Kryon o historii lidstva

 

 

      Tento text představuje tématický výběr channelingů zveřejněných na webu www.kryon.webnode.cz.

           Obsah:

-         Historie Lidstva  31.8.2007  Okružní plavba Středozemním mořem 

-         Lidská evoluce  26.9.2008  Loveland, Colorado

-         Dějiny DNA a lidské rasy  29.8.2009  Portland, Oregon  

-         Stvoření člověka  18.10.2010  Santiago de Chile 

-         Konec dějin  20.11.2010  Seattle, Washington 

-         Plánované lidstvo (1)  24.7.2011  Wilmington, Severní Karolina 

-         Plánované lidstvo (2)  7.10.2011  Jacksonville, Florida 

-         Načasování Stvoření  12.8.2012  Havajská plavba 

 

Historie Lidstva

 

8. každoroční Kryonova okružní plavba

v oblasti Středozemního moře
srpen/září 2007 (31.08.2007)Kryon prostřednictvím Lee Carolla

Aby bylo dosaženo co nejjasnějšího porozumění, byl tento channeling re-channelován /Kryonem a Leem/ a doplněn. Tento “palubní” channeling byl zprostředkován v angličtině a v reálném čase překládán do španělštiny /šlo o plavbu, která vyjížděla ze Španělska/. Při simultánním překladu oběma směry a jeho přímém zápisu často vznikají velice krátké věty, které se v angličtině dobře nečtou. Proto bylo provedeno úplné přepracování kvůli plynulosti textu. Navíc byla tato verze Kryonem rozšířena tak, aby pojala mnoho vysvětlení přidaných k velice obsáhlému tématu. Toto rozšíření umožňuje dokonce ještě lepší komunikaci, než původní audionahrávka naživo. Pokud posloucháte audio, poznáte, kolik toho je zde přidáno kvůli větší srozumitelnosti.

Tento konkrétní channeling obsahoval mnoho odvolávek na historické geologické události, a časovou osu, již je bez grafu těžké znázornit. Graf ke Kryonovu vysvětlení vývoje lidstva a Lemuřanské rasy je umístěn přímo pod textem tohoto poselství.


     Zdravím, drazí, jsem Kryon z Magnetické služby. Nechávám svého kolegu nahlédnout do toho, co po něm budu chtít, a on začíná být nervózní. Když se pouštíme do takovýchto věcí, do těchto nových informací, ukazuji mu prostřednictvím energie, jak důležité je být přesný. Toto je jedinečná příležitost, neboť nyní kloužete po vlnách oceánu, na cestách, plujete nad zemí. Tím vzniká odpojení od energie, kterou máte za normálních okolností, což umožňuje silnější, reflexivnější vnímání, a to u odesilatele, i u příjemce. Proto si rádi vybíráme právě takovou dobu pro předávání informací, jaké nikdy předtím předány nebyly.

     V tomto okamžiku a těch, co budou následovat, bych vám rád předal informaci o historii Země od počátků lidstva. Odhalím vám v časovém sledu, jak to bylo provedeno. Již po léta zmiňujeme části a kousky těchto informací, ale toto bude poprvé, kdy to spojíme dohromady v celkovém shrnutí. Navíc vám k tomu přidáme dodatečné informace metafyzické povahy.
     Základní plán Země je intuitivní a uvnitř každého z vás. Toto učíme již téměř 19 let. Nicméně jsme nikdy neodhalili délku této pozemské cesty. Jak dlouho jsou lidé na planetě? Jaký byl počáteční plán? Kde se na této časové ose nacházíte vy? Jak to začalo? Jak to bylo upraveno? Která lidská svobodná volba změnila dějiny? Mnohé z toho nyní probereme.
     Drahá Lidská Bytosti, ačkoliv toto může vypadat jako dějepis a geologie, andělé v této místnosti sedí nad vámi a předávají vám velkolepé zprávy o tom, kdo jste. A pokud se o tyto věci nezajímáte, třeba by se vám líbilo tu jen tak sedět a nechat si umývat chodidla? Snad. Vyhovovalo by vám to? Mluvíme s vámi třetím jazykem, bez ohledu na 3D jazyky, jimiž se zde mluví /anglický a španělský/. Nazýváme tento druh komunikace “třetím jazykem”. Protože číslo 3 je katalyzátor. Spolu se 3D jazyky jsou přenášeny další věci a míří přímo do srdce. Jdou do buněčné struktury. Zatímco sedíte v této energii, věci se mohou změnit, pokud dáte svolení a jste takovým věcem nakloněni.


     HISTORIE LIDSTVA NA PLANETĚ ZEMI
     Země je velice stará, ale lidstvo ne. Šlo o velmi dlouhou a vyvinutou biologickou cestu a mnozí ji nazvali evolucí. Biologie planety se vskutku postupně vyvíjela, a to je ona posvěcená cesta, kterou si Bůh pro její rozvoj vybral. Což neodporuje ničemu, kromě omezeného myšlení mnoha lidí, kteří by si přáli, aby tomu tak nebylo.

     Pojďte se se mnou vrátit o kratičký časový úsek zpět - kratičký pro mne, kratičký pro skály. Namaluji vám obrázek planety. Svému kolegovi poskytuji mnoho vizuálních podnětů a mnoho faktů, tudíž může dojít k pauzám, zatímco se bude snažit to správně formulovat. Neboť věci, o nichž budu mluvit, budou přepsány a viděny tisíci lidí.

     Před 100.000 lety se datuje počátek toho, co byste nazvali osvícenou Lidskou Bytostí. Toť vše – pouhých 100.000 let. Jistě, již dlouho předtím se vyvíjely humanoidní bytosti, ale ty neměly žádné duchovní vybavení, jak byste to mohli označit, uvnitř DNA. Prostá biologie. Vaši antropologové vám budou vyprávět o věku lidí. Vykopou spoustu kostí a poví spoustu příběhů o tom, jak staré je lidstvo. Ale jde jen o biologicky vyvinutá stvoření, která dosud nejsou součástí scénáře, v němž andělské bytosti tvoří část DNA.

     Na příběh, který vám hodlám vyprávět, jsme již mnohokrát poukázali. Ale nejprve mě nechte vám namalovat obrázek: K onomu okamžiku existovalo mnoho vyvinuté “biologie”. Na planetě bylo až 20 druhů lidských bytostí a vaši antropologové mnohé z nich identifikovali. Všechny byly velice různorodé, víte? Některé měly jinak utvářené hlavy, některé dokonce ocas. Existovalo současně až 20 druhů lidských bytostí. To je fakt odpovídající normálnímu vývoji na planetě, neboť bude existovat velká různorodost, ať se podíváte na jakéhokoliv savce. Takto příroda pracuje teď a pracovala tak i tenkrát před 100.000 lety.

     Vyvíjelo se 20 druhů lidských bytostí. Existovalo několik míst, kde byly rozvíjeny rychleji než ostatní, a vaší antropologové o nich vědí. Nezačalo to na jednom místě na planetě. Byly v místech, která byste nazvali západní Evropou či Středním východem, a na dalším neobvyklém místě – ve středu Tichého oceánu! To za chvíli vysvětlím. Evoluce pozvolna vytvářela mnoho druhů lidských bytostí, tak jak to příroda dělá se vším.

     Pak se planety dotkl design – posvátný plán.

     Se svatým plánem byla tato planeta navštívena, kvantovým způsobem, osvícenými stvořeními, která nebyla anděly. Je těžké popsat, jak k něčemu podobnému mohlo dojít, ale došlo. Poslyšte, tento vesmír překypuje životem, něco z něj prochází stejnými lekcemi jako vy, a něco ne. Existují biologická stvoření, žijící na planetách jako je ta vaše, s atmosférou jako je ta vaše, ale neválčí se tam. Žijí v kvantovém stavu, kde existuje dohoda ohledně toho, proč tam jsou. Reprezentují společnosti dvakrát starší než je Země. Lidstvo a taková osvícená skupina existovala tehdy a existuje dodnes. Nalézá se světelné roky od vás, přesto vás snadno mohli navštívit. Přišli na tuto planetu, aby zasadili sémě svatosti do vaší DNA. Přišli s povolením, dle plánu, a v rámci domluvy mezi všemi andělskými bytostmi vesmíru. Nebyla to náhoda a nebylo to součástí dobyvačného záměru. Byla to jejich láskyplná práce.

Mluvím o Plejáďanech, a o těch toho již bylo řečeno hodně. Jakmile totiž začnete mluvit o takovýchto věcech, kdy jeden druh stvoření přijde a působí na celou planetu, najdou se tací, kteří řeknou: “No, to je určitě nevhodné, to je určitě zlé, to je určitě špatné.” Nebylo. O Plejáďanech již bylo řečeno mnoho nesprávných informací. Já bych vám rád řekl, že - kdybyste je právě nyní mohli vidět – jsou vám velmi podobní! A jednoho dne, pokud se dostanete do bodu, kdy to bude vhodné, se s vámi setkají. Nazývali by vás svým bratrem či sestrou, a kdybyste vzali vzorek jejich buněčné struktury, v mnohém by se s vaší shodovala. Neboť oni mají tu setbu osvícení lidské rasy, a mají moudrost a lásku k Zemi, protože vy jste jejich setbou.
     To, co dali této planetě, se obtížně popisuje v 3dimenzionálním pojednání. Protože oni využili svého bytí v kvantovém stavu se vším a přidali lidstvu na planetě navíc 2 vlákna DNA. A došlo k tomu najednou u jednoho jediného z těch 20ti druhů lidí, vašeho stávajícího druhu. Pouze jeden druh byl připraven tento dar přijmout.

     Zeptejte se na to svých antropologů. Ne, neptejte se jich na Plejáďany! Místo toho se jich zeptejte, co se stalo před asi 100.000 lety lidským bytostem. Řeknou vám, že – navzdory přirozené nepravdě-podobnosti, že by to nastalo – se na planetě vynořil jen jeden druh Lidské Bytosti. A co těch dalších 19? Pozvolna vymřeli, neschopni soutěžit s těmi s novou DNA. To si protiřečí s přírodou a měli byste pohlížet se zvednutým obočím na ty, kteří se zhlédli v teorii přirozeného výběru. Takže jde o něco, co stojí za všimnutí, a poskytuje důkaz pro to, co vám říkám.
     V mnohé mytologii na planetě se to stává příběhem stvoření. Jelikož k tomu došlo tak rychle a v tak nedávné historii Země, dělá to dojem, že ke všemu došlo najednou, bez jakéhokoliv postupného vývoje, který by to vše umožnil. Odtud tedy ta myšlenka, že se evoluce vůbec nekonala a že Bůh stvořil lidi v jednom okamžiku. Vidíte? Ve všem je zrnko pravdy, ale je to často umístěno do škatulky 3D, aby se to lépe dalo vysvětlit. Nádherná zahrada, pokušení představující dobro a zlo – to je vskutku blízko metafyzickému pohledu na to, co se stalo, když jedna skupina lidí obdržela svá 2 nová DNA vlákna uvědomění. Neboť náhle začali jednat mimo proces duality, mimo vědomí světla a temnoty.

Ona vlákna navíc byla přípravou pro otestování Země, která se měla ve své době stát jedinou planetou svobodné volby. Jedno vlákno mělo obsahovat Akášickou kroniku, záznam všech andělských duší, které projdou lidským tělem. Lidstvo se začalo stávat duchovním – ne všichni najednou, ale velice, velice postupně po dalších 50.000 let. Andělé začali přicházet na tuto planetu a používali lidské tělo jako vozidlo při provádění tohoto pokusu na Zemi. Až tehdy se staly Lidské Bytosti tím, co nyní začínáte vidět. Což znamená, že opravdu osvícené lidstvo je ve skutečnosti jen asi 50.000 let staré – vlastně velice nové!

     Země byla tehdy odlišná. Tak bych vás rád vzal do doby před cca 40.000 lety. Zde na planetě existuje velká civilizace, a existuje k tomu okamžiku v primitivní podobě již po více než 5.000 let. Byla to ta nejvelkolepější společnost, kterou kdy planeta viděla – ne tak velká počtem, ale uvědoměním. Nebylo to nic, co byste později napodobovali, neboť to bylo součástí oné “přípravy” lidstva. Byla to civilizace Lemurie. Nikdy jsem neupřesnil, jak dlouho existovala, tak to udělám nyní. Co byste si pomysleli o společnosti, která trvala více než 20.000 let? Žili v míru. Nepřevýšilo by to cokoliv, co se kdy stalo ve společnostech na Zemi, o nichž jsou záznamy? Nic z toho, co znáte, se tomuto ani zdaleka nepřibližuje.

     Vědci říkají: “To není možné. Před tak dlouhou dobou neexistovala žádná společnost.” Skutečně neexistuje žádný důkaz, což, mé drahé Lidské Bytosti, je zcela záměrné. Neboť planeta při vymazávání známek lidstva odvádí velmi dobrou práci. Jen se podívejte na to, co se nyní učíte, protože nejste schopni najít něco staršího než 4.000 let! Bylo to rozvířeno, rozsekáno, zakopáno, odplaveno, a navždy ztraceno. A aby vymazání bylo dokonalejší, byla tenkrát ta společnost na souši uprostřed Pacifiku. Ta nyní neexistuje.

     Časová osa: Počátky Lemurie se datují do doby před cca 50.000 lety. Trvalo 10.000 let, než o sobě mohli tvrdit, že jsou sjednoceni, a dalších 5.000, než se začali spojovat jako kolektiv se společným řídícím centrem. Lemuřané měli plnohodnotnou, vyzrálou civilizaci od doby před 35.000 lety do doby cca před 15.000 lety. Připomínám, že věci v časném období vývoje lidstva trvaly velice dlouho a byly velmi pomalé. Co by vám dnes zabralo rok, mohlo tenkrát trvat stovky let. Jazyk byl spornou záležitostí, komunikace byla nová, cestování velmi pomalé a o svrchovanou moc se nikdy ani nepokoušeli. Zatímco vy máte 2 schůze týdně, oni měli 2 ročně, často ani to ne. Jejich vnímání času bylo značně odlišné, neboť měli kvantové vědomí, téměř bezčasový stav bytí.
     Pojeďte se mnou do Lemurie. Chci vám popsat Zemi té doby, protože byla velice rozdílná. Jsou tací, kteří se nad těmito vyjádřeními budou smát a ušklíbat a dělat si z nich legraci. Tichý oceán je ohromný! “Nikdy nebyla doba, kdy by v něm nebyla voda, pokud nepůjdete zpět o miliony let.” Nepravda. Neřekl jsem, že celý. Mluvil jsem pouze o části, kde sídlili Lemuřané. Vykreslím vám to.
     Planeta Země rotovala po své ose na 28 stupních. To bylo naklonění Země, a není totožné s tím současným. Navíc, geologicky, byla planeta před 40.000 lety o dost jiná. Byli jste na konci největší doby ledové, kterou jste kdy zažili. Teplota na této planetě je závislá na množství vody, které tu je. Vodní cyklus planety je tím, co ovládá teplotu a vítr. A já vám nyní ukazuji v této vizi velmi odlišnou Zemi.
     V té době 1/3 veškeré vody planety byla tvořena ledem. Což vytvářelo oceány v jiné podobě, než vidíte vy dnes. Přejděme k lemurské civilizaci. Tehdy byla planeta mnohem chladnější. Někteří z vás vědí, co provede se životem na Zemi změna teploty o půl stupně. Kdyby průměrná teplota na této planetě poklesla v průměru o půl stupně, bylo by to závažné. Takže mě nechte vyprávět o tom, jaké to bylo, abyste si mohli ty změny představit. Průměrná teplota atmosféry byla o 8 stupňů níže, než současná – velmi závažné pro počasí a velmi závažné pro množství vody na planetě.
     Průměrná úroveň hladiny vody oceánů na planetě byla o 133 m nižší oproti dnešnímu stavu – to je o 400 stop níže. Umíte si představit, jak by při pohledu ze vzduchu vypadaly vaše dnešní kontinenty při oceánech s hladinou o 400 stop nižší? Byly by viditelné hřebeny hor, nyní ukryté pod vodou. Bylo by to hodně odlišné, že? Lemuřané úspěšně přežívali po více než 20.000 let okolo základny ostrova, který dnes nazýváte Havajský. Ten byl – a stále je – nejvyšší horou planety, měřeno od její základny.
     Oni si byli vědomi toho, že žijí v pánvi, v údolí, které se nachází níže než průměrná vodní hladina Země. Okolo nich byla spousta vody. Ale hlavní moře byla zadržována některými z pohoří, která jsou dnes nižší, ale která existovala díky tektonickým deskám. Tudíž tu máme uspořádání, komplexní situaci. Ale oni měli souše v některých místech, která dnes nazýváte dnem Tichého oceánu. Též si byli po celou dobu vědomi, že jsou ohroženi vodní hladinou planety, pokud by stoupla. Dokud bylo chladno, byli v pohodě. Věděli také, že žijí ve stínu aktivního bodu toho, co dnes známe jako velkou tektonickou desku. A věděli, že se pohne, neboť se to již dříve stalo. Ostrovy, na nichž uctívali, byly všechny aktivními sopkami. Vulkanická energie je přitahovala.
     Mám toho ještě víc, co bych vám o Lemuřanech řekl. Tak teď popojděme k duchovní části. Během jejich kultury o 20.000 letech prošlo planetou celkem 350 milionů Lemuřanských duší. Což není mnoho, když zvážíte, že prošly 800 generacemi. A já vám vysvětlím proč.

     Teď, můj kolego, toto je odlišné a specifické. Tak to přelož správně. /Kryon hlasitě promlouvá k Leemu, aby to všichni slyšeli/ Lemuřané se nereinkarnovali zpět jako Lemuřané. Čímž chci duchovně naznačit, že existovalo skoro 350 milionů individuálních, jedinečných duší – ne prostě lidských duší, ale 350 milionů andělů se vystřídalo v podobě lidí v Lemuřanské kultuře, a znovu se nevtělilo. Přišli jen jednou jedenkrát. Porodnost Lemuřanů neodpovídala té vaší současné, zdaleka ne vaší současné. Nebyla ani geometrickou progresí, kterou máte nyní. Je to komplikované. Z biologického hlediska existoval důvod, proč Lemuřané neměli moc dětí. Mělo to co do činění s teplotou na planetě a s jejich kulturou. Muži nebyli tak plodní jako ti dnešní. Též to podporovalo duchovní aspekty toho, co bylo potřeba. Stačí, když víte, že v Lemuřanské duchovní kultuře bylo pouze 350 milionů duší, reprezentujících nejdéle trvající společnost, kterou kdy Země poznala. Více k tomu za chvíli.
     Před 15.000 lety začaly ledy tát a Lemuřané to věděli. Šlo to pomalu a oni se snažili to zdržet. V té době již byla Lemurie společností mořeplavců a většina jich byla na člunech. Věděli, co se časem může stát a začali se velice zajímat o lodi. A v tomto okamžiku se národ Lemuřanů začal rozdělovat. Stalo se to rychleji, než očekávali, protože nepochopili závažnost nového váhového rozdělení vody, a co to udělá s pohyby zemské kůry /spousta zemětřesení/.
     Jejich vulkanická pánev se začala třást a rychleji pohybovat, a tím pustila vody dovnitř. V období před 15.000 až 10.000 lety se vodní rovnováha Země změnila a voda vtekla do údolí Lemurie. Zaplnila údolí mezi horami. Smazala úplně všechno, co kdy postavili – cokoliv, co kdy vybudovali. To příroda dělá, víte? Běžte se podívat na zříceniny mladší 1000 let na této planetě a uvidíte, co se stalo. A nyní pomyslete na zříceniny staré 15.000 let, pod oceánem, kde burácí proudy. Nic nezbylo. Někteří z Lemuřanů zůstali na oné hoře, posunovali se nahoru se zvedáním hladiny. Před 10.000 lety se voda přestala zvedat, asi tak na úrovni podobné té dnešní. Vrchol hlavní hory Lemurie je nyní řadou ostrovů nazývaných Havajské.

     Země je teplá či chladná vlivem svého vodního cyklu, a ten je dynamický a stále v pohybu. Kvůli skoku kupředu - v rozměru mnoha let – byly na této planetě časté teplotní změny směrem nahoru i dolů. Snad všechny z nich přetrvaly každou lidskou bytost /tím myslím, že žádný člověk nežil dost dlouho, aby viděl celý cyklus/. Byly běžné krátké cykly v délce 200 let. Většina lidstva si tudíž uvědomuje pouze, že dochází ke změnám, nevědoma si normálních cyklů. Vy sami jste měli několik malých dob ledových v poslední době. Jen před pár sty lety, v r. 1400, byla jedna, kdy se dokonce začaly znovu tvořit ledovce. Teploty na planetě trochu klesly, a pak se zase vrátily na předchozí úroveň. Pro planetu a způsob jejího fungování to je typické.
     Zajímavé je, že než dojde k těmto malým ledovým událostem, přijde něco, co Lidské Bytosti vůbec nedává smysl. Oteplí se! Je to součástí cyklu. Právě nyní v jednom takovém jste, a nacházíte se na začátku vodního cyklu, který časem přejde na nižší teplotu. Je to typické, cyklické a normální. Zeptejte se kterékoliv skály.
     Někteří z Lemuřanů vyšplhali na hory a dnes můžete potkat jejich potomky. Říká se jim Polynésané a vědí o oceánech vše. Znají příliv a odliv. Byli tu ještě před přílivy a odlivy! Dívali se, když se tvořily a byly vytvářeny. Umí se pohybovat z ostrova na ostrov, na vzdálenosti stovek kilometrů, bez kompasu a na malém, nepatrném plavidle. Oni vědí, jak to funguje - oceány, přílivy a odlivy. Někteří dokonce tvrdí, že jejich předkové pocházeli z Lemurie.
     Následující část je vědecky kontroverzní, protože se vám chystám sdělit, že dopady malých meteoritů byly v té době běžnější, než se běžně věří. Dopadaly před 13.000, a pak i před 5.000 lety. Ten poslední, před 5.000 lety, byl větší. Planetě provedl dvě věci. První je, že způsobil takový posun zemského pláště, díky jemuž se Země pohnula ze sklonu 28 stupňů na 23 a 1/3. To byl ale náraz! To bylo před pouhými 5.000 lety. Druhá věc je, že to ovlivnilo civilizaci. Do atmosféry, do toho, co nazýváte stratosférou, byla vymrštěna spousta prachu, a výsledkem byly hlavně deště. Deště ukončily existenci většiny lidstva. Zemřelo mnoho zvířat a lidí. Bylo to třeba, bylo to nezbytné, a již jsme o tom dříve mluvili. Bylo to součástí plánu. Hlavním účelem bylo vymazat všechno poznání Lemurie a vytvořit spoustu jezer, která by mohlo lidstvo používat. Věda toto může vidět v souvrstvích, a je to spojováno s mýtem o velké potopě a arše.

     Je to zajímavé, že? Existují ti, co si říkají kreacionisté. Ti se s vámi budou hádat o evoluci lidstva. Svým způsobem mají pravdu obě strany. Neboť biologická stránka lidstva se vyvíjela velice pomalu. Ale ona posvátnost byla předána všechna najednou, stejně jako příběh o Zahradě Edenu, zvaném Lemurie.

     Když popisujeme časy a uvádíme je v letech, bereme vaše “teď” jako rok 0. Takže se vracíme od 0 zpět do doby, kterou označujeme jako “před” 400.000, 100.000 či 10.000 lety. To odporuje časovému rámci spojovanému s jakýmkoliv prorokem, který kdy žil. Tedy pro ty, co by měli zájem si prověřovat něco z historie planety kvůli ověření pravdivosti tohoto poselství: dělejte to pozpátku od tohoto roku jako roku 0. Pokud se vyskytne nějaké skutečné datum, které bychom chtěli probrat, udáme je v podobě, kterou byste očekávali a využili.

     Civilizace Lemurie v zásadě existovala od doby před 35.000 až 15.000 lety – nejdéle trvající civilizace s jednotnou vládou na Zemi. Lišila se od jakékoliv civilizace, kterou kdy budete mít, a my s vámi shrneme, co se stalo. Celý smysl Lemurie a všech vlastností jejich DNA bylo vytvořit “jeviště” pro to, co mělo následovat. Když kuchař připravuje jídlo, docela často vymastí pánev, připraví všechny ingredience potřebné k přípravě vlastního jídla, a pak se věnuje různým přípravám, které potravu obohatí, ale ještě skutečné jídlo nezahrnují.
     Lemuřané měli takový význam pro Zemi a pro vás. V duchovním smyslu bylo jídlo připravováno. Proto znovu opakujeme, že měli od vás odlišné Akášické znaky. 350 milionů Lemuřanů existovalo v průběhu celé doby existence jejich kultury. Byli jedinečnými Lemuřany a, s pár výjimkami, každý měl jen jeden život. Mohli byste říci, že budovali Akášickou kroniku planety. Představte si Jeskyni Stvoření, se všemi těmi krystaly, které jsme vám popsali jako duše na planetě. Pokaždé vstoupil anděl a na chvíli byl Lemuřanem. Esence jejich energie se pak usadila na planetě. Krystaly s jejich jmény byly uloženy do jeskyně. Některé z těchto věcí nebudou dávat smysl těm z vás, kteří dosud neslyšeli příběh o Jeskyni Stvoření. Civilizace Lemurie měla vybudovat Jeskyni Stvoření a naplnit ji energií 350 milionů duší. A v celé jejich historii existovalo jen pár tisíc těch, kteří měli minulé životy, kteří se znovu vrátili jako Lemuřané – většinou jejich vědci. Zbytek si odžil život, a pak se stáhl a čekal, až bude civilizace kompletní /mluvíme o andělích, představujících různé duše lidstva/. To bylo úmyslné, aby byla planeta duchovně oseta tím, co mělo přijít, a aby byla pozvednuta krystalická hodnota Jeskyně Stvoření.
     Lemuřané viděli, co se děje. Jak jsme vám řekli, před 15.000 lety začaly ledy tát, a dělo se tak pomalu po nejméně dalších 5.000 let. Můžete říci, že měli spoustu času se připravit, a také to udělali. Nejprve se stali národem mořeplavců a stavitelů lodí. Pozvolna mnozí z nich opustili údolí, v němž žili a které bylo pomalu zaplavováno v důsledku tání ledů a vzestupu vod na planetě. Dalo by se říci, že existuje část lemuřanské společnosti, která osídlila okraje dalších pevnin prostřednictvím lodí. Hledejte je na Novém Zélandě, Velikonočních ostrovech – tam toho moc nezbylo – a na velkém kontinentě toho, co nazýváte Amerikami. Byli v místě západního pobřeží, které označujete jako Aljašku, jako most k dalšímu kontinentu. Byli tam. Mnoho z nich putovalo k hoře zvané Shasta a tam žili v lidské podobě dlouho předtím, než se uchýlili do nitra hory jako interdimenzionální bytosti.
     Někteří z nich založili jiné společnosti spolu s dalšími lidmi, kteří se vzdálili daleko od jádra a zcela zapomněli na svůj rodokmen. Jedna z oněch kultur byla nazvána sumerskou a byla na Středním Východě. Tato časem vedla ke kultuře Egypta o mnoho let později. Vaše přesvědčení, že právě tam dějiny začaly, je zvláštní!
     Zde je něco, co jsme vám předtím neřekli. Všechny důkazy o staré Lemurii byly vymazány. Podmořské proudy v oceánech jsou velice silné, proudí téměř jako řeky, po eony vše omývají pískem a bahnem. Najdou se tací, kteří řeknou: “To znamená, že nikdy nenajdeme žádné artefakty z Lemurie.” Nejenže nějaké najdete, ale již se tak stalo a jsou ukryty. Neboť když je sběratelé ukáží vědě, vysměje se jim. Vznikl by totiž oxymorón… protiklad v samotném artefaktu. Bude příliš starý, než aby mohl být tím, čím je! Tedy minimálně podle moderního myšlení. Co by se stalo, kdybyste našli část automobilu a uhlík ji datoval do doby před 3.000 lety? Byl by to artefakt, který by “nemohl existovat”. A takové budou artefakty z Lemurie. Protože by to byly hvězdné diagramy a biologické informace, které “nemohly být známy”.

     A proč by někdo mohl mít artefakt z Lemurie? Právě jsem řekl, že Lemurie byla vymazána. Je to díky lodím! Spousta se jich potopila v bouřích, když převážely každodenní lemuřanské předměty – artefakty. Některé čekají na nalezení a jiné již byly nalezeny a zabaveny sběrateli, kteří nejsou schopni nikoho přimět, aby se na ně podíval, neboť mu nedávají smysl. A ještě budu pokračovat.
     Někdo by si Lemurii spletl s tím, co nazýváte Atlantidou. A zde je informace, které mnozí neuvěří. Ono toho totiž vlastně není o Atlantidě moc známo. Vaši historici jen hádají. Já vám budu povídat o Atlantidě. Existovaly dvě – stará Atlantida a nová Atlantida. Jsou od sebe hodně daleko, fyzicky i časově. Ta, po které se nyní pátrá, je mnohem mladší, než byste mysleli. Civilizace nové Atlantidy měla velkou podobnost s egyptskou civilizací ve stejné době. Jedna byla výsledkem evoluce lidí ze západní Evropy, druhá byla výsledkem evoluce lidí ze Středního Východu.
     ”Kryone, kde je ta nejposlednější Atlantida?” Dobrá, já vám napovím: Je blízko. Hledejte ji na druhé straně holínky. A víc vám neřeknu. /Pamatujte, že tento channeling byl zprostředkován v západní části Středozemního moře, takže tyto odkazy jsou myšleny z pohledu aktuální polohy lodi. Druhá strana holínky – druhá strana spodní části Itálie -, odkud loď plula, Atlantidu umisťuje poblíž Řecka a Kréty. Loď právě opustila Řím, když došlo na tuto informaci./

     "Kryone, kde je stará Atlantida?" Odpověď zní, že byla v Atlantském oceánu, daleko od té novější a ve srovnání s ní je pravěká. Byla kolonií Lemurie a lemuřanské vědomí si dlouho neudržela. Stala se vzorovým modelem otroctví a úpadku. Technologie byla zneužívána. Ale nyní se o tomto více nemohu šířit.

     Nyní již víte o Lemuřanech. Též víte, že z hlediska druhu vědomí nejsou stejní jako vy dnes. Jsou součástí přípravy na pokus. Vy jste ztratili kousek a část aktivace DNA, již oni měli, skrze energii, kterou jste si zvolili pro svou dualitu. A je to svobodná volba, abyste zjistili, zda si to jste schopni uvědomit a získat ji zpět. Je to ona kvantová část DNA. Je to to, co jsme nazvali lemuřanskými a plejádskými vlákny, a jedno z nich je Akášickou kronikou. Nyní, pokud si vše skládáte dohromady, si též uvědomíte, že Lemuřané byli zodpovědní za vytvoření kosmické Akášické kroniky Země.

 

     SOUČASNÉ POČASÍ
     Vodní cyklus je jedním z nejdůležitějších přispěvatelů ke změnám počasí na planetě. Druhým je vulkanická aktivita. Třetím jsou vlivy z vesmíru. V nedávné historii jste měli všechny. Dnešní stav nazýváte globální oteplování. Vědce šokuje a trápí. Zčásti je to proto, že tyto cykly se vyvíjejí déle, než po délku jednoho lidského života, tudíž nikdo v moderních dějinách zatím nespatřil celkový obraz. Již k tomu došlo dříve a už je to tu znovu. Jde o změnu ve vodním cyklu a děje se to přirozeně a pravidelně. Je to způsob, jakým Země funguje a uvádí se do rovnováhy. Máte velké vodní cykly a ty malé. Takovým způsobem funguje Země. Poslední malá doba ledová byla mezi 12. a 14. stoletím, jak si časově označujete. Lidé zde existovali a přežili. Právě nyní začíná další. Ale vědci to nenazývají počátkem další mini doby ledové. Namísto toho tomu říkají oteplování! Protože nechápou vodní cyklus. Vidí to z hlediska – jak bychom řekli – mikrokosmu, namísto makrokosmu.

Může vám připadat zvláštní, že by chladné období mělo začít oteplováním, ale kdybyste znali dynamiku vodního cyklu, dává to jasný smysl. Nikdo z vás v této místnosti neuvidí cyklus celý, protože bude delší, než doba vašeho života. Budete si muset počkat do příště. Vodní cykly se liší délkou. Ty malé mohou trvat pouhých 150 let či celých 400 let, a vy jste na začátku středního. Nebojte se jich, je to součást Země, a její způsob sebevyrovnávání. Někteří řeknou: “Hm, a co ta myšlenka, že toto vytvořili lidé? Znamená to, že je mylná?” Zde je pravda, a jednoho dne to poznáte: Lidé nejsou odpovědní za vodní cyklus. Ale lidé se přičinili o uspíšení načasování tohoto, takže nastává o něco dříve, než původně měl. Ano, ovlivnili jste ho, ale nezpůsobili.


     ZEMĚTŘESENÍ
     Je mnoho těch, kteří by rádi věděli víc o zemětřeseních, tak odhalím další činnost. Jsou součástí posunů planety, stejně jako vodní cyklus. Vskutku jste měli nedávno událost, která způsobila tsunami, což zvýšilo lidský soucit na planetě. To bylo jedno z největších zemětřesení v historii vašeho života. Událo se pod oceánem a bylo tak obrovské, že skutečně o maličko zpomalilo otáčení planety. A tato událost se ještě pár let nesrovná. To, co vám chci říci, jde proti logice geologie, ale Země tak funguje. Zpomalení otáčení planety způsobilo lehce odlišný poměr rychlosti mezi tekutým jádrem Země a její kůrou. Takže Země bude pokračovat v přizpůsobování, dokud se tyto rychlosti nevrátí zpět do původního stavu.

     Země se bude ozývat pár let nejvíce v místech v okolí rovníku, protože jsou nejdále od jádra planety a nejméně stálá. Při otáčení planety budou právě ona tíhnout k největšímu vyboulení. Pročež budou postižena kvůli skutečnosti, že jsou nejvíce neklidná. Právě jsem vám řekl, abyste očekávali více zemětřesení kolem rovníku. Nic z těchto věcí nezpůsobí zkázu a beznaděj na této planetě. Spíš jde jednoduše o část posunu Země. Pracovníci Světla, netrapte se těmito věcmi, protože systém říká, že budete ve správný okamžik na správném místě. A též nezkoušejte posoudit, co znamená správné místo. Jste velmi milováni a všechno je přiměřené, pokud ovládáte svůj život.


     TRVÁNÍ ŽIVOTA NA ZEMI
     Podíváme-li se na rodokmen planety, měli bychom informaci. Skutečný nový proces osvícení na planetě započal až po roce 1900. Poté trvalo dalších 87 let, než byla vibrace planety dovedena až k bodu rozhodnutí – rozhodnutí o vibraci a budoucnosti. Zatímco proroci mluvili o konci přibližně v době přechodu tisíciletí, vy jste místo toho změnili vibraci planety na úroveň, kdy se to již stát nemuselo. Nepleťte se, neexistoval žádný Boží plán ohledně konce této planety. Šlo o vibraci onoho pokusu, který jste tvořili po eony. Lidé vytváří své vlastní budoucnosti. Vytváříte své vlastní proroctví. Dělá to vědomí planety. Vy jste tedy stvořili budoucnost odlišnou od toho, co mohl kterýkoliv prorok vidět, a skoro všechna proroctví z doby před rokem 1987 jsou sporná. Nacházíte se na úplně jiné koleji.

     A nyní vám povím něco, co možná moc rádi uslyšíte. Mezi r. 1987 a 2007 se stalo něco vzrušujícího. Díky nové energii se probudily krystaly s lemuřanskými jmény v Jeskyni Stvoření. Šeptaly: “Je čas se vrátit! Všech 350 milionů. Naslouchejte tomuto, naslouchejte - všichni ti Lemuřané, kteří kdy žili na této planetě, opět žijí v lidských tělech a jsou zpátky! Jsou rozprostřeni po celé zeměkouli. Poslouchejte, já jich mám plnou místnost právě tady! Dívám se na ně. A právě proto tu jsi, můj drahý. Proto toto čteš. A Ty se divíš, proč s tímto souzníš? Divíš se, proč vibruješ výše? Divíš se, proč existuje spřízněnost s Tvou buněčnou strukturou a Kryonem? Je to proto, že jsi Lemuřan, Stará Duše v nové energii.

     “Kryone, znamená to, že má duše zde před rokem 1900 nebyla?” Tak odpověď na to je složitá. Kousky a části tu byly, ale ne plná energie lemuřanského jádra. Vy o sobě smýšlíte jako o jedné entitě, jedné duši, jednom jménu a jednom obličeji. Ale tím nejste. Jste kombinací mnoha energií. Je to obtížné vysvětlit, ne-li nemožné. Pokaždé, když dorazíte, jste jako polévka, která se uvaří a přijde na planetu. Existuje Vyšší Já, což je pokaždé stejná energie jádra. Ale to, co ji obklopuje, má velkou duchovní různorodost. Ale nyní se někteří z vás vrátili k energii lemuřanského jádra, jež vás obklopuje, což se nestalo po 50.000 let. Ony kousky DNA jsou znovu aktivovány.
     Poslouchejte, co vám již po roky vykládám: Méně než půl jednoho procenta této planety se musí probudit, aby ovlivnilo vibraci pro všechny. K roku 2012 se budete pohybovat s novou vibrací. Méně než půl procenta ze 7 miliard lidí se musí probudit. To není zase tolik. Vlastně je to jen 10% z těch 350 milionů Lemuřanů, kteří dnes žijí – velice snesitelné procento.
     Kde se nacházíte v této skládačce vy? Jak dlouho má civilizace trvat? Řeknu vám to. Odpovědí je vaše budoucnost, vy to rozhodnete. Zcela to ovládáte, tak to může pokračovat tak dlouho, jak si přejete. Ale povím vám, na jak dlouho byl tento pokus navržen. Někteří z vás se budou smát. Je mnoho druhů oblíbených čísel, která poletují v nějaké kultuře okolo a stala se dogmaty a mýty. Ale docela často existuje zrnko pravdy ohledně jejich důležitosti. Jedním z nich, které se mnohokrát objevuje, je 144.000. Je intuitivní a znáte ho všichni. Představuje délku pokusu v letech – 144.000 let.
     Vy sedíte na značce 100.000 /měřeno od doby, kdy přišli Plejáďané/. Vidíte, zbývá spousta času, pokud se sami nezničíte, a Lemuřané to mohou změnit. Již tak učinili. Blíží se čas, který bude – jak my říkáme – podporovat či odpovídat tomuto veškerému růstu. Mayové to předpověděli. Energie samotné Gaii zahájí začátek posunu v r. 2012. Nastane cyklus v trvání přes 1.000 let, jenž bude vůči vašemu duchovnímu růstu přátelštější, než energie, v níž jste se narodili.

     Byla položena otázka: “Tak kdy se dočkáme setkání s našimi bratry? Kdy se Plejáďané vrátí na planetu?” Ó, já si nemyslím, že by to pro někoho z vás bylo záhadou. Jezdí na návštěvy pravidelně. Někdo je vidí, někdo ne. Neexistuje žádný nekalý plán, mí drazí. Pokud vás sledují, dívají se s láskou, jak pěkně jim vzkvétá zahrada. Kdybyste vytrvali těch 144.000 let, na konci pokusu budete přesně jako oni – osvícená planeta se znaky Velkého centrálního Slunce. /Kryon se usměje/
     A ještě řeknu něco, co mnozí slyšet nechtějí. Pokud jste Lemuřan v místnosti, budete tam! Tolik životů vám zbývá. Tolik milujete Zemi. Jak jsme vám řekli již mnohokrát předtím, jako člověk se koukáte do zrcadla a duchovně říkáte: “Jsem unaven. Už se nevrátím.” Řeknete: “Svou práci jsem udělal. Je to spousta práce. Již tím nechci procházet znovu.” Pak se rozhodnete svou lidskou myslí a vedete jednostrannou konverzaci s Bohem o návratu…. A to je legrační. /Kryon se směje/

     Všichni se vracíte! Přesně to děláte. Nemůžete se dočkat.Unaven”, to jsou jen lidské řeči. Na druhé straně závoje neexistuje žádné “unaven”, jen soucit. V tomto pokusu, v němž se nacházíte, jde pouze o soucit. Rok 1987 přinesl harmonickou konvergenci. 2002 - dokončení magnetické mřížky a začátek krystalické zkušenosti. 2004 – tsunami a tranzit Venuše. 2012 – další tranzit Venuše. Toto jsou okamžiky dodání soucitné ženské energie tomuto světu, aby byla přijata a užívána pozvolna, abyste se tak mohli s integritou posunout do další energie. Poskytuje soucitnou rovnováhu planetě, která nebyla v rovnováze po eóny.

     "Kryone, kdybys mohl označit, kde jsme nyní, jak si vedeme?” Nebyli byste tady právě nyní při předávání tohoto channelingu, kdybys nebyl namístě. Přijde čas, kdy se ohlédnete zpět na tyto dějiny a budete tuto dobu označovat temné věky osvícení. A někteří z vás to vědí. Toto je čas, kdy se dveře světlu duchovního porozumění otevírají pomalu. Zde je termín, který se nemusí dobře překládat do všech jazyků, ale doba, v níž se nacházíte, vejde ve známost jako věk konfliktního monotheismu /jednobožství/. Všichni souhlasí s tím, že je jeden Bůh. Neshodnou se ovšem na tom, který. Což je to, co si budete muset ujasnit jako příští věc, a pokud se ohlédnete za svou historií a uvidíte, jak to bylo vyřešeno, i tato otázka bude vyřešena.

     Zavírám. Jaká je energie dne? Dám vám ji. Soucit a synchronicita. Jak moc světla umíte poslat těm okolo vás? Umíte poslat světlo Lidské Bytosti na tomto plavidle, která ho potřebuje, aniž by se nezbytně musela účastnit schůzky či dokonce vědět o této energii či mít jakoukoliv představu Boha? Umíte utlumit něčí zármutek? Máte schopnost je držet za ruku prostřednictvím Světla? Já vám něco povím. Systém je sem přivedl právě proto, abyste tohle mohli udělat. Přijímáte to? Pak to učiňte, Lemuřané. Učiňte to.

Vítejte v novém věku.

A tak to je.

KRYON

 

Před 100.000 lety – energie Plejáďanů poskytuje lidstvu 2 nová vlákna DNA. Je to začátek Akášické knihovny a procesu duchovního „jádra“ lidské bytosti. Zastavily se všechny varianty lidského vývoje a vynořila se jen jedna, v rozporu se způsobem, jakým evoluce tvoří různorodost. Dnes žije na Zemi jen jeden druh člověka, ten druh, jenž se reinkarnuje s duchovní duší.

Před 50.000 lety – začíná se objevovat společnost Lemurie v primitivní podobě

Před 35.000 lety – Lemurie je v plném rozkvětu, představuje první lidskou civilizaci. Mají „kvantové“ vědomí.

Před 15.000 lety – Začínají tát ledy, způsobují exodus Lemuřanů z jejich území.

Před 4.000 lety – Začíná civilizace, o níž existují zápisy.

Nyní  r. 2008

Zdroj: https://www.kryon.com/

(pro https://www.reiki-centrumpraha.cz/ přeložila Lucka K.)

Pozn.: Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.

 

Lidská evoluce   

Tento Kryonův živý channeling byl přijat Lee Carrollem v Lovelandu, Coloradu
26. září 2008

Kryonova série odhalení

S cílem pomoci čtenáři, byl tento channeling re-channelován /Kryonem a Leem/ a doplněn za účelem ještě jasnějšího pochopení. Často události “naživo” obsahují skrytou energii, která v sobě nese určitý druh komunikace  - na rozdíl od tištěného textu. Takže  si vychutnejte tuto obohacenou zprávu, přijatou v rámci „Série odhalení“ ve městě Loveland.

 

     Zdravím vás, mí drazí, jsem Kryon z Magnetické služby.

     Požehnaná je Lidská Bytost, která si svobodně zvolí vydat své zdroje, svůj čas a energii, aby objevila, kým je. Požehnaná je tato Lidská Bytost, neboť takové právě teď sedí zde v místnosti. Měli byste vědět, že na druhé straně závoje, přímo v tomto okamžiku vašeho času, existuje energie, která je nyní i v této místnosti. Vaše přítomnost zde není pro Boha tajemstvím. Není náhodou, že jste sem přišli. Vaše otázky – již vím, na co se budete ptát. Hoří ve vás. Vím, proč jste tu.

     Drahý člověče, kdybys znal způsob, jakým to funguje, viděl bys každou krystalickou strukturu jediné esence tohoto projevu, jak v tomto okamžiku vibruje v Jeskyni Stvoření. Neboť vy jste si v první řadě zvolili věřit, že toto je skutečné. Toto jsou okolnosti, kdy dovolíte, abyste byli přivedeni k vyrovnání - k naladění, pokud chcete, celé vaší buněčné struktury a toho, co nazýváte svým srdcem, aby to mohlo být ukázáno a přijato v celistvosti. Je čas učení. Někteří z vás budou předstírat, že usnuli, ale ve skutečnosti to bude jinak. Mohli byste se divit, proč tato poselství nejsou dlouhá. Důvod je ten, že byste skutečně usnuli! Duch zná odolnost Lidské Bytosti v tomto stavu, takže doba channelingu je krátká. Neboť v tomhle konkrétním stavu, jak se místnost zahřeje, si budete vědomi, že tu jde o více, než jen hlas vycházející od křesla s mikrofonem – děje se mnohem více.
     Je mnoho lidí, kteří naslouchají a čtou. Rád bych zopakoval: Vím, kdo tu je, čtenáři. Máte pocit, že k této událost dochází v odlišném časovém rámci, ale ne pro mne. Vidím potenciály těch, kteří zvednou knihy, kteří zmáčknou knoflíky, kteří pojmou záměr, že jejich uši uslyší to, co se koná v tom, co byste nazvali “reálný čas”. Takže z hlediska 3D je to poprvé, co to slyšíte. Ale pokud o tom popřemýšlíte, když je toto poprvé slyšeno ostatními nebo poprvé čteno ostatními, je to také jejich “poprvé”. Mohli byste tedy říci, že se vše děje současně. Intuitivní pochopení jsou taková. Energie je taková. Cítíte, že je předávána v 3D čase. Můžete kouknout na své hodinky a říci: “Tehdy bylo poselství předáno.” Ale není to správně. Je předáváno tehdy, když je slyšeno, čteno a pochopeno člověkem. Takto je energie rozptýlena. Jde o interdimenzionální, nelineární proces. A o tom bychom chtěli mluvit.
     Je to podruhé, co tuto informaci předáváme, a nyní je ještě rozšířena. Poprvé to byl nácvik pro mého partnera, aby byl schopen pochopit, co přijde. Tentokrát bude tato energie ještě obohacena, informace bude kompletní, neboť to potřebujete slyšet.

     Vybrali jsme právě toto místo pro ty, kdo si přejí na sobě po 3 dny pracovat, abychom představili koncept, který bylo zapotřebí předvést (mluví o tomto channelingu z “Kryonova Útočiště pro sérii Odhalení” v Lovelandu, v Coloradu). Vyvolá polemiku. Tato poselství to vždy dělají, jelikož vaše vnímání je jedna věc, ale realita může být přece jen jiná. Rádi bychom mluvili o lidské evoluci. Rádi bychom mluvili o vyvíjejícím se lidském duchu. Rádi bychom vám řekli, co se na planetě děje, a poté bychom vás rádi pozvali, abyste se na to podívali a zúčastnili se!

     Lidský vývoj obvykle probíhá pozvolna a postupně, skrze normální proces zrození a smrti. Neliší se ničím od jakéhokoliv jiného stvoření. Neočekává se žádný skutečný rozvoj v životě Lidské Bytosti, dokud je naživu. Nicméně, k duchovnímu rozvoji dochází prostřednictvím procesu zrození a smrti, a stejně tak za doby trvání jednoho života. Musí to tak být, neboť děti nemohou být jedinými, kdo obdrží koncepční vědomí, a to je to, k čemu dochází. Ti, co jsou právě nyní naživu, zahajují posun do něčeho, co by se za normálních okolností vytvářelo po mnoho generací. Lidské vědomí se posunuje, a tohle jsme vám řekli v roce 1989.

     Pojďte se se mnou opět podívat na Vítr Zrození. Lidské Bytosti přicházejí s lineární myslí. Mohli byste říci: “No, tak to je a takoví jsme.” Ne, tak to není. Takoví jste se rozhodli být. I když je to k neuvěření, ve vaší DNA, oněch triliónech kousíčků duchovní a biologické energie vašeho těla, se ukrývají mnohé energie, jež jsou kvantové. Jsou interdimenzionálními biologickými atributy, které vám byly s vřelostí předány Plejáďany před více než 50.000 lety.

     A toto nyní může u některých z vás čtenářů vést k tomu, že knihu hned zavřete. Zní to podivně, přesto je to pravda. Co kdybych vám řekl, že tato planeta svobodné volby je jen jednou ze série? Vznikají po jedné a jsou velice lineární. Ale ta poslední, která vznikla, byla v Sedmi sestrách (souhvězdí Plejád). Ta poslední osela tuto, abyste uvnitř sebe měli kousek Boha. Vytvořila “duchovního člověka”, odlišného od jakékoliv další planety v té době. Odehrálo se to v čase před více než 50.000 lety, kdy se zde současně vyvíjelo nejméně 17 druhů lidí. Návštěva Plejáďanů to vše zastavila a přežil jen jeden druh člověka… což je v přímém protikladu k evolučnímu procesu všech ostatních zvířat na planetě. Bylo to úmyslné, požehnané a přiměřené. Jste jediným druhem na celé planetě, který má jen jednu formu.

     “No tohle, Kryon mluví o mimozemšťanech!”

     Opravdu? Nebo jen mluví o rodině? Povím vám něco, co jsem zmínil již dříve: Přijde den, kdy vás Plejáďané znovu navštíví. A až vystoupí ze svých dopravních prostředků, budou vypadat přesně jako vy! Ó, možná budou trochu vyšší, ale budou vypadat přesně jako vy… standardní humanoid. Až k tomu dojde, budete vědět, kým jsou. Všechno tajemství bude odhaleno.
     A řeknu vám něco dalšího. Ještě nějakou dobu se neobjeví. Vlastně by nepřijeli vůbec, nebýt roku 1987, kdy jste se rozhodli pro pokračování duchovního vývoje lidské rasy. Tak dlouho to trvalo. Jde to pomalu, víte? Něco vám o tom povím.
     Lemuřané měli kvantové vědomí díky duchovním semínkům, která jim byla darována uvnitř vláken DNA, jak jsem o tom předtím mluvil. Ta se přenesla dále, až k těm, které jste nazvali Atlanťané. Lemuřané znali sluneční systém, DNA, i fungování fyziky. Z vědeckého hlediska je tato informace legrační, neboť vědci vašeho světa se podívají na toto prohlášení a řeknou: “To je absurdní, absolutně absurdní. Nikdy nebyl nalezen ani jeden artefakt, který by kohokoliv vedl k přesvědčení, že pradávní obyvatelé byli schopni vyrábět sklo potřebné pro mikroskopy a teleskopy. Vždyť ani neměli elektrický proud! Neměli počítače. Neměli nic, co by přispělo k tomu, aby věděli to, co my dnes. Nebyli vyspělou rasou. Neměli vědu, jíž se těšíme my, ani objevy minulého století. Nic z tohoto nemohli znát.”

     A já těm vědcům říkám: Jak domýšlivé je od vás omezovat vyšší znalosti pouze na to, co jste vynalezli konkrétně vy. Já vám říkám, že oni to vše uměli! Ale získali to prostřednictvím kvantové DNA. Jinými slovy: bylo to intuitivní. Když jste s něčím v kvantovém stavu, dochází ke sjednocení. Kvantová fyzika to ví. Jestliže má Lidská Bytost vědomí, které je v jednotě se vším, ví všechno o buněčné struktuře, neboť je její součástí a může do ní nahlížet. Ví, jak funguje. “Vidí” nerovnováhu. “Vidí” sluneční systém. Vidí energie planet při jejich oběhu okolo Slunce, kdy Slunci vštěpují okamžité gravitační vzorce. Věděli o vědě vše, jelikož byla jejich součástí. Pocházeli z prachu Země. Byli v kvantovém vztahu se vším. Jde o intuitivní znalost a teleskop nepotřebovali. Nepotřebovali mikroskop. Nepotřebovali počítač! Vy ano, neboť jste lineární a omezení. Museli jste si vyrobit nástroje, aby za vás dělaly to, co Lemuřané dělali intuitivně.

     Jejich věda byla jiná. Nestudovali, aby se k ní dostali. Proto tedy nemá stejnou formu jako ta vaše. Šlo o znalost běžnou a nenásilně používanou. Když si přejete, aby se vaše paže pohnula, prostě to udělá. Analyzujete snad myriády signálů procházejících od mozku ke svalům? Ne. Ale co když by lidé časem o tuto schopnost přišli? Pak by jednoho dne vynalezli stroje, aby se jejich ruka prostřednictvím myšlenky mohla pohnout. A kdyby k tomu došlo, pak by v daleké budoucnosti nejspíš úplně popřeli, že to kdy uměli… protože by nikdy nenašli pozůstatek “ručního stroje”.

     Země uvázla v linearitě na eóny let. Příčinou byla vaše energie a vibrace. Kvantové vědomí minulosti bylo utlumeno a nebylo využíváno. Přišli jste o něj. Již jsme vám to řekli dříve. Právě proto vaši proroci, až doteď, byli tak přesní. Bylo to proto, že Země vězela v energii, která proroctví umožňovala. Tím myslím, že když je energie statická a nikdy se nic nezmění, je snadné předpovídat, co se stane. Už to nejde, pokud jste si nevšimli. Poslední dobou se nenaplnilo žádné z Nostradamových proroctví. Je to skoro, jako byste byli na nové Zemi, kterou nikdy nikdo nepředvídal. A určitým způsobem to tak je. Náhle, v r. 1987, vývoj lidstva vybočil z dráhy, jíž se po staletí ubíral.
     Když jste se narodili, paradigma vibrace bylo lineární. To je vědomí vašeho zrození, a je totožné u vašich bezprostředních předků. Ve vašem mozku se nachází “hradby” vědomí – zdi, které vám brání v koncepčním myšlení. Jste lineární do té míry, že nemůžete zároveň slyšet dva rozhovory. Ó, jste toho schopni, ale ony stěny jsou silné a vy nevíte, že byste mohli. Musíte udržovat lineární oddělenost komunikace, protože linearita vašeho chápaní je jednosměrná. Dokonce i poselství, jež vám dnes předkládám skrze mého kolegu, je podáváno lineárním způsobem, slovo za slovem. Umíte poslouchat jen jedno slovo po druhém. Jak omezující! Čtenáři, vždyť čteš celou řádku slov! Jak omezující! Nebylo by snazší se knihy prostě dotknout a poselství získat? Ale o tom nikdy nepřemýšlíte, že ne? Ty stěny zabraňují, aby vás to byť jen napadlo. (Něco obdobného prý uměl i „Spící prorok“ Edgar Cayce – jako dítě si dal knihu pod polštář a ráno znal slovo od slova její obsah – pozn. př.)
     A toto se nyní začíná měnit. Neboť začíná docházet k zahájení nelineárního myšlení, což posléze vyústí ve vytvoření koncepční společnosti. Velmi pomalu, po roce 2012, lidská rasa začne využívat některé ze ztracených schopností DNA, ještě stále uložených ve vašem těle, leč po tisíce let nepoužívaných. Nabídnu vám některé rysy, na něž jste možná nepomysleli… tajemství, uvědomění, s nímž možná ani nebudete souhlasit, protože je tak neobvyklé.
     Uvědomujete si, jak lineární jste? Již dříve jsme zmínili, že když interdimenzionální bytosti navštíví tuto planetu (což dělají), vidí vás jako 2dimenzionální černobílé nalepovací postavičky na kousku papíru. Lidé, ve své aroganci, obzvláště intelektuálové, jim říkají: “Jsme schopni si myslet, cokoliv chceme. Umíme myslet mimo rámec tohoto kousku papíru.” A jim to připadá legrační, protože ani nevíte, v jaké se nalézáte dimenzi! Ani nevíte, že nejste barevní! Uvidí to a odejdou. Nic to pro ně není a neumí komunikovat s kreslenou figurkou. Toto s vámi dělá linearita a vy o tom ani nevíte.
     Lidští myslitelé vysokých intelektuálních idejí mají určitý strop, na nějž narážejí, ale ten strop sám o sobě není zjevný. Dokonce ani nevědí, že se ženou vzhůru proti němu. Jednoduše nejsou schopni myslet mimo svou vlastní dimenzionalitu. Neexistuje povědomí o tom, co neznají. Ale u těchto rysů dochází k posunu a všechno se začíná měnit. Je to všude kolem vás a vy to nevidíte. Ukážu vám to na příkladu lidského mozku.


     Autismus
    
Co si myslíte, že lidský mozek skutečně umí? K čemu je dle vašeho mínění určen? Zde je příklad toho, co vaše společnost začala přijímat jako “nevyrovnanou osobnost”. Někteří z vás si myslí, že jde o “nemocnou osobu”. Mluvme o autistech. Mluvme o autismu v té, jak vy to nazýváte, nejzávažnější podobě.
Požehnaný je ten, kdo je postižen autismem a přišel na tuto Zemi, aby vám předvedl, kam směřuje budoucí lidský vývoj! Oni tráví život tím, že se snaží pochopit linearitu, a jsou tím znechuceni. Požehnán je zázračný počtář, na nějž lidé pohlédnou a řeknou o něm, že je “nevyrovnaný”. Neboť lidé, kteří toto činí, nevidí to, čemu nerozumí. Onen autista je totiž schopen vstát z toho papíru a být barevný! Mnoho autistů umí totéž, co kalkulačka na vašem stole, věděli jste to? A kalkulačku nepotřebují! Dejte jim úlohu k vyřešení – dvě číslice násobené třemi číslicemi. A pozorujte, jak rychle se vám dostane odpovědi. Protože nejsou lineární! Zeptejte se jich, na jaký den připadne 12. srpen v roce 2012, a oni vám to řeknou a nebudou potřebovat kalendář. Mohli byste říci: “Jaký druh mysli je tohoto schopna?” Já vám to povím – ta nelineární, bez oněch stěn v mozku, jež máte vy.
     Přemýšleli jste o tom někdy? Autisté mají nelineární mysl. Zábrany jsou spuštěny. Umíte si představit
znechucení takového člověka? Je tady v černobílém světě, a přitom je barevný. A nejen to, vy po něm chcete, aby šel po přímce, když je zvyklý používat všechny směry současně. To také vysvětluje, proč ho umí uklidnit pouze interdimenzionální energie – hudba, výtvarné umění a láska. Začíná vám to dávat smysl? /viz níže/

     Tak, aby to všichni poznali, viděli a pochopili, mí drazí, dochází k tomu, že velice pozvolna vám začíná být snižována linearita lidského mozku. Na rozdíl od autistů k tomu bude docházet vyrovnaně a smysluplně. Jinými slovy, budete schopni se libovolně kdykoliv pohybovat do a ven z kvantového myšlení, abyste žili v lineární 3D existenci, ale budete mít kvantové vědomí. Bude to návrat k Lemuřanské formě vědomí, ale s moudrostí věků, již jste shromáždili. Nepůjde to rychle, ale první poslové jsou již zde.
     Za chvíli vám poskytnu pár znaků lidské evoluce, ale vraťme se k autistům. Mnozí čtenáři jsou autismem znepokojeni. Rádi byste věděli, proč se rodí tolik autistů. Říkáte, že to přece nemůže být náhoda, že jich najednou je tolik! Každým dnem se rodí více autistických dětí, než kdy bylo na této planetě. Lidé pobíhají okolo a chtějí vědět, co se děje. Je to chemikáliemi v potravě? Snad je to očkováním! Někteří říkají, aniž by měli důkaz: “Ano, tím to je – je to určitě očkováním.” Chytáte se téměř čehokoliv, abyste rozluštili hádanku, proč přichází tolik autistů.
     Přesto jen velice málo lidí, pokud vůbec někdo, se na hádanku podívalo a řeklo: “Možná se vyvíjíme, a toto je první vlna toho, jak budeme vypadat?” Ne psychicky nevyrovnaní, nýbrž nelineárně myslící! Je to opravdu ten případ. Vidíte vývojovou formu a označujete ji jako podivnou a neobvyklou. Jde jednoduše o ty, kteří přicházejí časně a mají aktivovanou kvantovou DNA. Tito časní “předběžci” mají DNA živelně aktivovanou, a tak se musí naučit, jak v tom všem najít nějaký smysl. To oni dělají, a každá generace zázračných počtářů to bude mít snazší při ujasňování si, co je a co není lineární.
     Sledujte autistické dítě, jak prochází tím, co udělat musí (nejzávažnější forma autismu). Jsou tak nelineární, že zažívají neuvěřitelné zklamání i při pokusu o linearizaci pouhého lidského hlasu, když na ně mluvíte. Budou stejnou činnost opakovat znovu a znovu a znovu, jak se budou pokoušet linearizovat to nelineární. Lineární “stěny” z jejich mozku zmizely a oni se musí naučit vybudovat ty, které potřebují. Lidé v tom hned vidí problém, jenže to problém není. Jde o druh nadaných dětí, které pomáhají této planetě v růstu. Požehnáni jsou ti, kteří přicházejí na Zemi jako nová vlna vědomí, aby vám ukázali, kam se ubíráte. Budují jeviště pro nový druh člověka. Neboť tato kvantovost se rozvine v rovnováhu, kdy mnozí budou mít autistické schopnosti tam, kde budou potřeba, a ty lineární tehdy, když o to budou stát. Lidská mysl je toho schopna – být kvantová, když si to přeje. Vrací se k podobě, v jaké vám byla dána.
     Povím vám o něčem, co je ve vašem životě nelineární. Zmiňujeme to jen zřídka. Jako Lidské Bytosti se vám dostalo dvou kvantových věcí - dvou věcí, které přecházejí mezi tamtou stranou závoje a touto a jsou dokonale kvantové, nelineární. Mají strukturu, ale nejsou lineární. Možná jste o nich dosud neuvažovali? Povím vám, co to je – výtvarné umění a hudba. Neexistuje omezení pro počet not, jimž můžete naslouchat v témže okamžiku. Váš mozek jim umí naslouchat a složit je dohromady. Neexistuje žádné omezení ohledně počtu hráčů symfonického orchestru, kteří se mohou spojit v harmonii na jednom jevišti. Čím více přidáte, tím lepší to bude! Zkuste to s přednášejícími. (Úsměv.) Přemýšleli jste o tom někdy? Neexistuje žádné omezení počtu barev, jež můžete obsáhnout a rozdělit do určitých vzorů. Všechny z nich jsou krásné a všechny z nich obsahují sdělení. Hudba se dotkne vašeho srdce. Teď víte proč. Je interdimenzionální. Je kvantová. Byla tak navržena. A nyní aplikujte stejný scénář na komunikaci a uvidíte, kam se dostanete. Tohle je vývoj lidstva. Na této planetě začíná. Půjde pomalu, ale děje se to.

     Co očekávat – aplikace kvantového myšlení
     Předložím vám pár náznaků toho, co lze očekávat během dalších generací. Kvantová mysl bude schopna začít rozumět tomu, co nazveme “načasování synchronicity”. Vy tomu říkáte trpělivost. Trpělivost je výsledkem lineární mysli, která nezískala to, co chtěla, v rámci očekávaného časového rámce. Je reprezentována tím, kdo poklepává špičkou boty, neboť mu časový rámec neubíhá dost rychle. Taková netrpělivá osoba je zcela a úplně lineární. S novým vědomím dojde k uvolnění trpělivosti, jelikož bude chápáno synchronizované načasování.

     Od Ducha budou přicházet poselství o dějích a nelineární myslitel bude chápat, že nemusí “teď hned” vyběhnout a manifestovat je. Ke zprávě bude ještě něco přidáno, něco, co nyní nemůžete pochopit, neboť nejste kvantoví. Poselství bude obsahovat kvantovou část, která napomůže synchronicitě, a kvantovému mysliteli to “dojde”. Těžko se to vysvětluje třidimenzionálnímu obecenstvu. Myslete na to jako na osvobození od času. Je to svoboda myšlenek, abyste stále neviseli na hodinách. Nestanovujete si trvale cíle, abyste pak byli zklamáni, když čas přejde a nic se nestane. Jste spokojení jen proto, že “jste”.
     Aniž byste byli zklamáni, víte, že přicházející věci se stanou ve vhodném čase, a budou k vám přineseny prostřednictvím synchronicity. Což znamená, že se kvůli nim nebudete trápit. To je koncept! Nebudete kvůli nim podléhat úzkosti, ani vstupovat do dramat. Posléze nebude existovat žádný člověk, který by se zeptal: “Pane Bože, kdy se to už stane?” Protože všichni budete součástí většího obrazu, budete to chápat a budete spokojeni a v pohodě. Umíte si takový stav představit? Je obzvláště těžké popsat vlastnosti budoucího myšlení, které tu ještě není… protože o něm nemůžete přemýšlet!
     Představte si to takto: Vyrábíte dřevěného koně na kolotoč. Bůh vám říká, abyste koně vytvořili. Skončíte, ale není ho kam dát… všechna místa pro koníky jsou zaplněná a kolotoč se pořád točí. V tomto okamžiku to většina lidí vzdá a řekne: “Tak jsem to asi pochopil špatně. Zmeškal jsem svou příležitost. Volné místo pro koníka mě již minulo.” A pak koně vyhodí! Kvantový člověk řekne: “Ten kolotoč je obrovský a stojím před ním. Je jen otázkou času, kdy se objeví místo pro koníka, jelikož vím, že kolotoč je kulatý.” Jinými slovy, není pochyb o tom, že se vhodné místo objeví - stejně jako jste si jisti, že se objeví vaše dítě na koni, protože se pohybuje doprava, zmizí s rotačním pohybem jízdy, a znovu se poté objeví vlevo, jelikož stroj se trvale otáčí kolem své osy. Přepadla vás někdy úzkost a přemýšleli jste, zda se vaše dítě znovu objeví, když vám při takové jízdě zmizelo z očí? Ne! Bylo by to hloupé. Začínáte chápat? Můžete vidět celou jízdu! Lineární osoba vidí pouze část a dokonce ani nevidí, že jde o kruh.
   

     Děti nového vědomí

     Bylo toho mnoho řečeno o vědomí dětí přicházejících na tuto planetu, a my jsme si to nechali téměř nakonec. Je to opravdu důkaz, že to, o čem mluvíme, se skutečně děje. Tento rys nazýváme “dostat se více do spojení s Akášou”. Můj kolega během dnešního dne již uvedl při přednášce scénář, k němuž se posluchač ani čtenář nedostali. Takže na tom nebudu lpět, jen řeknu, že pojednává o znalosti toho, co je uvnitř vás, uvnitř DNA. Vaše osobní Akášická kronika je ve vás - kým jste kdy byli a co jste v minulých vyjádřeních na této planetě dělali. Je to součástí oné interdimenzionální energie vaší DNA.

Představte si dítě, které přichází na tuto planetu s vědomím, že tu již dříve bylo. Ne do detailu, ale s instinktivním pocitem, že “bylo tam, dělalo ono”. Jaký druh dítěte by to vytvořilo? Hlavně by šlo o dítě, které by se nechtělo učit lineárním způsobem, neboť by vidělo konečný výsledek a celý koncept, zatímco vy, kteří jste lineární, se je snažíte učit po částech. K tomu dnes dochází, možná jste si všimli. Tudíž skončíte s dětmi, které klidně neposedí, když jim učitel poskytuje “lineární potravu”, zatímco ony již mají obrázek celistvé kvantové záležitosti.
     Když se děti začnou nudit a vyvádět, označíte to jako chorobu /ADD/. Shromáždíte je do skupin a dokonce jim podáváte drogy! Lidé tohle dělají. Nechcete snad vidět příští vývojovou vlnu? Vzdělávací systém na planetě je právě teď přesvědčen, že lidská přirozenost je statická a nikdy se nezmění. Takže vládne spokojenost, když se rozvíjejí přes 100 let staré výchovné systémy. Trvale přiostřují tyto procedury, takže se domníváte, že jsou lepší a lepší… pro 10leté vědomí. Věří se, že dnešní děti se rodí se stejným vědomím, jako měli jejich rodiče a jejich prarodiče.
     Šok, že? Vypadá to, že děti jsou nevyrovnané, pokud jednoduše nechtějí být součástí starého lineárního vzdělávání! Vidíte to všude na Zemi. Nové děti vyrůstají. Stávají se mladými dospělými a půjdou do práce a zaměstnavatel bude očekávat lineární přístup. Nicméně tihle mladí se na celý koncept lineárního přístupu podívají a odmítnou ho. Nechce se jim šplhat po žebříku zkušenosti, neboť jejich DNA na ně křičí, že tu již byli.

     Noví lidé mají ohromující tušení Akáši uvnitř sebe. Vědí, že jsou Starými Dušemi. Jen ještě neznají slova, aby to vyjádřili. Je to v jejich mozcích, a oni to vidí tak, že toho vědí stejně tolik, jako kdokoliv na vršku onoho žebříku. Již jste to viděli? Ano, viděli. Samozřejmě to není pravda, jelikož opravdu budou muset začít dole a propracovat se nahoru. Ale zaměstnavatel bude muset přijít s pár velmi kreativními nelineárními stimulanty, aby je udržel v činnosti. Jinak dají výpověď a zkusí svůj přístup někde jinde.

     Tohle vše se nazývá lidská evoluce. Lidstvo se vyvíjí před vašima očima. A přesto tolik z těch, kteří jsou vzdělaní a měli by mít rozum, tato mláďata srážejí, čímž ještě více zesilují jejich dosavadní znechucení. Můžete je nacpat do své lineární krabičky, pokud si to přejete, ale ztratíte jejich respekt a jejich pozornost. Jde o evoluci, ne nevyrovnanost. Je to evoluce a ne choroba! Je to nárůst zdravého rozumu.
     Běž na chvíli do svého nitra, Stará Duše. Viděla jsi to? Předestřel jsem přehled širšího obrazu, jenž jde daleko za vše, co vám kdy bylo řečeno. Tento plán je větší, než vám bylo řečeno, a krásnější. Vy osobně jste součástí plánu, a to takovým způsobem, o němž s vámi nikdo nemluvil. Je to ohromující. Je to nádherné. Lidé se vyvíjej. Ti, co se rodí, i ti, kteří si dovolí natáhnout se k této nové energii.

     Měli byste něco vědět, když se tak natahujete k Bohu: Naleznete velmi láskyplnou energii, která se natahuje k vám. Věděli jste to? Nemusíte zbourat zeď. Jsme na druhé straně tenkého závoje a snažíme se vám umožnit, abyste nás zahlédli. Jen kdybyste k tomu dali svolení a záměr, výsledkem by byla moudrost a vyléčení.

     Když dostanete své odpovědi, přijdou v kvantové podobě, ne v té lineární. Neobjeví se hlasy či zvuky či pohyb andělských křídel. Namísto toho obdržíte synchronicitu… čemuž možná budete říkat štěstí nebo náhoda.

     Chtěl bych promluvit k těm v této místnosti, v tomto okamžiku, ve vašem časovém rámci. Za chvíli opustíte tuto budovu a vyjdete z těchto dveří. Až tak učiníte, půjdeme s vámi. Hodně štěstí při spaní! Toto vyučování je důležitější než spánek. Andělé, kteří s vámi odejdou, si přejí tančit ve vašem srdci. Chtějí začít pracovat na vaší buněčné struktuře. Chtějí probudit vaši Akášu. To je důvod, proč jste přišli.
     Zasaďme dnešní noci semínka uzdravení, pro které jste přišli. Nemyslím jen to fyzické; mám na mysli to mentální, neboť ti v místnosti, bez ohledu na věk, mohou zahájit koncepční posun. Můžete zahájit pozvolnou aktivaci kvantových vláken DNA, jež aktivovali Lemuřané a o nichž Plejáďané věděli vše. To je ta vyšší vibrace planety. Proto heliosféra Slunce v minulých letech poklesla o 20 procent. Souvisí to s magnetizmem. Ověřte si to!

     Já jsem Magnetický Mistr. Tyto věci jsem vám říkal před 20 lety. Promlouvá to k vaší DNA. Všechno je součástí interdimezionálního kvantového plánu, který jste navrhli, připustili a pozvali k sobě v podobě “Posunu”.
     Nenechte se děsit tím, co se stane v příštích měsících na Zemi. Nenechte se v říjnu vystrašit. Protože potenciály, které byste mohli vnímat, se mohou nebo nemusí manifestovat. A už nic víc neřeknu. *

     Jste Pracovníky Světla a jste zde, abyste na Zemi přinesli Světlo ať se děje co se děje. Jste na to připraveni? Uděláte to? Jsou věci ve 3D a pak jsou věci mimo 3D. Láska Boží není 3D, přesto proniká každou vaší buňkou. Proto tu jste. Ti, co poslouchají, ti, co čtou, ti, kteří slyší, budou těmi, kdo změní tuto planetu. Dokonce právě nyní, zatímco tu sedíte, začíná krystalická mřížka vibrovat výše. Jaký je to pocit, když víte, že jste se o to přičinili? Na tuto planetu jste přišli a odešli z ní, přišli a odešli, a nemáte v úmyslu zmeškat tohle (míněn tento život). Budete přicházet znovu, dokud to neskončí, neboť vše je součást toho, co jste dělali a děláte. Vím, že to zní tajemně, ale mělo by to rezonovat s vaším srdcem. Jste součástí řešení, drahé Lidské Bytosti, má drahá rodino. Jste součástí řešení. Proto vás milujeme tak, jak vás milujeme. To se nezmění. Vpusťte nás. Nechte strach, ať zmizí v minulosti. Nechte drama odejít. Nechte jen odklopit víko své vážnosti a poslouchejte tu hudbu. Ó, můžete to udělat! Seďte a sluňte se v lásce Ducha. Je načase!

     My nikam neodcházíme. Mluvím k těm v místnosti. Zůstaneme tu s vámi po tři dny. Až zítra přijdete do této místnosti, budete vědět, že jsme nikam neodešli. Jsme trpěliví, víte? Až se ve 3D vrátíte, stále tu budeme. Pro nás je to jako mrknutí oka. Pořád tu jsme. Mnoho z nás vás bude držet za ruku, až budete opouštět místnost. Ucítíte to a budete vědět. Proto jste sem přišli, nebo ne?

A tak to je.
KRYON

* Od Leeho: Jelikož poselství bylo zprostředkováno v září 2008, představuje možnou výzvu, která je pouze potenciálem. Kryon nám někdy říká, že přichází něco, co může - ale nemusí - být manifestováno. Snad v době, kdy toto čtete, budete chápat lépe. Jsme velmi mocní a umíme měnit strukturu reality. Takové věci jsou nám často předkládány, aby nás podpořily, nikdy proto, aby přinášely strach.

 

Zdroj: https://www.kryon.com/

Pozn.: Pro https://www.reiki-centrumpraha.cz/ přeložila Lucka K. Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy. 
Více zde: https://kryon.webnode.cz/news/lidska-evoluce/
 

Dějiny DNA a Lidské rasy

 

Přijal Lee Carroll 29.8.2009 v Portlandu, Oregon

 

(Pozn. MK: V textu se vyskytuje slovo „staří“ – jsou tím míněni lidé ze starověkých civilizací)

 

     Zdravím vás, moji drazí, Já jsem Kryon z Magnetické služby.
     Dali bychom cokoliv, abychom anulovali pravidla svobodné vůle, abychom se ukázali, takovým způsobem, který by umožnil dokázat, že jsme skutečně zde.  Na této planetě svobodné vůle jste to vy, kdo nám musí otevřít dveře. Jsme jako andělé, jsme ve vašich životech a kráčíme neustále s vámi. V bodě, kdy se na této planetě narodíte, andělé obklopí místo vašeho narození a potom s vámi zůstanou až do vašeho posledního výdechu. V počátečních týdnech můžete vidět miminka, jak s doširoka otevřenýma očima skutečně vidí anděly! Děťátko na ně ukáže a usměje se na ně, ještě když je dva nebo tři týdny staré, protože dítě nás poznává. Každý z vás to dělal, skutečně. V prvních dnech života je mnoho změn. Miminko si zvyká, že už není v děloze a andělé jsou miminku útěchou. Vzpomínáte si? [Kryon se směje] Pak se vám pomalu tato realita vytratí. Pomalu. Mnozí z vás to viděli, když se dítě dívá, jak říkáte do prázdna a je potěšené tím, co vidí.  


     Jsou to ti samí andělé, kteří jsou s vámi teď. Oni nestárnou, víte? Ale vy ano. Byli s vámi během všech vašich životů; kráčejí vedle vás; vcházejí s vámi; odejdou s vámi. A pokud k nim nikdy nepromluvíte, oni nic neřeknou. Protože taková je dohoda. Ale, Lidské Bytosti, jak nám věnujete jen malý prostor v záměru a povíte: „Drahý Bože, ukaž mi, že jsem milovaný/á“ otevřete povodňové stavidlo. Protože pak vstoupíme do vašich životů v takové míře, jak nám dovolíte. Tehdy vám dáme to, co žádáte, začne synchronicita, vyučování, držení ruky a skončí pocit osamělosti. Tehdy vás naplníme do takové míry, že se vás nebude týkat nemoc, věk nebo drama. A budete vidět jen ujištění toho, kdo jste. Vždy to tak bylo ode dne, kdy jsme začali, protože naší prací je poskytnout vám vědomí, že jste naší součástí.


     Poselství je posvátné

     Stále jsou tací, kteří se diví procesu channelingu (duchovního spojení). Funguje nejlépe, když je kontakt čistý. Funguje, když je předpojatost odděleným člověkem postavená stranou. Je to způsob, jak to funguje a vždy to tak bylo. Všechna písma svatá na planetě napsali lidé. Vy sami jste zodpovědní za všechna proroctví a všechny dobré věci, které najdete v těchto slovech, která vás utěšují, a o kterých říkáte, že jsou od Boha. A tak před vás znovu předstupujeme s informací, která je odevzdána tímto posvátným starodávným způsobem.  

     Informace odevzdávané tento večer těm, kteří jsou v místnosti, jak byste to nazvali vy, v reálném čase. Ti, kteří poslouchají ve vaší budoucnosti, i ti co tu sedí, vědí, jak to funguje. Avšak tento lineární pohyb času není naše realita. My jsme kvantum, proto můžeme vidět potenciál toho, kdo se dívá na tuto stránku. Dokonce, i když se to pro ty, kteří sedí zde přede mnou, ještě nestalo. Znamená to, že zpráva, i když je celá o minulosti, je stále osobní a my vás zveme, abyste cítili její starobylou pravdu, protože my víme, čí oči spočívají na této stránce.

      Všechny údaje, které vám teď dávám, už vám byli odevzdané někdy za posledních 20 let v rámci channelingu Kryona, ale nikdy jsme vám nedali tento přehled, protože začínáme slučovat témata kvůli jednoduchosti, jasnosti, aby začala být méně omezená a více přítomná ve vaší realitě. Jednoduchá řeč a jednoduchá slova jsou to, co vám může jasný channeling přinést.


     Informace o dnešním vyučování
     Je to pro nás dar, že budete sedět a dovolíte nám omýt vaše nohy. A zatímco můj společník poskytne informace, bude ve všech srdcích, které jsou zde, přítomný třetí jazyk. Některých z těch, kteří poslouchají a čtou ve vaší budoucnosti, se to také dotkne, protože my víme, kdo jste, když vaše uši naslouchají těmto slovům, protože my vás tam vidíme. Vidíme vaše tváře i Světlo, které máte. Není to náhoda, že jste se svobodně rozhodli vstoupit do této komunikace v tento den.

     Nechť je dnešní informace předaná mnohým. Informace, kterou teď předáváme je o původu DNA… od vzniku DNA do současnosti. Budeme hovořit o způsobu, jak se objevila na planetě, o způsobu, jak funguje, o způsobu, jak se změnila a o věcech, které o ní potřebujete vědět v této nové energii, abyste se dostali na místo, kde jí budete moc začít používat tak, jak byla navržená.

     V tomto vyučování musíme začít tam, kde můj společník  začal dnes i ve své sérii přednášek. Protože mnoho z toho, co vyučoval během těchto posledních hodin, bude obsaženo i zde. Avšak pro ty, kteří se k nám právě přidávají prostřednictvím přepisu, začneme na začátku… takovým způsobem, kterým žijete v lineárním světě. Začneme dějinami DNA a lidstva.


     O co jde při DNA?

     Byla položena otázka: „Kryone, proč tolik mluvíš o DNA? Je to biologická charakteristika lidského těla. Je to plán pro lidský genom. Zapisuje chemii pro všechny geny, více než 30.000 genů. Ale proč bys měl o tom hovořit? Nemluvíš  o molekulárních látkách nebo chemii, tak proč bys měl mluvit o DNA? Raději nám místo toho povídej o duchovních záležitostech.“

     Tato kritika byla vyslovená mnohými. Silně duchovně hledají, ale jsou zklamaní a nechápou, proč hovořím o DNA, zdánlivě fyzické charakteristice člověka. Tak mi dovolte, moji drazí, konečně vysvětlit, pokud patříte mezi ty, pro které nastal čas odhalení, co je to DNA.


     DNA je základním jádrem toho, kdo jste - fyzicky stejně jako duchovně. Pokud byste si měli zvolit místo, kde se otevře vaše Vyšší Já, je to ve vaší DNA. Akášický záznam, dokument všeho, co jste kdy byli, je v DNA. Všechny životy, celý váš duchovní růst, všechny vaše talenty během věků vašich životů jsou tam. Karma, se kterou jste přišli a kterou mnozí z vás rozpustili, je tam. Záznam tohoto osvíceného činu je tam. Vaše lidská duchovní minulost je tam, zapsaná v kvantových částicích. Někteří z vás to chápou natolik, že vědí, že byli Lemuřané. Pokud to tak cítíte, poznáte neuvěřitelně hlubokou znalost toho, co je ve vás. To je důvod, proč o tom hovoříme. Pro člověka je velmi těžké tomu uvěřit, protože to znamená, že mnoho z toho, co jste cítili, jakoby to bylo „mimo vás“ je vlastně uvnitř. Ale to přísluší učení Mistrů a Kryona, že jste stvořitelem, a že procesy mistrovství jsou ve vás.


     Věda o DNA

     Uplynulo jen pár let, kdy vám věda poskytla důkaz toho, o čem teď budeme hovořit. Zmínili jsme se o tom v minulosti a teď to povíme přímo, aby nebylo pochyb o tom, z čeho věda dělá záhadu: vaše DNA má více než 3 miliardy chemikálií. Každá molekula DNA, která je spojnicí, má v sobě více než 3 miliardy chemikálií. Je to molekula tak malá, že potřebujete mikroskop, abyste ji viděli.

     Projekt lidského genomu a vědecká snaha odhalila záhadu: Jen 3% chemie DNA něco dělají! Hovoříme o částech DNA kódujících bílkoviny. Ta samotná vytváří výše uvedených 30,000 lidských genů. Tyto geny jsou plánem pro život, co jste hledali. Ale jen 3% z DNA tvoří celý scénář vytváření genů. Ta 3% to celé dělají – všechno, co projekt hledal. Těch 90% chemie zkoumané DNA je proto záhadou, protože se zdá, že nemá žádný zřejmý význam. Neexistuje pozorovatelný systém, symetrie nebo biologický účel v rámci 90% chemie. Nemá chemické kódy jako části kódující bílkoviny. Zdá se, že jeho povaha je náhodná a někteří jí dokonce nazvali „odpadová DNA“.

     Někteří biologové jsou přesvědčení, že tato část DNA je zbytek po chemii z evolučního procesu a dále ji Lidská Bytost nevyužívá. Není tam žádný kód a zdá se, že nic nedělá. Proto existuje sklon nevšímat si jí. Je zbytečná. 

      Příklad:
     Skupina starších učinila ohromující objev: Cestovatel v čase nechal na pláži úžasný bezdrátový stereo-systém. Malé výkonné reproduktory hrají nejúžasnější rytmy a lidé jsou jimi fascinováni. Neodváží se ho dotknout, ale sedí a těší se z hudby. Neví nic o lesklém zařízení před nimi ani jak je vytvořené.    

     Po několika dnech se začínají přibližovat k této zdánlivé magii. Jsou zvědaví, protože zvědavost je hlavní znak Lidské Bytosti. Začnou to analyzovat. Prohlížejí si ho znovu, neodváží se ho dotknout a starší konečně všem oznámí, že tomu přišli na kloub.

     Vidí CD přehrávač, hlavní zesilovače a jednotky, které drží reproduktory… mnoho přístrojů. Reproduktory jsou místem, odkud zvuk vychází, a proto jsou to reproduktory, které zdánlivě dělají celou práci.

     Kmen se sejde a oni ohlásí svoje objevy: Pokročilé vesmírné bytosti přistály a zanechaly tu svoje přístroje. Moudří muži kmene neumí zjistit na co to všechno je, ale dvě malé části jsou zodpovědné za hudbu, kterou slyší. Zbytek zařízení je záhada, a musí to být jednoduše vesmírný odpad, který nemá nic společného s hudbou.

     Toto přirovnání hovoří samo za sebe. To, co nebylo pochopené jako „část celku“, je odmítnuto kvůli nevědomosti. V tomto příkladu se skrývá ještě více než byste si mohli myslet. To, co nevidí, není jen ohromná technologie na přehrávání hudby. A co tvoření a komponování hudby? Co ti, kteří ji nahráli a ohromné zdroje, které ještě byly vynaloženy na to, aby se dostala do CD přehrávače?  A co dějiny hudby samotné a vývoj rytmů během století? V písku se před nimi skrývá obrovské duševní tajemství a oni vidí jen reproduktory, protože to je jediná věc, která „vyrábí hluk“.

 

     Evoluce a to, co nazýváte Matka Příroda (Gaia) pracují spolu a jsou velmi hospodárné, když přijde na lidskou biologii a život všeobecně. Ať už je to objevení se fotosyntézy na planetě v prvé chvíli nebo způsob, kterým se vyvíjí lidský genom, systém zahazuje věci, které nejsou potřebné. A 90% DNA, která není pochopená, není odpad. To těžko! Právě naopak - je to procesor a instrukce, které řídí část, která pochopená je. Je to zpracování hudby, která přehrává ta 3%.

     Povím vám přesně, co to je a chci, abyste během odhalení uvažovali, co by to mohlo znamenat pro vás osobně. Těch 90% vaší DNA je doslova kvantový plán vaší božskosti. Je to dokument vaší Akáši. Je to záznam všech životů, všech věcí, které jste vykonali, celého růstu, každého zjevení Pána a všech selhání. Pro ty z vás, kteří se nazvali Lemuřany, to představuje nesmírné množství zkušeností na planetě po celou cestu od začátku, o kterém budeme povídat.

     Věci v kvantovém stavu nejsou ve 3D logické. Kvantová fyzika dává velmi malý smysl lineárnímu mysliteli a vy jste lineární. Proto „předsudek“, který nesete, je samotný fakt: Že vaše realita je založená jen na několika dimenzích, z těch všech, které využívá vesmír. Dokud se neodhalí „zbytek obrazu“, budete pravděpodobně i přes vaše vědecké zkoumání vidět jen omezenou realitu, ve které setrváváte. Věci mimo 3D zůstanou záhadou, zdánlivě náhodné a chaotické místo logických a systematických. Vaše DNA v sobě nese duchovní plán a všechny instrukce pro toho, kdo jste. Všechno to je v 90%, které jsou kvantové.

     Proto diskuze o DNA je diskuze o vašem stvoření, vašich Akášických záznamech a vašem duchovním původu. To je důvod, proč se na ní soustředíme.


     Lidské vědomí... 3D?

     Je načase propojit tyto věci a přemýšlet o větším obraze: V těch 90% kvantové DNA je lidské vědomí. Vědomí lidstva není měřitelné kódy a geny. Je mimo dosah chemie a zůstává něčím, co věda vidí jako záhadný výsledek – to, jak se spojuje dohromady biologie… Znovu - neexistuje pochopení toho, co vytváří „celého člověka“. V lidském vědomí je vaše schopnost hovořit k DNA, ovládat jí, pracovat s ní a stát se její částí. To je to, co jsme učili od začátku. Protože jedním z největších tajemství vaší vlastní reality je vaše schopnost řídit své vlastní tělo a jeho základní funkce.

     A teď, podle nové vědy, dokonce i některé procesy planety samotné jsou chápány jako ovlivnitelné lidskou myšlenkou. Začínáte získávat obraz? 90% vaší DNA může být ve skutečnosti částí něčeho většího - jako je vaše vlastní osobní biologie.

     Jako jednu z prvních věcí jsme vám říkali, že vědomí hýbe Zemí. Vědomí je zodpovědné za vibrace planety, a vy jste byli vždy schopní změnit to, o čem jste si mysleli, že s vámi nesouvisí… to, co se děje na vaší planetě. Když začnete chápat tuto pravdu, úplně pochopíte, že Gaia na VÁS reaguje!

      Takže takto to funguje, jasně řečeno. Jen díky vývoji lidského genomu a objevu jeho 90%, které zdánlivě nic nedělají, můžeme hovořit o tom, co skutečně dělají. V určitém bodě času to začne dávat vědě smysl. Nápověda: Až se podívají na těch 90% a začnou je studovat jako nekódované engramy, začnou chápat, že největší část DNA jsou vlastně modifikátory signálů pro ty 3%, které jsou motorem, který pohání biologii lidského těla.


     Hlavolam slabostí lidského těla

     Před měsícem jsme hovořili o této záležitosti: Nacházíte se zde, na vrcholu řebříčku DNA na planetě Zemi, a máte systém, který je slabý…o mnoho slabší než byste očekávali. Následuje přehled.

     Vaše buněčná struktura nepředstavuje to, co vám bylo původně dané. Spíše než by se vyvíjela, se kvantová část DNA převedla jako odezva na lidské vědomí (ovladač vaší reality). Skutečností je, že váš imunitní systém nepracuje moc dobře! Mnoho hlavních virů na planetě ho náležitě obejde. Všimli jste si toho? Neumíte zastavit dokonce ani běžné nachlazení.

     Mohli byste říct, že je tu nějaký problém, a skutečně je! Protože 90% vaší DNA, o které se předpokládá, že bude kvantová, je účinná jen z 30%. Dali jsme vám tuto informaci už před nějakým časem, ale pro tuto lekci vám jí dáme znova, aby logika tohoto vyučování byla souvislá.

     Stručně povím: Jaký pocit ve vás vyvolá poznání, že můžete mít ve svém systému rakovinu a vaše tělo vám to nikdy nepoví? Musíte jít k lékaři a podstoupit technický test na to, abyste zjistili, co dělá vaše tělo! Co to je za systém? Sama diagnostika, která byla zabudovaná do lidské bytosti, jednoduše nepracuje správně. Rakovina je výsledkem neschopnosti lidského těla vyrovnat se s moderní potravou. Výsledek vytvoří podněty, které nezodpovídají předpokladu, jak má tělo pracovat… vyvážené dělení buněk způsobem, který je vyvážený s chemií toho, co přijímá jako potravu. Namísto toho, tělo vytváří nenormální růst… nádory, které nakonec pohltí celý organizmus.  

     Rakovina není virus a není nakažlivá. Je to spíše nerovnováha… Alergie na moderní společnost. Imunitní systém vůbec není zapojený, protože rakovina připadá všem obranám těla jako normální činnost buněk, jaké jsou stále vykonávané. Nejsou normální, protože jsou rakovinotvorné, ale „naučily se“ jak se skrýt v buněčné struktuře. Kvantové vědomí vytváří systém „poznání“, který upozorní tělo na nerovnováhu. Výsledkem je, že byste hned měli vědět, že nastal problém, ale vy to nevíte, když systém nepracuje tak, jak byl navržen.

     Další vlastností správného fungování kvantové DNA je vytvoření mnohem, mnohem delšího období lidského života. Tělo nechce stárnout! Chce žít! Tohle je základní přežívání, když je schopné prostřednictvím intuitivního procesu vytvořit inteligentní scénář, pokud jde o dělení buněk. Bez kvantového rozšíření buněčné hodiny těla jednoduše počítají dny a sledují cyklus měsíce. Nic lepšího neumí. Nefunguje to tak, jak to bylo navrženo.  

     Někteří starší (předkové) skutečně žili životy dvakrát či třikrát delší než vy. Záviselo to na tom, kde byli a jak velkou část kvantovosti ztratili. Věřte, že: Případné úspěšné procesy prodloužení života vyvinuté na této planetě budou mít všechny jednu společnou věc - zesílené podněty pro DNA, aby se vrátila do kvantovějšího stavu. Vy to nazýváte „aktivace DNA“.

     Kvantové vědomí je to, které je „zajedno se vším“ a bude rozhodně vědět, zda buňky zdivočely a nepřiměřený růst ohrožuje zdraví. Ale váš imunitní systém vás neupozorní. Něco je špatně, ale vy jste vyrostli v této realitě, takže logika toho, co vám říkám, vám uniká. Když strávíte dost času visíc hlavou dolů, brzy bude vaše tělo protestovat proti chození nebo celkově proti té myšlence (na chození). Chození je něco, co můžou dělat jen Mistři - tak nějak se ta myšlenka vyvine. Proto nikdo nechodí. To je jednoduchý způsob, kterým se po čase lidská realita vyvíjí, a to je to, s čím v této nové energii denně zápasíme.  

     Když se poškodí nervy ve vaší páteři, existuje chemie, která si pospíší do té oblasti a zabrání jim, aby se spolu spojily. Věděli jste to? Samotný proces je známý vědě a dokonce má i jméno! Je to přesný opak toho, co chceme, a zdá se, že protiřečí tomu, jak by mělo tělo pracovat. Něco je špatně.

     Hvězdici dokáže narůst nové rameno, ale vám nenaroste. Jaký je to pocit být na vrcholu vývojového žebříčku? To všechno kvůli tomu, že „plán“, který vytváří geny, nefunguje tak, jak byl navržený.

     Ale kdysi fungoval...

     Dovolte, abych vás vzal zpět na začátek.

 

     Stvoření vaší kvantovosti… Stvořitel ve vás 

     Zde je to vysvětleno tak, aby kdokoli mohl vidět a slyšet všechny ty části, které potřebuje slyšet v jednoduchém jazyce. Před stovkami tisíc let bylo ve vývoji 17 druhů Lidských Bytostí. Stejná rozmanitost, po které by příroda volala ohledně jiných živočichů a savců. Rozmanitost, kterou Gaia poskytuje pro přežití druhů. Stejně tak, jako existují tucty druhů opic a obrovská rozmanitost tolika zvířat na planetě, byla ve vývoji i rozmanitost lidí. Jestli jste si všimli, existuje dnes jen jeden druh člověka. Ó, ano existují různé barvy a rozmanitosti rysů tváře, ale jen jeden druh. V přírodě nenajdete typický druh rozdílů. Nemáte druhy s ocasem a jiné bez něho. Nemáte super maličké chlupaté druhy na jednom kontinentě a další super vysoké strakaté na druhém. Něco se stalo.    
     Vraťte se se mnou 100,000 let zpět, a uvidíte to zdokumentované vědou, která objevila tuto anomálii v posledním desetiletí. Vidí tu samou věc. I přes očekávané působení všech biologických evolučních sil se stalo, že byl vytvořen jen jeden druh Lidské Bytosti a stalo se to před nějakými 100,000 lety.

     Teď se připravte, protože některým z vás se to, co budete poslouchat a číst, nebude líbit. Byla to dnešní lekce mého společníka a já vám jí dám znova - pro ty, jejichž oči spočívají na této stránce nebo uši naslouchají tomuto přepisu. Poslouchejte: Stala se krásná věc… Nádherná! Něco se stalo podle návrhu, a vy jste na to čekali se mnou, když jste vytvářeli planetu, drazí. Když jste byli se mnou a sledovali jste, jak se ochlazuje, věděli jste, že se to stane. Proběhl Boží Plán.

      Ve vaší vlastní galaxii zvané mléčná dráha, máte seskupení hvězd zvané Sedm Sester. Představuje sedm hvězd. Jedna z nich má okolo sebe planetární soustavu. Pojmenovali jste tuto soustavu Plejády a ty, co z této sluneční soustavy přicházejí, Plejáďany. To jsou ti, kteří navštívili Zem před 100,000 lety, a netrvalo jim příliš dlouho, aby se sem dostali.

     Tato humanoidní rasa je semi-kvantová (částečně-kvantová) stejně jako vy. To znamená, že v jejich vědomí existuje směs 3D a kvanta. Neexistuje čas; neexistuje prostor; neexistuje vzdálenost. Chtěli tu být a objevili se. Je to rasa, která je svojí povahou duchovně pokročilá. Nebude vám to dávat smysl, když je to mimo duchovní systém, který považujete za skutečný. Takže povíme jen to, že jejich duchovnost je zralá, nádherná a úplně přiměřená. Dorazili včas, podle návrhu a záměrně.    
     Přišli pěstovat semena kvanta, božskou DNA v jednom ze 17 typů Lidské Bytosti, které byly ve vývoji na Zemi. Zůstali tak dlouho, jak bylo potřeba. Měli byste vědět, že to trvalo víc než 100,000 let a oni zůstali. Všechny ostatní typy Lidských Bytostí se pomalu vytratily a zůstal jen jeden… druh se semeny Stvořitele. Druh, který existuje dnes.   

     To je původní a božský příběh stvoření daný vám záměrně krásným způsobem od Ducha. Byla to požehnaná doba a já bych vám rád pověděl - duším, které jsou zde - že dávno před Lemurií, když jste se podívali na tento případný scénář, věděli jste, že je dobrý. Intuitivně to cítíte a víte, protože jste pevně spříznění s těmi v jiném hvězdném systému, kteří vám dali tento velký dar.  

     Plejádští bratři a sestry vypadají jako vy. Nemají ještěří kůži; nemají divné ruce a nohy, směšné oči nebo velké hlavy. Nemají program a neovládají lidské myšlenky. Jsou trochu vyšší, ale vypadají jako vy! Přijde den, kdy to bude vhodné, správné a přiměřené, a kdy se ukáží. Nebude to během vašeho života, protože čekají na určitou vibraci na planetě. Když vás dorazí uvítat, vyjdou ze svých plavidel a budou vypadat přesně jako vy! Potom budete vědět, že to, co tu říkám, je přesné a pravdivé. Oni to sledují, zatímco vám odevzdávám tuto zprávu a usmívají se nad náležitostí jejího doručení těm, kdo to potřebují slyšet tímto způsobem.   

     Poslouchejte mě: Není tu žádné spiknutí. Nikdo neudělal Zemi nebo lidstvu nic, co byste nenaplánovali. Není tu žádný problém ovládání a nic se neskrývá. Podle návrhu a účelně Duch dovolil, pozval je, aby přišli a dali vám tento dar. Jediná planeta svobodné vůle se přesunula z Plejádského systému do této sluneční soustavy a konkrétně na Zem. Biologické bytosti pomalu získaly svojí kvantovou DNA a zrodila se duchovnost. S Bohem se nic neděje rychle, všimli jste si toho? Bůh je pomalý a Zem je trpělivá. Lidé mají problém s „pomalým“ pojetím. Chtějí, aby se duchovní věci děly rychle, ukazuje to mytologie.

     Tato informace je sporná a ti, co teď poslouchají nebo čtou, jí nemusí věřit. Není to rozhodující pro to, abyste mohli vyzařovat své Světlo na Zemi. Pokud to vaší duši nezní pravdivě, nechte to tak. Pochopte, že nějak je Bůh ve vás. Snad pro vás není nutné vědět jak, ale cítíte Stvořitele při práci ve vaší DNA.      

     Sporné diskuze budou vyvstávat, ale nemělo by to být nikomu nuceno. Není to evangelické a je to jen, abyste to viděli jako součást velkého obrazu. Odtud pochází vaše původní biologie a právě jsem vám řekl pravdu.

     Zvláštní, stále budou tací, kteří si přejí následovat mytologii - že Bůh přišel na Zem rychle a v rozsahu několika dní představil planetě celý duchovní systém. Ve skutečnosti nechtějí ani pomyslet, že by měl příběh o vesmírných cizincích, přicházejících na Zem pravdu. Kroutí očima, že by měli cokoliv společného s Bohem nebo duchovní podstatou Lidské Bytosti. Je jim to k smíchu! Jak říká můj společník: „Mají rádi svůj příběh s mluvícím hadem.“ Pak je to to, co mají mít, protože skryté dějiny by neměly být něco, co by bránilo člověku v jeho víře nebo mu vzalo jeho přesvědčení.    


     Lemurie
     Pomalu se na planetě zrodila první civilizace a byla nazvaná Lemurie. Věřte, že to nebyla pokročilá civilizace ve smyslu, jak vy uvažujete o „pokročilé“. Měli něco, o čem byste měli vědět. Jejich kvantová DNA byla na 90%, ne na 30% jako vaše dnes. Všechna kvantovost v jejich DNA byla aktivovaná, protože je to to, co Plejáďané odevzdali. Lemurie byla nejstarší civilizace na planetě, ta která trvala nejdéle, která nikdy nezažila válku.

     Nakonec zanikla jen proto, že oceány a moře se vzedmuly. Jak jsem vám už předtím popsal, stali se mořeplavci a rozptýlili se do mnohých částí země. Ironií je, že se někteří dostali na vzdálené kontinenty a věda je vidí tak, že tam začali a nevidí, že přicestovali odjinud.  

     Lemuřané byli původní lidská společnost na planetě a nacházeli se tam, kde Plejáďané původně přistáli. Na vrcholu nejvyšší hory na světě, když je měřená od úpatí až po vrchol… v současnosti největším ostrově na Havaji, kde jsou pochované Lemurské „kanoe“. Havajští starší vám dnes poví, že to je původ Havaje, že Plejáďané tam přišli, protože to učí od počátku lidstva.

     Lemuřané měli kvantové chápání života a věděli ve své DNA všechno o sluneční soustavě. Kvantová DNA pracující na 90% vytváří vědomí, které je zajedno s vesmírem. Jedna z nejstarších duchovních vír na planetě vás žádá, abyste byli zajedno se vším. Není to náhoda. Dostaneme se k tomu za chvíli.

     Pozůstatky Lemurie se ztratily, dávno jsou zahalené vodou. Nebudete mít o tom důkaz, protože příroda je úplně pochovala, a je možné je teď cítit jen na těch místech, kde Lemurie nikdy nebyla zalita vodou. Pokud tam někdo z vás půjde s čistým úmyslem, předkové k vám přijdou a poví: „Vítej doma.“

     Je tu historická rada: Nevěnujte tak moc pozornosti Atlantidě. Atlantida byla o mnoho, mnoho let později a ve skutečnosti byly tři a je spousta zmatků ohledně toho, co tam bylo a co se tam stalo. O které chcete mluvit? Atlantida nehrála ani zdaleka takovou roli, jak by jí v metafyzických a esoterických učebnicích rádi přiřadili. Ano, byla důležitá a jedna z nich není vůbec starodávná! Byla nedávno, mimo řecké ostrovy, a byla dokonce ohlášená v dějinách, které dnes znáte od Řeků. Lidé mají dramatický zájem o civilizace, které byly rychle zničené. Vytváří to další mytologii, vytváření úvah, že Atlantida byla jedna z nejpokročilejších civilizací. Nebyla. Byla to Lemurie, ale jen ve vědomí.

     Lemurie nebyla pokročilá technická společnost, protože neměla vůbec žádné technické schopnosti. A přece věděli, jak léčit magnetizmem. Bylo to v jejich DNA, víte? Byla to intuitivní informace. Kvantová DNA vytváří kvalitní intuitivní informace. Když byli zajedno s vesmírem, věděli všechno o DNA. Neví to každý? [Kryon se směje] Dokonce poznali i její tvar… všechno bez mikroskopu. To je to, co dělá kvantová DNA.


     Staří (předkové, stařešinové) věděli
     Lemuřané věděli mnoho díky kvantové DNA, kterou nesli díky Plejáďanům. Věděli všechno o sluneční soustavě a o galaxii všeobecně. Pozorovali hvězdy a chápali, co tam bylo. Toto vytvořilo zdánlivě pokročilou společnost, ale bez technických vymožeností jaké máte teď vy.

     Dlouho poté, co Lemurie pominula, o tisíce let později, existuje obsáhle svědectví, že staří měli stále tyto vědomosti. Současná moderní verze lidských dějin neuznává důvěryhodnost 30,000 let pokročilého lidstva, kterým byli Lemuřané. Sotva vidíte lidi existující před 10,000 lety. To se změní s novými objevy a časem.

     Avšak to, co vidíte je, že jen před 4000 až 5000 lety, měli předkové stále vědomosti o hvězdách a mnohem větší než si uvědomujete. Většina starověkých civilizací na Zemi věděla o galaktickém zarovnání, které přichází v „roce 2012“. My jsme vám říkali, že toto galaktické zarovnání se už začalo. Vy ho vidíte jako 2012 a my ho vidíme jako 1998. Spočítejte to matematicky s moderními počítači a dalekohledy a uvidíte, že 2012 je jen hrubý odhad od kultury bez vaší technologie. Takže, když si to uvědomíte, zjistíte, že sedíte v energii galaktického zarovnání právě teď, když rozmlouváme.

     Toto seřazení je 26000 letý cyklus, o kterém předkové věděli! Mohli byste se ptát: „Jak je to možné?“ Protože, když se vrátíte v dějinách jen o pár stovek let zpět, najdete „moderní vědu“, jak úplně ztratila toto poznání! Zem byla plochá, Slunce obíhalo okolo Země a téměř všechno intuitivní vědění o tom, jak pracuje tělo, bylo úplně ztracené.   

    Staří měli DNA, která pracovala kvantovým způsobem, jak jí zdědili z Lemurie, bez dalekohledů nebo počítačů. Oni věděli. Věděli o sluneční soustavě, rovnodennostech, zatměních a pohybech planet. Dokonce věděli, že jste ve větší skupině nazývané galaxie. Tak se vás ptám, co se stalo? Odhalujeme zřejmě, že jste sklouzli zpět velmi závažným způsobem a není to nedávno.

     Když takto hovoříme, jsou stále tací, kteří chtějí věřit, že nějaká síla - jiná než lidstvo - byla zodpovědná za „odebrání vašeho poznání“ nechala vás zraněné. To je Lidská Bytost popírající, že oni (lidé) ovládají vibrace Země. Duch si váží svobodné vůle a celým smyslem toho, proč jste zde, je zjistit, kam tato planeta půjde v závislosti na tom, co lidé dělají. Rozdělení Lemurie a roztříštění lidské společnosti vytvořilo mnoho způsobů pro ztrátu kolektivního vědomí. Když měly společnosti kvantovou komunitu, existovalo porozumění. Když se rozdělily, nejintuitivnější poznání přijímané po staletí jednoduše pomalu zemřelo. Pokud o tom pochybujete, jak potom vysvětlíte, že staří věděli to, co vám dala až „moderní astronomie“ během posledních let?

     Je to proces, ve kterém byla DNA používána na úrovni 90% a postupně byla omezena na 30%. Skutečně, to je to, co máte dnes. Doslova jste začali od začátku. Ztratili jste kvantové intuitivní vědomí, intuici, úplné pochopení toho, jaký je váš původ, jak pracuje tělo a Plejádská zkušenost se ztratila – zmizela.

     Lidé zapomněli základní astronomii a nevěděli ani, že je Zem kulatá. Všechna tato úžasná intuice o fungování vesmíru a lidské DNA se ztratila. Teď máte Posun na dosah ruky a pomalu se vytahujete vzhůru z toho, kde jste dnes. Povím vám, co je dnes jiné a tím jsme téměř skončili.  


     Velký Posun

     Původ a dějiny DNA začaly od vzácného stvoření, které bylo vhodné, v celistvosti s andělskou říší a požehnané svatým záměrem. Prostřednictvím svobodné vůle se rozpadlo, když lidé přijali nižší stav vědomí. Mytologie je plná dramatických příběhů o „pádu lidstva“ ale nepodíleli se na ní žádní ďáblové, jen proces svobodné vůle v rámci lidstva.

     Nacházíte se v Posunu. Jste ve věku, který nazýváte Nový Věk, ale on není nový. Naopak! Je to rozpomenutí se na starodávné poznání a způsoby Lemurie. Je to návrat do lemurského stavu a je to o čase. To je to, co nazýváte nová energie, a blíží se k vám Posun, který umožní začít pomalé a účelné rozšiřování vědomí na této planetě. Ale jak jsem hovořil, musí to začít ve vaší DNA.

     Ó, Lidská Bytosti, poslouchej mě: Toto je hlavní problém, proč tu jste. Je to to, co vyučujeme dnes, že DNA, vaše kvantová posvátná část, je připravená na to, aby byla rozšířená vaším čistým záměrem. Vše, co Kryon přinesl magnetickou službou bylo, jak sloužit této planetě způsobem, kterým by se magnetizmus mohl změnit a komunikovat s vaší DNA. Tato nová komunikace je výsledkem Harmonické konvergence v roce 1987 a kombinací pohybu do energie nové Gaii, kterou vytváří galaktické zarovnání. Dává to příležitost pro návrat do stavu, který si zasloužíte… lemurského stavu vědomí - stavu, kde válka není možností a zdraví je intuitivní. Mayové o tom hovořili. Toto je nejvyšší vibrace, jakou kdy Gaia viděla, a vy spočíváte u vstupu do tohoto všeho. To byla jejich informace o 2012 a takovýmto způsobem o ní mnozí neuvažují.

     Postarejte se, aby lidské vědomí odpovídalo této vibraci, a vaše DNA začne zvyšovat svou účinnost. Začne být znovu kvantová. Začnete to vidět různými způsoby - o tom jsme též už hovořili. Hledejte znamení, že se lidé vyvíjí. Tento vývojový proces začíná těmi, co jste nazvali indigové děti. Tyto děti nového vědomí jsou velmi odlišné, všimli jste si toho? Všechno je to o tom, kolik kvantové DNA používají, v protikladu k tomu, jak jste lineární. Srážka mezi kvantovým a lineárním se právě začala! Pokud si myslíte, že máte teď problémy s novými dětmi, jen počkejte, až budou mít svoje děti! Lidé se mění.

     V rámci tohoto „Nového Věku“ přinášíte zpět původní energii. Pomalu. To bylo navrženo pro dnešek. Nastal čas, abyste se vrátili do kvantového stavu - to je duchovní stav, který vám dali Plejáďané a začíná to teď.

     V této chvíli bojujete na Zemi v bitvě mezi starou a novou energií a nová energie vyhrává. Nemýlíte se, že stará energie s vámi po nějaký čas zůstane. Ta nadále zůstane v záležitostech, které vidíte jako problémy, ale ve skutečnosti jsou „kvantovým čištěním“. Když vyčistíte svojí ekonomiku a neskončíte, uvidíte cesty nového paradigmatu bytí, strukturování, ale nějakou dobu to potrvá. Nebojte se, co to udělá, protože se vynoří přesně tak, jak jste věděli, že se to vynoří... jeden z nejsilnějších na Zemi, naplněný celistvostí. Bude potencionálně představovat nové paradigma, které dává smysl pro nový věk. S tím počítejte a indigo dospělí vám ho pomůžou navrhnout. Nové představy vyskočí před existující myšlenky a přinesou revoluci ve způsobu, jaký může být život na planetě.

     Všechno je to součástí lidského vývoje ve vědomí, který můžete vidět ve své DNA. „Kryone, je možné tento vývoj v DNA vložit pod mikroskop a vidět ho?“ Ne. Nezávisle na tom, co vám bylo řečeno, neuvidíte změnu v DNA. Současný mikroskop je 3D. Takže vědcům povím: Když vyvinete kvantovou čočku, uvidíte to, protože skutečně uvidíte chemii v 90 % náhodných oblastí. Bude zářit pod vlivem kvantovosti a uvidíte, že mám pravdu. Potom bude měnit barvy s aktivacemi, které vytváříte a budete schopni to vidět a sledovat. Ale v této chvíli nemáte kvantovou čočku. Není žádné zařízení na měření kvantovosti vesmíru, které by existovalo na planetě, ale blížíte se mu. Když ho najdete, první odhalení je možné najít ve vaší vlastní biologii. Zde je další nápověda. Pokračujte ve zkoumání věcí v zamotaném stavu, protože to je začátek pravého kvantového stavu, který může změnit 3D technologii.

     Jsou věci, které vám chceme dnes přednést, a jsou to věci pro výuku na celý den. Všechny vás tímto objímáme. Proč vám přinášíme tyto věci? Proč nám na tom záleží? Protože jako rodina začínáte objevovat velké tajemství, že samotné vaše duše jsou spojeny s vesmírem, že všechna Vyšší Já jsou andělská a věčná. Lidstvo začíná uzavírat kruh. Velmi pomalu a během následujících třech životů můžete skutečně vytvořit Novou Zem. Jsou to možnosti, o kterých jsme vám říkali asi před 20 lety.

     Neujde ti to, drahá Lidská Bytosti. Kvůli tomu to čteš. Jsi částí nastolení míru na Zemi. Znám Tě. Bude určité procento těch, kteří čtou a poslouchají, kteří mě přijdou v těchto následujících letech navštívit. Nastane přeměna, která pro váš život není nová. Je to přeměna života, která je dobrá a krásná. Pro Starou Duši je to něco, co už dělala mnohokrát - tolikrát, že to už neumí ani spočítat. A potom se vrátíte na planetu a pak znovu, protože to nechcete zmeškat! Strávil jsem věky prací na této planetě a vy to nepropásnete. 
     Je to Posun, o který jste žádali, na který jste čekali a za který jste se modlili. Mnozí v této místnosti prožijí svoje normální životy, ale vrátí se s vyšší účinností DNA, než s jakou přišli. Opakujeme to znova - pokud si přejete vidět lidskou evoluci, sledujte indigové děti. Protože ony se vyvinou ještě do více frustrující skupiny, než jsou teď! A někteří z VÁS budete JIMI, když se vrátíte. [Kryon úsměv]

     Neříkal bych tyto věci, kdyby nebyly přesné a pravdivé. Podívejte se dnes na jasnost mého prostředníka. Prociťte svůj vlastní vrozený smysl pro pravdu toho všeho. Uvědomujte si, že jste vroucně milovaní. To je důvod, proč jsme tu.

      Metaforicky sbíráme mísy slz, které roníme z radosti, když umýváme vaše nohy. Zveme vás do místnosti spolu s námi, abyste nesli dále tuto energii Ducha. Dovolte, abychom s vámi chvíli poseděli, než vstanete a odejdete. Nechť vyjde na vědomí, že v tento den tu skutečně byl Duch, aby spatřil bratra a sestru, omyl vaše nohy s uznáním, že jste nám umožnili vykonat takovou věc - být s vámi během jedné hodiny a milovat vás, jako vás milujeme.  

     A teď znáte naše tajemství. Celé setkání bylo dohodnuté tak, abychom s vámi jen seděli, a my jsme seděli.  


A tak to je.

Kryon.
 

 


https://www.kryon.com/

Pro https://ee.dunres.sk/ přeložil SiR. Ze slovenštiny do češtiny přeložila Jitka V. Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.

WebnodeVytvořte si vlastní web zdarma!
Moderní webové stránky za 5 minut

 

Stvoření člověka

(původně byl tento channeling zveřejněn pod názvem „Mapa člověka“)
Kryonův channeling živě přijal Lee Carroll v Santiago, Chile

v pondělí 18. října 2010

 

Tento channeling byl upraven [Leem a Kryonem], aby poskytl čtenáři jasnější pochopení. Často se stává, že živý channeling obsahuje energii, kterou tištěné stránky přenášet nemohou. Proto byl tento channeling následně upraven. Užijte si tedy toto obohacené poselství.

 

     Buďte pozdraveni, moji milovaní, jsem Kryon z Magnetické Služby.

     Co si myslíte o Bohu? Někteří nazývají božskou energii slovem „Duch“. Jaký je váš názor? Když vás dítě požádá: „Vyprávěj mi o Bohu“, co mu povíte?

     Po všechny ty roky jsme vám vyprávěli o vlastnostech Ducha, protože jsme chtěli, abyste si byli vědomi osobního Boha. Proto to chceme udělat znovu, ale uděláme to trochu jinak. Zavedeme vás do mysli Boha, s logikou lásky. Je možné, že vás Bůh zná jménem? Je možné, že existuje osobní část Boha? Je-li tomu tak, je pro to nějaký důkaz? Opravdu pro to existuje vůbec nějaký důkaz, nebo je to neviditelné a srozumitelné jen zasvěcencům? Je těžké dokázat Boha, že? Dobrá, vydejme se spolu na malý výlet.

 

     Bůh v detailech

     Podívejme se na některý z dnes běžných vědních oborů a hledejme tam osobního Boha. Je to vůbec možné? Čím více toho odhalíte z fyziky Vesmíru, tím více naleznete boží lásky. Teď řeší fyzikové a astronomové dilema; mnoho z nich souhlasí, na základě výzkumů, že Vesmír, tak jak jej znají dnes, nemohl nikdy vzniknout náhodou. Přesto je astronomie a fyzika založena na nahodilosti a synchronicitě pohybujících se těles. Takže co vlastně říkají? Musela zde být nějaká tvořivá síla“. Ve Vesmíru je energie, která musí být inteligentní a oni ji pojmenovali „inteligentní design“. To vychází z astronomie a od těch, kdo pozorují vesmír. Čím lepší jsou vaše přístroje, tím více odhalují z osobního Boha, Stvořitele života.

 

     DNA… Víc než si myslíte

     Je zde něco víc. Existují vědecké názory, které naznačují, že kolem DNA existuje  multidimenzi-onální pole, které bylo rovněž stvořeno. Experimenty nyní dokazují, že DNA má skutečně instrukce v rámci tohoto svého pole! I jediná molekula DNA může změnit látku a dát jí příkaz, aby se zformovala do nějakého matematického systému. Tato vlastnost vychází přímo z kvantové biologie, což je věda, ne new age.

 

     GAIA… Víc než si myslíte

     Je v tom něco víc. Nyní jsou vědci schopní každou hodinu změřit zemský magnetismus a nalézt něco překvapivého. Ty, kteří to studují, šokuje, když zjistí, že zemské magnetické pole sílí a slábne podle síly činnosti lidstva. Během tsunami dosahovalo magnetické pole svého vrcholu. Během události, kterou nazýváte 11.září, se zemský magnetismus dramaticky změnil. Ve chvíli, kdy letadla zasáhla věže, se magnetismus planety změnil. Co by to mohlo znamenat? Je možné, že lidské vědomí je tak propojené s Gaiou, že se to mohlo přihodit? Opravdu, je tomu tak a o tom také mluví důkazy. Co to má společného s Bohem? Všechno, protože to spojuje Lidstvo se vším ostatním na „cestě stvoření“.

Představte si na chvíli, že máte mysl Boha. Jak byste stvořili Lidské Bytosti? V průběhu miliard let Bůh tvořil Vesmír, který je vybudován k životu. Oproti všem vyhlídkám na průměrnost, jste zde. A teď, když jste Bohem, jak na to půjdete, abyste zkonstruovali Lidskou Bytost? Uděláte ji jako „náhodného savce“ na planetě?

     Jako moudrý Člověk už nyní chápete, že lidské tělo má inteligentní DNA. Všechny geny v těle, informace všech kmenových buněk, dokonce i Akášické záznamy o minulých životech, jsou uloženy v těle ve formě informace. Zní to jako podružnost nebo nahodilost? S myslí Boha, jak byste to provedli? Bůh v sobě zahrnuje podstatu stvoření uvnitř vás. Teď už je samozřejmě jasné, že skutečná energie Gaii má vztah k lidskému vědomí. Takže, jakou část se vy (jako Bůh) chystáte dát Lidským Bytostem na Zemi? Dostane lidstvo něco dalšího? Odpověď zní ano.

     Pečlivě, vy (jako Bůh) jste připravili tuto opravdu nádhernou Zemi, zahradu, ve které budou mít Lidské Bytosti svůj domov a kde si budou hrát. Vytvořili jste inteligentní DNA, dokonce jste spojili Lidstvo s kameny a stromy a Magnetickou mřížkou. Stvořili jste lidstvo mocné s hlubokou duchovní „image“. Proto se vás, Lidských Bytostí, ptám, jestliže jste v roli Boha, jaké vlastnosti poskytnete lidstvu z tohoto pohledu?

 

     Co lidé říkají o tom, proč jsou tady

     Mnoho lidí vám řekne, že Bůh stvořil lidstvo takto [hovoří Bůh]: „Mám v úmyslu seslat lidi na Zem a donutit je, aby trpěli bolestí. Chci, aby to měli opravdu těžké, proto jim dám pocit, že se narodili nečistí. Potom do nich hned vložím pocit viny, takže budou trpět a budou ve všech svých životech obětí něčeho, co se stalo před dlouhými věky. Způsobím, že se budou plazit a hrbit, jen aby mě nalezli. Zařídím to tak, aby se cítili úplně nepatrní.“

     Myslíte si, že to byl boží záměr? V té krásné zahradě? Dává to někomu z vás smysl? Už dříve jsem vás žádal, abyste otevřeli svá srdce pocitu milosrdenství. Udělali byste to takto, moji drazí? A vy říkáte: „Ne, ne, tak bych to neudělal.“  Tak jak byste to potom provedli?  V rámci božího milosrdenství, jak byste stvořili Člověka?

     Dovolte mi, abych vám nabídl jiný pohled na to, jak byste mohli přemýšlet, kdybyste byli Bohem: „Stvořím nádhernou zahradu, dám lidem posvátnou DNA, která se stane plánem pro obdivuhodný systém starobylých vzpomínek a zdraví. Potom je jako něco pozoruhodného usadím na Zemi. Každý bude mít v sobě kousek mne. Vezmu posvátnou ideu Stvořitele a vložím ji do jejich DNA. A tehdy budu moci dokonce říci, že jsem je „stvořil k obrazu svému“. Potom sešlu mnoho Mistrů s aktivovanou posvátnou DNA, aby jim ukázali, co všechno dokážou, tak aby na to nezapomněli. Velcí učitelé a prostředníci budou přicházet v průběhu věků, aby měli vždy k dispozici nějaké příklady. Dám jim moc nad samotnou přírodou. Naleznou-li velikost prostřednictvím svobodné volby, mohou změnit svá vlastní těla. Mohou změnit svou kulturu. Mohou změnit Zemi. Učiním je tak mocnými, že když se jich dostatečný počet spojí dohromady, dokážou zabránit i zemětřesení. Budou sjednoceni s Gaiou.“

Jak zní tohle? To, co jste si právě přečetli, je pravda, a víte, kdo to věděl jako první? Byly to starověké národy, které vstoupily do této oblasti. Podívejte se, co vám ukazovali a co vás učili. Původní obyvatelé oslavovali Gaiu, mateřskou energii planety. Byla posvátná. Byla spojencem jejich životů a stále je. Co dělají vaše domorodé národy jako první, když slaví nějaký obřad? Oslavují své předky! Mají dokonce jakousi intuitivní znalost, že snad už žili někdy dříve a že moudrost starověkých národů byla jejich. Je možné, že moudrost věků je předávána duchovní cestou? Samozřejmě, že ano a kvantum rodového původu DNA se podstatně liší od přímého chemického rodokmenu.

 

     Jak byste VY stvořili člověka?

     Tuto planetu v okamžiku přestavby moudrosti navštěvuje energie. Takže jak byste zbudovali Lidskou Bytost? Moji drazí, chci, abyste tomu uvěřili. Nezáleží na tom, co si myslíte, že je channeling, máte nejvyšší čas, abyste použili soucitnou a spirituální logiku.

     Dovolte mi, abych vás zavedl na tajemné místo. Je to místo, o kterém jsme už tolikrát mluvili. Podívejte se na podobu vašich životů, zatímco vás vezmu do Jeskyně Stvoření. Na tomto vícerozměrném místě Gaia bere v úvahu lidstvo. V hlubinách Země je multidimenzionální jeskyně, která nebude nikdy nalezena. Má množství charakteristických znaků, protože zahrnuje  multi-dimenzionální krystalickou strukturu každé duše na této planetě. Neřekl jsem, že každého jednotlivce. Řekl jsem každé duše. Když má duše za sebou mnoho životů, krystal vibruje těmito životy a všechno, co se ten člověk v průběhu těchto životů naučil, se energeticky a kvantově usadí v této krystalické struktuře. Účelem krystalické struktury je hovořit s Krystalickou mřížkou planety. Všechno, co se kdy Lidské Bytosti naučily, je tedy uloženo na Zemi a zůstává to zde. Vše, co se kdy lidstvu přihodilo, je stále zde na této planetě.

     A teď vám položím jednu otázku. Zdá se vám teď, že Lidská Bytost by mohla být něco víc, než jste si mysleli? Právě jsem vám dal klíč, že samotné zemské vibrace, dokonce i rychlost plynutí času závisí na tom, co se lidé spirituálně a esotericky naučili. Jestliže intuitivně cítíte, že v sobě nosíte Boha, jestliže kvůli tomu začnete žít jinak, nepříjemné věci začnou mizet z vašeho života, a vy se budete moci rozloučit s Temnotou, která se k vám už nikdy nevrátí. Naučíte se hlásit se o svou božskou vnitřní sílu a radovat se.

     Ovlivnili jste Zemi a Gaia pozná každý váš krok. Kamkoliv jdete, všude šíříte Světlo. To, co říkáme, je stará metafora, ale ta nejlepší, jakou máme. Poznáni Bohem, jste. Poznáni Gaiou, jste. Vaše vznešenost a vaše mistrovství začne Zemi předávat vyšší vibrace. Protože jste vyřešili své problémy, vibrace samotné planety se zvýší. Jaký to systém! Je to nádherné. A není to kvůli průměrným Lidským Bytostem, které sem byly usazeny náhodou a proto, aby trpěly! Už to chápete? Už rozumíte spirituální logice toho všeho? Chceme, abyste viděli tvář Boha, která je vždy radostná, protože část Stvořitele nosíte v sobě.

     Vyprávěli jsme vám o Větru Zrození. Jak bychom měli popsat něco, co je mimo možnost vašeho chápání? Vidíte sami sebe jako individualitu, ale vy jí nejste. Ačkoliv v lineární, 3D perspektivě, je to všechno, co máte. Když se díváte na sebe do zrcadla, kolik toho vidíte? „Co tím myslíš, Kryone, „kolik“? Otázka zní, kolik lidí vidíš v zrcadle, Stará Duše. Dovolte mi, abych vám řekl, že jestliže máte mysl Boha, uvidíte vás všechny. Je tady celá vaše Akáša. Jsou zde stovky projevů vaší duše, všechna vaše zrození na Zemi.

     V božím zrcadle jste vy všichni, stejně tak jako i část Stvořitele. Jak vám máme vysvětlit, že můžete být na mnoha místech najednou? Jak vám máme vysvětlit, že pravá moudrost, kterou si nesete, se nachází na planetě, po které chodíte? V kvantovém stavu neexistuje žádný čas. V kvantovém stavu stále žijete své životy, pomáháte planetě, na které žijete. Stará Duše hoří na planetě Zemi velmi jasně v kvantovém spektru spirituality.

     „Cože? Kryone, já nevím, o čem to mluvíš.“  Já vím. Já vím. Chci, abyste se chvíli dívali mýma očima. Vidím místnost plnou těch, kteří měnili planetu po dobu 30.000 let. Jsou zde původní i starověké národy. Někteří z vás jsou svými vlastními předky! Někteří z vás jsou dokonce Lemuřané. Je nádherné, co jste udělali a stále se vracíte a opět tvoříte. Co jsem vám říkal za posledních 26.000 let? Mnozí z vás čekali na tuto chvíli a nechcete ji teď promeškat. Dokonce, i když někteří z vás v těch příštích několika letech závoj strhnou, vrátíte se zpátky. Protože přeci nechcete zmeškat finále! Nechystá se zánik planety, ale zánik staré energie a počátek energie nové.

     Jak popsat Vítr Zrození? Ve vaší době to představuje atribut přímo před vaším zrozením. Z kvantového hlediska je to mimočasovost. Proto přímo před tím než jste přišli na svět, setkali jste se s potenciálem dítětem, kterým zakrátko budete. Nedokážu vám to vysvětlit, protože na rozdíl od Boha a plánu vězíte v lineárním časovém pásmu. Takže budu pokračovat v hypotetických otázkách. Co byste řekli duším, které by se případně měly stát vašimi dětmi? Jaké by bylo vaše poselství?

      Pokud se vám bude zdát to, co jsem právě řekl, pravdivé, potom existuje dokonce ještě velkolepější plán, než který znáte, je to tak? Co kdyby to bylo všechno spojeno velkolepým stylem dohromady do kvantového systému a nestalo by se tak vůbec náhodou? Co když to všechno má nějaký smysl? Ale protože jste uvězněni v lineárním, přímočarém systému, nemůžete vidět všechno - pouze děje, které probíhají ve dvou směrech, v minulosti a budoucnosti. Takže všechno působí nahodile a skoro chaoticky. Ale ve skutečnosti všechno závisí na lidské svobodné volbě. Vaše realita závisí na energii, která se vyvíjí na planetě díky této volbě a čím vyšší tato energie je, tím lépe je plán rozeznatelný a pochopitelný.

 

     Neuvědomělá role vašich rodičů

     Dovolte, abych vám nabídl hledisko, o kterém jste možná nepřemýšleli. Je to něco, o čem jsem mluvil včera na hoře [Kryon byl ve Valle Nevado v Andách]. Mnozí z vás máte rodiče, kteří nejsou tak jako vy probuzeni do možnosti osobního milujícího Boha. Mnozí z těchto rodičů jsou stále naživu a s vámi, a někteří již odešli. Snad milují Boha svým vlastním způsobem, všechno je vhodné, ale nejsou si vědomi vnitřního kvantového Stvořitele. Oni by se neúčastnili setkání, jako je toto, viďte? Ale vy jste otevření „kvantovému systému“ a začínáte tím pomáhat planetě. Stavíte most pro příští kvantovou kulturu.  Přímočaré uctívání vás neláká.

     Máte hlubokou víru, aniž byste k tomu potřebovali proroka, knihu nebo budovu, ve které se budete modlit. Stvořili jste nádhernou energii lásky a přátelství se Stvořitelem uvnitř sebe sama a předtím než budete na Zemi hotovi, milióny lidí kolem vás se otevřou stejné myšlence. Ta myšlenka není tou, kterou jste se naučili. Jde spíše o nové spirituální paradigma pravdy – že jste byli stvořeni velkolepými, že máte schopnost vládnout nad svým fyzickým tělem a dokonce i příroda sama se sklání nad vaším kolektivním mistrovstvím. Jste nádherná stvoření v nádherné zahradě, která byla stvořena kvůli vám, a budete obdařeni moudrostí, abyste o tuto zahradu mohli poprvé v lidské historii pečovat.

     Možná se jednou podíváte na své rodiče a řeknete: „Kéž by měli to, co já.“  Někteří z vás řeknou: „Zdá se, že uvízli ve starých názorech.“ A když vás opustí, řeknete: „Kéž by bývali věděli to, co já.“. Takže mi dovolte přepsat pro vás tuto přímočarou úvahu do kvantového konceptu a postupně odhalit ten neuvěřitelný systém a boží lásku.

     Vstupte spolu se mnou na chvíli do mysli Boha a já vás zavedu k Větru Zrození vašich rodičů. Ve stavu bezčasovosti se setkají s vámi, svými dosud nenarozenými dětmi, a vy budete naslouchat tomu, co vám musí sdělit: „Milovaní, my přijdeme na Zemi se starou energii. Ale některé věci se mohou na planetě stát v době vaší generace, ne naší. My vám dáme zrození a život. Přivedeme vaši duši na planetu v pravý čas, tak abyste byli schopni rozlišovat. V éře lidí vám nemůžeme pomoci procitnout takovým způsobem, jakým si myslíte, že bychom mohli. Místo toho vám teď můžeme položit hádanku, která vás přinutí hledat Boha uvnitř sebe sama, ale to je způsob, jakým se stará energie propojuje s novou. My vás přivedeme na místo, kde budete mít Světlo, které my se starou energií mít nemůžeme.

Takže se vás ptám, drazí posluchači a čtenáři, kdo je zde Pracovník Světla? Jsou jím vaši rodiče! Ach, snad nejsou probuzeni z kvantového hlediska, ale nyní víte, že jejich plán byl kvantový. Díky nim si nesete své Světlo. Dokonce i takoví, kteří vás kritizují za to, co děláte, do vás vložili semeno života. Zní vám to jako byste se narodili nečistí? Zní vám to tak, že máte na Zemi trpět?

     Bůh stvořil Vesmír pro život, hojnost a Světlo. Stvořitel nedal člověku pouze nádhernou zahradu, ale také vložil část tvořivé energie do nitra každé jednotlivé duše. Bůh je Světlo a je ve vás. Je to tajemství nové energie a vy ho znovu odhalujete. To nečiní jiné systémy víry nesprávnými, ale spíše obohacuje hloubku znalostí, aby rozvinuly a vytvořily ještě silnější pouta s tvořivou energií a Mistry, které zastupují. Moji drazí, neočekávejte, že „církev“ zmizí. Očekávejte, že se rozvine v něco přiměřenějšího s pravou energií uctívání, takovou, která vzdává poctu „vnitřnímu Stvořiteli“.

      A teď už dovolte, abychom to ukončili. Dovolte, abychom se přenesli do přítomného dění. Tak tady sedím. Mám vědomí svého partnera v jeho těle, zatímco mluvím s vámi ve vaší zemi, v Chile. Možná si myslíte, že nevím, kde jsem? Ale ano, vím to. Jsem tam, kam se přesouvá Kundalíní planety. Je to 36letá tranzitní událost, tak jako galaktické zarovnání. Je součástí 13tisícileté půlperiody oscilace precese Země [Země kmitá, což způsobuje cyklus galaktického zarovnání]. A tento pohyb není náhodný. Spirituální srdce centra této planety se samo opět přesouvá z místa, kterému říkáte Indie a Tibet a pohybuje se ke spodní části Jižní Ameriky. Ucítí to celý kontinent, ale centrum je zde [jižní Chile].

     V roce 2008 jsem seděl na vrcholu hory se dvěma sty z vás. Vyprávěl jsem vám o přicházejícím pohybu Země [zemětřesení v Chile v roce 2010] a říkal jsem vám, že k tomu dojde na jih od tohoto místa. A tak se také stalo. Tento pohyb byl celý způsoben pohybem Kundalíní, o kterém mluvíme. Dokonce i Mayové a Inkové o něm mluvili. Mluvili o pohybu Kundalíní, ke kterému dojde v roce 2012. Hovořili o posunu lidského vědomí, pohybu Země a dokonce o sladění srdečního centra.

Toto sladění představuje novou energii na této planetě, která je božskou ženskou moudrostí matky. Nezmění to ženy tak moc, takže muži, nemusíte se toho bát. Ženy nebudou mít najednou více energie bohyně, než měly kdy dříve. Obdrží ji celé lidstvo, ale muži jí obdrží nejvíce. Půjde o vyrovnání ženské a mužské energie. Je to o moudrost matky, která bude vložena i do politiků. Je to o sjednocení celistvosti.

     Takže vám nakonec odpovím na otázku, kterou jste nepoložili, ale je stále v myslích mnoha lidí. To co se stalo v Chile minulý týden, nebyla náhoda [záchrana 33 horníků].  Všichni byli ohromeni tím, jak hladce to proběhlo. Ale podívejte se na numerologii, která se k této události vztahuje. Dokonce si toho všimla i oficiální média – 33, 33, 33. Ale média vám neřeknou, jaký to má význam, protože jej neznají. Pro ně to byla pouze shoda náhod, tolikrát 33!

     Dovolte mi, abych vám řekl, co to znamená. Podívejme se na numerologické vlastnosti čísla 33 od starověku po dnešní dobu. Číslo 33 se nazývá mistrovské číslo. Nebudeme jej numerologicky rozebírat, ale pokud si přejete, můžeme se podívat na vlastnosti samotného čísla tři. Trojka je v numerologickém smyslu katalyzátorem energie. Urychlená energie má schopnost měnit věci ve svém okolí. Když spojíte dohromady dvě trojky, představují jednu z nejvyšších energií na planetě. Je tak vysoká, že jde o poslední, pro lidstvo vyhrazené, mistrovské číslo.

     V numerologii není číslo 44 definováno. Dokonce i ti v Tibetu, kteří pomáhali zakládat numerologický systém, řekli, že 44 je vícerozměrná a nemá žádnou formu definice. Nikdo jím neudělal číslo 55, 66 nebo 77. Bylo to číslo 33, které bylo definováno jako mistrovské číslo a zůstává jím až dodnes.

     A teď, nechápejte nesprávně to, co vám chci říci, protože tato definice se netýká Lidských Bytostí. Týká se vlastností. Číslo třicet tři je definováno jako Kristovo utrpení (Passion of Christ - slovo passion se v tomto kontextu překládá jako utrpení, ale jinak je primární význam spíše ve smyslu "vášeň, touha, zanícení, nadšení"´- pozn. MK). Existuje něco vyššího? Číslo 33 je nejvyšší číslo soucitu ze všech, a bylo to přímo tady v Chile, kam se přesunulo srdeční centrum. Tento soucit s horníky byl metaforou naplněnou energií a věcmi k dívání, ale nic už tady nebude nikdy stejné. A jaký z toho máte pocit?

     Jihoameričané, žijete v energii 26.000 letého cyklu, na který jste dlouhou dobu čekali. Je naplánovaný, je nádherný, a není náhodný.

     Přijměte na chvíli božskou mysl. Staňte se na chvíli sami Bohem. Jak byste navrhli Lidskou Bytost? Něco vám řeknu. Navrhněte člověka jako přítele, jako rozšíření Boha a jako někoho, kdo může každým svým skutkem měnit planetu. Přemýšlejte: Říkali vám to i všichni velcí Mistři na této planetě. Už jste někdy slyšeli, že můžete svým vědomím pohnout horami? Už vám někdo řekl, že můžete léčit své tělo a dosáhnout samovolné úlevy i od těch nejhorších chorob? Ti všichni vám to říkali! Říkali by vám to, kdybyste byli nějakou hříčkou přírody? Říkali by vám to, kdybyste byli na planetě jen náhodou? Ne! Lidstvo je nádherné, pozoruhodné, stvořené z energie Stvořitele a k jeho obrazu. Jaké další důkazy potřebujete? Je to již dávno a začíná to potvrzovat dokonce i vaše věda.

Co uděláte s tímto poselstvím? „No dobrá, Kryone, rád bych to cítil, ale nevím, co mám udělat.“ Já vám to povím. Proč mi nevěříte? Proč nechápete, že je to pravda, a vaše srdce nezůstane otevřené i potom, co opustíte toto místo? Potom už by se nezdálo, že okolnosti způsobují nějaké problémy. Posuzujte věci se soucitem, Chilané, Argentinci, Ekvádořané.

     Tento světadíl (Jižní Amerika) má silný potenciál získat v příští generaci plně novou energii, a celý svět se bude na vás dívat a závidět vám vaši stabilitu. Poznáte to na vaší ekonomice, v politice. Uvidíte to u vašich sousedů, ale tady se probudí jako první. Může to trvat jednu generaci, v 36letém cyklu příchodu galaktického zarovnání. Je to pomalejší než byste si přáli, ale už to začalo a vy to můžete cítit.

     Opustíte toto místo jiní, než jste sem přišli, protože pro tohle jste byli zrozeni. Udělejte si chvilku času a poděkujte svým rodičům za to, že to pochopili a umožnili, abyste to vy mohli provést. Vidíte? Je to větší plán než jste si mysleli. Mějte svá srdce otevřená. Až budete příště uvažovat o těch, kteří vám dali život, spojte se s jejich Vyšším Já a poděkujte jim za jejich moudrost, že vám dovolili být dnes zde. Oni udělali těžkou práci v tom, že byli Starou Duší žijící ve staré pozemské energii. Nyní máte vy před sebou úkol nastolit na Zemi mír. A proto jste přišli.

A tak to je.

KRYON

 

Poznámka ke kopírování:
Zdroj originálu: https://www.kryon.com/ - The Human Design

Do češtiny přeložila pro https://www.transformace.info/ Iva M. Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.

 Více zde: https://kryon.webnode.cz/news/design-cloveka/
 
 

Konec dějin

Tento channeling byl přijat živě Lee Carrollem v Seattlu, Washington
20. listopadu 2010

Tento channeling byl upraven [Leem a Kryonem], aby poskytl čtenáři jasnější pochopení. Často se stává, že živý channeling obsahuje energii, kterou tištěné stránky přenášet nemohou, a proto byl tento text následně rozšířen. Vychutnejte si tedy toto obohacené poselství.

 

     Zdravím, moji drazí, já jsem Kryon z Magnetické služby a říkám to vždy. To znamená, že to, co je na této planetě multidimenzionální, ale stále nepochopené, je magnetismus. Jeden termín byl nepochopen a druhý byl pochopen špatně. Protože to je kvantový atribut vaší reality a je jedním z mála, který se denně dostává do vašeho života, stejně jako já. Protože já pro vás pracuji kvantovým způsobem a jsem dostupný stejně jako Duch (Bůh).

     Chvilku relaxujte.  Dnes je moje poselství mnohovrstvé a silné. Je o dějinách a je mnoho věcí, které zde budete číst, dokonce i mezi řádky, a o kterých se dnes bude mluvit. Mluvím s publikem, které je větší než to v místnosti. Mnozí nyní poslouchají a čtou. Jsem si vědom potenciálu očí, které čtou tyto stránky a uší, které zde jsou. A i když vás tady v místnosti může být asi stovka, jsou tu tisíce lidí, kteří poslouchají. Je to, jako by poslouchali teď. Četli teď.  

     Dnešní zprávu jsem nazval "Konec dějin" a nejedná se o poselství zkázy. Přijímejte to lineárním způsobem nebo to přijímejte kvantovým způsobem. Pokud budete brát název lineárně, možná vás to vyděsí, protože to zní jako konec časů. Pokud budete brát název kvantově, tak říkáme, že se jedná o konec historické energie. Na planetě se odehrává Posun, a na konci této zprávy se k tomuto prohlášení vrátíme. Abych to udělal správně a náležitě, možná někoho urazím, protože někteří z vás, kteří byli vychováni určitým způsobem, mají historickou energii vrozenou. Takže vás žádám o trpělivost s tímto mým poselstvím, a abyste se se mnou propojili, když vám ho předávám.

     Chci vás vzít zpátky do minulosti a některé věci vám vysvětlit, namalovat obraz pohybující se napříč historií. Chci se vrátit k Abrahámovi, otci monoteizmu. U Abraháma se chceme podívat na dějiny  toho,  co byste označili za moderní duchovní víru, protože tímto způsobem svět uvažuje. Ó, před ním bylo mnoho jiných. Někteří z vás jsou Lemuřané a vy víte, co tím myslím. Ale Abrahám představuje pro Zemi začátek toho, co byste nazvali otcem hlavních náboženství na planetě. Tak bych vám chtěl uvést přehled toho, co se stalo, a chci, abyste se na to pozorně podívali.

 

     Abrahám, Otec Židů

     Chci vzdát úctu Abrahámovi, narozenému v Uru, který je nyní součástí dnešního Iráku a chci vzdát úctu jeho synům, z nichž ne všichni se narodili ze Sáry.  Ten, o kom chci mluvit, je Izmael. Abrahám je Žid - velký židovský prorok. Izmael je jeho syn. Není možné říct, že Izmael nebyl Žid, je jím až do dneška. Izmael se narodil v Hebronu. Takže je navíc velmi židovský. Izmael je Žid.

Nyní by se někteří přeli kvůli tomu, jak je židovská linie odvozena od mužů [z matčiny strany]. Ale Duch se dívá na DNA a na akášické spojení, takže duchovně je Izmael Židem. Přišel, aby se stal součástí pokrevní linie Židů.

     Z politických důvodů brzy ztratil přízeň dokonce i u židovského národa. Pak se Izmael přetavil na předka všech Arabů, otce Arábie. Proto byste mohli říci, že Arabové mají  židovskou krev, že v nich proudí Abrahámova krev. Ale Židé brzy Izmaela vypudili. Takže i když máte jednoho Boha a monoteizmus a máte princip Boží lásky a jednoty Boha, byl tam rozkol. Pravda byla smíchaná s nepravdami a dokonce až dodneška by miliarda lidí řekla, že to byl Izmael a ne Izák, který byl téměř obětován na Chrámové hoře. Také by řekli, že není Žid.

     Takže co je tady pravda? Lidé nebyli stvořeni k tomu, aby  byli sjednoceni. Ve starší energii na vaší planetě z těch dob, a dokonce i v době, kdy jste se narodili, na vás působily energie, které vás rozdělovaly a ne sjednocovaly. A to je důvod, proč říkáme, že je to stará energie. Ach, existovali moudří muži a ženy, kteří toho mnoho znali, ale je to stará energie,  která odděluje a rozděluje a je to stará energie, která vytvořila oddělení v nenávisti  mezi  miliony těch, kteří jsou vlastně "čistokrevnými  Židy".

 

   

     Mohamedovo krásné Poselství jednoty

     Řeknu vám o Mohamedovi, Prorokovi. Mohamed pochází z pokrevní linie Izmaela, který je z linie Abraháma. Takže Mohamed měl židovskou krev, protože takový byl jeho původ, ale nepocházel z této kultury. Ale jeho akášický původ byl od Abraháma [podle Koránu je Abrahám zakladatel islámu].

     Mohamed měl krásné setkání a ne jenom jedno, s andělskou bytostí. Andělé tehdy promlouvali  k lidstvu jednoduchými 3D způsoby. Ale kolik z vás si uvědomuje, že většina andělů, kteří v té době mluvili s lidmi, mluvili s těmi, kteří byli židovského původu? Stejně jako Mohamed, jako Mojžíš, jako Ježíš, jako Abrahám. Protože to  bylo součástí dané historie, což do jisté míry činí židovský původ důležitým pro akášickou podstatu lidstva, a říkali jsme již dříve: "Jak se mají Židé, tak se má Země." Opravdu je tam něco důležitého, na co se musíme podívat a co se brzy změní. Protože v našich očích, jsou "Židé" všichni na Blízkém východě.

     Mohamedova informace od anděla byla tato: Sjednoť Araby a dej jim Boha Izraele. A on to udělal! Informace, kterou měl, byla krásná a později byla sepsána pro jeho následovníky. Bylo to všechno o neuvěřitelné Boží lásce a jednotě člověka. Prorok Mohamed byl sjednotitel, ne separatista.

Dlouho před Mohamedem přišel Ježíš - Žid. Stal se zodpovědným za to, co dnes nazýváte křesťanství. Všichni jeho učedníci byli Židé. Skála - Petr rybář, který založil křesťanskou církev, byl Žid. A my vám říkáme tyto věci, abychom vám připomenuli, že v tom existuje jednota. Možná, že existuje důvod, drazí, proč má 12 vrstev DNA hebrejská jména? Opravdu, je to na počest Mistrů a linie předků, včetně Mohameda, Ismaele, Izáka, Abraháma a Ježíše. Všechna ta jména jsou součástí původního duchovního jazyka [hebrejštiny].

     Ach, můžete říct: "Existovala sumerština a předtím lemurština. Byl sanskrt a tamilština a mnoho jiných starších jazyků." Správně, ale my mluvíme o jazyku dneška - o takovém, ze kterého můžete vycházet, který má sílu, a kterým dnes mluví čistokrevní potomci Mistrů, kteří chodili po Zemi.

Tak, co s tím vším udělali lidé? Co dělali se všemi těmito posvátnými informacemi od těchto židovských Mistrů? Začali válčit, protože lidé věci oddělují. Nedávají je dohromady. Takže tady máme jednoho krásného Boha, Stvořitele všeho-co-je, a miliony lidí, kteří v to věří, ale přesto proti sobě válčí kvůli ideologii o tom, co Bůh řekl, který prorok byl nejlepší, a která skupina má větší přízeň Boha. To je dávná historie, tisíce let stará. Ale přesně ukazuje, o čem stará energie je.

 

     Lidská povaha?

     No, někdo by mohl říct: "To je lidská povaha." Takže, to je to, co se s lidmi děje a co se bude opakovat znovu a znovu a je to energie dějin historie, vykoupaná v polévce lidské přirozenosti, o které někteří říkají, že se nikdy nezmění. Proto, [říkají,] se to stane znovu a znovu a znovu. Jsem tady, abych ti, drahý, řekl, že se to nestane, protože se na této planetě děje něco, co ukončí dějiny. Ukončí to starou energii dějin. Ukončí to starou lidskou povahu, protože je to otázka vývoje.

 

     Učí se nenávidět od narození

     Dnes se na této Zemi mnozí, kteří se narodili v Izraeli,  učí od narození, jak nemít rád a jak  nedůvě-řovat všemu kolem. V tomto okamžiku dějin Země se všichni kolem nich od narození učí, jak mají nenávidět Židy. Učí je to opravdu pečlivě. Oproti očekávání jsou hrdí na toto oddělení, protože je v sázce rodokmen jejich předků a chtějí dodržet  historický protokol. Chtějí zůstat odděleni. Ale chci vám říct, co se mění. Jo, mění se doopravdy! Mění se to v místech, kde byste to nečekali. Mění se to v Jeruzalémě. Mění se to v Íránu. A děti se probouzí a říkají: "Zopakuj mi, proč bych je měl nenávidět? Co provedli a kdy? To nebyli oni. Byli to jejich předkové. Tihle tady jsou dnešní a neúčastnili se toho. Znovu mi to opakujte, neboť já to tak necítím." Rodiče pokyvují hlavou a říkají: "Dělej, co říkáme, protože tradice a dějiny nám říkají, že jsou to naši nepřátelé a vždy budou." A děti říkají: "Ne. Nebudu to dělat, ani ti kolem mě.“ To pomalu vytváří změnu na této planetě a není zaznamenávána.   Protože vaše světová média nemají tušení, co dělat s touto novou energií, ani jim nepřipadá, že by to byla  bůhvíjaká zpráva. Jsou ponořeny ve staré povaze člověka, kde se za zprávy považují věci, které oddělují a věci, které sjednocují, jimi nejsou. Přesto je to jedna z největších energií, které dnes tato planeta vidí. Jsem zde, abych vám řekl, že je to opravdové  a že se to děje, dalo by se říct pod pokličkou. Ó, jsou tam i jiné věci, o nichž bych vám dal rád zprávu.

 

  

     Je stanoven vzor – jednota funguje

     Pojďme se bavit o Evropě – o východní a západní Evropě. Podívejte se na historii. Chci, abyste se podívali na dějiny Evropanů. Co o nich víte? Co jste se o nich učili ve škole, Američané? Museli jste se učit všechna ta data a fakta. Trčíte  v zemi, která je sotva 200 let stará a musíte se učit nazpaměť všechny bitvy a všechny ty dobyvatele a všechny ty detaily o armádách za stovky let! Čtrnácté století, od roku 1300 – po celou dobu až k dnešnímu století si jeden druhého pravidelně podrobovali. Bojovali proti sobě jako přílivy oceánu, konstantní a předvídatelné. Když se unavili, dobývali  jiné světadíly. Malé Španělsko je zodpovědné za podrobení celé jižní Ameriky, střední Ameriky a části  Severní Ameriky. Miliony těch, kteří předtím než Španělé přišli, tak nikdy nečinili, dnes mluví jejich jazykem.

     Napoleonovy armády se rozlévaly přes části Evropy jako tekoucí vody v řece, podrobujíc si všechno, co jim stálo v cestě. V Evropě jsou dnes některá města, která stále ještě nevědí, ke které zemi patří! Je to proto, že se jejich hranice tak často měnily! Ale to je historie. Chci, abyste se na to pozorně podívali. Stále zde budou tací, kteří budou říkat: "To je přesně to, co lidé dělají. Vytvářejí hranice a kultury a jdou do války. To je povaha člověka."

     Před padesáti lety začala přicházet tato nová energie. Ó, působení šlo pomalu, milý člověče, ale bylo to tady. Začínalo to, byl to start. Před padesáti lety se v Evropě něco stalo a vy jste o tom tehdy moc neslyšeli. Po druhé světové válce se někteří velmi chytří myslitelé dali dohromady a řekli: "Pokud neuděláme něco jiného, mimo hranice  dnešního myšlení, všechno se bude dít znovu, protože takto to děláme. Lidé válčí." Dokonce i mladá země zvaná Amerika byla zapojena do války. Sama Amerika se předtím téměř rozpadla, protože to je to, co lidé dělají. Oddělují dobré věci. Těmto moudrým lidem bylo zřejmé, že by mohli zkusit něco, co by mohlo fungovat - spojovat místo oddělení. A tak přišli na nápad. Řeknu vám, co to bylo.

     Řekli si: "Co kdybychom získali co nejvíce zemí, které by souhlasily, že se stanou skupinou zemských států? Když s tím začneme nyní a půjdeme na to pomalu, nakonec bychom mohli mít systém, ve kterém bychom mohli společně obchodovat, až by odpadly hranice, nebyly by žádné hraniční kontroly a žádné pasy. Všechny tyto kultury a bývalé nepřátelské země by pravidelně obchodovaly, a aby se to mohlo uskutečnit, mohli bychom mít společnou měnu. Podívejte se na Spojené státy, protože tam to tak  funguje. Evropa se již nikdy nepustí  do války sama se sebou. Nemohla by, protože by to všechno bylo finančně propojeno."

     Samozřejmě, vysmívali se jim! Každý, kdo to slyšel, říkal, že to nemůže být uskutečněno a že tam je prostě příliš mnoho problémů k řešení. Ti, kdo namítali, říkali: "Ne, ne, ne. To my tak  neděláme. Máme příliš mnoho rozdílných kultur. Někdo má silnou měnu, jiní mají slabé měny. Existuje příliš mnoho překážek. Jen si představte, že byste šli z jedné země do druhé, aniž by vás kontrolovali na hranicích! To nebude fungovat. Kdo jste, že navrhujete něco takového?" A přední myslitelé řekli: "Jsme sjednotitelé. A myslíme si, že je to dobrý nápad, takže budeme silní a nikdy nebudeme znovu válčit." To bylo před dvěma generacemi, 50 lety.

     Dnes máte Evropskou unii států. Je jich stále víc, jsou hodně daleko od původního počtu zemí. Některé z nich "stojí ve frontě", aby byly  přijaty! Hranice jsou pryč a hraniční kontroly nejsou a měna s názvem Euro je nejsilnější měnou na Zemi - dokonce silnější než vaše [USA]. Nyní mi dovolte, abych vám řekl, co to zapříčinilo. Je to posun vědomí, které se rozvíjelo i před 50 lety. Během dvou generací pomalu umožnilo volnomyšlenkářům, aby  sjednotili  věci, které nikdy předtím sjednoceny nebyly. A výsledek? Tyto země se nikdy nepustí jedna do druhé, protože v té chvíli skončily  „dějiny“. Odstartovaly nové paradigma pro Evropu – takové, které nemá historický profil,  který by lidstvo znalo. Stará historie oblasti je pryč a nebude se opakovat.

     Ti ve starém Východním bloku Evropy, kde je dodnes velmi málo jednoty, budou ještě říkat: "Historie se bude znovu opakovat. Jsme její oběti. Je to jen otázka času." Ale ne všichni z nich cítí tímto způsobem. Jsou tací, kteří začínají cítit jednotu spirituality v rámci své vlastní kultury, o čem jim dříve nebylo dovoleno mluvit. Takže přemýšlejí svobodně, mimo rámec starého paradigmatu. To je nové.

     Jsou tací, kteří stojí na pódiích a na tribunách a prohlašují: "Dějiny skončily. Je konec utrpení. Je  konec diktatur. Je  konec těch, kteří by nás ponížili. Místo toho máme začátek objevování, kdo jsme." A ačkoli to neříkají přesně těmito slovy, objevují uvnitř Stvořitele ve svém nitru - to, co je jednotou Boha. Takže je to uzavřený kruh zpět k tomu, co řekl anděl Mohamedovi, že? Protože jednota byla a je klíčem k míru. Je to posvátný princip, který se nikdy nezmění.

     Kdo by si pomyslel, že by se toto mohlo stát? Spojené státy jsou  tím, čím jsou, protože před 200 lety zakladatelé řekli: "Vytvořme skupinu zemských států bez fyzických hranic v systému, který ještě nikdy nebyl vyzkoušen.  Je to projev  jednoty - SPOJENÉ státy americké!" Ach, prošlo to zkouškami, ale sjednotitelé vyhráli. A to je důvod, proč je tato země tím, čím je, proto je na ni nahlíženo, jak je, proto je respektována pro to, čím je a za to, co udělala. Je tak mladá, ale představuje novou energii.

     Vaše Deklarace nezávislosti byla získána channelingem. Věděli jste to? Byl to kolektivní channeling těch, kteří žádali Boha o pomoc. Jděte, přečtěte si to a prociťujte, co je v tom posvátného, neboť to sjednocuje a neodděluje.

 

     Jižní Amerika a nová energie

     Jižní Amerika začíná zvažovat totéž. Můj partner tam právě byl a já mu umožnil vidět energii potenciální budoucnosti v této zemi.

     Chtěl bych vám vykreslit  historii týkající se Jižní Ameriky. Bývaly doby, kdy každá jednotlivá země měla diktátora. Před méně než 15 lety měli krachující ekonomiky a měny, které byly bezcenné. Problémy a konflikty a zabíjení byly normou. Záškodničtí drogoví baroni otevřeně zabíjeli v ulicích a všude byla korupce. Dokonce i politici vytvářeli strach  a  mnoho lidí přes noc zmizelo a nikdy je již nikdo neviděl. Dnes tomu tak  není. Dnes je tam vzrůstající stabilita, jak jedna země po druhé přináší do svých kultur novou, pozitivní a stabilní energii. Takže, bez koncentrovaného  úsilí  nějakého multi-národního vedení nebo směřování, jak se to mohlo za pouhých 15 let změnit?

     Na celém kontinentě zůstal jen jeden diktátor. Co se to děje? Pokud si myslíte, že je to úžasné, je zde změna, o které ještě zatím neuslyšíte. Ale oni o ní právě teď diskutují, tak mi dovolte říct, co si myslí. "Co by se stalo, kdybychom vzali tyto země a zrušili hranice?" Zní vám to povědomě? Oni o tom mluví. V zadních místnostech, kde je nikdo nezaznamenává, říkají: "Co kdybychom měli jednu měnu odshora od Kolumbie až dolů k Chile? A byli bychom silní a byli bychom jednotní." A milí, jsem tady, abych vám řekl, že to bude fungovat a nemusí to trvat ani 50 let. Brzy odejde diktátor a sjednocení může začít.

Na této planetě dochází k Posunu.

 

     Afrika

     Řeknu vám, kde jinde se to děje a nejste si toho vědomi – začátek sjednocení afrických států. Brzy bude mít tento světadíl něco, co nikdy předtím neměl a až se tento kontinent uzdraví a nebude AIDS ani žádné vážné nemoci, budou chtít to, co máte vy. Budou chtít domy a školy a ekonomiku, která funguje bez korupce. Budou odstraněni úzkoprsí vůdci, kteří zabíjí své národy pro moc v něčem, co bylo po generace nazýváno "dějiny Afriky." Brzy bude konec dějin Afriky a vynoří se nový kontinent.

     Uvědomte si, že síla nemusí přijít z oblastí, kde to očekáváte, neboť se připravuje  nové vedení. Je tam mnoho půdy a populace je tak připravena, že to bude během dvou generací (plus mínus 20 let) jedna z nejsilnějších ekonomik na světě. A stane se to díky pár lidem, kteří dali dohromady  myšlenku sjednocení. To jsou možnosti planety a konec dějin, jak je znáte.

     Přibližně za 70 let tam bude černý muž, který povede africký kontinent do blahobytu a míru. Nebude prezidentem, ale spíše plánovačem a revolučním ekonomickým myslitelem. On, a s ním silná žena, bude realizovat tento plán v rámci celého kontinentu. Budou sjednocovat. To je potenciál a to je plán. Afrika vstane z popela staletí nemocí a zoufalství a vytvoří  životaschopnou ekonomickou sílu s pracovníky, kteří budou schopni vytvářet dobré produkty pro denní potřebu.     Myslíte si, že Čína je ekonomicky silná? Čína musí dělat to, co dělá, svázaná tajemstvími a zaujatostí starých způsobů své vlastní historie. I když je velká, bude muset nakonec soutěžit s Afrikou, zemí svobodných myslitelů a rychlé změny. Čína bude mít velkého konkurenta, který nemá žádné kulturní bariéry, ku prospěchu svobodného lidského ducha.

     Jsou to Staré Duše, které jsou zde, kdo opět změní budoucnost planety, stejně jako to dnes děláte vy svým vlastním způsobem. Dnes bojujete proti Temnotě vědomí svým Světlem a v jedné z posledních bitev, do které vás přivede náboženství. To je důvod, proč jste tady, abyste planetě dali Světlo svými soucitnými myšlenkami. To je práce Pracovníků Světla.

 

     Spiritualita v Severní Americe

     Na tomto místě, kterému říkáte Amerika, existuje více než 350 druhů křesťanství. Je zde příběh jednoho Spasitele, ale mnoho představ o tom, co řekl, co měl na mysli a kým byl. Každá jedna z těchto myšlenek vypadá, že se rozdělí a vytvoří novou církev. Monoteistický Bůh trpí, že je rozčleněn do stovek kusů.

     Historie církve nebyla nijak úžasná a Petr - Skála, by se obracel v hrobě, kdyby věděl, jakou historii jeho církev přinesla. Bývaly doby, kdy křesťané navštěvovali vesnice a vypalovali je a drancovali, protože její obyvatelé nevěřili v jejich Spasitele. To bylo během španělské inkvizice. Byli to teroristé! Měli byste to slyšet, drazí, a nechci bouřit vaše emoce, ale řeknu toto: Než začnete označovat nějakou  duchovní víru jako něco, co je zlé, měli byste se podívat na historii. Křesťané to dělali taky, velmi brzy. Židé to dělali taky a stejně tak raní  muslimové. Radikální fundamenta-listické děti Abraháma bojovaly mezi sebou po staletí. To lidé dělají.

     Lidstvo to dělá. Rozděluje. Jde do války kvůli Bohu. Dokonce samo sebe rozděluje do škatulek, i když tvůrčí energie je jedna energie! Jsem tady, abych vám řekl, že tato přednáška o dějinách končí, protože tento rys lidské povahy se začíná měnit a děti to vědí! A ony to začínají vidět a dávat dohromady. Vidíte, na této planetě dochází k Posunu.

 

     Internet - první světový nástroj sjednocení

     Teď vám předložím něco, o čem přemýšlejí jen někteří: Co si myslíte, o čem je Internet z pohledu historie? Občané všech zemí světa mohou spolu mluvit bez elektronických hranic. Mladí lidé z těchto zemí se mohou navzájem vidět, mluvit spolu a vyjadřovat názory. Bez ohledu na to, co jejich země dělá pro to, aby to potlačila, stejně to dělají. Spoluvytváří síť vědomí, jednoty, multi-kulturního uvědomění. Zůstane to tu. Je to součást nové energie. Mladí lidé to vědí a jdou touto cestou.

Před více než 10 lety jsem vám řekl proroctví. Říkal jsem vám: „Přijde den, kdy každý bude moct mluvit s každým, a proto nebudou moct být žádná spiknutí." Protože spiknutí (konspirace) závisí na oddělení a tajemství – na tom, co se skrývá ve tmě, o čem vědí jen nemnozí. Viděli jste v poslední době zprávy? Co se děje? Mohlo by být, že se odehrává nové paradigma, které jde proti historii?

 

     New Age

     Pak je tu New Age. Dovolte mi, abych vám řekl něco, co se stalo před 20 lety. Je to něco, přes co jsem musel dostat mého partnera: V jedné západní části USA někteří označili Kryona jako zlo století. Můj partner byl napaden některými z hnutí New Age, kteří byli vážení, a bylo o nich dobře smýšleno. Byla to energie, která ho chtěla zastavit dříve, než by napsal příliš mnoho knih, nebo šel s jeho poselstvím do Spojených národů. Bylo to třetím rokem channelingů a bylo tam mnoho zaangažovaných, kteří vyvíjeli organizované úsilí, aby jeho poselství zdiskreditovali. Můj partner byl sražen na kolena a ptal se mě: "Proč? Proč se ti, kteří píší knihy o lásce, pokouší zabít práci jiného?“ A já jsem mu řekl: "To je to, co lidé dělají. Dobývají a rozdělují a mají pocit, že to je součástí přežití jejich vlastní práce." Pak jsem mu řekl, že to nebudou dělat vždy, a že přijde čas, kdy to už nebude ve vědomí lidstva, aby to ještě někdy dělali. To je důvod, proč byl zde - aby pomohl a usnadnil to nové energii.

     Pokud se Arab a Žid mohou na sebe podívat a vidět akášickou spřízněnost a vidět jednu rodinu, je tu naděje. Pokud vidí, že rozdíly mezi nimi již nebudou vyžadovat, aby se navzájem zabíjeli, pak je tu začátek historické změny. A to je to, co se děje nyní. Celé lidstvo, bez ohledu na to, jaké je víry, je vinno, že spadlo do historické pasti oddělování namísto sjednocování. Teď se to začíná měnit. Dochází k Posunu.

 

     Moudrý král

     Chci tě vzít zpět k Šalomounovi, velmi moudrému králi. Je to velmi slavný příběh o tom, jak se dvě matky přetahovaly o stejné dítě. Obě prosily Šalomouna, aby jim dal to dítě a ono skončilo na vladařově klíně, který měl problém vyřešit. Moudrý král, který znal výsledek dříve, než učinil rozhodnutí, nařídil, aby bylo dítě přeťato na polovinu. Každá žena dostane půlku dítěte. Věděl, co se stane a stalo se. Jedna matka okamžitě zbledla a řekla: "Dejte dítě druhé ženě." Šalomoun okamžitě věděl, komu dítě patří. Byla to ta žena, která se dítěte vzdala. To byla skutečná matka. Jak to mohl vědět? Protože soucit je nejmoudřejší věc na světě a je naplněn řešením a sjednocením. Tím je řečeno vše. To je soucit moudré, božské, ženské matky, která ovlivňuje tuto Zemi a Kundalíní se doslova přesouvá z jednoho kontinentu na druhý, jak Země pociťuje tento Posun.

     Někteří se v tomto procesu cítí zoufale sami a nepochopení. Kdyby měl počítač vědomí, představte si, jaké by to bylo, kdybyste ho vypnuli a pak restartovali. Ztratil by svou paměť všeho, co se stalo. Totéž se teď děje s vědomím člověka, jak se samo restartuje do jiného paradigmatu, kde historie nebude ovlivňovat budoucnost. A to je to, co cítíte – jste sami s možností restartu do paradigmatu, který nemá žádné dějiny lidské povahy.

 

     Soucit a jednota jsou novou energií

     Energie roku 2012 byla s vámi po dobu 16 let, kdy jsme s vámi, a bude s vámi ještě 20 dalších  [vypočtené dle mayského kalendáře]. To funguje zarovnání, jak se pohybuje středem rovníku galaxie. Jak nabývá účinnosti precese rovnodenností [kmitání osy Země] a vy se pohybujete do středu zarovnání, je tu 36leté okno zkušenosti, ne jen okamžik zimního slunovratu. Jste v této energii a žijete v ní již několik let.

     Nyní budeme hovořit jen k těm v této místnosti, ne k posluchačům a čtenářům. Chci mluvit k místnosti. Mluvím k těm, co v této energii sedí. Chci, abyste odešli jiní, než jste sem dnes přišli. Chci, abyste odcházeli s aktivací toho, co je andělské, co je energií Stvořitele uvnitř, což vám dá moudrost.

Ne všichni z vás věří jako ten, přes koho poselství přichází, a nezáleží na tom. Takže tady je váš test, vaše pokyny pro daný den. Můžete se podívat na ty tady jako na rodinu, i když s nimi nesouhlasíte? Můžete je milovat? Můžete opustit toto místo a říct: "No, já již nebudu chodit na taková setkání! Jsou to blázni."  Nebo si můžete říct: "Už nebudu chodit na takováto setkání, protože s nimi ne ve všem souhlasím. Ale mám je rád, jsou kdykoli vítáni v mém domě. Pokud budou chtít přijít ke mně na večeři, je to OK. A mohu s nimi žertovat, být s nimi a podat si s nimi ruce. Mohl bych si dokonce někoho z nich vzít, protože uznávám, že je jeden Bůh a je jeden Stvořitel a my všichni to máme v sobě. Nesouhlasím s nimi, ale mohu se s tím ztotožnit."

     Tak se dostanete k pochopení, že vaše myšlenky a rozdíly vás již neoddělují. Lidské Bytosti mohou spolu existovat stejně jako země, které existují vedle sebe bez hranic. Jejich kultury jsou stále jedinečné a ještě stále mají vlastní zemi. Ale teď jsou spolu ve větším záměru, v takovém, kde již nikdy nepůjdou do války jeden proti druhému. Nemohou. Jejich existence jsou vzájemně provázány. To dělá sjednocení. Šalomoun to věděl a tím tajemstvím je soucit.

     Drazí, odejděte odsud v soucítění jednoho k druhému. Když přijdete domů, zapnete televizi a uvidíte někoho, s kým nesouhlasíte, protože s vámi není politicky v souladu, můžete ho milovat? Můžete i tak vidět Stvořitele v jeho nitru? Můžete vidět, jak hraje hru o tom, jak se věci v této zemi usazují, tak, že jste nuceni pracovat společně v jednotě? Viděl to někdo z vás? Nuceni pracovat společně. Nuceni ke kompromisu. Nuceni sjednotit se a ne oddělit. Když to uvidíte v politice, budete vědět, že je to reálné.  

     To vám říkáme. Podívejte se na to. Stará energie odchází pomalu, ale přijde den, kdy bude pryč. Může to trvat jednu generaci! Někteří z vás říkají: "Pak tady nebudu." Říkám vám: "Ach, ano, budete!" Protože nepromeškáte finále! Ani energie domova ani žádná andělské energie nebude schopna vás zadržet. Vrátíte se, bude to  čas obratu, rychlejší než cokoliv ve vašich duchovních dějinách, protože na historii nezáleží, dokonce ani na duchovní historii. Přijdete a odejdete rychle. Vždy ses vracela na Zemi, Stará Duše. To je důvod, proč tě tak milujeme.

     Chci Ti teď umýt nohy za to, co děláš s planetou, Stará Duše. Využij této příležitosti a někoho miluj, dívej se na něj kvantově, vnímej ho jako mnohé, ne pouze jako jednoho.  Podívej se na všechny lidi ve světle jejich spojení s planetou. Dívej se na ně jako na důležité, stejně jako jsi ty. Sjednoť se s nimi. Vidíš, na této planetě dochází k Posunu a ty ho reprezentuješ.

     Když říkám slova: "A tak to je," podrž si jejich energii. Odejdi ve svém vlastním tempu. Chvíli zůstaň sedět, pokud chceš, poté v klidu odejdi. Nechť toto místo zůstane svatyní, dokud se znovu nevrátíš. Takže tu není žádný potlesk, žádný hluk - jen jednota, jen láska jednoho k druhému, jen kvantové myšlení o tom, před čím stojí tato planeta, pokud si to přeješ, můj milý.

Máte teď jiný pocit ve vztahu k záhadám, které jsou před vámi? Doufám, že ano. Každá má vysvětlení, každá jedna.

A tak to je.

Kryon

 

Poznámka ke kopírování:

Zdroj originálu: https://www.kryon.com/.

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky do češtiny přeložila Mirka K. (https://www.transformace.info/). Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.

 

Plánované Lidstvo (1)

(Lidstvo bylo plánováno!)

 

Tento živý channelling byl předán Lee Carrollem ve Wilmingtonu, Severní Karolína
v neděli 24. července 2011

  

     Zdravím vás drazí, Já jsem Kryon z Magnetické služby. Posun je rychlý. Naplňte se mírem. Jste na bezpečném místě. Vyšší Já mého partnera a já – skupina zvaná Kryon – se rozplývá. A jak jsme řekli již mnohokrát předtím – není to popsatelné. Lidská bytost chce říct: „Kdo jsi a odkud přicházíš?“ a odpověď je: „Ano.“ Nemůžete počítat věci, které jsou nepočitatelné – nemůžete se zeptat, odkud je něco, co je odevšad – vždy. Není to žádné tajemství, že přicházím z druhé strany závoje, takže to je to, co byste mohli říct. Ale i to je nedefinovatelné, protože „závoj“ je jen způsobem vnímání a ne realitou. Ve skutečnosti to není ani závoj – je to vibrační stupeň. A jste zde i vy.

      Tento vzkaz je rychlý. Je laskavý. A je pro ty v místnosti. Je naplněn hloubkou i lehkostí. Poselství. Nechystáme se vám říct, co nastane – není pro nás možné, říci vám to, protože VY jste ti, kteří to vytvoří. Místo toho je to Připomenutí – toho, kdo jste vy a kdo je Bůh, a věcí původu. Chceme, abyste si vzpomněli. Předám vám několik vyjádření a faktů a chci, abyste jim věřili.

      Teď nemluví člověk – nikdy nemluví. A přeci musím použít všechny části jeho intelektu, mysli a jazyka, abych vám mohl tyto věci předat. Channelling vždy potřebuje filtr lidské bytosti, aby bylo možné poselství dodat. A protože našich vzkazů je předáno přímo (nezprostředkovaně) jen několik (pokud vůbec), znamená to, že drtivá většina našich channellingů je předána prostřednictvím lidského filtru. A proto hledáme Staré duše, abychom mohli channellovat. Ne všichni, kdo channellují, jsou Staré duše. Proto jsou někteří, kteří ve skutečnosti nechannellují, i když to tvrdí. A můžete to poznat. Vše, co je pro to potřeba je vyladit svou intuitivní „anténu“ – to je metafora pro vaší vlastní moc vnímání. Cítíte to? Je to poselství naplněné Láskou? Žádá se po vás, abyste dělali to, co byste normálně dělali? Je to založeno na strachu? Je to děsivé? Anebo cítíte, že to přichází z Domova? Položte si tyto otázky. Můžete to udělat i teď. I když slyšíte tento hlas – můj partner se na tento proces ladí již 20 let. Stává se překladatelem. Multidimenzionální stav toho, kdo je jen v jedné dimenzi. Trvalo mu roky, než se sladil s tímto soutokem energií. Je to „balíček“, který je mu doručen jako „polévka“. A on nás učí, abychom tyto energie vmáčkli do „lineární krabice“, aby vám mohlo být poselství předáno v lineárním čase tak, jak to slyšíte teď. A když začal, nevypadalo to takto. Nyní však ano. On je tedy filtrem. Přišel z místa moudrosti jako Stará duše. Stejně jako někteří z vás byl bojovníkem, s některými z vás bojoval ve stejných bitvách. Stejně jako vy všichni vystřídal obě pohlaví. Součást systému, který vás dnes přivedl na tyto židle.

      Požehnaná je Lidská bytost, která hledá Božské uvnitř. Která se dostatečně zajímá o to, kým je, aby nalezla sebe na místech, jako je toto, naslouchající po celou dobu. Snaží se poskládat puzzle – po celou dobu. Smích a slzy – obojí naprosto nevhodné – to je jen částí toho všeho. A na konci dne, což je pro vás Teď, vám předám námět (k přemýšlení, procítění – pozn. MK). Chci, abyste odložili všechny záležitosti, problémy a všechna akademická témata. Chci, abyste pluli se mnou. Jen na chvíli - a pak se můžete vrátit zpět.

 

     Chci vás vzít na Počátek Universa. Universum, jak víte, je něco, co vždy existovalo – stejně tak jako vždy existoval Bůh. Pokud není žádný čas, pak není ani začátek ani konec. Takový je Bůh. Pokud jste kouskem Boha, pak jste takoví i vy. Je pravda, že jakmile vstoupíte do těla, nejste plně ovlivněni Bohem. Máte v sobě pouze kousek části, který nese vaše Vyšší Já, a zbytek je rozprostřen zde s námi. Již dříve jsme vám dali informaci, že vaším portálem (spojením) je vaše Vyšší Já. Když navýšíte vibraci svého Vyššího Já, vstoupí do vás větší část Boha, kterou jste Vy. Pokud jste na druhé straně závoje, což je „moje“ strana, nemůžete být počítáni – nemáte jméno – jsme součástí stejného Světla. Je pro mne těžké vám vysvětlit, že nejste Jednotliví, nemáte jméno ani tvář. Jste součástí kolektivu, který je nádherný!!! Jste tím, co tvoří Světlo. Universum vždy bylo.

      Multiversa jsou přítomna všude kolem vás. Prochází vámi. Bylo by špatně, kdybychom tvrdili, že jsou multidimenzionální - jsou ještě víc než to. Jsou věci, které jste ještě neviděli. Necítíte je. Existují a současně existujete i vy. Každé z nich je ve specifickém druhu fyziky. Vaše fyzika je více či méně 3-4D. Více či méně. Jsou různé části tohoto Vesmíru, na které se díváte, které nejsou jako vy. Když se membrány multidimenzionálních Vesmírů setkají a srazí, vytvoří další Vesmír (Universum). A to byl váš „Velký třesk“.

 

     Pokud se chcete podívat zpět, samozřejmě uvidíte Událost. Tuto událost mohou astronomové změřit. To byl Počátek vašeho Universa. Před dávnými časy (v lineárním vnímání). Zamotá vám to hlavu. Přemýšlejme o tom. Já tam byl. A stejně tak i vy. Když byl Vesmír žhavý, rozšiřující se a rotující… když se děly „katastrofy“, které jej ve skutečnosti ochlazovaly (a zahrnuje to i Zemi)… byli jsme stále „dětmi“. Byli jste tam. Miliardy vašich let trvalo Zemi ochlazování. A mělo to svůj účel. Nejen vytvoření Života. Nejen vytvoření Lidské bytosti v „jedenácté hodině“. Ale také umožnění většině kusů skal, které kroužily ve vašem orbitu solárního systému, aby nalezly své místo, kde by se „usadily“. To znamená, že Země byla mnohokrát zasažena, než tento proces skončil. Pak už jich bylo jen pár. A to je důvod, proč to trvalo tak dlouho. Protože dopad jednoho velkého meteoritu by vás zničil. A to se nestalo. Jaké jsou potenciály? Jak vám bylo ukázáno dříve, mohlo se to stát. Před krátkou dobou – v době dinosaurů – stále ještě dopadaly na planetu. Jejich počet se musel vyčerpat. Musely se usadit. Najít svůj konečný orbit, který není shodný s vaším, abyste mohli existovat. Dovolte, abych vám řekl, že toto je Pravda. Podívejte se na historii – tehdy započal vývoj lidstva. Vypadá to náhodně? Že tato planeta, která byla tak nestálá po tak dlouhou dobu, je nyní tak přívětivá?

      Chtěl bych vám říct, Lidská bytosti, toto vše je podle plánu. A důvod? To, že vás Bůh miluje. Laskavý Stvořitel, který vytvořil Vesmíra vy jste tam byli – vás miluje. Před pěti – šesti miliardami let vás miloval. A jako mrknutím oka jste tu – na planetě, která je skutečně podrobována zkoušce. Ne aby se ukázalo, jestli jste dobří nebo špatní, ale co uděláte - s tajemstvím, které skrýváte uvnitř. Dokážete ho najít? Můžete zasít semínka? Vytvořit mír? Můžete složit zkoušku z vytvoření planety hojnosti? A pokud ano a když to uděláte, pak to (stejně jako Plejáďané) přenesete na jinou planetu.

     A tohle je součást systému, kde části Boha činí rozhodnutí bez vědomí, že jsou části Boha, aby připravily energie pro další generaci Zemí. Přijdou miliardy dalších let. Budou další Země. A v linearitě se díváte na tu vaši a říkáte: „Přijde čas, kdy budeme pravděpodobně zničeni. Přijde nejspíš supernova a stane se tohle a tamto… a tohle a tamto… Bude to ale trvat miliony a miliony let, tak se toho teď nebudeme obávat.“ Tohle si mysleli i Plejáďané a jsou stále tu. Je to větší plán než tušíte. Život je větší než tušíte. Astronomové s omezenými přístroji na této malinké kuličce zvané Země hledí na nebe, jak nejlépe dovedou. Dívají se zpět k Velkému třesku a vidí věci vzdálené miliardy let. Mohou měřit rychlost hmoty vzdalující se od jiné a jsou zvědaví, jak to vše funguje. Jak se tak ale dívají, začínají si něco uvědomovat – že existuje systém, plán… A oni znají to tajemství, o němž zřídkakdy hovoří. A čím více vědí, tím více si uvědomují, že musí existovat „Designér“. Protože to vše není náhodné. Vše je zaměřeno na život. To proto, že vás Bůh miluje. Stvořitel je vámi. A v tom designu je laskavost. Je v něm účel. Astronomové tomu říkají Inteligentní Design. A vědci poznali, že to vše je naprosto mimo jakoukoli náhodu.

     Oproti všem předpokladům jste tady. Oproti všem předpokladům se lidstvo vytvořilo v nejlepším možném čase. Poté, co všechny asteroidy a meteority skončily. Oproti všem předpokladům je Země nyní klidná. A můžete říct: „Ne, to není – podívej se na všechny ty tsunami a vulkány…“ Drazí, takhle JE klidná! Měli jste jí vidět předtím! Některé z hor, které obdivujete, vystoupily ze země doslova přes noc. Dokážete si to představit? Oceány, na které se díváte, přicházely a odcházely - v období 100 let se posunula jejich hladina z jedné úrovně na jinou. Země zvedající se o tisíce stop a poté opět klesla zpět v průběhu 300 let. Dokážete si představit ty síly, které stvořily něco tak nestálého? Nic takového už se neděje. A ani nebude.

     Země se nyní posouvá. Kontinenty se stále pohybují. A budou i nadále. Postupně, měřitelně… vy dokonce víte, kde jsou nejznámější místa pohybu. Mnoho lidí se rozhodlo tu žít. To je jejich volba. Čím více věda zná, tím víc bude schopna měřit potenciály nebezpečných míst na planetě. Vždy je přítomná svobodná lidská vůle. Duch vám dává podněty (myšlenky). Mluvili jsme o tom včera v noci. Budete dostávat více a více vědeckých poznatků o Zemi v příštích deseti letech. Budete přicházet na věci, o kterých jste si mysleli, že na ně nikdy nepřijdete. Začnou být vidět procesy (způsoby fungování).  Zlepší se předpovědi počasí. Zlepší se systémy varující před bouřkami. Budou tací, kteří přijdou s návrhy na vybudování úkrytů – všude, abyste byli v průběhu několika vteřin v bezpečí bez ohledu na to, kde jste nebo kde bydlíte. Začne to dávat smysl. Budou vybudovány, budou vhodné a užitečné. Budou zachraňovat životy…

 

     Laskavý Duch je toho součástí – součástí vyvíjející se Země. Změny počasí, které vidíte, jsou součástí život obnovujícího cyklu. Mimochodem - nastávajícího o něco dříve - pro dobro populace této planety. To, co mnozí nazývají obdobím zkázy a temnoty je ve skutečnosti omlazením a rekalibrací života na Zemi. Z jediného důvodu – k Vašemu nasycení. Z lásky. Abyste byli součástí postupu (posunu) Země, pro který nyní zaséváte semínka. Přijdou další generace. Máte dalších 18 let k setí semínek. A máte jich ještě mnohem víc na to, aby mohla vyrůst. Vy jste „rozsévači semen“ - nositelé zápalek – ti, kterým na tom záleží dost na to, aby seděli na svých místech po celý den a ptali se: „Co potřebuji vědět, drahý Duchu? Co to je?“ Někteří z vás intuitivně přijdou a odejdou odsud jiní, než přišli. A další budou sít semena, která jsou spirituální, do vás, aby vyrostla. A ona možná nevzejdou. A možná ano – zítra. To je svobodná volba. Nemůžete nevědět nic z toho, co jste dnes slyšeli. Ve vašem mozku není žádné tlačítko „vymazat“. To je setí semen. A pokud si zvolíte, že je použijete, můžete začít - teď. Pokud se rozhodnete počkat, než tomu uvěříte, máte požehnání, nikdo vás nesoudí. Je to vaše svobodná volba. Je to součást skládanky. My vás vždy vidíme stejně – jako části NÁS.

      Vesmír se rozvíjí. A my jsme tu, abychom to sledovali. Vidím všechny dimenzionality. Slyším symfonii světla. V každém z vás je uložen zvuk vzpomínky a někdy zpívá, když spíte. A je to Bůh, Duch, Stvořitel… rozeznívající strukturu atomu a říkající: „Vzpomeň si, kdo jsi.“ Toto je pravda. Vše, co říkám, je skutečnost. A pokud se ohlédnete zpět staletími a tisíciletími, uvidíte, proč je tato doba jiná než kterákoli předtím. Lidské duše mají rády změnu. Budou tací, kteří si budou přát, aby bylo vše stejně tmavé jako dřív, protože nechápou, že tohle je změna – vibrační posun – vše, o čem Mayové hovořili. Dochází ke všem zarovnáním. A protože se vše mění, budou i tak lidé, kteří budou volat z vrcholu útesu: „Pozor, pozor, konec se blíží!“ A já bych vám chtěl něco říct. Určitým způsobem se blíží - Konec starého vědomí. Chvíli to potrvá.

      Požehnaní jsou „zahradníci“ v této místnosti, kteří pomalu obdělávají půdu – tím, že za pochodu řeší své vlastní skládanky – a berou do rukou semena pravdy o laskavém Bohu, který vás miluje. Vzhlíží k nebesům a děkují za své životy, uvědomují si, proč jsou tu a co dělají. Dívají se dolů na zasazená semena a vidí božskost. Gaia je drží za ruce a říká: „Děkuji.“ Uzavírá se kruh vašich předků, kteří dělali věci v mnohém stejné. Rozuměli energii Země s částí vás.

 

     Odejděte jiní, než jste přišli. Vězte, že ve vašich rukách je skládanka a vy jí řešíte. Vězte, že vás Bůh miluje. Vězte, že hlavním důvodem Stvoření je laskavost. Pochopte, že je to Provázející (Vedoucí) Síla a když zvýšíte svou vibraci, spojíte se více s laskavostí Vedení, a proto se věci zlepší. Jste pak blíže Rodině.

      Toto je mé poselství. Pokud je skutečně přijmete, nebudete už nikdy stejní, protože pochopíte, že NIKDY NEJSTE SAMI. V ničem. Nikdy. To je výzva. Staňte se multidimenzionální a setkejte se s těmi kolem vás. Dovolte jim, aby vás drželi za ruce. Žijte déle.

 A tak to je.

 KRYON

 

Zdroj: MP3 nahrávka -  www.kryon.com.

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky do češtiny přeložila Marie Kuchařová (www.posvatnesrdce.cz). Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.

 

Plánované Lidstvo (2)

 

Tento živý channeling byl předán Lee Carrollem v Jacksonville, na Floridě,
v pátek, 7. října 2011. Je součástí série „odhalení“.

 

     Zdravím vás drazí, Já jsem Kryon z Magnetické služby. Jsme tu zas. Nemáte tušení o hloubce tohoto okamžiku. O tom, kdo tu je, z jakého důvodu. Dívám se hluboko do Akáši a vidím vaše skutečné Já. Nevidím pohlaví, které nyní máte. Nevidím vaše jméno tak, jak ho znají vaši přátelé. Nevidím tvář, kterou zná vaše matka. Může to rozšířit vaši představivost – pochopení skutečného poselství, které se za tím skrývá. Staré duše však vědí… Můžete říct, že jste se za toto modlili. Můžete říct, že jste po tom toužili. A budete mít pravdu.

     Funguje to způsobem, který je stále neuvěřitelný pro vaši vědu a pro ty, kteří přemýšlejí lineárně. Je obsažena (Akáša) v kvantových částicích vaší DNA. Vaše životní lekce, váš účel, vaše andělské jméno a vaše Vyšší Já. Vše, co jste kdy udělali. Biologické procesy, které jste zažili. To vše je ve vaší DNA. A já to vidím.

     Toto je pro vás poprvé v mé přítomnosti. (Kryon hovoří k lidem přítomným v místnosti. Pozn.M.K.) Doufám, že rozumíte tomu, co vidím. Doufám, že chápete, kdo jsem. Protože Já Jsem Rodina, kterou znáte lépe než kohokoli na Planetě. Já jsem zastoupením toho, co je Bůh a co jste vy, když nejste zde. Jsem Většina. Jsem Láskou Boha. Jsem poslední entitou a energií, kterou jste cítili před tím, než jste přišli na Zem. Jsem prvním, co spatříte, když se vrátíte sem ke mně. A jsou ti, v místnosti, kteří v sobě mají trochu energie uvědomění, kteří sem mohou lehce nahlédnout. Vy víte, o kom hovořím. A vy ostatní tomu prostě budete muset věřit. Je možné, že by to tak mohlo být? Že existuje plán? Je možné, že by toto setkání před vrcholem Uspořádání 2012 bylo naplánováno před eóny let? Dohodli jste si, že budete sedět na této židli. Je to možné? Žádné předurčení, ale potenciály. Žádné předurčení, ale něco, k čemu jste disponovali. Něco, co jste mohli sami sestavit. Vyžadovalo to ale plán, záměr a něco, co vás bude „tlačit“ k tomu, abyste sem přišli. Něco mimo vaše vědomí. A co by to mohlo být? Řeknu vám, co to je. Je to plán. A jeden každý z vás, kdo zde sedíte, měl záměr, než přišel sem – probudit se.

     Staré duše se nemusí nutně probudit v každém životě. Mnohým z vás se to nikdy nestalo. Někteří z vás se o to pokoušeli stále a stále a stále. To je Země. Procvičování mateřství, procvičování otcovství, procvičování války, procvičování umírání.

     V této místnosti je 18 lidí, kteří se kdysi narodili mrtví. A víte, proč se to stalo? Abyste přinesli soucit své matce. A v případě šesti z vás se k vám vaše matka připojila. To proto, abyste probudili soucit ve svém otci. A vy jste se vrátili zpět a někteří z vás to udělali znovu. A věděli jste to, když jste přišli. Staré duše začínají rozumět plánu a předcházejícímu procesu, účelu, důvodu. Neexistovaly žádné záruky, že tento bod rozhodnutí v tomto 26.000letém zarovnání, vás přivede tam, kde jste teď. Nebyla žádná záruka, že zde budete dnes sedět. A kdybyste mohli vidět všechny potenciály a „co kdyby“, kdybyste mohli vidět kód možností, ohromilo by vás, že jste to kdy mohli připravit. Před mnoha generacemi, když jste byli někým jiným, tento plán existoval. Možná – pouze možná – přijde čas probuzení… A on přišel. A vy jste tu. Dovolte, ať to, co přijde v příštích hodinách a co nazýváte „ty dny“, trvá navždy. Dovolte, aby to, co se zde odehraje, a aby energie, kterou vytváříte, bylo více než zřejmé. Ať to mění život.

     Staré duše, které zde přede mnou sedí, jsou VELMI rozdílné. Někteří z vás nesou moudrost dávných věků a přesto sotva víte, o co požádat. Někteří cítíte, že jste na cestě dost dlouho na to, abyste přesně věděli, o co požádat. A mezi tím je každá nesnáz, kterou si jen můžete představit. Znám tajemství, která nesete. A všechna jsou požehnaná. Neexistují tajemství, která byste skryli před sebou. Všechny osoby, které v sobě máte – všechny je známe.

     Chtěl bych vám znovu odhalit něco velkého a pak to rozšířit. Předali jsme vám jeden ne příliš dlouhý channeling – zcela nedávno – který hovořil o tom, jak bylo Lidstvo plánováno. Hovořil o laskavém Bohu, který ví, kdo jste, a vyzýval vás, abyste si prověřili některá fakta. Nyní to shrnu a poté pokročím ještě dál.

     Začněme takto: Lidská Bytosti, jak myslíš, že ses sem dostala? Pokud se zeptáte vědců a antropologů, řeknou vám vše, co vědí. Ale všechna jejich fakta nedávají smysl. Nedávají smysl v tom, co byste přirozeně očekávali. Podle nich se Příroda objevila a spustila evoluční proces, který je náhodný. Přežití druhů vytvořilo to, co je zde teď. To všechno už jste slyšeli. Začněme ještě před tímto. Už jsem vám to dříve nastínil. Vy a já jsme stáli a pozorovali tuto planetu v procesu jejího růstu. Pokud si na to dokážete vzpomenout společně se mnou – a já bych byl rád, kdyby ano – dodám vám podrobnější informace. Miliardy let jsme sledovali tuto planetu, její nestálosthory narážející do jiných hor, moře střetávající se s jinými moři. Trvalo to miliony let. Některé z nejúžasnějších věcí, které se zdály trvat navždy, se odehrály za jediný den. Tak byla vaše planeta nestálá a nebyl na ní žádný život. Ochladí se vůbec někdy? Bude někdy krásná a poklidná? Připravená pro Lidstvo? Pokud se zamyslíte nad metaforou hodin a stvoření planety a objevení života přirovnáte k 24 hodinám, pak Lidstvo přišlo v poslední vteřině. To je metafora. Chci, abyste o tom přemýšleli. Na této planetě byl život po miliony let. Byli zde obrovští savci s komplexním srdečním systémem, mozkem a nervovým systémem a někteří by předčili i váš systém. Miliony let před tím, než jste přišli.

     A teď – proč jste tu? Ne, není to náhoda. Je to plán. Oh, jde to dokonce ještě dál. Hovořme o Stvoření slunečního systému, planet, které vás obklopují a všech vašich galaxií – více než sto miliardách z nich, které jsou vám v dohledu. Hovořme o tomto, na chvíli. Astronomové se dívali do Vesmíru a nedávno odhalili něco, co pochází z vědy a nikoli z této židle. Tím odhalením je, že Vesmír nevznikl pouhou náhodou a že musel být naplánován. Věděli jste to? Nazývají to Inteligentní design.   A to je z vědy. Počítali pravděpodobnost, že by byl Vesmír stvořen takový, jaký byl a je a zjistili, že to je naprosto mimo jakoukoli možnost přemýšlení o pravděpodobnosti.

     Kdybyste jen tušili, na kolika planetách byl život! Vesmír je stvořen pro život. Nebude to trvat dlouho, než objeví planety, na kterých existoval život – může být i mikrobiální. Toho dne uvidí pravdu, že Vesmír byl stvořen pro život. Stvořen! Žádná náhoda. A co se stalo na této planetě, bylo naprosto přirozené a plánované!

     Udělejme si nyní malou revizi: Bylo několik nových začátků a konců a antropologové o tom vědí. Mají důkaz. Život přišel a zmizel. Vědí o 3 či 4 případech. Bylo to ale spíše 7-8x. Ale začali jsme znovu. Trochu dříve. A někteří řeknou, že je zázrak všech zázraků, že na této planetě vznikl život, ale to je omyl. Začínali bychom znova a znova a znova, dokud bychom nenašli rovnováhu, která je potřeba a kterou nazýváme fotosyntézou. A nyní mohl život vzkvétat. A také vzkvétal. Pořád ještě nepřišli lidé.

     Když se dinosauři proháněli po planetě, stále ještě se děly převratné změny. Pořád sem ještě dopadaly asteroidy. Solární systém dokola vysílal hlášení o pásu asteroidů, který stále hledal svůj správný orbit, a tak jsme vyčkávali na chvíli, kdy přestane ohrožovat Zemi. Stále jsme čekali na dobu, která bude vhodná pro život. Pořád dokola. Trvalo to miliony let. A Lidská Bytost mohla kdykoli vzniknout, ale nevznikla. To není náhoda, že? Nepřipadá vám to zajímavé? Že to vše začalo teprve před půl milionem let (či tak podobně) a i tehdy nebylo ještě vše připraveno. Řeknu vám toto: Uplynulo méně než 100 tisíc let od té doby, kdy Plejáďané pohlédli na tuto planetu a řekli: „Je to tak. Je připravena. Trvalo dalších 50 tisíc let a pak ještě 20 tisíc než se ustálil jeden jediný lidský druh – vy. A to je proti veškeré evoluční logice. A už jsme vám to říkali předtím. Opakuji – není to zajímavé, že existuje pouze jeden druh lidského savce, zatímco u všech ostatních druhů existuje taková rozmanitost? Tolik losů, jelenů, savců, primátů a vy jste pouze jediní? Jen jediný druh. A to je výsledkem plánu.

     A tady channeling skončil. Ukazuje se, že i věda zaznamenala, že navzdory nepravděpodobnosti jste přišli v perfektní dobu a že navzdory všem předpokladům byl Vesmír stvořen pro život. Vědci vidí plán a nazývají jej Inteligentní Design. Jak byste jej nazvali vy? Pořád jsou tací – dokonce i na tomto setkání – kteří věří, že život vznikl náhodou. Diví se životu. Myslí, že sem byl jen tak vržen. Nechápou ani to, proč tu jste.

     V pozemských školách vás učí o náhodě. O tom, že evoluce není dle plánu, ale systému a to systému zcela náhodného. Je zaměřený pouze na přežití. Není v něm ani zmínky o Milujícím Laskavém Bohu, který „vařil tuto večeři“ dokud nebyla hotová. A poté servíroval jídlo s velkou láskou, protože tím jídlem byl Člověk a ten je Rodinou Boha. Položil vás na poklidnou Zemi, která již není rozbouřená – nejsou zde miliony aktivních sopek, které by pokryly Zemi žhavou lávou a zakryly Slunce dýmem. To bylo tehdy a tohle je teď. Tady jste. Abyste dokončili test. A v největší zkoušce se právě nacházíte. Staré duše – očekávané.

     A nyní se posouváme vpřed k dalšímu odhalení. Co se děje? Co bude dál? A nemyslím tím události. Budu teď hovořit o Uvědomění. Jakmile si začnete být Vědomi toho, že existuje Plán, měli byste se zeptat: „Je toho v tom plánu víc?“ JE. Můžete říct, že je založen na Lidském Vědomí a interakci vás a krystalické mřížky. Vy VYTVÁŘÍTE plán evoluce. Ještě nejste dokončeni. Lidská Bytost nikdy nebyla. Není zajímavé, jak vás věda učí o tom, jak se věci vyvíjely – rostliny, zvířata, živočišné druhy – a pak dojde na člověka a říkají: „Ten je stabilní. Nikdy se nemění.“ Zajímavé. Není to příliš důvěryhodné, že? Lidská Bytost se vyvíjí. Jak by jinak vznikla? Ale to oni nevidí. Ještě ne.

     Vědomí – vypovídá o tom, co lidé chtějí pro sebe a pro planetu. Tolik se v něm změnilo. Tolik věcí se mění! Je tolik lineárních otázek o tom, co Lidstvo udělá. Otázky plné strachu a naplněné předpojatou vírou, že lidstvo není příliš chytré. Říká se: „Pokud populace bude narůstat exponenciálním způsobem, pak lidstvo samo sebe zničí, protože zde bude příliš mnoho lidí.“ Ukazují čísla, aby ukázali, kdy se to stane, kdy začnete strádat, a že se na to máte připravit. Nemají žádnou vědomou snahu se třeba jen zamyslet nad tím, že by se mohlo lidstvo probudit a uvědomit si to. Může to uvidět. Může to změnit. A ono se to už dokonce stalo.

     Podívejte se na porodnost v předních zemích světa a řekněte, zda jste si něčeho všimli. V některých porodnost ve skutečnosti klesá. Jak je to možné? Vědomí – začínáte se na věci dívat jinak. Byli tací, kteří říkali, že se to nikdy nestane, protože náboženství chce širokou „členskou základnu“. V rámci náboženských skupin porodnost klesá také. Něco překračuje dokonce i touhu následovat doktrínu.  Můžete to nazvat zdravým selským rozumem. Můžete říct, že to je z ekonomických důvodů. Cokoli to je, podívejte se na to. I antropologové na to hledí a sociální vědy to zkoumají a vidí věci, které neočekávali.   Je v tom plán. Dosahujete nárůstu intenzity, ve které zůstanete. Drazí, nestávalo se vždy, abyste rozuměli tomu, co říkám. Tento nárůst mohl být zasažen ohněm. A vy víte, o čem hovořím. Ohněm, který byste sami založili. Hloupost, nenávist, nízké vědomí – vlastnosti, které vás charakterizovaly po dlouhé věky. Mohli jste se jednoduše vrátit a udělat to znovu. Něco se ale změnilo a můj partner na to již dříve upozornil. Je to více než Posun. Je to revoluce. Začíná se starými dušemi. Je to o kvantových energiích, které vyvíjíte a které nazýváte Láska. Obyčejné Lidské Bytosti náhle cítí touhu probudit se a uvidět dramata ve svých životech a to, co nechtějí, a převzít nad tím kontrolu. Není to tak dlouho, co říkali: „To je úděl lidstva, takhle se věci dějí, to je naše utrpení.“ A teď na to hledí a říkají: „Počkat! Možná – jen možná – máme volbu.“ Vy to víte. Vy, kteří zde dnes sedíte i vy, kteří toto čtete. Vy víte, že máte hlavní volbu. A proto tu jste.

     Chci zastavit. Ne na dlouho. Chci jen zastavit a říci vám, že se k nám před patnácti minutami připojily další duše a někteří z vás to pocítili. Tyto duše s námi zůstanou až do chvíle, kdy v sobotu večer zhasneme světla. Řeknu vám, kdo tu je. Je to těžké, protože chcete přemýšlet lineárním způsobem. Chcete přemýšlet v singularitě. Chci vám říct, že zde stojí ti, které jste milovali a ztratili a budu mít pravdu. Jsou ale víc než to. Nesou s sebou semena duší, které zde byly mnohokrát stejně jako vaše. Nejsou to jen rodiče a děti. Jsou to také atributy jejich starých duší. Jsou zde, aby vás pozdravili, protože jsou vašimi předky i vašimi rodiči a prarodiči. A oni mají stejné Uvědomění jako já. Jejich podstatě, která je na mé straně závoje, bylo dovoleno být dnes zde, ačkoli někteří z nich jsou již opět v lidském těle. A tohle je opravdu kvantové! Jak mohou být na dvou místech zároveň? Odpověď zní – stejně tak jako můžete být a jste vy. Část z vás je právě teď také na druhé straně závoje. To byste měli vědět, protože se dostáváme dál. Zastavili jsme, abychom vám řekli, že vás milujeme. Abychom vás objali.

     Rozhodnutí, které jste dnes učinili, může být to, kvůli kterému jste přišli. Čas uvědomit si, že uvnitř vás je něco většího. Co bude dál? Postupně si lidé začnou uvědomovat to, co bych nazval Kvantovou Gaiou. Chtěl bych odhalit několik věcí, o kterých můžete přemýšlet. Co vám starověké národy říkaly o Zemi? Pokud si přečtete jejich texty a podíváte se na jejich protokoly - v co věřily? Věřily, že Země je Matka a Otec - že zrodila nebe i půdu; sever, jih, východ a západ. Uctívali dokonce i směry, které představovaly (a vždy budou) magnetickou mřížku. Oni věděli o vztahu spirituality Lidské Bytosti a Země a o tom, že mezi nimi není žádné oddělení. Pokud byste následovali jejich životy, neztráceli byste čas oddělováním (Kryon se směje. Pozn.M.K.). A dnes sedíte na univerzitách a v budovách, které jste vystavěli pro vědy studující Zemi, lidstvo a biologii a oddělujete je. Máte pro ně různé stupně a nikdy je nespojíte. To ale není to, jak to bylo vytvořeno. Nejdřív tedy musí přijít odhalení, že Gaia je ve vás a vy jste v ní. Návrat k tomu, co dávné národy věděly, říkaly a žily. A poté začnete odhalovat svou schopnost pracovat v tom, co nazýváte svou realitou a svým projevem a pak si uvědomíte, že to souvisí se Zemí.

     Dám vám několik případů toho, co jsme říkali před deseti lety a někteří to četli a říkali, že je to příliš divné. Že my jsme divní. Říkal jsem vám, že Vzduch je živý. Někteří si to pamatují. Ve vzduchu je interdimenzionální život a ten je prokazatelný. Je v něm senzační život, který nevnímáte, protože to není nic, co byste jako život kvalifikovali. Život podle vás musí být hmotnýpočínaje mikroby až po lidi a dál. Poté jste životu začali připisovat různé atributy, které jste ovšem museli několikrát změnit zejména poté, co jste zjistili, co život vytvořil na dně oceánu bez přítomnosti slunečního světla nebo dokonce i vzduchu. Museli jste to přepsat. Ovšem vždycky jste zůstali u toho, že život musí být fyzický. Nikdo se, mimochodem, nikdy ani nezmínil o tom, že ve vzduchu jsou interdimenzionální bytosti. My ano.

     Nyní se na okamžik vraťme k původním národům a k tomu, v co věřily. V sanskrtu existuje slovo, které znamená „nezbytný pro život“ a tomu se říká „prána“. A podívejme se na to, co dělali s pránou – to první, co udělali, bylo, že jí dýchali. A když se vrátíte zpět a uvědomíte si, co dělali – byla v tom znalost toho, že ve vzduchu existuje život, že je spojený s vámi, že jej můžete vdechnou, a že je životně důležitý. A teď se toto pochopení znovu navrací. Je možné, že původní národy věděly víc, než víte vy?   A odpověď zní: „Ó, ano! Ale pamatujte, staré duše, že VY jste byli těmi původními národy! A proto víte, co děláte. (Kryon se směje. Pozn.M.K.) Je to pouze záležitost rozvzpomenutí se. A to je pozvánka…

     Teď budeme hovořit o něčem, co je ještě těžší vysvětlit. Rozvzpomenutí se na kvantovou energii, která je součástí pole Lidské Bytosti, kterou se cítíte být. A to přímo vibruje vším, co jste kdy věděli. Když zůstanete ve 3D, je to záhada. Pokud začnete věnovat pozornost tomu, co je za vaším „přežívacím módem“, začnete nahlížet do multidimenzionality. Začnete cítit intuici. Nezačnete vidět věci napsané na zdi, nezačnete je objevovat coby nápisy na nebi, neuslyšíte je šeptané do vašich uší… Víte, jak to k vám přijde? Intuice. Někteří z vás budou její známky pomíjet. Budou si myslet, že je to bláznovství. Budete si myslet, že jste si to vymysleli a budete se bát i pošeptat to, na co myslíte. A to je součást procesu, o kterém nyní chceme hovořit. Vývoj přístupu Lidských Bytostí k intuici nastane, když jí budou více důvěřovat, vyhledávat ji, očekávat a začnou ji rozpoznávat ještě před tím než „přijde“. Když se zastaví a budou jí naslouchat. Můžete v tom být opravdu dobří. A když budete, začnete se rozvzpomínat na to, co je životně důležité. A jde to ještě dál…

     Kolik z vás v poslední době zaregistrovalo knihu o vílách? (Kryon se směje. Pozn.M.K.) Nebo o těch malých bytůstkách v zahradě? A co o entitách ve stromech – jakkoli je nazýváte? Pojďme teď na okamžik hovořit o nich. Jsou tací, kteří řeknou totéž, co můj partner, který zde sedí před vámi a zatím netuší, co se chystám říct. Řekl by: „Ano, channeluji, Kryone - o minulých životech, barvách, aurách, Plejáďanech, příběhu Stvoření, o E.T…. - a všem těmto věcem věřím, ale víly ne!!!“ (Smích.) Pro něj je to stejné odhalení jako pro vás. Existují? Pohovořme si o tom. Odpověď zní: Ne tak, jak je vidíte vy.   V lineárním třídimenzionálním světě musí existovat proces, jak prezentovat multidimenzionální energii, která se před vámi objeví. Rozumíte tomu? Můžete to nazvat interpolace (Zobrazení přibližné podoby. Pozn.M.K.). Nejjednodušší způsob, jakým to můžu popsat je, že když se objeví multidimenzionální energie ve vašem třídimenzionálním světě, váš mozek ji upraví – vymyslí si její podobu. Tím způsobem ji odliší. Vytvoří entitu a dá jí jméno, které bude charakterizovat ji a její energii. A to je často právě víla. Takže víly jsou víly ve 3D. Když se na ně ale podíváte multidimenzionálně, jsou Láskou Boží, součástí vás a Planety. Jsou Krystalickou Mřížkou, Sluncem a Měsícem, jsou Matkou i Otcem Bohem. Všechny pocházejí z nádherného místa v Přírodě – z luk a lesů… z míst naprosto nedotčených. Reprezentují Planetu. A vy je vidíte. Dokonce je i můžete fotografovat. „Jak je to možné, Kryone?

      Zastav na chvilku. Pokud jde pouze o interpretaci mojí mysli, jak bych je mohl vyfotit?“ Protože to je to, co chcete vidět, drazí. To vy je vložíte přímo do fotoaparátu. A takhle úžasné je vaše vědomí! Tohle tedy bude odhaleno. Uvidíte více knih o vílách. Říkejte jim jakkoli.

     Jde ale ještě o víc než o tohle. Začnete vidět energii Gaii. A bude to nádherné. Začnete chápat, že pokaždé, když ji uvidíte a pocítíte, je to podaná ruka od ní k vám, říkající: „Pojď se mnou.“ Přijde den, kdy znovu začnete s ceremoniály, abyste hovořili a modlili se ke Gaie. Budete se soustředit na to, aby vše-co-je bylo jedním s vámi - spojíte se se vším, co reprezentuje Lásku Boha včetně Laskavosti, která vás stvořila, se Zemí, po které kráčíte a s Krystalickou mřížkou, kterou ovlivňujete - protože víte, že jste součástí toho všeho. Teď to víte, ale neděláte to. A když přistoupíte k tomuto kroku, budete přesně jako vaši předkové.

     Čas posunout se vpřed. Tady je další odhalení a teď přeřadíme. Tohle odhalení bude dnes poslední. Probíhá největší Probouzení – dokonce i mezi vědci, kteří si uvědomují, že lidské tělo má kvantový doplněk. Před lety experimenty prokázaly, že DNA ovlivňuje kvantové částice. DNA nemůže být kvantovou částicí – je příliš velká. Její molekuly jsou obrovské. Není kvantovou částicí jako světlo nebo jako to, co jste nikdy neviděli – magnetismus. A vaše věda, která ráda věci odděluje, vyčísluje, vkládá je do škatulek a pojmenovává – se dívá na tuto molekulu a říká, že nemůže být kvantovou částicí, protože je příliš velká. Náhle však vědci začínají říkat: „Ano, ALE… zdá se, že ovlivňuje částice, které jsou kvantové.“ Jak byste definovali atributy této biologické molekuly nazvané DNA? Nějakým způsobem hovoří a vysílá zprávy a skutečně mění kvantové otáčky atomové struktury. Tohle je věda. A to jsem se ještě nedostal k metafyzice!

     Co to znamená? Znamená to, že budete schopni rozumět a vidět, že je to pravda, když to i věda dokáže vidět. Začnete se probouzet – konečně – do toho, co je vám vrozené (innate). Innate. Definicí innate je inteligence těla. Inteligence těla je to, co vaše tělo zná a vy ne. Chce to čas, abyste to mohli integrovat, abyste pochopili, co vaše tělo zná. A až to pochopíte, budete přesně jako starověké národy. Tohle je totiž to, co uměli Lemuřané a proto žili tak dlouho. Slyšeli jste o všech těch biblických postavách žijících stovky let? Hádejte co – žili. Taky to věděli, cítili to. O tom jste snad ani nepřemýšleli, nebo ano? Žijete tak krátké životy a myslíte si, že to tak prostě je. Gratulujete si, když se dožijete 80 let, protože vaši předci se dožívali 50 let. Plácáte se po zádech a nemáte ani tušení o tom, že byste mohli žít o 600 let déle, kdybyste chtěli. Ale při tom nejste schopni se probrat. Kráčíte ve 3D. Co kdybyste poznali innate? Co kdybyste dokázali vnímat, když dojde k nerovnováze a dokázali jste s tím něco udělat? Můžete. Procházíte všemi možnými procesy, abyste zjistili, co se s tělem děje. Dává vám to smysl? Je to vaše tělo!  A vy absolutně netušíte, co se uvnitř děje. Každý člověk zde v místnosti, včetně mého partnera, se dívá na části svého těla – chodidla, kotníky… - a představuje si, co se vevnitř děje – s jeho játry, srdcem, plícemi – a jen doufá, že vydrží. To není vědomé říkat: „Je to moje součást, budu s ní spolupracovat.“ Proč chcete pracovat s částí? O čem to je? Je vaše tělo jako motor? Díváte se na něj a říkáte: „Tohle dělá tohle, tohle dělá tohle, trochu s tím pootočím…“ Co to s vámi je? (Kryon se směje. Pozn. M.K.) Možná je čas podívat se dovnitř a spolupracovat se SEBOU. To je VAŠE buněčná struktura! Každičký kus DNA je identický. Sto trilionů kousků! V každém lidském těle je to tak. Proto vaše srdce jste VY! Není to část motoru. Jste to vy! Proč se ho nezeptáte a nespolupracujete s ním? Důvěřujete svému srdci? Ono je inteligentní. A stejně tak i vaše svaly… Innate je inteligencí těla. Je to nepopsatelné. Není centralizovaná a oddělená v mozku. Je v každé části vašeho těla. Je úplně VŠUDE! Je všude. I ve vašem palci.

     Říkávali jsme vám, ať hovoříte s buňkami svého těla. Teď to změníme. Budeme říkat: „Bavte se (radujte se) se svými buňkami.“ Budeme říkat: „Proč si spolu navzájem nepovídáte? Nechte je, ať vám odpovídají. Nedělejte už z toho jednosměrnou konverzaci. - A tohle přichází. Je to dostupné. A vy to uvidíte. Tohle bude přicházet od konceptuálních lidských bytostí – ne lineárních. A to jsou ty, které se nyní rodí. Staré duše (protože mají starodávné znalosti) toto přinesou a začnou to používat. Nováčci na planetě budou bezradní. Taková je cesta, kterou to přijde. Nyní začínáte rozumět, staré duše, proč si rozumíte s indigovými dětmi, když je potkáváte. Máte spolu vztah (navazujete na sebe). Protože si pamatujete, co jste ztratili. Začínáte se probouzet. - Tohle bylo biologické.

     A co takhle spiritualita? Ta je v tom také. Co kdybyste měli lepší spojení se svým Vyšším Já? Pamatujete, jak jsem vám říkal, že můžete být na dvou místech zároveň? Teď se k tomu vrátím. Co myslíte, že je Vyšší Já? Jaká je vaše definice? Každý z vás má jinou. Někdo řekne, že když je „vyšší“, pak musí být v nebi – vždycky se ho chtěl dotknout, ale nebyl dost vysoký. (Kryon se směje. Pozn. M.K.) To je lineární pohled.

     Pokud jste tento vzkaz slyšeli již předtím, pak víte, že „vyšší“ označuje vyšší vibrace. Ne nad vámi či pod vámi, ale uvnitř vás vibruje a je neviditelné, protože je multidimenzionální. To, co vibruje tak rychle, že to nemůžete spatřit - je v jiné dimenzi a přesto je ve vás – to se nazývá Vyšší Já. Je v každém člověku a reprezentuje něco, co neanalyzujete příliš dobře – je to portál vaší duše vedoucí na druhou stranu závoje. Proto když se ho dotknete, dotýkáte se mne. Dotýkáte se starých civilizací, kterými jste vy. Jste na druhé straně závoje a pomáháte sami sobě, drazí, a děláte to skrze portál svého Vyššího Já. Zkuste si to na chvíli představit. Většina lidstva kráčí po Zemi, aniž by to věděla nebo tomu věřila. Někteří nad tím budou koulet očima. Já to vím. Staré duše mají lepší šance, protože tuto znalost již měli. Většina lidstva však chodí kolem a má přímé spojení na druhou stranu závoje naprosto nedotčené, protože o něm vůbec neví. Chodí ve tmě, narážejí do zdí, které si sami vytvořili, vytvářejí si svá vlastní dramata strádání, válek a nenávisti, fungují pouze na základě svého instinktu přežití a nic víc, protože nic jiného neznají. A přitom je u nich nádherný anděl, který je volá a podává jim ruku a říká: „Chyť se, vezmi si to, připoj se.“ Oni to ale nevidí, neslyší, nechápou. Každému z nich se však čas od času něco přihodí. Zahlédnou světlo na temném místě. A můžete vidět, že (i když třeba jen dočasně) je toto světlo naplní soucitnou energií a vezme tyto lidské bytosti k bodu nula. Ohluchlé děti, ohluchlí milovaní, je vezmou do bodu nula a v tomto bodě to mohou uvidět. A po zbytek života mohou vnímat, že toto byl katalyzátor pro jejich osvícení a děkují Bohu za tento dar. Nemluvil bych o tom, jenže dnes je zde v místnosti někdo, kdo to OPRAVDU POTŘEBUJE slyšet! Nejsi unaven z toho zármutku, drahý? Není čas vidět to jinak? Tohle je šance. Přepiš ten anagram, který říká, že ses narodil, abys tímto trpěl. Protože to tak není! Jinak bys tady neseděl a ty víš, o čem mluvím. Vím, kdo tu je.

     Soucit je klíč. Vždycky byl. Přichází čas, kdy Duch nebude muset probouzet soucit prostřednictvím tsunami, stovek tisíc umírajících lidí, tragédií, lidí vyskakujících z oken a všech těch věcí, které vás sráží na kolena a mění Zemi a Krystalickou mřížku. Přichází čas, kdy nic z toho už nebude nutné. Může to trvat generace, ale tam to vše směřuje, milovaní. A ti, kteří zde sedí právě teď, sejí semena pro tuto budoucnost. Soucit bude dar jednoho člověka druhému. Bude vnímán takový, jaký je. Viděn ve své velikosti a slávě. Láska Boží se tím obrovsky zvýší, protože bude viditelnější a zřetelnější. Můžete věřit v cokoli, ale doktrína už nebude vytvářet oddělení. Bude tvořit různorodost, ne oddělení. Vyberete si způsob, kterým budete uctívat a sdílet Boží dary, ale budete si druhých vážit a ne je soudit. Jednoho dne se tak stane. A to přichází s Osvícenou Lidskou Rasou.

     Předávám vám pouze potenciál budoucnosti této planety. Toho, co bude dál. Uvidíte to v době svého života (life time)? Oh, jak definujete dobu života? (Kryon se směje. Pozn.M.K.) Kdykoli vás uvidím, budete v době svého života. Rozumíte? Vrátíte se zpátky. Nechystáte se zmeškat finále, že ne? Pokud to nenastane v tomto životě, vrátíte se zpátky již osvícení, věděli jste to? Protože už nebudete muset znovu procházet tímto. Vrátíte se s rozdílnou – konceptuální - DNA a budete si to pamatovat – ne však to, co nebudete chtít. To je nové! Začíná to být „dost dobrý“. Chvíli to potrvá. Mezitím, jak víte, se nacházíte mezi starou a novou energií a my vám před 22lety říkali, že most je před vámi. Je to ten most, po kterém kráčíte od staré k nové energii. Slavíte svatbu starého a nového, říkáte sbohem Dualitě, ženíte (vdáváte) se s tím, co jste očekávali a věděli jste, že tu stále je - se stupněm, ve kterém se všichni stanete sebe-vyrovnávajícími. Nezáleží na tom, v jaké depresi jste, jak nešťastní jste, co se stalo v práci – vše, co musíte udělat je chvíli počkat. A vše se vyrovná zpět do středu. A vy se probudíte a uvědomíte si to. „Jsem teď OK.“ A to zvládnete sami. Jak se vám to líbí? Byli tací, kteří říkali: „Kryone, proč tolik miluješ Lidstvo?“ Tak především - vy to vidíte jako Lidstvo, já vidím Rodinu. Věděl jsem, kdo je každý z vás, ještě předtím než jste sem přišli. Viděl jsem, jak jste odkládali všechno své spirituální vědomí, abyste zklidnili energie a zapomínali jste, kdo jste. To chce pořádnou kuráž! Rozumíme tomu. Bůh chápe odvahu. Chodili jste po Zemi a doufali, že pochopíte, proč jste sem přišli a že přijdete na místo, jako je toto a uslyšíte toto poselství. Dovolte, ať vám přinese probuzení, které vytrvá po zbytek vašich životů. Dovolte, ať se stane katalyzátorem, který propojí veškeré inkarnace všech duší zde v místnosti. Přejděte přes most od starého k novému a začněte ten proces TEĎ.

     Někteří odsud odejdou a nebudou vědět, co se to stalo. A já vám říkám: „Gratuluji, že jste se stali multidimenzionálními. Čím méně víte, tím více dosáhnete. (Smích. Pozn.M.K.) A takhle to bude vypadat. Najděte mír ve svém srdci. Posuňte se do svého středu a spatřete Boží náruč, která je zde pro vás, ať se děje cokoli. Teď už VÍTE, že dosáhnete výsledků. Nemusíte to chápat. A co chceme, abyste dělali dál? Co takhle oslavovat?

       Už jsme vám to říkali dříve. Sedíte a meditujete nebo se modlíte a první věc, kterou někteří udělají je, že řeknou: „Ach Bože, nemáš tušení, co se mi dnes stalo! Dovol, abych ti to řekl.“ (Smích. Pozn.M.K.) „Stalo se tohle a tamto a tohle a tamto a tohle potřebuje.“ A my sedíme a trpělivě nasloucháme, ale chceme vám říci: „My tam byli. Nepamatuješ?“ Tohle chceme, abyste udělali – začlenili nás každým možným způsobem. Poté se začnete propojovat se svým Vyšším Já (které je multidimenzionální a které je Bohem) v každé své myšlence a každém svém činu. A pak začne vaše intuice jiskřit, a začnou k vám proudit nové myšlenky. Je to mimo sféru chápání (přemýšlení). Nyní začnete Věřit. Důvěřovat neviditelnému, které zde je. Ucítíte to, místo abyste to racionalizovali. Dokážete to? Tohle všechno přijde. A vy dosáhnete výsledků. A pak to pochopíte. (Usmívá se. Pozn.M.K.) Jsem zvědavý, co se stane.

     Někteří z vás zde v místnosti obdrželi léčení. Chápete to? Nebo to prostě jen oslavujete? Někteří z vás dostali zázračné léčení! Co s tím uděláte? A já vám řeknu co. Oslavíte to: „Díky, Bože, že se mi dostalo tohoto léčení!“ Nebudete sedět a říkat: „Víš, já dostal tohle léčení a vážně potřebuji vědět, jak se to stalo! Cítil bych se o dost líp, kdybys mi z toho prozradil kroky A, B a C.“ Vím, jak se cítíte. Jste tak vděční! Nechť je tohle metafora pro mír ve vašem životě. Pro nedostatek dramatu, pro neviditelné věci. Pro další krok. Pokud se vám stane něco takového, řekněte: „Děkuji Bože, že je to vyřešené.“ A pak prociťte ten mír a pohněte se vpřed a neptejte se, jak se to stalo. Potom to budete zažívat dál a dál. A jednoho dne se probudíte a řeknete: „Jsem multidimenzionální, protože jsem spokojený s Procesem (cítím se v něm dobře). Netuším, jak to funguje.“ Poté ponesete zápalky Nového Věku. (Kryon se směje. Pozn. M.K.) Budete důvěřovat věcem, o kterých nebudete tušit, jak fungují, ale budete vědět, že jsou skutečné. Tohle se teď děje.

     Na tomto setkání jsme vám velmi blízko. Za okamžik můžete mít pocit, že Kryon odešel. To ale není pravda. Jsme vám vždy na blízku. Odejděte z tohoto místa v tichu a rozjímání, protože dnes vás navštívila Posvátnost. Až zítra přijedete – radostně – začneme s učením. Bude více channelingů. Více věcí k poznání. Více skládanek k řešení a několik k vytvoření. To je způsob, jakým se učíte, že?

Tohle je tedy před vámi. Někteří z vás dnes budou spát dobře, jiní ne, protože právě teď zde začínáte Proces a dali jste k tomu podnět. Vím, kdo tu je a kdo toto nyní čte. Jste připravení. Jste na začátku doby, kdy začnete dostávat odpovědi. Jste velmi milováni tolika (bytostmi), o kterých ani nevíte, že existují. Včetně víl!

A tak to je.

 Kryon

 

Zdroj: MP3 nahrávka (58 minut) - https://www.kryon.com/. Tento Kryonův channeling je vám ZDARMA k dispozici. Užijte si jej, pracujte s ním. Můžete si jej číst, tisknout a dále šířit, ovšem za podmínky, že jej budete rozšiřovat také ZDARMA. MP3 nahrávka je také volně k dispozici, ale není určena k veřejné produkci (rádiové vysílání apod.).

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky do češtiny přeložila Marie Kuchařová (https://www.posvatnesrdce.cz/). Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.

 

 

Načasování Stvoření

 

 Tento živý channeling byl předán při havajské plavbě 12. srpna 2012

Poselství Kryona přijal Lee Carroll

Tento channeling byl několikrát upraven [Leem a Kryonem] pro lepší porozumění čtenářů. Často se stává, že živý channeling má v sobě energii, kterou psané slovo nenabízí. Proto Vás zveme, abyste si užili tuto vylepšenou zprávu předanou na Havaji v roce 2012.

  

     Zdravím Vás drazí, Já jsem Kryon z Magnetické služby. Tady by neměl být důvod pro úzkost, kterou můj partner může cítit během channelingu, jako je tento. Stokrát seděl na židli jako je tato a použil portál, kterým vchází Vyšší Já, aby přijal čisté a jasné poselství od posla, který je mu tolik známý… A přesto úzkost cítí - jako vždy, když se nachází ve stínu hor Lemurie (Hawaii). Poznává tuto energii, ale nedokáže rozpoznat věci jemu skryté, věci ukryté v jeho Akáši.

     A tak energie, ve které právě sedíte, je správná pro informace, které si přeji přinést, a které přinášejí určitou úzkost mému partnerovi, ale to jen z toho důvodu, že je tu doma a jeho Akáša to poznává. Pro ty, kteří tento přenos poslouchají nebo čtou, řekneme Vám, kde sedíme, abyste lépe porozuměli. Zaprvé - jsme na vodě. Ale právě teď se loď nehýbe (je v přístavu). Předcházející channelingy na palubě tohoto plavidla se mému partnerovi předávaly lehčeji, když on a ostatní byli v pohybu (loď plula). Tím chceme říci, že se tu nenachází žádný element uzemnění (úplné odřezání od pevniny). Ale právě zde a teď, se plavíte a zároveň jste ukotvení, což může vypadat jako rozpor. Můžete říci, že jste uzemnění tím, že jste v nehybné přítomnosti Krystalické mřížky. Tato kombinace vytváří jedinečnou energii, protože voda zrcadlí, a tak se jí tato energie velmi podobá.

     Dnes je to zrcadlová energie minulosti, reflexe ohledně historie Vás a té Vaší části, která mohla hrát roli na tomto místě, kde teď sedíte, „ve stínu hor Lemurie“. Kdybych Vás mohl vzít nazpět do těch starých časů, nenacházel by se zde přístav. Jak už jsme předtím vzpomněli, vrcholy těchto hor byly vyšší, mnohem vyšší než jsou teď. Když zde nastala geologická anomálie okolo „horkého bodu“ (hot spot - vlastnost horského řetězce Havajských vrcholů), která vytvořila „vydutí“ v zemské kůře a vytlačila tento vrch výše – ne úplně z vody, ale dost na to, aby vrcholky, které dnes nazýváte    Havajské ostrovy, byly nepřetržitě pokryté sněhem a ledem. Zde v Lemurii se vytvářely i ledovce (vysoké až 30 000 stop), a na těchto vrcholech byla odvedena práce, kterou považujeme za posvátnou. Dnes to tu vytváří úplně jiný pocit vzhledem k tropickému podnebí. Tehdy dávno tu byla ZIMA!*

     A teď můj partner dostane o sobě informace, které ještě neví. A snad se kvůli tomu něčeho obává. Ani dnes totiž nemá rád, když mu je zima. Doteď dělal stále taková životní rozhodnutí, doslova během jeho stovek životů, aby se už nikdy nemusel ocitnout v situaci, kde by zažil mrazivou zimu. Zná životy, které mu už jasnovidci ukázali - kde se nacházel a co tam dokázal, a dokonce mu byl ukázán i jeho příští život, kam půjde! V žádném z nich nebyly mrazivé zimy právě kvůli tomu, co se odehrálo zde v Lemurii. Můj partner, ten co právě sedí na stoličce, Lidská Bytost, která je Lemuřanem, a na kterou hledíte, byl poslem. A prací posla v Lemurii bylo běhat nahoru a dolů těmito horami z míst, kde nebyla až taková zima, do těch nejvyšších horských míst, kde byly zprávy potřebné. Tehdy to byl jediný způsob komunikace. Takže mu byla neustále zima. Na tomto ostrově se nacházejí místa, která dodnes nenavštívil právě z tohoto důvodu. Cestičky mu přinášejí mnoho vzpomínek o tom, jak se necítil dobře a nese se to přes jeho Akášu. Od této minulosti, kdy byl Lemuřanem, až do dnešní doby. A teď víte, proč je „teplomilným člověkem“. 

 

     Dny Lemurie

     Energie Posunu je teď připravená odhalit vám mnoho věcí o této planetě, o Lemurii a o tom, jaké věci tu vyšly najevo. Zdá se, že každým rokem se komunikace na Krystalické mřížce pročišťuje a tedy umožňuje předávání přesnějších informací, abyste lépe pochopili plán, který se zde odehrál a kdy proběhl.

Tento posvátný plán byl vytvořen na jiných místech už velmi dávno. Je to galaktický plán a postupně gradoval na stav energie, kde se začal týkat i Vás. A tak právě na tomto místě začalo něco velmi odlišného od jiných míst planety. Tento posvátný plán byl přinesen na Zem a byl „celoplanetární“. Ale toto místo bylo izolované a tak plán dozrál takovou rychlostí, že byla vytvořena civilizace, která se nemohla vyskytnout na žádném jiném místě. Byla omezena na tuto horu a lidé, kteří tu žili, nemohli odejít. A tak doslova přešly tisíce roků, než byl tento vrch vytlačen z vody a žila na něm civilizace, což pomohlo doslova vytvořit to, co my nazýváme semínka duší (z) Jeskyně Stvoření.

     Je mnoho Lemuřanů, kteří se probouzejí na této planetě a jsou to Staré Duše, které mají za sebou život na této hoře - a ti, kteří jsou dnes na stoličce, patří mezi ně. Vy (sedící ve skupině před Leem) to určitě na určité úrovni pocítíte; už to cítíte. Některé věci jsou ukryté v plánu této planety, včetně skutečného vědomí samotné Gaii, které má co dělat s vámi. A teď jsem ukázal svému partnerovi, co jdeme dělat a on začal být ještě víc znepokojený. Začíná být nervózní, neboť se bude mluvit o historii a datech a konceptech, které doteď ještě neviděl. Chce, aby tyto informace byly správné, přesné a pravdivé, podle vjemů, které dostane. A proto mu říkám: „Prostě zůstaň čistý (jasný). Slova se objeví perfektně. Vyjdou ven logicky, protože tohle je slib a vždy byl, že syntéza multidimenzionálního bytí - energie, zvaná Kryon - splyne v soutok myšlenek a energie, který vytvoří třídimenzionální strukturovanou konverzaci. Toto je jeho dar – precizní a uzemněný překlad Ducha.“

 

     Časová osa

     Přejeme si opět vám předložit časový plán osetí této planety a uctít vaše duchovní rodiče, které nazýváte Plejáďany. V minulosti to bylo matoucí, takže Vám nejen podám informace o časovém plánu, který Vám pomůžeme rozebrat puzzle z předcházejících channelingů, ale také Vám podám fakt, o kterém jsme doteď ještě nehovořili. Fakt potřebný na vysvětlení něčeho na této planetě – otázky, která nebyla nikdy položena. Je to jedna z mých specialit, přinášet na povrch věci, na které nikdo nemyslí kvůli 3D předpojatosti ohledně toho, jak se věci mají. Před časem jsme říkali, že přibližné zasetí této planety duchovním osvícením proběhlo asi před 200 000 roky. Ale před několika lety jsme Vám také řekli, že Lemurie je jen 50 000 let stará a že byla „oseta“ právě zde na Havaji. Také jsme Vám řekli o tom, co se odehrálo před 100 000 lety (tedy správně by to mělo být 90 000 let). Tato oznámení si navzájem odporují, pokud si myslíte, že popisují totéž. Ale tak to není. A tak začneme pomalu. Otázka, která nebyla nikdy položena, je tato: „Jak je možné, že na této planetě je jen jeden druh Lidské Bytosti, když jsou desítky druhů ostatních savců? Jaká změna v evoluci lidí to způsobila?“

 

     Účast Plejáďanů

     Když Plejáďané poprvé navštívili Zemi - asi před 200 000 lety - lidstvo bylo skupinou stejně mnohotvárnou, jako každá jiná evoluce na planetě. Savec, nazývaný člověk, měl mnoho druhů. Platí to, co pro jiné druhy savců dnes - mnoho druhů zaručovalo přežití. Nacházelo se tu až 26 druhů lidí.  Ale ještě předtím, než přišli Plejáďané, se toto číslo časem zmenšilo na 17 (běžným evolučním procesem). To pro Plejáďany představovalo jistý rébus - aby tehdy mohli osít planetu, potřebovali, aby se DNA změnila tak, aby umožnila duchovní Plejádský doplněk. Byla potřeba jen jednoho druhu člověka z celého lidstva – přesně ten, který se tu nachází dnes, a který má v sobě „DNA kosmu“. Tento druh člověka už nemá tolik podob jako jiní savci na Zemi. Je tu pouze jedna podoba a tou jste dnes vy.

     A proto jste evolučně unikátní v porovnání se vším, co kolem sebe dnes vidíte. Tento proces vytvořil Lidskou Bytost s 23 páry chromozómů, přestože všichni ostatní savci mají 24 párů chromozomů. Splynutí vašich DNA částí tak, aby se vytvořilo 23 párů chromozómů, bylo díky Plejádskému prvku. Díky Plejáďanům, kteří přišli a dali Vám svou DNA. Během tohoto procesu se současně odehrálo mnoho dalších věcí.

     Když se farmář rozhodne pěstovat kukuřici, obhlédne si pole jiným způsobem než člověk, který se jí chystá jíst. Protože ten, co jí bude jíst, by se ptal: „Kdy bude kukuřice k jídlu?“ A dostal by odpověď: „Až bude stonek dost vysoký, až se kukuřice nasbírá, až se uvaří a až bude servírovaná na stole.“ Takový by byl příběh kukuřice pro konzumenta. Začíná sběrem vzrostlé kukuřice. Ale farmář má jiný pohled. On si obhlíží pole, které musí být zoráno a pohnojeno – a to pravděpodobně několikrát zopakováno, aby zem nadýchala dost dusíku a byla připravená. Možná by ji nejprve zasel a pak použil semenáčky a znovu je zasel, však ten příběh znáte. Takže farmář by měl úplně jiný příběh kukuřice.

     A tak máme přinejmenším dvě otázky a dvě odpovědi. Který je ten pravý začátek kukuřice? Ten co jí bude jíst, vám odpoví jinak, než ten, co jí bude sít. Tak tedy, která je ta pravá? To záleží na tom, kdo se ptá – konzument nebo farmář?  A máme tu i další otázky: Kdo vlastně vymyslel a stvořil kukuřici? A kdy? A díky tomuto příkladu vidíte, že existují různé datumy, a já vám je všechny povím. A potom vám sdělím, co se tu vlastně událo. Budu stručný a nebudu nic zkreslovat.

 

     Na první pohled

     Všechno to začalo skutečně před 200 000 lety. V té době byl vytvořen koncept „Božího osetí“ a tehdy začalo metaforické orání polí. Existuje něco, co nazveme způsob, jakým druhy spolupracují s Gaiou. Tohle je něco, co nastalo současně s vytvořením mřížky Gaii. Zatím vám poskytnu něco, o čem dosud nikdo neuvažoval. Když se hovoří o planetárních mřížkách, myslíte si, že tyto sítě na této planetě existovaly vždy. Protože je planeta stará, můžete říci: „No, vždyť ty mřížky tu byly vždycky.“ Ale já jsem tu proto, abych vám řekl, že jen jedna jediná tu byla - magnetická mřížka. Jenže ta byla duchovně prázdná. To znamená, že měla jen to, co bylo vytvořeno pohybem zemského jádra. Když dnes hovoříme o planetárních mřížkách, naše konverzace ovlivňuje vědomí lidstva, které je doplněno k magnetické mřížce. Také vám říkáme o Krystalické mřížce a o Mřížce Vědomí Gaii. Obě reagují na lidský soucit.

     A zde se dostáváme k hlavolamu: Pokud ještě neexistuje božské lidské vědomí, jak je to potom s mřížkami? Existují i bez Lidské Bytosti? Odpověď je, že je bylo potřeba vytvořit zároveň s osetím božské DNA. Takže Plejáďané nejen že začali zasévat změnu lidské DNA v Božskou, ale také vytvořili vědomé mřížky Gaii. Museli, protože tyto mřížky jsou sloučením lidských rozhodnutí, která jsou přenesena do energie Gaii. Vědomí, o kterém mluvíme, je duchovně obdařená Lidská Bytost, která má v sobě Boha a DNA s 23 chromozomy, namísto běžnými 24mi, které měli všichni ostatní v průběhu biologické evoluce.

     Vraťme se a zjednodušme to, můj partnere (poznámka pro Leeho, aby hovořil jasněji). Trojice mřížek na této planetě, o kterých stále dokola hovoříme, jsou mřížky vědomí Gaii a byly vytvořeny v tu samou dobu, kdy Plejáďané oseli lidstvo svou DNA. A všechny mřížky, o kterých učíme, zejména Krystalická mřížka, reagují na lidské vědomí a soucit. A proto je i samotná esence současné energie Gaii propojená s lidským tvořením.

     Toto jsou atributy Plejádské práce před 200 000 lety a všechno se dělo kvantově takovými způsoby, které si teď nedokážete svým vědomím představit. Tyto věci se nacházejí mimo vaše nynější schopnosti porozumění, když jste ještě stále v jediné dimenzi. Ale tehdejším výsledkem byla „vědomá Gaia“. A tak se dá říct, že sama Gaia byla vytvořena kvantově z energie Sedmi Sester (souhvězdí Plejád), stejně jako vy.

     Gaia, která jí předcházela, byla stále Gaiou, ale ne takovou, jako dnes. Byla to Gaia, která vytvářela hlínu na planetě a také energii biologického života na Zemi. Byla to Matka veškerého života na planetě, ale nereagovala na lidské vědomí. V tom je velký rozdíl. Takže Gaia se po příchodu Plejáďanů velmi rozvinula a bylo to záměrné.

     Trvalo 110 000 let, než se tato situace usadila a než byl připravený základ pro to, aby 16 druhů Lidských Bytostí mohlo odejít a zůstal jen jeden. Takže to, kdo lidé byli a kým se stali, můžete kalibrovat od doby před cca 90.000 lety.

 

     Ti ostatní

     A teď o tomto: Co ty ostatní druhy lidí a jak odešly? Chystám se vám předat atribut něčeho, co existuje dodnes. Tohle je pro mého partnera těžké, protože to ještě neslyšel. Tato informace vám takto ještě nebyla předaná. Zpomal tedy, drahý příteli.

     Rozmanitost druhů na této planetě přichází a odchází podle toho, jak je potřebná energie, kterou vytvářejí. A tak jednou z úloh, které Gaia má, je vytvářet a opět eliminovat druhy. Když už nejsou potřebné pro vývoj Gaii, přestanou existovat a vymřou. Když je potřebný nový život, pokud jsou potřeba nové koncepty života, Gaia spolupracuje a nové druhy jsou pak stvořeny. Skutečně vytvoření druhů je něco, co environmentalisté ještě nebyli schopní jasně pozorovat. Chci tím říci, že mechanika toho, jak to funguje, ještě není zcela rozpoznána jako něco, co je silně koordinováno s vaším počasím. Ale už jste pochopili částečnou mechaniku v rámci dlouhodobých studií, protože už jste zaznamenali příchody a odchody mnoha druhů v průběhu věků. A to pokračuje.

 

     Přiměřenost druhové eliminace

     A nyní přicházejí lidé, kteří vidí příchody a odchody živých tvorů a chtějí je všechny zachránit – všechny druhy, které existují. V jejich lineárním myšlení musí všechny druhy zůstat a existovat, protože se tu právě teď nacházejí. Atributem Gaii však je jejich eliminace, zredukování počtů, aby se vytvořil prostor pro nové druhy. Právě jsem vám předal zákonitosti toho, proč druhy přicházejí a odcházejí. Je to přiměřené a je to přirozený budující proces pro nové druhy.

     Když Plejáďané začali vytvářet planetární mřížky, Gaia s nimi spolupracovala na tom, co mělo přijít - znala účel a věděla, co je potřeba pro přežití druhu nového duchovního člověka. Gaia to znala, neboť tuto energii viděla už předtím. (Důvody jsou uvedené níže.) A tak starý atribut, který potřeboval mít mnoho lidských druhů, časem zanikl. Stalo se to přirozeně. Nenastala žádná válka. Nenastaly žádné strašné epidemie. Nevybuchly sopky a nezaplavily je tsunami. Tyto druhy vymřely přirozeně v průběhu 110 000 let.

     A tak asi před 90 000 lety tu zůstal jeden druh, a to je věda, protože vše, co se učíte, to potvrdí. Antropologové to již zpozorovali a ptají se: „Co jen se tehdy stalo, že to zapříčinilo vymření všech těch druhů člověka? Pro vědce je to hádanka, kterou jsem pro vás právě vyřešil. Věda hledá spouštěč takovýchto událostí jen mezi fyzickými událostmi. Namísto toho je to partnerství s vědomím Gaii, které nazýváte Matka Příroda, které to umožnilo. Je to stejné, jako když dnes mizí druhy, v souvislosti s tím, jak lidé zabírají větší část Země. Já to nazvu „přiměřené vymření unikátních životních forem, které umožňuje růst globálního vědomí a kvantovou evoluci“. Některé druhy existují jen proto, aby jiné dokázali vystoupit výše po žebříčku přírody, a potom zaniknou. Gaia ví, jak tento žebřík vypadá. Vy ne.

 

     Duchovní propojení

     A tak historicky toto stvoření „jednoho druhu člověka“ odstartovalo i esoterický motor vzorce duchovního života na planetě, a od této doby můžete začít měřit energii duše kvantovou energii spirituality, která je spojená s Gaiou. Je to právě tato práce, o kterou se dnes pokoušíte, když jdete po stopách historie spirituality, a jak se snažíte zjistit, jaká byla intuice stvořitele tohoto systému. Lidské vědomí je kvantová energie a je to součet všech duší.

     Nacházíme se 90 000 let v minulosti. Hledíme na Lidskou Bytost, která má 23 párů chromozomů… těch od Sedmi Sester. Trvalo dalších 50 000 let, než se tato bytost vyvinula v kvantového, vnímajícího člověka, který mohl vytvořit civilizaci bez jakéhokoli předchozího organizačního modelu. Něco takového trvá celé generace pokusů a omylů, i když vám to dnes připadá úplně normální. Všichni kuchaři vědí, že uvařit kvalitní jídlo, trvá dlouho. Jak dlouho by člověku, který nemá recept či jakýkoli trénink, a který nikdy neviděl kuchyň nebo přísady, trvalo vytvoření jídla o 7 chodech - jen prostřednictvím pokusů a omylů? Je to podobné a věřte, že tehdy se věci neděly tak rychle jako dnes.    Byl to úplný začátek lidstva snažícího se zjistit, jak fungují věci pro skupinu lidí, kteří jsou pohromadě.

     Takto se získává moudrost a čas je vařičem pokrmu vědomostí. Atributy vědomí, které Plejáďané vložili do Lidské Bytosti s 23 páry chromozomů, způsobily vývoj a každá další generace byla moudřejší.  Nakonec, dlouho po Lemurii, měla lidská DNA vyvinout účinnost, která by umožnila to, co vidíte dnes – božství v Lidské Bytosti, které je rozpoznáno a vnímáno téměř od porodu, a populaci téměř 7 miliard lidí, z nichž více než 80% věří ve stejného Boha, i na život po smrti (dnešní civilizace).

 

     Historie Lemurie

     A teď se nacházíme v době před 50 000 lety. Trvalo dalších 20 000 let, než byly vytvořeny Chrámy Omlazení a než se začaly objevovat Staré Duše – jejichž součástí jste byli vy.

A teď se nacházíme 30 000 let zpět v historii. To je časový rámec Lemurie, o kterém hovoříme, když říkáme: „Civilizace Lemurie“, protože to je vyspělá Lemurie, která byla duchovně vyvinutá mnohem více než jakákoli jiná civilizace na planetě v té době. Ostrov vytvořil čistou skupinu duchovně osetých lidí. Řekli jsme vám zbytek příběhu. Když bublina zemské kůry začala klesat (potom co nadzvedla pevninu), hora Lemurie se pomalu začal potápět. Lemuřané se rozeběhli na všechny strany, nasedli do lodí, ačkoli nevěděli, zda vůbec zbyla nějaká pevnina.

     Pokud byla Lemurie na vrcholu svého rozvoje, po tisíce let tato hora obsahovala neměnící se Lemurii. Připomínalo by to tlakový hrnec informací, rodokmenů, tréninků a zkušeností. Nikdy se nic neměnilo a to, co se tu naučili, bylo odlišné od ostatních míst na planetě. Na jiných místech lidé mohli odejít pryč a dělat cokoliv chtěli. Jediné, co museli udělat, bylo zvednout se a jít! Ale ne zde v Lemurii. Takže tady byli nuceni jako uzavřená civilizace najít způsob, jak si poradit s běžnými problémy spolužití.

A tak se toto místo stalo právě tím, kde se Akáša lidstva rozhodla trénovat staré duše. Lidé se tu měli zastavit jen jednou a potom se vrátit, aby se reinkarnovali na jiném místě planety. Takže Lemurií prošlo mnoho duší v průběhu posledních 20 000 let - duší, které žily na úpatí hory, nad kterým právě plujete. Toto také vysvětluje, proč je teď na planetě tolik Lemuřanů – představte si to jako Plejádskou školu.

 

      Lemurské probuzení

      Právě dochází k Probuzení, moji drazí, a toto současné probuzení na této planetě potřebovalo vaše bratry a sestry, kteří strávili určitý čas na této hoře – běháním nahoru a dolů. Mnoho dnešních Starých Duší tu strávilo čas a najdete je teď po celé planetě.

     Existovala speciální skupina Lemuřanů, která byla schopná běžně využívat Chrámy Omlazení (na vrcholcích této hory). A to jim velmi prodloužilo život. O tom mluvíme už několik let. Byli to členové královských rodin a „strážci tajemství“. Přežili mnoho Lemuřanů - až třikrát. Bylo to třeba, jelikož oni byli ti s původními vědomostmi. Tak se zachovávaly starodávné zvyky Lemurie a udržovaly posvátné informace čisté.

     Jak jsem Vám už řekl, můj partner se snadno nachladí. V Chrámu Omlazení byl mnohokrát a to ho spojuje s Yaweem (Doktor Todd Ovokaitys), a někteří z Vás vědí, kdo to je. Protože coby posel byl tím, kdo přinášel posvátné informace – tajemství – nahoru a dolů z Chrámů. Tenkrát se Lemuřané o tato tajemství nechtěli dělit s mnoha. A proto měl můj partner velmi, velmi dlouhý život. Byl v Chrámech omlazován stejně často jako členové královských rodin. Tento posel žil velmi dlouhý život a strávil zde mnoho životů jako jedna duše. A celou dobu, co tu byl, mu byla zima. A teď poprvé jsem sdělil mému partnerovi důvod, proč se sem vrací a proč cítí tak silné spojení s touto zemí – a proč nesnáší, když je mu zima! 

 

     Gaia je vaší součástí

     Gaia a mřížky vědomí této planety byly vytvořeny ve stejnou dobu jako vy, s použitím stejných energií a ze stejného zdroje. Pokud byste dnes mohli jít na speciální planetu existující v konstelaci nazývané Sedm Sester, v konstelaci, která je na tomto ostrově (Hawaii) dodnes oslavovaná - a mohli byste s nimi mluvit, uviděli byste něco, co byste poznali. Mají jméno pro energii jejich planety. Není to slovo „Gaia“, ale je to podobné. Také mají Krystalickou mřížku a samozřejmě i Magnetickou mřížku. Mají mřížku podobnou Gaie. Museli ji mít, neboť to všechno bylo kvantově transportováno sem! Všechny mřížky – ty, které nazýváme mřížky vědomí – jsou také Plejádské! Teď to víte a pravděpodobně jsou to zprávy, které jste nečekali, předané vám v energii, která může být předána, jen když tu sedíme ve stínu hory, kde bývala zima.

     Pro dnešek to stačí. Jsou to tvoje dějiny, Lemuřane. Zde je pozvánka pro ty, co zde sedí přede mnou:  Chci vás vyzvat, abyste právě teď cítili to, co tu je. Je to z jediného důvodu – abyste se duchovně zotavili, a aby se Vaše Akáša zaktivovala tak, jak si to pamatuje. Nechte své tělo, aby emocionálně potvrdilo to, co už sami tušíte: Jsi Stará Duše a existuje důvod, proč se teď probouzíš a proč ses zúčastnil právě této cesty (plavby). Ó, a je toho více, ale pro teď to stačí, pro teď to stačí.

A tak to je.

KRYON

 

*Je tu velká důvěryhodnost možnosti, že horký bod (hot spot) Havajského řetězce vrchů se v jeden čas nadzdvihl do velké výšky. Protože nedávno se ukázalo, že další hot spot, nazvaný Yellowstone, v rámci pevniny USA, se ve svojí geologické minulosti „vydul“. Vrch se vyzdvihl dost na to, aby se tam vytvořil ledovec. To, že na vyzdvižené hoře na Hawaii byla Lemurie, Kryon uvedl před více než 15 lety. A teprve nedávno jsme získali geologické důkazy, že takovéto „vydutí“ bylo možné i na Hawaii. 

Zdroj originálu: https://www.kryon.com/ - Timing of Creation.

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky, do slovenštiny přeložila Zuzana Blyšťanová (https://www.transformace.cz/ a https://www.kryon.webnode.cz/) Ze slovenštiny do češtiny přeložila Jitka V. Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.