří magnetickou heliosféru a má velmi multidimenzionální vlastnosti. Tento magnetický vítr naráží do Země, křižuje magnetické pole a vy ho můžete vidět! Nazýváte to Aurora Borealis = Severní Polární Záře. Je to jedno obrovské magnetické pole (Slunce) křížící se s dalším (Země). Vědci tento jev nazývají indukce. Tato křížící se energie přenáší informační vzory Slunce (v ten moment) do magnetického pole Země. To je to magnetické pole, ve kterém se nacházíte. Vše živé.

     Nyní vám opět předáváme informaci, kterou jsme vám již předali: Merkabu. Je to váš tzv. otisk DNA – pole kolem vás – přijímá informace z magnetického pole Slunce a instrukce uvnitř tohoto pole přecházejí do DNA, které je také magnetické. Právě jsem vám předal magnetický přenosový řetězec, o kterém si myslíte, že je esoterický. Není. Je velmi vědecký. Ale vědění, že veškeré interdimenzionální, magnetické a gravitační atributy slunečního systému přecházejí do vaší DNA je velmi esoterické. Někteří to nazývají astrologie. Pravda je, že je to určeno pro lidstvo i pro Gaiu! Pro připomenutí – Země je součástí magnetického řetězce informací pro vaší buněčnou strukturu (Magnetickou Mřížku). Říká, co a kdy udělat. Je to spojené. Takže, jak moc jste spojeni s Gaiou? Jak moc oslovujete toto vědomí?

       
     Věci, které neočekáváte – Gama energie

     Je ještě další věc, které se to týká a která musí být vědecky pochopena. Existují další sady instrukcí pro Gaiu, které přicházejí z míst, které neočekáváte. Je mnoho energií atakujících Zemi, nepředstavitelné množství v podobě gama energií. Vědci se diví, odkud pochází, ale zůstává to nepochopeno. Chápou, že jsou to kosmické energie a přicházejí z vesmíru. Pravda je, že přicházejí z centra galaxie, ale zdá se, jako by přicházely odevšad. Je to proto, že hlavní vlastností tohoto druhu energie je to, že není 3D. Proto má kvantové (multidimenzionální) vlastnosti, které v sobě nenesou „umístění“ či místo původu. Je těžké to vysvětlit, ale věci ve skutečně kvantovém stavu jsou všude, součástí bytí „jednoho“ ve všem. Proto nemůžete říct „přichází to odtamtud.“ Jedná se o precedens ve vědě, takže tohle všechno není cizí fyzikům, kteří to čtou.

     Příklad: Věděli jste, že velmi pomalé, hluboké audio zvuky nemají rozeznatelný přímý zdroj? Jinými slovy, lidské ucho nedokáže rozeznat, odkud tyto zvuky přicházejí. Vysoké zvuky jsou velmi přímé. Je velmi snadné to vyzkoušet. Pusťte hluboký zvuk (s velmi málo vibracemi za sekundu), zachycený v místnosti a nebudete schopni určit, odkud přichází. Pusťte normální zvuk (vyšší) a okamžitě určíte, odkud přichází. Důvodem je to, že vibrace u nižších zvuků jsou natolik vzdálené, že ucho nedokáže rozeznat „zdroj“. Stejný je princip věcí, které jsou v kvantovém stavu. Nejsou vnímatelné na žádném „místě“ a 3D nástroje nedokážou určit, „odkud“ pocházejí. Ve skutečnosti, vůbec myšlenka „odkud“ je velmi zábavná, protože „kde“ je výtvorem pouze 3D reality. To je důvod, proč „Bože, kde jsi?“ je velmi rozkošná a prostoduchá otázka. Odpověď zní „ANO.“  

V centru galaxie existuje jev, který vaši vědci označují za zvláštnost (jedinečný jev). Říkají mu černá díra. Právě jsme vám řekli, že nic jako jedinečný jev není a i vaši vědci vědí, že se ve fyzice jedná o oxymóron (logický spor). Je to pouze černý prostor nazývaný dírou, jelikož tam nemůžete vidět žádné světlo. Jelikož dosud nemáte žádné interdimenzionální fyzikální zákony a protože nemáte naprosto žádné nástroje, které dokáží „vidět“ interdimenzionální energie, stále ještě opravdu nevíte, co tam skutečně je. Dlouho poté, co můj partner odejde, si můžete přečíst tato slova a budete znát pravdu, že tyto věci následně vyvinete. Pokud je obrátíte do centra galaxie, uvidíte dva velmi jasné zdroje.

     Namísto singularity (jedinečnosti) se jedná o polaritu. Tato polarita je znakem „tlaku“ a „tahu“ interdimenzionálního zákona, který jste dosud neobjevili nebo alespoň nerozpoznali. Jednou to dokážete, budete mít dva chybějící fyzikální zákony, protože jich je šest nikoli čtyři. Tato polarita tlak-tah vystřeluje svůj vlastní interdimenzionální vzkaz pro celý vesmír a vaše Slunce jej také přijímá. Tyto polarity v centru vaší galaxie jsou spojeny i s dalšími galaxiemi – to je námět pro jeden z dalších channelingů. Mohli byste říct, že tento jev nese poselství či jev, který není vidět, nese poselství a trvale a silně zasahuje Zemi způsoby, kterými „hovoří“ s Gaiou.

     Takže zde se nacházíte, Lidské Bytosti, s pocitem, že jste obětí toho, co se děje s Matkou Přírodou. Ale my vám říkáme toto: dnešní zprávou je znovuprobuzení vztahu s Matkou Přírodou, zdrojem Gaiou. Jakmile budete schopni ho navázat, pochopíte, že jste schopni to vše řídit. Nezávisle na sadě instrukcí vodního cyklu, na ročním období, na tom, co považujete za neřiditelné – jste silnější, než si dokážete představit. Intenzita a umístění vulkanické aktivity i zemětřesení jsou změnitelné na základě vztahu s Gaiou a dávní obyvatelé to věděli. Dokázali přivolat déšť, ačkoli nebyl v předpovědi. Vy jste to nazývali ignorantstvím! Dokázali vypěstovat úrodu na místech, kde by neměla růst. Vy jste to nazývali štěstím. Vážili si Země a jejích darů a ty pak dostávali. To je naprostá skutečnost a je všude ve vaší historii.

     Lidé mají sklon domnívat se, že jsou tolik moderní ve svých názorech. Starší ze starých by se na vás podívali a potřásli vám rukama. Vyřešili jste způsob, jak vyrábět stroje a umělé mozky a dokonce i život! Ale skutečnou moc jste nechali ležet v prachu.


     Posun
     Nyní se staneme esoterickými. V minulých letech se něco stalo. Již jsme to v minulosti popsali a chystáme se vám to znovu předat. Další dílek ze skládačky vašeho posunu vědomí. Snaha to vše pochopit je znakem, že se vše zdánlivě zrychluje, o čemž jsme již hovořili. Znovu – vypadá to tak vlivem toho, jak se vaše vibrace zvyšují a tím zpomalují váš spirituální čas. Tento jev způsobuje, že vše kolem působí, jako že se vše zrychluje. Přemýšlejte o tom takto: mnoho z vás vnímá, že vibrujete rychleji. Hukot, co? Vztahuje se to k někomu z vás? (Kryon se směje.) Zároveň cítíte, že věci kolem vás se zrychlují. Nyní znáte všechny důvody.

     Někteří z vás (připravte se) jsou skutečně schopni dostat se z bodu A do bodu B v rychlejším čase, než je možné ve 3D (třeba i než by to bylo možné autem)! To není nic divného, protože se jednoduše přesouváte mezi svým časem a časem Země.

     Říkal jsem, že o tom budu mluvit, a tady to máte. V minulém duchovním scénáři zrození a smrti, ve starší energii, Člověk přišel na planetu a učil se čemukoli, čemu chtěl a pak zesnul. Co nazýváte smrtí, je jednoduše posunem energie, a je to příchodem a odchodem z inkarnace, který nazýváme zkušeností. Součástí tohoto scénáře jsou dvě návštěvy Jeskyně Stvořenípři příchodu a při odchodu. Jeskyně Stvoření je spíše než jen esoterickým místem, místem fyzickým, o kterém jsme vám řekli, že je interdimenzionální. Proto je neviditelné a nebude nikdy nalezeno. Ale je na Zemi a musí zde být vzhledem k jejímu vztahu ke Gaie. Záznam duše Lidského Bytí – ten, který je vaším záznamem části stvoření, je uložen v Jeskyni Stvoření. Pokaždé, když přicházíte a odcházíte, znovu podnítíte tuto energii zkušenosti.

     Můžete si to představovat nejspíše jako krystalickou skladbu s kódem (proužkem) za každý život, který jste prožili (jako letokruhy stromu). Jedná se ale o spirituální záznam v kronice Akáši Země. Je jiný než Záznam Akáši, který je umístěn ve vaší DNA. Tento záznam je oddělený a reprezentuje systém planetární evidence. A takto to v minulosti fungovalo. Cokoli jste na Zemi vykonali, zanechali jste v Jeskyni před tím, než jste odešli ke Zdroji. Vše, co jste věděli, udělali a naučili se, stalo se součástí Gaii. Vibrace planety se proto měnily v závislosti na tom, čím jste se stali. Tyto vibrace buď stoupaly nebo klesaly v závislosti na tom, co Lidstvo kolektivně tvořilo v době, kdy zde pobývalo.

     S další inkarnací jste před návratem na planetu navštívili Jeskyni Stvoření a aktivovali esenci krystalu vaší duše. Pak jste prožili další život, zemřeli a vrátili se do Jeskyně Stvoření a na krystal přibyl další pruh. Vše, co jste se naučili, zde bylo znovu vryto do toho, co jsme nazývali Krystalickou Mřížkou. To je část Gaii, která esotericky vibruje. A toto je způsob, kterým Lidské vědomí v minulosti ovlivňovalo Gaiu. V roce 1987 jste vytvořili předpoklad pro změnu tohoto systému. 

      To je důvod, proč jsme zde. Přišel jsem v roce 1989. Vždy jsem zde byl a vždy zde budu. Skupina upravující mřížku odešla v roce 2002. Ale poselství se projevila v roce 1989 a skrze dobrou vůli mého partnera jsme vám začali předávat zprávy, které před tím nebyly dostupné, protože Země neměla dostatečnou vibraci, aby je mohla dříve přijmout.

     V roce 1987 jste změnili pravidla. Setkalo se to s opozicí metafyzických bytostí, že by se měl nadále vyvíjet současný esoterický systém. Zaujatost esoterického myšlení byla stejná jako je to ve vědě – že statický systém se nikdy nezmění a vše, co můžete dělat, je zkoumat vlastnosti neměnné energie, abyste ji mohli řídit.

     Jen velmi málo lidí pochopilo, že i fyzikální zákony se vyvíjí. Jak planeta zvyšuje vibrace, zákony se mění, vzorce se mění. To je kvantovou vlastností fyziky obecně a mnohem více i esoteriky. Máte vyvíjející se galaxie, vyvíjející se sluneční systém a vyvíjející se vědomí. Je to tak, protože nic jako statická sada zákonů pro všechno neexistuje. Právě jste je změnili.

 

     Od roku 1987 existuje nový scénář:

     Lidské Bytosti přicházejí na planetu; navštíví Jeskyni Stvoření a vloží svoji esenci do krystalu. Pak začnou žít svůj život. Ahhhh. Ale nyní, jak žijí své životy, mají vizi, drží své Světlo, naučí se vše, co se měli naučit jako Staré Duše, a to přechází přímo do Krystalické Mřížky v reálném čase. Už není potřeba smrt k přenosu informace pro planetu. Tento nový systém  mění dokonce i délku lidského pobytu. Ve starém systému jste museli zemřít, pak byly informace o tom, co jste se naučili, zaznamenány do Krystalické Mřížky a prostřednictvím Jeskyně předány Gaie. Nyní ne.

Slyšte. Je čas pochopit, že délka života je nyní ve vašich rukách. Není to součástí starého energie-tického systému, který vyžadoval vaši smrt jako prostředek přenosu. Na Karmě nezáleží, máte kontrolu nad vaší buněčnou strukturou, Krystalickou Mřížkou, tím co jste se naučili, časovým rámcem planety, vulkanickou aktivitou a zemětřeseními ještě před tím, než odejdete! Můžete říct: „Jo, Kryone, ale jen skutečný Mistr to může dokázat. A my říkáme - přesně! Vy studujete na Mistra.    Nové energetické systémy, které vám jsou nyní předávány a nastaly v posledních 20 letech, jsou mistrovské systémy. Všechny jsou o změnách vašeho vnímání sebe sama. Takže říkáme, že se pomalu navracíte do dávných systémů mocného vztahu ke Gaie. A ten, kdo channeluje Gaiu, vám potvrdí, že ona to ví. Také vám řekne, že jste nezpůsobili globální oteplování, protože ona to ví.

      Takže tady jsme, drahé Lidské Bytosti, se znalostmi, které jsme vám dnes předali, a které vás zvou ke znovu podnícení procesu, který někteří z vás ignorují. Takže lekcí dnešního dne je: studujte prapůvodní obyvatele, protože měli pravdu. Podívejte se do mytologie a najděte v ní semena pravdy, protože tam pravda je. Vnímali Gaiu jako přítelkyni, jako matku/otce. Než skončíme, chci se vrátit k základům.

     Když jsme sem prvně přišli, abychom vyzkoušeli komunikační proces channelingu, řekli jsme vám věci, které se změnily. To, co jsme právně popsali, je pouze jednou ze změn, a to bylo kontroverzní. Ale ta, kterou vám předávám nyní, je ještě více kontroverzní. Vyvolá mnoho emocí. Totiž že Mistři jsou samo-aktivovatelní, a že se učíte, jak se stát Mistry. Jak zvyšujete své vibrace, rostete a metaforicky řečeno – dotýkáte se tváře svého Božského Já. Už nebude nutný prostředník v podobě Lidské Bytosti či procesu, nikdy. Lidská Bytost sama ve svém nitru objevující všechny části a kousky sebe sama, je vše, co je potřeba. Všimněte si té velkoleposti a Světla. Vnímání vlastní ceny. Není nutné navštěvovat lekce nebo poslouchat channel hřející srdce nebo číst knihu. Jen být ve svém nitru, objevovat, kdo jste, to je cestou k vašemu mistrovskému rodokmenu.

     Staré Duše, toto jste již věděly, ztratily a nyní to znovu objevujete. Stát se znovu vědomými. Tyto věci, které vám v těchto časech, dnešní den a tímto způsobem přináším, jsou pravda. Tímto procesem zažehnete mnohem větší Světlo. Toto je proces přenosu do Krystalické Mřížky a Gaia odpovídá. A než se to dozvíte - budete tím podílem, o kterém jsme mluvili; méně než půl procenta lidí musí zasadit semeno probuzeného vědomí. Požehnaná je Lidská Bytost, která klade otázky, protože kladení otázek o Bohu v sobě samém je přímým způsobem, jak nechat vyrůst tato semena do vědění, v průběhu času do moudrosti a poté odhalení.

     Toto je dnešním vzkazem. Vše je to o Gaie. Nebo snad ne? Možná je to vše o vás? Vezměte tato slova a přeložte je do své reality. Tato zpráva je předána dnešním dnem ve stínu hory (Mt. Shasta), která o těchto věcech jasně hovoří. Rodina je zde, a když se pečlivě podíváte, můžete je vidět, jak se procházejí po ulicích Shasty, protože je čas, aby to udělali. A pokud o tom opravdu chcete vědět více, vyjděte na kopec několika způsoby a někteří z nich vás pravděpodobně obejmou. A budete to vědět.   
 A tak to je.

KRYON

 

Zdroj: https://www.kryon.com/

Pro https://www.channeling.wbs.cz/ a https://www.posvatnesrdce.cz/ přeložila Marie Kuchařová. Kopírování a reprodukce tohoto článku povoluji pouze k nekomerčním účelům, a to za podmínek, že u reprodukovaného celku bude připojeno celé znění této “Poznámky” a to včetně aktivního odkazu na výše uvedené webové stránky. Děkuji za pochopení a respektování této podmínky.

Energetické vědomí

Tento channeling byl předán živě v Berkley Springs, West Virginia
17. července 2010

 

Tento channeling byl upraven [Leem a Kryonem], aby poskytl čtenáři jasnější pochopení. Často se stává, že živý channeling obsahuje energii, kterou tištěné stránky přenášet nemohou. Vychutnejte si tedy toto rozšířené poselství.

 

     Zdravím vás, moji drazí, jsem Kryon z Magnetické služby. Kyvadlo reality se  zhouplo opět do mého kouta a je zde prvek jisté nedůvěry. Ve skupině Starých Duší je tomu vždy tak. Říkají, že je to příliš jednoduché - příliš snadno se to dá zfalšovat. Tak my Vám to říkáme ještě před zahájením této diskuze: Je to o lásce. Vždy bylo a vždy bude. Není to taková láska, jak si  myslíte, ale je to síla ve vesmíru, kterou rozpoznali, viděli a identifikovali i vaši astronomové. Říkají tomu inteligentní design.

     Mají pravdu, protože vesmír sám je předpojatý. Je předpojatý ve vytváření života, je předpojatý v lásce. Ve všem je vědomý důvod, a astronomové, vědci, fyzikové… chtějí vidět ve všech věcech kompletní a úplnou neutralitu, ale nenachází ji. Není to legrační, že jste dali svou vlastní představu o "logice vědecké metody" úplně do všeho co očekáváte, že ve vesmíru uvidíte? Když vám toto očekávání studium vesmíru nesplní, nezpochybňujete metodu, ale údaje! To nám připadá legrační!

     Chceme hovořit o některých věcech, které jste objevili, a také o některých, které již vidíte, ale nevyhodnotili jste je správně. Síla, kterou začínáte získávat, si vyžaduje pochopení energií, které jsou kolem vás, a které jste nikdy správně neidentifikovali. Chcete vidět mnoho věcí jako energii, zatímco se jedná o  "energetické informace". Takže tohle je jeden z prvních multidimenzionálních channelingů ze sérií, které mohou trvat dlouhou dobu a které vám lepším způsobem začnou vysvětlovat koncepce, které byly nepochopeny nebo nebyly vůbec vysvětleny. 

     Mezi jádrem atomu a elektronovou mlhovinou je obrovská vzdálenost. Pokud byste šli se mnou do nejmenšího z malých, našli byste tam obrovské množství prázdnoty - ve skutečnosti nepochopitelně ohromné množství. Fyzikové vám řeknou, že většina něčeho se skládá "z ničeho", protože většina hmoty je tvořena tímto záhadným prostorem v atomové struktuře.  Ale je to jen proto, že věda prostě nedokáže vidět, co je "ve tmě". To je věta, kterou budeme používat pro 3D mysl snažící se zkoumat multidimenzionální realitu. Multidimenzionální pravda je tato: Mezi jádrem atomu a elektronovou mlhovinou, se zdá, že nic není, ale je to vlastně naplněno energetickou informací, kterou věda pak označuje jako Inteligentní design. To je těžké vysvětlit – zejména to, jak se to projevuje ve vaší realitě, ale o to skutečně jde. Takže začneme pomalu a zlehka.

 

     Tady je růže

     Tady je, přátelé – růže, abyste si ji představili  a prozkoumali. Je to krásná, červená růže, ale možná se vám nelíbí? Snad se vám nelíbí trny? Možná se vám nelíbí ani barva? Možná, že  růži ani nechcete?  Tak si řeknete: "Byl bych mnohem radši, kdyby to byla sedmikráska." Ale je to růže. Takže pokrčíte rameny a řeknete si: "Moje realita je taková, že mám červenou růži s trny." Nyní, v jednoduchém, dimenzionálním myšlení (3D), je scénář statický a neměnný. Je to, co to je. Je to zlé, že máte růži, když jste chtěli sedmikrásku, protože to bude vždy růže. Kdybyste se mohli podívat na semínko, z něhož růže vyrůstá a vyklíčí, bude to vždy růže. "Škoda," mohli byste říct. "Vždy to bude růže." Takže shoda v myšlení a dění kolem toho je takováto: Bude to vždy růže, proto to nebudu nikdy moci změnit. Představa,  že by se růže dala nějak změnit, anebo že by se z růže dala vytvořit sedmikráska, nepatří do vašeho způsobu myšlení. Všechno, co jste se naučili, je ve 3D.

     Nyní na chvíli přemýšlejte o  multidimenzionálním scénáři, kde mistr zahradník navštíví semínko. Představte si na okamžik, že mistr zahradník může říct, o jaké semínko se jedná, a že může systémově změnit informace v semínku z toho, co to je teď, na něco jiného. Takže příště, až se buňky začnou dělit, trny odpadnou a barva se změní. Nebo z toho dokonce vyroste sedmikráska!

Takže, pokud by se to skutečně stalo, jak byste to nazvali? Odpověď je, že byste to nazvali zázrakem! Neuvěřitelné! Nemožné! My to nazýváme základní, multidimenzionální fyzikou, připravenou na objevení a pochopeni. Ale vaše reakce je, jak definovat věci, které se jeví mimo rámec reality vaší dimenze. Chci, abyste se na tyto věci začali dívat jinak. Chci, abyste začali vidět multidimenzionální energii jako energetickou informaci. Obrovské množství toho, čemu říkáte energie, je pouze informací. To nás vede k další fázi této výuky.

 

     Byl učiněn objev - Zpráva

     Nyní vám dáme přístup k objevu o planetě Zemi, který  byl učiněn a který je využíván, a ten objev je: Můžete změnit informace v buňkách vašeho těla. To znamená, že věda zjistila, jak přepsat systémové části DNA v lidském těle  - tj. změnit její informační strukturu. Nerozpitvávejte toto téma, [mnohokrát diskutované s Kryonem], ale musíte si pamatovat, co vědci zjistili o DNA. Pouze 5% z 3 miliard chemických látek v molekule DNA jsou zakódovány proteinem a produkují geny. To vypadá, že 95% chemie DNA nedělá vůbec nic. Takže to, co máte, je struktura DNA, spirála DNA, která má v sobě 3 miliardy chemických látek a 5% představuje motor biologického závodního vozu zvaného člověk  (produkující geny), a  95% tvoří řidič (který dává autu pokyny, co má dělat). Proto je větší část DNA, která byla v minulosti nazývaná "odpadní DNA", vědomím  instrukcí. Je to energie.  Je to informace, a to je ohromné!

     Co kdybyste mohli změnit informace obsažené v této instrukční části DNA? Co byste jim řekli? No, dovolte mi, abych vám dal příklad něčeho, co už bylo provedeno - jde o vědecký průlom.

     Přepisování informace

     Řekněme, že jste se narodili  s deformovaným srdcem. Je tu srdce, které nefunguje správně. Chlopně nesedí. Řekněme, že vy jste takoví. Jste červená růže s trny. Takže, ve vaší realitě zemřete dříve, nebudete fungovat normálně, možná, až budete starší, budete muset brát prášky a budete mít vždy deformované srdce. Nyní chci, abyste použili logiku, jakou jste ještě nikdy nepoužili a zeptejte se na význam toho. Vždyť přece všechny orgány vašeho těla regenerují mnohokrát za život, proč tedy vaše srdce zůstává deformované? Proč se lidské tělo v průběhu času neopravuje? Určitě odvádí dobrou práci,  když samo zhojí poranění kůže (ostatně, kůže je největším orgánem lidského těla). Proč se tedy stále, znovu a znovu vytváří deformované srdce a regenerují chlopně, které nesedí?

     Zde je odpověď: Protože systémová informace v každé buňce srdce zůstává statická. To znamená, že dnes všechny informace ve všech DNA molekulách srdce, které jsou systémové (tj. v kmenových buňkách), obsahují matrici pro deformované srdce. Když nezměníme něco v energii informace v rámci tohoto systému, bude se to vždy opakovat. Růže bude vždy růží a vždy bude mít trny.

     Takže, co kdybyste mohli doslova změnit informace v 95% vaší DNA? Většina chemie ve vašem těle je informací, která  vede  auto ke zdraví a regeneraci. Ovládá vozítko chemie a  produkce genů. Je možné ho instruovat, aby jelo jinak, vést geny na jiné tvůrčí místo? Ano.

     Věda začíná objevovat, jak pracovat se základní buněčnou informací, oslovuje informace v DNA energeticky tak, aby kmenové buňky dostaly vzor dokonalosti místo poškození. Pak, jak se srdce začne regenerovat jako všechny orgány, postupně se stává fungujícím srdcem s chlopněmi, které sedí! Je to science fiction? Říkám vám, že se to teď děje. Protože na Zemi se začínají vyskytovat multidimenzionální vynálezy. Bude jich mnohem víc. To posune hranice toho, čemu věříte a změní to  fyziku. Viděli jste to, a ani nevíte, že jste to viděli.


     Změna reality lidského těla

     Zeptám se vás na některé další otázky, o kterých  jste opravdu nepřemýšleli. Vznesli jsme je již dříve a nyní o nich můžeme diskutovat ve větší míře. Proč může mořské hvězdici dorůst rameno a vám ne? Je to proto, že základní programová informace DNA ve vašem těle, ve  vaší DNA, v informační části, to nedovolí. Dává vám to smysl? Může to něco změnit nebo je to pro vás prostě příliš divné? Uznáte, že existuje schopnost tyto věci změnit, nebo od nich utečete, označíte je za bezbožné, ďábelské a za věci, které by se neměly dělat?

     Stejné věci se odehrály při prvních transplantacích  srdce na světě, a reakce na to byly předvídatelné. Bylo to mimo rámec vaší reality, a proto se to stalo nábožensky kontroverzní. Tohle bude taky.

     Řidič závodního  auta, který řídí informační vozidlo DNA, instruoval chemii vašeho těla, že změna růže na sedmikrásku může být provedena  pouze v děloze. V tom případě chemie zůstává statická a tělo ji nikdy nezmění. Takže instrukce jsou vždy stejné – pokaždé, když se buňka dělí. Takže pokaždé, když se v deformovaném srdci vytvoří nová čerstvá buňka, je to ze stejné zdeformované matrice. Ale přijde den, kdy můžete změnit instrukce a budete moci nechat znovu dorůst končetinu. Je k dispozici všechna potřebná chemie, a není to tak těžké. Ale instrukce na úrovni DNA říkají, že to nelze, proto jste nikdy neviděli, že by se to stalo, a proto si to neumíte představit.


     Změna způsobu myšlení

     Energie kolem vás se mění, a je nutné, abyste změnili vaše vnímání toho, co je kolem vás - co můžete řídit a měnit, a jak můžete vlastně oslovit tvůrce uvnitř vás, aby obnovil to, co jste považovali za neměnné. Mnozí z vás to budou vnímat jako ještě podivnější, než si představovali, protože můžete manifestovat zázraky, ale vy se právě učíte, jak věci opravdu fungují.

     Představte si řidiče závodního auta v nádherné mašině, který umí pouze dávat  pokyny k odbočení doleva. To totiž automobilový závodník dělá, víte? [Zatáčí pouze doleva.] Co se stane, když se závodní trať narovná a on neumí  nic jiného než zatáčet doleva? Musíte změnit jeho informace a naučit ho, jak konečně využít vše, co jeho vůz dokáže. To je to, co se právě děje.

     Když je poškozena mícha, funguje tam chemie, která pádí k místu poškození a ono místo se již neregeneruje. Věděli jste to? Je tam hormonální proteinová struktura, která brání tomu, aby to dorostlo. Jak to slouží lidstvu? No, neslouží. Je to výsledek evoluce, a evoluce nepřináší vždy takové výsledky, jaké  byste mysleli. Je také pomalá a někdy se zastaví, v závislosti na tom, co vyvíjející se druh dělá. Není to dokonalé, a můžete to vidět všude v lidském těle - věci, které nedávají smysl.

     Nervy jsou navrženy tak, aby dorůstaly, ale ony nedorůstají. Věděli jste, že nervy v lidském těle mají dokonce adresy, aby se mohly samy najít a dorůst? Přesto se to u poranění míchy nestane.  Je to proto, že do informace vozu závodního řidiče je zapsáno, aby poškozená  mícha nedorostla! To je paradox v biologické struktuře, která se zdá být navržena tak, aby tělo přežilo, ale někdy se to projeví jinak.

     Přijde den, kdy si budete moct přeprogramovat systémové soustavy těla za pomoci  vědomí a vynalézavosti. Všude v těle člověka existují kmenové buňky, živy a zdrávy. Ony jsou vzorem pro to, co se stane. Po stránce chemie jsou zodpovědné za člověka, který je náchylný k nemocem. Tato predispozice pak bude převedena na dítě a otisk energie a informace o síle 95% bude pokračovat a pokračovat a pokračovat, dokud nebude přeprogramována. Poslyšte: To není věc chemie! Je to informační energie. Je to multidimenzionální energie.

     K dispozici je nová technologie, která přeprogramuje kousky a části těla na úrovni kmenových buněk (systémová úroveň). Víte, co to znamená? V pokoji jsou mladé ženy, které možná nesou specifický gen, který nesli již jejich předkové, a který jim předá predispozice k rakovině a slabosti. Poslyšte: Když dokážete přepsat svůj genetický otisk, nikdo po vás, to již mít nebude. Chápete, co vám říkám? Vaše děti a děti vašich dětí budou mít stejné přeprogramování, jaké máte vy. Nebudou mít původní informaci. Buňky ve vašem těle budou mít novou systémovou informaci a prohlásí ji za svoji matrici a předají ji vašim dětem.

     Energie je taková. Informační energie je taková, a je jí na této planetě hodně. Na této planetě existují systémy,  které byly po dlouhou dobu špatně chápány. Dám vám pár příkladů. Je to kontroverzní. Nemusíte souhlasit. Nemusí se vám to líbit, ale přesto vám je dám.

 

     Duchové  - multidimenzionální informace nebo uvězněné duše?

     Lidé milují věci, které v noci straší. Mají rádi, když jsou vyděšeni, a mají rádi, když je někdo straší. Mají rádi filmy, které je vyděsí a mají rádi strašidelná místa. Viděli jste, jak v poslední době stoupl zájem o místa, kde straší? Hodně vašich médií vytváří kolem nich nové show. 

    Nyní mi dovolte, abych vám řekl, co jsou, a proč fungují tak, jak fungují. Nyní se dostáváme k síle informací o životě člověka a Akáše. Lidské vědomí nese otisk, který ovlivňuje planetu, a my jsme vám o tom říkali již od začátku. Lidské vědomí změní planetu. Lidské vědomí je informace. Je to informace, ne jen náhodná energie, která se vyvíjí v závislosti na tom, co si myslíte, a je silná. Lidské vědomí se opravdu dostává do toho, co jsme nazvali Krystalická mřížka planety, která je multidimenzionální. Nemůžete ji vidět, ale drží energii. Uchovává multidimenzionální informace.

     Když změříme duchovní vibrace planety, je to vlastně Krystalická mřížka, která je měřena. Krystalická mřížka má v sobě pouze to, co tam lidé dali. Jedná se o multidimenzionální záznam myšlenek, životů a dění. Čím to, že některé země jsou plné staré, navrstvené energie válek a jiné země jsou jasné a čisté? Příčina je stále stejná – jedná se o  to, co se stalo na daném území, co tam lidé vytvořili. Takže tu máte pochopení o tom, jak lidská energie ovlivňuje místa.

     Tohle vám chci  říct: Za určitých podmínek a určitými způsoby, život člověka nebo interakce mnoha životů v dokonalém scénáři vytvoří energetický informační otisk v určitém místě. Je to informace a energie, která se bude přehrávat znovu a znovu a znovu, jako záznamová páska ve 3D. Vnímáte to jako strašidelný dům! Takže tohle jsou některé věci, které vám dají podnět k zamyšlení: Všimli jste si, že u strašení máte scénář, který se znovu a znovu opakuje? Nic nového se nestane! Muž schází po schodech dolů, muž jde po schodech nahoru. Žena v kuchyni se pohybuje zleva doprava, sedí v houpacím křesle, chvíli se pohoupe, odejde. Pokud se jednalo o dramatické věci, jako je vražda, muž schází po schodech se sekerou, stále a znova a znova a znova. Je to dobrý film, ne? A on opravdu je! "Kryone, proč jsou u toho takové pocity?" Protože je to výsledek otisku lidského vědomí a vy ho máte taky. Když se na tom místě s ním překrýváte, cítíte chlad, protože je to skutečné. Stalo se to. Můžete se s tím dokonce dostat do interakce!

     Nyní se tím zabývá i věda, což je ostatně jejím úkolem. Zkoumají místa, kde opravdu straší. Otisk (strašení) nese v sobě vědecké atributy, které jsou měřitelné a – připravte se - všechny jsou multidimenzionální! Hádejte, jaké změny naměřili v těchto místech? Magnetizmus, gravitaci, světlo a dokonce i časové anomálie, protože je to multidimenzionální událost, otisknuta na určité místo na planetě, která se přehrává stále znovu a znovu. Multidimenzionální vlastnosti také často způsobují  změny teploty, a to vždy směrem k ochlazení. Dokonce jsme vám řekli, že pokud se chystáte vytvořit multidimenzionální čočky, budou muset mít zvláštní  „nízkoteplotní“ vlastnost. Vzpomínáte si? To je vlastnost věcí "mimo 3D".

     Můžete to zachytit na svá nahrávací video-zařízení? Ano. Protože ono to ví, že je pozorováno. (Stejně jako ve fyzikálních pokusech světlo ví, že je pozorováno.) Protože je to součástí otisku, který je multidimenzionální. V kvantovém smyslu to ví. Nemohu vám to vysvětlit, protože vy jste nastaveni  tak, že vážete vědění k určitému vědomí. To znamená, že máte pocit, že vědět může jen to, co je inteligentní, lidské nebo zvířecí. Není to ani jedno. Je to vědomí, které představuje kvantum. Většinou vám vaše kvantová fyzika umožní vidět tyto velmi neobvyklé vlastnosti světla a magnetismu tam, kde neexistuje vzdálenost ani čas. Nachází se také tady.

     Příliš nad tím nedumejte, protože se vám to nebude líbit. Vy totiž zásadně chcete a potřebujete, aby byly inteligentní „duše“ tam, kde cítíte něco zdánlivě inteligentního. Jak tím může jenom být informace? Odpověď přesahuje vaši zkušenost, takže to nemůžete pochopit. Zdá se, že multidimenzionální informace má to, co považujete za "vědomí života", ale tak to není. Dovolte mi, abych se vás zeptal toto: Když komunikujete se stroji s umělou inteligencí (počítače), a ony s vámi mluví a oslovují vás jménem, začnete panikařit a říkáte, že je v počítači duch? Ne, to je jen kód… informace. Nyní to znásobte milion-krát a dostanete multidimenzionální otisky.


     Jak se zbavit duchů a strašení

     Oh, řeknu vám ještě víc. Jsou věci, o kterých byste nevěřili, že je lze udělat, abyste  tento otisk změnili. Líbilo by se vám zbavit se strašení? Pozor, raději to nedělejte v komerční zóně,  protože by se to turistům nelíbilo! [Kryonův humor.] 

     Takže řekněme, že je to ve vašem domě. Budete muset projevit energii, která je silnější než otisk strašení. Chápete to? Nemůžete to vykázat pryč. Není to žádná osoba, mí drazí. (Říkal jsem vám, že to bude kontroverzní.) Žádné zlobení, funění či volání Boží vůle to nezmění. Otisk byl vytvořen nádhernou, mocnou bytosti (zvanou člověk); někdy se zdálo, že dělal obyčejné věci. I pro to existuje důvod. To jsem odbočil, neznáte hloubku energie Starých Duší. Přemýšleli jste někdy, proč všichni domorodci naší planety vzývají své  předky a uctívají je? Protože znají sílu, která v tom je!  Někdy člověk, který se vám zdá být obyčejný, je velmi Stará Duše a do mřížky přináší mnoho informací a energie. Všechno, co je obsaženo v lidské  DNA, se týká akášických záznamů.

Zpět k tématu, jak se zbavit otisku (strašení). Musíte dodat energii, která je silnější než strašení.  Co by to mohlo být? I když je to nevhodné,  řeknu vám to. Proč do té místnosti nepřivedete milence? Ti to udělají! Oni to dokážou,  neboť to má větší energii než informace na multidimenzionální pásce, která hraje. V této místnosti jsou ti, kteří se milovali. Jsou tady krásná tajemství, která znám. Někteří z vás víte, že já učím, že síla a energie lidí, kteří se setkávají v intimitě, vytvoří třetí energii, která je daleko silnější než ti dva, kteří ji vytvořili. Téměř to vytváří zvuk andělských zpěvů, je to daleko silnější než jakýkoli jiný fyzický akt. A ty to víš, Lidská Bytosti. Je to posvátné. Je to krásné a silnější než jakékoliv strašení. Možná jste to dnes nechtěli slyšet? [Kryon se usmívá.] V pořádku, chcete snad jiný způsob? Pak projevte na tomto místě lásku k Bohu, s oslavou a obřadem, které nakonec zredukuje  strašení na nulu, a místo toho jej nahradí silnou láskyplnou energií stvoření. To se pojí se silným citem lásky! A můžete dokonce požádat  předky o pomoc. [Ještě větší Kronův úsměv.]


     Ještě  kontroverznější

     „A co další věci? Kryone, co takhle posedlost démony a takové věci?“  No, řeknu vám: Je to úplně jinak, než si myslíte, protože démoni neexistují. Lidstvo dokáže vykouzlit ty nejhorší věci, které si lze představit, a umí to dělat velmi dobře. Ale to jste také věděli, že? Protože jste silní, části Boha ve vás, a dokonce i ve vaší mytologii, jsou zodpovědné za samotného ďábla. Padlý anděl se stal ďáblem? Jak je to možné? Není. Bůh nevytváří zlo; lidé ano. Zlo je metaforou pro to, co člověk může udělat na Zemi s energií, kterou má. Věci nejsou vždy takové, jakými se zdají být, Lidská Bytosti. Posednutí ďáblem je dílem lidské nevyváženosti, podpořené lidskou mytologií. Je to skutečné? Ano. Ale jde o lidský výtvor. 

     Vidíte to, v co věříte a tvoříte to, co tu chcete mít. Tvorba vlastní reality je jedním z mocných atributů Lidské Bytosti, a můžete to činit v negativním i v pozitivním smyslu. Můžete dokonce vytvořit ďábla, pokud chcete - se vší parádou kouře a ohně. To je svobodná vůle. Ale uvědomte si, že to všechno zmizí, když rozsvítíte světlo. Je to téma, o kterém je velmi obtížné vás přesvědčit. Lidé vždycky chtějí za zlé věci vinit ďábla.


     Mluvení s mrtvými: Jinak, než si myslíte

     „A co mluvení s mrtvými? Jak  to funguje, Kryone? Jak lze mluvit se slavnými lidmi, když podle systému inkarnací duší, jsou již zpátky jako jiní lidé? Pokud už odešli a jejich duše je zpět  jako někdo jiný, jak s nimi můžeme mluvit?“

     Odpověď zní: Oni neodešli! Ach, ta část, kterou myslíte, je lidská duše, která odešla, ale otisk její celoživotní informace a vše, co věděli  - jejich vědomí, jejich moudrost a jejich znalosti - jde přímo do krystalické mřížky a zůstane tam. Mluvili jsme o tom dříve. Můžete se obrátit na slavné lidi a získat informace? Ano. Bude to správné? Samozřejmě. Vzhledem k tomu, že mluvíte se zdrojem informací, který je přesný a reprezentuje jejich život. Otisk zůstává. „Chceš říct, že ve skutečnosti se nemluví s nimi, ale otiskem?" Dovolte mi, abych vám řekl něco, o čem budete  přemýšlet. Teď vám dám řečnickou otázku. Kdo jste? Mám před sebou Staré Duše, které toto čtou. V místnosti je žena, která nechce nosit červené věci, a vy víte, kdo jste. Já vám řeknu proč. Protože vás ta barva zabila! Protože to byla barva pera na tvé  helmě, válečníku. Protože jsi byl kapitánem a nepřítel před tebou v té bitvě věděl, že když tě vyřadí, celý tvůj pluk bude ve zmatku, a to se také stalo. Protože jsi nosil červené, zabilo to nejen vás, ale i všechny kolem vás! Už nikdy nebudete nosit červenou. Ta barva se vám prostě nelíbí. Není prostě pro vás. Vyhýbala ses jí, viď, Stará Duše? Takže, kdy tu sedíš, kdo jsi? Jsi válečník, který přišel o život, nebo žena v roce 2010, která nechce nosit červenou?

     To je samozřejmě řečnická otázka, protože v mé realitě jsi částí Boha. Vidím vás ve všech vašich inkarnacích. Vidíte? Nemůžete si hovět v singularitě lidské předpojatosti, když hovoříte o těchto věcech. Jste víc, než si myslíte, a – metafyzicky - je to způsob, jakým vás Bůh vidí, je to způsob, jakým sotva začínáte vidět některé z těch, co jsou kolem vás.

     Tak, abychom se dostali zpátky k otázce: Když  chcete vykouzlit toho, kdo žil kdysi a klást mu otázky, s kým mluvíte? Mluvíte s akášickou kronikou duše? Mluvíte s tím, co je živé nebo mrtvé? Řeknu vám: Žádná z těch věcí není přesná, protože je to daleko  nádhernější! Již jsme vám o tom řekli dříve. Můžete se zeptat tety Marty, kde byl pohřben poklad? Ano. A ona to bude vědět! Proč? Protože mluvíte s informačním otiskem tety Marty a informace je informace, zachována v takové formě, že máte jasný pocit, že je to teta Marta!

     Můžete se však zeptat tety Marty? "Jaké je to na druhé straně?" Jen do toho, ale otisk nemá tušení! Sdělí vám jen otřepané fráze, které byly řečeny v průběhu života člověka, kterého reprezentuje.

Bude říkat: "Krásné."

"Jaké to tam je?"

"Nádhera."

 "Ne, upřesni to."

"Miluju tě."

     Ona to neví! Otisk tety Marty ví, co věděla teta Marta, protože momentálně nemluvíte s nikým, kdo by byl na druhé straně závoje. Myslíte si, že je to zvláštní, ale není tomu tak. Je to silné, je to reálné, dá se k tomu dostat a dokonce s tím můžete mluvit. Je to multidimenzionální a ti, kteří mají ten dar, mohou získat přístup  k moudrosti předků. Vraťte se a zeptejte se jich, co věděli. Vraťte se a zeptejte se jich, jak se cítili. Vraťte se a zeptejte se  jich, kde je pohřben poklad. Brzy něco z toho uvidíte, ale buďte opatrní – ti, co jsou na místech moci, mají na sobě šat duchovnosti a jsou hlavami států a náboženství, to budou označovat za zlo a budou to nazývat  kultem. Nechápou, že se pohybujete v multidimenzionálním stavu:  Je to vhodné, přesné, pravdivé, použitelné, správné, užitečné, a velmi shledáváno jako něco, co byste měli dělat. Zeptat se předků na to, co věděli, vás přivede plným kruhem k tomu, co nyní studujete.


     Čas je komplexní

     Dovolte mi, abych vám dal koncept, a bude poslední. Nechal jsem si tu komplikovanou věc na konec, ale je moje oblíbená. Ještě jsme to nedělali, můj partnere, tak pojďme na to. [Napomenutí pro Lee-a, aby zpomalil, a neobával se, že je  channeling  příliš dlouhý.]

     Chci vám ukázat, jak  funguje čas, ale nemohu. Je to proto, že realita složitostí multidimenzionality brání Lidské Bytosti to  pochopit. To se prostě ve vašem 3D vnímání nedá učit. Tak já to přeměním a předám vám to v té nejjednodušší formě, což je jen zlomek skutečnosti.

     Čas. Dnes jsme zmínili, že je to pro vás singularita. Pro člověka ve 3D je jen jedna časová linie. Neexistují znásobené časy, ale pouze jeden, a to ten, v němž jste ve vaší realitě. Vidíte ho jako jednoduché, přímé koleje do budoucnosti. Má jenom jednu rychlost a jeden směr pro váš život, a pro život Země. Nepohybuje se. Pravda ale je, že se po celou dobu pohybuje. Další pravdou, kterou nechcete pochopit je, že každý z vás může z kolejí  vystoupit a vytvořit jiné - rychlejší nebo pomalejší. Tohle jste také nevěděli.

     Jak to vysvětlíme? Dovolte mi, abych to zjednodušil a představte si, že jste na chvíli všichni na stejné trati. To si stejně myslíte, takže to je snadné. Chci, abyste  si ve své mysli  postavili trať, vlakovou  trať, která je časem. Chci, abyste k němu přidali lokomotivu, která jede jedním směrem, velmi pomalu, na jedné rychlosti, a to jste vy a váš život. Řídíte vlak, který jste vytvořili.

Teď chci, abyste si vytvořili vizi těchto kolejí, jak jedou kolem celé zeměkoule. Ve vašem vnímání vedou koleje rovně, protože můžete dohlédnout pouze na obzor. Skutečností je, že tato trať, kterou jste vytvořili, vede kolem celé zeměkoule, takže (aha!), tvoří kruh. To znamená, že se díváte na ty samé koleje, které jsou také za vámi. Takže to dává čas do kruhu. Až potud si to umíte představit, i když to, co přijde dál, je matoucí.

     Je to pro vás hlavolam, že čas je v kruhu, protože ve 3D je to přímka se začátkem a koncem. Mimochodem, nemáte představu o tom, jak se vytváří ani začátek ani konec; oba jsou tajemné, ale vy to přesto chcete takto vidět, neboť vám to vyhovuje. Ale najednou, v tomto modelu, je to v kruhu kolem Země. Tak se podívejte na některou z vlastností času v kruhu, které jsou pro vás matoucí. Řekněme, že váš život trvá asi 30 m na této trati. Není to  moc velká vzdálenost, ale trvá celý život? Vlak se pohybuje velmi pomalu, jak jede kolem Země. Takže si už nemusíte dělat starosti s tím, že byste potkali svoji  minulost, že? S 30 m na celý život, se nikdy s minulostí nesetkáte. Ale pojďme na chvíli předstírat, že byste mohli. Co by se stalo, kdybyste se vezli s touto mašinkou kolem Země? Nakonec byste přejeli znovu přes tu samou energii, která tam již byla, že?

     Ve stejném duchu, kdybyste šli kolem Země několikrát, případně byste i běželi, co by se mohlo stát? Ach! Najednou zde máte atribut času, na který jste nemysleli. Pokud je v kruhu, znamená to, že budoucnost má vliv na současnost! Ale ve 3D si myslíte, že budoucnost zatím nenastala. Ale má to kvantový význam. Pamatujte si, že skutečný kvantový stav se nezabývá jednoduchými empirickými pojmy. Místo toho se zabývá neustále se měnícími možnostmi.

     Já vám teď dávám tuto informaci tímto způsobem, protože jsou vědci, kteří se na to dívají stejně, jak vám to podávám já. Je možné, že budoucnost by vám mohla dát energii a informaci již teď?  Myslete chvilku na tyto vlakové  koleje a udělejme si to složitější. Je tu teď víc vrstev. Pokaždé, když vlak objíždí Zemi, vytváří minulost a budoucnost. A co kdyby v tom vlaku bylo lidstvo? Nyní máte minulost, přítomnost a budoucnost všeho, co se kdy stalo na jedné trati v kruhu.

     Nyní si vytvořme dočasnou situaci, kdybyste mohli zastavit vlak, podkopat koleje a vyzvednout něco, co se buď ještě nestalo, nebo se stalo v minulosti. Nečekám, drahý, že to pochopíš, pouze poslouchej.  Protože toto se teď na Zemi děje. Pojďme ještě něco přidat do skládačky. Řekněme, že tato trať má stoupat na několik kopců a sjíždět dolů do některých údolí. Na této časové stopě jsou tak stále ty samé kopce a údolí. Takže jak jezdíte  kolem dokola, pokud jste byli dost chytří na to a měli systém, který rozuměl této časové stopě, mohli jste dokonce vytvořit mapu kopců a údolí, na které bude motor času stoupat nebo z nich sjíždět. Mohli byste  jim dokonce říkat časové fraktály a měli byste  pravdu. [Kryon se usmívá] Pokaždé, když dosáhnete toto místo v čase, ať už to bylo v budoucnosti nebo minulosti, máte stále stejný kopec nebo údolí.

     Co teď chci říct, je to, co se děje v této chvíli, drahá Lidská Bytosti. Jen jsem ti to přiblížil nejjednodušším způsobem, jaký ti mohu dát z atributů multidimenzionality, pokud jde o čas. Navštěvujete  možnosti, které se ve vaší mysli ještě nestaly, ale ve smyslu kvantovém již k nim došlo. Dostáváte vzestup vibrací na této planetě, takže se můžete podívat na časovou stopu a vybrat si, kam chcete jet. Díváte se na možnosti kvantovosti vibračního posunu a vytváříte kulturu, která zajde dále, než si myslíte, že je to možné. Tato informace bude políčkem do tváří všech proroctví. Protože proroctví jsou založena na stopě, kterou znovu a znovu prochází určitá věc ve 3D.  Ale jakmile se stanete multidimenzionálními, informace se stane energií, a  na této časové stopě je informace o možnostech Země.

     Je možné, že to staří věděli? Ano, věděli. Je to možné, že ti v možné budoucnosti to vědí? Ano, vědí. Na rozdíl od našeho 3D vnímání to vědí. Zdálo by se, že jsem právě otočil stránku, protože je zde někdo,  kdo chce vědět, co je kruh v obilí, takže vám to řeknu. Je dobré se ptát, protože to je velmi intuitivní otázka. Mnohé kruhy v obilí jsou energetické otisky z budoucnosti. Jak to? Teď toho nevíte o mnoho víc než předtím, viďte? Nedává to smysl. Ale, možná, když použijete příklad s kolejemi, alespoň uvidíte, jak by to mohlo fungovat, kdyby bylo všechno jiné, než si myslíte. 

Momentálně jste ve zmateném stavu v realitě, která je mimo vaše dimenzionální vnímání. Je těžké to učit, když vás vaše realita drží v přímce. A je pro vás ještě těžší tomu rozumět. Ale je lehké to procítit. Představte si, že řešení záleží na vás. Představte si, že věci, které plánujete udělat, jsou již hotovy. Představte si, že se díváte zpět a říkáte si: „To nebylo moc těžké, že? Představte si ty nejsložitější věci,  které jste přinesli na dnešní setkání, že jsou hotovy a ukončeny. Jak se cítíte?

Lidská Bytosti, nadechni se kvantovým uvolněním, a podívej se na to jako já. Protože ty se skutečně stáváš kvantovou. V určitém smyslu se to již stalo. Gratuluji. Nyní jdi z tohoto místa do svého 3D způsobu a kráčej ve šlépějích, které jsi již udělal. To je mé poselství.

      Informace je energie v multidimenzionálním stavu. Všechno je možné, protože všechno je proměnlivé.  Pokud jste došli až sem na tuto stránku, abyste to zhlédli, jste pravděpodobně Staré Duše. Protože to jsou ty, které se právě teď probouzí. O to bys nechtěla přijít, viď, Stará Duše?  Nemluvím o tomto setkání - mluvím o tomto životě.  Kolikrát jsi žila a čekala na tento Posun? Co myslíš, jaký je faktor moudrosti v tvé Akáše? Pokud jsi žila a žila, kolik jízd kolem této časové stopy jsi udělala? Rozumíš, že jsi svým předchůdcem? Chápeš nyní, že všechno, co kdy bylo, a je, je v tvém akášickém záznamu? Je to zaznamenané v tvé DNA.  Je na čase, abys  na to začala nahlížet takto. Můj partner říká: „Odejdi jiný, než jsi přišel!“ Má to ode mě. Udělejte to.

A tak to je.

KRYON

 

Poznámka od Leeho: Kryon mluví o výzkumech v Rusku, které zrovna potvrdily schopnost přepsat informaci v kmenové buňce v lidském srdci - to mu umožní se regenerovat dokonalejším způsobem, což výrazně zmenšuje předpoklad úmrtí  nebo srdečního záchvatu v důsledku  zvětšení srdce a běžných srdečních onemocnění. Potvrzuje to myšlenku, že kmenové buňky existují všude a dovolí nám to přepsat kódy v DNA, což je nyní  viděno jako informace obsažená v 95% ne-proteinově zakódované molekule DNA. Tato technologie bude brzy známa veřejnosti, ale jenom v Rusku. Další informace budou následovat. Viděl jsem během mého pobytu v Moskvě  výzkum, který dokončily mainstreamové ruské laboratoře. Zpřístupním to na tomto webu, až to bude vhodné, a dodám také kontaktní spojení, abych prokázal, že je to pravda.   

Poznámka ke kopírování:

Zdroj originálu: https://www.kryon.com/.

Do češtiny přeložila pro https://www.transformace.info/ Mirka K. Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.

Rekalibrace vědění

 (…a konverzace s Lemuřanem)

Tento živý channeling s Kryonem proběhl v Boulderu (Colorado),
v sobotu, 14. ledna 2012

Tento channeling byl revidován (Leem a Kryonem), aby poskytl čtenářům jasnější porozumění. To, co se děje živě, v sobě často má energii nesoucí určitý druh komunikace, který psaný text nemá. Užijte si tedy tuto vylepšenou zprávu předanou v Boulderu, Colorado.

 

     Zdravím vás, drazí, jsem Kryon z Magnetické služby.

Tady, kde jsem, není žádný 3dimenzionální čas a je pro mne obtížné předávat vám i mému partnerovi zprávy, které jsou synchronní k realitě, ve které žijete. Místo toho vám často předáváme informace o energiích a potenciálech, které zde jsou, ale nejsou ve vašem čase. A o tom je tato mimořádná zpráva.

Chceme vám říct jen několik věcí, ale je potřeba, abychom to udělali pomalu a přesně, protože můj partner nemá o těchto záležitostech žádné znalosti. Přijímá intuitivní vize, které mu předávám a zároveň je tlumočí v reálném čase. I ten hlas, který slyšíte, vědomí, které cítíte, a energie kolem něj je jeho schopností propojit se s Duchem v kvantovém stavu. To mu umožňuje v reálném čase (jak tomu říkáte) přinést zprávu, kterou nezná. Ustoupí stranou, tak jako teď, a zvědavě naslouchá, co se stane.        Nejde tedy o stav, který nazývám „převzetí/ovládnutí“ (v orig. takeover).

     V minulosti dělali lidé tyto věci mnohokrát, a mnohokrát před tím, a mnohokrát před tím (vysvětleno později v channelingu). Když děláte propojení správně, spojíte se nakonec s Tvořivým zdrojem a přestanete být člověkem - tak, jak ho definujete. Ti, kdo osívali tuto planetu, jsou nyní zde a neumírají. Jsou v kvantovém stavu a mohou cestovat, kam chtějí. Pobývají v určitých oblastech, včetně hory Mt.Shasta a Havaje a mnoha dalších portálů na planetě. Mnozí z vás, kteří teď toto čtete, víte, o čem mluvím. A je to příslib, že toto se stane pozemšťanům všude, kde procházejí procesem vedoucím skrz body rozhodnutí a tím začnou další proces - proces, ve kterém změní svou realitu ze 3D na nové paradigma.

     Moje zašifrovaná komunikace

     Snažím se, abych nemluvil zašifrovaně, a zároveň vám neodhaluji určité specifické záležitosti, vám zatím neznámé. Duch má pro lidstvo slib: Vzhledem k tomu, že jste v tuto chvíli planetou svobodné vůle, nemůžeme vám napovídat. Všechno, co je odhalováno, musí už zde být v potenciální lidské myšlence. Všechny vynálezy/nápady ohledně toho, co může přijít, už musí klíčit někde v lidské mysli. Pokud tomu tak není, nemluvíme o tom. Respektujeme tak proces testování, který je před vámi a zkušenost, kterou jste přišli získat. Je to vaše smlouva s námi.

     Možná to slyšíte od příjemce channelingu poprvé – to, že neodhalujeme ty záležitosti, které zde zatím v nějaké formě neexistují. Je to pravda. Obvykle trvá i déle než jednu dekádu než se tvořivá lidská myšlenka (a týká se to vynálezů, potenciálu i filozofie) dostane do místa, kdy se o ní dozví masy lidí. Dnes vám tedy povím o věcech, jejichž potenciál zde již vidíme. Nejde o věštění budoucnosti. Už je to na Zemi. Provedu vás rychle některými záležitostmi.

     Nová energie 2012

     Jste v nové energii, právě to začíná. Je to jiné než minulá Nová energie. Konec roku 2011, přelévající se rychle do roku 2012, přinesl to, co jsme vám již delší dobu předpovídali. Je to Most Mečů. Most Mečů, o kterém jsme už mluvili, je most, který lidstvo používá k přechodu z jedné energie do druhé a je oslavován v celém Vesmíru. Je oslavován těmi, kdo pomáhali tuto planetu osívat, těmi, kdo pomáhali osívat je, těmi před nimi a těmi před nimi. Ti stojí kolem vás, před vámi, v koridoru vašeho života, kříží meče nad naší hlavou a oslavují vítězství. Stejně jako při svatebním obřadu v armádě, kdy spolubojovníci stojí se zkříženými meči a vy tou uličkou procházíte - to je Most Mečů, to je to, co teď děláte.

     Drazí, může to pro vás opět znít jako šifra, ale ti, kdo tyto meče kříží, prošli tím, čím jste prošli vy. Oni VĚDÍ, co se děje a kam vás to nakonec může zavést. Čekali na to velmi dlouho dobu. Je jich tolik z tolika různých částí Vesmíru a všichni vědí.

     Pomoc s tím, co se právě děje

     Dostává se vám pomoci. Co se děje této planetě, že se začíná zjemňovat? Staré duše jsou Světlonoši a je to tak už dlouhá léta. Jsou to ti, kdo mohou ukázat ostatním částem Země světlo na tmavém místě. Děláte to už roky a je to bitva vedoucí k cíli.

     Následující metafora je používaná až příliš často, ale stále ji používáme, protože je jednoduchá. Pomyslete na to, že na této planetě jsou tací, kteří kráčeli tisíce let ve tmě. Je to jen tma. Není to zlo nebo cosi mystického. Je to prostě absence světla. Je to temnota, ve které se lidstvo nesjednocuje, protože je to těžké, když se celá lidská rasa pohybuje ve tmě. Je těžké vědět, co máte dělat, když nevidíte, kam jdete. Takže se staráte o sebe. Je to více o přežití než o čemkoli jiném. O zajištění základních potřeb.

Při přežívání kolem sebe shromažďujete ostatní, abyste se cítili bezpečně a dobře. Slyšíte je, vidíte je, vytváříte jakési skupiny a, obrazně řečeno, bloumáte ve tmě. Je to metafora pro tuto planetu tak, jak ji znáte. Války propukají, protože jste ve tmě. Nevidíte ostatní, takže se jich bojíte a jste stále připraveni bránit svou realitu. Bylo to tak po téměř celé dějiny. A náhle je tu světlo.

     Co se stane, je-li na tmavém místě světlo, i když jen trošku? Mnozí náhle vidí, že jdou odsud tam. Představte si, že musíte jít celá staletí potmě z A do B a najednou je na té cestě světlo. Nebojíte se neznámého, když vidíte, co je před vámi! Můžete se svobodně sdružovat/sjednotit, když vidíte, že ostatní jsou úplně stejní jako vy! Můžete svobodně přemýšlet, mít nápady. Máte svobodu vědět.

     Tato mimořádná zpráva je taková, jak jsem vám řekl. Můžete ji nazvat Rekalibrace vědění na planetě. Velmi pomalu, aniž by vám to bylo známo, probíhá zjemňování, které přesouvá energii planety z mužských energií do více ženských energií. To znamená, že vyrovnává to, co nebylo vyvážené. Sever a jih se z pohledu zemských hemisfér sbližují, takže Severní polokoule už není macho, ale více v rovnováze. Děje se to takto kvůli Africe, aby udělala to, co má udělat (předpověď následuje).

     Podívejte se na mapu Afriky. Budete vědět, o čem mluvím. Je potřeba obnovit rovnováhu a to se děje. Afrika se během 75 let stane doslova „Novým světem“. Co se stane, když uzdravíte kontinent a základní potřeby budou dostupné bez nadvlády nemocí či diktátorů? Odpovědí na to je úžasný počátek civilizace, která nezná hranic a jediné, čemu potřebuje odvyknout, je chudoba. Ustupte a bedlivě to sledujte.

     Co se stane, když se Země začne zjemňovat a je více světla? Dokonce i teroristé se změní. Zvu tě, Lidská Bytosti, abys to sledovala. Zvu tě, abys to všechno bedlivě pozorovala. Možná se stane něco, co jste nečekali. Když se rozpadl Sovětský svaz, kolik z vás vědělo, proč to proběhlo bez občanské války? Bylo to proto, že lidé, kteří tam žili, už nepodporovali staré energie. Ve fyzice vědomí přichází čas, kdy bez skupiny spolupracujících Lidských Bytostí, jež souhlasí s koncepty založenými na staré energii, není možné tuto energii udržet. Co se stane, když většina světa už nikdy nebude chtít válku? Jste svědky toho, jak se toto tvoří. Řekl vám někdo, že pro další světovou válku je už „po termínu“? Ve 3D to tak je. V rámci paradigmatu staré energie to tak je.

     Podívejte se na některé země. Nemám hodinky [touto větou nám Kryon sděluje, že na jeho straně není žádný časový rámec, jen potenciální možnosti]. Říkám vám jen, že se to bezprostředně blíží [z pohledu Ducha to znamená, že to může nastat asi tak za deset let]. Sledujte pozorně změny v některých zemích. Uvidíte změny, které jsou zřejmé, ale také ty, které tak zřejmé nejsou [jsou skryté či předpokládané]. Mezi ty zřejmé, které už brzy uvidíte, patří Kuba, Korea (Severní), samozřejmě Írán a Venezuela. Pozorujte, co se stane, když si začnou uvědomovat, že už na Zemi nemají žádné spojence! Dokonce i jejich bratři, kteří obvykle jejich nenávist k někomu podporovali, říkají: „No, už asi ne. Už nám to nic nepřináší.“ Pozorujte synchronicity, které se dějí. Staré způsoby odchází s vůdci, kteří již zemřeli nebo zemřou během příštího roku či let. Sledujte, co se děje těm, kteří zaujímají jejich místa, a vzpomeňte si na tato setkání, kdy jsem vám tyto potenciální možnosti líčil.

     Stará energie žije, ale není šťastná

     Chci vám říct toto: Když stará energie umírá, kope a vříská. Stará energie se nikdy nevzdává. Stará energie prostě umírá pomalu a těžce. Bude dlouho vzdorovat. Pořád zde budou lidé přesvědčení o tom, že to, co chtějí, dostanou pouze tak, že vytvoří drama, válku a strach. Budou se stále vynořovat na místech, která jste považovali za bezpečná, a budou vás chtít stáhnout s sebou zpátky. Nenávidí to, že se Země zjemňuje a působí na ně, a stále chřestí svými zbraněmi, vytváří hrozby a vyrábí zprávy, kterými na ně upozorňují. Není jich většina, Lidská Bytosti, ale často jsou to ti nejhlasitější. Když se budete procházet dokonale zdraví a bude vám skvěle, vyjma toho, že vás budou bolet nohy, na co budete myslet? Na SVÉ BOLAVÉ NOHY! Takže sledujte vaše média, jak donekonečna melou o vašich „bolavých nohách“ a jak vás to deprimuje. Vím, že tuto metaforu chápete.

     Počasí…Opět

     Můj partner šel v posledních letech „proti proudu“, když vám ode mne předával informace o počasí. Je to globální oteplování? Ne. Zlepšuje se to? Ne. Je to dvougenerační cyklus. Budou pokračovat zemětřesení, tsunami, sopečné erupce a bouře. Jedná se o rekalibraci života v oceánu, a lidstvo tím musí projít jakýmkoli způsobem, kterého je schopno. Jde o známý a očekávaný cyklus, ale protože jste ho v moderní době nezažili, ještě mu dobře nerozumíte.

     Chci vám říct, že máte stejné intuitivní vybavení jako zvířata – vybavení, které vám umožňuje být v bezpečí na pravém místě ve správný čas. Ale vy mu ještě nevěříte. Používáte Anděla pro Parkování, ale ne Anděla pro Život. Ta drobná záležitost je pro vás snadná, ale ta velká je pro vás tajemstvím. Je to stále stejný proces: „Drahý Duchu, kde bych měl žít? Drahý Duchu, kam bych měl jít?“ Duch je zde a okamžitě vám odpovídá a ta odpověď k vám přichází intuicí. Ale to první, co uděláte, je, že řeknete: Kdepak, to mluvím já. Ne, ne, já čekám na hlas z nebe. Lituji.“ Stále nechápete, že takhle mluví Bůh s každým jednotlivcem – skrze hlásek, který drží vaši ruku a je to ten první intuitivní vjem po vaší otázce.

     Někdy přijde odpověď ještě před vaší otázkou, protože víme, na co se ptáte. Někdy jsme tak nedočkaví, abychom vám mohli odpovědět, jsme tak nadšení, že se vůbec chcete zeptat, že odpověď přichází dokonce dříve, než se zeptáte, mnohem dříve. To je vedení. Říká vám, co máte očekávat. Přichází spolu s oživováním planety a začíná během tohoto roku sílit. Takže - přijmete to nebo zahodíte, protože to je „vaše“ myšlenka?

     Přicházející objevy ve fyzice

     Pojďme teď mluvit o fyzice, protože dnes můžeme odhalit některé záležitosti, nádherné záležitosti, které se začínají objevovat ve vědě a vědci je začínají vidět a částečně chápat. Ten muž, co sedí na podlaze před vámi, je Yawee. Znám ho velmi dobře.

[Muž, o kterém Kryon mluví, je Dr. Todd Ovokaitys, M.D., vědec zkoumající DNA a člen Kryonova týmu. Jak je popsáno v Kryonově knize č.2 z roku 1994, Dr.Ovokaityse Kryon identifikoval jako velkého lemuřanského vědce a strážce pravdy v Chrámu Oživení v Lemurii.]

     Je zajímavé, co přináší Lidstvu Akášické paměťové banky, že? Vaše Akáša je paměť duše navržená tak, aby informace o vaší Akáše uvolnila ve chvíli, kdy se energie Země změní do bodu vhodného pro začátek procesu odhalování. Nikola Tesla vytvořil ve své laboratoři nehmotné objekty – nazvali byste to anti-gravitací. Věděl, jak se dá elektřina přenášet bezdrátově, ale skrze Zemi (ne atmosférou), a frustrovalo ho, že není schopen lépe to dokázat. Neexistovala vhodná technologie, a energie planety na to ještě nebyla vědomě připravena. Nemohl se dostat přes bariéru nedůvěry ostatních. Mimochodem, je zpět, stejně jako Einstein, a poznáte je podle toho, co mají v úmyslu udělat.

     Energie vašeho času je nyní vhodná a připravená na některé teorie, které předběhly svou dobu, a které byly tehdy tak přesné, jako jsou dnes. Sledujte, jak se objeví úplně nová věda, chrlící náhle řešení problémů, na nichž jste pracovali po léta - taková řešení, že řeknete: „Jak to, že na to nepřišli už dávno?“

     Očekávejte studenou fúzi, například. Už jsem vám o tom říkal. Experiment se studenou fúzí byl správný (mluví se o přehlíženém starém pokusu Ponse a Fleshmana). Experimentátoři nemohli svůj objev zopakovat, protože si nebyli vědomi určitých atributů magnetismu, ovlivňujících jejich experiment (ten proběhl v podzemí, obklopen panely s elektrickými přístroji). Mysleli si, že šlo pouze o chemii. Ne. Byl to náhodný fyzikální objev, který zatím zůstává záhadou, a který kombinuje chemii s magnetismem, čímž se zabývá pár lidí. Totéž se stalo Teslovi, když pozoroval, jak z jeho stolu odlétl objekt, ale neznal skutečnou příčinu tohoto jevu. Věděl, že to má co dělat s magnetickou strukturou, ale s nástroji a technologiemi té doby nebyl sto tuto strukturu vyrobit. Dokážete si to představit? Teď asi rozumíte jeho depresi. Pokrok na planetě často probíhá tímto způsobem.

     Konverzace s Yaweem (jméno pro Dr. Todda)

     Todd je tady a v této nové energii jeho lemuřanská Akáša začíná odhalovat to, co ví. Energie se pohybuje vpřed a uvolňuje do jeho vědomí engramy (paměťové stopy podvědomé mysli - pozn. překl.). Nedostane se k němu vše najednou, ani k nikomu z vás. Měl vizi, která spustila jeho výzkumnou práci (mluvím o vizi o DNA před několika lety), ale teď se rozpomíná na jednotlivé kroky, které jsou mu postupně odhalovány.

     Mé zprávy pro Yaweeho o hlubokých procesech v jeho šišince nepřišly z věčnosti. Už je věděl. Řekněme, že potřeboval trochu pobídnout, aby stihl rok 2012 [smích]. Zafungovalo to a Todd bude hotov včas. Tu informaci už ale znal. Už měl tušení a vnímal celkovou atmosféru toho, protože zná fyzikální cyklus, o němž nikdo nemluví…, a tak o něm dnes budeme mluvit my.

     Chrám Oživení

     Jako Yawee řídil Todd v Lemurii něco, co se nazývá Chrám Oživení. Mnohem, mnohem později se v Atlantidě pokoušeli o jeho obnovení, ale nefungovalo to, protože tam nebyl Yawee. Yawee se vyznačoval jedním atributem, o němž Lemuřané věděli, že je neobvyklý, žil totiž třikrát déle než oni. Takže znal několik tajemství, týkajících se energie - konkrétně DNA. V Chrámu Oživení objevil něco, co je již připraveno k tomu, aby se to objevilo právě teď. Já nemám hodiny [opět narážka na jiné vnímání času]. Jak brzo to bude? Uvidíte.

     Takže teď oslovuji Yaweeho, abychom pokračovali ve výuce: Dobré ráno, Yawee. [Mimochodem, na denní době zde nezáleží, když si uvědomíte, že toto setkání se teď blíží k páté hodině odpolední. Mnoho lidí si toho ani nevšimne. Je to Kryonův humor.]

     Todd: Dobrý den, Mistře Magnetismu.

     Už jsme spolu mluvili. Stejným způsobem jako teď a bylo to v soukromí. Schválně na tebe nezaměřujeme pozornost veřejnosti, protože naše diskuse probíhají v takové lásce, aby se již přítomné záležitosti prosadily v příhodném čase [opět mluvíme o našem 3D čase]. Co si pamatuješ o Chrámu Oživení, který k tobě v určitých aspektech přichází? Pamatuješ si, jaké energie tam byly?

     Todd: Používali jsme vnitřní magnetické jádro Země, speciálně koncentrované v určitých oblastech a dále zesílené nadmořskou výškou.

     Pamatujete si, drazí, kteří toto posloucháte a čtete, že Chrám Oživení spočíval na vrcholku hory Lemurie? Lemurie je nejvyšší hora na planetě. Dodnes zůstala nejvyšší horou, ale dnes je zaplavená mořem. Jmenuje se Havaj. Havajské ostrovy jsou pouze vrcholky jedné obří hory. Změříte-li ji odspodu až na vrcholek, je to nejvyšší hora na planetě. Na jejím vrcholku je sníh, dokonce i teď. Dovedete si představit, že je vyšší o 6 600 m? Dovedete si představit, jak vypadala při pozorování z vesmíru? Je to ta, kterou si Plejáďané vybrali ke své první návštěvě. Bylo to pro ně samozřejmé.

     Yawee, možná si pamatuješ, že ti byla stále zima. Neustále. Nemohl jsi totiž mít v chrámu topení, protože by tam nefungovalo! Když jsi dnes viděl film o tom, co se dnes děje ve vědě (video o makro-entanglementu (propletenci), které před tím promítal Lee), viděl jsi něco zajímavého, něco, co si možná pamatuješ?

     Mluvíme o teplotě. Mluvíme o takové zimě, která dokonce vytváří menší odpor pro tok energie. Je to vlastně katalyzátor pro zvyšování magnetismu – 10-ti násobné, 100-násobné a dokonce i 1000-násobné – v závislosti na teplotě. Je to jeden z atributů, který ti umožňoval dělat to, co jsi v chrámu dělal, bez technického zařízení.

     Chci se tě zeptat na tohle. Kolik si toho pamatuješ o fyzikálním přístroji, který pro to byl nezbytně třeba? Ptám se tě na tyto věci jen proto, abych zjistil, kam až tě dovedla tvoje Akáša. Mluvili jsme o tom, že zde byl tzv. cílový příjemce.

     Todd: V tuto chvíli je klíčovým atributem magnetický hnací mechanismus se speciální geometrií nad i pod tzv. cílovým příjemcem. Takže zde byly oba póly magnetismu – byl zde bod nulové zóny, který vytváří entanglement (do češtiny se většinou nepřekládá a znamená provázanost/určitý druh propojení dvou prvků - pozn. překl.) a důležitou roli hráli rotace a spin v protisměru.

      Velmi dobře. Úžasné. A teď důležitá otázka. Takže tento Příjemce je provázán/entanglován, že? S čím je kvantově provázán/entanglován? Pamatuješ si to? Zeptám se tě na toto. Kolik lidí je v té místnosti?

Todd: Asi 10.

Opravdu. A je zde někdo speciální?

Todd: Poskytovatel předlohy / „Lidská předloha“ (v orig. template Human).

Správně! Ano, opravdu. Pamatuješ si nějaký další atribut tohoto Poskytovatele předlohy, mohl sis něčeho všimnout, když jsi ho viděl? Ještě tam nejsi. A to je to, co dnes „popostrčíme“ do tvé paměti, pokud je to tak pro tebe v pořádku.

Todd: Jistě.

     Vrátím se k tobě, Yawee, ale pro tuto chvíli musím tento proces objasnit pro vás všechny, abyste porozuměli tomu, co se děje. V tom procesu dochází k odhalování. Zavedu vás teď do základní struktury atomu. Už jsem to dělal před tím, ale nikdy jsem vás nezavedl do tohoto stádia. Chci, abyste se se mnou podívali na elektron tak, jako byste tam byli a byli také tak malí. Teď postupuj pomalu, můj partnere, protože nejsi v tomhle vyškolený a je třeba, abys tuto zprávu předal tak, jak je prezentována a nezlepšoval ji [Kryon mluví k Leeovi].

     Fyzikové říkají, že elektrony spinují. Nespinují a nemohou. Na elektronu není žádný povrch, protože elektrony jsou energie. Nespinují, ale mají elektronický potenciál. Každá jednotlivá částice na této planetě - všechno, co můžete vidět, všechny věci v tomto Vesmíru - jsou vytvořeny s polaritou. Tohle je nová informace. Všechny věci jsou stvořeny s polaritou a jsou navrženy tak, aby samy sebe vyvažovaly/udržovaly rovnováhu. Díky polaritě toho, čemu říkáte plus a mínus, se pohybují a snaží se získat rovnováhu v rámci pole – všechny věci, jak fyzické, tak i jiné.

     Všechny polarity však mají sklony k vychylování způsobené tím, čemu budu říkat tlak mezi stejnými částicemi. Elektrony, které nesou (nebo spinují s polaritou) to, čemu říkáte určitý druh náboje – budeme ho nazývat pozitivním – jsou přitahovány k těm, které jsou negativní, aby se navzájem vynulovaly. Vyhledávají jeden druhého, aby vytvořily nulovou rovnováhu. Hledají svůj rovnovážný stav, a pokud ho nemají, nejsou šťastné. Používám tento výraz jen proto, abych zdůraznil stav fyzikální částice, která nenašla svou rovnováhu. Myslím, že to ocení i ti, kteří se vědou nezabývají.

     Ale i u atomů neexistují vždy jen spárované elektrony, protože neexistuje žádné atomické pravidlo o tom, že elektronů bude vytvořen vždy sudý počet. Takže se často vyskytne to, čemu říkám jeden navíc, a když se toto stane, pak celý atom bude nabitý pozitivně nebo negativně, v závislosti na tom jednom navíc.     Pak tento atom začne hledat jiný atom, který má jeden navíc s opačným nábojem. Toto se nazývá magnetismus. Právě jsem vysvětlil magnetismus. Část z toho už věda ví. Ještě si však neuvědomili, že všechny věci mají dualitu. Už tomu jsou na stopě a existují teorie, které to dostatečně brzy ukážou. Dnes jsem vám to sdělil, protože to vždy existovalo v něčí mysli.

     Půjdeme-li od nejmenšího po to vůbec největší, tak dokonce i galaxie mají dualitu. To, čemu říkáte černá díra, ve středu vaší galaxie, je kvantový motor (v orig. quantum push/pull engine) a já vám za minutku řeknu, proč tomu tak je.

     Je zde jedna velká otázka, na kterou odpovím teď hned. Proč má všechno polaritu? Proč je to stvořeno takto, dokonce až po úroveň elektronů? Ta nejmenší věcička - dokonce i to, co nazýváte Higgs Bosonova božská částice a kvarky - všechno má polaritu. Nenajdete kousek přírody, který by neměl polaritu. Proč? Řeknu vám proč: Fyzikové se budou smát. Ne posměšně, ale souhlasně. Kdyby tomu tak nebylo, Vesmír by byl jednotvárné, nudné místo k životu. Když vytvoříte dualitu pro každou jednotlivou částici, stvoříte aktivní Vesmír, který sám sebe vyrovnává a nikdy není v klidu. Pokud by tomu tak nebylo, byl by statický, neměnný a ne-tvůrčí. Takže - bez polarity by nebyl život. Život je vytvářen existencí duality, polaritou v atomových částicích. Život je něco, co je pro existenci Vesmíru nezbytné. Neexistuje žádný důvod pro fyziku bez života – a vy jste si mysleli, že je to obráceně, že? Že život vznikl náhodou na jedné planetě. Ó, to je z vaší strany velmi 3-dimenzionální pohled! Život je PROJEKT/KONCEPT.

     Pokračujme v této diskusi, neboť je plodná. Yawee, právě jsi popsal proces vytvoření makro-entanglementu v Chrámu. Popsal jsi magnetické a nulové body. Velmi dobře! Chápeš například to, že magnetické a nulové body ve středu galaxie jsou vyvážené?

Todd: Ovšem.

     To tedy znamená, že galaxie je v provázaném/entanglovaném stavu sama se sebou. A to vysvětluje, proč se všechna souhvězdí a sluneční soustavy nechovají podle Newtonovského momentu. Místo toho se pohybují všechny společně jako jeden kolem středu, protože jsou provázané/entanglované. Právě jsem vysvětlil proč a věda tomu brzy porozumí. Dosud to byla záhada, ale teď už to víte.

     Takže to máme makro-entanglement. Ta největší věc, kterou si dovedete představit, galaxie, je provázaná/entanglovaná sama se sebou. Je možné, že jsou další entanglementové záležitosti, které nevidíte, nepoznáváte nebo o nich nevíte v každodenním životě? Odpověď zní ANO. Takže pokračujme.

Drahá Lidská Bytosti, to, co se vám chystám teď předat, je krásné, má to co dělat s DNA a Yawee to znal. Věděl, jak učinit něco kouzelného.

     Blueprint (detailní plán) DNA je dokonalý. Dobrý doktor vám to ve své současné inkarnaci potvrdí (myšlen Dr.Todd). Už jsem vám to říkal. Vevnitř ve vás je dokonalý, i když zde sedíte s DNA, která nefunguje zcela správně. Vypadá to jako rozpor, protože blueprint je dokonalý a navržený pro dlouhý život, ale dělá některé věci, které jdou intuitivně proti.

     DNA je navržena jako informační zdroj na příjímání energie toho, co je kolem ní, vytvářené vědomím lidstva. A mění se v reakci na energii, ve které je. Jinými slovy, pokud má planeta nízkou energii, DNA ji má také. Je to kvantový motor, a pokud je kvantová energie vytvořená vědomím Lidstva nízká, tak podává slabý výkon.

     Chci pro vás definovat život – ne biologický, ale duchovní život. Takže vy všichni intelektuálové, vydržte, protože mnohým z vás se to nebude líbit. Duchovní život, měřeno pohledem Ducha, je, když má Člověk svobodnou volbu. A kdy to je? Začne to s prvním nádechem. Ne v děloze. Budou tací, kteří řeknou: „Tak to není, tak to není, duše v ženském těle je živá!“ Počkejte. Mluvím o tom z duchovního pohledu. Z pohledu Ducha to nastane, když přijdete z druhé strany závoje a poprvé se nadechnete.

     Dítě v matce nemá svobodnou volbu. Toto dítě je svázáno s volbou matky, dokud se nenarodí. Vážně, je to duše, která se připravuje na svobodnou volbu, a je zde mnoho duchovních atributů ohledně toho, jak ta duše reaguje, o kterých jsme už dříve mluvili. Teď ale mluvím o životě s polaritou [dualitou], svobodné volbě.

     Pojďme se chvíli věnovat tomu „dítěti uvnitř“, chci totiž, abyste věděli o jednom procesu. Budu mluvit o 240 dnech těhotenství. V tu dobu má dítě dokonalou DNA. Ještě se poprvé nenadechlo. DNA ještě nezměřila energii planety, protože je uvnitř. Uvědomili jste si to? Uvnitř dělohy je dokonalé dítě. DNA dítěte má všechny atributy Akáši a také rodiče, ale je jiná způsobem, o kterém jste neslyšeli. DNA je 100%, tak, jak byla navržena. Všechny kvantové instrukce v DNA hovoří k biologii dítěte a připravují je na první nádech. Nyní ti, Todde-Yawee, odhalím to, co už víš.

     Objasnění Chrámu Oživení

     Chrám Oživení má dvě kvantově provázané/entanglované Lidské bytosti. Jedna je příjemcem, druhá „předlohou“. Prodloužení života, dle znalostí Yaweeho o DNA, spočívalo v provázání/entanglování příjemce a předlohy a přenesení určitých atributů z jednoho na druhého.

To může fungovat jedině za předpokladu, že DNA má kvantový atribut, což má. Ve všem našem učení v minulých více než 10 letech jsme říkali, že 90% DNA, která nejsou zakódována a jsou považována za „odpad“, jsou souborem kvantových instrukcí. Takže molekula DNA musí mít nějaké kvantové atributy, které budou teprve objeveny, ale jsou velmi skutečné a týkají se instrukcí k chemickým pochodům více než tří miliard částí molekuly DNA. To platí zvláště pro chemii produkce genů u těch částí DNA, které jsou kódované proteiny. Zjednodušeně řečeno je DNA aktivně dynamická a může změnit realitu všeho, co považujete za „normální“.

     Yawee, velmi dobře jsi vysvětlil atributy cílového Příjemce, vytvářejícího provázaný/entanglovaný stav s Poskytovatelem předlohy. Nyní prozradíme, že předlohou byla žena, která je těhotná. Máme tak….

Todd Kryona přeruší: … zdroj dokonalé DNA předlohy!

     Ano, správně! Takže tajemství Chrámu Oživení je dvojí: 1) Na Zemi je dokonalá DNA v nenarozeném dítěti a některé atributy této dokonalosti je možné přenést před tím, než se přizpůsobí energii planety. 2) Je možné prodloužení života a léčení pomocí kvantové komunikace s molekulou DNA. Vidíte ty důsledky? Jedině moudré, božské ženství, mající v sobě dítě, může být na chrámovém stole. Začínáte chápat krásu, důsledky a pokračování toho všeho?

      V klasické vědě se stane několik věcí. Za prvé najdete několik embryonálních tajemství DNA. Začněte pozorovat vědce, jak objevují embryonální buňky a jejich kouzlo. Už víte, že v placentě existují neobvyklé kmenové buňky. Víte také, že předprogramované dospělé kmenové buňky jsou stále v těle. Ale co DNA nenarozeného dítěte? (Intelektuálové, čtěte prosím dále, protože když teď přestanete, vyvolá to ve vás neklid.) Za druhé, tvoje dnešní práce, Yawee, bude představovat „dokonalou předlohu“, aniž bys použil to, co jsi dělal v Lemurii. Proto jsi Člověk, který toto udělá. Je to pokračování toho, proč jsi sem přišel a je to dokonalé pro rok 2012 a dál.

     Tyto embryonální buňky nenarozeného dítěte jsou nedotknutelné společností, a mohly by stejně tak dobře být na Marsu, protože žádná věda se nechystá využít tyto buňky 3D způsobem, což je jediný způsob, který teď znáte. Pokud se o to pokusí, stejně to nebude fungovat. Dozvídáte se, že existují kvantové procesy, které nejen že nejsou invazivní, ale ve skutečnosti pomáhají a mohou přenášet atributy z jedné biologické buňky do jiné a z jednoho Člověka na jiného. Myslete „bezdrátově“ [opět Kryonův humor]. To, na co byste dříve potřebovali přes 1000 mil dlouhé dráty, teď funguje přes satelity. Tato analogie vám ukazuje, jak se posouváte ke zcela novému porozumění přenosu energie. Pojďme chvíli hovořit o té matce v chrámu.

     Žena tam na chrámovém stole, která je „předlohou“, vyhrála „Lemuřanskou loterii“ [Kryon žertuje], protože ví, že její dítě provázané/entanglované s jiným Člověkem, jakkoli starým či nemocným, vytváří rozšíření toho, kým to dítě bude. Je to složité, ale proces pomáhání někomu jinému bude vepsán do Akáši dítěte a to dítě se narodí s atributem léčitele. Je to všechno jaksi složité a kontroverzní a přehnaně intelektuální, neboť vaše 3D mozky se budou předhánět v tom, proč to nemůže fungovat. Všechno, co vám mohu říci je, že kvantový systém není lineární a vaše logika selže, pokud se pokusíte tyto věci analyzovat. Dovedete si představit čas v kruhu? Dokážete vidět někoho na dvou místech zároveň nebo dokonce to, že se mění vaše molekulární struktura a stává se součástí jiného objektu? Pokud toto neumíte, nedokážete to rozumně okomentovat. Všechny tyto věci jsou totiž součástí kvantových možností DNA. Pokud mi nevěříte, zeptejte se Plejáďana  [Kryonův zašifrovaný humor].

 

     Yawee, rozumíš tomu, co jsi tehdy dělal? Potřebuješ nějaké další odpovědi?

Todd: No, vlastně, potřebuji? Ano!

[Smích]

Yawee, o čem sníš? Co je to, o čem sníš a neznáš to a chceš to?

Todd: Sním o rekalibraci DNA a souvisejícím uspořádání, které nám umožní volně se pohybovat z jednoho místa do druhého - zřejmě tak, jak to dělají Plejáďané v kvantovém stavu.

Je jasné, že se ptáš na tohle, protože vidíš mnohem větší obrázek založený na tom, co viděla a co si pamatuje tvá Akáša. Víš také, že je to možné.

Mezitím se všichni zde ptají na tu samou věc, o které teď slyšeli: “Kde bychom mohli právě teď najít těhotnou ženu a provést to?“

[Smích]

     Jde to ještě mnohem dále a Plejáďané to věděli. Yawee, byly ti předány všechny tyto informace, pocházející původně od nich. Bylo to určené pro tehdejší dobu, ne pro tuto. Plejáďané nepotřebují těhotnou ženu, aby mohli dělat to, co dělají teď. Oni také mají DNA, ale v plně rozvinutém kvantovém stavu – stavu, který je potenciální možností pro lidskou rasu.

     Rád bych ti připomněl, že ti můj partner v minulosti předával zprávy o povaze fyziky. A teď se vracíme přímo k diskusi o polaritě, která byla na začátku tohoto channelingu. A touto „povahou“, Yawee, je prosycen přirozený vynález, který jsi objevil. Fyzika je aktivní a hledá rovnováhu. To znamená, že každé pole, které jsi vytvořil svým procesem, má atributy – jsi připraven? – dokonalé DNA. Už vykazuje atributy blueprintu nenarozeného. Nepotřebuješ těhotnou ženu. Tyto atributy mohou být předány Člověku a přijaty tímto Člověkem v jakékoli kompozici, kterou je jeho buněčná struktura schopná absorbovat.

     Ve své práci jsi udělal to, že jsi vytvořil kvantové pole s těmito atributy Plejáďanů a buňky naslouchají, když jsou jim vystaveny. Není to ještě vyladěné, ale nakonec přijdeš na to, jak to udělat. Až se ti to podaří, budeš mít regenerační motor budoucnosti, bez „Poskytovatele předlohy“, ale s jeho atributy.

      Tento a další procesy najde také věda. Nebudeš jediný. Není vhodné, abys měl tajemství života výlučně ty, takže zde budou i jiní. Embryonální zkoumání zvířat začnou odhalovat to, co umožní schopnost dorůstání končetin u lidí a spoustu dalších věcí, o kterých jsme se během 23 let bavili. A to si žádá ještě důležitější otázku: „Jaká je skutečná role zvířat na planetě? Reinkarnují se?“ To je téma na někdy jindy.

     Sleduj, jak se tyto věci budou brzo dít, včetně využití dospělých kmenových buněk ještě úžasnějším způsobem. Tady to je, leží to všechno před tebou. Čekalo to na rok 2012.

Yawee, jeden z tvých atributů je, že jsi žil s Plejáďany. Jsi s nimi stále v provázaném /entanglovaném stavu, který není ve 3D. Chtějí opět slyšet tu hudbu, tak jako před 26 000 lety. Jsou připraveni. A jakmile bude tento signál vyslán, sdělí toto „lidstvo dorazilo a chystá se zůstat“ [řeč je o Toddově projektu Lemuřanského Chóru pro slunovrat 2012].

     A to je zpráva pro dnešek. Někdo řekne: „Příliš mnoho vědy, Kryone!“ Jiní řeknou: “Opravdu, krása Stvořitelova systému je blízko“. Drazí, nenechte se odradit vědeckými detaily. Nemusíte to vědět a rozumět tomu, ale žádáme vás, abyste to oslavovali. Protože Bůh stvořitel je hlavní fyzik Vesmíru a všechny tyto nástroje použil k tomu, aby vytvořil systém života a rovnováhu lásky. Toto vše vylepší Lidský život a Lidské porozumění.

     Znovu vám říkám, že vzdálenost mezi jádrem a elektronem v každém jednotlivém atomu je naplněná Boží láskou. Toto je polévka Stvořitele, postavená pro život a připravena vzít vás za ruku, pokud chcete. Je to rekalibrace vědění na planetě a první krok ke kvantovému paradigmatu. Připravte se na to.

     Nemám žádné hodiny. Nemohu vám říci kdy. Mohu vám pouze říci, že je to blízko a že tomu tak nebylo, když jsme před lety začínali. Posunuli jsme společně značku a nyní začíná práce.

A tak to je.

KRYON

 

Zdroj originálu: https://www.kryon.com/.

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky, do češtiny přeložila Ivana M. (https://www.transformace.info/). Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.

 

 © 2012 Všechna práva vyhrazena.

Více zde: https://kryon.webnode.cz/news/rekalibrace-vedeni1/

 Rekalibrace Vesmíru

Tento živý channeling Kryona byl předán v Patagonii,
(nejjižnější části Jižní Ameriky)
ve středu, 25. ledna 2012

Na pomoc čtenářům byl tento channeling upraven [Leem a Kryonem] s cílem poskytnout jasnější porozumění. Často se stává, že živý channeling má v sobě energii nesoucí druh komunikace, kterou tištěné stránky přenášet nemohou. Užijte si proto toto rozšířené poselství sdělené v Patagonii na Kryonově Kundalíní plavbě.

 

      Zdravím Vás, moji drazí, jsem Kryon z magnetické služby.

     Je toho tolik, co bych Vám chtěl říct, ale jako obvykle, začneme zlehka. Ctíme energii v místnosti. Tvoříme bublinu kolem sebe s vědomím, že ti, kteří si přejí naslouchat, také budou. Promlouváme k mnoha lidem, nejenom těm v této místnosti. Chtěl bych, abyste si vážili tohoto okamžiku, protože je pro vás. To není zbytečná informace. Tato informace má na něj hluboký lidský otisk. To znamená, že vše co vám říkám, jste vytvořili. Jsem si vědom, že tato zpráva je sdělována ve dvou jazycích (španělštině a angličtině). Informace je vyčerpávající, avšak jednoduchá. Takže potřebujeme, abyste naslouchali, abyste mohli porozumět myšlenkám předem pro vás připravených těmi na straně závoje, kteří vědí, kdo jste.

     Na této planetě probíhá posun. Pokud jsi vskutku Stará duše, ovlivňuje tě a každý z vás má jiné představy. Musíme říci, že každý z vás bude na energii reagovat jinak. Staré duše mají něco velmi zajímavého. Možná, že jsou Staré duše, ale to znamená, že každá z nich má nesmírně různé zkušenosti ze životů. Takže každý z vás bude reagovat odlišně a jedinečným způsobem na energii planetárního posunu. Avšak všichni pociťujete něco zajímavého. Je to obohacení vaší moudrosti a vědomí a pocit, že energie na planetě se pohybuje směrem k uvědomění a ne pryč od něj.

     Toto je čtvrtý přenos v sérii nazvané "Rekalibrace (přenastavení) Lidstva". Mluvili jsme to tom, jak jsou lidské bytosti přenastaveny, jak je přenastavena Gaia a dokonce jak je přeprogramována vaše DNA. Teď je zde něco, co jste nečekali - jak se přenastavuje Vesmír. To, co vám dnes předkládám je obtížné, protože to obsahuje pojmy mimo 3D. Takže budu pokračovat pomalu.

 

     Čas
     Začneme s opravdovým předpokladem energie ve které jste. Řekněme, že máte závodní dráhu a na ní auta. Představte si trať, která je velmi veliká ... opravdu veliká. Řekněme, že řidičům trvá roky než ji projedou dokola. Jsou unavení. Někdy vystoupí z auta a řídí nový řidič. Někdy se nový řidič unaví a ten starý nastoupí zpět a jede dál. Takto jsou závodní auta obsazena zkušenými i nezkušenými řidiči. Než objedou trať jednou kolem dokola, trvá to možná i roky.

     Řekněme, že část trati je obtížná, plná děr. Někteří je nevidí a nejnovější řidiči do děr spadnou. Starší řidiči vědí jak se jim vyhnout. Teď, ve tvém třírozměrném chápání, není těžké si takovou věc představit. To je však metafora času.

     Trať představuje vaši 3D představu času, s výjimkou, pokud si myslíte, že je to přímá cesta. Není. Je v kruhu. Nevědomě, že je to kruh, pro tento okamžik předstírejme, že jste jedním řidičem v autech. Řekněme tedy, že už jste na trati byli několikrát. Nový řidič se domnívá, že trať je přímá a nekonečná, protože se na horizontu ztrácí. Jako stará duše víte, že trať je opravdu obrovská a že zatáčku sotva uvidíte, téměř jako zakřivení Země. Takže jako řidič Stará duše víte, kde jsou na trati těžká místa. Také jste si v této metafoře vědomi, že jedete dopředu a dáváte pozor na to, co je před vašim autem, díváte se na budoucnost a minulost ve stejném okamžiku. Toto je jeden z předpokladů, který nemůže trojrozměrná mysl pochopit - že tím, že měníte budoucnost, také předjíždíte a měníte minulost. Tento předpoklad sám o sobě vysvětluje jak vůbec mohou proroctví pro rok 2012 nastat.

     Rok 2012 je však jen jediným obtížným místem na trati a starověcí autoři věděli, že přijde. Mohli předpovídat problém vpředu na trati, protože je to část kruhu. V současnosti je to velmi známé, a ti, kteří by ho dokázali nazvat, by ho nazvali "fraktálním časem". V minulosti, v dějinách lidstva, některé obtížné části dokonce způsobily konec lidstva. Některé vedly k novému počátku lidstva. Energie, ve které se nyní nacházíte má ve svém potenciálu dualitu. Takže můžete začít znovu nebo můžete začít něco, co ještě planeta nikdy dříve neviděla.

     Před dvaceti dvěma lety jsme vám řekli toto: "Připravte se na posun," řekli jsme. "Připravte se na to, že se změní počasí," řekli jsme. To se teď stane. Nestane se to proto, že to řekl Kryon nebo proroci, ale v důsledku toho, že Staré duše viděly, že přijdou překážky. Už šly po tomto kruhu někdy dříve a pamatují si, kde tyto záležitosti byly. Je to "známé" území.

     To nejtěžší, co vám mohu říci, abyste pochopili, je toto: Jak projíždíte okolo těchto překážek a jedete na trati dopředu, měníte energii celé tratě. Proto tím, jak se pohybujete dopředu měníte minulost. To není snadné pochopit; avšak lineárnímu myšlení to vysvětlujte tak moc jak jen může. Pro vaše 3D chápání, věříte tomu, že vaše zkušenosti v budoucnosti budou výsledkem toho, co zaujalo místo v minulosti. Vy jen jedete jedním směrem a vaše samotná očekávání jsou v přímé linii. Vše, co máte, je vaše zkušenost v minulosti - a ta není dost dobrá.

     Jak měníte trať, měníte pravidla tratě. Takže to, co si přeji stručnou formou říci je, že před vámi je nové paradigma. Staré duše to uvidí jako první a budou zasévat semena pro zbytek lidstva. Mladí lidé to uvidí, protože to mají ve svém Akášickém dědictví. Pomalu se samotná lidská přirozenost bude měnit a směřovat k novému způsobu myšlení, kde nebude vedena pouze svojí zkušeností ze zážitků, které jsou v tom, co si myslíte, že je vaše minulost. Je to úžasný potenciál. Nejste jedinou planetou, která toto zažila. Ale jste jedinou planetou ve své galaxii, která to zažívá nyní.


     Větší obraz

     Teď bych vám rád řekl věci, které jsou esotericky neuvěřitelné. Vaše galaxie ví, co se zde na Zemi děje. Nemluvím o životních formách ve vaší galaxii. Mluvím o skutečné fyzice toho, o čem si myslíte, že v ní je jako "pravidla". Vesmír spolupracuje s vašim posunem - očekával ho - protože proto jsi přišel.

Teď to bude těžší vysvětlit. Myslíte si, že fyzika jsou jednoduše pravidla toho, jak se věci mají? Dovolte mi položit vám otázku: Jak vysvětlíte to, co astronomové pojmenovali jako "inteligentní design"? Oproti všem lichým názorům, Vesmír byl stvořen pro život. O fyzice se přemýšlí jako o náhodných, po sobě jdoucích pravidlech, která jsou náhodná. Takto to však není. Čím lepší dostali astronomové nástroje, tím více si uvědomovali, že v uspořádání vesmíru musí být inteligence. Jak si to vysvětlujete? To vše, co znají, je matematika. To, co vidíte před sebou, čemu říkáte galaxie, je rovno padnutí šestky na kostce      10 000krát za sebou! Nedává to smysl, protože to není náhoda a nekopíruje to zvonové křivky přírody. Proto říkají to, co říkají.

     Musí tady být vůdčí síla tvoření. Změní toto váš názor na fyziku nebo na to, co vidíte před sebou? Takže vám povím, jak současná fyzika s vámi začne spolupracovat. Časový fraktál byl znám již dlouho a může probíhat mnoha způsoby. Jinými slovy, máte mnoho možností vědomí. Podívejte se na předpovědi středověkých autorů. Řekli, že bude světová válka. Řekli, že nastane konec světa. Mnoho duchovních systémů volalo po konci světa, kdy by vaše duše byly vyzvednuty. Mnoho systémů vás určitým způsobem nutilo uvěřit tomu, že byste se na něj měli připravit a nic z toho se nestalo. Říká vám to trochu něco o posunu před vámi. Přicházejí různá paradigma myšlení. Tato paradigma mají co do činění s problémy, které máte a které v současnosti považujete za "neřešitelné". Takže začneme s několika neuvěřitelnými věcmi.

 

     Magnetismus solárního systému
     Teď, můj partnere, bych chtěl zpomalit kvůli oběma, sobě i překladateli. Před dvaceti dvěma lety jsme vám řekli, že magnetické pole Země je rozhodující pro vaše vědomí. Magnetismus je kvantová energie. Tak jako gravitace a světlo. Jste obklopeni kvantovým polem a to je magnetické pole Země. Říkáme, že pokud se bude měnit lidské vědomí, bude se měnit magnetismus. Také se mění. Je to doplněk k tomu, co děláte. Musí si najít novou polohu, aby přijímal to, co děláte. Jak může vzrůstat vědomí této planety, pokud magnetismus zůstává stejný? Nemůže. Takže magnetismus se musí posunovat.

     Takže to začalo se skutečným posunem zeměpisné sítě vaší planety a historie, kterou zaznamenáváme nyní, je něco, co jsem předpovídal před více jak dvaceti lety. Teď vám vaše kompasy ukáží to, o čem jsem mluvil, že je zde. Od roku 1989 váš magnetismus obrovsky vzrostl.

Teď je toho ještě více. Co si myslíte, že jiného by mohlo změnit magnetismus celé vaší planety? Musí se přenastavit, a aby se tak stalo, potřebuje pomoc. Motorem magnetické změny pro tuto planetu je váš solární systém. Pokud nevíte nic o tom, jak funguje solární systém a jeho energie, pak toto začne dávat smysl.

     Jádrem vašeho solárního systému je Slunce. Vysílá to, čemu říkáte solární vítr, který je téměř celý magnetický. Je to magnetická energie, která doslova vystřeluje ze Slunce a obsahuje pouze to, co Slunce vytváří. Tato magnetická energie má název - heliosféra. "Fouká" magnetický vítr proti magnetismu vaší vlastní Země a to mění vaši planetu.

     Protože pokud by energie na Zemi byla stále stejná, pak by se změnilo jen málo. Pro ty, kteří si přejí technické vysvětlení, se dá říci, že magnetismus Slunce fouká proti magnetismu Země a dostaneme tak dvě interakční magnetická pole. To vytváří něco, čemu říkáme indukce, což je pro vědce záhadou. Je to "směs" překrývajících se magnetických polí, která bere v úvahu výměnu energie informací a zesílení bez zdroje energie. Je na Zemi velmi dobře využívána, ale její vlastnosti se považují za záhadné.

     Takže, co se teď stane. Podívejte se na změny ve vašem Slunci. Můžete je nazývat solární bouře, ale pro vás jsou pouze přenastavením a budou vás trápit. Je to tím, že kolem planety a na planetě je mnoho elektroniky a tyto nástroje budou reagovat. Počítáte s tím, že magnetické pole vaší planety zůstane stejné, ale nemůže zůstat stejné, když je gigantická solární bouře. Naruší se určité druhy komunikace. Možná, že se dokonce přeruší dodávky energie.

     Podívejte se na Slunce, protože je v procesu posunu. Děje se tak skrze Inteligentní design, lásku Boha a Stvořitele, mění se věci pro vaše vědomí. To je nový způsob myšlení, který je rozvojový, doslova se dotýká skutečného pole DNA každého člověka. Toto mění informace uvnitř DNA a umožňuje Lidské Bytosti získat a obohatit se o vlastnosti nové reality, které nikdy dříve neměla.

     Teď bude ještě více fyzického: Něco je na cestě už velmi dlouhou dobu. Samotný magnetismus vašeho solárního systému se mění. Takže je zde výzva: Jděte najít tuto skutečnost. Doslova uvidíte jak se váš solární systém pohybuje vesmírem. Protíná určité vlastnosti vesmíru, a to mění něco z magnetismu, který se pak stává odlišným od způsobu, ve kterém byl dříve. Ten pak mění Slunce. Vidíte ten cyklus? Jedno obohacuje druhé ve fraktálu oběžné reality. Váš pohyb okolo středu mění váš solární systém. Nová pozice solárního systému mění sluneční atributy. Atributy Slunce jsou vyslány k planetě prostřednictvím heliosféry a ta ovlivňuje vaši DNA.

     Intelektuálové by teď řekli, "Dobře, nedává to smysl. Tyto procesy byly připravené ovlivnit Zemi, byly ve hře, na cestě, již eony času, připravené protnout váš solární systém. Takže se jen tak nestaly." Jinými slovy, stalo se to a nezáleží na tom jak. Je jedno, zda jste byli v posunu vědomí nebo ne."

     Přijímám tento argument, ale s vysvětlením. Řekněme, že v 17. století byla kosmická loď, která na tuto planetu přišla z planety vysílající hudbu a rádiový přenos hudby. Teď se mne zeptejte na toto: Byl přenos reálný? Ano, toliko protože vám to říkám. Byla ta hudba nádherná a skutečná? Ano. Byla ta loď na cestě velmi dlouho? Ano. Kolik lidí na planetě slyšelo tu hudbu. Odpověď je: Nikdo! Je to tím, že v této době ještě nebyl vynalezen radiový přijímač.

     V tomto příkladu však byla kosmická loď vždy na své cestě. Vidíte tu metaforu? Magnetické změny se děly různými způsoby, ale pokud Země nebyla připravená, nikdo hudbu nemohl slyšet. Nebyla zde žádná odezva a lidstvo bylo stejné jako bylo vždy, zda-li to vůbec bylo lidstvo - načas řekněme, že jste už zase byli na cestě zničit sami sebe.

     Minulost měníte tím, že měníte budoucnost. Znovu uspořádáváte energii vašeho solárního systému a také něco jiného. Je to pro vás těžké si to představit, moji milovaní, ale my vám to zprostředkujeme tak jako tak: Velmi, velmi daleko od vás se věci mění. Nevěříte tomu, protože je to velmi daleko od vás, abyste o tom uvažovali, a ve trojdimenzionálním světě věci, které jsou od vás velmi vzdálené, nejsou součástí vaší bubliny reality. Avšak jsou s vámi v kvantovém stavu.

     Celá galaxie se otáčí jako deska velmi kontra-intuitivním způsobem. Hvězdy a souhvězdí neobíhají v rámci pravidel Newtonovské fyziky, kterou používáte, abyste pochopili vše okolo vás ve vašem solárním systému. Pro hvězdy a hvězdokupy ve vaší galaxii nezáleží na vzdálenosti od centra. Všechny hvězdy rotují jako celek. Je to proto, že galaxie je zapletena do středu sebe sama. V tomto stavu není čas ani vzdálenost. Změna vědomí na této planetě změnila střed galaxie. Je to proto, milovaní, že co se děje zde, je "známo" i v centru.

     Je pro nás zajímavé, že vaše reakce na toto vše je vědecká. Viděli jste, že "kreativní událost" vašeho Vesmíru ztrácí energii, aby se zformovala tak, jak se zformovala. Navíc neobvyklý způsob, kterým galaxie obíhá, tak jak jsem právě řekl, byl také zaznamenán. Takže jste si spočítali, že aby toto vše bylo na dané pozici, musí tady chybět 3D hmota, a dali jste ji název - temná hmota. Jak legrační! Dokonce jste si mysleli, že by to mohl být multidimenzionální vliv pokračující v tom, co teď můžete pozorovat a spočítat - že to má nesmírnou sílu, ale nemůžete to vidět? Vůbec to není "hmota" a není to 3D. Je to kvantová energie.

     Dovolte mi říci ještě něco o fyzice. Už zase, ale zjednoduším to. Vše, co vaši vědci viděli ve fyzice se děje ve dvojicích. V současnosti ve vašem tří-dimensionálním paradigma existují čtyři zákony fyziky. Představují dva páry typu energie. Nakonec jich bude šest. V centru vaší galaxie je něco, čemu říkáte černá díra, ale není to tak snadné. To je dualita. Není to taková věc jako "jedinečnost". Mohli byste říci, že je jedna energie se dvěma částmi - slabou a silnou kvantovou silou. A nejpodivuhodnější je, že ví, kdo jste. Je to motor stvořitele. V jiných galaxiích je jiný než v této. Je jedinečný.

     Skutečná fyzika vaší galaxie je utvářena tím, co děláte tady. Astronomové se mohou dívat do vesmíru a objeví různé fyziky v různých galaxiích. Může být, že se v ostatních galaxiích děje něco jako v této? Na to neodpovím.


     Jiné myšlení

     Milované lidské bytosti, je to větší než si myslíte. Staré duše, je to větší než si myslíte. Proto jsme se dovolávali toho, abyste zůstali na této planetě a změnili svoji buněčnou strukturu a vydolovali svoji Akášu a začali nahlížet dovnitř sebe. Jinými slovy, neberte minulost a neprojektujte ji do své budoucí reality, protože jste teď schopni dělat věci tak, jako jste nikdy předtím nebyli. Země spolupracuje. Vesmír spolupracuje a pracovníci Světla se přesunou do paradigmatu zhmotňování.

Osobně pro vaše vlastní tělo, mnoho z vás mládne namísto toho, aby stárla. Vytváříte řešení k problémům, o kterých jste se domnívali, že jsou neřešitelné. Dnes vám bylo řečeno, že vaše populace bleskově vzroste přinejmenším o miliardu za každé desetiletí. Výsledek toho, který pociťujete, bude nedostatek potravin a vody, přelidnění a vyhladovění. Toto vám říká vaše minulost, že se stane.

Dovolte mi, milované lidské bytosti, abych vám řekl, co je toho předpokladem. Předpokladem udělat tento závěr je to, že lidské bytosti jsou jednoduše příliš natvrdlé, než aby si toho všimli, a nemají nápad, jak to změnit. To je starý pohled, založený na lidské přirozenosti. Podívejte co se děje. Dívejte se...co...se děje. Přijdete na to a bude tu elegantní řešení neřešitelných problémů minulosti.

     Toto přijde téměř v každé oblasti vědy. Pomůže to žít lidským bytostem déle a zdravěji bez válek. Milovaní, přijde doba, kdy tu dokonce nebude ani terorismus. No, bude tady nerovnováha, lidské bytosti. Ta přijde se životem. Ne země proti zemi, ne duchovní skupina proti duchovní skupině.

     To je tím, že teď zaséváte semínka a Vesmír ví, kdo jste. Vaše galaxie se rozezní vaším vítězstvím! Smrt nemá osten. Povím vám toto: Už eony jste povoláni, abyste sem přišli. Staré duše začnou projevovat novou realitu. Nemám hodiny. Nemohu vám říci, jak dlouho to bude trvat. Máte však 18 pozemských let, abyste udělali velký rozdíl, protože to je energie, kterou vidíme.


     Přednastavení systému a nový pohled
     Mimochodem, co se stane se solárním systémem, až se magnetismus posune? Nyní uvidíte, kam se astrologie rovněž začne posouvat. Jsou tady ti, kteří začnou uplatňovat kvantový filtr k astrologii. To se děje teď. Co je vaše kvantové znamení? Odlišuje se od tří-dimensionálního znamení. No, přijde den, milovaní, ve vědě, kdy budou vědci schopni uplatňovat to, co budu nazývat kvantový filtr, aby upravili to, co vidí. Bude to filtr vyvinutý pro teleskopy, který se bude týkat super chlazení samotného filtru. Astronomové budou schopni nahlédnout do vesmíru, a poprvé vidět kvantové vlastnosti.

     První, čeho si všimnou, budou dvě věci v centru galaxie, ne jenom jedna. Další věcí budou barvy okolo lidské bytosti. A vědci založí novou oblast nazvanou "Studie lidské aurické energie." Toto vše přijde.

     Jak dlouho to bude trvat? To je na vás. Mezitím zasívejte semínka porozumění, mírumilovnosti, uznání a lásky. Začněte se méně zlobit, méně vytvářejte dramata. Přijměte vlastnosti Mistrů a to je to, proč se vaše schopnosti právě teď změní. Zjemněte ve všech záležitostech. Dívejte se na sebe jinak.

     Přijde doba, kdy nebudou války. Ti v této místnosti a ti, kteří naslouchají, budou vědět, že mám pravdu. Hledejte tyto věci ve vaší vědě. Až se stanou, vzpomeňte si na tento den, kdy jsem vám říkal, jak to doopravdy funguje.


Požehnaná je lidská bytost, která porozuměla tomuto poselství jako osobní pro sebe sama, ne

o vesmíru. Je to o vnitřním bytí a cestě duše - a Vesmíru uvnitř.

 

Tak to je.
KRYON

 

Poznámka ke kopírování:
Zdroj originálu: https://www.kryon.com/.

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky do češtiny přeložila Andrea L. (https://www.transformace.info/). Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.

© 2012 Všechna práva vyhrazena.


Více zde: https://kryon.webnode.cz/news/rekalibrace-vesmiru/

Písmeno K - Kundalíní Tour

 

Tento živý channeling byl předán na Kryonově okružní cestě nazvané Kundalíní Tour
17. října 2012

 

Za účelem pomoci čtenáři byl tento channeling Lee-em a Kryonem přepracován za účelem ještě jasnějšího pochopení. Často se stává, že to co je dáno „naživo“, obsahuje v sobě energii, což přináší určitou formu komunikace, která u tištěné stránky není. Takže si užijte toto rozšířené poselství, předané v Argentině v r. 2012.

 

POZNÁMKA: Na Kryonově okružní cestě týkající se Kundalíní v říjnu a listopadu 2012, předal Kryon systematický channeling pro každé písmeno tvořící slovo KUNDALINI. Toto je první channeling a je pro písmeno K. Channeling byl překládán do španělštiny a lze si ho vyslechnout v úplném znění na Kryonově webové stránce.


     Zdravím vás, milovaní. Jsem Kryon z magnetické služby. Vím, kde jsem a že se dnes slaví. Jestli jste se nad tím někdy zamýšleli, Bůh neexistuje ve vakuu. Znamená to, že Bůh existuje ve vás a proto si je vědom všeho, čím jste. Někteří by řekli, že dostat se do kontaktu s Bohem je těžké a že je nutno dodržovat nějaký postup. Řeknu vám jaký je postup: říká se tomu být naživu! Bůh vás zná. Když nejste tady, jste s Bohem. Když nejste tady, jste součástí Boha a v tomto uspořádání je krása.

      V tomto čase si toho musíme hodně říct, ale nyní vás vnímám. Vnímám ty, kdo poslouchají tento hlas a kdo nejsou z tohoto časového okamžiku. Pro mne to znamená, že všichni poslouchají právě teď. Ale budou zde i tací, kteří toto budou poslouchat a číst v tom, co vy nazýváte budoucnost.  Někteří z nich jste vy! Ale mnozí jsou ti, kdo nejsou v této místnosti a tak já udělám něco velmi netřídimenzionálního. Chtěl bych v této místnosti pozdravit i ty, kdo poslouchají a čtou, protože, milovaní, vás vidím nyní.

 

     Synchronicita čísel je pro nás legrační. Organizátoři cesty Kundalíní jednoduše naplánovali cestu do těch oblastí, které chtěli navštívit a snad si ani neuvědomili, že to všechno vycházelo z dvanáctkového základu. Když se podíváte na cykly Vesmíru, včetně matematiky, to vše je založeno na dvanáctkách. Zejména trojky a čtyřky tvoří strukturu nejenom cyklů, ale také atomové struktury a biologii. Jediným případem, kdy můžete v atomové struktuře vidět neuspořádaná čísla je, když atomy krouží dokola, aby vytvořily případný náboj, a jmenuje se to magnetizmus. Ale cykly, které vidíte v biologii a v běžném životě jsou trojky a čtyřky a pokud jste si všimli, to zahrnuje i vaši DNA.

      Takže nyní začínáte s cestou kundalíní, a i když zde v místnosti budou tací, kteří se k této cestě úplně nepřipojí, stejně jsou s námi. Protože my vás vidíme ve stavu uvědomění si, kdy jste stále zde, i když od teď uplynuly týdny. Týdny od teď, když se podíváte na své hodiny, budete s námi způsobem, který pracuje mimo tři dimenze. Až se dostanete k poslední zprávě, z Limy, odehraje se mezitím dvanáct událostí. Není to zajímavé, že organizátoři vymysleli tento počet akcí náhodně, bez úmyslu? Takto se k sobě tyto věci správně dostaly způsobem, který ctí to, jak to na Zemi funguje.  

      Základní dvanáctka ve 360 stupních je způsob, jak dnes s Gaiou plujete, ne v pětkách či desítkách. Když vezmete číslo dvanáct a sečtete jedničku a dvojku numerologickým způsobem, dostanete energii trojky. Číslo tři je katalyzátorem. Znamená to, že když se spojí určité prvky, působí jako katalyzátor, nebo-li prosazují tvoření třetí energie. Přesně to se děje. Teď si k tomu připočtěte další synchronicitu: slovo kundalíní má ve vašem jazyce devět písmen. Toto číslo představuje celistvost. Takže byste mohli říct, že transformace, kterou nyní Země prochází, obsahuje v sobě devítku. Skutečně, je to začátek závěrečné transformace planety - přijde doba, kdy uděláte historické oddělení mezi energiemi ohledně toho, jak byly měřeny před a po roce 2012. Celá historie lidstva, až po toto datum, bude měřena jako jedna energie a historie lidstva od teď bude měřena a považována za jinou energii. Tak hluboké jsou možnosti po roce 2012.

 

     Před vámi byli jiní
     Chci vám říct něco, o čem jsem mluvil již dříve. Duch nemá hodiny tak jako vy. My neměříme roky a nevidíme věci jako vy a jako generace lidských životů, které žily v časových liniích. Poslouchej, stará duše, jsi stále tady! Myslela jsi na to? Můžete měřit své životy od  doby narození do doby úmrtí, ale to bude způsob lidského měření, protože to je způsob přežívání ve 3D. My to tak nevidíme. Jste tady stále - možná máte jiný obličej, ale máte tu samou duši, to samé Vyšší Já a stejný objem moudrosti, která do vás proudí kvůli všem událostem, které zažíváte. Takže, když popisujeme vaši budoucnost, nepočítáme roky jako vy. Když říkáme, že toto nebo ono je možností, která by se mohla odehrát, vycházíme z toho, že jiní to již zažili v jiných slunečních soustavách. Vy děláte něco, co se již stalo v jiných společnostech, na jiných planetách. Viděli jsme, jak tato energie pracovala předtím, a to nám dává vzor, jak by to mohlo fungovat zde.

      Pojďme hovořit o starodávných národech. Proč je zde proroctví o pohybu kundalíní? Co se vlastně děje? Tento speciální channeling bude nazván Channeling písmena K  a prostřednictvím dvanácti událostí, které jste naplánovali, zde bude zaangažováno 9 channelerů pro každé písmeno slova kundalíní. Dnešní téma doplní informaci o kundalíní (pro písmeno K), ale nebudeme zde opakovat základní informace, které již byly řečeny. Vraťte se a studujte jiná poselství, pokud se chcete dovědět, co vlastně kundalíní je.

      Věděli jste, že slovo kundalíní v dějinách mělo často, co do činění s rozmnožováním, stvořením života? Když se spojí dva lidé a stvoří život, často aktivují kundalíní ve svých tělech. Toto dnes dělá Gaia a jedná se o silnou metaforu. Gaia je napojena na lidské vědomí v procesu, který jste již dnes studovali (na semináři, který předcházel tomuto channelingu). Je v tom zapojena fyzika a lidské vědomí je propleteno s vědomím Gaii.  Když se pohne jedno, pohne se i druhé. Nemůžete je oddělit. Jedno reaguje na druhé. V dnešní energii je lidská bytost víc než stroj, je to síla, která pohání Gaiu. Takže lze říct, že lidské bytosti na planetě vytváří v Gaie nový život. Nikdy jsme nemluvili o vlastnostech entanglementu/propojení* (do češtiny se většinou nepřekládá a znamená provázanost - určitý druh propojení dvou prvků - pozn. překl.) tímto způsobem, ale v opravdovém entanglementu máte  konkrétní fyzický atribut, který je kvantově propojen s jiným. Takže nemůže dojít k akci pouze s jednou stranou entanglovaného partnera. Dochází k tahům a tlakům, což ovlivňuje všechno, co je s tím propojeno (entanglováno). V tomto případě je člověk tím, kdo tahá a tlačí.  Je ovlivněno lidské vědomí a to mění Gaiu.

 

     Starodávné národy věděly, že to přichází

     Pojďme mluvit o starodávných národech. Proč se tolik zajímali o tuto dobu? Jak je možné, že byste mohli jít tisíce let dozadu a našli byste proroctví, která se dnes vyplňují? Původní obyvatelé se zajímali o zemi (půdu) víc než kdokoliv, kdo kdy žil. Jaká je dnes vaše realita? Jaký je váš plán přežití?  Pro vás to dnes má co dělat s vaším zaměstnáním, vaší rodinou a možná s ekonomickým uvědoměním vaší vlády. Ale jaká byla realita původních obyvatel? Byly to dvě věci: potrava a voda. To bylo všechno. Všechno se točilo kolem těchto dvou, a bylo to dáno do pohybu něčím, co nazývali třetím vědomím, což pro ně představovala Gaia.

     Domorodci vlastně měli trojici posvátné důležitosti: neviděli lidstvo jako celek. Oni se v těch dobách dělili na muže, ženy a Gaiu. To byla energetická triáda, ve které žili. Když jdete zpátky a podíváte se na jejich tradice, musíte oddělit tradice mužů a žen, protože oni uctívali každé pohlaví jiným způsobem, ale společně ctili Gaiu. Když dělali ceremonie, jejich účelem bylo přinést déšť anebo potravu, což znamenalo semena v půdě. To byla celá jejich realita a vše bylo velmi propojeno s Gaiou. Všechno uctívání, které znali, bylo o Zemi. Takže vztah k planetě byl jejich vědou a měli o tom spoustu informací.

      Pomalu začali chápat běh času. Případně rozuměli střídání počasí, ale jistou dobu ne. Takže se modlili k Bohům jihu, východu, severu a západu. To vám o nich něco vypovídá. Proroctví domorodců se točilo kolem vědomí Gaii. Co vám to říká? Říká vám to o dnešku. Od severu k jihu, oni všichni něco nějak věděli. Vůbec se navzájem neznali. Kmeny na severu neměli tušení o kmenech na jihu. Nikdy se nepotkali. Stovky kmenů se nikdy neviděly a přece prorokovaly to, co se dnes děje! Takže chci, abyste přemýšleli o tomto: věděli snad o entanglementu/propojení  vědomí a Gaii? 

      Opravdu tomu tak bylo, takže vy dnes nasloucháte jejich pravdě a tady je: existuje zarovnání planet, které vychází z 26 000letého cyklu Země. Nese v sobě příležitost možnosti pohybu a tvoření energie, jaké dnes vidíte. Čím jste tomu blíž, tím víc se zvětšují možnosti. Takže i tak nedávno jako před 600 lety, se jim to jevilo jako by tyto předpovědi byly skutečností a ne pouhou možností (hovoří o Mayích pozn. překl.). Začali zahrnovat tuto informaci do svých kalendářů a můžete to vidět v nápisech na stěnách jejich pyramid. Zeptejte se nějakého domorodce. Co se teď děje? Je to to, co očekávali? Odpověď zní ano, přesně podle plánu. Ale není zajímavé, že vám o tom musíme říkat my a není to ve vašich novinách? Nevidíte to ani ve vaší televizi - tam nevidíte pravdu. Dostáváte pouze kousky a částečky toho všeho. Výsledky posunu se rozmělňují. Pokud se chcete podívat na velký výsledek, nakonec to posune lidstvo do nové reality, ale to je budoucnost. Nicméně, okamžitě začínáte vidět některé změny. Projděme si, co to znamená v rámci kontextu změny kundalíní.

      Po nějakou dobu byla planeta emočně polarizovaná a je to odvozeno od toho, kde na Zemi žije většina lidí. Toto časem vytvořilo mužskou Zemi. Když 80 % populace žije na severu, a když má sever jisté vědomí, tak se celá planeta přiklání k tomuto vědomí. Ale nejedná se o vědomí, které vzniklo na jihu. Když se podíváte na domorodce z jihu, předtím než přišli conquistadoři a podíváte se na to, čemu věřili a co učili, bylo to víc ženské, jemnější. Takže ve skutečnosti máte mužské na severu a ženské na jihu, ale protože na severu žije více lidí, vědomí planety bylo obecně více mužské a odrazilo se to v dějinách. Nicméně zde máme náhle změnu. A začíná se to komplikovat.

      Ve vaší realitě vnímáte všechno tak lineárně. Že jste neviděli posun vědomí na severu? Ale je tady. Většinou to přišlo proto, že se probudily staré duše, ale není to o tom, kolik lidí se probudilo, ale o objemu energie těch, kteří se probudili. Jsou to ti, co jsou zde v místnosti, a mnozí z nich tady poslouchají a čtou. Nastal posun i v tom, jak se projevuje na planetě sčítání energií. Posouvá se z lineárního způsobu do nelineárního způsobu a Gaia, která je se vším tím entanglovaná/ propojená, začíná pohybovat a posouvat podstatu kundalíní, anebo centrální srdeční čakru planety. Podívejme se, co kdo dělá. 

 

     Pohyb není lineární

     Zaprvé: Gaia je vědomá, cítící, čistá a přesná energie, která je provázána s vámi. Kvůli kvantovému posunu, který byl předpovězen díky tomu, co se stalo, lidstvo začalo smýšlet jinak, a toto jiné myšlení je hlubší u starých duší. Gaia to viděla a ona nyní uskutečňuje posun. Takže Gaia je zapojena, a to je mechanizmus, jakým se pohybuje energie. Vy se však na to vše díváte lineárně. Takže se ptáte: „No, ale kde je teď kundalíní? Pohybuje se od severu k jihu, takže kde je teď? Za chvilku odpovím, a ta odpověď bude jiná, než jste si mysleli. Ale nyní si pojďme říct o tom, co tento pohyb ve skutečnosti znamená.

 

     Co se stane, když bude Země poprvé vyrovnána v mužské a ženské energii? Co to bude znamenat? Znamená to, že bude nárůst toho, co nazýváme soucitným jednáním. Víte, jaké jsou důsledky ne-soucitné akce? Válka. To je nesoucitná akce; také oddělenost, posuzování a nebrání ohledů na obyvatelstvo. Víte, jaké jsou důsledky soucitných akcí? Spolupráce, sjednocování, upevňování míru, neposuzování, tolerance, porozumění. A počátek univerzální nepodmíněné lásky. Vidíte změnu, o které hovoříme? Změní to způsob vašeho myšlení - uvnitř i navenek.

 

     Nárůst soucítění

     Když někoho poprvé potkáte, jaké jsou vaše první myšlenky? To je dobré cvičení pro psychology, které byste jim měli navrhnout. Kolik z vás se podívá na druhého a řekne si: „Je to tvůrce božské energie, zrovna jako já. Je to člen mé rodiny, zrovna jako já. Je zde na Zemi zrovna jako já. Takže já pozdravím Boha v něm a obejmu ho a dotkneme se srdcem.“ Co kdyby to dělal každý? Ale tak se nezdravíte, že ne? Och, někteří ano, ale je zde rozdíl mezi mužskou a ženskou Zemí. Mateřská energie takové věci připouští, a to se na planetě začíná dít - nárůst mateřské energie. Roste tady, na místě zvaném Jižní Amerika.

      Moudrost Krystalické mřížky, která zde byla umístěna před eony let, je umisťována na severu pomocí procesu, který vám musíme vysvětlit. Jedná se o vnitřní vysvětlení. Směrem ven uvidíte mnoho změn v lidech. Uvidíte začátek tolerance a integrity - když věci nemají integritu,  nebudete se o ně zajímat. Dovedete si představit lidi s takovými vlastnostmi? Dovedete si představit, co to udělá s vaší politikou? (Kryon se směje). Tak Kryon žertuje. Ale děje se to všude na světě, nejenom v politice v této zemi. Dovedete si představit soucitné akce nejenom u vlády, ale i u úřadů, korporací, a dokonce i u zdravotnického průmyslu? To by zásadně změnilo druh zboží, které by bylo v nabídce. Vidíte, jak by se to všechno změnilo? Určitě. Již jste začali. Jsou věci, které jste již začali v průběhu posledních 18 let pomalu měnit. Dějí se tak pomalu, že jste si jich ani nevšimli!

     A co váš kontinent? (mluví k Jihoameričanům). Když se vrátíte o 100 let zpátky, co vidíte? Jak vypadají vaše vlády ve srovnání s tím, jaké jsou dnes? Měli jste tehdy možnost zvolit si je svobodně? Měli, ale nezdálo se, že by to něco změnilo. Vaše životy jsou příliš krátké a po 70 nebo 80 letech se otočíte a vrátíte zpátky. Když se vrátíte, nic si nepamatujete, ale kdybyste mohli mluvit se svými předky, oni by si to pamatovali. Pocházeli jste z dobytého kontinentu se změněnými hranicemi a s diktátory, kteří kontrolovali všechno, co dnes máte. Uvědomujete si tento úžasný rozdíl? Uvědomujete si, že je to proti lidské přirozenosti? Kdybyste se někoho zeptali na charakter lidské přirozenosti, řekl by vám, že jste vždy válčili. Cynik by řekl, že lidé zabíjejí lidi a vždycky budou.  Vždy budou diktátoři, řekl by. Když je to pravda, jak tedy vysvětlíte, co se děje v Jižní Americe? Pomalu se změnila - zrovna tak, jako každý jiný světadíl - pomalu se připravující na  současnost.

      Pole byla zorána a již dávají úrodu. Vaše těla se změní. Víte, co se stane vlivem soucitného jednání? Dojde ke změně buněčných struktur.  Již jsme vám o tom channelovali, i o změnách k nimž dochází při narození dětí, které se již rodí s intuicí.

 

     Krystalická mřížka se rekalibruje
     Mluvme o Gaii, protože tady je spousta věcí, které se mění. O jedné jsme vám řekli, ale ne ve vašem jazyce - španělštině. Takže si zopakujme: existuje cosi, co se jmenuje Krystalická mřížka. Je to esoterická (neviditelná) multidimenzionální mřížka. Když jí říkáme krystalická, jde o metaforu pro mřížku, která má paměť. Pamatuje si vibrace. Je to složité a těžké to pochopit ve 3D. Světlo, které vytváříte, když pracujete s duchovními energiemi, vytváří v mřížce otisk. Temné věci také vytváří v mřížce otisk. Války vytvoří v mřížce energii a také soucitné jednání. Takže znovu - je to mřížka, která si pamatuje lidské činy a tyto otisky byly až doposud lineární - tj. že všechny energie zde byly otisknuty stejně.

     Najednou tato mřížka dává větší váhu tomu, co dělají staré duše než tomu, co dělají lidé obecně. Takže to již není lineární energetická mřížka, ale taková, která se stala vnímavou směrem k Pracovníkům Světla. Takže věci, které si bude víc pamatovat, začínají být ty věci, které vytvářejí soucit, a ne temné věci, které vytvářejí smutek a smrt. To je část nových způsobů, jak budou věci v budoucnu fungovat.

     Je toho mnoho, co bychom mohli říct o této krystalické mřížce. Mohli bychom vám říct, na co reaguje a jak funguje. Ale mnoho z toho již bylo řečeno prostřednictvím channelingů a mnoho ještě bude. Namísto toho bych vám chtěl říct něco, co ještě nebylo řečeno a to je zajímavé. Když mluvím o Gaii, na co myslíte a co si pod tím představujete? Energii Země? Co máte na mysli, když slyšíte slovo Země? No, mnozí si představíte globus otáčející se v kosmu. Máte pravdu, protože to je vědomí Gaii, je to globus. Gaia neobklopuje globus svoji energií, ale spíše ona je globem samotným. Možná máte pocit, že Gaia je pouze ta část, která je povrchem či zemskou kůrou? A pokud ano, co s tím zbytkem? Co s pláštěm planety? Co s jejím jádrem? Uvědomujete si,  kolik materie je v Zemi – té, co není na jejím povrchu? Jaký je vztah mezi pláštěm a jádrem a kůrou? A má tento vztah nějaké vědomí? Ano, a jmenuje se Gaia.

      Milovaní, neříkám vám tyto věci, abych zkomplikoval vaše vnímání, ale abych vám přiblížil, jak Gaia pohybuje energií. Kdybyste měli na sporáku klasickou žehličku, a chtěli byste ji nahřát,  nasměrujete energii do žehličky, abyste to docílili. Zeptal by se někdo z vás: „Kde je v ní naakumulováno teplo?“ Odpověď zní ne. Žehlička se nahřeje najednou a také se najednou ochladí.  Podobně je to s pohybem energie planety. Pohyb kundalíní přichází skrze Zemi, nejenom po povrchu. Dává vám to smysl?  Co se odehrává na planetě, to se odehrává všechno najednou.

     Takže, když myslíte na pohyb kundalíní, neptejte se „Kde teď je? Přes jakou zemi zrovna prochází? Energie kundalíní zasahuje celou planetu a nejenom pruh na jejím povrchu, který by se pohyboval od jednoho místa k druhému. Jedná se o kvantový pohyb a ten se neděje lineárním způsobem. Přesto se po všechna ta léta hovořilo o jejím pohybu, jakoby se jednalo o lineární posun přicházející z Indie a Tibetu a ukotvoval se v Jižní Americe. Může existovat energetické vyrovnávání z jednoho místa na druhé,  aniž by se to muselo dít na povrchu.

      Takže po všechna ta uplynulá léta se posun odehrával najednou, na celé planetě. Je to posun od jednoho vědomí k druhému, ne od jednoho místa k druhému. Začíná být cítit více ženského a tak se vytváří rovnováha dvou hemisfér a zahrnuje to dokonce i jádro Země. Neděje se to na povrchu, ale na celé planetě. Ale říkáme vám, že centrum nové rovnováhy je nejvíce cítit v Bolivii a Peru. Ale nepřišlo to tak, že by to cestovalo po imaginární silnici.

      No, před pár lety jsem byl na jednom místě v Chile a mluvil jsem o pohybu kundalíní (Valle Nevado, r. 2008). Když se podíváte na podobenství týkající se (zemské) kundalíní, je její pohyb stejný jako u lidské kundalíní. Část z ní se pohybuje dozadu a dopředu. V tomto případě jde o připodobnění k oscilaci a k vibračnímu posunu do vyššího vědomí. Ale tentokrát je do toho zapojena Gaia - její kůra, plášť i jádro. Vy jste s Gaiou propojeni / entanglováni a tehdy v roce 2008 jsme vám řekli,  že Země má potenciál se brzy pohnout. Řekli jsme vám, že to bude jižně od místa, kde jsme channelovali a bylo to tak! (hovoří se o zemětřesení v Chile 27. února 2010). Bude toho v Chile ještě víc a bude to na jihu.

      Všechen tento pohyb je potřebný, a někdy se děje na fyzické úrovni. Gaia vás zná a bude se pohybovat a přizpůsobovat se. Ale když se musí přizpůsobit, provede většinu svého přizpůsobení tam, kde nikdo nežije. Drazí, když vidíte, že se to děje, nebojte se. Když vidíte vulkanickou aktivitu, nebojte se. Místo toho mějte odvahu, kývněte rukou a řekněte: Děkuji, Gaio, za to, kde jsi to udělala!    Musíte si být vědomi, že oblast, ve které se nacházíte, je i teď nestabilní (hovoří o místě, kde je předáván channeling). Ale, staré duše mohou dokonce změnit vlastnosti tektoniky zemských desek. Země se bude hýbat v místech, o kterých byste to neřekli, a když to uvidíte řekněte: „Děkuji, Gaio!“ Budete vědět,  že mám pravdu a že jste ve vědomí navždy propojeni s vaší Zemí, moji drazí.

      Tato planeta se mění a domorodci měli pravdu. Brali zemi do rukou a říkali: „To je život!“ Představuje to víc, než věděli a víc než jste věděli vy. Představovalo to vědomí Gaii a její spojenectví s lidstvem. Všechny tyto věci se dějí tak, aby vzdaly čest lidstvu. Budeme o tom mluvit později, když se dostaneme k dalším písmenům z devíti.

     Tak, mluvili jsme dost dlouho. Buď si vědoma, drahá lidská bytosti, že všechno, co se na této planetě děje, je součástí nové budoucnosti. Přijde den, kdy se sem jednou, dvakrát, třikrát či víckrát vrátíte a octnete se na této Zemi jako dítě, jako miminko a slovo válka bude ve vašem slovníku definováno jako něco, co se odehrávalo ve starých časech za doby barbarů a již to je pryč. To je to, co vidíme. Je to významný atribut tohoto pohybu, začátek soucitného jednání na této planetě.

A tak to je. 

KRYON
 

* poprvé se pojem entanglement objevil v Kryonově poselství “Rekalibrace vědění” ze 14.1. 2012.
Zdroj originálu: https://www.kryon.com/.

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky do češtiny přeložila Mirka K (https://www.transformace.info/). Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.

Výňatek z channelingu „2013 - A co teď?“ ze 6.1.2013

     Nové myšlenky – nevíte, co nevíte
     V několika minulých channelinzích, jsme vám něco řekli o nových nápadech, na které se můžeme v této nové éře těšit. Teď mluvíme o nových myšlenkách a nových paradigmatech myšlení. Až tyto věci nastanou a podíváte se na ně zpětně, potom řeknete: „Proč nás to nenapadlo dříve?“ Důvod je ten, že jste na to nebyli připraveni. Takže jste byli postaveni před proces, který vám budeme jen těžce vysvětlovat, protože Lidé to nechtějí slyšet.

     Lidské Bytosti věří, že jejich mozky jsou schopné jakékoliv myšlenky, která je ve Vesmíru myslitelná a že obloha je hranicí. Věří, že v kterékoliv době, kterýkoliv intelektuál může přijít se vším, co je potřeba, jako s dalším krokem v rozvinutém myšlení. A přece tomu historie nenasvědčuje, že? V minulých poselstvích jsme na to poukazovali a dali jsme vám námět k přemýšlení. Nadnesli jsme skutečnost, že by vám mělo být jasné, jak létat a samozřejmě tomu tak nyní je. Když hovoříme, tisíce Lidských Bytostí jsou ve vzduchu, letí z jednoho místa na druhé na principu, který vám ukázali před tisíci lety ptáci. A přece je to pro lidstvo nová věc, která byla teprve nedávno objevena. Jak dlouho jste se dívali na ptáky a toužili se vznést? Jak dlouho některé kultury používají létající draky? A přesto jste na to nikdy nepřišli! Jak je tomu u Lidské Bytosti s neohraničeným myšlením? Nikdy jste na to nepřišli!

     Nakonec to dokázali asi před 100 lety dva výrobci kol. A já se vás ptám, vypadá to, jako že se tady stalo něco, co se vymyká běžné normě? Věděli jste (a já to zopakuji), že tito výrobci kol vyhráli rekord prvního Lidského letu asi o týden? Ti ostatní na Zemi na tom také současně pracovali. Věděli jste to? A tady je odpověď – protože Duch vštěpuje myšlenky, když jste na ně připraveni a ne dříve. Tato zdánlivě zřejmá představa je neviditelná a slepá a nedosažitelná Lidské Bytosti, protože na ni nedokáže myslet. Tento atribut vidíte ve všem, co se týká lidstva, ať už o tom víte nebo ne.

     Jak dlouho jste měli pocit, že musíte vybudovat hradby kolem městských států a chránit se před jinými lidmi z jiných měst? Lidé stavěli zdi a vedli pravidelně války, aby druzí lidé nedosáhli na jejich majetek. Tak jak dlouho vám to trvalo, než jste si uvědomili, že byste se možná mohli o své zdroje rozdělit nebo snad dokonce jeden s druhým obchodovat, abyste oba měli prostředky toho druhého a oba v tomto procesu zvítězili? Jaký to koncept! Vlastně jste to udělali až teď. Spojovat věci dohromady, místo abyste je trhali na kusy, vám přišlo na mysl v posledních 75 letech. Proč k tomu nedošlo před tisíci lety? Místo toho jste pokračovali v izolování vašich hranic a budování armád, abyste se cítili v bezpečí. A teď je tady myšlenka „ skupiny zemí“, které sdílejí společné zdroje, obchodují bez cel a mají na mysli společnou obranu. Všimli jste si toho? A připravte se na daleko více, protože vzniknou celé kontinenty, které to udělají v budoucnu. Ale proč to trvalo tak dlouho?

     Až do velmi, velmi nedávné doby, jste byli dobyvatelé. To je všechno, co jste dělali, to je vše, co vás napadlo. Dobyvatelé smetli jiné Lidské Bytosti, takže tam, kam vstoupili, teď vlastnili zemi a zdroje. Tak se tenkrát přemýšlelo. Teď říkáte: „Už jsme to překonali.“ Až tak moc ne. Ne doopravdy, ale jednou tomu tak bude.

     Nové nápady budou takové, že jste na to nikdy ani nepomysleli. Tyto představy vám budou dány, abyste dostali odpovědi na ty nejčastější otázky, které trápí vaši společnost od doby, co jste se narodili. Vynálezy přinesou každému Člověku na této planetě čistou vodu, levně a kdekoliv. Vynálezy vám poskytnou energii, levně a kdekoliv. Tyto myšlenky smetou všechny důvody, kterými nyní omlouváte znečišťování, a když se podíváte nazpátek, napadne vás: Toto řešení bylo vždy k dispozici. Proč jsme na ně nepomysleli? Proč jsme to tak nedělali už dříve? Protože k tomu ještě nenastal čas a vy jste nebyli připraveni. Nezaseli jste semena a stále ještě jste bojovali se starou energií, rozhodovali se, zda to máte sami se sebou skoncovat ještě před koncem roku 2012. A neudělali jste to… a neudělali jste to.

     Je legrační, o čem uvažujete, a co vaši sociologové považují za „velké současné problémy lidstva“, protože vaše nové myšlenky jednoduše zruší pravou podstatu těch otázek právě tak, jako to udělaly v minulosti. Vzpomínáte? Před dvěma sty lety předpovědi sociologů říkaly, že přijdete o zdroje potravin, protože nebylo dostatek půdy, aby stačila rostoucí populaci. Potom jste objevili rotaci plodin a hnojivo. Najednou každá parcela půdy mohla produkovat mnohokrát více, než tomu bylo dříve. Vzpomínáte si na předpovědi, že budete mít nedostatek dřeva k vytápění vašich domovů? Pravděpodobně ne. To bylo ještě před elektřinou. A tak můžeme pokračovat pořád dál a dál.

     Takže dnešní hádanka je právě tak zvláštní, jak uvidíte. (1) Jak zesílíte energetické sítě vašich velkých národů, aby nebyly náchylné k pádu nebo nevyžadovaly masivní výdaje na zlepšení infrastruktury? Protože přichází zima (malá doba ledová, informace z dřívějšího channelingu), a vy budete potřebovat více energie. (2) Co můžete udělat se znečištěním? (3) A co světové přelidnění? Někteří odborníci vám budou říkat, že pandemie bude tou odpovědí; příroda (Gaia) zahubí asi jednu třetinu světové populace. Ty nejlepší mozky tohoto století dumají nad touto hádankou a říkají vám, že stojíte před velkými problémy. Posloucháte to celý svůj život.

     Dovolte, abych vám položil tyto otázky. (1) Co kdybyste mohli úplně zrušit energetickou síť? Můžete to udělat a uděláte to. (2) Co když zdroje znečištění prostě zmizí, díky novým nápadům a vynálezům a prostředí se začne samo obnovovat? (3) Přelidnění? Předpokládáte, že lidstvo bude pokračovat v exponenciálním plození dětí, protože lidé jsou hloupí a nedokážou si pomoci. To je, moji drazí, otázka vědomí a vzdělání a změní se to. Představte si atribut nulového růstu v mnoha zemích, což je něco, co bude běžné. Všimli jste si, že některé z vašich dětí dnes opravdu začínají váhat, jestli mají vůbec mít děti? To je koncept!

Časová kapsle Gaii


Tento živý channeling byl předán v Salt Lake City, v sobotu, 9.února 2013
 

Tento channeling byl upraven [Leem a Kryonem], aby poskytl čtenáři jasnější pochopení. Často se stává, že živý channelling obsahuje energii, kterou tištěné stránky přenášet nemohou. Proto si užijte toto vznešené poselství předané v Salt Lake City, Utah.

 

     Zdravím Vás, moji milí, Já jsem Kryon z Magnetické služby. Poselství, které vám dnešní večer přináším je pokračováním těch dvou, která jsem vám sdělil již dříve v uplynulých dvou týdnech (v Boulderu, Colorado [2013-01-13 Kryon - Nástroje Staré duše pro rok 2013 ] a Phoenixu, Arizona [2013-01-06 Kryon - 2013 a co teď]).

     Informace, které potřebujete vědět, Staré duše, se musí několikrát zopakovat, proto mi dovolte nejprve malý přehled.

     Zde v místnosti spočívá Pravda a ta je osvěžující. Je zde novost, obnova a rekalibrace všech věcí.  Překročení ukazatele energie roku 2012 je mnohem významnější než si kdokoliv z vás uvědomuje. Mnozí to sledují z dálky v kvantovém stavu a tam probíhá oslava. To, co jste udělali, nemůžete vzít zpět; existují některé zásady, které vám chceme připomenout, a to jsou ty, které mohou ovlivnit, jak o tom všem budete přemýšlet. Ale dovolte nám to shrnutí, jen na okamžik.

     Když můj partner před 23 lety procitl, stalo se tak velmi pomalu, a my jsme to řekli už dříve. Přišli jsme k němu opatrně, aby se nepolekal. Předávali jsme mu informace pomalu a jednoduše, aby jim mohl uvěřit. Ale už tehdy jsme pootevřeli dveře možností a já jsem přišel kvůli tomu, co jste uskutečnili. Staré duše, někteří z vás jste byli tehdy mladí a někteří ne. Ale všichni jste byli zde za nějakým účelem.

     V posledních 23 letech jste byli jen v módu přežití. Posledních 23 let jsem vám vyprávěl, co máte očekávat a o ohromujících možnostech, které jsou před vámi. Vyprávěl jsem o energiích, kterým budete vystaveni a tak se také stalo. To všechno bylo řečeno s pomocí metafory boje se starou energií a o dualitě, které musí člověk neustále čelit a pracovat s ní. Teď se to změnilo. Teď začíná vlastní práce.

     Staré duše řeknou, Počkej Kryone, já přece pracuji už tak dlouho! Jak můžeš říct, že to teď začíná?„ Máte pravdu, pracovali jste, bořili jste se do močálu staré energie. Ale to bylo pouhé přežívání. Byli jste jen starou duší s informacemi, a věděli jste, že nakonec přijde probuzení, kdy budete moci informace použít. Teď močál mizí a přichází probuzení.


     Ukazatel roku 2012

     Dovolte mi vyjít z minulého channellingu. Byl tam časový ukazatel, uložený lidstvu samotnou Gaiou, který se sám vyrovnával s precesí bodů rovnodennosti. Byl to 26 000letý časový cyklus a pro předky to byl viditelný konec nebo začátek. Pokud byste dokázali překročit tento bod, neexistovala by cesta zpět.

     Jsou tací, kteří řeknou, kdy se vrátíme zpátky k tomu, na co jsme byli zvyklí? Chci se zase cítit normálně.” Moji drazí, začali jste tento závod, když jste se narodili, a běžíte maratón, který se skládá z mílí a mílí toho, čemu říkáte Lidská existence. Opravdu cítíte, že když vyhrajete tento závod, budete dopraveni zpátky na start nebo do jeho středu? Odpověď zní ne.

     Možná jsou zde takové staré duše, které sedí kolem a čekají, až se věci vrátí do normálu, ale vy nevíte, co je normální! Stále bojujete se starou energií, stále a stále po mnoho životů! Bijete na poplach od té doby, kdy jste porozuměli dualitě. To není normální.

     Dovolte mi popsat tu novou normalitu. Normální je Země, planeta, která se přesunula do přechodného období energie, kde představy, které máte jako staré duše dnes, mají zásluhy a hodnotu. Je to skoro jako když v temné oblasti vyjde slunce a věci, které dříve nefungovaly, najednou fungují. To je ta nová normalita. Normální bude doba, kdy nebudete muset vstávat a prodírat se různým nepořádkem.


     Připomenutí toho, co se stalo
     Ale pokračujme ve shrnutí; ve své nové Sadě nástrojů Staré Duše, použijte nástroj trpělivosti. Nepřemýšlejte o tom, že se věci nedějí dostatečně rychle. Místo toho si odpočiňte. Jednou nebo dvakrát se nadechněte, jak často říkáme, sedněte si a odpočívejte. Podívejte se na to, co se děje a na okamžik poděkujte předkům, kteří vás sem přivedli. Na chvíli pochvalte svou matku a svého otce, ať už jsou živí nebo mrtví, a ať v tyto věci věřili nebo ne, nebo zda k vám byli dobří nebo nebyli. Poděkujte jim, že vás porodili zde. Protože na opačné straně závoje, moji drazí, před tím než se sem vůbec dostali, věděli, co dělají. Existovala možnost, že se podle předem daného plánu jejich biologie spojí a přivedou vás, staré duše, zpátky na tuto planetu.

     Na chvíli vzdejte čest Gaii za to, že vás přivedla na toto místo, kde se energie planety teď může začít s vámi vylaďovat, tak jako to dělala s vašimi předky, protože začnete vidět procitnutí z nečistoty planety. Pochopte spojenectví, které v tom spočívá, a to dokonce i v moderní době, a vzdejte díky Zemi. Protože odtamtud jste přišli. Buďte trpěliví. Budete muset, kvůli tomu, co vám řeknu později.


    Když temnota slábne, objeví se zvláštní, rušivá energie, protože jste vyrostli bojem s ní a začne vám to scházet. Někteří z vás si na ní vytvořili dokonce závislost! Je to tím, že vy na ni tlačíte a ona vám to vrací svým tlakem. A vám se tyto atributy jeví jako rovnováha! Když vám nevrací tlak zpátky tak jak očekáváte, máte tendenci být nespokojení a dostáváte se mimo rovnováhu. Proto se rušivá energie nalézá i u starých duší. Nejste si opravdu jisti tím, co se děje. Proto vám říkáme, relaxujte, dýchejte, buďte trpěliví a pomalu se překalibrujte na novou energii, která nevrací tlak zpátky tak tvrdě, takže budete vědět, jak v jejím rámci fungovat.

     A teď, moji drazí, viděli jste poslední dobou něco neobvyklého v chování některých lidí? Občas se to vyskytne ve vašich zprávách, ale ne vždy. Začalo to přesně před rovnodenností, těsně před slunovratem (21.12.2012). Mohli byste se podívat na zprávy a viděli byste co se dělo.

     Zdá se, že jisté Lidské bytosti začínají bláznit a že některé jdou tak daleko, že střílejí děti jiných Lidí. Jiní začínají zuřit, aniž to dává jakýkoliv smysl a způsobují, že začínáte pochybovat o lidstvu i o tom co se to vlastně děje. Zdá se, že nejde o nic jiného, než to, co vidíte každý měsíc a čemu se říká úplněk. Uvědomujete si úplněk, že ano? Je to neobvyklá doba, kde přítomnost měsíce v určité fázi vytváří v lidech zdánlivou nerovnováhu. Ti, kteří jsou často na hraně, přes ni přepadávají a dělají věci, které by, nebýt úplňku, nikdy neudělali. A teď vám řeknu něco, co nebude moc příjemné. Připravte se na rok plný úplňkové energie! To je ten druh energie, kterou teď pozorujete.

     Někteří si začínají spojovat tyto věci, sledovat je, a dělat závěry. Jsou tací, kteří vám řeknou, že Země začíná být nemocná. Řeknou vám, že toto je to, o čem vždy hovořila proroctví a že lidé se stávají nevyrovnanými. Co byste jim řekli vy? Ne, neděje se to? Vypadá to tak, jak to je! To co se doopravdy děje je, že stará energie kope kolem sebe, protože nemůže uvěřit, že jste vyhráli! A tak to také je.

 

      Stará energie prohrála bitvu

     Cítíte energetickou nerovnováhu? Myslíte si, že se cítíte divně kvůli tomu? Dobrá, jen pomyslete na ty, kteří jsou na existenci staré energie závislí! Na okamžik si vzpomeňte na chamtivé mistry, kteří si udělali z podvádění druhých živnost. Oni věří, oni znají Lidské vědomí tak dobře, že vše, co musí udělat, je zatřepat prsty určitým způsobem a mohou obalamutit téměř kohokoliv. Mohou ošvindlovat svou vlastní cestu životem. Věděli jste, že takto už to nebude fungovat? Jak si myslíte, že se cítí? V sázce je jejich pouhé přežití.

     Protože staré způsoby už také nefungují, budou teď zkoušet něco nového. A to je to o čem mluvím, a vy uvidíte, jak se mnoho temných věcí stane ještě temnějšími, protože ti, kteří jsou na nich zainteresovaní, si začínají uvědomovat, že to co byli zvyklí dělat, už nefunguje. Uvidíte to už velmi brzy a uvidíte to i ve vaší ekonomice, protože všechno, co bylo produkováno mimo integritu, se začne zhoršovat, dokud se nerozvine systém, který bude mít integritu z nové energie.

     Uvidíte to ve vaší politice. Uvidíte to ve způsobu, jakým politici povedou svou kampaň. Spatříte to, co Lidské Bytosti v nové energii budou a nebudou tolerovat a je to všechno o posunu. Proto vám má tento přehled sdělit, že budete muset tolerovat po nějaký čas i nějaké bláznivosti. K některým bude docházet i velice blízko vás. Až je spatříte, chci, abyste si vzpomněli na tento channelling. Toto je rok úplňkové energie (2013), nebo to tak přinejmenším budete pociťovat. Sledujte i bizarní, nevyrovnané vůdce!

     Věci se mohou zdát být trochu nevyrovnané, ale vy stále nebudete vědět, kde se energie vyrovnává. Opravdu si nejste jistí, co máte dále dělat, ale já vám po celou dobu říkám, abyste se uklidnili, dali si oddych, odpočinuli si a byli trpěliví. Staré duše, došly jste příliš daleko, abyste se dostali do tohoto posunu, a nakonec si děláte hlavu s tím, jaké to je.

     Chci po vás, abyste začali používat rozum, se kterým jste sem přišli. Od těch z vás, kteří jste vychovávali děti, chci, abyste si vzpomněli, jaké to s nimi bylo v určitých obdobích růstu. Čím vaše děti procházely během své křivky učení? Byly tam chvíle, kdy vás neměly rády a později zase měly? Procházely vlnami emocionálních změn? To je čím si prochází planetární energie, a je to skoro jako znovuzrození.


     Nápady a vynálezy nejsou náhodné
     Teď se chci k tomu vrátit, protože jsme se dostali k bodu, o kterém jsem chtěl mluvit, a o čem jsme nemluvili dříve. Zdá se to neuvěřitelné, ale skutečnosti je, že představy a myšlenky jsou planetě dány, když je na ně připravena a ne dříve. Minule jsme vám řekli, že lidstvo věří, že může „myslet na všechno“. Intelektuálové věří, že obloha je hranicí kreativity. A přece, není to zajímavé, že všechny hluboké myšlenky a představy vznikly téměř v poslední chvíli? Když se podíváte na lidstvo a jak dlouho jste zde a jak dlouho zde jsou inteligentní Lidské Bytosti, čím to je, že skoro ke všem moderním vynálezům došlo až  obrazně řečeno, v poslední sekundě? 

     Představte si, že procházíte tisíciletími, aniž byste rozuměli tomu, co je baktérie, nebo že byste nevěřili v mikroby nebo neměli elektřinu. Když přemýšlíte o těchto věcech v pořadí, ve kterém přišly na planetu, je to docela vypovídající. Mnozí Lidé pracovali najednou na stejném vynálezu a ani o tom nevěděli. Najednou jste dostali vynález rádia, potom obrázky létající vzduchem, potom letadlo. To všechno dorazilo současně, zdánlivě v posledním okamžiku. Ptali jste se jakou to má logiku ve schématu toho, jak věci fungují? Dospěli jste do určitého bodu v historii před tím, než se Lidé stali rozumnými bytostmi? Nebo si myslíte, že se stalo něco jiného? Odpověď zní, že nic jiného nebylo. Zdálo se, že tyto myšlenky byly „doručeny“ na planetu všechny najednou, a mnoho lidé je pochopilo ve stejném okamžiku.

 

     Časová kapsle

     A tady je to, co se stalo: V rámci toho, co nazýváte Gaiou, existuje KRYSTALICKÁ MŘÍŽKA. Je to paměť všech věcí, které tam byly umístěny Plejáďany. Krystalická Mřížka byla vytvořena za tímto účelem Plejáďany. Až to bude vhodné a až lidské vědomí dosáhne určitého bodu, tyto představy se uvolní. Jedná se o časovou kapsli představ a dalších věcí. Nestane se tak z velkého centrálního slunce, nestane se tak mimo Zemi, ale dojde k tomu zevnitř.

     Na začátku roku 2000 jsme seděli na místě jménem Mount Shasta (Kalifornie) a vyprávěli jsme vám

o Lemuřanech v horách. Vyprávěli jsme tam o časových kapslích a teď tady máte vysvětlení. Ti v horách nehodlají vyjít ven, představit se a potřást vám rukou. Časová kapsle se týká informací a myšlenek.  Kapsle se týkají kvantových atributů vědy a života, které máte objevit. Týká se to myšlenek, které potřebujete, abyste se mohli přesunout do nové energie, až pomine šílenství úplňku…a ono pomine.   Proto těm, kteří je cítí, připadají kapsle živé a pro esoterické „jasnovidce“ „bzučí“ aktivitou.

     Spojili jste si někdy tyto věci dohromady? Uvažovali jste někdy o tom, jak dlouho už je civilizace na planetě? Sedíte v zemi jménem Spojené státy, ale uvědomujete si, že otcové zakladatelé tohoto národa, spojili dohromady něco naprosto unikátního, o čem nikdo nikdy nesnil? Z jejich myslí vzešla myšlenka na vládu, kde jako první přichází na řadu práva Lidské Bytosti. Odkud si myslíte, že tyto myšlenky vzešly? Řeknu vám to – přímo ze Země! (z Krystalické Mřížky).

     Jak dlouho by to lidstvu trvalo o tom přemýšlet? Byl to systém, který by se zdál být tak jasný, spojit dohromady čistě a pregnantně, vytvořit zemi, která byla mladá a o tolik vepředu před ostatními, že nastavila normu pro dalších 100 nebo více let, která byla nová a odlišná. Proč k tomu nedošlo o 1000 let dříve? Musíte se zeptat sami sebe, jestli se vám to zdá logické. A opět, opravdu si to lidstvo po tisíce let jen neuvědomovalo? Proč nedošlo k žádným logickým představám vyššího myšlení a vynalézavosti?

     Člověk Tesla

     V průběhu času přišel okamžik, kdy lidstvo málem narazilo. Měli jste těžké časy s elektřinou. Proto přišel muž, který velmi předstihl svou dobu a jmenoval se Nikola Tesla. Dal vám principy toho, co dnes nazýváte střídavý proud. Moji drazí, chci po vás, abyste pochopili tento princip. Mnozí z vás to nedokážou, protože není ve 3D. Tyto vlastnosti jsou stále považovány za „myšlení génia“. Celá myšlenka tohoto druhu elektřiny, kterou dnes používáte, vzešla z kvantové mysli tohoto muže.

     To bylo vše, co mu bylo dovoleno udělat. Tesla sám byl jistým druhem časové kapsle, který přišel ve správnou chvíli. Měl toho více, ale střídavý proud bylo všechno, co mu bylo v té době dovoleno planetě předat. On se samozřejmě snažil dát vám více. Věděl, že existují další věci, ale nic nebylo možné rozvinout. Kdybych vám řekl, co dalšího objevil, asi byste si to vůbec neuvědomili, protože to mu nikdy nebylo dovoleno, dostat se mimo hranice běžného myšlení. Země na to nebyla připravena.

     Tesla objevil nehmotné věci. Uměl změnit strukturu atomární hmoty s použitím magnetismu, ale nikdy to nedokázal dostat pod kontrolu. Dokázal, aby se předměty zvedly z jeho pracovního stolu a narazily do stropu, ale neuměl to opakovat a kontrolovat. Ještě k tomu nedozrál čas. Víte, čím se ještě proslavil? Bylo to zdánlivé selhání v přenosu elektřiny. Nicméně, o žádné selhání nešlo.
     Existují obrázky jeho věže, ale pokaždé, když Lidská Bytost uvidí nějakou věž, objeví se zaujatá představa, že něco se má vést vzduchem. Ale v případě Tesly šlo o představu jak vést elektřinu zemí. Potřebujete věže na zachycování zemského magnetismus určitým způsobem, na jeho vysílání a na opětovné sbírání z uzlů planetárního systému magnetické mřížky. Mluvili jsme o tom již dříve. Využíval planetární mřížku, která je v samotné Zemi! Byl na samém pokraji toho, aby ukázal, že můžete magneticky využít celou planetární mřížku, abyste vedli elektřinu a zachytávali ji tam, kde ji právě potřebujete, a to bezpečně, bez drátů. Ale Země na to nebyla připravena.

     Tesla zemřel jako zlomený muž, plný ideálů, které by mohly přinést planetě Zemi mír, ale jemu prostě nebylo dovoleno některý z nich vám předat.

     Teď vám povím, proč byl zastaven, moji drazí, a je to poprvé, kdy vám to povíme – protože tyto vynálezy bylo velice snadné změnit ve zbraně. Lidstvo k nim ještě nedozrálo. Ještě nejste připraveni pro nehmotné věci, ani na principy, které jsou velice snadno zneužitelné jako zbraně.

Takže,“ můžete si říci, kdy na to budeme připraveni? Myslím, že odpověď už znáte, nebo ne? Jakmile Lidské vědomí dospěje k okamžiku, kdy nejdůležitější bude SJEDNOCOVÁNÍ a nikoli  ODDĚLOVÁNÍ, potom to nastane.  K okamžiku, kdy dobývání a síla nejsou žádoucími ideály ani výhodou. Bodu, kdy lidstvo bude poměřovat sílu své populace tím, jak zdraví jsou, a ne ekonomickým růstem. Bodu, kdy setkávání se sousedy je hlavním cílem společenského vědomí a ne jejich potírání nebo ignorování. Přichází to, moji drazí. Je to ještě daleko, ale už to přichází.  Podívejte se, jak vypadá planeta v této chvíli. Vůdci, vládnoucí ve shodě se starou energií jsou zřejmí, že ano? Vypadá to, že jsou pozůstatkem ve světě myšlení, který je ignoruje.


     Otevření časové kapsle

     V těchto časových kapslích, kterým říkáte Gaia, existuje sklad budoucích vědomostí a myšlenek, které tam před dávnými časy umístili ti, které jste nazvali Plejáďany, a tyto časové kapsle se otevřou s novými myšlenkami o jednotě a míru před tím, než se otevřou s vynálezy. Lidstvo se musí zjemnit, před tím než k vám vynálezy dorazí a v průběhu dalších 18 let uvidíte, co mám na mysli. Toto jsou časové kapsle pod vašima nohama v podobě uzlů Krystalické Mřížky, a jak dalece vám budou tyto věci odhaleny, bude záviset kompletně a naprosto na tom, co dál uděláte.


     Co dělat dál
    Tak si teď proberme, co dělat dál. Chci, abyste si vzali dovolenou a učili se milovat jeden druhého! To je ta hlavní práce pro rok 2013! Odložte strach a obavy a uložte je načas do metaforické nádoby. Příležitostně ji můžete vytáhnout a strašit se s ní, ale nedovolte, aby se to stalo vaším hlavním středem pozornosti. Měli byste se soustředit na to, kdo jste, proč jste sem přišli, co bude s planetou v budoucnu a naprosté uvědomování si faktu, že nejste sami.

     Po celých 23 let vám říkám, “nejste sami.” Můžete odejít z tohoto místa a nasednout do svého auta. Můžete je nastartovat, přidat plyn, ale zatímco budete čekat, až se motor zahřeje, chci, abyste se podívali na prázdné sedadlo vedle sebe a řekli, je to nádherné, že sedíš vedle mě.Je to poznání toho, že Vyšší Já a Boží láska vás provázejí kamkoliv jdete. Uvědomujete si, co máte ve svém nitru? Budete potřebovat celý vagón znalostí a kvantovosti, který je ve vás, abyste započali rozvoj své vnitřní božskosti. Musí se to stát pro vás skutečností, staré duše, abyste mohli přejít do dalšího kroku.


     Osobní časová kapsle

     A teď je to vaše osobní časová kapsle, a právě o ní chceme s vámi mluvit. Existují tři druhy časových kapslí. Je jeden druh, o kterém zatím mluvit nebudeme. Další druh je v Zemi a ten poslední ve vaší DNA. Je to duchovní dědictví, se kterým jste přišli a tato kapsle je připravena se otevřít jako lotos. Až to udělá, dostaví se nové uvědomění. Přijde mír v podobě, která nebude nutně mírumilovná. Bude mít podobu trpělivosti, která nebude nezbytně trpělivá. Tehdy vy budete muset změnit sebe, protože se tím uvolní myšlenky, emoce a vědomí, které byly uvnitř vás vždy, ale až teď pro ně nastává čas představit se v této nové energii.


     Očekávejte události, které nastanou. Nebuďte šokováni

     Nechejte lidstvo, ať se chová způsobem, jakým to dělá při úplňku. Dovolte šílencům vyjít ven a dělat všechno co chtějí. Snažte se pomáhat těm, kteří jsou ovlivnitelní. Držte za ruku ty, kteří to potřebují. Ale pochopte, že toto je pouze dočasné, protože jste vyhráli hlavní bitvu, moji drazí!  Existuje celá spousta energie, která vám nevěří, ani tomu, co představujete. To je pravda. Nedokážou ve vás vidět světlo a pouze cítí, že něco v nich jim teď schází.

     Čekali jsme velmi dlouhou dobu, abychom vám předali toto poselství. A teď začíná práce. Musí začít s vámi způsobem, na který možná nejste připraveni. Nemá to nic společného s děláním jako spíše s bytím.

     V těchto okamžicích a v těchto měsících po vás chci, abyste si uvědomovali to, kdo jste, staré duše. Přišly jste sem s určitým úkolem. Nebojujete se systémem a nejste jeho obětí. Místo toho se pomalu tím systémem stáváte. Odložte stranou to, co vás ruší. Odmítněte tomu přístup do své mysli i svého těla. Řekněte tomu, ať odejde. Dostali jste práci, kterou máte udělat a to je dnes pravda. Časové kapsle, nádherné a připravené, jsou na této planetě aktivovány. Měli byste se podívat co v nich je. Někteří z vás to udělají.
A tak to je.
KRYON. 

Fyzika v příštích 500 letech
 

Tento živý channeling byl předán v Moskvě, Rusko 17. května 2014

Tento živý channeling byl upraven [Leem a Kryonem] a doplněn pro lepší porozumění čtenářů. Často se totiž stává, že živý channeling má v sobě energii, kterou psané slovo nenabízí. Proto si užijte toto obohacené poselství.

Zdravím vás, moji drazí, já jsem Kryon z magnetické služby. Asi před třemi hodinami jsem svému partnerovi předal informaci o tématu dnešního channelingu. Vždy ho rád varuji předem, když se chystáme na channeling s vědeckým námětem. Je to pro něj test - vyzkouší si, jestli se dokáže vyhnout nervozitě. Takže tento channeling se tedy týká fyziky. Nebude to příliš dlouhé, ale budete si ho pamatovat. Pro předání informací jsem záměrně zvolil tento čas a toto místo [Moskvu].

Vždy budou tací, kteří řeknou: Co to má společného s mou duchovností? Proč přichází nějaká andělská forma a potom mluví o vědě?“ Dříve než skončím, myslím, že budete vědět, proč to tak je. Moji drazí, opravdu chcete oddělit fyziku od Boha? Je zaujatost vaší trojrozměrné existence uspořádaná tak, že byste Boha vypustili ze stvoření? Ovšemže ne. Ale když začínáme spojovat tyto věci dohromady, někteří z vás se o vědecké části nezajímají. Proto to chceme zjednodušit.

Můj partner často při těchto diskuzích znervózní, protože jeho průprava nezahrnuje fyziku. Proto pokaždé, když začneme mluvit o těchto věcech, tak si myslí, že to není jeho liga [není na to školený]. Mnohem lépe se mu mluví o věcech srdce. Když mluvíme o Boží lásce a osobních atributech lásky, které má každý člověk, můj partner to vidí a cítí. Ví to a zažívá to. Ale když začneme mluvit o struktuře atomu, začne být nervózní.

Co víte o fyzice? Mnoho z vás odpoví: „Velmi málo,“ ale někteří: „Docela hodně.“ Takže nám dovolte, abychom pro většinu z vás tyto atributy, o kterých budeme dnes večer mluvit, zjednodušili a demystifikovali. Fyzika, to je způsob, jakým věci ve vaší realitě fungují. A až do teď to nezahrnovalo nic víc než to. Například ve fyzice nemáte úsek pro duchovnost - a upřímně, přece musíte ten vzájemný vztah vidět. Takže ve vašich školách pro to nemáte třídy. Ve „studijních škatulkách“ vaše instituce oddělují chemii a vědy o životě od fyziky, ale přijde čas, kdy pravá podstata všech učebních škatulek bude začínat fyzikou, protože se nakonec stane společným jmenovatelem všeho.

Chtěl bych se pokusit vám v těchto několika momentech představit potenciály vašich objevů ve fyzice v příštích 300 až 500 letech. Tyto věci k vám přicházejí pomalu, a právě teď si myslíte, že je to dlouhá doba, moji drazí. Avšak v zemích, které bychom nazvali zdravotně vyspělými, se střední délka života jednotlivé lidské bytosti šplhá k průměrným 80 rokům. Když si vezmete 80letý život, kolik z nich byste museli žít, abyste dosáhli přibližně čísla 300? Odpověď zní, že méně, než byste spočítali na prstech jedné ruky. Takže z tohoto pohledu to vlastně není tak dlouhá doba, že? Pro vás čtyři životy. Takže mi dovolte, abych vám řekl, co lze v tomto časovém úseku očekávat, nebo co byste mohli spatřit, kdybyste se jen třikrát vrátili.

Slyšeli jste o kvantové fyzice? Dovolte nám to zjednodušit a nepoužívat tak často slovo kvantový. Naopak, dovolte nám nahradit je multidimenzionální fyzikou. Takže dnes je většina vaší fyziky jedno-rozměrnou až čtyř-rozměrnou. Žijete ve 4D (ačkoliv jí říkáte 3D), a to je vaše běžná realita – lineární 4D fyzika. Kvantoví fyzici pracují mimo tyto čtyři s multi-D. Jednoduché. Takže právě teď, když tady sedíte, jste zvyklí na určité typy věcí a způsob, jakým fungují. A to se má změnit.

Chystám se vám představit čtyři budoucí hlavní objevy, a zjednoduším to tak, aby to každý pochopil. Nebudu zacházet do technických detailů, ani z nich nebudu dělat těžkou vědu. Naopak, vysvětlím vám jejich hlavní myšlenky. 

Inteligentní design: Nový předpoklad

Můj partner [ve své přednášce] zmínil jednoho fyzika a astronoma, který sledoval vývoj života obecně a evoluci vesmíru, a uvědomil si, že se to nemohlo odehrát tak, jak se tvrdí [náhodou]. Matematika tento nový objev přesvědčivým způsobem potvrzuje a statistika toho, že se to děje prostřednictvím náhody, je mimo veškerá měřítka. A vědci si to začnou stále více a více uvědomovat. Na každém stupni vývoje vašeho vesmíru, vaší galaxie a všech planet a života, přijde uvědomění si ze samotných ohromných statistik, že zde musel být nějaký design nebo tendence. A proto pojem, který byl použit, inteligentní design, opravdu představuje budoucí objev. Budeme o něm mluvit později.

Ti, kteří vás navštěvují z jiných hvězdných systémů, se smějí, protože vědí, co se vám chystám sdělit. Ona „skrytá fyzika“ je základem jejich schopnosti cestovat a být zde. Je to také základem pro jejich schopnost být osvícení. Víte, je to multidimenzionální fyzika a je samým středem jejich reality a spirituality. Oni také vědí, že vy tomu moc nerozumíte, protože to dalece přesahuje to, co si dovolíte přijímat jako pravdu. Tak kde mám začít? 

Kvantové čočky

Začněme tím, co jsem vám řekl už dříve. Tím prvním velkým objevem, který není tak vzdálený, je něco o čem mluvím asi tak dva roky. Je to myšlenka, která není nová, a tou je schopnost vidět a měřit kvantovou energii. Dovolte nám to přeformulovat. Je to schopnost jasně vidět a měřit vzorce v multidimenzionální fyzice. Jakmile vystoupíte ze 4D (vaše realita), přijetí toho bude jako neurčitelná vířící bublina věcí, které nedávají lineární smysl – a to je velmi matoucí pro každého, kdo chce jednoduše zůstat ve 4D. Umíte si představit, že byste pozorovali věci, které se chovají způsobem, který je „nemožný“? Toto by se stalo multidimenzionální realitou. Mozek si na to bude muset zvyknout a také to udělá. Představte si, že byste před pouhými 200 lety vyprávěli obyvateli Nové Anglie, že jednou bude moci posílat hlasy a pohyblivé obrázky vzduchem, a že celý svět ho bude moci okamžitě slyšet a vidět. Dnes vás to neohromuje, protože je to vaše realita. Ale on by tomu ani nevěřil a o vás by si myslel, že jste přišli o rozum! Jednoduše to nebylo v tehdejším přijímání reality kvůli tomu, na co byli lidé v té době zvyklí. 

Lidské bytosti chtějí počítat dimenze. Vidí mnoho možností a seskupují je do krabic s přiloženými čísly. Toto je lineární koncept, a pro multidimenzionální budoucí myšlení není vůbec přesný. Avšak bude to tak správné, protože to vyhovuje vaší „fyzikální hladině komfortu“. Pomáhá vám to identifikovat energie, které cítíte a pomáhá vám to rozškatulkovat jednotlivé problémy. Ale pravda je takováto: Když jste dostali minulé čtyři rozměry, tak všechno, co následovalo, se samo nepřetržitě modifikovalo. Všechno je v pohybu, proto se to může zdát nepohodlné pro ty, kteří potřebují stálost linearity. Není to lineární a není to počitatelné [nemůžete počítat prostory za těmi čtyřmi lineárními, které máte]. Je to jakási polévka dimenzionální energie, která se neustále mění a reaguje sama se sebou. Nakonec tyto energie spatříte jako „kvantové vzorce“

Tyto kvantové nebo multidimenzionální vzorce budou viditelné přístroji, které budou navrženy s kvantovými čočkami. To bude zahrnovat něco, co nazveme kryo-energie. Jedná se o technologii super chlazení a už dříve jsme řekli, že věda super chlazení má potenciál umožnit tento vynález a samotné čočky budou vyrobeny z plazmy. A teď přijde část toho, o čem už jsme mluvili dříve, takže to není nové. Nové je to, že spojujeme tyto věci dohromady tak, abyste spatřili lepší tok toho, co přichází a proč.

Proč je tento vynález tak důležitý? Dovolte mi ještě jedno odhalení - až dojde k tomuto objevu, tak tyto kvantové čočky ještě nebudou použitelné pro fyziku. Ve skutečnosti se začnou používat nejprve v astronomii. Ale nakonec, až se zmenší a začnou se používat k pozorování života, věda spatří kvantové vzorce všude! Lidstvo je spatří v celé přírodě a i v Merkabě lidské bytosti! Představte si, že vidíte 8 metrů široký kvantový vzor okolo každého člověka! Vidíte začátek nových, základních vědeckých otázek? „Je to život nebo fyzika? Musíme redefinovat, co je to život?“

Další dva zákony

Schopnost vidět kvantové vzorování povede k druhému velkému objevu ve fyziceobjevu dvou dalších zákonů. Tyto zákony, jak už jsme vám řekli, jsou silné a slabé multidimenzionální síly. To zvýší počet zákonů známé fyziky na šest (nyní máte pouze čtyři) a umožní vznik konceptu multidimenzionálních zákonů. Tyto chybějící zákony začnou vysvětlovat jednu současnou záhadu – chybějící energii v kosmu. Je to také počátek pochopení duchovnosti ve fyzice, ale to přijde až později.

Tyto dva nové zákony poskytnou plné vysvětlení energie, kterou vidíte ve vesmíru a ve vaší galaxii. A teď vám chci předat některé informace, které jsme ještě nikdy dříve nevysvětlovali. Máte sklon vzájemně zaměňovat slovo vesmír a galaxie, jako by to bylo totéž, ale není. Fyzika ve vaší galaxii není nutně stejnou fyzikou ve všech galaxiích. Proto má rada pro vás zní, abyste omezili své vědomosti a studium jen na svou vlastní galaxii. Věřte mi, že je tady toho hodně k vidění!

Co vám přinesou tyto dva zákony? Tím prvním je vysvětlení, co to je temná hmota v nezměrnosti vesmíru. Multidimenzionální energie je mocná, ale neodpovídá lineárním modelům. V minulosti se na atribut temné hmoty pohlíželo jako na obrovskou energii [založenou na tom, co dělala s objekty v jejím okolí], ale dostala chybnou nálepku jako součást newtonovského systému založeného na 4D, a tak tomu není. Je to nelineární systém, který je součástí multidimenzionální fyziky. Tato multidimenzionální část atomu ještě není pochopena. Je tam energie, ohromná energie, a pravda o tom bude vysvětlovat to, co astronomové pozorují na obloze jako temnou hmotu.

Tou druhou věcí bude poznání, že tyto dva nové zákony fyziky vám nakonec přinesou to, co jste vždy chtěli – volnou energii. Intuitivně jste věděli, že energie, kterou jste na planetě vytvořili, je jakýmsi archaickým způsobem dokonalá? Kopání do země kvůli spalování je zastaralé. Všechno se to týká tepla, že? Všechno se točí kolem vytváření pohybu s teplem, že? Víte, jak vyrobit energii. Chystám se na prohlášení. Všechno, co jste si mysleli, že právě teď víte o energii, bude jednoho dne vypadat jako doba, kdy jste vynalezli kolo nebo dokonce oheň. Tak je to zastaralé! Až odemknete tuto část multidimenzionální fyziky, budete schopni vytvořit neomezenou energii velmi kultivovaným způsobem, bez výbuchů nebo tepla.

Někteří by řekli, že některé současné vynálezy na planetě to už udělaly. Ani se tomu nepřiblížily! Věřte mi - ani trochu. Nechápete jemnost způsobu, jakým zaťukat na multidimenzionální síly. Nemáte nástroje a nedokážete vidět, co právě děláte. Jednoduše ještě nejste tak daleko. „Ale Kryone, my víme, jak odemknout energii atomu. Máme nukleární sílu.“ [Kryon se směje.] Opravdu? Vy víte, co to je nukleární síla? Je to kontrolovaná exploze, takže můžete vyrábět teplo! Není to elegantní, je to pro vás nebezpečné, a jsou zde vedlejší produkty, které mohou ublížit lidské bytosti. To je vaše představa dobré věci? Jen uvažte: Jedná se o kontrolu velmi nebezpečné exploze, abyste vyrobili páru – nejdražší parní stroj na světě! Nukleární síla? Nemáte o ní ani ponětí.

Dovolte mi, abych vám dal příklad. Řekněme, že někdo na jiné planetě objevil piano (předstírejte se mnou). Objevili, že by mohl vydávat velmi zajímavý zvuk. Řekněme, že tento zvuk byl pro stvoření, které jej v tomto vesmíru objevilo, nový, a zjistilo, že dokáže tento zvuk vytvořit, když pustí piano z druhého poschodí budovy! Zvuk nárazu a zvuk lámajících se strun vytváří hudbu. To je nukleární síla. Nemáte tu eleganci, abyste věděli, jak hrát na klávesy atomu. Nevíte, jak nalézt multidimenzionální vibrace, které pracují společně, což pomalu a elegantně uvolní tolik energie, kolik budete potřebovat – koncert koordinované energie! A teď poslouchejte, protože přichází nápověda pro fyzika, který si přečte toto poselství v budoucnu. Nebudete uvolňovat energii, abyste vyrobili teplo. Naopak, místo toho vyrobíte energii, která bude dávat příkazy objektům okolo. Budete kontrolovat hmotu! Představte si to.

Propojenost s tvořivým zdrojem

Třetím objevem bude to, čemu říkám propojenost s tvořivým zdrojem. Je to laskavý postoj ve stvoření – inteligentní design a něco víc. Je ve struktuře atomu. Je to „Bůh v atomu“. Je to objev, který bude tak zásadní, že otřese náboženstvími planety, a to ne v negativním smyslu, protože Bůh se jednoduše stane pro všechny větším.

Objev, že Bůh má doslova svou roli ve fyzice, bude prokazatelný. Souvislost s tvořivým zdrojem vytváří projev laskavosti ve způsobu, jakým fyzika funguje. Fyzika s postojem! Přijde poznání božskosti ve hmotě. A to je jen začátek! Nedokážu vám říci, kdy se tak stane, protože toto je začátek důkazu Boha ve všem.

 „Kryone, naštve to organizovaná náboženství?” Ne! Spojí je to dohromady. Planeta již je monoteistickou – jeden Bůh. Ve všech doktrínách všech náboženství je jeden Bůh. Už jste opravdu připraveni na to, co přijde dál. Náboženství na celé planetě již přiznávají stvoření od jediného Boha. To bude hudba pro jejich uši! Důkaz Boha ve veškeré hmotě nevyvede duchovno z míry, ale spíše je spojí dohromady. Budou oslavovány společné rysy a doktríny se budou pomalu měnit. Společné rysy a synchronicita víry. Vidíte? Ale předtím, než se tak stane, musí být vzájemná propojenost. Tyto věci se neuskuteční, dokud jeden druhého zabíjíte a jeden druhého ve velkém měřítku nenávidíte. Ale to už konec konců víte, že?

Co se stane s lidskými bytostmi, když spolu nemají nic společného? Mají sklon se oddělovat a dokonce jeden s druhým válčit. Co se stane lidským bytostem, když zjistí, že mají všechny něco společného? Mají sklon se sjednotit, sdílet zdroje a oslavovat, co mají. Víte, jak by to mohlo ovlivnit planetu Zemi? Víte, jak by to mohlo ovlivnit vás? Staré duše, na tohle jste čekali. Opravdu jste očekávali, že by to mohlo přijít z fyziky? Bude to tak! Proč by nebylo? Proč by to tak nebylo? Jestliže studium všech věcí a toho, jak fungují, odhalí Boha ve všem, nebylo by to propojení? To dává smysl. Společným jmenovatelem pro všechny věci je láska.

Fyzika vědomí

Čtvrtým hlavním objevem na planetě bude ten, který asi přijde jako poslední. Bude to uvědomění si, že lidské vědomí je atributem multidimenzionální fyziky. Lidské vědomí, tu nepolapitelnou energii, bude možné spatřit jako multidimenzionální kvantovou fyziku se zákony a pravidly, které lze pochopit, použít a užívat.

Vidíte, jak daleko se můžete dostat? Vidíte, co už udělali Plejáďané? Chápete, proč ti z hvězd budou stát v pozadí a čekat, dokud neobjevíte to, co znají oni? Oni vám to nepředají. Se svobodnou vůlí musíte udělat tyto objevy ve vaší realitě. Ale ty možnosti jsou již zde. Tyto nové objevy ve fyzice na vás čekají, ale museli jste překročit značku precese rovnodennosti. To byl milník, který signalizuje, že jste minuli starou energii a jste schopni nastartovat proces řešení pozemských problémů. To zahrnuje možnost skutečně změnit lidskou povahu, dovolující velice malou tendenci k válce.

Už dříve jsme vám řekli, že bude velký nápor staré energie proti nové a menší války napříč planetou - jak mezi starými historickými nepřáteli, tak i starým historickým vědomím. Až se to všechno zklidní, teprve potom dojde k těmto objevům. Nedělejte si starosti s načasováním, protože často starší generace se starými představami bude muset odejít, aby uvolnila místo té nové. Řekli jsme to už dříve. Důvod, proč vám tyto vynálezy mohou být předány jen v nové energii, je ten, že s vyzrálejší lidskou povahou nebudete mít sklon řešit tyto problémy za pomoci zbraní! Místo toho budete mít sklon objevovat, jak vás mohou nakrmit a obléci a vytvořit energii pro obyvatelstvo, které se rozhodlo žít bok po boku ve spolupracující snášenlivosti.

Je to nádherné, že? Kdybyste se zeptali nějakého Plejáďana, řekl by vám, jaké to je, mít všechny tyto věci a získat je přímo z atomu - včetně Boží laskavosti.

Nakonec se také budete muset podívat na chemii jako na odvětví fyziky. Konec konců, všechny chemické látky na planetě, všechny substance na planetě, se chovají podle zákonů fyziky. Kvantové čočky ukážou multidimenzionální život ve všech věcech, takže chemismus biologie bude následovat nová fyzikální pravidla. DNA je velmi zvláštní. Je to kombinace všech věd na planetě. Má multidimenzionální atributy; je kvantová a má v sobě semena tvořivého zdroje. Zamyká do své paměti vše, co jste kdy byli a budete. Je to nejsložitější multidimenzionální stvoření na planetě a nakonec učiníte další objev – koherentní DNA.

Aha, doktor chce vědět [odvolává se na Dr. Todda Ovokaityse, který je přítomen] co to je. Koherentní s čím? „Nemůžeš to tak nechat, Kryone. Nemůžeš říci koherentní DNA, aniž řekneš, s čím je koherentní.“ Takže vám odhalím kousek z toho, co on už viděl ve své práci. Multidimenzionální DNA, pokud je koherentní s určitým konkrétním dimenzionálním atributem, vytvoří něco, na co budete hledět jako na kouzlo! Nazvali byste to kouzlem, protože spatříte lidskou DNA, jak se začíná zdánlivě rozvíjet. Tyto rozdíly doslova prodlouží život až na čtyřnásobek. Rozdíl mezi DNA pracující na 30 procent a na 90 procent je dimenzionální vyrovnání, kterému budeme říkat koherentní DNA. A teď vím, že většina z vás ničemu z toho nerozumí, ale on ano, a to je také důvod, proč zde sedí, a také pro ty, kteří si toto poselství poslechnou v budoucnu.

Nakonec mi dovolte říci vám toto: Kryonovy channelingy budou zachovány [archivovány] navěky. Nikdy nezmizí. Dlouho po tom, co můj partner odejde, bude zde jakási ezoterická knihovna, a mezi ostatními věcmi bude uložen i můj dnešní channeling.

A teď, staré duše, toto je výzva pro vás. Až se vrátíte (znovu se inkarnujete – pozn. překl.), chci, abyste jej vyhledali, a hned vám řeknu důvod. Je to proto, že věci, o kterých jsem vám dnes vyprávěl, budou důkazem, že toto je reálná komunikace. Jestliže uvidíte třeba i jen jedinou z věcí přijít způsobem, jakým jsem vám to řekl, popostrčíte další objevy – začnete totiž pátrat i po těch ostatních věcech. Dnes možná ještě ničemu z toho nerozumíte, ale v dalším nebo možná až přespříštím životě tomu porozumíte. Tyto informace nikdy nezestárnou. V budoucnu přijdou způsoby, jak slyšet, vidět a číst toto poselství, které si ještě ani nedokážete představit. Budoucnost bude naprosto odlišná, ale tyto informace nezmizí. Věci, které říkám a prezentuji dnes, budou za čas prokázány, a vy budete zde a uvidíte to. Když uslyšíte slovo „Kryon“, chci, aby vaše Akáša zpozorněla! Tímto způsobem začnete pátrat po tom, co to slovo znamená, a potom se vám možná připomene energie tohoto dne, na tomto místě, při tomto setkání, kde jsem vám řekl, že přijde čas, kdy objevíte Boha ve všem.

Vidíte, jak to začíná tvarovat vzestupující planetu? Jakmile to jednou objevíte, nemůžete to popřít. Nemůžete vymazat, co jste objevili. Nemůžete to potlačit, protože to budou vědět všichni, a nikdo to nebude moci použít proti vám. Celá planeta začne pomalu měnit svůj pohled na to, kdo je zde a proč.

Zeptejte se Plejáďanů, protože oni si tím vším prošli. Můžete se zeptat: „Měli oni tyto vynálezy? Znali všechny tyto věci?“ Samozřejmě! Tyto a ještě mnoho dalších. Nevyprávěl jsem vám o dalších 500 letech [Kryon se směje.] Těch prvních 500 je pro vás pro dnešek docela dost.

Je toho tady tolik a všechno se to točí kolem vás. Všechno. To člověk učiní tyto objevy. To člověk bude mít z těchto objevů přínos. Čekaly jste velmi dlouhou dobu, staré duše, na tento začátek. Oslavte jej!

KRYON