Kryonovy channelingy 2018

 

Loupání cibule realitv, Longmont, Colorado, 13. ledna 2018

Kdo jste,  Longmont, Colorado 14. ledna 2018

Učení, Bradenton, Florida, 21. ledna 2018

Praktická stará duše,  Anchorage na Aljašce, 27. ledna 2018

Knihovna,  Bradenton, Florida, 20. ledna 2018

Kryon v Torontu – 1. část,  Toronto, Ontario, Kanada, 17. února 2018

Kryon v Torontu – 2. část - Nevíte, co nevíte, Toronto, Ontario, Kanada, 17. února 2018

Kryon v Torontu – 3. část Toronto, Ontario, Kanada, 18. února 2018

Neobvyklé odpovědi,  Phoenix, Arizona, 3. března 2018

Instruování Akáši  Phoenixu, Arizona, 4. března 2018

Akášický vývoj,  Wilmington, Severní Karolína 10. března 2018

Heavy Lifting (Náročné pozvedání) 24. 03. 2018 v Sacramentu, Kalifornii

Falešné zprávy (Fake News)  25. 03. 2018 v Sacramentu, Kalifornii

Jak jste staří, (1. část Kryonova channelingu v Kanadě) Montreal, Kanada,  7. dubna 2018

Vědomí a délka života, (2. část Kryonova channelingu v Kanadě), Montreal, Kanada, 7. dubna 2018

Vědomé vytváření synchronicity, ‚3. část Kryonova channelingu v Kanadě),  Montreal, Kanada,  8. 4. 2018

Scénáře budoucnosti, Berkeley Springs, Západní Virginie, 15. dubna 2018

Předpovědi,  Wilmington, Severní Karolína, 16. června 2018

Kryon v Praze - audio záznam z dvoudenního semináře,  29.09.2018

Posun a vy, Praha, 29 09. 2018 

Duše, která je hodna, Praha, 29 09. 2018 

Partnerství, Praha, 30. 09. 2018 

Navždy s vámi, Praha, 30 .09. 2018 

 

 

 

 

 Loupání cibule reality

Tento živý channeling byl přijat v Longmontu, Colorado, 13. ledna 2018

Tento živý channeling byl upraven [Leem a Kryonem] a doplněn pro lepší porozumění čtenářů. Často se totiž stává, že živý channeling má v sobě energii, kterou psané slovo nenabízí. Užijte si tedy toto obohacené poselství přijaté v Longmontu

Zdravím vás, moji drazí, já jsem Kryon z magnetické služby. Chci pokračovat v tom, co jsme začali dnes ráno. Někdy život vypadá jako nějaké tajemství, a to, co jsem řekl dnes ráno je, že tomu tak bude až do doby než lidé uznají, že kolem vás jsou energie, o kterých vás neučili, což mnohé z tohoto tajemství vysvětlí. Existuje větší zdroj, který máte doslova na očích. Dnes ráno jsme vám sdělili, že tento ohromný zdroj vás doslova ťuká do nosu (dává najevo, že když otevřete oči, uvidíte to). Samozřejmě jde o metaforu.

Na planetě je nová energie, a novost toho všeho pochází z toho, co jste vy jako lidstvo dosáhli, když jste se vymanili z předpovědí z minulosti. Mnozí z vás vyrostli s předpověďmi, které vám vyprávěly o konci cyklu pro vaše životy. Celá vaše civilizace neměla dlouho přesáhnout rok 2000. Vaše válečnické způsoby by vytvořily konečnou bitvu a s celosvětovou jadernou válkou by nastalo zničení lidstva. Ale to se nestalo.

To, co nastalo místo toho, bylo naprosto nepředpovězené. Byl to začátek výstupu do nového paradigmatu myšlení – změna, na kterou nejsou mnozí z vás připraveni. Díky tomu by teď měla nastat ta správná doba, abyste spatřili, co je skutečně kolem vás, aby bylo více porozumění.

Dnes ráno jsem to nazval, „loupání cibule reality“. Součástí toho, co sloupáváte a prozkoumáváte je to, co jste se od narození učili o mnoha věcech. Tou hlavní vrstvou, kterou sloupáváte je to, co vás učili o Bohu. Další vrstvou je, co jste se učili o vašem vztahu k součástem života kolem vás – k jiným lidským bytostem, ke společnosti, jejíž jste součástí a k vlastnímu paradigmatu, o kterém si myslíte, že je to život.

Co když sloupnete slupku vaší existující reality a místo náhodné příležitosti ve vašem životě spatříte synchronicitu? Co když spatříte pravdu, o které jste se nikdy neučili, tu pravdu, kterou jste možná sami pomáhali navrhovat? Co když vám to ukáže nějakou součást toho, proč jste tady? Změní to váš přístup k životu samotnému? Místo toho, abyste byli vláčeni náhodnými okolnostmi, máte ve skutečnosti pod kontrolou to, co jste pomáhali navrhovat! Páni! To všechno přišlo ze sloupnutí starých informací.

Řekli jsme to už dříve. „Sedíte“ dnes v energii, která mění vaši společnost přímo před vašima očima. Dokonce i teď to vidíte každý den ve vašich zprávách. Integrita najednou vypadá za určitých podmínek úplně jinak. Je to skoro jakoby se rozhrnul závěs a situace, která byla po staletí mimo integritu, se začíná odhalovat! Všimli jste si toho?

Naším učením je toto: Věci, které ve staré, temnější energii existovaly po eony, nemohou existovat ve světle. Takže, jak byste popsali toto paradigma? Jak to pojmenujete? Jméno, které mnozí použili, je evoluce osvícení. Metafora je, že světlo začíná směřovat k temnému místu, a není to jen kvůli duchovním záležitostem. Je to kvůli mnoha atributům v rámci vaší kultury, a je tvořeno energiemi a reakcemi, které jste nečekali.

Řekli jsme vám, že tato nová energie začne ovlivňovat všechno. Nakonec začnete vidět, jak se to o čem mluvím, děje na určité úrovni všude. Spatříte to v korporacích; v bankovnictví; ve vládních programech; uvidíte to v politice; spatříte, jak populace reaguje naprosto odlišně na novou integritu a na soucitné energie.

 „Kryone, bude to trvat dlouho?“ Opět, odpověď je „ano“. Já jsem vám předal budoucí možnost a ta je kompletně pod vaší kontrolou. Rychlost, jakou lidstvo začne opouštět stará paradigmata je na vás. A důvod, proč je to pomalé? Důvodem je, že se cítíte tak dobře v tom, co tak dobře fungovalo v minulosti. Váš pocit je: „Takto to funguje! Nemůžeš měnit to, jak věci fungují, bez ohledu na to, co mi říkáš“. Odpověď na tuto námitku je následující: Přichází nové paradigma, které nakonec změní způsob, jakým věci fungují. Takže to, co se stává pro vás výzvou, je věřit té pravdě a začít ji vyhlížet. Spatření těchto změn pak posílí pravdu toho, co říkáme. Pro mnohé to znamená, že to možná nebude tak pohodlné jako tomu bylo dříve, protože je to nové paradigma, a ne to, na co je lidstvo zvyklé nebo co se očekává.

Tento posun paradigmatu od staršího k odlišnému způsobu může vyžadovat opakující se scénář dva kroky vpřed a jeden krok vzad. Budou se dít věci, které vás přimějí plakat, a jiné věci, které se budou zdát návratem k temnějším způsobům. Je to proto, že tento posun se neděje v dokonalém světě. Představují ho energetické bitvy, ale nyní je světlo silnější než kdy dříve. Lidstvo přechází od velmi staré temnoty do nového světla. Chci vám předat metaforu, kterou jsme nikdy dříve nepředali, abychom vám ukázali co se opravdu děje.

Metaforická šachová hra

Po staletí hrajete hru, která se jmenuje šachy. Takže toto bude metafora šachové partie mezi tmou a světlem. Mám tu metaforu rád, protože na skutečné šachovnici už černé a bílé figurky jsou. Takže vlastně máte něco ve 3D s čím to můžete srovnat.

V této metafoře, řekněme, že jsou doslova hráči s temnou a hráči se světlou energií. Každá jednotlivá duše v této místnosti, a která toto poslouchá je ve skládačce se světlou a tmavou energii - jakési bitvě duality - po velmi dlouhou dobu. Přemýšlejte o tom jako o šachové hře vaší historie. Vy představujete bílé figurky a v průběhu historie jste byli vždy na straně světla. V této hře s pevně danými pravidly, jste se snažili pracovat s integritou, ctí, soucitem a světlem. Avšak nedopadlo to vůbec dobře. Vždy jste prohráli. Táhli jste sem a tam, ale v této šachové partii, temné postavy byly vždy ve výhodě. Ve skutečnosti to vypadá tak, že samotná pravidla jsou ve prospěch strany temna. Temné vědomí porazilo nějakého hráče, potom postoupilo a nakonec ukončilo hru. Vy jste zvítězili jen ve velmi málo partiích.

Obrazně řečeno jste viděli konec hry ve vaší lidské historii čtyřikrát. Toto je metafora čtyř předchozích civilizací na Zemi, které skončily špatně a musely se vlastně restartovat. Ten konec hry byl vždy kontra intuitivní tomu, co jste chtěli. Světlo mělo ve vaší mysli zvítězit. Když vyhrála temnota, bylo to „vítěz bere vše“, a tím vítězem byla destrukce, smrt, válka a nízké vědomí. Důvodem pro to, proč byla nadvláda temnoty kontra intuitivní, bylo to, co jsme řekli už dříve: Nízké vědomí nemůže spatřit to, co je před ním. Nemůže si spočítat, co je vpředu, protože k tomu chybí světlo. Řekli jsme vám, „hlupáci nevědí, že jsou hlupáky“. Nemají žádnou ideu. Myslí si, že mají svět spočítaný, ale vidí jen to, co jim temné vědomí dovolí spatřit. Nevidí ani to, že když zvítězí, bude to znamenat zánik lidství.

Na druhé straně, bílí hráči vždy věděli, že se tam ukrývá světlo a že po vítězství se ukáže. Vždy věděli, že válka nefunguje a nikdy nemůže být řešením. Přesto válka znovu a znovu zvítězila. Nikdy nedošlo k válce, která by dosáhla toho, čeho chtěla dosáhnout, nikdy. Byla to vždy dysfunkční odpověď, která vedla k novému boji. A důkaz? Kdyby byla válka nějakým řešením, potom by byla bývala pouze jediná. Namísto toho, každá válka zasévá další epizodu, kde je ještě více války. Takže proč potom nezvítězilo světlo? Konec konců, ono může vidět, a temnota ne.

Ti bílí hráči vždy posouvali své figurky po šachovnici s láskou a soucitem, integritou a čestností. Pomáhali jim šamani a moudří lidé. Ti, kteří to znali lépe, byli u toho. Byli u toho ti, kteří říkali, „dovolte to udělat lásce, dovolte to udělat soucitu“. Přesto světlo nikdy nevyhrálo. Po staletí světlo nikdy nevyhrálo.

Potom se něco stalo. V této metaforické staré šachové hře, pravidla toho, kdo může táhnout kam a kdy, byla vždy dána temnými hráči. Lidská přirozenost favorizovala temné hráče, a strach byl nástrojem, který fungoval vždy. Takže i když ti temní hráči toho mnoho neviděli, měli výhodu, protože mohli táhnout vpřed s využitím pravidel, kterými obelstili nebo přemohli světlé hráče na šachovnici. Pravidla hry byla ve prospěch temnoty a ta pravidla byla za každou cenu chráněna.

Šachová partie, kterou hrajete s ostatními ve skutečném životě má ta stejná přesná pravidla pro černé i bílé figurky. Ale v této metafoře se ta pravidla mohla přesunovat v závislosti na vědomí lidstva. S nízkým vědomím byla vždy pokřivená. Černé figurky se mohly pohybovat místy, kterými ty bílé nemohly. Bílé figurky to nikdy nevěděly a očekávaly, že ta pravidla jsou pro všechny stejná. Ale nebyla a temnota vítězila.

Velký posun

Na konci páté a poslední hry, vítězila opět temnota. Opět byly vyvíjeny a rozmisťovány zbraně hromadného ničení, a zdálo se, že přichází další špatný konec. Takové bylo proroctví vaší kultury před 50 lety. Ta nefér a tendenční pravidla temnoty opět převládla, jen tentokrát by už žádný restart lidstva nenastal. Kdyby to skončilo, Země samotná by byla zničena pro veškerý život. Starobylé kalendáře zase jednou odpočítaly 5200 let civilizačních hodin, skoro až na samý konec. Všechny černé figurky zase prošly přes celou šachovnici, odstrčily ty bílé, tak jako dříve. Ale potom se něco přihodilo, stalo se něco ezoterického a přece energeticky zřejmého.

Těsně předtím než Kryon přišel na tuto planetu, padl Sovětský svaz a přestal existovat. Jeden z hlavních hráčů v předpovězeném konci časů byl pryč. To ve vašich svatých knihách nikdy nebylo předpovězeno. Věděli jste to? Kde je tato předpověď v písmu? Najděte ji. Není tam. To bylo tak hluboce odlišné od toho, co bylo očekáváno, že ezoteričtí intelektuálové pokládali otázku, „Mohlo by existovat množství realit a lidstvo se pohybovat mezi nimi? Je někde tam nějaký svět, který byl doopravdy zničen i s vámi stále tam? Povzneslo se lidstvo nějakým způsobem nad tuto možnost v jiném vesmíru nebo dimenzi, která možná vedla k jinému směřování?“ My jsme pojednali tuto možnost v jednom jiném channelingu, a odpověď je, že realita spočívá ve vnímání otázky, která je založena na lineární představě toho, jak mohou věci fungovat. Takže, je jiná realita jiný rozměr?

Existuje mnoho verzí. My jsme to channelovali. Existují multidimenzionální reality. My jsme to channelovali. Vy jste skutečně v jakési nové realitě, kterou jste vytvořili na konci 80. let, a přesunuli jste se z vědomí starých proroctví. Teď se nacházíte (připraveni?) v nové realitě, která nemá předpověď! Počkejte. Co vám to říká? Možná, že jste se opravdu přesunuli do rozměru, kde Země už není tím, čím bývala? Podívejte, neexistují žádná písma vyprávějící o tom, kde jste dnes. Všimli jste si toho? Jak vám to připadá?

Takže odlišné reality přinášejí dimenzionální posun. Avšak to neznamená, že jste pokračovali ve staré existenci, jednoduše proto, že jste se dramaticky posunuli. Naopak, jednoduše jste posunuli reality, něco, co jste nikdy dříve neudělali.

Někteří z vás se necítíte dobře. Chcete nějakou mapu, že ano? Chcete nějaký druh mapy, která říká, „Jste tady; zde je kam směřujete a zde je to, co děláte teď.“ Ale v této nové realitě, ji nedostanete a ani nemůžete. Přesunutí byť i jen lehce do multidimenzionálního stavu vytváří zvláštní představy toho, co se opravdu děje. Někteří se toho posunu bojí.

Ale je toho vice.  Co třeba ta šachová hra? S posunem v roce 2012 se stalo něco dalšího. Víte, s tímto obrovským posunem energie přišla změna pravidel v té šachové hře. Namísto černých figurek majících výhodu, jsou to nyní ty bílé, a místo pouhého světla a temnoty, je nyní na bílé figurky aplikováno vědomí, které tam dříve nebylo. Takže, kdo kontroluje tu šachovou hru? Jste to vy!

Nová pravidla

V procesu průchodu posunem spolu s tím jak dovnitř vstupuje vice světla, a s pokročilým vědomím soucitu, se změnila pravidla hry. Nyní najednou každá bílá figurka v šachové hře může duplikovat samu sebe!  Namísto ztrácení se hráčů tím, že jsou vytlačování ze šachovnice temnotou, ti s vyšším vědomím vytvářejí více hráčů a nakonec tu druhou stranu přemůžou. Černé figurky mohly udělat to samé, ale protože ve tmě nevidí, nemají žádnou ideu. Jsou zde nová pravidla, a ta favorizují ty, kteří cítí schopnost tvořit nové já.

Dovolte mi, abych vám něco řekl: Ti, kteří právě teď tvoří nové hráče a paradigmata jsou v současnosti ve vašich zprávách? Vidíte je? Dokážete spatřit, co se děje, když se začíná odhalovat integrita a když temné ideje a skutky se už nedokážou plížit kolem v temnotě, aniž by byly spatřeny? Naopak, svítí na ně nové světlo a každý je vidí! Moji drazí, musíte vědět, že toto je jiné! Řekli jsme vám, abyste to vyhlíželi, a je to tady.

Toto jsou šachoví hráči světla, kteří vytvářejí vice ze sebe sama, převládají nad temnotou na šachovnici. Toto jste vy dnes, po roce 2012. Jednoho dne možná dokonce změníte pozemský kalendář, tak jako jste to udělali 600 let po narození „vůle lásky“, když jste vlastně vynulovali kalendář díky posunu energie z minulosti. [posun do př. Kr. –po Kr. určení]

Konec této války není koncem skládačky. Je to začátek. Přijde čas, kdy na představu zabíjení jiných lidských bytostí jako nějaké řešení čehokoliv bude nahlíženo jako na tu nejvíce dysfunkční, barbarskou věc, kterou nějaká lidská bytost mohla, kdy dělat Existuje možnost budoucí Země, která bude jen číst o těchto věcech a bude je vidět jen ve starých zpravodajských relacích.

Moji drazí, až se probudíte a sloupnete cibuli starých pravidel a staré reality, spatříte udivující sílu, kterou máte v nitru. Tato síla přišla doslova z hvězd. Síla? Poslechněte si toto: Až si uvědomíte, co dokáže vaše vědomí, uvědomíte si, že nákaza nemůže přežít v osvíceném těle. Co? Myslíte, že vědomí může změnit chemii vašeho těla? Ano, a toto bylo naším učením po skoro 30 let. Mnozí z domorodých národů planety to dělali a stejně tak to budete dělat i vy. Takže, co tedy bude dělat „léčitel“? Léčitel bude koučem vědomí! Místo toho, aby pomáhal eliminovat nemoc, jeho učení bude spočívat v tom, jak vytvořit tělesnou chemii, která jí nikdy nedovolí vstoupit!

Teď se to neděje, moji drazí. Zatím jste sotva zahnuli za roh za ty roky, které jste urazili od roku 2012. Takže to zůstává složité, a nikdo nemá rád změnu. Pracovníci světla, když říkám, že zažíváte nové paradigma, je to pro mnohé velice reálné. Je to jiné pro mnohé z vás, takže někteří dokonce řekli, „Nemůžu to udělat; je to příliš obtížné, dokonce, i když jde o to, o co jsme žádali a čekali na to celé životy.“. Jste překvapeni, že je tento posun tvrdý?

Protože končíme, tak vám chci něco sdělit. Tím hlavním důvodem, proč shledáváte tento posun tak obtížným je, že je to oprava všeho, co znáte. Kdykoliv měníte nějaké paradigma, nějaký systém, způsob, jakým věci fungují nebo způsob, jakými věci jsou, je to obtížné. Část z vás se ptá, „Proč? Proč se musíme změnit?“ Odpověď se liší od těch, které jste slyšeli dříve. Je to proto, abyste šli na místo, na které jste chtěli jít celé životy – na místo, kde máte pod kontrolou své životy a svou vlastní kulturu a civilizaci. Bude to doba, kdy budete moci milovat jeden druhého na druhé straně oceánu a budete mít něco, co je jakýmsi „spojeným lidstvím“. Je to čas, kdy budete znát své sousedy. Taková je možnost, kterou vidíme, ne zničení planety, ne nějaký konec, ale obnova.

Tento způsob bytí, který vám při svém příchodu ukázali Plejáďané, byl něčím, co jste mohli vytvořit v průběhu času se svobodnou volbou. Vítejte v této nové společnosti, moji drazí. Jste na cestě pochopit, co přijde dále.

Přijde toho vice. Jsou věci, u kterých jste neočekávali, že přijdou a ony nejsou nezbytně negativní nebo pozitivní. Jsou jen jiné proti tomu, co jste čekali.

Jak budete reagovat, až spatříte něco, na co jste se po celé životy těšili? Budete zbabělci a řeknete, „To nemůžu udělat! Bojím se!“ Nebo místo toho řeknete, „Všechna tato nejistota a růst jsou přesně to, na co jsem čekal.“ Pojďme si zahrát šachovou partii v tomto novém světle.

To je svobodná volba, o které mluvíme.

A tak to je.

Kryon

Kdo jste
Tento živý channeling Kryona byl přijat v Longmontu, Colorado 14. ledna 2018

Tento živý channeling byl upraven [Leem a Kryonem] a doplněn pro lepší porozumění čtenářů. Často se totiž stává, že živý channeling má v sobě energii, kterou psané slovo nenabízí. Užijte si tedy toto obohacené poselství přijaté v Longmontu.

Zdravím vás, moji drazí, já jsem Kryon z magnetické služby. Opět můj partner ustupuje stranou a to, co následuje je nová informace. Toto poselství bude zkombinováno s informacemi, které vám předávám více než dvě desetiletí, ale nyní to je naprosto nová fáze poznání.

Rok 2018 je podle tibetské numerologie mistrovské číslo. Po sečtení dává dohromady jedenáctku, a významem tohoto čísla je OSVÍCENÍ. Takže to je jako umožnit tomuto roku stát se tím, kdy se v mnoha myslích udělá jasno v tom, co se skutečně děje s planetou. Dnes vám předám velmi ezoterickou, ale hlubokou informaci, která hovoří o vás a o tom, kdo jste. Mluví o novém paradigmatu lidské bytosti.

Studium dnešního víkendu bylo jak vědecké tak i ezoterické. Ti, kdo jsou v tomto publiku, obdrželi něco, co většina ne – kombinaci energií. Je to kombinace vědy a toho, čemu říkáte duchovnost, což potom zastře celé studium takovým způsobem, že se někteří musí ptát: „Jaký je mezi nimi skutečný rozdíl?“ Takže to řeknu ještě jednou: Jestliže věříte, že Bůh nebo Tvořivý Zdroj stvořili planetu, potom ten Tvořivý Zdroj musí logicky být mistrem fyziky. Vše, na co se díváte a co studujete, je dílem  nějakého inteligentního vnějšího zdroje a tudíž vaše věda je studiem toho, co udělal tento Tvořivý Zdroj.

Musíte začít chápat, že mezi vědou a duchovností je víc než jen překrytí. Je to vlastně stejné studium. Je to jakési znamení této doby, že v rámci vaší reality, dokonce i ti nejracionálnější lidé často říkají: „Vidíme nějaký druh inteligence ve vesmíru, který nás všechny ovlivňuje. Nerozumíme tomu, jak funguje, a nevíme proč, ale musí tam být, kvůli logice toho, co teď pozorujeme.“ Toto prohlášení odkazuje ke starší představě, že všechno stvořila nahodilost a náhoda, a přece se dnes zdá, že něco takového není možné. Také to dává novou naléhavost otázce: Kdo ve skutečnosti jste?

Nakonec, dokonce i ti s nejvíce uzavřenou myslí, kteří studují vědu, budou muset dojít k závěru, že věci nejsou takové, jak si mysleli, nebo jak jim říkali. Přijde na řadu pravé studium lidské evoluce. Převládající názory o tom, jak jste se sem dostali, a jak dlouho to trvalo, jsou chybné. Teď, po roce 2012, začnou být velmi jasné známky naprosto jiného příběhu.

Dokonce i s tím vám vaše učebnice stále předávají jakousi mytologii linie lidského vývoje. To se bude muset změnit a já vám povím proč, moji drazí. Je to proto, že pokud by se to nestalo, nastala by vzpoura mezi mladými lidmi, kteří se dívají kolem sebe a vidí jinou skutečnost. To se nakonec stane silou pro přepsání historie, která je v současnosti zkreslena starým myšlením a starými představami. Ale o tom mluvit nechci.

Příběh Stvoření revidován

Chci vám vyprávět zbytek toho příběhu. To, co následuje, je naprosto ezoterické, pouze s občasným dotykem vědy. Ale to je logické. Chci vám vyprávět příběh, který jsem už vyprávěl, ale teď bude obohacený. Je to příběh Stvoření. Je to jeden z největších milostných příběhů, který byste mohli na této planetě mít, a vypráví o těch v jiné části galaxie, kteří mají duchovní vývoj o miliony let delší než je ten váš – o miliony. Jak si myslíte, že by to mohlo vypadat? Jestliže se vědomí rozvíjí v lidech, a protože jak se ukazuje, tak vědomí ovlivňuje fyzické věci, je to příliš namáhavé, představit si, že by vaše vědomí mohlo dokázat nakonec kontrolovat fyziku?

Ti, kteří vás „oseli“ (svou DNA), mohou kontrolovat svým vědomím mnoho částí fyziky. Není to technologie, ale duchovně rozvinuté, milující vědomí. Přišli na tuto planetu před 200 000 lety a změnili vás. My jim říkáme osévači, vy je nazýváte Plejáďany. Mnozí jim dokonce říkají andělé, protože když jsou spatřeni, připadá vám, že „nejsou z tohoto světa“. Zdá se vám to absurdní? Dovolte mi, abych se vás zeptal: Měli jste kdy mistry na této planetě, kteří vypadali, že kontrolují fyziku a realitu? Odpověď zní, že tomu tak bylo u většiny z nich. Přemýšlejte o tom. Co když mistrovství vašeho duchovního já vytváří schopnost měnit systémy, které jste ještě neobjevili? Vidíte to a podali jste o tom zprávu ve vašich starých písmech!

To, co tito osévači udělali, mělo změnit vaše vědomí skrze biologický vzestup. Doslova změnili magnetické vzorce, které existují uvnitř každé DNA moderního člověka. Z duchovního hlediska jste obdrželi schopnost rozpoznat Boha uvnitř, a pocítit nebo rozpoznat práci laskavého Stvořitele. Dostali jste schopnost svobodné volby, abyste poznali rozdíl mezi světlem a tmou, dobrým a špatným, a cítili Boží lásku. Stalo se tak úmyslně, tak jak to bylo navrženo Tvořivým Zdrojem, a nebyla to náhoda ani experiment. Jste zde z určitého důvodu, moji drazí. Toto je energetická zkouška pro vaši civilizaci.

Ale tím to neskončilo, protože to má v sobě i časový rámec. Je to časový rámec, o kterém jsme nikdy dřív detailně nemluvili, ale stále se vztahuje ke vnímání hvězd, které pozorujete. Tyto hvězdy se pomalu pohybují ve velmi logických vzorcích, které odpovídají pomalému kolébání vaší planety, když obíhá kolem Slunce. Toto kolébání planety, jak jste je změřili, trvá od začátku do konce 26 000 let. Časový rámec [trvání] této zkoušky lidské svobodné volby světlého a temného vědomí činí 2 cykly tohoto 26 000 let trvajícího kolébání. Poslouchejte. Mnozí si myslí, že to byl jeden cyklus. Ale byly dva.

Lidé jsou zde velmi dlouhou dobu

Pro ty, kteří se už v této diskusi ztratili, shrneme objevy a myšlenky předků, kteří říkají, že existuje velký kus historie před tou vaší. Vy máte své vlastní představy o tom, jak dlouho jste zde, a ty nejdou moc dlouho před 9 000 let. Ale teď existuje důkaz, že před vaší civilizací byly takové, které dokonce znaly astronomii! Dokonce jsme vám v Turecku předali channeling právě s tímto tématem. Převládající představa této teorie vás měla na Zemi s pěti civilizacemi – všechny v jednom cyklu toho 26 000 let trvajícího kolébání. Mnozí věří, že vstupem do roku 2012 jste začali šestý cyklus [21. 12. 2012 – nastal střed tohoto kolébání]. A navíc je mayský kalendář „dlouhého počtu“ skoro přesně jednou pětinou tohoto 26 000letého cyklu – ukazuje na to, že to byl kalendář pro VAŠI civilizaci.

Ale teď jsme vám sdělili, že skutečný časový rámec tohoto celého lidského testu energie [světla a tmy] byl dva cykly – 52 000 let, ne jeden cyklus 26 000 let. To znamená, že lidé jako vy, myslící jako vy, a rozvinutí stejně jako vy, jsou zde 52 000 let. Takže, opravdu si myslíte, že lidstvo má na vaší planetě historii mnohem delší než 50 000 let? Co vás učili ve škole? Připravte se na odhalení.

To je ale náhoda! [Kryon žertuje.] Ta nejstarší potvrzená civilizace, kterou jste zjistili na základě DNA a archeologických důkazů je opravdu asi 52 000 let stará! Je to v Austrálii. Zde je důkaz, že lidé jako vy jsou tady opravdu tak dlouho. Proč 52 000 let? Protože existovalo přibližně 10 lidských civilizací, ne pět. Říkáme přibližně, protože vzájemně splývaly, ale stále byly oddělené. Takže pokud to je pravda, co si teď myslíte o výuce, kterou jste dostali ve škole o délce vývoje civilizace. Budete se řídit knihami nebo novými důkazy?

Těchto prvních pět cyklů nemělo čísla (počet lidí), která by vám dala to, co je dnes měřitelné jako „civilizace“, ale, moji drazí, tyto skupiny se samy zničily nebo byly na místě, které zničilo je. V menších počtech, v kmenech, to bylo určitě možné. Můžete stále válčit, dokud vás nezůstane jen několik, bez ohledu na to, jak málo vás je. Můžete stále mít temnou lidskou povahu, stále dokola. Podívejte se na vlastní známou historii. To je přesně to, co jste dělali také. Cykly počasí k tomu také přispěly, protože když začnete chápat, že vaše současná změna počasí zahrnuje cykly, pak také uvidíte, že přispívají k tomu kolébání. Není to zajímavé, že ten současný cyklus a je začátkem nového cyklu kolébání?

Čím je vaše Akáša opravdu zaplněna? Kolik let jste skládali tuto skládačku, staré duše? Právě jsem vám to řekl! Někteří z vás pocházejí z doby před 52 000 lety. Když se podíváte na časovou osu Lemurie, kterou jsme vám předali, začne dávat smysl také. [Historie Lemurie byla předána na konferenci.] Lemurie se datuje 50 000 let zpátky. Předali jsme vám tuto informaci před více než deseti lety.

Archeologové toho mnoho nenaleznou z posledních pěti civilizací [26 000 let]. Vlastně je obtížné nalézt i věci, které jsou starší než 14 000 let [před skupinou údolí Indu]. Příroda dělá dobrou práci a ukrývá skoro vše, co lidé vytvoří.

V těchto prvních menších civilizacích bylo několik struktur, ale ty nebyly velké. Některé z nich neměly vůbec žádnou strukturu, a stejně tak jako historie původních obyvatel Austrálie, se stěhovali se změnou počasí a potravy. Nikdy nezůstávali na jednom místě po dlouhou dobu a zemědělství ještě nebylo rozvinuté. I když jich bylo jen několik, bylo jich dost, aby nesouhlasili s tím, s kým by měli sdílet zdroje. Zní vám to povědomě? Bylo jich dost na to, aby se obávali jeden druhého, protože se setkávali s ostatními, které neznali, když cestovali. Bylo jich dost na to, aby šli do války jeden s druhým. Bylo jich dost na to, aby jeden druhého zranili a dovolili infekcím, nemocem a nákazám, aby smetly těch málo, kteří zůstali.

Hloubka posunu DNA

Další odhalení je něco, o čem jsme již mluvili, ale Twist Mistr (tímto pojmem odkazuje na na významná koncová zakroucení DNA – pozn.překl.) to potřebuje slyšet znovu. Je zde v publiku a jeho lemurijské jméno je Yaw´ee [odkazuje na Dr. Todda Ovokaityse, výzkumníka DNA, který byl v publiku během této události].

Ano, vaše lidská DNA se změnila. My jsme to channelovali od té doby, co mě [Kryona] můj partner před 28 lety akceptoval. Řekli jsme vám, že když byla vyseta na tuto nádhernou Zemi Plejádská semena, [ta, která vám dala znalost světla a tmy], stalo se tak prostřednictvím změny vaší DNA. To vám dalo přímo část DNA, kterou v sobě měli Plejáďané. Tou největší věcí, kterou vám předali, byl jeden pár chromozomů, který byl dlouhou dobu skryt.

Za okamžik vám o nich povím. Ale tento pár chromozomů umožňuje specifickou paměť moudrosti – intuici a rozvinutou schopnost vytáhnout vás z toho, čemu říkáte současná „lidská přirozenost“. Dává vám schopnost myslet zcela mimo kategorii války. Moji drazí, toto byl vždy test svobodné volby, bez ovlivňování z jakéhokoliv vnějšího zdroje, abyste viděli, zda jste schopní to objevit. Jste.

Teď sedíte ve správný čas, právě na konci 10. civilizace a na začátku té 11. a pochopili jste to. Energie na Zemi se pro vás mění! Existuje více možností, abyste pokročili ve světle právě teď, než tomu bylo kdy dříve. Teď je možnost, abyste (připraveni?) se stali multidimenzionálními.

Další krok – stát se multidimenzionálně bdělými

O tomto jsem vám channeloval několik minulých let. Je to vlastně obsahem poslední Kryonovy publikace [Kryonova kniha 14]. Jaké to je pro lidskou bytost vystoupit z linearity a stát se multidimenzionální? Jak by to vypadalo? Ovlivní to vaše vědomí. Vědomí, o kterém mluvíme, rozvíjí myšlení a uvědomění multidimenzionálního člověka. Je to vědomí, které je vyšší; je empatické, soucitné, pečující, laskavé a představuje vyšší moudrost. Je to vědomí, kde si „vzpomínáte“, co způsobuje, že věci fungují, což jste v 10 civilizacích vůbec nevěděli! Z hvězd je to pochopení, že válka nefunguje! Základem je ocenění nádhery života a lidstva. Vytváří pohon, prvotní příkaz v nitru každého nově narozeného dítěte na planetě – uctívejte život! A moji drazí, vychází to z něčeho, co se stalo ve vaší DNA.

Dnes jste studovali něco pozoruhodného, vědeckého, nádherného a kontroverzního. Studovali jste do hloubky, co se stalo, když se jeden pár chromozomů [označený číslem dva] najednou před 200 000 lety změnil. Nějakým způsobem jste ztratili chromozomový pár 24 a také nějak došlo k uspání dalšího páru, a pár číslo dva doznal úžasnou změnu. Skončili jste s 23 páry, na rozdíl od kteréhokoliv jiného savce, o kterém se předpokládá, že je v evolučním řetězci pod vámi. Najednou zde byl důležitý „chybějící článek“, ve kterém vám bylo řečeno o lidském vývoji a od té doby to zůstalo hádankou. Stalo se to, že se radikálně změnila vaše DNA. Změnila se, aby odrážela rodičovské osévače, Plejáďany.

Ti, kteří to poslouchají, jsou velmi duchovní a mají přísné předpisy [vytvořené lidmi], budou obracet oči v sloup a říkat: „Já jsem to věděl. Ten New-age channeling říká, že pocházíme z E. T.!“

Moji drazí, to vám neříkám. Naopak, říkám vám, že ti takzvaní E.T., ti Plejáďané, znali Boha v nitru. Věděli o Tvořivém Zdroji daleko lépe než vy a znají všechno, co souvisí s druhou stranou závoje, protože tím žili. O tom je evoluce vědomí. Přivádí vás do rovnováhy s tím, co je ukryto na druhé straně závoje. Odhaluje nakonec spojení s vnějškem – Tvořivým Zdrojem. Bůh uvnitř je předpokladem Kryonova poselství po 28 let. Je to pro vás opravdu příliš přehnané, myslet si, že ostatní v galaxii znali „jednoho Boha“, kterého znáte vy na Zemi?

DNA – scházející 24. pár chromozomů

Zpátky k vaší DNA – sledujete, že máte 23 párů chromozomů a začínáte studovat nádherné, velké, biologické změny z minulosti – splynutí některých vašich částí DNA a vzestup, ke kterému při tom dochází. No, něco vám uniklo. Je to nevysvětlitelné, ale existuje něco dalšího.

Věda odhalila před několika lety určitou možnost. Pokusy ukázaly, že vaše DNA by mohla možná být trochu multidimenzionální. Říkají tím, že přítomnost DNA v kvantovém poli mění rotaci elektronů v tomto poli. Když je potom DNA odstraněna, změny, které nastaly kvůli DNA, zůstanou. Sledujte tu logiku. Jestliže přítomnost DNA změnila atomární strukturu v nějakém multidimenzionálním poli, pak by mohla mít multidimenzionální složku. *

Dovolte mi, abych vás uvedl do něčeho, co jsme už jednou před časem sdělili: Stále máte 24 párů chromozomů. Pohybovaly se, kombinovaly a nový 24. pár je multidimenzionální. Tento neviditelný pár (neviditelný ve 3D) byl nevyužitý v průběhu 10 civilizací, a teď se začíná probouzet díky posunu. Je ovlivněn i radiací, která je nově přítomná ve vašem magnetickém poli, byla pomalu vytvořena novou oblastí ve vesmíru, kterou začíná procházet váš solární systém. **

Chápete ten předpoklad? Stále máte 24 párů, ale jeden z nich je neviditelný, stejně tak jako gravitace nebo samotné magnetické pole. Tento velmi zvláštní 24. pár je plně multidimenzionální a proto vaše DNA může ovlivňovat rotaci elektronu v kvantovém poli.

Takže, co to pro vás znamená? Znamená to, že máte schopnost se sami dostat z lineárního myšlení, z toho, které vás vždy vedlo do války a nefunkčnosti! Chápete to? Nikdy jste nebyli dost moudří, abyste pochopili, kdo opravdu jste. To se teď mění.

Ti, kdo si to uvědomují a začínají se probouzet do této nové představy, jsou staré duše, které zde jsou po tisíce životů a které zažívaly hrůzy války a čekají právě na ni. Oni jsou těmi, kteří chápou, že souběh synchronicity není náhodný. Je plánovaný. Také se učí, že k soudržnosti více pozitivních lidských vědomí začíná docházet všude. Je to soudržnost spojení s druhou stranou závoje. Je to spojení, které jste nečekali a které nakonec ovlivní všechno, co je součástí vaší reality od politiky po korporace. Je to soudržnost, která bude působit problémy, protože je tolik lidí, kteří si přejí udržet starou energii takovou, jaká byla.

Moji drazí, ať je to jak chce překvapivé, uvidíte, že se to skutečně děje. Jak se 24. pár začíná rozsvěcet, jednoho dne byste mohli potkat ty, kteří jej sem přinesli. Ptám se znovu: Je to pro vaši mysl tak bizarní, představit si, že ve vaší ohromné galaxii jsou zde s vámi jiní, kteří jsou mnohem starší a pokročilejší, a kteří nalezli krásu Boha? Přemýšlejte o tom.

Toto je milostný příběh. Země není nějaké simulace, jak to definují někteří velcí myslitelé, ale spíše tak může vypadat, protože to, co se na ní stalo, je naprosto umělé. Jinými slovy, život byl stvořen a rozvinul se na Zemi příliš rychle na to, aby to byla náhoda. Bylo to na základě plánu. Lidská bytost, která se zde před 200 000 lety změnila, byla podle plánu. Ve vývoji tohoto nádherného navrženého systému jménem Gaia, ve kterém žijete, není žádná nahodilost. Procházíte důkladnou zkouškou temnoty a světla, tak jak to říkáme už dlouhou dobu.

Toto je konec tohoto channelingu, ale začátek něčeho pozoruhodného. Až se tato informace, kterou jsem vám předal, začne sama projevovat, lidstvo si začne uvědomovat, že má naprosto pod kontrolou to, co se stane příště. Přijde nová naděje pro tuto planetu, která je založena na některých věcech, které věda teprve začíná vidět – zatím je nepřipouští, ale začíná je vidět.

Nacházíte se v době, kdy nové informace mohou plynout planetou během sekund. Tyto nové a nečekané věci, které lze spatřit skrze nové objevy, nikdy nebude možno v tomto novém paradigmatu udržet v tajnosti. Poslouchejte, bez ohledu na to, jaká byla paradigmata nebo protokoly minulosti, nemůžete mít něco viditelné a prezentované desítkám milionů lidí, kteří se „smějí a zdraví“ a potom mít malou skupinu vůdců nebo pedagogů, kteří říkají, že se to nestalo. Chápete tu metaforu? Už nemůžete skrýt nebo potlačit světlo. Dívá se příliš mnoho lidí.

Bude to frustrace, která přichází z tolika oblastí. Přijde velký konflikt mezi tím, co vidíte a tím, co vám říkají. Staré duše, vy, kteří posloucháte zde v této místnosti, toto je svobodná volba současnosti. Připravte se na ni. Opravdu, učitel Gregg má pravdu [vědec Gregg Braden, který přednášel na semináři] – toto bude nakonec definovat to, kdo jste a jaké je vaše místo ve vesmíru a zvláště ve vaší galaxii.

Já vím, kdo jste, drahé andělské bytosti s Bohem v nitru. Já vím, kdo jste. Přišel čas, abyste to poznali také.

A tak to je.
KRYON

 

Knihovna

Tento živý channeling přijal Lee Carroll v Bradentonu, Florida, 20. ledna 2018

Zdravím vás, drazí, já jsem Kryon z magnetické služby.

Během let jsme vám už předali tolik poselství. A pokaždé, když to začne a můj partner sedí na židli, neví, co přijde. Často se dostaví různé emoce. Tyto emoce přicházejí z druhé strany závoje a často odpovídají druhu poselství, které chceme předat. Pokud je poselství vědecké, pak se objeví určitý druh emocí. Pokud je informativní, pak se objeví jiný druh emocí. Avšak pokud jde o lásku, která k vám proudí z druhé strany závoje, pak už to zná. To je to, o čem je tohle poselství. Střídáme channelingy, které obsahují různá odhalení, historii a krásu, s poselstvími, která jsou prostě jen naplněná láskou, bez výuky, bez instrukcí.  

Toto poselství je vysvětlením, kým jste. A aby bylo správné, chci vám říct následující. Už jsem to říkal opakovaně, ale musíte to teď znovu slyšet. Ti z vás, kteří tu sedí na židlích, to musí slyšet. Vím, kdo je tady. Duch ví, kdo je tady (kdo poslouchá záznam, čte přepis, překlad – pozn.překl.), Tvořivý zdroj, který vás stvořil, ví, kdo je tady. Nežijete v nějakém vakuu. A přesto to tak vnímáte, že? Máte pocit, jako byste byli obklopeni jen sami sebou. A my jsme vám to říkali opakovaně. To je situace, kterou jste si vytvořili jako lidé, jako okolnosti lineárního bytí, že jste to jen vy, jediné tělo. A zatímco tudy takto procházíte, jste sami.

Ale tak to vůbec není. Duše, kterou máte, které dáváte mnoho jmen, vyšší já, které je větší než innate, jde daleko za hranice biologie. Jsou kousky a části vás, které jsou spojeny s každým jiným člověkem na Zemi. Jsou kousky a části vás, které jsou napojeny na druhou stranu závoje. Patříte do takzvané „Boží polévky", ke skupině, která je základem všech věcí. Část Boha, která je ve vás, kousek Boha, který je ve vás, je spojen se všemi věcmi. A to se před vámi dokonale ukrývá. Ukrývá se to natolik, že ti z vás, kteří si zalezou do kouta ve svém smutku, depresi a frustraci, aniž by pochopili, že je s vámi toho tolik, nikdy nepochopí spojení, které máte s druhou stranou závoje a které tu je vždycky. Energie vědomí na této planetě vám doslova diktovala, abyste se ukrývali ve  své komůrce či ve skříni, prostě v krabici diktovaného vědomí. Učení, které vám vštěpovali od narození, určovalo to, kým jste si mysleli, že jste.

To, kým jste, je mnohem větší. Předáváme to v našich poselstvích už mnoho let, abychom vás přiměli uvědomit si, o čem všechny tyto channelingy jsou. A tak to pojmeme ještě jednou, jiným způsobem. Vše, co děláme, se pomalu vyvíjí ke stále jasnějším metaforám. Dnes vám předáme ještě jednu, hodně hlubokou, pokud to dovolíte. Je to víc než příběh, mnohem víc. A každý jednotlivý kousek z toho znamená něco jiného. Tak funguje vyučování. Loupete cibuli odhalení. To, co vysloví můj partner ve svém jazyce, se stane něčím, co můžete vnímat, prociťovat a aplikovat. Termín „aplikovat“ znamená, že to použijete na realitu vašeho života. Že je to něco, co je pro vás využitelné, a že to znamená víc, než že si to jen poslechnete. Znamená to, že se tím stanete.

Budu vyprávět příběh o člověku, který má vizi. Vize jsou zajímavé, vykládáte si vize odlišně od člověka k člověku. Ale pojďme si definovat vizi pro tento příběh: člověk, který na chvíli vystoupí z trojrozměrné reality a vidí věci, které nejsou v jeho světě. Vize je prezentací velké pravdy s věcmi, které se skrývají, s věcmi, které se odhalují, a věcmi, které si později můžete ve své paměti vybavit.  Někteří proroci, kteří putovali po této planetě, kteří byli z těch nejsilnějších, měli vize ještě předtím, než začali tušit, kým jsou a co se jim přihodí. 

Jde o vizi člověka, člověka bez jména, člověka v této vizi stojícího před dveřmi. Jsou to obrovské dveře. Na štítku těchto dveří je napsáno: KNIHOVNA SVÉHO JÁ (Library of self). Je to legrační výraz. Že by existovala KNIHOVNA SVÉHO JÁ? Avšak muž, který tyto dveře otevírá, ví, že uvnitř je toho hodně k učení. KNIHOVNA by mohla naznačovat, že jde o svazky velkého množství informací. SVÉHO JÁ naznačuje jednotlivci, že by to mohlo být osobní, pokud by toto „self“ patřilo člověku, který ty dveře otevíráČlověk však dveře sám neotevře, a tak požádá o průvodce, který dveře otevře. Je to proto, že v této vizi je nutné mít pro odhalení vize vnější zdroj. A tak přistoupí bezejmenný průvodce s obrovským svazkem klíčů. Tento zvláštní průvodce bude člověka po knihovně doprovázet, protože to, co člověk uvidí, bude vyžadovat odemčení více dveří, více odemčení, více odhalení, více metafor a trochu tajemství.

Průvodce odemyká dveře. Tohle je metafora, ve které průvodce s člověkem ještě nehovoří, zatím ne. Rozumí se samo sebou, že když člověk projeví záměr vstoupit, vynoří se průvodce s klíči. Dveře jsou odemčené, a zatímco se otevírají, je zřejmé, že byly zamčené hodně dlouhou dobu, protože panty hrozně skřípou a vržou. Je tam slabé světlo, ale jakmile člověk vstoupí, začíná se rozsvěcovat, aniž by tam byl vidět vypínač nebo pochodně či jakýkoli jiný zdroj světla. Člověk vstupuje a světlo se rozjasňuje. A člověk nespatří hned knihovnu, která by byla naplněna policemi nebo knihami, ale vstupní halu s více dveřmi. A dveře mají cedulky s názvy, jaké by člověk v knihovně očekával, s různými tématy k objevování a ke zkoumání. V této vstupní hale není žádný určitý řád, člověk může začít kdekoli. Člověk s vizí si prohlíží nápisy a ten první zní: JAK VĚCI FUNGUJÍ. To je opravdu zajímavé! Mohlo by to být popsáno i jako FYZIKA nebo VĚDA či CHEMIE. Jde o to, jak to všechno funguje. Na dalších dveřích vidí jiné cedulky. Na jedné z nich je uvedeno HISTORIE, na jiné MINULOST, na další zas VZTAHY. Jsou tam různá témata. A on neví, co jej čeká v každé z těch místností. Za každými dveřmi to může být obrovský prostor s knihami, informacemi. Knihovna SVÉHO JÁ.

Přitahuje jej nápis JAK VĚCI FUNGUJÍ. Podívá se na průvodce, který hned vytahuje klíč. Nevyměnili si ani slovo, nebylo třeba požádat o povolení ke vstupu ve stylu: „Smím tam vstoupit?“ Nic takového.  Nemusel požádat: „Průvodce, mohl bys prosím otevřít ty dveře?“ Nic takového. Stačilo, aby se jen na dveře podíval, a průvodce hned přichází s klíčem. Dveře se otevírají a objeví se obrovská místnost. JAK VĚCI FUNGUJÍ zahrnuje doslova všechny procesy univerza, celou fyziku, chemii, dokonce i multidimenzionalitu propletence (entaglementu) a poznání, které se stane fyzikou pokročilé planety, jak všechno funguje. Tisíce knih. Galerie plné knih. Žebříky, které vypadají, že ční až do nebe. A člověk si uvědomuje: „Tohle nikdy nezvládnu, tím se nikdy neprokoušu.“ Je to zajímavá reakce člověka, který to vše pozoruje a říká si: „Je to tak ohromné, s tím snad ani nezačnu.“ Avšak teď to, co je u něj nejblíž umístěné v přízemí, vypadá, že je pro jeho život zásadní, jak fungují věci pro něho. A tak ten člověk začne určité věci číst a shledávat: „Páni, to jsem netušil. Tohle tady to vysvětluje. Wow, tolik toho tady v této místnosti je, kdybych tu jen mohl zůstat.“ 

V té vizi existuje předpoklad času - omezeného času, který má k dispozici. Jinými slovy, hodiny v té vizi tikají a on se nemůže dlouho zdržet. Ten člověk ví, že není dost času na to, aby všechno prostudoval, ale vize říká, že tady je všechno. Člověk by chtěl vstoupit do některé jiné místnosti. „Bude-li čas, vrátím se zpátky. Tato místnost je naprosto fascinující. Jde o to, jak věci fungují, a některé tyto věci vysvětlují, co se mně stalo.  JAK VĚCI FUNGUJÍ není jen fyzika a chemie. Wow! Je to propleteno s mým životem a jak se věci fyzicky děly mně v tomto životě. Dokážete si představit takovou knihovnu, která se dotýká jádra všeho, co jste prožili od svého narození do dneška? Byl ohromen skutečností, že to všechno bylo známé a zapsané v knize.  

Opouští knihovnu, zavře dveře a ty se zamknou. Je v tom symbolika, která říká, že člověk se smí podívat vždy jen na jednu místnost knihovny najednou. Tato symbolika znamená, že člověk je v této vizi lineární, stále ještě lineární, v této vizi stále ještě lineární. Ale jak ten člověk začne otevírat dveře, uvědomí si, že se i tohle začíná měnit. Může se stát, že se lidská bytost změní během zkoumání knihovny? To je něco, co stojí za zamyšlení. Podívá se na další dveře, na kterých stojí HISTORIE. Nikdy se o historii nezajímal, ale ví, že za těmito dveřmi jsou věci, které nikdo neví, některé věci, které byly od nepaměti tajemstvím. Podívá se na cedulku na dveřích a průvodce otevře dveře. Opět vstoupí. S doprovodným světlem chodí kolem a začíná rozeznávat další knihovnu, rozdělenou do oblastí, podle civilizací, o kterých nikdy neslyšel. Ty, o kterých slyšel, jsou v jednom oddělení. Ty, o kterých nikdy neslyšel, jsou v jiných odděleních. A je tam oddělení po oddělení, civilizace po civilizaci, jména, která nezná, spisy, které nerozpoznává. Fenomenální! Ty, které rozpoznává, vidí. Rozpoznává civilizace, o kterých něco ví. A začne číst a řekne: „Tohle jsem se ve škole nikdy neučil, to jsem nevěděl. Podívejme se. Byly tady před těmi a oněmi. Wow! To je úžasné, přesahuje to všechno, co jsem se kdy ve škole učil, a je to tady, právě tady!“ Znovu si uvědomí hodiny. Uvědomí si, že tu existuje tolik místností, že je tady tolik obrovských knihoven k vidění. Ach, existuje tolik svazků, tisíce, desítky tisíc, které popisují civilizaci, historii, jak fungují věci, jak to všechno souvisí.

Odchází z této knihovny, vrací se do haly a uvidí další dveře s názvem MINULOST. Chachá (směje se Kryon), jaký je rozdíl mezi historií a minulostí? Hned to zjistí. Podívá se na cedulku na dveřích a dveře se otevřou. Průvodce je tam s klíči. S různými klíči pro různé dveře. Světlo jej následuje dovnitř, protože je tu přítomná lidská bytost. A pak to uvidí. Ne knížky, ale krystaly. A každý krystal má svůj vlastní příběh. A člověk si uvědomuje na základě svého vzdělání, které jako stará duše má, že vstoupil do knihovny Jeskyně stvoření. A to není historie, pokud to nenazýváte jeho nebo její životní historii. Je to historie určitého člověka. Každý krystal představuje  souhrnný život duše na planetě. Stejně jako v jiných metaforách, které jsme předali o jiných jeskyních, dotýká se krystalu a okamžitě si vybaví svou vlastní historii v jiné době. Má jiné jméno, tenhle člověk. Existuje v jiném pohlaví, jednou je muž, jednou je žena. Jeho historie není seřazená v žádném pořadí, všechny příběhy jsou stejně velké. A jsou jich tisíce.

Člověk je uchvácen hloubkou toho všeho, co tu je. Napadá jej, že tu bude navěky, dokud Země dovolí lidem, aby zde byli. Pro každý život je tu jeden krystal. Jednou jsme vám předali metaforu, hádanku, která se týkala Jasona a jeskyně (v Kryonově knize 4 – Kryonova podobenství, 8. kapitola – pozn. překl.) V tom příběhu byl člověk jménem Jason krystaly natolik unesený, že se jich dotýkal a nestihl vyjít ve stanoveném čase ven. Kryon se směje) Strávil celou dobu dotýkáním krystalů, aby zjistil, kým byl. Ať to bylo sebevíc atraktivní, náš člověk z vize tu nestrávil mnoho času, protože tam toho bylo mnohem víc. Bylo tam víc věcí na objevování. „Vrátím se sem, pokud budu moct, je to fascinující.“ Jen těch několik krystalů, kterých se dotkl, ho uvedlo do života se všemi událostmi a lidmi, se všemi vztahy. Bylo to skoro jako kdyby to znovu prožíval. Přesunuli jste se od knih ke krystalům, přesunuli jste se od toho, jak to funguje na papíře, k dotýkání krystalů a k dalším vizím v rámci vize. Čím víc postupujete, tím víc dveří se otevírá, tím víc se stáváte multidimenzionálními, mimo linearitu.

Venku v hale je víc dveří, víc cedulek. Byla tam jedna cedulka, která byla lákavá, ale teď už ne. „Vejdu tam hned teď.“ Název na dveřích zněl SMRT. „Mám tam vejít, nebo ne? Co to znamená? Je ta vize nějakým místem, kde budu umírat? Je tam za dveřmi údaj o tom, kdy naposledy vydechnu?“ Ten název SMRT nezní pro člověka moc dobře. Dívá se na dveře. Nic se neděje. „Kde je ten průvodce s klíčem? Jsem odvážný, chci vidět, jak to tady funguje. Chci vidět, co se tady děje. Kde je klíč k těm dveřím? Kde je ten průvodce?“ A pak se člověk podívá na dveře zblízka a vidí, že nemají kliku. (Kryon se směje) Vysvětlím vám to. Ta místnost je napodobenina, nemůžete ji otevřít. Neexistuje. Metafora knihovny v místnosti a dveří znamená: Neexistuje žádná smrt. Pro vás je silné vnímat, že ten člověk ve vizi si to uvědomuje. Smrt by znamenala, že duše neexistuje. Ale ona vždy byla, vždy je a vždy bude. Ve vizi o metafyzických věcech a pravdě neexistuje smrt, neexistuje žádný způsob, jak otevřít ty dveře, neexistuje žádný způsob, jak ty dveře odemknout. Je to něco, co neexistuje. A pokud byste je mohli otevřít, pak by za nimi byla cihlová zeď. Pochopili jste to? 

Je tu ještě tolik dalších dveří, tolik cedulek, tolik věcí, které je třeba vidět. Jsou tam jedny dveře s názvem VZTAHY. Co by tam uvnitř mohlo být? Už jste měli krystaly, které mluví o tom, co jste prožili, co jste vyjadřovali. Dostali jste informaci o tom, jak se vám věci staly. Měli jste své minulé životy, všechny tyto věci, vědu, historii. Mělo by to také zahrnovat lidské vztahy. Takže co může být za těmito dveřmi? Je to čím dál lepší, že? (Kryon se směje)

Člověk se dívá na dveře, přichází průvodce a tentokrát promluví. Průvodce říká: „Připrav se na něco.“ A odemyká dveře. Člověk vstupuje a světlo jej následuje. A uvnitř právě probíhá oslava. A je to oslava se všemi lidmi, s nimiž se kdy ten člověk setkal ve všech svých životech na této planetě. S těmi, které kdy miloval a ztratil, s těmi, které stále zná. Je to téměř, jako kdyby tu byla přítomna každá duše. A všichni vypadají mladí, vypadají krásně, stejně jako když se setkali poprvé. Pokud je to matka nebo otec z kteréhokoli života, jsou mladí a krásní, jako když jste byli ještě dětmi. Pokud je to manžel, je takový, jako když jste se zrovna brali. Pokud je to sestra nebo bratr, je to jako tehdy, když jste se znali jako děti. A jsou tam všichni spolu. Hraje tam krásná hudba. A je to tak emocionální, protože je to skutečné (Kryon dojatě). Vidíte, neexistuje žádná smrt! Chápete to? Není žádná smrt. Ta místnost VZTAHY je pro vás příslibem. Drazí, je to příslib, skutečnost, o které byste měli vědět, že je ve vaší knihovně.

(Hlasy a zvuky zvenčí) Venku je nějaká oslava (komentuje Kryon a publikum se směje.)

Další dveře. Jsou to zajímavé dveře, protože tyto dveře se stávají multidimenzionálními a nemusí být nutně srozumitelné. Nesou název BUDOUCNOST. Průvodce odemkne dveře a člověk vstoupí. Světlo je obrovské, mnohem větší než bylo vygenerované člověkem v kterékoli jiné knihovně. Je to největší místnost ze všech. Obrovská! Ale co je na ní zvláštní, je to, že je úplně prázdná (Kryon se směje). Chápete tu myšlenku? Je prázdná, protože ještě nebyla vytvořena.

Mezi těmi, kdo jsou v publiku, poslouchají nebo čtou tento channeling, jsou někteří, kteří věří, že budoucnost jejich současného života bude naplněna stejnými problémy a konflikty, se kterými se potýkají celý svůj život. Pro ně to není prázdný prostor, nemohou v něm nic vytvořit. Nedokáží pochopit, že zítřek je prázdný list a že nemusíte přenášet břímě včerejška do zítřka. Co máte dnes, co vás naplňuje obavami, můžete právě teď odhodit a vstoupit do světla, jež je vaším tvořením pro zítřek nového člověka, jímž jste.

Dveře jsou zavřené. Světlo se tlumí, vize skončila. Ti z vás, kteří to chtějí analyzovat, najdou příběhy v příbězích. Všechno znamená něco jiného. Ale dovolte mi, abych vám něco řekl, co už jste možná zjistili. Multidimenzionální lidské bytosti, jimiž jste, máte tuto knihovnu (sebe) ve své DNA. Máte ji v sobě, je vaše a nepotřebujete vizi, abyste se k ní dostali. To je příslib posunu. Ti, kteří vás oseli, byli nakonec schopni sami do této knihovny svého já vstoupit, aby zjistili, kdo jsou, co by mohli dělat, jak to všechno fungujefyzika vědomí, laskavost víry, krása soucitu protože dospěli ke společnosti, ve které se už nevedly války, ke společnosti, která dokázala vidět Boha uvnitř i vně, dokud se to všechno nepospojovalo. To je možné i na této planetě a v této civilizaci díky posunu, ke kterému došlo před několika lety. Jste teprve v dětských střevíčkách, v dětských střevíčkách něčeho nesmírně skvělého, které se bude rozvíjet po mnoho životů. To je to, co se děje na této planetě. 

Tato knihovna existuje uvnitř vás! Někteří z vás, pokud si to přejete, můžete otevřít libovolné dveře. Nepotřebujete průvodce. Drazí, průvodce byl nutný ve staré energii. Klíče jsou teď vaše. Chcete-li vědět, co se opravdu stalo, když jste vstoupili do toho, čemu říkáme jedenáctá civilizace na této planetě, pokud opravdu chcete vědět, co se stalo při posunu v roce 2012, pak vám klíče od této knihovny předalo celé to nastavení uzlů a nul, to magnetické. (Knihovna) je tady, je uvnitř vás a je velkolepá. A je možné ji objevovat ve všech jejích částech a kouscích. Který z nich navštívíte jako první? Který? Jste všichni tak odlišní. Všichni máte životní problémy, jaké má každý jednotlivec. A každý z vás se rozhodne na základě tohoto krátkého, malého channelingu, do jaké místnosti v knihovně chce nejprve vstoupit. Co potřebujete? A já vám říkám, že máte svazek klíčů ke všem dveřím kromě těch jedněch. Neexistuje žádná smrt. Lidské tělo se rozpadne a zmizí, stejně jako všechno ostatní. Ale vy, vaše esence, jste věční. Budete mít s sebou tuto místnost pokaždé, když sem přicházíte. Cestuje s vámi, vědění všeho! Přemýšlejte o těchto slovech. Zamyslete se nad vizí. Knihovna svého já je nyní uvnitř vás, není někde jinde. A máte klíče.

Já jsem Kryon, zamilovaný do lidstva. A tak to je.

Kryon

 

Učení

Tento živý channeling přijal Lee Carroll v Bradentonu, Florida, 21. ledna 2018


Zdravím vás, drazí, já jsem Kryon z magnetické služby.

Místnost je naplněna těmi, které znám. Znám i ty, kteří to budou poslouchat (a číst) později, protože jste všichni součástí větší rodiny. Je to rodina, která je před vámi skrytá, když jste tady. Chtěl bych promluvit o tématu, které jsme už jednou otevřeli, ale ne takto. Je tu na planetě úplně nová energie a vy se nacházíte v přechodu vědomí minulosti do příslibu budoucnosti.

Kolikrát jsme vám řekli, že přesun z temnější oblasti do světlejší oblasti přináší sebou radost a očekávání, ale i starou energii. Protože rozdivočelý býk jen tak neuhne z cesty a všechno pak bude v pořádku. Místo toho musíte pracovat na skládance. Předali jsme vám mnoho channelingů o tom, co se děje, když se přesouváte z prostoru nižších vibrací do vyšších vibrací. Mluvili jsme o některých vašich návycích, předsudcích nebo věcech, o kterých ani nevíte, že je děláte. Ale je tu něco, co je vám mnohým společné a je třeba to vyčistit – ne proto, že jsou s tím spojené staré záležitosti, ale kvůli tomu, kdo jste. Až uslyšíte, co to je, budete to vědět, protože jsme o tom mluvili už dřív.

Začněme od počátku, od věcí, které byste o sobě měli vědět – ale ne tím, co vám bylo řečeno, ale od spirituálních věcí, které jsou pravdivé a krásné a které jste možná zapomněli. Jsou to věci, které se ve vašich současných duchovních systémech nevyučují. Rád bych se vrátil na začátek a tím přešel k výuce o počátku. Drazí, máte po celé planetě příběh o stvoření. Různé kultury mají různé příběhy o stvoření a jeden z nich, který existuje ve vaší kultuře a ve kterém jste možná vyrostli, ten nejoblíbenější, je velmi podobný tomu, o kterém učíme jako o „osetí planety“. Takže si znovu poslechněte o té úžasné události, která se s lidmi odehrála biologicky a ezotericky zhruba před 200 000 lety.

Došlo k velké změně, k velkému posunu, a pokud odložíte stranou všechno to fyzické od toho, co se skutečně událo, vidíte, že to bylo nádherné „přepnutí“ – implantace schopnosti rozlišování mezi světlem a temnotou, prvním poznáním Stvořitele a svobodnou volbou to přijmout nebo ne. Intuice, krása, vnímání, schopnost rozlišování, všechno to bylo nové. Byl to evoluční skok před 200 000 lety, zamýšlený a plánovaný, žádná náhoda. Je to příběh o stvoření, je ve vašich posvátných písmech. Možná je jinak vyprávěn, ale je to stejný příběh: byli jste lidmi, savci jako ostatní savci na planetě, a pak se něco stalo – andělská síla sestoupila dolů. V příběhu stvoření jste slyšeli o Adamovi a Evě, rajské zahradě – všechny ty metafory o tom, co se dělo, o čem jsme vám vyprávěli, jak jste obdrželi nádherné poznání světla a tmy, schopnosti rozlišování a svobodné volby. Najdete to v příbězích po celé planetě.

A teď vás na chvíli přesunu na místo Stvořitele a zeptám se vás, co byste udělali? Předpokládejme, že máte Boží mysl a že jste sledovali, jak se tento plánovaný zázrak osetí udál. Co byste udělali poté, co osetí bylo dokončeno? Abych vám naznačil, co mám na mysli, předpokládejme, že máte malé dítě a řeknete mu: "Dám ti něco úžasného a moc krásného – vezmu tě do knihovny, která obsahuje veškeré vědění, a ty si budeš moct mezi těmi knihami vybrat.“ Pak půjdete pryč a cestou prohodíte: „Ach, promiň, nikdy jsme tě nenaučili číst. Existují tisíce knih a ty je nemůžeš ani využívat, protože nevíš, co obsahují.“

Takže, nedával by větší smysl příběh o stvoření, jenž by byl doplněn učením? Ale vaše posvátné spisy o tom nic neříkají, vůbec nic. Lidem to tak bylo předáno a pak byli ponecháni sami sobě. Neexistuje žádná výuka od andělů. Posvátná písma pak říkají, že přišli Mistři a v průběhu historie a kultur jich bylo hodně. Ale zdroj osetí, tato andělská energie, která byla tou silou za příběhem o stvoření, se v tom nevyskytuje. Zůstali jste osamoceni a pak začaly příběhy, které znáte dnes. Můj příběh je však jiný. Je logičtější, protože se uskutečnilo osetí a pak začala výuka. Nemůžete udělat takovou změnu v lidech a pak od toho utéct. Místo toho, jak jsme vám už vyprávěli, ti ze Sedmi sester, kteří vás oseli, zůstali u vás a začali vás vyučovat.

Vlastní osetí proběhlo před velmi dlouhou dobou a probíhalo pozvolna, protože se toho muselo hodně stát po biologické stránce, než jste dosáhli bodu, kdy bylo vše připraveno. A to bylo před 52 000 lety. Došlo ke dvěma cyklům kolébání Země, kterými lidská civilizace prošla a ve kterých jste byli na této planetě dostatečně ukotvení pro to, abyste vytvořili to, co jste udělali. Všechno, co se stalo před těmito 52 000 lety, bylo přípravou. A pak přišla Lemurie a další místa na planetě, kde jste procházeli výukou. Nebyla to jen Lemurie, bylo těch oblastí víc. Lemurie byla zvláštní, protože byla izolovaná a proto vydržela mnohem déle bez návštěvy zvenčí po dobu 30 000 let, kdy Lemuřané byli s Plejáďany a měli plejádské učitele. Teď jsme se tedy k tomu dobrali. Vyučování začalo po té, co bylo dokončeno osetí. Ve vašich písmech to nenajdete, tam je jen příběh o stvoření a pak všichni odešli. Jenže to nedává smysl, drazí. Není logické, aby vás Bůh vzal na nějaké místo a předal vám toto nádherné poznání bez jakéhokoli dalšího učení nebo instrukcí. Je to skoro jako kdyby se temnota stala světlem a pak andělé zmizeli – to vůbec není logické, drazí. Ne, existovalo vyučování.

A první věc, kterou jste se učili, bylo to, kým jste. Plejáďané chtěli, abyste to věděli, odkud jste přišli, o čem to je, jak to funguje. Toto vše vás učili – návrat do středu, že máte uvnitř Boha, stejně jako semena těch, kteří vás učili. Andělé sestoupili do rajské zahrady, kde byli Adam a Eva, a udělali to, o čem jste slyšeli, že udělali. Dávalo by skutečně smysl, že by oběma sdělili: „Teď máte to, co máme my. Teď máte v sobě světlo, máte v sobě kousek Stvořitele, který jsme do vás vložili. Používejte to moudře. Tady máte nějaké návody.“ Nic z toho se takto nestalo. Pravdou je, že jsme zůstali a učili vás. Tvořivý zdroj, zastoupený Plejáďany, zůstal u vás a vyučoval vás. A dělali jsme to dlouhou dobu. Cožpak by dávalo smysl poskytnout vám knihovnu, aniž bychom vás naučili číst? A to je to, co jsme vás učili.

Důvod, proč vám to vyprávím, je, že jste něco ztratili. Potřebujete to znovu najít a to rychle. Jeden z nejkrásnějších aspektů, které vás učili, byl následující: Plejádské matky, říkali jste jim hvězdné matky a učitelky, seděly s dětmi a předávaly jim nádherné informace. Říkaly jim: „Podívejte se na nás, na své matky a učitelky, protože jednoho dne budete jako my. Podívejte se na nás, které přicházíme z hvězd, neboť toto je rodinný původ (rodová linie) Země. Chceme, abyste se na nás dívali a viděli krásu Boha, který vás stvořil a je v nás a ve vás. Měli byste pochopit, že se vždy vrátíte do středu bez ohledu na to, kolik životů máte nebo jak dlouho žijete. Přecházíte sem a tam, přicházíte na tuto planetu a znovu se vracíte do centra. Přicházíte a odcházíte, protože takový je systém. Vidíte, vždy se vracíte ke Stvořiteli a pak se zas vracíte na Zem. Přicházíte a odcházíte, je to krásný dvojčinný systém (tahu a tlaku), přicházení a odcházení s Boží krásou uvnitř. Jste Bohem.“ Takto se to děti učily a chápaly to. Chápaly to, protože se dívaly na své učitelky a viděly to. Pak vyrostly a děti těchto dětí se učily totéž. A pak odešly a znovu se zrodily na jiných místech planety, aby toto poselství předávaly dál a dál a dál.

A pak, drazí, se během civilizací a na základě svobodné volby začala měnit lidská přirozenost a účinnost temnoty a světla. A vy víte, co se stalo: na základě svobodné volby byla temnota upřednostněna před světlem a mnoho civilizací se samo zničilo, protože už neznaly nic jiného než temnotu. Ti, kteří stále ještě měli plnou zkušenost Boha ve svém nitru, byli potlačováni a odstraňováni. Ve světle bylo hodně síly a temnota to věděla. A tak pomalu vzniklo to, v čem jste vyrostli i vy, drazí. Mnoho civilizací po sobě vytvářelo stejný poměr světla a tmy. Světlo bylo skryto a odloženo stranou.

Je zajímavé, že v každé z těchto civilizací se něco dělo: vznikaly tajné společnosti, které musely tajně uchovávat znalosti o Bohu uvnitř. Ale temnota řekla: "Podívejte, tady je nějaká tajná společnost. Určitě dělá zlé, ďábelské věci. V tom musí být čarodějnictví. Nechoďte tam, nevěřte jim.Je to začátek spiknutí, začátek tmy v každém koutě, začátek nedůvěry. Dokonce začala prohlašovat za ďábly ty, kteří v tajných společnostech měli vědění o Bohu v nitru. A zdálo se, že temnota vždycky vyhraje, protože lidé věřili v to nejhorší ve všem. To definuje temnou energii. Krása Boží uvnitř byla potlačena. Je to, jako byste měli kus zlata zářící jako slunce, což jste byli vy, avšak po celé věky na něj padalo stále víc prachu a špíny, takže to zlato zmizelo.

 

A teď tu sedíte se zaprášeným zlatem. Je to metafora pro nedostatek sebehodnoty. A to je všeobecně známá věc, nejen u starých duší, ale obecně u lidí vůbec. Protože většina lidí, kteří se na tuto planetu reinkarnují, mají stejnou zkušenost jako vy – totiž, že říkat, že možná jste Bůh, že máte určitou sílu nebo že víte, jak funguje vědomí, znamenalo rozsudek smrti. Dokonce i šamani, kteří dokázali provozovat magii a na které se lidé obraceli, aby změnili počasí, měli neustálé problémy. Pokud něco nefungovalo správně, byli obviněni a často zabiti. Někteří z vás, drazí, byli takovými šamany – jste svými vlastními předky. Někteří z vás se narodili s duchovními znalostmi, a jakmile jste dospěli, následovali jste opět stejnou cestu, nevěřili jste tomu, co říkali vaši rodiče, a nikdy jste nechodili do žádné nábožensky strukturované organizace. Jiní z vás se probudili později, ale všichni máte zaprášené zlato. Nedostatek sebehodnoty pochází z životů, kdy vám nevěřili a kdy jste se museli ukrývat v temnotě. Někteří z vás se probudili k intuitivnímu poznání, že se ani nepokoušíte překračovat se svým světlem hranice, ale chovat se správně a příliš rychle nevylézat ze své komůrky, nebo raději vůbec ne. Protože byste tomu mohli opět čelit. Dokonce i ti, kteří vyšli ven, dokonce i ti, kteří jsou učiteli nebo píší knihy, ano, dokonce i ti, kteří sedí na židli a channelují, mají na svém zlatě prach.

Ti, kteří vás oseli, staré duše, vám předali pravdu. Co jste s tím udělali, můžete vidět, když se rozhlédnete kolem sebe. Postupně se přeměnila do ovládání, negativity, dysfunkce a mnoho dalšího. Dokonce i vy, kteří znáte pravdu o reinkarnaci a původním učení, přestože to znáte, dokonce i vy máte zlato zaprášené. Jinými slovy, vy všichni, kteří posloucháte, vy všichni, kteří byste tak rádi kráčeli vpřed, vy všichni, kteří říkáte: „Ano, vidím světlo,“ stále trpíte pochybnostmi, strachem a nedostatečnou sebehodnotou.

Víme to, víme to! Rád bych, abyste si tato slova osvojili. Duch, Bůh, Tvořivý zdroj nebo jakkoli jej nazvete, o tomto problému ví a je připraven pomoct vám odstranit ten prach, aby zlato mohlo opět zářit jako světlo. Vše, co musíte udělat, je začít si to nárokovat. A pokud něco chcete, pak si to představte. Pokud chcete nějakou vizualizaci, pak využijte to, co jsem vám právě předal. Staré duše, záříte jako slunce – jako čisté zlato vyleštěné do vysokého lesku, ve kterém můžete vidět svou tvář. Rád bych, abyste přemýšleli o tom, jaké by to bylo, kdybyste prostě natáhli ruku a třeba bez utěrky otřeli ten prach, abyste ve zlatě mohli vidět svou tvář, spatřit odraz svého obličeje. A metafora toho je, pokud to uděláte, že setřete své pochybnosti. Odstraníte to, co ve svém nitru nemůžete skutečně identifikovat, co je tam špatně, pokud tomu nedokážete uvěřit, pokud se nedokážete skutečně zapojit do programu krásy, laskavosti nebo soucitu. Co je tam uvnitř, co vám brání uvěřit některým věcem, které vám předkládáme? To je ten prach na zlatě. Je to minulost, která vám namlouvá, že to není skutečné. Je to minulost, která vám tvrdí, že je to temné. Je to minulost, která vytváří vůči tomu spiknutí. A to je všechno, čím jste si už prošli. Ale právě teď, v této energii, v tomto světle, čeká zlato jen na to, abyste z něj otřeli prach. A pokud to uděláte, dokonce i když s tím jen začnete nebo o tom jen uvažujete, začne se to měnit.

Pokud chcete pochopit některé z hlavních principů, které vám Kryon už 28 let předává, a pokud jste připraveni přejít na další úroveň, pak je teď čas otřít ten prach. Protože to bude katalyzátorem pro všechno, o co jste žádali. Ach, vy, kteří jste deprimovaní a sklíčení – vím, kdo to poslouchá – je to tak pro vás těžké se z toho dostat ven. Vězte však, že o vašem problému víme. Bůh není ve vakuu na druhé straně černého závoje. Bůh vás nesoudí za to, co jste udělali nebo neudělali, ale je vedle vás, čeká a říká:Setři to! Odfoukni to pryč! Tady máš hadřík, pokud jej potřebuješ, ale udělej to! A pak uvidíte, kdo jste. Váš obličej ve zlatě je vaším odrazem, obrazem lásky.“ Plejádské učitelky učily děti, že byly stvořeny podle obrazu lásky, kterou je Stvořitel. Byly stvořeny podle obrazu krásy a soucitu, jakým je Stvořitel. Toto učení je stále ještě ve vás, ve vaší Akáše. Vše, co potřebujete udělat, je uvěřit tomu a začít stírat špínu a prach, až uvidíte svůj odraz a řeknete: „Věděl jsem to, že je to pravda. Jsem stvořen podle obrazu lásky.

Drazí, tohle je hlavní katalyzátor v nové energii, abyste se naučili všechno, co si přejete naučit. Nemůžete pokročit o mnoho dál, pokud budete i nadále pochybovat o tom, kdo jste. Neděje se to rychle, ale tak pomalu nebo tak rychle podle toho, jak vám to vaše minulost dovolí. Rozumíte tomu? Co všechno jste se naučili, co vás učili, co vám vštěpovali? U některých z vás toho bylo málo, u ostatních hodně. A tak někteří z vás na tom musí víc zapracovat – mluvím o vás, kdo jste deprimovaní a sklíčení. Musíte však vědět, že máte pomoc, jsme tady, Duch je tady, další jsou kolem vás, aby vás pozvedli z té deprese, abyste došli na místo – teď mě poslouchejte – kde už nikdy nebude žádný prach a už nikdy nebudete depresivní. Cyklus, který teď zažíváte a ve svých životech jste zažívali, končí – mluvím teď k někomu tady a také k některým, kteří to budou poslouchat (číst) později. Cyklus skončí, až odstraníte ten prach a konečně budete vnímat a vědět, že jste hodni toho být na této planetě. A nejenže jste toho hodni, máte tady toho hodně na práci!

Jak vnímáte to, že to tady stále ještě je, že v sobě stále ještě máte to učení? Nemusíte to někde získávat nebo někam chodit, nemusíte to ani studovatstačí, když setřete prach a uvidíte tu krásu, kterou jste. Je mnohem snazší vidět lásku a milovat sami sebe, když už nemusíte hledět do tak tmavého zrcadla. Jak můžete vidět sami sebe a vědět, kdo jste, když se díváte do tak zašpiněného zrcadla? Utřete je! Začněte vidět ten zrcadlový odraz, to božské zlato v sobě. Nikdy se to nezměnilo, pouze minulost to změnila, jen to, co vás učili, to změnilo. A teď je na čase dospět a udělat vlastní rozhodnutí o tom, kdo jste a jaký váš vztah k vesmíru, ke Stvořiteli, k Bohu uvnitř.

Ach, vy nádherní, velkolepí lidé, vím, jak ten váš odraz v zrcadle vypadá. Jděte a udělejte to, nastal pro to správný čas.

A tak to je.

Kryon

 

Praktická stará duše


Tento živý channeling byl předán v Anchorage na Aljašce, 27. ledna 2018 

Tento živý channeling byl upraven [Leem a Kryonem] a doplněn pro lepší porozumění čtenářů. Často se totiž stává, že živý channeling má v sobě energii, kterou psané slovo nenabízí. Užijte si tedy toto obohacené poselství.

Zdravím vás moji drazí, já jsem Kryon z magnetické služby. Stojíte tváří v tvář nádherné, překrásné energii a přece si to možná neuvědomujete. Abyste se dostali z temnoty do světla, jsou zde výrazné přechody. Ze života na této planetě víte, že změna může být obtížná, zvláště když přecházíte z temnější energie k té světlejšíV temnotě jsou tací, kteří budou bojovat na život a na smrt, aby odvrátili změnu. Je to jejich způsob života a jejich způsob kontroly. Ale, moji drazí, tento přechod se na Zemi skutečně děje. Jeho rychlost bude pouze taková, jak se sami rozhodnete. Svobodná volba na této planetě určí načasování. Dnes jste v procesu změny, a právě ji začínáte vidět.

Přijde čas, kdy budete moci říci: „Slunce vyšlo; světlo zvítězilo.“ Nebude to znamenat, že se celá planeta stala osvícenou. Naopak, to, co budete mít, bude planeta, která myslí jinak. Bude zde jakési paradigma existence, která je více založena na základní pravdě toho, co by staré duše měly vědět jako opak tomu, co by měli znát začátečníci na planetě. Je to nové paradigma založené na konceptech měnící se lidské přirozenosti – dospívajícího a znovu se nastavujícího vědomí – a bude to vypadat trochu jinak.

Jak si myslíte, že bude vypadat každodenní praktický život staré duše? Jak se bude lišit od toho, jaké je to teď, aspoň jediný den? Chci vám dát malý příklad.

Jeden den v životě nového člověka

V podobenstvích a příbězích často používáme postavu Woa a uděláme to i teď. Wo není ani muž ani žena. V tomto příběhu může být Wo obojím, ačkoliv ho budeme oslovovat jako on, je to vlastně wo – man (man-muž, woman – žena, pozn. překl.). Bude to příběh jednoho dne v praktickém životě staré duše v budoucnosti, která ještě nenastala. Ukáže nové paradigma od okamžiku, kdy tento nový člověk vstane, až do doby, kdy půjde spát.

Věrohodnost

Tento příběh musí začít, moji drazí, pochopením, že toto individuum, tento člověk, tato stará duše v budoucnosti, má naprosto odlišné paradigma existence než máte vy dnes. Je to paradigma, kde člověk doslova změnil vztah ke všemu, co jej obklopuje. Změnil svůj vztah k Bohu, k těm okolo sebe, i k Zemi. Takže pro vás může být obtížné uvěřit všemu, co vám chci teď ukázat, ale chci, abyste si jen na okamžik ten příběh poslechli. Při tom vyprávění pokaždé na chvíli řeknu „stop“. Potom odhalím srovnání mezi starou energií a tím, co vám je odhalováno. Bude to odhalení jako noc a den ve způsobu, jakým se chová Wo v nadcházející budoucnosti a jak je tomu dnes.

V tomto novém paradigmatu se Wo, tato stará duše, narodil do civilizace, která si už hodně dlouho nemyslí, že všechna jejich pomoc přichází zvenčí. Není to civilizace, která věří, že jsou v očích Boha nehodní. Necítí, že musí žádat nějaký větší zdroj, aby dosáhli každodenních životních řešení. Proto přímo v tomto odhalení uvidíte velký rozdíl oproti civilizaci, ve které žijete. Jejich paradigma existence se změnilo, a Wo věří, že všechny záležitosti duchovna a krásy jsou přineseny do nitra lidské bytosti. „Bůh uvnitř“ je poznané poselství od Mistrů a je novou lidskou přirozeností.  Je teď používáno prakticky v každodenním životě. Takže zde není žádný „úprk za nalezením pomoci“ jako to vidíte dnes, nebo ve starší energii, kde velká část civilizace věří, že jsou nehodní, a že všechny dobré věci přicházejí shora. Proto chci, abyste se nad tím na chvíli zamysleli, protože tímto způsobem Wo přistupuje ke svému dni.

Stop.

Opravdu věříte, že to někdy nastane? Myslíte si, že se lidstvo někdy dostane do bodu, kde ucítí, že nemusí dostávat pomoc z vnějšího zdroje? Myslíte si, že někdy přijde den, kdy domy uctívání budou prostě jen starobylými budovami? Zdá se to jako nadsázka, dokud o tom nepřemýšlíte. Co pro vás znamená evoluce vědomí? Nebude to něco, co je lidstvu vnuceno. Spíše je to něco, co lidstvo pro sebe spatří v průběhu času. Bude to logické a může to dávat smysl skrze pomalu se rozvíjející vědomí. V průběhu času začne lidstvo chápat, co Mistři opravdu znamenají, a začne praktikovat, co říkali. Po celé věky nebylo lidem řečeno, co je tou neposvátnější věcí, která existuje v nitru každé lidské bytosti. „Stvořeni k jeho obrazu“ znamená „stvořeni k obrazu lásky“, a tím si lidstvo mohlo začít uvědomovat, že obraz Boha Stvořitele byl vždy uvnitř. Lidé tedy mají okamžitý přístup k Bohu, Duchu, předkům – okamžitě, skrze procesy, které jsou ve vás zabudované. A tady začínáme náš příběh.

--------------
Wo se probouzí jako každé ráno a chystá se do práce. Pokládá obě chodidla na podlahu, provádí afirmační cvičení a očekává dobré věci. To je tou první věcí, kterou dělá. Tlačí vědomí laskavosti svým dnem hned od samého začátku. Jeho afirmace by byla tato: „Toto je dobrý den a já hodlám mít vědomí, které překoná všechny výzvy dnešního dne. Přede mnou jsou dobré věci.“

Stop.

Proč by to dělal? Kolik lidí to dělá ve staré energii? Dovolte mi, abych vám předal populární způsob: Vy položíte chodidla na podlahu, chystáte se vstát a řeknete: Ach jo, už je to zase tady, další namáhavý den. Doufám, že věci půjdou lépe než včera. Všechny moje včerejší problémy jsou stále v mé mysli a moc dobře jsem nespal. Nevím, co se mi stane dnes. Doufám, že přežiju!“ Vidíte ten rozdíl? Ten největší spočívá v očekávání laskavosti, ale je toho vícWo vlastně říká: Tento den je pod mou kontrolou!“ Toto je praktická úvaha. On, s chodidly na podlaze, ze všeho nejdříve oslavuje skutečnost, že projde všemi problémy, které nastanou. VYTVÁŘÍ svou realitu pro ten den.

Pamatujte si toto: Lidé budou vždy pracovat s dualitouVždy bude existovat volba mezi temnotou a světlem, dramatem a láskouMyšlenka, že jednoho dne budete mít skvělou planetu, kde nic nedopadne špatně, je umělá představa, kterou má hodně lidí díky vašemu lineárnímu – černobílému – myšlení. Stejně jako myšlenka, že každý bude myslet stejně a každý bude andělský. Vždy budete mít svobodnou volbu, a vždy budete mít jedinečnou minulost a akášický záznam, který s vámi pracuje pozitivním způsobem. To vytváří různé představy a názory. Stále budete mít nějakou formu politiky, ale bude vypadat úplně jinak a bude mnohem elegantnější.

Takže, co Wo vlastně v tu chvíli dělá? Vytváří, skrze své vědomí, něco fyzického – dalo by se říci bublinu, která potom jde před ním, kamkoliv se vydá. Stává se tak praktickou, jako je praktické obout si boty na cestu po náročném povrchu. Je to příliš, myslet si, že by jednoho dne mohl člověk začínat svůj den tímto způsobem?

Wo si čistí zuby a dělá všechny ty věci, které děláte dnes vy, abyste se připravili a opustili dům. Wo stále jezdí do práce autem, ačkoliv se to netýká všech jeho sousedů. Věci se během času hodně změnily. Woův automobil může vypadat trochu jinak, ale nasedá do něj, aby se dopravil po silnici do práce.

Cestou do práce Wo vidí něco, co by mohlo navždy změnit jeho život, kdyby to dovolil. Jiné vozidlo mělo nějaký druh nehody. V jeho době se to nestává moc často, ale lidské reakce, chyby v úsudku a nepozornost, jsou stále přítomné a přímo před jeho očima došlo k hrozné události. Na obrubníku teď sedí plačící žena, matka. Okolo ní jsou další lidé, kteří se ji snaží utišit. Nedaleko od ní vidí Wo sanitku, která nakládá přikrytá těla jejích dvou malých, mrtvých dětí.

Pro tuto ženu to znamená strašlivou ránu. Potenciálně to vytvoří celoživotní strast, která překoná všechno, co si lze představit. Pro ni začal ten den dobře, ale v okamžiku jsou pryč její děti. Ponese si tento den až do hrobu. Může pro nějakou matku existovat větší tragédie?

Woa přemůže smutek a začne plakat. Víte, na této nové Zemi, velmi praktickým způsobem, je soucit králem emocí. Wo to vše vidí a najednou se u něj objeví víc než empatie. Naopak, cítí vše to, co ona. Zastaví auto a pokračuje v pláči na svém sedadle řidiče. A potom udělá něco velice zvláštního, moji drazí. Vzchopí se, a započne proces, který dobře zná a dělal jej mnohokrát předtím. Začne si představovat tuto ženu v její budoucnosti, jak se zotaví, pochopí, přežije a získá klid v souvislosti s touto událostí takovým způsobem, který je možná v dnešní psychologii nepochopitelný.

Vidí její zotavení tak výrazně, že si ji dokáže představit, jak se zase směje. Toto je vizualizace, kterou potom posílá přímo na obrubník, kde je ona v okamžiku tragédie a zármutku, a ví, že právě zasel velmi reálné semínko. Je to reálné a Wo právě provedl něco, čemu se říká soucitný čin.

Stop.

Kdyby se to stalo dnes, byli by také někteří velmi soucitní. Ale mohlo by je to navždy zranit. Nikdy by nevydrželi ten pohled. Zasáhlo by to jejich vnitřní dítě a jejich faktor radostiV dnešní civilizaci je tolik věcí jako je tato, tolik tragédií, které se denně dějí, že se mnozí senzitivní lidé do nich vcítí až do takové míry, která ničí jejich životyDokážou si jen pomyslet, jak je to nespravedlivé a jak to chtějí změnit. Budou denně naříkat kvůli tomu, co se děje někde jinde, a v tom procesu, moji drazí, nepomohou nikomu! Naopak, stáhnou při tom sami sebe dolů do energie nižší empatie, trápení a strachuZemřou kvůli tomu mladší než by bylo normální. A to vše kvůli tomu, že jejich soucit si z nich vzal to nejlepší.

Ale Wo by nedopustil, aby k tomu došlo, protože ví, že to je starý způsob a je nebezpečný. Takže jedním z atributů této nové energie, které odhalujeme, v rámci praktické přirozenosti obyčejného člověka, je vidět situace jako je tato a přejít přímo k soucitnému činuWo okamžitě přemýšlel o řešení a přestoupil k soucitnému činu, protože vědomí může věci měnit. Stejně jako dnes, kdy byste se mohli za nějakou osobu modlit. Wo dělá víc než to. Do její budoucnosti promítá radost. Tvoří pro tuto ženu porozumění a zotavení, a začíná to toho dne.

Pak Wo nastartuje auto a pokračuje. Přestává plakat a místo toho se začíná usmívat, protože vidí, jak se to v jeho mysli opravdu uskutečňuje. Přijde den, kdy se ta žena bude zase smát. Přijde den, kdy se zotaví. Ne dnes, ne zítra, ne příští měsíc, ne příští rok, ale v okamžiku, kdy se v ní všechny tyto věci usadí takovým způsobem, že bude moci pochopit. Wo se podílí na tomto jejím zotavení, dokonce už když ona zůstává na tom obrubníku, když on odjíždí.

Wo přichází do práce a brzy má pěkný den. Dělá svou práci a potom je zavolán do kanceláře jednoho z nadřízených. To, co se děje dál, není nic konkrétního. Zobecním to. Děje se to v mnoha scénářích, z nichž všechny znáte. Je konfrontován se svým nadřízeným. Mohl by to být jeden z těchto scénářů: „Wo, už jste zase přišel pozdě. Wo, máme problém s jedním z vašich klientů. Wo, budete muset pracovat o víkendu, protože to nedopadlo dobře. Wo, tentokrát vás nepovýšíme, tak jako minule.“ Wo tohle a Wo tamto. „Wo, máme v úmyslu zrušit vaši pozici nebo vás nahradit.“

Wo odchází z kanceláře a na okamžik – jen na malý okamžik – jej zaplaví stará energie nazývaná „obavy“ a „strach“. Co by si počal bez této práce? Jak by řekl své ženě, co se právě stalo? Co to pro něj znamená? Je to jen tak jednoduché jako muset pracovat přesčas, se kterým nepočítal, nebo je to víc než to? Potom se Wo uklidní a zhluboka nadechne. Za okamžik si znovu uspořádá všechno, co se stalo, a uvědomí si, že toto je začátek nějakého posunu, nějaké změny. Bude to laskavá změna, dokonce, i když dosud nerozumí tomu, jak se vyvine. Wo nezná načasování ničeho z toho, ale začíná se usmívat, protože je to začátek posunu, o kterém ví, že bude pro něj dobrý a laskavý.

Stop.

Kdyby se to stalo dnes, jaká by byla typická reakce? Byla by takováto: Starosti celý den; starosti celou noc; starosti celý příští měsíc; řeknete to všem svým přátelům, aby mohli mít starosti spolu s vámi. Tomu se říká „drama“. Cokoliv se stane, stane se, ale drama pokračuje a pokračuje. Také by to vybudovalo most temnoty mezi zaměstnavatelem a pracovníkem. Potom další starosti: „Co přijde dál? Co se může stát? Oni si mě neváží. Nejsem dobrý.“

Nic z toho nebylo ve Woově mysli, ale musel přepnout možnosti za asi tři vteřiny ze staré energie reakce strachu na myšlenku, která je vysoko nad vědomím dnešního dne: Automaticky přepnul energii na scénář, který říká: „Možná sem nepatřím. Možná je to znamení. Možná se má něco krásného stát. Už se nemůžu dočkat. Udělám, co se mi říká. Budu pracovat přesčas. Přijmu dokonce i vyhazov, protože přichází něco lepšího.“

Potom to pokračuje, Neuplynula ani půlhodina, když slyší nějaký povyk. Jeden z jeho přátel v jedné z dalších kójí v jeho kanceláři byl povýšen na pozici, kterou si sám přál. Přechází, aby se zúčastnil oslavy – a myslí to vážně. Má takovou radost, že jeden z jeho přátel má úspěch, a je tak potěšen, že jeho přítel získal povýšení – tak potěšen! Neviděl to jako nepříznivý odraz, který by měl cokoliv společného s ním. Nedovolil, aby předchozí zprávy ovlivnily štěstí jeho přítele.

Stop

Musím to říkat? Ve starší energii je tak mnoho já a tak mnoho projekcí ega„Proč ne já? Co má on, co nemám já? Vzal mi mou práci. Už ho nemám rád. Už s ním nepromluvím. Půjdu domů a budu se tím užírat.“ Je to jako by někdo v tomto bodě dělal cokoliv, jen aby zůstal v depresi. Pokračuje. „To je hrozné! Nejdřív mi naznačili, že už nemusím být zaměstnán, a potom najdu někoho jiného, kdo je povýšen místo mě.“

Ale taková reakce to vůbec nebyla, protože vidíte, že Wo už věděl – „toto nebo něco lepšího“ a měl víru, že „laskavost přichází“. Nevěděl, kdy nebo jak, ale zde před ním byl přítel, kterému se stalo něco nádherného – něco, co bylo dobré a mohlo to tomu člověku změnit jeho způsob života. Věděl, že ten přítel to brzy oznámí své rodině a budou mít báječnou večeři a při tom si zazpívají. To je dobrá chvíle oslavit radost přítele!

Stop.

Je to vůbec možné? Může nějaký člověk opravdu odložit pocity zranění nebo obav až do té míry, kdy jeho první myšlenkou je oslavit někoho vedle sebe, kdo vám možná sebral vaši práci? Toto, moji drazí, je evoluce vědomí. Víte, stejně jako Wo cítil empatii k té ženě, cítí také radost svého přítele. Zabudovalo se to během generací vývoje. Mohlo by se vám zdát, že je to za hranicí toho, co může nějaký člověk normálně udělat, ale přesně tam to směřuje.

Pro Woa nastal čas jít domů. Wo, jako tolik lidí všude jinde, toho měl v mysli hodně, ale dostal intuitivní myšlenku, která mu sdělila: „Na něco jsi zapomněl.“ Wo tomu tzv. nedokázal přijít na kloub, jak říkáte, a byla to pořád jen taková prchavá myšlenka bez podstaty. Odjel tedy domů.

Woův domov byl malý, ale krásný. Měl krásnou rodinu, která myslela hodně podobně jako on. Ale bylo tam pár věcí, o kterých Wo věděl, že musí probíhat určitým způsobem. Jeho žena byla skvělá kuchařka a večeře byla podávána každý večer v určitý čas. Musel tam proto být a nepřijít pozdě. Brzy po tom, co se vzali, udělal tu chybu, že přišel pozdě – a dopustil se toho pouze jednou. Reakce byla taková, že se žena cítila nedoceněná. Opravdu, Woova partnerka si zasloužila, aby tam byl včas, aby si užil, co připravila – vždyť to musela připravovat nejméně hodinu a půl předtím, než se dostal domů. Rodina čekala. A opravdu, Wo přijel včas, tak jako vždy, a právě zajížděl k domu – a tehdy mu jeho intuice předala zprávu: Wo, dnes je tvé výročí svatby.“ Zalapal po dechu.

Okamžitě se rozhodl, co udělá. Zajedu do květinářství, koupím kytici, vezmu kartu, vrátím se a přijedu pozdě na večeři? Co je lepší, opozdit se na večeři nebo nemít květiny (hrozná věc)? Jeho intuice mu posloužila dobře. Wo udělal krátkou zastávku, ne v květinářství, ale u stánku, o kterém věděl, že je na rohu, ne moc daleko. Bylo tam mnoho květin, pěkných, dražších, ale hodně takových, jaké si zasloužila. Wo rychle koupil květiny a vracel se zpátky tak rychle, jak jen dokázal, ale zabralo to 15 minut. A teď měl 15minutové zpoždění.

Nevěděl, co se stane, ale nakonec měl ty květiny. Teď mohl vstoupit a říci: „Všechno nejlepší k výročí! Miláčku, omlouvám se, mám zpoždění.  Takže to udělal.

Ale stalo se i něco jiného. Víte, když vstoupil do dveří, byli tam všichni jeho přátelé! Bylo to překvapení, večírek k oslavě výročí, a on měl ve své ruce kytici květin. (Děkuji ti, intuice!) Nepřijel pozdě na večeři, protože žádná večeře nebyla! Místo ní se konala oslava. Wo ženu nezklamal, a MĚL KVĚTINY! Pochopili jste? Co se to právě stalo?

Stop.

Wo se na chvíli pozastavil a naslouchal své intuici, své vyšší části, která věděla víc než on, co se děje doma. Jeho intuice věděla, co by měl udělat, a on jí naslouchal a důvěřoval, a okamžitě jel koupit květiny.

Ve starší energii, moji drazí, byste měli bezradného člověka, s 50% šancí na správné nebo špatné rozhodnutí, který nechápe, že existuje nějaká vyšší, vrozená část jeho já, která ví mnohem lépe, co dělat. Nad vámi je vyšší já, a pokud jde o Woa, tak ta část věděla, že v domě je večírek. Pro Woa bylo běžné naslouchat své intuici. Každý den ji používal jako základ, ne jako něco, co bezobsažně vyprchá. Říkala mu, komu zavolat a jak sdělovat informace klientům, se kterými potřeboval mluvit. Byl to jeho způsob života a Wo věděl, že to funguje. Měl už zkušenosti a tady to zafungovalo znovu.

Když byla oslava u konce, jeho žena řekla: „Moc ti děkuji za ty nádherné, čerstvě natrhané květiny! Wo, nádherně jsme si to užili!“ Wo souhlasil a další, co ho napadlo, bylo, že jí poví, co se stalo v práci. Pak se ale zamyslel a usmál: „Povím jí tu dobrou zprávu později.“

Wo se chystal jít spát. Jeho chodila byla na podlaze, a předtím, než je zvedl do postele, řekl, „Děkuji ti Duchu. Děkuji ti, Stvořiteli. Děkuji ti za to, že jsi mi dovolil být tam pro tuto ženu. Děkuji ti, že jsi mi dovolil pomoci mému příteli s oslavou. Děkuji všem buňkám mého těla, že dnes omládly. Děkuji ti za nemoc, která byla dnes zahnána, protože jsem neupadl do obav ani strachu nebo dramatu. Děkuji ti vnitřní dítě a innate, že se teď můžu usmívat. Nebojím se o svou práci. Vy vidíte „toto nebo něco lepšího“.“ Wo se otočil a podíval na svou životní partnerku. „Dobrou noc, zlato.“

-------------
Tento příběh je skutečný. Celý. Toto se stalo na planetách, o kterých nevíte. Je to pro vás možnost, abyste mysleli vysoko nad všechno, co se děje teď ve vašem životě a co se zdá být nereálným nebo nemožnýmToto paradigma definuje osvícení. Věk soucitu přichází. Bude přepsáno a přerámováno všechno, o čem lidé přemýšlejí a na co reagují.

Právě jsem vám předal momentku, ne něco mimo dosah reality, ale něco, co patří k vám a je to ve vaší zasloužené a budoucí linii. To proto, že jste překročili milník roku 2012. Mnozí by mohli říci, „Páni, rád bych tam byl, abych to viděl. [Kryon se spokojeně usmívá.] Budete. Vy všichni, vy všichni.

A tak to je.

KRYON

 

 

Kryon v Torontu – 1. část

Tento živý channeling byl přijat v Torontu, Ontario, Kanada, 17. února 2018

Zdravím vás, drazí, já jsem Kryon z magnetické služby.

Chci vám tímto channelingem předat učení, protože jste se ocitli na kraji skládanky. Dovolte mi, abych trochu odbočil. Tyto channelingy, které lidé poslouchají už léta, se zřídkakdy vztahují k nějaké konkrétní události té doby. Ale v tomto případě to tak musí být. Takže pokud to posloucháte později, drazí, musíte se v čase vrátit k tomu, co se stalo před několika dny.
Chtěl bych se s touto skupinou znovu k něčemu vrátit. Tato skupina, která mě nyní poslouchá a sedí přede mnou, je opravdu na něco připravená. Je připravená na soucitné jednání. Vraťme se o pár dnů zpátky (k 14. únoru 2018, kdy došlo k tragickému útoku, střelbě na střední škole v Parklandu na Floridě, při které bylo přišlo o život 17 studentů a další desítky byli zranění – pozn. překl.). Někteří z vás už tuší, o čem budu mluvit. Říkal jsem vám, že posun je bojem, bojem mezi temnotou a světlem. Říkal jsem vám, že temnota se bude projevovat způsobem, jakým to dosud nedělala, a že to bude dělat častěji. Říkal jsem vám, že temnota bude vytvářet situace, které vás budou zkoušet tak, že budete úpěnlivě žádat Boha:Podívej se na to. Tohle se nemůže zlepšit, jen se to zhoršuje.  Podívej se na to, jen se na to podívej.A temnota se bude smát a řekne: „Ano, zhoršuje se to.“  Temnota kolem sebe divoce kope, dělá všechno možné, aby vše zůstalo při starém, aby vás držela ve tmě, aby vás nutila věřit, že tato planeta nebude lepší, než byla před desetiletími. Ve zprávách vám vše předává tak, aby se to bolestně dotýkalo vašich srdcí, a pokud jste rodiči, aby vás to zdrtilo. A to je přesně to, co se právě teď stalo.

Říkali jsme vám, že v této energii, mohou věci probíhat způsobem: dva kroky vpřed a jeden krok vzad. Stále to opakujeme, říkáme vám, že tohle je bitva! Tohle je boj! Světlo na této planetě zvítězí, avšak temnota neopustí pole bez boje.

Na místě, kterému říkáte Florida, šli mladí lidé, plní života a radosti, do školy, a někteří z nich z ní byli vyneseni (mrtví) na nosítkách. Je to ten nejhorší scénář pro každého rodiče na této planetě, bez ohledu na to, v jaké kultuře se nachází. Je to ten nejhorší scénář. Mnoho slz, nedůvěra… a přetrvá to měsíce a roky. Život už nikdy nebude stejný, navždy se změní, rozvine se pocit hořkosti a mnoho dalšího. Semena zasetá ten den temnotou – nejen kvůli zavražděným dětem nebo psychicky narušené mysli – tato semena budou zaseta a vydrží celý život, ovlivní všechny, kteří do toho byli zapleteni

A otázka, kterou si nyní musíte položit, zatímco tady sedíte, drahé staré duše, zní: „Co mohu udělat já?“ Lidé se na to budou dívat, vy jako rodiče se na to budete dívat a všichni se budete cítit bezmocní. Protože vše, co můžete udělat, je rozvíjet empatii a soucítit, jaké to musí být. Někteří z vás ten pocit skutečně znají. Vím, kdo je tady. A znovu říkáte: „Můj soucit jako by byl zablokovaný, protože nemohu na nic jiného myslet. Myslím na ně a na jejich situaci a všechno, co mohu udělat, je být smutný.Rád bych vám dal jednu radu, staré duše, je čas povstat a udělat to, kvůli čemu jste sem přišli, protože posun ve vás vytvořil nástroj, který je úměrný světlu na této planetě a podobným situacím. Nastal čas pro soucitný čin ze strany těch, kteří vědí, co to je. A to právě teď s vámi proberu.

První věc, kterou musíte udělat, je opustit stav, který nazývám ochromujícím vcítěním se. Co temnota chce, je, aby se co možná nejvíc starých duší utápělo ve smutku a říkalo: "To je strašné, temnota zvítězila." To není to, co byste měli dělat, ledaže byste věřili v temnou stranu, temnou stranu lidstva, temnou stranu vědomí, temnou stranu lidské přirozenosti. No, místo toho se stane něco neočekávaného, protože vy v této místnosti a vy, kteří teď posloucháte můj hlas (a čtete to), začnete vidět něco, co jste možná dřív neviděli. První věc, kterou musíte udělat, je zablokovat (deaktivovat) to, co ve vás vyvolalo empatii, co vás „vynulovalo“. Místo toho rozvinete něco, čemu říkáme soucitné jednání, soucitný čin.

Teď budeme postupovat pomalu. Semena, která byla tou tragédií zaseta, vydrží léta. Nikdy nezmizí. Vzpomínky a hrůza nikdy nezmizí. Pomohou sice psychologové, čas vše zmírní, ale úplně to nikdy nezmizí. A rozvinou se další scénáře, které budou ještě horší než ten, který se odehrál a všechno se ještě zhorší. Rodiče, kteří přivedli na svět děti, a ty pak zemřely, se rozejdou. Všímejte si toho, přijde to. Protože už se nedokáží na sebe dívat, protože budou vidět jen to dítě, které přivedli na svět, a bude jim to připomínat jejich bolest. A bude pro ně lepší nemít toho druhého ve svém životě a tak zažádají o rozvod, aby už spolu nebyli. Jejich životy jsou zničené, ti dva v lásce spojení manželstvím, se rozejdou. Nejdřív první, pak druhá a třetí, vrstva po vrstvě se navždy vryjí do jejich životů, včetně spolužáků ve škole, kteří toho byli svědky.

Rád bych vám představil novou sílu, kterou mají staré duše na této planetě, když vidí situaci v celé zralosti a jasnosti a začnou pracovat na skládance. Co právě teď můžete udělat? Říká se tomu soucitné jednání. Číslo jednazačněte je vidět a představujte si každého dospělého, sestru a bratra těch, kteří zahynuli. Představujte si je, jak se znovu usmívají. Začne se vynořovat silná vize vnitřního dítěte, vize toho, jak se zas začnou smát, po roce nebo tak nějak, jak se smějí věcem, o kterých si mysleli, že se jim už nikdy nebudou smát. V rodině se začne rozvíjet sounáležitost v lásce namísto rozchodu. Současně se dostaví zralost, která sděluje: „Společně to zvládneme“ namísto nezralosti, která říká: „Nedokážu se na tebe dívat, protože mi připomínáš toho, koho jsme ztratili.“

A to přichází s tím nástrojem, které máte nyní k dispozici. Tím nástrojem je soucitné jednání světla! Světla, které je silnější než kdykoli dřív. Jen si vizualizujte každého z nich, nepotřebujete k tomu znát jejich jména. Představujte si je jako klidné, vyrovnané, aniž by zapomněli, ale v míru sami se sebou, ke kterému by možná nedospěli, kdyby neexistoval ten nástroj, který teď máte. Skupina jako jste vy, vysílající toto světlo, dokáže na této planetě mnohem víc, než harmonizovat událost, která se stala. Ta událost, ať už je jakkoli strašná, zestárne a média se začnou zajímat zas o něco jiného. Vy, na druhé straně budete tímto nástrojem nadále vysílat světlo všem postiženým. Vizualizace, kterou si o nich vytvoříte, i když neznáte jejich jména nebo nevíte, jak vypadají, vizualizace míru, smíchu, vnitřní radosti, Boha uvnitř, zapůsobí téměř tak, jako byste je drželi za ruku. Oni nevědí, kdo jim pomáhá a nikdy to nebudou vědět, pokud neuslyší tuto nahrávku. Nebudou vědět, že je milujeme, že je milujete, že Bůh je miluje. Nechci, aby se jejich rodiny rozpadly, jako se to stalo mnohým lidem v podobných situacích.

Nedovolte, aby vlna událostí postoupila dál než dosud. Právě teď to můžete zastavit tím, že jim budete vysílat vizualizaci jejich radosti a míru někdy v budoucnu, až se s tím vyrovnají a uvědomí si, že jsou důležití. Někteří z nich napíší knihu. Někteří z nich budou součástí akčních týmů, aby už nikdy nedocházelo k utápění se ve smutku, trápení a možná i k tomu, že si sáhnou na vlastní život. To je rozdíl mezi včerejškem a dneškem! Museli jste to teď slyšet. Je to váš účel, takto bojujte s temnotou. Dokonce i s tím, co se stalo. Namítnete: „Nemůžu ty děti přivést znovu k životu.“ Ach, to ne, ale můžete změnit budoucnost těch pozůstalých. Jaký to koncept! Je součástí nového vědomí.

Můj partner se před několika minutami zastavil. V jeho přednášce došlo k přestávce. Řekl vám, že jsem mu připomněl, že vztah s Bohem, Duchem nebo Stvořitelem, ať už to nazvete jakkoli, musí být nepřetržitý. Takový by měl být. Duše, kterou máte, tu je stále, 24 hodin denně. Takže představa, že byste byli duchovní pouze a jedině během meditace, je velmi lineární a je to něco, co vás učili na jiných místech. (Lee) vám vyprávěl příběh, ale pak vám neřekl, proč jsem ho zastavil, protože začal mluvit o vědomí, evoluci vědomí. Chtěl vám říct proč, a já jsem ho zastavil, protože jsem vám chtěl sdělit toto.  

Vědomí na této planetě má příležitost se překonávat a rozvíjet tak, jak si to vůbec nedokážete představit. Hlavní channeling dnešního večera nazveme „Nevíte, co nevíte“. Věděli jste, že teď máte sílu a moc, jakou jste před pár lety neměli? Věděli jste, že když se společně na něco zaměříte, můžete vytvářet soudržnost (koherenci) s lidmi po celé planetě, které ani neznáte a kteří mají potíže a potřebují vás? Možná jednoho dne vznikne Lemurijské bratrstvo a jeho účelem bude vytvořit soudržnost s muži, kteří potřebují cítit, že jsou milováni ostatními muži, kteří se o ně starají, kteří jsou sami otci. Možná pak bude existovat rovnováha v polaritě, která vznikne mezi muži a ženami, až se sejdou dohromady a budou tyto věci vytvářet. Staré duše vysílají světlo, jak nikdy dřív nemohli!

Dnes večer budu mluvit o vědomí způsobem, jakým jsem to dosud nikdy neudělal. A něco z toho bude matoucí, jak to občas bývá. Ale musí to tak být, když „nevíte, co nevíte.“ Právě jsem vám předal něco, jak vám, kteří jste tady přítomni, tak vám, kteří to posloucháte (a čtete), co může navždy změnit život všem těm, kteří byli před pár dny postiženi tou hrůzou. Zvolna může být ta hrůza nahrazena porozuměním, zralostí, mírem. A vy budete vědět proč, protože jste k tomu napomohli. To je důvod, proč jste tady.

A tak to je.

Kryon

 

Kryon v Torontu – 2. část

Nevíte, co nevíte

Tento živý channeling Kryona byl přijat v Torontu, Ontario, Kanada, 17. února 2018

Zdravím vás, drazí, já jsem Kryon z magnetické služby. 

Můj partner opět ustupuje stranou a to, co bude následovat, ani on sám nečekal. Některým z vás možná nebudou tyto informace připadat nové, avšak nová bude prezentace „jak“ a „proč“. Dnes ráno jsme říkali, že toto poselství nazveme Nevíte, co nevíte. A už to samotné je kruh syntaxe. To, co se název pokouší vyjádřit, je, že za určitým vědomím poznání je prázdnota, prázdné místo. A věci, které nechápete, nerozpoznáváte nebo si je nedokážete představit, jsou nepoznatelné. Nemůžete je znát, protože to není možné. Drazí, je to kontroverzní. Lidský mozek, doplněný plejádským osetím, je jediný na planetě, který skutečně zkoumá svou vlastní existenci. Jiná vědomí to nedělají.

Dovolte mi, abych vám dal několik příkladů, než budeme pokračovat dál. Tolik lidí má krásné domácí mazlíčky, možná psa nebo koně, kteří by měli mít vyšší úroveň vědomí než ostatní savci. Nejen to, ale oba tyto druhy savců by mohli být zahrnuti do soutoku lásky s lidmi. A oni to vnímají. Ale pokud se podíváte na psa, dokonce i na toho nejinteligentnějšího, je šťastný jen proto, že je prostě takový. Nemá žádné pochybnosti ani zmatek kvůli tomu, že je pes. Pes se nezkoumá a jeho vědomí neříká: „Proč nemůžu být jako můj lidský pán?On ani svého lidského pána nerozpoznává jako vyšší inteligenci, protože neví, co neví. Je spokojený a těší se z toho, kým je, že je psem, aniž by zpochybňoval svou existenci, protože to nedokáže. Dávám vám to jako příklad omezeného vědomí. Lze to pozorovat na inteligenci jiných savců, dokonce je to někdy i vědecky měřitelné. Jak chytré je toto zvíře? Budou to měřit různými testy. U koně je to podobné. Je spokojený s tím, že je kůň. Nepřemýšlí sám o sobě, protože to nedokáže. Neuvažuje o existenci galaxie, nedokáže to. Není pro něj žádným zklamáním, že není ničím víc než koněm. Neví, co neví. Existuje absolutní hranice pro to, co může pochopit, a pro paradigmata, která může pozorovat a chápat.

Člověk nedokáže psovi vysvětlit, jak funguje spalovací motor, protože pes nemá koncepční (pojmovou) část vědomí, aby se tyto věci mohl naučit. Existuje limit pro to, co může vědět. Kdybyste mohli proniknout do vědomí psa, nevědělo by o tom. Neví, že je omezené. Nevědělo by, že neumí počítat. Existuje omezení jeho vědomí, které mu brání ve vědění toho, co neví, natož aby se na to ptal. Předkládám vám tohle všechno, drazí, protože to je to, kým jste. Existuje limit pro to, co dokážete pochopit, co můžete vědět, nebo pro paradigmata, která existují ve vesmíru, která neznáte a ani nemůžete znát, protože limit vašeho vědomí vám brání v porozumění. Intelektuál může namítnout: „To není správná cesta, můžeme intelektualizovat všechno, můžeme zkoumat naši existenci, můžeme mluvit s Bohem, a proto jsme nejvyšší." Ne, nejste.

Důvodem tohoto channelingu je říct vám, drazí, že se to mění. Vývoj lidstva od tohoto okamžiku nebude evolucí, kdy se stanete vyššími, chytřejšími nebo dokonce moudřejšími. Je to vývoj samotného vědomí. Nyní se to bude projevovat mnoha způsoby a my jsme vám k tomu dokonce předali mnoho channelingů, které se staly součástí jedné Kryonovy knihy. Ale mluvíme o paradigmatech, o kterých ještě nevíte.

Přerušme na chvíli výklad, abychom vám to mohli ukázat. Protože staří to rozpoznali ve své moudrosti. Ti staří, o kterých můj partner mluví, jsou staří Tibeťané, kteří velmi brzy rozpoznali sílu a moc čísel. Byli v izolaci od jiných, kteří měli také podobné systémy, a tak vyvinuli svůj vlastní systém numerologie. Velmi rychle si uvědomili vztah čísel ke hvězdám. Viděli v Bohu mistra fyziky, jenž sestavil mnoho smysluplných systémů vyprávějících o věcech, jež dokázali určit z čísel a systémů, které vyvinuli. A díky jejich moudrosti vznikl numerologický systém, který fungoval, který je dodnes používán ve své téměř původní podobě. V kombinaci s astrologií a dokonce s trochou fyziky a několika multidimenzionálními aspekty je i dnes živý a správný. Je však také komplexní. Tibetská numerologie byla jednou z prvních, která zohledňovala multidimenzionální aspekt čísel. Ve skutečnosti si kladli otázku: „Pokud je nějaké číslo po určitou dobu umístěno vedle druhého čísla, ať už z jakéhokoli důvodu, bude tím nějak ovlivněno? A pokud ano, jaké by byly atributy obou těch čísel, pokud by byly vedle sebe umístěny nelineárním způsobem?“ Jsou to otázky, které se zdají být trochu na hlavu a dokonce sahají za hranice rozumu. Je to multidimenzionální myšlení, jeho počátek. Avšak tito staří vám předali mistrovská čísla, o kterých dnes můj partner učí. Jsou to ty, o kterých jsme vám říkali – 11, 22 a 33 jsou jediná čísla, která byla identifikovatelná a definovatelná a která můžete pochopit, protože 44 - 99  už jsou taková, o kterých „nevíte, co nevíte“.

Existuje tedy určitá úroveň, strop, hranice, za kterou už nemůžete jít dál. A oni (staří) prorokovali, že jednou by mohl přijít den, kdy by byly čísla 44 až 99 nejen definovatelná, ale i vyvinutá lidstvem. A teď to důležité. Zatímco pes a kůň mají pevně danou hranici vědomí, lidé žádnou hranici nemají. Když jste přišli na tuto planetu a Plejáďané vás oseli, měli jste koncepty 44 až téměř 50. Tyto koncepty zmizely, protože svobodná volba lidstva sama určila místo, kam půjdete a úroveň, o kterou se budete snažit. A tou se stala zhruba 33.

A to je důvod, proč nevidíte nic, co přesahuje úroveň toho, co je dnes definováno, viděno nebo myšleno. Ale já vám říkám, že je toho mnohem víc. Začíná se to ukazovat. Dokonce vám předložím tři body, o kterých byste si ani nepomysleli, že jsou možné. Jsou to paradigmata, která si nedokážete představit, ale mohu alespoň popsat, jaké mohou mít následky. Protože lidstvo začíná růst, protože prošlo posunem a překonalo milník. Skutečná energie planety, prostor ve vesmíru, kterým právě procházíte, změny magnetické mřížky před tolika lety, na jejichž dokončení jsem pomáhal, to vše je základ informace, že růst lidského vědomí je možný za hranici toho, co je 33. 

Dovolte mi, abych vám položil otázku. Chci, abyste se na chvíli uvolnili a přemýšleli se mnou. Na této planetě byli Mistři. Mistři. A všichni dělali věci, které vypadaly jako zázraky, naprosté zázraky. Nebyl jen jeden, ale mnoho Mistrů. Existovali tací, o kterých ani nevíte, protože civilizace před vámi vám tyto informace nepředaly. Existovalo mnoho Mistrů. Mnoho takových jako je např. Mistr lásky, o kterém si myslíte, že je jediný. A když se podíváte na jejich díla, něco uvidíte, a když se podíváte, kým byli, něco pochopíte. Dokázali měnit fyzické věci na jiné fyzické věci. Zázraky. Byli schopni položit ruce na nějakou osobu a vzkřísit ji k životu, často uzdravovat jejich životy. Lidé jim seděli u nohou jen proto, aby cítili lásku a soucit, které z těchto Mistrů proudily. Některé věci, které se zdají být tak neobvyklé a zázračné, jsou dnes živé a stále se praktikují v obskurních oblastech planety. Například taková levitace, která se zdá být ovládáním vztahu části atomu za účelem vytvoření magnetického designu a změn v gravitaci. Věci jako skála poslouchající lidskou ruku, kterou může proniknout jeden Mistr v Indii. Stále je to ještě živé v určitých typech Mistrů. A zeptám se vás: „Jak je to možné?“ A odpověď vždy byla, že je to magie a zázrak. Nikdo neřekl: „No, možná, možná je to normální, a jen my jsme omezení (Kryon se směje). Možná, jen možná, je to fyzika, žádná magie, žádná mytologie.“ Ale to tak není. Místo toho je to něco mimo všechno to, co je možné, protože nevíte, co nevíte. A to vám ukazuje, na jaké úrovni se nacházíte.  

Dovolte nám vyprávět o rozšíření koncepčního (pojmového) vědomí, o změně paradigmatu. Nebude to tak, že se stanete chytřejší nebo moudřejší. Bude to tak, že nakonec zažijete „Aha!“ moment toho, co byste mohli udělat, co je samozřejmé a přirozené, co jste mohli mít po celou dobu. Nemůžete přemýšlet výš, než můžete, protože nevíte, co nevíte. A o věcech, které se dějí ve vašem lidském těle, říkáte: „No, tak to prostě je.“ Dokonce ani největší myslitelé neříkají: „To není správné, mělo by to být jinak.“ Místo toho se na to podívají a říkají: „Tak to prostě je.“ Dokonce i ten největší intelektuální myslitel, který by přemýšlel o své existenci v galaxii, nepřemýšlí o své existenci spojené se svou chemií. Promluvme si o tom. Co bude dál? Předám vám tři věci, dvě vysvětlitelné a jednu ne. A dokonce i u těch, které jsou vysvětlitelné, nemám slova, abych vysvětlil paradigma, která reprezentují. Jediné, co mám, je popis výsledků. A důvod, proč to lépe nedokážu, je tentýž důvod, proč pes nemůže přemýšlet o své existenci ve vesmíru. Některé z těchto věcí nejsou myslitelné, zatím ne. A přesto přicházejí. Přicházejí a u některých zásadních věcí, drazí, až bude jejich vývoj u konce a stanou se něčím, co dokážete rozpoznat a uvědomit si, si budete klepat na čelo a říkat: „Proč na to nikdo nemyslel?Protože postoupíte na novou úroveň, a tam teď právě směřujete.

Někteří z vás už začali tyto myšlenky rozvíjet. V nitru lidského těla, tak jak funguje, existuje potvrzení toho, že psychika, vědomí, nejvyšší existující mozek nemají ani tušení, co se uvnitř vašeho těla děje. Příklad: Přichází nějaký virus. Možná je to prosté nachlazení, možná něco většího. Pronikne do vašeho těla a v okamžiku, kdy dojde k invazi, ať už je v dýchacím ústrojí nebo v zažívacím traktu, je okamžitou reakcí vyhlášení poplachu v těle. Tělo ví, že tu jsou viry, je tak navrženo. Bílé krvinky spěchají na místo, které napadly bakterie nebo kde je přítomný virus, a snaží se proti tomu bojovat. Kdybyste byli ve vašem těle a chtěli tyto věci linearizovat, ty zvony bijící na poplach byste vypnuli. Tělo ale ví, že se něco děje. Co však dělá člověk v tomto okamžiku? Píská si cestou do obchodu, aniž by si čehokoli z toho byl vědom. Otázka: Zdá se vám to být správné? Nebo to vypadá, jako by chybělo spojení tam, kde by mělo být? Možná to přichází. Ale lidé o tom nepřemýšlejí. Říkají: „No, tělo dělá to a vědomí zas ono." Odvedli jste „dobrou práci“ skrýváním něčeho, co byste měli po celou dobu mít. Protože nedokážete přemýšlet v paradigmatu, že oboje, jak tělo, tak vědomí, by mělo být spojeno. A to také bude. Nyní je to něco, co si nedokážete představit. Tudy se však bude ubírat cesta. Zde je paradigma, které existuje ve 44 a jednoho dne bude společné všem, že když virus zahájí útok, budete o tom vědět. Proč je ta skrytá část vašeho těla, nazvaná innate, část, které se ptáte při svalovém testu, abyste zjistili, co se děje – část, které signalizujete homeopatií, co je potřeba udělat, proč je tato část oddělena od vědomí? Ptali jste se na to někdy? A odpověď je ne, protože jste nedokázali překonat úroveň svého myšlení, že? Neexistuje žádný velký myslitel v nějaké instituci, který by to studoval, že? A protože nevíte, co nevíte, nepomysleli jste na to, že možná, jen možná, byste mohli být na trochu vyšší úrovni, než si myslíte. 

Člověk je jediný savec na planetě, který může být nově nastaven. To znamená, že dnes můžete být 33, zítra 44, ve výhledu je 77. Všichni ostatní savci se rodí tak, jak jsou, bez svobodné duchovní volby, bez možnosti, aby si zvolili poznat Boha uvnitř nebo se dotýkat Boží tváře. Ale to vy děláte a máte to. Můžete být nově nastaveni, to znamená, že vědomí může přijít nebo odejít, pozvedat se nebo klesat. Vy jste však překročili milník, drazí, jste první civilizace na planetě, která překonává samu sebe na předpovězeném, avšak neznámém teritoriu, první civilizace, která nemá žádná proroctví do budoucna, protože všechna ta původní neuspěla, neboť se nestala.    

Číslo 1. Přijde doba, v níž se innate spojí s vědomím, a když se vás někdo zeptá: „Jak se máš?“, budete odpovídat za innate, protože budete mít stejné znalosti o tom, co se na chemické úrovni těla děje. Pokud se objeví rakovina, poznáte ji hned první den, nebudete muset čekat, až něco začne bolet. Dává vám smysl, že jste tak hodně odpojeni od vlastní buněčné struktury? A většina lidí řekne: „No ne, nikdy jsem o tom nepřemýšlel.“ Přesně tak. Ale začnete o tom přemýšlet. Toto je první ze tří paradigmat, o kterých chci mluvit, kterým nedokážete věřit nebo si nemyslíte, že by se mohlo změnit. A přesto je to to nejsmysluplnější, abyste věděli, co ví vaše innate, abyste mohli reagovat. Už jste dostatečně nastaveni na to, abyste věděli, co dělá buněčná struktura ve vašem vlastním těle, a mohli odpovídajícím způsobem pracovat. Umíte si představit, jaký by to byl rozdíl? Dokonce i v běžné zdravotní péči by se okamžitě vědělo, co se děje. Buňky vám řeknou, že vám nějaké jídlo neudělá dobře. Buněčné struktury vám řeknou: „Víš, že tvá Akáša nepodporuje stravu, jakou dnes jíš. Proč nezkusíš stravu z minulého života?“ To se špatně vnímá, že? Vaše innate to už dnes ví, ale nemluví s vámi. Přijde den, kdy nebude žádná innate. Budete prostě jen vy, oboje bude spojené.

Číslo 2. Teď to začíná být těžší. Co kdybyste měli strukturu buněk, která by byla tak živá, pulzující životem a tak spojená s přírodou, se vším, co je, s jednotou všech věcí, že by vás nikdy žádná nemoc nemohla napadnout? Protože nemoc je nízká energie, nízké vědomí, nízké vibrace a člověk by už na této úrovni nebyl. Vítejte v úrovni 55! Přijdete na planetu s chemií, která pracuje tak vysoko a tak dobře, s prodlouženou dobou života, s moudrostí udržet na planetě takový stav, aby nebyla přelidněná, s vědomím toho, jakým způsobem pěstovat potravu způsoby, jaké jste nikdy předtím neměli, která bude vyživovat tělo tak, jak to ještě nikdy předtím nedělala, kdy se vás nebudou moct chytat nemoci, protože bude existovat štít, který se nazývá vysoké vědomí. Chemie bude vibrovat tak vysoko, že něco takového jako rakovina ani nic jiného, co dnes tolik lidí zabíjí, nebude existovat. „Kryone, myslím, že jsi teď zašel až příliš daleko. Nevěřím, že by tohle mohlo být skutečně možné. To je magie.“ Ach, to je tím, že nevíte, co nevíte, drazí. Přijde den, kdy se fyzika samotná bude zdát být hračkou. Přijde den, kdy se budete moct podívat na komplexnost všeho, co je, a uvidíte, jak se vzorce uvnitř Merkaby přizpůsobí skutečným vzorcům fyziky planety a budete moct manipulovat s věcmi, které jsou laskavé a s kterými je třeba manipulovat. Nechápete, o čem mluvím, že? Chápu, že tomu nerozumíte.

Číslo 3. To poslední, co vám předám, jsem naposledy channeloval v jiném městě. Udělal jsem to záměrně. Udělal jsem to proto, že jsem vám chtěl ukázat něco, co pro vás nemělo žádný smysl, žádný význam. Chtěl jsem vám ukázat reakci. A tu jsem dostal. Ta reakce byla: „O čem to Kryone mluvíš?“ Mluvil jsem o lidské duši a vztahu, který k ní nakonec budete mít. Říkám tomu "koherence, soudržnost duší". A protože je to natolik vzdálené všemu, co je pro vás dnes skutečné, vůbec jste ten koncept nepochopili. Dnes vám to nemohu vysvětlit jasněji, než jak jsem to udělal. V době, až budete natolik spojeni s Vyšším Já, budete jednou nohou na druhé straně závoje a jednou nohou na této planetě. Budete se usmívat jako Mistři. Vítejte na úrovni 88! Jste součástí planety, planeta je součástí vás. Jste součástí oblohy, obloha je součástí vás. Fyzika je vámi, vy jste její součástí. Jste Mistři na této planetě a to je normální! Kdybych vám to dnes ukázal, tak byste se přikrčili v koutě a řekli: „To je něco andělského. Anděl vstoupil do místnosti.“ A já bych odvětil: „Ne, to jste vy v budoucnu. Vidíte tam svou tvář? Poznali jste ji?

Paradigma se začíná měnit. To, co jste se učili v metafyzice, se začíná měnit. Mění se, stává se velkolepějším. Tohle je možná pro mnohé matoucí channeling. Pokud však z tohoto poselství nezískáte nic jiného, vezměte si z něj, že tohle je vaše budoucnost, potenciál založený na tom, co jste udělali, kam se ubírá další vývoj a co ostatní před vámi ve vaší situaci udělali. Můžete to změnit přímo tady na místě. Je to svobodná volba. Momentálně se to rozjíždí, generace po generaci uvidí posun a uvidíte to u vašich dětí. A ony to uvidí u svých dětí. A každá generace bude říkat: „Podívejte se na ty děti, jsou tak jiné. Nejen jedno nebo dvě.“ A to je to místo, kde bude posun nejvíc viditelný. Ale opakuji znovu, staré duše, nemusíte čekat, až se znovu narodíte. Místo toho je tady pořád pozvání, abyste se uvolnili a věděli, že jste součástí Boha. Uvolněte se a vězte, že je o vás postaráno a že jste milováni. Uvolněte se a vězte, že je toho mnohem, mnohem víc, než víte. A je to tak dobře, protože tyto věci jsou laskavé a krásné. Mistři této planety vám to ukázali. Důvodem je, abyste viděli, že byli lidmi, jako jste i vy. Všichni. Nebyli to žádní kouzelníci. Nepřišli odjinud. Narodili se tak, jak jste se narodili i vy. Byli tady, aby vám sdělovali: „Podívejte, podívejte, podívejte. Takoví budete i vy v budoucnu. Možné je všechno, když začnete chápat, že jste součástí všeho, co je, jednoty se vším.“ 

Jaký to příběh! Jaká podivuhodná myšlenka! Kéž dědictví této práce a channelingů  se jednoho dne zakonzervují. A až se stanou prastarou historií, můžete si je připomenout a budete se usmívat a říkat: „Vidíte, měl pravdu.“ A bude to velký den pro planetu, až poznáte, že evoluce lidského vědomí, eliminace války, pochopení, že jste všichni jedním pro stejný účel lásky, až tohle všechno bude chápáno a uznáváno po celém světě.

A tak to je.

Kryon

 

Kryon v Torontu – 3. část

Tento živý channeling byl přijat v Torontu, Ontario, Kanada, 18. února 2018

Zdravím vás, drazí, já jsem Kryon z magnetické služby.

Chci pokračovat v tématu (Kryon má na mysli 2. channeling z Toronta nazvaný Nevíte, co nevíte ze 17. února 2018 – pozn. překl.). Adironnda, Jeshua, Kryon, my všichni jsme jedno. Nejenže přicházíme ze stejného Zdroje, ale jsme partneři v soucitu. Důvodem, proč existuje channeling, který teď posloucháte, není v tom, abychom na někoho zapůsobili, nebo aby ti, kteří si jej poslechnou později, mohli slyšet něco zvláštního. Závisí to na úhlu pohledu pozorovatele. Důvodem pro existenci tohoto channelingu je to, abyste zjistili něco, co většina lidí neví – že na druhé straně závoje, což je místo, které je pro většinu lidí tajemné, je láska a že k vám proudí skrz ten závoj. Proudí skrz závoj. A závoj, o němž mluvíme, je to, co neznáte, co vás udržuje oddělené od poznání toho, co nazýváme Tvořivým zdrojem a co mnozí nazývají Bohem. A znovu opakuji, Bůh nemá žádné lidské vlastnosti. Vytvoření tohoto vesmíru, této galaxie, samotné duše, které v sobě máte, není součástí dysfunkční lidské přirozenosti, jakou máte, na jejímž základě jste si vykonstruovali svou představu Boha. Místo toho je to čistota – taková čistota, jakou si ani nedokážete představit.

Všichni tu právě teď sedíte v místnosti. Ti, kteří to budou poslouchat později, v této místnosti nejsou. Mluvím tedy o těch tady v místnosti. Všichni máte něco společného. Všichni, včetně těch, kteří možná přišli náhodou. Máte to, co je energie, nebo pole, pokud chcete, majestátnost toho, co se nazývá Merkaba. Každý z vás je obklopen tímto vzorcem, který jednoho dne bude viditelný. Pokud byste tento vzorec mohli vidět, ukázal by se nejprve jako něco nelineárního, mimo člověka. Někteří lidé dokáží číst Merkabu a říkají, že to je okno, ne nutně do zdraví člověka, ani do vědomí člověka, ale okno do vaší duše. To je to, co nese světlo vědomí Stvořitele, protkané vaším jménem. Proto vidíme, jak jste drahocenní. Nevidíme vás tak, jak se vidíte vy sami. A to je zajímavé téma, že? Jak vidíte sami sebe? Jeshua řekl: „Já vás znám.“ Já také. I já vím, kdo je tady. A to není vědění, které chce rozrušit vaše nitro, ale je to krásné poznání ve vědomí lásky, protože vidím propojení duší a Merkab, když sedíte vedle sebe. Vidím potenciály, sílu.

Vidím také něco jiného. Vidím něco, co teď budeme identifikovat, možná poprvé. Vidím určité reziduum. Nazvu jej hluk, šum, bzučení, cokoliv si chcete představit, protože je to něco, co není identifikovatelné ve fyzické formě. Ale vidím to a vím, že je tady. Byli jste někdy na nějakém setkání, možná podobném jako je toto, a měli jste tam hlasitý přístroj, který pro vás produkoval vzduch a teplotu? Nějakým způsobem jste si na to zvykli. Konkuruje sice hlasu přednášejícího, ale nějak jste si na to zvykli. Možná je to závan chladu nebo teplo, podle toho, co potřebujete. A vědomí, které máte, má schopnost soustředit se na hlas (přednášejícího) a bzučení nebo hukot ventilátoru odsunout do pozadí. Díky tomu jste schopni poslouchat. A pak najednou, možná za hodinu nebo dvě, přístroj zjistí, že dosáhl požadované teploty a vypne se. A když se vypne, tak si najednou uvědomíte, že jste schopni jasněji slyšet a už vás to neruší. Tak jste si na to zvykli, že jste překvapeni, když to ustane. Skoro jako když se od toho osvobodíte. A každý to vnímá, usmívá se a pokračujete dál.

V této místnosti je hluk. Je to metafora. Šum, který se nachází v tomto prostoru, je metafora. A není to něco, co můžete slyšet, je to něco, co je uložené téměř v každé staré duši, která existuje na této planetě. A vy všichni jste tady a máte s tím zkušenosti. Je těžké popsat, co by to mohlo být. Nazvu to „bzučení smutku“. Bzučení smutku. Je to šum, který tady pořád existuje. Staré duše, když se odeberete na to nejklidnější místo, kde se rozhodnete začít pracovat sami na sobě nebo kde se rozhodnete meditovat, kde se rozhodnete, že si potřebujete promýšlet věci, začnete to slyšet a vnímat. A začne to zakrývat vaši velkolepost. Bojuje to s vámi, protože sebou vláčíte smutek věků, smutek, který jste si nabrali ve špatných dobách na této planetě. Je to reziduum, které vzniklo tak, že jste ve svých nesčetných životech a nesčetných místech viděli věci, které nebudeme popisovat, že jste sami zažili věci, které nebudeme popisovat. Ale všichni víte, že to tady je.

Záznam akášické energie lidstva je tak naplněn tím bzučením smutku, že dokonce i ti nejvelkolepější z vás s tím musí v nové energii zápasit. Bojujete s tím proto, abyste mimo to bzučení slyšeli pravdu. A vy víte, že mám pravdu. Odeberete-li se na klidné místo, proč se nemůžete hned smát? Místo toho přichází zadumanost, když nahlížíte do svého nitra. A vy víte, že to přijde. Bzučení smutku, to reziduum, které tam pořád existuje.

V tomto channelingu, v tento den, na tomto místě, možná poprvé, to chceme identifikovat jako kotvu, ne jako kotvu, která vás uzemní. Je to kotva, která vám brání kamkoli se pohnout. Představte si, že plavete v oceánu soucitu a jste připraveni proniknout do světla, do klidu, kterým jste, a každý z vás jste upoutáni řetězem, reziduem smutku. A řetěz je spojen s kotvou na dně, nejtemnějším místě na planetě, jehož jste kdysi byli součástí. Ten řetěz má články. A spoje jsou možná ty životy, které jste prožili, z nichž pochází toto reziduum. 

Teď v této místnosti něco uděláme. A uděláme to proto, že to všechno chápete. Vůbec to nepřekračuje vaše chápání. Je to historie. Jste to vy. Víte, co je tady, právě teď, kromě smutku? Je tu strach a zmatek ohledně toho, co můžete udělat s tím, co s sebou vláčíte. „Kryone, co myslíš tím, co sebou vláčím?“ Protože mohu vidět, co s sebou nesete, nejen smutek. Někteří z vás přišli, protože mají problémy se svou biologií. Někteří z vás přišli s problémy, které nebudeme identifikovat, ale nazveme to „matoucí strach“. Nazveme to „strach ze zrady“. Nazveme to „smutek kvůli vlastní situaci“. Nazveme to „nejistota“. Uvedl jsem už dostatek důvodů? Vím, kdo je tady. A každá z těch věcí, kterou jsem jmenoval, je spojena s tou kotvou! Všechny. Možná si myslíte, že je normální dělat si starosti, mít takové obavy. Ale chci vám říct, staré duše, pracovníci světla, velkolepá stvoření, kterými jste, že to není normální! Normální je tu kotvu rozbít a vidět ji jako to, čím je. Když se shromáždí andělské bytosti, aby se podívaly, jak plavete v oceánu a nikam nesměřujete, mohly by se poškrábat na hlavě a ptát se: „Cožpak nic nevíte o té kotvě? Prostě se jí zbavte.“ A odpověď je, že o té kotvě opravdu nic nevíte.

V této místnosti se nyní začíná projevovat účast, pochopení soucitu, jenž začínáte vnímat. Objevuje se pochopení, co toto slovo (soucit) znamená, aby bylo možné jej realizovat. Je to uvědomění si základní pravdy, která se děje v této místnosti. A vy víte, kam teď směřuji. Poprvé v jakémkoli channelingu vás požádám, abyste vzájemně propojili své Merkaby. A můžete říci: „Jak to mám udělat? Jak to mám udělat?“ Rád bych, abyste si představili Merkabu vedle sebe z obou stran, pokud sedíte vedle dvou (účastníků), nebo z jedné strany, pokud sedíte jen vedle jednoho. Chci, abyste si představili, že jste pevně spojeni se soucitem, který máte na této planetě, „Bůh ve vás“ se pevně spojí s „Bohem v tom druhém“. Zatímco si to představujete, vytváří se řetěz. V této představě je to, co právě děláte, realitou, protože vědomí se podílí na vaší představivosti. A vědomí, jak víme, je silné a fyzické. Takže i když to intuitivně provedete s osobou vedle sebe, pochopte, že  v místnosti se začne vyvíjet soudržnost (koherence) díky tomu, co se chystáte udělat.

Vzhledem k tomu, že máte svobodnou volbu, vás žádám o následující. Pokud nemáte zájem, řetěz se nepřeruší, protože Merkaby jsou obrovské. Pokrývají dva nebo tři z vás v řadě. Takže pokud je vás pár, kteří se toho nechcete na základě své svobodné volby zúčastnit, nijak vás to nezmění. Vzájemně se na chvíli propojíte. Zaměřte se na to, jak by to mohlo vypadat. Osmimetrové pole kolem vás se začne mísit s ostatními a splyne s nimi. Vaše propojení se přiblíží k tomu, jako když si podáte ruce, jako kroužky, které do sebe vzájemně zapadnou. Můžete dokonce slyšet, jak do sebe ezoterickým způsobem zaklapnou, a najednou se stanete jedním. Jen na okamžik jste náhle jedním. A jste jedním z nejjasnějších světel na této planetě.

Nyní vás požádám, abyste něco udělali. Společně zlomíte kotvu. Společně se zbavíte toho rezidua. Vyjádříte svůj záměr, aby to bzučení přestalo. A na základě záměru toho dosáhnete společně s vyslovením jedné věty. Vyslovíte ji třikrát a vyslovíte to všichni společně. Řeknu to s vámi. Neděláme to často, ale teď ano, abyste pochopili pravdu o tom, co uděláte. Můžete to zlomit. Můžete zlomit kotvu, moji drazí, osvobodit se a už nezůstane žádný smutek. Odejdete odtud jíní, než jste sem přišli. Věřte mi.

Tady jsou ta slova, která budete vyslovovat, pokud se pro to na základě své svobodné volby rozhodnete. Společně se mnou vyslovíte slova „Já jsem velkolepý/á“. Jste připraveni?

JÁ JSEM VELKOLEPÝ/Á! 

Chci, abyste to procítili. Vyslovili jste to nahlas, vaše buňky to slyší a kotva to také slyšela. Kotva se rozbije tak, že se sejdete a propojíte se. Obrovské jasné světlo to znovu vyslovuje:

JÁ JSEM VELKOLEPÝ/Á! 

Rezonuje to z této budovy až na druhou stranu závoje. Působí to tak, protože jste to vy, kdo to vyslovuje. Potřetí prociťte, jak se odpoutáváte od smutku a uvědomte si, že k vám už nepatří. Udělejme to:

JÁ JSEM VELKOLEPÝ/Á! 

Jak vnímáte, že můžete volně plavat v oceánu? To je klíč! Nyní zas odpojte své Merkaby od ostatních. Copak? Máte problémy s odpojením svých Merkab? (Smích v publiku.) Tak proč je nenecháte propojené multidimenzionálním způsobem? Opustíte toto místo a pravděpodobně nikdy neuvidíte osobu, která sedí vedle vás, ale zůstanete společně propojeni, pokud si to budete přát. Způsobem, který je stejně velkolepý, jako jste vy. Způsobem, který říká: „Jsem soucitná, stará duše bez bzučení.“ Odejděte odtud a učte to. Protože to je to, co lidstvo, které žilo tak dlouho, jak vy, musí vědět. Musíte vědět, že se můžete odpoutat od kotvy, že akášická paměť nemusí bzučet.

Místo toho chci, abyste si představili jinou kotvu, kotvu vyššího já. Ukotvíte se v tom, čemu říkáte „Nebe, které existuje“. Teď budete kráčet jiným směrem a nic vám v tom nebude bránit. Místo toho to bude kotva světla. Patříte k jinému druhu Akáši, která je pozitivní, radostná a šťastná. Až se příště odeberete někam, kde budete o sobě přemýšlet, kde budete na sobě pracovat, meditovat nebo přemýšlet o problémech, které jste si sebou přinesli, pak místo zadumání a hloubání se nejprve usmějte a ve vaší mysli a vašem srdci by měla zaznít slova: „JÁ JSEM VELKOLEPÝ/Á!“ To je klíč k evoluci nového člověka. To pro teď stačí. (Kryon se usmívá.)

A tak to je.

KRYON

 

Neobvyklé odpovědi

Tento živý channeling Kryona byl přijat ve Phoenixu, Arizona, 3. března 2018 

Zdravím vás, drazí, já jsem Kryon z magnetické služby.

Zmíním se o věcech, o kterých jsem už dřív mluvil, kvůli novým posluchačům. Ve staré energii vypadal channeling jinak. A důvodem byla stará energie. Člověk musel udělat mnohem víc věcí, přijít na určité místo, na které se doslova zrcadlila druhá strana závoje, kde mohl ustoupit stranou a obdržel čisté poselství. Někdy to kvůli adaptaci biologie trvalo dlouhou dobu, bylo zapotřebí zvláštního dýchání, aby se dostal do bodu, kde by byl v čistém meditativním stavu. A to, co vidíte nyní, je okamžité. A odpověď na otázku: „Proč by to tak mělo být?“ je různá. Závisí to na jednotlivci, ale důvodem je, že už neexistuje něco černobílého, toto a tamto, ty a ty. Je to splynutí.

Před lety jsem se zeptal svého partnera, jestli je připraven na další krok, a on řekl ano. A tím krokem bylo splynutí. Řekl jsem mu, že si hraje s Kryonem na kostel a on se mě zeptal: „Co to je?“ A já jsem mu odpověděl: „Tam člověk podává zprávy ze židle, obleče si jiný šat a pak přijde Kryon. A když to skončí, vstane ze židle a převleče se.“ Nikdy o tom nepřemýšlel. Dodal jsem: „Možná je načase, abys to, co tvoříme my dva spolu, nesl sebou po celý život.“ To vidíte dnes. A to není všechno. Když jsme vám řekli, že každý může channelovat, pak je to toto splynutí, o kterém mluvíme. Začíná intuitivním pocitem, až dozraje k rozhovoru. Je to splynutí člověka s Bohem uvnitř. Základní prvek příběhu o stvoření je stále s vámi – Bůh uvnitř.

Rád bych probral řadu otázek. Nebude jich moc. Budou to otázky, o kterých jsme hovořili už dříve, ale ne v tomto roce 2018. Bude to poprvé, co tyto otázky probereme a rozvineme pro tento rok. Ale na rozdíl od jiných let, ve kterých jsme o těchto otázkách mluvili, budou odpovědi odrážet něco úplně jiného. Před vámi je nové paradigma. Dokonce i v rámci otázek, které kladete, zatímco tu sedíte na židlích, se projevují předsudky. A vaše předpojatost je starší energií, ve které stále ještě skutečně nechápete, kam vede cesta, kde jste byli a co přijde dál.

Otázka 1.: Co bude dál?

Zahrňme tedy první otázku do channelingu, který nazveme Neobvyklé odpovědi. Ta otázka zní: Co přijde dál, Kryone? Mluvil jsi o tom, co je, o celém posunu. Co přijde dál? Nějaké další překvapení? Co bude dál? 

Zde je moje odpověď. Chci, abyste se se mnou vrátili a možná si pohovořili s vašimi prarodiči nebo praprarodiči, podle toho, jak jste staří. Byli vtaženi do druhé světové války. Všichni byli ve válce. Jaká byla hlavní otázka, kterou si položili? „Co bude dál?“ Vraťte se s nimi na konec války. Pokud přežili – a na úplném konci, kdy všechno bylo zničeno, všechno bylo v troskách, a země vypadala, jako by mířila směrem k nejisté budoucnosti – na co se ptali? „Co bude dál?“ Posuňte se o 20, 30 let dál doprostřed studené války. 50 000 jaderných zbraní, které mířily na sebe navzájem. A tehdy jste se ptali: „Co bude dál?

A dnes tu stojíte a ptáte se na totéž. Tady je odpověď. Přestaňte klást takové otázky. Tady je důvod: Váš „trénink“ ve staré energii byl důkladný a vy jste dokonce ani nevěděli, že jste jím procházeli. Bojíte se budoucnosti. Nechcete žádné nečekané věci. Pokud jste patřili k mladým mužům, kteří se zapojili do jedné organizace, kde se hodně tábořilo, jejím heslem bylo: „Buď připraven!“ V tomto prohlášení je třeba se podívat na to „proč“. Protože pokud nejste připraveni, můžete zaniknout. Pokud nejste připraveni, budou se dít špatné věci. To je zakotveno v lidském vědomí, že za rohem se mohou objevit problémy, nějaké nepříjemnosti. Přemýšleli jste o tom někdy? Analyzovali jste někdy otázku: „Co bude dál?Vždycky vede k frustraci, vždycky.

Co kdybychom vám řekli následující: „Co bude dál? S někým se setkáte a to změní váš život.“ Co byste udělali? Řeknu vám, co byste udělali. Rozhodilo by vás to, bylo by to příliš mnoho informací. Nový člověk se neptá: „Co bude dál?, protože to je stará otázka založená na strachu.

Otázka, která nyní, v nové energii,  vyvstává, není vůbec otázkou. Je to prohlášení:Nebojím se budoucnosti. Ať už se stane cokoliv, bude to pro mne tak laskavé, jak to ani nedokážu očekávat. Očekávám dobré, protože to bude odrážet mou velkolepost.“

To je to, kým jste! Ne někdo přikrčený strachy, který říká: „Nevím, co bude dál.“ To je zvláštní odpověď, že? Opusťte paradigma, které klade takové otázky.

Otázka 2: Jak mohu být pozitivnější?

Je tu další otázka, kterou slýcháme: „Je těžké být pozitivní, Kryone, když všechno kolem mě je ve zmatku a chaosu, děje se tolik špatných věcí. Je těžké být pozitivní. Snažím se, co můžu, abych přemýšlel pozitivně, abych byl pozitivní, snažím se o všechny ty věci, o kterých mluvíš, ale vše, co vidím kolem sebe, nepůsobí dojmem, že by se věci zlepšovaly. Jak můžu být víc pozitivní, Kryone?“

​Nu, zeptejme se housenky, jak jsme to již udělali v tolika channelinzích. Tady je housenka, červ, který se plazí po zemi. Začíná procházet procesem podobným tomu vašemu. Její proces je mnohem kratší, ale velmi podobný tomu vašemu. Začnete s ní rozhovor a řeknete jí: „Víš, to, co je před tebou, je zázrak. Sama sebe nepoznáš. Nebudeš už podobná červu. Nechtěl jsem ti to říkat, protože tomu nebudeš věřit.“ A housenka řekne: „Víš, zrovna končím. Zakrátko se chystám zalézt do své rakve. A ty mi vyprávíš o tom, že má budoucnost by měla být opravdu dobrá?“ A vy odpovíte: „Jo, nemáš ani tušení, co se stane.“ A housenka se zatím souká do toho, o čem si myslí, že je její rakev, a zavře se. Housenka začíná procházet metamorfózou, kterou procházíte i vy. A pokud byste jí řekli, že opustí zem, bude létat nad stromy a bude jedním z nejkrásnějších stvoření na Zemi, uvěřila by tomu? Uvěřil by ten červ tomu, než by se vsoukal do té věci, které nerozuměl? Odpověď zní: Nikdy byste červa nepřesvědčili, že se změní v motýla.

Ne, nedokážete myslet pozitivně uprostřed zmatku a chaosu, protože jste vycvičeni, že chaos a zmatek znamená nebezpečí a smrt. Pokaždé, když dojde k takovým změnám, ať už ve vaší ekonomice nebo politice nebo je to něco mezinárodního, vše, co vidíte, je problém, nesnáz. To je váš obvyklý pohled. Všechno, co vidíte, je problém. Místo toho byste mohli s elegancí, která vychází z vyzrálosti, prohlásit: „Navlékl jsem si svou Akášu, aby mi něco připomněla, možná nějaké proroctví, možná něco z jiných planet.Tohle je začátek úžasné metamorfózy lidstva. A v této době to bude vypadat, že se objevuje hodně smrti, hněvu, nepatřičných věcí, jak se temnota snaží získat to ztracené. Bitva je blízko, než vyjde slunce. To je odpověď a je to neobvyklá odpověď na otázku: Jak mohu být pozitivnější? Tím, že porozumíte a pochopíte, čím můžete procházet.

Otázka 3: Jak mohu pomáhat jiným lidem?

"Kryone, chci pomáhat druhým, nevím ale jak, tolik se toho kolem mě mění. Chci pomáhat druhým, to je to, co chci dělat se svým životem.“ Třetí otázka. Ale odpověď bude stejná jako vždy. Bude jen hlubší než kdykoli předtím, protože zahrnuje procesy, které neexistovaly před rokem 2012. Jak můžete pomoci druhým? Jaká je nejlepší cesta? Tím, že budete pečovat sami o sebe. Tím, že se stanete soucitnou lidskou bytostí, která se stane multidimenzionální, abyste svými myšlenkami mohli posílat energii jiným lidem po celé planetě.

Dnešní výuka se týkala síly a moci vědomí a jak nyní i věda vidí, vědomí je spoluhráčem v oblasti fyziky. Vědomí může změnit realitu! A vy tu sedíte a ptáte se, jak můžete pomoci ostatním, aniž byste pochopili, že ten nástroj máte přímo před sebou! Čím víc se měníte a chápete to, kým jste, začínáte se uvolňovat v náručí Ducha, přestáváte si dělat starosti a mít obavy ze všeho, tím víc budete přitahovat ostatní. Lidé kolem vás, ve vaší rodině, to uvidí a budou se na to ptát. Ti na problematických místech, které neznáte, obdrží vaši energii, protože jim můžete vysílat věci, které jim přinesou pokoj, aby se mohli lépe rozhodovat sami za sebe. Vždy je tu možnost svobodné volby. Ale co můžete udělat, je obklopit energií někoho, kdo se trápí nebo má smutek, aby pochopil, že Bůh je s ním, že se o něj postará, že je v pořádku truchlit, zatímco je milován, místo aby se cítil jako na samotném okraji života, aby byl sklíčený nebo měl možná i sebevražedné myšlenky. Můžete posílat energii, abyste obklopili lidi láskou, porozuměním a soucitem. A v tomto ochranném kokonu pak učiní jiné volby, které budou rozumnější, protože se budou cítit milováni, chápáni, budou klidnější a vyrovnanější sami se sebou i se situací, ve které se ocitli. Doufám, že jsem vám to správně vysvětlil.

Jak mohu pomoci druhým?“ Pečujte o sebe. Nepojmenovávejte ty, kterým chcete pomáhat. „Ale Kryone, mám sestru a bratra, mám toho a onoho.Pečujte sami o sebe, budou to vědět, budou to vnímat. Váš soucit se šíří všude. To je a vždy bude nejlepší odpověď v této nové energii.

Otázka 4: Jak se mohu vymanit ze strachu?

Jak se mohu odpoutat od strachu? Kryone, snažím se co nejvíc, ale mám pořád strach. Pořád mám strach. Ať už jsi v minulosti říkal cokoli, nestačí to. Jak se mohu vymanit ze strachu?

A odpověď zní: tím, že pochopíte, proč se bojíte. Nedal jsem vám žádný protokol, že? Nezadal jsem vám žádné cvičení, že? Nepředal jsem vám žádná fakta, která byste měli vědět, jak byste se mohli vymanit ze strachu, že? Řekl jsem, že se můžete osvobodit od strachu, pokud pochopíte, co je příčinou. A ten, kdo má strach, namítne: „Co tím myslíš, co je tou příčinou? Je to jen lidská přirozenost, že mám strach.“ Ne, není. A řeknu vám proč. Byli jste vychováni žít ve stavu strachu, cvičili vás v tom už od narození, protože starší energie vždy vidí změnu jako něco špatného. Jakákoli změna může znamenat smrt, nebo ještě hůř, možná i konec civilizace. Obrovské změny na planetě jsou děsivé, protože jste byli vychováni v tom, že takové jsou. Část této výchovy pochází z duchovních systémů, které tvrdí, že jste se narodili špinaví, hříšní, a pak se to ještě zhoršuje. Jiné strachy do vás zaseli rodiče, když vám říkali: „Buď opatrný/opatrná, dávej pozor na tohle, dávej pozor na tamto, protože o tom nic nevíš, neznáš to, může to špatně skončit.“ To je další změna paradigmatu, že?

Jak se vymaníte ze strachu? Rád bych, abyste pochopili, že to je předsudek. Bát se je předsudkem. Lidé s vysokým vědomím se nebojí. Jsou obezřetní. Mají svá tykadla nasměrovaná na energii zítřka. Pohybují se dnes s energií, kterou cítí a vnímají skrz intuici a ano, také skrz channeling. Člověk bude mít pro sebe k dispozici takový druh channelingu, aby věděl, kam má jít, kdy vykročit, co to znamená. A na žádném z těchto míst neřekne: „Mám strach.“ Protože to pochází z předsudků podmíněných výchovou, která vždy říká: „Mějte strach ze všeho, co neznáte.“

Říkám vám, drazí, že tohle je jedna z největších změn. Světlo, které dnes nesete, je jako světlomet. Světlo, které dnes nesete, je jako maják. Je tak zářivé, tak jasné, že když vstupujete do tmy, není tam temnota. Nemůže kvůli vám existovat. Nemůžete procházet tmou, když máte světlo tak jasné, že před ním temnota uteče. Světlo ozařuje cestu před vámi. Už se nemusíte ptát: „Proč mám strach?“, když máte světlo. Nemusíte se ptát: „Co je tam za rohem?“, když to můžete vidět. To je zcela nová perspektiva. To byla odpověď na čtvrtou otázku. Zvláštní odpověď na základní třídimenzionální otázku staré energie.

Otázka 5: Kdy se to zlepší?

Čekám, čekám tak dlouho.(Kryon se směje) Drazí, tohle je zvláštní, velmi zvláštní situace, ve které se lidé zasekli. Máte zlepšení přímo před nosem, je všude kolem vás, ve vaší kultuře, obklopuje vás, objevuje se ve vašich zprávách, ve vašem životě, projevuje se u ostatních lidí, ale nepřichází rychle ani zběsile. Je to postupná změna.

A tady se objevuje další předsudek: „Dokud neuvidím žádnou zásadní a dalekosáhlou změnu, není to žádná změna!Budete muset počkat padesát let a pak se ohlédnout zpět, abyste mohli říct: „Nu ano, podívej, změnilo se to.“ Namísto toho, co vidíte ve zprávách, kde vidíte jen to horší, se na temných místech začíná projevovat integrita. Začínají se tam měnit systémy, protože se starají o lidi. Mění se to uprostřed vší té zkázy, smrti a nerovnováhy, které vidíte. Podívejte se na to, co všechno se posouvá. Obal integrity se začíná hýbat a měnit. To všechno teď sledujete. A pak zvednete ruku a zeptáte se: „Kdy se to změní?“ I v tom je předsudek: „Není to dostatečně rychlé, Kryone.

To je lidský problém, drazí. Vy lidé, můžete ty změny provést tak rychle, jak chcete. Jste v rychlém jízdním pruhu a ani to nevíte! Proto tak dlouho trvá, než se kultury posunou a změní. Učiním teď prohlášení, které jsem dosud neučinil. Ocitli jste se v zatáčce. Jiné civilizace potřebovaly mnohem delší dobu. Začínáte to vidět, uvědomovat si to a posouvat se s tím. To je to děsivé, protože změna, kterou vidíte jako postupnou, může uvádět do pohybu i jiné věci. A to je to, co vám nahání strach. Když se ukáže temnota a vytasí proti vám svůj meč, znamená to:Je tu příliš mnoho světla, pokud vytasím svůj meč ještě trochu dál a tvrději, lidi to vyděsí a světlo zhasne.“ No, světlo nezhaslo, do současné chvíle to neudělalo.  

Znovu opakujeme: Dva kroky vpřed, jeden krok zpět. Takové je učení. Temnota se automaticky nezmění na světlo a Země nebude hned jiná než dřív. Potrvá to generaci, možná dvě, možná tři. Ale už to začínáte vidět a vnímáte to.

To byla odpověď na číslo 5, které je numerologickým ekvivalentem změny. Až se vrátíte a budete studovat Kryonova poselství, začnete analyzovat, jak Kryon dělá to, co dělá, objevíte odhalení v odhalení. Vykládám tyto věci tak, aby se vám při jejich studiu jednoho dne odhalily nové věci. Když vám začínám předávat řadu věcí, jsou většinou ve skupinách po šesti. Právě jsem odhalil tajemství, na které už dokonce přišli ti, kteří studují Kryona. Seznamy totiž často obsahují šest bodů. A to proto, že šestka znamená harmonii, dokonalost, to, čím je Bůh v lidské bytosti.

Otázka 6: Jaký nástroj?

A to nás přivádí k poslední, šesté otázce. „Co je to za nástroj, který dnes můžeme využít, nástroj, o němž možná nic nevíme, nástroj, který je nový od roku 2012, nástroj vědomí, který umožňuje, aby se věci stávaly pro nás, pro druhé, pro planetu a který urychluje přechod do světla?“ Řeknu vám to. Je to nástroj, kterému nevěříte. Je to nástroj, který přichází. Je to nástroj, o kterém jsem mluvil dříve. Je to nástroj, kterému nevěříte kvůli vašim předsudkům o realitě, když se ptáte na otázky 1 až 5.

Je to tento nástroj: Vaše vědomí vytváří realitu. Ať chcete vytvořit cokoliv, je možné to vytvořit prostřednictvím vědomí, které je čisté, soucitné a očekává laskavost, protože si to zaslouží. Je to tak mocné jako nikdy dřív na planetě, že jednoho dne to bude docela běžné. Až se pole začne víc projevovat a laskavost harmonické fyziky se začne víc odhalovat, pochopíte, co skutečně znamená koherence. Je to nástroj nového vědomí.

Pokud nechápete, co jsem právě řekl, je to jen proto, že to ještě nevíte. Právě jsem vám něco předal. Přichází to. Jste tak silní, že dokonce i nepostižitelné slovo „vědomí“ začne být pochopitelné a fungující že si můžete vytvořit to, na co si myslíte. A protože člověk začíná přemýšlet jinak, jeho tvoření bude harmonické. A nakonec prostřednictvím vědomíteď dobře poslouchejtevytvoříte civilizaci, která si už nikdy nebude sama škodit a ubližovat. Zpočátku to bude ošklivé, nebude to laskavé, nebude to soucitné, bude to barbarské. Tohle je však nový nástroj, který vytvoří civilizaci, která už nikdy nebude válčit. A to bude začátek pokročilé planety.

Není to zas tak příliš vzdálené. „Kryone, přál bych si, abych to teď viděl, přál bych si, abych to mohl vidět teď.“ Ano, uvidíte to. Drazí, s měkkým srdcem a soucitem, s láskou k jiným lidem, ano, pracujete na tom. Zaséváte semínka, která pak porostou v dalších lidech. Nedělejte si žádné starosti. Budete tu, abyste to viděli, vy všichni. Staré duše, skoro každý z vás se vrátí. Uvidíte to. Protože v této době dozrávání je reinkarnace odlišná. Už jsem vám o tom říkal. Nechci, abyste se toho obávali, dokonce ani nechci, abyste o tom přemýšleli. Smrt nemá žádné žihadlo. Vrátíte se chytřejší, moudřejší a zdravější než jste byli, a budete žít déle. Taková je budoucnost.

Bez ohledu na to, co si myslíte, že se děje na této planetě, když se housenka souká do něčeho, co považuje za svou rakev, může být zdánlivý konec všeho možná jen začátkem létání, života, krásy, vzletu k oblakům. Snažte se dnes tyto věci pochopit. Zasloužíte si to. Je to velkolepost toho, kým jste a Boha ve vašem nitru.

A tak to je.

Kryon

 

Instruování Akáši
Tento živý channeling byl přijat ve Phoenixu, Arizona, 4. března 2018 

Tento živý channeling byl upraven [Leem a Kryonem] a doplněn pro lepší porozumění čtenářů. Často se totiž stává, že živý channeling má v sobě energii, kterou psané slovo nenabízí. Užijte si tedy toto obohacené poselství přijaté ve Phoenixu.

Zdravím vás, drazí! Já jsem Kryon z magnetické služby.

Poslední den tohoto dvoudenního semináře se blíží k závěru. Pro některé to je čas, kdy si uvědomujete, že už se znovu neuvidíte, protože toto je možná jediná chvíle, kdy je tato skupina spolu. Docela často pak padne otázka: „No dobrá, jaké je závěrečné poselství?“ Nelze to říci lépe, než jak už to prezentovali Adironnda a Jeshua (pozn.: v channelingu prostřednictvím Marilyn Harper), a to je toto: „Nacházíte se v TEĎ, ale stále dovolujete, aby minulost předpovídala budoucnost. Takže ačkoli žijete teď, je vás tolik, kteří jste stále v minulosti. Mnoha způsoby zatahujete tyto staré energie právě teď do svého života“. Moji drazí, to je zvyk.

Channelingy, které předáváme poslední den série setkání, jsou často více osobní než jindy. Občas vás žádáme, abyste se na chvíli posadili a ponořili se do energie, právě teď. Co to je, co je v tom TEĎ pro vás? Já však chci zajít dále než to, chci udělat jedno nebo dvě cvičení. V této nové energii se zabýváme novým vědomím. Včera jsme vám v otázce šest (předchozí channeling) řekli, že to, co neočekáváte a čemu opravdu nevěříte, je to, jak mocní jste. Vědomí je něco, co vítězí nad vším. Více než jakékoliv fyzické cvičení, o kterém jste se učili. Vědomí může udělat více pro to, aby vám pomohlo, než cokoli, co v tuto chvíli máte. A jednou z těch věcí, které jste neočekávali je, že vědomí může změnit minulost.

Chci, abyste se na chvíli zamysleli, drahé staré duše nad tím, co všechno může být ve vašem akášickém záznamu. Já vím, co tam máte, a je to udivující. Chápete a uvědomujete si v této skupině více než 100 lidí, kdo prožil více než tisíc životů a kolik životů je celkem zastoupeno v této místnosti? Přemýšlejte o tom. Je to skoro jeden plný stadion! Navíc, vy všichni máte společnou jednu věc. Všichni existujete skrze starou pozemskou energii.

Můžete nabídnout naprosto jedinečné zkušenosti, a mnohé z nich jsou velice dramatické. Je to tam vyryto a vy to víte. Moji drazí, řekli jsme to už dříve: Součástí bytí člověkem je svobodná volba, zda budete pracovat s Akášou. Také jsme vám řekli, že akášická energie minulosti se začíná měnit. Jak by se mohla minulost jednoduše změnit díky přítomnosti, která se přesouvá do jiné energie? Odpověď zní: Je to proto, že Akáša patří ke starší energii a přichází k vám z minulosti. Tudíž pokud změníte současnost, Akáša změní to, co přináší. Život za životem, život za životem, se zkušenosti nemohou projevovat stejným způsobem v novější energii. Přemýšlejte na okamžik o tom, co byste mohli zažít. Přemýšlejte o té hloubce, kým byste mohli být s tím vším, co se děje ve vašem nitru v tom, čemu říkáte minulost.

Chci, abyste provedli cvičení. Někteří říkají: Já nechci čekat generaci, až některé z těchto rozvinutých myšlenek začnou fungovat v mém vědomí. Nechci čekat, až se znovu narodím, možná v jiném těle, a začnu sbírat moudrost z minulosti. Já nechci čekat!“ Takže jestliže je zde teď někdo takový, máte velký náskok. Nemusíte čekat. Opravdu nemusíte čekat. Musíte poznat, přijmout za skutečnost, (věřit), že to můžete udělat teď. To, na co se vás teď zeptám je, „umíte to“? Otázka: Je možné, aby nějaká lidská bytost přepsala energii, kterou si pamatuje z doby před tisícem životů? Má lidstvo tuto moc?Odpověď je ano, ach ano. Dnes víc než kdy dřív.

Ach, moji drazí, ve starých dobách jste seděli u nohou guruů, kteří dokázali toto a mnohem víc. Měli kontrolu nad tím, co je ezoterické i fyzické. Teď se tomuto mistrovství učí každý z vás a změna Akáši je toho součástí. Věříte, že byste mohli vzít to, co se skrývá ve vaší Akáše, co vás tolika různými způsoby obtěžuje, protože to stará energie umožňuje, a změnili to? Zahrnuje to energii způsobů, jakými jste zemřeli; děti, které jste ztratili; války, ve kterých jste zahynuli; ty, které jste zabili, i ty, kteří zabili vás. Zažili jste všechny tyto okolnosti, které byly opravdu tak dramatické, a ještě víc. Prožili jste životy tak hrozné, že jste v nich nikdy nezažili žádnou radost. Některé životy byly krátké, plné strachu a opravdu hrozné. U každého z vás! Mnozí jste žili během epidemií v civilizacích, o kterých vaši archeologové ani nevědí, že existovaly! To je vaše Akáša. Zahrnuje dokonce i civilizace, které zmizely. Teď jsou ve vaší Akáše.

 „A co dobré věci, Kryone?“ Ty tam byly také, moji drazí! Zažili jste oslavy, radost, nádheru a lásku. TOTO je jádrem tohoto poselství. Umíte si představit, co vám vaše akášická energie předává v těchto nových časech! To je ta „změna minulosti“.

Dovolte nám provést cvičení, které by mělo změnit, co si pamatujete a jaké energie se vás dnes mohou dotknout. Ach, mistře, kterým se stáváš, proč nedáš příkazy akášickému záznamu, který ti patří, aby se transformoval do něčeho pozitivního a začal ti předávat moudrost, kterou jsi nasbíral v průběhu tisíce životů, namísto dramatu? Tolik vás to teď poslouchá, přikyvuje a říká: „Já vím, co myslíš!“

Minulý týden jsme si vyprávěli o „šumu”.  Tento šum je pozůstatkem něčeho, co jste vždy měli, protože na určité úrovni, všechny tyto minulé životy zde určitým způsobem leží. Dokonce i ve vašem tichu, vašich nejtišších chvílích, je obtížné se toho šumu zbavit. Tím šumem je to, co říkáte, „Nejsi hoden toho, abys tu byl. Zítra to bude stejně těžké, jako to bylo vždy.“ Dokonce, i když jste až doteď žili nádherný mladý život, ten šum je stále přítomný, protože to je starý akášický záznam, který si, téměř výhradně, vzpomíná na negativní věci.

Proč by tomu tak mělo být? Je to proto, že je to odraz energie, kterou lidstvo po staletí vytváří nízkým vědomím, válkou a ještě více válkami. V nové energii s menší temnotou a příslibem více světla, bude Akáša reagovat na příkazy ke změně.

Pokud to myslíte vážně, pojďme to udělat společně. Chci zapojit svého partnera. Teď ustupuje stranou, ale je zde. Ví, co se děje. Je také schopen dostávat informace ode mě současně s těmi, které předávám vám. On o tom nemluví často, ale může také dostávat odlišné informace od těch, které dostáváte vy. Je to součást jeho multidimenzionálního probouzení, proto mu předávám jiné informace než vám, protože to potřebuje dělat také. Potřebuje to dělat, kvůli tomu, co stále číhá v jeho vlastní Akáše, právě tak jako je tomu u vás.

Opět, pokud to myslíte vážně, chci, abyste zaujali pozici a připravili se na cvičení, které možná změní zbytek vašeho života. Chci, abyste si to zapamatovali, protože to možná budete chtít udělat znovu – ne, že by to na poprvé nefungovalo, ale protože lidské bytosti se pohybují na lineární časové ose a byli jste cvičeni, že když něco uděláte dvakrát nebo třikrát, bude to mít větší význam. Nechceme jít proti jádru vašeho výcviku. Jen vám chceme sdělit, že nebude ničemu vadit, když to zopakujete. Ale, moji drazí, pokud to myslíte vážně, a provedete to na 100 procent, v následujících dnech a týdnech pocítíte rozdíl.

 „Kryone, proč bych to měl dělat? Nejsem si jistý, že by mě moje Akáša nějak obtěžovala.“ Takže vy mládnete, je to tak? A jste dokonale zdraví? Vůbec žádné problémy? Možná odpovíte: „No, a co to má společného s mou Akášou?“ Odpověď zní: Absolutně všechno! Zdědili jste toho tolik z toho, co jste prožili, že si neuvědomujete, že to ovlivňuje skoro všechno, čím jste. Vaše Akáša ovlivňuje způsob vašeho myšlení, vaši osobnost, způsob, jakým vaše tělo přijímá útok nemoci, a jak se díváte sami na sebe i na svou duchovnost. To všechno je zděděný rys z vaší Akáši. Ano, vaši rodiče vám něco z toho předali, ale moji drazí, já vím, že jste si vědomi toho, že byste mohli mít dvě děti od stejných rodičů, a že by mohly být naprosto odlišné, skoro jako kdyby přišly z jiných planet! Jedno je stále zdravé, druhé stále nemocné. Jedno je sebejisté a druhé bázlivé. Víte, že život znamená více než jen chemii biologického dědictví. To je to, na co se právě díváte. To Akáša z vás dělá to, kým jste dnes.

Ještě než to provedeme, pochopte, že jen neodhazujete věci, které vás obtěžovaly ve vašich snech. Chystáte se „zahnout za roh“ pokud jde o to, jak vaše tělo vnímá Zemi dnes.

Právě teď chci, abyste se do toho zabrali tak hluboce, jak jen chcete, protože už jste připraveni oslovit svůj akášický záznam, jak jste nikdy dříve nebyli. Můžete potichu opakovat, jestliže nemáte svá vlastní slova. Zní to takto:

Drahá nádherná Akášo, která reprezentuješ mě a mou duši v tolika vyjádřeních, v této nové energii, dávám příkazy já.

Drahá Akášo, toto je moje esence a představuje vyjádření tisíců životů na této planetě. Dívej se na energii dneška, protože já dávám příkazy. Drahá Akášo, která jsi nádherná, protože ty jsi já a představuješ tu jedinou duši, kterou jsem byl po tisíce životů na této Zemi, věz toto: Přišla změna a já ji budu diktovat, protože jsem to já, kdo dává příkazy.

Zkrátka a dobře, já si určuji svůj život a poprvé chci, abys mě poslechla. Nařizuji laskavost ve vzpomínkách! Nařizuji, aby tato Akáša začala měnit to, co si pamatovala život za životem. Nastavuji zde omezení dramatu. Není dovoleno narušovat světlo mého života. Omezuji všechno negativní, všechen hněv, zklamání a hrůzy. Nastavuji omezení na všechno nevhodné. Ach, tyto věci zde mohou být stále, ale teď odcházejí do temnoty a zůstanou tam. Nařizuji negativitě, která je v mé Akáše, a byla tam: přesedni si na zadní sedadlo, protože dnes řídím já! Už není důvod, aby ses ukazovala, protože, víš, že já to všechno řídím. To mluvím já.

Chápete, co děláte? Často zde panuje pocit, a vždy tomu tak bylo, že možná nejste pány svého života. Mluvíte o akášickém záznamu, ale ten tady jen sedí, jako nějaká knihovna plná podráždění, že? Je to, jako byste neměli nic pod kontrolou. Avšak najednou vám říkám, že vy řídíte vše, vše. Pojďme to dokončit.

Drahá Akášo, nádherná a laskavá, ty jsi já a já jsem ty. Ať všechna krása, radost a moudrost, které se objevily v tisících mých životů, a vyspělost mé duše, se začnou prezentovat způsoby, které mně překvapí svou laskavostí. V dobrých věcech, v laskavých věcech, v pozitivních očekáváních. Ať můj akášický záznam obsahuje to nejlepší, co se mi kdy přihodilo. Ať můj život zrcadlí tento den a toto rozhodnutí. Jak jsem řekl. Já dávám příkazy.

Nejsme hotovi, protože pracujeme v „teď“, pamatujete? Je toho ještě víc, protože existují věci, které vás také právě teď trápí a které jsou velmi současné, a zatím ještě nejsou v Akáše. Víte, kam tím mířím? Přejete si dokončit práci?

Drahá buněčná bytosti, kterou jsem, já dávám příkazy. Ať všechno, co se v mém životě od narození až do této chvíle přihodilo, dostane výpověď. Ať vzpomínky v mém mozku, každá synapse, která je nese, dostane výpověď. Uvolněte a upusťte vše, co by bylo pod mou velkolepost coby Božího stvoření na této planetě. Nemáte dovoleno přehrávat tyto „pásky“. Ty „pásky“ jsou tyto: zrady, které jsem zažil, zármutek, špatný pocit, hněv, má nízká energie lidské přirozenosti, šum samotný. Uvolněte to a upusťte. Já dávám příkazy své paměti, a každá jednotlivá buňka souzní s mým vyšším já. Jsem toho součástí způsobem, který jsem nikdy dřív neznal. Dávám příkazy všemu, co jsem já. Přikazuji to, abych mohl odsud odejít a nemusel nést tyto negativní věci z mé vlastní minulosti, které se staly od doby mého současného zrození na této planetě.

Ještě jsem neskončil. Věříte, že můžete změnit své vlastní vědomí svou vlastní vůlí? Včera jsem vám řekl, že byste nevěřili tomu nástroji, který máte. Ukážu vám, jak funguje. Ještě nejsem hotov. Je toho mnohem víc. Váhám, kolik toho odhalit, abyste to byli schopni udělat. Můžete změnit to, co jste? Můžete vzít to, o čem si myslíte, že je to vaše vlastní osobní povaha a začít s tím pracovat? Můžete pracovat s touto skládačkou, abyste vytvarovali věci do toho, co chcete, místo do věcí, které nechcete? Můžete změnit výši svého věku? Ano.

Drahá buněčná strukturo, já dávám příkazy. Mluví šéf. Poslouchej: Nařizuji ti, abys viděla krásu a laskavost a Boha uvnitř každé buňky v mém těle. Nařizuji ti, abys byla odolnější vůči nemocem, než jsi byla kdy dřív. Víš, nemoci se nemohou připoutat ke světlu, a já nesu víc světla než kdy dřív. Nařizuji, aby to, co bylo ve mně, co je nevhodné, aby odešlo a změnilo se. Ať se chemie mého těla ukáže v příštích dnech, abych věděl, že je to skutečné. Přebírám kontrolu nad věcmi, o kterých mi nikdy nebylo řečeno, že nad nimi mohu převzít kontrolu. Je to vyřešeno.

To je to cvičení. Ach, je toho víc, ale to je pro tuto chvíli vše, protože se začínáme dostávat k naprosto neuvěřitelným věcem, které byste mohli v budoucnu dokázat. Právě teď, moji drazí, zůstaňte na této planetě velmi dlouhou dobu a přitom buďte radostní místo toho, abyste se báli. Ať jsou ty „knoflíky“, které by vás tlačily do hněvu, lítosti a strachu, vypnuté.

Takže teď se dostáváme na to prázdné místo, nádherné prázdné místo. Je to prostor, který vznikl velkou očistou. Všechny tyto věci a ještě víc, jsou nyní možné pro každého, bez ohledu na to, jak unikátní je, nebo kolik životů prožil. Toto plné akášické přesměrování ještě ani nemá jméno. Není to proces, který by byl zatím plně rozvinutý. Představte si, jak mocné by vaše vědomí bylo, kdyby se chopilo ezoteriky vašeho mozku, každé vzpomínky z vašich životů a přeměnilo je na laskavost, radost a světlo.

To je dnešní poselství. Je velkolepé, že? Jak plyne čas, bude vám odhaleno víc věcí a někteří to uslyší, otočí oči v sloup a řeknou: „To pro mě není. Ne dnes.“

Moji drazí, jste milovaní stejně jako kdokoliv jiný na této planetě. Svobodná volba prostřednictvím lásky, byla vždy možností dostupnou každé jednotlivé lidské bytosti. Nikdo vás kvůli tomu nebude nijak soudit. Chci, abyste odsud odešli bez pocitu viny a beze strachu. V průběhu příštích několika dnů možná pocítíte, že je „něco trochu jinak“. Možná se trochu posune zátěž. Je to ezoterická zátěž. Můžete říci. „Neumím to vysvětlit, ale pouze vím, že se cítím svobodněji, než jsem se cítil kdy dřív.“ Lidé vám možná řeknou, že myslíte a jednáte jinak. Pravdou je, že jste se spojili s významnou skupinou starých duší, která se učí rozšířit posun pro lidstvo, protože jste právě změnili sebe. Ostatní kolem vás z toho budou mít okamžitý přínos, protože vás spatří jako světlejší. Možná, že dokonce začnou vidět krásu ve vaší duši tam, kde ji dřív neviděli.

Taková je pravda. Toto je způsob, jakým takovéto věci jsou a fungují, a já jsem vám právě předal pokročilé informace pro každou starou duši. Nezaměňujte „starou“ duši za chronologii toho, kolik je vám let, protože někdy ti nejmladší jsou těmi nejmoudřejšími. Mnohokrát jsou zde ti nejmladší se seniory, protože chápou, že když jde o Akášu, tak neexistuje žádná mezigenerační propast. Odejděte odsud změněni. Přemítejte o tom, co jste dnes udělali.

A tak to je.

KRYON

 

 Akášický vývoj

Tento živý channeling byl přijat ve Wilmingtonu, Severní Karolína 10. března 2018

Tento živý channeling byl upraven [Leem a Kryonem] a doplněn pro lepší porozumění čtenářů. Často se totiž stává, že živý channeling má v sobě energii, kterou psané slovo nenabízí. Užijte si tedy toto obohacené poselství přijaté ve Wilmingtonu.

 

Zdravím vás, moji drazí, já jsem Kryon z magnetické služby. Už bylo zmíněno, že existují energie, které jsou neviditelné, ale které vědí, kdo jste. Jestliže jste návštěvník, který toto poslouchá (čte) později, zde znamená to samé i pro vás. Protože toto je posvátný prostor, ve kterém jste se rozhodli poslouchat v nitru, a jestliže budete poslouchat dále, všechny tyto energie, které jsou v této místnosti v tomto okamžiku, jsou stejně tak i vašimi energiemi.

Každý jste člověkem – respektovaným a oceňovaným, každý z vás. Je zde doprovod, který nenásleduje jen mne; spíše je to doprovod, který se vyvinul z různých duchovních energií v této místnosti. Je to doprovod, který přichází, aby sledoval, ocenil, zdánlivě se vám usadil na klíně a zaťukal vám na nos, jen aby vám sdělil: „My jsme tady, my jsme tady, my jsme tady.“

Před lety jsem to řekl: „Nikdy nejste sami.“ Myslíme to vážně. Je nemožné být sám díky systému, který je milující a duchovní. Tolik z vás došlo k pochopení a uvědomění, že, zaprvé, jste součástí božského systému a, zadruhé, jste zde na přechodnou dobu. Toto putování duše, které provozujete, vytváří dočasnou cestu, až do příští cesty a příštího života. Je to pokaždé ta stejná duše. Takže, moji drazí, díváme se na ty starobylé mezi vámi, a je zde tolik úcty, že jste součástí Země po tak dlouhou dobu.

Přejeme si rozšířit učení z minulého týdne. Pokud byste neměli představu, čeho se týkalo, je to v pořádku. Začínáme vždy tak, jako byste to nevěděli, tak aby to byli kompletní. Minulý týden jsme vás uvedli do konceptu čištění toho, čemu říkáme vaše Akáša. Nyní mi dovolte, abych přesto definoval Akášu  znovu. V průběhu zaujmeme k této diskusi velkou úctu a respekt s ohledem na to, co znamená pro každého z vás. Uvnitř vás, lidské bytosti, právě teď, existuje aktivní záznam všeho, co jste kdy udělali na této planetě. Je tam opravdu vše. Tento záznam má nakonec dopad na vaši DNA. Až se reinkarnujete, poslední život je potom zahrnut a vy přicházíte s touto energií, čerstvou. Avšak je tam všechno, co jste kdy zakusili, zatímco jste byli na planetě.

Akáša není „soupis“ věcí

Toto je důležité a my jsme to učili už dříve. Vaše Akáša není nějaká lineární reprezentace historie, jakou byste mohli nalézt v nějaké knize. Akášický záznam se netýká činností člověka. Týká se lidských energií a emocí, a není to zapamatováváno lineárním způsobem jako stránky v knize. Naopak, je to vše seskupené dohromady.

Jaké to pro vás bylo? Měli jste krátké nebo dlouhé životy? Kde jste na planetě byli? Jaké byly ty různé kultury, různé tváře, různé jazyky nebo různá jídla? Jaké to bylo být ve válkách, být bojovníkem a zabíjet druhé? Jaké to bylo být na bitevním poli a být zabit? Vy všichni jste byli – vy všichni. Toto jsou energie, ne pouhé zážitky nebo činnosti.

Jaké to je, utopit se? Tolika z vás se to stalo. Jaké to je stále ztratit děti hned při porodu? „To musí být strašné!“ řekne někdo. A máte pravdu, je! Avšak když přijdete na planetu v době, kdy pouze každé druhé dítě přežije déle než 1 rok, ani jim nedáváte jména, dokud jim není 90 dnů! Byli jste to vy. Jaké to je? Jaké to je probudit se a uvědomit si, že coby stará duše máte informace, které jdou proti tomu, co se obvykle učí o Bohu? Jste zticha a neřeknete nic, že? Jaké to je, být vyloučen každým ve vesnici, žít v osamění a zůstávat naživu jenom proto, že máte magické léčení, které kmen příležitostně potřebuje? Možná máte nějaké léčivé informace od Gaii, abyste léčili důležité lidi kolem vás? To je váš život. To jsou ti, ke kterým dnes mluvím, staré duše. Jaké to pro mě je, říkat vám, že existují civilizace, ve kterých jste žili, a přesto nejsou zaznamenány ve vaší oficiálně známé historii?

Vaše Akáša nese záznamy všeho – úplně. Informace, které jsou v tomto multidimenzionálním skladovacím prostoru každého jednotlivého člověka, který nyní poslouchá, jsou plné energií z minulosti. Dnes je však důležité říci, že tyto energie se mění. Mluvili jsme o tom dříve a ukázali jsme, že rozdíly mezi vaší dodávkou energie akášického záznamu se dnes velice liší od toho, jak tomu bylo před 10 lety. To je to, co se mění. Ve starší energii vám akášický záznam často předával informace o obtížných vzpomínkách. Někdy je to složité. Proč je tomu tak? „Kryone, proč je Akáša pro někoho tak zneklidňující, že musíme mít čtenáře minulých životů, aby nám pomohli zapudit z naší paměti některé věci? Tyto minulé vzpomínky nás udržují v noci vzhůru a je těžké s nimi pracovat. Proč je tomu tak? Jaký druh rovnovážného systému to způsobuje?

Odpověď zní, že to je systém svobodné volby. Kam směřuje vědomí lidské bytosti, tam směřuje vědomí nebo vzpomínka Akáši. Lidské vědomí, a bylo tomu tak po staletí, si pamatuje dramatické věci – věci, které vás děsí a věci, které si nechcete pamatovat. Máte pocity, které nedokážete vysvětlit. Tak tomu bylo až do současnosti.

Energie toho, co vám dává Akáša se mění

Minulý týden jsme vám předali informace a cvičení, které vám připomněly moc, kterou máte nad svým vlastním tělem. Řekli jsme vám o vhodnosti přerámování Akáši. Požadovali jsme, vašimi vlastními slovy, aby si Akáša přestala vzpomínat na negativitu a dramata a místo toho si vzpomněla na minulou nádheru, uplynulé dobré časy a řešení, která jste nalezli. Pro některé by to znamenalo vzpomenout si na porod – na tu hrdost, radost a ohromující nádheru, laskavost mnoha věcí. Je to tam, protože všichni jste to zažili! Je to všechno tam. Řekli jsme vám, abyste nařídili své Akáše, aby přestala s programy staré energie – těmi „pásky“, které hrají pořád dokola – a místo toho vám poskytla něco, co jste neočekávali – nádherné vzpomínky. Mění to ten zbytkový, negativní bzukot na pozadí. O tom jsme vám řekli.

Takže kam to odtud pokračuje? Mohlo by se zdát, že se točíte v kruhu. Ale já vám chci sdělit, co se stalo s Akášou a co to přineslo. Akáša se nikdy nezměnila, ale lidské bytosti to viděly a přepsaly pravidla. Povím vám o tom, abyste trochu porozuměli tomu bzukotu, který někteří z vás mají, ale napřed provedu aktualizaci.

Mezi posluchači jsou i ti, kteří zde byli minulý týden. Někteří se nejen účastnili cvičení, ale budou poslouchat channeling a účastnit se znovu. Ti, kteří o tomto nikdy neslyšeli, to uslyší poprvé a zúčastní se, a tisíce se zapojí potom. Někteří budou něco cítit. Jak jsem říkal, někteří nebudou cítit nic, protože načasování je pro vás vším. Vy jste na této planetě jedineční, takže nikdy nenastane doba, kdy vám předáme informace o jedné „ezoterické pilulce“, která dělá pro každého tutéž věc. Někteří z vás na tom musí pracovat, opakovat informace, aby tělo pokračovalo v poslouchání té samé věci. Ačkoliv vám to povím, tělo to slyší jasně už poprvé. Ach, slyší to – slyší to a začíná na tom pracovat, i když si vy nemyslíte, že to dělá. Takže tím tajemstvím je víra.

Náhlé objevení se zlých snů

Zde je jedna aktualizace: Někteří z vás mají najednou zajímavé sny. Mohl by to být sen, který vás zavede zpátky do okolností, které byly nepohodlné. Mohly by to být okolnosti, které vás udělají „menším, méněhodnotným“, posunou vás zpátky v čase, kdy došlo ke zradě. Možná, že vás to vrátilo zpátky do nepříjemné pracovní situace nebo věcí, které se staly v minulosti. V tom snu jste v minulosti, ale energie opravdu vypadají jako kdyby se znovu děly. Potom jste se ráno probudili a řekli: „To opravdu není to, v co jsem ve snu doufal. Nyní mám zbytkovou negativní energii po zbytek dne, protože ten sen byl tak skutečný. Nepotřeboval jsem se vracet zpět a cítit to všechno zase znovu.

Ach, ano, potřeboval! A zde je důvod: tento sen byl váš závěr, kvůli tomu, o co jste žádali. Musíte se vrátit zpátky. Musíte se podívat té energii pevně do očí. Někdy jsou to věci, které jste nikdy nechtěli vidět. Někteří z vás ještě přesto nejsou hotovi, protože problém je větší než vaše energie. Toto je akášický záznam ve své nejlepší podobě. Je to akášický záznam pro tento životní cyklus ve své nejlepší podobě.

V Akáše často znovu najdete topení se nebo těžkou smrt, abyste je mohli konečně odložit. Možná vás ten sen zavede na bitevní pole, kde jste někomu vzali život, a ta vzpomínka ve vás uvízla a byla ve vás celé věky. Najednou se objeví sen a vy se cítíte hrozně! „Právě jsem někoho zabil, a cítím to celé znovu; Je to ta nejhorší věc, která se mi kdy stala. Nemohl bych to udělat, ale udělal jsem to. Cítím to.“ Potom se zeptáte: „Co je na tom vhodného?“ Teď vám to povím: Je to uzavření. Znamená to, že je to pryč. To je to, co to znamená. Takže jestliže jste tím, kdo má tyto sny, blahopřeji! Funguje to. Vaše afirmace jsou vyslyšeny.

Vidíte, jak ten systém funguje? Musíte do toho jít, protože jste tomu nechtěli čelit. Dokonce ani ve snu, kde tam musíte vstoupit a cítit se na chvíli nepohodlně, vás to nezraní. Ale pro tyto chvíle Akáša pracuje s vámi, aby vám řekla: Aby se to odstranilo, musíš se na to podívat.Mnoho z vás to právě teď dělá. V tom pohledu je úplné a naprosté čištění. Nevrací se to zpátky, drazí. Toto je moc, kterou dnes máte, a my jsme vám o tom řekli minulý týden. Je to mnohem silnější než dříve.

Chci vám říci více o Akáše. Je nádherná. Jaký to systém! Je to systém vzpomínek, který je mocný! Umíte si představit otevření akášické knihy s jednou stránkou? Jedinou stránkou! Ta jedna stránka je všechno, co jste kdy udělali. Je to pouze jedna stránka, protože je multidimenzionální. Tou jedinou stránkou jsou tisíce svazků energie, která není lineární. Ty vzpomínky vylétávají, dostávají se přes zdi a stropy a nejsou v žádném pořadí. Nemusí být.

Umíte si představit, že se vrátíte zpět a spatříte, kým jste byli a co jste uskutečnili? Myslíte si, že je zde nějaké měřítko v akášickém záznamu, ne pro horor a drama, ale pro krásu? Myslíte se, že existuje nějaké měřítko moudrosti? Kolik jste se toho naučili v průběhu životů? Jak by se vám líbilo, kdyby vám to bylo dnes představeno? Bylo by to vaše, protože jste si to zasloužili, a umožnilo by vám to kráčet z místa na místo a nedělat tytéž chyby. Okamžitě byste poznali, když vám někdo říká pravdu. Když ráno vstanete, můžete pocítit laskavost, která říká: „Toto je dobrý den. Je to dobrý den, protože já jsem zde. Je to dobrý den, protože posvátnost ve mně vidí posvátnost v Gaie. Je to dobrý den, protože znám své předky. Je to dobrý den, protože ti, kteří se mnou dnes vstoupí do vztahu, to budou cítit také.“

Historie Akáši a jak se vyvinula

Povím vám, co se v historii stalo. Akášický záznam je s vámi od doby osetí Plejáďany, když jste začali dostávat posvátné informace. Je zde od samého začátku. Začali jste se probouzet s duchovními znalostmi velice brzy. Staré duše na této planetě ji měly vždy. Vy jste ti, kteří nesou tyto informace. Je to nádherné a prosté a přišlo to z hvězd. Přišli jste z toho, co je Bůh. Bůh vás vidí jako nádherné. Energie stvoření, které jste byli představeni – Bůh, Duch a Tvořivý zdroj – byly tak vysoko nad jakékoliv vědomí, které jste kdy na této planetě viděli, že to neumíte popsat. Je to čistá láska, čistá láska zářící jasněji než cokoliv, co si dovedete kdy představit. Je to soucit s vámi, soucit tak nádherný, že když se vrátíte na druhou stranu závoje, budete si na ni jasně pamatovat. Koupete se v nádheře písně, která nepřetržitě hraje, která nutí vaše srdce zpívat s ní. To je Bůh. Nemohu vám předat nic většího. Neviděli byste to. Nerozuměli byste tomu. To je Bůh.

Lidské bytosti se začaly v průběhu času rozvíjet a nalezly posvátné systémy, aby se mohly propojit s vírou. Jeden z prvních systémů, který se rozvinul v této civilizaci, jste nazvali hinduismus. Mluvili jsme o tom i v Indii, kde jsme to odhalili poprvé. Byl to přístup originálního systému. Oslavoval jednotu se vším. Ale byl jedinečný ve srovnání s tím, co máte v rukou dnes, protože hinduistický systém byl bez proroků. Šel přímo ke zdroji, aniž by zahrnoval nějaký hierarchický lidský systém, kde musíte projít „skrze“ někoho, abyste nalezli Boha. Nikdo nemusel nic dělat, jen vnímat pro sebe nádheru Boha. Bylo to jakési přijetí jednoty se vším, tak jak to přetrvává dodnes.

Ale akášický zápis se rozvinul do něčeho jiného – karmy. Karma je přímo odvozena z akášické energie. Dějí se vám věci, které potom vytvářejí určitým způsobem energie, jež vás vyzývají, abyste je čistili nebo s nimi pracovali. Pokud tak nečiníte, mohou se zabudovat a ovlivňovat vaše myšlení. Karmický systém by vás vyzval, abyste vyčistili to, co nechcete a pracovali s jinými entitami (pomocníky) v hinduismu, kteří by vám pomáhali čistit negativitu. Mohli byste ji kompletně vyčistit. Mohli jste jít na nějaké místo, kde jste byli plně osvícení, protože jste neměli žádnou další karmu. Tato víra v čištění negativity v nitru existuje i dnes.

Moji drazí, připadá vám zajímavé, že tohle je přesně to, co jste dělali minulý týden? To byl systém čištění Akáši. Avšak karma v tomto cvičení scházela. Když jsem před 29 lety dorazil, jednou z prvních věcí, které jsem vás učil, bylo, že karma fungovala ve staré energii, ale v této nové energii už není potřebná. Už nepotřebujete energii, která vás i nadále tlačí tak, jak to dělá karma. Dnešní energie představuje automatické karmické čištění a tak už karma není hráčem, leda, že byste si to přáli. Řekli jsme vám, že v tomto okamžiku vašeho života nemusíte být vláčeni žádnými energiemi. Ve vašem duchovním systému už není karma potřebná. Toto je kontroverzní, samozřejmě. Ale tak je to se vším, co vám říkáme, co bývalo charakteristickým ve velmi staré energii a s tlustým závojem.

Podívejte, kým jste dnes. Přicházíte na tuto planetu s plnou znalostí. Nepotřebujete, aby vás něco tlačilo a vláčelo proto, abyste dostali lekci. Jste už za tím. Také přicházíte čistí, připraveni dát se do práce. Máte na práci jiné věci než pracovat s karmou. Dokonce i dnes někteří říkají: „Co si mám počít s karmou?“ Dokonce i potom, co jsem vám předal tu dobrou zprávu, že si s tím nemusíte dělat starosti. Někteří se budou hádat, samozřejmě, aniž použijí dobrou duchovní logiku. Možná je načase, prověřit, čemu věříte? Chci, abyste se podívali na sebe a řekli: „Opravdu to potřebuji? V tomto bodě mojí duchovnosti, jako starou duši v této nové energii, zraňuje mně to nebo mi to pomáhá? Zdržuje mě to na cestě? Povznáší mně to?“ Potom se rozhodněte.

Polidšťování Boha

To, co se stalo dále, je opravdu, ale opravdu zajímavé. V průběhu tisíců let jisté systémy začaly překrucovat celou představu Akáši a karmy. Chci vám představit lidský koncept hříchu. Chci, abyste pochopili tento Kryonův termín, který často používám: Polidštění systému. Polidštění je slovo, které používáme, když redukujete všechny části nějakého duchovního systému, aby vyhovoval tomu, co je lidskou přirozeností. Když polidštíte Boha, uděláte Boha člověkem se všemi lidskými povahovými rysy. Začalo to hned. Dokonce před hříchem. Řekové udělali své bohy tak lidskými, že byli nefunkční. Na začátku charakterizovali mytologii trestu, jako nějakého otce trestajícího dítě. To se potom stále stupňovalo. Dnes ve vaší moderní kultuře máte Boha, který na vás shlíží a soudí vás za vaše chování. Hřích je definován jako všechno, co se Bohu nelíbí.

Chci vám říci něco, co možná v tomto bodě pochopíte nebo taky ne: Bůh není člověk. Neexistuje žádný pojem jako znelíbení se Tvořivému zdroji Univerza. Je to čistá láska. Bůh nemyslí tak jako vy. Bůh nemyslí vůbec. Bůh JE. Bůh nemá konstrukty vědomí tak jako vy. Jaké by bylo vědomí čistého soucitu a lásky? To si nemůžete představit.

Neexistuje ani počátek nějakého vědomí, které by mohlo být aspoň blízké tomu, které máte vy – ani blízké. Přesto jste rozvinuli protiřečící si systém – nádhernou lásku Boha a současně Boha jako nějakého zlého, dysfunkčního otce. Dovolte mi, abych se vás znovu zeptal, znovu a znovu: Vzal by někdo z vás nějaké dítě, bez ohledu na to, co by provedlo, a hodil ho na místo, kde by zaživa věčně hořelo? Kdo z vás, rodičů, zvedne ruku a řekne: „No, udělalo něco špatného. Zaslouží si to.“? Nikdo z vás – ani jeden z vás! Přesto toto je Bůh, o kterém učíte své dětiBůh trestu a pravidel. To je lidský atribut, moji drazí. Přemýšlejte o tom.

Celý výplod hříchu a trestu se kompletně rozvinul z lidské mysli. Je to výplod lidské bytosti vložený na Všemohoucího. Stvořitel vesmíru tímto způsobem nefunguje. Novinka: Na nebi nebyly žádné války! Žádný padlý anděl. Toto celé je práce lidské mysli fungující v lidské psychice, a nemá vůbec nic společného se soucitem stvoření, které vás miluje mimo veškerá měřítka

Ale to, co se teď kvůli tomu stalo, je akášický záznam, který si všechno pamatuje. Včetně tohoto polidštění božího učení, a tak teď máte nového energetického hráče, kompletně stvořeného lidmi: VINU. Takže akášický záznam, který si vše pamatuje, začíná transformovat tyto systémy a vytvoří vinu. Teď litujete toho, co jste udělali a co cítíte ve svém akášickém záznamu. Teď se v noci probouzíte, vzpomínáte si na něco, co jste udělali v minulém životě, ale teď jdete kvůli tomu do pekla. Zhoršuje se to, že?

Teď tady sedíte a nevíte, co si máte myslet. „Je-li Bůh skutečný, je Bůh nespokojen s tím, kdo jsem? Minulou noc jsem měl sen. Nejsem si jistý, co znamená, ale jsem si docela jistý, že jsem udělal něco špatného. Proto jsem měl samozřejmě ten sen. Jsem trestán. Bojím se. Bojím se, že nedělám věci správně a hodlám za to platit.“

Tato celá představa se odvozuje od vašeho akášického záznamu. Energie vašeho záznamu, doslovně, byly potom upraveny vašimi kulturami do karmy, a následně do hříchu a trestu. Všechny ty stejné reakce a pocity se potom začaly dostávat ve vědomém stavu stále níže, aby vás přivedly ve frustraci na kolena. Lidská bytosti, bojíš se Boha. Bojíš.

Stop. Připadá vám to jako něco, co by vám přinesl „ten nejvyšší známý existující soucit“? Ne. Zní to přesně jako to, co by vám předali lidé a nadále v tom pokračovali. Je v tom protimluv. Dokonce to ani nedává smysl, že byste měli přivést sebe na místo, kde byste se báli toho, co je ve vás, co je tím nejvíce laskavým, úžasným, milujícím, co zde kdy bylo. Byli jste přemluveni k tomuto pojetí – od narození jste na to byli trénováni. Jestliže přemýšlíte jako člověk, je to pravděpodobné.

Někoho to možná uráží, ale to není mým záměrem. Záměrem Kryona je osvobození a osvícení, otevření krabice, odpečetění vyšší pravdy. Zde je prohlášení: S Bohem není spojen žádný soud. Bůh, který vás stvořil z lásky, vložil do vás kousek sebe saméhoříká se mu duše a miluje tuto duši jako sebe samého. Vy jste součástí Tvořivého zdroje všech věcí. Vaše duše je pro vás záhadou, ale pro Boha ne.

Kam to směřuje? Co bude dál?

Kam bude dál pokračovat evoluce Akáši? Co se stane? Zde je moje předpověď: Na planetu přichází odhalení. Přichází soucit, přerámování a přepsání některých z těch věcí, o kterých jsem vám právě řekl. To je to, co se má stát. Vím to proto, že jsem to už viděl dříve. Přináším vám tuto historii, abych vám ukázal, odkud pocházejí některé z vašich současných myšlenek, co se stalo ze systému, a co bude dál. Poslouchejte: Tato nádherná tajemství, která jste znali, protože někteří z vás byli Lemuřany z původního kola učení, se musela skrývat a nesměla se učit, pouze udržovat.

Zde je pro vás další protimluv: Tajné společnosti, o kterých si dnes myslíte, že jsou to jen výplody konspirace, začaly jako ty, které udržovaly tajemství toho, co jste se naučili v Lemurii! A v této nové energii začínají vykukovat. Začínáte vidět, jak organizace začínají odhalovat, co znají a čemu věří, a ty informace budou „metafyzickou 101“ [začínající metafyzikou]. Začínáte sami vytvářet organizace, abyste učili tyto věci otevřeně, ne v tajnosti. Poslouchejte: Připomínám vám, že je to jedno z prvních období v historii, kdy jste schopni to dělat, aniž by někdo za vámi přišel nebo jste byli zavíráni nebo ještě hůře. Stále v některých kulturách existují zákony, které vás varují, abyste byli opatrní a neposlouchali channelery nebo nenavštěvovali jasnovidce, čtenáře energií. Kvůli tomu existují tací, kteří se stále bojí vylézt ze skříně („komůrky“, kde se schováváme před duchovní pravdou) s pravdou o lásce. Skříň Pracovníků světla! Nechtějí vylézt ze skříně, protože když to udělali minule, bylo to strašné. Teď už nebude.

Ještě další koncept

Teď mi dovolte předat vám další koncept, aby to bylo ještě víc matoucí. Jestliže se hodláte stát trochu více multidimenzionálními, moji drazí, budete muset mít co do činění s jiným druhem atributu ve vaší Akáše. Dávejte pozor na tuto novinku, zatímco to shrnu: Dovolte mi znovu odhalit shrnutí, že v této nové energii, systémy víry, které se staly tak špatnými, jakými se staly, které vám daly tyto věci, začnou být ve svém přístupu osvícenější. Tyto náboženské systémy začnou vidět, že to neodpovídá lásce, kterou učí. Některé z těch doktrín budou změněny, aby dávaly smysl s původními učeními mistrů. Dojde k odlehčení „nákladu“ (toho, co skrze mysl, naši víru v „přirozeno“ zatěžuje naše životy – pozn.překl.). Pravidla se změní jen pozvolna, jak tomu bylo po celé věky a celá desetiletí. Začne se to zase dít – návrat k jedné z původních myšlenek, že Bůh je v nitru každého člověka. A během toho bude tento předpoklad vnímán jako primární, bez ohledu na to, kdo jste nebo jaká je vaše víra. Toto budou mít lidé doopravdy společné. To nastartuje svět, který se vytáhne z toho, kde je, na místo, kde už nebudou války. Takové je shrnutí.

Teď mi dovolte, abych vám řekl něco, s čím se potřebujete vyrovnat. Existuje představa, že časový úsek, ve kterém se teď nacházíte, vytvoří novou trať, která bude zcela osvícená, nádherná, čistá, jasná a připravená posunout vás vpřed ve světle se zbrusu novými informacemi. Teď vám ale něco povím, protože budou tací, kteří se na to budou později ptát, když se jim to nestane. Toto je urychlená, pokročilá informace o vašem akášickém záznamu, se kterým budete muset pracovat takovým způsobem, jenž si budete muset představit skrze svou intuici, a také budeme mluvit o budoucnosti. Pro lineární mysl to je matoucí.

Nový čas na Zemi – nová Akáša

Čas je v kruhu a vždy byl. Pro fyziky je čas komplexní, ale pro vás je všechno lineární. Pravdou je, že ten nejdůležitější koncept času je multidimenzionální, kvantově umístěný ve středu atomární struktury, a vy si jen neuvědomujete ten kruh. Avšak teď musíte pracovat s touto novou vědou, protože vám to poslouží k lepšímu pochopení.

Představte si železniční koleje. Coby lidská bytost jste na těch kolejích jako nějaký vlak – jakýsi lidský vlak. Supíte kolem tímto vlakem. Můžete jet po kolejích jen kupředu, protože ten vlak nemůže jet nazpět ani v obráceném směru. Vždy jede směrem k budoucnosti. Ty koleje jsou vždy nataženy před vámi jako vaše budoucnost a to za vámi je minulost – to, co jste udělali. Tak to vidíte.

Teď chci, abyste k tomu přidejme malou změnu. Řekněme, že tentokrát ty časové koleje běží všude kolem planety. Na chvíli zapomeňte, že nemůžete položit koleje na oceán. Jen předstírejte. Takže koleje jsou se sebou spojeny a je to jedna kolej. Samozřejmě, že je vidíte pouze natažené jako přímou trať před sebou a za sebou, protože nemůžete vidět za horizont. Ale počkejte: Jestliže ta trať je jedna kolej kolem zeměkoule, znamená to, že nakonec vaše budoucnost míří do vaší minulosti! Sledujete mě až dosud? Tady lidi ztrácím.

Vy vyrážíte po té samé koleji před vámi, po které jste cestovali před tím, když jste obíhali zeměkouli. Je to vaše minulost, kterou na té trase probíháte! A co je přesně ve vaší minulosti?

Je to vyryto v kameni vašeho akášického záznamu! Ten koncept je tento: Setkáte se se svou Akášou v budoucnosti. Někteří z vás nechápou, co to je, a budou zvažovat, že všechno, co jste udělali, selhalo, protože to tu je znovu. Jiní z vás to rozpoznají.Aha, to je fraktál času. Leží to na kolejích, protože ta trať si pamatuje, co se stalo. Takže místo toho, abych to absorboval, přijal a musel to celé udělat znovu, vyčistím to cestou. Vlastně už budu očekávat, že to tam je! Ve skutečnosti to uvidím a dokonce to vyčistím předtím, než se to ukáže. Víte, já očekávám, na co si vzpomenu.

Je to příliš komplexní? Toto jsou otázky, které zodpoví jedině budoucnost. Právě jsem vám předal něco, co je cenné, takže byste si neměli myslet, že jste selhali, moji drazí. Co je to nový člověk? Je to ten, kdo teď slyší a říká: „Moje Akáša už tady není, aby mě rozčilovala, ale vychází z ní už jen laskavost. Umím rozeznat, co jsem udělal a cestou to opravit. Nikdy nemusím udělat znovu tytéž chyby, protože je vidím, když přicházejí!“

Říkám vám, že na trati existují přímo před vámi věci, které se objeví, a vy si budete myslet, že je to návrat do minulostiale není tomu tak. Je to něco, na co se jako moudřejší podíváte a řeknete: Poznávám to. To je stará energie. Jdi ode mě pryč. Už tím znovu nebudeme procházet.“

Kryone, přijde doba, kde budeme moc vyčistit celou Akášu, včetně toho, co je před vlakem? To by bylo akášické čištění minulosti, současnosti a budoucnosti.To je komplikovanější a je to samozřejmě další krok. Říkám vám o tom proto, abyste nebyli překvapeni. Přijdou procesy, aby vám pomohly. Ale protože tomu budete rozumět, až to přijde, nebudete zmateni. Nebudete si myslet, že jste udělali něco špatného. Nebudete se vracet zpět do viny. Naopak, podíváte se na to a řeknete: „Kryon říkal, že to přijde a tady to je. Temnota vždy chce, abychom si mysleli, že má větší váhu. Jednou tomu tak bylo, ale už ne.“ Potom se můžete usmát a ona okamžitě zmizí, jakmile poznáte, co to je. Je to minulá stará karmická energie, která je před vaším vlakem, kterou jste již vyčistili. Tudíž je to jen stín. Dáme tomu dokonce i jméno. Dejte si pozor na stínovou karmu! Dejte si pozor na stínovou Akášu! Jen si vzpomeňte na toto poselství a nazvěte to tím, čím to je.

Toto byl komplexní channeling. Je to něco, co si možná budete chtít poslechnout znovu (nebo znovu přečíst). Je to něco, co možná budete chtít znovu navštívit, abyste slyšeli tato slova. Chystám se na závěr. Ti neviditelní jsou zde stále. Chci, abyste jen na okamžik pocítili jejich blahopřání vám. Kdyby mohli ovinout své ruce kolem vás, cítili byste to. Cítili byste tolik lásky. Potom by vám předali poselství a řekli: Nebojte se budoucnosti! Odhoďte staré strachy. Minulost se nevrací. Je to úplně nová stezka, po které jste nikdy dříve nekráčeli, stezka bez předpovědí. Položíte koleje, které nebyly nikdy před tím položeny. To je to, čím se pro vás stává budoucnost.“

Toto jsou věci, které mám pro tento den.

A tak to je.   

KRYON

 

 

Heavy Lifting (Náročné pozvedání)


Tento Kryonův channeling byl přijat 24. 03. 2018 v Sacramentu, Kalifornii

Úvodní mini poselství

Zdravím vás, drazí, já jsem Kryon z magnetické služby.

Dnes vám chci během těchto krátkých okamžiků předat detaily o procesu, který si možná neuvědomujete a který zahrnuje úplně každého z vás. Ti v místnosti a ti, kteří toto poslouchají – mají něco společného. Pokud jste zde záměrně, to znamená, že byl váš nápad sem přijít, pak jste staré duše. Není to také žádná náhoda, pokud jste tu proto, že vás o to někdo požádal. V tom případě jste stará duše „z komůrky“ (smích) - (metafora pro to, že se před tím snažíme schovat – pozn.překl.). Na určité úrovni víte, jak věci fungují. Ve skutečnosti znalost fungování věcí, je přesně to, co některým brání sem přijít, protože se ve své mysli rozhodli, že tohle nepotřebují – a mnozí z nich to skutečně nepotřebují. Jsou plně vybaveni k tomu, aby prošli posunem. Ale jsou určité atributy, o kterých byste měli vědět a my jsme o nich dosud nehovořili.

Jste ve správném čase na správném místě ve správné době a říká se vám stará duše – ať už jste muž či žena, toto je pro vás dokonalý čas. Připravili jste tento posun. Přišli jste sem – jste připraveni na ten výraz? – abyste odvedli heavy lifting – náročné pozvedání – (zde jako metaforické vyjádření náročnosti života v procesu transformace vědomí, posunu do vyšších úrovní života – pozn. překl.). O tom budeme hovořit později, v následujícím channelingu. Ale právě teď bych vám chtěl předat určitý atribut, princip posunu pulzujícího energií, který jste dosud neviděli. Právě teď děláte věci, které v minulosti dokázaly pouze vybrané divoké karty. Otázka, kterou vám budu klást po celou dobu zní:Věříte, že vaše činy a vaše vědomí mění věci v jiných oblastech?“ Pokud jste studovali to, co je takzvaně „za fyzikou“, tzn. metafyziku, je toto podstatou víry, že vědomí je měřitelná energie a mění věci nejen u vás, ale i na jiných místech, po celé planetě – to je síla a moc staré duše, která byla na planetě dost možná už tisíckrát. Naučila se, co ji planeta mohla naučit a co ji Mistři mohli naučit. Říkali jsme vám stále dokola, že jelikož vaše DNA při vašem narození fungovala či byla aktivní na méně než 50%, tak si to nepamatujete. Nepamatujete si své minulé životy. Mnozí lidé v ně dokonce ani nevěří. Nepamatujete si, co jste se naučili, ale všechno to máte v sobě. Ale jak žijete v této nové energii, často se to začne probouzet. A probuzení toho, čím jste prošli a co jste se naučili, často přichází za určitou cenu… To je to, co se učíte – jak tím projít. A co heavy lifting, kterým někteří z vás procházejí, skutečně znamená pro planetu? Představte si to – vy všichni jste staré duše této planety, které hrály roli divoké karty. To znamená, že to, čím procházíte teď, po posunu, začíná měnit samotnou planetu a vy jste byli katalyzátory pro tuto změnu.

Mnozí z vás si v průběhu posunu v letech 2012, 2013 a dál pomysleli: Konečně je na planetě světlo! a nechápali, že temnota vyleze, aby s vámi začala bojovat. To je to, co se dělo. Temnota začala prohrávat a vy jste se stali jejím terčem, protože vy to víte lépe, protože vy jste ti zkušení, protože vy máte vybavení a nástroje, vy jste bojovníci… a také jste staré duše a tak jste také terčem. Od roku 2012 jste zažili těžké časymnozí z vás si mysleli, že to bude nejlepší doba, ale byla tou nejhorší. A teď začínáte chápat, že máte kapacitu pro to, abyste zcela vyhráli tuto bitvu, ale vy jste ti, kteří byli v této době vyvolení pro to, aby to spatřili, uvědomili si to a bojovali s tím. Ale bojovali s tím nikoli s pomocí nástrojů, které jste měli dříve, ale s novými – soucitným činem, pozitivním myšlením, afirmacemi a cestou, kterou dláždíte světlem bez ohledu na to, co na vás kdo hází! A ono to bude fungovat. Temnota po vás půjde se vším, co v sobě má temné atributy – říká si: „Když je vyděsíme, pak jsme vyhráli!“ Ach, vážně? Ne, pokud budete vědět, že se vás snaží vyděsit. „Pokud toho na ně naložíme příliš, pak to vzdají.“ Ach, vážně? Ne, pokud uvidíte tento atribut a budete očekávat, že to přijde – kolik z vás sedělo uprostřed vřavy a otřesů a usmívalo se a říkalo: Sem s tím, protože nic temného nemůže proniknout světlem, které nesu – to protože JÁ dělám heavy lifting.“

Chci vám povědět něco, co nevíte. Doopravdy to nevíte. Chci mluvit o divoké kartě a staré duši ve staré energii – o Nikolu Teslovi. Chci mluvit o tomto tématu, protože je tu někdo, kdo k němu má vztah – vidíte, já vím, kdo tu je. Tesla byl divokou kartou a vy nyní vidíte, jak ho svět vnímá – jako úžasného, brilantního vynálezce, který vám dal systém, který dosud není zcela pochopen ani těmi, kdo studují elektřinu. Složitý vztah mezi fázemi, které vytvářejí střídavý proud. A to je jen jediný z mnoha, skutečně mnoha vynálezů, které Tesla měl a znal a mohl je představit planetě, ale bylo mu v tom zabráněno – to protože sem přišel proto, aby předal pouze jedinou věc. Přesto byla jeho mysl připravena na mnohem víc… O tom už jsme hovořili. Pracoval ještě na třech dalších věcech, které by navždy změnily svět, ale bylo by to příliš brzo. Skrze vztah fází magnetismu, o kterém hovoříme už 29 let, je možné změnit to, čemu budeme říkat hustota či nehustota hmoty. Můžete navrhnout i přetvářet hmotu, vytvářet hmotnost i nehmotnost, kterou můžete kontrolovat. Vy tomu říkáte antigravitace, ale nic takového neexistuje. Nehmotné předměty jsou jednoduše předměty s řízenou hmotností. Na tom Tesla pracoval. Pracoval také na způsobu komunikace, který dosud nemáte, a na bezdrátovém přenosu elektřiny skrze zemi. V žádné z těchto věcí jste nesměli pokročit, a proto byly v té době zablokovány.

Tesla byl zklamaný. Rychle si uvědomil, že jsou určité technologie, o kterých ví, ale nemohl je řídit, protože dosud nebyly vynalezeny počítače. Představte si, jak by to pro vás bylo stresující, kdybyste věděli, jak věci fungují, ale nemohli byste to použít, protože by dosud neexistoval způsob, jak to řídit. Představte si, že byste věděli, jak věci fungují a byly by proveditelné, ale potřebovali byste, aby vám někdo uvěřil a jakmile byste se blížili sklizni plodů své práce, ten někdo by přišel a zastavil vás. Představte si to! Představte si, že ležíte na smrtelné posteli, ohlížíte se po svém životě a říkáte si: „To byla katastrofa!“ Představte si, že tam ležíte a v kapse máte jen 5 dolarů. Po tom všem, co jste dokázali… Tento muž provedl heavy lifting a v době, kdy to prováděl, to byl pro něj chaos. A nyní se ohlížíme zpátky. Můžete stát u jeho sochy, která mu byla postavena na americké straně Niagarských vodopádů – u něčeho, co vybudoval a předpověděl s upřímností a elegancí vědy…

Teď vám chci něco povědět. Všechno, co právě teď děláte, zanechává otisk na této planetě, který zůstává. Každé vaše řešení problémů, se kterými se nyní setkáváte, mění skrze krystalickou mřížku něco jiného na planetě – něco, co nevidíte a o čem nemůžete vědět. Úplně každý kousek heavy lifting, všechen ten chaos, veškerý stres, veškerý pláč, všechno to zoufání si… to vše se otiskuje do této planety nádherným soucitným způsobem a vyzývá vás to, abyste to, na rozdíl od Tesly, v první řadě přežili a zadruhé, abyste tomu začali rozumět, zatímco jste tady, abyste s tím mohli bojovat. Můžete s tím bojovat za pomocí světla. Můžete vyhrát bitvu s pomocí světla, místo abyste se trápili. Všechny tyto věci – malé či velké – se otiskují do planety, zatímco se někde jinde děje něco, co na sobě díky tomu nese vaše jméno a říká to: „Tohle dokázali oni.“

Chci se na chvíli posunout vpřed. Přechod (smrt) biologie je nevyhnutelný, ale vrátíte se zpátky – vrátíte se zpátky na Zemi, která ponese vaše jméno, protože jste odvedli heavy lifting. Vrátíte se na Zemi, která vás rozpozná a vytvoří pro vás „gauč“, na kterém budete moci být – bude na ní více světla, bude vyvinutější, než když jste odešli. Bude na něm vaše jméno. Je to jako vrátit se zpátky a vidět horu, kterou jste postavili, nebo budovu, kterou jste vybudovali – skrze heavy lifting, kterým právě teď procházíte, staré duše. To všechno má svůj účel. Nezoufejte. Pochopte, že Stvořitel zná vaše jméno.

Proč jste tady, je zřejmé – to protože vy tohle dokážete. Dokonce jste to možná dělali i na jiných planetách. To je to, o čem jsou právě teď staré duše. Někteří z vás řeknou: „Já ve svém životě ale nemám žádné nesnáze! Možná Kryon nemluví o mně.“ Drazí, vy jste bojovníci světla, kteří nesou kotvy pro ostatní – dozvídáte se o nich, pomáháte jim, podporujete je, jste spolu s nimi ve stejné jednotce, ve stejném zákopu – různými způsoby. Vy jste ti, kteří nesou světlo, aby ho oni mohli posílat. Každý má při heavy lifting jiný úkol, ale tohle je to, co právě teď probíhá.

„Kryone, jak dlouho to potrvá?“ A odpověď zní ANO. (Smích.) Už jsme vám to říkali. Proběhne to rychleji, pokud vás víc pochopí, o čem tohle všechno je. Proběhne to rychle, pokud pochopíte, že temnota tuhle bitvu nevyhraje. Bez ohledu na to, co je vám ukazováno, vy projdete na druhou stranu a vydechnete si úlevou. Slyšíte mě? Dostanete se na druhou stranu, vydechnete úlevou a řeknete: „Páni, nevěřil bych, že zvládnu projít něčím takovým!“ Andělé vám právě teď vyzařují uvědomění, že skutečně nastane ten den. „Porazil jsem to,“ můžete říkat. „Je to pryč, vyhrál jsem,“ můžete si říkat a ach, budete mít pravdu. Tohle je dnes stará duše.

Je toho víc. Předám vám některá pravidla heavy lifting. O něco později.

A tak to je.

KRYON

Hlavní poselství

Zdravím vás, drazí, já jsem Kryon z magnetické služby.

Drazí, ještě než začnu – model těch, kteří naslouchají hlasu toho, kdo předává zprávy od Kryona, je extrémně 3dimenzionální. Je to paradigma, na které jste zvyklí už od školy – učitel/ka přijde, vy posloucháte a děláte si poznámky. Přál bych si, abych zde bylo něco, co bych teď mohl vytvořit a co tento model překoná do té míry, že pochopíte, že jsme jedním. Někteří z vás tato slova slyší a zároveň je vyslovují, protože opravdu jsme jedním. To, co vychází z úst toho, kdo vám toto poselství předává, už víte a očekáváte – jsme jedním. Zdálo by se to jako scénář učení, ale je toho tu mnohem víc. Mnohem víc. Slova narazí do zdi, pokud neposloucháte. Já ale myslím, že toto byste mohli uslyšet.

Předám vám něco těžkého, heavy lifters (vy, kdo provádíte to těžké pozvedání – pozn. překl). Mohlo by to být dokonce až příliš těžké. A dám vám také ke zvážení několik cvičení založených na channelingu, který můj partner předal v Anchorage na Aljašce. Pokud jste to poselství četli nebo dokonce slyšeli, pak je to ten příběh o muži v budoucnosti. Je v něm popsán den staré duše za několik generací. Ten příběh vypráví o tom, co by mohl ten člověk zažít a jak by na to mohl reagovat. Jak bude řešit určité záležitosti a problémy od chvíle, kdy ráno vstane, až do chvíle, než půjde spát. Řekl jsem svému partnerovi, aby tento příběh přepsal a doplnil, abyste si ho mohli snadno a v klidu přečíst (překládá se – pozn.překl.). Toto je rozšíření toho příběhu. Ten příběh vám totiž ukazuje paradigma, kterému nebudete moci uvěřit – popisuje, jaké bude elegantní povznesené vědomí. Každodenní situace a potíže, pokud nastanou, budou vyřešeny úplně jinak.

Znovu se vás ptám na totéž, na co jsem se vás ptal dnes ráno. Věříte, že vědomí může skutečně fyzicky měnit věci? Můj partner vám dnes předával určité učení, které tuto možnost může ještě zlepšit. Protože věda přesně to vidí. Studium koherence je toho nedílnou součástí. Pokud je to pravda, pak byste mohli pochopit, že to, jak o věcech přemýšlíte a co s nimi děláte, nejen změní věci i na jiné části planety, ale navíc to bude neuvěřitelným palivem pro to, aby se věci měnily skutečně dramatickyokamžitě. Díky tomu, co začínáte měnit s pomocí slov, vědomí a záměru. Někteří z vás ten channeling z Anchorage slyšeli a říkali si: „Jak se tam dostaneme? Jak by to bylo možné? Kde začít?“ A tak vám to ukážu. Začíná to tady a teď.

Kdo bude provádět vyučování? A odpověď z ní – to vy. Nebudete mít kolem sebe zástupy, ale budete učit svým příkladem. Co uděláte vy a co udělají vaše děti jako další krok v každodenním životě, to má v sobě energii – energii Mistrů, a ti kolem vás uvidí výsledky, všimnou si toho a pak to budou sami procvičovat, budou následovat váš příklad. Protože praktičnost všeho, co vám ukážu, je tak moc zřejmá…! Láska a soucit toho, co vám ukážu, je velmi zřejmá. Vytvoří nový světový řád soucitných lidí. To je to, co vytváří evoluce vědomí. Takže se vám chystám předat několik příkladů věcí, které můžete dělat. Každý z nich je heavy lifting, ale začíná to zlehka a končí to něčím velmi těžkým. Někteří si to vyslechnou do konce, ale někteří to zastaví, až to začne být příliš těžké. Někdo řekne: „Rád bych to udělal, možná si to poslechnu později, ale prostě nedokážu překročit své možnosti toho, co dokážu.“

Bojujete se starou energií – ta vám přináší zvyky, předpojatosti, podmínky a někdy je příliš náročné odpoutat se od toho, co jste dělali celý svůj život. Nechť ale toto odpoutávání započne. Je to o tom, jak právě teď přistupujete ke každodenním záležitostem na planetě. Můžete mít zcela nový přístup a můžete jej začít procvičovat. Je to jiné než cokoli, co vám bylo v tomto směru kdy řečeno. Je to praktické, ezoterické, obtížné… je to paradigma vědomí a něco, co se musíte naučit. Staré duše mezi posluchači i zde na židli, začněme se sérií cvičení.

Číslo jedna – ráno položte nohy na podlahu a na chvíli se zastavte. Tohle cvičení je snadné, a přesto tolika z vás uniká. Chci, abyste vytvořili svůj den plný radosti, řešení a laskavých řešení, místo abyste se probudili a přemýšleli, jaké vás dnes čeká překvapení, které vás nakopne. Tohle je zvyk, drazí. Je to zvyk, bát se změn a nečekat laskavost. Je to zvyk. A tak místo zvyku neznáma, které se k vám blíží a snaží se vás dostat, co kdybyste kolem sebe vytvořili bublinu s pomocí svých slov a soucitu, s pomocí rozpoznání vaší schopnosti to udělat? Učiňte pro sebe prohlášení:

 „Tohle je laskavý den, protože takový jej tvořím. Se všemi věcmi, se kterými se setkám, a nebudou odrazem mé velkoleposti, si poradím a vyřeším je s pomocí soucitu. A mohou vypadat obtížně. Mohou vypadat jako věci, na které jsem narážel den co den, ale už tomu tak nebude, protože je obklopuji řešením. Možná to neuvidím hned, ale budu to takto dělat každý den, protože když to denně opakuji, je to obklopení stále silnější a silnější a řešení započnou. Temnota mne neporazí!“

To všechno si můžete myslet, zatímco sázíte semena na této nádherné Gaie, která vás zná. A zná vás i Stvořitel a naslouchá vašim slovům, která ráno pronášíte jako první. „Vytvářím ve svém životě laskavost.“ Pro některé z vás je i tohle těžké. (Kryonovo pousmání.) To protože vaše zvyky nejsou takové. Nechť je toto tím nejsnazším, co uděláme, protože od teď to bude těžké.

Číslo dvě – procvičování laskavosti, která změní vás i okolnosti a situace kolem vás a na planetě – to je to, co tu dnes děláme. Procvičujeme laskavost a soucit, které budou odrazem evoluce, která přichází na tuto planetu. Číslo dvě – já to nazvu „pasti“. Mnozí z vás procházejí životem a vidí stejné situace a stejné jednotlivce. Ať už jste student nebo zaměstnanec, ať už jde o vaše společenské styky nebo vaši rodinu – setkáte se s tzv. „pastmi“ a to jsou ti, kteří nemají vaše vědomí a činí věci těžkými. Jsou to lidé, se kterými se setkáváte každý den a snažíte se jim vyhnout, abyste nemuseli poslouchat jejich neustálé stížnosti. Nechcete jim čelit, abyste od nich nedostávali negativní věci nebo věci, které by vás pravděpodobně zranily. Nebo jsou to možná ti, kteří vás nemají rádi – možná lidé z vašeho zaměstnání. Ale potkáváte je den co den. Těm říkáme „pasti“, protože je snadné spadnout do té díry, že? Přicházejí vám naproti každý den a kopnou vás zpátky, i kdyby jen trošičku. Zde je vaše výzva: nedovolte, aby se to stalo. Když je vidíte přicházet, řekněte si pro sebe: Je zde laskavost a soucit. Vidím Boha v jejich nitru. Možná jsou ve stresu, mají potíže, jsou nevyrovnaní. Nevědí, co vím já.Požehnejte jim v jednotě všech věcí a pak je nechte, ať si dělají své věci. Vy si tam zatím seďte v lásce a soucitu. Vaše bublina tím nebude ovlivněna, nebude ovlivněna, nebude ovlivněna. Nechte je dělat, co dělají vždycky. Někdy se stane, že s vámi zase budou chtít hovořit a znovu vám říkat věci, které už jste slyšeli. Je to jako byste museli slyšet jejich nahrávku úplně každý den, abyste se mohli dostat na místo, kde budete dělat, co jste sem přišli vykonat.

Vidíte, já vím, kdo tu je. A vím, jak to funguje. Někdy jsou to ti u moci (vaši nadřízení) a vy prostě musíte sedět a poslouchat. Takže až se do té situace dostanete příště, tak chci, abyste si to vyslechli a pochopili, že když tomuto člověku vyšlete soucit, on to nakonec ucítí. Nerovnováha, která každý den vyvolávala stížnosti, bude potlačena vaší energií prostého soucitu a lásky, zatímco zde sedíte, posloucháte a nestěžujete si. Nechť je vaše laskavost nástrojem, který oni uvidí. Ne to, že byste souhlasili s tím, co říkají, ale jako Mistři této planety zde sedíte a posloucháte, a oni to ucítí. Jste někdo, s kým mohou hovořit a nakonec se vás zeptají, co to máte, že to oni nemají. Protože si jim nebudete stěžovat na oplátku. Nebudete jim souhlasně přikyvovat, zatímco si budou stěžovat. Místo toho uvidí, že se na ně díváte novým způsobem. Nechť se změní úplně každá tato „past“, tedy ti, kteří by se s vámi normálně setkali a které vídáte den co den. Úplně každý z nich. Představujte si, co byste mohli udělat a jak byste to mohli udělat. Jinak než abyste utekli opačným směrem nebo se jim jinak vyhnuli. Něco, co oni uvidí a díky tomu se změní s pomocí vašeho soucitu. Je toto skutečně možné? Časem ano. Povede se vám to zítra? Ne. Pozítří? Ne. Jak budete tyto věci procvičovat, uvidíte, jak fungují. Začnete v malém a dostanete se k větším věcem. To bylo číslo dvě. Ach, to bylo pořád ještě snadné, protože dál to bude jen těžší.

Chci, abyste si právě teď představili člena rodiny, který vás irituje ze všech nejvíc. Třeba i toho, kterého tak moc často nevídáte. Toho, který jde po vás kvůli vaší víře. Toho, který si z vás dělá legraci. Toho, který vás nikdy neměl tak moc rád. Toho, se kterým jste měli potíže o vánocích. (Kryon se směje.) Vy moc dobře víte, o kom mluvím. Ne o přátelích, o rodině – krev a takové ty věci. Chci, abyste si je právě teď představili a postavili se úplně před každého z nich a neviděli jste tu zeď, která mezi vámi byla v minulosti – zklamání, strach, odmítání kontroverze, obavy z toho, co vyvedete příště… Chci, abyste se uvolnili v náručí rodiny Boha. A chci, abyste přepsali a překoncipovali vše, co byste jim mohli říci, v lásce. Chci, abyste odpojili spouštěče, které vás dříve rozčilovaly. Chci, abyste viděli Boha v nich, když oni prostě jen nechápou  Boha v sobě.. Chci, abyste sami sebe viděli coby katalyzátor, který, když tímto stráví dostatek času, dokáže stát zpříma bez ohledu na to, co budou oni říkat, jak vás budou nazývat, co udělají, jaká zde bude iritace, kterou jste zažívali stále dokola – nyní už tomu tak náhle nebude. Může to změnit to, co udělají, když nedostanou reakci, kterou od vás měli dříve, uvědomujete si to? Nahráváte (starými reakcemi) na smeč dramatu kvůli svým zvykům a svému strachu. Co když dělají to samé – stále dokola? Ale tentokrát jste přítomní a nehádáte se, ale nemáte postoj odvetné palby či sebeobrany. Nenastavujete jim druhou tvář, prostě jen je milujete. Posíláte jim soucit za každičké slovo, které vás ranilo. Oplácíte jim soucitnými slovy. A víte, co se za nějakou dobu stane? Osvobodí se od toho, protože od vás nedostávají stejné reakce jako dřív, drazí. A pak se může stát ještě něco jiného. Přitom osvobozování mohou spatřit sami sebe a mohou se vás v okamžiku něhy zeptat, co se to s vámi stalo. A vy se jim pak můžete podívat do očí a říct jim: „Vlastně jsem se do tebe znovu zamiloval/a. Mami, tati, sestro, bratře, jsi nádherná bytost.“ Co si myslíte, že na to řeknou? (Kryon se směje.) Odpověď zní, že jen velmi málo. V oku se jim může zalesknout slza. Uvědomí si, co se zde skutečně děje. Dramaticky jste se změnili a už vás nic neovlivňuje. Tohle je těžké. Číslo tři je skutečně těžké. Ale je toho ještě víc… Jak se vám to zatím líbí? Jste tu se mnou?

Číslo čtyři – pro člověka je jednou z nejtěžších věcí zapomenout a odložit zradu. Úplně každý z vás v místnosti něco takového zažil. Někdy se to týká financí, někdy je to osobní, někdy je to záležitost vztahů a někdy záležitostí srdce. Někdy tou zradou bylo, že vám někdo zemřel až příliš brzy – to je zrada! Neměl ještě odejít. Je to zrada od Boha, od Tvořivého zdroje! Je to zrada od těch, kteří vám ublížili tolika způsoby. Nemusím to příliš rozvádět, protože vy všichni víte, o čem mluvím. Všichni posluchači, všichni zde na židlích, staré duše – pokud jste to nezažili v tomto životě, pak jste to zažili v tom minulém. Přichází to ze všech stran, včetně vaší rodiny. Zrada. Tohle je doopravdy těžké, protože to do vás vyryje takový zármutek, že ho nedokážete zapomenout, jako když se spálíte o kamna. Když o tom přemýšlíte, pak to vyhraje. Nechcete tam jít, nechcete si o tom nechat zdát, nechcete o tom mluvit, nechcete se k tomu vracet, protože je to až příliš bolestivé. A já vás teď požádám, ať to vykopete, pohlédnete tomu do očí a odpustíte! Uvědomte si, že je tam určitá nerovnováha – oni nevědí, co víte vy. A tenhle čin vyřeší to, co je pro vás nezdravé. Tímto činem to vyřešíte ve svém mozku a ve svém srdci. Mohou už být pryč, a přesto tento čin změní věci, u kterých tomu ani nebudete chtít věřit. Můžete změnit JE v jejich příštím životě! To protože jste jim odpustili v tomto životě. A to vyšle energii tak hlubokou a zásadní… Co kdybych vám řekl, že díky tomu budete žít déle? Co kdybych vám řekl, že budete vypadat mladší? Tak hluboké je toto heavy lifting. Podívejte se jim do očí, ať už vás zradil nebo i nadále zrazuje kdokoli, však vy víte. Pohlédněte jim do očí – jen ve své představě! – a řekněte jim:

Miluji tě. Jsem stvořen ze stejného přediva. Chápu nerovnováhu a strach, který vytvořil tuto zradu. My oba máme v sobě Boha, ty si jen neuvědomuješ krásu a soucit, které jsem objevil já. Mohl bys a jednoho dne je objevíš, ale do té doby tě miluji a odpouštím ti.“

TOHLE je těžké. Víc než těžké. Někteří z vás to prostě nedokáží. Je to mimo vaše možnosti, protože se do vás ta zrada vryla tak hluboko a vy už jste řekli tolika lidem, jaké zklamání to pro vás bylo. Dokážete to v sobě zvrátit? Nikdy nezměníte, co se stalo, ale můžete změnit svou reakci na to. Tohle je vznešené cvičení pokročilého vědomí, které přichází na tuto planetu. Musí to někde začít. To je číslo čtyři.

Číslo pět jsem si rezervoval pro oblast, kde se nacházím. A tohle je pro mnoho z vás skutečně těžké. „Kryone, je divné, že sis tohle nechal na konec, protože se to netýká mé rodiny ani zrady.“ (Kryon se směje.) Ne, netýká. Týká se to nenávisti. Drazí, v zemi, kde se nyní nacházím, nikdy nebyla doba takové politické polarizace, jako je tomu nyní. Nikdy tu nebyla doba takového zaslepujícího zklamání a nenávisti vůči vašemu vedení. Záleží na tom, na které straně se nacházíte. Někteří z vás nenávidí vašeho vůdce. A pokaždé, když se objeví v televizi, chcete se k ní rozběhnout a okamžitě jí vypnout. Nemůžete se na něj ani podívat!!! Tak moc ho nesnášíte. Vykreslím vám obraz dnešní Ameriky, která je natolik polarizovaná, že dokonce i ti, kteří s tím nesouhlasí, se vzájemně nesnášejí kvůli tomu nesouhlasu! Tady je to, co chci, abyste udělali. Už jste to uhodli. Dokážete se s tím poprat a oprostit se od toho? Tak to možná není to, co jste chtěli pro svou zemi, ale ta nenávist vás požírá. Všechno jenom zhoršuje. Vás, kteří se nacházíte v této situaci, což je více než polovina této země… vás žádám o toto: Chci, abyste kolem tohoto vůdce vytvořili bublinu světla. To aby, kamkoli přijde, díky tomu spatřil více světla, než by ho viděl bez vaší pomoci. Chápete to? Pokud se to rozhodnete udělat, musíte odhodit svou nenávist. Budete se muset zhluboka nadechnout a říct:

Ať tento člověk, ať tito lidé, ať tato strana udělala cokoli, obklopím je ezoterickou bublinou soucitu a lásky, aby měli k dispozici světlo, až ho budou potřebovat,protože oni ho opravdu potřebují.

Tohle je těžké. Musíte se přenést přes politiku a přes to, o čem věříte, že je pro vaši zemi správné. Musíte vstoupit do středu pokročilého vědomí, které říká: „Tohle není můj kandidát, ale přesto mu mohu poslat světlo a lásku.“

A pro tu polovinu, která tvrdí: „Všechno je skvělé!“ – tady jsou vaše instrukce: Chci, abyste milovali ty, kteří říkají, že to skvělé není. Tak abyste mohli sedět vedle nich, dokonce si s nimi i povídat a říct:

„Není zajímavé, jak věci fungují? Můžeš se ke mně připojit a poslat lásku a světlo vedení tohoto národa? Nesouhlasím s tebou, ale nebudu ti vysvětlovat proč. Chtěl bych jen, abys se mnou poslal světlo a lásku tomuto vedení, abychom tak byli během toho spolu spojeni. Společně vytvoříme soucit a energii, které budou daleko větší než jakákoli nenávist, argumenty nebo neuvážená slova.“

Toto, mé drahé lidské bytosti, je evoluce vědomí. Dokážete to udělat, staré duše? Jste na to připraveni, jste na to dostatečně zkušení. Tohle dokáží jen staří, mladí nikoli. Ale nemluvím o lidském věku. Mluvím o stáří duše. Nováčci na planetě tohle nedokáží. Nedokáží se povznést nad nenávist. Prostě to nemohou udělat, ale vy ano, protože vy rozumíte multidimenzionálním vrstvám, rozumíte spojení s Tvořivým zdrojem. Pokud to dokážete, pak to budete vy, kdo povede tuto nádhernou zemi. Bez ohledu na to, co si myslíte, že se děje, posílání světla do Oválné pracovny je odpovědí. Bez ohledu na to, kdo tam sedí. Někteří z vás tuto zprávu pochopí naprosto jasně, zatímco jiní budou psát dopisy (Kryon se směje): „Jsem z tebe tak zklamaný, Kryone. Nemyslel jsem si, že jsi takhle politický.“ (Směje se i publikum.) Nikdy nepochopí ani slovo z toho, co jsem řekl. Všechno, co slyšeli, bylo „oválná pracovna“. Takhle to funguje, drazí. Tohle je předpojatost, kterou nesete – energie, kterou si do současnosti přinášíte z velmi staré doby.

My vás žádáme, abyste překonali všechny tyto věci. Je jich pět. PĚT. Nejsou v páru. Je jich pět – stále hledají rovnováhu. Pětka znamená změnu. To není podobenství. Není to ani číslo, protože je to stále v přechodu, stále to hledá rovnováhu… a ona nastane.

Toto jsou věci pro dnešní den. Sedím před starými dušemi během heavy lifting. Možná si toto budete chtít znovu přehrát, abyste viděli, kolik z těchto věcí je pro vás uskutečnitelných už teď a na kolika budete muset ještě pracovat. Ale staré duše, vy jste jediní, kdo to může udělat. Bude to počátek evolučního procesu, který dalece přesáhne to, co si myslíte, protože to položí základy pro ty, kdo přijdou a budou praktikovat přesně tyto prvky.

To je pro tuto chvíli vše. Já vím, kdo tu je. Vím, co se děje a kdo jste.

A tak to je.

KRYON

 

Falešné zprávy (Fake News)


Následující duální channeling byl přijat 25. 03. 2018 v Sacramentu, Kalifornii

Úvod - Adironnda

Pozn. překl. – č. 1: Leeho na jeho cestách často doprovázejí i další kolegové – léčitelé a channeleři. Jednou z nich je i Marilyn Harper, která channeluje skupinu Adironnda, Radu světla a někdy také Mistra Ježíše (je snadné je od sebe odlišit i v průběhu channelingu, protože Ježíš – Mistr Jeshua hovoří klidně, láskyplně, zatímco Adironnda často velmi rozverně, hovorově, hlasitě, žertuje a v jejich hovoru je nějaký druh přízvuku; tentokrát byl však tento channeling mírnější a trochu vážnější než obvykle). Channelingy těchto kolegů obvykle nepřekládáme, a ani úvodní meditaci od dalších kolegyň (Amber Wolf, Moniky Muranyi, Peggy Phoenix Dubro a dalších), i když jsou na záznamu, protože se tento web věnuje především Kryonovi, nicméně tentokrát na Adironndu Kryon navazuje a Adironnda zase krásně naladila na Kryona, proto uděláme výjimku…

Pozn. překl. – č. 2: Adironnda hovoří o změně náramku. To je odkaz na jeden z minulých channelingů (ten jsme nepřeložili), kde mluví o metafoře, kdy vcházíme na nějakou akci a máme na ruce náramek (...dokládající, že tam patříme). A takový symbolický náramek si neseme s sebou v různých situacích – ukazuje, k čemu se hlásíme, co jsme dokázali, v jaké fázi se nacházíme a jestli jsme součástí řešení a světla nebo nikoli… no a ten náramek příležitostně vyměníme za nižší či vyšší úroveň, případně za tu „druhou stranu“.

Pozn. překl. - č. 3: Posluchači i Kryon se smějí výrazu "fake news", protože je to nyní velmi používaný výraz zejména v USA. Nejde jen o to, že by některé podávané zprávy byly falešné (jak bychom očekávali), ale smějí se tomu, že momentálně se za fake news označují i věci, které jsou skutečné a pravdivé, ale protože se prostě někomu nehodí a tak se je takto snaží zdiskreditovat... nezbývá než používat vlastní schopnost rozlišení. Smějí se také proto, že je toto úsloví spojené s velmi konkrétní osobou... ale v tomto channelingu jde o jiné, skutečně falešné zprávy, jak nám Kryon dále vysvětlí.

Takže tohle je pro vás dobrý den, co? Je skvělé vás vidět – vaše zářivé světlo, které je dnes ještě zářivější než bylo včera. Dokážete si takovou záři představit? Huh! Celá severní Kalifornie si teď říká: „Co se to v tom Sacramentu jenom děje?“ Ano, my víme, že vaše světlo expanduje způsoby, o kterých ani netušíte, že jsou možné. Nemáte tušení, co se stane dál a když k tomu dojde, říkáte: „To bylo ale nádherné!“ Drahé bytosti světla, vy znáte tento druh koherence (propojenosti, soudržnosti) ve svém srdci. Znáte ten pocit, kdy vstoupíte do svého srdce a reagujete na život z nitra svého srdce. Říká se, že když na život reagujete srdcem, nikdy nebude znovu těžký (Adironnda se směje), ale pak se stanou ty lidské věci… Drahé bytosti světla, vy pochopitelně JSTE novými lidmi. Nadechněte to. Jste to, čemu říkáme další evoluční krok. Tak pochopte, že pokaždé, když se uslyšíte, jak si stěžujete na nějakou situaci, ve které se nacházíte, my zareagujeme tím, že vám „změníme náramek“, protože když si stěžujete, pak jste součástí problému, ne součástí řešení.

Včera náš nejdražší přítel Kryon hovořil o přivedení vůdce této země a vůdců dalších zemí do této frekvence lásky. Jací by byli vůdci této planety, kdyby předstupovali před tento svět s touto vibrací? Zhluboka se nadechněte a zkuste si to představit. Jestli vám to pomůže, položte si ruku na srdce a vnímejte, jak tito vůdci přicházejí do vašeho srdce, abyste mohli hovořit s jejich duší, abyste mohli hovořit s jejich moudrostí, která přichází spolu s nimi, a pomozte jim uctít tuto lásku. Nezajímá mě, co si myslíte o záměrech těchto vůdců, protože oni jsou prostě lidé a tak jsou vašimi bratry a sestrami – jsou vaší rodinou! A my víme, co si myslíte o některých členech své rodiny (Adironnda ironicky, smích v publiku)… I je v sobě udržujte ve stavu láskyto protože když držíte i toho nejagresivnějšího člověka ve stavu lásky, mohou se stát zázraky.

Chceme vám vyprávět příběh, který se odehrál, když jsme byli s Marilyn, Leem, jeho doprovodem a 300 dalšími lidmi v Izraeli. Je to příběh o jednom malém muži – neznámé malé světelné bytosti – kterému bylo něco mezi 70 a 150 lety (smích). Nebyl to velký silný muž, ale putoval sám. Procházel se jen tak kolem, až přišel do jedné docela drsné uličky, kde ho okamžitě obklopili muži, kteří do něj začali strkat a vyhrožovat mu opravdu strašným způsobem. Říkali mu, kolik strašlivých věcí udělají jemu, před ním a s ním… strašné věci. A ten malý muž se na ně díval s otevřeným srdcem a pak řekl prostě jen: „Miluji vás. – Miluji vás. – Miluji vás.“ Bez ohledu na to, co řekli a udělali. Miluji vás. – Tito muži přestali a odešli. Večer se pak vrátili domů a řekli: „Neuvěříš, co se mi dneska stalo.“ A pokud tento maličký muž dokázal změnit životy možných útočníků, kteří ho chtěli původně připravit o jeho tělo, a změnil je natolik, že se změnili své chování doma, pak můžete totéž dokázat i vy.

Na tomto světě nejsou žádné omyly… Můžeme vám vyprávět ještě jiný příběh? Jasně, že můžeme – co byste udělali? (Adironnda s humorem, publikum se směje.) Máme přece mikrofon! Před mnoha, mnoha lety se jedné z cest do Indie účastnila naše drahá přítelkyně. Už je to opravdu dávno. Bylo to dokonce ještě před tím, než jsme pomysleli na to, že budeme spolu s Kryonem tady. A ta žena během cesty velmi vážně onemocněla a musela do nemocnice. Nemohla ani chodit. A každý, kdo k ní přišel, lékaři a personál – všichni ji zdravili: „Namasté,“ protože je to jejich zvykem. Namasté. A ona se na ně na oplátku usmála a odpovídala: „Já vím, NO MISTAKE.“ (Pozn. překl.: no mistake zní podobně jako namasté a znamená to „žádný omyl“… nebyla to náhoda…) (Smích v publiku.) A oni pohlédli do jejího srdce a byli navždy změněni její láskou, jejím „no mistake“. Vidíte, tohle děláte, když odpovídáte láskou. Když všechno řešíte s láskou, pak přesně to také dostáváte zpět. Otevřete tedy srdce této koherenci (soudržnosti, propojení). Otevřete své duše této představě. Na veškerou rozdílnost odpovídejte: „Miluji tě. Miluji tě. Miluji tě.“ (Pauza a pak s úsměvem a mrknutím:) A: „No mistake.“ Chápete? Kdyby to byl omyl, pak by to neexistovalo, nestalo by se to, pravda? Neexistuje nic takového jako selhání či chyba. To vy víte. Existuje jen zpětná vazba: „Dobrá, tohle moc dobře nefungovalo, zkusme něco nového…“

Přemýšlíte o té ženě v nemocnici, viďte? Zemřela. Nyní je průvodcem spolu s Mistry.

Jak se tedy rozhodnete žít svůj život? Budete procházet životem a říkat si: „Tohle byla chyba. Tohle nefungovalo. Bla-bla-bla-bla-bla.“? Ne. Vy jste těmi, kdo ukazují cestu ostatním. Vy jste osvícení. Nebo na tom přinejmenším pracujete, když jste tady. Vy jste ti, kdo říkají: „No mistakes“, protože my vám vzdáváme úctu (We namasté you). Chápete? Ctíme vás, vážíme si vás. I když se od nás velmi lišíte, stále vás držíme v srdci koherence, v srdci lásky.

Kolik dní dokážete prožít (dnes, zítra…) a když vás někdo nebezpečně předjede nebo se stane cokoli jiného, odpovíte: „Miluji tě. Prostě miluji.“? A pak uvidíte, jaký se stane zázrakve vašem životě. Protože když vy se posunete dál, posune a změní se i všechno kolem vás. To je tím klíčem. A kolem se toho posouvá opravdu hodně. (Publikum se směje.) A energie toho posunu je to, co probouzí vědomí této planety. Takže vy skutečně můžete držet vůdce ve své láskyplné náruči. Když meditujete, vezměte je všechny do středu svého srdce a pomozte jim pochopit, kým jsou, a také to, že alespoň občas mohou odložit svá malá ega… stejně jako vy…

Nejdražší bytosti světla, když reagujete na své přátele a své nepřátele, víte, že nastal čas stát se novým člověkem a tak nechte střed svého srdce dokořán a vězte, že není žádný omyl, že tento člověk vstoupil do vašeho života. Má to svůj důvod – má vám znovu zrcadlit něco, z čeho se máte poučit, i když jste si třeba mysleli, že už jste tím prošli. Pokud se to vrátí, ještě jste s tím neskončiliA tak vás žádáme, abyste se sami sebe zeptali: „Co by v této situaci udělala láska? Co by láska řekla? Jak mohu být já tou novou energií?“ My víme, že všichni teď myslíte na nějakou určitou situaci a že ji chcete podržet v energii lásky. Zhluboka se nadechněte a podržte energii jakéhokoli konfliktu, který už neslouží vaší nejvyšší radosti, všechny i ty nejmenší neshody – podržte je v bodě nejvyššího štěstí vašeho osobního světa, jen tu energii držte, dýchejte na ni, dívejte se na ni, vnímejte ji. Možná jde o nějaký vztah, možná o určitou situaci. Prostě do toho jen vdechujte: „Miluji tě. Miluji tě. Odpusť mi. Odpouštím tobě. Odpouštím sobě. Děkuji ti. Jsem ti tolik vděčný za to, co mne učíš. Miluji tě.“ Dýchejte do toho. A pak se jen dívejte, jaké zázraky se odehrají ve vašem světě. Jaké zázraky k vám přijdou díky této lásce. Můžete nám posílat maily. Dejte nám vědět. No, vlastně mailujte spíš naší prostřednici Marilyn. Dejte nám vědět, jaké zázraky se vám staly – jen proto, že neexistují žádné omyly (no mistake).

Nejdražší bytosti světla, TOLIK vás milujeme! Přišli jsme sem jen kvůli vám. Jsme poctěni vaší přítomností, vaším závazkem zde zůstat. Říkáme vám Namasté… no mistake. (Adironnda se usmívá.)

a hned navazuje  KRYON:

Zdravím vás, drazí, já jsem Kryon z magnetické služby.

Před vámi je posun mnoha paradigmat. Včera večer jsme vám předali jeden z nejdůležitějších channelingů – o převratu v tom, jak jednat s lidmi ve vašem životě. Je ještě další paradigma, které se eventuálně změní, ale tento posun ještě potrvá kvůli něčemu, co se ještě musí změnit a o čem jste ještě nepřemýšleli. Všechny aspekty vaší kultury budou nakonec ovlivněny.

Někteří z vás se ptají: „Co můžu dělat dál? Co bude mít nejlepší výsledky?“ Adironnda říká, že se máte podívat na ty, kteří jsou pro vás v dané situaci výzvou, říci jim: „Miluji tě,“ a tím je změníte. Změníte je tím, jak o nich smýšlíte, svým soucitem. No mistake. (Kryon se usmívá.)

Pojďme tedy nyní hovořit o něčem, co převládá, a co se musí změnit. A ono se to opravdu změní. Nazvu to – Jste připraveni? – nazvu to „fake news“ (falešné zprávy). (Hlasitý smích z publika.) Jenže tyhle jsou trochu jiné. A mají mnoho úrovní.

Pojďme hovořit o dnešku. Pojďme hovořit nejprve o něčem ve 3D a pak se přesuňme k něčemu dalšímu, a pak k něčemu ezoterickému. Jsou to zprávy, které dostáváte, věříte jim a důvěřujete, ačkoli jsou zcela a naprosto falešné (fake).

25. března 2018 budete zasaženi obrovskou geomagnetickou bouří ze Slunce. Nastane nádherná koróna a ta zasáhne Zemi takovou silou, že to vyřadí veškerou komunikaci, veškeré radary, satelity a může mít dokonce i dopad na vaše zdraví! Jak se vám to zatím líbí? Proč po skončení tohoto channelingu nezkusíte zjistit, co se skutečně stalo? Není zajímavé, že dostáváte zprávy, které jsou tak dramatické, jsou všude a šíří se virálně, ale když se pak nenaplní, náhle tu už žádné zprávy nejsou … (Publikum se směje.) Dokud nepřijdou zase další, které se také nenaplní. Kolikrát už vám tvrdili, že se blíží konec Země? A přitom nikdo není veden k zodpovědnosti, když se to nestane.

Dovolte, abych vám řekl, co se dnes opravdu stalo. Pochopitelně došlo k určité anomálii na Slunci, ale k takové, kterou už jste viděli. Prošla kolem Země podivnými způsoby, které už jste také viděli. Kdybyste vešli do kanceláře astronoma/ky a zeptali se ho/jí, co se dnes stalo, odpověděl/a by vám, že totéž, co dřív. Magnetické pole to vstřebalo a vlastně to vůbec nebylo tak moc velké. Ti, kteří to ohlašovali, by mohli říct: „Spletli jsme se. Jen jsme předávali zprávy.“ Nejsou to astronomové ani fyzicijsou to reportéři dramatických zpráv. A přesně tohle tato planeta tedy obdržela – falešné zprávy. Pokud vás to bude zajímat, pokud to budete chtít prozkoumat, pak se dozvíte, že to, co se odehrálo tento víkend, bylo velmi běžné. Ani to příliš nevychýlilo „ručičky“ (na přístrojích).

Tohle je příklad, na který se teď chceme zaměřit – falešné zprávy. Věci, které byly naprosto překrouceny, vytrženy z kontextu nebo záměrně zcela vymyšleny. Třeba proto, aby jejich autoři získali vaši reakci nebo aby prodali nějaký produkt. Možná taky proto, aby vás přiměli krčit se strachy. Takže se pojďme podívat na nějaké další zprávy. Chci, abyste si tenhle channeling zapamatovali, protože všechno, o čem budeme hovořit, budou falešné zprávy.

Čemu právě teď čelíte? A ten malý hlásek ve vás řekne: „Nedopadne to dobře. Je to tu zase. Podívejte se na to, co se stalo v minulosti.“ Zcela a naprosto se mýlí. Stará energie, spouštěče ve vašem vědomí jsou stále zaseklé ve starých nahrávkách dřívějších situací, nejsou v tom, co se děje dnes. Vaše vlastní mysl přehrává stejné nahrávky stále dokola kvůli věcem, které se možná staly v minulosti – před tím, než jste zjistili to, co víte teď. To jsou „fake news“, které předáváte sami sobě. Má to svou hloubku, pokud se nad tím zamyslíte. Je to důvod pro studium koherence. Abyste mohli odložit tyto nahrávky, pak musíte pochopit pravdu, která je čistá a nádherná – totiž že to, co se stalo v minulosti, není to, co se stane v budoucnosti. Není to tak navrženo. Tato budoucnost má totiž zcela a naprosto odlišné světlo…

Předám vám něco velkého. Nepřichází to od vás, ale vzejde to od jiných, kteří k vám přijdou a budou vám něco tvrdit, ono se to pak ve vás usadí, abyste pak mohli vstát a přijít se svou pravdou. Někteří vám říkají, že něčím nemůžete být nebo že něco nedokážete, že něco nebude nikdy fungovat… to vám tvrdí autority. Chci, abyste to propojili s kontroverzní pravdou. Doktor vám na základě svého vzdělání, výzkumu a aktuálních vyšetření řekne, co se stane s vaším tělem. Ve starší energii by to mohl být dokonce „rozsudek smrti“. A pak se váš mozek, srdce, celá trojice, o které jsme hovořili, ponoří na nové dno a přemýšlíte, jak to přežít, co bude dálto jsou ty nejstarší falešné zprávy, které kdy existovaly. Vidíte, není zde žádná vědomá reakce nové energie, která by řekla: „Tohle tvrdí vaše přístroje, ale není to to, co vidí mé vědomí. Když začnu hovořit se svou buněčnou strukturou, spraví se to a vaše přístroje to potvrdí. Později se vrátím, abych vám to ukázal.“ Tohle je nové světlo, kdy můžete začít hovořit se svou buněčnou strukturou ve svém nitru – pokud ovšem neuvěříte těm falešným zprávám. Je to kontroverzní, protože se lidé budou ptát, jestli je ta diagnostika správná nebo ne. Ona je správná – ale jen pro ten okamžik a pro toho lékaře! Ne pro vás. Pokud tomu uvěříte (diagnóze), pak se propadnete na nové dno a nepochopili jste tuto zprávu správně. Nové vědomí Země dokáže pohlédnout do očí tomuto druhu věcí. Představte si, jak hledíte tváří v tvář chorobě a říkáte: „Nemáš šanci, protože tě miluju!“ (Kryon se směje.) Můžete se ptát, jak byste tohle mohli říct chorobě. To protože se rozpustí, odejde a zmizí. Ve skutečnosti tím říkáte: „Miluji sám sebe až příliš, než abych dovolil, aby mne tohle ovládalo, zabilo nebo mě to jen učinilo nemocným.“

Drazí, tohle je pro někoho až příliš, než aby si to dokázal třeba jen představit. To jsou také falešné zprávy. Jediné zprávy, které jsou pravdivé, jsou ty, které jsou výsledkem spojení většího zdroje, kterému říkáte Bůh, Duch, Střed. Bůh ve vašem nitru je váš základ, on je vaší pravdou, z toho vycházejte. Ne z toho, co slyšíte ve zprávách. Ne z diagnózy od svého lékaře. Ne z toho, co vám řekli vaši rodiče, přátelé nebo učitelé, kterým důvěřujete.

Přesuňme se tedy k té největší současné falešné zprávě. Jste připraveni? Největší falešná zpráva je ta, že jste se zrodili hříšní. Že si nezasloužíte tu být. Že se podle nějakého podivného příběhu stalo cosi, kvůli čemu musíte trpět. Podle toho začínáte na samém dně a nemůžete se dostat nikam dál. Nic před vámi není, zrodili jste se hříšní. Všechny tyto věci jsou v nízké energii. Dovolte, abych se vás na něco zeptal – když bylo vaše dítě dostatečně staré, aby rozumělo jazyku, kterým hovoříte, pohlédlo do vašich očí a zeptalo se vás: „Mami, tati, kdo doopravdy jsem?“ co byste mu řekli? Ze středu největší lásky, jakou coby matka nebo otec můžete cítit – pohlédli byste mu do očí a pověděli mu: „Je mi líto, že ti to musím říct, ale nemáš šanci.“ (Publikum i Kryon se smějí.) Smějete se, protože je to absurdní. Přesto to přisuzujete té největší lásce, která ve vesmíru existuje. Připisujete to Bohu a věříte tomu. To jsou FAKE NEWS – naprosto FALEŠNÉ ZPRÁVY. Takhle to vůbec není. Rodíte se velkolepí a všechno vám funguje. To jen samotná planeta se pohybuje na úrovni, kde není vše zcela aktivní, protože se lidstvo rozhodlo operovat na úrovni 35%. Jinými slovy – přestože všechno už je na svém místě a může fungovat, nízká energie minulosti tomu bránila. Proto to nefunguje dobře (pozn. překl.: mluví zde o DNA), ale náhle se nacházíte v novém světle a v nové oblasti (vesmíru), což nakonec způsobí mír na Zemi.

Fungujete lépe než kdykoli předtím. Vy všichni to víte, matky, dcery, psychologové – vy hledíte do očí dítěti a říkáte mu, že si zaslouží každičký kousek úplně všeho, co jen dokáže přijmout. Že může jít až na vrchol. Že je nádherné a ničím neomezené. Tohle nyní říkáte dětem a ony si to zapamatují. Přesto se vám někteří snaží namluvit, že největší láska ve vesmíru vás sem přivedla coby nehodné. To přeci nedává smysl!

Kde se dnes nacházíte ve scénáři falešných zpráv? O čem vám bylo řečeno, že to nedokážete? O čem vám medicína tvrdí, že se vám to stane? To všechno je falešné. Je to to nejlepší, co dokáží s pomocí přístrojů zkoumajících vaši chemii. Oni ale nedokáží změřit velkolepost vašeho vědomí, které je tak mocné, že ho nezastaví žádná diagnóza.

Jak dlouho byste měli žít? Fake news! A vy jim to věříte kvůli všemu, co na vás valí média. Překročili jste určitý věk a teď byste měli něco udělat… tak jako všichni ostatní. (Kryon se směje.) Měli byste chytit stejné nemoci jako všichni ostatní, protože jste překročili určitý věk. To jsou falešné zprávy. Pokud vám vaše média podsouvají tyto věci, pak je prostě vypněte. Jděte někam, kde můžete pochopit fakta, která chcete pochopit, v čase, kdy je chcete pochopit. A ne tehdy, kdy je na vás někdo vykřikuje, jak je tomu u veřejnosti obecně.

Drazí, tohle všechno se jednoho dne změní. A přijde generace, která nebude tolerovat falešné zprávy, které vidíte dnes. Přijde generace, která se bude podílet na politické scéně – na tom, jak milí a uctiví mohou být k sobě političtí kandidáti. (Kryon pobaveně.) Budou se rozhodovat čistě na základě toho, jak soucitní vůči sobě tito kandidáti jsou. A vítěz? Tím bude ten nejsoucitnější. To přichází! Protože tohle bude to, co veřejnost uvidí a na co bude reagovat. Snadno rozpozná, co je falešné. Dnešek v politické aréně? Viděli jste, jak se to vyvinulo ve staré energii? Podle toho byste měli svého oponenta „popravit“ na veřejnosti. Přimět ho padnout na kolena a vytahovat na něj věci, o kterých nikdo nic neví, abyste ho hluboce ranili… Nadejde den, kdy to bude považováno za naprosto barbarské! Soucit je klíčem.

Chci, abyste sledovali falešné zprávy a smáli se jim. Už je to pryč. A teď nemluvím o vašich médiích, drazí. Mluvím o tom, co vám kdo řekl, ale nebylo to pravdivé. Situace, která je dnes před vámi, ať už je jakákoli, může mít laskavý výsledek, ke kterému vás dovede bublina světla, která vás obklopuje. Mění věci, zatímco kráčíte životem. Tohle je Kryonovo poselství. Je to poselství Adironndy. Tyto channelingy uslyšíte z tolika zdrojů, že se to začne obracet a vy uslyšíte spoustu dobrých zpráv o potenciálu nových lidí na této nádherné Zemi. Staré duše, stále provádíte náročnou práci (heavy lifting – viz předchozí channeling), ale nepotrvá to navždy.

Proto tolik milujeme lidstvo. Úžasné.   

A tak to je.

KRYON

 

Jak jste staří

(1. část Kryonova channelingu v Kanadě)

Tento živý channeling byl přijat Lee Carollem v Montrealu, Kanada,7. dubna 2018


Zdravím vás, drazí, já jsem Kryon z magnetické služby.

Vím, kde jsem. Vím, kdo je tady. Mnozí z vás si to poslechnou později. Mluvím teď o těch, kteří jsou právě teď přítomni v této místnosti. Někteří z vás si velice dobře uvědomují energii, kterou s sebou přináším. Chci vám o této energii povědět a chtěl bych vám také povědět o vás. Děláme to už léta. A léta už vám říkám, že z tohoto jeviště se neprojektuje žádná energie. Je to pozvání, které vnímáte, hluboce cítíte, abyste se znovu spojili se Zdrojem všeho, co je. A tento Zdroj je přesně tím, kdo vás sem přivedl, kdo stvořil planetu, kdo je ve vašem srdci a ve vaší duši. Opětovné spojení s tímto Zdrojem vás přivádí na ezoterické místo, které bylo na této planetě vždy známo. V minulosti se někteří na těchto místech dostávali do euforie a nazývali je „modlitbou“, „meditací“, místem, kde můžete nahlížet do svého nitra. Objevili spojení s krásou všeho, co je. Toto je pozvání, které právě teď sedí na židli, a které se vám přenáší prostřednictvím hlasu mého partnera a také prostřednictvím třetího jazyka. To je metafora pro energii, která se přenáší a je sotva zřetelná, je to pozvání, které šeptem říká: „Chci, aby ses rozpomněl. Rád bych, aby ses rozpomněl na něco hlubokého, co má pro vás všechny velký význam: KDO JSI. Ta část KDO JSI je často zcela ignorována, zapomenuta nebo nepochopena.“ Budeme o tom mluvit později.

Ale chci, aby se toto mimořádné poselství soustředilo na jednu věc, na vaši přiměřenost. Vím, kdo je tady. Povím vám teď o stovkách z vás, kteří tady jste přítomni, alespoň dvě stovky. Znám všechny vaše životní cesty, protože jste spojeni se stejným Zdrojem jako já. Vím, čím jste si prošli, protože vaše duše je propojena se stejným Zdrojem jako já. Znám zkoušky, kterými jste prošli. Vím, kdy pláčete o samotě. Vím, kdy se tak smějete, až se za břicho popadáte. Je to krásné, protože jste spojeni se Zdrojem. Vím o situacích, jimiž se právě teď zabýváte. Vím o starostech a trápeních, se kterými jste sem přišli. Vím, kdo je tady. Znám vaše frustrace, protože nejsou osamocené. Sdílíte je se svou duší, se Stvořitelem, stejným Zdrojem, z něhož všichni pocházíme. Uvědomujete si rozsáhlost plánu, který se tu předkládá?

Otázka: Jste tu „náhodou“? Slýcháte odpověď od těch, kteří učí ezoteriku: „Samozřejmě že ne, vždy existuje plán.“ Ach, ale drazí, vím o ještě jiném argumentu, zatímco tu sedíte, říkáte: „No, svět kolem mě se zdá být jiný, trochu nepohodlný, nejistý. Jsem nejistý, protože věci nejsou takové, jaké bývaly. Mé tělo se cítí jinak. Své přátele vnímám jinak. Vztah s mým partnerem vnímám jinak. Co se to děje? V jistém smyslu se zdá, jako bychom sklouzávali zpět do starší, úzkostné doby. Vidím to v médiích, není to příjemné. Cítím se jinak. Je to opravdu tak, jak by to mělo být?“

Dovolte mi, abych vás vzal na cestu. Bude to znít fantasticky, neuvěřitelně, pokud jste to už neslyšeli. Jak stará je vaše duše? Vaše duše je jedinečná. Tato duše, kterou máte, má ve skutečnosti energetické jméno. Toto jméno je zvláštním způsobem spojeno se světlem i s hudbou, s vibracemi, když tady nejste. Dokážete si představit místo, kde světlo a hudba mají stejné vibrace, kde můžete slyšet světlo, kde se mohou zvuky nejlepšího hudebního vystoupení projevovat ve světle, které můžete slyšet? Dokážete si představit, že vidíte své jméno v tom světle, kamkoli jdete? To jste vy na druhé straně závoje, drazí. Lidstvo samotné je dočasné. Vaše duše je navždy. Vždy byla, vždy bude. A to je to, co je teď ve vás.

Vraťme se zpátky. Rád bych vám něco sdělil. Předtím, než se tato Země ochladila, pracovali jste na této skládance někde jinde. Jste velmi staré duše. Mluvím k těm, kteří tady sedí před mnou. Někteří z vás to intuitivně cítí, jiní ne. Ale říkám vám toto: Už jste udělali zkušenost s učením jiného druhu energie. Galaxie je docela stará, Země je docela mladá. Vaše duše byla v této galaxii a dělala tyto věci v těle, které bylo velmi podobné vašemu současnému tělu, před miliony let, před miliony let! To je to, co děláte. Někteří se ptají: „Kryone, proč jsi tak zamilovaný do lidstva?“ Jsem zamilovaný do duší, které se v tomto okamžiku nazývají lidmi, protože vidím hluboké věci, které jste už vykonali na jiných místech, na jiných planetách v této galaxii. Dovolte mi, abych vám něco řekl. Ještě předtím, než se Země ochladila, už tu existoval předpoklad s možností svobodné volby, že by se lidstvo na této planetě mohlo rozhodnout pro změnu světla.

Jaké bylo proroctví, když jste se narodili? Zánik, vskutku. Světová válka, vskutku. Skutečně takové bylo proroctví. Směřovali jste k tomu, co už udělali čtyři jiné civilizace na této planetě i na jiných planetách. Téměř k úplnému sebezničení a novému začátku, takové bylo vaše proroctví. Dokonce i na vašich posvátných místech v budovách, kam se chodíte modlit, se mluvilo o posvátných písmech, která zahrnovala proroctví: To bude konec, víte, všechno se změní… Podívejte se na své současné filmy, dokonce i ty je obsahují. Nikdo neočekával, že tu budete v roce 2018, nikdo!

Nemáte žádné proroctví. Neexistuje žádný text, který by mluvil o něčem, co přesahuje rok 2000, natož léta po roce 2012. Uvědomujete si to? Momentálně o vás neexistuje žádné proroctví, kromě jednoho. Předali vám je Mayové a domorodci po celé planetě ho viděli ve hvězdách. Rozpoznali, že precese rovnodennosti bude koncem nebo začátkem planety. A vy jste měli nakročeno k tomu být na dobré cestě.

Dovolte mi, abych se vás zeptal, staré duše, kdyby se tato planeta otočila a směřovala do světla, bylo by na nebi shromáždění duší všude po celé galaxii, které by říkalo: „Tato planeta svobodné volby jménem Země to zvládne. Kdo chce být při tom?“ A ti, kteří zvedli ruce, řekli: „Já jdu, protože jsem to už dělal dřív. Vím, co mě čeká. Překonám strach, projdu vším tím, čemu jako člověk nebudu rozumět a budu na ezoterické úrovni vědět, že jsem součástí posunu světla, k němuž došlo jen párkrát v galaxii, v dějinách univerza, protože jsem specialistou na světlo.“ To je to, kým jste. Každý z vás, kdo tu sedí na židli, tu není jen s určitým záměrem. Jste tu proto, že jste zvedli ruku, protože jste specialisté, a tohle jsou věci, které vás budou postupně napadat:Jak mohu prodloužit svůj život?“ Budu o tom dnes večer mluvit. „Jak se mohu sám očistit, abych mohl být příkladem a vyzařovat více světla? Jak mohu vysílat světlo do problematických míst? Jak mohu změnit planetu ze svého domova?(Kryon se usmívá.) Protože tohle jste už dělali dříve. Nejste tu jen s určitým záměrem, takto jste si to vědomě navrhli a naplánovali. A někteří z vás řeknou: „Já nevím, Kryone, rád naslouchám takovým slovům, ale necítím se tak.“ Dovolte mi něco říct, drazí. „Cítit se tak" vám padá přímo do klína. Jinými slovy, je to vaše volba, zda se tak cítíte nebo nezda povstanete ve světle, místo abyste zůstávali v temnotě. Budeme o tom mluvit. Mluvili jsme také o tom, jak se vnímáte ve svých návycích. Budeme o tom všem hovořit ještě i později.

Drazí, můžete změnit své okolí, to, jak jste vnímáni, jak přemýšlíte o věcech, jak vaše tělo reaguje na věci. Jak by se vám líbilo, kdybyste se podívali své nemoci do tváře a smáli se, protože už tu nemůže být? Protože začnete vytvářet vibrace, které budou vyšší než ty, které jste kdy měli. Mluvím nyní ke třem lidem v publiku. Slyšíte mě? Proto jste sem přišli, abyste tu seděli a já k vám promluvil, abych vám sdělil, že Bůh zná vaše jméno ve světle. Nejste tady, abyste trpěli. Rád bych, abyste tu seděli a cítili se příjemně, staré duše, a uvědomovali si, že jste mnohem starší než tato planeta, že si zasloužíte být tady a že tu je zapotřebí udělat práci, která vám bude postupně přicházet na mysl. A ta práce se týká vás, vašeho nitra.

Světlo přitahuje světlo. Už jsme vám to říkali. Světlo vyhání temnotu. To už jsme vám také říkali. Jsou to metafory, ale jsou skutečně pravdivé. Člověk, který stojí s temnotou kolem sebe, nepřitahuje nic než temnotu. Člověk, který vyleze z díry temnoty a začne žádat o světlo, dostane světlo. To je příslib! A začnete to vidět a věřit tomu – díky tomu, jak se budete cítit a co se bude dít s vaším tělem. Jste věční. To opravdu jste. Vaše duše bude žít dál, až jako člověk odejdete pryč a možná budete čekat na další planetu svobodné volby. A mimochodem, už je tady a čeká. To je to, co děláte.

Ale právě tato doba během posunu je nejvíce vzrušující. Přechod ze staré energie na novou energii je nepříjemný, protože máte plášť, se kterým jste vyrostli, což je temnota. Ten nyní odkládáte a odhazujete, dokud nedokončíte kruh ve světle, stejně jako jste to udělali kdysi. To je to, kým jste. Jste tu s určitým záměrem? S tím vším, co se na této planetě děje, s tím, jaké to je, ach ano! Uzavřu to teď touto výzvou. Podívejte se na zprávy.  Jděte do toho, podívejte se na něco velmi, velmi dramatického. Hlasatel to ještě zhorší. (Kryon se směje.) A já vás vyzývám, abyste se usmáli, zasmáli se a řekli:Jo, to už jsem viděl/a, jen počkejte a uvidíte, počkejte a uvidíte.“ Protože na určité úrovni máte předchozí znalosti, neboť jste to už dřív dělali, už jste tam dřív byli. Je to podobné jako se dívat na děti, jak se batolí, aniž by věděly, co se bude dít dál. Vy to víte. Napřimte se ve světle, drazí lidé. To je důvod, proč jste se tentokrát narodili, abyste tu byli.

Ale, Kryone, podívej, jak jsem starý.(Kryon se směje.) Později si promluvíme o tom, jak staří jste. Tohle prozatím stačí. Opravdu vím, kdo je tady. A to je důvod, proč jsem do vás tak zamilovaný, protože vím, co jste udělali. Je jen málo lidí na této Země, kteří by věděli, kým skutečně jste. Ach, já jsem Kryon z magnetické služby, vím, kdo jste.

A tak to je.

KRYON

 

Vědomí a délka života

(2. část Kryonova channelingu v Kanadě)

Tento živý channeling byl přijat Leem Carollem v Montrealu, Kanada,  7. dubna 2018 


Zdravím vás, drazí, já jsem Kryon z magnetické služby.

Dnes ráno jsem řekl, že vím, kdo je tady. Také jsem řekl, že vím, kde jsem. Chtěl bych znovu promluvit k těm, kteří tu sedí přede mnou na židlích. Dnes večer se věnujeme dvěma tématům. Žádné z nich nebude dlouhé. Nejprve chci promluvit k těm z vás, kteří zde žijí (v Montrealu v Kanadě). Jsme v oblasti, kterou bychom mohli nazvat východní Kanadou. Atribut tohoto místa je dobře známý, totiž, že je tady chladno. Pokud sledujete mé channelingy, vyprávěl jsem vám už o cyklech planety a o skutečnosti, že jste na začátku jednoho z nich.  Změna klimatu, kterou zažíváte, je zcela normální. Není to nic, co by tato planeta udělala sama kvůli tomu, co vypouštíte vzduchu. Znovu to zopakuji: věci, které vypouštíte do vzduchu, by mohly zabít vás, ale ne planetu.

Cykly, které vidíte a kterých jste se nezúčastnili, protože tu dostatečně dlouho nežijete, se opět vracejí. Je to prokazatelné. Klimatologové, zvláště ti, kteří nejsou propleteni s žádnou mytologií ani politikou, to rozpoznají na jádrech ledovců a letokruzích stromů. Planeta prochází přirozeným cyklem. A ten cyklus je chladný. Říkáme tomu malá doba ledová, abychom vás upozornili, že to nebude nic velkého. Už se to stalo dřív. A až se to znovu stane, budou existovat atributy, o kterých byste měli vědět. Ochladí se a zůstane chladno.  Bude chladněji než obvykle. Bude tak chladno, že může docházet k neustálým ledovým bouřím. Teď jsem vám předal tuto předpověď a není to ezoterická předpověď. Říká vám, co vědci vidí. A přesto zatím existuje jen velmi málo protiopatření. Už jsme vám dali nějaké rady, protože víme, že tato doba ledová přichází. Počkejte 15 až 20 let, pak řeknete: „Kryon měl pravdu, měli bychom něco udělat.“ Nebo se na to můžete podívat už teď.

Je ironií, že elektřina z vody, způsob, jakým si sami vyrábíte elektrickou energii, bude právě tím, co způsobí selhání sítí. Zmrazený led paralyzuje rozvodnou síť. Dojde k poruchám, které nebude možné vyřešit během jednoho, dvou nebo tří dnů. Elektrická vedení vypadnou a nebude je možné obnovit, protože ledová bouře potrvá celý měsíc. Je to možné? Ano. Nebude to konec tohoto města, prostě to bude ledová doba. Pokud se na to připravíte, drazí, budete v pohodě. Máte už tolik věcí na místě, tunely, které vedou mezi budovami, vlaky, které vás bezpečně dopraví z jednoho místa na druhé za jakéhokoli počasí. Ale co uděláte, až vaše elektrické sítě selžou? Někteří z vás, kteří tu žijete, jste už zažili na vlastní kůži, že když dojde k mimořádné ledové bouři, nemůžete nikam jít. Ledový déšť vám nedovolí kráčet po chodníku. Máte jen jedinou možnost, totiž zůstat na místě. Ale co kdyby to trvalo více než týden a nešel by elektrický proud? Mám vám k tomu namalovat nějaký obraz?

Musíte změnit způsob výroby elektrické energie. Drazí, technologie už tady je, už tady existuje. Je na planetě, už byla vynalezena. Vyzývám posluchače, kteří žijí v této oblasti nebo v okolních provinciích, aby pozorně poslouchali. Existuje možnost vyrábět elektřinu – nikoliv z vodní energie – která je určena pouze pro jednotlivé bloky domů nebo městské čtvrti. Takže když vypadne jedna bloková elektrárna, můžete jednoduše přepnout na sousední elektrárnu v okolí. Nemusíte čekat na to, až dodavatelská firma obnoví elektrický proud z vodní energie, protože to nedokážou a ani nebudou moct. Překročí to jejich technické možnosti, aby mohli v ledových bouřích, v ledových deštích obnovit energii. Elektrický proud z vedlejší oblasti bude vždy k dispozici.

Řekli jsme také, že i když máte zákonem zakázáno používat kamna na dřevo, neexistuje žádný zákon, který by je zakazoval je mít a použít je v případě nouze. Můžete tedy jedna taková kamna vlastnit, nepoužívat je a přesto jednat zákonně. Chtěl bych vás povzbudit k tomu, abyste si opatřili kamna na dřevo. Rozumíte tomu, co říkám? Přichází malá doba ledová.

A to, co přichází, je pro Gaiu tak pěkné. Gaia prochází těmito cykly pravidelně a nepřetržitě, aby obnovila určité druhy přirozeného života na této planetě. Možná si myslíte, že korálové útesy vymírají a že jste za to zodpovědní. Ale když budete sledovat cyklus, který už proběhl, než se tu objevili lidé, rozpoznáte, že korálové útesy tehdy také vymřely. Je to součást fungování oceánů. Malá doba ledová je vždy doprovázena předchozím cyklem oteplení. Ledovce couvnou stejně jako v minulosti a vrátí se jako v minulosti. Je to cyklus. Je to cyklus. Pokud budete vědět, že k tomu dojde, můžete na to tuto provincii a ostatní kolem vás připravit, abyste tím mohli bezpečně proplout. Budete vědět, že to přichází. Bude prostě jen chladno. Bude duben a bude sněžit. Jaká to náhoda! Rozumíte tomu, co říkám?

To je první téma, které jsem vám chtěl předat, zatímco tu u vás sedím. Drazí, nebuďte tím překvapeni. Nenechte se tím překvapit. A pokud o tom pochybujete, počkejte chvíli. Věnujte pozornost tomu, co budou říkat někteří vědci. Cyklus bude na svém vrcholu za 15, možná 17 let. Tolik času vám ještě zbývá. V příštích několika letech budete mít nejchladnější a nejteplejší zimy, ale obecně uvidíte více těch studených, které vydrží déle než kdy jindy. Tohle nejsou žádné špatné zprávy. Máte čas. Největší novinkou je, že jako lidská rasa jste se rozhodli zůstat, drazí, vyvíjet se s vědomím, které potřebuje planetu prospívající životu, jaký potřebujete pro vaši potravu, jaký potřebujete pro všechny ostatní věci. Tento cyklus to umožní. Vždycky to tak bylo. Oceány se obnovují samy od sebe.

A tady je další téma, o kterém jsem slíbil, že promluvím. Jak jste staří? Předám vám pár základních pravd. Kdybych chtěl dát název tomuto channelingu, pojmenoval bych jej „Využití vědomí k prodloužení života“. Když se vás zeptám, jak jste staří, uděláte něco extrémně lineárního. Nezeptáte se svého těla. Nejspíš počítáte roky od svého narození. To vám prozrazuje váš věk v letech. Ale ve skutečnosti to neříká nic o délce života. Je zajímavé, že v historii byly časy, kdy průměrná délka života nepřesáhla 40 let. Dnes dosahuje kolem osmdesáti nebo tak nějak. Ví vaše tělo, jak jste staří? To znamená, jak dlouho očekáváte, že ještě budete žít? A tak se vás ptám:  „Kdo to očekává?“ To všechno kvůli tomu, abych vám předal pár informací.

Délka vašeho života není určena vědci nebo nějakými daty, která se shromažďují někde jinde. To, co jste dělali většinu svého života, je prostě existovat, existovat a mít informace o délce svého života. To vám dává představu o tom, kde jste v tom schématu, jak dlouho můžete žít. Nyní otevřeme novou kapitolu, jak rád říká můj partner. Samotné lidské tělo je navrženo tak, aby žilo stovky let. Předpokládaný koncept je žít stovky let. A důvod, proč to dnes tak není, je ten, že vědomí nedosáhlo takové úrovně, aby věřilo, že může žít déle než 80 let. Původně zamýšlená délka života činí stovky let.

Pokud se zeptáte těla, jak jste staří, bude to vědět a nebude počítat žádné roky. Existuje metoda forenzní analýzy, kterou můžete dokonce použít k měření úrovně homocysteinu nebo jiných látek ve vaší krvi, aby vám vaše tělo sdělilo, jak jste staří. Je zajímavé, že se tyto hodnoty mohou časem dokonce posouvat i dozadu! Vzpomínáte si na to proč? Protože to je chemie. Je to měření vašeho zdraví. A tělo nějak ví, během doby od vašeho narození až do okamžiku, kdy už nebudete fungovat, kde se právě nacházíte. Může vám sdělit, jak jste staří.  Jak jste staří? Nemáte ani tušení. Musíte se zeptat těla.

Pokud to tělo může udělat, jak je to pak s měřením? Je možné, že jej můžete ovlivnit? Co kdybyste vy sami určili, jak jste staří a očekávanou délku života brali zcela nezávisle na jakémkoli vědeckém výzkumu nebo počtu let, které jste zde prožili? Mnoho z vás už ví, o čem mluvím. Přede mnou sedí staré duše, které vědí, o čem mluvím, a řeknou: „Moje tělo mi říká, že jsem mnohem mladší, než kolik let jsem strávil na této planetě, což je jen statistická hodnota.“ Chci, abyste to pochopili naprosto jasně. Pokud ano, jak můžete být mladší, než kolik udává váš věk? Co když můžete resetovat vnitřní hodiny tím, co si myslíte, tím, co děláte? Z toho vyplývá toto prohlášení: Drazí, to, co si myslíte, určuje, kdy zemřete. Líbilo se vám to? Nikdo nechce mluvit o tom okamžiku, o smrti, která je nevyhnutelná. Prošli jste jí tolikrát. Je to nevyhnutelné. Proč byste si nemohli prodloužit život? Proč byste museli opět  projít tím, co vám předkládá nějaká tabulka?

Teď vám předám některé pravdy, hluboké pravdy. Nebuďte překvapeni, až vědci později přijdou s následujícím: „No, udělali jsme nějaké úžasné objevy, kterým nebudete věřit.“ Rád bych, abyste se k tomuto poselství, které vám dnes předávám, vrátili a znovu si jej poslechli (přečetli). Očekávaná délka života je zcela a úplně řízena vědomím. Tečka. Očekávaná délka života je zcela a úplně řízena vědomím. Najdou se tací, kteří tomu budou oponovat a namítnou: „Proč myslíš, Kryone, že by člověk takto mohl přemýšlet, když umírá na nějakou nemoc? Co si člověk myslí, nemá nic společného s tím, že člověk může chytit cestou nějakou nemoc, která jej napadne, na určitém místě, kde existují určité nemoci, které jsou všude.“ (Kryon se směje.) Nepochopíte to, pokud patříte k intelektuálům, kteří mi předkládají takový argument.

Co kdybych vám sdělil následující. Předám vám čtyři body k přemýšlení, jak můžete změnit očekávanou délku svého života. Co když vám řeknu, že osoba s vyšším vědomím nemůže chytit žádnou nemoc, protože struktura buněk ji uvidí přicházet a bude vědět, co má udělat. Nemoc se sama o sobě na vás neuchytí. Je to příliš mnoho? Takže vidíte, jak hodně může souviset vědomí s nemocí. Když hovoříte o léčení, jak pak vysvětlíte některé věci, které vidíte po celé planetě? Jak vysvětlíte spontánní uzdravení, remisi, ke kterým tak rychle dochází a nemoc prostě zmizí? Je možné, že vědomí člověka v posvátné chvíli řekne: „Nechci, aby to takhle bylo, chci tu zůstat.“ A tělo ho poslechne a nemoc zmizí. Pomysleli jste někdy na to, že tento zázrak si vytvořil sám člověk? Jakou moc a sílu máte v tom, jak myslíte!

Bod č. 1

Kdo jste? Často jste produktem toho, co říkali vaši rodiče, kým byste mohli nebo nemohli být.  Mnozí z vás prošli krásnou výchovou a mnozí naopak ne. Co vám říkali? Než jste měli možnost volby, co jste viděli? Co jste zažili, co vám poskytlo představu o tom, kdo jste? Řekl vám někdo, že můžete dělat cokoli? Nebo vám bylo řečeno, že nemůžete dělat nic? To by mohlo být také kontroverzní. Přesto k tomu podotknu: Když jste byli dost staří na to, abyste učinili vlastní rozhodnutí, udělali jste to? Když jste chodili do posvátného místa v oné budově, kde jste se každou neděli účastnili bohoslužby, jaká byla vaše reakce, když vám říkali, že jste se narodili hříšní? Kdo jste? Věříte tomu, že jste sem přišli trpět? Věříte tomu, že Bůh chce, abyste trpěli? Pokud tomu věříte, pak vám to tak bylo řečeno.

Mnozí z vás se probudili k sebepoznání a začali si na to přicházet sami. „No, není to přesně tak, jak mi bylo řečeno. Mí rodiče mi neřekli, že bych to mohl dělat. Páni, a teď to dělám!Někteří z vás uzdravili své tělo. Páni, kdo vám řekl, že to dokážete? Vaše tělo bude reagovat. Vyslechněte si to, vyslechněte, je tu někdo, kdo to potřebuje slyšet, přímo tady v místnosti. Vaše tělo bude reagovat na to, jak smýšlíte o tom, kdo jste. Pokud nejste nic, nebudete tu s námi dlouho. Pokud jste tady, abyste trpěli, vaše tělo to slyší a říká: „Dobře, je čas trpět."

Kdo jste doopravdy? Kdo jste? Co kdybyste se postavili a dokázali říkat: „Já jsem velkolepý! Já jsem stvořenou bytostí z Centrálního zdroje. Mám v sobě duši, která je věčná. To je to, kdo jsem. A budu tu tak dlouho, jak to bude vhodné a potřebné. Slyšíš to, tělo?“ A pak tělo začne mít více energie. Tělo vás poslouchá. Možná někdo bude vnímat setkání v buňkách: „Slyšely jste to? Můžeme žít mnohem déle. Slyšely jste to? Ten strach, ta nemoc, to je šílené, už nepřijdou. Slyšely jste to? Můžeme to, co nás ruší, vyhnat, protože člověk to má na starost (je tady šéfem). Vaše posvátnost je za vás zodpovědná. To je základní pravda. To je číslo jedna. Kdo jste? Pokud jste něco jiného než velkolepí, drazí, proč? Kdo vám to řekl? Přemýšlejte o tom. Kdo vám řekl, že nejste velkolepí? A vy řeknete: "No, někdo, komu jsem důvěřoval. Možná o tom nic nevěděl, možná to ani dosud neví.“ Rád bych, abyste tu seděli, poslouchali a chápali, že je to skutečné.

Bod číslo 2

Co si myslíte o vaší minulosti? Nedávno jsem předal jeden channeling, ve kterém jsem vás vyzval, abyste odpustili vše, co se vám kdy v minulosti stalo, co vám způsobilo strach, bolest nebo zlomené srdce. O tom byl ten channeling. Tento je jiný, ale svým způsobem spolu souvisejí. „Pověz mi o své minulosti.“ A když sedím vedle tebe a ty mi začneš vyprávět, jak to vyzní? „Ach, Kryone, jsem tak rád, že jsem dnes tady, ale běda mi. Moje minulost byla hrozná, stalo se mi něco, o čem bys ani nechtěl vědět. Lidé mě podvedli, srdce mě bolelo. Prošel jsem strašnými věcmi, než jsem se dostal sem.“ Tak proč prostě k tomu nepřidáte: „A brzy umřu!(Kryon se směje) Protože umřete, dřív, než byste měli. To je ten bod.

Když řeknu: „Pověz mi něco o své minulosti,“ odpovíte: „Byly na cestě nějaké problémy, ale moje velkolepost mě tím vším provedla, protože vím, odkud pocházím. Vím, kdo jsem. Ano, byla tam nějaká zklamání, možná jednou nebo dvakrát nějaká zrada. Ale to je jejich problém, ne můj, já jsem se z toho úplně zotavil. Netrpěl jsem, protože vím, kdo jsem. Prošel jsem se starou energií po této planetě, až jsem došel na toto místo, protože vím, co dělám. Já jsem velkolepý.(Kryon dojatě) Je tohle vaše minulost? A pokud ne, mohla by taková být? Můžete přehodnotit způsob, jak mluvit s ostatními o věcech, které se vám přihodily, a uvádět je pozitivně, aby vaše tělo slyšelo skutečnost, že jste sem nepřišli proto, abyste trpěli? A kvůli tomu jste sem rozhodně nepřišli. Možná si myslíte, že jste v minulosti trpěli. To je slovo, které používáte. Vytvořte nějaké nové. Zvládli jste to, protože jste velkolepí. A díky své velkoleposti už tím nebudete muset v žádném životě znovu procházet. Věděli jste to? Probuzená Akáša vám sdělí věci, na které si máte dát pozor. To je vaše velkolepost, která se ještě rozvine do něčeho většího. To byl bod dva. Přemýšlejte o tom. Jak smýšlíte o své minulosti?

Bod č. 3

Jak smýšlíte o své budoucnosti? Věděli jste, že přijde. Jsou tací, kteří říkají: „No, pokud to bude takové, jako byla minulost, nebude to moc příjemné.(Kryon se směje) Brzy se s vámi rozloučíme. Ponecháte si pravdu. Ano. Je tolik lidí, kteří mají strach z budoucnosti, že se tam ani nedostanou! Zaměřují své vědomí na každou buňku svého těla a říkají: „No, asi bych tady už neměl být.“ A vaše tělo naslouchá všemu, co říkáte. Znáte budoucnost? Samozřejmě, že ne. Ale můžete posílat světlo před sebou na železniční trať, kterou vidíte každý den, každý den? Můžete tam posílat světlo, abyste viděli jen to světlo? Co chcete mít zítra? „Mám světlo.“ A druhý den? „Tam ještě nejsem, ale i zítra budu mít světlo. A když následující den vstanu, budu mít světlo, protože jsem pracovník světla a jsem velkolepý. A šířím toto světlo, kudy chodím. To je to, kým jsem. A má budoucnost to odráží.A tělo pak řekne:Páni, s tím můžeš žít dlouho. Pojďme na tom všichni spolupracovat.“

Vaše DNA je naprogramována tak, aby poslouchala vědomí. Slyšeli jste to? Geny, které DNA vytváří, jsou naprogramovány tak, aby vás poslouchaly. Co jim řeknete o své budoucnosti? Je plná strachu? Vidíte možnost přetvořit to, jak mluvíte o věcech, kterými budete procházet, které pro vás možná budou představovat největší výzvu, abyste mohli prohlásit: „Půjdu do toho přímo se svým světlem a na druhé straně z toho vyjdu v pohodě. Budu tady ještě dlouho.“  Řeknu vám, co se děje uvnitř buněčné struktury, která je dostatečně pokročilá, aby poslouchala vyšší vědomí. Dovolte mi, abych vám to sdělil. Uvnitř je systém procesů, které zahrnují také imunitní systém, který se začíná měnit a stabilizovat. Pak se vás nemůže chytnout žádná nemoc, protože ví, že tu budete, že pracujete se světlem a že právě kvůli tomu tady jste. Celá buněčná struktura, která ví, co si myslíte a říkáte, prodlouží váš život o mnoho let – více, než co tvrdí lékaři.

Bod č. 4

Změnil jsem pořadí. Chtěl jsem to nejprve uvést na prvním místě, ale teď to dávám na samý konec, než skončíme. Je těžké to popsat. Když jsem byl před několika měsíci na Havaji, vyprávěl jsem vám o velikosti a kráse učení Plejáďanů ("Kruh učení" na Big Island, Havaj, 19. prosince 2017 – pozn. překl.). Říkal jsem vám o kole, které používali jako předlohu k výuce základů lidského bytí.  A jeden z pěti paprsků toho kola se týkal prodloužení života. Skrývá se, protože to neočekáváte. Říkal jsem vám, že děti tomu nevěnovaly příliš času, ale když pak byly starší, zabývaly se tím. 

Jak bych vám to měl říct? Jednou jsem říkal, že smích je jednou z věcí, které nedotčené procházejí závojem. Když projdete na druhou stranu závoje, smějete se? (Kryon se směje) Pořád, svým vlastním způsobem. Mohli byste říct, že jméno, které máte ve světle, se po celou dobu třpytí radostí a smíchem. To je to, co vytváří soucit. Osvobozuje vás to a dělá vás natolik pokojnými, že prostě jen propukáte v smích, radujete se, zpíváte… přesně tak, jak jste to dělali jako děti a lépe jste to neuměli. Když jste byli dětmi, neměli jste žádné pozemské starosti kromě toho, jak dlouho si můžete hrát. Všemu jste se chichotali. Šli jste podél silnice a uviděli nějaký hmyz a smáli jste se tomu, jak je roztomilý a legrační. Koukli jste se na nebe s takovou nevinností, smáli jste se a ptali se, proč je pořád modré. Bylo krásné, i když sněžilo. První sníh byl magický. Dokážete si vzpomenout, když jste viděli poprvé diamanty na listech v ranním slunci? Bylo to tak mystické a magické a vy jste jen chtěli vybuchnout smíchy.

Drazí, jak vám to mám sdělit? Pokud to už nemáte, vaše tělo to ví. Nebudete žít tak dlouho, jak byste chtěli. Toto vnitřní dítě není nic subtilního. Buď tam je, nebo není. A pokud tam není, musíte je najít skrze vaši velkolepost, abyste se mohli radovat a smát se. A měla by to být vaše první priorita, ne ta poslední. Pokud se ocitnete v nějaké situaci, ve které jste nikdy nebyli, objeví se na vaší tváři úsměv nebo vraštíte čelo, protože nevíte, kde jste, jak věci fungují? Jdete do vládní budovy, kde musíte vyplnit mnoho formulářů. Kde je vnitřní dítě? Co kdyby bylo zrovna tam? „Podívejme se na všechny ty formuláře. Chachá, to bude zajímavé. Zvládnu je všechny, protože jsem velkolepý.“ (Kryon se směje)

Máte stále ještě schopnost vidět diamanty na listech, zasněžené větve po prvním sněhu, spatřit lesknoucí se duhu a usmívat se tomu? Dokážete vidět a vnímat všechny ty dobré věci kolem sebe? Dokážete vidět batole, dítě a identifikovat se s ním? „Byl jsem při tom. Bylo to dobré, a stále ještě je.Je ve vašem životě radost? Protože pokud ne, tělo to bude vědět. Neradostný člověk, který si stěžuje a neočekává příliš mnoho od budoucnosti, má imunitní systém, který volá po onemocnění: „Kde jsi, nemoci? Přijď už, nemůžeme tu zůstat navždy!“ Teď jsem vám právě předal pravdu, absolutní pravdu.

Existují lidé, kteří naslouchají tomuto channelingu, a ti jen samotným využitím těchto čtyř bodů mohou prodloužit svůj život o desetiletí nebo i víc, daleko za očekávaným koncovým bodem. A až do konce zůstanou zdraví! Staré duše, začnete žít déle, protože se toho chopíte, porozumíte, o čem mluvím, a uděláte to. Existuje přiměřená smrt. Někdy přijde, když jste mladí, abyste se mohli vrátit a dělat věci, které nemůžete dělat ve stáří. Samozřejmě takové věci existují. Mluvím teď o vaší průměrné očekávané délce života, právě teď. Chcete se rozvíjet a být přitom zdraví? Právě jsem vám předal čtyři tajemství.

Celé učení dnešního dne se týkalo soudržnosti (koherence). Bylo o tom, jak uvážlivé vědomí je schopné to udělat. Koneckonců věda sdělila, že vědomí musí být fyzikou. A právě jsem vám předal fyziku a chemii využívající vašeho vědomí, aby vás tu udrželo ještě dlouho. Přemýšlejte o těchto věcech. Nejsou zas tak těžké. Kdo jste? Drazí, toto je učení Plejáďanů ve své nejzákladnější formě. Vědomí je nad vším, klíčem je smích a radost. Odejděte z tohoto místa s těmito věcmi, z nichž některé pro vás mohou být nové. Procvičujte je a uvidíte, jak je budete vnímat. Nastal pro to čas. Mluvil jsem s některými z vás dnes večer a vy jste to vnímali. Znám vaše jména. Chci, abyste tu zůstali dlouho, drazí. Dlouhou dobu, dlouhou dobu.

A tak to je.

Kryon

 

Vědomé vytváření synchronicity

(3. část Kryonova channelingu v Kanadě)

Tento živý channeling byl přijat Leem Carollem v Montrealu, Kanada,  8. dubna 2018


Zdravím vás, drazí, já jsem Kryon z magnetické služby.

Tento prostor je skutečně naplněn soudržností (koherencí), harmonií, porozuměním, láskou a soucitem. Všechna ta slova to ani nedokáží popsat. Soudržnost je, když se jedna duše určitým způsobem dotýká druhé duše, jak jen to mohou duše dělat. Je to systém, který nelze vysvětlit lineárně. To znamená, že je těžké popsat to člověku, který žije, dýchá a existuje v lineárním světě. To jsou ty věci, drazí, které se začínají měnit. Chci nazvat tento channeling  „Vědomé vytváření synchronicity“. Společně tato tři slova možná nedávají smysl, protože synchronicita je podle definice něco, co se děje náhodou a přitom se zdá, že je to nějakým způsobem propojeno. Takže nemusíte mít nutně nahodilou událost naplánovanou, ne ve svém myšlení. A o tom chceme mluvit. Chceme mluvit o systému, který je tak nádherný. Ovlivňuje vás všechny. Jak vám to mohu jednoduše sdělit? Už dvacet devět let vám stále opakuji: „Nejste sami, nikdy nejste sami. Vyzvali jsme vás, abyste vešli do své komůrky, zavřeli dveře, zhasli světlo a předstírali, že jste sami. Ale nejste. A důvod, proč nejste, je také vysvětlením vědomě vytvářené synchronicity, něčeho, o co se s vámi podělíme. Nazvu to „soudržnost duší“.

Začněme od začátku. Kolik z vás, kteří sedíte přede mnou a posloucháte, jste si vědomi něčeho vyššího, než jste vy, té vaší části, kterou lidé v průběhu času označovali jako vyšší já? Někteří řeknou: „No, to je ta část člověka, která je duší.“ Také jsme vám říkali, že duše není úplně v lidském těle. Ani nemůže být. Kdyby tomu tak bylo, shořeli byste, bylo by to na vás příliš mnoho energie z druhé strany závoje! Jedna část vaší duše je tedy ve vašem těle a druhá část je na druhé straně něčeho tajemného, co nazýváte závojem. Nad tím vším je Stvořitel. Proto je zajímavé, že bez ohledu na to, kolik miliard lidí máte na planetě, všechny tyto duše jsou zčásti na druhé straně, stále u Tvořivého zdroje, Boha, Ducha, ať už to nazvete jakkoli. To je to spojení, které máte s Bohem.

Nyní obrátíme list a popíšeme následující. Celým smyslem posunu na této planetě je, abyste se začali duchovně rozvíjet. Když se duchovně rozvíjíte, fyzická část vašeho těla se začíná spojovat s ezoterickou částí, akášickým záznamem, s innate. Tyto části, které od vás zůstaly odděleny, se nyní začínají propojovat. Dnešní lekce mého partnera byla o tom, jak by mohla vypadat evoluce, kdyby se to všechno propojilo, kdyby lidé začali mít něco společného, co byste neočekávali, něco, co nazývám soudržnost (koherence) duší. Začínáte si uvědomovat své soucitné já, argumentaci za laskavostí, systém, který se před vámi skrývá, o kterém teď mluvím.

Synchronicita je natolik cizí mnoha lidem, protože je pro každého logicky uvažujícího člověka nevysvětlitelná. Když se vám přihodí věci, které nedokážete vysvětlit, ale které do sebe zapadnou, téměř všichni kolem vás řeknou: „Páni, ty máš ale štěstí!" A pak se to stane znovu, a pak znovu a znovu. Takže se stanete pro ty druhé velmi šťastným člověkem. A po celou dobu se usmíváte a sdělíte to, co nevědí: „Používám určitý systém. Víte, záměrně si vytvářím vlastní synchronicitu.“ Je to praktické? Více než praktické, stane se to vaším způsobem přežití. Představte si, jak by to bylo, kdybych vám řekl, že máte schopnost synchronizovat věci, které ve svém životě nejvíce potřebujete, od těch úplně nejobyčejnějších a nejvšednějších až po ty nejvyšší, že byste mohli nacházet věci, které ve svém životě potřebujete? A to zahrnuje jednotlivce, soucit, lásku, vztahy, nalezení synchronicity, setkání se správnými lidmi ve správný čas, vědět správné věci, které vám pomohou s dalším krokem. Jaké by to bylo, kdyby si člověk řekl: „Dnes se chystám na schůzku.“ A někdo by se zeptal: „A co se tam stane?“ A vy byste odpověděli: „Setkám se s někým, kdo má řešení mého problému.“ A druhá osoba by řekla: „To je skvělé, jak se jmenuje?“ A vy byste řekli: „Nemám tušení.“ Pak by se zeptala: „A znáš ji?“ „Ne, neznám.“ „Viděl jsi ji?“ „Ne, neviděl.“ „Tak jak víš, že tam bude?“ „Protože vím, jak funguje tahle skládanka. Jsou s ní spojena má očekávání, moje intuice. Má duše je spojena s duší té druhé osoby. Vědí to. Vím to. Ale ještě se neznáme. Budou tam.“ Než ten člověk od vás odejde, řekne: „Ty musíš být jeden z těch ezoterických cvoků.“ A to taky jste. A když pak půjdete na schůzku, řešení se objeví. Přijde možná v „balení“, jaké byste neočekávali, objeví se jako někdo jiný nebo něco jiného, někdo s pohlavím, které jste neočekávali, a věku, který jste neočekávali. Ale bude to přesně to, co potřebujete. To je synchronicita.

Všichni znáte praxi s hledáním parkovacího místa. Ve vaší kultuře je to velmi lidské. Potřebujete najít parkovací místo na plném parkovišti, ať už z jakéhokoli důvodu. Vidíte, jak ostatní projíždějí prostorem a vyhlížejí místo pro své auto. Někteří z vás vědí, že ten systém funguje dobře. Mohli byste si položit ruku na srdce nebo ji zvednout a říct: „Potřebuji pomoc, abych našel parkovací místo. Poskytni mi je." A budete mít zvláštní intuici: Odboč vpravo, jeď podél této ulice, doleva a pak znovu doleva a nakonec doprava. A aniž byste o tom něco věděli, kromě toho, co vám říká hlas, co máte v hlavě, postupujete podle pokynů. Smějete se sami sobě, protože před vámi i za vámi jsou auta, která také hledají parkovací místo. Ale postupujete podle instrukcí. Odbočíte vpravo a přímo před vámi zrovna někdo vyjede. Správné místo ve správný čas. Chlapče, jsi dítě štěstěny! A pak se to stane znovu. A znovu. Jak je to možné?

Dám vám odpověď a řeknu vám, že tohle je přístupné komukoli. Ale ti, kteří to již nyní využívají a nejlépe se to učí, jsou staré duše na této planetě, ti, kteří poslouchají toto poselství, ti, kteří sedí tady v místnosti. Protože je to vznešený koncept. Musíte jen sami sebe odstranit z cesty. Musíte odstranit z cesty to lineární. Protože to, co vám teď sdělím, je tak daleko za hranicemi linearity, že to nebude fungovat, pokud k tomu budete používat svůj rozum. Místo toho do toho musíte zapojit své srdce. Je to vědění, které je zcela mimo logiku. Když jsem s tím začal, řekl jsem vám, že jedna část vaší duše je tady a druhá část je na druhé straně závoje. Rád bych, abyste si ve své mysli nakreslili čáru, obrázek vás na této planetě a těch druhých na této planetě. Teď nakreslete čáru přímo nahoru. Ta čára končí na druhé straně závoje u druhé části vaší duše. Ale co víte o druhé straně závoje? Neexistuje tam žádná linearita. Jde o bytí v jednotě, jaké si na této planetě ani nedokážete představit. Všechny duše jsou spojeny. A teď tato čára prochází všemi dušemi. Berte to jako schématickou kresbu. Vy a všichni ostatní jste spojeni se všemi dušemi na druhé straně závoje v koherenci. To je vaše spojení. To není žádné „náhodné“ štěstí. To je to, co se děje, když potřebujete najít věci, které jsou mimo rámec působnosti, jak fungují tyto věci v linearitě, drazí. A ostatní si myslí, že máte štěstí. Místo toho řekněte: „Tady je to, co bude dnes mým dárkem. Potřebuji to.“ Můj partner řekl, že to využívá na svých cestách. Potřebuje, aby byly věci tak synchronizované, aby vždycky dorazil tam, kam chce jít. Musí existovat jiný systém. A ten tu je, pokud myslíte dál než jen na důvody, proč věci nefungují. Když na vás váš mozek křičí a říká: „To není logické, to není lineární,“ pak jej musíte úplně odložit stranou, usmívat se, položit ruku na srdce a říct: „Ano, ale právě teď to vytvářím.“

Tento vývoj vašeho vědomí směřuje přímo k vašemu vyššímu já. Jste teď spojeni se Zdrojem a v tomto spojení se všemi ostatními dušemi. Odpověď je tady, budete vedeni a načasování vám bude jasné. Sdělí vám: Přijde to, ale ne teď, buď trpělivý, nebo: Přijde to zítra, až bude lepší uspořádání. A budete to vědět. Nebude to tajemství, kam, kdy a jak. Místo toho nastoupí důvěra ve věci, které nemůžete vidět, ale o kterých víte, že fungují, protože jste spojeni s nelineárním Zdrojem a odpověď už tam existuje.  

Mluvím k vám v této místnosti. Teď už víte, proč to funguje. Je to nádherné. „Kryone, proč to někdy funguje a někdy ne?“ A já vám říkám, že je to podobné, jako když se dítě učí chodit. Udělá pár krůčků a pak možná spadne. Vstane, zkusí to znovu a spadne, dokud nebude vědět, jaké to je, stát v rovnováze a pokládat jednu nohou před druhou a důvěřovat tomu, že bude chodit. A nakonec to zvládne, drazí. A vy také. Toto je opět pokročilé vědomí, které si uvědomuje, že problémy na planetě nejsou osamocené a neznámé, zejména ne kvůli koherenci duší. Představte si, že budete mít skupiny, které budou soudržné (v koherenci) s dalšími skupinami. Představte si země, které budou soudržné (v koherenci) s jinými zeměmi, které se vzájemně ani nebudou znát nebo mluvit stejným jazykem. Nebo že by přece jen ano? Soudržnost (koherence) duše je jazykem budoucnosti. Budete to vnímat, budete to rozpoznávat a bude to začátek míru na Zemi. Zatím to bude postupovat jen krůček po krůčku, jak budete vytvářet soudržnost (koherenci), vytvářet synchronicitu, přesouvat se z jednoho místa na druhé, nalézat správné lidí, správnou práci, správné odpovědi, aniž byste věděli, jak k tomu došlo, ale pokaždé uvidíte výsledky. Naučte se chodit s duchem, který vás drží za ruku. Je to hluboko zasahující zpráva o tom, jak fungují věci na této planetě.

Toto jsem vám chtěl předat na konci tohoto dne, kdy jste studovali věci, které vaše tělo propojí s ezoterickými znalostmi. Na této planetě procházíte posunem. Je to hluboko zasahující změna. Uvidíte to na mnoha místech. Bude se objevovat spousta synchronicit, věci, které se začnou zveřejňovat, začnou se odhalovat skupiny, které byly dříve skryté. Transparentnost prozradí tajemství, která se už nebudou moct skrývat, nebudou se už skrývat žádné temné věcí. Takové věci se začnou odhalovat v mnoha oblastech. A vy se rozhlédnete kolem sebe a řeknete: „Páni, podívejte se tady na tu synchronicitu. Co se to děje, že se odhaluje tolik věcí? Věci, které jsme nepovažovali za možné. Věci, které jsme tušili, týkající se našich vlastních vlád, naší vlastní situace, možná i vztahů mezi vládami. Začínají se odhalovat věci, které byly vždy tajné.“

Říkali jsme vám, že to přichází. Zásadní odhalení způsobí, že pro velké farmaceutické společnosti bude velmi těžké pokračovat v cestě, kterou nastoupily před půl stoletím. Pak se to všechno změní. Různé věci začnou vycházet na světlo. Dokonce i staré duše se na to podívají s odstupem a řeknou: „Co se to děje? To je tak sesynchronizované! Je to skoro, jako kdyby přišel příkaz úplně shora, který takříkajíc vyčistí pevnost.“ A to se děje, protože se lidé rozhodli zahájit vývoj vědomí, zásadní změnu jádra lidské přirozenosti. Lidská přirozenost přestane být tou, za jakou jste ji vždy považovali, a začne se měnit. Budete muset přepsat knihy o psychologii. To je dobrá věc. Psychologové na to čekají, na nové nástroje, nové způsoby, soucit, laskavost a lásku, které začínají způsobovat velké rozdíly v individuálním životě, v podnikání, v rodinách a ve vládách. Přichází to. Mezitím je vaším úkolem, abyste vytrvali, drazí. Možná to na vás bude postupovat příliš pomalu, ale bude. Svobodná volba je klíčem k tomu, jak rychle to bude postupovat. Temnota této planety začíná ustupovat. Ti, kteří investovali do starých způsobů, se začínají bát, že možná ztratí svou moc nad temnotou, kterou vždy měli. Ztratí nejen moc, ztratí všechno. Světlo se začíná ukazovat velmi pomalu a tím jste vy. Buďte světly tohoto světa, majáky, které stojí a sdělují ostatním lodím, kde jsou skály. To je metafora, která vždy popisovala pracovníka světla, starou duši, která se rozvíjí tak, jak by nikdy nečekával, že je to možné. Zapojte se do toho. Sledujte to. Vnímejte to, protože to je skutečné.

A tak to je.

KRYON

 

Scénáře budoucnosti
Tento živý channeling byl přijat v Berkeley Springs, Západní Virginie, 15. dubna 2018
 

Úvodní channeling Marilyn Harper – ADIRONNDA

Takže se říká: „Mějte dobrý den, hm?“ To je tak pěkné, že vás vidíme, vaše světlo, váš jas. Objevuje se teď v mnoha různých barvách. Věříme, že ukazují schopnosti vaší innate. Hahaha (Adironnda se směje radostí nad vědomím našich schopností – které si lidstvo zatím ne příliš uvědomuje – pozn. překl.). Ano, nahlížíte do svého srdce. Prosím, udržujte tu energii vycházející z vašeho srdce, zatímco se rozšiřuje a přesahuje všechno, o čem jste si mysleli, že jste. Přesahuje všechno, o čem jste si mysleli, že je to možné. Uvědomte si a přijměte tuto energii, tuto lásku, tuto harmonii, toto spojení se všemi ostatními bytostmi na planetě. Jste světlo světa. Světlo už nemůžete skrývat pod košíkem. Nemůžete je skrývat, protože je tak jasné, že bude zářit skrz škvíry v pletivu košíku. Chci, abyste zhluboka dýchali a ukotvili energii, kterou tady tento víkend zažíváte, energii lásky, světla a spojení, do fyzické části vašeho těla. Pak stačí jen lehce zaťukat a znovu se k této energii můžete vrátit.

Všechno je energie, že? Záměr je vším. Stejně jako jsme mluvili o té nádherné bytosti, která má snubní prsten, a která se přesunula do jiné dimenze, vnímejte ji ve svém emočním těle a vězte, že emocionální tělo vrátí tuto energii zpátky k vám. Protože tím propojovacím článkem je vaše srdce. Vaše srdce stimuluje všechny ostatní aktivity ve vašem těle. Takže, když vdechujete toto srdce do svého urychlení, vězte, že v tento okamžik jste víc „vámi“ (svým skutečným Já) než jste kdy mohli být. Jste „vámi“ s vašimi dary, talenty, schopnostmi, radostí, svými úžasnými schopnostmi; to je to, co jste. Potřebujeme se ujistit, že to chápete.

Prošli jsme numerologii, zatímco jsme vytvářeli spojení. Naučili jsme se tolik věcí, nové aspekty, které ovlivňují srdce a které nyní věda podporuje. Věda potvrzuje skutečnost, že záměr vytváří všechny věci. Vdechněte to do sebe. Tak jaký je váš záměr? A pokud máte problém s tím vdechnout to do sebe, vraťte se do svého světa a prožijte, jak vás tento svět tlačí zpátky, což? Už jste to někdy zažili. To je protiklad (antiteze), jak řekl náš drahý Kryon, nebo Lee. Jeden z nich řekl, že když světlo začne tak jasně zářit, může se objevit protiklad tohoto světla a trochu jej stlačit. A přesto to způsobí, že vaše světlo se rozšiřuje. Využívejte teď silnou pozici světla. Udržujte tuto energii, protože jste novými lidskými bytostmi. Tuto energii nemůžete propást, promeškat. Nemůžete si myslet: „No, jsou tu noví lidé, ale já to opravdu nejsem.“ No, myslet si to můžete, je to vaše volba. Ale tohle byste si vybrali? Tomu nevěříme.

Vidíte, měli jste tento víkend mnoho, mnoho zážitků. Někteří z vás se několikrát dostali do své Akáši. Pokud zde sedíte v této místnosti, v jiné místnosti nebo ve své ložnici, ve svém hotelovém pokoji, možná ve svém domě, víte, že Akáša je nástrojem pro váš vlastní vývoj. Nejde jen o plánování her. Ach, byli jste už jednou kloboučníky. Ano, jak tuto dovednost teď využíváte? Jak teď otevíráte lidem korunní čakru, když jste dřív byli kloboučníky? Jak rozumíte tomu, že Akáša je nástroj vašeho evolučního bytí? Akáša jste vy. Je v každé buňce vašeho těla. Nemůžete do ní vniknout, i když je všude bílá, kdybyste do ní vstoupili. Vězte, že byste se jen mohli dívat na vánici. Vyndejte si sluneční brýle a nasaďte si je.

Víte, všechno souvisí se vším, všechno. Neexistují žádné náhody. Každý detail vašeho života je pro vás důležitý, abyste jej vzali na vědomí a zapamatovali si jej. Máte příležitost integrovat některé z těchto detailů tak, aby již neovlivňovaly vaše další rozhodování. To je to, co jsme právě udělali. Vdechněte tento záměr: „Jsem ochoten odpustit vše, především sobě. Já jsem to já jsem, jsem dar pro všechny, s nimiž se setkávám.“ Vdechněte to.

Já jsem to já jsem, jsem dar pro všechny, se kterými se setkávám, a nesu svou innate, kamkoli kráčím.“  Vdechněte to. „Nesu s sebou svou innate, kamkoli jdu, protože nemůžeme být odděleni. Jsme jedním ve všech věcech, na všech místech, jsme jedním v radosti a lásce, v míru, v pravdě, ve vaší pravdě.

Vidíte, drahé bytosti světla, vy jste tou pravdou. Známe všechny staré příběhy, které jste sami sobě vyprávěli. Jen se nad nimi zasmějte. Haha. Pamatujete si, kdy se to stalo? Nebylo to legrační, když jste spadli do studny a nemohli se odsud dostat? Hahaha. V příštím životě se můžete naučit plavat. (Publikum se směje.) Rozumíte, neexistuje žádná smrt. Prostě pokračujete dál. A když jste chytřejší, co se pak stane? Všechno! Důvěřujte sami sobě, drazí, své lásce, svému světlu, své vizi, svému míru.  Ale především věřte sobě a budete vědět, jak žít.

Namasté.

Zdravím vás, drazí, já jsem Kryon z magnetické služby.

(Tohle bude) jiný způsob channelingu, ne nutně poselství, ale tři potenciály. Toto setkání zorganizoval a pořádá jeden z těch, kterým se říká futuristé. Futurista využívá svůj život nebo energii k tomu, aby předpovídal, co přijde, a podle svých předpovědí připravuje laskavý způsob uspořádání věcí tak, aby byly sladěné s tím, co lze očekávat. To je futurista. A na počest toho chci namalovat obraz tří věcí, které můžete ve své budoucnosti očekávat. Vytvořím jej na základě dotazů, které jste dnes položili mému partnerovi.

Jedna z otázek se týkala elektroniky, strojů, budoucnosti toho, co se nazývá „umělá inteligence". Kam to celé vede? Vzniká tím nějaké nebezpečí pro lidi? Propadne se lidstvo do temné díry vlastního stvoření, protože zkonstruovalo stroje, které se proti němu obrátí? Budou (stroje) dělat věci, které předpověděly a vyprávěly vaše filmy? A tady je odpověď: Nevíte, co nevíte. A tím myslím, že to, co přijde v budoucnu, nemůžete předvídat na základě čehokoli, co jste zažili v minulosti. Vývoj systému obvodů, umělé inteligence a vývoj technologie za posledních 50 let nelze aplikovat na dalších 50 let. A důvodem je systémový posun paradigmatu. A to se může stát pouze s vědomím, které mění své očekávání ohledně toho, co chcete.

Co se děje teď? Tři scénáře. Dám vám scénáře v časové ose, která není definovaná roky, ale pozicemi. Jedna, dvě, tři, znamená první, druhý, třetí scénář budoucnosti. To, co vám řeknu, je reálné. Není to předpověď Kryona. Je to to, co jste vy i Kryon už viděli na jiných místech v jiných dobách. „Jak je to možné? Mluvíš o Zemi?“ Ne. Vzpomeňte si, staré duše, že jste velmi staré duše. Před časem jsme vám předali channeling „Jak jste staří“ (7. dubna 2018 – pozn. překl.). A ten vás přemístil na jiné planety svobodné volby, které prošly tímto posunem v jiné době. Mnozí z vás se probouzí a rozpomínají se na to, co přichází a co je třeba udělat. Začne to zmírňovat váš strach z toho, co vidíte, protože se na určité úrovni rozpomínáte, kam by to mohlo vést. Budoucnost zcela závisí na svobodné volbě. To jste vy. Jak rychle to uskutečníte, je věcí svobodné volby. To jste vy. Pokud bych tedy řekl padesát nebo sto let, což neřeknu, bylo by to mylné. Zda to proběhne rychleji nebo pomaleji, závisí na vás. Objeví se nějaká překvapení a ta překvapení v technologii budou taková, že by na ně nikdo nepomyslel. Nikdo je ještě nevynalezl.

Scénář 1

Číslo jedna. Není to nutně vzdálená budoucnost, ale je to číslo jedna. Bude to první krok. To, co vám teď předám na třech příkladech, má co do činění s vámi, s laskavou léčivou technologií lidí. Zjistíte, že v budoucnu se elektronika zaměří na zdraví. Zaměří se dovnitř na schopnost člověka vyvinout technologii, která je laskavá a pomáhá léčit. V současné době se elektronika nezaměřuje dovnitř, ale směrem ven. Něco používáte, něco to udělá, v tomto konkrétním případě jde o vnější vývoj. Ale tohle je vnitřní evoluce. Elektronika, stroje, všechny tyto věci směřují dovnitř a obracejí se k lepšímu pochopení lidského těla. Předám vám první scénář. Zahrnuje vynálezy, které se dosud neobjevily, procesy, kterým zatím nerozumíte, ale už jsou na cestě. 

Pacient s rakovinou se ohlásí v nemocnici, ulehne, ale místo operace se stane něco jiného. Jedna nepatrná, malá injekce předá do těla něco, co byste nečekali. Někdo by to ve vaší starší energii mohl nazvat mikrorobotikou. Ale ta to není. Ach, je to něco nového. A pokud byste mohli prozkoumat miliony těch malých věcí, které se dostanou do krevního oběhu, byli byste překvapeni a řekli byste: „Nejsem si jist, zda je to opravdu možné, Kryone, protože jsou stejně velké jako malé buňky, ne větší než buňka, kterou sotva můžeme vidět pouhým okem.“ Stovky tisíc, ne-li miliony, všechny postupují (krevním oběhem), ale nejsou to roboti.

Není to nic takového jako umělá inteligence, protože se to stalo něčím jiným. Stalo se to inteligencí člověka, který se podílí na léčbě. Představte si to takto. Co kdybyste mohli vzít část kmenové buňky, kterou jste vy, která má vaše vědomí, vaši laskavost, která by vám nikdy neublížila, která není umělá, a vy byste ji vložili do mikroskopického stroje. Buňka, kterou řídí vaše vědomí, vede zbytek této části – částečně elektronicky, částečně mechanicky – krevním oběhem na místo, kde je nádor. A doslova za méně než 15 minut se všechny shromáždí kolem nádoru. Není to robot. Není to umělá inteligence. Jste to vy, kdo si je vkládá prostřednictvím objevů, které tu ještě nejsou, zázračným způsobem do svého vlastního těla. Část je biologie, část stroj, část elektronika, všechno dohromady v laskavém scénáři, který se shromáždí kolem nádoru a zničí ho procesem, o němž nic nevíte. Zničí! Malý náznak: Co zničí onemocnění? Skalpel ne, o tom nemluvím. Co může zničit nemoci? Je to první vlna pochopení, kterou vložíte do vědomí do bezprostřední blízkosti nádoru (Kryon se směje) a ten začne mizet. Rozplyne se. Nemá na výběr, protože má kolem sebe milióny vašich malých „já“. Je to možné? Je něco takového vůbec uskutečnitelné? Právě jsem vám předal realitu, která nastane.

Scénář 2

No, tento (scénář) je archaický ve srovnání s dalším příkladem. O kolik let skočíme do budoucnosti? Záleží na vás, o kolik let. Pacient s rakovinou se ohlásí v budově a ta budova může mít ceduli, na kterém stojí Skupina V – Kompletní a úplné uzdravení – vše z jedné ruky pro odstranění nemocí. A pacient s rakovinou vejde do budovy. Neexistuje žádná injekce. Toto je vrchol a evoluce virtuální reality. Dnes stojíte teprve na jejím začátku. Nasadíte si brýle, rozhlédnete se a uvidíte program. Můžete se rozhlížet kolem dokola, přemístit do krásné přírody, poslouchat zvuky přírody. A přitom vnímáte, že tato virtuální realita je všude kolem vás. Drazí, to je jen hračka ve srovnání s tím, co vám předám!

Půjdete na určité místo a posadíte se. Nebudu popisovat přístroj, to by jej prozradilo. Přijde, bude vynalezen, už je v mysli a Akáše těch, kteří jej vynaleznou. A za okamžik nebo dva se ocitnete na jiném místě, ve virtuální realitě, ve které můžete vstát, jít a být. Je tak reálná, že se můžete spojit s ostatními, ne s programem, ale s ostatními inteligencemi, které jsou lidské. Jsou tam, aby vám pomohly. Nic není umělé, kromě věcí, které vidíte. A co vidíte, je léčebné centrum a v tomto léčebném centru příběh v příběhu. Vejdete do budovy a lehnete si. Nad hlavou je obrazovka a na obrazovce je váš nádor. Lehnete si z určitého důvodu, abyste se cítili uvolnění a šťastní, plní pochopení. Nejde o žádnou distribuci jedním nebo druhým způsobem do krve, ani směrem k vaší hlavě, ani k nohám. Takhle je to normální, jste v pozici neutrality. Obrazovka je nad vámi a vy začnete rozpoznávat svůj nádor. Dají vám něco, co se nazývá pádla. Nebudu to popisovat, tím by se to prozradilo. A tím budete manipulovat léčení vlastního nádoru, ale to není vše, budete také používat některé zvuky. Budete trochu zpívat, a budou tam také nějaké afirmativní druhy melodií a zvuků, které budete vyluzovat, během určitého časového plánu, který jste si nacvičili a který znáte. Je to tak skutečné. Jste v jiném světě, a přesto budete současně sedět na židli nebo možná ležet na lehátku, ale budete mít pocit, jako byste mohli stát, být, něco dělat v reálném světě. Ale v něm nejste, jste ve virtuálním světě. A pak se to stane. V tom virtuálním světě uvidíte, jak léčíte svůj vlastní nádor. Vidíte, jak se začne zmenšovat až do úplného uzdravení, dostaví se pocit radosti. Začínáte vidět své vlastní uzdravení tak hlubokým způsobem a uvědomujete si: „To je skvělé, to je úžasné. Podívej, co dělám!“ Virtuální zážitek trvá jeden den nebo více. Je to tak skutečné, že během této doby jíte a jste živeni ve virtuální situaci, tak je to skutečné. Vstanete, až svůj nádor rozpustíte, až mu zazpíváte a bude pryč. Nejste však ještě hotovi. Projdete ještě vyšetřením. A tak sedíte a lékaři začínají testovat, zda je nádor pryč. A to taky je. Vidíte výsledky. Vidíte chemii, vidíte záznamy. A lékaři vám potřesou rukou a řeknou: „Blahopřejeme, je pryč.“ To vše ve virtuálním světě. A až nastane čas, abyste se vrátili do reálného světa, pomalu vás vrátí zpátky. Nenasadili jste si žádné ochranné brýle, drazí. Neřeknu vám, co jste udělali, ale bylo to kompletní, obklopovalo vás to. Neexistuje nic srovnatelného s tímto virtuálním světem, je to téměř takové, jako kdybyste se vydali do jiné dimenze. Nechceme to však prozradit.  A když se vrátíte, nikdo nebude provádět žádné testy, aby se zjistilo, jak to dopadlo, protože budou vědět, že došlo k úplnému uzdravení. Pochopíte, že jste svým vlastním vědomím realizovali úplné a kompletní vyléčení, které jste provedli sami pomocí virtuálního léčebného vzorce. A odejdete bez rakoviny. To je síla budoucnosti, protože budoucnost si uvědomí, čeho je vědomí schopné a čím může být. Toto je druhý scénář.

Scénář 3

Jeden z dotazů mířil na multidimenzionálního člověka. Abych vám to předal: k tomu směřujete sami, bez přístrojů, bez čehokoli virtuálního, bez jakékoli chemie. To je evoluce. Nechci vám říkat, jak dlouho to může trvat. Záleží to na vás. Ale dovolte mi, abych vám představil něco, co nefunguje ve vašem těle. Dokonce ani nevíte, že to existuje. Je to prostě tak, jak to je, a vy jste to přijali. Říká se tomu innate. Jak vnímáte to, že jste nejvýš vyvinuté stvoření na planetě, s intelektem, kterým můžete zkoumat svou vlastní bytost, proč existujete, proč jste tady, abyste říkali slova „Já jsem to Já jsem“, a přesto existuje ve vašem těle jiný proces, který je chytřejší než vy? Potřebujete testování svalů, kineziologii, abyste zjistili něco, co byste měli vědět, ale nevíte to, protože jste odděleni od své vlastní chemie. Dovolte mi logickou otázku, zda to dává smysl, abyste byli takovým způsobem vytvořeni? A odpověď je, ne. Není to logické a ani to nepomáhá přežití. Chytne se vás nějaká nemoc a vy o ní nevíte, dokud to nezačne bolet. Musíte získat přístup k innate, která je zcela a úplně oddělená, prostřednictvím archaických procesů. Opravdu? Skutečně s vámi nemůže mluvit. Může vám dát signály. Nemůže s vámi mluvit, ne doopravdy. Jen znamení tady, znamení tam.

Innate, inteligentní tělo. Multidimenzionální člověk bude používat tento dvacátý čtvrtý pár chromozomů, o kterém si myslíte, že ho nemáte. Ach, lidé s 23 páry chromozomů, ten dvacátý čtvrtý je multidimenzionální. Není ještě pochopen, rozeznán ani rozpoznán. To je to, co vám Plejáďané dali pro současnost. Začne ve vás působit, generace po generaci, až se začne vědomí rozšiřovat a začnete vidět věci, začnete vidět kvantové věci, se tato dvojitá šroubovice odhalí. A vy s překvapením zjistíte: „Páni, je tam toho víc, než jsme si mysleli!" A co to udělá? První věc, kterou uvidíte, budou děti, které se budou rodit ve spojení sami se sebou, se svým vědomím a se svou innate. Budou svými vlastními léčiteli. Budou vědět všechno o své chemii v krvi i bez testu. Budou okamžitě vědět, jestli se nějaká nemoc nepokouší na ně přichytit, okamžitě v té chvíli, kdy se to stane, místo aby čekali, až něco začne růst a začnou mít bolesti. Budou mít svou vlastní medicínskou intuici, a lidé uvidí toto první stadium a řeknou: „To je neuvěřitelné, to není normální…Nejprve je budou pokládat za zvláštní a neobvyklé a budou je izolovat, protože nejsou normální. (Kryon se směje) Vítejte na Zemi. To je to, co děláte, že? To děláte autistům, ne? Protože to nevidíte přicházet. Nevidíte mudrce budoucnosti. Vidíte jen neobvyklou skupinu dětí, které mají podivnou komunikaci, která je ve staré energii obtížná, protože dál jste se ještě nedostali a nevíte, co přichází. Vy se v nich nevidíte, že? Nelineární myslitelé, to jsou oni. Začíná se to projevovat mnoha způsoby. Podívejte se na to, co dokáží dělat, co vy nedokážete, a to vám dá důkaz o tom, kdo jsou. Přichází to. Tento multidimenzionální kousek vaší DNA, kterou ještě nedokážete ani vidět, spojí vaše vědomí s vaší innate.

Teď to uzavřu takto. To, s čím je vaše innate spojena, je také záhada, kterou jen tak lehko nevyřešíte. Nazývá se Akáša člověka. Začínáte se spojovat se svou Akášou. Co víte o Akáše? Je to něco, co tě často obtěžuje, protože se rozpomíná jen na špatné věci. To jsou věci, se kterými stále ještě pracujete, a to celkem úspěšně. Ale pracujete s nimi, přestože nejsou zřejmé. Zatím ještě nejsou vloženy do vašeho vědomí, ale budou, což vám umožní plný přístup k moudrosti minulosti, plný přístup k propuštění všech negativních věcí. Jedná se o jeden z nejvýznamnějších evolučních kroků lidstva, sňatek Akáši, innate a vědomí. To bude multidimenzionální člověk. A až se to stane, pak budete zkoumat skutečnost, že možná pocházíte od Plejáďanů a budete vědět, kdo jsou. Pochopíte, že to je všechno součástí scénáře spojení, soudržnosti s vašimi bratry a sestrami z hvězd. To je budoucnost.

Už brzy, Kryone? (Kryon se směje) Ne dost brzy. Ne dost brzy, ale budete při tom. Každý z vás, na základě svobodné volby, se bude vracet a zlepšovat, zlepšovat ve světě, který nabízí tolik příslibů. Proč, Kryone, proč to všechno? Co když vám řeknu následující? Přijde čas, drazí, kdy bude vaším úkolem osít jinou civilizaci na jiném vzdáleném místě a dát vzniknout soucitnému jednání jinde v galaxii. Rozumíte tomu? Jak důležití jste v tomto klíčovém okamžiku? Je tolik tajemství, dalo by se říct, která musí být všechna odhalena. A vy budete při tom. Neobávejte se těchto věcí, protože pocházejí od vás. To je dnešní poselství.

A tak to je.

KRYON

 

Předpovědi
Tento živý channeling byl přijat ve Wilmingtonu, Severní Karolína, 16. června 2018

Tento živý channeling byl upraven [Leem a Kryonem] a doplněn pro lepší porozumění čtenářů. Často se totiž stává, že živý channeling má v sobě energii, kterou psané slovo nenabízí. Užijte si tedy toto rozšířené poselství přijaté ve Wilmingtonu.

Zdravím vás, moji milí, já jsem Kryon z Magnetické služby. Práh, který můj partner právě překročil [Lee vstoupil do channelingu], můžete cítit. Je to stejný hlas, ale energie je pro ty, kteří to dokážou vnímat, naprosto odlišná. Překročením tohoto prahu otevíráte jakési dveře. Jsou to dveře k takzvanému „poli“, kde neexistuje čas, prostor ani žádné konkrétní „místo“. Pouze je. Je zde s úplně každým z vás a jsem tam i já.

Někteří říkají: „Toto pole je druhou stranou závoje.“ Jiní říkají: „Toto pole je jakýmsi magickým místem, kam může na chvíli odejít naše duše a odpočívat, před tím, než se vrátí zpět.“  A podle jiných „To je Bůh“.  Všechny tyto popisy jsou správné, protože na této cestě hrdiny, kterou můj partner dnes popsal, má každý z vás v poli toto místo. Takže skrze tyto dveře, které byly otevřeny se záměrem, a skrze něco, co se děje v této místnosti, vzniká pospolitost, soutok energií. Je to něco, co se dá změřit – soudržnost mysli a srdce začíná splývat na místě, kde je to bezpečné. Po dobu několika minut to zde bude bezpečné. Toto poselství nebude trvat dlouho. Ale je to bezpečné místo k bytí.

Někteří z vás vybudovali kolem své víry krabici, která říká: „Spolehněte se na vědce. Pokračujte v tom!“ [Lee je na vědecké konferenci]. Já vím, kdo jste, moji drazí, když netrpělivě sedíte během této duchovní části. Dále vám sděluji, že je zde pro vás stejně tolik lásky jako pro kteréhokoliv jiného člověka na této planetě. Je zde kolem vás tolik andělských, jestli je tak chcete nazývat, nádherných, duchovních energií. Nezáleží na tom, jak jste obdrželi toto poselství, nebo dokonce ani na tom, zda jste to chtěli. Duch odráží skutečnost, že máte svobodnou volbu prověřit tyto věci způsobem, jakým chcete. Někteří z vás řeknou: „Já ale opravdu nechci jít v této chvíli do úplné ezoteriky.“ Moji drazí, nemusíte. Ale dovolte mi, abych se vás zeptal: Co když to, co vám povím dále, začne vypadat pravdivě? Co když to bude naplněno logikou? Co vám to udělá, když jen na okamžik otevřete svou přihrádku s vírou a vyslechnete si to, zvážíte a posoudíte? Připravte se, protože to budete potřebovat, kvůli tomu, že se vám chystám sdělit něco, co jsem řekl také před 300 lidmi už dříve tento týden [na dřívějším skupinovém setkání].

Před několika dny proběhlo podání si rukou a to s prezidentem Spojených států a vůdcem Severní Koreje. Toto podání si rukou bylo něčím, co bylo vzdálené od toho, co se čekalo před několika měsíci. Po pravdě, to je mimo veškerou pravděpodobnost – veškerou pravděpodobnost – že se něco takového vůbec stane! Chci vám o tom povědět, protože začínáte chápat mechanismus předpovědí. A proč? Před pár lety jsem vám pověděl o možnosti tohoto podání si rukou.

 „Já jsem channeler,“ říká můj partner, „channeluji Kryona.“ Ale to, co se můj partner opravdu naučil je, že ustupuje stranou a vnoří se do pole s čistotou. To mu umožňuje vidět jinak a kontaktovat to, kdo je Kryon, jakéhosi přítele v poli, a potom vám sdělit, co tam obdržel. Předpovědi nejsou žádná magie. Předpovědi nejsou hádání budoucnosti. Nemůžete věštit budoucnost, moji drazí; nikdo to nedokáže. Z jakého důvodu? Protože lidská přirozenost má svobodnou volbu. Svobodná volba vytváří denně trilióny svobodných rozhodnutí. Neexistuje žádná „známá“ budoucnost. Ale existuje obrovské množství silných možností založených na tom, co v té chvíli dělá svobodná volba.

Chci vás vzít nazpátek do Dallasu v Texasu v březnu 2012. Channelingy, na které teď odkazuji, jsou zdokumentovány, vytištěny, dostupné a připraveny pro vás, abyste je četli a vyhledali [právě na této webové stránce]. Můj partner je dokumentuje a umisťuje na svém webu. Někteří z vás už vědí, že mluvím o dvou silných možnostech v tom channelingu, které se teď zdají být předpověďmi (protože se staly). Ale nebyly to předpovědi. Byly to potenciály založené na tom, co se už dělo v poli.

První bod: Řekl jsem vám, že budete mít brzy nového papeže. O třináct měsíců později ho planeta obdržela. Řekli jsme vám, že nový papež bude divokou kartou v tom, že přijde s nečekanými energiemi. Ten starý papež nezemřel, jestli jste si všimli. Ve skutečnosti je stále s vámi! Naopak, stalo se něco, co bylo za hranicí očekávání, a vy jste to slyšeli z křesla, právě takového, ve kterém sedím nyní. To není předpověď, moji drazí, protože to bylo v poli. Už bylo v běhu něco s určitým potenciálem. Slyšeli jste to? V běhu s určitým potenciálem.

Ta druhá věc, o které jsem vám říkal, byla tato: Existuje 50% šance, že nový vůdce Severní Koreje, syn, nepůjde ve šlépějích svého otce. Řekl jsem vám, že pro to existuje 50% šance. Potom jsem začal vyjmenovávat důvody, proč by to mohlo dávat smysl, zvláště korejskému vůdci. Potom jsem vám řekl, že by to mohlo trvat dlouhou dobu, pokud by se to vůbec projevilo. Řekl jsem vám, že problémy by byly u starých poradců rodiny jeho otce. Musel by jednat pomalu a zlehka, aby něco zmohl proti té přesile. To všechno vyjde najevo jednoho dne díky tomu podání si ruky.

Byl zde potenciál nebo předpověď toho, co by se mohlo stát. Ti, kdo měli kulomety v demilitarizační zóně, by je složili, protože tento vůdce Severní Koreje by spojil obě Koreje. V jeho zemi by nebyly žádné jaderné zbraně a nastal by začátek hojnosti pro jeho lidi. Jeho lidé a svět by mu potom dal něco, co vždycky chtěl a bylo mu to vštěpováno od narození – touhu po poctách a ještě větším uznání. Stejně jako jeho otec před ním byl prvotřídní egoista, a toto by byl nečekaný způsob, jak dokázat, aby mu svět ležel u nohou. Toto jsem řekl. Potom jsem řekl: „Sledujte to, ale nebuďte nedočkaví.“ Řekl jsem to v roce 2013 a od té doby ještě pětkrát. V srpnu 2017 jsem shrnul svou radu pro něj, bod po bodu. Ta rada, kterou jsem předal, sledovala potenciály, které tam byly a ty byly těmi hlavními body v podání si ruky tento týden v červnu roku 2018.

Teď mi říkáte, co se stalo. „Kryone, budeš slavný, protože jsi to předpovídal!“ Moji drazí, vše, co jsem udělal, bylo, že jsem se podíval do pole, které je vám dnes ukazováno [vědci na konferenci].  A vše, co jsem udělal, bylo, že jsem vám ukázal možnosti, které tam už byly. Jinými slovy, on přemýšlel o těch věcech a vyprávěl o nich ostatním za scénou. Bez ohledu na to, co mu jeho poradci řekli, když už to vypadalo, že vyšlou rakety, on vždy přemýšlel o tom, že by mohl existovat jiný způsob, který by mu přinesl nekonečnou slávu. Moji drazí, toto je v běhu od smrti jeho otce! Tudíž to bylo v poli, ale nebylo to pevně dané, moji drazí – byl to potenciál.

Dále vám chci ukázat současnou tendenci lidstva, něco, o čem jsem mnohokrát mluvil. Tato možnost podání si rukou je úžasná, a začala se projevovat. Jaká by měla být reakce na něco, co odvrátí možnost války nebo zachrání tisíce životů? Místo toho, aby se radovali nebo byli v úžasu nebo oslavovali, tak lidé mluví o opaku: To se nemůže stát. Je to jen trik. Je to špatná dohoda.

Chci, abyste se pustili do čtení reakcí tisku. Chci, abyste si přečetli reakce i z Jižní Koreje. Ti říkají: „No, my známe lidí ze Severní Koreje, a to se nikdy nestane. My víme, co jsou zač, a známe jejich povahu. Protože v minulosti nikdy nedodrželi, co řekli. Takže je to nějaký vtip.“ To je citace z Jižní Koreje. „Je to jen vtip.

Co se stalo s tímto komentářem? „Není to nádherná možnost? Podívejte se na tu nádhernou věc – navzdory všem pravděpodobnostem!“ Teď váš svobodný tisk, zpravodajská sekce vaší kultury, se rozhodl, že o tom bude nejen informovat, ale dá vám i na vědomí, že se to pravděpodobně nestane! Říkají: „Nikoliv. Možná ano, možná ne. Uvidíme. Očekáváme to horší.A tak to stále pokračuje, a všechno, co vám to ukazuje, je obrovský předsudek temné strany, která chce všechno dobré uvrhnout zpátky tam, co vám přinesla minulost.

Cestě hrdiny od Josepha Campbella, hrdina vždy věří, že bude směřovat k cíli. Není zaseklý v minulosti, ani není zapojen do temných věcí. Lidstvo překročilo práh do neznáma, když minulo rok 2012, ale neslo s sebou břímě staré, temné lidské přirozenosti. Co by statečná stará duše řekla o tom, co se děje? „Nechte je, ať se neustále točí v temnotě, to je všechno co chtějí, ale my vidíme něco navzdory veškeré pravděpodobnosti, a to bylo v poli – v poli! Pošlete jim světlo, aby mohli dobře dělat to, o čem bylo to podání si ruky.“

Moji drazí, není to naivní očekávat v budoucnu dobré věci, jestliže tam aktivně posíláte světlo a formujete realitu, kterou můžete vizualizovat.

Dovolte mi, abych vám řekl, co dalšího je ještě v poli. Dvě věci: Již nyní existují v poli a jsou to následující potenciály. Důvodem, proč vám je předávám, je to, že jestliže se naplní, právě tak jako to podání si rukou, mohli byste začít trochu více věřit v tento proces.

Přijde čas, kdy velký farmaceutický průmysl padne kvůli rostoucímu vědomí veřejnosti [potlesk v publiku]. Rostoucí vědomí začíná mít nový vzájemný respekt, takže zneužívání žen už nebude dále tolerováno. Začnou se dít věci, které se nikdy předtím nestaly, jako jsou rezignace biskupů a kardinálů [všech 34 kardinálů v katolické církvi rezignovalo v květnu 2018 po té, co nová divoká karta papež, je k tomu vyzval v  reakci na dlouholeté zneužívání dětí jejich kolegy]. Všechny tyto věci, které dnes přinesl můj partner [na semináři] se teď aktuálně dějí. Proč by měly některé z těchto farmaceutických firem padnout? Protože veřejnost bude silně reagovat, až si uvědomí, že existují společnosti, které mají politiku, jež udržuje lidi nemocnými nebo je nechává zemřít pro peníze [potlesk v publiku]. Je to nespravedlivé a ten potenciál je každým dnem silnější, takže se to stane. Co bude spouštěčem? Přichází to. Když se to stane, tento průmysl bude mít problémy. Ne celá farmacie jde touto cestou, moji drazí – pochopte to – ale ti, kteří ano, ti padnou.

Chci, abyste sledovali Írán. Není to jako izolace Severní Koreje. Je napojen do velkého věroučného systému a do historie Středního Východu. Je napojen na velkou osobnost s kontrolou a je spjat s obrovským problémem Středního Východu a zvláště Izraele. Věci se začnou měnit. Sledujte to. Je to v poli. Mluví se o tom, a přicházejí „divoké karty“.

Dovolte mi zakončit tímto: Předám vám stejný koncept, jaký jsem předal těm několika lidem na jejich cestě do nádherné zahrady před pár dny [channeling na cestě do Butchartových zahrad ve Vancouver Island]. Existují pro vás věci ve vašem poli, které vám zachrání život, pokud se neohlédnete nazpět a neřeknete: „Nemožné!“ Někteří z vás mají starý zvyk, kdy se díváte na svůj život a říkáte: „No dobrá, to může platit pro ostatní, ale ne pro mě.“. Někdy vytáhnete svou starou logiku a pak řeknete: „No, nestalo se to nikdy dřív, tak proč by se to mělo stát teď?“ Moji drazí, to přesně odráží dřívější učení z dnešního dne. Nedovolte minulosti, aby předpovídala vaši budoucnost. Když to dovolíte, potom si utváříte svůj vlastní zánik.

Co je pro vás v poli? Co je to, co můžete vidět a představit si? Slyšeli jste tuto otázku tento týden od vědců – ne od nějakého channelera, ale od vědců? Slyšeli jste, že když si s pomocí svého vědomí představujete své zdraví, pak tato představa vejde dovnitř a vaše vlastní buněčná struktura ho spatří? Zní vám tato věda jako Kryon? Slyšeli jste, že pole existuje, aby to urychlilo? Věříte na homeopatii? Viděli jste, jak funguje? Například máte nějakou tinkturu, která je příliš slabá na to, aby byla rozpoznatelná jakoukoliv částí těla jako nějaká chemická změna, a přesto tělo vidí signál z té tinktury a opraví problém! Moji drazí, homeopatie není na planetě něčím neznámým. Je všude! Takže pochopte toto: Principy homeopatie NEJSOU homeopatickými principy. Jsou to univerzální principy pole.

A co takhle homeopatie vědomí? Jaký je rozdíl mezi spojením nějaké tinktury, aby vytvořila signál pro léčení a prodloužení života, a vytvořením silného vědomí, které dělá totéž? Je to zde a už to bylo prokázáno. Chce to jen trochu změnit mechanismus. S novou energií, o které jsem vám řekl, že je zde, a s množstvím lásky, která k vám přitéká, a která je větší než kdy dřív, kvůli tomu, co děláte, staré duše, je toto pro vás proveditelné. Více než proveditelné. Čeká to na projevení se.

Pro co jste sem přišli? Možná, že existují sporné otázky – já vím, kdo tu je. Možná je problém v tom, že na tom pracujete dlouhou dobu? Věděli jste, že v tom poli, je to pro vás už napravené a vyřešené? Věděli jste, že některé z těch situací, ve kterých se nacházíte, a které se zdají neobhajitelné, jsou vyřešené? Vaše „Běda mi, co si mám počít?“ je vyslyšeno, moji drazí, ale lze to napravit. Existuje elegantní řešení, pokud to chcete. Vyhrazuje vědomí roli homeopatického prostředku, jako vlastnost. Předpoklad: Jestliže to očekáváte, vidíte to, a hlásíte se o to, je to reálné. Jestliže to poznáváte, patří vám to. Je to tam. Má to na sobě vaše jméno. Ale nic se nestane, pokud se nepozvednete nad drásající staré vědomí, které říká: „Nemůže to tak být.Ano, může!

S touto konkrétní skupinou starých duší, moji drazí, jste zde z jednoho důvodu: Jste tady, abyste slyšeli vědu o vědomí. Každý jednotlivý proces a každé jednotlivé schéma a každé jednotlivé slovo, které vyslechnete, podporuje to, co jsem vám právě řekl. Ani nezačínejte oddělovat duchovní od vědeckého. Vaše studium vědy, jakým způsobem věci fungují, je studiem Boha, který ji navrhl a způsobil to, že funguje. Použijte své vědomí k tomu, abyste vstoupili do míst, kde jste nikdy dřív nebyli, ať už máte rádi channeling nebo ne. Pochopte, že existuje prostor pro Boží lásku i pro vědu. Takže toto říkáme pro tento víkend, dokud ode neuslyšíte zítra večer: „Nechť věda započne!“ [Ať pokračuje konference.]

A tak to je.

KRYON

 

Pozvánka

 

Kryonův seminář Leeho Carrolla

 Lee Carroll  pro nás připravil malou video-pozvánku

a jeho hosté:
Amber Wolf, Monika Muranyi  a Anders Holte
PRAHA, 29. – 30. září 2018

Poprvé v České republice!


Jedinečná a nezapomenutelná událost,
která vám změní život.

 

Přijďte a připojte se k Leemu Carrollovi a jeho hostům na dvoudenním semináři plném vzrušujících informací o časech, ve kterých žijeme.

*****************************************************************************************

29.-30. září 2018 - KRYON V PRAZE!!!

09.10.2018 19:28

 

 

 

Ano, ano, samozřejmě že Kryon dávno je a svým způsobem vždy byl nejen v Praze, ale prostě všude, ale tím názvem jsme mysleli, že sem dorazil i jeho tým, aby nám od něj předal zprávy a že to tedy byly nádherné zprávy!

Celý ten víkend byl nesmírně silný. Každý den se skládal ze 3 úseků. V první Lee přednášel (velmi poutavým a mnohdy i zábavným způsobem) o vědě, ezoterice, vědomí a dění ve světě - pokud možno tak, aby to bylo srozumitelné pro všechny (a aby bylo pokud možno dostatečně jasné i pro překlad) a zároveň abychom viděli také DŮKAZY!!! Někdy je prima nějaké vidět. Poté přišel Anders Hotle s Cacinou a společně s báječným publikem s pomocí hudby připravili prostor a věřím, že i naše srdce pro příchod krátkého poselství od Kryona. V dalším úseku, který tak krásně překládala Zuzka Šiková, přednášela Amber Wolf, která nás učila různým technikám, a opět zazpívali a zahráli Anders s Cacinou... A v posledním úseku dne opět krátce přednášel Lee svým osobitým způsobem (v sobotu se k němu přidala i jeho báječná partnerka Monika Muranyi) a den zakončilo Kryonovo poselství.

Osobní prožitek se předat nedá, ale ti, kteří byli v sále, už vědí... a pro ně ještě přidám jen krátké shrnutí, jak jsem to vnímala na pódiu a něco málo o tom, co říkali přednášející.

Celý záznam samozřejmě můžete slyšet ve formě audio záznamu.

Skvělá zpráva je, že i Kryon sám potvrdil, že se k nám opět vrátí a vězte, že už na tom začínáme pracovat... není toho málo, co je potřeba vymyslet, vyřešit, vyladit a upravit... ale už teď se těšíme na další setkání. Protože s tak silnou podporou od vás i fyzickou pomocí dobrovolníků, je to radost a pak - náš tým je větší, než se možná zdá... Krom nás dvou (Ládi Mlčáka a mne) jsou součástí přípravného týmu i již zmiňovaná Zuzka Šiková, Renča Zábranská (která se účastnila již několika Kryonových akcí a vy jste ji mohli vidět především u stánku s Amber) a samozřejmě také Kubicovi, kteří prodávali Kryonovy knihy. Snad jsem na někoho nezapomněla, ještě pořád se vznáším.... No a k tomu evropský tým (Sylvie a Robert, které jste viděli na pódiu i u tachyonů) a pak samozřejmě prezentující - ti byli prostě úžasní. Všichni tak skromní, milí, vstřícní a laskaví... a hlavně se smyslem pro humor. Prostě nádhera!!! 

 

 

 

Úvod > Kryon v Praze - audio záznam z dvoudenního semináře

Kryon v Praze - audio záznam z dvoudenního semináře

29.09.2018 19:58

 

Tak a je to za námi. Ano, Kryonův tým po všech těch letech zavítal i mezi nás, konkrétně do Prahy. 

Během akce i posléze mailem a prostřednictvím Facebooku jste nám vyjadřovali svou vděčnost. Dovolte tedy, abych zde zopakovala to, co jsme už tolikrát opakovali. To všechno by nebylo možné uspořádat, pokud by mnozí kolegové pravidelně nepřekládali Kryonovy channelingy, ale především pokud byste je VY nečetli. A nejen Kryonovy channelingy, které jsou k dispozici online, ale především pokud byste nekupovali všechny ty knihy. Díky tomu jsme mohli Leeho a jeho tým pozvat. A opět - pokud byste nepřišli, nic z toho by se neuskutečnilo. Mnozí si často povzdechnete, že neumíte anglicky a jak jste nám vděční, ale pokud byste anglicky uměli, pak by naše práce postrádala smysl!!!

Mnoho z vás děkovalo za překlad během této události a já bych chtěla poděkovat vám a to tím, že vám popíšu, jaké to bylo z pódia.

Tak jako kdysi Lee, i já měla problém hovořit před větší skupinou lidí - ať už ve škole nebo na pracovních poradách. Ještě před několika lety, když jsme pořádali přípravu na ukotvování 9. brány 11:11, kterou celosvětově organizovala Solara, jsem byla poměrně nervózní. A pak nastala tato akce a já měla sedět a překládat nejprve před stovkou žen (v pátek) a pak o víkendu před asi 700 lidmi v publiku... Celý týden mi bylo opravdu fyzicky zle. Téměř jsem ani nedorazila. Nemyslím, že by to bylo nervozitou, ale myslela jsem, že se můj sen rozplyne. Nakonec jsem ale díky svému synovi a podpoře kamarádek našla sílu, vstala jsem a vyrazila. A už v Praze mi bylo lépe. 

V pátek to byla má překladatelská premiéra - nikdy jsem nepřekládala pro tolik lidí (jen drobná jednání), navíc několikahodinovou akci a ještě do mikrofonu. A jako by to nestačilo, musela jsem nějak "přežít" focení a kameru (to je moje achilova pata). Ale podpora a vřelost všech přítomných byla tak silná, že jsem necítila naprosto žádnou nejistotu. 

Přesto když jsem měla překládat o víkendu v Hybernii, nervozita dorazila. Ještě několik vteřin před začátkem se mi kroutil žaludek a já musela zhluboka dýchat. Lee a ostatní byli ale skvělí a pak to nastalo - jen co jsem vstoupila do světel na pódiu a usedla na židli, všechno bylo pryč. Ano, občas jsem zaškobrtla, ale ten prožitek byl tak silný, že to ani nelze slovy popsat. Přes světla jsem vám neviděla do tváří a ve sluchátkách jsem neslyšela téměř ani sebe a vás jen pokud jste reagovali hlasitým smíchem na Leeovy žertíky, případně hlasitým pláčem, ale celou dobu jsem cítila podporu a bylo mi dobře. A pak začal zpívat Anders a vy a bylo to tak nádherné. Zkoušela jsem se k vám přidat, ale občas bylo potřeba překládat, tak jsem si to jen vychutnávalo a bylo to jako když zpívá andělský chór. Anders sám poznamenal, že s tak silně otevřenými srdci se běžně nesetkává. Byl nadšený a zároveň dodal, že byl rád, že nemusel zpívat při channelingu, protože by to nedokázal, protože pak to přišlo... 

Cítila jsem najednou tíhu, ale byla to nádherná tíha. Jako když najednou v jednom těle sídlí dva nebo jako když se vás do těla vejde větší kus... to už jsem věděla, že přichází Lee s Kryonem. Lee usedl a začal channelovat. A byl to neskutečný zážitek. Ne, nezaplavovaly mne emoce. Jako by kolem mne někdo vytvořil bublinu, abych se tam nerozvzlykala. (Ve Florencii jsem v publiku brečela od začátku až do konce, tak to bylo opravdu zapotřebí.) Cítila jsem úžasný klid a mír. A lásku. Když hovořil Kryon, jásala jsem nadšením, protože jsem věděla, že ta slova jsou velice pečlivě vybírána. Nemám to ještě natrénované, takže z nahrávky můžete slyšet zaváhání, ale bylo to jako když mám jen málo promazaná mluvidla. Ty zádrhely byly způsobeny tím, že jsem nedokázala jasně vyslovit to, co ve mně všechno křičelo. Kryon vybíral přesně ta slova, která jsem znala. Některá z nich jsem věděla jen pro tu chvíli. Bylo mi jasné, že kdyby to byla Leeova přednáška, v tu chvíli bych váhala a lovila v paměti, ale tady ne. Pokud bylo zaváhání větší, bylo to tím, že mě vyrušil pohyb na balkóně. Dodatečně z obýváku bych něco možná opravila, ale v tu chvíli jsem věděla, že takhle přesně to má zaznít... Byl to tak moc silný zážitek, že to ani nejde slovy popsat. Takže to já vám děkuji. Ty nahrávky nevystihují ani desetinu toho prožitku, jaký musel být v sále a pro mne to byla ještě úplně další dimenze. Za to všechno jsem vám vděčná já.

Anders, Lee i ostatní (a je zajímavé, že každý zvlášť, vzájemně se přitom neslyšeli) v zákulisí říkali, že to bylo velmi silné. To, že Kryon tolik opakuje dokola totéž, bylo dáno jen tím, že to OPRAVDU OPRAVDU OPRAVDU potřebujeme slyšet. A podle Anderse to bylo jedno z nejsilnějších poselství, která kdy slyšel. A tak se možná nedozvíme průlomové informace o dění ve světě ani "na domácí scéně", ale řekl nám přesně to nejdůležitější, co potřebujeme vědět právě teď, abychom si uvědomili, že všechno ostatní se dozvíme nebo už dávno víme, jen si to třeba v tuto chvíli neuvědomujeme.

S kolegy jsme to ještě detailně probrat nestihli, ale věřím, že i pro ně to byl nesmírně silný zážitek. Díky, že jste tam byli, protože právě vy a doprovod který přišel kvůli nám všem, je ten důvod, proč to bylo a snad i stále je a bude tak nádherné...

Takže pro vás, kdo jste přišli, i pro vás, kteří jste přijít nemohli nebo nechtěli, pro nás všechny je zde nyní k dispozici audio záznam.

Nejde mi vložit na web, a proto přidávám odkaz na KRYONŮV ANGLICKÝ WEB. A ještě přeložit názvy:

1) Posun a vy

2) Předpokládám, že mělo být "Worthy Soul", tedy "duše, která si zaslouží" či "duše, která je hodna"...

3) Partnerství

4) Navždy s vámi (mám mrazení, jen když čtu ty názvy)

S láskou za celý přípravný tým (Láďu, Zuzku Š., Renču Z., manžele Kubicovy; Sylvii, Roberta, Emmu) a také za Leeho, Moniku, Anderse, Cacinu a Amber

MK

 

Kryon - Kryon v Praze, září 2018

 

Uveřejnil(a) Láďa   

Středa, 10 Říjen 2018 16:28

Od pražského Kryonova semináře konaného ve dnech 29.9. a 30.9. uplynulo již pár dní. Již se podařilo vložit záznamy Kryonových channelingů na Originální Kryonův web a vy si je můžete v pohodlí domova všechny vychutnat vč. českého tlumočení Marie Kuchařové.  

Přeji krásné obohacující zážitky.

 

Lee Carroll channeluje v Praze Kryona

1) Posun a vy" - 21:50 min

2) „Hodnotná duše" - 24:41 min.

3) "Partnerství" - 19:14 min.

4) "Navždy s vámi" - 26:41 min     

                                                           

1. října 2018 - Anders Holte

 

 

 

 

 

Této akce jsem se nezúčastnila (jen proto, že už jsem nedokázala vydržet další den bez svého syna, kterého jsem navíc musela v pondělí vypravit do školy), ale vzhledem k tomu, jak nádherné bylo vystoupení Anderse a Caciny a protože už vím, co všechno dokáže s pomocí hudby, muselo to být skutečně nádherné. A zájem byl veliký - nejen že prodali úplně všechna CD, ale navíc museli s kolegou zařídit přídavek, protože dopolední workshop byl vyprodán a proto se rozhodli zařadit ještě jeden odpoledne. Příště už si tu šanci ujít nenechám. :-)

A protože Anders i Cacina byli dojati vaší reakcí a moc se jim líbilo, jak otevřená máte srdce, zcela určitě se sem vrátí...

 

 

 

Úvod > 28. září 2018 - Probuzení Lemurijské bohyně

28. září 2018 - Probuzení Lemurijské bohyně

09.10.2018 19:17

 

V pátek 28. září jsme uspořádali v Klubu Lávka setkání pro stovku žen s názvem Probuzení Lemurijské bohyně. Navíc se před koncem setkání uskutečnilo ještě i speciální požehnání pro muže, kterých přišlo 11... Velmi symbolické. <3

Byla to báječná akce a jistě si ji zase zopakujeme.

Více o Lemurijském sesterstvu na adrese: www.lemurijske-sesterstvo.webnode.cz .

 

Dr. Amber Wolf, která nás coby lemurijská kněžka Mele´ha provázela celým programem prezentovala také na Kryonově víkendu. Tři z jejích nádherných produktů si také můžete objednat dle instrukcí na výše uvedeném webu - sadu 11 léčivých karet, která zároveň probouzí Akášu i naši DNA; CD nebo MP3 Posvátných písní LS a brzy také podtácky s hvězdnými kódy. Ostatní (přívěsky, kyvadlo a kovové podtácky) buď můžete objednat přímo od Mele´ha nebo opět při nějaké další příležitosti. (Veškeré zboží musím danit a clít, bylo by to mým prostřednictvím příliš drahé...)

Podle vašich reakcí vím, že se vám akce líbila a ano, uspořádáme opět nějaké setkání - s Amber a pravděpodobně opět i nějaké menší v našem kroužku. Brzy přinesu více informací. Najdete je na webu LS. 

Za sebe i Amber děkuji všem účastnicím i 11 účastníkům, a také ženám, které mi tak báječně pomáhaly...

MK

 

Posun a vy

Tento živý channeling Kryona byl přijat Lee Carollem v Praze,  29.09. 2018 

Zdravím vás, drazí, já jsem Kryon z magnetické služby a nyní jsme v Praze.

Je to poprvé, kdy společně se mnou slyšíte i váš jazyk. To je důležité. Je to důležité. To proto, abyste dokázali slyšet některé věci, které jsou důležité pro vaši vlastní kulturu. Proto, abyste některé věci dokázali cítit sami pro sebe, a uslyšeli jste je ve svém vlastním jazyce. Je tolik věcí, které bych vám chtěl povědět. O něco později vám dnes předám příběh, který už jsem vyprávěl dříve, ale vy ho potřebujete slyšet ve svém jazyce. Existují určité základní elementy pravdy, které skutečně potřebujete slyšet ve svém jazyce. Týkají se toho, co se děje. Týká se to toho, co se děje vám. Je to pro ty z vás, kteří si říkáte Češi. Je to pro vás.

Je těžké zjistit, kde vůbec začít, protože to je tak velkolepé. Nemáte naprosto žádné tušení, jak vás Bůh vnímá. Používáte slovo Bůh, Duch, Tvořivý zdroj – jakýkoli výraz chcete použít. Hovořím o Stvořiteli.

Existuje něco, čemu se říká závoj, a ten vám brání vidět, kdo opravdu jste. Tento závoj umožňuje test energie na této planetě. Později o tom budeme hovořit. Když anděl sestoupil na Zem a dal vám svobodnou volbu, to je příběh o Adamovi a Evě. Bylo to tak nádherné – dal vám svobodnou volbu. A pak se lidé najednou rozhodli, že vám Stvořitel dal svobodnou volbu a že vás pak na základě vašich rozhodnutí soudil. To není ani logické, drazí.

Máte duši – co si o tom myslíte? Souhlasíte, že máte duši? Většina lidí to cítí. 80% planety věří v posmrtný život. Zdá se, že vám intuice říká, že ve vás je něco víc. Že možná náležíte k něčemu, co je ještě větší. Jaký máte pocit ohledně Stvořitele? Tento nádherný Stvořitel vás miluje víc, než vy milujete své děti. A důvod? To protože ve vaší duši je kousek Stvořitele. Bůh ve vás. O tom budeme mluvit dnes odpoledne. Už jsme o tom mluvili dříve, ale ne ve vašem jazyce. Chci, abyste slyšeli tu velkolepost.

Na této planetě existuje proroctví a je velmi staré. Mnohem starší, než tušíte, a je rozšířené po celém světě. To proroctví si předávají domorodí této planety po tisíce let. To proroctví existuje až 30.000 let. Hovoří o čase a vědomí a je snadné ho nalézt. Existuje v mnoha zemích a má různá jména. Najděte to, které vypráví o Orlovi a Kondorovi. Najděte to, kterému se říká Probuzení Pumy. Najděte to, které vypráví o pohybu Kundalini a okřídleném hadovi. Jsou po celé planetě, jsou velmi stará, starodávná a všechna vyprávějí o tomtéž. Je to téměř jako by lidstvo mělo intuitivní proroctví. Bylo zde dlouho před vaším Písmem svatým. Dlouho před proroky, které můžete mít teď. To proroctví je o vás. Vypráví toto: pokud to lidstvo zvládne a projde Precesí rovnodennosti, to znamená, že pokud dokáže přežít rok 2012, pak začnete dostávat energii, která změní lidskou evoluci. Změní toho tolik, že se ani nepoznáte. Tolik, že už nikdy nebudou války. Tolik, že temné věci a temné vědomí nebudou moci současně s vámi existovat. Tohle je starodávné proroctví, drazí. Není od Kryona. Je od vás, od vašich předků.

Dovolte, abych vám něco vysvětlil. Je rok 2018 – už jste překročili ten bod roku 2012 a pokud jste si toho nevšimli, věci se začínají měnit. Tomu se říká Posun a některé kultury vám předaly kalendáře, které o tom hovoří. Ten nejznámější možná znáte – pochází od Mayů. Existují ale i další. Drazí, Tibeťané měli také svůj kalendář. Starodávné Tibetské spisy vám o tom budou vyprávět. To všechno pochází od lidí, kteří mají vhled a intuici, ti vám předali to proroctví, že pokud to zvládnete, věci se po roce 2012 začnou měnit. Příliš často ale nemluvíme o tom, kdo se změní nejvíc – totiž staré duše.

Jak definovat starou duši? Stará duše je taková, která na této planetě prožila tisíce životů. Dost možná tu byla na samotném počátku. Na místě, kterému říkáte Lemurie, kde vám bylo předáno základní učení. Duše, které na určité úrovni vědí, že jsou staré. Nyní je tu přede mnou hlediště plné starých duší. Někteří se mě ptají: „Kryone, jak poznám, že jsem stará duše?“ Právě jsi to poznala, drahá stará duše. Není to snad zřejmé – podle moudrosti, kterou si neseš z minulosti?

Předali jsme vám také informace o různých kulturách a rozdílech mezi nimi. Teď vám povím něco, co už jsme nějakou dobu neříkali. Existují kultury, které trpí víc než jiné. Zdá se, že k nim historie není příliš laskavá, protože procházejí obrovským utrpením. Staré duše, které tím projdou, jsou pak moudré, protože díky tomu zjišťují, co je to skutečné světlo. Je to téměř jako byste museli spatřit temnotu, abyste mohli pochopit, jak vypadá skutečné světlo a skutečná pravda. A proto má stará duše schopnost rozlišení, takže rozpozná pravdu. Vidíte? Pravda zvítězí.

Není to tak dlouho, kdy jsem seděl před skupinou, která si říká Maďaři. Hovořil jsem s nimi o regionu, který není jen Maďarsko. Předtím, než byla tato místa pojmenována, než byly vytyčeny hranice, když rodiny v daném regionu byly prostě jen rodinami, tohle jste s nimi měli společné.

Lidé z tohoto regionu mají tendence se zde reinkarnovat stále dokola. Je to tak běžné v některých částech planety. Je to z důvodu přípravy na to, co se děje právě teď. To protože to vytváří velkou moudrost, která vychází z velké spousty zkušeností. Předám vám kousek informace. Ti, kteří toho na této planetě zažili nejvíc, jsou ti, kteří se na této planetě probudí jako první. To protože uvidí to světlo. Uvidí smysl ve věcech, o kterých zde hovořím. Ucítí, jak se energie stává lehčí. Vy víte, jaké to je cítit mír. Vy víte, jak vypadají nevhodné věci. Vy víte, jaké to jetrpět. A na planetě není nikdo, kdo by byl v tomto ohledu moudřejší než ti z tohoto regionu. Tohle jste vy, to jsou Maďaři, to jsou země kolem vás. Všichni jste toho tolik prožili. Je to ve vaší Akáše, drazí. Je to tady. Ta proroctví hovoří k vám!

Na této planetě probíhá probuzení a vy to cítíte. Je tak běžné, že máte pocit, že se bude historie opakovat. Protože to tak vždycky bylo. Najednou to tak ale není. Všimli jste si toho? Všimli jste si toho? Vidíte rozdíly v tomto městě za poslední desetiletí? Je to místo, kam lidé chtějí přijet. Myslíte si, že chtějí přijet kvůli těm starým budovám, že? Co když ale stojí na místě velké moudrosti, kde vládne motto: „Pravda zvítězí!“? Co když chtějí přijet, aby cítili energii probuzené společnosti? Protože to se tu děje. Máte takovou sílu a hloubku. Dávám vám pouze kousek celého příběhu. Protože dnes odpoledne vám předám zbytek. Je nádherný a pokračuje takto: nenarodili jste se tu coby oběti. Nejste tu proto, abyste trpěli. Někteří z vás se do toho právě teď probouzejí. Zrodili jste se na této planetě velkolepí. Chci vám o tom povědět víc. Chci vám později předat historii vaší duše.

V této místnosti je doprovod. A mám na mysli ezoterický doprovod. Jste zváni k tomu, abyste to ucítili. Lidé se ptají: „Kdo je v tom doprovodu?“ To se mění od setkání k setkání. Ale dnes jsou to vaši předci. Někteří z vás to vědí. Cítíte to. Představte si, kdybyste sem mohli přivést svoje prarodiče – ty, kteří toho tolik vytrpěli – a mohli jste jim ukázat dnešní Českou republiku. Všechny ty změny. To probuzení. Ten mír. Turismus. A to (má na mysli slovo turismus - pozn. překl.) bych přeložil jako ty, kteří cítí všechny ty pocity a chtějí tady být. Drazí, je toho tu mnohem víc než jen most. Proč by sem jezdily miliony lidí? Něco se tu děje. Lidé se cítí lépe, když sem přijedou. To díky vám. Vaši prarodiče by tomu nevěřili. Jsou však tady. Předkové tohoto regionu jsou tady. A pokud chcete vědět, co vám říkají – je to toto: Gratulujeme, protože se to děje. Věci, o kterých jste si nikdy nemysleli, že by se mohly stát, se začínají dít. Začínají se ukazovat nevhodné věci a vy jste ti, kteří je čistí. Nemylte se ohledně tohoto poselství. Existuje mnoho lidí, kteří jsou zapojeni do staré energie a chtějí, aby věci zůstaly stejné, jenže když to dělají, tak se sami odhalují. Protože když se probuzená kultura probouzí do světla, integrity a míru, pak ti, kteří se vás snaží stáhnout zpět, se opravdu ukáží. Uvidíte je úplně jasně. Stejně jako uvidíte ty, kteří věci mění. Všechno se mění. Obchod, politika, vzájemné vztahy. Přicházejí nové věci, nová moudrost. A kdo lepší by to mohl přinést než ti, kteří toho akášicky tolik prožili a právě teď sedí přede mnou. Tohle je velmi hluboké. Ten doprovod to ví a vidí a já zrovna tak. I já to vidím.

Pokud už jste dřív slyšeli Kryonovy channelingy, pak to rozpoznáte. Tolik vás miluji. Za to, čím jste prošli, čím procházíte, i za to, co teprve uděláte. Přijde to z tohoto regionu. Maďaři, posloucháte? Protože s vámi je to stejné. Stejné je to i u ostatních zemí, se kterými jste byli spojeni. Ještě před tím, než byly vytyčeny hranice tak, jak jsou dnes.

Bylo už načase, abych sem přišel, seděl zde na tomto pódiu a řekl vám, kdo jste. Ještě jsem neskončil, protože později zajdu dál. A předám vám informace, které byste měli slyšet. O tom, kdo opravdu jste. Pro tuto chvíli to však stačí.

Jaké to privilegium, že to nyní mohu slyšet ve vašem jazyce. Že i vy to můžete slyšet ve svém jazyce. Jsou to nejlepší zprávy na planetě. Právě tady. Jste hluboce milováni.

A tak to je.

Kryon

 

Duše, která je hodna

Tento živý channeling Kryona byl přijat Lee Carollem v Praze,  29. 09. 2018

Zdravím vás, drazí, já jsem Kryon z magnetické služby.

Chci teď věnovat okamžik tomu, abyste cítili, co se zde odehrává. Probíhá zde koherence (soudržnost) vědomí. Sedíte zde po celý den a váš záměr tu sedět začíná být zřejmý. Jaký je váš záměr, abyste byli v této místnosti? Možná tu pro vás něco je. Možná dokonce rozpoznáváte určitou energii. Je toho tolik, co vám mohu předat a co můžete slyšet ve svém jazyce. Chci vám předat zprávu, kterou jsem předal už mnohokrát. Má však větší dopad, pokud zazní ve vašem jazyce. Budete si ji lépe pamatovat. Možná jí dokonce uvěříte. A víra je zde klíčem! Mohu vám předat poselství, ale pokud mu neuvěříte, pak není důvod, abych tu byl…

Kdo doopravdy jste? Lidé, kteří tu sedí přede mnou, nebo nádherné duše? Vážně nevíte, kdo doopravdy jste. Navíc s vámi historie zacházela dost špatně. Mělo to skutečný vliv na vaši Akášu. Za chvíli pochopíte, co tím myslím. Ach, drazí, rád bych vás vzal na cestu. Jak si myslíte, že jste staří? A nemám na mysli z lidského hlediska. Myslím tím věk vaší duše. Abyste plně pochopili, co vám nyní předám, mám k vám prosbu. Chci, abyste na pár okamžiků odhodili vše, co vám bylo řečeno. Dokonce i těmi, které milujete a důvěřujete jim. Předali vám to nejlepší, co uměli a co znali. Jenže je toho mnohem, mnohem víc. Je zde úplně nová energie. Nová energie skutečně začíná probouzet pravdu…

Když říkáte: „Pravda zvítězí,“ co tím myslíte? Jedna z věcí je to, že ji rozpoznáte. Nejenže zvítězí, ale stane se něčím, co rozpoznáte. Chci, abyste na chvilku zapomněli na vše, co vám bylo řečeno. Jak jste staří? Mám na mysli věk vaší duše. Mnozí se ptají: „Jaké to je, když nejsem tady, v lidské formě?“ Nevěřili byste tomu. Není to lineární, drazí. Nemá to souvislost s ničím, co znáte. Jste čistá láska. Jste součástí Stvořitele. Jste součástí Boha. Někdo řekne: „Nechápu, jak by to bylo možné. Jak bych mohl být součástí něčeho tak velkého?“ Je toho tolik, co nevíte a čemu nerozumíte. Ale dokonce i vaši vědci si začínají uvědomovat, že vy a vaše tělo jste multidimenzionální.

Chci vám dát příklad něčeho. Když se miliarda lidí modlí k Bohu ve stejnou chvíli, nemyslíte si o tom nic. Nelomíte rukama a neříkáte si se svou logikou: „Jak by něco takového bylo možné? Jak by to všechno mohl Bůh slyšet a jak by mu to mohlo dávat smysl?“ To protože takové jsou atributy Boha. A když nejste tady, pak jste součástí toho všeho. Jak bych vám to mohl vysvětlit? Bylo vám někdy řečeno, že je vaše duše věčná? A tím nemyslím jen jedním směrem. Vždy jste byli a vždy budete. Tohle jste. Jednoho dne každý z vás vydechne naposledy a vaše duše se vrátí a pak se znovu vrátíte sem. Tak jako tomu vždy bylo. Jenže tentokrát se vrátí do nové energie a začne se rozpomínat na moudrost staré duše. Je v tom systém, je nádherný, je velkolepý a tohle jste.

Nemáte na této planetě jen jeden život. Byli jste tu už mnohokrát předtím. Je to před vámi skryto. A mělo by to zůstat skryto! Nefungovalo by to, pokud byste tomu všemu doopravdy rozuměli. Musíte pochopit, že ta zkouška, je zkouška svobodné volby a energie. Ale podívejte se na to, kde teď jste. Překročili jste milník roku 2012 a najednou se věci začínají měnit.

Dovolte, abych se vrátil zpátky. Existovali jste už před vesmírem. Sledovali jste jeho stvoření. Viděli jste, jak se formují galaxie. Sledovali jste, jak vzniká Slunce. Sledovali jste, jak vzniká Země. Dokud nenastal čas, aby vaše duše přišla sem. Znovu to zopakuji. Váš příběh o Stvoření je pravdivý, jenže je to metafora, na rozdíl od toho, co vám bylo řečeno. Rajská zahrada není zahrada. Je to Země. Je to překrásná Země. Jiné slovo pro ni je Gaia. A vaše proroctví říká, že přišel anděl, ukázal se lidem a navždy je změnil. Předal jim poznání světla a temnotyzměnil jejich DNA. A ta andělská forma nepřišla odtud, odkud myslíte, že přišla. Ale bylo to pochopitelně posvátné a změnilo to lidstvo. To říká vaše Písmo, tohle se stalo. Drazí, byla vám dána svobodná volba a vaše duše pak začaly vstupovat do lidské formy.

Svobodná volba znamená, že můžete zamířit, kterýmkoli směrem budete chtít. Můžete vstoupit do vysoké energie nebo do nízké energie. A není žádné souzení ohledně toho, kam se vydáte. Řeknu vám to znovu a chci, abyste použili duchovní logiku. Bůh vám nedává svobodnou volbu, aby vás pak soudil za vaše rozhodnutí. Takhle to nefunguje. Jste milováni při každém kroku. Drazí, polidštili jste Boha. Určitým způsobem jste ze Stvořitele vesmíru udělali špatného otce. Máte největší poznanou lásku, která vás ale soudí a posílá vás a vaše děti na místo, kde vás bude mučit a kde musíte zůstat. Přisoudili jste Stvořiteli svou mytologii a temnou energii. Takhle to nefunguje. Takhle to nefunguje. Jste navždy milováni. Jste velkolepí – právě teď, kdy zde sedíte na židli! A mnoha z vás bylo řečeno, že jste se na tuto Zemi zrodili hříšní a že bez ohledu na to, kdo jste, nedostanete se k Bohu. To vzešlo od lidí, nikoli z nitra lásky. Nevidíte to? Jste velkolepí. Bez ohledu na to, co jste udělali. Bez ohledu na to, co vám kdo řekl, že jste udělali. Bez ohledu na to, kdo si myslíte, že jste. Můžete zde stát zpříma a vědět, že jste velkolepí.

Když vaše duše přišla do těla, ve kterém jste právě teď, andělé kolem vás to oslavovali! Oslavovali to! Jste tu coby velkolepé lidské bytosti! Takové, které mohou dokonce projít posunem. Proč tomu tolik starých duší nevěří? Kdybych se vás dnes zeptal: „Jak jste na tom s uvědoměním vlastní hodnoty, Češi?“ odpověděli byste mi: „Není to až tak skvělé.“ To je předpojatost. Tohle vám bylo řečeno. Není to vůbec žádná pravda! Není to pravda!  Nesete světlo pro svět! Nesete ho právě díky všem těm břemenům, která vidíte. A Bůh vás vidí jako hodné (jako ty, kteří jsou hodni… kteří si zaslouží…- pozn. překl.) a nádherné. TOHLE je pravda. TATO pravda zvítězí! TOHLE jsem vám chtěl říct. Příběh vaší duše je tak nádherný! Je tak složitý!

Věděli jste, že vaše duše existuje na několika místech? Ani to vám nikdy nebylo řečeno. Slyšeli jste někdy o něčem, čemu se říká vyšší já? Je to popis vás, vašeho vědomí, ale na vyšší úrovni. Možná dokonce na posvátné úrovni. – Hm, a kde by to tak mohlo být? Existuje ve vašem těle? Ano. Ale když se začnete ptát – KDE, nezapadá to do multidimenzionálního paradigmatu. Není žádné místo, kde by byl ráj. Je multidimenzionální. Kde je Bůh? Bůh je v úplně každém existujícím atomu. Láska Boha je VE VÁS. Tak mocná. Tak milující. Tak připravená uchopit vás za ruku a ukázat vám, jak moc jste toho hodni. Jak moc si to zasloužíte. Řekli vám to? Řekl vám to někdo? Jak zvláštní, jak hodni… Někdo tvrdí, že „přeci musí existovat trest. Musí existovat souzení. Prostě musí“! A my říkáme – ach, jak je to od vás lidské! Nemusí to tak být. Tohle dělají lidé! Lidstvo tohle dělá už velmi dlouhou dobu. Myslím, že nejlepší jsou v tom Řekové. Oni udělali své bohy disfunkčními (Kryon se směje). Přesně tohle lidé dělají. Nemůžete tomu rozumět.

Tohle už jsem říkal, ale potřebujete to slyšet ve svém jazyce. Hrozně rád vyprávím tento příběh. Vyprávěl jsem ho v každém jazyce. Matko, pamatuješ si, jaké to bylo, když jsi poprvé pohlédla do očí svému novorozenému dítěti? Pamatuješ? Existuje nádhernější láska než tato? Možná ti položili dítě na tvou hruď. A jakmile dítě dokázalo otevřít své oči a poprvé na tebe pohlédlo… pamatuješ si to? Chci, abyste se na chvíli zamysleli. Tohle je pravděpodobně největší láska, které je lidská bytost schopna. Chci se vás zeptat, jestli vám to připadá správné – to další, co matka udělá dál, že řekne: „Vítej na Zemi. Radši buď ale hodné děťátko, protože když nebudeš, myslím, že tě budu mučit. Ale nejen v tomto životě. Budu tě mučit navždy. Půjdeš až do nejhlubšího pekla, maličký, pokud nebudeš dělat to, co ti říkám.“ Udělala bys to, matko? Odpověď zní ne.

Chci vám něco povědět. Láska Boží je nekonečná. Ani ona to neudělá. Protože jste součástí Boha. Bůh zná vaše jméno ve světle. Jste velkolepí! Nejste souzeni za svá rozhodnutí. Je těžké tomu uvěřit. Řekl vám to někdy někdo? Nechť dnes pravda zvítězí. Chci, abyste pečlivě poslouchali, protože toto je pravda. V očích Boha si tolik zasloužíte, abyste tu dnes seděli a slyšeli právě tohle a také to cítili! Jste tolik hodni toho, abyste uzdravili věci, se kterými jste sem přišli a o kterých jste si mysleli, že je není možné uzdravit. Můžete odsud odejít jiní, než jste sem přišli.

Mnozí právě teď prochází situací, o které si přejete, abyste ji mohli změnit. Drazí, můžete v těchto záležitostech cítit klid a nakonec tu situaci změnit. A důvod, proč vám to říkám, je ten, že jste mocní, velkolepí a zasloužíte si to. Tohle je vaše dědictví, staré duše. Nemusíte trpět. Nejste obětí světa! Není tu žádný Otec, který by vás pozoroval, připravený poslat vás zpět. Je to právě naopak. Pokud začnete rozumět těmto věcem, pak pochopíte, že můžete za ruku uchopit anděla, který je s vámi po celou dobu, a kterému se říká vyšší já. On vás pozvedne. To je to, co se staré duše v této zemi naučí. Vyřešíte problém se sebeúctou a začnete si uvědomovat, jak velkou máte hodnotu pro lidstvo. Tolik jste toho prožili! Vaše Akáša… Kdo lepší by mohl vést další generaci? Všimli jste si, že jsou vaše děti jiné? Babičky a dědečkové, kteří jsou zde – všimli jste si, že jsou vaše vnoučata jiná? Jsou trochu moudřejší, protože představují novou inkarnaci duší, které se probouzejí. Už to začalo! Ale nemusíte čekat, až se znovu narodíte. Můžete si tyto věci uvědomit, zatímco zde sedíte. Je to tak nebo ne? Zní vám to jako správné nebo ne? Nebo byste radši jiný příběh? Takový, kdy dostanete svobodu volby a jste za ni pak souzeni? Příběh se stromem, jablkem a mluvícím hadem. Příběh, podle kterého nejste hodni. Zní vám tohle jako Bůh? Nebo vám to zní spíše jako mytologie, kterou si vymysleli lidé? Já vám předávám pravdu. Právě teď. Nechť pravda zvítězí. Mám pravdu nebo ne?

Chci, abyste cítili lásku, kterou k vám cítí Bůh. Že jste v tomto nádherném dni přišli, abyste po celé hodiny seděli v setmělé místnosti a slyšeli něco, co jste nejspíš potřebovali slyšet. Nechť je tento den jiný. První den zbytku vašeho života. Kdy začnete přemýšlet o tom, co jsem vám řekl. Jste velkolepí. Nedovolte, aby vám kdokoli tvrdil něco jiného. Boží láska je čistá, nádherná a navždy. A vy jste její součástí. Tohle je váš příběh. Tohle je příběh vaší duše. A Bůh vás bude milovat i poté, co Země bude pryč. Nádherné… a pravdivé.

A tak to je.

Kryon

Partnerství

Tento živý channeling Kryona byl přijat Lee Carollem v Praze,  30. 09. 2018!!

Zdravím vás, drazí, já jsem Kryon z magnetické služby.

Někteří se ptají, jaké emoce má Bůh. Je těžké na to odpovědět, protože to prostě porovnáváte s člověkem. Bůh nemá žádné emoce. Začíná to prostě čistou láskou. Mohli byste říci, že pokud má nějakou emoci, pak je to tato jediná. Ve skutečnosti to ani není emoce. Je to jen způsob, jakým to je. Nic jiného zde není. Je to čisté. Ale spolu s tím přichází ještě něco jiného, o čem by se dalo říci, že je to lásce podobné. Součástí toho je uznání, vděčnost, laskavost… to jsou slova, kterým rozumíte. Ty všechny jsou součástí mistrovského slova láska. Takže byste mohli říct, že zatímco zde sedím, pocitem z druhé strany závoje, který naplňuje tuto místnost, je uznání. Probíhá zde pochopení. A ti z vaší kultury, kteří toto uslyší, začnou všechno měnit.

Probuzení starých duší začalo. Začalo dlouho předtím, než jsem sem přišel. Jen o tom podávám zprávu. Včera jsem vám vyprávěl o velkoleposti Čechů. Říkal jsem vám o vaší duši, která je čistá, nádherná a je skutečným zrcadlem Boha. Žádám vás, abyste odhodili představu, že toho nejste hodni. A pokud jste cokoli z toho pochopili, pak jste nyní připraveni na další informaci.

Tento channeling nebude dlouhý, ale bude silný a hluboký. Jaký je další krok? Když mluvíme o probuzení – k čemu se probouzíte? Je zde nějaká praktická zpráva pro ty z této kultury? Nebo je to jen pozvánka, abyste se cítili dobře? Ách, máte před sebou práci. Je to krásná práce. A já o ní budu hovořit jen krátce.

Je velmi lidské popisovat Boha jako nedotknutelného. Je velmi lidské říci: „Nejsem nic a Bůh je vše.“ Ale staré duše to vědí lépe. Boží sláva je ve vás, protože jste součástí Stvořitele. Včera jsme vám říkali, že když máte Boha v sobě (a víte to - pozn. překl.), vytváří to velký rozdíl v tom, kdo si myslíte, že jste. V minulosti zde panovalo učení, že musíte padnout na kolena a žádat Boha o cokoli dobrého. Pokud jste věřili včerejším informacím (které Kryon předal během včerejších channelingů - pozn. překl.), pak víte, že v sobě máte kousek Stvořitele. Dává vám smysl, abyste se k sobě modlili a žádali sebe sama o pomoc? To paradigma je jiné. Protože jste velkolepí, zmocnění a mocní, je tím dalším krokem, který byste mohli pochopit – PARTNERSTVÍ.

Partnerství znamená, že začnete identifikovat Boha ve svém nitru. Začnete chápat, že věci, za které jste se dříve modlili, jsou věci, které můžete vytvořit. Ale součástí toho tvoření je trénink vašeho vědomí. Dovolte, abych se vás zeptal – co očekáváte na každodenní bázi? Co skutečně očekáváte? Vyjdete z této místnosti a řeknete si: „Doufám, že pro mne budou věci fungovat lépe?“ Nebo možná hůř? Řeknete si: „To bylo hezké poselství, ale nikdy se to nesplní.“ Chci, abyste sledovali tu logiku. Pokud je každý z vás součástí Stvořitele, pak to znamená, že máte slova a vědomí, které vytvářejí věci. Chci, abyste přemýšleli o tom, co říkáte. Vytváříte věci. Dávali jste včera pozor (při Leeově semináři - pozn. překl.), když jste sledovali, co dokázal celosvětový soucit s tím, čemu říkáme „hod kostkou“? Místo náhodných čísel začala padat shodná čísla. V tom okamžiku po celém světě začala padat stejná čísla. To protože soucit je něco, co skrze vás přichází přímo z druhé strany závoje. Uvědomujete si, že používáte své vyšší já? To když bezpodmínečně milujete, když bezpodmínečně soucítíte. Sledujte tu logiku a pak zkuste říct: „Věci se nezlepší.“ Právě jste vstoupili do restaurace života a zadali svou objednávku. Tak jste mocní! A pokud jste řekli právě tohle, pak přesně to také dostanete. Chápete to? Toto je princip metafyziky, který tu je navždy. Pokud hovoříte o laskavosti a pokud laskavost očekáváte, pak ji také skrze své vyšší já vytvoříte. Vytváříte své vlastní štěstí a není to otázka štěstí (náhody). Toto je další krok. A to se pak stává partnerstvím mezi lidským a božským vědomím, které je ve vás. Jak bych to mohl shrnout? Dávejte si pozor na to, co si objednáváte v této restauraci života, ve které žijete. To, co je kolem vás a čemu se říká vyšší já, zná i samotné vaše myšlenky.

Ve vašem těle je funkce, které říkáme innate (vrozená moudrost těla) a ta naslouchá tomu, co očekáváte.  Poslouchá, jak dlouho si myslíte, že budete žít, ať už si myslíte, že je Země dobrá či špatná. Ať už rozumíte moci, jakou máte, nebo ne. Dokonce existuje věda zvaná epigenetika, která dokázala, že buněčná struktura naslouchá vašemu vědomí. Vůbec vás neformuje vaše prostředí. Věda začíná něco vnímat jinak. Vaše tělo začíná naslouchat tomu, co si myslíte. Jste tolik mocní.

Víte, je nadmíru těžké změnit své paradigma tak rychle. Proto přecházíme k dalšímu kroku tohoto poselství. Chci oslovit každého v této místnosti, kdo je léčitel, čtenář energií, šaman, channeler nebo kdokoli, kdo toto poslouchá a je součástí vaší kultury. Já vím, kdo tu je. Je načase, abyste se probudili. Věci, které se vám děly v minulosti, se vám teď už nestanou. Neskrývejte už své světlo. Já vím, kdo jste. Pořád ještě se bojíte své minulosti. Chci, abyste právě teď odložili toto břemeno. VY můžete vytvořit ten rozdíl. Přijdou za vámi lidé, kteří se budou ptát: „Jak se mohu přenést přes tuto myšlenku?“ A jsou zde v místnosti tací – a já vím, kdo tu je – jsou zde tací, kteří znají tuto odpověď. Tohle je léčení. Vyžaduje to osobu, která učiní ten další krok a vezme na ten krok i další lidi s sebou. Je to naprosto zásadní – vy, kdo máte tyto talenty, je probuďte a používejte je. Já vím, co si myslíte. „No, nejsem si tak úplně jistý. Nevím, co dělat dál. Vím, že dokážu pro lidi dělat určité věci, ale, víš, v této kultuře to není vnímáno tak dobře.“ Á, to se tedy pletete, protože tato kultura se probouzí. A vy to uvidíte. Máte toho tolik, co můžete nabídnout.

Já jsem Kryon. Jsem posel. Přicházím na pódium se svým partnerem a pak odejdu na dva roky či déle. Neupínejte se jenom na mne. Slyšeli jste? Protože to, o čem mluvím, je vaše. Je to odkaz vaší rodové linie. Je to neuvěřitelná síla probouzejících se Čechů. Vás všech, kteří jste tady. Všech těch, kteří píší knihy a provádějí procesy léčení – mnozí z nich jsou v této místnosti. Proto jste sem také přišli – abyste viděli a slyšeli, co vám mohu říct. A teď jste to tedy slyšeli. Budou i další, kteří uslyší toto poselství ve vašem jazyce (z pořízeného audiozáznamu – pozn.překl.) a budou vědět, že hovořím přímo k nim. Toto je další krok.

Učiňte toto praktickým. Pochopte, že vaše vědomí může změnit vaši kulturu. Může změnit i vašeho příštího prezidenta, pokud si to budete přát. Může změnit vaši ekonomiku, budete-li chtít. Protože vědomí je to, co volí vůdce. Budete žít déle, s menším dramatem a s lepším výhledem na úplně každý den, pokud budete po celou dobu očekávat laskavost…

To však není způsob, jak jste se to ve vaší kultuře učili. Je to však to, o čem stará duše ví, že to má očekávat. A co jsem vám řekl o vašich starých duších? Nechť moudrost zvítězí. A vy budete vědět, že mám pravdu. Nechť je od vás odebráno to břemeno, které tvrdí, že něco nemůžete udělat. To je nádherné. Je to velkolepé. Toto je hlavní změna. Už se to tu odehrává.

A mnozí z vás právě teď dostali zprávu, kvůli které sem přišli. Omlouvám se, že jsem čekal až na druhý den. Tohle je ale důvod, proč jste sem přišli. Jste zmocněni k tomu, abyste pokročili vpřed. Neočekávejte odpor, se kterým jste se setkali v minulosti. Vy jste ti, kteří mohou uzdravovat, měnit a channelovat. Šamani současnosti, kteří mohou ukázat, že vy všichni jste velkolepí a můžete začít být praktičtí ve spolupráci s partnerem, kterému se říká vyšší já.

To je dobrá zpráva, že? Zajímavé na ní je to, že je pravdivá a vy to začnete vidět. Takže až se sem vrátím a budu zde sedět na židli, budete mi moci vyprávět příběh o tom, který se vám stal. O zázracích, které se odehrály ve vašem životě, protože jste pochopili myšlenku afirmací, mluvení o laskavých věcech, které zadáváte v restauraci života. A proto vás milujeme. Nikdy nebyl lepší čas než tento, abyste uslyšeli toto poselství. Gratulujeme vám.

A tak to je.

Kryon

Navždy s vámi

Tento živý channeling Kryona byl přijat Lee Carollem v Praze,  30. 09. 2018

Zdravím vás, drazí, já jsem Kryon z magnetické služby.

Toto není channeling na rozloučenou. Je jen posledním channelingem tohoto dne. Toť vše. V každém z vás je zabudována multidimenzionalita. Myslím tím toto: Celý svůj život žijete v několika dimenzích, které znáte velmi dobře. Zejména 4 z nich – výšku, šířku, hloubku a čas. To je středem všeho, co děláte. Ale fyzici vám řeknou, že uvnitř atomu, který tvoří i vaši biologii, je mnoho dimenzí. Při posledním sčítání jich bylo až 27. Někteří vědci jich identifikovali pouze 11 či 12, ale těchto 11 či 12 má stíny dalších dimenzí – a vy znáte jen 4! Co obsahují ty ostatní? I ty jsou ve vás, ale vy je nepoužíváte. Nebo snad ano? Jaká je dimenze lásky? Je to čtyřka? A odpověď zní, že ne. Láska má svou vlastní dimenzi. A vždy je tady, vždy je vaší součástí, jen se někdy skrývá. Je tak silná a tolik mění život, že se jí mnozí bojí. Je možné, že byste se báli světla? A odpověď zní ANO. To je běžné u celého lidstva. Není to záležitost kultury, vyplývá to z toho, že se bojíte toho, čemu nerozumíte. Můj partner vám dnes vyprávěl o své zkušenosti se mnou, když dal svolení k sezení na židli – otevřel tak možnost další dimenze. Takové, kterou nikdy nezažil. On věděl, co to je láska – lidská láska. Měl přeci děti. Věděl, jaké to je. Ach, ale nikdy nezažil lásku Boha, ne doopravdy. Přesahuje to vše, co jste kdy zažili. A to je to, co jsme mu dali. Jen trošičku. Když se posadil na židli, něco pocítil a dokázal jen plakat. Takové to je. Je to jako byste náhle uvědomili, co vám chybí. Najednou si uvědomujete obrovskou pravdu, která tu skutečně je a je vaší součástí – po celou dobu. A přesto se jí lidé bojí.

Strach je velmi zajímavá věc. Víte, jaká je definice strachu? Je to ve skutečnosti jen absence světla – to je stejná definice, jakou jsme vám dali pro temnotu. Absence světla. Tuto metaforu jsme vám dali už mnohokrát, ale dosud nikdy ve vašem jazyce. Pokud shromáždíte množství lidí na temném místě, pak se vzájemně příliš neuvidí. Možná uvidí osoby těsně u sebe – vlevo i vpravo. Můžete to nazvat bezpečnou skupinou – vzájemně se znáte. Ale víte, že někde támhle jsou lidé, které nevidíte, a tak se jich bojíte, protože nevíte, co udělají. Někteří z nich mohou chtít to, co máte vy, proto začnete bojovat o zdroje, protože nevíte, kdo skutečně jsou. Takhle lidstvo přežívalo po velmi dlouhou dobu.

Řekněme, že náhle na tom temném místě někdo rozsvítí zápalku – zápalka nevytváří kdovíjak velké světlo. Pokud je však dostatečná tma, pak to světlo dosáhne poměrně daleko. A najednou mnozí mohou vidět. Můžete vidět další skupiny. Sice nejasně, ale vidíte je. Jsou támhle. A najednou už se tolik nebojíte, že? V tuto chvíli si kladete otázku: „Dívají se ti lidé na světlo zápalky nebo hledí na nositele té zápalky?“ Odpověď zní, že oni netuší, kdo tu zápalku zapálil. Vidí jen to světlo. Někdo další se rozhodne udělat totéž. Máme rádi tento efekt zápalek. Nyní tedy svítí dvě. Zdá se, že jak se světlo exponenciálně šíří, začíná být zářivější. Kdo drží onu zápalku? Nevíte. Vidíte jen to světlo. Časem tu zápalku mají mnozí a vy začínáte poznávat další lidi. Uvědomíte si, že jsou jako vy. I oni se bojí. Čím více existuje světla, tím méně je zde strachu. Právě jsem vám popsal historii budoucnosti. Jak můžete mít historii budoucnosti? (Kryon se směje.) To protože jsem to už viděl, drazí.

Někteří z vás rozsvěcují tu zápalku na místech, která byla dříve temná. Měníte tak svou kulturu, lidstvo, samotnou planetu… Chci vám něco povědět. Nikdo neví, kdo jste – vidí jen to světlo. Čeho se bojíte? Bojíte se, že vás uvidí? Neuvidí. Vidí jen to světlo.

Toto je metafora pro vyšší vědomí. Je to metafora pro to, co děláte společně s dalšími lidmi, jak jednáte s ostatními, jak zacházíte se strachem, čeho se bojíte. Strach dokáže zastavit světlo. Strach zastaví lásku. Věděli jste to? A tak dnešní otázka zní: Kolik lásky dokážete přijmout? Opravdu se bojíte Boží lásky? Co můžete ztratit?

Někdo řekne: „Kryone, řekl jsi mi věci, se kterými má církev nesouhlasí.“ Drazí, i církev se vyvine.

Vyvine se. Nejsme tady, abychom komukoli brali jeho víru.  Nadejde den, kdy uvidíte Mistra lásky úplně, úplně jinak. A bude ještě nádhernější a láskyplnější než kdy dřív. Uvidíte realitu Mistra lásky, který přišel coby lidská bytost, aby vám ukázal, co VY dokážete. Je to nádherné – a nadejde den, kdy s tím i církev bude souhlasit a bude vás učit, co ON opravdu říkal a co vyučoval. Když kráčel po této planetě, zdálo se, že květiny kvetou pod jeho nohama, zvířata šla za ním, léčení byla každodenní součástí jeho života a dokázal změnit fyziku. A to, drazí, je výsledek DNA fungující na 85%. Takový je plán. Je nádherný. Možná trochu jiný, než jste očekávali, že řeknu. Učili vás mnoho věcí, které zmenšují lásku Boha a polidšťují systémy, které nemají být polidšťovány.

Toto není channeling na rozloučenou. V Itálii, ve Florencii, jsme seděli před publikem a předali jsme jim informaci, kterou potřebovali slyšet – o rodině duše. Někteří z vás to možná četli, ale nikdy jste to necítili. Ne tak, jak to můžete cítit tady. Co se to děje v této místnosti? Cítíte energii, která se možná trochu prosvětluje? Možná je načase, aby se trochu pozvedla ta tíha, kterou jste cítili. Možná se ve vašem životě objeví světlo, které je nadějí tam, kde žádná naděje nebyla. Ach, ale je toho mnohem víc. Máte tolik pomoci!

Co vás učili o spiritualitě? Musíte si pro ni dojít sami. Jsou schody, na které je třeba vystoupat, je určité utrpení, kterým musíte projít, abyste získali Boží přízeň… Ale to všechno je stvořeno člověkem. Vy MÁTE Boží přízeň a nemusíte být na té cestě sami. Někdo tento channeling uslyší a řekne: „Líbí se mi, co Kryon říká, ale zní to jako spousta práce.“ (Kryon se směje.) „Musím změnit paradigma svého myšlení, musím ignorovat, co mi bylo řečeno, musím jít proti povaze svých přátel a tomu, čemu věří. To je na mě trochu moc,“ řeknou někteří. Čeho se vážně bojíte? Bojíte se klidu a míru? Bojíte se, že budete žít dlouhý život bez dramatu? A někteří se toho skutečně bojí. Co kdybych vám řekl, že to nemusíte dělat sami? Ach, teď nemluvím o pomoci, které se vám dostane z druhé strany závoje. To je Bůh. Mluvím o těch, kdo jsou kolem vás a kteří nikdy neodešli. O těch kolem vás, kteří nikdy neodešli.

Existuje další systém, drazí. Doufám, že jste to ještě neslyšeli, protože vám to změní život. Máte multidimenzionální duši a ta je věčná. Proč si tedy myslíte, že je singulární, jako by byla v nějaké krabici? Uvědomujete si, že je to lidská představa? Říkejme tomu „duše v krabici“. Pak zemřete a ona je támhle. Nějakou dobu pobude na druhé straně závoje a pak se vrátí do vašeho těla, prožije lidský život, vrátí se na druhou stranu závoje – duše v krabici. To je od vás velmi 4D! Duše může být všude. Pamatujete? Je to kousek Boha. Pamatujete, že Bůh může slyšet miliardu modliteb naráz? Mohlo by vám to možná, jen možná, naznačit, co taková duše dokáže? Tady je informace, kterou byste měli znát. Právě teď, zatímco sedíte na této židli, vaše duše je na mnoha místech. Možná se vám to nelíbí, ale je to tak.

Proč si na chvíli nevezmete tu největší část – své vyšší já? Kde je vaše vyšší já? Možná řeknete: „Nejsem si tak úplně jistý.“ Je na jakémsi vyšším místě. (Kryon se směje.) Souhlasíte, že část vaší duše je nejspíš na druhé straně závoje? To je ta „vyšší“ část, ta božská část, která zároveň žije s vámi. Páni, je na dvou místech zároveň! Vadí vám to? Nyní tomu začínáte rozumět o něco víc. Vůbec to není duše v krabici. Té krabici, ve které je vaše duše, se říká vesmír.

Chci vám povědět toto – máte smlouvu a je to smlouva lásky, netýká se jen biologie, je to dohoda o lásce. Je to multidimenzionální smlouva a tolik lidí to vůbec netuší! Nejsou připraveni ji prozkoumat. Nikdo vám o ní neřekl, je prostě až příliš velkolepá! A ta dohoda zní: Až zemřete, část vaší duše zůstane na této planetě s těmi, které milujete. Splyne s jejich dušemi.Kryone, jak by mohly duše splynout?“ Neznáte multidimenzionalitu. Nesnažte se to pochopit. Jen pochopte velkolepost toho, co vám říkám. Vaše část zůstane s vašimi dětmi. Vaše část zůstane s těmi, které milujete a nejste s nimi nijak biologicky spřízněni – s vašimi nejlepšími přáteli, vašimi partnery. A až přejdete za závoj, vaše část zůstane s nimi všemi.

Co to pro vás znamená? Chci, abyste na to přišli. Úplně každý, koho jste milovali a ztratili, umístil svou duši do té vaší, právě teď. Matky, otcové, sestry, prarodiče… a někteří z vás to potřebují právě

teď slyšet. I děti, které jste ztratili, jsou pořád tady! Copak je necítíte?

Někdy, když jste v noci sami, a myslíte na ty, o které jste přišli, nejste to jen vy, kdo smutní. Ten zármutek nakonec odezní, ale to, co zůstane, je nádherné. Je to víc než jen vzpomínky. Někteří z vás slyší jejich hlas a cítí jejich vůni! Je to téměř jako by část jejich biologie byla stále zde! To protože tomu tak je. Neprocházíte touto evolucí sami. Vaši předci jsou tady. Ti, které jste milovali a ztratili, jsou součástí vaší duše. Je to ta jásající část.

Když jsme poprvé channelovali, řekli jsme vám toto: „Nikdy nejste sami.“ A tohle to znamenalo. Říkali jsme vám to. Řekli jsme: „Klidně si vlezte do skříně, zhasněte světlo a předstírejte, že jste sami – ale nejste. Nemůžete být. Ti všichni jsou tam s vámi. Stejně jako vy budete s vašimi dětmi.

Chci vám dát radu, protože toto jsme s vámi nikdy nesdíleli. Ve starší energii. Toto je totiž pokročilá informace. Je snadné pochopit „duši v krabici“, ale ne toto. Chci, abyste to začali říkat svým dětem: „Jednoho dne, až tu nebudu, neměj obavy, protože budu stále s tebou. Budu ti dávat znamení ve tvých snech, abys to věděl. Dovol své intuici, aby mne našla. Jsem tvojí součástí.“ A pak jim můžete vyprávět o prvním zákonu termodynamiky (Kryon se směje.) – že energii nelze zničit. A dimenze lásky je tímto zcela naplněna! Je to tak nádherné. Chci, abyste to cítili. Nechť vám to potvrdí vaše vlastní prožitky. Tedy pokud se toho nebojíte. Proč byste ale měli? Je to pravda. Nejsou pryč, protože duše nemůže umřít a protože duše není záležitost jediné dimenze. Je úplně všude.

Kdo je tedy v doprovodu, který tu nyní je? Kdo byste chtěli, aby tu byl? Možná jsou to předci, kteří žili před vámi. Možná ti, kteří prošli válkami a velice trpěli. Ti všichni jsou tady. Hledí na tuto skupinu a poslouchají. Pokud je nyní cítíte, pak jsou v té jásací sekci. Říkají: „Zažehni zápalku, rozsviť tu sirku a sleduj, jak se věci mění.

Tohle není channeling na rozloučenou. Víte, Kryon je vždy tady. Neodehrává se jen na židli s tímto mužem. Je součástí série andělské pomoci, která vás chce dotlačit ke světlu a mít zde koherenci (soudržnost, propojenost, pospolitost), na kterou nikdy nezapomenete. Nikdy na ní nezapomenete. Nikdy nezapomenete…

A tak to je.

Kryon