Kryon o Akáši

 

      

            Obsah:

-         Je to v DNA 28.6.2008  Kelowna, BC, Kanada

-         Akášický systém  11.9.2010  Syracuse,  New York, USA

-         Akášický kruh  17.7.2011  Totowa,  stát New Jersey,  USA

 

Je to v DNA

Kryonův channeling živě
Přijato Lee Carrollem v Kelowna, BC, Kanada
28. června 2008

 

S cílem pomoci čtenáři, byl tento channeling re-channelován /Kryonem a Leem/ a doplněn za účelem ještě jasnějšího pochopení. Často události “naživo” obsahují skrytou energii, která v sobě nese určitý druh komunikace  - na rozdíl od tištěného textu. Takže  si vychutnejte tuto obohacenou zprávu z krásného města Kelowna.

 

     Zdravím, moji drazí, jsem Kryon z Magnetické služby.

     Někteří z vás budou mít pocit, jako by k nim promlouvala jejich sestra nebo bratr, protože dnešní den je dnem vyučovacím. Půjde o rozuzlení některých z komplexních poselství, která vám již rok předáváme. Budou rozplétána pomocí 3D přívlastků, aby to pro vás bylo jasnější, aby to mohlo být vyučováno se synchronicitou. Tímto synchronickým způsobem se to tedy stává lineárním a nadešel čas, aby byla předvedena a vyprávěna úplná zpráva jako celek.

     Než toto vyučování zahájíme, přál bych si udělat prohlášení: Požehnána je Lidská Bytost, která vyjde z těchto prostor nedotčena. Požehnána je Lidská Bytost, která nevěří jedinému slovu z tohoto a která je slepá vůči světlu, jež vyučujeme, protože bude mít při odchodu z této místnosti jako doprovod stejný počet andělů jako ostatní. Ono totiž nejde o to, zda je něco správného nebo špatného na tom, kdo “to vstřebá” nebo nikoliv. Jde jednoduše o energii informace a svobodnou volbu, která je přítomna. Jste milováni nade vše pomyšlení, každý jeden z vás, neboť jste částí Boha. Vím, kdo tu je. Znám jména přítomných… Duchovní jména, která zpíváme ve Světle. Je to jméno vašeho Vyššího Já.

Rád bych pokročil s tímto učením a mám v úmyslu předat nyní mému kolegovi informace, které neočekává. To, co se dnes vyučuje zprostředkovaně, bude v budoucnu vyučováno na přednáškách. Promlouvám teď nahlas ke svému kolegovi o tom, že si přeji, aby tuto informaci rozvinul a vyučoval ji, aby ji i jiní mohli slyšet mimo “přímý přenos”, kdy nebude působit tak tajemně. Člověk vyučující člověka ve 3D bude mnohem úspěšnější, než bych já kdy mohl být při vyučování skrze něj při channelingu. Takže mu vštípím ony znalosti a plnou moc toto vyučovat stručným a jasným způsobem. Dnes budeme vyučovat o síle Akáši. Již dříve o ní padla zmínka. Předali jsme vám o ní útržky informací. Padaly narážky ohledně jejího významu a nyní bych rád ten příběh rozuzlil.

V minulosti jsme vám vyprávěli o energii, která sem přichází s vámi a je akášická. Slyšeli jste termín Akášická kronika. Ta je záznamem Akáši. Akášu lze definovat jako energii zastupující všechno, co existuje. Akášická kronika je proto záznamem všeho, co bylo a ještě více. Koncept Akáši reprezentuje vše, co je a potenciály všeho, co být může. Ve 3D je Akášická kronika archivem věcí dokonaných. Nicméně, a těžko se to vysvětluje, je též záznamem věcí, jejichž potenciál nebyl realizován.

     Existují dva druhy Akášické kroniky: Jedna je globální a jedna je osobní. Ta globální je uchována na onom místě, o němž jsme mnohokrát mluvili během posledního roku, v Jeskyni Stvoření. Je to fyzické místo na této planetě, naplněné krystalickou energií. Dalo by se říci, že každá jedna Lidská Bytost, která toto slyší nebo čte, má krystal v této jeskyni. Což není interdimenzionálně zcela přesné, ale je to to nejlepší, co vám ve 3D můžeme poskytnout. Zjednodušuje vám to vizualizaci. Každý z vás má hmotný předmět na tomto svatém místě, který je nedotknutelný, je krystalický a zůstává na této planetě i po vašem odchodu.

     Obtížnou částí tohoto vysvětlení je bezčasovost onoho krystalu. Tím chci říci, že nese energii jádra vašeho Vyššího Já, když jste zde na této planetě. Když tu nejste, energie tohoto předmětu je umístěna do Krystalické mřížky, která je globální. Vše, čím jste kdy na této planetě byli, prostupuje a proniká do mřížky. Tudíž byste mohli říci, že vaše Vyšší Já (jeho část) stále sídlí na Zemi. Na určité úrovni byste měli pravdu. To též vysvětluje, jak člověk může “mluvit s mrtvými”. Neboť v bezčasovém stavu je v onom krystalu přítomen každý, kdo kdy žil (na Zemi).

 

     Přehled příchodů a odchodů – první typ Akášické kroniky

     Když přijdete na planetu, aktivujete tuto jedinečnou osobní krystalickou strukturu a vaše Vyšší Já pak zodpovídá – jako strážce – za tento krystal, zatímco jste zde. Vyšší Já každého člověka je stále na mé straně závoje, ale má výhonky – dalo by se říci – které umožňují, aby jeho části a kousky přišly do styku s vámi a planetou. S těmito částmi přicházíte do styku při meditaci. Jakmile jednou dorazíte na Zemi, energie Vyššího Já je spojena se Zemí po celou dobu existence Země.

     Život, který právě nyní prožíváte, je vyryt do této krystalické struktury. Rozhodnutí, která děláte, duchovní či jiná, všechno, co zažíváte, čím procházíte jako Lidská Bytost, tím vším je onen krystal nasycen. Vlastnosti krystalické struktury jsou velmi dobře známé vaší vědě. Jde o minerál s atomickou strukturou, jež má dlouhodobé atomické uspořádání. To vytváří jedinečnou vlastnost, která byla záhy objevena - totiž paměťovou. V našem případě se dostáváme o velký kus dále za cokoliv, co bude vaše věda kdy mít… krystalickou strukturu obsahující nedotknutelné životní lekce, znalosti, paměť a vzpomínky. Co si však neuvědomujete, či ve 3D nechápete, je, že krystal má též v sobě uložen potenciál budoucnosti. Těžko se to vysvětluje, opravdu, ale držme se prozatím jednoduchosti.
     Žijete svůj život na Zemi. Jakmile jste skončili a zažijete to, co nazýváte smrtí a co my nazýváme přechodem, vrátíte se na chvíli do Jeskyně Stvoření. V tomto okamžiku je vše, co jste zakusili a naučili se, zapečetěno do tohoto krystalického předmětu a poté vaše pozemská esence a osobní posvátná část vašeho Vyššího Já opustí planetu.

     Dalo by se říci, že tento krystalický záznam je jako letokruhy na interdimenzionálním stromě. Vrství se na sebe život za životem - vše, co jste se naučili a vše, co nastřádala vaše DNA. Je to mnohem důkladnější, než byste čekali, neboť změny, které nastaly ve vašem vědomí, pokud k nim došlo, zůstanou na této planetě v podobě vibračního posunu. Zůstávají zde po celý zbytek existence civilizace, jelikož jsou umístěny přímo do Krystalické mřížky Země samé. Můžete tedy říci, že samotná Země se rozeznívá vaší vibrací… minulou i přítomnou.

     Nic není promarněno, nic není ztraceno, drahá Lidská Bytosti. Co zde uděláš, zůstává tu. Všechno, co jsi dělal, všechna rozhodnutí, všechno pochopení, láska, radost, drama a žal… neexistují jen pro Tebe, jsou i pro Zemi. Takže vibrace Země samotné je tvořena energií triliónů životů, vytvořenou lidstvem za dobu přibližně 50.000 let.

     Nejde o “časovou kapsli”, je aktivní pořád. Časová kapsle je pasivní. Interdimenzionální věci jsou stále v “teď”. Proto tedy není na ničem z toho razítko času. Prostě to “je” a je to “viděno” planetou jako trvale aktuální. To znamená, že cokoliv jste zažili, je to stále zažíváno a je to čerstvé.

Po určité době pozemského času můžete Zemi znovu navštívit. Většina z vás tak učiní, jelikož jeden život na planetě je jako jeden den v životě vyššího plánu. Vyšší plán je souhrnem stovek vašich životů a Duch vás nevidí jako člověka v tomto životě, ale jako nadčasovou, svatou bytost, která je součástí Boží rodiny, která pracuje pro Zemi. Která zde byla znovu a znovu v rozličných inkarnacích či “výrazech karmické energie”. Toto je pro vás velice obtížné pochopit a přijmout, neboť se domníváte, že život začíná narozením a končí smrtí. To není pravda o nic více než představa života začínajícího za svítání a končícího za soumraku. Pokračuje a pokračuje a každý život je jako jeden den v rámci většího života. Opakovaně se probouzíte a usínáte… znovu a znovu.

Nazvali jste tento proces reinkarnace. Vyjádření vašeho Vyššího Já znovu přichází na Zemi. Mimochodem, je to totéž Vyšší Já. Přemýšlejte o tom chvíli… mnoho životů, mnoho obličejů, obě pohlaví… stejné Vyšší Já. Vejde stejně jako kdykoliv předtím a umístí novou energii jako počáteční vklad do krystalu, který je váš. Pak se narodíte na této planetě a pokračujete ve své cestě zdánlivě jako někdo jiný. Poté onen život žijete. Jakmile skončíte, stává se to, co jste zažili a naučili se, dalším letokruhem na krystalu. Postupem času je ta posvátná struktura krystalu nasycena stovkami letokruhů životů. Jedno Vyšší Já, mnoho životů, mnoho jmen a obličejů… všechno VY. Toto je esencí Jeskyně Stvoření a procesu Krystalické mřížky. Takto to funguje. Cokoliv uděláte, zůstává zde na této planetě a přispívá k energii všeho lidstva, které bude následovat.

     Tolik souhrnně k Akášické kronice v Jeskyni Stvoření. Těžko se vysvětluje část týkající se toho, jakým způsobem je v ní obsažena i budoucnost. Neboť v Krystalické mřížce jsou také všechny možnosti životů, které byste žít mohli. Pomáhá to nastavit, kým budete příště. Já vám to neumím vysvětlit a ani se o to nechci pokoušet, snad kromě toho, že řeknu, že v tomto všem je záměr. Mnohými to bylo označeno jako “karma”, pokračování nedokončených záležitostí, něco jako když se probudíte zítra ráno a budete dodělávat úkoly, ke kterým jste se zatím nedostali. Ty úkoly na vás čekají… jsou budoucností. Ale vezmete-li v úvahu interdimenzionální energii, ony existovaly vždy a ovlivní to, co uděláte po probuzení.

 

     Druhý typ Akášické kroniky

     Nyní popojděme k dnešnímu vyučování. Je další druh Akášické kroniky. Existuje miniaturní Akášická kronika, která se objeví v samotné vaší DNA při narození. Je utvářena v děloze a

předána při porodu. Je to Akášická kronika toho, kým jste a kým jste byli na Zemi. Obsahuje taktéž potenciály toho, co byste mohli dělat, nesené ve vláknech vaší DNA. Může se zdát, že jde o věc totožnou s týmiž atributy u krystalických záznamů v Jeskyni Stvoření, ale tak tomu není. Záznam v jeskyni se týká všeho lidstva. Je spojen s Krystalickou mřížkou Země. Účelem záznamu ve vaší DNA jsou individuální objevy, uvědomění, karma a životní lekce.

    Je to esoterické. Dokonce i vám to připadá zvláštní, ne? Někdo to může dokonce označit jako neuvěřitelné, že ve vaší DNA je záznam o tom, kým jste kdy byli. Promluvme si o tom. Budeme mluvit o tom, jak vás to ovlivňuje. Budeme mluvit o tom, co to znamená. Všechno toto vám předáme během krátkého časového úseku, zhuštěného do tohoto dnešního poselství.

 

     Někteří z vás se ptají: ”Dobrá, Kryone, právě to je záhada. Chápu, co říkáš. Chystáš se vyučovat skutečnost, že sem přicházíme s mnoha energiemi z minulosti. Ale co v prvním okamžiku na Zemi? Máme krystal bez letokruhů, dalo by se říci. Nemáme žádnou energii z minulého vyjádření, žádnou minulou zkušenost na Zemi. Tak co s tím? Co se pak stane?”

 

     Toto je velice logická otázka. Existuje energie známá jako energie “nováčka”, která je na planetě výjimečná. Většina z vás, kteří toto čtete, to zažila. Též existuje mnoho nově příchozích! Vězte: Kryon si je velmi vědom povahy geometrické progrese. Tím chci říci, že počet Lidských Bytostí na této planetě roste exponenciálně. Tak jak populace narůstá, znamená to, drahé Lidské Bytosti, že existuje mnoho, mnoho nováčků. Neboť, ať už je procento Starých Duší jakékoliv, je ještě vyšší procento těch, kteří zde dosud nebyli. Atributy nově příchozích jsme probírali při jiných příležitostech. Nyní jste již dále.

     Vím, kde jsem, na tomto místě zvaném Kelowna, v této zemi nazývané Kanada. Zmiňuji tyto věci kvůli těm, kteří to budou poslouchat nebo číst později. V této místnosti, při poslechu v reálném čase, není ani jeden nováček. Vy všichni jste tu již byli dříve. Proto je pro vás všechny v této místnosti naše poselství zhuštěné a efektivní. Není zde ani jeden, jehož by se netýkalo. Jsou zde některé velice staré duše, původní zdrojové duše z Lemurie. Mnoho z vás jimi není, ale přišli jste na tuto planetu jednoduše tolikrát, že ony vrypy jsou v mřížce po stovkách. Staré Duše, a těmi opravdu jste, nyní promlouvám k vám. Poslouchejte, protože tohle je pro Pracovníky Světla důležité.
 


     Je to v DNA

     Dítě se narodí a DNA vnese energie Akáši přímo do jeho osobnosti. Tyto energie mohou všichni okamžitě vidět. Jako první věc dojde na karmický zůstatek. Karma je reálná. Mluví o tom některé z nejdůkladnějších esotericky zaměřených systémů víry na této planetě. Některé z nejstarších systémů víry, které máte, učí nejdříve o karmě. Jsou obeznámeny s tímto systémem příchodů a odchodů a s tím, co pro lidi znamenají.

     Před 19 lety jsme vám řekli, že karma je jednou z prvních věcí, které byste mohli změnit v této nové energii. Řekli jsme, že Pracovník Světla se jí automaticky zbaví, pokud věnuje čistý záměr posunu k většímu uvědomění. Řekli jsme, že jde o “implantaci povolení zbavit se karmy”. /Tehdy v r. 1989 byl použit název “implantát”./  Karma je energií přenášenou z dřívějšího života a týká se nedokončených lekcí, které se nikdo z vás v tomto kole již učit nepotřebuje. To je jeden z velkých darů velkého Posunu pro vás. Není to žádná novinka. V tomto našem příkladu ji však právě narozené dítě obdrží. Většina Lidských Bytostí dnes narozených karmu má, protože ještě neuplynulo dost času k vytvoření skupiny Pracovníků Světla reinkarnovaných bez karmy. V našem příkladu se ono dítě rozhodně až později, zda svou karmu anuluje nebo nikoliv. Pokud dojde k anulaci v jednom životě, stará hlavní karmická témata se do dalšího nepřenesou.

    Nastavení životních lekcí a energie osobnosti dítěte jsou založeny na krystalické Akášické kronice a jsou přeneseny na dítě po porodu. Dá se říci, že začíná další den a člověk pokračuje ve svém “celkovém příběhu” na Zemi. Dítě začíná růst a o tom jsem již dříve mluvil. Opakuji, že matky budou souhlasit, protože vidí, že vůbec nezáleží na tom, odkud dítě pochází nebo kdo jsou rodiče… dítě přebírá Akášický záznam a energii ze svých minulých životů. Matky to vědí, neboť zažívají děti stejných rodičů, které se jedno od druhého velice liší. Jedno je talentované, druhé ne. Jedno je bojácné, druhé nikoliv. Což se dá, drahá Lidská Bytosti, vysvětlit pouze tím, co ti povídám – že je to v DNA. Rezonují s Akášickou kronikou své vlastní minulosti. Přicházejí přímo z Jeskyně Stvoření, kde si do své DNA nechaly otisknout atributy svých minulých životů a začnou své putování. Vezmeme-li v potaz rodokmen, možná vypadají jako otec a matka, a dokonce mohou mít i některé z jejich osobních vlastností, ale základní témata jejich životů /životní lekce/ pocházejí z jejich vlastních minulých životů. Popovídejme si o tom, co získají, když přijdou /na Zemi/.  
     Strach či beze strachu: Kvocient strachu člověka závisí na tom, co se naučil a čím prošel v minulosti. Samozřejmě, pokud jde o Staré Duše, ty přistupují k životu nebojácně, neboť si hlavními strachy procházely znovu a znovu. Některé z nich jsou bojovníky, a to velmi silnými. Vstupují do situací, jako by realitu vlastnily. Jestliže tu byly jen párkrát, méně než 30 či 40 krát, stále se bojí. Jiné přicházejí ze života plného strachu, kde nedělaly nic jiného, než se bály. Bály se ve smrti, bojí se za života a můžete to vidět v jejich očích. Bojí se života jako takového. Matky po celé planetě tráví spoustu svého času tím, že se pokouší zbavit své děti strachu! Milují své děti a nechápou, proč jsou ve všem tak váhavé. Ale ty matky vědí, že to nezpůsobily. Přišlo to odjinud.

     Záliby: Sledujte děti při vývoji jejich vlastních zálib. Co jim chutná? Jakou hudbu mají rády? Čím se rády zabavují? Co je uklidní, rozruší nebo rozčílí? Jejich záliby jsou velice odlišné a nejsou nutně spojené s biologickými rodiči. Zajímavé, ne? Proč tomu tak je? Povím vám tajemství: Věnujte pozornost jídlu, které mají rády, protože to vám poví, kde kdysi žily. Všimněte si toho, jelikož to prozrazuje hodně o tom, na co si DNA zvykla a znovu - všimněte si zálib. Jaká hudba se jim líbí? Co pohladí jejich duši? Co sledují? Co je přitahuje? Je to utvářeno DNA z Akáši… kým bývaly, co se naučily a co jim předává krystalická minulost.

     Děti milují bláznivé nápady dneška. Nováčci jednoduše půjdou s proudem a budou si užívat všech těch nových věcí, protože jde o jejich první výlet. Ostatní tak začnou, ale brzy je to unaví a přejdou k věcem, které “na ně volají z jejich DNA”. To se týká i jejich minulých vloh a zájmů. Někteří se okamžitě vrhnout na “retro”, k velkému překvapení svých “stařešinů”. Jejich DNA obsahuje záznam všech minulých životů, které tvoří jejich nynější podobu.

     Vlohy: Buď je mají, nebo ne. Jsou schopny udržet notu nebo nejsou. Některé z nich talenty překypují! Některé jsou od narození výtvarně nadané - jen přenášejí to, co obdržely z Akáši v bezprostředně předcházejícím životě. V DNA se nacházejí životy plné kreslení, barev, tvarů a nádherné hudby. Některé děti přicházejí jako hudební mistři a ve věku 3 či 4 let je již jen otázkou dostatečného rozsahu prstů, kdy budou moci opět hrát na keyboard či na struny kytary. Mnohé z nich jsou ihned přitahovány nástroji, na které kdysi hrávaly a jejich talent je daleko za možnostmi toho, co mohly být naučeny v tomto životě. Jak toto vysvětlíš, Lidská Bytosti? Vše je utvářeno v Akáši.

     Osobnost: Jak dítě roste, jeho osobnost je zdánlivě ovlivňována okolím, někdy je to potěšující, někdy ne. Jako rodičům se vám to občas vymyká z kontroly, přestože jste dělali vše správně! Přemýšlíte: “Jak se mohlo mé dítě takto vyvést? Proč není po mně? Proč s ním musím bojovat, abych ho přiměl chápat něco jako zdravý rozum? Vůbec není po mně ani mé rodině.”

     Později, jako dospělí, se mohou vydat cestami, které byste nečekali… cestami, jimž jste je neučili. Budete se divit, jak vaše dítě mohlo provést něco tak hrozného. Jiní řeknou: “Není nádherné, že mé dítě má dokonalé vědomí? Myslí jako já. Učil jsem je dobře.” A já ti povím pravdu, drahá Lidská Bytosti. Vaše děti jsou často vašimi rodiči /z dávných dob/. Přicházejí do karmické skupiny, abyste se nadále vzájemně učili. Rodiny se vtělují do rodin ve výcvikových skupinách, platí to zvláště pro osvícenou výchovu. Tím říkám, že existuje systém výchovy a vzdělání. Čekali jste to? Chci vyjádřit toto, drahá Lidská Bytosti: Odměna za tvou práci na této planetě – poslouchejte – odměna za tvou práci na této planetě bude vyryta do krystalu jako potenciály potomstva, které se z tebe zrodí. Je snadné považovat to za svou zásluhu, ale vlastně to nejste vy, kdo jim toto dává. Jde o koloběh výchovy - od dítěte k rodiči, od rodiče k dítěti.

     Což znamená, že vy, kteří tu sedíte, nejspíš zalidníte tuto planetu Pracovníky Světla, a to i kdyby nevěřili v totéž co vy. Budou dětmi Světla. Jejich srdce budou rezonovat s informací, která se nacházela ve vaší buněčné struktuře. To jste jim předali. Je to součást systému. Je to složité. Jedná se o kombinaci toho, z koho pocházejí, jejich karmických rozhodnutí ohledně toho, kdo byli jejich rodiče, kým byli oni a jaké energie si přejí pro další pokračování. Ale já vám povím, že ta touha a souhlas je v DNA vás obou. Jakmile přejdete na druhou stranu závoje, vyberete si rodinu pro další vyjádření a můžete se vrátit a říci: “Chci být ve stejné rodině a pokračovat ve světelném dědictví.” Je to opravdové. Je to obtížné. Je to krásné.

     Zcela dospělí: Dospívání skončilo a stojí tu dospělý. Ať již má či nemá strachy, záliby, vlohy, jeho osobnostní rysy a fobie jsou nedotčené. To je u člověka běžné. Ale zde se to zlepšuje: K tomuto okamžiku je tohle to, co přijímáš, drahá Lidská Bytosti, jako to, kým jsi. Tímto jsi a s těmito atributy začínáš pracovat. Cítíš, že to “tak to funguje”, že je to normální, a že je to jako v přírodě… něco prostě “je” a nedá se to změnit. My k tomu můžeme pouze poznamenat: “Jak třídimenzionální!” neboť přemýšlíte jedině takto: “Tohle je úkol, který mi byl tentokrát zadán. Je to ukazatel, který byl domluven a toto jsem já.” A vydáte se do života a budete s “tím” pracovat, cokoliv už “to” znamená.

     Další velká schopnost Lidské Bytosti

     Po léta vám psychologové vyprávějí, že byste se opravdu mohli změnit díky způsobu svého myšlení. Dokonce i mimo duchovní kontext říkají: “Síla pozitivního myšlení skutečně může změnit váš život.” Vědí to. Jde o energii a mají pravdu. Je to též narážka na to, co je v nepořádku s vaším myšlením. V r. 1987 přišla nová energie. Mřížka se posunula a krystal pohnul. Země sama dnes vibruje jinak než tenkrát. Když jsme se objevili, říkali jsme: “Změnili jste svou budoucnost.” Pověděli jsme vám o nových darech… a nyní popíšeme jeden z těch nejlepších. Byl zde vždy, nyní je pouze doplněn.

     Proč jste se rozhodli, že buňky vašeho těla vás mohou ovládat? Proč jste se rozhodli, že své biologické geny máte navěky? Kdo vám to řekl? Zde je staré paradigma energie: “Jsem takový, jaký jsem. Bůh mne takového stvořil z nějakého důvodu a já se budu snažit využít toho co nejlépe. Naložím co nejlépe s tím, co mi bylo darováno.” To nezní až tak špatně, že? Některým z vás to zní dobře. A já nyní opakuji: Vítejte do interdimenzionálního posunu, protože celé myšlení člověka může být revidováno za účelem začlenění nových nadání!

     “Nezáleží na tom, s čím jsem se narodil. Ovládám svou biologickou stránku, svůj imunitní systém a své uvědomění. Bůh mě stvořil jako božskou bytost schopnou požadovat energie z minulosti v rámci svých Akášických záznamů… a dokonale přeměnit svou biologii a své vzezření v cokoliv, po čem zatoužím.”

     Zní to nemožně? Právě nyní existují skuteční učitelé, kteří instruují lidi, jak “myslet mimo geny”*. Lékařská věda vám říká, že vaše DNA není vaším osudem**! Jinými slovy, tato celá myšlenka se vyskytuje v celém lidstvu, protože nadešel ten správný čas. Proberme onu posvátnou část.
     Všechno, co máte, je změnitelné, a to včetně nemocí, které v současnosti nosíte ve své krvi. Vždyť je to jen Akášický záznam! Je součásti vaší DNA, takže vám patří. Poslouchejte: Pokud kdy sklad toho, kým jste bývali, obsažený ve vaší vlastní DNA, obsahoval krásnou, mladou, zdravou Lidskou Bytost, ona je tam pořád! Třeba obsahoval schopnost dělat určité věci, být umělcem, řečníkem spisovatelem, bojovníkem, člověkem se sebedůvěrou, který se jen tak neohne a chodí rovnými cestami… Chápete, že tohle všechno jste “vy”? Pořád to tam všechno je.

     Ale vy říkáte: “Pěkná myšlenka, Kryone, ale to je minulost. Na minulost si nesáhneš.” A já říkám, že je to od vás příliš lineární! Neboť oněmi novými dary jste vy, v nelineárním přístupu k buněčné struktuře. Odlinearizujte svůj život a shledáte, že nejenže se těchto věcí můžete dotknout, můžete je dolovat /vytěžit od zdroje/. Snadno je můžete nasbírat! “Ten nápad se mi líbí, Kryone. Jak na to? Jsem připraven.”

 

     Dolování v Akáši

Navedu vás k prvnímu kroku. Musíte tomu věřit. Nevěřte tomu jen proto, že říkám, že to existuje. Musíte hluboce věřit, že je to biologicky tak skutečné, jako vaše ruka. Když pohlédnete na svou ruku, řeknete: “Mám ruku, je tu a mohu ji vidět.” Není o tom pochyb a váš mozek to ví také. Hmota okolo vás to ví také a na důkaz toho můžete zvedat věci. Bezpochyby. Je to vaše ruka.

      A teď – jak se cítíte, když řeknete: “Mám ve své DNA Akášickou kroniku. Mám v sobě záznamy o všem, čím jsem kdy byl, a mám k nim přístup.” Povězte mi, jaké části vašeho těla proti tomuto tvrzení protestují. Odpovím vám – všechny lineární! Logika na vás zaječí: “Nemůžeš to udělat. Nemůžeš změnit, kdo jsi.” A nebude mít pravdu.

     Všichni to můžete udělat. Je to součást existence v této nové energii a já vám chci říci, že mnozí z vás v této místnosti to již učinili. Lze to udělat pozvolna a v malých krůčcích. Lze to udělat tiše, aniž by si toho někdo všiml a může to být tak zjevné, že vás nepozná váš nejlepší přítel. Energie k tomuto přichází z onoho skladu, jímž jste vy. Je to ve vaší DNA, každý jednotlivý kousíček, trilióny kousků synchronizovaných s vaší vůlí.

     Jsou 3 úrovně obtížnosti: lehká, střední a těžká. Povím vám, co se na které děje. Chápete předpoklad toho všeho? Chápeš, Lidská Bytosti, že o nic nežádáš Boha? Děláš pouze to, že měníš sebe do té míry, že můžeš vstoupit a získat, co ses již naučil… na čem jsi již pracoval. Klíč? Musíte porozumět a věřit, že pokaždé s vámi bylo to jedno (stejné) Vyšší Já. Což znamená, že vaše hlavní vědomí mělo co do činění s nimi všemi. Tentokrát nejste jinou bytostí. Jste prostě dalším vyjádřením téhož Vyššího Já. Tudíž jste tu byli kvůli všem těmto věcem, o nichž mluvíme. Musíte tomu věřit. Ví Vyšší Já, co se děje? Musím na to vůbec odpovídat? Vyšší Já čeká, až vy s vírou přijdete.

     Lehká úroveň: Strachy. Fobie a bloky. Je snadné je vyčistit. Přesto má každý problémy s jejich změnou. Jak by se vám líbilo nebát se věcí, jichž se bojíte? Zjednodušíme to. Bojíte se vykročit, bojíte se změny, bojíte se událostí kolem sebe? Někdo trpí fobiemi. K tomu chci říci, že to jsou pozůstatky a dědictví z minulých životních zkušeností. Máte strach z výšek, hmyzu, vody, toho a onoho? Můžete říci: “Dobře, to ano, ale vlastně to neovlivňuje můj život, naučil jsem se s tím žít.” Ale ano, ovlivňuje! Povím vám proč, neboť je to jako temnota ve studii světla. Nepatří tam. Nepotřebujete ji. Narušuje vaši víru, vaši efektivnost, váš postup a jste si jí trvale vědomi. Vlastně to ani nejste vy, jelikož se jedná o odraz jiného života… odněkud odjinud. Už ji nepotřebujete. Je to, jako byste se pokoušeli o rychlou změnu, ale museli přitom s sebou nosit kupu starých zavazadel, která – dle svého vlastního tvrzení – nepotřebujete nikdy otevřít a použít. Dává to smysl?

     Tak začněte. Začněte pracovat s tím, v co nyní věříte, stejným způsobem jako věříte v existenci své ruky. Brzy zjistíte, že fobie a strachy začínají ustupovat a měnit se. Zatímco se tak děje, začnete nárokovat tu část Akášické kroniky, kterou jste bývali, dochází k oživení. Odpovídá vám to. Opravdu to jste vy. Neodpovídá to nikomu jinému, protože pouze nárokujete to, co již vlastníte. Strachy začnou také mizet. Můžete to vnímat a můžete pokračovat a odmítnout je a pracovat na nich, aby to pocítila i vaše buněčná struktura. Bojíte se výšek? Příležitostně běžte někam vysoko a proveďte na sobě kontrolu. Uvidíte, jak se strach pozvolna zmenšuje. Pohled přes okraj vás již neparalyzuje. Vše začne mizet natolik, že se budete divit, proč jste je vůbec měli! Tohle jsou malé výzvy. Blokády vzniklé vaším pohybem od jedné energie k druhé jsou skutečné, ale ustoupí, jakmile požádáte o sílu toho, co vám patří… nebojácnost. Je to růst a chce to praxi. Ale jednoznačně uvidíte pokrok.

Lidé se mění neradi. Takové bloky má mnoho z vás. Jsou to bloky v uvědomění. Co vyvolává vaši zlost? Jde o blok míru, ne? Případně, vydržíte být trpěliví, když vám hlupák vykládá o své hlouposti? Jste schopni chápat, jakým procesem prochází, místo abyste se rozčilili? Ano. Jsou to jednoduché věci. Můžete projít těmito zkouškami, změnit svůj život, a poté začít pracovat na komplexnějších tématech. Krásné na tom je, drahá Lidská Bytosti, že kdybyste všichni dělali ony jednoduché věci, vznikla by skupina mírumilovných bojovníků… bojovníků Světla. Byli byste všichni nezatížení strachem, fobiemi a blokádami. Všichni byste vysílali čisté Světlo. Duch vás nikterak neodsuzuje, kdybyste neudělali nic jiného. Ale pokud si to přejete, přitvrdí to.

     Střední: Jak by se vám líbilo zbavit se alergií a změnit svůj imunitní systém? Je to o něco těžší. Mohli byste se ptát: “Jak to mám udělat? Prostě to “odmyslíš pryč”? Alergii buď mám, nebo nemám. Mé buňky jsou alergické.” Vážně? Já vám říkám, moji drazí, že v této místnosti jsou někteří, kteří se svých alergií zbavili, protože si uvědomili, že jde jen o pozůstatky něčeho, co již více nepotřebují. Zašli do Akášické kroniky a získali původní DNA z toho života, v němž žádná alergie na cokoliv nikdy neexistovala! Ten modrotisk tam stále je! Představoval imunitní systém, který byl odolný a celistvý a nikdy nepoznal nemoc. Byli silní a nikdy netrpěli alergií. Jak by se vám líbilo nikdy netrpět nevolností? Jak by se vám líbilo oplývat silou a energií v míře převyšující váš věk? To už je obtížnější, že? Ale je to tak. Čímkoliv si myslíte, že jste, může být přepsáno na vaší buněčné úrovni.

     Jak by se vám líbilo mít mír ve všech záležitostech svého života bez rozdílu? Neřekl jsem, že problémy zmizí. Jen jsem se zeptal, jaké by to bylo přistupovat k nim klidně. Jak by se vám líbilo zbavit se dramat a starostí? Dramatické záležitosti jsou zajímavé: Pokud Pracovník Světla nepracuje s karmickou energií, drama zmizí! Pokud se zbavíte své karmy, není žádný důvod pokračovat v dramatu ohledně něčeho, co již nepotřebujete.

     “Kryone, já jsem se zbavil karmy před lety, kdy jsem se rozhodl změnit svou cestu. Tohle ale zní, jako by tu stále byla.” Tak jednoduché to není. Mít záměr zbavit se karmy je, jako byste si před sebou umetli cestu. Karmické atributy na vás pokřikují. “Zvedni mě… jsem tvůj!” Ale vy si při chůzi vzpomenete, že váš záměr stvořil situaci, kdy je už nikdy zvednout nemusíte. Ale budou navždy kolem vás a budou k vám promlouvat.

     Je to obtížné. Chtěl bych říci, Stará Duše, že každý, kdo sedí v této místnosti, nebo jakýkoliv Pracovník Světla, který toto čte, prošel duchovním odhalením. Byli jste kněžími, byli jste řádovými sestrami, byli jste šamany. Takovými věcmi jste prošli, jinak byste zde neseděli na židlích, ani nečetli tyto esoterické informace. Dalo by se říci, že v rámci těchto “středních” Akášických atributů je možné si vyvinout osobnost tak mírumilovnou, že s vámi všichni chtějí být. To je ta odpověď, ne? Mír, jaký mívali Mistři. Toto je pouze část se střední náročností, poskytl jsem vám pouze výchozí bod. Předvedl jsem vám jednoduchou variantu. Pak jsem předvedl střední. Nyní vám budu vyprávět o té těžké.

     Těžká: Toto je ta neuvěřitelná část. Je pro ty, kteří se opravdu chtějí prokopat do Akášických záznamů a změnit budoucnost. V každém jednom z vás je obsaženo vše, čím jste kdy byli… eóny zkušeností. Navíc, pokud máte v úmyslu dolovat v Akáše, tedy pokud do ní chcete vejít a vzít si tyto věci, budete anulovat věci, které se vám na tomto životě nelíbí. To je výsledek. Neznamená to, že vstoupíte do DNA a vezmete si něco jiného, co na sebe nalepíte. Vlastně jde o výměnu – něco za něco jiného. Takhle to funguje. Neboť DNA dosáhne na vše, čím jste. Vy děláte pouze to, že vyměňujete atributyukládáte do záznamu to, co vaší energii nevyhovuje a požadujete to, co vám vyhovuje. Vlastníte je všechny.

     A ještě něco: Každý z vás má cosi, čemu my říkáme duchovní nádoba. Tato nádoba je naplněna vším, co jste se kdy na Zemi, coby Lidská Bytost, naučili o Bohu, průvodcích, andělech, o vzájemném působení, o posvátné komunikaci. A ta nádoba je vaše. Nemusí být doplňována v každém životě. Leží zde připravena, abyste mohli odšroubovat víčko a vylít ven vše, co jste kdy věděli. Je součástí systému duchovních Akášických záznamů. Je to ono duchovní pozlacení všeho, co je, dovolující zdánlivému novici na této planetě stát se přes noc Mistrem. Tento “novic” splatil své dluhy a prožil to. Snad dokonce pro svou víru zemřel.

     Mnoho z vás se bojí určitých věcí, protože jste v jejich důsledku zemřeli. Někteří se esoteriky nechtějí ani dotknout, protože s sebou přináší strach z osvícení a smrti. Váš strach je tak velký, že se bojíte otevřít onu nádobu. Tudíž mnozí odmítnou tento celý předpoklad a neuvěří. Hm, ne úplně. Věříte, ale prostě se toho znovu nechcete ani dotknout. Vím, kdo tu je. Prvním atributem těžké kategorie je tedy otevřít duchovní nádobu a aplikovat na sobě vše, co jste se kdy naučili. Bojíte se toho? Někteří z vás totiž byli důležití v dějinách duchovna. To je pravda.

     Nejenže nesete duchovní znalost, nesete osobnost, kterou jste bývali… v té nádobě. Těžko se to vysvětluje. Zdánlivě přes noc se někdo, kdo se vůbec nezajímá o metafyziku, může stát ohromným učitelem. Vylije se nádoba a již musí udělat jen to, že naslouchá a učí se používat informace lineárním způsobem. Ne-učitelé se stanou učiteli. Ti bez jakýchkoliv vědomostí nyní mají velké znalosti. Ti hloupí oplývají moudrostí. Duchovní nádoba – to je ta těžká část. Existuje, všichni z vás ji mají. Je zahrnut každý v této místnosti i ti, co toto čtou. Můžete převzít osobnost, která je zcela a úplně jiná, než vaše vrozená. Jste na to připraveni? Jste též připoutáni ke strachům, fobiím a blokům? Chtěli byste klidnější osobnost? Je to strach sám o sobě, že? Může se vám zdát, že sami sebe ztrácíte, jen abyste se našli! V této “těžké” kategorii je to dosažitelné.

     Toto všechno jsou věci, které lze jasně předat skrze komunikaci s Vyšším Já. Růst v této věci vyžaduje od Lidské Bytosti větší komunikační schopnost s Vyšším Já. Každý krok vás více propojuje. “Počkej chvilku, Kryone. Říkal jsi, že se spojujeme s naší DNA, ne s naším Vyšším Já.”

     Ano, to jsem řekl. Kde si myslíte, že je Vyšší Já? Je v interdimenzionální DNA. Dokonce jsme vám poskytli informaci, o které vlákno DNA se jedná a jeho název v hebrejštině. Sdělili jsme vám, že jeho číslo je 6: šestá energie DNA. Ona základní informace /jádro/, ono Vyšší Já, se skrývá v triliónech kousků DNA, které spolu pracují a vytvářejí toho, kým jste. Ó, vy si chcete myslet, že vaše Vyšší Já je nějaký anděl na nebi? Není. Nachází se uvnitř vás, uložené ve vaší buněčné struktuře. Přesně tam je. A ještě byste toho tolik měli vědět.

     “Kryone, jsem zmaten. Kde je v tom všem Bůh?”

     Přímo tam, kde byste ho nikdy nehledali, neboť Bůh je koncepcí milující rodiny duchovní pomoci, existující někde za závojem. Bůh je láska, přesto nemůžete tuto plnost najít vně sebe. Je to trvalé hledání a lidstvo Boha hledá od doby stvoření. Nyní vám opět odhaluji, že Boží řád je ve vás, a že právě ta esence vašeho božství leží v interdimenzionální DNA uvnitř vašeho vlastního těla. Ztište se a vězte, že vy jste Bůh. Zastavte hledání a oslavujte vítězství v nalezení pravdy na tom nejméně pravděpodobném místě… uvnitř.

     Jsme téměř hotovi. Jak by se vám líbilo, mít nadání, která teď nemáte?

     “Kryone, jak by to bylo možné? Buď jsem talentovaný, nebo ne. Buď hraji na piano, nebo ne.”

     To je od vás velmi 3D! Tudy jdete, přesvědčeni, že je to uzavřené. Cítíte se jako nějaký druh koláče, a když jste venku z trouby, jste hotovi! Nechápete, že jste teprve začátkem receptu, a ten recept si přímo říká o úpravu. Ve vaší Akáše, chci říci – ve vaší DNA je vzpomínka na nadání, o němž si myslíte, že ho nemáte, ale které jste mívali. Říká se tomu opět dolování v Akáše. Mluvili jsme o tom dříve. Trvá to roky. Je to proveditelné. Může k tomu dojít a může to být probuzeno. Čeho se bojíte? Proč nezačít?

     Říkáte: “No, já neumím mluvit před lidmi. V tom nejsem dobrý.”

     A co takhle ten řečník ve 3. století? Toho odhodíte? Koneckonců, on byl vy! Chtěli byste vejít a vyzvednout ony atributy? Řečník bude mluvit s autoritou a lidé budou poslouchat. To je nadání. Mnozí z vás to v sobě mají a neměli při svém narození. Proto si takovou věc nemůžete jen představovat. Nemohli jste žít takovou spoustu životů bez tohoto nadání. Zopakuji to: Ve vaší vlastní historii existuje taková rozmanitost, že se pro ni můžeš natáhnout, drahá Lidská Bytosti. Je tvá a můžeš ji rozvíjet. Moc divné? Zeptejte se na to mého kolegy (Lee Carroll). Udělal to.

      To nejtěžší: Jak by se vám líbilo změnit svou DNA do takové míry, že nemoc, která v ní nyní proudí, by si ani nevzpomněla, že tam kdy byla? Běžte dovnitř a přineste tu čistou DNA z doby před příchodem nemoci! DNA si pamatuje, jaká byla. Účastnila se toho, pamatujete? Začněte měnit svou vlastní DNA interdimenzionálním způsobem, takže nemoc couvne, odejde a nikdy se nevrátí.

     “To zní jako zázrak, Kryone!”

     Opravdu, je to tak… zázrak posunu k Mistrovství.

     Zázraky jsou jenom věci mimo vaši běžnou víru. Změňte svou víru a stanou se běžnými. Někdy, když se dějí zázračné věci, lidé zvedají ruce k Bohu a říkají: “Bože, děkujeme!” Nechápou, že aktivovali svou vlastní DNA k takové síle, že obdrželi to, co v minulosti mohli předat jen Mistři. Jednoduše vyměnili to, u čeho měli na výměnu právo, nelineárním způsobem. Uzdravili svůj vlastní život. Co bylo dříve považováno jako dostupné pouze prostřednictvím Mistrů, to je nyní dostupné pro všechny. Je to uschopnění lidské rasy. Méně než půl procenta lidí to udělá. Ale vy jste součástí té skupiny a víte to.

     Nevyprávěli bychom vám tyto věci, kdyby tomu tak nebylo, kdyby nebyly pravdivé. Pouze jsme otevřeli dveře učení, které by mělo být rozšířeno.

     Existuje tu takový systém. Jde o systém, kde energie rodiny zůstává v rodině a ani o tom nevíte. Jsou zde přítomní ti, kteří drží smutek za ty, které ztratili, přesto o ně vůbec nepřišli. V linearitě nechápete Boží lásku či systém, který tu je pro váš prospěch, pro vaše obohacení. Ti, které jste ztratili, vás budou po zbytek vašeho života držet za ruku. Nechápete? Tak to musí být. Je to vaše útěcha. Odtud přichází váš klid. Byl navržen, aby vám pomáhal na cestě životem. Je to rodina!

Hodně je tu toho skryto, a onen systém vám umožňuje začít vstupovat do Akáši. Zatlačte na ty dveře. Uchopte své Vyšší Já za ruku a již se neohlížejte. To je pozvání, Stará Duše. To je pozvání. Požehnáni jsou lidé, kteří toto slyší a čtou.
A tak to je.
KRYON

Poznámky:  *   Bruce H. Lipton - The Biology of Belief (Biologie Víry)

                   ** Discover Magazine - September 2008 - DNA is Not Your Destiny (DNA není váš osud)

Zdroj: https://www.kryon.com/

Pro https://www.reiki-centrumpraha.cz/ přeložila Lucka K.

Pozn.: Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.

Více zde: https://kryon.webnode.cz/news/je-to-v-dna/
 

Akášický systém

Tento channeling byl přijat živě Lee Carrollem v Syracuse, New York
11. září 2010

 

Tento channeling byl upraven [Leem a Kryonem], aby poskytl čtenáři jasnější pochopení. Často se stává, že živý channeling obsahuje energii, kterou tištěné stránky přenášet nemohou, a proto byl tento text následně rozšířen. Vychutnejte si tedy toto obohacené poselství.

 

     Zdravím vás, drazí, já jsem Kryon z Magnetické Služby. Mistři mají přísloví: „Je-li to dobré pro mne, je to dobré pro moji duši.“ Říkají to také v těžkých časech, v časech frustrujících či před smrtí. A to proto, že se zaměřují na jednu věc a na jednu skutečnost – že láska k Bohu uvnitř vytváří lásku k sobě (sebelásku). Již jsme o tom mnohokrát mluvili v dřívějších channelinzích. Říkali jsme, že se jedná o tajemství mistrovství. Dostat se do bodu, kde jsi spokojen s tím, co je uvnitř tebe, což je Bůh, a nechat všechny další věci okolo tebe, aby se pomalu rozvíjely přiměřeně tomu, jak se učíš, co dělat se svým životem. Nerozhoduj se dopředu, kam kráčíš nebo co budeš dělat.

     Krátce - předáme vám channeling, který načrtne rozdíly mezi energií pradávné minulosti, relativní minulosti a energií Posunu. Předáme vám atributy toho, jak si Pracovníci Světla poradí s různými specifiky a jak se věci mění. Přichází to (předáno v Buffalo v New Yorku), ale ještě ne dnes.

Dnes bych se rád zabýval Akášickým systémem, kterým je Gaia a lidstvo. Rád bych vysvětlil váš vztah k systému, který, jak se zdá, je komplexní a esoterický, a který doslova určuje váš vztah k Zemi. Jako již často předtím, také tento channeling neobsahuje zprávu, kterou je možné jakkoli dokázat. Nejedná se o vědu, ale místo toho o duchovno. Jedná se o vás.

     Je možné, že hlavním účelem Gaii je podporovat lidstvo? Je možné, že Lidské Bytosti nejsou jen dalšími savci na planetě kroužící kolem Slunce? Je možné, že vibrační úroveň planety se zakládá na tom, co lidstvo dělá, a ve skutečnosti ovlivní celý vesmír? Odpověď na všechny předešlé otázky zní ano. V tomto případě nás tedy zajímá systém, který takovou věc umožňuje. A tím se budeme nyní krátce zabývat.

 

     Energie planety a Akáša

     Nyní mluvme o Gaie a Akáše. Možná jste slyšeli, že Gaia je energií planety Země; Gaia je cítící (vědomá); Gaia má vrozenou inteligenci; Gaia proto má inteligentní vědomí, které o vás „ví“. Gaia je schopná konverzovat a mluvit stejně jako to dělá Kryon. Jestli jste to slyšeli, je to pravda.

Energie Gaii hovoří mnoha způsoby a jeden z nich lze rozpoznat nahlédnutím do Akáši. Pokud se zeptáte Gaii, co to je, popsala by to jako „živoucí sílu planety“. Zahrnuje vše živé včetně věcí, které za živé nepovažujete. Koncept Akáši Gaii je ohromný a velkolepý. Ale dnes bych rád hovořil hlavně o Akáše Lidských Bytostí ve vztahu k Zemi. Mluvíme o spolupráci Gaii v oblasti lidské duchovní zkušenosti a o tom, že se v podstatě vše točí kolem člověka, dokonce i účel planety.

     Začneme-li jednoduchou definicí, řekneme, že se jedná o systém zachování otisků toho, kdo je na planetě. Nyní byste si mohli myslet: „Duch nepotřebuje žádný systém,“ a měli byste pravdu. Ale Gaia ho potřebuje a existují k tomu důvody. Každá jednotlivá lidská duše, která přichází na toto místo zvané Země, přináší odlišnou a unikátní energii, která ve skutečnosti modifikuje živoucí sílu Gaii. Když duše přichází, Gaia vytváří záznam, a ještě mnohem více. Nyní se zaměříme na další podrobnosti.

     Jeskyně Stvoření

     Již mnohokrát jsem hovořil o konceptu, který budu znovu prezentovat. Hluboko uvnitř Země se nachází interdimenzionální jeskyně, která nebude nikdy nalezena. Má 3D realitu, kterou je propojena s realitou Země, ale je také multidimenzionální. Je těžké vám to vysvětlit, pokud vnímáte pouze realitu v jedné dimenzi. Tedy mohu vysvětlit cokoli, ale moje vysvětlení se bude míjet s vaším porozuměním. Je to jako bych s vámi mluvil vaším jazykem a najednou bych ho změnil a mluvil jazykem, který jste nikdy neslyšeli, kde jsou slova míchána, tam a zpět, všechna jsou znovu uspořádávána v nelineární podobě. Nejen, že byste nerozuměli sdělení, ale onen jazyk sám byl velmi rušivým pro vaše uši. Takto se vám zjevují multidimenzionální věci – jako chaotické. Ale pokusím se vám dát co nejlepší informaci, jakou můžu, abyste poznali alespoň „co“, když už ne „jak“.

     Jeskyně Stvoření je jediným fyzickým objektem na planetě, který je dimenzionálním hybridem. Má třídimenzionální realitu, kterou byste zcela viděli a porozuměli jí, kdyby byla viditelná, ale není, protože nemůže být nikdy nalezena a viděna. Uvnitř tohoto multidimenzionálního místa je záznam o tom, kdo jste. Znovu, říká se jí Jeskyně Stvoření.

     Když přicházíte na planetu, je to první místo, které navštívíte, ještě dříve než porodní kanál. Když planetu opouštíte, je to také poslední místo, než odejdete domů. Proto je zde depozitář záznamů lidstva – všechny životy, které lidstvo žilo a jádro esence duše každého z vás. Je to Akášický záznam.

     Každá duše v Jeskyni Stvoření je unikátní. Vezměme např. vaši. Jaké je vaše spirituální jméno? Nejedná se o jméno, které lze vyslovit, drazí, ale spíše o energii. Tohle energetické jméno je částí Boha a je zaznamenáno v Jeskyni Stvoření v metaforické formě jako proužek v krystalické struktuře. Krystalická struktura, jak by se dalo říci, si pamatuje vibrace, kterými jste byli. Když přicházíte na planetu poprvé, je zde krystalická struktura, která na vás čeká (protože potenciál vašeho příchodu je znám). Jakmile žiješ na planetě Zemi, Gaia a celý systém ví, kdo jsi. Pak přejdete na druhou stranu závoje. Když odcházíte, navštívíte Jeskyni znovu a doplníte krystalickou strukturu o energii všeho, co jste udělali. Zemi opustíte, ale krystalická struktura s vaší informací zůstává.

     Nyní řekněme, že se vrátíš znovu na Zemi a chystáš se prožít další život a mít další pozemské jméno. Předtím než přijdeš do porodního kanálu, další proužek je přidán do krystalické struktury. Poznámka: jedná se o stejnou duši, ale nyní má proužek číslo dvě. Poněvadž se vyvíjí na planetě, Jeskyně ví, že pokaždé, když se vrátíš, proužek aktivuješ a probudíš. Proto máš jednu krystalickou strukturu pro každou duši, ne pro každý život. Některé z duší zde zastoupené mají tisíce proužků! Tak jste snad porozuměli tomu, že existuje o mnoho méně krystalických záznamů duší, než jste si mysleli. Jeden pro každou duši, nikoli pro každý život.

     Teď bych ještě rád řekl jedno: Velmi Staré Duše jsou v této místnosti a čtou tento článek. To jste vy. Dokonce i ti z vás, kteří si nejste zcela jisti programem setkání, ale přišli jste jako doprovod někoho jiného. Nemusíte vědět mnoho o spirituálních věcech, abyste byli Starou Duší. Mnozí chodí po Zemi, aniž by se probouzeli a vzpomínali na to, kým jsou. Je to jejich svobodná volba. Ale fakt je, že lidé, kteří často přicházejí na setkání tohoto rázu, jsou ti, kteří cítí volání stát se součástí přerodu planety, kde konec jednoho věku vystřídá začátek druhého. To jsou ti, jejichž oči jsou nyní na této stránce.

     Tajemné funkce Jeskyně

     Jeskyně Stvoření se stala záznamem Gaii o tom, kdo tu je a kdo tu byl. Jedná se o fyzickou část. Dále bych se chtěl zmínit o interdimenzionální části, která může být pro Lidskou Bytost matoucí. Jeskyně je statická ve 3D a přeci dynamická v multi-D; ve 3D nejsou nikdy žádné krystaly přidávány nebo odebírány. To znamená, že již existuje krystalická struktura pro každou potenciální Lidskou Bytost, která kdy na planetě bude moci žít. Nyní si řeknete: „To nedává smysl. To zní jako předurčení. Duch zná každého, kdo přijde?“ Ne nezná, to není předurčení. Místo toho má Jeskyně predispozice být kvantovým způsobem kompletní v každém momentu. Kvantová energie se zabývá možnostmi a ne empirickými (absolutními) atributy. Proto, jak se věci na planetě mění, Jeskyně se mění kvantově nikoli fyzicky. Počty krystalických struktur se nemění. Nemohu vám to vysvětlit jinak, než že řeknu, že se jedná o kvantovou událost. Jeskyně je vždy kompletní. Vždy v sobě zahrnuje celé lidstvo. Je spojená s minulostí, přítomností i budoucností.

     Vím, že je to pro vás matoucí, ale znamená to, že ve skutečnosti na sebe vzájemně působíte i s těmi, kdo tu ještě nejsou. Znovu to nemohu vysvětlit lépe než tak, že vaše třídimenzionální mysl není ještě připravena vyrazit na tuto cestu. Ale vězte následující.

Jeskyně je kompletní.

To je posvátné.

Je to zapečetěno navždy.

Krystaly duše si pamatují vaše životy a energii vašich životů.

Energie duší uvnitř krystalů na sebe vzájemně působí.

Životy, které žijete, modifikují energii Jeskyně a proto i Gaiu.

Gaia existuje, dokud Jeskyně sídlí interdimenzionálně uvnitř Gaii.

 

     Shrneme-li výše uvedené, Jeskyně je záznamem duší, jejich mnoha životů a energie, kterou vytváří. Nyní mně poslouchejte, protože toto je smysl celé této zprávy. Cokoli na planetě uděláte, jakoukoli vibrační energii na planetě vytvoříte, vše je naplněno do těchto krystalických substancí. Záznam životní energie zůstává v doprovodu odpovídající vibrace na planetě navždy - uvnitř krystalu.

     Mary a Georgie

     Řekněme, že dnes v noci jste Mary. Hovořím k vám. Mary, když přecházíš na druhou stranu, Jeskyně je tím místem, kam jdeš. Je to cesta dlouhá tři pozemské dny. Mary, Stará Duše, byla jsi tam již předtím. Právě proto, že jsi tam byla již předtím, jdeš tam s radostí. Pamatuješ si to! Víš, kam jdeš a pamatuješ si, co to znamená. Jdeš domů. Ve smrti není žádná palčivá bolest, a ačkoli tam může být dočasná mlha interdimenzionálního spojení, pamatuješ si ten radostný pocit! Můžeme ti slíbit, že my všichni té vezmeme za ruku a budeš to cítit. Smrt Lidské Bytosti je přechodovou energií nikoli energií ukončení. Není žádný konec, ale spíše cesta za energií, na kterou se člověk rozvzpomněl v momentu posledního dechu.

     Řekněme, že Mary byla léčitelka. Řekněme, že Mary povýšila vibraci této planety tím, jak velmi přítomně kráčela po Zemi. Řekněme, že Země si pamatuje na Maryiny kroky, protože Gaia ví, kým Mary byla. Řekněme, že Mary je v kontaktu se svým Vyšším Já. Řekněme, že Mary díky tomu vytvářela mini portál všude tam, kam přišla, a nyní odchází.

     Je shromáždění lidí a hodně smutku. Je jim líto, že Mary odchází, protože byla úžasnou přítomností, báječnou matkou a milující Lidskou Bytostí. Pláčou a je zde mnoho slz a truchlení. Nuže, toto je metafyzická pravda: Mary jde do Jeskyně Stvoření a všechno, čím byla a portál, který vytvořila jako člověk, je naplněn do krystalické struktury duše. Tento portál zůstává, poněvadž Mary zde byla!   Zkušenosti úžasné přítomnosti, báječné matky a milujícího člověka nejsou promarněny. Jsou vloženy do Gaie samotné skrze proces uvnitř Jeskyně Stvoření a energie vzpomínek nikdy neodejde. Nikdy neodejde! Stane se součástí vědomí pozemské živoucí síly již navždy.

    Ona se potom znovu vrátí jako George. [Smích.] 

    Nesmějte se, protože zde ukazuji skutečný proces a krásu celého systému. Připraveni? Když George vstoupí, vyzvedne si Maryin záznam! Pak oba, George a Mary, jdou do nové oblasti Akášického učení, tj. do druhé části nauky ze čtyř, kterou se učíme dnes. Systém pokračuje.

     Akáša uvnitř vaší DNA

     Vše, co je zastoupeno v krystalu Jeskyně Stvoření, včetně krystalického jádra vaší duše, je převedeno do vaší DNA při porodu. Je to převedeno díky Jeskyni Stvoření. To je důvod, proč tam jdete. Každý život, který jste žili, se stane vaším osobním Akášickým záznamem. Vše, co jste udělali, je ve vaší DNA. Jak už jsme o tom mluvili dříve, tento Akášický záznam sídlí v každé dvojité šroubovici multidimenzionálním způsobem a je zastoupen miliardami chemických látek v 90% DNA, kterou věda vidí jako zbytečnou! Věda na věc pohlíží očima 3D a zdá se jí to být ohromně komplexní, ale bez jakékoli symetrie či uspořádání. Ve skutečnosti je to uspořádané na maximum, ale v multidimenzionálním měřítku. Je to celý nádherný systém! Již jsme o tom dříve mluvili. Ale možná vám nedošly všechny důsledky, které to má?

     Myslete. Georgi, ty máš nyní George a Mary ve své DNA, ale je zde pouze Georgeovo tělo. Co se tedy chystá George dělat s životem Mary ve své DNA? Dám vám odpověď. Vše, co se Mary naučila, je nyní dostupné i Georgovi. Vzpomeňte si na to, že Mary a George jsou stejná duše, která na sebe pouze vzala různou formu v různém okamžiku. Krása systému je taková: Vyšší Já je opět to samé, poněvadž reprezentuje energii jádra duše. Proto se George nemusí znovu učit to, co se již naučila Mary! Je to v jeho DNA. Dokonce i soucitná matka je v něm. Maryina duchovní cesta je v něm, a to na úrovni, která se příliš nestará o druh pohlaví. Je v něm láska Boha, která byla vytvořena pozemskou cestou lidské duše.

     Poslouchejte mě. Přišli jste do tohoto života, sedíte na židli a posloucháte a čtete toto – a učíte se dnes duchovní věci. Možná si myslíte, že vaše učení vykazuje prudkou křivku a že proto toho tak mnoho víte? Možná je tohle vše nové a vy jste ohromeni všemi těmi informacemi a pocity, které s tím přicházejí? Já vám ale řeknu, Staré Duše, že jednoduše probouzíte něco, co jste již věděli. Když si dáte tento záměr, vzpomenete si na to!

     Co když jste Starou Duší na této planetě? To znamená, že budete mít pradávnou moudrost ve své DNA již nyní. Znamená to, že u každé stránky, kterou jste přečetli v Kryonově knize, můžete říci: „Na tohle si vzpomínám, je to pravda. Není to nic nového. Je ale hezké to vidět napsané.“
[Kryon se směje.]

     Podívejme se na první dva atributy Akáši lidstva.

(1)   Jeskyně Stvoření je záznamem toho, kdo přichází a odchází. Jejich energie zůstává na Zemi a napomáhá vibracím planety ke změnám. Proto život člověka upravuje vibraci planety.

(2) DNA každého člověka obsahuje individuální záznam jedné duše a pomáhá příští inkarnaci (vyjádřené na Zemi formou člověka), aby se stala více vědomou, je-li to její volba.

     Podívejme se v této lekci na první atribut: Má vztah ke Gaie. Jeskyně je v Gaie. Je hluboko v zemi a reprezentuje mnoho krystalických struktur. Jste „pro Zemi známí“. Jste Zemí milovaní. Ti, kteří mají blízký vztah k pozemským věcem, jako je příroda, zvířata, studium krajiny, to cítí. Když jdete na určitá místa, cítíte to. Inteligence, kterou Gaia je, k vám mluví. Je to souběh energií, které se obalí okolo vás a řeknou: „Znám tě. Patříš sem. Je to v pořádku, že kráčíš po planetě.“ Ó, Lidská Bytosti, to, co zde uděláš, nakonec změní vesmír. Můžeš to cítit? Kolik z vás kdy kráčelo do lesa o samotě a cítilo společnost stromů? Je to skutečné!

     Zvířata

     Mluvím o drahocenných zvířatech celou tu dobu a o tom, jak jsou zde a zcela slouží lidstvu. Již jsem mluvil o tom, jak některá z nich jsou zde proto, aby byla snědena. Mnozí z vás to neradi slyší, ale pochopte, že sama zvířata tomu kolektivně rozumí. Musejí být součástí lidského potravního řetězce, poněvadž lidstvo nemá schopnost věci pěstovat, a potraviny distribuovat dostatečně rychle. Je to tedy služba, vidíte? Ti z vás, kteří jsou vegani mohou říci: „Nikdy bych je nejedl!“ To je volba každého a týká se zdraví. Je to v pořádku, ale neodpovídá to zcela pravdě pro přežití lidské rasy; zvířata jsou potřebnou součástí lidské potravy a jsou v současnosti nezbytná pro přežití.

     Nyní se trochu odkloňme, rád bych předal cennou informaci o lidské konzumaci života zvířete. Mnoho lidí je potřebuje jíst, ale neuvědomuje si, že zvíře o tom vědělo, když sem přicházelo. Zní to pro vás příliš strašidelně? Lidé, kteří znají duše zvířat, vidí, že se zvířata obětují a že je to zcela přiměřené. Bylo to známo již ve starých dobách. Ale zůstává zde otázka, drazí lidé: Jak je o ně pečováno? S vědomím jejich účelu na této planetě, jak je o ně pečováno předtím, než se stanou lidskou potravou? Jak o ně bylo pečováno ve starých dobách? Je to těžká otázka, že? Dovolte mi říci pravdu. Věděli jste, že čím lépe je o ně pečováno, tím více živin přejde do vašeho těla? „Kryone, prosím tě, nemluv o tom. Nechceme o tom přemýšlet.“ Moji drazí, když ne já, tak kdo? Poslouchejte, jestliže tato zvířata jsou ochotná přijít a být součástí životní síly této planety a pomáhat zvyšovat její vibrace, tím že vás udrží na živu, abyste mohli provádět své volby, nezaslouží si větší respekt a komfort, zatímco vyrůstají? V konečném důsledku to bude lepší také pro vaše zdraví. Nechme vědce, aby našli způsob, jak některé srovnávací studie prokážou nutriční hodnoty a jejich dramatické zvýšení, zatímco jsou zvířata respektována během svého života. Dávní lidé to věděli a uctívali každé zvíře, než se stalo součástí jejich životní síly.

     Pro zvířata neexistuje žádná Jeskyně Stvoření. Jsou zde, aby podporovala lidstvo. Některá z nich jsou zde, aby vás milovala, a vy to víte. Mluvím o těch ve vašich domovech. Jsou zde, aby vás milovala – další velká služba lidem. Podíváte se do jejich očí a ona se podívají zpět. Vidí uvnitř vás Starou Duši, věděli jste to? Znají ten systém. Ale nežijí příliš dlouho, že? Někdy to bolí u srdce, když odejdou. Ale mám i dobrou zprávu! Mohou se reinkarnovat! Mají volbu, že mohou pokračovat v milostné aféře s vámi! Nevím, kolik z vás v této místnosti si je vědomo tohoto systému a chtěl bych to více rozvinout, aby o tom milovníci zvířat věděli. Když jejich milované zvíře zemře, mohou pokračovat v milostném vztahu, pokud chtějí - tím, že se porozhlédnou kolem, najdou vracející se duši a mohou znovu navázat tento vztah. V místnosti je někdo, kdo to potřebuje slyšet, a také si tuto informaci přečte někdo, kdo ji potřebuje. Existuje systém pro návrat jádra duší!

     Určitým způsobem mnoho zvířat duši, ale ty nejsou v Jeskyni Stvoření. Nemají důmyslný systém ovlivňující planetární změny jako lidé, kteří vědomě ovlivňují růst sebe sama prostřednictvím svobodné volby. Člověk je jedinou bytostí na Zemi, která to může dělat, protože člověk má božství ve své DNA. Byla sem implantována, s plnou láskou, přibližně před 100.000 lety, z jiného hvězdného systému.

     Dali jsme vám toto vše již dříve. Lidé na této planetě přijali svá spirituální semena od Plejáďanů a to velmi krásnou cestou, posvátnou cestou, dokonalou cestou. Tehdy nebyly žádné války či spiknutí a tyto krásné hvězdné duše jsou stále zde. Jsou vašimi bratry, sestrami a jsou také částmi vás samých. Jste s nimi v kvantovém stavu. Nemohu to již více vysvětlit. Ale někteří z vás to mohou cítit. Někteří z vás to mohou vidět. Je to krásné a nikoli nepatřičné, divné či děsivé. Namísto toho se jedná o skutečný příběh stvoření na planetě a může být nalezen v písmech domorodých obyvatel všude po planetě. Podívejte se třeba na zmínku o sedmi sestrách a příběhu o stvoření.

     Ve vaší DNA vzplane vše, čím jste kdy byli, Staré Duše, a my jsme vám v mnoha channelinzích popsali, jak je možné to udělat. Tento přístup není pouze spirituální informací, ale také schopností získat některé lidské atributy, které jste měli v minulosti. Esence energie, kterou jste bývávali, je ve vaší DNA. Proto má tato Akášická informace schopnost komunikovat s předlohou buněk. Vzpomeňte, vše je uvnitř stejné struktury dvojité šroubovice, která obsahuje část zašifrovanou z proteinů, vaše geny! Rozumíte tomu? Vaše DNA je tak rozsáhlým systémem, že by tomu lékařské autority jen stěží uvěřili. Je to interdimenzionální systém, který má schopnost upravovat sám sebe, a to kdykoli. To vysvětluje případy spontánního vyléčení. Spontánní vyléčení pochází od rozhodnutí Lidské Bytosti, že je s nemocí již hotova, a spočívá ve vyzvednutí energie z minulého života, kdy nikdy nemocna nebyla. Mnoho lidí se zbavilo různých závažných nemocí, jaké kdy člověk znal. Najednou se pročistili a zůstali beze stopy po nemoci – spontánní vyléčení. Obávaná nemoc prostě odešla. Řeknu vám drazí, nejedná se o zázrak řízený seshora. Je to zázrak zevnitř.

     Krystalická mřížka – třetí (téma) ze čtyř

     Povídejme si nyní o třetím tématu. Existuje přiměřená mřížka, která je v dnešní energii aktivována, jako tomu nebylo nikdy dříve. Je to esoterická mřížka, která je ve své přirozenosti spirituální a nemůžete ji vidět. Má jméno, jež prozrazuje, co dělá. Jmenuje se Krystalická mřížka. Krystalická se jí říká, abyste pochopili, že jde o skladovací atribut Gaii a že ukládá informace o síle života. Je podobná Jeskyni Stvoření, co se týče účelu – ukládání informací.

Pro ujasnění uhladíme nyní definici zmíněnou výše. Krystalická mřížka Gaii je mřížkou Země, která je esoterická (spirituální) a ukládá energii živoucí síly lidstva, energii vás. Nyní je vidět rozdíl od Jeskyně Stvoření. Jeskyně je záznamem toho, kdo jste a co jste udělali. Energie vašeho příspěvku pro Zemi (ať už je jakýkoli) jde do Jeskyně, stane se součástí Země, a zůstává tam. Avšak Krystalická mřížka je nad Zemí; představte si, že leží na Zemi. Mřížka je v exteriéru. Nemůžete ji vidět, ale je tam.

     Tato Krystalická mřížka obsahuje otisky vaší energie a má specifické umístění. Pokusím se dát nejlepší příklad. Když cestujete na některá místa v Evropě, můžete cítit, co se tam stalo. Jsou zde vrstvy a vrstvy válek. Někteří na těch místech meditují a zažívají těžké časy. Je obtížné vyčistit krajinu od toho, co se na ní stalo, že? Krystalická mřížka obsahuje vše, co se kdy stalo a kde se to stalo. Vidíte? Takže je to místně-specifická mřížka uložení lidské energie. Je součástí Gaii? Ano, zcela. Leží na Gaie jako deka energie lidského vědomí.

     Všimli jste si již, že když cestujete na určité místo planety, kde se nestalo téměř nic významného v lidské historii, místo je čisté a medituje se na něm lépe? Chci se vás na něco zeptat. Myslíte si, že má vliv, odkud spiritualisté v této nové době pocházejí? Podívejte se, odkud všichni, kdo provádějí channeling v posledních 25 až 30 letech, pocházejí. Pocházejí z krajiny, která nikdy nezažila nějakou velkou válku (hodně z nich ze západní části USA). Všimli jste si toho někdy? Podívejte. Děje se to proto, že pro Lidskou Bytost je zde snazší spojit se s původní esencí Gaii. Vytváří to daleko silnější spojení se Zemí. Proč se Zemí? Poněvadž Gaia je částí celého měřícího systému, vibračně měřícího systému. Přijde den, kdy bude měřena vibrace Země -  budou měřeny její atributy vytvořené lidmi. Kolektivně celá lidská zkušenost leží nad a uvnitř planety a tvoří vibrační úroveň, která je měřitelná Duchem. To je Krystalická mřížka.

     Před nedávnem jsme vám předali znaky této Krystalické mřížky, které jste možná ani nečekali. Je to v nedávném channelingu (Berkeley Springs, West Virginia - Energetické Vědomí, již přeloženo). Pokud si ho přečtete, můžete porozumět její energii ještě lépe. Dokonce se zabývá i duchy. Krystalická mřížka obsahuje kvantové otisky tak silně, že dokonce i když původní lidé místo opustili, otisky toho, co zde prováděli, se znovu přehrávají jako magnetofonová páska. Jestli se o to zajímáte, najděte si tuto informaci. Jaký nesmírný vliv má lidstvo na Gaiu.

     Shrnutí


     To jsou tedy zajímavé informace, že? Jsou tři místa, kde lidská energie existuje současně.

     (1) Jeskyně zrození – drží záznamy toho, kým jste, když přicházíte a odcházíte, a naplňuje vaši životní zkušenost do vibrací planety, dokonce i když jste již pryč. Je to multidimenzionální systém, který udržuje lidskou zkušenost pro Gaiu a zůstává s Gaiou.

     (2) DNA v lidském těle, která vám pomáhá, zatímco jste naživu, drží informaci a energii toho, čím jste kdy byli, ve dvojité šroubovici. Pokud jste žili tisíce životů, tak jsou v ní uloženy tisíce životů. Jsou všechny přístupné. Nikdy se nemusíte znovu učit cokoli spirituálního, poněvadž je to kumulativní – zůstává to s vámi od života k životu. Vše, co musíte udělat, je otevřít tu nádobu, vzpomenout si na její obsah a vyjde ven moudrost dávných věků. Zde musím něco dodat. Všichni z vás jste svými vlastními předky. Mysleli jste někdy na to?

     (3) Krystalická mřížka – spirituální mřížka, která leží na povrchu planety a pamatuje si vše, co lidé udělali na místech, kde byli. Tato mřížka je reaktivována, jak se blížíme k roku 2012, aby se stala kvantovější - aby se Gaie skrze tuto mřížku přenášelo, co děláte, okamžitě. Znamená to, že lidská energie bude ovlivňovat vibrační úroveň planety ve skutečném, reálném čase, namísto čekání na okamžik, kdy projdete Jeskyní Stvoření (po smrti). To vám také vytváří pocit, že čas ubíhá rychleji.

Podívejme se nyní na moudrost předků. Co byla první věc, když zahajovali své spirituální obřady? Uctili své předky! Intuitivně věděli, že jejich předkové jsou stále s nimi. Bylo to vždy tím prvním v jejich řádu uctění. Předtím než udělali nějaké rozhodnutí, vždy šli za svými předky a žádali o jejich moudrost. Domorodí obyvatelé vědí, jak těžit z Akáši, a vždy to věděli, poněvadž si byli vědomi kruhu života, který obsahuje přístupné informace. Věděli, že jsou uvnitř nich samých. Znali také Gaiu a považovali ji za svého partnera životní síly – partnera jejich duševního života. Ó drazí, když budete studovat dávné doby, najdete tam vše, co vám dnes předávám. Oni to již znali. Znali to intuitivně.

     Zálohový systém je živý

     Nakonec bych zde rád hovořil o něčem, o čem jsme zatím mluvili jen dvakrát. Před mnoha lety jsme vám předali informaci, kterou bych nyní rád dokončil. Možná bude pro vás obtížné následujícímu porozumět, ale ty tři systémy, o kterých jsem hovořil výše, jsou převážně spojené s Gaiou. Dokonce i lidská DNA je součástí systému Gaii, poněvadž reprezentuje biologický vývoj lidstva na planetě od doby, kdy byla Země pouhým prachem. Existuje záloha toho všeho, nejedná se ale o zálohu v lineárním slova smyslu, o jakousi nadbytečnost, jak byste o ní mohli přemýšlet, ale o zálohu, která se využije, když něco ztratíte. Tento zálohový systém napomáhá celou dobu všem dalším systémům. Informace o třech kombinovaných Akášických systémech jsou uloženy v žijících savcích této planety. Musí to být provedeno tímto způsobem, neboť se jedná o poslední vrstvu, která vás důmyslně spojuje nejen s Gaiou, ale také se zbytkem života na Zemi. Tento systém je uložen ve velrybách (Kryon má na mysli nejen velryby, ale i delfíny, jen je shrnuje pod jeden pojem).

     Řekněme nyní něco o velrybách. Milujete je, že je to tak? Mimochodem, zeptejte se biologů na delfíny – delfín je také velryba, jen trochu menší. Věděli jste to? Milujete delfíny, že? Věděli jste, že velryby jsou jedinými savci na planetě chráněnými dohodami mezi téměř všemi zeměmi, dokonce i zeměmi bez přístupu k oceánu? Jaká to náhoda? Existuje intuitivní úroveň celého lidstva, bez ohledu na systém vládnutí či místo působiště, která ví, že nelze eliminovat velryby, poněvadž by to vedlo ke změně rovnováhy životní síly na Zemi. Ony udržují záznamy. Je to cyklus. Velryby jsou v Gaie; jsou pod vodou. Jsou savci jako vy. Obsahují informace. Akášický cyklus je tak úplný. Většina vody Země také nese vše, co jste učinili, kdo jste a kým byste mohli být.

     Vidíte hloubku celého systému? Podívejte se na to, o čem to vše je: Je to o vás. Všechno. Proč by měla být Země navržena tak inteligentně uchovávajíc vaše otisky, aby vás uctila, aby věděla, kdo jste a znala vaše duchovní jméno? Proč by to tak mělo být, pokud nejste důležití, pokud nejste součástí mistrovského plánu, pokud nemáte něco společného s budoucností vesmíru? Přemýšlejte o tom. Je to systém. Nebudu jediný, kdo vám bude channelovat tuto informaci. Budou další, kteří nikdy nečetli tento text a kteří vám řeknou stejnou věc. Dokonce se můžete zeptat i Gaii a ta vám řekne totéž.

     Gaia existuje pro posvátné Lidské Bytosti, které se na planetě učí své lekce. Předávám vám tuto informaci zcela s láskou. Rád bych, abyste o něčem přemýšleli. Všude, kam kráčíte, jste Zemí rozpoznáváni. Jaký je to systém! A proč vám to dnes předávám? Protože chci, abyste se cítili milováni, abyste cítili, že je o vás pečováno. Proto, abyste věděli, že existuje pomocná ruka mezi Duchem a vámi a Gaiou, pokud chcete. Je tu pro vás tolik věcí, pokud je chcete. Staré Duše, sedíte tu kvůli nějakému účelu. Možná jste to dnes potřebovali slyšet. Jste důležití, jste vzácní a jste Mistry. Nyní jděte a potvrzujte to. Žijte dlouho. Buďte radostní ve vašem procesu. Netvořte ve své mysli domněnky, co se stane. Nejhorší věc, kterou můžete udělat, je předpokládat, co pro vás Bůh připravil, na základě toho, co se teď děje. Místo toho relaxujte, radujte se ze všech věcí a zamilujte se sami do sebe.

Opusťte toto místo jiní než jste sem přišli. Jsem Kryon, milovník lidstva – z dobrého důvodu.

A tak to je.

KRYON

Poznámka ke kopírování:

Zdroj originálu vč. poznámky: https://www.kryon.com/.

Do češtiny přeložila pro https://www.transformace.info/ Petra V. Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.
Více zde: https://kryon.webnode.cz/news/akasicky-system/

 

 

Akášický kruh

 Tento živý channeling byl předán v Totowě, stát New Jersey
17. července 2011
 

Na pomoc čtenářům byl tento channeling upraven [Leem a Kryonem] s cílem poskytnout jasnější porozumění. Často se stává, že živý channeling má v sobě energii nesoucí druh komunikace, kterou tištěné stránky přenášet nemohou. Užijte si tedy toto rozšířené poselství sdělené v New Jersey                17. července 2011.

 

     Zdravím vás, moji drazí, jsem Kryon z magnetické služby. Posaďte se se mnou a snažte se pocítit opravdovost této  energie. Je jí zde tolik. Lidské bytosti podílející se dnes večer na této inkarnaci a ti, kteří sedí na této židli, si skutečně neuvědomují, co je obklopuje, neuvědomují si původ své vlastní Akáši, reálně si neuvědomují vícerozměrné energie, které jsou kolem nich.

Každý z nich je přiveden na toto místo, aby se dozvěděl více o této rodině. Poseďte se mnou na okamžik a odložte všechny ty pozemské věci, které stojí v cestě čisté lásky ke klidu. Odložte na okamžik hádanky života, všechny ty věci, které zaplňují váš mozek a které nazýváte pocitem svědomí. Jsi stále v práci, lidská bytosti. Je to součástí přežití. Tak se vyrovnáváš s tím, co nazýváš život. Tímto tě žádám, abys to přerušil. Existuje širší obraz, okamžik pro tebe, který bych ti chtěl představit.

Znovu ti v této chvíli představuji něco, co je metaforou. Je to zároveň skutečností, která je také současně vysvětlením. Představ si člověka ve vězeňské cele, v nedávné minulosti. Píše svým přátelům o něčem, čím je nadšen, co odhalil. Je ve vězení kvůli své víře. Dělá příliš velký povyk kvůli lásce, kterou našel. V té době není dovoleno odchylovat se od norem. Neví, zda se dostane z vězení, a neví, jestli bude žít.

     Odkládá všechny tyto myšlenky a píše svým přátelům na pergamen před sebou. Jeho slova jsou nádherná. Nikdy o sobě nepřemýšlel jako o spisovateli, avšak vylévá si srdce. Píše svým přátelům. "Nalezl jsem mír a jsem plný radosti. Nalezl jsem Boha. Nalezl jsem pravdu." Povzbuzuje i ty, kteří nejsou ve vězení, aby pohlédli dovnitř a nalezli boží lásku. Píše svým přátelům, svým osobním přátelům v Koryntu a Efezu a jmenuje se Pavel.

     O více než 30 let předtím došlo ke smrti muže, o němž píše a jehož učení mu ukázalo cestu, ale nikdy ho ani nepoznal. Tímto mužem býval Saul z Tarsu, kupec. Na cestě do Damašku měl vizi, že se setkal s energií člověka v božské podobě. Nacházel se v tak posvátné energii, že přivodila jeho pád na tvář, na kolena. Cítil to, co bylo božské, a věděl, že má vizi. Dnes lze jeho slova číst v tom, co byste nazvali Písmem svatým či co někdo nazývá Slovem božím. Ale znovu vám říkám, že Slovo boží bylo v tomto případě slovo Pavla a jeho dopisy svým přátelům.

     Všechna Písma na této planetě, všechna z nich byla napsána pod vlivem radosti a moudrosti a toho, co je božskou energií. Nazvali jste tyto dokumenty Slovem božím.

     Co vám to říká? Je pravdivé tvrzení, že lidské bytosti si s sebou nesou něco, co je velké a zvláštní od samotného Stvořitele, něco, co je krásné a posvátné.

     Existují systémy v rámci systémů, které jsou tak důkladně skryté, že se vám jeví jako neprůhledná hádanka. A přitom jsou krásné a jsou všechny o vás. Tato zdánlivá shovívavost, kterou jste nalezli, kterou vidíte a oceňujete, kterou odhalujete, je naprosto reálná. Existuje smysl a plán. To nazýváte Bohem a Duch je rodinou, a tato shovívavost, kterou objevujete, která je boží láskou, je ochota Stvořitele vesmíru k vám přicházet s dary, s láskou a smyslem.

     Stvořitel by to nedělal, pokud byste nebyli součástí Stvoření. Ve vás je součást, v každém jednotlivém dílku dvojité šroubovice, která je posvátná.

     Takže Pavel prováděl channeling a co dnes sdělil na papíře, je čteno s úctou a přijetím autority. A přitom vše, co dělal, bylo psaní dopisů přátelům, kteří se stali korintskými a efezskými. Pavel neznal systémy laskavosti. Věděl jen to, že je vroucně milován, a to mu úplně stačilo.


     Akášický kruh

     Rád bych vám pověděl o systému, který je úplný a naplněný shovívavostí, smyslem, láskou. Budu jej nazývat Akášickým kruhem - systémem Akáši.

     Akáša: Někdy se toto slovo definuje jako záznam všech věcí. Je to záznam nejen vás, ale i Gaii. Mohli byste říci, že Akáša je záznamem všech věcí na planetě včetně této planety. V tomto systému je kruh, který budeme nazývat Akášický kruh.

     Jeskyně stvoření je jméno, které představuje vlastnost uložení tohoto kruhu. Byla známa v řadě forem a byla o ní řeč pod jinými názvy. V podstatě nemá žádné jméno, jelikož jde o systém a nikoliv místo, ačkoliv jedno místo je přítomno. Toto místo je naplněno krásou, lze říci, že je v zemské kůře a přesto je níže. V dimenzionálním prostoru, který lidská bytost nikdy nemůže spatřit či nalézt, existuje posvátnost, která je Akášickým kruhem. Je svou povahou krystalicky čistý, ale nelze jej počítat nebo registrovat. V kvantovém stavu existuje krystalická struktura pro každou jednotlivou duši na této planetě, která zde kdy bude a která zde kdy byla. Je v "přítomnosti" nepředstavující žádný čas, ale jeho potenciál.

     Existuje jistý plán. Je to plán příchodu a odchodu. Již existuje struktura předpokládající, že duše ji vyplní, a jsou příchozí z jiných míst, kteří začínají na planetě existovat poprvé. Nelze si to představit. Ovšemže byste to mohli vložit do svých tří rozměrů, ale nebude to přesné. Nemusí to být přesné. Musíte vědět jen to, že to existuje. Můžete to nazývat Akášická evidence.

Na každý krystalický objekt existuje jedna duše a přece to je nepočitatelné. Můžete si říci: "Počkejte chvíli. Musejí existovat miliardy těchto krystalů. Proč je nejde počítat? " Znovu říkám, že pokud by šlo o polévku, ptám se vás, jak můžete spočítat sůl? Jak můžete číslem zaznamenat chuť? A to se jedná o kvantový stav, který je pro Lidskou bytost matoucí, pokud si to chcete individualizovat, oddělit, zaznamenat, kvantifikovat a spočítat - a nemůžete to udělat s láskou. Ale pořád vám říkám, že krystal existuje pro každého z vás.

     Jedna duše může mít mnoho životů. Stará duše, poslechni si tohle: Na této planetě pro vás existuje jeden identifikující, energetický, krystalický, kvantový zdroj, který vás spojuje s Gaiou. Je hluboký a představuje kruh života.


     Zdůvodnění

     Proč si myslíte, že byl vytvořen jako jeskyně? Proč by měl být pod Gaiou? Proč by měl být v rámci Gaii, pokud pro to nebyl důvod? Víte, tento systém zahrnuje Zemi. Musí ji zahrnovat. Copak není zajímavé, že dávní předkové o tom věděli vše? První věcí, kterou takový dávný předek dělá, váš nejvzdálenější předek, je pochopit Zemi. Podívejte se na domorodce, který se v této oblasti procházel. První věcí, kterou udělal, byla nabídka daru Zemi. Do dnešního dne domorodci po celé planetě tomuto systému rozumí. Matka Země žije. Země poskytuje potravu stejně jako matka. A první věcí, kterou děláte, je ji uctít a nabídnout dar.

     Pokud je Země matkou, co život na Zemi? Další věcí, kterou byste dělali, pokud byste byli domorodcem, by bylo uctívání tohoto života. Možná existuje v lese ve formě vlka, medvěda, bobra, vačice. Ti všichni jsou součástí životní síly vaší a Gaii a jsou systémem pohánějícím duchovnost, o které nevíte. Kruh je důvodem vašeho bytí.

     Domorodec to věděl. Myslíte si, tento domorodec nosil kožešiny a kožky zvěře pro zahřátí? Ano i ne. Nosil je na hlavě, aby uctíval les, stromy a zvířata. Uctíval planetu, Zemi a systém. Všechny životy, které jste kdy měli, jsou vyryty v nádherné vícerozměrné energii na jednom kvantovém krystalickém objektu. Je to kousek vás, který registruje objekt v jeskyni.


     Fungování systému


     A teď poslouchejte. Existuje i se všemi ostatními - miliardami, pokud je oddělíte. Existuje souběh interaktivní energie mezi krystalickými objekty. Jinak řečeno, i když je chcete navršit a nazýváte je "dušemi", a dáte na ně vruby a nazvete je "kousky krystalu", nejsou jimi. Jsou všechny spolu v jednom systému a vzájemně se přeměňují. Nikdy jsme o tom předtím nemluvili z důvodu složitosti.

Pokud prožíváte život s ostatními, občas narazíte na energie toho, co nazýváme tímto souběhem, a tyto energie se stávají něčím jiným. Z jedné se stávají dvě. Ze dvou se stávají čtyři. Rodiny, které spolu fungují v karmické výměně, zejména ve staré energii, reálně mění krystalické části tohoto systému, části, které ani nevypadají, že by spolu souvisely. Je to jedna z nejsložitějších hádanek, které jste kdy viděli. Lidé s lidmi. Vysvětluje to synchronnost. Vysvětluje to intuici a žije to s Gaiou.

     Gaia ví, kdo zde je, a Gaia odpovídá na vědomí vaší cesty na planetě, personifikaci, ztělesnění výrazu vaší duše v tomto životě. Je to ta s vaší tváří v této chvíli. Je to ta, která má aktivní vědomí, jež může měnit děje odehrávající se s planetou Zemí. Je tím, co vidí Gaia. A to měníte. Řekli jsme vám, že modifikujete Krystalickou mřížku planety, kterou vlastně modifikujete a přenášíte energii do Jeskyně stvoření vším, co děláte. Neboť existuje systém - složitý systém.


     DNA
 

     Ve své DNA si nesete váš osobní akášický záznam. Co jste na této planetě vykonali? Kolikrát jste tu byli? Jaké jsou energie, se kterými jste již měli zkušenost? Staré duše mají něco, co má velmi málo Lidských bytostí, a co nemají žádné z nich při prvním příchodu. Máte záznam. V DNA se uchovává každá jednotlivá energie každého jednotlivého života. A přece se nepředstavují jako záznam, který má být přečten akášickým čtenářem. Ti, kteří čtou to, co byste nazvali minulé životy, čtou energie, nikoliv minulé životy, protože to vše spočívá na povrchu, vzájemně promícháno, připraveno na zření a čtení.

     Nejhlubší ze všech minulých životů, které jste kdy prožili, jsou nejvýše, neboť jsou všechny pohromadě. Neexistuje žádná hierarchie. Lidé je všechny chtějí vidět v řadě a organizované podle data. Lidé je vidí jeden za druhým. Lidské bytosti se budou obracet na čtenáře minulých životů a řeknou, "Bude přečtení minulého života stát více, pokud je požadovaný život starší?" To je legrační! Je to lineární. Řada z vás se nyní probouzí do jednoho z nejhlubších životů, které jste kdy žili - prvního, lemurského.

     Lemurie existovala po tisíce let jako nejstarší a nejzachovalejší civilizace na Zemi. Není nijak historicky potvrzena a je navždy pohřbena na úpatí hory v Tichém oceánu, kterou nyní nazýváme Havaj. To je záměr. Lidstvo by nemělo vyhrabávat ze Země ty věci, které jsou součástí příběhu stvoření. To by vás ovlivnilo. Poskytlo by vám to příliš mnoho informací.

Hádanka je tato: Můžete nalézt, co je pohřbeno ve vašem nitru? Tuto novou energii lze nahlížet jako část slupky odloupávané z cibule, nejen z planety, ale i z vás. Vrstvy jsou odstraňovány, takže nyní můžete začít vidět, jaká je Akáša ve vás. To vysvětluje, proč tak hodně z vás začíná cítit věci takto posunuté.

     Můžete opravdu dělat některé z těchto věcí? Odpověď je ano. Kolik z vás nyní zná šamana uvnitř? Kolik z vás začíná uznávat, osobně a soukromě, tu starou duši, která tam je? Někteří z vás začínají skutečně získávat talenty, které byly pohřbeny. Někteří z vás se stávají něčím jako spisovateli, vypravěči příběhů. Vaší součástí jsou všechny ty tvůrčí věci - hudba, skladba, umění, barva, design. Víte, že to tam je.


     Přepínání mezi pohlavími

     Vy, staré duše, dovolte mi, abych vám něco řekl. Pokud jste dostatečně staří, a mnozí z vás jsou, byli jste vším. Slyšíte mě? Všichni z vás. Byli jste oběma pohlavími. Všichni z vás byli tím, co budu nazývat mezipohlavím, a to znamená, že jste všichni měli spínače pohlaví. Víte, co to znamená, když pro vás nadejde čas pro přepnutí pohlaví? Už jsme o tom mluvili. Budete mít desítky životů v rámci jednoho pohlaví. Jste na to zvyklí. Je to pohodlné. Nemůžete si představit, že budete něčím jiným, a přece je teď čas na změnu. Bude vám trvat přibližně tři životy, než si na to zvyknete, a během těchto tří životů budete mít něco, co nazývám "pohlavní zmatení".

     Ale to vůbec není zmatení. Je to naprosto normální, ale přesto to společnost bude často pokládat za nenormální. Sedím tu, abych vám sdělil, že jste tím prošli všichni. Každý z vás. Tak to je se starými dušemi. Je to součástí systému.

     Řeknu vám něco o kruhu daném Jeskyní stvoření, který je akášickým záznamem všech věcí, celého života, všech duší. Rozmlouváním s Gaiou pomocí Krystalické mřížky putujete na vrchol světa se svým akášickým záznamem a vaší DNA. Používáte informace, které máte uvnitř, a kruh se uzavře. Až změníte Krystalickou mřížku svým vědomím a činností, dojde pak ke změně Jeskyně stvoření.

Vše je v kruhu, mí drazí. Je to krása. Je to interaktivní. Nevysvětluje to nic jiného než to, že čím výše vibrujete a čím více používáte, co na planetě znáte, tím více to planetu mění. Uvnitř Jeskyně stvoření dochází k souběhu kvantové energie s miliardami duší a miliony, které zde ještě nejsou; ale mění je to také. A řeknu vám proč. Protože měníte budoucnost tím, jak fungujete v minulosti. Měníte podobu těch, kteří přijdou, co budou dělat a jaké bude jejich vědomí.

     To, co děláte dnes, zasévá semínka míru na Zemi, takže až vyrostou, budou mít to, co máte vy. Je to hlubší než si uvědomujete a vy sedíte na židli a jste udiveni částkami za benzín. Je vám jasné, o čem mluvím? Snad je čas to na chvíli přerušit a říci "Děkuji ti, bože, že vím, co vím."

Když opouštíme toto místo, chci, abyste něco věděli: jste úžasní za jakýmikoliv myslitelnými hranicemi a měli byste mít hlavu vysoko vztyčenou. Skutečně si neuvědomujete, co vše jste udělali. Někteří to budou nazývat obětí, my to ale bude nazývat patřičností. V této místnosti jsou takoví, kteří přišli na tuto planetu jen na tři měsíce. Pak zemřou a podle všeho zlomí matčino srdce. Vy se pak můžete zeptat, "Proč bych vůbec dělal něco takového?" A já vám řeknu: Protože tvoje matka mohla najít Boha, proto. Protože nemohla jinak. Musela odejít na to nejtemnější místo, otestovat se a vyjít ven jako člověk pomáhající šířit světlo. Tak je to psáno v Akáši! Je to energie, která se nachází v krystalické mřížce! Nemyslíte si, že to Bůh ví? Je to součástí systému.

     Já vím, kdo tu je. Možná jsi byla na jiné straně téhož, mami. Teď už víš. Možná sedíš na této židli z tohoto důvodu. Myslíš si, že nevíme, kdo tady je? Je to velkolepé! Nazýváš to oběť, ale oběť to není. Jsi tu na tři měsíce, pak se vrátíš zpět domů a poté se opět vrátíš - často téže matce. Takový je zde systém! Je nádherný.

     Existuje mnohem méně záznamů duší, než si myslíš. Je to proto, že se neustále vracíš. Kolik lidí je na Zemi? Kolik lidí bylo na Zemi? Kolik to je celkově? Mnohem více než je jich v Jeskyni stvoření, protože se stále vracíte. Pravdou je, že zemská populace roste exponenciálně. To znamená, že stále musí přibývat noví lidé, a tak tomu je. Ale Gaia ví, kdo přichází. Součásti Boha kolem tohoto Vesmíru vědí, kdo přichází. A staré duše na určité úrovni vědí, kdo přichází. Na závěr bych vám chtěl říci, že v tom je ta krása.

     A teď na chvíli odložme víru. Rád bych vás vzal na jedno místo. Je to nádherná planeta. Není tam příliš mnoho neshod. Ovšemže tam jsou názorové rozdíly, ale nikoliv příliš mnoho rozbrojů. Na tom místě je jen pár kontinentů obklopených vodou. Po dobu 100 let tam nebyla žádná válka. Ti, co na této planetě žijí, spolu ne vždy souhlasí, ale už se navzájem nezabíjejí. Dovedete si takové místo představit? Ovšemže existuje nerovnováha, protože tam je svobodná volba. Ale navzájem se o sebe starají.

Už se navzájem nezabíjejí. Nelze jinak, protože to je pokládáno za barbarské. Společnost nijak nenapadá, aby to dělala, stejně jako vás nenapadne useknout vašemu synovi ruku, když něco ukradne. To je barbarské a nepřijatelné pro osvícenou společnost.

     Rád bych vás na toto místo uvedl. Nazývá se planeta Země. Představuje výsledek těch, kteří budou přicházet do jeskyně. Bude to trvat tolik generací, které budou potřeba, neboť semínka pro to se sadí dnes. Bude to přicházet pomalu. Musíte s tím ale začít teď. Je vám to jasné? Nebudete mít další světovou válku. Prostě nebudete. Nelze jinak. V systému je tolik laskavosti, že začínáte být jeho součástí.

     Ovšemže to tak nemusí vypadat. Podívejte se na zprávy! Jste na přechodu od staré energie k obnově lidského vědomí. Nemůže to být tak, že jste vy, staré duše, přišly, abyste uskutečnily to, o čem předkové jen snili? Kolik generací to bude trvat? Na tom nezáleží. Pomalu se to tímto směrem ubírá.

     Dojde k válkám? Samozřejmě ano. V tomto procesu stará energie převáží a určitá místa se budou vracet do temnoty. Tak temnota funguje. Ale světlo zvítězí. Je to pomalé, bude to trvat generace, protože přicházet musejí nové děti. Pro dospělé je obtížné obnovit vědomí uprostřed života.

     A kdo budou ty děti, vy staré duše? Vy! Vidíte ten kruh? Teď sadíte semínko, takže až se vrátíte, budete je moci zalít krásou boží lásky a pečovat o jeho růst. Jste svými vlastními předky a budete jimi i v budoucnu. Neříkal bych vám to, pokud by tomu tak nebylo, pokud by to nebylo v plánu věcí, pokud by to nebylo předvídáno před mnoha lety.

     Drazí, Kryon by k vám nyní nepromlouval, kdyby to nebylo proto, co jste udělali. Nebyl bych zde, kdybyste byli na cestě ke svému zničení. Nebyl bych zde, kdyby se vás Země chystala zničit. Slyšíte mě?

     Máte svobodnou volbu udělat cokoliv, co chcete - každý z vás. Ale došli jste do bodu, kde potenciální síly směřují k laskavosti, kde se lidská povaha začíná měnit, kde se to, co chcete, začíná samo projevovat - a nastává k tomu čas.

     Uchopte, co jste se dnes v této přednášce naučili, a komunikujte odlišně než v minulosti. Poznejte sami sebe. Říkám vám něco, co jsem nikdy předtím neřekl. Pochopte to v souvislostech, v nichž to bylo představeno.

Dvě slova. Odejděte hrdí.

A tak to je.
KRYON

 

Zdroj: https://www.kryon.com/

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky, do češtiny přeložil Vladimír H. (https://www.transformace.info/). Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.

 

Těžko uchopitelná Akáša


Tento živý channeling byl předán v Minneapolisu, Minnesota, 10. srpna 2013
 

Tento channeling byl upraven [Leem a Kryonem] pro lepší porozumění čtenářů. Často se stává, že živý channeling má v sobě energii, kterou psané slovo nenabízí. Proto Vás zveme, abyste si užili toto rozšířené poselství předané v Minneapolisu v roce 2013.

 

     Zdravím vás moji drazí, 

já jsem Kryon z Magnetické služby. Můj partner ustupuje stranou od svého vědomí pohybem, který uplatňuje již celá léta. Toto není snadný lidský atribut, protože lidé chtějí mít opět kompletní a naprostou kontrolu nad těmito věcmi, které jsou velmi důležité pro jejich přežití. Jednou z nich je jejich vědomí, proto channeling, který s ním sledujete, se trochu liší od těch v minulosti. Řekli jsme již dříve, že během tohoto procesu nedochází k žádnému zmocnění se lidské Bytosti. Místo toho dochází k tomu, čeho jste svědkem, to je ke splynutí, partnerství. Aby můj partner ustoupil stranou, dívá se a sleduje všechno, co se děje. Dokonce dokáže všechno později zapsat, bude-li to třeba. Je to proto, že máme Lidskou Bytost, která dokáže pracovat s touto svou posvátnou částí, která je nová a odlišná. Je to součinnost místo zmocnění se.

     To, co v tomto novém způsobu vidíte, dává lidstvu schopnost intelektuálně a emocionálně spolupracovat na předávaných poselstvích. To poselství rozšiřuje, protože člověk, který je v tomto channelingovém stavu, je jakýmsi překladatelem. Je to překladatel, který používá jazyk, který má a pohybuje se v systému, který se nachází v bráně šišinky. Tento systém je jakousi multidimenzi-onální komunikací skrze zdroj, který je ve 3D [šišinka mozková]. To vše říká, že to, co přijde dále, jako tolik jiných channelingů, které jsme předali, je spojením nových informací kombinovaných s věcmi, které jsme uvedli dříve, ale které byly rozloženy do mnoha channelingů. Takže teď spojíme tyto věci do jednoho poselství, abychom představili nový koncept.


     Lidská Akáša

     Chceme vice mluvit o Akáše Lidské Bytosti. Teď si všimněte, že zřídka používáme slovo Akášický Záznam. Je to proto, že samotné slovo záznam vám dává lineární pocit nějakého druhu seznamu, a my nechceme, abyste mysleli tímto způsobem. A nejen to, lidská Akáša obsahuje daleko více než jen záznam o životech. A tady dnes chceme začít. Budeme pokračovat pomalu, aby všechny nové pojmy byly vysvětleny správně a dobře, abyste je mohli pochopit v celé jejich celistvosti.

     Co si představíte, když se řekne Akáša? Tento přenos jsme nazvali „Těžko uchopitelná Akáša“, takže jsme již učinili prohlášení o atributu, o kterém chceme mluvit. Akáša Lidské Bytosti je jakousi historií všeho, co Lidská Bytost zažila na planetě Zemi. A teď si představte, že ve vás je více Akášických atributů, které jdou za hranice lidskosti, ale jsou velmi dobře skryté a nejsou tématem dnešního večera. Takže byste mohli říci, že většina toho, co máte, podle naší definice Lidské Akáši, jsou vaše přímé zkušenosti na Zemi. Tato Akáša je také dobře skrytá a je těžko uchopitelná, ale neustále se projevuje způsoby, které nedokážete rozeznat. Proto zde začínáme vylíčením toho, jak může být skutečně ve vašem nitru, a přitom si ji vůbec nemusíte uvědomit.


     Akášická hádanka

     Většina Lidských Bytostí nemá ani ponětí o tom, že mají dennodenně co do činění s Akášou. Většina Lidí je jí poháněna a řízena, ale oni to přesto nikdy nepoznají.  Proto chci připravit půdu tím, že vám právě teď povím, že Akáša není něco, co s vámi komunikuje tradičním způsobem. Není tím, co byste čekali. Vraťme se na okamžik zpět a podívejme se na celkový pohled. Akáša je systém, moji drazí, a je nádherný. Sedím tady před vámi a vím, kdo je v této místnosti a znám vaše životy, vás všech, a znám tajemství, která s sebou nosíte. Sedím zde jako jakýsi rádce, který nikdy nebyl člověkem, sleduji vás, jak skládáte lidské puzzle, což je pro mne úžasné.

     Jste tím, co byste mohli nazvat duchovní skupina, kde jsou všichni odborníci na vyjádření biologického bytí [Kryonův popis skupiny, která se specializuje na procházení mnoha lidskými životy]. Tvořivý zdroj, což je Bůh, který stvořil Vesmír, galaxie a vše, co je, má elitní seskupení specialistů, a těmi jste vy! Jste součástí polévky, která je Bůh, který se specializuje na dělání toho, co děláte vy. Je to obtížná role, proto je k tomu vybráno jen několik bilionů. Jestliže chcete vědět, co se nachází ve vaší duši specialisty, pak vězte, že je to láska a soucit. To je tím hlavním. Není na to vždy pohlíženo tímto způsobem, ale je to tam, a když přijdete na Zemi, vaším posláním je rozdávat to – dělit se o to se samotnou energií planety. Akáša je systém, který pomáhá vést lidi do situací učení a řešení.

     Atribut kousku Boha, kterým jste, zůstává na mé straně závoje. Vy přicházíte na planetu jako biologická bytost a zůstává před vámi skryto, kdo opravdu jste, když se snažíte prorazit si cestu temnou Zemí. Zůstává před vámi skryto, jak se snažíte nalézt světlo, které je v nitru vaší vlastní buněčné struktury. Dostali jste těžkou práci. Všichni mistři, kteří kráčeli po této Zemi, se snažili ukázat vám tuto lidskou Boží část a říkali vám, že existuje. Ale musí být objevena.

     Kryon je zde dlouhou dobu. Byl jsem zde s vámi, když jsme sledovali nastavení mřížky při formování Země. Bylo to úplně stejné jako předtím, když jsme sledovali formování jiných planet na jiných místech a věděli jsme, že jednoho dne budete dělat to, co děláte teď, znovu a znovu a znovu. Jistá vaše skupina dorazila jako první a vy další jste přišli později. Je v tom systém. V tomto systému existuje skutečný atribut struktury, který oceňuje uvědomění, svobodnou volbu a koncepty, o kterých chceme právě teď mluvit. A to vše mluví o tom, že Akáša není nějaký omyl nebo mystérium nebo náhodný systém. Je to projekt, který byl navržen tak, aby vám pomáhal.

     Akáša je skutečná. Stojí na samém počátku a přišla s vámi ve vaší biologii během vašeho “tvoření uvědomění”. Je to část vás, která nemůže nikdy odejít, nelze ji vymazat a vy s ní žijete každý den. Je to část systému, se kterým se rodíte, ale dá se rozšířit, pochopit a změnit, aby vyvolala váš evoluční proces.


     Těžko uchopitelná Akáša

     A teď k tomu, co dělá Akášu těžko uchopitelnou, moji drazí. Tento systém, tento nádherný systém, chce být ve vaší kapse, jako stálá pomoc ve vašem životě. Ale reaguje skoro kompletně na atribut lidské svobodné vůle na planetě. Jestliže se lidé rozhodnou, že planeta by se měla pohybovat obráceně do temnoty, Akáša se zachová jinak. Jestliže se lidé rozhodnou, že lidstvo zvýší své lidské vědomí, světlo začne přebírat kontrolu a Akáša odpoví odlišně. Takže teď vidíte, že je to dynamické a ne „dáno při narození“. Mění se spolu s vámi. Takže tou první věcí je, že je stále v pohybu.

     Je tak nepolapitelná! Jestliže se někoho z vás zeptám: „Povězte mi o vašich minulých životech“, je možné, že i ten nejosvícenější z vás odpoví: „Nejsem si opravdu jistý. Možná jsem byl nebo možná nebyl tady nebo tam. Nevypadá to na to, že bych si vybral zvláštní život mimo tu polévku, která je mé vědomí. Mám nějaké divné vzpomínky, ale nejsem si jistý, že by to mohlo nebo nemohlo znamenat to nebo ono.“ A bude mít pravdu! Takže proč je Akáša těžko uchopitelná?

     Tím důvodem je toto – pozorně poslouchejte, protože jde o novou informaci. Akáša není funkce mozku. Není tam, kde se vyskytují paměťové synapse, takže když se snažíte zodpovědět výše uvedenou otázku Akáši, pátráte po těchto problémech ve struktuře vědomí, která pracuje s běžnými vzpomínkami a synaptickými atributy lidského mozku. Akáša není ve vašem mozku, proto nenajdete vzpomínky, které hledáte. Naopak, Akáša je ve vaší DNA. Takže, najednou máme situaci, ve které je Akášická komunikace velmi odlišná. Není lineární, a není možno si na ni vzpomenout tak, jako si cokoli pamatuje váš mozek. Nesdělí vám fakta. Je těžko uchopitelná! Takže jak se k vám dostane?

     DNA komunikuje s vámi a vaším vědomím jinak než mozek. Popsali jsme to v minulosti a je to komplexní. Ale řeknu to stejně: Informace přenášené ve vaší DNA se musí dostat do vašeho mozku, abyste je poznali [byli si jich vědomi a věřili jim]. Potom se dostane do vašeho vědomí a funguje určitým způsobem, který popíšeme později. Dělá to tím, čemu říkáme překrývající se multidimenzionální pole. To není vědecké mystérium, protože ve vaší elektronice máte tento druh komunikace stále. DNA k vám nehovoří v paměti, synapsi, struktuře nebo linearitě. Mluví k vám v emocionálních pojmech. Tento proces překrývajících se multidimenzionálních polí má v elektronice své jméno a nazývá se indukce.   To je také způsob, kterým slunce přenáší informace a dokonce i astrologické atributy skrze sluneční heliosféru, do magnetické mřížky planety prostřednictvím překrývajících se multidimenzionálních polí.  Takže je to přirozené, děje se to stále a je to fraktální [má mnoho opakujících se částí]. Ale to vše se děje na základní úrovni DNA. Máte určité pole okolo vaší DNA, které vzájemně reaguje s vaším vědomím prostřednictvím něčeho, čemu říkáme „chytré tělo“ nebo innate [vrozená inteligence těla]. Proto to nedělejte přehnaně složitým. Jenom si uvědomte, že Akáša je těžko uchopitelná, protože vám nedovolí pamatovat si tak, jak si obvykle věci pamatujete. Není to tradiční. Je to součást komunikace DNA.


     Jak Akášický systém ovlivňuje člověka?

     Pojďme si povědět, jak funguje, jakou má dnes energii a kam míří. Akáša má něco, co bychom mohli nazvat hnací mechanismy. Hnací mechanismy oznamují určité pocity o Akáše do vašeho mozku a umožňují vám něco pociťovat. Nepřichází to jako vzpomínka, jak jsme již řekli, a Akášický systém nemusí nutně představovat sdělení o konkrétním minulém životě. [To může přijít později s probuzením a zpracováním DNA.]  Běžný Akášický hnací mechanismus nevysílá do mozku to, kým, kde nebo kdy jste byli. Nejsou tam jména ani pohlaví, i když si možná myslíte, že byste to mohli znát. Ale co dělá je, že vám dává experimentální, emocionální koncepty.

     Akášické ovladače jsou pro lidstvo v současné době tím samým, čím byly po celé eony. To, co z vaší Akáši pocítíte jako první, to, co zaujme své místo ve vašem vědomí, jsou instinkty přežití.  Týkají se minulých zkušeností, které vytvořily strach, dramata a nedokončené lekce. Vy víte, že mám pravdu. Co cítíš, stará duše? Je to to, čeho se bojíš. Akáša ti to dodá do vědomí, ne jako vzpomínku na to, co se stalo, ale jako emoci spojenou s přežitím toho, co se stalo. Tyto Akášické atributy se nazývají hnací mechanismy, protože vás vhánějí do konání nebo v mnoha případech, do nekonání. Něco cítíte a nejdete tam nebo něco děláte kvůli tomu, co cítíte. Je to intuice nebo Akášická vzpomínka? Koncepty, které dostáváte, jsou na úrovni DNA, vyzařují do vašeho mozku a vedou vás skrze vystavení vlivu emocionální části vašeho myšlení. Proč mají tyto věci tak nízkou energii? Proč strach a dramata? Proč nedokončený byznys a, ano, nazývejme věci pravými jmény – vina. Proč? Jste stará duše! Nezasloužíte si něco lepšího? My jsme vám tu informaci předali už dříve. Energie toho, co jste na planetě vytvořili, pohání vědomí Gaii, efektivitu vaší DNA a budoucnost lidstva. Představuje vaši svobodnou vůli až do tohoto bodu, a to se mění. 


     Rekalibrace osobní Akáši

     Představte si Akášu, která přelaďuje své hnací mechanismy. Co kdyby pro vás místo strachu, dramat a nedokončených povinností, začala Akáša představovat něco jiného? Bude, moji drazí, protože toto přichází s novou energií a rekalibrací, která právě teď probíhá. Představuje změnu v Akášické komunikaci, protože zvyšujete své vibrace. Všechny buňky ve vašem těle vědí, co se v této nové éře děje. Mohli byste se teď zeptat: „Dobrá, Kryone, znamená to, že to ví Akáša každého člověka? Odpověď zní ano! Záleží ale na tom, zda jí mozek dovolí cítit to nebo ne. A tady nastupuje šišinka.

Mozek má také své hnací mechanismy, a některé z nich jsou duchovní. Říkáte jim filtry. Někteří jim říkají filtry víry. Mozek umožňuje, abyste věci poznali [abyste jim věřili] nebo ne v závislosti na minulých zkušenostech a se zřetelem na způsob, jakým věci fungují. Vytváříte nové vědomí a jeho součástí je svolení Akáši mluvit s ní. Ti, kteří jsou v této místnosti a poslouchají toto poselství, a ostatní, kteří to poslouchají a čtou později, možná začínají chápat, že s tím, jak zvyšují světlo svého uvědomění, nechávají vstoupit pravdu. Začíná se měnit spojení s Akášou. Šišinka funguje lépe, filtry jsou čistější a Akášické hnací mechanismy se začínají měnit.

     Velká část lidstva má filtry, které nedovolí nové duchovní myšlenky. Jsou spojeni s jejich vlastním systémem víry. DNA může vysílat nové informace, ale oni nejsou „vyladěni na tuto stanici“. Ale lidstvo je schopno posunu, i když jej možná zatím neobdrží. To je na systému to krásné, staré duše, protože jste stvořili celosvětovou schopnost, kterou může „spatřit“ každý člověk, jestliže chce. Taková je svobodná volba.

     Za okamžik budeme hovořit o jednom z nejmocnějších a nejběžnějších hnacích mechanismů a o tom, jak funguje. Ale nejprve vám chci říci, že vždy existují výjimky z pravidel, protože tyto věci, o kterých vám vyprávím, nejsou pro úplně každou Lidskou Bytost. Vždy je někdo, kdo se liší. Důvodem je to, že vaše životní cesta, pro kterou jste přišli, a to, co děláte na planetě ve službě lidstvu, jsou pro vás jedinečné. Není to obecně použitelné pro každou duši. Proto když vám předávám tuto informaci, jde o jakýsi celkový pohled a to je vše. Proto si promluvme o jedné z nejdůležitějších výjimek z běžných Akášických hnacích mechanismů, a při tom si uvědomíte, že to, co říkám, je přesné, protože to opravdu můžete spatřit.

     Zázračné dítě není řízeno strachem, dramatičností nebo nedokončenými lekcemi. Zázračné dítě, které hraje na klavír ve čtyřech letech jako mistr, je vedeno výhradně a naprosto svou dovedností. Malíř, který v osmi maluje jako mistr, je veden svou dovedností a to je celé! Zázračné dítě se stará jen velmi málo o přežití, jakmile má jednou svou dovednost. Je to náročné, velmi lineární a to jediné, na co dokážou myslet. To vytváří pro psychologii záhadu - Lidská Bytost mající takový talent, aniž by měla v tomto životě jakoukoli zkušenost v tomto ohledu. Hádanka pro psychology zní: Jak se mohlo stát, že to není součástí vzpomínky mozku? DNA to žene do mozku tak rychle, jak to mozek obdrží. Je to dovednost mnoha životů. Kam jdou vaše ruce? Jak držíte štětec? Jaké jsou to klávesy na klaviatuře? Vzpomínáte si na tu hudbu?

     Existují zvláštní případy, moji drazí, ale vy je vidíte dostatečně často, abyste věděli, že neladí se synapsemi a pamětí. Toto je Akáša na multidimenzionální úrovni, která žene k dítěti něco, co je koncepční – malování, hudba, poezie a sochařství. Trvá to celé životy stát se mistrem malířem a oni se budou rodit stále znovu a znovu, a budou pokračovat v dovednostech, které měli dříve. Jediné, co chtějí dělat, je pokračovat v tom. To se velmi liší od vašeho procesu a možnosti všech věcí, o kterých jsem mluvil, které se pro ně redukují na jedinou věc, jediný zájem, a vy to uvidíte v podobě zázračného dítěte. A mimochodem, proto je tolik umělců dysfunkčních, protože to pokračuje a oni nevěnují pozornost realitě přežití, ostatním, kteří jsou okolo nich, a věnují se pouze sami sobě a své dovednosti.


     Karma

     Většinu lidstva řídí jeden z hnacích mechanismů, kterému jste dali nálepku karma. Vězte, že karma je mnohem více než nedokončený byznys. Karma není trest za minulé činy, moji drazí. Trest je atributem soudu, a ten není od Boha. Karma znamená zaznamenávat minulé zkušenosti a mít emoční odezvu, abyste to buď udělali znovu, nebo se tomu příště vyhnuli. Karma je mocná a většina lidí to cítí, ale nemají žádnou představu o tom, že dostávají konkrétní vedení od Akáši, která má původ v DNA. Karma často ani nepředstavuje dovršení! Někdy je to policista, který se stává policistou nebo voják, který se stane zase vojákem, nebo matky se stávají matkami. Je to hnací mechanismus vzpomínek na věci pozitivní i negativní. Občas je to jen emoce. Někdy vede někoho do klasického nastavení mysli, které je problematické. 

     Chcete znát, co je to ta klasika? Je to klasický problém, který dělá velké problémy psychologům. Těžko se to popisuje, ale když to udělám, budete vědět, že to existuje. Někdy nejsou věci, které z DNA cítíte, příjemné, ale vy si je pamatujete jako toho, kdo jste – a nemůžete bez nich žít. To je karma. Existují Lidské Bytosti, které přišly na svět a jsou přesvědčeny, že si nezaslouží tady být. Jestli to je jejich vědomí, DNA se snaží s ním spolupracovat. Věděli jste to, že? Buněčná struktura rozumí pokynům lidské mysli. Nedostatek sebeúcty se projeví problémy, které vytváří, jak jste uhodli, ještě větší nedostatek sebeúcty. Také vytváří dramatické situace, kterým se někteří lidé, jak se zdá, nedokážou vyhnout. 

Lidé, kteří jsou ve svém raném mládí zneužívaní, mají mnoho možností. Pravděpodobně vytvořili tuto skládanku, aby viděli, jestli mohou zlomit vzorec [karma ve své nejlepší podobě]. Ale občas je to pouze utvrzuje v tom, co cítí, že by neměli být tady. Takže lidé budou často vystupovat z jednoho nevhodného vztahu a vstupovat do dalšího a dalšího! Přátelé se otočí a řeknou: „Co je to s tebou? Děláš pořád stejné chyby!“ Na Akášické úrovni reagují stále znovu na stejné příkazy. Je to pohodlná zóna oběti. Vidíte to?

     To je to, co dělá Akáša. Předkládá vám existenční koncepty. Donutí vás mít strach, jestliže jste se báli dříve. Kdybych vám řekl, moji drazí, že jste byli zabiti kvůli své víře, asi byste mi věřili. U starých duší to tak je – u většiny z nich. Kdybych se vás zeptal, kolikrát se to stalo nebo kde se to stalo, hádali byste. Chápete, co říkám? Akáša se zabývá koncepty, ne faktickými vzpomínkami. Také vám poskytuje návrhy, které jsou pozvánkami ke změně.


     Minulé životy v Akáše

     Prostřednictvím Akáši se přenášejí některé zajímavé koncepty. Povězme si o minulých životech. Minulé životy vnášejí do Akáši koncepty, které jsou dědičné [Akášické dědictví]. To znamená, že jestliže jste byli bojovníkem a padli jste na bitevním poli, asi nebudete mít rádi vůni střelného prachu. Tyto věci jsou vám předávány neobvyklými způsoby. Někteří z vás mohou stát na bitevním poli a cítit to! Někteří z vás tu vůni mají rádi, protože je to vůně vítězství a uvolnění – více konceptů. Ale víte, že tam něco je a, moji drazí, to je koncept. Vstupuje do vašeho centrálního smyslového vnímání. To je Akáša ve své nejlepší podobě. Ani si tolik nevzpomínáte, jako cítíte něco, co do dnešního dne existuje ve vašem nitru.

     Čtenář minulých životů (senzibil, duchovní médium apod. - pozn. překl) to musí všechno roztřídit. Musí linearizovat to, co není lineární - je to těžko uchopitelné. Čtenáři minulých životů mohou cítit kvantové pole kolem vás vytvořené DNA [Merkaba]. Tady může dobrý čtenář pomoci vytáhnout individuální životy z této „polévky konceptů, což byste vy nikdy nedokázali. To vysvětluje, jak vám dobrý čtenář může pomoci s bloky a minulými zkušenostmi, které byste sami asi nezískali.

Staré duše mají přídavný Akášický atribut. Staré duše, to jsou ty, které jsou zde podle definice po tisíce let, a život za životem zakoušejí všechno, co se dá. Takže, co myslíte, že je ve vaší Akáše, staré duše? Povím vám to: Je to stejné jako u každého jiného – dramata, strach a nedokončená povinnost, až do této chvíle. Stará duše má skladiště probouzejících se životů a tím se liší. V nové energii si to stará duše začíná uvědomovat. Takže být starou duší dosud nemělo ani zdaleka takovou váhu na Akášické cestě, jako je tomu teď.

     Věci se rekalibrují. Rekalibruje se i Akáša. To je to, jak se cítíte, co s tím děláte a jakým způsobem vás to nabádá dělat věci. Tím nejzajímavějším atributem staré duše je, že staré duše cítí, že už všechno zkoumaly. Byly tam, udělaly tamto. Není v tom nic nového, poznávají a oddávají se životní cestě, nebo tomu, o čem si myslí, že je životní cesta, na planetě Zemi. Je to tak zajímavé, a často úplně špatně.


     Syndrom Atlantidy

     Již dříve jsem vám představil scénář a chci vám jej předložit znovu, jenom jako jakýsi náhled. Vím, že pro mnohé z vás to bude kontroverzní. Kolik z vás bylo na Atlantidě? Protože se zvedá mnoho rukou, ptám se vás: „Opravdu? Na které Atlantidě jste byli?“ A vy byste mi odpověděli: „No, nejsem si vědom, že by byla více než jedna!“ Bylo jich daleko více než jedna, drazí lidé. Dovolte mi, zeptat se: „Co se tam stalo?“ Na to byste mohli odpovědět: „Měli jsme pokročilou společnost a byli jsme zničeni, protože jsme udělali něco špatného. Zůstává to v naší Akáše a víme o tom.“

     Existují koncepty, které jste přinesli do své Akáši, které jsou extrémně lidské. Jeden z nich nazvu „Bůh, Gaia a tvořivý zdroj Vesmíru s lidským mozkem.“ Lidé používají svůj vlastní rozumový proces na všechno, co je Bůh. Řekové v tom byli obzvlášť dobří. Stvořili své bohy, aby byli nad lidmi, ale jejich bohové byli naprosto dysfunkční! Měli všechny druhy problémů, byli plni žárlivosti, nenávisti, pomstychtivosti a dokonce incestu! Jejich bohové se neměli spolu moc rádi, přesně tak jako lidské rodiny. Pohrávali si s lidmi dole, jen aby naštvali jiné bohy. Byl tam soud, hněv a vztek. To je řecká mytologie. Stvořili bohy s lidskými atributy.

     Samozřejmě, vy jste dnes mnohem dále. Měli jste jediného Boha, který je láska. Ale pak byla v nebi válka, padlý anděl, hněv, soud a žal. Ten padlý anděl chce vaši duši, samozřejmě, a tak dále a tak dále. Mytologie pokračuje. Moji drazí, vaše společnost jednoduše udělala stejnou věc jako Řekové, je to jen trochu modernější. To vše pochází z Akáši, věřte nebo nevěřte. Je to koncepční víra, že vědomí je stejné v celém Vesmíru a, samozřejmě, je to lidské vědomí. Opravdu si vůbec neuvědomujete nic inteligentnějšího, než jste vy, proto nemáte žádné jiné pojetí Boha.

     Navíc máte krásnou entitu Gaiu, která se hněvá a vrhá na vás blesky nebo vysušuje půdu, takže nemáte úrodu, abyste se najedli. Chápete, co říkám? Kolik energie je třeba pro provedení obřadu, který pomůže Gaiu uspokojit? Lidé to dělali po staletí. Pochází to, doslova, od starých duší. Čím déle žijete na planetě, tím více spojujete své vědomí humanismu s ostatními vědomími, které vidíte ve Vesmíru.

     Takže proč Atlantida? V pořádku, vysvětlím to znovu, Lemuřané. Sestoupili jste z té velké hory Havaje, když se začínala potápět. Byl to váš domov po tisíce let – nejvyšší hora na Zemi. Začala se svažovat nebo potápět spolu s tím, jak bublající magma začalo unikat skrze několik vulkánů a uvolňovalo tlak, který je tlačil vzhůru. Neměli jste žádnou představu, jestli celá hora zmizí nebo snad dokonce exploduje! Takže po mnoho let se většina z vás vydávala na moře a utíkala. Když se potápění zastavilo, někteří zůstali a vrcholy hor se staly vašimi současnými ostrovy.

     Víte, co Lemuřané rádi dělají a co je v jejich Akáše do dnes? Lemuřané vyhledávají jiné ostrovy, na kterých by žili. Je to v konceptech, které mají ve své DNA, které jim říkají, že toto je způsob, jakým mají žít. Je to koncept bytí a mnozí Lemuřané v průběhu historie skončili na jiných ostrovech. Považovali je za domov. Avšak, mnohé ostrovy jsou také sopky. Často působením geologie probíhala sopečná aktivita a zemětřesení a ostrovy mizely v hlubinách. Věděli jste, že to je ve vaší Akáše, staré duše?

     A co myslíte, že jste udělali dále, Lemuřané, když se potopil další ostrov? Mnoho z vás uniklo – a hledalo další ostrov! V dalším životě jste hledali zase další ostrov! Je to zajímavé, ale je to extrémně lidské, že když se stanou zlé věci, dáváte to za vinu něčemu nebo někomu – obvykle sami sobě. To je nedostatek sebeúcty, staré duše, o kterém mluvíme tak často. Takže za to cítíte vinu a tak jste dostali další vědomí, které vám říká, že ostrov vám něco udělal. To je negativní Gaia efekt, který předpokládá, že se Gaia hněvá. Pravý Gaia efekt je ve skutečnosti nádherná spolupráce s lidským vědomím! Ale vaše Akáša, která je velmi těžko pochopitelná, vám bude poskytovat naprosto odlišný pohled.

     Takže stará duše si pamatuje Atlantidu nesprávně. Atlantida je prostě obecný název pro jakýkoliv ostrov, na kterém jste žili, který sám sebe zničil, zatímco jste na něm žili. Mnoho ostrovů mělo dobrý důvod, proč byly obklopeny mořem. Jak jsme řekli, mnohé byly sopečné. Někdy se nacházely na zranitelných místech, které se snadno zalily vodou během zemětřesení a záplav. Někdy šlo o vodní cykly s periodou každých 1500 až 2000 let. Můžete počítat s tím, že Lemuřané byli u toho! Pomysleli jste někdy na to? To není podceňování Atlantidy samotné, jen vám chceme říci, že mnozí z vás jste tam byli, a to ulpělo ve vaší konceptuální DNA jako jedna velká událost.

     Pokud jde o pokročilou technologii, dovolte mi říci, co si “pamatujete” jako pokročilou technologii. Není to to, co máte dnes. Je to ušlechtilé vědomé myšlení. To je vaše špičková technologie, protože na ostrově se můžete spojit, jako jste to udělali v Lemurii, a pozvednout vibrace země, na které jste. Nejsou to stroje a blikající světla. Je to vědomí, které může měnit fyziku.


     Nové Akášické hnací mechanismy

     Obraťme teď na chvíli list. Chci vám teď povědět o nových hnacích mechanismech Akáši. Jsou to: soucitné jednání, láska a dokončené lekce.  Budou tím, co bude vysíláno z DNA starých duší do jejich mozků. Začne tím proces, jak jim pomoci myslet mimo běžná omezení tradičních myšlenek. Staré duše začnou vidět, že nejsou oběťmi života. Patří sem! Jejich sebeúcta vzroste, protože budou vědět, že lidstvo si zaslouží tu být. Je načase!

     Tento proces dovolí Akáše promlouvat k mozku a vlastnímu tělu ve vyšších pojmech vztahujících se k soucitu. Zeptejte se lékaře na to, jak často Lidské Bytosti udržují samy sebe v nemocnici naživu po celé měsíce, jen aby viděly, jak jejich vnuk maturuje. Zeptejte se doktora, jestli někdy viděl vítězství mysli nad hmotou. A lékař, který pracuje v těsném spojení se smrtí a umíráním, bude mít překvapující historky o tom, jak Lidské Bytosti dokážou vstát ze smrtelné postele, když se rozhodnou, že si zaslouží zde být. Co si myslíte o spontánním vyléčení? Toto je změna lidského kurzu.


     Výsledky nového vědomí a měnící se Akáša

     Akáša k vám mluví prostřednictvím konceptů. Nová energie přináší starým duším odlišné hnací mechanismy přežití. Do vašeho mozku budou dodány koncepty, ve kterých se už nevyskytuje další karma, protože už jí není více třeba. Běžte kupředu s Akášickou energii, kterou jste si pro svou budoucnost vytvořili, místo konceptu z minulosti.

     Někteří z vás jsou zmatení a cítí se přebyteční. Bez hnacího mechanismu karmy se cítíte prázdní. Dobrá, dovolte, abych vám sdělil, že je na čase, abyste pochopili, co ten pocit znamená. Znamená to, že máte svůj život pod kontrolou! Znamená to, že nejste obětí okolností, které vás tlačí a táhnou. Opustili jste starou energii ovladače karmy a teď nastává čas tvořit! To je koncepční a Lidské Bytosti, které nedostanou toto poselství, si myslí, že je něco špatně. Některým se líbí jiný pocit a zaměňují jej za „být normální“. To je rekalibrace. Už žádná další karma.

     Minulé životy nebudou mít vliv, jaký mívaly, a věci, které jste si pamatovali ohledně minulosti, se začínají rekalibrovat. Teď si začnete pamatovat úspěch, lásku, soucit a výsledky, které přijdou prostřednictvím vysokého myšlení. Začnete chtít tyto věci znovu. Chápete, kam to směřuje? Představte si Lidskou Bytost, která je vedena pouze pozitivními věcmi. Představte si Lidskou Bytost, která je vedena tak dokonale pozitivními věcmi, že bude připravovat knihy a televizní show a filmy o pozitivních věcech. Představte si, jak by to mohlo změnit to, co vidí a cítí ti druzí. Představte si, jak menšina může něco ukázat většině, což by mohlo změnit planetu! Představte si snadné získávání financí na tyto věci, protože staré duše, které mají peníze, to vidí také!
     Moji drazí, začínáte si vzpomínat - ne na starou mytologii, ale na realitu Boha. Jste součástí skládačky, a teď přinášíte řešení. Zasloužíte si tu být, a čím více se probouzíte, tím déle budete žít. Vědomá bdělost soucitné mysli prodlouží život. Ve svém soucitném nastavení mysli nikdy nespatříte rozhněvaného Boha. Nikdy neuvidíte mytologii Stvořitele, který odsuzuje. To nikdy neexistovalo! Je to lidské myšlení promítnuté na Boha. Gaia se stane vaším partnerem na Zemi, ne děsivou silou, které musíte přinášet oběti stejně, jako by to byl lidský partner. Zamilujete se do Gaii. Cítíte ten rozdíl? Toto je ta těžko uchopitelná Akáša, která rekalibruje sama sebe, aby se stala mnohem snadněji uchopitelná. To žene Lidské Bytosti do naprosto odlišného vědomí bytí. Tehdy si začnete uvědomovat, že Mistři planety to všichni měli.

     Na závěr se vás opět ptáme: Kdo je váš oblíbený Mistr? Kdo? Postavte se teď vedle něj/ní. Jak se cítíte? Vaše odpověď bude: „Uvolněně, naplněn mírem, v bezpečí, tak dobře!“ Tak se vás znovu ptám - co oni měli, co vám umožnilo se tak cítit? Odpověď je, že to, co se učíte mít sami; je to pohoda tam, kde není žádný 3D důvod být v pohodě, klid, kde není žádný 3D důvod pro klid, vědomí krásných, esoterických věcí, které jsou neviditelné pro ty, kteří věří jen v to, co mohou spatřit očima. Je to láska Boha, která se stává vedoucí silou ve vašem životě a naprosto upouští od lží o pronásledování a strachu. Jste uvolnění a jednáte s ostatními odlišně. Akášické koncepty mistrovství se projevují ve vašem každodenním životě a věci, které bývaly problémem, se jednoduše stávají součástí výzvy lidského života – už nejsou zásadní otázkou  přežití, ani nestlačují váš „knoflík“ strachu.

     Někteří z vás v této místnosti a ti, kteří čtou, potřebovali slyšet tu poslední část, a vy víte, o čem mluvím. Nenastal čas zbavit se těchto starých procesů? Proč dovolujete, aby vás tyto věci frustrovaly? Dělá vás to staršími. Můžete je nechat teď hned odejít. Řekněte to nahlas, jestli chcete. Dovolte svým buňkám, aby to slyšely! Katalyzátor pro osvícenou planetu sedí přede mnou. Jsou to staré duše, které umožní, aby se tyto věci v jejich životech staly, a díky tomu budou žít déle.

     V obecenstvu jsou tací, kteří přišli kvůli vyléčení. Ať se tak stane. Dovolte mu teď začít. Dovolte sami sobě zvednout se odtud, kde víte, že to začalo. Chci vám povědět něco, co si možná neuvědomujete:  Každá buňka ve vašem těle ví, o čem mluvím. Všechny poslouchají a radují se, pokud jim to dovolíte. Vy máte zodpovědnost za všechno.

     Mozek je velká centrální stanice pro přenos vědomé energie. Vy máte pod kontrolou, co do něj pustíte nebo nepustíte. Je na čase dovolit nové Akáše, aby k vám promluvila o slávě a majestátu systému, který jste pomáhali stvořit.

To je poselství pro dnešní den. Já jsem Kryon, milující lidstvo – z dobrého důvodu. 

A tak to je.
KRYON
 

Zdroj originálu: https://www.kryon.com/ - The Elusive Akash

Poznámka ke kopírování:

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky do češtiny přeložila Iva M. pro https://www.transformace.info

 a pro www.kryon.webnode.cz. Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.

© 2012 Všechna práva vyhrazena.
Více zde: https://kryon.webnode.cz/news/tezko-uchopitelna-akasa/