Kryon o Posunu - Vzestupu

 

          Tento text obsahuje výběr z channelingů z webu www.kryon.webnode.cz  na uvedené téma. 

 

      Obsah:

 

-         Osm posunů k osvícení – 1. část  20.10.2007  Mexico City 

-         Osm posunů k osvícení – 2. část  20.10.2007  Mexico City 

-         Posun je tu!  20.10.2008  Santiago de Chile 

-         Načasování velkého posunu  21.3.2009  Madrid, Španělsko 

-         Příznaky posunu  23.5.2009  Moskva, Rusko 

-         Nová paradigma reality část1, část 2  12.2.2011  Salt Lake City, Utah

-         Co se stane?  19.10.2011  Toronto, Kanada 

-         Most mečů  29.9.2012  Toronto, Kanada 

-         Čas říct sbohem  8.12.2012  San Rafael, Kalifornie 

-         2013 – A co teď?  6.1.2013  Phoenix, Arizona

-         Nástroje Staré Duše pro rok 2013  13.1.2013  Boulder, Colorado 

-         „Tři větry“  23.-24.2.2013  Saskatoon, Saskatchewanu a Calgary, Alberta, Kanada 

 

 

Osm posunů k osvícení - 1. část

 

20.10.2007 Mexico City

Poselství Kryona přijal Lee Carroll

 

     Buďte pozdraveni moji milí,

já jsem Kryon z magnetické služby. Odkud si myslíte, že přichází lidský cit? Odkud přichází láska? Řeknu vám tolik – je to část Boha ve vás! Proč cítíte to, co cítíte, když navzájem vnímáte tolik lásky? Myslíte, že je to zcela lidské, že? Ne. Je to aktivovaná božská část ve vás. Dokonce i v těch, co nevěří v Boha. Nemohou nic změnit na skutečnosti, že mají Boha v sobě. Nemusíte také věřit na ledviny, a přesto je máte. Jste stvoření svobodné vůle, tedy máte volbu akceptovat to, co se momentálně děje, nebo ne. Jste zcela svobodní a Duch sem nepřijde se vás dotknout, abyste uvěřili. To je náš dárek pro vás – svobodná vůle.

     Doprovod zaplňuje toto místo! Pochopte, když přijdu na místo jako je toto, pak pociťuji lásku k lidstvu. Možná těmto věcem, které vám vykládám, nevěříte? Jedná se o pravdu, je jedno čemu se rozhodnete věřit, a pravdou je, že existují spirituální bytosti, které vás nade vše milují.

     Byl jsem tady, ve větru zrození, v energii vašeho příchodu. Na interdimenzionálním místě, kde neexistuje čas, což dovoluje zajímavou vlastnost, že mohu být jak při porodu každého z vás, jakož i tady s vámi komunikovat. Ve vašem 3dimenzionálním prostoru řeknete: „Nuže, Kryon je zde a teď s námi mluví.“ Ale povídám také [současně] na jiném místě a říkám ahoj těm, kteří přijdou na tuto stranu závoje, a které si představujete jako mrtvé. Zdravím je, když přicházejí na druhou stranu závoje, a jsem na místech, kde se lidé rodí. Součástí toho, co dělám, je být na tomto bodě přechodu, u této interdimenzionální brány, kde se tyto věci dějí.

     Žádná z těchto věcí nemá nic do činění s božími pravidly. Tyto věci nemají nic s vytvářením ceremonií nebo protokolu. Mají co do činění jen s jednou jedinou věcí a tou je Láska Boha. Máte rodinu na druhé straně závoje, která vás tak moc miluje! Chtěli bychom držet vaši ruku až do okamžiku, kdy se dostanete do porodního kanálu. Chtěli bychom být prvními, kteří vám podají ruku, když se vrátíte zpět skrze závoj. To je to, co dělá rodina pro rodinu, a chtěl bych vám říct moji milí, že první slova, která lidé slyší, když zemřou, jsou: „Neboj se můj milý/má milá, neboť jsi doma.“ To je Láska Boha při práci. Vzpomínáte si?

     Kdybychom na tomto místě mohli udělat něco magického, bylo by to vytvoření stejného pocitu ve vás, co já cítím, neboť já jsem Kryon. Reprezentuji velmi velkou skupinu. Reprezentuji triliony jisker Boha, které vás znají. Jsem na mnoha místech. Jsem mnohočetná bytost, mimo to, co byste nazvali vaší dimenzionalitou. To ztěžuje porozumění, ale poznejte také, že jste stejní, když jste se mnou.

Možná tu jste poprvé (nebo to poprvé čtete)? Vím, kdo tu je. Možná jste tu s někým jiným, kdo vás poprosil, abyste šli také a poslechli si tato slova? Chtěl bych jen, abyste naslouchali. Neexistuje žádný tlak na vás, abyste věřili tomuto poselství nebo tomu, co se tu děje. Jenom kdybyste, prosím, otevřeli svá srdce, abyste to mohli cítit. Neboť zde existuje energie potvrzení a chtěl bych, abyste něco vzali na vědomí. Nebudeme vám zprostředkovávat žádnou doktrínu. Nebudeme stanovovat žádná pravidla. Nedáme vám ani žádnou instanci, které byste se měli ospravedlňovat. Nebudeme vás prosit, abyste se stali členem nějaké skupiny. Důvod? Jako jiskra Boha, která putuje dualitou na této planetě, to už všechno máte.

     Jste částí rodiny Boha a všichni to máte společné. Já, všichni, dokonce i ti nevěřící tady… já vím, kdo tu je. Naslouchej mi, nevěřící: Když opustíš toto místo, budeš stejně moc milován jako každý jiný tady. To, že nevěříš, nezadrží Anděly, aby byli s tebou. Tak to chodí. Bojíte se této lásky? Není agresivní. Je pasivní a čeká jen na to, aby vámi byla pocítěna.

     Během těchto obou dnů budeme dělat něco, co jsme ještě nikdy předtím nedělali. Během měsíců jsme poselství nahustili tak, aby mohlo být v krátkém čase předáno hodně informací. O čem dnes pohovořím, můžete také po částech najít v Kryonových Poselstvích posledních 20 let, ale museli byste si to vyhledat. Struktura učení v těchto dnech vypadá následovně: Sdělím vám osm posunů, kterými člověk projde od začínajícího se probouzení až k úplnému vzestupu. To je veliký obraz učení, že? Vypráví o celé cestě během pouhých dvou večerů retrospekce.

     Nyní poslouchejte. Co přijde, nejsou pravidla, nejsou to kroky. Jedná se o posuny, které neprobíhají v nějakém určitém časovém období. Každý z vás je jiný. Každý z vás musí dosáhnout vlastního stavu vědomí ve svém vlastním čase. Přesto by se chtěl člověk zeptat: „Jak dlouho to trvá od této fáze k další?“ A na to skutečně neexistuje žádná odpověď, neboť toto je individuální. Váš vlastní vztah s realitou planety určuje, jak dlouho ty věci trvají.

Dnešní večer vám sdělíme čtyři z těchto posunů a čtyři zbývající zítra. Jaký velkolepý příběh! Ještě než s ním začnu, řeknu vám, že je to příběh o tom, co se stane, když člověk vystoupí ze své vlastní dimenze a ukáže odvahu se rozhlédnout a zeptat, kým je (kdo je).

 

     První posun, který člověk učiní, je [probouzející se] zvědavost – ptá se: „Může to být skutečné?“ Tady to začíná. Každý z vás, kdo je léčitel, kdo je na cestě, tím prošel. Tento víkend bude pro některé z vás mimořádný, protože to je prostřednictvím synchronicity vašeho Bytí Zde vaše příležitost k rozšířenému vědomí. V někom, kdo se ptá: „Může to být pravda?“ se děje posun nevíry popř. neutrality. Tak to začíná a vy tu sedíte. Vím, kdo jste.  

     Tento víkend pro vás může být něčím zvláštním. Možná jste si ještě nikdy nedovolili být na místě jako je toto a být tolik milováni? Rozumíte, s kým tu jste? Rozumíte, že kolem vás sedí stovky těch, co vás nikdy nebudou hodnotit a odsuzovat - je jedno, kdo jste nebo co jste udělali? Tohle je skutečné a je jen na vás, abyste to rozpoznali. Již na tomto místě, během těchto učení budou na pódiu ukazovány barvy. Bude se to dít pro ty, kteří sem přišli a znají jejich význam, abychom jim potvrdili, že je to pravdivé.

     Toto poselství není nepřiměřené. Nepožaduje od vás cokoliv dělat. Jen by chtělo, aby se vaše srdce na moment otevřelo. Vzpomínáte si na svůj první posun? Vzpomínáte si na pocit uvědomění? Vzpomínáte si na to? Na pocit „mohla by to být skutečně pravda“? A pokud ano, co následuje? Tento posun vědomí je bodem, kde se zamilujete do Boha. „Mohla by to být všechno pravda, co řekl channeler? Co by bylo, kdyby existoval větší obraz? Co když existuje vyšší cíl/účel v životě?“ Toto je důležitý posun a více než 90% lidstva jej nikdy neučiní. Méně než půl procenta lidstva udělá tento posun vědomí. Přesto to bude dost.

     Vypočítejte to. Začněte a spočítejte to. Půl procenta ze 7 miliard – to je mnoho lidí! Stejně tak je to hodně světla! Nuže, co se stane po tomto posunu vědomí, když začnete v srdci vnímat lásku Boha? Ptáte se, jestli je to skutečné, že? Mnozí lidé to vyloučí, protože tomu nebudou moci uvěřit. Ale je skutečná. Víte, co se stane během tohoto posunu vědomí? Rozhodnete se, zda uchopíte ruku Anděla, který byl při vás po celý váš život, a tento Anděl má jméno. Je to vaše Vyšší Já. To je první posun, který se uskuteční, a je obrovský.

 

     Druhý posun se stane, když se rozhodnete, že je to skutečné, a že s tím něco uděláte. Těchto osm posunů jsou ty důležitější na spirituální cestě člověka… ty všeobecné, a tady přichází to, co byste měli vědět – existují mnozí, kteří se nikdy nepřenesou přes první posun. Přicházejí na setkání, jako jsou tato, aby jednoduše jen vnímali energii. Věří na to z celého srdce a cítí, jak jimi protéká láska Boha. A často je to všechno, co chtějí. Je to všechno, co potřebují. Jak už tomu je, mnozí chtějí více a ptají se: „Co mohu udělat, abych přišel k tomuto Andělovi, kterého jsem ve svém nitru objevil, blíže? Existuje něco, co bych měl na této planetě dělat? Existuje metoda komunikace s duchem? Pokud ano, kde je a co mám dělat?“

Tento posun je úmyslem člověka zatlačit na dveře na druhou stranu závoje. Z lidí, kteří přede mnou sedí na židlích, většina na tyto dveře tlačila. Ó, v tomto bodě je to trochu děsivé, že? Protože nyní budete dělat něco, co odporuje realitě, kterou jste znali celý svůj život! Vaši přátelé možná nezůstanou vašimi přáteli, neboť vás posun umístí na startovní dráhu vědění. Požehnán je člověk, který projde tímto posunem, neboť zde je slib: Nejste ve tmě a nikdy nejste sami. Neboť existují legie andělských bytostí na druhé straně dveří, které nesou vaše jméno, a když na ně zatlačíte, pak andělé vplují do vašeho života. První, co ucítíte, je mír se vším, co jste učinili. Kéž je to důkazem toho, že je to přiměřené, výsledný pocit lásky ve vašem životě.

     „OK, Kryone, jak to udělám?“ Každý jednotlivý člověk to udělá jinak. Mnozí se odeberou do meditace a řeknou: „Jsem připraven. Ukažte mi, co je třeba udělat.“ Mnozí budou hledat knihy, stupně vzestupu a nalézat systém. Mnozí budou vyhlížet vědění, aby získali lepší představu o tom, co se pokusí dělat. To vše je přiměřené jednání. Každý člověk potřebuje to, co potřebuje, v závislosti na své kultuře a zkušenostech na Zemi. Bůh tu nesedí a neřekne: „Ty to děláš špatně.“ Bůh je trpělivý. Pokud budete chtít vylézt po kolenou tisíc schodů, abyste došli k bodu, na který jste připraveni, pak polezeme ty schody nahoru s vámi. To je Láska Boha. Není tu žádné posuzování. Jsi někdo, kdo by chtěl procedury? Andělé budou vedle vás sedět, zatímco jimi procházíte. A pokud je nechcete, i tak tam budou.

     Existují lidé, kteří řeknou: „To není odpověď na nic. Říkáš mi, že vše, co učiním, abych tam došel, je správně. Je to tak?“ Ano. Zatlačte na tyto dveře jakýmkoli způsobem, který se vám líbí. Vezměte si tolik času, kolik chcete. Výsledek bude stejný. Bude do vás vtékat cit pro vaše začínající mistrovství. Nebudete vědět, co si s tím máte počít, ale budete vědět, že je to skutečné a že to přišlo.

     Je to těžké objasnit. Je to jako člověk, který byl stále ve tmě a otevře dveře, za kterými se nachází jasné světlo. Tento člověk nikdy před tím světlo neviděl. A může dělat, co chce, aby se připravil na otevření těchto dveří. Někdo je otevře jen trošičku, aby věděl, jak světlo vypadá. A jiný padne na kolena, rozevře dveře dokořán a řekne: „Milý Bože, jsem připraven. Pojďme! Řekni mi, co mám dělat.“ To je ten druhý posun. Z osmi [posunů] je tento kritický, neboť opravdu uvádí proces do chodu. Jakmile tento proces jednou začal, je těžké ho zastavit. Neboť člověka není možné něco odnaučit (odebrat mu vědění), zvláště něco tak hlubokého jako toto tady.

     Chtěl bych se vás zeptat na následující: Když jste na tomto setkání jednou pocítili lásku Boha, když jste uviděli barvy, které ukazuji, mohli byste se pak opravdu vrátit a všechno [zase] vypnout? Mohli byste dělat, jako byste to nikdy neviděli? Mohli byste dělat, jako byste to nikdy necítili? Odpověď je NE. Vy víte, co se stalo. Je to krásné.

     Co se stane jako další, je opravdu zajímavé. Někdy je velmi dlouhá cesta mezi touto druhou fází a tou další. To bude záviset na příslušném člověku a na tom, jak rychle si přeje se pohybovat. A opět říkáme, že zde není žádné posuzování. Existují tací, kteří řeknou: „Nuže, měl bych být schopen to dosáhnout během určitého počtu dní nebo týdnů.“ Skutečně? Jak to změříte? Odkud víte, že to skončilo? Odkud víte, jak moc jsou dveře otevřené? Ne. To je velmi individuální. V místnosti jsou „ulehčovači“, jejichž jediným cílem v životě je pomoci vám při otevírání dveří. Začíná vám to dávat smysl? Jsou zde, aby vám pomohli uvolnit se v lásce Boha, otevřít se jí.

     Předtím jste naslouchali učitelce, Peggy (hovoří o Peggy, která hovořila ráno v rámci konference). Víte, co je jejím úkolem na planetě? Je to snadné. Snadné to definovat. Je tu, aby vám pomohla najít rovnováhu, abyste mohli v srdci cítit lásku Boha. Když jste pak prošli jednotlivými fázemi a stojíte tu jako absolvent, pak můžete říct: „Nyní rozumím víc Mistrovství uvnitř.“ Pomáhá lidem otevírat dveře a rozumět světlu. Toto učení nebylo před 25 lety k dispozici. Víte, proč nebylo? Protože na to nebyly vibrace planety připraveny. Bylo mnohem obtížnější dosáhnout porozumění ve vibracích před Harmonickou Konvergencí. Existuje mnoho učení s následující charakteristikou… jsou vám dávány jako nová informace v nové energii objevování.

 

     Třetí posun patří k těm, které je nejtěžší vysvětlit. Nastane to, když člověk nakonec pozná smysl ve světle a temnotě svého života. V minulých měsících jsme o tom často hovořili, neboť je to pro člověka jedna z věcí, které je nejtěžší přijmout a naučit se. Tímto posunem musíte projít, abyste došli k těm ostatním, protože vědomí takové je. Přijdete k dalším dveřím teprve, když jste prošli tímto, neboť každý z těchto posunů vám dovoluje zažít ten příští. Procházíte jimi lineárním způsobem - ne kvůli jejich složitosti, ale kvůli jejich vlastnosti měnit vědomí a odhalení.

     Ve 3D člověk činí některá zajímavá pozorování. Když se vám něco úžasného nebo velkolepého stane, např. vyléčení, pak řeknete: „To muselo přijít od Boha. To bych já učinit nemohl. To musí přicházet od Boha. Buď pochválen Bůh.“ Když se ve vašem životě stane něco opravdu zlého, kde se zdá, že vás chce uchopit temnota a přivést na pochmurné místo, lidé říkají: „Nuže, to musel být démon. To musel být ďábel; chytil mě a odtáhl od dobrých věcí.“ Chápejte, lidé jsou v tomto ohledu velmi zajímaví. Nejsou za nic zodpovědní, jedno v jakém směru, že? Stane se něco dobrého, to musí být Bůh. Stane se něco špatného, to musí být ďábel. Proto bych se chtěl zeptat, co tu vůbec děláte? Jednoduše si tu tak sedíte v neutralitě a čekáte, že vaši duši chytí jedna z obou bytostí? Za vůbec nic nenesete odpovědnost? Myslíte si, že takto pracuje Bůh?

 

     Třetí posun je tento: Požehnaná je Lidská Bytost, která si uvědomí, že v každém člověku je Temnota i Světlo. Je tam Bůh a je tam i nepřítomnost Boha. Dovolte mi definovat Temnotu. Temnota je definována jako nepřítomnost Světla. Chtěl bych pro vás definovat Světlo. Světlo je silným jasem, který neobsahuje žádnou tmu. Tma nemůže Světlu nic udělat, ale světlo může temnotu zničit. Člověk má volbu, svojí přítomností na Zemi vytvářet jedno z obou.

     Tady přichází pro vás nepochopitelná část, které nechcete věřit. Všichni démoni, které jste ve svém životě viděli, cítili nebo slyšeli, byli vytvořeni skrze lidské vědomí. Každý z nejnádhernějších zázraků na této planetě, dokonce i probouzení mrtvých, vznikl z lidského vědomí. Mistr Světla je ve vás!

Když před mnoha lety putoval po této planetě Mistr Lásky - Žid Ježíš, řekl toto: „Já jsem syn Boží, a tím jste i vy.“ To je psáno. Přečtěte si to. To bylo uznání Mistra ve vás. Když člověk pochopí, že neexistuje žádný boj o jeho duši a že je sám zodpovědný za Temnotu i za Světlo, nastane velký průlom. Nazývá se to převzetím zodpovědnosti za Všechno. Nikdo vám nic neprovedl. Nikdo se vás nesnaží dostat. Jste drahocenní a nesete Světlo v sobě. Mistra uvnitř. To je třetí posun.

     Nyní přejdeme k poslednímu posunu v rámci učení dnešního dne. Nejprve to shrňme: máme zde člověka, který se ze zvědavosti odebral do uvědomění a pak učinil rozhodnutí skutečně něco udělat pro to, co cítí, a tak zatlačil na dveře ke Světlu. Tato Lidská Bytost pak obdržela odpověď a láska Boha začala téct do jeho života. Tak moc ho to změnilo, že vědění od Ducha začalo zaplavovat jeho buněčnou strukturu. Začal mít intuitivní vjemy toho, jak věci fungují, a jeho intuice byla správná. Stává se méně hodnotícím a více mistrovským. Je schopen nechat odejít zlost ze svého života a odpadla od něj dramata. Ví, že zažil potvrzení pro své konání. Pak vidí ve svém nitru spektrum energie Temnoty a Světla. Rozpozná své vlastní mistrovství uvnitř a ubírá se ke čtvrtému posunu.

     A to, moji milí, je definice jednoho pojmu, o kterém jsme jasně hovořili v roce 1989. Když dáte najevo záměr obdržet dar – implantování povolení kráčet dál bez karmy. Je to těžko objasnitelný koncept – vysvětlovali jsme to už tolikrát!

 

     Čtvrtý posun je stornování karmy a pochopení vlastního podílu na své spirituální cestě.

     Když přes vás spirituální vědomí nikdy nepřejde, zůstane energie karmy [jaká je]. Je součástí systému Akáši. Musíte v tom mít jasno, že jste žili mnohokrát a prožívali jiné životy. Tyto životy na sebe energeticky navazují a zkušenosti minulých životů vytvářejí potenciál vašich současných životních zkušeností. Jméno tohoto systému je karma.

     Chtěl bych se zeptat těch v místnosti, kteří jsou rodiče, na něco o jejich dětech. Narodily se jako nepopsané listy, které musíte všemu naučit? Vy víte, že takoví nejsou. Kdo jim vštípil, aby byli žárliví? Kdo je naučil zlobit a propadat zběsilosti? Kdo je naučil bát se vody a určitých zvířat? Vy jste to nebyli, že ne? Odkud to tedy všechno přišlo? Proč je jedno dítě v určitém směru tak moc talentované a to druhé vůbec? Proč je to jedno tak plné lásky a druhé tak odmítavé? Vy víte, o čem mluvím, že? (Kryon se usmívá.) Proč je jedno bojovník a druhé ne? A odpovědí je karma. Přicházejí s přednastavenou energií. Ta se táhne jejich celým životem a bude tahat a tlačit na jejich vědomí.

     Všichni lidé to tak mají, dokud se nerozhodnou ji zrušit, a tato schopnost byla ve staré energii k dispozici pouze pro Mistry této planety. Nyní ji má k dispozici každý, kdo přede mnou sedí na židlích nebo toto čte. Moji milovaní, něco vám povím o těch, kteří v tento moment sedí na židlích. Některé z těchto [karmických] věcí jsou stále ve vás. Jsou zodpovědné za některé z výzev, kterým čelíte, protože jste nikdy nedali souhlas, že mohou odejít.

     Toto je systém: Zrušíte tuto starou energii jménem karma, opustíte cestu přednastavení a začnete si pro sebe vytvářet novou energii, jako byste právě přišli na planetu bez jakékoli karmy. Některé z atributů vašeho života se změní. Váš strach z vás spadne, protože je to součást vaší karmy. Můj partner to udělal. Může ten okamžik, kdy to udělal, pojmenovat. Neboť muž na židli je inženýr s dominantní levou mozkovou hemisférou (hovoří o Leem). Měl nadšení pro nastávající službu jako námořník a vlastnosti poustevníka. Jak už tomu tak bývá, jakmile dal svolení otevřít dveře ke stornování své karmy, tyto věci od něj odpadly. Už se nebojí lidí. Nyní se jeho pravá mozková hemisféra rozvinula stejně jako levá. Očividně zmizelo mnoho z toho, kým byl… a bylo nahrazeno tím, kým si přeje být. Požehnaný je člověk, který učiní tuto volbu, neboť je nejprve nepohodlná a pak, když poznáte, že skutečně určujete svoji vlastní budoucnost, je odměňující.

Skončíme tímto: Když tu lidé stojí bez karmické energie, s kterou přišli, pak jsou skutečně jako nazí před Bohem. Neboť neví, kam půjdou. Neví, jaká synchronicita je potká, aby jim pomohla. Nemají tušení, co je očekává nebo kde stojí, je to jako by byli čerství a noví, připraveni vytvořit cestu, kterou nikdy neviděli. To je pro člověka nepohodlné. Ať je tomu jakkoliv, zde je slib, který jsme vám dali s posunem číslo dvě. Vyzývám vás, abyste tento stav oslavili – stav nejistoty. Oslavte ho. „Nuže Bože, zde jsem. Nemám tušení, co dělám. Není to velkolepé?“ A vaši přátelé a příbuzní se na vás podívají a řeknou: „Ty jsi opravdu potrhlý.“ Neboť jak byste jim mohli říct, že jste obklopeni legiemi Andělů, kteří vás drží za ruku?

     Máte pomocnou skupinu a tento čtvrtý posun je bodem, kdy se tato podporující skupina opravdu začne ukazovat. Tento posun vám dovoluje kráčet do Temnoty a beze strachu z padacích jam třídimenzionálního systému si pískat nějakou melodii. Tento posun umožňuje porozumět vašemu vlastnímu přispění k vašemu vlastnímu stvoření. Jak byste mohli mít strach z nemoci ve vás, když ji vytváříte vy? Jak byste mohli mít strach z nemoci ve vás, když vytváříte vlastní léčení? Nemyslíte, že vím, kdo tu je?

      Drahá Lidská Bytosti, neříkáme na shledanou. Vrátím se tak rychle jako mžiknutí (zítra). Pro mě je to, jako by můj partner zavřel své oči a zase je otevřel, a budeme pokračovat. Pro vás je to milá pauza. Nebuďte překvapeni, když s vámi půjde domů pár Andělů. Nebuďte překvapeni, když vás udrží vzhůru. Proč by to dělali? Možná jste dnes zatlačili na tyto dveře o něco silněji a oni se už nemohou dočkat, až uchopí vaši ruku. Necháte je? Dovolíte jim to? Já jsem Kryon z magnetické služby. Jsem zamilován do lidstva. Brzy budu zpátky.

A tak to je.

KRYON

 

Zdroj: https://www.kryon.com/ přeložila Martina Mangová

Pozn.: Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.

 

Osm posunů k osvícení - 2. část

 

21.10.2007 Mexico City

Toto Kryonovo poselství přijal Lee Carroll

 

     Buďte pozdraveni moji milí, já jsem Kryon z magnetické služby.

     Mnozí se ptali: “Jak je to možné? Jak může nějaký muž sedět na židli a zdánlivě mrknutím oka začít mluvit s druhou stranou závoje? Je to skutečně pravda?” A opět se k vám obracíme s otázkou, jak to vnímáte? Je to pocit, jakoby nějaký muž mluvil, nebo jakoby na toto místo tekla láska Boha? Co by bylo, kdybyste v sobě měli kapacitu (znalce) a okamžitě věděli, jestli je to pravda nebo ne? No, vy ji máte! To je část dnešní lekce, neboť tento dar přichází společně s posuny na spirituální cestě člověka. Skutečně tu sedí ti, kteří mají tento dar a vědí, co se děje. Mohlo by být, že Bůh lidstvo tak moc miluje, že dnes umyjeme vaše nohy? Proč se nezeptáte těch, kterým právě myjí jejich nohy? Tak sem přicházíme potichu s mocným poselstvím. Avšak nechtěli bychom hned začít s učením.

     Co nyní pociťujete? Právě teď se dějí věci v tomto prostoru, protože jste o to žádali. Mnozí z vás dali dnes večer souhlas pro dary, dokonce více než včera večer. Vám náleží souhlas – to znamená, že jste si dnes večer sami k tomu dali svolení. Neboť mnoho z těch, kteří k vám dnes spirituálně hovořili (přednášející na konferenci), vám zprostředkovali poselství, které vám předáme i my: Nejste sami. Jste tady dnes spolu v této spirituální lodi a možná začínáte cítit, že osoba vedle vás, kterou možná neznáte, je také součástí vašeho procesu. Možná existuje spirituální systém, který zahrnuje všechny lidi? To je skutečně součástí učení tohoto večera.

Můj milý člověče, ještě než začneme: Já vím, kdo jsi. Každá andělská bytost v univerzu ví, že tu jsi. Mohl bys být opravdu tak důležitý, že univerzum zná tvé jméno? Odpověď zní ANO. Co vám brání všemu tomu zde věřit, je nazýváno závojem a on funguje výborně tak, že vám zabraňuje poznat tuto skutečnost. Závoj je silný. To poslední, co v sobě spatřujete je spirituální Mistrovství, o kterém jsme právě hovořili (část 1).

     Dnes budu pokračovat v odhalování a diskusi o osmi posunech spirituálních znaků člověka mezi vědomím a vzestupem. Chtěl bych, abyste si vzpomněli, co bylo řečeno dříve - že pro to vše neexistuje jízdní řád. Nemůžete rozhodnout, jak dlouho budete mezi posuny na cestě. Neboť svobodnou vůlí je možné, že se posunete pouze mezi jedním nebo dvěma z nich. Možná se zastavíte u čísla dvě. To je na vás a nebudete za to potrestáni. Věci, které při tom hrají roli, jsou komplexní a osobní. Neodsuzujte žádné lidi ve svém zorném poli, kteří nedělají to, co by podle vašeho mínění měli duchovně dělat. Je možné, že to je to nejlepší, co mohou v rámci jejich hledání Boha dělat. Možná se vám to jeví mělké, ale možná potřebují na větší univerzální rovině ochranu nějaké organizace, která jim zadá, jak mají uctívat. Nemůžete z vašeho 3D-úhlu pohledu rozpoznat osobní znaky věčné duše nějakého člověka. Takže oslavujte život. Nehleďte na ně s postojem “No, přál bych si, aby věděli, co vím,” neboť v rámci svobodné volby a synchronicity mají spirituálně každou příležitost, kterou máte i vy.

     Energie na planetě se tak moc mění, že doslova probouzí DNA. “Kryone, proč tolik mluvíš o DNA?” Protože v ní leží jádro všeho spirituálního. Obsahuje vaše Vyšší Já. Obsahuje záznamy Akáši vaší existence na Zemi. Obsahuje léčení a mistrovství, vědomí a vzestup. Tak to ve vás biologicky funguje a proto o tom vůbec mluvíme. Proto o tom mluvili i jiní (přednášející na konferenci). Není to jen chemie. Jsou to stavební kameny vzestupu ve vašem těle. Někteří to poznají a někteří ne.

     Pokračování dalších čtyř posunů

     Čtyři posuny, o kterých jsme již hovořili, mají hluboký základ. Skončili jsme u toho člověka, který objevil, jak stornovat svoji karmu a stát se nepopsaným listem spirituality. Čím více posunů probereme, tím komplexnější to bude. Mnoho, mnoho lidí zůstane jednoduše u čtvrtého a nikdy se nepohnou dál, a to nebude nikdo hodnotit a soudit. Jsou to stejně hluboce založení Pracovníci Světla jako ti, kteří projdou všemi osmi. Vidíte, neexistuje žádná hierarchie toho, co od nás Bůh očekává. Věděli jste to? Nejsme lineární, tady neexistují žádné stupně očekávání, na kterých tak často stavíte vaši spirituální realitu. Ten, kdo si v kostele klekne, je stejnou měrou požehnán jako ten, kdo metafyzickým způsobem proběhne procesem vzestupu. Neboť láska Boha je k oběma stejná a neexistuje oblíbenost podle toho, jak uspějete. Na konci obou lidských životů budou oba vzhlížet naproti stejné energii a budou skrze závoj přijati s otevřenou náručí. Neexistuje žádné odsuzování - jen láska. Co děláte na planetě je vaší svobodnou volbou. Je to součástí puzzle Temnoty a Světla. Něco [z vašeho konání] pozvedne vibrace planety a něco ne. Ale puzzle patří vám a jste to vy, kdo na puzzle pracují. Bůh se nevměšuje, pokud jste si toho všimli. Tak moc jste milováni.

 

     Posun číslo pět.

     Tento posun je hluboký. Nastane, když Lidské Bytosti objeví, že mohou skutečně měnit situaci. Poslední čtyři posuny souvisí s tím, jak člověk kromě sebe ovlivňuje i Zemi kolem sebe. První čtyři mají do činění s lidmi samotnými a jejich vlastním růstem. Poslední čtyři mají do činění s nimi samotnými a také se zbytkem lidstva.

     Je to intuitivní, že se přes čtvrtý posun probudíte k pochopení toho, proč jste zde. Pátý posun se týká posílání Světla zbytku planety. Jak to uděláte? Můžete to dělat? Může to způsobit nějaký rozdíl? Mnohé z toho se zdá velmi jednoduché, skoro až dětinské. Když to budete vyprávět skupině lidí, kteří nemají tušení o tom, co víte a co činíte, že jdete na setkání, v průběhu kterého budete posílat Světlo na nějaké místo na planetě, tak vám poklepou na rameno a řeknou: "Ó, to je roztomilé." Pak se otočí a obrátí oči v sloup. Důvod? Nechápou, že by ve 3D mohlo mít základ cokoliv esoterického. Neumí si představit, že to něco ovlivňuje, způsobuje. Nemají tušení a nerozuměli by, ani kdybyste se jim to snažili vysvětlit.

     Představte si, že byste žili ve světě bez vidění a někdo by vám vyprávěl, že vidí. Nad myšlenkou "vidění" byste se opovržlivě usmívali. Přesto by se snažil vám ještě popisovat barvy. Přirozeně byste vzhledem k podivným řečem vyvrátili oči. To je metafora, neboť právě tak tu stojíte s vašimi čtyřmi posuny DNA, které vás jasně odlišují od těch, kteří neprošli ani jediným posunem. Avšak vy všichni máte stejnou svobodnou vůli činit, cokoliv chcete, s vám dostupnými nástroji.

     Když jste dosáhli pátého posunu, jste schopni vaší myslí měnit situaci. To, že sílu své představivosti využijete k posílání Světla na tmavá místa, způsobí posun vibrací kolem vás. Toto je budoucí Mistr, neboť elementy reagují na vaši energii. To je ten, který na planetě nemá jinou práci, než posílat Světlo lidstvu. Nemáte k řešení žádné karmické problémy a jste nyní odborníci na partnerství se Zemí. Jsou zde mnozí, kteří to učinili.

     Nechávám často svého partnera vnímat energii, kterou v takovýchto momentech pociťuji. Mnohdy je to hodně uznání, mnoho lásky a také spousta obdivu a inspirace z naší strany závoje těm, kteří svým Světlem skutečně mění Zemi. Mnoho z nich sedí teď tady. Objevili způsob, jak to funguje. Před dlouhou dobou přišli na to, že by neměli s jejich meditací posílat žádný duševní postoj nebo myšlenku nebo dokonce vizualizaci. Neboť jejich vizualizace by byla vizualizací jejich vlastní mysli, vytvořenou pro někoho jiného. Ne. Místo toho se ten, kdo posílá Světlo, naučil mechanice fungování a tato mechanika zní: Poslat čisté Světlo bez předsudků nebo myšlenek, neboť [na čisté Světlo] se žádné přednastavení připojit nedá. “Počkej moment Kryone, chci mír na Zemi, proto posílám Světlo míru na Zemi. To je přece v pořádku, ne?” Pokud to děláte, pak jste předpojatí. Jakkoli veliká tato myšlenka může být, je to vaše myšlenka. Mohli byste místo toho poslat Světlo Boha bez nějaké s tím spojené myšlenky, aby triliony bytostí, které představují to, co nazýváte Bohem, mohly toto Světlo vzít a dát ho přesně tam, kam nyní patří? Chtěli byste skutečně nést tíhu vizualizace nebo můžete jít dál a místo toho vizualizovat rozsáhlou synchronicitu, která vytváří perfektní scénář: v pravý čas na pravém místě? Tak se posílá Světlo.

     Vůbec to není tak jednoduché. Neboť musíte jít na místo, kde představy zmizí a kde převezmete energii kabátu Boha. Můžete to cítit. Můžete vnímat, jak se Světlo stává tak bílým, že smyje veškeré duševní postoje a myšlenky ke všem tématům. Pak jej budete posílat na ta nejtemnější místa, jaká si jen můžete představit. A bez přednastavení toto Světlo pak osvítí tato místa božským plánem, který je perfektní. Pokud na těchto nejtemnějších místech existují nějací lidé, pak se jim dostane uvidět věci, které nikdy předtím neviděli. Potom mohou se svobodnou volbou používat věci, které předtím byly v temnotě, avšak nyní jsou osvíceny. Některé z těchto věcí, které budou osvíceny, jsou moudrost, zlepšený způsob myšlení, mírová řešení a změněné životy.

Tak se posílá Světlo. Není to tak, jak jste si to představovali, že? V našem popisu je integrita v tom, co děláte, neboť vy nevyléváte na planetu vaše myšlenky. Místo toho na ni lijete pouze vaše osvícení.

Vídáte občas čísla 11:11? Víte, co znamenají v numerologických pojmech? Osvícení, osvícení. Jaký z toho máte pocit? Co by bylo, kdyby vaší prací bylo osvícení tmavé Země? Nuže, ti, kteří prošli pátým posunem, vědí, že to funguje. Pátý posun je tím, který způsobí rozdíl pro Zemi.

Teď budu vyprávět něco, o čem jsem hovořil již dříve. Tento typ Pracovníka Světla doslova mění vibrace planety, kamkoli přijde. Je to pro vás příliš skvělé? Bylo vám vštěpováno, že nejste ničím, že jste se narodili pošpinění? Bylo vám někdy vyprávěno, že se Boha nikdy nemůžete dotknout? Nyní je čas to smazat. Věřili byste Andělovi, který před vámi sedí a říká vám, že to není pravda? Narodili jste se skvělí a závoj to před vámi skrývá. Proto je vaší výzvou najít mistrovství v puzzle. Všude, kde jste, způsobujete změnu. To bylo číslo pět.

 

     Šestý posun.  Číslo šest je těžké objasnit. Nastane se, když Pracovník Světla začne chápat interdimenzionální systém a to, jak pro něj věci na Zemi fungují. Začnete chápat spolu-tvoření [co-creation]. Chtěl bych vám položit otázku ohledně integrity: Kdyby vám bylo dovoleno vytvořit vlastní skutečnost, týkalo by se to někoho ve vašem okolí? Odpověď je, samozřejmě se to týká. Vše, co spolu-vytvoříte, se týká někoho kolem vás. Když uděláte něco velkolepého, jako vytvoření něčeho, co v životě potřebujete, pak to bude mít vliv na ty kolem vás. Co jste tedy skutečně učinili? Spolu-vytvořili jste si něco pro sebe sama, co doslova někoho jiného převálcuje? Přemýšlejte o tom. Jak je tedy možné mít integritu a spolu-tvořit pro sebe? Přemýšleli jste o tom někdy? Takže číslo šest je porozumění, jak funguje spolu-tvoření v rámci systému všech s vámi. To je puzzle, které přesahuje 3D. Vyžaduje to něco, o čem jsme hovořili v minulosti a co je nazýváno synchronicitou.

     Budeme ještě jednou vyprávět krásný příběh, na který si vzpomenete. Byl zapsán již ve dvou channelinzích, avšak i zde jej potřebujeme, aby byl soubor kompletní a abychom zrekapitulovali všech osm posunů. Žijete ve velmi, velmi rušném městě (Mexiko City). Skoro více než kde jinde na Zemi potřebujete, když objíždíte autem ulicemi, něco jako Parkovacího Anděla. Víte, kdo to je, že? Mnozí z vás Parkovacího Anděla využívají. Jste tedy zde a musíte do této určité budovy a není žádné místo na zaparkování. Zdá se, že to trvá věčnost, než objedete blok, protože je hustý a pomalý provoz. “Prosím, Parkovací Anděli,” řeknete, “nechť najdu parkovací místo. Ať se jedno uvolní.” A pak se to stane! Někdo uvolní místo přímo před vámi a vy tam vjedete. Pak řeknete: “Děkuji, Parkovací Anděli.”

     Nuže, zní to mile, takže jak si myslíte, že vypadá mechanika tohoto scénáře? Existují lidé, kteří se skutečně nacházejí hodně ve svých 3D šuplících a věří, že se to odehrává následovně: přijíždíte a potřebujete parkovací místo. Parkovací Anděl proto jde do budovy a táhne nějakého překvapeného, neosvíceného člověka na chodník. Pak ho strčí do auta a řekne: “Vypadni!” Třesoucí se a k smrti vyděšen tento pak vyjíždí z místa a vy tam vjíždíte. Vy řeknete: “Děkuji ti, Parkovací Anděli.”

     Tak to ale nefunguje, že ne? Umíte to lépe než takhle. Tento scénář nemá žádnou integritu; nemá v sobě lásku. Tedy se vás ptám vašich 3D mozků, milí lidé, jak si myslíte, že to funguje? Zde byste svými 3D koncepty mohli celý rok vytvářet postuláty a kalkulace a přesto ničemu nerozuměli.  Místo toho se přesuňte na interdimenzionální místo, na kterém neexistuje čas. Je to systém, který rozezná vaši potřebu dlouho před tím, než ji máte. Dá k dispozici potenciál a odpověď, které vám pak mohou pomoci, když je potřebujete. Dává k dispozici systém, ve kterém je známo Všechno o všech potenciálech těch, kteří jsou v budově. Dává to k dispozici něco, co se nachází mimo 3D, mimo každou pravděpodobnost. Připravuje to někoho, kdo je přichystán odejít přesně tehdy, když to potřebujete. Neexistuje žádný poražený a žádná soutěž v osvícení. Pro ostatní to vypadá jako náhoda. Avšak vy víte velmi dobře, že to, co jste vytvořili, je synchronistickou zkušeností a využívá ty nástroje, které k tomu máte připravené. Kolik “náhod” je potřeba, než ostatní začnou vidět tuto magii?                     

     Číslo šest je velkým posunem. Je to božský posun, neboť vytváří člověka, který začíná pracovat s mřížkou - mřížkou, která je naplněna potenciály. Je nádherná. Je mimo logiku a nedává vám smysl. Přesto se naučíte očekávat to, čemu se říká synchronicita. Je to koncept, který se těžko žije, neboť odporuje Všemu, co vám váš mozek říká. O tom jsme již tolikrát mluvili. Najdete to v channelovaných zprávách z minulých let. Jsou tam informace o tom, jak jsou jednoduché potřeby života naplňovány prostřednictvím synchronicity. Ale nefunguje to s lidmi, kteří zůstávají ve svých domech a čekají, až na ně Bůh nechá zazářit trochu Světla. Místo toho to vyžaduje člověka, který jde z domu a zatlačí na dveře potenciálů. Neboť na synchronicitě stojí vaše jméno, je uvnitř této interdimenzionální polévky zorganizovaná dříve, než ji potřebujete. To jsou pokročilé koncepty a není lehké je pochopit, neboť se přibližujete statusu vzestupu - blíže opravdovému Mistrovství.

 

     Sedmý posun.

     Co víte o číslu 7 (numerologie)? Sedmička je často viděna jako posvátné číslo. Je to číslo, které je nejčastěji spojováno se spirituálními záležitostmi. To dokládá většina vašich písemností v mnoha kulturách.

     Sedmý posun je schopností vyléčit vlastní tělo. Proč je číslem sedm z osmi? Proč by to mělo být tak těžké? Proč je to tak vysoko na seznamu spirituálních posunů? Protože vyléčit sám sebe je jedním z nejtěžších úkolů pro člověka. Zeptejte se libovolného léčitele tady v místnosti: „Co děláš, když jsi nemocný?“ Odpoví: „Přirozeně půjdu k nějakému léčiteli.“ Vy byste mohli odvětit: „Myslel jsem si, že ty jsi léčitel.“ A vy odpovíte: „To je pravda, ale ne pro sebe.“

     Proč je tomu tak? Protože je to těžké! Sedmý posun je tedy porozuměním buněčné struktuře. Reprezentuje člověka, který má interdimenzionální smysl pro vnímání svého těla a skutečnou práci s vlastní DNA. Slyšeli jste o zázracích? Slyšeli jste o těch, kteří měli nějakou nemoc, která náhle [spontánně] zmizela? Chtěli byste vědět, jak to funguje? Stane se to uvnitř DNA. Uvnitř vaší DNA existuje vrstva, jedna z dvanácti interdimenzionálních vrstev, která je za to zodpovědná. To je výborná věc, avšak vyléčení je něčím víc, než si představujete.

     Váš koncept léčení vychází z pevné časové linie, na které panuje konstantní pohyb, ale jen jedním směrem. Nemůžete jít do minulosti. Proto chápete léčení jako jednosměrku. To je předpojaté myšlení a ani si toho nevšimnete. Myslíte si, že vyléčený člověk měl nějakou nemoc a tato se nějak odstranila. Přesto to není správně. Místo toho se vaše tělo odebere do interdimenzi-onálního stavu zpět před vznik nemoci. Mohli byste říct, že se ve vašem nitru nachází stroj času, který může převíjet biologické události zpět. Výsledkem je buněčná struktura DNA, která neobnovuje nemoc, protože ta tu nikdy nebyla!

     Každý z vás přišel vybaven tímto nástrojem. Opravdu jste porozuměli tomu, co jsem právě řekl? Když se rozhodnete vyléčit se z něčeho tak hluboko zasahujícího, jako je nemoc, tak nepřijde žádná magická energie zvenčí a neodstraní ji. Místo toho se spustí Mistrovství ve vašem nitru a uvede vaši buněčnou strukturu do stavu před objevením se nemoci. Chápete, proč je to číslo sedm? Je to nádherné! Naučte se mluvit se svými buňkami. Provádějte každý den jedno cvičení, při kterém vám vaše buněčná struktura naslouchá, jak k ní hovoříte,… všechny buňky. Říkejte, co chcete, ale dejte jí vědět, že tady je „Boss“ a ten řídí tuto „show“. Neboť člověk má tendenci si myslet, že žije pouze v hlavě. „Kde je tvoje osvícení?“ by se někdo mohl zeptat. „Nuže, je tady, v mé hlavě, v mém třetím oku, v mé epifýze.“

     Pokud DNA obsahuje vaše osvícení, a to obsahuje, bylo by pak pouze ve vaší hlavě? Kolik z vás se kdy podívalo dolů na svůj palec a oslavovalo, jak je osvícen? Tato otázka je záludná i veselá, že? Je palec částí vašeho osvícení nebo ne? Kolik trilionů částic DNA si myslíte, se nachází ve vašem palci na noze? Pokud v sobě všichni máte osvícení, nezaslouží si pak váš palec, aby se slavilo? Začněte hovořit s vašimi buňkami. Pokud je každé ráno pozdravíte a oslavíte, slovně, pak děláte svou práci. Divné? Tady přichází rada od jednoho Anděla, který nikdy nebyl člověkem, který vám dává pokyny k vašemu vlastnímu tělu. Už víte, proč to mohu dělat? Protože mohu vnímat vaše osvícení od hlavy až k patě.

 

     Osmý posun.

     Chtěl bych přistoupit k osmému posunu a tím dnes skončíme. Posun Vzestupu. Toto slovo je hodné povšimnutí, protože vy znáte zprávy o vzestoupených bytostech, že? Dříve jsme vám vyprávěli, že v písemnostech vaší vlastní kultury (Bible), na místě, které nazýváte kniha „Druhá královská“ se můžete dočíst o vzestupu proroka Eliáše. Je popsán pozorovatelem Elíšou jasně a srozumitelně. Elíša podává zprávu o velkoleposti dění a hovoří o Světle. Říká: „V jeden moment je Eliáš tady a v dalším zmizí.“ Takže máte tuto vizi jako definici vzestupu vzadu v hlavě… někdo, kdo šel „nahoru“.

     Proto existují tací, kteří řeknou: „Už se toho ani nemůžu dočkat, abych uzavřel tento život a vzestoupil.“ Je to skoro jako říct: „Já jsem k tomu přispěl svým dílem, a proto smím jít dříve domů.“ Ať je tomu jakkoli, energie na planetě se od dob Eliáše velmi změnila. Vzestup není to, co si myslíte. Je nyní dokonce obtížnější. Sdělím vám novou definici vzestupu: Je to člověk se svobodnou vůlí, který – aniž by zemřel - postoupí do dalšího života. Je to člověk, který prošel prvními sedmi posuny, ohlédne se a řekne: „Už nejsem tím, kým jsem kdysi byl.“ Je to doslova vzestup [individuální] kroniky Akáša, která přesahuje 3D, přesahuje to, co člověk považuje za čas a rozum. Je to někdo, kdo svého Mistrovství tak dokonale využije, že se stane někým jiným. To je vzestup.

     Mnozí řeknou: „To musí být velmi vzácné, Kryone.“ Není. Jsou zde! Lidé, kteří prošli všemi osmi posuny, jsou mezi vámi. Když se zpětně podívají na své životy, pak vidí někoho jiného, ne toho, kým jsou dnes. Zanechávají stopu Světla, kamkoli jdou. Ó, jsou stále ještě lidmi; stále ještě chodí do práce, stejně jako vy. Jsou obklopeni pozemskými výzvami, stejně jako vy. Přesto hledí strachu do očí a strach sám odchází. Musí. Jdou na tmavá místa a tato místa se rozzáří Světlem. Přinášejí klid a mír Boha do každé situace. Zlobí se pomalu a jsou rychlí ve své moudrosti. Nikdy nehodnotí, jsou těmi, se kterými jste rádi, a jsou mezi vámi. Ne, ne v jejich andělské podobě. Místo toho sedí na židlích a naslouchají nebo toto čtou. Jsou to lidé, kteří prošli posuny.

Můj partner mě brává s sebou na svých cestách na mnohá 3D místa a dovoluje tomuto procesu, nazývaným channeling, aby se uskutečnil. Všude, kam jdeme, jsou Vzestoupení (lidé). 

       Požehnaný je člověk, který na této planetě vytvoří rozdíl. Ten, kdo prošel skrze své strachy - strachem zatlačit na dveře ke Světlu, strachem porozumět své vlastní velikosti a strachem opustit něco pohodlného, čemu se říká staré Já. To jsou ti, kteří rozumí Světlu a spolu-tvoření. Chtěl bych je nyní oslavovat, neboť sedí mezi vámi a vypadají obyčejně.

     Vidím něco jiného než vy. Vidím lásku Boha. Dnes večer se v této místnosti uskutečnila čtyři léčení. Zeptejte se jich. Oni vědí, kdo to jsou. Celou dobu cítili anděly po svém boku. Na konci chápou [celkový] obraz a dnes večer dovolili synchronicitě, aby se uskutečnila. Čtyři lidé z této místnosti vyjdou jiní, než do ní přišli. A pro vás jsou rodinou! Mohli byste si udělat čas a oslavit jejich životy? Nepotřebujete znát jejich jména. Mohli byste jednoduše jen říct: „Děkuji,“ za tu synchronicitu, že zde byli v pravý čas na pravém místě? Tak to funguje. Požehnaný je člověk, který si udělal čas, aby mohl přijít sem a posadit se na židli, a aby dnes a včera přijímal energii. Domů s nimi půjde hodně energie, kterou neočekávali.

 

Já jsem Kryon, zamilovaný do lidstva. A tak to je.

KRYON

Zdroj: https://www.kryon.com/

přeložila Martina Mangová

Pozn.: Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.

 

 

Posun je tu!

Tento živý channeling byl přijat Lee Carrollem 20.10.2008 v Santiago de Chile

S cílem pomoci čtenáři, byl tento channeling re-channelován /Kryonem a Leem/ a doplněn za účelem ještě jasnějšího pochopení. Často události “naživo” obsahují skrytou energii, která v sobě nese určitý druh komunikace  - na rozdíl od tištěného textu. Takže  si vychutnejte tuto obohacenou zprávu.

 

     Buďte pozdraveni, moji milí,

jsem Kryon z Magnetické služby. Místnost je naplněna vznešeností a lidé, kteří jsou zde, objevují možnost, že je Bůh uvnitř.

     Mnozí z těch, co sedí na těchto židlích, vědí, že již déle nemohou odmítat to, co je uvnitř. Proto je zde energie, která působí spolu s poznatky, které máte, a obojí vibruje společně. To je to, co jsem si pro vás dnes večer přál. Milý člověče, sedíš tu mezi posluchači a chtěl bys slyšet poselství z druhé strany závoje, že? Dnes večer zprostředkuji poselství. Nebude dlouhé a bude jednoduché. Vše zabalíme do poselství o oslavě. Je to poselství vděčnosti a čekali jsme na to, abychom je na tomto místě mohli zprostředkovat. Neboť toto místo Země bude rezonovat s energií zvláštního spirituálního slibu, o kterém vám hned budeme vyprávět.

Co myslíte, že se právě teď děje?

     Mnozí řeknou: „Kryone, ještě nezprostředkováváš poselství.“ Máte pravdu, ještě ne, protože se momentálně děje pár věcí a já bych chtěl, aby byly dokončeny, než začneme s učením.

     Dnes večer je zde několik zlomených srdcí. Myslíte si, že nevím, kdo tu je? Tato srdce bolí z mnoha důvodů, ale ti, o kterých hovořím, mají co do činění se ztrátou lásky z důvodu úmrtí. Vím, kdo tu je. Vím, jaké potíže vás přiměly sedět na této židli. Znám vaše srdce. V tomto procesu je krása, pokud k vám necháte hovořit energii z druhé strany závoje. Nejde jen o slova, která zde budou vyřčena. Jde o to, co dovolíte. Dovolíte dnes večer Bohu vejít nějakým způsobem do vašeho srdce, aby vám ve vztahu k těmto věcem přinesl mír? Neboť já reprezentuji Stvořitele, který chce být rozpoznán. Stojí na prahu k vašemu srdci a čeká, až otevřete dveře. A ruka je natažena. To je poselství vítězství, nebo ne? Mohli byste to tak vidět? Máte tu moc každý den svého života vytvářet mír ohledně této ztráty, pokud nás pustíte dovnitř. Víte to?

 

     Posun je tady!

     Před 20 lety jsme vám vyprávěli, že se na této planetě uskutečňuje Posun. Nyní oznamujeme, že tento Posun pokračuje v takové míře, že už není jen tušen, ale všemi potvrzován. Již nemůžete zapřít, co se děje. Muž a žena na ulici již nemohou zapírat, co se děje. Začínají to vidět dokonce i žijící domorodí stařešinové planety. Už to není žádný „esoterický koutek“, stalo se to velkým Posunem a ten je nyní tady. Před 19 lety jsme vám vyprávěli všechny detaily a všichni si je můžete přečíst v Kryonových knihách. Avšak existuje jeden (detail), který byste, pokud žijete v Chile, nečekali. Minulý večer jsem se o něm zmiňoval a budu pokračovat.

     Bod jedna:

     Toto je doba bez starodávných proroctví. Nikde nenajdete žádné proroctví, které by objasnilo, co se v minulých letech stalo, nebo proroctví o tom, co bude lidstvo dál dělat. Žádný prorok nebyl schopen přejít na druhou stranu závoje a přinést tuto informaci zpět, neboť to, co nyní děláte na planetě Zemi, nebylo ještě nikdy nikým zmapováno.

     Kolik let musíte být v této energii, než to poznáte, moji milí? Historie už se neopakuje. Chci tím říct, že bude přerušen cyklus chodu konzistentních, starých energií. Co je s řádky od Nostradama? Neuskuteční se. Co je s verši z knihy Zjevení? Nestanou se. Co se stalo s těmi velkými proroctvími konce světa? Všimli jste si, že má osm let zpoždění? Vůbec se neuskuteční. Veškeré drama, které ho obklopovalo, včetně všech historek a proroctví, padá pod stůl – nekoná se. Mnozí čekali na tuto katastrofu a ona se nestane.

     Všimli jste si, že se nic nestalo, když se to mělo stát? Místo toho se v roce 1987 stalo něco, co všechno změnilo. Vaše Harmonická konvergence změnila profil samotné Země. Povšimněte si, co se stalo, co se tenkrát událo. Podívejte se na učení, které tenkrát začalo. Nikdo nikdy neslyšel o Kryonovi – až do roku 1987. Zdá se, jako by se rozletěly dveře a vpustily mnoho z nás, bylo to možné díky pozvání nové energie na planetu. Kryon byl jen jedním z mnoha.

     Mnozí našli svůj smysl, včetně mého partnera a mnoha channelerů kolem něj, všichni během toho stejného 24-měsíčního období. Tenkrát neexistovala žádná učení od osob jako je Peggy Phoenix Dubro (je zde přítomna). Tenkrát neměla tušení, co to v jejím životě udělá. Pak se otevřely dveře a přicházely sem hluboké energie a hluboká učení. To způsobil. A je toho ještě víc: Jak to vypadá s prastarými kalendáři? Co je s nimi? „Jaká náhoda,“ možná řeknete „že se posun děje v době před rokem 2012. Jaká náhoda, že starodávné kalendáře zaznamenávají velký posun vibrací v roce 2012.“ Jak mohli nahlédnout tak daleko dopředu a předvídat, že to v roce 1987 učiníte? To je synchronicita v nejvyšší podobě, moji milí, a ukazuje to, že jsme stále s vámi. Ukazuje to, že se lidstvo může změnit a sladit se s tímto posunem Gaii, a to také udělalo.

     Rok 2012 pro vás není žádným mystériem a není nebezpečný. Mnozí vám budou vykládat, že všechno 2012 končí. Ve skutečnosti všechno začíná! Možná byste měli raději nafukovat balónky, stavět sochy, pořádat party? Protože to je doba, kdy Země začíná měnit své vibrace. Tento kalendář, jasně zprostředkovaný vhledy předků, je proroctvím věků. Reprezentuje pomalé zvyšování úrovně vibrací. Na toto zvyšování čekají Pracovníci Světla, kteří tento nárůst prožívají již 20 nebo více let. Myslíte si, že je to jen náhoda? Není to náhoda. Je to posvátná formule (recept) pro mír na Zemi. Historie se nebude opakovat. Posunuli jste se ven z drážky, ve které se věci děly tímto způsobem. Diktátoři nebudou vytvářet nové diktátory. Hlad a nouze nebude vytvářet žádný nový hlad a nouzi. Nadchází změna a historie skončí se svým opakováním. Jedná se o novou energii, pokud jste si toho všimli.

     Bod dvě:

      Tady přichází další důkaz, že se nacházíte uprostřed Posunu. Před dvaceti lety jsem řekl, že nastane změna ve vědomí lidstva. Co jste si představovali, že se opravdu stane? Mysleli jste si, že bude lidstvo jen tak posedávat a jednoho dne bude mít náhle povznesené myšlenky? Kolik z vás pochopilo, že to bude trvalý vědomý posun, který bude způsoben lidskou evolucí? Před lety nastal příliv dětí nového vědomí, po tisících. Často jsme o tom hovořili. V roce 1987 jste dali souhlas pro evoluci lidského vědomí a děti jsou toho důkazem! Jsou jiné - všimli jste si toho?

     Dospělí poslouchejte: Tyto děti nejsou lineární. Tyto děti jsou koncepční. Lineární výchovou se nebudou dobře rozvíjet. Vidí celý hrad, a když jdou do školy, chce jim systém objasňovat každý jeden stavební kámen, bez toho, aby jim byl celý hrad vůbec kdy ukázán. Pro vás těžko pochopitelné (a akceptovatelné), avšak tyto děti vidí tento hrad dokončený i bez školení. Pedagogové je nudí popisem, jak se hrad staví! Je těžké to vysvětlit. Vy ale cítíte, že jsou jiné, že?

     Tyto děti se tak často zdají těžko přístupné. Jsou frustrované a to je frustrující pro ty okolo nich. Reprezentuje to nové vědomí a frustrace spočívá v tom, že to vidíte jako problém a ne jako to, co to skutečně je… vývoj přirozenosti člověka. Jsou jich tu nyní desítky tisíc. Mnohým z nich je už 20 nebo 30. Buďte připraveni na to, jak se bude měnit ekonomika a na nové způsoby, jakými to bude dosaženo. Konečně bude dosaženo určité integrity. Ta přijde od koncepčních myslitelů. Posun je v chodu.

     Všimli jste si v poslední době magnetismu planety? Nejen toho, kam se posunula mřížka, všimli jste si magnetické síly? Ne kde je, ale jak zeslábla. Jaká náhoda! Zdá se, že bezprostředně před rokem 2012 slábne. Kolik z vás si všimlo, co dělá Slunce? Podívejte se na heliosféru*. To je magnetický atribut Slunce pro celý sluneční systém. Nikdy nebyla slabší než nyní. Magnetické odstínění (clona), které máte, začíná být slabé, velmi slabé. Není to nebezpečné a bude se vám dařit dobře, avšak co by to mohlo znamenat?

     Před 20 lety jsem přišel jako Kryon, Magnetický Mistr. Jaká to náhoda, že se s blížícím rokem 2012 mění celý magnetismus! Řeknu vám, o co jde: Zmocnění (uschopnění, aktivace, odblokování). Právě teď je do vaší DNA dodáváno více informací, než kdy dříve. Je to hluboké a esoterické (spirituální). A pokud jsi intelektuál, nebudeš nic vnímat. Důvodem je, že respektujeme svobodnou vůli. Pak nebude rozpoznána žádná z těchto věcí. Jsou všechny náhodné, pokud to říká vaše mysl.

      Bod tři:

      Všimli jste si nějakých finančních témat? Zdá se, že je do toho zapletena celá planeta. Řekl jsem vám, že by se to mohlo stát (Kryon kniha 10). Musí to tak být, neboť není možné mít v těchto velkých finančních záležitostech korupci a současně vést bezúhonnou (celistvou) ekonomiku. To první, co musí odejít, je korupce v bankovnictví, a vy jste právě pozorovali jeho krach. Chtěl bych vám sdělit několik novinek. Ve staré energii by ti, kteří předpovídají, co se jako další stane, řekli: „Bude to hrozné, strašné. Všechno se zhroutí.“ Řekli by: „Připravte se na zlé časy.“ My říkáme, že existují věci, které bychom nazvali žolíkem. To znamená potenciály, na které nikdo nemyslel. Vaše finanční témata nebudou trvat dlouho. Někteří budou šokováni, jak rychle se z toho zotavíte. Uvidíte, co se stane, když odhalíte, co zmůže integrita.

     Bod čtyři:

     Jak to vypadá se schopností vést? V zemi mého partnera (USA) se právě děje něco, co tu ještě nebylo. Do Bílého domu zvolili „barevného“ muže. Před 20 lety jsme vám řekli, že nastane jiný způsob myšlení, že se vypaří cesty staré energie, že zmizí energie opakující se stovky let. Neexistuje žádný lepší důkaz, že se věci mění, než to, co se tam právě děje. Před dvaceti lety by to bylo nemožné.

Kolik dalších věcí potřebujete, aby vám ukázaly, že to, co se na planetě událo, není běžná záležitost? Paradigmata (vzorce), které očekáváte v cyklickém opakování, nebudou. Konečně budou věci pracovat tak, jak mají.

     V příštím desetiletí očekávejte dvě významné změny ve vedení dvou zemí Ameriky, kde se hovoří španělsky. V těchto dvou zemích dojde k významnému posunu. Vy budete vědět, o čem hovořím, až to nastane. Je to nutné a pomalu je načase. Sledujte, jak nastává více integrity ve vedení, jak ubývá věcí, o kterých jste si mysleli, že nikdy neodejdou - jako korupce. Řekli jsme vám, že přijde čas, kdy integrita způsobí rozdíl, a to se děje.

     Bod pět

     Zde je něco, o čem nikdy nehovoříte – intuitivní probouzení. Hodně z vás se ptá na následující: „Je možné, že je Bůh větší, než mi bylo řečeno?“ Tisíce lidí na planetě se zcela sami probouzejí k této pravdě. Neexistuje místo na Zemi, kde se to neděje… a je to zásadní. Není to omezeno na esoterický systém víry. Vnímají to i mnohé kampaně organizovaných náboženství. Lidé hladoví po Duchu a hledají odpovědi, ze kterých by v této nové energii měli dobrý pocit. Budou hledat lásku a osobního Boha. Organizovaná náboženství staré energie budou velmi trpět tím, že členství a zájem klesne na nejnižší hranici všech dob. V příštích letech bude nový papež, který se pokusí svoji církev opět oživit, přičemž konečně vytvoří něco vhodného k tomu, co lidé cítí. Musí to učinit, nebo ztratí 2000 let starou dynastii.

     Mnozí z vás jsou zde poprvé a je to poprvé, co posloucháte channelované poselství jako je toto. Mnozí budou možná vycházet ze dveří trochu zmateni. Není důležité, jak moc rozpačití jste. Doprovod andělů půjde s vámi a bude čekat na to, až se zeptáte: „Mohla by to být pravda? Mohlo by na tom celém něco být? Nebo je to celé jen náhoda?“ Nikdy nebude vhodnější doba se na to zeptat. Posun je tady.

     Jsem skoro hotov. Už oslavujete? Chtěl bych, abyste něco pochopili: Jste zde během Posunu a zvolili jste si to. Možná vás to přivedlo na toto setkání. Pomysleli jste někdy na to, jaká synchronicita vás přivedla na toto místo? Možná existuje něco, co byste měli slyšet nebo vědět? Možná existuje něco, co byste mohli učinit pro planetu? Možná právě zde v Chile? Chtěl bych zopakovat něco, co jsem řekl včera večer.

     To, co vám nyní řeknu, nejsou žádné Kryonovy informace. Pochází od stařešinů Země, jak těch v severní tak jižní Americe a také z jiných kontinentů. Energie planety se duchovně posouvá. Vy, co studujete linie duchovního vlivu, víte, co je Kundalíní planety a co to znamená. Jedná se o spirituální moudrost Země. Mnozí z vás vědí, kde sídlí od té doby, co jste se narodili a co se narodili vaši předkové. Pobývala v zemi jménem Indie a nyní se pohybuje. Pomalu se pohybuje po hřbetu pohoří And dolů… do Chile!

Jaká náhoda, že toto poselství dostáváte zde v Chile. „Kryone, myslíš tím, že se spirituální centrum Země přesunuje do Chile?“ Ano, myslím. Nespoléhejte se na má slova. Běžte a najděte to. Je to momentálně téměř neznámé, ale je to napsáno tímto způsobem. Nikde nenajdete takovou předpověď. Ale jsou to předkové domorodých obyvatel, kteří jsou ochránci záznamů Země a kteří říkají tyto věci. Pochopte, dokonce ti, kteří by nikdy nepřišli na takové setkání jako je toto, říkají, že se Země posouvá. Spící hadí oheň (síla) Země se rozvíjí (narovnává) a pohybuje se! Jak naložíte s touto informací?

     Chystáme se říct na shledanou. Co uděláte s touto informací? Zvednete se z tohoto místa a vyjdete ze dveří. "No, nebylo to zajímavé?" řeknou možná někteří z vás. Jiní budou vnímat v této místnosti dotyky doprovodu, který doslova seděl na vašich srdcích. Budete to cítit, až budete vycházet z této místnosti, že vy jste tím Posunem. Nestane se to bez lidí na planetě.

     To nejsou věci, které se vám jen tak přihodí. To jsou věci, které jste vytvořili. Pracovníci Světla, je na čase mít trochu klidu a míru. Nechceš to snad? Tady to je. Zatlač jednoduše na dveře a uchop ruku, která tam je. Je to ruka toho, co jsme nazvali Vyšším Já. Není to mystérium, je to tvoje energie. Natáhni se a uchop ruku svého vlastního Vyššího Já, která je Božská. Kdo to pochopí lépe než ty? Jaký to koncept! Bůh není žádný dědeček v Nebi. Bůh je energií, se kterou jsi vždy byl a budeš spojen, a je ve tvém nitru.

     Je tady rodina, je zde doprovod, který přišel, aby vás viděl sedět na těchto židlích. Jsme v tento moment těmi, co zvedají slzami naplněná umyvadla, abychom vám omyli nohy. Nejste lidé, chápete? Jste rodina. Den, kdy vás opět uvidím, přijde. Smísíme naše energie a vy to nazvete smrtí. A já se na vás podívám a řeknu, vítejte doma. Zeptám se, zda si pamatujete na to setkání ohledně Posunu v Santiagu? Pamatuješ si, jak jsme říkali, že se Země zlepší? Srdečně blahopřeji za tvoji roli v tom. Podívám se na tebe a řeknu: "Kdo by si pomyslel, že někdy bude na Zemi mír? Myslím, že ty sis to myslel." Myslím, že si to (teď) myslíš.

     Proto vás tolik milujeme! Začněte u sebe. Objevujte všechny ty věci, které ve vás jsou a očekávejte – zdraví, dlouhý život, pohodovou existenci, smysluplný život, a radost lásky a naplnění. Nic se nestane, dokud nezačnete milovat sami sebe. To není ve skutečnosti až tak těžké, nebo ano? Pokud milujete Boha, můžete milovat sami sebe. Neboť jste součástí tvořivého Zdroje. Můžete milovat sebe? Já si myslím, že ano.

     Je těžké odejít. Je to na čas naposled, co můj partner přijel do Chile, a já vnímám jeho pocity loučení, protože odcházím s ním. Avšak Kryon Chile neopouští. Jen ta část, která odchází s mým partnerem. Neboť já nejsem 3D a nejsem singulární (nejsem jeden). A to znamená, že s vámi mohu jet ve vašem autě domů. Líbilo by se vám to? Nelekejte se. Je to výzva, mít vedle sebe na sedadle lásku Boha? (Smích.) Necháme rozhodnout vás.

Požehnaní jsou tito lidé tady, protože pochopili synchronicitu, ne náhodu. A tak to je.

KRYON

 

     * Heliosféra: (z Wikipedie) je obal částic obklopující Slunce, bublina nafukovaná solárním větrem do mezihvězdného prostoru. I když do ní mohou pronikat el. neutrální atomy z mezihvězdného prostoru, pochází prakticky veškerý materiál v heliosféře ze samotného Slunce. Sahá až za oběžnou dráhu Pluta. Má tvar kapky nebo ohonu, podobný takovému, jaký mají komety.

Zdroj: https://www.kryon.com/

Pozn.: Přeložila Martina Mangová.Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.

 Načasování Velkého Posunu

Tento channeling byl předán v Madridu, ve Španělsku 21.března 2009

 

Tento channeling byl upraven [Leem a Kryonem], aby poskytl čtenáři jasnější pochopení. Často se stává, že živý channeling obsahuje energii, kterou tištěné stránky přenášet nemohou. Vychutnejte si tedy toto obohacené poselství z Madridu.

 

     Zdravím vás, moji milí, jsem Kryon z Magnetické služby.

     Mnozí přijdou a myslí si, že uvidí něco neobyčejného, něco zvláštního. Nechápou, že to, co jim bude nabídnuto k vidění, jsou oni sami. Neboť pokud tomuto poselství otevřete své srdce, pak začnete vidět rodinu. Možná začínáte tento proces trochu lépe chápat? Možná máte pocit, že jste sami, aniž byste pochopili, že Duch vás zná jménem? Duch Vás zde očekává. Mnozí lidé se přibližují k Bohu velmi neobvyklým způsobem. Věří, že jsou oddělení a osamocení. Přijdou na nějaké místo, možná jako je toto, a tam volají Boha, protože náhle zjistí, že to smějí. Právě teď, na tomto shromáždění, když jsou dveře otevřené, řeknou někteří: „Dveře jsou otevřené. Nyní se mohu modlit. Kryone, prosím Tě, naslouchej mi.“ To, co nevědí je - že ty dveře jsou otevřené stále!

     Toto není místo, kam přijdete a připravíte se na něco zvláštního. Je to místo, kde víme, kdo jste. [To se vztahuje k přítomným při channelingu]. Ta zdejší zvláštní energie je „my s vámi“. Ptali jste se někdy, kdo se přišel na koho podívat? Pomysleli jste někdy aspoň na chvíli, že jedna rodina čeká na to, abyste ji vzali na vědomí? Mám pro vás zprávu a ta je Kryonovi i vám známá už 20 let. Nikdy nejste sami. Nikdy sami! To je jiné paradigma, než vám bylo vštěpováno. Je tu doprovod, který zde byl celý den. Je tu dnes od rána, od té doby, co jste si sedli. Dokážete ho vnímat? Nepřivedl jsem jej s sebou, chápete? Byli jste to vy všichni. Bylo to vaše očekávání, které ho sem přivedlo. Byla to radost, kterou jste očekávali, a smích, které ho přivedli. Přivedla ho sem hudba a oslava života.

     Věděli jste, že andělská energie reaguje na radost? Věděli jste, že vás Bůh na tuto planetu nepřivedl proto, abyste trpěli? Namísto toho je zde očekávání magického momentu, kdy vám bude zjeveno, proč jste tady. Jste částí plánu, víte to? Jste částí Boha, víte to? Věděli jste, že jste věční? Nejste jenom Lidskými Bytostmi. Jste kouskem Univerza. A až budete hotovi s tímto úkolem, před kterým lidstvo stojí, tak postoupíte k dalšímu a k dalšímu a k dalšímu. Ty a já jsme přihlíželi, když byla tato planeta budována. Je těžké tomu uvěřit, Stará Duše, ale sledovala jsi, jak byla tato Země formována, a na určité úrovni jsi věděla, že zde budeš – možná dokonce i dnes, možná dokonce i to, že tu budeš sedět.

     Začíná učení

     Něco vám dnes večer předám. Dám vám jeden akademický seznam, ale bude velmi zvláštní. Chtěl bych vám dnes večer načrtnout energie načasování Velkého Posunu. Odhalím vám to nyní ve vší lásce jako součást systému posunu, který je před vámi.

     Možná jste si mysleli, že v tomto posunu není žádná organizace? Vždy existuje nějaký plán – plán, který jste vytvořili a který právě uskutečňujete. Není to lineární plán, jak byste si ho udělali pro sebe, je to kvantový plán, který byl umístěn na lineární povrch. To vám dovoluje mu lépe rozumět, ale je pravda, že jej lze uskutečnit okamžitě, ať už zcela anebo částečně. Takže vám dnes večer předáme tento plán v lineární podobě, abyste lépe pochopili, co se událo a co se děje teď.

Před 20 lety jsem začal detailně vyjmenovávat, co je možno s tímto Posunem očekávat. Očekávání bez nějakého plánu není možné a tento plán je velmi dynamický. To znamená, že se může pohybovat s linearitou vaší energie. Je to plán, který v sobě zahrnuje kvantové vlastnosti – to znamená, že se uskuteční vždy část tohoto plánu, ale pořadí na seznamu se může měnit. Je těžké to vysvětlit, ale existuje energetický plán a tento plán se ve své celistvosti nazývá Velkým Posunem. Slyšeli jste to i od jiných a skutečně to začalo už před tím, než v roce 1989 přišel na Zemi Kryon. Ale důvod proč jsem zde, je ten, aby se nestala chyba.

     Sdělím Vám tři části plánu. Těmi částmi jsou (1) čeho už bylo dosaženo, (2) co činíte nyní a (3) co je před vámi. Když vám to předávám, chtěl bych, abyste se radovali, protože se toho už tolik uskutečnilo! To dodává tomuto poselství na hodnověrnosti, protože můžete vidět, že se stalo to, o čem jsem vám říkal, že by se mohlo stát. Tedy můžete pozorovat to, o čem vám vyprávím jako o možnostech, a konečně se uvolnit a těšit se na budoucnost.

     Mnozí mají pocit, že všechny tyto věci se dějí nahodile a dochází k nim ve světě právě teď chaoticky. Někteří z vás se díváte na zprávy a lomíte rukama. „Máme problémy,″ naříkáte. Když se ale pečlivě podíváte na Kryonovu práci, pak uvidíte, že jsme vám říkali, co by se mohlo udát, a to se také stalo. Posun není plánem Boha. Je to plán vaší vlastní výroby a něco, čeho jste součástí. Takže Vám to detailně vyjmenuji. Seďte uvolněně s pocitem, že jste přímo uprostřed něčeho, co změní budoucnost lidstva. Má to svůj účel, rozumíte?

     Mnoho lidí chce seznamy a teď přichází jeden z těch mála okamžiků, kdy vám jeden dám! Je načase, abyste si vyslechli tuto informaci v celé její celistvosti. Byla channelována již dvakrát. Pro mého partnera je to nové, jelikož komplexnost informace je tak velká, že s ní musí pracovat třikrát, než je ucelená. Poprvé jsem mu dal pokyn, aby ji nenahrával. Řekl jsem mu, že bude vědět, kdy to má udělat, protože jsem již dříve naznačil, že by ji mohl zaznamenat při channelování v zemi, ve které se nehovoří jeho rodným jazykem. Přesto si to vyložil jako „ne ve své zemi″, a když byl v Austrálii, tato channelovaná informace byla opětovně předána, avšak stále ještě nebyla kompletní. Došlo k tomu tak, že jeho úžasné nahrávací zařízení přestalo během channelingu fungovat, nahrálo ale všechno ostatní kolem. [Kryon mrká.] Někdo to nazve synchronicitou, někdo jiný náhodou. On o tom mluví jako o daru, protože mu pomáhá posunout jeho práci za jeho vlastní očekávání. Tady ve Španělsku jsme jej požádali, aby to nahrál, a tato nahrávka se stala podkladem pro přepis.

     Nebudu se zastavovat u každého bodu zvlášť a vysvětlovat ho. Mnozí z vás hodně podrobností již znají, protože byly často vysvětlovány v minulých letech. V každém případě vám sdělím klíčové body.

Posun se skládá ze tří fází. Trojka je jedním z nejmocnějších čísel. Je využívána ve spiritualitě většiny věroučných systémů na vaší planetě. Reprezentuje energii „katalyzátoru″. Katalyzátor je definován jako energie, která usnadňuje změnu v jiných věcech ve svém okolí bez toho, aby jí byla ovlivněna. Tou neovlivněnou energií je Boží láska, nezměněná. Věci okolo ní, které se mění, jsou Lidské vědomí a posunující se Země.

     Fáze 1

     Velký Posun začal v roce 1987 Harmonickou Konvergencí. První část tohoto posunu skončila v roce 1999. Je důležité, abyste pochopili, že tato první část posunu v sobě zahrnovala galaktické vyrovnání. Protože energie pravého galaktického zarovnání má svůj počátek v první fázi Posunu. Jak už naznačil můj partner, toto galaktické vyrovnání nenastane v roce 2012. Je již zde. To není nějaká esoterická informace, ale fakt, který vaši astronomové potvrdí svými teleskopy a počítači. Předkové dělali, co mohli a měli dobrý odhad. Ale rok 2012 jako datum galaktického zákrytu je nesprávný.

     Někteří z vás, kteří tady sedí, vědí, co mám na mysli. Těch uplynulých 20 let bylo pro vás pozoruhodných, že? Podívejte, co všechno se přihodilo! Těch probuzení a změn, které nastaly… a to vše bez jakéhokoliv proroctví, které by je předpovědělo. Ti, kteří dnes kráčejí po jevišti, se před 20 lety o duchovní věci ještě nezajímali. Je možné, že něco hledali, ale neměli žádný střed, žádný cíl, nikam nesměřovali. To se týká i toho, který před vámi channeluje [Lee Carroll], i toho, který tady na tomto pódiu channeloval přede mnou [Geoff Hoppe – Tobias]. Před dvaceti lety byli všichni odděleni a neznali jeden druhého, nikam duchovně nesměřovali. Neměli ani potuchy o tom, kdo je to Kryon nebo Tobias. Ani jeden z nich. Jejich životy byly životy lidí, kteří mají svou životní dráhu a byli ve věku, kdy se rozhodně nechtěli vášnivě pouštět do něčeho nového. Ale udělali to a překrylo se to s Velkým Posunem.

     Zapamatujte si, že neexistuje nic takového jako předurčené proroctví. Bůh vám nemůže říci, co se stane, protože na této planetě to je úkolem lidí.

      “Jestliže tomu tak je, Kryone, jak to, že nám můžeš vyprávět o plánu?

     Je tomu tak proto, že věci, o kterých mluvím, stojí před námi jako možnosti vytvořené lidským vědomím. Proto je to, co vám předávám možno považovat za vědomí možného. Nejsou to předpovědi, ale potenciální energie toho, co se chystáte dosáhnout, protože jednáte v rámci energie vědomí, které máte nyní k dispozici. V těchto 20 letech se stalo mnohé, a je to součástí Posunu. Zde je plán na období 1987 až 1999 – řekli jsme vám, že se stanou následující věci:

Zapamatujte si, že když teď s vámi mluvím, je to již historie. Ale když jsem vám to v roce 1989 předával, byla to vaše budoucnost.

     První věcí, která čekala hned za rohem, byl posun Magnetické mřížky. Proto jsem také přišel. Mřížkové seskupení nastalo v roce 1989 a zmizelo v roce 2002. Mřížka byla posunuta z důvodů, které jsem vám předestřel a podrobně vysvětloval po 20 let. Bylo třeba vybudovat matrici pro změnu ve vaší DNA. A to je to, co se opravdu stalo, protože magnetické pole mřížky se v té době velmi výrazně posunulo a protnulo se s magnetickým polem částic, ze kterých se skládá vaše DNA. Toto překrytí přeneslo informace, energie a novou kvantovost do vaší DNA, která byla na něco takového vždy kvantově připravena.

     Druhým bodem v této první fázi bylo zbavení se energie Armageddonu. Teď musím těm z vás, kteří si myslíte, že se nic nestalo, sdělit, že se stala jedna velká věc: Tato planeta se v té době přesunula do jiné energie. Jeden z největších politických systémů na této planetě padl a už se nevrátil, znali jste jej jako Sovětský svaz. A zase vám opakujeme, že to nepředpovědělo žádné Nostradamovo proroctví. Velmi významně se změnila budoucnost, a přesto to nepřivolal žádný věštec. Stalo se něco, co bylo mimo synchronicitu s čímkoli, co vám kdy bylo řečeno. Tato jediná událost změnila budoucnost případné války, ke které nikdy nedošlo. Scénář Armageddonu se prostě neuskutečnil. Nahlédněte zpětně do vašich proroctví, protože tam je řečeno, že k němu dojde.

     Započali jste budovat něco, co jsme pojmenovali Krystalická mřížka. Došlo k interdimenzionální okamžité změně mřížky planety. Vysvětlili jsme to již dříve, takže teď nebudeme podrobně vykládat, co to znamená. Ale tato esoterická kvantová mřížka dovoluje vašemu dnešnímu posunu vědomí, aby byl na Zemi uskutečněn téměř ihned. Starý systém vyžadoval, abyste umřeli a odešli do Jeskyně Stvoření ještě před tím, než bude cokoli aplikováno na Krystalickou mřížku. Nicméně nyní to na kvantové úrovni provádíte, i když jste zde.

     Jednou z největších a nejpronikavějších esoterických energií je karma. Předkové to věděli a mluvili o tom i učili. Znali ji Buddhisté i Hinduisté. Šlo o fungující systém a je zde stále. Ale vy ho v rámci této nové energie nepotřebujete, a říkali jsme to již před 20 lety, že se můžete vyhnout celé karmě, se kterou se dostanete do kontaktu. Slyšeli jste mě? Je to staré Kryonovo učení, ale někteří z vás to potřebují slyšet znovu. Nebylo plánováno, abyste sem přišli a trpěli. Ne. Znovu se vás ptám, slyšeli jste to? Protože někteří z vás pořád pokračují ve vyjetých kolejích, kdy věříte, že drama, které vás obklopuje je něco, kvůli čemu jste sem přišli, abyste to zažili. Není tomu tak! Přišli jste sem, abyste se tomu vyhnuli a stali se Majákem pro novou energii!

     Velký Posun je součástí probuzení, které ruší tento karmický atribut. Že se můžete dostat kompletně zpod vlivu této karmické energie, jsem vám sdělil v první Kryonově knize. „Tak proč jsme přišli?Opakuji, že jste přišli změnit tuto planetu, a to se také stalo! Přišli jste sem šířit Světlo a šíříte je! U tohoto atributu se na chvíli zdržím, protože je důležité, abyste to slyšeli ještě jednou. Nemáte na sobě žádný cejch, který by říkal, že musíte splnit to nebo ono. Říkali jsme, že zde dochází k astrologickému posunu. Musí tomu tak být, protože ti z vás, kteří si snad myslí, že astrologický cyklus je statický a věčný, zapomínají, z čeho je celý systém stvořen.

     Astrologie je nejstarší vědou na planetě, poháněné magnetismem a gravitací – protože to jsou síly, které posunují pozice planety kolem Slunce a dávají energii magnetickému a gravitačnímu systému, který je potom přiveden k vám osobně prostřednictvím heliosféry Slunce (gravitačního středu solárního systému). Ta se potom překryje s magnetickou mřížkou Země, která se následně zase překryje s magnetickými atributy vaší DNA. Takže pokud změníte byť i jen jeden z těchto atributů, současně se spolu s ním posunou i výpočty a složky astrologického systému.

     Poté, co jste v první fázi přesunuli Magnetickou mřížku planety, astrologický horoskop lidstva se také lehce posunul. Došlo k přerozdělení celkem tří stupňů v horoskopu. Nejde o třístupňový posun jako takový, ale spíše to znamená, že domy se přestavěly celkem o tři stupně… možná o polovinu stupně v jednom domě, polovinu stupně v jiném a v tom dalším. Některé se zvětšily a jiné zase zmenšily. Takže jsou-li zde nějací astrologové a chtějí se o tom dozvědět něco více, dostanou to jako domácí úkol. Pracujte s pauzovacím papírem, abyste viděli, co se děje v životě právě teď, v protikladu k tomu, co říkaly staré horoskopy, že se má stát. To může vyřešit problém s časem a prací, takže uvidíte opravdu v reálném čase, jaké jsou to energie ve srovnání s tím, jaké měly být. Výsledkem by měl být změněný tvar domů. Dávejte si pozor hlavně na Jupitera a domy, které jsou pod jeho vlivem. Jupiter je jedním z hlavních hráčů v nové energii.

     Tím posledním bodem v první fázi je změna počasí. Říkali jsme vám o tom už před 20 lety. Říkali jsme vám, že v místech, kde se dříve sklízela úroda, tomu tak již nebude. Sdělili jsme, že v některých oblastech, kde se nikdy úrodě nedařilo, se to teď změní. Co vám to říká o tom, co se teď děje? Jde o závažnou změnu ve vodním cyklu planety, která již započala.

     „Kryone, proč se počasí mění? O jaký duchovní aspekt se jedná?“

     Neceníte si sebe sama za ohromnou energii, kterou jako lidstvo máte. Protože jste urychlili vibrace planety a dokonce i minulost, což je to, co předpověděli Mayové, že uděláte. Pro geologický střed čas běží rychleji. Ale pro vás je relativní a jeho rychlost se nemění. Mám se zeptat, kolik z vás intuitivně cítí, že se čas zrychluje? Vy to víte a Země to cítí. Teď zažíváte počasí, jaké jste neměli po stovky let, možná ještě déle, a věčné hodiny Země se zrychlují. Vysvětlili jsme to již dříve, i co to znamená. Vyprávěli jsme vám o pojmenování, které pro to používáte (globální oteplování) a jak k tomu skutečně dochází, ale nevíte, že jde o předzvěst ochlazovacího cyklu. Toto vše jsou atributy první fáze.

 

     Fáze dvě

     Fáze dvě je od roku 2000 do roku 2012. Fáze jedna vytvořila základnu energie pro to, co fáze dvě a tři mohou dovršit. Nyní se nacházíte ve druhé fázi. Chtěli byste vědět, co právě děláte. [Kryon se směje.] Teď to nejdůležitější. Musíte to pochopit. Partnere, teď zpomal, protože tohle je důležité.[Kryon mluví k Leeovi.]

     Když máte lidské vědomí, které něco očekává déle než tisíc let, na příslušné planetě se objeví energie, která se rozroste. Nejde jen o vědomé očekávání, ale zahrnuje v sobě i Gaiu. Vědomí může projevovat skutečnost, a vy jste až do roku 1987 očekávali silný Posun Země, ke kterému má dojít přibližně v dnešní době. Dívali jste se na práce Mayů a neviděli jste to, co viděli oni, ale nesprávně jste si to přeložili jako děs, o kterém jste si mysleli, že vám předali. Viděli jste konec světa a to očekávání leží na planetě jako balvan. Bylo mnoho osudových proroctví, která se vztahovala k roku 2000, a energii tohoto očekávání sdílela dokonce i Gaia. První věcí, kterou máte v této fázi udělat je, že zrušíte přesun Země. Proroci vám budou stále říkat, že se přesune! Mnozí vědci vám budou říkat, že se přesune. Všechno, co bylo po tisíce let programováno, vám říká, že se přesune. Ale já vám řeknu toto: Koncentrované Světlo i tak malé skupiny jako je toto obecenstvo jí zabrání v přesunu! Protože dokonce i takové množství Světla v Temnotě té možnosti posune možnost zániku. To je to nejdůležitější. A mimochodem, vy to děláte. Co se stalo v roce 2000? Přemýšlejte. Nestalo se nic. Teď sýčkové posunuli své předpovědi na rok 2012, a vy se zase můžete bát, jestli chcete - nebo to můžete změnit.

     A dále: Přepsání toho, co si myslíte, že znamená slovo smlouva. To je velmi esoterické, protože odkazuje na názor, že Lidské Bytosti přicházejí s tím, co pokládají za duchovní smlouvu. Většinou je to dáno karmou, ale často to je také něco v DNA, co na vás křičí, proč jste tady. Dovolte mi teď přestylizovat návrh oné smlouvy. Zpracuji to pro tuto novou energii, a použiji metodu otázky a odpovědi:

     „Kryone, my máme smlouvu, abychom něco udělali?“ Ano. „Je doživotní?“ Měla být, ve starší energii, ale teď už ne. „Dobrá, tak na jak dlouho je uzavřena?“ Na jeden den! Jednu hodinu! Každý jednotlivý den nebo okamžik ji můžete přepsat. Podepisujete ji každý den, nebo taky ne. Vyprší v noci, a když ráno vstáváte, můžete ji změnit, když si to budete přát. Rozumíte tomu, co říkám? Nikdo z vás nepřišel dělat nic v této nové energii, vyjma jediné věci: Žít na této planetě v lásce k Bohu a nasměrovat se na místo, kde můžete vyzařovat co nejvíce Světla pro ostatní. Tak to je.

     Starší energie staví lineární hranice vašemu duchovnímu myšlení. Přicházíte a odcházíte a stoupáte po tomto nebo tamtom žebříku a konáte to či ono pro Boha. Je to rozškatulkovaný systém, který přišel se silným nánosem staré energie duchovní historie. Velký Posun je součástí kvantumizace DNA.  Umožňuje skutečný duchovní posun vašeho účelu (životního cíle), zatímco jste zde. To působí zmatek těm lidem, kteří se probouzejí ze svých snů rozmetaných na kousky, a mají pocit, že selhali. Místo toho jsou připravováni na nové perspektivy - možná na ty, které v minulosti mohly být uskutečněny pouze jejich smrtí a znovuzrozením. Ale teď se posunuli vpřed s novou moudrostí a cílem, a vyzařují Světlo, které pomůže této planetě způsobem, jaký si nikdy neuměli ani představit.

     Takže jestli jste přišli napsat knihu nebo proto, abyste se stali léčitelem, nelitujte skutečnosti, že se tyto věci nedějí. Pravděpodobně bylo vaše mistrovství aktivováno a místo toho přicházíte, abyste zářili všude, kam vstoupíte. Kniha a léčitelská práce… je to daleko méně než vznešenost, kterou teď nesete. Přemýšlejte o tom. Je to hnací síla, kterou nelze nalézt ve stojatých vodách náboženské doktríny, dokud se ta doktrína nezmění a to se může stát!

     Potom je zde ta věc s posunem uvnitř vaší DNA. Učíme to již pět let. Teď to ještě nebudu vykládat detailně, protože jde o součást probíhající učební série. Před týdnem jsme začali s identifikací konkrétních vrstev, se kterými v této fázi pracujete. Jsou to kvantové vrstvy, a jsou interdimenzionální. Je to tak složitá nauka, protože prostupuje veškeré lineární myšlení. K tomu nikdy dříve na planetě nedošlo. Začíná Posun a začíná se měnit samotné jádro vašeho mentálního naprogramování, to vše kvůli zlepšení kvality života.

     Druhá fáze je ta, ve které začínáte s pohybem kvantových energií DNA. Je to fáze, ve které začínáte pracovat s kvantovostí, kterou jako Lidské Bytosti máte a vždy jste měli, ale ležela ladem. Nemusí to pro vás nic znamenat. Je to nejsilnější, nejúžasnější dar této fáze, a já o něm často mluvím. Proto to zde nebudu znovu podrobně rozebírat, ale řeknu vám, že dostáváte příležitost vydolovat Akášický záznam. To znamená, že člověk skutečně může vstoupit do Akáši a vybrat si odtud atributy, které potřebuje, aby obohatil svůj současný život. Jde o atributy, které jsou vaše, a získali jste je prostřednictvím zkušeností z minulého života. Můžete je znovu nabýt a znovu je použít. To poskytuje zcela odlišné paradigma léčení a projevu! Stará Duše, vciť se do životů, které jsi prožila. Jestliže jste měli zásobárnu energie a uložili ji do nádoby, všichni z vás máte stovky nádob. Ale ve vašem trojrozměrném modelu je uložíte do přístěnku a říkáte jim minulé životy. Potom přístěnek zamknete, jako kdybyste k nim neměli mít už nikdy přístup. Děláte to proto, že vše probíhá ve 3D, minulost není dostupná. Ale v kvantovém stavu je! To je kvantumizace DNA. Již jednou jsme vám řekli, že vaše dnešní probuzení může změnit minulost. Začínáte už chápat jak? Ve vašem vědomí, je to, co je minulost, pryč. Ale v kvantovém stavu je všechno, co jste kdy prodělali, stále zde. A tudíž, jelikož se DNA stává kvantovější, vyjdou na povrch všechny tyto atributy z vašich minulých životů, abyste je mohli použít.

     Dovolte nám jednu osobní poznámku předtím, než budeme pokračovat: Pouze jeden bod než postoupíme dále. Dovolte mi, abych vám předal další paradigma pro léčení: Řekněme, že je zde někdo, kdo má tělesný problém, kterého by se rád zbavil. Možná si myslíte, že nevím, o koho se jedná, že? Mluvím k tobě dostatečně jasně nebo ne, můj milý?

[Kryon se odmlčel.]

     V trojrozměrném modelu si přeješ, abys to dokázal nějakým způsobem vyléčit, že? Přeješ si vyjmout to ze svého těla a něco jiného vložit dovnitř. Dovol mi, abych ti nabídl úplně jinou myšlenku: Proč to prostě nepřetvořit? V tichosti své meditace, proč nepromluvíš ke kvantovým úrovním své DNA? „Jak to mám udělat, Kryone?Udělej to prostřednictvím svého Vyššího Já, které tady bylo v každém z tvých životů! Uvědomuješ si to? Jedno Vyšší Já, mnoho životů. Máš přítele, který tady byl vždycky! Řekni svému Vyššímu Já: „Najdi mi život, který nebyl postižen chorobou, a vlož jej do mé existující DNA!“ Protože je ve tvé DNA, na interdimenzionálních úrovních. Tvůj osobní Akášický záznam je ve tvé DNA! Pomalu přiveď ten život zpět. Nahraď tu část tvé DNA, kterou máš teď, vlastnostmi té druhé, která byla také TEBOUtím, kdo již žil a kdo je získal. Je to stále zde. „Opravdu to můžeme udělat, Kryone?“ Samozřejmě, toto je fáze, ve které se to učíme. Toto je fáze, kde můžete začít tento proces učení – více než v co jste, možná, doufali.

„Teď to začíná být zvláštní,“ říkáte. A opravdu je! Protože když se podíváte na kvantové dary, tak nedávají žádný smysl. Ale ve schématu Boží Lásky ano. Nemusíte to chápat, moji milí, abyste to mohli udělat.

     „Kryone, je to příliš složité. Potřebuji seznam. Co mám udělat jako první? A co jako druhé?“ Proč to lidé pořád dělají? Kdo vám řekl, že musíte vědět, jak to funguje? „Dobrá, Kryone, ale dává to přece smysl. Měli bychom o tom principu něco vědět předtím, než mu svěříme celý svůj život.“ Opravdu?  Takže až opustíte tuto místnost a nasednete do svého automobilu tak si prostudujete seznam všech jeho součástek. Je to tak? Konec konců, přece nesvěříte svůj život systému, kterému nerozumíte, že? Myslím, že mi rozumíte. Děláte to tak pořád! Takže, proč nevěřit působení Boha, který vás miluje, když to tak děláte s automobilem, který ani nezná vaše jméno? Chápete, co vám říkám? To byla druhá fáze.

 

     Třetí fáze

     Léta 2013 až 2025 představují poslední fázi. Už teď vám sděluji, že vám tyto věci budou znít příliš velkolepě. To, co vám teď předám, jsou pouze možnosti a vy si je můžete vyslechnout a říci: „No dobře, vždyť jsou to jen možnosti. Jsou příliš skvělé. To se nemůže stát.“ Ale vraťte se se mnou o 20 let nazpět. Všechny možnosti, které jsem vám v roce 1989 nastínil, se uskutečnily. Uskutečnily se proto, že nastalo to, co bylo v těch možnostech. Došlo k přečtení lidských vlastností ve vašem vědomí. Proto to udělám teď znovu. Jsou to možnosti konečné fáze Velkého Posunu.

     Tou první možností je přestavba současného lidského společenského myšlení. Jsou to energie toho, jakým způsobem fungujete a myslíte. Těmito problémy se budou zabývat sociologové. Mně dovolte, abych to pojmenoval jinak: Jedná se o nynější přechod lidského charakteru na vyšší vibrace.Kryone, to je nemožné. Lidská povaha je lidská povaha. Nemůžeme to změnit.“ Ale vždyť jste s tím již začali. Na celém světě jste začali s očistou vašich finančních institucí. Všimli jste si toho? Moji milí, kdyby vám byl někdo před 30 lety řekl, že očistíte své finanční instituce, vysmáli by se vám. Víte přece, jak funguje společnost? Ti kdo mají peníze, vyhrávají. Banky drží v rukou všechny karty, a jsou řízeny lidmi na nejvyšších místech. Jsou nedotknutelné, protože ve vládě sedí často ti stejní lidé! Tak proč jim to neřeknete dnes. Rozhlédněte se kolem sebe, protože něco se právě stalo. Nefunguje to tak, že? Co se změnilo? Vědomí. Nová forma. A vy se na to můžete dívat ve zprávách.

     A tady je další z možností. Změnit to, co Lidská povaha dovolí vládám.

     „Opatrně, Kryone, nemluv o politice. Dostaneš se do problémů.“ Já problémy mít nebudu. Chci vám říci, abyste sledovali vedení, které se o vás stará. „Myslíš tím, že se změní politika?“

      Už se změnila. Už to začalo. Sledujte to. Posléze budete svědky úplného vyhasnutí staré energie, ve které mohly fungovat diktátorské režimy. Existuje možnost, že se tak stane před rokem 2013. Padnou, protože energie obyvatel nestrpí vedení se starou energií. Zapamatujte si, kde jste to slyšeli - na zvláštním, esoterickém setkání s chlápkem, který seděl na židli a předstíral, že channeluje. [Kryon odbojář - Kryonův humor]. Když to potom uslyšíte, už budete vědět, že? „Možná na tom opravdu něco bylo,“ řeknete. Řeknete si: „Možná to byla pravda.“ Možná byste mohli přeskočit všechny ty dramatické roky, které přijdou a uvažovat o tom už teď? [Kryon opět žertuje.]

     Staří vůdcové padnou. Po celé Zemi nastoupí pomalu se rozvíjející vedení, které k vám začne přicházet všude tam, kde s novou energií dbají o potřeby obyvatel. „To je příliš, co bychom měli žádat od politiky, Kryone.“ Sledujte to. To je pouze začátek této poslední fáze. Přichází tolik věcí. Další fáze má vztah k tomu co jsem již zmínil, protože nemocná země, která jen přežívá, nemůže strpět vedení vyššího vědomí. Je zde příliš mnoho příležitostí pro moc a nenasytnost. Ale až bude kontinent vyléčen, všechno se začne měnit.

     Jako další přijde na řadu léčení kontinentu. Sledujte to. Už jste s tím začali. Sledujte velké posuny v Africe. Říkali jsme to již dříve, dokonce jsem o tom mluvil i na setkáních v tom, čemu říkáte Organizace Spojených Národů. Afrika nikdy nebyla počítána mezi možné hráče na ekonomickém poli, protože je nemocná. Co se stane, když nějaký kontinent vyléčíte? Já vám to povím. Najednou začnou i národy na tomto kontinentu požadovat to, co už vy máte – fungující vlády, mír, své vlastní domovy, školy, nemocnice a dokonce banky, od kterých si mohou půjčovat. Dnes nic takového nemají, ne doopravdy. Všechen takový majetek je odjinud. To znamená, že budete mít kontinent, který je připraven vystoupit, který se stane hlavním hráčem na jevišti celosvětového finančního a politického vlivu – celý kontinent se všemi svými zdroji, dokonce s možností sjednocení společných cílů, stejně jako je tomu teď ve vaší EU. Dávám vám tuto informaci a až to nastane, opakuji, že si vzpomenete, kde jste to slyšeli.

     Před mnoha lety převažoval názor, že by nikdo neměl pokládat Čínu za životaschopného hráče v ekonomické oblasti. Byla zaostalá, se systémem, který neměl nikdy být jako ten západní a neměl žádný zájem připojit se ke zbytku světového ekonomického systému. Podívejte se, co se událo za pouhých 30 let. Proto se dívejte i na Afriku jinýma očima.

     A konečně, dojde k dalšímu posunu ve vaší DNA. Mohl bych říci něco, co vám poskytne vodítko. Aha, můj partner vidí, co teď přijde a říká: „Chtěl bych být nablízku, až k tomu dojde.“ Právě teď ke mně hovoří a říká, že to bude trvat ještě dlouho. A říká: „Budu u toho Kryone, abych to mohl vidět? Vím, co nám říkáš. Vím, že to přichází.“ A já mu veřejně slibuji, že tady bude. Nepovím mu, jak starý bude, ale bude tady.

     Poslechněte si toto: Ve vaší DNA je něco, co bude velmi pomalu odhalováno. Za 15 let se o tom objeví jedna studie. Řeknu vám její název, takže až bude hotová, budou vědět, jak ji nazvat. Tady ho máte: Lemurijský kód. Tak teď to víte. Je toho tolik, co se děje. Teď, když jsem vám sdělil to jméno, sledujte ty, kteří by je mohli využít o něco dříve než ostatní. Použijte svůj cit k rozeznání pravdy.

 

     Závěrečné myšlenky

     „Všechno to zní moc pěkně, Kryone. Může se to opravdu stát? Nejen že může, je to důvod, proč vám říkáme, že směřujete k míru na Zemi. Jsou tací, kteří vás budou stahovat dolů a říkat vám, že k tomu nikdy nemůže dojít. Nedejte se. Nevěřte těm, kteří žijí ve starém paradigmatu. Neposlouží to žádné Lidské Bytosti, věřit, že je zde tolik strachu, že vezmou za své. Je to vaše smlouva, nést toto Světlo, v každé zemi, v každém jazyce. Je toho tolik, co děláte. Máte před sebou větší úkol než pouze prožít svůj život a doufat, že to zvládnete. Vaším úkolem je být konkrétně zodpovědní za změnu energie na této planetě, den za dnem, v radosti, ve zdraví a s cílem, ke kterému směřujete.

To je dnešní poselství, a jsme už skoro u konce. Už jenom malou chvíli.

     [Kryon se odmlčel.]

     Nejsem Kryon učitel. Nejsem odpojený. Nejsem od vás oddělený. Jak vám mohu vysvětlit, kdo jsem? Vstupuji do vaší fantazie a poznání. Jsem součástí hudby, která hraje, když se radujete a když se smějete. Jsem součástí rodinného kruhu - břeh, který vás spojuje s Božskou stránkou vašeho bytí. Vím, kdy jste odešli na tuto planetu, opustili jste mou stranu závoje, která je vaším pravým domovem. Vím, kdy se vrátíte do Síně Slávy, abyste oslavili tento neobvyklý přechod, kterým jste jako Lidské Bytosti prošli již tolikrát předtím.

     Jsou mezi vámi lidé, kteří právě nedávno ztratili své přátele. Pláčete a naříkáte, protože odešli. Chci vám něco prozradit. Daří se jim dobře. Víc než dobře. Radují se. Ten přechod není bolestivý. Dívají se za vámi, drží vás za ruku a prosí, abyste vyléčili svá srdce. Čeká to i na vás, víte to? Tak jako tomu bylo v minulosti vždycky. A tehdy nastává ta chvíle, kdy si uvědomíte, že jste u cíle. A v té chvíli vás vítám v Síni Slávy. Jaké to opětné shledání! Dochází k tomu právě teď. „Kryone, jak můžeš být na dvou místech současně?“ Moji milí, jsem na více než dvou místech. Protože existuji na opačné straně závoje v kvantovém stavu. Vy jste na tom stejně, ale nepamatujete si na to. Protože na mé straně nejsou žádné hodiny, není ani žádný čas. Minulost, současnost, budoucnost - všechno se slilo dohromady. V kvantovém stavu neexistuje nic takového, jako je místo. Když tam jste, není tak těžké spatřit tvář Stvořitele.

     Buď si toho vědomá, Lidská Bytosti. Jsi milována. A to je to Kryonovo poselství a vždycky bude.

A tak to je.

KRYON

 

Zdroj originálu: https://www.kryon.com/ – The Timing of the Great Shift

Poznámka ke kopírování:

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky, do češtiny přeložila Martina M. https://channeling.wbs.cz/ a Iva M. (https://www.transformace.info/). Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.

 

 

Příznaky Posunu 

Tento channeling byl přijat Lee Carrollem v Moskvě, Rusko 23. května 2009

Tento channeling byl upraven [Leem a Kryonem], aby poskytl čtenáři jasnější pochopení. Často se stává, že živý channeling obsahuje energii, kterou tištěné stránky přenášet nemohou. Vychutnejte si tedy toto obohacené poselství z Moskvy.


Od Lee Carrolla: Zde je zpráva pro Moskvu, která je velmi podobná poselství, které bylo předáno jen o pár týdnů později v Sedoně, Arizona (Stát se kvantovými, 13.6. 2009 – pozn. překl.). Obě tyto zprávy se objeví v sekci channelingů na našich webových stránkách. Tato zpráva je o Posunu. Zpráva ze Sedony je o tom, jak se stát kvantovým. V každém je nová a jiná informace, a také jsou zde podobné informace a přirovnání. Pokud je tady vidíte podruhé, vězte, že to jsou ty nejhlubší věci, které zde dnes Kryon pro nás má. Tohle poselství vypadá, že je kratší, protože chybí ruský překlad. Americká zpráva ze Sedony bude úplnější.

 

     Zdravím vás, drazí, jsem Kryon z Magnetické služby. Cítíte to tady? Na tomto místě je něžná energie. Je to jemná energie - něco, co je pociťováno srdcem, ne rozumem. Někdy jsem dostával otázky: „Kryone, víš, kde jsi?" Ach ano. Jsem na místě, kde říkám sbohem mnoha myslím a mnoha tvářím.

     Někteří cítí, že mě již neuvidí [myšleno, že je to na semináři v Moskvě poslední channeling]. Oni to doopravdy nechápou. Spojují channelování mého partnera se mnou a nikdy nepochopí, že kráčím s každým z nich. Nejsem někdo, kdo má být uctíván. Jsem energií domova. Byl jsem s tebou od začátku, od prvního dechu a budu pokračovat až do posledního dechu. Každý z vás na Zemi má spojení s Bohem. Dnes bude probíhat vyučování, ale skutečnou výukou je otázka: Jak široce můžete otevřít svá srdce? Kolik můžete opravdu přijímat? Můžete odejít jiní, než jste přišli?

     Přichází velký Posun. Včera jsme o tom mluvili a soustředili jsme se na jednu část, kterou bylo vědomí. Mluvili jsme o otázce, zda je Posun pro každého, nebo jen pro pár jedinců. Mluvili jsme o tom, co si člověk zvolil. Dali jsme vám metaforu přechodu z duchovní zimy do duchovního léta a ukázali jsme vám, že Přechod se děje všude. Také jsme řekli, že je na lidech, aby otevřeli dveře a vyšli ven. Je to metafora, která znamená, že člověk to může přijmout nebo ne. Posun se děje, ale lidstvo má možnost to vidět, nebo ne. Nikde to není zřejmější než v tom, o čem budu mluvit dál.

     Před 20 lety jsme něco naznačili. DNA se mění. Znovu se na to zaměřím, proto jsem tady. DNA se mění tak, že to bude pro některé záhada, neboť umožní takové procesy v lidském těle, o kterých ani nevíte, že je máte. Tyto procesy však nelze aktivovat, pokud není zapojeno vědomí, které to provede.

     Biologie člověka

     Musím mluvit o biologii. Nechci být příliš složitý, ale musím to vysvětlit těm, kteří to úplně nechápou. Jeden z nejsložitějších posunů této nové energie se odehrává ve vaší chemii. Jedná se o skutečný posun, o skutečnou změnu. Vaše DNA je složitá. Obsahuje tři miliardy částic, ale méně než pět procent z nich tvoří desítky tisíc genů, které jsou instrukčními jednotkami lidského těla. Devadesát procent vaší DNA je zcela kvantových. Ale jak jsme řekli včera, jsou to kvantové instrukce, které mluví k 3D chemii, jež je jen v menší části. Takže 3D chemie ve vaší DNA se zdánlivě nebude měnit, ale změní se to, co s ní můžete dělat. Představte si, že méně než 10 procent je motorem, který vyrábí geny, a zbytek jsou instrukce k motoru. Co se mění, jsou instrukce.

     Toto je provedeno přes magnetismus, který je jednou z nejmocnějších a nejdynamičtějších sil pro změnu života na vaší planetě. To bylo naznačeno už v prvním Kryonově přepisu v knize Jedna. To je to, s čím přišel doktor [Dr. Todd Ovokaitys]. Četl o magnetických rezonancích v částech přepisu Kryona a uvědomil si, že jsem popisoval to, co on objevil. Slyšeli jste, že jsem Magnetický Mistr. Mysleli jste si, že to možná má něco společného s mřížkou planety? Ne tak docela. Má to co do činění s DNA, která je také magnetická a je životní silou Země.

     Když přerovnáte některé z magnetických rezonancí kvantových částí DNA, aktivujete potenciál. "Velká slova, Kryone, ale co to znamená?“ Některá technická vysvětlení přenechám vědeckým zasedáním a toto zde není vědecké zasedání. Dám vám nějaké informace, které se budou zdát neuvěřitelné: Vaše lidské tělo je dokonalé a je závislé na energii planety - instrukční jednotce pro změny vaší DNA. Směřujete do jednoho z největších vibračních zvýšení, jaké kdy tato planeta viděla a to vše je součástí Posunu, o němž jsem mluvil včera. Tato nová vibrace začíná měnit současnou chemii buněčné struktury v důsledku kvantových instrukcí. Přemýšleli jste někdy o buňkách vašeho těla? Mysleli jste si dokonce, že nepracují dobře? Na stupnici od jedné do 10 ukazující, čeho je člověk v tuto chvíli na planetě schopen, představujete trojku. Tělo je schopné 10. Jste pomalu připraveni posunout se k šestce.

     Poslechněte si tohle: Tělo je moc schopné - tak moc, ale nedělá moc dobrou práci. Váš imunitní systém pouští dovnitř tolik nemocí! Je obelstěno tolika viry a opravdu nefunguje dobře. Zní vám to jako božský plán? Sedíte někdy a říkáte: "Kdo to vymyslel? Viry, které se často objevují na planetě, zdánlivě přes noc získají převahu tak rychle a tělo člověka je ani nemůže rozeznat. Co je to za imunitní systém?" Měli byste právo se tak ptát. Odpověď? Není příliš dobrá. Pracuje na 30 procent, proto.

     Jak by se vám líbil imunitní systém, který by blokoval téměř všechno, co přišlo dovnitř, který by nemohl být obelstěn viry, ničícími život. Nedovolil by jim se množit. Věděli jste, že toto patří ke schopnostem vaší DNA? Důvodem, proč je to 30 procent, je to, že i energie planety je vyvinuta na 30 procent. Když k tomu přidají záměr a svobodnou vůli, lidé budou schopni zvýšit efektivitu svého imunitního systému. Budou moci volně chodit mezi viry a chřipkami a nechytí je. Budou vypadat jinak než ostatní lidé. Budou vypadat, jakoby měli nějaký druh magické ochrany. Můžete tomu říkat, jak chcete, ale je to proto, že se účastní změny - a to se nazývá evoluce člověka.

     Se svobodnou vůlí, přivolávají energii, která je jejich. Věděli jste, že vaše tělo je navrženo tak, aby rakovina nikdy, nikdy nezvítězila? Přesto je to jeden z největších zabijáků lidstva!

     V buněčné struktuře probíhá proces, který provádí diagnostiku sám od sebe. Má medicínský název - ve vědě ho nazývají apoptosis, ale zdá se, že nepracuje moc dobře. Důvodem je, že pracuje na 30 procent. Napadlo vás někdy, proč rakovina získává navrch a tělo s tím nemůže dělat vůbec nic? Jak by se vám líbilo, kdyby byla efektivita imunitního systému zdvojnásobena? Jak by se vám líbilo vidět celou část populace bez rakoviny?   „Kryone, říkáš nám, že k tomu směřujeme?" Uvidíte to u mnoha lidí a bude zřejmé, že jsou jiní. Ale zkouška jejich DNA ukáže, že jsou stejní jako všichni ostatní. Je to proto, že měříte pouze 3D chemii a ne těch kvantových 90 procent. Budete schopni posílit svou DNA a instrukce k chemii. Potenciály pro to budou před rokem 2025. Uvidíte lidi, kteří budou sami o sobě schopni navýšit své imunitní systémy. „To je neuvěřitelné." No, jestli jste si mysleli, že je to neuvěřitelné, pak to, co přijde teď, vás bude šokovat.

     Vaše DNA je navržena tak, aby vás udržela naživu po dlouhou dobu. Je navržena tak, aby opravila věci, které jsou nefunkční a omladila je. Nezdá se ti to divné, Lidská Bytosti, že i když jsi na samém vrcholu evolučního žebříčku, může mořské hvězdici dorůst rameno a tobě ne? Přemýšleli jste o tom někdy? Přichází cosi, co neočekáváte: schopnost Lidských Bytostí, aby jim dorůstaly končetiny, které byly ztraceny. Nyní se může zdát, že to začne chemickými vylepšeními [léky], ale bude to něco, co člověk udělá tím, že změní své DNA. Samotná změna umožní některým novým, vylepšeným lékům, aby účinkovaly na určité části těla - a ne na jiné. To se stane v příští generaci. Jsou to pouze možnosti. Předkládám vám biologickou možnost změny pro posun, který zde je. Jedná se o skutečné změny, které můžete vidět a když o těchto věcech uslyšíte, vzpomeňte si na tento večer. Věda si bude chtít přisvojit všechna vítězství a vůbec je nebude přičítat lidskému vědomí, tak nezapomeňte, že jsme o tom mluvili na tomto esoterickém setkání. Ó, je toho víc, je toho mnohem víc.

     Jak byste chtěli replikovat chromozomy bez zmenšení telomerů? (Koncové části chromozomů – pozn. překl.) Dovolte mi, abych to vyložil. Jak byste chtěli zařídit, aby nestárly tak rychle? Stárnutí je funkce vyprojektovaná pro 30 procent operačního systému DNA. Slyšeli jste někdy o některých pradávných, kteří žili dlouhou, dlouhou dobu? Myslíte si, že to byla chyba, kterou tam vnesla církev? "Nemohli žít tak dlouho," říkají mnozí. "Někdo se musel splést při přepisu," říkají. Co kdyby žili tak dlouho? Oni opravdu žili! To bylo předtím, než došlo na této planetě k vibracím, které snížily vaši DNA až na 30 procent.

 

     Nová energie je tady

     Pojďme mluvit o novém energetickém systému na planetě. Ve skutečnosti jich existuje několik, ale ten, o kterém chci mluvit, má správce, kteří jsou zde, v tomto městě. Ta, které říkáte Peggy, učitelka, objevila proces, který je čistou energií a je to sada nástrojů, které změní tuto energii v záměr aktivovat DNA způsobem, o jakém jsem vám zrovna řekl. Je to katalyzátor, který posune DNA za 30tiprocentní úroveň. Vidíte, jak to začíná zapadat? Toto zvýšení účinnosti se nepřihodí jen tak samo od sebe. Je to složité a vyžaduje to záměr, který způsobí vibrační Posun. Ó, je toho víc!

     "Kryone, jestliže má muž nebo žena poškozené srdeční chlopně, proč to tělo neopraví?" To je velká otázka. Už jsi o tom někdy přemýšlel? Koneckonců, své orgány nabíjíte stále. V průběhu života obnovujete mnohokrát největší orgán v těle [pokožku]. Tak proč to nemůžete udělat se srdeční chlopní? Co je špatného s tělem, že to neví? Odpověď je, že je v provozu na 30 procent.

     "Mluvíš o zázracích, Kryone." Nemluvím. Mluvím o tom, jaké by lidské tělo mělo být. Přejdu to, protože je to prostě příliš neuvěřitelné, že? Jen mi dovolte říci, že když uvidíte, jak se tyto věci začnou dít, nezapomeňte, že jste o nich prvně slyšeli tady, ano? Na duchovním setkání - ne na vědeckém.

 

     Znovuprobuzení vnitřního dítěte

     Dojde k potenciálu reaktivace velmi důležité energie a to vše je součástí Posunu. Musíte to slyšet: Hodně bylo řečeno o této energii, která spala. Byli tací, co na tom pracovali, ale když je operační úroveň na 30 procentech, lidské tělo to nemůže rozvíjet. Na 60 procentech už může a bude. Už jste někdy slyšeli o vnitřním dítěti? Tuto energii nemůžete popsat, opravdu, ale dovolte mi, abych vám ji nechal pocítit. Všichni jste kdysi byli dětmi a mnozí z vás měli normální dětství. Vraťte se se mnou na chvíli do doby, kdy vám bylo šest, možná pět. Dovolte mi, abych se vás na něco zeptal: Jak jste se cítili? Čeho jste se obávali? Co bylo ve vašem životě dramatického? Nic! Jedinou věcí, o kterou jste se starali, bylo, jak dlouho si můžete hrát, nebo kdy máte jít do postele. O všechno bylo postaráno, že? Nemuseli jste se starat o to, jak získat peníze, abyste zašli do obchodu pro jídlo. To jste se dozvěděli až později, že?

     Ve vašem životě bývaly doby, kdy vše, co bylo, byla láska. Jak osvobozující pocit! Umíte si ho teď představit? Jak byste chtěli znovu zažít tento pocit jako dospělý? Ach, bylo by to osvobozující? Je to potenciál vědomí, pracujícího na 60 procent. Je to jeden z klíčů k vědomí, který porazí dramata a starosti. Znovuobjevení energie vnitřního dítěte je vyrovnávacím mechanismem tak, že člověk může mít mnohem jednodušší život. Může mít ve svém životě radost – radost, která se projeví stejně jako u dítěte a to vše je součástí Posunu.

     A co Země?

     Řekli jsme vám, že budeme hovořit i o Gaie [energii planety]. Protože Gaia šla a mluvila o tom! (Jak o tom dnes již dříve mluvil Pepper Lewis). Takže si pojďme prověřit, co Gaia řekla, protože to potřebujete slyšet z několika zdrojů: Netrapte se tím, co se děje na vaší planetě. To, co se děje je přirozené a je to zrychlené v čase kvůli posunu. Není to nic, co jste způsobili vy. Jděte a vyčistěte vzduch a zastavte vyčerpávání přírodních zdrojů, ale vězte, že jste nezpůsobili to, co se nyní děje.

     Slyšeli jste o tom dříve? [Pepper channeloval totéž.] Co se děje, je přirozený cyklus toho, co bychom nazvali koloběhem vody na planetě. Má to co do činění s magnetismem a teplotou a stává se to každých několik set let, plus mínus. To, co právě teď prožíváte, viděli a potvrdili vaši vlastní ruští vědci. Říkají, že jste svědky opětovného výskytu malé doby ledové a to je přesně to, co vám říkáme. Na planetě je podobně, jako jste tu měli v letech 1400 a přišlo to na vás znovu.

     Samo o sobě to není život ohrožující. Ach, jistě, budete mít více bouří. Takže pokud jste v oblasti bouře, budete si toho více vědomi, že? Možná že stoupne hladina vody. Pokud žijete na pláži, možná se přestěhujete. To je chytré. Není to život ohrožující, pokud jste chytří. Ale znovu, je to svobodná volba, ne? A stejně jak jsme se zmínili včera, budou ti, kteří to budou popírat a zůstanou tam, kde jsou bouřky a budou popírat, že tam bouře jsou. Někteří v tomto procesu zahynou. Zůstanou na plážích, budou sledovat, jak voda stoupá, a zahynou. To jsou ti, kteří nechtějí vidět Posun a nechtějí uznat, co se děje.

     Geologické časové úseky na Gaie se zrychlily. Musely, aby se vibrace Gaii zvýšila. Věci se dějí rychleji, než geologové mysleli a přináší vám to, co jste nazvali globálním oteplováním, což je vyvrcholením klimatické situace, která nastane vždy před cyklem ochlazení. Je to normální. Uvidíte. Takže znovu: když vědci zjistí, co se skutečně děje, nezapomeňte na to, co jste slyšeli o Posunu zde, na duchovním setkání a ne na setkání vědců. Tuto informaci vám říkáme již nějakou dobu. Začínají se rýsovat příznaky posunu a budou toho tolik obsahovat!

 

     Skrytá energie: hledání Boha uvnitř

     Poslední část: Všechny tyto příznaky, včetně změny DNA, vás dostanou do úrovně uvědomění, kdy budete více chtít hledat Boha uvnitř. „Opravdu to souvisí s DNA, Kryone?" Ano! Kvantovost částí vaší DNA, která komunikuje s chemií, si začne uvědomovat, že je v tom víc. Mnozí budou hledat Vyšší Já a tehdy budete objevovat jednu z chybějících částí. Je to něco, o čem jste vždy věděli, ale čemu jste nikdy nedůvěřovali. Řeknu vám, co to je. Je to energie, kterou nevyvíjíte sami. Je to energie, kterou mají všichni lidé, a z hloubi své nevědomosti si myslíte, že je vaše. Nemůže být. Je příliš velká. Je to Láska.

     Jsou zde matky. Mami, chci tě vzít zpátky, k narození tvého prvního dítěte. Vzpomínáš si na to? Vzpomínáš si, kdy ti bylo dítě poprvé podáno? Pamatuješ si, jak jste se s dítětem podívali do očí? Vzpomínáš si na to? Jen mi řekni, jaký to byl pocit! Andělé, kteří stáli kolem postele, zpívali a ty jsi to vnímala. To je Boží Láska, která navštíví dva z vás silou, jakou byste vy sami nikdy nevytvořili. Byli tam nějací lidé a plakali? Věděla jsi, že v místnosti s vámi byli vaši předci? Věděla jsi, že v místnosti byli s tebou i tví prarodiče? Věděla jsi, že zpívali? A ty sis myslela, že jsi tu energii vytvořila úplně sama? Nějak sis myslela, že to všechno pochází z tvé chemie, viď? Ne, nepochází. Je to jedna z těch zázračných chvilek, kdy splýváš s Vyšším Já. To, co proudí těmi dveřmi, které jste otevřeli, je Boží láska!

     To je také to, co se stane, když se muž a žena setkají v lásce, když se podívají jeden na druhého a jiskra zažehne milostný vztah. Na malou chvíli se podívají na sebe a jen povzdechnou. Psychologové říkají, že zamilovanost je forma dočasného šílenství. Zachvátí všechny buněčné struktury. Myslíte si, že jste to vytvořili sami, že? No, nevytvořili. Zkušenost s Kundalíní je Boží láska. Když se dva spojí v lásce, vytvoří více energie než by ji mohl každý z nich coby jednotlivá lidská bytost vytvořit.

     Existuje prvek, který chybí, a já ti o tom řeknu, protože je to Boží láska ve tvém životě. Je zde, abys mohl cítit sám sebe a své Vyšší Já. Jak chceš s tím chodit? Jak s tím chceš zářit? Myslíš, že si toho někdo všimne? Ó, všimnou si. Budou říkat: "Proč se tolik usmíváš?" Co jim povíš? "Zamiloval jsem se do sebe!" [Kryon se směje.] Buďte opatrní, to není přesně ta správná odpověď, kterou byste jim měli dát, ale je to fakt! Je to všechno v DNA. To vše Lidskou Bytost posiluje.

     Takže o to jde při Posunu. Není to o tom, co vám Bůh činí. To, co se děje, je o aktivaci, která vám umožní postarat se o kousky a části a energie vašeho vědomí, nad nimiž jste dříve nikdy kontrolu neměli. Budu končit.

     Lidská Bytosti, neptej se jak. To je tak lineární otázka! Neptej se jak. Místo toho jen "buď" a začni se záměrem vytvořit tyto věci ve svém životě. Začni s procesem, který to uskuteční již jen pouhým tvým záměrem. Záměr zahájit proces ho vlastně již zahajuje! Řekli jsme to již dříve. Jsou zde někteří intelektuálové, kteří chtějí tento proces poznat. A jejich argument vypadá takto: "Kryone, nemůžeš čekat, že budeme dělat něco tak významně měnící život, aniž bychom tomu procesu rozuměli. Musíme znát jeho mechaniku. Nesvěříme naše životy něčemu, co funguje záhadně. Zní to jako docela dobrý argument, ne? No, mám něco pro vás. Ode mě pro vás!

     Co se stane dnes, když zde skončíte? Řeknu vám scénář, o kterém si myslím, že se vám přihodí, když jste se na to zeptali. Intelektuál jde ven a sedne do svého automobilu. Pak vyndá manuál a studuje, jak funguje převodovka,      každý ventil, každé příslušenství. Pak pokračuje návodem k motoru, každým ventilem, každým příslušenstvím, každým mazáním, dříve než odjede domů. Je to tak? Myslím, konečně, že byste nikdy nesvěřili svůj život něčemu, o čem nevíte, jak to funguje! Nebo svěřili?

     Vidíte? Vy všichni to děláte! Asi je to hloupé přirovnání, ale je takové, protože chci, abyste si to zapamatovali. Otočte klíčem a nastartujte motor záměru. Nechť začne tato cesta, protože v tom je tolik energie, vytvořené vaší vědomou myslí - kvantové energie, kterou nelze definovat ani pochopit. Místo toho věřte lásce, to je tmel, to je mazivo nové energie na této planetě. To jste nechtěli slyšet, intelektuálové, že ne? Protože jsem vám právě řekl, že emoce je klíčem. Zvykněte si na to. Otevřete svá srdce. To je poselství Kryona.

Jsem milovník lidstva. Ten, který zná každého z vás. Každého.

A tak to je. 

Kryon

 

Zdroj originálu a copyright: Lee Carroll, https://www.kryon.com/ – Attributes of the Shift

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky, do češtiny přeložila Mirka K (https://www.transformace.info/). Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.

 

© 2012 Všechna práva vyhrazena.
Více zde: https://kryon.webnode.cz/news/priznaky-posunu/

 

 

Nové paradigma reality (1)

Tento živý channeling byl předán Lee Carrollem v Salt Lake City, Utah
v sobotu, 12. února 2011.  Je součástí série „odhalení“.

 

     Zdravím vás drazí,

jsem Kryon z Magnetické služby. Znovu opakuji, že teď se odehraje něco, o čem by někdo mohl říct, že je nemožné; že lidé v 3D, v tomto okamžiku, kteří tu teď sedí, budou konfrontováni s něčím, co přichází spoza opony, a v co ani oni sami nevěří, že existuje.

     A v průběhu tohoto procesu zde nebude žádný důkaz o tom, že je to skutečně, žádný důkaz, který byste měli na papíře, žádný důkaz, který byste mohli ve Vašem 3D světě vyfotografovat. Takže co to potom je, co Vás k tomuto tolik přitahuje? A co Vás přimělo sem dnes přijít a posadit se na židle v této místnosti?

Právě teď se rozhlížím kolem sebe a říkám vám: Byl jsem s vámi! Byl jsem s vámi, když jste vstali a šli si zarezervovat své místo na dnešním channelingu, když jste se svobodně rozhodli sem dnes přijít. A právě v té chvíli vznikl důvod se radovat. Tato energie vznikla už mnohem dříve, než jste dnes usedli do této židle. Byla zasazena semínka, která vykvetou ve správnou dobu na správném místě, abyste slyšeli slova, která byste normálně neslyšeli, nebo abyste se setkali s těmi, kteří v mnoha ohledech změní váš život. Věděl jsem, že sem dnes přijdete. A stejně tak to vědělo TO, co nazýváte Bohem či jakkoliv jinak, a později odpoledne bych si i já přál TO pro Vás definovat, abych Vám ukázal, co se poslední dobou na této planetě děje a co je velice Božské.

     A přece se to Vašemu 3D vědomí jeví chaotické a nepochopitelné, stejně tak jako fakt, že lidská bytost je schopna channelingu. A pokud to možné je, jak to potom funguje, když můj partner už předtím prohlásil, že na druhé straně závoje je potenciální super-soutok energii, které nejdou vyjádřit lidským hlasem, ale pouze vědomím lásky, které proudí skrze lidské tělo a předává vzkazy a ujišťuje a dokazuje v jazyce, který není zcela srozumitelný?

     Je to proto, že ten, na koho se teď díváte, je profesionál, který strávil 22 let svého života učením se, jak tomuto jazyku porozumět; který nás naučil, jak zpomalit vzkaz a učinit ho plynulým tak, aby mezi mnou a jím mohl být tento vzkaz předán. A několikrát jsem již opakoval, že to je pouze, jak Vy říkáte, “špička ledovce”.

     Ale pokud právě nyní otevíráte svou mysl a duši něčemu, co je nad rámec toho, co jste schopni vidět, pak se otevíráte tomu, co nazýváme kvantem; tomu, co je nade vší fyziku; tomu, co není 3D; a tomu, co nazýváme Třetí jazyk.

     Číslo 3 je symbolická, katalytická energie numerologie. Neznamená to, že je to v pořadí třetí jazyk, jako když počítáte 1, 2, 3.....

     Určitě si teď někteří říkají:  “Tak to by mě zajímalo, co je potom druhý jazyk...” Vůbec nechápete. Nazvali jsme tento jazyk Třetím, právě pro tu energii čísla 3. Tento Třetí jazyk k vám dnes bude hovořit a bude vám říkat: Tohle je skutečné. Tento Třetí jazyk je hnací motor, který přichází skrze mého partnera ve vám srozumitelném 3D vyjádření, které můžete zaznamenat na papír nebo nahrát.
Ale vězte, že Třetí jazyk přenáší většinu toho, co je skutečně a pravdivé; a pokud byste se snažili změnit druh rostliny, jejíž semínka zaséváme, vězte, že nejde o žádnou doktrínu, kterou učíme. Je to jen to, co už je dávno zakotveno uvnitř vás, je to vaše starodávné vědomí, se kterým jste sem již přišli.

     Kdo tady sedí? Co přinášíte na planetu zvanou Země? Možná řekněte: “No to je právě to, proč jsem tady - protože já sám chci znát odpověď na tuhle otázku.” (Kryon se směje.). ”Proč jsem tady? Co přináším na tuhle planetu, jako stará duše? Protože já nic necítím.” A pak jsou tací, kteří řeknou: “Jsem tu, protože prostě existují; nevidím žádný důvod - nejsem spisovatel, nechanneluji, nejsem léčitel... já prostě jen chodím do práce a z práce.”

     To je, drazí moji, to kouzlo. Staré duše pracují. A 8 metrů je široká vaše stará, starodávná a vzácná MERKABA, která kráčí s vámi; DNA pole je tak velké, že se dotýká všech kolem vás. A oni by, nejen z podstaty věci, ale také ze zvědavosti, měli být tomuto otevření a vnímat to. I váš šéf, který před vámi denně stane a dráždí vás. Já vím, kdo tu je. (Kryon se směje.) I tento šéf je součástí systému.

     Možná o tom nevíte, ale odvádíte tvrdou práci. Energie, kterou přinášíte na temná místa, působí jako maják. A hranice temnoty varuje všechny lodě, aby se nepřibližovaly ke skaliskům a raději zakotvily v bezpečném přístavu, a tím jste vy. Odvádíte tvrdou práci.

     Můj partner, ten odvádí jednoduchou práci, a je to již pro vás vysvětlené. To je to, proč je to pro něj jednoduché. On ví, kam půjde zítra. On ví, co bude dělat za rok touhle dobou. Víte to vy? Vy často ani nevíte, co přinese zítřek. A to je důvod, proč je vám předáván tento vzkaz tímto stručným způsobem.   Vzkaz, že jste hluboce milování - to za prvé. Za druhé, že Bůh ví, kdo jste a za třetí, že jste tady z nějakého důvodu.

     Jakékoliv jsou vaše podmínky, jste velice užiteční. Nejste obětí této planety. Máte schopnost odhodit jakoukoliv karmu, kterou jste si sem přinesli, a která Vás brzdí. A tohle je váš čas! Nesete s sebou nejen semínka staré duševní energie, ale je toho víc, co vy ani nevíte, že je.

     Kamkoliv jdete, planeta vás zná. A až tuhle planetu opustíte, a všichni ji jednou opustíte - věřte mi, protože já jsem součást Božské energie, která Vás pozoruje se rodit a umírat - část Země zaznamená všechno, co jste zde vykonali. Zůstává to zde, v krystalické mřížce. Všichni vaši předkové jsou tu, všechno, co se kdy dříve odehrálo pro zlepšení této planety, je v této mřížce také. Stejně tak je tady všechno, co by mohlo tuto planetu přinést ke zkáze.

A já Vám chci říct, co tato mřížka říká právě teď: „Jste na cestě, která nebyla vždy v souladu s mírem na Zemi. Byla naplněna překvapením, abstraktním rozhodováním (o tom budu mluvit dnes večer) a byla naplněna událostmi, které jste nečekali.“ Kolik z Vás řeklo: “Ale já jsem věděl, že se tohle stane, už když se rozpadl Sovětský svaz.” ? Už 50 let jste se měli nacházet ve studené válce, která měla vést jen k jednomu - k nukleární válce, že? Což se zatím nestalo, jak jste si jistě všimli.

     Jsou před vámi nevšední změny a v čase, který vám ještě zbývá, to překvapí i vás i vaše děti. Protože tohle je to, co by se teď na planetě mohlo odehrát. A nic z toho by se nedělo, pokud byste si to sami nepřichystali a nedali si to za cíl; již dlouho si tohle sami vytváříte.

     Můj partner bude mluvit už jen krátce. Později budu mluvit o tom, že jsou experti, kteří pronesli, že vývoj vědomí planety započal a ztroskotal již alespoň třikrát nebo čtyřikrát; že nezáleží na tom, jak vysoko se dostaly vibrace vašeho vědomí, protože byly vždy přebity něčím negativním, a tak planeta začínala zase zcela od začátku.

     A pak jsou ti, kteří studovali dávnou historii, a ti by potvrdili, že tak nějak to vypadalo. Všechna tato fakta jsou zde k vašemu nahlédnutí. Civilizace, které začaly lépe než vy, které žily v míru a spiritualitě, jakoby se zastavily.

     A dovolte mi říct, že futuristé říkají, že se to stane znovu.

     Vy jste teď na tom vrcholku, na tom rozcestí, kde můžete dále pokračovat buď vpravo nebo vlevo. Před 22 lety, kdy jsem se svolením svého partnera vstoupil na scénu, jsem vám řekl, že se to opět blíží, ale že tentokrát to konečně překonáte. Uvidíte přeměnu ve vědomí všech lidí na této planetě a všichni se toho zúčastní, přestože to nemá co dělat s jejich vlastní spirituální vírou. Lidská rasa se změní.

Řekli jsme Vám, že budete pozorovat změny v přírodě - což už pozorujete, pořádně se ochladí, přátelé. Všechno je to podle Božího plánu. Přijde omlazení oceánu a změna ročních období. Všech těchto změn se můžete buďto bát, nebo je vnímat jako něco, co jste si sami vytvořili. Prostě s tím plujte a pomozte tomu!

A pak jsou tací, kteří řeknou:  “Ano, my jsme staré duše, ale co naše děti? Co bude s nim?” To protože neznáte zbytek příběhu, ale já Vám ho dnes povím. A vy odtud odejděte s vědomím, že věci jsou jinak, než jste si mysleli, a že se to odehrává před vašima očima. A něco vám bude říkat: „...podívejte se na zprávy a usmějte se, protože to není tak, jak oni říkají.“ Budete vědět, o co jde.

     Ten začátek, zasévání semen, začíná právě teď - zasévání pro Zemi takovou, jakou nikdo nepředpověděl.

     Jsou tací, kteří nevěří, že tohle je skutečné a já Vás za to neodsuzuji. Pokud odtud odejdete a pomyslíte si: “Jo, bylo to dobře sehrané představení, ten pán to ale dobře sehrál,” je to Vaše volba se tomu neotevřít - jsou to vaše vnitřní dveře k objevu. Nechcete-li, v pořádku, nic se neděje, nehrozí vám žádná odplata za to, že neuvěříte. Odejdete odtud s tím samým počtem andělských bytosti, se kterými jste sem přišli. To je ta pravda. Jste požehnání, ať se v životě rozhodnete pro cokoliv.

     Energie kolem vás, energie Stvořitele, je vždy s vámi. Respektuje, pro co se rozhodnete. A proto můžete říct, že jste hluboce milování. A to je ten vzkaz, který máte teď obdržet.

 

Já jsem Kryon. A tak to je.

 

Poznámka ke kopírování:

Zdroj: MP3 nahrávka (15 minut) - https://www.kryon.com/. Tento Kryonův channeling je vám ZDARMA k dispozici. Užijte si jej, pracujte s ním. Můžete si jej číst, tisknout a dále šířit, ovšem za podmínky, že jej budete rozšiřovat také ZDARMA. MP3 nahrávka je také volně k dispozici, ale není určena k veřejné produkci (rádiové vysílání apod.).

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky do češtiny přeložila Věra V. z MP3 záznamu živého channelingu. (https://www.transformace.info/).  Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.

 

© 2012 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořte si vlastní web zdarma!
Moderní webové stránky za 5 minut

Více zde: https://kryon.webnode.cz/news/nove-paradigma-reality-1-/
 

 

Nové paradigma reality (2)

Čekejte prosím...

Tento živý channeling byl předán Lee Carrollem v Salt Lake City, Utah
v sobotu, 12. února 2011.  Je součástí série „odhalení“.

 

     Zdravím vás drazí,

 já jsem Kryon z Magnetické služby. A zase se portál otevírá, že? Život mého partnera byl naplněn soustavným zapínáním a vypínáním Kryona. Ale to se změnilo před 4 lety. A já jsem mu tehdy řekl: Proč bys kdy dělal něco tak lineárního? Proč bys mě měl vůbec kdy vypínat, když jsem tvá rodina?

Takže jsem mu nabídl koncept, který byl nad rámec jeho očekávání: Co kdyby byl portál otevřený pořád? Co kdybys na místo konceptu, kdy se posadíš do židle a přivoláš Kryona, zvolil koncept, kdy se posadíš do židle a Kryon pouze přejde do popředí? Protože já jsem tady stejně byl vždy.

     A co byl ten návrh, který jsem mu tehdy dal? - Kráčet 24 hodin denně 7 dní v týdnu s otevřeným portálem. A to je důvod, proč zde není žádný, jak  byste řekli, transformační proces, když on před vámi sedí na židli. Není čas dýchání zhluboka, abyste přinesli energie, které tam před chvílí nebyly.  Pouze jen přinést energii a zase odejít. A toto je nová kvantová cesta, která je starodávná.

     Dávno před šamanskými energiemi o tom vaši předkové věděli a uměli to i pojmenovat. Žijete normální život a děláte všechny ty normální věci. Někdy se smějete, někdy pláčete, ale každičký okamžik jste ve spojení se Stvořitelem. Jaký to koncept! A je to nad hranice toho 3D boxu, ve kterém jste si mysleli, že žijete. A to je vzkaz, který bychom dnes chtěli předat. Zkušenost velice logické spirituality se mění před vašima očima. A to neplatí jen pro ty, kteří se pohybují ve spirituálních kruzích. Platí to pro celé lidstvo. A je to evidentní důkaz o tom, že probíhá nějaká změna. Jinými slovy - můžete to vidět všude kolem sebe. A je na čase, abyste začali chápat, co je vlastně to, co pozorujete. Mnohým to do sebe začíná zapadat.

      Dovolte nám nejdřív, abychom definovali Kryona. A učiním tak způsobem, který jsem doposud nezvolil, abyste pocítili energie těch druhů realit, které chceme, abyste vnímali. „Já Jsem Kryon z magnetické služby“ - toto slovní spojení, lidská bytosti, má spoustu významů. „Á, takže to je anděl mužského pohlaví, který nás přišel navštívit...“ Samozřejmě, že to je nevhodné označení, protože na druhé straně závoje neexistuje rozlišování na pohlaví. Takže proč jste ho začali vnímat jako muže? Protože vám to napověděl váš vnitřní hlas, který je 3D, a který má mužský hlas. A vidíte, jak snadno jste toto promítli do své reality? Já nejsem ani ON ani ONA, JÁ JSEM, KTERÝ JSEM. "Jsi ženský nebo mužský anděl? A na jaké stupnici hierarchie andělů jsi? Anděl, nebo archanděl? My musíme vědět, jak moc jsi významný." (Kryon se směje)… Přesně takhle se ptáte.

      Co kdybych vám řekl, že neexistuje žádná hierarchie? Že archandělé mají jména jen proto, aby to mělo 3D konstrukci, protože jinak je to nad vaše chápání? I to, když se ptáte: „KDO JSI?“ je naplněno 3D. Jsem, který jsem. Nejsem jednotného čísla, ale to je pro vás nepochopitelné. Vy chcete singularitu, jméno, tělo, křídla a pohlaví. A pak jste teprve spokojeni, že? Ale co kdyby nebylo nic z toho? Co když jsem KONCEPT? Pak člověk řekne, že on ale nechce mít konverzaci s konceptem. Co kdyby tento koncept byl Mocným Bohem, Stvořitelem, který je součástí každičké vaší buňky a každičkého článku vaší DNA? Koncept je mimo to, co vy chápete ve 3D. A jsou tací, kteří řeknou: "Já ale stále nerozumím, s kým vlastně mluvím..."

     Dovolte mi to vysvětlit ještě trochu jinak: Lidé rozumí tomu, co je láska. Hluboká láska mezi matkou a dítětem. Láska, kterou mají lidé k sobě navzájem. Láska k Bohu a láska Boha k lidem. A tak se vás ptám: „Copak je láska jednotného čísla? Má tělo, křídla, či jméno?“ Vy řeknete: "Ne," a já na to odpovím: Je to něco pro lidstvo zcela běžného. Je to něco, čemu rozumíte, co cítíte, je to emoce. A je to něco, co je součástí každodenního života. Oslavujete to, a když jste smutní, tak k tomu nehovoříte. Stejně tak jako Bůh, je láska všudypřítomná a nepočitatelná. Každý kout vesmíru, který okem zahlédnout nemůžete, je naplněn touto láskou, jež je tvořena energií Stvořitele. Prostor mezi elektrony a neutrony je napěchován vesmírnou láskou. Nazývejte to tak, jak chcete, ale stále je to KONCEPT, jsem to já a je to to, co k Vám teď mluví. A já jsem LÁSKA“.

     Mistři, kteří tu byli před vámi, vždy tvrdili to samé. Říkali: „Já jsem láska“. A tohle je můj hlas, ale vy tomu přesto stále nerozumíte. Už ta samotná slova - odkud přicházíš - jsou naplněna 3D významem toho, že jsem, který jsem. Existuji v centru všeho, co nazýváte biologií. Jsem Stvořitelova energie. Kryon je součástí toho všeho. A stejně byste si to pořád rádi někam chtěli zařadit, že? Stejně byste si to pořád chtěli položit na stupnici hodnot. A váš mozek šílí; šílí po tom, abyste si vytvořili nějakou škatulku.

      A to je to, o čem chci s Vámi dnes mluvit. O tom, že Kryona byste neměli chápat jako jednotnou entitu, ale jako Koncept Stvořitele. Lidstvo má problém s pochopením konceptu, který si nemohou zařadit do "D". Co vlastně lidé dělají za účelem vysvětlení si něčeho? Namaluji na plátno 2D tabulku nebo schéma a pak řeknou: "AHA, už vidím tu skladbu. Už vidím, co je nahoře a co je dole. Už vidím ty čáry, které se propojují. To je ten rozsah." Co když vám řeknu, že to není systém, který byste si mohli dát do grafu? Co když vám řeknu, že se teď na planetě děje něco, co se zde ještě nikdy nedělo, a že to postrádá jakoukoli organizaci? Představte si na chvilku 3D tabulku (schéma) na papíře, která by vám dala jakési ponětí o uspořádání toho, co je a co není důležité. A řekněme, že se na tuto tabulku podíváte a pochopíte, jak věci pracují. Teď jsem vám dal 3-dimenzionální logiku věci.

      A teď chci, abyste na papír namalovali něco jiného, a abyste si představili, že neexistuje žádná gravitace a že tento papír se nadnáší 10 cm nad dalším papírem. A teď vám řeknu, že na tom vznášejícím se papíře se odehraje něco, co bude mít původ v tom papíře, který jste chápali. A pochopíte, že zkrátka věci dějící se na povrchu jsou ovlivněny věcmi, které se dějí dole, a že jsou propojené. A najednou máte realitu vztahů. Takže ten papír dole není jediný papír. A teď to ještě trochu zkomplikuji. Až budete mít čas, namalujte dalších 7 miliard schémat. A nezáleží na tom, jak je uspořádáte, jestli do sloupce nebo vedle sebe. Ale chci, abyste si uvědomili, že to, co se stane s jedním, se stane i všem ostatním. A tak máte vztah, který je kvantový a je spojen se Stvořitelem, s Gaiou, se všemi lidmi.

     A to je realita, o které se chystáte učit. Vy možná řeknete, že je to natolik složité, že tomu nikdy neporozumíte. A já prohlašuji – nikdy jste ani neměli. To, co byste měli – je uznat (mít úctu) k tomu, že to existuje. Tímto uznáním (uctěním) ji používáte, závisíte na ní, jste její součástí. A fakt, že si  nedokážete představit, kam směřuje a že nechápete její hierarchii je bezvýznamný. Nemusíte to znát. Jediné, co musíte vědět, je to, že jste jedním z těchto schémat. Jste součástí všeho Božského, Všeho Co Je. A pak budete na začátku procesu, který se teď odehrává na planetě a který popírá všechnu logiku. A pak to začnete vidět. Můj partner to již nadnesl a já ho zastavil, aby to nerozebíral. Dovolte mi, abych to nyní rozvedl já.

     V tuto chvíli se na planetě odehrává esoterický posun, kdy všechny duše dostávají ve stejnou chvíli poselství od Zdroje. A ony se probouzejí na různých úrovních, jelikož tento posun ctí cestu každé z nich. Každé jedno „schéma“ z těchto sedmi miliard dostává informace a několik z nich – což jsou staré duše – se probouzejí do jejich pochopení a reagují na ně. Nejsou to informace dané pouze několika lidem. Jsou to informace předávané celému lidstvu. Ovšem pouze staré duše to rozpoznávají esotericky. Spirituálně. A pohybují se (jednají) - směrem, který započne to, co pozitivně změní jejich pocity.

     "Kryone, co jsi to právě řekl?" (Kryon se směje) Položím vám to takto: bez profitu, bez doktríny, bez nezbytnosti knihy, bez jakékoliv struktury - statisíce lidských bytosti se začínají probouzet  do jedné a té samé pravdy, a to celosvětově. A to je, můj milý, naprosto za hranicemi jakéhokoli schématu, který byste mohli nakreslit. Není jedno schéma, které by ovládalo ostatní. Přemýšleli jste o tom? A nejen, že není nikdo v čele tohoto všeho. Nikdy také neexistoval nikdo, kdo by vytvořil takovýto koncept, napsal o tom knihu a tu vydával, nikdy to nebylo něco, co by se dalo vyučovat ve škole. Namísto toho, tomu porozumíte intuitivně. Všichni najednou a všichni spolu. A začnete to studovat ve skupinách. Je to jako by existoval jakýsi management tohoto všeho, ale on tu není. Jakmile to všichni začnou chápat společně, pak nepotřebujete žádného koordinátora, že?

     A pak jsou tací, kteří řeknou, že tohle nemůže nikdy fungovat. A my vám na to řekneme: Jak je to od vás 3D! Protože nerozumíte principům kvantové energie. Vzájemně na sebe působíte způsobem, který je tolik odlišný od všeho, co jste kdy ve 3D viděli. Koncepty jdou ruku v ruce se sebou navzájem. Vyvíjí se svým vlastním způsobem, dochází k těm samým úsudkům a mají synchronicitu, která nemůže být náhodná. Je to ta realita, kterou začínáte všichni vidět. Jen sledujte zprávy. Ale k tomu se dostanu.

     Nyní se méně než polovina jednoho procenta lidstva musí otevřít věcem, o kterých ještě nevíte, aby mohl být mír na Zemi. Copak to nevíte? A vy jste k tomuto na cestě. Na planetě se děje něco, co je pro 3D smýšlející naprosto nepochopitelné. Nemůžete tomu porozumět.

     Jak vysvětlíte tento posun? Je pozorován venkovním světem. Vidíte to na dětech. Nechápete, jak se děti dokáží spojit způsobem jako nikdy předtím. Jak mění tuhle planetu.

     Takže se teď přesuňme k tomu, co vy nazýváte INTERNET. A opět mluvíme o Internetu, což jsme doposud udělali jen třikrát. Už před více než deseti lety jsem vám řekl, že jakmile spolu budete bezdrátově komunikovat, nebude prostor pro žádné konspirace. A to jsem tehdy ani nelaboroval nad tím, co jiného ještě přijde. Pokud ho máte v pokoji, internet je pro vás možná iritující. Ale to proto, že jej nevyužíváte způsobem, jakým ho užívají mladí lidé. Někteří z vás ho nepoužíváte vůbec. A když vidíte, jak jej užívají mladí lidé, především v rámci sociálních sítí, které vytvořili, kdy spolu dokáže mluvit několik miliónů lidí najednou. Připadá vám to jako bláznivý nápad, že? Dejte tomu jaký chcete název, ale pohleďte na to očima mladého člověka! Řeknu vám, co s touhle technologií dělají: sejí semínka míru na Zemi. ( Kryon se směje.)

     Milióny z nich. Jde to za hranice toho, kdy spolu ve stejnou dobu mohou hovořit dva ze dvou států v odlišné časově zóně . Mohou mluvit o svých názorech, o tom co mají a co nemají rádi, vytváří si přátele... A něco vám řeknu: není zde žádný lídr. Není zde žádná organizace a žádná autorita. A někteří řeknou, že je to znervózňuje. Co tak ti mladí asi mohou vytvářet? A já vám řeknu, co vytvářejí: vytvářejí to, co jim Vědomí předloží. Ano, na internetu je také mnoho temnoty. I tam mohou jít, pokud chtějí. Ale já chci, abyste se podívali na to, kam kráčí, protože oni si nezvolili temnotu.

      Podporuje to božskost lidstva a svobodnou volbu danou Bohem! Je to model, který jste si nikdy nemysleli, že by zde mohl být. A je to vskutku technický model. Je to propojeni skrze technologii. Jejich vědomí se může rozvíjet jako celek. Činí to život jako takový lepší. Přináší to věci, které byste nečekali. Takže zde je naše rada: nechte to volně plynout. Neškatulkujte to. A já vám řeknu, že se dostaví doba, kdy to stejně ani nebudete schopni zaškatulkovat. Vláda, která se to pokusí dostat pod kontrolu a ovládnout, neuspěje. Má to svůj vlastní život, je to kvantová energie, která nedodržuje 3D pravidla. I ti, kteří vynalezli software, jsou nyní sami překvapeni, kam až se dostalo jeho užívání. A to je něco, co nemůžete vsadit do grafu.
     A nyní vám řeknu, co můžete slyšet. Mění to Zemi; mění ji to právě teď, před vašima očima. Řekl jsem vám již před lety, že mír na Zemi musí přijít ze Středního východu. Řekl jsem vám, ať se podíváte na Střední východ, jak se problémy řeší samy. Řekl jsem vám, že velice brzy se budou dít věci, kdy diktátoři najednou budou padat a mnoho lidí si tehdy myslelo, že mluvím o jižní Americe. Ale o té jsem nemluvil. (Kryon se směje.)

     A to, co se právě teď děje v Egyptě, nese známky všeho toho, co jsem vám teď popsal. Ale velké věci se ještě odehrají. Momentálně jde o potenciál, který můžete vidět v Persii. A jakmile se to odehraje, budou toho plné zprávy. Chci, abyste se teď se mnou podívali na Egypt. Jaké jsou tu atributy? Především: není tam žádný lídr. (Kryon se směje). Už jste někdy viděli revoluci bez lídra? Jak byste mohli něco takového vidět v historii Země? Jak je něco takového možné?

     A já vám řeknu, jak je to možné: je to možné tehdy, když máte doslova milióny a milióny mladých lidí on-line na internetu, kteří mají vědomí svého života, a kteří se rozhodují pro stejné věci a názory a to bez lídra, struktury a všech těch věcí, které byste očekávali. A teď běžte domů a hoďte si to na graf. Kdo je za toto zodpovědný a jak to funguje? Co se stane dál?

     A když slyšíte komentáře typu: ale musíte být opatrní, abyste nevytvořili vakuum vedení, protože nikdy nevíte, kdo se do toho vedení dostane, pak vám řeknu: jak 3D!! Protože tito mladí lidé vytváří celou stěnu vědomí, která nemá žádné vakuum. A to je to, co na této planetě uvidíte. Oni spolu všichni navzájem komunikují a říkají si, co si přejí: "Chceme jiný stát. Chceme školy, které mají význam. Chceme domov. Chceme podnikat. Nechceme, co jsme měli. Chceme to, co mají všichni ostatní. Chceme to, co má Evropa, chceme to, co mají Spojené státy. Chceme se sami rozhodnout, kdo nás povede." A to je „koncepční lídr“. Vědomí tohoto konceptu se stane pohonným motorem a nahradí vakuum vedení. A jestli rozumíte tomu, co říkám, JDE O NOVÉ PARADIGMA. A to se odehrálo již včera. Stačí vám to takhle?

     Přijdou události, které budou mít lídry, protože budou natolik 3D, že lídra budou potřebovat. A pak budou takové události, které ho mít nebudou. A vy si možná myslíte, že po tomto channelingu se to všechno odehraje dominovým efektem a nastane mír na Zemi, ale já vám říkám, že to bude trvat ještě přes 30 let, než uvidíte semínka rozkvétat. A to vše začíná právě teď. Možná dva kroky vpřed a jeden vzad, ale na to vy jste již zvyklí, že?

     Tak duše pracují; záleží to na synchronicitě. A ne všechna rozhodnutí budou ta správná. Ale vy uvidíte, jak jsou taková rozhodnutí napravena stejnou cestou, jakou vznikla. Oni budou první, kdo se zbaví toho, co nefunguje, protože oni nyní vědí, jak to udělat, drazí. A to bude spousta mladých lidí na středním východě; a na ty se podívejte, protože to je ten model. A poté se to samé stane v Persii.

Jak bychom mohli navrátit velikost Persie? Co to starověká Persie měla, co ji činilo tak úžasnou? Ta síla vytvořit mír na Středním východě! Ze zdrojů víte, že to byla velká moudrost a inteligence, která je nyní v těchto mladých lidech. A oni to dokáží. A proto vám říkám zas a znovu: jen se usaďte a pozorujte, jak se to odehrává. Mír na Středním východě bude dosažen. Z islámských zdrojů. A bude to ozvěnou všeho, co učil Mohamed. Poslouchejte mě. Sjednocujte se, nerozdělujte se a vezměte si Boha Izraele za příklad. A tohle je to, co Mohamed věděl. A jsou tací, kteří vědí, co bude odměnou, a kteří vědí, jak silná je láska Boží.

     A možná se to neodehraje podle paradigmatu, který byste očekávali - zvládnete to? Jen se dívejte. A to je předpověď Kryona. A je jednoduché to vidět i přes ten zmatek, který vytváří 3D. Ale vy to nemůžete vidět v rámci 3D.

     Ještě vám přidám něco k přemýšlení. Řekli jsme vám, že přijde den, kdy budete mít bezmanažerské korporace. Můj partner to neumí ani pořádně vyslovit. (Kryon se směje). Podle toho, co znáte, nejde mít korporace bez prezidenta, který má samozřejmě vyšší plat, než všichni jeho zaměstnanci dohromady. A vždycky je někdo pod ním a pod ním je další a pod ním je další - všichni mají své místo a určité úkoly, které musí plnit. Vážně?
     Dovolte mi představit vám koncept, kdy všichni v rámci jedné korporace pracují spolu navzájem. Co jsem vám právě řekl o koncepčním lídrovi? To, že lídr není člověk, nýbrž koncept. A pokud všichni mohou mluvit se všemi na jedné úrovni, pak všichni dobře vědí, co mají dělat, že? Protože jsou neustále ve spojení. Nemusí mít žádné schůzky a žádné porady, protože znají všechny problémy. Zaměstnanec nemusí jít za nadřízeným a ten nemusí jít za dalším nadřízeným a ten nemusí jít za prezidentem, protože všichni už to vlastně vědí. A tím pádem bude problém, třeba za rok, napraven, rozumíte mi? A pokud spolu všichni mohou navzájem mluvit, navzájem také napraví problém.
     A nyní ještě přidejme. Co kdyby tito lidé mohli ve stejném čase mluvit také se zákazníky? S těmi, co kupují jejich produkty. Vidíte, kam mířím? Najednou máte firmu, která koncepčně a stále vytváří pouze perfektní produkty pro ty, kteří je kupují. Kam se nám najednou poděly všechny marketingové skupiny? Ty nemusí existovat, protože výrobce rovnou VÍ. A vy si řekněte: "Jak to jen funguje?" Já vám říkám, že už se na to díváte.

     Co si pomyslíte o prezidentovi, který by s každým jedním hlasem dostal také jeden dolar na internetu? Jeho lidé totiž vědí, jak s tím pracovat. Vědí, jak oslovit každého a poprosit jej o jeden dolar. Takhle velké korporace vydělávají milióny. A přesně pro tohle se politika navždy změní.

     Na internetu jsou také společnosti, které by normálně nemohly existovat. A nemohly by existovat, protože jejich produkty jsou zdarma! (Kryon se směje.) A jedním z takových je Google. Zda se vám to divné? Také by mělo. A také jim to trvalo, než vynalezli tento způsob podniku, který se naprosto vymyká 3D paradigmatu podnikání. A nyní víte i vy, jak to funguje, nebo možná nevíte (Kryon se směje). Každý, kdo navštíví něco, co je zdarma, najde něco, co se mu zalíbí, co je mu nabízeno někým jiným.

     Dovolte mi ukázat vám rozdíl mezi starým paradigmatem a tím novým. Ten starý měl vždycky někoho, kdo vám do televizního pořadu vnutil něco, co chtěl, abyste viděli, protože věděl, že se díváte. Kdežto nové paradigma říká: uvidíte to jen pokud se rozhodnete to vidět. Svobodnou vůli. Takže místo, abyste tlačili masy do něčeho, čekáte, až ty masy přijdou k vám. Je to přesně naopak než staré paradigma. A kam to spěje? Je to evoluce lidské povahy. Je to to, co se začíná odehrávat před vašima očima a to díky mladým lidem. Neciťte se odstrčeni, senioři. Máte dostatek kuráže oslavovat něco, čemu  nerozumíte?

A proto pokaždé, když uvidíte mladého člověka být neustále na internetu nebo textovat, chci, abyste poodstoupili a zhluboka se nadechli. Je to nové vědomí, na které nejste zvyklí, a které se vyvíjí. Oni všichni totiž spolu mohou navzájem mluvit ve stejný čas. A to všechno bez lídra. Bez starého paradigmatu. A víte, co to znamená? Znamená to, že se to odehrává rychleji, než si představujete. Velice, velice rychle. Musíte se zbavit starého paradigmatu, které se snažilo všechno zařadit na časovou osu. Jak dlouho potrvá tomuto státu učinit tohle a jak dlouho potrvá tamto? Staré paradigma můžete zahodit, protože se mění na nové.

      Dochází k recesi, kterou přinášíte tím, že si volíte změnit tzv. velké peníze. Banky a pojišťovny v celé Americe, které drží nejvíc peněz, vždycky věděly, jak na to. A také vám řekly, jak to funguje, že? A v posledních 3 letech jste se rozhodli říct NE. A tak zakládáte nové paradigma, ze kterého jsou banky zmatené, protože ony pořád nevědí, jak správně půjčit peníze. Vláda řekne, je to tady k půjčení, ale banky řeknou, že nevědí, jak to půjčit, protože nerozumí novým pravidlům. Rozumíte tomu? Protože to máte přímo před sebou. A tato nová pravidla přináší chaos. Protože oni najednou neví, jak to dělat. Všechno se mění. A jsou tací, kteří řeknou, že je to velice nepohodlné. A odkdy jsou změny pohodlné? Kdy naposled byla změna takovéhoto rozměru pohodlná pro jakéhokoliv člověka? A pokud jsi Pracovník Světla a říkáš si: „A já mám dělat co? To mám prostě jen přijmout, že se celá Země mění?“ Pobouzíš se každé ráno ve 3 hodiny a říkáš si: „Co se to se mnou děje?“. Děje se to s vámi se všemi. To se tak stává, když vaše DNA zcela přeměňuje svou vibraci. Dochází k probouzení, mění se atomy vaší DNA a Pravda se dere do popředí vaší mysli.

     Ještě pár slov a budu uzavírat. Řeknu vám něco radikálního. Otevřu něco, co dosud nebylo otevřeno. Má to co do činění s vaší Akášou. A já Vám teď dám něco k přemýšlení: Muž a žena spojí svůj muzikální talent, řekněme. A tímto spojením dvou talentů vznikne něco, co by nemohlo vzniknout pouze během jednoho jediného lidského života. Řekněme, že každý z nich měl něco, co si přinesl z minulosti. Možná to byli kdysi starověcí hudební mistři. Řekněme, že máte mladého talentovaného člověka, který má malířské nadání. Je mu pouhých 10 let, ale maluje, jako by měl 30 let zkušenosti. A vy jako metafyzicky zaměřená osoba řeknete, že to je zkrátka jeho nadání. Jenže pravdou je, že tento malíř byl v některém z minulých životu mistr malby a tento talent si sem přinesl i tentokrát. Stejně tak jako hudební talent, který je před vámi, a se kterým se ten či onen jedinec již narodil. Oni si ho přece museli odněkud přinést. I ty tahy štětcem musely odněkud přijít. Někteří z nich mají dokonce energii Michelangela. Ale tady to všechno nekončí. A to je to, o čem chci mluvit. Představte si rodinu, kde oba rodiče s takovýmto mistrovským talentem se spojí a zplodí 7 dětí s jejich talenty. A tohle je častější, než si myslíte. Všech sedm dětí má talent, který mají jejich rodiče. Může se stát, že všech 7 bude mistry stejně jako rodiče, protože se pouze narodily do rodiny s hlubokou Akášou? Takže umělec zplodí dítě, které bude také umělcem? Moment, něco tady nedává smysl, něco jsme nedomysleli, říkáte si.

     Je tedy možné, že stará duše předá veškeré své zkušenosti duši, která ještě duší nikdy nebyla? A odpověď je: ANO. A takovýchto případů uvidíte stále víc.

     Proto říkám, že postačí pouze polovina jednoho procenta probuzeného lidstva. Protože tito lidé porodí děti a jejich děti porodí děti, které tak ponesou moudrost zapsanou v Akáše svých předků. Takže i reproduktivní zdroje se mění a tyto děti se s touto energii již narodí. Takže Akáša vašich děti bude naplněna odvěkou moudrostí, kterou máte vy. A někteří z vás už to v nich vidíte. Vidíte tu novou energii, která se v nich probouzí. A je tady jeden člověk v této místnosti - a on ví, že mluvím k němu - kterému chci říct: Neboj se, protože ona bude v pořádku. Ona už byla probuzená a nese tvoji moudrost.
     Takže očekávejte, že vaše děti budou probuzeny, a že ponesou věci, které nesete dnes vy. A že ten koncept socializace bez lídra je k tomu všemu povede. A to vše bude mimo paradigma, které znáte. Ještě pro to nemáte jméno, ale brzy ho mít budete. Sociologové to budou studovat. Dejte jim pár let a oni přijdou s názvem. A vy uvidíte, jak to všechno může fungovat i bez lídra. A taky že bude. Už to funguje. A odehrají se věci, o kterých nemáte ani tušení, že by se mohly odehrát v systému, o kterém ještě ani nemáte tušení.

     Momentální energie této planety není statická. Takže ji nemůžete analyzovat, dát do grafu, či jinak zaškatulkovat. A tato energie ovlivňuje Gaiu, vás, vaše děti a všechny diktátory. Tito diktátoři budou padat rychleji, než by se dalo čekat. Protože nadcházejícím konceptem je dávat věci dohromady bez lídra a vedení. A uvidíte to i v politice i v demokracii. A v USA už to začínáte pozorovat teď. Lidé jsou daleko více zainteresovaní a i v čele s charismatickým prezidentem to budou lidé, kdo bude mít poslední slovo. Ale to by stačilo o politice.

      Opusťte toto místo se zasetými semínky. "Nemám tušení, co Kryon řekl, ale mám z toho dobrý pocit." Odejděte z této místnosti s vědomím, že jste součástí tohoto všeho. A někteří z vás dokonce odejdete s pocitem, že už tohle všechno dávno víte. A pokud si tohle řekneš právě ty, pak mise, byla splněna. Ty jsi už probuzený.


A tak to je.

Já Jsem Kryon.

 

Poznámka ke kopírování:

Zdroj: MP3 nahrávka (44 minut) - https://www.kryon.com/. Tento Kryonův channeling je vám ZDARMA k dispozici. Užijte si jej, pracujte s ním. Můžete si jej číst, tisknout a dále šířit, ovšem za podmínky, že jej budete rozšiřovat také ZDARMA. MP3 nahrávka je také volně k dispozici, ale není určena k veřejné produkci (rádiové vysílání apod.).

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky do češtiny přeložila Věra V. z MP3 záznamu živého channelingu. (https://www.transformace.info/).  Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.

 

© 2012 Všechna práva vyhrazena.
Více zde: https://kryon.webnode.cz/news/nove-paradigma-reality-21/
  Čekejte prosím...

 

Co se stane?

Tento živý channeling byl předán v Torontu, Ontario, Kanada ve středu 19.října 2011

 

 

     Zdravím vás drazí, já jsem Kryon z Magnetické služby.

     A kdo tomu uvěří - že tento sladký hlas je hlas Ducha a je vám a vašemu srdci prezentován touto cestou? Kdo tomu uvěří? Když vám řeknu, že vím, kdo tu dnes je, uvěříte mi? Každá duše v této místnosti je mi důvěrně a osobně známa. Bůh takovéto věci dokáže.

      Jsou i tací, kteří říkají: „Takhle to nemůže být! Je to jen muž, který sedí na židli, lže a předstírá! Nemůže to být tak snadné… jestliže Duch ke mně hovoří, musí to být něco víc! A my vám říkáme, drazí, tak jak to opakujeme skoro vždy, když se posadíte na židli: Všechny vaše svaté knihy takto byly napsány, a vy nečtete slova Boha ani v té krásně vázané edici. Jsou to slova mužů a žen… pro lidstvo. Je to channeling. Slova tak vzácná, že k nim lnete. Jsou to dějiny duchovnosti, psané muži a ženami pod vlivem lásky Boha.

      A já jsem tu a říkám vám, že VÍM, KDO JSTE.

      V této místnosti jsou „prvňáčci“. Tím myslím ty, kteří poprvé sedí přede mnou na živém setkání. Někteří už slyšeli tento hlas, ale ne energie. A jsou zde ti, kteří tento hlas dosud neslyšeli, jsou zde poprvé a ptají se, zda je to skutečné. A já se vás ptám: Co můžete ztratit? Po dobu těchto momentů, kdy prodiskutováváme věci, co můžete ztratit, když otevřete své srdce a zeptáte se… Věříte v Boha? Tak se ho zeptejte: „Drahý Bože, drahý Duchu, je to skutečně tak?A já vám povím, že vaše Vyšší Já, pokud ho necháte hovořit, Vás vezme za ruku a poví vám: „Nejen že je to skutečné, ale je nejvyšší čas, abys to uslyšel.“ A proto jste tu teď na židli a vy to víte.

      Víte, že právě teď, ještě předtím než se dostaneme k tématu… právě teď je na tomto místo doprovod, který tu sedí s výjimečnou energií, která překračuje tu, která kolem vás bude, až toto skončí. A co tím myslím je, že teď v této skupině můžete dokázat víc, než jste kdy mohli udělat sami. A je to proto, že jsou tu ti, kteří vědí, co se opravdu děje. Ukotvují tuto místnost a toto místo, aby se mohla uskutečnit jedna věc. Důležitá věc. Ještě předtím než začneme… hovořím nyní k těm, kteří sem přišli pro léčení. Vím, kdo jste. Můžete předstírat, že jste tu za jiným účelem, ale vy víte, proč tu opravdu jste. A já to vím také. A to znamená, že má právě teď otevřenou linku s Duchem…

     Duch nechce, abyste trpěli! Slyšíte to? Rozumíte tomu? Jestliže to Duch nechce, snad byste to neměli chtít ani vy. Jaký je váš postoj? Co očekáváte? Stará Duše, není důvod, abys pokračovala s onemocněním. Já vím, kdo tu je. Dovolte nám, abychom se vás dotkli… nechte nás, abychom se vás dotkli. A nechť dnešním večerem začne zbytek vašeho života, který bude jiný, než když jste sem přišli. Toto je ve vaší moci. Ve VAŠÍ moci! Natáhnete se a dotknete se té ruky… nebo ne?

      Drazí, někteří říkají: „Nevím, co se děje na planetě, a nelíbí se mi to.“ Jsou tu otázky. Slyším, jak ke mně přicházejí, a vidím, jak frustrovaně rozhazujete rukama: „Vím, co pan Carroll říká, ale cítím se ustaraně. Co se děje?“ A proto o tom budu hovořit.

 

     Říká vám něco slovo „Rekalibrace“? Jak byste to popsali – rekalibrovat sebe, svoji duchovnost a svoji energii? Rekalibrovat věci okolo vás: vaši vládu, vaši ekonomii, to, jak věci fungují… co to pro vás znamená? A já vám povím, že to je to, co právě zažíváte v tomto okamžiku. Je tu energie, která se vlévá do této planety. Energie Posunu, o kterém jsme vám již říkali. Je to důvod, proč jsem tu. Nacházíte se uprostřed 36letého galaktického vyrovnání a já jsem tu s vámi… tolik věcí se kolem vás děje… rekalibrujete se.

      Země pod vámi (USA), ze které pochází i můj partner, trpí recesí. Mnozí si stěžují a je to těžké. Znovu vám říkáme, že tato rekalibrace vám přinese nazpět vaši ekonomii, kde bude méně lakomosti. Ekonomii se systémem, který pozastaví věci, ze kterých benefitují jen bohatí. A čas na takovýto posun už nastal, že? A to je to, co se právě teď děje.

      A někteří z vás mají zmatek v životě. Vím, kdo tu je. Pátráte po podstatě toho, kdo jste. Vím, kdo tu je. A chci vám říct: gratuluji! Zemi pod vámi (USA), která trpí recesí, chci říct: gratuluji! Máte odvahu oslavovat překážky spojené s Rekalibrací. To je to, co se děje a není to pohodlné, není to příjemný pocit.

      Ó, drahé duše, je to čas, na který jste čekali. Rád bych vás vzal zpět, i když jen na krátký moment, a ukázal vám okamžik vašeho narození, když jste přišli na Zem a já jsem tam byl… a tolik věcí se v tom okamžiku odehrálo… Krásná energie vplula do té vteřiny, kdy jste se ocitli v porodních cestách a na všechno, co opravdu jste, jste ihned zapomněli… zapomněli jste na svou velkolepost… a zapomněli jste i na tu božskou část ve vás. Ihned jste zapomněli… a dobrovolně a znovu jste nastoupili na svou pozemskou cestu. A těsně předtím, než jste přišli, všichni ti, kteří okolo vás stáli, včetně mě, si řekli, že toto může být TEN ČAS… všechny ty minulé životy byly pro tento moment: kdy na Zemi může nastat Posun. Když půjdete na to místo, kam jste povolán „setbou“ Bratrů a Sester Sedmi. A kde budete moci říct: „Dokázali jsme to.“ A to je to, kam směřujete… kam směřujete.

      Staré Duše v této místnosti to dokážou otočit… anebo ne. Dokážete to rozběhnout či zpomalit. Pravděpodobně reprezentujete jádro tohoto města (Toronto). Pracovníci Světla, kteří jsou zde noví, i ti, kteří tu jsou už dlouhou dobu – všichni jste si rovni ve schopnosti svítit svým světlem do temných míst.

      A vyvstává nová otázka: „Drahý Kryone, co tedy bude? Opravdu nastanou 3 dny tmy? Nastane planetární zmatek? Bude to náš konec?“ A odpověď zní: NE. A my to zopakujeme: Cokoli jste slyšeli, i když to přišlo od učitelů nejvyššího řádu, pokud to vypadá jako negativní zpráva, podívejte se na metaforu! Duch k prorokům promlouvá v metaforách. Vždy to tak bylo. Dobře se na to podívejte… metafory jsou jediný způsob, jak Duch komunikuje k těm jednotlivcům, kteří vidí to, co přichází. Nesmíte to brát doslova, ale prohlédněte to skrz naskrz a hledejte to, co poznáte svým vlastním duchovním nitrem, které se dotýká vašeho Já na druhé straně, a které bude vědět, že je to v pořádku. Toto je čas změny – ne konce a tmy.

      A otázka je položena: „Co se opravdu stane 21. prosince 2012?“ A já se vás ptám: „Kde? O kterém místě to mluvíte?“ A vy odpovíte: „Mluvím o Zemi. A my vám povíme: „Ó ne, ne, čas na Zemi je stále ve dvou dnech zároveň. Vždy. Kde?A tak vám zopakuji: Střed času předaný Duchem, když hovoří o dnech jako o Slunovratu, Rovnodennosti, o věcech, které se odehrají v určitou hodinu, určitý den, určitý moment… je měřen od Lemurie, ne od Londýna! (Kryon se směje.) Lemurie přímo uprostřed Tichého Oceánu. Víte, co se stane 21.12.2012? Oslava! Všech, kdo se podívají na hodiny a vypočítají si, že ten okamžik právě nastal - uprostřed Tichého Oceánu, kde leží Lemurie… oslaví to!

     Oslavujte střed seskupení, které jste začali před 18ti lety, pro vás nyní 17ti (poselství bylo předáno v roce 2011 – pozn. př.) a věci, které se staly, které změnily Zemi. Můj partner už některé uvedl. Některé se už dějí a některé ještě ne. Oslavujte! To je to, co se stane.

      A někteří z vás řeknou: Ano, ale slyšel jsem tolik špatných zpráv o temnotě, o problémech, dokonce i o rozdělení Země!“ Ó, ale vždyť rozdělení Země se už děje! A vy víte, o čem hovořím. Je to metafora. Je to Tma a Světlo. Je to Nové a Staré. Necítíte to? Necítíte to?

      Chci, abyste se okolo sebe dobře rozhlédli, protože toho přijde víc. To je to, co se stane v nadcházejících 18ti letech. Budete tu mít starou energii Země, která křičí a kope, protože nedokáže dosáhnout toho, co chce – aby to bylo, jako to bývalo. Dobře se na to podívejte. Už se to okolo vás děje! Staré Gardě se nelíbí to, co vidí. Opravdu si myslíte, že diktátoři, o kterých teď hovoříme, očekávali tento zvrat? Opravdu? A co ti, kteří ještě přijdou? Ti, kteří teď jen klidně sedí, a myslí si, že oni se tomu vyhnou? … Ti budou následovat! (Kryon se směje.) No jen počkejte, bude to významné. Jeden za druhým padnou…

      Očekávejte politiku staré energie, která se snaží opět se prosadit – ale prohraje! A i jiné věci, které jste už dříve odmítli, se opět budou snažit prosadit, i když si uvědomují, že jsou odmítnuté.

      Očekávejte seniory a vůdce zemí, kteří dělají zvláštní – ne sjednocující, ale separující vyhlášení – která nepadnou na úrodnou půdu, ale naopak. Lidé se budou divit a ptát se: „Co to dělají?“ Protože vědomí planety začíná rozpoznávat Starou energii přesně takovou, jaká je a toto se děje poprvé, drazí, že to takto můžete vidět. No a to způsobuje chaos.

     A tak v příštích 20 letech nastanou časy, které budou těžké, kdy můžete doslova vidět boj mezi Starou a Novou energií. A já vám říkám, že když měříme potenciál vědomí Země, nemají šanci. (Kryon se směje.) Kostky jsou vrženy. Už 17 let a vy jste toho byli svědky. A těm, kteří nevnímají to, co předávám svému partnerovi v průběhu tohoto rozhovoru, to nemusí dávat smysl. Ale planeta se dramaticky a významně mění způsoby, které nikdo nepředpovídal ani neočekával. Vy propojujete kontinenty. Velmi pomalu a všichni jste toho součástí.

 

     No a navzdory tomu, co teď víte, povíte mi: „I tak se mi to nelíbí. A proto vás nazýváme „Pracovníci“ Světla – protože vy na tom „pracujete“…

 Přišel čas na otázky.

 

     „Kryone, co můžu udělat pro to, abych dosáhl míru ohledně těchto věcí? Abych se jimi netrápil? Abych svítil svým světlem na tmavých místech způsobem, který není invazivní (nenarušuje práva ostatních – pozn.př.)? Jestli je pravda, že jsem Stará Duše a že jsem čekal na tento moment celý život, co mám podle tebe nyní dělat?“

      Ó drazí, už jsem se bál, že s mě na to nikdy nezeptáte. (Kryon se směje.) Toto je tak vzrušující! Tak vzrušující!

 

      Instrukce pro moudré

      Staré duše zde přede mnou už prošly mnoha věcmi a mnohé si už vytrpěly. Už jste měli svůj čas nadšení či utrpení, mateřství či hrdinství, bojovali jste ve válkách této planety, zanechali své stopy v cizích krajinách a teď jste tady. Jste tady na mírumilovném místě, v mírumilovné zemi, v zemi bez nepokojů, bez utrpení... a myslíte si, že je to jen náhoda. Že se nacházíte právě tady a máte možnost pracovat právě tady, to není náhoda. Ale nevykonáte nic a nebudete mít žádný účinek na planetu, vaše práce bude neúčinná, pokud si neuvědomíte, že potřebujete vítězný postoj ke strachu. Strach umlčí i toho nejlepšího Pracovníka Světla v této místnosti, včetně mého partnera. Strach vás umlčí! A říkáme to znovu.

      Za prvé – odstraňte ze svého života strach! Pokud chcete vědět jak na to, já vám to povím – strach je jen takový papírový tygr, když přijde na lásku. Chyťte za ruku vaše Vyšší Já právě v tomto okamžiku, kdy se k vám natahuje. Je ve vás zrnko Boha, které tam bylo vsazené právě pro tento moment. Můj partner už dostal tyto informace, které jsou již publikované. Přečtěte si je. Bůh je ve vás všech! Možná tomu nevěříte a snad si i myslíte, že si to nezasloužíte, ale je opravdu tam. Vždyť se podívejte... co můžete ztratit? Není náhodou už čas, abyste se vymanili ze sevření strachu, deprese a nejistoty a abyste byli sebejistí a smíření s tím, co zde bylo zaseto?

      Jste vojáci a byli jste trénováni! Staré Duše už mají trénink v moudrosti, aby přinesly světlo a intuici právě tam, kde jsou; když jdete do práce, když jdete domů, kudykoli jdete. A když se vaše tělo samo léčí, protože se dotýkáte tváře Boha jako právě teď... dokážete šířit světlo. Snad řeknete: „Jsem příliš slabý na to, abych dokázal tyto věci!“ Ne, nejste. Nejste. Já vím, kdo tu je a vím, čím si procházíte. Nejste slabí.

      Proto jste tu teď a nastal čas, abyste to viděli. Ó, drahý člověče, jsi bojovník, byl jsi trénován, jsi připravený! Nedovol, aby tě strach odzbrojil, chyť za ruku své Vyšší Já a už vykroč vpřed. Pociť lásku Boha právě teď, který se skrze tebe dme. Usmívá se na tebe, usmívej se na něj zpět! Je to v pořádku, úplně v pořádku.... To byl první bod.

      Druhý bod: Mějte soucitnějšího ducha. Soucit je katalyzátorem míru na Zemi. Sjednocení je nástrojem soucitu. Co je to s čím se nedokážete ve svém životě sjednotit? S kým se nedokážete sjednotit? S kým nechcete mluvit? Já vím, kdo tu je.

      Vyzývám vás, abyste je kontaktovali a řekli: „Není důležité to, co se stalo. Není důležité, jestli mi někdy zavoláš zpátky. Není to důležité. Chci ti jen dát vědět, že mi na tobě záleží a že jsi pro mě důležitý (á).“ A to je všechno. A to zajistí soucit ve vás i v té druhé osobě a nezáleží na tom, co udělali... nebo jak tvrdá mají srdce. Já vím, kdo tu je.

     Postavit takovýto most bude velmi dobrý začátek, ale je to těžké. Myslíte si, že je to lehké? Je to těžké. Vyzývám vás. A já vám říkám, že až překročíte tento Most Mečů (Kryon se směje), bude to jen začátek vašich dalších velkých činů. A když to dokážete, budete se cítit úplně jinak. Jak budete pokračovat dále, pocítíte něco nové. Řeknete si: „Wow! Co je to za krásný pocit?“ A já vám povím, že je to Stará Duše, která ve vás sídlí a že záříte veškerou tou moudrostí, kterou jste doteď za celé ty roky nasbírali. Pocit sebehodnoty, stát vzpřímeně s Bohem. Cítit lásku, která tu stále byla.

      Teď mluvím k duším, které kráčejí celým svým životem s andělskými energiemi po boku a ani jednou jste jim nepoděkovali. A ani jednou je nepozdravili. Protože tomu nevěříte. Já vím, kdo tu je a ke komu mluvím. A ty to víš taky, že? Odejdeš z tohoto místa stále nevěřící. No klidně můžeš, my nebudeme nikoho soudit a všichni ti andělé odejdou z tohoto místa s tebou... přesně tak, jako to bylo po celý tvůj život. Oni pouze čekají na tebe, až je uvidíš. Aby ti mohli pomoci... se vším, s čím chceš pomoci. Na tvojí straně stojí tolik pomocníků, drahá Lidská Bytosti, drahá Stará Duše!... to bylo číslo dvě – soucit.

     Teď číslo tři. Musíte změnit svůj postoj! Očekávejte pozitivní řešení. Očekávejte synchronizaci každý den! Já vím, že máte problémy a nevíte, jak je vyřešit. Vím, kdo tu je. A říkám vám, že pomocí vašeho svolení a potenciálu dokážete uskutečnit takové synchronizace, jaké si ani nedokážete představit! A takto vyřešíte všechny své problémy. Když to sami dovolíte. Jsou tu dnes totiž i takoví Pracovníci Světla, Staré Duše, dokonce i léčitelé, kteří si tajně užívají vlastní utrpení. Já vím, kdo tu je!

     A Duch vás slyší říkat tyto věci: „Věděl jsem, že to přijde, nikdy se mi to nepodaří.“ Stále dokola to samé. Já vás znám.

     Nenastal náhodou už čas, abyste změnili postoj a očekávali pozitivní řešení? Neohlížejte se zpět na negativní věci... právě naopak, všechny je oslavujte! Protože jsou součástí růstu, kterým jste i vy... součástí Boha, kterým jste i vy, vyzývám vás! Oslavujte věci ve vašem životě, které teď vidíte jako negativní. Podívejte se zpět a uspořádejte oslavu! Konvertujte je ve svém mozku do pozitivních věcí. A můžete říct: „Kryone, ty vážně nevíš, čím jsem si prošel. Nevím, jestli dokážu něco takového udělat ohledně té konkrétní osoby...“ Ó, drahá Lidská Bytosti, ta stejná osoba je také součástí plánu. Nemyslíš si, že vím, kdo tu je? Část plánu. A právě tady a teď jsi si toho plně vědom. A co budete tedy dělat? Necháte si zničit celý váš život? Já vím, kdo tu je. Pracovník Světla to dokáže a planeta se mění, když to děláte.

     A teď to závěrečné, Stará Duše. Víra, že to, co vám právě teď říkám, je pravda. Bez toho abyste se museli rozpomenout, bez důkazu, vstaňte a pohlédněte do svého nitra. „Je to pravda, že v mojí DNA se nachází Akášický záznam, který je stovky a stovky roků starý, pokud ne tisíce? Je možné, že bych mohl být součástí Lemurie? Je to možné... je to možné?“ A já si přeji, abyste dostali odpovědi. A když to dovolíte, ta odpověď bude ANO. A teď víte, proč jste tu, proč sedíte na této židli, proč máte o tyto věci zájem, proč v noci nespíte... (Kryon se směje.) Myslíte, že nevím, kdo tu je? Když vidíte 11:11 na hodinkách, kolik z vás poví: „Děkuji ti, Bože!“? Namísto přemýšlení: „Co to asi znamená? Jsem si jistý, že negativního.“ Nastal čas to změnit.

      Velký Mistr chodil po této Zemi, jeho jméno bylo Kristus. A všude, kam se podíval, měl soucit. A všude, kam se podíval, viděl synchronicitu a řešení. Všude, kam se podíval, byl milován. A lidé v něm viděli lásku Boha. A on vám dal instrukce, drazí moji, tento Mistr vám dal instrukceřekl: „Já jsem synem Boha a jste jím i vy! A tak se dobře podívejte, co činím, protože to jste i vy.“ A to bylo pro někoho, kdo je právě teď tady. A pro všechny, kteří to potřebují slyšet.

     Vím, kdo tu je. Já jsem vaše rodina. Budu s vámi po zbytek vašeho života. Můžete mě nechat venku stát a zavřít dveře, nechat mě tam stát... a já budu kráčet za vámi. Nikdy neotevřu pusu, nebudu klepat na vaše rameno, pouze když uvidíte 11:11 (Kryon se směje) – to je to poklepání na rameno, které vám říká, že jste Stará Duše, tak se s tím smiřte. Chcete nebo ne? A to vám změní život v tak pozitivním smyslu!

      Jak tolerantní vlastně jste? Když jste zaseknutí v dopravní zácpě... Vím, kdo tu je! (Kryon se směje.) I to je toho součástí. Dokážete jim požehnat, když vás předjedou, když vás zpomalí, když na vás budou gestikulovat či křičet? Dokážete i tak říct: „Bůh ti požehnej, mám tě rád.“? Dokážete něco takového? Pokud ano, drazí, tak praktikujete soucit. Praktikujte soucit. Praktikujte soucit. Změní to způsob, jakým myslíte, a změní to způsob, jak se chováte k těm, které milujete nejvíc. Dokonce i vaši nepřátelé k vám nakonec přijdou se slovy: „Nevím, co se s tebou stalo, ale není to až tak špatné.“ Zní to celkem dobře, že?

     To jsou ty věci, které mění hlínu země, krystalovou mřížku, měřící systém, všechno to, co je potřebné na zasazení semínek pro vaše děti a jejich děti a děti jejich dětí... aby měli mír na této planetě, a už nikdy světovou válku. Nikdy, nikdy, nikdy. Protože o to tu teď jde.

      Jste uprostřed Vyrovnání, máte před sebou ještě téměř 2 desetiletí. A někteří z vás řeknou: „Nemyslím, že se toho dožiji, jsem starý!“ (Kryon se směje). Já vím, kdo tu je a moje odpověď zní: „A možná máš pravdu! Ale víš co? Přijdeš hned zpátky!“ Takže v tom není žádný rozdíl, protože to, co se děje v Akášickém záznamu: jak se tato energie posouvá dopředu, Stará Duše, a ty se chytíš iniciativy a uvědomíš si, kdo jsi, rozsvítíš světlo. No a když se potom vrátíš zpět, probudíš se s plným vědomím! (Kryon se směje.) A už nikdy nebudeš muset projít tím, čím jsi prošel teď... Nikdy! Víš to? Toto je semínko vzestoupené planety – když se narodíte už osvícení!

     A právě to my tu vidíme. No a pro ty, co říkají: „Já se už nevrátím, toto je naposledy!“ (Kryon se směje.) Haha! Ani za svět byste o to nepřišli, nebudete chtít přijít o to velké finále! Zkuste si představit planetu, která je sama do sebe zamilovaná. Zamilovaná tak, že už nejsou žádné války. Představte si to. A to je, kdo jste. A to je to, co se možná právě děje. A to je to, proč vás tolik miluju!

A tak to je.

 Kryon

 

Zdroj: MP3 nahrávka (42 minut) https://www.kryon.com/

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky do slovenštiny přeložila Zuzana Blyšťanová (). Ze slovenštiny do češtiny přeložila Marie Kuchařová (https://www.posvatnesrdce.cz/). Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.

Most mečů

Tento channeling byl přijat v Torontu, v Kanadě, 29. září 2012
 

Tento channeling byl upraven [Leem a Kryonem], aby poskytl čtenáři jasnější pochopení. Často se stává, že živý channeling obsahuje energii, kterou tištěné stránky přenášet nemohou. Proto si užijte toto vznešené poselství předané v Torontu, v Kanadě v roce 2012.

 

     Zdravím vás, moji drazí, já jsem Kryon z Magnetické služby. Ve schématu věcí jste dosáhli vrcholu toho, co bychom mohli nazvat rozhodujícím místem pro lidstvo. Abyste to spatřili v takovém světle, v jakém to vidím já, budete muset pochopit dvě věci.

     Za prvé, když se na krátkou chvíli vrátíte zpět, tak si vzpomenete, že při mé první komunikaci s vámi jsem vám řekl, že Lidské vědomí se mění. Předal jsem vám informaci ze samotného začátku mých atributů na této planetě, že lidstvo je v pohybu a že jsem přišel za konkrétním účelem, kterým je posun magnetické mřížky. Řekl jsem vám, že Kryonova skupina jej dokončí v roce 2002 a odejde, a to se stalo. To všechno bylo v odpovědi na to, co jste jako lidstvo dokázali, a někteří z vás začali počítat a zjistili, že to všechno proběhlo v rámci precese bodu rovnodennosti – 36letého okna, kde se slunce vyrovnává se středem galaxie – počátku a konce 26 tisíciletého planetárního cyklu.

     Tento astronomický atribut se také esotericky (metafyzicky) srovnává s tím, o čem staré civilizace říkaly, že k tomu dojde – rozhodujícím místem pro lidstvo, které bude jedním z nejdůležitějších, jedno z těch, která s sebou nesou ohromné energetické možnosti. To je důvodem, proč jsem přijel, a když se podíváte na má první vystoupení, uvidíte, že je to tak kvůli tomu, co se stalo s lidmi a má to co dělat s vaší budoucností. Řekl jsem vám to před dvaceti dvěma lety a do roku 1993 jste o tom měli knihu (Kryonova první kniha). A teď jste zde v roce 2012 po všech těch letech, přesně s tím, o čem jsme říkali, že to budete mít. Tehdy jsme vám dali možnosti; některé z nich se staly lidskými možnostmi a některé ne. My se zabýváme pouze možnostmi, ale ty nejsilnější vypovídají dnes o vaší budoucnosti.

     Za druhé, chci, abyste si vzpomněli, že když jsem přišel na tuto planetu, každý z vás byl jedinečný. Nezáleží na tom, jak jste staří vy, kteří zde sedíte, každý jste stará duše. Staré duše jsou ty, které touží po harmonii a poslouchají a čtou poselství jako je toto, a my jsme to říkali už dříve. Takže to, co máme, je jedinečná skupina a já chci, abyste si zapamatovali tu jiskřičku pravdy, když jste sem dorazili. Svěžest v kvantovosti, které uzamyká sama sebe do vašich vzpomínek, zvoní vám v uších, když jste přišli jako děti: „Toto je život, který bude jiný“.

     Někteří se dokonce ptali, “Proč jsem naživu?” Vy víte, kdo jste. Když byla kolem vás temnota, způsobená okolnostmi a situacemi, některé se týkaly zdraví, byli jsme zde. Já vám povím, proč jste tady.      Jste tady proto, abyste dokončili úkol, který jste začali před mnoha lety, staré duše! Toto je rozhodující bod a z mého pohledu už jste jím prošli.

     Před vámi není žádná zkouška, protože jste jí už prošli. Na vaší časové ose je dalších takových 18 let (precese). Slunovrat na konci roku 2012 prostě jen označuje bod oslavy ve 3D čase. Tam oslavíte, že jste to dokázali. A postačí, když právě teď řeknu, že ti, kteří stvořili toto osvícené místo nazývané Zemí, vědí, že jste to dokázali. Na nebi se už slaví, a přesto se na planetě dějí věci, o kterých jsme vám říkali, že se stanou, a jsou tací, kteří z toho mají obavy.


     Most Mečů odhalen

     Chci vám předat něco, co nazvu “Most Mečů odhalen”. Je to obrat, který jsme použili mnohokrát v minulosti. Řekli jsme vám, že nakonec, abychom tak řekli, na konci starého paradigmatu planety (nyní) – budete mít Most Mečů.

     Dovolte mi, abych vám řekl o některých možnostech budoucnosti, bezprostřední budoucnosti. Není to nic, co by se mělo stát za dalších generací, ale spíše teď. Most Mečů je zde. Někteří z vás odvodili tuto informaci do podoby, kterou potom srovnáváte se starými proroctvími ve Svatých Písmech, děláte, co můžete, abyste sladili data a události, abyste je mohli vypočítat. Někteří z vás dokonce řekli, „Ach, Most Mečů: To musí být období, kdy dojde k bojům na planetě. To je Armagedonu, a je zde.Říkám vám, moji drazí, že Armagedon se děje na jiné Zemi a v jiné době! Toto proroctví můžete škrtnout jako něco, co se vám nestane.

     Řeknu to ještě jednou, Lidská bytosti. Neobracej se na minulá proroctví a nepoužívej je na cokoliv, co teď probíhá. Minulé proroctví tě zablokovalo v miléniu, vzpomínáš? Teď jsi zde v roce 2012!  Přesunuli jste se k současným proroctvím starých národů, domorodců z planety, kteří viděli splynutí severu a jihu – proroctví okřídleného hada a proroctví kondora a orla. To je pohyb energie na planetě způsobem, jaký žádný „moderní“ prorok nikdy nepředpověděl. Namísto toho pochází od domorodců, protože oni viděli možnosti určitých časových fraktálů hovořících o lidstvu, které překročí pátý rozhodující bod a přesune se do další části toho, co nazýváme Velký Posun Lidského Vědomí.

     Co přijde potom? Most Mečů. Dovolte nám, abychom to rozebrali. Dovolte nám, abychom vám řekli, co jsme mysleli tím, když jsme použili tento obrat a prosíme vás, abyste na tom nestavěli nic, co zde není řečeno. Nepromítejte do toho nic víc, než co je dáno. Nesnažte se vypočítávat skryté významy v tom, co je dané, protože se vám je chystám právě teď všechny předat.


     Most

     Je to zřejmé. Je to most, tak se na něj podívejme jako první. Co most dělá a proč zde musí jeden být? Blahopřeji, moji drazí, protože rozhodujícím bodem není vždy most. Někdy je to propast  - propast, do které by mohlo lidstvo spadnout a muselo by se vším začít od samého začátku. Nebo možná rozhodující bod, který nemá vůbec žádný most, což znamená, že všechno zůstává stejné. Nedošlo by k žádné změně, a měli byste jen více toho, co jste měli – budoucnost, která není nikde a nikdy nebyla napsaná. Ale to není vůbec to, co se děje.

     Už to bylo napsáno tolikrát, ale není to ve vašich starých písmech, moji milí. Budete mít nová písma dlouho potom, co odejde můj partner. On se vrátí, ale dlouho po tomto konkrétním životě budou napsána nová písma těmi, které budete považovat za soudobé proroky. Budou mluvit o tom, co se s planetou stane v budoucnu a uvidí změnu v Lidské povaze. Uvidí, že co se kloní ke kvantomizaci hmotného lidstva – počátek toho, co se přihodilo Plejáďanům před tak dlouhou dobou, nastane i zde jakmile překročíte most.

     Ale toto je daleká budoucnost. A co současnost? Ten most, který překračujete, je most mezi starými paradigmaty existence a těmi novými. Nakonec jej překročí celé lidstvo, ale toto je tak nové v této chvíli, že jedinými, kteří jej teď překračují, jsou velmi staré duše, protože oni jsou ti jediní, kteří to vidí a mají na to připravenou Akášu. Ale měli byste vědět toto; tento most je pro všechny, a když obrazně řečeno, překračujete most, ostatní vás budou následovat. Překročí jej a ani o tom nebudou vědět. Jeho překročením přecházejí do víry nového druhu reality.

     Jako další přijde opuštění starého paradigmatu toho, co očekávat. Následují nová paradigmata budoucnosti bez války. Potom přijde pohled na civilizaci odlišný od toho, co vám bylo řečeno. Další je opuštění starých strachů, které mnozí z vás měli po tak dlouhou dobu ohledně toho, co máte očekávat. To je ten most. Je to nádherná věc. Samotná skutečnost, že most existuje, je nádherná věc.

     Tento most byl vytvořen během dlouhého časového období. Ještě před 30 lety jsme nevěděli, že se takový most objeví. Tak nová ta energie je. Lidstvo má svobodnou volbu a neexistoval žádný silný potenciál, zda shluk energie vytvoří impuls k vytvoření mostu nebo ne. Ale malá možnost existovala.

Do Harmonické Konvergence v roce 1987 jsme věděli, že most byl v procesu budování. Do roku 1989 se vytvořila super struktura. Do roku 1993 byl most hotov. Potom jste spatřili pád Sovětského svazu a společný vstup bývalých evropských nepřátel do ekonomického spojenectví. Myšlenka, že byste mohli věci spojovat dohromady místo toho, abyste je odtrhávali, byla nová. Diktátoři začali padat, most byl na svém místě a většina lidstva si toho dokonce ani nevšimla, protože to proběhlo tak pomalu. Ale cítili jste, že přichází posun, že ano? A o tom ten most je.

     Co jsme vám řekli o mostu? Ve skutečnosti nic moc, kromě toho, že při překročení mostu se to nebude staré energii líbit. Stará energie nechce, abyste utekli! Stará energie nechce, abyste překročili most, protože ona jej přejít nemůže. Věděli jste to? Nemůže jej překročit. Stará paradigmata Lidské povahy, která jste znali po všechna ta tisíciletí, musí zůstat na staré straně mostu. Nemohou jej překročit, protože most odmítá vše, co není spojeno s láskou, soucitem a světlem. Ty věci, které jsou temné, včetně Lidské povahy minulosti, nedokážou odejít. Ale ti, ke kterým právě teď hovořím, jsou již na mostě. Byl to váš plán, staré duše, a slova, která vám dodnes zvoní v uších a ta, která vám byla dána ve větru zrození, a hovoří o tom, že se to může stát za vašeho života. Takže, co se stane příště?

 

     Meče

     Povězme si něco o mečích. Když slyšíte slovo meč, první věcí, která se vám vybaví, je boj. Most mečů je bitva a už jsme vám to říkali také. Meče jsou metafory a znamenají mnoho věcí, proto nám dovolte, abychom popsali, co vám tím chceme sdělit.

     Číslo jedna: Jsou to opravdu zbraně do bitvy. Bitva se blíží. „Kryone, znamená to, že bude válka?“ Možná ano. Právě teď vám sdělíme, že Blízký východ vře. Všimli jste si toho, že? Co víte o Blízkém východě moji drazí? Začněme tím, že to budeme chvíli zkoumat. V jaké energii jste vyrůstali? Jaká byla energie Blízkého východu? Jaká byla energie ve 40-tých letech? Se zřízením státu Izrael jste vystavěli zeď z nenávisti po obou stranách. Ta zeď byla tak silná, že děti z jejích obou stran se učily nenávidět jedno druhé okamžitě poté, co se naučily rozumět jazyku. Učili je, kdo jsou jejich nepřátelé. Kde jste tehdy byli vy?

     Někteří z vás tady ještě nebyli. V době, kdy jste dorazili, v době vašeho mládí, uvědomovali jste si Blízký východ? Ani náhodou. „Co je to nenávist?“ můžete se ptát. Co když vám povím, že to má co dělat s rodinným svárem? Jde tam o dva syny židovského mistra. Jeden založil Araby a druhý zůstal Židem. Oni to nechtějí slyšet, ale všichni jsou Židy. (Ale neříkejte jim to.)

     Když se podíváte na rodokmen, je to jasné, a přesto je to naprosté a kompletní nastavení buď na řešení, nebo na válku. Nastavení na válku by ukončilo tento svět v obrovském požáru, který by byl zažehnut touto nenávistí. Uvádí se to v Nostradamově proroctví i ve vašich písmech, ale už to není proroctvím pro planetu. Přesto nenávist stále existuje. Dnes je tato nenávist stejně tak silná, jako byla tehdy, ale kde je všechen ten terorismus z doby před 40 lety? Byl izolován.

     Lidé v Izraeli a Palestině a okolí snášejí jeho hlavní nápor, ale dnes je zdánlivě všude – a vy máte obavy. Proč by tomu tak mělo být? Odpověď zní, že staré energii dělalo dobře obsahovat tuto nenávist, protože mohla běžet dál a nebylo třeba zapojovat nikoho zvenčí. Lidé zvenčí mají tendenci vnášet do skupiny nežádoucí světlo. Najednou se to týká celé země a mohou vidět před sebou celý scénář. Stará garda chce válku, stejně tak jako celé dlouhé věky před nimi. Ti na mostě nesou světlo a ukazují zemi cestu k přechodu. Dokonce mnoho mladých v Izraeli a Palestině a Iránu nese světlo! Je všude kolem staré gardy a oni zuří, protože prohrávají „bitvu nenávisti“.

     Bude tam válka? Co se stane? Můžete cítit, co se chystá, že? Někteří z vás se nechtějí dívat na zprávy, protože se bojíte toho, co přinese zítřek. Ještě není ani konec roku! Bude tam válka?

     Dovolte mi, abych vám řekl moji drazí, že právě teď, kdy k vám mluvíme, existuje možnost malé války na Blízkém východě. Bylo vám řečeno, že jestliže bude nějaká válka na Blízkém východě, připojí se k ní celý svět a vy to nezvládnete. Řeknu vám toto, je to staré paradigma, protože jestliže a když se to stane, pozorně sledujte, kdo rozhodne nepřipojit se k válčící skupině. Protože existuje nová moudrost rozkvétající na této planetě a já vám povím toto: Se vší upřímností, protože vidíme možnosti, které jsou před vámi ve vaší budoucnosti, ať je nebo není válka, nebude to mít pro most žádný význam.

     Co se nakonec v Iránu stane, bude stejné ať se děje cokoliv, a já vám povím proč – protože tam není nikdo, kdo by zaujal místo staré gardy. Nikdo takový tam nevyrůstá! Jsou to všechno starci plní nenávisti, kteří přesunují figurky na šachovnici, jakoby zastupovali celý národ, ale není tomu tak. Přijde doba, možná taková, která je aktuálně jitřena válkou, která dá v této zemi vzniknout revoluci. V naprosté většině nechtějí válku.

     Zeptejte se Izraelců, zda chtějí nějakou další válku. Odpoví vám, že ne, ale že se bojí, že jejich nepřátelé jim jednu z nich přinesou. Kdo jsou jejich nepřátelé a co se mění, moji drazí? Vy si myslíte, že víte co se děje v Sýrii a Egyptě a Libyi? Opravdu si to myslíte? Dovolte, abych vám sdělil, že tam probíhá rekalibrace toho, čemu oni věří a kdo jsou jejich nepřátelé. Je to o tom, co chtějí od své vlády. Dovolte mi, abych vám řekl, co konec konců chtějí všichni z nich, a možná to 20 let neuvidíte, ale oni chtějí školy a nemocnice. Chtějí to, co máte ve vašich obchodech vy a chtějí svobodu v uctívání svého proroka bez toho, aby jim malá skupina vykládala pravidla, jak to mají dělat. Chtějí uctívat Mohameda svým vlastním způsobem a spatřovat v něm Boží lásku tak, jak jim to navrhoval. To je to, co právě probíhá. Je to boj. Problém je, že stará energie s tím bude bojovat, protože ztratí kontrolu, jestliže dostanou to, co chtějí.

     Po ruce je posun paradigmatu a uvidíte to tam jako první, a nemusí to být pěkné, proto chci, abyste byli vytrvalí. Nevytahujte, co řekl Nostradamus v poslední minutě, a neříkejte: „Měl pravdu.“. Nic z toho, co říkal, se neprojevilo až do roku 1987. Nechytejte se Knih Zjevení a neoddělujte všechna ta slova, která nebyla po 30 let pravdivá. Nic z toho o čem mluví, se nestalo. Jedinou věcí, která se zdá být pravdivá, je, že na Blízkém východě jsou stále problémy.

     Všechna tato prorocká čtyřverší zapadla a nenaplnila se. Teď není ten správný čas, aby se vyplnila. Podívejte se. Jsou tam pořád tací, kteří říkají: „Děje se to, děje se to, děje se to!Protože investovali do strachu a kontroly. Někteří z nich opravdu chtějí, aby se to stalo, a věří, že vrcholem bude extáze z odchodu domů k Bohu. Chci vám říci moji drazí, že všichni jdete domů! Ale domov je za mostem na Zemi bez války. To je most. Stará energie umírá těžce.


     Co ještě znamená meč?

     Meč je symbol, metafora pro pravdu. Most Mečů je most pravdy. Někdy při oslavě nad sebou křížíte meče, rozumíte tomu? Tak to vidíme my. Bude tam vpředu hrbolatá cesta vedoucí k mostu? Ano, ale vy jste to věděli, už když jste se objevili na planetě, moji drazí, a neznamená to světovou válku a ani nebude.

Jsou tam tací, kteří řeší sporné otázky, zda by měli na Blízkém východě pokračovat v nenávisti nebo ne. Nevěří si navzájem, ale také nechtějí pokračovat ve stávající cestě. Jsou tam diktátoři, kteří právě odcházejí, nebo kteří jsou již pryč a nahradili je vůdcové, kteří budou nakonec mírnit a změkčovat svou pozici vůči sousedům. Je to proto, že si uvědomují, co chtějí ve školách a nemocnicích a na cestách a v bezpečí pro své děti. Je to pro vás tak těžké představit si to?

     Média to stupňují až k hororu a říkají vám, že všichni se tam navzájem zabíjejí. Chtěl bych vás požádat, abyste s nimi udělali rozhovor. Neptejte se těch, které vidíte ve zprávách, ale raději se ptejte matek a otců, které ve zprávách nevidíte, kteří mají stejnou víru jako ti, které vidíte ve zprávách. Řeknou vám, Dejte nám mír; nechte nás na pokoji; dovolte nám vyvíjet se po našem v naší vlastní kultuře. Nechceme vyrábět bomby. Chceme mít soucit.“ To je most. Může se to zhoršit před tím, než to začne být lepší a my jsme vám to říkali už mnohokrát předtím. Ale proto jste tady.

     Pomalu se na tu menšinu, která vyvolává nenávist, bude pohlížet jako na menšinu. Názor většiny vejde ve známost a nahradí ten menšinový. To, co bude následovat je velmi důležité. Co to bude? Budete se toho obávat nebo po tom toužíte, chápete to a narovnáváte se a vydáváte se na cestu vpřed přes most? Budete se krčit v koutě a strachovat se, když uvidíte, co jste čekali? Stará energie umírá těžce. Meč pravdy je aktivní a pravda světla zvítězí.

     Jakou jinou pravdu byste v tom mohli najít? A co takhle: Pravda toho, jak věci fungují na Zemi plné soucitu, tam kde neexistují nečestné úmysly, které dnes máte? Byznys se změní, vlády se změní a bankovnictví se také změní. Šokuje vás to? Jednoho dne poznáte, že jste opravdu změnili způsob, jakými věci byly v nejtemnějších koutech planety. Není to, co všichni očekávali, a vy si uvědomíte, že jste to změnili.

     Jsem teď v Kanadě a vím to, ale povím to těm, kteří poslouchají a čtou v americkém publiku následující: buďte připraveni! Protože existují některé instituce, které ještě mají padnout, takové, které nemají integritu a kterým nemůže být nikdy pomoženo z nesnází. A opět vám říkáme, že tou největší je velký farmaceutický průmysl a my vám to řekli už dříve. Je to nevyhnutelné. Jestli ne teď, pak v dalším desetiletí. Je to nevyhnutelné a oni budou bojovat, aby zůstali naživu a nemuseli překročit most. Protože na druhé straně mostu je nová cesta nejen pro medicínu, ale i pro péči. Paradigmata, o kterých ještě nikdo nepřemýšlel, která nezastupují žádný systém, který existuje dnes, budou vytvořena a rozvíjena mladými myslemi, které mají koncepty, o jakých ti staří vůbec nic nevědí. To, co dnes nemá integritu, se zítra zhroutí. Jen buďte připraveni. To všechno je součástí toho, co se nachází na druhé straně mostu. A staré energii se to nelíbí a bude mít námitky.

     Najdou se nové cesty, jak vytvořit elektřinu, nové způsoby čistění vody, nové způsoby jak se sami nasytit. To všechno je tam na druhé straně mostu v budoucnosti. Leží to tam a čeká, až přejdete. Nebojte se. Pracovníci světla, to je to, na co jste čekali, a to je budoucnost, kterou jste chtěli. Proto jste se narodili a dnes žijete. Nezáleží na tom, kolik vám je let, senioři. Nepočítejte roky, o kterých si myslíte, že jsou ještě před vámi; nechoďte tam, jen to nedělejte. Chceme, abyste viděli svůj život tak, jak jej vidíme my – všechny ty životy, které jste prožili, s energií toho, co jste právě teď na planetě vytvořili ve svých rukou, protože to je způsob jakým vás vidí Duch. Vaše otisky na Zemi jsou ohromující, a to co teď děláte, když překračujete most, je také ohromující. Pouze staré duše s moudrostí nahromaděných životů se mohou přesunout na most a rychle jej přejít.


     Závěrečný atribut

     Poslední věc, která se týká mečů, je oslava. Co se stane, když Lidské Bytosti kráčejí pod zkříženými meči? Co je základem? Je to svatba, že ano? Dovolte nám, abychom vám předali závěrečný symbol svatby na mostě. Má tolik významů! Je to sňatek toho, co bývalo, s tím co může být, je to sňatek touhy a Lidského ducha, je to sňatek vaší duševní entity na planetě s vašimi tvořivými semeny (Plejáďané), je to sňatek vás s vámi! Děje se současně jak na severu, tak i na jihu. Je to nádherné. To je Most Mečů.

Možná jste dnes zde nebo posloucháte nebo čtete a toto je pro vás úplně nové a řeknete, Nevím, jestli jsem stará duše nebo ne. Jsem součástí tohoto přesunu? Přejdu přes most?” Dovolte mi, abych vám řekl toto: Nerozebírejte to! Předložím vám pár faktů. Jestliže právě posloucháte (nebo čtete) potom jste toho součástí! Je to jediná věc, která vás přivedla sem, k této stránce, na tuto židli, poslouchat nebo číst nebo poznávat. Jestliže o to máte zájem, potom jste toho součástí. Někomu z vás to může trvat zbavit se názorů na to, jak to funguje, ale jste toho součástí! Řeknu vám to ještě jednou: Nepřeanalyzujte to. Mnoho lidí bude probuzeno a budou následovat. Most zde bude tak dlouho, jak dlouho budete žít.

     Co se od vás očekává? Pouze buďte, staré duše. Běžte do práce a šiřte tam světlo. Ukažte, že máte soucit s těmi, kteří jsou kolem vás. Běžte domů ke své rodině, která tomu možná nevěří, a nesuďte je. Místo toho jim ukažte svůj soucit, protože máte v sobě část Boha. Přemýšlejte o tom, co by právě teď udělali Mistři. Nestojí tady před soudem, oni oslavují váš život! Nezáleží na tom, kdo je před vámi, oslavte jejich život! Buďte příkladem soucitného Boha, a z božských semen ve vašem nitru zformujte svou budoucnost. Nebojte se.

      Co vám příště přinesou média o tom, co se děje na Blízkém Východě, co se stane v  příštích letech, to vše bude součástí reakcí staré energie. Temnota nemůže přejít most a oni proto zemřou. A já nemám na mysli Lidi. Mám na mysli samotnou energii nenávisti, která odumře a nakonec odejde. To je můj slib a já mluvím k těm, kteří mají kompletní a svobodnou vůli to změnit, ale říkám vám, že vy to nebudete, protože ten tlak je příliš velký. Koule se již začala valit.

     Po 20 let to vidíte přicházet. Máte právo na mír na Zemi. Je na čase, abyste začali plánovat. Po ruce máte příklad Plejáďanů, kteří to udělali, udělali to i ti z Orionu, i Okturiáni. Rodiče rodičů rodičů planetárních systémů, ve kterém jste, to udělali. Teď to děláte vy. Před vámi je dlouhý proces, dokud nezmizí poslední stopa staré energie. Řeknu vám to znovu: Přijde doba, kdy se ohlédnete na dnešek a řeknete: „Jak bylo Lidstvo barbarské! A to je to co my vidíme, staré duše, dnes.

To je to co vidíme.

A tak to je. 

KRYON.

 

Poznámka ke kopírování:
Zdroj originálu: https://www.kryon.com/.

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky, do češtiny přeložila Iva M. (https://www.transformace.info/). Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.

 

Je čas říci sbohem...

 

  • Staré energii
  • Barbarským způsobům
  • Samotě

 

 

Čas říct sbohem

It´s Time to say goodbye

Posledních 18 let  (myšlena druhá polovina „36letého okna“ – pozn.př.)

 

Tento živý channeling byl předán prostřednictvím Lee Carrolla v San Rafaelu, Kalifornii – v sobotu 08.12.2012 (zveřejněn k 12.12.12)

 

     Zdravím vás, drazí! Já jsem Kryon z Magnetické služby.

     Já vás všechny znám. A jak říkám tato slova, interpretujete slovo „JÁ“ jako postavu s tváří, jako určitý druh andělské energie… a máte pravdu… až na to, že nikdo nikdy nedefinoval andělskou energii. Kdyby ano, kdybychom to udělali my, byla by tou definicí polévka Boha“. Kdybyste mohli vidět Boha, viděli byste každý kousek hmoty, který kdy existoval. Kdybyste mohli vidět Boha, viděli byste energii lásky prostupující veškerým a každým prostorem ve Vesmíru. Kdybyste mohli vidět Boha, nebyl by jednotlivý (ve smyslu jednotného čísla – pozn.př.), drazí, nemůžete počítat kousky polévky. Dokonce i na základní úrovni polévky, dokonce i na úrovni atomu, zjistíte, že je vyplněna prostorem. A to je láska…

      Jak tedy mohu přijít k vám nejlepším možným způsobem a hovořit? A odpověď zní: Stanu se Kryonem…  Stanu se andělskou postavou. Stanu se „malovatelným“ pro umělce, „hratelným“ pro hudebníky. Stanu se tak jednotlivým, jak jen mohu, abyste mne mohli tlumočit.

      Pocházím z Velkého Centrálního Slunce. A to je specifický výraz, protože Slunce je pro vás metaforou pro Život. Z něj vše pochází. Metaforu pro Boha ve středu (Center) najdete všude. Je to centrum stvoření myšlení, lásky a je to velkolepé. A proto já jsem Esencí toho, co byste nazvali Stvoření. Stejně jako VY. A rozdíl mezi námi, drazí, je ten, že já se právě teď dívám na rodinu, která je ve fyzických tělech. Vaše větší část tu ale není (na Zemi) – je na druhé straně Závoje. Už jsme to dříve vysvětlili. Jádro energie vaší Duše se oddělí, když se narodíte a opět se s vámi spojí, když z těla vystoupíte (vzestoupíte). A proto JSTE na více místech ve stejnou dobu.

      Ale zatímco jste tady (na Zemi), jsou zde i otázky a zmatení. A 3D část vaší mysli chce na všechno přijít: „Kdo to mluví? Jak to funguje? Co to znamená?Takže právě teď vám chci odpovědět, Staré Duše, abych uspokojil vaši 3D část, jak jen to půjde, abyste pochopili, co tu je a co se děje…

      Před 23 lety jsem přišel do života mého partnera, abych s ním hovořil o tom, co je právě teď. Toto je poslední organizovaný a plánovaný channeling tohoto roku. Zítra budeme channelovat, ale jinak. Tohle je poslední, který bude nahrán a přepsán tímto způsobem. A proto vám chci předat vzkaz nazvaný „Posledních 18 let“.

      Ale musím začít s vámi. Hovořím k těm, kteří jsou se mnou teď zde. Energie, kterou vytváříte v průběhu tohoto poselství, pomůže těm, kteří budou poslouchat a číst později. Co si myslíte o tomto prohlášení? A vy se zeptáte: Kryone, jak tohle funguje? V energii bez času, které se říká kvantová. Znamená to, že kdokoli poslouchá toto poselství, nezáleží na tom kdy, poslouchá jej „s vámi v místnosti“. A jestliže jsi kvantový jakýmkoli způsobem či v jakékoli formě, znamená to, že jsi součástí této energie. Kdokoli bude číst tato slova poté, co budou přepsána, bude číst a cítit energii těch, co jsou v místnosti. To je kvantové. Jak tomu rozumíte? Jak jen to můžu vysvětlit? A odpověď zní, že nemůžu. Někteří z vás, co jsou v místnosti, jsou vždy tak „připraveni“ říct: „Nezajímá mě to.“ (Nepotřebuji to vědět – pozn. př.) A to jsou ti, kteří nastavují standard. Protože oni chápou a uvědomují si, že energie je energie a že coby rodina jste toho součástí.

     Posledních 18 let... Rok 1987 byl skutečně přípravou na Precesi Rovnodennosti. Toto je částečně revize a částečně náhled. Nejen na rok, ale na všechno. V roce 1987 nastala událost, které se říká Harmonická Konvergence. Tento rok připravil „scénu“ pro osvícení planety. Osvícení energie, která je kvantová a pravdou o tom, kdo jste. Symbolem Harmonické Konvergence je 11:11. (První ukotvování brány 11:11 bylo oslavou této události, Kryon to vysvětluje v sérii Otázek a odpovědí, které brzy zveřejníme – pozn.př.) A to bylo před tím, co nazýváme 36leté Okno Precese Rovnodennosti, které způsobuje to, co je známo jako Vyrovnání.

      Toto Vyrovnání je koncem Dlouhého Počtu Mayského kalendáře. A to je astronomie. Astronomové a Prastaří věděli, že to je výsledkem rotace Země (kroužení – pozn. př.), které způsobilo fakt, že nebe bylo vždy trochu jiné - každičkou noc. A dokonce i Prastaří byli schopni pomocí matematiky spočítat, že Vyrovnání trvá 26.000 let. A toto Vyrovnání začíná a končí stejným atributem. Když se podíváte na střed Galaxie a Slunce je s ním v perfektní linii, to je počáteční i konečný bod rotace. Je známý jako Precese Rovnodennosti. Pokud jako astronom budete chtít vědět, kde začíná a končí posledních 36 let, pak vězte, že při pohledu ze Země na nebe odpovídají Velké Temné Trhlině (Dark Rift; vysvětlení zde) v Mléčné Dráze. Průchod touto trhlinou trvá 36 let. Před 18 lety to začalo a nyní jste dosáhli této části – středu. Slunovrat je dnem, kdy to oslavíte. A pak zbývá dalších 18 let, než se přesunete mimo tento pruh na nebi…

     A toto 36leté okno je významné. Mayové to viděli. A všechno, co jste se naučili o Mayském kalendáři, to zdaleka nevystihuje. Viděli těchto 36 let. A je to tak hluboké (silné), že mnozí to viděli a říkali, že to je konec času! Ale není. Proč by to říkali? Proč by se to objevilo v tak esoterickém kalendáři, který vytvořili a který ukazuje dokonce i cykly vlivu na fraktální čas? Ale vypadá to jako konec. Proč to vypadá tak pustě pro ty, kteří se na něj dívají ve 3D? A odpověď je, že když půjdete a umístíte na zeď nový kalendář 2013, uvidíte ho ve 3D, ale kdybyste mohli vidět barvy kolem něj, pak byste viděli, že je to ZAČÁTEK ČASU.

      Nyní se pustím do něčeho velmi 3D - oblíbené melodie mého partnera. A on ví, která to je. Jmenuje se ´It´s time to say Goodbye´ – Je čas říct sbohem. Nádherná balada zpívaná mužem a ženou o jejich lásce, kterou k sobě cítí a zde zpívají o tom, že je čas říct sbohem. A poprvé, když ji slyšíte, zarazí vás, proč by si měli říkat sbohem. Proč by si ti dva, kteří se tolik milují, měli vůbec kdy říkat sbohem? A je to TÁK smutná píseň! Do té doby, než se podíváte na záměr skladatele… než zjistíte, co tím bylo myšleno. Skladatel by vám řekl: Á, je čas říct sbohem, ale ne jeden druhému… čas říct sbohem tomu být sám.“ (V Leeově hlase je znát dojetí.) A vaše srdce se rozezní láskou, protože je to píseň o znovusjednocení. O bytí spolu po zbytek vašeho života. S tím, koho vroucně milujete. To je veliký rozdíl, že?

      A tak ve 3D čtete energii Mayského kalendáře a říkáte: „Je to konec všeho.“ Čtete zkázu… zavíráte dveře… a očekáváte špatné věci. Právě teď se část lidstva připravuje na konec. Nechápete to. Můžete to vnímat jako bod, který je plný diskusí? Můžete to vnímat jako bod, kdy je čas říct sbohem způsobu, jakým si myslíte, že věci fungují?

      Přichází sjednocení - lidstva, srdcí… a může to trvat generace, drazí. Máte ale 18 let na to, abyste seli semínka, a o tom bylo mé minulé poselství.

 

      Rok 1987 byl ještě před tímto 36letým oknem. To začalo v roce 1994. Mezi 1987 a 1994 jsem přišel, abych se setkal se svým partnerem – v roce 1989. Trvalo to těchto několik let, než jsme se sladili. On tomu říká „Líbánky s Kryonem“, já tomu říkám „vrčení“ (Kryon se směje). On je totiž paličatý. Když jsem ho konečně přesvědčil, začal mne milovat a pak začaly skutečné informace.

      Můžete vidět rozdíl mezi první knihou napsanou v roce 1993 a druhou napsanou 1994. První byla nejasná (záhadná), vyprávěla příběh. Ale v roce 1994 byl zamilován… do Boha. A pak se věci začaly dít.

     V tom období začalo ještě něco jiného. Začali jste vnímat, jak se věci kolem vás mění. A ti, kteří zde byli, vědí, o čem mluvím. Geopolitický systém planety se začal měnit k lepšímu. Viděli jste pád Sovětského svazu, který byl Nemesis Spojených států. Přivedli by vás ke konci nukleární válkou v tomto miléniu. Málem to udělali v 60. letech. Proroctví o Zjevení vás viděla ve válce. Nostradamova proroctví vás viděla ve válce. A ta nenastala. Co se stalo, drazí, že stará proroctví před vámi padla na zem? Protože ono už to není reálné… Co se stalo? Povím vám to - přepsali jste je! A to děláte i teď.

      Přišel jsem za svým partnerem v roce 1989 a řekl jsem mu, že Vědomí planety se začne posouvat. V roce 1994 začala Precese Rovnodennosti. Domorodí obyvatelé planety cítili, že to přichází. Předpovídali to víc než tisíc let dopředu - jako bod Rozhodnutí lidstva. A výpočet Mayského kalendáře ukazuje, kde je bod, kdy to může nastat. A to se děje.

      O těchto věcech hovoříme. Proroctví orla a kondora jsou jednoduše proroctví o vyrovnávání planety. Vyrovnávání způsobem, který vytvoří jemnější vědomí, které přemýšlí lépe. Přemýšlí o přežití s úctou a láskou. Přemýšlí jinak, protože si začíná uvědomovat, že sjednocení - a ne oddělení - je odpověď. Začíná zkoušet nejtěžší věci, které kdy lidstvo zkusilo… vyrovnávat ekonomiky (na stejnou úroveň)… měnit základní podstatu toho, jak země fungují… přepisovat bankovní systém… přemýšlet nad běžný rámec (out of the box) toho, jak vždy přemýšlelo… měnit způsob, jakým pracují vlády… sjednocovat podnikání, takže nemusí být nutně jednostranné - a jedinou stranou, která se skutečně počítá, je Země, takže když z toho má jeden prospěch, mají ho všichni. Začíná přemýšlet koncepčně, nejde už jen o jednotlivce, ale o jednotlivce a o všechno kolem nich. Koncept míru není jen předmětem touhy, ale jedinou položkou na seznamu. To je ta změna. A začínáte vidět, jak se mnoho věcí začalo hýbat.

     Nastal přechod do nového tisíciletí a nic se nestalo. Všimli jste si toho? A byli tací, kteří se vydali do kopců a budovali přístřeší, vyzbrojovali se proti svým sousedům. Někteří očekávali, že se Země zcela převrátí kvůli posunům pólů. Vy víte, že se to nestane. Nikdy. Protože kdyby ano, pak by vše na planetě zemřelo. Magnetismus se posunul mnohokrát, ale Země se nikdy zcela nepřevrátila. Je mnoho těch, kteří si přejí věřit v horor, drama… a říkají: „Je čas říct sbohem.“ Nepochopili to.

     Ti, co jsou zde v místnosti i ti, co slyší můj hlas, začínají rozumět. Začíná proces – obrat (k lepšímu), který bude pomalý a něco z toho bude ošklivé - už to je ošklivé, protože tyto věci se nezmění přes noc. Tyto druhy energií… my říkáme, že je rozmělňujete, takže to potrvá roky připravit půdu. Někdy se musíte kousek vrátit, než se pohnete kupředu. Je zapotřebí generace myšlení a evoluce lidského vědomí než se vytvoří konečný výsledek. A vy jste teprve na začátku. Uvidíte HODNĚ střetů staré a nové energie a ani nerozpoznáte, co to je.

      To nás přivádí k současným událostem. Co vidíte právě teď, když tu sedíme? Vidíte válku. Vidíte události na Blízkém východě. Zase. A jsou tací, kteří řeknou: „No, to je začátek konce. Přesně podle plánu.“ Místo, aby pochopili, na co se ve skutečnosti díváte.

      O co jde v Egyptě právě teď? Mysleli jste si, že to bylo vyřešeno, že? Ale není. Proč lidé reagují způsobem, kterým reagují, na nového lídra? No protože se ukázal být součástí staré energie, kterou chtěli odstranit. A oni mu to dali najevo. Proč to v první řadě udělali? Jaký je důvod? Jaký je důvod, že tak stabilní země, kterou jste mohli navštívit, kde turismus znamená všechno, vstoupí do vzpoury proti sobě? Rok před 2012! Jaký je důvod? A já vám řeknu, drazí, o tomhle právě mluvíme – že stará energie, jakkoli dobře vypadá, dokud trvá, už nebude fungovat.

      Vidíte to i tady. Vidíte to v bankovnictví, vidíte to v systému, vidíte to ve vládě – všude jsou protesty proti staré energii. A když si budete myslet, že se to opakuje, pak jednoduše povstanete a budete protestovat.

      Egypťané protestují. Protestují. Znovu další protesty. Protože chtějí kontrolu. Chtějí to, co máte vy. Říkal jsem vám to už dřív. Chtějí lepší školy, chtějí lepší nemocnice, chtějí budoucnost pro své děti, která bude jiná než dřív. A je čas! Není zajímavé, že je to sladěné s „Časem říct sbohem“? (Mimochodem, tato poslední vlna protestů začala 22.11.2012, tedy přesně v den ukotvování 11. brány 11:11!!! Pozn. př.)

      Sýrie je noční můra. Nechtějí tam být. Manifestuje se zde všechno, co právě teď na Zemi nechcete. Každý večer to vidíte ve zprávách. Jak se vám to líbí? Nelíbí. A ani matkám, které tam vidí umírat své děti. Rodiny se rozdělují a skrývají. Doufají, že nebudou zasaženi bombou. Všechno, co se tam stane, potřebuje vaši lásku. Potřebují vás. Je čas Vánoc - dejte jim dar své pozornosti.

      Země, která zdánlivě má a vždy měla železnou kontrolu nad lidmi, náhle vybuchla (začala soptit). Oni ví velmi dobře, kdo drží karty. Ví velmi dobře, kdo je těžce vyzbrojen a stejně to udělali. Čas říct sbohem – staré energii. A to je to, co dělají.

      Viděli jste to v Libyi. To bylo překvapení. Není to zajímavé? Ve všech to propuklo naráz. Všechno se to stalo rok před Posunem 2012.

      Drazí, sledujete to, o čem jsme vám řekli, že nastane. Říkali jsme vám, že v tuto dobu se budou odehrávat malé války. A to se děje. Máte 18 let na to, abyste to zvrátili. A řekli jsme, že to dokážete, protože existují silné potenciály, že všechny tyto země, na které se právě teď díváte, vyřeší všechny tyto zásadní věci. A nezůstane to tak, jako je to teď.

      Další zem, na kterou se podíváme, je Irán a my vám znovu říkáme, že to vypadá, že je zde ticho, že? Všechno je FAJN, že? No, není. A vy uvidíte proč. Až mladí lidé řeknou: „Čeho je moc, toho je příliš.“ (Enough is enough.) A nemusí to být tento rok, ani ten příští a ani ten další. Záleží to na Starých Duších na planetě a na tom, co udělají dál.

      Drazí, potřebujeme, abyste si připomněli svou Akášu a žili déle, abyste na sebe vzali ty energie vašich minulých životů, které způsobí léčení ve vašem těle - psychické i fyzické, které vám umožní prožít delší život – právě teď, takže se každé ráno vzbudíte naplněni klidem – i když nebudete vědět, jak zítra zaplatíte své účty, protože to, co máte dnes, je to, co měli lidé v poušti – Izraelci a Izraelky - vědění, že o ně bude každý den postaráno. Dostatečně tak akorát pro ten den. Řekli jsme vám to tolikrát a začali jste tomu rozumět. To, co máte teď, drazí, je dost… na to, abyste každý den mohli žít v míru, zdraví, nestárnoucí… A ať máte jakékoli 3D problémy, budete schopni jimi projít způsobem, jakým jste to dosud nedokázali. Je čas říct sbohem. Je čas říct sbohem Staré Energii! Je čas říct sbohem osamělosti z pocitu, že necítíte ruku Boha. Je čas začít milostný vztah… s Vyšším Já! A když to uděláte, nebudete se nikdy ptát na Proces (postup), protože BUDETE tím Procesem!

      Na tento channeling jsme čekali dlouho - 23 let – na to, až budeme sedět v místě, kdy budeme moci říct: „Dokázali jste to!“ Nesledujte zprávy stejným způsobem jako dosud. Nevnímejte depresi druhých jako způsob, jak věci jsou… nebo smutek, který vám bude ukazován, jak stará energie bojuje a bojuje a bojuje, aby zůstala na živu. Tohle není způsob, jakým věci jsou.

     Tato bitva, která je před vámi, se může ve skutečnosti zhoršit, než se věci zlepší, jak jste připraveni změnit celé paradigma. A nestane se to za rok nebo za dva… ani za čtyři ani za osm. Může to dost dobře být generační. A jsou zde v místnosti ti, kteří říkají: Ó, já o to přijdu. Jsem příliš starý, nestane se to v mém životě.“ (Kryon se směje.) Je mi vás líto, že nebudete v určitém věku, ale BUDETE TADY, jestli je to pro vás OK! Nic nezmeškáte, Staré Duše. Vy jste ti, co způsobili, že to bude fungovat. Cyklus života je cyklus života, a vy se hned vrátíte. Dokonce, i když si teď říkáte: „Ó, to je trochu složitější… já si to nemyslím, tohle je naposledy.“ (Kryon se opět směje.) Ne, to tedy není. Není. Říkali jste to už minule… (Smích.) Není to naposledy. To jen, že příště se zrodíte do Nové Energie, budete mít záblesk intuice, budete si pamatovat všechno. Slibuji. Nebudete muset projít tím, čím procházíte tentokrát. Nebudete se muset znovu učit nic z toho. Bude to vaše druhá přirozenost, bude to intuitivní. To už jsem vám také říkal.

      Jakmile budete umět mluvit, řeknete svým rodičům, kdo jste. „Jsem zpátky!“ řeknete. Bude to tak jasné! A oni to budou vědět taky. A budete mít (od začátku) pochopení celého života - toho, co některým z vás trvalo půlku života, než to pochopili. A to je slib, který vám dáváme. Vědomí bude velmi odlišné… dokonce už za několik desítek let ode dneška to bude jiné.

      Dám vám svou oblíbenou frázi, než skončím: Přijde čas, kdy se otočíte zpět a pohlédnete na Starou Energii před 2012 a uvidíte tuto značku (milník) v minulosti a pochopíte, že se stalo něco velmi silného a hlubokého. Uvidíte 2012 jako čas, kdy byl čas říct sbohem barbarským způsobům. Budete se divit: „Jak jsme to jen mohli udělat?“ Redefinujete lidskou přirozenost a uvědomíte si, jednou v budoucnosti, co se dnes děje…

      Čekal jsem dlouhou dobu, abych vám předal toto poselství. Nedívejte se na zprávy stejným způsobem. Co se děje právě teď, je planeta plná mlácení a ohánění se kolem sebe proti změně. A populace po celé planetě povstává a říká: „Je čas říct sbohem – tomu, co bývalo – a začít milostný vztah s tím, co bude.“ Někteří z vás mi nebudou věřit, dokud to sami neuvidí.

      V 80. letech v období Vánoc zůstal můj partner jako přimražený před televizní obrazovkou, když se lídři dvou velmi silných zemí setkali a učinili rozhodnutí, že zastaví hloupost (pošetilost). Spojené státy a Rusko vstoupily do nového věku, nazvaného Perestrojka. Poprvé se hovořilo o odzbrojení, aby byla ukončena Studená válka, a to byl začátek. Tito dva muži zpívali píseň ´It´s time to say goodbye´.

      Můj partner věřil, že toto nebylo prorokováno, a věděl, že je to začátek něčeho nového. Uvidíte tento druh věcí, drazí. Uvidíte je brzy. A někteří z vás jim nebudou věřit. Formální nepřátelé se rozhodnou nepřátelství ukončit a budou zpívat ´It´s time to say goodbye´.

     Pokud jste tuto píseň nikdy neslyšeli, pak byste měli, říká můj partner. A pokud jste ji slyšeli, tak teď víte, co opravdu znamená – je čas říct sbohem starým způsobům, osamělosti, zoufalství, smutku a válce.

     Toto je milník a vy jste jej vytvořili. Zbývá 18 let. Přežijte je, pochopte, buďte v míru, buďte změnou a posílejte energii, když je to potřeba. (V Leeově hlase je znát dojetí.)

      Já jsem Kryon. Neříkal bych vám tyto věci, kdyby to tak nebylo.

A tak to je.

 

Time to say goodbye – Andrea Bocelli a Sarah Brightman

 

Zdroj: MP3 nahrávka (34 minut) - https://www.kryon.com/. Tento Kryonův channeling je vám ZDARMA k dispozici. Užijte si jej, pracujte s ním. Můžete si jej číst, tisknout a dále šířit, ovšem za podmínky, že jej budete rozšiřovat také ZDARMA. MP3 nahrávka je také volně k dispozici, ale není určena k veřejné produkci (rádiové vysílání apod.).

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky a pro https://www.kryon.webnode.cz/ dne 17.12.2012 do češtiny přeložila Marie Kuchařová (https://www.posvatnesrdce.cz/). Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.

 

2013 - A co teď?

 

Tento živý channeling byl přijat 6. ledna 2013, Phoenix, Arizona,
(původně pod názvem „Změna začíná“)

 

Tento channeling byl upraven [Leem a Kryonem] tak, aby umožnil čtenářům lepší pochopení. Často se stává, že živý channeling obsahuje energii, která se přenáší v průběhu komunikace, ale v tištěné verzi již ne. Takže si užijte tento obohacený vzkaz, který byl přijat ve Phoenixu v Arizoně

 

     Zdravím vás moji drazí, já jsem Kryon z Magnetické Služby. Je to tak, že toto konkrétní poselství by mělo být prvním vydaným v roce 2013. Budou tací, kteří teď budou poslouchat, kteří řeknou: Teď, když jsme překročili milník (21.12.2012), co přijde dál?To říká Lidská Bytost, která stále hledí kupředu a nikdy se neohlíží zpátky, která se obvykle nezastavuje a nerozhlíží kolem sebe, která vždy chce poměřovat energii tím, co přichází, místo tím, co bylo nebo co je. Tak touto cestou se vydávat nebudeme – ještě ne. Místo toho vám chceme sdělit: Chci, abyste se zastavili a podívali se, co děláte.“ Protože, abyste se mohli podívat dopředu, musíte pochopit, co je za vámi. To, co je za vámi, je podrobení si staré energie, mimo všechny meze, co kdy bylo předpovězeno, že kdy dokážete.

 

     Kryonovo načasování

     Pro ty, kterým to ještě nedošlo, tak můj příchod v roce 1989 byl předzvěstí potenciálů, které jsme viděli, že mohou nastat právě dnes. Kdybyste nebyli změnili vědomí planety, nevyznačili své území Harmonickou Konvergencí v roce 1987, dneska bych tady se svým partnerem nekomunikoval. Jeho život by byl jiný, protože bych se mu nikdy nepředstavil tak, jak jsem to udělal. Hned na začátku jsem mu sdělil, že jestliže nepřijme plášť, který jsem mu nabídl, budou jiní, kteří jej přijmou. Jde o to, že jste stvořili energii, která mi umožnila vstoupit a začít vyučovat lidství skrze Lidské Bytí.

     Tím, že jsem zde přišel, jsem nic nestvořil, moji drazí. Vy jste těmi, kdo se rozhodli uvařit toto jídlo. Já jsem prostě jen jednou z jeho ingrediencí. Chci, abyste se obrazně řečeno rozhlédli kolem sebe na to, co jste dokázali a čím jste prošli. Probojovali jste se skrze jedny z nejstarších energií, jaké kdy na planetě existovaly. Třímali jste světlo a vrhali jste je proti temnotě, která neměla žádnou integritu, proti soudům a dramatům a dělali jste to, mimochodem, celých 18 let.

      Někteří z vás, říkají: „Já to dělám mnohem déle, Kryone!“ Může být, ale těch posledních 18 let byly ty, které byly předpovězeny jako součást Galaktického Vyrovnání. Toto vyrovnání je více než nějaké seřazení na obloze, moji drazí. Když se vaše Slunce dostane do jedné přímky se Zemí a galaktickým centrem, jste svědky stvoření. Toto vyrovnání je určitým ukazatelem, který je energetický, nejen něco, co astronomové znají jako precese bodů rovnodennosti, nebo toho, co vám Mayové říkali svými kalendáři, nebo to co vám dal výpočet fraktálního času. Jedná se o čas, se kterým pracuje Vesmír a co jste kolem toho udělali vy.


     Uvolnění

     Teď se začíná všechno měnit a tou první věcí, ke které dojde, je to, co nazveme uvolněním. Musíte pochopit, že Duch postupuje pomalu, a to zvláště v rámci časového rámce toho, jak rychle se vědomí dokáže na planetě měnit – totiž vás. Tudíž neexistují žádné hodiny nebo časová osa, které by vám byly dány Duchem, s výjimkou časového rámce příštích 18 let, zatímco vaše planeta pokračuje v procházení skrze něco, čemu se říká Temná Trhlina* (Dark Rift), což je mléčná dráha. V rámci těchto 18 let existuje velká možnost, že budete schopni „zasévat semena nového vědomí“, která v budoucnosti jistě rychle porostou.

     Uvolnění: Jestliže jste kulturista a dlouhou dobu držíte v rukou činky, tak když je potom vrátíte zpátky na nosič, vaše svaly budou potřebovat čas, aby se vrátily do normálu. Když zvedáte činku je přítomen stres a fyzická rovnováha, která se mění se stresem. Tělesný chemismus ve svalech se mění, aby umožnil zvednout činku. Proto je přítomen uvolňovací proces, který se objevuje po odložení činky.

     Existuje metafora uvolnění, která říká: „Vezmi si krátkou dovolenou od boje se starou energií, protože stará energie, se začne také měnit, protože to je také součástí tohoto uvolnění.“ A vám se to nebude líbit, protože stará energie také nese něco v sobě; zadržuje světlo (vás). Takže jste se oba najednou ocitli ve stavu uvolnění. Ale moudrý Člověk si vždy počká na okamžik, než se věci vzpamatují a sleduje, kde se věci řeší. Nerozumný člověk bude nadále jednat podle starého zvyku, bez ohledu na všechno. Je důležité, abyste se na chvíli uvolnili a podívali se na měnící se paradigma.

      Stará energie je prostě energie bez světla nebo moudrosti, takže bude pokračovat v tlaku starým způsobem a stejným způsobem se bude dívat i na vás. Ale rozdíl je v tom, že to bude bez náboje, který to mělo dříve. Tento náboj je struktura Krystalické Mřížky a schopnost temnoty přežít způsobem, jakým to dělala po tisíciletí.

 

     Temnota

     Protože jste změnili aktuální systém mřížky Gaii a projevili zájem přesunout tento ukazatel roku 2012 do roku 2013, pravidla, podle kterých spolu bojovali temnota a světlo, se změnila. Teď začíná mít navrch světlo - je mnohem mocnější. Definicí temnoty je absence světlato víte, že? Takže temnota je prázdnota, která není vyplněna světlem, ale má stále energii, ačkoliv je slabší než před tím. Tak si definujme něco jiného – „Vědomí Temnoty“.

     Temnota a světlo jsou měřítka, ne reálné jednotky. Představují způsob, jakým Lidé přemýšlejí a vlny vědomí, které ovlivňují ostatní a vytvářejí paradigmata na Zemi. Takže když řekneme: „Temnota chce to nebo tamto“, popisujeme skupiny Lidí, kterým chybí světlo. Jedná se o opak Pracovníků světla, kteří jsou skupinami Lidí, kteří se probudili, aby si uvědomili, že Bůh je uvnitř. Toto uvědomění, jen tak mimo-chodem, je dostupné pro celé lidstvo, protože Bůh je v nitru každé duše na planetě. Ale po velmi dlouhou dobu zde prostě nebyl žádný Člověk, který by chápal, že existuje skutečná svobodná volba být čímkoliv a ne pouze tím, čím jim bylo řečeno, že jsou.

     Takže tato bitva byla vždy mezi vědomím a tím, kolik světla by mohlo být poskytnuto těm, kteří by to mohli vidět nebo by si přáli to vidět. Ale jak víte, většina lidstva si libovala ve velmi tlumeném světle, které se po staletí příliš neměnilo – až do teď. To není otázka dobra nebo zla. Je to o souběhu nebo přirozené shodě v tom, jak Lidé přemýšlejí o sobě a o tom, co je vhodné chování pro lidstvo. Někdo by to dokonce možná nazval Lidskou přirozeností.

     No a ta stará energie myšlení chce nadále přetrvat. Neuvěří, že došlo ke změně, ale bude se chvíli destabilizovaně poflakovat kolem, než si uvědomí, že už nemá žádnou moc. A to bude pro vás nepříjemné.

     Někteří z vás říkají: „Dobrá, rok 2013 by měl přinést uvolnění, závan čerstvého vzduchu. Dokázali jsme to!“ No, a já vám povím, jako dítěti, když „není po jeho“, že staré cesty temnoty zasáhnou každou oblast života. Bude bojovat o svůj život a přežití a bude cítit skutečnost, že věci už nejsou jako kdysi. Proto chci, abyste v tomto uvolňujícím období ustoupili o krok zpátky. Když uvidíte tyto věci zvedat jejich ošklivé hlavy, nečiňte rozhodnutí, že rok 2013 není tím, co jste si mysleli. Když uvidíte více nerovnováhy na planetě, možná i některé věci, které jste nečekali – a opravdu budou i takové – nespínejte ruce a neříkejte: „Už je to tu zase. Vůbec nic jsme nezměnili.“ Protože jste je změnili. Tento druh věcí pracuje pomalu.

 

     Začátek moderní historie

     Energie se přesouvá a my jsme vám o tom říkali již dříve. Skutečná rovnováha protokolu bitvy se sama slaďuje. O tom je tento čas. Když se zeptáte těch v jiných solárních systémech, kteří si tím prošli před tím, byl to ZAČÁTEK, doslova, jejich historie. Na nic, co bylo před tím, se ani nedívali. Teď všechno začíná. Už jsme vám říkali dříve, že jestliže se podíváte do budoucnosti lidstva, poukážou na tento den a označí jej jako začátek moderní historie Lidstva. Pohlédnou na všechno, co bylo před tím, a řeknou: „To byly dny barbarství. Byly to dny moderní mytologie. Byly to dny, kdy jsme to neuměli lépe; a teď vidíme tvář Boha v nás samých.To je to, do čeho jste vkročili. Ale je to obtížné a je to pomalé.


     Zasévání semen

     Už mnohokrát jsem použil metaforu o zasévání semen, takže se tomu už budeme věnovat jen krátce a předáme vám několik dalších informací. Metaforou je samozřejmě farmář a my ji používáme proto, abyste viděli všechny atributy, které farmář bere v potaz, a které jsou vám všem společné.

     Zatímco bojujete se starou energií, neobděláváte pole, abyste je připravili pro výsev. Namísto toho jen přežíváte. Teď přišel čas, abyste připravili pole k osetí, a v procesu uvolnění se obracíte do nitra. Příprava pole je metafora objevování Vyššího Já, kvantovosti ve vašem nitru a osobního přesunu na místo, kde věci ve vašem každodenním životě začnou dávat více smyslu.

     Jsou někteří lidé v této místnosti a ti, kteří právě teď čtou, které slyším volat: „Pomoz mi, pomoz mi.“ Myslíte si, že nevím, kdo je zde? A proto vám říkám: Vy víte, kdo jste, moji drazí, a já chci, abyste se na chvíli uvolnili. Jste milováni tak, jak jste o tom ani nesnili. Bůh vás zná tak, jak jste v to nikdy nedoufali, a to, co si myslíte teď, je dočasné. V pořádku? Je to dočasné. Jestliže žadoníte o pomoc, jste v nerovnováze. Je načase uvolnit se v Bohu a vědět, že jste milováni. Nastal čas. Vy to zvládnete.

V metafoře plánu setí semen je moudrost. Zaprvé - obděláváte pole, potom je hnojíte a vyživujete. Nakonec jste připraveni pro setí semen. Pole teď nejsou připravena, proto si musíte udělat pauzu a připravit je. Takže tato řeč je jakousi farmářskou metaforou. To všechno vám nemusí dávat smysl, ale to, co říká je, že demarkační čára od starého k novému je nyní a pouze nyní můžete začít to, pro co jste přišli. Ještě jste nezaseli semena. Pole musí být připravena. V procesu této přípravy zjistíte, že temnou energii je snadnější porazit a to vám dovolí zasévat.

     Budou se vynořovat nové scénáře, aby vám ukázaly, že je to pravda. Nebudete věřit, že jste se dostali skrze některé výzvy tak snadno. Protože vás nyní podporuje energie, která to před rokem nedělala. Rok 2013 je opravdu vymezením záměru a projevováním smyslu. Začínáte připravovat pole pro novou energii a začínáte sít semena s použitím toho, co má Stará Duše: moudrost minulosti. Tato semena moudrosti jsou zasévána do ekonomiky, do vlády, do domácností a rodin. Jsou to semena integrity a budou hovořit o sjednocující se moudrosti, místo o jejím trhání na kousky.

 

     Amatérští farmáři

     Lidské atributy a zvláště Lidská povaha se začnou měnit, ale je to pomalé. Představte si farmáře amatéra. Nemá žádnou představu o tom, co dělá, ale má pytlík se semeny. Tak si přečte návod, nechá připravit pole a nastrká ta semena do půdy. Je tak vzrušený! Potom běží domů, ale může stěží usnout. Přejde noc, vyjde slunce a on se běží podívat za úsvitu na pole, aby viděl, co se děje. A – tam nic! Co jenom udělal špatně? Není tam žádná úroda!

“Nic se neděje,” říká farmář. Zasadil vůbec něco? Je to směšné, samozřejmě, protože každý farmář ví, že úroda roste pomalu. Ve skutečnosti roste tak pomalu, že ji nemůžete sledovat, jak roste! Sehnete se, díváte se na rostlinku a můžete na ni dokonce křičet, aby rostla, a přece se nic dít nebude. Potom o týden později si všimnete, že rostlinka je opravdu větší; další týden uplyne a je ještě větší. Během určité doby uzraje a vytvoří úrodu, kterou jste vypěstovali.

A to je to, co vám říkáme: Pěstování semen vědomí bude pomalý proces. Jen pouhý růst zabere 18 let!  Tak jak dlouho to bude trvat, než získáte květy? „Ale ne!“ říkají někteří z vás. První reakcí staré duše na tuto zprávu je: „To není to, co jsem chtěl slyšet.“ Možná potom řeknete: „Tak proč jsem vlastně tady? Jsem unavený. Proč vlastně teď nejdu domů? Kryone, rozhodl jsem se, hned teď odejdu na odpočinek od své světelné práce. Udělal jsem svou práci. Ty jsi posunul ukazatel. Proč bych se měl teď starat? Necháme to na mladších generacích.“

     Teď ti povím, Pracovníku Světla, že jediným způsobem, jak může úroda růst je, že využívá světlo, se kterým jsi sem přišel. Tak to je. Ty jsi ten jediný, kdo si může nasadit pracovní rukavice, obléct plášť zodpovědnosti, který jsi dostal a pohnout se kupředu, aby ses ujistil, že úroda roste. Chci ti pouze říci, že to, čím sis až dosud prošel, je ta nejtěžší část. To, co je před tebou, bude časem snazší. Ale stále to bude trvat déle, než je ti milé. Takže to, co uvidíš, velmi pomalu, je vynoření se nové Lidské energie. Bude mít mnoho podob, ale uvidíš nové věci. Pojďme jednu prozkoumat.


     Nové myšlenky – nevíte, co nevíte
     V několika minulých channelinzích, jsme vám něco řekli o nových nápadech, na které se můžeme v této nové éře těšit. Teď mluvíme o nových myšlenkách a nových paradigmatech myšlení. Až tyto věci nastanou a podíváte se na ně zpětně, potom řeknete: „Proč nás to nenapadlo dříve?“ Důvod je ten, že jste na to nebyli připraveni. Takže jste byli postaveni před proces, který vám budeme jen těžce vysvětlovat, protože Lidé to nechtějí slyšet.

     Lidské Bytosti věří, že jejich mozky jsou schopné jakékoliv myšlenky, která je ve Vesmíru myslitelná a že obloha je hranicí. Věří, že v kterékoliv době, kterýkoliv intelektuál může přijít se vším, co je potřeba, jako s dalším krokem v rozvinutém myšlení. A přece tomu historie nenasvědčuje, že? V minulých poselstvích jsme na to poukazovali a dali jsme vám námět k přemýšlení. Nadnesli jsme skutečnost, že by vám mělo být jasné, jak létat a samozřejmě tomu tak nyní je. Když hovoříme, tisíce Lidských Bytostí jsou ve vzduchu, letí z jednoho místa na druhé na principu, který vám ukázali před tisíci lety ptáci. A přece je to pro lidstvo nová věc, která byla teprve nedávno objevena. Jak dlouho jste se dívali na ptáky a toužili se vznést? Jak dlouho některé kultury používají létající draky? A přesto jste na to nikdy nepřišli! Jak je tomu u Lidské Bytosti s neohraničeným myšlením? Nikdy jste na to nepřišli!

     Nakonec to dokázali asi před 100 lety dva výrobci kol. A já se vás ptám, vypadá to, jako že se tady stalo něco, co se vymyká běžné normě? Věděli jste (a já to zopakuji), že tito výrobci kol vyhráli rekord prvního Lidského letu asi o týden? Ti ostatní na Zemi na tom také současně pracovali. Věděli jste to? A tady je odpověď – protože Duch vštěpuje myšlenky, když jste na ně připraveni a ne dříve. Tato zdánlivě zřejmá představa je neviditelná a slepá a nedosažitelná Lidské Bytosti, protože na ni nedokáže myslet. Tento atribut vidíte ve všem, co se týká lidstva, ať už o tom víte nebo ne.

     Jak dlouho jste měli pocit, že musíte vybudovat hradby kolem městských států a chránit se před jinými lidmi z jiných měst? Lidé stavěli zdi a vedli pravidelně války, aby druzí lidé nedosáhli na jejich majetek. Tak jak dlouho vám to trvalo, než jste si uvědomili, že byste se možná mohli o své zdroje rozdělit nebo snad dokonce jeden s druhým obchodovat, abyste oba měli prostředky toho druhého a oba v tomto procesu zvítězili? Jaký to koncept! Vlastně jste to udělali až teď. Spojovat věci dohromady, místo abyste je trhali na kusy, vám přišlo na mysl v posledních 75 letech. Proč k tomu nedošlo před tisíci lety? Místo toho jste pokračovali v izolování vašich hranic a budování armád, abyste se cítili v bezpečí. A teď je tady myšlenka „ skupiny zemí“, které sdílejí společné zdroje, obchodují bez cel a mají na mysli společnou obranu. Všimli jste si toho? A připravte se na daleko více, protože vzniknou celé kontinenty, které to udělají v budoucnu. Ale proč to trvalo tak dlouho?

     Až do velmi, velmi nedávné doby, jste byli dobyvatelé. To je všechno, co jste dělali, to je vše, co vás napadlo. Dobyvatelé smetli jiné Lidské Bytosti, takže tam, kam vstoupili, teď vlastnili zemi a zdroje. Tak se tenkrát přemýšlelo. Teď říkáte: „Už jsme to překonali.“ Až tak moc ne. Ne doopravdy, ale jednou tomu tak bude.

     Nové nápady budou takové, že jste na to nikdy ani nepomysleli. Tyto představy vám budou dány, abyste dostali odpovědi na ty nejčastější otázky, které trápí vaši společnost od doby, co jste se narodili. Vynálezy přinesou každému Člověku na této planetě čistou vodu, levně a kdekoliv. Vynálezy vám poskytnou energii, levně a kdekoliv. Tyto myšlenky smetou všechny důvody, kterými nyní omlouváte znečišťování, a když se podíváte nazpátek, napadne vás: Toto řešení bylo vždy k dispozici. Proč jsme na ně nepomysleli? Proč jsme to tak nedělali už dříve? Protože k tomu ještě nenastal čas a vy jste nebyli připraveni. Nezaseli jste semena a stále ještě jste bojovali se starou energií, rozhodovali se, zda to máte sami se sebou skoncovat ještě před koncem roku 2012. A neudělali jste to… a neudělali jste to.

     Je legrační, o čem uvažujete, a co vaši sociologové považují za „velké současné problémy lidstva“, protože vaše nové myšlenky jednoduše zruší pravou podstatu těch otázek právě tak, jako to udělaly v minulosti. Vzpomínáte? Před dvěma sty lety předpovědi sociologů říkaly, že přijdete o zdroje potravin, protože nebylo dostatek půdy, aby stačila rostoucí populaci. Potom jste objevili rotaci plodin a hnojivo. Najednou každá parcela půdy mohla produkovat mnohokrát více, než tomu bylo dříve. Vzpomínáte si na předpovědi, že budete mít nedostatek dřeva k vytápění vašich domovů? Pravděpodobně ne. To bylo ještě před elektřinou. A tak můžeme pokračovat pořád dál a dál.

Takže dnešní hádanka je právě tak zvláštní, jak uvidíte. (1) Jak zesílíte energetické sítě vašich velkých národů, aby nebyly náchylné k pádu nebo nevyžadovaly masivní výdaje na zlepšení infrastruktury? Protože přichází zima (malá doba ledová, informace z dřívějšího channelingu), a vy budete potřebovat více energie. (2) Co můžete udělat se znečištěním? (3) A co světové přelidnění? Někteří odborníci vám budou říkat, že pandemie bude tou odpovědí; příroda (Gaia) zahubí asi jednu třetinu světové populace. Ty nejlepší mozky tohoto století dumají nad touto hádankou a říkají vám, že stojíte před velkými problémy. Posloucháte to celý svůj život.

     Dovolte, abych vám položil tyto otázky. (1) Co kdybyste mohli úplně zrušit energetickou síť? Můžete to udělat a uděláte to. (2) Co když zdroje znečištění prostě zmizí, díky novým nápadům a vynálezům a prostředí se začne samo obnovovat? (3) Přelidnění? Předpokládáte, že lidstvo bude pokračovat v exponenciálním plození dětí, protože lidé jsou hloupí a nedokážou si pomoci. To je, moji drazí, otázka vědomí a vzdělání a změní se to. Představte si atribut nulového růstu v mnoha zemích, což je něco, co bude běžné. Všimli jste si, že některé z vašich dětí dnes opravdu začínají váhat, jestli mají vůbec mít děti? To je koncept!

 


     Příprava na oddělení starého a nového

     Je tady nový úsvit, ale to je všechno. Slunce se přehouplo přes horizont, jako kdyby říkalo: „Jsme zpátky.“ Ale nějakou dobu nebudete mít čistou oblohu, Pracovníku Světla, protože v procesu uvolňování budete mít co do činění s oddělováním, které bude probíhat. Vyvstanou námitky vůči těm, kteří nechtějí vstoupit do světla a kteří chtějí udržet to, co mají, protože jim to funguje. Cítí, že je to správná cesta, protože jim to fungovalo v minulosti a protože je to jejich život (přežívání). Oni nechápou, že věci se dramaticky mění.

     To co nazýváte komunitou Nové Doby (New Age), všechny procesy – od toho, který vidíte zde (channeling) až po ten, který používá léčitel, jsou všechny rekalibrující. Některé z axiomů, které jste se naučili o tom „jak dělat věci správně“ už nebudou fungovat. Bude zde více centralizované soustředění se na autoritu jedné duše. Tudíž bude menší soustředění na skupiny a více na individuální rozlišování. Říkejme tomu šíření nebo rozklad organizačně založené moudrosti a důrazu na individualisticky založené moudrosti.

      “Počkej chviličku Kryone, to nedává žádný smysl. Každý ví, že jestliže spojíš více lidí dohromady, dostaneš lepší výsledky, protože základna moudrosti je větší.“ Opravdu? Připravte se na naprosto nový koncept, moji drazí. Kolik životů má za sebou vaše duše? Přemýšlejte o tom jako o výboru vaší vlastní moudrosti a spoléhejte se, že vám odpoví na všechno. „To je šílené, Kryone! A co pravidla, struktura, běžné cíle a úsilí skupiny, které pomáhají budovat představy a energii? Máme zahodit základní běžné dohody? Tyto principy jsou jednoduše zdravý rozum.“

     Moji drazí, jak vám mám předat koncepty, o kterých ještě nevíte? Dnešní zdravý rozum je zítřejší hloupostí, jestliže se objeví nová informace, která jej překoná. Chápete? Co když, jen co když, faktor individuálního vědomí, založený na všech jeho vlastních minulých životech, vyvinul v sobě sadu parametrů, které jsou společné všem? Co když je zde k dispozici posvátný vzorec, který je zcela běžný, ale dostupný pouze jednotlivcům? Potom tento jedinec objeví posvátnou odpověď přicházející z druhé strany závoje namísto od Lidského výboru někde na schůzi. Zvažte tyto věci předtím, než řeknete, že to, co považujete za „zdravý rozum“ je skutečně něco, co je věčné.

     Všechny tyto záležitosti budou nové a bude to jako strkat prst do oka mnohým, kteří si celý život mysleli, že všechno vědí, a najednou zjistili, že jsou tací, kteří jdou za nimi a dělají věci, o kterých si nikdy nemysleli, že by byly možné. Proto očekávejte oddělení se těch, kteří se nevyrovnají s těmito novými věcmi, a mnozí z nich budou Staré Duše.

      Všechno to, o čem hovoříme v tomto poselství, zapadá přesně do sféry zájmů Staré Duše, která toto čte. Tisíce starých duší toto čtou v budoucnu. Teď hned vám řeknu, že vím, kdo jste. Nejste jen pouhou nadějí pro planetu, vždy jste byli její nadějí. Neexistuje nic nového, kromě toho, že nakonec to půjde snáze. Ale na okamžik musíte pochopit proces posunu a to, že změna není vždy spatřovaná jako dobrá věc. Tak po špičkách vstupte do této nové energie místo toho, abyste se s touto novou pravdou drali kupředu. Vstupujete do světla více cestami, než jste měli kdy předtím a i vaše „pravda“ se možná mění.


Staro-nová duše

Dovolte mi, abych to shrnul. Potřebujeme vás. Nejste hotovi a nikdo neodchází. Budete následovat více channelingů, přijde více pomocných bytostí. Mocné informace budou přicházet ze zdrojů, o kterých jste si ani nemysleli, že je máte. Budete schopni rozlišit, jestli je to reálné nebo ne a bude to snadné. Můžete to poznat podle energie přenosu a podle toho, co sděluje. Všechno, co si budete muset vyslechnout, je jen malý kousek informace a poznáte, jestli je channeling předstíraný. To znamená, že ta vaše část, která je nazývána posvátné rozlišení, poroste.

Budete mít více intuitivní síly, protože se už teď nevrhá proti temnotě. To všechno se bude dít pomalu. Ale vězte toto: Potřebujeme vás, a potřebujeme, abyste byli nadšeni z toho, co je před vámi. Právě jste vyšli z temné éry trvající více než 30 000 let. Opakuji vám to znovu, moji drazí, že přijde den, možná už při příští precesi, kdy Lidská historie nebude vůbec pokládat dobu před rokem 2012 za životaschopnou sociální studii. To je to, co vidíte právě teď – začátek nové éry.


     Nové děti

     Myslím, že ironií tohoto poselství je toto: Ty Lidské Bytosti, které sedí přede mnou, říkají, že jsou unavené. Dlouhou dobu bojovaly a budou v tom pokračovat, až se rekalibrujeme. Když překročí závoj, jak to vždy dělají, vrátí se zpět jako děti (samozřejmě), ale jejich DNA se bude lišit od té, kterou měli kdykoliv předtím. Jako Staré Duše nikdy nebudou muset projít tím, čím prošli již dříve, protože stará energie nebude stejná. Probudí se s plným uvědoměním si toho, kdo jsou (nové atributy Akášického dědictví).

Jako děti budou znát a vidět barvy (interdimenzionální vidění). Jako děti budou mít identitu Staré Duše (vědí, že žily dříve). Budou vědět, proč jsou tady, už když jim bude 13 (mají dobrý koncept životních lekcí). Ale jste to vy! Právě jsem popsal vás – vás všechny! Stará Duše, toto je jeden z největších posunů, jaký kdy uvidíte, a může trvat celou generaci, ale stane se to. A ti, kdo potom uslyší tato slova a budou číst tato slova, potom budou vědět, že mám pravdu a budou znovu probuzení na Zemi s naprosto novým paradigmatem vědomé reality.

     Vzdělavatelé po celém světě rekalibrují svá učení, protože děti jsou jiné. A zase, tyto věci nejsou tím, co jste si mysleli. Není to pouze nějaká nová doba, ale spíše nový Člověk. To jediné, co vám můžeme sdělit je, že jsme vám říkali, že se to stane. Přišel jsem před těmi mnoha lety (v roce 1989) a řekl jsem, že se nezahubíte, jak o tom mluvilo vaše proroctví; prostě se tak nestane. Řekl jsem vám, že existují daleko lepší možnosti. Řekl jsem vám, abyste sledovali, jak se to děje. Sledujte to!

Ale byli tací, kteří byli staré duše a ti říkali: “Ne.” Říkali, že Kryon je zlo století, protože jsem vám přinesl informaci, která byla jako políček do tváře všemu, co očekávali. Teď tady sedíte v roce 2013 a mohl bych říct: „Měl jsem pravdu.“Ale místo toho říkám: „Měli jste pravdu.“ Protože jste to byli vy, kdo stvořil tento posun. Vy jste mě přivedli sem. Vy jste nás provedli tímto posunem, moji drazí!

Bůh žehnej Lidské Bytosti a všemu, co ve Vesmíru představuje.

A tak to je.
KRYON

 

* Velká temná trhlina (Dark Rift, někdy také Great Rift)- jde o kraj mračna kosmického prachu, které leží podél Mléčné dráhy. Zdá se, že rozděluje světlo do dvou cest. Mayové nazvali tuto trhlinu Xibalba Be {Cesta do podsvětí) a pohlíželi na ni jako na místo narození a smrti a smrti a znovuzrození. Bylo to pro ně kanálem narození kosmické matky Creatrix, kde bude Slunce o prosincovém slunovratu 2012 znovuzrozeno. Bylo také místem smrti, protože je branou do podsvětí, země mrtvých a nenarozených.

Poznámka ke kopírování:
Zdroj originálu: https://www.kryon.com/.

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky do češtiny přeložila Iva M. pro https://www.transformace.info/  a pro www.kryon.webnode.cz.Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.

 

Vytvořte si vlastní web zdarma!
Moderní webové stránky za 5 minut

Nástroje Staré Duše pro rok 2013

Tento živý channeling byl předán 13. ledna 2013, v Boulder, Colorado
 

Tento channeling byl upraven [Leem a Kryonem] tak, aby umožnil čtenářům lepší pochopení. Často se stává, že živý channeling obsahuje energii, která se přenáší v průběhu komunikace, ale v tištěné verzi již ne. Takže si užijte tento obohacený vzkaz, který byl přijat v Boulderu v Coloradu.

 

     Zdravím vás moji drazí, já jsem Kryon z Magnetické Služby. Už jsme to udělali tolikrát, a přece jsou stále tací, kteří se ptají: „Je ten člověk stále ve svém těle?“ (Mluví o Leeovi). Samozřejmě, že je, ale jeho vědomí je rozpolcené. Teď někteří řeknou: „Já jsem to věděl! To ho dělá zralého pro psychiatra.“ (smích). Ale nejedná se o ten druh rozpolcení. Každý z vás má schopnost dělat to, co vidíte tady, ale nemusí to být v této podobě. Je zde nová energie, která se začíná formovat na planetě, a my o ní začínáme postupně diskutovat. Jestliže jste se k nám připojili na této stránce, bude dobré si shrnout poslední channeling (Phoenix). Nacházejí se tam informace, které se vztahují k tomuto poselství.

     Před týdnem jsme vám sdělili informaci týkající se toho, co máte očekávat v této nové éře. Před pár týdny jsme vám řekli o některých vynálezech, na které se můžete těšit. Ale v procesu Lidského vývoje je nevyhnutelné, že někteří z vás budou channelovat. Tento druh channelingu nemusí proběhnout veřejně nebo před jinými Lidskými Bytostmi. Můžete jej udělat jen tak pro sebe. Může se jednat o něco, co někteří již dříve nazvali „automatické psaní“, ale je to trochu jiné. Mimochodem, není na něm nic automatického. Není to nic, co se jenom tak stane. Jste to vy, kteří jste ustoupili stranou, a v soukromí své vlastní existence jste nalezli posvátnou část sebe sama a dokázali jste channelovat to, co je uvnitř vás. Někteří z vás nenaleznou žádnou entitu, která by měla nějaké jméno, ale spíše začnete channeling kus po kuse vaší vlastní božskosti. Budete tomu říkat channeling, ale je to vlastně cesta k vyššímu já. To vás dostane do kontaktu s jádrem duše, což jste také vy. Ale bude to vypadat jako channeling a také bude.

Další krok Lidského vývoje nebude směřovat ven, ale dovnitř, protože vývoj Lidského druhu bude záviset na schopnosti mozku kolektivně pracovat s celou DNA v těle. Ve vašich vlastních tělech existuje více než sto trilionů částí DNA, které jsou všechny identické a unikátní s vaším otiskem. Všechny jsou spojeny nebo propleteny jako jeden celek. Všechny představují dohromady jedno běžné pole, jako duše, kterou jste (vaše Merkaba).

 

     Přehled
     Skoncovali jste se starou energií a všechno se rekalibruje. Minulý týden jsme vám řekli, co máte teď očekávat. Ale probíhá uvolnění a začínáte je cítit. Toto uvolnění bude mít nějaké odchylky a vy to začnete brzy pozorovat. Říkali jsme vám, že mezi těmito odchylkami uvolnění jsou temné energie země, které si uvědomují, že v této bitvě prohrávají. Je to poslední lapání po dechu, pokud to tak chcete nazvat, některých procesů spojených se starou energií, které zvednou hlavy a budou předstírat, že mají vůdčí úlohu, ale nebude tomu tak. Budete sledovat, jak jsou odmítány, pravděpodobně poprvé v Lidské historii.


     Nástroje Staré Duše - 2013

     Dnes vám předáme možnosti a řekneme vám o některých věcech, které vidíme na obzoru. Navíc poukážeme na některé možnosti, které nejsou nezbytně ty nejsilnější, ale které přesto existují. To je nové, protože vám to ukazuje, co se „peče“ v pozadí, a co může, ale nemusí ovlivnit v této chvíli lidstvo. Díky tomu můžete pozorovat svobodnou vůli v akci.

     Rád bych začal opakováním a pokračováním channelingu z minulého týdne. Dnes bychom vám rádi předali pětibodové pojednání o Nástrojích Staré Duše pro rok 2013. Abychom tak řekli, předáme vám pět bodů, na které se můžete podívat. Budou to věci, které budou někteří z vás potřebovat a někteří ne. Také víme, že máme více posluchačů a čtenářů než je těch, kteří jsou zde v místnosti před námi. Proto musíme neustále opakovat: Jestliže se na toto vyladíte, nezáleží, co říkají vaše hodiny nebo kalendář, my víme, kdo jste. Známe možnosti vaší vyvinuté duše naslouchající tomuto poselství i to, že tato možnost je přímo před námi. Jsme v kontaktu s vaším Vyšším Já a známe váš plán. Jsme v kontaktu s tím, o čem byste si mysleli, že je to předem připravený přístup, že můžete nebo nemůžete něco udělat. My to víme také. Takže jestliže posloucháte toto poselství, nebo jej čtete, jste přesně tam, kam patříte.


     Čistění cesty

     Je mnoho věcí naplánovaných aby se staly, které byly vždy naplánovány stát se, jakmile byl překročen ukazatel (2012). Energie roku 2012 obsahovala velký díl strachu a ten teď zmizel. Probíhá čistění, dalo by se říci, hracího pole energií. Když se podíváte na ty věci, z nichž některé mohou být pro vás esoterické, určité atributy posunu jsou oceňovány. Právě teď proběhne precese bodů rovnodennosti a středního bodu. Takže jste právě teď uprostřed přechodu, a proto předkládáme pět bodů, které potřebujete do vaší sady nástrojů při vašem přechodu k této nové energii.

 

     Tolerance
     Číslo jedna je tolerance. Teď budu mluvit ke starým duším, a když mluvím o toleranci, mluvím konkrétně ke starým duším. Stará duše, byla jsi velmi tolerantní po velmi dlouhou dobu. Měla jsi trpělivost se starou energií a musela jsi koexistovat s mnoha věcmi, se kterými jsi neměla nic společného. Teď tě chci požádat, abys byla tolerantní jedna k druhé, protože některým z vás se nebude líbit to, co přijde dále. Někteří z vás se rozloučí s tradicí a tím popudí ostatní.

     Nejlépe si to vysvětlíme na příkladu: Řekněme například, že jste třicet let léčitelem a máte způsob, který funguje. Máte energie, se kterými pracujete a víte, co děláte. Najednou všechny atributy energie, která je kolem vás, se začínají samy přepisovat. Některé věci, které jsou základní podstatou toho, co děláte a co jste se učili, se začínají měnit.

Ale s tím nebudete souhlasit, protože určité věci vám fungovaly celé roky! Nebudete chtít věřit, že existují změny k něčemu tak správnému a pohodlnému. Předsudky, které budete mít, jako stará duše v  budoucnu budou zřejmé. Řeknete: „Ne, to nemůže být správné. Vždycky jste museli dělat to či ono. Dělal jsem to tak celé roky a Duch mě vždy odměnil způsobem, jakým tyto věci fungují.“

     Tak jak to víte? Co je to, co vám ukáže, že dochází k posunům? První věcí je být tolerantní ve všech věcech, kterým jste kdysi určitým způsobem věřili, protože jsou to věci, které se změní jako první.     Jako další krok následuje změna v nové, intuitivní síly.

     Intuitivní signály, které dostáváte ve své duchovní práci, které vám říkají, co dělat v procesu a se kterými jste pracovali po mnoho let, zůstávají signálem, na který byste se měli spoléhat. Dokonce i channeler může stát před novými paradigmaty, se kterými musí pracovat. Protože s novou energií vztah mezi Lidským hmotným tělem a tím, co nazýváte inteligentním tělem a tělem Vyššího Já, se začne posouvat (rekalibrace způsobu, jakým komunikují mezi sebou). Ale mnozí nebudou ničemu novému naslouchat.   Budou se stále vracet k tomu, co jim fungovalo dříve a nejsou „vyladěni“ na nic, co by mohlo být odlišné.

Stezky, které byste mohli nazvat neuronovými, se začnou budovat jako kvantové mezi fyzickým já a inteligentním já. To znamená, že někteří z vás začínáte získávat koncept schopnosti hovořit s vaší vlastní buněčnou strukturou a dostáváte dobrou zpětnou vazbu. Například mohou být tací, kteří se věnují kineziologii a řeknou: „Ne, ne. Musíte to dělat určitým způsobem. Dělali jsme to tak po celá desetiletí. Tak se to má dělat.“ Nějaký mladší Pracovník Světla může říkat: „Dobrá, já to umím udělat jinak a bez toho, jak jste to dělali vy dříve.“ A tak někteří z vás budou muset být tolerantnější a s otevřenou myslí čelit novým procesům nebo těm, kteří přepisují staré procesy, které jste přečkali. Jestliže to neučiníte, zpomalí se evoluce planety Země, dokonce může nastat rozdělení ve starých duších a v tom, čemu věří… na „starou a novou“ metafyziku. A to nechcete. Pokud si to ale zvolíte, řeknu vám, že Nová energie tu je navždy. Už nesklouznete zpátky. Nemůžete. Už jsem to řekl dříve, můj partner to také zmínil – nemůžete neznat věci, které přicházejí. Když se zhluboka nadechnete v nové energii, pak už se nemůžete vrátit k tomu starému.

     Tak pro ty, kteří jsou součástí procesů, procedur, učení a systémů, které jste používali po celé roky, vás prosíme o toleranci. Předtím než začnete soudit nebo kritizovat to, čemu jste věřili, že je to vaše pravda, podívejte se na krásu vyvíjející se Země. Podívejte se na tu nádheru staré duše, která teď může začít vyžadovat to, o čem jsme vždy říkali, že to dokážete. Celých 23 let vám můj partner říká, co by mohlo být. Teď stojíte tady ve středu dění.

     Někteří budou říkat: „Bůh se nepohybuje tak rychle. Takhle to nefunguje.“ A pro ně mám vzkaz: „Nebylo to tak rychle. Trvalo to tisíce let!“ Takhle Bůh pracuje. Zeptejte se domorodců, jejichž předkové říkali, že to přijde. To není nové. Je tu ale Posun a je dramatický. Někteří z vás uvidí, co mám na mysli. Někteří z vás kvůli tomu ztratí přátele – staré duše, které prostě nebudou chtít jít tudy. To bylo číslo jedna.

 

     Trpělivost
     Číslo dvě je trpělivost. Znovu zopakujeme, co jsme řekli už minulý týden: Trpělivost. Atributy, o kterých mluvíme, si dají chvíli načas. Minulý týden jsme vám předali příběh amatérského farmáře, který zasévá semena své úrody a příští ráno běží ven, aby se podíval, jak rostou a to jen proto, aby zjistil, že růst je příliš pomalý na to, aby byl vidět. A tak se to projevuje – příliš pomalu. Budete sledovat vaše zprávy, vaši vládu, Zemi, a někteří z vás řeknou: „Dobrá, ale já opravdu nevidím žádný velký rozdíl.“ Je to právě tak jako s těmi semeny, a vy to opravdu nemůžete vidět. Místo toho existuje pomalá, metodická, konzistentní změna ve vědomí. Některé z těch změn nelze získat před tím, než zemřou starší energie. Jiné nebude možné realizovat, dokud je budou stále řídit lidé odpovědní za staré energie. Některé z nich se samy neodhalí do té doby, než mladí převezmou pozici vůdce a právě teď někteří z nich říkají: „Trvá to příliš dlouho, Kryone.“

     To, co potřebujeme, moji drazí, abyste udělali se svými nástroji, je pochopit, že vaše bytí zde jako staré duše je potravou a světlem pro sazenice, aby mohly růst. Nemůžete jen kontrolovat a říkat, „Čekal jsem na to dost dlouho a nechci si procházet dalšími 18 lety.“ Představte si to takto, moji drazí: Máte teď kropicí konev na zalévání semen a přece před rokem 2012 zde nebyla žádná semena! Staré energie mizí a vy nejen, že teď máte semena, máte i kropicí konev! Tak každé ráno vstaňte a zalévejte, jen pěkně zalévejte.

     Poslouchejte: Ti, kteří přijdou po vás, spatří celou úrodu. To je další věc mezi vašimi nástroji – trpělivost, pochopení a tolerance ke věcem, kterým nerozumíte. V novém paradigmatu se objeví věci, které jste nečekali a vy se na ně můžete podívat a říci: „V žádném případě,“ nepochopení bylo tím, co se dělo po celou dobu.


     Změna přístupu

     Dovolte mi promluvit o čísle tři, změně přístupu. Někteří z vás si začínají dávat dohromady některé věci, které Kryon v minulosti řekl. Před lety jsem channeloval informace, které se nyní uskutečňují a teď je začínáte chápat, ale tehdy jste jim nerozuměli.

     Předali jsme vám tuto frázi: „Když každý může mluvit s každým, nemohou existovat tajemství.“ Ve vaší současné společnosti začalo něco, čemu se říká spojování prostřednictvím sociálních sítí (social networking). Dokonce ještě před vznikem tohoto pojmu jsem vám o něm říkal. Přijde čas, kdy všichni na planetě budou moci mluvit se všemi, okamžitě. Uvědomujete si, jak by to pomohlo odstranit stará komunikační paradigmata? Uvědomujete si, jak by se mohly oslabit nekorektní informace? Uvědomujete si, jak by se dalo zlikvidovat drama a nepravda? Když každý může mluvit s každým - to je to, co se děje!

Takže, technologie vám dala začátek něčeho, na co se někteří z vás, zvláště ti starší, dívají a nechtějí s tím nic dělat. Říkáte: „To je móda mladých.“ Chci, abyste na to vyladili vaše stanovisko. Dovolte mladým lidem, aby vám ukázali, co dokážou a s kolika přáteli najednou dokážou hovořit. Dovolte jim, aby vám ukázali, co se stane, když chtějí něco sdělit, udělají to na určitém místě a rázem to vědí stovky lidí. Je to nové paradigma způsobu, jakým Lidské Bytosti začínají komunikovat.

     Chci vám říci, kam to nakonec povede, protože sociální propojování nemá hranice. Co se stane, když mladý Izraelec mluví s mladým Íráncem nebo Palestincem o něčem, co viděli na svých zařízeních připojených do sítě? Myšlenky putují přes hranice způsobem, jakým nikdy dříve nemohly.  Co se stane se setkáváním přátel v technickém paradigmatu, kde stovky lidí spolu mluví současně, možná v zemi, kde před tím nikdy nebyli? A výsledek? Bude to pokračovat utvářením porozumění těch, kteří o tom jen slyšeli, nebo jim to někdo vyprávěl. Teď je mohou vidět a slyšet, a budou vědět, že všichni chtějí to stejné! Toto je nové paradigma komunikace, ale více než to, stává se to cestou budoucnosti, kde každý může znát všechno přesně a téměř okamžitě. Bude to jeden z katalyzátorů míru na planetě.

     Je v tom mnohem více než jen setkávání tváří v tvář, moji drazí, a váš přístup je vším. Protože když se podíváte na to všechno a řeknete: „No, je to módní a je to jen pro mladé,“ a jestliže to je váš případ, pak to úplně zmeškáte. Dovolte mladým lidem, aby vysvětlili, co mohou udělat a nechejte ve své mysli svítit žárovku, protože evoluce Lidského druhu je zde a nikdy nepřestane. Jestli se vám tohle všechno nelíbí, potom sociální propojování vám to jen zhorší! To říkáme v žertu a v legraci.

     Přijde den, kdy toto bude způsobem všech věcí. Bude nemožné stát se poustevníkem. Budete mít vždy více přátel, než jste si mysleli, že je možné. Toto jsou věci, na které vás prosíme, abyste se těšili, ale bude to vyžadovat, abyste se na ně dívali jinýma očima a vyladěni.

 

     Fyzické tělo

     Číslo čtyři je vaše fyzické tělo, protože se musí v této nové energii rekalibrovat. Takže to proběhne bez ohledu na to, co chcete vy. Vy jste projevili zájem zůstat, moji drazí. Takže jste dali svolení fyzikálně chemickým změnám, aby ve vás proběhly. Někteří z vás tomu říkají nemoc, ale není to tak. Je to jednoduše dočasná chemická nerovnováha. Takže to, co vám řekneme dále je, že někteří z vás budou procházet něčím, o čem si myslíte, že to jsou fyzické zkoušky. Někteří, kteří toto čtou a poslouchají, si tím již procházejí. Takže jestliže jste to právě vy, tak už rozumíte, o čem to je.

     Bude to v určitých směrech rychlejší vývoj, než si myslíte. Protože ovlivní ty, kteří si zvolili zůstat a přesunout se do tohoto nového paradigmatu. Přesun do této nové energie je obtížný. Může chemii těla při jeho rekalibraci vystavit stresu. Takže když se tak stane, budete vědět, o čem mluvím a nebudete se toho bát. Proto vás vyzýváme: Oslavujte nerovnováhu! Ať už je ve vaší svalové struktuře nebo vnitřnostech nebo jakémkoliv z těch míst, kde nevíte, odkud se vlastně bere. Vyzývám vás, abyste řekli: “Děkuji ti Bože, že se rekalibruji, protože se vyvíjím a vím proč.“ Máte zůstat, moji drazí a zalévat sazenice. Poznáte, co tím myslím, protože se brzy objeví některé nečekané věci.


     Změna toho, jak věci fungují

     Teď budu velmi opatrný s číslem pět, a změním paradigma způsobu channelingu. Celých 23 let jsme vám dávali informace v polévce možností, které čteme kolem vás jako nejvíce pravděpodobné existující možnosti. Tyto věci se pak často stanou vaší realitou, protože jsou vaší svobodnou volbou a my víme, co si myslíte. Víme, jaké jsou to možnosti, protože známe, jaké jsou předsudky a vidíme celé lidstvo jako celek. Možnosti jsou energie a to nám dává schopnost projektovat vaši budoucnost založenou na tom, jak zpracujete tyto možnosti. Dělali jsme to velice dlouhou dobu. Před třiadvaceti lety jsme vám řekli o mnoha věcech, u kterých existovala možnost, že se stanou, a teď jsou vaší realitou.

     Ale teď se s tímto scénářem rozloučím a předám vám jednu možnost na Zemi, která není tak silná. Povím vám o Lidské Bytosti, která má možnost volby. Tato možnost je asi pouze 50 procentní. Ale já vám „přečtu možnost“, kterou jste nečekali - paradigma, které se začíná posouvat.

     Řekněme si něco o Severní Koreji. Je tam nový mladý vůdce. Existuje možnost, že nikdy neuslyší tento channeling, proto o něm můžu mluvit svobodně. Stojí před dilematem, protože je mladý a ví o rozdílech v energii v jeho zemi. Cítí to. Spočívá na něm linie jeho zesnulého otce a všichni kolem něj předpokládají, že bude klonem této linie. Očekává se, že bude pokračovat ve věcech, které ho naučili, a udělá Severní Koreu velkou.

     Ale on to začíná přehodnocovat. Opravdu, chce být velkým vůdcem, a chce, aby byl viděn i slyšen a aby zanechal svou stopu v historii Severní Koreji. Jeho otec mu ukázal, že je to velmi důležité. Proto zvažuje otázku: Co dělá světového vůdce velkým?

     Dovolte nám položit tuto otázku někomu ve starším pozemském paradigmatu z nedávné doby. Bude to expert a to úspěšný. Takže toto je cenné cvičení, zeptat se někoho z minulosti, kdo ví. Položíme otázku člověku, kterého znáte a jehož jméno je Napoleon. Pro nás to bylo včera a někteří z vás jste byli u toho.

     Když se zeptáte Napoleona: Co dělá světového vůdce velkým?, odpoví: „Velikost armády, kolik oblastí může efektivně dobýt s daným množstvím zdrojů a mužů, to, jak důležitým se bude vůdce jevit, bude potom záležet na tom, kolik obyvatel jej prohlásí za císaře nebo krále, na daních, které může uvalit a kolik lidí se jej bojí.“ Toto nejenže byla Napoleonova realita, ale byla to skutečnost v rámci energie, jejíž byl v té době součástí. Tak se Napoleon pohyboval sem a tam mezi světovým vůdcem, generálem a vězněm. Dokončil téměř všechno, do čeho se pustil. Jeho odbornost byla zřejmá a vy si pamatujete jeho jméno dodnes. Byl slavným.

     Co dělá světového vůdce velkým? To, co vám ukazuji, je rozdíl v myšlení mezi tehdy a teď. Existují volby, které tato vyvíjející se mladá Lidská Bytost má, a které mohou změnit všechno na planetě, jestliže chce. Jeho otec by tomuto chlapci řekl, že to, co dělá světového vůdce velkým, je potenciál jeho střelné síly nebo jak blízko se může dostat k držení jaderné zbraně nebo jak se postaví proti síle Západu, nebo jak jako malá země pokračuje ve zhoršování a rozdmýchávání dramatu – být všimnut a být obáván. Jeho otec by mu řekl, že toto je jeho linie a že mu to bylo vštěpováno celý jeho život. Jeho otec to zvládl dobře a obklopil se poradci, které potom předal svému synovi.

     A teď existuje 50 procentní šance, že se tam něco děje, ale není to velká možnost, moji drazí. Přicházím s tím, abyste mohli sledovat, jak se to vyvíjí tak nebo onak. Protože jestliže syn bude pokračovat v otcových stopách, bude předurčen k pádu. Energie na Zemi to bude vidět jako staré a na něj se bude pohlížet jako na hlupáka. Pokud si to ale rozmyslí, mohl by se stát nejslavnějším člověkem na planetě… což je přesně to, co chtěl jeho otec.

     Pokud by měl Kryon tomuto muži radit, tak bych mu řekl toto: Mohl by být největším známým vůdcem současného světa, protože to, co dělá teď, bude něco, na co se bude svět dívat jako na mezník. A nejen to, ale to co dělá teď, bude navždy v knihách historie, a protože je mladý, má možnost přežít všechny ostatní vůdce na planetě! Takže jeho sláva bude delší než kohokoliv jiného.

     Řekl bych mu toto: Řekni strážcům hranic, ať jdou domů. Pozdrav se s jihem a začněte spojovat Severní a Jižní Koreu takovým způsobem, o jakém žádní proroci minulosti nikdy neřekli, že by se to mohlo stát. Umožni těm dvěma zemím být oddělené, ale ber je jako dvě části velké korejské rodiny s volným obchodem a cestováním. Uzavři spojenectví se Západem a ukaž jim, že to myslíš vážně. Ustup od programu řízených střel, protože je nikdy nebudeš potřebovat!

     To přinese hojnost lidu Severní Koreje, jakou nikdy neočekávali! Budou mít velkou ekonomickou podporu, školy, nemocnice a více respektu než kdy dříve pro svého úžasného vůdce. Výsledkem bude sláva a úspěch pro syna, jichž jeho otec nikdy nedosáhl, něco o čem bude svět mluvit po stovky let. Způsobí, že OSN povstane a bude aplaudovat, až syn přijde do Valného shromáždění. Zeptal bych se ho: „Nelíbilo by se ti to?

     Nezdá se to mnohým z vás zřejmé? Mohl by získat okamžitou slávu a hledělo by se na něj jako na někoho, kdo provedl změnu a nastartoval něco úžasného. Ale sledujte jej. Má možnost volby, ale není to jednoduché. Má stále otcovy poradce, ale jednoho z nich se už zbavil. Může to zvládnout nebo nemusí. Existuje 50 procentní šance. Ale já vám řeknu, že jestliže to neudělá, tak ten, co přijde po něm ano. Protože je to tak zřejmé.

     Ukazujeme vám to, abychom vám řekli, že tímto směrem se ubírá vývoj Lidského druhu. Je to pomalé uvědomění si, že spojování věcí dohromady je odpověď na všechno, místo jejich rozdělování nebo boje s nimi. Ti kdo začnou podporovat kompromis a začínají vytvářet tyto energie, které zde nikdy dříve nebyly, budou těmi, které si budete pamatovat. Moji drazí, bude se to dít ve vůdcovství a politice i v byznyse. Je to nové paradigma.

     A ten konkrétní nástroj je tento: uvědomění si, že realita, o které jste si mysleli, že funguje, už fungovat nemusí. Nevíte, co nevíte. Ale stále můžete počítat s věcmi, které přicházejí a které neznáte, jestliže víte, kam se přesouvá energie.

     Je to jako jízda po cestě, o které vám bylo řečeno, že se bude rozšiřovat a doprava brzy zesílí. Vy tomu věříte a víte to a jste na to připraveni. Nevíte, kdy se to stane, a nevíte, jak se to stane, ale když to přijde, jste připraveni a s úlevou si oddechnete a řeknete: „Věděl jsem, že se to stane.“

     Takže tím to uzavřeme. Teď můžete sledovat, jak svět pozoruje, aby viděl, co ten mladý muž dělá. Jestliže je dost chytrý, aby viděl novou energii způsobem, jakým má schopnost ji vidět, stane se možná jedním ze světových nejvíce milovaných vůdců. Budou na něj pohlížet jako, na jeho věk, velmi moudrého, se slávou, jaké by nikdo jiný nemohl dosáhnout. Ale ta stará energie je silná a drama a strach jsou také lákavé.

     Pomalu se objeví tací, kteří budou chápat a vidět, že sjednocování je odpovědí na všechno. Jak těžké je pro nepřátele sjednotit se s nepřáteli, bude to znamenat jejich přežití, protože pokračování v dřívějším způsobu by znamenalo, že skončí v zapomnění. Stará energie už dále nebude podporovat staré způsoby. Sledujte to. Stane se to spíše dříve než později.

     Uzavřeme to tím stejným jako dříve. Lidská Bytosti, neboj se toho, co uvidíš, protože stará energie bude ochromena a bude těžko umírat a neodejde snadno do západu slunce se sklopenou hlavou. Bude bojovat. Dal jsem vám to jako metaforu. Uvidíte to, a až to uvidíte, tak to poznáte. Proto to pochopte a nebojte se toho.

Přijde období rekalibrace a přizpůsobování spolu s tím, jak se tato Země pomalu přesunuje do energie, jako kdyby ze stínu vycházela do slunce. Město na kopci se pomalu odhaluje. Nový Jeruzalém.

A tak to je.

KRYON

 

Poznámka ke kopírování:
Zdroj originálu: https://www.kryon.com/.

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky do češtiny přeložila Iva M. pro https://www.transformace.info/ a pro https://www.kryon.webnode.cz/. Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.

 

„Tři Větry“

Tento živý channeling Krona byl přijat v Saskatoonu, Saskatchewanu a Calgary, Alberta, Kanada

23.- 24. února 2013

Tento channeling byl upraven [Leem a Kryonem], aby poskytl čtenáři jasnější pochopení. Často se stává, že živý channeling obsahuje energii, kterou tištěné stránky přenášet nemohou. Proto si užijte toto vznešené poselství předané západní Kanadě.

 

     Zdravím vás, moji drazí, já jsem Kryon z Magnetické služby. Čas mezi tím, kdy jsem k vám naposledy mluvil, a tímto okamžikem pro mě neexistuje. Je těžké vysvětlit lineárním Lidským Bytostem, jaké to je - nemít čas. Všechno se děje najednou, je divné o tom mluvit, protože ve vaší mysli vám vaše budoucnost není známa, a svou minulost nemůžete znovu navštívit. Takže pro vás je vaše existence vždy v přítomnosti. Nicméně na mé straně jsme všichni ve všech třech realitách, ale my tomu říkáme teď. Tyto koncepty jsou pouhá energie, ale vy jste každé z nich přiřadili 3D lokaci.

     Například, MINULOST:

Minulé děje ve 3D nelze změnit, ale vzpomínky na ně ano. Takže, jestliže přepisujete svou reakci na něco, co se v minulosti stalo a změnilo VÁS to v přítomnosti, co to s vámi udělalo? Právě jste navštívili minulost a přepsali ji!

     BUDOUCNOST:

Říkáte, že neznáte svou budoucnost, přesto možnosti toho, co byste mohli dělat, vám jsou známé. Tím, že dnes měníte svou mysl, určitým způsobem měníte možnosti toho, co byste mohli dělat zítra. Tudíž přepisování budoucnosti je dnes proveditelné. Když se domluvíte, že zítra někam půjdete, změní vás to ve věštce, když dorazíte na domluvenou schůzku? Jestliže zrušíte na poslední chvíli setkání, změnili jste tím svou budoucnost? „Počkej chvíli, Kryone. To jsou věci, které máme pod kontrolou, takže to není to samé jako budoucnost, která je pro nás záhadou.“ Co když vám povím, že pro nás v tom není rozdíl? „Setkání“ jsou naplánovaná a nenaplánovaná v realitě, kterou ve 3D prostě nevidíte, ale jsou to pořád možnosti, které pro sebe vytváříte. My to vidíme jako celek a pomáhá nám to předat vám ten druh channelingu, který dostanete v tomto záznamu. Chceme jej pojmenovat Tři Větry.

     Mnohé z těchto informací byly předávány po částech po mnoho let. Avšak nyní jsme to všechno spojili dohromady. Slyšeli jste některé výrazy a my jsme je zmínili již dříve, a nyní je chceme položit jako koberec, který bude obsahovat mnoho odpovědí, a možná i několik sporných bodů. Některé z těchto věcí nemusí souhlasit s tím, co jste možná slyšeli od jiných, a zde vstupuje do hry vaše božská schopnost rozlišení, protože vaše intuice by teď měla být použita, aby bylo vidět, zda tyto věci, které se vám chystám sdělit, dávají smysl nebo ne. Můžete začít používat něco, co bych teď nazval duchovní logikou.

 

     Lidská duše

     Za prvé, Lidská Bytost a její duše jsou pro nás jedním. V naší realitě se nikdy neoddělují a jsou na mnoha místech současně. Ale pro vaše pochopení a pro tuto lekci předpokládejme, že duše bude pouze na čtyřech místech najednou. Ty tři větry jsou tři ze čtyř a dalším místem, kde vaše duše sídlí, je domov. Ten je tam, kde jsem já, moji drazí, a neříkáme mu vítr, protože když jste doma, tak tam žádný vítr nefouká. Není tu žádný krok pro a proti a ani nic, co by tlačilo nebo táhlo. Je to velice obtížné, ne-li nemožné, popsat něco, co je vám tak blízko, a přece to zůstává skryto. Domov není jeden z větrů, protože je to místo, kde vždy jste.

      Je ve vás část Boha, a přesto to, jaké to je být na mé straně závoje, vám zůstane skryto, dokud budete Lidmi. Musí to tak být, protože zkouška energie, na které jako Lidé pracujete, musí zůstat v určitém druhu reality a vědomí, abyste mohli existovat na planetě a pracovat na skládačce. Ale když jste doma, není žádný vítr. Domov je místem, kde jste, když nejste v jednom z větrů. Domov je váš přirozený „Božský stav“.


     Jak Lidé „vidí” Boha

     Jste součástí polévky Boha, která má nespočetně součásti (ingredience), a přece vše je jedním. Ta pravá podstata propletence /entanglementu [fyzikální termín popisující kvantový atribut, kde věci jsou uzamčeny do jediné reality bez ohledu na vzdálenost] je Božím atributem. Když jste v kontaktu s vaším Vyšším Já, jste v kontaktu se všemi vašimi součástmi. Někdy si Lidé myslí, že dostávají poselství od Andělů, a tito andělé dostávají poselství od jiných andělů a tak dále. Lidé vidí hierarchii autority ve všem, protože v jejich vlastní realitě to tak platí. Ale s Bohem nic takového neexistuje, protože Boží moudrost je jedinečná, je vždy tou stejnou moudrostí a je plně přítomna vždy a všude. Pravda je pravdou, a protože v sobě máte kus Boha, uvědomujete si absolutní pravdu spolu s tím, jak se duchovně probouzíte. Proto můžete vzít probuzenou Lidskou Bytost z jiné části světa, která je pro vás cizí, mluví jiným jazykem, který není vaším, a hledat tu stejnou pravdu. Bůh ve vašem nitru je stejný, jako je ten jejich.

V této lekci vzdáváme hold vaší intuici, té části vaší mysli, která poznává použití duchovní logiky. Někteří z vás možná odhalí, o čem to vlastně mluvíme, až budeme mluvit o Třech Větrech.

 

     Tři Větry

     Lidská Bytosti, v Lidském životě není nic, co by bylo tak uctíváno, jako Tři Větry. Představují jeden ze tří stavů, ve kterém se Lidé vždy nacházejí. Dva z nich jsou krátké a jeden je dlouhý. Jsou to Vítr Zrození, Vítr Existence a Vítr Přechodu. Vašimi slovy byste to nazvali zrozením, životem a smrtí. My tato slova nepoužíváme, protože jsou ovlivněna 3D realitou, která je často vaším jediným viděním pravdy.

 

     Vítr Zrození

     Vítr Zrození se liší od skutečné fyzické události, které říkáte narození. Pro nás jste Větrem Zrození VY těsně před tím, než vstoupíte [poprvé se nadechnete]. V každém „větru“ chceme začít rozpuštěním falešných představ a tím, že vám předáme zkušenost pravdy. Proto nám dovolte probrat toho co možná nejvíce a začít s energií Větru Zrození.

     Představte si sami sebe jako součást celku, jako součást milujícího elementu Vesmíru a součást Boží moudrosti. Jste připraveni na návrat na svou planetu, ale nemáte Lidskou mysl. Co v tom má prsty? Jaké energie se motají kolem, které vás přivedou na toto místo? Kdo dokáže být ve Větru Zrození a je v tom nějaký systém?

     Tyto věci se těžko popisují, protože nejsou lineární. Pochopte, že vy si uvědomujete pouze lineární věci, protože to je vaše realita. Vaše 3D realita, ve které zde sedíte a čtete, si uvědomuje pouze jeden osamocený život na Zemi. Ale v tomto kvantovém Větru Zrození vás vidíme, jak stojíte nad propastí jiné reality, a navracíte se po mnoha životech zpátky na planetu [mluvíme teď o Starých Duších]. Protože když tam stojíte, chystáte se znovu určitým způsobem spojit jako Lidská Bytost s planetární energií. „Vítr“ 3D reality, do které se chystáte vstoupit, fouká s velkou silou proti vám. Vypadáte, jako byste se do ní „nakláněli“, když vám říkáme svá poslední láskyplná slova. Chystáte se odpojit od reality Ducha, ochotně se vzdáváte své paměti na to všechno a vracíte se zpátky na Zemi. Jaká to úžasná doba!

     Které atributy nebo „pravidla“ má vaše opětovné spojení s lidstvem? Za prvé, dovolte mi, abych vám sdělil, které to nejsou, protože tolik z nich je špatně chápáno. První věcí, kterou byste měli vědět je, že Lidská Bytost je naprosto jedinečná. Na této planetě přicházejících a odcházejících posvátných duší mají všichni Lidé božskou část, které říkáme Vyšší Já. 3D struktura DNA všech Lidí a potenciály uvnitř jsou stejné. Jedinou věcí, kterou se od sebe navzájem liší, je kvantová část DNA – energie Akášických Záznamů.

 

      Síla Akáši

     Akášické Záznamy v sobě nesou schopnost a potenciál obrovské energie, v závislosti na tom, co Člověk dělal v minulých životech. Pokud byl probuzen pro duchovní možnosti již dříve, potom je zde více energie než kdyby tomu tak nebylo. Tudíž, možnost tvoření osvícené Staré Duše je doslova dostupná ve Větru Zrození, protože se to týká předchozích znalostí a zkušeností a toho, co jste udělali na planetě před tím. Týká se to toho, kým jste byli, co jste udělali a zda jste se vůbec probudili pro skládání světelné skládačky nebo ne, jestli se vracíte nebo jestli je to poprvé.

     Proto Akášický Záznam není pouhým záznamem toho, kolikrát jste zde byli, ale spíše se jedná o to, kolik duchovních znalostí a životních zkušeností jste probudili během celé své planetární existence. Akáša je posvátná knihovna, kterou naplňujete a nesete skrze každý život a potom do dalšího. Přidáváte do něj pokaždé, když přijdete a chodíte po planetě, a to pomáhá rozvíjet a měnit to, o čem by mohl být váš další život. Vzpomeňte si na axiom, který jsme vám předali minule: Nikdy se nebudete muset vrátit v méně vědomém stavu. Jakmile otevřete metaforu „duchovní Akášické nádoby“ bude dostupné všechno duchovní učení ze všech životů, všechno završené učení.

 

     Vaše biologie nepochází všechna ze Země

     Duše Lidské Bytosti je částí Boha a je na planetě jedinečná. Avšak, biologicky Člověk není pozemským tvorem. A vaše jedinečná Lidská chemie to dokazuje, protože máte „sloučenou DNA“, která tvoří 23 párů chromozomů na rozdíl od zbývající pozemské biologie. Vy jste se NEVYVINULI ze Země!

Lidský druh tak, jak jej vidíte dnes, není Lidským druhem z doby před 200 000 lety. Takže vaše první představa je, že vaše celá fyzická existence není jako „nějaký tvor z vaší planety“, i přes to, co vám řeknou biologové. Existovala pomoc na vaší cestě s „probouzením do Světla a Tmy“ ve vaší DNA. Dokonce i ta nejprimitivnější náboženství vám tuto událost popisují jako božský „příběh stvoření“ společný pro celé lidstvo. Člověk, kterým jste dnes, je ve Vesmíru jedinečný a má úžasnou tvořivou sílu, právě takovou, o které vám vyprávěli všichni pozemští Mistři.

 

     Živočišný systém

     Zvířata mají svůj vlastní druh energie a některá z nich dokonce mají vlastní druh zvířecí duchovní skupiny. Zvířata jsou na planetě z několika důvodů a my jsme vám o tom říkali už dříve. Avšak všechna jsou na planetě jako součást rovnováhy Gaii a mnohé jako přátelé lidí. Nesou v sobě životní energii pro Zemi a někdy jsou zde kvůli lásce.

     Jisté druhy zvířat mají zvířecí duši a inkarnují se v rámci své vlastní skupiny, ale vždy ve službě lidstvu. Jejich vlastní duchovní skupina přichází zpět opět jako zvířata – pouze zvířata. Nepřekračují duchovní bariéru do bytí Vyššího Já. Zvířata se nevyvíjejí do Lidských Bytostí. Ale Lidé si velmi snadno myslí, že tomu tak je, protože toto je způsob, jakým Lidská mysl vždy fungovala. Podle vašeho názoru se posunujete na vyšší úroveň a tím se stáváte lepšími. Tudíž ti, kdo by se podívali na schéma života, by asi řekli? „Nějaká duše začala jako zvířecí a potom se vypracovala, až se stala Lidskou. Ale to není ten případ a nikdy nebyl, moji drazí. Lidská Bytost má nádherné Vyšší Já, které je duchovním středem Božské energie.

 

     Lidský duchovní systém

     Skládačka vašeho života se týká toho, kolik z této pravdy, že jste součástí Stvořitele, dokážete přijmout. Jak dalece dokážete otevřít kvantové dveře, abyste spatřili pravdu, dokud jste naživu? Tento jediný atribut podmiňuje to, jak osvícení se během života stanete. Poslouchejte. Není to o tom, kolik vědomostí a zkušeností je ve vaší Akáše, ale jak moc sami sobě dovolíte jí uvěřit. Existuje mnoho Starých Duší na této planetě, které mají ohromné množství duchovního učení a přece se v tomto bodě během svého života nechtějí dotknout „duchovní nádoby“ ve svém nitru. Toto je svobodná volba Lidské Bytosti, o které mluvíme.

     Je zde ohromné plánování, které se odehrává ve Větru Zrození. Co jste završili během minulých životů, pokud vůbec něco? Kým jste byli a co jste dělali? Jaké energie jste nastartovali a které nebyly završeny, že jste si přáli pokračovat? V jaké duchovní skupině jste byli? Kdo byli vaši rodiče? Uzavřeli jste konkrétní duchovní dohodu, že se stanete jejich vnoučaty? Toto je mnohem běžnější než si myslíte! Existuje tolik věcí, které vstupují do plánování „vstupní energie“ vašeho života, a možnost každého života je jiná a jedinečná. Plánování provádíte vy, na mé straně závoje, když máte „Boží mysl“.

     Lidé nemají rádi skutečnost, že neexistuje žádný obecně použitelný manuál duchovních instrukcí, který by uváděl: „Tady je to, co se děje a tady je to, co dělat.“ Poslouchejte moji drazí, lidstvo je hodně daleko nad tím! Jsou všechny vaše děti stejné? Pasují knihy o tom, jak vychovávat děti vždycky i na vaše dítě? Odpověď zní ne, protože každá duše je naprosto jedinečná. Ale Lidé si stále přejí seznam toho, co mají a nemají dělat, jako by každá duše nějakým způsobem vycházela z nějakého duchovního stroje, který je udělal všechny stejné. Ne. Naopak, duch přijímá každou duši s jedinečnou volbou a ohromnou různorodostí výběru energie.

 

     Slavní umělci

     Existují určité atributy, které na planetě Lidé obdrží, a my je nazýváme atributy kreativců. Jsou to téměř kvantové atributy, a může to trvat několik životů, než jsou naplněny. To, co se často stává takovým kreativcům je, že procházejí sériemi životů, jako kdyby byly jediným, aby dokončili svůj kreativní cyklus. Slavní malíři se vrátí a první věcí, kterou chtějí udělat, je, že popadnou štětec a pokračují v tom, co dělali předtím. Slavní skladatelé, básníci a sochaři se vrátí a prostě budou pokračovat! Je to tak zřejmé, a vy to přesto ve své vědě popíráte.

     Kreativci (tvůrci) se liší od ostatních, a jejich skládanka je o tom, přinést planetě ty největší poklady umění skrze propojené série životů, a přesto se osobně snaží vyřešit hádanku „co cenného nesou ve svém nitru, ale nikdo o tom neví“. Jestli jste si všimli, tak většina velkých umělců, kteří kdy žili a jsou dnes zde, nese své břímě, které je snadno identifikovatelné jako „nedostatek sebeúcty“. Vidíte to nastavení? Je to zralé na osobní odhalení, že? Vidíte Člověka, jak stojí ve Větru Zrození, připraven pokračovat v tom, co minule pouze započal? S „Boží myslí“, se objevuje i úsměv na jejich tvářích, když slyší hudbu, kterou složí, protože je s nimi, když dorazí.

     Když stojíte ve Větru Zrození, jste kompletně a naprosto jedinečné stvoření s nekompletní energií. Trvá to déle než jeden krátký pozemský život vytvořit Lidské atributy, které dospívají. Dokonce ne-tvůrci [většina z vás] má rodokmen začínající něco, co nikdy nebylo úplně kompletní. Někdy to je v rámci vztahů. Někdy to je učení se nebo vyučování. Staré Duše zvládají toto přicházení a odcházení velmi dobře a často začínají tam, kde skončily, protože ony pomalu mění planetu již svou pouhou přítomností. Stará Duše „zasévá semena Světla na koberec lineárního času, aniž ví, že bude také sklízet tyto právě dozrálé plody moudrosti, až se vrátí v následujícím životě“.

     Tudíž, moji drazí, vy nedorazíte jako nepopsaný list, ale to už musíte vědět, ne? Stará Duše to cítí. Jediní, kteří dorazí naprosto čistí, jsou jen nováčci [ti, co přijdou poprvé] a my o tom budeme mluvit v příštím větru. Ale toto je prostor Starých Duší, které právě teď čtou a poslouchají. Každý z vás je zde s duchovní nádobou, která je naplněna zkušenostmi ze života na Zemi a někdy dokonce i atributem „probuzení k vašemu vlastnímu mistrovství“.


     Čtenáři Akáši

     Jsou tací, kteří dokážou číst vaši Akášu. Ale na rozdíl od lineární kartotékové skříně, nedokážou přečíst běh života lineárním způsobem. Místo toho budou číst ty energetické životy, které nějak vyčnívají z řady, ty, které mají pro vás důležitost. Jsou to životy, ve kterých jste něco završili nebo možná (a to je horší) nezavršili. Existují životy, kde se dějí dramatické věci jako je brzká smrt, ztráta dětí nebo válečné zkušenosti. To vše je založeno na energii a možnostech. Uslyšíte to znovu, protože je to důležité.

     Stojíte ve Větru Zrození a chystáte se vrátit zpět na planetu. Jsou na vás položeny potenciály a předpoklady založené na vaší minulé zkušenosti a otisku toho „kdo jste“. Vracíte se zpět jako součást duchovní rodiny Země, což je to, co dělá vaše duchovní skupina. Kde budete? Jakého budete pohlaví? To nejtěžší je pro mě popsat vám, že plánování není lineární a není to něco, co byste mohli vidět na logickém finančním tabulkovém procesoru. Je to energie založená a velmi často ovlivňovaná ostatními. Je to tudíž také podmíněno rodinou.

     Jestliže jste se v minulém životě probudili k duchovní pravdě, existuje silná pravděpodobnost, že to výrazně změní váš příští život. Proto Stará Duše půjde na jiné místo, než by možná šla mladá duše. To všechno je naplánováno ještě před Větrem Zrození a vy jste na to připraveni. Opravdu jste. Poslouchejte: Žádná Lidská duše nepřichází na tuto planetu nerada nebo za trest. Možná byste se měli toto prohlášení naučit nazpaměť!

 

     Ta největší změna…

     Stará Duše, těsně před tím, než přijdeš zpátky na planetu, energie ve Větru Zrození je naprosto odlišná, kvůli tomu, co se stalo v uplynulých 20 letech. V této nové energii předcházející roku 2013, se Stará Duše, která se vrací zpět s duchovní knihovnou naplněnou duchovními úkoly, cítí v tomto procesu pohodlně. Intuitivně si plně uvědomuje, čím prošla. Slyšeli jste? To se liší od toho, co bylo dříve! Toto je výsledek všeho, co se stalo v těchto několika minulých letech. A jste to vy, kdo změnil pravidla!

     Stará Duše nehodlá podléhat některým energiím, které tlačí a táhnou mladší duši. Stará Duše se rozhodla jako součást plánování, že bude dělat to, co nemohla dělat dříve v rámci starší energie. To je možné jen proto, že teď může naplánovat, že svou duchovní nádobu otevře intuitivně už na začátku nového života. Duše teď může dokonce vědět a plánovat ještě před koncem svého současného života, protože již během současného života intuitivně poznala svůj příští život. Toto je ten rozdíl, moji drazí. To je začátek „intuitivní duchovní logiky.“

     V předcházejících channelinzích jsme vám řekli o některých zajímavých rozdílech mezi novými Lidmi a těmi, jako jste vy, kteří jste se narodili do starší energie. Řekli jsme vám, že kvantová DNA změní to, co jste vytvořili tím, že žijete po mnoho životů a probouzíte se k osvícení a vědění - umožní vám teď stát se velmi odlišným dítětem ve vašem příštím životě. Bude to dítě, které si pamatuje jak číst, místo toho, aby se učilo, jak má číst; dítě, které umí chodit dříve a mluvit dříve, protože si pamatuje, jak to má dělat. Je to proto, že most v DNA začíná být kompletní mezi tím, co bylo a mezi tím, co je. To znamená, že DNA se začíná kvantově měnit do svého původního stavu bytí, ve kterém funguje mnohem lépe. Nejprve to uvidíte na dětech a, moji drazí, nečekejte, že to spatříte pod mikroskopem. Místo toho se budete muset zeptat sociologů, aby se něco z toho prokázalo, protože to bude viditelné nejprve v podobě změny v lidském chování.

     Proto Staré Duše přijdou a nebudou muset začínat a učit se vše znovu od začátku. Místo toho přijdou s intuitivní úplnou nahrávkou zkušeností z minulého života. Jakmile se vyvine jejich mozek, mohou si dokonce i pamatovat, kdo jsou [Staré Duše, které zde již byly]. To je příslib nové energie. Zejména po roce 2013. Uvidíte změny u svých dětí a vnoučat, jak budou přicházet a vyrůstat. Stigma planety, která by měla být zničena válkou či Bohem, už nebude součástí energie těch, co přijdou. Ponesou příslib planety vstupující do nových nezmapovaných oblastí kvantových objevů. Budou potřebovat celou novou sadu nástrojů.

 

     Kdo tím prošel?

     Vy všichni jste se zúčastnili tohoto větru. Každý v této místnosti se toho zúčastnil. Stáli jste zde se znalostí toho, co jsou to životní lekce a jaké jsou další možnosti díky tomu, co se stalo v předchozích životech. To nebyly žádné chyby, moji drazí. Byly to výsledky možností a plánů, které jste vytvořili pro svou vlastní duši.

     Zde v této místnosti není žádný nováček [bude vysvětleno]. Avšak ne všichni z vás, kteří posloucháte a čtete, jsou Staré Duše v klasickém smyslu slova – duše, které zde byly již stokrát (a vícekrát). Ale vy jste zde byli už předtím, a to vás řadí mezi ty, co tímto procesem prošli mnohokrát. To je to, co vás přimělo zajímat se o tento materiál. Pomysleli jste na to? Avšak v porozumění těchto vědomostí je mezi vámi velká různorodost. Je to mezi vámi pojímáno velmi rozdílně. Někteří to prospí a jíní se tím duchovně probudí [Kryon se směje]. To závisí na tom, kde se nacházíte na vaší plánované cestě. A znovu opakuji, že každá cesta je jedinečná.

 

     Vítr Existence

     Dorazili jsme nyní k Větru Existence. To je to, čemu říkáte život. Dovolte nám předat vám několik atributů. Za prvé, bez ohledu na to, co vám bylo řečeno duchovní autoritou, vy zde nejste za trest. Nejste zde, abyste byli zkoušeni. Někdy nazýváme váš život zkouškou, ale jedná se o zkoušku energie, ne vás! Gaia potom měří energii planety a předává výsledky do samotné struktury času a existence – Velkému Centrálnímu Slunci. Je to měření vibrací Země prostřednictvím Krystalické Mřížky, která hraje roli v mnohem větším scénáři, o kterém jsme moc nemluvili.

     Proto se ta zkouška týká toho, zda Lidé mohou změnit pozemské měření svým vědomím. To je ta zkouška. A opakuji, Lidé zde nejsou proto, aby byli zkoušeni, ale spíše jste zde jako rodina. Most mezi Větrem Zrození a Větrem Existence není křehký. Vyroste tam, kde odstraníte všechno to, co víte o pravdě a při příchodu to vymažete. Když vstoupíte do Větru Zrození, už si neuvědomujete, že jste součástí Vesmíru. Už neexistuje spojení s vědomím samotného Boha. Nepamatujete si, odkud jste přišli nebo čím jste prošli.

     Novější energie vás teď probudila do intuitivních možností rozpomenutí se na tyto pravdy. Jsou ve vaší Akáše, ale dostupné jsou pouze skrze záměr. Jak jsme naznačili, některé Staré Duše se nutně nemusí probudit vůbec! Někdy Stará Duše, která měla velmi těžký a složitý předchozí život, proletí tímto současným životem jako by byla na dovolené od duchovních věcí a nikdy netvrdí, že se o ně zajímá. Ale, moji drazí, vy víte, kdo jsou, když se s nimi setkáte a můžete jim to poznat na očích. Někteří z vás s nimi dokonce uzavřeli manželství! Nemusí být zde na setkání, ale toto je energie právě té věci, která vás původně přitahovala.

 

     Úkol Staré Duše

     Moji drazí, musíte pochopit jedinečnost života. To je důvodem, proč říkáme, že neexistují žádná pravidla, která říkají, že se nějak musíte probudit, abyste pomohli planetě nebo že musíte vysílat Světlo, zatímco jste zde. Jednoduše neexistuje nic, co byste museli, protože systém je komplexní a dává různé možnosti. Tentokrát jsou zde někteří proto, aby nesli energii toho, kdo jsou a kde jsou. Příště budou pracovat, ale teď právě drží místo. Někteří z vás mají právě tyto atributy a pro planetu je to nezbytné a potřebné. Jako v nějaké duchovní štafetě nesou někteří štafetový kolík svižně a někteří sedí a pozorují, ale všichni jsou součástí závodu.

     Některé Staré Duše jen tak nesou energii, aniž si vůbec uvědomují nějakou metafyzickou cestu. Takže by se dalo říci, že je to rekalibrace nebo omlazení Staré Duše. Avšak, někteří z vás můžou říci: „Nejsem si jistý, že to chci. Vypadá to jako plýtvání životem Staré Duše – 80 let nebo více!“ Moji drazí, je to plýtvání časem, když jedete na tři týdny na dovolenou? Ne. Často se vracíte odpočati a připraveni pracovat! Je to komplexní a vy se díváte na věci ve světle „života“.  Ale pro nás je to jednoduše uplynulý den. Všechno je to o načasování. Proto si nedělejte hlavu s tím, co funguje a co není založeno na vašich „existenčních hodinách“.

     Staré Duše budou mít na planetu v této nové energii největší vliv. Ti, kteří zde byli nejčastěji, budou vědět lépe než kdykoliv dříve, co dělat, za podmínek, které nalezli při svém příchodu.

 
     Kategorie Větru Existence: Noví a Učící se

     NOVÍ: Nováčci přicházejí stále. Musí, protože planeta expanduje geometrickou řadou [růst populace]. Takže logicky, chápete, že sem neustále přicházejí nové duše? Je to zřejmé. Ale vy můžete rozeznat nováčky během minuty, když s nimi začnete mluvit. Řeknete A, a oni slyší B. Vy je požádáte, aby šli doleva, a oni půjdou doprava. Nemají vůbec žádnou představu o tom, jak to funguje mezi Lidmi. Oni doopravdy nechápou, jestli je něco dobré nebo špatné. Přiměřenost chování je tajemství – a často se to ukazuje.

Nevědí, jak život obecně funguje. Budete si překvapeně ťukat na čelo, protože nebudete moci věřit, že by někdo takový mohl existovat! Oni jsou noví. Neznají lidskou povahu. Mohou být snadno podvedeni jinou Lidskou Bytostí, která je chce podvést. A opět si budete ťukat na čelo a pomyslíte se: „Copak právě dorazili? Ano, přesně tak.

     Jsou ve všech směrech neuvěřitelně naivní a vy to vidíte. Každý z nich se bude muset mnohokrát vrátit předtím, než začne chápat celý proces toho, jak život funguje, proto je jich zde vždy docela velké množství. Nenajdete je na setkáních jako je toto, ale spíše se zdržují mimo shromáždění, která učí „jak Lidé fungují“. Mnozí z nich se natahují na psychologovu pohovku, aby zjistili více o sobě samém a kupodivu, mnozí dokonce skončí sami jako psychologové! Je to proto, že lidská povaha je pro ně takové mystérium, které musí vyřešit, že si jsou plně vědomi, jak moc potřebují pomoc, takže se stávají pomocníky pro ostatní nováčky.

 

     UČÍCÍ SE: V průběhu několika životů mnozí dorazí v určitém stavu, kde je přítomno intuitivní uvědomění si toho, jak věci na planetě chodí. Dostaví se lepší emoční rovnováha a potom se takový Člověk stává žákem, který začíná sbírat duchovní vědomosti.

     Žáci jsou jasná kategorie. Jsou to ti, kteří jsou potencionálními probuzenými, protože mají potenciál přijít na místo jako je toto, slyšet pravdu, rozeznat ji nebo ne, a odejít. Jestliže necítí, že je to něco, co je jim blízké, znamená to jen tolik, že nebylo správné načasování. A znovu opakuji, pamatujete se na axiom o návratu do méně vědomého stavu? Není to možné. Takže i kdybyste s něčím nesouhlasili nebo se něčím neřídili, neznamená to, že to zapomenete. Dnešní pošetilost se může stát zítřejší moudrostí. Záleží pouze na vašem vnímání.

     Načasování je vše. Můj partner se mnohokrát ptal: „Kryone, proč jsem se musel probudit k pravdě v polovině mých 40. let? Bylo by to mnohem více efektivní, kdyby se to stalo v mých 30 letech!“ Odpověděl jsem, že je to všechno o načasování. Má to co dělat s jeho umístěním do věku, ve kterém potřebuje být, aby dělal to, co dělá dnes a také to, co chce dělat příště. Dostanu se k tomu.

     A tak, moji drazí, ti, kdo přede mnou sedí na židlích, a ti, kdo čtou, jsou všichni v žákovské kategorii. Často jsou starší duše a ti, kteří se probudili pro duchovní otázky. Cítí, co se děje na planetě a chtějí vědět více. Nově si uvědomují, že energie se mění a že je Země potřebuje. Také vědí, že každá cesta je jiná, proto sedí v této místnosti nebo čtou tento přepis s tímto na mysli.

     Toto je způsob, jakým to funguje, Staré Duše. Někteří z vás se probudili k duchovní pravdě “vnitřního Stvořitele” mnohokrát. Vaše knihovna je plná duchovních úkolů. Někteří z vás se právě probudili v tomto životě a uvědomují si, že jsou Staré Duše. A protože jste všichni zde a posloucháte a čtete, nabídnu vám rozptýlení. Je to složitost, kterou jste nečekali, týká se nové energie.

 

     Pokročilý komplexní kvantový atribut

     Možná je to složité, ale někteří z vás jsou na to připraveni. Tato myšlenka je pro některé zde intuitivní, protože jde o duchovní logiku. Zmíním to pouze krátce, protože jsem vám to předal již dříve a potřebuje to být zahrnuto, aby byly větry vysvětleny tak komplexně, jak je to jen možné.

     Jak jsem vám už řekl, ve vašem nitru existuje knihovna Akáši. To znamená, že tam je uložena Pravda, kterou můžete získat, a která je univerzální. Ale velmi lineárním způsobem také rozumíte, že můžete mít ve své Akášické knihovně to, co jste nasbírali během vašich životů na Zemi. Je to pravda nebo lež? Mluvili jsme o tom v tomto novém roce 2013 již dříve. Odpověď zní, že to závisí na tom, jak moc kvantovými se stanete.

     Je to velmi obtížné, ale teď se pustím do předmětu, který je naprosto nelineární; proto dobře poslouchejte. Pokud je to pravda, drahé Lidské Bytosti, že jste byli zasazeni vzestoupenou rasou z jiné části galaxie [Plejáďany], potom to znamená, že máte část jejich DNA! Všechno, co věděli oni, je ve vaší DNA – a vy víte, kam tím mířím, že? To znamená, že se můžete probudit k větší pravdě, ale jde o pravdu, která není založena na pozemské zkušenosti. Dostala se tam z toho, co vám předali oni. To jde daleko za to, co jsme vás učili o vaší Akáše a zavádí pojem duchovní kvantové Akáši.

     Budou tací, kteří se zeptají: „Dobrá tedy, my s tím tedy přijdeme, že? Mají to dokonce i nováčci? Proč si to tedy také nepamatujeme?Odpověď zní: V nové energii [po roce 2013] budou existovat lidé, kteří začnou používat to, čemu říkáme „kvantové Akášické nástroje“. Bude to zahrnovat myšlenku na „dolování Akáši“ [atribut, který jsme vám předali už dříve] a také myšlenku „kvantového Akášického dědictví“, což bude začátek rozpomenutí se na původní vědění galaktických předků. To může nakonec vést ke kvantovým objevům na planetě. Až se Lidé stanou ve své evoluci kvantovějšími, začnou sbírat tyto nové nástroje. Má to co dělat s DNA a my jsme o tom již mnohokrát hovořili. To je „rozpomenutí se“. Ale tyto věci se začnou dít jen Starým Duším mezi vámi, protože se to děje pouze po plném uvědomění si „Boha uvnitř“.

 

     Karma

     Co má s tím vším společného karma? Žák, který prošel stavem “příchodu na Zemi” teď má něco, čemu se říká karma, a práce s tím vyžaduje velkou energii. Proto nám dovolte, abychom vysvětlili, o co jde.

Karma je “neukončená energie rodinné skupiny”, která pokračuje z jednoho života do druhého. Tlačí a táhne vás životem a nemá nic společného s předurčením. Místo toho se zcela týká predispozice. Máte-li kolem sebe hodně karmické energie, potom máte dispozice pohybovat se za určitých daných podmínek doleva nebo doprava. To je založeno na energiích z minulosti a většinou i na mezilidském vzájemném působení.

     Tuto informaci jsme vám předali již v roce 1993 v Kryonově Knize JednaKonec Času“. Řekli jsme vám, že Staré Duše teď mají svolení zahodit energii karmy a řídit si svou cestu životem sami, spolu-vytvářet energii toho, co chtějí, namísto toho, aby bojovaly s minulostí. Neustále vám říkáme, že karma je starý systém učení, a že vy jste jej již překonali.

     Karmickou energii ještě stále potřebují ti žáci, kteří nejsou připraveni se jí vzdát a potřebují procházet lekcemi na ní založenými. Karma není dostupná nováčkům [těm, co přišli poprvé], protože přicházející nová duše nemá žádnou minulou energii, ze které by se měla vyvléknout. Mimochodem, to je i důvod, proč jsou neinformovaní! Ale když přijdou podruhé nebo potřetí, začnou tvořit svou vlastní karmu z energie běžného života, která je potom nutí dělat určité věci v tom příštím.

     Jakmile jednou Stará Duše odhodí karmu, znamená to, že ji dokonale oddělila a příště tam již také nebude. A opakuji, zde je kvantový atribut, který říká: „Co vytvoříte v rámci modelování své duchovní DNA dnes, zůstává navždy. Nemusí to být provedeno opět v příštím životě. A opakuji, toto není předurčení, ale vězte, že co uděláte v tomto životě, modeluje ten příští, a v této nové energii to je velmi hluboké, Staré Duše!

 

     Smlouvy

     Chci s vámi mluvit o smlouvách. To pravé slovo je nedorozumění. Myslíte, že jste uzavřeli duchovní smlouvu něco udělat na Zemi? Někteří z vás dorazí na planetu a pomyslí si: „ Jsem tady, abych dělal, co se ode mě čeká v tomto městě, protože to je moje smlouva. A tak zatímco zdánlivě plníte svou smlouvu, co uděláte, když přijde jiná osoba s lepší nabídkou, ale budete se muset přesunout do jiného města? Mohla by to být duchovní nabídka, která by vás dostala na mnohem lepší místo, kde budete moci pomáhat lidem. Ach ne! Tady je velká hádanka. Co se stane s vaší duchovní smlouvou?

Jedna vaše část vás táhne směrem k: “Musím zůstat tady a dělat to, proč jsem přišel.” Ta druhá vaše část je drásána nerozhodností. Nakonec se vzchopíte a řeknete: „ Moje smlouva je, že musím zůstat tady a dělat svou práci. Ať se děje cokoliv, splním svou smlouvu s Bohem.“

Dovolte mi, abych vám řekl jedno slovo, které si zapamatujte – nesmysl! Vaše smlouva je psána neviditelným inkoustem! Poslouchejte, Staré Duše: Každý jednotlivý den vašeho života představuje přepsatelnou duchovní cestu. Věděli jste to? Toto je podstata spolu-tvoření. Jediná smlouva, kterou jste uzavřeli, je být zde a to se naplňuje, když toto čtete. Proto uchopte duchovní pero a napište každý den, co potřebujete. Jestliže se dostaví synchronicita a zavede vás do jiné oblasti, dívejte se na to, jak to je – je to něco, o co jste žádali! Vnímejte pravdivost toho, když se to děje. Poddejte se svému intuitivnímu pocitu a napište novou smlouvu na každý den, která může zítra, až ji přepíšete do něčeho ještě lepšího, zase zmizet.

     Staré Duše, nikdy jste neměli takovou příležitost, jako je tato. V této nové energii můžete měnit Vítr Existence, abyste dosáhli toho, co potřebujete. V těchto několika letech na této planetě kolektivně rozhodnete množství věcí. Skrze velmi pomalé oslabování staré energie, která umírá, se dostanete do vedení.

Nastane větší integrita a budou ji tvořit Staré Duše. Někdy budou zastoupeny v mladých tělech, která se rychle probouzejí. Ten nejlepší plán toho, o čem Země je, začne nabírat tvar. Vzniknou nová spojenectví národů. Mnoho hranic padne a vlády začnou chápat nový princip jednoty, který byl před tím na planetě nevídaný. Nakonec budou zaseta semena skutečného míru na Zemi. Dokonce i Dálný Východ zažije posun.

Řekl jsem to už dříve. Přijdou další generace, které se ohlédnou zpět, a pojmenují všechno před rokem 2012 jako Barbarskou Éru. Spatříte civilizaci tak, jak začala v roce 2013. To je příslib reálného demarkačního bodu, který přijde v průběhu tří generací. Přemýšlejte o tom. Lidská historie se vždy točila kolem války a dobývání. Avšak vy začínáte zahýbat za roh. Protože stará energie pomalu odumírá, přežití bude vnímáno jako jednota a spolupráce. Už se to stalo na planetě dříve, všimli jste si toho?

Tím Větrem Existence jste vy, pracující na skládačce, Staré Duše, a nejste svazováni karmou ani smlouvou. Naopak, jste v manifestačním nastavení. Možná se vám to nelíbí, ale dejte tomu šanci. Řekli jsme to už dříve: Když začnete vystupovat z nastavení pro přežití a přestanete se strachovat nad každou jednotlivostí, nakonec doputujete do manifestačního nastavení. Strachovací nastavení je něco, co se učili vaši rodiče. Vy jste to zdědili, ale není to nic, co dělají osvícené bytosti. Ty namísto toho dávají najevo své potřeby a nedělají si starosti s tím, co nemají, protože to, co potřebují, k nim přichází, když to potřebují, skrze proces synchronicity – osvíceného konceptu, který dává důvěryhodnost vnitřní božské moudrosti.


     Vítr Přechodu (Tranzitu)

     Posledním větrem je Vítr Přechodu. Vy mu říkáte smrt. Co vám mohu o něm říci nového, co byste už nevěděli? No, myslím, že vám toho můžu říci hodně. Úplně nejdříve pravidla: Vy nevíte, co nevíte. Nevíte, kdy se to stane. Věděli jste, že tu některé z vás potřebujeme udržet po velmi dlouhou dobu? Je to proto, že jste ještě nedokončili to, co jste začali. Pro vás ostatní potřebujeme přechod dříve nebo později, abyste následovali svůj vlastní plán. Potřebujeme vás brzy na novém místě na planetě - mladé. Potřebujeme, aby se vaše Akášické znalosti brzy probudily a abyste pokračovali v rozvíjení toho, co rozvíjíte teď, protože budete mít energii mládí.

     Potřebujeme, abyste dosáhli určitého věku, abyste mohli vést úřad, přesně jak jste si to naplánovali. Potřebujeme vás mladé z dalších důvodů, které by vám měly být naprosto zřejmé, když o tom přemýšlíte z našeho hlediska. Takže, vy nevíte, kdy odejdete. Odhoďte stranou strach z tohoto přechodu, abyste pochopili důvody, které jsou hluboké a které jste pomohli vytvořit, když jste byli na mé straně. Ten správný probouzecí proces pomáhá rozhodnout, kdy hodláte převést energii a projít opět přechodem.

     Chci vám dát atribut, o kterém jste možná nepřemýšleli. Smrt je obávaná. Ve fyzickém smyslu máte neuvěřitelnou vůli přežít. Poslední věcí, kterou někdo chce, dokonce i baktérie, je zemřít. Přežití vás potom tlačí k životu a nikdo jednoduše nejde vstříc smrti beze strachu. Tak to zůstane, a tak by to i mělo být. Ale je zde dar pro vás, který vám předáváme a vy o tom ani nevíte.

V okamžiku přechodu, když se vaše srdce zastaví a vy se naposledy nadechnete, jsme zde. Všichni andělé z Velkého Centrálního Slunce jsou zde také, a zažíhají světlo, které vás uklidňuje. Je to klid tak velký, že strach nemůže existovat. Ve zlomku sekundy víte, že je to tak v pořádku. Můžete tomu říkat duchovní anestetikum, ale my to nazýváme darem od Stvořitele.

     Vítr Přechodu je z našeho, kvantového, pohledu nádherný. Představuje okamžik, kdy si uvědomíte, že jste hotovi s tímto životem. Trvá to jen sekundu a pak je to pryč. Pak se přesunete do procesu třídenního rozvzpomínání na to, kdo jste. Část vás je stále na planetě, část je s námi. To všechno je nádherné.

     Někteří lidé prošli zkušeností blízké smrti a vysvětlili to, jak nejlépe uměli, ale všichni vyprávějí o svém návratu odlišně. Ach, Lidská Bytosti, oni z toho viděli jen kousek - viděli kousek Stvořitele, a když se vrátili zpět, vykřikli na vás: Tomu nebudete věřit! Na chvíli jsem byl mrtvý a slyšel jsem zpěv a viděl světlo. Jen se jich zeptejte a oni vám to poví. Je to dar přechodu, o kterém jsme nikdy dříve nemluvili. Neexistuje žádný nepříjemný konec, Lidská Bytosti. Bolavý konec je to jen pro ty, kdo zůstávají, a nevědí, kde jste. Mají pocit, že jste navždy pryč, ale není tomu tak. Ani duše těch, které jste ztratili už před léty, drazí posluchači a čtenáři. Věděli jste, že rodiče, které jste možná ztratili, budou s vámi až do vašeho posledního dechu? Celou dobu vás drží za ruku. Toto je celek, ale je to součást nádherného multidimenzionálního systému sdružování duší. Někteří z vás vědí, že mám pravdu, protože je cítíte.

     Lidské Bytosti, musíte vědět, že vaše duchovní skupina může být na několika místech současně. Tuto informaci jsme vám předali už dříve. Duše mohou být reinkarnovány někde jinde na planetě jako hmotní lidé, a zároveň být s vámi jako to, co chápete jako průvodce. Neptejte se „jak“, protože to nedává žádný smysl ve vaší realitě. Je to nádherný systém. Smrt není nepříjemný konec!

Jestliže ztratíte někoho, koho jste milovali, chci, abyste si vzpomněli na toto: Mohou se zdát nehybní a chladní a navždy pryč, ale to je pouze ve 3D a to není skutečnost. Jsou živí a v pořádku. Dívají se na vás, prosí vás, abyste viděli energii lásky, kterou představují. Neodešli.

     To jsou Tři Větry pro dnešní den. Miluji vyprávění o těchto věcech, protože jsou po celou dobu blízko mě. Pracuji se všemi třemi a pracuji s nimi i teď. Ta energie, která je Kryon, je skupina. Přesně tak jako jste vy všichni, protože máte také tyto atributy. Já jsem právě teď součástí skupiny pracující s těmi ve Větru Zrození. Já také vítám ty, kteří procházejí Přechodem – právě teď. Toto je role ducha prostřednictvím Vyššího Já, které je vaše. Objevte Boha ve svém nitru. Když to uděláte, zároveň uvidíte celou nádheru toho plánu, moji drazí.

A tak to je.

KRYON

 

Zdroj originálu: https://www.kryon.com/ - The Three Winds.

Poznámka ke kopírování:

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky do češtiny přeložila Iva M. pro https://www.transformace.info/ a pro https://www.kryon.webnode.cz/. Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.