Kryon o rekalibraci

 

  Obsah:

- Rekalibrace moudrosti  27.11.2011  Lima, Peru 

- Rekalibrace Lidské bytosti  7.1.2012  Red Deer, Alberta, Kanada

- Rekalibrace vědění  14.1.2012  Boulder, Colorado, USA

- Rekalibrace Vesmíru  25.1.2012  Patagonie

- Rekalibrace "měli bychom" 26.1.2012  Patagonie

- Rekalibrace Tmy a Světla  25.2.2012

- Rekalibrace svobodné vůle  3.3.2012  Dallas, Texas 

- Rekalibrace Gaii  18.3.2012  Melbourne, Austrálie 

- Rekalibrace Lásky  25.3.2012  Perth, WA,  Austrálie 

- Rekalibrace vědomí  21.4.2012  Madison, Wisconsin a Grand Rapids, Michigan 

- Rekalibrace sebe 1. část  28.4.2012 Newport News, Virginia

- Rekalibrace sebe 2. část  29.4.2012  Greensboro, North Carolina

- Rekalibrace sebe 3. část  28.7.2012  Indianapolis, Indiana

- Poslední channelingroku 2013  15.12.2013  Laguna Hills, Kalifornie

 

Rekalibrace moudrosti

Přesun moudrosti

Tento živý channeling byl dán v Limě, Peru dne 27. listopadu 2011

 

S cílem pomoci čtenáři, byl tento channeling za účelem ještě jasnějšího pochopení znovu Kryonem a Leem předělán. Často se totiž stane, že co se na živo zažije, obsahuje skrytou energii, která nese určitý druh komunikace - toto u vytištěné stránky není. Takže si užijte toto obohacené poselství  dáno v Limě, Peru.

 

     Zdravím, milovaní, jsem Kryon z magnetické služby.  Proces byl zahájen - a mluvili jsme o tom již mnohokrát.  Informace, kterou vám chci dát, byla již jednou předána.  Ale  nepředal ji Kryon a nebyla předána ve španělštině, takže nyní vám sdělíme shrnutí - což nepotrvá  dlouho. Je důležité, abyste to slyšeli a aby to slyšeli i druzí, aby všichni pochopili, co to všechno znamená.   

Tato informace nebyla předána komplexně, a proto může být  snadno  pochopena nesprávně. Je to informace, která se vztahuje k vaší oblasti (Peru) a je esoterická. Tak začněme.

 

     Předpověď velkého posunu

     Na planetě probíhá velký posun a jedná se o pomalý, hluboký posun lidského vědomí. Před 22 lety jsme vám o tom řekli v prvním záznamu “Kryon, Kniha I”. Část  Kryonovy energie byla vytvořena za tím účelem, aby vám dala pochopení, informaci a lásku o věcech a k věcem, které jsou na planetě nové. Toto je jedna z nich. Přestože je nová, není nečekaná.

     Před 22 léty jsme začali mluvit o  pohybu, který se kolem vás  odehrává. A dnes vám bylo ukázáno, jak  byla celá záležitost přepsána a zaznamenána (již dříve, během  tohoto setkání). Řekli jsme, že Kundalíní planety je v pohybu. Nikdy nepoužíváme slovo had, ale nyní tak učiníme.  Bylo to staré proroctví, ale nejednalo se o proroctví těch, kteří jsou zde. A ti,  kteří toto uslyší, by měli vědět, že mluvím z Peru.

     Tato speciální proroctví většinou pocházejí od obyvatel severní polokoule. Mnohá  hovořila o tomto čase jako o pohybu energie. Některá proroctví pochází od Mayů a některá až z úplného severu. Hovořila o tom, že přijde doba možností, nádherné změny planety Země. Bude to  vědomý posun, který začne pohybem Okřídleného Hada směrem na jih.  Nyní je důležité, abyste pochopili proč se to děje, a co to ve skutečnosti znamená. ( Kryon Kniha 8  - 2000 – strana 341 "Cesta Okřídleného Hada .")

 

     Tři mřížky

     Na planetě jsou tři mřížky a o všech třech jsme nedávno hovořili. Jedna z nich je magnetická mřížka. Přišel jsem v r. 1989 a to, co byste  označili jako vědomí mého partnera, a já, jsme splynuli v jedno, abychom vám mohli předat zprávu. Řekli jsme vám, že magnetická mřížka planety  se v příštích 10 letech  pohne  víc než v uplynulých 100 letech. Bylo to znatelné již  v roce 2002. Věda to zaznamenala, a je to měřitelné obyčejným kompasem. Magnetická mřížka se pohnula, a my jsme vám řekli, že se tak stane.

To byl pouze začátek, protože je to propojeno s dalšími dvěma mřížkami planety, které jsou taktéž neviditelné. Druhá se jmenuje krystalická mřížka. Třetí nazveme Gaia. Všechny jsou spolu propojeny, ale nejdynamičtější je krystalická. Krystalická mřížka reaguje na lidské vědomí, a  na tzv. Kundalíní planety. Je to energie, která se pohybuje a rozplétá, ale pouze, pokud je k tomu vyzvána prostřednictvím multidimenzionální energie zvané Lidské vědomí. To se stalo a nyní si vysvětleme, proč k tomu došlo.

     Může se to zdát příliš zjednodušené, ale již mnohokrát jsme zmínili, že planeta není v rovnováze.  Rovnováha, o které hovoříme, je rovnováha mezi mužským a ženským vědomím. Tuto informaci jsme vám dali před léty. Řekli jsme vám, že na planetě je těžká převaha mužského prvku. Není to vyvážené. A to ovlivňuje mřížku, a planetu a Gaiu.  Ale lidstvo  vytvořilo na planetě tuto energii během svého historického vývoje. To se teď mění, protože lidé se mění. A když se mění lidé, mění se i Gaia.

     Nepleťte se: to nemá nic společného s muži a ženami. Má to co do činění s vědomím mužů a žen.    V poslední Kryonové  informaci o 12  vrstvách DNA  jsme popsali jednu hlubokou vrstvu DNA, která existuje samostatně. Neřekneme vám její číslo v pořadí, protože chceme, abyste ji sami našli a odhalili - a abyste se pak smáli synchronicitě numerologie. Jmenuje se  Moudrá Božská Ženská. Neprolíná se s žádnou jinou vrstvou,  tak jako některé jiné.  Je jemná a sladká. Je to mateřská energie – vlastně je víc než to. 

     Co se dnes děje v tomto posunu vědomí je,  že se začínají měnit  specifické energie.  A znovu: může se to zdát jako příliš zjednodušené,  ale má to co dělat s magnetizmem a také s lidským vědomím. Existuje v tom systém, který se vám zdá značně nevěrohodný,  a který se týká všech zemských energií, které na sebe vzájemně působí jako katalyzátory.  Jak se pohybuje lidské vědomí, pohybují se i zemské mřížky - tj. jedno ovlivňuje druhé.

 

     Charakteristiky Severní a Jižní Hemisféry

     Severní hemisféra planety obsahuje více toho, co bychom označili jak mužská energie planety. Jižní hemisféra má více ženské energie. Tato informace vám již byla předána dříve. To je polarita a dokonce dualita planety.  Když se začínají měnit lidské bytosti, začíná se měnit i planeta a energie mřížek. Takže  největší změny týkající se zemských mřížek se odehrávají  jako reakce na lidstvo.
     Všimněte si, že nerovnováha lidstva a nerovnováha zemských hemisfér je patrna v dějepise. Většina velkých válek a všechny světové války začaly a byly bojovány většinou na severu. Tam se odehrávala většina bojů. Tam se,  zas a znova,  odehrávalo porobování národů. To byla rovnováha planety a mužskou válečnou nerovnováhu můžete velmi zřetelně vidět na severní polokouli.

     Většina válek na jižní polokouli byla zapříčiněna těmi ze severu, kteří přišli  ovládnout a zotročit. Vidíte, o čem hovoříme? Uvažovali jste někdy o tom? Severní polokoule má těžkou mužskou energii, ale ne nadlouho.

     Teď, pokud je pravda, že se planeta ve svém vědomí začíná sama dostávat do rovnováhy, co myslíte, že se děje? Odpověď je, že začínáte pozorovat vyvažování mužského a ženského vědomí. Znamená to, že mužské bytosti  planety se stávají vyváženějšími. Znamená to, že ženské bytosti planety se stávají vyváženějšími. To znamená, že se lidstvo stává vyváženějším.  

 

     Začátek konce války

     Existuje rčení, které říká” Kdyby ženy vládly světu, nikdy by neposlaly své děti do boje”. To se stalo definicí “mateřské energie”. Řeknu vám jiné rčení: ” Kdyby  byl ve světě vyvážen mužský a ženský prvek, lidé by nikdy neposlali své děti do boje”.

     Vyvážení mužských a ženských energií v mřížkách znamená, že se určitý druh zemské energie dá do pohybu. Kundalíní se musí hýbat. Byla na místě tak dlouho na severní polokouli - v Indii a Tibetu. Mnozí říkají, že tam bylo centrum spirituální moudrosti. Skutečně, byla tam moudrost, a to pomáhalo vyvažovat těžkou  mužskou energii, ale přitom  to  samo získalo těžký mužský charakter.

Kolik ženských  vůdců vidíte mezi mnichy a u jiných duchovních řádů  v těchto oblastech? Odpověď je, že skoro žádné.  

     Jižní polokoule představuje ženskou energii planety. Kundalíní se dala do pohybu v reakci na lidstvo a roztáčí  se a ocas hada bude na konci Chile. Střed (Okřídleného) Hada je v Peru. ( Kryon Kniha 8  - 2000 – strana 341 "Cesta Okřídleného Hada ".)

 

     Nejde o posun moudrosti

     Na rozdíl od toho, co vám možná bylo řečeno, to nemá nic společného s posunem moudrosti na jižní polokouli. Poslouchejte. Co tu je? (v Peru). Kdybyste se zajímali o zdejší historii, našli byste moudré, božské ženství! Je všude.  Nedaleko odsud v horách je místo, které byste nazvali hlavním městem moudré, božské ženskosti planety (Machu Picchu). Bylo to ignorováno! Tato pravda ležela zde neznámá, pouze místní  farmáři o ní věděli,  a v jejich očích nešlo o žádný objev.  Neviděli to zaslepené oči dobyvatelů (Španělů),  kteří se v oblasti pohybovali, a nikdy to nenašli. Lidstvo na to nebylo připraveno a nyní je.       

     Budou tací, kteří vyslechnou tuto zprávu a řeknou  “Moudrost Tibetu se přesouvá do Peru”. Tak to není. Ale srdeční čakra Země, což je Kundalíní, nyní začíná hledat druhé centrum vědění, které bude vyváženější.  Posunuje se do místa, kde převládala něžnější forma moudrosti.  Hledá moudrost božského ženství.

     Takže Země je připravena  vzít tuto moudrost a otevřít portály tohoto místa. Během tohoto procesu bude vědomí planety změněno ještě víc. Čekalo na to.

 

     Opravdová energie Machu Picchu  

     Místo, které nazýváte Machu Picchu (což je vaše pojmenování, nepojmenovali to tak jeho stavitelé) představuje sladkou energii. Je to bezpečná, a děloze podobná energie. Je nádherná, a proto tam mnozí začali přicházet. Jsou touto energií přitahováni, protože věděli, že přichází. Staré duše  ze všech koutů světa ji chtějí pocítit. Chtějí vylézt na skály a oslavit ji. Je to nová země.  Je čas, aby  moudrost, která zde byla odjakživa, byla umístěna do krystalické mřížky planety a sdílena všemi. 

     Zrovna jsem vysvětlil pohyb Kundalíní, energie Okřídleného Hada. Činí tuto oblast ctěnou. Vždy byla na to připravena.  Oslavovali jste  sté výročí objevení Machu Picchu -  to je vše. Je to pouze zlomek historie severu. Bylo skryto a teprve nedávno odkryto. Bylo připravováno, chráněno, a nyní je připraveno k tomu, stát se hlavním městem moudré, božské ženskosti na planetě.

     Jsou zde tajemství,  která možná nebudou nikdy odhalena.  Jsou zde ti, kteří reprezentují  Sedm Sester,  které se ještě neprojevily ani samy sobě.  Probíhá zde probuzení a někteří z lidských šamanů v této oblasti o tom vědí.

     Peruánci, slavte! Protože to je to, na co některé staré duše čekaly. A proto je zde vůči tomu odpor. Odpor je proto, že stará energie, která se zde nachází, to nechce přijmout. Stará energie sem přišla před dávnou dobou ze severní polokoule a je nevyvážená a vy to víte. Nedělá  čest zemi, vzduchu ani vodě. 

     Takže zde bude posun a změna a odpor. Buď na to připravena, stará duše. Oslavuj to, co se děje a připravuj budoucí generaci na to, co přichází. To je zpráva, kterou vám dáváme.  Je ucelenější, než jak byla dána dříve, a vysvětluje vám, proč je pozměněna.  Přidáváme to dokonce do vaší DNA,  protože ta je v módu zapamatování si a čeká, až se to stane.

     Konečně,  jsou tací, kteří této zprávě nechtějí rozumět. Pro ty říkám, že to není nutné. Místo toho  vězte toto: Boží láska je ve vás  a ona chce, abyste odešli jiní, než jak jste sem přišli. Nemusíte pochopit všechno esoterické. Pouze vás žádáme, abyste procítili, co je pravda.

Bůh vás zná  a my se vám klaníme.  Nastal váš čas.

 A tak to je.

KRYON

 

Poznámka ke kopírování:
Zdroj originálu: https://www.kryon.com/.

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky do češtiny přeložila Mirka K z audio záznamu živého channelingu. (https://www.transformace.info/). Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.

 

Rekalibrace Lidské bytosti

Tento živý channeling byl předán v Red Deer, Alberta, Kanada
dne 7. ledna 2012

     S cílem pomoci čtenáři, byl tento channeling za účelem ještě jasnějšího pochopení znovu Kryonem a Lee předělán. Často se totiž stane, že co se naživo zažije, obsahuje skrytou energii, která nese určitý druh komunikace - toto u vytištěné stránky není. Takže si užijte toto obohacené poselství.

Zdravím vás, milovaní. Jsem Kryon z Magnetické služby. Zdá se, jakoby to bylo před chvilkou, kdy jsem vám řekl, že v místnosti nastanou změny a já je cítím. Vlastností těch, kteří jsou na druhé straně závoje, je soucit. Ale vždy vyvstávají dotazy. Někteří se ptají: Jak mám poznat, kdo mne navštěvuje? Mám z toho či z onoho obavy, a když channelluji a otevřu ústa, nevím, co se stane. Dovolují každé energii ve vesmíru, aby do mne vstoupila?” A my vám říkáme: oh, jak je třídimenzionální myslet si, že andělé, kteří kolem vás stojí, by někdy toto dopustili! Když je to soucitná energie, pochází od Boha. Když není, pochází od vás. Tak je to jednoduché. Nepředstavujte si ve své mysli množství temných energií, které čekají, aby se na vás vrhly, protože je to lidmi vyrobena sugesce. Tak jste si polidštili Boha, že si nejste jisti ani tehdy, když vás Duch vezme za ruku.

     Pojďme to dnes večer změnit. Vězte, že kamkoliv jdete, a můžete to nazvat, jak chcete, máte doprovod. Je pro mne těžké vysvětlit jak se duše dělí, protože to zní, jakoby to byla negativní věc, ale je to krásné. Vždy jste tři, kamkoliv jdete. Oh, vlastně je vás víc, ale tři představují hlavní skupinu. Jedno z nich je Vyšší Já, což je vaším jádrem. Jak mohu objasnit co je Vyšší Já? Je to jádro, Vy. Je vaše část, která vibruje ve vyšších vibracích. Není to nad vámi, ale spíše ve vás a toto “vy”, vibrující na vyšších frekvencích, otevírá portál, který je doslova spojnicí a nataženou rukou k Duchu. A to jste vy.    Takže to je číslo jedna.

     Pak je tam vědomá mysl, která představuje vaše biologické já. Teď tam jsou dvě části. Kolik je třeba, aby se vytvořila skupina? Vidíte? Jsou kvantové věci, které jste sotva pochopili, a do toho se počítá i pole, které je kolem vás a které je 8 metrů široké. Lidská bytost je úžasná.

Další část je vaše část, která zůstává na mé straně závoje a kterou úplně popíráte. Vidíte ji jako průvodce či pomocníka, na kterého jste úzce napojeni. Ale je to konstanta, která vás spojuje s Bohem - vždy, kdekoliv jste.

     2012
     Chci hovořit o tom, co se nyní na planetě děje a tímto bych vám chtěl dát první úplný channelling o roce 2012, což je, řekl bych, vlastností energie, která na vás nyní působí. Tato energie se mění. Ti, kdo zde v této místnosti sedíte a budete tu sedět i zítra (hovoří k těm, kdo jsou v Okanagan Valley), obdrží stejnou zprávu. Toto je jedna z mála příležitostí, kdy opakuji zprávu v tom samém jazyce. Je nutné to zopakovat. Bude přepsána a uslyší ji tak mnozí.

     Po mém vysvětlení budou staré duše vědět víc o zkušenostech, kterými procházejí a budou více vědět o tom, co je způsobuje. Vše je dáno v lásce a není tu nic, z čeho mít obavy. Sedíte na bezpečném místě.

     Energie, která nyní navštívila Zemi, byla očekávána. Staré kultury ji předpověděly a nedávno jsme vám o tom dali pár channellingů, dokonce to byl i channeling ze země zvané Peru o pohybu tzv. Opeřeného hada (poprvé zmíněno v knize Kryon, Kniha 8, z r. 2000). Momentálně probíhá posun mezi mužskou a ženskou energií planety. Severní hemisféra, kde vždy převažoval mužský prvek, se mění. Jižní polokoule, která nebyla tak vyhraněna, se mění. Moudrost starých civilizací na jižní polokouli začíná nahrazovat moudrost starých národů ze Severu. A vy začínáte vidět, že lidská bytost je jemnější.

     Z duchovního hlediska jsou staré duše z této změny nejdříve znepokojeny a začínají se z biologického hlediska měnit. Očekávali jste to a je to tady. Tento proces je takový, že ho cítí celá planeta. Nepokoje, které nyní vidíte v zemích, kde nebyly nepokoje po staletí, jsou výsledkem této změny - protože to je to, co se stane, když lidstvo začíná mít víc soucitu, když se chce více sjednocovat než oddělovat a objevují se nové myšlenky a nová moudrost.

     Nový objev

     Toto nové vědomí vytváří nové objevy - pokročilejší vědu, pokročilejší myšlení a řešení pro věci, kterým říkáte základní lidská témata. Populační exploze, potraviny, voda, výroba energie – všechny tyto věcí se změní. Během dvou generací tu bude nové myšlení, nový způsob uvažování a nové objevy, a některé dokonce v průběhu přištích 18 let. Ale změna probíhá a já vám chci říct, kdo ji nejdříve pocítí. Jsou to ti zde na těchto židlích, kdo poslouchají můj hlas a ti, co toto čtou - kdo byli na této planetě tolikrát a kdo jsou na starou energii zvyklí. Stará duše, začínáš se rozpomínat. Začínáš se rozpomínat na to, jaké to bývalo a jaké to znovu může být. Stará duše, začínáš se přenastavovat a je to buněčná změna ve 3. dimenzi.

     Posuny energie, o kterých hovoříme, nebudou jakýmsi druhem esoterní New Age magie. Naopak, jasně ji uvidíte zakotvenou ve vládách a vědě. Uvidíte ji všude na planetě, když se energie začíná posouvat - odvracet od toho, co všichni očekávali. Pomalu. Řekl jsem to již předtím. Postupně země, které byly léta v izolaci, otevřou své dveře. Raději si teď všechno vyfoťte, protože nic nebude jako dřív. Postupně se k vám ostatní přidají a jejich děti se budou potkávat s vašimi dětmi a vy si uvědomíte, že máte mnoho společného a že oni nemají nízké energie, jak vám bylo řečeno.

     Přenastavení biologie/fyzického těla

     Předmětem dnešního a zítřejšího channellingu je přenastavení staré duše. Takže channellingy budou podobné a nebudou na sebe přesně navazovat. Nepotřebujete Díl I a Díl II. Řeknu vám všechno dnes a všechno zítra. Chci, abyste věděli, co můžete očekávat a s čím již někteří z vás pracují: přenastavení. Vaše biologická podstata se musí změnit. Musí dokázat absorbovat a pracovat a stát se součástí jemnější energie. Pokud se to má stát, musí dojít k přenastavení jádra, čili energetického centra.

     Ti, kdo studovali mřížku, která představuje vzorcové energie kolem vás, přenastavení znají. Víte o vyvažujících energiích, které jsou nutné k tomu, aby se lidé začali měnit. Víte o tom, co je omlazení těla, na což se ještě i dnes vzpomíná, o tom jak se dělí buňky a jak každičká buňka vašeho těla (včetně mozku a srdce a kůže) regeneruje. Jsou stvořeny tak, aby regenerovaly - pokud jsou odstraněny, jsou stvořeny tak, aby se regenerovaly; pokud se poškodí, jsou stvořeny tak, aby zregenerovaly. Oh, lidé, znovu to říkám: není vám divné, že mořské hvězdici může dorůst končetina a vám ne? Nemyslíte si, že je to divné?   To se změní.

     Nuže, když se všechno regeneruje, není vám to divné, že nemoc může způsobit změnu v myšlení člověka, a že vědci vám řeknou, že mozkové buňky vymírají, přesouvají se, mění nebo otráví a že člověk dokonce ztratí vzpomínky na lásku? Kde je tedy regenerace? Kde je oprava? Takto DNA není vytvořena, moji drazí. Buňky jsou vytvořeny tak, aby se vrátily do původní matrice a vytvořily novou, čerstvou buňku. Tak je to vytvořeno! Vaše věda to uvidí a vaše spirituální těla to uvidí a ti, co zde sedí na židlích, se budou muset přenastavit, aby s tím mohli pracovat.

     Přenastavení probíhá automaticky. Nemusíte o to žádat. Chci vám to zopakovat. Stane se to, protože jste staré duše. A proto jste tady. Nemusíte o to žádat. Ale očekávali jste, že k přenastavení dojde a vy si vzpomínáte. Ale možná to není přesně to, co očekáváte?

     Je to nepohodlné! Někteří z vás pochopí, ke komu míří tato zpráva, když vám začneme vyjmenovávat věci, které jsou méně pozitivní, a s nimiž se někteří z vás během přenastavovacího procesu setkáte. Jde o některé z vás, ne o všechny. Každá lidská bytost má svoji jedinečnou cestu, takže každý zakouší věci svým způsobem. Takže toto není obecně platný výčet toho, co se stane starým duším. Naopak, jsou zde možnosti mnoha příznaků přenastavení, které mohou staré duše zažít a které jsou tady a které jsou připraveny pokročit na této planetě dál.

     Seznam
     Někteří budete mít závratě. Je to jeden z příznaků přenastavení. Není v tom nic jiného a přejde to. Ale může to způsobit starosti neboť ti, kdo budou mít závratě, mohou ztratit orientaci a to může dokonce zapříčinit pád. Takže - co si počít s touto novu informací? Za prvé - vězte, že nemáte nějakou hroznou mozkovou nemoc. Za druhé - buďte při chůzi opatrnější! Dává vám to teď smysl?

     Jsou zde i jiné věci. Budete mít problém se spaním - větší než normálně. Budete se budit ne jednou, ale dvakrát i vícekrát. Takže někteří z vás, kdo tyto věci již pocítili, vědí, co se děje. Je to přenastavení.

První otázka, kterou člověk položí, zní:Jak dlouho to potrvá?” Odpověď je, potrvá to tak dlouho, jak to potrvá, oh ty má hustoto (Kryon se usmívá). Myslím, že teď máte o tom představu. Přenastavení potrvá tak dlouho, dokud potrvá a pokud s tím budete bojovat, potrvá déle. A ještě horší je, že pokud si vezmete proti příznakům léky, bude se to stále opakovat. Oslavujte to a žijte s tím. Řekněte svým buňkám, že to chápete a přijměte to, nebojujte s tím. Tím se to urychlí a dokonce to dříve odezní.

     Každá jedna biologická jednotka, tj. člověk v této místnosti je jiný a nyní řekneme něco, co jsme již delší dobu neřekli, ale co potřebujete slyšet. To, co funguje na vašem zdraví, vychází kompletně a úplně z vašeho akášického dědictví. Kde jste strávili většinu vašich životů? Možná to bylo v Asii? Možná v Indii nebo Tibetu? Možná to bylo na jižní polokouli? Každé z těchto míst a každá z těchto kultur měla jiné stravování, které vás udržovalo vyváženými a zdravými - a nyní jste v tomto životě na severní polokouli. Měli byste vědět, že jste výrazně ovlivnění druhem stravy, kterou jste měli v minulých životech.

     Možná jste byli vegany. Možná jste jedli pouze obiloviny. Proto budou vaše buňky, aby byly vyvážené, chtít tuto potravu. Chápete? Jsou zde jiní, kteří pochází hlavně ze Severní Ameriky, z Evropy, kteří neměli nikdy takové stravování jako v Asii nebo na jihu. Proto nechtějí mít nic společného s potravinami těchto zemí. Poslyšte, proto neexistuje obecná odpověď na otázku “co bych měl jíst, aby to podporovalo moje duchovní zdraví?“ Neexistuje žádné “bych”. Místo toho existují dobré signály z toho “vrozeného” ve vás, co vám dává přehled, pokud jde o nejzdravější věci pro vaše tělo. Jinými slovy, naslouchejte vašim buňkám!

     Takže, proč to zmiňuji? Protože budete dostávat od lidí rady ohledně toho, co jíst, abyste vylepšili to, co s vaším zdravím není v pořádku, jak se budete přenastavovat. Rovnou vám říkám, abyste je neposlouchali. Namísto toho jděte do sebe a dovolte, aby vám váš akášický záznam řekl, co pro vás bude fungovat. Nedivte se, když někteří budete alergičtí na věci, které jste vždy jedli. Řeknu vám: vaše tělo se přenastavuje. Tento poznatek bude pro vás potřebný, abyste se pohnuli kupředu, abyste se posunuli na místo, kde budete v rovnováze a v největší moudrosti.

     Mnozí z vás možná nemáte rádi průmyslově zpracované potraviny, protože na to nejste zvyklí v souvislosti s vaší Akášou. Vidíte, co vám říkám? Z hlubin své moudrosti, kterou jste pěstovali a se kterou jste kráčeli znovu a znovu ve svých dávných dějinách, vytáhnete šamanské energie a některé věci v souvislosti s tím přijdou – jako vaše vyvážená strava například - budete s tím muset nějak naložit.

Nebojujte s tím.

     Takové věci můžete očekávat. Jsou tady proto, abyste viděli a cítili. Vizte je takové, jaké jsou: jde o přenastavení. Možná řeknete “Drahý Duchu, děkuji ti za toto přenastavení - za to, že se staráš, abych věděl, kam chci jít a co chci dělat”. Člověče, jak se nyní přenastavíš, bude mít vliv na to, jaký se vrátíš v příštím životě. Již nikdy to nebudeš muset zažít znovu - nikdy. Akášické dědictví je mnohem více než genealogie lidí, z nichž pocházíte (rodičů). To víte. Akášické dědictví představuje ty věci, které jste zažili ve všech životech - bez ohledu na geny vašich rodičů. Někdy se jedná o převažující a nejzávažnější věci, s nimiž musíte zacházet. Ti, kdo zde sedí na židlích a naslouchají mému hlasu, začínají s těmito věcmi pracovat. Tak toto je další věc: Buďte připraveni na to, že tyto věci z minula se vynoří, aby byly vyčištěny.

     Čištění minulosti

     Možná jste v posledních několika životech neprospívali příliš dobře v lekcích života a nyní cítíte, že byste mohli být v tomto úspěšnější? Budete, neboť Země vás potřebuje. A nepotřebuje, abyste byli sevřeni strachem. Místo toho potřebuje, abyste si řekli: ”Přijímám toto přenastavení bez ohledu na to, co se s mým tělem momentálně děje, pomine to. Jestli je to příliš, pomine to. Stojím zde na této planetě jako božská částečka – moudrý, patřičný – já sem patřím. Nastal můj čas. Buněčné struktury mého těla, poslouchejte: jestli je tu něco nepatřičného, ať to odejde. Odplavte to s odpadem. Vyplavte to, protože to vnímám jako nepatřičné, není to v souladu s energií Božské lásky. Ať do mého vědomí vstupují pouze milosrdné (soucitné) věci”. Možná, že některým z vás se to bude říkat těžko.

     Dobré zprávy

     Takže nyní se podívejme na ty věci, které můžete očekávat na fyzické rovině, které nebudou tak zlé.

Za prvé: budete schopni zatočit s těmi nejhoršími návyky, které jste v tomto životě měli a zbavit se jich velmi rychle. Je to nová energie spolupráce spolu s energií Pracovníka Světla. Máte to? Oh, udělejme si přestávku a udělejte si chvilku na hluboký nádech, protože pracuji s těmi, kdo naslouchají mému hlasu a toto čtou, kteří prošli tisíciletími pronásledování, utrpení, mučení. Jsou zde ti, kteří byli upálení na hranicích. Bylo to proto, že energie, kterou jste na Zemi přinesli, nebyla v souladu s tím, co země prožívala. Svatí muži a ženy byli požádáni, aby někoho vyléčili a potom museli jít za vesnici a skočit z útesu. Strach je takový. A vy jste zde. Znám vás. Vrátili jste se. Ale nyní se tato planeta začíná měnit, takže všechny věci, které jste na zemi s vaší akášickou zkušeností přinesli, začnou spolupracovat s novou energií.

     Oh, zhluboka se nadechněte, protože začíná docházet k razantnějším projevům – ne okamžitě, ne dnes, ne v tuto hodinu; ale pomalounku. Tyto kvantové hodiny se začínají pohybovat vaším směrem. Země dostává jemnější, nadšenou energii. S ní jste se narodili. To je váš nástroj. V minulosti byl považován za divný, cizí, představoval slabost. Byli jste ostrakizováni. Někteří jste byli vypuzeni z rodiny. Já vím, kdo je zde. Říkám vám, že v této nové energii se na vás mohou začít dívat jinak a uvidí, že jste se stali jemnějšími, a ani nebudou vědět, že jsou to oni, kdo se změnili.

     Začnou fungovat věci, které dříve nefungovaly. Máte návyk, kterého byste se chtěli zbavit? Je to způsob vašeho myšlení nebo způsob jak jíte? Je to to, co vkládáte do těla? Je to to, co kouříte? Zabíjí vás to a vy to víte? Víte, ke komu mluvím, drazí. Chcete to změnit? Tak vám říkám, že to, co děláte v této energii, se bude projevovat ve vašem těle odlišně, i když jste to zkoušeli již dřív.

     Poslyšte: nikdo z vás nesmí říct, staré duše, moudré duše: „Já to zkoušel a nefungovalo to“. Pokud to uděláte, bude to, jakoby mluvilo dítě, které nezná, jak fungují věci. Místo toho řekněte: “Nyní to již vím lépe. Budu to manifestovat, neboť mé tělo naslouchá. Nastal můj čas.“

     Energie spolupráce a její používání

     Takže toto přináší nová energie: spolupráci. Věci půjdou lépe a lépe budou plynout. Pohnou se dopředu, ne dozadu. Když vyslovíte slovo o tom, co chcete v životě mít, a započne tento proces, mnozí z vás hned uvidí pozitivní vývoj věcí. Klíčem je synchronicita. Jděte tam, kde se tyto věci mají uskutečnit. Nepokoušejte se něco manifestovat a potom se zavřít do komory a čekat na to. Namísto toho jděte do míst, kde myslíte, že se ty věci stanou. Rozumíte? Tam budou odpovědi, neboť tudy budou zrovna procházet ti, kteří budou mít pro vás řešení! Hledají vás, zrovna jako vy hledáte je. Neschovávejte se. V procesu předělávání mají lidé sklon se ukrýt, protože se necítí moc dobře.

     Běžná nachlazení

     Budete častěji nachlazeni. Proč k tomu dojde? Pak se rychleji vyléčíte - a proč se tak děje? Nachlazení člověka bylo vždy důsledkem přenastavování a změn jeho fyziologického procesu. Nachladnout je nutné, proto to nemůžete “vyléčit”. Musíte tím projít. Obyčejné nachlazení je opakující se příležitostí k tomu, aby se imunitní systém sám opravil. To jste snad nevěděli? Proto nepůjdete do lékárny a nekoupíte si léky na běžné nachlazení. Tvoří se ve vás určitým způsobem systém, který vám pomůže, a to se musí se zopakovat. Nebuďte šokováni, když chytnete rýmu a řekněte si: “No, nemyslel jsem si, že to na mně znovu přijde, protože jsem zrovna jednu již prodělal”. Takové je přenastavení.

     To jsou věci, o kterých jsme vám chtěli říct, abyste věděli co se děje a nebáli se jich. Je mnoho pozitivních věcí, které představují opravdu pozitivní energie, které se odehrávají na planetě a které vytvářejí pro lidstvo skvělé příležitosti. To je energie, která podporuje Pracovníka Světla. Není již třeba plavat proti proudu, milovaní.

     No, každý z vás je jiný, a já vím, kdo jste. Klíčem je oddanost. Tyto věci nemůžete dělat jen tak ledabyle - ale to víte, že? Když se dáte do manifestování toho, co v životě potřebujete, Univerzum naslouchá. Když můžete přijímat zprávy z mé strany závoje, já vám řeknu, co již možná víte. Nemáme hodiny. Takže já k vám hovořím TEĎ.

     Vidím energii v této místnosti, a vidím, kdo je zde. Vidím starou duši. Mluvím k Tobě v Teď. Takže je na tobě, co dělají tvé hodiny a jak dlouho to ve tvé realitě potrvá. V mé realitě již k tomu došlo... je to již hotovo, protože nejsilnější možnosti se stanou manifestovanou realitou. Vidíte to takto? Můžete odsud odejít s tím, že ve vaší mysli je věc již uskutečněna? V této místnosti je energie, která se sama právě teď vysílá do míst, kam se potřebuje dostat.

     Co očekávat z duchovního hlediska

     Co můžete očekávat z duchovního hlediska? Toto přenastavení je o schopnosti zůstat na této planetě ve zdraví a štěstí, bez dramat strachu. To, co si o tom stará duše pamatuje, je potenciálem této doby.

(přestávka)

     Můj partner již dříve zmínil ve své přednášce, že pro něj je jedna z největších záhad, proč řeší staré duše otázky sebeúcty. Ve své nevědomosti zde (Lee) stojí a říká, že nemá potuchy, proč to tak staré duše mají. Řeknu vám proč: protože jste byli biti po stovky let! Pokaždé, když se pohnete o dva kroky dopředu, jste zahnáni o jeden zpátky, někdy i o pět. Takže přicházíte do tohoto života a co očekáváte? Velmi málo. Protože někteří z vás, už když mají jen začít s projektem, máte v sobě hlásek, který říká: ”Oh, věděl jsem, že se něco stane”. Příliš toho nečekáte, že? Je to proto, že ve starší energii se všechno, co jste dělali, setkalo s odporem. Všechno. Kdykoli jste chtěli navrhnout něco pozitivního, co by mohlo pomoci, vám bylo řečeno, že jste zbloudili. Kdykoli jste v nějakém složitém problému viděli duchovní moudrost, nikdo jiný ji neviděl. Neměli zájem. Stále a znovu jste byli osamoceni. Když se věci zavařily, vy jste volali po tom, aby byly řešeny. Většina ostatních volala po zbrani. Nyní říkáme, že se to mění.

Takže, z duchovního hlediska, se budete mít víc rádi a nyní máte příležitosti tak činit, protože ve vás je vesmír, zvaný buněčná struktura, s triliony částeček DNA. Tyto částečky začínají reagovat a začínají být připraveny na zadání vašich instrukcí. Ruka se již, tak říkajíc, chystá vydat pokyn vaši buněčné struktuře a buňky řikají: “OK, ty jsi šéf. Co budeme dělat?”

     Klíč k sebeúctě

     Sebeúcta je program. Je to program! Je to informace získaná ze zkušenosti, je to něco, co je naučené. Můžete to přeprogramovat! Musíte si pouze říct, co chcete. “Drahá buněčná strukturo, můžete říct, zasloužím si být tady. Nastal můj čas. Mám to, co chtějí i druzí. Je to má doba. Jsem v plánu Země důležitý. Zasloužil jsem si pochvalu. Je moje doba. Drahá buněčná strukturo, zbav mne nevhodných emočních záležitostí, které mně zdržují na mé cestě vpřed ke kráse a síle. Síla, o které hovořím, je má schopnost tvořit soucit a světlo všude, kudy chodím.”

Vaše buněčná struktura se usměje, podá vám ruku, která na vás již čekala a řekne: “V tomto spolutvoření jsme tvými partnery. Pojďme na to.”

     Nepohodlí?

     Přenastavení - bude mít náročné a krásné vlastnosti. Jak se budete cítit, když najednou budete více osvícení a budete mít víc informací? Budete mít pocit, že jste víc součástí Boha - i když s rýmou (Kryon se usmívá). Někdy upadnete, a budete se muset smát. Biologie je taková. Posun trvá nějaký čas - měsíce, možná víc.

     Takže, když se budete setkávat s věcmi týkajícími se přenastavení a nepohodlí, vězte, proč zde jsou. Takže v tu samou chvíli oslavujte to, co je ve vás, což je větší soucit, který začíná fungovat ve vašem životě. Věci budou fungovat lépe.

     Svobodná vůle a celkový obraz

     No, takže toto všechno vychází z toho, že jste obdrželi informaci a vy se jí chopíte a budete ji manifestovat. To znamená, že se bude dít vaše svobodná vůle. Pokud si této informace nebudete všímat, stane se velmi málo. Jste přece staré duše a máte svobodnou vůli.

     Nakonec vám položím obyčejnou otázku týkající se tohoto přenastavení: Kryone, říkáš, že se energie Země posouvá. Znamená to, že to bude pociťovat celé lidstvo. Je to tak?” Ano. Celé lidstvo to bude cítit. Uvidíte to ve způsobu, jakým budou odstraněny vlády a jak budou znovu vytvořeny. Budete to vidět ve způsobu jiného myšlení. Uvidíte to ve způsobu jiného myšlení, jak vám to již řekl můj partner během channellingů v minulosti.

     Režimy starých energií se neobnoví, ale rozhodnou se změnit. Společnosti, které ve svých způsobech trvaly 1000 let se rozhodnou najednou změnit. Spolupráce a jednota se stanou normou v průběhu dvou generací. Jednoho dne přijde doba, když se otočíte ke dnešku a řeknete: “Byli jsme barbaři.” Taková je to změna.

     Načasování a budoucnost

     Na druhé straně závoje jsem v TEĎ. Nemám tady žádné hodiny. Jenom vám říkám to, co vidím. Vidím ozdravenou planetu, nakonec s novou vědou. Vidím planetu, kde není žádná dlouhodobá nemoc a kde otázka čisté vody není žádné téma. V žádném případě! Vidím dobu, kdy všichni lidé mají elektřinu a je lehké ji získat a není drahá, kdy si můžete vytápět domovy lehce a dobře. Toto všechno jsou věci, které jsou nejsilnějším potenciálem v kvantové polévce manifestace. Ale hodiny vám dát nemohu.

Co vám MOHU říct je to, že se tato Země sama přenastavuje a že se objeví různá témata. Některá budou politická a některá budou, co se týče rekalibrace, na tom trochu hůř a Země to pocítí. Stanou se všichni osvícenými? Ne. Vy, staré duše, představujete méně než půl procenta lidské populace a vy zažehnete tu sirku v temnotě. Řekli jsme vám o tom již dříve: stanete se nositeli světla v temnotě, kdy pár světýlek umožní, aby všichni lépe viděli. To je vaše práce, jenom ta práce bude lehčí.

     Hovořím v TEĎ. Nemohu vám dát hodiny. Prosím, pochopte smysl toho všeho, když opustíte tuto místnost. Vizte možnosti a nečekejte na denní novinky a na to, že se věci stanou zítra. Lidská bytosti, nezlob se ve svém rychle pracujícím vědomí. Bůh je trpělivý, měj také trpělivost. Cožpak to nestojí za to, že jsi žil tolik životů, že teď přijdeš a dáš tomu všemu šanci?

     V této místnosti jsou tací, kteří přemýšlí o tom, jak dlouho budou žít, vzhledem k tomu, co se nyní děje. Víte, o kom mluvím. Řeknu vám, že vidím potenciál velmi dlouhého života. Stále jsou zde ti, kteří by mi mohli říct: Ano, ale - ano, ale - ano ale....”. Bez ohledu na to, co vám řeknu, někteří budou mít výmluvu, proč to nemůže fungovat. To k vám mluví stará energie. Změňte se! Začněte vidět to, co je možné a změňte to na to, co JE.

     Faktor kvantovosti

     Nakonec tohle: Čím více se bude věda dívat na strukturu atomu v malém, a pak se podívá na vesmír ve velkém, začne vidět souvislosti. Vaše věda začíná vidět, že není žádná nahodilost v tom, co se zdá být nahodilostí 3D. Místo toho vidí inteligentní design. To znamená, že to, co nazýváte stvořením (tj. způsob, jak byly věci vytvořeny) bylo zaměřeno na život, zaměřeno na soucítění. To, co vidíte, je dílem Boha. Nelze již déle popírat existenci Stvořitele.

     Když se pohroužíte do sebe a budete se zabývat sami sebou, chci, abyste viděli v sobě totéž. Je na čase pochopit, že vy nejste dílem náhody. Váš život není výsledkem náhody. Věci se vám nedějí náhodně. Dějí se vám tak, jak je tvoříte. Je zde systém a může být řízen a programován a přeprogramován.

     To je manifestace.

     Ostatně, toto je lekce pro celé lidstvo - vytvořit uzdravenou Zemi, stvořit mírovou Zemi, a ve zdraví a tvořivosti jít na místa, o nichž jste ani nesnili. To je začátek. Nemám hodiny. Ale vidím největší potenciály a ty vám dnes předávám, když můj partner sedí před vámi. Potenciály, které vidíme, jsou větší než loni. Když se Pracovníci Světla přenastaví v lehkosti, mohou proces urychlit. Nebojujte proti tomu.

     Takže - když opustíte toto místo, život se vrátí do normálu a nastoupí rutina, můžete se ohlédnout zpět na těchto pár minut, které jsme strávili spolu a říct si: “Přál bych si, abych tyto věci dokázal”. Tak lehce sklouzáváte do staré energie a neuvědomujete si, kdo jste! Proto je potřebné přenastavení, abyste tímto způsobem již nemysleli. To, co se děje v multidimenzionálním stavu má co dělat s vědomím mimo čas a prostor. Jenom když kráčíte po této planetě a udržujete světlo, vytváříte energii, o které jste ani nevěděli, že ji máte. Proto chceme, abyste zůstali zdraví, bez dramat a strachů. Ti, kteří mají pocit, že nedělají pro planetu nic, žijí v černobílém světě, zatímco kolem sebe rozprašují barvy.

     Tak si stanovte cíl, přejete-li si to, protože to lidé mají rádi. Ale chci vám říci toto: jsou mnozí, kteří se mění již tím, že žijí a mají soucit s druhými, kteří jsou kolem nich. Někteří zde v místnosti jsou učitelé, někteří channelleři a někteří jsou léčitelé. Někteří o to nemají zájem a já vím, kteří to jsou, protože tato zpráva není pro všechny. Stojíte nad propastí možnosti, kvůli které jsem sem přišel. Proto je tu Kryon - abych vám pomohl přejít přes most. Gratuluji vám, že jste došli tak daleko.

     Stará energie se bude bránit, milovaní. Počítejte s tím, ale tentokrát počítejte s tím, že vyhrajete. A vyhrajete. Protože letos, v roce 2012, začínají mít Pracovníci Světla převahu. To znamená, že světlo začíná být vidět a semena, která byla zaseta před dávnou dobou, začínají přinášet sklizeň.

A tak to je.

KRYON

 

Poznámka ke kopírování:
Zdroj originálu: https://www.kryon.com/.

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky do češtiny přeložila Mirka K. (https://www.transformace.info/). Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.

© 2012 Všechna práva vyhrazena.


Více zde: https://kryon.webnode.cz/news/rekalibrace-lidske-bytosti1/
 

Rekalibrace vědění

 (…a konverzace s Lemuřanem)

Tento živý channeling s Kryonem proběhl v Boulderu (Colorado),
v sobotu, 14. ledna 2012

Tento channeling byl revidován (Leem a Kryonem), aby poskytl čtenářům jasnější porozumění. To, co se děje živě, v sobě často má energii nesoucí určitý druh komunikace, který psaný text nemá. Užijte si tedy tuto vylepšenou zprávu předanou v Boulderu, Colorado.

 

     Zdravím vás, drazí, jsem Kryon z Magnetické služby.

Tady, kde jsem, není žádný 3dimenzionální čas a je pro mne obtížné předávat vám i mému partnerovi zprávy, které jsou synchronní k realitě, ve které žijete. Místo toho vám často předáváme informace o energiích a potenciálech, které zde jsou, ale nejsou ve vašem čase. A o tom je tato mimořádná zpráva.

Chceme vám říct jen několik věcí, ale je potřeba, abychom to udělali pomalu a přesně, protože můj partner nemá o těchto záležitostech žádné znalosti. Přijímá intuitivní vize, které mu předávám a zároveň je tlumočí v reálném čase. I ten hlas, který slyšíte, vědomí, které cítíte, a energie kolem něj je jeho schopností propojit se s Duchem v kvantovém stavu. To mu umožňuje v reálném čase (jak tomu říkáte) přinést zprávu, kterou nezná. Ustoupí stranou, tak jako teď, a zvědavě naslouchá, co se stane.        Nejde tedy o stav, který nazývám „převzetí/ovládnutí“ (v orig. takeover).

     Muž na této židli, se kterým mám dohodu, toho moc nenamluví. Před lety, když jsem mu řekl: „Budeme channelovat tímto způsobem“, řekl: Nechci přenechat sám sebe, dát se cele k dispozici.“ Takže jsem mu místo toho nabídl způsob, který nazývám propojení/splynutí (v orig. meld) a řekl jsem mu: „Když se mnou budeš v těch chvílích propojen, přijde den, kdy bude toto propojení trvalé.“ A on souhlasil. Pak se zeptal: “Je tento způsob neobvyklý?“ Řekl jsem, že ne. Že je to něco, co může dělat každý člověk – ne sedět před lidmi a channelovat tak, jak to vidíte teď, ale mít přímý portál (přístup) ke Stvořiteli ve všech záležitostech. Není to neobvyklé. Ve skutečnosti to je něco, co každý člověk na Zemi intuitivně cítí, co chce – spojení domů.

     V minulosti dělali lidé tyto věci mnohokrát, a mnohokrát před tím, a mnohokrát před tím (vysvětleno později v channelingu). Když děláte propojení správně, spojíte se nakonec s Tvořivým zdrojem a přestanete být člověkem - tak, jak ho definujete. Ti, kdo osívali tuto planetu, jsou nyní zde a neumírají. Jsou v kvantovém stavu a mohou cestovat, kam chtějí. Pobývají v určitých oblastech, včetně hory Mt.Shasta a Havaje a mnoha dalších portálů na planetě. Mnozí z vás, kteří teď toto čtete, víte, o čem mluvím. A je to příslib, že toto se stane pozemšťanům všude, kde procházejí procesem vedoucím skrz body rozhodnutí a tím začnou další proces - proces, ve kterém změní svou realitu ze 3D na nové paradigma.

     Moje zašifrovaná komunikace

     Snažím se, abych nemluvil zašifrovaně, a zároveň vám neodhaluji určité specifické záležitosti, vám zatím neznámé. Duch má pro lidstvo slib: Vzhledem k tomu, že jste v tuto chvíli planetou svobodné vůle, nemůžeme vám napovídat. Všechno, co je odhalováno, musí už zde být v potenciální lidské myšlence. Všechny vynálezy/nápady ohledně toho, co může přijít, už musí klíčit někde v lidské mysli. Pokud tomu tak není, nemluvíme o tom. Respektujeme tak proces testování, který je před vámi a zkušenost, kterou jste přišli získat. Je to vaše smlouva s námi.

     Možná to slyšíte od příjemce channelingu poprvé – to, že neodhalujeme ty záležitosti, které zde zatím v nějaké formě neexistují. Je to pravda. Obvykle trvá i déle než jednu dekádu než se tvořivá lidská myšlenka (a týká se to vynálezů, potenciálu i filozofie) dostane do místa, kdy se o ní dozví masy lidí. Dnes vám tedy povím o věcech, jejichž potenciál zde již vidíme. Nejde o věštění budoucnosti. Už je to na Zemi. Provedu vás rychle některými záležitostmi.

     Nová energie 2012

     Jste v nové energii, právě to začíná. Je to jiné než minulá Nová energie. Konec roku 2011, přelévající se rychle do roku 2012, přinesl to, co jsme vám již delší dobu předpovídali. Je to Most Mečů. Most Mečů, o kterém jsme už mluvili, je most, který lidstvo používá k přechodu z jedné energie do druhé a je oslavován v celém Vesmíru. Je oslavován těmi, kdo pomáhali tuto planetu osívat, těmi, kdo pomáhali osívat je, těmi před nimi a těmi před nimi. Ti stojí kolem vás, před vámi, v koridoru vašeho života, kříží meče nad naší hlavou a oslavují vítězství. Stejně jako při svatebním obřadu v armádě, kdy spolubojovníci stojí se zkříženými meči a vy tou uličkou procházíte - to je Most Mečů, to je to, co teď děláte.

     Drazí, může to pro vás opět znít jako šifra, ale ti, kdo tyto meče kříží, prošli tím, čím jste prošli vy. Oni VĚDÍ, co se děje a kam vás to nakonec může zavést. Čekali na to velmi dlouho dobu. Je jich tolik z tolika různých částí Vesmíru a všichni vědí.

     Pomoc s tím, co se právě děje

     Dostává se vám pomoci. Co se děje této planetě, že se začíná zjemňovat? Staré duše jsou Světlonoši a je to tak už dlouhá léta. Jsou to ti, kdo mohou ukázat ostatním částem Země světlo na tmavém místě. Děláte to už roky a je to bitva vedoucí k cíli.

     Následující metafora je používaná až příliš často, ale stále ji používáme, protože je jednoduchá. Pomyslete na to, že na této planetě jsou tací, kteří kráčeli tisíce let ve tmě. Je to jen tma. Není to zlo nebo cosi mystického. Je to prostě absence světla. Je to temnota, ve které se lidstvo nesjednocuje, protože je to těžké, když se celá lidská rasa pohybuje ve tmě. Je těžké vědět, co máte dělat, když nevidíte, kam jdete. Takže se staráte o sebe. Je to více o přežití než o čemkoli jiném. O zajištění základních potřeb.

Při přežívání kolem sebe shromažďujete ostatní, abyste se cítili bezpečně a dobře. Slyšíte je, vidíte je, vytváříte jakési skupiny a, obrazně řečeno, bloumáte ve tmě. Je to metafora pro tuto planetu tak, jak ji znáte. Války propukají, protože jste ve tmě. Nevidíte ostatní, takže se jich bojíte a jste stále připraveni bránit svou realitu. Bylo to tak po téměř celé dějiny. A náhle je tu světlo.

     Co se stane, je-li na tmavém místě světlo, i když jen trošku? Mnozí náhle vidí, že jdou odsud tam. Představte si, že musíte jít celá staletí potmě z A do B a najednou je na té cestě světlo. Nebojíte se neznámého, když vidíte, co je před vámi! Můžete se svobodně sdružovat/sjednotit, když vidíte, že ostatní jsou úplně stejní jako vy! Můžete svobodně přemýšlet, mít nápady. Máte svobodu vědět.

     Tato mimořádná zpráva je taková, jak jsem vám řekl. Můžete ji nazvat Rekalibrace vědění na planetě. Velmi pomalu, aniž by vám to bylo známo, probíhá zjemňování, které přesouvá energii planety z mužských energií do více ženských energií. To znamená, že vyrovnává to, co nebylo vyvážené. Sever a jih se z pohledu zemských hemisfér sbližují, takže Severní polokoule už není macho, ale více v rovnováze. Děje se to takto kvůli Africe, aby udělala to, co má udělat (předpověď následuje).

     Podívejte se na mapu Afriky. Budete vědět, o čem mluvím. Je potřeba obnovit rovnováhu a to se děje. Afrika se během 75 let stane doslova „Novým světem“. Co se stane, když uzdravíte kontinent a základní potřeby budou dostupné bez nadvlády nemocí či diktátorů? Odpovědí na to je úžasný počátek civilizace, která nezná hranic a jediné, čemu potřebuje odvyknout, je chudoba. Ustupte a bedlivě to sledujte.

     Co se stane, když se Země začne zjemňovat a je více světla? Dokonce i teroristé se změní. Zvu tě, Lidská Bytosti, abys to sledovala. Zvu tě, abys to všechno bedlivě pozorovala. Možná se stane něco, co jste nečekali. Když se rozpadl Sovětský svaz, kolik z vás vědělo, proč to proběhlo bez občanské války? Bylo to proto, že lidé, kteří tam žili, už nepodporovali staré energie. Ve fyzice vědomí přichází čas, kdy bez skupiny spolupracujících Lidských Bytostí, jež souhlasí s koncepty založenými na staré energii, není možné tuto energii udržet. Co se stane, když většina světa už nikdy nebude chtít válku? Jste svědky toho, jak se toto tvoří. Řekl vám někdo, že pro další světovou válku je už „po termínu“? Ve 3D to tak je. V rámci paradigmatu staré energie to tak je.

     Podívejte se na některé země. Nemám hodinky [touto větou nám Kryon sděluje, že na jeho straně není žádný časový rámec, jen potenciální možnosti]. Říkám vám jen, že se to bezprostředně blíží [z pohledu Ducha to znamená, že to může nastat asi tak za deset let]. Sledujte pozorně změny v některých zemích. Uvidíte změny, které jsou zřejmé, ale také ty, které tak zřejmé nejsou [jsou skryté či předpokládané]. Mezi ty zřejmé, které už brzy uvidíte, patří Kuba, Korea (Severní), samozřejmě Írán a Venezuela. Pozorujte, co se stane, když si začnou uvědomovat, že už na Zemi nemají žádné spojence! Dokonce i jejich bratři, kteří obvykle jejich nenávist k někomu podporovali, říkají: „No, už asi ne. Už nám to nic nepřináší.“ Pozorujte synchronicity, které se dějí. Staré způsoby odchází s vůdci, kteří již zemřeli nebo zemřou během příštího roku či let. Sledujte, co se děje těm, kteří zaujímají jejich místa, a vzpomeňte si na tato setkání, kdy jsem vám tyto potenciální možnosti líčil.

     Stará energie žije, ale není šťastná

     Chci vám říct toto: Když stará energie umírá, kope a vříská. Stará energie se nikdy nevzdává. Stará energie prostě umírá pomalu a těžce. Bude dlouho vzdorovat. Pořád zde budou lidé přesvědčení o tom, že to, co chtějí, dostanou pouze tak, že vytvoří drama, válku a strach. Budou se stále vynořovat na místech, která jste považovali za bezpečná, a budou vás chtít stáhnout s sebou zpátky. Nenávidí to, že se Země zjemňuje a působí na ně, a stále chřestí svými zbraněmi, vytváří hrozby a vyrábí zprávy, kterými na ně upozorňují. Není jich většina, Lidská Bytosti, ale často jsou to ti nejhlasitější. Když se budete procházet dokonale zdraví a bude vám skvěle, vyjma toho, že vás budou bolet nohy, na co budete myslet? Na SVÉ BOLAVÉ NOHY! Takže sledujte vaše média, jak donekonečna melou o vašich „bolavých nohách“ a jak vás to deprimuje. Vím, že tuto metaforu chápete.

     Počasí…Opět

     Můj partner šel v posledních letech „proti proudu“, když vám ode mne předával informace o počasí. Je to globální oteplování? Ne. Zlepšuje se to? Ne. Je to dvougenerační cyklus. Budou pokračovat zemětřesení, tsunami, sopečné erupce a bouře. Jedná se o rekalibraci života v oceánu, a lidstvo tím musí projít jakýmkoli způsobem, kterého je schopno. Jde o známý a očekávaný cyklus, ale protože jste ho v moderní době nezažili, ještě mu dobře nerozumíte.

     Chci vám říct, že máte stejné intuitivní vybavení jako zvířata – vybavení, které vám umožňuje být v bezpečí na pravém místě ve správný čas. Ale vy mu ještě nevěříte. Používáte Anděla pro Parkování, ale ne Anděla pro Život. Ta drobná záležitost je pro vás snadná, ale ta velká je pro vás tajemstvím. Je to stále stejný proces: „Drahý Duchu, kde bych měl žít? Drahý Duchu, kam bych měl jít?“ Duch je zde a okamžitě vám odpovídá a ta odpověď k vám přichází intuicí. Ale to první, co uděláte, je, že řeknete: Kdepak, to mluvím já. Ne, ne, já čekám na hlas z nebe. Lituji.“ Stále nechápete, že takhle mluví Bůh s každým jednotlivcem – skrze hlásek, který drží vaši ruku a je to ten první intuitivní vjem po vaší otázce.

     Někdy přijde odpověď ještě před vaší otázkou, protože víme, na co se ptáte. Někdy jsme tak nedočkaví, abychom vám mohli odpovědět, jsme tak nadšení, že se vůbec chcete zeptat, že odpověď přichází dokonce dříve, než se zeptáte, mnohem dříve. To je vedení. Říká vám, co máte očekávat. Přichází spolu s oživováním planety a začíná během tohoto roku sílit. Takže - přijmete to nebo zahodíte, protože to je „vaše“ myšlenka?

     Přicházející objevy ve fyzice

     Pojďme teď mluvit o fyzice, protože dnes můžeme odhalit některé záležitosti, nádherné záležitosti, které se začínají objevovat ve vědě a vědci je začínají vidět a částečně chápat. Ten muž, co sedí na podlaze před vámi, je Yawee. Znám ho velmi dobře.

[Muž, o kterém Kryon mluví, je Dr. Todd Ovokaitys, M.D., vědec zkoumající DNA a člen Kryonova týmu. Jak je popsáno v Kryonově knize č.2 z roku 1994, Dr.Ovokaityse Kryon identifikoval jako velkého lemuřanského vědce a strážce pravdy v Chrámu Oživení v Lemurii.]

     Je zajímavé, co přináší Lidstvu Akášické paměťové banky, že? Vaše Akáša je paměť duše navržená tak, aby informace o vaší Akáše uvolnila ve chvíli, kdy se energie Země změní do bodu vhodného pro začátek procesu odhalování. Nikola Tesla vytvořil ve své laboratoři nehmotné objekty – nazvali byste to anti-gravitací. Věděl, jak se dá elektřina přenášet bezdrátově, ale skrze Zemi (ne atmosférou), a frustrovalo ho, že není schopen lépe to dokázat. Neexistovala vhodná technologie, a energie planety na to ještě nebyla vědomě připravena. Nemohl se dostat přes bariéru nedůvěry ostatních. Mimochodem, je zpět, stejně jako Einstein, a poznáte je podle toho, co mají v úmyslu udělat.

     Energie vašeho času je nyní vhodná a připravená na některé teorie, které předběhly svou dobu, a které byly tehdy tak přesné, jako jsou dnes. Sledujte, jak se objeví úplně nová věda, chrlící náhle řešení problémů, na nichž jste pracovali po léta - taková řešení, že řeknete: „Jak to, že na to nepřišli už dávno?“

     Očekávejte studenou fúzi, například. Už jsem vám o tom říkal. Experiment se studenou fúzí byl správný (mluví se o přehlíženém starém pokusu Ponse a Fleshmana). Experimentátoři nemohli svůj objev zopakovat, protože si nebyli vědomi určitých atributů magnetismu, ovlivňujících jejich experiment (ten proběhl v podzemí, obklopen panely s elektrickými přístroji). Mysleli si, že šlo pouze o chemii. Ne. Byl to náhodný fyzikální objev, který zatím zůstává záhadou, a který kombinuje chemii s magnetismem, čímž se zabývá pár lidí. Totéž se stalo Teslovi, když pozoroval, jak z jeho stolu odlétl objekt, ale neznal skutečnou příčinu tohoto jevu. Věděl, že to má co dělat s magnetickou strukturou, ale s nástroji a technologiemi té doby nebyl sto tuto strukturu vyrobit. Dokážete si to představit? Teď asi rozumíte jeho depresi. Pokrok na planetě často probíhá tímto způsobem.

     Konverzace s Yaweem (jméno pro Dr. Todda)

     Todd je tady a v této nové energii jeho lemuřanská Akáša začíná odhalovat to, co ví. Energie se pohybuje vpřed a uvolňuje do jeho vědomí engramy (paměťové stopy podvědomé mysli - pozn. překl.). Nedostane se k němu vše najednou, ani k nikomu z vás. Měl vizi, která spustila jeho výzkumnou práci (mluvím o vizi o DNA před několika lety), ale teď se rozpomíná na jednotlivé kroky, které jsou mu postupně odhalovány.

     Mé zprávy pro Yaweeho o hlubokých procesech v jeho šišince nepřišly z věčnosti. Už je věděl. Řekněme, že potřeboval trochu pobídnout, aby stihl rok 2012 [smích]. Zafungovalo to a Todd bude hotov včas. Tu informaci už ale znal. Už měl tušení a vnímal celkovou atmosféru toho, protože zná fyzikální cyklus, o němž nikdo nemluví…, a tak o něm dnes budeme mluvit my.

     Chrám Oživení

     Jako Yawee řídil Todd v Lemurii něco, co se nazývá Chrám Oživení. Mnohem, mnohem později se v Atlantidě pokoušeli o jeho obnovení, ale nefungovalo to, protože tam nebyl Yawee. Yawee se vyznačoval jedním atributem, o němž Lemuřané věděli, že je neobvyklý, žil totiž třikrát déle než oni. Takže znal několik tajemství, týkajících se energie - konkrétně DNA. V Chrámu Oživení objevil něco, co je již připraveno k tomu, aby se to objevilo právě teď. Já nemám hodiny [opět narážka na jiné vnímání času]. Jak brzo to bude? Uvidíte.

     Takže teď oslovuji Yaweeho, abychom pokračovali ve výuce: Dobré ráno, Yawee. [Mimochodem, na denní době zde nezáleží, když si uvědomíte, že toto setkání se teď blíží k páté hodině odpolední. Mnoho lidí si toho ani nevšimne. Je to Kryonův humor.]

     Todd: Dobrý den, Mistře Magnetismu.

     Už jsme spolu mluvili. Stejným způsobem jako teď a bylo to v soukromí. Schválně na tebe nezaměřujeme pozornost veřejnosti, protože naše diskuse probíhají v takové lásce, aby se již přítomné záležitosti prosadily v příhodném čase [opět mluvíme o našem 3D čase]. Co si pamatuješ o Chrámu Oživení, který k tobě v určitých aspektech přichází? Pamatuješ si, jaké energie tam byly?

     Todd: Používali jsme vnitřní magnetické jádro Země, speciálně koncentrované v určitých oblastech a dále zesílené nadmořskou výškou.

     Pamatujete si, drazí, kteří toto posloucháte a čtete, že Chrám Oživení spočíval na vrcholku hory Lemurie? Lemurie je nejvyšší hora na planetě. Dodnes zůstala nejvyšší horou, ale dnes je zaplavená mořem. Jmenuje se Havaj. Havajské ostrovy jsou pouze vrcholky jedné obří hory. Změříte-li ji odspodu až na vrcholek, je to nejvyšší hora na planetě. Na jejím vrcholku je sníh, dokonce i teď. Dovedete si představit, že je vyšší o 6 600 m? Dovedete si představit, jak vypadala při pozorování z vesmíru? Je to ta, kterou si Plejáďané vybrali ke své první návštěvě. Bylo to pro ně samozřejmé.

     Yawee, možná si pamatuješ, že ti byla stále zima. Neustále. Nemohl jsi totiž mít v chrámu topení, protože by tam nefungovalo! Když jsi dnes viděl film o tom, co se dnes děje ve vědě (video o makro-entanglementu (propletenci), které před tím promítal Lee), viděl jsi něco zajímavého, něco, co si možná pamatuješ?

     Mluvíme o teplotě. Mluvíme o takové zimě, která dokonce vytváří menší odpor pro tok energie. Je to vlastně katalyzátor pro zvyšování magnetismu – 10-ti násobné, 100-násobné a dokonce i 1000-násobné – v závislosti na teplotě. Je to jeden z atributů, který ti umožňoval dělat to, co jsi v chrámu dělal, bez technického zařízení.

     Chci se tě zeptat na tohle. Kolik si toho pamatuješ o fyzikálním přístroji, který pro to byl nezbytně třeba? Ptám se tě na tyto věci jen proto, abych zjistil, kam až tě dovedla tvoje Akáša. Mluvili jsme o tom, že zde byl tzv. cílový příjemce.

     Todd: V tuto chvíli je klíčovým atributem magnetický hnací mechanismus se speciální geometrií nad i pod tzv. cílovým příjemcem. Takže zde byly oba póly magnetismu – byl zde bod nulové zóny, který vytváří entanglement (do češtiny se většinou nepřekládá a znamená provázanost/určitý druh propojení dvou prvků - pozn. překl.) a důležitou roli hráli rotace a spin v protisměru.

      Velmi dobře. Úžasné. A teď důležitá otázka. Takže tento Příjemce je provázán/entanglován, že? S čím je kvantově provázán/entanglován? Pamatuješ si to? Zeptám se tě na toto. Kolik lidí je v té místnosti?

Todd: Asi 10.

Opravdu. A je zde někdo speciální?

Todd: Poskytovatel předlohy / „Lidská předloha“ (v orig. template Human).

Správně! Ano, opravdu. Pamatuješ si nějaký další atribut tohoto Poskytovatele předlohy, mohl sis něčeho všimnout, když jsi ho viděl? Ještě tam nejsi. A to je to, co dnes „popostrčíme“ do tvé paměti, pokud je to tak pro tebe v pořádku.

Todd: Jistě.

     Vrátím se k tobě, Yawee, ale pro tuto chvíli musím tento proces objasnit pro vás všechny, abyste porozuměli tomu, co se děje. V tom procesu dochází k odhalování. Zavedu vás teď do základní struktury atomu. Už jsem to dělal před tím, ale nikdy jsem vás nezavedl do tohoto stádia. Chci, abyste se se mnou podívali na elektron tak, jako byste tam byli a byli také tak malí. Teď postupuj pomalu, můj partnere, protože nejsi v tomhle vyškolený a je třeba, abys tuto zprávu předal tak, jak je prezentována a nezlepšoval ji [Kryon mluví k Leeovi].

     Fyzikové říkají, že elektrony spinují. Nespinují a nemohou. Na elektronu není žádný povrch, protože elektrony jsou energie. Nespinují, ale mají elektronický potenciál. Každá jednotlivá částice na této planetě - všechno, co můžete vidět, všechny věci v tomto Vesmíru - jsou vytvořeny s polaritou. Tohle je nová informace. Všechny věci jsou stvořeny s polaritou a jsou navrženy tak, aby samy sebe vyvažovaly/udržovaly rovnováhu. Díky polaritě toho, čemu říkáte plus a mínus, se pohybují a snaží se získat rovnováhu v rámci pole – všechny věci, jak fyzické, tak i jiné.

     Všechny polarity však mají sklony k vychylování způsobené tím, čemu budu říkat tlak mezi stejnými částicemi. Elektrony, které nesou (nebo spinují s polaritou) to, čemu říkáte určitý druh náboje – budeme ho nazývat pozitivním – jsou přitahovány k těm, které jsou negativní, aby se navzájem vynulovaly. Vyhledávají jeden druhého, aby vytvořily nulovou rovnováhu. Hledají svůj rovnovážný stav, a pokud ho nemají, nejsou šťastné. Používám tento výraz jen proto, abych zdůraznil stav fyzikální částice, která nenašla svou rovnováhu. Myslím, že to ocení i ti, kteří se vědou nezabývají.

     Ale i u atomů neexistují vždy jen spárované elektrony, protože neexistuje žádné atomické pravidlo o tom, že elektronů bude vytvořen vždy sudý počet. Takže se často vyskytne to, čemu říkám jeden navíc, a když se toto stane, pak celý atom bude nabitý pozitivně nebo negativně, v závislosti na tom jednom navíc.     Pak tento atom začne hledat jiný atom, který má jeden navíc s opačným nábojem. Toto se nazývá magnetismus. Právě jsem vysvětlil magnetismus. Část z toho už věda ví. Ještě si však neuvědomili, že všechny věci mají dualitu. Už tomu jsou na stopě a existují teorie, které to dostatečně brzy ukážou. Dnes jsem vám to sdělil, protože to vždy existovalo v něčí mysli.

     Půjdeme-li od nejmenšího po to vůbec největší, tak dokonce i galaxie mají dualitu. To, čemu říkáte černá díra, ve středu vaší galaxie, je kvantový motor (v orig. quantum push/pull engine) a já vám za minutku řeknu, proč tomu tak je.

     Je zde jedna velká otázka, na kterou odpovím teď hned. Proč má všechno polaritu? Proč je to stvořeno takto, dokonce až po úroveň elektronů? Ta nejmenší věcička - dokonce i to, co nazýváte Higgs Bosonova božská částice a kvarky - všechno má polaritu. Nenajdete kousek přírody, který by neměl polaritu. Proč? Řeknu vám proč: Fyzikové se budou smát. Ne posměšně, ale souhlasně. Kdyby tomu tak nebylo, Vesmír by byl jednotvárné, nudné místo k životu. Když vytvoříte dualitu pro každou jednotlivou částici, stvoříte aktivní Vesmír, který sám sebe vyrovnává a nikdy není v klidu. Pokud by tomu tak nebylo, byl by statický, neměnný a ne-tvůrčí. Takže - bez polarity by nebyl život. Život je vytvářen existencí duality, polaritou v atomových částicích. Život je něco, co je pro existenci Vesmíru nezbytné. Neexistuje žádný důvod pro fyziku bez života – a vy jste si mysleli, že je to obráceně, že? Že život vznikl náhodou na jedné planetě. Ó, to je z vaší strany velmi 3-dimenzionální pohled! Život je PROJEKT/KONCEPT.

     Pokračujme v této diskusi, neboť je plodná. Yawee, právě jsi popsal proces vytvoření makro-entanglementu v Chrámu. Popsal jsi magnetické a nulové body. Velmi dobře! Chápeš například to, že magnetické a nulové body ve středu galaxie jsou vyvážené?

Todd: Ovšem.

     To tedy znamená, že galaxie je v provázaném/entanglovaném stavu sama se sebou. A to vysvětluje, proč se všechna souhvězdí a sluneční soustavy nechovají podle Newtonovského momentu. Místo toho se pohybují všechny společně jako jeden kolem středu, protože jsou provázané/entanglované. Právě jsem vysvětlil proč a věda tomu brzy porozumí. Dosud to byla záhada, ale teď už to víte.

     Takže to máme makro-entanglement. Ta největší věc, kterou si dovedete představit, galaxie, je provázaná/entanglovaná sama se sebou. Je možné, že jsou další entanglementové záležitosti, které nevidíte, nepoznáváte nebo o nich nevíte v každodenním životě? Odpověď zní ANO. Takže pokračujme.

Drahá Lidská Bytosti, to, co se vám chystám teď předat, je krásné, má to co dělat s DNA a Yawee to znal. Věděl, jak učinit něco kouzelného.

     Blueprint (detailní plán) DNA je dokonalý. Dobrý doktor vám to ve své současné inkarnaci potvrdí (myšlen Dr.Todd). Už jsem vám to říkal. Vevnitř ve vás je dokonalý, i když zde sedíte s DNA, která nefunguje zcela správně. Vypadá to jako rozpor, protože blueprint je dokonalý a navržený pro dlouhý život, ale dělá některé věci, které jdou intuitivně proti.

     DNA je navržena jako informační zdroj na příjímání energie toho, co je kolem ní, vytvářené vědomím lidstva. A mění se v reakci na energii, ve které je. Jinými slovy, pokud má planeta nízkou energii, DNA ji má také. Je to kvantový motor, a pokud je kvantová energie vytvořená vědomím Lidstva nízká, tak podává slabý výkon.

     Chci pro vás definovat život – ne biologický, ale duchovní život. Takže vy všichni intelektuálové, vydržte, protože mnohým z vás se to nebude líbit. Duchovní život, měřeno pohledem Ducha, je, když má Člověk svobodnou volbu. A kdy to je? Začne to s prvním nádechem. Ne v děloze. Budou tací, kteří řeknou: „Tak to není, tak to není, duše v ženském těle je živá!“ Počkejte. Mluvím o tom z duchovního pohledu. Z pohledu Ducha to nastane, když přijdete z druhé strany závoje a poprvé se nadechnete.

     Dítě v matce nemá svobodnou volbu. Toto dítě je svázáno s volbou matky, dokud se nenarodí. Vážně, je to duše, která se připravuje na svobodnou volbu, a je zde mnoho duchovních atributů ohledně toho, jak ta duše reaguje, o kterých jsme už dříve mluvili. Teď ale mluvím o životě s polaritou [dualitou], svobodné volbě.

     Pojďme se chvíli věnovat tomu „dítěti uvnitř“, chci totiž, abyste věděli o jednom procesu. Budu mluvit o 240 dnech těhotenství. V tu dobu má dítě dokonalou DNA. Ještě se poprvé nenadechlo. DNA ještě nezměřila energii planety, protože je uvnitř. Uvědomili jste si to? Uvnitř dělohy je dokonalé dítě. DNA dítěte má všechny atributy Akáši a také rodiče, ale je jiná způsobem, o kterém jste neslyšeli. DNA je 100%, tak, jak byla navržena. Všechny kvantové instrukce v DNA hovoří k biologii dítěte a připravují je na první nádech. Nyní ti, Todde-Yawee, odhalím to, co už víš.

     Objasnění Chrámu Oživení

     Chrám Oživení má dvě kvantově provázané/entanglované Lidské bytosti. Jedna je příjemcem, druhá „předlohou“. Prodloužení života, dle znalostí Yaweeho o DNA, spočívalo v provázání/entanglování příjemce a předlohy a přenesení určitých atributů z jednoho na druhého.

To může fungovat jedině za předpokladu, že DNA má kvantový atribut, což má. Ve všem našem učení v minulých více než 10 letech jsme říkali, že 90% DNA, která nejsou zakódována a jsou považována za „odpad“, jsou souborem kvantových instrukcí. Takže molekula DNA musí mít nějaké kvantové atributy, které budou teprve objeveny, ale jsou velmi skutečné a týkají se instrukcí k chemickým pochodům více než tří miliard částí molekuly DNA. To platí zvláště pro chemii produkce genů u těch částí DNA, které jsou kódované proteiny. Zjednodušeně řečeno je DNA aktivně dynamická a může změnit realitu všeho, co považujete za „normální“.

     Yawee, velmi dobře jsi vysvětlil atributy cílového Příjemce, vytvářejícího provázaný/entanglovaný stav s Poskytovatelem předlohy. Nyní prozradíme, že předlohou byla žena, která je těhotná. Máme tak….

Todd Kryona přeruší: … zdroj dokonalé DNA předlohy!

     Ano, správně! Takže tajemství Chrámu Oživení je dvojí: 1) Na Zemi je dokonalá DNA v nenarozeném dítěti a některé atributy této dokonalosti je možné přenést před tím, než se přizpůsobí energii planety. 2) Je možné prodloužení života a léčení pomocí kvantové komunikace s molekulou DNA. Vidíte ty důsledky? Jedině moudré, božské ženství, mající v sobě dítě, může být na chrámovém stole. Začínáte chápat krásu, důsledky a pokračování toho všeho?

      V klasické vědě se stane několik věcí. Za prvé najdete několik embryonálních tajemství DNA. Začněte pozorovat vědce, jak objevují embryonální buňky a jejich kouzlo. Už víte, že v placentě existují neobvyklé kmenové buňky. Víte také, že předprogramované dospělé kmenové buňky jsou stále v těle. Ale co DNA nenarozeného dítěte? (Intelektuálové, čtěte prosím dále, protože když teď přestanete, vyvolá to ve vás neklid.) Za druhé, tvoje dnešní práce, Yawee, bude představovat „dokonalou předlohu“, aniž bys použil to, co jsi dělal v Lemurii. Proto jsi Člověk, který toto udělá. Je to pokračování toho, proč jsi sem přišel a je to dokonalé pro rok 2012 a dál.

     Tyto embryonální buňky nenarozeného dítěte jsou nedotknutelné společností, a mohly by stejně tak dobře být na Marsu, protože žádná věda se nechystá využít tyto buňky 3D způsobem, což je jediný způsob, který teď znáte. Pokud se o to pokusí, stejně to nebude fungovat. Dozvídáte se, že existují kvantové procesy, které nejen že nejsou invazivní, ale ve skutečnosti pomáhají a mohou přenášet atributy z jedné biologické buňky do jiné a z jednoho Člověka na jiného. Myslete „bezdrátově“ [opět Kryonův humor]. To, na co byste dříve potřebovali přes 1000 mil dlouhé dráty, teď funguje přes satelity. Tato analogie vám ukazuje, jak se posouváte ke zcela novému porozumění přenosu energie. Pojďme chvíli hovořit o té matce v chrámu.

     Žena tam na chrámovém stole, která je „předlohou“, vyhrála „Lemuřanskou loterii“ [Kryon žertuje], protože ví, že její dítě provázané/entanglované s jiným Člověkem, jakkoli starým či nemocným, vytváří rozšíření toho, kým to dítě bude. Je to složité, ale proces pomáhání někomu jinému bude vepsán do Akáši dítěte a to dítě se narodí s atributem léčitele. Je to všechno jaksi složité a kontroverzní a přehnaně intelektuální, neboť vaše 3D mozky se budou předhánět v tom, proč to nemůže fungovat. Všechno, co vám mohu říci je, že kvantový systém není lineární a vaše logika selže, pokud se pokusíte tyto věci analyzovat. Dovedete si představit čas v kruhu? Dokážete vidět někoho na dvou místech zároveň nebo dokonce to, že se mění vaše molekulární struktura a stává se součástí jiného objektu? Pokud toto neumíte, nedokážete to rozumně okomentovat. Všechny tyto věci jsou totiž součástí kvantových možností DNA. Pokud mi nevěříte, zeptejte se Plejáďana  [Kryonův zašifrovaný humor].

 

     Yawee, rozumíš tomu, co jsi tehdy dělal? Potřebuješ nějaké další odpovědi?

Todd: No, vlastně, potřebuji? Ano!

[Smích]

Yawee, o čem sníš? Co je to, o čem sníš a neznáš to a chceš to?

Todd: Sním o rekalibraci DNA a souvisejícím uspořádání, které nám umožní volně se pohybovat z jednoho místa do druhého - zřejmě tak, jak to dělají Plejáďané v kvantovém stavu.

Je jasné, že se ptáš na tohle, protože vidíš mnohem větší obrázek založený na tom, co viděla a co si pamatuje tvá Akáša. Víš také, že je to možné.

Mezitím se všichni zde ptají na tu samou věc, o které teď slyšeli: “Kde bychom mohli právě teď najít těhotnou ženu a provést to?“

[Smích]

     Jde to ještě mnohem dále a Plejáďané to věděli. Yawee, byly ti předány všechny tyto informace, pocházející původně od nich. Bylo to určené pro tehdejší dobu, ne pro tuto. Plejáďané nepotřebují těhotnou ženu, aby mohli dělat to, co dělají teď. Oni také mají DNA, ale v plně rozvinutém kvantovém stavu – stavu, který je potenciální možností pro lidskou rasu.

     Rád bych ti připomněl, že ti můj partner v minulosti předával zprávy o povaze fyziky. A teď se vracíme přímo k diskusi o polaritě, která byla na začátku tohoto channelingu. A touto „povahou“, Yawee, je prosycen přirozený vynález, který jsi objevil. Fyzika je aktivní a hledá rovnováhu. To znamená, že každé pole, které jsi vytvořil svým procesem, má atributy – jsi připraven? – dokonalé DNA. Už vykazuje atributy blueprintu nenarozeného. Nepotřebuješ těhotnou ženu. Tyto atributy mohou být předány Člověku a přijaty tímto Člověkem v jakékoli kompozici, kterou je jeho buněčná struktura schopná absorbovat.

     Ve své práci jsi udělal to, že jsi vytvořil kvantové pole s těmito atributy Plejáďanů a buňky naslouchají, když jsou jim vystaveny. Není to ještě vyladěné, ale nakonec přijdeš na to, jak to udělat. Až se ti to podaří, budeš mít regenerační motor budoucnosti, bez „Poskytovatele předlohy“, ale s jeho atributy.

      Tento a další procesy najde také věda. Nebudeš jediný. Není vhodné, abys měl tajemství života výlučně ty, takže zde budou i jiní. Embryonální zkoumání zvířat začnou odhalovat to, co umožní schopnost dorůstání končetin u lidí a spoustu dalších věcí, o kterých jsme se během 23 let bavili. A to si žádá ještě důležitější otázku: „Jaká je skutečná role zvířat na planetě? Reinkarnují se?“ To je téma na někdy jindy.

     Sleduj, jak se tyto věci budou brzo dít, včetně využití dospělých kmenových buněk ještě úžasnějším způsobem. Tady to je, leží to všechno před tebou. Čekalo to na rok 2012.

Yawee, jeden z tvých atributů je, že jsi žil s Plejáďany. Jsi s nimi stále v provázaném /entanglovaném stavu, který není ve 3D. Chtějí opět slyšet tu hudbu, tak jako před 26 000 lety. Jsou připraveni. A jakmile bude tento signál vyslán, sdělí toto „lidstvo dorazilo a chystá se zůstat“ [řeč je o Toddově projektu Lemuřanského Chóru pro slunovrat 2012].

     A to je zpráva pro dnešek. Někdo řekne: „Příliš mnoho vědy, Kryone!“ Jiní řeknou: “Opravdu, krása Stvořitelova systému je blízko“. Drazí, nenechte se odradit vědeckými detaily. Nemusíte to vědět a rozumět tomu, ale žádáme vás, abyste to oslavovali. Protože Bůh stvořitel je hlavní fyzik Vesmíru a všechny tyto nástroje použil k tomu, aby vytvořil systém života a rovnováhu lásky. Toto vše vylepší Lidský život a Lidské porozumění.

     Znovu vám říkám, že vzdálenost mezi jádrem a elektronem v každém jednotlivém atomu je naplněná Boží láskou. Toto je polévka Stvořitele, postavená pro život a připravena vzít vás za ruku, pokud chcete. Je to rekalibrace vědění na planetě a první krok ke kvantovému paradigmatu. Připravte se na to.

     Nemám žádné hodiny. Nemohu vám říci kdy. Mohu vám pouze říci, že je to blízko a že tomu tak nebylo, když jsme před lety začínali. Posunuli jsme společně značku a nyní začíná práce.

A tak to je.

KRYON

Zdroj originálu: https://www.kryon.com/.

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky, do češtiny přeložila Ivana M. (https://www.transformace.info/). Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.

 

 © 2012 Všechna práva vyhrazena.

Více zde: https://kryon.webnode.cz/news/rekalibrace-vedeni1/
 

 

Rekalibrace Vesmíru

Tento živý channeling Kryona byl předán v Patagonii,
(nejjižnější části Jižní Ameriky)
ve středu, 25. ledna 2012

Na pomoc čtenářům byl tento channeling upraven [Leem a Kryonem] s cílem poskytnout jasnější porozumění. Často se stává, že živý channeling má v sobě energii nesoucí druh komunikace, kterou tištěné stránky přenášet nemohou. Užijte si proto toto rozšířené poselství sdělené v Patagonii na Kryonově Kundalíní plavbě.

 

      Zdravím Vás, moji drazí, jsem Kryon z magnetické služby.

     Je toho tolik, co bych Vám chtěl říct, ale jako obvykle, začneme zlehka. Ctíme energii v místnosti. Tvoříme bublinu kolem sebe s vědomím, že ti, kteří si přejí naslouchat, také budou. Promlouváme k mnoha lidem, nejenom těm v této místnosti. Chtěl bych, abyste si vážili tohoto okamžiku, protože je pro vás. To není zbytečná informace. Tato informace má na něj hluboký lidský otisk. To znamená, že vše co vám říkám, jste vytvořili. Jsem si vědom, že tato zpráva je sdělována ve dvou jazycích (španělštině a angličtině). Informace je vyčerpávající, avšak jednoduchá. Takže potřebujeme, abyste naslouchali, abyste mohli porozumět myšlenkám předem pro vás připravených těmi na straně závoje, kteří vědí, kdo jste.

     Na této planetě probíhá posun. Pokud jsi vskutku Stará duše, ovlivňuje tě a každý z vás má jiné představy. Musíme říci, že každý z vás bude na energii reagovat jinak. Staré duše mají něco velmi zajímavého. Možná, že jsou Staré duše, ale to znamená, že každá z nich má nesmírně různé zkušenosti ze životů. Takže každý z vás bude reagovat odlišně a jedinečným způsobem na energii planetárního posunu. Avšak všichni pociťujete něco zajímavého. Je to obohacení vaší moudrosti a vědomí a pocit, že energie na planetě se pohybuje směrem k uvědomění a ne pryč od něj.

     Toto je čtvrtý přenos v sérii nazvané "Rekalibrace (přenastavení) Lidstva". Mluvili jsme to tom, jak jsou lidské bytosti přenastaveny, jak je přenastavena Gaia a dokonce jak je přeprogramována vaše DNA. Teď je zde něco, co jste nečekali - jak se přenastavuje Vesmír. To, co vám dnes předkládám je obtížné, protože to obsahuje pojmy mimo 3D. Takže budu pokračovat pomalu.

 

     Čas
     Začneme s opravdovým předpokladem energie ve které jste. Řekněme, že máte závodní dráhu a na ní auta. Představte si trať, která je velmi veliká ... opravdu veliká. Řekněme, že řidičům trvá roky než ji projedou dokola. Jsou unavení. Někdy vystoupí z auta a řídí nový řidič. Někdy se nový řidič unaví a ten starý nastoupí zpět a jede dál. Takto jsou závodní auta obsazena zkušenými i nezkušenými řidiči. Než objedou trať jednou kolem dokola, trvá to možná i roky.

     Řekněme, že část trati je obtížná, plná děr. Někteří je nevidí a nejnovější řidiči do děr spadnou. Starší řidiči vědí jak se jim vyhnout. Teď, ve tvém třírozměrném chápání, není těžké si takovou věc představit. To je však metafora času.

     Trať představuje vaši 3D představu času, s výjimkou, pokud si myslíte, že je to přímá cesta. Není. Je v kruhu. Nevědomě, že je to kruh, pro tento okamžik předstírejme, že jste jedním řidičem v autech. Řekněme tedy, že už jste na trati byli několikrát. Nový řidič se domnívá, že trať je přímá a nekonečná, protože se na horizontu ztrácí. Jako stará duše víte, že trať je opravdu obrovská a že zatáčku sotva uvidíte, téměř jako zakřivení Země. Takže jako řidič Stará duše víte, kde jsou na trati těžká místa. Také jste si v této metafoře vědomi, že jedete dopředu a dáváte pozor na to, co je před vašim autem, díváte se na budoucnost a minulost ve stejném okamžiku. Toto je jeden z předpokladů, který nemůže trojrozměrná mysl pochopit - že tím, že měníte budoucnost, také předjíždíte a měníte minulost. Tento předpoklad sám o sobě vysvětluje jak vůbec mohou proroctví pro rok 2012 nastat.

     Rok 2012 je však jen jediným obtížným místem na trati a starověcí autoři věděli, že přijde. Mohli předpovídat problém vpředu na trati, protože je to část kruhu. V současnosti je to velmi známé, a ti, kteří by ho dokázali nazvat, by ho nazvali "fraktálním časem". V minulosti, v dějinách lidstva, některé obtížné části dokonce způsobily konec lidstva. Některé vedly k novému počátku lidstva. Energie, ve které se nyní nacházíte má ve svém potenciálu dualitu. Takže můžete začít znovu nebo můžete začít něco, co ještě planeta nikdy dříve neviděla.

     Před dvaceti dvěma lety jsme vám řekli toto: "Připravte se na posun," řekli jsme. "Připravte se na to, že se změní počasí," řekli jsme. To se teď stane. Nestane se to proto, že to řekl Kryon nebo proroci, ale v důsledku toho, že Staré duše viděly, že přijdou překážky. Už šly po tomto kruhu někdy dříve a pamatují si, kde tyto záležitosti byly. Je to "známé" území.

     To nejtěžší, co vám mohu říci, abyste pochopili, je toto: Jak projíždíte okolo těchto překážek a jedete na trati dopředu, měníte energii celé tratě. Proto tím, jak se pohybujete dopředu měníte minulost. To není snadné pochopit; avšak lineárnímu myšlení to vysvětlujte tak moc jak jen může. Pro vaše 3D chápání, věříte tomu, že vaše zkušenosti v budoucnosti budou výsledkem toho, co zaujalo místo v minulosti. Vy jen jedete jedním směrem a vaše samotná očekávání jsou v přímé linii. Vše, co máte, je vaše zkušenost v minulosti - a ta není dost dobrá.

     Jak měníte trať, měníte pravidla tratě. Takže to, co si přeji stručnou formou říci je, že před vámi je nové paradigma. Staré duše to uvidí jako první a budou zasévat semena pro zbytek lidstva. Mladí lidé to uvidí, protože to mají ve svém Akášickém dědictví. Pomalu se samotná lidská přirozenost bude měnit a směřovat k novému způsobu myšlení, kde nebude vedena pouze svojí zkušeností ze zážitků, které jsou v tom, co si myslíte, že je vaše minulost. Je to úžasný potenciál. Nejste jedinou planetou, která toto zažila. Ale jste jedinou planetou ve své galaxii, která to zažívá nyní.


     Větší obraz

     Teď bych vám rád řekl věci, které jsou esotericky neuvěřitelné. Vaše galaxie ví, co se zde na Zemi děje. Nemluvím o životních formách ve vaší galaxii. Mluvím o skutečné fyzice toho, o čem si myslíte, že v ní je jako "pravidla". Vesmír spolupracuje s vašim posunem - očekával ho - protože proto jsi přišel.

Teď to bude těžší vysvětlit. Myslíte si, že fyzika jsou jednoduše pravidla toho, jak se věci mají? Dovolte mi položit vám otázku: Jak vysvětlíte to, co astronomové pojmenovali jako "inteligentní design"? Oproti všem lichým názorům, Vesmír byl stvořen pro život. O fyzice se přemýšlí jako o náhodných, po sobě jdoucích pravidlech, která jsou náhodná. Takto to však není. Čím lepší dostali astronomové nástroje, tím více si uvědomovali, že v uspořádání vesmíru musí být inteligence. Jak si to vysvětlujete? To vše, co znají, je matematika. To, co vidíte před sebou, čemu říkáte galaxie, je rovno padnutí šestky na kostce 10 000krát za sebou! Nedává to smysl, protože to není náhoda a nekopíruje to zvonové křivky přírody. Proto říkají to, co říkají.

     Musí tady být vůdčí síla tvoření. Změní toto váš názor na fyziku nebo na to, co vidíte před sebou? Takže vám povím, jak současná fyzika s vámi začne spolupracovat. Časový fraktál byl znám již dlouho a může probíhat mnoha způsoby. Jinými slovy, máte mnoho možností vědomí. Podívejte se na předpovědi středověkých autorů. Řekli, že bude světová válka. Řekli, že nastane konec světa. Mnoho duchovních systémů volalo po konci světa, kdy by vaše duše byly vyzvednuty. Mnoho systémů vás určitým způsobem nutilo uvěřit tomu, že byste se na něj měli připravit a nic z toho se nestalo. Říká vám to trochu něco o posunu před vámi. Přicházejí různá paradigma myšlení. Tato paradigma mají co do činění s problémy, které máte a které v současnosti považujete za "neřešitelné". Takže začneme s několika neuvěřitelnými věcmi.

 

     Magnetismus solárního systému
     Teď, můj partnere, bych chtěl zpomalit kvůli oběma, sobě i překladateli. Před dvaceti dvěma lety jsme vám řekli, že magnetické pole Země je rozhodující pro vaše vědomí. Magnetismus je kvantová energie. Tak jako gravitace a světlo. Jste obklopeni kvantovým polem a to je magnetické pole Země. Říkáme, že pokud se bude měnit lidské vědomí, bude se měnit magnetismus. Také se mění. Je to doplněk k tomu, co děláte. Musí si najít novou polohu, aby přijímal to, co děláte. Jak může vzrůstat vědomí této planety, pokud magnetismus zůstává stejný? Nemůže. Takže magnetismus se musí posunovat.

     Takže to začalo se skutečným posunem zeměpisné sítě vaší planety a historie, kterou zaznamenáváme nyní, je něco, co jsem předpovídal před více jak dvaceti lety. Teď vám vaše kompasy ukáží to, o čem jsem mluvil, že je zde. Od roku 1989 váš magnetismus obrovsky vzrostl.

Teď je toho ještě více. Co si myslíte, že jiného by mohlo změnit magnetismus celé vaší planety? Musí se přenastavit, a aby se tak stalo, potřebuje pomoc. Motorem magnetické změny pro tuto planetu je váš solární systém. Pokud nevíte nic o tom, jak funguje solární systém a jeho energie, pak toto začne dávat smysl.

     Jádrem vašeho solárního systému je Slunce. Vysílá to, čemu říkáte solární vítr, který je téměř celý magnetický. Je to magnetická energie, která doslova vystřeluje ze Slunce a obsahuje pouze to, co Slunce vytváří. Tato magnetická energie má název - heliosféra. "Fouká" magnetický vítr proti magnetismu vaší vlastní Země a to mění vaši planetu.

     Protože pokud by energie na Zemi byla stále stejná, pak by se změnilo jen málo. Pro ty, kteří si přejí technické vysvětlení, se dá říci, že magnetismus Slunce fouká proti magnetismu Země a dostaneme tak dvě interakční magnetická pole. To vytváří něco, čemu říkáme indukce, což je pro vědce záhadou. Je to "směs" překrývajících se magnetických polí, která bere v úvahu výměnu energie informací a zesílení bez zdroje energie. Je na Zemi velmi dobře využívána, ale její vlastnosti se považují za záhadné.

     Takže, co se teď stane. Podívejte se na změny ve vašem Slunci. Můžete je nazývat solární bouře, ale pro vás jsou pouze přenastavením a budou vás trápit. Je to tím, že kolem planety a na planetě je mnoho elektroniky a tyto nástroje budou reagovat. Počítáte s tím, že magnetické pole vaší planety zůstane stejné, ale nemůže zůstat stejné, když je gigantická solární bouře. Naruší se určité druhy komunikace. Možná, že se dokonce přeruší dodávky energie.

     Podívejte se na Slunce, protože je v procesu posunu. Děje se tak skrze Inteligentní design, lásku Boha a Stvořitele, mění se věci pro vaše vědomí. To je nový způsob myšlení, který je rozvojový, doslova se dotýká skutečného pole DNA každého člověka. Toto mění informace uvnitř DNA a umožňuje Lidské Bytosti získat a obohatit se o vlastnosti nové reality, které nikdy dříve neměla.

     Teď bude ještě více fyzického: Něco je na cestě už velmi dlouhou dobu. Samotný magnetismus vašeho solárního systému se mění. Takže je zde výzva: Jděte najít tuto skutečnost. Doslova uvidíte jak se váš solární systém pohybuje vesmírem. Protíná určité vlastnosti vesmíru, a to mění něco z magnetismu, který se pak stává odlišným od způsobu, ve kterém byl dříve. Ten pak mění Slunce. Vidíte ten cyklus? Jedno obohacuje druhé ve fraktálu oběžné reality. Váš pohyb okolo středu mění váš solární systém. Nová pozice solárního systému mění sluneční atributy. Atributy Slunce jsou vyslány k planetě prostřednictvím heliosféry a ta ovlivňuje vaši DNA.

     Intelektuálové by teď řekli, "Dobře, nedává to smysl. Tyto procesy byly připravené ovlivnit Zemi, byly ve hře, na cestě, již eony času, připravené protnout váš solární systém. Takže se jen tak nestaly." Jinými slovy, stalo se to a nezáleží na tom jak. Je jedno, zda jste byli v posunu vědomí nebo ne."

     Přijímám tento argument, ale s vysvětlením. Řekněme, že v 17. století byla kosmická loď, která na tuto planetu přišla z planety vysílající hudbu a rádiový přenos hudby. Teď se mne zeptejte na toto: Byl přenos reálný? Ano, toliko protože vám to říkám. Byla ta hudba nádherná a skutečná? Ano. Byla ta loď na cestě velmi dlouho? Ano. Kolik lidí na planetě slyšelo tu hudbu. Odpověď je: Nikdo! Je to tím, že v této době ještě nebyl vynalezen radiový přijímač.

     V tomto příkladu však byla kosmická loď vždy na své cestě. Vidíte tu metaforu? Magnetické změny se děly různými způsoby, ale pokud Země nebyla připravená, nikdo hudbu nemohl slyšet. Nebyla zde žádná odezva a lidstvo bylo stejné jako bylo vždy, zda-li to vůbec bylo lidstvo - načas řekněme, že jste už zase byli na cestě zničit sami sebe.

     Minulost měníte tím, že měníte budoucnost. Znovu uspořádáváte energii vašeho solárního systému a také něco jiného. Je to pro vás těžké si to představit, moji milovaní, ale my vám to zprostředkujeme tak jako tak: Velmi, velmi daleko od vás se věci mění. Nevěříte tomu, protože je to velmi daleko od vás, abyste o tom uvažovali, a ve trojdimenzionálním světě věci, které jsou od vás velmi vzdálené, nejsou součástí vaší bubliny reality. Avšak jsou s vámi v kvantovém stavu.

     Celá galaxie se otáčí jako deska velmi kontra-intuitivním způsobem. Hvězdy a souhvězdí neobíhají v rámci pravidel Newtonovské fyziky, kterou používáte, abyste pochopili vše okolo vás ve vašem solárním systému. Pro hvězdy a hvězdokupy ve vaší galaxii nezáleží na vzdálenosti od centra. Všechny hvězdy rotují jako celek. Je to proto, že galaxie je zapletena do středu sebe sama. V tomto stavu není čas ani vzdálenost. Změna vědomí na této planetě změnila střed galaxie. Je to proto, milovaní, že co se děje zde, je "známo" i v centru.

     Je pro nás zajímavé, že vaše reakce na toto vše je vědecká. Viděli jste, že "kreativní událost" vašeho Vesmíru ztrácí energii, aby se zformovala tak, jak se zformovala. Navíc neobvyklý způsob, kterým galaxie obíhá, tak jak jsem právě řekl, byl také zaznamenán. Takže jste si spočítali, že aby toto vše bylo na dané pozici, musí tady chybět 3D hmota, a dali jste ji název - temná hmota. Jak legrační! Dokonce jste si mysleli, že by to mohl být multidimenzionální vliv pokračující v tom, co teď můžete pozorovat a spočítat - že to má nesmírnou sílu, ale nemůžete to vidět? Vůbec to není "hmota" a není to 3D. Je to kvantová energie.

     Dovolte mi říci ještě něco o fyzice. Už zase, ale zjednoduším to. Vše, co vaši vědci viděli ve fyzice se děje ve dvojicích. V současnosti ve vašem tří-dimensionálním paradigma existují čtyři zákony fyziky. Představují dva páry typu energie. Nakonec jich bude šest. V centru vaší galaxie je něco, čemu říkáte černá díra, ale není to tak snadné. To je dualita. Není to taková věc jako "jedinečnost". Mohli byste říci, že je jedna energie se dvěma částmi - slabou a silnou kvantovou silou. A nejpodivuhodnější je, že ví, kdo jste. Je to motor stvořitele. V jiných galaxiích je jiný než v této. Je jedinečný.

     Skutečná fyzika vaší galaxie je utvářena tím, co děláte tady. Astronomové se mohou dívat do vesmíru a objeví různé fyziky v různých galaxiích. Může být, že se v ostatních galaxiích děje něco jako v této? Na to neodpovím.


     Jiné myšlení

     Milované lidské bytosti, je to větší než si myslíte. Staré duše, je to větší než si myslíte. Proto jsme se dovolávali toho, abyste zůstali na této na této planetě a změnili svoji buněčnou strukturu a vydolovali svoji Akášu a začali nahlížet dovnitř sebe. Jinými slovy, neberte minulost a neprojektujte ji do své budoucí reality, protože jste teď schopni dělat věci tak, jako jste nikdy předtím nebyli. Země spolupracuje. Vesmír spolupracuje a pracovníci Světla se přesunou do paradigmatu zhmotňování.

Osobně pro vaše vlastní tělo, mnoho z vás mládne namísto toho, aby stárla. Vytváříte řešení k problémům, o kterých jste se domnívali, že jsou neřešitelné. Dnes vám bylo řečeno, že vaše populace bleskově vzroste přinejmenším o miliardu za každé desetiletí. Výsledek toho, který pociťujete, bude nedostatek potravin a vody, přelidnění a vyhladovění. Toto vám říká vaše minulost, že se stane.

Dovolte mi, milované lidské bytosti, abych vám řekl, co je toho předpokladem. Předpokladem udělat tento závěr je to, že lidské bytosti jsou jednoduše příliš natvrdlé, než aby si toho všimli, a nemají nápad, jak to změnit. To je starý pohled, založený na lidské přirozenosti. Podívejte co se děje. Dívejte se...co...se děje. Přijdete na to a bude tu elegantní řešení neřešitelných problémů minulosti.

     Toto přijde téměř v každé oblasti vědy. Pomůže to žít lidským bytostem déle a zdravěji bez válek. Milovaní, přijde doba, kdy tu dokonce nebude ani terorismus. No, bude tady nerovnováha, lidské bytosti. Ta přijde se životem. Ne země proti zemi, ne duchovní skupina proti duchovní skupině.

     To je tím, že teď zaséváte semínka a Vesmír ví, kdo jste. Vaše galaxie se rozezní vaším vítězstvím! Smrt nemá osten. Povím vám toto: Už eony jste povoláni, abyste sem přišli. Staré duše začnou projevovat novou realitu. Nemám hodiny. Nemohu vám říci, jak dlouho to bude trvat. Máte však 18 pozemských let, abyste udělali velký rozdíl, protože to je energie, kterou vidíme.


     Přednastavení systému a nový pohled
     Mimochodem, co se stane se solárním systémem, až se magnetismus posune? Nyní uvidíte, kam se astrologie rovněž začne posouvat. Jsou tady ti, kteří začnou uplatňovat kvantový filtr k astrologii. To se děje teď. Co je vaše kvantové znamení? Odlišuje se od tří-dimensionálního znamení. No, přijde den, milovaní, ve vědě, kdy budou vědci schopni uplatňovat to, co budu nazývat kvantový filtr, aby upravili to, co vidí. Bude to filtr vyvinutý pro teleskopy, který se bude týkat super chlazení samotného filtru. Astronomové budou schopni nahlédnout do vesmíru, a poprvé vidět kvantové vlastnosti.

     První, čeho si všimnou, budou dvě věci v centru galaxie, ne jenom jedna. Další věcí budou barvy okolo lidské bytosti. A vědci založí novou oblast nazvanou "Studie lidské aurické energie." Toto vše přijde.

     Jak dlouho to bude trvat? To je na vás. Mezitím zasívejte semínka porozumění, mírumilovnosti, uznání a lásky. Začněte se méně zlobit, méně vytvářejte dramata. Přijměte vlastnosti Mistrů a to je to, proč se vaše schopnosti právě teď změní. Zjemněte ve všech záležitostech. Dívejte se na sebe jinak.

     Přijde doba, kdy nebudou války. Ti v této místnosti a ti, kteří naslouchají, budou vědět, že mám pravdu. Hledejte tyto věci ve vaší vědě. Až se stanou, vzpomeňte si na tento den, kdy jsem vám říkal, jak to doopravdy funguje.


Požehnaná je lidská bytost, která porozuměla tomuto poselství jako osobní pro sebe sama, ne

o vesmíru. Je to o vnitřním bytí a cestě duše - a Vesmíru uvnitř.

Tak to je.
KRYON

 

Poznámka ke kopírování:
Zdroj originálu: https://www.kryon.com/.

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky do češtiny přeložila Andrea L. (https://www.transformace.info/). Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.

© 2012 Všechna práva vyhrazena.


Více zde: https://kryon.webnode.cz/news/rekalibrace-vesmiru/

 

Rekalibrace Vesmíru

Tento živý channeling Kryona byl předán v Patagonii,
(nejjižnější části Jižní Ameriky)
ve středu, 25. ledna 2012

Na pomoc čtenářům byl tento channeling upraven [Leem a Kryonem] s cílem poskytnout jasnější porozumění. Často se stává, že živý channeling má v sobě energii nesoucí druh komunikace, kterou tištěné stránky přenášet nemohou. Užijte si proto toto rozšířené poselství sdělené v Patagonii na Kryonově Kundalíní plavbě.

 

      Zdravím Vás, moji drazí, jsem Kryon z magnetické služby.

     Je toho tolik, co bych Vám chtěl říct, ale jako obvykle, začneme zlehka. Ctíme energii v místnosti. Tvoříme bublinu kolem sebe s vědomím, že ti, kteří si přejí naslouchat, také budou. Promlouváme k mnoha lidem, nejenom těm v této místnosti. Chtěl bych, abyste si vážili tohoto okamžiku, protože je pro vás. To není zbytečná informace. Tato informace má na něj hluboký lidský otisk. To znamená, že vše co vám říkám, jste vytvořili. Jsem si vědom, že tato zpráva je sdělována ve dvou jazycích (španělštině a angličtině). Informace je vyčerpávající, avšak jednoduchá. Takže potřebujeme, abyste naslouchali, abyste mohli porozumět myšlenkám předem pro vás připravených těmi na straně závoje, kteří vědí, kdo jste.

     Na této planetě probíhá posun. Pokud jsi vskutku stará duše, ovlivňuje tě a každý z vás má jiné představy. Musíme říci, že každý z vás bude na energii reagovat jinak. Staré duše mají něco velmi zajímavého. Možná, že jsou staré duše, ale to znamená, že každá z nich má nesmírně různé zkušenosti ze životů. Takže každý z vás bude reagovat odlišně a jedinečným způsobem na energii planetárního posunu. Avšak všichni pociťujete něco zajímavého. Je to obohacení vaší moudrosti a vědomí a pocit, že energie na planetě se pohybuje směrem k uvědomění a ne pryč od něj.

     Toto je čtvrtý přenos v sérii nazvané "Rekalibrace (přenastavení) Lidstva". Mluvili jsme to tom, jak jsou lidské bytosti přenastaveny, jak je přenastavena Gaia a dokonce jak je přeprogramována vaše DNA. Teď je zde něco, co jste nečekali - jak se přenastavuje Vesmír. To, co vám dnes předkládám je obtížné, protože to obsahuje pojmy mimo 3D. Takže budu pokračovat pomalu.

 

     Čas
     Začneme s opravdovým předpokladem energie ve které jste. Řekněme, že máte závodní dráhu a na ní auta. Představte si trať, která je velmi veliká ... opravdu veliká. Řekněme, že řidičům trvá roky než ji projedou dokola. Jsou unavení. Někdy vystoupí z auta a řídí nový řidič. Někdy se nový řidič unaví a ten starý nastoupí zpět a jede dál. Takto jsou závodní auta obsazena zkušenými i nezkušenými řidiči. Než objedou trať jednou kolem dokola, trvá to možná i roky.

     Řekněme, že část trati je obtížná, plná děr. Někteří je nevidí a nejnovější řidiči do děr spadnou. Starší řidiči vědí jak se jim vyhnout. Teď, ve tvém třírozměrném chápání, není těžké si takovou věc představit. To je však metafora času.

     Trať představuje vaši 3D představu času, s výjimkou, pokud si myslíte, že je to přímá cesta. Není. Je v kruhu. Nevědomě, že je to kruh, pro tento okamžik předstírejme, že jste jedním řidičem v autech. Řekněme tedy, že už jste na trati byli několikrát. Nový řidič se domnívá, že trať je přímá a nekonečná, protože se na horizontu ztrácí. Jako stará duše víte, že trať je opravdu obrovská a že zatáčku sotva uvidíte, téměř jako zakřivení Země. Takže jako řidič stará duše víte, kde jsou na trati těžká místa. Také jste si v této metafoře vědomi, že jedete dopředu a dáváte pozor na to, co je před vašim autem, díváte se na budoucnost a minulost ve stejném okamžiku. Toto je jeden z předpokladů, který nemůže trojrozměrná mysl pochopit - že tím, že měníte budoucnost, také předjíždíte a měníte minulost. Tento předpoklad sám o sobě vysvětluje jak vůbec mohou proroctví pro rok 2012 nastat.

     Rok 2012 je však jen jediným obtížným místem na trati a starověcí autoři věděli, že přijde. Mohli předpovídat problém vpředu na trati, protože je to část kruhu. V současnosti je to velmi známé, a ti, kteří by ho dokázali nazvat, by ho nazvali "fraktálním časem". V minulosti, v dějinách lidstva, některé obtížné části dokonce způsobily konec lidstva. Některé vedly k novému počátku lidstva. Energie, ve které se nyní nacházíte má ve svém potenciálu dualitu. Takže můžete začít znovu nebo můžete začít něco, co ještě planeta nikdy dříve neviděla.

     Před dvaceti dvěma lety jsme vám řekli toto: "Připravte se na posun," řekli jsme. "Připravte se na to, že se změní počasí," řekli jsme. To se teď stane. Nestane se to proto, že to řekl Kryon nebo proroci, ale v důsledku toho, že staré duše viděly, že přijdou překážky. Už šly po tomto kruhu někdy dříve a pamatují si, kde tyto záležitosti byly. Je to "známé" území.

     To nejtěžší, co vám mohu říci, abyste pochopili je toto: Jak projíždíte okolo těchto překážek a jedete na trati dopředu, měníte energii celé tratě. Proto tím, jak se pohybujete dopředu měníte minulost. To není snadné pochopit; avšak lineárnímu myšlení to vysvětlujte tak moc jak jen může. Pro vaše 3D chápání, věříte tomu, že vaše zkušenosti v budoucnosti budou výsledkem toho, co zaujalo místo v minulosti. Vy jen jedete jedním směrem a vaše samotná očekávání jsou v přímé linii. Vše, co máte, je vaše zkušenost v minulosti - a ta není dost dobrá.

     Jak měníte trať, měníte pravidla tratě. Takže to, co si přeji stručnou formou říci je, že před vámi je nové paradigma. Staré duše to uvidí jako první a budou zasévat semena pro zbytek lidstva. Mladí lidé to uvidí, protože to mají ve svém Akášickém dědictví. Pomalu se samotná lidská přirozenost bude měnit a směřovat k novému způsobu myšlení, kde nebude vedena pouze svojí zkušeností ze zážitků, které jsou v tom, co si myslíte, že je vaše minulost. Je to úžasný potenciál. Nejste jedinou planetou, která toto zažila. Ale jste jedinou planetou ve své galaxii, která to zažívá nyní.


     Větší obraz

     Teď bych vám rád řekl věci, které jsou esotericky neuvěřitelné. Vaše galaxie ví, co se zde na Zemi děje. Nemluvím o životních formách ve vaší galaxii. Mluvím o skutečné fyzice toho, o čem si myslíte, že v ní je jako "pravidla". Vesmír spolupracuje s vašim posunem - očekával ho - protože proto jsi přišel.

Teď to bude těžší vysvětlit. Myslíte si, že fyzika jsou jednoduše pravidla toho, jak se věci mají? Dovolte mi položit vám otázku: Jak vysvětlíte to, co astronomové pojmenovali jako "inteligentní design"? Oproti všem lichým názorům, Vesmír byl stvořen pro život. O fyzice se přemýšlí jako o náhodných, po sobě jdoucích pravidlech, která jsou náhodná. Takto to však není. Čím lepší dostali astronomové nástroje, tím více si uvědomovali, že v uspořádání vesmíru musí být inteligence. Jak si to vysvětlujete? To vše, co znají, je matematika. To, co vidíte před sebou, čemu říkáte galaxie, je rovno padnutí šestky na kostce 10 000krát za sebou! Nedává to smysl, protože to není náhoda a nekopíruje to zvonové křivky přírody. Proto říkají to, co říkají.

     Musí tady být vůdčí síla tvoření. Změní toto váš názor na fyziku nebo na to, co vidíte před sebou? Takže vám povím, jak současná fyzika s vámi začne spolupracovat. Časový fraktál byl znám již dlouho a může probíhat mnoha způsoby. Jinými slovy, máte mnoho možností vědomí. Podívejte se na předpovědi středověkých autorů. Řekli, že bude světová válka. Řekli, že nastane konec světa. Mnoho duchovních systémů volalo po konci světa, kdy by vaše duše byly vyzvednuty. Mnoho systémů vás určitým způsobem nutilo uvěřit tomu, že byste se na něj měli připravit a nic z toho se nestalo. Říká vám to trochu něco o posunu před vámi. Přicházejí různá paradigma myšlení. Tato paradigma mají co do činění s problémy, které máte a které v současnosti považujete za "neřešitelné". Takže začneme s několika neuvěřitelnými věcmi.

 

     Magnetismus solárního systému
     Teď, můj partnere, bych chtěl zpomalit kvůli oběma, sobě i překladateli. Před dvaceti dvěma lety jsme vám řekli, že magnetické pole Země je rozhodující pro vaše vědomí. Magnetismus je kvantová energie. Tak jako gravitace a světlo. Jste obklopeni kvantovým polem a to je magnetické pole Země. Říkáme, že pokud se bude měnit lidské vědomí, bude se měnit magnetismus. Také se mění. Je to doplněk k tomu, co děláte. Musí si najít novou polohu, aby přijímal to, co děláte. Jak může vzrůstat vědomí této planety, pokud magnetismus zůstává stejný? Nemůže. Takže magnetismus se musí posunovat.

     Takže to začalo se skutečným posunem zeměpisné sítě vaší planety a historie, kterou zaznamenáváme nyní, je něco, co jsem předpovídal před více jak dvaceti lety. Teď vám vaše kompasy ukáží to, o čem jsem mluvil, že je zde. Od roku 1989 váš magnetismus obrovsky vzrostl.

Teď je toho ještě více. Co si myslíte, že jiného by mohlo změnit magnetismus celé vaší planety? Musí se přenastavit, a aby se tak stalo, potřebuje pomoc. Motorem magnetické změny pro tuto planetu je váš solární systém. Pokud nevíte nic o tom, jak funguje solární systém a jeho energie, pak toto začne dávat smysl.

     Jádrem vašeho solárního systému je Slunce. Vysílá to, čemu říkáte solární vítr, který je téměř celý magnetický. Je to magnetická energie, která doslova vystřeluje ze Slunce a obsahuje pouze to, co Slunce vytváří. Tato magnetická energie má název - heliosféra. "Fouká" magnetický vítr proti magnetismu vaší vlastní Země a to mění vaši planetu.

     Protože pokud by energie na Zemi byla stále stejná, pak by se změnilo jen málo. Pro ty, kteří si přejí technické vysvětlení, se dá říci, že magnetismus Slunce fouká proti magnetismu Země a dostaneme tak dvě interakční magnetická pole. To vytváří něco, čemu říkáme indukce, což je pro vědce záhadou. Je to "směs" překrývajících se magnetických polí, která bere v úvahu výměnu energie informací a zesílení bez zdroje energie. Je na Zemi velmi dobře využívána, ale její vlastnosti se považují za záhadné.

     Takže, co se teď stane. Podívejte se na změny ve vašem Slunci. Můžete je nazývat solární bouře, ale pro vás jsou pouze přenastavením a budou vás trápit. Je to tím, že kolem planety a na planetě je mnoho elektroniky a tyto nástroje budou reagovat. Počítáte s tím, že magnetické pole vaší planety zůstane stejné, ale nemůže zůstat stejné, když je gigantická solární bouře. Naruší se určité druhy komunikace. Možná, že se dokonce přeruší dodávky energie.

     Podívejte se na Slunce, protože je v procesu posunu. Děje se tak skrze inteligentní design, lásku Boha a Stvořitele, mění se věci pro vaše vědomí. To je nový způsob myšlení, který je rozvojový, doslova se dotýká skutečného pole DNA každého člověka. Toto mění informace uvnitř DNA a umožňuje Lidské Bytosti získat a obohatit se o vlastnosti nové reality, které nikdy dříve neměla.

     Teď bude ještě více fyzického: Něco je na cestě už velmi dlouhou dobu. Samotný magnetismus vašeho solárního systému se mění. Takže je zde výzva: Jděte najít tuto skutečnost. Doslova uvidíte jak se váš solární systém pohybuje vesmírem. Protíná určité vlastnosti vesmíru, a to mění něco z magnetismu, který se pak stává odlišným od způsobu, ve kterém byl dříve. Ten pak mění Slunce. Vidíte ten cyklus? Jedno obohacuje druhé ve fraktálu oběžné reality. Váš pohyb okolo středu mění váš solární systém. Nová pozice solárního systému mění sluneční atributy. Atributy Slunce jsou vyslány k planetě prostřednictvím heliosféry a ta ovlivňuje vaši DNA.

     Intelektuálové by teď řekli, "Dobře, nedává to smysl. Tyto procesy byly připravené ovlivnit Zemi, byly ve hře, na cestě, již eony času, připravené protnout váš solární systém. Takže se jen tak nestaly." Jinými slovy, stalo se to a nezáleží na tom jak. Je jedno, zda jste byli v posunu vědomí nebo ne."

     Přijímám tento argument, ale s vysvětlením. Řekněme, že v 17. století byla kosmická loď, která na tuto planetu přišla z planety vysílající hudbu a rádiový přenos hudby. Teď se mne zeptejte na toto: Byl přenos reálný? Ano, toliko protože vám to říkám. Byla ta hudba nádherná a skutečná? Ano. Byla ta loď na cestě velmi dlouho? Ano. Kolik lidí na planetě slyšelo tu hudbu. Odpověď je: Nikdo! Je to tím, že v této době ještě nebyl vynalezen radiový přijímač.

     V tomto příkladu však byla kosmická loď vždy na své cestě. Vidíte tu metaforu? Magnetické změny se děly různými způsoby, ale pokud Země nebyla připravená, nikdo hudbu nemohl slyšet. Nebyla zde žádná odezva a lidstvo bylo stejné jako bylo vždy, zda-li to vůbec bylo lidstvo - načas řekněme, že jste už zase byli na cestě zničit sami sebe.

     Minulost měníte tím, že měníte budoucnost. Znovu uspořádáváte energii vašeho solárního systému a také něco jiného. Je to pro vás těžké si to představit, moji milovaní, ale my vám to zprostředkujeme tak jako tak: Velmi, velmi daleko od vás se věci mění. Nevěříte tomu, protože je to velmi daleko od vás, abyste o tom uvažovali, a ve trojdimenzionálním světě věci, které jsou od vás velmi vzdálené, nejsou součástí vaší bubliny reality. Avšak jsou s vámi v kvantovém stavu.

     Celá galaxie se otáčí jako deska velmi kontra-intuitivním způsobem. Hvězdy a souhvězdí neobíhají v rámci pravidel Newtonovské fyziky, kterou používáte, abyste pochopili vše okolo vás ve vašem solárním systému. Pro hvězdy a hvězdokupy ve vaší galaxii nezáleží na vzdálenosti od centra. Všechny hvězdy rotují jako celek. Je to proto, že galaxie je zapletena do středu sebe sama. V tomto stavu není čas ani vzdálenost. Změna vědomí na této planetě změnila střed galaxie. Je to proto, milovaní, že co se děje zde, je "známo" i v centru.

     Je pro nás zajímavé, že vaše reakce na toto vše je vědecká. Viděli jste, že "kreativní událost" vašeho Vesmíru ztrácí energii, aby se zformovala tak, jak se zformovala. Navíc neobvyklý způsob, kterým galaxie obíhá, tak jak jsem právě řekl, byl také zaznamenán. Takže jste si spočítali, že aby toto vše bylo na dané pozici, musí tady chybět 3D hmota, a dali jste ji název - temná hmota. Jak legrační! Dokonce jste si mysleli, že by to mohl být multidimenzionální vliv pokračující v tom, co teď můžete pozorovat a spočítat - že to má nesmírnou sílu, ale nemůžete to vidět? Vůbec to není "hmota" a není to 3D. Je to kvantová energie.

     Dovolte mi říci ještě něco o fyzice. Už zase, ale zjednoduším to. Vše, co vaši vědci viděli ve fyzice se děje ve dvojicích. V současnosti ve vašem tří-dimensionálním paradigma existují čtyři zákony fyziky. Představují dva páry typu energie. Nakonec jich bude šest. V centru vaší galaxie je něco, čemu říkáte černá díra, ale není to tak snadné. To je dualita. Není to taková věc jako "jedinečnost". Mohli byste říci, že je jedna energie se dvěma částmi - slabou a silnou kvantovou silou. A nejpodivuhodnější je, že ví, kdo jste. Je to motor stvořitele. V jiných galaxiích je jiný než v této. Je jedinečný.

     Skutečná fyzika vaší galaxie je utvářena tím, co děláte tady. Astronomové se mohou dívat do vesmíru a objeví různé fyziky v různých galaxiích. Může být, že se v ostatních galaxiích děje něco jako v této? Na to neodpovím.


     Jiné myšlení

     Milované lidské bytosti, je to větší než si myslíte. Staré duše, je to větší než si myslíte. Proto jsme se dovolávali toho, abyste zůstali na této na této planetě a změnili svoji buněčnou strukturu a vydolovali svoji Akášu a začali nahlížet dovnitř sebe. Jinými slovy, neberte minulost a neprojektujte ji do své budoucí reality, protože jste teď schopni dělat věci tak, jako jste nikdy předtím nebyli. Země spolupracuje. Vesmír spolupracuje a pracovníci Světla se přesunou do paradigmatu zhmotňování.

Osobně pro vaše vlastní tělo, mnoho z vás mládne namísto toho, aby stárla. Vytváříte řešení k problémům, o kterých jste se domnívali, že jsou neřešitelné. Dnes vám bylo řečeno, že vaše populace bleskově vzroste přinejmenším o miliardu za každé desetiletí. Výsledek toho, který pociťujete, bude nedostatek potravin a vody, přelidnění a vyhladovění. Toto vám říká vaše minulost, že se stane.

Dovolte mi, milované lidské bytosti, abych vám řekl, co je toho předpokladem. Předpokladem udělat tento závěr je to, že lidské bytosti jsou jednoduše příliš natvrdlé, než aby si toho všimli, a nemají nápad, jak to změnit. To je starý pohled, založený na lidské přirozenosti. Podívejte co se děje. Dívejte se...co...se děje. Přijdete na to a bude tu elegantní řešení neřešitelných problémů minulosti.

     Toto přijde téměř v každé oblasti vědy. Pomůže to žít lidským bytostem déle a zdravěji bez válek. Milovaní, přijde doba, kdy tu dokonce nebude ani terorismus. No, bude tady nerovnováha, lidské bytosti. Ta přijde se životem. Ne země proti zemi, ne duchovní skupina proti duchovní skupině.

     To je tím, že teď zaséváte semínka a Vesmír ví, kdo jste. Vaše galaxie se rozezní vaším vítězstvím! Smrt nemá osten. Povím vám toto: Už eony jste povoláni, abyste sem přišli. Staré duše začnou projevovat novou realitu. Nemám hodiny. Nemohu vám říci, jak dlouho to bude trvat. Máte však 18 pozemských let, abyste udělali velký rozdíl, protože to je energie, kterou vidíme.


     Přednastavení systému a nový pohled
     Mimochodem, co se stane se solárním systémem, až se magnetismus posune? Nyní uvidíte, kam se astrologie rovněž začne posouvat. Jsou tady ti, kteří začnou uplatňovat kvantový filtr k astrologii. To se děje teď. Co je vaše kvantové znamení? Odlišuje se od tří-dimensionálního znamení. No, přijde den, milovaní, ve vědě, kdy budou vědci schopni uplatňovat to, co budu nazývat kvantový filtr, aby upravili to, co vidí. Bude to filtr vyvinutý pro teleskopy, který se bude týkat super chlazení samotného filtru. Astronomové budou schopni nahlédnout do vesmíru, a poprvé vidět kvantové vlastnosti.

     První, čeho si všimnou, budou dvě věci v centru galaxie, ne jenom jedna. Další věcí budou barvy okolo lidské bytosti. A vědci založí novou oblast nazvanou "Studie lidské aurické energie." Toto vše přijde.

     Jak dlouho to bude trvat? To je na vás. Mezitím zasívejte semínka porozumění, mírumilovnosti, uznání a lásky. Začněte se méně zlobit, méně vytvářejte dramata. Přijměte vlastnosti mistrů a to je to, proč se vaše schopnosti právě teď změní. Zjemněte ve všech záležitostech. Dívejte se na sebe jinak.

     Přijde doba, kdy nebudou války. Ti v této místnosti a ti, kteří naslouchají, budou vědět, že mám pravdu. Hledejte tyto věci ve vaší vědě. Až se stanou, vzpomeňte si na tento den, kdy jsem vám říkal, jak to doopravdy funguje.


Požehnaná je lidská bytost, která porozuměla tomuto poselství jako osobní pro sebe sama, ne

o vesmíru. Je to o vnitřním bytí a cestě duše - a Vesmíru uvnitř.

Tak to je.
KRYON

 

Poznámka ke kopírování:
Zdroj originálu: https://www.kryon.com/.

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky do češtiny přeložila Andrea L. (https://www.transformace.info/). Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.

© 2012 Všechna práva vyhrazena.


Více zde: https://kryon.webnode.cz/news/rekalibrace-vesmiru/
 

Čekejte prosím...

Rekalibrace "měli bychom"

 

Tento channeling byl předán živě, Patagonie
ve čtvrtek, 26.ledna 2012

Tento channeling byl upraven (Leem a Kryonem), aby tak umožnil čtenáři jasnější porozumění. Často se stává, že živý channeling v sobě obsahuje energii, která nese určitý druh komunikace - na rozdíl od psaného textu. Takže si užijte toto doplněné poselství, přijaté v Patagonii na Kryonově kundalíní okružní platbě.

     Zdravím vás moji milí, jsem Kryon z magnetické služby. Už to začínáte cítit? Ve vašem přijímání je rozdíl, což pro vás dělá snadnějším vydat se se mnou na velký počet míst. Tato loď (výletní loď) vás izoluje od pevniny jen natolik, abyste odložili realitu svého každodenního života. Až ukončíte tuto plavbu, budete svázáni s rodinou energií radosti. Objeví se po ruce některá řešení, dojde k několika prozřením a právě teď se zde nachází potenciál pro tři vyléčení. U některých bude hněv nahrazen mírem. U některých se rovněž ujasní jejich budoucí plány a to všechno proto, že jste zde byli dnes se mnou.

     Vaše ochota to učinit vytváří stav, který je jiným paradigmatem, jiným způsobem bytí, příspěvkem k jasnějšímu myšlení. Čím častěji to děláte, tím častěji pociťujete posun. Proto chci, abyste si tuto chvíli užili, uvolnili se a věděli, že je to opravdu bezpečné a patřičné i vhodné. Moji drazí, otevřete dnes svá srdce. Udělali jste dnes mnoho upřímných věcí (během semináře), proto nám dovolte provést několik cvičení spirituální logiky.

     Nepůjde o dlouhý channeling, ale udělám pro vás pár informačních přenosů. Nazvu to rekalibrací „měli bychom“ – věci, o kterých cítíte, že byste měli nebo neměli dělat podle názoru těch, kteří jsou zodpovědní. „Za co zodpovědní?“můžete se zeptat. No, to jsou ti, kteří jsou zodpovědní za „kdyby“ a vy víte, kdo to je. Je to tradice, duchovní autorita, historie a učení minulosti. Informace, kterou poskytuji je konkrétní pro každé „kdyby“, ale ne nezbytně taková, jakou vás učili. Věci se mění a spolu s rekalibrací energie na planetě se začíná měnit i skládanka, na které jste jako Pracovníci Světla (Lightworkeři) tak dlouho pracovali. Dnes se budeme věnovat pouze několika otázkám týkajících se „měli bychom“, ale budou to snadno zodpověditelné otázky,  a takové, na které se často ptáte. Pokrývají velkou spoustu různých případů.

 

     Uctívání
     Začněme s duchovní otázkou: Bůh je stvořitelem světa, je to tak? Správně. Je. Opravdu, je Stvořitelem. Neměl by potom být stvořitel uctíván? Protože celé lidstvo vidí tuto skutečnost a tudíž uctívá myšlenku na Boha v mnoha formách od samého začátku. V esoterickém hnutí New Age neexistuje uctívání. V pravdě zde neexistují žádné velké oltáře nebo budovy. Není zde žádný prostor ke klečení a vzdávání díků Bohu za cokoliv. Takže se vám může stát, že se vám někteří lidé postaví, ukážou na vás prstem a řeknou, „vy neuctíváte tak jak byste měli.“Jak se dá na to odpovědět? A co řeknete?

     Užil jsem předtím metaforu. Věříte, že jste součástí stvořitele? Mistři, kteří kráčeli po této planetě vám říkali, že jste. Ten poslední, Kristus, se dal poznat a řekl, „já jsem synem Božím,“a potom vzhlédl a řekl, „tak jako vy.“A to je to velké „Já jsem“, které je ve vás, ale je těžké to vidět nebo pochopit, protože Lidé hledají v božskosti velkolepost. Pátrají po tom, co si myslí, že by mělo být Bohem na nebesích, ale nevidí tyto atributy v sobě samých.

     Znovu definujme „Já jsem”. Pojďme rozhodnout, co znamená pojem Boží syn. Znamená to, že máte ke Stvořiteli vztah. Znamená to, že Stvořitel může být členem rodiny. Znamená to, že máte informace a porozumění ve svém nitru, že jste skutečným členem rodiny. Máte pokoj, bez dramat  a bezpečí, když myslíte na to, co nosíte v sobě.

     Takže to, co je v nitru Člověka, není nutně pociťováno jako Stvořitelova velkolepost, ale jako stvořitelova rodina. A tak se vás ptám, jak pečujete o svou biologickou rodinu? Koho jste poslední dobou uctili? Matku? Otce? Sestru? Bratra? A vy odpovíte, Ne, neuctívali jsme nikoho z nich. Uznáváme jeden druhého. Těšíme se na to, že budeme s některými z nich. Sestrami a bratry. Není v tom nic dramatického, ale spíše očekáváme radost, zábavu a potěšení. Staráme se jeden o druhého. Milujeme se navzájem. A to je odpověď na toto „měli bychom“!

     Namísto uctívání je zde ocenění, uznání, ceremoniál díků a lásky. To je velký rozdíl oproti uctívání ve stylu „padněte na kolena“, že? Proč nenásledovat Mistrova slova? Jste-li Syn Boží, potom Boha neuctívejte. Místo toho se staňte součástí rodiny. Oceňte to, co je uvnitř. Ciťte se blízkými stvořiteli, když sedíte na židli a nevyzvedávejte to, co nemá být povýšeno, ale milujte to, co má být milováno.

     A následuje další otázka: některým z vás řekli, že pro Pracovníky Světla (Lightworkery) má větší smysl, když se shluknou dohromady, protože by to, logicky vytvořilo více světla. Mělo by to větší smysl, protože Pracovníci Světla (Lightworkeři) by měli stejné smýšlení a sblížili by se jako skupina. Tak by se snáze vytvořilo město jako skupina, které by dostalo jméno světlo na kopci.

A navíc, toto spojení vytvoří lepší komunikaci, učení a ochranu proti starým energiím Země a těm věcem, které jste dostali ve způsobu stezky pravého Pracovníka Světla - Lightworkera. Je na tom něco špatného? Teď vám povím, že ti, kteří by vám toto řekli, působí ve starém, lineárním paradigmatu. Pátrají po věcech, u kterých cítí, že vybudují lepší život, ale ztratili pojem o tom, co Lightworker opravdu dělá.

     Učíte se být samostatnými tvůrci života. Mohli byste odejít do divočiny a zkrotit všechno co je. To je jádrem prohlášení, „Jsem to, co jsem.“ To prohlášení nezní, „Jsem to, co jsem, pokud oni jsou to, co jsou.“ Rozumíte? Jste soběstačný maják! Kdy jste naposledy viděli velké množství majáků všechny na jedné skále? Oni nepotřebují jeden druhého! Kdy jste naposledy viděli majákový spolek?

     „No, to je hloupé“, můžete reagovat.“Majáky jsou všechny zakotveny na skalách. Nemohou se sebrat a navštěvovat jeden druhého.“Správně, ale mohou určitě posílat jeden druhému světlo, že ano? Konec konců, proto maják existuje. Možná, že Pracovníci Světla - Lightworkeři mohou být dokonce propojeni navzájem kvantově, a pak nebude mít vzdálenost žádný význam? (kvantové propojení bylo zmíněno na semináři). Takže možná pro vás nastal čas, abyste změnili paradigma toho, jak si představujete své místo na této planetě. Potřebujete ochranu? Je vaše světlo v nebezpečí?

     Až opustíte toto místo a loď naposledy během vaší plavby zajede do doků, všichni se rozběhnete. Rozejdete se do různých koutů světa. Někteří z vás půjdou neochotně a se slzami v očích a budou říkat, „líbilo se mi to. Chtěl bych zůstat a pokračovat,“ Ale já vám můžu říci, že se na to díváte z pohledu starého paradigmatu a budete z toho mít jen zármutek! Když jste se jednou dotkli srdce někoho jiného, je to na celý život, pokud to tak chcete. Můžete se spojit a zůstat spojeni, jestliže chcete. Vaše setkání zde může vytvořit světelnou síť, pokud se vrátíte na místa, kde budete moci zakotvit na své vlastní skále, a sami vytvoříte světlo na temném místě, kde byste mohli žít. Rozumíte tomu?

     V tom, že budete žít, jako skupina není žádné “měli bychom”. Pokud byste měli dělat takovou věc, zůstane zbytek planety v temnotě! Jak neuvěřitelně to slouží vlastnímu prospěchu a nepřinese to nic nikomu jinému kromě vlastní skupiny. Ti, kteří to dělají, se jen chtějí spolu dobře cítit a to planetě nepomáhá. To je to druhé „měli bychom“.

 

     Duchovní potrava – jaké jídlo je pro vás?

     Dovolte nám změnit téma. „Kryone, co bych měl jako Pracovník Světla - Lightworker jíst? Slyšel jsem hodně návrhů. Existují lidé, kteří jedí maso a jiní ne; jedni se zbavují všech zpracovaných věcí a jiní ne. Jsou dokonce i takoví, kteří nejedí vůbec nic a pouze dýchají vzduch! Co bych měl dělat, abych uctil Boha a své tělo, s jídlem, které jím?“

      Okamžitě se objeví ti, kteří budou poukazovat na mnohá duchovní písma a říkat, „ Tohle je to co byste měli dělat.“ Ostatní, ti méně duchovní vám mohou dát čistou chemii na vyčištění a dietu a zdraví. Přesto se ostatní budou držet tradice vašeho rodinného dědictví nebo zvažovat integritu pojídání zvířat. Takže jaká je pravda? Zdá se, že pro mnohé lidi je v tom zřejmá logika a dává jim to smysl.

     Moji milovaní, co je cílem? Cílem je být zdravý a současně uctívat Boha? Mnozí by řekli, „Ano.“ V pořádku, nastal čas pro duchovní logiku. Otázka zní: Kde jsme ustanovili, že je Bůh? Odpověď: Stvořitel je ve vás. Takže jak uctíváte ten božský plán, který je uvnitř vás? Odpovědí je zůstat naživu tak dlouho jak jen to jde! Znamená to udržovat své světlo na planetě tak dlouho jak můžete. Takže jak můžu dát jedno stravovací „měli bychom“ vám všem, kteří jste tak jedineční a různí? Z toho důvodu, jak může kdokoliv dávat obecně použitelné rady o jediném „správném stravování“ tak široké skupině různých Lidských typů? Ano a to oni dělají.

     A tady je odpověď: V nitru každého z vás je něco, čemu se říká innate. Innate je „inteligence těla“. Innate je energie tělesného vědomí, kterou používáte, když děláte „svalové testování“ (kineziologie). Innate ví, co se děje na každičké buněčné úrovni vašeho těla, což vy nevíte. Innate je vědomím vaší samotné DNA. Je to konečný zdroj pro vaše vlastní „tělesné uvědomění“.

     Innate ví o něčem, čemu se říká Akášické dědictví. Je to znalost toho, kým jste bývali v minulých životech. Všechny vaše stravovací potřeby, zůstat déle naživu ve zdraví, jsou založeny na buněčné struktuře, která ví, co potřebuje a chce a „potřebuje“ to, na co je zvyklá, moji drazí.

     Nezáleží na tom, kdo jste nebo kde žijete. Pokud jste přišli na tuto planetu z minulého života v Indii, budete chtít jíst jako Ind – dokonce i když jste v Montaně! Pokud jste prožili minulé životy v Asii, a dnes jste z Brooklynu, můžete pořád chtít jíst jako Asiat. Vaše chemie si to „pamatuje“ a touží po tom, co cítí, že uspokojí dobře fungující trávení a zdraví.

     Vaše akášické dědictví je mnohem silnější než byste věřili. Energie minulého života NEJSOU minulostí! Jsou kvantovou energií vaší duchovní masky, která je současná a něco co můžete nosit kolem jako část svého „celého já“….Ony vás ovlivňují!

     Tělo vám řekne právě tohle, pokud se na to zeptáte. Vaše buněčná struktura bude volat po těchto věcech, na které jste byli zvyklí, a přiměje vaše tělo relaxovat a spokojit se s chemií, na kterou je zvyklá. Pokud je tato kultura pro vás něco nového a strávili jste posledních pět životů v nějaké jiné, nebuďte překvapeni, jestliže strava minulé kultury, je to, po čem toužíte. Vegetarián-ská strava bude něčím, co jemu/jí slouží, protože jsou v kontaktu se svou Akášou. Jedí to, co jde jejich buněčné struktuře k duhu, ne to, co jim někdo řekl, že mají jíst, aby se stali více duchovními.

     Věnujte pozornost inteligenci svého těla, protože vám sdělí mnoho o tom, kým jste. Není zde žádné „měli bychom“ s jednou výjimkou. Zůstaňte naživu a buďte zdrávi. Naslouchejte své buněčné struktuře a ona vám řekne, co byste měli jíst. Má to pro vás duchovní logiku? Nesnažte se převádět ostatní na vaši „správnou cestu“ stravování. Uznávejte Akášický systém a uvědomte si, že vaše innate zná daleko lépe než vy, co bude pro vás fungovat. Můj partner právě zkouší „přejídání prostou“stravu.(Kryonův humor).

 

     Měl bych k léčení využít lékaře a léky nebo duchovní metody?

     Drahý Kryone, slyšel jsem, že by člověk měl zůstat přírodní a neužívat pro léčbu na planetě vědu. Neuctívá to Boha, když jdete k lékaři. Konec konců, neříkal jste, že můžeme léčit svou myslí? Takže proč bychom měli vůbec chodit k lékaři, když to můžeme dělat sami? A nejen to, můj lékař není osvícený, takže nemá představu o mé innate nebo o potřebě mého spirituálního těla. Co bych měl dělat?“

     Za prvé, Lidská Bytosti, proč si přeješ uložit do krabic tolik věcí? Stále chceš ano a ne odpověď pro složité situace kvůli svému 3D lineárnímu pohledu téměř na vše. Nauč se myslet mimo 3D krabici! Podívej se na nadpis tohoto úseku (výše); ptá se, který z nich byste měl udělat. Již to předpokládá, že nemůžete dělat obojí, protože se zdají být binární.

     Použijme spirituální logiku: Zde je hypotetická odpověď. „Nechoďte k lékaři, protože můžete vyléčit všechno svou myslí.Takže teď se zeptám: Kolik z vás to umí udělat v této místnosti právě teď? Kolik čtenářů to dokáže efektivně udělat právě teď? Všichni z vás jsou staré duše, ale jste opravdu připraveni to udělat? Víte jak? Máte s tím opravdu dobré výsledky? Umíte se zbavit nemoci a chemické nerovnováhy svou myslí právě teď?

     Sdělím vám pravdu, ať se vám to líbí nebo ne. Nejste na to připraveni! Nejste zatím připraveni převzít riziko komplexního léčení s použitím svých duchovních nástrojů. Lemuřané to dokážou, protože Plejáďané je naučili, jak se to dělá. Je to jeden z Božích příslibů, že přijde den, kdy vaše DNA bude fungovat tak efektivně a vy budete schopni navždy opustit lékárenskou chemii a medicínský průmysl, protože budete mít stvořitelovu energii pracující na 100 procent, něco co jste viděli u velkých mistrů, kteří kráčeli po Zemi.

     To bude možné u vzestoupené Země, na což se těšíte, milovaní. Viděli jste poslední zprávy? Podívejte se z okna. Je to tam, kde jste teď? Říkáme vám, že energie jde tím směrem, ale vy tam ještě nejste.

     Nechte ty, kteří cítí, že umí sami léčit, začít ten proces učením se jak. Mnozí ocení skutečnost, že máte některé z darů pro to už teď. Nechejte proces začít, ale nemyslete si ani na okamžik, že jste přišli na místo, kde každý zdravotní problém může být vyléčen vašimi vlastními silami. Jste studenti ohromného procesu, který nakonec bude váš, pokud si přejete začít kvantový proces rozhovoru s vašimi buňkami. Někteří v tom budou dobří a někteří právě zasévají semena toho všeho.

     Teď bych vám rád řekl, jak Duch pracuje a na možnosti toho, co se má stát v několika příštích letech. Chceme lékařům na planetě dát nové objevy a novou vědu. Budou to velké objevy týkající se Lidského těla a kvantových atributů.

     Podívejte se, co se již stalo, protože část této vědy vám již byla dána a vy ji již využíváte. Představte si vědu, která by umožnila transplantaci srdce, protože to vaše selhává. Samozřejmě! Je to operace, která se na planetě provádí mnohokrát v měsíci. Ta informace přišla od Stvořitele, uvědomujete si to? Nespadla z police nějaké temné energetické knihovny, aby byla použita špatným způsobem.

     Takže, jestliže potřebuješ nové srdce, Pracovníku Světla - Lightworkere, měl bys jít k lékaři nebo si jedno vytvořit svou myslí? Dokud se cítíte v pohodě, že můžete nahradit své srdce novým sami, potom byste mohli uvažovat o použití Bohem daných informaci, které jsou v rukou chirurga. Protože to zachrání váš život a vytvoří situaci, kde zůstáváte a pokračujete v posílání svého světla zemi! Rozumíte tomu, co říkáme?

     Můžete také změnit to, co je medicína a začít proces, jehož design je velkolepý, ale ne příliš 3D. Vyzývám vás, abyste začali využívat to, co bych nazval homeopatickým principem s hlavními léky. Pokud někteří z vás užívají hlavní léky, aby změnili svou chemii, abyste mohli žít lépe a déle, mohli byste mít pocit, že nemáte jinou možnost. „No, udržuje mě to při životě,“ můžete odpovědět. „nemám zatím možnost, to dělat se svým vědomím, tak užívám léky.“

     V této nové energii je něco jiného, co můžete vyzkoušet, pokud jste v této kategorii. Dělejte následující bezpečně, inteligentně, se zdravým rozumem a logikou. Zde je ten úkol. Princip homeopatie je, že téměř neviditelný výtažek substance je spolknut a je spatřen vaší innate. Přirozené „vidění“, které se snažíte provádět a potom nastavit chemii těla jako odpověď. Tudíž byste mohli říci, že posíláte tělu „signál pro rovnováhu.“ Skutečný výtažek není dostatečné velký, aby ovlivnil něco chemicky – a přece funguje!

     Tělo (innate) vidí, co se snažíte dělat a tedy spolupracuje. V tomto smyslu byste mohli říci, že tělo se léčí samo, protože jste byli schopni dát instrukce skrze homeopatickou substanci, co se má dělat. Takže, proč to neudělat s hlavními léky? Začněte snižováním dávkování a začněte rozhovor se svými buňkami a uvidíte, co se stane. Jestliže nebudete úspěšní, pak zastavte snižování. Ačkoliv, k vašemu vlastnímu úžasu, můžete být často v průběhu času úspěšní.

     Můžete být schopni užívat dávkování, na které jste zvyklí a snížit je na nejméně čtvrtinu původního množství. Jde o homeopatický princip a umožňuje vám zachovat účinek léků, ale snížit je na zlomek běžného 3D dávkování. Stále je užíváte vnitřně, ale nyní také kromě chemického působení i signalizují. Signál je odeslán, tělo spolupracuje a vy snižujete možnost vedlejších reakcí

Nemůžete dávat věci do krabic ano nebo ne, když dojde na velkolepý systém Ducha. Můžete místo toho použít duchovní logiku a vidět věci, které vám Bůh dává na planetě v rámci objevů a principů. Jděte na operaci, zachraňte si život a postavte se a řekněte, „Děkuji Ti Bože, za to a za to, že jsem se narodil tam, kde jsou takové věci možné.“ Budete vědět, co máte dělat, moji drazí. Nikdy se nestresujte kvůli tomuto rozhodnutí, protože vaše innate vám řekne, co je pro vás vhodné, pokud budete ochotni naslouchat.

     Není žádná nová doba. Bůh se nemění. Držte se tradic.

     Podívejme se na závěrečnou část. Jsou tací, kteří budou říkat, že Bůh byl stejný včera i dnes a navěky. Řekli by vám, že byste nicméně neměli být v hnutí New Age, protože Bůh se nikdy nezmění a energie Boha bude stále stejná. Tudíž, vaše myšlenky ohledně přesunující se energie a měnícího se Boha jsou pošetilé. Potom vás budou varovat a řeknou,Držte se zpátky od New Age a místo toho následujte tradice a systémy náboženských a duchovních učení, které jsou ustavené a mají historii s miliardami lidí na planetě.

      Tento celý výše uvedený argument je založen na nedorozumění, moji drazí. Zde je prohlášení, které chci učinit. Bůh byl stejný včera, stejný je i dnes a bude navždy. Je to nádherné, protože Bůh Stvořitel se nikdy nezmění. Co se však mění, je vztah Lidské Bytosti k neměnícímu se Bohu. To co se mění je schopnost Lidské Bytosti dostat se přes starou energii a s novou energií se setkat se Stvořitelem ve svém nitru. Je to Lidská Bytost kdo se mění, ne Bůh.

     To pravé prostředí kolem vás spolupracuje (Gaia), abyste lépe porozuměli Bohu, který byl stejný včera, je stejný dnes a bude stejný navždy. New Age mluví o tom, že Lidské Bytosti rozpoznávají, že jejich vztah k duchu se mění a stává se v jejich životech reálnějším. To znamená, že Lidé teď mohou začít vidět a cítit vnitřního Stvořitele novým, skutečným způsobem. Nové duchovní nástroje jsou po ruce a uvědomění si sebe sama začíná pomalu narůstat. Lidé se mění! Bůh je stejný.

     Zbavte se tradice, protože ta bude sloužit pouze k tomu, aby vás udržela ve vězení vašeho vlastního konání, kde lpíte na mytologii a nikdy nespatříte velkolepost své vlastní duše.

 

     JEDINÉ měli bychom

     Můžete vidět, že je zde jeden atribut, který prostupuje všemi „měli bychom“. Měli byste vždy dovolit sami sobě duchovní rozlišování ve všech věcech. Nerozškatulkovávejte energie, které jsou okolo vás – je to něco, co chce dělat vaše lineární mysl. Místo toho slučte tyto věci do polévky duchovní logiky, která dává smysl vašemu životu. Nepoužívejte svá pravidla pro jinou Lidskou Bytost, ale místo toho zjistěte, co funguje pro vás a oslavte to, protože se stáváte zdravějšími.

Moji milovaní, já jsem bratr/sestra Kryon. Znám vás. Nezáleží na tom, jestli jste mladí nebo nejstarší v této skupině. Všichni z vás jste staré duše, které budou spolu velmi dlouhou dobu. Zapamatujte si to. První měsíc roku 2012. Začátek mnoha nových věcí. A tak to je.

KRYON

 

Poznámka ke kopírování:
Zdroj originálu: https://www.kryon.com/.

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky, do češtiny přeložila Iva M. ( https://www.transformace.info/).  Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.

  

© 2012 Všechna práva vyhrazena.

WebnodeVytvořte si vlastní web zdarma!
Moderní webové stránky za 5 minut

Více zde: https://kryon.webnode.cz/news/rekalibrace-meli-bychom/

Čekejte prosím...

Rekalibrace Tmy a Světla

 

 Tento živý channeling byl přijat v San Antoniu v Texasu, 25. února 2012

 

Aby čtenář mohl lépe porozumět, Lee a Kryon přepracovali tento channeling. Často jsou živé přenosy provázené energií nesoucí komunikaci, která se lehko ztratí na vytisknutých stránkách. Užijte si proto tuto vylepšenou zprávu podanou v San Antoniu, Texas.

 

 

     Zdravím vás, drazí, já jsem Kryon z magnetické služby.

     Hovořím k Těm, jejichž moudrost má eleganci. Možná si nemyslíte, že hovořím o Vás, protože jsou tu tací, kteří se takto cítí doslova poprvé, ale v této místnosti se vznáší elegance. Elegance soudnosti. A ta se tu nachází kvůli Vám, abyste mohli rozsoudit to, co je pravda, a to, co není, včetně této zprávy.

     Na planetě se zvelebuje moudrost. A pro všechny Ty, co teď pochybují o sobě nebo o tom, co se tu dnes stalo (Kryon Seminář), anebo si myslí, jestli náhodou nebyli zmanipulováni vědomostmi či energií, měli by se podívat do sebe a cítit tu prostou, čistou energii lásky od Boha. Pravou a nefiltrovanou lásku. A vnímat ji takovou, jaká je. Vhodnost všeho se jednou projeví - včetně Vašeho místa tu na Zemi – způsobem, jakým žijete mezi ostatními, a tím, co jste se už naučili. Vaše moudrost Vám odpoví, že všechno je správně a vhodné a že jste neudělali žádnou chybu. Jste moudřejší, než si myslíte.

     Tato místnost je plná starých duší. Jen velmi málo je Vás tu těch, kteří nejsou. Stará Duše je ta, která byla na této planetě i stokrát a víc. Můj partner strávil poslední hodinu učením o minulosti a dal Vám možnost pozorovat planetu vyvíjet se tak, jak to nikdo neočekával. Lidské bytosti dostanou strach, pokud nemají proroctví o tom, co se stane, když staré předpovědi o záhubě nevyšly. Avšak nehledají na správném místě, i když z toho, co Vaši předkové předpověděli, se toho děje tolik.

      Staré duše ovlivňují tuto planetu. Nesou energetické závaží s jejich moudrostí. A Vy jste ty staré duše, milí lidé. Ale nezadávejte čas, kdy by se tyto změny měly udat, vždyť ani Duch a ani Gaia nereagují na Váš čas. Místo toho pociťte Božský soucit, když se zaměřujete na tuto změnu. Uvidíte to, co je vhodné pro Váš život teď, a potom se na to zadívejte jakoby z dálky, abyste to mohli vytvořit. Vnímejte to. Sledujte,  jak se to vytváří. Vydejte se na výlet do budoucnosti, kde se to stává skutečností. A pociťte to ve svých životech.

      Požehnaní jsou ti lidé, kteří vědí, že jsou součástí plánu a systému, a budou to právě oni, co rozesejí semínka míru na Zemi.

 

      Energie Rekalibrace

      Přejeme si pokračovat v sérii, kterou my nazýváme ´Rekalibrace Všeho´. Už jsme Vám předali informace ohledně rekalibrace planety, lidstva i vesmíru. Dnes hovoříme o rekalibraci Tmy a Světla a co to pro Vás bude znamenat.

      Předtím, než začneme, musím definovat, co myslím pod Tmou a Světlem, a také vysvětlím, co myslím pod pojmem Nová Energie 2012. Když Vám vyprávím o Tmě a o Světle, nad čím přemýšlíte?

Povím Vám, jak jsou mnozí vytrénovaní myslet: Jsou vycvičení si představit zlo a dobro. Snaží se zařadit tyto věci do skupin tak, jak byli zvyklí používáním lineárního myšlení. Obrátí se na mytologii, která jim představila bytost s ocasem kradoucím duše a jiné záhadné bytosti, které pracují pro tu ďábelskou.

      A tak Vám to zopakuji; ta bytost, která se Vám snaží ukrást duši, je jen mytologie, moji drazí. Neexistuje ve Vaší realitě. Avšak Vy mi povíte: ‘Ale počkej, Kryone, tvrdíš, že ďábel neexistuje?’  Ne, drazí, to netvrdím. Co tvrdím, je, že veškerá temnota na této planetě pochází z lidských bytostí. Nemusíte obklopit mytologickou bytost energií, abyste měli ďábla na Zemi. Nejtemnější ze zla se vytváří lidmi, když si to budou přát. Tmavá moc dokáže vzniknout, protože lidé jsou mocní a umí ji manifestovat. Manifestovat tmu není až tak těžké.

      Přece jsme už Vám říkali, že nastává čas pro rovnováhu Tmy a Světla. Ti, kteří nesou světlo v temnotě, nebudou obklopeni tmou, protože definice tmy je nedostatek světla. Ale když je málo těch, co nesou světlo, bude tu mnoho temnoty. A neboť Vy budete ti, kteří kráčejí v harmonii světla vytvořeného lidmi, toto se Vás týká.

 

     Můžete to nazývat ´Systém´. Ten se vztahuje na všechno živé, jakmile se lidé rozhodnou, jak vyváží rovnováhu mezi Tmou a Světlem. Definice Tmy a Světla je ovlivněná harmonií lidského vědomí, neboť je to právě člověk, co vytváří tmu či světlo pro tuto planetu. Je to koncept. A toto je téma této zprávy: ‘Co pro Tebe osobně znamená rovnováha zemské energie dnes?’

 

     Druhá definice: Energie 2012 je ukazatel zdánlivě chápaný jako čas, do kterého jste vešli a který přináší nával souhlasné energie potřebné na změnu  reality. Země, neboli bytost Gaia, se začne sama měnit. Měnit se spolu s Vámi a energie planety se tak postupně dostane na místa, kde ještě nikdy předtím nebyla.

 

     Pohyb Kundalíní na Zemi.

     Přinesl jsem poselství v místě, které nazýváte Peru. Vyprávěli jsme o proroctví předků, které se nazývalo ´Vývoj okřídleného hada´. Též se to nazývalo centralizace moudrosti na planetě. Někteří to nazývali vývoj Kundalíní. Kundalíní je energie, která se vždy týká vývoje. Též se často týká zplození a metafora se tedy týká znovuzrození lidstva.

 

     V sázce tohoto vývoje stojí právě celá civilizace a vy jste už přešli k ukazateli – seskupení, o kterém mnozí pochybovali. Je to Vaše pátá příležitost a teď, drazí lidé, směřujete k potenciálu míru na Zemi.

      Před dvaceti třemi lety jsme Vám říkali, že se toto může stát a že tento potenciál je velmi silný. A teď se všechno okolo vás tomu vzpírá, i když Posun je tu. Toto opakuji stále dokola: Stará energie temnoty umírá těžce, křičí a bojuje o to, co je zvyklá mít, a bojuje s vlastním koncem. A to je ta energie, o které teď hovoříme, a téma je ´Rovnováha lidského vědomí mezi Tmou a Světlem´.  Mnozí to nazývají: Dualita.

 

     A jak Vás tato nová rovnováha ovlivňuje?

     Začneme o jednotlivci, potom přejdeme na něco větší a potom na něco ještě větší. Ukončíme pak proroctvím, které jsme ještě nikdy nepředložili, potenciálem, který nastal teprve nedávno.

     Drazí, já jsem Kryon. Podávám Vám informace o lásce planety a o Vaší energii. Podávám Vám jen ty informace, které byly vytvořené potenciálem lidského vědomí. Dost často se stává, že proroctví je podané a uskuteční se. V takovém případě to nazýváte věštectvím. Ale není to tak. Je to energie v náhodném chaotickém místě nazývaném kvantovým, zvažování potenciálů týkajících se Vašich životů na Zemi. Takže budoucnost je poháněná potenciály, které jste sami vytvořili vlastním vědomím jako civilizace této planety, tedy ne věštectví, ale rozměr toho, co vytváříte.

      Před dvaceti třemi lety jsme viděli potenciál dneška, když jste začali vytvářet právě tyto věci a byly vysazeny semínka toho, co vidíte dnes. Je to krásné a těžké zároveň. Změna je vždy provázena těžkostmi. I ten nejvíce vyrovnaný člověk poví: „Našel jsem svou rovnováhu a jsem s ní spokojený“. A nato přijde někdo jiný a oznámí: „Pojďme udělat nějaké změny“. A v tom momentě vyvážený člověk křikne: „Ne! Já jsem právě v rovnováze! Neměňte nic!“ Protože změna znamená položit zátěž na jednu ze stran váhy a naučit se nové rovnováze. A to je stále nepříjemné a stojí to mnoho práce. Ale není to to, co Vás čeká i tentokrát. Tentokrát to bude ještě těžší! A to my nazýváme rekalibrace.

      Rád Vám to vysvětlím pomocí zkrácené zprávy (channeling), kterou jsem nedávno podal. Ve staré energii jste si zvykli se před temnotou chránit. Pokud jste byli léčitelem, chránili jste se před těmi nevyrovnanými, těmi s psychologickými problémy, těmi, co nesli nemoci v tělech. Dělali jste několik věcí, abyste se před nimi ´ochránili´.  Měli jste na to celý proces procedur. A teď Vám pravím, že to už tak není.

      Toto je shrnutí: jak pořád vytváříte Světlo, Tma nemá šanci. Zopakovali jsme to už několikrát a teď se Vám osobní kruh zavírá: Kamkoliv jdete, Temnota se Vás nemůže dotknout. Posloucháte mě? Nemůže se vás dotknout. Esence Vašeho Světla je Boží láska a Vy ji vysíláte, Nosiči Světla, vysíláte! Žádná temná věc se tam nedostane, pokud vysíláte Světlo!

      A teď Vám povím o metodě, která Vám garantuje zastavení ´vysílání Světla´ a otočí Vás dozadu zpátečkou, namísto dopředu. Stane se tak, když povíte: „Já to nedokáži. Kdo jsem já? Nezasloužím si to.“ Je mnoho duchovních vůdců, kteří Vám poví, že si to nezasloužíte. Poví Vám, že jste se narodili špinaví a nezasloužíte si, abyste s Bohem rozmlouvali. Poví Vám, že na to, abyste mohli Boha zaujmout či být jím uznaný, musíte trpět. Ale Bůh je ve Vás a i Mistr lásky Vám to řekl. Takže ne! Nezrodili jste se špinaví, ale vznešení. Když je Bůh ve Vás, Světlo je ve Vás.

      Přesuňme se k druhému bodu: Drama, zlost, frustrace. Je tu toho mnoho. A když opustíte tuto místnost, na kolika z těchto energií se zúčastníte? Závisí to na duálnosti, že? Pokud Ty jsi Nositel Světla, maják na této planetě, který mění rovnováhu Světla všude tam, kam vkročí, budeš mít okamžitou sílu nad zlostí, frustrací i dramatem. Moc nad tím! Ale i tak nedokážete změnit lidi okolo sebe. Jednoduše se to nedá. Ti budou okolo sebe mlátit a dělat to, co chtějí, možná se namočí i do zlosti a dramatu. Možná se též pokusí nakazit Vás. Vy víte, o kom teď mluvím. Já vím, kdo tu je a kdo tato slova čte. Pokusí se o to, aby mohli získat nad Vámi kontrolu a když Vás to ovlivní, tak jste se tomu poddali, že?

      Pokud člověk dramatizuje, pokud je dostatečně zlostný a pokud Tě dokáže nakazit, tak právě vyhrál boj Světla/ Tmy. Mnohé roky to byl doslova zápas o chlup, protože rovnováha Světla a Tmy se houpala těsně uprostřed vah, a tak často sklouzla k Temnotě. Tma je jednoduchá a slepá. V těchto dobách museli Nositelé Světla těžko pracovat, aby se dostali výše, aby nebyli ovlivněni ostatními. Doufám, že rozumíte tomu, co hovořím. Pro Nositele Světla to byla plavba proti proudu.

      Teď se ale k Vám energie dostává při posunu planety, co Vám ulehčí práci, drazí Nositelé Světla, abyste měli kontrolu nad emocemi kdekoliv. Můžete tam zůstat stát… s anděly nablízku… pokud se ostatní budou pokoušet Vás ovlivnit, ale Vy nebudete muset reagovat. Vyzývám Vás! Protože jsou tu ti, co za několik dní vkročí na své pracoviště a budou čelit výzvě. Tak se to stává. Stará rovnováha se bude stále prosazovat starými zvyky, nevidíc, jak jste se změnili. A jaká bude Vaše reakce? Jste ochotní uchopit vlastní sílu?

      Co se stane, když se jeden člověk vydá na vyšší cestu? Časem se stane, že se ostatní na ní také ocitnou! Bude dobře osvětlená a přitažlivá. Nezměníte se tím, že vytváříte světlo. To, co tvoříte na této planetě, vidí všichni. Každá malá výhra, ať už doma anebo v práci, Vám pomůže kráčet na mírumilovné cestě, kterou jste dosud nepoznali. Každý vidí takovou výhru a Vás v lepší rovnováze.

      Všichni na této straně vědí, co všechno jste už udělali! Poslouchejte náš potlesk, když vykročíte a vězte, že jste to dokázali: Tentokrát jste se tomu nepodmanili a nejste ovlivnění. Někteří z Vás vědí, o čem hovořím. Hněv, frustrace, drama - už se ve Vašem životě nemusí nacházet.

      Možná jste se rozhodli, jak tak kráčíte z místa na místo, že musíte vypadnout z města, rozejít se s někým nebo odejít z práce, aby se Vaše věci lépe usadily. A teď bych byl rád, abyste si to ještě jednou promysleli. Co se stane, když se věci začnou měnit a ti, co si Vás zvykli trápit, Vás už netrápí? Mění to situaci, že? A teď můžete být v té samé situaci jako předtím a zároveň bude úplně jiná. Už nejste frustrovaní. Necítíte hněv, i když ti okolo Vás pokračují v rozdmýchávání dramat a nepokojů. Ve skutečnosti víte, že máte lepší vědomosti a to i o mnoho lépe projevujete.

      A já Vám povím, co se může stát. Ti, co rádi rozdmýchávají energie, k Vám nakonec přistoupí a řeknou: „Jak to děláš? Přeji si, abych už tolik nerozdmýchával. Vidím, že ty ses změnil. Z nějakého důvodu se Tě to už netýká. Z nějakého důvodu máš na tváři úsměv a vidím v Tobě Božský mír a i já ho chci. Ty nepomlouváš. Nekřivdíš.  Uznáváš všechny, o kterých vyprávíš. Cítím to. Něco se v Tobě změnilo a já si to velmi přeji poznat“. A potom, můj drahý člověče, jen potom by ses měl otevřít a říct: „Našel jsem něco, o čem jsem nevěděl, že existuje. Našel jsem Božský mír v sobě samém.“ To je mocné a Vaše činy to můžou potvrdit.

 

     Třetí definice: Jste si vědomi toho, jak se mění Vaše tělo? Umožňuje Vám nejen vyléčit sebe sama, ale dokonce cítit se výborně v čase tohoto procesu. Vytváří se tu celulární komunikace a nestárnete. Vaše tělo zůstává mladé, když se chemie nemusí trápit se strachem.

 

     Planetární Rovnováha

     Shrnutí: Na této planetě nastává rovnováha toho, co lidé dokázali. Je to uložené kvantovým způsobem v tom, co my nazýváme ´Krystalická mřížka´. Všechno, co se odehraje na této planetě, co lidé vytvoří, zůstává tu jako energie. Veškerá energie, která se vytvoří při každé situaci, zůstává v Krystalické mřížce.  Když se vytvoří temná energie, mřížka vyzařuje Tmu. A když je tu energie Světla, vyzařuje Světlo.

      Už 23 let a hlavně za posledních 18, měníte tuto rovnováhu Tmy a Světla Gaii. Přitom též probíhá posun Vaší DNA. Ta je totiž kvantově naladěna na Krystalickou mřížku. To znamená, že se posouvá nejen ve Vás, ale také v každém novorozenci. Dalo by se říct, že lidská DNA se při porodu okolo sebe rozhlédne a vybere si energii, kterou mu dává Krystalická mřížka. A to je to, jaká bude její počáteční energie do života. Takže to, co děláte teď, ovlivňuje energii Země a také i vědomí nastávajícího lidstva. Zamyslete se nad tím. Celé eóny se tu nic nezměnilo. Lidská povaha byla stále ta stejná, a tedy jste neviděli nic, jen války a frustraci. Teď se to začíná měnit a to je to, co Nositelé Světla na planetě vytvořili.

      Děti se mění. Jsou jiné. Některé z nich mají kvantové vlastnosti. Je mnoho rodičů, kteří se tomuto konceptu smějí, když si tak klidně sedí a užívají lepší Zem, nezamýšlejíc se nad tou velkou změnou, která se před nimi děje, když se nacházejí ve vlastní omezené realitě. Ale děje se to právě teď, když rovnováha Tmy a Světla na Zemi ovlivňuje DNA novorozenců. Historie se neopakuje a namísto toho, aby se lidstvo rozdělovalo a opět dávalo dohromady, pomalu se pokouší spojit. Ale to trvá celé generace a tedy není to až tak očividné jako něco, co se stane z týdne na týden, co by lidé mnohem raději viděli s jejich nedočkavostí a intelektuálním pronásledováním rychle se měnící reality.

      A tedy ať Vám bylo řečeno cokoliv, znamená to, že tu můžete zůstat déle. Delší život je na dosah, o mnoho delší. A hovořím teď k někomu, kdo to opravdu potřeboval slyšet. Už jsme podali instrukce, jak vytvořit nepodmínečný úmysl. Pověděli jsme Vám, že když začnete proces víry, když doslova nahlédnete do svého nitra a splynete s innate (kvantovou inteligencí Vaší biologie), začnete proces změny na multidimenzionálního člověka, na pravou realitu veškeré hmoty ve Vesmíru. Být 3D není normální realita. Je to realita uzavřeného systému přemýšlení, co plodí jen to, co zná, namísto toho, co si dokáže sama představit.

      Innate? Proč byste používali kineziologii, když byste nechtěli něco vědět? Innate je ta energie, kterou kontaktujete, když testujete svaly. Innate je klíč. Rovnováha Tmy a Světla se začíná posouvat k světlejší straně a potom bude kontaktování vlastní celulární struktury pro Vás jednodušší, než proces, který běží sám o sobě, pokud to, co si přejete, je mít Světlo ve Vašem životě.

 

     Přestaňte odevzdávat Vaši moc Vnější Síle!

     Je na čase, abyste přestali dávat zásluhu tomu ‘něčemu‘ mimo Vás a začali si cenit to všemohoucí ve Vás, tak jako to dělali Mistři. Co když je božskost a energie planety ukrytá v lidech namísto andělech na nebesích či obrovských budovách s impozantními fasádami? Lidé se rádi zbavují vlastní vůle v prospěch jiných lidí či jiných bytostí, protože většina z nich si nevěří. A co když rovnováha ve zdraví může být Vaše a můžete zastavit stárnutí? Drazí, můžete žít 200 let, přinejmenším! Omládnete! Takový je Váš dizajn, který ale nepracuje na plné obrátky kvůli rovnováze Tma/ Světlo na této planetě za poslední eóny let. A teď se to mění.

      Na následující generaci a na té, co přijde po ní, si něčeho všimnete; prodloužený život bez použití vědy. Naběhne to automaticky a pro biology to bude velký hlavolam. Proč by lidé měli začít žít déle? Oni Vám na to odpoví: „Možná je to stravou. Snad je to to anebo tamto. Možná je to nedostatek nemocí, protože je tak dobře léčíme“. Budou mít mnoho různých důvodů, ale žádný z nich nebude akorátní, protože nevědí o energii, kterou jste vytvořili a jak tato ovlivňuje DNA. A i přes intuici, která Vám říká o znečistění, které doslova pumpujete do prostředí okolo Vás, lidé začnou žít prodloužený život.

 

     Vlády

     Chci Vám říct o státní moci, protože uvidíte určité změny. Nejprve ale nahlédněte do historie: Celé roky, i za časů Vašeho života a života Vašich prarodičů, vlády zemí dobývali jedna druhou jen z toho důvodu, že mohly! Vládl nevyslovený barbarský postoj a to: Když jsme mocnější, tak můžeme dobývat ty slabší a obrat je o jejich zemi. To jsou dějiny a nejsou až tak staré.

     Chci Vám připomenout, že posledních 30 000 let Vašich dějin je plných takovýchto případů. A to jsou doslova a do písmene dějiny lidstva. Kdokoliv měl dostatek moci, napadal toho, kdo ji neměl, všimli jste si toho? Ti silní ani nemuseli na to mít důvod. Pokud zem neměla armádu, tak časem přišla i o území! Dnes se toto ve Vašem vědomí už nenachází, aspoň ne v dnešních vládách. Ale tu a tam se to ještě stane, a když si to uvědomíte, třeba jen na menším území, pohoršuje Vás to, že? Celý takovýto přístup už nemá dnes svoje místo a je dost šokující, když ho vidíte. Dnes vládne respekt nezávislosti a svrchovanosti a idea dobývání je ideou minulosti.

 

      Vlády se mění. Přístupy se mění. A můžete říct: „Ale už jsme přes to přešli. Zažili jsme tu už něco“. A budete mít pravdu, planeta už přešla čímkoliv. Tak co bude následovat? Co je další cíl vlády, jejíž ´norma´ se tak velmi liší od té předešlé… při které jste vyrůstali? Uvidíte změny ve způsobu, jak se vlády chovají. Ať tomu věříte či nevěříte, uvidíte víc integrity! Budou tu tací, co jí doslova vyžadují, a tací, kteří se jí straní, ale bitva bude právě tu.

      A snad za času Vašeho života zažijete konec nadávek a pomlouvání při volbách! No nebylo by to skvělé, když určitý kandidát vstane a vyhlásí: „Nesouhlasím s mým oponentem, ale je to patriot, a vidím, že miluje svoji zemi tak jako já. Nesouhlasím s ním a tu Vám povím, za čím stojím já a proč!“? Toto je víc než vykročit po té správné cestě. Je to nový vzor myšlení.

      Právě teď  jste víc nakloněni k tomuto: „Můj oponent je zlý člověk. Podívej se, co udělal, a podívej se na jeho chyby, podívej se, jaký je nečestný a jaké má osobní problémy“. To je starý vzor, moji drazí. Chci, abyste očekávali tyto změny. První, který to udělá na hlavní politické scéně, vdechne nový dech do Vaší politiky a systém se navěky změní. Nový vzor se bude zdát životaschopný hlavně těm, kteří tyto věci studují. A když si toho všimnete tu, tak potom uvidíte, že je to opravdu. Směřujete k volbám (tento channeling je z února 2012). Ale neočekávejte mnoho změn, protože stará energie je ještě silná. Může Vám to trvat i 4 roky, než uvidíte nějaký rozdíl, možná i déle než 4. Ale objeví se někdo a ten začne nový standard tak odlišný, že všem to bude okamžitě zřejmé, že to funguje.

      Když Indigo budou kandidovat do voleb, nastane posun v tom, jak to dělají a v integritě, kterou mají. Jsou to konceptuální bytosti a vidí reakci vědomí těch, s kterými hovoří, něco, co ti staří teď nedokáží. Takže Vám hovoříme, že rovnováha Světla a Tmy změní co? Změní to, koho volíte! A už je ten čas. Neočekávejte to okamžitě, ale přijde to. Očekávejte použití zdravého rozumu při kampani, zanechávajíc 200 let starý styl za sebou.

 

     Finanční systémy

     Toto je shrnutí tohoto předmětu:  Za posledních 5 let jste napadli vlastní finanční systémy a pokusili jste se je udělat čestnými, očistit je od lakomosti. Dnešní dějepisci by Vám pověděli, že by to byla nemožná situace, když velké peníze jsou většinou nedotknutelné. Navzdory tomu jste vyplašili hnízdo  a začali sadit semínka lepšího systému.  Recese, v které se nacházíte, je rekalibrace velkých peněz. Vyzvali jste je k činu a my jsme Vám o tom říkali skoro rok dopředu. Říkali jsme Vám, kdo padne první (pojištění) a též, že to bude jedna z největších pojišťovacích firem na světě (a též i byla).  

     A tak se nad tím na chvíli pozastavte. Viděli jsme to přicházet, protože taková je energie. Vytvoří pomalý, silný potenciál, který dokáže být předvídatelný. Ještě to ale neskončilo, protože starý systém se chce opět nastolit. Jak jste si toho všimli, Vaši bankéři jsou zmatení. To, co tvrdí vláda, že můžou dělat a kolik peněz na to dostanou, už nic neznamená. Oni to neudělají! Zkameněli pod světlem nového paradigmatu a nevědí, jak zareagovat. To by Vám mělo napovědět, že nové věci se dějí nejistě, ještě jste nic takového neviděli.

      A to, moje drahé lidské pokolení, je posun Tmy a Světla. Vidíte to? Integrita vyhrála nad přebytkem a mocí a systém se změní. Může se změnit opět a opět, ale přijde den, kdy ti, co mají peníze na půjčky, budou muset vytvořit profitové situace, namísto systémů založených na lakomosti. Ještě jste takové systémy neviděli, ale uvidíte. Nebudete věřit některým návrhům, s kterými přijdou Indigo lidé pro banky, návrhům, kde každý profituje a už nebudou žádní zaostávající, škrábajíc se na hlavě a divíc se ‘Kde mám dům? Nové systémy jsou na cestě a nebudou to ty, které máte v ekonomických učebnicích.

 

     Ekonomie Planety

     Na této planetě nastane čas, kdy tu bude ne víc jak 5 různých peněžních měn. Shoda je ta správná cesta, struktura, co vytváří stručnost v integritě, sílu v obchodu a lehkost práce. Celé kontinenty se seskupí jako obchodní společnosti, bude méně pravidel a detailů, přes které je třeba se brodit, takže to bude víc efektivní, zahrnujíc o mnoho méně směnáren. Tento systém také vyloučí ty nejchudobnější, protože ti se budou věnovat děním ve vlastních zemích. K tomuto se budí Planeta Zem. Může to trvat i 2 generace, než se to zrealizuje či správně pochopí, ale jednoho dne se vzbudíte a uvědomíte si, co jste udělali. Namísto rozdělování dáváte věci dohromady. To je proti–instinktivní, proti starému lidskému procesu.

 

     V následujících 20 letech někdo se jednou probudí a vyhlásí: „Hej, my jsme neměli světovou válku. Není to něco úžasného? A ani nebudeme, protože každý obchoduje s každým. Snad jsme našli rovnováhu, která funguje!“ A snad někdo přejmenuje ´Den posledního soudu´ na něco jiného, protože se zdá, že čas se otočil.

      Je to pozitivní přístup Polyanny, že? Mnozí si to myslí a cítí, že je to dětinské. Stále tu budou ti, co se nedají přesvědčit a říkají ‘Kryone, není to přesné a je to naivní. Je to jen otázkou času, kdy nastane Armagedon, a zmizíme z planety. Vždyť to je to, co lidé stále dělají.‘ Ale, moji drazí, to je to, co si lidé zvykli dělat! Je to úplně na Vás, jestli budete poslouchat tyto reprezentanty ´tak jak to bylo´ a nebo ne. Budou Vám říkat ´Konec Světa přichází´. A budou tu i tací, kteří do poslední možné chvilky budou tvrdit, že 21. prosince (rok tohoto channelingu, 2012) nastane konec světa.

      Mám pro Vás tip, co pro ně můžete udělat. 22. prosince 2012 jim klidně zavolejte a připomeňte jim, jak dramatizovali, a že Zem je ještě stále tu! A snad se potom přidají k Vám, sadit semínka míru na Zemi, namísto vyvalování se v tom, co vytváří starosti, strach a úzkost. Někteří z nich se přidají. Jiným bude chybět drama a začnou hledat nové starosti, kterých se bát. Vždy tu bude několik konspirátorů a snovačů komplotů. Jim se zpráva od Kryona nebude líbit.

 

     Proroctví

     A teď proroctví: Následující informaci Vám podávám, protože se na ní už pracuje. Nedokáži Vám zadat čas vyplnění tohoto proroctví, protože Duch nemá hodinky. My nevíme, kolik je hodin. Čas je Váš vlastní 3-dimenzionální výtvor.  Potřebujete ho na přežití a musí tu být. V 3D se nedá dostat z A do B bez času. Ale v kvantovém stavu nejsou ani A či B. V kvantovém stavu jste stále a vždy na obou místech zároveň, takže čas neexistuje. Bůh nemá hodinky. A proto, když jsou Vám Duchem podané informace ohledně toho, co byste měli udělat, třeba počkat na tu pravou synchronizaci a ne bezhlavě se vrhnout pokusit se všechno udělat hned a najednou. Duchovní proroctví nenesou aspekt okamžitého činu. Namísto toho jsou to zprávy proroctví potenciálů, které zažijete v tom správném čase pro Vás skrz lidi, které potkáte, synchronizace, které Vy vytvoříte. 

     Ve Vaší zemi (země channelingu, USA) se teď nachází něco nevhodné. Je to velké, týká se to velkých peněz a padne to. Snad se ten pád odehraje zvláštní cestou. Nedokáži Vám povědět, kdy, ale dokáži Vám povědět, že čas potenciálu na tento pád už dozrál. Pověděl jsem Vám několik let nazpět, že až všichni budou moci komunikovat s ostatními, bude to konec konspiracím. Podobné atributy jste mohli vidět roky nazpět v tabákovém průmyslu, průmyslu velkých byznysů. Ale pod kapucí, jak by se to dalo nazvat, se nenašla žádná integrita, nabádali mladé lidi na závislost na jejich produktu, který nezdravě poškozoval celou populaci a dokonce je ohrožoval předčasnou smrtí.

      Jako výsledek Vaše zem přestala nakupovat tento produkt v těch obrovských množstvích a dnes tento průmysl přežívá jen díky tomu, že předává krajinám, které si to ještě neuvědomili. Co se ale opravdu stalo, je to, že síla integrity byla větší než síla peněz. A to Vám hovoříme kvůli tomu, že se to může zopakovat a to je naše proroctví. Velká Pharma (výrobci léků v Americe) se bude muset buď změnit, anebo padne. Průmysl, který udržuje lidi nemocné pro finanční profit, nedokáže přežít v novém uvědomění.

      Obrovské peníze, které se nacházejí v tomto uzavřeném kruhu, jsou velké hodnoty a nedostatek integrity bude brzy pomalu odhalen. Životy, které byly ztraceny na úkor profitů, budou spočítány a uvidíte mnoho zahanbených tváří a i několik sebevražd. Průmysl, který udržuje lidi nemocné namísto toho, aby je uzdravoval, bude velká rána pro uvědomění v tom, co je správné a co humánní.

      Takže ti padnou a všichni poznáte jejich jména a oni budou muset dohánět svůj vývoj za ostatním světem, který nemá náklonnost k lakomosti a nenasytnosti. A to právě pro ty, kteří padli. Změní to i vnímání zdravotních inovací v jiných zemích a mnozí v této zemi se na ně obrátí se svými zdravotními problémy.

      A to je proroctví. A když se to celé začne dít, drazí moji, snad to začne díky filmu (tomu, na kterém se pracuje a který je tajemstvím) a chci, abyste si pamatovali, kde jste to poprvé slyšeli. Snad to, že jste tuto informaci dostali dopředu, pomůže k tomu, abyste uvěřili pravdivosti toho, co se děje - že channeling, který jste dnes slyšeli, pochází ze zdroje, který my známe, zdroje ve Vás.

      Když tu nejste, jste nadále se mnou. Znám Vaši tvář a vím, kdo opravdu jste. Znám Vaše opravdové jméno, ne to, které máte teď. Toto je Pravda na dnešek. Rekalibrace se děje okolo Vás. Budeme pokračovat v této informaci, tomto cyklu zjevení, a mnoho jiných věcí bude odhaleno. Je čas. Toto je energie 2012.

 

A tak to je.

KRYON

 

Lee Carroll, https://www.kryon.com/

 Pro všechny poutníky na Cestě Lásky do slovenštiny přeložila Zuzana Blyšťanová (https://www.transformace.info/). Jazykovou úpravu slovenštiny provedla Jelka M. Ze slovenštiny do češtiny přeložila Šárka M. Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.

© 2012 Všechna práva vyhrazena.


Více zde: https://kryon.webnode.cz/news/rekalibrace-tmy-a-svetla1/
 

 

Rekalibrace svobodné vůle

 

Tento živý channeling byl přijat v texaském Dallasu 3. března 2012


      Zdravím vás moji milovaní, já jsem Kryon z Magnetické služby. Na setkání se mnou přicházejí většinou staré duše. To bylo předpovězeno. Před více než dvěma desetiletími, když můj partner začal, se setkání účastnily zvídavé duše. Takže se to vyvinulo. Je to vážnost starých duší, která je přivádí do místnosti jako je tato, nebo na místo jako je toto, kde mohou poslouchat nebo číst. Duch odpovídá na možnosti na mé straně závoje, a opět říkám, že nemáme žádné hodinky. Vidíme čtenáře stejným způsobem, jakým vidíme toho, kdo dnes sedí zde na židli. Vidíme možnosti jako realitu. Ta realita, kterou dnes vidíme, vás přivedla ke čtení dnešního poselství na papíře nebo na elektronickém zařízení. To všechno nám připadá ve stejném časovém rámci, jako těm několika z vás, kteří to zažíváte, když to posloucháte na tomto setkání. Takže vaše budoucnost je teď naší budoucností.

      V naší realitě neexistují empirická pravidla, místo toho vidíme možnosti existence. Tím říkáme, že víme, kdo jste – posluchači, čtenáři, nebo sedící zde na židlích. Myslíte si, že víte, kolik vás tady je, ale nevíte, co slovo zde skutečně znamená, protože je vás tady mnohem více než si myslíte. Zahrnuje to vaše zde i budoucnost? Zahrnuje vaše zde i generace, které přijdou po vás? Víte, každý, kdo poslouchá nebo čte tato slova, bez ohledu na to kdy, možná existuje v našem teď.

     Chceme pokračovat v tom, o čem jsme vám ráno řekli, že to uděláme (v rámci semináře), v pokračování poselství o nové energii na planetě. Jste za polovinou 36letého seřazovacího okna, jemuž říkáme Galaktické Seřazení. Tento rok 2012, je středem tohoto seřazení a je to rok, kdy se energie začíná posouvat, a začínají se vysévat semena energie, což od té chvíle změní tuto planetu.

     Existuje možnost, že to bude pomalejší proces, než byste si přáli. Tato pomalost změny je dána tím, že generace Lidských Bytostí jsou dědici toho, co byste nazvali novým vědomím. To také umožňuje těm, kteří se narodili ve staré energii, odčerpat tuto starou energii v něčem, co byste nazvali inkarnací nebo vyjádřením (jeden lidský život na Zemi). Pro nás je smrt prostě jen omlazovací kúrou života. Pokud vám to nedává žádný smysl, pak vám řeknu něco, o čem můj partner říká, že to mělo být odhaleno už dávno: Stará energie umírá těžko!

     Existuje mnoho lidí, kteří budou muset projít zkušeností smrti, aby mohli být znovuzrozeni do nové energie, aby naplnili to, pro co přišli. A teď, stará duše je připravena na posun vědomí v těle skrze smrt – mnohem více než jiná Lidská Bytost na planetě. To jednoduše znamená, že čas musí plynout, abyste mohli vidět věci, o kterých mluvíme, a staré duše tím procházejí častěji než kterýkoliv jiný Člověk. Ale protože se odehrávají tyto generační posuny, uvidíte, že dokonce ještě před tím, než k tomu dojde, semena změny začínají klíčit rychleji, než trvá jeden lidský život. A to je naším dnešním námětem, nazveme to Rekalibrací Svobodné Vůle.

 

      Zastavme se na okamžik. Pro tuto chvíli existuje povolení, bez ohledu na to, o jaké učení se jedná, bez ohledu na to, o jaká slova jde. Poslouchej čtenáři: Já vím, kdo jsi. Právě pro tebe je tady svolení. Ještě před tím, než vstaneš ze židle, na které sedíš, můžeš se změnit. Je to proto, že obdržíš energii, kterou šíříme, bez ohledu na to jaký si myslíš, že je právě čas nebo kde jsi – do skutečně kvantové informace tvé DNA, zobrazení tvé duše. Týká se to Pravé Akáši  tvého Vyššího Já a energie tvé duše. Protože jsi se dnes rozhodl, jde o probuzení, které bude trvat po zbytek tvých dní. To ukazuje jak důležitá je pro Člověka svobodná volba. !!!

 

     Lidstvo se může otočit na místě. Jen se podívejte na svou historii! Pohleďte, co jste dělali v posledních několika letech.  Nevhodné vlády padají; Nevhodné finanční instituce padají také. Můžete se ptát, „kde je ta změna?“  Je všude kolem vás, moji drazí, ale je pomalá a nestala se v posledních týdnech. Takže buďte trpěliví a dovolte kolům změny pohybovat se jejich vlastním tempem.
 

     Se svobodnou vůlí to není tak jednoduché
     Mohlo by se zdát, že svobodná vůle je jednoduchá věc. Svobodná vůle pro Lidskou Bytost znamená, že máte svobodnou vůli zvolit si vše, co chcete. Ale tak tomu vůbec není. Můžete si pouze vybírat věci, které si představujete, nebo o kterých si myslíte, že je můžete změnit. Nemůžete si volit věci, které se vám nejeví jako volitelné. Například, krysy v bludišti mají svobodnou volbu. Mohou jít, kam se jim zlíbí. Ale jednou z voleb, ke které u krysy nikdy nedojde, je odstranění matrixu. Není v jejich vědomí nebo realitě, protože před nimi jsou pevné zdi, které představují bludiště. Takže se prostě snaží vybrat si směr v mezích zdí a záhady, která je před nimi.

     Lidé žijí pod dojmem rozměrovosti, něco jako je například černobílý život namísto života v barvě. Mohli byste říci, že lidé měli vždy svobodnou vůli v rámci černé a bílé, nicméně si neuvědomovali barvu. Takže když nemáte barvu, nebudete si vybírat červenou nebo modrou nebo zelenou. Chápete? A teď si na chvíli představte, že by tyto barvy byly multidimenzionální reality. Tudíž, Lidská Bytost (ačkoliv má svobodnou vůli) si nemůže ani představit věci, které si nedokáže představit. Takže si nevybírá barvu, protože neví, že existuje. A to je, moji drazí, to, co se mění. Začínáte vidět koncepty, které koncepty nikdy nebyly! Připravte se na barvu!

     Dám vám krátký seznam toho, co máte očekávat, a někteří z vás uvidí tyto věci rychle a někteří zatím ještě ne. Poskytnu vám celkový pohled bez časového určení. Takže, když řeknete, “Dobře milý Kryone, kdy se ty věci stanou?” já vám odpovím, „Ano“. Moji drazí, ony nastanou, protože my vidíme u všech tu možnost stát se, což znamená, že vidíme, jak se již projevují.

 

     Duchovnost
     Číslo jedna: duchovnost. Systémy duchovních vzorců na vaší planetě se začínají měnit. Tím neříkám, že některé z nich zmizí. Prostě se změní. Některé z velkých duchovních systémů, které byste nazvali organizovaným náboženstvím na planetě, se posunují. Posunují se od vnější autority k vnitřní autoritě. Případně to bude odlišný způsob bohoslužby s pomalu se měnícími pravidly při dodržení stejného základního učení.

     Křesťanská věrouka vždy spočívala v hledání vnitřního Boha. Ta učení byla jasná. Zázraky sloužily jako příklad toho, co lidé mohou dělat, ne k tomu, aby vedly k uctívání člověka jako Boha. Takže až toto bude zažito, učení Krista může zůstat Kristovým učením. Pouze se mění výklad.

     Učení velkých proroků Dálného Východu (všechna byla vzájemně provázaná) jsou založena na jednotě a lásce. Takže jakmile jednou budou svatá slova znovu s novou moudrostí vyložena, Lidstvo se změní, nezmění se slova proroků. Ve skutečnosti se proroci stanou ještě více božsky inspirováni a jejich moudrost se stane ještě pronikavější.

     Brzy přijdete o papeže. Já nemám hodinky. Naše pojetí toho, co je brzy, nemusí pro vás vůbec nic znamenat. Ten, kdo jej nahradí, vás možná překvapí, protože samotná jeho organizace se bude v té době nacházet ve stádiu přežívání. Tím chci říci, že stále méně a méně lidí má zájem začít kněžskou dráhu. Stále méně mladých lidí se zajímá o organizace a nový papež musí přijmout změny, aby udržel církev naživu. To znamená, že jeho organizace zůstane, ale s modernějším pohledem na to, co je před vámi všemi v nové energii. Není to pád církve. Místo toho půjde o překalibrování bohosloví zevnitř tak, aby odpovídalo způsobu bohoslužby, která budou stále pokračovat. Jde o win-win  (vítěz-vítěz) situaci. Nový papež to bude mít těžké, protože u toho bude ještě stará garda. Dokonce by mohlo dojít i k pokusu o vraždu, staré energie umírají těžce. To je číslo jedna. Sledujte to. Je to změna ve způsobu, jakým fungují duchovní systémy. Mluvím o přeladění duchovních systémů, které se šíří do silnější pravdy, která je podřízena spíše Člověku než proroku.

 

     Drama
     Číslo dvě: Oproti všemu co si myslíte o Lidské povaze, Lidské Bytosti začnou reagovat odlišně na drama. Dnes je drama ještě přitažlivé. Sledujete svá média, která vám předkládají reality show, abyste mohli sledovat drama, jako kdybyste ho neměli dost doma. Chci po vás, abyste sledovali tento posun, protože vám řekne, že v samotném základě Lidské povahy dochází k posunu, tyto dnes aktuální věci už nebudou přitažlivé. Vůbec ne. Přijde čas, kdy se otočíte a pohlédnete nazpět v čase a uvidíte, jak jste sledovali tento konkrétní druh zábavy a řeknete: „To ale bylo barbarské!“Změní se to.

     To znamená, že posun v tom, co Lidské Bytosti chtějí sledovat pro zábavu, je po ruce. Je to posun v tom, co chtějí ve svých životech a ve svém volném čase zažít. Bude více motivace k věcem, které zklidňují mysl, místo dramatu, které ji rozlaďuje. Už nebudou krmeni tím, čím je krmili ve staré energii. Když zapnete televizní show, která vznikla v 50. letech, jak na vás působí? Zdá se vám ve své nevinnosti banální a směšná? Ano, je tomu tak a je to kvůli posunu vaší dnešní reality. Takže, přijde skutečný posun toho, jak Lidské Bytosti reagují na drama.

     Nebudete mít takový zájem o věci, které jsou dramatické, ale spíše se budete zajímat o to, co vám poskytne informace nebo potěší vaše srdce. To přichází. Já vím, někteří z vás řeknou: „Tak o tom pochybuji, protože Lidé jsou jen Lidé.“ Někteří se budou dokonce hádat a říkat: „No dobrá, Kryone, jak jsi řekl, většina lidí nejsou staré duše. Proto se neposunou spolu s námi. Tak jak se může většina lidstva posunout? Na to vám odpovím – existují jevy, které se rozšíří po celém světě a jsou věci, které budou jen mezi starými dušemi. Uvidíte. Ale semena jsou zaseta jako první u vás. Takže to, co cítíte a děláte, bude nakonec vidět u obecné populace. Jaký máte právě teď pocit z toho, co je v televizi, staré duše? Už teď máte námitky! Vy už to barbarství vidíte. Vy už vidíte ty, kteří nemají žádnou integritu ve svém žurnalismu a chtějí vás strašit místo toho, aby vás informovali. A to je to, co se změní. Vy to budete požadovat.

     Přemýšlejte o tom takto: Staré duše jsou semena, ze kterých klíčí energie, která roste a dovoluje vzniknout novým semenům. Nakonec i mladé duše získají svolení k účasti na tomto semenném odkazu, který poskytuje nová energie Země. To bylo číslo dvě.

 

     Delší život přijde, ale…
     A tady je jedna revize. Přicházíme s ní stále znovu, protože Lidé tomu nevěří. Jestliže začnete žít déle, někteří z vás se začnou obávat přelidnění. Viděli jste, jak to bylo až dosud, matematická geometrická řada je přesvědčivá a vy to nemůžete změnit. Takže, když se podíváte na populaci na Zemi a jak moc se posunula za posledních dvacet let, nahání vám to strach. Co by mohlo změnit tento vývoj?

     Odpověď je jednoduchá, ale vyžaduje změnu v myšlení. Odpovědí je civilizace na planetě, která rozumí novému scénáři pro přežití. Na rozdíl od běžného obyvatelstva, kterému bylo říkáno, že má mít mnoho dětí, aby se rozšířilo potomstvo (přežití starého), začínají chápat logiku nového scénáře. S posunem základního scénáře pro přežití se začne vkrádat Akášická moudrost věků. Ne každá svobodná žena se podívá na sebe a řekne „Tikají mi hodiny“, ale místo toho může říci: Byla jsem matkou 14 krát po sobě.  Pro tentokrát vynechám.“ To je žena, která pochopila, že nejde ani o ztrátu nebo vinu, a skutečně cítí, že novou vlastností pro přežití je udržovat rodinu malou nebo vůbec žádnou! Také jsme už dříve řekli, že i ti, kteří v současnosti neberou ohled na kontrolu populace, budou řešit, co způsobuje, že se rodí děti (Kryonův vtip).

     Součástí nové Afriky bude vzdělávání a léčení a možná i nulový přírůstek obyvatelstva, přesně tak, jako tomu je dnes u některých národů vyspělého světa. Ti, kteří jsou v současnosti spjati duchovní naukou, ji budou muset změnit (sledujte to) pokud jde o rození Lidí. Potom budou schopni si svobodně zvolit, co je vhodné dokonce i v rámci instituce organizovaného náboženství. Víte, věci se začínají měnit tam, kde zdravý rozum řekne: Snad to pomůže planetě, jestliže nebudu mít děti nebo budu mít jen jedno.A z toho vyplývá: Možná na tom mohu být ekonomicky lépe a být moudřejší pouze s jedním. Jedno bude stačit! Sledujte tyto změny. Těm z vás, kteří jste prosáknutí tradicí náboženského učení a namítnete, že to zní naprosto nemožně, dám nově přicházejícího papeže (Kryon se směje). Pro ty z vás, kteří cítíte, že nekontrolovatelné plození je nevyhnutelné, mám podporu, abyste se podívali na statistiky, které jste neviděli nebo jste se zatím o to nestarali, o tom co vyspělé země již samy bez jakéhokoliv nařízení dosáhly. Už se to děje. To bylo číslo tři.


     Energie (opět)

     Přírodní zdroje planety jsou omezené a nebudou podporovat pokračování toho, co děláte. Říkáme to už celých deset let. Sledujte vzrůstající odbornost a zvýšené financování alternativních způsobů výroby elektřiny (konečně). Sledujte všechny společnosti, které mají nejvíc co ztratit, protože to celé platí. Je to začátek plného uvědomění si, že změna myšlení je po ruce. Místo fyzických zdrojů si můžete brát od Gaii energie. Už zase mluvíme o geotermální energii, o přílivu a o větru. Opět vás žádáme, abyste to neudělali příliš technicky složitým. Protože jednou z věcí, které Lidské Bytosti v technickém věku dělají je, že jednoduché věci dělají příliš složitě. Podívejte se na jaderný reaktor – ten technicky nejkomplikovanější a nejdražší parní stroj v dějinách!

     Vaše současné představy o získávání energie z přílivu a pohybu vln nemusí být technickým zázrakem. Vzpomeňte si na vodní kolo na molu s vlnami, které bude tvořit energii v obou směrech (přicházejících i odcházejících vln), připojené na generátor, který může pohánět desítky sousedních, nepřeplněných měst. Přemýšlejte jednoduše a decentralizujte myšlenku na technické vybavení. To stejné se týká větru a geotermální energie. Přemýšlejte o technickém vybavení pro skupiny domů. Nedojde ke zničení mřížky, jestliže žádná mřížka neexistuje. Taková je možná budoucnost, a vy budete směřovat k tomu, aby nastala dříve, pokud to budete dělat takto, a nebude to ani tak moc nákladné.


     Voda
     Číslo čtyři: Říkali jsme vám, že jedním z největších přírodních zdrojů na planetě, který se začíná posouvat a měnit, a který je pro vás záhadou, je pitná voda. Bude to příští zlato, moji drazí. Proto vám dáváme několik typů a příkladů a znovu prosíme: Ještě předtím, než od toho možná utečete, naučte se, jak odsolovat vodu v reálném čase bez zahřívání. Existuje to, je to proveditelné, a v laboratořích už to provádějí. Takto se vytvoří levná pitná voda pro planetu.

     Existuje změna v přístupu a ta přichází. Pomalu ji začínáte vidět a jedinou možnost jak se vydat jejím směrem představují společnosti s velkými penězi a se starým systémem. To se začíná také měnit. Protože velké peníze vždy chtějí investovat do toho, o čem vědí, že přijde příště, ale chtějí to, co přijde příště, vytvořit v rámci toho, co mají „na poličce“. To, co je na poličce, je ropa, uhlí, přehrady a nevratné zdroje surovin. Mnoho se toho za posledních 100 let nezměnilo, že? Nyní uvidíte změnu svobodné vůle. Uvidíte rozhodnutí udělaná v zasedacích místnostech, která by těm před dvěma generacemi kroutila patami. Teď by se „ta nejhorší věc, kterou mohou udělat“ mohla stát „tou nejlepší věcí, kterou by mohli udělat“. To je moji drazí, podstata změny svobodné vůle. Když ti, kteří myslí na zítřek vidí možnosti, které nikdy dříve možnostmi nebyli, tak je to posun. To bylo číslo čtyři.


     Integrita, která může překvapit…
     Číslo pět: Budou tací, kteří si myslí, že je nemožné ve všem hledat integritu a poctivost. Jinými slovy - Lidské Bytosti jednoduše nebudou následovat to, o čem jim je řečeno, že je status quo. Podívají se na to a řeknou, „Dobrá, myslím si, že by to mohlo být lepší. Porozhlédnu se kolem po něčem, co má více integrity a poctivosti.“ Ano, budou tací, kteří vám řeknou, „Podívejte se, instituce drží v rukou všechny karty a vy to musíte dělat podle nich. Jestliže chcete zdravotní pojištění nebo půjčku od banky na dům, raději to dělejte podle nich“. Mám pro vás novinku. Dokonce i toto se změní.

     “Co chceš dělat?” ptá se Člověk. „to oni mají všechnu moc!“ V minulosti nebyla možnost něco dělat. Teď vám říkám, že možnosti existují. Vytáhnete puzzle a podíváte se za zdi bludiště. Řeknete: „Dobrá, tak potom si založím svou vlastní instituci.“. A někteří to i udělají. Tyto nové instituce, založené na integritě, smetou starou energii. Jinými slovy budou tací, kteří jsou dnes mladí, kteří započnou novou éru bankovnictví, zdravotní péče a nový způsob pojišťování. A když uvidíte tyto plány, řeknete, „Proč jsme na to nepřišli my?“

     Viděli jste v uplynulém desetiletí inovace a invence, které vyžadovaly myšlení mimo hranice staré reality? Samozřejmě, že viděli. Nedokážu vám říci, co přijde, protože jste na to zatím nepomysleli! Ale možnosti jsou obrovské. Dovolte mi, abych vám dal příklad; řekněme, že před 20 lety jste předpověděli, že bude existovat něco, čemu se bude říkat Internet, a to na zařízení, které ve skutečnosti ještě neexistovalo a s použitím technologie, kterou jste si nedokázali představit. Budete mít plné knihovny, budovy naplněné knihami, ve svých rukou – celosvětově rozšířenou encyklopedii všeho poznaného, s možností okamžitého vyhledání! A nejen to, ale tento vyhledávací servis nebude stát ani halíř! Můžete volat přátelům a vidět je na obrazovce a nebude to stát ani halíř! Bez ohledu na to, jak dlouho a jak intenzivně, služba samotná bude zadarmo.

     No a teď - někdo, kdo poslouchá za vašimi zády, může říci, „ I kdybychom uvěřili technologické části věci, o které si stejně myslíme, že je nemožná, všechno něco stojí. Musí za to být nějaké poplatky! Jak bychom mohli jinak zůstat v businessu?“ A odpověď zní: S novým nápadem přichází nové paradigma businessu. Nevíte, co nevíte, tak nerozhodujte předem o něčem, o čem si myslíte, že přichází založené na světě se starou energií.


     To nemyslitelné… politika, shrnutí
     Lidé začnou hledat integritu a poctivost a dojde k tomu na místech, kde byste to nikdy nečekali. Řekl jsem to minulý týden, takže toto je shrnutí: Přijde čas, kdy budete požadovat od vašich politiků toto – poctivost a integritu. Takže když kandidáti začnou vyvolávat svá jména, vy se k nim otočíte zády a oni nedostanou žádné hlasy. Budou vybodováni opravdu rychle, nemyslíte? Co vy na to?

     Dovolte mi nastínit vám jinou možnost. Tato země, ve které právě sedím (USA), nastaví model pro tento konkrétní atribut. Já nemám hodinky. Sledujte mládež, jak to uvádí do chodu, a oni to provedou, protože oni jsou voliči zítřka a nechtějí energii včerejška. Pro některé z nich je to tak odporné, že se ani neregistrují k volbám v této energii. Uvidíte to už brzy. To bylo číslo pět.

 

     Zprávy
     Číslo šest. Budu stručný. Sledujte, jak se vaše zprávy změní. Musí. Když si média uvědomí, že Lidské Bytosti mění své sledovací návyky, začnou měnit, co vám připravují ke sledování. Nakonec se objeví něco s názvem „Stanice dobrých zpráv“ a bude to velmi přitažlivé. Protože to bude skutečné a bude to protipól dramatu přitažlivého dnes. To bude to, co chtějí rodiny sledovat, když se sesednou večer kolem stolu.   Budou mít něco, kde je vykreslen celý obraz situace a nejenom jeho dramatická část. Uslyšíte o tom, co se děje na planetě, co vám dnes nikdo neříká, a když se to stane (my nemáme hodinky, moji drazí), bude to tvrdě konkurovat dramatu. Říkám vám to stále. Lidská povaha samotná se začíná měnit z černobílé na barevnou. Sledujte to. A to bylo číslo šest.
 
     Předpovědi
     Jsou ještě další dvě. Před nedávnem jsme vám předali předpověď proroctví. Teď jej znovu zopakujeme. Právě teď se na planetě děje něco, co přinese velké vyléčení jejímu základu. Něco na způsob toho, co se přihodilo tabákovému průmyslu, když došlo k uvědomění nedostatku integrity a nastal poplach a pobouření. Viděli jste průmysl, který vědomě odsuzoval mladé a způsoboval smrt, a to bylo odhaleno. A ani to netrvalo tak dlouho, viďte? A my jsme řekli před ne moc dlouhou dobou, a já to opakuji: Průmysl, který kvůli penězům je ochoten udržovat lidi nemocné kvůli zisku, je odsouzen k zániku. Dříve nebo později. Už velmi brzy uslyšíte ten rachot.

     Uvidíte, jak se Lidské Bytosti starají o své zdraví odlišným způsobem. Víte, jaká je správná odpověď na dlouhodobou lékařskou péči? Nejen v této zemi, ale na celém světě? Napovím vám. Nebýt nemocný! A to je, drahá Lidská Bytosti, to, co ti chci sdělit, že máš ve svých rukou.   Přichází porozumění tělu způsobem, jakým jste jej nikdy dříve nechápali. Vaše DNA je konstruovaná tak, aby se regenerovala a přetrvala po stovky let. Právě teď jste zde na okamžik a umíráte. Existuje výzkum. Nastává začátek prodlouženého života. Lidské Bytosti začnou pátrat po věcech, které jsou přirozené a po procesech, které existovaly vždy, a to bude otevřenou oblastí díky zániku velkých farmaceutických firem. A vy se budete divit, proč jste to nevěděli dříve, a budete se ohlížet, tak jako to děláte dnes u inzerátů z 50. let, na kterých jsou usmívající se lékaři doporučující určitý druh tabáku.

     Já nemám hodinky, moji drazí. Nemůžu vám říct kdy. Mohu vám pouze zaručit, Nemůžu vám říci, kdy že se to stane. Musí. Nemůžete mít systémy, které jsou tak velké, že nemají žádnou integritu existující v nové energii. Chápete? Budou tací, kteří řeknou, „Doufám, že k tomu dojde, dokud jsem tady.“ Ale ano, dojde. Možná nebudete tím, kým jste dnes, ale budete zde, abyste to viděly, staré duše. (Kryon se směje). A to bylo číslo sedm.


     Konec války

     To poslední je nejlepší. Na této planetě Lidské Bytosti po tisíce let spolu válčily. Když se podíváte na důvody, pro které tomu tak bylo, brzy zjistíte, že to nic dobrého nebylo – půda, zdroje, potrava. To nejsou důvody. To je popis staré energie. To nejsou důvody. Důvodem může být obrana proti agresorovi. Ale co když už neexistuje vědomí agresora?

     Když jsem se před více než 20 lety objevil v životě mého partnera, soukromě jsem mu sdělil, že první poselství, které předneseme, bude neuvěřitelné. Budou se nám smát. Řekli jsme mu, že Lidská povaha a vědomí samotné se změní, budou zaseta semena míru a přijde čas, kdy už nebudou války. Opravdu, smáli se nám hodně, protože lidé se podívali do historie, a uviděli vzorce založené na absolutní energii nazývané Lidská Povaha. „Nemožné! Vždycky musí být války. Vždycky byly, a tudíž stále budou.“ To jste vy, v rámci svých mantinelů s černými a bílými možnostmi, kde můžete pouze vidět to černé a bílé toho, co je a černé a bílé toho, co bylo. Nemáte představu o odstínech barev, které jsou ve vašem vědomí a o nádheře Boží lásky.

     Severní Korea je na pokraji změny, tak jak jsme vám řekli, že by se to mohlo stát. Co to vyžaduje? Smrt staré energie - a já chci, abyste se dívali, jak to přichází. Poradci mladého vůdce budou dělat, co mohou, aby jej stáhli zpět do staré energie. Jeho svobodná vůle bude úplně odlišná od jeho otce, protože on vidí barvy. Sledujte tyto věci. Bude to trvat déle než byste chtěli, ale je to začátek začátku.

     Uvidíte čerstvé sjednocení Jižní Ameriky, díky tomu, co má možnost se stát tento rok ve Venezuele. Uvidíte změnu v Íránu. My nemáme hodinky. Existují zde možnosti. Může se to změnit se svobodnou vůlí. Toto nejsou proroctví. Je to posun skutečnosti, moji drazí. Takže číslo osm má sklon znovu neválčit. To je to, co Lidé začnou chtít. To je to, co začnou chtít vlády. Existuje faktor zdravého rozumu, který se začne uplatňovat na planetě, a který je větší než si myslíte, že je vůbec možné. Protože, když se díváte na vládu, co si o ní myslíte? Vidíte nefunkčnosti, a existuje zásada, podle které čím více lidí se snaží dělat něco společně, tím hůře to dopadá. To všechno se odvíjí podle nejnižší průměrné úrovně. A říkám vám, že tyto věci se stanou koncepty staré energie. Místo toho uvidíte, jak se nejvyšší možností stává moudrost.

     Já nemám hodinky. Nemůžu vám říci kdy. Pouze vám mohu sdělit, že je to v běhu a semena toho brzy uvidíte – právě teď, v každé z jednotlivých osmi kategorií, které jsem vám představil.

     Budou tací, kteří řeknou: “No dobrá, Kryone, děláš mnohem více předpovědí než dříve.” Chci vám říci, co přijde, moji drazí. Já nic nepředpovídám. Pouze vám sděluji, co je již zde, v možném mixu vaší reality. To je to, co Lidé na této planetě dělají a kvůli těm, kteří věří této komunikaci, byste si měli oddechnout úlevou a říci si “už je načase.”

     Je čas zase odejít, ale ne před tímto varováním. Zasévejte pěstitelé, máte 18 let, abyste vypěstovali tato nova semena. Budou růst rychleji, když to uděláte raději nyní než později. Vaší rolí v této hře je mít vyšší vědomí v těchto oblastech - jak doma tak i v práci a ukázat lidem kolem vás, co víte díky vaší moudrosti. Ukažte jim lásku Boha ve svém životě tím, že se k nim budete chovat tak jako sami k sobě – buďte pomalí v hněvu a rychlí v odpouštění. Tvořte kolem sebe radost, bublinu míru kolem vás, která je tak žádoucí, že lidé budou chtít být s vámi. Neposuzujte.

     Toto jsou semena, která změní Krystalickou Mřížku této planety a vaše děti a jejich děti jsou těmi, kteří zdědí to, co děláte dnes. Tento posun se týká změny vědomí a je důvodem, proč jste tady.

Toto je pravda dnešního dne, a znovu to opakuji: Všechny věci se vracejí o trochu nazpátek, předtím než se pohnou kupředu, ale takto se věci dějí a vždy děly. Podíváte-li se na posledních 50 let, uvidíte ohromnou změnu v Lidské povaze. Avšak, není to nic ve srovnání s tím, co uvidíte.

     Já jsem Kryon. Před dvaadvaceti lety mě můj partner přijal do svého života. Věděl jsem, že to bude trvat další čtyři roky, než se do toho dá a on to udělal. Před osmnácti lety, to bylo tehdy, když začalo seskupení, začala práce. Jsem zde díky tomu, co udělalo lidstvo. Kryon byl na planetě vždy, ale až v posledních 18 letech přišla hluboká poselství o posunu. Skupina seskupení mřížky dorazila v roce 1989 a skončila v roce 2002 a byla ustavena magnetická. Tehdy se Lidské vědomí začalo posouvat tak, jak jsme řekli, že se stane.

Toto je poselství pro dnešní den. Odejděte jiní, než jste přišli.

A tak to je.

KRYON

 

Poznámka ke kopírování:
Zdroj originálu: https://www.kryon.com/.

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky, do češtiny přeložila Iva M. (https://www.transformace.info/). Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.

 

Rekalibrace Gaii

 

Tento živý channeling Kryona byl dán v Melbourne, Austrálie, dne 18. března 2012

 

Za účelem pomoci čtenáři byl tento channeling Leem a Kryonem  přepracován s cílem ještě jasnějšího pochopení. Často se stává, že to co je dáno „naživo“, obsahuje v sobě energii, což přináší určitou formu komunikace, která u tištěné stránky není. Takže si užijte toto rozšířené  poselství, dané v Melbourne, Austrálie, v r. 2012.

 

     Zdravím vás, milovaní, jsem Kryon z magnetické služby. Rodina, která zde přede mnou sedí, je známá a musím znovu říct, že není žádné tajemství ohledně toho, kdo zde sedí a kdo by toto mohl poslouchat nebo číst. Všechno se spojuje v nadčasovém stavu, což není tato realita, v níž se momentálně nacházíte. Je to realita, kterou mám já v bezčasovém prostoru v kvantovém stavu, naplněná možnostmi těch, o nichž vím, že budou poslouchat a číst toto poselství. Takže, ačkoliv se vám v místnosti bude zdát, že je to nyní, pro mne je všechno nyní.

     Kdybych vás tak mohl vzít zpátky o několik tisíc let. Pomalu, jak by čas plynul směrem zpět,  by zmizely budovy, všechno by se změnilo v prach a objevili by se domorodci. (Mluví se o Austrálii,  tj. o Aborigincích - pozn. překl.). Kdybyste se podívali na to, co tehdy domorodci dělali, byly to dvě věci, které zdůrazňovali a dvě věci, které byly pro ně důležité. První bylo uctívání předků a druhé bylo uctívání Gaii.

     Energie domorodců byly soustředěny na Zemi, ale nejenom na Zemi, která jim dává vodu a potravu, ale na vlastní energii zemské půdy. Možná víte, o čem mluvím, pokud jste se zajímali o to, jak žili. Není rozdílu mezi domorodci na celé Zemi, neboť všichni intuitivně věděli, že Gaia je energie toho, co se nazývá  Matka Země, a ona byla  propojena s lidstvem do společenství, které nebylo až tak složité jako je dnes. Místo toho prociťovali všudypřítomné energie spojení s planetou a s předky, kteří odešli před nimi.

Říkám vám to, protože předmětem dnešní lekce je, že toto spojení je stále živé a že se mění. Asi to nevidíte, jak to viděli oni, ale toto spojení je zde stále a existuje způsobem, který je pro vás záhadou. Pomohu to vysvětlit a popíšu, jak celý systém funguje. Takže nebuďte šokováni nebo překvapeni, když začnu na molekulární úrovni lidské bytosti. Musím, neboť tam to tajemství vězí.

 

     Spojení mezi Gaiou a člověkem

     Drazí, premisa zní takto: Jak funguje vědomí, tak funguje Gaia. Jak funguje Gaia, tak funguje DNA. Existuje tu partnerství, které znamená víc, než si myslíte. Domorodci se nemodlili za déšť. Nemodlili  se za dobrou úrodu, ani se neklaněli žádnému božstvu. Ve své realitě vnímali planetu a věděli, že ona je jejich součástí. Bylo to vše, co bylo. Takže byli vždy zajedno s planetou - když se objevil déšť nebo byla úroda, bylo to ve spojení s Gaiou. A oni prováděli obřady propojení s ní, nemodlili se za to, aby jim něco dala. Když nedostali to, co chtěli, věděli, že ztratili spojení. Tato vlastnost vám dnes chybí, ale proces propojení je stále živý a stále funguje.

     Znovu si promluvme o DNA. Je tu molekula DNA a je jedinečná. Je jedinečná pro každou věc, protože v ní je božská část, kterou zvířata nemají. Jsou některá zvířata, která toho mají tolik - existují dokonce zvířata, která mají určeno, že se budou reinkarnovat, zejména ta, která to dělají pro vás jako pro lidi. Ale přesto nemají duše jako vy, a nemají božskou jiskru jako vy. Jejich životní cyklus je cyklem lásky pro vaši podporu.

 

     Reinkarnace domácích mazlíčků - systém Gaii

Nyní hovořím o něčem, o čem mluvím zřídka, a měli byste vědět toto: všechny systémy planety se točí kolem vás. Je to systém pro podporu lidských bytostí, aby byl jejich život lehčí a lepší, neboť Gaia reaguje na to, co jí lidé dávají. Pokud máte rádi nějaké zvíře, pravděpodobně si uvědomujete, že život tohoto zvířete bude krátký - příliš krátký. Řeknu vám jednu informaci, a pokud myslíte, že tento channeling je opravdový, věřte tomuto: zvířata, do nichž se zamilujete, se vrátí zpátky k vám. Jejich duše bude pokračovat v propojení lásky, a pokud budete chtít, vrátí se, aby byla opět s vámi, a je to na soucitu vytvořený systém, který ctí božskou stránku člověka. Věděli jste, že ve vaší DNA je kvantová vlastnost, o níž jsme již mnoho let hovořili? Můj partner o tom zrovna včera mluvil.

 

     DNA má kvantové pole.

Věda začíná vidět, že je možné, že molekula DNA má vlastnosti, které vlastně dávají informaci základu kvantové struktury Vesmíru. Takže to znamená, že DNA je kvantovým zařízením. Ale nyní bych pro vás chtěl tento obrázek rozšířit, protože DNA neexistuje sama o sobě. Je to celá rodina a v lidském těle má tato rodina víc než 100 trilionů členů. Před vámi je záhada, na kterou se věda ještě ani nepodívala: jak to DNA všechno dohromady “zná“? Momentálně věda ani nevidí potřebu studovat komunikaci mezi molekulami DNA. Ještě neviděli její pole; ještě neviděli její strukturu a ještě neviděli její stíny. (Od Leea: „Stíny atomu“- byly odhaleny měsíc po tomto channelingu.)

     DNA musí v lidském těle spolupracovat, aby mohlo v lidském těle fungovat to, co nazýváme innate (vrozená inteligence těla). Celá DNA musí fungovat jako jeden celek. Od vršku vaší hlavy po prsty na vašich nohou - tyto molekuly se musí chovat jako jeden instrukční celek. Jedná se o jedinečnou informaci, a na této planetě není žádná jiná lidská bytost, která by měla vaší DNA. Takže musíte uznat, že ve vašem těle se musí odehrávat něco, co propojuje celou DNA. Jinak byste nemohli fungovat.

Mezi molekulami DNA musí existovat komunikace. Tam jsou vyráběny geny a tam je informace, která je vaším Vyšším Já. Je to akášický záznam, a to všechno musí spolu vibrovat jako jeden celek, triliony částic jako jedna. Takže vám to říkáme, abychom na to upozornili fyziky, a aby  konečně pochopili, že lidská bytost má DNA, která je v entanglovaném stavu (má formu kvantového pletence). Znamená to, že je uzavřena do jedné formace, a všechny její části se chovají jako jedna.

 

     Entanglovaná / Kvantově provázaná DNA lidského těla 

     Existuje jedna fyzikální vlastnost, o které se dosud nevědělo, ani se o ní nehovořilo, a já ji zmiňuji poprvé, abyste lépe pochopili, jak to funguje. Ale navíc, když bude odhalena, vzpomenete si, kde jste to slyšeli. Když máte kolem molekul DNA vícero kvantových polí, znamená to, že se tato pole musí překrývat. Takže se pole vzájemně překrývají a již máme vědu, která ukazuje, co se děje -  vyskytuje se vícero vzájemně se překrývajících magnetických polí. Magnetizmus je kvantovou energií, a vlastnosti DNA jsou podobné. Odehrává se zde magie, které nerozumí ani věda, a která se jmenuje induktance. V běžném životě to uvidíte, když se podíváte na magnetické pole slunce, které se jmenuje heliosféra (sluneční vítr), a které se dostává do interakce s magnetickým polem Země, což je magnetická mřížka. Objeví se výboje! Polární záře. To se stane, když se překryjí magnetická pole. V tomto stavu je předávána informace, a v elektrotechnice je tato vlastnost dobře známa a denně využívána.

     Kdybyste neměli magnetické pole, ale kvantové pole kolem každé molekuly, řeknu vám, že se neobjeví výboje, ale stav prvotního pletence. Překrývající se kvantová pole jsou vlastnosti, které zatím nebyly studovány, poznány nebo změřeny. Když budou, uvidíte mechanismus prvotního stavu, který pak kolem lidské bytosti vytvoří  všeobecné pole, které je mnohem větší. Co může být v tomto poli kolem lidské bytosti co je široké 8 metrů?  A viděl to někdy někdo? Odpověď zní ano! Najdete ji ve starých spisech, v písmu svatém. Neboť říkáme znovu, že to byl Elíša, kdo viděl  Mistra Eliáše vzestoupit na základě své vůle, a na Zemi jeho pole zářilo. On se naplnil světlem a opustil planetu v kouli světla - to bylo vozítko, které ho odneslo. Elíša toto vozítko pojmenoval v hebrejštině slovem, které znamenalo „jezdit“. Jedná se o Merkabu. Takže dnes pro to máte jméno, a je uznáváno nejenom starými národy ve svatých zemích, ale též dnes těmi, kteří to vidí  druhým (vnitřním) zrakem.  Jedná se o kvantové pole člověka - Merkabu.

Takže Merkaba je skutečně kvantovým polem, a toto pole je plné informací. Informace, kterými je naplněno, se vám zdají být nestrukturované, ale když se na to podíváme, jsou docela strukturované. Jedná se o vzorce šablon lidské bytosti a jsou připraveny. Čekají na to, aby je jiné kvantové pole změnilo, a toto pole se nazývá vědomí. Zatím jsem nezmínil Gaiu, že? Toto vše směřuje k tomu, abych vám řekl o něčem, co jsem dříve pouze naznačil - jak to funguje.

     Takže zde je člověk, jak jsme vám již řekli, se vším zcela nedotčeným, což nemůžete vidět. Věda se vysmívá věcem, kterých se nelze dotknout nebo je změřit. Pole kolem lidí? Když příště začne nějaký vědec od vás prchat, zeptejte se ho, kde má metr na oddanost, na strach nebo lásku.  Cože? Žádný nemá? Znamená to, že neexistuje žádná z těchto emocí, které mění chemii těla? Ne. Nejenom že existují, ale – ano, mohou být také změřeny, ale zatím ještě ne. Možná se v blízké budoucnosti změní poučka, že „co se nedá změřit, neexistuje“.

 

     Kvantové pole člověka a innate

     Kolem každého člověka je krásné pole, které někteří nazvali magické, protože v tomto poli jsou vaše akášické záznamy a dokonce i vlastnosti vašeho Vyššího Já (Ducha). Odráží to, co je uvnitř samotné molekuly DNA a kdybyste měli kvantové oči, mohli byste se podívat na člověka a přečíst si kým je a kým byl a co jsou jeho hlavní témata. Viděli byste innate, samotnou inteligenci buněčné struktury. Zde v místnosti jsou tací, kteří to mohou vidět, a které byste označili jako intuitivní léčitele, čtenáře minulých životů a víc. Léčitelé, co jsou zde, jsou závislí na vnitřním vidění, a oni to kolem lidí vidí. Nejedná se o žádnou záhadu. Není to magie, je to věda. Ještě stále jsem nezmínil Gaiu, že? Hned se k tomu dostanu.

     Innate je mostem mezi inteligencí vaší buněčné struktury (a  vaší DNA) a vaším 3D lidským vědomím. Zde v místnosti jsou někteří, kteří provozují kineziologii. Nuže, kineziologie je způsob, jak mluvit s innate. Člověk je chytrý, ale, což je divné, ne natolik, aby věděl, co se děje v jeho těle.  Řekli jsme to dříve a je to záhada, že?  Zrovna teď se může ve vašem těle rozvíjet nemoc a vy se jenom usmíváte a nemáte o tom tušení, dokud to nezačne bolet. Není to zvláštní? Ale innate ve vás to ví již od začátku.

     Možná budete používat svalový test (v kineziologii), abyste zjistili, na co jste alergičtí anebo co se ve vás děje - pomocí odpovědí ano - ne. Není to zajímavé, že musíte podstoupit takovou proceduru, abyste zjistili, co se děje ve vašem vlastním těle? Možná si řeknete: „Možná mi něco chybí? Měli bychom být schopni vědět, co se děje v naší vlastní buněčné struktuře!“ Máte pravdu.  Vskutku, měl by existovat most mezi všemi těmito informacemi, které jsou kvantové, a vaším vědomím. Máte pravdu. Ještě jsem nezmínil Gaiu, že? A tady to začne být dobré.

 

     Energie Gaii je ovládána lidstvem

     Gaia s lidstvem spolupracuje. Vždy měří vlastnosti lidstva jako celku. Když bylo na Zemi jenom pár lidí a když tito byli ve spojení s Gaiou, Gaia na ně reagovala. Také reagovala vaše  DNA. Brala si instrukce od Gaii, aby mohla správně fungovat. DNA, která je matricí člověka, je stvořena ke spolupráci s Gaiou a Gaia je stvořena tak, aby reagovala na lidské vědomí. Je to uzavřený systém a jedno vždy ovlivňuje druhé.

     DNA je vytvořena, aby umožnila člověku dlouhý život, a také je vytvořena, aby umožnila plné omlazení a samoléčení. DNA je vytvořena tak, aby trvale existoval most mezi vámi a innate. Ale není tomu tak, že? Slyšeli jste o lidech ve starověku, kteří žili mnoho let? Bylo snad ve starých spisech něco mylně zapsáno? Ne. Takže, co umožnilo lidským bytostem, že kdysi byly zdravější než dnes? Je to pravda o jejich vysokém věku? Řeknu vám: ano, bylo tomu tak, a uvidíte proč. Pole kolem vás i jiných je tak propojeno s Gaiou, že spolupracujete a posouváte se v závislosti na druhých. To staří věděli, a proto byli s planetou Jedno (v jednotě). Toto je něco, co začnete také objevovat.

     Gaia si bere z lidského vědomí impuls pro energii k vytváření planety. Pověděli jsme vám o tom před 22 lety. Děje se tak i jiným způsobem, protože vaše DNA jako celek reaguje na to, co se jmenuje Krystalická mřížka planety. Je to esoterická mřížka paměti, a je to nakumulovaná energie a historie lidstva. Přednesli jsme vám informace o Krystalické mřížce již dříve, ale mohli byste zřejmě říct, že je to obal kolem hmoty planety, který není vidět, ale který obsahuje energie, a také historii každého, kdo kdy na této planetě žil. Když se narodíte, pak se při vašem prvním nádechu kvantové pole vašeho lidství podívá na krystalickou mřížku a přizpůsobí její výkonnost energii planety. Z této energie bylo lidstvo vytvořeno.

     Právě teď je energie na této planetě naplněna tisíciletími válek, starých energií boje, machizmu a nesnášenlivosti. Tomu se přizpůsobuje DNA při vašem narození. Zatímco jste byli vytvořeni tak, aby měla vaše DNA 100%ní účinnost, v současnosti má účinnost 30 procent. A toto se, drazí, mění, protože DNA začíná fungovat na vyšší výkon, vzhledem k probíhajícímu posunu vědomí. Nejprve to samozřejmě uvidíte u těch, kdo se zrovna narodili. Jak se poprvé nadechnou, jsou již na 35 procentech, a to se odrazí v tom, že takový člověk bude mnohem víc vědomý a více koncepčně myslící v mnohem mladším věku než se děje teď. Vypadá to, jakoby měli v sobě instinktivní uvědomování si všeobecného lidství, aniž by se to museli znovu a znovu učit jako vy.

     Říkali jsme vám o těchto nových dětech, a proto jsou vaše děti tak mimořádné a vy to víte. Mnozí v publiku, kteří mají vnoučata, to opravdu  pozorují; děti jsou jiné. Mohli byste říct: „No, je to docela špatné, že my to nemůžeme udělat také - zvýšit účinnost naší DNA. Ale vy můžete! Protože energie planety je v pohotovosti a je připravena vyslat signál starým duším, které začínají chápat, že mohou změnit svá vlastní pole pomocí šablony, která v nich je, pomocí vědomí, čistého záměru, a pomocí soucitu. Můžete změnit kvantový vzorec DNA pomocí soucitu! Říkáme to od začátku, tak mi dovolte, abych to shrnul do jednoduchého, nevědeckého vyjádření. Teď postupuj pomalu, můj partnere. A řekni to srozumitelně. (Kryon mluví k Leeovi).

 

     Přizpůsobení nové DNA na novou energii Gaii

     Vaše DNA se přizpůsobuje tomu, co se stalo na Zemi v době, kdy jste se narodili. Vytvořila pro vás realitu, kterou  nazýváte lidská povaha. Země se mění, Krystalická mřížka malinko zvedá závoj a vaše DNA na to začíná reagovat. První reakce bude znatelná u vašich dětí, a ony již sem přicházejí s jiným vědomím a vlastnostmi. Neuvažují stejným, lineárním způsobem jako vy. Všimli jste si toho?

     Postupem času se to bude více a více měnit. Nakonec bude DNA, která tvoří chybějící článek mezi innate a běžným lidským mozkem, mnohem výkonnější. To znamená, že budete muset mít mnohem intuitivnější uvažování ohledně toho, co je ve vaší vlastní buněčné struktuře správné nebo špatné. Někteří z vás zjistí, že mají jiné stravovací návyky a budete se obracet k buněčné struktuře, která říká:“Když změním to a tamto, budu déle žít“. Výsledkem budou instinktivní změny stravovacích návyků, které nemají žádné vysvětlení. Tak se začíná projevovat innate.

     Návyky, které jste měli po mnoho let, se začnou ztrácet, protože vaše buněčná struktura vám začne pomáhat se jich zbavit, když ví, že vám nesvědčí. Nebuďte překvapeni, když jeden z těchto  zlozvyků, jako je přejídání, začne váš metabolizmus upravovat tak, abyste získali pro své tělo správnou váhu, aniž byste museli držet přísné diety. Jiní zanechají návykové látky a v rámci toho procesu získají jako bonus možnost žít déle.   

      Budete svědky regenerace buněčné struktury, což vás překvapí. Budete se rychleji uzdravovat a budete si toho vědomi. Začnete zažívat situace, kdy budete méně nemocní, než jste kdy byli. Převažující 3D moudrost vám řekne: „No, jsi starý/á takže budeš více nemocný/á“. Ale vy nebudete a  budete vědět, že se cosi mění. Takže, milovaní, říkáme vám, že můžete mít totéž,  co mají mladí. Pomalu se probouzíte do nové energie této planety, která vám umožní déle žít. Vaše DNA  začíná  pracovat efektivněji. 35 procent? Možná dokonce 40 procent, stará duše? Je na postupu k něčemu mnohem vyššímu.

      Prorok Eliáš, Mistr Ježíš Kristus, Buddha, Mohamed, Paramahansa Yogananda, a mnozí další měli DNA, která pracovala na 90 až 100 procent. Ti všichni si vybrali způsob, jak ji používat a vy ji v nich můžete vidět a cítit.  Prorok Eliáš si vybral a naplánoval, že opustí planetu prostřednictvím vzestoupení.  Tak je to silné. Ježíš Kristus si vybral totéž, svým způsobem - protože to dávalo smysl těm, kdo byli kolem něj a jejichž DNA pracovala hůře.

     V člověku jsou energie, které působí jako katalyzátor osvícení. Jedna z nich je soucit, a vy jste to dnes cítili, že? (Hovoří o předchozí prezentaci příběhu 33 horníků v Chile). Dotklo se to vašich srdcí. Co byste řekli, jaká byla v této místnosti energie a jakou měla barvu a jak byla hustá? No, mnozí by řekli, že to nemělo žádnou barvu. Někdo by se mohl zeptat: “Co chceš říct tím „hustá“, Kryone?“

     Jak jste zde seděli na svých židlích, ta energie na vás dopadla a vy jste cítili, jak se vaše srdce trochu sevřela. Měli jste soucit s těmi, kteří získali zpět své životy a viděli jste srdce příbuzných naplněná tak, že plakali radostí. O tomto hovořím o čemsi neviditelném a přece hustém od emocí. To, co můžete kolem sebe vytvořit a co může změnit životy těch, co jsou zde, je velmi hluboké. Gaia vás zná a každá chvíle soucitu je zaznamenána.

     Někteří z vás přijeli tento víkend kvůli léčení a já to vím. Takže to bude velmi vhodná doba, abyste léčení obdrželi. Takováto sezení jsou podobná a možná jste zde kvůli tomu? Máme tu kolem sebe  průvodce, máme tu soucit, je zde opravdovost a hloubka starých duší - je to kvantová polévka příležitosti, drahý. Proč se toho nedožaduješ hned - zvedneš se ze své židle a  necháš v sobě zasít semínko, jaké si vybereš, abys byl zdráv, jak si žádal? Žádej, aby léčení bylo zahájeno, vždyť víš, že to vždy bylo možné, protože začínáš být v kontaktu s inteligencí své vlastní Merkaby.

      Duchovní organizace jsou plné zázraků. Nemocnice mají zdokumentovány případy takzvaných spontánních uzdravení. Jsou to případy, kdy náhle buněčná struktura udělá cosi, co věda není schopna vysvětlit. Dojde k úplnému odchodu nemoci, někdy prakticky přes noc. Ale já vám řeknu, co to je: je to DNA,  která dočasně zafunguje na 100 procent a vyčistí tělo od nemoci. Již jste to viděli, jenom jste nevěděli, co to je.

     Tak proč to hned neuděláte? Když si to dokážete představit, můžete to mít. Viďte se jako  zdraví, s čistými buňkami. Poslouží to Zemi, drahý člověče, abys žil déle než si myslíš, že budeš.

POTŘEBUJEME TVÉ SVĚTLO. Tak proč to neudělat hned teď?

     Takže ať se všichni v této místnosti spojí ve vědomí soucitu v kvantovém stavu, který je  propojen se všemi, co jsou zde anebo toto čtou a pošlou léčivý soucit těm, kteří to potřebují, i když neznají jejich tváře nebo jejich jména. Je to krásné. Jednou uvidíte, když odejdete uzdraveni, co takové shromáždění lidských bytostí může udělat! Proč ne? Když můžete odejít na shromáždění na půl dne a vrátit se mladší než jste byli - proč ne? Pak uvidíte, že všechno, o čem jsem dnes mluvil, je přesné a pravdivé.

     Příčí se to veškeré logice převažujícího vědeckého myšlení, ale je to v souladu s možnostmi  Boha. Opustíme toto místo a přece neodejdeme. Už nikdy se neuskuteční takové setkání jako toto, s tímto přesným počtem duší, s těmito jmény, s akášickými záznamy jaké máte vy, takže je to jedinečné setkání, stejně tak jako jste jedineční vy. Odejděte z toho místa jiní, než jste sem přišli a vězte, že Kryon není v člověku, který je zde na pódiu. Kryon existuje v kvantové polévce,  která je Bůh, a která půjde s vámi, pokud budete chtít. POKUD BUDETE CHTÍT.

A tak to je.

KRYON

 

Zdroj originálu: https://www.kryon.com/.

Poznámka ke kopírování:
Pro všechny poutníky na Cestě Lásky do češtiny přeložila Mirka K (https://www.transformace.info/). Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.

  

Rekalibrace Lásky

 

 

Tento živý channeling Kryona byl podán v Perthu, WA, Austrálie

Neděle, 25.březen 2012 22.22 hod.

Úvodní channeling 

      Zdravím vás, drazí, jsem Kryon z magnetické služby.

      A znovu říkáme – hlas je stejný, že? Jsou tady ti, kteří tvrdí, že se jedná o velmi zvláštní způsob komunikace Ducha s lidmi! A já Vám opět říkám, že nad tím uvažujete nedostatečně, protože je to jediný způsob, jakým to kdy bylo prováděno.

      Vaše bible jsou plné těch, kteří psali o Lásce Boha. Jsou tam muži i ženy zasaženi touto láskou a jejich slova o ní úplně vyletují ze stránek. Takzvaní staří básnici naplnění touto Božskou láskou doslova překypují tím, co je láskyplné a krásné, slastné. Lidé, když jsou naplněni láskou Boha, dělají toto:  Stanou se skladateli jisté hudby a vezmou Vás na místo, kde poznáte, že Bůh je skutečný. Jsou naplněni Duchem a z jejich stránek tečou melodie, které my na druhé straně clony skutečně zpíváme.

      Sochy nebo obrazy jsou totéž – všechno je „channelované“. Rovněž všechna slova v Bibli, které jste kdy četli, byla napsaná lidmi. Je to zvláštní, že je Vám to tímto způsobem prezentováno?

      To, co mají tyto zprávy od Boha společné, je to Božské ve Vás. A jak by to bylo jinak? Přece tak, že Bůh ve Vás přebývá! Bylo Vám však řečeno, že pokud máte pocit, že nestojíte za povšimnutí, že Bůh pobývá na jiných, „vyšších“ místech. A odtud na Vás tlačí, abyste hovořili určité věci... ale není tomu tak!

      Někteří umělci to vědí. Jsou těmi prvními, kteří si uvědomí, že hudba se nachází uvnitř nás. Nepřichází k nám zvenčí, vychází zevnitř nás. Učitelka Peggy (poznámka: Peggy Phoenix Dubro, spolupracovnice Lee Carrolla) tvrdí, že Mistři Vám rovněž potvrdí, že všechny odpovědi jsou vevnitř. A je tomu tak. Skutečně! A tak se skutečnost toho, co „je“, stává „procesem“ – procesem víry. Avšak víc než jen tím. Dát sám sobě povolení na to, aby si člověk mohl vzpomenout. Vzpomeňte si…

      Právě teď hovořím před starými dušemi, nikoliv před těmi, které jsou na planetě nové. A tedy rozpomenutí se týká Vás, Vás všech. Vyzývám Vás, právě teď. Když se nad sebou zamyslíte, nad svým intelektem, emocemi, inteligencí; vše to je hluboce vevnitř Vás…a já se teď ptám: “Kdo jste? Kým skutečně jste? Skutečně se domníváte a hluboce vevnitř věříte, že když zemřete, když se naposledy nadechnete, změníte se v prach? A Vaše nejhlubší vnitro navěky zanikne?” A odpověď je: “Ne, Vy tomu nevěříte. A řeknu Vám tady a teď, že 80% planety s Vámi souhlasí. Lidské bytosti intuitivně ví, že existuje jiskra, která odchází při posledním výdechu. Stále je tam.“ A na tomto jsou položeny základy „systémů“ víry této planety a jejich mytologie.

 

     Kam půjdete? Existuje mnoho různých dohadů, avšak všechny tvrdí jedno: Půjdete „někam“. A budete dělat „něco“. A je to tak, že většina populace uznává, že smrt není konec, ale právě naopak – pokročíte k něčemu novému. A já Vám říkám, drazí lidé, že statisticky je toto důkaz Boha. A vevnitř Vás, pokud chcete postavit základ něčeho vznešenějšího, než Vám kdy bylo řečeno, uvnitř Vás je Vše-Co-Je. Všechny odpovědi, všechny věci, na které se právě ptáte. Tyto věci se však se projeví ve Vašem životě takým způsobem, který neočekáváte.

      A dnes večer o tom budeme hovořit více.

      Jak budete schopni přežít? Co se stane na této planetě a taky, které jsou ty nejlepší věci, které byste měli udělat…? Co od Vás Duch očekává? Jak Vás Bůh vidí?

      Dnes večer se otevřeme trochu více a dáme Vám některé odpovědi. Ale vše začíná jediným činem, kterým je „souhlas“, který je čistý… souhlas vidět Boha vevnitř sebe. A když tento souhlas dáte a aktivujete, uvidíte a rozpamatujete se na to, kým jste. Nikoliv na Vaše minulé životy, kterými jste již byli, ale na vznešenost, která byla a je jejich součástí.

      A teď Vám řeknu, že být člověkem uběhne velmi rychle. Neustále přicházíte a odcházíte. Ale stále jste byli tady se mnou, jste součástí kreativního prvotního zdroje, neexistuje počátek Vaší duše. A rovněž to znamená, že to, co je ve vás staré, je omnoho starší než tato planeta, vždy jste byli a vždy budete. A to je to, kým skutečně jste!

      Ale lidská bytost takto normálně neuvažuje a proto součástí vzpomenutí si se musí stát nové uvažování. Uvažování, které není pro lidstvo typické. V minulosti nebyla tato pomůcka příliš k dispozici. Avšak náhle se takové uvažování stává dosažitelným. Jak se energie planety začíná posouvat, pomůcky, které stará duše potřebuje, aby takového uvažování mohla dosáhnout, vyplouvají na povrch. Jsou nabroušeny v kovářské dílně vesmíru a jsou Vám podávané: „Tady jsou! Konečně! To, co jste přijali. A jak se probouzíte… budou Vás následovat další, jednoduše proto, že ve Vás spatřují probuzené.

      Tak se to stane, ale tato zpráva není součástí katechizmu! Pokud Vám to smysl nedává, nemusíte to následovat. Možná Váš čas ještě nenastal. Každý z Vás je jedinečný na této planetě, ve vesmíru, je zde z určitého důvodu (a řekl jsem to již včera, že i staré duše si toho nemusí být po nějaký čas vědomé) a časem se stanou jisté věci a budou vyseta jistá semínka, která Vám později pomohou… Věci, které se teď jeví bláhovými, se později stanou důležitými pro Vaše přežití. Hm.

      A to je slib, který Vám dáváme. Pokud se pořádně podíváte, naleznete jej. Musíte se však dobře podívat. Pokud si zvolíte nepodívat se, nebudeme Vás za to soudit. Jenom milovat. Protože Vy jste My a My jsme Vy. A to znamená, že jste navěky rodina a nikdy nejste sami.

A tak to je.

 

Hlavní channeling

  

     Zdravím Vás, drazí, jsem Kryon z magnetické služby. 

     Otázka byla položena. Co přijde? Pokud je tomu tak, že energie na Zemi se začíná měnit a i to, co je lidskou přirozeností, se začíná měnit, co přijde? Pokud stará duše žila eóny let na této planetě, co znamená, že tady jsou staré duše, které se potřebují naučit něco nového? Jak začít konat jinak…, když žádné zkušenosti prožité ve staré energii Vás nedokáži připravit na Novou energii? Neproběhne to automaticky, a tak i pro staré duše nastane čas naučit se něco nového.

     A to je téma našeho učení po dobu všech předešlých let. Věci se rekalibrují. Esence věcí, které, jak cítíte, znáte velmi dobře, se rekalibruje. Vztahy člověka s člověkem se rekalibrují. To, co znáte jako přežití, se rovněž začíná měnit. Ptáte se sebe sama: „Co mohu udělat? Čemu mám věnovat svou pozornost? Co je jiné? Na co se mám připravit?“

     Za prvé – máte čas. Bez ohledu na to, co Vám říkají ostatní, je to pomalý proces dozrávání. Naše učení bude pokračovat po následující roky a budou odhaleny nové věci, koncepty, které byste si normálně nedokázali vůbec představit. Rovněž to, čemu říkáte „New Age“, bude rekalibrováno.

Pro některé z Vás to bude urážlivé a řekněte si: „Toto je můj styl konání, tak jsem to vždy dělal. Toto je můj koncept partnerství s Duchem. Toto je můj koncept lásky!“ Budete připraveni, když se to od Vás začne vzdalovat a měnit se? Budete plynout s tím nebo proti tomu?

 

      Ještě je tady něco, o čem jsme nemluvili. Je to rekalibrace lásky, postoje staré duše. Tomu můžete i Vy záhy čelit. Bude to pro Vás nové a je možné, že to i nesprávně pochopíte.

      Jako první, na co se zeptám, je otázka: Nakolik budete tolerantní, když začne posun? Stará duše, budeš schopna měnit se s posunem, nebo přijmeš postoj: „Toto jsem očekávala, a tedy takto budu konat. Dokážete vyčistit svou mysl a říct si: „Nehledě na to, čemu jsem čelil a co si myslím, jsem připraven na to, co neznám“? Dokážete místo kritiky nebo odmítání vykročit vpřed? Dokážete se do toho posunout, abyste cítili jaké to je? Právě to se od vás žádá, milí lidé. A hlavně od těch, kteří sedí v této místnosti a naslouchají této zprávě, jako právě teď Vy. Protože to budete právě Vy, kteří způsobí tuto změnu a zasadí semínka. Pokud se však neodchýlíte od kurzu, který máte, nemusí Vám to pomoci.

      Myslím to různými způsoby, ale zejména se jedná o Váš postoj - jak hledíte do budoucnosti? Již jste si vytvořili představy o tom, co nastane? Bojíte se toho, co nastane? Anebo to vidíte jako my? Zem byla tmavá velmi dlouho. Staré duše začaly škrtat zápalkami, jednu za druhou. A my jsme již řekli, že tato zápalka není informace, není to doktrína, je to soucit. Zápalka je světlem soucitu pro Zemi. Soucitu, který začíná u těch kolem Vás, které nemáte velmi rádi, a tak jste osvětlili cestu.

      A o tomto  skutečně chceme mluvit. 22 let můj partner popisoval náš vztah k Vám a tento vztah se začíná rekalibrovat. Opakujeme kolem dokola tato slova: „Nejste sami. Nejste sami. Nejste sami.“ A pro většinu lidských bytostí je to pouze éterické. Sedíte sami v místnosti a opakujete to kolem dokola, pokud neuvěříte, doufajíce, že pocítíte něco zpoza opony, když je Vám smutno, když máte depresi, když se hněváte. Nedokážete to postřehnout, protože po dobu existence staré energie byla opona tlustá. Byla to stará energie otce disciplíny. A ta se teď mění.

      Učitel Jorge to oznámil, a učitelka Peggy (poznámka: Peggy Phoenix Dubro, spolupracovnice Lee Carrolla) to potvrzuje. Co by rodiče dělali, kdyby se jim ztratily jejich děti? Budou stále věřit, že vědí, kde jsou a nikdy se nevzdají hledání. A matka se nikdy nevzdá, protože je vždy propojená. Je jejich biologickou součástí, její buňky jsou buňkami jejich dětí. A o trochu víc než buňky od otce. Ona dítě nosila a milovala ještě před tím, než se po prvé nadechlo. A nikdy jej nepřestane milovat. A pokud existuje clona, která dělí matku od dítěte, nastane  tma – nedokáži spolu komunikovat. Ona nedokáže mluvit s nimi, oni s ní. Pokud by se však clona byť i málo odhrnula a ona uslyší jejich pláč… Kde myslíte, že matka bude? Bude naprosto připoutaná k odhrnuté cloně, naslouchat, dodávat odvahu a povzbuzovat děti, říkat jim, že je již na cestě k nim.

      A já Vám chci říct, že metaforicky je to to, co se právě děje na této planetě, protože clona se pomalu odhrnuje. Těm, kteří tomu nedovedou uvěřit, oznamujeme, že toto je naše dnešní výzva: Rekalibrace lásky znamená, že láska je dostupná více než kdykoliv předtím zpoza clony! Pokud chcete, zůstaňte sedět osamělí ve své místnosti v depresi, ale snad prvně po velmi dlouhé době nás budete slyšet a my uslyšíme Vás a budete cítit, že jsme s Vámi víc než kdykoliv předtím.

      Protože náhle se Vám energie, kterou na planetě vytváříte po eóny let, začíná vyplácet. Teď je tu pomoc. O hodně větší než byla kdykoliv předtím. Není zde již žádný vrchol, na který byste měli vystoupat, drazí. Teď máte pomoc, která Vám pomůže jej zdolat. Posuneme Vás na něj, pokud k tomu svolíte. A to je naše dnešní poselství.

      Ve 3-D se to popisuje obtížně. Znamená to však, že Vás neopustíme. Toto je začátek toho, v co jsme doufali, v co jsi doufala Ty, stará duše. A nebudeš na to sama. Navíc přidaný doplněk energie lásky se začíná s Gaiou slučovat tak, že jej budete schopni pocítit, a to takovým způsobem, že si budete naprosto jisti, že stojíme vedle Vás. A to je rozdíl, velmi velký rozdíl! A já Vás vyzývám, abyste to začali cvičit, cvičit to cítění, že jsme vedle Vás, když máte potíže, když stojíte beze slov. Když nevíte, kterým směrem se máte vydat. Pomoci Vám rozvinout soucit tam, kde předtím byl Váš hněv, odpor či drama.

      A budete cítit, že začínáte být jemnějšími ve svých reakcích na situace, které Vás rozčilovaly. V situacích, které Vám často přinášely úzkost, budete neutrální. A někteří z Vás řeknou: „Něco se mnou není v pořádku!“ (Kryon se směje.) „Necítím už to, co jsem cítil! Takto jsem doposud v podobných situacích nereagoval!“ Podle toho budete vědět, že mám pravdu a vzpomenete na tento den a tento čas, když jsem Vám řekl, jaké to bude.

      Tak jděte. Jděte do své místnosti a zavřete dveře. Ale poprvé nebudete moci vypnout světlo, protože světlo zůstane s Vámi, a to světlo jsme My. To bude matka, připoutána k cloně, která se trochu odhrnula, křičet: „Jsme tady! Nevzdávejte se! Pokračujte! My jsme tady, vidíme a pomůžeme.“A to budou dobré zprávy.

     Toto je rekalibrace všeho, co jste očekávali, že se stane. Rekalibrace toho, čím jste byli. Neodsuzujte to a rovněž se nerozhodujte předem, co to bude znamenat; postupujte vpřed směrem k tomu, o čem víte, že je to dobré a pro Vás přijatelné. Když k tomu skutečně dojde, usmějte se a řekněte: “Já věděl, že to bude takové.” A toto je tedy jiné, to je jiné…

      Toto jsou věci, kterým učíme: Abyste očekávali neočekávané. Abyste se ocitli prostřednictvím svého záměru na místech, které jste nepovažovali za možné či očekávatelné. Dělat věci, které jste ještě nikdy nedělali. S předtuchou synchronizace, kterou jste nikdy neočekávali…

     A to vytváří světlo.

      Co byste mohli udělat? Očekávat neočekávané a posunovat se do něčeho, co bych nazval mimo 3D. Důvěřovat tomu, co nedokážete vidět nebo naplánovat si, tomu, co není 3-D zkušenost. Je to zkušenost toho, když chytnete ruku ducha a řeknete: “Veď mne!”

      A později to zopakujete, protože poprvé Vám to vyšlo… a pak to uděláte ještě jednou a opět… a tento trénink Vás dovede k novému životnímu stylu – přežít díky důvěře v to, co nedokážete vidět!

      Máte čas, drazí moji, máte ještě čas. Nemusíte pospíchat hned teď ven dělat věci, které byste bez tohoto setkání normálně nedělali. Dobře to zvažte a nechte, aby se tyto informace trochu usadily. Pohlédněte na svůj život a uvidíte, co mu chybí. Ale Vy to již víte. A potom můžete konat pomalu a rozhodně. A pokud si to přejete, vyzkoušejte sami, co Vám nejlépe sedí, a my víme, o čem hovořit, i když možností je velmi mnoho. A vy to sami uvidíte.

      A tak, drazí, toto je zpráva na dnešní den, od všech učitelů na tomto pódiu. Rovněž ti, kteří přispívají hudbou (poznámka: hudebníci v nahrávce), mají tuto zprávu v srdci a jsou rovněž učiteli.

      Odejděte odsud jiní, než jste přišli. Dbejte na to, aby se to ve Vás přijalo. Škrtněte zápalkou Vašeho přístupu k jiným, o kterých jsme se zmínili… a pomalu s hněvem… avšak rychle s láskou…

A tak to je.

KRYON 

 

Zdroj: MP3 nahrávky (8 + 24 minut) – www.kryon.com

Tyto MP3 nahrávky jsou Vám poskytnuty zadarmo. Využijte je. Poskytněte je dále, pořiďte si kopii na svůj iPod… prosíme, neprodávejte je. Tak jako internet, I tyto nahrávky jsou nabízeny všem bez poplatku. Jsou pečlivě pořizovány v určité velikosti a kvalitě vhodné pro jednoduché stažení a manipulaci. Běžně bývají tyto nahrávky dlouhé až jednu hodinu. Není dovoleno je přehrávat na vlnách (radiové vysílání apod.)

 

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky do slovenštiny přeložila Zuzana Blyšťanová (https://www.transformace.info/) z MP3 záznamu živého channelingu. Jazykovou úpravu slovenštiny provedla Jelka M. Ze slovenštiny do češtiny přeložila Eva Z. Tuto českou verzi je možné v nezkrácené

a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.

  

Rekalibrace vědomí

Tento živý channeling byl přijat v Madisonu, Wisconsin a Grand Rapids, Michigan, 21.dubna 2012

 

Tento channeling byl upraven [Leem a Kryonem], aby poskytl čtenáři jasnější pochopení. Často se stává, že živý channeling obsahuje energii, kterou tištěné stránky přenášet nemohou. Proto si užijte toto vznešené poselství předané v Madison Wisconsin a Grand Rapids, Michigan.

 

     Zdravím vás moji milí, Já jsem Kryon z Magnetické služby. Drazí, procházíte posunem, který byl jedinou možností, a který se teď začíná stávat skutečnosti. V souladu s tím vás prosíme, abyste byli opatrní a trpěliví.

     Jsou tací, kteří řeknou, že by bylo lepší, kdybyste Lidem neříkali, že mají úspěch, protože když se budou bát, budou se více snažit. Dovolte mi, abych se vás na něco zeptal, moji drazí: U vás, kteří máte děti, které se učí krokům života, nastala někdy chvíle, kdy byste je strašili proto, aby to dělaly lépe? Odpověď zní ne. A taková není ani Boží láska. Není to falešná blahopřejná energie, ale spíše blahopřání k tomu, co jste dokázali, a můžete to vidět všude okolo vás. Ale buďte opatrní, protože tyto věci se dějí tak pomalu, že často uděláte dva kroky vzad a jen jeden krok vpřed. Výsledkem je, že vaše vědomí růstu má omezený výhled.

     Čekejte nečekané, protože stará energie na této planetě umírá těžce. Sledujte ty, kteří se snaží stahovat energii zpět a při tom se vás snaží zapojit do svých plánů. Vaše zpráva bude vyprávět o těchto věcech a bude působit dramaticky a vy řeknete: „ To vůbec není nová doba! To je stará doba. Nic se nezměnilo!“ Opravdu je možné to takto cítit. Ale jestliže věříte tomu paradigmatu, že budete prostě jen opakovat minulost, tak kde je potom vaše Světlo? Stará energie nemůže přežít. Nepřežije. Katalyzátor posunu už překročil bod, ze kterého není návratu, a co to opravdu znamená je, že stará energie bude bojovat tvrději. To, co uvidíte, je přežití, protože stará energie udělá všechno pro to, aby vás mohla i nadále strašit.


     Rekalibrace všeho

     Toto poselství nese název Rekalibrace vědomí. Je představeno v sérii channelingů věnovaných rekalibraci, které byly dány po celé zemi. Vysvětlujeme, že všechny věci se rekalibrují, dokonce i Světlo a Tma. Rekalibruje se i samotná Gaia a stejně tak i Lidské vědomí a vnímání . Ale dovolte nám začít od začátku.

     Co si myslíte o Bohu? Co si o něm mysleli vaši předci? Existuje posun vědomí, pokud jde o intuitivnost Stvořitele. Ve staré energii lidstvo dospělo k poznání, že „tam venku něco je“. Neměli žádnou představu o tom, co to je, ale věděli, že ať je to cokoliv, je to jejich součástí.

      Osmdesát procent lidstva právě teď věří v posmrtný život. Věří, že když zemřou, odejdou někam jinam. Toto je uznáním duše a Stvořitelovy energie – 80 procent! Zbytek lidstva (zbylých 20 procent) o Bohu přemýšlí jako o něčem, co není součástí jejich života. Ale převládající většina jej přijímá jako skutečnost. Je to intuitivní a takové to vždy i bylo.

     To je důvodem, proč mají duchovní systémy na planetě miliardy stoupenců. Od té doby, kdy Lidé získali vědomí, hledají Stvořitele. V minulosti bylo toto vědomí omezeno na intuitivní poznání, že tam venku něco musí být, ale co to je? To vedlo Lidské Bytosti k tomu, aby se obrátily na ty, o kterých si mysleli, že jsou informovanější, a zeptaly se jich, co by to mohlo být. Nakonec to přivedlo civilizaci až do bodu, kdy, aby získali informace o duchovních věcech, věří druhým. To byl počátek organizovaného duchovního myšlení a počátek hierarchie „kdo ví co“ o Bohu. To se teď posouvá.

 

     Poslech celé písně

     Chci vám říci metaforu. Představte si rozhlasovou stanici, kterou chcete vyladit na svém přijímači, abyste slyšeli píseň, která se hraje. Ale vaše anténa je příliš krátká. Signál přichází a mizí, a vy neslyšíte celou skladbu. Místo toho dostáváte úryvky - jenom takové, že víte, že tam něco je, a že je to píseň. Protože je toto poselství nekompletní, cítíte potřebu věřit jiným, aby vám řekli, co ty úryvky znamenají, a o čem ta píseň je. V této metafoře anténa představuje snímač, který zachycuje vědomí duchovní pravdy, vyšší vědomí a způsob, jakým věci fungují.

     Najednou si uvědomujete, že se v této nové energii vaše anténa prodlužuje a vy začínáte slyšet z celého signálu mnohem více. Už nedostáváte jen útržky, ale slyšíte celou píseň! Slyšíte ji kompletní, včetně slov. Ale je těžké se potom obrátit k Lidským Bytostem, které vám ty úryvky překládaly v minulosti a říci jim, že ta píseň je úplně jiná než ta, kterou vám po celé věky vykládaly.

     Toto nové vědomí je začátkem změny celé planety, a některé ze změn nejsou jen duchovní. Ačkoli ty antény jsou o vědomí, stávají se vědomím mnoha principů, nejen toho jednoho týkajícího se atributů Boha. Tento posun vědomí dokonce změní ateisty, kteří v Boha nikdy nevěřili. Proto mi dovolte, abych vám vyjmenoval některé ze změn, které jsou pro vás potenciálně dostupné. Protože stejně tak, jako se začíná posouvat duchovní vědomí na planetě, posunou se také vědomí systémů. A posunou se nejen systémy, ale i současné způsoby vytváření systémů a zdůvodnění, které používáte, pro jejich vytvoření. Vědomí mění všechno.

     Když slyšíte píseň, a víte, o čem vám její slova vyprávějí, potom jste kompletní. Vysvětluje to, proč dnes sedí na židlích ti (návštěvníci semináře), kteří nepotřebují budovu a nepotřebují vůdce nebo organizaci. Ačkoliv je toto metafora, povím vám, moji drazí, že všichni na celém světě, zpíváte stejnou melodii a nepotřebujete nikoho, aby vám říkal, jak zní nebo o čem jsou její slova. Ta píseň je nádherná a zpívá se v ní o Boží lásce, respektu k lidstvu a možnosti míru na Zemi.


     Duchovní systémy

     Pohovořme si o duchovních systémech. Navážu na to, o čem jsme mluvili již v minulosti a co pro vás může být v budoucnu na skladě. Na planetě existuje mnoho duchovních systémů, ale ten, o kterém chceme mluvit, má dnes asi miliardu stoupenců a hovořili jsme o něm dříve – říkali jsme, že je to ten, který se nejvíce změní. Je starý a jeho vůdci se dnes říká Papež.

     Jestliže chcete nějaké informace o tom, co se děje v jeho církvi, pátrejte po tom, kolik lidí se hlásí, aby se stali knězi a jeptiškami. Ve většině světa jich je velmi málo. Některé země si jejich počty udržují, ale většina shledává, že jejich počty klesají. Bez zájmu mladých lidí tato duchovní výchova umírá. Organizace ztrácí svou základnu mladých vůdců a církev si to uvědomuje.

     A teď přichází to, co vám chci říci, moji drazí. Potenciál je takový, že tato církev přežije, alespoň by měla. Vězte toto: V tuto chvíli se nestane nic, co by celou Zemi změnilo na metafyzickou, esotericky založenou či zaměřenou na New Age. To se nestane. Nemusí se tak stát a nemělo by se to stát, protože to nerespektuje starší (stařešiny) těch, kteří mají odlišné systémy, ale kteří mají ve svých systémech i léčení a Boží lásku. Místo toho se tyto systémy rekalibrují, vyladí a opraví.

     Požehnané jsou Lidské Bytosti, které hledají Boha vlastní cestou. Staré Duše se probudí k pravdě, na které nové duše stále ještě pracují. To vysvětluje různé úrovně rituálů na této planetě a důvod, proč existuje tolik různých duchovních systémů. Mnohé Lidské Bytosti, které nemají výhodu moudrosti vaší Staré Duše, budou motivovány směrem k systémům, které budete považovat za příliš jednoduché a možná i mytologické. Ale tyto systémy jsou často začátkem pochopení Boha. Všechno má své místo. Tak si promluvme o katolické církvi.

     Před lety, když ještě žil papež Jan Pavel, jsem vám předal channeling (jde o channeling z r. 2006, který bude později také publikován v čj.- pozn. redakce). Jan Pavel miloval Matku Marii. Kdyby Jan Pavel žil ještě dalších 10 let, udělal by to, co udělá příští papež (ten, který přijde po současném Benediktu XVI) a to je, že přivede do církve ženy. Tento papež, kterého máte dnes (Benedikt XVI*) zde nebude dlouho. Příští papež bude tím, který změní pravidla, pokud přežije. Pokud ne, bude to ten, který přijde po něm.

     Uvnitř církve probíhá velký boj, dokonce i nyní, a velké spory, protože si uvědomují, že (církev) lidstvu neposkytuje to, co (lidstvo) od církve chce. Doktrína neodpovídá problémům reálného života. Odpovědí bude vytvoření větší rovnováhy mezi ženským a mužským, a nový papež (nebo ten po něm) se pokusí umožnit ženám vyšší postavení v církevní struktuře při asistenci kněžím.

     Bude navrženo, aby bylo ženám umožněno podílet se na bohoslužbách, dělat věci, které ženy nikdy před tím nedělaly. To je posune v rámci církevního práva na roveň kněžím, ale ještě jim nebude dovoleno stát se kněžími. Avšak nebuďte překvapeni, jestli to začne jiným způsobem, a místo toho bude kněžím umožněno se oženit. To přivede ženství do církve jiným způsobem. Nakonec se tak stane a musí se to stát. Pokud ne, bude to znamenat konec katolické církve, protože lidstvo nepodporuje systém víry, který není v rovnováze s Boží láskou a s intuitivním Lidským vědomím.


     Nová tolerance

     Dívejte se, jak se zmírňuje káravé zvedání prstu, a jak se probouzí tolerance. Pro různé kultury zůstane mnoho různých systémů, protože tradice a historie jsou důležité pro udržení integrity kultury. Proto je na Blízkém východě mnoho těch, kteří následovali Proroka a budou v tom pokračovat, ale se zvýšenou uvědomělostí. Vzroste porozumění tomu, co Prorok celou dobu chtěl – jednotu a toleranci. Anděl v jeskyni mu přikázal, aby “sjednotil kmeny a dal jim Boha Izraele.” Uvidíte snížení netolerance a začátek nového způsobu bytí.

     Nakonec přijde uznání, které říká: Možná nevěříte stejným způsobem jako my, ale ceníme si vás i vašeho Boha. My si ceníme našeho Proroka a budeme vás milovat tak, jak nás učil. Nemusíme souhlasit, abychom milovali.” Jak by se vám to líbilo? Země se nezmění na jediný systém víry. Nikdy se tak nestane, protože to Lidé neudělají. Musí existovat různost a krása kulturních rozdílů. Ale tyto systémy se pomalu zmodernizují, aktualizují, spolu se stoupajícím vědomím pravdivosti nového druhu rovnováhy. Tak to je první věc. Sledujte ty změny, moji drazí.


     Vláda

     Pojďme si promluvit o vládě. Nemluvíme o vaší vládě, ale o vládě obecně – o způsobu, jakým funguje, jak přežívá, jak přežila, jakým způsobem vede volební kampaně, a jak volí vůdce. To se změní.

Už před lety jsem vám řekl: Když každý může mluvit s každým, nemůže existovat žádné tajemství.” Až do tohoto bodu vláda spoléhala na jednu věc – že lidé spolu nemohou lehce hovořit v globálním měřítku. Musejí získávat informace prostřednictvím vlády nebo oficiálních kanálů. Ani masmédia nejsou vždy dostatečně svobodná, protože jen oznamují to, co říká vláda. Dokonce i svobodná společnost má sklon jednat podle dobových zvyklostí. Avšak když máte Lidské Bytosti, které spolu navzájem hovoří všichni současně, a to po celé planetě bez kontroly vlády, všechno se mění, protože se otevírá odhalení pravdy.

Změní se i samotná demokracie a brzy to uvidíte. Těch několik zemí, které to protahují, a které jsem zmínil v minulosti, jsou odsouzeny k zániku, pokud se nerekalibrují. Jsou odsouzeny k tomu, být stejné jako byly, a nebudou schopné existovat se všemi těmi měnícími se lidmi kolem nich.

     V minulosti jsem zmínil Severní Koreu. Dejme jí čas. Právě teď je ten mladý muž pod kontrolou poradců svého otce. Ale až odejdou, uvidíte něco jiného, pokud přežije. Ještě jej neodsuzujte, protože je pod kontrolou.

     Ve vládě, pokud máte kompletně hlasovací základ, který má schopnost hovořit sám se sebou bez omezení a sám přicházet s názory bez omezení, stojí politikovi za to být bdělý a poslouchat je. To změní to, co politici dělají. Změní se způsob, jakým věci ve vládě fungují. Nebuďte překvapení, když jednoho dne celý národ bude moci jako jeden muž hlasovat velmi neobvyklým způsobem. Pryč budou staré systémy, kde jste si při získávání zpráv ze vzdálených míst zvykli spoléhat se na jezdce na koních. Někteří z vás vědí, o čem mluvím. Vláda se změní. Systémy kolem vás, jak ty temné tak ty světlé, se také změní. Začnete také vidět něco jiného, tak pojďme změnit téma a otočme list.


     Posun v Lidské povaze

     Začínáte vidět změnu integrity. Vědomí rekalibruje integritu a Lidská Bytost, která by zde seděla a přijímala výhodu jiné Lidské Bytosti ve staré energii, by to nikdy neudělala v nové energii. A jaký je důvod? Stane se to intuitivním, proto se jedná i o posun v Lidské Povaze, protože v minulosti jste předpokládali, že lidé nejprve využívají toho, že jsou lidmi a integrita přichází později. To je běžná Lidská povaha.

     V minulosti se Lidská povaha projevovala v tom, jak fungovaly vlády. Jestliže jste byli silnější než ti druzí, prostě jste je porazili. Když jste byli silní, znamenalo to výzvu k dobývání. Když jste byli slabí, znamenalo to výzvu k porážce. Nikdo o tom vůbec nepřemýšlel. Tak to tehdy fungovalo. Čím silnější armády jste si mohli dovolit, tím lépe si počínaly, když jste je poslali dobývat. Ale dnes už tak nemyslíte. Všimli jste si toho?

     Žádná země, která dnes myslí tímto způsobem, nepřežije, protože lidstvo objevilo, že svět funguje mnohem lépe, když se věci spojují dohromady, místo toho, aby se trhaly na kusy. Nová energie spojuje slabé a silné dohromady takovým způsobem, který dává smysl a který má integritu. Podívejte se, co se stalo některým podnikům v této velké zemi (USA). Až do doby před 30 lety, kdy jste si začali uvědomovat, že některé z nich nemají integritu, a zbavili jste se jich. Co se stalo s tabákovými společnostmi, když jste si uvědomili, že vědomě způsobují závislost u vašich dětí? Dnes stále prodávají své výrobky do méně uvědomělých zemí, ale to se také změní.

     Co jste dělali několik let zpátky, když jste si uvědomili, že vám vaši bankéři prodávají domy, a při tom vědí, že je později nebudete moci splácet? Odcházeli, chtivě se usmívali a vůbec nepřemýšleli o hlubokém žalu, který následuje, když se hroutí životní sen. Drazí Američané, jste v recesi. Avšak je to, jako když prořezáváte strom a osekáváte větve. Když ten strom opět naroste, získáte kontrolu a větve budou růst větší a silnější než předtím, aniž by byly ovlivněny chtivostí. Potom, jestliže se vám nebude líbit způsob, jakým větve narostly, prořežete je znovu! Říkám vám to, protože vědomí je nyní pod kontrolou velkých peněz. To, co děláte, se děje přímo před vašima očima.  Ale často rozhoduje strach.


     Další, co má padnout

     Přichází něco, o čem byste měli vědět, a informoval jsem o tom již dříve - dvakrát. Ale chci, abyste si to vyslechli ještě jednou. Která další velká průmyslová odvětví nemají integritu, ale také mají velký podíl peněz? Připravte se na drobení velkých farmaceutických firem v Americe. Teď to začíná a až zprávy nastanou a „film“ bude dokončen (úsměv), Američané se probudí do skutečnosti, že mají ohromně bohatý průmysl, který udržuje lidi nemocné kvůli penězům.

     Nebude se vám to líbit a nebudete to tolerovat. Sledujte. To, co říkám dnes, není věštění, moji drazí. Podávám vám zprávu o potenciálech Lidské povahy, které vidím před sebou. Říkám, že vědomí začíná uchopovat to, co je na této planetě nevhodné, čemu říkáte stará energie, a pomalu ji přesouvá na místo, o kterém jste si nikdy nemysleli, že by to bylo možné. Je to místo integrity, o kterém vám vaši rodiče říkali, že je nedosažitelné pro velké instituce, ale kde žijete vy. Spolu s tím se také změní velký byznys pojišťoven, což jsme vám řekli už dříve.


     Konspirace
     Jsou tací, kteří si užívají energii konspirace. Milují tu představu a jsou závislí na dramatu těchto napínavých scénářů. Nebudu ty konspirace jmenovat, protože nechci uvést do rozpaků žádnou Lidskou Bytost. To neděláme. Naše láska patří všem, bez ohledu na to, co se rozhodli si myslet. Pouze poradím těm, kteří milují konspirace, aby byli obezřetní a začali používat svou vlastní logiku, bez ohledu na to, co slyší od lidí kolem sebe, anebo o čem si myslí, že je to pravda.

     Jestliže si myslíte, že konspirace je v plném proudu, konspirace, která vyžaduje stovky, ne-li tisíce Lidských Bytostí mrkajících na sebe a nikdy neříkajících jediné slovo, jen pomyslete, jak je to nelogické. Dnes prostě nemůže existovat žádné tajemství. Vaše vláda je nedokáže udržet, firmy je nedokážou udržet a jednotlivci také ne. Nemůžete mít velké konspirace vlekoucí se celá desetiletí, když každý mluví s každým. Když váš Internet umožňuje celým populacím otevřeně informovat druhé, nemůžete mít „obrovské tajemství“, které se náhle zjeví nad planetou, které „zná pouze vaše skupina“.

     Moji drazí, konspirace vás zdržují od vašeho životního úkolu – nalézt Boží lásku ve svém nitru a postoupit dál, abyste mohli pomoci planetě stát se mírumilovnou a vyrovnanou. V prosazování strachu z těchto věcí neexistuje žádná rovnováha.


     Ilumináti

     Tak ještě jednou. “Kryone, řekneš nám něco o Iluminátech? Dobře, něco vám povím, protože je to již pro mnohé stará známá věc.

     Všechno, co jste si mysleli o Iluminátech minulosti je správné. To nebyla žádná konspirace, ale skutečnost. Avšak ve světle toho, co jsem právě řekl výše, se to nemohlo samo udržet v energii, kde každý mluví s každým, a proto to odešlo na odpočinek.

     Ilumináti vznikli v Řecku a začalo to kontrolou nejmocnějších ekonomických atributů, které mohly manipulovat obchodními řetězci na Zemi – lodní dopravou. Jakmile získali kontrolu nad lodní dopravou, jako další přišly na řadu finanční trhy. Potom se zaměřili na pojištění, světové akciové trhy a bankovnictví. A to převládalo po desetiletí, až do poloviny 80. let.

     Pro vás starší v této místnosti mám jednu otázku. Podívejte se zpět do svého života, moji drazí. Jak vypadala burza za vašeho mládí? Až si vzpomenete, tak řeknete, že měla ohromné změny nahoru a dolů, s výjimkou příležitostných velkých posunů – které, jen tak mimochodem, byly také kontrolovány. Bylo to stabilní, nahoru nebo dolů. Divoce to nekolísalo, s pohyby o stovky bodů z měsíce na měsíc. Nikdy tomu tak nebylo. Takto vypadá kontrolovaný trh. Nyní se podívejte na současné akciové trhy. Vypadají jako kontrolované? Ne! Jsou nezávislé a pohybují se tam, kam je táhne normální finanční aktivita. To by vám mělo něco říkat, moji drazí.

     Ilumináti už nemají věci pod kontrolou. Ztratili ji v bankovnictví, tabákovém průmyslu a ztratí ji ve farmaceutickém průmyslu a pojišťovnictví, protože vědomí dovolí lidem poznat, co je kontrolováno a co ne. Vědomí pravdy překoná jakoukoliv jinou energii a integrita přinese vítězství ve velkých bitvách. No, a co Ilumináti, vymřeli? Ne. Jen ztratili svůj způsob kontroly.


     Budoucnost Iluminátů
     Teď vám chci sdělit něco, co jste nečekali – něco, o čem jsem vás informoval jen jednou. Co je se všemi těmi penězi Iluminátů? Jsou to bilióny a bilióny EUR v bankách, které jsou pod jejich kontrolou a čekají. Co s nimi hodlají udělat a kde je chtějí použít? Jsou stále zde. Čekají.

     Tato skupina čeká, až se stane něco, o čem vědí, že se to stane, protože vidí, tak jako já, že se to blíží. Avšak já vám chci říci něco, co oni nečekají. S vědomím přichází generační posun. Ti, co na tyto peníze dohlížejí, nebudou vždy starší lidé. Časem to budou lidé indigo.

     Čekají na něco, co se stane v Africevybudování nové civilizace, kontinent který se nemá co odnaučovat. Jakmile bude Afrika vyléčena, jakmile bude připravena, bude možno vytvořit od základů novou civilizaci. Afričané budou připraveni naučit se vše o budování základů nejpokročilejší civilizace, jaká kdy byla, a budou to dělat těmi nejmodernějšími a nejvíce vynalézavými dostupnými systémy. Nakonec tento nový kontinent porazí i ekonomiku Číny.

     Taková je předpověď a vždy byla, a budou to financovat peníze Iluminátů. Řekl jsem, že to budou financovat Ilumináti? (Kryon se směje.) Budou to financovat peníze Iluminátů, ale oproti minulosti je zde rozdíl, drazí. Ti, co zdědí pozice Iluminátů, budou mít jiné vědomí. Poslouchejte, nestanou se náhle těmi, kteří mají ve svém srdci pro každého jen dobro – těžko. Chtějí vydělávat peníze, ale co uvidí místo toho, je způsob, jak prostřednictvím této investice vydělat velké peníze. Tímto procesem však automaticky pomůžou statisícům a budou u počátku - u základů nové Afriky. Nové sjednocení afrických států nakonec vytvoří kontinent silnější než kterýkoliv jiný, který bude mít jednu měnu. Samotné zdroje budou převyšovat všechno na světě.

     “Páni, Kryone a jak dlouho to potrvá než se tak stane?”

     To záleží na Lidech zde v místnosti a na těch, kteří to později budou číst a poslouchat. Co uděláte, až opustíte tuto místnost? Přijdete domů, budete o tom informovat, zamnete si ruce a počkáte, až se to stane? Nestane se to. Protože Lidé v této místnosti a Staré Duše, které poslouchají a čtou, musí tu práci udělat a řekl jsem vám to už dříve. Jste to vy, kdo to musí udělat.

     Existuje spojenectví, které musíte uzavřít spolu navzájem a s jinou skupinou – mladými lidmi Země. Mládí této Země mění způsoby, jakým věci fungují. Vidíte to? Nepředpokládá se ani, že si sednete a budete je sledovat, protože oni vás potřebují, Staré Duše.

     Je načase, abyste uzavřeli společenství s indigo a s koncepty mládí této planety. Na okamžik nemyslete na to, že jejich věk ukazuje jejich moudrost. Tyto dva atributy nejsou úměrné, nejsou lineární. Tito mladí lidé mohou být starší duše, než jste vy! Nemyslete si, že proto, že mají technologie, kterým nerozumíte, že s nimi nemůžete být zajedno. Jejich technologií je sdílení na sociálních sítích - právě ta věc, o které mluvíme, kde každý může mluvit s každým. Nové vědomí na planetě začíná ve dvou oblastech – u dětí a starých duší.

 

     Závěr
     Toto je dnešní poselství. Rekalibrace vědomí změní systémy, vzdělání, vládu a finance. Ti, kdo si nezvolí být duchovní, se přesto budou pohybovat s novým vědomím, protože si budou vědomi něčeho, co si teď neuvědomují – a tím je jemnější způsob života.

     Končíme s banálním prohlášením, které jsme vám předali již dříve, ale mnozí to obrátili v žert: „Kdyby ženy vládly světu, nikdy by neposlaly své syny, aby byli zabiti na bitevním poli.“

     Mnozí se smějí. Jak banální, jak jednoduché myšlení! Opravdu, existovaly ženy vůdkyně, které vyvolaly války - musely. Posílaly do nich své syny, takže to není tak úplně pravdivé prohlášení. Avšak je pravdivější, než byste si mohli myslet, moji drazí.

     Tak teď učiním prohlášení, které v těchto rekalibrovaných channelinzích dělám znovu a znovu: Až budou rekalibrovaní Lidé řídit svět, přijde den, že už nikdy nepošlou své syny na bitevní pole.” Jak vidíte, uvědomění to všechno změní. Nakonec uvidí moudrost sjednocení, nové způsoby řešení problémů a intuitivní atributy spojování věcí dohromady místo jejich trhání na kusy.

      Přijde čas, kdy vládní vojska nebudou muset být velká a zbraně nebudou tak mocné. Pomalu, postupně je vláda nebude potřebovat. Pomalu, pomaleji než byste chtěli, se tyto věci stanou, protože Staré Duše nesou své Světlo, hledí na Mistry této planety a napodobují je.

     Všichni jste to slyšeli: Přijde čas, kdy se Mistři vrátí zpět na Zemi a je mnoho lidí, kteří na to čekají. Avšak, to už se stalo! Nemohli se vrátit, dokud pro to nebylo správné uspořádání a teď správné je. To je to, co cítíte v roce 2012 a později, začíná se to dít a oni jsou zpět. Ale nevrátili se jako hmotné Lidské Bytosti. Vrátili se jako energie rekalibrace Božího vědomí.

      Neříkal bych vám tyto věci, pokud by nebyly pravdivé. Sledujte tyto věci, moji drazí. Vzpomeňte si, kde jste o nich poprvé slyšeli a kdy se některé z nich začaly objevovat ve vašich zprávách. A až uvidíte Zemi fungující tímto způsobem, moji drazí, snad si uvědomíte, že to, co jsem vám dnes předal, je skutečné.

Buďte opatrní. Neexistuje dokonalé načasování. Lidé budou toto vše vytvářet svým vlastním tempem. Nebojte se věcí, které mohou nastat, protože znovu opakuji - stará energie se brzy ukáže v režimu přežití a nebude to nic pěkného.

     V tomto začátku nové energie, stůjte zpříma a zažehněte své Světlo. Temnota se vám začne vyhýbat. To je pravda dnešního dne.

Já jsem Kryon, milující lidstvo.

A tak to je.

KRYON

 

* Toto bylo channelováno 10 měsíců před rezignací papeže Benedikta XVI.

Poznámka ke kopírování:
Zdroj originálu: https://www.kryon.com/.

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky do češtiny přeložila Iva M. pro https://www.transformace.info/  a pro https://www.kryon.webnode.cz/. Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.

 

Rekalibrace Sebe - 1. část

Tento živý channeling byl předán v Newport News, Virginia, 28. dubna 2012

 

      Zdravím vás moji drazí, já jsem Kryon z Magnetické služby.

      Na tomto místě je energie bezpečí.  A všechno, co dnes bude v tomto poselství následovat, se týká Lidských Bytostí, Starých Duší, které poslouchají a musí souhlasit s věcmi, které doslova mění paradigma jejich reality. A tak je tento den plný příkladů toho, jak myslet jinak. Předáváme vám poselství za poselstvím, počínaje tím prvním v letošním roce, o tom, jak se věci změnily. Prosíme vás, abyste se podívali na něco, co nazýváme rekalibrací“ všech věcí.

      Právě teď s vámi mluvím lineárně, abyste zažili to, co můj partner obdržel v průběhu let, kdy intuitivně předával věci, které jsem musel říkat, a přitom stál stranou. Vy stále máte tento filtr, protože dokud je channeling výsledkem duchovnosti prostřednictvím Lidské Bytosti, stále existuje filtr Lidské Bytosti… kultura, jazyk, myšlenkové procesy. Součástí channelingu je naučit se ustoupit stranou a dovolit jej. Nikdy nešlo o ovládnutí. Bylo by to něco, čemu říkáte ovládnutí, ale tak to není. Jedná se o láskyplné splynutí za účelem předání informací, energie a komunikace. A já vám to říkám, protože lekce, které vám teď dáváme, jsou obtížné na komunikaci. Jestliže jste nezažili jistý druh reality, potom je těžké o této realitě hovořit. A přece to dnes udělám.

      Předávám zde poselství, které je ve dvou částech, ale každé z nich je samo o sobě úplné. Řekl jsem svému partnerovi, aby spojil obě části dohromady, aby se ti, kteří se účastní buď části jedna, nebo dvě, mohli podílet na obou. Proto toto poselství bude kompletní, a to zítřejší stejně tak. Ale když spojíte obě dohromady, mají větší význam než jen jako součet jejich částí. A toto je třetí jazyk v akci. V tomto příběhu je víc než samotná slova, která říkám. Přichází to z energie, která je tu teď přítomna, a my vás vyzýváme, abyste ji vnímali i teď, když k vám mluvím. Tyto věci jsou bezvýznamné bez síly Boží lásky, která na vás spočívá. Bůh je tvořen vámi, když zde nejste, a všemi těmi ve vesmíru, kteří vědí, kdo jsou. Bůh není individuální energie, Bůh je „polévkou“ božskosti. Je těžké popsat komukoli ve 3D  jeho existenci způsobem, který je přijatelný pro trojrozměrnou mysl. Pohybuje se v této místnosti mezi vámi, způsobem dokazujícím, že je skutečný. Jestliže máte vědomí otevřené takovýmto věcem, moji drazí, potom již rozumíte, že vaše tělo rozeznává, co se právě děje. Jestliže jste sem přišli kvůli léčení, to zde nastane a nebude to ode mě nebo od muže na této židli nebo zjevení po mé pravici. Přijde to od vás, božskost ve vašem nitru je vyladěna na novou energii, moji drazí. Ta božskost uvnitř vás ví, co se děje na planetě, drahé staré duše, které jste čekaly na tuto chvíli.

      Mladí lidé, zdědíte planetu, která se velmi liší od té, kterou zdědili vaši rodiče. Energie je v pohybu, abyste začali chápat, co stojí před Pracovníky Světla. Nazval bych to “Rekalibrace Sebe“. Nezaměňujte to za rekalibraci lidstva či Lidské Bytosti. Je to Rekalibrace vás - vašeho středu.  Energii je velmi těžké definovat nebo vysvětlit. Často, když mluvíte o energii, myslíte tu, která pulzuje lineárně skrze dráty v dvoufázovém systému - vaší elektřinu. O té ale nemluvíme. Energie není singulární informace, energie není trojrozměrná, není to ten druh, o kterém mluvíte. Je to multidimenzionální atribut všude kolem vás, je to spojení Země a vědomí a způsobuje to, čemu říkáte manifestace. Narodili jste se v určité energii. Mluvíme o Mřížkách planety v určité energii. A ta není dobře definovaná. Můžete vstoupit do místnosti a říci: „Dnes tady není dobrá energie.“ Jindy vstoupíte a řeknete: „Páni, cítíte tady tu energii?“ Můžete dokonce pro větší názornost použít výrazy pozitivní a negativní. A jak byste vůbec definovali energii?

     V této lekci vám chci předat to, že energie, kterou na Zemi využíváte, ať už to pro vás znamená cokoliv, ve které žijete, ve které pracujete, meditujete, uctíváte… se mění. A to ovlivňuje vše, co považujete za normální. Takže kdybychom vám mohli dát nějaké měřítko, řekli bychom: Očekávejte, že „normální“ se změní. A to je těžké. Protože Lidská Bytost žije s tím, že ví, co je normální. Musíte to vědět. Musíte to vědět, abyste mohli kráčet z bodu A do bodu B. Očekáváte určité věci - vzduch, který dýcháte, gravitaci, kterou máte, magnetismus, na kterém jsou závislé vaše buňky, mřížku…. Co kdybych vám řekl, že mnohé z těchto věcí nebudou stejné? A jediná věc, kterou si jako Lidská Bytost uvědomujete, je, že je cítíte jinak. Proto nám dovolte promluvit o těchto jinak pociťovaných věcech.

      Zde je příklad Rekalibrace. Je to souhrn toho, co jsme vám řekli dříve, nedávno, ohledně “Mřížek”. Řekli jsme vám, že Krystalická Mřížka této planety, esoterický neviditelný multidimenzionální atribut, se mění. Řekli jsme vám, co to je; jedná se o paměť lidstva. Tato Krystalická Mřížka je tudíž spojena s Gaiou a zodpovídá za to, co nazýváte „portály“ a „temnou energií“ a to i v místech, kde byla válka, protože odráží vzpomínky na to, co lidé dělají. To je Krystalická Mřížka. Proto se jí říká Krystalická a my jsme vám to říkali, protože metafora jakéhokoliv Krystalu je, že nese vibrace. Proto si představte Mřížku kolem planety, která si pamatuje, co lidstvo udělalo. Tudíž v těch místech, kde nemáte dobrý pocit, budete mít válku za válkou - bitevní pole, do kterých by Pracovníci Světla raději nevstupovali, protože cítí utrpení smrti, strach a úzkost, které zůstávají v zemi a vy to víte. Stejně tak existují i portály léčení a radosti a toho, co můj partner nazývá lůnem Gaii - místem, kam můžete jít a koupat se v bohatství vytvořeném Krystalickou Mřížkou z toho, co jste tam vložili. A řekli jsme vám něco úžasného - řekli jsme, že Lidské Bytosti jsou zodpovědné za stav této Mřížky. Co se děje lidem, je uloženo do paměti, a ta energie vstupuje do této Mřížky. Řekli jsme vám, že existuje atribut, o kterém se domníváte, že musí být lineární - totiž čím více špatných věcí se stane na jednom místě, tím horší to bude a tím lepší bude místo, čím více lepších věcí se tam stane - a to je lineární vzpomínka. A my říkáme: „Jak lineární!“ (Smích.) Ale tak to není, protože do této chvíle, moji drazí, má Země nelineární vzpomínky. To, kde lidé zemřeli, kde bylo velké utrpení, si Země pamatuje MNOHEM víc než narození dítěte. Toto je zodpovědné za to, čemu říkáte „strašidla“ a „duchové“ a všechny ty věci, které se zjevují, které „přehrávají nahrávky“ stejným způsobem… to je Krystalická Mřížka. A my jsme vám řekli, že Krystalická Mřížka je to, co je měřeno. Když se díváte na planetu a ptáte se: „Kde je dnes, jaká je její vibrace,“ závisí to na tom, co lidé právě dělají a dělali. A potom jsme vám řekli, že způsob, jakým si Mřížka pamatuje, se začíná měnit. A teď máte tu odpověď: Jak mohou věci udělané v budoucnosti změnit minulost? Protože to, co děláte, mění linearitu Mřížky, a tudíž to pozitivní, co se stane ve Světle, přinese Mřížce, planetě, vzpomínce i vibraci daleko větší a skvělejší energii než cokoliv, co se kdy stalo dříve. Tudíž to přepisuje všechno, co bylo nazváno minulostí.

      Přijde den, kdy budete moci vstoupit na bitevní pole a říci: “Necítím vůbec nic.” Protože existují lidé, kteří vyšlapali tuto stezku a to jsou Pracovníci Světla, a každý krok, který udělali, změnil atributy pole, po kterém kráčeli. A tato realita je mimo váš dosah. Nejste v ní se mnou. Chcete, aby byla lineární, ale to ona není. Proto říkáme, že dochází k Rekalibraci Sebe, to znamená toho, co předpokládáte, že je skutečné. Nemohlo by to být osobnější než toto. Představte si situaci, kdy olej neplave nahoře, když je smíchán s vodou. A vy byste mohli říci: „Děje se to vždycky. Musí to tak být, je to molekulární vazba, je to dáno hustotou. Vždycky plave na povrchu.“ Co kdybychom řekli, že přijde den, kdy fyzikové samotní budou moci měnit realitu všeho, co jste dosud znali? Co kdyby byl olej blíže hustotě vody a tudíž by mohl jednoduše ležet uprostřed? A kdyby ano, řekli byste: „To je děsivé!“ (Smích.) Řekli byste, že s tím není něco v pořádku. Jiní by mohli říci: „To je jen lávová lampa.“ (Smích.) To je Kryonův žert. (Smích.) Ale nerozuměli byste tomu. A o tom to je! Jestliže se něco může změnit v takové míře, že to převrátí všechno, co jste čekali nebo věděli nebo o čem jste si mysleli, že je to přesné a pravdivé, založené na vašich zkušenostech, co jste se naučili na planetě, jak byste s tím naložili? Uměli byste rekalibrovat sami sebe a říci: „Chápu, že to bylo jedním způsobem a teď je to jinak,“ a jít kupředu? Nebo byste se na to dívali a řekli: „To jsem zvědav, kdy se to vrátí zase to toho stavu, jak to bylo?“ A toto moji drazí je jádro celého poselství. Protože se energie na této planetě posouvá, dokonce i Staré Duše budou mít nutkání říci: „Je to nádherné, je to dobré, miluji to, budu s tím pracovat,“ a potom ve svých nejtemnějších hodinách řeknou: „A kdy se to vrátí do stavu, jaké to bylo?“ Protože jste vyrostli v energii, kde dualita byla jeden způsob a ten se teď mění. A my přinášíme otázku, kdo to je Pracovník Světla. Rekalibrace Sebe začne být rekalibrací sebehodnocení, (hm). A krátce jsme to zmínili již dříve - Pracovníci Světla se bojí Tmy, protože Tma vás v každém životě týrala, že? A proto sedíme v místnosti plné Starých Duší, které vstoupily do tohoto života, a většina z vás dokonce ani jednou (nádech, nedokončená věta)… Můj partner je ohromen pokaždé, když se k tomuto dostanu… Přišli jste sem, aniž byste věděli, co se stane. Jste s tím srozuměni. Jste v roce 2012 - 12 let poté, co jste zde už neměli být, uvědomujete si to? Takové byly možnosti, takové byly předpovědi. Taková byla slova proroků - že to nezvládnete. Že milénium bude vaší zhoubou, začátkem semen destrukce, že vypukne válka a epidemie dokoná zbytek. Mohli jste o tom všem číst, je to vytištěno a je toho hodně. A to není, kde teď jste.

      Když jsem přišel poprvé, chvíli po Harmonické Konvergenci, řekl jsem svému partnerovi, že jsem zde kvůli tomu, co udělalo lidstvo. Řekl jsem svému partnerovi, že bych zde jinak nebyl, protože jinak by tu nebylo nic k učení – nic, co byste zvládli. Ti, kdo jsou vnímaví, kdo cítili vstupující Kryonovu energii, věděli, proč je tady. Celá skupina přišla, aby se podělila s lidmi, aby byla jejich povzbuzením, protože jsou to oni, kdo to změnil.

      Sovětský svaz padl, což nebylo v žádné předpovědi. Další věci se začaly pohybovat kupředu, aniž by byly předpovězeny. Bylo třeba vedení a směrování pro každý jednotlivý den, kdy zde sedíte. Rekalibrace vašich instinktů přežití, toho, o čem si myslíte, že je skutečné - ať už jste schopni se vyrovnat s rekalibrací nebo se vždy ohlížíte přes rameno v údivu, kdy se to vrátí do vyjetých kolejí.

      A tak toto poselství je jedním ze dvou: povzbuzením, přijetím toho, kdo je Stará Duše a proč to potřebuje dělat. A tak to řekneme na rovinu: Ty nejstarší Duše zde byly v průběhu toho nejhoršího z nejhoršího. A každý život zapsaný do vaší DNA přináší paměťové stopy emocí. Přišli jste na svět v očekávání toho, že budete dělat to, co jste vždy dělali.

      Když jste se začali probouzet k pravdě, v minulosti byste se museli skrýt. Mohli jste to zablokovat ve své mysli, ale já jsem byl u toho a stejně tak i vaše Vyšší Já. Někteří z vás byli nedaleko odtud upáleni na hranici. Někteří z vás se vrátili zpět a všechno se to dělo znovu. Kolik životů to zabralo, šamane, než ses posadil a řekl: „Už to znovu dělat nebudu!“ Nebo se probudíte v moderní společnosti a řeknete: „Dobrá, půjdu na to setkání, ale nikomu nepovím, že tam jdu, takže už tím vším znovu nebudu procházet.“ Dáváte si pozor, komu řeknete o tom, čemu věříte, protože jste unaveni plaváním proti proudu a tím, jak vámi proud mlátí o skály. Nebo jste možná unaveni z toho, že ztrácíte rodinu a přátele, dokonce i práci, protože věříte v Boha ve svém nitru. A to je příběh Staré Duše, která je v této místnosti a poslouchá tato slova. A výsledek je ten, že přijde Stará Duše coby Pracovník Světla (zachechtání) a postrádá sebeúctu (sebevědomí). A to je oxymóron (protimluv – pozn.překl.). Jak může existovat Maják, který si není jistý svým Světlem? Nebo tím, zda dělá cokoli správně? Nebo jestli nepřijdou vlny a nezhasnou jeho Světlo? A takoví jsou přede mnou. Protože vy jste všichni takoví.

      Tento zvrat nemůže okamžitě vytvořit obry ani hrdiny v sebedůvěře. Zvláště mezi těmi, kteří toto na této planetě praktikovali po mnoho let, mysleli si, že to všechno už zvládli, ale nezvládli. Ne v energii, která přichází. A tomu se chceme věnovat. Přichází něco, v čem budete schopni manifestovat věci, o kterých jste jen snili, ale bude třeba víry, znovu-sladění a pochopení, že dimenzionálně jste mnohem mocnější v dimenzích, které nemůžete vidět než v těch, které vidíte. A to vás neučili ani ve škole, ani vaše matky. To vás učíme my. A vy řeknete: Dobrá, co se bude dít, Kryone? Trénink (chichotání), procvičování, záměr, tvoření - budete se tam muset CHTÍT dostat. Jestliže aktivně nepřistoupíte ke změně, pořád budete jen plavat na hladině, jako starý olej. Používáme tento příklad, protože máte představu toho, kam na planetě směřuje Temnota a Světlo.

      Tak nám dovolte předložit to způsobem, kterému budete rozumět, pojďme si opět promluvit o záležitosti Tmy a Světla. Předávali jsme vám znovu a znovu informaci, že definicí Temnoty je nepřítomnost Světla a co jste s tím udělali? Vy jste se ve své mytologii rozhodli, že to musí být inteligentní. (Smích.) Za Temnotou musí být vědomí. A protože jste se rozhodli, že tam je, proto se jí bojíte, nikdy nechápete, že před Světlem uteče. Pořád tomu nechcete uvěřit. Právě teď jsou lidé, kteří říkají: „Počkej minutku Kryone, to myslíš, že neexistuje nic takového jako zlo?“ Nic takového jsem neřekl. Protože, když… - to je pro vás těžké to pochopit - když lidé vezmou to, v čem není žádné Světlo a vztáhnou to na vědomí svého vlastního designu, stane se to lidským designem (výtvorem, koncepcí) zla! Teď to má vědomí, protože jej tam člověk vložil! Ale samo o sobě neexistuje tam venku nic, co by se zmocnilo vaší duše! Existuje pouze rovnováha mezi Temnotou a Světlem. To, co s tím lidé dělají, je, že to manifestují. A vy jste byli zvyklí na Zemi na určitou rovnováhu. Ta není inteligentní. To je první věc, kterou se musíte naučit, Pracovníci Světla. Proti vám nestojí žádná síla. Vy tomu nevěříte. Vždy vás učili, že ano. Čím jasnější je Světlo, tím méně Temnoty bude všude kolem. „Ach Kryone, to miluji. Jak mohu udělat své Světlo jasnější?“ Tím, že se nebudete bát Tmy. (Smích.) Když se Tmy bojíte, tak jí dáváte svou energii, víte?

      Takže, čeho se bojíte? Možná teď vzbudím vaši nelibost. Jde o přežití, že? Je tady tolik věcí, drazí, které budete muset rekalibrovat. Koho se snažíš potěšit, Pracovníku Světla? Zeptám se takto: Pokud se snažíte potěšit Boha, děláte radost Bohu. Nebyl bych tady, kdyby to tak nebylo. Jestliže se snažíte potěšit ty na druhé straně závoje, a v některých případech se otáčíte za svými rodiči, děláte radost jim! Bojem, který zde vedete, Světlem, které nesete - všechno je v pořádku. Cítíte to? Nebo se rozhlížíte kolem po nějakém potvrzení odjinud a nechápete to? Nastal čas, abyste to rekalibrovali. Jsou věci, které byste měli vědět o způsobu, jakým teď myslíte, o co jde, co se změní. Kryone, ty myslíš, že už nebude boj? Ale ano, bude. Boj mezi Temnotou a Světlem bude klasický. Budete na to pohlížet jako na hru. Možná dokonce na vaší vlastní půlce hřiště, kde to létá sem a tam, nezdá se, že by jedno družstvo vedlo, vypadá to, že to je sem a tam. A co si o tom budete myslet, až to nastane? V hloubi srdce, co řeknete? „No, prohráli jsme (zachechtání) a nic se neděje.“ A je to tím, drazí, že všechno, co jste ochotni sledovat je 3D hrací pole. Nedíváte se na nic jiného, co by se mohlo dít pod ním nebo nad ním. Možná je to prostě „push-pull“ (tah-tlak) motor, který vás zaměstnává, zatímco někde jinde se děje něco jiného. Co když jste kouskem skládačky pracující pro něco jiného, co se má stát někde jinde?

      Co když jste tím, kdo drží prostor na této planetě? Je těžké to popsat. Toto je bitva mezi Tmou a Světlem. „Dobrá, Kryone, jestliže Temnota není inteligentní, jak s námi může bojovat?“ Tady jsou některé vlastnosti Temnoty, o které se chci podělit: 1. Je tmavá (smích). 2. Protože je tmavá, nemůže vidět, co děláte! Je hloupá! A vaší výhodou je, že můžete vidět vše a tato energie Temnoty je prostě jen energie - tak jako jsou energií gravitace a magnetismus. Když vidíte, jak funguje magnetismus, a vidíte, jak se spojují věci, které jsou zmagnetizované, dáváte jim při pohledu na ně jména a vědomí? Jenom proto, že se přesunuly z jednoho místa na druhé, že byly k sobě přitaženy? Neděláte to, říkáte: „To je fyzika. Je to energie. Přemisťuje tohle tam. Jako olej a voda. Je to energie.“ Olej plave na povrchu kvůli své hustotě.

      A Tma a Světlo mají tyto vlastnosti, jediný rozdíl je v tom, že v Nové Energii jste Stvořitelem Světla! Tudíž měníte hustotu planety. Víte, o čem mluvím. Rovnováha mezi Temnotou a Světlem se mění podle toho. Temnota není chytrá, klidí se z cesty, protože jste tam vy. Kdybyste tomu nevěřili, neustále byste jen chodili kolem po špičkách, a uvažovali, jestli vás Temnota dostane.

      Ó Pracovníci Světla, toto je poselství dnešního channelingu. A zítra? Uvedu některé z věcí, které uvidíte, které jsou temné. Ale to nejdůležitější je, co s tím uděláte? I když Temnota není inteligentní, je to stále vyrovnávací síla. Proto můžete očekávat, že bude mít efekt. (Odmlka.) Když spadnete z útesu, koho z toho obviníte? Příšeru gravitace? Jaká inteligence vás tam strčila? A jak si to mohlo dovolit vás hodit dolů a zranit! To je příklad síly, která tam je. Ale na rozdíl od gravitace, drazí, tato konkrétní rovnováha je multidimenzionální, elastická, dynamická věc. Po eóny byla stejná (neměnná). Teď už není. Pohybuje se v souladu s energií, kterou jste se rozhodli vytvořit - je to váš čin. Ale nestane se nic, pokud se nepostavíte do své síly. Hodláte jenom tak čekat, až to udělají mladí lidé? Pokud ano, pořád ještě se to může stát, ale bude to trvat mnohem déle.

      A tak uzavíráme toto poselství s touto radou: Buďte opatrní v tom, co si o věcech myslíte. Protože to, jaké opravdu jsou, může být velmi odlišné od vašeho mínění. A vy můžete mít nad těmi věcmi ve svém životě takovou moc, že ucítíte, že jste nikdy dříve takovou moc nad ničím neměli. A pokud se bojíte čehokoli, temnota vítězí. A to je rovnováha, o které mluvíme. Je těžké to vysvětlit v ne-3D termínech. Můj partner zde sedí a uvažuje, jestli vůbec odvedl dobrou práci. A já mu říkám: „Ta práce byla dostatečná.“

 

     Rekalibrace Pracovníka Světla je charakterizována jako Pracovník Světla objevující své skutečné Světlo.


     A to je zde - patří sem, je to jejich chvíle, teď to můžou rozsvítit. Temnota nebude mít možnost existovat nikde v jejich okolí, dokud budou svítit sami sobě.

     Nechte božskost zářit skrze každého z vás, když kráčíte po této planetě a pochopte tyto věci, protože jsou zásadní. Je třeba, aby byly vyslechnuty. A to je jen jedna z věcí, o kterou vás žádáme, abyste udělali.

      Chcete vědět, proč jste přišli? Kvůli tomuto. Nejde o dělání, jde o bytí – o bytí Světlem tam, kde bývala Temnota. A to je dnešní poselství.

 

Já jsem Kryon, zamilovaný do lidstva.

A tak to je.

 

Zdroj originálu: https://www.kryon.com/.

Poznámka ke kopírování:

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky do češtiny přeložila Iva M. pro https://www.transformace.info/ a pro https://www.kryon.webnode.cz/. Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.

© 2012 Všechna práva vyhrazena.


Více zde: https://kryon.webnode.cz/news/rekalibrace-sebe-1-cast1/
 

 

Rekalibrace Sebe – 2. část


Tento živý channeling byl dán v Greensboro, North Carolina, 29. dubna 2012

 

 

     Zdravím Vás, drazí, jsem Kryon z Magnetické služby.

     Energie v místnosti na vás opět působí. V momentě, kdy jsem tu nebyl, se zesílila energie a vytvořila vyšší vědomí – je zde více otevřených srdcí a ta jsou více zřejmá. Chci, aby můj partner použil správná slova popisující to, co vidím.  

      Co se stalo před několika okamžiky, kdy jsem řekl slova, která uzavřela předchozí mini channeling? Vědomí v této místnosti se posunulo a teď jsou tu všichni připraveni slyšet to, proč sem přišli. Jsem si dobře vědom, kdo je přítomen.

Tato zpráva je o Rekalibraci Sebe. Je to vzkaz, který žádá posluchače i čtenáře, aby šli za to, co bych nazval „realitou přežití“. Žádá vás, abyste se přesunuli do potenciálů věcí, které jsou skutečné, ale pro které nejsou pevné důkazy. Pevnými důkazy myslím to, že nemají dostatek 3D atributů, kterým rozumíte. A žádám vás o to, protože je to potřeba pro rekalibraci toho, co je vaší osobní nejniternější podstatou – vás. Shrnu-li channeling dnešního večera, pak mohu říci, že je doplňkem toho včerejšího, ale sám o sobě bude výstižný a kompletní. Pokud je budete poslouchat oba, nejdříve jeden a pak druhý, jak byly prezentovány, pak budou ještě kompletnější. Nejprve tedy rychle shrnu včerejší channeling.     Energie na planetě je to, co se posouvá, ale vy energii neumíte ani definovat. Už jsme to říkali dříve - když se vás zeptáme, co je to energie, většina z vás si představí energii vedenou elektrickým kabelem. Nepřemýšlíte o tom jako o něčem, co pravidelně vyzařuje z nebo do člověka. Je to často něco stálého, do čeho vejdete a zas odejdete. Myšlenka, že lidé neustále vysílají nebo přijímají určitý druh multidimenzionální energie, není to, co jste se jako děti učili. Abyste dospěli k tomuto pochopení, musíte si uvědomit, že věci jsou divné, děsivé nebo nenormální jen proto, že jim nemůžete přiřadit žádný pevný a stálý charakteristický znak. Proto jsou mimo rámec toho, co označujete jako „to, co dává smysl“, co je empirické.

     Jak můžete používat něco, čemu nerozumíte? A to je to, o co vás žádáme. Navíc máte věci, které omezují vaši víru nebo jsou spojené s lidskými předsudky. Včera a dnes jsme mluvili o tom, že rovnováha planety je ve vás a v tom, jak vnímáte Světlo a Tmu. A my vás žádáme, abyste pochopili, že Temnota není inteligentní, ale vy všem těmto věcem inteligenci připisujete, protože nejsou empirické. A když cítíte odpor, přidělujete mu entitu. Nechápete, že by to mohl být jednoduše způsob, jak věci fungují.

     Znovu budeme definovat Světlo a Tmu. Znovu chceme, abyste pochopili, že jste Pracovníci Světla a Světlo je aktivní, ale Tma ne. Tma je absencí Světla. Rovnováha je ale něco, čemu rozumíte. Kdybychom řekli, že vznikne nová rovnováha mezi Světlem a Tmou, řekněte si, že tomu rozumíte. Ale pokud bychom řekli, že Světlo se změní a Tma se změní, zeptáte se, co to znamená. Ale tak to je! Lidské Bytosti, proč se tolik zajímáte o vytváření atributů, když dojde na fyziku? Když položíte svou ruku do neviditelného prostoru a ucítíte, že něco tlačí proti ní, vyděsíte se a budete se ptát: „Kdo to je?“ Dovolte mi otázku. Pokud vyskočíte do vzduchu a pak dopadnete na zem, vyděsíte se a budete se ptát, kdo to byl? Nebudete a je to proto, že jste vyrostli v gravitaci. To je největší „tlačící“ síla. Jí jste nepřipsali žádnou entitu, že ne?

     Když máte magnetismus ve statických podmínkách laboratoře a pracujete se silou pozitivních a negativních pólů, které se vzájemně odpuzují a tlačí proti sobě, díváte se na něco, co tlačí a táhne. A připsali jste tomu jména?

     To mohli udělat jen nevzdělaní domorodci, kteří nechápali, že to je způsobeno na úrovni atomů – že jsou to atomy, kterým chybí určité části. A tyto atomy hledí na atomy, které tyto části mají. Jsou v neustálém procesu nevyrovnanosti, který se snaží dostat do rovnováhy. To je fyzika. Je to energie. A ony se samy snaží najít a připojit části, které jim chybí. To je magnetismus.

Řeknu vám teď pravdu, drazí. Neexistuje žádná negativní entita s ocasem a rohy. Zkoušíme vám ukázat něco, co by vám mělo být zřejmé. Pokud jste něco nezažili, neznamená to, že to neexistuje. A tak jsou věci, které „táhnou a tlačí“ (push and pull), které nevidíte a o kterých věříte, že jsou to entity. Vejděte do Temnoty a Světla…

     Multidimenzionalita v systémech rovnováhy na planetě je, podobně jako magnetismus, vždy ve hře. A jedním z atributů, o kterých jsme vám řekli, že se mění – jeden z nejesoteričtějších – je Krystalická mřížka. Krystalická mřížka si v této chvíli nepamatuje události lineárně. Pokud se staly negativní věci, Krystalická mřížka si je pamatuje s vyšším kvocientem (silněji) než věci pozitivní. Proto, pokud jdete po bývalém bitevním poli, cítíte to. A to se změní. Tak, jak se mění (posouvá) energie, mění se i paměť Krystalické mřížky. To, co uděláte dnes, přepíše to, co si Krystalická mřížka pamatovala včera. A tady jste - s axiomem, který jsme vám předali již dříve, že to, co uděláte v budoucnosti, změní minulost. Krystalická mřížka se začíná stávat méně lineární než dříve a začíná si pamatovat věci velmi odlišným způsobem, než tomu bývalo dříve. A to do takové míry, že Pracovník Světla stojící na bitevním poli vymaže to, co se zde stalo v bitvě. A my jsme vám říkali, abyste to očekávali. Přepisujete svou vlastní sebeúctu a to je těžké.

     Tímto jsme včera končili. A mluvili jsme o tom proto, abyste více rozuměli vlivům Světla a Tmy a tomu, co se pravděpodobně stane dále. Snažte se, jak jen to jde, abyste tomu nepřipisovali žádnou entitu. Temnota je hloupá, nemá žádnou inteligenci. Je jednoduše částí systému, který chce přežít z důvodů rovnováhy. Stejně jako spousta jiných systémů na planetě, stejně jako systémy na úrovni atomů. Jsou vytvořeny k přežití z důvodů rovnováhy. Pokud začnete přepisovat tento systém, začnete přepisovat Temnotu a Světlo, začnete měnit jejich atributy. Co se ti snažím říct, Pracovníku Světla, je, že Tma se začne bránit a vytvářet ještě větší tlak, aby přežila. A vy se můžete opět dostat do bodu, kdy řeknete: Dnes mě dostala Temnota.“ Nebudete chápat, že jste pod vlivem síly a ne inteligence. A já vám znovu říkám něco, čemu stále většina z vás nerozumí: Pokud jste ve Světle, můžete obelstít Temnotu, protože vy vidíte - ona ne. A to je to tajemství, drazí. Tma vyrukuje s trikem rovnováhy. Multi-dimenzionálním způsobem zkusí uhasit Světlo. Moji drazí, Světlo přichází.

     Co jste dnes prožili? Cítíte to? Odejdete jiní, než jste sem přišli. Cítíte to? Já ano. Vím, kdo tu je. Vím, co tu stalo. Vím, co se tu stalo… Takzvaný „třetí jazyk“, což je vědomí komunikace, dalece přesahuje vše, o čem dnes můj partner hovořil v této místnosti. Věděl, že to bude významné a to se nestává pokaždé. Dotýká se vás Pravdou, pomáhá lépe porozumět tomu, o čem budu hovořit, dokonce pomůže vyřešit i nějaké problémy. To je energie. To je multidimenzionální energie, kterou jste nečekali. Dotýká se vás v oblastech, které si neumíte vysvětlit. Vaše moudrost se však prohlubuje. Pracovníci Světla mají výhodu, začnou na Zemi sít semínka míru. A v průběhu tohoto procesu bude stará rovnováha mezi Tmou a Světlem přerušena. 

      Nakonec, stejně jako na ostatních planetách, o kterých jsme hovořili, se Temnota zmenší natolik, že už nebude žádná válka. Mezi zeměmi budou i nadále neshody, které budou muset řešit, ale už nebude žádná válka. Řekl jsem vám, že když se nakonec podíváte v čase zpět před rok 2012 - nemohu říct, kdy to bude, nemám vaše hodinky, ale mohu vám slíbit, že když se lidé podívají zpět k dnešku, řeknou si, že to bylo barbarské období. A samozřejmě to budete vy, kdo se bude dívat zpět. Tak odlišné to může být.

     Mluvili jsme o Mostu mečů, mluvili jsme o nadcházející bitvě - a to je ono, jste v ní. Ony meče jsou metaforickým vyjádřením oslavy. Procházíte pod mostem (branou) mečů při svatbách a vojenských oslavách. Duch je nad vámi kříží - projděte pod nimi cestou na bojiště, kde sami sebe přenastavíte. Nebude to ale jednoduché.

     Dovolte nám v tomto krátkém čase popsat to, o čem jsme včera nemluvili. Uvedeme některé součásti Temnoty, které k vám ve své temnotě přijdou, abyste se na ně mohli podívat. Pokud budete vědět, že přijdou, můžete je porazit.

     Co si myslíte, že by Temnota mohla udělat, aby uhasila vašeho Světlo? Jak už jsme zmínili včera, Temnota není inteligentní a pokud to člověk pochopí a přeje si s tím pracovat, je nutné vědět, že člověk jí připisuje vědomí zla z nějakého důvodu. Temnota je zesilována jinými lidmi, kteří si ji přejí udržet při životě. Temnota sama o sobě je vrozená, Temnota s pomocí vědomí Lidských Bytostí je zlo. Navyšuje sílu čar a kouzel, které lidé provádí, což vypadá démonicky. Přidává to důvěryhodnost woodoo a musí se snoubit se systémem víry těch, kteří se bojí. Je to komplexní. Nebojujete s entitou, ale v určitém smyslu bojujete s jinými lidmi. To jste očekávali, ne? Bude element lidské povahy, který bude bojovat se Světlem, ale ten je pořád ve Tmě. Co může temná energie udělat, aby uhasila vaše Světlo? Protože to je to, co můžete očekávat. Tak to pojďme prostudovat.

     Světlo je zmenšováno, pokud ne zcela uhašeno, strachem. Pokud je něco, co Temnota díky lidské inteligenci ví - což není v rozporu s tím, co jsem vám zrovna řekl – je to to, že pokud se bojíte, pak vyhrála.

     Ve fyzice, v přírodě, na celé planetě je změně kladen odpor. Pokud je změna nevyhnutelná, existují v systému jisté oblasti, které se budou rvát k smrti, aby zachovaly věci stejně. To je přesně to, čeho jste nyní svědky. Staré paradigma chce zůstat. V lidských podmínkách to může být třeba lakota, moc, pohodlnost v tom, jak věci bývávaly, ale to všechno zmizí. Takže Temnota je něco jako přehradní nádrž. Ti, kteří si přejí tvořit systém takový, jaký byl, ti nepřežijí a nevyhrají. Ale vy jste Pracovníci Světla sející semínka.

     Řeknu vám, co můžete čekat. Pokud se jim podaří ve vás vyvolat strach, tak vyhrají. Ti, co poslouchají, čtou nebo jsou zde v místnosti, mohou říct: „Já nemám strach, Kryone. Mám Lásku Boha ve svém srdci. Nebojím se. Nebojím se ani zemřít. Znám cyklus života, znám Boží Lásku, a nebojím se!“ A tady je, co vám na to řeknu: Mohli byste, protože Temnota s lidskou pomoci zná vaši Achillovu patu. A není to to, co si myslíte.

     Čeho byste se opravdu báli? Řeknu to ještě jednou - Pracovníci Světla mají určitou vlastnost, kterou byste nečekali - chybí jim sebeúcta (sebevědomí). Trápíte se. Řekl jsem to už předtím, řekl jsem to včera. Mnozí z vás sem přišli a nevěděli, co se tu bude tentokrát dít, ale byl zde potenciál, že dosáhnete tohoto milníku a překročíte jej. A to se stalo. A v kolika životech vás obětovali?! Protože jste byli jiní, nebo jste měli moc vidět barvy nebo ještě hůř - uzdravovat lidi! Takže přicházíte v tomto životě silní, plní Světla a slabí ve vědomí své hodnoty. A vy to víte. Takže, co je to, čeho byste se měli bát?

     Řeknu vám to. Za prvé: Máte vážně pravdu? Opravdu se to děje? Nebo jste blázni, kteří jsou ve spárech nicoty a prázdnoty New Age, kteří žijí svůj život s pocitem frustrace a pošetilosti? A vy řekněte: „Nebojím se toho, protože vím, že mám pravdu. Cítím to ve svém srdci. Mám Lásku Boha.“ Ale já říkám, že mohou nastat věci, které vás přinutí klást si tyto otázky. A pokud se těchto otázek jen dotknete, tak to zaseje semínko pochybnosti a dokud nebudete na smrtelné posteli, nebudete si jisti. Vidíte, kam mířím, moji milí? Jelikož tato Temnota, která není inteligentní, ví o Temnotě a Světle - ví, čeho se bojíte. Nevidí vás - můžete kolem ní tancovat a chodit – nevidí vás, ale může způsobit, že se budete bát. Bát se, jestli máte pravdu. Pak začíná ta pochybnost o pravdě! Jste vyškolení ve 3D světě, 3D spiritualitě a stále dokola vám opakují, že pokud neuděláte tohle a tohle správně, prohrajete! Můžete jít dokonce do pekla. Pak vás může napadnout, že se mýlíte. A pokud něco děláte špatně, můžete rozzlobit Boha, nebo ještě hůř, nenaplníte své poslání, pro které jste sem přišli. A používáte slovo „smlouva“.

Zastavme se u těch, co vypadají jako Pracovníci Světla a řeknou vám, že jste neuspěli a neudělali radost Bohu, že jste nenaplnili svou „dohodu“ a tak padnete. Budete je poslouchat. Budou vypadat jako jedni z vás, ale nebudou - budou to zástupci Tmy! A to je boj, o kterém jsme mluvili. Je to boj víry. Světlo a Tma se střetávají multidimenzionálním způsobem – tam a zpátky – tak, jak jste to nečekali a proto není tak jednoduché nemít strach. Pokud to dovolíte, Temnota vás podvede.

     Tma přijde a zeptá se: Už jste naplnili své poslání?“ Většina Pracovníků Světla v místnosti řekne: „Ještě ne, ale vím, že se mi to jednou podaří.“ A Tma odpoví, že už je příliš pozdě. Že jste neuspěli před Bohem, před sebou a nikdy nebudete dělat to, proč jste sem přišli. Temnota je tak 3D!

     Chtěl bych, abyste teď dávali pozor, moji drazí. Řeknu vám, jak poznáte, co je Tma a co ne. Pokud vám Temnota řekne, že jste neuspěli, tak to není Světlo. Pokud kdokoli na této Planetě stojí před vámi a řekne, že jste nenaplnili svou „smlouvu a jak to napravíte“, tak to není Světlo! A já vám řeknu pravdu, a ta pravda je něco, co jsem opakoval znovu a znovu. PRACOVNÍCI SVĚTLA JSOU TU, ABY STÁLI A UKAZOVALI SVÉ SVĚTLO – NE ABY „DĚLALI VĚCI“. Narodili jste se na této planetě, abyste došli z A do B, abyste měli soucit s ostatními lidmi, abyste ukázali své rodině a svým kolegům, co je Láska. Abyste byli jemní ve své podpoře (vyrovnanosti, toleranci) a jednali jako Mistr. Ne, abyste psali knihy, stavěli léčebná centra nebo dělali jiné věci, o kterých vám bylo řečeno, že byste je měli dělat.

     Slyšeli jste, co jsem řekl? BÝT, proto jste přišli. A my oslavujeme toto Světlo - a dokud kráčíte po této planetě a chápete to, Temnota vám nemůže nic udělat. Nemůžete se bát věcí, které nejsou pravdivé. Vy jste nastavili pravidla, nedovolte tedy, aby vám říkali, jaká ta pravidla jsou. Strach ze selhání před Bohem, strach z nenaplnění své „smlouvy“… 

     Dovolte mi, abych vám řekl o konceptu, o kterém jste ještě neslyšeli. Pokud chcete mít „smlouvu“, fajn, pokud vám někdo řekl, že máte smlouvu, fajn, ale je napsaná neviditelným inkoustem! (Smích.) A vy řekněte: „Ne, není, protože já jsem ji napsal. Pamatuji si, jak to má být.“ Na to odpovím: Včera v noci zmizela. A to znamená, že ji můžete zítra ráno přepsat! Tak co tomu říkáte teď? A Temnota přijde a řekne: „Haha, měli jste smlouvu, že sem přijdete a budete trpět. Nevěděli jste to? Nikdy to nedokážete. Znovu padnete dolů, protože jste sem přišli trpět!“ Řekl vám to už někdy někdo? Ano! A já vám chci říct: „Utkejte se s Temnotou.“ A to je ta bitva. Vaše sebeúcta (vědomí vlastní hodnoty) je vaší Achillovou patou, Staré Duše.

     Co s tím můžete dělat? Chtěl bych, abyste pochopili, že je dostupný určitý proces. Začněte přepisovat svou DNA, místo abyste čekali dalších 18 nebo 19 životů než se budete „cítit lépe“. Ale udělejte to teď! Představte si to, co je ve vás dokonalé, co je Láska Boha ve vás a její dokonalost. Chtěl bych, abyste se toho dožadovali. Poznejte Světlo v různých barvách a odejděte z tohoto místa s něčím, o čem jste nikdy nevěděli, že to máte, protože to budete potřebovat.

     Rád bych vám stručně řekl o věcech, které se můžou stát a které vám mohou nahnat strach. Existují potenciály pro to, že Temnota bude mást nečekaným způsobem. Právě až si budete myslet, že pracujete na zlepšení míru na planetě, může nastat malá válka. Co s tím uděláte? Rozhodíte ruce a řeknete: „Věděl jsem, že se mýlím. Tma vyhrála.“? Nebo se na to podíváte a řeknete: „Vidím ten klam.“ Lidé jsou prostě lidé. Nebude to trvat dlouho a bude to neúnosné pro ty kolem, kteří to nevytvořili. Neúnosné. Říkám vám, mladí lidé na této planetě nechtějí válku. NECHTĚJÍ VÁLKU – nikde! A pokud nastane, budou to ti starší, kteří to způsobí a mladí jim za to „nafackují“. Ale mezitím se na to budete dívat a říkat si, jestli se to vůbec kdy zlepší.

      Co nejhoršího se může stát, abyste začali pochybovat? Říkám vám, na co byste se měli těšit a co očekávat. Něco, o čem jste netušili, že by mohlo nastat - rozdělení New Age. Mohli byste dojít k rozhodnutí - nebo ne. Doporučuji vám nezúčastňovat se rozdělování jakéhokoliv druhu. Pokud máte vědomí bez jakýchkoli „krabic“, jak by se mohlo rozdělit? Pokud máte vědomí, které nemá žádné členství nebo doktrínu, jak by se mohlo rozštěpit? A přesto budou ti, co budou tvrdit, že postupy jsou postupy a vy neděláte správnou věc, proto vás vyloučí a řeknou vám, že už nejste Pracovník Světla. Vítejte mezi lidmi! Lidé berou posvátné věci, překrucují je po svém a vkládají je do své vlastní krabice, která říká, že vy se mýlíte.

     Co budete dělat pak? Na svém vlastním dvorku s lidmi, které pravděpodobně milujete – co budete dělat? Povím vám, co byste s tím měli udělat. Tady přichází „MĚLI BYSTE“. Je to stejné „měli byste“, jaké jsem vám dal už dříve. Jediné „měli byste“, které kdy Kryon předal jakékoli Lidské Bytosti. Měli byste se chytit Lásky Boha a nepustit jí. Nedovolte rozumu, aby vás přelstil. Ať jdete jednou cestou nebo druhou, pokud máte v sobě mistrovskou energii, nic se vám nemůže stát. Nechte je být a jít a konat. Vy budete zatím zasévat semínka Lásky na planetě - proto jste sem přišli. Dojde na spiknutí? Ne, ne doopravdy. Nedojde, ale oni vám řeknou, že ano a budou důvěryhodná a ošklivá.

     A tohle Tma MILUJE, protože konspirace milují Tmu a fungují opravdu dobře, protože nikdo neví, jestli jsou skutečné. A proto je bude Temnota pěstovat. Konspirační teorie, o kterých jste ještě ani neslyšeli a bude jich mnoho. Poznáte je, až se objeví. Poznáte, že nepochází ze Světla a budete vědět, že nejsou pravdivé. Rozpoznejte je a odložte je. Nepodporujte je. Nemusíte se dohadovat s nikým, kdo s nimi přijde. Můžete vidět Lásku Boha ve svém životě a vidět i Boha v nich, a to je všechno, co je potřeba vidět. Jděte dál a zasévejte na Zemi semínka Světla.

     Dovedete si představit, čím si prošli Mistři této planety? Komu a čemu čelili? Události, které nebyly zapsány - těžkosti s lidstvím. Dovedete si to představit? A víte, co s tím dělali? NIC. Nemuseli, byli nad věci - oni všichni. Byli tací, co se spikli proti nim, snažili se získat podpisy tady a tamhle, ale oni byli nad tím. Posunuli se dál a vnesli Světlo tam, kde mělo být. Mistři říkají, že rozdíl mezi tehdy a teď je v tom, že Země je připravená a že semínka, která zasejete, budou růst a to rychle. Těmito semínky jsou SOUCIT, POROZUMĚNÍ A LÁSKA a poslouchejte - je to také DOBRÉ ZDRAVÍ. Jaký z toho máte pocit?

      Pracovníci Světla, nedostali jste se až sem, abyste brzo zemřeli. To není ve smlouvě. (Kryon se směje.) Možná je to v té staré smlouvě, o které jste si mysleli, že ji máte, nebo vám někdo řekl, že ji máte – ta je ale smyšlená. To není Boží Láska. Chci, abyste tu zůstali. Vytvořte si tak dlouhý, zdravý a produktivní život, jak jen můžete. Před vámi jsou věci, které vás skutečně omladí. Jsou před vámi procesy, které budete všichni schopni uvidět (prozkoumat), které se stanou multidimenzionálními. Jsou mimo to, co je známé. Doslova vás udrží naživu díky buněčné struktuře, která říká, že přirozenost vašeho těla je multidimenzionální, a bude spolupracovat s vědomím, pokud bude čisté.  

     To není zastrašující zpráva a víte proč? Protože Temnota nemá šanci! Říkám vám tyto věci hlavně pro ty, kteří to poslouchají a čtou někde jinde. Pro ty, kteří možná nemají, co máte vy v této místnosti - rozmanitost (spoustu) životů a moudrost, která vám byla předána v této místnosti. Ti zde to vědí lépe. Někteří z vás už tu bitvu svedli, někteří z vás vědí naprosto přesně, o čem mluvím. Dívejte se po věcech, které jsem vám dnes dál jako důkaz. Co jsem vám řekl je pravdivé a skutečné. Jsou zde tyto potenciály. Temnota nemá šanci. Lidé, kteří Temnotu používají, si po chvíli uvědomí, že už nefunguje. Sledujte i toto. Budou tací, kteří se budou snažit znovu vytvořit rasovou válku. A co možná fungovalo čtyřicet, padesát let, se rozpadne, protože se nikdo nepřidá. A oni budou šokováni. Nikdo nebude chtít spolupracovat. Budou překvapení. To je to, o čem mluvím. Sledujte to. Sledujte ty, co se budou snažit vytvářet věci z minulosti, které pro ně pracovaly, které byly negativní a nehezké – už nebudou fungovat.

     Zmíním slovo začínající na T – terorismus. Přijde den, drazí, kdy těch pár teroristů, co ještě zbylo, nebude schopno nikoho rekrutovat. Protože už bude uvědomění i v jejich vlastních kruzích, že to už nefunguje. A ti, co ještě užívají Temnotu, pomalu odejdou. Temnota je skutečně hloupá a vrozená a pomalu uvidíte změnu vědomí na planetě. A ta semínka, která sejete z lásky a božího soucitu, beze strachu, budou růst a kvést. A ano, budete tady, abyste to viděli. A to je možná další Kryonův vtip. (Kryon se směje.) Nebojte se smrti. Všichni máte naplánovaný návrat. Vy všichni - úplně každý v této místnosti. Mluvím k této místnosti. Nemůžete se ani dočkat, až se vrátíte. Ukážu to takto: Copak můžete zasít semínka a odejít a nebýt vůbec zvědaví, jestli semínka vyrostla? Tak byste to chtěli? Chtěli byste projít všemi těmi problémy během stovek životů, dojít na toto místo, kde s vámi energie skutečně spolupracuje pomocí skutečného pole spolupracovníků - nebo ne? Nebudete to vědět, dokud se nevrátíte zpět a neuvidíte, zda rostou nebo ne. Ó, porostou, ale vy to nebudete skutečně VĚDĚT, že? A já vám to povím, protože se denně setkávám s Pracovníky Světla, kteří odcházejí a už teď čekají v řadě na návrat a hlásí: Teď já, teď já, teď já!“ Protože vědí, že se vrátí zpět a až se probudí, probudí se už se znalostí Nové Energie, protože nová energie to podporuje. Nebudete muset znova procházet tím vším, čím jste procházeli předtím. Nebudete sem přicházet hloupí a ptát se, jestli se probudíte. Nebudete muset projít pár dalších životů a říkat si, že jste se neprobudili. Jako malé dítě, krátce po tom, co si uvědomíte, kdo jste, začnete mít vize o tom, co jste skutečně vykonali a vrátíte se k tomu soucitným způsobem. Budou osmi- a devítileté děti, kterým se podíváte do očí a řekněte si, že jsou probuzené až příliš brzy. Ony budou vědět, kým jsou. Myslíte, že indigových dětí je jen hrstka - počkejte až uvidíte, kdo jsou!

     Malí šamani kráčející kolem – je to těžké, nevíte co s nimi. Malý MAX - je to celý nový systém, který jsme ještě ani nepopsali. Zeptejte se Plejáďana, on / ona vám poví, jak to bude vypadat.

     Snažím se vám říci, že až se vrátíte, drazí, už to nebude takové jako teď. Všechno, co jste se naučili tentokrát, bude okamžitě dostupné na základě svobodné volby. Budete moudří ještě než vám bude dvacet. Nelíbilo by se vám to?

     Nebudete dělat stejně chyby. Nebudete se muset učit skrze vztahy, které nefungují, abyste zjistili, co funguje. Přijdete a budete to vědět. Co vy na to? Budete přicházet se schopností setkávat se s ostatními lidmi a vědět, zda jsou v integritě nebo ne. Už nebudete dělat chyby na šťastné cestě. Co vy na to? Řeknu vám, co budete hledat. Kamkoliv půjdete, budete hledat sebe - semínka, která jste zaseli. Budete je chtít vidět.

     Nebudu vám vysvětlovat, jak poznáte, že rostou. Země bude díky tomu o něco „světlejší“. Bude díky tomu i víc soucitu. A přijde čas, kdy se na to podíváte a řeknete si: „To jsem vykonal.“ A vaše sebeúcta (sebehodnocení) prudce stoupne způsobem, který je vhodný - nebude to ego. Bude to Božské Já a vy si řekněte: „Je to v souladu s mou duší.“ A budete vědět, proč jste tady. Tak jděte a udělejte to.

 

Jsem Kryon, zamilovaný do lidstva. A tak to je.

KRYON

 

Zdroj originálu: https://www.kryon.com/.

Poznámka ke kopírování:

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky do češtiny přeložila Renata H. pro https://www.transformace.info/ a Marie Kuchařová (https://www.posvatnesrdce.cz/) pro  www.kryon.webnode.cz. Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.

© 2012 Všechna práva vyhrazena.


Více zde: https://kryon.webnode.cz/news/rekalibrace-sebe-2-cast1/
 

 

Rekalibrace Sebe – 3. část

 

Tento živý channeling byl předán v Indianapolis, Indiana, 28. července 2012

 

      Zdravím vás drazí, já jsem Kryon z Magnetické služby.

 

Vím, kdo tu je a říkám to s tou největší láskou. Vím, kdo tu je. Vím, kdo toto poslouchá. Vím, kdo to čte. Jak víte, čas na mé straně závoje neexistuje, vaše realita není shodná s mou. Někdy mluvím o věcech, které jsou pro vás budoucností, ale pro nás se dějí nyní a to na základě nejsilnějších potenciálů. Můžeme se ale vzájemně ovlivňovat díky tomu nejsilnějšímu poutu, jaké existuje - mohli byste ho nazvat Láska z Akáši. Toto pouto vstupuje do mnoha vašich životů z nejhlubšího nitra duše, které znám… od přítele, kterým jste, když nepředstíráte, že jste člověkem.

      Dlouho před tím než vznikly planety a galaxie, jsme společně ty a  já, řídili vesmír. Je složité vysvětlit věci, které přesahují vysvětlitelné. Protože atributem Tvořivého Zdroje je, že on vždy byl. Síla, ve které neexistuje žádný čas, vždy je. Čas je pak atributem, který byl do toho vložen kvůli intelektu fyzické Lidské Bytosti, která existuje ve 3D. Lidé to všechno budou zkoumat a budou se samozřejmě ptát: „Kdy se to stalo? Kdy se to stane? Kde se to může stát?“ Všechny tyto otázky, ale nedávají smysl na mé straně závoje. Pokud byste měli představu, čím jste prošli dlouho před tím, než jste se dostali sem, na Gaiu, věděli byste, proč tu jste. To vytváří most, který se chystáte přejít. Věděli byste o dobrých věcech, ze kterých se budete radovat v příštím životě a možná i v tomto. A to bude uloženo i pro vaše děti. Víte, že odkaz (dědictví), který zde zanecháte se svým otiskem, zůstane Galaxii na vždy. Až tak je to vážné. A všechny tyto potenciály byly jen potenciály, jak jsem již říkal, před ne tak dávnou dobou – před 22 lety, kdy jsem poprvé otevřel ústa mého partnera a on se bránil vyslovení: „Jsem Kryon z Magnetické služby.“ A tak jsme se potýkali se základy.

 

     Můj přítel při svých přednáškách popisuje věci, které jsou mimo vaší realitu. Mluvíme k němu v podmínkách, které jsou multidimenzionální, abyste došli k pochopení, že musíte proniknout obalem toho, co si myslíte, že je skutečné. Pokud tímto obalem proniknete, rozšíří to element vaší osobnosti, o kterém jste ani nevěděli, že jej máte. Tím je skutečně Tvořivý Zdroj. To vás zavede do oblastí, o kterých dosud nevíte. (Kryon se směje.) A já se směji, protože pro nás je to tak jasné, ale pro vás tak záhadné. Ale záhada se začíná vyjasňovat, když tlačíte na zdi místnosti své reality. Všechny tyto metafory znamenají, že na určité úrovni si musíte sednout a analyzovat, co je to, co musíte změnit. Nadnášíme obtížná témata, která jsou osobní.

      Název tohoto channelingu je podobný jinému, který jsme vám předali již dříve Rekalibrace Sebe – číslo 3. Začínáme se ptát na to, co je skutečně základní: Budete schopni posunout se vpřed? Je něco, co vás brzdí? Máte nějaké bloky? Jak o nich víte? Dokážete si pro to jednoduše dojít? Je tu stejný předpoklad, jako u všeho, co jste doteď ve svém životě dělali. Musíte mít určité přípravné znalosti.

      Můžete začít dolovat Akášu, jak jsme vám říkali, s čistým záměrem?  Ano. Můžete si začít přisvojovat věci, které vám pomohou zpomalit stárnutí? Ano. Můžete začít skutečně měnit svůj život tak, že uvidíte mírumilovného člověka tam, kde možná ještě ani není? Ano. Můžete přitáhnout řešení situací, o kterých si myslíte, že jsou neřešitelné? Ano. Ale budete se muset připravit. A nyní dostáváme k těžkým věcem a psychologové by se na to dívali jinak než my.

      Budete si ale muset udělat inventuru, jak se říká – inventuru toho, kým jste. A budete se muset podívat na úplné základy – velmi, velmi pečlivě – a položit si obtížné otázky. Vyjmenuji je. Je jich pět. Když se podíváte do svého nitra – jste připraveni? A vy řeknete: „Ano, jsem.“ A já řeknu: „Pravděpodobně ne.“ Chtěl bych, abyste se podívali na Mistry na planetě, abyste skutečně prozkoumali jejich životy a položili si pak otázku: „Jsem připraven?“  Je čas, abyste si osvojili některé z atributů, o kterých všichni učili. Není to tak těžké, moji drazí. Začíná to pochopením, poznáním a záměrem. Tady je seznam otázek:

      Z čeho máte strach? Číslo jedna – strach. Čeho se bojíte? A vy řeknete: „Ničeho se nebojím, jsem připraven.“ Chci vám něco říct. Bojíte se mnoha věcí, kterých si nejste vědomi, o kterých nevíte, protože jsou skryty a pohřbeny ve vaší Akáše, ale ovlivňují váš každodenní život a proto tolik z vás „špatně funguje“. Stále si nosíte s sebou části své minulosti, které ovlivňují vaše chování a nutí vás jít jiným směrem, když vidíte něco, co se vám nelíbí. To je strach. A možná nemusí být na prvním místě, ale je to strach. A co je nejdůležitější - ovlivňuje to, kým jste, co byste dělali a kudy byste šli, kdyby tam nebyl? A odpověď je: Ó ano. A vy můžete říct: „Počkej, Kryone…“ Ale já říkám: „Vy počkejte! Za chvíli to upřesním.“

      Číslem dvě je ego. „Kryone, o to se nemusíš bát, to už jsem vyřešil před pár lety.“ Vážně? (Smích.)       Dovolte mi se na něco zeptat. Pokud jste pohromadě s ostatními Pracovníky Světla, o čem se bavíte?  Sedíte a posloucháte? Jste zaujati krásou toho, o čem hovoří, nebo mluvíte o tom, co děláte vy? Mluvíte o tom, jak na sobě pracujete, jak se vyvíjíte? To je forma ega, moji drazí, pokud to nevíte.      Pravděpodobně jste pyšní na to, kolik jste toho zpracovali. Nemůžete se dočkat, až to všem povíte. Dám vám tedy cvičení – příště, až půjdete na večeři s přáteli, tohle je váš úkol: zjistěte, jestli je těžké nebo lehké, o sobě neříct vůbec nic, pokud nejste tázáni. Vůbec NIC, pokud nejste tázáni. To vám napoví, jaký máte zvyk. Někteří z vás to předhazují ostatním bez ohledu na to, jestli to někoho zajímá nebo ne, a to je ego Pracovníků Světla pyšných na to, co dokázali. Co Mistři planety Země - dělali to? Pokud se setkali s ostatními, slyšeli jste je mluvit o sobě? Odpověď je: NE. Seděli u nohou těch, co se na ně přišli podívat, poslouchali je, učili je, sytili je a milovali je. 

     Číslem tři je zlost. Vy řeknete: Nezlobím se moc často.“ Na to jsem se ale neptal. Co vás rozčiluje a proč?  Co je spouštěč? A proč tam je? Co bylo spouštěčem pro Mistry? Povím vám to - žádný neměli. Ne opravdový. Prožívali zklamání. A to, co bylo rozčarováním pro ně, je rozčarováním i pro nás a zrovna tak i pro mnoho z vás -  válka. Nelidskost nás bolí. Nerovnováha nás také bolí… Na co jste naštvaní? Co je tím vaším spouštěčem? A vy víte, co to je. Pokud máte cokoliv, co vás vždycky rozzlobí, pak máte na čem pracovat! Teď můžete říct: „Počkej, Kryone, to není moje chyba.“ A já povím: „Počkej, dostanu se k tomu.“

      Číslem čtyři jsou reakce. Na co reagujete? Ve kterých případech se nemůžete dočkat, abyste nepřišli se svou „troškou do mlýna“? Pravděpodobně je to politika. Někdo něco řekne a vy na to máte co odpovědět. Co to spouští? Ne zlost, ale reakce. Řeknu vám, co je jednou z reakcí - obrana. Pokud někdo řekne něco o VÁS a není to pravda – očividně to není pravda – když jde o jejich nevědomost či o nedorozumění, budete reagovat? Možná to budete chtít objasnit, možná jim budete chtít říct, jak to je správně. A kolikrát jste to viděli u Mistrů této planety, mi drazí? Pokud byli obviněni, vyletěli snad? Řešili to? Dávali někomu lekce? Odpověď zní: NE. Pro ně nebyl žádný spouštěč, žádná reakce. Všimli jste si toho? Mistři byli v naprostém klidu a míru. Když někdo řekne něco politického... raději byste na tom měli zapracovat. „Ale počkej, Kryone, to není moje chyba, protože…“ A já říkám: „Ty počkej!“      

      Posuzuješ něco? To je číslo pět. Cokoliv. Pokud se díváš na ostatní, co je první věcí, které si všimneš? Řekneš: „Nejsem člověk, který by druhé posuzoval.“ Na to jsem se neptal. Co vidíš? Co vidí Mistři, když se dívají na kohokoliv? Vidí Boha uvnitř. To je první, co vidí. Bez ohledu na situaci. Bez ohledu na to, kde jsou. Bez ohledu na kontext. Někdo vás nebezpečně předjede na dálnici - vidíte v něm Boha? (Smích.)    Chápete, o čem mluvím? Co je vaším spouštěčem, drazí?

      Vytváříte si domněnky – a to lidé dělají. Nechme Lidské Bytosti hovořit. Řeknou: „Nechápeš. Přišel jsem s těmito věcmi a celý svůj život se je snažím odnaučit. Ano, vím, že někdy posuzuji. Vím, že jsem někdy naštvaný a že někdy reaguji. Nemůžu si pomoct. To jsou věci, které mě naučili rodiče, a je to pevně usazeno v mé mysli. Nemůžu nic dělat s faktem, že některé věci dělám. Dělám je, protože takový jsem, Kryone! Jsem Lidská Bytost! A nejsem skutečným Mistrem, tak mě nech být! Protože tohle jsou lidské vlastnosti.“ A já vám říkám, že je načase pochopit, co to vlastně je. Jsou to šablony, se kterými jste přišli, a přímo žebrají o to, abyste je změnili. Úpěnlivě prosí, abyste je změnili. A ať už budete mít jakoukoli výmluvu, Mistři se na vás podívají a řeknou: „Nemusíš je mít. Můžeš se jich zbavit.“ Vytvořili jste si domněnku, že jsou tu navždy. Spojili jste si je se svou osobností a myslíte si, že takhle to je. Mýlíte se. Co vám tady v tomto krátkém channelingu, mí drazí, říkám je, že úplně každá věc na tomto seznamu, který za chvíli znovu projdeme, vám byla dána, abyste ji změnili. A změna těchto věcí, rekalibrace podstaty vaší osobnosti, vás posune rychleji než cokoli jiného k tomu, abyste byli kvantovější, abyste se ve svém životě posunuli k věcem, které chcete. Odklízíte tyto překážky, abyste se mohli posunout kupředu a to ve všech záležitostech, o kterých jsme vás učili. Pokud si neuklidíte cestu, bude to těžší.

      Psychiatři a psychologové. Bůh žehnej těmto Lidským Bytostem, protože pracují s ostatními lidmi a snaží se jim pomoci v jejich životech. Jsou tomu oddáni. Absolutně oddáni. Zajímavé je, že jsou to psychiatři a psychologové a přitom je většina z nich nevyrovnaná. (Smích.) A to je přivedlo k tomuto dílku skládačky – k pomoci lidstvu. Oni to vidí sami na sobě. Vědí, jaké to je. Studují to. Napravují to. Posunují se dopředu. Učí to. To je všeobecně známo. Ale když se jich zeptáte, co dělají, řeknou: „Pracujeme s neměnným modelem lidského chování. Snažíme se nepravit některé z věcí, které lidé udělali. Díváme se na jejich minulost, snažíme se to opravit skrze lidské vědomí, skrze uvědomění, skrze trénink, skrze opakování. Prostřednictvím dvanáctibodového programu, pokud je to potřeba. Zbavování se závislostí, strachů, všech těchto věcí spojených se statickým modelem chování se nikdy nezmění.“ A v tom, moji drazí, je rozdíl mezi tím, co bylo, a co je teď.

      K tomu, co vám říkáme, si musíme opět projít seznam. Je možné přepsat všechno, co stalo ve vašem životě? Nemůžete přepsat minulost, ale můžete změnit své reakce na ni. Všechny vaše výmluvy proč děláte věci tak, jak děláte, budou záhy patřit někomu jinému, ne vám. Protože vy začnete přepisovat vlastní vzorce svého chování. Nejlepším příkladem jsou historičtí Mistři. Je to širší užití toho, co představují historičtí Mistři. Zjistíte, že jakmile začnete, nebude to tak těžké, jak jste se báli. Všechny vaše strachy, které jsou podvědomé a které v sobě nesete, jsou založené na zkušenostech z minulých životů. Čemu se vyhýbáte? Co nechcete dělat? Všechny tyto věci, některé pro vás nevysvětlitelné, mohou být vyčištěny. Už dříve jsme vám předali postup. Začnete tím, že se budete aktivně ptát. Pak tyto věci začnete praktikovat a budete chodit do míst, kam jste dřív chodit nechtěli. Začnete aktivně řídit oblasti, do kterých byste se dříve nepustili. Pokud jste nesmělí, začnete mluvit s lidmi, aniž by se vás na něco ptali. Celkem brzy si uvědomíte, že je to snazší než jste si mysleli. Poměrně brzy se přestanete vyhýbat různým věcem, protože innate (to, co je vám vrozené, inteligence těla) s vámi začne spolupracovat na vaší touze překonat podvědomé strachy a ony zmizí. To je zaručeno. Nebudete je zakrývat programy - ony odejdou. Protože přepíšete informace, které ve vás bývaly, novými informacemi, které sami vytvoříte.

 

Ego už nikdy nebude problém. Budete na sebe hrdí tím správným způsobem, aniž byste o tom s někým potřebovali mluvit, protože Duch to ví a je na vás také hrdý. Není to dost, že vás Boží láska obklopuje kamkoli jdete a říká: „Bůh ti žehnej. Jsme na vás tak pyšni. Milujeme vás.“ A to by mělo stačit, abyste nemuseli s nikým mluvit o tom, co jste vykonali, pokud se nezeptají. Nebudete mít potřebu to ze sebe vylévat. Už to nebudete chtít. Už nikdy nezahájíte rozhovor stylem: „Tohle jsem a tohle jsem udělal…“. Ani před „chlapíky“ svépomoci: „Takhle jsem si pomohl já.“ Už nebudete muset, protože budete kompletní! I bez toho. Nesedí to všem v této místnosti, ale některým z vás ano. A některé věci je těžké slyšet…

      Zlost je produktem minulosti. Zlobíte se, protože něco tuto zlost spustilo. Ta věc, která je ve vás a ozývá se, je informace. Jste naprogramováni – tímto životem nebo minulým… na tom nezáleží. Jste naprogramováni. A vy to víte, protože vás to rozčiluje. Skutečně odpovídáte emocemi. Vaše chemie se začíná měnit. Musíte to přijmout. Je to poměrně hluboké (silné). Jak by se vám líbilo odstranit tento spouštěč? Přepíšete informaci. Už nikdy nebudete mít zlost. Můžete cítit zklamání… A víte, jak to poznáte? Už nikdy nevznikne chemie zuřivosti. Všechno, z čeho se vaše srdce rozbušilo, z čeho jste se zpotili, co způsobilo doslova zablokování vaší mysli… to všechno odejde. Už nebudou žádné spouštěče zlosti. Zlost už nebude jedním z atributů vašeho života a vy si to za nějaký čas začnete uvědomovat. Zklamání? Ano. Smutek, empatie, soucit? Ano. Zlost ale už ne.

      V minulosti jsme mnohokrát řekli, že dosáhnete stavu, kdy na vás lidé budou ukazovat prstem, nadávat vám a vinit vás z věcí, které nejsou pravda a vy se jim jen podíváte do očí a jediné, co budete cítit, bude lítost, že máte špatný den. Žádná zlost, žádná reakce. Číslo čtyři - žádná reakce. Můžete dosáhnout bodu, kdy na věci, na které byste za normálních okolností reagovali, už vůbec reagovat nebudete. Nebudou mít nad vámi žádnou moc. Reakce je automatická odpověď na program, který je součástí charakteru vaší osobnosti, který nedokážete ovládat. Automaticky se bráníte, automaticky mluvíte, když slyšíte něco, co se vám nelíbí. Co kdyby bylo možné přepsat tento vzorec? Nemusíte souhlasit, ale proč byste měli reagovat? Proč máte potřebu něco bránit? Je to jen představa někoho jiného o vás, nejste to vy. Není co bránit! Když vás Bůh miluje v takové míře, jak vás milujeme, a vidí vás jako božskou bytost kráčející po této planetě a perfektně procházející svými lekcemi den za dnem, není to pro vás dost dobré?

     Když vás někdo nesprávně obviní, můžete z toho být zklamaní, můžete soucítit a přitom nereagovat. Reagujete? Nemusíte. Jak byste soudili ty, co vás obvinili? Jsou určitá slova, která byste použili v minulosti. Jak soudíte ty, co  jsou nevědomí nebo možná neinformovaní? Půjdou a udělají určité věci. Jak posuzujete ty, co nevěří v to, co věříte vy? Jak je vidíte? Věřte nebo ne, to je jedna nejtěžších věcí, mí drazí. Jak je vidí Bůh? Jak je vidí Mistři? Miliony lidí věří v určité duchovní věci, ke kterým se nutně nehlásíte. Co v nich vidíte? V jejich zápalu – co vidíte?  Řeknu vám, co vidí Mistři a nechť je to vaší zkouškou: „Požehnaná je Lidská Bytost, která nachází Boha kdekoli a jakkoli, protože je to správné pro jejich cestu. Nesuďte ty, co nenašli Boha tak, jak jste ho našli vy, Staré Duše. Protože cokoliv najdou, je dost dobré pro jejich cestu – teď“. 

      Oslavujte fakt, že touto cestou vůbec chtějí jít. A nalézejte Stvořitele v čemkoliv, co dělají. Pokud chtějí stoupat po schodech a křičet a plakat, pokud se chtějí hlásit k prorokovi, hledají totéž, co jste hledali vy. Jdou svou vlastní cestou, ve svém čase. Dívejte se na ně se soucitem, porozuměním a s radostí. Tak je vidí Bůh, Staré Duše.

      Pět věcí, u kterých jsme vás žádali, abyste se na ně podívali do svého nitra. Dostáváme se blíž k základům, že? Na každý z těch pěti bodů. Začínáte tyto věci čistit, a pokud je kterákoli z těchto věcí v nerovnováze, bude mít problém posunout se vpřed. Tohle jsme vám ještě neříkali – tohle jsou atributy, na kterých byste měli sami pracovat. A pokud se vám podaří dosáhnout aspoň částečné opravy některého z nich, třeba jen záměru začít, je to jakoby se dveře otevřely. A věci, o které jste žádali, se začnou řešit.

      Neříkal bych vám to, pokud by to nebylo pravdivé. Tohle je systém ve své nejlepší podobě. Praktikujte Mistrovství s příklady, které vám byly předány v průběhu historie a začněte měnit to, kým jste, abyste se posunuli k tomu, kým budete. A to je to, co změní Zemi. To změní Zemi. Tohle je současným úkolem Starých Duší. A tak to je. 

 

KRYON

 

Zdroj originálu: https://www.kryon.com/.

Poznámka ke kopírování:

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky do češtiny přeložila Renata H. pro https://www.transformace.info/ a Marie Kuchařová pro https://www.posvatnesrdce.cz/ a https://www.kryon.webnode.cz/. Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.

© 2012 Všechna práva vyhrazena.

 

 

Poslední channeling roku 2013

Tento živý channeling byl předán 15. prosince 2013 v Laguna Hills v Kalifornii

Vloženo 14.01.2014 22:44

 

Zdravím vás, drazí přátelé, já jsem Kryon z Magnetické Služby.

 

Je prosinec 2013! Zdá se to teprve chvíli, co jsme se loni viděli spolu s tisícovkami duší po celé planetě. Řekl jsem vám, ať vytrváte. Řekl jsem, že proroctví o precesi rovnodennosti (týkající se 21. 12. 2012) byla tisíciletí stará. Popsali jsme proroky Mayské civilizace, kteří sestavili časové fraktály tak, že jejich kalendář odrážel esoterickou stránku roku 2012. Řekli jsme, že jejich vize byla tak hluboká, že konec jejich kalendáře se shodoval se začátkem nové éry. Řekli jsme vám, že v mezidobí - mezi koncem roku 2012 a začátkem roku 2014 – bude čas rekalibrace.

Poselství za poselstvím jsme vám sdělovali, co se rekalibruje - tedy v zásadě vše. Řekli jsme vám, abyste vydrželi. Naznačili jsme, že budou zasazena semínka větších věcí. Řekli jsme vám, že rok 2013 bude pro vás obtížný, pro některé více než pro jiné.

Nyní shrnu zmíněné obtíže a řeknu vám, co se bude dít od tohoto okamžiku dál. O těchto věcech mohu mluvit stejně, jako mohu mluvit o roku 2013. Protože jste je vytvořili. To není proroctví, drazí. Je to zpráva.

Vidím větší obraz, staré duše, který nemůžete vidět, jak zde sedíte a nasloucháte. Vidíte pouze jednotu sebe a několika svých přátel. Je pro vás nemožné vidět přehled založený na miliardách duší po celé planetě, který vidí Duch. Všechny záměry, které tam jsou. Některá z pozitivních překvapení, která nastanou. Některé posuny ve vědomí, které se už - už začínají projevovat.  A skrze to vše neustále opakujeme, a opakujeme, a opakujeme, že temná energie umírá těžce. To proto, abyste rozuměli, že jde o pomalý proces vyhrabávání se z bahna. A bahno vás chce stáhnout zpět. Je toho hodně co může ztratit se světlem, kterým zaléváte tuto planetu. A tento rok byl rokem rekalibrace.

Vím, čím jste prošli. Znám přátele, které jste ztratili. Příliš brzy! Znám mnohé zdánlivě podivné okolnosti, ve kterých byli někteří z vás. Prostě řekněme, co si myslíte. Že něco takového se nehodí pro Pracovníka světla. Nebo že něco takového jste si nezasloužili… To je rekalibrace.

Role DNA v rekalibraci

Řekl jsem Yaweemu, že toto byl jeho rok (Yawee je Dr. Todd Ovokaitys, spolupracovník Lee Carrolla – pozn. př.). Těm, kteří toto poslouchají mimo tuto místnost, se to může zdát jako odbočení, protože budu hovořit k Yaweemu a vysvětlím některé věci, které jsme nikdy nevysvětlili. Nastal čas. A tak, posluchači, věřte, že co nyní řeknu, zapadá do většího obrazu. Vy v místnosti jste slyšeli Yaweeho hovořit. Proto jste si více vědomi významu toho, o čem budu mluvit.

Budeme odhalovat funkci těla, se kterou pracujete, o které si nejste vědomi, že s ní pracujete. Nebo jste – jako Yawee. Jak to vysvětlím? Yawee vstoupil do vaší vize a DNA k vám promlouvala a vy jste 15 minut naslouchali (Kryon hovoří o zkušenosti posluchačů a Dr. Ovokaityse). Na určité úrovni jste si byli vědomi, že nehovoříte k jedné molekule. Byli jste zavedeni do své DNA a na té zkušenosti bylo něco neobvyklého. Hovořili jste více než se sto biliony molekul současně.

Existuje proces, který jste použili, který bude objeven. Esoterická medicína ho používala po staletí, aniž si byla vědoma, co skutečně znamená. Homeopatie pracuje s tinkturou, která je příliš nepatrná, aby mohla chemicky reagovat s čímkoliv v těle. Látka je umístěna do těla, absorbována v místě pod jazykem. A funguje to. Je to záhada.

Pokud se zeptáte lidské bytosti, která je nakloněna homeopatii a připravuje ji, přijde se všemi možnými druhy důvodů, proč to funguje. Ale důvod je ten, že jste to vy, kdo komunikuje s něčím, co nazýváme innate, vrozená (přirozená) inteligence těla. Nejde o intelekt, mozek, nebo něco, co považujete za svou „chemii“.    

Tinktura je signál pro tělo, aby se samo vyléčilo. Není nijak vedena. Ale tělo vidí záměr lidské bytosti a chemický prvek v roztoku, a innate, vrozené „chytré tělo“ něco udělá. Začne se léčit tam, kde ví, že by se mělo léčit. Kolik druhů homeopatických medicín – nesčetně – je známo, že funguje? Bez jakéhokoliv vedení. Je to proces v těle.

Věda prostě neví to, co neví (smích). Myslí si, že ví. Myslí, že může projektovat další úroveň, ale nemůže. Yawee to ví. Říká, že může přesáhnout věk 100 let a má pravdu. Pokud mu to umožní další lidské bytosti kolem vás. Yawee teď ví, proč sem přišel. (Smích.)

Pojďme chvíli hovořit o tvém nejnovějším vynálezu (Kryon hovoří k Yaweemu). Popisuješ technologii „jít tam a zůstat tam“. Ti, co tu sedí na židlích, netuší, o čem mluvíš. Ty to víš a já taky. Víš, že buď máš neuvěřitelné štěstí, nebo jde o něco jiného. Protože vést kmenovou buňku a atribut „jít tam a zůstat tam“ je jako kdyby lidská bytost hovořila k městu s milionem obyvatel, stála někde na pódiu a pak náhle z celého města našla jednu konkrétní osobu – úplně náhodně. A přesto to funguje. „Jít tam a zůstat“ je makroprogram. Dosáhls nepatrného výsledku. Jak?

Biliony, jestli ne stovky bilionů molekul DNA, všechny v lidském těle identické, spolu hovoří. Věda to ještě neví. Uvažovali o tom, ale ještě to neví. Je zde záhada, jak DNA dělá to, co dělá. Musí komunikovat. Přesto tato komunikace není proces, který by věda viděla, studovala nebo uznala. Už jsme vám to řekli dřív, napsali jsme o tom knihy. Vaše DNA má kvantové atributy. Ale je toho víc!

Já vidím DNA ve vašem těle jako jeden element. Je to proto, že DNA v lidském těle je sama v sobě v entanglovaném, propleteném stavu. Je to atribut kvantové fyziky, který není dosud chápán ani aplikován v biologii. Představuje „chytré tělo“, vrozenou inteligenci těla. A jestli potřebujete důkaz, je všude.

Co víte o identických dvojčatech? Víte, že mají jako jediní na planetě identickou DNA. A co víte ze studií o identických dvojčatech? Víte, že mohou být na opačné straně planety, a mají stejnou intuici ve stejný čas ohledně něčeho, co se děje. Co to říká o DNA? Je propojená. Je propojená v kvantovém stavu.

Co víte o kvantovosti v DNA? A odpověď je – téměř nic! Dovolte mi to tedy doplnit. Je to krásné!!! Dovolte mi to tedy doplnit, protože to ovlivní vše, co uděláte odteď dál. (K Leemu) Zpomalím, partnere, chci, aby to bylo předáno přesně. Má to co dělat s tím, co probíhá při rekalibraci lidské bytosti. To, o čem chci hovořit, je rekalibrace. A co se ve vás mění.

Pole v DNA je kvantové. A odpovídá různými způsoby na kvantovost, ne na linearitu, ne na chemii, ani na intelektuální myšlenku. Toto je svět, který jste dosud nezměřili, a nemůžete ho vidět a neexistují nástroje, jak ho dokázat – zatím!! Ale budou, a když se tak stane, uvidíte to jasně a budete vědět, že mám pravdu.

Pokud je DNA v kvantovém stavu, pak má kvantové vlastnosti s jinými věcmi v kvantovém stavu, cokoli dalšího je kvantové. Tóny, které zpíváte, jsou kvantové. Biologie semen - od Plejáďanů - je kvantová. Právě jsem to řekl a budu pokračovat dál a ty si to uvědomuješ, Yawee, že na kvantové úrovni má toto pole propojující veškerou DNA inteligenci a je spojené s předlohou. To znamená, že VÍ přesně, jako homeopatie, co se snažíte dělat. A je benevolentní na maximum. Chemie vaší DNA možná pracuje na 30 nebo 35 procent, ale předloha je na 100%. A proto je kolem vaší DNA vždy toto pole. Vy, jako lidská bytost, máte výběr invence a záměru a životních rozhodnutí, ale na kvantové úrovni DNA existuje povzbuzující část, která je propojená s předlohou, která je benevolentní a bude spolupracovat s čímkoliv, co jí dáte.   

Yawee objevil ve svých experimentech něco velmi neobvyklého – homeopatický efekt laseru. Pokud jste na kvantové úrovni schopni spustit soubory instrukcí pouze u několika molekul DNA, všechny ostatní se tím řídí ve stejný okamžik. (Smích.) I když jim to dáte lineárním způsobem, všechny to obdrží ve stejný okamžik. „Jít tam a zůstat tam“ spolupracuje s benevolencí lidské bytosti, která je spojena s předlohou a přesně ví, co jí říkáte. A to bude vždy fungovat. Vždy to bude fungovat.

Čím více vyladíte „jdi tam a zůstaň tam“, tím více bude benevolence vnímána jako instrukce a tělo se samo uzdraví dle předlohy. Vy už to víte. Kvantová homeopatie (smích) je to, co děláte. 

Části a kousky v linearitě neví, jak se sjednotit s celkem, že, Yawee? Zbytek příběhu je potřesení rukou s entanglovanou DNA lidského těla, propojenou s předlohou, která vás zná, ví, kdo jste, co se děje, co se snažíte dělat, a pomáhá vám v nemožném.

Právě jsem vám řekl, proč to celé funguje. Je toho víc. Vždy je toho více. Když ale víte toto, můžete se posunout k některým dalším krokům, na které jste čekali nebo o kterých jste přemýšleli.

Drazí přátelé, toto je pole, které bylo celou dobu jen kousek od vás. Samotné jádro benevolence vaší DNA spojené s předlohou bylo rekalibrováno. Někdy bylo propojené s předlohou, jindy ne.  Proto jste se cítili, jak jste se cítili. To je důvod všech nemocí, to je důvod… Pojďme to vyjmenovat. Vyjmenujme to!

Zdraví

Zaprvé - zdraví. Mám pokračovat? Více nemocných starých duší než dřív, náhle. Jako esoterická nákaza nemocnosti (úsměv). Rekalibrujete se, věci nejsou srovnané. Ale budou. Duch nepracuje s kalendářem. Až nadejde první leden 2014, ujistěte se, že neoslavujete, že všechno už je prostě paráda! Protože každý z vás je jiný, vaše cesty jsou jiné, rekalibrace jsou rozdílné a řešení vašich problémů jsou různá. Ale co vám chci říci je, že semínka rekalibrace byla tento rok zaseta a 2014 je rok, kdy začnou růst.

Pole vaší DNA se pomalu vrátí do kalibrace, ale s jinou předlohou. Takovou, která je vylepšená a připravená pro věci za hranicemi staré energie. Řekli jsme vám, že jste byli v něčem, co jsme nazvali esoterický mód přežití. Dokonce jsme vám sdělili atributy, které můžete vidět, které nejsou instinkty přežití - soucítění, tolerance, mírnost a štědrost a další, které mód přežití nezahrnuje.  

Můžete říci, že to je jiný typ přežití. Přežití vytvářející soucit a mír na Zemi a všechny ty věci, které zajistí pokračování života na této planetě, navzdory těm, co prorokují a připravují zkázu, těm, kteří i nadále očekávají to nejhorší. Mimochodem, oni to dostanou, od své DNA. Protože to jsou instrukce od nich. A jaké jsou vaše instrukce? Protože to je další věc, o které chci hovořit.

Zdraví. Když tedy víte, co se děje ve vašem těle, že je benevolentní a že se začíná znovu srovnávat, máte příležitost dát mu kvantové instrukce svojí intuicí. Neřekl jsem mozkem, že? Musíte použít koncepční intuitivní myšlenky. Vnímejte sami sebe jako uzdravené! Pohleďte na sebe, že jste venku z nemoci nebo anomálie! To jsou instrukce, které půjdou přímo do vaší DNA, k receptorům, které jsou zcela připravené obdržet vaši informaci. Vyléčení pak budou rychlá.

Věřte mi. To nejhorší už je za vámi. Ale přeladění a zvládnutí nových energií nějakou dobu potrvá. Takže nespěchejte. Ale to nejhorší už skončilo. Tolik ohledně zdraví.

Vědomí

Byli jste prostě trochu mimo. Jak jsme řekli, byl to „rok úplňku“. Vědomí se obtížně sjednocuje s jádrem ve vás, když je stále tak trochu mimo. Energie ho tlačí a tahají, protože se rekalibruje.

Tohle některé z vás odvedlo od Ducha, víte to? Vím, kdo je tady, kdo poslouchá! Někteří byli vytrženi přímo ze své víry. Ze své lásky k Bohu. Stali se cyničtí. Vím, kdo tu je, vím, kdo poslouchá. To rekalibrace dělá. Pokud věříte pouze svému intelektu, nic nebude fungovat.

Víte, že vaše spojení s vaším Vyšším Já tou krásnou stříbrnou šňůrou, není produkt vašich synapsí a vašeho mozku. Víte to, že? Nemůžete ji intelektuálně prozkoumat. Je dána srdcem, innate, emočním tělem. Partner musí být v rovnováze s emoční stránkou. A pak máte mistrovství, hm?

Takže vědomí samo, to které byste měli… Vím, kdo je zde, kolik z vás se pokoušelo vytrvat a překonat to, co se dělo. Vaše pocity, které jste dřív vnímali při meditaci, a které vám dávaly sílu, které vám přinášely úsměv… věci, které vám přinášely dobrý pocit uvnitř… najednou chybí. Vím, kdo tu je a kdo poslouchá. A dovolte mi něco říci – vrací se to zpět. Museli jste se ale tak trochu vyladit na jinou stanici, abyste to dostali zpět. Buďte si toho tedy vědomi! Neopakujte pouze staré způsoby. Zkuste něco nového! Pociťujte dech Boha, jak na vás vydechuje mír, právě teď. To je bod dvě – vědomí.

Synchronicita

Ta jakoby se mnohým z vás neděla. Yawee to má letos jinak. Osobně jsem mu řekl, že toto je jeho rok. Že synchronicita se pro něj bude objevovat tento rok. To proto, že je jiný. Potřebuje zasadit semínka, která začnou růst v tom, o čem jsme minulý týden mluvili jako o „nové hranici“ na africkém kontinentu. Říkali jsme to roky. A nyní v tomto poselství vidíte důkaz tohoto – začátek těchto událostí - které se dějí, jak jsme řekli.

Synchronicitu jsme mnohokrát vysvětlovali. Je ale potřeba, abyste byli „ponořeni“ sami v sobě! Jak se kvantové pole, benevolentní spojení s předlohou, upravovalo, bylo to těžké.

Věci, které jste mysleli, že se stanou, se nestaly. Věci, o kterých jste si nikdy nemysleli, že se stanou, se staly. A to vás nutí přemýšlet o tom, zda to vůbec děláte správně, je to tak? Vím, kdo tu je, vím, kdo poslouchá. To se změní a vy pomalu získáte toto napojení (ponoření) zpět. Protože benevolentní propojení se zdrojovou předlohou vaší DNA se začíná znovu vylaďovat

Jako lidská rasa získáváte větší procentuální aktivaci své DNA, někteří to budou využívat, jiní ne. Ale získává ji celé lidstvo, ne jen někteří. Pracovníci světla, staré duše, mají moudrost Akáši, cítí ji a znají ji, naslouchají zprávám jako je tato a začínají je používat, začínají se s nimi „slaďovat“.  Očekávají dobré věci.

 

Pokud jste mi věřili před rokem, když jsem vám říkal o roce 2013, věřte mi i nyní. Začíná se to zlepšovat! Neříkal jsem vám, že stará energie umírá těžce? (Smích.) Bude se vás pokoušet zastavit. Není to žádná entita, je to prostě temná energie, která funguje určitým způsobem a v rovnováze se světlem. Buďte si ale vědomi, když posloucháte zprávy a vidíte tam určitý druh věcí, které v tu chvíli nevypadají dobře – je to proto, že zprávy reflektují… pouze temnotu.

Posuzování

Posuzování, bod čtvrtý. Špatný úsudek. (Smích.) Někteří z vás udělali špatná rozhodnutí – myslíte si. A sedíte zde a tlučete se do hlavy, protože jste udělali špatná rozhodnutí, a myslíte si, že to umíte lépe. „Jsem přece stará duše, měl bych mít moudrost, měl bych vědět, jak se toho vyvarovat“. Nebo jste se vydali různými směry, realizovali různé návody, zkoušeli různé věci, které nefungovaly… a znovu jste si opakovali: „Měl bych to umět lépe. Jsem stará duše!“

Ale to je to, co se děje v průběhu rekalibrace. Vidíte, že nejste správně vyladěni. Váš úsudek není v průběhu přeladění tím, čím býval. Před rokem jsem vám řekl, že by bylo lepší, kdybyste se zamkli na záchodě a rok nevylézali. A někdo by vás krmil zpoza dveří. (Smích.) Nedostali byste se do problémů. Samozřejmě, to je Kryonův humor, ale víte, co tím myslím. Když jste venku, musíte procházet životem a činit rozhodnutí, která činíte neustále – ne všechna byla letos dobrá. Nedovolte, aby vás to srazilo. Považujte rok 2013 za rok temnoty, pokud chcete. Procházíte mlhou, která se rozestupuje. Nevyčistí se všechna najednou. Ale jakmile to bude lepší, ucítíte to. Pocítíte to mnoha způsoby, drazí. Napojení, vyladění se, nic není lepší, než úplné propojení s DNA, se zdrojovou předlohou stvoření. A dovolení – ó máte si toho tolik co dovolit (úsměv). Benevolentní DNA… uvědomuješ si, Yawee, že jsi první, kdo ji používá? Uvědomuješ si, Yawee, co od teď můžeš dělat, když víš tyto věci?    

 „Jdi tam a zůstaň tam“… je toho na tom mnohem víc - DNA ví, co děláte. Takže zkuste třeba něco více „hvězdného“, pokud chcete, buďte ohromeni, pokud si přejete, že celé pole DNA ví, kdo jste, co děláte, a co lidská bytost dovoluje … a bude to fungovat. Bude to fungovat.

Strach

A nakonec: strach. Jste Pracovníci světla, jste staré duše. A stále tvrdíte: „Ničeho se nebojím.“ Ó ano, bojíte! (Publikum se směje.) Už jsem ten termín použil dřív, pochází z partnerova mozku, tak promiňte, pokud ve skutečnosti není zase tak vtipný. Tohle byl rok „Co takhle trochu ohně, Strašáku?“ (Lee/Kryon poukazuje na úryvek z filmu Čaroděj ze země Oz, kde zlá čarodějnice či čaroděj mává pochodní před slaměným strašákem, aby ho vyděsila… - pozn. MK), který se snažil zničit vše, čím jste.

Bojíte se, že ztrácíte svůj střed (svou podstatu). A stačí jen několik věcí, abyste začali pochybovat o své spiritualitě, že? „Dělám to správně? Duchu, dělám to správně? Tohle by se nemělo dít! Tamto by se nemělo dít! Co dělám špatně? Dělám to správně? Co je špatně?“ A já jsem zde, abych vám řekl: NIC. Nic není špatně! Všechno je tak, jak to má být, Pracovníku světla, protože ty tím vším procházíš, ty jsi ten, kdo rekalibruje. Chápeš to? Devadesát procent planety prostě sedí… cítí se dobře. Nic se neděje, protože nejsou v kontaktu. Mohli by být, se svobodnou vůlí a svobodnou volbou, mohli by být! Ale nezajímá je to.

Tebe to zajímá. A protože tě to zajímá, dal jsi souhlas se rekalibrovat. Jak se ti líbí tohle? Každému, kdo toto poslouchá, právě teď lehce posouváme ten dar, který je kvantový, a říkáme: Opusť strach, protože je to papírový tygr. Děláš vše dobře. Děláš vše dobře. Děláš vše dobře.

A v průběhu tohoto procesu… v průběhu tohoto procesu, ti dojde, proč jsi tady, co tady děláš. Pusť tyto myšlenky strachu. Nedovol okolnostem roku rekalibrace, aby ti našeptaly ztratit svou víru. Zvedni ruku, jestli chceš, a chytni za ruku své vyšší Já, které ti jí nabízí, a nevzdávej se. Je čas skončit tento nesmysl rekalibrace - to, že se cítíš divně, neobvykle, zle. Kdy nevíš, co je s tebou špatně, kdy pochybuješ, kdo jsi. Kdy máš legrační předsudky a vědomí, které nefunguje.

Byli jsme s tebou po celou dobu, říkali jsme ti, že to přichází. A stejně - když to přišlo, nevěděls proč, a měls strach. Je čas to pustit. Brzy to skončí. Věci se začínají vyrovnávat. A až se tak stane, synchronicity věcí, ve které jsi doufal, začnou zapadat a začnou přicházet. Někteří z vás budou mít úžasnější synchronicity, než si kdy dokázali představit! Pochopíte, proč se některé věci staly tak, jak se staly.

Závěr

Drahé duše, jste předběžci, naděje Galaxie. Přišel jsem sem před všemi těmi roky, abych vám mohl předat tento channeling, víte to? (Smích.) A bude to pokračovat! Tehdy to byla pouze naděje, že překročíte most, posun při precesi rovnodennosti. A vy jste ho silně překročili – další práce začíná. Ale po roce 2013 práce bude taková, že se začne synchronizovat s tím, kdo jste.

 

Kryone, proč jsme tím museli projít? Proto vám říkáme Pracovníci světla, drazí. Protože něco z toho je práce.

 

Už musíme jít. A příště, až budu channelovat, bude rok 2014. Rok sedmičky, rok božství. Ale semínka, která jste zasadili – vaše zdravotní záležitosti, záležitosti vědomí, váš chabý úsudek (smích) a váš strach nechť jsou pohřbeny do země – ale co bude růst, bude krása, kterou jste vždy chtěli pěstovat.

A nakonec to bude bod obratu pro mír na Zemi. Nechť soucit na vás prší, drazí. Buďte hrdí, že jste to zvládli. Zvládli jste to.

A tak to je.

 

KRYON

 

Zdroj: MP3 nahrávka (34 minut) Last channeling of 2013 - www.kryon.com. Tento záznam Kryonova channelingu je vám ZDARMA k dispozici. Užijte si jej, pracujte s ním, ale není určen k veřejné produkci (rádiovému vysílání apod.).

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky a pro  www.transformace.info  a www.kryon.webnode.cz do češtiny přeložil Pavel Z. Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.