Kryonovy channelingy 2017

 

Channelingy 2017 – část 1

Poznámka:  Channelingy jsou uspořádány do části víceméně podle data překladu než data sdělení.

Obsah:

Nové paradigma lidské přirozenosti,  Boulder, Colorado, 8. ledna 2017

Změna,  San José, California, 14. ledna 2017

 Pět klamů staré energie,  Salt Lake City, Utah, 21. ledna 2017

Únik od vlastního já  Tento živý channeling Kryona byl přijat v Boston, Massachusetts, 12. března 2017

Neočekávaná změna  Tento živý channeling byl předán ve Vancouveru, BC, Kanada 19. března 2017

Komplexnost lidského duchovního systému Tento živý channeling Kryona byl přijat v Boulderu, Colorado, 7. ledna 2017

„Nové světlo” Tento živý channeling byl přijat v Tel Avivu, Izrael, 14. května 2017

Kdo je Bůh?

Kapitoly navíc: 3) Andělská energie na Zemi 12.07.2017

Kryonovy „Marshmallow Messages“ – červen 2017

 

Channelingy 2017 – část 2

 

VYLEPŠENÁ “INNATE” Tento živý channeling Kryona byl přijat v San José, California, 15. ledna 2017

Prastaré město Petra Tento živý  channeling Kryona byl přijatý v Petře, v Jordánsku, 14. února 2017 
Nemožná budoucnost Tento živý  channeling Kryona byl přijatý v Petře, v Jordánsku, 15. února 2017 

VELKÝ ÚNIK Tento živý channeling Kryona byl přijat v Bostonu, USA, 11. března 2017

Kryon v Holandsku – channeling 1  Tento živý channeling Kryona byl přijat v Amsterodamu, Holandsko, 3. května 2017

Kryon v Holandsku – channeling 2 Tento živý channeling Kryona byl přijat v Amsterdamu, Holandsko, 3. května 2017

Pět vyladění -  channeling  Ženeva,  17.5.2017

Stav Země – channeling Montana, 4.6.2017
 


 

 

Nové paradigma lidské přirozenosti

Tento Kryonův živý channeling byl přijat v Boulderu, Colorado, 8. ledna 2017

Zdravím vás, drazí, já jsem Kryon z magnetické služby.

Toto je šestý a závěrečný channeling tohoto víkendu. Nebude obsahovat příliš informací nebo důležitých věcí, které byste již nevěděli. Je to channeling o našem uznání a respektu k vám. Channeling odhalující, jak vás vidíme. Bylo předáno mnoho informací o tom, čemu říkáme „lidstvo v přechodné době“. Má to několik faset. Jednou z nich je to, co vás nejvíc ovlivňuje, to, co se v současné době děje starým duším. Kdybyste úplně otočili list, mohli bychom vám předat poselství o tom, co se děje lidem, kteří se právě začínají rodit a jak budou svět vidět jinak než vy. Avšak ve skutečnosti dojde k největším změnám od lidí, kteří mají nejvíc zkušenostía těmi jste vy. A tou nejtěžší změnou je změnit paradigma životní víry.

V prvním channelingu jsem mluvil o budoucnosti, která už nebude imitovat minulost. Tisíce let jste dospívali s určitou lidskou přirozeností, ke které jste pevně „přikováni“, kterou očekáváte a sledujete ve vašich zprávách. Potřásáte hlavou starostmi a smutkem nad tím, co způsobuje – a přesto očekáváte příští den totéž. A my jsme vám stále opakovali, co znamená posun, že je to nové paradigma pro lidstvo.

Mnoho desetiletí sociologové upozorňují na tuto dobu a nazývají ji „posunem“ – dobou, kdy lidé začínají přemýšlet a jednat jinak. A tito sociologové, kteří hledí dopředu a myslí dopředu, ji dokonce označí za „dobu soucitu“, až uvidí různé změny, které se začínají dít. Další se zas v budoucnosti ohlédnou na tuto minulost a řeknou: „Je to věk světla.Všechno, co v tomto okamžiku vidíte, jsou těžkosti a problémy. Vůbec nechápete, co se děje. A proto tu pochopitelně existují určité obavy, co se bude na vaší planetě dít. Protože nic takového jste tu dosud neviděli. Když zkoumáte minulost, podobné změny vždy vedly k negativním věcem, a proto je očekáváte i teď. Máte však před sebou něco, co jste dosud nikdy nezažili. Jak můžete něco pochopit, když jste to dosud nikdy neviděli?  Ach, můžete si něco představovat a v něco doufat, avšak skutečně jste to ještě nikdy nezažili.

Chtěl bych vám dát podobenství o mé oblíbené postavě Woa. Wo není ani muž, ani žena, je prostě Wo (Wo-man). Z mluvnických důvodů však mluvíme o „něm“ jako o muži (pozn. překl.: většinou). Dvacet let vám předáváme příběhy o Woovi a umisťujeme jej do mnoha situací, metafor a „aha“ momentů. Následující podobenství nazveme „Konec Woa“. Nu, jak jste na to ve své mysli zareagovali? Určitě jste si pomysleli, že půjde o smutný příběh, že?      

Konec Woa

Wo věděl, že přicházejí jeho poslední dny. Prožil dobrý život a nebyl ještě moc starý, avšak cítil, že k němu přichází cosi, co se v jeho vědomí zaměřilo na jediný cíl: skončit. Tento pocit doprovázel určitý strach, že se teď něco přihodí v jeho životě. Na určité úrovni věděl, že došel na konec, že se blíží jeho zánik. Lidé kolem něj se ptali, co s tím udělá, ale on jen řekl: „Musím být sám, obávám se, že mé dny jsou sečteny.“ 

Wo se odebral na jedno velmi tmavé místo, které jako by se stále víc ztemňovalo. Něco se dělo s jeho nádherným tělem, jakoby se chtělo vypnout. Wo ulehl a přikryl se. A tak zůstal a čekal na to nevyhnutelné. Dny plynuly a on přestal jíst. Wo byl stále slabší a slabší a pak přišla doba, kdy úplně ztichnul. V příběhu je to ten moment, kdy byste řekli: Wo zemřel.  

A přesto se něco dělo. Wo byl stále ještě při vědomí. Něco se dělo s jeho tělem. Začal se probouzet a uviděl místo tmy světlo. Opatrně se odkryl a objevilo se jasné světlo. Kolem sebe uviděl okřídlené bytosti a on zvolal: „Jsem v nebi“. A pak rozpoznal své přátele a ti mu řekli: „Wo, vyloupni se a rozevři křídla, tak to dělají všechny housenky.“ (smích) A Wo se zeptal: „Oč tu jde?“

Tohle je metafora o metamorfóze (přeměně). A jeho přátelé řekli: „Abychom mohli dosáhnout dalšího stupně života, musíme létat. Dosud jsi na to nebyl připraven, ale teď jsi. Přátelé, kteří to pochopí, budou následovat. Pojď s námi, máme hodně práce.“ 

Nové paradigma lidské přirozenosti

Jak může člověk pochopit, že přešel od 9 k 1? Jak může kterýkoli člověk tohle pochopit, když se dosud nikdy nedostal na místo, kde soucit řídí život? Jak by to mohl pochopit, když ještě nikdy nezažil plnost toho všeho? Rád bych, abyste se připravili – ne na onen způsob metamorfózy, ale na uznání, souhlas a dovolení k tomu, aby se vaše osobnost a lidská přirozenost změnila. Ti, kteří budou jen sedět a čekat na to, tu budou dál sedět a čekat… a nic se nestane. Avšak ti, kteří ve svém každodenním životě aktivně pracují na skládance (puzzle), řeknou: „Umožni mi stát se soucitnějším člověkem. Ukaž mi, co k tomu potřebuji.A zaznamenáte, jak se stále méně bude stiskávat vaše „tlačítko strachu a vzteku“, protože jste o to požádali. Způsob, jakým se díváte na ostatní lidi, se začne měnit, protože jste o to požádali. Ti, kteří se rozčilují a ohánějí pěstí, protože věří jen svému jedinému spirituálnímu nebo politickému názoru, se začnou dívat na ostatní a říkat: „Je to rozumné. Věřím tomu, čemu věřím, ale vy jste v pořádku.“ Na základě tohoto porozumění, moudrosti a soucitu začnete na všechno nahlížet jinak. A až toho dosáhnete – už jsem o tom dnes mluvil, je to nakažlivé – druzí si toho na vás všimnou a budou se vás ptát, jak jste to udělali. Kolegové v práci se možná zeptají: „Jak jsi to dokázal, vidíme tvou změnu – jsi vyrovnaný a dokonce se usmíváš na tomto místě, kde je to těžké. Jak to děláš?“  

A pak můžete říct: „Našel jsem ve svém nitru něco velikého, o čem jsem nevěděl, že tam je. A každý to tam má. Všechno, co potřebujeme dělat, je být tady a pracovat na skládance (puzzle). Tam je první otázka, a jakmile si ji položíte, dají se věci do pohybu.“

V této místnosti jsou lidé, kteří to takhle přesně udělali a v určitém bodě si položili otázku: „Je tu něco víc, nebo bych měl skončit?“ A hned pak začne proces k záchraně vašeho života, který vás promění v někoho, kdo už se nebude vztekat a rozčilovat, kdo bude mnohem méně frustrovaný než ostatní a kdo už prostě nebude reagovat. Reagování je paradigma staré energie, kdy musíte před něčím ustoupit, něčemu se vyhnout (konfliktu), pomstít se nebo něco oplatit, místo abyste se soucitným jednáním hledali jiné řešení. Často jsme vám říkali: Když vás nějaký člověk z nevysvětlitelného důvodu seřve, vaší první reakcí je seřvat ho také. Co kdybyste místo toho měli soucit pro jeho nevyrovnanost? Co kdybyste jeho slova neanalyzovali, prostě je přešli a neměli pro tuto osobu nic jiného než lásku a pochopení? A buď byste nic neřekli, nebo byste jen ukázali vyrovnanost a lásku. Říkám vám, že to takové lidi změní, a když to budete dělat dostatečně často, změní je to navždy. Přestaňte reagovat a místo toho jednejte soucitně.  

To je nové paradigma, kdy rozvíráte křídla a letíte do světla. To jste dosud nikdy nedělali. Je to prosté poselství, je to podobenství a metafora pro nádherné věci, které jsou možné. Bez ohledu na to, jaké události vidíte na této planetě, vám slibuji: Když dostatečný počet lidí přestane reagovat a místo toho všem kolem sebe bude ukazovat účast a soucit, změní se to tady v jinou planetu. Vlády nebudou moci existovat ve starém paradigmatu, když ti, jimž vládnou, se budou nalézat v novém paradigmatu. Slyšeli jste to? Toto je pravda. A objeví se jiní političtí vůdci, kteří vytvoří soucitné pozice a ty zas opět vytvoří další a tak dál.

Existují však také lidé, kteří vám tvrdí, že všechno na této planetě je konspirace. Všechno. Tvrdí, že nic není takové, jak se zdá být, a vy jste pod absolutní kontrolou. Neexistuje žádná naděje, kontrola bude přetrvávat nadále. Drazí, rád bych, abyste se na to podívali a označili to jako paradigma staré energie, z něhož se nyní vymaňujete a osvobozujete. A mnozí z vás budou muset nechat zemřít své Já, abyste se tam dostali – tak, jak to udělal Wo. Ne však nutně negativní cestou, ale vědomým, důvěřujícím způsobem, který říká: „S tím jsem už skončil,“ a pak začít s metamorfózou. Nenechte se zavádět strachem.    

Je to stejné poselství jako včera, jako předevčírem i den předtím, jen vyslovené jinými slovy. A tak budu nyní pokračovat dál, protože už jste toho bodu dosáhli. Pomalu se tato planeta bude měnit. Možná uděláte dva kroky dozadu, než dojde na jeden krok dopředu … pak dva kroky dopředu a jeden krok zpět. Půjde to pomalu. Avšak pokrok bude zjevný – pokrok soucitu na této planetě.

Pro dnešek to stačí. Wo je teď skutečně šťastný a užívá si to.

A tak to je.

Kryon

Změna  
Tento živý channeling Kryona byl přijat v San José, California, 14. ledna 2017

Úvodní mini poselství

Zdravím, drazí, já jsem Kryon z magnetické služby.

Můj partner začíná učit základy energie, které říkáte numerologie. Drazí, pro Tvořivý Zdroj jsou čísla prostě součástí fyziky. A jsou komponenty fyziky, které jsou více ezoterické, než tušíte. A tohle je jejich součást. Když se dostanete k tomu, co je interdimenzionální, pak je to ještě hlubší. Čísla, která tam leží, nebo čísla, která leží vedle sebe a vzájemně se ovlivňují, jsou přesně jako vy.

Totiž všechna mají energii – právě jako vy. Existují také některá skrytá čísla – o těch jsme už mluvili, když jsme mluvili o lidství obecně. Co se děje na Zemi obecně – nebo dokonce na Gaie? Pokud si to vůbec někdy spojíte, lidstvo je tady ve vší vhodnosti; a jeho smyslem je harmonie. Ale tu jste nikdy neměli. To je celý účel posunu, neboť jste zvládli dojít k posunu hlubokým způsobem. Mnozí z vás to začínají vidět a prohlašovat to, o čem starodávní říkali, že se stane, a co skoro vždy musí začít rozvířením „normálního“. A přesně to se teď děje na této planetě v tolika oblastech.

Před časem jsem vám řekl, že veškerá matematika by měla být založena na dvanáctce. A jde to ještě dál: vesmír je strukturovaný ve dvanáctkovém systému. Ale 12 je jen polovina dvojčinné energie (tlaku a tahu) 24. Skutečné číslo, které můžete přidělit čemukoli na této planetě, je 6. A „šestka“ je číslem harmonie. Je to střed „dvanáctky“, můžete říct. Pak je tedy s podivem, že lidská bytost má jen 23 chromozómů – na cestě k 24. Už před nějakým časem jsme vám řekli něco, co bylo absurdní – a pořád je, totiž, že konečný pár chromozómů je kvantový, multidimenzionální. A že tento pár se připojí k ostatním 23 ve chvíli, kdy na to vědomí lidstva bude připraveno – dostat se na 24. Přesouváte se od změny k harmonii – a vždy to tak bylo.

Takže když se podíváte na numerologii, ona vám poví o Zemi, o Gaie, o vesmíru – o vás. A také začíná malovat obraz toho, jak vás vidí Bůh; Bůh, který nesoudí a nedívá se na vás spatra, který vám dává volnost. Je to Bůh, který zná vaše jméno a vaše světlo a vidí ve vás rodinu. Tvořivý Zdroj tohoto vesmíru, tato galaxie, všichni, kteří jsou v ní a mohou sledovat všechno, co se děje na této planetě, jsou z vás nadšení. A ironií je, že vy sedíte a zoufale lomíte rukama. (Smích.) Je to větší, než myslíte.

Stará duše, máš tolik moudrosti, aby ses opřela, usmála se a řekla: „To bude zajímavá cesta!“? Anebo lomíš rukama pokaždé, když přijde něco, co v tobě vyvolá úzkost? Naplňuje tě zoufalstvím, když to nejde tak, jak sis přála? Když se díváš na zprávy a vidíš věci, které se nikdy předtím na planetě nestaly a o kterých mluvíme už roky; což je armáda zla… Je to skoro jako černo-bílé, vyvolává to černou a žádá to ty z temné energie, aby přišli – a oni jdou… Představte si – nábor pro starou energii. A je to tady. My jsme vám říkali, že nadejde den, kdy „čára z písku“ bude načrtnuta tak jasně, že už nebude možné dále „sedět na plotě“. Na jedné straně plotu budou soucitné staré duše a na druhé bude stará energie, která chce přežít – bude řvát, zabíjet, mrzačit a dělat, co jen může, aby vše vrátila k tomu, jak to bylo dříve. Nepodaří se jim to, ale vy se na to musíte dívat, že?

To je nové. A někteří lidé budou lomit rukama a volat: „Běda mi! Běda Zemi! Běda lidstvu! Kam to jen povede?“ A druzí budou v klidu sedět a řeknou: „To je zajímavé!  Všechno, co říkali staří Mayové, Toltékové, Hopiové a všichni napříč Jižní Amerikou.“ Proroctví o probuzení pumy je celé o probouzení osvícení na této planetě a vy to právě sledujete v černobílém provedení. A začínáte bojovat se sebou navzájem ve filozofii, v osobnosti a uvidíte, co funguje a co ne – takovým způsobem, který nenechá nikoho na pochybách, kde je ten plot. Řekli jsme – už žádné sezení na plotě. Už nemůžete předstírat, že jste něčím a nebýt tím – to už nepůjde.

Začíná věk integrity – proveďte si numerologii integrity, poví vám toho hodně o světě vaším jazykem. Začíná věk soucitu. Všechny ty věci, o kterých jsme vám říkali – jsou tady. A výzvou pro vás všechny teď bude pevně se chopit té moudrosti a nenechat se tím stravovat (užírat). Ať už půjde o vztahy, práci, vaši zemi nebo svět. Už dávno jsme vám říkali, že bylo mnoho starých duší, které všechno štvalo. Všechno, co nebylo dokonalé. To vám bude zkracovat život. Staré duše znají  rovnováhu. Vědí, které věci jsou vhodné, které se mění a které věci jsou připravené. To je rovnováha. Mistři této planety byli vyrovnaní. Drazí, to je cílem. Právě teď – můžete se jen nadechnout a říct: „Je to vhodné pro mou duši. Bez ohledu na to, co vidím, jsem bašta soucitu, mám kolem sebe bublinu přímo od Tvořivého Zdroje; a mou vyrovnanost spatří jiní a budou také v míru. A takto společně v míru a harmonii přivedeme planetu na cestu, kam ji přivést máme.“ To je cíl. Točíte se v dramatu nebo ne? A jsou tací, kterým se to točení líbí. Vy víte, kdo to je – pokaždé, když je potkáte, první, co řeknou je: „Tohle je to, co se mnou není v souladu, nelíbí se mi to.“ Vy víte, o koho jde. Podívejme se na ně – začínají si uvědomovat, v této nové energii, která je jiná než kdykoli dříve, začínají vidět realitu míru a vyrovnanosti ve svých duších, ve své biologii, a budou díky tomu žít déle. V jejich tělech bude méně problémů – tělo v šestce je v harmonii se sebou.

To je numerologie.

A tak to je.

Kryon

Hlavní poselství

Zdravím vás, drazí. Já jsem Kryon z magnetické služby.

Mnohokrát během channelování cítíme čas, který je vhodný pro hluboké informace; věci, které lidé potřebují vědět. Dnešek je trošku jiný. Tématem jsou lidské podmínky, a také to, jak si právě teď vedete na této planetě.

Chci v této místnosti něco vytvořit – chtěl bych vytvořit harmonii a ucelenost myšlenky. Právě teď chci s vámi mluvit osobně – o tom, čemu čelíte. Pro některé z vás se to děje pomalu, pro jiné rychle. Neboť cesta každého z vás je jedinečná. Ale VY VŠICHNI, všichni, máte před sebou změnu. Pro některé z vás už nastala, k jiným se teprve blíží. Posun planety, který starodávní předpověděli, je tady. Celý důvod Kryonovy přítomnosti zde je posun.

Řekl jsem vám, že mnozí začali channelovat kolem roku 1989, a připravovali vás tak na to, co mělo přijít – na posun, ve kterém se nacházíte. Řekli jsme vám, že je snadné být tím polapen a přesto tomu nerozumět. To protože se nacházíte v krabici, kde vše, co vidíte, jste vy. A teď vás snažně prosíme o něco víc.

Staré duše, potřebujete se dostat do rovnováhy; tak, aby ti kolem vás viděli vaši vyrovnanost a díky ní se změnili. Mohou se změnit elegantněji díky tomu, že vaše moudrost vytváří šablonu, kterou mohou napodobit. Není žádný důvod se bát změn, které jsou na dosah. Už jsme vám řekli, že té změně nikdo neunikne. Věci, které jsou vám nejdražší, se mohou změnit – mohou se změnit samy, ale budou probíhat také změny ve vaší biologii, přizpůsobení a rekalibrace ve vašich vztazích, v obchodu, v povolání, v zálibách, doslova v tom, co máte i nemáte rádi.

Také jsme vám už řekli, že dojde k posunům v tom, jak se cítíte; a vaše emoce mohou mít větší výkyvy. A někteří z vás budou dokonce potřebovat lékařskou pomoc, protože to bude tak jiné a vy si budete říkat: „Co to se mnou je?“ To je hloubka posunu, který se bude dotýkat všeho. Mějte s tím trpělivost, protože máte větší schopnost sebe-vyrovnání než kdy dřív.

Posuny nejsou vždy špatné; mnoho z nich znamená posun k laskavosti tam, kde předtím žádná nebyla; k řešením, kde žádná nebyla… A tak se vás ptám, drazí, proč, když začíná docházet ke změně, kterou jste neočekávali, uchýlíte se prostě k tomu nejhoršímu a nejběžnějšímu – ke strachu. Vám všem se staly dobré věci – nečekaně, věci, které přináší život; proč během této změny očekáváte to nejhorší? A odpověď je nasnadě: Protože tato je veliká. Tato změna začíná měnit vaše vědomí, nutí vás klást si otázky, které jste si nikdy předtím nekladli. A možná vás probudila k nové pravdě, a v ní se mnozí z vás stávají soucitnějšími. Jsem s rodinou. Kdybych si pro vás mohl něco přát – přání není to správné slovo – kdybych si pro vás mohl něco představit, byl by to úsměv na vaší tváři, radost ve vašem srdci; a pochopení, které přesahuje realitu, na kterou jste zvyklí.

Změna

Pokud si vezmete slovo ZMĚNA (v angličtině CHANGE), má šest písmen. Pojďme si udělat nákres jeho polarity. Předpokládejme, že tři písmena jsou negativní a tři pozitivní. To je dualita. Jak to vidíte?

Začněme písmenem C. C představuje soudržnost stejnosti. Řekněme, že jste koherentní v tom, co máte, protože se to nemění. Protože je to stále stejné – je to soudržnost, která vás nutí zůstat na stejném místě. Je to příjemné, protože jste na to přišli, cítíte se pohodlně, protože víte, co přijde dál. A jste radostnější v těchto situacích soudržné víry. A pak se náhle něco změní. Jako byste měli okruh přátel, kteří byli stále stejní, a náhle přivedou někoho nového – třeba někoho, koho zrovna potkali – a najednou je ten kruh jiný. Vlastně to může narušit ten kruh až do té míry, že máte chuť ho opustit. Protože narušili soudržnost vaší skupiny. To je metafora pro tuto planetu v tomto okamžiku. Soudržnost všeho, co bývalo, se začíná hýbat… a často se vám to ani trochu nezamlouvá. Stejně jako nově příchozí, který změnil postoj, vědomí, pocit a radost uprostřed toho kruhu, který vám byl blízký. Co s tím uděláte? Lidská přirozenost vám velí, abyste odešli – máte toho dost; nebo budete bojovat za zachování kruhu ve stejné podobě. To ale není stará duše, drazí. Takto se chová osmileté dítě na hřišti. Protože to je vše, co má.

H – další negativní písmeno. Představuje opravdu těžké chvíle s něčím, čemu říkám velká lež. A ta velká lež je toto: Všechno, co se stane v budoucnosti, se dá posuzovat podle toho, co se stalo v minulosti. Prostě povoláte to, co bylo, abyste poznali to, co bude. A tudíž, bez ohledu na to, co změna přinese, vidíte ji jako potíž. Vždy negativní. „Z té změny nemůže vzejít nic dobrého,“ říkáte, „protože – podívejte se do minulosti – nikdy nic dobrého nepřinesla!“ A proto ta velká lež je, že nic nemůže být nikdy, nikdy jiné než to, co nyní znáte nebo jste viděli.

Řekneme to znovu, abyste tomu rozuměli: Budoucnost může být naplněna věcmi, které jste nikdy neviděli! Může být laskavá způsobem, který byste nikdy nečekali. Když náhle onemocníte, a přihodí se vám věci, které jste předtím nezažili – jaká je první reakce? „Ach, moje zdraví drželo pohromadě, proč se to změnilo? Co je to se mnou? Co jsem udělal špatně?“

A ta velká lež? Pokaždé, když přijde změna, je to špatná zpráva. Říkáte: „Jen se podívej do minulosti nebo na to, co se stalo s Joem. To nemůže být dobré…“ a tak začnete zavírat krám. Velká lež – nic není nové. Staré duše, máte tendenci hodnotit všechno podle toho, co bylo dříve.  Nemoc? Nejčastěji nastává, protože potřebujete rekalibrovat své buňky, aby mohly přijmout to, co přichází.

A – anxiety (úzkost, starost, stres, strach). Je to úzkost z toho všeho. A úzkost zkracuje váš život. Když se podíváte na polaritu změny, někteří to pochopí a jiní ne. Pro některé je změna sama o sobě nepřítelem a tak s ní také zachází jako s nepřítelem, protože narušuje to, co bylo, čemu jste rozuměli a co fungovalo. Staré duše mají schopnost dostat se přes tuto úzkost. Přichází to s věděním, co přichází, a se schopností se uvolnit během tohoto procesu.

Teď se podíváme na tři pozitiva v polaritě změny. N Nic není takové, jak se zdá. Pokud jste četli Kryonovy channelingy, pokud jste četli příběh Michaela Thomase o jeho cestě domů, tak sedm andělů, kteří s ním neustále hovořili, řeklo Michaelovi: Nic není takové, jaké se to zdá být. Nesnaž se svou myslí analyzovat to, o čem si myslíš, že to znáš. Celý ten příběh je o muži, který zažil životní překvapení – něco, co se nikdy předtím nestalo. I když si myslel, že na to přišel, bylo to nakonec úplně jinak. Je to příběh o jeho polaritě – o temnotě a světle v jeho vědomí. Změny, které jsou na Zemi na dosah, vyprávějí stejný příběh.

Staré duše, zatímco tu sedíte, jste ochotny připustit, že nevíte všechno? Změna, kterou máte na dosah, není opakující se historie – věci, které se dějí vám, i věci planetární, se posunou způsobem, který tady dříve nebyl. Bude zde integrita a soucit, které tu nikdy nebyly. Nějakou dobu můžete vidět nepokoj a vřavu, ale věci nejsou vždy takové, jaké se zdají být.

Staré duše začínají tuto záležitost vidět jasně a překoncipují změnu. Mnozí z nás se ve své mysli snaží přijít na to, co se stane, ještě než se to stane. Nikoli však staré duše – alespoň ne ty vyrovnané. Chci, abyste se ve své mysli přesunuli k problémům, které vás znepokojují. Bez ohledu na to, zda je to osobní či planetární záležitost. Chci, abyste viděli zcela prázdnou tabulinic na ní není. Je čistá, protože výsledky této změny ještě nejsou zapsány. Výsledky vašich záležitostí čekají na laskavou změnu.

Jsou věci, které se mohou změnit mimo vaše očekávání. Řeknu vám toto: Myslíte si, že jste poslední dobou viděli změny, které byly těžké, nebo nečekané? Jen počkejte – jsou další věci, které udělají čáru přes rozpočet „normálnosti“ kolem vás i na této planetě. Je to pro vás v pořádku? Musí to tak být. Řekli jsme vám o tom a staré duše to budou sledovat, jako sledují televizní program. A když program skončí, půjdou do postele a budou spát jako mimino. Protože vědí, že jsou součástí posunu a že změna je součástí rekalibrace planety. Už na to přišly. Jsou součástí světa. Nemusí se toho účastnit jinak než svou vyrovnaností. To je práce staré duše. Je to nádherné, jak staré duše vytvářejí změnu, reagují na změnu a jsou součástí změny…

G je velký dar (gift). Umíte si představit dobu, kdy (ať už vás momentálně trápí cokoli), umíte si představit, že se ohlédnete zpět a řeknete: „To byl největší dar v mém životě, největší dar všech dob? Stalo se něco, co mě přimělo udělat, co bych jinak nikdy neudělal, a dostalo mě to na místo, které je klidné, krásné, s lidmi, které mám moc rád, místo dramatu s těmi, kteří jsou součástí vřavy a chaosu.“ To je krása a moudrost staré duše.

Být schopen spatřit dar v chaosu. Jste vlastně prorokem svého vlastního vědomí – jste schopni vidět, kam to směřuje, ještě dříve, než to tam bude. Takže se můžete uvolnit. Drazí, věci možná nepůjdou tam, kam myslíte, i když očekáváte, že si povedou dobře. Přijali byste další překvapení mimo to, o kterém už jste uvažovali? Stará duše to přijme, protože chápe, že je součástí největšího posunu lidstva.

O tomto posunu budou sociologové v budoucnu mluvit. Budou hovořit o době, kdy se sama lidská podstata (povaha) začala posouvat dál, než kdy byla v celé historii. Už jsme o tom mluvili tolikrát; vás, kteří to posloucháte, už to unavuje slyšet stále dokola. A já vám říkám, že byste to měli slyšet stále dokola. Drazí, ať vás dobré zprávy nikdy neomrzí! Protože čím víc to slyšíte a čím víc to poznáváte, tím víc to žijete a tím víc tomu věříte, tím víc si to uvědomujete. Drazí, Tvořivý Zdroj, který v této chvíli zastupuji, vám říká pravdu. A vy se k ní dostanete. Můžete se s touto pravdou uvolnit? Dostanete se přes to. Je to překrásné.

E – E může znamenat tolik věcí. Řekněme, že znamená nádhernou energii – energii dokončení, energii soucitu, rovnováhy, porozumění, a dobrého spánku. Uvědomujete si, jak dobře spíte, když je ve vašem životě všechno v pořádku? A to je. Možná si říkáte, že jsem nebyl ve vašem životě – a já vám řeknu – to je polarita. Jste to vy, kdo rozhoduje o tom, co je špatně a co je vyrovnané a v pořádku. Rodino, nacházíte se v největším posunu, jaký kdy byl, co je lidstvo lidstvem. Začínáte nabírat směr, který nakonec vytvoří nádherný scénář planety, která nikdy nebude válčit. A během toho se budete mořit s některými věcmi. Možná to bude trvat ještě další generaci nebo i déle, než se to stane. Klasický příklad, který znovu uvedeme, byli Izraelci, které jste tehdy nazývali Izraelity – vyšli z otroctví, té nejstarší a nejtemnější energie, jakou si dokážete představit; energie, která zotročila je a jejich děti, zkrátila jejich životy a po dlouhý čas dělala z jejich životů peklo. A když se vymanili, mysleli byste, že to pro ně bude ta nejradostnější možná věc – a přitom následovalo jen naříkání. A pak pochodovali v poušti v kruhu po 40 let – a já vám povím proč – znovu a znovu a znovu. Nemůžete prostě vzít ty, kteří byli tolik životů přivyklí (vědomí) otroctví a přivést je do země zaslíbené – protože to jednoduše nebude fungovat. Celá generace musela nejdříve vymřít. Tenkrát nežili tak dlouho; a děti už to vědomí neměly a pak se mohly pohnout. Dokonce ani ten, který je vedl, tam nemohl dojít, ne doopravdy. Tak mocný vliv má minulost na vaši budoucnost.

Chápete to? Nemůžete vzít vědomí staré energie a dát jí jednoduše přes noc nový rám. Seznamuji vás se základy toho všeho – proto jsem přišel a proto vám i dál budu dávkovat dobré zprávy po kouscích, abyste jim porozuměli a mohli s nimi pracovat. Tak, abyste nemuseli zemřít a vracet se zpátky, ale dělat to, zatímco jste naživu coby stará duše. Planeta vás právě teď potřebuje.

Staré duše, očekávejte delší život, než jste si myslely, že budete žít. Dávejte si pozor na slova, protože ze zvyku začínáte mluvit o svém vlastním zániku – jen ze zvyku. Sledujte slova, která vypouštíte z úst, neboť ona skutečně nastavují vzorec pro realitu toho, kdo jste. Myslete si třeba, že existuje ohromný přístroj, který poslouchá každé vaše slovo a že vám pak dodá to, o co jste žádali.

Přemýšlejte o tom, o co žádáte. Pečlivě to zvažujte a třeba se zastavte a přeformulujte to, co říkáte ostatním. Dovolte integritě toho všeho, aby se vstřebala. Nemusíte mluvit tak rychle, pokud nechcete. Jen přemýšlejte o tom, co říkáte, a přeformulujte slova do laskavých, soucitných věcí, které očekáváte sami pro sebe. Afirmace jsou k tomu klíčem, to jsme řekli už dříve: vytvořte si své vlastní afirmace a říkejte si je nahlas. Ať vaše tělo (buňky) slyší, kdo jste. Tak jako byste zadávali objednávku v restauraci.

Kdy, kdy se to stane? Nebude to brzy; ne dost brzy. Probíhá zde učení a rekalibrace. Nedává to snad smysl? Sotva jste vkročili do této energie, bude potřeba se učit… A někteří zemřou a pak se vrátí a budou pokračovat. Nicméně až se vrátíte, a už jsem to dříve řekl, budete si vědomi toho, co se stalo. Už nebudete opakovat chyby, které jste udělali dříve, a budete pokračovat v tom, kým jste. Ze své Akáši obdržíte nový „smysl“ a budete si pamatovat, kvůli čemu tady jste. Možná to skutečně ještě potrvá nějakou chvíli, než bude i z vašich zpráv zřejmé, jak se tyto věci projevují; a přece mnozí z vás už mohou vidět jejich projevy v osobním životě. Začínáte s malými věcmi a dostáváte se k větším. To je ale skvělá zpráva – o tom, co se na planetě doopravdy děje.

Nakonec řeknu toto: nepleťte se, nemusíte patřit k žádné určité víře, abyste viděli, jak se to děje. Hlavní náboženství na této planetě učí soucitu. Vyhlížejte to: neboť i oni se začnou postupně proměňovat – a to tak, že začnou nahlížet jeden na druhého jinak. Bude tam odpuštění – vyhlížejte to. Bude tam uvědomění, že jsou všichni na stejné trati se stejným Stvořitelem – vyhlížejte to. Nemusíte být součástí New Age, abyste se účastnili jedné z největších změn, které se kdy udály.
Ten proces bude přirozený. To je to, kdo jste. Nechť změna započne.

A tak to je.

Kryon

 Pět klamů staré energie
Tento živý channeling byl přijat v Salt Lake City, Utah, 21. ledna 2017

Zdravím vás, moji drazí, já jsem Kryon z magnetické služby. Láska má mnoho tváří a soucit je novým energetickým slovem, které vidíme pro rozvíjející se Zemi.

Strávil jsem s vámi všemi mnoho času, předával vám poselství o tom, co je možné a co můžete dělat v této nové energii. Téma dnešního večera se týká toho, co BYLO ve staré energii, a pravd, které jste tehdy vlastnili. Nazveme toto poselství „Pět klamů staré energie.“ Popíšeme něco, co bylo, ne to, co stále trvá.

Moji drazí, je velmi obtížné poskytnout vám nějaké základní východisko, aniž by to vyznělo urážlivě, ale lidé začínají růst. Dokonce když sedím před touto skupinou a cítím vaši intuici, mohu vnímat vaše otázky. Mohu cítit, že objem soucitu se sám začíná projevovat, a každý člověk v této místnosti začíná být povznášen za hranice toho, kde byl před čtyřmi roky.

Přicházejí nové otázky, které jsou moudré a neodrážejí nezbytně starou energii, přesto tou největší věcí je snaha všech lidí, kteří toto poslouchají, zbavit se předsudků starého. Poskvrnily vás, zasáhly vás, udělaly z vás něco menšího, než opravdu jste. Proto jsem tady, abych je identifikoval, abyste mohli postoupit za ně. Něco z toho vám bude povědomé.

Ještě nikdy jsem nepředal tyto body v celku, jako je tento. Je to čas oslavy, protože každá jednotlivá věc, kterou vám povím, je starou energií z minulosti. Přesto to musíte slyšet, abyste měli kontrolní seznam, abyste si mohli říci: „Už ne, ne teď.Je to určeno také pro ty z vás, kteří si začínají uvědomovat: „No, já vím, že jsme pokročili za všechny tyto věci, ale stále cítím trochu toho uvnitř.

Moji drazí, nemůžete strávit život v jediném paradigmatu, abyste ho pak zahodili a kompletně se restartovali v několika málo letech. Zbytky těch klamů si nesete sebou a někteří z vás to možná musí slyšet.

Když děti rostou, je v jejich životě tolik nevinnosti a krásy. Existují bajky, metafory, příběhy a nádherná mytologie, které budete často předávat svým dětem, aby se osobně cítily lépe. Předáváte jim k uvěření nádherné věci, naplňujete určitá období vzrušujícími očekáváními, aby byly připravené lepším, pozitivnějším způsobem na život. Potom rostou a postupně mají rozum, aby opustily některé mytologie a příběhy. Vidí hlubší pravdu. Začínají se zaměřovat na to, co je život, a dětinské věci odpadají.

Nechci ta slova říci, ale musím. Stará energie je naplněna dětinskými věcmi. Jsou to věci, na kterých lidstvo záviselo v paradigmatu, které bylo klamem, protože to stará energie maluje mytologické obrazy, a já vám to chci předat jeden po druhém. Každý z těchto bodů je jakousi oslavou, protože už zde tato věc není.

Pět velkých klamů staré energie

Číslo jedna: zde je učení staré energie a to zní: Vše se opakuje, a tudíž neexistuje nic nového pod sluncem. A tedy budoucnost přinese víc minulosti, bez naděje na zlepšení. Dává to pocit beznaděje, když si uvědomíte, že není nic nového. To se týká hlavně lidského vědomí a lidské povahy. Když se díváte dopředu, máte pro porovnání pouze jediný model, a tím je hrůza toho, co se dělo v minulosti.

Moji drazí, tak tomu skutečně bylo. Všechny věci, na které jste se museli dívat dříve, byly založeny na věcech, které odcházely a děly se znovu. Klam staré energie říká, že nikdy nepřekonáte lidskou přirozenost, která vám přinášela jednu válku za druhou. Mnozí řeknou, že teď možná máte nádhernou, osvěžující pauzu, ale potom pochopitelně přijde zase jiná válka. To protože tomu tak dříve vždy bylo. Důvodem pro tento klam je toto: Proč byste měli očekávat něco jiného, než co jste měli? Proč byste měli cítit, že se lidská přirozenost mění? A co odpoví stará energie? Nemůžete očekávat věci, které vystupují z kruhu lidské historie. Všechno je stále stejné. Historie se opakuje.

Ten klam je stále přítomen, dokonce i dnes. Když se rozhlédnete po planetě a slyšíte ty, kteří mluví, co říkají? Očekávají, že se věci z minulosti budou opakovat! Lomí rukama, protože to, co se stalo v minulosti, bude vzorem pro budoucnost a oni to už očekávají.

Moji drazí, otočili jste stránku a překročili milník, který vám předkové předali v podobě proroctví. Začínáte urychlovat to, co je vaší intuicí a moudrostí, a začínáte se rozvíjet do oblastí, kde jste nikdy nebyli. Ta budoucnost před vámi nebyla nikdy popsána. Nejde vůbec ve stopách minulosti. S každým tímto jednotlivým klamem, vás budu žádat, abyste je ve své duši přepsali. Právě teď můžete říci: „Drahý Duchu, já tomu rozumím. Vím, že budoucnost byla přepsána a je naplněna čistotou, krásou a soucitem nové změny. Vím, že mohu kormidlovat svůj život do tohoto nádherného klidného oceánu, který nikdy neexistoval předtím, než vyvolal mou budoucnost.“ To je nová energie, která je zde! Můžete také říci: „Tímto se zbavuji klamu, že budoucnost musí být něčím, co jsem viděl dříve. To, co přichází, je zcela nové.“

Číslo dvě: Nedokážete uspět. Usilujete a usilujete, ale vždy je něco, co vás odvede od vašeho cíle, včetně vás samých. Cítíte, že je zde hladina, kterou dosáhnete, která je skoro zde.  Potom se vždy stane něco, co vás obere o to, co potřebujete. Důvod je ten, že temná energie této planety vás vždy držela v této škatulce. Tudíž je zde uspokojení, které říká: „Je to docela dobré.“

Přátelé vám říkají něco jiného. Ti říkají: „To nebo něco lepšího. Buď ve vztahu k sobě pozitivnější.“ Vy odpovídáte: „No, to je sice dobrá věc pro vás, ale já znám realitu toho paradigmatu, ve kterém jsem. Nedokážu se dostat nad určitou úroveň. Nikdy neuspěju.

Jaký to klam! Je zabudován ve staré energii, aby vás držel v lati, moji drazí. Tento klam je nástrojem staré energie, aby vám zabránila vidět hlubší pravdu. Jestliže lidstvo ucítí, že v ní uvízlo, bude to tak! Víte, jak snadno jste kontrolovatelní ostatními, když nikdy nemyslíte na to, že se můžete dostat nad to, kde právě jste? Snadno.

Není žádným tajemstvím, že bylo mnoho těch, kteří vás celé roky kontrolovali. Kontrolují planetu a celé ekonomiky, a vy pro ně máte i jména. Byli po staletí úspěšní, kvůli staré temné energii, a díky tomu, že jste klamáni, abyste měli pocit, že se nikdy nedostanete za určitý bod. To k tomu úplně postačí rezignace a strach veřejnosti.

Nové paradigma, které se rozvíjí od roku 2012, to kompletně maže a říká, že se začínáte probouzet, doslova, s akášickým rozpomenutím. To, na co si Akáša „vzpomíná“ je, že jste mocní a můžete tvořit jinou realitu. Začíná k vám hovořit. „Existují pro vás talenty, které jste nikdy dříve v tomto životě neměli, které se začínají samy projevovat. Jste na cestě, kterou jste nikdy před tím nespatřili, která vás povede světelné roky kupředu od bodu, kde jste teď. Všechno, čeho si přejete dosáhnout, je v této energii s větrem ve vašich zádech možné.“

Zde je něco, co můžete vyslovit nahlas: „Drahý Duchu, už nikdy nebudu říkat, že něco nemůžu. Drahý Duchu, vím, že existují věci, které přesahují to, co si umím představit. Bez ohledu na to, jak jsem starý, vím, že můžu jít dále, než jsem se kdy dříve dostal. Ve skutečnosti tam již jsem, protože jsem součástí tohoto posunu a ne součástí starých klamů.“

Číslo tři: Jste nehodní. Moji drazí, dokonce i některé z nedávných channelingů, které jsem předal, se důkladně věnovaly tomuto tématu. Jak to přesto udělat znovu, aniž bych urazil to dítě ve vašem nitru? Jak byste kdy mohli někomu uvěřit, že jste se narodili nečistí? Jak byste tomu mohli uvěřit, když je ve vás velikost Stvořitele? Je všude kolem vás – Bůh v nitru!

Jak může někdo říci, že jste nehodni Boha? Řekli byste to svým dětem? Představte si své dítě před sebou a řekněte: „Narodilo ses nečisté, nebudu tě milovat, dokud neuděláš něco, aby sis to zasloužilo.“ Řekli byste to svým dětem? Udělal by vám to Stvořitel lásky? Jak je tento klam dětinský, a přesto je to paradigma planety ve staré energii nevědomosti – v temnotě – kde jste byli.

Lidstvo je tak ochotné uvěřit těmto Bohu nepodobným věcem, a vycházelo s tím po staletí tak velkolepě, že dokonce i když to nemá žádnou duchovní logiku, je to akceptováno. Znovu a znovu vám říkáme, že jste přišli s předsudkem nehodnosti, a pro zdůraznění, vám každý kolem vás, kdo je důležitý, říká, že je to tak v pořádku. Někteří jsou tak předpojatí, že věří, že nejsou hodni, ani pobývat na planetě samotné! Mantra pak začíná: „Bůh vás nemiluje, protože jste nečistí. Celé lidstvo si nezaslouží lásku Boha.“

Moji drazí, to je klam. Je to ta největší lež od staré energie, která se kdy objevila na této planetě. Udržuje vás ve strachu a v temnotě. Děti mohou věřit tomuto klamu, ale ne pokročilá lidská rasa, která se probouzí do pravdy o tom, kdo je Bůh – a skutečnosti, že lidé mají tuto božskost ve svém nitru. To znamená „stvořeni k Jeho obrazu“. Jste hodni toho, abyste tu byli!

Zhluboka se nadechněte a řekněte: Nejen, že jsem toho hoden, ale jsem velmi hoden.Nikdy dříve v historii lidstva jste toho nebyli hodni tak jako teď, abyste řešili problémy této planety a šli do situace bez světové války ve své budoucnosti. Budete civilizací, která může začít soucitnou akci. Ignorujte všechno, co vidíte ve zprávách! Budou vás totiž stahovat dolů. Zprávy jen popisují starou energii, všimli jste si toho? Všechno to, co je ve vysílání, je skoro výhradně vyladěno se starou energií. Je to proto, že pro ně není mrtvé základní (staré) paradigma. Ve skutečnosti vstoupili do manželství se starým paradigmatem vysílání, které pomalu umírá a oni to brzy zjistí.

Staré duše, vy to víte lépe. Vy jste hodny! Posaďte se na okamžik a poznejte, že jste hodny. Každý mistr, který kráčel po planetě, vám to řekl – Bůh v nitru! Ten všemohoucí Bůh, který stvořil tuto galaxii, stvořil vás v nádherné představě sebe sama. Takže byste se mohli na chvíli zastavit, nadechnout se a říci: „Na rozdíl od staré energie a klamu, které jsem měl, už dále neskočím na to, co jsem říkal. Narodil jsem se do velkoleposti, protože mám Boha uvnitř a vše, co vidím, je stvořeno z Boha. Vidím Boha všude, v každém, a uctívám tuto nádhernou pravdu. Jsem hoden ji vidět, a tak to je. Amen.“ To bylo číslo tři.

Číslo čtyři: Tento klam je tak hluboký a zřejmý, že vám o něm říkám více než 26 let. Je tak hluboký a přece je tak nepochopený. Proč byste kdy měli vzít všemohoucí zdroj lásky vesmíru a dávat mu lidské vědomí? Bůh není člověk!

Ve vesmíru není nic čistšího než Boží láska. Nemáte žádný koncept pro to, jak čistá je. Přesahuje vaše logické myšlení, kterým byste to mohli pochopit. Síla lásky je tvořivá energie života samotného. Láska a soucit jsou čisté elementy Boha a nic dalšího není. Takže jak je možné, že „moderní“ myšlení má historii Boha s válkami na nebesích nebo „padlé anděly kvůli nesouladu s Bohem“? Pak vám řeknou: „Bůh není šťastný, protože jsi udělal to nebo ono. Bůh tě navždy potrestá, protože jsi udělal to nebo ono.“ Jak lidského můžete stvořit Boha? Jak disfunkčního můžete stvořit Boha? Rozumíte mytologii a dětinskému vědomí věřícímu, že Bůh jedná jako člověk? Přišlo vám vůbec někdy na mysl, že by to mohl být naprostý podvod?

Bůh je stvořitelem vesmíru. Boží vědomí je světelné roky vzdáleno lidskému myšlení, přesto tolik z toho, čemu věříte nebo vám bylo řečeno, vypovídá o Bohu, který se točí kolem souzení, trestu a hrůz mučivého posmrtného života pro vás a vaše děti. Nic z toho nepochází od Boha. To všechno pochází od nižšího lidského vědomí, je to naroubované na ideu Boha. Moji drazí, je to paradigma staré energie, co vytváří mytologii, že Bůh je jako zlý lidský otec.

Rodíte se velkolepí a hodni, je to tak! Obraz Boží, je to tak! Taková je lidská bytost. Narodili jste se do božského plánu, který vám dává volbu mezi světlem a temnotou, svobodnou volbu vidět Boha uvnitř nebo ne. Přepište, co vám bylo řečeno o tom, kdo je Bůh, a uvidíte jej správně. Od prvního nádechu ve vašem životě, je Bůh laskavým rodičem, který je tak božským, že existuje jen láska, bez ohledu na to, co uděláte. Nepřišli jste sem za trest! Bůh vám poskytuje jen pomoc a laskavost, bez ohledu na to, co uděláte. Se svobodnou volbou můžete dělat cokoliv, ale když máte svobodnou volbu vidět, kdo je Bůh, váš život se začíná měnit a vy začínáte vidět nezměrnou krásu pravého partnerství s Tvořivým zdrojem, která zde vždy byla.

Pro Boha je nemožné vás soudit. Uvědomili jste si, že lidé udělali Boha duchovně dysfunkčního a mnohem horšího než byste byli vy ke svým vlastním dětem? Lidská bytost by nikdy neudělala svým dětem to, co si myslíte, že dělá Bůh vám. Použijte svou moudrost a Bohem danou duchovní logiku a probuďte se k pravdě, která je velkolepá a naplněná soucitem, láskou a krásou. Kdo je Bůh? Je Bůh stvořitelem vesmíru a součástí každé vaší buňky, nebo je to nějaký druh entity, která se na vás dívá způsobem, který navždy vyvolává strach a hrůzy pekelné, jestliže padnete? Je načase, abyste spatřili ten klam a poznali, že pravda je naprosto odlišná a naplněna nádherou milujícího, laskavého a osobního Boha.

Číslo pět: Vládne temnota. Tento klam má vztah k číslu dvě, které ještě rozvíjí. Viděli jste to ve válkách a u diktátorů, kteří zdánlivě měli plnou podporu ďábla. Viděli jste to napříč celým lidstvem, když si nějaký člověk zvolil temnotu místo světla. Nízká energie vždy vládla, a lidská rasa byla manipulována kvůli penězům. Tak vám to říkali celý život.

Dnešní klam spočívá v pocitu, že se to děje stále, že je lidská rasa stále manipulována, tak jako tomu bylo celou její existenci – těmi mocnými, hrabivými a bohatými. Moji drazí, zbytky toho jsou stále přítomné, protože se pomalu probouzíte do vyšší pravdy. Ale měli byste vědět, že světlo vítězí. Temnota už nemá nad touto planetou kontrolu.

Důkaz je zřejmý, a pokud si myslíte, že tomu tak není, co se stalo v 80. letech, když se nedostavila předpovídaná válka? Co se stalo, když jste zabočili za roh a neměli jste Armagedon v roce 2000? Co se stalo v roce 2012 s oslavou překročení milníku? Říkali vám, že to bude konec času! Těžko. Místo toho to byl „začátek nového času“. To už není Země ovládaná temnotou. Je to cesta probuzení, která překračuje veškerá stará proroctví, přesto klam ovládání temnotou je do vás stále vyrytý, že ano? Stále se vyskytují konspirace, dokonce, i když jejich zdroji nyní schází jádro.

Moji drazí, mohli byste věnovat okamžik tomu, abyste z prohlášení této nové energie učinili afirmaci. Jako u všech ostatních minulých klamů byste si mohli udělat chvilku a prohlásit:Drahý Duchu, mám pod kontrolou svůj život. Této planetě vládne Světlo a pomalu ozáří stíny, zažene temnotu tak jako nikdy dřív. V této nové energii vítězí Světlo.“ Už nebudete nikdy myslet na to, že vládne temnota, protože začnete vidět planetu vstupující do nového způsobu myšlení, kde soucit je větším předmětem zájmu než drama.

Někteří uslyší tento channeling a řeknou: „Kryon je takový ten channeling „ve stylu Pollyanny*“. Všechno je jen krásné. Planeta bude slunná a bude zde spousta světla a řešení pro všechno.“ Moji drazí, to nepochází ode mě! To je proroctví předků!

Začínáte cestu ke světlu, což bylo poselstvím proroctví vepsaných do mnoha skalních stěn a pyramid. Je to proroctví Precese rovnodennosti a proroctví o Orlu a Kondoru. Proto jsem zde.

Až vytáhnete nové nástroje, které vám byly dány, oni se začnou obávat temnoty, která vládne. Proti vám budou bojovat instituce, které budou i nadále investovat do chamtivosti a temnoty. Tato bitva začala a pomalu nastává to, že oni ztratí půdu pod nohama a vy pak pochopíte, co vám říkám, až to uvidíte.

Na závěr vám chci sdělit dvě věci: (1) Staré duše mají moudrost to rozjet, (2) ale staré duše se také setkají s výzvou, aby zahodily předpojatost starých klamů. Ti mladí, kteří právě dorazili, nemají tyto předsudky a začne se to ukazovat. Budou se dívat na některé z vás a začnou si říkat: „Co je to s tebou?“ Nikdy nezažili, co to je být nehodným. Oni mají Akášu, která si pamatuje dobré věci. Jejich cíle do budoucna jsou jasné, a vidí pouze to, že mohou vytvořit cokoliv. Mezitím se dívají na vás, jak se krčíte v koutě, všeho se bojíte a očekáváte to nejhorší.

Ti mladí mají vnímání bez zkušeností staré energie, takže, staré duše, je načase, abyste se naučili, jak odložit to staré, abyste mohli vyrazit cestu. To je teď na dosah. Nová energie se mění i teď, zatímco channeluji. Bitva mezi temnotou a světlem je na dosah. Říkali jsme vám, že to přichází, že už není možné vyčkávat (sedět na plotě) a světlo vítězí. Je velice snadné to říci – teď běžte a objevte to, protože je to zde, abyste to viděli!

Je to oslava, že? Všechny klamy, o kterých jsem mluvil, jsou minulostí. Nic z toho, o čem jsem mluvil, není přesné pro paradigma po posunu v roce 2012. Běžte to nalézt, moji drazí, v lásce, a až to uděláte, uvidíte nádhernou ruku Ducha, jak bere tu vaši, a uvědomte si, že mám pravdu. Mám pravdu. Střed vesmíru má vědomí lásky, které je Tvořivým Zdrojem a žije každý den ve vašem nitru. Můžete se usmívat, když to víte?

A tak to je.
KRYON

Konec formuláře

Únik od vlastního já
Tento živý channeling Kryona byl přijat v Boston, Massachusetts, 12. března 2017

Zdravím, drazí, JÁ JSEM Kryon z magnetické služby. A tak to je, že toto je ukončení série. Mluvím nyní k lidem v této místnosti. Samozřejmě mnoho dalších toto poslouchá, ale ti v této místnosti pocítili soudržnost energií. Je to součást nádherného, laskavého systému, který v průběhu času propojí srdce se znalostmi a zkušenostmi. A tak skupina jedinců má sklon vytvářet si pouta, sbližovat se s těmi, se kterými mohou sdílet stejný druh zkušeností. Má to co do činění s láskou. S věděním, které jste nabyli. Stali jste se ucelenou skupinou. Možná je to doba, na kterou nikdy nezapomenete; a možná je pro vás jednou z mnoha. Ale jisté je, že v budoucnu nikdy nebude doba přesně stejná jako tato a proto je naprosto jedinečná.

Tento den byl naplněn věděním, informacemi o těle; lidském těle – vašem těle. V minulosti jsme vám toho dali už tolik – nejen o tom, co přichází, ale i o tom, co už je ve vás přítomno, ale zatím jste si to plně neuvědomili. Nemám rád pojem „aktivovali“, protože to je zavádějící, nepoužíváte to správně. Ale v tomto konkrétním případě jsou věci uvnitř vás, které tam leží nečinné a čekají na pochopení a probuzení.

Ale pojďme na okamžik jiným směrem. Protože jsem mluvil k těm v této místnosti i k těm, kteří poslouchají a jsou starými dušemi. Doslova jste přišli ze staré energie – alespoň všichni dospělí. Tato nová energie je skutečně jen několik let stará a je teprve na ZAČÁTKU vývoje.

Doktorovi (pozn. překl. Dr. Todd Ovokaitys – Yawee) byla dnes položena otázka: „Pokud jsou tyto věci známy a lze je dokázat, proč vám svět neleží u nohou?“ (Pozn. překl.: doktor Todd objevil způsob léčby některých tzv. „nevyléčitelných“ nemocí.) A odpověď je stejná, jakou jsem vám dal já. Věci, které teď vědci objevují a pracují na nich, a nakonec dají smysl jako celek, jsou doslova jen čtyři roky staré. Je to skoro jako nově zrozená energie na této planetě. Musí být prostudována, rozvinuta, vyzkoušena v praxi, zdokumentována a publikována. Všechny tyto věci zaberou čas.

A v tomto světle nyní chceme hovořit o vás. Drazí, co si s sebou berete „na večírek“ coby stará duše, je stará, velmi stará předpojatost. A obzvlášť když se jedná o zdraví. Včera jsem vám předal channeling s názvem Velký únik. Mluvili jsme o různých vrstvách úniku před starými energiemi; počínaje precesí rovnodennosti. O úniku před válkou, která se mohla stát. Mluvili jsme o různých vrstvách víry a jedna z nich se týkala zdraví. Ale nikdy jsme nemluvili o tom hlavnímco takhle únik před sebou samým?

      Takže teď zkusíme uvést příklad něčeho, o čem jste nikdy nepřemýšleli. Učíte se, že myšlenky a dřívější události se často propojí do něčeho, co vytvoří nerovnováhu v lidském těle. Že některé nejhorší nemoci dnešní doby jsou doslova součástí myšlenkového procesu člověka. Takže to není něco, co byste „chytili“, ale je to vytvořeno – myšlenímJe to téměř jako by vaše myšlení dávalo svolení, aby se to objevilo. A tak se vás ptám – jaká to esence je ve vás, která dovolí vašemu myšlenkovému procesu, aby ovlivnil princip vašeho fungování na každodenní bázi? Už jste o tom takhle někdy přemýšleli? Jak byste mohli být tak slabí, řeknete možná, že se tyto věci pravidelně dějí vám, vašim příbuzným a přátelům? A zde je odhaleníDrazí, vítejte ve staré energii, ve starých procesech a starém myšlení, které jste si přitáhli skrze závoj roku 2012 do tohoto místa. Je načase to propustit. Celý myšlenkový proces vytvářející chorobu musí být přepracován tak, abyste pochopili minulost, ale netahali si ji do budoucnosti. Proč si myslíte, že jsme vám dali afirmace na každý den (pozn. překl.: ...a které je třeba vyslovovat nahlas – aby je buňky slyšely)? Věci k přemýšlení, včetně vašeho spojenectví s velikostí Ducha, váš vztah k planetě, ten mírový postoj, o kterém jsme vám řekli, že je váš. (Pozn. překl.: tento postoj už je v nás, jen jsme ho „neprobudili“ a často fungujeme reaktivně, starým způsobem.) Umíte si představit mladou začínající generaci, která tomuto na určité úrovni rozumí? Dokážete si představit, že další generace lidí budou umět eliminovat choroby sami? Umíte si představit generaci, která ví, že jak lidé myslí, tak funguje těloBude to uznání pozitivity a afirmací – a jsou tady ti, kteří to potřebují slyšet. Skrze ten závoj roku 2012 si vlečete s sebou všechno to, o čem věříte, že k vám patří.

Poslouchej, drahý, deprese k tobě NEPATŘÍ. Ona tě NEVLASTNÍ. Nepatříš jí. Ale ty si myslíš, že ano. Myslel sis to, věřil jsi, že na ní je tvé jméno – ale není! Máš na sobě jméno Boha (pozn. překl.: neboli máš v sobě část Boha, je ti dostupná jeho tvořivá síla a moc) a můžeš svlékat vrstvu po vrstvě – bez jakékoli medikace! – a být mocně pozitivní a šťastný. Můžeš být vším, čím by ses chtěl stát – neboť toto je nová energie, není staráNeboj se začít experimentovat s afirmacemi a postupně odlupovat vrstvy tvého starého já; a že je jich mnoho…

Jaké je dnes vaše „staré já“? Jak byste se sami definovali? „Jsem starý,“ – už tady je chyba (Kryonův komentář k prohlášení), „prodělal jsem tuhle operaci a tamtu operaci, chytil jsem toto a tamto…“ Proč byste se definovali takhle? Je na čase přeformulovat i to, kdo jsteJÁ JSEM...,“ a zde doplňte své jméno. Já jsem mocná lidská bytost na této planetě, a každičký den na mne čeká hromada dobrých věcí, na kterých mám pracovat, kterými mám projít a které mám objevit. A probudíte se s myšlenkou: „Dnes budu pracovat na afirmacích, protože jsem zjistil, že to, co řeknu, se stane! Ze stejného důvodu, zopakuji to znovu, ze stejného důvodu funguje i homeopatie. Je to zpráva pro šablonu zdraví ve vašem těle. Šablona, která je navržena tak, abyste žili 900 let. A ta šablona je u většiny lidí rozbitá. Je rozbitá kvůli tomu, jak myslítekvůli věcem, které se dějí na planetě a pravidelně vás trápíje rozbitá, protože nechápete, že to, co myslíte, tím se staneteA nyní je čas přiložit šablonu krásy boží lásky na váš život tak, že začnete přetvářet to, kým jste.

Nemůžete vléct to staré do nového – to nefunguje. Představte si to jako potrubí, kterým musíte prolézt a přitom všechno vlečete s sebou. Všechny ty zneklidňující věci, všechny zdravotní problémy a všechny deprese. Prostě si je berete s sebou na cestu A teď si na chvíli zkuste představit, že to potrubí někdo přeřeže; prostě ho přeřízne v půli – a všechno na druhé straně, ta stará energie z doby před 2012 musí zůstat tam, kde je. Poznáváte v tom tu metaforu? Je to Akášická místnost, kam odložíte všechno staré harampádí, zavřete dveře, zamknete je a řekneteUž nikdy víc! A to je to, co vám teď říkáme.

Na šabloně lidského těla, které čeká na svou rovnováhu, je cosi magického. Ta šablona se dá vyrovnat mnoha způsoby a mnoha postupy; mnoho z nich je přirozených. Avšak ten nejlepší a zároveň nejdostupnější – i pro toho, kdo nemá v kapse ani cent – je milovat sám sebeA jakmile šablona zapadne na své místo, začne se vyvažovat, zdraví se začne zlepšovat, život se prodlouží. Na základě těchto informací je zřejmé, že pokud vaše tělo přijímá nepřirozené věci, šablona se ničí. Všimli jste si toho? Že to, čemu říkáte farmaceutické výrobky, má vždy vedlejší účinky? Vtlačíte tam jednu věc a „vyvalí“ se jinde. To by vám mělo napovědět, že rovnováha vašeho těla je narušena, že tělo to ve skutečnosti odmítá. Možná máte za to, že vám ty léky zachrání život, ale možná to tak není. Nastal čas pro odhalení: že ta nejpřirozenější věc, kterou můžete udělat, je ta nejvíce přirozená. Nástup multidimenzionálního léčení už není daleko. Neboť tělo je multidimenzionální plavidlo. A bude reagovat a odpovídat na věci, které by vás dosud ani nenapadly. Ale to, co je dostupné už nyní, před objevy a vynálezy, je krásný multidimenzionální proces zvaný uvědomění. To je ten nástroj! Víte, jaké jsou nástroje této nové doby? Jste to VY, schopní předělat, přeformulovat způsob, jak o sobě smýšlíte.

Jaké by to bylo utéct od všeho, co jste si přitáhli do této doby? Snili jste někdy o létání? Nebo o výhře v loterii? A měli při tom takový pocit svobody? Vy, kteří máte problémy s klouby, sníte o tom, že běháte; vy, kteří zápasíte s financemi, sníte o loterii. To jste vy ve své nejlepší podobě – na podvědomé úrovni je tam pocit„Ano! Tohle chci dělat, od toho se chci osvobodit, chtěl bych uniknout…“ A drazí, nic z toho nejsou jen myšlenky nepravdyje to jakoby vaše innate říkala – to jsi ty! To jsi ty! Tím můžeš být! Proč pak zabouchnete ty dveře, když se probudíte? Je to jakoby vám tělo dávalo signál: ty můžeš běhat! Můžeš být svobodný! A můžeš si přestat dělat starosti s tím, kolik je ti let, a co přijde dál… To je ta svoboda – jste to vy osvobození od sebe.

Chtěl bych, abyste odešli z této místnosti s myšlenkou, že můžete změnit samotnou podstatu toho, kým jste. Nestane se to přes noc, protože je to složitý hlavolam. Musíte se nejprve osvobodit od toho, co jste si přivlekli s sebou do této nové energie. A většina z vás o tom ani neví. Staré zvyky jsou tady – a přetrvávají. Kdo jste? JÁ JSEM…,“ dosaďte své jméno, dítě Boha. Jsem na této Zemi za určitým účelem a mám Boha uvnitř. Je to překrásná existence naplněna léčením a krásou. A věci, které si ani neumím představit nebo je nečekám, budou následovat. Tečka. To já jsem. Věříte tomu? Pokud můžete aspoň nepatrně cítit, že to jste vy, drazí, pak je naděje – že dokážete přeřezat to potrubí. Pro mnohé z vás je to tak těžké, protože definujete sami sebe podle toho, co je s vámi špatně! A Duch, který sedí tady, říká: „To je lidská bytost, která si sama vytvořila své problémy, utápí se v nich a definuje se podle nich a je na ně pyšná.“ Možná je načase to vidět a změnit to; a vztyčit se a kráčet s hrdostí, že už nejste nemocní nebo nemáte věci, které vás trápí. Pryč od léků, které vás připravovaly o rovnováhu a nikdy vám až tolik nepomáhaly. Tím jste.  Mnozí z vás to teď poslouchají a jsou zmatení. Snad proto, že jste sem přišli, abyste slyšeli úplný balíček informací, ale my říkáme jen to, že máte vždy kontrolu nad tím, kdo jste. A nyní, v nové energii po roce 2012, je to ještě výrazně zesíleno. Nástrojem k vytvoření toho, kým jste, jsou každodenní afirmacePozitivita budoucnosti skutečně tvoří energii pro vás. Jaká to dohoda! Můžete takto tvořit svou vlastní realitu!

Něco vám řeknu: v této místnosti je potenciál léčení pro ty, které právě teď slyším (pozn. překl.: Kryon zřejmě „slyší“ (vnímá) ty v sále, kteří žádají o uzdravení). Copak necítíte, že to přichází? A bude to trvalé. Povím vám toto: když má lidské tělo svou šablonu v rovnováze, je to celý váš život. Dokud bude v rovnováze, nebudete mu to muset neustále připomínat. To je rozdíl mezi starou a novou energií. Máte představu o tom, co je pro vás dobré a tak to pořád dokola opakujete. Jedinou věc, kterou chci, abyste opakovali, jsou afirmace, které si dáváte, a velkolepost, ve které se spatřujete každý den.

Jste věční; a jakmile skončíte s tímto životem, vrátíte se zase zpět – způsobem, který bude nový a jiný, neposkvrněný, s uvědoměním, co dělat; s lepším životem, než si vůbec dokážete představit; neboť stará duše spolu s novou energií je absolventem Země. Ví, co dělá, s moudrostí, která přesahuje jeho pozemský život, a ostatní si ho všimnou. Proto to všechno potrvá generace – než se vyvine svět, který nikdy nebude válčit, než vědomí Země pomalu vstoupí do statusu absolventa. S probouzející se Akášou bude už mít vynálezy, které jsou vám pomalu odkrývány a které doslova zruší platnost fyziky a problémů, které vám brání dělat to či ono. Všechno je to tam – to vědění může být vaše. Choroby zmizí.

Je to utopie? Jak definujete utopii? Lidé budou mít vždy různé myšlenky a různé názory; vždy budou nějaké třenice. Není to situace, kdy budete na dokonalé Zemi. Ale něco vám v této chvíli řeknu: dokonalá Země bude takde se nebudete zabíjet, taková, kde budete spojeni s Gaiou a budete rozumět jejím cyklům, očekávat je a spolupracovat s nimi, chápat, jak funguje život a tvoření. A dostanete se až do bodu, kde pochopíte, jak tvořit elektřinu z tepla, které vám dává Země, které leží přímo pod zemskou kůrou a je zdarma. To je jen jedna z mnoha věcí, které zastaví znečišťování. Je tolik věcí, ke kterým dospějete, které nejsou na obrazovce radaru žádného futuristy, protože si je nikdo nedokáže ani představitTomu se říká rozvinuté (pokročilé) lidstvo. To, které začíná objevovat věci dosud neviděné… ale začíná to tady – tím, že přežijete, staré duše, abyste vytvořili šablonu, kterou předáte dalším generacímVyrovnání šablony – to je to, co můžete udělat.

Je toho tolik, co bych vám mohl říct, ale budoucnost může být mnohem lepší, než si vůbec umíte představit. Narodili jste se ve správný čas na správném místě. Právě teď je tato fáze obtížná, neboť objevujete černou a bílou – už žádné sezení na plotě (pozn. překl.: Kryonova metafora pro nerozhodnost) – to jsme vám řekli už dříve. Můžete se ptát: „Co to vlastně doopravdy znamená? Co funguje a co ne? Co je černé a co bílé? Co je přijatelné a co není? Co má integritu a co ne?“ V obchodě, ve financích, všude kolem, v politice – začínáte vidět, jak jsou všechny ty věci podrobovány zkouškám, testovány na maximum. A to strhne ten plot a ten už tam dál nebude. Změny jsou vskutku na dosah. Pochopitelně. A v tomto procesu můžete mít skvělé zdraví, jakmile rozlousknete tu hádanku, staré duše.

A tak to je.

KRYON

Neočekávaná změna

Tento živý channeling byl předán ve Vancouveru, BC, Kanada 19. března 2017

Zdravím vás, moji drazí, já jsem Kryon z magnetické služby. Pokaždé, když toto poselství začíná, je zde několik okamžiků nastavování [mluví o pauze, která nastává po pozdravení]. Toto nastavení je pro mého partnera, ne kvůli vám. Je to proto, že poselství jsou předávána téměř v jiné dimenzi. Je to obtížné pro lidskou bytost opravdu přepnout chod a zastavit poslouchání člověka v křesle; a místo toho naslouchat multidimenzionálnímu poselství z druhé strany. Avšak tam to poselství vzniká.

Dnešní poselství je trochu jiné než dříve. Opět začínám s blahopřáním lidské rase za to, že jste to dali. Toto je hovorový výraz [kulturní fráze], který znamená, že jste skutečně udělali něco skvělého. Téměř na poslední chvíli vás načasování z hvězd přeneslo na konec silného cyklu, a vy jste jím prošli bez další a již konečné války. Prošli jste jím bez hororu a zkázy nebo plánovaného konce planety, a přece skutečně nevíte, co jste udělali a dnes se nacházíte ve zbrusu nové energii. Od roku 2012 reaguje a mění se mnoho věcí, nejen vy. A o tom chci dnes mluvit.

 
Změny v krystalické mřížce

Začněme tím základním, krystalickou mřížkou planety. Říkal jsem vám, že tato mřížka je jakousi „paměťovou mřížkou“. Říkal jsem, že je aktivní [stále v pohybu] a aktivuje se prostřednictvím emocí a soucitu lidských bytostí. Řekl jsem vám, že je to, dalo by se říci, urychlovací mřížka – když se změní, potom lidé, kteří jsou na ní, tu změnu pocítí. Až doteď byl vklad lidstva absolutně negativní, protože to odpovídá lidské přirozenosti. Taková je prvotní emoce – strach, utrpení a horor. Pokud mi nevěříte, podívejte se na vaše zprávy. Zdá se, že lidské bytosti nejvíce přitahují a zajímají se o ně. Horor a drama jsou emoce, které často řídí váš marketing, filmy a knihy. Taková je lidská povaha, o které mluvíme, a ta se začíná měnit. Takže mřížka, která si „pamatuje“ lidské emoce, vám dává pocítit horor bitevního pole, nebo smutek na pohřebišti. Pamatuje si, co do ní bylo vloženo.

Co se děje s krystalickou mřížkou této planety v nové energii? Myslím, že už jsem vám napověděl. Moji drazí, je to skoro jako by došlo k restartu, a negativní a dramatické věci, které si zapamatovávala dříve, a místa, která si je pamatovala, začnou slábnout a mizet. Je to skoro jako načasování stvořené naprosto jinou fyzikou pro vás, pro planetu. Je to urychlovací mřížka – a dá se říci, že vy na ní nyní zanecháváte čerstvý otisk. Když vy něco restartujete, vše co bylo dříve, mizí. Potom to začíná znovu čerstvé a to se děje právě teď, razí. Důkazem je to, co mnozí začnou cítit na místech, která bývala temná, protože se to bude měnit a senzitivní lidé si toho všimnou jako první.

Čas

Začal jsem jednoduchým lineárním konceptem, a jeho příkladem je krystalická mřížka. Je to prostě lineární a vy tomu můžete rozumět, ale někteří měli ezoterické dotazy ohledně času. Mění se v této nové energii i čas?

Jestliže jste se nezúčastnili dnešního semináře, toto možná bude složitý koncept k uchopení. Seminář vám dal obecnou představu časové spolehlivosti a ukázali jsme vám to konkrétním způsobem. Vy necítíte kruh času, protože pro vás je čas přímou linkou, jako když jede vlak po koleji. Vy jedete pouze jedním směrem, z minulosti přes přítomnost do budoucnosti. Ale realita je, že je čas fraktálový. Probíhá v kruhu a nese v sobě energii, která reaguje. „Fraktály“ jsou jeho části, které jsou součástí celku, ale cestou zanechávají kousky sebe samých.

Fraktálový čas se možná jeví jako něco ezoterického, protože to není to, jak žijete, ale má vliv na to, jak se na věci díváte. Jak se na planetě odehrávají různé věci, vytvářejí výmoly na cestě, takže když se pohybujete v kruhu, cítíte je nebo tušíte, že se blíží. Často vytvářejí stále stejnou věc. Z toho plyne fráze „čas se opakuje“. Jistým způsobem ano. To je fraktálový čas. Tento efekt jste studovali a předpokládá se, že za ním stojí fyzika atomárních částic [Higgsův singlet*]. Takže se nabízí otázka: Co se děje s časovými fraktály v této nové energii? Jsou ty výmoly na cestě stejné nebo jiné? Co se děje s událostmi na časové ose minulosti, které by mohly být spouštěčem budoucnosti?

Jsem zde, abych vám něco řekl. Celá časová linie, všechny fraktály se začínají restartovat [zesilovat], a když zmizí, moji drazí, čas sám se začne měnit. Proč se tak děje? Protože lidské vědomí je toho součástí. Když restartujete fraktálový čas, znamená to, že věci v minulosti vás dnes ani v budoucnu nebudou ovlivňovat, tak jako tomu bylo ve starší energii. Ve staré energii jste o ně stále zakopávali a ony stále přicházely. To vedlo k válce za válkou. Potom si lidstvo na chvíli odpočinulo a pokračovalo v tom dál. Dělo se to, protože jste to očekávali. Byla to lidská přirozenost. Mnozí říkají: „Tak to lidé dělají.“

Pokud je to tak opravdu a načasování věcí se začíná měnit, znamená to, že tvoříte novou časovou osu. Vytváříte nové výmoly, ale ty výmoly mohou být nyní pozitivní místo dramaticky negativních. A fraktály takové jsou. Začínají pracovat stejně, bez ohledu na to, co děláte, až na to, že ty staré ve staré energii tam už nebudou. Mohli byste říci, že jste je vyčistili. Je to kontroverzní? Ano. Je to kontroverzní i ve fyzice.

Čas je čas bez ohledu na to, co se děje. Proces fraktálů je také stejný a je takový celé věky. Já vám říkám, že se to mění. Proč? Díky katalyzátoru: vědomí nového člověka.

Nestálý efekt „výmolů na cestě“ – minulost

Takže pojďme udělat další krok. Jestliže se fraktály mění, ovlivní to reakci lidí na minulost? A odpověď zní, ó ano! Přečtěte si to znovu.

Najednou se to může stát začátkem naprosto nové reakce na historii. Zasévání semen míru mezi bývalými nepřáteli je na dosah, protože minulost nebude mít vliv, jaký mívala. Ale nejvíc to pocítí ti mladí, protože oni nikdy nezažili historii. Oni jen reagují na ni, a na to, co jim o ní bylo řečeno.

Kde vidíte nejsilnější vliv historie na planetu? Odpověď zní, že na Blízkém východě. Lidé Blízkého východu a jejich současné kultury neočekávají pravdu od toho, co vám říkám. Byl jsem v jednom velkém divadle s mým partnerem, který seděl sám na pódiu. Světlo směřovalo na něj v křesle, a 900 Izraelců očekávalo, že uslyší Kryonovo poselství. S nadějí, že bude o jejich zemi, ale nikdy nevíte, co bude Kryon říkat. Potom jsem k nim promluvil.

Řekl jsem jim, že „mají úkol“ – že jsou vyvolenízaprvé: přinést mír do své oblasti, a zadruhé: vytvořit tím počátky míru na Zemi. Oni to dostali za úkol, protože oni jsou ti jediní, kdo to mohou udělat. Řešení „situace“ prostě nepřichází z vnějšku. Nepřijde ze západu, ale jen od nich.

Reakce jejich vědomí se ptala: „Jak?“ Po celé věky je to jejich přáním! Od 40. let 20. století, kdy dostali povolení vrátit se do této země a vytvořit zde národ, je to vše, co všichni chtěli. Ale kvůli činům na obou stranách se to změnilo k horšímu. Jak? „Jak jsi otočil ten magický vypínač, Kryone, že najednou můžeme mít mír v této oblasti se všemi těmi, kteří jsou kolem nás?“

Odpověď byla, že už to začali, a udělali to 21. prosince 2012. Ten reset začal  přijetím minulosti, protože fraktály jsou pryč nebo jsou přepisovány a přijdou děti, které jim položí otázku: „Pověz mi znovu, táto, proč se ode mě čeká, že je budu nenávidět? Já tomu opravdu nerozumím. Pověz mi znovu, co se stalo v minulosti, co teď má mít nade mnou kontrolu? Vyprávěj mi znovu, táto, proč potřebujeme soupeřit se vším, co bylo dysfunkční v minulosti? Pověz mi, proč nemůžeme vymést minulost, která nepracuje pro nás? Pověz mi, proč nemůžeme začít proces, kdy jim pohlédneme očí a řekneme: ´Odložme všechno, co bylo, a vytvořme to, co je.´?“

Pro budoucí generaci říkám, sledujte to! Nadejde čas, kdy staří vůdci na obou stranách odejdou, a bude se klást mnohem méně důrazu na to, kdo co komu udělal, a místo toho přijde vědomí hladkého startu. Minulost nebude ovlivňovat budoucnost. Jaký to koncept! To je katalyzátor pro mír na Blízkém východě a neměl by šanci, kdybyste nepřekročili ten ukazatel.

Čím je to, že světové války přišly a odešly a nepřátelé, kteří to zažili, se všichni společně v uplynulých 60 letech sešli jako dobří partneři a sousedé? Co to je na Blízkém východě, že tam pokračuje velmi starý a starodávný boj a zdá se, že nikdy neopustí standardní „kdo co komu udělal za více než 1000 let“? Odpověď vás možná překvapí.

Byl to Blízký východ, který by dostal civilizaci na kolena, kdybyste nepřekročili precesi rovnodennosti – milník roku 2012. Byl to Blízký východ, který spustil Bitvu Armagedonu, která byla předpovězena vaším Písmem a ostatními učenci všech věků, od starověku až do 80. let 20. století. Bylo to potřebné k vyplnění proroctví a sehrálo to na konci času svou roli.

A pak se to nestalo. Mnozí mají stále pocit, že se to stane, protože vsadili na soudný den v budoucnu a strávili příliš mnoho času utvrzováním se, že je to jisté. Důvod, který povede mladé lidi ke změně směru, je, že to v nich není vyryto jako je to v těch, kdo strávili celý životy tím, že to očekávali. Je toho víc.

Rovnováha světla a tmy

Rovnováha světla a tmy na planetě se začíná přeskupovat, a začíná se objevovat více divokých karet. Divoké karty jsou „neočekávané posuny“ – věci, které často šokující způsoby, které nejsou pozitivní ani negativní, ale jsou to spíše změny v paradigmatu toho, co bylo. Často postrkují budoucnost, jak ve vědomí, tak i ve vědě.

Několik jich přichází v podobě lidských bytostí provádějících změny takovými způsoby a na takových místech, které nečekáte. Je jedna taková, která je dávno zapotřebí v New York City v OSN. Je to stará organizace s nádhernými ideály o pomoci planetě, ale vězí ve své vlastní politice, založené na staré energii. Co se stane? Pokud se brzy něco nestane, mohlo by dojít k ukončení jejího fungování. Divoké karty nejsou zaručené. Jsou načasované tak, aby se utkaly se svobodnou volbou lidí kolem. To vytváří divokou kartu – naprosto nečekané události. Přemýšlejte o tomto: organizace vytvořená za účelem udržení míru na Zemi se může stát dysfunkční nebo dokonce padnout, anebo může přijít divoká karta a za přítomnosti velké kontroverze, a takřka bez financování, ji restrukturalizovat. To dělají divoké karty.

Můžete je najít v byznysu, v bankovnictví nebo v politice. Brzy se mohou objevit nové, radikální, nikdy dříve nevyzkoušené myšlenky. Očekávejte tyto druhy věcí, ale budete si muset na ně nejprve zvyknout. Mohou přijít úspěchy i nezdary. Někteří rozsévači semen to nezvládnou. Pak ale přijdou další a způsobí, že semena začnou růst. To znamená, že ideály, které nebyly akceptovány včera, mohou být akceptovány dnes nebo v budoucnosti. Je to proto, že jak se budete vyvíjet, uvidíte v nich novou moudrost. To je součást procesu postupného růstu. 

Takže zde se v současnosti nacházíte, ve vzorci změny. Jste na začátku procesu růstu. To vše s novou mřížkou, s velmi málo časovými fraktály k obnovení, a s jasným návrhem od historických energií. Jste připraveni?

Poslouchejte – o tom, co se teď děje na vaší planetě, nebylo napsáno nikdy žádné proroctví. Nula. Neexistují nikde žádní starší lidé nebo channeleři, kteří by vám předali správné, solidní proroctví o tom, co bude dál. To protože jste právě prošli tunelem staré energie, starých proroctví a sotva jste se od nich osvobodili. Je to nová energie, kterou jste nikdy dříve na této planetě nezažili. Kdybyste nevěděli, o čem mluvím, přečtěte si ta proroctví.

Podle těch nejlepších, nejoblíbenějších a nejvíce přijímaných proroctví vaší doby, kde máte být právě teď? Odpověď zní: mrtví.

Jaká má teď být Země? Odpověď zní: „radioaktivní“. Nikdo nemůže existovat na planetě, která prošla masivní jadernou výměnou, bez ohledu na to, co říkají vaše filmy. Je to „sbohem“ lidem na planetě. Celá myšlenka post-apokalyptické Země je fantazií. Nežijete, když existuje tolik radiace. Ovlivňuje vše ve vzduchu, v oceánech a jen prach, který by byl vyvržen tisíci jaderných výbuchů, by kroužil kolem planety a po desetiletí blokoval slunce. Tma – konec života.

Moji drazí, toto je apokalypsa, ke které nikdy nedošlo. Naopak, jste zde se svými dětmi a novou planetou s nadějí. Možná přemýšlíte, proč vás všechny mám tak rád, ale opravdu to nevíte, ještě ne.

Za jednu nebo dvě generace někdo zvedne ruku a řekne: „Nemůžu si pomoci, ale všimněte si, že jsme jiní než ti předtím“. Tak dlouho to trvá, zvláště přepsat staré vědomí očekávající zkázu.  Dvě generace budou možná muset uplynout, než někdo zvedne ruku a řekne: „Podívejte, slunce vychází [metafora]. Je to jiné.“. Lidé se mění pomalu, ale snad si všimnou měnících se postojů a toho, že kráčejí po nové cestě.

Chcete vědět, jaký je v této chvíli váš úkol, drahé staré duše? Vaším úkolem je povzbudit ty kolem vás tím, že použijete svůj soucit a vyrovnanost. Když je uslyšíte mluvit o tom, že nemohou jít vpřed, nebo že věci na planetě jsou hrozné, nebo co minulý večer říkali ve zprávách, promluvte milujících způsobem. V pravý čas můžete říci: „Opravdu nejsem v tomto s tebou na jedné lodi. Cítím, že máme před sebou pozitivní období. Věci se změnily. Copak to necítíš ani nevidíš? Já myslím, že jsme dostali zářivější budoucnost. Jen potřebujeme být trpěliví a přestat si libovat v dramatu, které nám předávají ostatní a způsobují, že se všeho bojíme.

Poslouchejte: tomu se říká „setí semen a oni se vám možná vysmějí do obličeje. Ale setí semen, které provádíte, zanechává soucitné, vyrovnané pozůstatky, které se zachycují v jejich vědomí. Je to přitažlivé. Možná, že se k vám později vrátí, když budete sami, a řeknou: "Pověz mi, proč to tak cítíš? Pamatuji si, co jsi říkal, a líbí se mi to. Jen nevím, proč to tak cítíš.“ Potom jim můžete vyprávět trochu více o precesi rovnodennosti, nebo možná o tom, o čem mluvili předkové, a že se to slučuje s naší dobou.

Povězte jim něco z historie planety, která je na západě zdánlivě neznámá, a která byla doložena starobylými kalendáři. Požádejte je, aby provedli své vlastní pátrání a nechte je odejít. Povězte jim, že ta naděje je reálná, a aby se rozhlédli. Požádejte je, aby si povšimli, že civilizace prošla změnou tisíciletí, a teď, o 17 let později, nedošlo k žádné zkáze a beznaději. Řekněte jim, že věříte tomu, co říkali předkové, protože právě to se nyní děje. Zasévejte semena, protože je šance na pozitivní změnu.

Mladí lidé k vám přijdou občas zmatení tím, co jim o budoucnosti řekli jejich rodiče. Možná budete tím jediným, kdo řekne mladému člověku: „Je to mnohem zářivější než oni tuší, jsou ještě „ve stínu minulosti“.

Sedím před 900 Izraelci na pódiu, sám s mým partnerem a říkám jim: „Pro vás byl svět ještě černobílý. Izrael byl černobílý, ale přicházejí barvy.

Celá ta myšlenka pro ně byla cizí, protože nikdy dřív neexistovala. Vždy to byl černobílý Izrael. Potom jsem jim řekl: „Je to na vás.“. Teď vám říkám, proč mají tyto věci tendenci se v nové energii měnit. Potenciál je zralý na změnu, ale načasování je na lidech, kteří jsou zde. Slyšeli jste to? Duch nemá kontrolu nad vaší svobodnou volbou nebo nad tím, jak rychle se přizpůsobíte této změně.

Jak dlouho to potrvá Izraelcům i vám? Jak přijmete toto poselství o nich? Mnozí ho budou chtít rozebírat, diskutovat o něm na YouTube, komentovat, jak je hloupé nebo absurdní. Toto je svobodná volba, ale dovolte mi, abych vám něco řekl: Jestliže uvidíte tento druh reakce, je to lidská bytost, která neunikla myšlence zkázy jednou provždy. To je vědomí toho, co musí být přepsáno jako první. Kolik desetiletí musí uplynout, než si někdo uvědomí, že proroctví o tom, co mělo nastat skoro před 20 lety, se nevyplnilo? Potom se snad i zeptají proč.

Co očekáváte vy osobně? Drahé staré duše, chci, abyste toto místo opustili s těmito otázkami ve své mysli. Co opravdu čekáte? Očekáváte, že slunce vyjde a že zde na vaší planetě zvítězí světlejší energie? Očekáváte to, co se na Blízkém východě neočekává? Dokážete vidět, co dělají divoké karty a nebát se ani nestrachovat? Jestliže jste na této pozici, potom jste udělali první krok.

Snažte se rozpoznat, co se zde má skutečně udát. Existuje jedna nová planeta s novým vědomím a novými způsoby, která začíná růst a rozvíjet se. Nakonec přijde konec války. Bude to začátek něčeho, co už jste ani nečekali. Přicházejí barvy. O tom je toto poselství.

Osobně pro jednotlivce

Je to nádherné poselství. Věříte mu? Nebuďte zmatení, protože váš život nemusí nutně spolupracovat se vším, co jsem řekl. Načasování vašeho probuzení a rekalibrace je pro každého jedinečné. Slyšeli jste to? Nemáme skupinu starých duší, které si všechny vezmou jednu pilulkuKaždý jeden z vás je unikátní a rozdílný a probudí se a bude rozvíjet v různých časech pro různé účely. Někdy vám to synchronicita toho, co přichází, ještě nedovoluje, a vy poskakujete nahoru a dolů a říkáte: „Tak kdy? Proč ne teď? Já to nedostanu?“

Moji drazí, jak jsem už řekl dříve, až ten vlak dorazí, tak se o tom dozvíte. Pak do něj můžete nastoupit. Ale jestliže se probudíte příliš brzy a půjdete na nádraží tak rychle jak jen zvládnete, budete frustrovaní, že tam ten vlak nestojí. Nechejte synchronicitu, ať pracuje pro vás, ne proti vám. Mějte se vším trpělivost.

Co děláte, zatímco čekáte? Proč si nesednete a neřeknete: „Děkuji Ti Bože za to, že mě miluješ.“. Přemýšlejte o tom, jaký druh pozitivní změny můžete odvést, zatímco čekáte. To začíná čistit strach a neklid a všechny ty věci, které nejsou soucitné a krásné. Možná je tohle důvodem, proč se začátek opozdil! Cítíte se hodni?

Obvinili mě, že jsem příliš optimistický. Přiznávám to, jsem. To protože vím, co přichází a viděl jsem to už dřív. Klíčem k tomu je svobodná volba, a s ní můžete dělat, co budete chtít. Avšak já to už viděl. Vím, kam je třeba jít, a vy jste na správné cestě. Moji drazí, právě jste vyrazili a toto je jen začátek. Jak s tím vším hodláte naložit? Někteří nemohou strávit to všechno, co jsem řekl, ale později si to uvědomí. Spatří to a pochopí. Jiní to už pochopili. Opět opakuji, že každý z vás je na jiné stezce.

Duch ví, kdo jste. Duch zná vaše jméno, a vy nejste v temnotě. Nejste bez podpory. Jaký z toho máte pocit? Na začátku channelování před 28 lety, jsem vám dal metaforu, kterou stále opakuji: Varuji vás před tím, abyste vlezli do skříně, zavřeli dveře a zhasli světlo – a snažili být se sami! To nemůžete! Laskaví andělé, kteří přišli na tuto planetu s vámi, jsou s vámi stále. Nás se nemůžete zbavit! Je to Bůh-ve-vás, co vás obklopuje s velkolepostí opačné strany závoje a vyšší já, které si nesete sebou a předstíráte, že je nemáte, zatímco si myslíte, že jste sami.

Já jsem Kryon milující lidstvo.

A tak to je.

* Higgsův singlet – párová částice Higgsova bosonu 

Komplexnost lidského duchovního systému

Tento živý channeling Kryona byl přijat v Boulderu, Colorado, 7. ledna 2017

Zdravím vás, drazí, já jsem Kryon z magnetické služby.

Dnešní channeling bude jiný, protože chceme mluvit o věcech, o kterých jsme toho ještě moc neřekli. Jde o komplexnost lidského spirituálního systému. Než však začneme, chceme vyslovit pár slov uznání, proč jsme tady. Proces channelování, který nebude existovat pořád, se děje z určitého důvodu: aby oslavil lidstvo. Nikdy kvůli tomu, aby vás obviňoval, šířil strach nebo vás vyzýval k určitému jednání, co byste jinak nikdy nedělali. Tohle je rodina ve svém nejvyšším vyjádření – aby tu s vámi pobyla, vzala vás za ruku a vyprávěla vám příběh o vašich schopnostech, o vašich možnostech, vaší hodnotě a kráse celého systému. A pokud sedíte před channelerem a taková slova neslyšíte, pak pozorně rozlišujte, kdo co říká. Neboť Tvořivý Zdroj vesmíru je s vámi cíleně spojen láskou a soucitem. A i když vás od toho všeho odděluje závoj, přesto to můžete vnímat. Možná to dokážete rozeznávat a vnímat v mých slovech.         

Nikdy jsem nebyl člověkem a nejsem nezbytně ani jednotlivou entitou. Pokud byste to chtěli k něčemu přirovnat, jsem „hlasem domova“, reprezentujícím triliony a triliony božských duší. Bůh je mnohem větší a úplně jiný, než si myslíte. Bůh miluje tak, že si to nedokážete představit, a přesahuje to, čemu říkáte „lidské vědomí“. Bůh nedělá lidské věci a nereaguje na lidské věci. V nebi neexistují žádné spory s Bohem, ale jen soucit a láska, která je tak čistá, že si to vůbec neumíte představit. Proto vám předáváme laskavá, přátelská, láskyplná a podporující poselství. Takový je Bůh a taková jsou i poselství, která vám přináším. Tento účel či záměr channelingů bych tu chtěl ještě jednou zdůraznit. Nikdy jsme nepředávali poselství kvůli tomu, abychom získali přívržence, nikdy. Jsou to jen informace pro ty, kteří chtějí slyšet pravdu a krásu, která přesahuje jakékoli chápání jakéhokoli člověka. Je to mnohem větší, než si myslíte.

Posun do nového paradigmatu

Položím vám záměrnou otázku: Pokud se staré systémy a energie mění do nového paradigmatu, je pro vás pochopitelné, že se také mění vlastnosti všech věcí, které tu dosud existovaly? Pokud s tím souhlasíte, nebude pro vás toto poselství kontroverzní, ale naopak je přivítáte a budete vědět, že je skutečné. Přesto existují tací, kteří říkají: „Bůh je vždy Bohem, systémy zůstávají vždy stejné a reakce lidí jsou vždy stejné. A proto zůstávají věci, které se během tisíců let neměnily, stejné i pro další tisíce let, bez ohledu na to, co lidé dělají.“ Tito lidé by neměli naslouchat tomu, co bude následovat, protože se jim to nebude líbit.   

Moji drazí, krása tohoto poselství tkví v tom, že váš vlastní, ve vašem nitru sídlící systém lidské spirituality, na který jste zvyklí, se nyní začíná měnit. Dosud jsme se zaměřovali téměř výlučně na změny ve vašem vědomí, vaší DNA, vašem vyšším já, vašem vztahu k Bohu – na tohle všechno. A o tom ostatním jsme vlastně vůbec nemluvili – až dodnes. Mělo by vám dávat smysl, že věci, které určitým způsobem existovaly ve staré energii, se v nové energii začínají měnit.  

Lidská Akáša

Možná tím, co se nejvytrvaleji drží ve vašem vnímání, ve vašem chápání a zároveň je tím největším nedorozuměním, je lidská Akáša. Pojďme si ji znovu definovat a společně se na ni podívat. Akáša je energií všeho toho, co se událo ve všech vašich životech na Zemi. Říkáme tomu „energetický otisk“, vy tomu říkáte „minulé životy“. Pro vás tento (současný) život znamená všechno, pro nás je to jen něco přechodného – jeden život následuje za druhým a my vás vidíme v neustálém přechodu, v neustálé změně. Duši, kterou jste, vidíme jako starou a zároveň věčnou. Vidíme potenciály vašeho příštího života, vás všech. Je vaší volbou na této straně závoje, co a jak budete dělat. Ale je to také vždy součást systému s jinými lidmi, se kterými spolupracujete na stejných věcech. Nevidíme nikdy jen jeden život, ale vždy celý systém. Z této perspektivy vám říkám – a zejména těm, kteří nedávno ztratili milovaného člověka – že smrt neexistuje. Přesouváte se z jednoho systému do druhého, z jednoho paradigmatu do druhého a vlastní esence, osobnost, duše, krása, láska, soucit, všechno to, o čem věříte, že odešlo a je ztraceno, neodešlo a není ztraceno – žije dál a stále tu existuje. Věřte tomu nebo ne, avšak krása systému tkví v tom, že něco z toho přejde i do vás, a jiná část systému doslova přechází do závoje Země… je to komplikované, avšak lidé, o kterých věříte, že jste je ztratili, tady zůstávají tolika různými způsoby a stejně tak i vy (svou částí) z vašich minulých životních vyjádření (životů). Komplexnost lidského systému přesahuje všechno, co vás učili. Poslyšte, v každém životním vyjádření, které jste prožili, odchází při vaší smrti část vaší duše do planety a mřížky a zůstává tady. Jaký to ve vás vzbuzuje pocit vědět, že jste součástí zemského povrchu? Je to součást mřížky, která pak pracuje s ostatními lidmi, vaše moudrost a všechno to, co jste se naučili, tady zůstává a pracuje s vámi ve vaší příští inkarnaci. Nebuďte šokováni a překvapeni, když jdete na procházku do lesa a vnímáte rodinu. Pak řeknete: „To bylo to nejúžasnější, co jsem kdy pocítil,“ a přitom nemáte ani tušení, že jste vnímali sami sebe – je to nádherný pocit. Jaký to systém! A k tomu se ještě přidává Akáša.   

Akáša je energetickým záznamem všeho, co jste udělali. Není organizovaná lineárním způsobem. Přesto byste chtěli, aby taková byla a abyste mohli přijít ke čtenáři (energií), který by vám řekl, kým jste byli a co se událo. Avšak čtenář (energií) ví, že všechno, co může rozpoznat, je jen vaše ohraničená energie z minulosti a on skutečně nemůže říct, kdy se co stalo. Může vám sdělit něco, na čem pracujete, co jste dokončili, co krásného pro vás znamená cyklus od 1 do 9 a to, že se teď můžete osvobodit od karmické energie. Akášu je možné číst jako knihu, která obsahuje údaje a minulé karmické energie a která vás povzbudí dělat něco jiného. Přesto vás Akáša také často ruší, protože tu existují nedokončené energie, věci, které potřebujete propustit, třeba abyste se zbavili strachu, nebo se z nich něco naučili. To vše je součástí uložené minulosti, která je pro vás dnes zpřístupněna. Existují lidé, kteří v sobě nesou velké předsudky a ani si jich nejsou vědomi. Jsou v nich, v jejich DNA kvůli dění z jejich minulosti. Vzpomeňte si, prošli jste různými pohlavími a rasami – byli jste každým. Přihodilo se vám toho tolik, že v sobě nevědomky nesete svou minulost. A pak se jednoho dne něco stane a ve vás to vyvolá určité reakce a myšlenky, u kterých si pomyslíte: „Odkud se to bere?“ Nebo se o to možná nestaráte a jen jednáte. Existuje mezi vámi pořád ještě hodně takových, kteří si netroufají vlézt do vody – jsou ovlivněni příliš mnoha zkušenostmi s utonutím. Strach před tím či oním si v Akáše nesete do současného života.   

Mnohé z toho, co se teď učíte, staré duše, je, jak s tím máte zacházet a jak to můžete propouštět. V posledních dvou, třech, čtyřech letech jsme začali mluvit o tom, jak byste měli Akášu používat jinak. Používejte ji jako skladiště vědění, z něhož můžete čerpat. Co jste měli tehdy, co byste měli rádi dnes? Co třeba zdraví nebo delší život? Zasloužili jste si to, je to ve vaší Akáše. Vaše Akáša obsahuje všechno to, o čem jsme mluvili – nedostatek, strach, sebeúctu, odvahu. Můžete si to vytáhnout, pracovat s tím? Odpověď zní: Ano. Zeptáte se: „Jak?“ a my odpovíme: Katalyzátorem k tomu je vaše innate, která je spojena s vaším vyšším já, začíná s vámi pracovat a dá vám to, co potřebujete, co jste si zasloužili a co už ve vaší Akáši existuje. Tohle je nové. Ale není to to, o čem chceme dnes mluvit.   

Akášická předloha

Systém Akáši je řízen energiemi a nikoli časem. Přesto je to energie minulých událostí. A proto tu existuje něco, o čem jsme se dosud v žádném channelingu nezmínili, totiž „akášická předloha“. Dovolte mi, abych vám to vysvětlil. Systém je vytvořen tak, aby vás podporoval. Vaše Akáša tu je proto, aby vám pomáhala. Je to laskavý systém, aby vás posouval a vyzýval k překonání vašich minulých strachů a ukazoval to, co máte vyřešit, abyste uskutečnili svůj život jako staré duše a mohli jste pokračovat dál s vědomím své hodnoty. Minulost je zapojena do té míry, že dokud je ve vaší DNA, zůstává tam a nemůže být zrušena – ale vy ji můžete uvolnit, vyřešit. Můžete využít vědomí, oprostit se od věcí, abyste rozpustili karmu, k čemuž jsme vás už vyzývali před 26 lety. Můžete se svým vyšším já dospět do stavu, s kterým se Akáša sladí, a můžete začít nově přepisovat věci, které vás zatěžovaly. Ale ani tohle není to, o čem jsem chtěl mluvit.   

Akášická předloha se stále znovu a znovu uplatňuje s dokonalou laskavostí jako podpora v každém životě a pomoc pro ten následující. Ale tato předloha vychází ze staré energie a všechny staré duše nesou starou předlohu, zatímco nové duše, které se budou rodit na planetě od roku 2017 už to tak mít nebudou. Novorozenci si už nebudou do svého života nutně přinášet starou energii, protože přechodná doba k posunu už skončila. Rok 9 skončil, začal rok 1 a tím se začíná předloha měnit. Nebudeme však mluvit o novorozencích, ale o starých duších – co pro ně tato předloha znamená a jak může působit. Budete překvapeni.

Člověk byl a je ve svých životech propojen s předlohou týkající se rozpětí života, tedy jak dlouho žijete, než zemřete, kdy začnete stárnout. Teď možná řeknete: „Počkej chvilku, to není nic laskavého.“ Co když vám řeknu, drazí, že ve staré energii to tak bylo. Zemřeli jste, abyste se mohli rychle vrátit a pokračovat v tomto nádherném systému. Protože pokud byste žili příliš dlouho, nemohli byste se tak rychle vrátit. O čem vám však chci říct, je to, že tato předloha ve vás pořád přetrvává a pracuje se starým předpokladem, že musíte opustit tuto planetu, abyste se mohli vrátit s novými informacemi. Drazí, to je starý systém. Je to systém starých duší. Opustíte planetu a vrátíte se zpět, abyste pokračovali dál jako mladý člověk. Vyzvednete si dosaženou moudrost a pokračujete dál. Někteří z vás už to začínají chápat: v nové energii budete žít déle. Vědomí, které se díky posunu rozšiřuje a zvyšuje, bude schopné řešit zdravotní problémy, problémy se sebeuvědoměním nebo sebeúctou. Nebudete už umírat na zlomené srdce, kvůli zoufalství nebo chybějícímu sebevědomí – tohle vše je součástí staré předlohy, která vám při nějakém podobném scénáři stanovuje opustit planetu a znovu se vrátit, abyste mohli pokračovat. Avšak najednou, najednou je to teď úplně jinak. Začínáte si vyzvedávat věci ze staré Akáši a to vám umožní žít delší a zdravější život. Můžete si převzít větší podíl a dosáhnout mistrovství ve svém stáří. Co je dnes (normální) v šedesáti, to začne teprve v osmdesáti a budete pokračovat stále dopředu. Nemáte ani ponětí, drazí, jak dlouho můžete žít s DNA, kterou máte. Už dřív jsme vám říkali, že 100 let je příliš krátká doba. Lidské tělo bylo navrženo tak, aby žilo stovky let. Reprodukuje se a opravuje samo, takže může stále pokračovat dál. Ve staré energie to šlo špatně – ale v nové energii to možné je. Přesto tu teď sedíte se starou předlohou, která byla navržena tak, aby vás nechala zemřít. Jak se vám to zamlouvá?   

Převzít zodpovědnost za svou předlohu

Předám vám nádhernou zprávu. Vy sami řídíte svou předlohu, vy rozhodujete, jaká má být. Pokud se někdo podívá na své tělo a řekne: „Haló, tělo, doufám, že vydržíš při životě“ – pak to neudělá; udělá prostě jen to, co chce. Ale když pochopíte, že šéfem jste vy a že jste tedy zodpovědní i za všechny své buňky, že vaše DNA šéfovi naslouchá a že vědomí je všechno – pak pochopíte tento systém. Mladí lidé, kteří se od teď začnou rodit, tomu budou rozumět lépe než kdokoli z vás. Budou žít déle a budou intuitivně chápat, že jsou za to zodpovědní – aniž by si o tom přečetli nějakou Kryonovu knihu. Bude to prostě v jejich innate a jejich předloha bude reagovat na novou energii.

Vy si mezitím musíte přepsat svou předlohu. Zareaguje, odpoví, odpoví… Jak vám to mám vysvětlit? Někteří se obáváte, jak dlouho budete žít, že to nebude tak dlouho, a že když se pomalu blížíte ke konci, jaké nemoci vás postihnou a kdy k tomu dojde – protože tohle všechno si stále ještě nesete ve své staré předloze.

Drazí, nemusíte nutně zemřít, abyste mohli pokračovat dál… už není nutné skončit, abyste mohli pokračovat dál… už to tak prostě není! A všechno, co pro to musíte udělat, je to potvrdit. Mluvte se svou předlohou: „Milá buněčná strukturo, jsem tady na delší dobu. A nic z mé minulosti nebude určovat mou budoucnost. Zůstanu tady tak dlouho, jak dlouho to bude zapotřebí. Sám rozhodnu, kdy nastane vhodný čas odejít, a ne stará předloha. Protože budu žít déle a budu tak moct víc dokončit. Jsem stará duše.“

To je ta informace. Nicméně některým z vás přijde kontroverzní, budou vykřikovat a namítat: „Ne, ne a ne. Spiritualita je spiritualita, je vždy stejná a zůstane vždy stejná. Bůh byl stejný včera, je stejný dnes a bude stejný navždy.“ Nepochopili, že nemluvíme o Bohu, ale o člověku, o jeho vztahu k Bohu a ten nezůstává navždy stejný. To je to nové, skutečně nové. Ach, tolik toho můžete dokázat a ani to nevíte! Jaká jiná zpráva by mohla být lepší, než je tato? Vy sami máte ve svém nitru, spirituálně, kontrolu nad systémem a nikoli opačně. Rád bych, abyste o tom přemýšleli, když sedíte naproti lékaři a on vám říká něco, co se vám nelíbí. Pak se tomu můžete jen usmát, protože vy to víte lépe. Lékař může mít pravdu, ale ta vychází z minulosti a ne z toho, co víte o budoucnosti. 

Požehnaní jsou lidé, kteří tohle už zcela a plně chápou a vědí, o čem mluvím, a jsou připraveni na posun vědomí, kdy to, kým jste, už nebude určovat minulost, ale vy sami. A krásné na tom všem je, že vaše předloha na to bude reagovat a pochopí: „Ne, už nikdy jako dřív,“ a začíná vám pak pomáhat. Dnes už není nutné zemřít, jak to bylo dosud.

„Kryone, moc nerozumím tomu, o čem mluvíš“. Pochopíte, až nastane okamžik, kdy se budete muset rozhodnout, zda chcete zůstat. Je to vaše dědictví, kvůli tomu jste přišli. To je ten posun. Čekají vás změny.

A tak to je.

Kryon

„Nové světlo”
Tento živý channeling byl přijat v Tel Avivu, Izrael, 14. května 2017

Tento živý channeling byl upraven [Leem a Kryonem] a doplněn pro lepší porozumění čtenářů. Často se totiž stává, že živý channeling má v sobě energii, kterou psané slovo nenabízí. Proto si užijte toto obohacené poselství přijaté v Tel Avivu, Izrael.

Zdravím vás, drazí, já jsem Kryon z magnetické služby. Je zde energie, které se můžete dotknout a cítit ji – je zde podle plánu. Staré duše přišly na konci dne, ke konci učení, a začínají přemýšlet o tom, co bylo řečeno [odvolává se na seminář, který proběhl během dne]. Spojeni v písni, v lásce, jsou zde bohyně, je zde laskavost, harmonie a děje se tak často, když se setkají staré duše s dalšími podobně smýšlejícími. Doprovod, o kterém jsem mluvil dříve, se změnil. Mění se s vámi a s přístupem, pochopením a moudrostí, kterou jste zde nabyli. Chci vám předat channeling o něčem, čemu se říká nové světlo a tento channeling vyplývá z toho všeho, o čem dnes mluvil můj partner.

Moji drazí, všechno, co vám říkám, jsou dobré zprávy. Chci, abyste pochopili důvod tohoto channelingu. A tím je to, že je zde něco, co je třeba sdělit v tomto bodě v čase, který je jiný než jakýkoli jiný. Mluvili jsme o tom dříve, ale toto poselství je jiné a já sedím na místě, které to potřebuje slyšet, aby srdce začala relaxovat a poznala, že opravdu existuje nějaký plán.

Nové světlo. Co to je? Světlo je metafora a fráze „světlo a tma“ jsou metafory pro různé druhy vědomí na planetě. Lidem to nemusím vysvětlovat. V průběhu času jste spatřili to nejtemnější z tmy a viděli jste to nejsvětlejší ze světla. Moji drazí, když přemýšlíte o tom, co je nádherné a podobné Bohu, a když přemýšlíte o nevinnosti dítěte, vaše srdce se prosvětluje. Je to nádherné světlo! Vysoké vědomí laskavosti, nádhery a harmonie je tím světlem, o kterém mluvíme, a tma je jeho protikladem. Co se stane v tmavé místnosti, když zapálíte svíčku? Tma zmizí. Proto světlo vždy vítězí nad tmou, pokud je ho dostatek – pokud je ho dostatek.

Tma je nízké vědomí – otroctví, smrt, zabíjení a další postoje, které nemají laskavost nebo pochopení pro cennost života. Tma je v těch, kteří ještě nezačali rozumět základním elementům lásky. Vy jste to všechno viděli, moji drazí, a lidstvo ví, co je tma a světlo.

Před lety se tato planeta začala připravovat na posun. Moji drazí, máte svobodnou volbu, ale když se v 80. letech začala vynořovat jedna divoká karta a jedna z vašich významných vlád přestala existovat, lidstvo zahnulo za roh. Tehdy jste začali ten posun a tehdy jste vyřadili to, co se mohlo stát Armagedonem. Kdyby nebylo této divoké karty [pád Sovětského svazu], vaše historie dnes mohla být velmi jiná, proto se tehdy začala planeta posouvat.

Chci vám připomenout to, co se stalo skoro ve stejnou dobu. Před 28 lety jsem přišel ke svému partnerovi a první zprávy, které jsem mu předal, si stále můžete přečíst v první komunikaci [Kryonova Kniha jedna]. Řekl jsem mu, že žádný Armagedon nenastane. V těch letech to směřovalo proti běžnému proroctví a pro mnohé bylo těžké tomu věřit. Ale přesně to se stalo. Potom jsem začal mluvit o magnetické službě. Mnozí se vždy ptají: „Proč je Kryon z magnetické služby?“ Protože jsem s sebou přivedl to, čemu říkám skupina mřížky. Je to metafora, a je to lineární představa, abyste tomu porozuměli. Jde o „skupinu“, která doslova fyzicky posunula magnetickou mřížku planety. V channelingu jsme vám řekli, že magnetický sever se posunul – to, co jste četli na kompase, se posunulo – protože magnetismus planety se musel přenastavit pro vytvoření hmoty, která by upravila pole nového vědomí. Před 21lety nikdo neviděl spojení mezi hmotou a vědomím, a ti, kteří ten channeling slyšeli, si z něj dělali legraci. Nechápali to. Dnes existuje kompletní studie hmoty měnící se s vědomím a vědomí měnícího se s hmotou. Není to jen spojení, ale partnerství, kde jedno ovlivňuje druhé.

Už dříve jsme vám řekli, že „pocházíte z hvězdného materiálu.“ Všechno co jste, je součástí všeho, co je, takže nejste izolované bytosti, které kráčejí po Zemi zcela a naprosto od ní oddělení. Naopak, jste součástí chemie Země, fyziky vesmíru, a vaše planeta má zvláštní atributy, které jsou jen pro vás. Jste součástí ohromného plánovaného systému.

Magnetická mřížka se musela fyzicky posunout kvůli posunu ve vědomí, které jste měli vytvořit. Stalo se tak. V roce 2002 mřížková skupina odešla a zformoval se nový doprovod. Od doby, kdy dokážete měřit magnetickou mřížku za pomoci kompasu, můžete toto vše potvrdit. Vraťte se zpět a prověřte to. Posunula se mřížka nebo ne? Samozřejmě, že ano – možná rychleji než to kdo očekával. To vysvětluje věci, které si lidé dodnes neuvědomují.

Pamatujete si na dobu, kdy se kytovci [velryby] sami pravidelně vyplavovali na pláže po celé planetě? Stovky z nich i s celou rodinou byli zdánlivě vyplaveni na pláž bez zřejmého důvodu. Lidé s dobrým úmyslem se často sešli a s velkým úsilím tahali tato obří stvoření zpět do moře, jen aby viděli, jak tyto velryby plují v kruhu, vyberou si místo a míří rovnou zpátky na pláž! To protože velryby určují směr podle magnetismu – s pomocí jakéhosi zabudovaného kompasu ve svém mozku. Mřížka se posunula tak moc, že některé z migračních tras, které velryby používaly po desetiletí, se v jejich hlavách tak změnily, že je posílaly na pláže místo toho, aby je bezpečně vedly podél pobřeží, skoro jako GPS systém, který udával spatný směr.

Všimli jste si, že tato celá epizoda na břeh se vyplavujících velryb před časem skončila? Dnes už to nedělají tak často, protože mají migrační trasy přenastavené na nový magnetismus. Magnetický posun skončil a celá generace velryb se znovu naučila stezky s novým směřováním. Říkám vám to proto, abych vám ukázal, že to o čem mluvím, je důvěryhodné.

Ten posun se uskutečnil kvůli vám, moji drazí. Fyzika planety se musela posunout, aby začalo nové vědomí. Mluvili jsme o poli, a můj partner o tom mluvil dnes. Je to začátek vzestupu. Toto pole je fyzika, která propojuje harmonické energie, a jedna z nich je atributem vysokého vědomí. Možná jste viděli fyzikální vysvětlení a zobrazení pole v minulosti, ale já jsem vám řekl, že jste spojeni s celou touto fyzikou. To znamená, že tato fyzika se stane vaším spojencem mnohem silněji než kdy dříve. Jsou to dvě věci, ale je toho vlastně víc.

Pokud jde o posvátné věci, některé začínají být patrnější. Lidé po celém světě začínají daleko víc přijímat nové myšlenky, týkající se toho, kdo jsou, a zbavují se starých paradigmat, které je učili. Děje se to po celé planetě.

Moji drazí, tyto věci neuvidíte ve zprávách, protože se o nich nikde nemluví. Tento pomalý růst v přijímání a posunu paradigmatu představuje ne-událost, není to typická zaznamenání hodná zpráva dramatu a smrti. Sociologové si toho nakonec všimnou a zaznamenají to, stejně tak jako historie. Toto jsou věci, které se, pokud se týká lidí, pomalu mění.

Sedím v divadle v Izraeli se starými dušemi, které si přišly poslechnout tyto informace, vědí, kdo jsou, a věří ezoterickému učení, které říká: „Bůh je v nitru každého člověka.“. Je to jakýsi duchovní axiom, který říká, že nauka o chování je uvnitř, proroci současnosti a minulosti jsou uvnitř a že všechny informace o návratu velkých proroků se již uskutečnily! Moji drazí, všichni jsou v mřížce, a jsou součástí nového vědomí.

Už jste si to spojili dohromady? Návrat vašeho vlastního proroka je v poli! Co s tím? Nevrací se do nějakého prázdného křesla, ale je přítomen ve fyzice „pole“. Oč je to lepší způsob pomoci celému lidstvu, nejen jedné jeho části. To je myšlení s dalekým dosahem, že? To vše je součástí posunu, návrat. Je toho víc.

Nové světlo.

Metafora nového světla. Tento termín odkazuje na světlo, které zde nikdy dřív nebylo. Dovolte nám vysvětlit toto: Dnes je světlo mnohem silnější, než bylo kdy dřív. Dnes, jestliže zapálíte zápalku v temné místnosti, zápalka ví, kdo jste, staré duše, a stane se ohromným světlem. Vyplní celý prostor. Dřív, ve starší energii, to byla jedna malinká zápalka v obrovské, temné místnosti, kde si toho nikdo nevšiml. Mnozí z vás prošli tímto posunem. Světlo a tma v minulosti nebyly rovnocenné. Opravdu, na této planetě vládla temnota. Této skupině to nemusím vysvětlovat, že?

Vy jste si tím razili cestu, a teď je tady nové světlo. Vy tomu ještě nevěříte, ještě jste to nezakusili, ale začíná se to objevovat. Světlo je dnes mnohem silnější než kdy dřív. Jestliže budete pokračovat po této stezce, světlo zvítězí. Ale vaše potíž je v tom, že mnozí tomu nevěří, protože po celé generace byla situace stále stejná. Dovolíte minulosti, aby předurčovala budoucnost?

Zde je další atribut: Světlo začíná ukazovat cestu. Když škrtnete zápalkou, jednoduše vytvoříte trochu světla tam, kde jste, ale když rozsvítíte reflektor nebo maják, ozáří vše kolem vás. Můžete vidět, kam jdete, protože máte nové světlo. Je to opravdu velice nové. „Co to znamená v běžném jazyce, Kryone?“ Znamená to, že vaše intuice je dnes lepší než kdy dřív. Vaše intuice je to, co vám dovoluje kráčet kupředu v tom, o čem si myslíte, že je tma. Vy se stále ptáte: „Je to správně, je to špatně? Je to dobré, je to špatné? Je to pro mě nebo ne?“ Představte si intuici, která osvětluje cestu, takže už nejsou žádné otázky! Kolik z vás to poslední dobou vyzkoušelo? Vyzkoušeli jste poslední dobou svou intuici?

Podívejme se na další atribut: Světlo pomáhá rozvoji lidského vědomí. Metaforicky toto nové světlo odhaluje věci, které jste nikdy dřív nespatřili. Kdybyste měli jen jednu zápalku, chodili byste kolem a padali přes věci a zakopávali. Avšak kdybyste měli jasné světlo, viděli byste věci, které bývaly ve tmě a pohybovali byste se rychle a s jistotou. Budete mít nové myšlenky, které nebyly nikdy vyzkoušené. Budou existovat procesy, o kterých nikdy nikdo nepřemýšlel. Budou se dít věci, které jsou zcela nové, a vy se na ně budete dívat a říkat: „Proč o tom nepřemýšlel už někdo jiný dřív?“

Dnes budou fungovat věci, které nefungovaly nikdy dřív, protože světlo je odhalí. Přijde nové myšlení, nové nápady, nové způsoby, jak dělat funkčními věci, které nikdy nefungovaly. To je skutečný rozdíl – vnímavost k věcem, které nebyly realizovatelné ve staré energii. To dělá vystavení se pravdě a realitě.

Magnetická mřížka a pole se budou tlačit k sobě, aby vytvořili harmonii mezi lidskými bytostmi, ale vy jste těmi, kdo drží zápalku, staré duše. Dovolíte té zápalce, aby se stala majákem, nebo budete zakopávat o stará paradigmata historie – matné světlo, které jste nechtěli nikdy použít, protože vám neukazovalo nic nového?

Jste připraveni na nové informace? Je zde něco, co jsem předtím nezmínil. Když to uslyšíte, možná řeknete: „Kryone, v tomto nemůžeš mít pravdu.“. Nové světlo vytváří víc sebe sama. Přemýšlejte o tom. Přemýšlejte o sobě jako o reflektoru, a najednou budete mít dvě světla! Neřekl jsem, že to přichází z jiného člověka, že ne? Světlo tvoří světlo. Může víc vidět, a najednou místnost, ve které jste, je světlejší než cokoliv, co byste mohli udělat vy sami. Mohli byste říci, že ho přinesl nějaký anděl? Jak může světlo tvořit samo sebe? Jak se může vysoké vědomí množit? Je to díky nové fyzice. Moji drazí, chci, abyste to pochopili. Věděli jsme, že to přichází a proto vidíte to, co vidíte. Světlo může vytvořit víc sebe, když lidé, kteří je tvoří, vědí o „Bohu uvnitř“.

Viděli jste někdy nějakého člověka, který se tak smál, že se začali smát všichni kolem něj? Brzy se směje celá místnost. Jak to přesně funguje? Možná je to tím, že se smích násobí skrze radostnou energii? Přemýšlejte o tom. Člověk, který se smál první, potom může opustit místnost a všichni ostatní se budou dál smát. Bylo to sdílenou energii, nebo to byla energie, která vytvořila víc sebe? Světlo se může nyní násobit, protože je neseno těmi, kteří si uvědomují svůj velký posun i co to přináší planetě.

Předám vám závěrečné, číslo pět.

Světlo umožňuje, aby vás ostatní viděli! Nemůžete se nikam schovat. Jestliže jste vyrovnaná lidská bytost s dostatkem lásky ve svém srdci, nemůžete to skrýt. Nejprve se budou ostatní ptát: „Vidím, že jsi jiný. Nejsi takový, jaký jsi býval. Jsi trochu uvolněnější než dřív. Co se stalo?“ Lidé se budou zajímat o to, kdo jste nebo co jste dělali, abyste ve svém životě vytvořili novou rovnováhu. Co odpovíte? Je to snadné. Řekněte pravdu: „Cítím se jinak, mám nový vztah ke Stvořiteli a k tomu, kdo jsem. Není to náboženství; je to osobní uvědomění si toho, kdo jsem. Bůh je větší než jsem si myslel. Cítím se tak mírumilovně, cítím lásku mistrů, kteří přišli dolů a jsou zde ve mně. Už si nedělám starosti a nejsem plný úzkosti. Učím se řešit problémy, které jsem nikdy dřív neřešil.“

Jestliže to řeknete příteli nebo sousedovi v této nové energii, nezačnou utíkat opačným směrem. Kdybyste jim řekli: „Ále, mám nové náboženství nebo nového proroka,“ pak by určitě utekli. Je to proto, že to, co máte, je osobní a není to systém. Není nic, k čemu se připojit a nejsou žádná pravidla – pouze nový a nádherný vnitřní kompas.

Světlo vítězí, a proto říkáme to, co říkáme, zde v Izraeli. V této zemi, v tomto státě, tak malém s tolika kulturami a jazyky, spatříte posun v situacích, u kterých jste to nečekali. Někteří přijdou s myšlenkami, jaké jste nikdy dřív neslyšeli. Na obou stranách se objeví přístupy, které budou mnohem odlišnější než ty dřívější. Cestou si uvědomíte: „Odkud to přišlo? Proč jsme to neměli dřív? Proč v minulosti nebyl nikdo tak moudrý, aby si to dokázal představit? Proč je znovu-přijetí tak odlišné pro věci, které byly dříve odmítané? Až se to stane, budete vědět, že mám pravdu, protože jsem to viděl dřív v jiných situacích, které byly stejně tak obtížné. S vyšším vědomím přichází větší světlo a toto nové světlo vám slouží dokonce i teď na samém počátku.

Teď mi dovolte vám sdělit, co je katalyzátorem – jste to vy! Věříte tomu nebo ne? „Kryone, chci tomu věřit. Chci tomu věřit.“ Dobře! Tak proč to neukážete? Mnozí z vás se chystají odsud odejít stejní, ale jiní chtějí mít jasnější světlo. V tom je ten problém. Jak moc vám vyhovuje současný stav a představa, že se to nikdy nezmění?

To je Kryonovo poselství. Bude toho víc, ale pro tuto chvíli, moji drazí – nebojte se Boží lásky. Jste starobylá kultura, která planetě odhalila jediného Boha. Teď ukažte, co tento jediný Bůh může udělat v této nové energii! Staré duše na celé planetě toto poslouchají. Stejné poselství je i pro ně. Říkám jim – proto jste tady. Proto jste tady. Viděl jsem to už dřív. Kolektivně řídíte rychlost tohoto posunu. Velmi málo z vás může způsobit velikou změnu už tím, co děláte osobně se sebou právě teď.

Jaké je to nádherné poselství! Necítíte to, jako by to přišlo od jediného Boha? Se vším, co víte, a se vším, co vám říká vaše rodová linie, prociťte to! Právě teď Bůh ozařuje lidstvo světlem, které tady nikdy dřív nebylo, protože jste připraveni a zasloužíte si jít kupředu do míru.

Přemýšlejte o tom.

A tak to je.

KRYON

Kdo je Bůh?

 

Kdo je Bůh? Tuto otázku je dost těžké zodpovědět. Je Bůh definovatelný? Nejběžnějším popisem Boha, bez ohledu na systém víry, je ten, že Bůh je energie, která představuje lásku. Takže nejlepší způsob, jak popsat Boha, je s použitím slov jako láska, soucit, péče, zalíbení a laskavost. Nicméně všechna tato slova popisují emoce a Bůh není člověk. Bůh nemá lidské emoce. Bůh je stav bytí. Většina z nás si realitu Boha ani nedokáže představit, jelikož je mimo naši schopnost pochopení. Nejjednodušším způsobem je pro nás polidštění Boha. Miluji následující Kryonovo prohlášení, které nám Lee Carroll předal během svého učení:

„Kdybychom byli psi, pak by Bůh byl pes a všichni andělé by se vzájemně očichávali.“

Polidšťování Boha vede k určité úrovni myšlení a jednání – podle toho, kdo si myslíme, že Bůh je a co Bůh chce. Zvu vás, abyste si přečetli následující otázky a odpovědi a sami jste rozlišili, jestli to odpovídá vaší vlastní duchovní logice.

Můžete potěšit Boha? Ne a přesto strávíme polovinu svého života snahou ho potěšit. Pokud věříte, že v sobě máme kousek Boha, pak se buď připojíte k Bohu ve „stavu bytí“ nebo ne. Když se ponoříte do svého nitra, CÍTÍTE to a uvědomíte si, že je vše v pořádku, pak si také uvědomíte, že jste nesmrtelní.

Může být Bůh zklamaný? Ne. Bezpodmínečná láska nikdy nemůže být zklamaná.

Může Bůh soudit? Pokud je Bůh bezpodmínečný soucitný čin a láska, pak zde nemůže být žádné souzení. Souzení je lidský atribut.

Může se Bůh hněvat? Ne. A přesto je písmo plné příběhů o rozezleném Bohu.

Mohly být války na nebesích? To je lidská interpretace.

Může tam existovat lineární hierarchie? Ne. Multidimenzionalita nemá žádnou lineární hierarchii.

Skutečně existují andělé? Ano, ale nejsou nezbytně takoví, jací myslíte.

Vidíte, jak polidšťování Boha vytváří moderní mytologii? Mytologie je zodpovědná za ukrytí skutečného majestátu Boha. „Bůh“ toho pro mnohé lidi tolik znamená! Bůh je nekonečný. Bůh je Tvořivý zdroj a kosmická inteligence vesmíru. Bůh je láska tvořící podstatu všech věcí. Bůh je nekonečný ve svých částech a přesto specifický ve své identitě. Jedno ze zásadních Kryonových učení je o tom, že Bůh je partnerství, nikoli jednotlivá entita. Mnozí lidé se modlí k Bohu a přemýšlí o něm jako o jednotlivé bytosti. Bůh však není jednotlivý. Bůh je ve velkolepém počtu, jako zástupy světel, a přitom je pro nás partnerem. Jak může být Bůh vaším partnerem, když nejste na Zemi? Kryon říká, že jsme zde jen na malou chvilku, abychom pracovali na skládance, s čímž jsme souhlasili. Podstatou té skládanky je toto:

Dokážete objevit, kdo jste, zatímco jste tady?

Pokud ano, změní to realitu planety. Než budu pokračovat, chci vás ocenit za to, že jste se rozhodli přečíst si tuto kapitolu. Vypovídá to hodně o tom, kdo jste – drahocenná stará duše hledající pravdu. Proč na realitě naší planety tolik záleží? To, co se stane na Zemi, je součástí řešení, které je potřebné pro celý vesmír. Je to řešení, ke kterému mohou dospět pouze lidé s použitím svobodné volby. Kryon o Bohu říká toto:

Jak Bůh pracuje

…Všechny zázraky na této planetě, o nichž víte, že ovlivnily lidstvo, byly způsobeny lidskými bytostmi. Každý z nich! Ale mohli byste říci: „Ano, ale když čtu o zázracích v mé kultuře, vidím, že nešlo o lidskou bytost. Byl to Mesiáš.“ Zapomněli jste, že? Největší mistři, kteří vás napadnou, kteří učinili na Zemi největší zázraky, byli všichni lidmi – lidmi pracujícími pro lidi – měnili vibraci planety. Bůh nikdy neseslal dolů anděla, aby způsobil zázrak. Bez ohledu na to, co říká vaše mytologie, všechnu tu božskou práci vykonali lidé…

…Jste kousky Boha, které pozvednou vibraci planety prostřednictvím svého „luštění hádanky“. Bůh nesejde dolů a nedotkne se lidských bytostí. Lidé, díky svobodné volbě, otevřou brány v sobě a nechají sebou proudit světlo Boží. Takto Bůh pracuje… skrze lidské bytosti na planetě, které si říkají pracovníci světla…

…Bůh vaše činy při vašem pobytu na Zemi nesoudí. Nedochází k posuzování, protože lidská bytost je absolutně odpovědná za to, co činí. Byli jste sem přivedeni, abyste se mohli rozhodnout, zda půjdete do světla či tmy, a pokud se rozhodnete pro temnotu, je to vaše rozhodnutí. Proto jste sem přišli a je to součástí svobodné volby. Bůh nemá v úmyslu vás pak odsuzovat pro vaši svobodnou volbu. Je to část oné zkoušky, oné hádanky. Vytváří to odpovědi, které kosmos potřebuje.

Ale někteří řeknou: „Určitě existuje cena, kterou musí zaplatit ti, co se rozhodli pro takové špatné věci.“ A já vám znovu připomenu podobenství o marnotratném synovi, pocházející z posvátné knihy vaší vlastní kultury. Vznikla již před dávnými časy, tak si ji běžte přečíst a chápejte ji odlišně. Je to podobenství, metafora. V tomto podobenství otec poslal své dva syny pryč z rodiny, aby si vytvořili vlastní životy. Je to vlastně metafora o Bohu, jenž vyslal dolů na Zemi dvě lidské bytosti. V onom podobenství jeden dělá všechno dobře a druhý špatně. Běžte si sami přečíst, jak to bylo dál: když se vrátili domů k otci, pro oba byl uspořádán večírek… stejný večírek! Oslava pro oba byla zcela stejná. Vidíte, nikdo je nesoudil.

Bůh není Bůh-soudce. Proto je svobodnou volbou lidské bytosti, jakým směrem půjde. Bůh nad vámi nestojí s palicí, neboť Bůh vás miluje, i když třeba jen sedíte na židli… jen proto, že jste na té cestě, kde jste! Poslyšte, ten příběh o andělu, jenž se stal Luciferem, je metaforou o síle člověka vyvinout zlo. Je ve vaší moci, zda se stanete světlem či temnotou, andělé. Rozumíte? Jde o součást hádanky. Představujete to nejjasnější světlo a tu nejtemnější temnotu na planetě… není třeba žádných vnějších sil…

…Někteří toto čtou s těžkým srdcem. Říkají si: „Bůh mi nikdy nepromine to, co jsem udělal.“ A já ti povím, drahý člověče, že vesmír ví, co jsi udělal, a stále tě zahrnuje jedině láskou. Vymaž ony myšlenky, které jsi sám vytvořil. Ti, co porušují zákony lidstva, budou souzeni lidmi. Lidé vytvořili tento systém trestu a odplaty. Není to božský systém. Nebe a peklo jsou třídimenzionální manifestací toho, co si lidé myslí; nejsou výtvorem Boha. Navazují na mytologii mužské představy o Bohu.

Pokud vidíte divadelní hru o vraždě a spadne opona, myslíte, že přijde policie a zatkne herce, který vystřelil? Ne! Namísto toho jdou všichni ze souboru na večírek, dokud jich opět není potřeba v jiné roli. Takto to funguje i ve „hře o Zemi“.

Komunikace s Bohem je přímá – od lidské bytosti k Bohu. Nemusíte sedět ve skupině, abyste mohli komunikovat. Nemusíte to sepsat a poslat někomu dalšímu, kdo si to přečte a promluví s Bohem. Žádné stání ve frontě na Boha. Pro Boha neexistuje žádný vhodný či nevhodný čas, neboť komunikace probíhá vždy v „teď“.

Nepochopení Boha

Existuje velké neporozumění Bohu. Vzniklo na základě zkušeností kultur a prostřednictvím mužů. Někteří z nich měli mravní integritu a jiní ne. Někdy šlo pouze o obyčejné třídimenzionální chybné interpretace multidimenzionálního Boha, z nichž některé byly zlovolné a pocházely od těch, kteří vládli, aby vyvolaly strach a dodaly jim tím větší moc.

K tomuto se vyjádřím zcela jasně – na Zemi neexistuje nikdo, kdo by kvůli Bohu musel trpět. Taková cesta Boží není. Nemyslíte, že jste toho již vytrpěli dost i bez toho, aby vám Bůh vytvořil pravidla pro ještě více utrpení? Mluvím k těm, kteří byli tak dlouho v temnotě, kteří jsou možná v depresi a nešťastní. Možná vás trápí zdraví nebo máte neřešitelný vztah. Musíte pochopit, drahé lidské bytosti, že utrpení je něco, co docela dobře zvládáte sami! Není to to, co pro vás Bůh chce. Bůh by po lidské bytosti nikdy nežádal, aby trpěla!

O čem jsem předtím mluvil? Řekl jsem, že jde o partnerství, ne? Tak vám řeknu znovu: Nemusíte trpět, abyste se stali členy této rodiny. Hoďte za hlavu onen dojem, že vás čekají problémy nebo že existuje nějaké utrpení, které musíte překonat, abyste se duchovně posunuli vpřed. Ne. Vy byste chtěli něco takového pro svou rodinu? Chtěli? Řekli byste své sestře:  „Chtěl bych, abys přišla ke mně domů, ale chci, abys cestou trochu trpěla… projdi se po hřebících, vyšplhej po komplikovaném schodišti… atd.?“ Ne, to byste neudělali, protože ji milujete. Během její cesty byste se za ni modlili – nebo snad ne? Možná byste ji dokonce vyzvedli, aby byla v bezpečí! Vidíte? Členové rodiny se k sobě nechovají krutě. Neexistuje žádné utrpení kromě toho, jež lidská bytost tvoří ve svých vztazích s ostatními nebo ve svém okolí a k sobě samotnému.

 „Tak počkej, Kryone. A co ti, kteří se narodili s bolestí a postižením? Ti si tohle nezařídili.” Ale ano, zařídili, mí drazí. Je to všechno součástí té hry a té hádanky, kterou jste sami sobě napsali. Věřte mi, tyto věci byly předem odsouhlasené. Požehnána je lidská bytost, která přichází na tuto planetu, aby prošla těmito obtížemi, neboť běžným důvodem je podpořit životy ostatních nebo probudit soucit, který je olejem v motoru vibračního posunu. Pro vás je moc těžké toto pochopit.

Bůh nepožaduje uctívání jakéhokoliv druhu, ani po něm netouží. Požehnaný je člověk, který hledá Boha a nalezne lásku! Požehnaný je člověk, jenž přijme ruku Boží a postaví se jako rovnocenný partner! Ten bude tím, kdo bude mít dlouhý život a bude kráčet vyrovnaně. Je to ten s mistrovstvím uvnitř a je tím, s kým chce každý pobýt.

Kolik školení potřebujete, abyste toto udělali? Jak velký výcvik byste museli mít, abyste otevřeli dveře interdimenzionality uvnitř vaší DNA? Jak velký výcvik měli pozemští mistři? Které školy absolvovali? Drazí, tu školu máte uvnitř sebe. Nemusíte do žádné jiné školy, abyste poznali svůj vlastní obličej či se dotkli Boží ruky. Aby ale nedošlo k omylu, v této nové energii existují lidé, mající pro vás metody, které vám pomohou rozvinout vaši schopnost lépe poznat své vnitřní mistrovství. Pomohou vám procvičit nové nástroje ve vaší DNA, pomohou vám uvidět nové nástroje vašeho vlastního vědomí. Nechtějí po vás memorování neužitečných učebnic dějepisu, abyste mohli vyjít po jejich schůdcích a dostat se na určitou úroveň. Neříkají vám, že je potřebujete k tomu, abyste našli Boha. Ne. Boha nezajímá, zda umíte číst nebo ne. Bůh se vás pouze chce dotknout a rozvinout ono partnerství ve vašem vnitřním mistrovství. Ale jestli jste již ty dveře otevřeli a přejete si vědět více o tom, co tam je pro vás přichystáno, existují lidé, kteří představují nástroje nové energie a jsou připraveni vám pomoci vidět interdimenzionálním způsobem.

Co Bůh chce

Bůh opravdu chce, abyste sami uviděli, kým skutečně jste. Statečnost a odvaha – toho je zapotřebí, jelikož tato konkrétní víra vás navždy změní. Vážně, budou tací, kteří budou sledovat vaši změnu. Vskutku, budou tací, jimž se to nebude líbit. Takoví nemají rádi žádnou změnu, protože stavějí na vaší bezmoci. A mohlo by to být tak, že právě tyto lidi ve svém životě nepotřebujete vy? To je svobodná volba. Všechno se kolem ní točí. Všechno.

Požehnaný je člověk, jenž sem dnes přišel hledat informace a pocítil ve svém srdci dotek Kryona. Neboť já jsem vskutku vaším partnerem v této velké zemi, přichystaným zahájit intuitivnost lásky… připraveným se soucitem zahájit odhalení a pohnout samotnou DNA v každém z vás. Přeji si říci: “Vzpomeňte si na mne, vzpomeňte si na mne.” Já jsem strážce brány a uvidíme se znovu. Když přicházíte na tuto planetu i když z ní odcházíte, já jsem tou energií, kterou vidíte jako první a poslední. Tak dobře vás znám. Jsem služebník lidstva – nikdy ne uctívaný, vždy připravený být vám rovným.

Kryonův živý channeling „Vše o Bohu“ předaný v Moskvě v Rusku v roce 2007

Otázka pro Kryona:

Procházejí všechny planety svobodné volby duchovní evolucí, ve které polidšťují Boha?

Odpověď:

Ptáš se (1) „Procházejí všechny planety duchovní evolucí?“ nebo (2) „Polidšťují Boha všechny planety procházející duchovní evolucí?“

Jak jsme vám říkali, existuje vždy jen jedna planeta svobodné volby (v daném období pracuje na testu osvícení jediná osetá planeta). Můžete si myslet, že je to pomalý proces, ale evoluce vesmíru, která vám umožnila existovat, trvá mnohem déle. Tak Bůh pracuje. Připravujeme pokrm celé věky, abyste si ho mohli vychutnat během několika hodin. (Kryon se usmívá.) Některé planety to zvládnou a jiné ne. Galaxie přetéká humanoidy, kteří to nezvládli. Někteří zničili sami sebe. Někteří se zotavují, ale jsou zaseklí a semena z hvězd, která obdrželi, v nich byla na nějakou dobu „vypnuta“ stejnými kapslemi, jaké máte vy a které zlepšují vaší vlastní planetu.

Všechny planety, které se probouzejí k „uvědomění Stvořitele“, mají podobné záležitosti – přisuzují rodičovské atributy Bohu. Je to běžné pro dospívající mysl – tyto věci Bohu přiřazovat. Je to jediné, čemu ohledně „nejvyšší autority“ Rozumí. Pro mnohé je Bůh otec. Dokonce i dnes o něm někteří z vašich svatých mužů takto hovoří. Vidíte, jak tato předpojatost funguje? Z toho pochází rozzlobený a trestající Bůh s mnoha pravidly. Dokonce dysfunkční Bůh (v řecké mytologii). Takže ano, je to běžná a přirozeně se objevující součást dospívání.

Pozn.: Pro www.kryon.webnode.cz jako doplnění ke knize Lidská duše odhalena – Cesta do tajů za závojem od Moniky Muranyi přeložila Marie Kuchařová a korigovala Zuzana Šiková.

 

Kapitoly navíc: 3) Andělská energie na Zemi

12.07.2017

Andělská energie na Zemi

Když jsem se začala duchovně probouzet, přitahovalo mne nejprve množství knih a materiálů, které napsala Doreen Virtue. Její knihy a produkty, jako sady karet, byly snadno k dostání v mnoha obchodech, které jsem navštívila. Léčivá poselství od andělů, která zapsala, konejšila mé trpící srdce a sytila můj hlad po poznání toho, co se skrývá za závojem. Doreen Virtue je zakladatelkou andělské terapie a je celosvětově známá svým spojením s anděly. Svou celoživotní práci zasvětila učení druhých, jak slyšet zprávy od andělů. Napsala více než 50 knih a vytváří stále se rozrůstající sbírku karetních sad, v nichž většinou figurují právě andělé.

 Karty od Doreen miluji a když si některou z nich vytáhnu, vždy cítím velkou radost. Vlastně chci právě teď vytáhnout jednu ze sady „Rady andělů na každý den“. Před vytažením karty jsem položila tuto otázku: „Drazí andělé, co chcete, aby čtenáři (tím myslím vás) věděli?“ Karta, kterou jsem vytáhla, říká: VNÍMEJTE POUZE LÁSKU! Jaké to nádherná poselství pro nás všechny. Píše se zde také: „Dívejte se za zdánlivé chyby a nedorozumění a v každém člověku (včetně vás samých) vnímejte pouze lásku. Vaše pevné zaměření na lásku, která je v jádru každé situace, přinese léčení netušenými způsoby.“

Víra v existenci andělů je stará tisíce let. Andělé, ať už jsou nazýváni jakkoli, jsou součástí mnoha organizovaných náboženství na planetě. Věří se, že mají velkou moc, kterou jim dal Bůh, aby nás mohli chránit a předávat nám poselství od Boha. Takže myšlenka andělů a strážných andělů není pro lidstvo žádnou novinkou. Milujeme je. Také milujeme a obdivujeme úžasné umělecké sbírky, u kterých věříme, že vyobrazují anděly.

Nicméně já bych vám ráda ohledně andělů představila čistší pochopení a možná i novou ezoterickou informaci. Základ mých informací přichází od Kryona, jak je channeloval Lee Carroll. Podle Kryona mají v sobě lidé předpojatost singularity a tu si promítáme do všeho. To znamená, že o andělech přemýšlíme jako o jednotlivých oddělených entitách. Kryon nám říká, že nic takového jako jednotlivý anděl neexistuje. Naopak jsou kolektivní energií představující Centrální zdroj. Můžete je vnímat nebo vidět jako jednotlivé, ale představují polévku andělské síly.

Jedno z hlavních Kryonových poselství pro lidstvo spočívá v tom, abychom používali duchovní logiku či duchovní zdravý smysl. Kryon nám doporučil, abychom přestali polidšťovat Boha a zahodili mytologii, kterou jsme vytvořili. To se vztahuje i na anděly. Nechám Kryona, aby to vysvětlil:

Existují andělé? Samozřejmě, ale ne v takové podobě, jak si myslíte nebo jak vás to učili. Jsou to pomocníci? Samozřejmě, ale ne tak, jak si myslíte. Když andělé v dávné minulosti navštěvovali lidi a svědkové oněch událostí to popsali, můžu vám zaručit, že skutečnost se velmi lišila od toho, co mohli vyjádřit na papíře. Když se anděl objeví před člověkem, zjeví se jako vířící energetická koule, někdy dokonce v podobě ohně, který nepálí a nic nestravuje. Andělé nemají a nikdy neměli lidskou podobu. Jsou to multidimenzionální bytosti, nejsou ve 3D. A vy jim přesto chcete navlékat kůži a křídla a dávat jim jména! Proč? Cítíte se tak s nimi lépe. Tomu rozumíme.

„Kdo jsou?“ Dáváte jim jména a atributy. Tenhle anděl dělá to a tenhle tamto. A co když vám povím, že jsou všichni dohromady? Budete mít námitky. Budete říkat: „To se mi nelíbí. Chci, aby to byly individuality a dělaly různé věci.“ Lidé po andělech chtějí, aby byli „posvátnými dělníky Boha“, každý s konkrétním úkolem. Takhle to nefunguje! Když dýcháte vzduch, řadí se do fronty v podobě jednotlivých molekul se jmény a úkoly a potom seřazeně vstupuje do vašich plic? Zvykněte si na představu toho, co se ve fyzice nazývá provázání (entanglement). Jde o slovo, které se používá v kvantovém světě – popisuje podivuhodné atributy hmoty, která se zdá být „propojená se vším navždy“.

Chci, abyste si zvykli na něco, co je hluboké a nádherné. Jste součástí všeho! Nejste oddělení. Ve 3D můžete mít individuální těla, ale v multidimenzionálním světě jste propojeni se vším!

Kryonův živý channeling „Polidšťování Boha“ předaný v Totowě v New Jersey 16. července 2011

Andělé existují, ale jak je vidět z Kryonova channelingu, nejsou takoví, jak uvádí tradiční víra. Nyní, když jsme překročili milník roku 2012, Kryon uvádí, že se přesouváme k něčemu, čemu říká duchovní vyspělost. Tento posun nám zpřístupnil přijmout pokročilé informace, které nejspíš změní naše vnímání o tom, co považujeme za duchovní pravdy. To Kryonovi umožňuje říci nám pravdu o andělech:

Pravda o andělech

Chci mluvit o andělech. Dříve jsem to moc často nedělal. Kryon není anděl, je to spíše pomocník. Můj partner mě nazývá laskavým andělem New Age, ale to není tak úplně pravda. Já jsem pomocník. Věřte mi, kdybyste viděli nějakého anděla, viděli byste ten rozdíl.

Tak za prvé: Jsou andělé skuteční?

Samozřejmě! Ano.

Za druhé: Kdo nebo co jsou?

Existuje systém laskavé pomoci pro tuto planetu. Je tak složitý, že je velmi těžké s vámi o tom hovořit, protože jste ovlivněni tím, co si myslíte, že to je. Kde jsou andělé? Co dělají? Jak často to dělají, kdo jsou, odkud přicházejí? Sdělím vám pár informací, které se někomu budou líbit a někomu ne.

Fyzické návštěvy: Andělé přicházejí, když jsou potřeba, a pocházejí z Centrálního zdroje. Za běžných okolností to je v různých okamžicích lidského času – jak pro lidstvo obecně, tak i pro jednotlivce. Pokaždé, když přijdou, je to velkolepé. Nikdo z nich není fyzický. Lidé došli k názoru, že když chtějí učinit návštěvu andělské entity věrohodnou nebo vysvětlitelnou, musí jim navléci kůži, nasadit křídla a dát jim jméno. Lidé barví jejich úbory na bílo [což značí čistotu], malují jejich obrázky, umisťují kolem nich svatozář a zmiňují je v duchovní historii. Ale oni tak vůbec nevypadají! Jsou to multidimenzionální bytosti, ne tělesné.

Tím nejčistším způsobem popsal vzhled anděla Mojžíš – jako hořící keř. Oheň, který sám sebe nestravuje nebo točící se duhově zbarvená koule, to je dobrý popis andělské energie. Opravdu, ten hořící keř byl anděl. To, co je na andělské energii vzrušující je to, že se objeví, když to nečekáte, jako energetická koule, která se žene přímo na vás. Někdy přímo procházejí zdí! Jsou měňavé, některé vypadají jako oheň, a mají tendenci člověka vylekat! Každá zpráva v písmu, která popisuje andělskou návštěvu, vám sděluje, že anděl okamžitě řekl: „Neboj se!“ Proč by se měl někdo z vás bát nádherné ženy se svatozáří a bílými šaty? [Kryon se směje.] Důvodem, proč vám anděl předává tuto zprávu, je to, že tak vůbec nevypadají! Moji drazí, oni tady nejsou proto, aby vás strašili, ale aby se představili v celé své kráse a majestátu, který je tak velký, že někteří lidé na ně nedokáží ani pohlédnout. Jsou velkolepí.

A teď přijde část, kterou jste nečekali. Jsou kolektiv. Neexistuje nic takového jako jednotlivý anděl. Možná byste jej mohli vidět jako jediného anděla, tak jako vnímáte své tělo jako jedinečnou entitu, ale neuvědomujete si polévku andělské síly. Andělé mluví mnoha jazyky, ale mluví ve vaší hlavě, ne ve vzduchu s pomocí zvukové vibrace. Andělé obvykle nemluví k zástupům. Hovoří individuálně k jednomu nebo druhému člověku, ale jedná se o kolektivní hlas mnoha, který přijímáte a „slyšíte“, jako by byl jeden.

“Ale Kryone, co Archanděl Michael? Znám někoho, kdo channeluje tohoto nádherného jedinečného anděla. Co na to řekneš?” Poselství od Archanděla Michaela přichází od skupiny. Je to mocná skupina, ale myslete na ni jako na „skupinu vědomí vnímanou jako jedno“. Kryon je stejný případ. My všichni, kteří představujeme druhou stranu, máme tyto atributy. Nejsme tělesní a nejsme jednotliví.

Tomu, co vám teď povím, je dokonce ještě těžší porozumět a je to jinak, než vám bylo řečeno. Neexistuje žádná andělská hierarchie. Nikdo z nich nestojí nad jinými v systému „kdo je nejmocnější nebo kdo nese zodpovědnost“. Naopak, jsou součástí Boží polévky a všichni jsou stejně majestátní. Někteří jsou ustanoveni, aby dělali vyslance těm ostatním, ale nejsou vyšší než ti druzí. Jsou zde podle plánu a předávají poselství, aby pomohli urychlit laskavost a Boží lásku mezi lidmi.

Pravděpodobně nejčastěji je citován Archanděl Michael, kterého považujete za nejvyššího z nejvyšších. Avšak Michael je technicky vzato skupina a nemá žádnou hierarchickou pozici. Pouze tak vypadá, protože poselství jsou předávána planetě ve specifických oblastech důležitosti. Michael vám poví: „Jsem jedním z mnoha, všichni jsou majestátní, mají v sobě Boží lásku, jsou krásní, laskaví a všichni slouží lidstvu.“ Ale lidské bytosti vyžadují hierarchii: toto je důležité; tamto není tak důležité; tohle můžete zahodit.

Jaká je hierarchie vašich orgánů? Který z nich nepotřebujete? Který z nich vás udržuje naživu? Všechny! Ale vy často zdůrazňujete srdce jako ten ze všech nejdůležitější. Je to opravdu tak, nebo jednoduše „mluví za všechny“? A který orgán je v opozici vůči ostatním a opustí tělo? [Kryon se směje.]

Pojďme si probrat mytologii Lucifera. Máme zde anděla, kterému se nelíbilo, co se děje, a proto odešel. Nebo možná udělal něco špatného a byl vyhozen z Božího domu. Drazí, vidíte tu lidskou předpojatost? Tento příběh je absurdní a pochází z „polidšťování Boha“. Nemůžete vzít lidské atributy soudu, války, bojování a dramatu a zapojit je do majestátu Stvořitele. Ale lidé to dělají neustále.

Nic neopouští Boží polévku! Je to čistá energie, která reprezentuje úplnost Ducha. Je konečná – stále stejné množství částí [vkládám výraz do 3D pro vás]. Bůh je energie stvoření a zůstává vcelku jako mlha, která se nikdy nevymaní z kvantové kontroly lásky. Nemůžete odebrat část mlhy, protože by nemohla existovat! Tak to je a vždy to bude dokonalé, vždy stejné a vždy celistvé. Nic se nepřidává ani neubírá od vznešenosti Boha.

Anděly byste našli napříč celou historií. Jsou to zástupci energie stvoření. Nemají pohlaví, protože jsou energií. Nejsou to muži nebo ženy a všichni jsou stejně silní. Jsou to nádherní, multidimenzionální poslové, kteří nabízejí pomoc lidstvu. Jediná věc, která je odděluje, je druh jejich „služby“. Ale jsou stále naší součástí, i když jsou zdánlivě oddělení a mluví s vámi. Já vím, kdo jsou, a sleduji je při práci. Jsem také posel, ale nejsem anděl.

Kryonův živý channeling „Demystifikace New Age – část 3.“ předaný v Edmontonu v Kanadě 25. ledna 2014

 

Pro shrnutí – andělé jsou multidimenzionální bytosti jako vy, ale ve svém uvědomění a chápání obsahují celou svou „skupinu“. Na rozdíl od nás nemají žádnou dualitu a žádnou biologickou formu. Archandělé jsou andělé, kteří mají energii mnoha andělů. Nejsou „výše“ ani „níže“ a nemají nic „na starosti“. Místo toho jsou naplněni energií mnoha kousků a částí jiných andělských bytostí. Existují, aby pomohli spojit skupiny energií pro ty, kteří nedokáží přemýšlet mimo 4D.

Pokud vás zajímají andělské zprávy, dovolte mi, abych vám představila Ronnu Herman. Ronna je známá po celém světě coby posel archanděla Michaela. Publikovala již jedenáct knih a přispěla do stovek inspirativních duchovních publikací, které byly přeloženy do mnoha jazyků. Ronna se také při mnoha příležitostech objevila na pódiu společně s Leem Carrollem. A já upřímně miluji následující odstavec, který je uveden na jejím webu:

„Svět andělů je světem lásky – zlaté moře pulzujícího, dýchajícího, zářivého plamene. Jediný způsob, jak skutečně prožít jejich osobní přítomnost, je skrze lásku. Nicméně tato láska musí být zahalena do velkého vnitřního klidu a míru. Láska, barvy, přírodní vůně a základní ctnosti pocitu Boha je přitahují jako magnet. Svět pocitů je magnetickou silou, která anděly přitahuje. Víra, láska a absolutní oddanost Stvořiteli a našemu Otci/Matce Bohu je jejich základní kvalitou.“

Zdroj: www.ronnastar.com/about-us/seven-archangels.html

Není nádherné, že máme k dispozici tolik elegantních a překrásných systémů, aby nám pomohly spojit se s naším božstvím? Doufejme, že nyní lépe rozumíte tomu, co andělé jsou a proč tu jsou. Jsou s námi po celou dobu. Jsou neustále připravení a čekají, až je oslovíme – takže jsme zváni k tomu, abychom se s nimi zdravili a žádali je o pomoc den co den.

Otázka pro Kryona:

Objevují se andělé i na jiných planetách svobodné volby? Předával Kryonův doprovod zprávy i Plejáďanům při stejném procesu channelingu, jaký poskytuje Lee Carroll?

Odpověď:

Ano! Ten proces byl velmi podobný po celé galaxii. Chci, abyste všichni pochopili a přijali fakt, že Duch, kterému říkáte Bůh, má stabilitu stejnosti u veškerého probuzeného života. Byli jsme tam v nejrůznějších laskavých formách, které byly zapotřebí, a byla nám připisována nádherná jména. Ale to, čemu říkáte andělé, bylo velmi přítomno a proces probuzení byl také velmi podobný. Vědomí prochází stejnými kroky bez ohledu na to, jak vypadá tělo. Je to univerzální a je to záležitost fyziky.

Je zajímavé, že připisujete nejnižší možné vědomí nejpokročilejším bytostem, o kterých jsou vaše filmy… mimozemšťanům. Ve vašich filmech s vámi všichni chtějí válčit, zničit vás nebo vás dokonce sníst! Vůbec jste neuvažovali o pokročilé moudrosti, protože jste sami nikdy pokročilí nebyli! Teď je to jiné a vy si začnete uvědomovat, že lidstvo vyspělo. Kterákoli rasa, která má schopnost cestovat na vaši planetu, zde byla miliony let před tou vaší. Přemýšleli jste někdy o tom, proč vás mimozemšťané pouze „navštěvují“ a nikdy se skutečně neukáží? Je toho za tím mnoho, o čem jste dosud neuvažovali.

Channeling nebo zprávy od Boha hrály vždy roli v každé společnosti na každé planetě. I historii mají podobnou. Má čtyři stádia: divné, nebezpečné a z temné strany – okrajově přijatelné a tolerované – vnímáno mnohými jako moudré a dobré učení – a už nepotřebné, protože to dokáže každý.

Pozn.: Pro www.kryon.webnode.cz jako doplnění ke knize Lidská duše odhalena – Cesta do tajů za závojem od Moniky Muranyi přeložila Marie Kuchařová a korigovala Zuzana Šiková. Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.

Podrobnější informace o knize  Lidská duše odhalena – Cesta do tajů za závojem vč. informací k pořízení knihy, naleznete ZDE.

 

Kryonovy „Marshmallow Messages“ – červen 2017

05. 06. 2017

OČEKÁVEJTE DOBRÉ VĚCI

Sledujte, jak s vámi temnota bojuje jako nikdy dřív, a sledujte, jak vším proniká Pole harmonie. Je to téměř jakoby nádhera Matky Přírody začala ovlivňovat i lidstvo. Pole se pokusí vytvořit symbiotické systémy, které vzájemně spolupracují, se soucitem a krásou. Změní to lidskou povahu a to jsme řekli už dříve. Nevzdávejte to, staré duše, a očekávejte dobré věci bez ohledu na to, co jste viděly nebo očekávaly v minulosti.

~ Kryon prostřednictvím Lee Carrolla ~

- z Kryonova channelingu „Pole – část II.“ -

13. 06. 2017

JDĚTE DÁL

Vezměte dnešní situaci a přeměňte ji do něčeho, co pro vás bude krásné už teď. Navzdory těžkým okolnostem se ukotvěte a oslavujte vše, co je kolem vás. Přihlaste se o Boží lásku a nechte se naplnit soucitem Ducha. Pak jděte dál… i kdyby v pochybách.

~ Kryon, přijato Lee Carrollem ~

- Z Kryonovy Knihy Devět – Nový začátek -

19. 06. 2017

JSTE STVOŘENI Z HVĚZD

 

Už dříve jsme vám říkali: „Jste stvořeni z hvězd“. Vše, co jste, je součást všeho, co je, takže nejste izolované bytosti, které by kráčely po Zemi a přitom od ní byly zcela a naprosto oddělené. Jste součástí chemie Země, fyziky vesmíru a vaše planeta má specifické atributy, které jsou jen a jen pro vás. Jste součástí velkolepého plánovaného systému.

~ Kryon, přijato Lee Carrollem ~

- z Kryonova channelingu „Nové světlo“ –

26. 06. 2017

TEMNOTA ZTRÁCÍ PŮDU POD NOHAMA

Až začnete vytahovat nové nástroje, které vám byly dány, budou děsit temnotu, která vládla. Budou instituce, které s vámi budou bojovat a budou i nadále zapojené do chamtivosti a temnoty. Tato bitva začala a to, co se pomalu děje, je to, že oni ztratí půdu pod nohama a vy pak pochopíte, co vám říkám, až to uvidíte.

~ Kryon, přijato Lee Carrollem ~

- z Kryonova channelingu „Pět klamů nové energie“ –

 

VYLEPŠENÁ “INNATE”
 Tento živý channeling Kryona byl přijat v San José, California, 15. ledna 2017

Zdravím vás, drazí, jsem Kryon z magnetické služby.

Toto je závěr dvou dnů, kdy se mnoho z vás zúčastnilo obou z nich. V rámci procesu je v tom kontinuita vědomí. Bylo zde toho dnes hodně, co jste mohli cítit, a stejně tak i včera, pokud jste si to dovolili. Stále jsou tací, kteří jsou frustrovaní, že necítí vůbec nic. Můžeme zde hovořit o určitých věcech, “channelovat” o určitých věcech, ale realitou zůstává, že vám nic z toho nedochází. Téměř každý, co zde sedíte, je zde za účelem “učení se”, jak sami sobě pomoci v rámci tohoto posunu. Drazí, pokud zde není žádné vaše “uznání” posunu, věci se mohou zhoršovat, protože v ”nové” energii se již nemůžete držet starého paradigmatu energie. V nové energii již nemůžete pokračovat v tom, co jste dlouho předtím dělávali. Už to nefunguje! A dříve či později uvidíte svou vlastní dysfunkci, jestliže se nebudete moci posunout k tomuto novému způsobu myšlení, této energii, která je “ochotná” vás podporovat.

Říkáme to stále znovu a znovu, máte vítr v zádech, ale nic to neznamená, pokud nevztyčíte svou plachtu. A to platí pro vás všechny. Jsou zde věci, které jste v energii, která je tady pro vás, nečekali. Nebo jim nevěříte. Takže jste vždy tvrdě pracovali, sami a pro sebe, dělali jste, co bylo nutné. Ale najednou vám myšlenka, že máte něco z toho odhodit prostě nedává smysl, bojíte se toho nebo si procházíte něčím jiným.

Nazval jsem tento channeling “Vylepšená innate”. Je to podobné téma, jaké jsem vám předal již dřív, ale toto je určeno této skupině (v místnosti). Mnoho z vás v těchto dvou dnech pocítilo něco speciálního. Nepřisuzujte to prezentujícím (na pódiu – pozn. překl.). Odtud vaše pocity nepochází. Je to energie laskavosti, lásky a soucitu, která vychází z nitra každého z vás a omývá vás krásou, kterou si zasloužíte. Není to energie z vnějšího zdroje. Je to jeden z velkých posunů paradigmat této doby, že krása pochází z nitra. Kolik z vás strávilo svůj život se sepjatýma rukama, kdy jste děkovali Bohu, prosili Boha, volali Boha. A teprve nyní zjišťujete, že každá jedna věc pochází od Boha uvnitř vás. Ó, a to není to vše, co je uvnitř.

Vaše biologie je stvořená k tomu, aby poslouchala vše, co jí řeknete. Přináším vám něco k zamyšlení, co pak následně obohatím o další informace. Jde o téma běžně známé všem, kdo o zdraví přemýšlí alternativními způsoby, a nazývá se to homeopatie. Rád bych toto téma na malou chvíli prozkoumal, a to velmi věcným 3D způsobem. Chci, abyste poslouchali pozorně, protože toto je předpokladem k tomu, co přijde pak.

Homeopatie je mezi lidmi již velmi dlouhou dobu. Předpoklad homeopatie však není založen na vědě a proto už sám název v některých kulturách nebyl přijat. Ve skutečnosti také existuje věda, která jí zesměšňuje. A zde je to, jak to funguje. Jde o tinkturu, kterou si dáte pod jazyk, jde o léčebnou substanci, zředěnou chemicky v tak malé koncentraci, že je složité ji vůbec změřit v jednotkách ku miliónu, tak je malinkatá. Lék je stvořen pro vás, k tomu, co vás trápí, abyste si jej vložili pod jazyk a vaše tělo vidělo “záměr” toho, kdo lék vytvořil a toho, kdo ho vložil “dovnitř”. Tělo záměr vidí, následuje instrukce a samo se léčí a uzdravuje a zbavuje se problémů. To je základ homeopatie.

Učili jste se, že když takový lék doplníte o jasně vyjádřený „záměr“, pak ještě zlepší a umocní léčivou látku, která je uvnitř. A když se na to dívají vědci, říkají, že neexistuje žádný způsob, jak by to mohlo fungovat. Říkají, že to musí být pouze “myslí”, protože zde není žádná chemie, která by mohla eventuálně způsobit v těle reakci, jelikož je příliš nepatrná. Je jí prostě příliš málo.

Drazí, lidé užívali tuto metodu po staletí, a dávno před vznikem medicínských léků, dokonce i dávno před objevením Aspirinu. Vypovídá to o tom, jak lidé na prostředky k léčbě nahlíželi. Není to nic nového a funguje to! Na jiných kontinentech jsou miliony lidí, kteří homeopatii užívají i dnes. Daleko víc, než vy. Důvěřují pravdivosti, skutečnosti a projevu homeopatie ve 3D světě. Je to něco, co funguje. Takže máte systém, o němž je známo, že funguje, který je založen na vědě, kde “innate” vašeho těla vidí to, co děláte skrze lék/tinkturu a váš záměr a uzdraví se. Jak byste to mohli kromě homeopatie nazvat? Bylo by to “vědomí” vaší innate. Innate je připravena reagovat na to, co jí dáváte, a vy to můžete během let pozorovat a pracovat s tím, pokud tomu věříte

A víte, co je na tom zábavného? Ve vaší zemi existují chirurgové, kteří vás léčí, napíší vám či vydají recept a současně vám poradí, abyste použili určitou homeopatii, abyste neměli žádné jizvy. A když se jich zeptáte: “Jak to, že jedna homeopatie funguje a jiná nebude?” A oni vám odpoví: “Prostě to tak berte.” Není zde žádné potvrzení, ať tak či tak, prostě jen vědí, že to funguje! A funguje.

Pojďme tedy tuto diskuzi trochu rozšířit. Je to vědomí “innate”, které je mnohem “vyspělejší” než kdy dřív. Je součástí nového člověka a je připraveno na nové věci. Rád bych nyní této skupině něco sdělil. Co když vám řeknu, že v každé jedné lidské bytosti je takové vědomí innate? Mohli bychom dokonce říci, že čeká s široce otevřenýma očima a vztaženýma rukama, aby vám pomohlo, a říká: “Co víc tu je, co mohu udělat pro tvé vlastní tělo? Toto je chemie ve své nejlepší podobě, která je uvnitř DNA, je to innate, jež je napojená na vaši Akášu a vaše vyšší já.

Innate je nádherný systém vědomí. Nevytváří pouze chemické reakce v “nechemických” částech těla. Nezajišťuje pouze “léčení” v rámci homeopatie. Dělá všechno! Zajímalo vás někdy, co je to opravdu spontánní uzdravení? Je to innate ve své nejdokonalejší podobě! Jste to vy s vámi, dokonalí!

Zajímá vás, co můžete udělat právě teď? Ach, měl by vám vzrušením běhat mráz po zádech. To, co můžete udělat právě teď, se trochu liší od toho, co si myslíte. Je tolik možností. Innate je připravená pomoci vašemu vědomí zbavit se věcí, které již více nepotřebujete, které již více nebudou fungovat. Jestli ale máte k tomuto defenzivní přístup, fungovat to nebude, a to je v této nové energii to “nové”.  Jestliže máte “spouštěče”, které po (své) “aktivaci” způsobí, že se naštvete, spouštěče, díky kterým jste znepokojení, když slyšíte nějaké slovo nebo vidíte nějakou situaci, a kdy můžete doslova cítit, jak vás z toho “pálí žáha”, jak byste v této situaci instruovali své tělo, abyste se toho zbavili? Co dát tělu instrukci, aby se zbavilo všeho nevhodného, co vám brání vidět krásu toho, kdo jste? Mohlo by to fungovat?

Nyní, jsou lidé, kteří právě teď poslouchají a říkají si: “To jsou jenom slova. Nejspíš to nebude fungovat”. A těm z vás, kteří si to teď říkáte, to opravdu fungovat nebude, protože tento skutečný záměr vytváří bariéru, bariéru, která také dále vytváří dysfunkci v tomto celém procesu. Rád bych, abyste si vzpomněli na tu tinkturu, která je čistá, bez předpojatosti a kterou si můžete dát pod jazyk. Tělo ji “vidí” a poslouchá (řídí se instrukcemi - pozn. překl.).

Innate chce jen to, co je pro vás dobré. Innate představuje totéž, jako vaše testování svalů (kineziologie). Je to vaše součást, která je stvořená k tomu, aby vám pomohla žít déle. Je stvořená k tomu, abyste se cítili pohodlně, aby vám pomáhala a předávala vám informace. A drazí, innate se nyní zdokonaluje a její funkce se bude vyvíjet ještě víc. Bylo by škoda jí nevyužít. Proč ji všichni nevyužíváte? Muž sedící na židli (myslí Leeho – pozn. překl.) ji potřebuje využít.

Pojďme uvolnit některé věci. Co je to? Společně s mužem na židli můžete říci vaší innate: “Drahá innate, dnes propouštím vše nevhodné, co mě udržuje ve stavu znepokojení a obav, dnes pouštím vše, díky čemu jsem méně zdravý.“ Toto je vhodná doba k propuštění záležitostí, které nefungují a zvláště těch, o nichž si myslíte, že je neřídíte, protože je naopak řídit můžete. Věda provedla experimenty, které skutečně dokazují, že buňky poslouchají vědomí! Chemie těla je vytvořená z vědomí, přičemž tělo ukazuje, že doslova poslouchá lidskou bytost, a to daleko víc, než jste si kdy mysleli. Innate je ještě velkolepější než to!

Drahá innate, propouštím všechny frustrace, které mi brání v tom, abych se posunul vpřed. Drahá innate, propouštím všechny výmluvy, které mi brání v posunu vpřed.“ To je povel (příkaz), ne pouze přání! Stejně tak jako je tinktura příkazem, který říká tělu: “Tady je má objednávka, tohle má nastat, protože mé vědomí je v souladu s mým duchovním já a má innate je laskavým systémem!“ S innate si nepřejete, aby se něco stalo, spolupracuje s ní a hovoříte k ní.

K tomu tématu je mnoho otázek, a jedna z nich je tato: “Jestliže je innate tak dokonalá, proč jen nedělá, co je potřeba?” A já vám řeknu proč. Drazí, předpoklad života samého, celkového “nastavení” vašeho vyššího já, spirituality říká, že máte svobodnou vůli. Máte svobodnou vůli se zabít. Můžete to dělat pomalu, jestli chcete, a to s pomocí vašich špatných zlozvyků či výmluv, nebo to můžete udělat ihned najednou. Je to vaše svobodná volba. A innate pouze čeká, připravená na instrukce. A jestliže strávíte celý svůj život, aniž byste kdy pochopili, že můžete ke své buněčné struktuře hovořit, vaše tělo bude dělat jednoduše pouze to, co samo chce, v plné nefunkčnosti a nerovnováze. To je původ každé nemoci. Věděli jste, že věda prokázala, že ti, kteří jsou plní radosti a často se smějí, žijí déle? To proto, že jejich buněčná struktura je v rovnováze, je zde soulad a koherence (soudržnost), jež pracují společně, aby vás udrželi naživu. A to je pouze smích a radost! A já zde hovořím o instrukcích pro život

Jaké jsou dnes vaše instrukce pro vaše tělo? Každému z vás řeknu, že máte záležitosti, které musíte pustit. Co třeba otázka sebeúcty? Znovu o tom musíme hovořit (Kryonův povzdech). Ta stojí v cestě mnohému. Drazí, pojďme pustit všechno, co vám kdy kdo řekl o tom, kdo jste.  Pouštím vše, co mi bylo řečeno, že definuje to, KDO JSEM! Drahá innate, a vy, kdo jste ke mně hovořili, systémy, o nichž jste mi říkali, dokonce i instruktoři a ti, které jsem miloval, JÁ nyní pouštím všechny informace, které nejsou dost velkolepé pro mé tělo!“ Co třeba hovořit takto? Můžete to udělat? Pojďme to udělat společně! Muži na židli (hovoří opět k Leemu), poslouchej. Platí to i pro tebe. K propuštění věcí, které jsou nevhodné, a vaše innate přesně ví, které to jsou, jí musíte dát pouze svolení, abyste se dostali tam, kde budete cítit, že máte „vítr v zádech. Opustíte toto místo s jinými pocity, než jste přišli… a časem si začnete všímat svého posunu.

Jsou lidé, kteří cítí, že “cvičení” je pro ně příliš těžké a nechtějí to dělat. A někteří na to řeknou: “Víš, že bys měl cvičit”. A oni odvětí: “Ano, já vím, že bych měl…” (smích v publiku). A pak konečně najdete přítele, nebo něco jiného, co vám řekne: “Půjdu s tebou,” dostanete se na místo, kde budete cvičit, nebo místo, kde se můžete procházet, či běhat, cokoli, a tak to tak trochu děláte. Pak se vrátíte a řeknete: “To bylo strašné.” (Opět smích v publiku.) Ale přítel vám řekne: “Pojďme to udělat znovu, a tak to uděláte znovu, třikrát, čtyřikrát, pětkrát a zrovna, když už jste připraveni říci, že je to nesmysl, začnete vidět výsledky! Jen malé, ale pak nejednou, páni, jsi tam venku, ještě dříve, než vyjde slunce, a běžíš kolem bloku! (Opět smích v sále.) A v čem je rozdíl? Začal jsi vidět výsledky.

Drazí, funguje to přesně tímto způsobem. To, co uděláte dnes, právě nyní, se mnou, začíná pomalu, ale vaše innate to slyší, jestliže máte čistý záměr. Pokud to děláte, protože jste v nějaké skupině, nebude to fungovat. Ale pokud to myslíte vážně, započne to proces. A jakmile začnete vidět výsledky, jaké by měly být, začnete se cítit dobře, budete v noci lépe spát, nebudete se obávat věcí, kterých se obáváte nyní, a vaše prožívání radosti se vrátí, takže budete “probuzení” a radostní a ne plni bolesti, úzkosti, utrpení a obav – už žádná z těchto věcí. To je vše “staré vybavení”, které už není pro vás. A vy to začnete cítit a budete vědět, že to funguje.

A pak se začnete dívat na určitá specifika, abyste odhodili a propustili věci, které vás tvoří. Pouze pro vás. Mnoho z nich je ve vaší Akáše a vy to víte, že ano? Nesete je ve své Akáše a táhnete si je sebou a ony jdou s vámi. Vy ale můžete říci: „Drahá innate, propouštím veškeré věci ze svých akášických záznamů, které mi dnes brání vidět moji velkolepost.“ Dívejte se na to, jakoby se už stalo. Proto jste dnes přišli. Proto jste přišli. Nechť je to pro vás počátek mnoha sezení určených k propouštění (starého a nevhodného) a nechť vidíte výsledky a běžíte kolem bloku, ještě než vyjde slunce.

A tak to je.

KRYON

 Prastaré město Petra
Tento živý  channeling Kryona byl přijatý v Petře, v Jordánsku, 14. února 2017 

Zdravím vás, drazí, já jsem Kryon z magnetické služby.

Opět se nacházíme venku, v zemi zvané Jordánsko, v ruinách starověkého chrámu Petra. Je v něm mnoho historie a někteří z vás to zde velmi zvláštním způsobem cítí. Ne však těmi způsoby, o nichž obvykle hovoříme.

Opět to musím zmínit. Je možné, že je historie živá? A pokud hovoříme o těch, kteří zde žili, budovali tento chrám a využívali ho po celé věky, je možné, že je tu určitý druh “života”, který se díky jejich vědomí zachoval? Někteří z vás ho cítí. Ale o tom dnes nechceme hovořit.

Rádi bychom mluvili o historii – o VAŠÍ historii a o tom, co se děje právě v této době. A abych mohl pro tuto diskuzi takzvaně “přichystat scénu”, vezmu vás znovu na určité místo, které je odtud velmi daleko, ale které bylo v průběhu historie velice významné. Mayský kalendář hovořil o všech těchto záležitostech mnohem víc, než jste si vědomi. Drazí, mayský kalendář sdílely tři kultury a to Mayové, Toltékové a Aztékové. Všichni šířili stejné poselství prostřednictvím stejného kalendáře. Existovaly o tom rozšířené informace v jejich vlastních chrámech, či na zdech jejich pyramid velmi daleko odtud. Jejich kalendář byl “dlouhý”. Dnešní vědci nazývají jejich kalendář a jeho trvání tzv. “dlouhým počtem”. Dlouhý počet představuje přibližně 5 125 let. Někteří tvrdí, že je to 5 128 let (pousmání Kryona).

Drazí, s tím souvisí i tato kultura, tato civilizace a časový rámec všeho, co studujete na této cestě. “Velký počet” tedy představuje aktuální historii, kterou znáte. Ne tedy historii před historií, o níž jsme hovořili dříve. Mayové řekli, že na konci “dlouhého počtu”, jež představuje střed precese rovnodennosti, se něco stane. A to “něco” bude záviset na vědomí lidstva v té době. Mayové přitom s tímto proroctvím nebyli sami. Informace najdete mezi předky po celé planetě, kteří se dívali na nebe a vyřešili to. Opět, i oni znali “kolébání” zemské osy.

To vše jsou informace, které jsem vám předal již dříve. Nyní bych rád ale hovořil více o tom, co tito předkové řekli. Jakmile překročíte tento bod dne 21. prosince 2012 (myšleno bod precese rovnodennosti), po celé planetě započne nová energie. Toto proroctví se šířilo od těch civilizací, které to “nezvládly” a samy se zničily. Zdá se tedy, že po určitém čase civilizace umírají. Nezvládnou to. Obrátí se proti sobě, obvykle v důsledku války či nízké energie. A pak začne další civilizace. Jak jsem vám řekl již mnohokrát, a hovořilo o tom i mnoho písem, i vy jste tomu v minulosti čelili. Přesto jste to dokázali. Prošli jste těmi časy, kdy nutnost války pominula. A nyní Země začíná s novou energií.

Tato nová energie je to, o čemž chci znovu hovořit pro ty, kteří zde sedí naproti mě. Je to převážně pro ty, kteří “ochutnávají” zdejší historii. Protože historie obsahuje “poctu”, která je živá. Ti, kteří to nejvíce vnímají, nemusí být nutně ti, kteří se účastní této cesty. Mohou to být ti, kdo ji studují. Určitými způsoby se pro ně stává živou, více než tuší. Vědomí obsahuje způsob “stání na zemi”, na tom, co nazýváme krystalovou mřížkou. Mřížka má totiž tendenci spouštět určité věci (informace) u starých duší. Rád bych o tom více pohovořil.

O jednom z atributů, jenž se objevil po roce 2012 u vyvíjející se lidské rasy, jsme již mnohokrát diskutovali. Nazýváme ho “konec sezení na plotě”. Jinými slovy, ty záležitosti, které budou mimo integritu, které dříve vždy fungovaly, se začnou ukazovat. A staré duše, přijde doba, kdy již nebudete moci sedět obkročmo na tomto plotě. Nemůžete mít jednu nohu na jedné straně, tedy mluvit o jedné věci, a druhou na druhé straně, to znamená dělat něco jiného. Nemůžete být spirituální jeden den v týdnu a zbytek týdne být mimo spiritualitu! Nemůžete mít v sobě dvě stránky a být v rovnováze! A proto jsou věci, které začnete pociťovat.

Na této konkrétní cestě mnoho z vás hovořilo o pocitech, které se začínají objevovat. Někdy se to děje, když jste bdělí, jindy zase, když spíte. Někteří dokonce “na hodinu nebo dvě” onemocněli a pak se zdálo, že se vše obrátilo zpět a jsou zase plně zdraví. Pak jsou zde ti, kteří si prošli “temnou nocí duše”, po dobu jednoho či dvou dnů, a vůbec neměli ponětí o tom, co se děje. Můžete to svádět na (špatnou) vodu, můžete vinit znečištění, můžete to svádět na půdu. Ale, drazí, toto jsou reakce starých duší na historii, která se zde nachází. Začínáte rozeznívat vlastní Akášické záznamy. Je možné si to prožít, a tolik na tom nezáleží. Záleží však na tom, co se kvůli tomu nyní odehrává. Toto vše začíná objasňovat, proč někteří z vás pociťují nepohodlí. Někteří dnes nejsou na této cestě právě proto, že cítili určité nepohodlí. A to vše z důvodů, o kterých jsem hovořil a o nichž vám Mayové řekli pravdu. Nacházíte se v energii, která je velmi odlišná od jakékoli jiné dřívější energie. Někteří doslova procházejí tím, co nazývám “restart”, kdy musíte jít až do “nulového bodu”, abyste se z něj pak mohli znovu vyšplhat a vidět, co je vhodné a nevhodné ve vašem životě.

Představuje to situaci, kdy musíte rozbalit vše, co jste zabalili a na dlouhá léta schovali “do skříně”, prozkoumali to a vyhodili všechno, co už vám více “nesedí”.  Jestliže se vás to netýká dnes, přijde to později. Zvlášť se to týká těch, kteří si říkají staré duše – těch, kteří byli na této planetě po mnoho životů, mnoho inkarnací a toto si pamatují. Myšlenka, že je možné žít (narodit se) znovu, je součástí celé historie. Ve skutečnosti, čím víc jdete do minulosti, tím větší je víra v reinkarnaci. Myšlenka o duši, která přijde pouze jednou, pouze na pár let a odejde, je legrační. Duše prochází svou cestou časem, a vy jste součástí historie planety. Není žádným překvapením, že se ladíte (harmonizujete), s tím, k čemu máte vztah a co se nachází zde. Díváte se na fasády chrámu a cítíte, že jste jejich součástí. Jste to VY. Ale to je “stará” energie a vy se posouváte pryč od ní.

Toto krátké poselství vás tedy ještě jednou bere zpět k Mayům, k proroctví, které měl i kmen Hopiů. Po celé planetě věděli, že tento čas přijde. Vy to nyní začínáte cítit a historie, kterou zde vidíte a která je jednou z nejstarších na planetě, ve vás “spouští” právě ty pocity, kterým říkáme “konec sezení na plotě”.

Budete součástí minulosti nebo budoucnosti? Opět říkáme: Nedovolte minulosti, aby se stala budoucností. Namalujte čáru do písku a řekněte: To je staré a to, co přichází, už toho není součástí. Můžete se s tím ztotožnit? Můžete to “aplikovat” na sebe a vidět krásu toho, že začínáte znovu?

A tak to je.

KRYON

Nemožná budoucnost
Tento živý  channeling Kryona byl přijatý v Petře, v Jordánsku, 15. února 2017 

Večerní shromáždění

Zdravím vás, drazí, já jsem Kryon u magnetické služby.

Kdybych to náhodou později neřekl, řeknu tu znovu nyní. Láska Ducha k lidstvu nezná hranic. V této místnosti je vaše jméno známé, vaše cesta je známá, i problémy, které jste si sem přinesli, jsou nám známé. Nejste oddělení (izolovaní) od lásky Boha. Ve staré energii se zdálo, že mezi námi byla zeď a lidé se obecně snažili přijít na to, jak se přes tuto zeď dostat, nebo jak projít skrze ni, či kolem ní, a to proto, aby mohli komunikovat s Duchem. Pro lidstvo je to nikdy nekončící úkol.

Hovořili jsme o rozdílech mezi starou energií a tou, kterou můžeme vnímat nyní. Byly o tom napsány knihy a i já o tom hovořím neustáleco je nebo začíná být tak odlišné od toho, co bylo, a co přichází. Téma poselství zde v Petře je následující: Nedovolte minulosti, aby psala budoucnost. A v rámci těchto informací jsme vám dali mnoho konceptů. Ale v tento moment bych vám rád předal více než to. Koncepty o lidech, jež společně lépe spolupracují, o míru na Zemi, o kulturních změnách, o podnikání a politice – již byly všechny zmíněny. Nyní bych ale rád hovořil o VÁS, o vašem opravdovém já. O vás, kteří posloucháte, i o vás, kteří zde sedíte na židlích.

V souvislosti s přicházející generací se u vás objevuje určitý pocit. A tento pocit bych nazval předpojatost. Už jsme to mnohokrát zmínili, nemůžete myslet nad rámec toho, co jste viděli, nebo toho, co víte. Máte pouze koncept podle toho, co jste viděli v minulosti a proto vše, co si myslíte, když hovoříme o evoluci “života na lepším místě” (myšleno, že se Země stane lepším místem pro život), jsou pouze minulé činy, které se stávají lepšími. Takže přemýšlíte o problému ve staré energii, a myslíte si:No, je to jasné a tak to bude v nové energii a takový bude nový člověk“. A v tom se přesně mýlíte! Drazí, díváte se na nové paradigma existence. Co se stane, když vědomí obecně začne být více vědomé? Koncepty reality se začnou posouvat. Už jsme to řekli dříve: “Nevíte, co nevíte”. A proto bych vám rád dnes řekl něco o vás.

Toto poselství nazvu “Nemožná budoucnost”. Bude to limitováno pouze na několik málo atributů, ale všechny budou o vás, o vašem osobním já. Už jsme dříve zmínili, že vaše DNA pracuje pouze z méně než poloviny, oproti tomu, k čemu je stvořená Tvořivým Zdrojem. Vše ve vaší DNA, co “zvoní” životem, Bohem, přírodou, pracuje pouze z méně než poloviny své účinnosti. A staré duše v této nové energii započínají proces, kde se DNA začíná vyvíjet tak, že se dostává lehce nad úroveň čtyřiceti procent namísto třiceti. Ti nově narození na tuto planetu pozvednou tuto novou energii, nové vědomí i nové atributy jakmile přijdou, ale nepodaří se jim to, dokud nebudou vychováni těmi, kteří jsou již zde. A to je váš úkol. Samotná nová energie pak povede nově narozené k tomu, že budou přijímat věci, které vy jste nikdy neměli. A přesto – elegance toho, jak se sami dnes měníte, zítra změní planetu. Pojďme to více prodiskutovat.

Tím největším, co má mnoho atributů, je člověk, který má téměř kompletní kontrolu nad vlastní “chemií” a tělem, nad vlastní Akášou a vlastními emocemi. To znamená, drazí, že poprvé v lidské historii začínáte vidět to, čeho byli schopní pouze Mistři. Viděli jste příklady a máte o tom příběhy. Nyní je řada na vás. Jen si představte, jak ovládáte vlastní chemii, představte si situaci, kdy můžete hovořit ke všem buňkám ve vašem těle, “skupině” DNA, Merkabě (světelnému tělu) kolem vás, kdy poprvé cítíte, že všechno kontrolujete. Co kdybych vám řekl, že můžete absolutně kontrolovat svůj imunitní systém, takže už nikdy neonemocníte, nebo se možná jen jednou či dvakrát do roka nachladíte (což vlastně obecně představuje rekalibraci vaší chemie), ale nic víc. Co kdybych vám řekl, že si VY, poprvé, sami svým vlastním vědomím, můžete vizualizovat své tělo, které má úžasný ohromný imunitní systém? Takový, který “nechytí” nemoc, sám se “spustí” (kdy je potřeba) a z žádného důvodu se nedostane mimo rovnováhu. Dokážete si představit život, kdy se cítíte zdraví po celou dobu? Drazí, je to “nemožná” budoucnost? Ne, není. Je to vaše dědictví. Je to příslib, protože jste přišli znovu, v této nové energii.

Hovoříte o léčení, o schopnosti (se) léčit, nástrojích léčení, o bytí léčitelem. Co kdybyste měli kontrolu nad svou chemií do té míry, kdy byste mohli vymýtit vše, co nebylo ve vašem těle v rovnováze? Není snad zajímavé, co jste viděli u Mistrů této planety? Mnoho z nich mohlo mezi vámi chodit, dotýkat se někoho a způsobit v ten moment léčení. A vy si sami pomyslíte, že by bylo úžasné mít tuto léčivou moc, kdy se můžete jen někoho dotknout a on se může uzdravit. Vyvíjející se DNA začne mít schopnosti, kdy budete moci okamžitě vyléčit sami sebe, dokonce ještě dříve, než nemoc propukne. Ale jestliže už ji v těle máte, budete mít schopnost ji doslova “vyprovodit” pryč s pomocí instrukcí, které dáte chemii uvnitř vás. Toto není něco, co by bylo jen zbožným přáním, není to o pozitivních věcech/informacích, které vstupují do vašeho systému. Je to o VÁS kontrolujících svoji chemii.

Jak by se vám líbilo mít kompletně pod kontrolou své strachy? Drazí, to je také chemie. Je to součást emocionální bytostí, jste to VY s VÁMI, je to Akáša uvnitř vás, která vás postupně krmí věcmi, kterých se bojíte po mnoho svých životů. A toto zde končí! Řekl jsem to již dříve, ale je to součást většího obrazu – VÁS majících kontrolu. Jak by se vám líbilo, ještě předtím než jdete v noci spát, instruovat svůj mozek pro čas, kdy se mísí ve vašem mozku neurony, čemuž říkáte “sen”, a dávat svému tělu instrukce, které říkají: “Dnes v noci to budou pouze dobré věci”. Právě jste dali tělu instrukce, aby odstranilo noční můry. Bez ohledu na to, čím se vás snaží vaše Akáša “krmit”, nehledě na to, co se stalo v minulosti, nic takového se nestane ve vašich snech. Někteří z vás se cítí jako oběti snů, které máte, protože nemůžete kontrolovat, co se děje, když spíte. Ó, ale můžete! Je toto nemožná budoucnost nebo je to součást vás, kdy se stáváte Mistrem více, než jste si mysleli, že je možné?

Přemýšlejte o dalších věcech, například o tom, že chemie vašeho těla pracuje buď PRO vás, nebo PROTI vám. Co když řeknete sami sobě: “Milé buňky, rozumím, že jsem lidská bytost, zestárnu, ale nyní vám dávám instrukce, tomu malému “přístroji” uvnitř. Dávám vám instrukce o fungování procesu stárnutí – ať se počítá jen každý druhý den a ne každý den, ať se zastaví zkracování telomerů a zůstávají nedotčené a mladé”. Je to VAŠE chemie. Drazí, můžete zásadně zpomalit své stárnutí, jestliže tomu věříte, jestliže to začnete praktikovat! K tomu jsou staré duše předurčeny v tomto časovém rámci a v této nové energii. V minulosti byl problém s dualitou světla a temnoty a s tím, jak pracovalo jedno proti druhému, a toto všechno udržovalo vaši DNA na třiceti procentech efektivity, nebo jen lehce nad. To vše se začíná posouvat a dramaticky měnit, umožňuje vám to dělat tyto věci a začít se vyvíjet.

Jste jedním z těch, kteří nemají moc energie? Proč to nepřepíšete? Ve vaší DNA jsou vzorce (šablony), které vás definují. Přepište vzorec! Je to jen chemie. Někteří řeknou: “No, Kryone, zní to dobře, ale já mám v tomto životě smlouvu s Bohem a tato smlouva říká toto a tohle a tamto.“ A jiná část říká: “Využívám hodně energie, a proto se rychleji dost unavím.” Drazí, právě jste to vytvořili! Řeknu vám, že vaše smlouva je napsána neviditelným inkoustem. Smlouva může být skutečná, když se sem dostanete (myšleno na planetu). Ale jste to VY, kdo kompletně ovládá všechny detaily smlouvy. Musíte, protože se posouváte a měníte. Toto je součást vyvíjejícího se lidského ducha, která rozumí, že se bude vyvíjet dokonce i váš vztah k Bohu. Nemusíte čekat, až projdete “závojem” a vrátíte se zpět, abyste implementovali tyto věci. Je to úplné ovládání sebe sama.

Začíná to pomalu. Je to přesně jako když cvičíte svaly.  Začíná to pomalu a pak to narůstá. A nyní je zde něco, co nečekáte. Co se vám děje, když máte nějakou myšlenku? “Půjdu tam a udělám tohle,”… a někdy to funguje a jindy ne. Vlastně někteří řeknou, že to obvykle moc dobře nefunguje, když uděláte tohle nebo tamto. Drazí, právě jste si pro sebe vámi samými napsali smlouvu ve 3D. Jaký je to pocit? Nemá to vůbec co do činění s Duchem. Ale má to co do činění se sebe-hodnotou. Nastal čas přepsat chemii vlastní sebe-hodnoty! A také vše, co děláte a o čem si myslíte, že to souvisí s náhodou, tedy když jste “čirou náhodou” na správném místě, ve správném čase! Jak by se vám líbilo přepsat synchronicitu? Toho je možné dosáhnout pomocí vyšší intuice, protože je to právě intuice, která říká:Jdi sem, jdi tam, udělej tohle, udělej tamto.” Pryč jsou dny, kdy jste pro sebe psali smlouvu, která říká: “Jsi dobrý v tomhle, ale špatný v něčem jiném.Změňte to, dosáhněte vývoje nového systému, který říká: Má intuice mě vždy povede k nejlepšímu řešení (scénáři), k nejvíce velkorysému výsledku. Nárokuji si to! Je to mé. A jakmile se vydáte do světa, očekávejte, že věci budou fungovat! A ony budou. Přepisujete starý program svého já. Je čas. Jak to opravdu v sobě, pro sebe, právě teď cítíte? Cítíte, že se to začíná měnit? Cítíte velkolepost své duše, která začíná spalovat starou “fasádu” temné části vašeho já a začíná zářit, jako nikdy předtím?

Toto není učení Kryona. Je to učení všech andělských bytostí a channelerů v nové energii na této planetě. Právě jsem vám předal tajemství poznání, zda je channeling v této energii přesný či nikoliv. Jestliže slyšíte channelované informace, které vám říkají, že jste méně než toto, okamžitě utečte jinam. Pochází to ze starého zdroje a nezobrazuje to velkolepost nového člověka na Zemi. Tak to můžete poznat, a to jsem vlastně ještě ani nedostal k soucitu. Soucit je nástroj, jakým můžete přepsat to, jak vidíte Zemi, ostatní lidi a zvířata. To už je ale na jiné poselství.

Je to ohromný, ohromný koncept o VÁS, kdy začínáte kráčet po cestě, o které jste si ani nemysleli, že po ní v tomto životě můžete jít. Láska Boha začíná vyzařovat mnohem víc, než kdy dřív. Cítíte to? Na závěr řeknu toto: Každý člověk, který toto poslouchá, má svobodnou volbu prásknout dveřmi a udržet vše stejné jako dosud. A mnoho lidí to tak udělá. Uvědomte si, co je zvyk. Stará energie bude utvářet rutinu, v níž se budete cítit pohodlně a která vám bude říkat, že se přes ni nikdy nedostanete, že jste vždy obětí a nic u vás nebude fungovat. Ta rutina je velmi pohodlná a vy jste v ní usazení tak dlouho, že bude velmi těžké otevřít ty dveře. Je to na vás. Svobodná volba vždy byla králem.

Já jsem Kryon, jenž miluje lidstvo.

A tak to je.

KRYON

VELKÝ ÚNIK
Tento živý channeling Kryona byl přijat v Bostonu, USA, 11. března 2017

Zdravím vás, drazí, já jsem Kryon z magnetické služby.

Každý z vás je naprosto unikátní. Pokud by se vám podařilo nějak "umřít" a porovnávat různé lidi, pak byste zjistili, že každý z vás se liší od ostatních. Biologii máte samozřejmě stejnou, ale tady v těch filtrech, s nimiž jste přišli na toto setkání, do tohoto života — je hluboký rozdíl.

Už jsme o tom mluvili dříve, ale znovu opakujeme, že ten "ochranný plášť", s kterým jste přišli, aby vás "chránil", vás chrání před vším – před negativním i pozitivním – přinesete si s sebou jakési přednastavení toho, jak podle vašeho názoru věci fungují. A proto, pokud vám někdo nabídne jiný úhel pohledu, pak z vašeho přednastavení následuje odsouzení, nepřipustíte, že by mohlo být přijatelné něco jiného než vaše přednastavení… A největší ze všech přednastavení u většiny lidí jsou jejich domněnky ohledně toho, co se bude dít dál. Budoucnost, jak jsme již dříve říkali, je pro ně téměř vždy určena jen tím, co už viděli a věděli v minulosti, co je jim známo z jejich historie. Jinými slovy, oni opravdu nevidí nic jiného! A to je důvod, proč zažijete tak velký šok, když uvidíte něco opravdu nového [Kryon se usmívá].

Lidé nežijí tak dlouho…

Vážení, tento channeling je nazván  "Velký únik". A začneme s informací, o které jste mluvili už na semináři, čtenáři a posluchači ji ještě neznají. Mluvíme o planetě, která  doslova prošla obrovskou tmou, hrůzou, potížemi a frustrací. A tak to bylo znovu a znovu, a dokonce i víc, než je vám známo… Drazí, řeknu to znovu: Lidé nežijí tak dlouho, aby si alespoň něco z tohoto pamatovali.

Mohli byste se na to zeptat svých pradědů a prapradědů. A říkali jsme, že kdybyste je  přenesli do současnosti, pak by vám ukázali to, co vy máte, ale co oni neměli: dobré vyhlídky a svobodu, což jim bylo odepřeno; radost z těch věcí, které můžete udělat jeden pro druhého, což oni nemohli — kvůli válce a kvůli těm, kdo byli tehdy u moci. Ale vy nežijete  tak dlouho, abyste to mohli znát… a proto opakujete to, co nebylo nutné opakovat. Proto přicházela další válka. A tak se pro lidstvo vědomí z jeho Minulosti stává vědomím Budoucnosti… ve vašich myšlenkách.

To vše se změnilo po roce 2012, po astronomickém jevu předpovězeném starodávnými této planety. To je vyrovnávání kolébání osy Země s cyklem 26 000 let. Prošli jste dvěma takovými cykly coby lidstvo, které má 23 chromozomů. O čem jsem právě mluvil? O tom, že lidstvo mající 23 chromozomů,  nemá nic společného s žádnou jinou formou života na této planetě! Ti, kteří zaujímají předchozí příčku na stupnici evoluce, mají 24 chromozomů, nikoli 23. A již jsme řekli, že 24. chromozom skrytě prochází přes všechny ostatní interdimenzionálním způsobem a to je plejádská vrstva!

Dvakrát  26 000 let, o něco více než 50 000 let. Tak dlouho pracujete s tímto hlavolamem! A někteří z vás  tady byli celou tu dobu… Je to ezoterická informace. I když pro pochybovače v tomto sále  to není vůbec žádná informace, pro ně je to jen zábavný fakt. Ale já se obracím k těm, kteří rezonují s touto informací, kteří vědí o tom, že tu byli dříve. Tma, kterou jste viděli, a potíže, které jste měli [Kryon s hlubokým soucitem], by mohly naplnit celé knihovny. Každý z vás byl zástupcem každého pohlaví, a to znamená, že každý z vás měl děti… a každý z vás dítě ztratil, všichni jste byli na bitevních polích a každý byl kdysi zabit jiným člověkem. A to všechno je ve vaší Akáše.

Co se nedá opakovat znovu? Věda tvrdí, že čas "chodí v kruhu", že všechno odchází a znovu se vrací. Takže jste opět zde, a to je předmět diskuse dnešního dne, že? V 80. letech nastal začátek posunu. V dobách studené války jste neměli jistotu, zda přežijete po další válce. Všechno spělo ke zhroucení, jak v proroctví o "konci světa", v některých duchovních proroctvích, v nichž se začalo mluvit o tom, že se stane to, či ono. Přišel 2000 rok a bezpečně je pryč. Pak r. 2012 a došlo k zarovnání precese rovnodennosti na planetě. Oslavili jste konec jednoho cyklu a začátek nového. A to je ta cesta, kterou nikdo nečekal.

Drazí, NEOČEKÁVALI jste, že se sem dostanete! A právě o těchto vašich očekáváních chci mluvit. Tato očekávání jsou vytvořena vědomím "ze starých proroctví" a pokud byste se ptali lidské bytostí: "Co dál?", pak ona by  řekla: „No, konec všech konců, válka…“ A o tom chceme také mluvit.

Paralelní reality

Někteří tvrdí, že lidstvo existuje v různých úrovních, v různých dimenzích multidimenzionální reality. Tvrdí, že Země ve staré energii, která se chystala projít válkou a hrůzou jaderného šílenství, ta je stále tam někde, v nějaké dimenzi. A že jste překročili do jiné dimenze, do jiné z existujících úrovní reality. Jinými slovy, že tam někde, v jiné dimenzi, Země dosud pokračuje stále cestou, kterou dosud šla! [Kryon předvádí náš úžas:] "Kryone, je to pravda? Je to opravdu tak?" Nemohu vám odpovědět ano nebo ne, protože nevíte, na co se ptáte. V jistém smyslu ano a v jiném ne.

Pojďme si na okamžik představit, že je to pravda – že v nějaké dimenzi, velmi podobné vaší, Země přestala existovat v důsledku jaderné války, v důsledku této noční můry, a všech těch hrozných věci, které jste očekávali. A řekněme, že je to někde velmi blízko k této úrovni, na které jste nyní: s tou krásnou úrovní, kterou máte díky tomu, že jste šli svou cestou, a není tedy žádná válka, jen budování takové budoucnosti, jakou jste ještě neviděli, s nečekanými „divokými kartami“ a kde se dostáváte ze starého vědomí a začínáte se rozvíjet a vyvíjet se k něčemu vyššímu.

A tyto úrovně, tyto dimenze koexistují spolu… představme si na chvíli, že to tak je. Pak byste se mohli ptát: "Mohli bychom cítit přítomnost jiné úrovně?" A odpověď zní: [Kryon, vážně a hluboce:] Většina z vás cítí [povzdech Kryona] únik do jiné reality.

Únik, o kterém hovoříme, je multidimenzionální. Tento velký únik, největší únik spočívá v tom, že vaše úroveň, vaše Země,  nešla po té cestě, která jí byla předpovídána… „unikli" jste jaderné noční můře, a místo toho jste si zvolili tuto cestu, [Kryon s nadšením] o které starodávní říkali, že ta existuje. Tento potenciál byl: to není nástup nové éry, je to příchod očekávané éry. A pokud se podíváte na to, o čem mluvily  domorodé národy, o čem mluví Mayové, Toltékové, Aztékové nebo Navahové [jeden z největších z mnoha indiánských národů, s bydlištěm na území USA a Kanady], a seznam může pokračovat…, pak zjistíte, že oni mluvili o tom, co by se vám stalo při zarovnání planety, za předpokladu, že byste toto "udělali"! A to bylo určeno na 12. rok po předpovězeném zániku lidstva v jaderné válce v roce 2000. Vy jste se však k tomu ani nepřiblížili.

Já jsem přišel v roce 1989 a začal předávat channeling  přes mého partnera, a totéž udělali ostatní. To se shodovalo s pádem Sovětského svazu, se začátkem takové energie, kterou zajisté nikdo nečekal. A pak došlo k Harmonické Konvergenci, pokud je vám to známo! Byl to  skok do jiné dimenze, pokud to tak chcete nazvat, když se Realita změnila – pro VÁS. Ale v té jiné dimenzi, co se stalo tam? Přesně to, co vám bylo předpovězeno.

Tento únik do reality, ve které jste teď – živí a zdraví – má co do činění s hlavolamem, o kterém nikdo ani netušil, protože jste si nepředstavovali, že se dostanete sem. 4 civilizace, které vám předcházely, zničily samy sebe. Mayský dlouhý počet byl v souladu s průměrnou dobou života civilizace cca 5125 let. Už jste začali nové kolo: 5 – 6 – 7 – 8. Budete muset učinit objevy, které to potvrdí. A až je objevíte, pak budete vědět, že mám pravdu, stejně jako ostatní, kteří vyprávějí o tom, že jste tu mnohem déle, než si myslíte, ale po celou dobu jste pokračovali v sebe-ničení. A měli jste v úmyslu to udělat znovu, ale "unikli" jste tomu.


Vrstvy strachu brání ÚNIKU

Hlavolam, kvůli kterému jsem tady, tkví v současné nové energii: Co očekávat? Jak pokračovat? V čem spočívá její krása? Pomoc, která přichází, nové nástroje… – to je má práce. Dostanete informace přímo od Zdroje. Vždy přicházejí s láskou, harmonií, pochopením. Projdou skrze lidské filtry, jako u toho, který sedí před vámi v křesle, i když tyto filtry nejsou tak transparentní. V tom smyslu, že byste byli prostě ohromeni tím, co je vám dáno, pokud byste to mohli dostat úplně přímo… To znamená, že největší únik je současná civilizace. Vy tak dlouho nežijete, abyste si pamatovali, jaké to je: projít válkou a ztratit všechno, co máte, a zažít všechnu tu hrůzu. Tam už nejste a ani už tam nebudete! Neboť jste tomu už unikli!

Ale drazí, TAKTO je to jen v podstatě, v ZÁKLADNÍ vrstvě reality. Ale jsou tu další vrstvy, u některých z vás může – možná ne v tomto sále, ale mezi posluchači nebo čtenáři, nebo „tam venku“.  Doposud většina lidí na této planetě NEUSKUTEČNILA tento únik od "očekávaných potenciálů"! A přestože "se to nestalo", jejich vědomí to navzdory všemu stále očekává. Proto jste ještě neunikli tomu, čeho se lidé bojí v souvislosti s budoucností.

Nemusí se bát Budoucnosti

A tak další vrstva, o které budeme hovořit, je strach z budoucnosti. Jak se může projevit realita, když budete i nadále očekávat to, o čem vám bylo řečeno, a co se nestalo? A odpověď:  To je  zvyk! Je to zvyk, vznikající po několik civilizací, které samy sebe zničily a proto ho ani nepřekonaly. Proto v sobě máte „semena destrukce", kterou stále očekáváte. Někteří v sobě nesou tuto možnost, kterou nesly všechny předchozí civilizace a život sám ji do vás vložil  jako součást toho, co by se dalo nazvat: "tak to dopadlo" – a možná proto i nadále očekáváte jen to nejhorší.

A jak  vnímáte svou budoucnost, svou osobní budoucnost? Je to jeden z klíčových momentů! Vidíte budoucnost plnou splněných nadějí, prosperity a nádhery? Nebo [Kryon  beznadějně v hlase:] stále dokola to samé, to samé, to samé… a nakonec vše "půjde na smetiště"? Buďte k sobě upřímní, neboť i mnozí tady  z vás očekávají, že půjdou na stejné místo, na jaké  vždy směrovali, a to ze stejných důvodů jako vždy. A takto vy jste přesně ti, o kterých jsem mluvil, kteří soudí budoucnost podle minulosti, a to bezpodmínečně, dokonce bez snahy plánovat něco takového, co nečekáte, možná i něco lepšího, než by se dalo očekávat,  než máte teď.

Nežijete tak dlouho. Jinak byste se dozvěděli některé z těchto věcí, v tom minulém čase, kdybyste žili alespoň 200 let.  A to je koneckonců jen malá část toho, na kolik je připravená vaše DNA, je to jen 200 let. Mohli byste vidět opakující se vzorce, které by byly "v kurzu" a již by opakovaly to, co "očekáváte". Ale vy jste tady, v klidném, pokojném místě — ale únik  ještě není dokončen.

Předpokládejme, že byste se nasměrovali  na to,  že nastupující  budoucnost bude obdivuhodná! A bude to tak! Uděláte dva kroky vpřed, pak budete nuceni udělat jeden krok zpět. Musí to projít generacemi. Drazí, musíte uvidět organizace, které změní svůj přístup k tomu, co dělají. Už tam nebude "sezení na plotě" bez integrity. Uvidíte, jak nakonec zastaralé vedení a staré paradigma odejdou a budou nahrazeny novým vedením s velkým soucitem a větší integritou. To přichází!

Abyste se dostali do této budoucnosti, měli byste se dostat z toho, co se točí celou dobu jen v "černo-bílém", jak jsme o tom mluvili. Proto jste tady: chcete-li pomoci těm, kteří jsou kolem vás, kteří nevědí, že je třeba uniknout, i když k jaderné válce nedošlo, ale podle nich všechno ostatní ještě nastane…

Řekněme, že s vaší budoucností bude  všechno v pořádku. "No, Kryone, dokázali jsme to. U mě je s budoucností všechno skvělé. Jsem jedním z těch, kteří říkají: ´Toto nebo něco lepšího.´ Já v sobě už nenesu ten pocit, že ´všechno směřuje k válce. Já už to mám srovnané!" A co další vrstvy? [Kryonův povzdech.] Budete se ptát: "Co tím myslíš?"

Reformování Akáši

Vnitřně, chemií svého těla, prostřednictvím innate, vašeho vědomí, jste celé věky viděli vždy jen jednu skutečnost: "Toto, nebo něco horšího…“ Potýkali jste se s velkými problémy, s neustálými výzvami… A jsou dnes někteří channeleři, ale nebudou channelovat. Jsou to channeleři, ale nebudou channelovat, kvůli tomu, že když to dělali minule (pozn.překl.: v minulých životech), ve staré energii, nedopadlo to s nimi dobře. Jsou to „skříňoví“ pracovníci světla (pozn.překl.: myšleno  tak, že svůj plášť pracovníka světla, své dary, zabouchli do skříně na sedm západů a mají strach to odemknout – použít, ukázat). Někteří z vás si je vzali (pozm.překl.: jako své životní partnery). To je důvod, proč jste si je vzali… Oni prostě nevystoupili ze své „komůrky“, ale jsou to překrásní a dobří lidé. A vy je máte rádi. Prostě se do toho nepustí, protože mají na určité úrovni strach z osvícení! O tom už jsme také mluvili.

Existují různé věci, které vám nedovolují být tím, čím můžete být. Co vám říká vaše Akáša? Unikli jste vy tomu, co obsahovala vaše Akáša? Akáša, to jsou záznamy životů v podobě energií, které jsou v každém z vás. Proto vaše vědomí může prohlašovat: "Skvělé! Budoucnost je překrásná!" a vaše Akáša na to odpoví: "Ty ses snad úplně zbláznil.“ Protože vše, co si vaše Akáša pamatuje, je hrůza, zklamání, válka, smutek…

Drazí, musíte  předělat, reformovat svou Akášu! A to jde ruku v ruce s vědomím, které začne instruovat svou buněčnou strukturu o tom, že jste schopni změnit svou minulost díky tomu, co je obsaženo ve vaší Budoucnosti! Slyšíte to? Nyní  už víte, co tato věta znamená. Už jsme vám to dnes říkali. Retrokauzalita! [Zpětná příčinná souvislost: když "důvod" v budoucnosti vyvolává jako "následek" změnu minulostí]. To znamená, že  věci, které nastanou v budoucnu, mohou  změnit  minulost. A teď to víte.

Drazí,  to znamená vědomí, které očekává dobrou budoucnost, podpoří změnu energie vaší Akáši… a smaže nebo reformuje to, co přichází z vaší Akáši a co vám říká: "Jsi cvok, to všechno se bude opakovat znovu a znovu, stále dokola, protože tak to vždy bylo."  Pracujete s tímto? Jaké jsou vaše sny? Kolik z vás má takové sny, které odhalují vaši nejistotu? To je výsledek práce vaší Akáši, hlásající celou dobu: "Lepší už to nebude."

Možná by stálo za to promluvit si se svou Akášou jinak. Víte vůbec, že to můžete udělat? S pomocí svého vyššího já, které máte uvnitř po celou dobu – po celou dobu (!) – můžete sami začít měnit chemickou úroveň své DNA, ve které jsou uloženy vaše akášické záznamy, a začít je reformovat!

Řekni jim třeba toto: "Tohle je historie, která se nebude opakovat. Patří do jiného oddělení. Pojďme, uložíme všechny tyto staré knížky v jiné místnosti a umístíme na její dveře cedulku: ´Tady jsou staré věci, které už jsou pryč´… a pak ty dveře zavřeme!" A jen těm věcem, které jsou pozitivní a  vedou ke světlé budoucnosti, jen těm bude umožněno vyjít z Akáši! Totéž platí i pro vaše sny.

Věděli jste, že to můžete udělat? Můžete to udělat s pomocí vizualizace. Je možné, že to budete muset opakovat a opakovat, znovu a znovu… protože Akáša  je tvrdohlavá a nepoddajná. Ale nakonec zvítězíte! Protože vaše vyšší já mluví s vaším "nižším já". Ale jak to je s dalšími vrstvami?  "Jak to? To ještě není všechno?" [Kryon se směje.]

Neznámé je překrásné

Vaše innate je zodpovědná za "chytré tělo". Pravě ona ví o vašem stavu, z hlediska zdraví. Je také zodpovědná za laskavost a vytváří spontánní uzdravení. I ona však reaguje na jiný způsob myšlení… a také se může stát nevyrovnanou. Tak přemýšlíte. Co by se stalo, kdyby vaše innate neočekávala nic, kromě toho, co už měla? A co by se stalo, kdybyste se zeptali své buněčné struktury, která neví ani o vašich akášických záznamech, o velkém úniku, ani o dávných proroctvích, a která říká: "Já vím jen o tvé biologii“… co kdybyste se jí zeptali: "Co bude dál? Co bude dál?" Dostali byste odpověď: "No, zdá se, že ´pořád to staré, pořád to stejné´…“ [Kryon, s nelibostí, s důrazem na tu absurditu.] To znamená, že pořád stejně budou vznikat onemocnění,  stále stejná délka života, s ohledem na to, jak jste umírali mnohokrát předtím.  Říkáte si, že je to tak již integrováno do vaší chemie, nebo ne? Poslouchali jste můj channeling o šabloně mládnutí, v němž jsem mluvil o designu určeném pro život trvající déle než 900 let?! Tak odkud tohle všechno máte? Řeknu vám to – z minulosti!

Není načase to změnit? Vědomí je králem a to, co říkáte nahlas, co si myslíte, to vše je "pokyn" pro chemii vašeho těla! Tolikrát jsme to říkali. A důkazem, který  znovu uvádíme, je homeopatie, kterou však vaše věda neuznává. Ředění v poměru "několik dílů k milionu", které zdánlivě nemá žádný vliv ani na chemii nebo systém vašeho těla! Ale funguje to! To díky záměru, který je do něj vložen a úmyslům toho, kdo to dá pod jazyk – jsou to pro innate informace o tom, co to má udělat.

Po celé planetě se ukazuje, že chemii vašeho těla lze instruovat. Můžete jí dávat pokyny a ona je vnímá. Tak v čem je problém? Mnozí  z vás již začali dávat pokyny chemii svého těla o tom, že je budoucnost překrásná! Že tam je zdraví! Reformujte minulost, odstraňte z ní to, co jste očekávali – převeďte ji v něco neznámého!"Ale Kryone, jak můžeme cítit, jak dobré je to, co je pro nás neznámé?!" [Kryon se směje].

Proč je to tak velký problém? Proč všechno potřebujete analyzovat? Proč  nad tím rozjímat?  NEZNÁMÉ JE DOBRÉ! Hledíte do prázdna a říkáte: "Já jsem tak šťastný, že o tom nic nevím! Protože mi budou dány věci, zcela neočekávané! Nebude to něco z minulosti, budou to úplně NOVÉ VĚCI, které jsem nikdy neviděl! Sem s nimi!" Ale místo toho všeho hledíte do prázdna a říkáte: "Tolik se bojím. Nelíbí se mi tu být." A to všechno kvůli předpojatosti lidské bytosti, která chce vědět, kam směřuje. To je předpojatost

Všimli jste si někdy, jak s vámi Duch pracuje? Když vyjádříte záměr, když se modlíte, když vstupujete do neznámé situace: "Drahý Duchu, co se stane? Drahý Duchu, co se stane? Drahý Duchu, co se stane?" a: "Nic tam není. Nic tam není. Nic tam není.“ Až to konečně vzdáte a pak dostanete odpověď, ale není taková, jakou jste očekávali.

Pochopili jste již, že téměř vždy se to děje v poslední okamžik? Má to svůj důvod. Protože je potřeba vzít v úvahu interakci s celým lidstvem. Dokonce ani Duch  neví přesnějak se to odehraje, protože nezná svobodnou volbu těch, kteří jsou kolem vás, nebo vaši. Ale je v tom zabudována  laskavost a máte kolem sebe pole, ve kterém naleznete odpověď. Ani načasování není takové, jaké čekáte, ale to už víte. Někdo z vás stále ještě čeká na některé věci, a vy o tom víte.

Vyzývám vás, abyste učinili  krok do prázdna ve všech těchto vrstvách a řekli: "Já jsem v neprobádaném. Akášo (pozn.překl.: myšleno, ty části, které obsahují obvyklá očekávání a nasměrování nižšího typu), posaď se na zadní sedadlo, jdi do jiné místnosti! Akášo, vydej se do té místnosti se zavřenými dveřmi s nápisem "Zde jsou staré věci". Povolené jsou jen nové věci… A já ani nevím, co představují, ale vnímám je jako dobré. Biologie,  pochoduj na zadní sedadlo! Přestaň mi dávat informace, že chytím nějakou nemoc, že se mám vyhýbat tomu či onomu, že se musím obávat, že zemřu v určitém věku, protože moji rodiče tak zemřeli… nebo že onemocním,  protože moji rodiče to tak měli…“ To všechno máte v sobě zabudováno, víte? Není už čas na velký únik od toho všeho?

Bůh s vámi…

A konečně – jaké jsou vaše předsudky vůči Bohu? Řeknu vám, co to jsou za předsudky: "To, co slyšíte, je nemožné: to, co slyšíte od toho muže v  křesle, mluvicího přes andělský Zdroj na druhé straně závoje... – to je směšné, to je hloupé." Tady to je, to jsou ty předsudky! A vždy budou ti, kteří z této místnosti odejdou se slovy: "To bylo hloupé. Ale bylo to i zábavné. Ten chlap se mi líbí, i přes to, že není zcela normální."

Musíte pochopit – já vím, kdo tu je. A znovu říkám, že vás nijak nesoudíme. Odejdete se stejným počtem andělů jako všichni ostatní… se stejnou láskou Boha… a máte svobodnou volbu pracovat s tím nebo ne. Žádné souzení, absolutně nic se vám kvůli  těmto věcem nestane. Ale pokud je vidíte, nebo se pokusíte je uvidět či pochopit, že existuje mnohem velkolepější obraz, pak může dojít k takovému zlepšení svého života, jaké byste nečekali. Grandiózní.

A co si myslíte o prodloužení svého života? Co se stane, když se vaše buňky začnou měnit, protože se zharmonizují? Co se stane, když dojde k  plynutí energie, která poprvé věci vyladí? Jak jsme již uvedli, dokonce i dnes ráno – přesně to jsou ty věci, které vytvářejí zdraví, dlouhý život, štěstí a rovnováhu…

Váš vnitřní stav, to jste vy s vámi! Už jsme říkali, že je to objevení toho, že uvnitř vás je síla, která pochází z doby zasetého stvoření – toho, které vám dalo 23 chromozomů, drazí. Vy se lišíte. Velmi se lišíte. Kdybyste jen dokázali vyladit všechny tyto vrstvy na velký únik…

Jak chápete Boha? A dám vám tip: Pokud byste dokázali „uniknout" tomu, co vám řekli ostatní, a místo toho udělat krok do prázdna plného lásky, kde nejsou žádná pravidla a žádný skrytý program, byl by to největší únik ze všech!

Žádné souzení. Bůh vás miluje bez jakýchkoliv podmínek. Čeká na vás Doma, když opouštíte tuto planetu. Ví o každém vašem vzdechu, miluje vás v každé situaci, bez ohledu na to, jaká může být… vezme vás za ruku, pokud  to dovolíte… To je nejlepší únik ze všech! Může to být první věc, kterou byste měli zkusit opravitA to vám pomůže vyvážit všechny ostatní vrstvy – vrstvu za vrstvou, jak se zbavujete předsudků, filtrů a historie – to je něco, čím musíte projít, abyste se dostali na místo, kde si konečně budete moci oddechnout. Nadechněte se a řekněte si: "Jak dobré je  žít! Kráčím na místo, kde jsem nikdy předtím nebyl, bez ohledu na to, co mi lidé říkají. Protože já znám ´toho uvnitř´… konečně."

Potenciály již existují

Co je třeba udělat, abyste se tam dostali? Končím tam, kde jsem začal: Každý člověk se liší od ostatních – tím, co jste zažili a co jste se učili; tím, odkud jste přišli a proč jste zde. Cesty každého z vás jsou jedinečné a odlišné. A neexistují žádná jednotná pravidla, jediný lék, jediné řešení, jednotné společné doktríny – které by fungovaly pro celé lidstvo. Místo toho existují miliardy pravd, ale všechny vedou k jednomu řešení: k rozhodnutí uniknout předsudkům o tom, kdo jste!

Tomu, kdo má to veliké štěstí, že má děti – zde jsou instrukce pro staré duše, které mají ve svém životě děti nebo vnoučata, jež začínají klást otázky – to je vaše šance změnit jejich filtry: "Co se s nimi bude dít? Jak dlouho budou žít? Kdo je Bůh?" Vidíte, jak se ty dveře otevírají? Víte, co můžete říct mladé mysli, která to "už ví", ale chce to slyšet od vás? Přichází ta nejlepší generace! Ještě nikdy tu nebyla tak zdravá generace. Všechny nemoci nakonec odejdou. Nebude žádný vzorec, který byste měli následovat. Láska Boha – to je to, co máte, rozšiřujte ji všude.

Dokážete si představit mladou mysl, která přijímá tyto pokyny a ne ty instrukce, které jste dostali od svých rodičů a organizací, kterými jste prošli? To je nová budoucnost, to je nové paradigma.

Staré duše, až zemřete, až budete hotovy a naposledy se nadechnete, povím vám, co se stane pak: velmi brzy se vrátíte. Ani za nic si nebudete chtít nechat ujít tu party! Protože teď už přijdete do nové energie a ne do staré energie – ta bude v místnosti za zavřenými dveřmi s cedulkou. Probudíte se s novým druhem Akáši, budete si pamatovat, co jste dělali špatně, a nebudete již opakovat staré chyby. Budete nový člověk… A planeta ještě nikdy neviděla nic podobného. Nikdy. To je ve vaší budoucnosti, ve vašem budoucím životě!

Jste připraveni k úniku nebo ne? Stojí to za přemýšlení. Ale nejlepší zpráva, jakou jsem vám kdy dal je, že potenciál velkého úniku existuje v každém člověku! Ty potenciály již existují a už se začínají projevovat…

Já jsem Kryon zamilovaný do lidstva.

A tak to je.

KRYON

Kryon v Holandsku – channeling 1

Tento živý channeling Kryona byl přijat v Amsterodamu, Holandsko, 3. května 2017 

Zdravím vás, drazí, já jsem Kryon z magnetické služby.

Nacházíme se na nádherném místě a než začneme, chceme uctít to, co se tady během věků událo – všechny události, nejen ty, které považujete za spirituální. Uctíváme také tanec, hudbu, bohoslužby, které se tu odehrály. Drazí, to vše tu zůstává a pomáhá vytvářet soutok energií, které zas podporují ty, které přijdou později.  

Obvykle při prvním channelingu mluvíme o tom, že mezi vámi jsou lidé, kteří pochybují, zda je toto skutečné. Vždy se najdou takoví posluchači. Avšak dnes od toho chceme upustit a sdělit vám: Toto je mimořádná doba. Mimořádnou ji dělá to, že energie se od začátku posunu stala osobní. Mnohé z vás učili, že Bůh zná vaše jména nebo ví, kolik vlasů máte na hlavě. A přesto jste zůstávali od Boha odděleni. Říkáte: „Ach, to je pěkné, že mě Bůh tak dobře zná,aniž byste pochopili skutečné poselství, že jste součástí Stvořitele. To je totiž důvodem, proč vás Bůh zná. Drazí, tohle není 3D, žádné lineární myšlení, není to to, kým jste. Pokusíte-li se analyzovat tvář Boha, uvědomíte si, že žádná tvář není. Stvořitel vesmíru, který sám stvořil Lásku, nemůže mít lidskou tvář. Jakou podobu má Bůh? Nic takového nemá. Pokud milovník přírody obejme nějaký strom a strom jej obejme také, pak vnímá Gaiu, vnímá krásu planety, která jej objímá a naplňuje láskou. Jak si tedy můžete dělat představu o Duchu?

Dnes se chceme ve čtyřech poselstvích věnovat jednomu tématu: Jak se vámi Bůh zabývá ze svého pohledu? Abyste to skutečně pochopili, musíte vy lidé zcela jasně vědět, že máte svobodnou volbu. Máte svobodnou volbu nevěřit ničemu, co se odehrává na tomto pódiu. Máte svobodnou volbu nevnímat doprovod, který tu je a zná vás. Máte svobodnou volbu ignorovat nabídnutou ruku Tvořivého zdroje, která vás chce zbavit únavy, všech těch problémů, které jste si dnes s sebou přinesli. Jste svobodní, všechno tohle můžete vypnout, odpojit a ignorovat. To je svobodná volba. Jste však také svobodni, abyste se zamysleli a zeptali se: „Je možné, že je Duch větší než všechno, co mi bylo řečeno? Je možné, že jsem se narodil jako velkolepá bytost a celou dobu jsem o tom vůbec nevěděl?“

Sdělím vám následující: Duch nemá žádnou osobnost, Bůh nemá nic lidského. Co však Bůh má, to je láska a soucit, mnohem víc, než byste si kdy pomysleli a vnímali. Má přímé spojení k vám a vy jej vnímáte. Avšak jak je to pak u lidí, kteří mají svobodnou volbu – znamená to, že Bůh zcela ustoupí do pozadí a nechá vás, abyste si věci odhalovali sami? Nebo tu existuje nějaké předpojaté laskavé chování (předpojatost v lásce)? Je možné, že to, co označujete za Ducha nebo Boha, se k vám obrací s láskou a nejenže prostě ustoupí do pozadí a nechá vás něco udělat podle vaší svobodné vůle, ale zůstává vždy ve vaší blízkosti? To je to, co bychom vám chtěli sdělit – že to je ten Bůh, vznášející se kolem vás, který vám ponechává svobodnou volbu, avšak je přímo u vás, když se rozhodujete. Dovolte, abychom o tom pohovořili.

Je možné, že Bůh možná vytváří situace, které vás přivádějí k tomu, abyste se nad nimi zamýšleli a zkoumali je? Je třeba uvést na pravou míru terminologii. Existují lidé, kteří řeknou: „Probudil jsem se,zatímco jiní říkají: „Viděl jsem všechno černobíle a teď objevuji barvy.“ To je rozdíl mezi životem v 3D světě bez konceptu multidimenzionality nebo Bohaa životem člověka, který tento skok víry dokázal, otevřel krabici a řekl: „Je tady toho ještě víc? Ukaž mi to!“ Většina z vás, kteří tu dnes jste, si začínáte takové otázky klást. A pak je tu pár takových, kteří prostě jen přihlížejí. Nikdo přitom nebude souzen. Jen vám chci sdělit následující: Bůh vás vnímá. A všechno kolem vás jsou signály a situace, ve kterých to můžete rozpoznávat, pokud to budete chtít vidět. Nedíváte se přitom na prázdný bílý list, ale na lásku a soucit. Vypadá to téměř tak, jako kdyby všichni vaši průvodci a andělé pořád čekali na to, až se zamyslíte a položíte si v nitru otázku: „Je možné, že je tu v životě víc, než mi bylo řečeno? Je možné, že jsem skutečně částí něčeho většího? Je možné, že zemře jen moje biologie a má duše bude žít dál? Je možné, že pro duši existuje plán? Žádné hodnocení, ale plán – to je něco jiného. Plán, který pokračuje dál nebo se dokonce vrací v nové biologii?

To je to, co před tisíci lety prastaří učili, protože ve skutečnosti existuje koloběh života, koloběh opakování, vracení se. To není nové. Myslíte, že je to možné? Pokud ano, pak se objeví velká otázka: „Proč jsem tady?Ujišťuji vás, že pokud kdokoli z vás začne s tímto hledáním, dostane bezprostřední odpověď. Protože právě na to čekáme! Když kladete otázky, nestojíte v prázdné místnosti, kolem vás je plno radosti a lásky, která zajásá: „Začali se nad tím zamýšlet, zkoumají to!“ A pak se postaráme, abyste hned obdrželi reakci – něco, co můžete svým způsobem vnímat nebo vidět. U mého partnera, coby inženýra, to bylo tak, že jsme jej určitým způsobem oklamali. Dali jsme mu hádanku, kterou nebylo možné vyřešit žádným výpočtem, takže musel udělat obrat a položit otázku: „Kdo jsi? Co se bude dít dál? Je to vůbec skutečné?“ To vytvořilo něco, co potřeboval, a my jsme jej naplnili emocemi při mnoha akcích, když seděl na židli. Vypadalo to tak, jako kdyby pokaždé, když usedl na židli, byl zaplaven emocemi. To bylo to, co jako inženýr potřeboval. Každý z vás je jedinečný a potřebuje něco jako důkaz, že Bůh je v jeho životě skutečný. Ti senzitivní z vás mohou přímo vnímat pravdu, že Bůh je skutečný, že vás zná a že není žádným soudícím Bohem, ale naopak Bohem nádherným, soucitným a bezpodmínečně milujícím, naplněným klidem, který nechce nic jiného, než abyste se probudili do své vlastní pravdy a velkoleposti a pochopili, že jste součástí božského systému. Nejste od systému oddělení, jste součástí tohoto systému. A to z vás dělá částečku Všeho co je – Stvoření universa.

Jakmile se k této pravdě probudíte, jako další chcete vědět, co Duch dělá. Jsme kolem vás a pokoušíme se vám dávat důkazy. Dovolte nám poskytnout vám několik synchronicit, které nelze popřít. Umožníme, aby se staly nějaké věci, které vidíte a s údivem říkáte: „Ach, to je ale náhoda!“ a pak se stanou znovu a vy opět říkáte: „To je ale náhoda!“ a pak se stanou znovu a znovu – a brzo pak už začnete říkat: „To nemůže být žádná náhoda.“ Někteří z vás to potřebují slyšet. Vidíte, že vím, kdo tu je.

Sedí tady čtyři lidé, kteří potřebují uzdravení, aby uvěřili tomu, co tu říkám. Když se useberete do svého nitra a zeptáte se: „Milý Bože, je tady nějaký Bůh? Miluješ mě? Pokud ano, pak bych se rád uzdravil.“ A vy to uzdravení dostanete, možná ne úplně přesně tímto způsobem, ale vy víte, o čem mluvím. Potřebujete to a pak už se nikdy nevrátíte k nevíře, protože jste sami zažili, že to funguje. Jiní přišli, aby tu odložili své břímě, a to se stane. Věděli jste, že nehraje žádnou roli, v jaké budově nebo na jakém místě jste a co máte na sobě? Pokud položíte správnou otázku, Duch je tu. Protože nesete kousek Stvoření v sobě a nemůžete se před ním skrýtnemůžete být sami. Druhým bodem tedy je, že my na naší straně závoje se staráme nejen o to, abyste mohli něco snadno poznat, pochopit, ale když na základě své svobodné volby položíte otázku, plníme také pohár. Začneme plnit pohár, protože začínáte chápat, jak to funguje. 

Jako třetí se vám pokusíme ukázat, že nikdy nejste sami a vy to víte. Vy to víte! A pokud někdy budete mít pochyby a klesnete na kolena nebo budete vzpínat ruce k nebesům, pak nás budete vnímat. Protože jste začali přecházet most.

Toto jsou tři body o Duchu a vás, které jsem vám pro tento okamžik chtěl ukázat. Brzo vám však o tom sdělím mnohem víc. Existuje Bůh bez tváře, že? Avšak existuje pocit, pocit věčnosti. Ach, kdybyste věděli, kým opravdu jste, jak dlouho a jak často jste tu už byli! Tohle je doba probouzení. Všechno s vámi spolupracuje. Potřebujeme vás, staré duše. Je nutné, abyste vešli do příští fáze víry tak, abyste odtud mohli odejít z vašeho života s pocitem plným klidu a míru. Budete jako lidé jednat jinak a zaujímat takové postoje, které často nebudou ladit se situací, že se lidé budou ptát: „Jak to, že jsi tak pokojný a klidný při tom všem, co se děje?“  To přichází. 

Pro tento okamžik to stačí. Avšak ještě nejsme hotovi a dnes se vrátíme ještě třikrát. Doprovod se znovu shromáždí a my vám budeme povídat o kráse lidstva a jeho vztahu ke Stvořiteli. Věříte tomu?

A tak to je.

Kryon  

Kryon v Holandsku – channeling 2

Tento živý channeling Kryona byl přijat v Amsterdamu, Holandsko, 3. května 2017

Zdravím vás, drazí, já jsem Kryon z magnetické služby. Pokročíme v naší dnešní sérii. Rád bych vám přiblížil perspektivu, jak je to na naší straně závoje se vztahem k lidem – k lidem, které tolik milujeme.

Dovolte nám nejprve uctít vás za to, kým jste. Nemluvíme tu o biologii, kterou vidíte v zrcadle. Mluvíme o dušito je slovo, které jste objevili a které ani nemůže vyjádřit celou skutečnost. Duše je božskou jiskrou, která je věčná, která vždy byla ve vesmíru i před vesmírem a navždy bude. Přemýšleli jste někdy nad tím, že jste věční? Možná ne to „já“, které má pozemské jméno a pozemský obličej, ale božská jiskra. Každý z vás si může položit otázku: Skutečně po posledním výdechu všechno zmizí? Nebo intuitivně vnímáte, že po smrti existuje život, život mimo veškerý život, a že na určité úrovni pokračujete dál a že to není konec? Pokud je tohle vaše intuice, máte pravdu. To je to, kým jste

Na této planetě žijí lidé se svobodnou volbou a existuje tu závoj. Závoj je mezi námi a vámi a musí existovat, abyste vůbec mohli mít svobodnou volbu. Jednou jste Kryonovi položili otázku: „Proč nám prostě všechno neřekneš? Proč nás tím vším necháš procházet?“ A my odpovídáme: „Kdybychom to udělali, mohli bychom rovnou naplno rozsvítit světlo a všichni bychom se pak přesunuli někam jinam.“ Jinými slovy: je tu tajemství. Pro lidské bytosti tkví význam života v tom, že hledají svou vlastní světelnou úroveň a přitom svojí  svobodnou volbou zvyšují vibrace této planety, této sluneční soustavy a všeho ostatního, o čem ani nevíte. Existuje plán, existuje proces a existuje důvod.     

Překročili jste milník, došlo k posunu a věci se začínají měnit. A součástí této změny je způsob, jak s vámi komunikujeme. Neumíte si mou stranu závoje představit, protože to není ve vaší realitě. Nikdy nebylo zamýšleno, abyste si to jako lidé mohli představit. Není to ani ve vaší Akáše. Jak vám tedy mohu popsat, jaké to tady je a jak vychází komunikace od Ducha? Víte, jaké to je z vaší strany, ale víte, jaké je to ze strany Boha? 

Zaprvé byste měli vědět následující: Skutečná komunikace Ducha s vámi, která pak vyplývá z rozhodnutí, jednání, vědění, bytí a pocitu „být veden“, nepřichází skrz váš rozum, ani skrz vaše srdce, ale skrz intuici. Intuice je produktem mnoha věcí, včetně vaší šišinky a vyššího já. Váš rozum však do toho zapojen není. A přesto téměř pořád pracujete se svým mozkem, se svým rozumem a je to pro vás normální. Jak tedy můžeme s vámi komunikovat? Z naší perspektivy je tu komunikace vždy, a je vždy připravena, až sami objevíte, jak ji můžete přijímat. Drazí, někteří lidé říkají: „Pořád se ptám a žádné odpovědi nedostávám.“ Říkám vám, že odpovědi jsou přímo kolem vás, jsou vzdáleny jen o ten závoj, obsahují vedení a moudrost. Často toto vedení říká: „Buď trpělivý, buď moudrý, čekej,“ a někdy říká: „Udělej to teď!“  Často to však neslyšíte. Proč ne? Protože musíte nejprve vytvořit prostor pro intuici.   

Pokud je ale intuicí to, co vám přináší poselství – jak tuto intuici vytvoříte? Můžete to udělat hned, pokud chcete: Propusťte jakékoli myšlení a přeneste se na nějaké krásné, vzácné „místo“. Často je to stav mezi bděním a spánkem, kdy je váš rozum zcela odpojen a přestane vám říkat, z čeho byste měli mít strach nebo co slyšíte nebo jak byste mohli na něco přijít.  

Věděli jste, že je to možné vědecky změřit? Aktivita mozku při tom vykazuje stav, při kterém už skutečně nemyslíte. Rovná se to téměř velkému vysvobození a není až tak těžké jej dosáhnout, pokud to dovolíte. V tento krátký okamžik se cítíte mimo 3D a jste otevřeni pro všechno. Je to okamžik, kdy váš rozum aktivně neříká, co bude dál – váš intelekt nepracuje. Je to naprosté osvobození.  

To frustrující přitom pro vás je, že intuice sice proudí do nitra, ale jako vysílání sršící informacemi, které hned vzápětí ustane. Vědomí je v 3D přivyklé udávat směr a přijímat informace, můžete si je dokonce i zapsat. Avšak u intuitivního vysílání to nejde. Přicházejí tak rychle, že se často ptáte: „Co to právě teď bylo? Co jsem právě přijal, co jsem to právě slyšel?“ A vaše 3D část je zmatená, že jste to nezachytili, že si nemůžete na nic vzpomenout. Pak prostě zůstaňte sedět a řekněte: „Milý Duchu, děkuji za poselství. Předej mi je ještě jednou. Jsem tady, a jestli to bude teď nebo později, umožni mi, abych je pochopil. Poskytni mi to poselství ještě jednou.“ A pak to nechte být a jen prostě buďte. Často to znamená, že kvůli tomu vyhledáte místo, kde šplouchá voda nebo vane vánek, abyste tím mohli vypnout intelekt a všechny ostatní věci, které se vám stavějí do cesty.   

Z naší strany vám pořád vysíláme pravdu, vedení, radost, lásku a soucit. Drazí, jsme nastaveni na lásku k vám. Vy kladete otázky a my jsme vždy připraveni vám poskytovat odpovědi. V každém momentě, kdy naskočíte do tohoto vlaku vědomí, můžete je zachytit skrz vaši intuici. Je krásné, když to zachytíte. Někteří z vás už přišli na to, jak to funguje a zkoušíte se uvést do tohoto stavu tak často, jak je to jen možné. Někteří z vás jsou v tom dokonce velmi dobří, zatímco ti ostatní s tím ještě zápasí. Z naší strany tedy přichází mnoho odpovědí.   

Načasování odpovědi je pro vás těžké. Často zní odpověď: „Neexistuje žádná odpověď.“ Jak si to interpretujete? Jak vnímáte, když vám vaše intuice předá takovou odpověď? Říkám vám, že to znamená následující: „Prostě jen seď a nech se milovat.“ - „Milý duchu, ale já musím mít odpověď, protože by se něco mohlo přihodit.“ - „Sedni si a prostě jen vnímej, jak jsi milován.“ - „Milý duchu, myslím, že to nechápeš. Já a ostatní lidé jsme ve 3D a tady je to a ono a když nebudu mít žádnou odpověď, nebudu vědět, co mám dělat.“ - „Prostě tu jen seď a nech se milovat.“  

Sdělím vám teď, co se z naší perspektivy děje, pokud je někdo z vás v podobné situaci. Tolik vašich otázek zahrnuje ostatní lidi kolem vás. Ať už jde o finance, osobní záležitosti, lásku nebo práci, jsou v tom zapojeni ostatní lidé. Ptám se vás: Víte, co všichni ti lidé dělají nebo co si myslí? Pochopitelně to nevíte. Ale Duch to ví! Začínáte to už chápat?

Jste tedy tady a říkáte: „Musím to vědět, musím to vědět,“ a my vám na to odpovíme: „Až budou všichni hráči na svém místě a budou dělat, co mají, pak pro vás budeme mít rady a řešení. Ale než k tomu dojde, nechte se vroucně milovat.“ Člověk, který jako odpověď nedostane žádnou odpověď, je většinou frustrovaný a přestává se ptát, jako kdyby to znamenalo odpověď „ne“. Nechápe, že na všem se už pracuje.     

Před lety jsme vám dali jednu metaforu, kterou rádi opakujeme. Když začnete žádat Boha o vedení pro cokoli, je to jako kdybyste si koupili jízdenku na vlak. Odtrhnete si lístek a držíte jej v ruce – a to není žádná odpověď, ale vstupenka na odpověď. Vlak bude potřebovat určitý čas. Tím vlakem jste vy a lidé kolem vás, kteří vytvoří okolnosti a záležitosti do budoucna tak, aby se mohly stát. Může dojít k synchronicitám a často k úplným změnám, ano, dokonce i ta otázka se může změnit, avšak, drazí, ten lístek zůstane stejný. Stojíte na nádraží a čekáte na řešení. A ono přijde. Kolik z vás bude netrpělivě poklepávat nohou? A kolik z vás bude připraveno zpívat píseň trpělivosti: „Díky, Bože, že mě tolik miluješ, že mám jízdenku.“ Copak nedokážete tu jízdenku vnímat? Tolik z vás je natolik lineárních, že ji nevnímají. Myslíte si, že odpověď zní „ne“ a nechápete, že klíčem ke všemu je správné načasování. Z našeho pohledu jsme vám dali jízdenku v okamžiku, kdy jste o to požádali. To je naše komunikace.    

Toto je nová energie. Proč se tedy na to nedívat jinak? Proč se prostě neoprostíte od tématu, které jste předali Bohu? Někteří řeknou: „Mám zdravotní problém, který se týká jen mě samotného a nikoho jiného nezahrnuje.“ Budu o tom hovořit v následujícím channelingu, protože v tomto případě jde o „vás s vámi“ – avšak vy jste „biliony vás s vámi“. Hned vám to vysvětlím. Vždy jde o načasování. Avšak z našeho pohledu, drazí, o vás víme, milujeme vás a známe témata vašich jízdenek. Když se dostanete k tomuto bodu, kdy můžete vnímat naši přítomnost a víte, že je to reálné, a když to pak smícháte s vaší 3D osobnosti, pak to lze definovat jako mistrovství. V této místnosti jsou mistři a zrovna tak mezi posluchači (a čtenáři), kteří se dokáží přesouvat na obě strany závoje. Chápou, kdo je na druhé straně závoje a kdo na této 3D straně, ke které teď hovořím. Nazývá se to rovnováha, vyrovnanost. Jsou to osoby, které si nestěžují, ale chápou teď situace, které předtím nechápali. Vidí daleko přes horizont, co tam skutečně je. A vidí srdce ostatních lidí, dokonce i těch, kteří je nechápou nebo se na ně zlobí. Všechno to dokáží vidět. A to je člověk, jakým se stanete, jakým se začínáte stávat.

Opustíte toto místo jemnější, než jste sem přišli – pokud jste naslouchali. Toto poselství se k vám dostává skrz váš sluch, avšak stejně tak k vám všem mluví třetí jazyk. Je to katalytický jazyk lásky a oslovuje vás jiným způsobem. Někteří z vás přijmou poselství, které bude úplně jiné než to, které vám předávám hlasem mého partnera. Je to intuice, která k vám začíná hovořit, protože jste se uvolnili. Drazí, to je váš dárek a vaše dědictví – to vám slibuji. Takto komunikujeme s jízdenkou.

Opět se vrátím. Ale než se vrátím, byl bych rád, abyste se na okamžik ztišili a uvolnili od veškerého stresu, hodinek, problémů, strachu, schůzek – jen na okamžik. A pak uvidíte, co přijmete, protože my jsme připraveni vám to dodat.

A tak to je.

Kryon  

Pět vyladění

Tento živý channeling byl přijat v Ženevě ve Švýcarsku 17. května 2017


Tento živý channeling byl upraven [Leem a Kryonem] a doplněn pro lepší porozumění čtenářů. Často se totiž stává, že živý channeling má v sobě energii, kterou psané slovo nenabízí. Proto si užijte toto obohacené poselství přijaté v Ženevě ve Švýcarsku.

Zdravím vás, moji drazí, já jsem Kryon z magnetické služby. Přišel jsem do tohoto prostoru mnohokrát, proto jsou mnozí z vás na channeling zvyklí. Ostatní jej tolerují a další ohledně celé této myšlenky tápou. Moji drazí, toto je doba zrcadlení. Je to čas soucitu, pochopení a tolerance. Je to vlastně jakési vědecké setkání naplněné duchovností a ezoterikou. Vskutku, jdou ruku v ruce. Je zde něco pro každého, protože vědecké studium je studiem toho, jak tvořivý zdroj (Bůh) vytvořil všechny důležité systémy, které studujete. Chci vám dnes nabídnout předmět nazvaný Pět vyladění. S čím se vylaďujete právě teď, když sedíte na židli? Když uvážíte všechno, co jste viděli v posledních třech dnech, s jakými představami nebo energiemi jste se vylaďovali?

Pět vyladění

Vyladění jedna: Jaké je vaše vyladění na ostatní, se kterými se potkáváte? Je vůbec nějaké? Cítíte se nějak neobvykle, co je snad mimo toho, co je být „společenským“? Možná, že je to pro vás poprvé, kdy jste na takovém ezoterickém setkání? V posledních dnech se někteří z vás setkali s těmi, u kterých máte pocit, že jste je potkali už dříve. Někteří z vás cítí, že mají znaky toho, že jsou vaší rodinou! Někteří z vás nehledí mimo sebe, takže nevědí, o čem mluvím. Ale mnozí ano.

Rád bych vám sdělil, co se často děje, když se staré duše prolnou na setkáních a výpravách, jako je tato. Možná, že jste už slyšeli o poli? Jsme na dobrém místě, abychom si mohli promluvit o jeho fyzice, ale neučiním tak, protože to už bylo probíráno vědci. Pole umožňuje synchronicitě, harmonii a laskavé energii, aby se udály tak, jak byste to sami nikdy nemohli naplánovat. Je to skoro jako jakési pozvání – pozvání k setkání a procítění věcí, které byste nikdy nepocítili ani nespatřili na setkání, které by nebylo takové, jako je toto. Pole je zde vždy, ale jeho efekt a síla se od roku 2012 dramaticky zvýšily.

Vyladění není přátelstvíJe to spíše jakési splynutí. Nejlepším způsobem vyladění se s jinou osobou je skrze soucitný čin. Už jste ode mě mnohokrát slyšeli učení, že společenství často vytváří rezonanci, jakýsi souběh energií, které vzájemně souzní, jedna s druhou. To je vyladění. Věděli jste, že byste se mohli okamžitě vyladit s každým v místnosti? Naprosto to závisí na tom, co se děje s vámi všemi.

Možná, že by se to mohlo stát vlivem stejného myšlení nebo uvědomění si Boha uvnitř. To by vytvořilo vyladění. Možná by to mohlo vzniknout vlivem soucitného činu? To by to také způsobilo.

Moji drazí, série setkání začala pro vás všechny, kteří jste zde, neočekávanou událostí. Byl to kolaps jedné duše. Upadla do křesla přímo před mým partnerem, zatímco přednášel, a potřebovala okamžité lékařské ošetření. Byly pro to dva důvody, moji drazí. Jedním bylo dojmout vaše srdce a vystavit vás spojení, které bylo v harmonii s jejím. Hloubavci v této místnosti okamžitě vstoupili do stavu meditace s představou léčení, klidu a laskavosti. Druhým důvodem, proč k tomu došlo, bylo její osobní léčení. Jestliže se měla zhroutit z nějakého důvodu, pak pro to není lepší místo než je zde! Takto toto setkání zde ve Švýcarsku začalo. Při prvním channelingu, poprvé, kdy jsem přišel s mým partnerem v této sérii, došlo mezi vámi k nečekané událostiTo způsobilo vyladění a vy všichni jste to cítili.

Teď se nabízí otázka: Můžete se vyladit bez nějaké mimořádné události? Dokážete vidět Boha v každém jednotlivém člověku kolem vás? Nemluvíte ani společným jazykem, ale to opravdu nevadí. Chci se vrátit do toho okamžiku před třemi dny, kdy vaše srdce roztála, a kdy jste byli s tou duší, když ležela bezmocně v křesle – a vy jste jí posílali klid a vlévali jste do ní soucit skupiny. Měli jste jeden společný cílTo je vyladění, ne přátelství.To dovoluje dvěma individualitám, které se nikdy navzájem neviděly, vstát a obejmout se navzájem, protože spolu právě zažily stejný společný soucit. Cílem ale je, dělat to automaticky, bez mimořádné události.

Vyladění dvě: Jaké je vaše sladění s přírodou? Když můj partner začal svou cestu [mluví o pravě probíhajícím turné trvajícím 44 dní], byl na jednom majestátním místě. Bylo to tiché místo v poušti s názvem Monument Valley. Bylo tam tak hluboké a neobvyklé ticho, že byste ho mohli cítit. Byla tam jednota s krajem, protože domorodci v této oblasti a jejich předci praktikovali uctívání země po celé věky. Milovali tu půdu; vyladili se se zemí, a tak ta cesta začala. Země „promlouvala“ ke skupině skrze ticho a uctívání, ke kterému zde docházelo.

Když odjel do Evropy, pokračoval ve spojení, učil v Irsku, kde země právě ožívá. Roste tam toho tolik, a je tam tolik života, který prýští ze země, že v tradici a mytologii lidí je často schopnost vidět trpaslíky. Je to tím, že tato země je multidimenzionální – to je něco, o čem jsme už mluvili. Je to spojenectví se zemí mezi lidmi a energií planety.

Jaké je vaše vyladění se zemí? Umíte se vyladit (sladit) s přírodou? Někteří řeknou: „Chtěl bych to udělat! Ale pracuji ve městě. Jsem v kanceláři a přicházím a odcházím“. Jiní říkají: „Já nepracuji vůbec, ale je těžké dostat se z města.“ Moji drazí, to s tím nemá nic společného. Když dýcháte vzduch, vnímáte, odkud přichází kyslík, který plní vaše plíce? Uvědomujete si, že rostliny, stromy a dokonce i řasy, jej vytvořily pro vásJe to symbiotický vztah, ať už ho chcete vidět nebo ne, mezi každou lidskou bytostí a přírodou. Toto je jedno z nejhlubších vyladění, které máte, protože pocházíte z prachu Země.

Kdybyste se podívali, jak jste se sem dostali vy a dokonce i život samotný, byl to jakýsi mix elementů na planetě, které vás stvořily. Mohli byste říci, že Pole rozvinulo symbiotický vztah se stromy a rostlinami, abyste vy mohli existovat. Jiskra života ožila a přetrvala po eony a přivedla vás na toto místo. Teď není čas na to, abyste na to zapomínali. Je čas, abyste to uznali. To je vyladění číslo dvě.

Vyladění třetí. Jaké je vaše vyladění s hvězdami? Moji drazí, to je dobré. Mohli byste říci: „No, já vlastně vůbec nejsem vyladěný s hvězdami.“ Zeptal bych se, proč si to myslíte? Potom byste mohli odpovědět: „No, netýká se to mého života. Žiju ve městě a hvězdy ani nevidím. Ani o nich nepřemýšlím.“

Uvědomili jste si, že hvězdy a planetární systémy, které obíhají kolem nich, jsou všechny ze stejného materiálu jako Země? Řekl jsem to už dříve: Prvky na této planetě jsou prvky galaxie. V rozlehlém vesmíru se neskrývá mnoho záhadných prvků. Všechny jsou zastoupeny zde na vaší Zemi. Ach, možná, že se pachtíte za tím, abyste spatřili, co je uvnitř atomu, ale nemusíte zápasit, abyste pochopili, že ten atom, který studujete, je všude.

Vskutku, jsou různé gravitace, různé kombinace plynů, a různé velikosti všeho, ale já mluvím o skutečnosti, že tato Země pochází ze všeho toho, co je „tam venku“. To znamená, že když upřete svůj zrak na hvězdy, jsou vaší součástí.

Slyšeli jste dnes od vědců něco z učení, když mluvili o tom, co je vaší chemií – DNA? Slyšeli jste je hovořit o skutečnosti, že možná, ale jen možná, jste nevznikli z ničeho zde na planetě? Je-li tomu tak, odkud pocházíte? Co když tím „chybějícím článkem“ je něco z hvězd? Tak to je vyladění!

Moji drazí, pravdou je, že jste kombinací biologie evoluce této planety a evoluce vědomí z hvězd. Ačkoliv vašim mainstreamovým vědcům bude trvat velice dlouhou dobu, než to spatří, stále budou vidět ukazatele k tomu– chybějící články lidského evolučního řetězce. Proto se znovu ptám, jaké je vaše vyladění s hvězdami a s těmi na hvězdách? Je možné, že mimo vaši planetu existuje vědomí? Je možné, že jsou aktivní a že můžete cítit jejich laskavost? Mohou existovat ostatní, kteří vás sledují nebo jsou v nějaké formě zde na planetě, kteří se zajímají o vás a posun, kterým procházíte? Pomysleli jste někdy, že možná jsou zde ostatní s laskavostí a soucitem, aby vám při něm pomáhali? A odpověď zní ano. Takže, jaký je váš vztah ke hvězdám?

Drazí vědci, kteří tady sedíte, je to tak těžké prolomit bariéry víry a na okamžik pomyslet, že věci jsou mnohem větší, než si myslíte? Je to tak velké – obrovitost té reality kdo jste a odkud jste přišli je ohromující. Skutečný vědec by měl být otevřený novým objevům, ale jaké jsou hranice možností, o kterých vám říkali? Dokážete z nich na chvíli vystoupit?

Co když vám povím, že v galaxii je mnohem vice entit, které vás znají, než je lidí na této planetě? Znají podmínku, kterou máte, a tou je svobodná vůle. Jsou si také vědomi politiky nezasahování, dokud jste nedošli k rozhodnutí, které jste teď nastartovali – vytvořit posun. Na tuto planetu přicházejí nové věci spolu s  tím, jak se vyvíjíte ve svém vědomí, a jak si začínáte uvědomovat, že vaše vyladění s hvězdami je skutečné a možná i dokonce biologické. Nakonec přijde den, kdy se setkáte s tímto „vyladěním“ a ono bude vypadat hodně jako vy.

Vyladění čtyři: Jaké je vaše vyladění s vámi?

 „Kryone, co tím myslíš – jaké je vyladění se mnou? To je ale divná otázka. Jsem jen já.“ Opravdu? A jak se cítíte s tím jen já? Když přemýšlíte o tom, kdo jste a jak se cítíte ohledně života, existuje vyladění s něčím uvnitř, nebo jak vy naznačujete, neexistuje žádný vztah s vaší vlastní duší?

Začal jsem tuto lekci otázkou na vaše vyladění s ostatními. Dokážete spatřit Boha v ostatních? A dokážete spatřit Boha sami v sobě? Jaké je vaše vyladění se sebou? Budu vám stále opakovat, že tolik lidí, dokonce starých duší, vidí sebe sama jako nehodné a něco méně než jsou ostatní.

Milujete sami sebe? To se může zdát jako divná otázka, ale můžete milovat svou existenci nesobeckým způsobem, nebo se můžete milovat sobecky. U lidstva je toho mnoho disfunkčního a egoistického. Existuje jeden velký rozdíl a to ten, který vás všechny odděluje v dualitě. Toto je jedno z prvních vyladění, které budete muset provést a důležitá volba.

 „Kryone, jestliže je toto to nejdůležitější vyladění, proč je to číslo čtyři?“ Odpověď na to je něco, co vám předám za chvíli.

Jak to je – vy s vámi? Až za chvíli vyjdete z této místnosti, pomyslíte si něco jako: „Jsem hoden toho, abych tu byl. Bylo to nádherné, protože jsem to tak nádherným udělal?“ Naučili jste se během těch tří dnů, že Ducha nemusíte PROSIT? Proč prosíte, když Bůh je uvnitř? Když Bůh je uvnitř vás, proč potom prosíte sami sebeParadigma vašeho vztahu ke Stvořiteli je začátkem změny. Místo, abyste prosili, jste vyladěni – vyladěni s pravdou skutečnosti toho, kdo jste.

Naučili jste se, že ta správná cesta stanovení a práce s afirmacemi je často v rozporu s tím, jak se díváte na realitu teď. Nemocný člověk, který si afirmuje zdraví, bude považovaný za hlupáka kvůli hlasitému prohlašování, jak je zdravý, protože během afirmací kašle a prská. Ale pokud chápete, jak to vlastně funguje, měli byste rozumět, že vlastně afirmuje své vlastní zdraví a nárokuje si to, kým se stává. Vylaďuje se s budoucností své vlastní buněčné struktury, která je zdraváTo je velice multidimenzionální vyladění se sebou samým!

Jste v tomto nastavení? Chápete rozdíl mezi minulými metodami a tou současnou? Změna přichází z přepracování vnějšího zdroje na zdroj vnitřní. Cítíte, že jste cenní? Můžete sedět před Bohem a vědět, že patříte k této povznesené a mocné energii? Když myslíte na přednáškový sál Země, je tam nějaké křeslo, na kterém je vaše jméno – nebo stojíte vzadu, a sledujete, jak všichni ostatní něco dostávají? Pomysleli jste na to vůbec?

Kde je vaše místo, moji drazí? Patříte tam nebo jste jen na okraji a doufáte, že přežijete? Možná, že vás v životě postihlo něco jako nemoc, a teď vám říkají, že ta celá zkušenost je součástí vašeho vlastního myšlení? Toto je nové paradigma. Léčení přichází z nitra a vy nad ním máte kontrolu. Jestliže jste se sebou vyladěni, můžete zvítězit.

Jak jste vyladěni sami se sebou? Dokážete si představit, jak se objímáte a říkáte: „Dobrá práce! Prošli jsme dalším dnem a stáváme se více vyrovnanými. Začínáme opravdu rozumět lásce.“  Jste to vy? Moji drazí, jste to opravdu vy, pokud si to přejete. Svobodná vůle je vždy tím klíčem. Toto jsou věci, které můžete nebo nemusíte udělat, podle volby. Věříte tomu, nebo vám někdo jiný řekl něco jiného? Jestliže ano, podívejte se na jeho život.Je to tím, co byste chtěli napodobit?

Vyrovnání pět: Jaký je váš vztah ke Stvořiteli? Už jste si to představili? Je možné, že uvnitř vás je nějaký kousek, kterému říkáte Bůh, jenž se nazývá tvořivým zdrojem?

Poznáte rozdíl v mé řeči mezi Bohem a tvořivým zdrojemBůh je jedinečný, toto 3D jméno často označuje zdroj síly a souzeníTvořivý zdroj je rozsáhlý koncept. Může být tak velký a tak rozmanitý, jak si jen přejete. Věděli jste, že Tvořivý zdroj je multidimenzionální a tudíž kvantový?  Věděli jste, že je nekonečný a že je všude? Věděli jste, že prostupuje každou jednotlivou částicí hmoty? Věděli jste, že je osobní a zná vaše jméno? Vůbec to není jedna věc. Je vším všude.

Vyladění se s tvořivým zdrojem by mělo být něco, co je velmi proveditelné. Je to pro vás možné? Jestliže zní vaše odpověď „ano“, dokonce i částečně „ano“, potom si musíte říci: „Jestliže jsem součástí Tvořivého zdroje, pak jsem to, co jsem – multidimenzionální. Tudíž jsem také kouskem každé jednotlivé lidské bytosti na planetě, za hranicemi toho, co může každý vidět, analyzovat nebo změřit. Jsem multidimenzionální.“ Tato představa, moji drazí, je tam, kde se uskuteční evoluce lidstva – ve spojení s jednotou se vším co je.

Vyladění mezi vámi a Tvořivým zdrojem ve vás způsobí multidimenzionální změnu. Ti, kteří se začnou stávat multidimenzionálními, se začnou vznášet ve svém intelektu, ve své intuici a svém uvědomění si jakési větší pravdy. Když vycházíte dnes ze dveří, můžete říci: „Jsem kouskem Stvořitele a mám Boha uvnitř. Jsem nekonečný.“? Jste nervózní, když to máte říci? Jestliže ano, prozkoumejte proč: Možná setrváváte v minulosti – v něčem, co vám bylo řečeno, místo v budoucnosti, kde sami dokážete rozlišit, co je intuitivní pravda. Co z toho chcete?

Větší pravda

Právě jsem vám předal pět vyladění. Nicméně teď vám povím tajemství: Existuje jen jediné. Právě jsem vám předal pět atributů jediného vyladění.

Existuje pouze jedna vylaďovací energie a ta je v kruhu. Vy všichni jste společně v Poli. Stále pro vás platí pozvání, abyste cítili tuto skutečnost. Všichni jste společně vyladěni s Tvořivým zdrojem. Všichni jste společně vyladění na sebe. Všichni jste společně vyladění s přírodou a hvězdami. Je to jedno vyladění s mnoha fazetami, jako nějaký diamant, který se chce jasně třpytit. Když jste jednou spatřili jedno promísení s ostatními vyladěními, začnete chápat, co je ve vás. V té chvíli si uvědomíte, že je vše propojené. V té chvíli si uvědomíte, že nemůžete být sami a že ti ostatní jsou propojeni s vámi. Starou lidskou přirozeností je oddělování, strach, válka a přežití založené na soupeřeníNový člověk znamená jednotu, soucit a přežití založené na spolupráci a porozumění ostatním.

Řekli jsme vám, že jestliže vlezete do skříně a zabouchnete za sebou dveře, bude tam s vámi milión andělů. Ale moji drazí, jestliže je každý součástí Tvořivého zdroje, to také znamená, že každý na Zemi je na určité úrovni také v té skříni. Dokážete se sladit s touto myšlenkou?

Předtím jsme vám předali klamy staré energie. Závoj se začíná zvedat a vy začínáte mít duchovní zdravý rozum, a víte lépeNová intuice vám začíná říkat tyto věci a mnohým začíná být jasné, že klíčem je soucit, nikoliv reakce, oddělování, pud sebezáchovy a obrana. Vše, co bylo řečeno v těchto posledních třech dnech, mluví o této skutečnosti. Objevy proroctví předků ukazují na skutečnost, že na planetě existuje nová energie a že vy se v ní teď nacházíte.

Drahé staré duše, co to vše pro vás znamená? Nové paradigma, které je zde, vás prosí, abyste se dívali na věci jinak. Je to kvůli tomu, co se bude dít na planetě – a začíná to u starých duší. Jsou tací v této místnosti, kteří nevěří v channeling, ale možná věří v lásku. Moji drazí, jestli jste to vy, možná, že opustíte toto místo trochu jiní, po tom, co jste v této místnosti slyšeli a viděli. Dokážete cítit to spojení srdcí?

Někteří rozumí všemu, co jsem řekl. Dokonce je tu i několik takových, kteří budou odcházet vyléčeni, a ještě to ani nezjistili.[Kryon se směje] Když začnete vyladění, to vyladění se vším co je, vytvoří to božskou energii toho, kým jste, a začne vás obalovat. Potom si uvědomíte, že to nemusíte chápat. Nemusíte znát detaily, a věci, které jste se učili a dnes zapomněli, jsou ve vás stále. Ve skutečnosti jste začali rezonovat způsobem, který říká: Coby stará duše jsem to všechno věděl a tato celá série setkání se všemi těmito znalostmi je prostě jakýmsi kurzem v ROZPOMÍNÁNÍ SE.

To je popis staré duše v nové energii – je jiná, touží po rovnováze, začíná si uvědomovat sama sebe, a rozumí soucitnému činu. Jsou to ti, kteří vědí, co by měli být schopni vykonat, až odtud odejdou a ukážou ostatním své světlo.

Toto je začátek nové Země. Vy jste nový člověk, s novým paradigmatem existence, pokud si zvolíte porozumět tomu, co jsem vám právě předal. Je to na vás. Nebojte se lásky Boha! Někteří z vás jí nikdy nedovolili opravdu vstoupit. Zapínáte ji a vypínáte ji, že? Je přítomna, když meditujete, ale nechápete, že je určena pro 24 hodin, 7 dní v týdnu? Můžete ji cítit ve svém životě stále, když mluvíte s ostatními, když jíte, když jdete spát, když vstáváte. Ona nikdy nespí a je zde stále. Není nic víc než láska, kterou máte s Tvořivým zdrojem.

Tak zase příště. Přemýšlejte o těchto věcech.

A tak to je.

KRYON

 

 Stav Země

Tento živý channeling byl přijat v Big Sky, v Montaně, 4. června 2017

Zdravím vás, moji drazí, já jsem Kryon z magnetické služby. Dnes vám chci vyprávět jeden příběh. Je to milostný příběh, a také náhodou zahrnuje historii planety, současnost a budoucnost. Toto jsou věci, které vám chci povědět a věci, které vám chci představit. Nazvěme to, „Stav Země v červnu 2017“.

Je to milostný příběh kvůli tomu, kde začíná a jak začíná. Kdybyste se vrátili o 24 let zpátky, Kryonovy veřejné channelingy začaly v Kryonově Knize Jedna. Informace byly hlavně úvodem k posunu, o kterém jsme vám já i mnozí další začali vyprávět, že přichází. Nebyla to ode mě ezoterická informace, ale spíše něco, o čem věděli všichni předkové. Pozorovali hvězdy na obloze po tisíce let. Uvědomili si, že se hvězdy od dekády k dekádě lehce mění, a začali chápat mechanismy solárního systému a zemského oběhu kolem Slunce dlouho před moderními teleskopy.

Objevili, že Země obíhá kolem Slunce a že musí existovat lehké kolébání planety samotné, aby to donutilo oblohu měnit se tak, jak se to dělo. Dokonce spočítali tu nejnižší dobu kolébání a v průběhu času se kolem toho vytvořila proroctví. Avšak ta proroctví byla mezi těmito předky tak podobná, že ti, kteří je studují, dokonce i dnes žasnou. Jak si mohly být tyto příběhy tak podobné, když se ti předkové vzájemně neznali? Jak si mohly být ty informace tak podobné i přes velké vzdálenosti a propast několika staletí?

Kalendáře předků, které tak dobře znáte, začaly svůj dlouhý počet (vice než 5 000 let dlouhý) a začalo vyprávění o možnosti posunu vědomíKonec kalendářů byl nastaven na rok 2012 – střed kolébání.

Můj partner za mne začal hovořit v roce 1989, dva roky po Harmonické konvergenci. Do roku 1993 můj partner obdržel a vydal Kryonovu Knihu Tři. Bylo to odhalení toho, co přicházelo: Teď, kdy se stalo mnoho věcí, aby eliminovaly možnost světové války, může posun nastat. Řekl jsem vám, proč je zde Kryonova skupina, co se děje, co by se mohlo stát a některá z proroctví týkajících se toho, co očekávat. Byla to mystická kniha – malá, protože můj partner se právě učil jak se totálně propojit s centrálním zdrojem (channeling). Channeling je zvýšená intuice a most k druhé straně závoje. Tato kniha odhalila pocit naprosté lásky a soucitu s celým lidstvem.

V první Kryonově knize jsem vám předal informace o změnách v magnetismu planety a další věciTaké jsem předal několik výroků, které obsahovaly narážky na přicházející změnu počasí. Můj partner to přeložil takto: řekl, že nadejde čas, kdy bude pršet tam, kde nikdy dříve nepršelo a přestane pršet tam, kde dříve vždy pršelo. Jinými slovy, v běhu byla masivní změna klimatu – a to bylo v roce 1993.

To byla předzvěst toho, co nyní zažíváte na planetě. Není to příběh zkázy! Je to příběh lásky, moji drazí, je to příběh o Boží lásce, lásce centrálního zdroje, lásce všeho, co je – i samotné Gaii – k lidským bytostem. Titul knihy zněl Konec času, protože to byl konec staré energie.

Vše, co se teď děje, se týká vás, moji drazí. Staré duše jsou zde na planetě z určitého důvodu a v pravý čas. Není to chyba, že teď sedíte na svých sedadlech. Někteří z vás se právě učí o těchto věcech a někteří z vás si tyto věci velmi uvědomují. Každý z vás má svou vlastní stezku a každý člověk má jedinečné rozhodnutí čemu věřit a nevěřit. Ale jste zde z určitého důvodu!

Jsem zde dnes večer, abych vám vyprávěl ohromný milostný příběh, že v roce 1993 přicházel posun a že Země samotná se na něj připravovala. Aktuální fyzika planety se nastavovala pro nového člověka – tak, abyste dokázali sami dělat pokroky, dozvědět se o soudržnosti s planetou, se svým vlastním já. Všechny informace mluvily o čase, kdy lidstvo začne vystupovat ze staré energie, které říkáte lidská přirozenost. Tento pojem odkazuje na to, jak se lidé chovají. Nikdy se neposunuli a nikdy nezměnili, ale teď se to mělo stát.

Ta proroctví se ani tak netýkala událostí, jako spíše posunu ve vědomí. Nezáleží na tom, zda byla zapsána v mayském kalendáři nebo na prorocké skále kmene Hopi, je to stejné. Všechna mluvila o rozdílných cestách, které lidé budou nuceni přijmout kvůli posunu, ale vyžadovalo to rozvrat mezi světlem a tmouSvým způsobem ta proroctví vyprávěla o planetě, která byla ve velkém přechodu a o tom, že jestliže lidstvo nezničí samo sebe uprostřed kolébání (21. prosince 2012, střed precese rovnodennosti), že začne něco úžasného – evoluce lidstva takovým způsobem, jaký jste nikdy dříve neviděli. Začalo by to zlepšením a moudřejším vědomím a vše ostatní by následovalo. Řekli jsme vám v roce 1993, že musíte mít Zemi, která je na to připravena, proto se posune magnetická mřížka, změní se počasí a změní se i vaše místo ve vesmíru. To vše jste zažili. Ale pojďme si nejprve promluvit o počasí.

Předpovězený posun počasí

Mnoho let vám říkám, co se děje s počasím. Když jsem začal, moje informace byly velice kontroverzní, protože nebyly v souladu s tím, co vám říkala média. Stejnou dobu jste viděli něco, čemu se říká „oteplování“. Řekl jsem vám, že to byl vlastně začátek „ochlazování“. Udělal jsem to proto, abych odvrátil to, co se vždy stane s hlasateli katastrof. Chtěl jsem vás nasměrovat jinam předtím, než přijdou druzí a vybudují jiný katastrofický scénář v rozporu s posunem počasí, což je u lidstva velmi běžné. Strach je přítelem staré energie a změna vždy vyvolává strach.

Chci učinit prohlášení: Katastrofický scénář lidstva je ve vás tak zakořeněn, že se stal jakýmsi zvykem. Kdykoliv vidíte něco neobvyklého, první věcí, na kterou pomyslíte, je katastrofa! Moji drazí, byli jste cvičeni, abyste takto přemýšleli! Ve staré energii to přicházelo z historie, ze svaté knihy, od vašich rodičů, od všech těch, kteří by se sociálně připojili, a z konspiračních teorií – podle těch všech mělo lidstvo dospět ke strašnému konci – a zdálo se, že se z toho radují! Katastrofický scénář je zvyk, moji drazí. Vaše současné filmy nepomáhají, některé z nich ukazují katastrofické scénáře týkající se počasí a zemských změn. Ještě jste se z toho nedostali. Ten zvyk je stále živý.

Nicméně toto je milostný příběh. Chci vám vyprávět o počasí.

Kdybyste chtěli vědecky vystopovat, co se dějejednoduše se podívejte na sluneční aktivituTo je ta příčina, a vždy byla. Kryon to lidstvu nepřinesl. Na planetě můžete sledovat cykly počasí, které souvisejí s cykly sluneční aktivity, je to zaznamenáno v historii. Tyto jevy souvisejí a dělo se to i dříve. To, co vidíte dnes, není přicházející katastrofa. Není to nějaká chyba, že přichází nový cyklus, o kterém jsme vám řekli už před 14 lety. Poslouchejte, cyklus přichází bez ohledu na to, jestli zde jsou nebo nejsou lidé. Máme to ještě jednou zopakovat? Cyklus přichází, ať už tady lidé jsou nebo nejsou.

Toto je kontroverzní. Záznamy z vrtů do ledovců a z letokruhů ukazují, že tento cyklus je velmi konzistentníZačíná oteplováním a vysokou hladinou oxidu uhličitého a časem nastoupí ochlazení. Tento cyklus je pozorován stále znovu napříč staletími v různých stádiích intenzity.

Teď, přesně podle rozvrhu, začíná malá doba ledová. Lidé se ptají: „Kdy?“ Kdybyste dávali pozor, nepotřebovali byste žádného proroka. Naopak, podívejte se na cyklus z pohledu časového grafu a chování Slunce. Existuje načasování, ale já vám to stejně povím. Začnete vidět studenou fázi během 15 let (2032).

Někteří z vás si ještě stále užívají fázi oteplení. Ta se začne pomalu stěhovat. Musí přijít před ochlazováním, a tento scénář je znám těm, kteří studují planetární dynamiku. Problém je, že jste až do teď od této skupiny odborníků ještě moc neslyšeli, protože jsou často zaměstnáni vládou nebo mají univerzitní granty. Takže to, co by vám možná chtěli sdělit, je zatím stále v rozporu s běžně známými teoriemi, kterým si „někteří jiní“ přejí, abyste věřili.

Přichází malá doba ledová. „Kryone, není to pro planetu katastrofa?“ Mnozí viděli umělecké ztvárnění hlavních světových měst pod ledem a všechny další věci, které se velmi hodí k vědeckofantastickým filmům. Je to prostě jen něčí ztvárnění katastrofického scénáře, ne skutečnost založená na historii cyklu. Kdybyste chtěli vědět, jak vypadá malá doba ledová, zalistujte zpět do historie a prostudujte si, co se dělo kolem roku 1650. To byla jedna malá doba ledová. Kvůli změnám v Golfském proudu (oceánu) v Londýně zamrzla řeka Temže. Moji drazí, byla zima, ale nezahubilo to planetu. To je malá doba ledová.

To vás čeká, a řeknu to znovu. Jestliže žijete v chladném podnebí, věnujte pozornost této radě: Začne se ochlazovat. Zbavte se rozvodných sítí! Během příštích 15 let hledejte nezávisle nebo v menších skupinách způsob výroby elektřiny. To se dá udělat v rámci sousedství nebo samostatně doma. Budete to potřebovat, moji drazí, protože rozvodné sítě, tak jak teď existují po celém světě, nejsou připraveny na tento nastupující chlad a sítě zkolabují. To není katastrofa, je to jen praktická, obecně známá informace. Vaše elektrická infrastruktura je choulostivá, příliš choulostivá. Připravte se na studené období, které může trvat několik desetiletí. To je vše. Technologie pádí kupředu, aby to umožnila. Nedovolte vašim politikům, aby se stavěli do cesty vašemu přežití.

Proč je to milostný příběh? Poslouchejte: Proč to Gaia dělá? Jaký je pro to důvod? Řeknu vám to ještě jednou – je to kontroverzní, dokonce pro mnohé neuvěřitelné. Kolik z vás, co tady jste, má doma akvárium s rybami? Pro ty, kteří poslouchají a čtou: kolik z vás mělo nebo má akvárium? Těm, kdo ano, povím něco, co už víte: Můžete s vodou v průběhu času dělat, co potřebujete, abyste ji upravili tak, aby vydržela. Můžete měnit hodnotu pH, měnit teplotu, a můžete ji okysličovat. Ale nakonec přijde doba, kdy budete muset vyměnit vodu! A tak působí na planetu změny teploty.

To je kontroverzní. Planeta nemůže jen tak „vyměnit vodu“. Místo toho provádí „restart života v oceánech“ s využitím vodního cyklu. Sledujte pro to důkaz, když se objeví, a potom si vzpomeňte na tento channeling. Tento vodní cyklus má osvěžit život v oceánech, aby každý na planetě měl potřebné jídlo z oceánu. Gaia to dělá sama, dělala to dříve a dělá to z určitého důvodu – takže to nebude váznout.

Moji drazí, opravdu jste do vzduchu a vody vypustili kompromitující věciale to nezpůsobilo tento cyklus. Říkáme to velmi dlouho, zastavte zabíjení životního prostředí! A důvod? Zabíjí to vás, ne Gaiu. Gaia je podivuhodně odolná a přežije všechno, co děláte. Ale jste to vy, kdo nemusí přežít, jestliže budete pokračovat ve znečišťování. To všechno se začíná s vaším uvědoměním měnit, začínáte to vidět a něco s tím děláte. Ale lidé nejsou příčinou současného posunu počasí. Nakonec to bude známo.

 

Pět vyladění

Tento živý channeling byl přijat v Ženevě ve Švýcarsku 17. května 2017


Tento živý channeling byl upraven [Leem a Kryonem] a doplněn pro lepší porozumění čtenářů. Často se totiž stává, že živý channeling má v sobě energii, kterou psané slovo nenabízí. Proto si užijte toto obohacené poselství přijaté v Ženevě ve Švýcarsku.

Zdravím vás, moji drazí, já jsem Kryon z magnetické služby. Přišel jsem do tohoto prostoru mnohokrát, proto jsou mnozí z vás na channeling zvyklí. Ostatní jej tolerují a další ohledně celé této myšlenky tápou. Moji drazí, toto je doba zrcadlení. Je to čas soucitu, pochopení a tolerance. Je to vlastně jakési vědecké setkání naplněné duchovností a ezoterikou. Vskutku, jdou ruku v ruce. Je zde něco pro každého, protože vědecké studium je studiem toho, jak tvořivý zdroj (Bůh) vytvořil všechny důležité systémy, které studujete. Chci vám dnes nabídnout předmět nazvaný Pět vyladění. S čím se vylaďujete právě teď, když sedíte na židli? Když uvážíte všechno, co jste viděli v posledních třech dnech, s jakými představami nebo energiemi jste se vylaďovali?

Pět vyladění

Vyladění jedna: Jaké je vaše vyladění na ostatní, se kterými se potkáváte? Je vůbec nějaké? Cítíte se nějak neobvykle, co je snad mimo toho, co je být „společenským“? Možná, že je to pro vás poprvé, kdy jste na takovém ezoterickém setkání? V posledních dnech se někteří z vás setkali s těmi, u kterých máte pocit, že jste je potkali už dříve. Někteří z vás cítí, že mají znaky toho, že jsou vaší rodinou! Někteří z vás nehledí mimo sebe, takže nevědí, o čem mluvím. Ale mnozí ano.

Rád bych vám sdělil, co se často děje, když se staré duše prolnou na setkáních a výpravách, jako je tato. Možná, že jste už slyšeli o poli? Jsme na dobrém místě, abychom si mohli promluvit o jeho fyzice, ale neučiním tak, protože to už bylo probíráno vědci. Pole umožňuje synchronicitě, harmonii a laskavé energii, aby se udály tak, jak byste to sami nikdy nemohli naplánovat. Je to skoro jako jakési pozvání – pozvání k setkání a procítění věcí, které byste nikdy nepocítili ani nespatřili na setkání, které by nebylo takové, jako je toto. Pole je zde vždy, ale jeho efekt a síla se od roku 2012 dramaticky zvýšily.

Vyladění není přátelstvíJe to spíše jakési splynutí. Nejlepším způsobem vyladění se s jinou osobou je skrze soucitný čin. Už jste ode mě mnohokrát slyšeli učení, že společenství často vytváří rezonanci, jakýsi souběh energií, které vzájemně souzní, jedna s druhou. To je vyladění. Věděli jste, že byste se mohli okamžitě vyladit s každým v místnosti? Naprosto to závisí na tom, co se děje s vámi všemi.

Možná, že by se to mohlo stát vlivem stejného myšlení nebo uvědomění si Boha uvnitř. To by vytvořilo vyladění. Možná by to mohlo vzniknout vlivem soucitného činu? To by to také způsobilo.

Moji drazí, série setkání začala pro vás všechny, kteří jste zde, neočekávanou událostí. Byl to kolaps jedné duše. Upadla do křesla přímo před mým partnerem, zatímco přednášel, a potřebovala okamžité lékařské ošetření. Byly pro to dva důvody, moji drazí. Jedním bylo dojmout vaše srdce a vystavit vás spojení, které bylo v harmonii s jejím. Hloubavci v této místnosti okamžitě vstoupili do stavu meditace s představou léčení, klidu a laskavosti. Druhým důvodem, proč k tomu došlo, bylo její osobní léčení. Jestliže se měla zhroutit z nějakého důvodu, pak pro to není lepší místo než je zde! Takto toto setkání zde ve Švýcarsku začalo. Při prvním channelingu, poprvé, kdy jsem přišel s mým partnerem v této sérii, došlo mezi vámi k nečekané událostiTo způsobilo vyladění a vy všichni jste to cítili.

Teď se nabízí otázka: Můžete se vyladit bez nějaké mimořádné události? Dokážete vidět Boha v každém jednotlivém člověku kolem vás? Nemluvíte ani společným jazykem, ale to opravdu nevadí. Chci se vrátit do toho okamžiku před třemi dny, kdy vaše srdce roztála, a kdy jste byli s tou duší, když ležela bezmocně v křesle – a vy jste jí posílali klid a vlévali jste do ní soucit skupiny. Měli jste jeden společný cílTo je vyladění, ne přátelství.To dovoluje dvěma individualitám, které se nikdy navzájem neviděly, vstát a obejmout se navzájem, protože spolu právě zažily stejný společný soucit. Cílem ale je, dělat to automaticky, bez mimořádné události.

Vyladění dvě: Jaké je vaše sladění s přírodou? Když můj partner začal svou cestu [mluví o pravě probíhajícím turné trvajícím 44 dní], byl na jednom majestátním místě. Bylo to tiché místo v poušti s názvem Monument Valley. Bylo tam tak hluboké a neobvyklé ticho, že byste ho mohli cítit. Byla tam jednota s krajem, protože domorodci v této oblasti a jejich předci praktikovali uctívání země po celé věky. Milovali tu půdu; vyladili se se zemí, a tak ta cesta začala. Země „promlouvala“ ke skupině skrze ticho a uctívání, ke kterému zde docházelo.

Když odjel do Evropy, pokračoval ve spojení, učil v Irsku, kde země právě ožívá. Roste tam toho tolik, a je tam tolik života, který prýští ze země, že v tradici a mytologii lidí je často schopnost vidět trpaslíky. Je to tím, že tato země je multidimenzionální – to je něco, o čem jsme už mluvili. Je to spojenectví se zemí mezi lidmi a energií planety.

Jaké je vaše vyladění se zemí? Umíte se vyladit (sladit) s přírodou? Někteří řeknou: „Chtěl bych to udělat! Ale pracuji ve městě. Jsem v kanceláři a přicházím a odcházím“. Jiní říkají: „Já nepracuji vůbec, ale je těžké dostat se z města.“ Moji drazí, to s tím nemá nic společného. Když dýcháte vzduch, vnímáte, odkud přichází kyslík, který plní vaše plíce? Uvědomujete si, že rostliny, stromy a dokonce i řasy, jej vytvořily pro vásJe to symbiotický vztah, ať už ho chcete vidět nebo ne, mezi každou lidskou bytostí a přírodou. Toto je jedno z nejhlubších vyladění, které máte, protože pocházíte z prachu Země.

Kdybyste se podívali, jak jste se sem dostali vy a dokonce i život samotný, byl to jakýsi mix elementů na planetě, které vás stvořily. Mohli byste říci, že Pole rozvinulo symbiotický vztah se stromy a rostlinami, abyste vy mohli existovat. Jiskra života ožila a přetrvala po eony a přivedla vás na toto místo. Teď není čas na to, abyste na to zapomínali. Je čas, abyste to uznali. To je vyladění číslo dvě.

Vyladění třetí. Jaké je vaše vyladění s hvězdami? Moji drazí, to je dobré. Mohli byste říci: „No, já vlastně vůbec nejsem vyladěný s hvězdami.“ Zeptal bych se, proč si to myslíte? Potom byste mohli odpovědět: „No, netýká se to mého života. Žiju ve městě a hvězdy ani nevidím. Ani o nich nepřemýšlím.“

Uvědomili jste si, že hvězdy a planetární systémy, které obíhají kolem nich, jsou všechny ze stejného materiálu jako Země? Řekl jsem to už dříve: Prvky na této planetě jsou prvky galaxie. V rozlehlém vesmíru se neskrývá mnoho záhadných prvků. Všechny jsou zastoupeny zde na vaší Zemi. Ach, možná, že se pachtíte za tím, abyste spatřili, co je uvnitř atomu, ale nemusíte zápasit, abyste pochopili, že ten atom, který studujete, je všude.

Vskutku, jsou různé gravitace, různé kombinace plynů, a různé velikosti všeho, ale já mluvím o skutečnosti, že tato Země pochází ze všeho toho, co je „tam venku“. To znamená, že když upřete svůj zrak na hvězdy, jsou vaší součástí.

Slyšeli jste dnes od vědců něco z učení, když mluvili o tom, co je vaší chemií – DNA? Slyšeli jste je hovořit o skutečnosti, že možná, ale jen možná, jste nevznikli z ničeho zde na planetě? Je-li tomu tak, odkud pocházíte? Co když tím „chybějícím článkem“ je něco z hvězd? Tak to je vyladění!

Moji drazí, pravdou je, že jste kombinací biologie evoluce této planety a evoluce vědomí z hvězd. Ačkoliv vašim mainstreamovým vědcům bude trvat velice dlouhou dobu, než to spatří, stále budou vidět ukazatele k tomu– chybějící články lidského evolučního řetězce. Proto se znovu ptám, jaké je vaše vyladění s hvězdami a s těmi na hvězdách? Je možné, že mimo vaši planetu existuje vědomí? Je možné, že jsou aktivní a že můžete cítit jejich laskavost? Mohou existovat ostatní, kteří vás sledují nebo jsou v nějaké formě zde na planetě, kteří se zajímají o vás a posun, kterým procházíte? Pomysleli jste někdy, že možná jsou zde ostatní s laskavostí a soucitem, aby vám při něm pomáhali? A odpověď zní ano. Takže, jaký je váš vztah ke hvězdám?

Drazí vědci, kteří tady sedíte, je to tak těžké prolomit bariéry víry a na okamžik pomyslet, že věci jsou mnohem větší, než si myslíte? Je to tak velké – obrovitost té reality kdo jste a odkud jste přišli je ohromující. Skutečný vědec by měl být otevřený novým objevům, ale jaké jsou hranice možností, o kterých vám říkali? Dokážete z nich na chvíli vystoupit?

Co když vám povím, že v galaxii je mnohem vice entit, které vás znají, než je lidí na této planetě? Znají podmínku, kterou máte, a tou je svobodná vůle. Jsou si také vědomi politiky nezasahování, dokud jste nedošli k rozhodnutí, které jste teď nastartovali – vytvořit posun. Na tuto planetu přicházejí nové věci spolu s  tím, jak se vyvíjíte ve svém vědomí, a jak si začínáte uvědomovat, že vaše vyladění s hvězdami je skutečné a možná i dokonce biologické. Nakonec přijde den, kdy se setkáte s tímto „vyladěním“ a ono bude vypadat hodně jako vy.

Vyladění čtyři: Jaké je vaše vyladění s vámi?

 „Kryone, co tím myslíš – jaké je vyladění se mnou? To je ale divná otázka. Jsem jen já.“ Opravdu? A jak se cítíte s tím jen já? Když přemýšlíte o tom, kdo jste a jak se cítíte ohledně života, existuje vyladění s něčím uvnitř, nebo jak vy naznačujete, neexistuje žádný vztah s vaší vlastní duší?

Začal jsem tuto lekci otázkou na vaše vyladění s ostatními. Dokážete spatřit Boha v ostatních? A dokážete spatřit Boha sami v sobě? Jaké je vaše vyladění se sebou? Budu vám stále opakovat, že tolik lidí, dokonce starých duší, vidí sebe sama jako nehodné a něco méně než jsou ostatní.

Milujete sami sebe? To se může zdát jako divná otázka, ale můžete milovat svou existenci nesobeckým způsobem, nebo se můžete milovat sobecky. U lidstva je toho mnoho disfunkčního a egoistického. Existuje jeden velký rozdíl a to ten, který vás všechny odděluje v dualitě. Toto je jedno z prvních vyladění, které budete muset provést a důležitá volba.

 „Kryone, jestliže je toto to nejdůležitější vyladění, proč je to číslo čtyři?“ Odpověď na to je něco, co vám předám za chvíli.

Jak to je – vy s vámi? Až za chvíli vyjdete z této místnosti, pomyslíte si něco jako: „Jsem hoden toho, abych tu byl. Bylo to nádherné, protože jsem to tak nádherným udělal?“ Naučili jste se během těch tří dnů, že Ducha nemusíte PROSIT? Proč prosíte, když Bůh je uvnitř? Když Bůh je uvnitř vás, proč potom prosíte sami sebeParadigma vašeho vztahu ke Stvořiteli je začátkem změny. Místo, abyste prosili, jste vyladěni – vyladěni s pravdou skutečnosti toho, kdo jste.

Naučili jste se, že ta správná cesta stanovení a práce s afirmacemi je často v rozporu s tím, jak se díváte na realitu teď. Nemocný člověk, který si afirmuje zdraví, bude považovaný za hlupáka kvůli hlasitému prohlašování, jak je zdravý, protože během afirmací kašle a prská. Ale pokud chápete, jak to vlastně funguje, měli byste rozumět, že vlastně afirmuje své vlastní zdraví a nárokuje si to, kým se stává. Vylaďuje se s budoucností své vlastní buněčné struktury, která je zdraváTo je velice multidimenzionální vyladění se sebou samým!

Jste v tomto nastavení? Chápete rozdíl mezi minulými metodami a tou současnou? Změna přichází z přepracování vnějšího zdroje na zdroj vnitřní. Cítíte, že jste cenní? Můžete sedět před Bohem a vědět, že patříte k této povznesené a mocné energii? Když myslíte na přednáškový sál Země, je tam nějaké křeslo, na kterém je vaše jméno – nebo stojíte vzadu, a sledujete, jak všichni ostatní něco dostávají? Pomysleli jste na to vůbec?

Kde je vaše místo, moji drazí? Patříte tam nebo jste jen na okraji a doufáte, že přežijete? Možná, že vás v životě postihlo něco jako nemoc, a teď vám říkají, že ta celá zkušenost je součástí vašeho vlastního myšlení? Toto je nové paradigma. Léčení přichází z nitra a vy nad ním máte kontrolu. Jestliže jste se sebou vyladěni, můžete zvítězit.

Jak jste vyladěni sami se sebou? Dokážete si představit, jak se objímáte a říkáte: „Dobrá práce! Prošli jsme dalším dnem a stáváme se více vyrovnanými. Začínáme opravdu rozumět lásce.“  Jste to vy? Moji drazí, jste to opravdu vy, pokud si to přejete. Svobodná vůle je vždy tím klíčem. Toto jsou věci, které můžete nebo nemusíte udělat, podle volby. Věříte tomu, nebo vám někdo jiný řekl něco jiného? Jestliže ano, podívejte se na jeho život.Je to tím, co byste chtěli napodobit?

Vyrovnání pět: Jaký je váš vztah ke Stvořiteli? Už jste si to představili? Je možné, že uvnitř vás je nějaký kousek, kterému říkáte Bůh, jenž se nazývá tvořivým zdrojem?

Poznáte rozdíl v mé řeči mezi Bohem a tvořivým zdrojemBůh je jedinečný, toto 3D jméno často označuje zdroj síly a souzeníTvořivý zdroj je rozsáhlý koncept. Může být tak velký a tak rozmanitý, jak si jen přejete. Věděli jste, že Tvořivý zdroj je multidimenzionální a tudíž kvantový?  Věděli jste, že je nekonečný a že je všude? Věděli jste, že prostupuje každou jednotlivou částicí hmoty? Věděli jste, že je osobní a zná vaše jméno? Vůbec to není jedna věc. Je vším všude.

Vyladění se s tvořivým zdrojem by mělo být něco, co je velmi proveditelné. Je to pro vás možné? Jestliže zní vaše odpověď „ano“, dokonce i částečně „ano“, potom si musíte říci: „Jestliže jsem součástí Tvořivého zdroje, pak jsem to, co jsem – multidimenzionální. Tudíž jsem také kouskem každé jednotlivé lidské bytosti na planetě, za hranicemi toho, co může každý vidět, analyzovat nebo změřit. Jsem multidimenzionální.“ Tato představa, moji drazí, je tam, kde se uskuteční evoluce lidstva – ve spojení s jednotou se vším co je.

Vyladění mezi vámi a Tvořivým zdrojem ve vás způsobí multidimenzionální změnu. Ti, kteří se začnou stávat multidimenzionálními, se začnou vznášet ve svém intelektu, ve své intuici a svém uvědomění si jakési větší pravdy. Když vycházíte dnes ze dveří, můžete říci: „Jsem kouskem Stvořitele a mám Boha uvnitř. Jsem nekonečný.“? Jste nervózní, když to máte říci? Jestliže ano, prozkoumejte proč: Možná setrváváte v minulosti – v něčem, co vám bylo řečeno, místo v budoucnosti, kde sami dokážete rozlišit, co je intuitivní pravda. Co z toho chcete?

Větší pravda

Právě jsem vám předal pět vyladění. Nicméně teď vám povím tajemství: Existuje jen jediné. Právě jsem vám předal pět atributů jediného vyladění.

Existuje pouze jedna vylaďovací energie a ta je v kruhu. Vy všichni jste společně v Poli. Stále pro vás platí pozvání, abyste cítili tuto skutečnost. Všichni jste společně vyladěni s Tvořivým zdrojem. Všichni jste společně vyladění na sebe. Všichni jste společně vyladění s přírodou a hvězdami. Je to jedno vyladění s mnoha fazetami, jako nějaký diamant, který se chce jasně třpytit. Když jste jednou spatřili jedno promísení s ostatními vyladěními, začnete chápat, co je ve vás. V té chvíli si uvědomíte, že je vše propojené. V té chvíli si uvědomíte, že nemůžete být sami a že ti ostatní jsou propojeni s vámi. Starou lidskou přirozeností je oddělování, strach, válka a přežití založené na soupeřeníNový člověk znamená jednotu, soucit a přežití založené na spolupráci a porozumění ostatním.

Řekli jsme vám, že jestliže vlezete do skříně a zabouchnete za sebou dveře, bude tam s vámi milión andělů. Ale moji drazí, jestliže je každý součástí Tvořivého zdroje, to také znamená, že každý na Zemi je na určité úrovni také v té skříni. Dokážete se sladit s touto myšlenkou?

Předtím jsme vám předali klamy staré energie. Závoj se začíná zvedat a vy začínáte mít duchovní zdravý rozum, a víte lépeNová intuice vám začíná říkat tyto věci a mnohým začíná být jasné, že klíčem je soucit, nikoliv reakce, oddělování, pud sebezáchovy a obrana. Vše, co bylo řečeno v těchto posledních třech dnech, mluví o této skutečnosti. Objevy proroctví předků ukazují na skutečnost, že na planetě existuje nová energie a že vy se v ní teď nacházíte.

Drahé staré duše, co to vše pro vás znamená? Nové paradigma, které je zde, vás prosí, abyste se dívali na věci jinak. Je to kvůli tomu, co se bude dít na planetě – a začíná to u starých duší. Jsou tací v této místnosti, kteří nevěří v channeling, ale možná věří v lásku. Moji drazí, jestli jste to vy, možná, že opustíte toto místo trochu jiní, po tom, co jste v této místnosti slyšeli a viděli. Dokážete cítit to spojení srdcí?

Někteří rozumí všemu, co jsem řekl. Dokonce je tu i několik takových, kteří budou odcházet vyléčeni, a ještě to ani nezjistili.[Kryon se směje] Když začnete vyladění, to vyladění se vším co je, vytvoří to božskou energii toho, kým jste, a začne vás obalovat. Potom si uvědomíte, že to nemusíte chápat. Nemusíte znát detaily, a věci, které jste se učili a dnes zapomněli, jsou ve vás stále. Ve skutečnosti jste začali rezonovat způsobem, který říká: Coby stará duše jsem to všechno věděl a tato celá série setkání se všemi těmito znalostmi je prostě jakýmsi kurzem v ROZPOMÍNÁNÍ SE.

To je popis staré duše v nové energii – je jiná, touží po rovnováze, začíná si uvědomovat sama sebe, a rozumí soucitnému činu. Jsou to ti, kteří vědí, co by měli být schopni vykonat, až odtud odejdou a ukážou ostatním své světlo.

Toto je začátek nové Země. Vy jste nový člověk, s novým paradigmatem existence, pokud si zvolíte porozumět tomu, co jsem vám právě předal. Je to na vás. Nebojte se lásky Boha! Někteří z vás jí nikdy nedovolili opravdu vstoupit. Zapínáte ji a vypínáte ji, že? Je přítomna, když meditujete, ale nechápete, že je určena pro 24 hodin, 7 dní v týdnu? Můžete ji cítit ve svém životě stále, když mluvíte s ostatními, když jíte, když jdete spát, když vstáváte. Ona nikdy nespí a je zde stále. Není nic víc než láska, kterou máte s Tvořivým zdrojem.

Tak zase příště. Přemýšlejte o těchto věcech.

A tak to je.

KRYON

 

 Stav Země

Tento živý channeling byl přijat v Big Sky, v Montaně, 4. června 2017

Zdravím vás, moji drazí, já jsem Kryon z magnetické služby. Dnes vám chci vyprávět jeden příběh. Je to milostný příběh, a také náhodou zahrnuje historii planety, současnost a budoucnost. Toto jsou věci, které vám chci povědět a věci, které vám chci představit. Nazvěme to, „Stav Země v červnu 2017“.

Je to milostný příběh kvůli tomu, kde začíná a jak začíná. Kdybyste se vrátili o 24 let zpátky, Kryonovy veřejné channelingy začaly v Kryonově Knize Jedna. Informace byly hlavně úvodem k posunu, o kterém jsme vám já i mnozí další začali vyprávět, že přichází. Nebyla to ode mě ezoterická informace, ale spíše něco, o čem věděli všichni předkové. Pozorovali hvězdy na obloze po tisíce let. Uvědomili si, že se hvězdy od dekády k dekádě lehce mění, a začali chápat mechanismy solárního systému a zemského oběhu kolem Slunce dlouho před moderními teleskopy.

Objevili, že Země obíhá kolem Slunce a že musí existovat lehké kolébání planety samotné, aby to donutilo oblohu měnit se tak, jak se to dělo. Dokonce spočítali tu nejnižší dobu kolébání a v průběhu času se kolem toho vytvořila proroctví. Avšak ta proroctví byla mezi těmito předky tak podobná, že ti, kteří je studují, dokonce i dnes žasnou. Jak si mohly být tyto příběhy tak podobné, když se ti předkové vzájemně neznali? Jak si mohly být ty informace tak podobné i přes velké vzdálenosti a propast několika staletí?

Kalendáře předků, které tak dobře znáte, začaly svůj dlouhý počet (vice než 5 000 let dlouhý) a začalo vyprávění o možnosti posunu vědomíKonec kalendářů byl nastaven na rok 2012 – střed kolébání.

Můj partner za mne začal hovořit v roce 1989, dva roky po Harmonické konvergenci. Do roku 1993 můj partner obdržel a vydal Kryonovu Knihu Tři. Bylo to odhalení toho, co přicházelo: Teď, kdy se stalo mnoho věcí, aby eliminovaly možnost světové války, může posun nastat. Řekl jsem vám, proč je zde Kryonova skupina, co se děje, co by se mohlo stát a některá z proroctví týkajících se toho, co očekávat. Byla to mystická kniha – malá, protože můj partner se právě učil jak se totálně propojit s centrálním zdrojem (channeling). Channeling je zvýšená intuice a most k druhé straně závoje. Tato kniha odhalila pocit naprosté lásky a soucitu s celým lidstvem.

V první Kryonově knize jsem vám předal informace o změnách v magnetismu planety a další věciTaké jsem předal několik výroků, které obsahovaly narážky na přicházející změnu počasí. Můj partner to přeložil takto: řekl, že nadejde čas, kdy bude pršet tam, kde nikdy dříve nepršelo a přestane pršet tam, kde dříve vždy pršelo. Jinými slovy, v běhu byla masivní změna klimatu – a to bylo v roce 1993.

To byla předzvěst toho, co nyní zažíváte na planetě. Není to příběh zkázy! Je to příběh lásky, moji drazí, je to příběh o Boží lásce, lásce centrálního zdroje, lásce všeho, co je – i samotné Gaii – k lidským bytostem. Titul knihy zněl Konec času, protože to byl konec staré energie.

Vše, co se teď děje, se týká vás, moji drazí. Staré duše jsou zde na planetě z určitého důvodu a v pravý čas. Není to chyba, že teď sedíte na svých sedadlech. Někteří z vás se právě učí o těchto věcech a někteří z vás si tyto věci velmi uvědomují. Každý z vás má svou vlastní stezku a každý člověk má jedinečné rozhodnutí čemu věřit a nevěřit. Ale jste zde z určitého důvodu!

Jsem zde dnes večer, abych vám vyprávěl ohromný milostný příběh, že v roce 1993 přicházel posun a že Země samotná se na něj připravovala. Aktuální fyzika planety se nastavovala pro nového člověka – tak, abyste dokázali sami dělat pokroky, dozvědět se o soudržnosti s planetou, se svým vlastním já. Všechny informace mluvily o čase, kdy lidstvo začne vystupovat ze staré energie, které říkáte lidská přirozenost. Tento pojem odkazuje na to, jak se lidé chovají. Nikdy se neposunuli a nikdy nezměnili, ale teď se to mělo stát.

Ta proroctví se ani tak netýkala událostí, jako spíše posunu ve vědomí. Nezáleží na tom, zda byla zapsána v mayském kalendáři nebo na prorocké skále kmene Hopi, je to stejné. Všechna mluvila o rozdílných cestách, které lidé budou nuceni přijmout kvůli posunu, ale vyžadovalo to rozvrat mezi světlem a tmouSvým způsobem ta proroctví vyprávěla o planetě, která byla ve velkém přechodu a o tom, že jestliže lidstvo nezničí samo sebe uprostřed kolébání (21. prosince 2012, střed precese rovnodennosti), že začne něco úžasného – evoluce lidstva takovým způsobem, jaký jste nikdy dříve neviděli. Začalo by to zlepšením a moudřejším vědomím a vše ostatní by následovalo. Řekli jsme vám v roce 1993, že musíte mít Zemi, která je na to připravena, proto se posune magnetická mřížka, změní se počasí a změní se i vaše místo ve vesmíru. To vše jste zažili. Ale pojďme si nejprve promluvit o počasí.

Předpovězený posun počasí

Mnoho let vám říkám, co se děje s počasím. Když jsem začal, moje informace byly velice kontroverzní, protože nebyly v souladu s tím, co vám říkala média. Stejnou dobu jste viděli něco, čemu se říká „oteplování“. Řekl jsem vám, že to byl vlastně začátek „ochlazování“. Udělal jsem to proto, abych odvrátil to, co se vždy stane s hlasateli katastrof. Chtěl jsem vás nasměrovat jinam předtím, než přijdou druzí a vybudují jiný katastrofický scénář v rozporu s posunem počasí, což je u lidstva velmi běžné. Strach je přítelem staré energie a změna vždy vyvolává strach.

Chci učinit prohlášení: Katastrofický scénář lidstva je ve vás tak zakořeněn, že se stal jakýmsi zvykem. Kdykoliv vidíte něco neobvyklého, první věcí, na kterou pomyslíte, je katastrofa! Moji drazí, byli jste cvičeni, abyste takto přemýšleli! Ve staré energii to přicházelo z historie, ze svaté knihy, od vašich rodičů, od všech těch, kteří by se sociálně připojili, a z konspiračních teorií – podle těch všech mělo lidstvo dospět ke strašnému konci – a zdálo se, že se z toho radují! Katastrofický scénář je zvyk, moji drazí. Vaše současné filmy nepomáhají, některé z nich ukazují katastrofické scénáře týkající se počasí a zemských změn. Ještě jste se z toho nedostali. Ten zvyk je stále živý.

Nicméně toto je milostný příběh. Chci vám vyprávět o počasí.

Kdybyste chtěli vědecky vystopovat, co se dějejednoduše se podívejte na sluneční aktivituTo je ta příčina, a vždy byla. Kryon to lidstvu nepřinesl. Na planetě můžete sledovat cykly počasí, které souvisejí s cykly sluneční aktivity, je to zaznamenáno v historii. Tyto jevy souvisejí a dělo se to i dříve. To, co vidíte dnes, není přicházející katastrofa. Není to nějaká chyba, že přichází nový cyklus, o kterém jsme vám řekli už před 14 lety. Poslouchejte, cyklus přichází bez ohledu na to, jestli zde jsou nebo nejsou lidé. Máme to ještě jednou zopakovat? Cyklus přichází, ať už tady lidé jsou nebo nejsou.

Toto je kontroverzní. Záznamy z vrtů do ledovců a z letokruhů ukazují, že tento cyklus je velmi konzistentníZačíná oteplováním a vysokou hladinou oxidu uhličitého a časem nastoupí ochlazení. Tento cyklus je pozorován stále znovu napříč staletími v různých stádiích intenzity.

Teď, přesně podle rozvrhu, začíná malá doba ledová. Lidé se ptají: „Kdy?“ Kdybyste dávali pozor, nepotřebovali byste žádného proroka. Naopak, podívejte se na cyklus z pohledu časového grafu a chování Slunce. Existuje načasování, ale já vám to stejně povím. Začnete vidět studenou fázi během 15 let (2032).

Někteří z vás si ještě stále užívají fázi oteplení. Ta se začne pomalu stěhovat. Musí přijít před ochlazováním, a tento scénář je znám těm, kteří studují planetární dynamiku. Problém je, že jste až do teď od této skupiny odborníků ještě moc neslyšeli, protože jsou často zaměstnáni vládou nebo mají univerzitní granty. Takže to, co by vám možná chtěli sdělit, je zatím stále v rozporu s běžně známými teoriemi, kterým si „někteří jiní“ přejí, abyste věřili.

Přichází malá doba ledová. „Kryone, není to pro planetu katastrofa?“ Mnozí viděli umělecké ztvárnění hlavních světových měst pod ledem a všechny další věci, které se velmi hodí k vědeckofantastickým filmům. Je to prostě jen něčí ztvárnění katastrofického scénáře, ne skutečnost založená na historii cyklu. Kdybyste chtěli vědět, jak vypadá malá doba ledová, zalistujte zpět do historie a prostudujte si, co se dělo kolem roku 1650. To byla jedna malá doba ledová. Kvůli změnám v Golfském proudu (oceánu) v Londýně zamrzla řeka Temže. Moji drazí, byla zima, ale nezahubilo to planetu. To je malá doba ledová.

To vás čeká, a řeknu to znovu. Jestliže žijete v chladném podnebí, věnujte pozornost této radě: Začne se ochlazovat. Zbavte se rozvodných sítí! Během příštích 15 let hledejte nezávisle nebo v menších skupinách způsob výroby elektřiny. To se dá udělat v rámci sousedství nebo samostatně doma. Budete to potřebovat, moji drazí, protože rozvodné sítě, tak jak teď existují po celém světě, nejsou připraveny na tento nastupující chlad a sítě zkolabují. To není katastrofa, je to jen praktická, obecně známá informace. Vaše elektrická infrastruktura je choulostivá, příliš choulostivá. Připravte se na studené období, které může trvat několik desetiletí. To je vše. Technologie pádí kupředu, aby to umožnila. Nedovolte vašim politikům, aby se stavěli do cesty vašemu přežití.

Proč je to milostný příběh? Poslouchejte: Proč to Gaia dělá? Jaký je pro to důvod? Řeknu vám to ještě jednou – je to kontroverzní, dokonce pro mnohé neuvěřitelné. Kolik z vás, co tady jste, má doma akvárium s rybami? Pro ty, kteří poslouchají a čtou: kolik z vás mělo nebo má akvárium? Těm, kdo ano, povím něco, co už víte: Můžete s vodou v průběhu času dělat, co potřebujete, abyste ji upravili tak, aby vydržela. Můžete měnit hodnotu pH, měnit teplotu, a můžete ji okysličovat. Ale nakonec přijde doba, kdy budete muset vyměnit vodu! A tak působí na planetu změny teploty.

To je kontroverzní. Planeta nemůže jen tak „vyměnit vodu“. Místo toho provádí „restart života v oceánech“ s využitím vodního cyklu. Sledujte pro to důkaz, když se objeví, a potom si vzpomeňte na tento channeling. Tento vodní cyklus má osvěžit život v oceánech, aby každý na planetě měl potřebné jídlo z oceánu. Gaia to dělá sama, dělala to dříve a dělá to z určitého důvodu – takže to nebude váznout.

Moji drazí, opravdu jste do vzduchu a vody vypustili kompromitující věciale to nezpůsobilo tento cyklus. Říkáme to velmi dlouho, zastavte zabíjení životního prostředí! A důvod? Zabíjí to vás, ne Gaiu. Gaia je podivuhodně odolná a přežije všechno, co děláte. Ale jste to vy, kdo nemusí přežít, jestliže budete pokračovat ve znečišťování. To všechno se začíná s vaším uvědoměním měnit, začínáte to vidět a něco s tím děláte. Ale lidé nejsou příčinou současného posunu počasí. Nakonec to bude známo.

To co se děje, se dělo už dříve, a je to skoro jako restart pro oceány a nese to sebou mnoho dvojznačných ud

Pět vyladění

Tento živý channeling byl přijat v Ženevě ve Švýcarsku 17. května 2017


Tento živý channeling byl upraven [Leem a Kryonem] a doplněn pro lepší porozumění čtenářů. Často se totiž stává, že živý channeling má v sobě energii, kterou psané slovo nenabízí. Proto si užijte toto obohacené poselství přijaté v Ženevě ve Švýcarsku.

Zdravím vás, moji drazí, já jsem Kryon z magnetické služby. Přišel jsem do tohoto prostoru mnohokrát, proto jsou mnozí z vás na channeling zvyklí. Ostatní jej tolerují a další ohledně celé této myšlenky tápou. Moji drazí, toto je doba zrcadlení. Je to čas soucitu, pochopení a tolerance. Je to vlastně jakési vědecké setkání naplněné duchovností a ezoterikou. Vskutku, jdou ruku v ruce. Je zde něco pro každého, protože vědecké studium je studiem toho, jak tvořivý zdroj (Bůh) vytvořil všechny důležité systémy, které studujete. Chci vám dnes nabídnout předmět nazvaný Pět vyladění. S čím se vylaďujete právě teď, když sedíte na židli? Když uvážíte všechno, co jste viděli v posledních třech dnech, s jakými představami nebo energiemi jste se vylaďovali?

Pět vyladění

Vyladění jedna: Jaké je vaše vyladění na ostatní, se kterými se potkáváte? Je vůbec nějaké? Cítíte se nějak neobvykle, co je snad mimo toho, co je být „společenským“? Možná, že je to pro vás poprvé, kdy jste na takovém ezoterickém setkání? V posledních dnech se někteří z vás setkali s těmi, u kterých máte pocit, že jste je potkali už dříve. Někteří z vás cítí, že mají znaky toho, že jsou vaší rodinou! Někteří z vás nehledí mimo sebe, takže nevědí, o čem mluvím. Ale mnozí ano.

Rád bych vám sdělil, co se často děje, když se staré duše prolnou na setkáních a výpravách, jako je tato. Možná, že jste už slyšeli o poli? Jsme na dobrém místě, abychom si mohli promluvit o jeho fyzice, ale neučiním tak, protože to už bylo probíráno vědci. Pole umožňuje synchronicitě, harmonii a laskavé energii, aby se udály tak, jak byste to sami nikdy nemohli naplánovat. Je to skoro jako jakési pozvání – pozvání k setkání a procítění věcí, které byste nikdy nepocítili ani nespatřili na setkání, které by nebylo takové, jako je toto. Pole je zde vždy, ale jeho efekt a síla se od roku 2012 dramaticky zvýšily.

Vyladění není přátelstvíJe to spíše jakési splynutí. Nejlepším způsobem vyladění se s jinou osobou je skrze soucitný čin. Už jste ode mě mnohokrát slyšeli učení, že společenství často vytváří rezonanci, jakýsi souběh energií, které vzájemně souzní, jedna s druhou. To je vyladění. Věděli jste, že byste se mohli okamžitě vyladit s každým v místnosti? Naprosto to závisí na tom, co se děje s vámi všemi.

Možná, že by se to mohlo stát vlivem stejného myšlení nebo uvědomění si Boha uvnitř. To by vytvořilo vyladění. Možná by to mohlo vzniknout vlivem soucitného činu? To by to také způsobilo.

Moji drazí, série setkání začala pro vás všechny, kteří jste zde, neočekávanou událostí. Byl to kolaps jedné duše. Upadla do křesla přímo před mým partnerem, zatímco přednášel, a potřebovala okamžité lékařské ošetření. Byly pro to dva důvody, moji drazí. Jedním bylo dojmout vaše srdce a vystavit vás spojení, které bylo v harmonii s jejím. Hloubavci v této místnosti okamžitě vstoupili do stavu meditace s představou léčení, klidu a laskavosti. Druhým důvodem, proč k tomu došlo, bylo její osobní léčení. Jestliže se měla zhroutit z nějakého důvodu, pak pro to není lepší místo než je zde! Takto toto setkání zde ve Švýcarsku začalo. Při prvním channelingu, poprvé, kdy jsem přišel s mým partnerem v této sérii, došlo mezi vámi k nečekané událostiTo způsobilo vyladění a vy všichni jste to cítili.

Teď se nabízí otázka: Můžete se vyladit bez nějaké mimořádné události? Dokážete vidět Boha v každém jednotlivém člověku kolem vás? Nemluvíte ani společným jazykem, ale to opravdu nevadí. Chci se vrátit do toho okamžiku před třemi dny, kdy vaše srdce roztála, a kdy jste byli s tou duší, když ležela bezmocně v křesle – a vy jste jí posílali klid a vlévali jste do ní soucit skupiny. Měli jste jeden společný cílTo je vyladění, ne přátelství.To dovoluje dvěma individualitám, které se nikdy navzájem neviděly, vstát a obejmout se navzájem, protože spolu právě zažily stejný společný soucit. Cílem ale je, dělat to automaticky, bez mimořádné události.

Vyladění dvě: Jaké je vaše sladění s přírodou? Když můj partner začal svou cestu [mluví o pravě probíhajícím turné trvajícím 44 dní], byl na jednom majestátním místě. Bylo to tiché místo v poušti s názvem Monument Valley. Bylo tam tak hluboké a neobvyklé ticho, že byste ho mohli cítit. Byla tam jednota s krajem, protože domorodci v této oblasti a jejich předci praktikovali uctívání země po celé věky. Milovali tu půdu; vyladili se se zemí, a tak ta cesta začala. Země „promlouvala“ ke skupině skrze ticho a uctívání, ke kterému zde docházelo.

Když odjel do Evropy, pokračoval ve spojení, učil v Irsku, kde země právě ožívá. Roste tam toho tolik, a je tam tolik života, který prýští ze země, že v tradici a mytologii lidí je často schopnost vidět trpaslíky. Je to tím, že tato země je multidimenzionální – to je něco, o čem jsme už mluvili. Je to spojenectví se zemí mezi lidmi a energií planety.

Jaké je vaše vyladění se zemí? Umíte se vyladit (sladit) s přírodou? Někteří řeknou: „Chtěl bych to udělat! Ale pracuji ve městě. Jsem v kanceláři a přicházím a odcházím“. Jiní říkají: „Já nepracuji vůbec, ale je těžké dostat se z města.“ Moji drazí, to s tím nemá nic společného. Když dýcháte vzduch, vnímáte, odkud přichází kyslík, který plní vaše plíce? Uvědomujete si, že rostliny, stromy a dokonce i řasy, jej vytvořily pro vásJe to symbiotický vztah, ať už ho chcete vidět nebo ne, mezi každou lidskou bytostí a přírodou. Toto je jedno z nejhlubších vyladění, které máte, protože pocházíte z prachu Země.

Kdybyste se podívali, jak jste se sem dostali vy a dokonce i život samotný, byl to jakýsi mix elementů na planetě, které vás stvořily. Mohli byste říci, že Pole rozvinulo symbiotický vztah se stromy a rostlinami, abyste vy mohli existovat. Jiskra života ožila a přetrvala po eony a přivedla vás na toto místo. Teď není čas na to, abyste na to zapomínali. Je čas, abyste to uznali. To je vyladění číslo dvě.

Vyladění třetí. Jaké je vaše vyladění s hvězdami? Moji drazí, to je dobré. Mohli byste říci: „No, já vlastně vůbec nejsem vyladěný s hvězdami.“ Zeptal bych se, proč si to myslíte? Potom byste mohli odpovědět: „No, netýká se to mého života. Žiju ve městě a hvězdy ani nevidím. Ani o nich nepřemýšlím.“

Uvědomili jste si, že hvězdy a planetární systémy, které obíhají kolem nich, jsou všechny ze stejného materiálu jako Země? Řekl jsem to už dříve: Prvky na této planetě jsou prvky galaxie. V rozlehlém vesmíru se neskrývá mnoho záhadných prvků. Všechny jsou zastoupeny zde na vaší Zemi. Ach, možná, že se pachtíte za tím, abyste spatřili, co je uvnitř atomu, ale nemusíte zápasit, abyste pochopili, že ten atom, který studujete, je všude.

Vskutku, jsou různé gravitace, různé kombinace plynů, a různé velikosti všeho, ale já mluvím o skutečnosti, že tato Země pochází ze všeho toho, co je „tam venku“. To znamená, že když upřete svůj zrak na hvězdy, jsou vaší součástí.

Slyšeli jste dnes od vědců něco z učení, když mluvili o tom, co je vaší chemií – DNA? Slyšeli jste je hovořit o skutečnosti, že možná, ale jen možná, jste nevznikli z ničeho zde na planetě? Je-li tomu tak, odkud pocházíte? Co když tím „chybějícím článkem“ je něco z hvězd? Tak to je vyladění!

Moji drazí, pravdou je, že jste kombinací biologie evoluce této planety a evoluce vědomí z hvězd. Ačkoliv vašim mainstreamovým vědcům bude trvat velice dlouhou dobu, než to spatří, stále budou vidět ukazatele k tomu– chybějící články lidského evolučního řetězce. Proto se znovu ptám, jaké je vaše vyladění s hvězdami a s těmi na hvězdách? Je možné, že mimo vaši planetu existuje vědomí? Je možné, že jsou aktivní a že můžete cítit jejich laskavost? Mohou existovat ostatní, kteří vás sledují nebo jsou v nějaké formě zde na planetě, kteří se zajímají o vás a posun, kterým procházíte? Pomysleli jste někdy, že možná jsou zde ostatní s laskavostí a soucitem, aby vám při něm pomáhali? A odpověď zní ano. Takže, jaký je váš vztah ke hvězdám?

Drazí vědci, kteří tady sedíte, je to tak těžké prolomit bariéry víry a na okamžik pomyslet, že věci jsou mnohem větší, než si myslíte? Je to tak velké – obrovitost té reality kdo jste a odkud jste přišli je ohromující. Skutečný vědec by měl být otevřený novým objevům, ale jaké jsou hranice možností, o kterých vám říkali? Dokážete z nich na chvíli vystoupit?

Co když vám povím, že v galaxii je mnohem vice entit, které vás znají, než je lidí na této planetě? Znají podmínku, kterou máte, a tou je svobodná vůle. Jsou si také vědomi politiky nezasahování, dokud jste nedošli k rozhodnutí, které jste teď nastartovali – vytvořit posun. Na tuto planetu přicházejí nové věci spolu s  tím, jak se vyvíjíte ve svém vědomí, a jak si začínáte uvědomovat, že vaše vyladění s hvězdami je skutečné a možná i dokonce biologické. Nakonec přijde den, kdy se setkáte s tímto „vyladěním“ a ono bude vypadat hodně jako vy.

Vyladění čtyři: Jaké je vaše vyladění s vámi?

 „Kryone, co tím myslíš – jaké je vyladění se mnou? To je ale divná otázka. Jsem jen já.“ Opravdu? A jak se cítíte s tím jen já? Když přemýšlíte o tom, kdo jste a jak se cítíte ohledně života, existuje vyladění s něčím uvnitř, nebo jak vy naznačujete, neexistuje žádný vztah s vaší vlastní duší?

Začal jsem tuto lekci otázkou na vaše vyladění s ostatními. Dokážete spatřit Boha v ostatních? A dokážete spatřit Boha sami v sobě? Jaké je vaše vyladění se sebou? Budu vám stále opakovat, že tolik lidí, dokonce starých duší, vidí sebe sama jako nehodné a něco méně než jsou ostatní.

Milujete sami sebe? To se může zdát jako divná otázka, ale můžete milovat svou existenci nesobeckým způsobem, nebo se můžete milovat sobecky. U lidstva je toho mnoho disfunkčního a egoistického. Existuje jeden velký rozdíl a to ten, který vás všechny odděluje v dualitě. Toto je jedno z prvních vyladění, které budete muset provést a důležitá volba.

 „Kryone, jestliže je toto to nejdůležitější vyladění, proč je to číslo čtyři?“ Odpověď na to je něco, co vám předám za chvíli.

Jak to je – vy s vámi? Až za chvíli vyjdete z této místnosti, pomyslíte si něco jako: „Jsem hoden toho, abych tu byl. Bylo to nádherné, protože jsem to tak nádherným udělal?“ Naučili jste se během těch tří dnů, že Ducha nemusíte PROSIT? Proč prosíte, když Bůh je uvnitř? Když Bůh je uvnitř vás, proč potom prosíte sami sebeParadigma vašeho vztahu ke Stvořiteli je začátkem změny. Místo, abyste prosili, jste vyladěni – vyladěni s pravdou skutečnosti toho, kdo jste.

Naučili jste se, že ta správná cesta stanovení a práce s afirmacemi je často v rozporu s tím, jak se díváte na realitu teď. Nemocný člověk, který si afirmuje zdraví, bude považovaný za hlupáka kvůli hlasitému prohlašování, jak je zdravý, protože během afirmací kašle a prská. Ale pokud chápete, jak to vlastně funguje, měli byste rozumět, že vlastně afirmuje své vlastní zdraví a nárokuje si to, kým se stává. Vylaďuje se s budoucností své vlastní buněčné struktury, která je zdraváTo je velice multidimenzionální vyladění se sebou samým!

Jste v tomto nastavení? Chápete rozdíl mezi minulými metodami a tou současnou? Změna přichází z přepracování vnějšího zdroje na zdroj vnitřní. Cítíte, že jste cenní? Můžete sedět před Bohem a vědět, že patříte k této povznesené a mocné energii? Když myslíte na přednáškový sál Země, je tam nějaké křeslo, na kterém je vaše jméno – nebo stojíte vzadu, a sledujete, jak všichni ostatní něco dostávají? Pomysleli jste na to vůbec?

Kde je vaše místo, moji drazí? Patříte tam nebo jste jen na okraji a doufáte, že přežijete? Možná, že vás v životě postihlo něco jako nemoc, a teď vám říkají, že ta celá zkušenost je součástí vašeho vlastního myšlení? Toto je nové paradigma. Léčení přichází z nitra a vy nad ním máte kontrolu. Jestliže jste se sebou vyladěni, můžete zvítězit.

Jak jste vyladěni sami se sebou? Dokážete si představit, jak se objímáte a říkáte: „Dobrá práce! Prošli jsme dalším dnem a stáváme se více vyrovnanými. Začínáme opravdu rozumět lásce.“  Jste to vy? Moji drazí, jste to opravdu vy, pokud si to přejete. Svobodná vůle je vždy tím klíčem. Toto jsou věci, které můžete nebo nemusíte udělat, podle volby. Věříte tomu, nebo vám někdo jiný řekl něco jiného? Jestliže ano, podívejte se na jeho život.Je to tím, co byste chtěli napodobit?

Vyrovnání pět: Jaký je váš vztah ke Stvořiteli? Už jste si to představili? Je možné, že uvnitř vás je nějaký kousek, kterému říkáte Bůh, jenž se nazývá tvořivým zdrojem?

Poznáte rozdíl v mé řeči mezi Bohem a tvořivým zdrojemBůh je jedinečný, toto 3D jméno často označuje zdroj síly a souzeníTvořivý zdroj je rozsáhlý koncept. Může být tak velký a tak rozmanitý, jak si jen přejete. Věděli jste, že Tvořivý zdroj je multidimenzionální a tudíž kvantový?  Věděli jste, že je nekonečný a že je všude? Věděli jste, že prostupuje každou jednotlivou částicí hmoty? Věděli jste, že je osobní a zná vaše jméno? Vůbec to není jedna věc. Je vším všude.

Vyladění se s tvořivým zdrojem by mělo být něco, co je velmi proveditelné. Je to pro vás možné? Jestliže zní vaše odpověď „ano“, dokonce i částečně „ano“, potom si musíte říci: „Jestliže jsem součástí Tvořivého zdroje, pak jsem to, co jsem – multidimenzionální. Tudíž jsem také kouskem každé jednotlivé lidské bytosti na planetě, za hranicemi toho, co může každý vidět, analyzovat nebo změřit. Jsem multidimenzionální.“ Tato představa, moji drazí, je tam, kde se uskuteční evoluce lidstva – ve spojení s jednotou se vším co je.

Vyladění mezi vámi a Tvořivým zdrojem ve vás způsobí multidimenzionální změnu. Ti, kteří se začnou stávat multidimenzionálními, se začnou vznášet ve svém intelektu, ve své intuici a svém uvědomění si jakési větší pravdy. Když vycházíte dnes ze dveří, můžete říci: „Jsem kouskem Stvořitele a mám Boha uvnitř. Jsem nekonečný.“? Jste nervózní, když to máte říci? Jestliže ano, prozkoumejte proč: Možná setrváváte v minulosti – v něčem, co vám bylo řečeno, místo v budoucnosti, kde sami dokážete rozlišit, co je intuitivní pravda. Co z toho chcete?

Větší pravda

Právě jsem vám předal pět vyladění. Nicméně teď vám povím tajemství: Existuje jen jediné. Právě jsem vám předal pět atributů jediného vyladění.

Existuje pouze jedna vylaďovací energie a ta je v kruhu. Vy všichni jste společně v Poli. Stále pro vás platí pozvání, abyste cítili tuto skutečnost. Všichni jste společně vyladěni s Tvořivým zdrojem. Všichni jste společně vyladění na sebe. Všichni jste společně vyladění s přírodou a hvězdami. Je to jedno vyladění s mnoha fazetami, jako nějaký diamant, který se chce jasně třpytit. Když jste jednou spatřili jedno promísení s ostatními vyladěními, začnete chápat, co je ve vás. V té chvíli si uvědomíte, že je vše propojené. V té chvíli si uvědomíte, že nemůžete být sami a že ti ostatní jsou propojeni s vámi. Starou lidskou přirozeností je oddělování, strach, válka a přežití založené na soupeřeníNový člověk znamená jednotu, soucit a přežití založené na spolupráci a porozumění ostatním.

Řekli jsme vám, že jestliže vlezete do skříně a zabouchnete za sebou dveře, bude tam s vámi milión andělů. Ale moji drazí, jestliže je každý součástí Tvořivého zdroje, to také znamená, že každý na Zemi je na určité úrovni také v té skříni. Dokážete se sladit s touto myšlenkou?

Předtím jsme vám předali klamy staré energie. Závoj se začíná zvedat a vy začínáte mít duchovní zdravý rozum, a víte lépeNová intuice vám začíná říkat tyto věci a mnohým začíná být jasné, že klíčem je soucit, nikoliv reakce, oddělování, pud sebezáchovy a obrana. Vše, co bylo řečeno v těchto posledních třech dnech, mluví o této skutečnosti. Objevy proroctví předků ukazují na skutečnost, že na planetě existuje nová energie a že vy se v ní teď nacházíte.

Drahé staré duše, co to vše pro vás znamená? Nové paradigma, které je zde, vás prosí, abyste se dívali na věci jinak. Je to kvůli tomu, co se bude dít na planetě – a začíná to u starých duší. Jsou tací v této místnosti, kteří nevěří v channeling, ale možná věří v lásku. Moji drazí, jestli jste to vy, možná, že opustíte toto místo trochu jiní, po tom, co jste v této místnosti slyšeli a viděli. Dokážete cítit to spojení srdcí?

Někteří rozumí všemu, co jsem řekl. Dokonce je tu i několik takových, kteří budou odcházet vyléčeni, a ještě to ani nezjistili.[Kryon se směje] Když začnete vyladění, to vyladění se vším co je, vytvoří to božskou energii toho, kým jste, a začne vás obalovat. Potom si uvědomíte, že to nemusíte chápat. Nemusíte znát detaily, a věci, které jste se učili a dnes zapomněli, jsou ve vás stále. Ve skutečnosti jste začali rezonovat způsobem, který říká: Coby stará duše jsem to všechno věděl a tato celá série setkání se všemi těmito znalostmi je prostě jakýmsi kurzem v ROZPOMÍNÁNÍ SE.

To je popis staré duše v nové energii – je jiná, touží po rovnováze, začíná si uvědomovat sama sebe, a rozumí soucitnému činu. Jsou to ti, kteří vědí, co by měli být schopni vykonat, až odtud odejdou a ukážou ostatním své světlo.

Toto je začátek nové Země. Vy jste nový člověk, s novým paradigmatem existence, pokud si zvolíte porozumět tomu, co jsem vám právě předal. Je to na vás. Nebojte se lásky Boha! Někteří z vás jí nikdy nedovolili opravdu vstoupit. Zapínáte ji a vypínáte ji, že? Je přítomna, když meditujete, ale nechápete, že je určena pro 24 hodin, 7 dní v týdnu? Můžete ji cítit ve svém životě stále, když mluvíte s ostatními, když jíte, když jdete spát, když vstáváte. Ona nikdy nespí a je zde stále. Není nic víc než láska, kterou máte s Tvořivým zdrojem.

Tak zase příště. Přemýšlejte o těchto věcech.

A tak to je.

KRYON

 Stav Země

Tento živý channeling byl přijat v Big Sky, v Montaně, 4. června 2017

Zdravím vás, moji drazí, já jsem Kryon z magnetické služby. Dnes vám chci vyprávět jeden příběh. Je to milostný příběh, a také náhodou zahrnuje historii planety, současnost a budoucnost. Toto jsou věci, které vám chci povědět a věci, které vám chci představit. Nazvěme to, „Stav Země v červnu 2017“.

Je to milostný příběh kvůli tomu, kde začíná a jak začíná. Kdybyste se vrátili o 24 let zpátky, Kryonovy veřejné channelingy začaly v Kryonově Knize Jedna. Informace byly hlavně úvodem k posunu, o kterém jsme vám já i mnozí další začali vyprávět, že přichází. Nebyla to ode mě ezoterická informace, ale spíše něco, o čem věděli všichni předkové. Pozorovali hvězdy na obloze po tisíce let. Uvědomili si, že se hvězdy od dekády k dekádě lehce mění, a začali chápat mechanismy solárního systému a zemského oběhu kolem Slunce dlouho před moderními teleskopy.

Objevili, že Země obíhá kolem Slunce a že musí existovat lehké kolébání planety samotné, aby to donutilo oblohu měnit se tak, jak se to dělo. Dokonce spočítali tu nejnižší dobu kolébání a v průběhu času se kolem toho vytvořila proroctví. Avšak ta proroctví byla mezi těmito předky tak podobná, že ti, kteří je studují, dokonce i dnes žasnou. Jak si mohly být tyto příběhy tak podobné, když se ti předkové vzájemně neznali? Jak si mohly být ty informace tak podobné i přes velké vzdálenosti a propast několika staletí?

Kalendáře předků, které tak dobře znáte, začaly svůj dlouhý počet (vice než 5 000 let dlouhý) a začalo vyprávění o možnosti posunu vědomíKonec kalendářů byl nastaven na rok 2012 – střed kolébání.

Můj partner za mne začal hovořit v roce 1989, dva roky po Harmonické konvergenci. Do roku 1993 můj partner obdržel a vydal Kryonovu Knihu Tři. Bylo to odhalení toho, co přicházelo: Teď, kdy se stalo mnoho věcí, aby eliminovaly možnost světové války, může posun nastat. Řekl jsem vám, proč je zde Kryonova skupina, co se děje, co by se mohlo stát a některá z proroctví týkajících se toho, co očekávat. Byla to mystická kniha – malá, protože můj partner se právě učil jak se totálně propojit s centrálním zdrojem (channeling). Channeling je zvýšená intuice a most k druhé straně závoje. Tato kniha odhalila pocit naprosté lásky a soucitu s celým lidstvem.

V první Kryonově knize jsem vám předal informace o změnách v magnetismu planety a další věciTaké jsem předal několik výroků, které obsahovaly narážky na přicházející změnu počasí. Můj partner to přeložil takto: řekl, že nadejde čas, kdy bude pršet tam, kde nikdy dříve nepršelo a přestane pršet tam, kde dříve vždy pršelo. Jinými slovy, v běhu byla masivní změna klimatu – a to bylo v roce 1993.

To byla předzvěst toho, co nyní zažíváte na planetě. Není to příběh zkázy! Je to příběh lásky, moji drazí, je to příběh o Boží lásce, lásce centrálního zdroje, lásce všeho, co je – i samotné Gaii – k lidským bytostem. Titul knihy zněl Konec času, protože to byl konec staré energie.

Vše, co se teď děje, se týká vás, moji drazí. Staré duše jsou zde na planetě z určitého důvodu a v pravý čas. Není to chyba, že teď sedíte na svých sedadlech. Někteří z vás se právě učí o těchto věcech a někteří z vás si tyto věci velmi uvědomují. Každý z vás má svou vlastní stezku a každý člověk má jedinečné rozhodnutí čemu věřit a nevěřit. Ale jste zde z určitého důvodu!

Jsem zde dnes večer, abych vám vyprávěl ohromný milostný příběh, že v roce 1993 přicházel posun a že Země samotná se na něj připravovala. Aktuální fyzika planety se nastavovala pro nového člověka – tak, abyste dokázali sami dělat pokroky, dozvědět se o soudržnosti s planetou, se svým vlastním já. Všechny informace mluvily o čase, kdy lidstvo začne vystupovat ze staré energie, které říkáte lidská přirozenost. Tento pojem odkazuje na to, jak se lidé chovají. Nikdy se neposunuli a nikdy nezměnili, ale teď se to mělo stát.

Ta proroctví se ani tak netýkala událostí, jako spíše posunu ve vědomí. Nezáleží na tom, zda byla zapsána v mayském kalendáři nebo na prorocké skále kmene Hopi, je to stejné. Všechna mluvila o rozdílných cestách, které lidé budou nuceni přijmout kvůli posunu, ale vyžadovalo to rozvrat mezi světlem a tmouSvým způsobem ta proroctví vyprávěla o planetě, která byla ve velkém přechodu a o tom, že jestliže lidstvo nezničí samo sebe uprostřed kolébání (21. prosince 2012, střed precese rovnodennosti), že začne něco úžasného – evoluce lidstva takovým způsobem, jaký jste nikdy dříve neviděli. Začalo by to zlepšením a moudřejším vědomím a vše ostatní by následovalo. Řekli jsme vám v roce 1993, že musíte mít Zemi, která je na to připravena, proto se posune magnetická mřížka, změní se počasí a změní se i vaše místo ve vesmíru. To vše jste zažili. Ale pojďme si nejprve promluvit o počasí.

Předpovězený posun počasí

Mnoho let vám říkám, co se děje s počasím. Když jsem začal, moje informace byly velice kontroverzní, protože nebyly v souladu s tím, co vám říkala média. Stejnou dobu jste viděli něco, čemu se říká „oteplování“. Řekl jsem vám, že to byl vlastně začátek „ochlazování“. Udělal jsem to proto, abych odvrátil to, co se vždy stane s hlasateli katastrof. Chtěl jsem vás nasměrovat jinam předtím, než přijdou druzí a vybudují jiný katastrofický scénář v rozporu s posunem počasí, což je u lidstva velmi běžné. Strach je přítelem staré energie a změna vždy vyvolává strach.

Chci učinit prohlášení: Katastrofický scénář lidstva je ve vás tak zakořeněn, že se stal jakýmsi zvykem. Kdykoliv vidíte něco neobvyklého, první věcí, na kterou pomyslíte, je katastrofa! Moji drazí, byli jste cvičeni, abyste takto přemýšleli! Ve staré energii to přicházelo z historie, ze svaté knihy, od vašich rodičů, od všech těch, kteří by se sociálně připojili, a z konspiračních teorií – podle těch všech mělo lidstvo dospět ke strašnému konci – a zdálo se, že se z toho radují! Katastrofický scénář je zvyk, moji drazí. Vaše současné filmy nepomáhají, některé z nich ukazují katastrofické scénáře týkající se počasí a zemských změn. Ještě jste se z toho nedostali. Ten zvyk je stále živý.

Nicméně toto je milostný příběh. Chci vám vyprávět o počasí.

Kdybyste chtěli vědecky vystopovat, co se dějejednoduše se podívejte na sluneční aktivituTo je ta příčina, a vždy byla. Kryon to lidstvu nepřinesl. Na planetě můžete sledovat cykly počasí, které souvisejí s cykly sluneční aktivity, je to zaznamenáno v historii. Tyto jevy souvisejí a dělo se to i dříve. To, co vidíte dnes, není přicházející katastrofa. Není to nějaká chyba, že přichází nový cyklus, o kterém jsme vám řekli už před 14 lety. Poslouchejte, cyklus přichází bez ohledu na to, jestli zde jsou nebo nejsou lidé. Máme to ještě jednou zopakovat? Cyklus přichází, ať už tady lidé jsou nebo nejsou.

Toto je kontroverzní. Záznamy z vrtů do ledovců a z letokruhů ukazují, že tento cyklus je velmi konzistentníZačíná oteplováním a vysokou hladinou oxidu uhličitého a časem nastoupí ochlazení. Tento cyklus je pozorován stále znovu napříč staletími v různých stádiích intenzity.

Teď, přesně podle rozvrhu, začíná malá doba ledová. Lidé se ptají: „Kdy?“ Kdybyste dávali pozor, nepotřebovali byste žádného proroka. Naopak, podívejte se na cyklus z pohledu časového grafu a chování Slunce. Existuje načasování, ale já vám to stejně povím. Začnete vidět studenou fázi během 15 let (2032).

Někteří z vás si ještě stále užívají fázi oteplení. Ta se začne pomalu stěhovat. Musí přijít před ochlazováním, a tento scénář je znám těm, kteří studují planetární dynamiku. Problém je, že jste až do teď od této skupiny odborníků ještě moc neslyšeli, protože jsou často zaměstnáni vládou nebo mají univerzitní granty. Takže to, co by vám možná chtěli sdělit, je zatím stále v rozporu s běžně známými teoriemi, kterým si „někteří jiní“ přejí, abyste věřili.

Přichází malá doba ledová. „Kryone, není to pro planetu katastrofa?“ Mnozí viděli umělecké ztvárnění hlavních světových měst pod ledem a všechny další věci, které se velmi hodí k vědeckofantastickým filmům. Je to prostě jen něčí ztvárnění katastrofického scénáře, ne skutečnost založená na historii cyklu. Kdybyste chtěli vědět, jak vypadá malá doba ledová, zalistujte zpět do historie a prostudujte si, co se dělo kolem roku 1650. To byla jedna malá doba ledová. Kvůli změnám v Golfském proudu (oceánu) v Londýně zamrzla řeka Temže. Moji drazí, byla zima, ale nezahubilo to planetu. To je malá doba ledová.

To vás čeká, a řeknu to znovu. Jestliže žijete v chladném podnebí, věnujte pozornost této radě: Začne se ochlazovat. Zbavte se rozvodných sítí! Během příštích 15 let hledejte nezávisle nebo v menších skupinách způsob výroby elektřiny. To se dá udělat v rámci sousedství nebo samostatně doma. Budete to potřebovat, moji drazí, protože rozvodné sítě, tak jak teď existují po celém světě, nejsou připraveny na tento nastupující chlad a sítě zkolabují. To není katastrofa, je to jen praktická, obecně známá informace. Vaše elektrická infrastruktura je choulostivá, příliš choulostivá. Připravte se na studené období, které může trvat několik desetiletí. To je vše. Technologie pádí kupředu, aby to umožnila. Nedovolte vašim politikům, aby se stavěli do cesty vašemu přežití.

Proč je to milostný příběh? Poslouchejte: Proč to Gaia dělá? Jaký je pro to důvod? Řeknu vám to ještě jednou – je to kontroverzní, dokonce pro mnohé neuvěřitelné. Kolik z vás, co tady jste, má doma akvárium s rybami? Pro ty, kteří poslouchají a čtou: kolik z vás mělo nebo má akvárium? Těm, kdo ano, povím něco, co už víte: Můžete s vodou v průběhu času dělat, co potřebujete, abyste ji upravili tak, aby vydržela. Můžete měnit hodnotu pH, měnit teplotu, a můžete ji okysličovat. Ale nakonec přijde doba, kdy budete muset vyměnit vodu! A tak působí na planetu změny teploty.

To je kontroverzní. Planeta nemůže jen tak „vyměnit vodu“. Místo toho provádí „restart života v oceánech“ s využitím vodního cyklu. Sledujte pro to důkaz, když se objeví, a potom si vzpomeňte na tento channeling. Tento vodní cyklus má osvěžit život v oceánech, aby každý na planetě měl potřebné jídlo z oceánu. Gaia to dělá sama, dělala to dříve a dělá to z určitého důvodu – takže to nebude váznout.

Moji drazí, opravdu jste do vzduchu a vody vypustili kompromitující věciale to nezpůsobilo tento cyklus. Říkáme to velmi dlouho, zastavte zabíjení životního prostředí! A důvod? Zabíjí to vás, ne Gaiu. Gaia je podivuhodně odolná a přežije všechno, co děláte. Ale jste to vy, kdo nemusí přežít, jestliže budete pokračovat ve znečišťování. To všechno se začíná s vaším uvědoměním měnit, začínáte to vidět a něco s tím děláte. Ale lidé nejsou příčinou současného posunu počasí. Nakonec to bude známo.

To co se děje, se dělo už dříve, a je to skoro jako restart pro oceány a nese to sebou mnoho dvojznačných událostí. Uvidíte zprávy o umírajících oceánech, ale současně spatříte neobvyklé zprávy o příliš mnoha rybách a dalším mořském životě na místech, kde se předpokládalo, že jich ubylo. Uvidíte, jak se samotný životní cyklus oceánu začíná měnit a restartovat.

Hlavním hráčem v této obnově je místo, od kterého byste to nečekali: Antarktida. Chci, abyste v Antarktidě vyhlíželi kouzlo. Vždy byla středem obnovy mikrobů a jiných druhů života ve vašich oceánech a je obzvlášť aktivní během těchto malých dob ledových. Tento proces způsobí, že se podmořské proudy zaplní novým životem, a doručí jej na obě polokoule skoro jako nějaký podvodní dopravník.

Takže jak tento posun počasí ovlivní lidstvo v tomto milostném příběhu? Jak to přesně funguje? Znamená to, že vy, stejně tak jako hlavní životní cyklus Země, budete mít dostatek jídla! Oceán je dárce života, jídla pro planetu, pro životní cyklus Gaii samotné. Země to pro vás musí dělat a to vše je velmi spojeno se sluneční aktivitou a mnohem víc.

Příběh lásky pokračuje, že? Podívejte se na načasování. Oceán se sám obnovuje hned po posunu. Co to je ten posun? Je to obnova, absolutní obnova civilizace, tak jak ji znáte. Překročili jste milník, kdy se očekávala destrukce a konec. Vypršel termín pro možnost války a vy to víte. Sociologové si drbou hlavu. A vědci také. To je u lidstva velmi neobvyklé. Zde na tomto semináři je tým lidí, kteří vás učí pravdu o tom, co se děje a jsou to vědci! Zázraky, které jsou před vámi, a co popisují, moji drazí, je ten milostný příběh. Země se připravuje, abyste měli dostatek jídlaPosun je vaše rozhodnutí, oproti všem vyhlídkám z vašich proroctví, zůstat na této planetě a nezničit sami sebe. Zamířili jste k vyššímu vědomí, a ta myšlenka, která k vám začíná přicházet, bude nakonec akceptována a ne odmítnuta. Bude to poprvé ve vaší civilizaci, že tyto myšlenky začnou být přijímány.

Pokud jde o vyšší vědomí – nakonec přijde doba, kdy se nebudete navzájem zabíjet. Řekl jsem to už dříve, moji drazí. Poslouchejte mě – konec války na Zemi není konečným cílemJe to začátek, protože když není válka, budou vám předány vynálezy a fyzika – nová fyzika, kterou nepoužijete pro výrobu zbraní. A tam to opravdu začíná. Budou nová paradigmata jak se nasytit, zahřát, a vytvořit daleko lepší zdraví pro všechnyVyšší smysl integrity a soucitu vytvoří konec utrpení pro planetu a začátek politiky, která dává smysl – počátek vlád, které spolu vycházejí a všeobecného sblížení civilizací. Ani se nepřemnožíte, jak vám to říkají hlasatelé katastrof. Pro populační explozi existuje důvod, a není to matematika. Je to ignorance. Jak vím o tom, co přichází? Já to vidím. Já to vidím! Vy ne, proto si vezmete tuto informaci, běžíte ven, kroutíte očima a říkáte: “No, nejspíš ne. Nejspíš ne. Je to jen fantazie, která se nemůže uskutečnit.“

Na společenské úrovni to začíná teď. Všimli jste si toho? Nic nebude stejné. Když tyto změny začnou, častou reakcí bude strach. Když uvidíte ekonomii, která se začíná posouvat a měnit a začíná nové paradigma, přijde strach. Nová paradigmata jsou zde, aby zachránila staré systémy, které jsou systematicky přerušeny. Ale až to začne, mnohým se to nebude líbit. Lidé chtějí, aby bylo všechno stejné, a když nastanou změny, někteří vyskočí a řeknou: „Vidíte? To je planetární katastrofa! Tady to přichází! My jsme vám to říkali.“ A už to i dělají.

Už jste 5 let v posunu. Matky, jak dlouho trvá vychovat dítě? Z obecenstva slyším, že 40 let, ale to není vždy pravda [smích]. Řekněme, že 20 let. Během této doby, je mezi vámi a dítětem stále ten příběh lásky, bez ohledu na to, co se děje. Ať je jim 3, 5, 11 nebo 17, ten  příběh lásky zůstává, bez ohledu na to, jestli kopou nebo křičí, nadávají vám nebo jsou otráveni životem. Ten milostný příběh pokračuje, i když procházejí problémy se sebehodnocením, nebo depresí. Vy tam jste, a děláte, co můžete, protože rodičovská láska je nepřekonatelná.

Dáváte život nové energii a novému paradigmatu na planetě a je vám 5 let [čas od doby, kdy začal posun]. Začínáte se probouzet a kladete otázky: „Děje se to opravdu? Je toto opravdu posun, nebo je to konec světa, jak nám před lety řekli?“ To je lidská přirozenost – začít se bát, ať se děje cokoliv.

Vraťte se se mnou o tisíce let zpátky v čase. Vraťte se na chvíli a předstírejte, že jste v malé skupině zvané Izraelité. Jste připraveni udělat něco důležitého – odejít z Egypta. Mnoho let jste zažívali horor jako otroci. Vaši lidé nežili moc dlouho a vy víte proč. Generace za generací jste byli zotročováni, ale najednou se to změnilo. Vy jste to spatřili na vlastní oči, Izraelité. Vy jste viděli, jak se konají ty zázraky jeden za druhým, což změnilo faraonův názor. Vy jste je viděli všechny. To nebylo nic ezoterického. To byl skutečný život.

Nastal čas uniknout, a vy jste si sebrali své věci a stěhovali jste se jako malá skupina přes poušť, a přitom jste se pořád ohlíželi dozadu za svými problémy. Přešli jste přes Rudé moře (tehdy zvané Rákosové moře) a prošli jste přes něj a faraon vás nemohl následovat. To je zázrak zázraků! Dokázali jste to! Jste volní! Viděli jste to na vlastní oči, a to vrylo vzpomínku do vašeho mozku. Vy jste to poznali a bylo to skutečné.

Potom jste odešli do pouště směrem k zemi zaslíbené – vaší nové zemi. Ale ta zdánlivě nikdy nepřišla. Začali jste chodit pouští v kruhu a naříkali jste: „Tady to přichází! Zaslíbená země se blíží.“ A přece jste tam nedošli dost rychle, že? Během pěti let jste ztratili některé z vašich nejmoudřejších starců, kteří byli duší tohoto odchodu. Ti, kteří zůstali, se vám snažili předat pro uklidnění nějaké rady, ale ty dopadaly do hluchých uší. Mladí lidé si začali stěžovat na vedení. Ta hlubokomyslná civilizace, která na vlastní oči spatřila zázraky Jediného Boha, začala pochybovat a stvořila si další bohy. Jednoduše se to nedělo pro nikoho dost rychle a skupina byla frustrovaná. Uvědomujete si ten vzorec? Buďte opatrní, moji drazí, abyste rozpoznali pomalý růst, když je to potřeba, a cestu moudrosti. Nebuďte netrpěliví, že jste ztratili směr toho, co se děje.

Před nedávnem jsem seděl na pódiu v Izraeli, a vyprávěl jsem dnešním Izraelcům něco, co nechtěli slyšetŘekl jsem jim, že chodí stále v kruzích a že zaslíbenou zemí je Nový Jeruzalém. Chodili v kruzích se starým paradigmatem od svých rodičů: nenávistí, strachem, válkou a očekáváním toho samého od druhé strany. Řekl jsem jim, že budou chodit v kruzích i nadále, dokud neztratí staré cesty. Bývalí nepřátelé z doby před 70 lety opustili staré vědomí, ale oni to neudělali nikdy – dokonce ani po více než tisíci letech. Přišel čas, aby ukazovali cestu k míru na Zemi.

Chystám se vám právě teď předat hlubokou pravdu, moji drazí. Láska Boha neusmrtí tuto planetu, když je vám pouze pět. Vše, co se děje, je souladu s vaší svobodnou volbou. Precese rovnodennosti má určitý časový rámec, když se stěhuje pruhem na obloze [Mléčná dráha]. Trvalo to 18 let dostat se do středu [posun 21. 12. 2012] a zabere 18 let z něj vystoupit. Připojí se ke spojeným 36 letům – dokončení devítky.

Jste pouhých 5 let v 18letém okně posunu. Řekli jsme vám, že toto je čas, kdy můžete provést změnu. Poslouchejte, co se dnes předkládá, a nebojte se toho, o čem vám druzí říkají, že byste se toho měli bát. Malá doba ledová přichází vyčistit oceán a nakrmit planetu, a přece někteří říkají, že Země je odsouzena k zániku a vy že umrznete. Myslíte, že to je způsob, jakým vás Bůh miluje?

Dovedete si představit, že tím vším projdete – posunem – začnete mít dostupné všechny tyto informace, začnete mít všechnu tu vědu, která přichází, úspěšně bojujete s armádou temnoty – a potom vás Bůh a Gaia sfouknou? Jak se až do teď cítíte? Moji drazí, to je katastrofická fantazie, která je pozůstatkem velmi staré energie.

Chci, abyste oslavili Boží lásku a přítomné cykly. Jsou pro vás nové, proto musíte poznat, co znamenají. Budete muset přepsat katastrofický scénář, se kterým jste vyrůstali a pokračovali v jeho poslouchání.

Minulý večer jste viděli film, jiný druh science fiction [mluví o filmu Arrival – Příchozí (pozn. k vidění i v českých kinech), který viděli účastníci]. Je jeden z prvních tohoto druhu za mnoho let, o cizincích, kteří navštíví Zemi, a stejně jako vy mají vědomí. Potřebují vaši pomoc. V tomto příběhu vás nepřišli zničit; nepřivezli si velké zbraně; nepřišli, aby vám ukradli vaše zlato a oceány. To je ale koncept!

Ve Vesmíru je život, moji drazí, který je mnohem pokročilejší, než jste vy. Je to proto, že existuje mnohem, mnohem déle než vy. Je mnohem vyvinutější. Tím neříkám, že mají větší mozek. Mluvím o skutečnosti, že mají touhu, moudrost a inteligenci mnohem vyvinutější než je vaše. Vyřešili svou vlastní mírovou problematiku tisíce let před vámi. Dívají se na vás, ale mají politiku nevměšování, protože máte svobodnou volbu. Vždy vás sledovali. Přicházejí a odcházejí a nikdy se „neohlašují“. Po celá staletí jste mnohé z nich viděli, ale oni se drželi v pozadí, protože ještě nejste připraveni.

Musíte ještě projít mnoha změnami. Dnes ráno jsme vám řekli, že temnota se usmívá, když máte strach. Je na vás, jak moc se bude smát. Řekli jsme, že temnotu nelze zabít, a že jediným způsobem, jak ji zničit, je vytvořit více světla. Čím více světla bude, tím budete mít na planetě méně temnoty. Právě teď jste na vrcholu hlavního sociálního objevu. Slyšeli jste, co bylo dnes prezentováno na tomto pódiu? Věda začíná chápat soucit, soudržnost a význam a účel srdce. Zjišťuje, že tato soudržnost způsobuje vyléčení, velký posun v myšlení, a je zodpovědná za přinesení soucitu těm, kteří si nemysleli, že by to bylo možné. Moji drazí, toto je začátek hlavní laskavé změny, ne začátek katastrofy. Chci, abyste si to zapamatovali.

Až opustíte toto místo a budete naslouchat ostatním, vždy budou tací, kteří vám řeknou, že „konec se blíží“, Když byl můj partner dítě, tou první věcí, kterou se ve své církvi naučil, bylo: „Konec se blíží.“ Celá léta poslouchal toto téma od druhých. „Konec se blíží. Vypadá to, že je pořád blízko. To vaše společnost očekává celá desetiletí tolika různými způsoby. Proto hranice reality, ve kterých jste vyrůstali, téměř vyžadují, abyste se báli. My vás žádáme, abyste ty hranice rozbili. Možná je čas vytvořit nové paradigma víry, která říká, že jsou zrušeny i všechna ostatní stará omezení.

Staré duše, jste posly všeho, co přichází. Tento posun je důvodem, proč sedíte v této místnosti nebo proč posloucháte/čtete tento channeling. Staré duše, berte to vážně. Když vám někdo řekne, že „to je konec světa“, chci, abyste se usmáli a řekli, proč tomu tak není. Řekněte jim, že na to je Bůh až příliš miluje. Že to je staré poselství, které pochází od lidí a ne od Boha.

To, co se teď děje, je tím největším  příběhem lásky ze všech – jak moc vás Bůh miluje. Zvládli jste to při posunu a začali jste stoupat na horu změny. Bojíte se? Možná. Děsíte se? Snad. Obtížné? To bude. Kdo to zvládne lépe než ten, kdo prožil stovky životů a má moudrost Akáši, aby šel dál? Kdo lépe pomůže planetě v průběhu toho všeho? Odpověď zní, že jen „vy“.

Toto je největší milostný příběh ze všech. Je mezi vámi a Duchem. Cítíte to? Cítíte dnes propojení mezi vámi a mnou, když vám sděluji pravdu? Je to zpráva, která je dobrá, čerstvá a slibná. Uvidíte. Věci nejsou vždy takové, jakými se zdají být.

Odejděte odsud jiní, než jste přišli. Pochopte, že v tom nejste sami. Že takové je poselství Kryona. Dovolte, ať tomu tak je.

A tak to je.

KRYON

Channelingy 2017 – část 2

 

Věci, které v noci nahánějí strach  25.2.2017

Rozšířené dary 26.3.2017

Z temnoty ke světlu hot 24.06.2017

Odhalení 25.06.2017 22:07

Kryonovy „Marshmallow Messages“ 1-10/2017

Pomoc a podpora po roce 2012  17.67.2016

Kryon o Bogotě 3.11.2014

Varování týkající se mistrovství 29.4.2014

Nové světlo hot 14.05.2017 17:33

Změny tří paradigmat hot 17.06.2017 07:41

Kryon v Asheville (nedělní channeling)  hot 18.06.2017 20:25

Návyková stará energie 12.8.2017

 

Věci, které v noci nahánějí strach 

Tento živý channeling Kryona byl přijat v Tucsonu, Arizoně, 25. února 2017

Zdravím vás, drazí, já jsem Kryon z magnetické služby.

Někteří se ptají, jaké to je, když Duch sestoupí a navštíví vás a zda se můžete setkávat se Stvořitelem, aniž byste se v tom procesu „rozpustili, zrušili“. Jeden na jednoho, jen ty a Bůh, jaké by to bylo? A odpověď zní: „Bylo by to takové, jak vás to učíme – je to vaše právo a privilegium.“ Právě teď je na této planetě energie, kterou mnozí očekávali a skrz kterou můžete ve svém nitru přijímat větší část Boha než kdykoli předtímA zatímco jej přijímáte, začíná se váš život měnit.

Drazí, vědomí, které pracuje na sobě, je nakažlivé. Když se vydáte na cestu, při které se začnete víc učit o tom, co máte ve svém nitru – jak můžete žít s radostí a bez strachu – když se na ni vydáte, pak je to jako trénování svalů. Máte z toho dobrý pocit a chcete pokračovat, protože se dostavují výsledky. Ti, kteří začínají ve svém nitru nacházet Boha a víc se o něm dozvídat, začínají hned získávat výsledky. Neboť to je důvod, proč jste tady. Nejde o „změnu boje“, ale je to doslova to, kvůli čemu tady jste. Je to připraveno a čeká na to, abyste si to prozkoumali. Někteří řekli: „Kryone, mluvíš metafyzicky, ezotericky… jak to vypadá prakticky, co mám dělat?“ Drazí, nemohu to nijak definovat, protože jste všichni tak jedineční. Proto nemohu říct, jak bude toto setkání „tebe se sebou samým“ pro každého z vás vypadat a jak bude tento proces sebepoznávání probíhat. A chci vám také sdělit pravdu, že někteří z vás o tom nemají ani ponětí a nikdy to nedělali. Právě teď se učíte, že je to možné. A o tom bych rád mluvil.  

Boj se obrací dovnitř (do nitra)

Probíhá boj a pokračuje dál. Boj mezi temnotou a světlem na této planetě vždy existovalNyní se však začíná měnit a posouvat ve prospěch světla. Proto se mohou objevovat divoké karty, proto se děje tolik matoucích a neočekávaných věcí. Je to boj mezi světlem a temnotou, ve kterém se nakonec pomalu projeví světlo. Avšak zatímco temnota na planetě prohrává, vidí přesto ještě jednu možnost: obrací se k vám. Drazí, jste staré duše, a jak jsme vám už říkali, trpíte pocitem, že máte nízkou hodnotu. Jste právě tak zralí na to, aby k vám temnota mohla přijít a říct: „Nejsi nic, jsi nula“. A to takovým způsobem, jakému věříte. Tato bitva na planetě se začíná obracet dovnitř (do nitra.) Přestože temnota prohrává, není tak hloupá a ví, že vždycky pochybujete. Jednoho dne už stará duše taková nebude, ale teď je právě v této bitvě, která se časem vyřeší.

Někteří z vás zaznamenali, že cyklus dobrých a špatných pocitů z různých věcí se rozšiřuje a trvá déle. Budete zažívat víc euforie a budete mít i období, kdy budete depresivnější než dřív. Cyklus duality se začíná srovnávat a bude pokračovat tak dlouho, až dojdete do středu, který vám bude nejlépe vyhovovat. V minulosti jste tu prostě byli, jen jste existovali a nebylo příliš možností volby, protože jste tolik nevnímali pocity „nahoře nebo dole“. Ale teď se to probouzí a je to znepokojující, protože si musíte volit. Mluvili jsme o „sezení na plotě“, že už nemůžete něco říkat a něco jiného dělat. Pokud to zkusíte a sami sebe popřetevyvolá to dysfunkci a nemoc a vy tu nebudete moct dlouho zůstat. Už jsme říkali, že si nemůžete s těmito duchovními energiemi pohrávat – nemůžete říkat jedno a dělat druhéNebude to v souladu se spirituální částí DNA vašeho těla. Říkal jsem, že bych chtěl mluvit o věcech, které vám v noci nahánějí strach. Nuže, pokud se nějakého člověka v této kultuře zeptáte, co to znamená, odpoví: „Kryon bude mluvit o strašidlech.“ Ne, nebudu. Budu mluvit o jiném druhu přízraků. Rád bych promluvil o noci, a co to v této souvislosti znamená.

Noc je metaforou pro temnotu. Noční doba, kdy nesvítí světlo, působí, že člověk je vystrašen nebo prožívá úzkost, že? Příběhy, které vás i ještě dnes vystraší, se odehrávají v noci. Noc je metaforou místa bez světla, místo, kam se někdy odebíráte, když usnete, nebo místo, kde nemůžete nic rozeznat, protože tam není žádné světlo. Je to místo, kde žije strach. Někteří z vás si noc hodně uvědomujete. Staré duše, poslouchejte: Měli jste svůj podíl na noci. Byli jste tam, kde nebylo žádné světlo, žádná naděje. Někteří z vás jste slyšeli pláč těch, které jste milovali, zatímco opouštěli planetu. Někteří z vás čekali na to, kdy na ně dojde příště řada, aby také zemřeli. Víte vše o temnotě a strachu v noci – je to uloženo ve vaší Akáše. A teď se to děje častěji, neboť když vás „noc“ jako metafora přepadne, vaše Akáša reaguje příliš aktivně a naplní vás strachem. Noční doba jako metafora neobsahuje žádné vykoupení. Když je temno, nemůžete nikam jít a nalézt světlo. Slunce tam není. Uprostřed pouště nejtemnější noci máte jen světlo hvězd, a když je zakryjí mraky, nevidíte ani svou vlastní ruku. Noc, temnota, žádné vykoupení, žádné světlo, nic – to vše vzbuzuje strach. A co vám působí nejvíc strach?

Drazí, jediná aktivita, kterou v „noci“ prožíváte, přichází z vás samotnýchStrach vyvolává strach. Začnete se obávat některých věcí a tím vytváříte seznam, nalézající se ve vaší Akáše, který stále rozšiřujete. Noc je prostě neutrální tma bez světla – a vy jsou tou aktivní částí v ní a tvoříte něco, co označujeme jako „přízrak“. Tento strach vzbuzující přízrak, který v temnotě tvoříte, je to, čeho se obáváte. Jaká situace ve vašem životě, kterou si teď sami můžete doplnit, je tak temná, že vás znepokojuje a ve vašem duchu se jeví temně (bezvýchodně), protože je v Akáše staré duše předpojatost? Nahlédněte do své Akáši, nikdy se od toho neodpoutala, není tam žádné vysvobození, žádné světlo… pořád a pořád se to nedařilo. A to je to, co tvoříte v temnotě.

Tak teď jste tady, možná ležíte bdělí v posteli, ve tmě. A pak se objeví Akáša a řekne: „Víš, ta situace asi dobře neskončí.“ A pak si začnete budovat dům temnoty. Okna a dveře jsou zhotovené ze strachu a dům naplníte špatnými výsledky a tím, co by to pro vás mohlo znamenat. To všechno pak začne přitahovat chemii strachu ve vašem těle a vy pak nemůžete znovu usnout. Vím, kdo tu je. 

Drazí, tohle je součást rekalibračního testu. Avšak tím nejsme ještě u konce. Vy tvoříte přízrak strachu – jen vy sami, to nemá s temnotou nic společného, to jen vy jste si to ze tmy sami stvořili. Ráno pak zas vyjde slunce a místo abyste se cítili báječně a zvolali: „Ach, svítí slunce, jsem tak šťastný, že už je to za mnou“, zjišťujete, že přízrak strachu tu pořád ještě je – a to proto, že jste si jej vytvořili. Nepochází od ďábelských duchů, démonů ani nějakých pozemských vlivů, ale vy sami jste si jej stvořili. A pak jej vezmete a nesete sebou do práce, do školy nebo kamkoli jinam a dál se strachujete. Drazí, temnota na této planetě se spoléhá na to, že si své vlastní přízraky strachu tvoříte sami a nosíte seboutakže nemůžete směřovat ke světlu, nemůžete se přenést přes vaše strachy a nemůžete vidět Boha ve svém nitru. Máte například nějaký zdravotní problém? Jak to dáváte najevo? Řekněte mi o svých přízracích strachu, mohu je už vidět ve vašich myšlenkách.

Věci, které vám v noci nahánějí strach a obavy. Říkám vám, že staré duše si vytvářejí své přízraky strachu víc než kdokoli jiný. Proto vám radím: Zbavte se jich, oprostěte se od nich! Je na čase, abyste pochopili, že je jedno, jak moc temně vnímáte nějakou situaci ve svém životě, je jedno, jak velký je ten přízrak strachu, který jste si stvořili a nesli na svých ramenou – je jedno, jak velké to všechno jeBůh je větší! A toho ve svém životě máte v bohaté míře! Přesto není nijak snadné vzít takový přízrak strachu a zbavit se jej, protože ve všech svých životech jste do těchto přízraků hodně investovali. Potřebujete tedy pomoc a také ji dostanete. Vědomí, které tu je v této energii a laskavém poli a které je součástí vašeho nového Já, tyto strachy přemůže světlem, které teď máte k dispozici.   

Přesto, drazí, někteří z vás stále ještě investují do svých přízraků strachu. Milujete je a nebyli byste bez nich tím, kým jste. Vyprávíte svým přátelům o svých přízracích strachu a říkáte: „Mám takový problém a takto se projevuje.“ Verbalizujete to, a proto to zůstává. Jste na to hrdí a vyprávíte sousedovi, co s vámi není v pořádku, v jaké nemocnici jste byli a co vám říkali lékaři. Vím, kdo tu je. Už jste někdy pomysleli na to, že tato slova jsou vašimi vlastními větami? A že tato slova, která tak lehce vyslovujete, jsou jako objednávka v restauraci: „Dám si toto, vezmu si tamto, děkuji.“  A tak to také dostanete, přesně podle plánu. „Tady je vaše objednávka, pane/paní.“ Nastal čas, abyste odhalili velkolepost Boha ve svém nitru a osvobodili se od svých přízraků strachu. A nebude to ani dlouho trvat, pokud začnete zadávat příkazy a objednávky, například týkající se vašeho zdraví nebo laskavého vyřešení nějaké situace. Začněte druhým lidem pozitivním způsobem vykládat, co se stane. Propustil jsem ten problém. Nevím sice, jak se to stane, ale řešení je na dohled a já se od něj osvobodím.“ Každému, koho potkáte, vykládejte o svém životě pozitivněStrachy se pak začnou rozpouštět, dokonce i v těch nejtemnějších momentech, dokonce i v noci. Světlo se začne ukazovat, protože to je váš přirozený stav. Nesete si s sebou svou vlastní kapesní svítilnu, to znamená, že tam, kde jste, není nikdy tma. Tam, kde jste, nikdy není noc. Nemůžete potlačit světlo Boha, nemůžete zastavit věčnost, která je ve vašem nitru. Vždy jste existovali a vždy existovat budete. Vaše duše nemá ani začátek, ani konec, a v této energii je naplněna světlem. Už žádná noc. Tvořili jste si své přízraky strachu ze špatných návyků a nechápali jste, že světlo je za vámi a volá na vás, že současná doba stojí na vaší straně. Drazí, prakticky to znamená: Formulujte všechno, co někomu říkáte, jako kdybyste si zadávali objednávku. Čím víc to budete dělat a s čím více lidmi o tom budete mluvit, tím rychleji přízraky strachu zmizí. 

Stále jsou tu ještě ti, kteří jsou v tom tak pevně ukotveni, že budou muset dojít k rozhodnutí, zda to vůbec chtějí dělat nebo ne. To je vaše svobodná volba a takovou také zůstane. Drazí, pokud chcete, můžete si své přízraky strachu nosit sebou napořád – je to vaše svobodná volba. Avšak rozdíl vypadá takto: Ti, kteří si chtějí i nadále utápět v problémech a strachu, nebudou žít tak dlouho jako ti druzí, kteří s tím přestanou. Protože se něco začíná dít s procesem omlazení v lidském těle – hledá a očekává radost, laskavost a vyrovnanostTouží po soudržnosti, která nebojuje se strachemA když tuto soudržnost najdete, budete žít déle. Začnete se omlazovat, telomery se rok od roku budou méně zkracovat a vy to můžete sledovat v zrcadle a rozpoznávat, jak to funguje. Jak často se smějete? Jak často se usmíváte na sebe, když ve vašem okolí nikdo není? Pokud to neděláte, měli byste se nad tím zamyslet, protože vám to může přinášet skutečnou zábavu. Radostný člověk se na sebe v zrcadle usměje a řekne: „Vidím Boha v sobě.“

Tak vzniká laskavost, která přesahuje vaši lidskou přirozenost. Psychiatři s tím stále pracují a celá jejich práce tkví v tom, že uvádějí lidi do rovnováhy. A já vám říkám, že tohle přesně máte ve svém nitru, a to v té nejvyšší míře. To se právě teď v nové energii rozšiřuje, bez ohledu na to, jak jste staří, bez ohledu na to, co si myslíte, že jste nebo co byste mohli dělat. Je to nové a je to tady, protože rovnováha temnoty a světla je teď jiná, než byla před čtyřmi rokyZve k uzdravení. Vím, kdo tu je a kdo potřebuje uzdravit. Nebude to frustrující a nemusí to proběhnout tak, jak si myslíte. Zažeňte strach. Všechny nemoci jsou ve vědomí lidíMyslíte si, že se to týká buněk, avšak buňky jen odpovídají na vědomí člověka. Myslíte, že to je někdy zapsáno jako smlouva v Akáše, že musíte být nemocní – ale tak to neníSmlouvy jsou napsány neviditelným inkoustem a je na čase je všechny změnit. Nová smlouva zní: „Jsem tady, abych si užil života bez nemocí. Jsem tady, abych byl vyrovnaný, radostný a žil dlouhý život, protože si to zasloužím a mám ve svém nitru Boha. To je ta nová energie a já jsem její součástí.“    

Taková je dnešní pravda. Je to poselství Kryona a mnoha dalších v této nové energii, že staré duše se musí probudit a vystoupit ze starého paradigmatu přízraků strachu. Nepřipusťte, abyste se s těmito nočními strachy ztotožnili. Je na čase to změnit. Když se vzbudíte a nějaký hlásek ve vás řekne: „S čím si dnes budeme dělat starosti?“, pak vás vyzývám, abyste si vytvořili nějakou pozitivní afirmaci, která rozpustí jakoukoli negativitu. Vyslovte hned teď: „Jsem dokonalá božská bytost, stvořená Stvořitelem k jeho obrazu dokonalosti a pod jeho ochranou – to já jsem.“ Negativní myšlenky nebudou mít žádnou šanci. Vizualizujte si světlo ve svém těle, od hlavy až k patě. Vnímejte pocit mrazení, který doprovodí vaše vítězství nad přízrakem strachu. Může být ještě jasnější, o čem tady hovořím?

Vy staré duše všude na světě máte svobodnou volbu. Ale jakou volbu máte, jakou velikost, jakou sílu, jaké světlo! Odhalte to, využívejte to, rozpoznávejte to a sdílejte to.

Pro dnešek to stačí. Vím, kdo tudy je a kdo to poslouchá (a čte) a pro koho je toto poselství určeno.

A tak to je. 

KRYON

Rozšířené dary


Tento živý channeling Kryona byl přijat v Kansas City, Missouri, 26. března 2017 

Zdravím vás, drazí, já jsem Kryon z magnetické služby.

Na konci podobných shromáždění často přichází osobní channeling, určený spíš lidem zde v této místnosti než posluchačům. Avšak i posluchači a čtenáři mohou zakusit energii a získat nové informace. Drazí, vím, kdo je tady. Duch zná posluchače (čtenáře) bez ohledu na to, kdy toto poselství budou poslouchat (a číst). Už teď vám mohu říct o potenciálech posluchačů (čtenářů) během dalších pár let. Je to v budoucnosti, avšak potenciál tu je už teď a Duch ví, že čas existuje v nádherném kruhu. Přesto bych chtěl v tomto okamžiku promluvit k vám zde v místnosti. Jste všichni lidé, zatímco já jsem člověkem nikdy nebyl. Vím však, jak fungujete a co si myslíte. A proto jsem tady, abych zkusil uklidnit duše, které si vymýšlejí různé věci a možná by se chtěly zapojit i do nějakých dramat, která ani neexistují. Jsem tady, abych vám pomáhal v tomto nádherném časovém přechodu ze staré do nové energie.   

Když se můj partner úplně otevřel, ptal se, zda po zbytek svého života bude channelovat. Ptal se mě: „Proč se mi to přihodilo teď, proč až v tomto věku?“ Řekl jsem mu, že neexistuje žádný věk. A to byl začátek jeho výuky a studia o jeho vlastním těle – a o něčem, co se ukrývá v jeho nitru – to, co často není chápáno a co je tak často využíváno lidmi jako jste vy tady. Definovali jsme to tolika způsoby, rozebrali jsme to a zas znovu složili a dávali tomu mnoho jmen. Znáte to pod názvem „innate“. Definovali jsme, kde se vyskytuje v systému devítky a kde v systému trojky. Innate je pro vás něco tak speciálního a je to něco, co reaguje na vědomí. Začněme od začátku. 

Každý jednotlivý člověk má ezoterické tělo zvané „INNATE“. Lze říct, že je biologické? Je s vaší biologií natolik spojeno, že jej také označujete jako „inteligentní tělo“. Je innate spojena s Duchem? Ano, je spojena s vaším vyšším já a stejně tak i s biologickou částí vašeho vyššího já, kterou je šišinka. Je to součást vašeho srdce a rozumu? Absolutně. Řídí innate nějaké určité věci? Ne. Její prací je komunikace. Innate je tedy největším komunikátorem vašeho těla. Předává informace a může je také přijímat. Tělo samotné má svůj vlastní uzdravující mechanismus. Už jsme vám vyprávěli o předloze zdraví a genezi buněk a také jsme vám říkali, že tělo je připravené přijímat informace skrz innate. V důsledku toho komunikuje innate s buňkami a buňky vždy naslouchají. A vědomí má přehled o všem. Proč vám to znovu shrnuji? Protože bych vám rád popsal, co už někteří z vás dělají. Drazí, je to tak nádherné a je to rozšířený a vylepšený nástroj pro tuto dobu. Předám vám informace o rozšířených nástrojích, které skrz innate můžete využívat. Někteří z vás si prostě jen vyslechnete to, co už teď děláte. Ale ostatní to potřebují slyšet. 

Co je innate?

Máte tedy toto lidské tělo s nádherným ezoterickým tělem zvaným innate. Někteří se zeptají: Kde je innate? A odpověď zní: Všude. Je to Merkaba těla? Ne, ale je s ní spojenoToto inteligentní tělo, innate, je tedy částí mostu – spojení mezi 3D a multiD. Je to část těla, která komunikuje se všemi buňkami hned a zároveň, pokud je to zapotřebí.  Je to část těla, která od vás může doslova přijímat hluboké informace a transformovat je do spontánního uzdravení.  To je innate. Je v každé části těla, které můžete testovat svalovým testem. Je to ta inteligentní část, která reaguje na poklepávání nebo dotazy jinou osobou. To je innate.

Mám na vás otázku, která je možná ezoterická, ale má velmi, velmi prostou odpověď. Člověk je možná biologicky vyveden z rovnováhy, což podle okolností může vyvolat dokonce i mentální problém. Možná takový člověk podlehne psychóze a je natolik nevyrovnaný, že musí vyhledat léčitele. Otázka zní: Je v takovém případě innate také nevyrovnaná? Odpověď, kterou dobře znáte, zní: Innate je vždy vyrovnaná, protože je spojena se ZdrojemNehraje tedy žádnou roli, jak moc člověk vypadl z rovnováhy – jeho innate tím není nijak dotčena, zůstává čistá a stále připravena. Drazí, to je důvod, proč afirmace fungují. Protože i když se nějaká část vašeho těla, vaše duše nebo vaše vědomí ocitne ve stavu nevyrovnanosti, pak tajemství uzdravení vždy souvisí s tím, že v sobě máte něco, co je stále v rovnováze. Jde přitom o „naslouchání“ a já vám tento bod vysvětlím, ať už se jedná o tělesné nebo mentální zdraví, o vědomí nebo strach.

Teď víte, že když začnete meditovat nebo se modlit k Bohu, podílí se na tom jiná vaše část, která je vždy v rovnováze a propojena se Zdrojem, vyšším já a šišinkou. Je to ten nejkrásnější „motor“ lidské bytosti, který ve vás existuje. Protože innate je vždy v rovnováze a vždy připravena.

Dva mosty

Existují dva mosty: most směrem od vás k innate a most od innate k DuchuMost od innate k Duchu závisí na energii planety. Pochopili jste to? Pokud se planeta nachází ve stavu nízké energie, existuje tu závoj a innate může skrz tento závoj dosáhnout jen takového stupně, jaký vy umožňujete skrz vědomí planety. A to se právě teď mění a posouvá. Sdělím vám také, že innate je schopná přejít mosty skrz šišinku a vyšší já a hovořit s Duchem, aby dostala to, co si zasloužíte. Na základě božské části ve vašem nitru se tento závoj začíná lehce nadzvedávat. Od vás to však vyžaduje, abyste přešli tento most mezi vámi a innate. A to je ta nejobtížnější část. Vyžaduje to od vás, abyste si tento systém osvojili – jednoduše řešeno, abyste v něj věřili. A to je obtížné, protože to jste se nikdy neučili. Jak často jste slyšeli, že musíte trochu trpět, abyste mohli nalézt Boha? Tím jste ty mosty pořád jen ničili. Jak často vám říkali, že je lépe klečet na kolenou, protože Bůh je tam nahoře a vy tady dole a že jste nehodní? Pokud tomu věříte, tak tím most jen ničíteTento most od vás očekává, že porozumíte své vlastní velkoleposti, že se napřímíte a budete dostatečně hrdí, abyste řekli: „Milá innate…“ a pak vyslovíte, kdo jste a doplníte nějakou afirmaci s vědomím, že si to zasloužíte, že jste toho hodni, protože máte Boha ve svém nitru. Kristovská energie, jak byste to mohli nazvat, je ve vás. Možná jste dnes tady, abyste se dozvěděli a pochopili, že Bůh ve vás sídlí do takové míry, že lze tyto mosty zcela lehce zbudovat. Rád bych se vás ale zeptal na něco jiného: Pokud je nějaký člověk vyveden z rovnováhy, je pak vyvedena z rovnováhy také innate? Ne, innate je dokonalá, nedotčená a čistá. Bod číslo 1 tedy zní: můžete se sami uzdravit prostřednictvím innate.

Innate při léčení ostatních lidí

Přesto se mnoho léčitelů už dlouho zabývá otázkou: Pokud je vaše innate v rovnováze, můžete ji pak také přenést na jiného, nevyrovnaného člověka? Je známo, že je pro každého člověka obtížné, vlastními svaly testovat svalstvo někoho jiného. Můžete se svou innate provádět svalový test jiného člověka? Příčina tkví v tom, že nepokládáte správnou otázku. Dovolte mi, abych vám sdělil něco, co léčitelé vědí. Někteří z vás komunikujete s dušemi, bez ohledu na to, jaké léčitelské povolání vykonáváte. Vstoupíte do místnosti a ještě než začnete mluvit s pacientem, víte, co mu chybí. Intuitivním léčitelům stačí podívat se na člověka a už vědí, co mu chybí – ostatně, mohou vidět i to, co je v pořádku. Protože vidí obraz, který není ve 2D, ani 3D a dokonce ani 4D, ale vnímají to prostřednictvím své innate. Vy to sice už víte, ale teď jsem vám ten proces vysvětlil. Vaše innate dokáže vnímat innate někoho jiného a předat vám informace. Nazývá se to dar, nadání, talent. Co kdyby se tento dar začal ještě víc rozšiřovat? Co kdyby se rozšířil natolik, že by se do toho navíc zapojila i vaše intuice?  Pak byste mohli stát před nějakou osobou a vědět, co si myslí, kde není vyrovnaná nebo co jí máte říct, abyste jí uklidnili. Toto je rozšířený dar léčení. Avšak jde to ještě dál a tím míním, že se vaše innate začínají vzájemně prolínat. Umožňujete to svým vyšším vědomím a doba současného posunu vám k tomu začíná poskytovat rozšířené schopnosti.    

Teď jsem vám právě předal tajemství rozvinutého a vylepšeného člověka – a proč se jednoho dne už nepovedou války. Protože se budete rozpínat ještě víc do takové míry, že to budou moct vnímat i ostatní lidé. Budete mít soucit pro to, co prodělávají nebo jací jsou… namísto toho, abyste se po starém způsobu nad nimi podivovali, odsuzovali je nebo je obelstili. Co kdyby nastala doba, ve které by celá skupina vnímala soucit pro každého jen proto, že jsou pohromadě? Zeptejte se léčitele v této místnosti: „Je možné, že dokážeš vnímat, co je s pacientem v pořádku a co ne?“ A on by odpověděl: „Ano, tak to dělám vždycky.“  Rozšiřujte to a zesilujte tento pocit. Pokud si myslíte, že toto nadání nemáte, pak vám říkám: „Je tady a čeká na to, až přejdete mosty“. A vy namítnete: Ale já přece nejsem žádný léčitel. Drazí, všechno, co vám říkám, je: „Nebylo by krásné vnímat, oč jde u osoby vedle tebe, předat jí správné informace a pocity, aby se mohlo vytvořit vzájemné propojení?“ 

Svalově netestujete svou innate pro někoho jiného, ale spojujete pole dvou innate, abyste mohli vnímat, prociťovat, co oni prociťují – a aby oni mohli přitom vnímat vaši vyrovnanost. Léčitelům pomáhá vědět, jak si mají počínat, když se mají někoho dotknout nebo co mají říct. Pomáhá to intuitivním léčitelům při diagnóze a léčebných opatřeních. Co kdyby to už nebylo mimořádné nadání, ale úplně normální obecná schopnost?  Už se to děje. Léčitelé v této místnosti to teď slyší úplně novým způsobem a získávají zesílený pocit svého daru. Začnete poznávat a chápat věci, o kterých jste dřív nevěděli, protože se do toho vloží nové smysly – třeba jako čich. To je rozšíření člověka, který se začíná dál rozvíjet se vším, co má. Avšak to nejlepší přichází – je to propojování innate více lidí, takže vzniká porozumění, komunikace a soucit mezi dušemi.   

Pomoc v každodenním životě

Myslíte, že by to vám to mohlo pomáhat na vašem pracovišti? (Kryon se směje) Ach, ano. Dokážete si představit, že by vám to pomohlo pochopit vašeho šéfa? Nejen že svého šéfa budete chápat, ale budete k němu pociťovat soucit a poskytnete mu vyrovnanost, porozumění a produktivitu. Myslíte, že by vám to pomohlo při styku s vašimi dětmi? Ach, musím vám něco říct o dětech: ony už tuto schopnost mají. Proto je pro některé dospělé nepříjemné být pohromadě s mladistvými určitého věku, věděli jste to? Protože tito mladí lidé vás hned prokouknou a vědí, co si myslíte – odhalí vás. Někteří z vás jste to zažili – je to nepříjemný pocit, že? Avšak oni vás neprokouknou proto, aby vás odsoudili, ale abyste poznali faktor soucitu. Dokážete si představit, že by tato schopnost byla prospěšná v partnerském vztahu? Vím, kdo je tady. Poslyšte, máte pocit, že máte partnera, od kterého jste se už natolik vzdálili, že už neexistuje žádná naděje? Vím, kdo je tady. Říkám vám, že tato jiskra soucitu tu stále ještě je a vy ji můžete propojit s pochopením, klidem a mírem. Bude to pak takové, jako kdybyste poprvé natáhli ruku a vzali se za ruce. Tak je to čisté a tak je to možné. Je to nové a je to součást lidské evoluce. Už jsem to dřív viděl.  

Plejáďané

Drazí, někteří z vás měli otázky, které jste však ve skutečnosti nepoložili: „Kryone, byl jsi u Plejáďanů, když procházeli tímto procesem? Existovaly Kryonovy channelingy pro Plejáďany?“ Ano, ano, ano. Neříkali mi Kryon, protože nemluvili vaší řečí. Vyslovit toto slovo by pro ně bylo obtížné, protože měli jiné hlasivky, které vytvářely zároveň zdvojené tóny a tím odlišnou řeč. Avšak, drazí, byl jsem tam a viděl jsem tehdy to, čím procházíte dnes. „Procházela planeta, která osela Plejáďany, také stejným procesem?“ Ano. „Byl tam také Kryon?“ Ano. Co vám chci říct, je následující. Je nádherné, že tu je precedens, není to nic nového, viděl jsem toTo, co se u vás děje, není nic nového.   

Každý z vás má svobodnou volbu a ta prostě jen ukazuje, zda tomuto mostu věříte, zda jej využíváte nebo jak rychle jej pochopíte. Avšak most je tady a je tady proto, abyste jej přešli, stejně jak tomu bylo u všech ostatních ras na jiných planetách. Jaká byla jejich biologie? Trochu jiná než je ta vaše, ale stejně tak humanoidní. Avšak innate, drazí, byla stejná! Protože je spojena s Duchem. Bůh je Bůh! A oni měli stejného Boha jako vy. Proto byla jejich vzestoupená planeta tak nádherná, protože byla příkladem lásky, kterou vy právě teď pociťujete. Vaše plejádské osetí sestává z dvaceti tří 3D párů chromozomů a jednoho multiD páru chromozomů (číslo 24), který je plejádským párem. Je to tentýž Bůh, který stvořil tuto planetu a je stejně tak v nich, jako je ve vás. Už jsem to dřív viděl. A všechno, co vám říkám, je: Pro staré duše je to začátek nové doby.     

Otázka: Je to pro vás příliš nové? Překročíte most nebo budete čekat, až se vrátíte (v dalším životě – pozn. překl.) a budete to mít snadnější? Nebo se chopíte výzvy, kterou jsem vám předhodil s otázkou: Co je to stáří? Co je to věk? Máte vůbec představu, jak bylo vaše tělo navrženo? Nebylo navrženo k tomu, aby stárnulo. Víte o tom? Můžete se sami od sebe omlazovat a vaše tělo nemusí stárnout. To jediné, co způsobuje stárnutí, je DNA, která pracuje zhruba na 33 – 34 % a obnovu vašich buněk snižuje, zkracuje telomery, místo aby zachovávala jejich stejnou délku. Avšak to se může změnit – prostřednictvím mostu! Překročíte most, začnete hovořit s innate, dáte ji příkaz: Zastav proces stárnutí! A pak to můžete vidět v zrcadle. A uvidíte, jak vaši přátelé, kteří tuto informaci nemají, budou stárnout rychleji než vy. Předkládám vám tuto výzvu a říkám: Zkoušejte to, dělejte to a zkoumejte, zda mám pravdu. Můžete zpomalit tělesné hodiny? Ano. Vaše tělo bylo stvořeno k tomu, aby vydrželo stovky let. Takový je plán. A když začnete stárnout pomaleji než jiní lidé ve vaší civilizaci, začnou se v různých lékařských časopisech objevovat titulky: „Co se děje s lidstvem? Proč někteří žijí o tolik déle – s tak málo léky?“ Takové titulní strany časopisů se začnou objevovat, ale bude to ještě nějakou dobu trvat.       

Vaše tělo je připraveno pro vás a pro vaše vědomí, které se rozšiřuje. Je na čase, abyste předstoupili a oslovili most: „Vím o tobě – nech nás přejít dál.“

Sedím na velkolepém místě, navrženém pro channeling, v kapli, která byla vybudována pro modlitby – a pro dobu, kterou stavitelé viděli přicházet.  

A tak to je.

KRYON

Z temnoty ke světlu

Tento živý channeling byl přijat v Buffalu, New York 24. června 2017


Tento živý channeling byl upraven [Leem a Kryonem] a doplněn pro lepší porozumění čtenářů. Často se totiž stává, že živý channeling má v sobě energii, kterou psané slovo nenabízí. Užijte si tedy toto obohacené poselství.

Zdravím vás, moji drazí, já jsem Kryon z magnetické služby. Chci, abyste rozprostřeli kolem tohoto místa jakousi bublinu, abyste zablokovali všechny ostatní zvuky a koncepty. Zde je pro vás energie, a pro některé z vás dnešní učení představuje jakousi energií “aha!”. Je to energie, která není nová, protože je to připomenutí.

Moji drazí, pro mnohé z vás bude velkou část tvořit opakování, a to je to, co jste v této době očekávali. Začnete si vzpomínat na věci z minulosti, které dávaly smysl. Jsou to věci, které jste se učili a zažili coby šamanské bytosti ve své minulosti. Byli jste svými předky a je na co vzpomínat.

Vzpomenete si na různá proroctví, na kterých jste se i vy, jako předkové, účastnili – a na určité úrovni jste věděli, že jednoho dne budete skutečně v té budoucnosti – a nyní zde jste. Všechny tyto věci začaly dávat smysl v rámci pocitů, které teď začínáte mít. Tento konkrétní channeling vám klade otázku: „Jak budete žít teď, když vstupujete z temnoty do světla?“ Když jste coby staré duše na planetě již tisíce let, od samotného příběhu stvoření, jste doslova prostoupeni poznáním světla a tmy. Na určité úrovni jste naživu civilizaci za civilizací. Byli jste zde i v civilizacích, které ještě historické knihy neznají.

Tak staří jste. Přesto pokaždé, když jste zde byli, vrátili jste se zpět do nízkého vědomí. Na stupnici od jedné do deseti, kdy jedna je startovní vědomí a 10 je nejmoudřejší vědomí, lidská civilizace je stále pouze na přibližné hodnotě tři a půl. Tak dalece se rozvinulo v rámci jakékoliv civilizace na této planetě. Uvědomte si, že někteří začínali s vyšší úrovní, ale spadli na tu, kterou máte nyní. Žili jste tisíce let ve staré energii, a zde jste v měnící se energii, kde světlo začíná ukazovat samo sebe a kde temnota začíná kopat kolem sebe ve své dysfunkci.

Nízké vědomí (temnota) prohrává, protože atributy toho, co ji živilo, už nejsou životaschopné. Systémy, které vykázaly nedostatek integrity a nenasytnost, se začnou rozpadat. Různé části planety budou zasaženy jako první, a ostatní budou následovat. Ale rozpadnou se, protože světlo vítězí. Jak se daří vám osobně? Jaké to bude, kráčet do světla z tisíců let temnoty? Jaké zvyky si ponesete do této nové éry, které vás budou udržovat v temnotě?

V těchto pár okamžicích se chci s vámi podělit o několik atributů. Bude to takzvaná potrava pro myšlení. Vy jste nadějí planety, světlo planety, staré duše. Vy jste těmi zkušenými na planetě, přesto tolik z vás stále skládá skládanku v temnotě. Jak to chcete zvládnout? Vytvořím seznam atributů, tak jak to často dělám, a není dlouhý. Tento seznam bude představovat kroky a vhledy do procesu přechodu z temnoty do světla.

Víra

Jako tolik jiných seznamů, které jsme vám předali, číslo jedna je následující: Věříte tomu? Opravdu tomu věříte? Předali jsme vám channelingy o zdraví a vaší schopnosti dolovat Akášu. Hovořili jsme o vás, o mluvení k vašim buňkám a o práci s vaší innateV tom všem, je vždy číslem jedna: „Věříte tomu?“ Tento krok je primární a nejdůležitější, protože pokud ho vaše vědomí nepřijme jako pravdu, zbytek vašeho těla nedostane žádnou šanci. Vy jste šéfem svých buněk a vaše vědomí hovoří k tomu, co je vaší innate a vy musíte být s tím vším na jedné lodi. Musíte to přijmout za vlastní. Věříte tomu? Věříte doopravdy tomu, že se odehrává posun?

Když se rozhlížíte po planetě a vidíte to všechno, co se děje v byznysu a vládě, můžete vidět něco divného. Ačkoliv se tyto věci ve staré energii děly pravidelně, v této nové energii váznou, nebo se přinejmenším zdají jako nepatřičné. Nikdy dřív jste tuto energii nespatřili, a ve svém životě ji nevyzkoušeli. Žádný člověk ještě nikdy nespatřil tyto přicházející atributy. Kdybyste vzali mořské ryby a dali je do sladké vody, zemřouledaže by existoval nějaký mechanismus, který by vylepšil jejich metabolismusJsou to vodní tvorové, ale nejsou zvyklé na tento druh vody. Přesouváte se z temnoty do světla, a ačkoliv jste prožili mnoho životů, jejich paradigmata jsou odlišnáBudete se tomu muset přizpůsobit. Proto číslem jedna je, že tomu musíte věřit.

Opravdu se toto na planetě děje, nebo je to něco, co slyšíte na nějakém semináři během channelingu? Je zde jen přání otcem myšlenky – něco, s čím nejste na jedné lodi – nebo jste toho součástí? Jestliže jste, potom musíte říci: „Vidím to! Páni, opravdu se to děje! Jsem na správném místě ve správný čas a jsem součástí tohoto posunu. Je to jedna z největších věcí, která se na planetě stala. Žiju ve správném čase a přišel jsem kvůli tomu.“

Někteří z vás jsou možná hodně analytičtí a řeknou: „Nemohl jsem přijít kvůli tomuto novému posunu z temnoty do světla, protože jsem příliš starý. Mám ten a onen problém, proto nemůžu pokračovat s něčím tak odlišným, s tak velkou změnou.“ Moji drazí, stvoření světla je něco o co se přičiňujete bez ohledu na to, kdo jste, jak staří jste nebo co se děje ve vašem těleVytváření soucitu a světla je vědomí pracující svým nejelegantnějším způsobem, a můžete to dělat vy všichni.

Je vás tolik, kteří říkáte: „Nevrátím se zpátky. Svou práci jsem udělal!“ Ano, je to tak! Znovu to zopakuji. Nezmeškali byste oslavu! Moji drazí, tentokrát už nebudete opakovat staré chybyPřijdete s čerstvostí a akášickou vzpomínkou, která vytvoří novou moudrost. To je to, co se stane později, ale teď vás potřebujeme, staré dušeJste tu, abyste vyhráli tuto válku mezi světlem a tmou, zatímco stále žijetea proto vám nabízíme informace pro prodloužení života, když začínáte rozumět, jak můžete léčit své tělo, hovořit se svými buňkami a tvořit to, o čem medicína říká, že je to nemožné.

Právě teď zde sedí někteří z těch, kteří to již udělali. Já vím, kdo tu je, a vím, kdo sedí přede mnou. Jste plni zázraků a synchronicity jsou zde v publiku. Já vím, co se stalo ve vašem životě. Duch to ví. Jste tak zralí pro tuto informaci! Jakmile jste se jednou rozhodli, že je to skutečnost, a rozhodli jste se mít to pro sebe, potom můžete nastoupit cestu ke světlu. Pak se musíte zeptat: „Jestliže je to skutečné, co mám udělat, abych s tím spolupracoval? Jaké změny v sobě mám provést, když jsem poznal a přijal skutečnost, že zde probíhá posun z temnoty ke světlu?“ Toto je naplnění proroctví věků, a vy se nacházíte v neobvyklém čase, zralém na změnu. Jaký je váš další krok? Co uděláte?

Návyky starého vědomí

Lidé, máte v sobě staré návyky, ale to není nic, za co byste se měli stydět nebo kvůli tomu cítit vinu. Návyky jsou návyky, a vy děláte to, co děláte, abyste přežili, a nyní se struktura toho, na co jste byli zvyklí, začala posouvat. Takže, co kdybyste měli analyzovat své reakce? Jste ti, kteří si stále stěžují? Možná, že si ani neuvědomujete, že jste, protože je to tak snadné připojit se k dalším stěžovatelům, aniž byste o tom přemýšleli. Věděli jste, že je to zvyk? Je to jakýsi kulturní zvyk. Možné, že ani vlastně nevěříte věcem, které říkáte, ale je to zvyk.

Máte pozitivní přístup k budoucnosti? Možná řeknete, že ano, ale když ostatní kolem vás říkají: „Je to osud nás všech a nikdy to nebude lepší. Jde to všechno z kopce!“ tak neříkáte nic a přikyvujete? Je to tak snadné.

Možná, že jste vice proaktivní. Možná, že aniž byste byli v opozici nebo antisociální, místo toho myslíte na negativní prohlášení a řeknete: „No, nejsem si tak jistý. Slyšel jsem něco dobrého. Mám o něco pozitivnější názor.“ Možná, že jste se naučili být pozitivnější, aniž byste prohlásili něco, co by vyvolalo u vašich přátel nesouhlas nebo zlost? Představili jste si diplomacii selského rozumu a rovnováhy? Možná jste si představili, jak jít proti přirozenosti negativních návyků těch kolem vás, a přesto nebýt tím, kdo je mimo, ale spíše tím, kdo myslí dopředu a pozitivně? V tom je ten rozdíl.

S tím, co teď víte o posunu, dokážete se dívat na věci odlišněCo je teď možné, o čem jste si dříve mysleli, že není? Ve vašem vlastním životě, začnete zvažovat, co by mohlo být, místo toho, o čem jste se již rozhodli, že to být nemůže? Mluvím k některým z těch, kteří popisují planetu a sami sebe, a cítí, že to nic nezmění. To právě není pravda, moji drazí. Nedávno jsem vám předal channeling o Přeludech temnoty a velkých nepravdách a jedna z těch nepravd je tato: Nic se nikdy nezmění. Lidská povaha bude stále stejná, a historie to ukáže. Dokážete (vy, kteří posloucháte nebo čtete toto sdělení – pozn.překl.) vystoupit z omezení minulosti a začít se těšit na něco, co jste nečekali?

Když vám někdo říká: „Podívej, toto jsou fakta. Nedá se to odstranit! Podívej, toto jsou fakta! Toto se v minulosti dělo stále znovu, a tak to i bude pokračovat.“  Potom můžete odpovědět: „Nevím, jak se to stane, ale cítím jistotu, že my nejsme stejní jako v minulosti, a budoucnost není tím, o čem byla řeč. Víš, nevíme všechno. Nevíš, co nevíš a tudíž existuje naděje – ne pouhá naděje, ale přislib.“  Jste tím, kdo věří v posun? Jak potom změníte staré návyky, abyste to ukázali? To bylo číslo dvě.

Marketing dramatu a neviděná pravda

Číslo tři: ve vaší společnosti a kultuře existují velmi staré energie, které jsou pořád stejné a představují minulou lidskou přirozenost, a vy se musíte rozhodnout, co s nimi uděláte. Možná je nedokážete změnit, ale máte na výběr, co s nimi uděláte.

Jestliže věříte v posun a začínáte pozitivněji myslet, potom mi dovolte, abych vám řekl něco, co vám pomůže. Na této planetě je světlo, které není uváděno. Je to začátek představy vyššího vědomí a nového přemýšlení o budoucnosti lidstva na velmi mocných místech. Jsou to semena nových představ, která začínají růst, a některá z nich dávají tak velký smysl a jsou elegantní, a přece se o nich nikdy nedozvíte. A důvod? Vaše média jsou plná starého vědomí dramatu převládajícím nad vším ostatním a mnozí z vás ochotně tvoříte platformu pro její udržení.

Někteří z vás přijdou domů z práce a mají ten dobrý nápad, že si pustí nějaký sdělovací prostředek a sledují všechny ty hrozné věci, které se toho dne na planetě staly. Možná, že ty zprávy nechcete, proto se jdete místo toho bavit. Takže zapnete program, kde můžete sledovat rodinná dramata, hádky a problémy. To, co vám říkám, moji drazí, je, že vaše média jsou zkaženáale vy je stejně sledujete.

Právě teď to pokračuje ve staré energii a management, který to má na starosti si myslí, že ví nejlépe, co vy a vaši sousedé chcete. Takže vám začne pravidelně dodávat temnotu a když nic temného nebude, tak to pro vás vytvoří. S tím jste konfrontováni. Tady je moje rada. Vybírejte si sdělovací prostředky pečlivě a jen ty, kterým věříte, že jsou pravdivé a přesné. Nechtěli byste se raději při sledování bavit? Možná byste chtěli vidět roztomilé mazlíčky nebo zvířata, dělající legrační věci? Co takhle děti, které dělají úžasné a veselé kousky, nebo příběhy o velkém hrdinství s povznášejícím koncem? A co úžasná příroda nebo komedie, které jsou tak zábavné? Právě teď s novými zařízeními, můžete vidět toho všeho tolik, kolik jen chcete, bez reklamTo je ten nejnovější trend a evoluce ve výběru vašich sdělovacích prostředků – osobní kontrola nad programem u vás doma, bez přerušování reklamami. Viděli jste, že se to děje a ptáte se proč teď?

Takže řešení na dramatu založených médií je prosténesledujte ani neposlouchejte standardní vysílání! Místo toho pátrejte po alternativě a vybírejte si. Vybírejte si zprávy, které jsou méně založené na neustálém přinášení dramatuSamozřejmě, že musíte zůstat ve spojení s tím, co se děje, ale nesmíte přijmout program, který je předurčen k tomu, aby stupňoval a povyšoval každodenní drama a dělal je horším – nebo neposkytoval vůbec žádné zprávy o dobrých věcech, které se dějí.

Říkám to proto, že současné mainstreamové vysílání je nejen zkažené, ale je i nebezpečné, protože dává falešné představy o celkovém pohledu na planetu. Uvízli ve staré energii a ještě nezachytili celkový pohled toho, co by se mohlo doopravdy na planetě dít. Ještě ne. Dokonce i kanály, u kterých se předpokládá, že vám poskytují dobré vzdělání a historii, jsou založeny způsobem, který byste vůbec nečekali. Pokračují ve víře ve  zkreslování historických a dokumentárních příběhů na hororové a temné. Věří, že to je to, co lidé opravdu chtějí. 

Co by se stalo, kdyby tyto společnosti začaly programovat věci, které chtějí lidé opravdu vidět? Přesně to, co chtějí – jejich zisky by stoupaly! Doufám, že to slyší. Nadejde den, moji drazí, kdy bude víc než jeden kanál dobrých zpráv a vy si budete moci naladit poslech těch nejhrdinnějších a nejsrdceryvnějších příběhů, které se toho dne na planetě staly. Bude to vyrovnané možná některými dalšími věcmi, které se staly také, ale bude to v rovnováze, kterou zatím nikde nevidíte.

Odstoupení od dramatu

Dovolte mi dát vám další: moji drazí, někteří z vás máte přátele, rodinu a kolegy v práci, se kterými je obtížné vyjít. Pokaždé, když se objevíte, nastane drama. To zraňuje vaše srdce. Občas máte strach tam být, a vždycky vás to unaví. Není to nic, co byste mohli změnit. Je to přirozenost temnoty.

Chci vám říci něco, co jsem nikdy dříve neřekl. Existují dva druhy situací a dva druhy odpovědí na tyto druhy problémůJedno je neustálé drama. Jestliže je to něco, co se děje tam, kde teď žijete, poslouží vám, staré duše, když najdete cestu ven z dramatu, ať už je jím pro vás cokoliVysvoboďte se z dramatu a až to uděláte, zjistíte, že budete žít déle, vstoupí do vás světlo a budete se více smát.

Pracovníci světla, poslouchejte. Staré duše, poslouchejte mě. Vystupte z dramatu. Nedovolte žádné situaci, aby stále znovu vstupovala na místo dramatu, zatímco tam budete sedět a dovolíte jí to. Jestliže ji nedokážete kontrolovat, jestliže nedokážete být součástí její změny, potom se přestěhujte. Proč byste měli setrvávat v otravujícím prostředí? Proč bystě měli pokračovat v přijímání věcí, které vás zabíjejí? Proč potom zůstáváte s dramatem?

Dvojka je dočasné drama. To nejtěžší? Drama často víří a víří v rodinách a to je důvod, proč tolik z vás v této místnosti, a těch co poslouchají, se odpoutává od nejbližší rodiny. Stáváte se černou ovcí. Ale vlastně jste bílou ovcí a to, co je černé, je drama, ve kterém rodina víří! Proto jsou pro vás takovým problémem svátky. Je to doba, kdy máte povinnost návštěv a v jejím průběhu musíte naskočit zpátky do rodinného dramatu na jeden nebo dva dny a to je velmi nepříjemné, často konfrontační a obtížné.

Když odejdete, nedovolte jim, aby stiskli vaše tlačítko hněvu a strachu. Zůstaňte vyrovnaní a připraveni na možné rodinné drama. Když se budou snažit vás přinutit, abyste zůstali zapojeni do jejich procesu dramatu, zůstaňte v rovnováze a ukažte jim, co jste se naučili – jak být pozitivní a neovlivnění jejich procesem.

Je to obtížné, ale když to dokážete, tak si toho všimnou. Všimnou si, že vás nemůžou rozčílit ani otrávit nebo zastrašit něčím, co je velmi staré, karmicky to už není na vás naladěno, nebo nepatřičné. Bez ohledu na to, jak moc se snaží, vy to odbývejte smíchem a nechtějte mít poslední slovo. Nemáte tušení, jak je to pro vás posilující a kolik světla to vytváří na temných místech. Vy jen prostě s nimi nehrajete jejich drama. A v tom spočívá mistrovství.

Role vnitřního dítěte

Chci, abyste pozvali zpátky do svého života vnitřní dítě. Dokážete si vzpomenout, moji drazí, na dobu, kdy jste se neměli čeho obávat? Dokážete si vzpomenout na to, když vaším největším problémem bylo, jak dlouho si můžete hrát a kdy se musíte vrátit zpátky domů? Tento nádherný pocit osvobození od životních problémů je stále uvnitř. Není to nějaké pozvání k nezodpovědnosti, ale spíše to je pozvánka k nalezení radosti dítěte a jejího zabudování zpátky do běžného života, když to potřebujete.

To vytváří uvolněnějšího člověka a laskavost a vyrovnanost, jaké může vytvořit pouze rozpomenutí se na dětskou nevinnost. Toto je rozhodující krok k tomu, abyste zůstali vyrovnaní a nedovolili světu dospělých diktovat vám depresi nebo vaše klinické pocity vůči životu.

Toto může opravdu být ten nejtěžší krok, kvůli tomu, co je kolem vás, a situacím, kterým jste vystaveni a zesilujícímu se boji světla s tmou. Já vás žádám, abyste v tom všem nalezli radostAbyste to mohli udělat, přiveďte zpět vzpomínky na ty nejradostnější věci, které se vám kdy přihodily. Ty mají často něco společného s vaším dětstvím. Vytvořte si pocity dne před Vánocemi, nebo před vašimi narozeninami nebo dne před nějakou událostí, na kterou jste se dlouho těšili. To vzrušení, které cítíte, vás nutí poskakovat a smát se. Život je dobrý.

Tyto věci jsou všechny součástí vnitřního dítěte ve vašem nitru. Moji drazí, rozvinutá lidská bytost má příležitost toto mít jako součást každodenního života až do svého posledního dechu. Nepatří to jen dětem. Patří to k rozvinuté lidské bytosti. To vytváří rozdíl mezi starým a novým.

Přirozeně zde bude hrát svou roli soucit. Přichází automaticky a samozřejmě. Přirozeně bude hrát svou roli láska. Také zdravý rozum. Rovnováha zvítězí se zdravým rozumem. Nemusíte se snažit milovat; nemusíte se snažit být soucitnými. Jde jen o to, kým jste.

Dokážete to rozpoznat? Opravdu se to děje? Děje se posun? Konečně máte vítr v zádech. Řekli jsme to už dříve. Toto je nová energie. Vítejte na nové Zemi!

Odejděte z tohoto místa proměněni. Budou někteří, kteří to poslouchají a řeknou, že Kryon je blázen. „Žádný pokrok neexistuje a ani nepřichází žádné světlo.“ Není to to, co vidí ve zprávách. Mají pravdu! Tak proč je sledovat? Na této planetě existují věci, které jsou nádherné a dějí se teď, které nejsou viditelné. Chci, abyste to poznali a věděli to, věřili tomu a pochopili to. Světlo vítězí.

A tak to je.

KRYON

Odhalení 

Tento živý channeling byl přijat Lee Carrollem v Buffalo, New York, 25. června 2017 

Zdravím vás, drazí, já jsem Kryon z magnetické služby. Je typické, že poselství na konci druhého dne je osobní. Vždy opakujeme, že je velmi často směrováno na lidi sedící zde v této místnosti, v tomto prostoru. A přesto lze tento prostor definovat jinak. Definoval bych jej jako prostor pro všechny, kteří toto poselství poslouchají (nebo čtou). Rád bych vám předal channeling o odhalení a bude to pro vás všechny velmi významná poselství. Rád bych, abyste na chvíli zapomněli všechno, o čem si myslíte, že víte. Nikomu neuškodí, když na chvíli odložíte stranou, co vás učili. Nijak vás to neomezí, protože si to všechno zas můžete převzít zpět a zpracovat. Nemusíte odtud ani odejít jiní, můžete si uchovat všechny své vlastnosti. Teď bych však chtěl, abyste, obrazně řečeno, jen na chvíli zbořili zdi své víry, všeho, co vám kdy bylo o něčem řečeno.

A tak tu teď sedíte – a já začnu. Rád bych, abyste něco objevili. Něco bych vám rád ukázal. Ale je to velmi obtížné. Možná to však budete schopni vidět svým duchovním zrakem.  

Drazí, než jste sem vstoupili do tohoto života jako člověk, byli jste skutečně součástí Tvořivého Zdroje. Kdybych vám tak mohl ukázat, jaké to bylo. Jaká jsou omezení anděla bez těla, bez očí, bez uší? Neexistují žádná omezení, existujete v polévce Stvořitele, v polévce čisté lásky, a přesto máte určité jméno. Jste věčné duše, prastaré. Existovali jste před tímto vesmírem a ještě před tím předchozím vesmírem… dokonce před jakýmkoli vesmírem. A byli jste připraveni opětovně přicházet na tuto planetu. Už jste to dělali dřív, v jiných scénářích, na jiných planetách, v jiných galaxiích a jiných vesmírech. Je to něco, co děláte pořád dál. Proto jste tak staří, staré duše.    

Možná se ptáte, jak je to možné být součástí Tvořivého Zdroje a kde byste pak byli. Podívejte, neexistuje žádné „kde“. Když se ptáte „Kde je Bůh?“, jaká je odpověď?  „Ano,“ je odpověď. Nemůžete lokalizovat lásku nebo Stvořitele. Pokud tedy jste součástí této polévky Stvořitele, staré duše se jménem, pak jste s mnoha dalšími dušemi se jménem součástí polévky. Můžete všechno vidět, každou frekvenci světla, která existuje. Můžete slyšet každou frekvenci, která existuje, a je to mimo hranice jakéhokoli lidského slyšení. Můžete slyšet světlo. Barvy nejsou omezeny sítnicí, neexistují žádná omezení. Vaše galaxie je uchvacující, naplněná duhami, zvuky, krásou, duchem, životem – a to všechno dokážete vidět. Představte si to, jen si to představte. Jste staré duše se jménem, to je to, kým jste – a ne tím, koho vidíte v zrcadle. Jste nastaveni tak, abyste (na Zemi) byli tím, koho vidíte v zrcadleale já bych rád, abyste odhalili, kým skutečně jste. Měli byste z toho mít husí kůži. Copak necítíte, že to je pravda? Upřímně, máte pocit, že jste jen biologickou nádobou, která přijde a odejde? Že jste se někdy narodili do určité energie a pak ji zas opustíte? Jen záblesk v existenci jedné duše – to nedává smysl. Drazí, 80 % lidí na této planetě intuitivně věří na život po smrti. Co vám to říká? Je to očividné, jste něčím mnohem víc, než se zdá.          

Jste tedy připraveni přijít na tuto planetu. A ještě než sem vůbec přijdete, prožíváte radost ze „systému volby“. A tento systém se točí kolem všeho, kým jste byli, co jste prožili a co byste tentokrát chtěli prožít. Jeden život na planetě nazýváme „jedním vyjádřením“. Zní to pomíjivě, že? Jeden život je prostě jedním vyjádřením toho, kým jste. Strávíte tady zhruba sto let – to je prostě jedno vyjádření. A pak následuje další vyjádření, a pak další vyjádření a další. Rád bych, abyste pochopili, jak jste staří, jak jste moudří, co všechno víte. Co kdybyste si jako děti mohli s sebou na planetu přinést všechno, kým jste? Systém je nastaven tak, že uděláte rozhodnutí a víte, kdo budou vaši rodiče. Volba vaší kultury není žádnou náhodou. Možná se zeptáte: „Je to pro mé rodiče překvapení?“ A odpověď zní: Na ezoterické úrovni duší jste očekáváni. Vidíte, i vaši rodiče k tomu mají co říct. „Myslíš tím, že udělali volbu, když byli naposledy na druhé straně?“ Ó ne, ne, vždyť víte, že duše je všude. Jste si vědomi toho, kde je právě teď vaše vyšší já? Pokud se tedy vůbec dá mluvit o nějakém „kde“? Kde je? (Kryon se směje.) Duše je všude. Dovolte mi, abych vám sdělil něco, co vás dojme. Staré duše jsou na určité úrovni vždy na druhé straně závoje. Už jsme vám to říkali dřív, ale teď nastal čas to odhalit. Znamená to, že vaši rodiče byli před vaším narozením srozuměni s tím, že spolu s vámi budou nějakým určitým způsobem spolupracovat.

Jste tedy připraveni přijít na Zem a znovu se narodit v biologické formě. Ale ještě tady nejste. Rád bych, abyste odhalili ještě něco, zatímco posloucháte (čtete) toto poselství. Pokud je to pravda, že staré duše jsou na druhé straně závoje, pokud tedy vaše duše, vaše vyšší já je právě teď také na druhé straně závoje, pak to znamená, že každý jednotlivý člověk, kterého jste na této planetě milovali a ztratili, je stále ještě s vámi na určité úrovni duší, na úrovni lásky, na úrovni soucitu. Říkal jsem vám, abyste zapomněli na všechno, co vám říkali a tak jsem to také myslel. Vyprázdněte nádobu logiky – hned teď! Rád bych, abyste to viděli, abyste to odhalili a abyste to věděli: Nikoho jste neztratili! Všichni tu stále jsou. Tyto duše se jménem vědí, kdo jste, drazí. Vaši zemřelí rodiče, vaši zemřelí bratři a sestry nebo děti jsou stále ještě tady s vámi. Jejich energie je jiná a nemají žádnou tělesnou formu, ale jsou tady. Jste s nimi pořád, pořád. Zapomeňte všechno, co vám kdy říkali o tom, co se děje po smrti na druhé straně závoje, protože je to úplně jinak, než si myslíte. Je to mnohem větší, než si myslíte. Tamto je skutečná realita a ne váš svět tady.  

Opět tedy přicházíte na planetu. Už jsme mluvili o „větru zrození“ a tuto metaforu používali, protože je to něco, co vás stáhne (dopraví) do 3D. Z krásy na druhé straně závoje jste staženi na tuto planetuVe skutečnosti existuje biologická forma, zvaná embryo, která je přípravou na vaši duši tady. Pak však dochází k teologické diskusi kolem otázky: Kdy přesně přichází duše do těla? A my vám říkáme: Při vašem prvním nádechu, pak jste zpátky na Zemi. To je vítr zrození. Pak vstoupíte dovnitř a začínáte si vzpomínat na planetu. Je to vzácný okamžik pro vás, vaši matku a vašeho otce. Oslavujete nový život – a přitom jste už tak staří. A když se vám někdo jako dítěti zahledí do očí, pak někteří dokáží rozeznat, jak staří vlastně jste. Drazí, až budete příště hledět do očí novorozence, pak bych rád, abyste pronikli skrz biologii – a jeho duše se na vás zpříma podívá. Kdybyste jí mohli slyšet mluvit, možná by vám sdělila své duchovní jméno. Možná by řekla: „Jsem zpátky. Zas jsem tady. Jsem stará.“ Ale vy to nemůžete slyšet. Novorozenec nemá žádné vědomí, nebo že by přece jen měl? Možná je toho tady víc, než byste mysleli. Berete novorozence tak, že nedokáže ještě skutečně mluvit, nedokáže ještě formulovat myšlenky ani koncepty, nebo že by přece jen ano? Možná jsou ty koncepty tak velké a rozsáhlé, že je dítě prostě neumí vyjádřit. Každá matka to ví, když se dlouze zadívá do očí svého nově narozeného dítěte a mezi jejich očima proudí všechny možné druhy informací. Dítě se ještě nedokáže vyjádřit, přesto by vám toho mohlo tolik vyprávět. Mohlo by vám sdělit, že existuje plán vašeho společného života tady (na Zemi) a možná i povědět něco o budoucnosti. To je to odhalení, které byste měli udělat – odhalení velkoleposti toho, kým jste. 

Jste tedy tady (na Zemi), začínáte růst a poznávat život. A to je moment, kdy zvolna začínáte zapomínat na vítr zrození a na dobu, kdy jste mohli vidět své věčné světlo a všechno vnímat. Záměrně zapomenete na svou část Stvořitele a začnete se na nějakém určitém místě věnovat novým objevům. Je to to nejlepší místo, kde můžete volit vyváženost – světlo a temnota se ve vašem životě začínají objevovat velmi brzo a vy začínáte dělat volby.

Ve volbě, kterou jste právě teď kolektivně na této Zemi učinili, drazí, jste zvolili dobře. Teď bych rád, kdybyste se na chvíli znovu vrátili do větru zrození, protože jsem vám ještě nedopověděl celý příběh. Každý z vás, jako duše se jménem, o tomto posunu vědělAle nevěděli jste, jak to nakonec dopadne, protože to je svobodná volba. Mnoho z vás přišlo do doby, kdy proroctví vypadala temně. Někteří z vás přišli krátce před posunem a někteří až po něm. Avšak většina vás zde v místnosti nevěděla, zda k posunu dojde. A tak Tvořivý soucitný Zdroj zašeptal do toho krásného ucha, které může slyšet všechno, včetně světla: Může to probíhat oběma směry. Chceš tam přesto jít? Svoboda volby není budoucnost. Neznáte budoucnost. Všechno, co znáte, je svobodná volba. Může to proběhnout oběma způsoby. Můžete to udělat jako dřív, jako minule, zničit sami sebe strašným způsobem. To se může stát. Jsi přesto připraven odejít na Zem?“ A z nekonečné moudrosti Tvořivého Zdroje odpověděla duše se jménemNechci to zmeškat. Chci tam jít.

Už jste odhalili, kdo jste, odvážné duše se jménem? Jako staré duše jste sem přišli s vědomím, že možná na tělesné úrovni budete spáleni a sežehnuti explozí, která přijde jako blesk, a že zemřete. Že možná budete muset své poslední okamžiky protrpět se svými dětmi a přihlížet, jak umírají před vámi. Nebylo by to poprvé. A přesto jste řekli: Ano. Už jste odhalili, kým skutečně jste?      

Já vím, kdo jste, ale před vámi je to skryté. Místo toho tady sedíte a děláte si starosti: „Co se teď stane? Jak to bude fungovat? Budu schopen udělat to nebo ono?“ Nemáte ani ponětí, kým jste. Velkolepost a nádhera duše se jménem, která patří k Tvořivému Zdroji, je pro vás naprosto neznámou. Díváte se do zrcadla a vidíte jen biologickou bytost s určitým obličejem. Měli jste tolik tváří, tolik životů, tolik příležitostí. Tentokrát je to jinak. Od těch dob, co tohle děláte, se jen málokdy stalo, že jste překročili milník.  

To je to, kým jste. Ne odhalení svého jáale odhalení své duše – to je to, co bych vám chtěl předat. Chtěl bych, abyste to věděli. To je to, kým jste! Přicházíte na tuto planetu, velkolepí, a teď je jen na vás tuto velkolepost znovu odhalit. Zapomeňte všechno, co jste věděli, že by se mělo stát. Někteří z vás řeknou: „Nu, jsem teď už starý nebo o něco starší než mladí lidé tady.“ Říkám vám: Budete staří i zítra. Tak to prostě vnímáte. A pak naposledy vydechnete a budete zas u mě, u Tvořivého Zdroje, u andělů – ve skutečné realitě. A já vám řeknu, co se pak stane: bude tady mnoho smíchu, velká oslava: „Zvládnul jsi to, zvládnul jsi to, zvládnul jsi to!“ A vy se podíváte na Zem, pak na mě a řeknete: Chtěl bych se vrátit, chtěl bych se hned vrátit. Za jak dlouho se zas mohu vrátit? Mám tam ještě k vyřízení nedokončené věci. Vnímám světlo a vím, co přijde, protože už jsme to dělali dřív. Nemohu se dočkat, abych v tom zas pokračoval. To je to, kým jste – velkolepí v každém ohledu! A jako velkolepí se zas vrátíte a pak se probudíte s novou moudrostí a už nikdy neuděláte ty samé chyby. Budete dítětem s vlastnostmi, které dnes ještě nejsou rozpoznané.      

Tohle způsobuje světlo na této planetě. Poslyšte: čím více lidí se dotknete svým světlem, tím víc se toho staneDokonce i u lidí, kteří nevěří channelingům, ani by nikdy nešli na podobné shromáždění. Až naposledy vydechnou a projdou skrz závoj, budou všechno vědět. A vrátí se zpátky se světlem – věděli jste to? Protože teď už to mohou vidět. I když měli těžký život a nikdy by nevstoupili do místnosti, jako je tato, a neposlouchali by takové poselství, poznají pravdu a uvidí světlo. Uvidí, o co jde na Zemi a uvědomí si budoucí potenciály. A pak se na mě podívají a řeknou: „Chci se vrátit. Chci se tam vrátit a mít také šanci odhalit světlo, stejně jako ty staré duše, kterým jsem nikdy nevěnoval pozornost. Dovol mi vrátit se zpět, budu to cítit, probudím se a zúčastním se podobné akce jako tyto staré duše.“ Popsal jsem někoho, kdo to teď poslouchá, kdo je ještě hodně mladý a právě se probouzí pro tyto věci, pro které se obvykle probouzejí až dospělí – k potenciálu a odhalení toho, kým vlastně jste. To je budoucnost, to je systém.    

Teď už si zas můžete převzít své krabice se vším, co vás učili. Vezměte všechny šroubky a opět ji smontujte. Krabice víry obsahuje všechno, co vás učili a co jste prožili. Většina toho je lineární a většina toho je pravdou staré energie. Teď máte příležitost si tuto krabici se vším prozkoumat. A když to uděláte, pak se znovu otevře. Chtěl bych, abyste byli připraveni odhalit velkolepost duše se jménem, se jménem, které nedokážete vyslovit a které tady vždy bylo vždy – věčným jménem. Je to duše, kterou jste. Mluvili jsme o dělení duší a multiplicitních duších, avšak, drazí, existuje duše se jménem, kterou jste – kterou vždy jstePřicházíte a odcházíte multidimenzionálním způsobem, který nepochopíte. Už jste byli na mnoho místech, která vypadala jako Země. Už dřív jste prošli podobnými posuny a já vám říkám: Někteří z vás prošli posuny, které totálně selhaly a nepodařily se, kdy se planeta nezměnila, nezvládla posun a zanikla. Přesto jste se vrátili a řekli: Jsem připraven tam znovu jít.“ Kdo jste, že něco takového děláte?    

To je moudrost duše se jménem, která dokáže vidět a slyšet světloTo je to, kým jste a kým vždy budete. To, co se právě teď s lidstvem děje a dělo celou dlouhou dobu – o této historii a pravdě začnete odhalovat trochu víc. A že jedna velká událost, která nastane – a už pro ni pomalu nastal čas – bude vaše probuzení a znovu nalezené vědomí vlastní hodnoty. Ať vám někdo bude vyprávět cokoli, vaše vědomí vlastní hodnoty nemůže zmenšit. Když někdo řekne, že nejste hodnotní, usmějete se na něj a odpovíte: „To není pravda, já jsem hodnotný.“ Budete ve svém nitru vědět, zcela samozřejmě vědět, že jste hodnotní. Bude to trochu jinak než teď, že? 

Zažili jste někdy nové dítě s příliš velkým sebevědomím, které se na vás dívalo a nepřijímalo nic z toho, co jste říkali a co by mohlo snížit jeho sebevědomí? Tyto děti už tady jsou. Posun začal, pozorujte jej u těchto dětí a vzpomeňte si: také budete jednou takovým dítětem, znovu a znovu. A pokaždé, když se vrátíte na tuto planetu, budete víc naplněni světlem. Budou se dít věci a vy nebudete chtít zůstat mimo, takže řeknete. Nechci čekat, chci se tam znovu vrátit, protože to vidím… Budete mít přehled, který vám teď chybí.  

Už jste si znovu poskládali své krabice? Prozkoumali jste jejich obsah? Drazí, krabice je vždy rozkládací. Kdykoli budete chtít, můžete si znovu uspořádat pravdu o tom, kým jste. Na závěr znovu zopakuji: Je to zázrak, je to zázrak, že miluji duši se jménem – duše, kterou nazýváte „člověk“ a která je v každém ohledu velkolepá. Znám vás lépe, než se znáte vy sami.

A tak to je. 

Kryon


Kryonovy „Marshmallow Messages“ – leden 2017

02. 01. 2017

POSLOUCHEJTE

Poslouchejte, v procesu vaší každodenní existence coby pracovníka světla na této planetě, existuje mnoho vrstev vašich částí, které nesou energii pro Zemi. Samotný fakt, že jste tady v osvíceném stavu, vytváří energii! Nezáleží na tom, co děláte. Vaše světlo osvítí temnou místnost, i když budete předstírat, že žádné světlo nejste.

 

~ Kryon prostřednictvím Lee Carrolla ~

- z Kryonova channelingu „Frustrace pracovníka světla – část 2.“ - Kniha 10 – Nové uspořádání 

09. 01. 2017

ZÁMĚR A PRAVDA

Nezoufejte! Zažehněte světlo, se kterým jste přišli, a stůjte zpříma a beze strachu„To je až příliš zjednodušené, Kryone.“ Ach, vážně? Jak si myslíte, že tato planeta zahnula za hlavní roh, drazí pracovníci světla? Staré duše, nechápete, že vaše světlo je multidimenzionální sílou? Není lineární. Není důležité jeho množstvíJe to jeho záměr a pravdaTo znamená, že i maličké světlo urazí dlouhou cestu a staré duše jsou v této oblasti extrémně mocné.

- Z Kryonova channelingu „Odhalení ohledně temnoty“ - 

16. 01. 2017

VY JSTE SVĚTLO

Do tohoto vašeho „tlačení světla“ nikdy nepronikne nic nevhodného. Říkáme vám, že energie vaší duchovní rovnováhy – vaše světlo, které je poháněno vaším spojením s mřížkou, je tak silné, že už nepotřebujete žádné štíty. Vy JSTE světlo, zatímco kráčíte svým prostorem, rodinou, prací a životem.

- z Kryonova channelingu - „Kryonova Kniha Sedm – Dopisy z domova“  

24. 01. 2017

JE TO NA VÁS

Duch zná potenciál všech věcí, které byste mohli udělat. Je to pro vás extrémně složité, ale pro nás ne. Je to interdimenzionální a vytváří to kruh. Vidíme potenciály každého rozhodnutí, které byste mohli během života udělatTakže víme vše, kromě jediné věci: na této planetě je svoboda volby, takže nevíme, kterou budoucnost si vyberete. To je na vás.

- z Kryonova channelingu „Mnohá vy“  

30. 01. 2017

GRATULUJEME

Gratulujeme, drahé staré duše, že jste přišly na tuto planetu v této době, když jste věděly, že to budou obtížné časy. Nemohly jste si nechat ujít tu party, že?

- z Kryonova channelingu „Fundamentální fraktál“ 

Kryonovy „Marshmallow Messages“ – únor 2017

06. 02. 2017

POSLOUCHEJTE

čím více se dozvídáte o vědě, tím více se dozvídáte o Stvořiteli – zjišťujete, že mezi fyzikou a duchovností není žádné odděleníJsou to muži a ženy s jejich svobodnou volbou a logikou, kdo se rozhodne oddělit se od majestátu Boha.

- z Kryonova channelingu „Komunikace s Duchem“ 

14. 02. 2017

BOŽSKÁ ROVNOVÁHA

Člověk zapomíná, že při plánovacích setkáních v božské rovnováze byly vytvořeny nejen problémy a výzvy pro lekce, ale také jejich řešení. To je božská rovnováha, kterou byste si měli zapamatovat.

- Z Kryonovy Knihy Sedm „Dopisy z domova“ 

21. 02. 2017

DUCHOVNÍ AXIOM

Vzpomeňte si na tento duchovní axiomnejprve se postarejte o sebe… pak se změní věci kolem vás.

- z Kryonova channelingu „Kryonova Kniha Devět – Nový začátek“ 

27. 02. 2017

PŘEDSTAVTE SI TO

Čisté sladěné vědomí: dokážete si představit Izraelce, Palestince a Íránce s čistým sladěným vědomím? Dokážete si to představit? No, právě teď to tak máte vy s vašimi dřívějšími válečnými nepřáteli, tak proč by to nemohli mít i ti na Blízkém východě?

- z Kryonova channelingu „Akáša se probouzí“ –

Kryonovy „Marshmallow Messages“ – březen 2017

06. 03. 2017

ROVNOVÁHA

Drazí, jste zde, abyste oslavovali! Ať je toho váš život odrazem! Svobodná volba je o lidech, kteří dělají, cokoli chtějí, ale zároveň jsou přitahováni k těm, kteří už na to přišli. Rovnováha se stává velmi přitažlivouPopulace na této planetě se na vás bude dívat jako na vzor, když ukážete soucit a rovnováhu, protože tam směřuje posun lidské přirozenosti, staré duše. Vy do této rovnováhy vstoupíte jako první.

- z Kryonova channelingu „Když motýl zatřepe křídly“ -

15. 03. 2017

PARTNERSTVÍ

 Proces spolutvoření je zázrak partnerství mezi člověkem a Bohem a obsahuje semena, ze kterých mohou prospívat všichni kolem vás! To, co vám tvrdí opak, je na strachu založené vědomí duality.

- Z Kryonovy Knihy Šest „Partnerství s Bohem“ -

20. 03. 2017

JEDINĚ VY

Jednou z nejtěžších věcí pro kteréhokoli člověka je pochopit, že nezáleží na tom, jak byly nastaveny kontrolky při vašem příchodu – můžete je najít a resetovat! Žádná entita, průvodce, pomocník, přítel, léčitel, guru ani anděl se nemůže natáhnout a provést lepší nastavení kontrolek. To je rezervováno jenom pro vás…

~ Kryon, přijato Lee Carrollem ~

- z Kryonova channelingu „Kryonova Kniha Devět – Nový začátek“ –

27. 03. 2017

STARÉ DUŠE

 Staré duše, zatímco zde sedíte, jste ochotné připustit, že nevíte všechno? Změna, která je na dosah, není opakující se historií. Tyto věci, ať už jde o vás osobně nebo celou planetu, se posunou takovými způsoby jako dosud nikdy. Bude zde integrita a soucit jako dosud nikdy. Nějakou dobu ještě můžete vidět nepokoj, ale věci nejsou vždy takové, jaké se zdají být.

- z Kryonova channelingu „Změna“ –

Kryonovy „Marshmallow Messages“ – duben 2017

 04. 04. 2017

POŽADOVANÉ MYŠLENÍ

 Co to povídám? Říkám ti, že zůstaneš nešťastný, drahý, ať jsi kdokoli z čtenářů či posluchačů, dokud se nerozhodneš obrátit se dovnitř a nalézt to, co je posvátné. To vyžaduje nové myšlení mimo 3D intelektuální krabici. Vyžaduje to multidimenzionální myšlení. Je zapotřebí, abys započal proces, o kterém jsme hovořili stále dokola. Jinak budeš jednoduše tonout v dramatu, které se odehrává kolem.

- z Kryonova channelingu „Běžné otázky“ -

10. 04. 2017

VY VŠICHNI

 Vy všichni můžete channelovat. Všichni se můžete spojit s Duchem tímto způsobem. Úplně každý z vás. Jste Bohu známiŽivot čeká jen na to, až vezmete za ruku své vyšší já. Taková vždy byla naše pozvánka.

- Z Kryonovy Knihy Jedenáct – Nadzvedání závoje -

17. 04. 2017

SLIB OD DUCHA

 To vy jste autorem své vlastní zkoušky, proto vězte toto: žádná zkouška není mimo rozsah vašich znalostí či schopnosti jí projítVesmír vám nikdy nedá problém, který by byl neřešitelný. To by neposloužilo ani vám ani Duchu. Takový je slib pro vás od Ducha!

- z Kryonovy Knihy Dvě – Nemyslete jako člověk –

25. 04. 2017

MÍR A POROZUMĚNÍ

 Nečekejte, že vaše problémy zmizí, protože se nacházíte uprostřed své smlouvy. Test planety spočívá v tom, zda si uvědomíte, kdo jste, a přitom zároveň budete čelit okolnostem kolem sebe. Díky tomu ostatní kolem vás uvidí, jak si dokážete poradit se životem. Je to váš mír a porozumění tváří v tvář lidskému dramatu, co udělá největší dojem na ostatní.

- z Kryonovy Knihy Šest – Partnerství s Bohem –

 

 
Kryonovy „Marshmallow Messages“ – květen 2017

 01. 05. 2017

HLEDÁNÍ

 Lidé vždy hledali Boha. Je to jednoduše stesk po domově, který odráží absenci vašeho komunikačního spojení, zatímco procházíte svou lekcí. Je to základní touha na buněčné úrovni a je společná všem lidem.

- z Kryonovy Knihy Jedna – Konec času -

08. 05. 2017

SKUTEČNÝ KATALYZÁTOR

 Existují drobné části vašeho těla, které čekají na záměr. Čekají na energii zvanou soucit, aby se probudily a vyrostly do buněk, kterým určíte, aby byly. Věda bude hledat chemii, která by je aktivovala, ale skutečným katalyzátorem je záměr (vědomí).

- Z Kryonovy Knihy Devět – Nový začátek -

15. 05. 2017

VYHRÁVÁTE

 Vyhráváte bitvu. Pravdu nehledejte ve zprávách, protože ve vás budou vyvolávat strachKoneckonců, je to jejich práce. Pochopte to a buďte moudří v časech změn.

- z Kryonova channelingu „Odhalení temnoty“ –

23. 05. 2017

VTIP

 Lidé se budou vždy vnímat jako oddělení od Boha, protože to je součást duality. Vtip je v tom, že to je, jako by se lidé rozhodli, že jejich vlastní myšlenky náleží někomu jinému, protože je nedokáží „vidět“.

- z Kryonovy Knihy Deset – Nové uspořádání –

30. 05. 2017

NEJVĚTŠÍ POSUN

 Rodino, nacházíte se uprostřed největšího posunu, jaký se kdy v lidstvu odehrál. Začínáte jít směrem, který nakonec na planetě vytvoří nádherný scénář – takový, ve kterém už planeta nikdy nebude válčit. Během toho procesu se budete muset mořit s některými věcmi. Vyžaduje to jednu generaci a možná i déle, aby se to mohlo odehrát.

- z Kryonova channelingu „Změna“ –

Kryonovy „Marshmallow Messages“ – červen 2017

 05. 06. 2017

OČEKÁVEJTE DOBRÉ VĚCI

Sledujte, jak s vámi temnota bojuje jako nikdy dřív, a sledujte, jak vším proniká Pole harmonie. Je to téměř jakoby nádhera Matky Přírody začala ovlivňovat i lidstvo. Pole se pokusí vytvořit symbiotické systémy, které vzájemně spolupracují, se soucitem a krásou. Změní to lidskou povahu a to jsme řekli už dříve. Nevzdávejte to, staré duše, a očekávejte dobré věci bez ohledu na to, co jste viděly nebo očekávaly v minulosti.

- z Kryonova channelingu „Pole – část II.“ -

13. 06. 2017

JDĚTE DÁL

 Vezměte dnešní situaci a přeměňte ji do něčeho, co pro vás bude krásné už teď. Navzdory těžkým okolnostem se ukotvěte a oslavujte vše, co je kolem vás. Přihlaste se o Boží lásku a nechte se naplnit soucitem DuchaPak jděte dál… i kdyby v pochybách.

- Z Kryonovy Knihy Devět – Nový začátek -

19. 06. 2017

JSTE STVOŘENI Z HVĚZD

 Už dříve jsme vám říkali: „Jste stvořeni z hvězd“. Vše, co jste, je součást všeho, co je, takže nejste izolované bytosti, které by kráčely po Zemi a přitom od ní byly zcela a naprosto oddělené. Jste součástí chemie Země, fyziky vesmíru a vaše planeta má specifické atributy, které jsou jen a jen pro vás. Jste součástí velkolepého plánovaného systému.

- z Kryonova channelingu „Nové světlo“ –

26. 06. 2017

TEMNOTA ZTRÁCÍ PŮDU POD NOHAMA

 Až začnete vytahovat nové nástroje, které vám byly dány, budou děsit temnotu, která vládla. Budou instituce, které s vámi budou bojovat a budou i nadále zapojené do chamtivosti a temnoty. Tato bitva začala a to, co se pomalu děje, je to, že oni ztratí půdu pod nohama a vy pak pochopíte, co vám říkám, až to uvidíte.

- z Kryonova channelingu „Pět klamů nové energie“ –

Kryonovy „Marshmallow Messages“ – červenec 2017

 03. 07. 2017

VĚŘTE TOMU

 Světlo je dnes mocnější než kdy dřív. Pokud budete pokračovat touto cestou, světlo zvítězí. Nicméně se potýkáte s tímto: mnozí tomu nevěříte, protože ta situace byla po mnoho generací stejná. Dovolíte, aby minulost určovala budoucnost?

- z Kryonova channelingu „Nové světlo“ -

10. 07. 2017

VTIP JE V TOM…

 Tak jako krvinky v sobě nesou kyslík, který dává lidské bytosti život, lidé nesou život Boha. A to je pravda! Jste skutečně kouskem celku, kterému říkáte Bůh. Duch bez vás nemůže existovat. Úplně každý z vás je kouskem celku božství a bez vás by tato nádherná tapisérie, zvaná Bůh, neexistovala.

- Z Kryonovy Knihy Deset – Nové uspořádání -

  

18. 07. 2017

PRÁZDNÁ TABULE

 Nezáleží na tom, co vám právě teď vadí – ať už je to osobní nebo planetární. Chci, abyste před sebou viděli prázdnou tabuli, na které není nic – vůbec nic. Je prázdná, protože výsledné efekty změn dosud nejsou zapsányVlivy působící na vaše problémy čekají na láskyplnou změnu.

- z Kryonova channelingu „Změna“ –

24. 07. 2017

VĚDOMÍ LÁSKY

 Střed vesmíru má vědomí lásky, která je Tvořivým Zdrojem a žije ve vás každý den. Dokážete se s tím na mysli usmívat?

- z Kryonova channelingu „Pět klamů staré energie“ –

31. 07. 2017

TEĎ VÍTE PROČ

 Očekávejte to všechno! Očekávejte laskavou změnu. Probouzejte se s nadějí, že dnes a zítra budou pro vás věci jinak. Nechť je soucit vaším průvodcem. To jsou věci, o kterých mluvíme a o kterých jsme mluvili i dříve. Drazí, zastupuji Tvořivý Zdroj. Já jsem zamilován do lidstva…

- z Kryonovy Knihy Čtrnáct - Nový člověk –

Kryonovy „Marshmallow Messages“ – srpen 2017

 07. 08. 2017

PROČ OČEKÁVAT TO NEJHORŠÍ?

Změny nejsou vždy špatné. Mnoho změn vede k laskavosti tam, kde předtím žádná nebyla. Někdy je to řešení, kde předtím žádné nebylo. A proto se vás ptám, drazí lidé, proč když dochází ke změně a posunu, přesouváte se k nejhoršímu společnému jmenovateli, kterým je strach? Vám všem se nečekaně staly dobré věci. Tak už to v životě chodí. Proč tedy během změn a posunu čekáte to nejhorší?

- z Kryonova channelingu „Změna“ -

14. 08. 2017

PARADIGMATA

 Přesouváte se z paradigmatu, které zahrnuje váš imunitní systém, k paradigmatu, které nyní zahrnuje brzlík. Co jsem to právě řekl? Povím vám to: imunitní systém identifikuje nepřítele a bojuje s ním. Brzlík identifikuje nepřítele a harmonizuje se s ním.

- Z Kryonovy Knihy Devět – Nový začátek -

21. 08. 2017

PŘEDBĚŽCI

 

Staré duše, vy jste předběžci všeho, co přichází. Posun je důvodem, proč sedíte v této místnosti nebo posloucháte tento channeling. Staré duše, berte to vážně. Pokud vám někdo říká, že je toto „konec světa“, pak chci, abyste se usmáli a řekli mu, proč to konec světa není. Povězte mu, že na to vás Bůh až příliš miluje. Zprávy o konci světa jsou staré a vytvořené člověkem, nikoli Bohem.

- z Kryonova channelingu „Stav Země“ –

28. 08. 2017

ZÁZRAČNÉ LIDSKÉ TĚLO

 Jak lidské tělo zázračně – samo a téměř přes noc – eliminuje nemoc? Existují o tom doklady a úzce to souvisí s energií myšlení. Co s tím uděláte? – Nebo to budete ignorovat?

-        z Kryonovy Knihy 2 – Nemyslete jako člověk –

Kryonovy „Marshmallow Messages“ – září 2017

 05. 09. 2017

STÁLE OSVĚTLUJÍCÍ

Poslyšte, v procesu vaší každodenní existence coby pracovníka světla na této planetě existují vaše části s mnoha vrstvami, které nesou energii pro Zemi. Samotný fakt, že jste zde v osvíceném stavu, vytváří energii! Nezáleží na tom, co děláte. I když bude světlo procházející temnou místností předstírat, že není světlo, přesto bude i nadále osvětlovat tu místnost!

- z Kryonovy Knihy Deset – Nové uspořádání -

11. 09. 2017

JSTE ZDE Z KONKRÉTNÍHO DŮVODU

 Vše, co se teď děje, je o vás, drazí. Staré duše na planetě jsou zde z konkrétního důvodu a právě včas… Každý z vás má svou vlastní cestu a každý člověk má možnost unikátní volby, čemu bude věřit a čemu ne. Ale všichni zde máte svůj účel!

- Z Kryonova živého channelingu z června 2017 -

18. 09. 2017

BUĎTE MAJÁKEM

 Místo abyste usilovali o něco, co je na vrcholu žebříku, usilujte o pochopení kruhu energie, která vytváří vaši novou realitu „teď“Když vidíte kruh „Já jsem to já jsem“, chápete, že je to prohlášení o nelinearitě? Chápete, že je to prohlášení o vás a o rodině? Buďte andělem, majákem, každý okamžik svého života.

- z Kryonova channelingu „Stav Země“ –

26. 09. 2017

VĚŘTE TOMU

 Posouváte se od temnoty ke světlu, a i když jste prožili mnoho životů, paradigmata jsou nyní jiná. Budete se tomu muset přizpůsobit. Ale nejdřív ze všeho tomu musíte uvěřit.

-        z Kryonova channelingu „Přechod od temnoty ke světlu“ –

 

 

Kryonovy „Marshmallow Messages“ – říjen 2017

 02. 10. 2017

JAKO VAŠE

   Má energie je jako ta vaše: je andělská, přesto je to částečně fyzika a částečně láska. A to, drahé lidské bytosti, je také energie v srdci a středu každého atomu ve vesmíru.

- z Kryonovy Knihy Deset – Nové uspořádání -

09. 10. 2017

POMALU JSTE VYTVÁŘELI

 Pomalu jste na své planetě vytvářeli, zasévali a pěstovali semena, která povedou k civilizaci Země bez války. ach, nikdy nebudete úplně za jedno, ale vaším řešením už nikdy nebude vzájemně se zabíjet ve válceTo je dysfunkční řešení, které vám přinášelo jen ještě více válek.

- Z Kryonovy Knihy Čtrnáct – Nový člověk -

16. 10. 2017

GRATULUJEME

   Pokud jste stará duše, cítíte to. Pokud to cítíte, jste stará duše. Gratulujeme vám všem k tomu, že jste, kým jste. Jste ti, kdo změní planetu.

- z Kryonova channelingu „Definice staré duše“ –

23. 10. 2017

KATALYZÁTOR

 Je lidskou přirozeností, že ve skupině vyčkávajících pracovníků minimálně jeden vstane a začne práci dřív, než se k němu připojí ostatní. Jinak by všichni stále jen vyčkávali. Takže vy jste katalyzátorem pro změnu, kterou se snažíte vypozorovat. Nic se kolem vás nestane, pokud se vy nezměníte jako první.

- z Kryonovy Knihy Tři – Alchymie lidského ducha –

30. 10. 2017

VĚŘÍTE TOMU?

 Jste šéfové svých buněk, vaše vědomí hovoří s vaší innate a tak s tím musíte být v naprostém souladu. Musíte to vlastnit. Věříte tomu? Opravdu věříte posunu, který se odehrává?

 z Kryonova živého channelingu „Přechod z temnoty do světla?“–

 

Starší channelingy

Pomoc a podpora po roce 2012
Tento živý channeling Kryona byl přijat v Grand Rapids, Michigan, 17. července 2016

 

Zdravím vás, drazí, já jsem Kryon z magnetické služby.

Den jste vyplnili otázkami, a zatímco některé odpovědi pro vás byly odhalením, jiným jste zatím moc neporozuměli. Tyto odpovědi jakoby spadly na zem, která zatím ještě není úrodná, avšak s rozvíjejícím se vědomím začnou jako semínka klíčit. Tento channeling je především pro vás tady v místnosti, ale možná i pro ty, kteří jej budou jednou poslouchat nebo číst. Můžete se jej také zúčastnit.

Někdy to tak děláme, abychom uctili ty, kteří sem přišli a strávili mnoho hodin otázkami, učením, bytím a děláním. Nemáte ani ponětí, jak vás Duch vidí. Myslíte, že jen přijdete na nějakou akci, avšak když přijmete toto učení a uvěříte poselství, které přichází z Tvořivého zdroje, pak vám říkám: Váš záměr být tady, pracovat na sobě, klást otázky a sdílet zkušenosti je jako jasná zář světla v divočině.

Místnost naplnil doprovod a někteří z vás jej dokáží vnímat. Víte, že pro ně platí pravidlo nezasahovat. Dokážete však přesto vnímat jejich potlesk, jásot a lásku? Máte svobodnou volbu a svobodná volba znamená, že nezasahujeme. Avšak, drazí, když řeknete, že byste chtěli udělat něco, při čem se zapojí vaše vyšší já a váš duchovní záměr, pak je nám dovoleno vstoupit (zasáhnout). To je svobodná volba a o té bych chtěl promluvit. Rád bych vám předal pár základních principů, o kterých jsme už mnohokrát diskutovali. Avšak měníme stále prostředí, abyste to mohli slyšet ještě jednou a tentokrát možná v jiné řeči a v jiné formě než posledně. 

Na určité úrovni se musíte ptát sami sebe: Co se vlastně stalo během těchto dvou dnů (semináře – pozn. překl.)? Kdyby se vás někdo zeptal, co jste se dnes naučili, co byste odpověděli? Kdyby se někdo zeptal, jak se teď budete chovat podle toho, co jste se naučili, co byste odpověděli? Co říkáte sami sobě? A pak byste různě reagovali a probírali témata, která vám můj partner předal, a nakonec byste shrnuli všechno, co jste se tady naučili. A vy byste pak odsud odešli jiní, než jste sem přišli.  

Někteří z vás jen posbírají informace a budou žít dál, aniž by se něco změnilo. To je určitý druh lidí, kteří mají potřebu sbírat všechny možné věci, které potřebují, aby si je pak sami pro sebe poskládali. Někteří z vás si to tak skládají už léta a pak přijdete jednoho dne sem a všechny ty věci do sebe začnou zapadat. Pak odsud odejdete a začnete dělat nové věci – zkoušet nové věci, jak říkáte. Jste všichni tak rozdílní. Avšak co bych vám chtěl říct a připomenout, je následující: Toto je nová energie, skutečně jiná energie, jakou jste dosud nezažili. 

Představte si farmáře, který celý svůj život farmaří. Zná roční doby, zná všechno kolem deště, ví, kdy má zasít, ví, kdy je třeba udělat různé práce. Úroda roste a on ví, kdy má co sklidit, ví také, co musí udělat po sklizni a jak to funguje na trhu. Je expert. Pak najednou dojde ke změně počasí a stane se něco úžasného. Najednou, bez jakéhokoli vysvětlitelného důvodu, se půda obohatí o nádherné živiny. Je to, jako když zaseje semena a ty pak začnou hned růst. Potřebuje jen zlomek vody k zavlažování a sklidí třikrát až desetkrát víc. Úroda je zcela rezistentní vůči chorobám a škůdcům a sklizeň probíhá snadno, protože plodiny rostou jinak a dosahují plné zralosti. Farmář je nepotřebuje odnést na trh, protože trh přijde za ním. Všechno se změní. A teď tady sedíte vy, „farmáři“ s vašimi semínky. A já vám říkám, že odpovědi na tolik vašich otázek se týkají reality, jakou byste nikdy nečekali. Stále ještě kladete krásné otázky k tomu, jak věci fungují, co byste měli dělat a jak máte postupovat – ale chybí vám důvěra v novou půdu, do které zasejete semínkaPředpokládáte, že by to mělo pořád pokračovat stejnou cestou, stejným způsobem. Ale tak to nebude. K odpovědím na všechny vaše otázky si musíte připojit faktor nové energie. Dnes jste položili tolik otázek k procesům, o kterých jsme mluvili. Nová síla komunikace s vašimi buňkami skrz afirmace – to je nová „sklizeň“, drazí. Zasejete stejná semínka a sklidíte desetkrát víc – stejně jako ten farmář.     

Už nemůžete klást staré otázky, když se některé věci dějí automaticky. Nemůžete pokračovat v nové energii a ptát se: „Kolik? Jak často? Co se stane, když …?“ neboť u některých věcí to už nehraje žádnou roli, protože už jen vaše slova padají na úrodnou půdu a rostou samy od sebe. Je tady skutečně doslova podpůrná energie. Vašimi otázkami intelektualizujete to, co očekáváte, avšak odpovědi mají jiný význam, jiný smysl, protože nejsou lineární. Dám vám dva příklady, abyste to pochopili.  

Velká otázka: Co bude dál?

„Kryone, přišel jsem na toto shromáždění pracovníků světla a starých duší, slyšel jsem pár channelingů s nádhernými poselstvími a dobrými radami, procesy a odpověďmi. Ale nevím, co mám dělat dál. Vím, co bych měl zkoušet, ale je to tak matoucí. Zapsal jsem si tolik poznámek, jak to jen bylo možné, ale teď se v nich nedokážu orientovat. Obkreslil jsem si i obrázky z tabule, ale nedokáži si je srovnat. A teď odejdu z této místnosti a chtěl bych vlastně dělat všechno. Kryone, cítím se jako stará duše a věřím v to, co jsem slyšel. Ale nevím, co mám dělat.“ A nyní očekáváte odpověď ve formě seznamu: Udělej nejdřív to, pak se stane ono, a ty se cvičením budeš pomalu zlepšovat a vědět to či ono… To však není odpověď! To je stará odpověďNová odpověď zní: Záměr ke změně, k posunu, je tím semínkem, které zasejete. Nemusíte se na nic rozpomínat, staré duše, protože tohle je pro vás jen kurz pro osvěžení (znalostí). Už všechno víte a jste mnohem moudřejší, než si myslíte. Nesete v sobě starou moudrost, někteří dokonce i z Lemurie, někteří jste byli učiteli na jiných místech. Všechno už máte ve svém nitru. Odpověď, kterou bych vám mohl dát, zní: Jděte domů a až budete sami v klidu, vyslovte nahlasMilý Duchu, jsem připraven udělat změnu ve svém životě. Rád bych, abys mi ukázal, co přijde dál. Dej mi intuici, abych věděl, jaká mám vyslovit slova, která mě pak změní a povedou k tomu, kvůli čemu jsem sem přišel. Uvidíte, jak tato semínka záměru padnou na nádherně úrodnou půdu. Budou stejně jako v té metafoře o sedlákovi růst kolem vás a vy při tom nebudete muset nic dělat. Jen to prostě pozorovat. Ve vašem životě se začnou dít věci, protože jste vyjádřili záměr ke změně. Například uzdravení, kvůli kterému jste sem přišli – vím, kdo tady je – neptejte se kvůli tomuto uzdravení, jak často máte říkat to nebo ono nebo co přijde jako následující, ale očekávejte, že už je to tady a vy víte, co je třeba říct. Můžete víc než jen poděkovat, můžete také říct: „OK, funguje to. Co ještě?“ 

Je tu nová energie, která podporuje pracovníky světla a staré duše jako nikdy dřív. A záměr vašeho vědomí je jako déšť pro úrodnou půdu. Přesvědčil jsem ty z vás, kteří by pořád ještě chtěli každý proces intelektualizovat? To je nové. Ano, přesto musíte i nadále promýšlet a plánovat věci, jak to normálně děláte. Avšak největší rozdíl ve vašem životě způsobí záměr. A tím myslíme čistý záměrcož znamená, že jej uznáváte a že v něj věříte. Vyslovíte nahlas něco, o čem víte, že je správné a pravdivé. Zasejete semínka – to je to, co uděláte.

„Kryone, jak budu vědět, co mám říct?“ Budete vědět, co máte říct, staří mudrci, budete to vědět. Nepoužívejte slova někoho jiného, ale mluvte se svým vyšším já osobním způsobemvlastními, jednoduchými, laskavými, výstižnými a věrohodnými slovy – a myslete vážně to, co vyslovujete. Vaše vyšší já je váš nejlepší přítel. Nemusíte to formulovat květnatě nebo nábožensky. Je to váš nejlepší přítel, vaše duše. 

Je to jiný druh komunikace v této (nové) energii, která je připravena a čeká jen na to, aby vás podpořila. Na této planetě je jiný poměr světla a temnoty a to je velmi významné, protože jak kráčíte na různá místa, pracovníci světla, vyzařujete své světlo jako nikdy dřív. Máte mnohem větší dosah, než byste tušili. Týká se to každého. Věci se začínají měnit. Celá současná fyzika Země se začíná měnitMagnetická mřížka se vyživuje novým druhem heliosféry Slunce. Všimli jste si nějakých změn na Slunci? Víte, že vaše sluneční soustava obíhá kolem galaktického centra a vstupuje do nové oblasti, ve které jste dosud nikdy nebyli. Přitom se budou měnit různé věci v heliosféře Slunce, odtud budou přímo proudit do vaší magnetické mřížky, která se bude posouvat a nově uspořádávataby se pak i vaše vědomí mohlo posunout na novou úroveň. Je to všechno metafora? Ne, to je fyzikaA vědomí se bude moci rozšiřovat.    

Drazí, očekávali jsme, že tu teď budete, a proto začínají různé věci spolupracovat. Nemusíte dělat všechno a nemusíte všechno dělat sami.

Pak tu je ještě jiný druh otázek, které ukazují, že jste ještě nepochopili skutečnost, že všechno kolem vás se mění. Ta otázka pokaždé zní: „Kryone, jsem stará duše a miluji tvé učení. Skutečně jsem všechno přijal a pochopil. Budu se měnit, pěstovat tato semínka, budu zdravý, budu směřovat k mistrovství a stanu se moudrým… to vše budu dělat a už dělám. Avšak to je možné jen u mě, u mě jako staré duše… ale když teď vyjdu do světa a zkusím se setkat s „Andrafalci“ (dřevorubci ze starého městečka Andrafall u vodopádu Andra) – nejsou takoví jako já, nikdy by se nezúčastnili takovéto akce s výukou a channelingem jako je tato. K čemu by pak bylo dobré sdělovat něco lidem v mém okolí, vždyť mají nízké vědomí, o kterém ani neví, že je mají? Co mám dělat? Jinými slovy: „Milý Kryone, miluji všechno to, co pro sebe mohu udělat, ale v mé práci ve vnějším světě mi to nepomůže.“  Odpovím vám, že jste to prostě ještě nepochopili.

Můžete pokračovat: „Byla doba, kdy jsi říkal, že Láska dobude všechno. Všechno, co mám dělat, je milovat tyto lidi a oni se pak změní. Je to jako kdybys řekl, až tě někdo napadne, tak prostě zůstaň sedět a říkej si: Dobře to dopadne. Ale tak to není, protože někdo tě napadne a přemůže… to je to, co se ve staré energii dělo se světlem, vím to.“ Takto vypadají vaše otázky a já to stále vnímám ve vědomí, které panuje v tomto prostoru. Frustruje vás to, že si myslíte, že všechno musíte udělat sami. Ve staré energii se to tak dělo, život za životem, život za životem. Vy šamani to znáte, nedočkali jste se žádného uznání. Jako nejvyšší šamani nějakého kmene jste byli zabiti, jakmile se přihodilo něco jako třeba zemětřesení. A nehrálo žádnou roli, že jste předtím uzdravili dceru toho nejstaršího, protože to vy jste to zemětřesení způsobili. Vždy jste byli v napětí a někteří z vás jsou ještě i dnes, protože máte stejné pocity jako šamani a čekáte jen na to, až padne příští výstřel.   

Povím vám něco, co pořád ještě neberete v úvahuDošlo k proměně (transformaci) toho, co označujeme jako „síla“. Co považujete za nejsilnější energii ve vnějším světě, která má vědomí? Ve staré energii to bylo násilí. Síla, která vedla ke křiku, dramatům, vyhrožování a obviňování a protivník se krčil v koutku, aby nebyl zraněn. Víte, co to je? To je barbarská energie, tak stará, jak jen může býtA to se teď mění!

Dovolte mi, abych nově definoval „sílu“. Jednoho dne – a začíná se to na této planetě již ukazovat – bude tou nejsilnější a nejmocnější silou vyrovnanost, kterou budete moct zachovávat v situacích, kdy budou ostatní vyvedeni z míryTo nejsilnější, co budete moct poskytnout ostatním lidemkteří si myslí, že všechno vědí a které vy zas považujete za méně vědomé – to nejsilnější, čím budete moct přispět k vyjednávání, je světlo, moudrost a jasné myšlení. A říkám vám také, že to zaznamenají a pocítí – bez ohledu na to, jak nízká energie tam bude vládnout. Vy budete ti silnější. Jinými slovy: Tato energie bude podporovat nový druh síly – světlo.   

Vycházíte z předpokladu, že odtud odejdete a budete ztraceni? Protože o to v té otázce šlo, že? Pokud to tak je, pak se jen dopředu ujišťujete, že budete poraženi ještě dřív, než začnete. Je čas pro změnu, pro posun, že? Čas pro změnu v myšlení a vnímání. Realita této planety se začíná oprošťovat od sevření staré jednotvárnosti. Máte temnou armádu, která nechce nic jiného než zraňovat lidi a vnášet strach do vašich životů, nahánět vám strach tak, abyste to vzdaliAvšak ani ta největší temnota nikdy nezvítězí nad vaším světlem, které v sobě nesete, staré duše. Odpovědí tedy je nejsilnější síla, jakou Země má, a tou je zdravý lidský rozum a světlo. To je to, co se chystá.   

Jste tři roky v tomto posunu – tři roky! A tady jsou pracovníci světla, kteří přicházejí a ptají se: „Kryone, kdy už to skončí?“ (Kryon se směje.) Odpovím vám: „Kdy už konečně začnete? Teprve tři roky – ach, vy nedočkavci! Řeknu vám, proč jste tak netrpěliví. Tak dlouho jste na to čekali, a teď je to tady. A vy jste tak často ztroskotali při pokusech překonat temnotu na této planetě. A najednou se to začíná dávat do pohybu. Staří měli pravdu, překročili jste milník. Precese rovnodennosti dorazila do svého středu a vy jste pořád ještě tady.  

Možná si myslíte, že to je nějaká synchronní náhoda, že se precese rovnodennosti udála 12 let po roce 2000, v němž byl potenciál vašeho vlastního sebezničení. „Jaká to krásná náhoda,“ řekl by můj partner. Po roce vašeho potenciálního sebezničení ve 3. světové válce jste měli ještě 12 let, jak vám bylo sděleno v proroctvích. Dvanáctka je krásnou číslicí – víte, že jsme o čísle dvanáct říkali, že je elegancí kvantové matematiky, kterou jednou objevíte. Všechno v universu vychází z dvanáctky a ne z desítky. To je elegance a až budete mít matematiku, vycházející z dvanáctky a uvědomíte si, že číslo „pí(π)“  je celým číslem, pak budete vědět, že jste to zvládli. „Pí“ nebylo zamýšleno jako iracionální číslo, ne pro to, čím vlastně je. Přemýšlejte o tom, co „pí“ skutečně reprezentuje. Je to mistrovský výpočet a vlastně docela jednoduchý. To číslo vůbec není iracionální – iracionální je to, co jste s ním udělali. Tohle všechno se změní.   

A teď jste tady, víc jak dvanáct let po vašem potencionálním sebezničení, v nové energii a uprostřed precese rovnodennosti. A teď to začíná. Kolik sem teď proudí soucitu a lásky. Říkali jsme vám, co udělali Plejáďané, vyprávěli jsme vám o uzlech a nulách a systémech urychlení, které jsou připraveny – to vše je nová úrodná půda. Máte k dispozici tolik pomoci! A tak bych rád, abyste své otázky nově formulovali, s větší moudrostí rozpoznávali, co se skutečně děje, a začali vnímat, kým jste. Přijímejte pomoc a přestaňte chtít jít sami. Pochopte, že až se teď vrátíte domů a třeba se zamknete ve své komůrce – my všichni tam budeme. Nemůžete se nás zbavitVyjádřili jste záměr změnit se a dostali jste doprovod těch, kteří vám chtějí pomoct kdekoli jste, cokoli říkáte nebo myslíte. Protože jste o to požádali – protože jste o to požádali! V tom je rozdíl. Světlo vítězí! Bude to ještě trvat léta, než se mnou budete souhlasit, protože se to děje pomalu. Teď to všechno visí ve vzduchu, jak jste jistě zaznamenali. Jak se vám například líbí vaše volby (míněno volby v Americe)? Všechno je otevřené a vy jste nikdy nic takového nezažili. Země zápasí s různými tématy a to, co ještě včera bylo stabilní, se zítra zhroutí. Všechno se mění. Přesto existují pořád ještě lidé, kteří tvrdí: „Nic z toho nevidím.“ Protože se tomu možná brání nebo prostě jen chtějí, aby stará energie nadále přetrvávala, protože měli opravdu dobrý džob, kdy to pro ně bylo snadné, přestože to bylo staré nebo dokonce temné.

Staré duše, říkám vám, že jste světlem světa. Proto vás nazýváme pracovníky světla a kvůli tomu vás tolik milujeme. Sdělím vám jedno malé tajemství. Před chvíli jsme vás označili za nedočkavé, netrpělivé – ale občas je i Bůh nedočkavý. Předali jsme vám kompletní výzbroj, všechny nástroje, půdu pro semínka, kterou pro vás zavlažujeme. A teď vás znovu vyzývámRád bych, abyste odešli domů a zaseli tato semínka svou láskou, svou intuicí a svým záměrem – a pak ustoupili stranou a nechali si od nás pomoct! My jsme jen malinko netrpěliví, protože je čas. To je to, kým jste a proč jste přišli. A byl bych rád, abyste vnímali podporu, která tu pro vás je. Nikdy nejste a nebudete sami! Jasněji to nemohu říct … jasněji to nemohu říct.

A tak to je.

KRYON

Kryon v Bogotě

„Čtyři města v Kolumbii 2014“

Tento živý channeling byl přijat Lee Carrollem v Bogotě, Kolumbie, 3. 11. 2014


Úvodní mini channeling

Zdravím vás, moji drazí, já jsem Kryon z magnetické služby.

V této místnosti je velkolepost. Někteří se ptají, jestli je to skutečné. Říkám to pokaždé. Neexistuje žádný důkaz – pokud neotevřete své srdce, neproniknete skrze bariéru své víry. Je zde zvláštní druh lásky – je to láska Boha. Bůh zná vaše jméno, ne to lidské, to je snadné. Nese s sebou něco, co je někde napsané. On zná ale vaše duchovní jméno. To, které není v žádném pozemském jazyce. Je jedinečné, je ve světle. Představte si jméno a světlo s vibrací, kterou si ani představit nedokážete. Jste částí Stvořitele. To je základní Kryonovo poselství.

Já vím, kdo jste. Vím, kdo tady dnes je. Znám staré duše v této místnosti. Máme zde léčitele, máme tu ty, kteří dokážou cítit energie, máme tu channelery. Jsou zde i tací, kteří v sobě nosí knihy, které čekají, až budou napsány. Mluvím k někomu z vás, že? Opravdu pochybujete, zda tu nejste náhodou? Vy víte, ke komu mluvím. Toto je rodina. Chci, abyste to cítili. Rozbijte ty bariéry paradigmat, která možná máte. Paradigmata, která jste se možná naučili, říkají, že se to může stát jen určitým způsobem. V nové energii na této planetě se vše mění. To už jsme říkali. V této místnosti jsou staré duše, které se nad tou zprávou zaradují. Říkají – je na čase, aby světlo začalo vyhrávat bitvu.

Stará energie zná jen přežití, barbarství a válku. A vy se postavíte a budete slavit. Nemusíte vědět, co to znamená. Potom jsou ti druzí, a ti řeknou: „Ale já si právě zvykl na to jaké to je, prosím nic neměňte.“ Já vím, kdo jste. Lidská přirozenost nemá ráda změny. Předali jsme vám podobenství a bylo většinou pro anglicky mluvící. Byl to příběh, velmi krátký příběh. Jaká je nová energie pro staré duše?

Představte si, že opouštíte svůj dům, a když se vrátíte zpátky, všechen nábytek se sám přemístil. Co uděláte? Nejdříve ze všeho se budete ptát, jak se může nábytek sám od sebe přemístit. To je metafora, proto předstírejme, že může. První věcí, kterou uděláte je, že jej vrátíte zpátky. Pravděpodobně budete stát v pokoji a řeknete: „Už to nikdy více nedělej!“ Odejdete na nákup, vrátíte se a on se přemístí zase jiným způsobem. Velice brzy si uvědomíte, že je to nějaké nové paradigmaPokaždé, když jdete na místo, o kterém věříte, že je pořád stejné, je jiné. Drtí vás to? Nejspíš ano.

A takové byly naše instrukce vždy. Vyjma těch ezoterických změn, ty přicházejí. Když budete meditovat, budete to nyní vnímat odlišně. Co se děje, když se naladíte na rozhlasovou stanici a ta stanice najednou ztratí svou frekvenci a vy ji neslyšíte čistě? Tak uchopíte knoflík na rádiu a přeladíte na novou frekvenci. To je jednoduchá metafora, taková, jaké používám stále znovu. Moji drazí, bude to vyžadovat určitě úsilí, abyste se rekalibrovali na tuto novou energii  a když to uděláte se vším, co jste znali, všechno bude lepší. Jestliže jste léčitelem v této místnosti, víte, o čem mluvím. Věci se začínají posouvat. Jestliže věci nejsou tak jasné, rekalibrujete se? Vaše léčivá energie vzrůstá. Má vyšší vibraci.

Ti, kteří sedí před vámi, to vědí. Jestliže jste tím, kdo cítí energii nebo channelujete, pak víte, že se něco děje. Když se rekalibrujete, jste citliví moudřejším způsobem. Způsobem, který zahrnuje rovnováhu, cítíte více z moudrých věcí. Poskytujete lepší informace. Možná, že čtete (energie) a lidé k vám začnou chodit, protože si uvědomí, že vaše informace jsou mnohem přesnější, než bývaly. Moji drazí, je zde více světla, více světla než si myslíte. Nebuďte zoufalí z toho, co vidíte ve světě. Jak jsme vám řekli, tyto věci se urovnají.

A temnota teď dělá mnoho povyku, bojí se ztráty. Já vím, kdo tu je. Později vám předáme channeling o tom, co se děje na planetě – duchovní evoluce. Tento druh změn a nový druh paradigmatu, jak se na ně dívat, a jak rychlé to bude. Mezitím spolu strávíme čas během učení mého partnera a těch ostatních na semináři. Protože těchto několik hodin se budete věnovat novému paradigmatu, možná tomu, které je výjimečnější. Probijte se z krabice víry do místa, které je výjimečné – je to něco, co jste nečekali.

Já jsem Kryon a miluji lidstvo.

A tak to je!

KRYON

Kryon v Bogotě

Tento živý channeling byl přijat Lee Carrollem v Bogotě, Kolumbie, 3. 11. 2014
Hlavní channeling

Zdravím vás, drazí, já jsem Kryon z magnetické služby. Chci uctít ty, kteří jsou tady v místnosti. Ty, kteří opravdu cítili něco z dnešní energie. Chtěl bych uctít ty, kteří možná právě nahlížejí na život trochu jinak. Začali jsme používat slova „duchovní logika“. Také jsme vám řekli, že se věci mění. Můj partner užívá termín duchovní evoluce“. Velké probouzení lidstva. Dostávám otázky: Co tohle znamená? Jak dlouho to potrvá? Dej nám něco konkrétního. Udělali jsme to dříve. Ale ne nutně všechno v jednom channelingu. A tak vám dnes předám nějaké detaily. Také se vám chystám předat něco, co by mohlo změnit způsob vašeho myšlení – o určitém paradigmatu a o tom, kolik času zabere, než věci nastanou.

Drazí, v této nové energii se probouzí mnoho pracovníků světla k mnohem většímu účelu. Mluvím k těm v tomto sále. A také k těm, kteří teď poslouchají. V procesu probouzení se k většímu účelu je rozdílné paradigma realityDuchovní reality. Když se vzbudíte a ve svém těle cítíte, že je tam nějaký vyšší účel, co uděláte? Staré paradigma říká, že tedy začínáte hledat informace. Možná jdete do školy. A možná věnujete potřebný čas učení se postupných kroků. Tohle dává smysl. Dává to smysl ve staré energii. Není to koneckonců stejný vzdělávací systém, z jakého jste sami vzešli? Nedává to takhle smysl? Aplikovat tohle paradigma na učení o novém „já“? Možná ne. Takže, abych to řekl naprosto jasně: Nelze to udělat špatně. Drazí, když vás vidíme probuzené, je tam tolik lásky. Kdybyste jen věděli (s dojetím)… zástupy andělů poznají, že jste se probudili a je to oslava světla. A nezáleží na tom, co děláte. Chcete chodit osm dalších let do školy, abyste se o nás učili? Máme trpělivost. Ale probouzíte se. A není žádný špatný způsob, jak to provést. Ale drazí, měli byste vědět o novém paradigmatu. Existuje rychlejší cesta, jak to udělat. S novou energií je to něco jiného, než myslíte. A proto nás nechte ten příběh povědět od začátku.

Vraťme se k pracovníkovi světla, který se probouzí k většímu účelu. V minulosti jsme mluvili o takzvaném „faktoru moudrosti“. Všechno na této planetě vás v této chvíli podporuje ve faktoru moudrosti. Mnohem víc, než si myslíte. Myslíte si, že jste sami? Nejste. Všechny uzly a nuly* na této planetě vědí, kdo jste. Představujte si je jako „multidimenzionální školu“, která vám dovoluje vytáhnout poznatky ze své Akáši a vzpomenout si na pravdu. „Kryone, co tohle znamená?“  Jak se mnoho z vás probouzí, objevuje se vaše intuice. Začínáte rozeznávat věci sami – jen s tím, co znáte ze stovek předchozích životů. Zamyslete se nad věděním, které máte. Nad tím vším, co víte. Čím vším jste prošli. Jaké byly vaše zkušenosti jako šamana, které jste prožili? Kolik lidí jste v minulosti vyléčili? Když vypukly války a vy jste šli na jinam. Byli jste jiní. Tohle je moudrost. Byla s vámi po celé věky. Její semena byla zaseta do vaší Akáši. A rostliny jsou nyní připravené ke sklizniProbouzíte se v této energii po roce 2012 a tou školou jste vy samiJe to odlišné paradigma. Jste schopni dívat se dovnitř na další, nový krok. Nedívejte se vždy na ostatní. Proč byste to dělali? Když máte za sebou tolik životů… Zasloužili jste si právo být studentem, který již absolvoval. A teď, když jste probuzení, není správný nebo nesprávný způsob jak to udělat. Je to pozvání k tomu, abyste používali zdravý rozum. Zvažte, co říkám. Ohodnoťte to. S vaší intuicí sedíte uprostřed dávných proroctví. A všechna říkají totéž – nová energie změní lidské vědomí. Nemáte čas chodit do školy!

Chci mluvit k některým léčitelům. Chci mluvit o změnách paradigmatu. Není žádný nesprávný způsob, jak to udělat. Ale chtěl bych vyzvat tradici. Někteří to cítí tak, že tradice by měla být dodržována za každou cenu. Ale v některých případech byla tradice založena ve staré energii. Někdy se tradice založila kvůli staré energii. A vy stále kráčíte v ní a nepřemýšlíte o tom. Například: k léčiteli světové úrovně přijde pacient. Ten pacient není v rovnováze, neví přesně co se děje. A to je to, co léčitel ví. Používá svou intuitivní energii. Stává se z něj intuitivní lékař. On cítí nerovnováhu; můžete dokonce říct, že v některých chvílích to přímo žije. Ve staré energii léčitelé chránili sami sebe před touto nerovnováhou. Kdybyste byli pracovníky světla, kteří pracují s temnou energií, ve starém paradigmatu to dávalo smysl. Chráníte se. A jak to děláte? Ezoterici vědí jak. Může to být s pomocí afirmací, různých vůní… můžete dělat různé věci, abyste zajistili čistotu energie v místnosti. Tak, aby se vás temná energie nemohla dotknout. Rozmístíte krystaly a zapálíte svíčky. Nebo se obrátíte čelem nějakým konkrétním směrem. Možná zapálíte vonné tyčinky. Vše kvůli ochraně. Dává tohle smysl? Ano. Funguje to? Ano. Tak o co tedy jde? Řeknu vám toto: není žádná špatná cesta. Ale drazí, může vás to zpomalit. Je zde nové paradigma v této nové energii. A chci, abyste to zažili. Chci, abyste zjistili, že mám pravdu.

Nejprve začněme s prozkoumáním sebe sama. Léčiteli, kdo jsi? Řeknete: „Já jsem léčitel.“ Odkud máš energii? Jak můžeš vidět problémy lidí? Jak cítíš, že je někdo v nerovnováze? Nejspíš řekneš, že je to dar. Předám vám jinou myšlenku. Zasloužili jste si to. Život za životem jste experimentovali, probouzeli se do ezoterické energie a učili se, jak ji používat. Probouzeli jste se znovu, stále znovu se rodili a používali ji znova a znova.  A život za životem jste se zlepšovali v tom, co děláte. Není náhoda, že jste tady.

Nyní dovolte, ať vám povím o této energii. Uzly a nuly se otevírají a „vylévají“ moudrost a pokrývají Zemi tím, co bychom nazvali „vodami ducha“, ve kterých můžete plavat. A je to světlo. Je zde pro vás tolik energie. A poprvé se hlásí všechny vaše minulé životy. Sedí tady s vámi, drazí léčitelé a vytvoří tolik světla, že se vás nikdy nemůže nic dotknout. Opravdu potřebujete ochranu? Už ne. Jak naložíte s touto informací? Dokud budete využívat ochranu energie starého paradigmatu, blokujete si novou smlouvu, která vám byla dána v nové energii. Neznamená to, že to děláte špatně. Je to jen vaše volba postupovat pomalu. Ale dovolte, abych se zeptal léčitelů, kteří tohle poslouchají: Jste připraveni na nové paradigma? Řeknu to znovu. Stojíte tam a potřebujete trpělivost. Možná je tam temnota nerovnováhy. Vy ale máte tolik světla, že se vás tato temnota nemůže dotknout. Vaší ochranou je právě vaše světlo. Vaší ochranou jsou vaše minulé životy a vy jste si to zasloužili. Může se vám zdát obtížné odložit stranou tradici. Ale tahle energie je jiná. A věci se mění. Co s tím uděláte? Vyzývám vás – sedněte si na chvíli a přehodnoťte to, kdo jste. Vyzývám vás, abyste konečně viděli velkolepost, která k vám přichází. Můžete kráčet v obrovském množství světla. O tom je tato energie. Ctí staré duše. Změna paradigmatu. Paradigma je slovo, které pro nás znamená „způsob, jakým věci fungují“. Mění se spirituálně. Když je více světla, celé lidstvo může vidět lépe. Víte, co tohle znamená? Není to lineární proces. Stojíte jako součást davu v temnotě; vy zapalujete sirku. Teď vidíte. Kolik dalších lidí kolem vás také vidí? Jeden? To by bylo lineární. Ne – dokonce i jen malá zápalka v temnotě by způsobila, že by mohlo vidět pět nebo šest lidí. A co kdyby polovina z nich viděla, co děláte a každý z nich by chtěl svou vlastní zápalku? A nyní zapálí své zápalky. Jste schopni vidět matematický odhad? Není to lineární. Malé světlo může ujít dlouhou cestu. A mnoho světla zcela změní planetu.

Nyní bych vám chtěl předat příběh. Bude to příběh o novém paradigmatu. O tom, jak se lidské vědomí může vyvíjet. Začnu paradigmatem, které očekáváte. Chtěl bych, abyste se seznámili s mužem, kterému se říká „Wo“. Wo je pracovníkem světla. Vyrostl ve stejné energii jako vy. Budeme ho nazývat „Wo číslo jedna“. Pracuje s energií nejlépe, jak umí a překračuje most roku 2012. Žije podle svého nejlepšího svědomí se světlem, které má. Přijímá změnu. Wo nakonec umírá a reinkarnuje se. A nyní tady máme „Woa dvě“. A když se znovu narodí, nachází se v naprosto nové energii, kterou vytvořil Wo 1Wo 2 je dokonaleji vyvinutý. Má větší moudrost a pracuje s vyšším vědomím lidstva. Celý svůj život pracuje nejlépe, jak dokáže. Nakonec umírá. Nyní se potkává s „Woem 3“ v následující inkarnaci. Wo 3 je spirituálně ještě dokonaleji vyvinutý. A tak dále, a tak dále. Tohle je paradigma, které vidíte. Založené na chemii evoluce. Tohle je 3D model generačního duchovního posunu. Celá evoluce se odehrává na jednom jediném místě, v duši, která se rodí znovu a znovu. Proto musíte čekat celou generaci. Jedna generace byla definována jako doba dlouhá něco mezi 25 a 30 lety. Až vaše děti vyrostou a budou také mít děti. Tedy, staré paradigma definuje rychlost generačního vývoje v bloku 25 let.

Chtěl bych vám představit nové paradigma založené na nové energii na Zemi. Říkáme tomu nový typ matematiky. A teď se prosím znovu vraťme k Woovi 1Začněme ten příběh znovu od začátku, ale tentokrát v novém paradigmatu. Wo 1 je stará duše, zná ezoterické pravdy, žije život nejlépe, jak umí, překračuje linii roku 2012 a nachází se nyní v nové energii. Wo se začíná probouzet k větší, silnější energii díky uzlům a nulám, díky podpoře planety, díky tomu že milník byl překročen. Woa dojde k odhalení, změně světla, zvýšení duchovní moudrosti. Začíná vytahovat své Akášické záznamy a proměňuje se ve velkého pracovníka světla, kterému se říká Wo 2. Nikdy neumřel. Wo 2 žije dobrý život, umírá a stává se Woem 3Wo 3 se probouzí do energie, která postupně zvětšuje jeho světlo. Jakmile si Wo 3 uvědomí, kým je, hledá způsob, jak být ještě víc. A v tom momentě už je na planetě více světla. Prožívá odhalení mistrovství a s čistým záměrem doluje ze své vlastní Akáši. Zároveň se mění ve Woa 4. A za dvacet let to udělá znova – Wo 5A to máme zatím pouze jednu a půl generace. Vidíte, co vám říkám? Drazí, nemusíte čekat na reinkarnaci, abyste se toho mohli zúčastnit. Na téhle planetě bude moudrost stoupat exponenciálně. A začne to brzy. Jak dlouho tohle zdvojení potrvá? To nevíme. Rychlost, kterou se to stane, je otázkou svobodné volby.

Teď vám řeknu ještě dvě další věci předtím, než skončíme. Věci, které budou stát v cestě rychlosti, kterou můžete pokračovat. Řekli jsme to dříve; je to strachCokoli, co ve vás vyvolává strach, zastaví váš vývoj. Drazí, teď je čas, abyste si poradili se strachem ve vašem těle. To znamená zbavit se tohoto strachu, přenést se přes něj. A pochopit, že strach není nic než temnota, že vy máte světlo a proto s vámi (temnota) zůstane jen tehdy, když to dovolíte. Temná energie není aktivní! Je to absence světla. A vaše světlo může osvítit jakoukoli díru s temnou energií. Takovou máte moc!

Nyní vám řeknu ještě něco. Tohle jsme zmínili dříve pouze dvakrát a už hodně dávno. Teď vám odhalím jistý proces – nové paradigma velmi rychlého duševního vývoje. Čím více je na planetě světla, tím více lidí „uvidí“. Spatří pro sebe cesty, které jsou lepší než ty, které viděli dosud. Již se nedívají na své sousedy proto, aby je soudili, protože jim světlo umožní vidět srdce těch, kteří jsou okolo. Kolik generací zabere, než přijde na Zemi mír? Mohla by to být pouze jedna. Mohla by to být jedna. Jste na to připraveni? Ale něco se stane v tomto procesu. Chci, abyste to vyhlíželi. Informace, kterou vám nyní předám, to vysvětluje. Předám vám to takovým způsobem, abyste si nemysleli, že je to chyba. A nebudete se toho tedy bát. Lidstvo má svobodnou volbu. Malá část lidstva bude vždycky chtít temnotu. Nebudou chtít světlo, protože se mohou lépe plížit temnotou. Mají své vlastní plány. Někteří z nich předstírají, že jsou pracovníky světlaTohle nepotrvá dlouho, protože vaše světlo je velmi rychle odhalí. Ale jisté procento lidských bytostí na planetě využívajících svou svobodnou volbu nebude akceptovat světlo. Předám vám teď atributy faktoru moudrosti lidstva. Vyšší vědomí zvyšuje efektivitu DNA, překračuje hranici mezi fyzickým tělem a inteligentním tělem (innate), zajišťuje lepší schopnost rozlišení a zachycení intuitivních myšlenkových procesů, snižuje rozsah nemocí, vytváří lepší zdraví a mnohem delší život.

Co se tedy děje těm, kteří na základě svobodné volby odmítají světlo? Odpověď je, že se jim nic nestane. Prostě zůstanou ve starém paradigmatu. Ale použijte duchovní logiku. Najednou budou rozdíly mezi těmito dvěma skupinami lidí, které jste nikdy předtím neviděli. Objeví se mezi nimi tzv. „společenské zdi“ – mezi těmi se světlem a těmi bez světla. Načrtnu vám obrázek. Řekněme, že za mnoho dalších generací přijdete na tuto planetu a průměrná délka života na Zemi je nyní 150 let. Zdravého života. 150 let, kromě malé skupiny, která je zaseklá na 70 letech. Co si myslíte, že se stane? A na to vás chci připravit. Každá planeta, která tímto prošla, to prožila. Někteří se vás proto budou bát. Bude jich opravdu malá menšina. Během dalších generací se bude nadále zmenšovat. Nebudou si vybírat prodlužování temnoty na planetě dlouho, ale během toho, co budou ještě stále následovat tuto temnotu, promění se tato činnost ve velmi zajímavý společenský aspekt planety – totiž že mnoho lidí bude žít dlouhou dobu a několik málo bude žít stále krátce. Co budou říkat, když se na vás podívají? Připravte se, budou užívat duchovní výrazy. Dle jejich vlastního paradigmatu vám budou říkat, že „zaprodáváte vlastní duši ďáblu“. Tak budou vnímat světlo. Jen chci, abyste byli připraveni na to, co se dělo na všech planetách svobodné volby, které si tímto prošly. Nebude to trvat dlouho, ale bude to s vámi. A o tom je svobodná volba. Bůh s pravdou na lidstvo nijak netlačíLidstvo musí najít Boha v sobě samých. A to, co vám tady říkáme, je, že jste na počátku tohoto procesu.

Blížíme se ke konci. Co jste se dnes večer naučili? Zaprvé: Jste velkolepí. Zadruhé: Všechno, co jste prožili dříve, můžete nyní vidět. Ne fakta, ne detaily, ne emoce, nýbrž moudrost staré duše, kterou si vytáhnete ze všech těch let zkušeností. Byli jste všude a dělali všechno. Nepotřebujete ochranu. Vaše světlo je dostatečné. Nyní, až opustíte tuhle místnost, budete jiní, než když jste do ní vstoupili.

A tak to je.

KRYON

* viz článek Uzly a nuly a channeling o uzlech a nulách
 

Varování týkající se mistrovství

Tento živý channeling byl přijat Lee Carrollem v Mnichově, Německo 20. 9. 2014

Zdravím, drazí, já jsem Kryon z magnetické služby.

Můj partner ustupuje stranou – to je fráze, kterou jsme použili už mnohokrát. Popisuje muže, jehož vědomí a všechny jeho filtry budou na krátký čas odstraněny. Takto to praktikuje už 25 let – aby význam poselství byl co nejjasnější. A tak ustupuje stranou. Výsledkem je, že energie a informace, které přicházejí skrze jeho tělo, zvané channeling, budou nejčistší, jaké může projevit. Přesto s tím není hotov; a nikdy nebude. Neboť o to lidské bytosti usilují – snaží se získat mysl Boha. Všechna učení minulosti kulminují a vrcholí dneškem. A tím dneškem myslím současnost. Čas pro lidstvo, který je zajisté jiný. Použiji to znovu: toto není ezoterika vašich dědečků. Bez ohledu na to, jak říkáte ezoterické víře, opravdu se začíná měnit.

Už dlouho mluvíme o nové energii. Mohli byste říci, že to je NOVÁ nová energie. Dávali jsme vám lekci za lekcí – spoustu informací o tom, v čem se změny projevují, a co bude dál. Ve vašem jazyce toho moc nebylo – pravda, můžete si počkat na překlad; ale teď mám jeden pro vás – a tak tento čas v tomto jazyce patří vám. Nebude to dlouhý channeling.

Nazvu ho Varování týkající se mistrovství. Chci vám připomenout, co znamená nové vědomí. Je to elegantní, elegantní proces, který vezme lidskou myšlenku a pozvedne ji na vyšší úroveň. Lidstvo, kterému záleží na všech lidech, ne jen na „jejich“ skupině; lidstvo, které spatřuje Boha v druhých, které už neodděluje, místo toho spojuje. Lidstvo, které vidí radost namísto utrpení jako základní podstatu Boha. To je to, co vidíme. Je pro to precedens; viděli jsme to na jiných planetách. Tato planeta prochází změnou, kterou už jsme viděli. Není to pro nás žádné tajemství. Ve své Akáše nesete skryté věci; a někteří z vás si dokonce nesou Akášu z jiných souhvězdí. Vaše duše už tím prošla. Někteří to budete vnímat jako čas probuzení; ne čas frustrace, ale probuzení – probuzení k energiím, které určitým způsobem očekáváte. Ale ještě ne všechno zapadlo na své místo, že? A co když vám řeknu, že ani nikdy nezapadne? Co kdybych vám řekl, že budete muset „jít s proudem“? Jsi na to vybavena, stará duše. Přesně to děláš. Uvnitř tebe je nedotčený kus vědomí, který čeká na odemčení; ta tvoje část, která nebyla nikdy dostupná, dokud jste byli jen v „režimu přežití“. Začíná zjemňování – obzvlášť v srdcích a myslích starých duší. Nebude vás už tolik ovládat hněv, stanete se tolerantnějšími, a nejen to – musíme uvést některá fakta, která pro vás budou napomenutím a připomenou vám některé věci. To není ezoterika vašich otců, není to ani loňská ezoterika…

Před týdnem jsem řekl skupině v jiné zemi, že je čas vydat tajemství; už nebudou mysterijní školy. Už samotný název mysterijní škola naznačuje, že existují tajemství, která je třeba střežit. Žádná taková však už nejsou. Ta nejhlubší tajemství, o která by mohlo jít, se týkají odhalení Boha ve vás; síly, která je vám k dispozici; staré duše – té, která čekala na tuto dobu.  Řekl jsem jim, aby vydali svá tajemství – na místě na Zemi, kde bylo založeno mnoho společností za účelem uchovávání tajemství navždy. Řekl jsem jim, že jste překročili milník a k nejhlubším tajemstvím, která bývala ezoterická, by měli mít přístup všichni. Aby rozpustili tyto organizace, které byly zapotřebí v minulosti, aby ochraňovaly tajemství – neboť dnes už žádná nejsou.  Planeta je připravena. Nebudete pronásledováni kvůli tomu, že máte tajemství Boha. Vědomí planety čeká na starou duši, aby vydala toto tajemství. V tomto procesu se začnete učit aspektům mistrovství; a Mistři, kteří kráčeli po Zemi, jsou vám příkladem. Ještě jednou bych chtěl představit pojem duchovní logika – duchovní věci, které dávají smysl. Nemůžete se opírat o tradici, neboť tolik z té tradice, které jste se učili, bylo tvořeno ve strachu.

Dovolte, abych to vysvětlil. Jsou určité aspekty, které vám předám, a předal jsem je už dříve – možná ne v tomto pořadí, možná ne přesně takto; toto je aktuální informace. Je mnoho posluchačů kromě vás, které teď vidím poslouchat; ačkoli ve vašem čase ještě zdánlivě neposlouchají. Přesto k nim nyní hovořím; i oni to potřebují slyšet.

V knize nazvané Cesta domů, kterou jsme channelovali před mnoha lety, jeden z andělů učí hlavního hrdinu o čtyřech atributech láskyJe to jádro mistrovství; tam byste měli začít. Nebudu je uvádět jednotlivě, snadno se dají najít. Ale než budete pokračovat kamkoli dále, měli byste se na ně podívat. Neboť vysvětlují atributy mistrovství – ukazují vám, co je to vědomí Mistra. A jedním z nich je toto: láska je tichá. A další: láska se nevychloubáMistři se nepyšnili tím, že jsou Mistry.

Takže první napomenutídržte se stranou od těch, kteří se pyšní svým mistrovstvím. To nejsou Mistři. Použijte svou schopnost rozlišení, duchovní logiku – dává vám smysl, že by lidská bytost vytrubovala do světa, jak je dobrá v mistrovství? Je to oxymóron (protimluv) – nedává to smysl. Odporuje to intuitivní myšlence ohledně mistrovství. Sledujte to. Nikdo, kdo učí mistrovství, nedává na odiv ego a pýchu. Mistr ví, že se stále učí. Místo toho je tam klid, žádná pýcha, žádné ego – ty postupují Bohu.

Mistr nebude setrvávat v utrpení – to není boží plán. Pokud Mistr kráčející po Zemi trpí, je to něco, co mu způsobil člověk, ne Bůh. Učením Mistra není trpět; mějte se na pozoru před těmi, kdo vás učí, že máte trpět. To nejsou MistřiUtrpení je lidský atribut, nepochází od Boha. Přivedli byste na svět své děti a dali jim do vínku utrpení? Ne, to byste nikdy neudělali. Nyní to vynásobte milionkrát. Požádal by vás Stvořitel ve vašem nitru, abyste trpěli? To je předpoklad vytvořený člověkem, ne Bohem. Nicméně někteří řeknou: „No jo, ale já cítím, že trpím.“ Nechcete si to vyjasnit? Zbavte se těch lidských věcí a obraťte svůj zrak ke Stvořiteli, kde není nic než radost, láska, vděčnost; krása, pomoc, léčení… žádné utrpení. Prostě jste se jen nedívali tím správným směrem, drazí. Někteří tady to teď potřebují vědět, já vím, kdo je tady. Je načase ukončit ten srdcebol. Žádný Mistr, který kdy kráčel po planetě, vám neříkal, ať jste smutní celý život. Je to právě naopak. Odvraťte oči od těch věcí a vyvažte svou duchovní logiku.

Zde je další premisadejte si pozor na pracovníky světla, kteří soupeří mezi sebou. S Bohem není žádná konkurence. Když se pracovník světla, stará duše, setká s dalším „Bohem uvnitř“, budou se společně radovat – je to rodina, je to krásné! Konkurence je ego. Tu stvořil člověk, je to jeho tradice, zvyk; ale Mistři nikdy nesoupeřili. Když kráčíte po planetě, soutěžíte snad o vzduch, který dýcháte? Nebo ho snad nějací lidé chytají, aby vás o něj připravili? Když jdete ven a slunce vás krásně hřeje, soupeří snad sluneční paprsky mezi sebou? Ne – dopadají na všechny stejně, představují fyziku BohaS Bohem se nesoutěží.

Doufám, že chápete tyto premisy. Ve staré energii byla soutěž, bylo tam soupeření mezi pracovníky světla, bylo tam učení o utrpení, bylo tam i ego. Můžete tyto věci sledovat, použijte svou spirituální logiku. Rozlišujte zrakem Boha.

Tady je další: Někteří možná řeknou: „No, tohle nemusíš říkat, Kryone.“ Ale ano, musím. Mějte se na pozoru před těmi, kteří si nechávají zaplatit za odhalení tajemství. Tajemství jsou zdarma. Tajemství jsou zdarma. Jsou k mání tolika způsoby. Žádný člověk si je nemůže přivlastnit. Chci, abyste to věděli. Tajemství mistrovství nesídlí v lidech. Jsou rozprostřena v překrásném koberci od portálu vašeho vyššího já přímo k vašemu vědomí a tam leží a čekají jen na to, až si je vyzvednete a použijete – v krásné nové energii, zdarma, navržené pro starou duši.

A tady je další a je zřejmá těm, kteří mají schopnost rozlišení. Ale někteří to potřebují slyšet. Mnozí budou mít ohledně toho námitky, neboť nerozumí nové energii a pokroku v lidském vědomí. Buďte ve střehu před každým, kdo vám říká, že zná tu jedinou správnou cestu. Není žádná jediná cesta. Jste si toho vědomi? Vážíme si každého, kdo najde lásku Boha kdekoli. Nezáleží na tom, co má na sobě, nebo v jaké je budově, jestli klečí na kolenou nebo stojí, nebo se modlí na koberečku, Bůh v něm spatřuje dokonalou rodinu. Probouzejí se svým vlastním způsobem k energii Stvořitele. Neexistuje žádná nesprávná cesta jak milovat Boha. (Kryon dojatě.) Víte to? Cítíte to? Dokážete se dívat na kteréhokoli člověka a spatřovat v něm Boha? Možná to samo o sobě je tajemství – neboť je to v rozporu se starou energií. Stará energie rozděluje lidi podle toho, jak vypadají, nebo co mají na sobě. Stará energie vás rozděluje ze strachu. Držíte se svých zvyků a tradic a to zahrnuje i to, co si myslíte o Bohu. Mějte se na pozoru před každým, kdo vám říká, že zná tu jedinou správnou cestu. Víte, kolik existuje cest? Momentálně něco přes sedm miliard. (Kryon se směje.) Myslím, že už chápete. Vy všichni totiž máte osobní vztah; máte schopnost najít Boha svým vlastním způsobem. Věděli jste, že můžete nalézt dokonalost Boha pro sebe ve svých buňkách? A můžete ji pocítit v samém jádru vaší existence. Je dokonalá. A není žádný seznam, kterým byste se měli řídit. Jak bychom vám mohli dát seznam, když jste všichni tak odlišní? Ledaže bychom vám dali sedm miliard seznamů. (Smích.) Chápete?

Zde je dalšíDávejte si pozor na ty, kteří vás učí ve strachu – kteří používají strach jako nástroj. Strach je temná energie, která vás zbavuje duchovního rozlišení. Strach absorbuje světlo a je těžké od něj utéct. Světlo vždy zvítězí nad temnotou – pokud se sami nevzdátePokud se odevzdáte tmě, vzdáváte se své síly. Jestliže učíte za použití strachu, je snadné najít následovníky. Na strachu je cosi přitažlivého. Přitahuje vás to k těm, kteří jsou jím přitahováni. Většinou jde o bytosti s nižším vědomím, ale ne vždy. Jsou totiž podvodníci, kteří tvrdí, že jsou Mistry – a předají vám rafinovaná poselství strachuBůh vám nikdy nepředá strach jako zprávu. Nikdy. Každý anděl, který kdy přišel na tuto planetu, a všechno o čem si myslíte, že je anděl, předal zprávu celému lidstvu, přepsanou do mnoha jazyků: „Neboj se. Neměj strach.“ Je to metafora – že než obdržíte andělskou zprávu, nemůže být ve vašem životě strach. Strach vás okrádá i o vaši logikuPozor na každého, kdo vám namlouvá, že se máte bát.

Chci, abyste se na chvíli posadili a o něčem přemýšleli. Co kdybyste teď otevřeli dveře a za nimi by bylo to nejjasnější světlo, jaké jste kdy spatřili. Možná by bylo na vaší straně dveří a vy byste ho rozpoznali jako bránu ke tvořivému zdroji – možná stačí jen natáhnout ruku: zná vás, zná vaše jméno, poznáváte v něm část sebe… to je Mistr ve vás a chystá se vám něco říct: „Neměj strach z lásky Boha. Podej mi ruku.“

To je pravda. Kdybyste mohli vidět alespoň něco, spatřete toto. Nejsou žádné podmínky. Nemusíte trpět. Nemusíte stoupat po schodech. Nemusíte nikomu platit. Můžete to udělat sami, ať už „sami“ pro vás znamená cokoli (smích). Nikdy nejste sami; my jsme vždycky tady. Myslíte si, že bychom se od vás mohli vzdálit? Ach, vy dokonalá stvoření! Stojíme při vás celý život. Máte svobodnou volbu.

Chtěl bych vám říct, že světová struktura se začne měnitSvět sám představoval rozdělování, hierarchii a systém. Ve staré energii byla struktura potřebná, obzvlášť v duchovních věcech – potřebovali jste ji, aby vám věci dávaly smysl. To se začíná měnit. Přijde čas, kdy struktura vymizí. Zdá se to divné, že by se váš systém víry obešel bez ní. Ale zkuste chvíli přemýšlet o tomhle: všude na Zemi jsou staré duše jako vymluví každým jazykem, který na Zemi existuje, a základní informace jsou stejné jako vaše: je to intuitivní – vidí Boha uvnitř, cítí posun skrze věky, přemýšlí o tom, co vy, kladou si stejné otázky, stávají se vědomýmia přece neexistuje žádná centrální kniha, neslučuje je žádná organizace ani doktrína. Dokonce se ani vzájemně neznají – a stejně mají tytéž myšlenky jako vy – o Bohu uvnitř. Je kolem toho nějaká struktura? Pouze fyzika lásky. Jsou stovky tisíc těch, kteří by mohli právě teď zaplnit tuto místnost a cítit se příjemně s tímto poselstvím, tak jako vy. Žádná strukturaFyzika Boha je absolutní. Rozprostírá se na vás jako intuitivní nauka: jste hluboce milováni Stvořitelem a je čas uvolnit tajemství, která držíte; a dozvědět se o Mistrovi. To vše bez struktury – pokud chcete. Bude to trvat dlouho, než tu nebude žádná struktura; ale právě tam to směřuje.

Chtěl jsem vám to říct, protože někteří z vás to potřebují vědět – neboť i vy jste to cítili; a tak se to stane potvrzením toho, co už víte. Může to být ještě krásnější? Lidské bytosti, všechno vám leží u nohou.

Léčitelé, poslouchejte. Vždycky budete potřební. Vždycky. Léčitelé mají své dary, čtenáři energií mají své dary, jsou to nástroje, které budou staré duše v budoucnu potřebovat. Neztělesňují žádnou strukturu či organizaci. Každý z nich je nástrojem nové energie.

To jsme vám dnes chtěli říci. Uvažujte o těchto věcech. Všechny jsou součástí nové energie. Chtěl bych říct na závěr toto: když nasloucháte mému hlasu a slyšíte toto poselství, cítíte totéž, co cítíme my? Máte pocit, že jsem váš učitel? Opravdu? Nebo mne vnímáte jako svého nejlepšího přítel? Mám uvnitř totéž, co máte vy: kousek Tvořivého Zdroje, krásnější než si umíte představitNejsem váš učitel; jsem vaše sestra, váš bratr; a držíme se za ruce napříč tímto vesmírem odnepaměti. Možná je načase, abyste mě poznali – jsem jako vy, až na to, že vy jste lidé; to já nikdy nebyl. A to ve mně vyvolává takovou vděčnost – vy děláte tu práci, já se jen dívám. Proto vás tolik miluji. Vidím, čím procházíte; a vidím to světlo, které vy nevidíte. Mým cílem je, abyste dnes odešli jiní, než jste přišli, a abyste viděli světlo, které je skutečně, které je skutečně na vaší cestě, pokud o to stojíte.

Někteří teď můžou zavřít své bubliny, a odejít stejní, jako sem přišli; a nikoho z nich nebudeme nijak soudit. Postupujte životem tak, jak vám to vyhovuje. Není to nic, co se musíte naučit nebo musíte udělat. Láska Boha je trpělivá a ví, kdo jste. Je trpělivá a zná vásA vy? (Smích.)

A tak to je.

KRYON

 

Pokračování roku 2017

„Nové světlo”
Tento živý channeling byl přijat v Tel Avivu, Izrael, 14. května 2017

Tento živý channeling byl upraven [Leem a Kryonem] a doplněn pro lepší porozumění čtenářů. Často se totiž stává, že živý channeling má v sobě energii, kterou psané slovo nenabízí. Proto si užijte toto obohacené poselství přijaté v Tel Avivu, Izrael.

Zdravím vás, drazí, já jsem Kryon z magnetické služby. Je zde energie, které se můžete dotknout a cítit ji – je zde podle plánu. Staré duše přišly na konci dne, ke konci učení, a začínají přemýšlet o tom, co bylo řečeno [odvolává se na seminář, který proběhl během dne]. Spojeni v písni, v lásce, jsou zde bohyně, je zde laskavost, harmonie a děje se tak často, když se setkají staré duše s dalšími podobně smýšlejícími. Doprovod, o kterém jsem mluvil dříve, se změnil. Mění se s vámi a s přístupem, pochopením a moudrostí, kterou jste zde nabyli. Chci vám předat channeling o něčem, čemu se říká nové světlo a tento channeling vyplývá z toho všeho, o čem dnes mluvil můj partner.

Moji drazí, všechno, co vám říkám, jsou dobré zprávy. Chci, abyste pochopili důvod tohoto channelingu. A tím je to, že je zde něco, co je třeba sdělit v tomto bodě v čase, který je jiný než jakýkoli jiný. Mluvili jsme o tom dříve, ale toto poselství je jiné a já sedím na místě, které to potřebuje slyšet, aby srdce začala relaxovat a poznala, že opravdu existuje nějaký plán.

Nové světlo. Co to je? Světlo je metafora a fráze „světlo a tma“ jsou metafory pro různé druhy vědomí na planetě. Lidem to nemusím vysvětlovat. V průběhu času jste spatřili to nejtemnější z tmy a viděli jste to nejsvětlejší ze světla. Moji drazí, když přemýšlíte o tom, co je nádherné a podobné Bohu, a když přemýšlíte o nevinnosti dítěte, vaše srdce se prosvětluje. Je to nádherné světlo! Vysoké vědomí laskavosti, nádhery a harmonie je tím světlem, o kterém mluvíme, a tma je jeho protikladem. Co se stane v tmavé místnosti, když zapálíte svíčku? Tma zmizí. Proto světlo vždy vítězí nad tmou, pokud je ho dostatek – pokud je ho dostatek.

Tma je nízké vědomí – otroctví, smrt, zabíjení a další postoje, které nemají laskavost nebo pochopení pro cennost života. Tma je v těch, kteří ještě nezačali rozumět základním elementům lásky. Vy jste to všechno viděli, moji drazí, a lidstvo ví, co je tma a světlo.

Před lety se tato planeta začala připravovat na posun. Moji drazí, máte svobodnou volbu, ale když se v 80. letech začala vynořovat jedna divoká karta a jedna z vašich významných vlád přestala existovat, lidstvo zahnulo za roh. Tehdy jste začali ten posun a tehdy jste vyřadili to, co se mohlo stát Armagedonem. Kdyby nebylo této divoké karty [pád Sovětského svazu], vaše historie dnes mohla být velmi jiná, proto se tehdy začala planeta posouvat.

Chci vám připomenout to, co se stalo skoro ve stejnou dobu. Před 28 lety jsem přišel ke svému partnerovi a první zprávy, které jsem mu předal, si stále můžete přečíst v první komunikaci [Kryonova Kniha jedna]. Řekl jsem mu, že žádný Armagedon nenastane. V těch letech to směřovalo proti běžnému proroctví a pro mnohé bylo těžké tomu věřit. Ale přesně to se stalo. Potom jsem začal mluvit o magnetické službě. Mnozí se vždy ptají: „Proč je Kryon z magnetické služby?“ Protože jsem s sebou přivedl to, čemu říkám skupina mřížky. Je to metafora, a je to lineární představa, abyste tomu porozuměli. Jde o „skupinu“, která doslova fyzicky posunula magnetickou mřížku planety. V channelingu jsme vám řekli, že magnetický sever se posunul – to, co jste četli na kompase, se posunulo – protože magnetismus planety se musel přenastavit pro vytvoření hmoty, která by upravila pole nového vědomí. Před 21lety nikdo neviděl spojení mezi hmotou a vědomím, a ti, kteří ten channeling slyšeli, si z něj dělali legraci. Nechápali to. Dnes existuje kompletní studie hmoty měnící se s vědomím a vědomí měnícího se s hmotou. Není to jen spojení, ale partnerství, kde jedno ovlivňuje druhé.

Už dříve jsme vám řekli, že „pocházíte z hvězdného materiálu.“ Všechno co jste, je součástí všeho, co je,takže nejste izolované bytosti, které kráčejí po Zemi zcela a naprosto od ní oddělení. Naopak, jste součástí chemie Země, fyziky vesmíru, a vaše planeta má zvláštní atributy, které jsou jen pro vás. Jste součástí ohromného plánovaného systému.

Magnetická mřížka se musela fyzicky posunout kvůli posunu ve vědomí, které jste měli vytvořit. Stalo se tak. V roce 2002 mřížková skupina odešla a zformoval se nový doprovod. Od doby, kdy dokážete měřit magnetickou mřížku za pomoci kompasu, můžete toto vše potvrdit. Vraťte se zpět a prověřte to. Posunula se mřížka nebo ne? Samozřejmě, že ano – možná rychleji než to kdo očekával. To vysvětluje věci, které si lidé dodnes neuvědomují.

Pamatujete si na dobu, kdy se kytovci [velryby] sami pravidelně vyplavovali na pláže po celé planetě? Stovky z nich i s celou rodinou byli zdánlivě vyplaveni na pláž bez zřejmého důvodu. Lidé s dobrým úmyslem se často sešli a s velkým úsilím tahali tato obří stvoření zpět do moře, jen aby viděli, jak tyto velryby plují v kruhu, vyberou si místo a míří rovnou zpátky na pláž! To protože velryby určují směr podle magnetismu – s pomocí jakéhosi zabudovaného kompasu ve svém mozku. Mřížka se posunula tak moc, že některé z migračních tras, které velryby používaly po desetiletí, se v jejich hlavách tak změnily, že je posílaly na pláže místo toho, aby je bezpečně vedly podél pobřeží, skoro jako GPS systém, který udával spatný směr.

Všimli jste si, že tato celá epizoda na břeh se vyplavujících velryb před časem skončila? Dnes už to nedělají tak často, protože mají migrační trasy přenastavené na nový magnetismus. Magnetický posun skončil a celá generace velryb se znovu naučila stezky s novým směřováním. Říkám vám to proto, abych vám ukázal, že to o čem mluvím, je důvěryhodné.

Ten posun se uskutečnil kvůli vám, moji drazí. Fyzika planety se musela posunout, aby začalo nové vědomí.Mluvili jsme o poli, a můj partner o tom mluvil dnes. Je to začátek vzestupu. Toto pole je fyzika, která propojuje harmonické energie, a jedna z nich je atributem vysokého vědomí. Možná jste viděli fyzikální vysvětlení a zobrazení pole v minulosti, ale já jsem vám řekl, že jste spojeni s celou touto fyzikou. To znamená, že tato fyzika se stane vaším spojencem mnohem silněji než kdy dříve. Jsou to dvě věci, ale je toho vlastně víc.

Pokud jde o posvátné věci, některé začínají být patrnější. Lidé po celém světě začínají daleko víc přijímat nové myšlenky, týkající se toho, kdo jsou, a zbavují se starých paradigmat, které je učili. Děje se to po celé planetě.

Moji drazí, tyto věci neuvidíte ve zprávách, protože se o nich nikde nemluví. Tento pomalý růst v přijímání a posunu paradigmatu představuje ne-událost, není to typická zaznamenání hodná zpráva dramatu a smrti. Sociologové si toho nakonec všimnou a zaznamenají to, stejně tak jako historie. Toto jsou věci, které se, pokud se týká lidí, pomalu mění.

Sedím v divadle v Izraeli se starými dušemi, které si přišly poslechnout tyto informace, vědí, kdo jsou, a věří ezoterickému učení, které říká: „Bůh je v nitru každého člověka.“. Je to jakýsi duchovní axiom, který říká, že nauka o chování je uvnitř, proroci současnosti a minulosti jsou uvnitř a že všechny informace o návratu velkých proroků se již uskutečnily! Moji drazí, všichni jsou v mřížce, a jsou součástí nového vědomí.

Už jste si to spojili dohromady? Návrat vašeho vlastního proroka je v poli! Co s tím? Nevrací se do nějakého prázdného křesla, ale je přítomen ve fyzice „pole“. Oč je to lepší způsob pomoci celému lidstvu, nejen jedné jeho části. To je myšlení s dalekým dosahem, že? To vše je součástí posunu, návrat. Je toho víc.

Nové světlo.

Metafora nového světla. Tento termín odkazuje na světlo, které zde nikdy dřív nebylo. Dovolte nám vysvětlit toto: Dnes je světlo mnohem silnější, než bylo kdy dřív. Dnes, jestliže zapálíte zápalku v temné místnosti, zápalka ví, kdo jste, staré duše, a stane se ohromným světlem. Vyplní celý prostor. Dřív, ve starší energii, to byla jedna malinká zápalka v obrovské, temné místnosti, kde si toho nikdo nevšiml. Mnozí z vás prošli tímto posunem. Světlo a tma v minulosti nebyly rovnocenné. Opravdu, na této planetě vládla temnota. Této skupině to nemusím vysvětlovat, že?

Vy jste si tím razili cestu, a teď je tady nové světlo. Vy tomu ještě nevěříte, ještě jste to nezakusili, ale začíná se to objevovat. Světlo je dnes mnohem silnější než kdy dřív. Jestliže budete pokračovat po této stezce, světlo zvítězí. Ale vaše potíž je v tom, že mnozí tomu nevěří, protože po celé generace byla situace stále stejná. Dovolíte minulosti, aby předurčovala budoucnost?

Zde je další atribut: Světlo začíná ukazovat cestu. Když škrtnete zápalkou, jednoduše vytvoříte trochu světla tam, kde jste, ale když rozsvítíte reflektor nebo maják, ozáří vše kolem vás. Můžete vidět, kam jdete, protože máte nové světlo. Je to opravdu velice nové. „Co to znamená v běžném jazyce, Kryone?“ Znamená to, že vaše intuice je dnes lepší než kdy dřív. Vaše intuice je to, co vám dovoluje kráčet kupředu v tom, o čem si myslíte, že je tma. Vy se stále ptáte: „Je to správně, je to špatně? Je to dobré, je to špatné? Je to pro mě nebo ne?“ Představte si intuici, která osvětluje cestu, takže už nejsou žádné otázky! Kolik z vás to poslední dobou vyzkoušelo? Vyzkoušeli jste poslední dobou svou intuici?

Podívejme se na další atribut: Světlo pomáhá rozvoji lidského vědomí. Metaforicky toto nové světlo odhaluje věci, které jste nikdy dřív nespatřili. Kdybyste měli jen jednu zápalku, chodili byste kolem a padali přes věci a zakopávali. Avšak kdybyste měli jasné světlo, viděli byste věci, které bývaly ve tmě a pohybovali byste se rychle a s jistotou. Budete mít nové myšlenky, které nebyly nikdy vyzkoušené. Budou existovat procesy, o kterých nikdy nikdo nepřemýšlel. Budou se dít věci, které jsou zcela nové, a vy se na ně budete dívat a říkat: „Proč o tom nepřemýšlel už někdo jiný dřív?“

Dnes budou fungovat věci, které nefungovaly nikdy dřív, protože světlo je odhalí. Přijde nové myšlení, nové nápady, nové způsoby, jak dělat funkčními věci, které nikdy nefungovaly. To je skutečný rozdíl – vnímavost k věcem, které nebyly realizovatelné ve staré energii. To dělá vystavení se pravdě a realitě.

Magnetická mřížka a pole se budou tlačit k sobě, aby vytvořili harmonii mezi lidskými bytostmi, ale vy jste těmi, kdo drží zápalku, staré duše. Dovolíte té zápalce, aby se stala majákem, nebo budete zakopávat o stará paradigmata historie – matné světlo, které jste nechtěli nikdy použít, protože vám neukazovalo nic nového?

Jste připraveni na nové informace? Je zde něco, co jsem předtím nezmínil. Když to uslyšíte, možná řeknete: „Kryone, v tomto nemůžeš mít pravdu.“. Nové světlo vytváří víc sebe sama. Přemýšlejte o tom. Přemýšlejte o sobě jako o reflektoru, a najednou budete mít dvě světla! Neřekl jsem, že to přichází z jiného člověka, že ne? Světlo tvoří světlo. Může víc vidět, a najednou místnost, ve které jste, je světlejší než cokoliv, co byste mohli udělat vy sami. Mohli byste říci, že ho přinesl nějaký anděl? Jak může světlo tvořit samo sebe? Jak se může vysoké vědomí množit? Je to díky nové fyzice. Moji drazí, chci, abyste to pochopili. Věděli jsme, že to přichází a proto vidíte to, co vidíte. Světlo může vytvořit víc sebe, když lidé, kteří je tvoří, vědí o „Bohu uvnitř“.

Viděli jste někdy nějakého člověka, který se tak smál, že se začali smát všichni kolem něj? Brzy se směje celá místnost. Jak to přesně funguje? Možná je to tím, že se smích násobí skrze radostnou energii? Přemýšlejte o tom. Člověk, který se smál první, potom může opustit místnost a všichni ostatní se budou dál smát. Bylo to sdílenou energii, nebo to byla energie, která vytvořila víc sebe? Světlo se může nyní násobit, protože je neseno těmi, kteří si uvědomují svůj velký posun i co to přináší planetě.

Předám vám závěrečné, číslo pět.

Světlo umožňuje, aby vás ostatní viděli! Nemůžete se nikam schovat. Jestliže jste vyrovnaná lidská bytost s dostatkem lásky ve svém srdci, nemůžete to skrýt. Nejprve se budou ostatní ptát: „Vidím, že jsi jiný. Nejsi takový, jaký jsi býval. Jsi trochu uvolněnější než dřív. Co se stalo?“ Lidé se budou zajímat o to, kdo jste nebo co jste dělali, abyste ve svém životě vytvořili novou rovnováhu. Co odpovíte? Je to snadné. Řekněte pravdu: „Cítím se jinak, mám nový vztah ke Stvořiteli a k tomu, kdo jsem. Není to náboženství; je to osobní uvědomění si toho, kdo jsem. Bůh je větší než jsem si myslel. Cítím se tak mírumilovně, cítím lásku mistrů, kteří přišli dolů a jsou zde ve mně. Už si nedělám starosti a nejsem plný úzkosti. Učím se řešit problémy, které jsem nikdy dřív neřešil.“

Jestliže to řeknete příteli nebo sousedovi v této nové energii, nezačnou utíkat opačným směrem. Kdybyste jim řekli: „Ále, mám nové náboženství nebo nového proroka,“ pak by určitě utekli. Je to proto, že to, co máte, je osobní a není to systém. Není nic, k čemu se připojit a nejsou žádná pravidla – pouze nový a nádherný vnitřní kompas.

Světlo vítězí, a proto říkáme to, co říkáme, zde v Izraeli. V této zemi, v tomto státě, tak malém s tolika kulturami a jazyky, spatříte posun v situacích, u kterých jste to nečekali. Někteří přijdou s myšlenkami, jaké jste nikdy dřív neslyšeli. Na obou stranách se objeví přístupy, které budou mnohem odlišnější než ty dřívější. Cestou si uvědomíte: „Odkud to přišlo? Proč jsme to neměli dřív? Proč v minulosti nebyl nikdo tak moudrý, aby si to dokázal představit? Proč je znovu-přijetí tak odlišné pro věci, které byly dříve odmítané? Až se to stane, budete vědět, že mám pravdu, protože jsem to viděl dřív v jiných situacích, které byly stejně tak obtížné. S vyšším vědomím přichází větší světlo a toto nové světlo vám slouží dokonce i teď na samém počátku.

Teď mi dovolte vám sdělit, co je katalyzátorem – jste to vy! Věříte tomu nebo ne? „Kryone, chci tomu věřit. Chci tomu věřit.“ Dobře! Tak proč to neukážete? Mnozí z vás se chystají odsud odejít stejní, ale jiní chtějí mít jasnější světlo. V tom je ten problém. Jak moc vám vyhovuje současný stav a představa, že se to nikdy nezmění?

To je Kryonovo poselství. Bude toho víc, ale pro tuto chvíli, moji drazí – nebojte se Boží lásky. Jste starobylá kultura, která planetě odhalila jediného Boha. Teď ukažte, co tento jediný Bůh může udělat v této nové energii! Staré duše na celé planetě toto poslouchají. Stejné poselství je i pro ně. Říkám jim – proto jste tady. Proto jste tady. Viděl jsem to už dřív. Kolektivně řídíte rychlost tohoto posunu. Velmi málo z vás může způsobit velikou změnu už tím, co děláte osobně se sebou právě teď.

Jaké je to nádherné poselství! Necítíte to, jako by to přišlo od jediného Boha? Se vším, co víte, a se vším, co vám říká vaše rodová linie, prociťte to! Právě teď Bůh ozařuje lidstvo světlem, které tady nikdy dřív nebylo, protože jste připraveni a zasloužíte si jít kupředu do míru.

Přemýšlejte o tom.

A tak to je.

KRYON

Změny tří paradigmat

Tento živý channeling Kryona byl přijat v Asheville, Severní Karolína 17. června 2017

Zdravím vás, drazí, já jsem Kryon z magnetické služby.

Dnešní poselství je další kapitolou lidské evoluce. O některých věcech, o kterých vám dnes povím, už jsem sice dříve mluvil, avšak ne tímto způsobem, například jsem je neočísloval a také jsem o nich nemluvil tak otevřeně, jak to chci udělat dnes. Drazí, nebyl bych tady a nechanneloval bych skrz tohoto muže na židli, kdyby nedošlo k posunu. Jinými slovy: došlo k posunu a já jsem tady. Jsem tu, abych vás vedl a připomněl vám, kým jste, kým můžete být a co se na této planetě skutečně děje – abych vám poskytl jakýsi přehled, kam se to může rozvíjet. Dnes ráno jsem mluvil o jedné dysfunkci, která byla vždy součástí lidské přirozenosti – tato dysfunkce se týká vašich odhadů budoucnosti na základě minulosti, protože energie budoucnosti je naprosto odlišná. Rád bych to teď podrobněji rozvedl, spolu s dalšími dysfunkcemi, které se začnou lepšit.

Často mluvíme o změně paradigmatu. Paradigma je způsob, jakým se věci chovají a fungují – plán, jak věci fungují – nápady, představy a způsob, jak se šíří. Je to paradigma reality. Na této planetě existují tři paradigmata, která se mění. Jsou to tři velkolepá paradigmata, neboť každé z nich dramaticky změní planetu. Mluvil jsem o těchto třech už jednotlivě, ale ne najednou v jednom channelingu. Nebudu je blíž rozebírat, jen je prostě představím. Možná budu některé věci opakovat, avšak vy si je potřebujete znovu vyslechnout. Přejděme tedy k prvnímu paradigmatu.

1. Vztah člověka k Bohu, Tvořivému zdroji

Rád bych, abyste se krátce podívali na historii tohoto paradigmatu, protože se po celé věky měnilo a přitom dramaticky měnilo i planetu. Chtěl bych vám připomenout, co se dělo nebo kam to vedlo, a byl bych rád, abyste se na to pozorně zaměřili, protože tady je jeden chybějící článek. Podíváte-li se na historii lidského vnímání Boha, začíná jedním zvláštním momentem – a tím momentem je myšlen atribut vztahu – začíná totiž polyteismem, mnohobožstvím. Dalo by se říct, že prvním vztahem lidí ke Stvořiteli bylo přijetí a vnímání mnoha bohů. Něco tu však nesouhlasí, protože tomu muselo předcházet něco, co jste neodhalili a co neexistovalo. Dovolte mi, abych o tom krátce promluvil. Pokud sledujete vývoj vztahu člověka k Bohu nebo bohům, pak by to mělo začít lidmi, kteří si ani neuvědomovali, že vůbec nějací bohové existují. Ale právě to nenacházíte, protože historie začíná bezprostředně lidmi, kteří chápou, že existuje nějaký druh Tvořivého zdroje, dokonce možná s více bohy. To, že něco existuje, je jasné a samozřejmé. Člověk vstupuje do historie stvoření – od Adama a Evy, pokud chcete, nebo nějaké jiné historie stvoření – a hned je do toho také zahrnut Bůh. Člověk se ptá: „Kolik bohů to je a jak to celé funguje?“ Neexistovala doba, kdy by nebyl žádný Bůh. Není to zajímavé? Rád bych, abyste o tom chvíli popřemýšleli, zda to dává nějaký smysl, pokud tu ovšem není něco, co jste v evoluci vztahu nevzali na vědomí, a sice to, že jste sem přišli s Bohem ve svém nitru! Dilema té otázky tedy JE „Jak to funguje?“ A NE „Existuje tu něco?“

Prvním stadiem tedy bylo „mnoho bohů“, druhým stadiem byl „jeden Bůh“ a v tomto stadiu se dnes nacházíte. Ve skutečnosti existuje pět stadií a já vám k tomu řeknu ještě víc, kam to povede. Přešli jste od přijetí mnoha bohů k předpokladu a vnímání jen jednoho Boha a dosud zůstala tato planeta u tohoto jednoho Boha. Dysfunkce však spočívá v tom, v jakém vztahu je tento jeden Bůh k vám. Co si myslíte, že musíte udělat, abyste byli ve vztahu s Bohem? Dysfunkce tkví v tom, že někdo řekne: „Můj Bůh je plný lásky. Ty věříš v totéž, ale když nebudeš věřit tím správným způsobem, zabiju tě.“ To je ta dysfunkce.     

Co je tedy dalším logickým krokem? Je to respektování, soucit a pochopení, že každý člověk může uctívat Boha svým způsobem. Každý má možná svého vlastního proroka, avšak připouštěl by i jiné a řekl by: „Existuje Zdroj lásky, který se manifestuje různými způsoby.“ To by bylo na celé planetě samozřejmé a nic by nebylo špatné na způsobu, jakým každý jednotlivec uctívá Boha. Pak můžete říct: „Upřednostňuji tento způsob, ale stejně tak toleruji tvůj způsob a vidím Boha v tobě.“ To se později vyvine v něco mnohem působivějšího a velkolepějšího, totiž v úplně nové paradigma: Přeměna Boha z vnějšího světa do Boha v nitru. To nastane v budoucnosti, nestane se to během tohoto vašeho života. Je to přirozená evoluce člověka v náboženské skupině. Přijde doba, kdy náboženství a systémy víry nezmizí, ale nádherným způsobem se hluboce promění. Drazí, kostely nezaniknou, ale zásadně se změní a budou vypadat úplně jinak. Nepřijde žádný anděl a nezavrhne všechno, co máte, ale lidé si sami uvědomí a poznají, že Bůh je větší, než si vůbec kdy mysleli. Připustí to a začnou vidět nesmírnost Boha ve svém nitru. Všichni mistři na této planetě to už sdělovali: „Bůh je ve vašem nitru. Jste stvoření k obrazu Boha a tento obraz není to, co vidíte v zrcadle. Je to obraz Lásky.“ A to bude jednoho dne známo. Takový je vývoj. A to je ta změna prvního paradigmatu.      

Kde se v této změně nacházíte právě teď? Odpověď zní: Úplně dole, teprve na začátku. Teprve jste začali, posun se odehrál před pár lety. A přesto se už některé věci začaly měnit. Slyšeli jste už o velkých náboženských vůdcích, kteří povstali a vzájemně se prosili za odpuštění, nebo že se celá skupina modlila za odpuštění za to, jakým způsobem se v minulosti chovali? To je nové a je to začátek vzájemného uznání, kdy na konci každý řekne: „Je to v pořádku, je to v pořádku, je to v pořádku, vždyť svůj podíl na tom vždy mají obě strany.“ Skrz lásku se lidé poznávají. Možná se hodně odlišují kulturně, ale to je tak všechno. Mají společné jádro a tím je láska.  

Doufám, že vaše srdce potěší vědět, že to je vývoj, který přijde s posunem na této planetě. To je to, co „pole“ začíná spojovat. Stále víc lidí hledí na ty, kteří jsou jiní, a říkají: „Nu, nejsou zas tak odlišní, jen jejich kultura je jiná. Ale podívejte, jádro je stejné.“ Jaká to revoluce, jaké to odhalení! Přijde to.

2. Věda

Jste tak hrdí na svou vědu, přitom je to tak uzavřená krabice. Říkáte, že věda a její metody jsou na této planetě mimořádné a hodnotné, protože vedou k objevům. Já vám však říkám, že chodíte v kruhu. Pohybujete se v jednom kruhu starých myšlenek a objevů a ještě se neobjevilo žádné skutečně nové myšlení… v každém případě ne na univerzitách, ještě ne. Drazí lidé, věda je jako vaření jídla se světovým šéfkuchařem. Existují tři kroky.

První fáze: kuchař si představí nějaké jídlo. „Použiji ty a ty ingredience, abych vytvořil skvělý pokrm.“ Všechny přísady jsou v mysli šéfkuchaře. Když se teď podíváte na vědu, odpovídá to vědci, který říká: „Myslím, že by se mohlo stát to nebo ono a já bych to chtěl vyzkoušet. Mám nápad týkající se jednoho fyzikálního zákona a rád bych s tím experimentoval. Chtěl bych něco objevit a rozvinout to dál.“  

Druhá fáze: šéfkuchař vaří jídlo pečlivě a zručně. Vědec začne s vědeckou metodou, dělá experimenty, dbá na to, aby proběhly férově a dvojitým slepým pokusem, aby se přesvědčil, že objev a experimenty provedl tak poctivě, aby je druzí mohli opakovat.   

Fáze tři: šéfkuchař servíruje jídlo, které je s radostí a požitkem snědeno. Interpretováno na vědce: Experimenty ukazují, že on nebo ona měli skutečně pravdu. Vaše věda se stala realitou a lidé ji mohou využívat ve svém každodenním životě.

První krok v tomto obraze se vaší vědě nezdařil, a sice proto, že jste se vyvíjeli ve staré energii ohledně toho, co očekáváte a co už jste předtím objevili. Vše se odvíjí na základě toho, co už víte – namísto toho, co nevíte nebo co byste mohli vědět nebo co možná víte. A proto experiment nikdy nefunguje a věda se nerozvíjí. Dám vám k tomu opět jeden klasický příklad. Popíšu vám jej detailně už potřetí a byl bych rád, abyste si jej vy i všichni naslouchající fyzikové ještě jednou poslechli.

Vera Rubin je známou astronomkou, která nedávno zemřela (25. 12. 2016 – pozn. překl.) Byla divokou kartou, ale nikdo to dosud neví. Protože to, co objevila, je revoluční a přepsalo by to zákony fyziky – pokud by bylo uznáno, co to bylo. Zkoumala galaxie a zdokumentovala velmi pečlivě rychlost oběhu hvězd kolem středu. A nemohla uvěřit tomu, co přitom objevila. A tak o tom mlčela, aby to mohla ještě víc zkoumat. Po deseti letech došla k závěru, že její objev je reálný, správný a nevyvratitelný. Představila jej vědecké komunitě, která její objev prohlásila za pravdivý. Tady máte první krok „kuchaře při vaření jídla“: objevila, že každá jednotlivá hvězda se otáčí přesně stejnou rychlostí kolem středu spirální galaxie. Co je na tomto objevu pozoruhodné a zvláštní, že nenásledovala Newtonovy gravitační zákony, ani Keplerova či jiná pravidla, která vám ukazují, jak hmota a gravitace fungují kolem centrálního bodu. Vaše sluneční soustava je příkladem toho, co znáte a co funguje podle Newtonových zákonů, které říkají: Hmota se pohybuje určitou rychlostí a v určité vzdálenosti kolem středu a to na základě své hmoty a gravitace ve vztahu k centrálnímu bodu. Vera Rubin však odhalila, že hvězdy takto vůbec nereagují. Nejsou jako vaše sluneční soustava. Jaký to podivuhodný a obrovský objev!   

Co si s tím počnete? Co s tím uděláte? Vědci se na to podívali a řekli: „Tohle jsme nečekali. Proto to nacpeme do Newtonovy krabice. Protože se však ty hvězdy nepohybují podle Newtona, musí existovat nějaká neviditelná energie, která je ovlivňuje, a my o ní nic nevíme. Pojmenujeme ji „temná hmota“. I když o ní pořád nic nevíme, musí existovat, protože Newton je Newton a Kepler je Kepler. A objev Very Rubin tam, zdá se, nezapadá, proto prostě objevíme další energii.“

Drazí, to, co objevila, byl nový zákon fyziky. Jednoho dne na to přijdete a bude to provázeno posměchem i rozpaky, že bylo zapotřebí tolik času pokoušením se nacpat něco nového do staré krabice, čemuž už budete rozumět. A proto nebudou experimenty postupovat dopředu, ani věda se neposune, nový zákon fyziky se nerozvine, nebude znám ani pochopen – dokud na to jednoho dne nepřijdete. To je paradigma vědy, které se změní, až se do vědy zapojí mladí výzkumníci a řeknou: „Nevíme, co nevíme. Proto pečlivě prozkoumáme všechno to, co vypadá, že je mimo krabici našeho známého vědění.“ To zatím dnes neexistuje. Chápete, jak to může změnit svět?

3. Vy sami

Jde to do takové hloubky. Paradigma, proč lidé odmítají tyto věci, které vám předáváme, už jsme dřív probrali. Drazí, každý z vás v sobě nese staré usazeniny chybějící sebeúcty. Po celé věky jste žili v problémech a těžkostech. Pokaždé, když jste zažehli své světlo, dostali jste se do problémů – jak často vám to mám ještě opakovat? Není v tom žádné souzení vašeho dnešního odporu věřit něčemu z tohoto channelingu nebo vůbec věřit channelingům jako takovým.   

Mluvili jsme o uzavřeném pracovníkovi světla, který se schová do své komůrky a nikdy nepřijde na setkání jako je toto. A přesto ví všechno. Avšak nepřijde, protože nechce znovu začít kráčet po cestě k osvícení a nechce znovu prožívat to, co dřív. Nechce znovu ztratit život, jak se to dřív dělo. Staré duše, které naslouchají tomuto poselství, jsou odvážné, protože celé věky žily životy, ve kterých nebylo jejich světlo nikdy přijímáno, a vaši drazí bývali často zabiti. Chci se vás však zeptat: Vidíte, že by se ještě něco takového dělo i dnes? Ach ano, ale zdaleka ne tak, jako dřív. Vidíte temnou armádu, která se pokouší zhasnout vaše světlo. Pokud následujete Mistra lásky, budete s tím mít problém. Temnota chce odstranit majáky všude na planetě. Nebude však mít úspěch. Toho se týkají má poselství a to jste stále znovu a znovu prožívali na této planetě. A když jste se konečně dostali do energie, která sem teď dorazila spolu se současným posunem, pak není divu, že v to nevěříte, necítíte se být dostatečně hodni toho, abyste v sobě zažehli světlo, které bude tak jasné, že k vám budou přicházet druzí lidé a říkat: „Mám tě rád/a. Řekni mi, co jsi pro sebe udělal. Líbí se mi ta vyrovnanost, kterou z tebe vnímám.“

A nepůjde o žádnou nauku, ani náboženství, ani o něco spirituálního, ale ukážete těmto lidem život se zdravým lidským rozumem, věci, které mají smysl a jsou vyváženy v lásce, soucitu a integritě. Ostatní to uvidí a řeknou: „Ano, rozpoznávám to v tobě,“ aniž by rozuměli, co znamená „namasté“ – Bůh ve mně vidí Boha v tobě. Vytvoří se však vztah, spojení a vzájemné pochopení mezi lidmi. Bez ohledu na to, kdo jsou ti druzí nebo z jaké kultury pocházejí, budete se mít navzájem rádi. Budete mít druhé lidi rádi, protože v jejich nitru rozpoznáte Boha, aniž byste to věděli. To přichází. Oddaluje vás však od toho staré paradigma nedůvěry, akášického vnímání smrti a přesvědčení, že spiritualita a světlo znamenají jen potíže.  

Jak se z toho můžete vymanit? Je to staré paradigma, s kterým jsou staré duše všude po celé planetě v současné době konfrontovány. Jediná odpověď, kterou vám mohu dát, zní: Dochází k probouzení a vy toto staré paradigma odhodíte a pochopíte, že tu poprvé stojíte ve světle, že poprvé máte vítr v zádech, že tu je fyzikální pole, aby se věci začaly spojovat, místo aby se oddělovaly. Stojíte tady pod ochranou, jste milováni a jste toho hodni, můžete ve světle kráčet dopředu a už se vůbec, vůbec nemusíte bát, že by na vás temnota zaútočila, protože kolem sebe už jen kope kvůli přežití. Bude to tak dělat ještě dlouhá léta, drazí, odloučená v ústraní a nešťastná z pokusů uchovat věci při starém. Věci už však nikdy nebudou takové, jako byly dřív.

A tak posun paradigmatu Číslo 3, paradigmatu lidí, je posun do světla, a to pro každého člověka jako takového – ne v rámci nějaké skupiny, ale jednoho člověka po druhém. Uvidíte to, rozpoznáte, pochopíte a budete vnímat, jak z vás padá stará zátěž. Pochopte, že s tím souvisí zdraví, látková výměna i zpomalení stárnutí. To je jistota, která krůček po krůčku přichází. Někteří z vás odsud odejdou a řeknou: „Chci to, chtěl bych to mít. Přál bych si, abych už takový byl teď.“ Říkám vám, že to tak bude a přijde to rychleji, než si myslíte a z důvodů, které neznáte. Je to tak, protože Tvořivý zdroj vás všechny zná jménem. Neboť jste byli stvořeni podle obrazu Boha. Jste součástí celku, Bůh vás zná, jste hodnotní a připraveni v tomto posunu kráčet dopředu. To má váhu nebo jinak řečeno: Je tu s vámi ještě něco jiného, co je velmi silné a co vás povede. Už to nejste jen vy sami, drazí. Je tady pomoc a vy ji budete vnímat. Nechápejte to teď špatně – nepřijde zvenčí, ale zevnitř. To je to nové paradigma: z vnějšího zdroje se přesunout k vnitřnímu zdroji – pro získání osobní síly, míru a pochopení: Kdo jste? Kdo je Bůh? Existuje možnost…? Není v tom žádný rozdíl.

To vše přichází kousek po kousku, krůček po krůčku. A jednoho dne to uvidíte a vzpomenete si na tato slova. Budete moct vidět, že se to skutečně děje, protože se o těchto věcech budete dovídat a budou podobné tomuto channelingu. Nezoufejte, drazí, že to hned tak brzo nenastane. Pochopte, že všechno potřebuje určitý čas. Zrání každého lidského ducha potřebuje svůj čas. Je to proces učení, jsou tu „aha momenty“ a nakonec závěrečná zkouška.

Budu ve sdělování těchto věcí pokračovat, protože vidím, jak se lidstvo začíná pozvolna rozvíjet k posunu, který prastaří předpověděli – bez zániku, bez zničení a bez těch dalších věcí, o kterých ještě pořád i dnes slyšíte od těch, kteří nevěří, že jste hodnotní.

Pro dnešek to stačí.

A tak to je.

Kryon  

Kryon v Asheville (nedělní channeling)
Tento živý channeling byl přijat Lee Carrollem v Asheville, Severní Karolíně, 18. června 2017

Zdravím vás, drazí, já jsem Kryon z magnetické služby.

Na konci druhého dne přichází většinou osobní channeling, to znamená, že je víc nasměrován na lidi zde v místnosti a to proto, že je osobní a protože dnešní téma bylo také osobní.  Slyšeli jste dnes o systému lidského těla – občas vám něco opakuji a občas předávám nové informace. Avšak v tomto procesu otázek a odpovědí existuje určité spojení či splynutí toho, co se nachází mezi lidmi. Je to skoro tak, jakoby se pole mezi lidmi začalo zvětšovat a vzájemně propojovat. A jednotlivá pole se zvětší natolik, že vyplní celou místnost. Začínáte cítit tak zvláštní soucit jeden pro druhého, že byste řekli, že je to mimo hranice toho, co považujete za normální. Vždyť se vzájemně neznáte, neznáte ani jména těch druhých a přesto je tu bublina soucitu, která se rozpíná mezi vámi.   

Právě jsem teď popsal jiný druh pole. Dalo by se nazvat koherentní pole („souvislé či pole soudržnosti“), ale je v tom ještě mnohem víc. Můžete to cítit a vědomě vnímat, ale nikdy to nebudete moct změřit. Budete však vědět, že je to tady. Nazývejte to i nadále koherencí, pokud chcete. Co se děje, když je soucit natolik obrovský, že jej všichni zúčastnění mohou vnímat? Přitom vůbec nemusí jít jen o soucit vůči nějaké negativní události, vůbec ne. Představte si, že posloucháte nějaký příběh, nebo možná mezi vámi dojde k uzdravení, někdo najednou vstane ze svého kolečkového křesla a může zas chodit. Když k tomu dojde, dostane vás to na kolena a chcete to oslavit. Když poznáte, že tady působí něco většího a vy to cítíte, pak se soucit rozpíná a šíří se celou místností. Někteří z vás budou plakat radostí, že se někdo jiný uzdravil. Dochází tu k něčemu, co přesahuje koherenci (soudržnost). Řeknu vám, co to je, i když jsou to jen slova, ale já je teď poprvé použiji tímto způsobem. Je to něco, co se nově objevuje mezi skupinami lidí a nakonec to bude na určité úrovni vnímat celá Země. Nazývám to „splynutí duší“.    

Co je vaše duše? Zaprvé se jí nelze dotknout. Nezměříte svou duši, když měříte koherenci. Změříte tzv. triádu vašeho srdce, rozumu a šišinky, všechno to, čím jste. Avšak vaše duše se zdá být od toho vzdálená. Vaše duše je věčná a je součástí Tvořivého Zdroje. Vaše duše má jméno, které nikdy nebudete znát a nikdy byste jej neměli slyšet. Vaše duše je nepředstavitelně vzácná, je soucitem a čistou láskou. Je součástí Tvořivého Zdroje, jak jsem řekl, a přesto jí také není. Je součástí všeho, co je a je součástí vás. Je nedotknutelná, posvátná a vy ji nebudete moct nikdy změřit. A přesto se už na této planetě děje něco, co všechno tohle změní. 

Je možné, že existují systémy duší, které jste nikdy neobjevili – přijetí, uznání, přiznání něčeho, co považujete za něco nedosažitelného, co je tak ezoterické, že se toho nemůžete ani dotknout? Drazí, máte život za životem stejnou duši se stejným jménem, které neznáte a nemůžete vyslovit. Je tak nádherná a věčná – existovala ještě před vznikem Země a bude existovat i po zániku Země. A přesto, drazí, ve vývoji, který je před vámi, začnete splývat s tím, co je nedotknutelné. A budete to všechno vnímat, až se duše začne propojovat se soucitem. Je to víc než koherence, dotýká se to boží tváře a připomíná vám to, že jste věční. Odstraňuje to bariéry mezi vámi, vašimi kulturami a jazyky, a najednou vznikne sjednocenost (splynutí, integrita, bytí v harmonii každý s každým), kterou budete moct vnímat, dotýkat se jí, poznávat a užívat si jí. Teď je to však pomíjivé, až vstanete a opustíte tuto místnost.

Co kdyby budoucnost planety něco takového obsahovala? Kdybyste se ráno probudili a vnímali, že jste propojeni se všemi lidmi po celém světě? Prostřednictvím budoucích forem předávání zpráv a bezprostřední znalosti o dění na planetě budete se všemi propojeni a budete vědět, co právě prožívají nebo čím trpí. Co kdyby existoval jakýsi kanál „Dobrých zpráv“, který by vysílal holografické zprávy, do kterých byste mohli vstoupit a společně je oslavovat? Propojení duší spojuje planetu. Chcete vědět, proč přijde den, kdy už se vzájemně nebudete zabíjet? Protože se stanete jedním, proto! A až to jednou začne, už to nebude možné zadržet. Vznikne tak úplně jiná planeta a přitom nepůjde o nic jiného než o rozvinuté vědomí a soucit, který bude rozpoznán. Drazí, část vaší evoluce obsahuje informace o „nedotknutelném“ – o duši. Stane se částí vás a to takovým způsobem, jaký byste nečekali. Bude to posilovat pocit sjednocenosti, který budete zažívat nejdříve s několika málo a pak se stále víc lidmi. Spojení s vaší technologií, s vaším duchem a Tvořivým Zdrojem vám jednoho dne umožní slavit i tu nejmenší událost – například narození dítěte někde v Indii. Nebo oslavit uzdravení, kterého někdo dosáhl vlastním duchem a spontánním uzdravením. Připojíte se a budete oslavovat. A někteří tyto oslavy budou šířit dál, protože odhalí, že čím víc lidí slaví, tím větší je výsledek a tím větší sjednocenost na Zemi.      

Jednoho dne už nebude existovat žádné vysílání, které by informovalo o událostech jen proto, že jsou dramatické. Místo toho ukáže události, do kterých budete moct „vstoupit“ a pomoct vytvářet v mysli mír těm, kteří prožívají zármutek, bezpráví a zkázu. Neboť každý jednotlivý člověk na planetě je zapojen do uzdravení druhých. To, co pociťuje ve svém soucitu a jednání, nepřijde vniveč, ale doslova vstoupí do „polévky soucitu“, kterou vnímají i ostatní lidé. Vstupujete do prostoru a technologie vám ukáží, kolik ostatních lidí je rovněž v tomto prostoru jednoty. Budou to miliardy a vaše propojení a splynutí duší přinese uzdravení při událostech, které se stanou daleko od vás. Vytvoří mír, kde žádný mír nebyl a utěší ty, kteří jsou vzdáleni tisíce kilometrů a mluví jinými jazyky. Tím jsem vám právě předal obraz toho, co se už dělo na jiných planetách, když začaly se stejným vývojem jako vy. A vy budete zažívat totéž. Bude to v daleké budoucnosti? Ano, ale vy tu budete, protože kvůli tomu jste tady a děláte to, co děláte. Duše nakonec splynou s biologií vzestoupených lidí. Začíná to tady a teď a začíná to pomalu podle míry koherence, která se ve vás rozvíjí. Tohle se bude dít. Nakonec tohle všechno bude považováno za normální a dojde k naprosté integritě.

Drazí, tohle změní lidi, jací byli dosud. Neříkal bych vám to, kdybych to už dřív neviděl. Jak dlouho to bude trvat? Hodně dlouho. Avšak, drazí, čas už je takový – běží a jednoho dne se toho dočkáte. Uvidíte věci, mnohem víc světla místo temnoty, a bude to přirozené. Nedojde ani k bleskům na obloze, ani k mimořádným duchovním zážitkům, ale bude se to dít úplně normálně, protože k tomu dojde růstem a zráním. Pomalu, generace po generaci, si děti prosadí tuto cestu tak, jak to vždy dělají. Rád bych, abyste přemýšleli o této budoucnosti a usmívali se s vědomím, že to přichází. A rád bych, abyste věděli, že staré duše v posunu jsou ty, které pro to zasévají semínka.    

Vraťme se teď zpátky do reality, do této místnosti. Až vstanete a opustíte toto místo, pak o těchto věcech přemýšlejte – o tom, co přijde a co právě teď můžete dělat svými myšlenkami a skutky, abyste urychlili světlo – abyste urychlili světlo.

A tak to je.

Kryon  

Návyková stará energie

Tento živý channeling byl přijat ve Stamfordu, Connecticut 12. srpna 2017
Tento živý channeling byl upraven [Leem a Kryonem] a doplněn pro lepší porozumění čtenářů. Často se totiž stává, že živý channeling má v sobě energii, kterou psané slovo nenabízí. Užijte si tedy toto obohacené poselství.

Zdravím vás, moji drazí, já jsem Kryon z magnetické služby. Můj partner ustupuje jako vždy stranou, a já vám teď přináším poselství, kterého se nebojí. Způsob, jakým to funguje, moji drazí, je ten, že informace, které jsou předávány z druhé strany závoje, jsou informace, které možná neočekáváte, a jsou předávány způsobem, na jaký jste možná nepomysleli.

Dnes večer to je odhalení, které se více než kdy jindy zbývá rozdíly mezi starou a novou energií. Dnes se můj partner pokusil upravit pódium [při semináři] tak, abyste pochopili, že před rokem 2012 zde byla energie, kterou už nemáte. Je to energie, se kterou se už nesetkáte, nevrátí se zpátky. Na této planetě se začíná usídlovat nový druh energie, který je naplněn zcela novým paradigmatem reality.

Měnící se myšlenky vytváří u mnohých dysfunkci

V minulosti jsme vám řekli, že tato nová paradigmata budou často působit zmatek, protože věci nejsou takové, jaké byly. Často nastává zklamání a někteří řeknou: „No, věci se nedějí tak, jak jsem si to u obnovené energie představoval. Není to takové, jako to bývalo. Myslel jsem, že to jednoduše dopadne lépe.“ Ne, to není staré paradigma, které se jen vylepšuje. Je to naprosto nová energie, která začíná, když ta stará odchází.

Nová energie je naplněna zcela odlišnými pocity, reakcemi a očekáváními! V těchto věcech se skrývá pravda, a pravda je, že dochází k rozvoji u lidského ducha samotného v tom, jak měníte své představy o určitých věcech. Protože každému se nedějí tytéž věci, často vzniká jakási perioda posunu, změny a rekalibrace.

Lidstvo pomalu začíná cítit vice soucitu a stává se méně kritickým k ostatním a jejich kulturám. Dochází ke splynutí, ale v tomto procesu vyčnívají ti, kteří to necítí stejně. Někteří jsou tak rozzlobeni na novou energii, že se s ní vyrovnávají neuspokojivým a nevhodným způsobem. Někteří budují armády a někteří jdou do toho sami, ale všichni vykazují hluboké probuzení změn v rámci temnoty a světla. Nerovnováha a nelogické jednání jsou výsledkem, protože jsou zde tací, kteří zemřou, aby zabránili změnám. Ale moji drazí, tohle není to, o čem vám chci povědět, protože o tomto už jsme mluvili dříve. Tyto věci se změní pomalu v průběhu přijímání toho, kým se začínáte stávat a problémů, které se ukazují s posunem vědomí, které máte – bitvy temnoty a světla.

Dnes večer chci vyprávět o rozdílu mezi temnotou a světlem, který začíná být viditelný a je větší než kdy dřív. Je to způsob, jakým přijímáte věci ve starší energii ve srovnání se způsobem, jakým je přijímáte v energii nové. Hlavně vám chci ukázat, co se děje, když zatáhnete starou energii do úplně nového světla – námitky!

Řekli jsme dříve, že toto je doba, kdy nemůžete zůstat nerozhodnými. Nemůžete chtít být pracovníkem světla, soucitnou osobou, a potom nemít soucit s lidstvem. Nemůžete se rozhodnout být jeden den jedním a druhý den něčím jiným. Takto to fungovalo ve starší energii a byl to velký klam. Už dřív jsme vám vyprávěli o dramatu, že lidé často znovu a znovu tvoří, protože jim to vyhovuje a funguje jim to ve starší energii. Je to proto, že jim lidé věnují pozornost a oni dostávají to, co chtějí. Ale to se mění a v nové energii tito lidé často zjišťují, že jsou opomíjení, nejsou zapojeni, nesouhlasí se s nimi a zůstávají vzadu. Objevují, že staré energie nejsou vůbec úměrné staré realitě. Jsou frustrovaní, protože „staré cesty“ už dále nefungují.

Závislost na staré energii

Procesy a procedury, se kterými mnozí počítají a které dříve přinášely výsledky, se teď začínají posouvat a měnit a už nefungují. Ale to jsme řekli už dříve. Dnes večer bych vám chtěl sdělit, jak je stará energie návyková. Rád bych začal tím, že vám ukážu a povím příklady, některé z věcí jsme probrali dříve jen okrajově. Je čas rozšířit to na příkladech několika zajímavých problémů.

Může být temnota návyková?

Je těžké popsat, jak mohou být lidé závislí na něčem, co je nefunkční a temné. Noc je temná, a jestliže jste přežívali určitým způsobem, protože jste dobře neviděli, a najednou se rozsvítilo, mnozí touží po době, kdy byla tma! Je to proto, že se uměli pohybovat v temnotě, ale neumějí to na světle.

Někteří jsou zvyklí na paradigma boje. Tomu rozuměli a vnímali to jako normální. Takže když nastalo světlo a spolu s ním laskavost, radost a soucit, touží stále znovu a znovu po starých dnech boje. Zdá se neuvěřitelné, že by někdo mohl chtít takovou věc, když je vystaven něčemu o tolik lepšímu! Představte si konec boje a utrpení, nahrazené laskavým přístupem očekávání a světla. Avšak mnozí strávili tolik času bojem a utrpením, lamentováním a odporem, že nedokáží světlo spatřit. Dokonce, i když jim je ukážete, nepochopí ho a odmítnou. Jak se to může stát? Existují pro to nějaké příklady? Ano, existují, moji drazí, a uvidíte je hned teď.

Současné události

Podívejme se na současnost a promluvme si o tom, co se dnes děje. Opět chci vysvětlit něco, co je zdánlivě neuvěřitelné, a na příkladech vysvětlit rozdíl mezi temnou energií a energií světla. Podívejme se na to, jak je temnota návyková, dokonce i když světlo může vytvořit úžasná řešení k potřebným otázkám. Namísto toho jsou někteří tak zahledění do staré energie, a tak si libují v tom, co znali, že nedokáží spatřit poklad ve světle, a pracovali pro to celý svůj život. Lidské bytosti mají jeden problém: Mají sklon chtít něco, na co jsou zvyklé, aniž chápou, že je to temné a možná nefunkční.

Chci vám dát jeden příklad, který je velmi, velmi současný. Před nedávnem, přibližně v roce 2011, se něco přihodilo v Severní Koreji – moci se ujal syn zemřelého diktátora. Nebudeme v tomto channelingu zmiňovat jeho jméno, ale všichni víte, o kom mluvím. Ten chlapec se učil od svého egoistického otce a pak se náhle stal přes noc vládcem. Studoval také na západě, ačkoliv pod jiným jménem. Takže ví, kdo jste, moji drazí, a zná kulturu této země. V roce 2011, rok před posunem, stál na rozcestí. Tehdy jsme to s vámi probírali, a teď to chceme vzít z jiné úrovně.

Dovolte mi, abych se vás na něco zeptal. Kdybyste věděli, co si zoufale pro sebe přeje, co byste udělali, kdybyste byli na jeho místě? Dovolte nám rekapitulaci: V roce 2011 stojí na pokraji velikosti. Do roku 2012 převezme svou zemi, a chce se stát vládcem všeho, na co pohlédne. Naučil se to, co jej učil jeho otec – celý svůj život sledoval egoismus svého otce. Takže vstřebal tuto metodu jako způsob života pro vůdce. Potřebuje slávu a důležitost, dokonce více než jeho otec. Takže, víc než cokoliv jiného, chce být slavným. Víc než cokoliv jiného, chce být viděn a milován svými lidmi. Na to se soustředí v první řadě, na to, co se naučil od svého otce. Forma je hotová.

Takže si na jeho místě představte sebe, můžete-li. Vy jste ten chlapec a právě teď můžete následovat otcovo dědictví nebo je pozvednout. Ten chlapec začal dělat svá rozhodnutí v roce 2012, kdy vyšel dekret, že je vládce a předseda lidové strany, řekněme. Začal dělat rozhodnutí své vlády. Takže, znovu, na chvíli jste jím. Co byste udělali, právě teď, s čistým štítem? Co by vytvořilo to, co chcete více než cokoliv jiného na planetě – slávu, bohatství a respekt? Co byste udělali, abyste se stali váženými, idoly, aby vás vnímali jako důležité, ty „pravé“? Co byste udělali právě teď v kritickém bodě roku 2012? A já vám to povím – on to promeškal. On to promeškal. Vše, co chtěl, nikdy nespatřil, protože to bylo ve světle. Na místo toho si vlastně zvolil svůj vlastní zánik.

Kdyby viděl přicházející světlo, dokonce i v jeho egoistickém nastavení mysli, kdyby pochopil cokoliv o současném cítění na planetě, jiném než jeho vlastní temnota a zkáza, všechno by dnes bylo jiné. Na chvíli o tom přemýšlejte. Co byste udělali? Zde je možnost: s naprostou kontrolou v jeho zemi mohl být někým, koho by tato planeta stavěla na piedestal celý jeho život – celý jeho život! Tou první věcí, nejprve by spojil Severní a Jižní Koreu, spojil by rodiny dohromady po všech těch letech odtržení. Byl by znám jako laskavý otec těch dvou Koreí – na celý život. Potom by zahodil jakékoliv myšlenky na válku. Chápal by, že je to nefunkční a nelogické a že by to vytvořilo hrůzy pro jeho lidi. On by byl naopak „velkým vůdcem světového míru“ mezi jeho „novou“ zemí a západem. Vstupoval by do Spojených národů v New Yorku za potlesku ve stoje a všeobecného zdravení! Planeta by ho milovala. Dostal by se na titulní strany magazínů. Hledělo by se na něj jako na světového hrdinu, uctívaného planetou za to, že dělá něco, k čemu nikdo nikdy nenašel odvahu. Dívali by se na něj jako na předčasně moudrého a bylo by to rozhodnutí, které by jej přivedlo na světlo a jeho lid k hojnosti a štěstí – což je přesně to, co chtěl – dostalo by se mu všech poct, které možná mohl mít celý svůj život, vstoupil by do historie jako někdo, kdo změnil samotnou planetu. Dosáhl by konečného cíle svého života.

Takže co udělal? Četli jste v poslední době noviny? Je temnota tak návyková, že ji nemohl vidět? Ano. Nikdy ji nespatřil. Okamžitě zabil příbuzného, který by mu mohl konkurovat. Byl to jeho „vlastní člověk“ zakotvený v temnotě, a naprosto zmeškal svou příležitost. Všechno, co kdy jako mladý člověk chtěl, k čemuž byl také vycvičen svým otcem, všechno co kdy chtěl, bylo v tom roce na dosah a rozhodnutí, která učinil místo toho, způsobila jeho tonutí v tom, co mělo fungovat. Avšak teď je jakýmsi vyděděncem pro starou energii, zvedá svou ruku, dělá problémy planetě, domnívá se, že toto je to, co se od něj čeká – a nemůže dlouho vydržet. Chci vám říci, že toto je příklad toho, jak návyková je stará energie. Krabice zlata byla přímo před ním a on ji minul.

Je sám? A co vy?

Jaký druh závislosti má stará energie pro vás? Stále děláte věci, o kterých si myslíte, že jsou absolutně správné, pracujete s vnímáním, které vám bylo předáno ve staré energii, ve které stále přetrváváte? Samozřejmě, když to čtete tak řeknete: „Já ne.“ Vzpomeňte si na toho korejského vůdce. On si pořád myslí, že má pravdu a nikdy ji nespatřil. Jak moc jste zapojení v zápase? Mám pro vás informaci. Nemůžete to tak dělat dlouho. Zaprvé, ztratíte přátele. Už nemůžete prohlašovat, že jste něčím a přitom být něčím jiným.

Takže nám dovolte rozšířit toto učení. Je-li temnota tak přitažlivá, zasáhne něco dalšího? A odpověď? Absolutně zasahuje všechno ostatní. Existuje celý průmysl, o kterém jsme vám říkali, že nakonec skončí, protože byl rozvinut ve starší energii, fungoval ve starší energii a nemá žádnou integritu – velký farmaceutický průmysl. Řekli jsme vám, že jeho pád hrozí bezprostředně a že atributy přijdou od těch, kteří jsou uvnitř – ti je odhalí. Kdy se to nakonec stane, je na vás, protože toto je svobodná volba rozvíjejícího se vědomí vaší země. Avšak podívejme se na okamžik, ne na tu událost, ale k čemu by potom mohla vést.

Farmaceutický průmysl se zaobírá starou myšlenkou, že vytvořená chemie je odpovědí na léčení. Tato myšlenka převládala po desetiletí a mnozí cítí, že je to nejvyšší dostupná technologie. Ale místo toho se zde začíná objevovat úplně jiná myšlenka: lidské tělo má nepředstavitelné znalosti a je vlastně mistrovský léčitel! Lidské tělo je navrženo tak, aby se samo dokázalo „opravit“. Proto do toho nepouštějte cizí chemii, ale naopak hledejte způsob, jak předat elegantní, konkrétní sadu instrukcí, aby se léčilo samo. Připravte mu instrukce na vysoké technologické úrovni, abyste je informovali, ať se uzdraví samo!

Dalo by se říci, že se jedná o rozšířenou formu homeopatie. Přicházejí procesy, které rozumí, že toto vaše lidské tělo je o tolik lepší než si kdy nějaký chemik představil, a že nová energie to začíná odhalovat. Odpovědí na léčení není chemie. Odpovědí na zdraví a léčení je oslovení té „moudré části“ lidského těla, předání instrukcí pro využití dříve neznámými systémy, které jsou připraveny vytvořit spontánní úlevu od problémů.

Vzpomeňte si na můj channelling předaný na téma „omlazující šablona” (je součástí Knihy 14 -, Nový člověk, připravované nyní k vydání) nebo fakt, že vy všichni máte ve svém těle spící „buňky zrození“ (buňky, které mají úplnou tělesnou předlohu a zdroj pro velmi mladé kmenové buňky). Oboje je vysvětlením systémů, které jsou moudré a připravené vytvořit nové buňky a léčit způsoby, které se budou zdát zázračné! Ale musí být „instruované“.

Financování se trochu protáhne

Kolik si myslíte, že je peněz investovaných do starých způsobů? Právě teď existuje průmysl, který se má zhroutit. Takže, myslíte si, že všechny peníze pak budou investovány do těch nových metod? Odpověď zní NE, ne hned. Stejně tak jako slepota vůdce Severní Koreje, staré způsoby jsou právě tak příliš návykové. „Udržujte je stejné,“ budou křičet. „Ten pád je dočasný,“ řeknou. „Dříve to vždy fungovalo, a vždy bude.“ Mnoho investorů přijde o velké částky. Nefunkčnost již začíná být zřejmá. Když si večer pustíte vaše média, mnohé z toho, co uslyšíte v reklamních přestávkách, se týká toho, jak chemie nefungovala! Nyní dostáváte šanci připojit se k ostatním a zažalovat farmaceutické firmy za špatnou chemii! Myslíte, že se něco začíná lámat? Je to tak. Víte, oni se už brodí v něčem, co způsobí jejich pád. Inzerují, jak rozbitý je ten samotný systém. Jak farmaceutický průmysl, tak i jejich investoři ještě nevidí přicházející světlo, dokonce i když se to stává nefunkčním přímo před jejich očima.

Oficiální medicína je stejně návyková

Přemýšlejte o těch, kteří studují medicínu. Studují celé roky, potom složí přísahu, která zní: „Neubližuj.“ Stanou se dobrými lékaři a dělají, co mohou, aby pomáhali lidstvu. Potom přijde úžasná nestandardní léčebná novinka, ale jim se nehodí, protože neodpovídá tomu, co se učili, že bude fungovat. Ve skutečnosti bylo mnoha z nich během jejich školení řečeno, že to nefunguje vůbec! Ve starším paradigmatu jejich lékařského vzdělání je učili profesoři, které uznávali – a ti je informovali, že homeopatie a vše co představuje, není vůbec žádná věda. Mnozí tomu stále věří, dokonce, i když jsou zahlceni novými důkazy, že existují věci, které prostě tehdy nemohli vědět. Takže očekávejte, že mnoho lékařů také odmítne novou prokazatelnou vědu! Důvodem je, že si hoví ve své závislosti na tom, o čem si mysleli, že je to přesné a o čem si mysleli, že to funguje. Je pro ně skoro zrada to jen vyzkoušet! Je to pro ně zrada těch velmi dobrých učitelů, kteří jim řekli, že je něco úplně jinak.

Mladší lékaři a výzkumníci přijdou a řeknou: “Podívejte, můžu vám dokázat tento nový přístup. Jen se na to podívejte, podívejte se na důkaz, který máme. Prožijte se mnou jeden den a podívejte se na tento úžasný důkaz!“ Mnozí lékaři řeknou: „Ne, děkuji.“ Mladší výzkumníci řeknou: „Proč ne? To vám neublíží, když se na to podíváte!“ A oni odpovědí: „Protože tomu nevěřím.“ Tento scénář ani nedává smysl, ale ukazuje, jak návyková je stará energie. Pátrejte po ní i u svých vlastních lékařů. Lidská přirozenost praví, že jestliže to fungovalo dříve, bude to fungovat znovu: „Tomu rozumím. To je to, co dělám. Neukazujte mi nic nového, protože mě učili, že to vaše jednoduše nemůže fungovat.“

Moji drazí, objevy ve fyzice a biologii všechno změní, a náhle vyjde slunce [metafora]. Najednou jsou tu nové myšlenky. Dovedete si představit, že byste řekli nějakým velkým vynálezcům historie, aby to vzdali? Mohli byste říci bratrům Wrightovým, že jsou blázni? Dva výrobci kol by se měli přestat snažit vytvořit poháněný let? Řekl by někdo Louisi Pasteurovi, aby přestal věřit v „baktérie“? Jak můžete být tak hloupý – neviditelné mikroorganismy? To je fantazie! Můžete se podívat na Teslu a říci: „To je bláznovství! Vy chcete tímto systémem popravovat lidi?“ No, jsou tací, kteří jim opravdu přesně tohle řekli! Pochybovači, kteří vězeli ve starých paradigmatech, která byla tak návyková, že jim opravdu věřili. Je to stejný přistup jako to, co brzy přijde. Takže nás teď nechejte rozsvítit a udělat to trochu více osobním.

Osobní metafyzika

Moji drazí, jestliže jste vyrostli na metafyzice, možná sami sebe nazýváte učenými, vzdělanými, šamany. Jestliže to děláte roky, znáte ty procesy a víte, jak fungují. Možná jste velmi dlouhou dobu léčitelem a jste hrdí na své znalosti. Měli byste. Pomáháte planetě, pomáháte všem okolo vás. Potom najednou se energie samotná začíná posouvat. Energetické frekvence, se kterými pracujete, které vás spojují se „zdrojem“ se začínají měnit. Věci se začínají zpomalovat nebo nefungují vůbec. Přesto, když vám to někdo ukáže, místo toho, abyste se na to podívali a řekli: „Ukaž mi víc,“ řeknete: „Zavírám před tím dveře, protože tam jít nechci, energie je pořád stejná. Mně to stačí. Vrátí se to tam, kde to bylo. Jsem teď jen trochu mrzutý. Počkám.“

Takže se zeptám: Funguje vám to? Je váš život radostný? Léčitelé začínají ztrácet spojení, které měli. Dokonce i ti, kdo meditují, se začínají ptát, kam Duch odešel: „Sedím a už jej necítím.“ Už léta mnoha z vás říkáme, abyste očekávali, že frekvence samotného Boha ve vašem nitru, začne vibrovat na vyšší úrovni! Začíná se to dostávat výše, než jste si kdy mysleli, že by to mohlo být, ale vy pokračujete v ladění se na starou nízkou frekvenci a očekáváte, že to bude fungovat. Nebude!

Přemýšlejte o tom, opravdu. Jaký je váš faktor radosti? Když jste vyladěni na vyšší frekvenci, ucítíte to! Jestliže je pro vás Bůh skutečný, frekvence začíná stoupat a závoj se začíná stávat lehčím, staré způsoby už nebudou tak efektivní. Magnetická mřížka planety se posouvá a umožňuje nové vědomí a všechno se vylaďuje na staré duše a pracovníky světla. Využili jste té výhody? Podívali jste se na sebe a řekli: „V pořádku, všechno co jsem věděl, se možná, jen možná, trochu změnilo.“ Nebo říkáte: „Vím, co dělám. Mám roky zkušeností a tak věci fungují.“ Je příliš osobní to prozkoumat?

Staré duše jsou ty, které toto poslouchají a čtou. Vy se nakonec přesunete do světla, ale stará energie je tak návyková, tak návyková! Skoro ve všem vašem konání se věci začínají měnit.

Dokážete uvěřit příběhu vůdce Severní Koreje, který odmítl být uctíván celou planetou po celý svůj život – čímž by získal vše, o čem vždy snil? Nikdy to neviděl přicházet, protože znal jen to, co funguje v temnotě. Znal jen myšlení starého vědomí. To, co vám říkám, je toto: Jestliže jste pracovník světla, je na čase vstoupit do světla. Věci, o kterých jste si mysleli, že je znáte dobře, se mohly lehce posunout. To zahrnuje i to, o čem věříte, že je to „pravda“, Když začnete rozsvěcet světlo v tmavé místnosti, uvidíte nové věci. Možná, že vaše „pravda“ byla založena na tom, že jste viděli věci ve tmě nejasně a odhadovali jste, co to je? Ale když jsou tytéž věci osvětleny a vy je vidíte jasně, pravda se naplno odhalí! Pravda se může měnit s časem. Mění se, když se rozsvítí.

Ten, kdo vstoupí do světla, bude žít mnohem déle, moji drazí, protože bude frustrující zůstat na místě, kterému nerozumíte nebo které se zhorší jen proto, že si myslíte, že víte, co děláte a nezměníte to. To každého udělá starším.

Proto je prosba taková: Kolem vás je doprovod, který přichází z Tvořivého Zdroje. Je zde, protože vaše duše má v sobě kousek Boha a buší, aby se dostala ven z krabice, ve které ji držíte! Ta krabice se jmenuje stará, návyková energie. Rozbijte tu krabici! Poslouchejte, nikdy se nebudete muset odnaučit to, co víte, ale v procesu hledění do světla, můžete povznést to, co znáte, a postoupit na další úroveň v kráse a radosti hladkým přechodem, ne těžkým. Toto je nová energie a nová paradigmata na vás čekají. Právě čekají!

Mluvím k léčitelům, kteří používají všechny metody jako v minulosti, jen proto, že tyto metody po celé roky fungovaly. Teď se ptáme: „Jak by se vám líbilo zdvojnásobit efektivitu všeho, co děláte?“ Někdo řekne: „Mně ano, ale znám ten starý způsob lépe než cokoliv jiného, a proto u něj zůstanu. Mně to stačí.“ Dovolte mi něco vám říci, staré duše. Narodily jste se tady v době posunu, abyste posunuly tato nová paradigmata a ukázaly světlo ostatním. Proto jste zde, a proto jste se narodily. Lidstvu ani planetě neposlouží, když zůstanete v temnotě jen proto, že jste na to „zvyklí.“

Poslouchejte, povím vám, že ruce přechodu se k vám natahují z Tvořivého Zdroje. Říkají: „Proto jste tady! Vstupte do světla beze strachu, co by to mohlo přinést. Nezruší se to, co jste se už naučili, ale obrovsky se to zvýší. V tom procesu se začnete měnit i vy. Ve vašem srdci bude více radosti, více soucitu a více znalostí. Přemýšlejte o tom.“

Představte si rovnováhu, jakou jste nikdy dříve neměli. Představte si zralost, kde nové, intuitivní informace k vám proudí ze zdroje, o kterém jste ještě nikdy neslyšeli. Toto jsou věci, o které jste prosili. Co jste vyzkoušeli v minulých 20 letech, co nefungovalo? Chcete to zkoušet znovu? Odpověď zní NE. A my se ptáme proč. Vy odpovídáte: „Protože to nefungovalo.“ Vzali jste někdy v úvahu, že to bylo možná špatným načasováním? Jednoduše jste se snažili příliš brzy. Zkuste to znovu. Nezakládejte svou budoucnost na tom, co se stalo v minulosti. Potřebovalo to novou energii.

Setkání jako je toto, jsou pořádána z dobrých důvodů, abyste se mohli setkat a poznali jeden druhého a nalezli Světlo. Začínáte být s podobně smýšlející lidmi, kteří vám mohou pomoci nalézt rovnováhu, protože možná znají něco, co vy ne. Dva nebo více dohromady mohou vytvořit něco ještě většího. Proto jste tady, To je důvodem, proč pokračujete v tomto čtení.

Zde to ukončím. Je to čas velké lásky, velké změny a začátku velkého soucitu. Jste zde ve světě, kde většina obyvatel a zemí chce spolu vycházet – a to je nové. V minulosti jeden nevyrovnaný vůdce dokázal vzít celý svět a uvrhnout jej po léta do války. Teď je to najednou nepřijatelné. Naopak, dostali jste celou planetu, která opravdu chce mír. Chtějí něco pro své děti, co jiné generace nikdy neměly. Kultura za kulturou, přes vzájemné rozdíly, rozumí předpokladu, že válka nefunguje a nikdy nefungovala. Země, která kolektivně cítí tímto způsobem, se nakonec zbaví těch, kdo by to chtěli jinak.

Řekli jsme vám, co přichází, Řekli jsme vám, že divoká karta, kterou nazýváte Trump, má více věcí, které jsou divoké. To vytváří hlavní posun ve starém systému. Řekli jsme vám to skoro před rokem. Řekli jsme vám, že temná armáda bude poražena, a řekli jsme vám, abyste očekávali velký posun.

Takže, moji drazí, toto je křižovatka mezi temnotou a světlem v čase, kdy jste možná nečekali, že to uslyšíte. Říkáme vám, že se tyto věci rychle mění a pokud si přejete kontrolovat to, co je realitou vašeho života, máte příležitost odhodit bariéry a spatřit, co je nového. Máte schopnost začít lépe chápat, proč jste tady a chopit se ruky, která se k vám natahuje, a které říkáte Tvořivý Zdroj.

Nové děti

Chápete a uvědomujete si, že vaše děti již nebudou mít Temnotu, ve které jste vyrůstali vy? Právě přicházejí do této nové energie děti, které nikdy nepoznají temnotu. Poznají jen novou magnetickou mřížku; poznají jen innate moudrého těla, které se léčí samo. Budou intuitivně vědět, že válka nic neřeší. Budou bojovat s temnotou víc, než cokoliv děláte vy. Vůbec nebudou rozumět některým vašim přístupům, protože ty děti budou vidět jen logiku světla. Jejich trpělivost s těmi, kteří jsou stále závislí na něčem, co nikdy nezakusili a kteří intuitivně nefungují, bude omezená.

Nemusejí mít nic společného s metafyzikou a všechno s novou lidskou bytostí. Možná, že nejsou duchovní, přesto budou mít všechno společné s Bohem. To je nový člověk, kde duchovnost není nezbytně volbou, ale spíše něčím, co je zděděno jako pravda. Je to něco, s čím se rodí – jakási innate porozumění, že jsou součástí Stvořitele, že rovnováha a mír jsou primárně cílem všech lidí. Podívají se na vás a řeknou: „Copak to všichni nevědí?“

Zní vám to jako stará energie, ve které jste vyrostli? Moji drazí, nečekejte na ty děti. Potřebujeme, abyste dospěli natolik, abyste spatřili světlo, odhodili to staré, a setkali se s novou energií tváří v tvář.

 A tak to je.

KRYON

 

Channelingy 2017 – část 3

- Kryon v Madridu, tento živý channeling byl přijat Lee Carrollem v Madridu, Španělsko, 17. září 2017

- Načasování, tento živý channeling byl přijat Lee Carrollem ve Stamfordu, Connecticut, 13. srpna 2017

- Nová paradigmata, tento živý channeling byl přijat Lee Carrollem v Minneapolis, Minnesotě, 22. července 2017

 

Kryon v Madridu
Tento živý channeling byl přijat Lee Carrollem v Madridu, Španělsko, 17. září 2017

Zdravím vás, drazí, já jsem Kryon z magnetické služby.

Děje se toho zde více, než si myslíte. Jsou tady tací, kteří ucítí tu energii posvátnosti, která se zde nyní nachází. A také tací, kteří ji neucítí. Protože máte něco krásného, co vám Bůh dal – mysl se svobodnou volbou tohle všechno vidět a věřit tomu, nebo ne. Zase sedíme tady ve Španělsku a toto je jediná konference, kterou vám dáváme. Drazí, víme, kdo je zde. S veškerou láskou říkám, že víme, kdo jste.

Na planetě se něco děje. Opravdová změna paradigmatu. A to je něco, co jste stvořili vy, staré duše. Není to něco, co by se stalo v každém případě. Je to něco, na čem staré duše pracovaly po eóny let. Nejdříve mi dovolte promluvit k těm, kteří jsou zde a vlastně nevěří, že se tohle děje. Byli požádáni, aby přišli na toto duchovní setkání.

Drazí, svobodná volba, kterou máte, vám umožňuje odložit všechny tyto věci stranou a odejít odtud bez jakékoli změny přístupu a my to nijak nesoudíme. Žádné souzení, protože Bůh ví, kdo jste a vroucně vás miluje. Už jsme vám říkali nesčetněkrát, že andělé, kteří při odchodu doprovází ty uzdravené, doprovází stejným způsobem i vás. Jestliže tyhle energie neposlouží vaší realitě, není v tom žádné souzení. Přesto tady pro vás máme pozvánku – co kdyby tohle bylo opravdové? (Smích.) Zůstanete dnes ve své krabici? Řeknete: „Ne, děkuji, to není pro mě. Nechci věřit ničemu z toho.“ Jakou škodu by vám to způsobilo, kdybyste jen na moment zbořili zdi své krabice a zeptali se: „Mohlo by to tak být? Možná je toho trochu víc, než jsem si myslel?“ A to je ta svobodná volba, která začíná vést k životním změnám. U těch z vás, kteří jsou spokojení ve své krabici, a nechtějí cítit nic z této nové energie, předpokládám, že v jejich životě jde všechno hladce. Nebo že by ne? Řeknu vám, co se nachází mimo vaši krabici. Není to další doktrína, je to osobní. Má to souvislost s tím, jakým způsobem vás ovlivňuje láska Boha. Proč byste se vůbec zavírali ve své krabici před všemi těmi dobrými věcmi? Věděli jste, že se uvnitř vás nachází část Stvořitele? A čeká jen na to, aby mohla začít vibrovat. Vibrovat v harmonii s vámi a se vším, co jste.

Něco se na této planetě děje. A je to už dlouho, co se věci zde daly do pohybu. Je zde změna paradigmatu, velká změna. A netýká se to pouze lidí. Jsou někteří, kteří se ptali: „Proč se ti říká magnetický mistr?“ Drazí, já vím, že to zní velmi ezotericky, ale já jsem přišel před 28 lety na tuto planetu, abych sloužil lidstvu. A tehdy se magnetická mřížka planety začala měnit. Právě proto jsem přišel. Nyní vyvstanou všechny ty otázky: „Proč bys tohle dělal? Udělal jsi to doopravdy? Není to pouze ezoterická historka, kterou vyprávíš lidem, když channeluješ?“ Drazí, nabádám skeptiky, aby se podívali na záznamy. V letech 1989 až 2002 se magnetická mřížka posunula mnohem více než v jakémkoli stejně dlouhém období v minulosti. Posouvalo se tak rychle, že se vědci začali obávat obrácení magnetických pólů. Čísla runwayí na letištích se musela kompletně předělat podle nových souřadnic. Řekl jsem vám to, když jsem sem přišel. To je to, co dělám.

Magnetická mřížka na planetě musela být přenastavena. Tohle je příběh o lásce, protože magnetická mřížka je napojena na lidské vědomí. Byl vám dán signál, že zůstanete na této planetě. Měření v roce 1987 jasně ukázalo, že se neodehraje žádný Armagedon. A opravdu neproběhl. Také ukázalo, že zde budete ještě velmi dlouho po roce 2000. Přišel rok 2012 a ti, kteří si tento letopočet vyložili špatně, pociťovali strach, aniž by kdy pochopili, že staré kalendáře plné staré energie musely pozbýt své platnosti. A nové kalendáře mluví o světle, lásce a konečném míru na Zemi. Mluví o válce mezi světlem a temnotou, ve které světlo zvítězí. A tím by byla stará proroctví naplněna. Změna paradigmatu... musel jsem pozměnit magnetickou mřížku, protože tato změna umožňuje evoluci a nové uvědomění. Dokonce i děti, které se dnes rodí, mají jiný druh vědomí, než jste při narození měli vy. Ony vidí, jak věci fungují. Začínají dělat věci rychleji. Drazí, v téhle místnosti, jestliže máte vnoučata, víte přesně, o čem mluvím. Protože ony nejsou jako vaše děti. Některé z nich si začínají vzpomínat na věci, které vás překvapí. Už to začalo. Tahle nádherná evoluce lidské podstaty. Už to začalo.

A tak vám položím jednu otázku, staré duše, a může být těžké na ni odpovědět. Vyrostli jste ve staré energii. Mluvím k léčitelům, čtenářům (energií – pozn. překl.), k těm, kteří vidí energii, ke všem těm, kteří jsou ezoteričtí. Vím, kdo je tady. V téhle skupině je mistr léčitel, znám tě! (Smích.) Znám vás všechny, protože jste všichni kouskem Stvořitele, stejně jako já. Dovolte mi se vás na něco zeptat. Myslíte si, že se váš vztah ke Stvořiteli změnil? A možná řeknete: „No, nemyslím si to. Je to stále tak, jak to bylo, a nepřišla žádná změna paradigmatu.“ Tohle je to, co jsem vám přišel říci. A ano, opravdu to dělám.

Když na planetě rozsvítíte více světla, stávají se možnými věci, které nikdy předtím možné nebyly. A to začíná vyzdvihovat všechno, co jste již udělali. A velká změna pro tebe, ezoterický člověče, je tvůj vztah se Stvořitelem. Někteří řeknou: „No, Bůh přece vždy byl, je a bude stejný. My to teď zničehonic nezměníme. Takže všechno, co jsme doteď dělali, bude pokračovat stejným způsobem i nadále.“ Ale pravda je tato: ano, Bůh je stále stejný, ale vy nejste. S tím, jak vaše intuice začíná narůstat, můžete odložit některé zvyky staré energie. To je vždy obtížné. Meditace budou silnější, kratší a jiné, protože stačí, když budete dělat méně, a vaše intuice bude přesto narůstat mnohem rychleji. Léčiteli, poslouchej mě. Jestli budeš pokračovat v léčení starým způsobem, dostaneš staré výsledky. Nicméně jsou zde pro tebe dostupné nové věci – něco, co můžeš odložit, a něco, co můžeš dále vylepšovat. Ale ti, kteří jsou uzdraveni, budou mít mnohem více prožitků. Vaše schopnost léčit se může zdvojnásobit. Jestli opravdu rozumíte tomu, co vám říkám, možná je načase podívat se na všechny věci, které máte kolem sebe. Budu je nazývat duchovními doplňky (smích). Věci, o kterých vám bylo řečeno, že je potřebujete, procesy, o kterých vám řekli, že jsou nezbytné, možná ty procesy, které by vyrovnaly světlo a temnotu předtím, než začnete; skoro všechno tohle se změnilo.

Chci pro léčitele načrtnout nový obrázek. A tady je: Chystáte se vejít do místnosti a v této místnosti je někdo, kdo vás potřebuje. Je zoufalý. Je v té místnosti proto, aby byl léčen. Chci, abyste nyní vymazali vše, co jste kdy udělali. Jen na moment vše vymažte ze své mysli. Vcházíte do místnosti a najednou se stane něco, co se ještě nikdy nestalo. Místnost je naplněna světlem. Je to světlo, které nesete vy. Věděli jste, že už ve skutečnosti není nutné, abyste se nadále chránili od temné energie, abyste se jí bránili? A víte proč? Protože vy nesete světlo, které přemůže jakoukoli temnotu ve vašem okolí. Zatlačíte ji pryč, jakmile projdete dveřmi. A světlo zaplní místnost, není už v ní nadále nic nevhodného. Stojíte naproti tomu člověku, který si přeje být vyléčen. Intuitivně víte, co máte dělat, a ihned s tím začnete. Není zde žádná myšlenka na čištění, není zde ani žádná temnota či cokoli, co by zde být nemělo. Pouze vy, světlo a ten, který chce být vyléčen. Tento člověk je naprosto připraven, cítí světlo. To je nové paradigma pro léčitele. Věděli jste, že je to zároveň nové paradigma pro staré duše? Věděli jste, že vy všichni nyní nesete více světla než kdykoli předtím? Co vám bylo řečeno? Jak pracujete/ nakládáte s temnou energií? Před čím byste se měli chránit? Řeknu vám to. Staré duše, kráčíte po světě s obrovským světlem, které mění situace ve vašem okolí, protože s sebou nese moudrost. Můžete odložit strach. Věděli jste, že jste toho hodni? Řekl jsem tohle minulé skupině a chci to říci i vám. Jak si myslíte, že vás vidí Bůh? Opravdu. Ne podle toho, co říkají ostatní lidé. Jak vás Bůh vidí? A odpověď je: jako velkolepé, čisté, ryzí, jako rozšíření Stvořitele…

Slovo „namasté“ je velmi staré. Zamysleme se nad tím, co znamená: „Bůh ve mně zdraví Boha v tobě.“ Prastaré poznání věřilo, že Bůh je doslova uvnitř vás, tedy v každém vašem kousku DNA, která nese krásu a světlo, laskavost a soucit a… léčení. Řešení problémů, intuice, o které jste ani nevěděli, že ji máte, způsoby řešení problémů, o nichž jste si dříve mysleli, že jsou neřešitelné, eliminace strachu ve vašem těle. Takže můžete stát zpříma, zhluboka se nadechnout a říct: „Zasloužím si tady být. Není to žádná náhoda, že jsem tady. Patřím sem.“ Staré duše, opravdu patříte. Chci, abyste slyšeli tohle. Stvořitel vesmíru, galaxie a ten, který stvořil vaši duši, vás sem neposlal proto, abyste trpěli, cítili se nehodní nebo klečeli se skloněnou hlavou před Bohem. Lineární člověk tvrdí, že Bůh je OBROVSKÝ a člověk tak malý! To je špatně, tak je to jen ve 3D! To je pouze zrcadlo, do kterého se díváte. Zastavte se na moment. Jak vás Bůh vidí? Obrovské, velkolepé, jako duše, které jsou součástí rodiny! (Kryon dojatě.) Tak jak vy byste se dívali na své děti, není to o velikosti! Je to o lásce, soucitu a kráse. To je to, kdo jste! 

Přišli jste sem s jinou myšlenkou? Možná jste sem přišli s tím, že byste se chtěli vyléčit. Jestliže dokážete porozumět této myšlence, jste součástí světla a již ho nesete. Jak si myslíte, že v lidském těle dojde ke spontánnímu uzdravení? Jsou tací, kteří řeknou: „No, je to zázrak! Protože je to proces, který je mimo 3D a uvnitř reality světla, které nesete. Proč na chvíli neodložíte svou (3D) krabici, abyste viděli tu velkou pravdu, která je plná boží lásky? Není zde žádný skrytý program. Ani od bytosti, která channeluje, ani od člověka. Jen jedna zpráva – zažehněte své světlo a zjistěte, jestli se pletu, protože to musíte udělat se svobodnou volbou. To je zpráva v této nové energii.

Paradigma je velmi odlišné. Je jiné pro modlitbu, pro léčení, pro práci se vší tou ezoterickou energií. Začíná měnit fyziku planety, ekonomii, politiku, jestli jste si všimli (dojatě)... věci, které jste neočekávali... všechno co se stalo od roku 2012, se začíná přesunovat a měnit. A nemusí to být nic negativního, drazí. Když zažehnete své světlo, znamená to, že přijímáte tuhle změnu a začínáte se otevírat. Drahá duše, ukaž mi to. Kryon říká, že máte velké světlo. Ustupte stranou a někteří z vás obdrží potvrzení, že tohle všechno je skutečné. Tohle je zpráva z druhé strany závoje o vás, osobně.

Patříte sem a jste milováni Bohem. Chytněte za ruku anděla, který je zde s vámi a začněte nové paradigma vaší existence. Nejste oběťmi tohoto života, drazí, proto jste sem nepřišli. Jste součástí světla Země. To je to, co zde nyní dělají staré duše. To je zpráva od Kryona, vždy bude. Nikdy se nemění. Vrátím se.

A tak to je.

Kryon

Načasování
Tento živý channeling byl přijat Lee Carrollem ve Stamfordu, Connecticut, 13. srpna 201

Zdravím vás, drazí, já jsem Kryon z magnetické služby.

Večer na konci workshopu je jiný než předešlý den, protože jste se vzájemně poznali a možná i diskutovali o svých problémech. Je tu teď víc soudržnosti (koherence). Toto slovo znamená spojení, ať už spojení mezi jednotlivými částmi vašeho těla nebo spojení mezi dvěma jedinci. Můžete ji vnímat a je snazší ji vnímat, než definovat. Soudržnost vzniká, když začínáte chápat, že je tady v místnosti energie – energie, která miluje každého z vás. Spojení je úplné, když si začnete vizualizovat stříbrnou šňůrku lásky, soucitu a tvoření, která existuje mezi vámi všemi a získáte tak úplný obraz skládanky.     

Soudržnost

Jednoho dne začal můj partner channelovat a cvičil se v tom. Viděl jiné channelery a nevěděl, která metoda je správná nebo co má dělat. Seděl na židli, zavřel oči, jak to viděl u mnoha meditujících. To byl začátek. Nedělo se nic mimořádného, dokud nezačal channelovat před většími skupinami. Začala se rozvíjet energie, ne u mého partnera, ale ve skupině kolem něj, jak se společně začala vytvářet soudržnost. Soudržnost vznikla spojením mezi lidmi a Tvořivým zdrojem, zdrojem spojení. V tomto okamžiku se můj partner rozhodl otevřít oči a od té doby už to nikdy neudělal. Úplně ho to rozrušilo, vyvedlo z míry a přerušilo channelování a jeho spojení, protože nebyl připraven na to, co uvidí. Spatřil, jak se mezi lidmi pohybuje světlo, viděl barvy kolem lidí, viděl proces soudržnosti, soucitu, spojení, lásky, ať už to nazvete jakkoli. Bylo toho na něj moc, a přestože tvrdil, že není žádným jasnozřivcem a nedokáže vidět žádné energie, během onoho channelování je uviděl. Od té doby už nikdy oči neotevřel, aby tím nepřerušil channelování. Nedokázal pojmout to, co viděl, nenašel souvislosti, nedokázal to nikam přiřadit, a dokonce na pár okamžiků pocítil i strach. To, co tehdy uviděl, bylo božství v lidech.

Rád bych, abyste vnímali, co tehdy uviděl, a také se z toho trochu poučili – skutečný rozdíl mezi starším a novým vědomím, mezi dobou temnoty a dobou světla, mezi tím, co bylo před rokem 2012 a co je teď. Pro některé z vás je tento velký rozdíl zjevný.  Část toho prožíváte teď v této místnosti. Propojení mezi jedinci je snazší, když zboříte bariéry a zkoušíte v každém kolem vás vnímat a vidět Boha. Dokážete sedět vedle někoho cizího a absolutně vědět, že jste propojeni? Jste propojeni, protože duše jsou tak velké a vzájemně se přesahují. Energie je něco kolektivního a vy se začínáte vzájemně vnímat, přestože se neznáte. Drazí, rozdíl mezi tím starým a tím novým je, že je mnohem víc soudržnosti mezi vámi a centrálním zdrojem. To znamená, že ve staré energii jste byli osamocení, museli jste si své skládanky zpracovávat sami a pokoušeli jste se zjistit, co máte udělat. Nová energie a Světlo vám začíná dávat smysl soudržnosti se vším kolem vás, se všemi skládankami a lidmi kolem vás, a dostáváte tak zpětnou vazbu. Ve staré energii jste si nikdy nebyli jisti, nevěděli jste to, měli jste pochyby, byli jste nejistí, zatímco v nové energii vám všechno dává různé náznaky. Dám vám příklad. Mluvíme s vámi. Mluvíme k vám v různých situacích různými způsoby. A ti, kteří jsou zvyklí na starou energii, jsou z toho stále ještě zmatení a nechápou, co říkáme. 

Načasování

Rád bych teď promluvil o načasování. Každý z vás je součástí velké skládanky lidstva na této Zemi. Jen vy, pracovníci světla a staré duše, máte svou skládanku složitější než většina ostatních lidí. Protože se probouzíte a osvojujete si skutečnost, že teď je mnohem víc světla než dřív, a ze všech lidí jste to vy, kdo víte, jak s tím zacházet, protože jste na skládance světla a tmy pracovali už eony let. Na Zemi přibývá obyvatelstva, což by vám mělo napovědět: Odkud ty nové duše přicházejí? Pocházejí z „bazénu“ duší, které tady ještě nikdy nebyly, a tak to budete vy, kdo je budete vést a usměrňovat. Nebudete jim však dávat žádná školení, ale předávat soudržnost, lásku, soucit a pochopení.

Chtěl bych teď promluvit o načasování. Jste jedineční a každý z vás, staré duše, máte svou vlastní cestu. Co uděláte se svým životem, právě teď? Když se podíváte – vy zde v místnosti nebo vy posluchači (a čtenáři) – kolem sebe, zjistíte, že každý má svou odlišnou historii. Jak vám tedy můžeme předávat instrukce o tom, abyste věděli, zda jste ve správném čase na správném místě, zejména těm z vás, kteří mají „nutkavý pocit“, že musí „něco“ určitého dělat? Podívejme se tedy na tento nutkavý pocit. 

Drazí, nehraje žádnou roli, co toto „něco“ je, protože vás to vede k vyrovnanosti, k pomoci druhým nebo sami sobě, nebo jde o ukazování vašeho světla, které nesete. Téměř všichni z vás si takovou otázku kladou, ať už se týká toho, jak byste měli vychovávat své dítě nebo jak byste měli napsat nějakou knihu. To jsou zásadní témata, která způsobují rozdíly v životě každého z vás, protože o nich přemýšlíte, protože se na to ptáte Ducha nebo ostatních pracovníků světla, protože sedíte tady v místnosti nebo později posloucháte (čtete) tento channeling. Existuje tolik projektů, skládanek a témat. Pojďme si o těchto projektech promluvit.    

Jízdenka na vlak jako metafora

Ve staré energii jsem vám předal jednu metaforu: dostali jste jízdenku na vlak. Je to metafora pro to, že dostanete nějaký podnět nebo popud něco udělat. A často jsme vám říkali, že tento popud ve vás vyvolá naučenou reakci. Dosud jste si vytvářeli naučené reakce, zvyky, které pocházely z popudu jiných autorit od počátku věků. Když vám otec řekl, že si máte uklidit svůj pokoj, kdy myslel, že to máte udělat? A proto je stejná i vaše reflexivní reakce na podnět od Ducha přicházející skrz intuici něco udělat, totiž: Udělej to hned! Tímto způsobem na sebe sami tlačíte, naléháte. Tohle je aspekt staré energie, který jsme vám už před léty ukazovali a vysvětlovali. Nyní nastal čas pro novou metaforu.

Dostanete jízdenku na vlak a odložíte ji do nějaké krabice. Ve staré energii tato krabice znamenala: „Nevím, jestli tady ten vlak vůbec staví. Kdy přijede? Možná čeká na jiném místě? Zmeškám ten vlak. Musím hned něco podniknout a být připraven. Tento podnět mi sdělil, že mám něco udělat. Dostal jsem informaci a vím, že je správná: že mám napsat knihu, že mám jít tam či onam, že mám vybudovat léčebné centrum, že mám nakoupit půdu, že mám promluvit s tou nebo onou osobou, že se mám spojit atd.“ To je ten vlak a vy jste v krabici a nemáte ani ponětí. A tak na sebe tlačíte s tím výsledkem, že něco uděláte v naprosto špatném okamžiku. Pak vyjdete z krabice a uvědomíte si, že to nefungovalo. Začnete si předhazovat, že jste nevěděli kam a kdy jít na vlak a že jste jej zmeškali. Taková je lidská přirozenost. Pokud tu ten vlak není, pak věříte, že jste jej zmeškali. Nikdy si neřeknete: „Ještě nepřijel.“     

Dovolte mi, abych vám teď představil novou energii. Dostanete jízdenku a neodložíte ji do krabice, protože teď jsou koleje osvětlené. A tak tady stojíte s jízdenkou v ruce a čekáte na ten vlak, nebo ne? Pokud vlak ještě není na kolejích, pak je to naprosto dokonalý a jasný signál pro vás, že ještě nenastal ten správný čas! Nenastoupíte do vlaku, který tu ještě není. Rozumíte tomu? A až pak vlak přijede, pak do něj nastoupíte a začnete se svým projektem, nebo jej ukončíte nebo zpracujete. Protože pokud vlak na kolejích nestojí, znamená to: Ještě pro to nenastal správný čas, i když jste si to plánovali. I když si u svého projektu myslíte, že byste jej mohli nebo měli co nejlépe udělat nebo že je to právě teď vhodné a účinné, nehraje to žádnou roli, pokud tu vlak ještě není. V nové energii tedy platí důležitá věta: Podívej se na koleje a rozpoznej pro sebe signál, dostaneš zpětnou vazbu, zda už ten okamžik nastal nebo ne. Nejste přitom v krabici a neděláte si starosti, ani si nekladete žádné otázky, nýbrž stojíte a díváte se na kolej. A pokud tu vlak není, znamená to: Buď trpělivý. Naplánuj si jiný čas. Počkej chvíli, protože vlak už přijíždí – podívej, máš přece jízdenku. Tou jízdenkou je vaše intuice, která vám napovídá, že máte něco udělat. Protože teď v této nové energii je to něco nádherného, co vám říká: Jste mimo krabici a díváte se na koleje. Nevytahujte na světlo stará paradigmata, která například tvrdí, že to nevíte, že to nebude fungovat nebo že jste uvízli – ne, nic z toho nepřipusťte. Ten vlak tu prostě jen ještě není. Jak je to jednoduché! Prostě tu ještě není.       

A teď se zeptáte: „Kdy přijede?“ Přijede tehdy, až nastane správný okamžik, až se skládanka zcela doplní, až se věci kolem vás pohnou natolik, aby to fungovalo. Nechcete začínat něco, při čem si znovu „nabijete nos“, protože ostatní na to nebyli ještě připraveni nebo nemáte úplné informace. Nechcete něco takového začít. To jsou věci staré energie, které jste už prožili, drazí, každý z vás. Když se to dělo dříve, provedli jste „falešný start“, protože jste byli v krabici, dostali jste nějaké informace a hned jste na ně reagovali. To je to, co lidé obvykle dělají. Teď však dostává stará duše moudrost a intuici a říká přitom: „Líbí se mi tyto informace, ale vidím, že vlak tu ještě není. Drahý Duchu, ukaž mi, až pro to bude správné načasování. Drahý duchu, až ten vlak přijede, dej mi to jasně vědět. To pak bude okamžik, kdy začnu jednat a uskutečním své záměry, své plány a kdy ke mně přijde všechno to, co má ke mně přijít. Namísto toho, abych sám na sebe vyvíjel tlak, dělal si starosti a ptal se, proč se nemohu pohnout z místa.“ Vysvětlil jsem to jasně? Je nádherné, že tu je světlo, které ohlásí, že vlak přijel. Přeorganizujte si své plány, abyste je koordinovali s poselstvími, která vám jsou tak jasně předávána. Neinterpretujte si poselství špatně, ale nahlížejte na ně takové, jaká jsou. To je nové, že máte vedení, které vám naznačuje, kdy pro vás věci budou fungovat a kdy ne. Pokud na to tlačíte a ono to nefunguje, pak přestaňte! Zastavte se a čekejte, dokud nepřijede vlak. 

Dosud nikdy neexistovala doba jako je tato, kdy se ve vás takto projevuje schopnost jasně rozpoznat, kdy se dát do pohybu. Avšak mnozí z vás to ještě nechápou. Teď máte možnost vystoupit z krabice, osvojit si mé poselství a akceptovat úžasné světlo Ducha, které vás chce vést na správná místa, které vás vytahuje z krabice a pomáhá pochopit, že situace, se kterými se setkáváte, nejsou náhodné. Přinášejí vám poselství: Jdi! Zastav! Čekej! Nikdy předtím to nebylo tak jasné. Ještě jednou opakuji, že ve staré energii jste si jen pomysleli, že jste se zasekli, uvízli na místě.       

Stříbrné vlákno

Rád bych teď, abychom z tohoto bodu pokračovali další informací. Duch je s vámi spojen nádherným stříbrným vláknem, s každým z vás. A toto metaforické stříbrné vlákno se nikdy nepřetrhne. Pokud byste je chtěli vidět nebo využívat, je to vaše svobodná volba. Avšak v okamžiku, kdy je uvidíte a uchopíte, začíná komunikace. A protože je stříbrné vlákno spojené s vámi se všemi, můžete kolektivně dostávat simultánní poselství, které vás přivádí k soudržnosti a vede k tomu, že se dějí a budou dít věci, které se na této planetě nikdy předtím neděly. A až soudržnost mezi lidmi dosáhne i poměrně malé hodnoty, nastane na Zemi mír, neboť soudržnost je porozumění soucitu mezi všemi lidmi, že se už nikdy nebudete záměrně vzájemně zabíjet. 

To je moudrost a přichází prostřednictvím Světla, které se stane vaším. Řeknu ještě následující a neměli byste to špatně pochopit: jde to dva kroky vpřed a jeden zpátky. Teprve jste tento proces začali, a proto možná na planetě uvidíte věci, kterým nebudete rozumět. Ale vězte, že toto Světlo, které sem proudí, zatřese vším a planeta nebude už nikdy taková, jaká byla, ani nebude reagovat tak, jak dřív reagovala. Musíte však projít všemi těmi výkyvy, abyste věděli, co chcete a co nechcete. Stále ještě není na palubě dost starých duší, aby to mohlo proběhnout hladce. Proč tedy nenastoupíte na palubu, když tu toto slyšíte a chápete, že probouzení do Světla je probouzením do delšího života, k menším obavám, k menšímu strachu a více řešením. Je to probouzení ke stříbrnému vláknu, které vás spojuje s celým lidstvem a Tvořivým zdrojem a vždy spojovalo. Podívejte se na domorodce a prastaré, v co věřili, co věděli a jak žili. Neboť oni uctívali své předky, což je jiný způsob, jak říct, že od nich získávali moudrost, kterou jim předkové věnovali. Uctívali Zemi, to znamená, že chápali spojení mezi Gaiou a lidstvem. Dýchali vzduch, který jim Gaia poskytovala, a děkovali za to. Mezi nimi a všemi věcmi existovalo spojení, díky kterému vytvořili něco, co vydrželo věky a zůstalo zachováno. Umožněte, aby toto spojení znovu vzniklo v moderní společnosti. Dovolte, aby se projevilo Světlo, abyste dokázali pochopit signály Ducha, kdy jít, kdy přijít, kdy být. Co kdybych vám sdělil, že prastaří tyto signály skutečně měli a rozpoznávali je? Viděli je ve zvířatech, v obloze, ve hvězdách a v planetě. Plánovali podle nich, věřili v ně a já vám říkám, že Tvořivý zdroj jim dal, co si vyžádali. Tak vedli své životy a vy jste to úplně ztratili.

Nyní však nastal čas, kdy to nemusíte dělat stejným způsobem jako prastaří, ale abyste důvěřovali své intuici a žádali ji o vedení, a věděli tak, kdy vlak přijede. Je to návrat k tomu, co prastaří praktikovali a věděli. A to je v zásadě i to, co máte dnes k dispozici.

Doufám, že někteří z vás opustí tuto místo jiní, než jak sem přišli. Doufám, že všichni, kteří toto poselství poslouchají (nebo čtou), vydechnou úlevou, že vlastně nic v jejich životě není špatně. Někteří z vás dostali nádhernou jízdenku a tato krásná jízdenka „intuice“ říká: „Máš tento talent, můžeš dát dohromady tyto věci, můžeš to udělat, ale ne hned teď. Přijde čas, kdy to bude naprosto zřejmé a pak potkáš správné lidi a ukážou se správné okolnosti.“ A v ten okamžik se zasmějete a řeknete: „Milý Duchu, tady je moje jízdenka.“

Věřte tomu a dýchejte zlehka s vědomím, že Bůh vás zná.

A tak to je.

Kryon 

Nová paradigmata
Tento živý channeling byl přijat Lee Carrollem v Minneapolis, Minnesotě, 22. července 2017

Zdravím vás, drazí, já jsem Kryon z magnetické služby.

Už jsme mluvili o skutečnosti, že energie, která se právě teď objevuje, může být úplně odlišná od té, která tu byla před chvílí. Během prvních pár minut channelingu se vždy ukazují vaše postoje, čemu věříte. Dokážete tu změnu vnímat? Někteří řeknou: „Nejsem si úplně jistý, co bych měl vlastně vnímat?“ Odpověď je různá. Drazí, pokud přijdete na nějaké místo jako je toto, pak to děláte s určitým postojem a nastavením. Není to špatný přístup, je to prostě přístup. Je to přístup k naslouchání, učení, možná k zapisování si poznámek, prostě váš postoj může být částečně intelektuální, částečně logický a částečně duchovní. A vy to potřebujete, abyste tady mohli být a poslouchat. Teď vás však prosím, abyste to všechno vypnuli. Rád bych, abyste to všechno, co vám náleží, co pochází ze zdravého lidského rozumu a vnitřního vědění kdo jste, rád bych, abyste to vzali a odložili stranou téměř jako šamani, jimiž vlastně jste. Drazí, každý z vás přichází s neuvěřitelným množstvím znalostí a zkušeností z tolika minulých životů na této planetě. Je tady obrovská knihovna (znalostí a zkušeností) všech těch, kteří teď naslouchají. Planeta by byla naplněna moudrostí a věděním, kdybyste si to mohli sebou přinést a vyučovat. Mohli byste tím naplnit knihovny, vidím to. Co kdybyste jen zůstali tiší a naslouchali?    

Rád bych, abyste jako první vnímali skutečnost, že to, co ve vašem nitru začíná reagovat, je druhá strana závoje. Přicházíte sem s něčím, co tady s vámi zůstává. Není to na druhé straně závoje, ale berete si to sem s sebou, totiž soucit a lásku Boha, Stvořitele, ať už to nazvete, jak chcete. Je to nejlepší přítel, jakého jste kdy měli, protože od vás není nikdy oddělen. Je to největší pravda, kterou vám můžeme předat.   

Promluvím trochu o budoucnosti, o potenciálech, které tu pro vás existují. Posun a rychlost rozvíjejícího se lidstva je naprosto variabilní a záleží jen na vás. Rovnováha temnoty a světla na planetě se začíná měnit a stává se jasnější. Jak rychle to bude trvat, než se temnota stane tak nepatrnou, že už nebude žádným problémem? Odpověď zní: Tak dlouho, jak to bude zapotřebí. Každá civilizace, která tomu čelila, měla svůj vlastní scénář, který vycházel z její konkrétní minulosti. Možná to u vás bude podobné, měli byste však vědět, že se to stane, ale jak rychle nebo pomalu to bude trvat, bude záležet jen na vás.

Změnu paradigmatu, kterou právě procházíte, už jsme objasňovali v dřívějších channelinzích  a já bych ji teď rád s tím propojil. Kombinace čtyř věcí, které chci předložit, bude zajímavá, a sice proto, že pro některé to bude uvěřitelné, zatímco pro jiné ne, to kvůli jejich minulosti. Část vašeho mozku vám sdělí: „Ne, takhle to prostě nemůže fungovat.“ A tím jen citujete starou energii, která souvisí s posuzováním. To byste však už neměli dělat, protože byste měli rokem 2012 udělat hraniční čáru týkající se všech vašich přesvědčení o lidské přirozenosti.  Protože to, co vám povím, bude odporovat mnohým vašim přesvědčením. Vyjděme tedy z předpokladu, že lidská přirozenost se začíná rozvíjet zcela mimo to, čemu jste až dosud věřili nebo prožili. Nemůžete tedy vzít minulost a promítat ji na budoucnost, o čemž už jsme ostatně mluvili dříve. 

1. Win-Win (vítězství na obou stranách)

Existuje scénář, paradigma, které jste ve všech vašich soutěžích nebo kláních využívali – ve sportu, v politice, ve vládě. Paradigma je něco, co prostě děláte a v tomto případě to znamená, že máte zápas mezi jedním hráčem nebo mužstvem A a druhým hráčem nebo mužstvem B. A ti budou spolu vzájemně soupeřit a hrát proti sobě, až nakonec jeden zvítězí a druhý prohraje. Paradigma přitom zní: Vítěz bere vše. Podívejte se kolem a najdete to všude. Zeptáte se: „Nu, co jiného by to mohlo být?“ A tady je tvrzení: Skutečně existuje něco jiného. Jenže to, drazí, lidská přirozenost ještě neviděla. Nazveme to principem win-win. Teď řeknete: „Moment, Kryone, u sportovního zápasu nemůže existovat žádná situace win-win, protože tu je nějaká tabule ukazující skóre, jsou tu hráči…“ Přesto to jde. Dojde k tomu a stane se to systémem. Pak budete kroutit hlavou a řeknete: „Kdo by si to byl pomyslel!“ Nejde při tom tak docela o výhru. Dovolte mi, abych vám předložil něco k zamyšlení.

Vaše politika je tak starou energií, jak si jen dokážete představit. Avšak před 200 lety byla nová, revoluční a změnila planetu. Získali jste věci, o kterých nikdo nikdy neslyšel – lidská práva, odluka církve do státu. To všechno bylo revoluční, protože planeta nic takového předtím nezažila. Avšak o 200 let později tento systém stagnuje a vy zaznamenáváte, že už nefunguje. „Vítěz bere vše“ už nefunguje. Nemůžete mít reprezentaci dvou stran, kdy jedna všechno vyhraje a převezme veškerou moc. Co se pak stane s druhou stranou? Bude bojovat proti vítězi, až se zas dostane na řadu. Kvůli tomu máte neefektivní vlády, jak v současné době sami vidíte. Ale to se neděje až teď, protože takhle to už funguje desetiletí a možná ještě déle.   

Co kdybych vám řekl, že existuje elegantnější cesta? Existuje princip win-win a už jsme o něm dřív diskutovali. Co kdybyste si uvědomili, že už nepotřebujete dosavadní systém „vítěz bere vše“, protože tak to už nefunguje? Potřebujete toho nejlepšího z nejlepších, který by nejen uzavíral kompromisy, ale dokázal citlivým způsobem spojit obě strany. Nepotřebujete volit vůdce z jedné nebo druhé strany, ale zcela oddělenou skupinu těch, kdo dokáží dělat kompromisy a urovnávat rozdíly. Z nich pak zvolte toho nejlepšího, aby celou skládanku spojil dohromady. První člověk, který to bude realizovat, nebude Američan, přijde to odjinud. A vy to uvidíte a řeknete: „Ach, možná by to mohlo fungovat i u nás.“ Proč to nebude Američan? Protože jste zaseklí. Můžete to vidět ve své historii, že nikdy nevykročila z paradigmatu „vítěz bere vše“ a tak to musíte uvidět někde jinde, jak je to mnohem elegantnější a jak to dává smysl, abyste to aplikovali i u vás. 

Ptám se vás: Nezní to všechno jako mnohem elegantnější řešení než to, co v současné době máte? Odpovíte: „Lidská přirozenost takhle nefunguje. Nemůžeme nikoho zvolit mimo stranickou platformu.“ A co kdyby to řešení bylo platformou? To je ta platforma a já budu pokračovat v této platformě řešení. Co byste si pomysleli o tomhle? Vyřeším problémy mezi červenými a modrými – to je to, co udělám. A pak se objeví někdo jiný a udělá totéž. A bude to ten, kdo najde to nejlepší řešení, a nebude patřit do žádné strany – bude patřit jen k „S straně (Solution – řešení). To je mimo vaši krabici, že? Zcela mimo krabici vaší vlády. Proto to přijde odjinud.    

Win-win – je to možné? Odpověď zní: Ano, protože na základě své elegance a zralosti bude fungovat. Drazí, bude to tak, jak to fungovalo před 200 lety, a tehdy to skutečně fungovalo, protože pro to nazrál čas. A teď to bude znovu fungovat. Je to nové paradigma a vy jej uvidíte. „Jak brzo k tomu dojde?“ Ne tak brzo, ale uvidíte to. A až se to stane, bude to jako závan čerstvého vzduchu a vy řeknete: „Konečně na to někdo přišel. Protože „vítěz bere vše“ už nefunguje.“

2. Nový systém podnikání

Teď přejdeme k plánům, které považujete za zcela nemožné, pokud nevezmete v úvahu pokročilejší a elegantnější vědomí spolupráce. Máte systém produkce a výroby, kterému říkáte korporátní. Všechny tyto podniky spojují různé části, a aby to fungovalo v souladu se starou lidskou přirozeností, vyžaduje to hierarchii v managementu. Všichni jste zvyklí na hierarchické vedení od nejvyššího k nejnižšímu: od manažerů přes systémy vedení, jednotlivá oddělení až po pracovníky. Jste všichni odkázáni jeden na druhého, abyste mohli pracovat. Na chvíli předpokládejme, že se někde ve výrobě na běžícím pásu objeví problém, který nikdo nepředpokládal. Dnes to probíhá tak, že defektní produkty se budou vyrábět dál, dokud o tom nebude informován management. A pak se stane něco zajímavého: Můžete o tom informovat jen přímého vedoucího, který však pravděpodobně dál nic nepodnikne, protože jeho nadřízený si nepřeje, aby mu předkládal jakékoli problémy. Máte pak nefunkční výrobky, které zůstanou zmetky. A pracovníci u běžícího pásu se ptají: „Proč pokračujeme ve výrobě něčeho, co nefunguje?“ Onen vedoucí o tom nechce mluvit se svým nadřízeným a ten o tom tudíž nikdy neuslyší. A i kdyby se přece k jeho nadřízenému tato informace dostala, uplynulo by mezitím hodně času, zatímco by prodej kvůli nefunkčním výrobkům klesl. Vidíte, jak je hierarchická struktura problematická? Vznikla kvůli lidské přirozenosti, kvůli egoismu, penězům a chamtivosti. Co kdyby existoval lepší systém?

V tomto okamžiku žádný není, protože v lineárním způsobu lidské přirozenosti nic lepšího být nemůže. Co kdybych vám řekl, že přijde nový systém, které jste ještě nikdy neviděli a o kterém byste řekli, že nemůže fungovat? Co kdyby pracovníci u běžícího pásu společně hledali řešení a řekli: „Nuže, když tady tohle přesuneme jinam, pak ten defekt odstraníme.Odsouhlasí si to a obratem problém vyřeší, aniž by o tom nejprve informovali vedoucího. Teprve poté mu o tom podají zprávu a řeknou: „Vyskytl se tady problém, ale už jsme jej vyřešili.“ A vedoucí z toho bude mít radost a svému nadřízenému sdělí: „Objevil se problém, ale už je vyřešen.“  A jeho nadřízený se s tím obrátí na nejvyššího šéfa a řekne: „Ve výrobě se objevil problém, ale nemusíte si dělat žádné starosti, protože lidé pode mnou jej už vyřešili.“ A tak jsou všichni vítězi, včetně spotřebitelů. Vidíte, kam tím mířím? Tohle dosud neexistovalo. Teď už existuje pár společností zaměřených na služby, které pozvolna začínají vidět, jak by to mohlo fungovat, a zavádějí systém, který se tomu blíží. Ale zatím neexistuje žádný podnik, kde by samotní pracovníci měli plnou kontrolu nad svou prací přitom jsou nejblíž spotřebitelům produktu

Toto paradigma vyžaduje moudrost, elegantní design a nový způsob lidské přirozenosti, aby mohlo dokonale fungovat. Vyhlížejte jej. Jako všechna jiná paradigmata bude mít svůj název, bude se o něm mluvit jako o revolučním, a bude procházet fázemi, které budou úspěšně fungovat a pak zase ne, dokud všechno nebude sladěné. A až budete tak daleko, ohlédnete se zpět na systém hierarchie a řeknete: „To byla stará doba. Proč jsme s tím neskončili a neudělali to už dřív?“ Je to něco velmi inteligentního. To je evoluce – evoluce na firemní úrovni, s jakou jste nepočítali. Všude se bude odehrávat evoluce, nejen v ezoterické oblasti New Age. Drazí, mluvíme o změně lidské přirozenosti a s tím se změní i jiné věci, které mají smysl, aby vám ulehčovaly každodenní život – systémy, které jsou mnohem soucitnější.  

3. Intuice

Nedávno jsme vám předali channeling, který bych chtěl znovu zopakovat, protože jej neslyšeli všichni. Další z věcí, co se změní, je intuice, která se dostane z krabice. Jak byste právě v tomto okamžiku popsali intuici? Mnoho z vás by řeklo, že to je prchavá energie, kterou možná rozpoznáte nebo také ne, a která vás přivádí k něčemu, co byste měli vědět. Většinou ji však nezachytíte. Promeškáte ji, protože je tak prchavá, letmá a nepostojí před vámi, abyste si ji mohli zanalyzovat. Jen probleskne vaší myslí a vy se ptáte: „Zaslechl jsem tu něco? Co to bylo?“ a propásnete ji. Rozvinutý člověk začíná intuici využívat a ta se trochu zpomalí. To znamená, že se zpomalí natolik, abyste ji dokázali zachytit, zanalyzovat a uvědomit si, co se děje. Důvodem bude to, že se innate víc přiblíží k vědomí těla. Už nebudete potřebovat svalové testy. Na otázku „Jakou máš krevní skupinu?budete znát odpověď, aniž byste to předtím věděli.Co se to tady děje?“ – odpovíte, aniž byste měli tušení. „Jak se má dávkovat tento vitamín?“ – budete to vědět. Vaše tělo vám to řekne a vám to prostě přejde přes rty, protože je to intuitivní. Už to nebude skryté, jak je tomu dnes.

Dnes můžete mít postupující rakovinu v těle, aniž byste to věděli, dokud něco nezačne bolet nebo se neobjeví nějaký problém. Pak půjdete na vyšetření, projdete různými testy a o týden později dostanete zprávu, že je v těle něco špatně. Kolik času mezitím uplyne, než na to přijdete? Vypadá to, jako by v těle přestal fungovat systém, a to souhlasí. Takto jste však nebyli navrženi, drazí, neboť váš design obsahuje innate, stálou část vašeho vědomí po 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. To znamená, že pokud se ve vás objeví něco nevhodného, něco nevyrovnaného ve vaší chemii, nějaká nemoc, budete to vědět od prvního dne. Ve stejném okamžiku, kdy se to dozvědí krevní buňky, budete to vědět také, protože v tom budete zapojeni. Už to nebude autonomní systém, který funguje v přítmí – to je ten, jaký máte dnes. Přemýšleli jste někdy nad tím, že nefunguje správně? Teď víte, že to tak je.

Není všechno takové, jak to vypadá, drazí. Máte nádherná těla a ani s nimi nemluvíte. K tomu však dojde. Když se začnete rozvíjet do té energie, o které mluvíme – dokážete si představit, jak pak budou mizet zdravotní problémy, protože je okamžitě rozpoznáte a budete vědět, co máte udělat? Innate vám to řekne a rovnováha bude zas rychle nastolena, takže už nebudete muset s žádným problémem někam za někým chodit. Vy sami budete vědět, co máte udělat. Dokážete si představit, co by to udělalo s vaším zdravotním systémem, kdybyste se dokázali vyléčit sami?

Existují věci, na které byste ani nepomysleli. Věci na této planetě nemusí být horší nebo komplikovanější, protože přijdou nová řešení. Chtěl bych se vás zeptat: Vraťte se padesát, šedesát nebo sedmdesát let zpátky a zkuste lidem vysvětlit, jak bude vypadat jejich budoucnost. Například budete mluvit o věcech jako je Wi-Fi a oni se na vás podívají a zeptají: „Jaké fi? To mám přece doma, je to můj stereo systém.“ „Ne, to není Wi-Fi, to je hi-fi.“ Zeptají se: „Tak co je to tedy?“ Jak byste jim to vysvětlili, když ještě nemají internet? Jak jim vysvětlíte internet, když ještě nemají počítač? A jak jim vysvětlíte počítač, když ještě všichni doslova píší na papír? A když jim pak začnete vysvětlovat, co je to Wi-Fi a počítač a internet, tak je váš výklad uspí, protože si budou myslet: „Ne, to se nemůže nikdy stát, k tomu nikdy nedojde, to je nemožné.

Právě jsem vám dal příklad Wi-Fi vaší budoucnosti, metaforicky míněno. Jsou to paradigmata, kterým byste nemohli uvěřit, protože ani neznáte věci, které jim budou předcházet. Všechny ty věci se budou dít pomalu a budou se manifestovat tak, jak jsem vám to popsal. Představte si intuici, jak je spojena s innate. Když pak budete mít nějaký problém, budete očekávat intuitivní odpovědi. Budete je očekávat a ony se vynoří. A to, mí přátelé, jinak, než jak to probíhá dnes. Dnes je to spíš otázka náhody, občas se řešení vynoří, občas ne. Věděli jste, že celý tento proces spojení innate, intuice a triády „šišinka-srdce-rozum“ vyžaduje rozvinuté vědomí, aby mohl fungovat tak, jak byl navržen? Právě teď však nefunguje tak, jak byl navržen. 

4. Výchova

Toto je nejobtížnější bod. Drazí, přijde čas, kdy se výchova vašich dětí totálně změní a bude úplně jiná, než cokoli teď existuje na planetě. Někteří z vás řeknou: „Fajn, očekávám, že se to stane.“ Avšak výzva, jak to provést, je téměř nepřekonatelná, protože stará lidská přirozenost vás k tomu nebude chtít pustit. Protesty budou veliké. Až začnete měnit způsob vyučování dětí, objeví se protesty rodičů, kteří řeknou: „My víme, jak učit naše děti. Nemusíte nám to vykládat.“ Jsou to protesty ega, starého myšlení, zvyklostí, prožitých pokusů a omylů. Avšak všechny tyto věci se už nebudou v nové energii využívat. Musí se objevit systém, který vám to tak dramaticky ukáže, abyste už nepochybovali o tom, že musí dojít ke změně. Nestane se to hned a možná se to ani nestane tady (v Americe). Začnou vznikat nové, revoluční školy, které budou dělat všechno to, co děti nového vědomí potřebují. Všechno bude jinak, od předškolních zařízení až po závěrečné zkoušky na vysoké škole: učební tempo školní látky, kamarádství a sdružování mezi dětmi, jejich rozhodování ohledně toho, co se chtějí učit, kdy a jak rychle. Místo hierarchie učitelů a ředitelů to budou kompletně navrhovat, vytvářet a provádět samotní žáci a studenti. Protože budou mít vědomí a moudrost, aby věděli, proč tu jsou, a budou mít kontrolu nad vším, co budou dělat. Outsider, který nebude zapadat do vědomí skupiny, který nebude toto vědomí chápat, nebude vyloučen ředitelem, učiteli, ale skupinou samotnou. Vyučování bude kooperativní a namísto vztahu učitel-žák to bude spojenectví znalostí, oslava naučených věcí, párty po úspěšně vykonaných zkouškách. Všechny tyto věci budou naprostým protikladem k současné situaci.  

Co si myslíte? Považujete to za možné? Řeknete: „Ne. Kvůli lidské přirozenosti by to přineslo mnoho problémů.“ A já vám říkám: Ano, to souhlasí, máte pravdu. Stará lidská přirozenost to nikdy nepřipustí, avšak nová lidská přirozenost to pomalu a krok za krokem vytvoří a přizpůsobí se. Pak přijde velké „aha“, až studenti těchto speciálních škol složí závěrečné zkoušky a ve všech věcech budou mít výraznou převahu. Obstojí u zkoušek, u kterých by dnešní děti neobstály, a budou se kvalifikovat pro práci, pro které dnes ještě žádná kvalifikace neexistuje. A vlády a města to uvidí a řeknou: „Tohle musíme mít. Zrušme náš starý systém.“ Tak to bude fungovat. Znamená to využít přednosti toho, čím se stane elegantní lidská přirozenost. Budou vás motivovat věci, které jsou lepší a lépe fungují. A všechno to, co vám dnes stojí v cestě a zabraňuje pokroku jako například myšlení zaměřené na zisk, nenasytnost, chamtivost, předpisy a pravidla, to vše bude odstraněno.  

S tím však můžete narazit. Zavoláte přátelům a řeknete: „Musíš si poslechnout Kryonův channeling, protože mluví o něčem, co tě bude zajímat.“ A oni si to poslechnou a řeknou: „To je legrační. No tak hodně štěstí.“ Budu o tom mluvit ještě za padesát let, uvidíme, zda se to podařilo. Protože se začnete smát a řeknete: „Nu, nemyslel jsem si, že by se něco takového mohlo přihodit, ale už to začíná.“ Možná to začne ještě dřív, drazí, jak rychle byste se chtěli posunout? Záleží to jen na vás, na vás starých duších, spojených v moudrosti a vyrovnanosti. Začnete se vyrovnávat, vymaňovat se ze strachu a to vás povede k úplně jinému životu – například jak budete jednat s ostatními lidmi nebo jak budete reagovat na různé věci jinak, než očekává stará lidská přirozenost. Najednou bude váš způsob jednání šamanským a vy se budete chovat moudře, takže si lidé řeknou:Měli bychom se také tak chovat.“ A vy pak řeknete: „Inu, chovám se tak, protože mám mír ve svém srdci a vím, kdo jsem a o co na této planetě jde. Lépe spím a budu žít déle.“   

To je poselství pro dnešní večer. Ukázal jsem vám změny čtyř paradigmat, kterým někteří z vás věří a jiní ne. Jen si vzpomeňte, co jsem říkal. Jděte a zkuste vysvětlit nějakému domorodci, co je to  Wi-Fi. Pak se vrátíte a pochopíte, o čem mluvím. Paradigmata lidstva se budou měnit takovým způsobem, jak by si nikdo nepomyslel. Vyhlížejte to a buďte na to připraveni. Staré duše, využívejte moudrost, abyste přijímali to, co je akceptovatelné – a zavrhujte všechno s příchutí staré energie. Objeví se lidé, kteří vám budou chtít prodat „hadí olej“ – to je metafora – tady je úplně nový objev, který bystě měli mít. Vyjde však najevo, že to je jen starý krám. Jiní se zas budou zkoušet svézt na populárním trendu změny vědomí. Pak řeknete: „Ach, to ale vypadá působivě,“ dokud ten systém nebo ty lidi samotné sami neprozkoumáte a nepoznáte, že je to jen stará energie zabalená do nového obalu. Dávejte na to pozor, rozpoznávejte rozdíly a rozlišujte. Protože až tyto věci přijdou, budou se chtít dostat na palubu mnozí, kteří na to ještě nejsou připraveni. Nemělo by vás to překvapit, protože to už samo o sobě je staré vědomí.   

Odejděte odtud jiní, než jste přišli, se znalostmi a potenciály, o kterých můžete přemýšlet, s nadějí pro tuto planetu, jakou jste předtím neměli, a s vnitřním poznáním, že jste ve správný čas na správném místě. Právě teď, zatímco tu sedíte a posloucháte, se vyvíjejí řešení – řešení pro vás a pro to, kvůli čemu jste sem přišli.

A tak to je.

Kryon

 

Channelingy 2017 – část 4

Obsah:

Stát se multidimenzionálním  Tento živý channeling Kryona byl přijat v Montrealu, Québec, Kanada 11. listopadu 2017

Kryon v Argentině – sobota 1 Tento živý channeling byl přijat Lee Carrollem v Buenos Aires, Argentina, 28. 10. 2017

Kryon v Argentině – neděle 1 Tento živý channeling byl přijat Lee Carrollem v Buenos Aires, Argentina, 29. 10. 2017

Kryon v Madridu – 2 - Tři návrhy pro změnu Vědomí  Tento živý channeling byl přijat Lee Carrollem v Madridu, Španělsko, 17. září 2017 

Cesta kolem Aljašky  živé channelingy byly přijaty Lee Carrollem během okružní cesty lodí kolem Aljašky, červenec/srpen 2017

Nové akášické vzpomínky  živý channeling byl přijat Lee Carrollem v Minneapolis, Minnesotě, 23. července 201

 

Lidská duše – 1. část  živý channeling byl přijat Lee Carrollem v Bad Reichenhall, Německo 30. dubna 2016

 

Stát se multidimenzionálním


Tento živý channeling Kryona byl přijat v Montrealu, Québec, Kanada 11. listopadu 2017

Tento živý channeling byl upraven [Leem a Kryonem] a doplněn pro lepší porozumění čtenářů. Často se totiž stává, že živý channeling má v sobě energii, kterou psané slovo nenabízí. Užijte si tedy toto obohacené poselství přijaté v Montrealu.

Zdravím vás, moji drazí, já jsem Kryon z magnetické služby. Právě teď sedím před ezoterickým publikem, a tématem celého dne byla multidimenzionalita. Právě jste objevili věci, které jsou pro mnohé neuvěřitelné. Na úplně základní úrovni a v samém jádru lidského vnímání přichází změna. Je to nádherná změna, které je někdy obtížné dosáhnout a představit si, ale když se na ni podíváte blíže, je to opravdu změna, která vás vyvede z temnoty.

Chci v tomto poselství shrnout některé věci, které jsem předal v minulosti, a potom vám chci představit něco nového, co jsem nikdy dříve neřekl. Teď je k tomu čas. Proč tomu tak je? Protože, moji drazí, jste sem přišli a čtete to. Jsme tady jako multidimenzionální energie a bytosti, abychom vás učili tolik, co dokážete o tomto posunu pochopit.

Nejprve se podívejme na to, co se stalo na pódiu od začátku dnešního setkání [Ariane Publishing Convention - kanadské nakladatelství kryonových knih]. Dnešní channelingy přišly z mnoha zdrojů, a přesto zde bylo předáno vlastně pouze jedno jediné poselství. Když se podíváte na různé způsoby, jakými to bylo předáno, uvidíte, že jsou v něm zapojeni i lidé, ale jádro informace je stejné. Jakými slovy lze popsat podstatu toho, co bylo dnes řečeno? Naděje, laskavost, láska, soucit, pospolitost, harmonie a probuzení. Toto je současné poselství z tvořivého zdroje pro planetu, a tak to bylo také prezentováno mnoha channelingy.

Jak poznáte, zda je channeler skutečný? Je to snadné. Hledejte v poselství tato témata: naděje, probuzení, láska, soucit a pomoc při zakoušení problémů přesunu do světla. Žádný skutečný a pečlivý channeler vám dnes nepředá poselství zkázy a beznaděje. Je to nemožné, protože Božský zdroj ví, co se zde na této planetě děje a to je „poselství posunu.“

Kousek po kousku, skupina za skupinou, staré duše a pracovníci světla dostávají informace, které začínají znít pravdivě. Nakonec se začnete identifikovat s touto energii, jestliže pochopíte, co se skutečně děje. Můžete sledovat vaše média a uvidíte, co říkají, že se děje kolem vás v celosvětových podmínkách – a může se to zdát velmi odlišné od toho, co vám říkáme my. Temné vědomí na této planetě chce, abyste se báli a vrátili zpátky do nižšího vědomí minulosti. Média jsou zapojena do uspokojování komerčního jádra.

Pátrejte po tom. Je to všude. Tento druh problémů je způsoben dramatickým vířením z několika zdrojů. To oni způsobují ten druh problémů, které vám připomínají, co se stalo před více než 50 lety – jakýsi návrat k obavám. Toto je temnota vědomí, která se snaží vrátit tuto planetu zpátky na místo, které už nikdy nebude existovat. Začíná být odhalováno příliš mnoho světla. Děje se to všude, dokonce i teď v této místnosti. Staré duše to vidí a přicházejí na setkání jako je toto. Lidské bytosti se probouzejí k větší pravdě, a není to jen v průběhu channelingu. Tou větší pravdou je vize světa v míru pro vaše děti a děti jejich dětí, cesta skrze temnotu, kompatibilita s jinými civilizacemi na planetě. Je to vize budoucích kultur, které řeknou: „Naše víry týkající se Stvořitele se liší, ale my uznáváme i tu vaši. Uznáváme, co děláte ve vašem systému, protože je to spojeno s jedním zdrojem.“

Je na čase, aby se na planetě rozšířilo sjednocení. Sjednocení je jiným způsobem, jak sdělit „uvědomění celistvosti věcí, souběžného spojení mezi vším“. Chci vám předložit několik námětů, abych vám dal pár příkladů a informací o tomto uvědomění. Jak dochází ke sjednocení? Jaké jsou atributy, na které se můžete těšit? Co je to za nové věci, které jste nečekali? Vše, co vám předám, jsou laskavé, nádherné a pravdivé zprávy.

Příběh Stvoření

Přichází objev. Před časem, před takovými 200 000 lety, se na této planetě začal pomalu odehrávat duchovní příběh Stvoření. Moji drazí, tento příběh Stvoření, o kterém čtete ve vašich kulturních písmech je zajímavě podobný tomu, o kterém teď diskutujeme. Avšak ten, o kterém je řeč, je také tím, ke kterému se hlásí většina původních obyvatel po celé planetě.

Tito domorodí pozemšťané říkají: „Pocházíme z hvězd.“ Budou vám vyprávět totéž, co vaše písma. Dnešní lidská bytost není produktem evoluce planety Země, ale byla upravena. Zázrak příběhu Stvoření této změny vám dal duchovní uvědomění si světla a temnoty. Také vám říkáme, že v té době byla změněna vaše DNA.

Příběh Stvoření je v písmu naplněn metaforami. Zahrada Edenu je metafora pro Gaiu a nádheru lidstva na Gaie. Touto zahradou je celá příroda, ne nějaké konkrétní místo. Lidstvo, kterého se ten příběh týká, muž a žena, zastupují VŠECHNY muže a ženy té doby, ve které se příběh odehrává. Muselo to začít s několika a v průběhu času se zmnohonásobili. „Původ z hvězd“ je skutečnost, které domorodci věří téměř univerzálně, a pro mnohé je to metafora pro Plejády (konstelace Sedmi sester).

Moji drazí, toto v písmu nenajdete. Naopak, ten příběh zní, že z nebes sestoupil anděl. Výsledkem jeho návštěvy je, že vám byla předána posvátnost a vědomí. Najednou se lidstvo, které bylo jednoduše biologickými, evolučními bytostmi, stalo bytostmi s duchovní svobodnou volbou. Byla vám předána znalost dobra a zla, světla a temnoty, a schopnost cítit tvořivý zdroj (Boha) a volit mezi těmito energiemi. Takový je příběh v písmu a příběh, který jsme vám předali od Plejáďanů.

Plejáďané jsou velmi vysoce vyvinutou duchovní rasou, která měla multidimenzionální vědomí po desítky tisíc let. Jejich úkolem před 200 000 lety bylo osít tuto planetu znalostí Stvořitele. Dokonce i dnes někteří vědci začínají klást otázku, proč moderní lidská bytost, která je stará asi 200 000 let, má 23 párů chromozomů místo 24, jako měli její předchůdci. To načasování, které věda objevuje, je právě to načasování, o kterém jsme vám zde říkali. Stalo se něco, co vaši DNA změnilo.

Na této planetě jste velice noví! Mít 23 párů chromozomů, moji drazí, znamená, že nepocházíte z ničeho, co je zde! Uvědomujete si to? I věda si to začíná uvědomovat. Nepředají vám ten příběh stvoření tak, jako jsem to udělal já, ale řeknou: „Stalo se něco, co stvořilo lidskou bytost mimo normální, přijímaný evoluční proces.“ Takže tento Kryonův příběh je možná více mainstreamový, než byste si mohli představit.

24. pár

A teď vám něco povím. Už jednou jsem o tom mluvil. Opravdu, zjistilo se, že máte 23 párů chromozomů. Ale studujete je jen v rozsahu, kterého jste schopni ve 3D. Studujete je lineárně s 3D nástroji, protože je to vše, co v této chvíli máte.

Takže kam ten 24. pár zmizel? Co když vám řeknu, že je tam stále?

Aha! Opravdu je stále tam. Moji drazí, ten 24. pár je kvantový. Stále máte 24 párů, ale 3D biologie vidí jen 23. Takže čeho se týká ten 24. pár?  Když se na to podíváte z této perspektivy, tak to nebude dávat žádný smysl. Jaké je z pohledu numerologie starých Tibeťanů číslo 24? Je to šest (6) a když se podíváte na význam šestky v tomto systému, je to „člověk na nejvyšší úrovni – harmonie a rovnováhy“. Věděli jste to? To je ale náhoda, že ten 24. pár, který je multidimenzionální, se probouzí po 200 000 letech! Překročili jste ukazatel (2012) a s tím přichází změna ve vaší DNA. Začíná vibrovat odlišně, ne jako nějaká frekvence, protože frekvence je trojrozměrný popis. Vibruje odlišně v rámci kvantové energie (ovlivňuje spin atomární struktury v kvantovém poli). Je to extrémně odlišné, extrémně vysoké a začíná to měnit lidskou povahu. To je to, co se děje.

Prvním krokem k pochopení tohoto procesu bude pro vás, staré duše, poznat to. To je to zajímavé slovo v jazyce mého partnera. Poznat neznamená jednoduše uvěřit. Znamená to, že to lidská mysl musí přijmout vnitřně, tak, aby se to stalo jakousi „vlastněnou“ realitou. Všichni jste poznali fyzikální atribut nazvaný gravitace. V gravitaci nevěříte. Naopak, poznali jste ji a pracujete s ní každý den. Je samozřejmé, že jestliže něco upustíte, spadne to směrem dolů. Poznali jste to natolik, že je to pro vás realita na základní úrovni. Tento koncept vlastníte.

Je mnoho lidí v této místnosti a lidí, kteří toto čtou, kteří poznali Boží lásku tak silně, že nepochybují, že je Bůh skutečný a že vás tento nádherný zdroj zná jménem. Ti chápou a vědí, že když odejdou z tohoto místa, nebudou nikdy sami. S vámi všemi je nesčetné množství entit, které vás znají a milují vás. Toto je útěcha a realita pro mnoho starých duší. Avšak, víte, že existují tací, kteří v to vůbec nevěří. To je svobodná volba, jádro energie příběhu Stvoření.

Umíte si představit plně kvantovou lidskou bytost se změněnou DNA, připravenou udělat hlavní posuny, která však ničemu z toho nevěří? Tito lidé půjdou odtud domů sami a budou se cítit sami, přestože je kolem nich mnoho multidimenzionálních milujících bytostí, které jen čekají, až je uchopí za ruku – aby mohli poznat Boha sami v sobě.

Umíte si je představit, jak sedí sami celý život, sami umírají – nikdy neuchopí ruku žádného z těch průvodců, kteří je věčně milují, kteří znají jejich duchovní jméno, a kteří byli připraveni na léčbu a změnu života? To je svobodná vůle. Možná je to tím, že jim nikdy nikdo neřekl o ničem, co se učíte dnes?

Každý člověk na tomto jevišti cítí tuto lásku, když channeluje. Channeling je u každého jiný. Neexistuje dobrý nebo špatný způsob channelingu. Na tomto jevišti jsou v této chvíli dva channeleři. Dokážete je identifikovat? Jeden channeluje právě teď Boží lásku skrze své prsty [Robert Coxon – skladatel/hudebník]. Ví, že to, co dělá je multidimenzionální, protože slyší hudbu před tím, než ji zahraje! Slyší informace toho muže na židli, který channeluje, před tím, než jsou channelovány! Jsou různé druhy channelingů. To je multidimenzionalita. Každý channeler na jevišti to cítí a zná. Říkám vám to ještě před tím, než vám povím, co vám vaše evoluce přinese dále.

Můj partner předtím mluvil o rozvíjející se lidské bytosti a předal vám nějaké věci k posouzení. Co evoluce opravdu znamená? Naše nejnovější channelovaná kniha [Kryonova Kniha Čtrnáct] je plná příkladů měnící se DNA, měnícího se přístupu a toho, co může znamenat, stát se multidimenzionálním v měnícím se lidském vědomí. Pojďme si uvést opět několik atributů, abyste opravdu porozuměli účelnosti Země s jednotlivci, kteří začínají zažívat probuzení, které nečekali.

Vzpomínky na minulý život

Tím prvním a nejsnazším, je uvědomění si minulého života. Dnes se rodí děti, které se probudí do těchto konceptů dříve. Když se učí mluvit, mohou říkat svým matkám věci jako: „Ty jsi ta nejlepší matka, kterou jsem dosud měl!“ Jiní, když nesouhlasí nebo jsou zklamaní, řeknou: „Tu minulou jsem měl raději.“ Matky se na ně budou šokovaně dívat: „O čem to mluvíš?“ Ale matky, které mají starou duši, budou přesně vědět, co se děje. Dítě si vzpomíná a možná nezná přesná jména a obličeje, ale vnitřně ví, že zde není poprvé.

Takže tou první věcí, kterou říkáme, že můžete spatřit, je vnitřní znalost skutečnosti, že jste žili už dříve. Začíná to u dětí, a pokud jim to někdo nerozmluví, zůstane jim to po celý život. Vědí, že život je koloběh. Bez ohledu na to, jaké duchovní systémy je budou učit, oni to vědí lépe. Někteří budou mlčet, aby se nedotkli těch kolem sebe, ale uvnitř to budou vědět.

Vy, staré duše, jste to neměli. Měli jste povědomí, které rostlo, a potom jste to poznali. Avšak u těchto dětí je to součástí toho, kým jsou, když sem přijdou. Je to už poznané. Vzpomenutí si na skutečnost, že jste žili už dříve, se začíná dít starým duším. Začínáte si vybavovat energie, které jste si nevybavili nikdy dříve. Nejsou to nutně dramatické, nízké nebo temné energie. Začínáte se probouzet ke vzpomínkám na dobré, radostné věci.

Občas se probudíte a řeknete: „Páni! To se nestává moc často, létal jsem a viděl nádherné barvy. Slyšel jsem volat své jméno a bylo tam nějaké světlo všude kolem mě. Přál bych si takový sen každou noc!“ Vítejte do kvantové zkušenosti vzpomínek nejen na minulý život, ale také na mnoho minulých zkušeností svázaných dohromady nelineárním způsobem. To je to, co se začíná dít. To je číslo jedna.

Probuzení do minulé moudrosti

Číslo dvě je probuzení do moudrosti z minulosti. Teď poslouchejte. Nemůžete mít lidské bytosti, které začínají při každém narození znovu. To vám faktor starobylé moudrosti na této planetě nikdy nedá. Naopak, musíte si vzpomenout na moudrost z minulosti. Bude to moudrost, která vás posune k tomu, že poznáte, co funguje a co nefunguje – samozřejmá a velmi přirozená moudrost v kultuře, která pochopí, že válka nebude nikdy fungovat, samozřejmá moudrost, která zná cestu z problémů, a moudrost, která vám nedovolí dělat stále znovu stejné chyby.

Bude to moudrost z minulosti přinesená dítěti se starou duší, které vyroste v dospělého a pomalu, v průběhu generací, začíná být tento nový přístup ve vaší kultuře vidět. Objevuje se to ve vašich zákonech, které schvalujete, v tom, jak jsou vybíráni vaši vlastní zákonodárci, a co začínáte slyšet: Už žádnou válku. Kolik lidských generací potrvá, než nebude žádná válka? To je na vás. Může to být dřív, než si myslíte, i díky tomu, co vám teď říkám.

Co když se nemusíte rodit stále znovu, ale místo toho se jednoduše probudíte do minulé moudrosti? Byla by to moudrost, kterou jste nevyvinuli v tomto životě, ale moudrost, která přichází z mnoha životů stále znovu a znovu. Můj partner vám říká, moji drazí, že až se vrátíte, přijdete do tohoto světa daleko více multidimenzionální než teď. Budete mít 24 párů chromozomů vibrujících na vyšší úrovni, takže nebudete dělat stále stejné chyby. Je to stejné, jako když si coby dítě spálíte ruku na sporáku. Ponesete si to s sebou do vašeho příštího života, místo abyste to opakovali. Budete si ten sporák pamatovat, a to je metafora pro pamatování si války. Nebudete to dělat znovu. Budu to opakovat stále dokola. Přijde čas, kdy se budete dívat na civilizaci před rokem 2012 jako na barbarské časy. Vyšší vědomí bude způsobem fungování každodenních věcí na Zemi.

Bezčasovost

Pojďme si promluvit o některých nových multidimenzionálních atributech. Toto nemusí dávat smysl, protože teď se chceme odpojit od linearity. Budete si vzpomínat na budoucí životy. Okamžitě se shodnete: „Kryone, to nedává smysl.“ Skutečně, v lineární podobě to smysl nedává. Každá jednotlivá duše v této místnosti a poslouchající tento channeling je součástí nějaké větší duchovní skupiny. Byly doby na opačné straně závoje, kdy jste plánovali s ostatními, kam půjdete příště, jaký bude plán, který nejvíce pomůže lidstvu, nebo co potřebujete zažít nebo se naučit. Je to také plán o tom, kde byste byli v této nové energii a co byste mohli dělat. Tyto plány do budoucnosti se budou neustále měnit kvůli tomu, co děláte v současnosti. Takže nic z toho není nějaká smlouva nebo nějaké nastavení, neměnný plán. Co když vám však povím, že byste si měli být schopni na ten plán vzpomenout? Toto znamená stát se multidimenzionálním. Někteří z vás budou mít velice dobrou představu o tom, co bude dál a kým byste mohli být a kde.

Pokud jde o toho muže na židli, on půjde do „nové Afriky“, ale nepůjde tam sám. Karmická skupina kolem něj bude s ním. Slyšeli jste Marca? [má na mysli Marca Vallée, hostitele konference]. Tato karmická skupina nemusí nutně žít s vámi. Mohou to být ti, se kterými jste se přátelili jako duše, které s vámi sdílely cestu v mnoha životech. Je nádherné myslet si, že všichni můžete být součástí obrovského budoucího příslibu. Představte si, že víte, kde budete příště a poznáte to! Mnozí nazývají Zemi experimentem. Tím ale není. Je to obrovský plán, modifikovaný svobodnou volbou.

Multidimenzionální biologie

A tady je další velká věc: Když se 24. pár chromozomů stane aktivnějším, začnete mít kvantovou biologii. Multidimenzionální biologie se stane jakýmsi druhem super-innate. Znamená to, že vše, co jste považovali za samozřejmé ve způsobu, jakým funguje vaše tělo, je špatně, protože kvantová biologie je tak moudrá, že ji nemoc nemůže nikdy napadnout. Je moudřejší než stará energie nemoci na planetě.

Poslouchejte: Existují nemoci, které vaše věda z planety kompletně vymýtila tím, že podala tělu nějakou tinkturu nebo vzorek něčeho, co hledala, aby té nemoci nedovolila vstoupit dovnitř. Vaše biologická ochrana je nyní silnější než nemoc a ona opustila tuto planetu. Tato nová informace je velice podobná. Takže vlastně máte precedens toho, o čem mluvím a dokážete si to představit.

A teď, co si myslíte o očekáváních toho, jak dlouho mohou lidé žít? Pomyslete: už žádná rakovina nebo jiná nemoc, už žádný Alzheimer, jmenujte jakoukoliv nemoc, která je dnes běžná – nemůžete ji dostat. Nemůže se dostat dovnitř, protože je dysfunkční a hloupá pro tělo, kde je aktivní 24. pár chromozomů. Vaše imunitní obrana je super obrana. Toto je multidimenzionalita biologie. Probouzí se k tomu, pro co byla navržena a přesně ví, kdy se nemoc pokouší dostat dovnitř. Je chytřejší než vše, co jste dosud spatřili.

Nic není individuální

A tady je další věc, než to uzavřeme. Jestliže skutečně rozumíte multidimenzionalitě, tak si také uvědomíte, že ve fyzice ani v životě neexistuje individualita. Nic není samotné. Neexistuje ve vás jednotlivá duše. Není jeden život na rozpomenutí. Pamatujte si, že všechno je v jednotě (souběh spojení) se vším ostatním. Sledujte, jak se to projevuje. Lidské bytosti si začínají vzpomínat a splývat s mnoha Akášami. „Kryone, co to znamená?“

Poslouchejte: skvělý politik by mohl začít spolupracovat s těmi nejlepšími politiky všech dob. Pocítí multi-akášický záznam – ne pouze svůj vlastní, ale těch největších vůdců v historii. Jeho vůdcovství pak může přinést velkou změnu a myšlenky do velmi zastaralé vlády. Velký hudebník začne sdílet všechny velké mistry najednou! Ten hudebník ty staré mistry nejen cítí, on/ona se těmi starými mistry stává. Mohli byste říci, že to budou super-lidé, super-umělci, super-politici. Někteří už jsou zde!

Ptáte se: „Jak to můžou udělat? Tak to nefunguje.“ Vítejte do multidimenzionality. Bylo to navrženo tak, aby to fungovalo. V současnosti se nacházíte v singulární, lineární krabici. Zapomeňte na lineární představy o jediné duši. Duše na opačné straně závoje jsou „polévka“, o které jsme vám už říkali. Máte přístup do té své, plus jejich, a pro multidimenzionální vědomí to je naprosto normální. To začíná vibrovat 24. pár chromozomů a připojovat vás ke všemu, co je. Sledujte to.

Použijte tuto možnost na mnohé „super-duchovní“ vůdce. Budou mít moudrost Mistrů, kteří kráčeli po Zemi, a přesto mají pocit, který jim nedovolí, aby se nechali uctívat, a budou učit „na dálku“. Myslíte, že by to urychlilo tuto lidskou civilizaci do něčeho velkolepého? Odpověď zní ANO! Jednoho dne bude vědomí vlastní hodnoty přirozeným stavem starých duší. Vy všichni budete vědět, odkud jste přišli. Budete super-lidmi a budete multidimenzionální. Budete mít nástroje, které nikdy neexistovaly, a vynálezy vás budou tlačit kupředu v multidimenzionálním uvědomění.  Je to příliš velkolepé nebo neuvěřitelné? Je to naprosto neuvěřitelné, pokud si myslíte, že to, čemu říkáte lidská přirozenost, zůstane stejné. Až se začne měnit lidská přirozenost, pak naprosto „změní pravidla hry“. [Kryon se směje.]

Zuří bitva, moji drazí. Bitva mezi temnotou a světlem, a chvíli bude s vámi na planetě. Nezastaví vás před poznáním přicházející evoluce, o které jsme mluvili, ale přijde čas, kdy ta hlavní bitva bude dobojována. Nepleťte se: lidé budou mít vždy svobodnou volbu a na Zemi budou temná místa a nesouhlas těch, kteří si zvolili nižší energii. Ale už to nebudou celé státy nebo diktátoři nebo celé kultury, jako je tomu dnes. Naopak, budou izolováni a budou představovat roztříštěné menší skupiny. To je svobodná volba a ta s vámi bude vždy.

Představte si, že se samotná povaha lidí začíná měnit a vždy bude očekávat jako odpověď laskavé věci. Představte si kultury, které jsou tak moudré, že vypracují řešení vzájemných záležitostí založené na komunitě a soucitu, a vytvoří scénáře, ve kterých jsou vítězové na obou stranách. Představte si kulturu, kterou už nepřitahuje drama a smrt, ale kde všechny nejlépe se prodávající filmy a knihy odrážejí novou zralost ve vyprávění příběhů, kde hrdinové jsou vždy ti, kteří myslí způsobem, který přinese řešení. Tyto věci právě budou tím, co změní pravidla hry.

Nadejde den, kdy lidská povaha bude jakousi dohodou, která bude mít za svůj základ „soudržnost srdce“ a ne drama, sílu či moc. Vynoří se nový druh člověka, moji drazí, a vy zde budete, abyste to vše viděli a účastnili se toho. Toto je ta nejlepší zpráva, kterou můžete kdy uslyšet.


A tak to je.


KRYON

 

Kryon v Argentině – sobota 1


Tento živý channeling byl přijat Lee Carrollem v Buenos Aires, Argentina, 28. 10. 2017

Zdravím vás, drazí, já jsem Kryon z magnetické služby.

V této místnosti je vás přibližně šest set. Chci, aby tohle byl channeling o srdci; srdci a lásce Boha. Je vás zde šest set a každý z vás po svém vnímá to, co se tady právě teď děje. Jsou zde někteří, jež si myslí: „Ten muž na židli to všechno jen předstírá. Protože tím, co říká, získá velké publikum.“ Ovšem na druhé straně spektra jsou lidé, kteří právě teď začínají cítit energii léčení. Drazí, tohle je multidimenzionální zkušenost.

Jak byste popsali Stvořitele Vesmíru? Je to nějaká osoba? Je to nějaká entita? Nebo je to prostě milující zdroj všech věcí? Později vám můj partner přednese svůj program o realitě Boha. Jaká je ta vaše? Jaká je vaše realita Boha? Každá lidská bytost má krabici lineární víry. Víte, kam až se vaše krabice rozprostírá? Tohle celé vám musí dávat smysl, že? A budou zde ti, kteří tady právě teď sedí a snaží se tomu přijít na kloub. Poslyšte, v této místnosti je energie a ta se začíná měnit. Je zde nesmírný nárůst lásky, která se doslova tlačí do každého z vás. Přichází přímo z centra všeho. Bylo vám řečeno, že Bůh zná vaše jméno? Nikoli to, které máte nyní, nýbrž vaše vnitřní jméno, které je vaší součástí a je věčné. Rozumíte tomu, že jste součástí Tvořivého zdroje? Víte, proč vás Bůh tolik miluje? To proto, že jste jeho součástí. Když nejste zde, jste se vším, co je. Ó věční, vy jste zde byli ještě předtím, než vůbec existovala Země. A budete zde navždy. Ještě dlouho potom, co bude tato planeta pryč, budete pravděpodobně pracovat na dalším vesmíru. Proto Bůh zná vaše jméno. Nuže, kam tohle všechno umístí vaše „krabice“ (názorů a předpojatostí – pozn.překl.)? Pokud jste sem přišli s krabicí, která už nemůže být dále rozšířena, jste spokojení s tím, co víte a cítíte, že není nic víc. Tudíž vám všechno, co se děje, připadá jako nesmysl. A někteří z vás jste přesně tam.

Drazí, mám pro vás otázku: Co by vám udělalo, kdybyste si to prověřili? Jestliže jste přesvědčeni o tom, že je to nesmysl, nemělo by vám vadit na chvíli odložit vaši krabici stranou. Co kdybyste na chvíli odložili tu krabici a skutečně něco cítili, právě teď?! Dovolte mi ukázat vám ten rozdíl, který je mezi vámi a některými dalšími lidmi, jež zde sedí. Oni žádnou krabici nemají. Jsou otevření evoluci myšlení a vědomí. Jestliže je pro vás Bůh větší, je to tak v pořádku? Jestliže u vás dojde k léčení, pro které jste si sem dnes přišli, je to v pořádku? Já vím, kdo tu je (Kryon dojatě). A jestliže dokážete odložit tu krabici, jestliže prolomíte všechny její zdi, dovolíte spoustě neuvěřitelných věcí, aby vstoupily do vašeho nitra a přinesly vám léčení, o které jste žádali. Já vím, kdo tu je. Některé z vás zoufale trápí obavy. Já vím, kdo tu je. Vím o situaci, která vás trápí a která se zde odehrává. Někteří z vás řeknou: „Tahle situace je neřešitelná!“ Ó, jak je to od vás lineární.

Když někdo umírá v nemocnici, dělí ho pouze několik hodin od smrti, a najednou nastane spontánní uzdravení. Celé tělo se samovolně uzdraví; v jednom okamžiku. Doktoři to vidí. Zdravotní sestry to vidí. Myslíte, že tohle rozšíří jejich krabice víry? (smích) Ó, ano. Ale co vy, pokud byste byli tím člověkem, který umíral? Už nikdy nebudete stejní. Řekli byste: „Stal se mi zázrak a čistota lásky Boha vstoupila do každé mé buňky. Má DNA chvíli pracovala na 100% a mé tělo zahnalo veškeré nevhodné, negativní věci. A já jsem obdržel zázrak, který vzešel z Boha v mém nitru. Od toho Boha, který zná mé jméno.“ Tak o čem si tedy myslíte, že je dnes neřešitelný problém? Chci, abyste věděli toto: neexistuje nic, co by nemělo řešení.

Včera večer jsme channelovali zprávu – co očekáváte? Co vaše velké vědomí očekává? Věděli jste, že pokud očekáváte neúspěch, přesně toho se vám dostane? Je to hluboké. To, co vychází z vašich úst jako slova nebo z vašeho vědomí jako koncept, je jako zadávání objednávky v restauraci života. A to je to, co také dostanete. Ptám se tedy znovu. Co očekáváte? Proč nezačnete koncipovat svá očekávání ohledně vaší krabice úplně novým způsobem? Můžete sami sobě říct: „Já věřím, že mě budou po zbytek mého života provázet pouze laskavé a dobré věci. Můj život je a bude naplněn řešeními. Náleží mi dobré zdraví. Očekávám uzdravení, které si zasloužím. To vše z žádného jiného důvodu než z toho, že mám Boha v sobě.“ Copak to nechápete? Je zde spojenectví mezi Tvořivým zdrojem a vámi. A pro ty, kdož přišli s krabicí, která se nezmění – vy přicházíte o toto spojenectví! Drazí, máte svobodnou volbu odejít z tohoto místa stejní, jako jste sem přišli. To je vaše svobodná volba. Můžete odejít a říct: „No, to je ta nejhloupější věc, jakou jsem kdy slyšel!“ A spojenectví uvnitř vás s Tvořivým zdrojem vesmíru z vás odejde. Bez jakéhokoli souzení. Je s vámi po celý váš život a čeká na den nebo hodinu, kdy byste mohli, byť jen o trochu, rozšířit svou krabici, vzít za ruku Stvořitele a tím pádem mít vyřešené vlastní problémy a obnovené zdraví.

Drazí, to není systém víry! Je to vrozené, je to intuitivní, jste to vy! Je to to, co jste. Ta krabice tomu stojí v cestě, protože to je to, co vám bylo řečeno, ne? „V tomhle jsem byl vyškolený,“ možná řeknete. „Ty věci, které říká ten muž na pódiu, se ve skutečnosti nedějí.“ A jak to víte? Protože vám to někdo řekl? Mohl to být rodič, úžasný duchovní vůdce nebo prostě někdo, komu jste věřili, když jste byli dětmi. Na něco se vás zeptám – co když se věci změnily? Co když je to nyní větší, než vám o tom kdy řekli? Jste si jistí, že se toho chcete nadále držet a tvrdit: já vím všechno. Není zde nic víc mimo mou krabici.? Toto je úpěnlivá prosba, abyste nechali spadnout stěny vaší krabice, třeba jen na jeden den. Jakou škodu by vám to způsobilo, dovolit, abyste byli milováni Bohem? Proč se tolik z vás obává lásky Boha? Někteří mohou říci: „Nejsem toho hoden.“ Kdo vám tohle řekl? To není intuitivní. Jste více než hodni, jste částí Stvořitele. Každé jméno je nám známo. Bůh zná úplně každého z vás. Každá situace, ve které se nacházíte, je Bohu známá. A zde je natažená ruka, není to ruka náboženství, je to ruka Stvoření. Jste součástí všeho, co je. Proč to na chvíli nepocítíte? Šest set lidí, kteří se zde nachází, může toto místo opustit v jiném stavu, než v jakém sem přišli. Dovolte, aby léčení, pro které jste si sem dnes přišli, začalo. Když se totiž sejde mnoho lidí dohromady, jejich srdce se propojí – propojí člověka s člověkem. A určitým způsobem vás znají dokonce i tato srdce (těch dalších lidí). Věděli jste, že můžete tímto způsobem spojit svá srdce?

Na závěr chci, aby se úplně každý z vás zaměřil na propojení svého srdce se všemi lidmi v této místnosti. A chci, abyste si v duchu řekli tyto věci: „Nechť je má rodina vyléčena; ať odejdou z tohoto místa s tím, pro co si sem přišli; ať jsou si vědomi toho, co se zde odehrálo, s láskou Boha a Tvořivým zdrojem a pracují se svou vlastní biologií.“ Tohle jste vy pomáhající sobě samotným.

Věděli jste, že jste toho schopni? Možná je tohle tím důvodem, proč jste sem dnes přišli. Uvnitř vás je toho o tolik víc, než o čem víte. Můžete se cítit tak rozšířeni. Odložte svůj nedostatek sebeúcty. Nejde zde ani tak o to, zda máte či nemáte sebeúctu. Jde především o vaše porozumění, že jste součástí Boha. Je to zcela jiné paradigma. Představte si, že jste kouskem všeho, co je. To by mělo trochu změnit váš pohled.

Tohle je zpráva od Kryona. A vždy byla.

Později této noci bych vám chtěl předat krátkou zprávu o Argentině. Jste připraveni ji přijmout? Protože pokud stále máte tu lineární krabici netknutou, nebudete věřit ničemu z toho, co přichází z tohoto jeviště. Nechte tu krabici být, jen na dva dny. Až odejdete, můžete si ji hned vzít zpátky. Ale většina z vás to neudělá, protože se zde odehrají objevy srdce a možná dokonce i léčení.

Vrátím se.

A tak to je.

KRYON

Kryon v Argentině – neděle 1 


Tento živý channeling byl přijat Lee Carrollem v Buenos Aires, Argentina, 29. 10. 2017

Zdravím vás, drazí, já jsem Kryon z magnetické služby.

Tato místnost se opět začíná měnit. Právě jsme se učili o realitě a ta, jež je právě zde, začíná být odlišná. Možná někteří z vás od včerejška už otevřeli svou „krabici“. To je termín (krabice), který používáme pro linearitu člověka (a pro všechny ty předpojatosti, předsudky, představy, zvyky, životní šablony – pozn. překl.). Alcazar (bytost, kterou channeluje Prageet Harris) včera řekl něco, co vás učíme neustále. Ta zpráva je stále stejná: Nemusíte věcem rozumět, abyste se na nich mohli podílet. Už jsme to řekli dříve. K tomu, abyste mohli řídit vaše auto, není nutné, abyste chápali, jak funguje spalovací motor. Je to tak jednoduchý koncept. Co se týká duchovnosti, je toho zde více, než si myslíte. Rád bych rozšířil učení, které se zde právě odehrálo. O některých z těchto věcí jsme již mluvili dříve. Ovšem ne v této místnosti, a ne pro vás. Chci, abyste to slyšeli naživo.

Všechny příběhy (o Stvoření) začínají jednou větou. Na začátku… Drazí, to není přesné. Představte si na chvíli, že Bůh je obrovský kruh, prsten, zlatý prsten! A tento prsten je čistou láskou. Nádherný. Kde je počátek tohoto prstenu? A odpověď zní, že žádný počátek není. Už ta představa, že by nějaký počátek existoval, je lineární. Vše, čemu věříte, je jako vlákno, musí tam být nějaký začátek a nějaký konec. Všechno to, co máte, co vlastníte, všichni ti, které znáte, všechno to má začátek a konec. Co se týče Boha, žádný začátek neexistuje. A to je pro člověka těžké uchopit. Kruh. Žádný čas, žádný začátek, žádný konec. Prostě JE. Můžete na chvíli uchopit tu myšlenku, že Stvořitel Vesmíru nikdy neměl počátek? Řekli jsme vám, že všichni máte Boha uvnitř. Kdo je Bůh? Na to se jistě nějakým způsobem ptáte. Za moment vám předám odpověď.

Jestliže je ve vás nějaký Tvořivý zdroj, i kdyby jen malý, řekněme, že ho nazýváte svou duší… Pro vás je to dobře použitelné slovo. Je to dobré slovo, protože ho můžete uchopit lineárním způsobem. Správně, tahle duše je částí Boha. …Jestliže tedy máte v sobě tento Tvořivý zdroj, pak to znamená, drazí, že jste neměli žádný začátek a nebudete mít ani žádný konec. Všechno, co je lidské, přichází a odchází, ale vaše duše neměla žádný začátek a nebude mít ani žádný konec.

Takže další otázka: Jak dobře znáte svou duši? (Smích.) A to záleží na tom, jak velká je vaše krabice. Jsou tací, kteří dokonce ani nevěří, že nějakou máte. Věří, že smrt je trvalá a že nějakým způsobem krása vědomí lidské bytosti přijde, odejde a nikdy se nevrátí. Včera jsem vám řekl, že takhle to nefunguje. Systém je elegantní v lásce. Je nádherný v soucitu. Když ztratíte někoho milovaného, tyto duše zde stále zůstávají, neodejdou na žádné vzdálené místo, na které byste vy neměli přístup. Ne, takhle to také nefunguje. Část jejich vědomí zůstává s jejich dětmi a s jejich milovanými až do dne, kdy zemřou. Drazí, váš otec s vámi bude až do dne, kdy zemřete. Vaše matka s vámi bude až do dne, kdy zemřete, drazí. A vy máte tu schopnost je cítit, milovat je, mluvit s nimi a vědět, že tam jsou. I tohle už jsem vám řekl dříve. Začněte brzy a řekněte svým dětem, jak to funguje. Až budou dost staří na to, aby to pochopili, podívejte se jim do očí a řekněte: „Přijde den, kdy už nebudu dále existovat ve svém těle. Ovšem vězte toto: nikdy vás neopustím!“ (Kryon dojatě.) A budete mít pravdu! Začněte brzo, sdělte jim, jak to funguje! Potom, až odejdete, ony (vaše děti) si budou vědomi klidu (pokoje, míru) a vědění, které jste jim předali. Budou vědět, že toto tu vždy mají k dispozici. Budou vědět, že je zde vždy láska. Představte si ten dar, který můžete dát mladému dítěti. S touto pravdou a s touto vírou, že pouze měníte svou energii, smrt nebolí, pouze měníte energii! Tělo přijde a odejde. Ovšem, ta duše se stane multidimenzionální, existuje na mnoha místech a jedno z nich je to s vašimi dětmi, celý jejich život. Totéž se odehrálo u vás a vaší matky a otce, pokud již zemřeli. Ovšem pokud vám to nikdy nebylo řečeno, pak je to realita, se kterou máte potíže. Vidíte ten rozdíl? Začněte informovat své děti už teď.

Kdyby se z nějakého důvodu stalo, že by k vám začal mluvit vítr (smích), mnohým z těch z vás, kteří zde sedí, by to přišlo docela v pořádku. „Ahoj vzduchu, děkuju ti za to, že jsi tady.“ A vítr by řekl: „Je mi potěšením zde být a podporovat běh tvého života.“ A někteří z vás by chodili z místa na místo, promlouvajíc s větrem, aniž by pokládali ty lineární otázky. Nicméně intelektuálové by řekli: „Kdo přesně to mluví? Ty jsi ten vzduch? Kdo tě stvořil? Jak dlouho tady budeš? Kdy jsi přišel? Jak je možné, že se mnou můžeš mluvit? A jaký je přesně tvůj účel?“ Vidíte ten rozdíl? To je přesně to, co mnozí dělají s Bohem. Jestliže se zeptáte Boha, jaký je jeho účel, dostanete tu nejláskyplnější odpověď. „Účel“ je slovo používané lidskou bytostí. Navíc v sobě nese předpojatost, potřebu porozumět a analyzovat. Kdybyste ale trvali na tom, že musíte znát účel Boha, je tím účelem znát vaše jméno, ohromně vás milovat po celý váš život, být součástí systému, který uctívá všechny ty, kteří přicházejí a odcházejí a vidět duše jako mnohem větší, než si myslíte, že jsou.

To jsou ty věci, u kterých bych si přál, abyste si je s sebou odsud odnesli. Klid a mír, co se týče uvědomění toho, kdo je Bůh. Odpověď? Kdo je Bůh? Jedno slovo: rodina. Rodina. Ve vašem nitru jste rodinou Tvořivého zdroje Vesmíru. A jakmile začnete rozvíjet své vědomí, pochopíte, že to, co říkám, je pravda, a nikdy nebudete sami. Nikdy nebudete sami. To je realita Boha.

A tak to je.

KRYON

Kryon v Madridu – 2


Tři návrhy pro změnu Vědomí
Tento živý channeling byl přijat Lee Carrollem v Madridu, Španělsko, 17. září 2017 

Zdravím vás, drazí, jsem Kryon z magnetické služby.

Opět jsme dospěli k závěru dne (semináře). Věci, které dnes byly předneseny, byly předány v integritě a s láskou – hudba, informace… to vše se týká volby lidstva. Tématem dne je posun a v tomto krátkém závěru vám představím malou sérii návrhů. Jsou to věci, které jsme již říkali dříve, ale já chci, abyste je slyšeli ve vašem vlastním jazyce. Chci, abyste je slyšeli prostřednictvím mluveného slova a aby to nebylo pro nikoho jiného než pro vás. Mluvím především k těm, kteří jsou v této místnosti. Ano, později to budou poslouchat i jiní, ale tohle je pro vás. Jsem si vědom toho, kdo zde sedí. Vím o vašich záležitostech, o problémech, které si s sebou nesete. Vím o těch, kteří jsou zde a doufají, že se věci změní. Už jsem vám řekl dříve, že jsem si vědom léčitelů, kteří zde sedí a také těch, kdož jsou zapojeni do nádherné ezoterické práce. Já vím, kdo jste, drazí – ti, kteří pomáhají druhým lidem. Ti, kdo mají soucit pro lidstvo. To je stará duše. Mám nějaké návrhy a ty nejsou jednoduché, obzvláště ten první.

Chci, abyste se na moment vrátili ve svém životě. Kdy jste se poprvé učili o ezoterice Boha, o energii, o tom, jakých věci jste schopni? A od koho jste se to naučili? Mohlo to být od vašich rodičů, anebo možná od někoho jiného, od někoho, koho milujete a respektujete až dodnes. To oni vám to ukázali. Anebo jste se to možná naučili z nějaké knížky a tuto knížku si dokonce stále taháte s sebou, nebo alespoň víte, kde je. To proto, že vám pomohla začít dělat to, co děláte. Mohli byste to dokonce nazvat pravidly lásky. Meditace. To, jak postupovat soucitným způsobem… Tohle je těžké: Budete muset být ochotni a skutečně dokázat všechno toto pustit, protože tahle nová energie to všechno zcela přepíše. A je mnoho těch, kteří jednoduše nebudou schopni to udělat, pokud o tom opravdu, opravdu nebudou přemýšlet. Chtěli byste se naučit něco, co pro vás bude cenné? Něco, co se učíte každý den? Jestli se věci změní a vy budete potřebovat odhodit určité oblasti – znalosti, postupy a paradigmata – je to skoro jako byste zradili ty, kteří vás to všechno naučili. Někteří z těch, kteří vás učili, už jsou pryč. Odešli již před mnoha lety. A jestliže se změníte, bude to totéž, jako byste je zradili. A říkáte: „Nemohu to udělat, tohle mě naučila má matka! To mi řekl můj otec. To mě naučil můj učitel.“ A najednou je Země jiná.

Drazí, kdyby před vámi mohli právě teď stát, přímo zde, řekli by: „Poslouchejte to, co je vám tady prezentováno. Tohle je čas, který jsme jen předpověděli. A je tady. Věci, které jste se naučili, bezvadně fungovaly v jiné době, v jiné energii. A nyní přichází světlo. Tamto byly staré metody a věci se změnily.Tohle by vám řekli. Chci, abyste to intuitivně cítili – svolení ke změně. To je číslo jedna. Musíte dát sami sobě svolení ke změně. Musíte cítit, že je to pro vás v pořádku – pro vás i pro ty, kteří vás to učili. Drazí, když jste byli ve škole, naučili jste se mnoho věcí. Avšak když jste se vyvíjeli a posunovali, časem jste se postupně začali měnit a spousta věcí, které jste se dříve učili, už pro vás nejsou nadále potřebné. A to je metafora, dokonce i vaší duchovnosti. Povolení ke změně.

Číslo dvě. Je zde stále tendence většiny lidí dívat se na Božství a Stvořitele a přitom sebrat všechny lidské záležitosti, všechny emoce a „nalepit“ je na Stvořitele. Vy děláte z Boha člověka. Už jsem to řekl v mnoha jazycích – nepolidšťujte Stvořitele vesmíru. Bůh nemá lidské vlastnosti! Bůh není takový, jaký si myslíte! Ten, koho nazýváte Stvořitelem, není člověk. On je mnohem větší než cokoli, co si vůbec dokážete představit. A přece zároveň také dostatečně malý na to, aby mohl žít ve vašem srdci. Ale není člověk! Bůh nemá emoce, o kterých vám bylo řečeno, že je má. Co vám řekli? Přemýšlejte o tom. Bylo vám řečeno, že pokud něco neuděláte správně, Bůh bude nazlobený. Drazí, to je váš otec, to není Stvořitel vesmíru. Bůh není žádným naštvaným Bohem.

Poslyšte, byly vám řečeny některé podivné věci o Tvořivém Zdroji. Někteří vám tvrdili, že v nebi probíhají války. Jako by bylo nebe tvořeno nějakou skupinou lidí a jako by snad existovaly nějaké rozepře mezi anděly! Drazí, to je vaše historie promítnutá na nebesa, to není láska Boha. To není nekonečný soucit. V nebi neexistují žádné neshody nebo války, nejsou tam žádní padlí andělé. Dovolte mi říci toto: to je pro děti. Ti lidé nerozumí té vznešenosti Stvořitele, která žije ve vašem srdci jako čistá láska. Nepolidšťujte Boha!

Matko (myšleno všem matkám dětí), už jsem ti tohle řekl dříve. Když ses poprvé podívala do očí svého dítěte, poprvé, jaké to bylo? Bylo to nádherné? Nepopsatelná láska. Vzala jste si dítě k sobě a některé z vás plakaly štěstím (lehounký, laskavý smích). Ten život, který z vás vzešel, je tak krásný. A dovolte mi zeptat se vás: je vaše příští myšlenka tato: „A jestli se tohle dítě nebude dobře chovat, pošlu ho na místo, kde bude navždy spalováno ohněm pekelným.“ Řekli jste tohle vašemu novorozenému dítěti? Samozřejmě že ne! Kolikrát je Bůh větší než vy? Myslíte si, že existuje Bůh, který se na vás podívá a rozhodne: budete mučeni, pokud něco neuděláte správně? To není čistá láska! To je lidská historie promítnutá na Stvořitele. Není zde žádné souzení od Tvořivého zdroje. Jen soucit, jen láska. Někteří vám budou tvrdit něco jiného. Chci, abyste použili svou vlastní duchovní logiku. Ne to, co vám říkají autority ve staré energii, kteří popisují Boha úplně jako člověka – se všemi lidskými emocemi. To není Bůh. Někteří řeknou: „Ale Bible říká, že lidé jsou stvořeni k obrazu Boha, a proto můžeme přisoudit lidské emoce i Bohu.“ Dovolte mi říci co „stvořen k jeho obrazu“ znamená. Obraz Boha je láska. Tečka. To je všechno. Ve vašem nitru je čistá láska z Tvořivého zdroje, to je ten obraz! To je to, co to znamená – že světlo je ve vás, světlo, ve kterém vás stvořil váš Stvořitel.

Poslední prohlášení je toto: Drazí, budoucnost bude odlišná od minulosti. A bude to matoucí, protože se budete dívat na všechno, co vás čeká a budete to srovnávat s tím, co se stalo dříve. V budoucnosti existují potenciály, o kterých teď ještě nemáte ani tušení. Vstupujete do oblastí vědomí, do kterých jste ještě nikdy dříve nenahlédli. Změní se samotná lidská přirozenost. Ve staré energii byly lidské bytosti vždy přitahovány k temnotě a dramatu. Jestli o tom jen na moment zapochybujete, prostě si pusťte televizní zprávy. Dnes vám nedají dobré zprávy, ne opravdové. Oni vědí, že ty, kteří tyto novinky sledují, drama zajímá. Tohle je stará lidská přirozenost a ta se mění. Mění se samotné paradigma vašeho vysílání. To, na co se rozhodnete dívat. Zábava se mění. Vypadá to, jako by zde byla vlna soucitu, která začíná měnit lidskou podstatu. A jako první to pocítí ti, kteří vám nyní dávají zprávy naplněné starou energií. Jejich dny jsou sečteny a oni se změní také. Přijde den, kdy nastane rovnováha. Budou vám ukázána ta největší hrdinství a ty nejkrásnější věci, které se na planetě toho dne udály. Věci, o kterých jste si nikdy nemysleli, že by se mohly stát. Některé z nejmírumilovnějších věcí, které budou k dispozici. Sledujte tento posun paradigmatu. Někdo tvrdí, že to je nemožné. A víte, proč to říkají? To proto, že váží budoucnost podle toho, co se stalo v minulosti. „Tohle že by se mohlo stát? Nemohlo, protože se to dosud nikdy nestalo. Víš, Kryone, tohle není způsob, jakým věci na Zemi fungují.“ To slyším od těch, kdož jsou zaseknutí v minulosti a nerozumí poselství, které je tady předáváno. A co vy? Co jste si s sebou přinesli sem do sálu a myslíte si o tom, že je to nemožné změnit? Možná je to nemožné proto, že zde nikdy předtím nebylo paradigma, které by to umožňovalo. Co jste si sem s sebou přinesli? Je to něco, co vás rozčiluje nebo čeho se bojíte? Přichází nové paradigma, se světlem, s odlišnými řešeními, o kterých jste dosud ani nepřemýšleli, s lidmi, které neznáte a kteří kráčí směrem k vám (metaforicky). Už jsme toto dříve řekli tolikrát – s tím, jak světlo ve vašem těle začíná růst, vaše vědomí se začíná obnovovat a měnit. Vaše intuice vám poskytne nové způsoby myšlení. Světlo začíná zahánět strach. Ve staré energii je strach jakousi značkou „STOP“. Strach zabraňuje procesu léčení. Drží vás v situacích, které vám znepříjemňují život. Strach podporuje úzkost a drama. Ovšem když světlo vyjde ven, strach se začíná zmenšovat a mizí. Nastane doba, kdy se budete velmi divit, proč jste se vlastně někdy báli. Ohlédnete se zpět a řeknete: „Tehdy jsem byl jako dítě, ale nyní vidím větší obraz. Pamatujete si, jak vás vidí Bůh? Jako velkolepé. Možná je načase, abyste i vy viděli sami sebe jako velkolepé.

Tohle jsou ty informace. Dnes večer jsou pouze tři a každá z nich je klíčová. Povolení ke změně. Porozumění, že Bůh nemá lidské vlastnosti a nesoudí vás. A konečně, otevření se budoucnosti a ne tomu, co se stalo dříve. Můžete odsud odejít obnovení, s vědomými myšlenkami na nové možnosti?

Tohle vám teď řeknu proto, že vím, co se tady děje. Od chvíle, co jsem začal, vyléčilo se v této místnosti šest lidí. Chcete to přijmout, drazí? Já vím, kdo jste. Možná na to přijdete později, protože jste nevěřili tomu, že by se to mohlo stát nyní. No, právě se to stalo. Můžete to oslavit nyní, nebo později. Proto jste sem dnes přišli. Nejste tu proto (nyní myšleno na planetě Zemi), abyste trpěli, ó, velkolepí. Vaše rodina (myšleno andělská) je zde proto, aby vás podporovala a oslavovala vaše léčení (uzdravení). Andělé v této místnosti se usmívají, protože jsou si vědomi toho, co se zde právě děje a ví, že je zde mnoho lidí, kteří potřebují slyšet tyto věci.

Vezměte všechny tyto zprávy a rozeberte (analyzujte) si je, jak jen budete chtít, protože uvidíte, že jsou pravdivé. Očekávejte laskavost, očekávejte laskavé změny ve vašem životě. (Povzdech, dojetí.) Mému partnerovi jsou právě ukazovány některé věci a někdy je to obtížné, protože jsou tak nádherné! (Dojatě.) Očekávejte laskavou změnu. Očekávejte, že váš život právě začíná. Je zde (na Zemi) tolik možností!

Není zde žádné loučení. Vrátím se.

A tak to je.

Kryon

Cesta kolem Aljašky


Tyto živé channelingy byly přijaty Lee Carrollem během okružní cesty lodí kolem Aljašky, červenec/srpen 2017

1. živel OHEŇ

Zdravím vás, drazí, já jsem Kryon z magnetické služby.

Budeme diskutovat o metaforách čtyř živlů. Každý den pohovoříme o jednom živlu a pak k tomu bude následovat komentář, možná krátký channeling nebo další informace. Živly, které znáte a které tento týden zkoumáte, jsou oheň, vzduch, voda a země. Každý z živlů budeme také zkoumat jako metaforu.  

Tím prvním živlem, který budeme zkoumat neobvyklým způsobem, je oheň. Dělali jste k tomu cvičení a zkoumali potenciály, jak můžete oheň využít pro čištění. Zabývali jste se také tím, co je oheň sám o sobě a to bych teď chtěl s vámi prodiskutovat, neboť tento živel se liší od těch ostatních. Budeme také oheň zkoumat jako metaforu v nitru člověka, to znamená, že mu přiřadíme energii.

Oheň se odlišuje od těch ostatních tří živlů tím, že je na Zemi jediným živlem, který se kolem ní jen tak prostě nerozkládá. Dalo by se říct, že vzniká různými způsoby. Je téměř pořád k dispozici, často se však zvláštním způsobem rozdmýchává. Blesk není oheň, blesk je elektřina a ta vytváří oheň. Magma planety není oheň, ale magma, láva však vytváří oheň. Oheň je aktivní, zatímco ty tři ostatní živly jsou pasivní. Můžete udělat malý ohníček nebo velký oheň, ale nemůžete udělat malý nebo velký vzduch, malou nebo velkou vodu, malou nebo velkou zemi. Ostatní živly jsou, co jsou, využívají se, jsou tady a mají energii a vy se jejím prostřednictvím o nich učíte. Avšak u ohně je to jinak, máte volbu s ním navázat kontakt nebo ne. Oheň pro vás existuje nejen proto, abyste jej zvedli a přenášeli, jak to můžete udělat s vodou nebo zemí. Není pořád k dispozici jako je vzduch. Ve starých dobách měli domorodci strážce ohně, který byl zodpovědný za to, aby udržoval řeřavé uhlíky, když cestovali a zvlášť když bylo deštivo. Pro ně oheň znamenal teplo, život, vaření pokrmu. Potřebovali jej, ale museli udělat něco pro to, aby jej získali. Museli jej živit, starat se o něj, přenášet jej nebo jej třením znovu rozdělat, když nebyl zrovna k dispozici. Vidíte tedy, že oheň je mezi čtyřmi živly odlišný. 

Pojďme si teď oheň přiřadit k něčemu v nitru člověka. Metafory jsou zábavné, protože si z nich pak můžete vyvozovat různé věci, na které byste předtím pravděpodobně nepomysleli. Dovolte nám zažehnout ve vaší duši oheň a v tomto speciálním případě máte neuhasínající oheň, který nikdy nezhasne, přesto jej však můžete skrýt. Ne abyste mě špatně pochopili: oheň může být ostatními třemi živly doslova udušen. Můžete jej uhasit vodou, můžete mu odejmout kyslík, zasypat zemí. Máte tedy na výběr, jak velký chcete mít svůj oheň. Avšak vaše duše je věčná. Zatímco se nacházíte ve 3D, drazí, může být oheň ve vaší duši zatlačen do pozadí a natolik zkrocen, že sotva živoří a vy můžete žít tak, že si to ani nikdy neuvědomíte.    

Na druhé straně ale můžete oheň také živit, dávat mu lásku a soucit a nechat ho rozhořet do té míry, do jaké chcete. Můžete svůj oheň přeměnit do intuice nebo léčení, do vědění a moudrosti. Můžete vytvořit velký žhnoucí oheň a vyrovnaně se s ním procházet kolem tak, aby lidé mohli doslova vidět jeho světlo. Nebo jej můžete zhasnout jinými živly nebo něčím jiným, čím jej můžete zakrýt a udusit. To je svobodná volba lidí. Když oheň zhasnete, už nevyzařuje žádné světlo. Oheň je aktivní, oproti těm ostatním živlům, a proto dělá to, co dělá: vysílá sám sebe, vysílá energii, kterou lze nazvat teplem, žárem nebo světlem. V této metafoře tedy můžete vidět oheň, jaký máte, a můžete jej pozorovat dvěma způsoby. Co všechno může oheň pohltit, strávit, spálit? Je to nebezpečné? Může to být to, co chcete.   

Drazí, uzavřu to následujícím. Nechte oheň, který je soucitem Stvořitele ve vás, zářit tak jasně, že pohltí všechno, co není velkolepé. Nechte ohněm spálit každou myšlenku, která už k vám nepatří. Ať spálí všechno to, co zpochybňuje vaši velkolepost. Ať zlikviduje to, co už není přiměřené tomu, kým jste. Ať spálí jakoukoli nepravdu, kterou vás kdy učili, aniž byste je kvůli tomu odsuzovali. Ve všem a v každém postoji víry existuje určitá vhodnost a pak existuje ještě pravda Světla. Ať oheň vytváří toto Světlo, které zahrnuje čistotu toho, kým jste, a kterým může pronikat pravda Tvůrce. Ať vyžene nemoci z vašeho těla, znovunastolí rovnováhu a radost. Ať oheň natolik rozzáří vnitřní dítě, že se ráno budete probouzet šťastní a nikoli naopak. Ať je oheň takovým živlem, který můžete ovládat a pracovat s ním – a dělat ho tak velkým, jak si přejete. Tolik k ohni.

A tak to je

KRYON

2. živel ZEMĚ

Zdravím vás, drazí, já jsem Kryon z magnetické služby. Ti, kteří ještě nikdy neviděli proces channelingu, se možná zeptají. „Jak je to možné, že lze tak rychle a snadno projít závojem?Ve staré energii to nešlo a to samotné ukazuje rozdíl mezi minulostí a současností. Závoj, kterým můj partner prochází, je mnohem tenčí než dřív, ale on se to také učil a zná postup. Dříve ve staré energii museli lidé provádět různé přípravy, aby mohli přenášet informace skrz hustý závoj. Tehdy dokonce reagovaly i buňky těla, dnes už to nedělají. Stále víc channelerů dokáže ihned vstoupit do tohoto stavu a stejně tak jej zas opustit. Drazí, mělo by vám to naznačit, že to můžete dokázat sami. Meditace, které vás učili, už nejsou stejné jako dřív, a stejně tak i jiné věci, které jste provozovali jako čištění a přípravy pro channelování v určité energii, už nejsou stejné. To vše jsou dobré zprávy, které mluví o novém člověku a jeho vztahu k Zemi.  

Dnes se budeme zabývat živlem země. Nepůjde o hlínu Země, ale o Gaiu. Zatímco oheň je tolik odlišný od ostatních živlů, země se odlišuje uvnitř sebe samé. Vnímá vás, má vědomí, je vaším partnerem. A tak se vás ptáme: „Jste vy sami naladěni na Gaiu a jste v souladu s tímto živlem?“ Kdybychom vzali nějakou metaforu pro lidské tělo, řekli bychom, že oheň reprezentuje duši, protože můžete ovládat jeho sílu podle toho, jak vytváříte větší oheň a jste si víc vědomi své duchovní Akáši, nebo jak oheň ztlumíte, což znamená, že si jí budete méně vědomi. Je to vaše svobodná volba. Pro živel země, zvaný také Gaia, je metaforou vaše vědomí. Takže vědomí lidské bytosti je metaforou živlu země. Začínáte se nyní učit, že lidské vědomí je skutečně propojeno s vědomím planety. Nemůžete to oddělit, stejně tak jako se nemůžete oddělit od své duše. A čím víc to chápete, tím víc si uvědomujete, že nikdy nejste sami.     

Pokud jste spojeni s planetou, nikdy nejste sami se všemi těmi tématy, která v sobě chcete změnit. Vidíte, kolik toho můžete udělat, kolik toho tady je? Věděli jste, jak moc se léčení, o které jste žádali a kvůli kterému jste sem přišli – vím, kdo tu je – vztahuje k tomu, co je kolem vás, k životnímu prostředí a celé planetě? Planeta vám poskytuje potravu a je zodpovědná za mnoho vašich myšlenek. Tato propojenost mezi vámi, zemí a Gaiou je jedním z tajemství dlouhého života.  Drazí lidé, neexistujete jako ostrovy obklopené věcmi, které by k vám nepatřily. Místo toho jste obklopení věcmi, jimiž jste vy sami. Půda, po které chodíte, rostliny, které vám dávají kyslík – to vše je nutné pro všechno, co jste si vyžádali: pro změnu vědomí, pro mír, léčení a delší život. Gaia do toho musí být zapojena. Gaia se od vás sama neoddělí a to partnerství je tak dokonalé, že ho musíte přijmout, věřit v něj, uznat ho a ocenit. To spojení je pro vás nezbytné, abyste mohli žít. 

To je dnešní poselství. Ty čtyři živly Země dalece přesahují jednotlivé čtyři živly. Přicházejí společně, zasahují dokonce do procesu života samotného. A proto, když tyto čtyři živly studujete, oslavujete a ctíte, pak také oslavujete i sebe samé a váš vztah ke všem čtyřem živlům. Dalo by se říct, že existuje vlastně pět živlů a tím pátým živlem by bylo vědomí člověka.

A tak to je.

KRYON

3. živel VODA

Zdravím vás, drazí, já jsem Kryon z magnetické služby.

Živel, který dnes budeme studovat, je voda. Chtěl bych vám sdělit, že voda znamená život. A pokud existuje nějaká metafora tohoto živlu ve vztahu k lidem, pak je to život sám. Život. Máte duše, máte vědomí, ale život – jak uvažujete o významu tohoto živlu?   

Drazí, už jste odhalili, že voda v krystalické formě vykazuje účinek lásky, soucitu a vědomí. To už víte. Někteří v této místnosti vědí o jemnohmotných energiích lidí. Tyto znalosti byly známé už prastarým a procesy, které se dnes využívají k užitku lidí, začíná odhalovat i západní medicína. Znáte tedy už sílu vědomí a víte, že může měnit energie. A víte, že energie mohou měnit způsob, jak lidé smýšlejí sami o sobě. Někteří děláte energetickou práci, kterou jste objevili před dlouhou dobou, a občas se setkáte s pacienty, kteří prostě jen sedí, přetrpí to a nevnímají žádné změny, zatímco jiní tento proces akceptují, vítají jej a dovolují, aby se uzdravili. Co to vypovídá o meridiánech? Jsou tu jen tak a dělají svou práci, nebo pracují jako antény, které přijímají záměr a vědomí lidí, umocňují je, odvádějí na odpovídající místa a na buněčné úrovni přímo ovlivňují život samotný, vodu? Zdá se, jako by každý proces, který jste vy terapeuti provedli, věděl, kdo jste, když jej provádíte. Vypadá to, jako by se naladil na člověka, který je částí všeho.    

Až odtud odejdete, i kdybyste si sebou nevzali nic z této série channelingů, rád bych, abyste si vzpomněli jen na jedno jediné: Jste silní, mocní! Víc než jen silní, ale také selektivně silní, to znamená, že můžete navrhnout, vyprojektovat, naplánovat, kým jste. Můžete si navrhnout nemoci, které si přivodíte, a pak je vyléčit. A to, jak o nich smýšlíte a uvědomujete si je, bude přes vás ležet jako kniha, kterou lze otevřít a číst si v ní, kdo jste: „Mám strach z toho a toho. Chytil jsem tamtu nemoc. V každém případě přežiji, protože nebudu nemocný, nic nechytnu, nebudu dělat to či tamto, nic mě nebude ohrožovat. Jsem zdravá osoba. Všechny mé buňky souhlasí a spolupracují. Vím, kdo jsem a ony také vědí, kdo jsem.“ Jakou knihu máte vy? V žádném okamžiku historie to nebylo víc významné a vzrušující jako dnes. 

Děje se toho víc, než tušíte. Posun, kterým jste v r. 2012 prošli, uvedl do pohybu tolik věcí a bude jich dál přibývat. Děje se to však pomalu, takže možná ani nerozpoznáváte, že to je v pohybu. Objeví se nové procesy a metody, jak je měřit. A uvidíte energie těla, začnete spolupracovat s energiemi vědomí člověka, který je využívá. Přitom zaregistrujete určitý ústup od alopatie, už to nebude léčba užíváním tabletek, které mění chemii a zároveň mohou způsobovat vedlejší účinky, ale uzdravování a změny, jak si je navrhnete. Bude existovat čistota vědomí, která prodchne veškeré přístroje a zařízení, pokud ještě takové budete vůbec potřebovat. Léčba bude probíhat ezotericky, prostřednictvím vědomí nebo jinými formami, a tělo to rozpozná. Co pro vás znamená homeopatie? Je to pilulka? Ne, je to signál a rozdíl je zřejmý. Homeopatie není žádný lék, ale signál, který byl vytvořen k tomu, aby mluvil s vaší innate. Vaše tělo zná plán, celé poselství, a může začít s uzdravováním. Co v sobě obsahuje homeopatická tinktura, že je to tak pozoruhodné? A jak by mohl signál přimět tělo k tomu, aby něco dělalo? Odpověď zní, že spolu se signálem, který tělu říká, co má dělat, přichází instrukce šéfa a tím jste vy. Protože vy jste si vložili tinkturu pod jazyk a naplnili ji svým záměrem. Jste šéfem, který hovoří s buňkami možná takovým způsobem, jaký už znali prastaří. 

Když provádíte akupunkturu, co vlastně děláte? Je to energie v meridiánech, v jehlách, v jemnohmotné energii? Nebo je to signál, využívající energie? Tím signálem jsou instrukce: „Vím, že tu je meridián se svou specifickou funkcí a instrukce přicházejí na základě záměru osoby, která ví, co pro své tělo chce.“ Všechna tato poselství budou v lidském těle předávána přímo zdroji života, vodě.

Co víte o vodě? Můžete ji svým vědomím restrukturalizovat. Co víte o spojení vody se životem samotným? Můžete ji svým vědomím změnit. Co už jste odhalili prostřednictvím procesů prastarých, o kterých jsme se zmínili? Léčení a instrukce pro tělo. Rád bych, abyste začali rozpoznávat, že v tom je ještě mnohem víc, než víte. Afirmace, které hlasitě vyslovujete, jsou zásadní. Vyslovíte je, projdou sluchem k vědomí a ovlivní to, kým jste.  Také meditace jsou velmi silné, protože člověk svým závěrem dává instrukce, nejsou to jen energie nebo modlitby. Vidíte ten rozdíl mezi „modlit se za něco“ a „dávat instrukce“? Je možné, že byste mohli dávat planetě instrukce? Je možné, že byste mohli dávat instrukce svým buňkám? Věříte, že tím vším si dokonce můžete prodloužit život a zastavit proces stárnutí? Tělo stárne proto, že nedostává žádné instrukce! Slyšeli jste dobře. Tělo stárne, protože nedostává žádné instrukce. Možná namítnete: „To je nesmysl, tělo stárne zcela přirozeným způsobem, na základě zkracování telomerů nebo na základě toho či onoho.“ Říkám vám však, drazí, že tělo bude dělat, co teď dělá, tak dlouho, dokud budete jen sedět a přihlížet. Takové je standardní nastavení, když tělo pracuje bez dalších instrukcí. Pokud mu však dáte pokyny, pak mu předáváte podklady pro to, jak se má reprodukovat, regenerovat a vyhýbat nevhodným věcem. Tím vám říkám, že nad tím máte kontrolu, můžete to řídit. Nikdy v historii jste neměli takovou kontrolu nad svým tělem jako nyní. Je to velkolepější cesta, než byste si mysleli. 

Ještě o tom uslyšíte víc, avšak říkám vám: Rád bych, abyste zkoumali prastaré a jejich předky. Vlastnili věci a schopnosti, které jste zahodili. Vlastnili moudrost, o které se nechcete informovat nebo o ní číst – například metody, jak postupovat v životě, nebo stará, hluboce moudrá přísloví a rčení, která jste nechali upadnout v zapomenutí, nebo ceremoniály, které fungovaly, protože ti, kdo je prováděli, byli stejného smýšlení a chápali, co dělají. „Kryone, tím myslíš, že bychom měli pořádat ceremoniály?“ Ano, měli byste je pořádat svým vlastním způsobem, moderním způsobem, dokonce třeba i v kanceláři. Myslíte si, že je něco takového možné? Ano, je, neboť když lidé odhalí něco, co funguje, pak to také dělají a otázky si kladou až později. To je to, co se teď děje a co se bude dít, například soucit na pracovišti. Na tolika místech světa se dějí věci, o kterých vám nikdo nedává zprávy a vy o nich nevíte. Uplynou léta, než se zpravodajství začne věnovat těmto příběhům. „Neobsahují dostatečné drama,“ řekli byste možná, a přesto je to to nejdramatičtější dění, které se teď na této planetě odehrává. Nakonec dojde k vytvoření soucitu a míru tam, kde předtím žádný mír nebyl, a mezi zeměmi dojde k jednání, která budou vypadat úplně jinak, než předtím. To přichází.

A teď vám říkáme, drazí, že je zapotřebí, abyste zachovali klid při tom všem, co uvidíte. Máte vědomí a lepší znalosti o věcech, které ostatním lidem budou nahánět strach. Pak řeknete: „Věci nejsou vždy takové, jaké se zdají být.“ Buďte klidní, protože vaše vyrovnanost bude působit na lidi kolem vás. Nakonec přijdou a řeknou: „Měl jsi pravdu. Možná jsem měl víc naslouchat. Možná jsem měl víc vědět o svých předcích a víc jim naslouchat. Možná jsem měl prozkoumat, čemu věřili a víc se tomu věnovat. “

Pro dnešek to stačí.

A tak to je.

KRYON 

4. živel VZDUCH

Zdravím vás drazí, já jsem Kryon z magnetické služby.

Budeme se zabývat čtvrtým živlem, vzduchem. Je to další živel, který se zdá být neviditelný. Přesto můžete vzduch jasně vidět, nese jej vítr, je větrem. Ale všeobecně je pro vás vzduch něco velmi vzácného, protože jej potřebujete k životu, dokonce ještě víc než vodu. Potřebujete jej stále, v každém okamžiku. A existuje vztah mezi vzduchem a Gaiou. Kdybyste k tomu chtěli najít ezoterickou metaforu v lidském těle, čím by pro vás vzduch byl? Dovolte, abychom to vyjádřili takto: Je to váš tichý životní přítel. Něco, co je neviditelné, něco, co dostáváte zdarma, co potřebujete každý den v každém okamžiku. A když dojde, poznáte to a nemůžete přežít.

Můj partner dnes mluvil o věcech, které jsou skryté v historii. A čím víc se o tom učíte, tím víc víte o své vlastní velkoleposti, ale také o velkoleposti vašich předků. Říkali jsme vám, že na této planetě jsou dnes staří strážci moudrosti prastarých. Mají to, co chybí západnímu světu. Nesou si sebou moudrost z minulosti. Domorodci ji znají, a proto také uctívají své předky, naslouchají jim a předávají jejich učení dál svým dětem. Je to moudrá kultura, která zahrnuje předky jako součást výchovy a vzdělávání malých dětí. To jste nedělali. 

Co kdybych zašel dál a zeptal se: Kdo byli předkové těch starých? To je pak studium hvězd v galaxiích, které tu byly před vámi. Je možné, že jejich moudrost je také ve vás? A pak byste si museli položit otázku: „Odkud skutečně pocházíme?“ Je možné, že jste jako lidská duše rozšířením toho, co tu bylo ještě před vznikem Země a života na ní? A pokud to platí, máte pak moudrost, která přesahuje tuto planetu a kterou si můžete přivolat jako pomoc pro to, co se tady teď děje? Tento neviditelný přítel, který nazýváme vzduchem, je stará moudrost, kterou v sobě nesete. Co kdybyste si ji právě teď mohli vyzvednout? Něco vám řeknu, drazí. Mnozí v této místnosti to udělali a mnozí posluchači v budoucnu s tím začnou. Tato moudrost, o které mluvím, tento neviditelný přítel, jste vy sami ve své vlastní Akáše. V jejím spojení s Tvořivým zdrojem tkví tajemství pro mír na Zemi. Začínáte odhalovat určitou energii, která přesahuje energii, kterou potřebujete pro život. Je to energie uvnitř vašeho lidského těla. Jsou to specifické energie, které tu vždy byly, jak pro vaše lidství teď, tak pro biologii, kterou jste měli, než jste sem přišli. Co kdybych vám sdělil, že energie Tvořivého zdroje a energie vašeho těla byly týmiž energiemi pro jiné životní formy všude v této galaxii? Pochybovali byste o tom? Řekli byste: „Nu, ale ty jiné životní formy pravděpodobně nebyly humanoidní.“ Ale ano, byly. „Ale nebyli takoví, jací jsme my?“ Ale ano, byli. A opakujeme vám ještě jednou: Až se s nimi jednoho dne setkáte, budou vypadat hodně podobně jako vy.

Co jste se naučili, co nepochází ze Země a co právě teď máte ve své Akáše, něco, k čemu se intuitivně probouzíte a co pochází z hvězd? Jak to může vypadat? Říkám vám, že astrologové se probouzejí ke kvantové astrologii. Homeopati se probouzejí k ezoterické multidimenzionální homeopatii, k energiím, které jsou hodně vzdálené jejich tušením.  Některé z nejstarších a nejznámějších léčebných procesů budou mít stále víc multidimenzionálních vlastností. To je probouzení, které pochází z hvězd. Dosud jste to neměli, ale teď se to začíná objevovat ve vaší Akáše. Je to vás nejlepší přítel.

Živel vzduchu je tak zajímavý. Věděli jste, že tohle místo tady je jedno z nejčistších míst s nejčistším vzduchem na planetě? A že to má důvod? Ve škole jste se učili o fotosyntéze a rozumíte výměně kyslíku a kysličníku uhličitého. Víte, že Gaia, stromy, vám poskytují kyslík k životu a že jim za to zas dáváte něco, co potřebují. Zdalipak vám už někdy někdo řekl, na kterém místě se vyrábí nejvíc kyslíku na planetě? Pokud teď řeknete: „To musí být les“, pak je to špatně. Protože to jsou ty nejmenší rostlinky, jako jsou lišejníky a různé druhy mechu v deštných pralesích, které produkují víc kyslíku než stromy. Proto jste tady ve správném čase na správném místě, abyste se mohli jít projít ven a nadýchat se toho nejčistšího vzduchu, který pro vás produkuje vaše nejlepší přítelkyně Gaia.

V této metafoře máte ještě druhého nejlepšího přítele a tím je vaše Akáša. Dodává vám životní sílu, která má na této planetě vytvořit něco speciálního. Poskytuje vám nové informace o novém zdraví tak, že budete víc využívat energie meridiánů těla a ještě mnoho dalšího, mnoho dalšího. Energie lidského těla jsou tajemstvím dlouhého mládí a uzdravení. Bude toho ještě mnohem víc, než máte teď. Drazí, ve vašich buňkách je toho mnohem víc, než dokážete rozpoznat a o čem jste se nikdy neučili.    

Rád bych, abyste o tom přemýšleli, až opustíte toto místo. Jste teď obklopeni pestrobarevným vesmírem energií, které nesou vaše jména, kráčejí s vámi a kolují ve vaší Merkabě. Nesete si je částečně v sobě, ve své biologii, DNA a dokonce ve své duši – vše smíšené do něčeho božského a vzdáleného realitě, kterou chápete. Je to absolutní tajemství zdraví a života.  

A proto, až tyto věci v budoucnu odhalíte, nebude už docházet k přelidnění, protože budete dostatečně moudří, abyste věděli, co funguje a co ne, a bude existovat úplně jiný druh výroby potravin, elektřiny a vody. Nové paradigma života na planetě zažene všechny strachy, které teď momentálně ve 3D máte. Nevíte, co nevíte. (Kryon se směje.) Pokud si budete tuto vizi udržovat a pozitivně myslet, přenesete si tento pozitivní pocit i do příštího života. A až se pak znovu narodíte, budete mít v paměti své Akáši, že existuje naděje, že tu jste z určitého důvodu a že nemusíte trpět. Nová generace na planetě je klíčem ke všemu, co se bude dít. A postupem času vy budete tou novou generací. Přemýšlejte o tom.

A tak to je.

KRYON

Závěrečný channeling

Zdravím vás, drazí, já jsem Kryon z magnetické služby.

Existuje tolik krásných, laskavých a probouzejících lekcí, které se lidé mohou naučit. A pro každého z vás jsou jedinečné a každý z vás se je učí způsobem, který je právě pro něj vhodný. Není to žádná velká lekce, ke které by se všichni shromáždili a společně se ji učili. Místo toho se setkávají skupiny lidí v energiích, které si začínají uvědomovat. Neučíte se při tom žádná fakta ani si nesepisujete žádné seznamy. Co vnímáte a co vás přivádí do soudržné jednoty, jsou vlastnosti lásky. Cítíte se v bezpečí a také si to uvědomujete. To je komunikace mezi pracovníky světlanení to to, co nazýváte systém víry.

Rád bych řekl, že byste to měli přestat označovat jako systém. Je láska systém? Není. Je soucit systém? Není. Ani žádný další vztah ke Stvořiteli není systém, prostě jen JE. Také ostatní lidé si začnou tyto energie uvědomovat, a to ne v nějakém systému, ale v této soucitné energii, která vás všechny obklopuje a která z vás dělá lepší lidi, protože jste soucitní a laskaví k sobě samým a následně pak i k ostatním lidem.

Mění to všechny atributy vašich očekávání, musí to však začít doma, u vás samotných. Vždycky jste slýchali: „Odpusťte sami sobě“, ale nejde ani tak o odpuštění jako mnohem víc o uvědomění si toho, kdo jste a toho, že možná ani nemusíte odpouštět. Je to uznání, že jste se narodili velkolepí. A nezáleží na tom, co si myslíte, kým jste byli – byli jste tím, čím jste byli jako děti a co jste si jako dítě mysleli, než jste dospěli a naučili se všechno chápat se soucitem a láskou. Že Bohem, který vás stvořil, jste vy sami. Znovu opakuji, že fráze „stvořeni k Jeho obrazu“, která se v minulosti tak často používala, aby popsala božství v lidech, není obraz (podoba) nějakého proroka nebo obraz božské tváře, ale obraz soucitu. Je to láska. „Stvořeni k Jeho obrazu“ znamená, že jste částí Stvořitele. Obraz Stvořitele je ve vašem nitru – to je to velkolepé!    

To je motor, který teď začínáte využívat, abyste si vytvořili to, co právě potřebujete. Potřebujete řešení pro své problémy, se kterými jste sem dnes přišli, nebo řešení svých zdravotních problémů – tady máte motor. Naposledy jsme vám říkali, drazí, jak můžete ten motor instruovat, aby se rozjel a zbavil vás všech těch věcí, které už nepotřebujete, nebo už jsou nevhodné ve vašem současném životě. Máte pocit, že váš život je ohraničený nebo brzo skončí? Říkám vám, že všechny tyto myšlenky pocházejí ze staré energie a 3D a dosud jste jim nějak věřili a nechápali, co znamená „stvořeni k Jeho obrazu“ – dnes už máte kontrolu nad délkou svého života a nic, co se právě teď děje ve vašem životě, není napořád. Můžete to dnes nebo zítra odstranit. Nevíte, co nevíte. A co nevíte, je to, jak jste silní. Síla je tu pro vás, aby vás změnila.

Drazí, nacházíte se na vodě (channeling je předáván při okružní jízdě na lodi – pozn. překl.) a tohle je okamžik, kdy bych vám rád předal pár věcí, o kterých jste opravdu dosud nikdy neuvažovali. Před pár desetiletími existovalo pár astronautů, kteří létali na Měsíc a úplně opustili gravitaci zemského pole. Bylo jich jen pár. Nehraje žádnou roli, zda přistáli nebo ne, ale pár týdnů nebyli nijak spojeni se zemským povrchem planety. Ten fakt, že byli zcela mimo pozemské magnetické pole, je významný. Vůbec nebyli uzemněni. Rád bych, abyste si trochu prostudovali, co se s těmi muži stalo. Jeden z nich se stal výtvarníkem, druhý básníkem. Další se stal vysoce spirituálním a chtěl mluvit jen o tom. Další zas vůbec nemluvili o tom, co se s nimi stalo, protože to bylo velice osobní. Tak velice osobní, že nechtěli mluvit ani o té cestě. Neboť každý z nich zažil zjevení, božský zážitek, jaký nečekali. Byli to vědci, piloti a astronauti, vybraní z těch nejinteligentnějších a nejvíc logicky uvažujících mužů – a na všechny to zapůsobilo.    

Řeknu vám, že po pár dnů jste tu nebyli uzemněni a energie na tomto místě dozrála pro změny, objevy, rozhodnutí a řešení. Znovu zopakuji – dozrála pro změny, objevy, řešení. Zda to využijete nebo ne, to je vaše svobodná volba. Mluvím teď k této malé skupině. A pro pozdější posluchače (a čtenáře) dodávám následující: vězte, že kdybyste se vydali na delší cestu po vodě, pak by to vytvořilo nádhernou kreativní dobu. Každý, kdo byste chtěli napsat knihu nebo báseň, vydejte se na okružní jízdu po moři. Každý, kdo potřebujete ve svém životě učinit rozhodnutí, ale nevidíte řešení, vydejte se na okružní jízdu po moři. Je to pro vás pozvání, abyste mysleli jinak nebo dokončili věci, které byste jinak asi nedovedli do konce. A až pak zas vystoupíte na pevninu, všechno začne mít smysl. Ohlédnete se na ten jeden nebo dva týdny zpátky a řeknete: „To bych si nikdy nepomyslel. Cítím se teď úplně jinak.“ A důvodem není to, že jste měli prázdniny, drazí, ostatně astronauté také neměli žádné prázdniny. Ten důvod je jiný: Vy s vámi – jeden z nejvelkolepějších nástrojů, které můžete mít.

A tak to je.

Kryon

Nové akášické vzpomínky


Tento živý channeling byl přijat Lee Carrollem v Minneapolis, Minnesotě, 23. července 2017

Zdravím vás, drazí, já jsem Kryon z magnetické služby.

Channelingy druhého dne obsahují vždy energii, která první den ještě není přítomna. A velmi často jsou i poselství jiná, jak tomu bude i v tomto případě. V této skupině jste spolu strávili hodně hodin a studovali něco neuvěřitelného: jak si ve svém vlastním životě a srdci vytvořit symbiotický vztah mezi částmi, z kterých vzniká soudržnost (koherence). A v tom teď budeme pokračovat. Tento channeling je pro vás v této místnosti, i když jej později uslyší i ostatní. Avšak toto je přítomnost a proto se můžete zaposlouchat do něčeho, co je určeno pro vás.  

V oblasti ezoteriky s channelingy, jasnovidectvím, léčením, s tím vším, co jste, v co věříte a na čem pracujete, existují věci, které znějí pravdivě. A dnes večer bych chtěl k těmto pravdivým věcem přidat něco, abyste si zodpověděli otázku: Kdo skutečně jsem? Drazí, musíte ustoupit stranou. Je to cvičení koncentrace. Rád bych, abyste na chvíli ustoupili stranou, od všech svých myšlenek o tom, kdo jste, co je skutečné a co bude následovat. To jediné, čím teď právě jste, je člověk sedící na židli. A všechno to ostatní – radosti, starosti, časové plány – prostě odložte stranou. Zakrátko si to zas můžete vzít zpátky. Rád bych, abyste se jen na chvíli vznášeli ve svém vědomí. Vím, kdo jste, a přál bych si, abych vám mohl předat to, co vidím a cítím. Možná to v tomto prostoru, který jste si pro sebe vytvořili, i uvidíte. Jako první, staré duše, bych vám chtěl sdělit něco, co možná trochu tušíte. Jste všichni vzájemně spojeni, spřízněni. Staré duše, které prožily tucty, stovky nebo dokonce i tisíce životů, potkávaly na své cestě také jiné staré duše. Není to tak těžké pochopit, možná jste už dřív nějakým způsobem žili spolu, přestože jste vstoupili do této místnosti a odejdete z ní, a už se třeba nikdy nepotkáte, nepoznáte bratra nebo sestru, nebo ty, kteří padli vedle vás ve válce, nebo ty, kteří vám pomáhali při porodu vašeho dítěte. Vidíte, přicházíte a odcházíte jako jedna rodina starých duší, a nádherný plán mezi vámi je takový, že až nastane čas, uvědomíte si to. 

Začínají se probouzet akášické záznamy a během tohoto probouzení, o kterém jsme mluvili včera, se začínají třídit. Až se dostanete do určitého bodu většího světla, půjde to třídění záznamů snadněji. Dám vám návrh: Místo, abyste vstupovali do Akáši a identifikovali rušivé záležitosti, což možná bylo pro určitou vybranou skupinu nutné, byl bych rád, abyste teď udělali opak a vybírali jen ty věci, které by vás posílily, které by vás rozesmály až k slzám z radosti. Každý z vás má tolik podobných zážitků, a když si je budete přát, ukáží se vám. Ale aby se to mohlo stát, musíte být na určité úrovni soudržnosti sami se sebou, jinými slovy: Musíte být schopni odložit stranou své pochybnosti. Dovolte, abych se na něco zeptal: Když mohu já vidět velkolepost ve vás, proč to nedokážete vy? Nedává přece žádný smysl, abyste zůstávali v temnotě, když máte přece tolik světla… Drazí, tyto velkolepé nádherné vzpomínky si můžete vytahovat jednu po druhé.    

Každý z vás byl mužem a ženou. A když jste jako ženy porodily a poprvé se zahleděly do očí vašeho milovaného dítěte, byl to nepopsatelný pocit. Rád bych, abyste si ten okamžik vybavili. Kolikrát jste byli matkou a zažili to? Věděli jste, že se tato radost hromadí, kumulujeVěděli jste, že světlo vytváří ještě víc světla? Když si vybavujete tyto nejkrásnější zkušenosti, které se vám kdy staly, jeden po druhém, můžete vytvořit pyramidu radosti a ještě dlouho po skončení tohoto channelingu ve vás bude přetrvávat něco, na co si vaše buňky vzpomenou. Nejde o odstranění těch věcí, které jsou nevhodné, ale o vytažení věcí, které jsou krásné a patří k vaší historii. Všichni jste už prožili nádherné vztahy, definované láskou. Poznali jste to a rád bych, abyste se tam vrátili a znovu to vnímali, protože už jste to prožili. Zasloužili jste si to. Nyní jste opět na Zemi a budete to dál prožívat, každý z vás. Jak budete kráčet životem, budete si uvědomovat lásku a všechno, co je pro vás dobré. Budete sami sebe znát lépe než kdykoli předtím.

Ve vaší Akáše je toho tolik: kamarádství, přátelství, společné posezení u stolu, smích, který vás dovedl až k slzám, které se vám řinuly po tvářích, protože jste zažívali tolik radosti a zábavy. Každý z vás to zažil. Rád bych, abyste si z každého života vytáhli ty nejlepší věci, které se vám kdy přihodily, ty nejkrásnější vzpomínky, o kterých víte, ty nejvíc radostné, nejvíc zábavné a hluboko zasahující. Vzpomínání na dobré věci z vaší Akáši je začátkem vytváření světla. A to teď můžete začít dělat, protože už začínáte chápat, co není dobré. Drazí, zatímco jste v minulosti tyto věci střežili, Akáša tomu takříkajíc dávala volný průběh. Dosud jste se tady na Zemi ještě nikdy nesetkali s energií, která by vám dovolila rozhodovat, na co si chcete vzpomenout a na co ne. Dříve vám Akáša často přinášela výzvy místo radosti. Čím nižší bylo lidské vědomí, tím víc přinášela Akáša nižší vědomí. A čím vyšší je lidské vědomí, tím víc světla akášické vzpomínky vynášejí. Pomáhají vám rozpomenout se, kdo jste, jaké skvělé věci jste prožili, jaké zápasy jste vyhráli, jaké pocty jste získali, na radost v očích lidí kolem vás, když jste vyprávěli nějakou zábavnou historku, na všechny ty malé životní záležitosti, které vůbec nebyly malé, na které se rozpomínáte a které začínají vycházet najevo a připomínat vám, kdo jste. Najednou začnete znovu poznávat hodnotu svého bytí tady a výzvy, které možná ještě zdoláváte, se v porovnání s tím budou zdát malými.  

Někteří se zeptají: „A k čemu je to dobré? Jak mi to právě teď může pomoct?“ Rád bych, abyste to na chvíli odložili stranou, zatímco vám sdělím následující: Čím víc budete vytahovat krásné zkušenosti a umožníte jim stát se skutečnými, tím víc se na to napojí a naladí DNA a buňky vašeho těla. Zopakuji ještě jednou: Dědictví vaší velkoleposti zůstane při vás a pomůže vám zaujímat správné postoje při řešení všech vašich momentálních problémů. Čím víc se budete rozpomínat na svou velkolepost, tím snadnější to pro vás bude – pro vaše sebeléčení, pro uvědomění si vaší hodnoty, pro změnu v postoji nebo ve vašem těle. Možná si myslíte, že jste konfrontování s věcmi, které už nemůžete napravit, protože si je s sebou nesete příliš dlouho. Ale to je zcestné, protože teď máte k dispozici energii, která podporuje laskavost, světlo a pozitivní myšlení.        

Čím víc pozitivních věcí si tedy vybavíte ze svých minulých životů, tím víc se zvýší vaše sebeúcta a znalost toho, kdo jste. Vím, kdo jste, a jsem překvapen, co jste udělali a čeho jste dosáhli. Staré duše, při každém návratu na planetu si s sebou na určité úrovni přinášíte všechno to, co jste udělali a kým jste byli. Dochází k růstu, k takovému růstu, který vás přivedl do této místnosti, ve které k vám teď hovořím, abyste tu seděli a naslouchali, prostě byli a prožili souběh soudržnosti. To je to, kdo jste. Jste dostatečně moudří, abyste si položili otázku: „Kdo jsem?“ Jste dostatečně moudří, abyste řekli: „Chci tady být. Vynaložím všechny prostředky, abych tady byl.“ A to znamená, že něco ve vašem nitru ví, že tady je rodina starých duší a že už jen posezení a přátelské setkání na několik málo hodin zlepší váš život. Právě jste to dnes znovu prožili a připustili, aby toto pole bylo vytvořeno v celém prostoru a bylo možné jej vnímat. Začínáte pociťovat radosti ostatních lidí a oslavovat vítězství každého z nich. A všechny negativní záležitosti prostě spadnou na podlahu a už nemohou zadržovat žádnou energii. To je to, kdo jste.

Rád bych, abyste si namalovali malířské plátno na bílo. Bílá je symbolem světla, kterým jste, je symbolem dobroty vědomí, kterým jste, symbolem integrity soucitu, kterým jste na základě všeho toho radostného a krásného, co jste prožili. Dokážete si představit, kdybyste si jen z tohoto života vybrali všechny dobré věci, udělali z toho video a přehrávali si jej celé hodiny? A všechno, co by v něm bylo, byste byli vy, jak se smějete a užíváte si zábavu se svými přáteli, prožíváte dobu plnou radosti a získáváte hluboko zasahující zkušenosti. A až by to video skončilo, začalo by zas od začátku a ještě jednou a vy byste se toho nemohli dostatečně nabažit – pořád byste se na to koukali. Protože jste si to zasloužili – jste to vy a ne jen nějaká historie, ze které někdo udělal film. Jste to vy, kdo hraje, co jste zažili. Je to hodně silné. 

Nahromaděné světlo, které jste vytvořili během staletí, drazí, nyní ovlivňuje planetu. Všechno, co teď právě děláte a myslíte si, že je to jen pro vás samotné, ovlivňuje celou planetu a je novou cestou. Akášické vzpomínky začínají upřednostňovat světlo. Bude to měnit věci a pošťouchne vás to do věcí, na které byste nikdy nepomysleli: „Proč tohle neděláš? Vzpomínáš si, jak jsi to dříve dělal? Byl jsi úspěšný. Proč teď něco podobného neděláš? Nevzpomínáš si, jak se posledně tvé tělo na základě toho tolik změnilo? Byl jsi úspěšný. Vzpomeň, že jsi to dělal už dřív a mohl jsi prospat celou noc – byl jsi úspěšný!

K tomu je tady Akáša. Proč vůbec existují akášické záznamy? Protože to tak bylo navrženo, aby tě to vyživilo věcmi, které jsou pozitivní a užitečné pro tvé sebevědomí, zdraví a délku života. Proto akášické záznamy existují. A člověk, který začíná pracovat v nové energii a dospívat k vyššímu vědomí, tím získává do ruky nečekaný nástroj. Akášické záznamy vám ukáží ty nejlepší věci, které se kdy staly, a nejenže vám připomenou, kým jste a kým jste byli, ale také to, co byste mohli znovu dělat. Kvůli tomu je Akáša. Očekávejte to, sněte o tom, pracujte s tím.

Dobrá, teď už končím a vy si zas můžete převzít všechna svá dramata a své starosti, s kterými jste sem přišli a znovu si je vložit do svého mysli. Nebo snad ne? To je definice pro svobodnou volbu.

A tak to je.

KRYON      

Lidská duše – 1. část

Tento živý channeling byl přijat Lee Carrollem v Bad Reichenhall, Německo 30. dubna 2016 

Lidská duše 1 – Esence duše

Zdravím vás, drazí, já jsem Kryon z magnetické služby. Do vašich uší proudí příval frekvencí, které se v nich velmi strukturním způsobem shromažďují jako částice, odkud jsou vysílané do mozku. Synapse a neurony začínají pracovat a tím dochází ke vnímání hudby (channeling doprovází hudba R. Coxona – pozn. překl.) Navozuje náladu, emoce a možná může i změnit osobnost. Všichni vědí o síle hudby. Odkud pochází? Odkud se vzala v evoluci savců? Trvalo tisíce a tisíce let, než se objevili lidé, a vy mluvíte o různých stádiích, v jakých to probíhalo. Ve kterém okamžiku evoluce k tomu došlo? Hudba do vás proudí a může vás zklidnit. Rád bych vám sdělil jednu pravdu, kterou se dnes budeme zabývat. Přišli jste na tuto planetu s něčím, co je neobvyklé a zvláštní. Nemá to nic společného s evolucí lidského druhu. Je to jiný druh evoluce. Zahrnuje vědomí duše, vaše ocenění toho, co slyšíte, co nazýváte hudbou, co přichází z mé strany závoje.

Drazí, tohle je channeling. Pro některé z vás je to něco nového. Je skutečně možné, aby lidská bytost, sedící tady na židli, odsunula své plné vědomí stranou a s uznáním, dovolením a láskou umožnila skrz sebe promluvit hlasu z druhé strany závoje? Vždycky se ve skupině posluchačů najdou tací, kteří řeknou: „Ne.“ Takové rozhodnutí je produktem vašeho vnímání. Vaše vnímání vychází z reality, ve které žijete, a z toho, co vám kdysi řekli ti, které respektujete. Máte svobodnou volbu, abyste se sami rozhodli, zda chcete poznávat všechno to, co vám stále opakujeme. Nevycházejte z toho, co vám říkali, ale vycházejte z toho, co cítíte. Máte svou vlastní mysl a je to posvátná část Boha. Stejně jako se hudba dotýká neuronů ve vašem mozku, nechte energii tohoto channelingu dotýkat se vašich ezoterických multidimenzionálních částic, abyste mohli poznat, že je to reálné, že je to krásné.

Drazí, myslíte si, že jste publikum, které naslouchá muži sedícímu na židli, a nemáte ponětí o tom, že to jsou poselství pro vás osobně. Nejste tu vy a ten muž na pódiu, místo toho tu splýváte s vědomím tady a tam. Tohle se může dít jen u lidí, protože máte něco, co nikdo ze savců nemá. Byli jste stvořeni k obrazu Božímu a ten obraz je soucit, láska, vyrovnanost, moudrost, porozumění a krása. Dnes vám chci předat tři channelingy, které se budou týkat duše. Chtěl bych ten první pojmenovat Esence duše, druhý Cestování duše a třetí Postoj duše. Nebudou to nijak dlouhé channelingy. Rád bych, abyste si vytvořili nějaký obraz, nějaké místo, abyste svým duchovním zrakem mohli vidět obraz toho, co vám budu říkat, abyste si utvořili osobní zkušenost.

Jak vám to mám vysvětlit? V nesmírnosti toho, co byste nazvali prázdnotou, vždy existoval Bůh. To, co byste nazvali božstvím, co byste popsali jako Stvořitele všeho, co je, to má esenci, kterou nemůžete vidět, pochopit ani skutečně poznat, a ta reprezentuje všechno, co bych nazval plnou fyzikou – všechno, co je možné. A vy teď tady sedíte v částečném ztělesnění fyziky. Znáte nebo vnímáte jen zlomek toho, co je skutečné, jako ryba ve velkém akváriu. Vnímáte, že existuje něco na druhé straně závoje, ale váš svět je do sebe uzavřený a vy se ve své realitě – tak, jak ji vnímáte – cítíte dobře. Drazí, dovolte mi, abych se vás na něco zeptal. Jak je možné, že většina lidstva věří na život po smrti? Protože něco uvnitř vás ví, že existuje něco za hranicí akvária. Někdy se vám to podaří letmo zahlédnout, někdy to jen cítíte. To, co se vám chystám říct, je ohromné a bude vám to připadat velmi povědomé. Mluvíte o závoji – je to bariéra reality, která vám brání poznat, kým skutečně jste. A je to tak záměrně. Teď vám však popíšu, kým skutečně jste.

Nesmírnost prázdnoty: to jediné, co byste o ní mohli říct, že je v ní láska, ale ne taková, jakou cítíte coby lidé. Kdybyste mohli poznat jen zlomek té lásky, byla by jako ta největší láska, jakou jste kdy pocítili k něčemu nebo k někomu na této planetě. Ale pořád by to byla jen homeopatická tinktura, nepatrně malá oproti tomu, co to skutečně je. Než začal existovat vesmír, byl tu Bůh. Bůh existoval před existencí čehokoliv. Lidská mysl je tak lineární, že byste se zeptali: „Co bylo předtím? A co ještě předtím?“ Dovolte mi, abych vás ještě víc zmátl. Celá realita je kruh. A dovolte mi, abych se vás zeptal, kde je tu začátek a kde konec? Ve vašem lineárním světě musíte najít počátek, ale v posvátném světě žádný není. Můžete na chvíli odložit svou mysl a zkusit si představit, že tu není žádný začátek ani konec? A tak to vždy bylo a vždy bude. Kruh. Je tu nesmírná prázdnota, která je skutečně naplněna láskou. Mohli byste říct, že je to singularita. Ve fyzice je to něco, co je vlastně nemožné, ale s Bohem to možné je. Je to něco, co obsahuje jeden nepatrný bod reality a zároveň je to všude. Může to být stéblo trávy a zároveň galaxie. Nemá to žádnou velikost, žádné místo, prostě to jen je. A kdybyste to chtěli nějak onálepkovat, nazvali byste to Tvořivým zdrojem

A pak se objevil vesmír a jiný druh fyziky. Objevily se galaxie, planety a pak vy (lidé). A to, co přišlo jako zdroj lásky z prázdnoty, se stalo lidskou duší. Tady to začíná být skutečně komplikované. Jsou vás miliardy a tak byste řekli, že tudíž musí existovat miliardy duší. Co kdyby tu existovalo nádherné propojení, které by vedlo od každé lidské bytosti k hlavnímu zdroji? Co kdyby Tvořivý zdroj byl jako mateřský strom s kořeny a ty miliardy kořenů by byly vaše duše? Dovolte mi, abych se vás zeptal, kolik je to duší? Jsou individuální, a přesto jsou stromem, od kterého se nikdy neodpojily. Pocházejí z prázdnoty, kde nebylo nic, vždy byly a vždy budou. A každý člověk je s tím spojen, každý z vás. Skrývá se to a vy se to pokoušíte hledat, že? Je tu něco za tím sklem (akvária), že? Všichni lidé to vědí a vy si sebou přinášíte věci, které to dokazují.  Právě hledání božství je hledáním onoho stromu na druhé straně skla. A ta hudba je právě teď u mě na druhé straně skla – právě teď, slyšíte ji? Nesete si v sobě vzpomínku, drazí, jak hudba působí.

Duše je tím, co si sem přinášíte. Dokážete vnímat, že je to něco božského? Soucit a láska, kterou cítíte jeden k druhému, k dítěti, k nějakému zvířeti, to vše pochází z druhé strany skla, není to nic, co by pocházelo z chemických substancí evoluce. Je to nádherný systém, který máte k dispozici. Teď tu jste usazeni ve 3D a většina planety si klade existenční otázky. A přitom ve stejnou dobu využívá všechny nástroje Tvořivého zdroje. To je existence duše. Je to něco, co je nesmírné, obrovské a může se to vejít do jedné molekuly DNA. Tak to je v multidimenzionální energii. Není to ve vaší realitě, a proto je to záhadné, ale přitom to takové vůbec není. Dovolte mi, abych se vás na závěr zeptal na tohle: Je láska záhadná? Řeknete ne, je přirozená. Přesně tak je to s Bohem ve vás.

Znovu se vrátím. A tak to je.

Kryon

Lidská duše 2 – Cestování duše

Zdravím vás, drazí, já jsem Kryon z magnetické služby. Opět k vám přicházím s poselstvím, ale než začnu, chci vám vysvětlit, jak to, že vím, kdo tady je. Možná jste to zatím neslyšeli. Bůh ví o každé záležitosti, se kterou jste sem přišli. Bůh zná každý problém, který vás trápí, ví o každém vašem strachu a frustraci. Představte si energii duše spojenou stříbrnou šňůrkou s hlavním stromem. Jste jen kořeny jedné jediné duše jménem Bůh. Rád bych vás vzal zpátky, zpátky v čase, pro vás velmi lineárním způsobem. Rád bych, abyste o těchto věcech věděli. S jejich poznáním se vám něco odhalí. Uvidíte za okamžik. Vezmu vás zpátky do doby, kdy ještě nebyl tento vesmír, kdy ještě neexistoval žádný vesmír. Říkali jsme vám a vaším fyzikům, že existuje mnoho multiverz. Protože jste však ještě fyziku úplně nepochopili, nemáte ani ponětí o všech dimenzích, které jsou možné. Existují reality, které nemůžete vidět. Nepatří k vám, ale existují tady. Jednou z nich je ta, kterou byste mohli nazvat vaším vesmírem. Bůh při tom byl, energie duší, o které jsme vám vyprávěli, tu byla. Nedošlo k něčemu takovému, jako je velký třesk, místo toho se stalo něco, co nazýváme dimenzionálním posunem. Mnoho membrán fyziky se střetlo a tak se zrodil váš vesmír. Někteří říkají: „Všechno vzešlo z ničeho.“ Všechno pochází ze všeho. Neexistuje žádné stvoření z ničeho. Prostě se přizpůsobují principu fyziky, který podporuje taková tvrzení. Mému partnerovi chybí slova, protože jste to ještě nepochopili, dosud vás to ještě nenapadlo. Některé ty věci byly takové, zrodil se váš vesmír, vytvořila se vaše galaxie.

A tady je něco, co byste měli vědět. Zatímco se váš vesmír utvářel, už tu existovaly jiné vesmíry, jiné galaxie, jiné planety. Váš vesmír není ani první, ani poslední, je jedním z mnoha. Energie duše, která je Tvůrcem, je součástí duchovního plánu ve všech vesmírech. To, co nazýváte vědomím Boha, je zapojeno ve všem. To, co nazýváte duší, je součástí něčeho mnohem většího a to bylo zapojeno do vesmírů ještě před tím vaším.

Přemýšlejte o tom chvíli. Staré duše, pokud jste součástí Tvořivého zdroje, pak jste při tom byly. Vaše galaxie je mnohem starší než čtyři miliardy let, jak tvrdí vědci, vesmír samotný má mnoho vrstev věku. Je zajímavé, jak se vaši vědci na věci dívají – jeden začátek, všechno je stejně staré, rychlost je stejná, všechna pravidla jsou stejná, jen proto, že tady to pozorujete jako stejné. Je tolik odlišností, které jste dosud nepochopili. Pokud je čas relativní, pak to znamená, že určité části galaxie samotné mohou být starší než jiné. Některé oxymórony a záhady, které vidíte ve vesmíru, jsou proto, že aplikujete stejné zákony na všechno. Když byla vaše sluneční soustava doslova nemluvnětem, byla tato galaxie miliardy let stará. Byly tady jiné planety. Co kdybych vám sdělil, že jednou, až objevíte život, i kdyby to byl jen mikrobiální život, najdete DNA v jiných částech vaší sluneční soustavy a vaší galaxie? Stejné procesy, které vytvořily vás, vytvořily i ostatní.

Myslíte si, že jste jedineční. Cožpak není možné, že stejná fyzika, která vytvořila vás, mohla vytvořit jiné? Předtím, když byl na vaší planetě jen jednobuněčný život, byly tu jiné bytosti jako vy a některé měly duši. Odkud ty duše přišly? Z nesmírné prázdnoty, která tu vždy byla, bez začátku a bez konce. Už jste pochopili, že energie duše je stejně stará jako Bůh? A protože Bůh nemá věk, je všechno niternou formou geneze, bez začátku a bez konce. Část vaší duše existovala s těmi dalšími před Zemí a vy jste byli při tom. Jedno vedlo k druhému, dřív, než existovala Země, byly tu planety, které procházely tím, čím dnes procházíte vy. A duchovní rozvoj se odehrával na mnoha dalších (planetách), měnících vibrace galaxie na základě svobodné volby, planeta po planetě přicházely a nalézaly světlo, a jak to dělaly, fyzika z centra galaxie zahájila posun. Právě jsem vám předal fyziku toho, proč všechno existuje. Takže veškeré energie cestovaly do fyzických těl, měly příležitost prostřednictvím času nalézt božství na základě svobodné volby, což skutečně změnilo atributy světla samotného. Změnily se celé galaxie, jak se planeta probouzela. Chcete vědět, proč existujete? Je to kvůli hudbě z velkého centrálního zdroje, která se rozjasňuje. Bůh byl stejný včera, je stejný dnes a bude stejný navždy. Avšak vztah k Bohu uvnitř vesmírů se mění. Planeta za planetou, a tak pomalu vznikla Země.

Drazí, přišli jste jako lidstvo v poslední možné vteřině času. Lidstvo je nejnovějším životem v galaxii. Jste mladí, tak mladí, a přesto je vaše duše stejně stará jako Bůh. A teď pozorně poslouchejte. Co si myslíte, že by skutečně mohlo být ve vaší Akáše? Je několik druhů Akáši – běžná (aktuální) Akáša zahrnující to, kým jste byli na této planetě, ale pak také taková, která obsahuje to, kým jste byli i na těch zbývajících (planetách). Na kolika planetách už jste byli a probudili jste se do světla? Co byste si mohli sebou přinést právě teď, co vás přivedlo na toto místo? Co když jste kvůli tomu cestovali po všech těch planetách, galaxiích a univerzech? Jinými slovy, pamatujete si na světlo, pamatuje si posun, pamatujete si fakta nebo dobu? Ale byli jste tam. To je cesta, kterou jste chtěli podniknout. Staré duše, právě teď jste na svém místě a jste věčné. Toho všeho jste se už zúčastnili, není to nic nového.

Než ukončím toto poselství, vyzvu vás, abyste se rozpomněli. Abyste si vzpomněli, jaké to bylo začít s procesem probouzení, který vás učiní nestárnoucími, až začnete mít kontrolu nad svou fyzikou, vědomím a myšlenkami a až se posunete k tomu, čemu říkáme absolvování studia. Poslyšte, je to pomalý proces a vy jste teprve na začátku. Už jste měli dost tisíců let nízkého vědomí válek. Precese rovnodennosti se zarovnala a vědomí se začalo zvyšovat. Uvidíte to na svých dětech, uvidíte to na politicích, uvidíte integritu v tom, co akceptujete a co ne – v obchodě, v byznysu, začnete myslet jinak. Soucit se stane králem emocí. Budete to nejprve hledat u svých vůdců. Přijde den, kdy budete pátrat po jakémkoli vůdcovství nebo čemkoli na této planetě, pro co bude rozhodující soucit, protože soucit vyvolá následnou moudrost. Soucitný člověk je moudrý člověk. Staré duše, byly jste tady a už jste to dělaly. To je vaše cesta. Ale bude toho ještě víc, pro dnešek to však stačí.  

A tak to je.

Kryon

Lidská duše 3 – Postoj duše

Zdravím vás, drazí, já jsem Kryon z magnetické služby. Rád bych, abyste toho tolik věděli. Mohu vám předat informace, které se týkají duše. Ale řeknu vám, že se nic nestane, když tomu nebudete věřit, ledaže byste se vůči tomu otevřeli. Jsou to jen slova, nebo tu může být třetí jazyk, který se snaží vás zasáhnout? Tento jazyk vám říká: Poslouchej, poslouchej, poslouchej. Co kdyby to všechno byla pravda?

Chci pokračovat v příběhu o duši. Teď je na Zemi nádherná energie, kterou je těžké popsat. Je božská, je lidská? Kde je? Je uvnitř nebo venku, je na obou místech zároveň? A pokud to tak je, má identitu, nebo ne? Je součástí celku? Může mít části, které jsou spojeny s celkem, může mít svou vlastní identitu? Nebo prostě jen patří k celku? Všechny tyto otázky prozrazují skutečnost, že jste lineární. Chtěli byste o ní vědět všechno, že? Kde je? Co si myslí? O čem to všechno je? Tyto lineární otázky vám brání porozumět kráse všeho, co je. Lidské bytosti mají vědomí, které je zvídavé, a mají intelekt, který říká, že než něčemu uvěříte, měli byste to pochopit. A to vám brání znát pravdu. Všechno to je lidské, je to lineární. Existují části a kousky vaší DNA, které obsahují velmi malé kvantové částice a ty se probouzejí. Začíná růst vaše zvědavost, protože tyto věci vnímáte.

A pak je tady Země, která byla oseta – to je příběh stvoření – a lidé mají vědomí světla a temnoty. A pak místo, kam duše skutečně přichází. Drazí, nejste tady moc dlouho. Ani nevíte nic o postoji duše. Je duše vaše? Absolutně a totálně. Byla vaše ve vašem předchozím životě, v životě před ním, v životě ještě před ním atd. To znamená, že má mnoho jmen, kdybyste je chtěli uvést. „Kryone, pokud je duše částí božského stromu, mohla by má duše být nějak propojena s nějakou jinou?“  Ach, to je bystrý postřeh. Všichni jste propojeni, ne však lineárním způsobem. Potkali jste někdy jiného člověka, který myslel tak jako vy, že byste přísahali, že jste spolu nějak spojeni? Možná to je ezoterické spojení, spojení vědomí, setkání bratra a sestry, spřízněná duše, a vy víte, že část vás je nějak jeho/její částí. A to bude další část channelingu.

Jaký je postoj duše? Chtěli byste přidělit atributy té krásné věci, kterou nazýváte duší. Pokud je částí Boha a částí vás, jaký to pak má smysl? A pokud je v tom nějaký smysl, jak byste s ní mluvili? Jste to vy, nebo to nejste vy? Drazí, tohle je dualita. To je závoj, který odděluje biologii lidských bytostí od ezoterické multidimenzionální duše. Jaký je postoj? Propojení, sjednocení, integrace.

Energie na této planetě se začíná měnit, stále víc lidí se začíná probouzet pro pravdu, že Bůh není mimo vás, ale součástí vás. Tohle vám vždy říkali mistři na této planetě. Pokud to tak je, následující otázky zní: Jak se propojujete? Jak můžete vzít 3D biologii a nějakým způsobem nádherně komunikovat s touto částí Boha, kterou jste vy? Můžete vnímat, že to jste vy? Nebo je tu něco ezoterického, co vás povznáší? Kde je duše? Drazí, v jednom jednotlivém případě, kdy tu je fyzická biologie obývaná duší, duše obývá lidské bytosti na molekulární úrovni. Duše je uvnitř, ne venku. A co když to ve vás vytvoří potenciál integrace? Poslyšte, učili vás, že máte stoupat po schodech a dělat všemožné věci, abyste se zalíbili Bohu. Duše je částí Boha, sídlí uvnitř. Jaký je postoj? Co je za integrací? Proč? A odpověď zní: Láska. A je to láska, o které ještě nic nevíte. Je to láska, která říká, že Bůh zná každou jednotlivou lidskou bytost. Čím víc se propojujete, tím větší světlo vyzařujete na této planetě, tím víc můžete vnímat smysl lásky k vám. 

Přijde den, kdy se celé lidstvo změní. Změní se intelektuální otázky, emoce, intelekt a to vše se integruje. Zatím to zůstává před vámi skryto. A proto se uvolněte, usmějte se a řekněte: S mou duší je všechno v pořádku, protože jsem šťastný už jen proto, že jsem. Nemusím vědět proč. A pak začnete vzpomínat na své předky, které budete znát, budete vědět, že smrt nemá žádné žihadlo, uvidíte kruh života a pochopíte jej. Budete v pohodě i přesto, že ztratíte lidi ze svého okolí. Mluvím teď k vám, kteří se nedokážete odpoutat od těch, které jste milovali a ztratili. Pořád máte v sobě otázky, propadáte svému smutku. Chci vám říct, že to jediné, co zemřelo, je biologie. Duše, které jste milovali a ztratili, jsou pořád tady. Některé jsou s vámi, všechny se spojily s vaší duší původního stromu Tvůrce. Ve 3D to nemůžete vidět. Jste uvízlí v krabici svého žalu a odpojeni od svého vlastního života. Proč máte strach z pravdy? Projdete tím také. Učte lidi kolem sebe, aby oslavovali, až budete odcházet. Máte čas, ukažte jim, jak to funguje. Až pak nadejde váš čas, vaše děti se budou dmout radostí, že odcházíte domů. Budou vás postrádat, ale na druhou stranu budou vědět, jaká je pravda. To je postoj duše: radost, poznání, láska a mnohem větší obraz. Dokážete to udělat?

Na této planetě je několik lidí, kteří skutečně spatřili Boha. K nim patří někteří z pradávných dob. V posvátných knihách se o tom mluví. Když ucítili energii Tvořivého zdroje, každý sval jejich nohou selhal a jim se podlomila kolena před energií, kterou nechápali. Vytryskly jim slzy z očí, padli na kolena obličejem k zemi, protože nedokázali pochopit, co vnímají. Prostě to jen vnímali. A někteří z nich se báli, protože nechápali, co to je. Vnímali však lásku. Bylo jim řečeno, že to není to, co jim říkali, že to není to, co očekávali. A oni se chtěli hned vrátit zpátky ke Zdroji, zpátky ke Zdroji. Říkali vám, že se máte Boha bát. Víte, co vám nahání strach? Příliš mnoho lásky, se kterou neumíte zacházet. Zeptejte se těch, kteří padli na kolena obličejem k zemi, protože to nedokázali unést. To je postoj duše, je spojena s Tvořivým zdrojem. Drazí, vaše esence je spojena s Tvořivým zdrojem. Máte svobodnou volbu to vidět nebo ne, právě teď tady na tom místě, je to pravda nebo ne?

Je krásné vnímat, jak se něco propouští, vědět, že všechno je vhodné, že všechno je v pořádku, staré duše, které kráčíte život za životem a pomáháte tím planetě. Drazí, jak vnímáte, že začínáte získávat poznání, že jste všichni nesmírně milováni, že Tvůrce univerza vás láskyplně bere za ruku, abyste se propojili? Je tu ještě tolik informací, týkajících se rozpomínání duše, budoucnosti všech duší, atributů, jak se duše dělí. Všechny tyto multidimenzionální informace jsou komplikované na vysvětlení, ale my vám je chceme předat a také vám je předáme. Ale pro teď stačí, abyste věděli, že tento nesmírný, ohromný postoj Tvořivého zdroje všeho, co je, který nazýváte Bohem, neznamená, že byste jej měli uctívat nebo se ho bát, ale naopak mu umožnit, aby vás miloval, a integrovat jej do svého života. Abyste změnili vzorec svého stárnutí, mějte radost ze svého života.

Je tu pár takových, kteří sem přišli, aby byli uzdraveni.  Myslíte si, že nevíme, kdo jste? Myslíte si, že jste neviditelní? Dnešní poselství je skutečné. Proč nevstanete ze svého místa a nenárokujete si své uzdravení, pro které jste si sem přišli? To je integrace. Uzdravení nepřichází z pódia, ale z vašeho nitra. Pochybujete o tom? Co myslíte, že je ve skutečnosti spontánní uzdravení? (Kryon se směje.) Je to záhada. Zeptejte se vědců, lékařů, jak se může tělo tak náhle, najednou, spontánně zbavit nemoci? Na úrovni chemické nebo buněčné? To, co bylo, je najednou pryč. Zní to jako zázrak, že? Vítejte v integraci! To je postoj vaší duše. Proč ne vy? Nastal pro to čas, došlo k synchronicitě, že jste tady a posloucháte to. Máte svobodnou volbu to ignorovat nebo odsud odejít jiní, než jste sem přišli. To je poselství Kryona. A vždy bude, jak bude Země procházet posunem. Nástroje světla se mění a vy je můžete vzít, používat je a zahájit proces integrace. Zítra vám povím trochu víc o historii, která je precedentem pro to, čím procházíte. Už jsme to viděli častokrát a vy také, staré duše. Ať se vám to dobře daří.

A tak to je.

KRYON