Kryonovy channelingy 2014

         - Demystifikace New Age – 1  18.1.2014  Tucson, Arizona

     - Demystifikace New Age – 2  19.1.2014  Thousand Oaks, Kalifornie

     - Demystifikace New Age – 3  25.1.2014  Edmonton, AB, Kanada

     - Urychlení  8.2.2014  Vancouver, Kanada

     - Duševní komunikace – první část  22.2.2014  San Antonio,  Texas

     - Duševní komunikace – druhá část  22.2.2014  San Antonio,  Texas

     - Cestování duše – první část  22.3.2014  Auckland,  Nový Zéland

     - Cestování duše – druhá část  23.3.2014  Auckland,  Nový Zéland

     - Fyzika v příštích 500 letech  17.5.2014  Moskva,  Rusko

     - Buněčná komunikace  12.4.2014  Delfská univerzita v Georgii

     - Co přichází  1.6.2014 Grand Rapids, Michigan

     - Urychlovací systémy  14.6.2014  Mt. Shasta, Kalifornie

     - Channelling pro Lemurijské sesterstvo  26.6.2014  Madison, Wisconsin

     - Fyzika vědomí – odhalená budoucnost  29.6.2014  Berkeley Springs, Západní Virginie

     - Načasování a nový normál 13.7.2014  Laguna Hills, Kalifornie

     -  Věci nejsou vždy takové, jaké se zdají být 24.8.2014  Kolumbus, Ohio 

     - R.J.K.S. 6.9.2014  Basilej, Švýcarsko 

     - Odhalení temnoty  11.10.2014  Philadelphie

     - Čtyři druhy soucitu  25.10.2014  Cali, Columbie

     - Odhalená innate  22.11.2014  Portland, Oregon 

     - Příští tři roky 30.11.2014  Ottawa, Kanada 

     - Energie budoucnosti 7.12.2014  Newport,  Kalifornie 

     - Setkat se s kuchařem  14.12.2014  San Rafael, Kalifornie  

       Kryonovy channeligy jsou převzaty z www.kryon.webnode.cz.

 

Demystifikace New Age – 1


Tento živý channeling byl přijat v Tucsonu, Arizona, 18. ledna 2014

Tento channeling byl upraven [Leem a Kryonem] tak, aby umožnil čtenářům lepší pochopení, protože se stává, že živý channeling obsahuje energii, která se přenáší v průběhu živé komunikace, ale v tištěné verzi již ne. Takže si užijte toto rozšířené poselství.

Zdravím vás moji drazí, já jsem Kryon z magnetické služby. Můj partner opět ustupuje do pozadí a čistota tohoto poselství se zvyšuje. Říkám to proto, že i on zažívá rozdíly v duchovní energii při tom, co dělá již 23 let. Samotný proces channelingu se také posouvá. Jestliže je channeling opravdu otevřené poselství přicházející portálem šišinky, a jestliže to začíná podporovat energie planety, znamená to, že komunikační brána se začíná rozšiřovat. A pro něj je to jiné. Není to pro něj příjemné a dokonce i on se s tím potýká. Přichází více energie, ovlivňuje to jeho fyziologii. Ovlivňuje to to, na co je zvyklý. A dokonce pochyboval o samotném procesu, protože poselství, která nyní dostává, jsou kratší. Musejí být. Portál je větší. Mnohem více než kdy dříve je přenášeno třetím jazykem, dokonce i pozdějším posluchačům [záznamu] a těm, co toto budou číst. Je zde obsažena energie, která je multidimenzionální a přináší poselství daleko přesahující to, co je vysloveno nebo psáno, takže procházejí toto poselství právě teď, zatímco ho vy posloucháte v této místnosti. Je toho k dispozici mnohem víc, když toto otvíráme a začínáme mluvit.

Každý člověk v této místnosti i ti, kteří čtou a poslouchají toto poselství, mají svou naprosto jedinečnou životní cestu. Nikdo z nich není stejný. Mohli byste si myslet, že to může být velmi složité, ale pro Ducha tomu tak není, protože celek vás všech dohromady je spojen do jednoty. Je to skládanka, kde atributy jednoho pomáhají druhému způsoby, které ani neznáte. Pro vás je to složité, abyste měli o čem přemýšlet, ale pro nás ne. Je to jemná a laskavá energie, která má svůj důvod.

Takže, drahý léčiteli, já vím, kdo je zde a vím, kdo poslouchá a čte, pokud zažíváš problémy nebo rozdílnost v komunikaci s Duchem, teď už víš proč. Jestliže se potrubí rozšiřuje, tlak vody se může snížit, ale dodávka vody zůstává stejná. Dynamika toho, co dostáváte v podobě channelovaných informací a léčivé energie se může přizpůsobovat nečekanými způsoby. Je to proto, abyste dostali stejné nebo dokonce lepší výsledky. Vězte toto: je to navrženo tak, aby se nic nezhoršilo. Rozumíte? Tak je to navrženo. Jestliže dostáváte stejné informace skrze větší portál, potom to dovoluje takovou čistotu, jaká tu dříve nebyla. Místo toho, abyste byli zkrápěni rychlými, intuitivními myšlenkami, teď se to zpomaluje, abyste je mohli vidět a lépe využít

2014 – nový začátek

Rok 2014 znamená novou energii a začátek povznesení schopnosti staré duše pracovat na planetě mnohem lépe než kdy dříve. Toto je ta energie, kterou jste jako stará duše vždy očekávali. Je to začátek vašeho času, ale bude to chvíli trvat a někteří z vás to ještě nepocítí, protože vaše smysly se vylaďují. Ale obecně byste všichni měli cítit, že tento rok se velice liší od roku předchozího. Měli byste být schopni se zhluboka nadechnout a říci: „Jsem tak šťastný, že je rok 2014 a že cítím ten rozdíl!“ Neopakujte ale jen to, co někdo řekl, spíše použijte svou innate (vrozenou moudrost těla)*, svou intuici, abyste potvrdili, jak to všechno cítíte.

A tak začínáme sérii lekcí, aniž bychom o tom mému partnerovi předem řekli. Je to série o demystifikaci New Age. Během tohoto procesu se může stát, že něco z toho pro vás bude urážlivé. To se týká zvláště učitelů, kteří mají nastavení mysli, které nelze snadno změnit. Vždy učili určité věci určitým způsobem a vždy jim to fungovalo. Tak proč to teď měnit?

Dovolte mi, abych teď tyto učitele na okamžik oslovil: Moji drazí, ve staré energii, která předcházela roku 2012, bylo úplně všechno, co jste dostávali, protlačeno skrze filtr, tmavý filtr staré energie. Proto mnohé z toho, s čím jste museli pracovat, byly metafory, ne přímé informace. Vy jste je potom linearizovali a předávali to nejlépe, jak jste mohli. Nikdo to nedělal špatně. Prostě jste dělali to nejlepší, co jste mohli, s tím, co jste měli. Ale teď, když sundáte ten filtr a spatříte, o čem to ve skutečnosti je, může to pro vás být „aha“ zkušenost. Prosím pochopte, že tato komunikace je určitý dar, který nezahrnuje žádné odsuzování. Naopak, je to jen pozvání, abyste otevřeli oči v nové, jasnější místnosti a řekli: „Ach, to je ale rozdíl proti tomu, co jsem učil.“ Oslavte novou čistotu a potom učte to, co teď vidíte.

Některé nové informace začnou objasňovat, co děláte, a mohou se velmi dobře přesunout z paradigmatu, o kterém jste si vždy mysleli, že nad ním máte kontrolu. Bude to trochu jiné. Je to jako ti, kteří nakonec uvidí vytištěná slova písně a uvědomí si, že zpívali špatná slova! Melodie zůstává stejná, ale slova jsou teď přesnější. Tak to je. Takže jste možná zpívali a učili píseň a užívali jste si ji, ale když teď otevřete zpěvník a spatříte slova, která jsou tam napsaná, řeknete: „Aj!“ Takže se zhluboka nadechněte a řekněte si: „Je to v pořádku, je to v pořádku, teď už to vím lépe a budu to učit jinak a lépe!

Docela často se budou lidské bytosti setkávat se situacemi, jako je tato a budou to překrucovat. Podívají se na svůj život a řeknou: „Dělal jsem to špatně, tudíž jsem selhal.“ Chápete, moji drazí, že to je učení staré energie? Tady se vědomí staré energie staví do cesty učitelům a jasnovidcům způsobem „úpravy řízení“. Je to vnímání – vnímání vaší velikosti.

Ven z linearity

První věcí, kterou vám chceme dát, je že vás nabádáme, abyste zkusili odsingularizovat věci. Všechno, co máte, je lineární, protože vše musí pasovat do vašeho modelu. Řekli jsme to už dříve: Lidské bytosti žijí ve 3D a proto všechno, co vnímáte, je také ve 3D. Obecně se vždy snažíte všechno srovnat do jedné řady, aby to vyhovělo vašemu vnímání reality. Musíte být spokojeni s linearitou a zaškatulkováním všeho, s čím se setkáte. I když některé koncepty, které dostáváte od Ducha, evidentně nejsou lineární, tak je přesto musíte opět lineárně srovnat, aby vám to bylo příjemné. Anděl je JEDNOU entitou. Bůh má JEDEN hlas. Existuje JEDINÝ způsob stravování pro všechny. Existuje JEDINÝ způsob uctívání, modlení a hledání Boha. Je jen JEDINÁ správná cesta. Vy jste jen JEDEN a ten je obsažen ve vašem mozku (to poslední je opravdu legrační, jestliže jste poznali pravdu).

Je to ještě složitější. Dovolte mi, abych byl konkrétnější, abyste porozuměli, o čem mluvím. Duch vždy promlouvá k lidstvu v kódu. Jestli jste četli knihy proroctví v Bibli, tak ty verše jsou v kódu. Nostradamus napsal svá čtyřverší v kódu, aby jeho přátelé nepoznali, co dělá. Ale také on dostával svá poselství o budoucnosti v kódu od Ducha. Pravé duchovní proroctví bylo vždy předáváno ve zdánlivě metaforickém kódování, dokonce i ta nejzásadnější poselství pro planetu. Domorodé obyvatelstvo je dostávalo a předávalo stejným způsobem. Vždy přicházelo jako metafora – vždy jako metafora.

Jak může multidimenzionální Bůh mluvit k lidské bytosti, která je v jednociferné dimenzi? Odpověď zní: prostřednictvím metafor. Ty vždy byly tím kódem. Metafora znamená, že byla použita jiná slov či situace, které by vysvětlily význam na příkladu podobné situace. To napomáhá porozumění, zvláště když nemluvíte stejným jazykem. Už jste někdy komunikovali s někým, kdo znal z vašeho jazyka jen pár slov? Dělali jste pohyby, vydávali zvuky a slova, kterým rozuměl, abyste zprostředkovali skutečný význam. A Duch s vámi pracuje také takovým způsobem.

Přesto někteří učitelé, zvláště ti v daleké historii, brali tyto metafory doslovně a učili je, jako by to byla fakta. Konec konců „řekl to Bůh“. Je to běžné a vy všichni to znáte. Sedm dnů, během kterých byla stvořena Země, nebylo sedmi dny. Bylo to sedm okolností shovívavé přízně, kdy věci byly stvořeny způsobem, který dává smysl - a výsledkem bylo stvoření božské planety a života na ní. Nicméně to je příklad toho, o čem teď mluvíme. Teď vidíte zdravý selský rozum ve všem, a dokážete si představit, co měl Duch opravdu na mysli. Takže teď nastal čas začít aplikovat tento zdravý rozum na to, co denně slyšíte ve svých duchovních životech, nebo co vás učili ve vaší metafyzice. Zahrnuje to obecné věci stejně tak jako jejich detaily. Nakonec to stejně jsou detaily, které vás dostanou do problémů.

Příklad

Zde je jeden malý příklad. Kdykoliv spatříte slovo krystalický nebo křišťálový spojené s něčím duchovním, ať už se jedná o mřížku, planetu nebo entitu, pochopte, že se jedná o metaforu. Znamená to, že je nositelem vibrace nebo vzpomínek. Takže například, když přijmete channeling, ve kterém je nositelem poselství křišťálový anděl, můžete to pochopit jako anděla vytvořeného z křišťálu. Potom dáte tomu andělu z kusu kamene jméno a velice brzy jej začne někdo uctívat a vy dostanete malý krystal, který bude mít křídla a bude vypadat jako anděl. Samozřejmě, že potom někdo začne channelovat křišťálového anděla, a bude na pódiu obklopený křišťály. Chápete, co říkám? To původní poselství znamenalo něco naprosto jiného. Chci, abyste začali rozumět tomu, že channelovaná poselství, dokonce i ta moje, jsou často metaforická. Vyprávějí mnohem větší příběh než jakékoliv lineární poselství - „otevírají“ mysl pro srovnání mnoha jiných atributů pravdy. Proto používáme tolik podobenství.

Křišťálový anděl je tedy jakousi andělskou skupinou (všichni andělé jsou součástí “Boží polévky” a žádný nestojí samostatně), která je naplněna nastřádanými informacemi nebo vibracemi, které si pamatuje, kdo jste a možná i vaši osobní Akášu. Tato andělská přítomnost by vám mohla pomoci v potvrzení toho, co jste se naučili v minulých inkarnacích. Je to laskavý pomocník při práci s vaší velkolepostí. Nezamlouvá se vám to více než nějaký kámen s křídly?

Křišťálová planeta není vůbec žádná planeta. Je to “skladovací prostor” pro duše všeho druhu, možná součást systému inkarnace a návratu. Ale to je metafora toho, kde jsou uloženy a zapamatovány multidimenzionální věci. Tato idea “planety” je jen pro vás, protože nemáte žádnou představu skutečného multidimenzionálního kvantového skladovacího atributu. Chápete? Je to metafora.

Poselství, která vám nyní přináším v této nové energii, jsou předávána tak, aby věci vyjasnila a ne aby věci dělala složitějšími. Jestliže použijete pravidlo hledej metaforu na mnoho věcí, které nedávají žádný smysl, mohli byste začít lépe rozumět Bohu. Pomůže to demystifikovat jisté atributy toho, co vám bylo řečeno v minulosti.

Ano, máme detaily – klasické – ale kdybychom je předali, mohli by ublížit srdcím těch, kteří byli učeni odlišně, a to nechceme. To nechceme. Naopak, dáme vám nástroje k tomu, abyste si sami všechno prověřili – i to, čeho jste se možná “drželi” jako doktríny nebo pravdy, která se mohla velmi lišit od toho, co jste si mysleli. To je pouze jedna z mnoha věcí, o které vás žádáme. Zdravý rozum. Existoval ráj? Mohla by to být metafora pro Gaiu? Existoval mluvící had? Mohlo by to znamenat něco jiného? Věděli jste, že had je pro určité domorodé lidi poslem moudrosti? Až začnete spatřovat tu úžasnou pravdu v některých z těchto starobylých příběhů, spatříte Boží lásku o mnoho jasněji, a to začne demystifikovat mytologii okolo vás.

Oddělování

Přestaňte oddělovat věci! Chápeme, že pro lidské bytosti to je naprosto normální chování. Oddělujete proto, abyste přežili, a my jsme o tom mluvili už dříve. Řekli jsme vám, že největší rozdíl mezi starou a novou energií je v tom, že stará energie oddělovala a přežívala proto, že jste kráčeli v temnotě. Nová energie rozsvítila světlo a teď můžete vidět jeden na druhého. Neexistuje žádný důvod, abyste dnes oddělovali, protože už neexistuje strach z těch druhých. Teď je můžete vidět! Takže se místo toho sbližujte. Ale to se snadněji řekne, než udělá. Stará energie přežívání bude jednou z nejtěžších věcí, které bude třeba přepsat. Podívejte se, co s tím má společného stará energie. Bojí se, že se lidé spojí dohromady novými způsoby. Poznáváte ty fráze níže?

Telefon je ďáblův přístroj.

Televize ničí dětskou mysl.

Internet je začátek antikrista.

Facebook krade sociální dovednosti mladých lidí.

Každý z těch prostředků představuje sociální revoluci, přibližuje svět. Ale stará energie přežití se jich instinktivně obává.

Chci po vás, abyste začali procvičovat sbližování takovými způsoby, jaké jste dříve nečekali - aniž byste někoho urazili, aniž byste ranili něčí srdce. A tady je příkladJste člověk ze západu a potkáte nějakého člověka, který má pokrývku hlavy. Proberme obvyklý proces myšlení založený na přežití.

PŘEŽITÍ: Jeho pokrývka hlavy by vám okamžitě ukázala na jeho systém víry, možná na to, odkud pochází, rodokmen jeho kultury a možná i jazyk, kterým mluví. Také vám to říká, protože o tom skutečně mnoho nevíte, že vás pravděpodobně nebude mít rád. Konec konců, vaše hlava není zahalená. Takže co uděláte? Normálně byste se vydali jinudy. Možná, že pochází z Blízkého východu? Tam je mnoho lidí, kteří nosí pokrývky hlavy. Avšak, všechno ve vašem těle, všechno, co se naučil váš mozek, jej potom od vás oddělí. Váš mozek si začne odškrtávat zdůvodňování a logiku: Nemáte nic společného. Kdybyste se spolu dali do řeči, skončilo by to špatně, protože nevěří tomu, co vy. Vy taky nevěříte tomu, co on, a on by vám nenaslouchal. Prostě následuje to, co se naučil. Vy o tom mnoho nevíte, ale vidíte jej, jak poslouchá to, co mu bylo řečeno. Vy jste osvobozeni od nošení pokrývky a on ne. Chápete? Přežívání vás rozděluje, ospravedlňuje to ve vašem starém poznání, a způsobuje, že jednáte. Vydáte se jiným směrem. To je separování – to je přežití. Bude to chtít hodně přemýšlení o tom, jak věci fungují, abyste to dokázali změnit.

Nové paradigma: Moji drazí, přemýšlejte o tomto: Potkáte člověka s pokrývkou hlavy. Vaše mysl je vzdálena přemýšlení o přežívání. Naopak, místo toho jste ve střehu, zda neexistuje něco, co byste měli společného. Jedná se o opravdové „nové přežívání“, kdy intuitivně chápete, že potřebujete spojení, ne oddělování. Vaše intuice pracuje, a říká vám toto: Nosit pokrývku je realitou tohoto člověka, protože je to jeho způsob uctívání jeho vnitřního Boha. Je to jeho kultura, ale on to dělá otevřeně, abyste se dozvěděli, že věří v Boha. A stejně tak i vy! On uctívá svého Boha tak moc, že se nebojí toho, co si o něm budou myslet ostatní lidé kvůli tomu, že nosí pokrývku hlavy. Je tak trochu jako vy, v tom smyslu, že se nebojíte toho, co si myslíte. S tím mužem máte něco společného - oba milujete stejného Boha. A tady je to, co se stane dále. Věděli jste, že on čeká, že půjdete pryč? On nosí pokrývku hlavy celý svůj život a teď je ve společnosti, kde se to tak nedělá. Ví, co je běžné chování a vidí to stále znovu a znovu. Tak co uděláte? Potřeste mu rukou. Podívejte se mu do očí. Usmějte se a pozdravte Boha v jeho nitru i Boha ve vás. Máte něco společného. A ani o tom nemusíte mluvit. Dokonce s ním ani nemusíte navazovat přátelství.

Jak si myslíte, že bude reagovat? Vidí vyrovnanou osobu, která se nestará o to, jestli nosí pokrývku hlavy. Neptá se proč, prostě jen ví, že potkal příjemného, vyrovnaného člověka! Chápete, k čemu právě došlo? Nejen, že jste změnili své paradigma, změnili jste i to jeho! Možná, že odejde z toho místa méně náchylný k tomu myslet si, že ti, kteří říkají, že jsou esoteričtí, půjdou jinou cestou. Toto je začátek naprosto nových pravidel, a mohli bychom v těchto příkladech pokračovat do nekonečna. Mohli bychom mluvit o jednotlivých zemích a o tom, co mohou udělat, aby je to spojilo dohromady s použitím toho, co mají společného místo používání staré historie oddělování.

Nové paradigma bude vyžadovat jiný druh přežívání – shovívavé. Možná, že uslyšíte tyto věci v tomto channelingu a řeknete: „To je krása. To je krásný koncept, Kryone.“ Pak vyjdete ven a zapomenete na to. To, o co vás žádám, lidé New Age, je, abyste to praktikovali. Vyzývám vás k tomu. Vím, proč je to tak důležité – vidím totiž, co se stane. Mohu to vidět, protože jsem to viděl na jiných místech a v jiných světech. Ta možnost je tak silná, že je to jistota. Není to předpovídání budoucnosti, když řeknu, že ten potenciál je skoro 100 procentní. Je to šťastná náhoda, když řeknu, že když vyskočíte do vzduchu, dostanete se zase zpátky dolů? Ne, je to teoretická znalost toho, jak věci kolem vás fungují, například gravitace.

Začněte s novým pojetím neoddělování se od ostatních a sledujte, co se stane. Netýká se to jen člověka s pokrývkou hlavy, týká se to i souseda, který nevěří v to, co vy. Je to o tom, čemu jste se vyhnuli; týká se to člověka, který možná přejde na druhou stranu, když půjdete kolem. Možná, že dostanete možnost toho člověka pozdravit při synchronizovaném setkání? Udělejte něco hodně překvapujícího! Srdečně ho pozdravte, myslete to vážně, a běžte dál. On o tom bude dlouho přemýšlet. Dokáže to Bůh ve vašem nitru? Odpověď zní, ano.

Moji drazí, dá to práci. Když začnete měnit to, kým jste, jak se chováte a jak reagujete na situace, začnete přepisovat pojem lidství, že? Přepíšete svou základní lidskou povahu. Je to pozvání. Nikdy dříve v historii duchovního lidství, od doby, kdy začalo osévání planety, nebyly buňky vašeho těla vnímavější k návrhům na změnu chování – co funguje a co nefunguje. Řeknu to ještě jednou: Nová rovnováha na planetě je paradigmatem vyrovnaného přežívání. Vyrovnaní jsou ti, kteří budou považováni za silné. Jsou to ti, kteří přežijí chaos změn okolo sebe. Jsou to ti, kteří přinesou na planetu mír.

Nová rovnováha

V minulosti byli považováni za chaotické ti, kteří k sobě přitahovali největší pozornost a dostávali to, co chtěli. Avšak teď ti samí začnou být považováni za špatně se chovající děti, které mlátí kolem sebe. Lidstvo to uvidí a začne hledat rovnováhu. Jednotlivci, obchodní a duchovní systémy začnou vyhledávat rovnováhu, která dává duchovní smysl a zdravý rozum. New Age se také říká esoterika. Na planetě existují místa, kde slova New Age znamená kult. Proto je v mých channelinzích nahrazuji slovem esoterika. Oba tyto pojmy používám zaměnitelně. Tolik na vysvětlení, abyste pochopili význam toho, co následuje.

Laskaví pomocníci

Existuje mnoho těch, kteří channelují skupiny krásných, esoterických entit. Některé z jejich jmen jsou velmi známé, protože je lidé channelují již velmi dlouho. Budu pokračovat a zmíním některé z těchto skupin, které jsou zastoupeny. Dělám to s velkou láskou – ne abych někoho urazil nebo abych někomu ublížil. Naopak, dělám to proto, abych otevřel možnosti, které jsou mnohem větší, než učí někteří z nich. Existuje mnoho těchto channelovaných skupin, o kterých bylo také napsáno mnoho knih. Zmiňujeme ty z Arkturu, ze Síria, z Orionu a také Plejáďany. To jsou pouze čtyři a jsou mnozí další. Ale to, kdo jsou, a co byste si měli o nich myslet, je pro mnohé z vás matoucí.

Já vím, jak lidé přemýšlejí. Žijeme s vámi! Držíme vás za ruku, když máte potíže. Pláčeme s vámi; smějeme se a podporujeme vás. Když přijde channeler a jeho informace s vámi rezonují, máte zájem. Možná je to channeling těch z Orionu [například]. Lidé pak mohou říci: „To je má skupina! Miluji tyhle informace.“ Pak se toho držíte, dáte si to za rámeček a chcete dál poslouchat jejich zprávy. Když někdo řekne: „No dobrá, a co Arkturiáni?“ tak mu odpovíte: „Tak o těch nevím. Nikdy jsem o nich neslyšel. Slyšel jsem jenom o těch z Orionu a to jsou ti praví, protože s nimi rezonuji. Pomáhají mi.“

To nejlépe vystihuje člověka ve 3D. Vidíte, co děláte? Vyloučili jste ostatní, protože JEDNA skupina byla první nebo s vámi rezonuje. To dělá přežívání. Odděluje a vylučuje. Organizované náboženství to dělá celá léta, přivádí planetu na místo, kde je JEDEN BŮH s tisíci „boxů“ oddělování. To není v souladu se zdravým rozumem. Chci demystifikovat ty esoterické skupiny, které zmiňuji. Je načase, esoterici, abyste spatřili krásu tohoto systému, protože se New Age rozškatulkovává a separuje od velkoleposti pravdy.

Všichni ti, které jsem zmínil, mají něco společného, moji drazí. Chci začít od začátku. Začnu věcmi, které nejsou ověřitelné - historií galaxie a jedním krásným příběhem, který jste už možná slyšeli od jiných nebo ode mne. Je to jeden z nejkrásnějších příběhů, které vám můžeme vyprávět.

 Historie vaší galaxie

Kdysi dávno byla stvořena galaxie, která byla naplněná Boží láskou. Tvořivý zdroj, který ji stvořil, měl laskavý, miliardy let starý systém a vice než dostatek času na rozvoj miliónů planet všeho druhu. Fyzika této galaxie byla předurčena pro naplnění, rovnováhu a život. Nebyla to žádná náhodná fyzika, jak byste předpokládali, ale taková, která má laskavý záměr. Jak planety chladly a rozvíjel se na nich život, jednou za čas jedna z planet dostane možnost být oseta duchovností. Lidé na těchto planetách budou pomalu měnit svůj řetězec DNA a začne zkouška trvající tisíce let. Bude se zkoušet, zda v průběhu života dokážou objevit vnitřního Boha – laskavý tvořivý systém. Pokud ano, dostanou svolení postoupit do statusu vzestupu, kde to fyzické splývá s multidimenzionální realitou.

Trvá to mnoho tisíc let, stát se vzestoupenou planetou. V tomto procesu se každá civilizace dostává velice blízko ke tvořivému zdroji všeho. V tomto procesu je nakonec každá civilizace požádána, aby si vybrala v galaxii jednu planetu, daleko od té své, a vysela na ni svou posvátnou DNA. Dokážete mě sledovat?  To je ten systém. Lidé na zvolené planetě jsou teď se svobodnou vůlí intuitivně oséváni schopností nést duši a uvědomovat si světlo a tmu – začínají teď skládat svou skládanku tohoto objevu, nebo ne.

Jsou tací, kteří řeknou: Dobrá, Kryone, odkud přišla první semena? Byla ze středu, z Velkého Centrálního Slunce, ze středu, kterému říkáte Bůh, z tvořivého zdroje, který je všude. Detaily nejsou důležité. Mnohem důležitější je najít a dýchat čistý vzduch než ztrácet čas vyptáváním se, odkud ten vzduch je [metafora].

Co je důležité, abyste věděli, je toto: V galaxii máte příbuzné! Za prvé, vzhledem se vám hodně podobají. Za druhé, jejich DNA se v mnohém podobá té vaší. Pojďme si to ujasnit. Předám vám informaci, kterou jsme předávali už dříve, ale měli byste si ji poslechnout znovu, abyste ji nezapomněli. Když začnete objevovat jednoduché formy života ve vašem solárním systému a mimo něj, zjistíte, že struktura molekul podobných DNA je běžná. Zjistíte, že vaše planeta není izolována od galaxie v jejich procesech rozvoje života a stvoření. Opravdu, planetární vývoj zachází se vším jedinečným způsobem, kvůli životnímu prostředí na různých planetách, ale v hlavních rysech je DNA přirozeně se vyskytující evolucí složitého života, a její biofyzika je součástí způsobu, jakým se život vyvíjí všude v galaxii. Není vyhrazený pro Zemi.

Vaši příbuzní v těchto jiných světech jsou humanoidi a vypadají jako vy. Někteří jsou větší, kvůli výživovým a gravitačním atributům, a někteří jsou menší. Ale nejsou to děsivá stvoření se 14 očima, třemi rukami a skřípavým hlasem. Bude to jednou z největších věcí, až jednoho dne zjistíte, že všude je stejný život, jako je ten váš. Povím vám, moji drazí, že až to zjistíte a uvědomíte si, co to znamená, pochopíte všechno o inteligentním designu a budete vědět o laskavosti v galaxii a na vaší planetě, která pracovala na tom, aby všude vytvořila stejné věci.

Umíte si představit počátek civilizace před miliardami let? Jedna planeta, ta první, osetá znalostí Boha? Umíte si představit, že by to nějaká planeta dokázala? Prozatím nemá jméno a jména jejích obyvatel, rasa nebo jakkoliv to chcete nazývat, jsou také bezejmenné. Bylo to před velmi dlouhou dobou. Trvalo to milióny let, ale udělali to proti všem očekáváním. Mimochodem, jde o příběh, který všichni známe a milujeme. To byl začátek, a jaký je to příběh! Je o tom, čím prošli a jak osévali jinou planetu – tu jedinou na nekonečném, hvězdném nebi… písečná pláž, která se táhne tak daleko, kam dohlédnete, a pouze jediné zrnko písku je vybráno [metafora]. Našli ji, udělali to, a vy o tom světě ani nic nevíte, protože je to příliš dávno. A mimochodem, ta jedna planeta to nezvládla a tak oseli další. Ta to nezvládla rovněž a oseli jinou. Ta třetí to dokázala a vy neznáte ani její jméno. Bylo to příliš dávno.

V průměru musí mít každá planeta přibližně milion let od osetí k dospělosti. Jaký z toho máte pocit? Dovolte mi otázku: Ve kterém roce ve schématu duchovního rozvoje se podle vás nacházíte? Kdybych řekl, že v roce jedna, dávalo by to smysl? No, máte před sebou ještě dlouhou cestu. (Smích.)

Ale dovolte mi, abych vám něco řekl – překročili jste mezník rozhodnutí. To je popis bodu, ve kterém lidé na planetě pomalu začínají chápat, co dělají a jaký je jejich cíl. Začíná odpočítávání. Nedovolte, aby vám to zkazilo náladu. „Dobrá, Kryone, já vím, že se to mělo stát v několika generacích.“ Opravdu? Vy jste si mysleli, že za několik generací budete všichni kráčet kolem v podobě světla? Pár generací? Jsou tací, kteří tomu opravdu věří. Začněte používat zdravý rozum!

Dobrá zpráva je, moji drazí, že všechno, čím jste si za více než 30 000 let na planetě prošli – brodili se starou energii – je pryč. Teď je ta příležitost, kvůli které jste přišli. Proto jste sem dorazili a ta dobrá zpráva zní: Nezáleží na tom, jak dlouho to trvá, vy osobně se na tom všem budete podílet v každém životě! Ano! Nikdo z vás „nezmešká konec“ této nádherné hry [metafora]!

Od této chvíle se bude každý jednotlivý život odehrávat v nové energii. Až dorazíte jako nová lidská bytost od nynějška po čtvrté, řekněme tak za 300 let, probudíte se [budete zrozeni] jinak. Když otevřete oči, poznáte nejen svou matku, poznáte i Zemi! Během několika dnů vaše mysl řekne: vítej zpátky! To dítě, kterým budete, jakmile se vaše oči zaostří, si vzpomene: „To je hrníček. To je jídlo. A hele, to je tvor, který se oženil s mojí mámou.“ (Smích.) Dokážete to rozpoznat. Možná za měsíc nebo dva budete chodit – možná i dříve. Nebudete se muset učit číst (ledaže by šlo o jazyk, který jste se nikdy neučili). Říkali jsme vám to dříve. Pátrejte po tom. Nedává vám smysl, že byste se nemuseli učit základní lidské jednání stále znovu a znovu? Naopak, je na čase si to zapamatovat!

To bude výtvorem duchovního vývoje. Proběhne jakési urychlení, o kterém jsme vám zatím neříkali. Někteří Mistři se vrátí zpět, ale vy je neuvidíte jako Mistry. Uvidíte je jako vynálezce. To je v pořádku a jim to vadit nebude, protože přinášejí na planetu multidimenzionální vynálezy, které vám umožní pochopit vzory (formy, šablony) hmoty. A teď, možné to pro vás nic neznamená, ale představte si to se mnou. Chápete, že když znáte vzor hmoty, dokážete hmotu stvořit? Kdybyste měli technologii, abyste pochopili vzor, jeho použitím byste mohli hmotu měnit. Tak jako kmenové buňky těla, i hmota má svůj vzor. Nemohu v tuto chvíli ani vypovědět, co všechno byste pak mohli dokázat. Co kdybyste mohli vytvořit čerstvé jídlo? (V publiku se ozývá: „Ano!“) Ó, jste tak chytří! (Opět smích v publiku.) Představa „replikátoru“ vzešla od muže, který byl Plejáďanem, a on si to pamatuje ze své planety.

Zeptejte se nějakého fyzika. Nedejte na má slova. Zeptejte se fyzika: “Bylo by možné, v případě, že bych měl nástroje a znalosti, kopírovat strukturu atomu? Ano. Já vám říkám, co by mohlo být a vy to dokážete, protože nebudete přerušováni válkou a hrůzou a nákazami. Vidíte, jak to funguje, moji drazí? Je to nový druh přežívání. Čím více navzájem spolupracujete a snažíte se vidět jeden v druhém „Boha uvnitř“, tím více jako planeta dostáváte a tím více postupujete vpřed.

Před miliardami let, jedna planeta vedla ke druhé… miliardy a miliardy let či víc. Kolik „revů“ (revolucí) v galaxii? Mnoho. [Protože všechny planety a hvězdy procházejí galaxií stejnou rychlostí, existuje určitá konstanta na měření času pro veškerý inteligentní život v galaxii. Každé slunce a každá planeta kolem každého slunce má stejné hodiny pro měření doby otáček nebo částečných otáček kolem středu galaxie. Proto se planetární civilizace mohou v tomto směru spolehnout jedna na druhou. Jestliže hovoříte s někým z jiné planety o letech, nebudou mít vůbec žádnou představu o tom, co máte na mysli, protože vaše roky nejsou těmi jejich.]

Plejáďané jsou vašimi rodiči. Když jejich planeta vzestoupila a oni měli úplného Boha ve své DNA, uvědomili si, čím prošli. Konečně se dozvěděli, kvůli čemu tam jsou a obdrželi úplné šišinkové spojení – 100 procentně výkonnou DNA – ale pořád zůstali ve hmotě [ve fyzických tělech]. Víte, jaké to je? Nehledejte jejich 3D lodě. Tyto nádherné bytosti jsou s vámi propojené a přicházejí a odcházejí dle libosti. Ale dělají to pouhým „pomyšlením“.

Vy [na Zemi] jste byli další a jedinou planetou, která byla po nich oseta. Ale věděli jste, že i oni mají své vlastní duchovní rodiče? Jejich rodiče a rodiče jejich rodičů mohou být z Arkturu, z Orionu či ze Síria. (Kryon se směje.) Ti všichni také mají své duchovní rodiče a ti zase svoje. Poslouchejte: Každá z těchto skupin je součástí vaší “rodinné skupiny tvořivého zdroje”. Někteří jsou vašimi duchovními prarodiči a další zase pra-prarodiči. Někteří jsou dokonce více než to. Na vaší planetě také žijí staré národy, které pocházejí z jiných části galaxie, a které jsou „zde, aby pomáhali“.

Dovolte mi položit otázku: Co víte o vlastnostech biologických prarodičů, které nemají vaši rodiče? Co si myslíte o svých prarodičích, ať už živých nebo mrtvých? Váš pohled na ně se liší od vašeho pohledu na rodiče, viďte? Vaši rodiče jsou praktičtí, ale prarodiče nejsou. Vaši prarodiče jsou ti, kteří vás chtějí bavit, pomáhat vám a berou vás na různá místa. Máma a táta? Ti se trochu liší. Jsou tady, aby bylo jisté, že přežijete a aby vám předávali pravidla života.

Vyseli vás Plejáďané a jsou tedy zodpovědnými za informace, až otevřete časovou kapsli. To oni vás provádějí všemi zkouškami Krystalické mřížky a jiných systémů, které vytvořili, aby se s vámi propojili pro vaše duchovní probuzení a přežití. To oni říkají: “Jen kupředu, pojďte!Ale prarodiče, to jsou ti, kteří vám dávají tu nejjemnější pomoc, protože jsou dostupnější a nemají tu stejnou zodpovědnost jako rodiče. Jsou také mnohem zralejší a starobylejší skupina než rodiče.

Chápete, kam to směřuje? Ti z Arkturu, Orionu a Síria jsou ve vaší DNA, protože máte “galaktické Akášické vazby”. Vy je znáte a oni znají vás. Jsou možná tou nejvíce nápomocnou skupinou na planetě. Neoddělujte je od ostatních a neuctívejte je. Vnímejte systém takový, jaký je. Vstřebávejte je všechny a vězte, že právě teď jsou s námi v této místnosti, při této komunikaci. Milují skutečnost, že právě pomáháme demystifikovat, kým jsou. Ti, kteří je channelují, mohou říci, že jsou odtud nebo odtud, ale já chci, abyste pátrali po metaforách v jejich informacích, protože tyto metafory budou ukazovat skutečnost. Pomáhají vám, protože jsou to vaši duchovní prarodiče a pra-prarodiče. Proto se s nimi cítíte tak dobře a proto také channeling, který od nich pochází, je tak čistý a tak nádherný. Bude-li čistý channeler, uvidíte, kdo jsou. Oni vás milují a vědí, kdo jste.

Je důležité, že staré duše, které sedí přede mnou, rozumí tomu, co říkám, a vědí, že nemluvím v kódech nebo v metaforách. Právě teď mluvím o realitě a duchovním zdravém rozumu, který je nádherný. Tato informace pochází přímo z tvořivého zdroje, kterému říkáte Bůh. Bůh je větší než cokoliv, o čem vám kdo kdy vyprávěl, moji drazí, a protože to začínáte vnímat, chci, abyste si, než se rozloučíme, zapamatovali jednu věc. Jak začnete vnímat stvořitelovy divy, chci, abyste si zapamatovali, odkud to pochází, protože váš Akášický rodokmen je Bůh. Uvažujte o tom. Je na čase, abyste se sebrali, postavili a přihlásili se k této rodině. Přivítejte se s prarodiči.

Možná, že na to čekali hodně dlouhou dobu? Připadá vám to strašidelné? Některým ano. Ostatním pravda zní jako zvon čistoty a odpovídá na otázky, na které hledali odpověď hodně dlouhou dobu. Drazí, dostali jste pomoc. Vezměte ji na vědomí, pracujte s ní. Využijte ji!

A tak to je.

KRYON

* innate – bližší informace o innate se dočtete v samostatném channelingu “Záhadná innate - vrozená moudrost těla”  

 

Demystifikace New Age - 2

Tento živý channeling byl přijat v Thousand Oaks v Kalifornii, 19. ledna 2014

 

Zdravím vás, moji drazí, já jsem Kryon z magnetické služby. 

Můj partner ustupuje stranou. A já říkám, že pro vás porozumět procesu channelování nemusí být často takové, jak myslíte. Chcete si myslet, že na druhé straně závoje je entita, kterou můžete dokonce i nakreslit. A že můj partner ustupuje stranou a potom vstupuje osobnost něčeho, někoho jiného a předává vám poselství. Tak tomu není – tak to opravdu není. Protože druhá strana závoje nemá takováto rozškatulkování. Je to singularita.

Opačná strana závoje je tím, co bychom nazvali polévkou Boha. A všechny duše, které kdy byly a kdy budou, jsou konečné a známé. Jejich počet se nikdy nezvýší ani nesníží. Jsou kompletní tak, jak jsou – a bylo to tak dokonce ještě před zbudováním vesmíru. A vy jste toho součástí. Jedna vaše část je s tělem, které máte, a část je se mnou. A já, tak jako vy, patřím do polévky Boha a tato část této polévky vás navštěvuje způsobem, na jaký možná nejste zvyklí, když channelujete. Já vím, kdo tu je, znám léčitele a channelery v této místnosti. A je jich tu několik. Někteří z vás channelují jen pro sebe a jiní se dělí s ostatními. Vím o Lemuřanech… Michelle.

Já vím, kdo je tady, takže vám můžu říci, že někteří z vás zažívají totéž – dotýkáte se té polévky, když se portál šišinky otevírá a vy umožníte, aby proběhl channeling - vědomí lidské bytosti ustoupí stranou. Není to převzetí, moji drazí, je to splynutí, které je úplné. Cítíte se kompletní. Patří to k vám. Není to nic nadbytečného, nic neobvyklého. Když jsem to poprvé prováděl s mým partnerem, nerozuměl tomu, plakal a nevěděl proč, styděl se. A později to pochopil a všechno co si myslel, že ví o Bohu, bylo špatně. Bůh byl větší než cokoliv, co ho kdy učili… co ho kdy učili.

A velkolepost té největší budovy nebo východu slunce je jako být v temné místnosti v porovnání s bytím na opačné straně se svou rodinou. A proto je channeling na planetě Zemi normální přirozenou možností, ale musíte pochopit a ocenit to spojení. Lidstvo si je tak vědomo opačné strany! Osmdesát pět procent planety věří na život po životě. Ale nevědí o spojení. Myslí si, že sem přišli, jsou v temnotě a později přijdou na jiné místo. A smrt je klíčem. To se, má drahá Lidská Bytosti, změní.

Později budu mluvit o New Age. A možná o jejích dysfunkcích. Chci demystifikovat některé věci. Co říká Duch, o čem je tato energie… Chci mluvit přesně o tomto – o spojení. Pravda je, že staré duše, ty, které toto možná uslyší, které možná sedí v této místnosti, mají spojení – nepatrné, které cítí, když meditují nebo léčí. A vědí, že je něco víc, ale to „víc“ je tu TEĎ, ne až zemřou. Tento život po životě není život po životě, je to současný život, zatímco jste člověk. Je možné, že byste mohli povznést svůj život propojením s druhou stranou závoje - což jste vy s vámi - a vytvořit lepší věci, více synchronicity a něco mnohem lepší, než si dokážete představit? Je to možné? Nejen možné, je to to, co budeme od této chvíle trénovat. Ne jak channelovat, ale jak otevřít to spojení, abyste mohli mít to, co potřebujete, abyste posunuli tuto planetu kupředu. Mohla by to být větší intuice. To by byl dobrý začátek…

 Můj partner to bude dnes učit, trochu víc o intuitivním procesu, o částech Lidské Bytosti, které jsem předal… bude to plné numerologických symbolů, mimochodem, devítky a trojky, abyste se na to mohli podívat, až to bude učit. Protože toto je nová doba, ještě novější než před rokem 2012.

Lidstvo po celý svůj čas stoupá směrem k vrcholu hory. Po celou dobu. Na vrcholu té hory, před 24 lety, jsem se zjevil svému partnerovi a řekl jsem mu, že kdyby přijal tu výzvu, předal bych mu poselství o hoře. A začal jsem tím, že když se dostanete na vrchol, nebudete zničeni. Všechna vaše proroctví říkala, že byste měli vystoupit na horu do roku 2012 a to se stalo. A on ani nevěděl, ani nevěděl, že na konci toho času byste měli začít sestupovat dolů druhou stranou. Konečně, s novým paradigmatem před sebou, s opatrností, abyste nezakopli a nespadli, se rekalibrujete a vítr vám bude vát do zad… A staré duše začnou mít lepší výsledky a lidstvo začne očekávat věci, které se budou lišit od těch předchozích. O tom chci mluvit později.

Ale zde sedíte konečně v té energii, a když jsem o tom minulý večer mluvil, tato energie není ještě nezbytně dokončena, protože tyto věci se dějí pomalu, moji drazí. Vy všichni žijete životní cestu, která je naprosto jedinečná a rozdílná a mnozí z vás jí procházejí s obtížemi. A teď vám říkám, abyste očekávali něco odlišného. Včera jsme vám předali tři písmena a já se je chystám zopakovat a chci, abyste je se mnou za okamžik opakovali – „UBC“ (unexpected benevolent change, takže v češtině „NLZ“ – pozn. př.) NEČEKANÁ LASKAVÁ (dobrotivá) ZMĚNA. Nečekaná laskavá změna – řekněte to se mnou. Nečekaná laskavá změna. Chci, abyste si to zapamatovali. TOTO je budoucnost staré duše na každodenní bázi. Místo té, kdy vždy čekáte, že se stane něco špatného. Stále čekáte, že se něco nepovede, je to tak? Na základě své svobodné vůle se s tím můžete rozloučit. Nebo ne. Více o tom dnes večer, nebo ne. Staré duše, budete muset změnit samotné paradigma toho, jak myslíte. Stále jste si hlídali záda, protože jste jiní. Museli jste si dávat pozor, kudy jste šli a s kým jste mluvili, protože jste jiní. A to se změní.

Toto jsou věci, které teď učíme a zveme vás, abyste se na tom plně účastnili. Každý bude mít jiný časový rámec, kdy se tyto věci začnou uvolňovat. Pro některé z vás, kteří přišli s velmi těžkými atributy, zvláště těmi rodinnými… se tyto věci mohou řešit velmi pomalu, ale uvidíte, že se to děje. A něco z toho bude ve vašem přístupu. Budete v míru s věcmi, se kterými jste dříve v pohodě nebyli. Dokážete se rozloučit s jistými věcmi, o kterých jste si to nikdy nemysleli. Vy víte, ke komu mluvím. K někomu, kdo to dnes potřebuje slyšet. Vím, kdo jste, protože jsem vaše rodina.
Nečekaná laskavá změna…

Vrátím se.

A tak to je.

KRYON

“Demystifikace New Age – 2”


Hlavní channeling
 

Zdravím vás, moji drazí, já jsem Kryon z magnetické služby. 

Tentokrát to je oslava. Kdybyste mohli přiřadit nějaké vědomí tomu, co si myslíte, že je Kryon, byla by to oslava. Je to tak těžké, snažit se vám vysvětlit, že nejsem žádná entita. Že jsem částí Boží polévky, která přichází a na chvíli se usazuje ve vědomí mého partnera, zatímco vám předává poselství nové Země. Země, která se sama začíná postupně měnit v novém paradigmatu energie, která se teprve teď začíná projevovat. Je to oslava. 

Sedím v jedné místnosti s pracovníky světla, kteří se zajímají o svou duchovní část, kteří se snaží dávat každý den smysl té skládačce každodenního života, každý na své jedinečné cestě, jak jsem řekl, a každý má nějaké řešení, které se liší od řešení toho druhého. A začíná se ukazovat to, co chceme učit, totiž že neexistuje žádná obecně použitelná pilulka, kterou by si každý vzal, a která by vyřešila všechny problémy. Naopak se jedná o koncept, o souběh myšlenek, které se propojují. Dalo by se říci, že pokud důvěřujete té části svého já, o které víte, že je částí Boha, věci zapadnou na své místo. Nemůže to být jednodušší. A přece je to pro lineární lidské bytosti složité. Protože vy v této místnosti, jste žili až doteď, bez ohledu na to, zda jste mladí nebo staří, v paradigmatu toho, jak pro vás věci fungují. A vy se k tomu budete stále znovu vracet, protože dříve to vždy fungovalo. Proto vám chceme říci, že musíte začít přemýšlet jinak, protože toto paradigma se mění. 

Bude to ještě složitější. Jedním z těch nejtěžších paradigmat, které je třeba prolomit, je dysfunkční New Age. (Smích v publiku.) A právě o tom chci nyní hovořit. Zdravý „selský“ rozum. Někteří pracovníci světla se budou ptát: „Kdy, Kryone, všichni přejdou na naši stranu? Kdy se probudí a uvědomí si, že jejich systém víry je špatný a náš je ten správný?“ Vy víte, že to se nestane. Vůbec je to neodlišuje od těch ostatních, kteří ukazují prstem na druhé a rozhodují o tom, kdo má pravdu a kdo se mýlí. Chci vám ukázat, jak to funguje a není tak, jak jste si mysleli.

Planeta dostává prostřednictvím mřížek rozdílné atributy, které dnes popíšeme. Planeta je teď prostřednictvím systému časových fraktálů ve stavu, který více než kdy dříve podporuje zjemnění. Pro ty, kdo nechtějí válku ještě více, než kdy dříve se jedná o protimluv, protože vás je nyní na planetě víc než kdy dřív a proto je i více příležitostí k neshodám a válkám než kdy dřív… a přece se začíná dít opak. Nakonec se začne posouvat a měnit samotná lidská povaha. Stará duše je motorem této změny, ale pracovníci světla mají tu zvláštní představu, že se každý přidá na jejich stranu, že se probudí do reality, kterou mají oni. Ale tak to právě nefunguje, moji drazí. Bude to mnohem větší. 

Planeta začne sama od sebe hledat svou vlastní rovnováhu. Začne pátrat po rovnováze v lidských bytostech a začne být přitahována ke zralému zdravému rozumu vyrovnaných myšlenek. To je posun! Stará duše je motorem tohoto posunu a současně je i tím, kdo to zaseje, často prací v pozadí. Ale vy musíte být při tom a ne být od toho oddělení. A o tom chci mluvit. 

Takže zaprvé: planeta sama od sebe začíná posouvat vědomí do vyrovnanějšího stavu. Ostatní nebudou takoví jako vy, ani nebudou věřit tomu, čemu věříte vy. A to může být novina pro většinu těch, kdo uslyší tento channeling - že Země nebude fungovat takovýmto způsobem. 

Začali jsme hovořit o duchovním zdravém rozumu a vy jste toho součástí. Tak se na okamžik podívejme na New Age a ještě jednou vám to připomínám: výraz New Age v některých zemích znamená kult. Proto často používáme i slovo esoterika. New Age a esoterika se někdy používají v jedné větě a často znamenají stejnou věc. 

Chci vám dát stručný výklad historie tohoto systému víry, ke kterému patříte. Na této planetě je naprosto unikátní, neexistuje zde nic podobného. Je nelineární. Líbí se vám, protože nemá žádná pravidla. (Smích.) Je jediný, který nemá vůdce ani proroka. Je jediný, který nemá žádnou ústřední knihu nebo organizaci. Přemýšleli jste o tom někdy? A přece jsou vás milióny po celém světě, a kdybyste se spolu sešli na nějaké konferenci, tak byste zjistili, že přemýšlíte velmi podobně. Bez knihy, proroka nebo dogmat máte svůj vlastní systém, který je od člověka k člověku velice podobný, skoro jako kdyby ve všem existovala jediná šablona, kterou si intuitivně uvědomujete - pracujete podle šablony, která je v podstatě tím, co je spirituální pro každého člověka na planetě. A měli byste pravdu.

A to je základ setí v pozadí – pozemský esoterický systém víry. A to, co jej uvádí v platnost, je právě ta skutečnost, že bez vedení, knihy nebo proroka, existuje velmi, velmi podobná informace od skupiny ke skupině bez ohledu na to, jakým jazykem mluví. 

Jádrem pravdy toho všeho je, že jste spojeni s hlavním prorokem, kterým je vaše Vyšší Já. A toto spojení, jak už bylo dnes řečeno, obsahuje systém toho, jak byste měli žít, pokud chcete toto spojení uchovat. A nejsou zde žádná kdyby, žádná pravidla - je jenom úplnost a vy hledající rovnováhu. Čím vyrovnanějšími se stanete s takovými esoterickými věcmi jako je vaše Vyšší Já a duchovní skupiny a jakkoli chcete nazvat to, co je kolem vás a podporuje vás… čím více jste s tím v rovnováze, tím déle budete žít, tím zdravější jste a tím více rozumíte svým vlastním bohatým Akášickým záznamům o tom, kolikrát jste byli na planetě, co jste dělali a co to znamenalo. Otevře se vám celý svět možností pro vaše zdraví, pro budoucí dění, pro synchronicitu, o kterou jste žádali

Testuje to pevnost vaší víry. Protože pro lidskou bytost není přirozené být v klidu a očekávat nečekané a cítit se v tom dobře - ne lomit rukama v údivu nad tím, zda je to reálné nebo ne. Pro lidské bytosti není normální věřit neviděnému tak moc, aby se to stalo jejich každodenní realitou kráčet s tím, co pokládají za Boha. Pro lidskou bytost není nutně přirozené být sama bez partnera a být naprosto a kompletně spokojená, protože miluje Boha ve svém nitru. A přijde-li nějaký partner, je to v pořádku, není to něco, co POTŘEBUJE pro svůj život. Je to zdravý rozum, zralost lásky k sobě samé, je to Vyšší Já a vy, což je podstata Stvořitele. Kdybyste měli pro vesmír zvolit nějaký systém, byl by to laskavý systém úplnosti. Od hmoty k biologii až po duchovnost, všechno touží po celistvosti na vyšší úrovni. Mohli byste říci, že tento postoj laskavosti má sklon být pozitivní a budete mít pravdu. Není to nic, co by vás chtělo „dostat“, lidské bytosti. Ale když máte systém víry, který je tak otevřený, kde pravidla jsou postavena na šablonách, které nedokážete vidět nebo studovat, ale jen je tušíte, pak to přitahuje jistý druh jedinců, kteří si o sobě myslí, že jsou pracovníky světla a přitom nejsou. Pracují na sobě. Chci vám o tom povědět a pojmenujeme to, a to se jim nebude líbit. Ale to není mým záměrem, nejsem tu proto, abych ranil něčí srdce. Nechci říkat jména, ale chci nastínit situace - a pokud sem zapadá vaše jméno, víte, že mluvím právě o vás.

V podstatě jsou dva druhy pracovníků světla. Jeden je zaplétač a jeden pracovník. Když o tom začínám hovořit, ptáte se, jak to myslím. Zaplétáte se v dramatu konspirace. Tyto konspirace mohou být absolutně správné, moji drazí, mohou být skutečné a mohou se opravdu dít, nemusí to být jen vaše představivost, a vy to víte a my to víme a vy se v tom zaplétáte. Zaplétáte se do toho. Celé roky chodíte kolem dokola a snažíte se o tom zjistit stále víc a pomáháte ostatním poznat o tom více, aby se mohli zaplést také. Přímo zaplétáte drama. Šíříte ho všude, kam jdete. Říkáte: “To nejsem já.” Dobrá, chci se vás na něco zeptat, moji drazí - kolik máte přátel? Myslím opravdových přátel. Když jdete na večírek, vyhýbají se vám nebo si s vámi chtějí povídat? Pak řeknete: „Já nechodím na žádné večírky, Kryone,“ a já vám odpovím: Samozřejmě, že ne, nikdo vás nikdy nezve! (Smích v publiku.) Protože jste zaplétač a ani o tom nevíte. Ani o tom nevíte. Neuvědomujete si, že lidé k vám přijdou, povídají si s vámi a pak se vydají od vás pryč a vy už je nikdy neuvidíte? Čím si myslíš, že to může být, zaplétači? A vaše odpověď je pořád stejná: „Mám svou pravdu, a moje pravda je moje pravda a to je moje práce na této planetě.“ A já vám říkám - to je stará práce a ta už nefunguje, protože skutečná práce, moji drazí, je zapadnout (být přesně tím správným dílkem skládačky – pozn. př.) a to, aby ve vašem životě byla patrná Boží láska a ne drama toho, o čem si myslíte, že je to důležité.

Zajímáte se o tohle, zajímáte se o tamto… a to natolik, že jste vyloučili jakýkoli smysl pro rovnováhu, který byste mohli případně projevit. Někteří z vás jsou samotáři, protože nikdo nechce být ve vašem okolí, nikdo nechce být vaším partnerem. A vy to jen potvrzujete tím, že říkáte: „Ano, ale ve svém nitru mám vědomosti, které dal vesmír mně a jen mně… a je to takhle, a takhle, a takhle…“ To je vaše svobodná vůle, a jestli chcete jen sedět a zaplétat, můžete. Ale tohle zaplétání je staré. Nezlepší se to, nebudete mít nové přátele a nejspíš nikdy nebudete mít partnera 

A já vám chci ukázat protiklad, chci vám ukázat, kam to vede. Pracovníci světla, i vy máte některé podobné atributy, dokonce i ti z vás, kteří jsou zde, protože jste se oddělili od lidí kolem vás, kvůli své víře a vy to víte. A čí je to chyba? No, vlastně neexistuje žádná vina, nejsme u soudu, my jen mluvíme o nezapadající energii. Chápete? Přesunujete se od energie, kde jste se drželi své pravdy ať se dělo co se dělo, k energii, kde se začínáte dívat na lidi jinýma očima, jinak jednat a nikdy se nebudete muset vzdát své pravdy. Nikdy.

Nikdy nemusíte nikomu říkat, čemu věříte. Nikdy. Můžete se družit s lidskými bytostmi, o kterých věříte, že se nikdy nebudou zajímat o nic z toho, co děláte, nebo můžete jít svou cestou - už jsme o tom mluvili včera. Vše, co uvidíte, budou věci, které jsou na nich dobré. Nebudete na ně hledět jako na protiklad. A nejprve začnete se svou rodinou – jak se vám to líbí? To bude vaše testovací půda. Já vím, kdo je zde. Co kdyby na vás poznali rozdíl? Mimochodem, děti to uvidí hned. Budete jemnější a budete se dívat na věci, které jsou pozitivní, a které máte společné se svou rodinou. Budete schopni o tom mluvit a přimějete je být v pohodě se skutečností, že jste v pořádku. Nechci po vás, abyste na ně zase naléhali, slyšíte mě? To je staré. Dokonce po vás ani nechci, abyste jim říkali, čemu věříte, to je staré. Chci, abyste jim ukázali, kým jste pomocí lásky Boha, který je ve vás.

Nastal čas přejít od slov k činům. A to je nové paradigma. Jak jednáte? Začnete si uvědomovat, jak si vedete, podle toho, kolik se kolem vás shromáždí těch, kteří kolem vás nikdy dřív nebyli, protože uvidí vaši vyrovnanost. Každý Mistr, který kdy kráčel po Zemi, shromažďoval ty, kteří nesmýšleli stejně, ale byli přitahováni jeho vyrovnaností. Takoví jste i vy, i vy máte tuto schopnost. Ukážete někomu svou lásku a laskavost a on se k vám začne chovat jinak. Ukážete někomu svou pravdu a on odejde. Takže nastal čas uvolnit se, vaše pravda je vaše pravda a vy ji přijímáte a mohli byste s ní udělat cokoli chcete, ale je na čase připojit se k planetě v lásce.

Prožijte čas s těmi, s kterými to běžně neděláte. Naplánujte si prožít čas s někým ve své rodině, kdo vás nemá rád. A hledejte, co máte společného. Možná si dokážete navzájem odpustit věci, které jste nikdy neudělali. (Smích.) Vidíte, o co jde? Budete jemnější. Tolerantní k věcem, u kterých byste to nikdy neřekli. Nemusíte předstírat, že jste něco jiného než mistr… trpělivý, laskavý, necháte je na sebe řvát, nadávat, mačkat vaše „tlačítka“ a nebudete jim oplácet stejně jako dřív. Nebraňte se, milujte je. Velice brzy je to unaví. Nebude nic, co by mohli ještě říci, když nebudete reagovat. Můžete se jim podívat do očí a říci: „Miluji tě. Ať se děje co se děje. Miluji tě.“ A sledujte, jak jejich srdce změkne a vše, co řekli, odejde a splyne v nicotě. A přijde pocit vzájemnosti, jeden v druhém spatříte Boha a tak to je

A zaplétač? Budete muset ujít dlouhou cestu, abyste upustili od paradigmatu, na kterém jste po celé ty roky závislí. „Kryone, budu se muset vzdát konspirací?“ Můžete si je ponechat, pokud chcete, ale bude to muset být soukromé. Nesmíte je sdílet s ostatními. Můžete udělat víc s energií kolem toho než byste dokázali svými ústy. Rozumíte? Jestliže vidíte něco nevhodného a víte, že je to nepatřičné a cítíte, že je to konspirace proti planetě nebo vám nebo čemukoliv jinému nebo dokonce proti vládě, mohli byste udělat mnohem více, protože máte spojení s duchem a můžete na tom pracovat v éteru. Pokud to budete verbalizovat, nikdo nebude chtít být s vámijak to pomůže planetě?

Nejsem tady proto, abych zraňoval něčí srdce. Ale možná, že v sobě vidíte něco, co jste dříve neviděli, a nastal čas toto paradigma změnit. Je načase, abyste shromáždili mistrovství. Jak moc mluvíte o sobě? Skoncujte s tím. Ani o tom nevíte. Někdy je to jednoduše obrana, aby se vás lidé neptali, čím procházíte. Když se s nimi setkáte, musíte jim sdělit, co děláte a co se děje, co děláte a co se děje, a co děláte a co se děje… A výsledkem je, že se nikdy nezeptají: „No a čemu věříš?“ Protože když pořád něco vnucujete, nikdy nemusíte poslouchat, že? A nebude to trvat dlouho, než od vás odejdou pryč. 

Naučte se, jak dát najevo, o co se zajímáte, aby to bylo ve stavu vyrovnanosti a nebyl to druh útoku. Pokud by vaše víra měla urazit jejich systém víry, buďte zticha. Nijak tím neutrpí vaše velikost, když budete mlčet. Rozumíte tomu? Vaše důležitost neutrpí tím, když jim budete naslouchat, když vám budou říkat věci, kterým nevěříte, zatímco se na ně díváte a vidíte to, co byste mohli mít společné, takže byste mohli být společně s nimi a nemít žádný problém. To je nové paradigma. Některé z těchto věcí vám mohou znít povědomě, protože to všechno vám říkali Mistři. Principy se nikdy nemění. To, co se změnilo, je polévka, ve které sedíte a které se říká realita.

Vy teď máte schopnost dělat tyto věci a dostane se vám podpory. Začnete zjišťovat, že to funguje a to vás bude šokovat a překvapovat, protože jste si to nikdy nemysleli. To stejné budete učit své děti a vnoučata a žádat je, aby dělali některé věci a sledovali ty velké změny. Osvobození od nenávisti a zloby nebo prostě jen od toho, aby mladiství dělali věci, jaké mladiství dělají - když budou stát tváří v tvář dospělosti a vyrovnanosti, nebudou to dělat. Zajímavé, jak se věci začnou měnit. 

Takže stará duše je katalyzátor pro to, aby se Země začala tímto způsobem zjemňovat, ale pokud budete jen sedět a dělat to, co děláte stále, a budete se izolovat, protože jste jiní, nikdy vás nepoznají a nikdy nepoznají Boha ve vašem nitru. Mohlo by to být jasnější?

Chceme, abyste odsud odešli a přemýšleli o tom, co byste mohli udělat jinak, než jste dělali. Vězte, že cokoliv se rozhodnete udělat intuitivně, bude správné a budete v tom podporováni. My jsme zde. Podáváme vám pomocnou ruku tak jako nikdy předtím, abyste ji mohli přijmout a procházet těmito problémy. Nejprve přijde to těžké. Vše ostatní už bude snadné.

Toto je poselství dnešního dne pro všechny, kteří poslouchají, čtou nebo jsou v této místnosti… Je to nádherné poselství, viďte? Že Země se dostane do rovnováhy způsobem, na který se budete muset naladit i vy. Je načase vylézt ze skříně.

A tak to je. 

KRYON

Demystifikace New Age – 3


Tento živý channeling byl přijat v Edmontonu, AB, Kanada, 25. ledna 2014

Tento živý channeling byl upraven [Leem a Kryonem] aby umožnil lepší porozumění čtenářů. Často se totiž stává, že živý channeling má v sobě energii, kterou psané slovo nenabízí. Proto si užijte toto obohacené poselství přijaté v Edmontonu AB, Kanada, 25. ledna 2014

Zdravím vás, moji drazí, já jsem Kryon z magnetické služby.

Bývaly doby, kdy můj partner nebýval tak angažovaný v procesu channelování jako je tomu teď. Nová pojem, který používáme, zní, že „ustoupil stranou“, což znamená, že je stále zde. Proces channelování neznamená ovládnutí, a těm z vás, kteří jste to slyšeli a myslíte si, že je to zvláštní, záhadné nebo strašidelné, bych chtěl nabídnout informaci, že domorodí obyvatelé tomuto procesu rozuměli a prováděli ho. Měli pro to samostatná jména a rituály, které zmizely až v době „moderní spirituality“. Tento proces je přirozený. Zde vidíte, jak můj partner ustupuje stranou, aby doručil poselství, které se dostane k mnoha, ale tento proces je vytvořen pro jednoho – pro tebe. Tento proces je vytvořen tak, abyste se mohli otevřít a komunikovat s entitou, kterou je vaše Vyšší Já a o tom budeme za chvíli hovořit. To bude channeling na nejvyšší úrovni.

Nastane doba, kdy toto již nebude zapotřebí. Věci se mění, moji drazí, mění se i lidstvo. Vývoj lidského ducha nakonec dospěje do bodu, kdy většina lidstva bude dostávat poselství přímou cestou. Stane se tak díky tomu, že jejich šišinka otevře a oni nebudou muset channelovat entity s podivnými jmény nebo magnetické mistry. Budete to vy s vámi. Bude to stejný pocit jako teď, to znamená, že to budou poselství z domova. Laskavá, nádherná poselství z domova. Vím, kdo tu je a to, co vám dále předám, je pro mě zábava. Tyto channelingy nejsou událostí, kterou je třeba přetrpět. Dám vám informace, které vám chci dát a pak se vrátím zpět. V minulosti jsem vám předal mnoho channelingů o tom, o čem chci nyní hovořit, ale nikdy nebyly poskládány tímto způsobem.

Demystifikace esoterické víry a New Age je na dosah, takže to bude dávat větší smysl. S tím, co vám chci teď říci, možná nebudete souhlasit, protože vás to učili jinak nebo protože je tradice jiná než to, co vám řeknu. Někdy se tradice stávají pravdou, jednoduše proto, že jsou staré. A pokud tomu tak je, pak chci, abyste tyto jiné věci alespoň zvážili a neodsoudili je okamžitě jako špatné. Zvažte svou intuicí, jestli to tak opravdu může být, jestli je to pravda. Může to být jinak než si myslíte. Tolerování nových myšlenek je součástí rekalibrace. Bojujete s tradicí, která je předávaná od jednoho k druhému, kdy si každý něco přidá, každá generace ji trochu změní, a výsledkem jsou dezinformace o jinak nádherných věcech.

Nesprávné informování týkající se krásných věcí je v Lidských systémech víry běžné. Je to proto, že v průběhu historie jste měli přístup k těmto věcem v rámci naprosto staré planetární energie. Ta filtrovala pravdu, kterou byste očekávali, a přinášela vám pouze kousky skládačky toho, jak věci opravdu fungují. Takže si o těchto krásných věcech promluvme.

Moji drazí, já jsem nikdy nebyl člověkem. Ani nevíte, jakou úctu k vám chovám. Boží polévka je do určité míry rozškatulkovaná, když dojde na službu. Musí tomu tak být. Ne tak, jak byste si mysleli, ale ty kousky a části, které se na planetě jako je ta vaše, nebo na různých jiných planetách, stanou Člověkem, jsou specialisté. Vy všichni spadáte do této kategorie, a po miliardy let jste touto výběrovou skupinou. To je to, co děláte. Neztrácejte ze zřetele skutečnost, že jste částí tvořivého zdroje! Ale to je to, co děláte.

Lidský rod

Budeme mluvit o duších a Vyšších Já. Budeme mluvit o andělech a průvodcích a to je vše. Ale ještě než začneme, tak chci, abyste se podívali na rodokmen vaší služby. Vaše úsilí nezačalo zde na vaší planetě, moji drazí. Trvá už velmi dlouhou dobu. Naše minulá poselství o tom vyprávěla. Vaše planeta, jak ji dnes vidíte, staré duše, je jednou z mnoha, na kterých jste byli. Skládačka, kterou mnozí z vás nosíte ve své Akáše, obsahuje minulé energie toho, co jste dělali dříve na jiných planetách. Na všech jste byli lidmi a zde také, znovu děláte totéž. Já, jako Kryon jsem nikdy nebyl na žádné z těchto planet jako člověk. Jsem tím, čemu říkáte pomocník.

Dnes jsem pro vás Kryonem. Na jiné planetě ve vzestupu, někdy v budoucnu, budu něčím jiným. Jsem s vámi během této skládačky stále, moji drazí, a viděli jste mě již dříve. Někteří z vás slyšeli hlas mého partnera, nebo četli slova a bylo to něco, co zvonilo pravdou, která přesahovala to, co zažíváte v tomto životě. Poznáváte mě, ale ne z této planety, moji drazí. Procházeli jste si tím již dříve a věděli jste, že jsem bezpečný a že vás miluji. Dával jsem vám informace, které vám do života přinášely laskavé věci, a mohli jste mi věřit. Pro některé z vás to byla planeta za planetou.

Teď to je vaše Akášické rozvzpomenutí se a některé staré duše zde a ti, kteří to poslouchají a čtou, to ví. Někteří z vás, kteří teď posloucháte, si to budete vysvětlovat tím, že když otevřete knihu a čtete slova, něco vyskočí ze stránky a vy to ucítíte ve svém srdci. Někteří z vás plakali, ne kvůli informacím, ale pod dojmem vzpomínky. Vy, staré duše, které posloucháte a čtete, trávíte život za životem na této planetě a jste na to zvyklé. Ale před touto planetou byla jiná planeta, a před ní také a před ní ještě jiná. Jste součástí tvořivého zdroje a nádherného systému – každý z vás.

Lidská duše

Povězme si o duších. Co je to vlastně duše? Slovo duše používají lidé, dokonce i v případě, že se nejedná o duchovní systém víry. Není zajímavé, že lidé vědí, co je to duše, aniž by předstírali, že věří, že nějakou mají? Vědí, co to je. Je to tak běžné, že námořníci ve starých dobách hlásili, kolik mají duší na palubě místo toho, kolik se tam nachází lidí. Stalo se běžným popisovat to, co je duchovní esencí lidské bytosti, slovem duše.

Podle některých duchovních systémů se duše vyskytne na planetě jen jednou a pak už nikdy. V jiných systémech víry duše přichází na planetu stále znovu. Společné ale mají to, že v každém systému duše zastupuje tu část lidského těla, která patří Bohu.

V tradičních systémech víry je duše jakousi jednotlivou (singulární) entitou, která náleží člověku, jehož tvář vidíte v zrcadle. Když zemřete, duše s vámi odejde někam jinam. V některých systémech víry se potom vrací zpět. Je to zjednodušené, nesprávné, ale je to tak v pořádku, je to velmi v pořádku. Kdybych vám řekl: „Musíte se naučit nejdříve chodit, než se naučíte běhat,“ bylo by to pro vás logické. Stejný proces pochopení duchovní pravdy je součástí duchovního evolučního procesu přijetí. Není třeba, abyste znali všechny detaily něčeho, abyste to mohli používat nebo cítit.

Lidská duše je částí multidimenzionální energie a není jednotlivá (singulární). Také není spojena s jedním tělem. Může být rozdělena do mnoha míst současně. V esoterickém systému víry New Age je to známo jako „Vyšší Já.“ Představuje pravou kvantovou energii.

New Age

Když mluvíme o New Age a esoterické víře, používáme termíny zaměnitelně. Pojem New Age může v některých kulturách znamenat kult, proto místo něj často používáme výraz esoterika. Obě slova znamenají systém víry, který je na této planetě unikátní a nemá žádnou strukturu ani dogma. Nemá žádnou centrální knihu. Nemá žádného proroka, ke kterému byste se modlili a nemá ani žádné ústředí. Neexistuje žádné místo, kam by bylo třeba posílat hlášení, a neexistují žádná pravidla. Není zde žádné členství ani záznam o jeho zakladateli. Jaký to systém! Stojí mimo jakýkoliv logický, organizovaný systém, protože nemá žádnou organizaci.

Přesto se desítky tisíc lidí po celém světě spojují, aby uctívaly stejné atributy víry. Existuje centrální bod víry, že Bůh je v nitru; že duše přicházejí na planetu mnohokrát a že lidstvo je součástí laskavého systému tvořícího duchovní evoluci na Zemi. Existuje víra, že lidstvo bylo vyseto Plejáďany a ti jsou stále zde, že existuje nádherný účel vašeho života a že jste zde, abyste pomáhali lidstvu vytvořit mír na Zemi.

Není zajímavé, moji drazí, že zde není žádný centrální prorok? Ale on zde vlastně je. To, co mnozí nazývají duší, vy nazýváte Vyšší Já. Takže budeme používat tyto pojmy zaměnitelně, protože to je to, co učíme. Ale v esoterické víře má Vyšší Já určitou osobnost. Je to část Boha, na které je vaše tvář. Je na druhé straně závoje ve stejné chvíli, jako je ve vašem nitru – a to je ten vnitřní prorok! Vyšší Já totiž obsahuje šablony duchovních pravidel, jestli tomu tak chcete říkat. Avšak nejsou to pravidla, ale spíše koncepty. Koncepty zkušeností z minulých životů zastoupené tím, čemu říkáme Akáša.

Tato šablona obsahuje koncepty andělů a průvodců kolem vás, kdo jste, kam jdete, proč jste tady a atributy toho, co považujete za přežití. Je to šablona vaší duše. Vyšší Já není něco nad vámi, ale spíše vibruje výše než vaše hmotné já. Celý účel a úkol esoterické víry spočívá pro člověka v tom, aby přijal pomocnou ruku Vyššího Já a objevil více o této šabloně.

Nebylo by krásné chopit se každý den hned po probuzení Boží ruky a kráčet ten den životem s hlubokou vyrovnaností a moudrostí? Toto je víra New Age. Je to esoterická víra – vstoupit do kontaktu s Bohem, který je ve vás.

Všichni pozemští mistři mluvili o vnitřním Bohu, všichni. Systém víry New Age učí, že všichni tito mistři byli praví a byli zde, aby předali toto poselství, a ne aby byli uctíváni. Neizolovali se, ani se nedožadovali uctívání nebo budování církve. Proto také v New Age není žádné evangelizační hnutí. Žádné. Jestliže naleznete někoho, kdo se vám bude snažit tvrdit, že jen on má pravdu a vy se mýlíte, potom nepatří k New Age. Naopak, tato osoba má pravděpodobně sama něco, co ukryla do své vlastní přihrádky a usiluje o získání vašeho členství. Toto není esoterická víra, o které mluvíme.

Když vstoupíte do kontaktu se svým Vyšším Já, vytvoříte v sobě rovnováhu a to vám také pomůže při jednání s ostatními. Klíčem je Vyšší Já. Existuje laskavý systém, který vás miluje a pečuje o vás tak, jako vy pečujete o své děti. Je to proto, že když přijdete na tuto planetu, oddělíte se od nás. Je to vaše svobodná vůle a na tu jste vy odborníky.

Ani si to neumím představit! Jako součást Boha bych plakal při pomyšlení, že bych měl být oddělen sám od sebe a nevěděl bych, kdo jsem. Ach můj Bože! Jaký to úkol – a přece to děláte tak svobodně a tak lehce a tak dlouho. Teď víte, proč vás tak miluji a proč jste na vrcholu energetické revoluce.


Pravda o andělech

Chci mluvit o andělech. Dříve jsem to moc často nedělal. Kryon není anděl, je to spíše pomocník. Můj partner mě nazývá laskavým andělem New Age, ale to není tak úplně pravda. Já jsem pomocník. Věřte mi, kdybyste viděli nějakého anděla, viděli byste ten rozdíl.

Tak za prvé: Jsou andělé skuteční?

Samozřejmě! Ano.

Za druhé: Kdo nebo co jsou?

Existuje systém laskavé pomoci pro tuto planetu. Je tak složitý, že je velmi těžké s vámi o tom hovořit, protože jste ovlivněni tím, co si myslíte, že to je. Kde jsou andělé? Co dělají? Jak často, kdo jsou, odkud přicházejí? Sdělím vám pár informací, které se někomu budou líbit a někomu ne.

Fyzické návštěvy: Andělé přicházejí, když jsou potřeba a pocházejí z centrálního zdroje. Za běžných okolností, to je v různých okamžicích lidského času - jak pro lidstvo obecně, tak i pro jednotlivce. Pokaždé, když přijdou, je to velkolepé. Nikdo z nich není fyzický. Lidé došli k názoru, že když chtějí učinit návštěvu andělské entity věrohodnou nebo vysvětlitelnou, musí jim navléci kůži, nasadit křídla a dát jim jméno. Lidé barví jejich úbory na bílo [což značí čistotu], malují jejich obrázky, umisťují kolem nich svatozář a zmiňují je v duchovní historii. Ale oni tak vůbec nevypadají! Jsou to multidimenzionální bytosti, ne tělesné.

Byl to pravděpodobně Mojžíš, kdo popsal vzhled anděla tím nejčistším způsobem, a to jako hořící keř. Oheň, který sám sebe nestravuje nebo točící se duhově zbarvená koule je dobrý popis andělské energie. Opravdu, ten hořící keř byl anděl. To, co je na andělské energii vzrušující, je to, že se objeví, když to nečekáte, jako energetická koule, která se žene přímo na vás. Někdy přímo procházejí zdí! Jsou měňavé, některé vypadají jako oheň, a mají tendenci člověka strašit! Každá zpráva v písmu, která popisuje andělskou návštěvu, vám sděluje, že anděl okamžitě promluvil. „Neboj se!Proč by se měl někdo z vás bát nádherné ženy se svatozáří a bílými šaty? [Kryon se směje.] Důvodem, proč vám anděl předává tuto zprávu je to, že tak vůbec nevypadají! Moji drazí, oni tady nejsou proto, aby vás strašili, ale aby se představili v celé své kráse a majestátu, který je tak velký, že někteří lidé na ně ani nedokážou pohlédnout. Jsou velkolepí.

A teď přijde část, kterou jste nečekali. Jsou kolektiv. Neexistuje nic takového jako jednotlivý anděl. Možná byste jej mohli vidět jako jediného anděla, tak jako vidíte své tělo jako jedinečnou entitu, ale neuvědomujete si polévku andělské síly. Andělé mluví mnoha jazyky, ale mluví ve vaší hlavě, ne ve vzduchu jako zvukové vibrace. Andělé obvykle nemluví k zástupům. Hovoří individuálně k jednomu nebo druhému člověku, ale jedná se o kolektivní hlas mnoha, který přijímáte a „slyšíte“ jako by byl jeden.

“Ale Kryone, co Archanděl Michael? Znám někoho, kdo channeluje tohoto nádherného jedinečného anděla. Co na to řekneš?” Poselství od Archanděla Michaela přichází od skupiny. Je to mocná skupina, ale myslete na ni jako na „skupinu vědomí, přijímanou jako jeden.“ Kryon je stejný případ. My všichni, kteří reprezentujeme druhou stranu, máme tyto atributy. Nejsme tělesní a nejsme jednotliví.

Tomu, co vám teď povím, je dokonce ještě těžší porozumět, a je to jinak, než vám bylo řečeno. Neexistuje žádná andělská hierarchie. Nikdo z nich nestojí nad jinými podle sytému „kdo je nejmocnější nebo kdo nese zodpovědnost“. Naopak, jsou součástí Boží polévky a všichni jsou stejně majestátní. Někteří jsou ustanoveni, aby dělali vyslance těm ostatním, ale nejsou vyšší než ti druzí. Jsou zde podle plánu a předávají poselství, aby pomohli urychlit laskavost a Boží lásku mezi lidmi.

Pravděpodobně nejčastěji je citován Archanděl Michael, kterého považujete za nejvyššího z nejvyšších. Avšak Michael je technicky vzato skupina a nemá žádnou hierarchickou pozici. Pouze tak vypadá, protože poselství jsou předávána planetě ve specifických oblastech důležitosti. Michael vám poví: „Jsem jedním z mnoha, všichni jsou majestátní, mají v sobě Boží lásku, jsou krásní, laskaví a všichni slouží lidstvu.Ale lidské bytosti vyžadují hierarchii. To je důležité; to není tak důležité; to můžete zahodit.

Jaká je hierarchie vašich orgánů? Který z nich nepotřebujete? Který z nich vás udržuje naživu? Všechny! Ale vy často zdůrazňujete srdce jako ten ze všech nejdůležitější. Je to opravdu tak nebo jednoduše „mluví za všechny“? A který orgán je v opozici vůči ostatním a opustí tělo? [Kryon se směje.]

Pojďme si probrat mytologii Lucifera. Máme zde anděla, kterému se nelíbilo, co se děje, proto odešel. Nebo možná udělal něco špatného a byl vyhozen z Božího domu. Moji drazí, vidíte tu lidskou předpojatost? Tento příběh je absurdní a pochází z „polidšťování Boha“. Nemůžete vzít lidské atributy soudu, války, bojování a dramatu a zapojit je do majestátu Stvořitele. Ale lidé to dělají neustále.

Nic neopouští Boží polévku! Je to čistá energie, která reprezentuje úplnost Ducha. Je konečná – stále stejné množství částí [vkládám výraz do 3D pro vás]. Bůh je energie stvoření, a zůstává společně jako mlha, která se nikdy nevymaní z kvantové kontroly lásky. Nemůžete odebrat část mlhy, protože by nemohla existovat! Tak to je a vždy to bude dokonalé, vždy stejné a vždy celistvé. Nic se nepřidává ani neubírá od vznešenosti Boha.

Anděly byste našli napříč celou historií. Jsou to zástupci energie stvoření. Nemají pohlaví, protože jsou energií. Nejsou to muži nebo ženy a všichni jsou stejně silní. Jsou to nádherní, multidimenzionální poslové, kteří nabízejí pomoc lidstvu. Jediná věc, která je odděluje, je druh jejich „služby“. Ale jsou stále naší součástí, dokonce i když jsou zdánlivě oddělení a mluví s vámi. Já vím, kdo jsou a sleduji je při práci. Jsem také posel, ale nejsem anděl.

Průvodci – nejsou tím, čím myslíte

Rád bych mluvil o průvodcích. Teď vám můj partner řekl, že „jste svými vlastními průvodci“. Vím, že je to pro vás těžké přijmout, a také vím, že se vám ta představa nelíbí. Ale já to zkomplikuji dokonce ještě víc. On má pravdu, ale já to chci dát ještě do jiných souvislostí.

Máte něco, čemu říkáte Merkaba. Volně definováno, je to vaše osobní kvantové pole, které je asi osm metrů široké [26 stop]. Je to pole tvořené souhrnem molekul vaší DNA [které jsou spolu propletené na biologické úrovni]. Toto pole má každá lidská bytost. DNA je unikátní a proto je jedinečná i Merkaba. Toto pole není vaší duší. Není to dokonce ani vaše Vyšší Já. Jste to vy! Pole vaší DNA nemá žádný jiný účel než tvořit rozhraní s vaším hmotným tělem - to je to, co dělá. Propojuje se s vámi a vaším vědomím.

Je to složité a je těžké to vysvětlit. Merkaba toho o vás obsahuje mnoho, protože je to most s „innate“ [inteligencí vašeho těla]. Nese vaši božskost, váš otisk životní síly a dokonce i vaši Akášu. Protože váš Akášický záznam je ve vaší DNA, je to také část Merkaby. Tudíž by se dalo říci, že neustále vysíláte svou minulost prostřednictvím pole vaší Merkaby. To je důvod, proč mnoho lidí dokáže přečíst vaše minulé životy. Šablony vás všech jsou v posvátných šablonách vaší Merkaby.

Ty kousky a části, které tvoří váš Akášický záznam, jsou v Merkabě a ve vaší 3D. Některé z nich považujete za své průvodce, ale ve skutečnosti to jste vy s vámi. Ale z vašeho pohledu by to mohla být vaše minulost a proto má jinou tvář. Rozumíte tomu? Je v tom něco víc: abychom to doplnili, existuje systém laskavosti, který je nádherný a to jsme zmínili již dříve. Akášická rodina, se kterou přicházíte, které říkáte fyzický otec a matka, bratr a sestra, nebo co by se dalo volně nazvat jako rodina nebo milovaní. Všichni jsou určitým způsobem součástí vaší Akáši. Kvantovým způsobem pro ně existuje realita, kterou vám neumím vysvětlit, protože si neuvědomujete, jak funguje kvantová polévka. Použiji slova propojený stav s vaší duší a vy tomu stále nebudete rozumět. Je to složité, ale zde je výsledek: když ztratíte někoho milovaného ze své rodiny, část jejich duševní energie (nebo jejich Boží část) vstoupí do vaší Merkaby a je s vámi po celý život. Když potom odejdete, uděláte totéž pro své děti, bratry, sestry, přátele, manžela nebo manželku. Proto mi dovolte, abych vám řekl, co to znamená. Oni nikdy neodešli! Slyšíte? Nikdy neodešli. Je zde laskavý systém, který jste nečekali.

Je to skutečné, moji drazí. Teď vám začínáme předávat spletitost, kterou si zasloužíte poznat. Mnozí z vás tomu možná nebudou rozumět, ale přesto můžete poznat ten koncept. Každá jeho část je součástí laskavého projektu, který vás má udržet v míru a milované v očích Boha.

 Pravda o systému

Každý jednotlivý kousek tvořivého systému, který se vám od této chvíle chystám odhalit, má jeden atribut – laskavý design. Systémy, které existují mezi člověkem a Duchem, jsou navrženy tak, aby pomáhaly lidstvu. Nejsou zde proto, aby na vás tlačily nebo vás soudily. Jsou zde proto, aby pomáhaly a učily, když jim to dovolíte. Andělé se dostavují jen proto, aby pomáhali. Přemýšleli jste o tom někdy? Není žádný anděl, který by byl stvořen, aby vás soudil. Pokaždé, když do vašeho života vstoupí anděl, je zde jako milující průvodce. Zná vaši duši, ví, kdo jste, a zná vaše Vyšší Já.

Poslouchejte, moji drazí, lidé se nestanou anděly a andělé se nestanou lidmi. Je mi líto, pokud vám to někdo tvrdí, protože je těžké se to odnaučit. Andělé jsou specializovaní a vy také. Lidé duchovně působí na lidi a toto je „práce“, kterou dělá vaše duše v době své existence v této galaxii. Andělé jsou vždy anděly, a pomocníci jako jsem já, jsou vždy pomocníky jako já. Chcete-li si to rozškatulkovat jako „specializovanou činnost“, tak směle do toho. Není to přesně tak, protože ve vás existuje také malý kousek mě. Tak to prostě je.

Lidé chtějí mít škálu pokročilých schopností a odměn. Když si v něčem vedete dobře, ve 3D se přesunete do další úrovně. V systému duše to tak nefunguje, moji drazí. Lidská duše nepochází ze zvířecí duše. Lidská duše zůstává ve svém vlastním systému a zvířecí duše dělají totéž. Jsou to pomáhající, laskavé skupiny a některé z nich jsou zde, aby vás milovaly. To je laskavý systém! Všimli jste si toho?

Děje se něco, co byste si měli uvědomit. Vesmírný systém je založen na laskavosti. Jste-li ateisté nebo agnostici, můžete to ignorovat, můžete odejít z místnosti, zabouchnout za sebou dveře a uzamknout svá srdce. Ale my vás budeme i přesto milovat, i tak vyjdeme ze dveří spolu s vámi, budeme s vámi v tichu, a když se někdy rozhodnete porozhlédnout se, budeme tam. Neodejdeme jenom proto, že na nás nevěříte.

To je slib, a jestli to tak necítíte, je to proto, že máte svobodnou volbu dostat se z bodu A do bodu B – a někdy prostě jdete přes bod Z. Tak to prostě je a říká se tomu evoluční učení a je laskavé. To je naše poselství. Mohlo by existovat nějaké jasnější? Věci nejsou vždy takové, jakými se zdají být a tyto systémy, o kterých jste slyšeli, teď demystifikujeme, abyste pochopili skutečnou pravdu.

Existuje jednoduchost, krása a laskavost systémů, které jsou vytvořené pro vás, drahé lidské bytosti, protože vy, tak jako já, pocházíte z jiného místa. Když nejste zde v těch krátkých chvílích, když jste s námi, pořádáme neuvěřitelnou oslavu! Kolem nás je světlo a my ve světle zpíváme vaše jméno.

Je těžké si to představit, že? Oslavujeme vás doma a to je před vámi skryté. Děláme to pokaždé! Vy o tom nevíte do doby, kdy naposledy vydechnete. Potom si vzpomenete a tehdy přijde uvolnění. Věřte mi, že tak to je. To je Boží láska. Je to systém uznání toho, kdo jste.

A tak to je.

KRYON

 Urychlení

Tento živý channeling byl předán ve Vancouveru, v Kanadě 8. února 2014 

Buďte pozdraveni drazí! Já jsem Kryon z magnetické služby.

Můj partner ustupuje stranou. Musí. Šišinka mozková se otevírá určitým způsobem a lidské bytosti si potřebují zvyknout na to, že odkládají své filtry stranou. Jsou to filtry lidství. Pokud jsou na místě a lidská bytost neustoupí plně stranou, zpráva přichází skrze její filtry a její vědomí.

Takto rozeznáte, zda je channeling čistý nebo ne. Pokud se zdá, že je lidská bytost spojená s portálem a zachovává si způsoby vyjadřování a svůj projev, víte, čemu nasloucháte. Je to částečný channeling. Někdy je to prostě způsob, kterým lidská bytost potřebuje přijímat zprávy, aby to pro ni bylo pohodlné. Ale nejčistší jsou channelingy, kde žádné filtry nejsou.

Je to obtížné a vyžaduje to cvik. Někdy lidská bytost vstupuje dovnitř a ven v průběhu channelingu! Filtry tam jsou a pak jsou zase odloženy. To je člověk, který se v průběhu channelingu učí. Dáváme vám tyto informace, protože se vztahují k vašemu každodennímu životu. Když jste v situaci, kdy procvičujete intuitivní stránku, odložte své filtry stranou. Filtry vám říkají, co chce od vás slyšet váš mozek, v protikladu k tomu, co přichází šišinkou mozkovou – což je čistá intuitivní myšlenka. Tato praxe se vyplatí. Čistá intuitivní komunikace vám přinese jasnější spojení s tím, co bychom nazvali energií života, a umožní vám být v pravý čas na pravém místě.

Oslavuji tento čas s vámi, drazí. Někteří z vás toto poslouchají ze záznamu, jiní jsou zde v místnosti. A opět vám říkám, že hovořím k vám všem ve stejný čas, protože vás vidím, jak posloucháte, drazí. Není to záhada vidět, kdo si může přát slyšet toto poselství.

Jste v nové energii a tuto skutečnost jsme již mnohokrát probírali. Řekli jsme některé úžasné věci, které potvrdí pouze čas. A to je v pořádku, protože stejně jsme začínali před 23 lety, když můj partner poprvé otevřel ústa nebo to zaznamenal na papíře, a předal informace těm, kteří chtěli slyšet, co Kryon říká. Zprávy, které jsme předali tehdy a které předáváme teď, se začínají kompletovat a potvrzovat.

Řekli jsme, že nebude žádný Armageddon, a žádný nebyl. Zkoumali jsme potenciál Třetí světové války a řekli jsme, že žádná nebude. Dávali jsme vám zprávy, které nebyly předpovídáním budoucnosti, ale byly založeny na tom, co pradávné národy na planetě, spjaté s přirozenými cykly, věděly (míněn přechod roku 2012 – pozn. překl.). Jejich proroctví se stávají skutečností.

A tak zde nyní sedíme v nové energii a dáváme vám stejný druh poselství – založeného na potenciálu, který vidíme, že se uskutečňuje, nikoli, že by se mohl uskutečnit. Řekli jsme vám, že začínáte rekalibrovat samotnou lidskou přirozenost. Pokud jste součástí ezoterické víry, metafyziky nebo směru nazývaného „New Age“, informovali jsme vás, co se mění, a vyzvali jsme vás k opuštění všech starých praktik, které planetě nepomůžou. Některá sdělení bylo pro vás obtížné přijmout, pro nás obtížné sdělit. Šlo o to začít přepisovat realitu, kterou jste si mysleli, že máte.

Zde je dnešní poselství o láskyplné oslavě a pomoci. Chci vám opět předat informace, z nichž část je kontroverzní. Neříkali bychom tato slova, pokud by za nimi nebyla pravda a čistota záměru. Budeme hovořit o „urychlení“. To samo o sobě JE obtížným tématem. Abyste ho správně pochopili, potřebovali byste vědět mnohem více o pomoci, která obklopuje lidstvo.

Pokud nyní nasloucháte poprvé, přišli jste o značný rozsah informací, které poskytují pozadí a jasnost následujícímu sdělení. Rád bych vás proto pozval k poslechnutí nebo přečtení některých předešlých sdělení ze začátku tohoto roku.

Jako lidstvo i jednotlivci se přesouváte k energii, která vás podporuje. Přesouváte se z energie, která vás nikdy nepodporovala. Je to opravdu přesun ze tmy do světla, a tato metafora je přiléhavá. Toto vždy bylo proroctví, které pradávné národy znaly. Všechna očekávání byla soustředěna kolem průchodu Země precesí rovnodennosti - a pokud aplikujete matematiku a astronomii, uvidíte, že je zde 18leté okno od současnosti do konce precese, které je zásadní. Osmnáct let. Toto je druhý rok z těchto osmnácti. Je to rok strukturytím myslíme, že je to rok, kdy sázíte semena. Je to rok ujasňování si, co je třeba dělat. Je to rok soutoku porozumění, což znamená, že si můžete začít spojovat jednotlivé body.

Řekneme vám o věcech, které vám mají pomoci. Zároveň vás tím upozorňujeme na to, abyste se těchto věcí nebáli. Urychlení – to nastává, když vám ti, kteří jsou kolem vás, podávají plášť laskavosti pro vaše dobro.

Předávali jsme vám opakovaně popisy mřížek planety a toho, že tyto systémy jsou plně součástí laskavé pomoci. Můj partner vám předal popis devíti atributů lidské bytosti a vysvětlil, že všechny tyto struktury jsou součástí laskavé fyziky. (Základní Kryonova myšlenka, že fyzikální zákony jsou kvantově tvořeny s laskavostí – jsou zde účelně pro maximalizaci prospěchu lidských bytostí. Nejsme hříčkou náhodných sil přírody, ale hýčkáni procesy, které mají nejlépe, jak je možné podporovat lidské bytosti a jejich vývoj – pozn. překl.). Je zde záměrná pomoc. Dokonce i chemie vašich těl se nyní postupně ladí tak, aby léčila sama sebe lépe než kdykoli v historii.

Tři lidé zde v obecenstvu toto potřebují slyšet, aby věděli, že jsou v pořádku a nepotřebují se bát. Dokonce i vaše buněčná struktura začíná odpovídat na novou energii. Stále používáme slovo laskavost – je to nejlepší slovo, jaké máme, abychom popsali všechny systémy, které vědí, kdo jste, které jsou vaším přítelem a proti všem očekáváním spolupracují s vámi. Není to běžný systém, na který se občas spolehnete a dostanete něco dobrého. Není to systém, který je proti vám a proti kterému musíte bojovat. Je to systém, který zná vaše jméno. Poprvé v lidské historii vás vidí pohybovat se směrem k cíli, který nakonec sjednotí lidstvo.

To byla Kryonova zpráva po 23 let. Tato zpráva byla až dosud zakódovaná, protože jste museli překročit mezník. To je realita, že? Mohli jsme mluvit o budoucnosti, mohli jsme vám říkat, kam jdete. Mohli jsme vám říkat, že nebude žádná „závěrečná bitva“. Ale bylo zde hodně strachu díky proroctvím z minulosti, která říkala, že právě to nastane. Bylo zde mnoho dezinformací o tom, co se odehraje roku 2012, přinášených obchodníky s rokem 2012. Museli jste tím projít. Žádná slova od Kryona by nikdy nepronikla ten strach lépe, než odbíjení hodin a uvědomění toho, že se nic takového nestalo.

Tady sedíte, v nové energii. Díváte se na vaši sluneční soustavu a vnímáte věci, které mohou být zdrojem strachu, nebo pro vás děsivé. Chci vám říci, že tyto projevy jsou součástí urychlení. Pojďme začít, abyste si mohli začít spojovat věci, které mohou vypadat jako špatné zprávy, ale nejsou.

Duch ví, jak lidstvo potřebuje pracovat samo se sebou. Duch chápe, že lidstvo potřebuje řešit hádanky. Události se jeví jako negativní, stará energie. Ale děje se to, že díky řešení problémů, čistíte energii. Některé záležitosti jsou obtížné. Předáme vám pět atributů urychlování na planetě. Budou stručné.

Číslo jedna: zápas v politice a na veřejné scéně. Jak může politický zápas souviset s urychlováním benevolentní energie? Zde vás požádám, abyste pro tuto chvíli opustili lineární způsob uvažování o tom, jak věci fungují. Právě nyní probíhají války. Všechny mají něco společného, a všechny se liší od toho, jak probíhaly dříve.

Právě probíhají války, lidé jsou zabíjeni a my je vítáme na naší straně závoje. Můžeme vám říci o hororu, který se děje v určitých zemích. Ale není to země proti zemi, drazí, všimli jste si? Žádná z těchto válek není taková, vidíte to? Namísto toho jsou to konflikty uvnitř zemí. Občané státu vzájemně bojují mezi sebou, zápasí o to, co chtějí od svých vlád, a jaké se jejich země stanou.

Děje se to na místech, kde byste to nikdy nečekali, že? Nečekali byste, že vybuchnou, když mají vládu s takovou silou, která brání jejich lidu ve vzpouře. Bouří se dokonce i ti, kteří se zdají být „prozápadní“ a laskaví. Děje se to stále více a vidíte ty, od kterých byste nečekali, že se budou bouřit. Co se děje? Je to vůbec poprvé, kdy vidíte mnoho zemí a jejich obyvatele, jak se rozhodli, že chtějí něco lepšího. 

Podstatou není náprava korupce, nejedná se o to, zda bude nějaký hrabivý politik sesazen a nahrazen jiným. O tom to není. Cílem je zlepšení každodenního života občanů. Řekli jsme vám o Středním Východě, kde se také „vaří“ určité věci, a mohou vás překvapit, až nastanou. Vše se týká běžných jedinců, kteří začínají vidět, že by mohli mít lepší zemi a lepší vládu. To zahrnuje dobré věci pro ně samotné, nemocnice a školy, šanci posunout se vpřed tam, kam nyní nemohou. Věci, které chtějí všichni lidé.

Takže politický zápas je urychlovač. Mohli bychom říci, že tlačí obal energie a způsobuje, že se věci dějí, namísto toho, aby zůstávaly na místě, byly statické a beze změny čekaly na další generaci nebo dvě, až se těchto věcí chopí a něco změní.

Někteří možná vezmou tuto informaci a řeknou: „Aha, Kryon říká, že je dobré, když lidé budou zabíjeni.“ To jsem ale neřekl. Říkám, že jsou nám známy lidské podmínky. Víme, jak řešíte své a „urychlení“ je pro vás, abyste se konečně probudili. Někteří občané si uvědomují, že to nefunguje. A někdy se to děje mírovou cestou, a někdy ne. To je číslo jedna – urychlení skrze politický zápas.

Číslo dvě je něco, o čem jsme dosud nehovořili. Má to co dělat se změnou, rekalibrací akášické paměti. Nehovořili jsme o tom, protože dosud nebyl správný čas o tom hovořit. Můj partner napsal knihu o rekalibraci, a jak hovořím, v duchu nyní lamentuje, že jsem se o tom nezmínil dříve, aby to mohlo být v té knize. Nebyl na to vhodný čas.

Je to rekalibrace toho, jak bude vaše akášická paměť fungovat v budoucnosti. Podívejme se, jak fungovala dosud. Akášický záznam – někteří to budete chtít nazvat energií minulých životů – vám přinášel především věci k řešení. Přinášel energie z vašich minulých životů, vzpomínky na věci, které byly dramatické. Těžká úmrtí, utopení, bitvy, smrt vašich dětí. Nesli jste je do tohoto života a obávali jste se. To ovlivňuje, co děláte. Proto jdete za „čtenářem“ minulých životů, jehož práce je vyléčit tyto věci ve vašem životě. Pomáhá vám je vidět a zbavit se strachu.

Bylo to něco, čemu jste se museli čelit, abyste to mohli uvolnit pryč ze svého bytí. Bylo to zahlcujícím způsobem o věcech staré energie, kterými jste se museli propracovat. Zeptejte se regresního terapeuta, co nejčastěji dělá. Odpoví vám, že se pokouší řešit problémy v energiích minulých životů, které vytvářejí strach v životě současném.

Chystám se vám říct, drahé lidské bytosti, staré duše, že toto vše se bude měnit. Řekli jsme vám, že krystalická mřížka se rekalibruje a začíná si pamatovat odlišně. Stejné to je s vaší Akášou. Akáša vám bude přinášet některé z nejlepších zkušeností, jaké jste kdy měli! (Kryonův úsměv, pokračuje dojatě). Pomůže vám redefinovat lásku! Pomůže vám pochopit, kdo jste. Ano, drazí, řekne vám, že jste Lemuřané! A to jste! Vaše duše není dost stará? Kdo vám to řekl? To je zpochybňování vaší sebehodnoty, vaší velkoleposti. Jste velmi staré duše. Neseděli byste v této místnosti, kdybyste nebyli. Nepotkáte mladé duše, jak sedí na těchto typech shromáždění. Protože by nerozuměly naprosto ničemu, co je zde řečeno.

Vaše Akáša se přelaďuje tak, aby vám předávala vzpomínky, které vám pomohou přesunout se do laskavé energie s použitím věcí a nástrojů, které potřebujete, ne překážky, přes které se potřebujete dostat. Co vy na to? Někteří z vás začnou mít sny, staré duše, a začnete vidět Mistry. Budete levitovat. (Smích.) Budete zažívat barvy ve svých snech a budete vědět, co znamenají. Probudíte se, a budete se usmívat, protože se budete cítit dobře.

Nahradí to opak, který tolik z vás zažívalo, staré duše. Vím, kdo tu je. Uvědomujete si hrůzy, kterými jste prošli? Víte, co zneklidňuje vaši Akášu, co vám dává nedostatek sebeúcty? Chci, abyste začali chápat, že se to začíná přesouvat pozitivním směrem. Nemusíte se znovu narodit do nového života, aby se to objevilo. Překročili jste mezník a zasluhujete si to teď! To je číslo dva. Způsob, jakým vám Akáša doručuje vzpomínky, se přesune do pozitivního. Nebude vám dávat problémy, bude vám dávat řešení, návrhy, a možná i vynálezy! Tolik k druhému bodu.

O čísle tři je obtížné hovořit, protože se tolik bojíte. Gaia sama se rekalibruje k laskavosti a nenechá vás, abyste věci pokazili. Z vašeho pohledu jsou tyto informace kontroverzní. Máte velký strach z věcí, které se nedávno staly a mohou se opět stát v budoucnosti. Environmentalisté se budou u tohoto poselství kroutit

Řekli jsme vám dříve, abyste přestali znečišťovat oceány. Řekli jsme vám, abyste skončili se znečišťováním vzduchu. Ale takovouto zprávu Kryon nepotřebuje dávat. Je to samo o sobě evidentní. A lidstvo to začíná vidět. To není Kryonovo téma. Kryonovo téma je toto: chci, abyste pochopili, že samotné oceány vaší planety jsou neskonale odolnější a pružnější, než jste si kdy vůbec uměli představit. Už dříve vám to bylo ukázáno, ale vy se stále bojíte.

Co se stane, když se nukleární zařízení roztaví a vylije se do oceánu? Na prvním místě je to zpráva pro vás – pochopili jste ji? Nukleární energie není vaše nejbezpečnější volba! (Uchechtnutí.) To je ta zpráva. Je to velmi jasná zpráva. A když si myslíte, že je to bezpečná volba, říkáme vám stále znovu, že to je ten nejnákladnější parní stroj, který lidstvo zná. Taková jsou jaderná zařízení. Můžete získat energii mnoha jinými způsoby – geotermální je jeden z nich. Máte neomezené teplo pod svými chodidly. Stačí najít způsob, jak se dostat dostatečně hluboko. A vy to dokážete.

Takové je poselství. Zatím v průběhu procesu znečišťujete oceány radioaktivitou. Je zde mnoho strachu. Co byste měli dělat? Měli byste jíst ryby? Bude radioaktivní voda cirkulovat oceány, je bezpečné koupat se ve vodě?… Něco vám řeknu, drazí. Oceán je mnohonásobně odolnější, než jste si kdy mysleli. Vraťte se kousek zpět a zamyslete se. V raném období vývoje a testování vašich jaderných zbraní se lidstvo rozhodlo, že nechá explodovat vodíkovou bombu, která byla velmi objemná, v oceánu. (Smích.) Pamatujete se? Jsou z toho fotky. Radiace, která byla tenkrát vržena do oceánu, byla mnohem masivnější ve srovnání s tím, co se nyní stalo v Japonsku.

Nyní se ptám – plavete v tom oceánu? Jíte ryby? Co se to tedy stalo, CO SE STALO? Dám vám nápovědu - Gaia je mnohem odolnější, než myslíte. Existují způsoby neutralizování a přeměny, o kterých nemáte ani potuchy, a už se to jednou stalo. Cožpak to nevidíte? Nebo si neuvědomujete, že se můžete přestat bát? Buďte obezřetní, sledujte, co se děje a zůstaňte stranou od oblastí, které jsou vzhledem k měření nejzasaženější, ale pochopte, že oceán si s tím poradí.

Zmíním další skutečnost k zamyšlení, protože jsem tu již dlouhou dobu (Kryon se směje). Byla doba, dříve než jste přišli na planetu, kdy oceány byly neustále znečišťovány ropou. Hádejte, odkud pocházela. Z ropných polí pod hladinou oceánů, která se protrhla a vylila neuvěřitelná množství ropy - přirozeným způsobem, ze dna oceánů. Mimochodem, s podobným problémem nyní zápasíte. Zkuste to domyslet… Skvrny, skvrny, skvrny a zase skvrny… tehdy nebyly žádné tankery vylévající ropu. Kde jsou následky těchto znečištění? Zruinovaly životní prostředí? A odpověď je „ne“. Co se s nimi stalo? Je tu systém, a vždy byl, kdy oceán nečistoty vezme, a postará se o ně způsoby, které neznáte. Zvažte to a pospojujte si jednotlivé body. Nejste první, kdo vylévá ropu do oceánů. Je to běžný přírodní jev. Zeptejte se geologů, co je tam dole. Zeptejte se jich, zda jsou tam ložiska bublající nahoru právě teď. A ony jsou. Je to přírodní děj, oceán o něm ví, rozpoznává ho a postará se o něj.

Víte, co se děje s počasím? Upozorňovali jsme vás na to naposledy. Přichází mini doba ledová. Říkali jsme vám, že není potřeba se toho bát. Prostě je třeba pochopit, že bude chladněji. Je to součást hojivého procesu. Oceány mění teplotu, ochlazují se. Je to součást životního cyklu, který se potřebuje obnovit. A je to také součást procesu čištění

Předal jsem vám informaci, že to může vědcům trvat generaci, než si toho všimnou, uznají to a řeknou: „Hele, ono se ochlazuje!“ A až to udělají, vzpomeňte si na den, kdy jste to slyšeli ode mne. Planeta to urychluje – pomocí čištění sebe sama. Mezitím (se smíchem) neznečišťujte oceán, neznečišťujte vzduch. Místo toho pochopte, že Gaia má vědomí, které je přátelské lidstvu, vidí, co se děje, a řeší problémy s vámi. Je to jasné? To byl třetí bod. Zbývají dva.

Rád bych vám řekl o něčem, co se děje ve vaší galaxii, a je to strašidelné.

(Číslo čtyři) Váš sluneční systém se pohybuje okolo centra galaxie se stejnou rychlostí, jako všechny ostatní hvězdy. Nazvali jsme to „revy “ – oběhy (revolutions – /revs/ – pozn. překl.) okolo středu. Jeden oběh trvá miliony let. Takže lidstvo za celou svou historii ještě nevidělo ani jednu otočku. Pohybujete se neustále do nových oblastí vesmíru, obíháte kolem středu své galaxie.

Pokud jste si mysleli, že solární systém je statický a zůstává ve stejném prostoru, neodpovídá to realitě. Sluneční systém vždy rotuje. Oblast, do které se chystá přesunout, se liší od oblasti, ve které dosud byl, je to dle plánu a právě včas. Pohybujete se do jiného druhu záření. Toto vyzařování ovlivní vaše slunce, vaši umělci to začínají vnímat, meteorologové o tom podávají zprávy, je to součást změny v počasí, sluneční cyklus bude jiný, množství slunečních skvrn bude odlišné, protože radiaci, do které se jako sluneční systém pohybujete, jste nikdy předtím nezažili. Ne v lidské podobě… A tak se bojíte. Díváte se a někteří říkají: „To je konec!“ Jiní varují: „Bude to nebezpečné!“ Já vám řeknu následující: Toto záření vplyne rovnou do magnetické mřížky vaší planety, změní vaši DNA a vy budete mít dalších deset procent (smích) efektivity, v pravý čas, podle plánu. To je laskavá fyzika, která ví, co děláte a čím procházíte!

Všímáte si toho? Čeho se ostatní bojí, je ve skutečnosti evolucí vašeho vědomí. Pokud jste se nevyladili přečtením předcházejících poselství, nebudete možná rozumět ničemu z toho, co jsem řekl. Ale jedná se o laskavý systém. Tato radiace změní věci. Uskuteční se to přirozeně a vy zdokonalíte funkčnost DNA vašeho těla. Je to systém, který ví, že přicházíte. To je číslo čtyři.

Pátým a posledním jsme se již zabývali. Napřed řeknu, co je evidentní – náš čas není váš čas. Vidíme tyto věci přicházet. Ale až se tak stane, možná řeknete, že to trvalo déle, než jste mysleli. „Déle“ je slovo, které není v rozsahu našeho chápání. Prostě víme, že to přichází. „Načasování“, jak byste to nazvali, není něco, čeho bychom si byli vědomi. Známe vaše chápání času. Vidíme vaši netrpělivost, protože se věci nedějí dle třídimenzionálního harmonogramu. Jaký je v tom však rozdíl? Přijde to, až to přijde. Budete tady. Někteří možná nebudou stejného věku a stejného pohlaví, ale budete tu (smích v obecenstvu). Jaký je v tom rozdíl? Uvidíte to a to, co mám na mysli, jsou vynálezy.

Jak se planeta přesouvá do toho, co jsme nazvali „urychlením“, vynálezy přesáhnou hranice toho, co jste považovali za vyspělou technologii. Technologie, kterou obdržíte, bude za hranicemi 3D technologie - bude to kvantová technologie. Začne to pozvolna. Stejně jako tolik vynálezů, které posunuly vaši technologii v minulosti, budou mít i tyto zbrzděný počáteční vývoj, s bleskovým závěrečným urychlením. Jedna věc vede k druhé, ukazuje něco nového.

Řeknu to ještě jinak: Planety, které se přesouvají do statusu „vzestupu“ prostě musí mít možnost chápat kvantovou energii. Počátek porozumění kvantové energii je schopnost vidět ji a měřit ji. I když ji neumíte vyrobit, měnit nebo s ní pracovat, musíte být schopni ji alespoň trochu vidět. Umíte si představit malíře, který chce namalovat překrásné plátno, má před sebou všechny potřebné barvy, ale je slepý? A to je přesně ten bod, ve kterém se nyní nacházíte.

Všechny barvy jsou vám k dispozici, vždy byly. Když uvidíte kvantovou energii přítomnou v jakékoli formě, porozumíte tomu, jak ji vidět v lepší formě. Když ji dokážete vidět v lepší formě, uvidíte vzory v ní obsažené. Pak budete mít miliony otázek, které se nedají zodpovědět. Ale zahájí to pokrok ve vynálezech, když jednu věc po druhé začnete rozumět tomu, co vidíte, a co jste nikdy předtím neviděli. Barvy budou nádhernéto je metafora.

Je to urychlovač, protože tento proces začne vyvolávat otázky, o kterých jste jako lidská rasa dosud neuvažovali. Dovedete si to představit? V momentě, kdy pomyslíte na problém, okamžitě uvidíte řešení. Fyziku to přivede do zcela nové perspektivy a uvidíte chybějící zákony. Když budete chtít, budete schopni manipulovat s věcmi, jichž se nyní cítíte být obětí. To jsou dary vzestupující planety postupující vpřed. A tím skončíme.

Drahé lidské bytosti, stále máte svobodnou volbu. Můžete to změnit, můžete se obrátit zpět, můžete se tím přestat zabývat. Přišel jsem před 23 lety. A co jsem tehdy viděl – bez hodin! – jste byli vy, jak tu dnes sedíte (Kryonův úsměv). Jinými slovy – to, co vidím za 20 let, je podobné. Jsou zde potenciály, které nemůžete vidět. Právě se začínají na této planetě rozvíjet.

Připravte se na medicínu, která se už navždy změní. Připravte se na eliminování jednoho druhu léčení a otevření prostoru pro jiný. Připravte se na inteligentní, kvantové léčení, které se objeví. Nemám nástroj, jak vám popsat tento léčebný – nikoli, není to proces, partnere (Kryon oslovuje Leeho), nepoužívej toto slovo! Léčebné paradigma, které zatím nedokážete vidět, nedokážete si ho představit, ale které je výsledkem spojení vás a vrozené inteligence vašeho těla (innate – pozn. překl.), se schopností vtisknout si představu a vyléčit se za použití svých vlastních dat ve své DNA. To je vše, co zatím mohu říci (smích).

Umíte si představit, jak popíšete internet společnosti, která ještě nepoužívá elektřinu? Ze stejného důvodu je tak obtížné předat vám nyní, co všechno tam je. Stále máte svobodnou volbu, jako vždy. Ale potenciály se již rozvíjejí – k benevolenci a k řešení. A k míru. Až si země konečně uvědomí, co chtějí, a budou mít lídry, kteří se budou řídit tím, co národy kolektivně chtějí, nebude žádná potřeba znovu se bouřit.

Proto nyní existuje v tolika oblastech tolik čištění a otřesů. Je to urychlení. Pomáhá vám dostat se na další stupeň rychleji než byste se tam dostali sami, protože jste obklopeni pomocí. Země samotná, osobnost známá jako Gaia nebo Matka příroda, se právě teď usmívá, dívá se na vás a říká: „Zasloužíte si to.“  A tady jsme. Všechny věci, které jsem dnes řekl  - jsou pravdivé.

Tímto to uzavřeme. Je to skutečné? (Kryonův tichý smích.) Dotkla se vás zpráva? Cítili jste, co dalšího se děje v místnosti? Naslouchali jste slovům, nebo tu byla další energie, která kroužila místností, která vás třeba držela za ruku, objala vás, pokud jste to dovolili, a říkala: „Poslouchej, poslouchej, poslouchej, stará duše. Čas, o který jsi žádala, je tady. Tak toho využij. Nespokoj se pouze s tím tady sedět. Nenech se tím pouze bavit. Buď součástí toho všeho.“  

Jsem Kryon, milovník lidstva. Z dobrého důvodu. (Zasmání na závěr.

A tak to je.

KRYON

 

 Duševní komunikace - první část 

 

Tento živý channeling byl přijat v San Antoniu v Texasu 22. února 2014
 

Tento živý channeling byl upraven [Leem a Kryonem] a doplněn pro lepší porozumění čtenářů. Často se totiž stává, že živý channeling má v sobě energii, kterou psané slovo nenabízí. Proto si užijte toto obohacené poselství přijaté v San Antoniu, 22. února 2014.

 

Zdravím vás, moji drazí, já jsem Kryon z magnetické služby. Můj partner ustupuje stranou. To, co právě teď vidíte a slyšíte, se nazývá channeling a pro mnohé to je něco záhadného. Pro nás je to krásné a je to způsob, při kterém multidimenzionální zdroj stvoření, který mnoho z vás nazývá Bohem, má šanci komunikovat s tím, co nazýváte humanismus. My tomuto procesu říkáme duševní komunikace. Tento proces se, moji drazí, liší od lidské komunikace, proto bychom rádi zahájili sérii channelingů, která zahrne vysvětlení tohoto procesu.

Už jsme to říkali mnohokrát. Víme, kdo je zde v této místnosti a “tato místnost“ zahrnuje i ty, kteří čtou a poslouchají. Moji drazí, chci vás dnes učit, ale ne bez předchozího seznámení se s rodinou, která je zde. Chci vás učit o vás. Všechno, co vás budu z tohoto křesla učit, se bude dít bez předchozího vědomí mého partnera. On neví, co přijde. Tak to probíhá už po mnoho let, že neví, co bude následovat.  Praktikuje předávání bez filtrování a já vám vysvětlím tuto frázi.

Otevírám tuto bránu, které říkáte channeling, abych umožnil proudění třetího jazyka, který mnozí z vás vnímají jako multidimenzionální. Tento jazyk nemá slova a není lineární. A navíc jej někteří z vás obdrží. Toto konkrétní poselství je dnes nahráváno a někteří z vás je poslouchají a čtou. Tento třetí jazyk je otevřený i pro vás, protože vím o schopnostech těch, kteří poslouchají a čtou. Může vám to znít divně, toto je část multidimenzionální informace, kterou má Bůh jsoucí v centrálním zdroji. Možnost vašeho skutečného probuzení a skutečnost, že byste se mohli podívat na toto poselství, zde byla vždy. Vidíme možnosti jako realitu dokonce ještě předtím než nastane, protože možnosti přitahují jiný druh reality. Zeptejte se na to kvantových fyziků.

Spletitost lidského vědomí

Začneme tím základním. Lidské vědomí je spletité. Přijde den, kdy vaše věda začne považovat lidské vědomí za odvětví fyziky. Je to proto, že nesleduje vzorce známé lineární fyziky nebo dokonce vzorce kvantové fyziky. Vědomí je jakási synchronizovaná energie, která má strukturu. Má kvantové vzorování [jak možná zjistíte], ale nemá sadu logických pravidel. Naopak, je zkresleno Akášou konkrétní lidské bytosti. Je složité a je to jediná synchronizovaná a spojitá energie, o které je známo, že má svůj vlastní pořad jednání, svou vlastní osobnost a schopnost komunikace. Takže to je studium „živé fyziky“. Protože lidské vědomí s sebou nese atributy duše, můžeme ho nahradit výrazem „duševní vědomí“ jako stejnou věc, protože jsou jedno a to samé.

Druhy duševní komunikace

Snaha popsat komunikaci do a z této “živé fyziky” jde za limity jakékoliv známé vědy. To vás vybízí, abyste o všem přemýšleli odlišně. Jsou to v zásadě dva způsoby přemýšlení o duševní komunikaci: (1) Komunikace z multidimenzionálního zdroje směrem k vám a (2) z vašich multidimenzionálních částí k nim. My jsme si vědomi, že dokážete multidimenzionálně komunikovat, ale vy si to možná neuvědomujete.

Je velký rozdíl mezi lineární a nelineární komunikací. Když jsem to říkal v minulosti, ne každý tomu rozuměl. Proto se to pokusím vysvětlit co nejlépe a to tak, jak jsem to dříve neudělal. Chci, abyste si na chvíli představili, že máte nějaký velice starý psací stroj. Takový, do kterého vložíte papír a karbonovou pásku, díky které vidíte znaky, když je tisknete na stránku. Když zmáčknete klávesy, stroj vytvoří přes pásku viditelný otisk na papír.

V tomto případě, řekněme, že píšete, a přitom vidíte znaky na papíru v jednom řádku, pěkně jeden za druhým. A velice brzy se vám písmena začnou měnit ve slova, pak ve věty a odstavce, které vytvoří skupiny podobných myšlenek. Toto je lineární komunikace, která je pro vás přirozená. Právě takto je pro vás napsáno toto poselství a takto je i čtete – velmi lineárním způsobem – slova na stránce napsaná v řádcích.

A tak, ať už čtete nebo posloucháte, dostáváte jedno slovo za druhým v jazykové struktuře mého partnera [angličtina]. A je tudíž lineární – jedno slovo za druhým, jako jsou slova na této stránce. Toto je lineární komunikace. Je to lidská komunikace a tak funguje váš mozek.

Nelineární komunikace by probíhala následovně: A teď dávejte pozor, protože přijde něco, čemu můj partner říká, rozšíření představivosti. Představte si, že ten psací stroj je připevněn tak, že můžete psát klidně celý den, ale válec se při psaní nikdy neposune směrem doleva. Bez ohledu na to, kolik znaků napíšete, dostanete jen jeden nečitelný obraz – opravdu velkou šmouhu. Každý znak se otiskne na ten předcházející. A co na té stránce uvidíte, moji drazí, na konci dlouhého dopisu příteli? Bude to jednoznaková šmouha! Všechny znaky budou na jedné hromadě, a vy nebudete mít žádnou představu o tom, jaká ta komunikace je. Budete se na to dívat, a budete litovat, že se psací stroj pokazil a vy jste si toho nevšimli.

A teď si na chvíli představte, že přijde někdo, kdo dokáže plně nelineárně komunikovat. Ten by se podíval na tu šmouhu a jasně by spatřil celé poselství! Je koncepční a nelineární. Viděl by myšlenku, která je v tom poselství a dokázal by vidět za tuto šmouhu. Znaky a věty jsou tam stále, moji drazí. Pamatujete? Napsali jste je všechny. Ale nejsou tam přítomné v lineární formě. Jsou tam všechny dohromady jako skupina [jediná šmouha]. Nelineární zprostředkovatel spatří šmouhu a přečte celé poselství.

A teď přichází atribut, který je těžké popsat. Je to mimo logiku, na kterou jste zvyklí, proto mi dovolte, abych to vysvětlil. Můj partnere, pokračuj pomalu, tak aby to pochopili [mluví k Leemu]. Když se konceptuální, nelineární osoba dívá na tu šmouhu, dívá se na něco, co už existuje. Poselství bylo napsáno. Takže si nic nevymýšlí ani nehádá. Prostě jen čte něco, co již v nelineární formě existuje. Poselství bylo napsáno, a všechny znaky existují – v podobě podivné šmouhy – ale děje se to ve vašem reálném čase.

Existuje atribut nelineární mysli, kterému říkáte autismus, a který byste měli studovat. Je mnoho autistických lidských bytostí, které vám dokážou říci den v týdnu v nějakém měsíci pro libovolný rok. Kdybyste se takové osoby zeptali: „Jaký je den v týdnu pro datum 15. května 2035?“, mnozí z nich by vám okamžitě odpověděli. Mnozí lidé by zírali na to, co se zdá být výsledkem výpočtového úsilí. Ale pravda je, že výpočet s tím nemá co dělat. Víte, není to vzorec a není to matematika. Odpověď již existuje, takže je již známa. Můžete přistoupit k téměř každému osobnímu počítači, který je „calendar friendly“ a nalézt tuto informaci, protože již existuje. Je to koncept, který již byl objeven, vytvořen a uložen.

Nelineární mysl pracuje tímto způsobem. Mnozí s autistickou myslí jsou schopni interpretovat tuto informaci skoro okamžitě, protože tu představu vidí. Nic nepočítají. Teď víte, jaký je rozdíl mezi lineárním a nelineárním. Autistická mysl je jakýsi předskokan věcí příštích a odchylka od budoucího lidského rozvoje. Jsou to soudobí učenci a mnohé jejich problémy pocházejí z jejich neschopnosti fungovat v lineárním světě.

Jak to funguje - komunikace nelineárního s lineárním

Mnohá sdělení k vám chtějí přijít ze všech druhů zdrojů, tak vám je vyjmenuji. Začněme channelingem. Channeling je to, co slyšíte právě teď a co můj partner dělá už 23 let. Když s tím začal, bylo to strašné [používám jeho výraz], ale teď už je to v pořádku. Ale měli byste vědět, že k němu nemluvíme lineárním způsobem. Vy to od něj slyšíte lineárně, ale není to stejný způsob, jakým to předáváme. Víte, je to mistrovský interpret nelineárních konceptů přicházejících skrze jeho šišinku.

Právě teď předávám toto poselství celé najednounaši šmouhua on je pro vás interpretuje tak, aby to znělo jako proud lineárních slov. Ale je to jediná myšlenková skupina a já mu to takto předávám stále znovu. Vidíte, pracujeme společně a oba jsme se tomu museli přizpůsobit.

Když jsme poprvé začali, předal jsem mu koncept, celý channeling, v jediné šmouze. [Lee vydá zvuk jedné slabiky]. Jako je toto! Potom si to musel celé zapamatovat a předat vám channeling. Neměl moc dobrou paměť, proto jsme něco vyzkoušeli. Pokud bychom mu stále znovu předávali tutéž šmouhu, mohl by ji interpretovat lineárním způsobem. Mimochodem, právě jsem vám předal tajemství zvládnutí intuitivního myšlení. Požádejte Ducha, aby intuitivní poselství předával stále znovu a znovu. To by měla být vaše prosba k Duchu, když nerozumíte, o čem to poselství je – zopakuj to! Intuitivní mysl je zopakuje, abyste to mohli pochopit a vidět v celé kráse a jasnosti. Mohlo by se to zdát jako zřejmé, ale pamatujte, že svobodná vůle nám brání v tom, abychom pro vás cokoliv udělali, pokud o to nepožádáte. Duch sám od sebe nic neopakuje. Opakování je plně lineární koncept, o který musíte požádat.

Chceme se s vámi setkat mezi lineárním a nelineárním, moji drazí. Uvědomujete si, že právě toto je důvodem, proč Duch mluví k lidem od samého počátku prostřednictvím čtyřverší a metafor? To je vše, co máme – metafory, aby vám pomohly vidět poselství, protože se zabýváme myšlenkovými skupinami a šmouhami. Ale interpretace těchto metafor se často stává hádankou. Lidé někdy čtou písmo a říkají: „Duchu, proč nemůžeš mluvit normálně?“ Odpověď zní, že nejsme lineární jako vy, a pro nás mluvíme „normálně“. Dokonce i tento konkrétní channeling je předáván tímto způsobem. Tak dlouho jako trvá ho vyslovit, je současně celý předáván mému partnerovi, nelineární šmouha, stále dokola. On to potom pro vás interpretuje lineárním způsobem. Slyšeli jste, že by někdy na začátku channelingu řekl, kolik částí bude mít? Dělá to často. Jediný způsob, jak by to mohl vědět je, že už je mu známo celé poselství, dokonce když začíná. Vidíte? Čte šmouhu.

Co je channeling?

Takže začneme s učením: Co je channeling? Je to otevření se lidské šišinky a předávání komunikace od toho, čemu říkáte Zdroj. Samozřejmě, že (Lee) také musí používat lidskou kulturu a zkušenosti, když je interpretuje a potom mluví nebo pro vás píše. Jakákoliv entita, energie nebo komunikace prostřednictví šišinky je ze Zdroje. Pro vás mohou mít mnoho jmen a podob, ale jsou ze Zdroje. Rozdíly mezi channelery spočívají v tom, jak interpretují a jak je šišinka očištěná od lidských filtrů [o tom více v jiném channelingu]

Channeling je forma komunikace, která je otevřená lidstvu a nemusíte ji nazývat channelingem. Můžete jí říkat, jak se vám zlíbí, ale měli byste vědět, že každá lidská bytost se jí může otevřít, pokud si to přeje. Díky svobodné vůli se o to mnozí nezajímají, ale co ji tak provádět jen sami pro sebe? Nemusí to být nějaká andělská energie nebo některá entita. Může se jednat o vaše vlastní Vyšší Já. Mnoho lidí tomu říká automatické psaní.

Tato komunikace probíhá skrze multidimenzionální portál, který se otevírá prostřednictvím šišinky. Tato informace nepřichází skrze mozek, jak už jsme řekli dříve. Toto je duševní komunikace a je multidimenzionální. Nemá to nic společného s mozkovými synapsemi – vůbec nic. Intuice je duševní komunikace, a není to žádná funkce mozku, a proto je tak těžké ji „zařadit“, protože jste zvyklí na synaptické lineární myšlení. Takto jste „lapeni“.

Dovolte, abychom znovu promluvili o tom, jak je to obtížné. Od této chvíle budu mluvit o jiných sděleních směrem k vám tímto nelineárním způsobem. Tento druh komunikace od ostatních musí být interpretován určitým způsobem, aby se stal lineárním. Existuje mnoho atributů tohoto druhu komunikace, proto dávám svému partnerovi seznam a on si může vybrat, o čem chce mluvit v čase, který má.

Osobní. Promluvme si o osobní komunikaci. Jak můžete slyšet, co pro vás má Duch nebo nějaký jiný multidimenzionální zdroj, když to k vám nepřijde v lineárním tvaru? To je těžké! Můj partner vám dnes dá nějaké odpovědi, a ta hlavní je skrze cvičení rozeznávání intuitivních myšlenek a pochopení toho, co přichází z vašeho mozku a co ne. Je to obtížné, na začátku. Lidé to chtějí analyzovat nebo vysvětlovat pomocí rozumu.

Moji drazí, nedovolte synapsím vašeho mozku stavět se do cesty Bohu. Musím to znovu říkat? S intuicí se musíte naučit dát lineární logiku stranou a nechat krásu nelineárních představ hrát na jevišti vašeho vědomí. To nemusí vyhovovat vašemu dalšímu životu nebo tomu, co si o tom, co děláte, myslí vaši přátelé, ale povznese to váš život. Je těžké změnit váš způsob myšlení.

Takže co se můj partner musel jako inženýr naučit, aby mohl channelovat? Chtěl analyzovat absolutně všechno! Zabralo mu to celé roky, než rozlišil rozdíl mezi šišinkou a mozkem a potom uhnul z cesty nelineárnímu intuitivnímu myšlení. Nejprve se stále ptal, jestli „to zvládl“! Bylo to z jeho mozku nebo to bylo něco většího? Intuice je také zodpovědná za to, čemu říkáte kreativní myšlení – malování, hudbu, poezii a tak dále. Takže není divu, že se takto ptal! Je to oprávněná žádost. Takže pro vás osobně, moji drazí, toto je to, co musíte dělat. Procvičovat rozeznání rozdílu.

Existuje mnoho jiných zdrojů než je channeling, kterým říkáte Boží poselství, která pro vás mají zprávy v tomto nelineárním tvaru [nelineární komunikace přicházející k vám z intuice a ne ze synapse]. A to, co přijde dále, vás možná překvapí.

Zvířata. Milujete je, že? Co víte o zvířatech, zvláště o těch, o která pečujete a milujete je, o těch, kterým říkáte mazlíčci? Mají osobnost, že? Oni k vám mluví! Když hovoříte, jak zní ten zvuk, moji drazí? Jak zní jejich hlas? “No dobrá, Kryone, ty už přece víš, že nemají žádný skutečný hlas.”. Skutečně? Tak jak k vám tedy “mluví”? Teď to začíná být zajímavé, že? Komunikují prostřednictvím představ. Jejich abstraktní myšlenkové skupiny jsou pro vás dostupné, abyste je zachytili. Takže hádejte, kde zachycujete tyto myšlenky? Je to skrze vaši šišinku, která je překladatelem multidimenzionálních záležitostí ve vašem těle. Není to váš mozek, co zachycuje jejich zvířecí vysílání, moji drazí.

Někteří z vás jsou v tomto druhu komunikace velice dobří. To jsou ti, kteří to právě teď poslouchají a kterým se říká zvířecí zaříkávači a oni přesně vědí, o kom to mluvím. Proč tomu říkají zaříkávání? Povím vám svou interpretaci. Je to proto, že ta komunikace není lineární a oni pro vás zaříkávají skrze šišinku a ne skrze mozkové synapse. Přichází to v myšlenkových skupinách, velmi jemně a náhle, stejně jako šmouha. Když to zachytíte, víte, že ten pes nebo kočka nebo kůň nebo křeček nebo králík se snaží komunikovat. Znáte jejich žádost, snad i jejich úzkost nebo možná lásku, kterou mají.

Tento druh komunikace se zvířaty je pro vás snadný, protože jste ho všichni pocítili. Věřím, že víte, o čem mluvím. Tak využijte tuto lekci, protože to, co vás dnes učím, se neliší a používá ty stejné procesy, které používáte ve skutečném životě a při meditaci, když nasloucháte Bohu.

Kryone, je to pravda, že komunikace se zvířaty je duševní komunikace?” Ano, je to komunikace jejich duše s vaší, a jestliže dobře interpretujete jejich myšlenky, tak proč byste potom měli pochybovat o dalším kroku? Procvičujte tuto komunikaci s vaším vlastním Vyšším Já. Vaše Vyšší Já je tou vaší částí, která vibruje výše než vaše buněčná část a je součástí vaší „duševní skupiny“. Tato „duševní skupina“ je částí devíti atributů lidské bytosti* a je vaším centrem. Je to ta část, která vám předává informace z druhé strany závoje, od toho, co nazýváte Bůh.

Činy jsou komunikace. Můj partner hovoří o Krystalické mřížce a o tom, jak připomíná lidské jednání, jako je to, co se dělo v minulosti na bitevních polích. Energie bitvy je stále tam, je přenášena k vám a mnozí ji mohou cítit. Co si myslíte o tomto mechanismu? Tato komunikace z toho, co se tam v minulosti stalo, zahrnuje představy smrti, dramatu a strachu. Tato energie je přenášena Krystalickou mřížkou přímo do vaší šišinky a přichází k vám prostřednictvím konceptů emoce, ne lineární komunikací. Mnozí to dokážou cítit a mnozí ne. Ti, kteří jsou zvyklí cítit energii, jsou těmi, kteří rozumí a cítí to jako první.

Někteří z vás jsou v tom dobří a jste hrdí na skutečnost, že dokážete cítit energii všude, kam přijdete. Dokážete cítit energii skupiny, vnímáte energii Země i tu Krystalické mřížky, a dokážete vnímat energii situací. Ale co to cítíte? Je to duševní komunikace ve své nejlepší podobě!

Je to mřížka hovořící k vašemu intuitivnímu . Nepochází to z mozku a není to intelektuální. Je to fyzika. Zachycujete to svou šišinkou, interpretujete a získáváte informace v nelineární formě. V případě bitevního pole se něco stalo na místě, na kterém stojíte, a ta energie vás může dostat na kolena. To je komunikace! Avšak, proč je tu energii, která je tak osobní, tak těžké interpretovat? To proto, že je to komunikace vás s vámi. A o tom je dnešní učení – o práci na otevření tohoto konceptu.

Univerzální komunikace: Když jdete do lesa a stromy k vám mluví, o čem to je? Mluví k vám Gaia! Jak ten hlas zní? Prochází skrze vás? Rozumíte tomu, co říkám?

Dokážete slyšet tyto věci svým vlastním způsobem, ale žádný z nich není synaptický. Mají ty stromy problémy? Naříkají? Nebo snad oslavují? Všechny tyto informace jsou dostupné pro ty, kdo je dokážou slyšet.

“Kryone, je pravda, že v lese je něco, co bys nazval dévy?” Tady je moje odpověď: Děláte si srandu? Samozřejmě! Ano! Ptáte se, co to je. Jsou to multidimenzionální aspekty Gaii. Mám moc rád, jak lidé nakládají s multidimenzionálními energiemi. Převádějí je do 3D. Když lidské bytosti nedokážou pochopit nějakou multidimenzionální energii, udělají z ní nějakou entitu, oblečou ji [ve své mysli na ni navlečou nějaké šaty], dají jí jméno a umístí jí do lidského filmu. Jsou nádherní! Vy víte, že jsou a jsou všude. Běžte do lesa a oni k vám budou mluvit. Sedněte si do trávy a dovolte jim s vámi komunikovat. Jsou součástí energetické polévky, která je Gaia, což je Matka Příroda - osobnost, která je Boží láskou v přírodě.

Moji drazí, od dév nedostanete nic špatného. Za to, že obejmete strom, se vám nic nestane. A to vy víte, že? Co vám to říká o tom, co si o vás myslí Gaia? Toto je pouze několik věcí, když dojde na předmět komunikace od ostatních směrem k vám.

Další směr – od lineární k nelineární komunikaci

Lidská bytost je obdařena lineární myslí a lineární komunikaci. Kvůli tomu vám schází nezbytné nástroje pro multidimenzionální komunikaci. Nyní je můžete dle libosti rozvíjet a mnozí z vás to dělají. Ale obecně jste coby lidé obdaření pouze lineární komunikací. Takže, co vy a Duch?

Moji drazí, pravda je taková: My vám rozumíme bez problémů! Je to proto, že jsme mistrovští interpreti. Přesně víme, co říkáte, bez ohledu na to, jestli si to myslíte nebo to říkáte. Víme, co sdělujete, protože jsme stále s vámi. Vaše Vyšší Já, které vibruje nad tělesným já, zná psychiku vaší mysli. Když zasednete k meditaci, víme, co chcete dělat, protože ty potenciály jsou zde. Mysleli jste na to už před tím, než jste to udělali, a to je to, co my vidíme. Dovolte, abych vám dal pro tuto komunikaci s námi několik tipů. Přestaňte nám předkládat seznamy toho, co chcete! My to již víme. Naopak, posaďte se a řekněte nám: „Drahý Duchu, pověz mi, co ty chceš, abych věděl.“

Moji drazí, my jsme již na palubě se vším ve vašem životě. Musím to ještě jednou opakovat? Jsme už na palubě se vším ve vašem životě! Přijďte k nám a dovolte nám mluvit s vámi. Prostě nám dovolte mluvit a snažte se interpretovat myšlenkové skupiny, které přijdou jako první, aniž cokoliv posuzujete. Zvykněte si na to. Ale pokud s námi mluvíte, nezáleží na tom, jak to děláte.

A teď budou ti, kteří budou říkat: „Dobrá, Kryone, musí existovat i nějaké špatné způsoby komunikace s Bohem.“ Ne, neexistují! „A co si myslíš o národnostních skupinách, které musí čelit určitým nařízením nebo mají nějaký modlitební kobereček nebo musí nosit něco zvláštního, aby se modlily správně?“ Moji drazí, nechte je dělat, co jim říkají jejich tradice jejich vlastní kultury, protože ctí Boha! Existuje něco lepšího, co by je připravilo na hovor s námi? Do jejich komunikace vstupuje stejná láska jako ta vaše. Kulturní rozdíly mezi lidmi nemají na opačnou stranu závoje žádný vliv, protože my vidíme člověka jako tělesného zástupce části Boha. Všechny lidi! Nezáleží na tom, co máte na sobě nebo na čem sedíte. Je to jasné? Neexistuje žádný špatný způsob hovoru s tvořivým zdrojem.

“Dobrá, Kryone, možná ne, ale několikrát se mi stalo, že jsem křičel na Boha. Co řekneš na tohle? Není to špatné?“ Moji drazí, my váš slyšíme, ale neslyšíme žádný křik. Ten křik byl lineární. Toto se těžko vysvětluje. My slyšíme milující pocit marnosti. Milující pocit marnosti, frustrace. My nevidíme hněv. Vy jste se nezlobili, byli jste frustrovaní… a v takovou chvíli vás chceme obklopit nejvíce. Čím víc křičíte na Boha, tím víc je kolem vás andělů, kteří čekají, aby vás mohli držet za ruku! Příště, až se rozhodnete křičet na Boha, otevřete i své srdce a dovolte nám držet vás chvíli ve svém náručí. Je to tak v pořádku? Ve chvílích největší marnosti, když nedostáváte vůbec žádné odpovědi a nedokážete je vyřešit, můžete být prostě jen objati? Je to tak správně? Kvůli tomu jsme tady: staré duše, budete si muset zvyknout na tuto komunikaci. Je to tak dostupné!

Činy jsou skutečným jazykem. To, jak se chováte, mluví ke Krystalické mřížce a k mřížce Gaii. Co si myslíte, to mluví k Magnetické mřížce, které říkáme sídlo lidského vědomí. Aniž něco řeknete, vaše činy jsou jiným způsobem komunikace se vším a každým kolem vás. To, co vypustíte z úst v lineárním tvaru, slyší vaše hmotné tělo. Kolikrát vám svépomocní guruové musí říkat, že si přitáhnete to, co nahlas vyslovíte? Proč si hypochondři sami přivodí onemocnění, kterého se bojí ze všeho nejvíce a o kterém mluví? Je to proto, že tělo je slyší a dává jim to, o co žádají.

Tělo poslouchá, mřížky poslouchají a poslouchají dokonce i lidské bytosti kolem vás. Zaplétáte drama? Opět přicházíme s touto otázkou. Myslíte si, že je to přitažlivé pro ostatní lidské bytosti? Pomysleli jste někdy na to? Co chcete druhému sdělit o svém systému víry, „vnitřním Bohu“? Chcete jim ukázat, jak jste vykolejeni a že oni by měli být stejní? Přemýšlejte o tom. Jak prezentujete své mistrovství lidstvu? Staré duše, co jste se naučili za všechny ty věky, které jste přinesli dnes na tuto party? Je to zaplétání se nebo je to láska?Dobrá, Kryone, to se snáze řekne, než udělá. Jak zastavíš zaplétání se? Jak mám zastavit reagování na neférový svět?“ Právě jsem vám to řekl. Jestliže otevřete své srdce a umožníte posvátnou komunikaci, započne míruplná podpora pro a s vámi. Tomu se říká probuzení do Ducha. Je to vystoupení ze starých návyků, starých strachů a začátek uplatňování nároku na tu část vaší staré duše, která je Bohem ve vás, dostupným pro vás, lidstvo a ty okolo vás.

Multidimenzionální komunikace. Vy, kteří jste dobří v mluvení ke zvířatům, jste rozvinuli myšlenkovou komunikační skupinu. Jste už na palubě, protože tam je ten nejlepší druh duševní komunikace a vy začínáte myslet mimo běžný rámec. Díváte se do zvířecích oči a předáváte jim obraz, že? Oni jej přijímají, že? To by vám mělo ukázat, že to funguje! Lidé mohou rozvinout multidimenzionální atributy a charakteristiky, které jsou naprosto vědomě řízeny, poslané skrze šišinku mozkovou kamkoliv chtějí.

Kolem vás jsou také pomocníci, a my jsme o tom mluvili. Musím vám je zase uvádět? Existují laskavé entity a skupiny kolem vás. Některé jsou odsud [Země] a některé ne. Nejen Plejáďané, Arkturiáni, Hathoři nebo ti z Orionu a Síria [abychom jmenovali ty nejpopulárnější]. Je jich nekonečné množství! Víte, co mají všichni společné? Nelineární myšlenkovou komunikaci. Můžete s nimi komunikovat stejným způsobem, jakým to děláte se zvířaty.

Drahé lidské bytosti, otevřeme dveře k úplné komunikaci předtím, než ukončíme tento channeling. Chceme vám sdělit, že je zde něco, co chceme, abyste věděli, abyste to realizovali. Nedovolte, aby naše komunikace byla tajuplná! Nedělejte ji podivnou. Pouze jsem vám předal atributy komunikace k Duchu a z Ducha. V příštím channelingu budu pokračovat s jiným tématem. Co blokuje tuto komunikaci? Co jsou to filtry? Co můžete udělat, abyste zlepšili komunikaci?

Duševní komunikace je částí toho, co se musí staré duše naučit, aby vytvořily rovnováhu na této planetě a mír na Zemi. Začíná to tady a teď. Začíná to porozuměním a demystifikací krásy vašeho vztahu s Duchem. V těchto posvátných věcech je struktura; existuje laskavý systém a duchovní zdravý rozum v těchto věcech. Povzbuzujeme vás, abyste to pro sebe nalezli, protože tato komunikace způsobí na planetě duchovní evoluci. Povedou ji ti, kteří právě teď čtou a poslouchají. Rodino, to je lekce pro dnešní den. Je nádherná, že? Je nádherná!

Vše co chceme, je komunikovat, a je načase dát se do toho. Tento channeling byl o tom, jak to funguje. Dnešní návrhy zní, jak to dělat lépe – dokonce i to, co slyšíte právě teď, což je channeling. Před námi stojí úkol demystifikace, neboť jej někteří nazývají strašidelným, nepřirozeným a tajemným. Jen proto, že není lineární, neznamená, že je divný. Ze všeho nejskvělejší je láska. Dokážete ji vysvětlit? Asi ne. Ale můžete se toho stavu snažit dosáhnout. Jděte a předávejte lásku svého vnitřního Boha těm okolo vás.

A tak to je.

KRYON

„Duševní komunikace - druhá část”


Tento živý channeling byl přijat v San Antoniu v Texasu, 22. února 2014

Tento živý channeling byl upraven [Leem a Kryonem] a doplněn pro lepší porozumění čtenářů. Často se totiž stává, že živý channeling má v sobě energii, kterou psané slovo nenabízí. Proto si užijte toto obohacené poselství přijaté v San Antonio, 23. února 2014.

Zdravím vás, moji drazí, já jsem Kryon z Magnetické služby. Dnes odpoledne toto poselství nazveme druhou částí „Duševní komunikace“. Včerejšek [Duševní komunikace – 1. část] byl naplněn instrukcemi o tom, jak může Duch komunikovat s vámi a ostatními energiemi na planetě, které jsou nelineární a snad dokonce i multidimenzionální. V tomto poselství jsme cvičně mluvili o vás, komunikujících s ostatními. Dokonce jsme i zmínili, kdo jsou to ti ostatní.

Toto téma je větší než si myslíte. Přijde den, kdy věda uzná, že planeta je doslova naplněna životní silou, která je neviditelná a z části má dokonce jakousi formu vědomí. V té době přehodnotí „co je živé“ a možná dojde dokonce i k nové definici samotného života. Včera jsme mluvili o tom, jak komunikovat s těmito mnoha energiemi a bylo toho mnoho k prodiskutování. Dnes to je více osobní.

Duševní komunikace, druhá část

Dnes jste sem přišli, abyste se dozvěděli, jak můžete zvýšit svou duchovnost, ale toto učení jde ještě dál. Může odhalit věci, které jste nikdy dříve neviděli. Duševní komunikaci je také možno definovat jako „vy s vámi“ a tudíž subjekt také „vstupuje do kontaktu se svým vlastním božstvím“. Není snad pravda, moji drazí, že celý účel dnešní lekce je, jak vstoupit do kontaktu s nelineární částí sebe sama? To je duševní komunikace.

Dokážete vůbec přijmout možnost, že jste rozděleni do mnoha multidimenzionálních částí? Jak už jsme vám řekli dříve, jste na mnoha místech současně, ale jedna vaše významná část vibruje výše než vaše vědomí, a proto se jí říká „Vyšší Já“. Vyvážení toho všeho a to, že začnete být jako mistři planety, je opravdovým vstupem do kontaktu s vašimi dalšími částmi, které jsou posvátné. Toto je duševní komunikace a vše, co od této chvíle řekneme, se na to vztahuje také – na vás, komunikující s „vyšším vy“.

Duchovní přežití

Dovolte mi, abych vás vzal kousek zpátky. V kolika životech jste se brodili starou energií? Brodili se? Sebrali jste síly a stará energie planety vás odkopla zpět. To je metafora, staré duše, která se probudila do uvědomění si božského účelu pro sebe a pro planetu, a toto uvědomění pak bylo ignorováno, nebo ještě hůře „objeveno“ a potom obáváno.

Staré duše, zdálo se, že jste právě vyrazili na duchovní stezku a ta vás zničila. Opět jste se vrátili zpět a narukovali jste do nějaké války a ta vás opět zabila. Přijdete zpět, probudíte se, stanete se dokonce šamanem, a jste zabiti za to, že jste osvícení. V kolika životech jste mohli dělat jen to, že jste se drželi svého a snažili jste se přežít ve světě se starým, temným myšlením? Přežití se stává slovem, které pro starou duši znamená něco naprosto odlišného. Vysoké vědomí ve staré energii je jako pěst na oko, a to je něco, na co je stará duše zvyklá.

Moji drazí, toto je ukončení – toho všeho – to bylo to proroctví domorodých obyvatel pro tuto dobu. Teď jste tady a jste na to připraveni. Ale planeta nezíská vyšší vědomí najednou, moji drazí. Naopak, systémy okolo vás a energie okolo vás se začnou postupně získávat snadněji, zvládat mnohem snadněji, aby bylo přežití snazší pro ty, jako jste vy. Mnoho lidí bude klást mnohem menší odpor a budou otevřenější než kdy dříve. To je začátek velmi pomalého posunu.

To také znamená, že pro vás bude snadnější dostat se do rovnováhy. Slovo „rovnováha“ používáme stále znovu a znovu. Ti, kteří fungují v ezoterických systémech víry, mnohokrát vstupují do určitých lidských životních kategorií, protože jde o čisté přežití. Je pro vás snadné být jakýmsi poustevníkem, mluvím dokonce i k mému partnerovi, jestliže nemusíte ukazovat své světlo, je to snazší. V minulosti, když jste ukazovali své světlo, byli jste loveni! Rozumíte tomu, co říkám, že? Když otevřete dveře a rozlije se světlo, každý se na vás dívá, protože jste jiní. Co je na tom obrázku špatně? V minulosti to znamenalo váš zánik. To je to, co se mění. Ale je těžké na to zapomenout.

Nezasahování

Takže v této energii, po precesi rovnodennosti, máme několik informací: První, co bychom vám chtěli s láskou předat, je to, čemu říkáme „pravidla stvořitele“. Ale nejsou to taková pravidla, jaká byste čekali. Dovolte nám být trochu konkrétnější. Budeme jim říkat Boží zákony ve vztahu k lidstvu“.

Tyto zákony nejsou porušitelné, ani bychom to nechtěli. My bychom je nikdy neporušili. Duch není jako člověk. Neexistuje zde žádné lineární vědomí s pravidly nebo zákony, které musí být dodržovány nebo ne. Zde platí jiné zákony. Například zákony fyziky jsou absolutní a musí mít co dělat se způsobem, jakým se látka chová ve vaší realitě. Zákony fyziky nejsou zákony, které by byly dodržovány uvědoměle, jsou to zákony hmoty. Podobným způsobem fungují duchovní zákony – způsob práce Boha.

Takže mi dovolte, abych vám něco pověděl o některých z nich. Tak především vzdávají čest celému lidstvu, jsou nádherné a laskavé. Očekávali byste snad od tvořivého zdroje něco jiného? Zde je jeden takový zákon: Držíme se stranou, dokud nás nepozvete dovnitř. Toto je víc než lidská svobodná vůle; je to zákon Stvořitele. Líbí se nám tato část? Ne, protože naše láska chce křičet, že jsme tady, ale to nemůžeme. To je náš způsob vzdání holdu svobodné vůli lidské bytosti. Kdybyste opravdu věděli, že jsme tady, okamžitě byste se změnili a nebylo by žádné zkoušky. Ne. Volba najít nás, musí být vaše a jen vaše.

Moji drazí, stará energie této planety byla pro nás všechny obtížná. Probudili jste se a byli jste v módu přežití a v rámci staré energie se většina lidstva jednoduše nezajímala a nedovolila nám vstoupit. Umíte si představit, že se vaše děti najednou změní a nepoznají vás? Umíte si představit, jak se potulují kolem a vrážejí do zdí, protože nevidí? Představte si, že máte jedinou baterku a oni jsou ve tmě, bojí se. Ale vy nemůžete tu baterku použít, ledaže by o ni požádali. Oni vás nikdy nezavolají, protože ani neznají vaše jméno. Nevzpomínají si, kdo jste. Vy jste jim dali život a pečujete o ně, a oni přesto nevědí, že existujete. Dokážete si to představit? To je náš zákon.

Jiný zákon: Když vy, jako lidská bytost, otevřete svou náruč a své srdce duchovnímu hledání, začnou se dít věci. Mnozí z vás dokonce mají celou řadu akášických vzpomínek o tom, jak se cítí [a možná problémy, které to přináší ve staré energii]. Když si začnete odpovídat na vnitřní duchovní otázku: „Je v tom něco víc?“ dovolíte nám vstoupit. V tomto okamžiku se všechno mění a my začínáme komunikovat. To je náš zákon. Ale když vás to dělá stále více, zákon se rozšiřuje i na další atributy okolo vás. A potom se začnou měnit i ony. Když tento proces započne dostatečný počet lidí, začne se posouvat i planeta. Tomu se říká rychlodráha.

A teď to začíná být zajímavé. Tento posun má také co dělat s tím, čemu říkáte citlivost na energii v lidské bytosti. Když přijdete na bitevní pole, kde si Krystalická Mřížka pamatuje, co se tam stalo, cítíte drama toho všeho. To se mění a my jsme vám o tom říkali. Ale řekněme, že jste přišli na to místo s dalšími lidmi. Vy to cítíte, ale oni ne. Rozhovor by mohl probíhat nějak takto:

“Co je s tebou?“

Mohli byste odpovědět: „Copak necítíš tu energii tady?“

„Jakou energii? Co tím myslíš?“ odpovídají.

„Něco se tady stalo. Necítíš to?“

„Ne, nic necítím.“

Oni se pak na vás podívají a možná si myslí, že si vymýšlíte, nebo že si chcete získat pozornost, nebo že „hrajete roli“ přecitlivělé duchovní osoby. Jaký je rozdíl mezi vámi a jimi? Odpověď zní: Vy necháte toto uvědomění vstoupit a oni je blokují. O těchto blocích budeme mluvit za chvíli.

Někteří půjdete na procházku do lesa a ucítíte ho. Obklopí vás svou láskou a nádherou. Mluví k vám Gaia. Stromy vydávají kyslík laskavým systémem fotosyntézy. Rostliny vám dávají kyslík a vy jim oxid uhličitý. Jaký to systém! Rozhlédněte se kolem. Vědci řeknou, že ten systém vznikl čirou náhodou – náhodný vznik. Věříte tomu? Jaký to nádherný systém! I samy stromy vědí, kdo jste. Přišli jste do lesa a on vás objímá, ale možná jsou vedle vás lidé, kteří přišli s řetězovou pilou. Nestarají se a necítí to. Pro ně je les jen zdroj. Jak je velký ten rozdíl mezi vámi? Odpověď zní: Vy jste dovolili vstoupit multidimenzionálnímu uvědomění a oni ne. Víte, vy jste si více uvědomili multidimenzionální duševní komunikaci. V tomto případě se jedná o vaši ohromnou duševní energii, která komunikuje s ostatními částmi planety, které jsou také multidimenzionální.

Když přijmete rozhodnutí, že je OK cítit tuto energii, bude tam. Většina lidstva dosud toto rozhodnutí nepřijala. Zablokovali je. Zákon je tento – tato komunikace k vám přijde pouze s vaším svolením. V okamžiku, kdy otevřete dveře svolení, můžete ji začít cítit. Toto jsou naše pravidla.

Není to jen svolení ke komunikaci z tvořivého zdroje, ale také z úžasného počtu toho, co bychom nazvali dalšími laskavými energiemi. Ty další jsou představovány skupinami s názvy, které jste jim dali vy. Ani ony se k vám nemohou dostat, pokud jim to vy nedovolíte. I to je naše pravidlo. Vaše jména pro ně zní Plejáďané, Arkturiáni, Hathoři, nebo ti z Orionu a ze Síria. Existuje jich mnohem více, ale dokud se neotevřete jejich možnosti, nemohou s vámi komunikovat.

Většina lidstva bude stát během komunikace vedle vás a myslet si, že vám není dobře. Takto to pro ně vypadá. Poslouchejte, moji drazí, laskavých skupin, které představují esenci vaší DNA [vaši semennou biologii], a které vědí, kdo jste, těch je mnoho. Množství pomoci, kterou na této planetě máte, je ohromující, přesto většina lidstva nepřipustí povědomí o ní, ani jí nedá ve své realitě šanci.

Stará duše

A teď přichází na scénu stará duše. Moji drazí, vy jste už naladěni! Jestliže slyšíte můj hlas nebo čtete tato slova, dali jste jim své svolení. Dovolte mi, abych vám řekl, co se děje, moji drazí, protože existují různé stupně svolení. Ale tím prvním je otevřít dveře – a to začíná.

Energie roku 2014 a dále, začala vytvářet na planetě nová paradigmata. Tato nová paradigmata se týkají objevování, probouzení, uvědomění a tzv. „aha“ zkušeností. Ne všechna budou duchovní. Vědci objeví mnoho věcí, které vyvolají nové otázky. Tyto otázky a odpovědi potom otevřou dveře, které se nebudou zdát okamžitě duchovní, ale všechny povedou tímto jedním směrem. Nové objevy v kvantové fyzice a vědomí, které byly skrývány, změní pravidla, spojí zvláštním způsobem dohromady biologii a fyziku. To způsobí přehodnocení samotného života a nakonec povede k potvrzení multidimenzionální reality jiných vědomí kolem vás.

Nový objev – nová realita

Lékař operuje pacienta. Po chemické stránce je pacient pryč. Možná, že jeho srdce bylo vyjmuto a jiné je připraveno k umístění do zejícího otvoru v jeho hrudi. Naživu jej udržuje přístroj tím, že pumpuje jeho krev. Jeho životní esence se vznáší nad operačním stolem a nějak to vše sleduje. Někteří pacienti sdělují, že viděli věci, o kterých věděli pouze lékaři, a někteří ne. Ti, kteří přišli na operaci se svolením, se viděli na stole. To je „duševní komunikace“. Jejich multidimenzionální část to všechno viděla.

Je toho tolik, na co je třeba se podívat, a něco z toho se za čas prokáže. Když to studium vážně začne, některé z těchto věcí se začnou odhalovat. Lidstvo bude muset dát svolení k naprosto nové sadě konceptů o životě, a jedním z nich bude tento: Multidimenzionální život je nekonečný a věčný, naprosto oddělený od tělesného života. Vědomí je věčné a duše se opravdu vrací stále znovu a znovu. Bude možné pro to získat důkaz? Ano. Ale mnozí to budou popírat. Když si stále více dětí začne vzpomínat na svou poslední smrt a dokáže sdělit fakta, která nebudou známá, začne to studovat mainstream. Čím dál více dětí bude vyprávět svůj příběh, a vy budete vědět, že na planetě začala nová kapitola duchovního vědomí. Mnozí budou popírat důkazy, protože nebudou vyhovovat jejich pravdě.

Když se na to začne Země dívat, začne se měnit směřování každé duchovní víry. Jak je to daleko? Daleko, velmi daleko. Netrapte se tím, moji drazí, protože vy u toho budete. Nestanovujte pro to žádný časový limit. Až to nastane, budete při tom. Až se příště v tomto [budoucím] životě probudíte, začnete si na mnoha úrovních vzpomínat na to, kdo jste. Bude to do jisté míry mnohem velkolepější než tentokrát. Nestane se to později ve vašem životě. Naopak, stane se to, když budete dětmi. Mohli byste být některým z těch vzorových dětí!

Bloky a filtry duševní komunikace

Dovolte mi promluvit o blocích a filtrech. Hlavním blokem pro svolení, abyste cítili tyto multidimenzionální věci nebo jim věřili, je tradice. Toto slovo používáme ve smyslu „co jste byli učeni“. To, co jste byli učeni, má vliv na energii, kterou vy opravdu nevidíte jako tak mocnou, ale ona je. Změna způsobu, jakým věříte, od vás vyžaduje, abyste znovu přehodnotili něco, co pro vás bylo posvátné nebo cenné, protože někdo nebo nějaká organizace, kterým jste věřili, vás to naučili. Možná to byli vaši rodiče, vaše škola nebo někdo jiný, koho jste milovali, obdivovali a vzhlíželi k němu? Pravda je poznání konceptů, které vás učí. Když se to stane, vaše vědomí „je vlastní“ a nic jiného než tuto pravdu nevidíte jako skutečnou. Je to jakýsi závazek, který jste uzavřeli, a ten vás strčil do krabice, o které ani netušíte, že v ní jste.

Jak člověk vyvázne z tohoto neuvěřitelného bloku? Jak můžete změnit tradici? Odpověď zní, že musíte odložit to, co jste byli naučeni a dát svolení k něčemu jinému. To je tak obtížné, že někteří se přes to nikdy nedostanou. Nemohou a zůstane to tím, čemu říkáme trvalý blok. Profesionálové mají tendenci k velmi silným blokům, protože měli nejdelší vzdělání, které je dostalo tam, kde jsou teď. Pro ně je obtížné, ne-li nemožné, připustit informace, které napadají to, co se naučili, protože by to vytvořilo chaos v jejich intelektuálním přežití.

Filtr: Někdy mohou Pracovníci světla dovolit, aby se některé informace staly jejich pravdou, ale ne všechny. Řekněme na příklad, že to, co jste byli učeni, bojuje s jedním nebo dvěma aspekty esoterického systému, který učí Kryon. Vy jste některým otevření, ale ne ostatním. Je to problém? Ne. A opět, máte svobodnou volbu „vyčistit okno“ své duše, abyste spatřili jakoukoliv část, kterou potřebujete. Vaše lidská psychika je rozškatulkovaná lineárně, proto můžete být široce otevření jedné stránce věci a přesto u jiné jste stále nerozhodnutí. Tomu se říká filtr a my chápeme, že odhalení pravdy je pro lidi pokračujícím procesem.

Filtr vám brání v tom, abyste viděli celý obraz, ale dává svolení k jiným věcem, které jsou správné. Takže byste mohli říci, že to vychyluje to, co děláte a jak to děláte. To je nejlépe vidět u léčitelů, médií a channelerů, u kterých se mísí stará energie s tou novou.

Vezměme si například channelera. [Kryon se usmívá.] Může sedět před vámi a bude cítit, že má dobré a reálné informace. Avšak záznam jeho stopy jasně ukazuje, že je v některé oblasti lepší než v jiné. Sdělí vám předpovědi ohledně budoucnosti, ale ty se potom nestanou. Sdělí vám čas, datum a nic se nestane. Takže co byste si o takovém channelerovi mysleli? Pomysleli byste si: „No, možná že vůbec nechanneluje?“ Je mnoho těch, kteří opravdu channelují, ale stále „čistí okno“ toho, jak interpretovat, co vidí.

Mají určitý filtr, a tím by mohlo být např. to, že byli učeni, že budoucnost bude naplněna zkázou. Takže to je to, co hledají, když se nacházejí ve stavu channelingu. Je pro ně těžké to setřást, a oni budou opravdu channelovat, ale v tomto procesu vystoupí ven a budou se dívat na možnosti toho, co se bude dít na této planetě a v „polévce možností“, místo aby viděli tu nejsilnější možnost, sdělují tu nejdramatičtější – dokonce i tehdy, pokud se jedná jen o velmi vzdálené možnosti. Vidíte? Jejich filtr je přitahuje k tomu negativnímu, ať už je to cokoliv.

Po celých 25 let vám prostřednictvím mého partnera říkám, že ty nejsilnější možnosti pro vaši planetu jsou, že věci pomalu čistíte. Nová energie je na vás, a vy směřujete k mírumilovné planetě. Řekl jsem vám, že nebude problém s přechodem tisíciletí a také k žádnému nedošlo. Řekli jsme vám, že studená válka skončí, a stalo se. Oproti všem podivným a starobylým proroctvím jsem vám v roce 1989 řekl, že změníte své směřování, a udělali jste to. To ponechává vaší budoucnosti tu nejsilnější možnost. Teď vám říkám, že se stará energie bude bránit a také se to děje [podívejte se na vaše zprávy]. Chce vás stáhnout zpátky, aby zůstala stále ve vedení. Ale nemůže

Mír na Zemi a vyšší společné vědomí zůstávají tou nejsilnější možností, a proto jsem zde, moji drazí. Doufám, že to chápete jasně. To ale neznamená, že neexistují žádné jiné možnosti. Existují některé, které se neuskuteční ani za milion let. Jsou také staré možnosti, ale jsou stále „tam venku“ - channeler je spatří skrze temný filtr a nikdy nevidí širší obraz. Jeho filtr je v tom, že zkáza přichází, takže bez ohledu na cokoliv se vrátí a předá vám toto poselství. To je filtr.

Další filtr: Co když vám teď položím osobní otázku? Já vás znám, proto se zeptám: Věříte, že toto je skutečné? Věříte, že channeling je skutečný?

“Ano, věřím,” odpovíte.

“Moji drazí, věříte, že máte Akášu, ve které je uloženo množství minulých životů, a že jste staré duše?”

“Ano, věřím.”.

To je dobré! Vedete si dobře a dáváte svolení, ne? Zahajujete duševní komunikaci. Moji drazí, jste připravení postoupit do další úrovně?

“Ano, jsem.”

Opravdu! Takže tedy postoupíte, a tou první věcí, která se stane je, že vaše šišinka zrychlí, aby vám poskytla intuitivní myšlení. Začali jste dobrou komunikaci, ale najednou se to zastaví. Filtr je tady.

Filtr: Nezasloužíte si tento dar komunikace. Jste nehodní.

Proč lidstvo hledí na mistrův život a místo, aby naslouchali tomu, co je ten mistr učí, se rozhodnou, že aby uctili a vzdali poctu tomuto mistrovi, musí usilovat o utrpení, kterým prošel i tento mistr? To je ten filtr! Vidíte jej? Takže místo vstřebání poselství nasajete to, že jste nehodní, protože jste neprošli tím, čím onen mistr.

Takže – připraveni? – abyste získali Boží lásku nebo potvrzení vnitřní božskosti, musíte trpět. To je ten filtr. To není posuzování, moji drazí, je to prosté odhalení toho, že lidé dělají rozhodnutí ve staré energii, která nemá svolení. Lidstvo se dívá na jisté věci bez struktury nebo znalosti či moudrosti, co to opravdu znamená. Tento filtr tudíž ovlivňuje, že vše děláte duchovně a směřuje to k tomu, co jste byli učeni. Víte, kolik New Age procesů je založeno na nehodnosti? Mnoho. Možná nastal čas přehodnotit některé věci a začít takto: Jste velkolepí! Tak pokračujte s vytvářením velkolepé duševní komunikace. Vy si to zasloužíte!

Nový začátek: Zeptejte se sami sebe: „Jsem milovaný?“ Potom nám dovolte, abychom vás vzali za ruku a začít odtud. Pociťte to mrazení skrývající se v odpovědi na tuto otázku, jestliže jste si ji položili s čistým záměrem. Vstupme do duchovní mateřské školy a začněme odtud, drahé staré duše, protože ty bloky a filtry začnou mizet a intelekt ustoupí z cesty.

Abychom vám předali poselství, které dnes slyšíte, můj partner se musel naučit odložit své filtry a ty byly silné. Jeho filtry mu říkaly: „To není způsob, jak by to mohlo možná být. Vědecky to nedává smysl a ve 3D věci takto nefungují“. Sám sobě v počátečních dobách říkal: Lee, ty jen předstíráš, že channeluješ. Ty si to vymýšlíš; to se nemůže dít.“ Potom byly jeho filtry pomalu přemoženy pravdou, kterou viděl. Tím největším filtrem byl jeho nedostatek sebedůvěry. Můj partner říkal: „Když otevřu pusu, udělám ze sebe hlupáka.“ Ano, udělal! Potom se přes to dostal a dopadlo to lépe. Tehdy nám dovolil vstoupit a dopadlo to ještě lépe. Víte, jak jsme se k němu dostali? Skrze jeho srdce, ne intelekt. Tehdy, a jen tehdy, musel zvážit rozdíl mezi svou hlavou a svým srdcem a srdce vyhrálo.

Moji drazí, to je naše pozvání pro vás – teď, když už znáte pravidla. My jsme tady celou dobu. Jak moc tomu věříte? Jsme připraveni vám se vším pomoci. Jak moc tomu věříte?

Teď znáte bloky; jsou to tradice, minulé učení a myšlení staré energie. Neexistuje žádné posuzování toho, co jste nevěděli, založené na staré energii, které vám nikdy nedali poznat. Jak bychom mohli někdy soudit nějakou lidskou bytost? Jak bychom vás mohli vůbec trestat za to, že nevidíte světlo, když jste byli uvězněni v temné místnosti? Toto není poselství, kde vám říkáme, že jste se mýlili a teď máte pravdu. Toto je poselství, ve kterém vám chceme říci, že jste byli v temnotě a teď se rozsvítilo světlo! Je to poselství, které mluví o tom, že je na čase začít znovu v tom, o čem jste si mysleli, že víte, na základě toho, že vidíte nové věci, o kterých jste nikdy nevěděli, že existují!

Staré duše, vy jste nositeli světla. Musíte znovu začít v tom, o čem si myslíte, že je pravda. Léčitelé, slyšíte to? Já vím, kdo je tady. Chcete vědět, proč věci nefungují tak dobře? Já vím, kdo to teď čte! Je to proto, že stará energie vás nutí dělat věci, které teď jednoduše nefungují. Můžete v nich pokračovat, ale jste tak mocní, a my chceme, abyste měli výsledky! Zdvojnásobte je! Ztrojnásobte! Váš potenciál pomoci lidstvu je ohromný!

Zprostředkovateli, poslechni si toto a předej to správně. Nemusíte být chudí, abyste poznali Boha. Jste s tím srozuměni? Můžete si vydělávat na živobytí, hrdě si stoupnout a říci: „Jsem léčitel; jsem čtenář (např. minulých životů, aury, kartář… - pozn. př.) a můžete si zasloužit mít energetickou výměnu. Může se jednat o barterovou výměnu nebo platbu za vaše služby a je to vhodné. Kdo vám řekl, že byste neměli? Odpověď: Tradice. Jestliže to je duchovní, předpokládá se, že je to zadarmo. Slyšeli jste to? Jestliže nabízíte nějakou službu, můžete z toho mít příjem a neporušíte tím žádná duchovní pravidla.

Dovolte zvítězit duchovnímu zdravému rozumu. Existují způsoby výpočtu rovnice, kde vždy odstraníte věci, které tam nepatří a započítáte ty správné. Mému partnerovi jsem před lety řekl: Dovol, aby Kryonova poselství byla zdarma! Dovol této energii být zadarmo. Vy to posloucháte a čtete zdarma, moji drazí. To byl výsledek. Řekl jsem mu, že by pro něj bylo vhodné vydělávat si tím, co dělá jako Lee, člověk*. Jeho učení a fyzické produkty byly z jeho nástrojů a jeho talentu, ale Kryonova poselství by měla být pro všechna zdarma. Vidíte integritu toho všeho? Vidíte v tom tu rovnováhu?

Nemusíte trpět a nemusíte být chudí. Můžete být hrdí, staré duše. Je načase být s těmito věcmi v rovnováze. Umožněte ostatním, aby mohli vidět tu božskou rovnováhu ve vás. Začněte vidět a odstraňovat bloky a filtry, které stojí v cestě vaší velkoleposti. Když přijmete ruku Ducha, vaše Vyšší Já k vám začne hovořit. Když se to stane, předá vám informace, které pomůžou prodloužit váš život a zdraví. Moji drazí, nemusíte se trápit kvůli přežití ve staré energii, jestliže odstraníte bloky a otevřete filtry.

Toto je poselství dnešního dne, ale je to také poselství včerejška a zítřka. Je vás mnoho a mnoho je vás v této práci nových, a vy to potřebujete slyšet mnohokrát. Teď opakuji, že vím, kdo tu je, vím, kdo poslouchá, kdo čte a kdo sleduje. Já znám tvrdohlavost lidského mozku, proto vám řeknu toto: Jestliže ne v tomto životě, pak v tom příštím. My jsme velmi trpěliví a stejně tak i Země.

Na této vaší cestě mohou být velké výzvy, moji drazí, a budou tací, kteří řeknou: „Civilizace se vrací zpátky.“ Chci, abyste používali zdravý rozum. Když rekalibrujete celou Zemi a zapojíte rekalibraci lidského vědomí, bude hodně takových, kteří budou frustrováni. To bude výzva. Staré způsoby už nefungují. Uvidíte trhliny ve všem, dokonce i v New Age. Já jsem vám to říkal. Toto poselství nebude vyhovovat těm, kdo jsou zapojeni do starého učení a tradice. Ale ti, kteří to dovolí, se na něj budou dívat jako na odhalení.

Osvěžte svou pravdu!

A tak to je.

KRYON

·         Lee Carroll organizuje placené semináře, většinou pátek – neděle. V jejich průběhu přijímá tyto channelingy, které pak zdarma zveřejňuje na webu. Avšak v průběhu semináře, přijímá od Kryona i další sdělení pro potřeby daného semináře a platících účastníků.
Nabízí placené webináře (semináře na webu, on-line), ať již živě či ze záznamu.
Organizuje různé „světelné konference“ k tématům doby, každoročně koná tzv. Kundalíní Tour – duchovní mise na jih latinské Ameriky
Píše a prodává knihy, prodává DVD z akcí, či další materiály s Kryonskou či duchovní tematikou, také CD s meditační hudbou apod.

 

Cestování duší - první část

Tento živý channeling byl přijat v Aucklandu, Nový Zéland 22. března 2014

Tento živý channeling byl upraven [Leem a Kryonem] a doplněn pro lepší porozumění čtenářů. Často se totiž stává, že živý channeling má v sobě energii, kterou psané slovo nenabízí. Proto si užijte toto obohacené poselství.

Zdravím vás, moji drazí, já jsem Kryon z magnetické služby. Poselství, které následuje, je přesně takové, jak si to myslí můj partner. S mým partnerem [Lee] používám určitý protokol, který on oceňuje: Dostává příležitost rozšířit poselství, které „slyší“ poprvé na jednom místě, ale předá ho na jiném. Jelikož se zdráhá nějaký channeling opakovat, dává přednost tomu, aby „věděl“, že to je patřičné. Minulý týden jsme zastavili nahrávací zařízení uprostřed channelingu. Když se to stane, bez zřejmé 3D příčiny nebo technického důvodu, je to pro něj „znamení“, aby si zase sedl a channeloval stejné poselství, aby mohlo být nahráno a přepsáno. Struktura je stejná a zásoba slov je velmi podobná, ale informace budou rozšířeny

Drahé lidské bytosti, vy chcete všechno singularizovat. Máte snahu vzít to, čemu ve své dimenzionalitě rozumíte, a uplatnit to na Boha. To, že to děláte, není překvapivé, a nikdo vás za to neodsuzuje, protože je to všechno, co můžete použít jako svou příručku. Vaše realita je vaše realita a proto ji uplatňujete na Boha. Je to to, co znáte. Ale teď je na mně, abych vám znovu podal vysvětlení toho, čemu říkáte lidská duše, která ve skutečnosti vůbec není lidská.

Dovolte mi říci toto: Tvořivý Zdroj vesmíru vždy byl a vždy bude. Právě teď mluvíme o tom, čemu říkáte Tvořivý Zdroj, a který jste označili nálepkou Bůh nebo Duch. Mohli byste říci, že tento koncept zahrnuje části všeho, co je, a měli byste pravdu. Dokonce ještě před vznikem tohoto vesmíru, tento zdroj existoval. On je zodpovědný za všechno, co existuje, včetně vesmírů, které existovaly před tím vaším, a které koexistují s tím vaším nyní. On je zodpovědný za věci, které znáte i za věci, které neznáte a nikdy znát nebudete. To je Tvořivý Zdroj, kterému říkáte Bůh. Je to kvantová polévka energie, která stojí mimo hranice vaší známé fyziky.  

Je to samo o sobě ve sféře reality, kterou je Bůh. Je to velkolepé a nádherné a vy jste tam byli! Byli jste tam, protože vy, váš pravý střed, je součástí této říše, která je Bůh. Opravdu chci, abyste to chápali takto přímočaře: Umíte si představit, že jste v této realitě? Doslova vám umožňuje vidět jakoukoliv část tohoto nádherného Vesmíru, včetně vlastního stvoření. Představte si, že jste před nějakou supernovou, sledujete její explozi, vidíte určitým zvláštním způsobem všechnu tu energii a víte, že to všechno je součástí přírodní fyziky, součástí tvořivého procesu, cyklů energie – a při sledování vám nehrozí žádné nebezpečí. 

Měli byste být schopni vidět a slyšet všechno, co existuje a co je v jakékoli dimenzi viditelné nebo slyšitelné! Vaše smysly by byly tak velkolepé a tak velké, že byste věděli o věcech ve velké vzdálenosti, jako by se všechny děly najednou kolem vás, a vy byste je uměli oddělit a všechno sledovat, bez ohledu na to, kde to je, a dokonce byste si nesli představu o tom tak dlouho, jak byste chtěli. Tvořivý Zdroj je takový. Všechno, o čem si dovedete představit, že je Bůh, je větší než si dokážete představit! A vy jste tam byli a dělali jste to.

 V této debatě máme pouze slovo vy, ale nemluvím o lidském vy, kterým jste teď. Jste mojí součástí a já jsem součástí vás. Toto je tou nejtěžší věcí, kterou budeme kdy učit, ale budeme v tom učení pokračovat, protože toto je základní pravda. Lineární mysl to nechápe, a to má také svůj důvod. Kdybyste mohli spatřit, kým opravdu jste, nezůstali byste tady, abyste byli tím, kým si myslíte, že jste. Je to před vámi skryto. 

Některá z učení v této nové energii rozšiřují vědomí, a vy potom vidíte více z toho, kým opravdu jste. V tomto rozšířeném vědomí to není jen o objevování nové biologie nebo nových vynálezů, ale spíše jde o poznání kdo, když dojde na to, kdo je ve vás. Stvořitel prostupuje každou molekulou DNA. Je přítomen způsobem, který nemůžete rozdělit na několik částí a nemůžete je spočítat. Takže, moji drazí, nemůžete ani počítat duše na planetě, protože nejsou jednotlivé ani připravené k počítání. 

Polévka energie, která je Bůh, se stává vaší duší a to je ta těžká část. Pokud si myslíte, že toto je matoucí, jen počkejte, než dnes skončím. To, co musím odhalit, není něco, co můžete snadno poznat, a není to něco, co jste opravdu připraveni plně pochopit. Ale chci vám říci, že dokonce i při vašem zmatku po vás chci, abyste viděli velikost toho, co je zde.

Tou největší věcí je to, že jste součástí Tvořivého Zdroje. Když z vás spadne omezení lidstva, drahé lidské bytosti, začne se ukazovat Bůh, který je vevnitř. Nejste částí Boha, vy jste Bůh! Je to proto, že polévka Boha se nerozškatulkuje a nevklouzne do lidského těla se jménem a osobností – a o tom vám chci povědět. 

Duše nejsou individuální

Toto je pro váš rozum kontroverzní! Ty duše, o kterých říkáte, že jsou „vaše“ nejsou individuální, ale spíše jsou částí celku. To se snadno řekne, ale těžko chápe. Když pohlédnete na jinou lidskou bytost a řeknete: „Namasté,“ ctíte tím Boha ve vás a zdravíte Boha v nich. Pomysleli jste vůbec někdy na to, že možná zastupují tu stejnou duši, že jsou tentýž Bůh? Pak musí být i stejnou duší! Ale vy tak nepřemýšlíte. Vy máte svou duši a oni zase svou. To si myslíte, a to je to nejlepší, co můžete udělat, protože kdybyste je spojili dohromady, vznikly by ve vaší lineární mysli logické problémy.

Mysl, která je lineární, vidí vaši duši jako vaši a to vám bude bránit pochopit toto poselství. To, co se vám chystám sdělit, je, že když překročíte svůj vlastní most pochopení, rozšíří to vaši perspektivu. Žádným způsobem to neubírá nic z velkoleposti vaší duše. 

Neexistuje nic takového, jako je individuální duše, protože ta je vždy spojena s celkem. Polévka Boha je vždy v polévce. Můžete ji nazvat kolektivem, pokud chcete, protože se neodděluje od celku. Její kousky a části, jestliže to chcete tak nazvat, obývají lidské vědomí a vy je identifikujete jako své vlastní, ale ony jsou víc než to. Učení mého partnera v tomto roce bude o devíti atributech lidské bytosti. Tři z těchto atributů jsou ze skupiny duše, a on mluví o středu. Tento střed je to, co cítíte, když se dostanete do hlubokého meditativního stavu. Dotýkáte se středu a myslíte si, že to jste vy. Nejste! Je to každý! Proto to cítíte tak velkolepě. Nechci ale, abyste si mysleli, že je to nějaká cizí entita ve vašem nitru. Jste to vy, ale větší vy. Vy jste Bůh

Duše není omezena na lidi – a „neučí se“

Chystám se zlomit některá paradigmata, která vás naučili. Lidská duše, jak jí říkáte, nepatří lidem. Je součástí stvoření ve všech částech vesmíru. A tudíž i ostatní duchovní biologické entity mají duši jako je ta vaše. Ne každý inteligentní život ve vaší galaxii ale má duši, mají ji pouze ti „osetí“ duchovním zdrojem. Necháme to na jindy. Jen pochopte, že i samotné označení „lidská duše“ je nesprávné. 

U duše neexistuje nic takového jako je „schopnost učit se”. Duše se neučí. Učí se lidé. A přece říkáte, že duše přicházejí a odcházejí, aby se něco naučily. Říkáte, že některé jsou moudřejší než jiné. Můj partner užívá výraz staré duše, což může být matoucí. Vy všichni jste staří, jde jen o to, že někteří z vás jsou lidmi déle než jiní. Samotný výraz staré duše dokonce ani nedává smysl, protože pro duši neexistuje žádný čas. Duše vždy byla a vždy bude částí Boha. Takže stará duše není správná nálepka, ale budeme ji nadále používat, protože když jste ve 3D realitě, znamená to něco jiného. Je to výraz pro člověka, který žil mnoho, mnoho životů

Poslouchejte, neexistuje nic takového jako duše, které jsou schopné se učit, aby se staly lepšími dušemi. Nakonec neodcházejí nikam jinam, kde by se mohly stát absolventskými dušemi. To vše je předpojatost lidské bytosti, která je spojená s lidskou realitou. Učí se lidé; absolvují lidé; jsou to lidé, kdo se přesunuje z jedné úrovně do druhé. Duše ne, moji drazí. Vy jste prostě umístili svou realitu do jiného systému, aniž jste pochopili, že není jako ten váš. Takže si na to zvykněte, a také na další věci, které se týkají duše. Duše není součástí lidské reality. Duše je částí Boží reality.

Co kdybych vám řekl, že vaše duše je ve své velkoleposti identická s každou duší na této planetě? Připravte se: Kdo je ta nejhorší lidská bytost, na kterou si dokážete vzpomenout? V historii, žijící, mrtvá – která je ta nejhorší? Hádejte! On nebo ona má stejnou duši jako vy – dokonalý kus Boha, který dovoluje odhalení nebo ne. To vám hodně napovídá o svobodné volbě. Říká vám to, že tato konkrétní velkolepá část Boha je dostupná, v plné síle, pro každého člověka, který chce hledat.

Už dříve jsme vám předali channeling, který vysvětlil, jaká jsou pravidla Ducha. Tím hlavním je, že nemůžeme zasahovat do svobodné volby. Můžeme sledovat, jak děláte chyby, dívat se, jak se otáčíte zády ke své vlastní vnitřní velkoleposti, ale nemůžeme zasáhnout ani vám dát nějaké znamení. Můžeme sledovat, jak rozvíjíte zlo a jak je vyživujete. Můžeme pozorovat, jak zabíjíte a děláte strašlivé věci, někdy dokonce ve jménu Boha, a nemůžeme vůbec nic dělat. Musíte to být vy, kdo si to zvolí. Ti, kdo jsou lidmi na této planetě už dlouho, dělají daleko lepší volby. Jsou si na určité úrovni vědomi Boha ve svém nitru. To je pouze jeden atribut, který chci demystifikovat. V případě duše neexistuje žádná „úroveň“ učení.

Neexistují žádné duchovní stupně ani pokrok

Toto se podobá tomu poslednímu: neexistuje postup duše z jednoho stupně na další. Lidské bytosti mají představu, že duše může začít jako zvíře a potom pokročit k člověku. Podle této představy, duše nějakým způsobem prochází určitou inkarnací, kdy od nižší lidské bytosti nebo možná zvířete postupuje k moudré, staré duši. Tak to ale není.

Opět, moji drazí, lidská realita, logika a vaše základní lidská přirozenost vytváří stupně vašeho pokroku. A vy potom umístíte tento systém na Boha a dokonce tyto věci učíte. Věděli jste, že to snižuje Tvořivý Zdroj? „Kryone, myslíš tím, že zvířata nemají duši?“ to jsem neřekl. Zvířata mají jiný druh toho, čemu říkáte duše, a ano, některá se reinkarnují. To jsme vám řekli dříve. Ale poslouchejte: Systém nikdy nepřekročí bariéru od zvířete k člověku – NIKDY.

Energie stvořitele, kterou v sobě nesete, je cenná a posvátná. Patří jen entitám v této galaxii, které byly vysety kvůli spiritualitě a jsou nadány svobodnou volbou, aby se rozvinuly do vzestoupeného stavu. Je jen ve vás, lidské bytosti, a není v delfínech, psech nebo koních. Patří vaší duchovní lidské DNA a je částí velkolepého plánu. Nezačalo to nějakými zvířetem. Jsou zde tací, kteří skutečně věří, že čím nižší je zvíře, tím nižší je duše. Existuje myšlenka, že jste začali jako křeček a jednoho dne se stanete delfínem a nakonec člověkem. Mimochodem, tak se to ještě na některých místech na Zemi stále učí. Chci vám říci, že takto to vůbec není, a je to jednoduše humanismus přenesený do mytologického stavu a neoceňuje to, kdo jste, nebo co je ve vás.

Takže zde není žádné učení, neexistují žádné úrovně pokroku a neexistuje žádná hierarchie. “Počkej minutku, Kryone, a co archandělé a nižší andělé?“ O tom jsme mluvili již dříve. Veškeré to třídění Ducha je vaše vlastní lidská organizace. Záleží to na tom, kam je dle vašeho názoru zařadíte a jak je pojmenujete. To je lidský atribut, moji drazí, a nepochází od Boha. Neexistuje žádný systém řízení nebo vývojový diagram, který by pocházel od Boha. U Boha není žádná hierarchie toho, kdo je čí nadřízený. Naopak, je to systém, který znají všichni, kdo jsou na mé straně závoje. Je nádherný, posvátny a dokonalý. Panuje zde „jednota“

Jsou vědci, kteří hledí do Vesmíru a začínají si uvědomovat, že nemohl vzniknout náhodou. Lidé se učí, že věci se dějí náhodně a že to vede k evoluci. Někteří vědci teď bojují s tím, co vidí, protože náhoda stojí mimo realitu evoluce života. Je zde předpoklad, že šlo o laskavý systém designu

Je to pravda: Vaše galaxie byla tímto způsobem navržena. Byla stvořena pro život a umístěna takovým způsobem, který umožnil to, co se v této chvíli děje – sedět na této Zemi a slyšet tato slova. Všechno to je o vás a svobodné volbě nalézt část Boha, duši ve svém nitru. Opravdu, tak to je. Všechno se točí kolem lidské bytosti na této planetě a mnohá zvířata to na určité úrovni vědí. Ale přimět vás, abyste si to uvědomili, je pomalé. Takže právě teď je úkolem lépe pochopit duchovní systém, který vás podporuje.

Nejste to vy proti světu

Nestavíte se proti systému, když jdete ven a díváte se na věci, o kterých si myslíte, že je nemáte pod kontrolou. Věci se vám dějí; někdy se zdá, že je vaším nepřítelem počasí a jindy jste smýkáni z místa na místo. Mnozí si myslí, že jste to vy proti všemu kolem vás. Cítíte se tak? Věděli jste, že to všechno jsou pozvánky k vaší změně? Možná znáte lidi, kteří měli nešťastný život? V každém jednotlivém bodě se jim děly jen samé špatné věci! Drahé lidské bytosti, tento konkrétní člověk měl obrovskou příležitost dostat se na nulu a přijmout ruku Boha, možná stále a stále! Ale místo toho přijal roli oběti a nakonec o to žádá! Takoví někteří jsou a tak se to bude dít pořád. Se svobodnou volbou se mnozí otočí zády při představě, že by mohli být schopni kontrolovat lépe svůj život a tento druh rozhodnutí často vytváří větší nahodilost událostí a žádnou kontrolu nad životem. Tuto cestu si ochotně zvolili. Někteří si budou hovět v životních problémech a jiní se chopí ruky Boha a pohnou se vpřed.

Toto jsou body rozhodování, které dáváme lidstvu stále znovu a znovu. Moji drazí, učení neprobíhá vždy skrze utrpení! Rozumíte? Někdy získáváme vaši pozornost skrze radost a oslavu. Záleží na tom, kdo jste, v co věříte, a co si může získat vaši pozornost. Věděli jste, že „náhodné“ věci jsou pouze začínajícími projekty vaší reality? Věděli jste, že „průměr“ je pouze stav reality, která existuje, pokud není zapojena nějaká další energie, která by to změnila? Chci, abyste o tom přemýšleli – a možná, že o tom budeme později i učit. 

Vaše duše je navždy. Je nezměnitelná. Je dokonalá a nádherná. Jak jí říkáte? Vyšší Já? To je dobré jméno. Je to , které vibruje výše než vy – část Boha. Ale vy stále chcete, aby toto mělo na sobě jméno, že? Věděli jste, že duše nemá žádnou osobnost? V duši nejsou žádné atributy lidstva. Kdybych vám tak mohl poskytnout větší obraz! Moc bych chtěl, abyste to viděli! Existuje dokonalost vesmíru, kterou sdílíte s každou další lidskou bytostí na planetě. Je to uvnitř, připravené k rozvinutí. Víte, co je ve skutečnosti rozšířené lidské vědomí? Je to budování mostu k propojení s duší. Je to to, když začnete rozumět, že vy jste, doopravdy, všichni stejní. 

Přežije náboženství na planetě novou energii?


V minulosti jsme mluvili o evoluci duchovních systémů [náboženství] na planetě. Diskutovali jsme o tom, co očekávat, řekli jsme vám, abyste se dívali na to, jak se bude měnit organizované náboženství. Ve skutečnosti se to už děje – velmi pomalé pochopení toho, že vaše systémy jednoduše odrážejí koncept větví stejného stromu, a neprotiřečí si navzájem - jsou prostě jen odlišné. Popíšeme to znovu, protože to ukazuje, jak kolektivní duše hraje roli v uvědomování si.

Byla položena otázka: “Přežije náboženství?” a odpověď zní ano. Už dříve jsme vám řekli, že nezáleží na tom, jak lidé naleznou Boha. Opravdu na tom nezáleží! Bude mnoho úrovní lidské uvědomělosti zastoupené mnoha cestami k uctívání a růstu. Kultury nemusí splynout do jedné skupiny, aby se staly osvícenými. Je důležité, že všechny různorodé procesy zůstanou, takže právě začínající lidské bytosti mohou projít libovolným duchovním procesem, a mají dost času ocenit své vlastní načasování učení se. Hledání Boha je pro každou lidskou bytost jedinečné

Takže co organizované náboženství? Jak se může změnit? Začne být vidět propojování a to je to, co učíme. Až se náboženství na této planetě spojí dohromady v dialogu a konečně si uvědomí, že jsou unikátní, ale mají víceméně stejný soucitný účel, uvolní se. Až uvidí, že je krásné uctívat způsobem, jakým si přejí, rozšíří se moudrost. Uvidíte expanzi duchovního uvědomění této planety se zvýšenou znalostí a porozuměním a soucitem. Ale dokud se rozdělují do skupin, každé z nich prohlašuje, že je „to pravé“ a nemluví spolu, nemůže přijít žádný růst. Ale to jste věděli, že?

Náboženství se nezmenší ani neodejdou. Ve skutečnosti se zvětší! Pátrejte po lepším pochopení mezi věroučnými systémy. Když uvidíte rozdělení a radikalismus, bude to vypadat, že vás to znepokojuje – a přece je to zde po celou dobu. V této úplně nové energii se to začne odhalovat jako mnohem nižší vědomí a ne Boží. Změna je všude.

Není zajímavé, že na vaší planetě existuje plné uvědomění si monoteistického Boha? Je jeden Bůh, hlavní myšlenka vyjádřená většinou lidí na Zemi. Většina na Zemi také věří, že existuje posmrtný život [něco za smrtí]. Přesto se rozdělujete do tisíců „ dogmatických kusů“, a rozhodujete, kdo přistupuje k uctívání jediného Boha tím správným způsobem. Ti, kteří to nesplňují, zůstanou mimo. Tento přístup se změní. Je to o propojenosti a soucitu s jinými procesy.

Walk-ins - sdílení duše

(walk-ins je označení pro to, když do vás vstoupí další duše během vašeho života – pozn. př.) 

To, co se vám teď chystám předat, bude maximální výzvou pro vaše vnímání propojenosti. Předkládáme vám sdílení duše. Nebude se vám to líbit, moji drazí, protože to narušuje paradigma vašeho tradičního myšlení

Začneme jednoduše, potom to bude složitější. Sdílení duše: Slyšeli jste o walk-ins? Mnozí ano. Promluvme si o tom, co to je, co si myslíte, že to je, co jste se naučili, že to je, a potom o problémech logiky a singularity, které kvůli tomu vznikají. Zde jsou vaše nejčastější názory: Lidská bytost vypustí po smrti duši a potom se vrátí zpět. Ale aby se vrátila rychle a přeskočila 7 až 15leté období dospívání, stane se „walk-in“. Aby dokončila duchovní věci rychleji, bude po dohodě sdílet duši, a „vklouzne“ do jiného existujícího lidského života v přibližném věku 13 let. To je walk-ins jak ji vidíte. Takže teď, pravděpodobně, máte dvě duše v jednom těle. Sledujete mě ještě?

A teď dál - walk-ins má atribut, na který se musíte zeptat. „Co se stane s tou první duší? Přejímá podřízenou pozici? Jestliže je první lidské jméno Sally a ta druhá duše vstoupí a byla zvyklá být Henry, jak to funguje?“ Je to matoucí. „Co si o tom myslí Henry, když je v jiném pohlaví se Sally? Mohou existovat společně? Skončí jeden na zadním sedadle? Půjde druhý dopředu? Vzdá to jeden a jde dozadu? Jak to probíhá?“ 

Ezoterické lidské bytosti lomí rukama a vedou diskuse, při kterých se hádají a říkají: „Jak se to může stát a jak to vysvětlit?“ A my na vás hledíme a ptáme se, o čem to mluvíte? Co je za problém?

Máte své 3D argumenty a intriky vaší logiky odhalují vaši singulární předpojatost. Henry a Sally se při tom cítí dobře! Vidíte? To, co nevíte, a co jste ještě nepochopili je, že v tom těle nejsou dvě duše! Je tam jen jedna a ta se jmenuje Bůh. Rozdělení na Henryho a Sally jste udělali jen vy. Jedna duše se spojuje s druhou a sdílení duší je jako Bůh s Bohem. Jste to vy s vámi. Jen se stáváte většími. Jedna polévka se spojuje s jinou a tak tu teď máme větší polévku. 

Budou zde argumenty jako: „Dobře, a které atributy Akáši patří Sally a které Henrymu?“ Co když vám povím, že je zkombinovali? Co kdybych vám řekl, že věci se ve walk-ins jenom zvětší? Bylo by to tak v pořádku? Co kdybych vám řekl, že celým účelem walk-ins je kombinace Akáši? Je to tak, že zkušenosti mnoha životů se mohou zkombinovat do jiné lidské bytosti jako jeden. Teď je to matoucí, protože vy chcete, aby byli jednotliví. 

S Boží velkolepostí neexistují žádné hádanky, na které je potřeba přijít. Walk-ins jsou velmi běžní, zvláště u starých duší odcházejících a vracejících se rychle zpět do někoho, kdo už biologicky vyrostl. Je to systém laskavosti a urychlení systému, který umožňuje, aby se věci děly lépe než by tomu jinak bylo, a také aby trvaly kratší dobu. Tak, to bylo to snadné. Dál tento výklad bude ještě víc matoucí, pokud jste zmateni už teď.

Partneři duše / sdílení duše

Dalším tématem jsou partneři duše. Není to vždy to, co si myslíte. Tady je jeden příklad. Jeden člověk se potká s druhým a vznikne spojení. Nezáleží na tom, jestli je to bez milostného vztahu, i tak je to opravdu matoucí záležitost. Může to pocházet z minulého života, kdy tyto osoby byly bratrem, sestrou, matkou nebo otcem, ale znají se navzájem. Myslí jako jeden člověk. Mohou komunikovat, při pouhém pohledu do očí a jsou ohromení. Museli strávit mnoho životů společně, aby měli podobné myšlenky, přemýšlení a zaujetí. Je to přitažlivé, být s touto osobou, jen s ní být, protože reprezentuje něco, co je tak jedinečné – a vy pro to máte výraz partneři duše

Co kdybych vám řekl, že jste se právě setkali s kouskem sebe sama? Řekl jsem vám, moji drazí, že je to strašidelné. Co když sdílení duše je prostě atribut, kde se setkáváte s kouskem sebe v jiné lidské bytosti? V tomto bodě mnozí tuto informaci odloží, vyjdou z místnosti a řeknou: „To není nic pro mě. To nemůže být pro mě.“ Drazí lidé, chci, abyste hned teď použili svůj úsudek a duchovní logiku. Jestliže Bůh není singulární a vy jste kouskem celku, jestliže každý je ve vás a vy jste v každém, tak proč je to potom tak děsivé? Když vidíte kousek sebe sama v jiné lidské bytosti, proč by to mělo být tak nezvyklé? Je to prostě součást fungování sdílení duše. Místo, abyste v té osobě viděli Boha, vidíte v něm sebe! Tak to cítíte, že? Možná jste spolu byli v minulosti jako walk-ins, a sdíleli jste jedno lidské tělo? Nyní jste opět ve dvou tělech. Tak toto je partnerství duší. Není divu, že jste k nim přitahováni a oni k vám!

Duševní sdílení se nedá uspokojivě vysvětlit žádné jednociferně-dimenzionální lidské bytosti a všechno, co udělám teď, to bude jen dál ohromně komplikovat.

Reinkarnace / sdílení duše

Dovolte mi, abych vám řekl to nejsložitější, a potom vám chci dát příklad. Řekl jsem vám, že existuje systém reinkarnace, který ctí rodinu a že v tom systému existuje minimálně skok jedné generace při reinkarnaci v rámci rodiny. Většinou jsou to dvě generace, ale často je to každá další. To umožňuje novým duším vstupovat a učit se a starým duším být jejich dětmi a jejich rodiči. Mísí se to a pomáhá to oběma. Například, stará duše, vaše děti pravděpodobně nejsou staré duše, ale vaši vnuci jsou [nebo budou]. Přeskočení ob generaci nebo dvou generací je nejběžnější. Je velmi běžné, že spatříte své rodiče v očích těchto dětí. 

Někteří z vás vědí, co myslím, protože většinou říkáte, že víte, že vaše děti jsou nejlepší, ale když přijdou vnoučata, vidíte v nich něco, co vnímáte jako neobvyklé. Teď to chci vyjasnit, ale přesto to nebude jednoduché. Všechno to vyprávění o reinkarnaci a přeskakování generací je pro vás velmi srozumitelné a v pořádku, pokud vaši rodiče zemřeli. Ale jestliže stále žijí, vzniká problém. Jak mohou být vaši žijící rodiče vašimi dětmi, jestliže jsou stále naživu? Co si o tom myslíte? Díváte se do očí svých dětí a víte, kdo jsou, ale nemohou být! Nebo mohou?

Odpověď zní, že mohou, a to je sdílení duše. Není to složité, pokud už vaši rodiče odešli, ale velmi komplikované, jestliže jsou stále tady. Rozumíte této lineární lidské skládačce? Pro Boha to skládačka není. Slyšeli jste, že v kvantové fyzice může být světlo na dvou místech najednou? Vítejte v nové realitě! Není to až tak komplikované, když to vyjmete z vaší 3D krabice.

Je toho více, a já budu mluvit o dědictví, které se liší mezi Akášickým a chemickým zítřkem. Opravdu to chceme všechno spojit dohromady. Takže teď, když jsem vrazil vidle do toho, co vám říkali a rozvířil to, kdo tedy jste? Je možné, že čím více poznáváte jeden druhého, tím více vidíte téhož Boha ve vás všech? Propojenost je v tom, co řeší problémy lidské různorodosti – vás, kteří jste spolu po celá století nevycházeli.

Přijde den, moji drazí, pokud budete pokračovat stejným směrem jako ti před vámi na jiných planetáchpřijde čas, kdy nejdříve vezmete na vědomí stejného Boha ve všech lidech a až potom osobní rozdíly. To je tajemství míru na Zemi

Pohled na jiné lidi a poznání, že jejich touhy jsou stejné jako ty vaše, je druhem soucitu. To nakonec povede k velkorysosti, ne k násilnostem a dobyvačnosti. Začnete se dívat na to, co máte společného, a ne na to, co vás rozděluje. Mnozí vás budou sledovat a uvidí váš půvab a vyspělost v tom, jak žijete den za dnem. To je jediný prostředek, jehož prostřednictvím musíte učit jiné lidské bytosti o Bohu. Dovolte jim spatřit atributy Boha ve vás.

Příběh o Evelyn, věčném stromu

Dovolte mi, abych vám vyprávěl krátký příběh, a potom to zakončíme. Chci vám povědět o Evelyn, věčném stromu. Víte, někdy podobenství nedávají smysl. Protože to jsou alegorie, musíte něco slevit z 3D logiky a jen poslouchat. Evelyn v přírodě ve skutečnosti neexistuje, ale je to příběh, který se dostatečně přibližuje tomu, co dělá příroda a čemu budete rozumět. 

Evelyn měla povědomí o sobě jako o stromu. Bylo tam vědomí Gaie a věděla, že je strom Evelyn. Byla si vědomá mohutného stromu, kterým byla. Její úkol, její jediný účel, byl vyrůst, jak jen mohla, tak vysoko jak jen mohla, dodávat svůj podíl kyslíku na planetu pro lidstvo.

Evelyn zapustila kořeny, tak jak to stromy dělají, a mohla cítit, jak hluboko její kořeny pronikají. Potom mohly vstřebávat živiny, které potřebovala pro svůj růst, zásoby z půdy Země. Vyrostla ještě výše. Jak rostla, její kořeny se rozrůstaly stále více, aby ukotvily její velikost a majestátnost, kterou v lese představovala.

 A ta Evelyn si již vůbec neuvědomovala své kořeny, tak jako si neuvědomujete každý lidský vlas. Bylo jich tolik! Ale jeden konkrétní, ve velké vzdálenosti, nalezl svou cestu zpátky na povrch a začal růst směrem vzhůru. Objevil se a rostl, a jeho výhonek se potom stal dalším stromem. Tento malý výhonek si také začal uvědomovat Gaiu a začal růst stejně tak jako to udělala Evelyn. Taky měl jméno – Marta. 

Evelyn si teď uvědomuje svůj sousední strom, protože teď už je velký. Evelyn sleduje, jak Marta roste. Ale Marta je Evelynin kořen. Ve skutečnosti jsou stále spojeny! Časem Marta zapustila kořeny a i s ní se stalo totéž. Ve stejné době, vystoupily na povrch v jiných směrech další Evelyniny výhonky. Všechno to byly Evelyniny kořeny, propojené s Evelyn, ale vyrážely jako další stromy s jinými jmény. Chápete, kam tím mířím? 

Nakonec tam vznikl les a všechny ty kořeny byly spojené, všechny propojené. Životní síla živin planety jimi všemi pulzuje. Není žádný konec ani začátek žádného kořene, protože jsou všechny propojené s ostatními a všechny mají konkrétní jména a „vědomí stromu“

A teď mi dovolte malý rozhovor s Evelyn. Evelyn, kdo jsi? Když se rozhlédneš po lese, jsi Evelyn nebo jsi také Marta a George a Sally? Kdo jsi?“ Evelyn by se měla postavit a odpovědět: „Já jsem každý z nich a oni jsou všichni ze mě, protože naše kořeny jsou spojené dohromady ze stejného zdroje.“ 

Chci, abyste se podívali na tento příběh a pochopili, že to je metafora toho, kdo jste. V přírodě se na to všechno díváte a říkáte, jak je to jedinečné. Nespatřujete v tom vlastní počínání, s individuálními osobnostmi a životy, které prožíváte jako lidští jedinci. Ale ten příběh o Evelyn se týká lidí více, než si myslíte. Propojenost, uvědomění a jednota v tom všem, bude spásou lidstva. Ale musí to začít, doslova začít, s vaším pochopením, že duše uvnitř vás je větší než jste si kdy mysleli.

Před chvílí jsem vám řekl, že duše nemá osobnost, ne tak, jak si myslíte. Ale má atributy. Má dokonalost, lásku a laskavost. To je to, co cítíte, když jste v kontaktu se středem. Ruka duše, jíž je Bůh, je pro vás vždy otevřená, vždy. Od okamžiku vašeho narození, je zde pozvání objevit, kdo jste, přijmout tu ruku a začít měnit svou realitu. Přesuňte se do pozice, kde můžete změnit planetu tím, že budete žít posvátnou realitu uvědomění. Víte, že mám pravdu, protože jinak byste nečetli toto poselství. 

Nakonec mám pro vás jednu radu: Tato rozhodnutí musí vzejít z vaší svobodné vůle a vašeho záměru a plného pochopení. „To je, co chci udělat,“ slyšíte sami sebe říkat. Nedělejte nic proto, že byste měli, nebo protože jste přišli na nějaké setkání a slyšeli jste nějaký channeling, který vás nutí něco dělat. Nedělejte to. Chci, abyste se posadili sami na židli, a zeptali se svého těla: „Je toho zde víc?“ Buďte upřímní a poslechněte si odpověď. Přijde v podobě chvění [mrazení] a tou první odpovědí bude: „Proč ti tak dlouho trvalo zeptat se?“ řekne: „Ano!“ A to je začátek objevování

To je opravdu nevyřčené pozvání, moji drazí, pro každou jednotlivou lidskou bytost na planetě. Jestliže se uvolníte, budete mluvit k innate* (vnitřní, vrozená moudrost vašeho těla) a dovolíte, aby vás pomohla vést k pravdě, stane se to. Neposlouchejte mě nebo nějakou lidskou bytost proto, abyste to udělali. Chci, abyste začali poslouchat sebe. Je tento channeling skutečný nebo není? Použijte svou rozvahu a schopnost rozlišení, abyste poznali energii tohoto poselství skrze Boha ve vás.

Dnes večer pro mě vypršel čas, kdy jsem vám předal poselství lásky, pocházející ze zdroje, který je ve vás všech. Měli byste rozeznat slabý hlásek, ne lidský hlas, ale jiný, který k vám hovoří třetím jazykem celou tu dobu. Je to šepot: „Poslouchej, poslouchej, poslouchej, proto jsi přišel.“ Opravdu je to tak! Drahé staré duše, vy jste nadějí planety. Každý, kdo to poslouchá a poznává v tom pravdu, pochopí, že toto je váš čas. Dejte se do toho

A tak to je. 

KRYON

Cestování duše - druhá část

Tento živý channeling by přijat v Aucklandu, Nový Zéland, v neděli 23. března 2014 

Tento živý channeling byl upraven [Leem a Kryonem] a doplněn pro lepší porozumění čtenářů. Často se totiž stává, že živý channeling má v sobě energii, kterou psané slovo nenabízí. Proto si užijte toto obohacené poselství.

Zdravím vás, moji drazí, já jsem Kryon z magnetické služby. Kdysi se můj partner musel během prvních několika okamžiků channelingu vylaďovat. Musel změnit svůj výraz, snažil se uvolnit a nechat šišinku plynout bez toho, čemu se říká filtry lidského vědomí. Ale teď jen naskočím, kdykoliv je to vhodné. Takto to funguje, a ta zkušenost komunikace s Duchem se vyplácí tím více, čím více ji provozujete, proto je lidská bytost žádána, aby to procvičovala.

Budu pokračovat v učení o duši ze včerejšího večera. Mám jen několik dalších věcí, které vám chci sdělit, a vy jste možná některé z nich slyšeli už dříve. Můj partner mluví o těchto věcech, když učí, a já chci, abyste to slyšeli ode mě. Takže se toto stává druhou částí channelingu Cestování duše.

Jen aby bylo jasno, duše nikam necestuje. Toto téma je o vás a cestě, kterou podstupujete, abyste se s ní setkali. Je to o vašem poznávání toho, co to je. V podstatě jde o vaše cestování na setkání sama se sebou. Pojmenovali jsme to takto z určitého důvodu. Není to lineární. Musíte se na to podívat zpětně, abyste pochopili jeho důležitost.

Předtím, než začneme, bych rád řekl, že vím, kde jsem [Nový Zéland]. Toto místo je drahocenné, řekl jsem vám, že je tu kus Lemurie. Řekl jsem vám, že jsou zde Plejáďané. Oni plně zastupují nádheru laskavé rasy, jedné z těch ve vzestoupeném stavu, která stvořila vaše biologické a duchovní semenné rodiče. Na Zemi je jen málo míst, kde to mohu říci. Vlastně existuje opravdu jen 24 míst, která byla určena k tomu, aby měla atributy Plejádské časové kapsle. Časem vytvoří páry, a vy pochopíte dvojčinnou energii mezi nimi. Jedna tlačí to, co nemáte, směrem k vám, a jedna odstraňuje starou energii, kterou nepotřebujete. Tak to funguje. Nazvěte to doplňovačem pomalé energie, jestli chcete, ale je to také atribut dvojčinné energie (tlaku a tahu) v centru galaxie, kterou jste chybně nazvali černou dírou. Neexistuje v tom žádná singularita, moji drazí. Nemůže existovat dokonce ani ve 3D fyzice, tak jak ji chápete.

Na Novém Zélandu je uzel (viz Uzly a nuly*) a je důležitý, protože je to kus Lemurie. Je to předchozí i současný domov těch, kteří vám pomohli vytvořit božství ve vás. Tím uzlem je hora Mt. Cook/Aoraki a já chci vyslovit díky za ty, kteří si nedávno udělali čas, aby ji uctili, a kteří se na ni zaměřili. Na oplátku děkuje i ona. Je toho mnoho, co je třeba o tom vědět, protože jak se odhaluje a páruje se svým protějškem, chci, abyste se konečně podívali na energie mezi nimi a uvědomili si, k čemu jsou. To je k tomu vše. 

Co je to lidská duše?

Chci pokračovat v diskusi o vaší cestě za poznáním lidské duše. Nejprve, a to je to nejkontroverznější, není to lidská duše! Říkáme jí lidská, protože jsme na Zemi s vámi a protože jí tak nazýváte vy. Duše je stvořitel. To jsme vám už řekli. Duše existovala už dlouho před tím, než byla Země vychladlá natolik, aby se po ní dalo chodit. Časem se měla stát vaší součástí. Je věčná oběma směry [minulost a budoucnost]. Přemýšlejte o tom: Předtím než lidé existovali v jakékoliv formě, měli jste duši. Takže i svou 3D logikou chápete, proč se nemůže nazývat lidskou duší? Nechte mě vzít vás na cestu. Ptám se: Kde jste byli – váš střed – duše? Kdo jste?

Kde jste byli předtím, než Plejáďané udělali pro tuto planetu to, co udělali? Měli jste něco společného s tím, co bylo před životem na této planetě? Mnoho duchovních vůdců – expertů na duchovní věci vaší Země – vám řekne, že všechno začalo, když jste sem dorazili. Skutečně? To je legrační! Dovolte mi, abych se vás zeptal: dorazil Bůh zároveň s lidstvem nebo už tady byl? Jestliže je vaše duše částí Boha, pak jste zde skutečně byli v době stvoření!

Chci vám předat několik informací, které mohou udělat věci většími, než cokoliv, co vám kdy bylo řečeno. Před vaším světem, existovalo mnoho jiných, které prošly tím, čím procházíte vy. Plejáďané jsou nejblíže spojeni s vámi a jsou vašimi duchovními rodiči. Oni odvedli tu práci a dohlížejí na vás, jako rodiče sledují své dítě, které má úplnou a naprostou svobodnou vůli, aniž si uvědomuje své rodiče. Je zde laskavost, láska a péče. Existuje probuzení na této planetě, a vy jste prošli precesí rovnodennosti, což bylo nastavení duchovního kalendáře pro tento test. Nyní se nacházíte v energii, kterou jsem předvídal, a o které jsem vám říkal asi před 23 lety - a teď tady sedíme.

V některých částech galaxie probíhá oslava, kvůli tomu co se děje na planetě Zemi. Je to pro vás příliš? Nedívejte se dnes na zprávy, protože váš boj se starou energií během přechodu není tím, o čem mluvíme. Mluvím o světových událostech, ale ne toho světa jak byste si mohli podle vašich zpráv myslet, ale světa, který představuje svět od jeho stvoření až do současnosti – svět zastupující vše, co se ve vaší historii odehrálo a co jste s tím udělali. Sedíte nad propastí masivní změny. Máte svobodnou vůli, jako jste vždy měli a vždy budete mít, ale my jsme to viděli už dříve. Moji drazí, my jsme to už viděli! Teď přijde to, co vám chci říci: Vy jste to viděli také. Uvědomili jste si to?


Vaše duše byla všude!

Vaše duše byla zainteresovaná i na jiných místech, na jiných planetách a v jiných konstelacích. Prožila v této galaxii život, který je starobylý, moji drazí, v porovnání s tím vaším na Zemi. Tak starý! Život může plně začít a budovat svou vlastní strukturu v průběhu několika miliónů let, když je planeta zralá a připravená a začne řádně a správným způsobem se zrychluje. Není to tak neobvyklé nebo obtížné. Naslouchejte vědě, toto je předpověď: Když nakonec naleznete nějaký druh života na jiných místech, která nemají vztah k této planetě, bude mít stejný typ biologické struktury DNA, na který jste zvyklí. Tyto struktury DNA jsou v galaxii běžné, a takto se život vyvíjí. Ano, budou zde odlišnosti, ale vy spatříte strukturální společné rysy, které před vás postaví důležitější otázku: Existuje galaktický biologický systém? Ano! Něco vám to poví: To, co máte na této planetě, není jedinečné. Stěží!

Když hledíte na hvězdy a ptáte se sami sebe: “Je tam život?“ je to jako stát na nádherné pláži a ptát se, jestli je někde jinde nějaká jiná pláž. Jenom proto, že vy ji nevidíte, neznamená, že neexistuje. Procesy, které vytvářejí velké množství pláží na vaší planetě, jsou stejné jako ty, které tvoří nespočet planet, na kterých může být život.

Vy jste byli součástí mnoha z těchto míst - ne vaše tělesná část, ale vaše duševní já, část kolektivu, který je duší. To si naléhavě žádá otázku: „Kdo jste? Tím nejlepším a nejpodstatnějším způsobem, jak ji zodpovědět, je prostřednictvím šišinky. Můžete začít komunikovat skrze svou buněčnou strukturu, kterou, zpočátku, nebudete cítit. Ale otevřete dveře a necháte je otevřené. Potom, velmi, velmi pomalu, energie prosákne dovnitř a vy si uvědomíte, že se měníte velice laskavým a jemným způsobem. Nepřekvapí vás to ani nebude šokovat, ani to nezpůsobí, že se budete bát. Naopak, jednoho dne se probudíte a uvědomíte si, že nejste sami. Uvědomíte si, že existuje pomoc a vy že jste mírumilovnější a zdravější. A tehdy si začnete uvědomovat, že to funguje. Takže, v čem je ten objev? V tom, že vaše duše není lidská duše. Je to Božská část vás a je součástí vývoje života v této galaxii po eony let. A to je STARÁ DUŠE!

Jen tak vás nestrašíme ani neplašíme, postupujeme pomalu. Lidé jen pomalu poznávají věci, které nikdy před tím neviděli nebo si nedokázali představit, proto postupujeme pomalu. Není nic krásnějšího než sledovat probouzející se lidské bytosti, které hledají, co chybí v jejich životě, ale které zde celou tu dobu byly. Řekli jsme vám, že jste „věční oběma směry“, což znamená, že jste stále zde a vždy budete. Takže, napovídá vám to něco o tom, kde tak mohla být vaše duše v minulosti, před příchodem na Zem? 

Vaši semenní prarodiče

Celou dobu jste byli součástí většího plánu a současně i duší Plejáďanů. Šokuje vás to? Plejáďané měli za sebou celý milión let života ve svém světě, když život na Zemi právě začal. I oni měli planetu, která osela tu jejich, mnohem starší, v jiném souhvězdí této galaxie. To dělá tuto starší skupinu vašimi „semennými prarodiči“ a jejich jméno je Arkturiáni. Před tím byl ještě Orion! Pokud pracujete s těmito skupinami, moji drazí, už víte, že jsou zde, aby pomáhali – způsobem, jakým pomáhají prarodiče. I oni tu byli! Opravdu jste „děti hvězd“ v tom nejvelkolepějším smyslu!


Zvedání závoje není automatické

A teď chci, abyste se dozvěděli, že v této nové energii se závoj mezi námi lehce nadzvedává, protože za něj taháte. Je to dáno silou vědomí a duchovním probouzením. To tahá za závoj, který nás odděluje. Neslábne sám od sebe. Je zde a čeká, až za něj zatáhnete svým vědomím. To je váš současný program.

Dovolte mi použít lepší výrazy. Jestliže se probudíte do toho, kdo je kolem vás a který je multidimenzionální, bude to podle vašich podmínek, ne našich. Takto to vždy bylo, moji drazí. To člověk musí hledat, aby byl Bůh nalezen. Bůh vám nepředloží situaci, která vám poskytne pozitivní důkaz toho, kdo jste nebo co je na druhé straně závoje. Je to pro vás velká skládačka, kterou je těžké si představit. Musí to tak být, je to férová a čestná svobodná volba. Každá planeta, která si tím prošla, to musela vyřešit tímto způsobem. Takže tady je to, co vám chci říci a jak se to použije na dnešní učení. Byli jste tam. Vy jste tam byli! Opakuji, že jste sví vlastní předci a svá vlastní semena. Dovolte, abych se vás zeptal: Myslíte si, že některá z těchto informací, které si nesete ve své Akáše, se může jednoho dne probudit, když bude potřeba? [Narážka.]

Přenáší se tento galaktický původ do vaší Akáši? Částečně ano, ale ne tolik, jako vaše zkušenosti na Zemi. Za chvíli vám o tom povíme trochu více, ale právě v této chvíli vám chci říci, že jsou dvě věci, které vám chci připomenout. Už jsme je předávali dříve, ale teď mluvíme o duších obecně, takže je to ještě důležitější.

Musíme probrat dvě záležitosti. První je tato: I když jsme vám včera [první channeling] řekli, že nemůžete vložit lidské atributy na Boha a že je chyba myslet si, že Stvořitel vesmíru má lidské způsoby, přesto je jedna záležitost, kterou, jak se zdá, vždy pojímáte podle svého. To je koncept staré energie, který bude muset zmizet předtím, než se stane na této planetě cokoliv důležitého a tím je koncept posuzování (souzení).

Posuzování je lidský atribut a zároveň stará energie. Je to rozdělující atribut pocházející z pohledu jednoho člověka na druhého, jedné civilizace na druhou a rozhodování, že někdo si nevede v něčem dobře nebo nějak zasahuje do daného stavu věcí. Je to atribut přežití, ne atribut vyrovnanosti. Posuzování je všude, po celé planetě a vždy bylo. Sledovali jste někdy své děti, jak procházejí stupni dospívání? Jednou z fází je „děláš to špatně!“ Potom se oddělí od toho jiného „špatného“ dítěte a připojí se k těm, kteří to „dělají správně“. Je to záležitost růstu.

Posuzování způsobuje války a zvětšuje oddělení. Ale když jste budovali své náboženské struktury, rozhodli jste, že to patří i k Bohu. Nepatří. Patří to kompletně k lidem. Ale protože to bylo tak hluboko zakořeněno do vašeho vědomí, přirozeně jste to připsali nejvyšší síle, která je. Potřebovali jste Boha, který by měl tuto schopnost rozdělovat – rozdělovat lidi na ty, kteří to zvládli, a na ty, kteří to nezvládli. Bůh neposuzuje ani neodděluje části sebe sama!

Druhá problematika je tato: Chodíte kolem a připadáte si malí. Proč? Proč se ponižujete před Bohem? Právě jsem se dostal do problémů, viďte? Řekli jste, že být pokorný před Bohem je správné! Ale jestliže jste částí Boha, proč se skláníte sami před sebou? Dává vám tato informace smysl? Je na čase, abyste použili rozvíjející se duchovní zdravý rozum. Jestliže jste částí stvoření, nemusíte se sami sobě klanět.

Co když místo toho řeknete: „Je načase pozvednout se z mé ponížené pozice a chopit se síly, která je má! Přijímám svou sílu se shovívavostí, zdvořilostí, velkorysostí a integritou – ne ponížeností.“ Co je na tom dobrého plazit se před Bohem? Jak to pomáhá planetě? Důvod, proč mám s tímto poselstvím problém je, že „patolízalské poselství“ je to, které vám bylo předáváno od prvního dne! Vzpomínáte si na toto poselství minulosti? „Bůh je velký a vy ne, tudíž byste se měli sklonit před Všemohoucím.“ Ale na tomto obrazu je něco špatně. Mistři vám vyprávěli o vaší velkoleposti, ne o vaší nehodnosti! Když použijete mé včerejší a dnešní učení, začnete si uvědomovat, že jste částí skutečné velkoleposti, kterou je Bůh sám! Ta „všemohoucnost“ je ve vás. Je v každé jednotlivé molekule biliónů molekul DNA. To představuje Vyšší Já každého člověka, a toto Vyšší Já má velmi mírumilovné a trpělivé vědomí, které čeká, až jej objevíte. Opravdu si myslíte, že vaše Vyšší Já chce být uctíváno? Odpověď zní NE.

Chci, abyste začali smýšlet o Bohu a duši jinak, i o tom, co máte uvnitř. Zasloužíte si probudit se do své velkoleposti. Co řeknete o tomto prohlášení? Vězte také toto: Lidská velkolepost se neprojevuje v přehnané ješitnosti. Nemusíte se postavit a bít se v prsa a každému vyprávět, jak jste dobří. To žádný Mistr nikdy nedělal. Naopak, probudili jste se k vnitřní moudrosti a mistrovské zralosti. Lidé to ve vás spatří!

Co je jedním z hlavních atributů mistrovství? Ticho. Věděli jste to. Učili jsme vás to. Buďte tiší a poznejte, že jste Bůh.“ To je ticho. Když mlčíte, přichází vnitřní poznání. Jste moudří beze slov, protože v historii jste tam byli a dělali jste to. Možná, že neznáte detaily, ale jen tak chvíli seďte a mlčte. Necítíte, kdo jste? Je to tak vzdálené od vaší lidské intelektuální snahy? Je to tak vzdálené od vaší 3D logiky, abyste přemýšleli o tom, že je toho na životě mnohem více, než vám bylo řečeno?

Přestaňte Boha polidšťovat. Přestaňte vytvářet atributy situací, které jsou lidské a pak je aplikovat na Boha. Kolikrát jste slyšeli, že na některých místech jsou uvězněné duše? Říkají vám, že mohou být uvězněny mezi jedním a druhým místem, potom lidé rozhodnou, která místa to jsou. To vše je lidský výtvor. Vy to víte, že? Jak mohou být uvězněny části Stvořitele vesmíru? Neexistuje žádná individuální energie duše. Není 3D a není individuální. Všechno je součástí celku. Je to kolektiv, který je vaší součástí.

Jak může být část Boha lapená mezi člověkem stvořenými vrstvami? To nejde. Je to mytologie v pravém smyslu slova, moji drazí, takže až se příště někdo na něco podívá a řekne: „Toto je výsledkem uvězněné duše“, tak chci, abyste to již věděli lépe. Nemusíte nikoho opravovat, moji drazí. Bude úplně stačit, že VY to víte lépe. Chci, abyste viděli ten pravý systém, který existuje, ten, který je nádherný. Poslouchejte: Pro duše neexistují pozemské problémy ani žádný očistec. To všechno je lidská struktura přenesená na Boha. Žádná duše neodchází na žádné místo, kde by se připravovala na něco jiného, tak jak jsme vám to říkali už včera. Neexistují žádné úrovně sfér duše. Vaše duše je částí Boha, a Bůh je stvořitelem tohoto vesmíru. Úžasná Božská energie není rozdělená ani uvězněná – nikdy! Stojí mimo, daleko mimo to. Představuje energii něčeho, co vám nikdy nedokážu popsat. Ale prozatím, vše co musíte vědět je, že tato Božská energie vás nezměrně miluje a že všechno, co je zde pro vás, je laskavé. Nemusíte skákat přes překážky, moji drazí. Nemusíte se nechat jakýmkoliv způsobem zkoušet. Naopak, dovolte Božské esenci ve svém nitru, aby pro vás byla zřejmá.  

Sdílení duše

Když tělesně skončíte [smrtí] a přesunete se do další energie, vaše duše je odebrána z vašeho těla a stane se opět součástí celku. A teď - když cítíte někoho, kdo odešel a kdo je jedinečný [asi znáte jeho jméno], je to skutečné a velmi jedinečné. „Joe zemřel, a já cítím jeho přítomnost.“

Ale pamatujete si, co jsme vám říkali v minulosti? Kousky a části vašich milovaných, kteří odešli, se stávají částí vás [vaší duše] po celý život. To je sdílení duše, moji drazí. Je důležité, abyste pochopili, jak to funguje. Jestliže vaše duše není jednotlivá, vytváří to prostor pro víru ve složitost existence. Jak může být vaše duše zároveň všemi vašimi minulými životy? Rozumíte tomu, co říkám? Jste velkolepý systém lidstva a nejste individuální: Joeovo tělo zemřelo a velkolepá část, která je větší než Joeovy buňky, žije dál, cítím jeho věčnost.“ Začněte se na sebe dívat jako na souhrn toho nejlepšího z Boha.

 

Uctívání

Říkáme to znovu: Jestliže chcete padnout před Bohem na kolena, abyste jej uctili – když se modlíte nebo když meditujete – jsme zde. Je zde jen jedna otázka, kterou byste měli pokládat a směřovat ji vašemu Vyššímu Já. Ta otázka zní: „Drahý Bože, řekni mi, co potřebuji vědět.Ta je nejlepší. A důvodem je toto: Všechno ostatní, na co byste se možná mohli ptát, je v ní již zahrnuto. „Pověz mi, co je to, co mám vědět, drahý Duchu, abych vyřešil problém dostat se z bodu A do B.“ Vy víte, kdo jste. Nepřišli jste sem proto, abyste trpěli, moji drazí. Je čas vyrovnat se i s tímto konceptem. Někdo to potřebuje slyšet. Utrpení nebylo v plánu. Cokoliv se stalo, stalo se. Máte úplnou kontrolu nad svou vlastní buněčnou strukturou a ta to chce od vás slyšet.


Duševní dědictví

Chci otevřít poslední téma, a to je složité. Vždy si schováváme to nejlepší na konec – to, co je nejtěžší pochopit, koncepty, o kterých možná moc nepřemýšlíte. Teď už budete.

Tento atribut má co do činění s tím, čemu budeme říkat duševní dědictví. Když pohlédnete na dědičnost, tak jak ji chápete vy, je většinou buněčná a ve 3D [vaší realitě]. Dědičnost tohoto druhu je tím, čemu říkáme chemická dědičnost, ale matoucí je, že vy, coby lidská bytost, která si je vědoma svého duchovního doplňku, máte co do činění s protimluvemdvěma typy dědičnosti současně.

To vše se děje v jednom jediném těle. Chemická dědičnost je ta, o které vás učí ve škole. Přenáší se jí velké množství toho, co měli vaši rodiče a prarodiče [genealogie]. Vypadáte jako oni, máte atributy v buněčné struktuře jako oni a ve vaší DNA jsou věci, které k vám přicházejí od narození. To jsou určitá nadání, instinkty, alergie a náchylnost k nemocem nebo zdraví. Někteří z vás se dokonce mohou podívat na své ruce a poznat v nich ruce svých rodičů. To vše je chemická dědičnost a je mocná.

Protimluv: Člověk, který sedí na židli před vámi právě teď [Lee] má určitou chemickou dědičnost. Jeho chemie je irská, a kdyby stopoval svůj rod směrem zpět, zjistil by, že by to netrvalo příliš mnoho generací a nalezl by své příbuzné v Irsku. Může sledovat své jméno [Carroll], které je velmi irské, zpátky k rodině, která je dnes zde. Jednoho dne možná i navštíví své dědictví. Toto je chemická dědičnost.

Nicméně, ukázali jsme nedávno, že jeho předchozí minulý život nebyl irský! Byl za strouhou v Austrálii [výraz používaný na Novém Zélandu]. O čem to vypovídá? Jak to může fungovat? Kdo je? Je Ir nebo Australan? Odpověď zní, že má jednu cestu Akášickou a jednu chemickou. Takže je tedy jakousi kombinací – unikátní lidská bytost, která má naprosto odlišnou minulost, když se podíváte na Akášickou rodinu v porovnání s tou chemickou. Je fakt, že obě jsou správné. Je to matoucí, že? Ale většina z vás má stejný atribut!

Nemusí to být matoucí, když se podíváte na Podobenství o věčném stromu Evelyn, o kterém jsme mluvili už dříve. Předávám vám věci, které něco znamenají pro ty, kteří zde byli minulý večer. Lidé, stojíte v lese a všichni máte stejné kořeny jednoho stromu, který stojí ve středu. Máte rodovou linii toho, kdo si myslíte, že jste, ze stromů okolo vás nebo z mistrovského stromu? Máte obojí.

Chemii, kterou máte, můžete vystopovat zpět chemicky a poznáte svou 3D rodovou linii. To je vaše tělesná linie, která může snadno koexistovat s odlišnou Akášickou linií. Avšak nejsilnější rodovou linií jsou minulé životy a to je Akášické dědictví. To je pro vás nejobtížnější a také nejvíce odměňující. Matoucí je toto: Jak mohou existovat dvě cesty, které jsou tak rozdílné? Jako lineární myslitel je chcete ve své mysli rozdělit a ptáte se: „Která z nich je správná?“ Ale správné jsou obě.

Podívejte se na to takto. Řekněme, že jste nějaké auto. Vaše duše auta pochází z linie aut, která jezdí po levé straně silnice. To je vaše karmická automobilová linie. Ale když se inkarnujete, je z vás Ford. To nezmění stranu silnice, na kterou jste zvyklí, nebo stranu, kterou se teď musíte naučit používat. Jen to teď děláte jako Ford. Takže vaše chemie je Ford, ale vaše Akáša je, na které straně jezdíte.

Vezměte si mého partnera: Ví, že je součástí chemie svých rodičů, prarodičů a jejich rodičů. Má chemii jich všech. Ale také ví, že část jeho, která je Bůh, zná životy, které žil s jinou chemií, od jiných rodičů a jiných prarodičů. Instrukce pro vás, moji drazí, jsou tyto: Neanalyzujte to příliš! Chci, abyste se na sebe podívali a oslavovali, jak se to spojilo dohromady a vytvořilo to, kým jste. Vy jste jedinečná lidská bytost – naprosto unikátní. Tělesné komplikace a tajemství jsou mimo vše, co si dovedete představit. Právě jsem rozmotal skládačku, kterou si někteří poslechnou, a začnou si uvědomovat, že ta skládačka tady vždy byla. Vyřeší to v každém z vás některé věci, kterým jste nerozuměli - jako to, jak vás může čtenář Akáši vzít na úplně jinou cestu, než to udělali vaši rodiče.

Nesnažte se to pochopit! Naopak, chci po vás, abyste se jen dívali na krásu toho, jak to vytvořilo vás. Je to dost dobré? To je všechno, na co se musíte dívat. Jste unikátní v každém směru. Dostali jste sílu chemie, kterou potřebujete a Akášické životy, které potřebujete, abyste vytvořili starou duši, která dnes může mít význam na této planetě. Přemýšleli jste o tom? Všechno, čím jste prošli, mělo svůj smysl. Ale teď už jste hotovi s chozením do školy a skončili jste s pouhým přežíváním. Teď je na čase vyjít z jeskyně, spatřit, kdo jste, prověřit tu velkolepost okolo vás, stát zpříma a cítit světlo laskavého Boha. Nárokujte si své mistrovství!

Jednoduché? Ne. Ale vždy začnete malými krůčky, a ty se vždy změní ve větší. Takže teď je načase začít. To je poselství dnešního dne. Bude to mnohem složitější, slibuji. [Kryonův smích.] 

A tak to je.

KRYON

* Jde o 2 channelingy Kryona, kde podává obsáhlou informaci o tzv. „Uzlech a Nulách“. 

Kryon - UZLY A NULY PLANETY ZEMĚ  

Kryon - UZLY A NULY PLANETY ZEMĚ, část 2
Více zde: https://kryon.webnode.cz/news/cestovani-dusi-2-cast/

Fyzika v příštích 500 letech
 

Tento živý channeling byl předán v Moskvě, Rusko 17. května 2014

Tento živý channeling byl upraven [Leem a Kryonem] a doplněn pro lepší porozumění čtenářů. Často se totiž stává, že živý channeling má v sobě energii, kterou psané slovo nenabízí. Proto si užijte toto obohacené poselství.

Zdravím vás, moji drazí, já jsem Kryon z magnetické služby. Asi před třemi hodinami jsem svému partnerovi předal informaci o tématu dnešního channelingu. Vždy ho rád varuji předem, když se chystáme na channeling s vědeckým námětem. Je to pro něj test - vyzkouší si, jestli se dokáže vyhnout nervozitě. Takže tento channeling se tedy týká fyziky. Nebude to příliš dlouhé, ale budete si ho pamatovat. Pro předání informací jsem záměrně zvolil tento čas a toto místo [Moskvu].

Vždy budou tací, kteří řeknou: Co to má společného s mou duchovností? Proč přichází nějaká andělská forma a potom mluví o vědě?“ Dříve než skončím, myslím, že budete vědět, proč to tak je. Moji drazí, opravdu chcete oddělit fyziku od Boha? Je zaujatost vaší trojrozměrné existence uspořádaná tak, že byste Boha vypustili ze stvoření? Ovšemže ne. Ale když začínáme spojovat tyto věci dohromady, někteří z vás se o vědecké části nezajímají. Proto to chceme zjednodušit.

Můj partner často při těchto diskuzích znervózní, protože jeho průprava nezahrnuje fyziku. Proto pokaždé, když začneme mluvit o těchto věcech, tak si myslí, že to není jeho liga [není na to školený]. Mnohem lépe se mu mluví o věcech srdce. Když mluvíme o Boží lásce a osobních atributech lásky, které má každý člověk, můj partner to vidí a cítí. Ví to a zažívá to. Ale když začneme mluvit o struktuře atomu, začne být nervózní.

Co víte o fyzice? Mnoho z vás odpoví: „Velmi málo,“ ale někteří: „Docela hodně.“ Takže nám dovolte, abychom pro většinu z vás tyto atributy, o kterých budeme dnes večer mluvit, zjednodušili a demystifikovali. Fyzika, to je způsob, jakým věci ve vaší realitě fungují. A až do teď to nezahrnovalo nic víc než to. Například ve fyzice nemáte úsek pro duchovnost - a upřímně, přece musíte ten vzájemný vztah vidět. Takže ve vašich školách pro to nemáte třídy. Ve „studijních škatulkách“ vaše instituce oddělují chemii a vědy o životě od fyziky, ale přijde čas, kdy pravá podstata všech učebních škatulek bude začínat fyzikou, protože se nakonec stane společným jmenovatelem všeho.

Chtěl bych se pokusit vám v těchto několika momentech představit potenciály vašich objevů ve fyzice v příštích 300 až 500 letech. Tyto věci k vám přicházejí pomalu, a právě teď si myslíte, že je to dlouhá doba, moji drazí. Avšak v zemích, které bychom nazvali zdravotně vyspělými, se střední délka života jednotlivé lidské bytosti šplhá k průměrným 80 rokům. Když si vezmete 80letý život, kolik z nich byste museli žít, abyste dosáhli přibližně čísla 300? Odpověď zní, že méně, než byste spočítali na prstech jedné ruky. Takže z tohoto pohledu to vlastně není tak dlouhá doba, že? Pro vás čtyři životy. Takže mi dovolte, abych vám řekl, co lze v tomto časovém úseku očekávat, nebo co byste mohli spatřit, kdybyste se jen třikrát vrátili.

Slyšeli jste o kvantové fyzice? Dovolte nám to zjednodušit a nepoužívat tak často slovo kvantový. Naopak, dovolte nám nahradit je multidimenzionální fyzikou. Takže dnes je většina vaší fyziky jedno-rozměrnou až čtyř-rozměrnou. Žijete ve 4D (ačkoliv jí říkáte 3D), a to je vaše běžná realita – lineární 4D fyzika. Kvantoví fyzici pracují mimo tyto čtyři s multi-D. Jednoduché. Takže právě teď, když tady sedíte, jste zvyklí na určité typy věcí a způsob, jakým fungují. A to se má změnit.

Chystám se vám představit čtyři budoucí hlavní objevy, a zjednoduším to tak, aby to každý pochopil. Nebudu zacházet do technických detailů, ani z nich nebudu dělat těžkou vědu. Naopak, vysvětlím vám jejich hlavní myšlenky. 

Inteligentní design: Nový předpoklad

Můj partner [ve své přednášce] zmínil jednoho fyzika a astronoma, který sledoval vývoj života obecně a evoluci vesmíru, a uvědomil si, že se to nemohlo odehrát tak, jak se tvrdí [náhodou]. Matematika tento nový objev přesvědčivým způsobem potvrzuje a statistika toho, že se to děje prostřednictvím náhody, je mimo veškerá měřítka. A vědci si to začnou stále více a více uvědomovat. Na každém stupni vývoje vašeho vesmíru, vaší galaxie a všech planet a života, přijde uvědomění si ze samotných ohromných statistik, že zde musel být nějaký design nebo tendence. A proto pojem, který byl použit, inteligentní design, opravdu představuje budoucí objev. Budeme o něm mluvit později.

Ti, kteří vás navštěvují z jiných hvězdných systémů, se smějí, protože vědí, co se vám chystám sdělit. Ona „skrytá fyzika“ je základem jejich schopnosti cestovat a být zde. Je to také základem pro jejich schopnost být osvícení. Víte, je to multidimenzionální fyzika a je samým středem jejich reality a spirituality. Oni také vědí, že vy tomu moc nerozumíte, protože to dalece přesahuje to, co si dovolíte přijímat jako pravdu. Tak kde mám začít? 

Kvantové čočky

Začněme tím, co jsem vám řekl už dříve. Tím prvním velkým objevem, který není tak vzdálený, je něco o čem mluvím asi tak dva roky. Je to myšlenka, která není nová, a tou je schopnost vidět a měřit kvantovou energii. Dovolte nám to přeformulovat. Je to schopnost jasně vidět a měřit vzorce v multidimenzionální fyzice. Jakmile vystoupíte ze 4D (vaše realita), přijetí toho bude jako neurčitelná vířící bublina věcí, které nedávají lineární smysl – a to je velmi matoucí pro každého, kdo chce jednoduše zůstat ve 4D. Umíte si představit, že byste pozorovali věci, které se chovají způsobem, který je „nemožný“? Toto by se stalo multidimenzionální realitou. Mozek si na to bude muset zvyknout a také to udělá. Představte si, že byste před pouhými 200 lety vyprávěli obyvateli Nové Anglie, že jednou bude moci posílat hlasy a pohyblivé obrázky vzduchem, a že celý svět ho bude moci okamžitě slyšet a vidět. Dnes vás to neohromuje, protože je to vaše realita. Ale on by tomu ani nevěřil a o vás by si myslel, že jste přišli o rozum! Jednoduše to nebylo v tehdejším přijímání reality kvůli tomu, na co byli lidé v té době zvyklí. 

Lidské bytosti chtějí počítat dimenze. Vidí mnoho možností a seskupují je do krabic s přiloženými čísly. Toto je lineární koncept, a pro multidimenzionální budoucí myšlení není vůbec přesný. Avšak bude to tak správné, protože to vyhovuje vaší „fyzikální hladině komfortu“. Pomáhá vám to identifikovat energie, které cítíte a pomáhá vám to rozškatulkovat jednotlivé problémy. Ale pravda je takováto: Když jste dostali minulé čtyři rozměry, tak všechno, co následovalo, se samo nepřetržitě modifikovalo. Všechno je v pohybu, proto se to může zdát nepohodlné pro ty, kteří potřebují stálost linearity. Není to lineární a není to počitatelné [nemůžete počítat prostory za těmi čtyřmi lineárními, které máte]. Je to jakási polévka dimenzionální energie, která se neustále mění a reaguje sama se sebou. Nakonec tyto energie spatříte jako „kvantové vzorce“

Tyto kvantové nebo multidimenzionální vzorce budou viditelné přístroji, které budou navrženy s kvantovými čočkami. To bude zahrnovat něco, co nazveme kryo-energie. Jedná se o technologii super chlazení a už dříve jsme řekli, že věda super chlazení má potenciál umožnit tento vynález a samotné čočky budou vyrobeny z plazmy. A teď přijde část toho, o čem už jsme mluvili dříve, takže to není nové. Nové je to, že spojujeme tyto věci dohromady tak, abyste spatřili lepší tok toho, co přichází a proč.

Proč je tento vynález tak důležitý? Dovolte mi ještě jedno odhalení - až dojde k tomuto objevu, tak tyto kvantové čočky ještě nebudou použitelné pro fyziku. Ve skutečnosti se začnou používat nejprve v astronomii. Ale nakonec, až se zmenší a začnou se používat k pozorování života, věda spatří kvantové vzorce všude! Lidstvo je spatří v celé přírodě a i v Merkabě lidské bytosti! Představte si, že vidíte 8 metrů široký kvantový vzor okolo každého člověka! Vidíte začátek nových, základních vědeckých otázek? „Je to život nebo fyzika? Musíme redefinovat, co je to život?“ 

Další dva zákony

Schopnost vidět kvantové vzorování povede k druhému velkému objevu ve fyziceobjevu dvou dalších zákonů. Tyto zákony, jak už jsme vám řekli, jsou silné a slabé multidimenzionální síly. To zvýší počet zákonů známé fyziky na šest (nyní máte pouze čtyři) a umožní vznik konceptu multidimenzionálních zákonů. Tyto chybějící zákony začnou vysvětlovat jednu současnou záhadu – chybějící energii v kosmu. Je to také počátek pochopení duchovnosti ve fyzice, ale to přijde až později.

Tyto dva nové zákony poskytnou plné vysvětlení energie, kterou vidíte ve vesmíru a ve vaší galaxii. A teď vám chci předat některé informace, které jsme ještě nikdy dříve nevysvětlovali. Máte sklon vzájemně zaměňovat slovo vesmír a galaxie, jako by to bylo totéž, ale není. Fyzika ve vaší galaxii není nutně stejnou fyzikou ve všech galaxiích. Proto má rada pro vás zní, abyste omezili své vědomosti a studium jen na svou vlastní galaxii. Věřte mi, že je tady toho hodně k vidění!

Co vám přinesou tyto dva zákony? Tím prvním je vysvětlení, co to je temná hmota v nezměrnosti vesmíru. Multidimenzionální energie je mocná, ale neodpovídá lineárním modelům. V minulosti se na atribut temné hmoty pohlíželo jako na obrovskou energii [založenou na tom, co dělala s objekty v jejím okolí], ale dostala chybnou nálepku jako součást newtonovského systému založeného na 4D, a tak tomu není. Je to nelineární systém, který je součástí multidimenzionální fyziky. Tato multidimenzionální část atomu ještě není pochopena. Je tam energie, ohromná energie, a pravda o tom bude vysvětlovat to, co astronomové pozorují na obloze jako temnou hmotu.

Tou druhou věcí bude poznání, že tyto dva nové zákony fyziky vám nakonec přinesou to, co jste vždy chtěli – volnou energii. Intuitivně jste věděli, že energie, kterou jste na planetě vytvořili, je jakýmsi archaickým způsobem dokonalá? Kopání do země kvůli spalování je zastaralé. Všechno se to týká tepla, že? Všechno se točí kolem vytváření pohybu s teplem, že? Víte, jak vyrobit energii. Chystám se na prohlášení. Všechno, co jste si mysleli, že právě teď víte o energii, bude jednoho dne vypadat jako doba, kdy jste vynalezli kolo nebo dokonce oheň. Tak je to zastaralé! Až odemknete tuto část multidimenzionální fyziky, budete schopni vytvořit neomezenou energii velmi kultivovaným způsobem, bez výbuchů nebo tepla.

Někteří by řekli, že některé současné vynálezy na planetě to už udělaly. Ani se tomu nepřiblížily! Věřte mi - ani trochu. Nechápete jemnost způsobu, jakým zaťukat na multidimenzionální síly. Nemáte nástroje a nedokážete vidět, co právě děláte. Jednoduše ještě nejste tak daleko. „Ale Kryone, my víme, jak odemknout energii atomu. Máme nukleární sílu.“ [Kryon se směje.] Opravdu? Vy víte, co to je nukleární síla? Je to kontrolovaná exploze, takže můžete vyrábět teplo! Není to elegantní, je to pro vás nebezpečné, a jsou zde vedlejší produkty, které mohou ublížit lidské bytosti. To je vaše představa dobré věci? Jen uvažte: Jedná se o kontrolu velmi nebezpečné exploze, abyste vyrobili páru – nejdražší parní stroj na světě! Nukleární síla? Nemáte o ní ani ponětí.

Dovolte mi, abych vám dal příklad. Řekněme, že někdo na jiné planetě objevil piano (předstírejte se mnou). Objevili, že by mohl vydávat velmi zajímavý zvuk. Řekněme, že tento zvuk byl pro stvoření, které jej v tomto vesmíru objevilo, nový, a zjistilo, že dokáže tento zvuk vytvořit, když pustí piano z druhého poschodí budovy! Zvuk nárazu a zvuk lámajících se strun vytváří hudbu. To je nukleární síla. Nemáte tu eleganci, abyste věděli, jak hrát na klávesy atomu. Nevíte, jak nalézt multidimenzionální vibrace, které pracují společně, což pomalu a elegantně uvolní tolik energie, kolik budete potřebovat – koncert koordinované energie! A teď poslouchejte, protože přichází nápověda pro fyzika, který si přečte toto poselství v budoucnu. Nebudete uvolňovat energii, abyste vyrobili teplo. Naopak, místo toho vyrobíte energii, která bude dávat příkazy objektům okolo. Budete kontrolovat hmotu! Představte si to.

Propojenost s tvořivým zdrojem

Třetím objevem bude to, čemu říkám propojenost s tvořivým zdrojem. Je to laskavý postoj ve stvoření – inteligentní design a něco víc. Je ve struktuře atomu. Je to „Bůh v atomu“. Je to objev, který bude tak zásadní, že otřese náboženstvími planety, a to ne v negativním smyslu, protože Bůh se jednoduše stane pro všechny větším.

Objev, že Bůh má doslova svou roli ve fyzice, bude prokazatelný. Souvislost s tvořivým zdrojem vytváří projev laskavosti ve způsobu, jakým fyzika funguje. Fyzika s postojem! Přijde poznání božskosti ve hmotě. A to je jen začátek! Nedokážu vám říci, kdy se tak stane, protože toto je začátek důkazu Boha ve všem.

 „Kryone, naštve to organizovaná náboženství?” Ne! Spojí je to dohromady. Planeta již je monoteistickou – jeden Bůh. Ve všech doktrínách všech náboženství je jeden Bůh. Už jste opravdu připraveni na to, co přijde dál. Náboženství na celé planetě již přiznávají stvoření od jediného Boha. To bude hudba pro jejich uši! Důkaz Boha ve veškeré hmotě nevyvede duchovno z míry, ale spíše je spojí dohromady. Budou oslavovány společné rysy a doktríny se budou pomalu měnit. Společné rysy a synchronicita víry. Vidíte? Ale předtím, než se tak stane, musí být vzájemná propojenost. Tyto věci se neuskuteční, dokud jeden druhého zabíjíte a jeden druhého ve velkém měřítku nenávidíte. Ale to už konec konců víte, že?

Co se stane s lidskými bytostmi, když spolu nemají nic společného? Mají sklon se oddělovat a dokonce jeden s druhým válčit. Co se stane lidským bytostem, když zjistí, že mají všechny něco společného? Mají sklon se sjednotit, sdílet zdroje a oslavovat, co mají. Víte, jak by to mohlo ovlivnit planetu Zemi? Víte, jak by to mohlo ovlivnit vás? Staré duše, na tohle jste čekali. Opravdu jste očekávali, že by to mohlo přijít z fyziky? Bude to tak! Proč by nebylo? Proč by to tak nebylo? Jestliže studium všech věcí a toho, jak fungují, odhalí Boha ve všem, nebylo by to propojení? To dává smysl. Společným jmenovatelem pro všechny věci je láska.

Fyzika vědomí

Čtvrtým hlavním objevem na planetě bude ten, který asi přijde jako poslední. Bude to uvědomění si, že lidské vědomí je atributem multidimenzionální fyziky. Lidské vědomí, tu nepolapitelnou energii, bude možné spatřit jako multidimenzionální kvantovou fyziku se zákony a pravidly, které lze pochopit, použít a užívat.

Vidíte, jak daleko se můžete dostat? Vidíte, co už udělali Plejáďané? Chápete, proč ti z hvězd budou stát v pozadí a čekat, dokud neobjevíte to, co znají oni? Oni vám to nepředají. Se svobodnou vůlí musíte udělat tyto objevy ve vaší realitě. Ale ty možnosti jsou již zde. Tyto nové objevy ve fyzice na vás čekají, ale museli jste překročit značku precese rovnodennosti. To byl milník, který signalizuje, že jste minuli starou energii a jste schopni nastartovat proces řešení pozemských problémů. To zahrnuje možnost skutečně změnit lidskou povahu, dovolující velice malou tendenci k válce.

Už dříve jsme vám řekli, že bude velký nápor staré energie proti nové a menší války napříč planetou - jak mezi starými historickými nepřáteli, tak i starým historickým vědomím. Až se to všechno zklidní, teprve potom dojde k těmto objevům. Nedělejte si starosti s načasováním, protože často starší generace se starými představami bude muset odejít, aby uvolnila místo té nové. Řekli jsme to už dříve. Důvod, proč vám tyto vynálezy mohou být předány jen v nové energii, je ten, že s vyzrálejší lidskou povahou nebudete mít sklon řešit tyto problémy za pomoci zbraní! Místo toho budete mít sklon objevovat, jak vás mohou nakrmit a obléci a vytvořit energii pro obyvatelstvo, které se rozhodlo žít bok po boku ve spolupracující snášenlivosti.

Je to nádherné, že? Kdybyste se zeptali nějakého Plejáďana, řekl by vám, jaké to je, mít všechny tyto věci a získat je přímo z atomu - včetně Boží laskavosti.

Nakonec se také budete muset podívat na chemii jako na odvětví fyziky. Konec konců, všechny chemické látky na planetě, všechny substance na planetě, se chovají podle zákonů fyziky. Kvantové čočky ukážou multidimenzionální život ve všech věcech, takže chemismus biologie bude následovat nová fyzikální pravidla. DNA je velmi zvláštní. Je to kombinace všech věd na planetě. Má multidimenzionální atributy; je kvantová a má v sobě semena tvořivého zdroje. Zamyká do své paměti vše, co jste kdy byli a budete. Je to nejsložitější multidimenzionální stvoření na planetě a nakonec učiníte další objev – koherentní DNA.

Aha, doktor chce vědět [odvolává se na Dr. Todda Ovokaityse, který je přítomen] co to je. Koherentní s čím? „Nemůžeš to tak nechat, Kryone. Nemůžeš říci koherentní DNA, aniž řekneš, s čím je koherentní.“ Takže vám odhalím kousek z toho, co on už viděl ve své práci. Multidimenzionální DNA, pokud je koherentní s určitým konkrétním dimenzionálním atributem, vytvoří něco, na co budete hledět jako na kouzlo! Nazvali byste to kouzlem, protože spatříte lidskou DNA, jak se začíná zdánlivě rozvíjet. Tyto rozdíly doslova prodlouží život až na čtyřnásobek. Rozdíl mezi DNA pracující na 30 procent a na 90 procent je dimenzionální vyrovnání, kterému budeme říkat koherentní DNA. A teď vím, že většina z vás ničemu z toho nerozumí, ale on ano, a to je také důvod, proč zde sedí, a také pro ty, kteří si toto poselství poslechnou v budoucnu.

Nakonec mi dovolte říci vám toto: Kryonovy channelingy budou zachovány [archivovány] navěky. Nikdy nezmizí. Dlouho po tom, co můj partner odejde, bude zde jakási ezoterická knihovna, a mezi ostatními věcmi bude uložen i můj dnešní channeling.

A teď, staré duše, toto je výzva pro vás. Až se vrátíte (znovu se inkarnujete – pozn. překl.), chci, abyste jej vyhledali, a hned vám řeknu důvod. Je to proto, že věci, o kterých jsem vám dnes vyprávěl, budou důkazem, že toto je reálná komunikace. Jestliže uvidíte třeba i jen jedinou z věcí přijít způsobem, jakým jsem vám to řekl, popostrčíte další objevy – začnete totiž pátrat i po těch ostatních věcech. Dnes možná ještě ničemu z toho nerozumíte, ale v dalším nebo možná až přespříštím životě tomu porozumíte. Tyto informace nikdy nezestárnou. V budoucnu přijdou způsoby, jak slyšet, vidět a číst toto poselství, které si ještě ani nedokážete představit. Budoucnost bude naprosto odlišná, ale tyto informace nezmizí. Věci, které říkám a prezentuji dnes, budou za čas prokázány, a vy budete zde a uvidíte to. Když uslyšíte slovo „Kryon“, chci, aby vaše Akáša zpozorněla! Tímto způsobem začnete pátrat po tom, co to slovo znamená, a potom se vám možná připomene energie tohoto dne, na tomto místě, při tomto setkání, kde jsem vám řekl, že přijde čas, kdy objevíte Boha ve všem.

Vidíte, jak to začíná tvarovat vzestupující planetu? Jakmile to jednou objevíte, nemůžete to popřít. Nemůžete vymazat, co jste objevili. Nemůžete to potlačit, protože to budou vědět všichni, a nikdo to nebude moci použít proti vám. Celá planeta začne pomalu měnit svůj pohled na to, kdo je zde a proč.

Zeptejte se Plejáďanů, protože oni si tím vším prošli. Můžete se zeptat: „Měli oni tyto vynálezy? Znali všechny tyto věci?“ Samozřejmě! Tyto a ještě mnoho dalších. Nevyprávěl jsem vám o dalších 500 letech [Kryon se směje.] Těch prvních 500 je pro vás pro dnešek docela dost.

Je toho tady tolik a všechno se to točí kolem vás. Všechno. To člověk učiní tyto objevy. To člověk bude mít z těchto objevů přínos. Čekaly jste velmi dlouhou dobu, staré duše, na tento začátek. Oslavte jej!  

KRYON

Buněčná komunikace

Tento živý channeling byl přijat na Delfské univerzitě v Georgii

12. dubna 2014          

Zdravím vás, drazí, jsem Kryon z magnetické služby.

Opět vím, kde jsem, a vážím si těch, kteří jsou tady. Toto místo se jmenuje Chrám moudrosti. A tak v čase, který máme k dispozici, bychom vám chtěli přinést ty druhy moudrosti, o které žádáte a na které se každá stará duše v této nové energii začíná ptát.

Toto téma bude o komunikaci s tělem. Ještě než začneme, řeknu vám, že je to konkrétně o komunikaci mezi vámi a vaší buněčnou strukturou a ne naopak. To bude tématem dalšího channelingu. Jsou to dva druhy komunikace, není to jen jednosměrné. A právě teď bude řeč o vás a vašem těle.

Ještě než začneme, je důležité, drahé lidské bytosti, přezkoumat bloky, které stojí v cestě vašemu pochopení toho, co má přijít. Máte pouze jednu realitu. Realitu, která je společná lidským bytostem a kterou sdílíte i s mým partnerem, a tou je život v lineárním světě. Prožíváte věci určitým způsobem. Jste zvyklí na způsob, jakým funguje lidství. Lidská psychologie, všechno co děláte, pohyb, činy, důvody jednání, dosahování výsledků, tresty… to všechno stojí v cestě vašemu pochopení, jak věci fungují. To není snižování vaší inteligence, když řeknu, že toto všechno promítáte na vše kolem vás - ať už je to Bůh nebo prostě vnímání reality v multidimenzionálním stavu, můžete zplodit pouze to, co znáte. A to je předpojatost. Lidstvo má zavedené způsoby, jak uskutečnit věci skrze tvrdou práci a opakování, a pak to aplikuje na všechno ostatní. Máte své lidské způsoby, jak fungujete – vztahy k jiným lidem, vzájemné ústupky (něco za něco) a pak to aplikujete na všechno ostatní. Už dříve jsme vám řekli, že některá vaše organizovaná náboženství to přivedla k absolutnímu maximu a mají dysfunkčního Boha – takového, který se hněvá a soudí a dělá všechno, co dělají lidé.

A než začneme naší diskusi, říkáme vám – tohle byste měli odložit. Při naší rozpravě vám připomeneme některé tradiční metody a pak je porovnáme s pravdou. To je krásné, víte? Tento channeling vychází z předpokladu, že jste schopni mluvit se svou buněčnou strukturou - tak, jak o tom mluvíme už léta – a není to těžké. Jen musíte překonat své lidské předsudky - a pak to není těžké.

Začněme tento rozhovor tím, co bych nazval předmluvou o tom, co je nezbytné, abyste dosáhli toho, o čem dnes budeme mluvit. Musíme definovat, jak nejlépe dokážeme, vědomí, lidské vědomí.                                              Ale nebude to definice, jakou používáte ve svém akademickém světě. Jsou to věci, které vidíme my. Lidské vědomí se dělí na několik částí; my dnes budeme mluvit jen o dvou.

První je polévka reakcí či chování, která je poháněna dvěma částmi lidského těla – tou první je tzv. synaptický mozek neboli skladiště zkušeností. Tou druhou je ta multidimenzionální část, o které věříte, že je zodpovědná za kreativitu, intuici a Boha.

A pouze směsice těchto dvou – skrze svobodnou volbu člověkapouze pokud jsou tyto dvě části v rovnováze, pak umožní, že má lidská bytost skutečnou kontrolu nad svým životem a je se sebou spokojená. Jakmile je rovnováha narušená jakýmkoli směrem, nefungujete správně. Pokud je vědomí člověka soustředěno pouze v synaptickém mozku, není přítomna důvěra v Boha, člověk nemá schopnost skutečně tvůrčího myšlení a plně se spokojí s tím, co ví. Jemu to stačí, my však mluvíme o dysfunkci, protože Božská část je vždy přítomna. Je vždy k dispozici a poskytla by mu mnoho zvýšeného vědomí a světla. Ale takový člověk si to svobodně zvolil.

Pak jsou tu ti druzídysfunkční stoupenci hnutí New Age. Já jim říkám létavci. Jsou tak zahledění do všeho ezoterického, že nemají ponětí o životě. A synaptický mozek nemá šanci. Logika a zdravý rozum jdou stranou a zůstává pouze to, čemu říkámepředstírání a námluvy“ (smích). Viděli jste je. A víte co? Pro ně je to přijatelné. Ale to je lidské vědomí – rovnováha mezi synapsemi a přežitím a tím, co je Božskou částí, kterou nosíte v sobě.

Takže – kde jste vy? Takhle musíme začít naše poselství. Pokud dnes posloucháte, ať už tady v křesle nebo čtete či nasloucháte tomuto poselství později, je pravděpodobné, že jste si vědomi božské části v sobě. Totiž, božská část ve vás je nepolapitelná, je záhadná, ale je skutečná. Stejně skutečná jako synaptický mozek. A já vám chci říct, že OBĚ části velmi silně souvisí s vaší schopností hovořit se svým tělem.

Pokud jste intelektuál a důvěřujete pouze tomu, co je „synaptické“ ve vašem mozku, měli byste se tady zastavit a nepokračovat dál. Protože z toho, co vám teď řeknu, nebudete mít žádný užitek…

Není zajímavé, že jsou tyto části tak silně propojené? Musíte si být vědomi božského uvnitř vás, protože tam je cesta ke komunikaci s tím, co jsme nazvali innate* (vrozená moudrost těla). Už před lety jsme vám dali informaci, že na této planetě přijde den, kdy zdraví jednotlivců bude měřeno zcela jinými způsoby, než je tomu dnes. Že ti s vyšším vědomím budou žít zjevně déle a žádné lékařské měření nezjistí důvod, proč to tak je.

Už jsme vám řekli, že vědomí nakonec bude řídit samotný atribut lidské buněčné a chemické rovnováhy, a že ty další věci, které jsou nyní v centru vaší pozornosti – jídelníček a cvičeníbudou sedět až na sedadle za vědomím. A když jsme vám tohle řekli, musíte dojít k závěru, že se pro vás věci mění. Samotné atributy, které vás drží při životě, se začínají měnit. Mimochodem, větší uvědomění trojrozměrných potřeb vašeho těla vám také přinese lepší zdraví, ale to samo o sobě vám nepomůže mluvit s vaší buněčnou strukturou.

Takže – pokud jste došli až sem, pokud toto tak říkajíc „padlo na úrodnou půdu“, pokud můžete upřímně říci: Věřím v božskou část ve mně,“ pak můžeme pokračovat.  A další část informace vám předám s předpokladem, že to tak máte. Ti duchovně založení došli k tomuto bodu mnohokrát. Ti duchovně založení vědí o buněčné struktuře svého těla, protože má duchovní doplněk, prvek, laskavost… a jsou připraveni pokračovat. Ale je zajímavé, co často udělají dál. Obvykle náhle do toho vrazí předpojatost a dokonce i ti, kteří si říkají osvícení a New Age, začnou to, čemu říkám „lineární proces opakování a nesmyslů“. (Smích.) Věci, pro které se rozhodli, je potřeba probrat s buněčnou strukturou. Proč byste měli chtít mluvit se svou buněčnou strukturou? Mělo by to být jasné.

V jakém paradigmatu jste vyrostli? Historicky je to tak, že vy, coby osvícené bytosti, žijete ve svých hlavách a všechno, co se vám přihodí, je ve vašich hlavách. Nejkrásnější poezie, která kdy byla napsána, ta nejúchvatnější hudba, která byla kdy složena, ty nejúžasnější obrazy vznikly v hlavě. A zbytek vašeho těla je jen vozidlo, které podpírá vaši hlavu. Vaše hlava se tu a tam podívá dolů na tělo a řekne: Pevně doufám, že ta věc funguje. To je obvyklé. Pak se to ještě vylepší vším tím, co vidíte všude kolem – nákazy nemocemi nebo prostě věci, které se stávají - a přichází strach. Strach stvoří hypochondra, který se bojí všeho, který věří, že všechno chytí, a mimochodem, to se taky obvykle stane. (Pousmání.) To proto, že lidské tělo snaží poslechnout to, co mu říká hlava. Je obvyklé si myslet, že nad tím nemáte žádnou kontrolu. Nyní přicházíte na toto místo, kde to víte lépe, sedíte a posloucháte a jste připraveni vyrazit…

V minulosti bylo New Age plné procesů, které měly způsobit, že budete schopní mluvit se svými buňkami – ne naopak, jen vy se svými buňkami. A tyto procesy jsou plné opakování – stále dokola. Jsou plné postupů, o kterých si člověk myslí, že se buňkám líbí. Musíte jít na určité místo s určitou teplotou, být v určité energii, jít určitým směrem. Možná to budete muset udělat několikrát. Když to uděláte, přimějete své tělo, aby naslouchalo, vznikne malé okno příležitosti a vy můžete předat zprávu. To je lidská předpojatost.

Drazí, nastal čas to demystifikovat – není to přesné, takhle to nefunguje. Vytváří to domněnku, že tělo je hloupé. Neví nic o ničem, je totálně oddělené a odtržené od vašeho vědomí, od všeho, co děláte, a je neinformované.

Chci vám říct pravdu. Vědecky to bude dokázáno a nebude to tak dlouho trvat. Buňky vašeho těla, zejména to, čemu říkáme innate, mají všechny něco společného a my tomu vůbec poprvé dáme jméno. Takže tady to je – bude to „CAL“ (při vyslovení (anglicky) to zní velmi podobně jako „call“, tedy „volání“ – pozn. překl.). Znamená to – „Cells Are Listening“ - „buňky naslouchají“. Buňky naslouchají. Tak jste byli stvořeni. Váš Božský doplněk je vestavěn do každičké buňky vašeho těla. Buňky jsou souborem toho, co vytvořila DNA podle detailního plánu, který je v každé buňce, a mají jeden rys, který jasně vyčnívá - čekají na pokyny. A jediné pokyny, které uslyší, jsou ty, které jim budou vyslány prostřednictvím božského doplňku lidského vědomí - přímo a s čistým záměrem. Slyšeli jste to?

Pojďme si na chvíli promluvit o této komunikaci. Je to jakoby každá buňka měla telefon, který je připravena zvednout, pokud znáte číslo. Když budete umět vytočit číslo, můžete mluvit se všemi najednou. Všechny zvednou telefon – a budete tam vy. Tohle je do nich vestavěné. A nereaguje to na linearitu. Komunikace s  buňkami těla je multidimenzionální, ale to je i vaše lidské vědomí. (Pousmání.) Je součástí pole DNA, součástí Merkaby vašeho těla. Řeknu vám, co může udělat intuitivní člověkmůže se skrze Merkabu doslova podívat na vaší duši, procítit a říci, zda už jste aktivovali jakoukoli část svého duchovního záměru nebo zda jen hrajete roli.

Co je čistý záměr? Dobrá, promluvme si o tom vaší řečí. Použiju to znovu. Když se do někoho zamilujete a pohlédnete do jeho očí… dva milenci se dívají jeden druhému do očí… nedá se to s ničím srovnat. Cítíte v tom Boha? Vzpomínáte si? Cítíte tam Boha? Cítíte, jen si toho nejste vědomi. Uvědomujete si, že proto je zamilovanost tak úžasná? To proto, že je tam Bůh. Uvědomujete si, že toto není synaptické? Tomu rozumíte, že? Ve skutečnosti je mozek frustrovaný, že jste zamilovaní. Říká: „Víš, měl bys lépe jíst.“ A vy na to: „Jo, ale jsem zamilovaný.“ - „Měl bys uvažovat lépe.“ - „Nemusím, protože jsem zamilovaný.“ - „Proč dáváš boty do mrazáku?“ - „Protože jsem zamilovaný. Prostě jsem zapomněl.“ A to je ono. Když se na někoho podíváte a řeknete: „Miluji tě,“ je to čistý záměr, když jste zamilovaní. Proudí to z vašeho srdce k tomu druhému a od něj zase k vám. Jste krásně propojení. Nic se tomu nevyrovná.

A teď zkuste totéž nasměrovat dovnitř. Ve vás je Božská část, která vás miluje a čeká na to, až jí řeknete: „Miluji tě.“ Pozná, jestli to myslíte vážně. Pokud do někoho nejste skutečně zamilovaní, ale ten druhý to chce slyšet, a tak řeknete: „Miluji tě,“ není to stejné! Vy víte, že není a nikdy nebude. Není v tom to kouzlo, to spojení, to propojeníjsou to jen slova. A tak pokud takto praktikujete to, o čem tady dnes mluvíme, není to čisté, a nemáte správné telefonní číslo na buňky svého těla. Ale pokud sami sebe milujete, pak uctíváte své tělo do té míry, že si uvědomujete, že je součástí toho, jak vás Bůh stvořil. Bez něj by nebylo žádné osvícení, žádné vědomí, nic… Musí dobře fungovat a ono chce. Chce. A zde je příležitost.

Před lety jste mohli vidět guru z Indie. Dovedli ovládat procesy v těle, které jsou automatické – dokázali zpomalit tlukot srdce. Uměli extrémně zpomalit dech. Dokázali ovládat své tělo tak, že to bylo pro všechny nemyslitelné. Promlouvali k části svého těla, která naslouchala a přizpůsobovala se - věděli, jak na to. A vy to umíte také.

Takže – teď, když víte toto, co dál? Právě jsme vám dali dva předpoklady: Prvníkontakt s vaším Božským já vytváří cestu k buňkám, abyste jim mohli „zavolat“ – CALbuňky naslouchají. Rodí se se schopností poslouchat, co chcete vy. Čekají, až jim lidské vědomí dá pokyny. To uděláme za chvíli.

Tak jak to uděláte? Teď, když víte, že čekají? Jak je to možné, co myslíte? Stále jsou tací, kteří si myslí, že tomu procesu rozumí, že jsou probuzenými pracovníky světla, že jsou New Age a vědí, jak na to… Mají na to postup: Musíte ke svým buňkám mluvit nahlas, musíte jim říct přesně, co chcete, musíte jim to říkat tolikrát denně a měli byste to dělat každý den. Zní vám to správně? (Smích.) Některým ano, a pokud vám to zní dobře, pak chci, abyste poznali, co děláte. Aplikujete lineární lidské atributy na překrásný multidimenzionální systém, který přesahuje všechno, co si umíte představit. Je to to, co nazýváte innate – vrozená moudrost těla. A ta nereaguje na opakování.

Pojďme si trochu promluvit o innate. Jste připraveni mluvit se systémem, který od vás zatím nedostal žádnou zprávu. Aspoň ne tímto způsobem. Nyní je na planetě nová energie pro pracovníky světla. Stará duše, poslouchej. Váš soubor nástrojů je vylepšován. Proto to teď posloucháte. Dokážete to. Nedával bych vám něco, co byste nedokázali. Můžete se dotknout svých buněk. Chci vám říct, že budou reagovat. Za malou chvíli vám dám tu informaci.

Chci, abyste se na to podívali v linearitě. Podívejte se teď na to jako na vašeho nejlepšího přítele, každý z vás. Měli byste nejlepšího přítele, možná je to váš partner pro život, možná ne. Někdo, s kým si můžete jen tak sedět a pokecat, bez jakýchkoli omezení, bez pravidel, můžete říct, co vás napadne a můžete si mu vylít srdce a on vás vyslechne. A on může udělat totéž s vámi – to je nejlepší přítel. Teď se vás na něco zeptám: Řekněme, že máte takovéhoto nejlepšího přítele a máte s ním být tři dny a tohle uděláte hned první den. Další den vstanete, posadíte se ke stolu, začnete jíst a dáte mu úplně stejné informace - znovu. Jak myslíte, že to bude fungovat? (Smích v sále.) A nebude to fungovat ani s vašimi buňkami. Chápete, co říkám? Vaše buňky jste VY. Co byste řekli sami sobě? Vaše buňky naslouchají. C-A-L. A vy jste na to připraveni. Ony jsou na to připravené. Poslouchají od té chvíle, kdy jste se narodili. A celou dobu čekají na to, až se probudíte a pochopíte, že máte skutečně možnost s nimi mluvit. Tak to pojďme udělat.

Co byste jim řekli, jak byste je oslovili? Především vězte, že ony rozumí vašemu jazyku. (Smích.) Jsou vaší součástí. Můžete s nimi mluvit jakýmkoli způsobem. Nahlas, pomocí myšlenek, pomocí psaní, je jedno jak. Protože máte jejich číslo a klíčem je láska. Musíte milovat svou buněčnou strukturu natolik, abyste mohli říci: „Miluji tě“. A ona ví, že ji milujete. Nemůže to být prostší a nemůže to být těžší…

Na chvíli jen seďte. Co řeknete? Co se stane? Když vám tělo začne naslouchat, prochází určitými procesy. Dovolte, abych vám pověděl, které to jsou, pak vám dám příklad komunikace a pak budeme hotovi.

Chci, abyste něco věděli. Když začnete mluvit se svou buněčnou strukturou a máte správné číslo, první věc, která se stane, je obrovské množství „mrazení“. Budete vědět, že jste tím prošli, drazí. Budete to vědět. To jsou buňky vašeho těla. Oslavují. Oslavují. Innate, vaše moudré tělo, jakkoli ho chcete nazývat, je vaší součástí; a oslavuje: „Slyšeli jste to? Konečně komunikujeme! Trvalo to tak dlouho! Pojďme to oslavit!“ A ačkoli je to metafora a i když to zní hloupě, říkám vám, že právě to se děje. Tělo má radost. Věděli jste, že innate, když s ní mluvíte, se cítí skvěle? Vy, kteří se zabýváte zdravím, víte, jaké to je, být zdravý? Celé vaše tělo se raduje – s každým krokem, s každým dechem. Tak oslavuje innate, když s ní začnete mluvit. Všechny ty roky poslouchá, doufajíc, že začnete. Protože bez vedení si dělá, co chce, to přece víte, že?

Mluvil jsem o zákoně průměru, který můj partner nazývá Gaussovou křivkou**. Bez instrukcí vaše tělo prostě následuje průměr. Dělá si, co chce. S instrukcemi ho ovládáte vy. Nemůže to být jednodušší. Ze všeho nejdříve oslavuje. A další, co udělázačne fungovat. A to, jak začne pracovat, záleží na tom, jak komunikujete se svou buněčnou strukturou, ať už jde o zdraví, o léčení, o mládnutí… o cokoli. Musíte tomu dát čas. Jsou v tom praktické aspekty, kterým musíte porozumět, protože tyto věci se uskuteční pouze prostřednictvím dělení buněk, což nazýváte omlazením. Vaše tělo je stvořeno k omlazování sama sebe. Většina orgánů včetně pokožky se sama o sobě omlazuje, v průběhu času získáváte stále nové. To je způsob, jak zůstáváte naživu. Když začnete mluvit se svou buněčnou strukturou, tyto instrukce směřují do dat v DNA a budou zachyceny v dalším omlazovacím cyklu. Takže výsledky nezaznamenáte hned zítra.

To je zdravý rozum. Poprvé se duchovní zdravý rozum spojí s myšlenkou, že ve vašem lineárním myšlení trvá nějaký čas, než dosáhnete uzdravení. Že se všechno spojí, aby došlo k vašemu spontánnímu uzdravení, což už je jiný příběh. Nedává to snad smysl?

A tak to časem začnete cítit a věci, na kterých pracujete a žádáte o ně, se začnou časem ukazovat – a to je třetí věc, o které bych vám chtěl říci, ale na kterou ještě nejste připraveni.

Když začnete mluvit se svými buňkami, innate ví, že vaše vědomí je laskavé. Ví, že chcete zůstat, a existují automatické systémy, které půjdou a uzdraví jiné části těla, o jejichž uzdravení jste nikdy nežádali. Začnete proces prodlužování života. A začne docházet k uzdravení a rovnováze v oblastech, o kterých vaše vědomí nemělo ani potuchy, ale vaše innate o nich ví všechno. Právě jste probudili most mezi lidským vědomím a buněčnou strukturou. Je to snadné. Ale musíte se zamilovat (do sebe).

Představte si na chvíli, že sedíte sami a možná se nahlas chystáte k prvnímu kontaktu. (Smích.) Nezáleží na tom, jak jste staří nebo mladí; a uvědomíte si, že opravdu milujete tu Božskou část v sobě. Možná si dokonce v duchu představíte Boží tvář, ať už pro vás znamená cokoli. Uvidíte svou věčnost v každé buňce svého těla a dojde vám, že buněčná struktura čeká na to, až se jí ozvete. C-A-L. Buňky naslouchají. A tak začnete a zjistíte, že to číslo máte. Cítíte to a ještě než otevřete pusu, pocítíte mrazení, protože ten telefon někdo zvedl a skutečně poslouchá. A jako první možná řeknete: „My se známe. Miluji vás. Je mi líto, že mi tak dlouho trvalo, než jsem na to přišel. Chci, abyste vstoupily do procesů, o kterých vy víte všechno a já nic. Chci, abyste spojily síly v laskavosti, která vytvoří zdraví a lidskou bytost, která bude žít dlouho. Chci, abyste se mnou hovořily jakýmikoli způsoby, kterým jsem schopen porozumět. Chci vás držet za ruku a vy držte za ruku mě po zbytek mého života. Je-li v mém těle nějaká nepatřičná látka, která narušuje chemickou rovnováhu, chci, aby vhodným způsobem odešla. Uvědomuji si, že mám zvyky, které mě zabíjejí, a chci je změnit. Vím, že můj poměr výšky k hmotnosti je špatný. Chcete, abych to vysvětlil? Jsem shovívavá a laskavá bytost. Drahá buněčná strukturo, chci, aby můj metabolismus odrážel mou velkolepost. Pomoz mi mít tu správnou velikost potřebnou pro naprosté zdraví. Změň, co je potřeba. Stáhni to z Akáši, jestli je to třeba. Ať si vzpomenu, kým jsem býval. Změň mé preference ve stravě, pokud je to třeba, ať mé tělo prahne po tom, co je pro něj dobré, ne po tom, co jsem chtěl, aby potřebovalo. Veď ho k vyrovnanému Božství a já slibuji, že s tebou budu mluvit každý den, protože tě miluji.“ A pak nezavěšuj telefon. Nezavěšuj telefon.

Pokud chcete analyzovat tento channeling, uvědomíte si, že vaše vědomí nikdy neřeklo tělu detaily, protože innate ví, co má dělat, jen čeká na zavolání. Žádáte o rovnováhu a innate ví, co má dělat. Chytrá část vašeho těla dokonce může navázat spojení s Akášou. Dokáže stáhnout ty správné části - ať už jde o zdraví, o změnu, o zanechání škodlivých návyků - jako je přejídání se nebo jiné škodlivé věci, se kterými si nevíte rady, protože je to zvyk – a to se může změnit velice, velice rychle. Během několika cyklů buněčné obnovy. Skutečně se změní to, co chcete jíst. A obejde se to bez trápení a hladovění, protože je to zkrátka staženo z vaší minulosti - z té minulosti, kdy jste neměli ten zvyk, který máte dnes.

To je ta síla před vámi. C-A-L – BUŇKY NASLOUCHAJÍ. Někteří z vás to začnou dělat a výsledky přijdou okamžitě. A chci vám říct – pokud jste jedním z nich, je vaší prací ukázat ostatním, jak na to. Protože se to nezbytně nestane přes noc tím, že někdo poslouchá toto poselství. Možná jim budete muset ukázat, jak jste to provedli.

Na závěr, jaký z toho máte pocit, staré duše? Vědět, že máte uvnitř příteletakového, že díky němu můžete přidávat roky a roky ke svému životu. To všechno zcela vhodně podle plánu, který jste vytvořili pro Zemi, kým budete příště, kdy byste měli přijít a odejít… je to o tom, abyste zůstali zdraví, dokud jste tady. A to je cesta ven z Gaussovy křivky. A to je to, co můžete udělat.

Někdy příště bude další channeling o tom, jak rozeznat, co tělo říká vám. Protože nemusíte nutně mluvit jeho jazykem. Musíte mu porozumět skrze jisté procesy - jak ono možná mluví s vámi - abyste mu mohli dávat lepší pokyny. Vidíte? Je to kruh.

Dnešní poselství je předáváno na velmi posvátném místě, abychom pro vás vytvořili nové nástroje.

Protože je čas.

KRYON

* Innate . je vrozená moudrost těla, lidské bytosti a Kryon o ní podává sdělení ve více svých poselstvích a jejich přehled můžete nalézt např. na konci poselství „Urychlovací systémy“ ze 14.6. 2014, ZDE nebo na Kryonově českém webu ZDE

** Gaussova křivka – křivka zobrazující pravděpodobnost výskytu náhodných výsledků, když přibližně kolem 60% výsledků se bude vyskytovat kolem tzv. střední hodnoty. Více zde.

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky do češtiny přeložila Dagmar H. (www.kryon.webnode.cz). Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.

Co přichází

Tento živý channeling byl přijat v Grand Rapids v Michiganu 1. června 2014

(Prolomení 3D „bubliny“

Zdravím vás, drazí, jsem Kryon z magnetické služby. 

Jste si vědomi rodiny v místnosti? Rodinu definujeme jako duše, které se navzájem znají. Definice duše, kterou jsme vám dávali tolikrát, se mění pokaždé, když vám ji předáváme. (Kryon se směje.) Protože je nemožné duši definovat.

Je to kousek Boha, je to kousek vás, je to kousek druhé osoby s vámi, vedle vás. Je to ta věc, která spojuje dohromady všechny lidské bytosti do jedné. A ti, kteří to vnímají, vědí, že to spojení je i s Gaiou. Jednota všech věcí, jednota lidstva, jednota vědomí a Boha je překrásný koncept. Nyní je to realita jen několika lidských bytostí na planetě.

Na cestě sem jste prošli mnoha roky, doslova eony let zkušeností ze singularity (jednotlivosti). To se nyní začíná měnit. Dnešním úkolem jsou radost, humor, „aha momenty“, zjevení, vědění, potenciály, možnosti… to vše je o otevírání toho, čemu říkáme třídimenzionální bublina vědomí.

Vy v místnosti, kteří jste na planetě půlstoletí a déle, zamyslete se nad tímto: dosud jste žili v určitém paradigmatu existence. Můžete ho pro sebe nazvat New Age, můžete to nazvat metafyzikou nebo esoterikou… ale to paradigma bylo stejné – žili jste, pracovali a dýchali ve třech nebo čtyřech dimenzích. Podle toho, jak vnímáte svoji realitu, stále jste jen ve 3D nebo 4D. A možná se snažíte zapojit svou intuici a některým se to daří. Možná jste léčitel nebo léčící jasnovidec, nebo patříte k těm, kteří se jakkoli dotýkají multidimenzionálního vnímání. Na konci dne se ale vracíte do své tří nebo čtyřdimenzionální „bubliny“. To byl dosud způsob přežití vás všech. Zatím ještě nejste multidimenzionální. Ale právě teď jste na hraně procesu rozšíření multidimenzionality tolika způsoby!

Věda na vaší planetě je nyní pouze jedna. Větší než věda je vědomí. Dovolte mi, abych otřásl paradigmatem, které se týká toho, kam si myslíte, že jdete. Lidstvo věří, že věci se změní a zlepší v rámci paradigmat, která máte teď. V rámci pravidel, která existují teď. V rámci fyziky, která existuje teď. Ale to není možné! Došli jste tak daleko, kam to šlo. A nyní jste před průlomem.

Je to průlom nikoli z jedné dimenzionality do jiné. To je omyl, o kterém jsme už hovořili. Nejdete do páté dimenze jen proto, že jste ve čtvrté. Průlom je ze čtvrté dimenze do všech!  To je důvod, proč jsou otřesy a proměny paradigmatu „3D bubliny“ tak velkolepé. Protože se chystáte vtrhnout do multidimenzionality.

Jak se to začíná dít, začíná to odstrkovat vaši současnou bublinu a to je nepříjemné. Žádáme vás – žádáme vás – abyste začali myslet mimo omezení toho, kdo si myslíte, že jste. Chci vám říci, co se děje. Bude to pro vás nepříjemné. Staré duše zahajují změnu parametrů a atributů své 3D bubliny. A to nebude „dávat smysl“. Hovoříme v metaforách, to je jediné, co máme k dispozici. Upřímně, je to to jediné, co máme. Pokud bychom vám předali jádro fyziky a jádro metafyziky toho, o čem mluvíme, dávalo by to menší smysl než to, co bude následovat.

Představte si vás všechny obklopené určitým druhem bubliny – to je vaše dimenzionalita - a nyní se jí chystáte protrhnout, rozšířit a do určité míry do ní zahrnout multidimenzionalitu. Stane se jedna ze dvou následujících věcí: Buď se vám to povede, nebo ne (úsměv). Co si o tom myslíte? Říkáme vám, že to nezůstane stejné. Nemůže. Energie všeho, co vás obklopuje, včetně systému mřížek, které jsme umístili, se začíná posouvat. Umožňuje to odlišný druh vědomé fyziky.

Co to způsobí třídimenzionální bublině vědomí? Výsledkem bude jedna ze zmíněných dvou věcí. Buď bude polopropustná, což můžete vnímat jako „díry“ ve vaší bublině, které umožní multidimenzionální myšlence procházet oběma směry. Nebo – pokud uzavřete své vědomí – stanou se nové energie životní silou, která promění vaši bublinu v zrcadlo.

 

Pokud je to věc, kterou se chystáte udělat, bude to nepohodlné, protože vaše bublina bude odrážet vše, co jste do ní poslali. Pochyby, strach, „nemůžu“, „nedokážu“, postoj oběti. Veškeré věci, se kterými bojujete. Pokud tím vším neprorazíte, a neuděláte to v několika příštích letech, tyto věci se „zacementují“ do podoby zrcadla.

Nejedná se o trest. Souvisí to s tím, o čem hovoříme - energie kolem vás se mění! Vy se buď změníte také, nebo ne. Pokud to neuděláte, bude to horší. Je to vaše rozhodnutí. Netýká se to jen vás. Bude se to dít celému lidstvu. Uvidíte ty, kteří se mění, a ty, kteří ne. Bude tak jasné, kdo je chycen ve své bublině. Cokoli vyšle, to se mu odrazí zpátky a bude to horší.

Je to poprvé, kdy tyto věci otevíráme, protože chceme, aby to tady slyšela celá rodina. Dává vám to smysl? Nejprve se muselo změnit to, co je okolo vás. Proto se posouvá systém mřížek. Víte to, drazí? Musel se posunout. Magnetismus této planety se značně přesunul od doby, kdy jsem přišel, abych provedl tuto změnu. Je to fyzikální změna. Dovolte mi popsat, co ještě je s tím spojeno. Někteří to již vědí a jiní ne.

Právě nyní váš sluneční systém, jak rotuje okolo centra Galaxie, prochází novou – pro vás novou - oblastí vesmíru. Čas mimo Zemi je měřen v REVech (jednotkách oběhů) okolo centra galaxie. Neexistuje nic podobného jako roky nebo měsíce, protože každý sluneční systém má svůj vlastní systém času založený na tom, jak se pohybuje. V galaxii existuje pouze jediná konstanta – doba oběhu okolo centra galaxie, protože všechny sluneční systémy obíhají okolo centra stejnou rychlostí.

V této oblasti vesmíru jste již byli, ale ne v době, kdy byl na planetě lidský život. Chystáte se vstoupit do oblasti vesmíru, která je pro vás nová a zahrnuje určitý druh záření. Vaše věda začíná toto záření pozorovat, jak se z okrajů vaší sluneční soustavy pohybuje vaším směrem. A tak je tu strach. Dosud jste nic podobného neviděli. Je to jiné. Až se toto záření setká s magnetickým polem Země a vplyne do heliosféry Slunce, změní parametry samotných energetických obalů okolo vás a vaše bublina se změní. Tento mechanismus je „posouvá realitu“ a přichází právě včas

Dovolte mi odpovědět na otázku, kterou právě teď pokládají intelektuálové, kteří nás poslouchají: „Kryone, co kdybychom to nedokázali? Co kdybychom se v minulosti zničili?“ Na to já řeku: „No a…?“ Stalo by se to stejně a nové záření by dopadalo na pustou Zemi zničenou nukleární válkou. Namísto toho se snáší na život, který se rozhodl zůstat, být rozšířen a vylepšen. Pokud mi nevěříte, rád bych vás požádal, abyste se podívali okolo sebe a zeptali se vašich vědců. Děje se něco neobvyklého? Pozorujete zvláštní záření v slunečním systému, která jste dosud neviděli? Co to znamená? Oni vám poskytnou fyzikální pozadí těchto věcí, ale nebudou vědět, co to je. Já vám řeknu, co to je. Je to laskavost, je to dar! Změní to tuto planetu. Ti, kteří se toho chopí jako první, budou staré duše. 

Vyzývám vás, abyste prolomili bublinu, ve které jste. Čeho se bojíte? O čem pochybujete? Dokážete prorazit paradigma strachu, pochybností o vlastní hodnotě, a přesunout se do místa, kde vaše „bublina“ může přijímat, co je dáváno? Protože fyzika samotného vědomí se chystá změnit.

„Kryone, kdy se to stane?“ A odpověď zní: „Ano!“ (Kryonův humor - obecenstvo i Kryon se smějí.) Bude se to dít pomalu. Jste právě na hraně tohoto procesu. Vaše děti toho budou svědkem, jejich děti toho uvidí víc. Krása toho všeho by vám měla být zřejmá. Děti, které se rodí do nových energií, je přijímají jako normální. Přijdou sem s bublinou, která bude odlišná od vaší. Nebudou muset tímto procesem procházet. Jejich bublina již bude polopropustná. Budou připravení na multidimenzionální myšlení, nové lidské vědomí. Víte co? Vaše děti se na vás budou dívat a budou říkat: „Co je to s tebou?“ (Obecenstvo se směje.) A některé z nich budou mít pravdu. To, co říkají, není pouze tím, že by ještě nevyrostly. Už dostatečně vyrostly. Dívají se na všechna ta stará paradigmata a nemohou tomu uvěřit - jsou tak zastaralá, tak nesoucitná, tak omezující, tak svíravá, tak singulární! Některé z nich mají pravdu. Teď víte, proč je tak dramatický rozdíl mezi generacemi. Jejich děti se na ně budou dívat stejným způsobem.

Něco se děje se samotným éterem kolem vás, se samotnou fyzikou vědomí. Je zdokonalována, měněna radiacemi z vesmíru, do kterého se posunujete. Tato záření v kombinaci s tím, co máte, vytvoří pokročilou Zemi. Museli jste vědět, že se to stane, nebo ne? Když jste chtěli překročit mezník (Kryon má na mysli rok 2012 oddělující staré a nové – pozn. překl.), bylo v tom zahrnuto ještě něco dalšího. Mluvili jsme o tom už poprvé (v prvním channelingu po tomto přechodu – pozn. překl.)! Je to benevolentní, je to krásné, je to nádherné… Právě teď se na planetě rodí děti, které mají odlišné parametry biologie. Chci, abyste si těchto věcí všímali a zabývali se jimi. Protože až se stanou, můžete si vzpomenout na tento den. Můžete si připomenout podivného channelujícího chlapíka, co vám přináší informace. Až se to objeví ve zprávách, třeba si pak řeknete: „No, tak to se možná stanou i některé další věci, o kterých mluvil…“

Očekávejte děti s větším játry. Proč by měly mít něco takového? Odpověď je: k vyčištění toxinů! (Kryon se směje.) Aby byly lépe připraveny na Zemi, která je znečištěná! Co vy na to? Takže nezemřou tak brzy, protože budou lépe připravené. Očekávejte děti, které přichází s dalšími atributy v jejich imunitním systému. Porazí věci, se kterými jste bojovali celý život. Očekávejte lidstvo, které nebude mít rakovinu! Vyhlížejte lidstvo, které nebude mít nemoci! Dokonce ani takové nemoci, které byly předány dál s vašimi geny. Jejich DNA bude pracovat lépe, než vaše. Kolem nových dětí bude nastavení, které teprve přichází, které mění samotnou atmosféru, kterou dýchají, magnetismus, ve kterém sedí. Změní se fyzika lidského vědomí, která bude ovlivňovat život samotný.

Musí se to stát tímto způsobem. Překročili jste mezník. Není to odměna, je to fakt. Plejáďané věděli, že to přichází. Věci byly měřeny tímto způsobem. Byli jste na planetě dosud méně než polovinu oběhu okolo centra galaxie (REVu), uvědomte si to. Načasování je perfektní.

V roce 2012 jsem řekl ohledně roku 2013: „Bylo by nejlépe, kdybyste se zamkli ve skříni a nedělali jste nic. Nechte někoho, ať vám dává jídlo dírou pode dveřmi.“ (Obecenstvo s Kryonem se smějí.) Byla to metafora vyjadřující: Držte se zpátky. Protože okolní energie nebudou příjemné. Budou vytvářet smutek a žal, úzkost a strach. A tak to taky bylo. Nyní je však rok 2014, směřující k roku 2015. Řeknu vám, překročili jste velmi, velmi důležitý mezník. Skutečně jste to udělali, staré duše.

Jsou zde lidé, právě teď v obecenstvu, pro které je toto vše naprosto nové. Úplně vše. Co s tímto můžete dělat? Rád bych řekl vám všem: Máte čas! (Kryon se divadelně zhluboka nadechuje a vydechuje). Můžete se uvolnit? Tyto věci, o kterých mluvím, potrvají generace. Máte čas utřídit si věci, propracovat se jimi. Současně můžete pozorovat, jak se dějí – i u dalších lidí kolem vás. Můžete vidět, jak se uzavírají do sebe, jejich problémy se pro ně budou stávat hlubší a obtížnější. Protože jejich ulity se pro ně stanou zrcadly.

Je to pro vás pozvání expandovat. Toto vše je nové. Zkuste se uvolnit a zeptat se svého vlastního těla - až budete sami, mimo tento zástup, tento vliv a tento channeling, zda je cokoli z těchto věcí reálné a pravdivé. Vaše tělo, stará duše, je navrženo tak, aby vám předalo pravdu. Když mu budete naslouchat, obejme vás a pak vám řekne, že vám trvalo dost dlouho, než jste na to přišli. Naslouchejte hlasu, který řekne: Vítej doma!“ Tyto informace nejsou zas tak zvláštní. Nejsou divné. Není to doktrína, kterou byste se měli řídit. Není to věc, kterou byste měli uctívat. Tato informace je velkolepá, je laskavá, je o lidstvu a vaší roli v něm! Budete se chtít připojit k expanzi? Neseděli byste tady, pokud byste si to nepřáli.

Teď chci oslovit posluchače záznamu. Udělal jsem něco, co jsem nikdy dřív neudělal. Tento channeling je předáván na konci druhého dne semináře „Akášická síla“ a tyto zprávy nebývají nikdy nahrávány. Tato však ano. Řekl jsem svému partnerovi, aby šel a zmáčknul knoflík. Byl překvapen. Nyní ví proč. Tato informace se potřebuje dostat dál. Posluchači, nejsi v místnosti a my to víme. Tato informace se týká každé jednotlivé staré duše na planetě. Pozvali jsme vás k expanzi. Časové kapsle se začínají otevírat. Postupně se budou otevírat s novými vynálezy. Změní některé parametry reality. Ještě to bude chvíli trvat, ale nastane nové období vynálezů. Bude se to dít po celé planetě a vynálezy nesmírně pozitivně ovlivní oblast zdraví. Vynálezy umožňující prodloužení života pro všechny. Budou to staré duše, které začnou přijímat myšlenky, jak naložit s problémy, které vás trápí dlouhý čas. Oblast energetiky, přelidnění, zdraví, potravy…

Odpovědi jsou připravené, aby k vám přišly. Nebudou to ty, které očekáváte. Dojde k mnoha: „Aha, proč jsme o něčem takovém neuvažovali dříve?“ Uvědomíte si, že jste o něco chytřejší, než byla předešlá generace. Stará duše, chci ti říci následující – každému, kdo tomuto naslouchá nebo to čte ze záznamu. Vrátíš se sem zpátky! Mladý člověk, starý člověk, vrátíš se. Budeš řešit tyto hádanky po generace. Vždy, když se vrátíš, budeš si pamatovat hodně z toho, co ses naučil. Nebudeš se to muset učit znovu. Už jsme to řekli – bude to intuitivní. Proto se budete muset probouzet do intuice

Chcete-li vidět generaci probouzející se do intuice, podívejte se na dnešní mladé lidi! Zaměřte se na dnešní velmi mladé lidi a poslechněte si, co říkají. Je to čistá intuitivní myšlenka. Jednu z věcí, kterou vám vaše vnoučata říkají, je informace o tom, kdo byli předtím. Co vám to říká? DNA se mění. Tyto děti jsou si více vědomy své Akáši. Vy můžete také!

To by vás mělo vzrušovat! (Kryon se směje.) Nemělo by vás to deprimovat! Nechci, aby kdokoli z této místnosti vzal tyto věci a proměnil je v něco negativního! Tak vám nebyly předány! Je toho tolik, co potřebujete slyšet. To, co k vám z vesmíru přichází, je jako sůl pro dobré jídlo. (Smích.) Vařili jste ho dlouhou dobu a nyní je připravené. Nasytí vás, jako nikdy dřív… Načasování je perfektní. Jste na správném místě, ve správný čas. Nikdy dřív nebyla doba, jako je tato. Nedovolte, aby vás tyto zprávy deprimovaly. Protože se tak stane, pokud to dopustíte. To pro dnešek stačí. 

Tak to je.  

KRYON

Poznámka ke kopírování:

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky do češtiny přeložil Pavel Z. pro www.transformace.info a pro www.kryon.webnode.cz. Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy. Originální MP3 nahrávka je také volně k dispozici, ale není určena k veřejné produkci (rádiové vysílání apod.)

Urychlovací systémy

Tento živý channeling byl přijat v Mt. Shasta v Kalifornii,

v sobotu 14. června 2014 

Tento živý channeling byl upraven [Leem a Kryonem] a doplněn pro lepší porozumění čtenářů. Často se totiž stává, že živý channeling má v sobě energii, kterou psané slovo nenabízí. Proto si užijte toto rozšířené poselství.

Zdravím vás, moji drazí, já jsem Kryon z Magnetické služby. V procesu, kterému se říká channeling, můj partner ustupuje stranou (tj. svým vědomím – pozn. překl.), a skrze to, co byste nazvali šišinkovým portálem, vstupuje v reálném čase čistý proud intuice. Ten přichází způsobem, který jste definovali jako channeling, a v tomto procesu je důležité, že stranou ustupují i filtry mého partnera.

Těmito filtry jsou lidské filtry správnosti, posuzování a lidské zkušenosti – všechno věci, které mohou ovlivňovat poselství jako je toto. Toto praktikuje již 25 let, a dosáhl bodu, kdy je otevřen do takové míry, že je zde jen velmi malá myšlenková předpojatost. Jinými slovy - musí odložit stranou svou lidskou stránku a dovolit čistému poselství vplout dovnitř, aniž by je měnil tím, co si myslí, že to může znamenat. Na tomto shromáždění se najdou tací, kteří to mohou postřehnout [mezi posluchači] a kteří vědí, že tato poselství jsou skutečná. To je něco, s čím počítáme – že na místě jako je toto, jsou pracovníci světla, kteří poznají rozdíl a dokáží cítit celistvost pravdy a čistoty mých poselství skrze mého partnera. Oni jsou ti, kteří vidí, že zde není žádný jiný záměr než tento jediný: Radost z blahopřání k tomu, co se zde děje.

Dnes ráno jsem vám řekl, že neexistuje nic takového, jako je předurčenost. Řekli jsme vám, že lidská bytost je široce otevřená volbě, a během dnešního dne představování vědy výzkumu a odhalování světových událostí odráží právě tuto skutečnost. Je možné, že lidé si mohou zvolit, že vystoupí ze starého paradigmatu vzájemného dobývání, historické nenávisti, a doslova změnit to, čemu říkáte lidská přirozenost? To bylo po celou dobu výchozím bodem, a teď jste to dnes slyšeli od ostatních [na konferenci], kteří nejsou channelery, ale spíše lidmi vědy. Je možné, že tělo čeká, až učiníte tyto neviditelné síly dostupnými? Věříte tomu? Není to poprvé, co vám klademe tuto otázku. A dnes to chci rozšířit.

V uplynulých třech týdnech jsem vám začal předávat informace o pomocném systému, kterému budu říkat nejrychlejší cesta k osvícení, což následuje obrysy toho, co jste se dnes učili o možnostech a potenciálech, které existují v poli člověka. Něco z toho jste možná slyšeli už dříve, ale teď je spojuji dohromady jako jeden celek pod stínem hory [odkazuje na Mt. Shastu], takže to můžete slyšet přímo.

Stručně řečeno, drahá lidská bytosti, chci ti předat čtyři atributy toho, co bych nazval pomocným systémem, který je pro vás nyní dostupný a který je nový. V roce 2012 jste prošli hlavním časovým mezníkem a teď se doslovně nalézáte v prvních několika letech bodů rozhodnutí, při jejichž překračování některé civilizace na jiných planetách selhaly – ale vy ne. Vy to pečlivě zkoumáte a právě teď na to hledíte, staré duše. Řekli jsme vám, že sněhová koule potenciálů se valí, a tak to je. Je to sněhová koule vyššího vědomí na Zemi. My můžeme spatřit tyto možnosti z většího nadhledu, než je vidíte vy. Je to mnohem více, než kdokoli z vás může individuálně spatřit, a to k vám přivádí naše proroctví o tom, co by mohlo být příště.

Představuji vám urychlovací systém. Je možné, že vaše víra je dnes mocnější, než byla kdykoliv dříve? Je možné, že by tato neviditelná síla, vytvořená z toho, co byste nazvali svou myslí, mohla uvést do pohybu ohromné věci kolem vás, změnit prostředí, vaše tělo, a ještě mnohem více? Buďte připraveni na určitou kontroverzi, ale ta je zde vždy. Chci, abyste odhodili vše, co jste si mysleli, že víte, a abyste poslouchali. Nejdříve chceme promluvit o innate (vrozené inteligenci těla).

Innate

Innate je inteligentní systém těla, který je založen na intuitivním myšlení. Inteligence těla, innate, nepochází ze synapsí v mozku, a to jsme vám řekli už dříve. Existují o tom celé channelingy a pokud chcete, tak si je znovu projděte*. Lidský mozek je v tom, co dělá, velmi dobrý. Je to mistrovský chemický počítač, který ukládá informace a potom vám je, když je stimulován, vrací pro přežití zpátky. Mozek vám pomáhá rozhodnout se, co udělat příště na základě minulých dat, která byla zaznamenána. To není intuice. Je to kalkulace.

Intuitivní myšlení se ani netváří jako synaptická mozková funkce. Přichází a odchází tak rychle, že si ani nejste jistí, že to opravdu proběhlo. To samotné vám může něco říct – že zde probíhá jiný druh komunikace, a představuje se naprosto odlišně od myšlení mozku, skrze to, co bychom nazvali šišinkovým portálem. Zahrnuje to mnohem víc než toto, ale pro tuto chvíli tomu jen dáme nálepku buněčná inteligence – vrozený systém těla.

Innate se začíná v lidském chápání projevovat stále více a více. Je to pro vás jakýsi urychlovač a vytváří lepší intuitivní myšlení. Innate vytváří tlak na něco, co nyní začíná být pro vás mnohem větším zdrojem, než tomu bylo kdy dříve – a tím je Akášický záznam lidské bytosti. Řekli jsme vám o tom už dříve. Lidé si začínají vzpomínat na poslední životy, a ty ještě před tím [minulé životy]. Je možné, že byste nemuseli při každém narození začínat od nuly? Ostatní savci nemusí, ale vy ano! Je možné, že byste se mohli probudit a pamatovat si jisté druhy věcí, které vám pomohou, abyste se učili rychleji? Nedává snad smysl, že byste byli schopní vzpomenout si na moudrost, kterou jste nasbírali v průběhu staletí života na Zemi?

Představte si urychlovací systém, díky němuž se v příštím životě probudíte a nebudete si muset procházet stejnými chybami jako v tomto. Představte si to! Představte si probuzení a rozpomenutí se: „Jsem opět zde! Ano, je to skutečné. Žil jsem dříve.“ Představte si to! Innate je část těla, která naslouchá minulé moudrosti víry. Vyvíjí tlak na Akášu a začíná vám dávat informace, které potřebujete, protože ví, že věříte v ní i ve vědomí staré duše, které máte, a které se teď samo ukazuje. Je to nový urychlovací systém k novému přijímání a změně ve vaší základní životní struktuře. To je pouze jeden ze čtyř systémů.

Šišinka

Druhým systémem je duchovní šišinkový systém, a ten představuje komunikaci s druhou stranou závoje. Šišinka je bránou k vašemu Vyššímu Já a využívá intuici – innate – aby s vámi hovořila. Šišinka vám pomáhá poznat, že jste ve spojení. Teď mě chvíli poslouchejte: Kolik z vás ví, že jste ve spojení? Často odpovídáte: „No, Kryone, občas cítím, že jsem v kontaktu s Duchem a někdy zase ne. Někdy mám špatnou náladu a vůbec nejsem v kontaktu.“ Jak by se vám líbilo být ve spojení 24 hodin denně, 7 dní v týdnu? Pak, až budete mít špatnou náladu, komunikace zůstane široce otevřená - místo aby převzal kontrolu mozek, místo abyste měli myšlenky „související“ s vaší náladou a srdce zápasilo s nejistotou a strachem. Jak si myslíte, že se mistři vyrovnávali se stresem? Jak by se vám líbilo, vyrovnávat se s ním stejně? Chci vám tím říct, že existuje urychlovací systém prostřednictvím šišinky lidského těla, který je připraven přimět DNA, aby pracovala lépe, a v tomto procesu je pro vás více stability. My tomu budeme říkat sebe-vyrovnávající faktor. Lidská bytost se dokáže sebe-vyrovnávat okamžitě, bez ohledu na situaci. Budete schopni analyzovat a zůstat ve středu. To je evoluce. To je duchovní systém, moji drazí, protože ta neviditelná síla, nazývaná Bůh ukazuje vaši víru a ta začíná měnit věci založené na tom, co jste do ní vložili. Zní vám to jako téma dnešního dne? Je to v každé části přirozenosti. To bylo číslo dvě.

 Jiný život v galaxii

Teď by to mohlo začít být pro vás trochu podivnější. Tyto představy jsou kontroverzní, takže poslouchejte pozorně, a já požádám mého partnera, aby pokračoval pomalu. Chci, aby toto prezentoval přesně a pečlivě, tak aby zde nebyly žádné obavy.

Kdybyste navštívili kosmos a mluvili s inteligentním životem, který je tam venku tak, jako tomu bylo po milióny let před životem na vaší planetě, poskytlo by vám to některá jiná témata k přemýšlení. Jak je mezi různými planetárními kulturními systémy měřen čas? Ten váš je svázán s vaším sluncem a používáte „roky“. U nich to tak nefunguje. Abyste vytvořili smysluplný časový vztah pro vás všechny, potřebovali byste něco, co máte všichni společné… provázanost, kterou všichni sdílíte, a opravdu zde jedna taková existuje.

Existuje konzistentní rychlost všech hvězd a solárních systémů při jejich pohybu okolo středu galaxie. Nezáleží na tom, kde se v disku, který obklopuje tento střed, nacházejí. Všechny se pohybují jedinou přesně danou rychlostí. To je galaktická norma. Protože jde o konzistentní rychlost a tuto zkušenost mají všechny hvězdy, je ji možné použít jako časovou referenci, které všichni rozumíte. Když jeden hvězdný systém hovoří s druhým, spoléhají se na to, co jste nazvali kosmickým rokem. Ale protože slovo rok v jejich slovníku není, říkají mu rev, což znamená oběh kolem středu. Toto je konzistentní časová míra toho, jak dlouho vašemu solárnímu systému trvá, než udělá jeden oběh okolo středu vaší spirálové galaxie. Toto je společné všem solárním systémům. Kolik si myslíte, že lidstvo vidělo revů, drahé lidské bytosti? Odpověď zní: Ani jeden! Trvá to přibližně 230 milionů pozemských let, než oběhne jedenkrát [jeden rev].

A teď, proč vám to říkám: Protože to znamená, že tak jako lidské bytosti na Zemi, existují části vesmíru, na které jste ještě nikdy nenarazili. Protože jste ještě neprošli ani jedním oběhem, kompletní „cesta“ vašeho solárního systému je vámi dosud neobjevená, včetně toho, jaké atributy, které jste nečekali, se tam ve vesmíru mohou nacházet. Co kdybych vám řekl, že teď začínáte vstupovat do velmi speciální „oblasti“, a že to, co budete zažívat, bylo všechno předpřipraveno? Není to předurčeno osudem, moji drazí, ale vždy to tam bylo pro případ, že byste to jako lidská rasa dokázali. Bylo to řádně a dokonale načasováno, a je to pro vás.

V této nové oblasti vesmíru, do které se přesunuje celý váš solární systém, existuje jiný druh fyziky reprezentovaný tím, co vědci spatřují jako jakýsi nový druh radiace. Váš solární systém teď do ní vstupuje. (Ve skutečnosti to je tak, že vystupujete z jakéhosi druhu „mraku“, který byl s vámi po celé eóny let, a teď máte zakusit život bez něj.)

Tou první emocí nebo reakcí na tuto skutečnost by mohl být strach, protože tato radiace začne nejprve protínat heliosféru [magnetické pole Slunce]. Sluneční heliosféra je to, co protíná magnetické pole planety Země. Vaše magnetické pole pro vás dělá několik věcí. Chrání vás proti těm věcem, které Slunce produkuje a které mohou být škodlivé. Ale navíc to je komunikační proces s vaší DNA a přenáší jakékoliv kvantové aspekty heliosféry přímo do lidského těla prostřednictvím pole vaší kolektivní DNA.

Před dvaceti pěti lety jsme vám řekli, že magnetické pole bylo třeba pro váš život na Zemi a to dnes začíná být vědeckým faktem. Molekula DNA není kvantovou částicí, moji drazí, ale má kvantové atributy. (Má jakési pole, které ovlivňuje spin elektronů v kvantovém poli). Tento vědecký fakt by vám mohl povědět trochu více o tom, co by se mohlo skrývat v tomto velmi zvláštním systému. Ve vašem těle, v tom, co bychom nazvali propleteným polem DNA, jsou stovky biliónů vašich molekul DNA a všechny vědí vše naráz, jako jedna. Toto pole se nazývá Merkaba.

Tato nová radiace, ke které se blíží váš solární systém, je navržena tak, aby pozvedla vaši DNA. Je to urychlovací systém pro vaši lidskou civilizaci, pokud zvládnete projít precesí rovnodennosti – o které mluvily všechny staré civilizace a dokonce i vaše vlastní náboženská doktrína to označuje jako obtížné nebo jako „konec času“. To vše je vhodné a vytvoří to potenciál, že se budete moci vyvinout rychleji do světa bez válek. Umožní to nové vynálezy, schopnost řešit problémy nevyřešitelné ve 3D, které máte právě teď a ještě více. To je za třetí. Nebojte se toho, moji drazí! Někteří vědci to uvidí takové, jaké to je, a jiní budou mít strach. Chci, abyste to poznali, až to uvidíte, a abyste si vzpomněli, že jsme vám zde o tom říkali. Strach by oslabil vaši velikost!

 Hora

Tím posledním je role hory vedle vás [odkazuje na horu Mt. Shasta]. Je možné, že vaše DNA není odtud? Není-li, tak odkud potom je? To je stále se opakující Kryonovo téma, že vaše DNA se začala před 200 000 lety měnit, a že to je příběh vašeho duchovního stvoření. Řekli jsme vám, že to bylo duchovním záměrem Plejáďanů a že to bylo očekávané a právě v čas, a odráželo to důvod, proč byla Země navržena. Pochází to z Velkého Centrálního Zdroje a bylo to uděláno s láskou.

Těchto Sedm sester, vašich semenných rodičů, poskytuje systém probuzení a urychlení. Plejáďané rozmístili časové kapsle po celé planetě - 24 ve 12 párech. Mt. Shasta je jednou polovinou z páru. Tyto časové kapsle nejsou ukryté kapsle věcí, které byly ukryty v minulosti, ale jsou to spíše dveře času, které se otevřou ve správnou chvíli a osvobodí vědomí. Načasování otevření kapslí nesouvisí s hodinami, moji drazí. Slyšíte? Naopak, je založeno na lidské víře a duchovním vývoji.

Připadá vám to jako zajímavé téma? Je to něco, co vám říkáme již 25 let. Co s tím budete dělat? To načasování je teď a je načase, aby se staré duše probudily, daly vzniknout tomuto neviditelnému poli víry a zaměřily se na komunikaci s intuicí a informacemi z Akáši. Začněte si uvědomovat, že jste větší než bylo řečeno; nerodíte se nečistí, ale velkolepí! Ani nejste oběti okolností, ale máte kormidlo na lodi života, které můžete pevně uchopit a kormidlovat kamkoliv chcete. To je pro vás skutečně nová energie!

Toto je víra, která bude kolektivně popohánět časové kapsle, aby se otevřely. Když se tak stane a bude správná doba, tak vám vydají to, o čem jsme vám už říkali – scházející zákony fyziky, vynálezy, které vás navždy zásobí vodou a energií, a kvantové čočky. Tyto kvantové čočky budou používat kryoplazmatický proces, a až je zvládnete a zminiaturizujete [jak jsem vám řekl už dříve], tou první věcí, kterou věda dokáže odhalit, bude, že lidská bytost má kvantové pole! Lidská Merkaba bude odhalena. Zaměříte čočky na zvířata a skály a stromy a všude spatříte kvantový život. Dokonce i ve vzduchu! Pro planetu bude otevřen nový koncept života a věda bude kvůli tomu muset přepsat všechny biologické zákony. Zahnete za roh poznání – to je stránka, která nemůže být podceněná - urychlovač vědeckého rozvoje, který vás bude držet naživu a zdravé o celá desetiletí déle, než si dnes dovedete představit. Pomalu se přesunete ze 3D do stavu vyššího vědomí a informovanosti, a tato informovanost vyřeší velmi mnoho problémů.

Na tuto horu pohlíželi jako na záhadnou po celé věky, a dokonce i příslušníci starých národů, kteří zde žili, to cítili. To je také důvod, proč tady chcete být, že? Ta hora mluví, a je zde energie od těch, kteří čekali na tuto dobu! Je to urychlovací systém pro vás.

Co nakonec přijde, nebude omezeno na vynálezy, které jsou vám poskytovány jako zařízení nebo nové technologie, protože je to mnohem větší než to. Opravdu, přichází technologie pro neomezený růst zdravého jídla, pitné vody a energie, ale ta „skutečná“ budoucnost vám přinese pochopení, které vám dovolí něco, co vstupuje do vaší DNA a rozšiřuje ji, takže budete mít nové vědomí Já. Lidé začnou myslet mimo běžné hranice, budou řešit pozemské problémy jeden za druhým, a začnou se vymaňovat z režimu přežití, z režimu dobývání, a začnou vidět ostatní lidské bytosti jinýma očima. To je poselství pro dnešní večer.

Shrnutí

Chci, abyste tyto věci pochopili, moji drazí. Chci po vás, abyste tomu všemu věřili, bez ohledu na to, jak podivné nebo zvláštní se vám to zdá. Existuje v tom systém, opravdu. Jste více než jen jakýsi biologický systém s vědomím a buněčnou strukturou. Úplný systém zahrnuje věci, o kterých jste si možná mysleli, že jsou zvláštní a podivné, ale to je součástí vyvinutého myšlení – uznání neviditelných a snad i překvapivých věcí.

Nedávno jsem prohlásil, že věci se nikdy nevrátí zpátky do normálu, protože normál se posunul. Co si myslíte, že si mysleli vědci zabývající se lékařstvím, když byli seznámeni s konceptem baktérií? Jen si to představte – neviditelná malá stvoření, která vás dokážou skutečně zabít! Jak podivné, jak ezoterické! Jak směšné! Smáli se a říkali tomu „absurdní smyšlenka“. Pak to bylo s příchodem mikroskopu uznáno, a dnes je to běžná znalost. Chci tím říci, že existují neviditelné věci jako součást laskavého systému - toho, který je zde, aby pomáhal a podporoval. Ale konceptem jeho aktivace je uvědomění si víry. A opět, pro některé tato „absurdní smyšlenka“ bude potvrzena tím, co přijde potom.

Stále více a více lidských bytostí se ptá své vlastní moudrosti a innate: „Existuje něco víc, než mi bylo řečeno?“ Potom začínají naslouchat - ne hlasu, ale informacím, které jsou intuitivní a od innate. Odpovědí je jim potvrzující mrazení a postupují kupředu. Mezi vámi a vaší buněčnou strukturou je komunikace, kterou objevíte. Innate to doplní. Pomůže vám rozhlédnout se doleva, doprava a poznat, co je skutečné a co ne. Pomůže vám potvrdit integritu poselství od muže na židli předávajícího poselství z druhé strany závoje.

Nepřebírejte jen má slova. Chci, abyste si to sami ověřili, jakkoli chcete, a jen tehdy, až budete připraveni. Je to vaše osobní, ne kolektivní víra, která změní planetu. Existují milióny lidí, jako jste vy, po celé planetě, kteří se právě teď probouzejí a dělají tento druh „vědomého“ rozhodnutí. Je to kolektiv, který nemá žádnou centrální kontrolu, žádnou doktrínu, žádné proroctví, žádné finanční zajištění ani žádná pravidla uctívání. Toto je nový člověk, který intuitivně ví o šamanovi ve svém nitru.

Energie z velkého tvořivého zdroje je v každé jednotlivé lidské bytosti a je vždy stejná. Někdo ji nazývá Duchem, někdo Bohem. Země je monoteistická planeta, která uctívá jediného Boha. Je tu konečně doba spatřit, že to vše pochází z jednoho zdroje - z toho, který je ve vašem nitru, a to je nádherné a je to pro všechny. Je načase vyrovnat rozdíly a postoupit vpřed.

Já jsem Kryon, zamilovaný do lidstva, a mluvím s vámi dnes večer o pravdě ve stínu hory, která obsahuje semena vaší božskosti.

A tak to je.

 KRYON  

Poznámka ke kopírování:

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky do češtiny přeložila Iva M. pro www.transformace.info a pro www.kryon.webnode.cz. Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy. 

Channeling pro Lemurijské sesterstvo 

Tento channeling byl přijat živě Lee Carrollem v Madisonu ve Wisconsinu

26. července 2014

Pozn. překl: Ve vedlejším sále se „shodou okolností“ konalo setkání, na kterém účastníci předváděli bojová umění. Kryon v jiném channelingu vysvětlil, že to nebyla náhoda, ale byl v tom hlubší smysl. A bylo skutečně zvláštní a krásné, že jejich (převážně mužské) jásání doléhalo až k nahrávacímu zařízení právě v okamžicích, kdy bylo skutečně nad čím jásat a co oslavovat i v channelingu. V tomto případě když Kryon hovořil o ženách, ženském vědomí a energii, kterou ženy a matky přinášely a přinášejí na planetu Zemi.

Zdravím vás, dámy, já jsem Kryon z magnetické služby.

Proces channelingu se může lišit. Může být silný, něžný, směřující, energetický, informativní a specifický. Tento channeling patří mezi ty specifické. V tomto konkrétním případě se mnou můj partner zůstává, protože zde není nic, co by bylo výhradně pro ženy. A on by to měl slyšet.

Chci vám dát v průběhu učení příklad toho, kdo jste. Objevují se dotazy. Ptáte se, jaká je náhoda, že jste v tomto životě ženami, když jste byly ženami v Lemurii. Vždyť při inkarnačním procesu střídáte obě pohlaví. Už dříve jsme zmínili, že systém vás přivedl k precesi rovnodennosti jako ženy. Byla to záměrná ozvěna lemurijské energie. V Lemurii jste byly ženami. Jde o uctění pohlaví. Je to uctění staré duše. Má to svůj význam. Doplňuje to vše, co na sobě pozorujete. A tak bych rád, abyste věděly, že to, co cítíte a co je specifické pro vaše pohlaví a energii, kterou v sobě nesete, jste cítily i v Lemurii, když jste byly ženami. Tím vším chci říct, že není žádná náhoda, že jste se tentokrát probudily jako ženy.

Váš rituál má svůj účel. Vše je metaforické, vše znamená něco jiného a důvod, proč procházíte obřadem, není vůbec o pouhém rituálu. Je to jednoduše ozvěnou něčeho z minulosti, co přinášíte do současnosti. Já bych ale chtěl zajít ještě dál, než kdykoli předtím, abych vám ukázal některé významy sesterstvy.

Už jsme vám předávali informace o tom, co jste dělaly v Lemurii, jaká byla její specifika a o tom, jak se tehdejší společnost lišila od té dnešní. To už nebudu opakovat. Nyní vás chci vzít do pradávných dob původního osévání. Chci mluvit o Plejáďanech. Toto téma se může zdát velmi vzdálené od dnešní reality… ale není o nic vzdálenější, než když mluvíme o Lemurii. Nesete v sobě semena Plejáďanů a už dříve jsem vám říkal, že by bylo hloupé, kdybyste si jen na okamžik mysleli, že vaše vyjádření (životy) na Zemi jsou jediná, která jste v této galaxii prožili. Mnozí z vás byli na jiných planetách a téměř všichni byli alespoň jednou Plejáďany. A tak bych dnes večer rád „polechtal“ Akášu. Uvidíte, jestli ucítíte vnitřní spojení s tím, o čem zde hovořím.

Starodávné civilizace zaznamenaly přistání Sedmi Sester. A jak je tomu u většiny historie, i zde existuje mnoho příběhů, které se vzájemně prolínají, aby vytvořily jeden, který není úplně správný a který zastupuje ostatní. Historie to dělá opakovaně. Zachová esenci toho, co se stalo, ale pak příběh upraví. Přistání Sedmi Sester není vyprávěno tak, jak se odehrálo. Ale jedna část je zcela přesná a pravdivá – ta, která říká, že sem tehdy přicestovaly pouze ženy.

Měl bych vám říci něco o Plejádském vědomí. Jejich DNA pracovala na více než 80% a tak ovládali to, čemu budu říkat vědomí fyzikysvým vědomím byli schopni zásobovat se věcmi, vytvářet energii, kterou potřebovali, a jejich společenství žilo v míru. Byli to průzkumníci. Také zjistili, že vědomí 80% (fungování DNA – pozn. překl.) jim umožňuje udělat něco, co vůbec není ve vaší realitě… vytvořit jejich „stínové já – to znamená, být na dvou místech současně. Chápete? Plejáďané mají také fyzická těla. To je biologie a to se nikdy nezměnilo. Díky vývoji jejich spirituality se jejich těla jednoduše zlepšila a jsou zdravější. Proto je ve zprávě z minulosti uvedeno, že když jste je spatřili v záblesku nebo když jste viděli jejich „stínová já“, jejich těla byla vyšší než vaše. Jejich výška (a štíhlost) je výsledkem dokonalosti jejich výživy. Plejáďané nemají nadváhu. (Kryon se směje.) A to je ve vaší Akáše, drahé pracovnice světla! Možná o tom budete chtít přemýšlet. Přichází to s vědomím, ne s dietou… Je možné, že i dnes je na vaší planetě a ve vaší Akáše ukryto tajemství zdraví? Nemáte tady to, co jedli oni. Ale máte vědomí, které používali na to, co jedli a co dělali. 

Plejáďané obecně mají světlou pleť a to proto, že nemají atributy, které máte vy s vaším sluncem. Na jejich planetách, a ty byly tři, je slunce dál než vaše. Také tam mají většinu času chladněji než vy. Zjistíte, že zkušenost, kterou měli Aboriginci (původní obyvatelé Austrálie – pozn. překl.) se Sedmi Sestrami, byla jiná než zaznamenali. Hlavně proto, že se cítili nepříjemně s ženami ze Sedmi Sester – byly jednoduše moc vysoké, na to že to byly ženy. (Kryon se usmívá.)

Vy v sobě nesete tradici Sedmi Sester. Všechno to byly ženy, které přišly na místa po celé planetě. Fyzické ženy, ne jejich stínová já. Jejich cestování nebylo náročné. Cestovaly prostřednictvím toho, čemu říkáme propojené (entanglované) předměty a samozřejmě měly plavidla. A byly to ženy.

Plejádská společnost měla velmi vysokou úroveň vědomí a tak si uvědomovala, jakou roli hrají ženy ve vysokém vědomí. I vy si uvědomujete, že kdyby ženy vládly světu, nikdy by své syny neposlaly do války. To není tak úplně pravda, protože byly mnohé královny a vládkyně, které své země do války poslaly. Ale v zásadě je toto tvrzení stále pravdivé. Nese v sobě pravdu a Plejáďané to věděli.

Můžete se ptát: „Jak mohly osít naši biologii, když tu nebyli jejich muži?“ Jejich rozmnožovací proces se velmi podobal tomu vašemu. Odpověď zní, že jako úplně první sem přišly ženy. Musely to být ženy kvůli tomu, co v sobě nesly. A o tom vám povím za chvilku. Později ale samozřejmě přišli i muži. V jejich společnosti si uvědomovali role, které hrálo mužské a ženské vědomí. Ženské bylo vždy vědomější a jemnější. Dnes je ve vašem fyzickém těle mužský a ženský mozek jinak „zapojený“ a tak to bylo i u nich. Máte spojení mozkových laloků, která muži nemají. Tato spojení vám umožňují lepší porozumění tomu, jak vychovávat děti. A vychovávání dětí byl ten důvod. Tím, že sem první přišly ženy, uctily Zemi - první přišly matky…

V této místnosti jsou i ty, které nikdy nerodily. Takže co vám řeknu dál, neuplatníte úplně všechny.

Existuje energie rození, která je jedinečná a je pouze pro ženy, muži jí nikdy nemohou porozumět, ani jí vnímat, i kdyby stáli přímo vedle porodního lůžka. Nemá to nic společného s radostí, nemá to nic společného s bolestí, má to co do činění s porodem. Z vašeho lůna vychází vaše biologie a neexistuje nic, co by se tomu podobalo. A vy víte, o čem mluvím, dámy. Nic se tomu nepodobá.

A to je obřad. Důvod, proč Sedm Sester dostalo jméno Sedm Sester. Je v tom energie znovuzrození kompletně zachovaná od obřadu osévání, přes Lemurii až do dnešních dnů. To, co budete dělat dnes večer, až se shromáždíte, jakkoli metaforické to může být, bude zcela o znovuzrození energie Země. Návrat k původnímu záměru svobodné volby. Jako první přicházejí ženy, konají obřady a dávají záměr pro novou planetu, která ponese jemnost a porozumění zrození dítěte.

Je ještě jedna zajímavost, o které byste měly vědět. Ženy se ptají: Se vším tím pokrokem, dospěly někdy Plejáďanky k tomu, že mohly rodit děti bezbolestně? (Kryon se směje.) A odpověď zní překvapivě: ANO, ale vzdaly se toho a vrátily se k přirozenému porodu. Uvědomily si, že veškerá ta technologie, která je zbavila bolesti, zároveň změnila tu zkušenost. Vyšší vědomí dokázalo eliminovat chemické problémy, ale změnilo celý zážitek. Bolest je nezbytná. Přináší vám ještě před oplodněním myšlenku: „Chceš tím vážně projít?“ Způsobuje, že je váš záměr silnější. A ta zkušenost, i když bolestivá, je hlubší.

Planeta prochází bolestí, když právě teď rodí novou energii. A obřady, které provádíte jen vy ženy, jsou vhodné a správné pro tuto dobu. Protože dodáváte energii, kterou znají jen ženy… o tom, jaké to je porodit. Ne bolest, ale spojení. Ta biologie (dítěte) je vaše a i nadále bude vaše. Noví lidé, nová energie a nové vědomí vycházejí z lůna toho starého, staré duše.

Myslím, že chápete, co tím myslím. Nechť obřad započne.

A tak to je.

KRYON

Poznámka ke kopírování:
Pro všechny poutníky na Cestě Lásky do češtiny přeložila Marie Kuchařová (www.posvatnesrdce.cz a www.kryon.webnode.cz). Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.

„Fyzika vědomí – odhalená budoucnost“

Tento živý channeling byl přijat v Berkeley Springs v Západní Virginii 29. června 2014 

 

Tento živý channeling byl upraven [Leem a Kryonem], aby poskytl lepší porozumění. Někdy jsou informace i přidány. Často se totiž stává, že živý channeling má v sobě energii, kterou psané slovo nenabízí. Proto si užijte toto rozšířené poselství.

 Zdravím vás, moji drazí, já jsem Kryon z magnetické služby.

Tato komunikace bude trochu jiná. Jde o celkový pohled na vaši budoucnost, přesto je ten termín „budoucnost“ prchavý, protože může obsáhnout skoro jakýkoliv časový úsek. Netýká se to okamžité budoucnosti, ale spíše budoucnosti planety obecně. Je to ten druh channellingu, se kterým má můj partner problém, protože věci, které jsou často předávané, jsou předávané mimo dosah jeho trojrozměrného mozku. Tyto typy poselství někdy dostává dvojmo i trojmo. Ve stejné době, kdy k vám mluví, přijímá další poselství, aby mohl rozšířit to, které právě předává. To se stává znovu v okamžiku, kdy je přepisuje. To je to nejlepší, co můžeme udělat, když předáváme multidimenzionální poselství trojrozměrnému mozku. Občas s tím bojuje, a jestliže to je pro něj příliš tajemné, jednoduše se vrátí a udělá překlad znovu.

Toto je ten druh poselství, které možná budete chtít mnohokrát prozkoumat. Je to ten druh poselství, které byste mohli vložit do časové kapsle, abyste ho mohli později otevřít a lépe pochopit poté, co se věci trochu změnily. Části informací, které vám teď předávám, byly zmíněny [naznačeny dříve], ale teď chceme vykreslit větší obraz

Mluvím hodně o posunu. Můj partner pořádá školení o tom, co vás čeká, ale jeho lekce představují pouze počátky toho, co bude. Může vám představovat pouze věci, které jsou v systému vašeho chápání. Předává to lidstvu, které půjde krok za krokem ve své logice, a přitom chápe věci pouze prostřednictvím toho, co zná, ne toho, co nezná. Je to skládačka, snažit se rozluštit to, co by mohlo být, v rámci toho, co jste nikdy nezažili, že? Je to jiné a je to pomalé. Ale tam to začíná, moji drazí, a to je vše s čím můžeme pracovat.

Začnu tím, že vám povím, že to, co zde na Zemi v tuto chvíli probíhá, jsme viděli už dříve. Moji drazí, kdybyste mohli srovnat galaxii a všechny planety, které tím dříve jako školou prošly, dnešní energie by byla dokončením prvního kroku vědomí. Viděli jsme to mnohokrát předtím. Probíhalo to v této galaxii s jinými už před vámi, takže víme, co přichází, protože ty další kroky, před kterými stojíte, jsou stejné jako ty, kterými jiní prošli před vámi. Vy jste v galaxii nováčky, kterým se to děje. Vaše pozemská civilizace je velmi mladá a právě si začíná uvědomovat, co má cenu a co ne.  

Rozebrané lidské vědomí

To, co popisujete jako lidské vědomí, jím není. Je to prostě jen vědomí. Patří k lidské bytosti jen proto, že jste lidé a vidíte ho tak. Vy, jako lidská skupina, vytváříte jakousi energii vědomí, proto ho nazýváte lidským vědomím, ale je skoro identické s vědomím, kterým prošly ostatní planety. Je to energie, která má váhu [více o tom dále]. Nazvali byste fyziku „lidskou fyzikou“?

Pro vás vědomí představuje životem vyprodukované uvědomování si. Může ho vytvořit pouze život. Představuje individuální a skupinové myšlenkové hodnoty a změny v průběhu času. Zralost cyklu planetárního vědomí je téměř identická od planety k planetě, protože galaxie je vytvořena z fraktálů energie. Od těch nejmenších po největší, fraktály představují opakující se části stejné věci. Je to nádherná představa a znamená to, že existuje společný systém života napříč galaxií a společné rysy všude s ohledem na její strukturu. To umožňuje, aby se stavební bloky života skoro všude podobaly struktuře DNA. V pokročilém životě přináší DNA daleko více než chemické informace, ale všem jsou společné stejné druhy aminokyselinových struktur, které máte ve svém těle. Viděli jsme to už dříve. Nedává vám to smysl, protože jste viděli, že vesmír začal ne z mnoha, ale z jednoho zdroje? Nicméně, tento zdroj přinesl fraktály všeho, co je dnes.

Jste mladá civilizace, moji drazí, tak mladá, že je obtížné vám dokonce dát perspektivu toho, jak mladí jste. Váš solární systém, s vaší civilizací jako její částí, neoběhl galaxii ještě ani jednou! Postoupil zatím o zlomek vzdálenosti jednoho oběhu [jednotka REV]. Zabere to téměř 200 miliónů pozemských let, jedenkrát procestovat kolem centra galaxie [jeden REV]. Jaký máte pocit z toho, když víte, že existují společnosti a civilizace v jiných světech daleko od vás, které už oběhly dokola tři REVy? Plejáďané (vaše semenná biologie) – polovinu REVu. Tím vám chci jen ukázat, jak starý je život v této galaxii. Někteří z nich vás navštěvují, ale nikdo z nich, nikdo z nich vás nedokáže ovlivnit na stupeň, na jaký to dokážete vy sami. Galaxie tvoří tým se životem a vy jste byli dobře schovaní, mimochodem. Až do teď.

Už dříve jsme viděli planetární zralost, proto vám chci poskytnout větší obraz. Vaše stáří jako lidí na této planetě začíná vysvětlovat, proč Země prochází tak hrozným časem. Historie pozemské civilizace vám připadá nepěkná, že? Vaše minulost a vaše historie jsou naplněny energií přežití: zabíjení, hrozné zbrojení, masová destrukce a žádná elegance nebo respekt k životu. Mučení bylo běžné, a veřejné popravy byly sportem. Moji drazí, všechny planety si tím prošly! Všechny, protože civilizace to dělá; buduje se v průběhu času a růstu. Část růstu nejde vždy směrem k dospělosti. Má schopnost cestou zničit sama sebe, nebo semena svých znalostí. Občas se tak stane, a někdy ne. Jak víte, vaše Země právě minula bod, kde toto bylo možným scénářem (sebezničení – pozn. překl.).

Přichází období, kdy si lidské dítě začíná být vědomo sebe sama. Ego získává navrch a všichni myslí jen na sebe. Můžete to vidět u atributů přežití na školním hřišti. Můžete právě sledovat, jak se z některých stávají násilníci, aby přežili, a z některých ne. Některé děti se svým vědomím nikdy nedospějí, a zůstanou násilníky i jako dospělí. Bojují a rvou se celý svůj život. Nikdy neobjeví eleganci a krásu, které moudrost tvoří s dospělostí. Často umírají mladí.

Planetární vědomí a to, co jste nazvali „lidská povaha“, dospívá - nebo ne. Jak coby civilizace vyrůstáte, shromažďujete znalosti a zkušenosti. Konečně se utváří moudrost, která plodí nové myšlení o lepších cestách řešení problémů, a ne staré techniky přežití [válku]. Skrze toleranci a spolupráci máte příležitost růst a začít společně pracovat, přesně tak, jak to bylo v procesu, který jste zažili během dospívání jako děti.

Musíte to udělat, abyste se posunuli vpřed. Děti to neznají, protože nemají dostatečné intelektuální schopnosti, aby to mohly vidět. Nevědí, co ještě nezažily, a jak víte, některé nikdy nedospějí, a jejich životy budou odrážet hněv, násilí a jednoduché myšlení přežití celý jejich život. Opravdu se musíte na celý systém dívat skrze metaforu vašich vlastních dětí a toho, jak dospívají.

Když vychováváte své děti, dělají stejné věci, jako dělají civilizace. Procházejí lety dospívání [povzdech] a potom doufejme, že z toho vyrostou. Zjednodušuji to a aplikuji dětské vědomí na lidskou civilizaci, ale dovolte mi to. Proč? Protože jste stále na hřišti! Stále jeden druhého sekýrujete, aby bylo vidět, kdo je šéf; stále se vám dostává reakcí; jste stále v přežití – až do doby asi před 50 lety, kdy se to začalo trochu měnit. Teď jste překročili mezník, kde byste mohli zničit sami sebe a nestalo se tak. Říkali jsme vám stále znovu, co tento časový rozvrh je a co vám kalendáře starých národů říkají. To také vysvětluje, proč jsem zde – je to pravá oslava toho, co jste udělali. Teď chci v tomto konkrétním channelingu pokročit dále.

Neviditelná energie vědomí

Chci vám vyprávět o pronikavé neviditelné energii představující hluboký nepoznaný systém.

Existuje dar energie, který zajímá mnohé z vás. Nemůžete ji spatřit, ale chcete ji, protože se vás dotýká způsoby, které jsou fascinující. Tato neviditelná energie je zodpovědná za to, co ezoterici a lidé New Age cítí jako první. Někteří dokážou zachytit energii v něčím aurickém poli. Opravdu citliví léčitelé mohou skutečně nacítit problémy jiného člověka. Pole kolem vás vysílá nemoc, zdraví a radost. Co je to za energii? Jak funguje? Vy, co jste vědecky založení, nechtěli byste si ji zabalit, vzít domů a prozkoumat? Ale to nemůžete.

Institut, který svolal toto setkání [Arlington Institute* v Západní Virginii], se obklopuje právě těmito energiemi – neviditelnými energiemi, které jsou jiné. Co je to, co médium čte, jasnovidný člověk cítí nebo futurista vidí v budoucnosti? Odkud pochází tato energie a může se vůbec nazývat energii? Proč je tak nepolapitelná? Za okamžik vám řeknu více a to je klíčem k budoucnosti.

Opakuji, že dítě neví nic o eleganci moudrosti. Dítě nepřemýšlí o tom, jak spojit věci dohromady, aby z toho měly užitek všechny děti kolem. Dítě, které je vedené egem, které je probuzené jen tak, že si uvědomuje samo sebe, dělá jen to, co dítě dělá, aby pomohlo samo sobě. Jedinou výbavou, kterou dítě má, jsou základní emoce, a cokoliv dalšího, co potřebuje pro vytvoření řešení velmi jednoduchým způsobem. Dítě bude tlouct kolem sebe, křičet, bušit nebo strkat ostatní tak, aby dostalo, to co chce. Dáte-li dítěti talíř moudrosti, podívá se na něj a nebude mít žádnou představu, co to je. Zahodí jej jako něco neužitečného.

Lidstvo stojí na této křižovatce. Vědomí přežití je o přeměně do dospělejšího způsobu myšlení. Tato neviditelná energie má atributy, o kterých nic nevíte. Když vám dám talíř, mohli byste ho zahodit. Možná, byste ho ani neviděli. Pracovníci světla a staré duše poznávají změnu jako první. Vše, co se týká této neviditelné energie, které říkáme kvantové vědomí lidstva, se začíná sířit, takže bude trochu zřejmější a daleko méně prchavá.

Kdybych vás právě teď vzal k jiné civilizaci, jako jsou Plejáďané, Orioňané nebo Arkturiáni, nic byste nepoznali. Jako když dítě navštíví setkání básníků - byli byste zmateni! Kde jsou hračky? Proč je to tak nudné? Proč nemůžu pochopit, o čem to mluví? Kdy začne ten film? Už tam jsme?

Zaprvé - oni nemají technologii, jak ji chápete vy. Proč? Protože fyzické stroje, které dělají věci, už dávno vyhodili, protože fungovaly pomalu. Uvědomili si, že fyzika lidského vědomí dokáže stvořit vše, co potřebují. Takovým směrem to jde, moji drazí, a vy nevíte, o co jde. Nevíte, co nevíte.

A teď vám dáme ohledně toho několik náznaků, tak nám to dovolte rozvinout. Lidské vědomí nemá žádnou stručnou definici, kromě té, kterou jsem vám předal na začátku tohoto poselství - o energii života. Ale co kdybych vám řekl, že na jiných dospělých planetách má pevnou definici? Proč? Protože vám to mohou ukázat na tabuli a použít lidskou školní metaforu. Je to matematika! Má pravidla a má fyziku! A nejen to, není ve 3D a nesplňuje žádná 3D pravidla. Není divu, že mu nerozumíte!

Mohl bych vám o něm říci všechno, ale nemělo by to žádný smysl. Zde je příklad atributů, které jsou pro vás matoucí: Řekli jsme vám, že méně než jedna polovina procenta lidstva se určitým způsobem probudí a pak ovlivní celou planetu. To by vám mělo říci, že lidské vědomí není 3D. Jak může něco tak malého ovlivnit celek? Méně než jedna polovina procenta. Není to o tom, kolik z vás to je, protože to je „vyprávění si na hřišti“. Kvantová energie existuje vždy a všude a reaguje na jinou kvantovou energii podle pravidel kvantové energie.

Poslouchejte, moji drazí, existuje systém, shluk systémů, o kterých zatím nic nevíte. Má vysvětlení zatím nedolehnou k učeným uším. Nebude to srozumitelné pro vás všechny, a proto si to možná přejete přečíst ještě jednou nebo to uložit do časové kapsle.

Jak vysvětlíte internet někomu, kdo ještě ani nezná elektřinu? Kde začnete? Jak vysvětlíte elegantní rozdíly motorů závodních aut někomu, kdo zatím nezná ani kolo? To je téma dnešního dne. Jak vám mám povídat o něčem, o čem nemáte žádnou představu, a přece o tom potřebujete vědět? Takže mi dovolte, abych vám předal několik stavebních kamenů a několik metafor.

Bariéra moudrosti

Existuje něco, čemu se říká bariéra moudrosti. Bariéra moudrosti je tím, co popisujeme jako „to, co se stane v energii lidského vědomí, když se objeví určité atributy, které nejsou kvantitativní, ale které ovlivňují a dokonce mění tuto bariéru.“ Takže to není o tom, kolik. Naopak, je to o jiných věcech, ke kterým dojde ve fyzice vědomí, o které zatím nic nevíte. Ale k těmto věcem musí dojít určitým způsobem, rozděleným způsobem, ne centralizovaným, aby se tato bariéra rozbila. Bariéra moudrosti není nějaká zeď nebo překážka, ale energetická bariéra, která čeká, až jí bude dosaženo, tak jako na to čekala zvuková bariéra. Když je bariéry moudrosti dosaženo, zlomí se staré paradigma vědomí, a už nic nemůže být takové, jaké to bylo do té doby.

Když jste prolomili bariéru zvuku, přišli jste domů a řekli: „To je paráda! Pojďme od teď pokračovat v používání starých letadel a starých rychlostí.“? Ne! Málem jste se nemohli dočkat, až navrhnete letadlo, které by ji překonalo! Nic nezůstalo stejné, a vy jste nemohli vrátit džina zpět do láhve. Lidstvo překročilo bod, kdy už není v módu přežití. Prorazilo bariéru moudrosti a teď vstoupilo do režimu, ve kterém začíná budovat proces prospívání. Nemůžete se jednoduše vrátit zpět do méně vědomého stavu.

Je to kvantový atribut. Přemýšlejte o tomto: o moudrosti, která zlepšuje mozky všech lidí do takové míry, že se většina myslí dokáže shodnout na věcech, které si nikdy dříve ani nedokázaly představit. A to vše, aniž by je to někdo učil. Slyšíte to? To jste nečekali. Bariéra je prolomena a ven vychází „intuitivní dospělé lidské myšlení“ pro celou planetu.

Obklopuje lidskou bytost a lidskou civilizaci takovým způsobem, že když se narodí nějaké dítě, nová dospělost se stává druhou přirozenosti – moudrost prospívání, tolerance, řešení skládanek, člověka s člověkem. Říká se tomu bariéra moudrosti. No, tak jste tam! A neobjeví se ohňostroj nebo jiskry na nebi. Nebude žádná oslava, přípitky nebo balónky - s výjimkou mé strany závoje. Všechny staré duše se těší na esenci této energetické bariéry. Dumáte, čím to je, že to funguje, a chystáte se rozšířit existující omezení, které ovlivní celé lidstvo, nejen pracovníky světla a staré duše. Jste připraveni stisknout knoflík fyziky, o kterém jste ani nevěděli, že existuje – to vyžaduje čas.

Chybějící dílek

A teď přichází část, kterou jsem vám chtěl předat – ten chybějící dílek. Jak to vysvětlit? Můj partnere, pokračuj velmi pomalu [mluví k Leeovi]. Lidé vysvětlují věci pouze z pohledu toho, co znají, ne toho, co neznají. Zde je příklad: Vědci se dívají do vesmíru a nalézají atributy, které nedokážou vysvětlit. Tyto atributy nevypadají jako newtonovská věda, ale newtonovská fyzika je všude zlatým standardem, takže lidská bytost bojuje, aby nalezla rovnice, které převedou nevysvětlené do newtonovských hranic. Vítejte do temné hmoty! V budoucnu se svým omezením zasmějete. Už dříve jsme vám říkali, že toto je sklon lidské logiky, a že je velmi pochopitelný! Vzít to, co je známé, pozorovat, co je neznámé, a snažit se umístit to neznámé do hranic známého. Dokonce i tehdy, když se jedná o pokřivené hranice a dokonce i tehdy, když nedávají žádný smysl. Dokonce i tehdy, když jsou tajemné! Místo toho, abyste aktivně hledali chybějící zákony fyziky, pokračujete s tím, co znáte.

Dovolte mi říci, že jeden z největších dílků fraktální informace je ten, který vám schází. Proč oddělujete známou energii vědomí od světa fyziky? Energie má také fraktály, a od malého k velkému, všechny fungují dohromady. Struktura atomu vytváří energii! Vědomí je energie a má kvantové zákony. Chybějícím kouskem pochopení nebo uvědomění si je fyzika vědomí.

Poslouchejte: Jak lidstvo definuje vědomí? „No,“ můžete říci „vědomí je koncept, který popisuje sebe-vědomý stav lidské bytosti. Nedá se změřit, protože to je pouhý koncept.“ Ne, není! Jak se vám líbí toto prohlášení? Gravitace je jakýsi koncept, který popisuje, proč upouštíte věci. Nedá se změřit, protože je to jen koncept. Vy to znáte lépe! Gravitace je neviditelná energie, která se dá vypočítat a je to kvantová energie. Magnetismus je neviditelná, měřitelná a kvantová energie. S vědomím je to stejné. Je to fyzika a vy byste si na to měli zvyknout, protože to je jedna z příštích oblastí fyziky, která vás protáhne dírou ze 3D do multi D. To, o čem přemýšlíte jako o konceptu (vědomí) jím není. Neuvědomujete si, že existují pravidla vědomí, a že je to součást kvantové fyziky.

Existují pravidla, předpoklady, matematika, grafy a řešení. Existují nádherné atributy, i když zatím neznámé, o fyzice vědomí. Když to začnete vidět, začne to vysvětlovat, co se stane a jaké to bude v budoucnu. Ale v této chvíli to tak nevidíte. Chybějícím dílkem je poznání, že vědomí můžete sledovat a měřit, že je můžete zmapovat, dokonce i mimo lidstvo. Je to nádherné! Představte si, že nemáte eleganci newtonovských pravidel a žasnete nad tím, jak pohyb věcí v solárním systému funguje – nemusíte. Newton to spojil dohromady. Jeho matematika vám teď dovoluje vypustit raketu a setkat se o mnoho let později s nějakým asteroidem, který není viditelný lidskýma očima! Je to čistá matematika a je to předpověditelné, a to vytváří určité nádherné možnosti. 

Technologie, kterou máte a práce s ní na této planetě, která je tak nádherná a nápomocná vám byla předána se znalostí fyziky, kterou znáte. Toto je akce a toto reakce; zmáčkněte toto a stane se tamto. Když chápete zákony fyziky, můžete své životy zlepšit a to už děláte.

Právě teď lidstvo chápe a používá čtyři základní zákony fyziky. Řekli jsme vám, že jich je šest, ale i bez těch posledních dvou si uvědomujete, jak používat ty první čtyři. To změnilo lidstvo. Nádherné! A teď, co kdybych vám sdělil, že ten stejný scénář existuje ve vědomí?

Existují zákony vědomí, které jsou přesně takové jako zákony fyziky v tom, že jsou kauzální (příčinné - změna jedné věci způsobí změnu druhé). Ale v kvantovém světě. Tyto zákony pohybu vědomí nejsou lineární, proto vytvářejí odlišné druhy reakcí. Teď to, můj partnere, začne být složitější [mluví k Leeovi]. Právě teď ukazuji určité věci mému partnerovi a on je nedokáže převést do slov. Takže se chystám říci: dělej, co můžeš. Vidí v tom emoci: Ach můj Bože!

Nové druhy zákonů fyziky

Kdybyste znali zákony vědomí, mohli byste vybudovat lepší svět. Poslechněte si tyto atributy. Především - vědomí necestuje z místa na místo; necestuje žádným přímým směrem; necestuje! Vědomí není na jednom místě, nepřechází na jiné; vědomí se nerozšiřuje. Nestává se větším ani menším. Vědomí pouze JE. Vědomí fyziky je přesně jako atributy 3D fyziky v tom, že sedí a je připravené, až bude povzneseno nebo ne - podle toho, jaké zákony jsou kolem něj. Když se použijí určitá pravidla nebo zákony, potom se změní všechny ostatní zákony. Vědomí je tmelem existence života. Pokud by existovala nějaká definice života, potom je to tato.

Dovolte mi, abych vám pověděl o několika faktorech, které se dají aplikovat na vědomí, aby se změnilo. Jeden z těchto faktorů se nazývá faktor benevolence (laskavosti). Věděli jste, že protože fyzika vědomí je zkoumána a faktor moudrosti je aplikován (získaný překročením bariéry moudrosti), tak to, co se stane dále, je jakési exponenciální porozumění a aplikace pravidel vědomí, které vytváří faktor, jenž generuje benevolentní čin? To je ale zamotané, můj partnere! Dovedl bys to říci lépe? [Lee vrtí hlavou.]

Dovolte mi to říci takto: Právě teď na této planetě probíhá boj mezi silami energie. Kvůli vědomí, které jste rozvinuli, a „zákonů“, které jste umístili prostřednictvím fyziky vědomí, nastal právě teď boj v mnoha záležitostech na této planetě, o kterých jsme nikdy nemluvili. Je na planetě zlo? Ano. Existují entity, určené k tomu, aby přišly a dělaly problémy? Ano. Je to šokující? A proč by mělo? V době přechodu do možnosti vyššího vědomí - proč by mělo být? Moji drazí, je to proto, že s tím, co jste vytvořili ve fyzice vědomí a s pravidly, které byly aplikovány, si razíte cestu nižším vědomím způsobem, který je nutí uhnout vám z cesty! Nezapomeňte, že to je 3D způsob přežití. Takže co myslíte, že uděláte? Budete bojovat! Pochopili jste to?

Když se pravidla fyziky použijí na určité situace, můžete sledovat, co se stane. V tom spočívá krása poznání 3D fyziky. Avšak stejné je to i s vědomím. Když dosáhnete bodu porozumění fyzice vědomí – jejímu fungování, mechanismu, rozdělení a spirálnímu dodání - zabouchnete dveře starším energiím. Jisté entity, které navštívily tuto planetu v minulosti, ji už dnes navštívit nemohou. Slyšeli jste to? Nemohou vstoupit! Fyzika vytváří bariéru a oni ji nemohou překročit. Existují temné energie a myšlenky temnoty, které by chtěly vstoupit a hrát si s vaším vědomím. Někteří je nazývají zlem. Ovlivňují lidi a tito lidé s nimi pracují. Pomáhají jim získat moc a kontrolu a v tom, jak ji získávají, není žádný půvab. Ale dveře se zavírají! Zlo, tak jak je znáte, začne slábnout. Zlo je energie, která je nasávána určitými lidmi. Potom se tito lidé opravdu stávají zlými, ale je to jejich volba. To je staré vědomí. To je nejlepší vysvětlení, jaké máme pro to, co se v budoucnu stane.

Plejáďané teď poskakují, protože vědí, co se zde děje. Je to téměř jako exponenciální evoluce, jestli chcete. Jedna věc vede k další a staví se jedna na druhou. Nakonec nebudete muset znovu začínat pokaždé, když se narodíte, díky tomu, co již můj partner dnes popsal. Duchovní evoluce začíná, a vy začínáte přicházet na planetu se znalostí faktorů, které jste se dnes naučili a budete na nich stavět ve vašem příštím životě. Kdybych mohl použít nějaké označení, pak to, že se narodíte moudří.

Později, až vám bude odhalena fyzika, porozumíte nástrojům, které mohou pracovat s vědomím. Konec konců, je to jen fyzika. Co byste si nemysleli je, že to nemusí být nutně stroje, ale spíše biologičtí pomocníci. Ale nebudete je mít během chvilky. „Kolik generací to potrvá, Kryone?“ Neřeknu vám to. Důvod je ten, že vám nechci dávat nastavení, které by pokazilo party. Každá jednotlivá planeta má svůj vlastní časový cyklus s ohledem na rychlost svého vlastního vývoje.

 „Jak to funguje? Jak rychle to funguje? Jak to začne?“ Už to začalo! Jste na hranici bariéry a prolamujete se dovnitř. Jakmile tam jednou jste, tak bych vám chtěl říci, že dosažené výkony všech planet, které dosáhly tohoto bodu, jsou stejné. Všechny se posunuly vpřed, každá z nich. Je to, jako by do toho bylo zapojeno kolektivní vědomí celé planety. Je to, jako byste zahodili vypínač a žádné množství temné energie by to nemohlo zastavit. Ach, bude se snažit! Už jsem vám to řekl dříve. Lidé, kteří do staré energie tolik investovali, jsou jako děti na hřišti, nechtějí vyrůst. Budou kopat a křičet a mlátit kolem sebe. Vědí, že světlo všechno změní a že nedostanou šanci fungovat tak, jak fungovali dříve.

A to je to, o čem mluvíme. Benevolentní (laskavý) faktor a bariéra moudrosti pracují v rámci zákonů vědomí fyziky způsobem, který opravdu spočítáte. Zakončíte to tím, že se zvýší procento efektivity vaší DNA, a to pozvedne generaci za generací. Nakonec budete mít lidskou bytost, která dokáže zacházet s hmotou a zdánlivě tvořit věci z ničeho. Proč je to tak zvláštní? Je to jen fyzika! Nedává smysl, že multidimenzionální fyzika dokáže kontrolovat nižší druh fyziky? Nejvyšším druhem fyziky je vědomí a tato fyzika může kdykoli kontrolovat 3D fyziku.

Mír na Zemi? Ach to je snadné. To je začátek. Sejete pro to semena. Je to jisté. Podívejte se na vaše zprávy. Tak, jak to vypadá dnes, to nebude vypadat věčně. To platí jen pro dnešek. Mír na Zemi není konečným cílem – to sotva! Až vyrostete a budete dospělí, skončíte s házením kamenů jeden na druhého. Skoncujete s tím! To je normální. Potom začnete mít elegantnější myšlenky. Mír na planetě je pouze začátek a potom to zplodí dobro.

To je to, co vidíte. Nikdy dříve jsem o těchto věcech tímto způsobem nemluvil. Chtěl jsem, abyste si poslechli celý příběh. Co si myslíte, že se stane s civilizací bez války, která může vytvořit všechno, co chce fyzicky, takže nikdy nebude hladovět? Jaké by to bylo žít třikrát nebo čtyřikrát déle než žijete dnes, a mít dobré zdraví po celou dobu? Jaká by byla civilizace, která by se mohla přivést do kvantového stavu, kdyby to lidé chtěli, a být „kdekoliv“? To existuje! Přemýšlejte, kde jste byli před 1 000 lety. Teď si představte civilizace v galaxii, které jsou o milión pozemských let starší! Je příliš těžké si to představit? Je to jen fyzika!

Co kdybych vám řekl, že tyto civilizace nemají žádnou centrální kontrolu – slyšeli jste? Slyšeli jste někdy o společnosti bez managementu? Je to tak. Říkáte: „To nemůže fungovat.“ Ale ano, může! Může to fungovat tam, kde jsou všichni propojení do takové míry, že souhlasí se zřejmým a vědí, jaká je jejich práce. Je to intuitivní a přirozené. Pro vás? Nemožné. A tam směřujete. Nebude existovat nic takového jako světovláda. Ta je tak moc 3D! Naopak, bude existovat jakási dohoda světového vědomí. Prostě to budete „vědět lépe“. Co na to říkáte? Co se stane se skupinou dospělých, kteří jdou poprvé na party a nikdy předtím se nepotkali? Co dělají? Házejí jeden po druhém kameny? Ne. Na party existuje vědomí, díky kterému se sejdou, mluví spolu, jedí skvělé jídlo a je jim dobře. Kdo jim řekl pravidla? Museli to nacvičovat? Ne! Přišlo to s dospělostí a lepším poznáním. A co planety, kde už se to stalo? Narodili se do situace, kde to oni vědí lépe.  To je faktor moudrosti a bariéra, kterou překračujete

Nakonec odhodíte každý systém, o kterém jste si kdy mysleli, že jej potřebujete - zvláště ty, které vás organizují do skupin, abyste dělali určité věci. Bude to druhou přirozeností a vy všichni to budete vědět společně. Příliš dobré, aby to byla pravda? Zeptejte se Plejáďanů. Zeptejte Arkturiánů. Zeptejte se kterékoliv minulé planety svobodné volby, protože oni všichni se na vás právě teď dívají. Tato místnost je jich plná. Pokyvují hlavami a říkají: „Výborně! Výborně! Výborně!“

Krása tohoto poselství tkví v tom, že nezáleží na tom, jestli tomu dnes věříte nebo ne, protože to na této planetě zažijete. Jen počkejte, budete tady. Vy jste ti, kteří tvoří skutečný základ těchto předpovědí.
A tak to je.

KRYON

* Arlington Institute – Je neziskový výzkumný ústav, tzv. think-tank, který se specializuje na prediktivní modelování budoucích událostí. Založil jej v r. 1989 bývalý námořní důstojník a vojenský expert, John L. Petersen v Arlingtonu ve Virginii (USA) 

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky do češtiny přeložila Iva M. (www.kryon.webnode.cz). Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.

 

Načasování a nový normál 

Tento channeling byl přijat živě Lee Carrollem v Laguna Hills v Kalifornii 13. července 2014

Zdravím vás, drazí, já jsem Kryon z magnetické služby.

Používám výraz, že můj partner „ustupuje stranou“. Podle informací, které vám můj partner dnes předal, je ve vás mnoho částí. Část, která ustupuje stranou, je fyzický mozek zaměřený na přežití. To umožňuje vaší intuitivní části, která přichází přes portál šišinky mozkové, aby se stala většíChanneling není nic jiného, než široce otevřená intuice umožňující plný proud informací nelineárně přicházejících ze Zdroje. Můj partner se za posledních 25 let naučil procvičováním a praxí tento proud informací linearizovat do té míry, že se vám to jeví, jako bych mluvil normální lidskou řečí.

Při channelingu používáme intelekt našeho partnera, jeho jazykové schopnosti, řeč, ve které mluví, jeho slovní zásobu a tak dále. Rád bych to zdůraznil. Channeling používá schopnosti lidské bytosti, není nadpřirozený. Veškeré pravdivé a přesné channelingy v historii přišly skrze lidskou bytost tímto způsobem. Nejposvátnější písma na planetě takto vznikla, byla channelována. Nejmoudřejší šamanská poselství vznikla díky channelingu – použitím kultury a zkušeností lidské bytosti, jazyka a mechaniky fyzického těla.

Doručení tímto způsobem je uctěním lidstva. Rozumíš drahý tomu, proč by měl Bůh hovořit k lidem způsobem, který je děsivý, ukazuje posvátnou bázeň a podobně? Tak nefunguje laskavost (benevolence) Boha, který je uvnitř vás. Vždy to přichází skrze lidskou bytost, skrze vás. Jak jsme dříve zmiňovali, i synchronicita a spolutvoření se dají přirovnat k malému channelingu. Otevřete se dost na to, abyste dostali zprávy a sdělení, které v tu chvíli potřebujete. To už jsme říkali. Takže to, co zde dnes slyšíte a co zde už bylo vyřčeno, přišlo skrze lidskou bytost, i když ustoupila stranou. Je to o vás.

Už tolikrát jsme pro vás mluvili o tom, co se děje na planetě… V roce 2011 jsme hovořili o tom, co se stane v roce 2012. V roce 2012 jsme se věnovali událostem, které nastanou v roce 2013. A nyní sedíte uprostřed roku 2014. Řeknu vám, pro koho je dnešní zpráva. Není jen pro ty v této místnosti. Týká se všech lidí, kteří se duchovně probudili do bodu, kdy věří, že to, co slyší, je pravdaPro ty, kteří se zajímají o Boha uvnitř, a kteří investovali svůj záměr, čas a úsilí tomu, aby ho našli. Pro ty to je.

V kategorii „staré duše“ se to týká i vás. Ne všechny staré duše jsou probuzenéA ne všichni, kteří jsou probuzení, jsou staré duše. Když ale dáte obě skupiny dohromady, je to zázračné. Většina těch, kdo budou sedět v místnosti, jako je tato, a naslouchat podobnému poselství, jsou bez ohledu na jejich fyzický věk staré duše. Zázračnost je v tom, že tyto informace vnitřně přijmou a začnou podle nich jednat rychleji, než kdokoli jiný. Proto před vámi sedím. Rád bych vám řekl něco víc o posunu a budeme pojmenovávat atributy změny. 

Začnu tím, že znovu popíšu způsob načasování duchovních záležitostí. Možná si myslíte, že Duch koordinuje události s lidským kalendářem. Zdálo by se, že ano. Vždyť hovoříme o roce 2012, o roce 2013 atd. Já vám však vysvětlím, že se jedná o lineární úseky, do kterých umisťujeme věci (záležitosti) jen proto, že to tak děláte vy. Není to vždy přesné. Z mnoha důvodů zjednodušujeme a zobecňujeme, když přijde na časové údaje. Ve skutečnosti však žádné absolutní načasování neexistujeVěci jsou poháněny lidským vědomímTy druhy věcí, o kterých hovoříme jako o atributech posunu, jsou ve skutečnosti načasovány posunem v lidském vědomíNikdo přesně neví, jak se to bude vyvíjet.

Parametry stojí a padají s vývojem potenciálů, které máte. Ne vždy vše dopadne podle očekávání. Myslím tím například to, že událost, o které si myslíme, že se stane v určitém časovém rámci, se stane rychleji. Nebo naopak trvá déle, než nastane, v závislosti na tom co se děje na planetě a na svobodné vůli, kterou máte. Říkáme vám to proto, abyste se nedívali na proroctví a nebrali jste věštce za slovo - že se někde něco mělo stát, má to rok zpoždění, a pořád nicMěli byste vědět, že i nejlepší jasnovidec na planetě může číst pouze „nyní“. Toto „nyní“ je potenciálem zítřka, nikoli zítřkem v absolutním měřítku. Pro mnoho věcí proto existuje určitá „vůle“ v tom, kdy se mohou stát.

Řekli jsme, že rok 2013 byl rokem rekalibrace, která ve skutečnosti začala již v roce 2012. Je mnoho z vás, kdo máte delší proces, než druzí. Vaše časové cykly zaberou delší čas. Jiní jsou rychlejší. Znovu říkáme, že je lidstvo velmi, velmi rozmanité. Některým to, co se jim děje, trvá věčnost. Jiným se to samé stane rychlostí blesku. Každý lidská bytost je jedinečnáProces posunu je ale společný. To znamená, že se to týká celého lidstva - v určitou dobu, určitým způsobem.

Pojďme se blíže podívat na načasování posunu. (Kryon má vzhledem k předchozímu textu tímto pojmem na mysli: kdy se v lineárním čase skutečně projeví posun v lidském vědomí a realitě – pozn. překl.) Absolutní pohled starověké tradice a také moderní astronomie umístil střed posunu okolo události precese rovnodennosti. To je důvod, proč jste oslavovali posun v době, kdy jste ho oslavovali. Proto setkání, která měla proběhnout, proběhla tehdy, kdy proběhla. (Kryon má zřejmě na mysli také načasování duchovních energií přicházejících na planetu – pozn. překl.). Protože nikdo nezná skutečné parametry toho, jak lidské vědomí bude reagovat na věci okolo něj. Chci vám říct toto: sedíte zde v červenci 2014 a já vám chci říct, drazí, že tady to vše začíná.      

To byste si uvědomili, pokud byste viděli potenciál astronomických jevů na obloze, pokud byste se podívali na astrologii, pokud byste viděli veškeré energie dopadající na Zemi, na vás individuálně a na všechny kolektivně v tomto bodě času v červenci. Při tomto pohledu byste si uvědomili souběh energie, který pomáhá procesu vyjasnění a nových začátků. Tím samozřejmě nechci říci, že je rok 2014 koncem problémů. Nebo že 31. 12. 2013 to vše (související s rekalibrací – pozn. překl.) skončilo. Jste chytřejší - víte, že váš kalendář nemusí nezbytně korespondovat s energiemi planety.

Je však možné říci, že některé ze záležitostí roku 2013 se protáhly do prvních šesti měsíců tohoto roku 2014. A nyní tedy poprvé, poprvé ve skutečnosti začíná vyjasňování. Je to čas, kdy vlastně teprve můžeme hovořit o změně. Bude to jednoduché. Možná, že dnešní lekce byla složitá, ale toto je jednoduché. (Kryon se tiše směje.). Podívejme se, co se děje. Posun jsme popisovali již dříve. Řekli jsme vám, že to je podobné jako znovunaladění radiopřijímače na vysílání, které pozměnilo svou frekvenci. Potřebujete znovu projít vysílacím pásmem, abyste svůj přijímač naladili na vysílání. Řekli jsme vám, že se téměř ve všem cítíte lehce mimoTo, jak je tím lidská bytost ovlivněna, záleží na jejím nastavení, na životních lekcích, případně na karmě - zda byla nebo nebyla uvolněna. Speciálně zde, když budete mít sto lidí, bude sto odlišných způsobů, jak posun vnímají. Toto malé „být mimo“ může být ve vaší spiritualitě, ve vašem vztahu, v práci. Může to být v oblasti zdraví nebo v tom, jak vycentrovaní se cítíte v těle. To vše ovlivňuje to, jak blízko kráčíte své duchovní stránce. Čím těsnější tento vztah je, tím více to cítíte. Radiostanice se posunula a je nyní trochu mimo. Neslyšíte hudbu jasně, je poněkud deformovaná v pozadí a potřebujete se na ni znovu vyladit. Je to metafora, neberte ji vážněji než je nutné.

Nyní se to opět začíná posunovat a měnit. Co s tím uděláte? Jak se na to znovu naladíte? O jaký proces se jedná? Je těžké vysvětlit stovce lidských bytostí, co by měly udělat, když je každá z nich velmi odlišná. Nejde to. Ale můžeme popsat, co se děje, abyste to rozpoznali a mohli jste sami začít pracovat na vyladění.

Je zajímavé, jak lidské bytosti reagují na změnu, a zejména na tuto změnu. Existuje důležitý atribut tohoto posunu, přátelé, který je na planetě unikátní a nikdy dřív nenastal. Říkali jsme vám o energiích, které přicházejí a odcházejí. Mluvili jsme o tom, že se děje toto a tamto, o posunech, které jsou přinášeny astrologickými konstelacemi… Nikdy dřív ale nenastalo něco takového, drazí. Nikdy. Je to nová energie; tak nová, že se už nikdy nevrátí zpátky.

To pro vás všechny znamená jednu věc – a rád bych nyní získal vaši pozornost. V této zprávě je několik klíčových bodů a toto je jeden z nichuž nikdy to nebude stejné. Nikdy. Existují lidské bytosti, které instinktivně, intuitivně čekají, kdy se staré vrátí. Protože v minulosti k tomu vždy došlo. Ale to se nestane. Možná jsou v této místnosti, nebo toto čtou, léčitelé. Možná jsou jasnovidci, média, channeleři, kteří chtějí počkat, až se vše vrátí. Uvědomují si, že se něco změnilo a že něco ztratili. Nejsou si jistí, co přesně to je, ale cítí se jinak. Výsledky léčení nebo intuitivního získávání informací jsou tak odlišné, že někteří své činnosti pozastavili, a čekají, až se jejich schopnosti vrátí do normálu. Jenže nyní UŽ NENÍ ŽÁDNÝ NORMÁL. Nevrátí se to. Pozvání je jasné: „Vstaň, a zjisti, jak se naladit na vibraci, na kterou ses nikdy dřív nenalaďoval, ale která je zde a čeká, až se na ni vyladíš.“

Tato vibrace to očekává. K tomuto účelu jste byli vytvořeni. Vaše biologie po tom voláInnate (vrozená moudrost těla) vašeho těla chce, abyste to pocítili a poznali jste, co s tím udělat. Jak s tím zacházet, aby to fungovalo. Většina z toho jsou intuitivní věci, které nemůžete identifikovat a označit ke své spokojenosti, protože nezapadají do očíslovaného seznamu. Záměr, obřad… u každého z vás je to jiné. Ale každého z vás se to chce dotknout, jak se na to začínáte vylaďovat. Pro lidskou bytost je těžké to pochopit, protože jste zvyklí tlačit balvan před sebou. Nyní je zde ale něco, co na vás čeká. Když objevíte, jak na to „zaťukat“, bude to tady. Přesněji řečeno vy budete tam, kde to čeká, a vaše schopnosti budou zpět.

Pojďme chvíli mluvit o pracovnících světla. Právě teď na planetě existují tři základní druhy reakcíjak staré duše a pracovníci světla reagují na posun a přítomnou změnu. Týká se to zejména pracovníků světla a starých duší, jasnozřivých, médií, léčitelů a channelerů. Tři základní reakce - a jsou velmi, velmi lidské. Zařaďte se do kterékoli z těchto kategorií.

Kategorie jedna: „nedokážete to, nevíte jak na to, je to příliš těžké, už to nefunguje“, tak to prostě vzdáte. Možná se soustředíte na další části světelné práce, stále pomáháte druhým lidem a nikdo vás za to nesoudí. Prostě víte, že to nedokážete udělat. Možná je to něco, co už nechcete dělat. Takže se od toho stáhnete i na několik desetiletí, a děláte raději něco jiného než tuto jednu věc, něco podobného, o čem si myslíte, že je více pochopitelné, protože to, co jste zkoušeli, se pochopit nedá. To se skutečně děje, a existují různé stupně, do jaké míry tomu propadáte. Někoho to jen mírně poznamená a pozmění, jiný nechá úplně všeho a otočí se k Bohu zády. Protože už je to moc těžké. Možná je někteří z vás znáte. (Tuto skupinu.)

Druhá reakce je tak lidská. Stěžování si. (Kryon se směje.). Setrvalý proud stížností ti dává alespoň něco, co můžeš dělat, aniž by ses musel změnit. A budete to dělat po zbytek svého života. „Vždycky to bývalo takto, nevím, proč to tak teď není, snažím se, doufám, přeji si, čekám, stěžuji si a vždycky budu.“ Víte, že mám pravdu. Je to způsob této skupiny, jak řešit hádanku, která nemá řešení, které by oni viděli. Stěžování si je snadnější.

Třetí způsob – a jsou jen tři – jsou pracovníci světla a staré duše, které prostě sedí, nevědí, co mají dělat, a jsou frustrované. Možná jsi to ty.

Je jen málo duší, které to uchopily, pohnuly s tím problémem, přeladily se a jsou spokojené se změnou. Je to proto, že to vše právě začalo – celý červenec potrvá, než se to vyjasní.

Energie, která přichází, je úměrná vašemu intuitivnímu přístupu k hledání onoho vysílání. Rozumíte? Jinými slovy: existuje laskavá (benevolentní) energie, která vás přitahuje k pravdě a k tomu, jak s ní zacházetKaždý z vás jednotlivě máte k dispozici jedinečnou energii, která s vámi takto pracuje. Je to krásné. Jaký to systém, který zná vaše jméno! Který ví všechno o vaší Akáše, čím jste prošli a kolik životů jste prožili, k čemu jste přitahováni, a kam jdete. K čemu jste povoláni, a kde leží vaše zájmy. Je to nové paradigma! Spolupráce s Duchem, který tě zná, kde je vzájemné podání rukou, které dosud nebylo. A budete vědět, kde leží nová stanice, jak funguje podání rukou a že jste přesně tam, kam patříte. Je to mnohem osobnější, než kdy dřív.

Existují média, léčitelé, intuitivci a channeleři, kteří čtou duchovní záznamy, zabývají se intuicí, channelují a léčí. Je to něco, co dělají, a nikdy to nebylo osobní. Nyní může být. Představte si, že se dostanete na úroveň, kde při každé z věcí, které děláte, cítíte své vyšší já, které vás zná a je s vámi v kontaktu, a kdy víte, že jste přesně na tom místě, kde potřebujete být. To je nové. Nyní může tato změna začít. Můžete se podívat na astrologické souvislosti, můžete zkoumat planetární aspekty. Můžete se zabývat tím, co řekli starověcí předkové. A během tohoto procesu budete vědět, o čem mluvím. Dojde k vyjasnění. Je to skutečný začátek toho, ke kterému mohlo nastat již v lednu 2014. Zabralo to prostě jen o něco déle.

Nebudu se podrobněji zabývat událostmi na planetě, budu se ještě chvíli soustředit na vás. Nemáme pro vás příliš mnoho rad. Snažíme se předat parametry toho, že změna začala, a není s vámi nic špatně, pokud jste se tomu ještě nepřizpůsobili. Pokud jste byli v poslední době frustrovaní, vítejte v klubu! Celé lidstvo, pracovníci světla i staré duše jsou právě teď v této situaci. Jen málo lidí může zvednout hlavu a prohlásit: „Já si s tím poradil!“ protože většinou nepřišli. Buďte trpěliví, přátelé. Dívejte se na současné události jako na začátek.

Zde je první rada, kterou máme ohledně změny. Vaše tělo funguje způsobem (a vždy tak fungovalo), kdy v případě nerovnováhy začíná pracovat na obnovení rovnováhy. To znamená, že se snaží dostat do stavu, ve kterém bylo. Proto je pro všechny lidské bytosti intuitivní, instinktivní reakcí na změnu to, že se ji pokouší nějakým způsobem vrátit do normálu. Dokonce pokud se přestěhujete, rozmisťujete pokoje stejně, jako byly ve vašem minulém domě. Vaše zvyky zůstávají stejné, když se pokoušíte překonfigurovat, kdo jste, a přenáší se do nové situace. Měníte zaměstnání, profese, nebo cokoli jiného, ale dál vsazujete nové věci do základů, kterým rozumíte a které vás uspokojují. To nebude fungovat. Potřebujete znovu definovat „normál“.

To znamená uvědomit si, že už se to nevrátí zpět. Není třeba vyvažovat pro návrat do starého. Znamená to spíše jít ve vašem vědomí jinam, doslova, a vytvořit „nový normál“. Dám vám příklad, jak to funguje a jak náročné to je. Řekněme, že jste světoznámý chirurg, svoji práci děláte v mnoha nemocnicích a víte přesně, co děláte. A celý váš život, všechny vaše činy v této profesi jsou zaměřeny na pomoc lidem a záchranu jejich životů. Je to vaše životní vášeň. Přijdete do nemocnice, v ní máte své nástroje, technologii. Je tam elektronika, mechanické přístroje, všechny věci, které potřebujete. Systém medicíny, kterému rozumíte a který pro vás funguje, abyste mohli operovat a zachraňovat lidské životy.

Jednoho dne se probudíte a zjistíte, že došlo ke změně. Jdete do nemocnice a nástroje jsou jiné. Elektronické přístroje jsou jiné. Nevíte, čím je zapnout, nevíte, jak je kalibrovat, a jak s nimi operovat. Nástroje mají divný tvar. A co hůř, jakmile jim začínáte rozumět, a to jste opravdu začali, tak se další den probudíte, a vše je opět jinak. To je metafora duchovního léčitele na této planetě, který používal nástroje svého ducha, svou intuici, šišinku a všechny ty věci, kterým dobře rozuměl, pocity, které měl, a energii, kterou cítil. Nyní sedí před jinou lidskou bytostí, aby jí pomohl, a nic z toho, co by tam mělo být, tam není. Chybí vám vaše stará energie a další ukazatele, které vám dovolovaly, abyste přijímali informace a léčili. Uvědomte si následující věc, abyste si s tím poradili. O to tu ve skutečnosti jde: ve změnách frekvence je něco stálého.

Dnes opustíte místnost a nastoupíte do auta. Je to auto, se kterým jste spokojení! Doveze vás, kam potřebujete, ať se děje, co se děje. Řekněme, že vyjdete z místnosti zítra – a je tam jiné auto. Další den zase jiné. Nejspíš budete frustrovaní, že? Je to jen jednoduchá metafora, přátelé. Co z ní můžete pochopit? U příkladu auta existují věci, které jsou konzistentní, zůstávají stejné a se kterými můžete počítat. Brzda je vždy na stejném místě. Pedál plynu je na stejném místě. Volant je také na jednom místě. Musíte zjistit, kde jsou převodové stupně a jak se přeřaďují, kde se zapínají stěrače a světla. A jakmile nastavíte zrcátka, můžete auto řídit stejně dobře.

Představte si, že auto, na které si potřebujete zvyknout, je pokaždé lepší než to předešlé. Je pohodlnější, elegantnější. Dovoluje snadnější jízdu, než jste kdy dřív zažili. V tom, jak různá auta fungují, je určitá stálost. Existují tři způsoby, jakými budou lidé na nová auta reagovat. (Kryon se usmívá.) První se podívají na auto a ihned to vzdají: „Nebudu se učit řídit nové auto!“ V druhém případě si budou stěžovat: „Tohle by se nemělo stávat, to by se nemělo stávat!“ Dostávají jedno auto za druhým a nerozumí ani jednomu z nich. Třetí typ lidí se podívá a řekne: „Ach, vidím, že volant je na stejném místě. I plyn je na stejném místě. Kde se zapínají stěrače? Přijdu na to.“ Který z těchto typů jste vy?

Duch vám dává stálost – to je nejlepší, co vám mohu říci. Když dojdete do bodu, kdy se naladíte na podstatu změn, pochopíte, že základní náležitosti jízdy jsou takové, jako jste byli zvyklí. Všechny fungují stejně.

Takže, chirurg je chytrý. Poradí si s tím. Jde do nemocnice rád, protože už ví, že když si poradí s novými nástroji, budou lepšíZachrání více životů. Téměř se nemůže dočkat. Říká: „Dokážu se s tím vyrovnat. Zvyknout si na nové nástroje mi zabere chvilku, protože už vím, jak na to. Jediné, co potřebuji udělat s elektronikou, je najít nové tlačítko. Nástroje jsou trochu jiného tvaru, protože byly zdokonaleny. Jediné, co potřebuji udělat, je podívat se, jak jsou zdokonaleny. Už se nemůžu dočkat!“

Vidíte ten rozdíl v přístupu? Kdo jste, ke které skupině patříte? Jedno důležité upozornění ohledně změn, které teprve začínají - nesnažte se vše hned vyřešit. Ve chvíli, kdy si budete myslet, že se vám to povedlo, se vše znovu posune. Jak si může lidská bytost zvyknout na neustálou změnu? Když to, s čím jste byli nejvíc spokojení, bylo to, že vše probíhalo stále stejně? Když nyní je vše pokaždé o trochu jiné? No ano, je to velká překážka. Je to nové paradigma! Podívejme se, jaká je v tom logika. Domníváte se, že na nové Zemi, na nové planetě, až vstoupíte do statusu vzestoupené společnosti, budou věci zůstávat stejné? Domníváte se, že se dostanete na vyšší úroveň, a budete tam sedět napořád? Nyní jste na stezce neustálé změny.

Děti o tom vědí vše. Jsou na to připravené! Dnešní mladí lidé to očekávají. Nijak je to netrápí, pracovníku světla. A co tebe? Říkám tyto informace, abys mohl přijmout změny a byl při tom spokojený. Soustřeď se na stálost v průběhu operace, na to, čeho se změny nedotýkají. Regresní terapeut je stále regresním terapeutem, léčitel zůstává léčitelem, channeler je stále channelerem – a jejich nástroje se zlepšují. To je poselství dnešního dne.

Přijde čas, kdy začneme popisovat nástroje. Ne dnes. Nejprve si zvykněte na posunna změnu a co znamená. A pamatujte si toto: neočekávejte, že se vše zase vrátí do normálu. Normál, to na co jste zvyklí, se znovu změní každý den, jakmile otevřete oči.

A tak to je.

Kryon

Věci nejsou vždy takové, jaké se zdají být 

Tento živý channeling byl přijat v Kolumbusu v Ohiu 24. srpna 2014 

Zdravím vás, drazí, já jsem Kryon z magnetické služby.

Toto je překrásný čas. Kdybych vám řekl, že vím, kdo je zde, skutečně byste tomu rozuměli? Tolikrát jste mě slyšeli říkat: já vím, kdo zde sedí na židli, já vím, kdo poslouchá. Před Bohem nejsou žádná tajemství. Pocházím z Velkého Centrálního Zdroje, jsem částí z celku, tak jako vyProtože jsem nikdy nebyl člověkemnemám předpojatosti jako vy - tělesné či 3D, ale mám lásku k vám, která se zakládá na tom, co děláte.

Před tím, než vůbec začneme, chtěl bych posluchače obeznámit s něčím, co tady sedící v židlích již vědí. Můj partner měl problém se sem dnes dostat. Jedno pořekadlo říká: „Náhody neexistují.“ Pochází z metafyzické víry v synchronicitu a spolutvoření, že vše má svůj smysl (důvod). Občas, když se vytvoří překážka, tak jak to v dualitě bývá, můžete to kritizovat jako něco nespravedlivého nebo špatného. Či dokonce jako utrpení. Ale náhody neexistují.

Můj partner se mne dnes třikrát ptal: „Proč…?“ Proč zmeškal svůj let? Proč musel jet autobusem dvě hodiny na letiště, na kterém nikdy nebyl, a letět do města, které nikdy před tím nenavštívil, aby tam byl vyzvednut a dále cestoval dvě hodiny, aby měl šestihodinové zpoždění na setkání. Nikdy předtím schůzku nezmeškal, ne na tomto kontinentě. Nezmeškal ani tuto. Ale v tom procesu, než se sem dostal, se ptal pročPokud tu je něco k naučení, co to je? A proč by to měl zažít a nechat tím projít i ty, co jsou dnes zde? Toto je nyní noční setkání, protože je téměř 11 hodin v noci… Dám vám odpověď: je to metaforická lekce. Není pro něho, je pro vás všechny. A znovu se k tomu vrátím, protože je to téma tohoto channelingu. Téma, které jste slyšeli již dříve. Věci nejsou vždy takové, jaké se zdají být. Tato metafora je pro dnešek, pro tento čas na této planetě a pro vás, abyste ji viděli a rozuměli.

Vy v této místnosti jste v ruce drželi lístek na tuto událost. Vy v této místnosti, kteří jste si zakoupili lístek, jste cítili, že víte, kdy se věci stanou (tato událost) - kvůli linearitě toho, jak žijete svůj život, kvůli linearitě času a vašeho očekávání, kvůli protokolům toho, jak tato setkávání probíhají. Předem jste se zde viděli v určitém čase tohoto dne a viděli jste se odcházet, až tento čas skončí. Vhodně jste si naplánovali svůj čas odchodu, svůj odjezd domů… to všechnoA najednou se to změnilo. Kolik z vás bylo v pokušení říci: "Protože to není tak, jak jsem předpokládal, tak tam nepůjdu."? V této místnosti jen velmi málo, ale v životě to tak není. Toto setkání začalo až poté, co už mělo dávno skončit. Nebylo to jen zpoždění, drazí, už měl být konec. Teprve pak to začalo. 

Kolik z vás mělo někdy v ruce lístek, na který jste dlouho čekali? Zaplatili jste za něj, měli jste jej v ruce a nic se nekonalo. Mluvím k mnoha z vás, kteří mě teď posloucháte - ať už přítomni či nepřítomni v této místnosti. Jaký máte pocit, když se věci nevyvinou tak, jak by měly? Vlastně dalece přesahují „zpoždění“. Zdá se, že vůbec nenastanou - léčení, které vám bylo přislíbeno, společnost, byznys, skutečné probuzení, je toho spousta… já vím, kdo jste. A v linearitě jste zklamaní. Věci kolem vás se nevyvíjejí tak, jak jste si mysleli, jak jste čekali - možná celý vás život. Potom dojdete až sem a přichází změna. Sedíte zde sami, držíte lístek a nevíte, proč se to děje. Tady je, co vám chci sdělit k tomuto případu. Chci, abyste si uvědomili, o čem byla dnešní metafora. Byli jste požádáni, abyste počkali. Pořád se nic nedělo. Byli jste požádáni, abyste důvěřovali. Nic se nestalo. A pak, ještě dlouho poté, co mělo být po všem, tu stále byla šance, že se tak nestane. Ale pak se to stalo. Pro vás, co jsou v místnosti, v téhle malé metafoře, už celé setkání proběhlo a vy jste u jejího konce. Můžete se ohlédnout a říci: „Jsem rád, že jsem neodešel domů. Jsem rád, že jsem tím prošel. Měl jsem lístek a dostal jsem, pro co jsem přišel.“ Chci učinit prohlášení: Bůh vás miluje tolik, aby si vážil vašeho lístku. Možná ne v časovém rámci, který byste rádi nebo který byste předpokládali, ale neměli byste tento lístek, kdyby se tak nemělo stát… nezoufejte. Tyto věci nejsou vždy tak, jak čekáte. Dokážete vydržet po celou dobu? Dokážete čekat i po naplánovaném skončení schůzky, abyste měli, co jste očekávali? Ještě se k tomu vrátíme.

Chtěl bych se trochu podívat na historii a vyplnit trhliny v hloubce posunu, který se odehrává. Jak jsem již včera zmínil, přišel jsem v roce 1989 na základě impulzu Harmonické konvergence roku 1987. Je toho mnohem víc. Brzy jste se začali měnit a my to viděli. Harmonická událost byla výsledkem hlubokého potenciálu.

Když jsem přišel, předal jsem vám mnoho předpovědí. Skoro všechny jsou nyní naplněny. Ale nebyla to proroctví. Chtěl bych, abyste pochopili ten rozdíl. Máte dnešní technologie, které vám umožňují vidět přicházet 1000 mil vzdálenou bouřku. Můžete se na ní nachystat týden dopředu jako na něco, co vás může zasáhnout. A vy budete připraveni. Kdyby někdo před 200 lety bez těchto nástrojů řekl, že za týden dorazí bouřka a ta by pak přišla, dali by ho na piedestal - měl by šamanské schopnosti, byla by to svatá osoba, která umí předvídat. Tak jaký je rozdíl mezi šamanem a meteorologem? (Smích.) Odpověď je, že meteorolog to může vidět přicházet a povědět vám o potenciálech z té vzdálenosti. To se stalo roku 1987. Viděli jsme to přicházet a v roce ´89, když jsem přišel a začal channelovat - když jsem vám říkal, že přichází posun, že je před vámi bitva, že světlo versus tma bude to, čemu budete muset čelit od teď po několik let, že nenastane žádný Armagedon, že se přesune a změní magnetická mřížka. To nebyla proroctví, to byly potenciály, které jsme viděli.

Viděli jsme, jak se lidstvo posouvá a mění způsoby, které byste nikdy nemohli vidět. Nezávisle jsme viděli obraz miliard duší – všech naráz. Chci, abyste pochopili, co vám dále řeknu. Stále máme tyto potenciály. Stále vidíme, co přichází, na základě stejných principů, které nám umožnily předat vám první proroctví, která jsme vám dali, což byly potenciály.

Psali jsme o indigových dětech, protože to byli předběžci. Lidstvo se začalo měnit už před posunem. DNA těchto dětí byla skutečně jiná než vaše. A byla jiná nejen po chemické stránce, ale také po kvantové. Neuvidíte to pod mikroskopem, moji drazí, ale můžete to vidět v činech a ve vědomí, které reprezentují. To nebylo proroctví, viděli jsme to přicházet na základě potenciálu lidského vědomí. Indigové děti reprezentují lidskou DNA (o které jsme vám říkali, že je kvantová), která je lehce změněná na základě posunu magnetické mřížky (která je také kvantováa posunu vědomí planety. Jednoho dne uvidíte, že lidské vědomí je fyzické a je také kvantové. To znamená, že jedno souvisí s druhým. A my jsme to viděli přicházet. A přišlo to a stalo se.

Není zajímavé, že se děti začaly měnit už více než 10 let před potencionálním posunem planety? Před 21. prosincem 2012 – před středem Precese rovnodennosti… dlouho před ním. Začátek změny v dětech této planety začal i tak. Chci, abyste tomu věnovali pozornost, protože tak to funguje. Existuje faktor předtuchy, který říká, že už to začalo. Jsou lidé, jejichž DNA funguje více než na 33%, a vy je rozeznáte a uvidíte zřetelně. Někteří z nich budou mít podobu dětských géniů a bude jich příliš mnoho, než aby to byla pouhá shoda okolností. To není předpověď, moji drazí, to je potenciál.

Jedním ze znaků zvýšené funkčnosti DNA je nárůst moudrosti, nárůst inteligence a schopnosti vidět systémová řešení rychleji. Některé z indigových děti už tuto schopnost mají. Někteří z vás ji začínají přijímat, aniž by museli přijít znovu (zemřít a znovu se zrodit – pozn. překl.). O tom chci mluvit.

O čem si myslíte, že je ve skutečnosti kalibrace a rekalibrace? Způsobí, že se budete cítit lépe? Jak se tedy cítíte? Protože to není hotové a vy to víte. Byly vám dány dary - právě teď před bitvou tmy a světla, než bitva vůbec začala. Měníme vaši DNA, protože jste o to požádali, protože jste prošli tímto milníkemA výsledkem je, že se cítíte fyzicky nepříjemně. To vše se vrátí, slyšíte mě? Kolik z vás ztratilo chuť žít? Nezoufejte! Vy, kteří nejste v této místnosti, kteří posloucháte, nezoufejte! Protože ta radost se vrátí zpátky. Kdo z vás měl špatný den a byl v depresi, ale později se k tomuto dni vrátil a řekl si: „Páni, to jsem rád, že jsem neudělal žádné rozhodnutí, zatímco jsem byl v depresi!“ Chci, abyste o tom přemýšleli, protože to právě teď potřebujete slyšet. Toto není čas, aby někteří z vás činili rozhodnutí. Nejen, že se to vrátí, ale zdvojnásobí se to. Řekli jsme to dříve - vaše dary se zvětší, neboť vaše DNA bude fungovat daleko více než na 33%.

Víte, jaké to bude při 44%? Řeknu vám to mnohem dříve než Tibeťané. Dám vám náznak. Čtyřka je číslo Gaii a na to byste se měli podívat. Je možné, že by to bylo propojení s Gaiou, jaké jste dosud neviděli? Dovolte mi položit vám otázku: proč jsou zaváhání ve skupině Gaii? To je malá nápověda. Co jsou dvě 4 dohromady? Manifestace (zhmotnění). Co můžete manifestovat, když dosáhnete 44? Já vám to povím - mír na Zemi! Takový je potenciál. Není to přicházející bouře, je to vycházející slunce. Tohle jsem vám ještě neřekl, že? Vidíte, věci nejsou vždy takové, jaké se zdají být. Věci se vyjasňují. Mohu vám odhalit věci, které jsem vám ještě před týdnem odhalit nemohl, protože dnešní potenciály jsou mnohem skvělejší, než minulý týden. Máte před sebou bitvu. Mluvili jsme o ní minulou noc. Je to bitva mezi tmou a světlem. Je to hluboké a vy to začínáte vidět na planetě. Teď vidíte tváře, teď máte jména, teď víte, jak s tím bojovat. Víte to? Víte.

Můj partner před mnoha publiky mnohokrát zmínil, že je čas na dobré zprávy ve vysílání… na takové, jaké jsou na internetu. Šíří se překrásná a srdce hřející videa, která se stávají „virálními“ (lavinovitě se šířícími, lidé je sdílejí, přeposílaji atd. - pozn. překl.). 10 miliónů lidí se na ně dívá stále dokola a zmiňují se o nich přátelům. Ta videa zahřívají srdce, máte z nich dobrý pocit. Jsou to příběhy statečnosti a hrdinství, děti na nich něco dělají, jsou na nich zachráněná zvířata, hovory s lidmi… všechno možné. Říkali jsme vám, že je načase začlenit to do vysílání mainstreamových televizí.

Dám vám předpověď. Ten, kdo se toto rozhodne financovat jako první, bude mít stejnou slávu jako ti, kteří se rozhodli začít s něčím, čemu se říká Google nebo Facebook - paradigmata, která na této planetě nikdy dřív nebyla spatřena. Říkali jim, že to nikdo nedokáže, že to nebude nikoho zajímat a že to nebude fungovat. A dnes to vidíte. Nejen, že to funguje, stalo se to paradigmatem.

Ten, kdo se rozhodne financovat novou síť dobrých zpráv, se zapíše do dějin jako ten, kdo změnil planetu. Ten, kdo má vhled a vnitřní vizi, kdo ví, jak myslí nový člověk a komerčně to využije. Nenechte se mýlit! Neříkám vám, že by to měl být New Age televizní kanál nebo že by v něm měl být Kryon. To sotvaJen by měl být jako na internetu. Ať ukazují klipy a vyprávějí příběhy a přivádějí lidi k diskusi. To by přilákalo desítky miliónů lidí. Daleko od obvyklých zpráv, daleko od hrůz. První lidé, kteří uvidí, že to bude fungovat, jsou inzerenti. Proto to bude fungovat! To je výzva! První, kdo bude mít odvahu to financovat a vydržet výsměch a zesměšňování, se stane slavným, až se posune paradigma planety.

Jsou tací, kteří toto právě teď poslouchají a myslí si něco, co chci opakovat. Jsou mimo tuto místnost. To je pro vás těžký koncept, že? Že někdo ve vaší budoucnosti poslouchá, a já vím, co řekne. Teď to není proroctví, protože já vím, o koho jde. Řeknou: "Kryone, to je nevědomost a nevinnost, naivita. Existuje toto obrovské armádní uskupení, které je zlem, které má jméno a které nemyslí na nic, než na vraždění v obrovském měřítku, a ty s ním chceš bojovat s videi s roztomilými zvířátky! To nebude fungovat!“ A tady je, co vám řeknu: ale ano, bude! Nevíte, co vím já! Věci nejsou vždy tak, jak si myslíte, že se stanou, nebo, jak se vám zdá, protože nevíte, o faktoru laskavosti. Nevíte, jak se může šířit světlo, když lidé začnou přemýšlet určitým způsobem, a jak se to uchytí a pomalu se to stává nakažlivým, a co to dělá s jinými lidmi, co celosvětové vysílání těchto věcí dokáže udělat s běžnými lidmi. Není to tak, jak si myslíte ve 3D.

Dovolte mi, abych vám řekl, jak by to mohlo fungovat. Poslouchejte! Máte před sebou nepřátele. Víte, jak vyhrát tuto bitvu? Chcete vědět, jak tyto nepřátele zotročit? Nezabíjejte je! Neberte jejich životy! Nebuďte jako oni! Buďte chytří. Odstřihnete je od financování. Řeknete, že je to nemožné, je příliš mnoho těch se spoustou peněz, kteří je budou financovatNe, pokud celá populace planety vyjádří nesouhlas! Nebudou je financovat! Díky části populace, která se dívá na kanál s roztomilými zvířaty. Díky části populace, která respektuje a miluje život, miluje druhé a vidí potenciál Země v míru. Co by to mohlo znamenat? Co by to mohlo znamenat pro Blízký východ? Konečné vyřešení. Možná to potrvá ještě celou generaci, ale vyřeší to tuto pradávnou nenávist. Odstřihněte je od financování! Nebude to tak těžké, protože finanční prostředky musí přijít odněkud. A to odněkud nemůže jen tak vyskočit ze země, drazí. Musí být schváleno, musí projít bankami, musí za něj být koupeny věci, aby tato temnota mohla existovat a bojovat. A já vám říkám, že toto je jejich zdroj. I zdravý rozum vám poví, že toto je ten zdroj.

Teď jsem právě představil něco, co jsem nikdy předtím neřekl. Faktor laskavosti je skutečnýJe to zesílení světla v lidském vědomí. Je infekční! Nový člověk bude tíhnout k mírovým věcem, ne k dramatu. Pomalu uvidíte, jak některým televizním programům klesá sledovanost, jejich popularita. A uvidí to i inzerenti. Už nebudou chtít financovat programy, ve kterých se lidé hádají pro zábavu. Sledujte to.

Chci, abyste viděli něco, co není předpověď, ale potenciál. Chci se vrátit k lístku. (Smích.) Dalo by se říci, že v roce 1987 lidstvo zakoupilo lístek na setkání. A toto setkání má jméno – je to Nový Jeruzalém. Někteří z vás vědí, o čem mluvím. Město na kopci v míru. Jak se daří Izraeli, tak se daří Zemi… To je střed pozornosti. To je lístek, který máte. Mír! A vy jste čekali a čekali a čekali a čekali. Mysleli jste si, že už jste skoro tam! A najednou se to ještě zhoršilo. Nejen, že se to zhoršilo, ale našly se finance. (Smích.) Nemohou vyhrát, drazí, protože vy máte lístek. (Dojatě.)

Jak dlouho má cenu čekat? A co budete dělat? Budete jen tak spínat ruce? Přetrpíte to? Budete oběť přemýšlející, co se asi stane? Nebo budete držet lístek vysoko a říkat"My si to zasloužíme! Přichází to, pojďme! Pojďme zjistit, jak porazit temnotu. Začneme u sebeStaneme se jemnějšími jeden k druhému. Budeme se muset naučit, jak na mikroúrovni pracovat s makro-vědomím planety.“

Jak dlouho to potrvá? Jak dlouho budete čekat? Příště, až se narodíte, když se reinkarnujete, pokud tato Země nebude ještě v míru… řeknu vám to ezotericky, metaforicky, metafyzicky - až se narodíte, budete držet jízdenku. Přijdete s tímto atributem. To je to, co budete chtít jako dítě. To bude vaše vášeň, a pokud vše, co uvidíte kolem sebe, nebude s tím v souladu, pak s tím budete bojovat. Budete bojovat pomocí toho, o čem víte, že to funguje - pomocí integrity, poctivosti, laskavosti, soucitu, činu. Je to nakažlivé…

To je faktor, který nikdo neočekává, protože není ve 3D. Není to proroctví, je to fakt. Přichází to a my to vidíme. Máte lístky, nezahazujte je. Netrhejte je. Nenechte se odradit. Vydržte, neboť věci nejsou vždy takové, jaké se zdají být. Znám vaše jména a jsem na vás hrdý. 

A tak to je.
KRYON

 „R.J.K.S.“  

Tento živý channeling byl předán v Basileji, ve Švýcarsku, v sobotu 6. září 2014

Tento živý channeling byl upraven [Leem a Kryonem], aby poskytl lepší porozumění. Někdy jsou informace i přidány. Často se totiž stává, že živý channeling má v sobě energii, kterou psané slovo nenabízí. Proto si užijte toto rozšířené poselství.

Pozn.: Původní název článku je J.O.P.B. – jde o počáteční písmena čtyř anglických slov. V překladu jsme název vytvořili z počátečních písmen českých ekvivalentů, ale ta původní nesou také svou vibraci a proto je zde zdůrazňujeme…

Zdravím vás, moji drazí, já jsem Kryon z magnetické služby.

Proces channelingu proces je mnohem běžnější než si myslíte. Já vím, kdo je tady, a jsou v této místnosti právě teď tací, kteří vědí, jak channeling funguje. Když léčitel přistoupí k pacientovi, probíhá jakási komunikaceJe to channeling, a léčitel o tom ví vše. Někdy ten léčitel ustoupí stranou a vstupuje informace, kterou léčitel potřebuje, která je často ověřená „innate“ (vrozenou moudrostí těla) pacienta, který je před ním. Potom ti dva vstupují do rovnováhy, tance energií, a channeling začíná.

Teď ten léčitel a channeler mají něco společného. Oba channelují, ale různým způsobem. Léčitelé neléčíOni vyrovnávají. Žádná lidská bytost nemůže někoho jiného donutit, aby se uzdravil. Avšak většina pacientů prosí o rovnováhu, aby se mohli sami uzdravit s pomocí vyrovnávajícího léčitele. Pravé léčení vyžaduje tyto spolupracující procesy, a to, co právě teď slyšíte, je podobné. Existuje vyrovnávající energie zastoupená v poselství, které je teď předáváno.

Toto poselství, které předávám, obsahuje energii, moji drazí, a jako u toho léčitele, i zde existuje rovnováha, která má pomoci čištění cesty v rámci vašeho myšlenkového procesu. Toto čištění by vám mohlo pomoci udělat rozhodnutí - přesunout se do jiné úrovně pochopení. To je léčení mysli. Je to svobodná volba. Mnohdy jste při poselství jednoduše vystaveni energii pravdy, ta na okamžik strhává závoj, a to vytváří rovnováhu. To je to, co chceme udělat dnes večer. Není to dlouhý channeling, ale je naprosto odlišný, protože chceme otevřít téma, o kterém nemluvíme příliš často.

Duše lidské bytosti

Strávili jsme mnoho měsíců komunikací s vámi o současném posunu. Vlastně jsme tuto informaci začali předávat před rokem 2012. Pokračovali jsme do roku 2013 a během roku 2014, a předávali jsme vám ještě více atributů posunu. V těchto letech jsme vám naznačovali, co vás dále čeká. Říkali jsme vám o energiích kolem vás, a co máte očekávat, předali jsme vám varování, abyste si nezoufali nad temnými a negativními energiemi, které vidíte kolem sebe. Řekli jsme vám, že vaše současná situace je finální bitva mezi temnotou a světlem. Také jsme vám říkali, že ty věci, které mají nízké vědomí, by mohly rychle vystoupit do popředí a mohly by se ukázat v celé své temnotě a ošklivosti.

Co se stane, když přesunete ve své zahradě mnoho velkých kamenů, které jste nikdy dříve nestěhovali? To, co žije pod nimi, v temnotě, najednou vyskáče ven, když je vystavíte světlu. Možná, že jste ani nevěděli, že tam jsou, číhají, ale byli tam celou dobu. Už před časem jsme vám řekli, že tyto temné věci by se mohly v této době stát. Mohli byste je spatřit ve zprávách, a my vás prosíme, abyste neztráceli naději. Předali jsme vám instrukce, jak s tím žít v míru, i instrukce ohledně tolerance a benevolentního chování, ale nikdy jsme nemluvili o duši, ne tak jako teď.

Jaký je rozdíl mezi Vyšším Já a duší? Zaprvé, Vyšší Já je vaše jedinečná část. Je to část toho, čemu říkáme „Boží polévka, která nese vaše jméno. Je to součást vaší Akáši (záznam vaší duševní cesty). Jste to vy, část Boha, která je vámi, kteří kráčíte po planetě. Je důležité, abyste si zapamatovali, že pokaždé, když se inkarnujete, přichází s vámi stejné Vyšší Já. Uvědomujete si, jakého tu s sebou máte přítele? To Vyšší Já s vámi bylo v průběhu všech životů! Když se s ním spojujete, spojujete se s celou lidskou rodinou – s něčím, o čem víte a s čím jste. Akáša je záznam všeho, co jste se kdy naučili. Je součástí systému vaší „innate“, která je také součástí vašeho Vyššího Já. Když NEJSTE na planetě Zemi, toto Vyšší Já není přítomnoPatří zcela k dualitě lidí na této planetě.

Teď vám chci vyprávět o duši, protože se velmi liší od Vyššího Já. Vězte jedno: Ve staré energii se nedokázali všichni lidé spojit se svou duševní částí. Byla daleko nad jejich vědomím a byl to jen jakýsi koncept. Teď začíná nová energie (po posunu roku 2012) a my si přejeme, abyste se začali učit, jak se spojit se Stvořitelem. Co je to ta duše? Proč se liší od Vyššího Já? Při vysvětlování se často dostáváme ke konceptům, které je velmi těžké vysvětlit v jakémkoliv jazyce.

Duše je Boží jiskraJe věčná a nemá v sobě vaši AkášuMísto ní nese otisk Stvořitele a to je vše, co je. Někteří z vás ji mohou pocítit, když se ponoří do svého nitra během meditace. Tehdy se začne vynořovat a vy ji můžete opravdu pocítit. Víte, že to není Vyšší Já. Je to něco za tím. Avšak stále patří k vám jako k člověku, protože jste multidimenzionální bytost. Vaše dualita to podporuje, protože to je současně tělesné i duchovní.

Duše s vámi nekomunikuje slovy nebo myšlenkami, ani vám nepřináší intuici. Je více než to. Ani není na opačné straně závoje! Je s vámi, a skrývá se v každém jednotlivém kousku tělesného vy. Je vaší krásou; velkolepostí všech věcí. Existují atributy, které potřebujete slyšet, proto chci, abyste začali procvičovat cítění duše v sobě. Každý okamžik, který strávíte v tomto druhu komunikace, vás změní. Někteří z vás to budou schopni dělat, a někteří ne. Někteří z vás se o to ani nebudou zajímat, ale ty, kteří si to přejí, tam chci zavést.

Jestliže začínáte chápat tyto věci, budete muset se mnou podniknout malý metaforický výlet. Chci, abyste šli na místo v sobě, které je věčné. Je to bezpečné místo a můžete tam vstoupit pouze vy. Představuje nejhlubší meditaci, jakou jste kdy zažili. Představuje atributy duše a těch věcí, které vám chce předat na každodenní bázi. Chyťte se mě za ruku, vydejme se na cestu společně.

Cesta

Rozhlédněte se se mnou. Co je tou první věcí, kterou zažíváte? Je zde posloupnost zkušeností, tou první z nich je radost – radostJe to mírumilovná radost, bez ohledu na to, co se děje ve vašem životěEsencí Boha a lásky je radost! Je přetékající a vysvětluje, proč mnozí budou plakat radostí, když se na této cestě setkají sami se sebou. Je to esence Stvořitele ve vás, je tichá a bezpečná. Můžete se s ní spojit, kdykoli chcete, protože patří vám.

Stvořitel má stále usměvavou tvář! Uvědomili jste si to? Lidstvo to potřebuje slyšet! Tolik lidí věří, že musí trpět, aby získali pozornost všemohoucího Boha. Rád bych vám sdělil jedno tajemství: RADOST vám přinese více pozornosti! Utrpení je trojrozměrný lidský atribut. Ten nikdy nepatří k Bohu Stvořiteli. Nikdy nebyl podmínkou pro přijetí Bohem. Utrpení je koncept, který byl kompletně stvořen lidmi. Moji drazí, říkáme vám to znovu: nevztahujte atributy lidstva a lidského vědomí na všemohoucí, velký tvořivý zdroj, čistou lásku vesmíru. Bůh „nepřemýšlí jako člověk“Vaše duše je esencí Boha.

Víte, jak jste staří? Tato vaše část nemá začátek a nikdy nebude mít konec. Je to kruh lásky, který je tak dokonalý, že to lidská mysl nemůže pojmout. Duše je částí tvořivého zdroje všech věcí. Odlišuje vás od ostatních zvířat, moji drazí. Chci, abyste začali vstupovat do středu častěji, abyste zažili tyto věci, o kterých jsme takto nikdy dříve nemluvili.

Jednota všeho

Naše cesta pokračuje a vidíme další atribut duše. Máme pro to jen jedno slovo – jednota. Jednota pochází od příslušníků starých národů, kteří často říkali: „Staňte se jedním se vším“. Celé stvoření má Božský zdroj, a vy máte schopnost stát se jedním s tím vším. Jednota není nějaký konceptJe to stav bytí. Můžete jej cítit? Dokážete spatřit, že planetární mřížka byla stvořena proto, aby vám pomohla to cítit? Jednota vám dovoluje cítit energii zvířat, vzduchu, kamenů a stromů. Ale hlavně vám jednota pomáhá mít vztah s Bohem, který je i v ostatních, jako jste vy, v ostatních lidských bytostech na planetě.

Jednota je opakem oddělenosti. Ve starší energii se lidé rozhodovali, kdo jsou, a potom se oddělovali jedni od druhých. Roztřiďovali se a spojovali do skupin. Je tohle Boží atribut? Může být Duch takový? Mohl by se Stvořitel vesmíru rozhodnout oddělit vás od ostatních? Jste dokonalé stvoření a stejně tak i ten vedle vás a vedle vás a vedle vás a vedle vás (Kryon ukazuje do obecenstva sedícího před ním). To stojí mimo koncept miluj bližního svého. Znamená to, že jste stvořeni ze stejného hvězdného prachu jako oni!

Jednota: mnozí ji nedokážou cítitJe to koncept, stav, který je jednoduše příliš vysoko, aby jej prožili. Musí být pocítěn. Poslouchejte: cítit duši je atribut, který byl vyhrazen pro šamany minulosti a nyní je váš. Chci, abyste pocítili jednotu celého lidstvaNedívejte se na to, co dělají, ale KDO jsou! Věděli jste, že když si to představujete a cítíte to, ovlivňujete tím všechno kolem vásVyšší vědomí je jako lepidlo – je přilnavé. Ovlivňuje ostatní kolem vás a pomáhá jim, aby vás viděli jako vyrovnanou osobu, která se stará. Vidí něco, co se jim líbí a mají z vás radost. Moji drazí, nemůžete skrývat osobu, která je jedním se všímOni září! Jejich světlo je jasné a smějí se v radosti a jednotě.

Naprostý klid

Cesta pokračuje do duše a my vidíme a cítíme další atributnaprostý klid. To není zaujatý klid, není to klid jen pro vás, nebo pro tuto chvíli, ale naprostý, věčný klid. Je to klid, který překonává všechno pochopení, protože pro něj neexistuje žádný logický důvod. Existuje, protože „JE“, ne proto, že by pro něj měl být nějaký vnější důvod. Je to zdroj klidu. Bez ohledu na to, co se děje ve vašem životě nebo okolo vás, když se spustíte do samého středu duše, vše je navždy dokonalé. Nemá to nic do činění s vaším životem, ale spíše s příběhem stvoření a věčnosti.

Přivádí vás na místo, kde se tvoří vesmíry a věci, které jsou daleko mimo všechno, co jste si kdy dokázali představit jako běžné. Víte, jste toho součástí, protože jste tam byli, když byl Vesmír stvořen – v naprostém klidu. Představte si místo, do kterého můžete sestoupit, kde není žádné drama, žádné problémy, pouze láskaTo je klid, který je vaší součástí.

Sounáležitost

Vaše cesta je téměř u konce. Moc jsme o tom nemluvili, ale týká se to vaší identity. Nazvu to sounáležitostí. Už jsme to řekli tolikrát předtím: Nejste sami! Toto prohlášení dalece přesahuje tato slova! Jaké to je náležet k Bohu? Jaké to je být součástí Boha? Radost, jednota a klid jsou všechny v jakémsi kruhu, který je vaší duší. Není to vaše Vyšší Já nebo vaše brána šišinky a není to vaše Akáša. Naopak, je to všechno, co je. Jste nadčasoví a věční a patříte k centrálnímu zdrojiNáležíte ke Stvořiteli.

Tato sounáležitost je věčná a absolutní. Nemůžete se před ní skrýt a vždy ji máte. Protože vy jste součástí tvořivého zdroje nazývaného Bůh, to znamená, že od něj nejste nikdy odděleni. Jste to vy a jste jím. Tudíž, bez ohledu na to, kdo si myslíte, že jste, jste vždy s rodinou – navždy.

Je zde něco, co se toho kdy může dotknout? Ne. A protože se vaše metaforická cesta do srdce vaší duše blíží k závěru, řekněte: Radost, jednota, klid a sounáležitost. Radost, jednota, klid a sounáležitost. Radost, jednota, klid a sounáležitost.

Právě jsem vám předal tajemství šamanů. Někdy celé hodiny sedávali a probírali se těmito koncepty, snažili se je integrovat nebo oddělit od tělesné lidské bytosti – cokoliv, co by je udělalo silnějšími a skutečnějšími. Chtěli zachytit svou podstatu a nárokovat si ji jako svou vlastní a užívat ji. Ve starší energii bylo frustrující to cítit a nebýt schopen dotknout se toho nebo s tím úzce pracovat. To se teď začíná měnit.

Lidská DNA se začíná vyvíjet a stávat se více duchovně funkční, a v tomto procesu to bude vyžadovat více energie. Atributy nádherné, věčné duše budou nakonec schopné udržet se ve vás hmotným způsobem. Viděli jste to v mistrech? Ano! To je to, co vás na nich přitahovalo. Vy jste v nich CÍTILI Boha, a jako součást lidstva jste reagovali. Dnes je uctíváte a vzpomínáte na ty, kteří se dokázali s každým krokem dotknout tváře věčnosti.

Vraťte se teď zpět a připojte se ke mně na židli. Poslouchejte: Všechny tyto věci jsou součástí toho, čím můžete být. Dnes poprvé jsme začali mluvit o těchto věcech: Radost, jednota, klid, sounáležitost. Takže teď se vás ptám znovu: Kdo jste? S těmito mistrovskými nástroji, kdo jste? Řeknu vám to:

Zvedněte ruce a chcete-li, učiňte toto prohlášení: Jsem součástí tvořivého zdroje. Jsem tak starý, jak jsem. Jsem tak mladý, jak jsem. Jsem věčný a moje moudrost je věčná. Mohu spoluvytvářet zázraky, i když jsem člověk, protože moje duše se ve mně probouzí a krása mistrovství je konečně na dosah. Já jsem Bůh“.

Moji drazí, dokonce i malý ujde dlouhou cestu. Celé vaše tělo a všechny vaše buňky jsou připraveny se probudit do této pravdy. Chci, abyste se posadili a vydali se do tohoto středu každý den.

Radost, jednota, klid a sounáležitost.

A tak to je.

KRYON

Odhalení temnoty

Tento živý channeling byl přijat ve Philadelphii 11. října 2014

 Zdravím vás drazí. Já jsem Kryon z magnetické služby.

V třídimenzionálním světě jste na setkání, sedíte v křesle (Kryon má na mysli posluchače v obecenstvu). Vaše realita je, že jste zde a nasloucháte. Další naslouchají záznamu jinde na planetě, v jiném čase. I pro ně je to kdykoli později TEĎ.

To, co se při našich setkáních děje, je za hranicemi pouhé informace. Jde o „doručení“ - doručení myšlenkových skupin, které představují více, než jen informaci. Chci, abyste to věděli, přijali a pochopili, zatímco se dostáváme k tématu. Když řeknu, že vím, kdo jste, je to vyjádření lásky. Přišli jste na toto místo s očekáváním, že se jen posadíte a budete naslouchat. Ale není to tak, že byste pouze poslouchali. (Dochází zde k multidimenzionální komunikaci, která přináší i energie a „aha momenty“, nejen to, co je vysloveno – pozn. překl.)

Má zpráva je pro staré duše, které jsou v této době na planetě. Týká se tématu odhalení temnoty. Není to temná zpráva. Je to zpráva gratulující a vysvětlující. Snad obsahuje více detailů, než byste si přáli vědět, o věcech, které jste nikdy vědět nechtěli (Kryon se usmívá). Ale nemůžeme toto téma nechat nepovšimnuto. Přistoupíme k němu jemně, tak lehce, jak jen můžeme ve vztahu k pracovníku světla, staré duši na planetě, která se snažila o vysoké vědomí a lásku po většinu svých životů.

Kde začneme? Dívali jste se v poslední době na zprávy? Jsou v nich nějaká překvapení? Pokud řeknete ANO, pak jste v minulosti málo poslouchali. Již dva roky vám říkáme, že překročení mezníku rekalibrace (Kryon hovoří o roku 2012 – pozn.překl.) enormně naruší rovnováhu energií na planetě. Znáte postavu Spravedlnosti s vahami a vyváženými rameny na každé straně? Váhy vypadají trochu jako lékárnické váhy. Jste obeznámeni s touto metaforou. To, co vyjadřuje, je rovnováha s rovnocenným podílem na obou stranách. Chci, abyste si tento obrázek promítli ve své mysli.

Po čtyři tisíce let to nebylo rovnocenné! (Lee se zajíká, tak ho Kryon upozorňuje, ať zpomalí – pozn. překl.) Na jedné misce vah je něco, co bychom nazvali temné vědomí. To na druhé misce nazvěme vědomí světla. Byl bych rád, abyste si všimli, co jsem neřekl. Neřekl jsem, že na jedné straně jsou zlé bytosti, temní duchové, entity. Řekl jsem temné vědomí. Neřekl jsem, že na druhé straně jsou andělé, dévy a skřítci. Řekl jsem vědomí světla. Chci, abyste věděli, jaký je v tom rozdíl.

Podívejme se nyní na váhy tak, jak byly po velmi dlouhou dobu, protože temnota převážila nad světlem. Váhy byly mimo rovnováhu a vy to víte. Představte si tedy nyní tyto váhy, jak jsou vychýlené na stranu. Strana vědomí tmy je „těžká“ a převažuje, kdežto strana vědomí světla není dost silná, nevyrovná tu temnou, není zde žádná rovnováha. Jaká je šance, že byste to změnili? Již 25 let vám říkáme, že rovnováha se postupně mění. Před pětadvaceti lety se poměr začal měnit, světlo se stalo v dobrém slova smyslu „těžší (po Harmonické konvergenci r. 1987 – pozn. překl.). Více kvantových „porcí“ světla, více propojení… rovnováha se změnila a ramena vah se vyrovnala.

Skončila válka, všimli jste si? (Míněn konec studené války a pád „Železné opony“ – pozn. překl.) Všimli jste si, že věci se začaly na planetě zlepšovat? Byly zde státy, které se pokoušely dát dohromady, místo aby se oddělovaly. Staří nepřátelé zavedli jednotnou měnu. Všimli jste si toho? Úplně nový koncept! Váhy se vyrovnaly. Bitva začala. Přišel rok 2012, cyklus precese rovnodennosti se dokončil, začal nový kalendář – dokázali jste to! A my jsme začali hovořit o tom, co bude následovat. Hovořili jsme o setí semínek (Světla) a v každém poselství jsme opakovali, že teď začala bitva.

Rád bych ti něco řekl, pracovníku světla. Když se váhy začaly obracet - a to se stalo, protože nyní, řekl bych, světlo převládá - světlo se nestalo pouze těžší. Něco se stalo s temným vědomím. Museli jste ho osvítit. Vraťme se k vahám. Světlo se nestalo „těžší“, abys mohl nastolit rovnováhu. Stalo se, že světlo rozpustilo temnotu. Proto se váhy začaly měnit. Temnota začala ztrácet svou podstatu, rozumíš? Jak temnota ztrácela podstatu, světlo začalo vyrovnávat poměr ve svůj prospěch. Když se nyní podíváte na váhy – světlo vítězí. Překročili jste mezník.

Před několika týdny jsme v Západní Virginii identifikovali tento mezník (rok 2012) jako bariéru moudrosti. Požádal jsem svého partnera, aby dal speciálně tento channeling ke čtení on-line co nejdřív*. Můžete se tam dočíst, co je to „bariéra moudrosti“, co jsou faktory laskavosti, co jsou tyto věci, které začaly měnit energii vědomí planety. Ale nezapomeňte, co jste udělali vy! Ovlivnili jste temné vědomí, „propíchli“ jste ho! A ono šílí. Propíchli jste ho (jako bublinu – pozn. překl.) a ono šílí. Vzali jste kus světla a omotali jím jejich doupě. A ti v doupěti se snaží přežít. To ale není nová zpráva. Není to nová zpráva.

Říkáme vám to dva roky: Buďte připraveni na temnotu. Nevzdá se bez boje. Nyní je ta bitva tady. Drazí, řeknu vám něco, co jsme vám říkali v poselství „Nezoufejte“**. Je příliš mnoho informací, než abychom vám je mohli předat v jednom poselství. V každém sezení odkazuji na další zprávy, abyste mohli porozumět širším souvislostem a získali větší obraz. Vítězíte! A protože vítězíte, temné vědomí velmi zuří! (Kryon se směje.) Vytahuje všechno, co má. Podívejme se na to. Je to ve všech zprávách, že?

Jste šokovaní z náhlé existence organizace, kterou necháme nepojmenovanou? Kde se vzala? Jak může být tak dobře organizovaná? Jak to, že je tak dobře financovaná? Jestli nebudeme pozorní, bude mít brzy vlastní zemi! Klidně bychom ji mohli hned nazvat: „Země staré temné energie“!

To je to, co by tato země reprezentovala. Barbarskou minulost lidstva! Ta přichází do popředí, aby ukázala svoji tvář. Vždycky tady byla. Schovávala se zdánlivě pod neprodyšnými skalami, mezi puklinami, nemohla se ukázat. Až doteď Nyní tak činí. Je ošklivá. Není to pro bázlivé srdce, že ano, pracovníku světla? Vidíte zlo personifikované lidskou akcí, to je zřejmé. Těžko se můžete na takového člověka dívat s laskavým srdcem. Je to tak temné a tak ohavné! Vy ale víte, že mám pravdu, že vítězíte. Nezůstanou zde, v tomto režimu přežití, v této síle a rychlosti, s jakou se objevují. Odkud je financování, ze kterého zdroje pochází? 

Jsou skoro jako sklad v obchodě, drazí, vždy tu byli. Pochází to z činů a jednání nízké úrovně vědomí. Není to tak, že se právě objevili. Byli skrytí. Čekali. Dlouhodobé financování jim zajišťuje to, co potřebují, aby mohli šířit temnotu a tmářství a hlásat, v co věří. Patří to ke staré rovnováze energie na planetě, a dává jim šanci. Zatím to vypadá, že šanci mají, že?

Cokoli, co dělají, je vypočítané, aby vás vyděsili k smrti. Vyhrávají? (Kryon se usmívá.) To je otázka, kterou nechám na vás. Vezměte si jí domů. Strach je černý. Když se bojíte, není žádné světlo. Můžete být největší pracovník světla na Zemi, můžete být i channeller, ale pokud se bojíte, je jedno, kolik roků jste to dělali, kolik světla jste načerpali, vše je v tu chvíli v jiné místnosti. Vše, co pak máte, je temnota, a oni vyhráli. Rozumíte tomu?

Stará duše! Čím jsi prošla, je úžasné! Stará duše zná strach. Nechci být příliš popisný, ale budu. Komu by se líbilo, když ti dají hlavu pod gilotinu, protože jsi hovořil o Bohu způsobem, který nebyl vhodný? Komu by se líbilo, když ti zapálí oheň pod nohama? To je strach, stará duše. Neseš si to ve své Akáše. Něco vám řeknu, nemají šanci vás vyděsit! Vy víte, co je strach. Oni to nechápou, ještě toho nemají dost. Vy jste však tím vším prošli. Máte brnění pravdy, moudrosti a světla. Nezapomínejte na to.

Vidíte, jak rychle se shromáždili? Vypadá to, jakoby ještě včera nebyla vůbec žádná organizace, a dnes? Odkud přišli? Všimli jste si určitého váhání bojovat proti nim? Jaký je důvod, že občané zemí, které jsou napadeny, váhají s nimi bojovat? Namísto toho volají, aby to udělali jiní! (Kryonův smích.) A proč ti druzí také váhají? Chci vám ukázat, že jsou zde podivné anomálie v logice, které nedávají smysl. Je to proto, že to je bitva, kterou jsme na této planetě dosud neviděli. My jsme ji očekávali, vy ne; je to bitva vědomí.

Už jsme dříve naznačili tajemství, jak je porazit bez ztráty jediného života – prostě jim seberte financování. Přestaňte je financovat! Nemohou existovat, aniž by byli financováni. Financování musí být organizováno, musí být někde uloženo, musí být distribuováno, musí být vytvářeno, musí projít institucemislyšeli jste to? Vše, co musíte udělat, je přestat to dělat. Nic se neukončí bombardováním. Ukončí to to, co bych nazval finančním právem.

Je čas začít být v těchto věcech chytrý. Podívat se na hádanky jiným způsobem, než o nich přemýšlíte. Nepoužívejte proti nim jejich vlastní energii! Protože nevyhrajete. Zvažte to. Je to poslední bašta zla na této planetě, které se shromažďuje, aby přežilo. Chci, abyste to věděli, až se podíváte na zprávy, až se vám nepodaří je zastavit, až získají na síle a vytvoří strach. Strach je možné snadněji vytvořit u těch, kdo nejsou staré duše, kteří strach nepoznali a nemají brnění. To vás staví do první linie, drazí, uvědomujete si to? Nemusíte s nimi jít bojovat. Vše, co musíte dělat, je vysílat světlo. To je vaše práce. Vysoké vědomí je porazí kterýkoli den.

Je toho samozřejmě víc. Jak byste definovali zlo? Je to lekce, kterou potřebujete slyšet, i když se některým z vás nebude líbit, protože lidské bytosti chtějí zlo připisovat entitám. Chtějí umístit zlo do jiné krabice, nechtějí ho umístit do lidské krabice. Tam to přece nemůže být! A tak budou říkat: „Jsou tu zlé bytosti, existují temné entity a toto, a tamto… přicházejí a jdou tam, kde jsou někteří z těchto lidí, a vytvářejí, co vidíte.“ Rád bych vám řekl, co je zlo. 

Zlo je manifestování temné energie v nitru lidské bytosti, která ji záměrně vezme, vytváří, rozmnožuje, manifestuje a používá. Diktátoři na planetě to dělali perfektně. Viděli jste je! Byli schopni vysílat to tak dobře, že každý kolem nich se do toho namočil. To je zlo. Neměli s sebou žádné anděly zla, neměli s sebou žádné čerty, dělali to sami. To je to, co lidé dokáží. Je to mocný atribut lidstva – který může lidstvo naplňovat oběma způsoby!

Svobodná volba. Čtyřikrát v minulosti se této planetě nepodařilo posunout se vpřed. Žádnou z nabízených možností nevyužila. (Kryon mluví o čtyřech cyklech precese rovnodennosti, kdy mělo lidstvo šanci posunout se na další úroveň, ale nedokázalo to. Toto je náš pátý a poslední, ovšem úspěšný, pokus – pozn. překl.) A to proto, že temné vědomí vždy zvítězilo. V jednom z těchto případů – a budeme o tomto aspektu vzápětí hovořit – se to stalo ve spolupráci s vědomím Gaii a pandemie lidstvo téměř vymazala z mapy.

Pandemie. Řeknete: „Co to má co společného s vědomím, Kryone?“ Dávejte pozor, drazí, protože toto je den, kdy můj partner dá dohromady všechny atributy lidské bytosti – je jich devět – a ty zahrnují tři atributy Gaii, přičemž jedním z nich je vědomí planety (viz poselství „Devět aspektů lidské bytosti, 21.6. 2013“ – pozn. překl.). Začínají vám docházet souvislosti? Jste spojení s touto planetou. Jak si vede lidstvo, tak si vede vědomí planety. Gaia, matka příroda, jakkoli to nazvete, spolupracuje s lidským vědomím. Pokud strávíte tisíce let zabíjením jeden druhého, Gaia prozkoumá vaše vědomí a pomůže vám získat to, pro co jste se rozhodli.

Pandemie. Nepřijde vám zvláštní, že v posledních 50 letech, se sedmi miliardami lidských bytostí na planetě, s letadly - kolem 2000 denně - která létají všude, nedošlo k žádné pandemii? Přestože jich pět začínalo? A naopak dříve, když byl svět podstatně méně obydlený, tři století zpátky, zemřely miliony lidí? Nepřijde vám to divné? To nedává smysl, že? Pokud by ovšem neexistovala životní síla zvaná Gaia, která reflektuje, co lidé chtějí.

Právě jsem si připravil půdu pro další téma. Ebola. Bojíte se? Gaia je životní síla, která je součástí lidského vědomí. Můj partner o tom dnes přednášel, takže můžete vidět ta spojení a pospojovat si jednotlivé body. Gaia je také součástí bitvy! Nyní přichází něco, co nečekáte. Sami jste takovou nemoc nikdy neměli. A tak se jí bojíte. Existuje známý film - někteří ho znáte, jiní ne - ze kterého je následující věta: „Co takhle trochu ohně, Strašáku?“ (věta z filmu Čaroděj ze země Ozz, kterou Kryon často používá jako synonymum citoslovce „bububu“ – pozn. překl.)

Čeho se bojíte? Temnoty. Gaia je v bitvě s vámi a aktivně vyhledává řešení cestou světla. Virus eboly je symbolem šoku a překvapení. Je šířen díky neznalosti a strachu. Podívejte se, kde jeho šíření začalo. Podívejte se, jak virus získává schopnost šířit se a reprodukovat u těch, kteří věří, že to je prokletí, místo u těch, kteří chápou, že to je věda. Šíří se u lidí, kteří odmítli opustit své rodiny, protože věřili, že to je prokletí, místo aby chápali, že potřebují být v izolaci. A jejich rodina skutečně zemře. Jiná rodina to vidí a potvrdí si: „Je to prokletí.“ Neznalost. Podívejte se, kde to začalo.

Ebola reprezentuje temnotu a temné vědomí Gaii. Tento koncept vám může být cizí. Je možné, že matka příroda má rovněž polaritu? ANO! Gaia je v tom boji s vámi. Nyní je čas, abyste šli a pomohli Gaie. Ponořte do ní své vědomí. Pradávné národy to dělaly, domorodé národy to dělají. Vy to neděláte. Je čas zahájit meditaci tím, že řeknete: Děkuji ti, planeto Země, že mě podporuješ v duchovnosti mé Akáši, že jsi vždy se mnou. Děkuji za tvé světlo, za tvou přítomnost, kterou si vždy neuvědomuji, ale tvá životní síla je i mou životní silou.“ Předci zahajovali své ceremonie tímto způsobem. A co vy? Zapomněli jste?

Toto není negativní poselství. Vy jste ti, kteří způsobili, že není negativní. Gratuluji! K tomu, že jste zářili tak jasně, že je temnota na útěku. Dokazuje to vše, co jsem vám právě řekl. Navzdory všemu je zde virus, na který nemáte lék, je zde hnutí, které je tak zlé a temné, jak si jen dovedete představit, které vyskočilo přes noc s mnohočetným financováním a množstvím pomocníků, a děsí každého kolem. Je tak děsivé, že vznikly koalice mezi zeměmi, které by se nikdy dřív nedaly dohromady a nedohodly na ničem. A nyní jsou u jednacích stolů a pokouší se zjistit, jak je porazit. 

Zlo není vytvářeno vnějšími silami o nic víc, než je vnějšími silami vytvářeno světlo. Světlo a temnota je rovnováha, kterou má lidstvo schopnost vytvářet a převážit kterýmkoli směrem. Slyšeli jste to? Můžete jít tak daleko temným směrem, jak chcete, můžete jít tak daleko ve směru světla, jak chcete, vždy jste tu schopnost měli, a to je to, co pozorujeme v celé historii. Jste nyní v situaci, kdy se probouzíte z věku barbarismu – tisíce let dobývání, zabíjení a válek - a vy nyní zahýbáte za roh.

Stará energie na vás přímo prší! Nemůžete se na ni dívat. Nejradši byste se schovali v nějaké jiné místnosti. Nezoufejte! Vytvořte světlo, se kterým jste přišli. „To je příliš jednoduché, Kryone.“ Skutečně? Jak si myslíš, že planeta zahnula za tento roh, pracovníku světla? Cožpak nechápeš, že světlo, které neseš, je multidimenzionální síla? Není lineární, není to jeho množství, které rozhoduje. Je to kvantová intenzita. To znamená, že malé dosáhne daleko. Malé může ujít dlouhou cestu. Skončím tuto zprávu tímto tématem.

Více než před dvaceti lety, když jsem seděl se svým partnerem v křesle právě tak jako teď, chystal se poprvé hovořit před obecenstvem. Některé z těch setkání byly nahrány. A jedna z prvních metafor, které předal, měla název „místnost ve tmě“. A teď ji řeknu znovu. Protože nyní ji potřebujete slyšet znovu. Dynamika mezi tmou a světlem není o množství.

Jste v místnosti a je tam tma. Ta místnost je plná lidských bytostí. Je tam taková tma, že narážejí jeden do druhého. Je to děsivé, když nevidíte, kdo je vedle vás. Nevíte, co reprezentuje, jak je velký, jakého je pohlaví. On to neví, vy to nevíte. Cítíš se izolovaný, tak se k někomu přimkneš a chytnete se za ruce. Najdeš další, kteří se s tebou drží za ruce. Cítíš se bezpečnější – je lepší nenarážet do druhých, protože nevíš, co mají nebo nemají. Od druhých hrozí, že ti seberou zdroje. Je tedy lepší dát se s někým dohromady, vybudovat vlastní malé město obehnané zdmi, aby tě nemohli dostat. Nemůžeš druhé vidět, mohou být kdokoli. Mohou mít zbraně, mohou být temní, nevíš, nevidíš je. Po staletí je toto vědomím planety. Oddělujete se, spojujete se. Bráníte se, pak dobýváte.

Do této temné místnosti znenadání přijde pracovník světla. Zapálí zápalku. Není to mnoho. Ale pokud je v místnosti úplně tma, i troška světla dosáhne hodně daleko. Náhle se místnost trochu prosvětlí. Není zrovna zaplavena světlem, ale začneš matně vidět okolo sebe. Vidíš druhé lidi, i to, že jsou stejní, jako ty. Lidé začínají bourat zdi. Přeruší kruh. Pustí jedny ruce a chytnou se jiných. Najdou další kruhy, které jsou stejné jako oni. Chtějí vědět, odkud to světlo přichází? Neznají dokonce ani jméno nositele zápalky.

Má nositel zápalky doktrínu? Ne. Má nositel zápalky organizaci? Ne. Co má nositel zápalky? Světlo. A ostatní ho chtějí víc. Podívají se na nositele zápalky a řeknou: To můžu udělat taky. A vezmou něco a zapálí to od jeho zápalky. Najednou je více světla. Přicházejí další a šíří plamen dál. Náhle je zde ještě více světla. Nyní se mohou vidět jasně. Pojednou není žádný důvod se bát. Toto je metafora pozvolně rostoucího vědomí na planetě. Je dvacet let stará, ale už tenkrát jsme věděli o dnešku.

Když vyzařuješ své světlo tím, jak jednáš, a zůstaneš beze strachu, celý svět bude jasnější. Temnota, pandemie, nic nemůže přežít tvé světlo. A to je pravda. Vezměte si ji s sebou domů.

Je to hluboké, že? Říkal jsem vám, že to přijde. Je to tady. Nyní s tím něco udělejte. Právě jsem vám řekl, jak. Vyhráváš bitvu, drahý. Nedívej se na zprávy, zbytečně tě budou strašit. To je jejich práce, pochop to.

A tak to je.

 KRYON

 * 2014-06-29 - Kryon - Fyzika vědomí - Odhalená budoucnost, již přeloženo, připraveno ke zveřejnění.

** Poselství Kryona z 23.8. 2014 – připravuje se k překladu 

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky do češtiny přeložil Pavel Z. (www.kryon.webnode.cz). Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.

Čtyři druhy soucitu 

Tento channeling byl přijat živě Lee Carrollem v Cali, v Kolumbii 25. října 2014

(jako první ze šesti channelingů ve čtyřech městech v rámci
Kryonovy Velké Kolumbijské cesty)

 

Zdravím vás, drazí, já jsem Kryon z magnetické služby.

Můj partner ustupuje stranou. Takový je channeling. Vždy používá člověka, jeho kulturu, jeho intelekt a jeho znalosti. Člověk je „prostředkem, nástrojem“, díky kterému jsou předávány naše zprávy a poselství. Takto ctíme lidstvo. Ctíme tak Boha ve vašem nitru. A není to neobvyklé. Channeling je velmi starý. Má mnoho jmen. A dokonce i ti, kteří zapsali hluboké věci, které se později staly posvátnými knihami, to channelovali. A tak se na tyto věci dívejte jako na normální. A vězte, že tento proces je i ve vás.

Pojďme si povědět o něčem – chci, abyste se na okamžik zamysleli nad skutečností tohoto poselství. Jaká je skutečnost? Připojili jste se jen k nějakému setkání a posloucháte muže na židli? Nebo je v tom něco víc? Je možné, že je zde něco osobního? Chci vám říci, že je. Máte svobodnou volbu, abyste to mohli objevit.

Právě jste slyšeli příběh Michaela Thomase a sedmi andělů. Poznali jste se v čemkoli z toho? Je možné, že jste sem byli přivedeni z nějakého důvodu? Možná pro tuto chvíli. Někteří toto čtou a poslouchají, ale nejsou v této místnosti - pro vás v místnosti to je budoucnost. Pro ně to ale není v budoucnosti, pro ně je to v přítomnosti – v jejich „teď“. Určitým způsobem s nimi právě teď sdílíte tento okamžik. Jim pokládám stejnou otázku: Je možné, že existuje důvod, proč jste byli přivedeni k těmto slovům, k této energii? Vezměte za ruku Bohajen na chvíli. Zapomeňte na své problémyjen na chvíli. A seďte v míru. Znám vás. Znám vás.

Staré duše… nerozumíte samotnému významu slova „duše“. Duše existovaly dřív než lidstvo. Dlouho před lidstvem! Duše je jádrem esence Boha ve vás. Vy všichni jí nesete. Duše je ten, koho znám. Duše nemají jména, jaká máte vy. Mají energii světla. Vidím vaše jméno ve světle. Víte, kolik životů jste zde prožili? Někteří z vás jsou zde od samého začátku a budou zde až do samotného konce (Země). Konec je velmi vzdálený. Pak budete „mít hotovo. Mnozí z vás půjdou osít další planetu, aby ta pak mohla dělat to, co teď děláte vy. Někteří z vás se pak inkarnují i na této další planetě. Jak jste staří? Půjde tam stejná duše, jaká byla zdeSpolečně jsme sledovali, jak se formovala tato galaxie. Znám vás.

Jsou zde některé věci, o kterých jsme nemluvili. Budeme jim říkat „nové“ (věci). Týkají se soucitu a my o nich mluvíme v energii lásky. Soucit je nejvyšší formou vědomí člověka. Soucit je větší než láska. Láska projevuje (manifestuje) soucit. Soucit je známkou vyspělosti lásky. A já bych vám chtěl představit čtyři druhy soucitu. Tyto čtyři druhy soucitu přinesou Zemi mír. A jsou jiné, než myslíte.

Používáme číslo čtyři, které nahradí číslo tři. Nejen proto, že je to další číslo (v pořadí), ale protože představuje novou energii – rovnováhu, spojenectví s Gaiou a návrat k moudrosti minulosti.

Jsou čtyři elementy soucitu. Nejsou to věci, které byste „měli dělat“. Jsou to věci, ke kterým dojde. Nastanou spolu s vyšším vědomím. Jsou přirozenou součástí evoluce, která je před vámi.

Pomiňme nyní to, co se dnes děje na planetě. Mluvili jsme o tom v mnoha channelinzích. Říkali jsme vám o temnotě, která je teď na planetě. Říkali jsme vám, abyste to čekali. Říkali jsme vám, že se v těchto časech odkryje temnota. A to z jediného důvodu – protože SVĚTLO VYHRÁVÁ! A když světlo vyhrává, můžeme říct, že se temnota bojí. Proto vystupuje do popředí způsoby, které vás mají vyděsit. To všechno teď přeskočíme. Přesuňme se do bodu, kdy už to všechno na planetě skončilo. Do bodu, kdy je na Zemi mír. Dovolte, abych vám něco řekl… Dosáhnout míru na Zemi není tak těžké. Když temnota začne mizet a světlo jí začne nahrazovat, pak vyšší vědomí vytvoří mír. Jednoho dne se probudíte a zjistíte, že už jste sto let neválčili. Mír na Zemi není tak těžký. Souvisí s tolerancí a pochopenímto je pro vyšší vědomí intuitivní. Není to kouzlo. Stane se to samo jako součást duchovní vyspělosti a evoluce vědomí. Chci s vámi sdílet čtyři atributy soucitného vědomí:

1) První na škále od vysokého k nižšímu – lidé milují tato měřítka… Chci vám tedy říct, co je nejdůležitější - první je soucit k sobě. Musí být. Je to soucit Boha ve vás. Tento druh soucitu změní, kdo jste. Soucit k sobě ostatní vidí jako Boha ve vás. Už jste někdy slyšeli, že to musí začít s vámi? Nemůžete šířit sebe kolem a posílat soucit do jiných míst, dokud nemáte soucit k sobě. Může vám to připadat jako divný koncept. Soucit není ego. Soucit je nejvyšší možná energie projevená láskou. Mistři, kteří kráčeli po této planetě, měli tuto vlastnost a vám se líbila. Viděli jste, jak pláčou – měli soucit díky tomu, co bylo v nich – díky lásce Boha. Jak se vědomí zvyšuje, jak se přesouváte do nových úrovní výkonnosti (DNA), dojde k nárůstu všech druhů soucitu. Větší soucit řeší i neřešitelné záležitosti. Poslouchejte. Soucit k sobě způsobuje vnitřní léčení. Pro léčení neexistuje větší energie než soucit. Můžete mít soucit ke svému vlastnímu tělu? Dokážete se dívat na buňky svého těla a vidět je tak, jak je vidí Bůh? Věděli jste, že vědomí má moc vyléčit nemoci? Vaše vlastní nemoci. Se soucitným vědomím se může věk prodloužit třikrát! Proto začněte se sebou.

2) Je načase, aby se lidstvo znovu chopilo toho, co už mělo na začátku, když ti na planetě chápali víc. Lidstvo to ale změnilo moderním myšlením. Tehdy existoval respekt k předkům. Jak často nyní myslíte na své předky? Pokud jste „domorodec“, můžete si dát pauzu, protože už víte, co se chystám říct. (Kryon se směje). Domorodec ví, kdo jsou „předci“. Opakovaně jsme vám říkali, že to vy jste svými vlastními předky. Takže když máte soucit ke svým předkům, ke komu vlastně hovoříte? Ctíte tím své vlastní životy – ty, kterými jste byli dříve. Ti, kteří nastavili předlohu soucitu a lásky a nesli moudrost Země, to jste byli vy. A v moderní kultuře o tom ani nepřemýšlíte. Ve vašem organizovaném náboženství, ve kterém nalézáte Boha a máte nádherné duchovní atributy, nikdy nemluvíte o svých předcích. Ani je nezmiňujete. Mluvíte o mistrech, mluvíte o prorocích, mluvíte o svatých a nikdy o svých předcích. Je načase mít soucit k předkům. Začněte je zahrnovat do svých meditací. Chci, abyste si poslechli modlitby a ceremoniály domorodců. Nechci, abyste je opakovali, jen si je poslechněte. Jaká je jejich struktura důležitosti? Nejprve uctí předky. Lidstvo začne tuto moudrost znovu obnovovat. Dojde k tomu přirozeně. Vystoupí to z toho, co bylo. Je těžké si to představit. Bude se to lišit od toho, co je teď. Vyšší vědomí vás vrátí k tomu, co už bylo a na čem záleží. Takže v pořadí dle důležitosti je soucit k předkům na druhém místě. Zamyslete se nad tím. To se velmi podobá tomu prvnímu, tedy soucitu k sobě. Tento bod je o soucitu k předkům, z nichž mnohými jste byli vy. Takže ve skutečnosti znovu ctíte sami sebe! (Kryon se směje.) Lidstvo se k tomu vrátí. Chci, abyste vy byli těmi, kteří s tím začnou už teď.

3) Začínejte své meditace tím, že uctíte sebe a uctíte své předky a jako další uctíte lidstvo. Bůh ve vás pozdraví Boha v nich. Mistři, kteří kráčeli po planetě, měli soucit k druhým lidem. Zajímali se o všechny, kteří vstoupili do jejich energie. Milovali lidské bytosti. Soucitně. A když viděli, že má někdo jiný potíže, plakali. Nemuseli cítit jejich bolest, ale měli s ním soucit. Když lidstvo začne cítit soucit jednoho k druhému, pak už nemůže docházet k válkám. Takové je vyšší vědomí. Takže třetí je soucit k lidem. To je vážně zkouška, že? Protože možná nechcete nutně cítit soucit ke každému. (Kryon se pochechtává.) Buďme upřímní. Drahý člověče, já vím, kdo jsi. Znám lidskou povahu. Ve steré energii je těžké milovat každého. Ty, kteří jsou ve staré energii, je těžké milovat. Nevidíte u nich žádnou nápravu. Nevidíte, že by se jakkoli zlepšovali. Můžete vidět, jak si libují v dramatu. Je těžké je milovat. Je to součástí vaší první zkoušky. Je snadné cítit soucit k těm, kteří jsou soucitní. Je ale těžké vidět Boha v tyranovi nebo v politikovi, se kterým nesouhlasíte, nebo třeba v tom, kdo je uvězněn za to, že někoho zavraždil. I oni však mají duši. I když to v těchto jejich životech není tak patrné. Dokážete přesto vidět Boha v jejich nitru? Soucit.

4) Poslední a velmi důležitý soucit byl také ztracen v „moderní“ civilizaci. Soucit ke Gaie. Gaia je osobnost – je to Pacha Mama*, je to Matka. Domorodci znají energii Gaii. Vnímají jí jako partnera lidského vědomí, kterým je. Nemůžete oddělit energii Gaii od lidského vědomí. Gaia vás sytí, Matka Země vám dává vzduch, žijete na ní. Je součástí vědomí lidstva. Gaia právě teď bojuje s temnotou zrovna tak jako vy. Řekli jsme to už dříve – k samotnému propuknutí eboly nedošlo nikdy tak jako teď, že?  Ne v posledních 60 či 70 letech – od té doby se nic takového nestalo. Vědomí Gaii to krotilo a náhle je to tu znovu. Jako epidemie z minulosti. Gaia bojuje s temnotou, jako s ní bojujete vy. Nízké vědomí temnoty bojuje se světlem. Gaia bojuje spolu s vámi (vám po boku) – a vyhrajete. Vyhrajete. Mezitím se vás ptáme – kolik strachu tím bylo vyvoláno? Kolik z vás to vzdá? Temnota doufá, že to vzdáte všichni.

Soucit ke Gaie je soucit k sobě. Je to kruh, drazí. Vše, o čem jsem mluvil, spolu vzájemně souvisí, že? Pokud jde o soucit k lidem – milujte druhé, jako milujete sebe. Chovejte se k druhým jako k sobě. Zní vám to povědomě? Toto je instrukce o soucitu od Mistrů. Reprezentuje novou lidskou bytost, nový druh rovnováhy na planetě. Je načase, abyste do toho zahrnuli i své předky a Gaiu, nejen ostatní lidské bytosti. Toto je nová rovnováha. Soucitná rovnováha posouvající se ke čtyřce. Čtyřka představuje strukturu, jakou jste nikdy dřív neměli. Takovou, která bude zahrnovat planetu, duchovní zdravý rozum a odhalení pravdy. Taková je budoucnost.

Nyní se chystáme uzavřít toto poselství. Co to pro vás znamená? Proč vám říkám o budoucnosti, kterou možná neuvidíte? Protože vy jí uvidíte. Dnes jsem zasel semínka. Drazí, nezáleží na tom, kolik je vám let, když toto posloucháte. Přijde čas, kdy znovu projdete závojem a znovu se narodíte na této planetě. A až v té nové energii otevřete oči, budete si pamatovat, kdo jste. Máte větší vědomí světla. Budete mít intuici, díky které nebudete dělat stejné chyby jako dosud. Budete na začátku toho, co jsem vám nyní popsal. Už bude po bitvě s temnotou. A dál se tedy budete věnovat tomu, že budete pomáhat lidstvu rozvinout tyto čtyři druhy soucitu. Proto o tom mluvím. Protože vy to zažijete.

Jak to všechno vím? Existují potenciály pro lidstvo, ale tady jde o víc než jen o to. Tento proces jsme sledovali už dříve. Někteří z vás byli součástí tohoto procesu už tehdy, na jiných planetách procházeli tímto posunem energie. Chci, abyste si tohle pamatovali. Chci, abyste si právě teď, v této energii, pamatovali, že jste vítězové. Chci, abyste si pamatovali, že temnota je dočasná. Nezoufejte. Je to dočasné. Je to zkouška. Mluvili jsme o tom. Říkali jsme vám, že k tomu dojde, až překročíte milník 2012 a odstartujete nejvyšší vědomí, jaké kdy na Zemi bylo. Chci, abyste si odsud odnesli právě tohle.

Znám vás. Odejděte jiní, než jste sem přišli.

A tak to je

KRYON

* Pacha Mama též Pačamama aj. je inckou, chtonickou, bohyní plodnosti. Bližší viz Wikipedia.  Pojem chtonický znamená podsvětní, tedy jde o podsvětní bohyni. Chtonická božstva byla považován za protipóly bohů nebe a za

 

 Odhalená innate 

Tento živý channeling byl přijat v Portlandu, v Oregonu, v sobotu 22. listopadu 2014

 

Tento živý channeling byl upraven [Leem a Kryonem] a doplněn pro lepší porozumění čtenářů. Často se totiž stává, že živý channeling má v sobě energii, kterou psané slovo nenabízí. Užijte si tedy toto rozšířené poselství.

Zdravím vás, moji drazí, já jsem Kryon z magnetické služby.

Dnes večer vám chci představit jeden velmi důležitý systém způsobem, jakým jsme to nikdy dříve neudělali. Nazveme tuto informaci, „Začátek informování o innate.“ Už jsme na toto téma hovořili a jedno z těch poselství jsme nazvali Záhadná innate. Navíc jsme vám předali některé z atributů týkající se vašeho vlastního těla, a dnes chceme tyto informace ještě obohatit.


Velkolepá innate

Moji drazí, chci vám povědět o procesu probíhajícím ve vašem těle, který je nejen tajemný, protože není ve 3D, ale i dost těžko uchopitelný, takže jej nelze skutečně definovat. Přesto k vám patří tak dobře, že jste to vlastně vy. Mohli byste se ptát: „Kryone, jak v mém nitru může být něco, aniž bych o tom doopravdy věděl?“ Odpověď, kterou ode mě opět dostanete, zní, že vaše DNA zatím nepracuje na plný výkon. To je ten důvod. Vaše vědomí ještě není synchronizováno s realitou jistého druhu věcí při práci uvnitř vašeho těla. Ale tyto představy k vám konečně přicházejí, a rekalibrace lidstva zahrnuje rozvinutého Ducha ve vašem nitru, a my vám o tom v tomto channelingu povíme trochu víc. 

Dovolte nám nejprve identifikovat innate. Co ji činí tak záhadnou, je to, že se nejedná o funkci mozku. Je to také jeden z mála systémů v těle, který není centralizovaný. Pro vás je to těžké pochopit. Tento systém nebyl objeven, takže také nebyl medicínsky definován. Přesto je pozorován stále znovu.

Co máte v DNA, je velmi obtížné vysvětlit. Biliony molekul DNA ve vašem těle a všechny neustále vzájemně komunikují. Musí tomu tak být, když vezmete v úvahu, co DNA dělá. Jak vaše tělo ví, který druh buňky potřebuje a kde ho potřebuje? To innate je zodpovědná za to všechno při vašem narození. Dalo by se říci, že DNA je vlastně jakési ezoterické centrální řízení. Je to pole kolem bilionů částic DNA, které zná sebe samo jako jednu entitu. Celá DNA pracuje prostřednictvím tohoto pole jako jeden systém, a ten jeden systém, to je innate. Takže se dá říci, že kombinaci buněk DNA ve vašem těle viděných společně jako celek nazýváte inteligentním tělem - innate. Je decentralizovaná. Neexistuje žádný jednotlivý orgán nebo žláza v těle, která by byla zodpovědná za innate. V tomto inteligentním tělesném systému je zahrnuta každá jednotlivá část těla.

I když je tak prchavá, víte, jak skrze innate nalézt tělesné řešení, a často používáte svalový test nebo kineziologii. Existuje mnoho způsobů – tapping (poklepávání), řeč těla, dekódování a další. Všechny tyto systémy vám dávají to, co bychom nazvali zpětnou vazbou inteligentního těla. Velmi úspěšně tím zjišťujete, co vám chce inteligentní tělo sdělit. Ti, kteří těmto procesům pomáhají, velmi dobře vědí, že mluví k „inteligentnímu poli“ v těle. Toto pole představuje DNA jako celek, ne nějaký orgán nebo žlázu, ani mozek.


Innate je inteligentní záložní systém

Takže jako první vám chceme o innate říci, že to je tělesný systém, který „ví“ více než váš nervový systém nebo systém mozku mohly kdy vědět. Innate je všudypřítomná. Je v nehtu vašeho palce u nohy i ve vlasech. Je všude, kde je DNA, v každé formě, v jaké je DNA. Je jedinečná a jste to vy.

A teď vám povím, že lékařská věda to pozoruje stále znovu, ale nechápe to. Dovolte mi, abych vám dal jeden příklad: Když si nějaká lidská bytost poškodí při nehodě míchu, je poškozená navždy. Již jsme o tom mluvili a řekli jsme vám: „Není to divné, že se míšní nervy neopraví a opět nedorostou?“ Vše ostatní v těle je naprogramováno k tomu, aby se regenerovalo, a přece se v této oblasti buňky neobnovují dobře. Poškozená končetina to dokáže, ale nervy v míše ne. Také jsme vám řekli, že nastane doba, kdy se obnovovat budou, a že je to součástí rozvinutého člověka, který přichází. Ale dovolte nám promluvit o tom, jaké to je teď.

Představte si toto: řekněme, že znáte nebo jste viděli nějakého paraplegika. Je to člověk na vozíku, který může pohybovat jen svou hlavou. A teď, dává vám nějaký smysl, že většina nervů v míše, které umožňují pohyb, jsou poškozené, a přesto to, co v těle závisí na poškozených mozkových signálech, stále funguje? Srdeční sval nepřestává bít, ačkoli vám říkali, že rytmus tlukotu srdce je posílán z mozku, aby ty signály byly ve správném schématu.

Věda to dokáže vysvětlit u srdce [níže], avšak, pokračuje třeba i trávení a rozmnožování. Většina tělesných funkcí pod krkem je nepřerušená. A přece mozek již signály neposílá. Jak to vysvětlit? Lékařská věda má v současnosti docela dobré vysvětlení pro srdce, protože je celou dobu sledují. Řeknou vám, že srdce může pracovat nezávisle, že tluče díky zvláštním buňkám v sinoatriální uzlině. To je jejich popis innate! Také sledují významný záložní systém při práci.

Je to záložní systém v rámci pole DNA, co vás drží naživu. Toto pole DNA vašeho těla vás v podstatě spojuje s mozkem a signály jsou zasílány kvantovým způsobem [bezdrátově]. Tato sinoatriální uzlina je jakási nervová anténa, která „zachycuje“ mozkové přenosy prostřednictvím tohoto pole. Je v tom tak dobrá, že i když je mozek mrtev, „pamatuje si“ po nějakou dobu toto schéma jako nějaká záložní baterie. V tom spočívá síla innate.

Uvědomte si, že vaše kvantové pole DNA je neustále ve spojení s celým tělem. I tehdy, když dojde k poškození míchy. Mozek pokračuje v posílání signálů, pole DNA je přijímá a posílá do srdečního svalu, trávicím procesům – všemu, kromě svalů v jiných částech. Žádám vás, abyste se pečlivě podívali na tuto tělesnou zvláštnost při zranění páteře. Poznáte, že mám pravdu. Tím získáte reálné potvrzení tohoto jevu.  

Innate, inteligence těla, vás bude udržovat naživu, i když bude poškozeno spojení s mozkem. Innate je mnohem inteligentnější, než takzvaný orgán přežití, kterým je mozek. Mozek je jakýmsi pozoruhodným počítačem přežití a existence. Dává vám možnost zde být, ale není tak inteligentní. Nedovede vám ani sdělit, jestli nemáte v krvi nějakou hroznou nemoc. Innate to dokáže.


Jedinečnost innate

Je načase, abyste o své DNA uvažovali jako o jedné věci, ne jako o bilionech věcí. Věda neuznává ani to, že DNA dokáže komunikovat sama se sebou, a přece tomu tak musí být, aby vaše tělo mohlo všechno třídit způsobem, jakým to dělá. Krása toho, co vás učíme, spočívá v tomto: fyzické tělo, které je řízeno mozkem, začíná budovat most k innate. Tento most vytvoří intuice a nakonec přijde čas, kdy budete svým vlastním léčitelem! Nejenže budete vědět, co se děje ve vašem těle, ale budete mnohem lépe rozumět energii vaší Akáši.

Innate má svůj vlastní druh programování. Je naprogramována na něco, co byste měli znát, protože s touto novou energií nastal čas tento program přepsat.

Programování přežití

Zatímco lidský mozek je naprogramován na tělesné přežití, innate je naprogramována na duchovní přežití. Mohli byste se ptát: „A jaký je v tom rozdíl?“ Tělesné přežití je vaše schopnost uniknout před tygrem, který vás honí, a nalézt potravu a přístřeší. Dává vám logické myšlení, abyste si to spočítali a zůstali jste naživu. Duchovní přežití je velmi odlišné a velmi ezoterické. Jedná se o mnohem vyšší druh přežití. Posouvá lidský duchovní vývoj a poskytuje vyšší úroveň fungování vaší DNA. Dovolte mi, abych to vysvětlil.

Innate ví to, co věděly staré národy. Zná ten velkolepý plán; uvědomte si, že je spojený s vyšším já. Innate to ví; vaše DNA to ví. Jaký je základní příkaz innate? Je tento: dělat pro vás vše, co může, dávat vám množství šancí při zachování svobodné volby, dovolit, aby došlo k probuzení, a tím umožnit lidstvu překročit most přežití a přesunout se do stavu vzestoupené planety. Tak zní základní příkaz.

Duchovní přežití představuje potenciál evoluce Země a vše je navrženo pro tuto možnost. Innate je navržena k tomu, aby vás všemi možnými způsoby v rámci systému svobodné volby tlačila vpřed směrem k duchovnímu vědomí. K tomu je innate. Vidíte v tom všem ten velkolepý plán? Máte zabudovaný jakýsi naváděcí systém, aby vám pomáhal směrovat váš potenciál.

Při tomto procesu innate také velmi rozdílnými způsoby překračuje most s tělesnou chemií. Innate je zodpovědná za spontánní uzdravení. Teď již víte, odkud se to bere. Opravdu jste si mysleli, že to přichází z mozku? Jak může u nějakého člověka zmizet nějaká nemoc přes noc? Jak je možné, že se tělo může samo vyčistit od něčeho tak nevyváženého přes noc? Jak může tkáň vyrůst tak akcelerovanou rychlostí, že způsobí vyléčení téměř přes noc? Právě jsem vám předal něco, co v nemocnicích vidí stále znovu a znovu. Uzdravené rentgenují, vyšetřují a chemicky testují. Říkají, že není možné, aby se to stalo normálně. Podle těch, kteří jsou duchovně založení, to musí být zázrak! Pro ty se smyslem pro vědu to zůstává nevysvětlitelné. Nádhera toho spočívá v tom, že se to opravdu dá vysvětlit. Je to zázrak innate! Je to vaše vlastní tělo udržující vás naživu. Je to hluboký, zázračný záložní systém.

To je síla, kterou máte. Když innate definitivně začne budovat most k tělesnému já, lidská bytost, jak ji znáte dnes, zmizí. Ta, která zaujme její místo, bude mít mnohem delší život, dokáže se sama uzdravit a dokonce jí budou dorůstat i končetiny. Takto byla navržena, moji drazí, a vám by to mělo začít dávat smysl. 

Staré energetické naprogramování innate

Teď, když už víte, co je to innate, dovolte nám promluvit o naprogramování innate z minulosti. V Kryonově Knize Jedna [1993] jsem mluvil o něčem, za co innate zodpovídá. Řekl jsem: „Je načase odložit karmu.“ Karma je energie, kterou si nesete jako výsledek zkušeností z minulého života, přinášíte si ji zpoza závoje do reinkarnovaného těla. Je to energie nedokončených záležitostí. To je karma. Je reálná a ve staré energii byla potřebná.

Je v DNA a innate jí řídí. Takže, když jsem vám řekl, že máte odhodit svou karmu, řekl jsem, že musíte mluvit se svým tělem a mluvit se svými buňkami. Když to děláte, řekněte: „Skončil jsem s energií minulosti. Opouštím svou starou karmu. Posouvám se vpřed.“  To byly první pokyny, které jste ode mě dostali o procesu, který překračuje most od tělesného já k innate. Řekli jsme vám, abyste používali čistý záměr.

Buněčný posun není automatický

Čistý záměr oslovuje vaše buňky způsobem, který je tak jasný, že jej tělo vidí jako skutečnost a jedná podle toho. Takto se odkládá karma. Vidí vás jako šéfa, tak jak tomu má být, a jedná. Teď chci, abyste viděli, co celé ty roky nebylo řečeno. Nyní na toto odhalení nastal čas. Chci, aby vám to dávalo smysl, proto nejprve uvádíme logiku toho všeho. Vše, co je v těle naprogramováno, je naprosto řízeno svobodnou volbou. Máte volbu poslechnout instrukce přežití vašeho mozku, nebo ne. Máte svobodnou volbu věřit, jestli je toto poselství skutečné nebo není. Ezoterické volby v této nové energii tedy nepocházejí automaticky z vašeho těla. Svobodná volba znamená, že se po vás chce, abyste použili své božské vědomí a abyste innate nasměrovali k nové energii. Dává vám smysl, že když jako stará duše vstupujete do nové energie, kde už karma není potřeba, že by ji innate sama odložila? Odpověď zní ne. Innate čeká na instrukce, a posun vašeho vědomí není do vaší DNA naprogramován. O tom všem je svobodná volba.

A teď poslouchejte, protože toto je dnešní učení. Innate, jakkoli inteligentní, bude pokračovat tak jako dříve, dokud nedostane nové pokyny. Budete ji muset přeprogramovat kvůli její předpojatosti ke staré energii. Pracuje s vámi stejným způsobem od chvíle, kdy jste člověkem. Byla navržena k tomu, aby dělala určité věci určitým způsobem, a teď přišla doba to změnit. Vaše vědomí je klíčem k této změně. Vždy tomu tak bylo a vždy bude. Je potřeba vaše svobodná volba, aby bylo možné přeprogramovat to, co pojmenuji jako instrukční soubory innate. Takže odložení vaší karmy bylo první novou energetickou instrukcí, kterou jsem vám předal, a tady je další.

Přeprogramujte innate ve svém těle právě teď! Toto přeprogramování se děje prostřednictvím vašeho svobodného vědomého záměru a není těžké. Vaše vědomí, prostřednictvím čistého záměru, je králem tělesné změny. Vždy jste věděli, že můžete změnit svou chemii a léčit své tělo, a klíčem k tomu je hovořit s innate. Teď to začíná být komplikovanější. Za okamžik vám povím, jaký je ten starý program.


Vaše síla

Takto to funguje. S innate musíte hovořit jako se svým nejlepším přítelem, jako byste byli s nějakou lidskou bytostí sedící před vámi. Předpokládejte, že budete hovořit se svým nejlepším přítelem. Omílali byste stále dokola to samé? Ne. Naopak, poskytli byste dobrému příteli k poslechu a porozumění důkaz inteligence. To je důvěryhodnost, kterou musíte mít s innate. Innate je vaše inteligentní tělo a je načase, abyste přeprogramovali to, o čem si myslí, že je vaše duchovní přežití. Je to proto, že innate nepřekročilo ten energetický mezník s vámi. Vaše vědomí vstoupilo do nové energie, ale vaše stará původní buněčná struktura ne. Rekalibrace, moji drazí, není automatická.

Staré duše, existuje několik věcí, které byste měli pochopit. Připadá vám zajímavé, že innate ví všechno o vašich minulých životech, ale vy ne? Jaký to má vliv na efektivní systém? Rádi byste věděli více? Jaká je energie z minulého života, kterou jste si zasloužili, a kterou můžete dnes opět použít? Mluvili jsme o tom. Dolování Akáši probíhá prostřednictvím svobodné volby vědomí a rozhovoru s innate. Svalové testování, poklepávání, řeč těla, afirmace, dekódování – vše, co můžete použít k ošálení tělesnou logiku lidského mozku, bude fungovat i s innate. Abyste si plně uvědomili tento potenciál, budete muset ve své realitě myslet jinak. Jste zvyklí na kvantitu, opakování a další lineární koncepty, abyste měnili své nitro. Už nikdy více.

Proto nám nyní dovolte mluvit o tom, co musíte přeprogramovat, co je největším úkolem innate.
 
Přeprogramování vašeho těla

Číslo jedna: odložte svou karmu. Opakujeme, že to je číslo jedna. Co vás stále sekýruje, drazí? Co je Achillovou patou vaší osobnosti? Co je tu, čemu nerozumíte? Povím vám to; je to energie minulosti, a pro budoucnost jí není třeba. Zbavte se jí. Innate udělá, co jí řeknete. Pokud to bude vnímat jako duchovní logiku, bude spolupracovat, protože innate toto poselství poslouchá spolu s vámi! Ví, co víte vy, a vy jste vědomým spouštěčem změny své vlastní innate.

Číslo dvě: změňte její základní příkaz. K čemu je innate určena, a co nedává vůbec žádný smysl? Právě teď se vám to chystám sdělit a je to až dosud jedno z největších odhalení. Moji drazí, existuje systém zvaný reinkarnace, který je dosud motorem duchovního vzestupu pro planetu. Žijete svůj život, naučíte se určité věci a jdete dál. Znovu se zrodíte na planetu a ve vaší DNA a Akáše je moudrost, kterou jste si přinesli z minulého života. Každý život vám přidává další moudrost, a vy máte svobodnou volbu ji využít nebo ne, ale přichází s vámi při narození jako nový potenciál.

A staré duše si přinášejí daleko více ezoterické moudrosti než nové duše. Je to až dosud srozumitelné? Vy, jako staré duše, jste tu byli a dělali to.  Viděli jste nováčky na planetě? Ničemu neumí dát hlavu ani patu! Každý další život buduje knihovnu moudrosti. Když sedíte dnes na židli, víte, že jste staré duše. A teď hádejte, co s tím dělá innate

Starý program innate

Innate se naučila to, co požadoval starý systém. Jste připraveni? Smrt. Abyste postoupili, uchopili moudrost, a posunuli se na vyšší duchovní vědomí v příštím životě, potřebujete krátký a činorodý život. Potom se reinkarnujete s tím, co jste nashromáždili. Čím rychlejší jsou učební cykly, tím větší je potenciál pro planetu, že se probudí do vyšší vibrace – duchovní vývoj. Začínáte chápat, k čemu to směřuje? Innate, jak byla navržena, vám poskytne krátký život! Jaký to systém! Je důležité, abyste pochopili smysl, který v tom je. Ve starém vědomí se to stalo „motorem osvícení“. Klíčem byla recyklace starých duší. Umožňovala jim zkušenosti a moudrost. Potom se recyklovaly zpět na planetu, aby ta moudrost mohla být použita.

Je důležité, abyste si zapamatovali, že stará energie opravdu nedovolila moudrosti současného života, aby si jí mřížka planety uvědomila [použila ji]. To šlo provést jedině skrze znovuzrození, s DNA pracující pouze na jednu třetinu svého potenciálu.

Náhle jste v roce 2012 překročili ukazatel, [který byl vyměřen precesí bodu rovnodennosti] a dosáhli jste ve vědomí bodu, o kterém vám říkali vaší proroci. Moji drazí, proto jsem tady! Poprvé máte schopnost, udělat to, co jsme při mém příchodu před 25 lety věděli, jako možné. Vaše DNA se začíná vyvíjet.

Chci, abyste všichni začali innate říkat, že nepotřebujete projít přechodným stadiem smrti, abyste dosáhli moudrosti, kterou máte. Nyní je zde nový proces, a ten je jiný než kterýkoli z těch, které jste měli v minulosti. Vaše současná moudrost dnes dokáže nejen vstoupit do planetární mřížky, ale také můžete použít všechno, co jste se od začátku naučili. Vaše plná Akašická moudrost a učení jsou nyní energii Země přístupné v reálném čase.

Již se nemusíte rychle reinkarnovat. Naopak, můžete to udělat tak, že zde zůstanete, protože vaše DNA začíná zvyšovat svou efektivitu. Až se dostanete na 36 procent [proveďte numerologii], proces bude kompletní. Potom budete moci zůstat – velmi dlouhou dobu! Moji drazí, innate to neví. Po tisíce let, posouvala planetární potenciál duchovního růstu tím, že vám dávala krátký život. Innate to potřebuje vědět, a musíte jí to říci vy. Delší životy jsou klíčem k planetární evoluci!

Nedává to logický smysl, moji drazí, že byste toho mohli na planetě vykonat více, kdybyste se nemuseli znovu zrodit a nemuseli jste stále znovu vyrůstat? Zůstaňte!

Mnozí na této Zemi řeknou: „To je hloupost. Nějací se narodíte a takoví také zůstanete.“ Ale to je jednoduše staré tradiční myšlení. Můžete přeprogramovat skoro všechno ve svém těle! Mnozí z vás vědí, že už jste změnili celou osobnost, možná dokonce i svou lidskou přirozenost! Změnili jste i svou tělesnou strukturu. Mezi těmi, kteří toto čtou, jsou lidé, kteří zastavili stárnutí a o tom to je – dokázat, že jsou tyto věci reálné.

Klíčem k zastavení stárnutí, jak ho znáte dnes, je přeprogramování innate. Vaše tělo je navrženo tak, aby stárlo, dokonce i když je to proti zdravému rozumu! Vaše buněčné tělo bylo navrženo, aby se omlazovalo, a nedělá to dobře. Chápete to? Změnit to je prací innate, ale ta k tomu potřebuje signál. Je to svobodná volba, a vy jste jediní, kteří to mohou udělat – ne nějaký povzbuzovací prostředek nebo léčitel, žádný channeler. VY se musíte naučit, jak komunikovat s innate.


Řekněte jí: „Už nemusím umírat, abych dosáhl duchovního růstu.“ Můžete to dělat téměř jakkoli. Naučte se, jak používat pozitivní afirmace. Vstupujte do kontaktu s tělem jakýmkoliv způsobem, který jde vaším směrem. Jste připraveni komunikovat se svým inteligentním tělem.

Nádhera toho všeho spočívá v následujícím: nemusíte innate o ničem přesvědčovat. Ona to ví! Čekala, až na ni zavoláte! Jakmile spatří pokrok, který jste udělali ve svém vědomí, je dohoda uzavřena. Slyšeli jste? Innate ví, kdo jste! Konec konců, je to inteligentní tělo. Ale neví to, dokud jí nedáte zprávu.

Innate je připravena spolupracovat, jakmile spatří rozvinutou cestu duchovního vývoje. Výsledkem toho je, že byste mohli žít mnohem déle. Někteří řeknou: „Nejsem si jistý, že to chci!“ Když to řeknete, potom setrváváte ve starém paradigmatu, kde stárnutí rovná se zdravotní problémy. Nemusí to tak být! Tady je další věc: zůstaňte zdraví, zatímco nestárnete. [Kryon mrká.] Mládnutí není složité. Je možné, že je naplněné láskou? Ano. Je to nové? Ano. Je to také dost inteligentní, aby to dobře fungovalo.

Moji drazí, právě jsem vám předal atribut, který jsem nikdy nebyl schopný lidstvu předat, a vy jste o něm slyšeli dnes večer poprvé. Aby mohla být tato informace předána, museli jste překonat energii roku 2012 a projít rokem 2013 do roku 2014. Je načase, abyste se dozvěděli pravdu. Máte pod kontrolou o mnoho víc, než vás učili. To ukazuje, jak jste mocní. Uvidíte to, a potom v to uvěříte. Ale každý z vás je jedinečný. Ne všichni dokážete probudit innate se stejnou silou. Je to proto, že každý z vás je individualitou na jedinečné duchovní stezce. Moji drazí, já vím, kdo jste!

Staré duše této planety, probuďte se! Probuďte se do nového procesu a nového způsobu života. Můžete zdvojnásobit střední délku života a víc! Nebojte se toho, co vidíte kolem sebe. Budou tací, kteří nebudou s ničím z toho souhlasit, a výsledkem bude, že to nebudou moci udělat. Oni to nechápou. Pokud nebudete tak rychle stárnout, rozdíly mezi vámi a jimi je mohou skutečně vylekat. Nebude tomu tak navždy, protože přijde doba, kdy celé lidstvo bude vědět, že to, co učím dnes večer, je pravda.

A tak to je.
KRYON

Příští tři roky

Tento živý channeling byl přijat v Ottawě v Kanadě 30. listopadu 2014

Abychom pomohli čtenářům, byl tento živý channeling upraven [Leem a Kryonem], aby poskytl lepší porozumění. Někdy jsou informace i přidány. Často se totiž stává, že živý channeling má v sobě energii, kterou psané slovo nenabízí. Proto si užijte toto rozšířené poselství.

Zdravím vás, drazí. Jsem Kryon z magnetické služby. Toto je bezpečné místo. Tvoříme zde energii s doprovodem, který tu máme, abychom na vás položili bublinu lásky, kterou ucítíte příjemným způsobem. Vtiskne vám informaci, že vše co přinášíme, dokonalé a synchronizované, je díky Boží lásce k vám. Toto nebude dlouhé poselství. Mým přáním je předat vám spíše intenzitu informací.

Drazí, provedli jsme vás načasováním potenciálu nové energie a předávali jsme vám to přesně tehdy, když jste to potřebovali – v každém dalším bodě vaší cesty. Začali jsme v roce 2010 tím, že jsme popisovali zkušenosti roku 2012 a zdůrazňovali, že se není čeho bát. V roce 2012 jsme začali mluvit o rekalibraci 2013 a žádali jsme vás, abyste se nebáli. Když jste přešli do roku 2014, řekli jsme vám, že energie roku 2013 ještě přetrvává a že někteří z vás se ještě nacházejí v rekalibraci.

Energie se neřídí roky v kalendáři. Přesto vám chceme předat potenciál následujících tří let, neboť věci se začnou odehrávat rychle. Nyní je tady energie, která bude v průběhu tří let dokončena a to je energie vašeho postupu, drahé lidské bytosti. Ještě tři roky vám bude trvat zvyknout si na tuto novou energii. Máte na to čas. Je to rozhodující čas pro učení starých duší. Jde o hluboké změny a vy je potřebujete vstřebávat pomalu, rozpoznat, o co jde, a přivést je k sobě. Ale v průběhu těchto tří let vzniká nové paradigma. Kvantový astrolog v této místnosti to spatří v tabulkách, protože je to hluboké, přesné a pravdivé.

Pojďme nejprve prozkoumat numerologické okolnosti, abyste viděli, že čísla ukazují, o co se jedná. Znovu a znovu jsme označovali rok 2014 jako rok jedna. Je to první rok potenciálu nového lidstva. 2013 byl rokem rekalibrace. Jednoduše jste si zvykali na posun a na to, co se mohlo dít. Zvykali jste si na fakt, že jste opravdu překročili milník a že to je skutečné. Začali jste to vnímat. Rok 2013, pro některé obtížný, byl rokem introspekce. Možná rokem učení, možná léčení. Rok 2014 startuje proces a my jsme ho nazvali rokem jedna.

Právě jsme identifikovali další tři roky. Důležité roky kvůli posunu v paradigmatu. Takže je nazvěme rokem dva, tři a čtyři. Nyní se můžete podívat na numerologii každého z nich a udělat si představu o jistých věcech. Dvojka je dualita, trojka katalyzátor a konečně čtyřka – struktura. Když je sečtete dohromady, dostanete devítku, dokončení. Tyto tři roky budou dokončením cyklu pro lidské bytosti, zejména staré duše. Staré duše dokončí cyklus na planetě i pro ty, kdo nejsou starými dušemi; uvidíte, co to znamená. Lidské vědomí zažije velkolepé posuny – daleko od toho, co bylo, k tomu, co bude. Ale neočekávejte osvícenou populaci za tři roky, drazí.  Hovořím o posunu, který budete moci pozorovat na Zemi v hlavním proudu někdy koncem příštích tří let. Mluvíme o letech 2015, 2016 a 2017. Zkuste je sečíst – a nebuďte překvapeni, že opět dostanete devítku. A to je další, co vám chceme říct.

Dá se to nazvat jako synchronicita nebo shoda náhod, že všechna ta čísla dávají devítku? Mělo by vám to napovědět, že tři roky, které jsou před vámi, představují něco velkolepého… protože když uvidíte devítky na různých místech, uvědomíte si, že to dokončení je dokončením cyklu. Nebo taky učení. Jelikož numerologie je energie a v tomto konkrétním případě jde o lidskou energii, bude to tedy dokončení cyklu učení. Začínáte luštit hádanku a v průběhu tří let budete připraveni posunout se dál.

Nyní bych s vámi rád shrnul staré a nové paradigma, abyste viděli, o čem mluvíme. Staré paradigma existence pro starou duši na této planetě je tlačit proti energii, která není souměřitelná s vaší. Kamkoli jdete a cokoli děláte, tlačíte. Tlačíte proti zdravému rozumu; tlačíte proti rodině.  Lidé, se kterými pracujete, hlavní náboženství na této planetě - na všechny tyto věci, kamkoli se podíváte, tlačíte. Jedna z věcí, na které si budete muset zvyknout, je nové paradigma.

Následující tři roky reprezentují trojku. Trojka je katalyzátor. Proto říkáme, že po tři roky bude energie dokončení katalytická. To znamená, že změní všechno kolem. Ty tři roky urychlí energii staré duše v novém paradigmatu a vy to začnete vidět a věřit tomu, co vám říkáme. Je čas pracovat. Jaké je nové paradigma? Už na nic netlačit.

Drazí, chci vám říct, co přijde. Neřídí se to podle kalendáře, tak nečekejte, že 1. ledna 2015 přijde posun. Pro každého je to jiné. To, co vám poskytujeme, je potenciál pro mnohé. Nemusíte tlačit. V kolika životech, kterými jste prošli, drazí, jste pouze tlačili proti staré energii? Odpověď zní: ve všech, ve všech, ve všech… Jak dlouho myslíte, že vám potrvá změnit to, co nazvu psychika Akáši – to, co očekáváte, že se stane, stále dokola; to, co si přinášíte skrze svou Akášu, budete znovu očekávat. A právě to budete muset přepsat. Bude to tříletý proces přepisu starého Akášického paradigmatu. Akášické paradigma vás, v jiných životech, kdy jste tlačili proti staré energii a snažili jste se pohnout dopředu. To, co je zodpovědné za vaši nedostatečnou sebeúctu jako staré duše, se stalo dávno. Není s vámi nic v nepořádku. Je to kulminace tlačení proti staré energii, která tlačí zase zpátky. Zdá se, že se takhle nikam nedostanete. Kolik let jste tím museli procházet, než jste se tentokrát probudili a řekli jste si: „Je to tu zas!“? A část vašeho těla říká: „Já vím, jak tvrdě tlačit, než budu vědět, že už nemám tlačit. Protože stará energie neustoupí.“ Možná řeknete: „Bez ohledu na to, kolik světla vyzařuji, je tady stále chamtivost a korupce, ve vládě jsou stále problémy.  Jakoby existovalo spiknutí proti mému světlu.“ Pokud jste si to mysleli, měli jste pravdu. Až dosud. V roce dva, tři a čtyři se probouzí nové paradigma. A my vás zveme, abyste se na tomto velkolepém posunu podíleli. Překročili jste milník (2012) a víte, že teď se věci začnou odvíjet jiným směrem. Ale pokud jste stovky životů byli zvyklí tvrdě tlačit určitým směrem, budete v těchto letech dělat totéž. Takže zde je pozvánka: přepište program, na který jste zvyklí. Neboť vám chci říci toto: stará energie umírá. Musí. I ona musí učinit posun; nepřemění se v něco jiného, prostě odejde pryč.

Kousek po kousku se bude lidské vědomí dívat samo na sebe a očistí se. Co je vhodné či nevhodné se stane součástí kulturního chování a moudrosti. Ve včerejším poselství jsme zmínili, co jsme vás učili loni v lednu – že evoluce vaší lidské duše by se dala přirovnat k dětem na dětském hřišti, kde se po staletí děti vzájemně šikanují, bijí se, tvoří gangy a chovají se nezrale. Že přesně jako vidíte své děti, jak z toho vyrostou a stanou se dospělými, takový je posun i v paradigmatu, který přichází. Zralost, moudrost v jednání, tolerance a soucit. A že to přichází pomalu. Ještě jsme vám ale neřekli, že stará energie začíná pomalu odcházet společně s těmito změnami, a že ji nahrazuje něco, co jste opravdu nečekali. Je to nový nástroj. Nová energie na této planetě začne být více souměřitelná s vaší tvořivou schopností. Dovolte, abych to řekl jinak, můj partnere, abys to vyjádřil lépe… (smích).

Dostane se vám pomoci. Řekli jsme to už dříve, ale nedali jsme vám časovou linii. V letech dva, tři a čtyři začnete dostávat pomoc místo tlačení proti staré energii. Vítr vám bude foukat do zad. Věci, o které se pokusíte, budou fungovat, ale pouze pokud upustíte od starého vzorce očekávání nezdaru. Chápete to? Začněte očekávat úspěch - když řešíte záležitosti v rodině; když se zabýváte jinými věcmi na Zemi, které jste léta nebyli schopni uskutečnit - včetně následování svých tužeb, rozvoje určitých programů; mluvím k lidem tady; psaní knih… Nevíte, odkud brát finanční zdroje, nevíte, kdo to uvidí, nevíte, jak to udělat. A co? To, co jste přizvali s touto energií, bude s vámi spolutvořit a pro vás vytvářet synchronicity, protože svým záměrem vysíláte signál na místa, o kterých ani nevíte, že na této planetě v této energii existují, aby pracovaly právě s vámi a posouvaly vás vpřed.  Někteří z vás to uvidí a budou s tím pracovat a někteří ne.  Protože je těžké to změnit.

Kolik životů jste museli tlačit? A tak vzniká pocit, že nic není dost dobré. Že se nikdy nikam nedostanete. Že na tom nikomu nezáleží, nikdo neposlouchá a tak dále a tak dále. Mohl bych pokračovat.

A já jsem tady, abych vám řekl: jste mnohem úžasnější než toto. Ani nevíte jak. Proč byste měli naletět na krásné řeči staré energie, když tu stará duše sedí se zázraky v kapse? Drazí, vy jste ti, kdo to má spustit - vy, kteří posloucháte toto poselství. Dostane se vám spolupráce na místech, kde ji budete potřebovat. Pro některé to bude mít smysl a pro některé ne, ale časové kapsle se otevírají a začínají chrlit informace, které se přenesou do mřížky a to způsobí, že se budete cítit lépe.

Magnetická mřížka, krystalická mřížka, Gaia - to jsou mřížky planety, o kterých jsme diskutovali a učili. To jsou ti pomocníci, to jsou ty nástroje; to jsou vaši spojenci. Vědí o nové energii. Jsou tady, aby vás podporovaly a pomáhaly, dokud tomu neuvěříte. Stále máte svobodnou volbu, drahé lidské bytosti. Co s tím uděláte? Časové kapsle budou v roce dva, tři a čtyři daleko aktivnější a někteří z vás to pocítí do té míry, že řeknou: „Mám neskutečné štěstí.“ (Kryon se směje.) Tak stará energie nazývá průběh synchronicit. Na konci těch tří let vám konečně svitne: to vy jste to vytvořili, nebyla to náhoda. A jaké že to věci můžete vytvořit?  Ó, to je různé.

Proč jste sem přišli? Posluchači, proč toto posloucháš? Opravdu, upřímně, proč sedíš na té židli? Co chceš? Stará duše, jestli chceš zůstat na této planetě a rozluštit tu hádanku, pak nikomu neposlouží, když budeš nemocný. Slyšíš mě? Chci, abys o tom chvíli uvažoval. Nepřišel jsi sem, abys byl nemocný. Jak můžeš být vyrovnaný a pracovat na té hádance, když strádáš a trpíš, když tvé buňky nefungují správně? Je načase se o to postarat. Část toho, o čem mluvíme, je nejvyšší, nová, krásná hojivá energie. A vy ji přivedete do svého těla a vaše innate (vrozená moudrost těla) bude poprvé velice pozorně naslouchat všemu, co říkáte; ucítíte to. V roce dva, tři, čtyři – chci, abyste začali mluvit s buňkami ve svém těle – aktivně a nahlas - abyste používali afirmace o kráse. Ať to jsou afirmace „Já jsem“, ne „já chci“ nebo „mám v úmyslu“. „Já jsem“ je to, na co innate reaguje. Já jsem zdráv. Já jsem, kdo jsem. Já jsem mistr. Já jsem. Mládnu. (V angl.: já jsem mládnoucí – pozn. překl.) Všechna ta „já jsem“ tam jsou. Vaše innate je vezme, uvidí je jako instrukce pro tělo a začne proces, o kterém mluvíme už desetiletí. Jenže teď začnete cítit podporu. Už to nejste vy s vámi. Jste to vy a zbytek energie, který tlačí. A přitom vám pomáhá.

Časem budu konkrétnější, ale chci to uvést do perspektivy. Toto jste ještě neslyšeli. Protože jste tady ještě nebyli. Ne doopravdy. Dvacet pět let vám předkládám stejnou zprávu různými slovy. Vydržte, říkám. Máte kontrolu nad svým tělem, říkám. Můžete žít mnohem déle, říkám. Vydržte.

A najednou vám začínáme dávat informace o tom, jak na to. Ta zpráva vám říká, že máte podporu. A je na čase. Skutečně jste si mysleli, že v této nové energii byste to měli zvládnout sami? To jste si mysleli? Pokud ano, tak jste jen kopírovali a zrcadlili to, co jste dělali po celé věky. To už ale není nová energie. Léčiteli v této místnosti, poslouchej! Věci, které už jsou pryč a začínají prolamovat zeď hlavního proudu, začnou být přijímány velkolepějším způsobem. Budou zahrnovat logiku, ohleduplnost, soucit. Začnou být více přijímány možnosti, které „slyší na čtyřku“ (4D), možnosti, kvůli kterým tu jste a které nepodléhají „mainstreamovému“ myšlení. Tím vším chci říci: vyhlížejte tu změnu, která je na vaší straně a zatlačte na dveře, o kterých jste si mysleli, že jsou navždy zavřené. Nebuďte překvapeni, když na druhé straně bude někdo „neviditelný“, kdo je otevře, když na ně zatlačíte. Takové to bude.

Poslouchejte, vy všichni máte schopnost rozpoznat, co dělat dál, založenou na signálech, které vám předává vaše duše. Když na něco zatlačíte a ono to „vzdoruje“, přestaňte na to tlačit. Avšak nepřestaňte tlačit navždy. Zatlačte znovu zítra, nebo příští týden nebo další týden, abyste zjistili, jestli se energie nezměnily. Dali jsme vám tu informaci už před lety. Lidské bytosti se řídí tímto vzorcem: něco zkusí, nepodaří se to a tak už to nikdy nezkusí znovu. Jejich představa je taková, že pokud to selže jednou, selže to vždycky. Jak lineární přístup! Když cítíte odpor, počkejte a zatlačte zase později. Možná zatlačíte trošku jinak. Počkejte na dveře, které se otevřou. Otevřou se.

Drazí, možná mluvím šifrovaně, možná vám dávám informace, které jsou metaforické, ale jádro této konverzace, esence tohoto rozhovoru, tkví v tom, že v následujících letech obdržíte pomoc s těmito energiemi. Otevírá to nové paradigma a pak se to ještě zlepší.

Stará duše, chci, aby ses to naučila dělat. Někteří uspějí a jiní ne. Ti, kteří neuspějí, prostě počkají a budou se učit trochu déle, zabere jim to trochu víc času, ale naučí se to.

Jak vám to jen popsat, zatímco uzavíráme toto poselství? „Kryone, budu ten, kdo uspěje nebo ne?  Řekl jsi přece, některým se to povede a jiným ne.“ (Kryon se směje.) To Duch neví. Nemůžu vám dát výklad, protože jedním z atributů nové energie je posun. Kolik z vás je připraveno udělat posun hned teď? Nová paradigmata myšlení jsou obtížná, některá budou záviset na kultuře. To znamená, že některé kultury na ně přistoupí daleko rychleji než jiné. Bude to očividné a jasné. Jednomu pohlaví to přijde snazší než druhému. A co vy? Přistoupíte na změnu nebo opustíte tuto místnost s tou samou písničkou?

Drazí, mluvím ke starým duším, které poslouchají toto poselství, a říkám, že vy všichni máte příležitost přepsat realitu, jakou ji znáte, a posunout se k energii, která vám chce pomoci udělat věci, které vytvoří světlo pro vás a pro další lidi na této planetě -  mluvení s vaší innate, využití léčení, pro které jste sem přišli, situační změny, které dávají smysl a o které jste žádali – to všechno v následujících třech letech. 

Proveďte numerologii, uvidíte její smysl; vy víte, že ta energie je správná, máte na své straně matematiku. Toto je správná chvíle. Je na čase. Teď, když je rok jedna téměř u konce a roky dva, tři a čtyři začínají svůj cyklus trojky, budete toho součástí nebo ne? Víte, nikdo vás neodsoudí, řeknete-li ne. Ale proč byste to dělali? Kvůli tomu jste sem přeci přišli. To jste sem přišli udělat. Chci, abyste to viděli jasně. Všechny ty životy, které jste žili, nyní přicházejí k tomu, co byste nazvali bodem obratu, smyslem...

Dali jsme vám pokyny, řekli jsme vám, že máte pomoc. Řekli jsme, že se otevírají časové kapsle, že innate;  vlastně jsme řekli: dovolte, aby započalo léčení.

Někteří v této místnosti budou vědět, že mluvím konkrétně k nim. Někteří z těch, kdo poslouchají později, budou vědět, že mluvím k nim. To protože vím, kdo slyší tato slova. Všechny tyto věci se propojí dokonalým způsobem, pokud to dovolíte. Netlačte moc tvrdě, pokud cítíte odpor, ale nikdy nepřestaňte tlačit. (Smích.)

Toto je dnešní poselství, nádherné poselství pro vás.

A tak to je.
KRYON

Energie budoucnosti

(Duchovní evoluce)


Tento živý channeling byl přijat v Newportu v Kalifornii, 7. prosince 2014

Tento živý channeling byl upraven [Leem a Kryonem] a doplněn pro lepší porozumění čtenářů. Často se totiž stává, že živý channeling má v sobě energii, kterou psané slovo nenabízí. Užijte si tedy toto rozšířené poselství.

Zdravím vás moji drazí, já jsem Kryon z magnetické služby. Tento konkrétní channeling bude naplněn informacemi, tak jak je tomu často, ale nabízíme i něco jiného. Dostáváme se k závěru vašeho kalendářního roku 2014. Je čas úvah a v této konkrétní místnosti chceme kolem vás spolu s doprovodem vytvořit blahopřejnou energii.

Chci, abyste seděli a těšili se uznání, a byl bych rád, kdybyste se v následujících chvílích oprostili od problémů, se kterými jste sem přišli. Když zde sedíte, máte-li v těle nějakou bolestoprostěte se. Máte-li bolest ve svém srdcioprostěte se.  Fyzicky. Naprosto chápeme, že jste tím, čím jste, a musíte projít tím, čím procházíte, ale máte moc se od toho na chvíli oprostit – na několik příštích okamžiků.

Bez ohledu na to, o čem je následující poselství, je zde další energie, která prostupuje tuto místnost. Sedí a vznáší se nad vámi, hledí na vás, pamatuje si vás, je vám vděčná a zná vás. I když začínáme těmito informacemi, prosíme, abyste procítili, pochopili a naplno si užili rozmanitost nadcházejícího poselství.
---------

Předpoklad buněčné evoluce

Jestliže toto posloucháte nebo čtete a nejste fyzicky na tomto setkání, potřebujeme něco shrnout – předpoklad. Existují vědci a badatelé, kteří věří, že lidský mozek obsahuje vše, co kdy mohl obsahovat. To znamená, že obsahuje talent, inteligenci, nadfyzické projevy a mistrovství v každé jednotlivé lidské buňce. Ale tyto atributy jsou uzamčeny a určitým způsobem závisí na chemii a energii, která je v každém lidském mozku multidimenzionální - tato energie je drží pod zámkem. Tito vědci věří, že možná, ve správný čas, přijdou určité energie a odemknou ji. Tato teorie říká, že lidé jsou kompletní a rozvinutí a na všechno připravení.

Tato teorie protiřečí jiné teorii, která tvrdí, že lidský mozek není kompletní a je produktem pokračující a budoucí buněčné evoluce, která přijde. Ta říká, že nejste inteligentnější, než je schopnost celého těla být inteligentním. Ve vašem těle neexistuje nic kromě toho, co vidíte, a vy si nakonec vypěstujete buňky, aby stvořily vyvinutější lidskou bytost. Mezi těmito dvěma teoriemi, vám řeknu, že ta dříve jmenovaná je přesná. Evoluce od této chvíle bude založena na energii, ne na chemii, a odemkne skrytou moudrost a buněčnou efektivitu – něco, co je již zde a zabudované.

Někdy důkaz tohoto předpokladu přichází zvláštními cestami, moji drazí, a vy to vidíte a nevíte, co si s tím počít. Nějaké poranění mozku spustí Akášickou vzpomínku a najednou vznikne umělec tam, kde člověk dříve umělcem nebyl. Někdy se něco přihodí, možná nějaký úder do hlavy, a zrodí se génius, kde předtím nebyl. To jsou jen malé důkazy, že možná ta předchozí teorie je absolutně pravdivá – ta, která říká: „Uvnitř tebe je vše a čeká to, až se to dostane ven.“

Podívejte se na spontánní uzdravení, protože je to skládanka - a někteří si myslí, že je to zázrak. Jak by se mohlo tělo okamžitě samo vyléčit z některých z nejhorších nerovnováh a nemocí známých lidstvu? A přece se to opakovaně děje. Takže vstupujete do oblasti toho, co vás učili, což je duchovní logika. Podívejte se na to, co jsem řekl v minulosti: stará energie, která je nyní na planetě, uzamkla vaši DNA na přibližně 33 až 34 procentech. Dlouhověcí a moudří mistři, kteří kráčeli po této planetě, měli tu svou otevřenou na 80 až 90 procent. Ukazovali vám, co byste mohli dělat také. My to učíme stále znovu a znovu. Dovolte, abychom to vzali za předpoklad, kterým začneme.


Fyzika toho: shrnutí

Nyní k fyzice – nazvu to duchovní fyzika, takže to není příliš komplikované. V roce 1993 jsme vám dali knihu jménem Konec času. V této knize jsme učinili několik prohlášení. Mluvili jsme o magnetické mřížce Země, a řekli jsme vám, že je nutná pro existenci lidského života – a to taky je. Tehdy s tím vědci nesouhlasili, ale teď už to mnozí z nich vidí. Pokračovali jsme tím, že jsme vám předali ezoteriku toho, co můj partner nazývá duchařskou částí. Vaše DNA, multidimenzionální molekula, má v sobě všechno, co Vesmír zná. Nese váš Akášický záznam, všechny vaše životy, celý váš duchovní úkol, vaše duchovní bytí a vaši karmu. Všechno je ve vaší DNA. Nebude to nikdy dokázáno, protože jde o duchovní atribut. Tato DNA vytváří pole a to se nazývá Merkaba (hebrejské slovo).

Také jsme vám řekli, že magnetická mřížka Země, jakási multidimenzionální energie, přenáší do vaší DNA určité věci na každodenním základě. Tato mřížka se pak stává hlavním energetickým přenosovým systémem. To by mělo spojit body (souvislosti) těm, kteří dávali pozor – protože, jestliže se změní mřížka, moji drazí, vy se změníte spolu s ní. Řekl jsem, že mřížka by se mohla během 10 let změnit podstatněji, než tomu bylo v průběhu 100 let, a to se stalo. Pohyb vaší magnetické mřížky dokážete změřit pomocí kompasu. Mezi lety 1993 a 2002 se hodně posunula, více než v jakémkoliv jiném čase v moderní lidské historii. Řekli jsme, že se to stane, a bylo to tak. Naše skupina mřížky odešla v roce 2002, jak jsme předpověděli. (Pozn. překl.: v jiném channelingu Kryon vysvětlil, že neodešla úplně, jen se přesunula na další práci – úpravu krystalické mřížky.)

A opět, ti, kteří dávají pozor, by již měli vědět, že se něco dělo. Také jsem vám v průběhu těch prvotních přenosů řekl, že nenastane žádný Armagedon – nenastal - a že nebude žádná 3. světová válka - a nebyla. Tváří v tvář všem těm proroctvím, která vám říkala něco jiného, jsme řekli, že je možné, aby lidské bytosti překročily mezník, přežily a nastartovaly novou energii na této planetě. Řekli jsme vám, že by to byl začátek míru na Zemi a tam se teď nacházíte. Všechny ty minulé roky jsme vám říkali o možnosti toho, kde se nacházíte dnes, posloucháte toto poselství a ptáte se, co bude dál. Proto tento channeling hned pojmenuji: Energie budoucnosti.

Energie budoucnosti

Minulý týden jsem vám předal channeling o tom, co očekávat během příštích tří let. Toto dnešní poselství mluví o energiích, které se projeví poté, a o některých změnách, které lze očekávat a proč k nim dochází. Možná si chcete poslechnout tento channeling několikrát, abyste si to spojili dohromady, protože se zde vyskytují shrnutí i nové informace.

Takže než začneme - co již víme?

Zaprvé: v lidském těle je prostřednictvím vaší DNA uzamčena nádhera a mistrovství, pracující přibližně na 34 procent.

Zadruhé: magnetická mřížka planety aranžuje vše, co má co dělat s vaší DNA. Také má hodně co do činění s tím, čemu říkáte lidská přirozenost, kterou chcete a kterou jste vytvořili. Zdá se stálá, nikdy se neměnící a je viděna taková „jaká je“. Ale my ji budeme nazývat dočasný zámek na DNA. Víte, když se vaše lidské vědomí a duchovní vyzrálost začnou přesouvat do dalších let, vaše DNA se začne měnit. To nemá nic společného s chemií, ale vše je dáno energií, která je v ní uložená a přepisuje data. Nové energie odemknou jisté části, které byly uzamčené - některé z nich jsou přesně ty, o kterých jsem vám vyprávěl na začátku dnešního channelingu - ty věci, které jsou tak tajemné a týkají se léčení a Akáši.

Uzly a nuly – energie pro budoucnost

A teď udělejme další krok. Během uplynulých dvou let jsme vám vyprávěli o otevření uzlů a nul, časových kapslí planety, které čekají na tuto novou energii. Řekli jsme vám, kdo je tam uložil, a že zodpovědný je sám tvořivý zdroj. Řekli jsme vám, že tam jsou déle než 100 tisíc let a čekají, a že se otevřou, pokud překročíte mezník, a právě to jste udělali. Otevírají se pomalu, a my jsme je identifikovali a uspořádali pro vás některé páry. [Uzly a nuly planety Země] Začínají se otevírat.

Co dělají? Povím vám to. Vylévají informace do mřížek - magnetické, krystalické a do mřížky Gaii – do tří interpersonálních mřížek této planety, které vytvářejí styčnou plochu mezi vámi a vaším vědomím. Tam tedy míří jejich informace. Není to zajímavé? Ty informace nejdou přímo do vašeho vědomí, ale do mřížek. To umožňuje svobodnou volbu, protože nejsou vloženy do vaší mysli. To by bránilo svobodné volbě. Místo toho jsou vloženy do mřížky. Se svobodnou volbou může každý člověk ignorovat vše, co říkám a odejít z této místnosti. Může říci: „Ten člověk na židli je podvodník. Ta informace je směšná; je to hloupost!“ Zatímco bude někdo sedící vedle tohoto pochybovače zázračně vyléčen. V tom je ten rozdíl. Svobodná volba přijmout nebo odmítnout věci okolo vás je tím klíčem k ocenění vašeho individuálního vědomí.

Nový přístup k vesmírné energii

Kdybyste mohli spatřit multidimenzionální energie, a měli možnost poodstoupit a sledovat váš sluneční systém, jak pobíhá kolem středu galaxie, viděli byste energetickou stuhu, kterou v současnosti protínáte. Dalo by se říci, že váš sluneční systém byl v jakési bublině ochranné energie od doby, co na této planetě začal život. Je to astronomicky měřitelné a vědci to vědí. Má dokonce i jméno. Takže to není nic ezoterického. Až se ta bublina vytratí a vy se přesunete do nové oblasti vesmíru, tato energetická stuha, kterou nyní protínáte, se změní. Ve skutečnosti představuje vyšší energii a někdo ji dokonce nazývá radiací.

Váš sluneční systém do ní vstupuje a je to poprvé od doby, kdy jsou lidé na Zemi. Vašemu slunečnímu systému trvá miliony let udělat jeden oběh kolem středu. Tudíž když k tomu došlo minule, vy jste u toho nebyli. Vy jste posvěceni vědomím tvůrčích semen ve svém nitru, a zde přichází radiace, právě včas. Už jsme to říkali dříve, proto se nejedná o novou informaci. Ale teď to spojíme dohromady.

První, co tato radiace zasáhne, je to největší ve vašem slunečním systému – vaše Slunce. Slunce je nukleární motor a má nejvíce energie ve vašem systému. Nová radiace zasáhne vaše Slunce a to okamžitě změní svou energii. Slunce potom vystřelí tuto novou informaci a slunečním větrem (sluneční heliosférou) ji pošle přímo na Zemi. Okamžitě ji zachytí vaše magnetická mřížka (jako obvykle), protože vaše magnetická mřížka vždy zachycuje jakoukoliv energii z heliosféry. Heliosféra (magnetická mřížka Slunce) překrývá magnetickou mřížku Země, a přenos informace je dokončen skrze něco, čemu se říká indukce - teď je ve vaší magnetické mřížce. Pro shrnutí: vzpomeňte si, že jsme vás učili, že jakýkoliv atribut ve vaší magnetické mřížce je následně přenesen do vaší DNA. Pospojujte si body z poselství starého 25 let: tato nová energie ovlivňuje Slunce, Slunce dává energii vaší mřížce a vaše mřížka ji předává do vaší DNA. Jste tím ovlivněni.

Nové „poselství“ z vesmíru

Dovolte, abych vám řekl, o jakém poselství je řeč. „Odemkněte se na 44 procent! To poselství říká: lidská rasa překročila mezník a je připravena na další krok ve vývoji. Teď mluvím o starých duších. Vy budete prvními, kteří dostanou toto poselství. Vy a některé z vašich dětí se starou duší to již začínáte pociťovat a přijímat!

Dovolte, abych vám v této dnešní lekci sdělil, že jako první toto odemknutí začne dělat to, co nazveme Akášickou jasností. Začínáte si vzpomínat a už je načase. Můžete to oslavit? Je načase, abyste po narození už nezačínali znovu od píky, v temnotě a děláním všeho znovu a znovu. Místo toho si to budete pamatovat!

Chci promluvit k některým jedincům, kteří toto poslouchají a jsou v této místnosti. Mají vaše vnoučata odvahu říci vám, kým byla? Nezvedejte ruce; já vím, že tu jste. Oni to cítí, vědí to, a z úst těchto dětí přichází ta nejdůležitější informace, jakou kdy tato planeta slyšela! Ony vědí, kým byly! Některé na vás ukážou prstem a řeknou: „Ty si nevzpomínáš? V jiném životě jsem byla tvoje máma.“ To je trochu zneklidňující, že?

Chci, abyste si vzpomněli na jeden z předpokladů inkarnace, na ten, který vám předáváme stále znovu a znovu. Inkarnujete se do rodinných skupin. Existuje pro to důvod, takže je tam klid a radost. Je to proto, abyste se nemuseli učit energii každého spřízněného člověka pokaždé znovu. Tyto energie rodiny zůstávají společně a vy můžete tímto způsobem dosáhnout více. Pro tyto věci vždy existuje laskavý důvod. Každý jednotlivý atribut ezoterického životního systému, ať už jsou to vaše mřížky nebo reinkarnace, je laskavý. Slyšeli jste to? Je to nádherný systém, a není náhodný. Nemá nic společného s posuzováním, nemá to nic společného s trestáním. Naopak, je o Boží lásce k vám, a to, co se vám chystám sdělit, mění energii.

Akášická jasnost

Takže jsme sdělili, že se přesouváte do nové radiace, a uvedli jsme, že ta protíná Slunce. Slunce ovlivňuje vaše magnetické pole (skrze sluneční vítr) a magnetické pole hovoří k vaší DNA. Najednou je zde možnost, že se odemkne DNA některých z vás. Atributy odemykání Akášické ostrosti vám budou pomáhat, abyste si vzpomněli, kým jste byli. S touto vzpomínkou přichází energie – ne o tom, kým jste byli, ale spíše vám dává energii toho, co jste dělali. Nemyslím fyzicky; myslím energeticky a mentálně. Staré duše si sebou nesou zkušenost. Když se podíváte do očí dítěte, spatříte moudrost, která čeká, až se projeví. Moji drazí, tyto děti jsou jiné. Ony nebudou procházet tím, čím vy! Mají naprosto nový soubor problémů a většina jejich problémů se snaží proplout starými problémy, které jste pro ně vytvořili vy!

Existuje něco, co jsme nadnesli v minulém channelingu nazvaném faktor moudrosti. Tento faktor moudrosti je způsoben Akášickou ostrostí. Poté, co stále znovu a znovu žijete lidské životy, začínáte si vzpomínat na moudrost, kterou jste získali během těch minulých životů. Není nezbytné, abyste si vzpomněli, kým jste byli, ale spíše na tu skutečnost, že jste byli, a na zkušenosti, které jste měli. Představte si dítě přicházející na planetu, které umí číst! Odkud se vzalo? Uvidíte toho ještě víc, i pocit „tam jsem byl, to jsem dělal“.

Akášická ostrost je vzpomínka na zkušenost získanou v minulých životech. Jak dítě roste, ta vzpomínka se stává čistou moudrostí. Spolu s tím, jak se dítě začíná probouzet a otevírá se šišinka, stane se něco dalšího. Mřížka začne hovořit k dítěti prostřednictvím DNA a v té mřížce je také informace z časové kapsle, o které jsme mluvili v minulých channelinzích. Časová kapsle začíná vyživovat planetu vzrůstající moudrostí a znalostí. Nemusíte se reinkarnovat, abyste se ještě více probudili! Akášická ostrost znamená, že lidé najednou vědí více, než jiné děti věděly v minulosti – mnohem více. 

Urychlení

Toto je ten plán, je to systém urychlení, energetický systém pro planetární vzestup. Bude to trvat dlouho, než se zrealizuje, moji drazí, ale začíná to právě teď. V letech 2015, 2016 a 2017 uvidíte marginální důkaz toho, že se to začíná dít. Uvidíte to lehce na mnoha místech. Těmto energiím trvá dlouho, než dozrají, ne všechny se uskuteční rychle a okamžitě. Někteří z vás budou přesvědčeni, že svět prochází temným místem a vy všichni jím procházíte spolu s ním. To protože nevidíte změny takové, jaké jsou, a nechápete, co se ve skutečnosti děje. Řekli jsme to už dříve, že když posvítíte světlem na temné místo, věci, které byly vždy v temnotě, se začnou bránit. To je to, co vidíte právě teď a uvidíte toho ještě mnohem více. Tyto temné věci zde byly stále, ale nesvítilo na ně světlo, kterým na ně svítíte teď.

Uvědomění si já

Akášická ostrost vytváří moudrost a tuto moudrost přenáší do něčeho jiného, o čem vám chceme vyprávět. Jak mám představit tento případ? Když se organismy stanou složitějšími, lépe fungují. Více buněk se spojí dohromady, komunikují a lépe fungují. S vámi jako životní silou se systémy staly propracovanějšími a vyspělejšími. Nakonec jste se stali lidskou bytostí, která má konečně to, co bychom nazvali vnímáním. To znamená, že jste si vědomi toho, že jste zde. Brzy vám přinesu další channeling, který vysvětlí evoluci života na Zemi. Buňky života se množí, žijí a spotřebovávají energii, kterou jste ve vědě ještě nespatřili.

Uvědomění si sebe, je jedním z prvních atributů duchovní inteligence, a vy tady s ní sedíte. Dnes jste mnohem, mnohem výše ve vývoji, než zvířata těsně pod vámi. Díváte se jim do očí, vidíte tam emoce a lásku, a také inteligenci, ale ona nevědí, kdo jsou, ne doopravdy – ne tak jako vy. Váš mozek je tím nejlepším na planetě a to se stalo proto, že více celků a systémů pracovalo společně způsobem, jaký si ještě neumíte představit.

Proč vám to vyprávím? Protože tato základní pravda se vůbec neodráží sociálně. Všimli jste si někdy, že čím větší je nějaká organizace, tím dysfunkčnější se stává? Mohu ukázat na vás a říci, že to je pravý opak toho, co se v průběhu času stalo s buněčnou strukturou? Něco tu schází! Buňky se vzájemně koordinují způsoby, které jste ještě neodhalili. Jedna , že všechny mají stejné informace a všechny pracují směrem ke stejnému inteligentnímu cíli. Jak můžete mít biliony a biliony buněk v lidském těle, které pracují společně, žijí po dlouhou dobu, spolupracují, a dělají, co mohou pro to, aby přežily, a přesto když spojíte dohromady několik stovek lidí, tak jsou dysfunkční?

Víte, že mám pravdu. Čím větší je sociální organizace, tím hůře funguje. A dostáváme se k vládě. Nemusím vám to říkat. Objeví se to v některých případech, že ta organizace je ve skutečnosti hloupá, protože je jich tolik a snaží se dělat stejnou věc. Co je špatné na takovém obrázku? Dovolte mi ukázat vám to, protože se to změní.

Spojené vědomí

Tady je nový pojem: spojené vědomí. Lidské bytosti začínají mít stejný druh atributů vědomí, který si užívají vaše buňky. Budou spojeny. Začnou vědět, co si ten druhý myslí. Ne osobně nebo soukromě, ale intelektuálně a kooperačně. Vůdcem se stane zdravý selský rozum. Velmi brzy naleznete něco, o čem jste si nikdy nemysleli, že by se to mohlo stát: velké organizace začnou fungovat mnohem lépe než dnes. Už jsme mluvili o dni, kdy nastane spolupráce bez vedení. To vše je toho součástí, moji drazí. Umíte si představit situaci, kdy nikdo není ničím pověřen? To se může stát jen tehdy, když všichni jedinci znají problematiku společně. Chápete, co říkám?

Toto, moji drazí, je faktor moudrosti. Umíte si představit, že to ovlivní všechno? Začněme jednoduše: vztahy, byznys obecně, korporace, politiky a vlády. Je-li vědomí fyzika (jak jsem zmínil), znamená to, že fungují absolutní fyzikální pravidla moudrosti a to znamená, že to lze spatřit a pracovat s tím.

Vzpomínáte si na tu radiaci, která přichází vaším směrem ve slunečním systému? Vzpomínáte si, že zasáhne magnetickou mřížku? To vše začne odemykat vaši DNA. Pouze odemkne to, co máte svobodnou volbu přijmout, moji drazí. Nestane se vám to, pokud k tomu nedáte souhlas. Mým úkolem je říci vám, abyste to očekávali!

Všichni se vrátíte zpět, to jsem vám říkal. Bez ohledu na to, co vaše unavené tělo říká teď, vy se vrátíte. Představte si mladé tělo se znalostmi, které jste získali v této době, takže nemusíte dělat stejné chyby! Budete přicházet svěží, dobře vypadající a vzpomínající si! Nezmeškáte tu oslavu, moji drazí. Úplně pokaždé, když jsem vás viděl na své straně závoje, jste se nemohli dočkat, až se do toho znovu dáte, obzvláště pokud šlo o spásu. Strávili jste mnoho času bojem se starou energií, moji drazí. Proč si neužít toho, za co jste zaplatili a co jste si zasloužili? Je toho více. 

Dětské hřiště, znovu

Minulý týden jsme vám řekli, že metafora toho všeho jsou děti na hřišti. Dokážete si ještě vzpomenout, jaké to bylo, být na dětském hřišti? Vzpomínáte si na rváče? Vzpomínáte, jak jste se cítili neschopně nebo jste snad byli tím rváčem vy? Možná jste sehráli cokoliv, co bylo ve vašem nedospělém vědomí, a ostatní děti dělaly totéž. To bylo přežití - udělali jste, co jste mohli, abyste si udrželi to své.

Ale to se změnilo, když jste vyrostli, a jako mladí dospělí jste již ty věci na dětském hřišti neprováděli. Neškádlili jste se, ani jste neházeli kameny, ani jste si nenadávali. Teď to víte lépe, protože jste vyrostli a zmoudřeli. Jen pomyslete na lidstvo, které až do dnešního dne neslezlo z hřiště. V této nové energii po roce 2012 jsou vám k dispozici nástroje zralosti, které jste si zasloužili. Vidíte civilizaci novýma očima a dětské hřiště začíná mizet. Začíná to řešit moudrost.

Moji drazí, lidstvo nevstoupí do této nové moudrosti, dokud spolu budete bojovat jako barbaři. Mimochodem, to jste dělali po celé věky! Učili jste se, jak jeden druhého zabít lépe a lépe, a najednou se vědomí mění. Lidé si začínají ve velkém rozsahu uvědomovat: „Toto není to, co chceme.“ Ach, věřte mi, lidé se o tom budou neustále přít, ale většina si to pomalu uvědomí.

Stejně jako ve skutečném životě si uvědomíte, že někteří rváči nikdy nevyrostli a stále hrají podle pravidel “dětského hřiště”. Některé z nich sledujete na planetě právě teď. Rádi by vzali tu starou, temnou energii a vrátili ji přesně tam, kde byla před rokem 2012. Moc by chtěli, abyste se báli, ale to se nestane. Moudrost se mění.

Vaše innate se začne měnit. Innate je inteligence chytrého těla (je to energie, se kterou se snažíte komunikovat prostřednictvím svalového testování - kineziologie). Most mezi tělem a innate schází, ale začne se stavět. Dovolte mi, abych to převedl do jednoduchých výrazů. Nakonec se stanete svými vlastními intuitivními léčiteli. Budete vědět, co se děje v každém orgánu vašeho těla a v každé žláze – budete vědět, jestli je ve vaší krvi rovnováha! Nemyslíte si, že váš mozek, by vám to měl dát vědět? Vaše innate to už ví! Vždy se snaží sama sebe vyrovnávat a ta jediná část, která je z toho vynechána, je vaše vědomí! Připadá vám současný systém jako kompletní? Nefunguje správně. Ale až začnete fungovat na 44%, stane se to realitou. Toto je pouhý začátek, moji drazí.

Představte si lidskou bytost, která tyto věci ví. Můžete se na ni podívat a říci, že je super-bytost. Jak to může vědět? Vítejte v budoucnosti! Mír na Zemi je pouhým začátkem - je to něco, co vyžaduje jen málo mentálního úsilí, jak by řekl můj partner, protože to automaticky přichází s moudrostí. Skoncovali jste se vzájemným mlácením se na dětském hřišti, když jste se dostali do věku dospělosti. Rozvinuli jste zralost a trochu elegance. Váš program se změnil a musíte se s tím vyrovnat.

To je to, co my vidíme pro tuto planetu! To je naše předpověď. Nebude to okamžitě, ale začíná to teď. Předáváme vám základy toho, jak to funguje, aby se to pro vás stalo reálným, až se to stane. Toto vysvětlení je takové, abyste ho pochopili, není to žádný kouzelný příval energie, který někdo vylije na Zemi a způsobí mír. Není tomu tak. Impuls k tomu přichází z vaší DNA, vaší moudrosti, vašich inkarnací a s tím, co jste se rozhodli dělat.  Toto je to poselství. Je to práce!

Vždy se někteří ptají: „Za jak dlouho? To všechno zní tak dobře.“ Chci, abyste si vzpomněli: někteří z vás zde byli před 20 lety, když mě můj partner přivedl do místnosti velmi podobné této a poprvé mi dovolil začít se a předat vám poselství. V té době jsme vám předali informaci, která je teď přímo před vámi, děje se. Viděli jsme možnosti toho, co by mohlo být a co byste mohli dělat. Nebylo to promarněné proroctví, protože se to stalo!

Duch nezná budoucnost, protože to je svobodná volba lidstva. Ale známe vzorce, které se staly dříve na jiných planetách. Už jsme viděli to, co děláte teď, a viděli jsme celkový pohled, který žádná lidská bytost vidět nemůže. My víme, co se děje v puklinách. Vidíme věci, kterým byste nevěřili, všechny vás posunují kupředu. Jak brzy? To záleží na vás. Je tolik věcí, které jsou ve vaší moci, a to zahrnuje i to, co se děje ve vašem slunečním systému, a co je dle plánu pro nové lidstvo.

Precese bodů rovnodennosti a konec roku 2012 vyznačil začátek lidského vědomí, které začíná vstupovat do dospělosti. Toto bylo to proroctví starých národů. Dále je zde věk zvykání si na to. Nepovím vám, jak dlouho to potrvá. Na jiných planetách to byla překvapivě krátká doba. Existuje možnost, že se přes to dostanete rychle. Moji drazí, zasloužili jste si to. Všechny ty životy skládání této skládačky vyvrcholily do tohoto bodu a teď máte svobodu spatřit konec toho všeho. Vyžaduje to vyladění, abyste se přesunuli ze starého do nového, a při tomto vyladění je rekalibrace nalezení nové frekvence na vás. Zbavení se strachu je na vás.

Nakonec vám povím něco, co jsem řekl už dříve, a chci, abyste to slyšeli stále znovu a znovu. Opakujeme, abyste pochopili to, co uvidíte.  Temnota se bude snažit zvítězit teď, když bylo světlo rozsvíceno. Mají jeden nástroj, který je silný – opravdu silný. Tento nástroj se dokáže dostat k nejvyšším z nejvyšších a zničit je. Můžete se dostat k pracovníkům světla, léčitelům a channelerům. Je to slovo na pět písmen – říká se tomu strach.

Jestliže se bojíte, potom zvítězili. Chci, abyste na to mysleli. Oni to vědí. Nechejte své světlo zářit takovým úžasným způsobem, aby už tady to hrozivé slovo na pět písmen nebylo. Dokonce ani neexistuje. Procházejte těmito časy a pamatujte si je, protože jste je očekávali. Směřujte k nim své úsilí. Směřujte své úsilí k novému slovu na pět písmen – LÁSKA.

Zůstaňte na okamžik a oslavte jeden druhého.

A tak to je.
KRYON 

Setkat se s kuchařem

Tento channeling byl přijat živě Lee Carrollem v San Rafael v Kalifornii 14. 12. 2014

(úplně poslední channeling roku 2014)

Zdravím vás, drazí, já jsem Kryon z magnetické služby.

Když jsme včera začali, pozval jsem do této místnosti i doprovod, a ten už tu zůstal. Není lineární a nemůžete ho spočítat. Dokonce nemá ani vědomí jako vy. Přemýšlejte o něm jako o energii. Multidimenzionalita je taková. Pro vás je složitá, pro nás je to realita. Když zveme dovnitř doprovod, ve skutečnosti dáváme svolení pro shromáždění laskavosti a soucitu pro každého, kdo je zde. Tento doprovod je pokaždé jiný. Když sedíte ve shromáždění, jako je toto, drazí, pak už to, že sedíte na židli a vaše tváře jsou otočeny jedním směrem, jste tiší a soustředění… to samotné představuje záměr. Věděli jste to? Záměr pracovat na sobě, záměr dozvědět se více, záměr být tolerantní. Ne všichni máte stejné potřeby, přání a touhy. Vaše cesty jsou rozdílné. Ale doprovod je všechny zná.

Kryonův doprovod je z Centrálního zdroje. Můžete říci, že jeho energie si potřásá rukou s tím, co jste vy a vaše vyšší já. Někteří z vás to cítí. Je to bezpečné místo.

Včera jsem prohlásil, že včerejší channeling byl poslední v tomto roce. To také byl, pokud to definujete tak, jako já - že channeling je plný nových informací, hlubokých věcí, které byste měli opakovaně slyšet a zapsat si je. Ne jako tento. Ten takový není. Tento je pro vás. Je pro ty v místnosti a každého dalšího, kdo si jej bude chtít poslechnout. Má co do činění s tím, co jste prožili dnes, protože to bylo jiné. Pro mnohé z vás.

Každý program je vytvořen tak, aby ve vás stimuloval věci, které pak budou zkoumat vaší realitu… aby vám představil složité věci, o kterých jste možná dříve nepřemýšleli nebo jim možná ještě nerozumíte. Otevírá obálku vaší 3D reality, abyste se pak mohli svobodně dívat mimo ni. Často používáme slova: Je možné, že toho je víc?

S čím máme potíže my na druhé straně závoje? Jste to vy. (Kryon se směje a publikum také.) Pocházíte ze staré energie, narodili jste se v ní. A nyní se vaše realita začíná upravovat. Je nyní nová, plná toho, co jste ani nečekali. Má jiná pravidla. Musíte se rekalibrovat a to se lidem nedělá snadno. Váš mozek pro to není stvořen. Mozek přežití, který máte, přijímá koncepty a ty se pak stávají vaší realitou. To je duchovní přežití. Když se pravidla začnou měnit, ohrožuje to mnoho věcí ve vás – stejnost, po které toužíte, kterou chcete. A náhle je to jiné. Zvažujete vše, co říkáme a co je nové v porovnání s tím, co vás učili ti, kterým důvěřujete. Znovu vám říkám, že se energie mění. A to, co vás učili, mohlo být přesné a pravdivé v té době, ale teď se to posouvá a mění. Změnili jste tuto planetu… tolik, že se změnila i budoucnost. Změnil se účel této planety. Změnilo se její místo v galaxii. Změnily se potenciály, toho, co bude dál – pro vás i pro další planetu svobodné vůle. Jednoho dne totiž bude VAŠÍM úkolem osít další… prostřednictvím vaší DNA.

Rozumíte tomu všemu? (Kryon se směje.) Ne. Co víc – rozumíte všemu, co zde bylo dnes prezentováno do všech detailů? Ne. Ani se to nepředpokládá. Nemusíte. Chci vám dát koncept.

Toto je skutečně krátké poselství. Jen pro vás. Chci vám předat koncept a chci, abyste si ho pamatovali. Tuto metaforu už jsme vám dali dříve a chci, abyste viděli, co opravdu říká. Lidé rádi jedí. Je to potěšení pro vás všechny. A má to tak být. Byli jste tak stvořeni. Byli jste tak stvořeni! Užíváte si krásný čas, kdy sedíte spolu s ostatními, a vychutnáváte si skvělé jídlo. Při tom procesu a při jídle obecně si uvědomujete, že jsou skvělá jídla a jídla, která tak skvělá nejsou. Když jdete na nějaké místo a objevíte tam jídlo, které je prostě úžasné, a každé sousto je pro vaše chuťové pohárky přímo zázračné, pak si ho zapamatujete. Chci, abyste si do této situace na chvíli promítli sebe a své přátele.

Sedíte kolem stolu spolu s lidmi, které znáte, i s těmi, které neznáte. Tento stůl reprezentuje – no, řekněme, že tuto místnost. Vám všem je předloženo úžasné jídlo. Vnímáte ho s různými stupni požitku, ale všichni si ho užíváte. Někteří jste jím uneseni a chcete se setkat s kuchařem. Milujete to jídlo a tak uděláte pokus – jdete kolem stolu a zjišťujete, co si kdo myslí o tom jídle, které jí. Tady to začíná být trochu složitější. Složitější, protože chápete, že dostáváte vhledy o tom, co komu připadá nebo nepřipadá lahodné – textura, chuť, prožitek… a pak se dostanete k tomu, kdo je rozumově založený…

„Užil sis to jídlo?“„Ach, bylo to jedno z nejlepších, ale moc jsem si ho neužil.“„Jak je možné, že sis ho neužil, když to bylo jedno z nejlepších?“ – A on odpoví (Kryon do toho vkládá náležitě dramatický důraz): „Protože dorazilo k mým chuťovým pohárkům a já okamžitě začal přemýšlet, jaký je recept!“ (Smích v publiku.) „Jsem frustrovaný! A to ruší můj požitek z tohoto pokrmu, protože nevím, co v něm je… Nevím, jak dlouho byl připravován, jak dlouho byl marinován, nevím nic o kuchaři! A tak jsem z toho frustrovaný. Ne, neužil jsem si to.“ (Kryon se směje spolu s publikem.) Musím pokračovat?

Chci, abyste zde seděli a užili jste si nástroje této nové doby. Je vám předáván systém intuice – vážně mu musíte rozumět? Jsou vám předávány systémy nových konceptů – kdo jste, co můžete dělat, jak můžete změnit svou biologii… - budete tu sedět a rozumově to rozebírat? Vážně musíte znát postup, abyste mohli vidět světlo? Říkám to, protože odpověď v každém z vás je do určité míry: ano. Do určité míry. Jdete kolem stolu a zjišťujete, že to máte společné. I ti, kteří to milují, se chtějí setkat s kuchařem. Chtějí vidět jeho tvář a chtějí znát recept. I ti, kteří to milují. A pak jsou ti, kteří se jen usmívají a říkají: „Nezáleží mi na tom. Nepotřebuji se setkat s kuchařem. Jenom chci přidat.“ (Opět společný smích.) Chci, abyste se stali touto osobou. Drazí, nemusíte „vědět“. Slibuji, že nakonec se tyto věci poskládají a stanou se duchovně logickými.

Ve vašem životě jsou situace, kdy netušíte „co“ a „proč“, jste naštvaní a frustrovaní. Ale čas jde dál, věci se dějí a pak se jednoho dne ohlédnete a řeknete: „Ach, teď už vím…“ Díváte se na práci synchronicity – na věci, které vás tlačily a táhly, aniž byste věděli, že jste to umožnili, že jste o to požádali… a to vše vás vede k laskavému místu, které nečekáte, a až se tam ocitnete, ohlédnete se zpět a řeknete si (udiveně): „Tohle jsem nikdy nemohl naplánovat.“ Kdybychom vám na začátku řekli, jaký je plán, pak byste to neudělali. A vy víte, že mám pravdu.

Takže chci, abyste zde seděli s věděním, že Boží láska zná vaše jméno… že jste schopni zpracovat každou skládanku, aniž byste znali recept, postup, všechna „proč“ a „jak“. Někteří si odjakživa kladete tyto otázky – a vy budete muset mít trpělivost s tím, že nebudete mít žádné odpovědi. Pouze příslib, že jednoho dne to pochopíte a užijete si logiku toho všeho. Pro teď je to však v pořádku – nevědět. Nedovolte svému intelektuálnímu mozku, aby zkazil to, co přichází. Nedovolte instinktu přežití ve vás, aby prosazoval svou potřebu vědět a podílet se na jednom z nejúžasnějších posunů energie v lidstvu, při kterém staré duše razí cestu.

Toto je poselství pro vás. Zejména pro tuto skupinu, protože vy jste strávili tento den v učení, které přineslo ode všeho něco, pokrylo mnoho témat a pouze vám představilo koncepty a teď je to na vás. Byla zaseta semena, abyste mohli změnit samotnou esenci toho, kdo si myslíte, že jste. Je to vše ve vaší Akáše, skutečně, staré duše. Přemýšlejte o tom. Je to pramen vašich znalostí a moudrosti, který čeká jen na to, až jej vpustíte do svého života. Co s ním uděláte? Musíte ho prozkoumat? (Kryon se směje.) Nebo jen poplynete spolu s ním?

Žehnáme vám. Toto je váš čas v historii. Jste na správném místě ve správném čase. Pracujete na skládankách, se kterými máte pracovat. Slyšeli jste mne? Se kterými máte pracovat. Protože rekalibrujete svůj život…

Já jsem Kryon, zamilovaný do lidstva.

A tak to je.
KRYON