Kryonovy channelingy 2015

 

 

     Channelingy jsou seřazeny nejvíce podle data jejich překladu do češtiny.

- Počasí  1.3.2015 Dallas, Texas

- Návrat zpět, abyste dosáhli budoucnosti  5.9.2015  Vancouver, Kanada

- Různé druhy zkoušek 13.12.2015

- Skrytá šablona mládí 12.12.2015 San Rafael Kalifornie

- Konec roku 2015  13.12.2015 San Rafael  Kalifornie

 

- Budoucnost DNA Minneapolis, Minnesota 1. srpna 2015

- Oslavte zrození,  úryvek z knihy 9

- Kryon v Izraeli 2015 – část 1. -  channelingy byly přijaty při cestě s podtitulem  Návrat Mistrů (30. 09. – 06. 10.

   2015) 

- Kryon v Izraeli 2015 – část 2.

- Kryon v Izraeli 2015 – část 3.

- Bitva uvnitř   Bologna, Itálie 18. 4. 2015

 

- Evoluce odhalena 24.1.2015

- Akášické filtry  25.1.2015

- Erupce  16.4.2015

- Trojice  10.5.2015

- Kdo jste 4.6.2015

- Největší filtr ze všech  18.7.2015

- Kosmický kuchař  26.7.2015

- Kryonova cesta po Bolivii a Peru

 

- Nová Země 23.9.2015

- Zpráva uprostřed roku 2015 4.7.2015

- Lidské filtry 27.6.2015

- Channeling Mistrů  6.6.2015

- Čtyři fáze vývoje lidstva  15.4.2015

- Neznámá historie Země  11.4.2015

- Stará duše definována 29.3.2015

- ULURU 2015 – den druhý  25.3.215

- ULURU 2015 – den první   24.3.2015 Austrálie

          -  Toto není „nová doba“ vašich otců  14.2.2015  Atlanta,  Georgie

- Jak to funguje  8.2.2015

- Osobní čin 7.2.2015

          - Jedna pravda  11.01.2015  Sun Valley,  Idaho

          - Rok 2015  11.01.2015  Sun Valley,  Idaho

 

 

Počasí 


Tento živý channeling byl předán v Dallasu, Texas 1. března 2015

Úvodní sdělení
 

Zdravím vás drazí, já jsem Kryon z magnetické služby.

Znovu vám říkám, že vím, kde jsem, a vím, kdo je zde. Jsou zde mnozí, kteří to uslyší poprvé. A v okamžiku, kdy to slyšíte, přichází posuzování. To posuzování pochází ze všech těch předchozích let, kde vám stará energie znemožňovala vidět věci takové, jaké skutečně jsou. Po všechna ta staletí, kdy jste žili doslova pod pokličkou. Je to strop vaší víry. A strop víry pochází z toho, co nazýváme "atribut staré energie."

Věříte v to, v co věříte, protože jste neviděli věci jiným způsobem. Ne každý z vás. Jedním z atributů, o kterém mluvíme stále dokola, je atribut nového lidstva. Kde to, co vidíte dnes, nebude muset být tak dalece prozkoumáváno či rozpoznáváno, a ani posuzováno, protože budete vědět, že je to způsob komunikace, jak rodina hovoří s rodinou. Chtěl bych se vás na něco zeptat. Je ve vás Bůh? Co vám říká vaše duše? Pro vás, co sedíte na židlích v této místnosti, stejně jako pro ty, kteří to uslyší později, bude odpověď ano.

Nejste si zcela jistí do jaké míry, kde či jak, ale cítíte to. Víte, že jste součástí tvořivého zdroje a ne jen kouskem masa, který chodí po planetě Zemi. Nejste jen biologie, která zanikne a už se nikdy nevrátí zpět! Víte, že je přítomen Duch. A když se podíváte na to, čemu věřili starodávné civilizace od úplného počátku jakékoli víry, oni věděli, že až zemřou, existuje něco víc. Život po životě vždycky byl a stále je. Na této planetě s vírou v jednoho Boha, je život po životě daný, a přes 80 procent všech náboženství na planetě v něj věří. To znamená, že jste víc než jen lidé! A teď jste zde, sedíte na židlích, více než jen lidé.

A rád bych položil další otázku: Co je tam venku? Jak jste se sem dostali? Kam patříte? Kde je domov? Kde je váš skutečný domov? Jestliže je život po životě, jak dlouho trvá? A oni potvrdí: Věčně! A my vám řekneme ještě vícřekneme, že existuje i "život před životem"! Po věky věků! Jinými slovy jste vždy existovali a vždy budete. Takoví jste! A přesto, sedíte zde a někdo se zeptá: "Je toto skutečné"? (Smích.) Máte svolení být věční, máte svolení mít život po životě, máte svolení mít v sobě Boha, ale Bůh k vám nemůže hovořit? To je ulita ze staré energie!

Taková, která vás udržuje uzavřené uvnitř bubliny, o níž vám bylo řečeno, že v ní musíte zůstat! A já vám teď říkám, abyste ji rozbili! Abyste začali chápat, že kontrolujete mnohem více, než si myslíte, drazí. Co svět světem stojí, ti, kteří věřili v duchovní život, říkali, že meditace a modlitba, jakkoli to nazýváte, mohou měnit věci. A proto se modlíte! Vážně si myslíte, že půjdete na setkání určené k modlitbám, s tím, že předem víte, že se nestane nic? (Smích). Ne! Zde je potvrzení. Čeho? Máte určitý druh energie, která z vás proudí a může činit změny! Někteří klečíte na kolenou a prosíte Boha o změnu, místo abyste si uvědomili a věděli, že Bůh jste VY! A že váš podíl na modlitbě spočívá v tom, že dáváte energii, skutečnou energii, aby se mohla objevit řešení!

Vždy jsme vám to říkali, od doby, kdy jste tu začali. A dokonce i na jiných planetách. To je to poselství. Vytváříte světlo, když v sobě probudíte Boha! To je poselství celé galaxie! A je to poselství, kterému někteří z vás začínají věřit. Pokud je pravda, že to, co si myslíte, je ve své podstatě energie, která tvoří realitu – kde jsou pak hranice toho, co můžete dokázat?

Mistři, kteří chodili po planetě Zemi, to všechno věděli. Říkali jsme vám, že byli jiní, protože jejich DNA byla efektivnější, až na 80%. Že vám všichni shodně říkali totéž – že jsou příkladem toho, co i vy můžete dokázat. Dokonce i Kristus sám řekl: "Já jsem synem Stvořitele stejně jako vy, podívejte, co dokážete!" To je ta energie! Můžete říci: "No, to bylo dobré před tisíci lety, ale co dnes? Co před rokem?" Tito mistři, o nichž mluvíme, jsou stále zde. Několik z nich je na Zemi po celou dobu.

Někteří z nich se ukazují a jiní ne. Jeden z nich se jmenoval Sai Baba. Nyní už je pryč. Každé ráno, každý den svého života, a zvláště pak v jeho posledních 15 letech, seděly na jeho dvoře tisíce lidí – protože věděli, že má tu energii. Chtěli být blízko něj. Byl schopen léčit pohledem. Kráčel mezi těmi, kteří seděli na jeho pozemku v lotosovém sedu, a dával jim dary. Ze svých rukou, z ničeho, zhmotňoval popel zvaný “vibhúti“, kterým tyto lidi pomazával – někdy se tento popel sám rozmnožil, když jej přinesli domů. Některým dával malé dřevěné nebo kamenné sošky, jiným měnil barvu jejich prstenu. Vše je to zdokumentováno, něco je dokonce i na videu. Chci se vás však na něco zeptat, Američané (hovoří k lidem v místnosti): Na jakém televizním programu jste tohle viděli“? A odpověď je: na žádném. A já vám povím důvod. To ta "bublina" řekla, že se to nemohlo stát. Stejně jako vaše bublina říká, že se nemůže stát toto, ale může.

To, co vidíte tady a teď, je skutečné, a já vás žádám, abyste se naučili to rozpoznat. Vy, kteří to dokážete rozpoznat, zeptejte se pravě teď své "innate", která je spojená s vyšším já: "Je tohle skutečně?" A innate vám odpoví a dá vám odezvu v podobě např. mrazení. Vítejte v nové energii, kde to můžete cítit a víte, že se tyto věci dějí!

Pokud se nyní dokážete dostat do tohoto stavu, pak teď, teď můžete dokázat všechno ostatní. Můžete změnit svou vlastní realitu. Vím, kdo tu je. Jsou zde tací, kteří čekali na tento den na mého partnera, ne proto, aby se bavili, ale protože mají problémy. Vím, kdo tu je! Chci, abyste viděli, že jste přišli na správně místo, abyste si sedli a byli milováni Všemohoucím, Tvořivým Zdrojem a těmi kolem vás, a abyste odsud odešli uzdravení.

Je možné, že jste mimo tuto bublinu, a pokud ano, proč jste zde?

Je toho víc, než si myslíte! Drahé lidské bytosti, oslavujeme život – a vás. To, co vás učíme letos a budeme to učit i v dalších letech, je to, jak se dostat z vaší bubliny, a co je „tam“ (mimo ni), když se vám to povede. To jsou poselství od Kryona i od jiných. Rozhlédněte se a uvidíte, že všechny poselství jsou stejná. Je načase přihlásit se o to, co je uvnitř – mistrovství.

To je pro tuto chvíli vše. Vrátíme se.

A tak to je.

KRYON

Hlavní poselství

Zdravím vás drazí, já jsem Kryon z magnetické služby.

Můj partner se naučil, jak ustoupit stranou. To je ta pauza, která nastává po uvítání, a někteří z vás si toho všimli. Muž na židli je tu, aby pozdravil, a to je signálem a znamením, že je bezpečné, aby ustoupil.

Channeling, jak to nazýváte, prolínání s druhou stranou závoje, je instinktivní. Jestliže prozkoumáte svou intuici, budou zde tací, kteří řeknou: „Rád bych to uměl pro sebe, ne pro druhé, chtěl bych být schopen vytvořit nějakou situaci, cítit v sobě lásku Boha; nebo bych tímto způsobem chtěl hovořit k sobě, ke svým buňkám…“ Je to intuitivní. Také jsme vám řekli, že stará energie podporovala tento druh channelingu, ale nová energie již nebude. Časem zde bude generace, jestliže už to není tato, kdy se nebudete muset shromažďovat, a poslouchat poselství. Místo toho budete naslouchat informacím zrovna tak, jako to děláte nyní, ale váš "rozpoznávací motor" ve vás bude pravě tak vysoce vyvinutý, jak cokoli z toho, co zprostředkovává můj partner.

A tak to odejde, protože to již není potřeba. Intuitivnost procesu se stane vámi. Časem, až vaše innate vybuduje most k vašemu vědomí a buněčné struktuře, pak budete sami sobě intuitivním léčitelem, svým vlastním duchovním rádcem. Ukáže se vaše mistrovství. Není to tak daleko, podle toho, jak měříme čas od vzniku civilizace. Bude to jemné, ale ne pro všechny. A budete mít moudrost, ne však k tomu, abyste křičeli, že ji máte. Místo toho ji nasměrujete k dobrým věcem – moudrost, radost, láska, dlouhý život a zdraví. Věci jsou jiné, než si představujete, že by mohly být.

Objeví se faktor moudrosti, o němž jsme mluvili. Jakmile bude mít civilizace více moudrosti, již se nebude bát věcí, kterých se obává nyní. Říkali jsme vám, že světové populace (nárůstu - pozn.překl.) se nemusíte bát. Budete mít moudrost, abyste ji kontrolovali, více porozumíte procesu přelidnění, a uděláte to, co již udělali jiné planety před vámi. Moudrost vám pomůže nastavit ideální míru velikosti populace, sami budete moci kontrolovat počet svých narozených děti, díky moudrosti. Můžete mít nulový růst populace na planetě, dokonce, i když budete žít po dlouhou dobu. To je moudrost.

Je však velmi mnoho věci, kterých se obáváte… Jak všechny nakrmíteodkud vzít pitnou vodujak se zbavit nemocí. Chci vám dát slib, že přijde čas, kdy tyto starosti nebudou už ani ve vašem slovníku. Nebudou to problémy, protože je vyřešíte. Vyřešíte je, protože vaše rozvinutá mysl bude nikoli chytřejší, ale moudřejší. Moudrost pak vytvoří soucit místo hněvu nebo závisti. A to změní planetu!

Řekli jsme vám, že ve vědomí je energie, ale neříkali jsme vám o mnoha "odstínech" této energie. Některé jsou "mocnější" než jiné, ale soucit je úplně nejvýše! Soucit je ten, který posouvá věci nejrychleji, strach je úplně nejníže. Může se zdát, že strach vyvolává mnoho energie, ale pravdou je, že strach vás okrade o veškerou energii a dá ji někomu jinému! Strach! Okrade vás o vaše zdraví, pohodu, schopnost být ve svém středu… a dá je někomu jinému.

O všech těchto věcech, vám říkáme už hodně dlouho. Sedíte v nové energii a je čas odhalit věci, o nichž jsme mluvili již dříve, i když třeba jen při našem odchodu, ale je čas, aby lidské bytosti oslavovaly. Nemůžete vidět, co vidíme my – ještě ne. Nadejde čas, kdy zjistíte, že mír na Zemi je uskutečnitelný. Když se právě teď podíváte na svět jaký je – je jakýkoli, jen ne takový, za jaký ho pokládáte. Jak vám říkáváme: věci nejsou vždycky takové, jaké se zdají být. Oslavujeme lidstvo za potenciály budoucnosti.

Procházíme to, co nyní prožíváte, a co prožívat budete. A během toho bychom vám rádi připomenuli, že tato planeta pracuje s laskavostí ve váš prospěch. A když říkám tato planeta, pak tím opravdu myslím tuto planetu.

Před nedávnem jsme vám dali informaci o úplné historii Země. Můžete říci, že to znělo geologicky, ale bylo to více než to. Byla to oslava evoluce! V tom channelingu jsme vám řekli, že Země byla doslova vytvořena ve stejný okamžik, jako všechno ostatní ve vaší galaxii. Popsali jsme vám, jak byl život doslova odložen – znovu a znovu. Řekli jsme vám, jak jste přišli o jedno slunce, jak Země pomalu chladla, vulkány neustávaly v erupcích, dokonce i když zde byl život, který tím byl ukončen, a pak zase vyhasínaly, znovu a znovu. Řekli jsme vám, že dokonce před tím, než jste byli na planetě, existovaly civilizace na jiných planetách. Vy jste byli poslední. A nakonec, téměř v 11. hodině, kdy se život snažil udržet, a fotosyntéza se stala realitou, rovnováha kyslíku začala. Pak jsme vám řekli, že jsme vaši evoluci obohatili a urychlili s pomocí Plejáďanů.

A nyní je čas přivést vás k tomu, co se děje teď a co se bude dít v budoucnu. Nyní chceme pokračovat v tomto příběhu a říci vám něco o POČASÍ. (Smích.)

Bude to rétorická a zároveň komická otázka, když se kohokoliv z vás zeptám, jestli jste si všimli nějakého rozdílu v počasí – mezi tím, v němž jste vyrůstali, a tím současným. Nejspíš jste již viděli ty, kteří tyto změny vysvětlují, protože je to problém, který se řeší. Také jste mohli vidět ty, kteří se toho obávají, protože zde panuje strach. Mohli jste vidět ty, kteří s tím nesouhlasí, protože neví jistě, co to znamená. Chci vám říci, co to znamená. Rád bych vám to sdělil co nejvíce konkrétně, abyste nemuseli přemýšlet nad tím, co to vlastně Kryon o počasí řekl.

Pojďme začít s faktem, že Země prochází cykly. Cykly jsou součástí životní síly planety a jsou nezbytné pro existenci planety. Tak jako existují určité cykly pro vás, které potřebujete ke své existenci, má své cykly i planeta. A hlavním cyklem této planety je TEPLOTA. Planeta znovu a znovu zažívala to, čemu říkáte doby ledové. A některé z nich byly kruté. Planeta se měnila po dlouhou dobu na místo, které pro vás bylo perfektní, mírné a krásné. S teplotou, která je pro vás přesně ideální. Částečným důvodem pro to, že byl život na planetě na dlouhou dobu odložen, byla událost ve vašem slunečním systému. Obrovské množství částeček způsobených ztraceným sluncem a zničenými planetami, vytvořila asteroidy, které průběžně narážely do vaší planety, protože se nacházely přesně na ideální dráze orbitu planety. Znovu a znovu dopadaly na planetu, a zdálo se to jako miliony let, kdy opět míjely planetu, a mohl přijít další zásah – až do doby, kdy už nezbývalo tolik asteroidů, které by mohly dopadnout a nebyly už nadále v té konkrétní ideální dráze zásahu, a tak život započal. Zůstali jste v dokonalé pozici a doby ledové přicházely a odcházely – průměrně v rozmezí každých 3 až 5 milionů let. Bylo jich mnoho. Planeta mrzla určitým způsobem a v určitých cyklech z určitého důvodu. Dokud jste se neobjevili vy.

Nyní jste tady, lidské bytosti – překročili jste mezník precese rovnodennosti a vyslali jste nám jasný signál, že se chystáte zůstat. Poslední doba ledová byla před miliony let a nyní nejste ohroženi další velkou dobou ledovou, k tomu to má velmi daleko. Ale existuje něco, co nastává mezi hlavními dobami ledovými, a tomu

se říká "malé doby ledové". Ty přicházejí a odcházejí také jako součást planetárního cyklu.

Jakýkoli vědec, který studoval počasí přesně, nepředpojatě a zkoumal klíčové vzorky ledu a prstenců stromů, ten ví, že vám zde říkám, že planeta prochází svými cykly. Malé doby ledové nastávají mezi těmi velkými v pravidelných intervalech. Poslední malá doba ledová zde byla v 16. století. Pocítili jste ji – slavná řeka v Londýně zamrzla – ale nezničila civilizaci. Byla jednoduše jen nepohodlná.

Rád bych vám něco řekl. V rámci cyklů takováto malá doba ledová neměla přijít moc brzy. Ještě pro ni nenastal čas. A vědci vám řeknou totéž, když pozoruji prstence stromů. Není čas na další malou dobu ledovou. Proto, když jim řekneme, že se mýlí, že přichází, nejsou sto tomu uvěřit. Budou to přisuzovat čemukoli jinému, protože ještě není čas. Cyklus ještě nenaplnil svůj čas.

Pracovníci světla, chci vám předat nejlepší zprávu, jakou jste kdy slyšeli. Jste uprostřed přechodu do malé doby ledové. A já vám řeknu, proč je to nejlepší zprava. Už to přichází. Stejně jako přišla v 16. století. Ale tahle přichází příliš brzy. Její příchod byl urychlen a já vám povím proč. Potřebujete to slyšet a doufám, že budete tančit radostí, až to uslyšíte.

Bylo vám řečeno, že jste zabili své oceány. Umírají díky nadměrnému rybolovu. Útesy se rozpadají. A protože ještě není čas, aby se to dělo, byly všechny tyto záležitosti přisouzeny vám. Protože vždy, když se děje cokoli špatného, lidé řeknou, že to vy jste za to zodpovědní! Ale nejste. Nezpůsobili jste změnu počasí, kterou začínáte vidět. Nijak jste ji svou činností nezlepšili, ale nezpůsobili jste ji. Mohlo by to být jasnější? Nezpůsobili jste ji! Ale je zde. Co ji tedy způsobilo?

Způsobilo ji něco speciálního, a já vám povím, co to bylo – to, že jste vyslali signál, že zůstáváte. TO ji způsobilo. A zde je to, co dělá: vaši biologové nakonec objeví cyklus života, o kterém ještě netuší. Obrovskou neznámou, neprozkoumanými hranicemi, jsou vaše oceány. A vy nevíte, co nevíte. Chci vám říci, že Antarktida je sídlem velkého množství nového života na této planetě. Je přinášen z Antarktidy prostřednictvím podmořských proudů, jejichž teplota je jiná, než těch okolních, které je ovlivňují. "Cestují" pod ledem a rozpouští led do oceánu díky teplotním vrstvám a cyklům Země. A jestliže tedy Země potřebuje projít cyklem malé doby ledové, je to z jednoho důvodu. Malé doby ledové jsou zde totiž proto, aby rozvíjely život v oceánech. Ještě by to nenastalo, kdybyste neupozornili, že zůstanete. Ale jakmile jste nám to ukázali, vaše počasí se začalo měnit. Teplota vašeho oceánu vytváří novy život. Tohle bude prokázáno, jakmile útesy znovu ožijí, až budou mít příliš mnoho ryb. A už se to děje!

Sedím zde s předpovědí, že oceány znovu ožijí, ještě předtím, než pro to byl správný čas a důvodem jsou posuny teploty a malá doba ledová, která se nyní blíží. Chystá se ochlazování! Oslavujte to. A díky tomu budete mít jídlo.

Sedím zde na židli se svým partnerem. A on poslouchá a přeje si, abych to neříkal. (Smích v publiku.) Protože přemýšlí, jestli se to opravdu stane. Vidíte? Dokonce i on o něčem pochybuje. Je to "příliš přitažené za vlasy", jak by řekl. (Kryon se směje.) Používám jeho slova. Pochybuje, že to, co vidíte, je o vytvoření "potravy" v moři. Chci, abyste to vyhlíželi. Mnoho se toho stane, jakmile to budete sledovat. A až se tak stane, uvidíte anomálie – návrat života a útesy, které se samy obnovípak si vzpomenete na tento channeling.

Někteří z těch, kteří studují problematiku klimatu, možná chtějí slyšet tyto informace, čekají na ně. Vidí některé anomálie, jezdí do Antarktidy, provádí měření, a začínají vidět, jak vypadá život pod tím ledem. A vědí, že je tam nyní hodně ledu! Řeknete: "Nemělo by být.“ Ti, kteří věří, že se Země otepluje, mají pravdu, protože je zde vždy cyklus oteplování před každou "malou“ dobou ledovou. To je způsob, jak to funguje. Ale tato přišla příliš brzy, a nyní víte proč.

Povzbuzujeme především ty, kteří žijí na severu, aby šli proti protokolu, který říká, že byste neměli vlastnit kamna na dřevo kvůli znečištění, a schválili zákony, aby to bylo povoleno v případě nouze – a aby si jedny pořídili. Protože když selže elektrická síť, bude to vše, co budete mít. Jakmile selže elektrická síť, bude to vše, co budete mít. Udržet teplo bude důležité v určitých částech této země (USA) i v některých dalších. A vy nejste připraveni!

Je něco, co bychom chtěli znovu zopakovat – těm, kteří mohou poslouchat. Víme, kde jsme. Nemusí se to nutně týkat vás zde, v Texasu. Ach, ale bude se ochlazovat! (Smích.)

Oslavujeme vás! Za to, co jste dokázali. Chci, abyste se na to podívali. Vědomí změnilo počasí! VĚDOMÍ změnilo počasí! Nezapomeňte na to, že jste mistry. Tím, co jste dokázali. Milujeme lidi z dobrého důvodu.

A tak to je. 

  Návrat zpět, abyste dosáhli budoucnosti


Tento živý channeling byl přijat ve Vancouveru, BC, Kanada 5. září 2015 

Tento živý channeling byl upraven [Leem a Kryonem] a doplněn pro lepší porozumění čtenářů. Často se totiž stává, že živý channeling má v sobě energii, kterou psané slovo nenabízí. Užijte si tedy toto rozšířené poselství.

Zdravím vás, drazí, já jsem Kryon z magnetické služby. Před tím než začneme, vás opět požádáme, abyste trochu změnili realitu svého myšlení. Co se děje? Kdo to mluví? Odkud to přichází? Prosím svého partnera, aby naprosto ustoupil stranou a nechal plynout to, co má. Dokážete přemýšlet mimo hranice toho, co víte? Pro lidi obecně je tou nejtěžší věcí jít na místo, kde nikdy nebyli. Vaše přežití závisí na tom, abyste chodili na místa, která znáte. Jestliže jste někde nikdy nebyli, a nemáte nic, co by vás varovalo před tím, jaké by to mohlo být, můžete se zdráhat tam jít. To dává smysl. Dveře s nápisem neznámé neotevíráte často. Normálně otevřete dveře, na kterých stojí známé, protože se tak cítíte v pohodě. Mluvím o tom kvůli tomu, co přijde. Chci obohatit to, co víte o lidstvu. Proto budu mluvit o kontroverzních věcech. Ti, kteří toto poselství poslouchají, je mohou přijmout naprosto odlišně od těch, kteří jsou zde v této místnosti. Ale tato místnost má v sobě energii, kterou nelze zachytit na záznam nebo v přepisu. Ti stejně smýšlející nastavují souběh stálosti a víry. Mohli byste říci, že vaše víra zde povznáší pravdu, které jste nositeli.

Opravdu víte, kdo jste?

Chci mluvit o lidstvu, a chci to rozšířit. Chtěl bych vám sdělit něco z toho, co se stalo v průběhu času, a udělat to takovým způsobem, jakým jsem to nikdy dříve neudělal. Chci zavést řeč na něco zajímavého. Dělám to proto, že dnešním učením je povznést lidskou existenci, abych vám ukázal, že jste větší, než si myslíte. Možná, že jste tady mnohem déle, než si myslíte, a to je nádherná představa. Co si myslíte o historii lidstva, jak daleko sahá? Když si to vyhledáte, jak daleko zpátky je zaznamenaná? Běžně panující shoda v tom, co učí vědciže lidská civilizace je zde asi přibližně 11 tisíc let. Teď mluvím o lidské civilizaci. Nemluvím o lidech v biologickém smyslu, protože to je věc antropologů. Mluvím o sociologii. Jak dlouho existují města, systémy, náboženství? Jak dlouho vaši vědci říkají, že jsou na to důkazy? A teď to možná bude vypadat jako omílání něčeho, co jsme řekli už dříve, ale je toho mnohem více.

V tureckém Istanbulu jsme seděli před velkou skupinou a předávali poselství nazvané „Neznámá historie Země“. Dnešní poselství je podobné, ale jiné. Výchozí bod je stejný, ale poselství je o něčem jiném. Lidská civilizace tu je o trochu déle než těch 11 tisíc let. A teď, můj partnere [obrací se k Leemu], ať je toto poselství jasné a dává smysl.

Vše, co můžete o lidské civilizaci nastudovat, moji drazí, se zdá ukazovat na začátek před 10.000 až 11.000 lety. Zdá se, že tehdy to všechno začalo, a že vzkvétala velká města. Sociologové řeknou, že se tehdy lidstvo pomalu přesouvalo od kmenového života do kolektivnějších městských států. Když se v čase vrátíte dostatečně zpátky, jedno z prvních měst s jasným vědomím organizace a plánování, by byla města v oblasti údolí řeky Indus, které dnes říkáte starověký Sumer. Mohlo by se zdát, že je to začátek a datuje se do doby asi před 11.000 lety. Od té doby všechno následuje pravidla linearity, synchronicity objevů, kde jedna věc vedla k druhé, a přišli jste s egyptskými pyramidami, Římskou říší a tak dále. Taková je vaše vnímaná historie. Metafyzicky vám neustále stále znovu předáváme, že lidstvo je skoro 50.000 let staré. Mělo organizaci, civilizaci, města, vědomí a sociální evoluci. Ale vy z ní vidíte jen těch 11.000 let.

Co se stalo v historii?

Kde je pravda? Proč nedokážete jasně vidět, že to co vám říkám, je pravda? Jestliže to je pravda, proč pro to neexistuje důkaz v zemi? Mohlo se stát, že došlo k nějaké události, která vymazala to, co zde dříve bylo? Mohla to vymazat do takové míry, že se to neukazuje archeologům ani současným historikům? Odpověď zní ano. Bylo to způsobeno i počasím a ledem. Pamatujte, že nemluvíme o miliónech lidí. Jednalo se o mnohem menší populaci, ale byla tady.

Existuje mnoho druhů věcí, kterými bych vás mohl provést, ale chci teď zasít semena informací a pravdy, která povznesou historii, nebudou jí předkládat výzvy. Nejsem tady, abych přepisoval vaši víru, kterou možná máte. Naopak, jsem tady, abych doplnil to, co vám bylo řečeno. Takže to, co řeknu teď a dnes večer, se možná bude zdát fantastické. Konec konců, jde přece o channeling. Avšak ti, kteří to uslyší v budoucnosti, v daleké budoucnosti, se budou usmívat. To protože to, co se vám teď chystám sdělit, bude jednou určitě objeveno. Je to pouze otázka několika generací, než získáte určitě druhy nástrojů a zkušebních přístrojů, které vám ukážou to, co se vám chystám vysvětlit. Něco nebude viditelné nikdy. Nejde to bez stroje času. Neexistuje způsob, jakým byste se mohli vrátit dostatečně zpátky na to, abyste viděli to, o čem budu mluvit. Avšak civilizace přímo předcházející té 11.000 let staré, je stále dohledatelná.

Pokročilé civilizace minulosti

Dovolte, abych tento channeling přerušil kvůli něčemu, co je zdánlivě „non sequitur“ – jinými slovy se zdá být mimo logiku tohoto channelingu, ale není tomu tak. Mezi starými dušemi na této planetě je rozšířen ochromující pocit, že existovaly již dříve, v životech s vyspělou technologií. To je ohromující vzorec. Mluvili jsme o něm již dříve. Mnozí věří, že mají syndrom potápějícího se ostrova – Atlantidy. Které, ptám se (protože jich bylo několik), a kdy? Na tom nesejde, protože mnozí z vás tam byli! Je to intuitivní pocit nespočtu starých duší. Skutečně mluvím o pravdě vaší Akášické paměti.

Existuje celá jedna část lidstva, která je o tom přesvědčena kvůli pocitu, který měli skrze intuici minulého života nebo snů nebo čehokoliv. Skutečně byli součástí pokročilého civilizačního způsobu života před 10.000 lety? Chtěli byste, abych to potvrdil? V pořádku, je to správně, absolutně 100% správně! Ale jak to můžete cítit? Přece nemáte stroj času, nebo ano? A přesto to existuje. To samo si říká o otázku: je vaše historie správná?

Váš vlastní stroj času – lidská Akáša

To, o čem si opravdu přejeme mluvit, je vaše Akáša. Individuální osobní Akášický záznam staré duše (většiny z vás) by vám intuitivně odhalil energie minulého života. Životy s největší energií vystupují na povrch nikoli lineárně (rok za rokem), ale energeticky. To znamená, že se ukazuje samotná energie, ne místo v historii. Co bylo nejdramatičtější? Co se přihodilo, co si nesete s sebou? To je to, co si pamatujete, a je to také to, co se často vynoří při čtení energie a snění. Zde sedíte, a mnozí z vás říkají: „Ano! Byl jsem tam. Vím to a cítím to! Zdálo se mi o tom a bylo mi to řečeno při sezení. Byl jsem toho součástí – vyspělé společnosti – a měli jsme mnoho věcí, které teď nemáme.“ Drazí, máte pravdu! Ale teď vám chci předat nějaké informace a není to to, co si myslíte. Je to mimo dosah vaší logiky či věcí, které by vám dávaly smysl. Proto se připravte na něco jiného.

Předpojatý mozek

Lidský mozek je složitý a jednou z nejběžnějších věcí, co dělá je analyzování věcí podle toho, co zná ze zkušenosti. Nemůže analyzovat něco, co nezná. Tudíž pokud věříte, že jste byli součástí něčeho, čemu se říká „vyspělá civilizace“, mozek vám o tom poskytne obrázek, založený na tom, co vám říká dnešní zkušenost, jak by to mělo vypadat.

Pojďme si definovat, co váš mozek ukazuje při slově „pokročilý“: pokud máte technologicky vyspělou civilizaci, měli byste mít mnohem vyspělejší věci, než máte nyní. Počítače byly výkonnější; pravděpodobně jste měli ta těžko pochopitelná létající auta, která jste očekávali;  a měli jste léčivou laserovou energii. Lidé se léčili na stolech, které je diagnostikovaly a léčily – okamžitě. Měli jste velmi dlouhý život, je to tak? Co říká Kryon: nic takového!

Nejsou ty sci-fi filmy směšné? Neukazují vůbec nic nového. Většina sci-fi pouze ukazuje něco, co aktuálně děláte lépe! Létáte lépe, počítáte na počítači lépe, léčíte lépe, cestujete lépe – je to prostá projekce toho, co znáte. Znáte jen to, co znáte! Takže sci-fi film o budoucnosti bude jednoduše mít to, co máte dnes, jen mnohem lépe zpracované. Když cestujete do vesmíru, stále používáte lodě. (Konec konců, to všechno existuje, že?) Představa něčeho zcela a naprosto mimo rámec známého, co jste nikdy nezažili, nebude ve filmu nikdy fungovat. Neumíte ji popsat. Dokonce i myslitelé z daleké budoucnosti, kteří vás vezmou do vzdáleného vesmíru, a jiné civilizace vám dají jen rychlejší vesmírné lodi. Je to jen více toho, co znáte, nic z toho, co nevíte. Proto vám chci povědět něco, o čem nevíte.

Zakódovaná realita

Matoucí, zakódovaná realita je nepohodlná a možná jde o něco z vašich snů. Ale pro ty, kteří v ní žijí, je normální. Divoch v džungli bude přemýšlet o budoucnosti jako o vyspělém kopí, které bude samo létat. Ale vezměte ho do vašeho světa letů, internetu, sociálních sítí a médií a on se strachy schová! Pro něj to nebude reálné.

Abychom vám to přiblížili, musíme vzít malou záhadu. Když Kryonova energie přišla na planetu, před všemi těmi roky (v roce 1989), předali jsme vám poselství, která říkala, že magnetická mřížka planety je zodpovědná za aktivitu osvíceného vědomí. To znamená, že vaše DNA a rozvoj lidstva jsou navázány na magnetickou mřížku. Sám sebe jsem nazval magnetickým mistrem a teď už víte proč. Má to co dělat s magnetickou mřížkou a měnícím se lidským vědomím. Mohlo by se stát, že se magnetická mřížka planety začíná opět měnit? Předáváme vám poselství za poselstvím, která o tom mluví. Začali jsme tím, že jsme vám řekli, že se posouvá (přelaďuje). Musela se posunout výrazně – za posledních 10 let více než v uplynulých 100 letech. Věda teď říká, že se to stalo a vaše počítače to prokázaly. Mřížka se musela posunout proto, aby se připravila na to, co přichází. O čem minulá poselství říkala, že to přichází?

Měnící se realita pro Zemi

Dovolte mi shrnout poselství nazvané „Budoucnost DNA“ (Minneapolis): Právě se přesouváte do jiné části vesmíru. Vaše galaxie rotuje kolem středu a všechny hvězdy a sluneční systémy se pohybují stejnou rychlostí a rotují ve vztahu k sobě kolem středu. Vaše sluneční soustava se přesouvá do nového místa ve vesmíru, kde v průběhu lidské existence nikdy dříve nebyla. Zeptejte se astronomů, co se děje, a oni vám řeknou, že lidstvo, jak ho znáte, existuje v jakémsi druhu bubliny ochranného záření okolo sluneční soustavy a že heliosféra Slunce s ním spolupracuje. Ale najednou vidí, že přichází změna. Ta bublina se vytrácí. Co u Slunce poslední dobou pozorujete? Mění se. Co pozorujete poslední dobou u počasí? Mění se. Všechno se to souvisí s tím, kam míří vaše sluneční soustava. Řekl jsem vám to a ukázal vám, jaká věda je s tím spojená.

Dále vám chci sdělit, že tato nová energie ve vesmíru multidimenzionálním způsobem změní magnetické pole této planety, aby pomohla urychlit lidský rozvoj a vývoj. Zmoudříte, protože magnetické pole je na to připraveno. To vše má vztah k vývojovým změnám, které to umožní ve vaší DNA. Byli jste připraveni na další vývoj, pokud překročíte rok 2012, aniž se sami zničíte, a vy jste to dokázali! Ale museli jste k tomu mít vědomou fyziku a o té mluvíme. Proč to otevírám, když mluvím o historii a vyspělé rase minulosti? Teď vám to povím.

Minulost, která se neukazuje

Před asi 11.000 lety, na konci poslední doby ledové, chcete-li jakési malé doby ledové, došlo na této planetě k některým událostem. Chcete-li, hledejte a naleznete. Má to co dělat s tím, čemu říkám „neobvyklá plazmová aktivita v atmosféře. Magnetická mřížka byla velmi odlišná. Hromadné erupce na Slunci a ten druh věcí, ze kterých jsou dělány filmy, dorazily a zasáhly magnetické pole této planety. To ji zatížilo odlišným druhem plazmy. Ve vědecké historii to můžete vidět. Je to v ledové kůře a je to v magnetismu, který byste změřili v zemských vrstvách.

Tehdy to bylo jiné a já vám chci říci, co to způsobilo. Nejprve mnoho smrti. Řekli jsme vám to už dříve, a sdělili jsme, že to částečně způsobili lidé. Lidstvo prošlo čtyřmi stupni civilizace skrze různé věky a mělo pokaždé skoro skončit. Možná, že si vzpomenete, že vaše proroctví před několika lety mluvila o konečné válce na přelomu milénia – s masovou destrukcí. Nestalo se to. To bylo číslo čtyři, posuneme se k číslu pět. Rok 2013 a dále je číslo pět. Řekli jsme vám o tom, když jsme mluvili o čísle tři v channelingu „Neznámá historie“. Nic z toho nenaleznete snadno. A historie nebyla vymazána zbraněmi. Stalo se to skrze plazmový výbojpřírodní.

Ale dlouho před tím měla vaše planeta atmosféru, která byla díky sluneční aktivitě (heliosféře) živá jiným způsobem, a to nabilo magnetickou mřížku takovým způsobem, že lidstvo bylo schopno rozvinout DNA alespoň na 50%. Pamatujte, že teď jste od 30% do 35%*. „Kryone, počkej chvíli, ty máš na mysli, že se vracíme nazpátek?“ Ano. Nakonec pro to naleznete důkaz – vyspělou civilizaci.

Jestliže cítíte, že jste žili životy, kdy jste byli součástí vyspělé civilizace, pak jste byli. To protože vyspělé bylo vaše vědomí, ne vaše technologie (řekněte si to znovu pomalu). Mohli jste svým vědomím dělat věci, které dnes nedokážete, a uměli jste je dělat snadno. Uměli jste léčit své vlastní tělo svým vlastním vědomím. Byli tací, kteří dokázali stvořit skutečnou hmotu z ničeho. To vše díky vyspělému myšlení, ne mechanickým zařízením. Předáváme vám principy, které ještě nejsou vymyšleny: „Vědomí je fyzika. Je to reálné, měřitelné pole, které ovlivňuje fyzickou realitu.“ Už se vám rozbil počítač nebo zhasla žárovka, když jste se rozzlobili? Co? Je to fyzika!

Starý model stále existuje!

Ano, byli jste tam, ne s létajícími auty a antigravitací, ale s moudrostí a vyspělou fyzikou, kterou si dobře pamatujete. Vzpomínáte si na vyspělou moudrost a vědomí. Existuje důvod, proč si na to vše dokážete intuitivně vzpomenout. Je to vaše Akáša! Poslouchejte, protože toto je dnešní lekce: S tím jak se vyvíjíte, neobsazujete nová území – ale poslouchejte mě – místo toho přinášíte to, co jste měli. Vracíte se zpět, abyste dosáhli budoucnosti! Od doby, kdy jste minuli rok 2012, se vaše Akáša pomalu probouzí. Už existuje model nebo šablona pro tuto vyspělou realitu, a vy jste žili už před celými věky. Tento Akášický model ve vás existuje proto, aby urychlil rychlík evoluce, kterým teď procházíte. Už jste tady byli dříve! Jak se vám to dosud líbí?

Staré duše, co si pamatujete, je vyspělá civilizace z doby před 10.000 lety. Ale její semena začínají opět formovat sama sebe. Není to nové, a není to neznámé, a vaše Akáš a to ví. Vaše innate to ví. Co bylo, bude zase skutečností a pro vás to nebude nové. Vy se do toho vracíte. Mluvili jsme o Atlantidě a mluvili jsme o tom, že ne všichni byli na tomtéž potápějícím se ostrově. Nemohli vás tam být miliony. A přece všichni věříte, že tomu tak bylo. Pro destrukci lidstva z mnoha důvodů existuje jedna metafora. Bylo to skutečné a vy všichni jste tím prošli.

Mnozí z vás byli v těch časech zničeni, a to byla civilizace číslo tři. Číslo dvě mělo své vlastní příčiny, většinou závislé na Zemi. Potom následoval začátek a konec civilizace číslo čtyři (vaše současná 11.000 let stará historie). Takže všechno, co přisuzujete lidské civilizaci, těm 11.000 letům, je vlastně čtvrtou civilizací. Vím, že to zní velmi zvláštně, ale dokonce i některé z moudrých starobylých informací od původních obyvatel vaší planety mluví o těchto věcech. Je to součástí jejich učení.

Moji drazí, vaše civilizace je zde 50.000 let. Věda bude jednoho dne souhlasit, že se zdá, že existuje ztracená historie a spatří ji takovou, jaká je. Nejste tak mladí! Mnohé z vašich duší jsou velmi staré a moudré a jste zde už dlouhou dobu. Vaše Akášické záznamy jsou naplněny těmito druhy věcí. Chápete, co dnes říkám? Máte stavební cihly budoucnosti, protože jste to zažili v minulosti! Proto se toho nebudete obávat, a když to začnete prožívat, budete v pohodě.

Moji drazí, chci, abyste se na chvíli zadívali do očí indigových dětí. Mladé duše jsou zmatené. Ale staré duše si jsou jisté! Možná až příliš jisté? Nerozhlíží se kolem, ani se neobávají, že jsou jiní. Místo toho se na vás dívají a diví se, proč se nebojíte, když jste tak… stará energie! Už si tím prošli! Jsou to staré duše a pamatují si, co přichází. Už si tím prošly dříve, a v jejich jistotě to můžete vidět. Nedovolte jejich klidu, aby vás zmátl. Nejsou tvrdohlaví. Prostě se jen probouzejí do něčeho, co si „pamatují“ na planetě, která to neviděla po dlouhou, velmi dlouhou dobu.

Akášický stroj času

Pojďme si povědět o akášickém záznamu trochu jinak. Zdají se vám sny? Chci vám povědět něco o vaší Akášické paměti. Není fér! Váš Akášický záznam je velmi, velmi zkreslený. Nebude vám předčítat vaše minulé životní zkušenosti lineárním způsobem, tak jako čtete knihu a obracíte stránky. Neuvidíte, kdo jste byli a co jste dělali, pak otočíte stránku a spatříte, kdo jste byli potom a ještě potom. To kvůli multidimenzionální dohodě Akáši energií, ne s historií. V této nové energii existuje důvod pro ty druhy odrazů, které máte (vaše sny). U mnohých pracuje Akášický záznam přesčas a dává vám ke zpracování mnoho věcí. Důvod? Protože potřebujete tyto věci vyčistit, abyste se mohli posunout dále. Nepostoupíte dopředu, dokud ten odpad nevyčistíte. V tom je krása vaší innate.

Akáša je ve vaší DNA a hluboce ovlivňuje váš život tím, že nechává energii projevit se, podívat se vám do tváře a požádat o propuštění. Zbavte se té energie minulého života. Máte zajímavé sny? Řekněme, že jste se v minulém životě utopili. Dejme tomu, že to bylo před tisíci životy, ale pamatujete si to, takže máte sny o topení se. Nemůžete dýchat. Fyzicky zvracíte, a rychle se napřimujete na posteli. „Už je to tu zas – ty sny!“ Co tedy udělá lidská bytost s takovou zkušeností? To je tak zajímavé! U staré duše je první reakce: „Co to znamená? Co si s tím počnu?“ Tato část je přesná. Ale lidé často neanalyzují to, co to skutečně znamená. Naopak, myslí si, že je to proroctví. „Utopím se, tak raději nepůjdu k vodě.“ Je to proroctví o budoucnosti, myslí si. „Mám ty samé sny stále dokola, tudíž to musí být něco, co se má stát.“ A tak je dalším krokem strach.

Drazí, tento nádherný systém přípravy staré duše na budoucnost tu není proto, aby vyvolával strach! Řeknu vám, o čem je. Ten sen se týká něčeho, co se vám stalo a nějakým způsobem vás to ovlivňuje i dnes. Možná se to týká vašeho hrdla? Týká se to dýchání nebo je to prostě skutečný strach z toho, že jste ve vodě a to vás brzdí. Týká se to mnoha věcí z minulých životů, které je třeba spatřit, pochopit a nadobro opustit. Jestliže poznáte tyto energie takové, jaké jsou, přinesené na podnose, staré duše, můžete kolem nich projít.

Možná řeknete: „Děkuji ti, innate. Děkuji ti, Akášo, za to, že mi v tom umožňuješ vidět smysl. Nebojím se, že se utopím. Nebojím se ničeho, co už zde není. Nebudu ovlivňovat svůj život a nebojím se budoucnosti. Šťastně se ponořím do oceánu nebo jezera beze strachu.“ O tom to je. Jakmile je něco vyryto do vaší Akáši a vyvolává to strach ve vašich snech nebo v prožitcích minulých životů, bude vás to brzdit. Takže starým duším se začíná stávat, že minulé životy, které mají nejvíce energie nebo obsahují nejdramatičtější věci, vám budou přineseny na podnose. Jak se vám to až doteď líbí? Když k tomu dojde, nebojte se toho. Nezhmotňujte strach, protože ho cítíte, a nevyvolávejte strach ve svém okolí. Bez ohledu na to, jak skutečný vám připadá, není to proroctví! Není. Jste to vy. Pracujete sami se sebou.

Síla snů z Akáši

Sny jsou takové. Staré duše mají často Akášické sny. Nové duše si právě zvykají na planetu. Ty sní o jiných věcech. Staré duše v této energii začínají mít sny, které něco znamenají. Možná máte sen o rodině, pouze nikdo nehraje takovou roli jako ve skutečnosti a nikdo není na správném místě! Ale je to určitým způsobem drama. Nic z toho nedává smysl. Je to nesmyslné, a možná máte sestru nebo bratra nebo matku nebo otce, které cítíte, ale nepoznáváte, přimíchané mezi ty, které znáte. Jste na místech, kde jste nikdy nebyli, setkáváte se s lidmi, které nějak znáte, ale ve skutečném životě jste se nikdy nesetkali. A pak je tam taky často pocit nebezpečí.

Co něco takového znamená? Probouzíte se naprosto a kompletně zmateni. Jaká je první lidská reakce? „No páni, moje rodina mě zradí.“ To není žádné proroctví! Směji se, protože ve staré energii to je takový lidský zvyk. Vždycky berete věci, kterým nerozumíte a promítnete je do strachu. Je čas použít naopak moudrost. Jaká je v tom metafora? Co to znamená? Začněte se rozhlížet a analyzujte, k čemu ve snu dochází. Nic není doslova – nic. Vaše Akáša nezná doslovnost. Zná multidimenzionální dojmy a možnosti a to je vše, co ví. Ale předává vám to v lineárních snech.

Takže jste dostali ve vašich snech nějakou neobvyklou rodinu, která dělá neobvyklé věci. Není to váš bratr nebo sestra ze skutečného života, ani matka nebo otec, nebo děti. Naopak, je to metafora rodiny a představuje jakousi duchovní metaforu, která se vyvíjí. Dochází k posunu, který vás žádá, abyste byli obezřetní v tom, s kým jednáte. Jediné nebezpečí je ve stýkání se s těmi, které považujete za svou rodinu (dokonce i duchovní rodinu), kteří jsou stále ve staré energii. Ti vás budou brzdit. A o tom to je.

Takže to bude chtít moudrou analýzu beze strachu od innate a intuice. Existují všechny možné druhy těchto snů, které jsou vám dnes předány, které innate chce, abyste je analyzovali, uvědomili si a rozpustili. Dekódujete svůj minulý život, abyste uskutečnili vyrovnanou budoucnost.

Stará duše, měla jsi život za životem ve velmi starých energiích. Válčili jste a válčili, a nyní válčíte znovu. Nenáviděli jste se navzájem, zabíjeli jste jeden druhého, a tyto věci si nesete ve snech. Některé z nich jsou tak významné, že ovlivňují váš život i to, co cítíte, a každý z nich vás může v této nové energii srážet dolů. Matky, musíte přestat snít o svých umírajících dětech! Mluvím k někomu, kdo je zde a kdo to čte! Jen proto, že se to stalo dříve ve velmi vzdálené minulosti, neznamená to, že se to stane i tentokrát. Vy všechny jste měly děti, které zemřely při narození ve vaší náruči. Nikdy jste se s tím nevyrovnaly. Pro matku to znamená vracející se strach. Analyzujte: Je to sen o minulosti. Uvědomte si: Je to v Akáše a přináší to stres. Odstraňte: Zbavte se toho. Je to stará energie a vy nejste její součástí. Budete méně stárnout a žít mnohem déle než teď.

Je to hodně práce, a to je důvodem proč vám říkáme pracovníci světla. Byli jste tam a dělali jste to. (Pozn. překl.: Kryonův způsob, jak říct, že máme všechny druhy zkušeností a ty si s sebou neseme.) Přežili jste všechny tyto civilizace a některé z nich byly velmi vyspělé, kde jste měli vyspělé vědomí moudrosti. A to znovu získáváte. Nemůžete přijít na vyspělé místo s temnou vzpomínkou na své vědomí. Věci, co se staly v  uplynulých 10.000 letech, moji drazí, jsou stále zde, ve vašem Akášickém záznamu. A s některými z nich je třeba se vypořádat.

Je to významné poselství, že? Bůh se o vás stará dost na to, aby vám nepřinášel zlé sny! Co s tím? Když je máte, chci, abyste se probudili a okamžitě začali slavit! Máte pachuť v ústech nebo v mozku. Když si nedáte pozor, špatný sen vám zničí celý den. To protože si ten pocit nesete s sebou, protože je to dramatické. Já naopak chci, abyste to oslavili. Máte odvahu oslavovat zlý sen?  Pak chci, abyste se vzpřímeně posadili na posteli a analyzovali. Potom řekněte: „Děkuji ti, Akášo. Děkuji ti, Duchu. Pomozte mi, abych přišel na vše, co potřebuji vědět, a mohl jsem to odstranit.“ Pocit z ošklivého zlého snu, který jste měli, se v náruči Boha okamžitě rozptýlí. Láska to tak dělá. Řekněte: „Propouštím to! Je to pryč a zůstane to tak, protože se přesouvám do své budoucí velkoleposti.“ Zbavte se toho starého ještě dřív, než vstoupíte do nového.

O těchto věcech bude mnoho channelingů, protože je to nové. Vztahují se k této době, protože se týkají nového člověka. Mnoho z vás zažilo tyto nové, intuitivní energie. Moji drazí, pamatujte si toto: neudělali jste nic špatného a nejsou to špatná proroctví. Je to vaše vlastní innate a Akášapřinášejí vám energie, abyste je mohli spatřit a propustit.

Toto je síla staré duše v této nové energii. Zastupujete vědomí vyvinutého ducha v průběhu tisíců let. To je to, co máte. Přesouváte se do časů, kde si můžete vzpomenout, jaké to bylo mít moudrost, která nikdy nerozpoutala válku a nikdy žádnou další nerozpoutá. Ti moudří vědí, že válka není řešení. Znamená jen zhoršení situace. Historie ukáže, že to tak je. Představte si moudrost světového vedení, které na to pamatuje!

To je nádherná zpráva! Nikdy nebyla taková doba, jako je dnes. Není to stejné jako v minulosti. Věci se začínají měnit, a jsou zde tací, kteří to cítí. Oslavte tu změnu. Ať je to cokoliv, oslavte to! Ve vašem životě existuje laskavost lásky, která vám přinese dobré věci. Odhoďte strach z budoucnosti a začněte oslavovat, co má přijít. To je poselství dnešního večera a není jen od Kryona. Je to poselství nové doby. Můžete říci: „Miluji lidstvo kvůli tomuto a kvůli tomu, co má přijít“? Jestliže se vracíte zpět, abyste dosáhli budoucnosti, pak můžete.

A tak to je.
Kryon

* Kryon tady má na mysli průměrnou hodnotu aktivace DNA lidstva. Individuální lidé mohou být řádově výše. I o tom Kryon v minulosti hovořil.

 

Různé druhy zkoušek   22.12.2015 17:17  

"Ne všechny testy jsou tím, co byste nazvali negativní výzva. V této místnosti jsou vám dány mnohé druhy zkoušek. Ach, pracovníku světla, my víme, kdo jsi. Jak zacházíš s radostí? Když přijdou tví přátelé a řeknou: „Pojďme tančit. Půjdeme ven a pobavíme se. Chceme se smát. Chceme si vyprávět vtipy a být spolu. Budeme tančit!“ – co uděláte? Možná je to metafora, přesto pro některé z vás velmi aktuální. Někteří z vás totiž řeknou: „Ne. Víte, já jsem spirituálně laděná bytost – nemůžu dělat takové věci. Radši jděte beze mě.“ [Smích.]
Ti, kteří jsou duchovní, často jsou a chtějí být „velmi vážní ve věcech Boha“. Pokud jste to vy, pak jste právě selhali ve zkoušce z radosti! Ach, bude se opakovat. Vždy to tak je, protože to je mechanismus výzvy. Když je vám nabídnuta radost, kolik z vás ji odežene? Kolik z vás řekne: „Nejsem dost dobrý“? Když váš život začne navštěvovat energie, která vypadá slibně a nádherně, kolik z vás ji záměrně či nevědomky odežene? Selhali jste v testu z radosti! Ne všechny vaše výzvy jsou takzvaně negativní. Toto je příklad. I ten je velký. Kolik z vás má úsměv jako svůj přirozený výraz? Usmíváte se, když jste sami? Je radost vaším přirozeným stavem bytí? Pokud ne, tak proč? Toto je hluboký duchovní test růstu."

(Kryonova Kniha Devět - Nový začátek, Lee Carroll, překlad Marie Kuchařová; kniha je zatím teprve v procesu překladu)

Skrytá šablona mládí

Tento živý channeling byl přijat Lee Carrollem San Rafael, USA  12. 12. 2015 

Channeling je uveden krátkou meditací, kterou vedla Peggy Phoenix Dubro:

A tak jak váš dech vstupuje do vašeho těla, dovolte své mysli, aby došla na poklidné místo, aby tam spočinula. Prohlubte uvědomění si svého těla a dovolte svému dalšímu nádechu, aby vás dovedl trochu víc dovnitř, na to místo, kde je vaše srdce. A na chvíli dýchejte kolem svého srdce – uvolněte své tělo, zavřete oči, uvolněte obličej a dovolte svému srdci, aby se prostě stalo vaším domovem. Pozorujte, jak je příjemné tu být, spočinout, v tomto místě lásky – dovolte svému srdci, aby vám otevřelo svou náruč – můžete ji cítit kolem sebe, můžete cítit, jak dýcháte svým srdcem.

A jak dýcháte, pozorujete, že ve vašem těle existuje nová energie, která se ve vás usazuje, usazuje se, poněvadž jste požádali o transformaci, požádali jste o rekalibraci, požádali jste, aby do vás vstoupila boží láska, aby přinesla zázrak i dary, které s ní přicházejí. Aby vstoupil i Kryonův doprovod, andělé, Mistři, bytosti Světla, kteří přicházejí na tato setkání, udržují prostor, pomáhají vytvořit tento prostor, a pak setrvají, setrvají dlouho po tom, co naše fyzická těla odejdou (ze setkání – pozn. překl.), ale zůstanou s námi na úrovni srdce a na úrovni duše.

Znovu se nadechněte a ponořte se do nitra, spočiňte hlouběji na tom místě, kde nemusíte nic dělat, nemusíte ničím být, a pozorujte, jak dobře se cítíte v tomto prostém spočinutí. Jen buďte… Z tohoto krásného jemného místa klidu pochází i přijímání, dovolte si otevřít se mu, jemně, jak začínáte více a více integrovat energii (setkání) dnešního dne. A také přijímat od Kryona a jeho doprovodu – jejich lásku, uctění lidí. Přicházejí, aby byli s vámi, a půjdou s vámi, až budete odcházet.

Zdravím vás, drazí, já jsem Kryon z magnetické služby.

Přeji si, můj partnere (Lee, channeler – pozn. překl.), abys postupoval zvolna, vážil slova, ujišťoval se, že jsou správná, jak přicházejí. Toto je předposlední channeling roku 2015, vlastně jsou dva, které přijdou, říkám předposlední proto, že je před posledním z Kryonových setkání. A tak si přejeme přinést vám tentokrát informace pro budoucnost.

Někteří řeknou, že je to vědecký channeling. Není. Pak jsou ti, kteří mohou říci: „Kéž by vědci slyšeli, co dnes sdělíš, Kryone.“ A tak právě teď mi možná naslouchají (nahrávce či čtou překlad – pozn. překl.) ti, kterým bylo řečeno, aby naslouchali. Pokud jsi to ty, kdo v tuto chvíli poslouchá (čte), pak to posloucháš v budoucnosti, ale nemyslíš si, že je to budoucnost, protože pro tebe je to teď, i pro mne je to teď. Pro ty přede mnou to není teď. Jak se ti to doposud líbí?

Hovoříme k mnohým mimo časový rámec vašeho myšlení. Tento channeling bude možná přednesen později. Možná bude přednesen na místě, které neočekáváte, aby bylo potvrzeno to, co jste právě objevili. Aby bylo uznáno za platné, co existuje teď, ale ne ve chvíli, kdy channeling probíhal. Jste tím zmateni? Je to tento druh channelingu. Mému partnerovi běhá mráz po zádech, protože ví, že tato informace je krásná. Ví, že je patřičná, ví, že je vytoužená, a že lidstvo chce, co teď přichází.  A tak budeme postupovat pomalu.

Chci mluvit o objevu – o objevu, který bude učiněn, probíhá, a odvíjí se postupně. A před tím, než vám povím, co to je či jak to pracuje, předám vám něco k přemýšlení. Otázka: Je možné, že je ve vaší DNA šablona, která nese tajemství mládí? Šablona, která nepředstavuje jen data, je součástí molekulární struktury multidimenzionální DNA, může být aktivována a v určitých případech odhalena? A když se to stane, změní všechno ohledně lidské bytosti, které náleží.

Je možné, že je něco uvnitř každé jednotlivé molekuly vaší DNA, co vás může udržet při životě dvakrát, třikrát, čtyřikrát déle než teď žijete? Existuje šablona zrození – design, který se může stát chemií. V současnosti tam jen tak leží jako sada instrukcí mimo kompetence třídimenzionálního myšlení vaší DNA? Je to jiné“.

Co si myslíte o prorocích, kteří žili devět set let? Rovnou do toho skočím. Chci od vás, abyste si v sobě zodpověděli tuto otázku, pokud jste vědcem. Je to hloupost? Bylo to zaznamenáno mnoha způsoby na mnoha místech v různých zdrojích, že některé z postav, o kterých čtete třeba v posvátných písmech nebo třeba v knihách o historii, žily mnohem déle, než kdy žily jakékoli jiné bytosti. Ne jedna, ale hned několik jich žilo přes šest set let.

Za prvé: Je to možné? Za druhé: Existoval by nějaký důvod od Ducha či z Tvořivého Zdroje, aby se to přihodilo? Za prvé: Je to možné?

Sedím tady na židli, abych vám řekl, že to je nejen možné, ukazuje se, že se to stalo. V určitých případech s určitými lidskými bytostmi a pouze s muži. Žili dlouhý život kvůli rozmnožování rasy s jejich vědomím. Jednoduchý mechanizmus – mužské semeno je plodné až do smrti. U žen tomu tak není. Muži museli žít velice, převelice dlouhý čas, aby mohli předávat vědomí prostřednictvím mnoha, mnoha dětí do nového prostoru planety, která potřebovala toto vědomí. Věříte tomu? Teď víte, proč tomu tak bylo.

Jak byl tento muž či tito muži po tu dobu udržování při životě? To je jednoduché. Měli aktivovanou šablonu mládí. Teď používám terminologii, která není lékařská, není vědecká, můžete mít vlastní. Právě v této době existuje – zůstaňte naladěni! – v této době pro to opravdu existuje název, poněvadž tušíte, že to v biologii je.

Když u nějaké lidské bytosti dojde ke spontánnímu uzdravení, co se stane? Za prvé – je to skutečné, věříte tomu? Teď už jste o něco víc současní, vědci – viděli jste to, byly o tom zprávy, věříte tomu z toho důvodu. Za druhé – jak to probíhalo? Číslo dvě bylo vždy tajemstvím. A tento bod v sobě má spoustu energie. Někteří věří, že to způsobilo vědomí nemocného, proto se tomu říká „spontánní“. To by znamenalo, že prostřednictvím samotného vědomí, a možná bez toho, že by to člověk věděl, proběhla aktivace šablony. Bylo to tak rychlé a tak úžasné, že to bylo mimo to, co bylo rozpoznatelné jako možné ve 3D nebo v lékařské historii – téměř jako by tělo vyčistilo samo sebe. Buněčné omlazení bylo po několik dní či týdnů nesmírně zrychleno, aby vyčistilo to, co tam nepatřilo, aby byl život jedince zachráněn. Spontánní, automatický ústup nemoci, uzdravení toho, co tam nepatřilo. A to je skutečné.

A v druhé kategorii jsou ti, co řeknou: „Aha, to je placebo efekt.“ Jakoby přiřazení názvu vysvětlení bylo vše, co je zapotřebí a můžete záležitost opustit. (Kryon se směje.) „Ach, je to jen placebo efekt, pojďme se věnovat něčemu jinému.“ Co je, placebo efekt? To by mělo být vlastně „za třetí“. Placebo efekt je lidské vědomí, které skrze očekávání výsledků, dosáhne výsledků bez jakéhokoli dalšího důvodu, jen na základě toho očekávání. Tady máte vědomí, které vládne chemii těla. Úplné a kompletní očekávání, které aktivuje šablonu!

Pohovořme si trochu o vědě. Existuje obor zvaný kvantová biologie. Je skutečný, existuje a pracují v něm lidé a premisa je tato: Biologie, stejně jako ostatní fyzika, má kvantové oblasti. Proto samotná molekula DNA či jakákoli jiná molekula musí mít kvantové atributy stejně tak jako 3D atributy. A proto je to z různých důvodů kontroverzní. Očekáváte kvantovost ve fyzice, po léta patřila do fyziky, a přesto zde existuje zeď, bariéra, která se vztyčí, když mluvíte o (kvantovosti) biologie, jakoby biologie nebyla fyzikou. Ale ona je. Biologie je ve skutečnosti primárně fyzikou, poněvadž chemie závisí právě na stejných věcech, na kterých závisí kvantovost. Oběh elektronů kolem atomů, které se spojily, aby vytvořily určitý druh chemie života. Ve vědě o životě je to ještě daleko hlubší než mimo ni. Otázka: Je to skutečné?

Kvantová biologie, studium kvantovosti v biologii a vědě o životě jsou skutečné. Co dosud objevili? Objevili, že některé kvantové energie vlastně mění DNA zajímavým způsobem. Nevědí proč, nevědí co, ale pokud je mnoho druhů kvantové energie aplikováno na chemii mnoha druhů, existují reakce. Nevědí proč.

Lékaři, dovolte mi k vám promluvit. Existuje očekávání, že v určitých molekulách jsou věci, které by měly být vidět, ale vidět nejsou. Vidíte jejich výsledky v kvantových pokusech, ale nemůžete je vidět elektronovým mikroskopem. Ty věci by měly existovat, aby vytvořily ty výsledky pokusů, ale nevidíte je. Jsou neviditelné. Drazí, nejsou neviditelné. Jsou multidimenzionální. To jste tušili.

A to nás přivádí k tomuto závěru: šablona uvnitř těla, o které jsme mluvili, existuje v mnoha molekulách, včetně molekul DNA – je viditelná pouze tehdy, když je vystavena multidimenzionální síle. Zopakujme to. Jinými výrazy, můj partnere (Lee). Tady je to znovu: tušená energie se ukáže, když určitou molekulu vystavíte dalším kvantovým energiím. Tečka. Jedině tehdy můžete uvidět, co tam je. A když ji začnete vidět, začne mít vzory shluku. Vzory, které nemusíte rozeznat, poněvadž jste je dosud nezahlédli ve 3D biologii. Ale vždy jste je tušili. Nazvěme to tím, co si myslíte, že to je: shluky mládnutí. Ta šablona mládnutí, která by tam měla být. Když jsou učiněny určité pokusy, šablona se na chvilku ukáže a pak se zastaví.

Někteří aplikovali magnetismus jako multidimenzionální sílu, aby tu šablonu odhalili. Ten pokus probíhá následovně: vezmete látku, vystavíte ji určitým magnetickým polím, podíváte se na to nejlepším způsobem s elektromagnetickým mikroskopem a hledáte to, co jste tušili, že tam bude, a hle, částečně toho kousek spatříte. Je to tam.

Před kolika lety jsme vám říkali o magnetismu? Před kolika lety jsme vám říkali, že magnetismus je obor, který bude součástí biologie a až přijdete do styku s tím, co se nazývá „magnetismem tvůrce“? Až se naučíte vytvářet magnetická pole, která navrhnete a smysluplně je umístíte, tehdy se začnou dít věci! Ne jen s prostým magnetem. To nestačí. Musíte přijít s něčím víc. Ale až se to stane, drazí, bude to multidimenzionální síla, kterou mimochodem magnetismus označuje, multidimenzionální síla odhalí atribut šablony molekul mládnutí, která je ve všem. Ta šablona je ve všem. Spontánní uzdravení je výsledkem šablony aktivované lidským vědomímněkdy přežitím, někdy strachem a někdy božským zásahem. A viděli jste to znovu a znovu a znovu.

Další věc, která se stane: v biologii se zvyšuje uznání kvantovosti a začínáte studovat utváření životní síly. Ta je teď jiná, poněvadž je vystavena kvantovým energiím. Odhalení toho, co je tato šablona, bude možné uvidět dokonce částečně i ve 3D. Když bude správně vystavena energiím, ukáže se. A pak se začnou dít věci.

Teď obraťme list. Vědci, vy teď můžete přestat číst a poslouchat, poněvadž budeme mluvit o věcech, které u vás vyvolávají obracení očí v sloup. Až odhalím, co skutečně je innate (vrozená moudrost těla – pozn. překl.), řekli byste, že to tak nemůže být, že to tak prostě není.

To chytré tělo, které byste nazvali innate, má naprostou kontrolu nad projevením vzorce mládnutí. Když použijete multidimenzionální síly, innate se jich chopí a projeví to, co by se projevit mělo. Innate je chytrá inteligence těla, která nemá žádný zdroj, který byste vy nazvali zdrojem. Není ve vašem mozku, innate není funkcí mozku. Mozek je počítač, který s vámi přežívá. Něco uděláte a mozek si to pamatuje – když se zraníte, neuděláte to znovu. Máte zkušenosti, které vám pomáhají přežít okamžik za okamžikem. Jste ten, kdo si „pamatuje“. To je ve vašem mozku. Kreativní věci, které se vám stávají, pocházejí ze šišinky, už jsme vám to řekli dříve. Věci, které jsou mimo mozek a šišinku, jsou součástí triády, která zahrnuje také srdce. Srdce je tak důležité! Vlastně je zapojeno v některých věcech, o kterých vědci říkají, že je dělá mozek. Je to srdce, kdo je dělá. Někteří řeknou: „Srdce nevykonává funkce mozku.“ Ach ano, vykonává! V srdci jsou synapse, pokud je chcete najít, v srdci je magnetismus, pokud ho chcete najít – srdce pracuje mnoha způsoby. Ale není to innate.

Takže, co je innate? Jak funguje? A co se děje?

Už jsme hovořili o budoucnosti lidstva, která se bude utvářet rozdílně. Součástí toho, co přijde, jsou děti, které se narodí s mnohem rozvinutější innate. Jinými slovy, se schopností propojit to, co zažily v minulém životě, s tím, co zažily v tomto životě, aby nedělaly stejné chyby dvakrát. A to je innate. Stejně jsem vám dosud neřekl, odkud pochází, že? Ale povím vám to. Dítě si spálí prst o kamna a nikdy se po zbytek života kamen nedotkne. To je funkce mozku, že? Má s tím něco společného innate? Ó ano! Víte, innate je chytré tělo ve spojení s mozkem, vše je integrováno.

Poslechněte si tohle, už brzo vám povím, jak innate rozeznáte. Tohle dělá innate s nově narozeným: nově narozený se kamen nedotkne, protože si z minulého života pamatuje, jaké to je, přenáší si tu zkušenost, a vy jí budete říkat instinkt:Nedotýkej se kamen.“ Nově narozený si taky bude pamatovat chyby, které udělal a které mu způsobily emoční stresuž je znovu neudělá. Nově narozený si přinese moudrost z chyb minulého života a část těch chyb se projeví emočně a fyzicky. Byl to mozek, mohla to být šišinka společně se srdcem, ale je to innate, co to spojí dohromady a pomůže mu, aby si to pamatoval a přenesl do budoucna neporušené, jako instinkt.

A teď vám povím, co innate je, a je to matoucí, protože to pak budete linearizovat. Nedokážete pochopit, jak se přenáší z jednoho života do dalšího, protože nevíte, jak multidimenzionální věci fungují, zejména když se to týká duše. Innate není duše. Existuje hebrejské slovo, které má význam „jet“ a to hebrejské slovo pro „jet“ je Merkaba. A Merkaba lidské bytosti dosud nebyla definovaná správně. Co dělá? Merkaba je obrovská, osm metrů široká! U každé lidské bytosti. Je to multidimenzionální pole, které je tvořeno biliony a biliony molekul DNA. Molekuly DNA jsou totožné v celém těle. Každá z nich je totožná a pro vás taky jedinečná. Teď vám řeknu, že když se spojí, pokud to chcete tak říci, protože ony jsou vždy spojeny – vytvoří pole kolem těla. To pole je multidimenzionální, spirituálně bylo vždy viděno a známo jako Merkaba. Vítejte u innate! Kolektivně je vaše DNA tím, čím je innate. DNA se nemůže rozebírat na jednotlivé části jako jedna nebo druhá věc. Je buď kolektivní, nebo neexistuje. Řeknu vám něco, DNA rozhoduje, kdy zemřete. Innate rozhoduje, kdy zemřete. To pole kolem vás se vzdá ducha. Není to mozek. Když se zastaví mozek, nic nepokračuje a přijde smrt, ale co když selžou ledviny, v jakou chvíli je smrt jistá? Když nemůže být činné to či ono, někdy to nedává smysl, když smrt nastane. A ti, co to v nemocnicích znovu a znovu sledují, vědí, že se v těle děje něco jiného – něco, co nazvu inteligencí smrti. Když innate vidí, že přichází už jen utrpení, spíše než aby jím prošlo, přijde vypnutí. To je innate. Toto je moudrost těla, protože toto je skutečně moudré.

Poslouchejte, je to také innate, co se vrací v následujícím životě, protože innate je spojená s duší, šišinkou a vším, co je – je to Merkaba. Vaše Merkaba je stejná jako ve vašem minulém životě, a i vaše duše je stejná, jako v minulém životě. Přenášíte si s sebou jinak vzorovanou DNA, která má stejnou Merkabu jako v posledním životě. Nesnažte se to pochopit, nemůžete. Protože toto je multidimenzionální a spirituální mechanismus. Je nádherné vědět, že vy, podstata toho, kdo jste, přechází (ze života do života – pozn. překl.) znovu a znovu. Kdybyste se mohli setkat se sebou v minulém životě, a mnozí z vás to udělali, pak uvidíte jinou tvář, ale stejnou Merkabu, stejnou duši, stejnou innate. Innate ví vše o každém jednotlivém životě, který jste prožili. Innate vás zná lépe, než se znáte vy. A když se začnete dostávat do styku se svou innate, tehdy se začnou dít věci. Včetně schopnosti aktivovat šablonu mládí. Posloucháte? To se stane. Lidstvo začne žít déle z nejrůznějších důvodů, ale když budete schopni aktivovat vzorec mládí uměle s pomocí dalších kvantových polí, bude to obnovením toho, co bylo chrámem omlazení. Řekli jsme vám, že se to vrátí, jen to bude vypadat jinak. A to další, to jsi ty. Ty s tebou. Kolikrát jsme vám říkali, že to už nepotrvá dlouho a vědomí jemně vyladěné lidské bytosti na sebe přebere atributy života v mistrovství. Budete žít velmi dlouho…

„Kryone, jak do toho všeho zapadají kmenové buňky?“ (Kryon se směje.) Tam jsou ty šablony! Tam jsou ty šablony. A kmenové buňky jsou v úplně každé buňce, kterou máte. Pořád tam jsou. Dokonce i to je kontroverzní, ale už se to začíná ukazovat a vy se to učíte. Existuje urychlení v technologii zkoumání kmenových buněk, ale ani to není nezbytné. Přijde doba, kdy budete používat své vlastní kmenové buňky místo jakýchkoli jiných z jakýchkoli jiných zdrojů, protože to jsou ty, jejichž šablonu si opravdu přejete.

Innate. Nadcházejí věci, které nečekáte. „Kdy přijdou, Kryone?“ Odpověď je ano. (Kryonův způsob, jak reaguje na otázky, na které nelze odpovědět konkrétně – třeba datem. - Pozn. překl). Až jim dovolíte, aby přišly. Až bude na planetě dost světla. Poslouchejte – až bude na planetě dost světla, aby tyto objevy nebyly použity na zbrojení. Tehdy nastanou nové věci. Slyšíte mě? „Kdy to bude?“ Drazí, právě teď procházíte bojem mezi světlem a temnotou, to víte. Až to pomine, světlo bude na této planetě převažovat – to znamená, že integrita začne vítězit nad ne-integritou – v obchodě, vládě, ve všech věcech. Začnete vidět posun v tom, co lidé budou ochotni přijmout a co ne. Nejprve to přijde od lidí a to pak podnítí ty ostatní záležitosti. Tehdy začnete pozorovat, že se takové věci dějí. Už teď se připravují. Něco z toho už teď bylo objeveno. Říkám vám to, protože Kryon neodhaluje věci, které nejsou objeveny. Musejí být nejprve objeveny – to jsou. Ale typicky, typicky jsou v prvopočátku. Potrvá dlouho, než budou vytříbené, ale šablona je tady a někteří to vidí.

„Kryone, co ta šablona způsobí?“ Přesně to, co si myslíte, že způsobí. Omlazování buněk bude téměř dokonalé, telomery se nebudou zkracovat, tělo nebude stárnout. „Kryone, to způsobí sociální problémy, že? Příliš mnoho lidí na planetě a nedostatek jídla, je to tak?“ (Kryon se směje.) Můžu to říci znovu? Ach, jak je to od vás 3D! Přijdete na to, jak vznikají děti, budete v tom moudřejší. Zjistíte, jak pro planetu vytvářet potravu multidimenzionálními způsoby. Víte, co se stane, když vystavíte semena laskavým multidimenzionálním silám? (Kryon se směje.) To není GMO! Rostlina sama ty síly přijme jako laskavé znamení. Stejně jako u  innate s jejím šablonou. Myslíte, že životní síla rostlin také může mít něco takového? Umíte si představit pěstování dokonalých plodin s pěti či šestinásobným výnosem, žádnými pesticidy a jen trochou hnojiv? Obilí, které roste samo o sobě, protože teď coby životní síla „ví“? A vy potřebujete, aby rostlo. Jaký to koncept! Je možné, že lidské vědomí se může dokonce rozšířit do rostlin a zvířat? To je teprve začátek.

Právě teď vám umožňuji nahlédnout do nádherné budoucnosti. A ti, kteří poslouchají (či čtou), a ti přede mnou (v sále), tak jako všechny lidské bytosti, říkají totéž: „Doufám, že to přijde hodně brzo. Ach Kryone, kéž to máme hned teď, teď!“ Přeji si, abyste byli klidní, protože u toho budete. Chápete? Možná budete vypadat trochu jinak, ale budete tu. Drazí, jste staré duše a ještě jste na této planetě neskončili. Budete tu, slyšíte? Chci, abyste se na to připravili, abyste oslavili, že se to stane. Chci, abyste viděli pravdu v tomto channelingu. Chci, aby mne právě teď prověřila vaše innate. Vaše Merkaba je mocná a je jich tu v místnosti tolik! Prověřte mne a vnímejte, co tu je!

Vězte, že je to pravdivé a je to vaše – díky tomu, co jste vykonali a konáte! Je to váš odkaz a vaše budoucnost. A už bylo načase.

A tak to je.

KRYON

Konec roku 2015

Následující channeling byl přijat 13. 12. 2015 v San Rafael v Kalifornii

Zdravím vás, drazí, já jsem Kryon z magnetické služby.

Pro ty, kteří toto pouze slyší – jsme právě v uvolněné pozici (pozn. překl.: před channelingem proběhla meditace). Lidé mají tolik otázek. Ptají se na své životy, na dění, energii, neférovost… a je to přesně podle rozvrhu.

Toto je poslední channeling, který bude v roce 2015 publikován. A tak chci, aby to byla zpráva – nejen pro ty, kteří toto poslouchají později nebo zde. Je to zpráva o tomto roce pro staré duše. Mohl bych vám dát seznam a vy byste si ho mohli zapsat, ale chci, abyste to skutečně vnímali – ne jako intelektuální či politický seznam.

Nejprve chci, abyste poznali, že nejste sami. Staré duše, právě teď jsou s vámi v této místnosti energie, které nedokážete vysvětlit. A jsou laskavé. Je zde nádherná energie, která vás zná. Je tu Tvořivý Zdroj. Můžete ho pojmenovat, můžete mu dát všechna možná jména, ale je větší než kterékoli z nich. Mnozí z vás to cítí celý svůj život a jiní to necítili nikdy. Ne takto. Není to pocit přítomnosti rodiče, ale laskavého pomocníka, který je vaším bratrem, sestrou, vaší součástí. A tento pocit zaplavuje tuto místnost mírem poznání, že není žádná náhoda, že jste tady.

Pokud toto posloucháte později, pak chci, abyste věděli, že tento doprovod je i váš. Můžete se ptát: „Jak je to možné? Tohle poslouchám později a ty jsi tu teď.“ Opakuji, že je to vaše 3D předpojatost, když se domníváte, že se nemůžete naladit na energii, která není ve vašem čase. Můžete. Vy, kteří toto posloucháte později – slyšíte můj hlas? Ano. Proč tedy necítíte, co tu je? Tento multidimenzionální kousek Boha Stvořitele ví, že jste v místnosti, i když to posloucháte (nebo čtete) později. Jsme větší, než myslíte.

Nacházíte se na křižovatkách. A mnozí z vás jsou frustrovaní z podrobností, které tento posun přináší. Otázky, které kladete, jsou dobré. Velmi dobré. Zároveň však vedou k frustraci, protože lidská bytost ve společnosti, kterou chcete změnit, není příliš trpělivá. Občas frustrovaně lomíte rukama: „Proč jsou věci tak, jak jsou? Proč nemohou být lepší, když je tak ostatní vidí?“ Povím vám proč – protože staré duše v této energii jsou futuristé. Tady je to, co tím myslím: představte si právě teď všechny ty, kteří se na vás dívají s laskavostí a dodávají vám klid – fakt, že není žádná náhoda, že jste zde. Jste tu z určitého důvodu. Chci, abyste si něco představili.

Představte si, že se díváte na architektonické plány budoucí budovy. Díváte se na ty plány a říkáte: „Aha. Aha. Tohle jsem věděl, tohle jsem věděl. Tohle je dobré a tohle je taky dobré.“ A uvědomujete si, že se díváte na budovu, která vyrábí svou vlastní elektřinu a svou vlastní vodu. Dělá všechno. Ta budova je ekologicky fér a je spolehlivá. Ctí Gaiu a lidstvo. Je to budova, ve které můžete být a mít z toho dobrý pocit.

Některé z vás ale tyto architektonické plány frustrují, protože když se rozhlížíte kolem, tak vidíte, že jsou stavěny i jiné budovy. Ale ty budovy jsou špatně! A to není fér – pro lidi, kteří je stavějí ani ty, kteří v nich budou žít. Je to špatně! Vy máte plány pro novou budovu. Co s tím uděláte? Toto je frustrovaný futurista. Protože to, co nazýváme vaší Akášou, co přichází s vámi, co je vaší životní lekcí, co jste vy – to vidí, že existují lepší způsoby! Proto tu jste.

K čemu je dobré, když budete frustrovaní? Jak to komukoli pomůže? Existuje stará metoda – můžete jít ven, držet cedule a křičet na ty, kteří stavějí staré budovy, pokud chcete. Budete odmítnuti. Nebude to k ničemu dobré. Chci, abyste se soustředili na plány, které máte před sebou. Proto tu jste. A ten plán před vámi může být těžko uchopitelný, ale budete vědět, že existují lepší způsoby. Chci, abyste se soustředili nejprve na postavení prvního patra mrakodrapu. Jen na materiál, na shromáždění těch podobně smýšlejících, kteří mají lepší nápady. Pochopte, na božské úrovni, že to chvíli potrvá. A že vaše frustrace ničemu nepomůže, pokud nejste aktivní. Zaměřte svůj pohled na to, pro co jste se zrodili. Ne abyste byli frustrovaní, protože to víte lépe, ale abyste se soustředili na ten plán. Toto je metaforické, že? Před vámi přeci nejsou žádné plány. Ale dokážete vidět lepší způsoby dělání věcí. Dokážete vidět lepší způsoby, jak pracovat s planetou. Dokážete vidět vyšší vědomí v celé vaší společnosti.

To, jak sestavujete vládu, je vaše karma. To, jak strukturujete věci, je vaše věc. Není to věc Boha. Ale vědomí, které dnes máte a které je vyšší než kdykoli předtím, začíná odhalovat lepší způsoby. Vy se pak stanete novým systémem. Někteří s tím budou souhlasit, nepůjdou ven, aby zastavili to staré, ale místo toho budou tvořit nové, takže ostatní to pak uvidí a řeknou: „No páni! Uděláme to po tvém.“ Můžete odpovědět: „Jsem jen člověk, nejsem stavitel. Nemůžu změnit to a nemůžu změnit tamto.“ Pak jste ale nedávali pozor, když jsme vám říkali, co dokáže vědomí. Může ovlivnit zemi kolem vás, lidi kolem vás. Už jen vaše vyrovnané myšlenky ohledně budování prvního podlaží s pomocí nových architektonických plánů způsobí, že tyto plány budou realizovány se staviteli – s lidmi, kteří jsou za to zodpovědní, s čelními představiteli – ale ne protože si stěžujete. Ne protože jste frustrovaní, ale protože je zde přítomné nové paradigma, protože se soustředíte na realitu této země. Vidíte to a je vám v tom dobře. A tak se začínáte poohlížet po ostatních, kteří jsou jako vy – poměrně brzy dojde ke shodě.

Drazí, toto je jiné, než to bývalo. Jste na místě, které vytvořilo změny ve vaší zemi (USA), protože smýšlíte svobodně. A vytvořili jste tyto změny, protože se na vás lidé dívali a viděli, že to funguje. Jste na skvělém místě, abyste nemuseli být frustrovaní, ale abyste mohli ukazovat budoucnost. Postavte tu budovu. A tady je něco, co chci, abyste věděli – vy všichni. Máte podporu. Kolikrát vám to musím říkat? Ve staré energii byste prosili a žadonili kvůli realizaci každé myšlenky. Nyní jsou vaše myšlenky přitažlivé – přitahují ostatní. Jsou „chytlavé“. To znamená, že to, co navrhujete, ostatní nadchne a tak řeknou: „Ano, máš pravdu. Uděláme to tak. Aplikujeme to tady a tam a ještě támhle.“ A zatímco jste dříve byli sami, staré duše – zdálo se, že musíte bojovat se svou rodinou a s celou Zemí – nyní je to chytlavé. Ostatní to uvidí a řeknou: „Ano, máš pravdu. Tohle je skutečně lepší nápad. Vyzkoušíme to. Prima. Pojďme najít pár dalších.“ Najde si to cestu do všech oblastí vaší společnosti, ze kterých jste frustrovaní. Do energetiky, finančnictví, farmaceutického průmyslu i vlády. Najde si to svou cestu skrze váš laskavý, klidný postoj budování budoucnosti, místo abyste si stěžovali na staré způsoby. Frustrace? Ta nic nevybuduje.

Doprovod na tomto místě – a nazývejte ho, jak chcete – se na vás právě teď dívá. Chci, abyste právě teď, na tomto místě, cítili SKUTEČNOST laskavé energie toho, kdo jste. Chci, abyste vnímali hustotu lásky – říkejte jí láska, uznání či usmívající se energie, to je jedno – netlačí na vás, do ničeho vás nenutí, nic po vás nechce. Říká jen: „Chci, abyste se uvolnili a odpočinuli si v mé náruči. Chci, abyste cítili, že jste v pořádku. Ve správnou chvíli na správném místě. A že bitvy, kterými budete procházet v příštím roce, v tom dalším a ještě dalším, jsou bitvy, které můžete konečně vyhrát! Konečně! Kousek po kousku.“ Budujte první patro toho mistrovského díla zvaného mír na Zemi. Musíte to udělat pomalu. Děje se to jen po malých částech. Synchronicita vám přinese kousky a části, ovšem jen pokud se nebudete točit ve frustraci. Pak totiž budete sami ve své místnosti a točit se stále v tom samém, zatímco ostatní budou stavět budovu. To je nové paradigma. Nový způsob reakcí. Je to mistrovství. Vyspělost.

Je možné, že Stvořitel vesmíru ví, kdo jste? Ano, drazí. Oči celé galaxie, samotného středu Tvořivého Zdroje se na vás dívají. Vy jste jediní, kteří tím v této době a této galaxii procházejí. Chci, abyste se PEČLIVĚ dívali na všechno, co se děje na této planetě, a sledovali jste posun, který se zde odehrává. Lidé se začínají probouzet a odhalovat věci, které nejsou vhodné, ale dříve se o nich mlčelo. Začínáte otevírat konzervy a uvnitř nacházíte ošklivé věci. Budou ti, kteří ošklivé věci uvidí, prominou je a pak budou stavět. A pak budou ti, kteří uvidí ošklivé věci a použijí je jako výmluvu pro to, aby si na ně mohli stěžovat. Každopádně se ale ošklivé věci objeví. Ty konzervy nesou jméno každého ošklivého aspektu společnosti.

Pomalu začnete žádat o integritu. Přijde doba, kdy vaši politici pochopí, že nemohou být zvoleni, když uvidíte, co dělají. Přijde doba a systém, kdy budete sledovat, co dělají, a oni to vědí. Budou muset očistit své jednání, protože budou sledováni způsobem, který vám ještě nemůžu ani vysvětlit, protože jsou to nové technologie „pozorování“. Ještě ani netušíte… Před dvaceti pěti lety jsem vám říkal, že přijde něco, čemu se bude říkat sociální sítě. Pokoušel jsem se vám to vysvětlit. Nešlo to. Nemůžete vysvětlit věci, které jsou pět kroků vzdálené od toho, co máte teď. Když nemáte číslo dvě a tři, pak nemůžete pochopit to, co bude krokem čtyři – a v kroku čtyři bude systém, který vám umožní vidět, prozkoumat a sledovat vše, co vaši vůdci dělají. A oni to tak budou chtít. Nadejde den, kdy integrita bude věcí cti – bude to něco, na co vy i oni budete pyšní. Nebude to o tom, jak chamtiví mohou být a kolik toho dokáží skrýt. To vám bude připadat tak zastaralé a ošklivé… Budou to způsoby minulosti. Právě jsem vám řekl, že vám to historie ukáže – bude to doslova otočení stránky. Přechod od starých metod k novým. Přicházejí nové vynálezy, aby vám pomohly.

V USA máte struktury, které jim budou bránit v tom, aby se odehrály. Proto se mohou objevit v jiných zemích, kde není žádná struktura. Chci, abyste se na to připravili. Vaše struktury budou možná jednou zostuzeny, aby se změnily, protože to jiné země udělají lépe. Chci, abyste se na to připravili. Existují paradigmata, která nečekáte. Neuzavírejte tak těsně tu krabici, ve které si myslíte, že víte, kde co je, odkud co přijde a kde se to stane. Ale vězte, že se to stane. A až se to bude dít, poskytne vám to stavební bloky pro první podlaží. Nebuďte frustrovaní. Buďte v míru s tím, že jste ve správnou dobu na správném místě a přemýšlíte o správných věcech ze správných důvodů. Už za to nebudete biti. Už nebudete potlačováni, už na vás nebudou ukazovat prstem a říkat, že jste v nepořádku. Lidé začnou vidět smysl v tom, co říkáte.

Opět vám dám futuristický pohled, protože vy jste futuristé. Vaše Akáša se probouzí k lepším nápadům, staré duše. Jste ti, kteří ukazují cestu pro planetu. Jste moudrostí planety a jste takoví, jak se čekalo, že budete. To jsou dobré zprávy. Jsou to velmi dobré zprávy. Ale jak toho dosáhnete? Povím vám o staré předpojatosti – je to žití ve staré energii a myšlení ve stylu „takhle to funguje, vždy to tak fungovalo“ – pokud takto smýšlíte, pak žijete v krabici, kterou jste uzavřeli. Existuje nová krabice (Kryon se směje), která nemá žádné strany, víko ani dno – a my vás žádáme, abyste vstoupili přesně do takové, pokud už nějakou krabici potřebujete. Neomezené myšlení. Způsob hledání nových způsobů a hledání pomoci s jejich realizací. Ne frustrace.

Přichází rok 2016. Numerologicky představuje číslo devět – dojde k dokončení určitých věcí a odhalení jiných věcí, které nečekáte. Pokud vás zasáhne šokující odhalení, nepatlejte se v něm. Očekávejte ho a pak díky němu vybudujte nové věci, místo abyste trestali ty, kteří to udělali. Pochopili jste rozdíl? Kam vložíte svou energii? Můžete budovat na chybách nebo si v nich libovat. To je součást nového paradigmatu. Pohyb vpřed místo pronásledování a trestání. To je zcela nová myšlenka – kde by měla být vaše energie? Víte, že toto je urychlení budoucnosti – to, když začnete měnit paradigmata toho, co se stane, když objevíte chyby a vady. Na planetě se stane něco ošklivého – vy to vidíte v médiích. Točí se to ve spirále stále dokola. Stále dokola se díváte na stejné zprávy – den co den. A tak ta událost, která se stala jednou, se zopakuje stokrát. Vědomí ji uchovává do nekonečna. To je to, o čem mluvím. Místo abyste se pohnuli vpřed a uviděli jste, co je dál a co je nádherné, neustále se točíte v tom, co se stalo a v tom, jak moc byste se toho měli bát… Drazí, vy jste ti, kteří ukazují cestu. A máte pomoc.

Chci, abyste cítili, jak vás tento doprovod právě teď objímá. Chci, abyste vnímali fakt, že právě teď říká, že jste na správném místě ve správnou dobu. Skutečně jste. Každý z vás má jinou cestu. Každý z vás. A my víme, jaké cesty to jsou. Máte v sobě kousek Boha Stvořitele. Říkal to i každý mistr, který kdy kráčel po této planetě. Mistři vás žádali, ať v sobě najdete to, co je klidné a vyspělé – to, co nereaguje vztekem a činem, který by byl jiný než laskavý a krásný. Předkládali vám to znovu a znovu, ale byly doby, kdy to bylo potlačeno a nefungovalo to, ale tentokrát to fungovat bude. Protože vaše světlo bude na této planetě vidět. Paradigma klidných reakcí, posun vpřed a pokrokovější nápady budou vnímány jako nádherné a správné mnohem větším počtem lidí než kdykoli dřív. Jsou připravení na to, co máte vy. Mluvím k mnohem většímu počtu lidí, než kolik vás je v této místnosti.

To je naše poselství. Nemohlo by být jasnější. Časy se změnily. Ale co víc – poměr mezi světlem a tmou se začíná měnit tak, že světlo vítězí, a to, co se snažíte dělat, pracovníci světla, bude vnímáno velmi odlišně. Máte tolik pomoci! Přijdou někteří a budou vás financovat. Jsou připraveni a vy je objevíte. Bude to fackou do tváře starého paradigmatu, které říká, že se to nemůže stát, protože velké peníze jsou oddělené a zkorumpované. Počkejte a uvidíte. Peníze tam, kde jste si mysleli, že žádné nejsou – peníze, které budou podporovat věci, které nikdy dřív podporovány nebyly. To protože na ně posvítíte. A bude to dávat smysl – bude to dávat ekonomický smysl, bude to dávat smysl integrity, bude to dávat smysl pro měnící se planetu. Přicházejí věci, které vás překvapí. Vydržte. Ne všechno bude dobré. Přicházejí určité zvraty. Nedělejte však to, že byste se na ně podívali a vzdali to. Temná strana bude tlačit ještě více tvrdě, když na ní budete tlačit. Neskončilo to. Ale skončí to. Vytrvejte. Potřebujeme vaše světlo a jeho sílu. Teď ještě víc než kdy dřív.

Už dříve jsme sledovali planety v této fázi. Víme, co přichází. Přímo před vámi je bitva a vy ji vyhrajete. Jen musíte pevně nést světlo. Nenechte si ho vzít! Máte podporu, drazí. Stojíme přímo za vámi. A stejně tak i miliony dalších, kteří ještě nepředstoupili, ale které cestou potkáte a budete šokováni a překvapeni. I oni jsou s vámi. Toto je budoucnost. A takové je naše poselství.

Chci, abyste odsud odešli a smýšleli jinak, než když jste sem přišli. Chci, abyste hledali důkaz toho, o čem hovořím. Odlišné způsoby dělání věcí. Uvidíte zprávy o věcech, které jste nečekali. A pak si vzpomenete na má slova. Je to skutečné a děje se to. A není to nezbytně ezoterické. Vítejte na nové Zemi.

A tak to je.
Kryon

Budoucnost DNA


Tento živý channeling byl přijat v Minneapolis, Minnesota 1. srpna 2015

Tento živý channeling byl upraven [Leem a Kryonem] a doplněn pro lepší porozumění čtenářů. Často se totiž stává, že živý channeling má v sobě energii, kterou psané slovo nenabízí. Užijte si tedy toto rozšířené poselství.

Zdravím vás, drazí. Já jsem Kryon z magnetické služby. Můj partner ustupuje stranou, jak musí, aby mohlo proběhnout toto spojení. Ví, o co jde – dělal to už mnohokrát. Stojí stranou, pokud to tak chcete nazvat, a poslouchá tak jako vy. Na rozdíl od vás je ale trochu rozptýlen, a již dříve o tom mluvil.

Teď nemluví on. Mluvím já, a znovu říkáme, že příjem musí být čistý, abyste poznali, o čem je řeč. Mluvím o tom, co je mimo jeho znalosti a mluvím o skutečné energii této planety, která je právě teď fyzická. Mnohokrát jsme mluvili o zvláštní fyzice, ale dnes tomu bude jinak. Raději budeme mluvit o fyzických, trojrozměrných věcech, které vás ovlivňují prostřednictvím multidimenzionálního zdroje, který mění to, co znáte a čemu rozumíte.

Planetární posun byl mnohými prorokován

Řekli jsme to před lety, že na planetu přicházejí fyzické změny. Tato proroctví byla jasná svým vlastním neurčitým způsobem, a říkají, že se posune samotné vědomí planety, a že se planeta stane „jemnější“ v lidství, a že by mohly nastat nečekané věci. Dokonce jsme vám řekli, že by se mohla objevit tzv. divoké karty a že jich bude víc. Tyto divoké karty jsou nečekané nebo nepravděpodobné věci – nečekané svět měnící vynálezy, nečekané činy druhých a dokonce i nečekaná laskavost. Přichází k vám jemnější energie, která je velmi příjemná, a mnozí řekli, že je to dobrá předpověď a nádherné proroctví. Chci vám sdělit, co se ale opravdu děje, a chci vám předat základní abecedu, jak tomu říkáte. Chci vám předat fyzickou 3D realitu toho, co se děje kolem vás.

Něco z toho se vám bude jevit jako shrnutí, ale není tomu tak. Jde o spojení mnoha malých kousků, které jsem vám předal dříve, abych ukázal, k čemu dochází dnes. Předmětem je DNA. DNA není jen nějaká chemická molekula ve vašem těle. Je to multidimenzionální kousek božství. Ta molekula, které říkáte DNA, je po celé galaxii, moji drazí. Je to život a je to způsob životních forem všude. Je to vzor a geometrie života všude a vy to jednoho dne spatříte, až dokážete prozkoumat jiný život, který naleznete mimo vaší planetu. DNA se může měnit pouze skrze fyziku, protože je to fyzika, která kontroluje chemii. To se má změnit.

Fyzika vědomí

Dovolte mi, abych shrnul některé věci, které jsem řekl v minulosti, abyste mohli spatřit, jaký to má vztah k dnešní lekci. Před dvaceti šesti lety, když jsem začal předávat poselství, jsem svému partnerovi řekl, aby napsal ve své první knize (Konec času – pozn. překl.), že magnetická mřížka Země se posune. A opravdu, stalo se. Toto je nyní vědecká historie a magnetický sever se od té doby posunul o několik stupňů.  Předal jsem poselství, že vaše magnetická mřížka se vztahuje nebo je propletená s fyzikou lidského vědomí. Buďte si jisti následujícím: vědomí není nějakou nehmotnou ezoterickou věcí, kterou není možné změřit. Je to skutečná fyzika, kterou jste jen ještě nespatřili. Mnohé experimenty na planetě si v této chvíli uvědomují, že síla magnetického pole skutečně hýbe masovým lidským vědomím (že je tu spojitost se soucitnými  událostmi na planetě). Až dokážete změřit multidimenzionální pole čistším způsobem, dokážete spatřit vztah mezi magnetickým polem Země a lidským vědomím. Mohli byste tedy říci: Kam jde mřížka, jde i lidské vědomí“. Teď už víte, proč mi říkají „magnetický mistr“.   

Magnetická mřížka a přicházející změna

Měli byste si uvědomit, že mřížka se v lidské historii mnoho neposunula a zůstala téměř nehybná během mnoha lidských životů. Ale v roce 1987 se začal velký pohyb. A důvod? Hýbe se, aby mohla být umístěna tak, aby něco získala – něco očekávaného, co přichází. Přemýšlejte o tom jako o přesouvání vašeho nábytku, abyste mohli lépe vidět něco, o čem jste nevěděli, že je to viditelné. Znovunastavení mřížky je kvůli něčemu přicházejícímu, co nazveme „evoluční energií“ a je to fyzické. Je to opravdu fyzické! Ve skutečnosti to opravdu můžete vidět přicházet!

Před mnoha měsíci a roky jsme vám řekli, že se vaše planeta dostává do oblasti vesmíru, kde nikdy dříve nebyla. To není žádná ezoterika. Zeptejte se astronomů: „Vystupuje solární systém z ochranné bubliny do nového druhu záření nebo energie, kterou jste nikdy dříve neviděli?“ Je možné, že váš solární systém ztrácí ochranný štít, který vždy měl, kvůli svému postavení ve vesmíru?

Dovolte mi to podrobněji vysvětlit pro ty, kteří moc nerozumí galaktickému pohybu a vašemu solárnímu systému. Všechny hvězdy ve vaší galaxii se pomalu pohybují kolem centra. Váš solární systém a jeho hvězda (Slunce) byl vždy v pohybu, protože se otáčí kolem galaktického středu. Protože váš solární systém rotuje kolem středu, jste vždy v nějaké nové periodě času a prostoru. Pohybuje se ale tak pomalu (jedno otočení trvá milióny let), že pro celé lidstvo to bylo v jediné energii, jako v jakési ochranné bubliněa teď se to mění. Nevěříte? Pátrejte nebo se zeptejte astronomů, jestli se něco změnilo. Udělejte si pro sebe tento channeling reálným a lépe pochopíte, co vám říkáme.

Role Slunce

Protože se dostáváte do této nové energie, nebo někteří by to možná nazvali „radiací“, měli byste vědět, jak to funguje, protože to má hodně společného s vaším Sluncem. Fyzicky (fyzikálně) to ovlivňuje magnetické pole Slunce (heliosféru), které je postupně vyvrhováno solárním větrem do vašeho vlastního magnetického pole. Taková je fyzika, ale moji drazí, dovolte mi, abych vám předal ezoteriku v tom. To byl plán po celou dobu, že když jako lidská rasa překročíte milník roku 2012, vstoupíte do této oblasti vesmíru a magnetické úrovně se posunou a umožní proměnu lidského vědomí. Moji drazí, to tu vždy bylo a čekalo to, až překročíte onen milník! Proto jsem před 26 lety přišel, a řekl jsem vám, že se magnetické pole posune. Toto je evoluční energie, která ovlivní vaše Slunce – heliosféru vašeho Slunce – které potom přejde do magnetického pole Země. Pole, které je teď přenastaveno pro nové vědomí.

Ach, je tolik intelektuálů, kteří by řekli: „Co kdybychom se sami zničili, jak o tom mluví naše proroctví? Co kdyby už tady nebyli žádní lidé, aby to obdrželi?“ To je jednoduché. Nebyli by zde žádní lidé, ale planeta by se stejně přesunula do této nové oblasti vesmíru a byly by zde ty stejné energie, ale vy ne. Prosté. Ale vy tady skutečně jste!

Takže teď můžete vidět, že proroctví předků je také naplňováno, protože vám vyprávěli o změnách přicházejících po precesi rovnodennosti (prosinec 2012). Jak by mohli dát tuto předpověď o vašem pohybu do nějakého nového místa vaší galaxie? Přemýšlejte o tom! Tyto věci nejsou nové a dokonce i vaše staré národy vám říkaly, že to přichází! Možná, že neznali konkrétní vědecké detaily, ale jejich proroctví je stejné jako to moje: nastupuje nové vědomí.

Moji drazí, chci, abyste si fyzicky poskládaly tyto kousky do toho, co můžete spatřit. Jak jsme vám řekli, tyto změny ovlivňují vaše Slunce – jeho heliosféra mění magnetickou mřížku Země. A teď, aby to všechno fungovalo, Slunce se kvůli tomu musí zklidnit. Chci, abyste se zeptali astronomů na Slunce a sluneční cykly. Zeptejte se na současnou periodu sluneční radiace. Astronom vám poví, že se to jeví jako jeden z nejklidnějších cyklů, které kdy Slunce zažilo. Sluneční záření a skvrny jsou poruchami v multidimenzionálním poli, které obklopuje Slunce, takže musí zmizet, když se mají začít implementovat nové energie. Aby to všechno fungovalo, Slunce se muselo co nejvíce zklidnit a tak se taky stalo. Toto období slunečního klidu také ovlivňuje vaše počasí a to jsme vám také říkali. Kvůli tomuto klidu jste v cyklu počasí, které jsme také předpověděli [přichází chladné období], které má také mnoho co dělat s přicházející energií. Je to fyzikální. Zeptejte se astronomů: „Obáváte se toho?“ Někteří ano a někteří ne. Ale právě teď to ovlivňuje vás i planetu. Teď už víte, proč se změnila magnetická mřížka, kdy a proč. Je to fyzikální. 

Ezoterika toho všeho

Teď, ve stejné době, kdy se děje celý ten fyzický posun, jsme vám předali ezoterické informace o Plejádských uzlech a nulách (1. část channelingu zde, 2. část zde) Je možné, že Plejáďané sami zde na začátku byli a věděli o této přicházející změně, dokonce pomáhali s proroctvími (ovlivnili starobylé kalendáře a proroctví)? Jistě, to je pravda, ale těm původním obyvatelům to připadalo jako „intuice předků“. Uzly a nuly zanechané Plejáďany jsou motory zrychlení, které ovlivňují mřížky planety. Vědomí se vztahuje k planetárním mřížkám, vzpomínáte?  Ale zahrnuje to nejen magnetickou mřížku. Týká se to i krystalické mřížky (lidské emoční paměti) a mřížek Gaii – všech. Ty všechny teď pracují v kombinaci s novou evoluční energií ze Slunce. Tyto mřížky jsou živeny, jestliže to tak chcete nazvat, uzly a nulami. Co to vše způsobuje? Jaký to má všechno základ? Odpověď zní takto: tyto souběhy energií, které se posunují a mění, jsou všechny ovlivněny jedinou věcívaší DNA.

Evoluce DNA přichází. DNA lidské bytosti je připravena na posun a změnu. V mikroskopu to nikdy nespatříte, protože to není chemické; je to fyzikální. Poslouchejte chvíli, protože už jste viděli, jak to funguje. 90 procent DNA, které jste dosud pokládali za odpad, teď vaši vědci chápou. Věda dnes chápe, že těchto 90 procent jsou informace – manuál – kontrolní panel pro geny. To, co zatím není pochopeno, je, že se jedná o multidimenzionální přenos. Zejména biologové by měli být napjatí, ale ve skutečnosti je ve vaší DNA kus kvantovosti a také to bylo vědecky pozorováno (Garajevovy  a Poponinovy experimenty s DNA)

Těchto 90 procent DNA je jako biliony antén ve vašem těle připravených pro příjem informací a potom přepsat onen manuál skrze změny v mřížkách. DNA bude přijímat informace a změní se. Začíná to ovlivňovat genetiku. Matky to obdrží první a předají svým dětem. Matky, zatím ještě nevíte, že to máte, a přece to právě teď předáváte svým dětem. Vybavujete si knihy mého partnera z před více než 10 lety s názvem „Indigové děti“? Tyto děti byly předchůdci této nové energie. Ty děti jsou jiné! Začalo to před rokem 2012 – daleko dříve – protože možnosti byly velmi vysoké, že to zvládnete, a vy jste to dokázali. Matky vnoučat, musím se ptát, jestli jsou jiné? Jsou velmi odlišné!

Změny v dětech jsou první

Lidské dítě dnes přichází na tuto planetu, ale to, co dnes probíhá, se liší od doby, kdy jste se narodili vy. Jste na novém místě ve vesmíru, Slunce je klidné, máte uzly a nuly, které napájejí mřížky novými informacemi, a paradigma vědomí se liší od toho, jaké jste měli vy. Buňky Genesis, buňky „jak funguje člověk“ se mění.

Začnou fungovat věci, které se neobvykle liší od standardní lidské povahy. Intuitivní já, ta bariéra mezi innate a vědomím, se začne zlepšovat. Tato bariéra se začne snižovat. Buďte připraveni na děti s velmi pronikavou intuicí o tom, že je jim špatně. Když vám řeknou, že je něco špatně, vezměte je k lékaři! Okamžitě. Neříkejte jim: „To si jen myslíš, zlatičko,“ nebo „to se zlepší; to jsou jen růstové problémy.“ Slyšíte? Jsou tady mezi posluchači ti, kteří to musí vyslechnout, protože jejich děti říkají: „Cítím se divně; něco je špatně.“ Matky, které jsou zvyklé vychovávat děti, jsou také uvyklé na paradigma staré energie, které má určitý zdravotní model. To se mění. Děti se začínají probouzet do lepší intuice ohledně svého vlastního zdraví. Most k innate ještě není vybudován, ale jsou už k němu blízko a něco cítí. Innate k nim poprvé promlouvá. Poslouchejte: vy to nemáte, ale oni ano. Naslouchejte jim.

Akáša dítěte se začíná pročisťovat. Tyto děti vám vypoví mnoho o tom, kým byly a co dělaly. Jestliže jste rodičem a teď posloucháte, tou nejhorší věci, kterou byste mohli udělat, je potlačit to. Tím nejlepším je říkat dítěti absolutní pravdu, absolutní pravdu: Věřím ti. Když budete říkat tyto věci nahlas, dítěti to pomůže. To je pravda a dítě to pochopí. Poslouchejte, rodiče: v těchto věcech buďte spojencem svému dítěti a změní to váš vztah s vašimi dětmi. Především k nim buďte čestní. Řekněte jim také ale to, že tomu nebudou všichni rozumět, proto je čas o tom pomlčet. Toto jsou instrukce pro děti nové doby. Tyto atributy ještě zesílí, a vaše instrukce budou dávat smysl.

Instinkt začne fungovat lépe, než dříve. Instinkt není něco, na co jste u lidí moc zvyklí. Vidíte to většinou u zvířat, protože jejich potomci mají velmi silný instinkt přežití. Je jim to předáno tak dobře, že skutečně můžou chodit pár hodin po narození! Vy to nedokážete. Ale toto stejné mechanické předání instinktu začíná u lidí zesilovat a zejména to, co přijde z Akáši. Je to chemické stejně jako ezoterické (genetika a Akáša). Protože to mají zvířata, měli byste to mít také, a budete. Uvidíte děti, které si vzpomenou, jak chodit a jíst, mnohem dříve, bez tréninku. Bude to rychlejší než staré paradigma, a rychlejší než kdy viděli lékaři, kteří se zabývají rozvojem dětí. Bude to „mimo měřítko“. Připravte se na to; je to instinkt. Je to prostě chemie. Je to lépe fungující DNA.

Když se podíváte na samotné buňky DNA, mohli byste se ptát, co se děje. Pravda je, že DNA se stává informovanější, někteří říkají „aktivovaná“. V ezoterice existuje jedno módní slovo, a to je aktivace. Prosím neměňte to, ale vězte, že to není přesné. Vy nic neaktivujete. Naopak, vypouštíte DNA z jakéhosi vězení. Když máte někoho upoutaného na vozík, třesoucího se a neschopného pohybu, a přece se najednou uvolní z tohoto sevření, a prsty se narovnají a ruka se stane zase kompletní, tak je to kvůli tomu, co se stalo s DNA. Nestalo se to s rukou, nebo se svalem, nebo s prsty, dokonce ani s paží, ale s DNA. Je to jakési osvobození.  Chci, abyste si podrželi tuto vizi. Všechny ty změny, o kterých jsem mluvil, se týkají vysvobození z vězení zmrzačené DNA! A (připravte se), děje se to ve VEŠKERÉ DNA v těle najednou. Je to jakási „zkušenost celého těla“, nejen lokální „ruka/paže“ zkušenost.

Vaše DNA je ve staré energii zmrzačena a způsobila to vaše vlastní svobodná volba. Vaše DNA, vaše střední délka života (stárnutí), vaše nemoci jsou všechny tam, kam jste chtěli přivést spolupracující energii této planety a vaší DNA. S tím jste žili a to se nyní mění. Není to aktivace DNA, je to její vysvobození. Vysvobození!

Je to velmi hluboké – uvědomujete si pomoc, kterou máte? Pomysleli jste jen na okamžik, že to všechno bude tak, že prostě jen vy budete tyto věci? Zahrnuje to galaxii, tu část vesmíru, ve které se nacházíte, uzly a nuly a stvořitele vesmíru. Zahrnuje to Plejáďany, váš život a lásku. To všechno je pro vás, abyste se usadili v nové energii a uvolnili pouta své DNA. Moji drazí, staré duše, je něco, co byste měli vědět. Nemusíte čekat na znovuzrození, abyste to získali. Stará duše má teď ve svém nitru stejné vybavení jako novorozenec.

Šablony DNA

Vaše DNA je naplněna informacemi a šablonami. Ty šablony jsou vzory a paradigmata života. Většina z těchto šablon je nekompletní. Nevíte o nich ale to, že mají něco, co bychom nazvali vzorování sebe sama. Máte-li již část nějaké šablony, řekněme část designu, pak k sobě přitáhne zbytek designu, pokud to jde. Chápete to? Jestliže máte kousek obrázku, tento kousek má postoj – touhu – touží po zbytku toho obrázku! Jakmile je možné získat tento scházející díl, je to jako magnetismus. Doslova přiletí k sobě, šablona zaklapne na místo a vy dostáváte celou věc. Všichni mají dílky šablony, ale ty “nejpřipravenější” dílky mají staré duše (ti, kteří to teď čtou). Vaše pozemské zkušenosti na to čekaly! A vy, staré duše, pak zkompletujete šablony, které vám scházejí.

Buňky Genesis: původní šablona

Tento pojem, který používám v tomto poselství, je Kryonův výraz, není lékařský. Může existovat podobný, ale tento je jiný. Jednou z těch vždy existujících šablon, která nikdy nemizí, je část lidského manuálu. Není to tak lineární jako v tomto vysvětlení, ale bude to fungovat. Přemýšlejte o tom takto: chci, abyste si vzpomněli na manuál při narození. Když jste přišli, jaký byl ten manuál? Na které jeho stránce jste se nacházeli, když vám bylo pět dnů? Kde jste byli v šesti měsících? A ve 30 letech? Všichni víte, že každá ta stránka je jiná, kvůli chronologii vývoje.

Ty stránky jsou pořád tady, a ta šablona stále existuje kvůli tomu, čemu říkám vývojové buňky Genesis. Budu je definovat jako buňky novorozence, který zvláštním způsobem zrychluje růst a učení. Toto dítě vstřebává v šesti měsících tolik ze světa kolem sebe. Zahrnuje to řeč, jazyk, počátky stání a chůze a ještě mnohem vice. Antény geneze jsou tak velké! Naslouchají postoji a vědomí všeho kolem nich. Vy to už víte. U novorozeného člověka jsou aktivní, potom se to zpomaluje a vy se stáváte dospělými. Vývojové buňky jsou magické. Jsou zpočátku používány, potom ne, ale jsou stále přítomné a nikdy neodcházejí. Ta šablona je stále přítomná, sada instrukcí toho, jak jsou vyrobené, jestliže to tak chcete nazvat, jsou stále zde. To všechno je fyzika, protože chemismus toho, jak to všechno funguje, spočívá ve fyzice. O dnešních dětech byste měli vědět, že jejich antény jsou až desetkrát delší než byly ty vaše.

A co kdybych ti, stará duše, řekl, že bys mohla teď hned osvobodit tyto buňky, zaktivovat je pro sebe? Mohla bys je mít k dispozici a přidat si je do manuálu. Udělej to s pomocí afirmací, udělej to změnou vědomí, udělej to meditací. Jakkoli s innate komunikuješ, je připravena osvobodit buňky Genesis z jejich časového vězení, aby byly opět použity! Pro tebe to znamená zrychlení osvícení! Pracují s Akášou!

To platí pro každou situaci. Neomezujte to na něco, o čem si myslíte, že potřebujete! Vždy se ptejte: „Drahý Duchu, co potřebuji?“ Prohlašujte: Drahý Duchu, toto nebo něco lepšího.“ Využijte ten potenciál! Buňky Genesis jsou připraveny pro starou duši. Neustále mluvím o staré duši, všimli jste si? Jinými slovy, počet životů vám dá šablonovité informace, které nebude mít nováček, který byl na Zemi jen párkrát. Staré duše mají stovky životů, možná tisíce, aby rozvíjely zkušenosti a šablony znalostí. Každý z vás v této místnosti si může říci: Vím, že jsem tady byl už dříve,“ a vaše innate se začne chvět pravdou. Víte toho tolik! Cítíte toho tolik! Jste v této místnosti a posloucháte channeling! Toto poselství je přesné a pravdivé. Vy jste staré duše. Všechno, co jsem vám právě řekl, je o povznesení lidské bytosti v energii, kterou jste očekávali.

Uzavřu to tímto: tajemství dolování vaší Akáši, nebo uvolnění šablon spočívá v soucitném vědomí. Překvapuje vás to? To je to, co celou dobu scházelo. Jestliže začnete dolovat svou Akášu [vyzvedávat z ní věci, které jste se naučili v minulosti] a začnete přepisovat to, kdo jste, pak budete muset sami se sebou dojít k dohodě o soucitu. Jak si vedete, pokud jde o nedostatek hněvu, péči o druhé, čistotu vnitřního Boha? Fyzika vědomí stvořit soucit, vytváří to, co já nazývám soucitným jednáním. Je to pro každého v místnosti i pro ty, co čtou. A stará duše ví, jak to udělat. Poslouchejte, já vím, kdo jste. Nebyli byste tu, pokud byste nebyli staré duše – a to i v případě, že jste duše, kterou toto nezajímá. Jste staré duše, a vy to víte. Soucit je v této době na planetě králem všech emocí. Povede vás do uvolněného stavu lásky a bez soucitu a péče o druhé to nebude fungovat. Vlastně nebude fungovat nic.

Velmi pomalu nastane na planetě oddělení vědomí, a my jsme o tom mluvili už dříve. Budou zde soucitní a nesoucitní – a bude to tak zřejmé, tak zřejmé! Laskaví a nelaskaví. Humánní a nehumánní. Právě teď na této planetě existuje jakási temná armáda. Co je jejím „faktorem soucitu“? Chápete? Je to stav svobodné mysli, ale přijde rozdělení. Nebojte se toho, soucitní. Když přijmete mistrovské atributy, obklopí vás světlo. Už žádné opevňování nebo ochrana sebe sama před temnotou. Ta sama automaticky ustoupí. Už žádné chytání nemocí, se soucitem se vás nebudou moci dotknout. Je to fyzika; je to skutečné;  je to fyzikální a děje se to teď. Vaše společnost to začne brát na vědomí dříve, než si myslíte. Jestli si myslíte, když si pustíte vaše zprávy, že jsem blázen, jen počkejte. Přicházejí divoké karty. Laskavost je nová energie!

Já jsem Kryon milující lidstvo.

A tak to je.

KRYON

 Oslavte zrození

Úryvek z knihy 9

V kultuře, kde nyní sedíte, právě teď oslavuje [prosinec]. Každý rok touto dobou se mění hudba, rozsvěcují světla a tato kultura pracuje na oslavách zrození dítěte – které jste nazvali „Mistr Lásky“. Vzájemně si dáváte dárky a oslavujete spolu s rodinou. Někteří z vás – ne z této kultury – se tomu snaží vyhnout, ale přesto je to tu, že? Chystám se vám něco říci a dát vám pozvánku: je načase oslavit zrození dítěte, ale není to to, které myslíte.

Někteří z vás tušili nebo cítili něco ohledně starého proroctví. Hluboká náboženská informace, která byla lidstvu předána před mnoha lety ve 4D, je ve skutečnosti multidimenzionální. Nazvu to „sblížení“ nebo dokonce „konečné spojení“. Je to čas, kdy má vyšší já svolení splynout s biologií. Je to čas, kdy spojujete kousky svého božství. Je to čas, kdy se začíná zvyšovat dimenzionalita lidské bytosti a je čas pro návrat všech vzestoupených mistrů!

Jedna z věcí, kterou mnohé z vašich kultur očekávaly v energii nového milénia, byl návrat jejich mistrů. Kterých? To záleží na tom, čemu věříte ohledně Boha. Říkáme vám tím, že toto není náhoda… seřazení mnoha kultur očekávajících návrat jejich vlastních mistrů ve stejnou dobu v lidské historii – při nedávné změně milénia. Ovšemže je teď energie zralá pro návrat avatarů, božského mistrovství – šamanství všech těch, jejichž návrat byl v tuto dobu očekáván mnoha kulturami a vírami. Ale není to tak, jak jste ve 4D čekali.

Poslouchejte – toto dítě, k jehož oslavě vás zveme, je návrat vědomí vzestoupených mistrů, kteří se všichni spojují do energie jediného dítěte – dítěte, které se rodí a je právě teď oslavováno v srdcích mnoha lidí. „Který mistr?“ můžete se ptát. „Koneckonců, každý představuje jiný systém víry.“ Opravdu? Podívejte se na základní informace v každém z nich. Podívejte se do zdroje informací, který vám dávají. Podívejte se na jediné božství a jedinou zprávu! Zpráva od hořícího keře? Od anděla v jeskyni? Z kázání na hoře? Ta, která byla předána asijským mistrům? Je stejná a z jediného zdroje – předaná lidem různých kultur v různých časových rámcích historie. Ale tato zpráva hovoří o jediném Bohu, jediném božství a schopnosti lidí dosáhnout jednoty se vším, protože jsou Bůh! Podívejte se! Uvědomte si, že dogmata a doktríny, které z toho vznikly, jsou výsledkem práce lidí, nikoli Boha. Uvědomte si, že oddělení pochází ze strachu, ne z lásky. Pokud byste slyšeli všechna největší prorocká slova předaná mistrům v mnoha jazycích v průběhu věků, pak byste slyšeli stejný hlas od stejného anděla, který předal stejnou zprávu!

Pokaždé, když se přiblíží toto období, chci, abyste přemýšleli o dítěti ve vás, které má nyní esenci hořícího keře, archanděla Gabriela sedícího před Mohamedem, vzestoupených mistrů a velkých proroků. Byla tam informace, že se Eliáš vrátí, aby připravil scénu pro Mesiáše. To se stalo! Oslavte dítě Eliáše ve svém srdci. Pokud oslavujete Beránka, je načase, aby k vám usedl ten, pro koho jste nachystali židli, a připojil se k vám u stolu! Protože je zde a stejně tak i Mesiáš, který měl přijít předtím.

Ten, o jehož návrat žádali Křesťané, se vrátil! I Mohamedův vzestup na Chrámové hoře se nyní obrátil a je také mezi energiemi božího dítěte. To vše je o lásce. To vše je o návratu. Je to o sblížení, o propojení. Tento pohyb od dvojky k trojce je to, co jste předpověděli ve všech svých proroctvích. Začíná to potenciál pro tisíciletý cyklus – vládu míru – Nový Jeruzalém. Ale není to to, co jste čekali, že? Je to o sjednocení, ne o separatismu (oddělování se). Je to o setkání… o návratu boží rodiny. Dokážete to tak vidět? Jste schopni se pozvednout nad svou kulturní předpojatost a přijmout tuto božskou energii, která zahrnuje i ty, o kterých vám bylo řečeno, že to nejsou „vaši“ proroci? Je to výzva, že… tak jako vaše nová politika… jako vlak, který se vzdaluje ze stanice, a jehož vagóny jsou spojené dohromady… a míří do nové energie.

Neříkal bych to, pokud by to tak nebylo. Ovšemže je to hluboké ve svém důsledku – že energie, nikoli osobnost, kůže či maso, ale vědomí vstupující do lidských srdcí v těchto nových časech, je naplněno vzestoupenými mistry Země. Je to díky těm, kteří se probudili a vyjádřili pro to záměr. Nebude to nikomu nuceno.

Je to pro vás velký rozdíl, přesouvat se od dvojkytrojce. Je to změna, která vás zve, abyste řekli: „Jsem připravený na zrození nového dítěte – energii vzestoupených mistrů, jich všech – avatarů, kteří slíbili, že se vrátí – a vracejí se společně – jednotně, ruku v ruce.“

Zatímco mnoho lidí na Zemi duchovně bojuje o to, kdo má pravdu a kdo se mílí, toto dítě se rodí ve vědomí mnohých, sjednocených v lásce Boha. A to je to, co se děje, drazí. To je to, co se skutečně děje.

Oslavte dítě! Oslavte návrat! Někteří z vás vibrují netrpělivostí. Přišli jste a věděli jste, že je zde tento potenciál. Překročili jste milník [rok 2000] a nenastal žádný zánik. Nemohli jste se dočkat, až půjdete vpřed a ukotvíte se. Někteří z vás se právě teď začínají probouzet. Začínáte si vzpomínat, proč tu jste.

Pozn.: Toto je úryvek z Kryonovy Knihy Devět – Nový začátek; z 5. kapitoly – Návrat. Celý channeling byl přijat v Kalifornii v prosinci roku 2000, při přechodu z roku „dvojky“ do roku „trojky“. A protože jsme opět v poněkud podobné energii a opět jsou tyto energie velmi aktuální (je prosinec a přecházíme z druhého do třetího roku nového letopočtu), tak tento úryvek sdílíme již teď, protože kniha vyjde nejspíš až za několik měsíců. Můžete jej sdílet se svými přáteli, pokud připojíte celou tuto poznámku. Jedná se o první verzi překladu bez korektur, ale věřím, že svůj úkol splní i tak… – Marie Kuchařová pro www.kryon.webnode.cz

Kryon v Izraeli 2015 – část 1.

Následující channelingy byly přijaty při cestě s podtitulem Návrat Mistrů (30. 09. – 06. 10. 2015)

Více než 300 „Lemurijských starých duší“ z 35 zemí se připojilo k této 7denní cestě po Izraeli. Channelingy a semináře byly překládány do 7 jazyků. Touto cestou provázelo 9 učitelů a aktuálních „mistrů ve svém oboru (Lee Carroll, Dr. Todd Ovokaitys, Peggy Phoenix Dubro, Kahuna Kaleiiliahi, Marilyn Harper, Deborah DeLisi, Michelle Karén, Prageet Harris a Anders Holte) a svou energií, láskou i nádhernými channelovanými informacemi také Kryon a 7 vzestoupených Mistrů této starodávné Země (Abrahám, Ježíš – Jeshua, Matka Marie, Marie Magdalena, Enoch, Mojžíš a Eliáš – jejich channelingy bohužel nejsou nikde zaznamenány, byly určeny jen přímo účastníkům cesty, nicméně jsou cítit v té energii). Účastníci té cesty pracovali s Krystalickou mřížkou, zpívali tzv. „pineal tones“, aktivovali určité energie těchto posvátných míst, meditovali a oslavovali – a ta místa je radostně vítala všemi možnými způsoby. Přesvědčit se můžete v 30minutovém videu, které je na Kryonově anglickém webu – pokud se o něj chcete podělit s přáteli, sdílejte pouze tento odkaz, protože jsou s ním spjata autorská práva, která Lee osobně zaplatil a dojednal a nerespektování této prosby by mohlo vést k poškození jeho i jeho vazeb s autory hudby atd. Video naleznete zde:

Postupně vám přineseme 13 channelingů předaných na záznamech v celkové délce 3 hodin. Každé z těchto poselství představuje písmeno v abecedě a společně tvoří 3 anglická slova, jejichž význam vám Kryon později odhalí. Krom toho na konec této 1. části přikládáme i informace, které byly uvedeny v itineráři cesty.

Pokud rádi pracujete s energiemi čísel, už teď si můžete udělat numerologický rozbor číslic, které se opakují v této úvodní poznámce. 

PRVNÍ CHANNELING – písmeno L

Zdravím vás, drazí, já jsem Kryon z magnetické služby. (Dlouhá pauza.) 

Já vím, kde jsem. Vím, kde jste vy. A bude mnoho, mnoho posluchačů, kteří nejsou tam, kde jste nyní vy (účastníci cesty).

V této sérii channelingů v těchto dnech, jako i u mnoha dalších dobrodružství, na která se společně vydáváme, přiřadíme ke každému poselství písmeno. Na konci této série tato písmena odhalí něco hlubokého. Dnešní písmeno je „L“.

Drazí, sedíte na historickém místě. Nemusíme vám o něm nic říkat, vše už bylo řečeno. Kráčeli tudy Mistři – všichni. A tak dnešní písmeno „L“ bude o vás. Bude o „Living truth“ – žití pravdy. Ne o Izraeli, ne o Mistrech, ne o kamenech, na kterých sedíte, ne o zástupech, které se shromáždily za vámi. Je o vás. Ne všichni jste tady, abyste slyšeli tato Kryonova slova. Ale je tolik těch, kteří toto poslouchají (pozn. překl.: nebo čtou), kteří se také chtějí připojit k tomuto okamžiku.

Chci se vás zeptat, jestli ŽIJETE to, čemu věříte a co vás přivedlo na toto místo. Toto je o vás. Před všemi poselstvími o Izraeli nebo o tom, co by se zde mohlo stát, musíte vše odložit a zeptat se sami sebe, jestli věříte, že je Bůh uvnitř. Chci, abyste na chvíli uvažovali o tom, co se zde dělo – o vědomí Mistrů, kteří kráčeli touto oblastí. Oni měli Boha uvnitř. Někteří z nich s ním měli přímou komunikaci a řekli vám to. Učili vás o tom a to se nikdy nezmění. Bůh je stejný – tehdy, teď a navždy. Bůh je VE VÁS! Můžete vzít tuto informaci a vybudovat něco na jejím základě? Dokážete vyzařovat Boha? Když se rozhlédnete kolem sebe, vidíte věci s omezením svých filtrů a své kultury nebo vidíte Boha uvnitř všeho, čeho jste svědky?

Když se rozhlížíte po krajině a hledíte do minulosti, co se před vámi objevuje? Byli jste tu? Nebo pokud ne, byli jste naživu někde jinde?  A pokud ani to ne, cítíte vztah k Tvořivému Zdroji, který je zde? V našem dalším channelingu vám připomeneme, co skutečně představuje, ale „L“ je ŽITÍ VAŠÍ PRAVDY.

Až se zvednete z místa, kde právě teď sedíte, a podíváte se na ostatní, kteří svým vlastním způsobem uctívají Boha – když se podíváte na mnoho způsobů uctívání – všechny ty víry, pravidla, protokoly… když uvidíte nádheru jejich oděvů, jejich vážnost, pak uvidíte, že oni žijí svou pravdu. A co vy? Jste tady, abyste zaseli semena vědomí nové Země. Nyní jste ve městě na kopci – toto JE a VŽDY BYL symbol pro Nový Jeruzalém. Kde se nacházíte ve Světě Míru? TO je dnes vaše pravda. Věříte tomu? Odpovězte si, než uděláte cokoli dalšího a než vám předáme další channeling.

To je dnešní poselství. Jak si v tomto ohledu vedeš, drahá lidská bytosti?

A tak to je, že jsme začali naši cestu. A tak to je, že v dalším channelingu budeme mluvit o dalším písmeni, ale nechť je toto první a prvořadé. ŽIJTE SVOU PRAVDU v těchto dnech.

A tak to je.
Kryon

DRUHÝ CHANNELING – písmeno E

Zdravím vás, drazí, já jsem Kryon z magnetické služby.

 

Opět povím, že není žádných pochyb o tom, kde jsem, co se dnes stalo nebo co prožíváte v tuto chvíli. Říci, že je to krásné, by bylo velmi skromné vyjádření. Je cosi na sledování lidí, kteří svým vlastním způsobem hovoří s Tvořivým Zdrojem a jsou celý život oddaní tomu, čemu věří o jediném Bohu. O historickém Bohu, který je pro ně nádherný. I pro vás.

Pokračujeme v sérii písmen. Toto bude písmeno „E“ – a bude představovat Energii tohoto regionu. Nyní budu opatrný, abyste pochopili, kam směřuji. To, o čem budu nyní krátce hovořit, se může lišit od toho, co si myslíte. Neřekl jsem, že to bude o energii Izraele, protože hranice se zde časem měnily. A vy se o tom učíte i dnes. Kdo, kdy, koho a proč porazil a co se stalo pak. Kolik zde bylo chrámů, kolik jich zůstalo – to vše je o lidské historii. A já chci mluvit o tomto regionu a o tom, co se zde stalo. Chci mluvit o Izraelitech, o historických Židech, a o tom, co se zde stalo. Chci mluvit o Abrahámovi.

Když se podíváte na příběhy, které jste možná četli v Písmu či slyšeli od nejmoudřejších lidí, kteří si je předávají mimo Písmo – v obou verzích je používáno slovo „vyvolení“ ve spojení s Židy. A já vám povím, že mají pravdu. Ale není to to, co myslíte. Protože Židé byli „vyvolení“ pro to, aby dali Zemi něco, co neměli. A stalo se to zde, v tomto regionu. Sestavili filosofie a objevili Jediného Boha, což byste nazvali monoteistickým náboženstvím. To díky tomu, co se stalo v této oblasti. Chci, abyste o tom chvíli přemýšleli.

Židé dali Zemi myšlenku Jediného Boha, která se rozšířila – a za to zaplatili mnoha způsoby – zaplatili za to, že jsou vyvolenými, kteří spojili Zemi do monoteistické víry. Dovolte, abych se vás zeptal – odkud jste? V co věřili vaši rodiče? V co věříte vy? Je jich víc (Bohů) nebo jeden? Ve všech těch zemích, odkud geograficky pocházíte, tam všude je Jediný Bůh. A to díky tomu, co se odehrálo v tomto regionu. Vyvolení byli vyvoleni k tomu, aby Zemi dali jednotu, které planeta i nadále rozumí a užívá si ji do dnešního dne – je to jednota Ducha.

Mluvím z Tvořivého Zdroje k monoteistické Zemi díky tomu, co se stalo přímo tady! To je to, co se zde skutečně stalo. Rodová linie Abraháma – to je to, co se zde stalo – ta, která se ve skutečnosti stala rodovou linií planety – duchovně. O tom s vámi chci hovořit. Možná trochu jinak než myslíte. Nyní má tato Jednota příležitost se rozšířit – a opět to „padá“ na vyvolené. A uslyšíte mne o tom mluvit víc, až nastane správná chvíle.

Ti, kteří mne nyní poslouchají, mohou tedy pochopit, kam mířím. V této nové energii zde časem dojde k dalšímu růstu, k vyspění a přeměně víry. Vyvoleným, rodové linii Abraháma, pak bude dán úkol vytvoření Jednoty v jejich zemi s jejich nepřáteli a s jejich hranicemi. Opět vám něco dají. Oni jsou ti, kteří to musí udělat. Jsou nastavení a připravení – aby sjednotili mír na Zemi. Aby možná změnili to, jak vidíte věci, které jsou zde. Se zdmi, které tu jsou, se všemi těmi rozdíly a frustracemi. Přijde doba, drazí, kdy tato země, která byla stejná po tisíce let, vystoupí z této stejnosti a vy uvidíte průlomy a budou malé. Uvidíte soucit jednoho k druhému – a bude spočívat v malých činech. A to vše poroste. Objeví se myšlenka otevření hranic – díky důvěře, která zde nikdy nebyla, ale která zde bude. To částečně díky tomu, že tu teď jste. Zaséváte semena vědomí a učíte se o vyvolených – co vykonali a co vykonají. A udělají to, protože je VY podporujete na 100%. A protože vy tu nebydlíte, tak potom pojedete domů a necháte to na vyvolených. Je to totiž úkol Izraelitů a Izraelců – starých a nových. A to je to, co jsme vždy říkali – už 26 let.

Nyní zde sedíme a opět činíme prohlášení – v tomto roce, po veškeré té době, v této energii: „Jak se vede Židům, tak se vede Zemi / Co se děje s Židy, děje se i se Zemí.“ Poslouchejte to! Co s tím uděláte? Chci, abyste toto poselství přinesli domů a úplně každému, koho potkáte. Chci, abyste ho vnesli do svého srdce kvůli úkolu, který oni musí vykonat. Chci, abyste si zapamatovali tváře, korunovační klenoty – možná nejsou tím, co jste mysleli nebo co byste udělali, ale já chci, abyste si pamatovali soucit, který oni mají pro svého Boha. Začne se to měnit díky soucitu, který mají pro lidstvo a jejich Boha.

Bůh je ve vás. Toto je písmeno „E“. 

A tak to je.
Kryon

TŘETÍ CHANNELING – písmeno A

Pozn. překl.: tento channeling se mi nepřekládal snadno. Tedy vlastně ano – přeložila jsem ho plynule a bez jakéhokoli zaváhání. Není ale snadné ho pustit do světa. Plakala jsem při jeho poslechu a slzy mi tečou i teď. Je velmi silný a skutečně velmi kontroverzní. Ale nemůžu a nechci vám dělat cenzuru. V hloubi srdce vím, že má Kryon pravdu a že v tom byla láska a soucit… že to mělo hluboký smysl – ale má lidská část váhá to přijmout – jako žena, matka i člověk s právem na svobodnou volbu… Vím ale, že to není návod pro současnost, Kryon tím myslím skládá hold naší pokročilosti a snaží se nám ukázat, že věci skutečně nejsou tak, jak se zdají být…

Zdravím vás, drazí, já jsem Kryon z magnetické služby.

Já vím, kde jsem. Pro ty, kteří poslouchají, říkám, že jsme v Masadě. Pokud nevíte, co se zde v historii stalo, měli byste si to vyhledat, protože Masada má hluboký význam v historii této země. Chystám se vám zde některé věci odhalit. Někteří mohou říci, že je to kontroverzní, někteří se mohou dokonce hádat a historici možná nebudou souhlasit. Dnes se chystáme prozkoumat písmeno „A“.

(Pozn. překl.: Masada je starověká pevnost na vrcholu pouštní stolové hory na okraji Judské pouště, nedaleko Mrtvého moře. Herodes Veliký ji nechal (v letech 37-30 př. n. l.) opevnit a vybudoval z ní svůj úkryt pro případ útoku. V roce 66 n. l. ji obsadili Židé (zélóti). Roku 73 ji začaly obléhat početné římské legie. Uvnitř jejích hradeb tehdy pobývalo necelých tisíc židovských vzbouřenců s rodinami. Když začínalo být jasné, že se blíží den, kdy Římané pevnost dobudou, ukryli Židé pod podlahu synagogy svitky (hebrejské, aramejské a řecké), které patří do souboru svitků od Mrtvého moře. Po dvouletém obléhání následoval římský útok, který byl velmi silný, a pevnost mu nedokázala odolat. Římané zde však našli už jen mrtvá těla místních obyvatel. Raději spáchali hromadnou sebevraždu, než aby padli do rukou Římanů. Masada se tak stala posledním místem odporu židovských povstalců v rámci první židovské války. Roku 2001 byla lokalita zapsána jako památka světového dědictví na seznam UNESCO.)

 „A“ reprezentuje mnoho věcí v této zemi Vzestoupených (Ascended) Mistrů. Na tomto místě, v jeho nádheře i v tom, co se zde stalo, to nazveme asimilace (ve smyslu vstřebání). Než to více rozvinu – chci se zmínit o odhalování lidské historie. Vše, co můžete udělat, je přečíst si o tom, protože u toho nikdo nebyl. Já ano. Já tam byl. Viděli jsme lidstvo stejně jako teď – viděli jsme ho z Tvořivého Zdroje, jak je v nižší energii přežití – a pozorovali jsme Židy.

Už dříve jsem vám odhalil historii, která byla kontroverzní. Udělal jsem to v Bolívii a není to tak dávno. Na historickém místě starém tisíce let nedokázali přijít na fakt, jak mohli narazit na artefakty, které tam nepatřily. Učinili závěry, které byly zcela a naprosto mylné. Při svém channelingu jsem jim připomněl, že bez ohledu na to, která a jak stará společnost to byla, měla své vlastní muzeum! Archeologové se prokopali do muzea historie. (Kryon se směje.) Našli tam věci z jiných míst. To je typické pro kterékoli muzeum kdekoli. I starodávné civilizace si vážily svých předků a své minulosti. Archeologové, uvědomte si, že není všechno tak, jak to vypadá v jedné vrstvě zeminy. Není všechno takové, jak se to zdá…

Všechny ty příběhy jsou přesné a základy dobře znáte. Toto je historické místo – hrdinů, odvahy a asimilace. Dovolte, abych vám řekl, co se zde stalo – v příběhu uvnitř příběhu. Měli byste vědět něco, co tomu všemu dá smysl, slávu a nádheru. Byli to Židé a na tomto vrcholu hory něco věděli – asimilovali Abrahámovu pravdu. Věděli o jediném Bohu. Znali svou vlastní historii a své příběhy. Znali jediného Boha, ke kterému mohou hovořit, a od kterého vzešlo Desatero. Znali realitu toho, co se stane v posmrtném životě. Věděli to! Římané nic z toho neměli. Bylo to před monoteistickou planetou. Římané měli také svého boha, ale ten byl disfunkčně lidský. Oni nevěděli… Chci, abyste se na chvíli zamysleli nad tím, jak by to ovlivnilo vás – jak by na vás zapůsobila volba na vrcholu této hory.

Chci, abyste něco věděli. Těch deset mužů netruchlilo, když zabili své rodiny. Ach, byli vážní kvůli tomu, co se stalo, ale věděli, co bude dál. Byli to Židé s rodovou linií Abraháma. Asimilovali pravdu a ta rezonovala v každičké buňce jejich těla. Chci vám něco říci. Možná to bude kontroverzní. Bylo zde učiněno rozhodnutí za všechny – že zemřou. A to rozhodnutí učinili válečníci. Ne ženy, ne děti. Došli k tomu při setkání mužů. Ženy a děti neměli tušení, co muži naplánují. Jako vždy se obrátili na své vůdce, aby jim řekli, jaká bude strategie. S konečným rozhodnutím přišel válečník a společně rozhodli o načasování smrti svých rodin tak, aby to bylo rychlé a bez úzkosti.

Před západem slunce všichni společně… (dlouhá dojatá pauza, Leeovi se těžko mluví) každý muž zabil nejprve svou ženu. Náhle. Tak, aby nevěděla, co přijde. To proto, aby ženy netušily, že děti budou následovat. V tom systému je úcta. Pouhá vteřina či dvě a budou s jediným Bohem… budou s jediným Bohem! Věděli to. Nebylo to bolestivé obětování. Všichni věděli, že brzy budou opět se svými rodinami. To byla jejich asimilace jediného Boha a posmrtného života. Přemýšlejte o tom. I když mohli v tu chvíli cítit bolest, byla zde radost, že nepadnou do otroctví ani nebudou trpět.

Děti rychle následovaly. Jako bojovníci věděli, jak to udělat skutečně rychle. A ano, ve svém srdci cítili bolest. Ale neslyšeli jste z domů křik ani nářek, jak by vám nejspíše ukázali ve filmu. Bylo to učiněno s úctou a tiše. Vyrovnaně. Všichni věděli o lásce Boha a o lásce Abrahámova rodu. A Římané neměli tušení…

Když Římani dorazili, přišli o pach vítězství. Neměli tušení. Byl to šok, vidět, že se tolik lidí rozhodlo být s jediným Bohem. To je to, co se zde stalo. A vy to můžete vzít a plakat. A můžete cítit zármutek nad 3D aspekty toho příběhu. Ale chci, abyste se právě teď uvolnili v náruči Boha. Abyste viděli krásu toho plánu, tu úctu v něm a lásku Boha, kterou všichni prožili – ve smrti.

Chci, abyste toto místo viděli jinak, než vám možná bylo řečeno. To pro tuto chvíli stačí.

Asimilace. Dokážete svou víru asimilovat do stejné míry jako oni? Ach, vy z monoteistické planety, opět vám říkám: tady to začalo.

A tak to je.
Kryon

(Pozn. překl.: právě jsem dokončila překlad – bez vyrušování, protože v průběhu překladu se mi náhle „vypnul internet“ – abych mohla vnímat energie, zástupy tiše se usmívajících a oslavujících bytostí, vy a ten příběh. Je 11.11.2015, čas 11:11 a Word v této části napočítal 1111 slov…)

ČTVRTÝ CHANNELING – písmeno R

Zdravím vás, drazí, já jsem Kryon z magnetické služby.

Čekali jsme dlouho, abychom vám předali tento channeling. Více než dvacet let jsme o tom mluvili – po kouskách a částech. Ale nyní sedíme na místě, kde to můžeme uctít jiným způsobem. Písmeno pro tento channeling je „R“ a reprezentuje „Remember“ (vzpomeň si).

Pokud jste tu nebyli, když prorok Eliáš vzestoupil, jak byste si na to mohli vzpomenout? A odpověď zní, že vy všichni máte na určité úrovni lidskou historii ve své Akáše. Předtím jsme to neřekli přesně takto, ale lidská Akáša je extrémně komplexní a je spojená a vzájemně souvisí s ostatními lidmi a ostatními dušemi. Můžete říct, že existují vrstvy Akášické paměti. Vrstva individuální duše, planety, planetární historie a dokonce i Gaii. Protože Bůh je v každém z nás, jsou v nás i tyto komplexnosti a jsou nádherné.

Někteří z vás se dokonce začali probouzet do potenciálu, že zde mohli být – ne všichni. Ale stává se to vždy, když přivedeme mnoho lidí na takto starodávná místa… rezonují s energií, vnímají ji a mohou se jí dotknout. Chci, abyste si VŠICHNI vzpomněli na něco, co se stalo velmi blízko tohoto místa. Budeme mluvit o Eliášovi.

Už dvě desetiletí mluvím o Eliášovi. A není to kvůli jeho židovskému mistrovství, ale kvůli lekci, kterou předal lidstvu ohledně jediného Boha. Na okamžik si představte, co se zde odehrálo. Ze všech těch okamžiků, kdy jsem mluvil o jeho příběhu, tento je nejskutečnější. Sedíme na zemi velmi blízko místa, kde se to odehrálo.

Přemýšlejte okamžik o tomto velmi moudrém Mistru. Eliáš vykonal mnoho skvělých věcí, byl skutečně velmi moudrý a Bůh ho znal. Jeho následovník si toho dne oblékl jeho „plášť“ – to je výraz, který používáme pro veškeré jeho znalosti, původ i moudrost – tomu říkáme „plášť“. Téměř jako kabát, který odložíte a vezmete si kabát jiné lidské bytosti, když ta odejde. A tento druhý muž měl jméno, které je vyslovováno mnoha způsoby. V některých kulturách je to „Elajša“, v jiných „Elíša“.

Ten příběh najdete ve Starém Zákoně synchronicitně zapsaný nedaleko odsud. Ti, kteří vytvářeli historii Židů, ji také zapsali – a byla objevena také nedaleko odsud. Takže to, co nazýváte Písmo Svaté (či posvátné knihy), je historie lidí. V tom, co nazýváte „Druhá královská“, je příběh, který vám povím.

Eliáš věděl, že nadešel jeho čas. Ale na své úrovni vibrace Mistra také věděl, že neprojde smrtí. Můžete se ptát, jestli jsou tyto věci přesné a pravdivé, když dosud nebylo zaznamenáno, že by tím po Eliášovi prošel ještě někdo další. A dostáváme se k tomuto druhu učení, o kterém jsme mluvili dříve. V těchto raných dnech byli na planetě Mistři, kteří vibrovali mnohem, mnohem výše než vy. Ukazovali vám cestu vedoucí k tzv. Mistru Kristovi. Vysoce vibrující Mistři se v této zemi objevili mnohokrát. Museli. Byli příkladem pro planetu – příkladem milujícího, komunikujícího, skutečného a pečujícího Boha. Tolik se to lišilo od toho, o čem si lidstvo myslelo, že je Bůh. A Eliáš nebyl jiný. Protože toto bylo učení velkého Mistra, kterým byl. Věděl, že může rozhodnout o čase, kdy odejde. Poznal, kdy nastal čas. Jak přesně se to odehrálo, je Eliášova věc, ale on to věděl. A věděl to dostatečně včas, aby mohl říct Elíšovi, ať se připraví.

Ten příběh jsem vyprávěl mnohokrát a je přesný a pravdivý, ale zahrnuje také lidskou povahu, lidské vnímání a pravdu, kterou vás učíme, a kterou nám Eliáš ukázal. (Úsměv.) Nadešel čas a Eliáš řekl Elíšovi: „Zůstaň, abys ten proces sledoval, a zapiš ho. Volím si svůj čas odchodu a chystám se vzestoupit.“ Příběh říká, že Eliáš vstoupil na pole – na půdu, na které nyní sedíte, na půdu, která je dnes zde. Přemýšlejte o tom – je to stejná půda, stejná energie, stejný Bůh.

A pak se stalo něco zázračného. Eliáš se začal transformovat. A tak se vás během tohoto channelingu několikrát zeptáme, v jakém okamžiku Bůh sestoupil, aby Eliáše vyzvedl. Bylo to teď? Ne. Takže pokračujeme.

Zapsal to Elíša, který to vše sledoval – a který, mimochodem, ten plášť dostal a také vykonal skvělé věci – sledoval s očima dokořán, jak se před nimi odehrávají multidimenzionální věci. To, co viděl, nebylo ve 3D. Žádný prorok, žádný Mistr nikdy neviděl Boha ve 3D (pousmání). Dokonce i „hořící keř“ byl jen projevením vnímání člověka. Keř, který hoří plamenem, jenž ho nestravuje, je víc než jen keř. Někteří říkají, že měl andělskou formu či hlas, který upoutal jeho pozornost v tom příběhu.

I Eliáš měl svůj příběh a Elíša ho sledoval. Transformace započala. A pokud chcete vědět, co se v kterém bodě odehrálo, nemyslím si, že by to Elíša věděl. Všechno to vstřebal a sledoval. Jako první uviděl světlo – tak zářivé, že nikdy nic takového neviděl – tak zářivé, že poranilo jeho oči. Stalo se to na zemi, kde Eliáš stál. Otázka – už podruhé: byl toto okamžik, kdy Bůh sestoupil a vzal Eliáše k sobě? Ne.

Ten příběh pokračuje, protože Eliáš začal vnímat tvary a věci, o kterých vám můžeme nyní říci, že mají numerologické významy. Jedna z věcí, které uviděl, bylo kolo. Neviděl jen kolo, ale kolo uvnitř kola. To bylo jeho multidimenzionální vnímání. Nebylo tam žádné kolo (pousmání), ale bylo Eliášovi „ukázáno“, aby to mohl zapsat. A my vám povíme, co to znamená. Mnozí přišli s hypotézami, co by to mohlo být, a mnohé z nich jsou správné. Tvar kruhu je dokonalý a vy ho najdete v celé duchovní historii. Je to tvar svatozáře.

Větší kruh, který uviděl, představoval nekonečnou lásku a čistotu Boha. Dokonalý kruh nemá žádný začátek ani žádný konec. Ale Elíša viděl DVA kruhy. Ten druhý kruh reprezentoval lidskou duši. I to byl kruh – bez začátku a bez konce. O trochu menší než ten velký kruh, který ho zcela objímá svými pažemi. Ty dva kruhy se začaly přeměňovat v něco jiného a Elíša to pojmenoval – zapsal, že to vypadalo jako vůz. A ten vůz táhli 3 bílí koně. Musíte tedy pochopit numerologii tří.

Trojka byla ve starodávných dobách identifikována jako katalytická energie. Katalyzátor je něco, co vždy mění to, co je kolem. Tři bílí koně a vůz znamenali, že se Eliáš chystá „někam jet“. Elíša ten vůz pojmenoval a identifikoval jako Eliášovu energii v jeho Merkabě. Merkaba v hebrejštině znamená „jet“. Vůz vzestupu byl identifikován, aby celé lidstvo pochopilo…

Při Eliášově vzestupu Elíša zapsal, co mu Eliáš ukázal. Vyprávěl příběh o multidimenzionalitě posvátnosti lidské bytosti – viděli jste Eliášovy části, které se odhalily přímo před Elíšovýma očima. Potřetí se vás zeptám: je toto už čas, kdy Všemohoucí Bůh, Stvořitel Vesmíru, konečně sestoupil a vzal si Eliáše k sobě? Ne. Protože Elíša dál řekl, že vůz opustil zemi i s kolem uprostřed kola, s kruhem v kruhu, a odjel do nebe – vše se smísilo dohromady a on sledoval svého Mistra, jak zmizel v nebi.

Toto je poslední lekce – ta nejdůležitější, o které mluvím už více než dvacet let: Bůh je ve vás. Bůh nesestoupil a nevzal si Eliáše, protože Bůh byl v Eliášovi. A energie, ve kterou se Eliáš proměnil, byla dostatečně dobrá, aby ho odnesla do nebes. Jste to vy ve vás. Není to něco, co Bůh dělá pro vás, s vámi nebo vám. Máte Boha uvnitř! Váš vzestup, ten okamžik smrti, je pro každou lidskou bytost stejný – odcházíte sami a vzestupujete sami.

To byla nejúžasnější lekce Mistra Eliáše nedaleko odsud. Skrze Elíšu identifikoval Merkabu. Ukázal numerologii měnící se lidské duše, která reprezentuje fakt, že se duše navrací. Vždy se mění. Nejde na nějaké místo a nezůstane tam. Stejně jako není pravda, že se Bůh nemění. Bůh se mění, jak se měníte vy. To, co se mění, je VZTAH. Bůh Abraháma je dnešní Bůh. Ale vztah k Bohu se od dob Abraháma velmi změnil. To je ta změna. To je ten katalyzátor. To je trojka.

Čekal jsem dlouho, až se posadíme na místo, kde k tomu došlo, a konečně odhalíme některé z nádherných metafor, které nám Eliáš předal a Elíša zapsal v takovém pořadí, takovým způsobem a s takovou jasností, že vám tuto informaci můžeme předat o tolik let později…

Seďte a uctěte to, protože se to stalo nedaleko odtud. Stejný Bůh, stejná půda, stejné místo.

Přemýšlejte o těchto věcech. Je to překrásné. 

A tak to je.
Kryon

PÁTÝ CHANNELING – písmeno S

Zdravím vás, drazí, já jsem Kryon z magnetické služby.

Pro ty, kteří poslouchají – jsme spolu. My všichni. Plujeme po Galilejském jezeře. Je to nádherné místo. Naplněné tím druhem historie, který je po celé této zemi. Zdá se, že téměř nemůžete udělat krok, aniž byste doslova stoupli na nějaký druh historie. Mistři kráčeli těmito místy – tolik z nich… A všichni učili o jediném Bohu. Slyšeli jste o tom už tolikrát! Nyní pro vás máme dnešní písmeno a také nějaké učení – a ano, bude to kontroverzní…

To písmeno je „S“ – a zastupuje „soul“ – duši. Nyní vám odhalíme některé věci, o kterých jsme dosud nemluvili. Chystám se vám říci toto: mnoho, mnoho let jsme čekali, abychom vám prezentovali věci na místě, kde k nim došlo. A je tu ještě další atribut – nikdo z vás v tuto chvíli není „uzemněný“. (Smích z publika. Celá skupina se totiž plaví po Galilejském jezeře na třech spojených lodích – prostřední a zároveň největší z nich nesla jméno Král David.) To vytváří něco speciálního pro vnímání, pro duchovní vědomí i pro učení. Na vodě „se dějí věci“. Podívejte se do toho, čemu říkáte Písmo Svaté – kolik se toho stalo na vodě? Mnoho. A není to jen metafora, protože když se plavíte, nejste spojeni se zemí. To vytváří určitou zvláštnost.

Nyní tedy budeme hovořit o duši. Duše je jedno z nejsložitějších témat, o kterých bychom kdy mohli hovořit. Především – není lineární. Tím máme na mysli, že lineární mysl člověka má tendenci vytvářet procesy v přímce. Taková je logika. Přežití je takové. Podnikání je takové. Žijete své životy den za dnem tak, že používáte vědomí převážně lineárně. Když se stanete multidimenzionálními, začnete mít určité druhy vizí a vidět metafory, které nyní studujete v této zemi. Duše je multidimenzionální část lidské bytosti. Nese kousek Boha. V duši jsou také atributy Akášických záznamů každé lidské bytosti.

Když fyzicky odejdete (zemřete), duše opustí tělo. Přejdete ze stavu částečné multidimenzionality a částečné 3D do úplné multidimenzionality. Zde se většina systémů víry rozchází. Podle některých je duše část, která se na planetu nikdy nevrátí. Podle některých projde duše jakýmsi druhem soudu – a ten soud pak rozhodne, kam duši pošle – na jedno či druhé místo nebo možná ještě jiné (nebe, peklo, někdy očistec). Ale jaká byla původní intuice organizovaných náboženství na planetě? Vraťme se zpět o více než 9000 let. Jaká byla původní myšlenka? V té době zde byly potenciály mnoha bohů. Byla to doba předtím, než Židé dali Zemi monoteistického, nádherného Stvořitele. Jaká byla původní myšlenka? Hinduisti a buddhisti řeknou, že oni byli první. (Kryon se usmívá.) To je jejich vnímání. Ale Židé už tehdy věřili, že je duše navždy. Že přichází a odchází z této planety v kruhu. Že pro to existuje důvod – a tomu říkali lekce. Čím vícekrát duše navštíví planetu, tím víc se toho naučí. A pak se opět vrátí s něčím, čemu říkají energie, karma či informace, a pokračuje v cestě, která trvá celé věky. Vracíme se k této víře. Takto to opravdu je.

Většina z vás cítí, že už jste žili dříve. Někteří z vás cítí vztah k samotné půdě Země. Právě teď na ní nejste, takže to spojení můžete vnímat jinak. Odraz ve vodě vytváří energii zrcadlení a úvah. Je načase přemýšlet, kým jste byli. Důvodem pro tuto lekci je prohlášení, které bude následovat.

Chceme vám o duši povědět několik věcí, které už jsme vám říkali, a jednu věc, kterou jsme dosud nikdy neřekli. Duše nese vaší Akášu. Když se vrátíte na tuto planetu, Akáša přichází spolu s vámi. Bez ohledu na kulturu, pohlaví i to, kdo jste. Přichází s vámi Akáša – záznam a zpráva z minulých životů. Už dříve jsme řekli, že je to složité. Protože nedědíte jen chemickou rodovou linii. Máte totiž rodovou linii chemickou – od svých rodičů, a pak akášickou rodovou linii z jiné země. Nezdržíme se u toho příliš dlouho. Zdržíme se u něčeho dalšího. Duše ve vás je vždy spojená s Bohem.

Včera jsme mluvili o Eliášovi. V jeho vzestupu musíte vidět odhalení velikosti jeho duše. Elíša podal zprávu o některých tvarech a my vám to řekli. Mimochodem, tyto tvary byly později opět spatřeny prorokem Ezechielem. Ty tvary byly společné a znamenají totéž – kruh a čistotu duše.

Před 26 lety jsme učinili prohlášení. To prohlášení je kontroverzní. Nebylo to pochopeno tehdy, není to pochopeno ani teď. Mnozí říkají: „To je prostě něco, co Kryon říká. Ale nemůže to být pravda.“ Nyní to však můžeme odhalit. Duše Židů se neinkarnuje jako duše nikoho jiného, pouze opět jako Žid. Je to jediná kultura, jediná rodová linie, která má tento atribut. A takto to funguje: pokud máte čistou rodovou linii – to znamená, že máte Žida v každičké své buňce, nikoli jen částečně – pak jste se inkarnovali znovu a znovu a znovu a znovu jako Žid. Není žádná jiná skupina, ať už založená na kultuře či víře, která by měla tento atribut čisté akášické rodové linie. (Pozn. překl.: toto téma je podrobněji vysvětleno v Kryonových knihách. Velmi zajímavé, mimochodem.) Když jsme to řekli poprvé, mnozí od Kryona odešli. „Tak to nemůže být, protože pro to není žádný důvod.“ Ó ano, je! (Kryon se usmívá.)

Chci, abyste nyní použili svou logiku – duchovní logiku, jako mají hinduisté. Když vstoupíte do kteréhokoli druhu školy, učíte se a učíte se a učíte se, pak stoupáte po žebříčku znalostí a zkušeností. A čím déle se držíte této školy a tohoto kurzu, tím víc se dozvíte o tom, co se učíte. Židé museli mít tento druh rodové linie, aby do světa přinesli monoteistického Boha. To je atribut, který jim umožnil udržet stejné akášické atributy. Když se znovu narodili na Zemi, jejich Akáša se doslova nadechla a řekla (Kryon se skutečně nadechl): „Jsme tu znovu!“ Stejný jazyk, stejná kultura, stejné zákony, stejná pravidla… dokola a dokola a dokola. Stali se velmi dobří v tom, co dělali. Ptáte se proč? Na této planetě jsou miliardy a miliardy lidí, které mají systém víry, jenž vzešel přímo odsud. Byl potřeba speciální druh lidí, aby to vytvořili a dali to planetě způsobem, jakým to udělali. To je izolovalo. Způsobilo to, že jsou pro vnímání mnoha kultur odlišní. A opakuji, že za to zaplatili. Jsou však dobří v tom, co dělají.

Je nevhodné, když se rozhlédnete po planetě, a vidíte, že největší organizace ve světě obchodu, jsou vedeny Židy? Vědí, co dělají. „Byli tam, dělali to“, (Kryonův způsob jak vyjádřit, že mají skutečně všemožné zkušenosti) znovu se inkarnovali a naučili se ještě víc. Pokud chcete být skutečně „nevhodní“, pak někdo říká: „Jews put the Jew into Jewelery“ (pozn. překl. těžko přeložitelná slovní hříčka, ale je to přibližně takto: „Židé umístili/zasadili Žida do klenotnictví“ – prostě že se věnují převážně věcem, které se týkají ekonomické hojnosti; Kryon i publikum se baví). Oni vědí, co dělají.

Teď je zde něco, co jsem nikdy dřív neřekl. Bude to vyžadovat lidské bytosti se zvláštním druhem Akáši, aby bylo možné vytvořit mír na Zemi. Očekávaný posun energie je tu. Ovlivňuje celé lidstvo. Ovlivňuje vědomí. Precese rovnodennosti nebylo prostě jen „datum“. Mayský kalendář měl pravdu. Je před vámi nová energie. Planetě jsou dodávány nové informace. Vědomí se začíná měnit. A vy to uvidíte nejprve u mladých lidí. Drazí, Židé jsou jiní. Mají ČISTOU AKÁŠU. Tisíce a tisíce životů ve stejné kultuře jim něco dalo. Stejná věc, která spojila planetu a učila ji o jediném Bohu, je stejný atribut a talent, který zorganizuje planetu pro mír. To je jejich úkol.

Připadá vám to neuvěřitelné, když se rozhlédnete kolem, že by něco takového mohlo vzejít odsud (Kryon pobaveně), s takovou diverzitou, s takovou frustrací, s tolika systémy víry…? Proto potřebují to, co mají – schopnost souběžného zpracování, organizace, spojení sil, vzchopení se… Přijde to odsud. To je proroctví, které vám dám – že není žádná jiná země, která by to mohla udělat. Jen tato. Začalo to tady, bude to tu pokračovat. Uvidíte! Lidé budou říkat: „Kryone, stane se to v mém životě?“ Ovšemže tu budete – jen možná ne v tomto životě. (Smích z publika.) Ale děje se to už teď. Sledujte sociální sítě. Nepřátelé, kteří obklopují Izrael, se začínají měnit. Ale to, co se začíná měnit, nespočívá v jejich „seniorech“ (myslí starší dospělé), je to v jejich dětech. Mladí vytvoří úplně nový druh styku mezi zeměmi. Použil jsem jiné slovo, protože paradigma míru se začne posouvat s novými myšlenkami na to, co by se mohlo dít. Jak můžete pospojovat tolik věcí, které jsou nerovné tolika možnými způsoby? A vy sedíte a říkáte si: „Není možné to dokázat.“ Mladí lidé to dokáží – a budou vedeni Židy.

To je dnešní poselství, zatímco se plavíte po Galilejském jezeře…

A tak to je.
Kryon

ŠESTÝ CHANNELING – písmeno I

Zdravím vás, drazí, já jsem Kryon z magnetické služby. 

Sedíme na hoře Kázání (či Blahoslavenství – pozn. překl.). V pozadí můžete slyšet zvuk větru. Je to nádherný konec dne a stromy zpívají radostí, že jsou na tomto místě. Mnoho toho bylo řečeno, ještě než jsem začal, o požehnanosti lidských bytostí. Mnohé z konceptů a věcí, které zde byly prezentovány, jsou moderní. Žijí v tomto dni ve své pravdě. Tento channeling nebude dlouhý. Nebude v něm mnoho informací. Ani to všechno není tak moc nové. Chceme jen, abyste to cítili. Právě teď je vám všem předávána energie. A druh té energie záleží na postoji přijímajícího. Znamená pro vás něco toto místo? Až opustíte toto místo, budete jakýmkoli způsobem jiní? Je to jednoduše jen konec dalšího dne cesty? Nebo je toho víc? Mluvíme o tom, co se zde stalo – ať už fyzicky či metaforicky. Ale o tom tento channeling není.

Prozkoumáme další písmeno. Krátce. To písmeno je „I“. A tím také bude dokončeno celé slovo. Při třináctém channelingu to budou slova tři. A „I“, které chceme nyní prozkoumat, je součást prohlášení. Je to vhodné – pro toto místo i tuto dobu. Zní takto: „I AM THAT I AM“ (JÁ JSEM TO JÁ JSEM – pozn. překl.: pro větší srozumitelnost si můžete za „to“ dosadit např. slovo „velké“ – já jsem to velké já jsem). Když to můj partner slyšel poprvé jako dítě, zavřel své oči a zeptal se své matky: „Je to anglicky? (Kryon se směje.) V angličtině je to nesmysl. Protože slovo „jsem“ musí být následováno něčím dalším: Jsem unavený. Jsem šťastný. Jsem radostný. Jsem rozpálený. Ale ´já jsem to já jsem´ nedává žádný smysl.“

Když můj partner vyrostl a dospěl, slýchal to v duchovních kruzích stále dokola – ale nijak se to nezlepšilo. (Smích v publiku.) Nyní je dospělý a jeho syn se ptal zase jeho: „Tati, co to znamená?“ A on pochopitelně napnul veškerou svou moudrost, aby mu dal odpověď: „Bůh pracuje tajemnými způsoby.“ (Opět smích.) Ta slova dávala mnohem větší smysl v jazyce, ve kterém byla předána původně. Jsou slova v jiných jazycích, která neexistují v jazyce mého partnera nebo v tom vašem. A tak vám v těchto několika krátkých okamžicích chci odhalit, co to znamená. A bude to i pro mého partnera a jeho syna.

Nejprve musíme prozkoumat první dvě slova „JÁ JSEM“. Tato dvě slova společně něco znamenají. Takže je musíte spojit a pochopit, že když je vyslovíte poprvé, znamenají „člověk“ a když je vyslovíte podruhé, znamenají „Bůh“. Někteří z vás slyšeli vyjádření „Velké JÁ JSEM“. Je to velikost Boha. Je to velikost Ducha. A když byl tento koncept představen, byl nový. Sledujte logiku a poslouchejte. Pokud je Bůh „JÁ JSEM“, pak to znamená, že Bůh má osobnost, tvář. Není to jen cosi v nebesích, co vytvořilo planetu a lidi a teď už se o ně nestará. Koncept „já jsem“ je Stvořitel, který cítí a vnímá, má osobnost a může říci: „JÁ JSEM.“ A co následuje po „jsem“? – Láska. To je však velmi skromně vyjádřeno. Je to nepopsatelné. JÁ JSEM, velké JÁ JSEM, je Bůh Lásky.

Když lidské bytosti říkají: „Já jsem to já jsem,“ pak ve skutečnosti říkají: „Já jsem něco.“ Ale nebylo vhodné, zejména v té době, říci: „Já jsem Bůh.“ Teď však ano. Protože vy to můžete říci. Můžete to říci a také to tak myslet – způsobem, který není egoistický nebo neuvěřitelný. Když se rozhlédnete kolem, vidíte mistrnou a osobní práci Boha všude – ve stromech, ve větru… a ve vás. Jste stvořeni z elementů Země, které stvořil Bůh. Jste své vlastní Tvoření. A podle téměř každého Mistra, který kdy kráčel po této planetě, ve vás existuje kousek božství.

Samotná myšlenka duality je ´to, co je lidské´ vs. ´to, co je Bůh´! A každý člověk má v sobě dualitu. Pokud máte dualitu, musíte mít dvě stránky – a jednou z nich je Bůh ve vás. To je vysvětlení. A když slyšíte: „Já jsem to já jsem,“ to prohlášení je snadné. Velmi jasné. Říká: „Já jsem část Tvořivého Zdroje, kousek Boha.“ Takže dnes podruhé se ptáme, kdo jste. „Vlastníte“ toto prohlášení? Skutečně zde můžete sedět a říci to? Vím, kdo tu je. Vím, co jste přinesli na toto místo. Pojďme být na okamžik osobní. Pokud jste součást Tvořivého Zdroje, pak mezi námi není žádná bariéra. Vím, čím jste prošli. Vím, že zde někteří z vás sedí. Tyto věci vím, protože jsem s vámi. Vaše vědomí je součást toho vědomí, které je spojené s Duchem. Byl jsem s vámi během vaší radosti a také během vašich slz. Nyní se vás ptám – kdo jste? Skutečně. Zatímco zde sedíte, kdo jste? Můžete říct, a také to tak myslet – s pýchou a vírou: „JÁ JSEM TO JÁ JSEM.“? A pokud ano, pak to řekněte teď. (Publikum to vyslovilo spolu s vámi.) Ovšem. 

A tak to je.
Kryon

Tak a jsme v závěru tohoto přepisu. Těchto 6 channelingů, jak jste již sami poznali, tvoří slovo ISRAEL. Další dvě slova budou následovat později v druhé a třetí části.

Zde je tedy slíbený itinerář celé cesty:

DEN 1.:

Abrahám – energie Boha – Hora Moriah – Nový Jeruzalém – Energie Jednoty a Míru – Věčný portál Moudrosti a Světla

Staré město, Chrámová hora a Skalní dóm, Getsemanská zahrada, Kostel všech národů, kostel Božího hrobu, Západní zeď, hora Sion, místnost Poslední večeře, hrobka Krále Davida, Olivová hora, Davidova věž (světelná a zvuková show)

DEN 2.

Elíša a Elijáš – energie Vzestupu – řeka Jordán – Esénští – Energie Osvícení a Rovnováhy Světla a Tmy

Jericho, oáza Ein Gedi, Masada, Judská poušť, Judské hory, Kumrán – jeskyně, kde byly nalezeny tzv. Svitky od Mrtvého moře, Mrtvé moře, plavba po Mrtvém moři, Qasr el Yahud – místo Elijášova vzestupu 

DEN 3.

Ježíš a Marie (Matka Marie a Marie Magdaléna) – Energie Lásky, Soucitu a Léčení – Galilejské jezero

Dolní Galilea, údolí Jordán, řeka Jordán, Yardenit, plavba po Galilejském jezeře, Capernaum, Tabgha, hora Kázání, pohled na Magdalenin přístav, Tiberias

DEN 4.

Enoch – Proroctví a Energie Nové Budoucnosti – Golanské výšiny a hora Hermon

Golanské výšiny, Mitzpe Shalom / Vyhlídka na mír, Starodávná vesnice Katzrin, hora Bental, hora Hermon, pevnost Nimrod, údolí Hula

DEN 5.

Mojžíš – JÁ JSEM TO JÁ JSEM – Energie Posvátné Komunikace – hora Canaan

Nazareth, hora Precipice / hora Kedumim, Jezreelské údolí / údolí Armagedonu, starodávné město Megido, starodávné město Tzippori, Mona Lisa z Galileje, hora Tábor, hora Meron, Safed/hora Kanaan – starodávné středisko židovského mysticismu: Kabaly, Sukkot – posvátný svátek Tabernacles

DEN 6.

Eliáš – Energie Víry – hora Karmel

Drúzové, Daliyat al-Karmel, hora Karmel, Haifa – chrám a zahrady Bahá´í, vrchol hory Karmel - El-Muhraqa – Eliáš, Tel Aviv, Jaffa, Neve Tzedek

DEN 7.

Plejáďané – Energie Původu, Hvězd a Rodiny – poušť Negev

kaňon Ejn Avdat, Makhtesh (kráter) Ramon, Ha-Minsara, údolí Zin, Kfar Hanokdim, hora a údolí Kna´im, tradiční hostina – Beduín Hafla

Kryon v Izraeli 2015 – část 2.

Následující channelingy byly přijaty při cestě s podtitulem  (30. 09. – 06. 10. 2015)

Návrat Mistrů

Více informací o této nádherné, silné a pro nás všechny důležité cestě najdete v první části. Tato bude kratší – obsahuje dva channelingy věnované dvěma písmenům, která tvoří druhé slovo ze vzkazu, který pro nás Kryon má…

SEDMÝ CHANNELING – písmeno N

Zdravím vás, drazí, já jsem Kryon z magnetické služby.

Já vím, kde jsem. A za okamžik to řekneme i všem ostatním. Písmeno, o kterém budeme dnes hovořit, je písmeno „N“ a zastupuje novou Zemi, nového člověka. Dovolte, abych něco vysvětlil těm, kteří nejsou zde. A některé z věcí, které řeknu, mohou být opět určitým způsobem „nevhodné“, protože je neslýcháte z duchovních channelingů. Já představuji praktický přístup k duchovnosti.

Lidské bytosti nemohou žít duchovně v minulosti. Pokud Bůh je Bůh, pak je Bůh živý jako Stvořitel, jako JÁ JSEM. Ne jako JÁ BYL. JÁ JSEM znamená přítomného Boha, nikoli minulého. Boha se současnými, nádhernými, láskyplnými informacemi. Ne Boha z knihy před tisíci lety. V knize je historie. Bůh je živý – ve vás.

Sedíme v Golanských výšinách. To je pro stát Izrael důležité místo. Z mnoha důvodů. Ale pokud se zabýváte vojenskou strategií, pak je velmi zřejmé, proč je důležité. Protože z těchto výšin vidíte na moře, můžete vidět přicházet své nepřátele. A o tom chci hovořit. O praktičnosti toho, co děláme.

Roky a roky a roky přicházejí skupiny do Izraele. Největším průmyslovým odvětvím Izraele je turistika. Desetitisíce lidí přicházejí z celého světa. Mnozí chtějí uvidět a užít si historii a pak odjet. Odvážejí si domů fotografie a vzpomínky z cest. Jiní přijíždějí z duchovních důvodů coby skupiny věřících. Je to pro ně emocionální zkušenost, kterou nezapomenou. V rámci jejich vlastního systému víry. Vezmou si to domů. A v rámci svého systému si vzpomenou na dobu, kdy navštívili zemi Abraháma nebo zemi Ježíše. Jiní přijedou, protože jsou jednoduše zvědaví. A pak přijedou jiní jako vy. Věří, že jejich přítomnost bude mít nějakým způsobem vliv na vědomí této země. Že nějakým způsobem, ezotericky, zasadí semena míru, který zde dosud nebyl. Podívejme se na to prakticky.

Pojďme hovořit k Izraelcům. Moudrým, praktickým Izraelcům, kteří se zde narodili, vyrostli a vědí, co tu je. Ti uvidí skupiny, které přicházejí a odcházejí. Dokonce i tuto, která prohlašuje, že přináší změnu vědomí, která věří, že je mír možný… a až odjedete, obrátí oči v sloup a řeknou si mezi sebou: „Věci se nikdy nezmění.“ To není souzení! Je to skutečné. Je to praktické, protože ONI se nikdy nezměnili. Generace za generací se nezměnili. Když Mojžíš kráčel pouští, o čemž budeme brzy hovořit, měli jste 12 kmenů. Věděli jste, že spolu nevycházeli? (Smích v publiku.) Začalo to ještě dřív. Dnes máte stát. Ti, kteří tu nebyli, to možná nepochopí. Není to země. Ne doopravdy. Je to stav mysli, je to tábor přežití, stále obklopený nepřáteli a dřívějšími nepřáteli, s historií, která byla vždy problematická.

Izraelci nejsou všichni Židy. Jsou zde dohady o tom, kdo vlastní tuto zemi, kdo by tu měl být. Dokonce i o legálnosti toho všeho. Židé i ti, kteří nejsou Židy, jsou na jednom místě a říkají si Izraelci. Dokonce i v rámci židovské komunity je tolik systémů víry! Opatrně kolem sebe našlapují – někteří v úctě, jiní ne. Stále se nemají rádi. To je pochopitelné, pokud se podíváte na kotel frustrace, který se stále plní a plní. A Izraelci jsou cyničtí a právem se dívají na vás, vaše vědomí, na krásu ve vás, na channelingy, které jsou milé a mírumilovné – a říkají, že až odejdete, nic se nikdy nestane. Musíte pochopit, proč to tak je. Lidé ze západu se dívají na tuto zemi a vnímají ji jinak. Mají scénáře, proč věci fungují nebo nefungují, ale ty nemají nic společného s tím, co je zde.

V Golanských výšinách proběhlo mnoho válek. Jedna dokonce před asi 40 lety. A je mnoho Izraelců, kteří říkají, že je to jen záležitost času, než dojde k další… a pak další a pak opět další. Je to způsob života a ti, kteří přicházejí z jakéhokoli důvodu, jsou jednoduše jen turisté.

Nyní chci na okamžik obrátit list, drazí. 26 let vám říkám o měnící se energii. Budeme o ní později mluvit i dnes. 26 let jsme vám předávali informaci, že je toto místo důležité a že se zde může něco stát. Většina Izraelců, i ti, kteří čtou Kryona, však obrátí oči v sloup a řeknou: „Vždycky to bude stejné.“ Chtěl bych vstoupit do metaforické diskuze. Tyto druhy informací jsme vám předali už dříve. Chci říci Izraelcům – vše, co máte k vidění, je minulost. Nevíte, co nevíte. Možná přichází něco, co jste NIKDY neviděli. Nikdy. A protože to není v minulosti, není to nic, o čem byste přemýšleli.  

Představte si na chvíli, že má nějaký muž nemoc. Má ji od narození. Jeho otec ji měl před ním a předtím zase jeho otec. Zdánlivě to přichází s jeho geny. Je to v jeho krvi. Ta nemoc tam vždy byla. Pečlivě se snaží tu nemoc zvládat. Dává si pozor na to, co jí, kam chodí, co říká. Ví, že ho ta nemoc může kdykoli přemoci. A to se mu také stává. A když k tomu dojde, je ve stavu přežití. Pak jí porazí a pokračuje dál. Pokud s tím mužem budete hovořit, až mu bude 50 let a řeknete mu: „Víš, na tvou nemoc existuje léčba,“ pak obrátí oči v sloup a řekne: „Neexistovala posledních tisíc let. Žiji s ní. Jsem to já. Já vím, jak si s ní poradit. Jdi pryč se všemi svými láskyplnými myšlenkami a divnou léčbou.“ Neví, co přichází. A pak se na planetě objeví nová energie, nová technologie, nové myšlenky a nová léčba. Ten muž se na to může podívat a rozhodnout se: „Je to skutečné nebo bych měl zůstat stejný? Je mi příjemně s mou nemocí?“ Kolem sebe pomalu vidí jiné, kteří mají stjenou nemoc a uzdravují se. Jeden po druhém. A přesto ji stále může odmítat, protože nastavení jeho mysli je historické. Vy víte, o čem je ta metafora.

Není to tak dávno, co jsme vám v jiné zemi dali praktickou metaforu – o planetě, na které se zrodila civilizace bez očí. Něco vám povím. Pokud před sebou máte člověka, který je od narození slepý, posaďte se s ním na okamžik a vysvětlete mu spektrum barev. Přemýšlejte o tom. Neví, co neví. Pokud by náhle získal zrak, pak by uviděl a pochopil barvy.

Opět říkám Zemi a Izraeli: nevíte, co nevíte. Přicházejí barvy…

A tak to je.
Kryon

OSMÝ CHANNELING – písmeno I

Zdravím vás, drazí, já jsem Kryon z magnetické služby.

Můj partner opět ustupuje stranou. Toto jste dříve neslyšeli – je to popis tohoto druhu channelingu. Můj partner je tady, ale nepodílí se na něm. Není to pro něj prožitek mimo tělo. Pořád je zde. Ví, co je zde řečeno s pomocí jeho vědomí, kultury a jazyka. To je dohoda, kterou máme od začátku. Není to převzetí. Je to nádherné splynutí, kterého dosáhl mezi sebou a svým vyšším já. Já přicházím skrze portál jeho šišinky – okno jeho duše – a používám jeho vyšší já jako potrubí pro channeling. Pro ty, kteří nejsou zde, říkám, že jsme na hoře Hermon, nedaleko Golanských výšin v Izraeli. Hermon je nejvyšší hora a umožňuje výhled na Libanon a Sýrii. Nedaleko odsud je to, co jsem na této planetě předpověděl. Temná armáda bez hranic, která nemá ani společný jazyk. Přímo podle časového rozvrhu této planety. A bude poražena.

Chceme prozkoumat písmeno „I“. A to dokončí prostřední ze tří slov této cesty do Izraele. Písmeno „I“, které jsem zvolil, představuje spojení „Into the future“ – do budoucnosti. Toto je rozšíření či pokračování předchozího channelingu. Mluvíme o budoucnosti planety. O budoucnosti Izraele. O budoucnosti vás všech. Mluvíme o takových věcech, jako jsou „divoké karty“ – to je metafora pro synchronicitu. Už dříve jsme říkali, že nevíte, co nevíte. Jinými slovy – pokud jste to dosud neviděli, pak o tom nemůžete uvažovat. Futuristé se o to pokoušejí. Specialisté na to, co by se mohlo stát příště, dělají, co mohou. Někteří s darem druhého zraku se snaží přesunout do toho budoucího místa, o kterém nikdo neví. Ale drazí, ti všichni se mýlí, protože nemohou vědět, co nikdy neviděli nebo o tom nemají žádný pojem.

Mluvíme o divokých kartách, které se odehrávají na planetě. Divoká karta je extrémní synchronicita, která mění místa, lidi a planetu způsoby, o kterých nikdo nemá ani tušení. Skutečná divoká karta bude mimo ty, kteří předpovídají budoucnost. Jinými slovy – nikdy nebude očekávaná. Existuje několik druhů divokých karet a vy jste jich zažili už mnoho. Dovolte, abych vám dal několik příkladů.

V historii planety elektřina, kterou používáte dnes, vzešla od jednoho muže. Poslouchejte, protože toto je podstata celého channelingu. Vynález střídavého proudu, což je ten druh elektřiny, který planeta používá, nevzešel od kolegia vědců. Nevzešel z univerzity, která studovala elektřinu. Nebylo žádné kolegium moudřejší než zbytek lidstva, které by to poskládalo dohromady.  Jeden muž přišel na tuto planetu s Akášickým účelem a duší, která sem proto byla přivedena. Ve správnou dobu na správné místo dorazil Nikola Tesla. TO je divoká karta.

Divoké karty poznáte, protože nejsou vytvořeny mnohonásobným vědomím. Obvykle stojí samy. Jeden muž, jedna žena, někdy neobyčejný vůdce s moudrými myšlenkami. Někdy je to vynálezce. A často je to umělec a básník. Někdy mistrovský hudebník. A ti zanechají stopu tak silnou a tak úplnou, že si je svět navždy zapamatuje. TO je divoká karta.

Číňané sledovali ptáky a stavěli létající draky po tisíce let. Přesto vám teprve před sto lety dva bratři, výrobci kol, dali motorové letadlo. To, co vidíte dnes ve vašem moderním cestování vzduchem, nebylo vytvořeno vašimi univerzitami nebo skupinou vědců, kteří by zkoumali problém létání. Ne. Dva bratři s Akášickým účelem přišli na planetu ve správnou dobu na správné místo a otevřeli znalost, která vám dala, co máte dnes. Začínáte získávat představu?

Většina z vás zde drží elektronické zařízení, kterému říkáte „chytré“. A to bylo vytvořeno vědomím jednoho člověka ve správnou dobu na správném místě. Měli jste telefony, měli jste přenosná zařízení. Proč to nějaké kolegium nespojilo dohromady? Proč někdo nepropojil nejchytřejší mozky, které by přišly s tímto chytrým zařízením, které máte dnes? Protože tak to nefunguje. Byla to divoká karta. A ten muž jménem Jobs odvedl svůj job (práci - Kryon i publikum se směje). S Akášou, ve správnou dobu na správném místě, navždy změnil tuto planetu. To je divoká karta.

Další velkou divokou kartu jste zažili na konci 80. let. Navzdory všem pravděpodobnostem politicky padl Sovětský svaz a tím odzbrojil potenciál další světové války. Jinak by jejich armáda tento potenciál vytvořila. Pokud budete mít šampionát mezi dvěma excelentními hráči a jeden zemře, pak už tu není žádná hra. To je synchronicita. Pokud se zeptáte historiků, jestli to očekávali, pak vám řeknou, že nikdy. Nikdy. Byla to divoká karta.

Byly další divoké karty také v historii Izraele? Mnoho. Dovolte, abych vám ukázal jednu, o které jste možná nepřemýšleli. Dávám vám ji jako příklad jednotlivců, kteří se zrodili v této zemi a kteří byli Židy. Ve vaší společnosti už jste zažili divoké karty. Co vám brání v pomyšlení na to, že by jich mohlo být víc? Bylo jich mnoho. Vraťme se k jedné velmi silné.

Každému Izraelci, který se zde narodí, je v určitou dobu předán příběh Exodu. Nádherný příběh o odchodu z otroctví do země zaslíbené. A byl za to zodpovědný jediný muž – Mojžíš. Co si o něm myslíte? Prozkoumejme nyní na chvíli něco, o čem se Izraelcům mnoho neříká. Jaké to bylo v Egyptě před Mojžíšem? Byl on jediný, kdo rebeloval proti otroctví? Celá jejich společnost byla zotročena – to tam jen tak seděli, nic nedělali a prostě to nějak přetrpěli, dokud nepřišel Mojžíš? Ne. Bylo tam mnoho rebelů. Opakovaně se o to pokoušeli, ale nic nefungovalo. Egypťané byli silní. Zabili mnoho lidí, mnoho Židů. Pravidelně. A každý to musel sledovat, aby tak Egypťané potlačili jakýkoli druh odporu. Historie odporu existovala už před Mojžíšem!

Kdo byl Mojžíš? Jaká byla pravděpodobnost, že Žid, který vás dovedl do země zaslíbené, byl považován za Egypťana? To je synchronicita. Podívejte se na ten příběh a na to, jak proběhl. On měl Akášu Mojžíše. Toho, kdo to měl udělat, kdo pro Židy způsobil všechny ty rozdíly v historii. Proč byste měli pochybovat, že by se něco takového mohlo stát znovu? Že budou vůdci – nejen zde, ale i na jiných místech ve světě, kteří se spojí v plynutí synchronicity, která může navždy změnit tuto planetu. (Pozn. překl.: a pokud sledujete aktuální dění ve světě, pak vidíte, že už se to děje.) Stalo se to mnohokrát, Izraelci. I vám.

A tak znovu říkáme, zatímco pomalu končíme – pokud nevíte, co nevíte, pak předem nesuďte, co se stane.

A tak to je.
Kryon

Nyní tedy máme kompletní další slovo – je to anglická spojka „in“, což v češtině znamená „v“. Po minulé sérii tedy už víme, že příště nám třetí slovo naznačí, co že se to odehrává “V IZRAELI“.

Kryon v Izraeli 2015 – část 3.

Následující channelingy byly přijaty při cestě s podtitulem  (30. 09. – 06. 10. 2015)

Návrat Mistrů

Toto je třetí a závěrečná část překladu – pět z celkem třinácti channelingů. Kryon každému z poselství přiřadil písmeno. Těch předchozích 8 (při čtení při změněném pořadí) tvoří dvě slova: „IN ISRAEL“, tedy „V IZRAELI“ – a co se to tedy (i díky této cestě) v Izraeli chystá? To se dozvíte už za okamžik. Jen v tuto chvíli překladu mi došla ještě jedna souvislost – tuto událost tvoří 13 channelingů a druhou a třetí část překládám po událostech z pátku 13. listopadu 2015 a vůbec tohoto týdne… myslím, že nám tím Kryon předává další zprávu. Čtěte proto následující sdělení o to intenzivněji a s tímto vědomím.

DEVÁTÝ CHANNELING – písmeno E

Zdravím vás, drazí, já jsem Kryon z magnetické služby.

Vy víte, kde jste. A stejně tak to vím i já. Pro ty, kteří tu nejsou – jsme v Megidu. To pro posluchače (nebo čtenáře) možná nic neznamená, ale já za chvíli vysvětlím další slovo. Někteří z vás už na to přišli – hláskujeme tři slova vždy po jednom písmenu při každém z 13 channelingů. Děláme to často. Je to téma této oblasti. Už jste na to přišli – je to „MÍR V IZRAELI“. Ale nejprve to mohlo být obtížné, protože to hláskování nebylo takové, jak jste čekali. Vždy jedno písmeno po druhém, ale z pohledu západní abecedy hláskováno pozpátku! Z pohledu mnoha původních obyvatel, včetně těch, kteří jsou zde, je to však ve správném pořadí – z pohledu Arabů a Hebrejců. Ti čtou, píší a hláskují zprava doleva. A tak jsme se rozhodli předat vám tato písmena tímto způsobem na výraz úcty k jazykům této země. Nyní to tedy víte. Písmeno, které vám dnes dáme, nyní očekáváte. Je to poslední písmeno prvního slova – „E“. Za okamžik vám povím, co to znamená.

Toto místo má ještě další jméno. Je to místo Armagedonu. Apokalypsy. Chci s vámi shrnout, co to znamená. A ze všech channelingů, které jsem vám předal v této zemi, tento může být tím nejdůležitějším. Je důležitý pro vás, je důležitý pro lidstvo. Je skutečně důležitý pro Izrael. Tohle je místo, kde mělo vše skončit. Je hluboce zapsáno v židovské historii, že toto je místo poslední bitvy. Měla být dobojována právě zde, kde nyní sedíte – při Armagedonu. Je to i v křesťanství – toto jsou poslední bitvy. Je to po celé planetě. Kamkoli se podíváte, tam najdete slovo Armagedon. A je to odkaz na to, kde jste dnes. Téměř jako kdyby tato oblast byla připravována. Je uprostřed horního Izraele, kde už se odehrálo mnoho bitev. Stále dokola. Téměř jako by tato země byla připravována na tu poslední bitvu.

Písmeno „E“ dnes zastupuje slovo „Exodus“. Ne však ten, který myslíte. Tento channeling nazveme „Druhý exodus“. A exodus, o kterém mluvím, je o budoucnosti lidstva a vědomí. Nyní hovořím ke třem stovkám lidí, kteří jsou velmi citliví. Někteří z vás mnohem víc než jiní. Někteří z vás už cítili energii míst, na kterých jste byli. Stalo se to v Masadě, stalo se to na řece (Jordán), u některých z vás v Galilejském jezeře. Chci, abyste si uvědomili, co je zde. A chci být velmi opatrný, zatímco vám o tom říkám. Prosím, poslechněte si celý channeling. Nepřestávejte zde.

Toto místo reprezentuje dualitu lidstva. Volba zničit sebe sama byla vždy součástí budoucnosti lidské rasy. Téměř už jste to udělali. Ve čtyřech jiných dobách. I když si myslíte, že už toho o historii víte hodně, mnoho dějin se odehrálo ještě předtím. Ale toto měl být ten poslední pokus – už od začátku, kdy se začala objevovat proroctví. Armagedon se měl odehrát právě zde. Nyní to začíná dávat smysl a já vám za okamžik řeknu proč. Ale nejdříve k energii…

Dokážete si představit, jaké to tu je, když se lidstvo po mnoho generací dívá na toto místo a bojí se ho? Bojí se konce. To proroctví i nadále přicházelo. Proroci o něm i nadále hovořili. Stalo se součástí Písma. Co se stane, když jsou vrstvy a vrstvy strachu projektovány do jediného bodu? Vy jste zde jako energetičtí pracovníci. Nyní už víte, proč cítíte, co cítíte. Může být nevhodné to říct, ale toto není dobré místo, kde být. Brzy odjedete, ale můžete to cítit, zatímco tu jste… Trhlina duality. Konec lidstva. Smrt v míře, jakou jste nikdy nezažili.

Za života mého partnera to začalo být středem zájmuse zbraněmi hromadného ničení, které začaly být dostupné mnohým. Dvě supervelmoci na planetě se začaly řadit k Armagedonu. Toto je 3D historie. To není ezoterika. S 50 tisíci nukleárních zbraní, které na sebe vzájemně mířily, byla Země připravená na Armagedon. Takové bylo proroctví. Nyní víte, proč dává smysl, že jméno tohoto místa koresponduje s tím proroctvím, protože bodem sváru, který měl být jiskrou pro zažehnutí poslední světové války, měly být problémy v Izraeli. Zde to mělo začít. Smluvní závazky by přiměly USA, aby bránily tuto oblast před smluvními závazky Sovětského svazu. Vy víte, jak to funguje – padne jedno, padne vše. Válka už je taková – je velmi obtížné mít válku v omezené míře. Buď to válka je, nebo není. Je to buď život, nebo smrt. A, drazí, vy sedíte ve smrti! Už po generace… Nevypínejte tento channeling! Nepřestávejte poslouchat.

Vidíte, jak to dává smysl? Problémy v Izraeli by vytvořily konečnou válku. A toto je epicentrum. Nebo snad ne? (Kryon se směje.)

Učení domorodců této planety, stejně jako Kryonovo učení, říká, že precese rovnodennosti označila demarkační bod. Bod změny, kterou planeta nikdy dřív neviděla. Lidská povaha měla začít dospívat. Moudrost měla začít být běžnější. Měla se začít objevovat řešení pro nenávist, o jakých jste si nikdy nemysleli, že by byla možná. To nejsou Kryonova slova! Pocházejí od domorodých národů této planety. Od těch, kteří zde byli tisíce let před Abrahámem. To je původní proroctví. Pokud bychom to dokázali – dostat se za rok 2012 – pak měl nastat exodus energie. A ten exodus je ze starého proroctví do nového. Vystoupení ze země starého otroctví myšlenek, kde se válka zdála být jediným způsobem, jakým lidstvo komunikovalo. Odchod do zaslíbené země nových myšlenek, kde válka měla být viděna jako zastaralá, ošklivá a nikdy jako odpověď. Moudrost planety měla konečně pochopit, že válka plodí válku. Válka vytváří válku! Válka NIKDY není řešením. Drazí, pokud by kterákoli válka na této planetě byla řešením, pak už byste žádné války neměli! Ale vy je máte. Právě teď. POMALU se přesouváte do zaslíbené země nových myšlenek.

Až se zvednete z tohoto místa a konečně odsud budete odcházet, chci, abyste se na okamžik ohlédli. Chci, abyste se na okamžik ohlédli a pochopili, že už to není, co jste si mysleli. Možná tomu místu můžete dokonce i požehnat a přemýšlet o exodu, protože toto místo pomalu ztratí svou energii. Nebude to konec ničeho. Ta energie se rozplyne. Ale, drazí, děje se tu něco většího než jakýkoli druh starého proroctví. Pokud to rozpoznáte, pokud skutečně posloucháte, pokud chápete, co vám na tomto místě říkám, pak uděláte něco, čemu říkáme „poznání“. Uvěříte tomu. A každá buňka vašeho těla bude stát zpříma a řekne: „Nyní vím, proč jsem se narodila teď.“ Všichni jste mistři. Máte moudrost lásky, řešení, exodu.

Vstaňte z tohoto místa jiní, než když jste se zde posadili. Řekněte Armagedonu sbohem.

A tak to je.

Kryon

DESÁTÝ CHANNELING – písmeno C

Zdravím vás, drazí, já jsem Kryon z magnetické služby.

Opět přicházím s dalším písmenem. Vy už nyní víte, které to bude. V angličtině to bude písmeno „C“. A já vám povím, co zastupuje. Budeme mluvit o posunu vědomí. Velmi stručně. Způsobem, jakým jsme to možná dosud nikdy neudělali, a který vám ukáže, že tato planeta byla ve skutečnosti navržena pro posun vědomí. Stalo se to už dříve. Nyní sedíme na místě, kde o těchto věcech můžeme hovořit, protože souvisejí přímo s hlínou, na které sedíte.

Chci mluvit o vašem vztahu s Bohem. Někteří mají pocit, že se lidská přirozenost nikdy nezmění. A přesto se to už děje. Změnila se natolik, že jste restartovali své hodiny (¬pozn. překl. – Kryon má na mysli nové počítání letopočtu). Proroci, které jste dosud studovali, náleželi převážně k tomu, co jsme nazvali Bůh Zákona. Bibličtí učenci to nazvali Starý Zákon – zřízení zákona. Ale před dvěma tisíci lety vám prorok Kristus předal nový koncept. Byl zde, s Akášou – ano, s Akášou – byl to člověk, Žid. Ve správnou dobu na správném místě toho tolik změnil… Změnil vnímání vztahu k Bohu. Z Písma se stalo nové Písmo, Nový Zákon. Začal to, co bibličtí učenci nazvali zřízení lásky. Mohamed v tom pokračoval coby nejnovější prorok. A pokud se podíváte na to, co tento prorok řekl, mnohokrát se odvolává na Boží lásku. Na Boží lásku. V jednom vyjádření za druhým popisuje nekonečnou lásku Boha. Přešli jste od zákonalásce. Během toho procesu to bylo tak hluboké, že jste měřili čas jinak – před Kristem a po Kristu. Vidíte, co jste dokázali? Došlo k rozpoznání posunu vědomí, které bylo tak hluboce jiné, že jste museli znovu restartovat hodiny¬. Změnil se Bůh? Co byste řekli? (Kryon se směje.) Ne. Co se změnilo v tomto příběhu? My jsme se změnili. Vy jste se změnili. Veškerá Akáša, všechny minulé životy vyprávějí o posunu lidských bytostí od Boha Zákona k Bohu Lásky. Písmeno „C“ reprezentuje zřízení soucitu (compassion).

Věděli jste, že většina Izraelců nemá tušení, co je to Mayský kalendář? Je zde tolik proroctví a tolik historie, že je to všechno, co skutečně znají. A je toho skutečně dost na to, aby to naplnilo jejich duchovní hledání. Ale pravda je, že je to planetární proroctví (myslí Mayský kalendář) a je stejně dobré jako židovská proroctví. Mayové vytvořili velmi dlouhý kalendář, který končí rokem 2012. A nový měl vzniknout v prosinci 2012, pokud lidstvo překročí tento milník a nedojde k žádnému Armagedonu – v tu chvíli jste měli znovu resetovat hodiny. Jsou to hodiny lidského vědomí. Jsou to již třetí hodiny. Zřízení soucitu je tu! Soucit jednoho k druhému s  dosud nevídanou moudrostí. Můžeme o tom mluvit, mluvit a mluvit. Někdo řekne, že je to jednoduše jen ezoterické povídání. Chci, abyste se podívali na starodávné civilizace a na to, co udělali se svými hodinami, drazí. Toto není nové. Nechť je toto důkazem, že to, o čem mluvíme už 26 let, nejsou jen Kryonova slova. Je to moudrost starodávných, kteří resetovali své hodiny, když se vědomí na planetě změnilo. Říkáme to znovu – připravte se na nové myšlení. Nyní je to víc než láska – je to láska se soucitem.

Než skončím – jaký druh soucitu? Odkud se bere? Toto je jiné. Není zde žádný prorok, který by cokoli změnil – nebo snad ano? Lidé se stávají vyspělými a moudrými. Co kdybych vám v této nové energii řekl, že ten prorok je ve vašem nitru? Vaše vyšší já to všechno ví. To je ten prorok, kterého následujete. To je nová moudrost, soucit vyššího já. Kde se nacházíte, z hlediska této informace? Jaký z toho máte pocit? Nechť se to prokáže ve způsobu, jak vidíte ostatní. Nechť je vaše víra spatřena v tom, jak spolu navzájem jednáte. A já to říkám, jak jsem to řekl i při prvním channelingu – dokážete vidět Boha úplně v každém? Ať se děje cokoli? To je zkouška soucitu.

A tak to je.

Kryon

JEDENÁCTÝ CHANNELING – písmeno A

Zdravím vás, drazí, já jsem Kryon z magnetické služby. (Hluboký nádech.)

Už jste to ucítili? Hloubku této cesty. Je to jen další turistická oblast, že? (Kryon i publikum se směje.) Toto si skutečně zapamatujete. Je zde energie, která se takto možná už nebude opakovat. Je zde jedinečné shromáždění duší. Oslavují, pláčou radostí a tančí, noří se do historie a zasazují semena nového vědomí.

Toto je Eliášova země a vy to víte. Už jsme mluvili o Eliášovi i Elíšovi a o věcech, které jsme chtěli, abyste věděli o této události vzestupu. Dnešní písmeno je „A“ a je přímo uprostřed slova „PEACE“ – mír. A my jsme vybrali toto písmeno, o kterém si budete myslet, že je o vzestupu (ascension). Ne tak docela. Tento channeling nazveme „Vzestup planety Země“. A kde by bylo lepší ho předat, než na místě, které je příkladem vzestupu a jeho energie – v tomto regionu, který je mnohými oslavován?

Toto sdělení má dvě části. A já chci něco vyjasnit – něco z toho se může zdát jako shrnutí pro ty, kteří sledují a následují Kryonova slova už roky, kteří vědí, proč tu jsem, a zapojili se do tohoto konceptu vzestupující planety. Ale jsou mnozí, kteří to nevědí. Neslyšeli ten příběh. Nevědí, co povím. Zejména ti v tomto regionu.

Mnozí toto poslouchají. A těchto 13 channelingů bude nakonec nazváno „Izraelské channelingy“. Budou uspořádány do balíčku 13 záznamů a já právě teď říkám svému partnerovi, že mají být publikovány – v mnoha jazycích. A právě proto vám musíme dát tuto informaci. Informaci, která je „stará“ pro některé a „revoluční“ pro mnohé, kteří toto nikdy neslyšeli…

Když říkáme „vzestup“, a nyní to používáme ve spojitosti s vzestupující planetou, neznamená to nezbytně, že by populace planety byla v časech vzestupu. Mluvíme o něčem jiném. Nejlepší způsob, jakým to můžeme ve 3D popsat, je vzestupující vibrace vědomí na Zemi. I to je metafora. Ale pokud bychom změřili lidské vědomí na úrovni od 1 do 10, kdy 10 = mistrovství, pak jste na úrovni 3. Ale drazí, na úrovni 3 jste byli – ve skutečnosti jste se z ní nikdy neposunuli. Měli jste koncepty 4, 5 a dále. Ty koncepty vám byly předány Vzestoupenými Mistry. Ale vy jste je nikdy „nevlastnili“. Nežili jste je. Jste zaseklí v 3. Prosím, ještě tento channeling nevypínejte. Vše ukazuje, že mám pravdu.

Když se podíváte na lidstvo, nic jste se nenaučili. Nenaučili jste se základy. Válka není řešení. To už jsme vám říkali. Nenávist plodí nenávist. Vytváří ji. Válka vytváří válku. Kdokoli je v procesu válčení z JAKÉHOKOLI důvodu, vytvoří jen ještě víc války. To by mělo být z lidské historie zřejmé. Vše, co jste dělali, bylo dobývání, znovudobývání, opět dobývání a zase znovu. V posledních dobách to dvakrát zahrnovalo celou Zemi (pozn. překl.: mluví o dvou světových válkách). A bylo to naplánováno ještě potřetí.

Nyní chci, abyste se se mnou na chvíli zamysleli. Souhlasíte, že lidská povaha, která vytvořila tento cyklus, není moudrá? Je nedospělá. Nepochopila základy lásky. Ve skutečnosti nepochopila vůbec nic. To je to, o čem mluvíme. Zdá se, že je lidská povaha stále stejná. Pokud jste psycholog, pak jste přesvědčení, že tomu tak opravdu je. Na tom pracujete, když pomáháte jinému člověku. Na statickém, neměnícím se vědomí člověka. A tak není divu, že frustrovaně lomíte rukama, protože je to vše, co jste kdy viděli. Existuje o tom metafora, kterou pochopí každý rodič:

Když děti vyrůstají, procházejí posunem vědomí. Když je jim mezi 6 a 8 lety, pak mají určité vědomí – jsou sociálně dysfunkční. Nechápou, co funguje v kontaktu s ostatními dětmi. Mají co dělat sami se sebou. Prostě jen vyrůstají. Jsou v módu přežití. Mají obrovské ego nebo problémy se sebeúctou. Jen velmi málo dětí tohoto věku ve staré energii je moudrých a vyrovnaných. To přichází později. Když se sejdou na hřišti u školy, je zde tlak vrstevníků a okolí, vzájemně si nerozumějí, někdy se seskupují do skupinek podle pohlaví, víry nebo i sousedství. Někdy po sobě házejí kameny. (Kryon se lehce směje.) Někteří se stávají tyranem na hřišti. Jsou to těžké časy. Čas od času se poperou, pak jdou domů a rodiče vidí, co se stalo. Takhle to bylo běžné v průběhu celé historie.

Pak tyto děti vyrostly. Když jim bylo 17 nebo 18, měly eleganci a moudrost. Objevily, že ostatní jejich věku jsou jim podobní. Mohou se společně bavit, chodit spolu ven a poslouchat spolu hudbu jako nikdy dřív. Nezáleží na tom, kde se narodili, nebo ve kterém sousedství bydlí. Sedmnáctiletí a osmnáctiletí nejsou stejní jako šesti, sedmi nebo osmiletí. Je toto pro vás příliš zjednodušené? Lidstvo je zaseklé na hřišti. Existuje o tom důkaz. Jen se rozhlédněte kolem sebe. Podívejte se na to, co se právě teď děje na planetě. I teď.

Vzestupující planeta je vibrace vědomí, která bude stoupat mimo hřiště, aby lidstvo mohlo mít moudřejší povahu. Záměrně to zjednodušuji pro ty, kteří tento koncept nikdy neslyšeli. Až budeme za okamžik mluvit o tom, co se děje na planetě, jen to potvrdí to, o čem mluvím teď. Je možné, že uvidíte lidskou povahu, jak se vyvíjí? VYVÍJÍ! Dalece za to, jaká byla. Do oblastí, které jste nikdy neviděli. A přesto vám o tom už bylo řečeno. Mistři, kteří zde kráčeli, vám o tom říkali.

Teď obraťme list. Budeme mluvit o historii. Chci vám dát nějaké informace a ne všechny jste slyšeli. V určitých částech světa je toto velmi dobře známo… zde už tak moc ne. V této oblasti jste zaměřeni na historii tohoto regionu. Zabýváte se proroky, které jste „znali“ v této oblasti. A jen velmi málo mimo to. Možná si neuvědomujete, co vám povím. Existuje větší obraz a já chci, abyste ho vstřebali, pochopili, prozkoumali a ověřili, protože to nepochází od Kryona. Chystám se vám předat historii a proroctví, o kterém jste možná nikdy neslyšeli.

Když jsme byli v Istanbulu, předali jsme vám channeling s názvem Neznámá historie Země. A udělali jsme to právě v tom místě, protože tam a v blízkém okolí dochází k mnoha novým objevům, kterým nerozumějí. Naznačují kultury, které přeci nemohly existovat, v jazycích, které nikdy neviděli. Je tam mnohem, mnohem starší historie, než si myslíte, že v té oblasti byla. A také zde (v Izraeli) je mnohem starší historie, než myslíte. Mluvíme o Sumérii, nikoli Samérii (pozn. překl.: Kryon má pravděpodobně na mysli kulturu a období Sumeru a Samaří, nikoli konkrétní místa – více ve výše zmíněném channelingu). O Sumérii v Údolí Indus. Vyhledejte si to. Před více než 9 tisíci lety. A to jen tady. Drazí, existují učení, která naznačují, že ti, kteří přišli z Lemurie, měli na této planetě Akášu, která je více než 30.000 let stará. Věříte tomu?

Vy, kteří jste odsud a posloucháte, nevypínejte tento channeling. Dejte mu šanci. Existuje důkaz, že lidstvo je zde mnohem, mnohem déle, než myslíte. Ve skutečnosti to ukazuje, že je tato oblast „mladá“. Aboriginci jsou skuteční domorodci. Toto slovo budeme používat stále dokola. Označuje původní obyvatele dané oblasti. Domorodcito jsou ti první. Většina z nich nemá vlastní zemi. Mají rodinu, kmen, jména, která jste neslyšeli a která ukazují, kdo jsou. Aboriginci – bylo zdokumentováno, že jsou v jejich zemi déle než třicet tisíc let. To protože tam nebyli žádní dobyvatelé. Je to izolovaný kontinent. Nic do něj nezasáhlo. Žádné bitvy. Dokážete si něco takového představit? A moderní vláda Austrálie to zdokumentovala. Jsou tu už víc než třicet tisíc let. Byli tam už 15 nebo 20 tisíc let, když se narodil Abrahám! Věříte mi? Chci, abyste si to ověřili. Chci, abyste se sami podívali. To abyste pochopili, co přichází a co vám povím.

Existují proroctví, která jste neslyšeli. Pocházejí od první lidských bytostí. Jsou to kolektivní proroctví – to znamená, že pocházejí z mnoha, mnoha, mnoha míst. Vzešla od domorodých kmenů, které se vzájemně nikdy nesetkaly. Na planetě bylo teprve nedávno zjištěno, že domorodé kmeny znají stejné proroctví, které je více než 10.000 let staré. Slyšeli jste už o Mayském kalendáři? Mnozí z vás o něm neslyšeli. Pro vás je to možná podivná věc z velmi vzdálené pohanské kultury. Rozptylme fámy – nebyli to žádní pohani. I oni věřili v jediného Boha. Ne tak jako tato oblast. Jejich jediný Bůh byl Tvořivý Zdroj, který se soustředil kolem všeho živého – vše vzešlo z jediného místa a oni to věděli.

Mayský kalendář nenapsali jen Mayové. Tři kultury se podílely na stejném proroctví po celé věky – Aztékové, Toltékové a Mayové. Ve své kultuře měli neobvyklý systém dobývání. Měli své války. Měli své problémy a své bitvy. (Kryon se směje.) Ale když přišli do chrámu těch, které porazili, tak ho zachovali! A přidali k němu něco svého, aby byl větší. Po třech či čtyřech dobytích už byl obrovský. To je jiné, než to, co se dělo tady. Ověřte si to. Dovolte, abych vám řekl jejich proroctví. A je to stejné proroctví, které je stejné téměř po celé Zemi. Poslechněte si proroctví, které je mnohem starší, než cokoli v tomto regionu. Prosím, poslouchejte. Prosím, poslouchejte. Nijak to nezmenšuje proroctví, která máte vy. Doplňuje je to. A pomůže vám to pochopit, že jste toho součástí.

Mayský kalendář byl kalendářem vědomí, nikoli datumů. Dokonce ani nectil systém dvanácti měsíců. Byl to zcela a naprosto odlišný systém, který měl něco, čemu říkali „dlouhý počet“. Zmínil jsem to už dříve. Velmi, velmi dlouhý kalendář, který neodpovídá dnům, měsícům ani ročním obdobím. Ne doopravdy. Byl to kalendář energie. Kalendář vědomí. Sledovali lidskou povahu. Pokud byste se na něj podívali, zjistili byste, že koresponduje dokonce i s válkami, které jste měli vy. Oni totiž sledovali období míru a válek na planetě. Můžete to vidět ve způsobu, jakým ten kalendář sestavili. Dívali se na něj experti a viděli tam zaznamenané, jak lidské vědomí stoupá a klesá během krátkých období míru, pak války a pak návrat. Věřte tomu nebo ne, jejich proroctví bylo doslova vyladěné na to, co se dělo zde. Předpověděli dobytí Jižní Ameriky a mnohem víc.

Oni tedy měli proroctví – a bylo skutečně veliké – které korespondovalo s pohybem hvězd. Pohyb hvězd byl vždy součástí tradice – dokonce i v této oblasti. Vzpomeňte si, že i Řekové věděli o pohybu galaxie. O precesi rovnodennosti – 26.000 let dlouhém kolísání Země – věděli Řekové, Římani i Egypťané, kteří sladili své pyramidy tak, aby tomu odpovídaly! Říkám vám to, abyste pochopili, že toto proroctví koresponduje i s vaší kulturou!

Mluvíte o Mistru Kristovi – o Mistru Lásky, který zde žil. Oni ho znali. Tři mudrci, kteří podle tradice přišli do Betléma, aby se zúčastnili zrození Mesiáše, byli astrologové! (Kryon se směje.) Co vám to říká? Mluví se o nich jako o třech králích. Drazí, hvězdy byly vždy součástí proroctví.

Zpět k Mayům. Jejich kalendář končil v roce 2012. Musel – kvůli proroctví, které znali všichni, kteří byli domorodí a studovali to. Po celém světě to bylo viděno jako „konec času“. Mnohé, mnohé kultury si uvědomovaly, že tento kalendář končí 21. prosince roku 2012. Na planetě byl kvůli tomu strach. Armagedon nenastal, ale i teď jsou na planetě proroctví, která vypadají hrozivě a nahánějí strach. Konec světa v roce 2012. O tom to proroctví ale nemluvilo!

Poslouchejte. To, co vám nyní řeknu, je zobecněním proroctví domorodců Země – těch, kteří zde byli mnohem dřív, než cokoli, co se stalo zde. A je to jasně zapsáno v Mayském kalendáři. Poslouchejte. Poslouchejte. Říkalo: Pokud planeta překročí tento milník (2012), začátek dalšího kmitání Země a dokončí 26.000 let dlouhý cyklus – pokud to zvládne, pak to bude začátek nového vědomí na planetě v evoluci vibrace. Tak zní to proroctví. A vy přejdete od 3 ke 4, k 5 a dál… Lidské bytosti začnou myslet jinak. Odstartuje to vzestup vás všech. Pokud jste to skutečně pochopili, pokud používáte duchovní logiku, rozumíte Akáše a faktu, že už jste žili dříve, pak jste na to skutečně připravení! Jste zde už velmi dlouho. Víte, jaký to je pocit, být ve 3. A staré duše jsou připravené na 4. Vy víte, co děláte.

Mnozí z vás čekali na tuto dobu, ale slyšeli jste o tom v této oblasti? Opravdu jste o tom slyšeli? Nebo si myslíte, že tyto věci nejsou možné? Že neprobíhá žádná změna a není pro ni žádný důvod?  Proto jsme vám předali ten příběh. Existuje celoplanetární naděje, ale soustředí se sem. Proto jsme tady! Protože tady to bude nejtěžší. Nakonec to bude na určité úrovni, určitým způsobem, hovořit přímo k vám. A je možné, že to bude prostřednictvím vašich dětí, které s vámi možná nebudou souhlasit. Od jedné generace ke druhé možná nepřijmou historii vaší oblasti jako vy. Mohou dělat věci, které vás šokují a otočí se proti tomu, o čem si vy přejete, aby tomu věřili. Možná se odvrátí od starého způsobu. Stane se to skrze generace.

To je ten channeling. Je to větší, než myslíte. A soustředí se to sem. Větší, než myslíte. Drazí, pokud vám mohu dát proroctví, pokud vám mohu dát vizi, kterou zde pochopíte, pak s ní zakončím tento channeling. Vidím budování. Vidím, jak se věci dějí s pomocí tisíců pracovníků. Vidím, jak je cosi budováno. S radostí a s řešením. Bez nenávisti. A to cosi v mé vizi, je skutečné. Nepovím vám kdy, protože byste nechtěli slyšet odpověď. Je to znovuvybudování Třetího Chrámu. Přemýšlejte o tom. Bez nenávisti a bez války. S řešením, na které nikdo nepomyslel. Možná s objevy, které jste nikdy nečekali.

To pro tuto chvíli stačí. Vzestup je větší, než myslíte.

A tak to je.

Kryon

DVANÁCTÝ CHANNELING – písmeno E

Zdravím vás, drazí, já jsem Kryon z magnetické služby.

Pro ty, kteří nejsou zde – sedíme v jižní části Izraele, v nesmírné rozlehlosti pouště, s výhledem, který je úžasný. Ten výhled je zde celé věky a už starodávní zde měli stejný výhled a užívali si ho stejně jako teď vy.

Dnes vám dáme dva channelingy a ty dokončí poslední dvě písmena slova PEACE – mír. Nyní vám představíme písmeno „E“ a to, co znamená v kontextu místa, kde dnes sedíme. Toto „E“ zastupuje „Enlightenment“ – osvícení. A nemusí to být přesně to, co myslíte. Předáme vám definici osvícení a já chci, abyste dávali dobrý pozor, protože to může být něco jiného, než se domníváte.

Jste osvícení? A jak byste potom tedy definovali své vlastní osvícení? V úctě k této zemi použijeme nějaké „hádanky“. Nebo lépe řečeno metafory či alegorie. Chystáme se zeptat fundamentálního, ortodoxního Žida – jsi osvícený? A zde je jeho odpověď: „Já jsem osvícený víc než kdokoli jiný v této zemi, protože do písmene dodržuji původní zákony. Neexistují lepší zákony, které by byly blíže Bohu než tyto. Naše tradice je jasná a já a ostatní jako já děláme, co můžeme. Já jsem osvícená lidská bytost.“ Když se ho zeptáte na ty kolem něj, kteří nevěří stejně jako on, pak řekne, že oni osvícení nejsou, protože nemají pravdu, kterou má on.

Když se zeptáte Muslima – jsi osvícený? Pak odpoví: „Rozhodně ano! Mám původní víru, ale co víc – je v ní původní historie této oblasti a této země, celou cestu zpět k Ismaelovi, ale navíc s prorokem, který je současný! Můj prorok – starý méně než tisíc let – má největší osvícení, které mi může předat jako osvícenému muži. Do písmene dodržuji Prorokova slova. Mohlo by snad být cokoli lepšího? Já mám ty nejmodernější informace.“ Když se ho zeptáte na ostatní, pak vám řekne: „Oni nenásledují to, co já. Nemají úplné osvícení.“

Kdo je tu tedy osvícený? A kdo z nich má pravdu? Čí pravda je skutečná? Pokud posloucháte jejich odůvodnění osvícení, pak to dává smysl, a oni to žijí ČISTÝM způsobem. Oba se snaží potěšit Boha, jak jen mohou.

Pojďme si promluvit s ezoterikem. Možná jedním z vás. Jsi osvícený? A ona odpoví toto (Kryon se směje – pozn. překl.: skutečně zde použil ženský tvar. Bylo to trochu překvapivé, ale Kryon tím poukazuje na fakt, že tuto sféru nejhojněji zastupují právě ženy, přestože je mezi námi čím dál víc mužů.): „Ano, protože my jsme objevili Boha uvnitř! Bez všech těch pravidel a pastí třídimenzionálních protokolů. Náš Bůh je SKUTEČNÝ, protože prorok, kterého následujeme, je v našem nitru. A toto je ta nejmodernější věc, kterou lze mít. Naše meditace jsou hluboké a silné, my cítíme Boha uvnitř. My jsme osvícení.“ A když se zeptáte ezoteriků na ostatní, pak řeknou: „Oni nemají to, co máme my. Modlí se k němu, ale nemají to, co my.“

Ortodoxní Židé řeknou: „Modlíme se za vás. Dovolte, abychom se za vás pomodlili, abyste byli jako my.“ Muslimové jsou tolik ochotní požehnat vám i vaší rodině a modlit se spolu s vámi, aby vás přivedli k milujícímu Bohu, jakého mají oni.

Pojďme se nyní zeptat „nevěřícího“ Izraelce na ulici. Řekněme, že oslovíme bankéře, který nechce mít nic společného s náboženstvím, spiritualitou nebo čímkoli, co dnes máte vy. Zeptejte se ho – jsi osvícený? A tento muž se na vás podívá, usměje se a odpoví: „Já jsem SKUTEČNĚ osvícený. Protože mám zdravý rozum, abych nebyl jako ti ostatní. Nezastihnete mne, jak mám na sobě divné věci, klaním se, medituji… všechny ty věci, které nemají žádný praktický přínos pro život. Já jsem bankéř. Vím, jak se postarat o svou rodinu a pracuji se strukturou dnešního světa – s TEĎ. Ne s tím, co bylo včera. Jsem pyšný na to, že nejsem pošetilý jako ti ostatní.“

Kdo tu má pravdu? Který z nich má skutečně pravdu? Nejprve se zeptáme, jestli skutečně říkají to, co říká jejich srdce a odpověď je ANO. Ti, kteří věří v jediného Boha – cítí to ve svém nitru? A odpověď je ANO. Jak tedy definujeme osvícení? Jak byste ho definovali vy? Povím vám, jaká je definice od Stvořitele, který žije ve vás a úplně v každém z těch lidí, kterých jsme se právě zeptali. Boží láska je stejně silná pro celé lidstvo. Člověk, který v něj nevěří, je milován úplně stejně jako ten, který v něj věří. Víte to? Velkolepost Ducha je překrásná – i v případě, že ji nevidíte. Kdo je zde skutečně osvícený? Definice osvícení, jak ji vidí Duch je tato: osvícená lidská bytost je ta, která vidí a respektuje osvícení všech. Ta, která může stát a poslouchat ortodoxního Žida a vidí Boha v jeho nitru – vidí, že je skutečný a dokonalý pro něj či pro ni. Ta, která vidí Muslima a rozumí kráse toho, v co on věří. Ta, která se dívá na ezoterika a rozumí tomu, jak blízko se on cítí být Duchu. Ta, která se dívá na bankéře a vidí totéž. TO JE OSVÍCENÍ! Osvícená lidská bytost je ta, která je blíže atributům Ducha než kterýkoli systém nebo kterýkoli člověk. Duch se dívá na úplně každou lidskou bytost bez jakékoli předpojatosti, bez přednastavených podmínek a vidí pouze rodinu…

A jsme téměř zpátky na začátku cesty, protože toto je to, co jsme řekli původně, že? Řekli jsme vám: bez ohledu na to, co uvidíte v příštích několika dnech, hledejte Boha uvnitř. To byl náznak písmene „E“. Kde se nacházíte? Skutečně toto dokážete? Opravdu?

A tak to je.

Kryon

TŘINÁCTÝ CHANNELING – písmeno P

Zdravím vás, drazí, já jsem Kryon z magnetické služby.

Můj partnere, chci, abys postupoval pomalu. Channeling, to je vlastně překlad. Objevuje se v podobě myšlenkových skupin – intuitivních balíčků logiky. Je prezentován 3D lidskému mozku způsobem, který se pak překládá do logiky řeči. Chci, aby byl tento channeling skutečně jasný.

Studujeme nyní poslední písmeno – „P“. Je to poslední písmeno, ale je zároveň první, a tak je součástí kruhu, o kterém jsme mluvili. Kruh nemá žádný začátek a žádný konec. Takové je i samotné slovo mír – vidíte ho zapsané v hlíně této země a načmárané na zdech. Představuje naději a zdá se tak těžko dosažitelné.

To, co chci nyní udělat, je opět kontroverzní. Před několika channelingy jsem vám řekl o velkém proroctví této planety. A nyní vám chci povědět zbytek příběhu. Je večer, nedaleko odtud je Mrtvé moře, přichází chladivý vítr a my sedíme na velmi silném místě. Na starodávném místě. To abych vám mohl předat toto poslední poselství z izraelské série. Měli byste vědět, že ezotericky měla tato planeta rovnováhu světla a tmy. A ze všech společností byste si právě vy měli uvědomovat, že se zdálo, že temná strana vždy vyhrává. Nejste sami. Ti, kterým se říká pracovníci světla, kteří se probudili k uvědomění si jediného Boha uvnitř – ti s ním bojovali celé věky, aby nyní slyšeli toto poselství.

Staré duše, které jste se zde shromáždily a které posloucháte toto poselství (pozn. překl.: nebo ho nyní čtete) – bez ohledu na vaši kulturu a bez ohledu na to, kde na planetě nyní jste – vy víte, o čem mluvím. Tato planeta měla nízkou energii. O tom jsme vás učili a předali jsme vám proroctví a jejich načasování od starodávných, od domorodců. Mayský kalendář, který představuje celkový pohled tohoto proroctví, říká ještě něco dalšího, co byste měli vědět – že s vyšším vědomím přichází posun rovnováhy mezi světlem a temnotou. Světlo se začíná stávat větším než temnota. To zní extrémně jednoduše, ale jediný způsob, jakým vám to mohu předat, abych vám mohl povědět i to, co následuje. Světlo vyhraje, protože rovnováha světla a temnoty je nyní jiná. Mnozí už to začínají cítit. Ale možná ne tady.

Předal jsem vám předpověď – v roce 2012 i před ním, a náznaky o tom jsou všude. Říkal jsem vám, že jakmile světlo začne být větší, než temnota, tak temnota začne reagovat. A vy uvidíte nárůst frustrace, temnoty a zla na této planetě. Téměř jako poslední snaha vytáhnout úplně každou možnou sílu k vybojování této bitvy. Ale světlo vyhraje. Jako ječící dítě, které nedostalo to, co chce. Když temnota uvidí, jak se světlo blíží, začne být silná a děsivá. Viděli jste něco z toho? Izraelci?

Dovolte, abych vám něco pověděl. Velmi temná armáda je na hranicích Sýrie. A vy to možná nevíte, ale hrozně moc by chtěli vydat se tímto směrem. Ale nemohou. Nemohou. Nejen kvůli síle Izraele. To protože Izrael je nedotknutelný. Je totiž něco, co byste měli vědět. Chystám se vám to nyní povědět. Na slově „vyvolení“ je toho víc, než o čem jsme předtím mluvili. Ti, kteří si zvolili (pozn. překl.: pro vyvolení i zvolení si existuje v angličtině stejný výraz – „chosen“ – v tom je vidět, že jedno bez druhého není možné, má-li to být čisté), že světu přinesou jediného Boha, to udělali. Ale ve vaší Akáše je něco extrémně ezoterického – a praktický důkaz o tom je všude. Po roce 2012 jste zároveň také těmi, kteří budou schopni přinést planetě světlo.

Chci, abyste se nyní na okamžik zamysleli. Tento Akášický účel je lidstvu znám, ale na velmi, velmi, velmi nevědomé úrovni. Přemýšleli jste někdy, Židé, jaký je důvod za tím, čím vším jste prošli od doby, kdy jste sem dorazili? O čem je všechna ta nenávist společnosti? O čem je antisemitismus? Co to jen mohlo způsobit? Dobyvatelé na vás obracejí svůj pohled a snaží se vás vyhladit! Ničí chrámy nebo se pokoušejí o genocidu. Musí na tom být něco víc a já vám právě řekl, co to je. Poslouchejte, kdyby diktátor uspěl, pak by vás vyhladil. To protože věděl, na nevědomé úrovni, že nikdy nemůže vyhrát konečnou bitvu o Zemi, dokud tu budou Židé. To protože oni mají to světlo, které pak vytvoří mír. Všude, kam se podíváte, pokud jde o ty, kteří se vás pokoušeli vyhladit, tam najdete temnotu, zlo – to je temnota o které hovoříme. Stále ještě to pokračuje.

Pojďme být opět praktičtí – z vašich zpráv je zřejmé, že to pokračuje, protože se chystáte vyhrát. Temnota ví, že vyhrajete. Nejenže nesete Akášu, se kterou jste Zemi přinesli jediného Boha, ale přinesete jí také jediný Mír. Za celou vaši existenci to NIKDO nemohl zastavit. Temnota byla vždy proti vám. Právě jsem vám předal vysvětlení, které zahrnuje staletí persekucí – z ezoterické úrovně. Chci, abyste se na to podívali. Nedává vám to nyní smysl?

Dovolte, abych vám dal podobenství. Tato společnost miluje příběhy a máte jich spousty. Chci vám předat podobenství o Woovi, frustrovaném farmáři. Wo byl farmář a věděl, co dělá. Myslel si, že má některé z nejlepších nástrojů a nejlepších semen, aby vypěstoval nejlepší obilí, jaké kdy mohlo na planetě existovat. Wo měl vždy pocit, že ještě nenastal čas, protože nic nerostlo. Bylo to vlastně ještě horší. Zdálo se, že na jeho polích jsou všude jen samí nepřátelé – věci, které ničily, kradly a zabíjely jeho semena. Bez ohledu na to, co dělal, jeho semena byla prostě jen… žalostná. Ve skutečnosti nikdy nedržel v ruce to, co tam mohlo vzejít. Léta, léta a léta. Mnozí přišli a snažili se mu pomoci. Sázel velká moudrá semena, ale nic se nestalo. Byl tolik frustrovaný! Intuitivně věděl, že jeho semena jsou spojená s Centrálním Zdrojem. Že když jim pomůže vzejít, pak budou nádherná a navždy změní farmaření.

Wo měl původní sadu semen. Zkoušel to mnohokrát, ale nefungovalo to. Už před dlouhou dobou toho zanechal. Vyzkoušel vše, co mohl. Byl frustrovaný. Roky plynuly a pak se na planetě cosi stalo. Změnilo se klima. Ba co víc – něco bylo ve vzduchu. Wo byl frustrovaný. Neměl pocit, že by to pro něj cokoli změnilo, ale pomyslel si, že to přeci jen zkusí. Vzal původní semena, která mu byla dána, a zasadil je v těchto nových podmínkách. Když sázel semena do země, vnímal, že do ní pronikla jinak. Cítil, že je půda úrodnější. Wo nyní začal cítit určitou naději. Zasadil všechna semena, která měl, a změna klimatu spolupracovala. Začal je zalévat. A tady se to podobenství vydává jiným směrem, než jste si mysleli. (Kryon se pousmál.) – Nic se nestalo. A Wo si řekl: „Já to věděl. Nikdy se nic nezmění. Nefungovalo to předtím a nebude to fungovat ani tentokrát.“ Každé ráno vyšel a sázel nová semena, ale nic se nestalo. Tolik toho od nich očekával, ale ona se ani nepohnula.

Wo nakonec zemřel coby frustrovaný muž. Ale jeho synové to věděli lépe. Cítili to. Oni neměli tu frustraci, jakou měl Wo. Měli obnovenou naději. Věděli, že se mění podnebí. Cítili, že se děje něco historického. A tak synové sledovali semena… a nic se nestalo. Až jednoho dne, když se věci začaly skutečně posouvat a měnit, objevily se výsledky. Semena začala rašit a synové byli nadšení. Druhý den vyšli ven a tato podivná semena se začala zase vracet zpět dolů. (Kryon se směje.) Další den opět povyrostla. A další den zase couvala zpět. Konečně, za nějaký čas, si všimli, že skutečně rostou a kvetou. Byla to neobvyklá semena – úplně jiná, než jaká kdy existovala. Byla to původní semena a synové to věděli. Když nadešel správný čas, měli nejlepší obilí na planetě.

Poslouchejte, Izraelci – toto je vaše pole. Obilí reprezentuje energii, která je zde, a Akášu, kterou nesete. Ta frustrace trvala léta, protože načasování nebylo správné. Když Wo zasadil nová semena, udělal to vhodně a správně a v novém podnebí. Cítil to a věděl to, i když už tu nebyl, aby ten výsledek viděl na vlastní oči.

Co se stane, když nezasadíte žádná semena? Jste natolik frustrovaní, že už nemáte žádnou naději? Protože klima se mění – v tomto společenství bylo tolik odvahy, tolik hrdinství (Kryon dojatě), tolik utrpení, tolik trpělivosti – viděli jste to u svých proroků stále dokola. Teď nepřestávejte! Protože nyní nadešel čas. Nyní nadešel čas. A pokud to nevidí senioři, vy mladí to uvidíte. Nedovolte, aby vás temné armády přiměly bát se. Protože VY nesete světlo toho, co bude dál.

Poslouchejte! Přicházejí barvy.

A tak to je.
Kryon

Pozn. překl.: Tento poslední channeling tedy dokončil to, co už jsme věděli – trojici slov značící „PEACE IN ISRAEL“ – „MÍR V IZRAELI, který je zde nyní zaséván… Možná sami cítíte, že je v tom mnohem víc, než je zde slovy vyjádřeno. Třeba číslovka třináct, která toto poselství provází. Nebo vás možná také napadlo, že slovo „ISRAEL“ s jedinou malou pomlčkou říká: „is real“ – což ukazuje, že mír v Izraeli (a tedy i na celé planetě) je skutečně reálný, skutečný.

A nenechte se mýlit. Kryon neříká, že Izraelci jsou ti jediní, kteří zde mají práci a že oni jsou ti jediní „důležití“. Přivedl s sebou mnoho majáků z celého světa (některé fyzicky a jiní toto nyní čtou), aby podpořili ty, kteří v té oblasti žijí. Ty, kteří jsou nyní nezbytní pro další fázi. Když to oni ve veškeré své frustraci a bolesti trvající tisíce let přijmou, pokud zasadí svá semena, mír rozkvete po celé planetě. A my jsme nyní zapotřebí, abychom je podpořili veškerými možnými způsoby – vlídným slovem, vyjádřením podpory, modlitbou, meditací… A abychom od nich pak opět převzali štafetu a rozšířili ty radostné noviny do celého světa. Všichni společně jsme to celá staletí pomáhali připravit, vyšlapávali jsme cestičku, nyní čekáme na jejich rozhodnutí, abychom mohli pokračovat zase o krok dál. Protože mír na Zemi není vrcholem, ale teprve začátkem… Každopádně vězte, že mnozí z nich už se chopili své role a svítí, jak jen mohou. S pomocí soucitných činů od člověka k člověku, od srdce k srdci…

Tato sada obsahuje třináct channelingů, ale Kryon na ni navázal ještě několika semináři, ze kterých vznikly další 4 channelingy. V tuto chvíli nevím, jestli je ještě budeme překládat, Kryon letos předal více než 100 channelingů a všechny jsou důležité, ale pokud umíte anglicky, případně španělsky, portugalsky, hebrejsky, německy nebo italsky, nenechte si je ujít – všechny záznamy z této cesty najdete zde: https://www.kryoninisrael.com/

Různé druhy zkoušek  22.12.2015 17:17

"Ne všechny testy jsou tím, co byste nazvali negativní výzva. V této místnosti jsou vám dány mnohé druhy zkoušek. Ach, pracovníku světla, my víme, kdo jsi. Jak zacházíš s radostí? Když přijdou tví přátelé a řeknou: „Pojďme tančit. Půjdeme ven a pobavíme se. Chceme se smát. Chceme si vyprávět vtipy a být spolu. Budeme tančit!“ – co uděláte? Možná je to metafora, přesto pro některé z vás velmi aktuální. Někteří z vás totiž řeknou: „Ne. Víte, já jsem spirituálně laděná bytost – nemůžu dělat takové věci. Radši jděte beze mě.“ [Smích.]
Ti, kteří jsou duchovní, často jsou a chtějí být „velmi vážní ve věcech Boha“. Pokud jste to vy, pak jste právě selhali ve zkoušce z radosti! Ach, bude se opakovat. Vždy to tak je, protože to je mechanismus výzvy. Když je vám nabídnuta radost, kolik z vás ji odežene? Kolik z vás řekne: „Nejsem dost dobrý“? Když váš život začne navštěvovat energie, která vypadá slibně a nádherně, kolik z vás ji záměrně či nevědomky odežene? Selhali jste v testu z radosti! Ne všechny vaše výzvy jsou takzvaně negativní. Toto je příklad. I ten je velký. Kolik z vás má úsměv jako svůj přirozený výraz? Usmíváte se, když jste sami? Je radost vaším přirozeným stavem bytí? Pokud ne, tak proč? Toto je hluboký duchovní test růstu."

(Kryonova Kniha Devět - Nový začátek, Lee Carroll, překlad Marie Kuchařová; kniha je zatím teprve v procesu překladu)

Bitva uvnitř
Tento živý channeling byl přijat Lee Carrollem v Bologna, Itálie 18. 4. 2015

Zdravím vás, drazí, já jsem Kryon z magnetické služby. Energie zde je jemná. Můj partner ustupuje stranou a energie v tomto okamžiku je jemná. Drazí, dnes chci říci opět něco víc o temnotě a světle. O těchto věcech hovoříme již roky. Řekli jsme vám, co se děje v nové energii, navážeme na to. Dnešní channeling nazveme „Bitva uvnitř“. Přineseme energie vám osobně místo planetárně.

Ale nejprve shrnutí. Staré duše, strávily jste celé věky ve stejné energii. Když tvořivá síla přišla na tuto planetu, nastavila dualitu. Váš příběh o Stvoření vám tuto informaci sdělil. Mnoho z toho je metaforické, ale přesto vám předává informaci o poznání mezi temnotou a světlem. Svobodná volba znamená, že lidstvo může tvarovat temnotu a světlo jakkoli chce. Dalo by se říci, že tvarujete svou vlastní dualitu. Dualita znamená, že temnota i světlo existují v nitru každého člověka. Je to zápas vědomí, který utváří svět. To, co děláte, formuje planetu.

Když se podíváte do historie, dualita zůstávala po celou dobu stejná. Když došlo na volbu ohledně integrityvy jste se rozhodli ji nemít. Vládla chamtivost. Drazí, trávili jste mnoho životů tím, že jste bojovali stejnou bitvu stále dokola. Vy víte, co to je. Sedíte na místě, kde i vaši rodiče znali tyto věci. Není to tak dlouho, co zde byla temnota. Dobyvatelé odtud vládli světu, taková to byla energie. Dokonce i zde! Armáda za armádou. Nyní prošlo půl století a další projde, a nedostali jste žádnou ránu (nebyla žádná válka – pozn. překl.).

Toto je bitva mezi světlem a temnotou. To jsme popisovali. Jděte tak daleko zpět do historie, jak si přejete: člověk zotročoval člověka. Čím větší armáda, tím lépe. Čím víc země jste vlastnili, tím víc jste měli. Lidská práva nebyla brána v potaz. Dalo by se říci, že dualita nebyla rovnocenná. Proti tomu jste bojovali. To jste dělali. Když jste se narodili se světlem, pokud jste znali šamanské energie, byli jste menšina. A temnota často vyhrála. Říkali jsme vám o tom. Tak to fungovalo a bylo to tak po velmi dlouhou dobu.

A pak? Řekli jsme vám, že vás proroctví postupně začala míjet. Řekli jsme vám, že jste v 80. letech zahnuli „za roh“ energie. Věci se pomalu začaly posouvat a měnit. Zkoušíte nové věci. Pozvolna jste se posouvali mimo vědomí válek. Experimentujete se spojováním ekonomik. Děláte věci, které jste nikdy dřív nedělali. To je nové.

Řekli jsme vám, že jste překročili mezník roku 2012. Pak jsme vás začali informovat o nové energii. Řekli jsme, že světlo začíná vítězit nad temnotou. Sdělili jsme vám, že se temnota bojí a zvětšuje, aby bojovala se světlem, jako nikdy dřív. Kromě toho všeho jsme vám říkali, že osobně se začínáte rekalibrovat. A o tom chceme hovořit. Chceme vám dát premisu, kterou jsme dosud nevyslovili – bitva začíná uvnitř. Tak, jako dualita utvářela planetu předtím, tak ji bude utvářet i nyní. Vše je o vědomí. Stará energie na planetě se začíná měnit. A vy?

Takto jsme o tom ještě nikdy nehovořili. Zkuste o tom přemýšlet jako o světle a temnotě. Ve vašem vědomí je rovnováha, která tam vždy byla, život za životem. Rovnováha, kde je mnoho světla a mnoho temnoty, a vy jste s tím bojovali. Čím více životů jste prožili, tím více jste si tu bitvu uvědomovali. Nevítězili jste, ale byli jste si jí vědomi. A nyní přichází tato energie. Rovnováha světla a tmy vaší duality se mění. Jak vám to říci? Nevnímáte to jako normální. Protože náhle je méně temnoty, ale místo aby uvolněné místo zaplnilo světlo, zdá se, jakoby tam zůstávalo prázdno. Uvnitř začíná bitva, protože na toto nejste zvyklí. Místo aby zaplnili prázdno světlem, někteří z vás dál bojují, jakoby se nic nezměnilo. Začíná bitva uvnitř…

Rád bych vás provedl několika body, které osobně prožívají pracovníci světla po celé planetě. V těchto důležitých okamžicích chci, abyste pochopili, že jste to vy, kdo ovlivňuje reakce planety – tím, jak s těmito věcmi nakládáte. Na planetě není nic takového jako „nová energie“. Je zde nové vědomí. A to vědomí jste vy.

Říkám, že poměr světla a tmy se posunul ve vás. Některým z vás je to nepříjemné. Co je první reakcí, když takový posun nastane? Nejprve zmíním něco, co byste měli pochopit. Akáša ve vás, záznam všech životů, formuje to, kdo jste. Poměr světla a tmy byl vždy stejný. Náhle není. Jaká je první reakce? Je to jako když se probudíte a náhle víte, že něco se změnilo. Instinktivně nepoznáte, že se jedná o rozdíl v poměru světla a tmy. Nevíte, co to je. Je to jen jiné – a tak začíná strach.

Lidské bytosti jsou v režimu přežití. Když věci necítí „správně“, výsledkem je strach. Řekli jsme vám, že strach zastaví světlo. Přesto je to první reakce. Drazí, jak se vám s tím dosud dařilo vypořádat? Jsem tu proto, abych vám předal nejlepší zprávu, jakou jste kdy slyšeli. Že vše, co jste kdy udělali ve všech svých životech, se vyplácí. Začínáte vyhrávat rovnováhu mezi světlo a temnotou. Uvědomujete si, že když to začnete vnímat jako novou rovnováhu světla a tmy, pak to, co nazýváte lidská přirozenost, se změní?! A tady začíná soucit. Ale musíte si toho být vědomi. Tolik z vás z toho má strach. Je to jiné, tak se bojíte. Někteří lidé od toho utečou. Budou se kvůli tomu bát Kryona! Já však jen přináším zprávu, která je vaše. Jak jste nádherní. Co vše jste dokázali. Ale když to necítíte jako z vašeho pohledu správné, velmi často se toho bojíte.

Takže první věc, o kterou vás chci požádat, ať jste byli klidní. V pořádku, ciťte se nepříjemně, ale buďte klidní. Drazí, nedokážu popsat, jak je to důležité. Nerozumíte, že tuto bitvu duality právě vyhráváte. Jeden člověk po druhém si to uvědomí, probudí se a řekne: je to OK.

Někteří z vás mají talenty, kterým říkáme metafyzické dovednosti. Ty se mění a vy se toho bojíte. Léčiteli, já vím, kdo jsi! Vím, co se tu děje. Vím, že věci už nefungují tak, jak jsi byl zvyklý. Vím, že máš obavy. Bojíš se, že jsi své schopnosti ztratil. Změnily se a ty nevíš, kam zmizely. Možná jsi zanechal své činnosti, protože nedostáváš stejný druh reakcí. Ale co když je to vše prostě jen víc světla? A ta změna tě šokuje, protože na ni nejsi zvyklý.

Pokud je toto o tobě, pak chci, aby sis nárokoval nové světlo. Je tvé! Nedívej se na to jako na problém! Nedívej se na to jako na prázdno. Naplň to světlem, je tvé! Léčiteli, intuitivní čtenáři (energií), chci, aby sis ho nárokoval a stal se silnějším, než jsi kdy byl. Změnilo se a ty se ho bojíš. Můžeš to udělat? Je to o odvaze, o porozumění. Není to snadné, uvědomit si, že to VY se měníte.

I biologie reaguje na změnu, podle toho, jak s ní zacházíte. Někdy se vaše biologie stává slabší. Někteří z vás vědí přesně, o čem mluvím. Vypadá to, jakoby rok 2013 přešel, a od té doby jste už jenom nemocní – určitým způsobem. Máte málo energie. Nevíte, co se děje. Vaše biologie reaguje na změnu rovnováhy světla a tmy. Pokud se toho bojíte, vaše biologie vám naslouchá, a bude reagovat stejným způsobem. Zeslábne, pokud máte strach. Můžete říci: „Já se vůbec nebojím! Jen jsem opatrný.“ Svou biologii nemůžete ošálit. Ví, co cítíte. Ví, čeho se bojíte. To se právě teď děje mnohým z vás. Je to bitva uvnitř, abyste rozpoznali světlo.

„Proč je to tak těžké? Proč se musíme rekalibrovat?“ můžete se ptát. Protože po všech těch letech konečně máte, o co jste žádali! Je ve vás více světla než temnoty, a vy nevíte, jaký je to pocit (Kryon s pousmáním). Je načase, abyste to poznali. Chci, abyste sami sebe viděli ve světle. Chci, abyste se viděli jako mocné! Pokud to dokážete, vaše tělo zareaguje. Biologie začne sama sebe upravovat.

Když jste slabí, a váš imunitní systém je na nízkém stupni, dějí se všechny druhy věcí. Někteří z vás vědí velmi dobře, co říkám. Je načase, abyste převzali kontrolu a uznali jste: „Jsem větším světlem, než jsem kdy byl. Mám ve svém životě více světla, než v něm kdy bylo!“ Biologie vás uslyší, a síla se vám vrátí. Vím, kdo je tu a kdo toto poslouchá. Někteří to potřebují slyšet, protože mají starosti. 

Pojďme dál, co se s vámi děje mentálně? Když máte strach, vaše biologie nefunguje. Pokud nechápete, co se děje, pak jste znepokojení. Úzkost, máte problémy se spánkem, všechny tyto věci. Říkáte: „To není spravedlivé! Je tu tato nová zázračná energie a já mám potíže.“ Já OPRAVDU vím, kdo je tady (Kryon vtipkuje). To vše souvisí. Žádáme vás o přenastavení postoje. Přenastavení v tom smyslu, že si uvědomíte, že vyhráváte svou vlastní bitvu.

Chcete se znovu rekalibrovat na světlo, které je vaše? Nikdy dříve jste neměli tolik světla. Stále říkáme „světlo“. „Kryone, použij jiné slovo, ať víme, o čem mluvíš!“ Energie tvořivého zdroje vás naplňuje způsobem, který nerozpoznáváte. Bůh ve vás je větší, než kdy dříve byl. Vy to cítíte zvláštně a máte z toho obavy. Mentálně se snažíte vyřešit hádanku. Pokoušíte se s tím intelektuálně vypořádat. Někteří v tom neodvádějí moc dobrou práci. Všechen ten spánek, o který přicházíte. Jste to vy? Duchovně se obáváte? Někteří si myslíte, že ztrácíte víru. Ptáte se sami sebe: „Dělám správnou věc nebo ne?“ Cítíte se jinak, tak přemýšlíte, jestli neděláte něco špatně. Když je to jiné, nevpouštíte dovnitř mnoho světla. Jste znepokojení, ustaraní, bojíte se. Vaše biologie se mění. Drazí, budete se rekalibrovat tou nejkrásnější cestou, když si dovolíte cítit, jak k vám tato tvořivá síla přichází. Ne když se budete obávat o svou spiritualitu. Chci, abyste to oslavovali. Oslavovali! V nejtišších chvílích si pogratulujte, že procházíte tímto těžkým časem. Drahý Bože, děkuji ti, že v sobě cítím světlo. Drahý Bože, už se nebudu obávat, nebudu se bát. Teď vím, co to je!

Co to způsobí? Ovlivní to vaše spojení s Bohem. Nová lidská přirozenost, rozdíl mezi rovnováhou světla a tmy bude něco, co vás lépe propojí. Vstoupíte do meditace a budete vědět, že držíte ruku Ducha. Ucítíte to. Budete vědět, že jste rodina, že nejste sami. Všechny ty věci, o které jste žádali… (Kryon téměř šeptá.) To propojení, které jste chtěli a které jste nikdy doopravdy neměli je za rohem. Čeká na vás. Čeká na vás.

Kolik z vás začalo mít v noci neobvyklé sny? Víte, co to je? Jak zvyšujete své světlo, to, co je vaší akášickou informací, se probouzí. Začíná se vám zdát o rodině, začínáte mít ve snech zajímavé děje a dobrodružství. V některých to vzbuzuje obavy, protože je to odlišné. Proč se lidstvo bojí změny? Tady je, o co jste žádali!  A vy se strachujete.

Jak se vaše Akáša stává aktivnější, vaše spojení s minulostí se stane přítomností. Stane se multidimenzionálnější. Plníte se světlem. Sedím před rodinou. Rodina naslouchá. Toužím vám popsat, co můžete udělat. Stará duše, vy jste ti jediní na planetě, kteří to mohou udělat. Chci vám popsat, co můžete udělat.

Léčiteli, můžeš zdvojnásobit svou léčivou sílu. Intuitivní „čtenáři“ (energií), připrav se na věci, které k tobě nikdy dříve nepřicházely. Ve skutečnosti můžeš číst Merkabu jiného člověka – můžeš vědět, kdo to je, a pomoci mu všemi možnými způsoby. Připrav se, že uvidíš krásu Boha v druhých. Protože Bůh v tobě je Bohem v nich, a tvé spojení je silné. Tvé spojení – jaké je právě teď? Jaká je tvá víra v tomto okamžiku?

Je zde přítomno mnoho cest. Někteří z vás jsou zkušenější než druzí. Ale každý z vás má vzrůstající spojení. To jste chtěli, ale mnozí z toho mají strach. Protože se cítí jinak.

Na závěr vám chci dát radu. (Kryon se chichotá.) Je zde nová lidská přirozenost. Lidská přirozenost, která se o sebe nebojí. Je to sebe vyvažující přirozenost, která přestává být rozumová, analyzující každou změnu. Místo toho se usmívá radostí, protože ví, že změna je dobrá. Je to přirozenost, která posiluje svou vlastní biologii. Nebojí se rovnováhy světla a tmy, uvědomuje si, že je zde zmocnění. To je silná změna. Přirozenost, která vás vyrovnává. Uvnitř vlastně není vnitřní bitva. Je to bitva jen pokud chcete, aby byla. Na to jste si zvykli ve staré energii, že?

Probouzíte se do každého dalšího životního cyklu s otázkou: jaká je další bitva? Historie planety byla o příští bitvě. Která země dobije kterou zemi? Jak budou hranice vaší země překresleny v budoucnosti? To skončilo. Nyní je to o vás. Dualita se mění. Cítíte to? Už jsme to řekli dříve: vane svěží vítr. Stará duše to cítí. Ví, že to přichází. Zjišťuje, že se může uvolnit, a říci: ANO! To je to, co jsme chtěli. Na to jsme čekali. Já jsem připravena.

První krok k planetární změně, je osobní změna. První krok k osobní změně je, že se můžete uvolnit se svou novou lidskou přirozeností. Není třeba se bát. Věříte tomu? Jste na to připraveni? Staré duše, já vím, kdo tu sedí. Někteří z vás jsou na to tak připravení (Kryon se směje.) Někteří potřebovali slyšet tuto zprávu! Nyní víte, že s vámi není nic špatně! Potřebujete si jen znovu zvyknout na to, že máte víc světla. Že je to jiné? Nikdy dřív jste to nezažili... Proto tolik milujeme lidstvo. Protože jsme s vámi celé toto období času. Už jsme takový přechod viděli. Víme, kam jdete. Je to vzrušující! Je to vzrušující. Spojení zesiluje.

A tak to je.

 

Kryon

 

Evoluce odhalena

Tento živý channeling byl přijat Lee Carrollem v  Sylvan Lake, AB, Canada v sobotu, 24. ledna 2015

Úvodní minichanneling

Zdravím vás, drazí, jsem Kryon z magnetické služby.

Můj partner opět ustupuje stranou a s tím odkládá i filtry lidstva. Paradigmata, na která je zvyklý – co je správné a co špatné, co je dobro a zlo, co je vhodné a nevhodné. Protože každý člověk vyrůstá s celou řadou pravd. Některé jsou založeny na tom, co vám říkali vaši rodiče, někdy je to to, co jste se naučili ve škole, někdy se jedná o to, co vám řekli vaši učitelé – duchovní i ti ve školách. A toto je základem toho, co považujete za pravdu. A drazí, to vám stojí v cestě. A stojí to v cestě obrovské změně, která nastává. Říkali jsme vám to už léta a zopakujeme to znovu, protože lidské bytosti všude na světě musí slyšet zprávy, která se týká právě jejich energie.

Co tím myslím? Nikdy předtím neexistovala doba, kdy by byla individualita ceněna víc než nyní, staré duše. Stále se chcete seskupovat a věřit v totéž, mít systémy přesvědčení, které jsou identické a které vás oddělují od jiné skupiny, jejíž přesvědčení jsou mírně odlišnáa to se musí změnit. A mění se to. Lidé se začínají spojovat pouze na základě jediného předpokladuže jsou staré duše. Už tady byli, dělali to i to, rozpoznali posun a jsou připraveni pokročit vpřed, ať už pro ně Stvořitel připravil cokoli. Informace o tom jsme vám dali už k dispozici. A vy jste se měli posunout do místa, kde v podstatě říkáte: Vzdávám to. Vzdát se jednoduše znamená, že se vzdáváte starých způsobů. To je vše. Někdy si musíte zamést prostor, aby nové energie dopadly na to nejčistší. Začínáte znovu. Nový začátek má špatný význam pro některé a dobrý pro jiné. Ale své zkušenosti se nemusíte učit znovu. Jediné, co musíte udělat, a to je pro lidstvo těžké, je zbavit se věcí, které nefungují. Těch, které fungovaly na základě starého paradigmatu. Kolikrát už jsme toto říkali?

Narodili jste se do módu přežití. Věci, které jste se naučili na hřišti předtím, než nastala elegance lidské komunikace, byla obrana vůči šikaně či tyranům. Všechny tyto věci jsou ve vás zabudované. A někteří z vás se k nim okamžitě uchylují, když se v nové energii setkají s podobnými situacemi. To je to, co přepisujete. Nejen to jsme vám již říkali. Vstupujete do energie, která je méně fyzická a více řízená vědomím. Věci, které jste studovali, které vám byly řečeny a kterým věříte, se nyní realizují více než kdy jindy. Co si myslíte, že jste? Co říkáte nahlas, vaše tělo slyší a podle toho i jedná. Dalo by se říci, že innate – ta část vašeho těla, která je za závojem, nevidí rozdíl v tom, jestli si děláte legraci nebo ne, jestli jste prostě vůči sobě negativní či ne… uslyší to a ono se to stane. To je síla, kterou lidská bytost má. A tak začněte sledovat, co říkáte a jak jednáte.

Kolik z vás, staré duše, se ve svých nejtišších momentech dívá na staré energetické paradigma a ani to neví? Nedostatek sebeúcty, pocit, že to nezvládnete, tohle se nikdy nestalo a ani nestane… Chci vám říci, že vaše myšlenky teď budou řídit vaši realitu mnohem více než kdykoliv předtím. Dal jsem svému partnerovi pokyn, aby začal učit fyziku, která je za tím, co nazýváte průměr. Zákon průměrů, takzvaná Gaussova křivka, Galtonova deska nebo jakkoli to chcete nazvat, vám ve fyzice dává představu, že je většina z vás průměrná. Že několik z vás bude negativních a několik pozitivních – a že nemáte šanci. To je staré paradigma a je nesprávné. Je i fyzicky nesprávné.

Dnes večer chci mluvit o atributu, o kterém jsme ve veřejném channelingu nikdy nemluvili. Přepíše to proces evoluce života. Chtěl bych vám vysvětlit, jakým způsobem to doopravdy funguje. A to, co bude následovat, se setká s výsměchem i otáčením očí v sloup. U každého, kdo to uslyší. A to kvůli tomu, co vás dosud učili. Když si myslíte, že víte, co si myslíte, že víte, je vaše mysl uzavřena. A pak jsou zde ti, kteří budou poslouchat a budou vědět, že to, co vám dnes večer řeknu, je měřitelné a lze to dokázat, pokud jednoduše smažete to, co si myslíte, že víte. A dnes večer uvidíte pospojované body týkající se nového procesu vědomí, a to začne rozšiřovat myšlenku, že tu nejste náhodou. Byli jste vytvořeni, abyste tu byli. Země sem patří, vy sem patříte, i staré duše sem patří. Jste na správném místě ve správnou dobu a zažíváte potíže a problémy, které jsou všechny spjaty s přechodem. Všechny. To není snadné!!! Drazí, nikdy jsme netvrdili, že bude. Načasování dle vaší mysli není správné. Někteří z vás překročí určité milníky, které ostatní ještě nejsou připraveni překročit. A jestli nejste připraveni se připravit k ostatním, pak vám jeden šlápne na palec, ale druhý ne. Nespojí se to do teď obvyklým způsobem. Propojí se to lépe. Posun paradigmatu je o tom, jak věci fungovaly, jak fungují teď, co očekávat a jak na ně budete reagovat. Jakým způsobem dochází k řízení – řídíte to vy nebo jste tím řízeni?

Mluvím ke skupině převážně starých duší v této místnosti. „Kryone, definuj starou duši. Používáš ji až příliš často bez definice.“ Definuji ji. Je to super jednoduché. Každá stará duše je lidská bytost, která má více než sto, dvě stě, možná i tři sta minulých životů. Někteří z vás tu byli od začátku. Lemurie byla velmi dlouhotrvající mini-kontinent. O tom jsme mluvili mnohokrát. Byla izolovaná po tisíce a tisíce let, bez reinkarnace. Jinými slovy, přinesla s sebou nové duše a cvičila je ve způsobech této planety. S Plejádskou pomocí. Kolik z vás, staré duše, může mít vztah k místu, odkud jste takto přišli? Dokonce jsme vám řekli, že by mohly být staré duše, které řeknou: Nevzpomínám si, nevzpomínám si na Lemurii, ale vzpomínám na Atlantidu.“ Chci si to ujasnit. Atlantida je koncept, ne místo! Je to koncept potápějícího se ostrova. Hádejte, který ostrov se potopil? Byla to Lemurie! Rád bych, abyste začali spojovat body. Je to ve vaší Akáše. Nepotápěl se celou dobu, ale jak to tedy víte? Byli jste tím velmi vyděšeni.

Pro ty z vás, kteří věří, že byli Atlanťany – o nic takového nejde. Je to tento koncept, protože jste tento konkrétní scénář opakovali mnohokrát prostřednictvím vaší Akáši. Potopený ostrov existoval nejméně třikrát. Pokaždé jste ho nazývali Atlantida, udělali jste z něj jeden. Jak lidské. Jak 3D. Je to mnohem větší než tento scénář…

Mluvím ke starým duším. K dispozici je množství zkušeností, které jsou naprosto úžasné. Pokud by jeden z vás, aspoň jeden z vás, měl příležitost znázornit svou zkušenost – co vykonal, kým byl, kolik měl životů, kolik válek prožil, kolikrát které pohlaví, kolik dětí měl – vydalo by to na tolik filmů, že byste je mohli sledovat celý svůj život – a to jen o sobě. Co jste udělali, co jste prožili… A mohli byste říci: „V každém tom životě jsem byl úplně obyčejný.“ Drazí, jde o to, že jste žili a jakými jste prošli zkušenostmi. Je nám jedno, jestli jste byli královnou toho nebo králem onoho. V takových životech jste se totiž nic nenaučili. Mluvím o tom, kdy jste byli na prérii, když vaše dítě zemřelo při porodu. Mluvím o tom, kdy jste byli ve válce, kde byl vedle vás zabit váš bratr a vy jste to viděli. Možná jste byli další obětí. Mluvím o hluboké životní zkušenosti, která do vás vstoupí a způsobí, že se stáváte zkušenějšími. To abyste mohli přijít do života, jako je tento, a cítit Boha uvnitř – vědět, že máte pomoc, že máte Boží ruku ve své. A pokud budete plakat, bude to vhodné, vzhledem k tomu, co víte. Víte, jak si poradit. To je stará duše. To je ten, kdo bude přecházet přes tento most s elegancí.

Je velmi důležité, že jste dnes starou duší. A pokud byste se zítra rozhodli odejít, vrátíte se jako mladá stará duše. Probudíte se se znalostmi, které máte dnes a v nové energii to bude pro mladé lidi jednodušší než pro vás. Uvědomujete si, jak těžké je projít milníkem a nést přitom starou energii, tahat ji do nového? Víte, čím budete muset projít? Ztrácíte dnes lidi, protože to pro ně není vhodné. Povedou si lépe, když se narodí znovu v těle – a vše, co budou znát, bude v nové energii. Bude v nich rezonovat, bude je obklopovat, nebudou se muset nic učit znovu. Chápete, jak velký to dává smysl? Protože planetě nezáleží na tom, jak dlouho žijete, drazí. Stará duše se vrací čistá. A vy se vracíte zpátky nadšení, plní znalostí a moudřejší než jste dnes. Nic se nemusíte učit znovu. Jak krásný systém!

Máte tolik práce. Je to všechno ve vědomí. Vím, co se právě teď děje ve vašem těle a o čem si myslíte, že je to nevhodné nebo je to překvapení. Já vím, kdo tu je. Pro mne to není tajemství. Víte, jaké máte štěstí, že Bůh o vás ví? Že ví, že jste zde v této době? Ať už jeho děje ve vašem těle cokoliv, věděli jste, že je to léčitelné pomocí vašeho vědomí? Vaše lékařská profese je krásná a věda se posouvá na novou úroveň a k novým výšinám. Můžete ji kombinovat se svým vědomím a budete žít dlouho. Nakonec se vaše DNA vyvine k bodu, kdy vaše innate (vrozená moudrost vašeho těla) bude spojená s vaším běžným vědomím – a jakmile ten most bude vybudován, tak prostě neonemocníte. Jak by se vám líbilo mít tělo, do něhož se nemoc nemůže dostat, protože je jeho vibrace příliš vysoká?

Právě jsem vám předal jedno z tajemství tohoto století – co je to nemoc a proč ji dostanete. Když se posouváte směrem k vyšším vibracím – k 44%, pak budete mít kontrolou nad svou biologií. Nikoliv vědomou kontrolu, kdy by vám mohla narůst třetí paže – bude to vědomí, které ví, co se děje ve vaší krvi. Nebude třeba dělat krevní testy, nebudou potřeba. Budete to vědět! Co vy na to? Nedává vám smysl, že byste měli mít větší kontrolu nad tím, kdo jste? A vy ji budete mít. A až budete vibrovat takto vysoko, drazí, nízké energie, nízko vibrující bakterie, nemoci, viry, se na vás ani nepodívají. Nebudou mít šanci.

Víte, jak to vím? Už jsem to viděl. Ti, jejichž jste následníky, tím taktéž prošli. Díval jsem se na evoluci a probíhala jako ta vaše. Vím, co přijde. Ne stejnou rychlostí, ne úplně stejným způsobem, ale Bůh uvnitř má stejný efekt na všechny.

Toto je vzrušující doba. Záleží na vás, jestli je vaše sklenice z poloviny plná nebo napůl prázdná. To je individuální svobodná volba. Pokud se budete nadále točit v dramatu, pak mrháte časem. Začněte s oslavami, drazí – s oslavami reality toho, co je skutečně vaše všeho a co se skutečně děje.

Přál bych si, abyste opustili toto místo a cítili lásku Stvořitele ve vás – dost na to, abyste mohli říci: „Je to pro mne v pořádku. Já vím, kdo jsem a proč tu jsem. A projdu tím – s grácií a lehkostí.“

Vrátím se.

A tak to je.

Kryon

Hlavní channeling

Zdravím vás, drazí, jsem Kryon z magnetické služby.

Já vím, kde jsem. Prostřednictvím svého partnera vím, kde jsem. Pro Ducha není záhada, co děláte.

Chtěl bych začít tím, abych vám sdělil, že ne všechny channelingy jsou dlouhé. Dnes večer vám chci předat hluboké informace, které můj partner tímto způsobem ještě nikdy veřejně nepředával, a jsou matoucí. Tyto channelingy by neměly být tak dlouhé, abychom vám mohli předložit aspekty k přemýšlení. Je na čase, abyste se něco dozvěděli. Je to krásné.

Odhalení, které vám se chystám předat, nezmění, co budete dělat dál – bude to jen ocenění toho, kdo jste. Existuje velký plán, drahé lidské bytosti – čím déle žijete a nasloucháte těmto slovům z různých zdrojů z druhé strany závoje, tím více si uvědomujete, že lidstvo bylo navrženo pro tuto chvíli. Že máte účel (důvod, proč tu jste - pozn. překl.) a že je zde láska. Ve společnosti a civilizaci svobodné volby musíte být ponecháni sami. Když dojde na vědomí, musíte být ponecháni sami, abyste se rozhodli. Vytváří to bariéru, kterou jste nazvali druhou stranou závoje. Je to bariéra izolace. Mluvíme o tom stále. Jak by se vám líbilo prostě se jen natáhnout skrze tuto bariéru? Rozsvítili byste světla a všichni byste šli domů. Nebyl by žádný test a vy byste se vrátili ke zdroji. Jste pracovníci. Začali jsme tomu říkat pracovníci světla. To protože měníte tuto planetu. Vědomím, „Aha“ momenty, uvědoměním – tím vším začínáte individuálně vytvářet rozdíl.

Když se budete dívat na vaše zprávy, bude se zdát, že má tato planeta potíže. Není to poprvé. To způsobuje změna a my vám to říkali. Zopakujme si to. První věc, kterou musíte udělat v této fázi, je postarat se o sebe. To znamená vypnutí zpráv. Udělejte to! Takto budete mít v sobě pochopení, ´Aha´ moment, uvědomění. Co vám říkám, je přesné a pravdivé. Účel, láska, soucit, změna. To je to, co se děje na planetě. Zprávy budou přicházet a odcházet a ti, kteří ve světě vytvářejí problémy, budou přicházet a odcházet. Říkáme vám, že světlo začíná vytvářet rozdíly ve tmě a tma reaguje. Jednoduché. To je důvod, proč máte to, co máte. A čím více pracujete na těch skládankách, tím více uvidíte, že světlo bude vyhrávat. Tma však bude reagovat – i nadále bude reagovat, protože bude bojovat o přežití, o svou záchranu. Drahé lidské bytosti, chtěl bych říci, že je to dobrá zpráva.

Obecně platí, že ti, kteří se nebudou vyvíjet směrem kupředu, zmizí. Přijde čas, kdy bude cesta volná. A ti, kteří dělají problémy, které máte nyní, vymizí postupným oslabováním, prostřednictvím zrození a smrti. Časem. Vyjdete z toho. Ale to není to, co vám chci říci. Protože to jsou staré zprávy. Chci vám předat odhalení o evoluci na planetě. A teď mluvím o základní evoluci. Můj partner už to jednou slyšel. Předal jsem mu to v soukromém čase s Dr. Toddem Ovokaitysem. Často ho učíme, kdo má dostat informace jako první, protože toto je nyní hlavní mistrovská energie na planetě. Jakmile už to bylo jednou předáno, můžete už to nyní slyšet. Někteří z vás řeknou: „Dobře, ale to není opravdu tak velká zpráva.“ Ale je. Protože změní každého biologa na planetě. (Úsměv.)

Poslouchejte, došlo k odhalení – v nedávném channelingu, který jsem nazval Fyzika vědomí. Jednalo se o předpoklad, který byl nový – že vědomí je vlastně energie, která je měřitelná a má svá pravidla. A tak se dostáváme do oblasti, která bývala velmi ezoterická – jak ve fyzice, tak i v metafyzice – a která říká, jaký je vztah mezi realitou a vědomím. Funguje fyzika prostě jen tak sama o sobě a lidské bytosti jsou zaujaty pouze svými činnostmi, nebo na sebe vzájemně působí? Ovlivňuje jedna druhou? Nemá snad sama příroda tajemství? Ach ano, má. A pro toto lze získat důkaz pomocí statistiky. Jak se věda stává zralejší a vstupuje online s pomocí počítačů, které měří to, co byste nazvali náhodou, postupně to odkryjí. A ono se ukáže, že existuje atribut důkazu o tom, co říkám. Vědomí je energie. Teď chci, abyste na chvíli přemýšleli. Co když je energie ve skupinách buněk? Ne v mozku, ale inteligence, která vzniká v rámci vyvíjející se skupiny buněk. A ne nutně jen v lidských. Co když existuje atribut, o němž nikdo nemluvil? Můžete jej pojmenovat buněčné uvědomění, přejete-li si. Má mnoho jmen. Nikdy jste o něm neslyšeli. Do teď.

Existuje známý fyzikální experiment, který vám můj partner vysvětloval znovu a znovu, a ten dokazuje, že v jednoduchých věcech existuje energie, na niž vesmír reaguje. Tento fyzikální experiment říká, že když něco pozorujete, měníte tím realitu – a ve fyzice je známý (tzv. problém pozorovatele je znám v kvantové fyzice již téměř 100 let - pozn. překl.). Má mnoho jmen, existuje mnoho způsobů, jak jej provést. Člověk pozorující něco může změnit atribut toho něčeho. A právě o tom mluvíme. Je možné, že v životě existují i jiné zdroje energie?

Slavný vědec, jehož jméno někteří z vás slyšeli, jménem Michael Denton měl odvahu napadnout Darwinovu teorii – v současnosti všeobecně akceptovanou teorii, jakým způsobem se vše vyvinulo. Život na planetě až po a včetně humanoidů ještě před tím, než byl zdroj biologie oset Plejáďany. Jak jste se sem dostali? Už jste se na sebe někdy podívali a řekli si, že je to úžasná struktura? Už vás někdy napadlo, jak by mohla tato složitost s touto strukturou vzniknout tak dobře v tak krátkém čase? To je dobrá otázka. Nyní máte počítače a schopnost programovat život. Jak dlouho by vám to trvalo? Takže Darwin řekl, že evoluce veškerého života nastala nejen výběrem druhů, ale prostřednictvím mutací a náhodami. Život by se vyvíjel pořád dále a dělal totéž, dokud by se neobjevil mutant. Náhodně. Kolikrát byste se reprodukovali, než by se objevil mutant? A ten mutant by začal dělat něco lepšího. A to proto, že by byl svou abnormalitou, anomálií jiný. A protože by podle Darwina udělal něco lepšího, byl by nadřazený všem ostatním a začali by se rodit další mutanti. A přicházely by další a další abnormality. Toto je popis, co je to mutant. To by pak začalo vytvářet náhodné mutantní série. A daný druh by se sám od sebe náhodně zlepšoval přes tuto sérii mutantů. Pokaždé, když by se narodil živý tvor s lepší sadou něčeho – ať už schopností mobility či inteligence – pak by byl v dané oblasti králem a byl by napodobován. A pak by přišli na řadu další, náhodou. Avšak ti, kteří pracují se superpočítači, začali tento proces zpochybňovat. Řekli: „Známe statistiku mutací. Protože život stále ještě existuje, můžeme to vyzkoušet. Můžeme to naprogramovat. Drahý počítači, jak dlouho by trvalo, než by se lidská bytost vyvinula do dnešní podoby z života, který na naší planetě známe – z buněčných struktur, které se hemží v oceánu. Jak dlouho by to trvalo, drahý počítači, dej nám odpověď.“ A když to udělal, ustoupili a zalapali po dechu. Protože by to trvalo tak dlouho, že byste tu stále ještě nebyli jako mnohobuněčný organismus. Nic. Ale tak to nebylo, že?

Doba, jakou na tento vývoj život potřeboval, ač si myslíte, že to byla dlouhá doba, byla superrychlá ve srovnání s tím, co počítač spočítal. V porovnání s tím, jak dlouho by to trvalo s využitím pouze Darwinových procesů. Chápete? Stalo se něco jiného. Aby bylo možné se dostat do bodu, kde se nyní nacházíte, abyste se na této planetě vyvinuli do současné podoby tak rychle, tak na začátku muselo dojít k zásahu.

Zeptejte se Michaela Dentona, vědce, kterého dnes nezastihnete v této místnosti, jak poslouchá dnešní ezoteriku. Zeptejte si ho, co si myslí. A on vám poví, že muselo dojít k zásahu, aby se život na planetě vyvinul tak rychle. Dal mu jméno – inteligentní design. To je vědecký termín. Líbí se vám? Měl pravdu. Vědec v něm nebude nutně věřit tomu, co přijde dál. On však viděl ten efekt. Počítače nelžou. A inteligence zpracování a zralost vašeho mozku se na to musí podívat. Protože teď víte, že jste byli navrženi, abyste tu byli. Došlo k velkému urychlení, které vám stále nemohu vysvětlit zcela a naprosto, protože existují procesy v procesech týkající se buněčné struktury a jejího fungování, které můj partner nemůže předávat bez znalostí, které nemá. Takže mu je předám velmi jednoduše. Na této planetě existuje Boží laskavost, která prostupuje vším. Dnes jste ji studovali jako mřížku Gaii zvanou Matka Příroda. To můj partner nevěděl. Neučil to, ale řekl, že Matka Příroda sama o sobě není zcela přirozená, protože ti, kdo ji oseli a byli zde na samém počátku, ji pomáhali vytvořit.

Představte si planetu, která zrychlila svůj vývoj na základě záměru, laskavého designu, který vytvořil humanoidy mnohem rychleji než by jakýkoliv statistický program řekl, že je možné. Šance, že byste se vyvinuli přirozeně v procesu, s nímž přišel Darwin, a vy jste ho přijali, jsou astronomicky vzdálené náhodě (ve smyslu její matematické definice - pozn. překl.) Nemohlo k ní dojít. Musíte o tom přemýšlet, než vůbec budete moci říct, že mám pravdu. Buněčná struktura má laskavou inteligenci. To je to nejlepší, co můžeme předat. Kolem života existuje pole. Kolem veškerého života. Bylo rozšířeno a navrženo speciálně těmi, kteří tuto planetu umístili a, drazí, část z nich jste tvořili vy. Tato planeta se vyvinula rychleji, než je možné. Mnohem rychleji. Znovu jsem vám řekl to, co víte, abych vám mohl říct i to, co nevíte, takže vám to pomůže uvěřit a pochopit, co se dozvíte dále. Statistiky potvrdí, že mám pravdu. Neřeknou vám, že je toto pravda, ale prostě vám jen poví, že existovalo něco, co zasáhlo do přirozeného výběru. Což je vlastně protimluv. Není na něm nic. Byli jste vtlačeni do existence.

Buněčná struktura má benevolentní inteligenci. Nenastaly žádné náhodné mutace. Buněčná struktura vystavěla nejlepší řešení tak rychle, jak to jen šlo. Protože věděla, co přijde. Život na této planetě se vyvinul na základě zásahu, skrze inteligenci, skrze přírodu, která byla laskavá a zasáhla. To je to nejlepší, co vám můžu předat. Je to informace, že vyvíjející se lidská bytost byla navržena. Není žádná náhoda, že jste tady. A pokud se chcete podívat na statistiky, je to jen další úhel pohledu, jak pospojovat jednotlivé body – že možná existuje záměr pro tuto planetu, možná existuje záměr pro lidskou bytost, která zde není náhodou, ale je navržená se záměrem s pomocí Božího vědomí. Toto je jiná planeta. A když vidíte, jak by se život měl vyvíjet, a až budete jednoho dne schopni se podívat na jiné planety, které mají nějaký druh mikrobiálního života, jakýkoliv druh života zvířat, uvidíte obrovský rozdíl v časové ose. Obrovský! Nemohlo se to stát tak rychle. Vaši vědci se budou škrabat na hlavách a budou souhlasit: „Nevíme, co to je. Nevíme, jak se to stalo, ale došlo k zásahu.“ Vyvinuli jste se ve zlomku času, který by to trvalo s pomocí přirozeného výběru. Toto je poselství dnešního dne!

Chci, abyste toto téma zkoumali. S vědomím, že nyní existují důkazy, takže vám mohu předat tuto informaci. Chápete, jak to funguje, drazí? Jak dojde k channelingu? Nemůžeme prostě jen vychrlit pravdu, o které už jste sami nepřemýšleli. Musíte ji objevit a klást si otázky, než na ně můžeme odpovědět. Svobodná volba je ctěna, rozdmýchávána, je krásná a vy začínáte klást otázky. A tak jsme vám dali zdroj, kam se můžete podívat.

Co to pro vás znamená? Jak končíme tento channeling, co to pro vás znamená? Co když návrh lidstva pochází od Boha? Benevolentní, krásný, mimo možnost náhody? Přemýšleli byste jinak o všem, co jsme vám říkali? Možná jste zde z nějakého důvodu. A pokud ano, drazí, co jiného by mohlo mít nějaký důvod? Co se právě teď děje a s čím se budete muset vypořádat? Pokud pro vás laskavá síla Stvořitele může vytvořit život na této planetě ve zlomku času, nemyslíte si, že by vám možná mohl pomoci vyřešit vaše problémy? (Kryon se zlehka směje.)

Toto je jiná energie, jsou to jiné informace, je to krásné. Je to krásné. Evoluce je na dosah, a teď to to začíná být dobré, protože jak lidská povaha začne zrát a dostane se mimo dětské hřiště, začnete vidět jeden druhého, od jedné země ke druhé, od jedné posvátné skupiny k druhé – a zastavíte házení kamenů jeden na druhého a nadávání druhým, jak jste to dělali tak dlouho. Až dozrajete, uvidíte společné zájmy, které máte, můžete se držet za ruce a pět chválu na laskavého Boha. Jeden Bůh v tak mnoha podobách, v tolika pravdách, které mají tutéž věc společnou se všemi. Lásku. Soucit. A TO je pravda. Změní to svět. Ne rychle, ale změní ho.

Stojíte na prahu změny. Na začátku procesů, o kterých jsme nikdy nemluvili. Poslouchejte vědci, pokud jste toto slyšeli a obraceli jste oči v sloup, pak si proveďte výpočty a pak se vraťte. Podejte své vlastní vysvětlení. Jednoho dne to uvidíte ve zkumavce. Pole kolem buňky obecně, které má inteligenci, ač to zatím nikoho nenapadlo – bez mozku, bez centrálního systému. Pořád je tam ještě něco dalšího. Vícerozměrné? Samozřejmě! Kvantové? Tak trochu. Jděte a najděte to. Je to krásné. Zasloužíte si pravdu, staré duše.

A tak to je.

Kryon

 Akášické filtry

Tento živý channeling Kryona byl přijat Lee Carrollem v Sylvan Lake, Kanada, ve středu, 25. ledna 2015

Zdravím vás drazí, jsem Kryon z magnetické služby.

Můj partner ustupuje stranou, ale vše, co jako člověk je, zůstává. [Pauza.]

Nejlepší channelingy, které vyžadují lidský jazyk, musí přijít skrze člověka. Existují všechny možné druhy channelingů, o kterých jsme vám řekli už dříve, a to je malířství, hudba, sochařství a další. Ale instrukce a jazyk přichází skrze člověka. Musí. Musí. A je to v úctě k lidstvu, je to v úctě k tomu, jak proces funguje… k Bohu uvnitř. Instrukce od člověka pro vás znamenají víc, než myslíte. Kdyby pocházely od skály nebo stromu, měli byste sklon uctívat skály nebo stromy; někdo by namítl: „Pohni tou skálou nebo poraz ten strom.“ Když přijde na člověka, budou tací, kteří možná nebudou souhlasit. Ale pak budou tací, kteří budou schopni rozlišit a budou vědět. Protože lidská bytost má vestavěnou vlastnostBoha uvnitř. A tak je to trochu napínání vaší představivosti, že se člověk může natáhnout a přivést Božství. Dnes večer chci, abyste to pocítili.

A schopnost rozlišení, kterou budete mít, je pro nás důležitá. Chceme, abyste věděli, že to je skutečné. Když máte situaci nebo někdo říká, že „channeluje“, děláte si poznámky a jdete domů – a chováte se jinak. O to jsme ale nežádali. Chceme ve vás rezonovat krásou a pravdou. Chceme, abyste věděli, že tato konkrétní zpráva vám nikdy neublíží ani po vás nebude chtít nic nepatřičného. Milujeme vás stejně jako matka a otec milují své potomky.

Nejsme vaši rodiče, jsme rodina. Jsme milující rodina a laskavost tohoto sdělení by měla být zřejmá. Vaší odvahy si velmi vážíme. Přemisťujete se od staré energie k nové a v tomto posunu je tak velký příslib! Neboť samotné paradigma lidství, buněčná struktura, vědomí… nesou velký potenciál pro zlepšení. A ta část, která nás tak těší, je vědomí, že vás můžeme učit. Něco velmi, velmi zvláštního. O tom, jak se měníte.

Lidská rasa se chystá posunout k moudřejšímu typu energie. Ale moudrost má mnoho forem. Není to nezbytně jen o vašem vědomí. Dovolte, abych vám ukázal něco, co jsme probírali včera večer na menším setkání, a o čem mluvíme pořád dokola už mnoho let.

Vaše tělo, vaše buněčná struktura, dokonce i to, co nazýváte intelekt, myšleníto všechno je určitým způsobem omezené. Je to omezeno faktem, že ten tělesný motor, který nazýváte DNA, pracuje pouze s třetinovou účinností vzhledem ke svým možnostem. Tělesný motor je navržen tak, abyste měli mnohem delší rozpětí života než nyní. DNA, kterou máte, intelekt, který byste mohli mít, spojení s druhou stranou závoje, které byste mohli mítto vše závisí na účinnosti, která je větší, než máte. A tomu se právě přibližujete – k větší účinnosti. Nedívejte se na čísla – že byste měli mít určité procento tady nebo tam. To vám všechno říkáme, abychom vám to objasnili, ale když se zabýváte multidimenzionální energií, nemůžete používat lineární pojmy.

Evoluce lidských bytostí – vás všech, ne jen starých duší – se zaměří na účinnost DNA. A staré duše budou první, které to uvidí a použijí. To znamená, že vy to pak jako učitelé budete učit jiné, kteří nejsou schopni to vidět a používat tak snadno jako vy. Proto staré duše nejsou skupina vůdců, ale jsou zkrátka ta starší skupina. Ti, kteří mají větší pochopení a moudrost ohledně toho, co s tím dělat. Ti mladší, a teď mluvím o mladších duších, které nemají tu životní zkušenost jako vy – ti mladší si všimnou, že máte něco, co oni nemají. Někteří vás kvůli tomu odmítnou a ti druzí budou chtít to, co máte vy. Víc a víc jich uvidí moudrost starších duší, to zlepšení, a budou to chtít. Nakonec bude vaším úkolem přivést je „online“ s tím, co víte.

Drazí, chce se mi plakat už jen při tomto prohlášení – konečně je tu svět, kde civilizace začíná vyrůstat. Dělící čára, která odděluje staré od mladých, bude založená na počtu životů, které jste žili, místo na počtu let, které jste nyní na Zemi. Starým duším může být 20 let a u jejich nohou budou ti, kteří spatří jejich moudrost. Ne vrásky ve tváři. A to prozření přijde ze zcela jiného místa ve vašem mozku než nyní a vy budete vědět, kdo jsou. Takže někteří budou těmi starými na planetě a jiní těmi mladými a mezi nimi nebude žádná generační propast; neboť budou mít současně probíhající, synchronizovanou moudrost.

Jedna z věcí, o kterých vám chci dnes večer říct, je to, že nastane obrovský rozdíl ve vývoji lidstva a bude v tom, co se stane s vašimi těly. Chci to s vámi nyní zopakovat. Vaše tělo nyní funguje přibližně na třetinu svého potenciálu. Ve vašem životě je právě teď tolik věcí, které bychom nazvali problémem. Je to jakoby „vám vaše tělo něco dělalo“. Tak to není. Dělá věci odděleně od vás, protože nemáte most mezi svým vědomým myšlením a činy své buněčné struktury. Fyzicky chytáte choroby, víte o nich všechno… a je tolik věcí, se kterými bojujete celý život! Co je pro vás dobré, co pro vás není dobré… Jíte potraviny, které byly geneticky upravené? Co to udělá, jaký efekt to na vás má? Všechny tyto věci se samy zlepší, drazí – s tělem, které se začíná vyvíjet, takže bude vědět, vědomě i na buněčné úrovni, co se děje. Budete mít schopnost rozlišení ohledně jídla – vkročíte do obchodu, ucítíte jeho vibrace a buď ho odmítnete, nebo přijmete. Máte tušení, co to udělá s prodejem produktů? (Kryon se směje.) Až lidé prostě přestanou kupovat výrobky, protože jim intuice řekne, aby je nekupovali, bude to mít výrazný efekt. Velmi „3D“ efekt. To zčeří energii napříč celou tovární výrobou. Atributy, rostliny… jen si to představte; to je lidský vývoj.

A co další věci? Už jsme vám o nich říkali. Ve vašem těle jsou neovlivnitelné věci – neumíte je řídit, nedokážete je ovlivnit, můžete se s nimi jen vypořádat. To se začne měnit. Řekli jsme vám, že se vaše intuice bude zostřovat. Začnete pozorovat spojení mezi mozkem, srdcem a intuicí. Začnete si uvědomovat, že systém vašeho těla je mnohem větší, než vám řekli vědci. To není chyba vědy – věda dělá, co umí, aby vám dala ty nejlepší poznatky ohledně toho, jak věci fungují po biologické stránce. Drazí, lékaři a zdravotní sestry jsou vyškoleni nejlépe, jak je možné; ale snažím se vám říct, že nevědí, co nevědí – a to není jejich vina.

Až lidské bytosti pokročí a začnou se rozvíjet, pak jako první budou mít moudrost. To pak budete vnímat jako změnu vědomí. Proces vzestupu. Chci vás připravit, abyste to pochopili – buňky vašeho těla se začnou měnit. Včera jsme vám řekli o buněčném vědomí; to vše je toho součástí. Ale tady je jedna velká věc. Už jsme vám o tom říkali.

Některé z vás trápí věci, nad kterými nemáte žádnou kontrolu. Je to krásné, stará duše, že máte Akášu, která si pamatuje. Ale když máte tělo, které pracuje na 33 procent, nemůžete kontrolovat, co vám dává. A někdy vám dává drama z minulého života. Kdy jste byli naposledy zabiti? A jak vás to ovlivňuje dnes? Nemáte nad tím kontrolu. Jdete spát, máte sny, někdy mimořádně rušivé, a možná se opakovaně vracejí. Chcete vědět, odkud pocházejí? Je to energie z Akáši. Je to minulý život, který jste žili – krátký život, kdy se cosi stalo. Zůstává to s vámi, drží se vás to; nemáte nad tím kontrolu. Jdete k vykladači minulých životů, který je obdařen schopnostmi, aby mohl pomoci lidem. A pokud je v tom dobrý, bude schopen vám pomoci porozumět a nechat to odejít. Pak budete moci přepsat, co se stalo v minulosti.

Některé nejlepší léčebné metody na této planetě, jak jsme vám řekli minulý týden, nejsou založeny na chemii. Už ne. Jsou založeny na energiích. A energie, o které převážně mluvíme, je energie znalosti, moudrosti a vědomí. Když něco objevíte a něco znáte, můžete to opravit a přeprogramovat. Dnes jste se dozvěděli něco málo o poklepávání a dekódování (na předchozím semináři) dozvěděli jste se doslova o řeči těla. Mluvíte se svou buněčnou strukturou, a ona vám pomáhá tím, že vám odpovídá. Dozvěděli jste se o tom, jak léčit sami sebe. Někteří jste zoufalí, protože znáte pravdu a nemůžete se k ní dostat! Víte, jak změnit věci ve vás, ale nevíte, jak se k tomu dostat. A proto jste dnes tady, protože já mám pro vás zprávu: přišli jste ve správný čas na správné místo. Slibuji – dostanete se k tomu. Protože jste o to požádali, protože to tato energie podpoří. Přestaňte s tím zápasit. Přestaňte se to snažit rozluštit a řekněte: „Drahý Bože, děkuji ti za spojení, které jsi mi dnes dal – protože odteď  to bude jiné. Já to řídím.“ TO je vaše evoluce! Fakt, že o to žádáte, vyvolává energii řešenísamotné uznání, to poznání, že to dokážete, dá vše do pohybu. Vědomí těla… Nemusíte s tím zápasit, nemusíte to dělat. Musíte jen uznat, že to je.

Zastavte se se mnou na chvíli, než vám předám zprávy, které jsem vám dosud nikdy nedal, a oslavujte. Sílu staré duše. Krásu synchronicity, která vás přivedla do skupiny jako je tato, abyste naslouchali členovi rodiny, který vám říká, „kde hoří“ (Kryon se směje). Dává vám dobré zprávy.

Bez ohledu na to, co je před vámi na této planetě společensky. Nezáleží na tom, co říkají ve zprávách. Vše začíná vámi – neodvíjí se to od velkého k malému, ale od malého k velkému. Lidské bytosti se změní – jedna po druhé. Výsledkem bude větší moudrost, přijetí nebo nepřijetí – potravin, politiky, postojů, všeho. A jak se to začne šířit po celém světě – a to se stane, nakonec zapnete zprávy a nebude tam to, co dnes. Jste netrpěliví. Já vám řeknu, že přichází nová energie, vy zapnete zprávy a řeknete „Ale není to vidět!“ Nechápete, že to VY to řídíte – tím, co dnes děláte, ne tím, co říká vaše televize. Vaše dnešní změny ovlivní další lidi zítra. A ti ovlivní zase další ten příští den. A tak dále. Planeta se mění pomalu.

Sociologové vám řeknou, že od počátku lidstva byly jen čtyři změny ve způsobu, jak věci děláte. Tak pomalé to pro ně je. Studují lidské chování ve skupinách. Neberte tuto zprávu jako sdělení, že to bude trvat velmi, velmi dlouho; dochází ke zrychlení změny. Je to součástí vaší rekalibrace.

Vraťme se k Akáše. Čím jste si prošli? Staré duše, řeknu vám pravdu – čím vším jste prošli? VŠÍM. Jmenujte, co vás napadne – vším jste prošli. Vším. Protože lidská zkušenost zahrnuje tolik věcí, obzvláště ve staré energii, kde jste neměli takové pohodlí jako máte dnes – v oblasti zdraví, léčení, pochopení, vědomostí, poznání. Už dříve jsme vám řekli, že lidské bytosti se rády opakovaně rodí do tzv. akášických skupinříkali jste jim karmické skupiny. Ale karmickou energii necháváme odejít, stará duše ji už nepotřebuje, a tak jim budeme říkat akášické skupiny. Máte sklon se znovu rodit na stejná místa, do stejných rodin, po určitý počet životů a pak můžete postoupit dál.

Co vás přiměje narodit se v malém městě v Kanadě? Ne všech, co jste tady, se to týká. Já vím, kdo je zde, ale teď mluvím s místními. Proč? Kolik z vás cítí, že tady byli prvními průkopníky? Zajděte ještě dál. Kolik z vás obdělávalo tuto půdu ve starých dobách? A jestli jste byli jedni z nich, chtěl bych vám připomenout něco, co jsem řekl včera večer – kolik dětí jste ztratili? To bylo v těch časech tak běžné. Jak na to reagujete? Objevuje se to ve vašich snech, staré duše? Víte, stará duše se probouzí a stává se citlivější, a to je pro vás dobrá zpráva. Víme o tom, vaše tělo o tom ví, blížíte se k multidimenzionální bariéře moudrosti, poznání. Tělo se stává chytřejším. A tento proces vám přináší větší duševní zdraví. A udělá to tak, že vám předá mocnikoli automatickyvybrat si novější akášický filtr. Můžete řídit, co z Akáši k vám přijde.

Co to tedy znamená? Pokud máte nevhodné vzpomínky, které stále ovlivňují váš život, stačí, abyste to přiznali a řekli jste svému tělu (a přitom skutečně použijte „my“, tedy množné číslo – viz dřívější Kryonovo učení - pozn. překl.): „Nepřejeme si takové vzpomínky, protože negativně ovlivňují tento náš život.“ Vaše tělo, vaše innate, vaše buněčná struktura, to vše jste vy, ne nějaká jiná entita. Vaše Akáša není někde jinde. Nikdo jiný nemačká ty knoflíky za vás. Ale při třiceti či třiatřiceti procentech (aktivace DNA – pozn.překl.) to tak vypadá, že? Můžete řídit své sny, své energie. Některé zvyky, které máte, pocházejí z vašich minulých životů. Některé věci, na které dnes reagujete (to zahrnuje i alergie - pozn. překl.), jsou nedokončené záležitosti z minulých životů. Nic z toho není vhodné pro starou duši, která je pokročilá a má moudrost. Nic z toho nepotřebujete, už se tím nemusíte nechat obtěžovat. Ach, to je dobrá zpráva. Chápete, co říkám? Máte nad tím kontrolu. A začátkem toho je Akášický filtr.

Někteří ještě budou mít ty sny a řeknou: „Kdy se jich zbavím?“ To vychází z vašeho sebevědomí, drazí. To je dualita, která se vás snaží dostat. (Kryon se směje.) Je to vaše volba – a vždy byla. Máte znalosti o světle a temnotě, a co z toho si zvolíte a s čím spolupracujete, to nemá s vaší Akášou nic společného. Ale je toho tolik, čím jste, a zakládá se to na tom, čím vším jste byli. A já vám říkám: budete schopni vyčistit své jednání. Až se zbavíte nevhodných věcí, které se k vám vracejí z minulých životů.

Akášické filtrování„Ach, Kryone, jak to mám udělat, kam mám jít? Kde mám začít?“ A má odpověď je: ANO! (Smích.) Číslo jedna je vždyvěříte tomu? Číslo dvěpokud tomu věříte, můžete to změnit, začnete to vnímat jako svou realitu. Pak s tím začnete pracovat. Stejně jako dolujete svou Akášu, tak používáte i Akášické filtry.

Začnete mluvit se svým vlastním tělem, jakoby to byl váš přítel, protože je – ono začne fungovat lépe než kdy předtím, protože tak to je – bude více vědomé, protože takové jebuňky jakoby naslouchaly, protože skutečně naslouchají.  Vaše Akáša je multidimenzionální část vaší vlastní DNA. Vybudujte si své afirmace a říkejte je, kdykoli chcete. Afirmace, to jste VY hovořící s VÁMI. A můžete říci jen: „Drahá Akášo, nyní mám moc, skrze moudrost a vzestup, nad tím, co nás trápí a obtěžuje.“ Používejte slovo „my (nás)“; ne „vy/ty“, ne „oni“. „Teď se chystáme filtrovat naší Akášu, dej mi informace, které potřebuji vědět, a nech odejít věci, které nepotřebuji.“  Místo stálých nekontrolovatelných myšlenek, pocitů a energií, které k vám přicházejí a ruší vás způsobem, který tvaruje váš život, nyní nad nimi máte kontrolu.

Jako ostatní věci je i toto nové – možná právě teď nevíte, jak s tím pracovat. Někteří to dokážou, někteří ne, protože jste jedineční. V této místnosti jsou staré duše, které vyjdou ven jiné a vyzkoušejí to okamžitě, a budou mít výsledky. A pak jsou jiní, kteří toto slyší online, jsou to velmi staré duše, ale právě se učí, jak zpracovat své pocity, svou víru. A těm to potrvá déle. Nebičujte se za to, pokud nebudete mít okamžité výsledky. Je to od vás tak lidské! Dejte tomu čas.

Moudrost dávných předků měla něco společného. Dívali se na čas jinak. Neměli žádné z těch moderních věcí, které máte dnes. Když chtěli komunikovat s přítelem v jiné části země, napsali dopis, svým vlastním způsobem, a za několik měsíců dostali odpověď. Jaký to systém! A oni ho milovali. (Kryon se směje.) Chápali, že kvalita potřebuje čas. To je starobyléa i vy to máte v sobě, protože jste svými vlastními předky. Není načase nejen filtrovat svou Akášu, ale možná udělat i něco aktivnějšího? Povolat věci, které potřebujete vědět, které vyčnívaly, protože byly pozitivní, protože vám třeba zachránily život, nebo vám přinesly klid a útěchu. A byly od Boha.

To je poselství pro tento večer. Duchovní vzestup a moudrost se právě rodí na této planetě. Staré duše ji budou mít jako první a budou učit ty další. Je to začátek. Nějakou dobu to potrvá. Toto je poprvé, kdy jsme vám předali tuto informaci. Čekali jsme na tuto skupinu, na tento čas a na to místo. Přemýšlejte o tom…

Věci nejsou vždy tak, jak věříte, že jsou.

Pláčeme radostí, že jste dospěli k tomuto bodu, kde vám konečně můžeme začít předávat některá semena pravdy, která způsobí rozdíl ve vašem životě.

Odejděte z tohoto místa změněni.

A tak to je. 

KRYON

Erupce

Tento živý channeling byl přijat Lee Carrollem na svahu sopky Etna, 16. dubna 2015

Zdravím vás, drazí! Já jsem Kryon z magnetické služby.

Vím, kde jsem. Vzduch je klidný na svahu hory Etna. Není tu ani větřík, že? Přijde později. Drazí, jsme tu z konkrétního důvodu. Budu hovořit o energii, která je zde. Právě teď toto poslouchá nebo čte mnoho lidí. Někteří by se podivili nad klidem, který zde panuje.

Gaia byla právě požehnána záměrem, který přítomní vložili do tohoto setkání. Možná si myslíte, že to je jen další z mnoha obřadů. Ale tento je jedinečný. Je absolutně jedinečný, již nikdy se to takto nestane. Duše, které jsou zde, jsou jedinečné, již nikdy zde nebudou v této kombinaci. Když to vše dáte dohromady, získáte unikátní energii jako takovou. Energii, která se objeví pouze jednou – na svahu vulkánu Etna.

Chci, abyste o tom chvíli přemýšleli. Jaký je v tom váš podíl? Více než to, zeptám se: myslíte, že hora ví, kdo tu je? Je možné, že přírodní věci mají vědomí? Už dříve jsme řekli, že mají. A že existuje něco, co byste nazvali „entity uvnitř hory“. Pro Gaiu je to velmi běžné a je to způsobeno energetickými mřížkami, o kterých jsme hovořili. Mohli byste dokonce říci, že jsou kolem nás multidimenzionální věci. Je možné, že jste právě teď sledováni? Nikoli zvířaty, ale energiemi hory. A pokud to tak je, co jim povíte?  Je toto prostě jen další obřad? Nebo je to víc?

Udělám dnes něco, co už jsme dělali. Vezmu jméno hory a dám vám malou zprávu o tom, jaký význam mají jednotlivá písmena. Není náhoda, že jste zrovna na hoře nazvané „ETNA“. Protože když se podíváte na jednotlivá písmena v jazyce mého partnera (v angličtině – pozn. překl.), každé z nich něco znamená. Řeknou vám příběh o stvoření. Nikoli příběh starobylého stvoření, ale příběh o současném stvoření.

Sedíte na sopce. Písmena hory v jazyce mého partnera (a v mnoha dalších jazycích) jsou E –T –N – A. Podíváme se na čtyři energie obsažené v E – T – N – A. První z nich je „E“.

Nazvěme tuto energii „ERUPCE“! Nebuďte vyděšení. Vždyť jsme na sopce. To, co se událo od roku 2012, byla erupce energie, kterou planeta nikdy dřív nezažila. Vy to nevíte, protože jste izolováni jako jednotlivá lidská bytost. Nevidíte celkový pohled. Nevidíte posun energií, jako ho vidíme my. Jsou to vlny energií. Vědomí má fyziku! A je to erupce, jaká nikdy dřív nebyla. Změní téměř veškeré věci, které tato planeta zažije odteď dál. Je to erupce pro vás. Erupce, která je osobní! Protože mnozí z vás zažívají změny ve svém životě. Možná přesně nekorespondují s daty, která jsme vám dali, ale korespondují s novou energií ve vás.

Co se s vámi nyní děje? Jde o erupci v uvědomění. Doslova to můžete zažívat tak, že pukáte a věci z vás vybuchují. Někteří zažívají obtíže. Stává se to erupcí normálnosti. Věci, na které jste byli zvyklí, kolem vás vybuchují. Někteří jsou trháni na kusy – stejně jako sopka. Když se výbuch uklidní a uzavře, nastanou jisté věci.

Ale jaké jsou to atributy, když to vybuchuje? Pojďme hovořit o „T“. Chystám se říct, že „T“ znamená „TENTATIVE“ – VÁHAVÝ. Váhání se strachem. Nejste vystředění (ve svém středu - pozn.překl.). Když erupce nastane, váháte, kterým směrem se dát. Kterým směrem energie půjde. Kterým směrem poteče láva. Nikdo to neví, nedokážete to odhadnout! Tak je tomu v tuto chvíli i s erupcí na planetě.

Někteří zažívají váhání dokonce ve svém přesvědčení. Vidíte, co se kolem vás na Zemi děje, a to vás nutí zpochybňovat vaši víru. Věci, které se dějí vám osobně, vás vedou k tomu ptát se, zda jsou vaše přesvědčení vůbec správná. Stojíte takto váhavě na své stezce a někteří se bojí. Zkuste si představit, že žijete ve městě, které leží u paty sopky, a cítíte otřesy půdy pod svým nohama. Co uděláte? Váháte – zůstanu, nebo bude lepší odejít? Vezmu s sebou své věci, nebo je tu mám nechat? To je bod, kde mnozí dnes stojí. Protože jste to nečekali. Váhání. To je něco, co všichni zažíváte, včetně mého partnera, protože energie se dosud nikde neusadila. Nějakou dobu to tak zůstane.

To vede k dalšímu písmenu, „N“. „Normální“. Co se stává normálním? Kousek odtud můžete vidět místo, kudy láva tekla a pokryla cestu. Když láva zchladla, lidé se nesnažili vykopat starou cestu, ale jednoduše položili novou cestu na tu zchladlou lávu. Vidíte metaforu?

Drazí, v této erupci energie, ve zmatení toho, co jste nazývali normálním, je nemožné „kopat“ a nalézt to, na co jste byli zvyklí. Namísto toho potřebujete položit „novou silnici. Vaši novou cestu v nové energii. Možná tu sedíte a říkáte si – hm, to se mě zase tak netýká. Ó ano, týká (Kryon i překladatelka do italštiny se smíchem – pozn. překl.). Nebo bude. Nikoli negativním způsobem! Váhat znamená mít svobodnou volbu jít kamkoli chcete. Myslet jinak.

Takže, je váhání pozitivní nebo negativní? To záleží na tom, zda máte strach. Nový normál pro lidstvo bude očekávání změny. Změna, kterou budete očekávat, se bude dít v oblastech, o kterých jste si dříve mysleli, že se nikdy nezmění. Už jsme to řekli – dokonce v něčem tak osobním, jako to, kdo jste. Můžete začít chtít dělat jiný druh věcí, jíst jiný druh jídla. Drazí, všechno se mění.

V tomto vědomí bude důležitá jedna věc. Budujeme novou stezku na vrcholu té staré. Je to čerstvé. Není to návrat ke způsobu, jak to bylo. Je to něco, co bylo stvořeno dnes. Poslední písmeno je „A“ jako Ascension – VZESTUP. Vystoupáte nad to, co jste byli. Vzestup má mnoho významů. Můžete stoupat výtahem! Můžete stoupat ve vědomí. To je ten druh vzestupu, o kterém hovoříme. Tato erupce vytváří nový normál, který způsobuje vzestup ve vědomí. 

Hora za vámi stoupá dál do větší nadmořské výšky. Když se na ni podíváte, uvidíte kouř a všimnete si, že je stále aktivní. Stále může nastat nová erupce. Drazí, minulou noc jsme vám dali informace o čtyřech etapách vývoje lidstva (poselství Čtyři fáze vývoje lidstva – pozn. překl. - ZDE). Dovolte, abych vám řekl, že každá z nich má svou vlastní erupci. První je popisována ve vašich mýtech o stvoření a změnila lidstvo navždy. Druhou z nich je okamžik, kdy jste překročili mezník precese rovnodennosti (rok 2012 – pozn. překl.). Časem bude ještě jedna a pak ještě jedna.

Všechny tyto věci jsou metaforou hory, na které sedíte. Protože Etna také ještě neskončila – jak uvidíte… (úsměv). Drazí, dnes je na tomto místě krásně. Gaia ví, že tu jste. Gaia dnešek připravila pro vás, takže je příjemně a teplo. Je to poděkování za vaše vědomí, oslavující vaši erupci.

A tak to je. 

 Kryon

Trojice

Tento živý channeling Kryona byl přijat v Charlottesville, Virginie 10. května 2015

Tento živý channeling byl upraven [Leem a Kryonem] a doplněn pro lepší porozumění čtenářů. Často se totiž stává, že živý channeling má v sobě energii, kterou psané slovo nenabízí. Užijte si tedy toto rozšířené poselství.

Zdravím vás, drazí, já jsem Kryon z magnetické služby. Pauza, která vždy následuje po uvítání, je pro mého partnera, aby mohl ustoupit. Možná jste si všimli, že zde není žádná viditelná příprava na tento channeling. Ve starší energii by byla, protože lidská bytost musela připravit svou mysl takovým způsobem, že samotná struktura a psychika se musely změnit. Kdybyste provedli určité druhy měření jeho mozku, viděli byste, jak probíhá příprava. Viděli byste změny různých alfa a beta vlnění, ale teď ne. To protože před nějakou dobou dal svolení ke splynutí, které znamená okamžité napojení, bližší přístup, který z něj udělal soucitnější lidskou bytost. A současně není potřeba žádná příprava na channeling. Neustále měl jednu nohu ve 3D a druhou mimo ni. Takže když nastal čas na 100%, stačilo ustoupit zpátky. Ale to ustoupení zpátky je tou nejtěžší věcí, kterou dělá. To všechno má, co do činění s lidským mozkem – co je s ním spojeno, o čem víte i o čem nevíte a co se vyvíjí pro vás, abyste o tom teď věděli.

Dnešní channeling je informativní a týká se věcí, o kterých jsme zatím tímto způsobem nemluvili. Přináším nový koncept, ale nebude komplexní, protože je to pouze úvod. Je to úvod do konceptu vyvíjejícího se lidství.

Nové je často kontroverzní

Přesouváte se do nové energie, která změní podstatu uspořádání vašeho vědomí. Chci vám vysvětlit věci, které jsem nikdy dříve nevysvětloval, a některé z nich budou kontroverzní. Dovolte mi, abych to okomentoval: vy věříte určitým způsobem, protože jste se to určitým způsobem učili. Jakmile něco poznáte [oddáte se víře v to], vlastně vám to patří. Tím chceme říci, že máte jakousi „kolej“, ve které v průběhu dlouhého času myslíte. Není divu, že vás některé tyto koleje mohou ovlivnit špatným způsobem. Ale tyto věci se dají přepsat, jestliže je na základě své volby poznáte. Takže vám říkám toto: NEPŘIJÍMEJTE to, co následuje a nedržte se toho jen proto, že to řekli v channelingu. Chci, abyste to posoudili svou vlastní myslí a poměřili to pro sebe z hlediska životaschopnosti a zdravého rozumu. Udělejte to skutečným. Mohlo by to tak být, že věci jsou nyní jiné, než jak jste byli vychováni? Změnila se energie? Jestliže ano, je možné, že duchovní bdělost otevřela více oblastí objevů? Jestliže dokážete přemýšlet mimo svou „naučenou škatulku“, mohlo by to začít skutečně potvrzovat platnost některých věcí, které jste poslední dobou viděli. To co jste se původně naučili, se doopravdy nezměnilo. Jen se to stalo větším a vypadá to jinak.

Lidská duše je komplexní

Lidská duše je složitá. Kdybyste ji rozškatulkovali a podívali se na různé způsoby myšlení lidí, stalo by se to ještě složitějším. Bylo by to studium na celá léta, ale ve 3D tím nejlepším, co byste mohli udělat, je podívat se na lidskou mysl jako na jakousi strohou operaci synapse umožňující přežití. Podle vaší vědy vám mozek dává všechno. Poskytuje vám přežití, intuici a mentální jasnost, poskytuje vám veškeré funkce vašeho koordinovaného těla – všechny. Mohli byste říci, že řídí plavidlo vašeho života.

A navíc, když jste jej začali hlouběji studovat, objevili jste, že pravá a levá hemisféra dělají různé věci a jsou u mužů a žen spojeny odlišně. Vše, co jste si nastudovali, ukazuje na to, že je mozek kontrolorem. Byl středem vědomí a všech lidských záležitostí.

Skutečný scénář mozku

Koncept, který vám dnes večer přinášíme, je ten, že v lidské bytosti neexistuje žádný samostatný mozek. Místo jednoho jsou tři. Abyste to mohli vidět jasně v tom krátkém čase, co jsme spolu, poskytnu vám tu nejlepší možnou metaforickou ilustrací pro to, co se děje. Vzhledem k tomu, že nevíte, co nevíte, jste udělali, co jste mohli. Co jiného byste mohli udělat? Jediné, na co se můžete podívat, je váš mozek! Tudíž mozek je pro vás vše, co je. Pojďte se mnou a pohrajte si s touto metaforou. Je tím nejlepším, co mohu udělat, abych vysvětlil něco zvláštního a nového.

Metaforická cesta

Jste v nějaké místnosti a díváte se na stůl. Je to pracovní místo moderního člověka a na něm je počítač. Téměř každý z vás (posluchačů i čtenářů) zná tento nástroj a mnozí s ním i pracovali. Mnoho z vás také ví, co dokáže. Ale lidé v minulosti o něm neměli představu. Takže v tomto případě a pro tuto metaforickou alegorii budeme předstírat, že máme někoho z minulosti [staršího], z doby před pouhými 100 lety, kdo přijde k tomu pracovnímu místu a je překvapen tím, co vidí.

V tomto příběhu s ním nemůžete komunikovat, ale můžete mu ten počítač ukázat. Takže bez vysvětlení, bez pomoci, a bez toho, abyste byli schopni něco říci, vidí a vnímá kouzlo toho, co ten přístroj dokáže dělat. Umí přečíst obrazovku a dokáže si věci propojit, když se snaží pochopit myš a činnost tohoto zařízení. Začne mačkat tlačítka a vidí věci – neuvěřitelné věci! Ta krabice dělá věci, kterým doma nikdo neuvěří! Budoucnost je úžasná! Žasne nad vší tou nedozírností. Objevuje Google, ale nemá žádnou představu o jeho konceptu. Vidí svět u špiček svých prstů, všechno v jakési krabici. Je opojený přemýšlením o této síle informací a akcí. Neexistuje nic, co by ten přístroj neznal! Všechny ze světových jazyků jsou v této krabici. Každý kousek informace, který kdy chtěl o čemkoli vědět, je v té krabici! Každý! Potom objevuje, že může napsat zprávu komukoliv, kamkoliv! Ach, je to taky komunikační zařízení!

To je úžasné, neuvěřitelné, a on nakonec odchází pryč od této zkušenosti s pevnou představou toho, co viděl na vlastní oči! Když se vrací svým strojem času, může se stěží dočkat, až poví své generaci z doby před 100 lety, co viděl – o technologii a jakési krabici, která dělá všechno a komunikuje s každým. Je to jako knihovny z celého světa společně v jedné malé krabici – všechny jazyky, všechny možné encyklopedie a všechny otázky, na které jste se kdy chtěli zeptat. Ví o všech známých lidech v historii se všemi detaily – to všechno je v jedné malé krabici – a je to dostupné každé lidské bytosti. Ta představa, bez jakéhokoliv vysvětlení, je pevná a logická, ale je chybná.

Skryté spojení

Vy to víte lépe, že? Vy víte, že ta „krabice“ je připojena k internetu. Kdybyste odpojili počítač od sítě, bylo by to jen pouhé výpočetní zařízení. Počítá. Ach ano, možná na tom dokážete napsat i nějaký ten dopis, nebo vytvořit tabulku, ale nemůžete se jej na nic zeptat, protože není připojen!

To, co ten člověk z minulosti nepochopil, ani nebyl schopen si to vůbec představit, byl World Wide Web (celosvětová síť, www). Neviděl ten tenký kabel, který byl zapojen k počítači, který mu dával tu magickou schopnost vědět všechno o všem. Dokonce, i kdyby býval viděl ten kabel, bylo by to pro jeho pochopení bezvýznamné. Podle něj to všechno dělala ta krabice. Přece to viděl!

A teď mi dovolte, abych se vrátil zpátky k mozku. Všechno, co jste celé ty roky museli jako lidé přezkoumávat, je to, co si myslíte, že je ten úžasný, zázračný mozek. Nevíte o připojení mozku k multidimenzionálnímu internetu, který je uvnitř těla. Jak byste mohli?

Lidský mozek

Váš mozek je podivuhodný, chemický, synaptický počítač. Dovolte mi, abych to více definoval: Synapse, tak jak o nich mluvíme, je aktivní proces elektromagnetických signálů procházejících cestami nervové matrice [strukturované nervové cesty a uzly] v mozku. Děje se tak rychlostí světla z mnoha oblastí [míst] styčných bodů připojených k ostatním. Dává vám to schopnost kontrolovat vaše přežití, vaše tělo a vaše myšlenky ve 3D.

Expanzívní myšlení, tak jak ho chápete vy, se týká mozku. Díváte se na mozek a říkáte: „Tohle je oblast tvoření. Je zodpovědná za hudbu, uměleckou práci, poezii, sochařství a intelekt.“

Nikdy jste neviděli žádné dráty, že?

Mozek nemá nic společného s tvořením takových věcí. Spíše je usnadňuje! Pomáhá jim, ale nezodpovídá za ně. Podobně jako ta krabice v metaforickém pokoji je jen kontrolní stanicí pro síť, váš mozek je takovou kontrolní stanicí pro mnohem, mnohem víc. Tyto věci jednoduše vypadají, jako kdyby vycházely z krabice, která je vaším mozkem. Ale není tomu tak.

Mnohé z toho, co považujete za tvořivé a/nebo duchovní, včetně channelingu, pochází ze spojení s šišinkou. To zahrnuje vaši intuitivní část, která roste spolu s vaším duchovním vývojem. Je to část vašeho vědomí, která je připojena k tomu, čemu říkáte vyšší já. Můžete to nazývat, jak chcete, ale je to připojení z tvořivého zdroje do mozku. Existuje a někteří ho využívají správně. Někteří ne. Široce se otevírá jen skrze svobodnou volbu, a ti, kteří vytvářejí neuvěřitelné věci, jsou připojeni na síť – šišinku. Avšak vy to chápete tak, že se to děje v mozku.

Ten neviditelný drát, který nemůžete vidět, ten přesah, který v mozku nerozeznáte, je připojení k vnějšku, které mnozí z vás začínáte chápat a cítit. Mozek podporuje tyto atributy, ale nevytváří je. Intuice nepochází z mozku, ale je mozkem podporována. Mozek ji potom aktivuje do něčeho, čemu říkáte myšlení. Mohli byste to spatřit na termografických záznamech se vším tím, o čem si myslíte, že jsou to synapse odehrávající se v mozku, ale mozek prostě jen zpracovává to, co získává odjinud. 

Kdybyste odpojili „drát od sítě“, jediné, co by mozek mohl pro vás dělat, by bylo udržovat dýchání a poskytovat základní myšlení pro přežití. Mohli byste utéci před bengálským tygrem, aby vás nesežral. Mohli byste pěstovat jídlo, mít děti, naučit se řídit auto, ale mozek nesloží hudbu a nevytvoří sochu. Přirozeně nepřemýšlí o Bohu! Sám sebe neanalyzuje. Ale když je zapojen, dělá to všechno.

Tři části – více k uvážení než si myslíte

Existují tři části mozku lidské bytosti, ale vy si uvědomujete jen dvě z nich. Dnes vám předáme třetí. Druhým mozkem lidské bytosti, který je zpracováván synaptickou částí (mozkovou krabicí), je šišinka. Ta je zodpovědná za tvořivé myšlení, intuici a intelektuální uvědomění. Intuice začíná růst s lidstvem, a vychází z toho, co je vaše innate uvnitř těla. Stává se chytřejší a předává toho více do vašeho mozku, kde je to zpracováváno s vyšší frekvencí a silou, jak se vyvíjíte. Také vám začíná poskytovat Akášické informace (vzpomínky z minulého života). Mohli byste říci, že vaše šišinková síť se zrychluje a váš mozek to zpracovává. Cítíte, že si začínáte věci uvědomovat více intuitivně.

Most mezi lidským vědomím a inteligentním tělem, innate, začíná vyzrávat a dospívat. Dostáváte se z módu čistého přežití a mnozí se začínají probouzet k větší pravdě. To všechno je rozšířeno v lidské bytosti do bodu, kdy si lidé budou myslet: „Mozek si vede lépe!“ Ne, nevede. Mozek zůstává mozkem a bude zpracovávat lepší intuici ze šišinky. Mozek zůstává hvězdným orgánem pro přežití, ale intuice se bude stávat silnější a silnější. A opakuji, že se váš duchovní internet zrychluje.

V této 3D energii vidíte pouze jediný orgán, který je podle vás zodpovědný za vše, co děláte, ale ve skutečnosti jsou tři. Vyvinutá lidská bytost má potenciál vytvořit světlo [vědomou energii]. Právě jsem vám předal něco, co můžete později prostudovat – informaci, která je nová. Je to představa o duchovnosti, která je bílým světlem. Je všude. Vidíte ji všude. Existuje příběh o Mojžíšovi a hořícím keři. To byl plamen, který nepohlcoval sám sebe, ale kdybyste jej mohli vidět ve skutečnosti, bylo to bílé světlo. Pro něj to bylo vědomí vyšší, než jaké kdy spatřil, jakási andělská energie, přicházející skrze jeho šišinku, která se do něj promítla.

Když máte prožitek blízké smrti, jdete do světla. To je víc než metafora. Začínáte vytvářet něco, co nazveme božskost a mistrovství. Bílé světlo vycházející z vás, je vaše vyšší vědomé já. Čím je vyšší efektivita vaší DNA, tím je světlo bělejší. To je metafora, ale za veškerou mytologií je často skrytá pravda, a toto je jedna z nich. Moji drazí, stáváte se více andělskými, když začínáte chápat tu třetí část.

Třetí mozek

Řekli jsme vám už dříve, že existuje jedna záhada, která se týká lidského srdce. Lidské srdce, drazí, je třetí částí mozku. Vědci nikdy nepochopili, proč má srdce tak ohromné magnetické pole. Je větší než u jakéhokoliv jiného orgánu, včetně mozku se všemi jeho synaptickými aktivitami. Srdce jej zastiňuje mnoha způsoby, a přesto zkoumání srdce fyzickým způsobem poskytne informace, které jsou zdánlivě zcela běžné. Srdce jednoduše pumpuje krev ve specifickém rytmu, který mu zadávají signály z mozku. A přece je v tom mnohem vice.

Když jsme začali, dali jsme vám instrukce, abyste si spojili body, a tady je vaše šance. Když je poškozena mícha při nehodě, srdce pokračuje v pumpování. Signály z mozku, které zdánlivě kontrolují tempo a jeho rytmus, jsou přerušeny. Signály jsou pryč, a přece srdce stále pumpuje. A nejen to – pokračuje i trávení, činnost jater, žlučníku, dokonce i rozmnožování! To všechno bez mozku.

Existuje třetí prvek vědomí, který je umístěn v lidském srdci. Srdce jste metaforicky identifikovali jako symbol lásky a máte pravdu. Tyto tři části lidského vědomí jdou svou cestou mimo mozek jako orgán. Je to trilogie přežití. Zároveň je reprezentována energií trojky [v numerologii], kterou vidíte všude v duchovní historii. Jsou to tři koně, kteří táhnou stoupající vůz, Eliášova Merkaba. Je to trilogie Božské přirozenosti z mnoha náboženství [Otec, Syn, Duch svatý]. Ve vašem těle to je šišinka [tvůrce intuice], mozek [přežití] a srdce [soucit].

Všechny tři dobře fungovaly u mistrů této planety, ale u vás, ve starší energii ne. Ve starší energii jste měli pouze mód přežití. Vyvíjíte se a innate se stává silnější. DNA se zefektivňuje, a tyto části se začínají konečně spojovat. Moji drazí, to, co odděluje lidskou bytost v módu přežití od mistra, je intuitivní soucit. Soucit je plozen srdcem a to není žádná metafora. Je to část mozku-srdce.

V této trilogii probíhají věci, kterým byste měli rozumět. Spojte si body a začněte používat vědu, abyste nalezli a poznali, že existují věci, které nejsou viditelné na žádné vámi viditelné úrovni. Ale jen proto, že jste k tomu slepí v této chvíli, neznamená to, že se to neděje. Prostě jste jen zatím všechno neobjevili, ale pokrok v multidimenzionální fyzice vám pomůže. Poslouchejte, až k vám dorazí nové objevy fyziky, musíte rozvinout také biologii! Neoddělujte od sebe ty dvě vědy [tak, jak to děláte teď]. Budete mít daleko lepší představu o pravdivosti toho všeho, když dokážete kvantově zmapovat emoce, myšlení a lidské chování. Okamžitě se to samo ukáže.

Mozek je zodpovědný za podporu [koordinaci] všech tří těchto částí, ale uvědomte si, že ty dvě ostatní odvádějí veliký kus práce. Intuice a soucit se budou vždy zdát, že přicházejí přímo z mozku, přesně tak, jako se tomu člověku z minulosti zdálo, že kouzlo pochází z krabice. Propojte se s větším obrazem, drazí. Trojice lidského vědomí je začátkem uvědomění si mistrovství.

To je vše, co vám teď chceme říci. Je to něco pro vás, abyste to zahrnuli do vaší logiky a duchovnosti, že? Přemýšlejte o tom a zeptejte se své vlastní intuice: Je to pravda? Mohlo by to tak být, že lidský mozek je pouze podpůrné zařízení pro něco většího?“ Tato informace začíná vysvětlovat některá měření, která jste si nikdy dříve nedokázali vysvětlit s konvenčním biologickým přístupem. Začíná to vysvětlovat, proč, když lidská bytost udělá určité rozhodnutí, najednou se zdá, že mozek kontroluje tělo lépe. Čím to je, že se tělesné zdraví může náhle změnit, samo se vyléčit, požadovat jiný druh potravy a mít biologickou moudrost? Co způsobuje spontánní vymizení příznaků nemoci? Moji drazí, pokud byste nebyli připojeni, nic z toho by se nestalo. Přemýšlejte: Není to mozek, který vám dal něco z toho. Byl to mozek, který prostě podpořil spojení z toho malého drátu – tvořivého zdroje, bílého světla.

Dnes jsme vám předali metafory a věci k prozkoumání, které znamenají také něco dalšího. Je to způsob, kterým začínáme učit hluboké a zásadní věci. Děláme to stále znovu a znovu, potom je stále znovu upřesňujeme a nekonečně dlouho o nich mluvíme to vše proto, abyste je pochopili. Je načase, abyste poznali větší obraz trojice, trilogie stvoření uvnitř lidské bytosti.

Já jsem Kryon, milující lidstvo, z dobrého důvodu.

A tak to je.

KRYON

 Kdo jste

Tento živý channeling byl přijat Lee Carrollem v Sedoně v Arizoně při Letní světelné konferenci 4. června 2015

Zdravím vás, drazí, já jsem Kryon z magnetické služby. (Dlouhá pauza.)

Zde vždy nastává pauza. Je těžké to vysvětlit, protože každá lidská bytost je jiná. Reagujete na Ducha odlišně. Když vstupujete do meditace, máte svůj vlastní způsob. Možná vám někdo říká, jak byste to měli dělat. Vy si to vyslechnete a děláte to po svém. Vztah, který máte se svou innate, se svým vyšším já, s šišinkou a Duchem je VÁŠ, je jedinečný. Jedinečnost těch, kteří jsou nyní přede mnou, pohání naši lásku k vám. Pro vás je tak snadné dívat se na ten oceán tváří, ať už zde sedíte či stojíte. Když se seskupíte, máte tendenci ke stejnosti. Všichni lidé zde jsou spolu ze stejného důvodu ve stejnou dobu, máte stejnou pozici – sedíte zde na židlích… ach, to však není to, jak vás vidíme my.

Chci toto téma rozšířit. Proč vás tolik milujeme? Proč vás Duch miluje tak, jak vás milujeme? Ach, já vím, že jsme rodina, ale co víc v tom je? Umělkyně Debbie pro vás právě prezentovala určité myšlenky. A pokud jste pochopili něco z toho, co bylo „tématem pod čarou“ toho, co učí, uvědomuje si a vidí, pak to bylo to, že energie, kterou jste měli, se kterou jste se narodili a která vás obklopovala – byla v menšině, pokud šlo o podíl tmy a světla. Můžete říct: „No, špatné věci se dějí.“ Ovšemže ano. Kdybych vám řekl, že u nového člověka a nového lidstva bude méně těchto druhů věcí, věřili byste mi? Pokud je pravda, že vaše vědomí se stává moudřejším, a že začínáte vytvářet svou realitu, pak to znamená, že vaše děti a ti, kteří budou následovat, se nebudou muset mořit se starou energií jako vy. A vy se divíte, proč vás tolik milujeme.

Cestovat na západ USA kdysi nebylo snadné. Kryté vozy tažené koňmi a mulami vezly zásoby, nikoli lidi. Většina z vás to teď ani netuší. Rodina kráčela vedle těch vozů. Den za dnem. Nebyly zde žádné cesty. Prodírali jste se divočinou a vytvářeli jste cestu pro koně a vozy. Někdy jste si sami lehli a ze svého těla jste pro ně dělali most přes průrvu, abyste se dostali na západ. A ženy cestou rodily děti, kde mohly. A některé z nich to nepřežily. Ve skutečnosti to nepřežila polovina z nich. (Kryon dojatě.) Někdy ta cesta trvala i víc než rok. Jedli jste, co šlo. Dovezli jste, co šlo. Pekli jste na slunci a kráčeli jste vedle vozů den za dnem. Sledovali jste, jak vaše děti umírají. To je příběh, co? Můžete se podívat do historie, že? Rád bych vám představil někoho, kdo je v publiku – kvantově. Drahý, byls to ty. Byls to ty.

Divíte se, proč vás tolik milujeme. Nemáte tušení, co je ve vaší Akáše. Ne doopravdy. Dokážete si něco takového představit? Není to tak dávno. Přesto to nedokážete. Je to nesmírná bolest srdce. Ta fyzická část byla dostatečně zlá. Ale přivítat novorozeně pouze na chvíli a pak mu v dalším okamžiku říci sbohem… to je něco, co ve vás zůstalo celý váš život. A vy jste to dělali stále znovu a znovu. Byla to součást cesty. A teď jste tady – vy víte, kdo jste. A vy se divíte, proč vás tolik milujeme…

Kapitán lodi – velmi pyšný, protože ta loď byla nádherná. Jeho živobytím byl rybolov. Vždy byl cítit rybinou a byl na to pyšný, protože to bylo jeho dědictví – dělal to jeho otec i děd a nyní i on. Byl v tom dobrý. Někdy byl pryč velmi dlouho, aby nalovil tolik ryb, kolik potřeboval. Plnil  útroby lodi rybami. A pak se navracel do vesnice a věděl, že její obyvatele nasytí. Možná i na celé týdny. Až do toho dne, kdy ho překvapila bouře – nespatřil včas znamení a byl až příliš daleko na moři. Zamířil domů, jak nejrychleji mohl, ale nedokázal uniknout počasí, které běsnilo kolem. Dělal, co mohl, jako skutečný odborník na navigaci. Obracel loď podle větru, ale ten se neustále měnil. Obracel loď podle vln, ale vlny to ignorovaly. Jakmile proplul jednou, přišla další a další a další. A byly stále větší a větší… až si uvědomil, že je po všem. Nemohl tomu uniknout. Vlny běsnily, voda si pomalu začala podrobovat loď a ta začala klesat. S každou vlnou se nořila hlouběji a hlouběji, až uviděl, že je paluba celá pod vodou a posádka pod můstkem se před jeho očima začala topit, až přišla řada na něj. Jako námořník vždy přemýšlel, jaké by to bylo, kdyby se jeho loď potopila – nyní to zjistil. A v těch posledních okamžicích myslel na svou ženu, svou rodinu… a pak se potopil… A dnes je zde! Je zde a nemá rád moře. (Kryon se směje.) A teď ví proč. Divíte se, proč vás tak moc milujeme…

Jsou zde obrovské příběhy. Staré duše, kolik z vás v bitvě pocítilo zásah mečem? A bolest z toho se nedá srovnat s bolestí srdce, když jste pochopili, že je po všem! Častokrát jste byli tak mladí – mladí muži, kteří mysleli na svou matku, kamarády, svůj krátký životzbývalo jen pár posledních chvil, kdy jste obrátili oči k nebesům a čekali jste na smrt. Závan kouře a bitva pokračující i bez vás… a pak jste byli pryč. To jste zažili téměř všichni. Strávili jste celé věky tím, že jste bojovali proti sobě! Jste v tom dobří. Smrt znáte velmi dobře. No ale co druhá strana? (Kryon se směje.) Co ten, kdo svíral ten meč?

Podívejte se na to, co všechno jste udělali. Zkušenost nejstarší energie, jakou kdy tato planeta měla. Byli jste tam. Je toho jen velmi málo, co by tato skupina neprožila. Smutek, radost, oslava… úplně každá emoce, kterou lidstvo znáv té nejvyšší i nejnižší formě… to vše je starým duším v této skupině důvěrně známo. A já vám to říkám z jediného důvodu. Chci, abyste se viděli větší, než si myslíte, že jste. Jedineční.

Jaké si myslíte, že by to bylo, jak dlouho by trvalo, kdybychom vaše životy promítli jako film? Jeden po druhém. Jak dlouho si myslíte, že byste tu museli zůstat? Dovolte, abych vám pověděl o kvantové zkušenosti, jakou s vámi máme. Vidíme všechny vaše filmy najednou. Víme, kdo jste. Vidíme vaše prožitky – vše, čím jste prošli. A zatímco zde sedíte v tomto těle coby moderní lidské bytosti, my to víme lépe. A vy se divíte, proč vás tolik milujeme…

Stará energie na této planetě, která hromadně vytvářela tyto druhy věcí – jako jsou bitvy – ta skončila. Pokud bychom vám řekli, že kvocient tmy a světla – vztah mezi světlem a tmou – se změnil, co byste na to odpověděli? Někdo by řekl: „To je hezký, ukaž mi to na nějakém měřítku. Dej mi čísla.“ A já bych odpověděl: „Ukaž mi na měřidle lásku. Dej mi čísla.“  Nemůžete. Protože to dalece přesahuje logiku lidstva, aby vidělo něco tak hlubokého, co vyžadovalo tolik času, jak se Země pomalu posouvá a vítr pomalu duje po jejích pláních. Stejných pláních, na kterých jste mohli zemřít. Reprezentujete nový druh světla.

Vaše děti nebudou procházet stejnými obtížemi jako vy. Nebudou o tom nic vědět. Říkám vám, že mír na Zemi není cílem. Ten už je dán. Jakmile lidstvo začne dospívat, přestanete zabíjet jeden druhého. A pak se planeta posune vpřed, bude zde více spolupráce, začne se zvyšovat moudrost a světlo bude silnější.

Staré duše, řekl jsem vám, že jsou vaše životy příliš krátké. Až se vrátíte na tuto planetu – a vy se vrátíte – očekávaná délka života bude vyšší. Probudíte se už jako dítě s větší vrozenou moudrostí, než s jakou se kdy jaké dítě na Zemi probudilo. Budete součástí generace, která bude mást rodiče, stejně jako tomu bylo s indigovými v této době. Budete dříve chodit, intuitivně budete vědět, jak číst. Budete vědět, že jste tu byli už dřív. Bude to víc než déjà vu. Budete rozumět o něco více světlu, které nesete. Budete stát více zpříma a nebudete mít naprosto žádný problém se sebeúctou – prostě ji budete mít. Někteří si budou myslet, že jste arogantní, protože budete vědět příliš. Na to si ale budou muset zvyknout, protože vy to prostě víte.

V této skupině reprezentujete nový druh člověka. Příště začnete osidlovat tuto planetu – ne starými dušemi, ale NOVÝMI starými dušemi.

Slunce vyšlo. Metaforické město na kopci začíná být budováno. Město na kopci představuje mírumilovnou planetu, která si začíná uvědomovat, kdo je. A ty příběhy, které jsem vám dal při tomto channelingu, budou jen příběhy, které si budete číst v kniháchuž je nebudete znovu prožívat. To je pravda.

Dokážete to vidět ve větším rozsahu? Členové rodiny, jste tak jedineční! Ach, kdybych vám tak mohl vyprávět všechny ty příběhy… Jsou překrásné.

Skončím tímto: po tom všem, čím jste prošli – zármutkem i strádáním – když jste se stávali šamanem a pak jste museli žít na okraji vesnice, protože s vámi nechtěl nikdo být, protože jste byli příliš divní, neměli jste partnera ze stejných důvodů a možná jste byli zabiti, jenom proto, že se změnilo počasí a vesničané z toho vinili vás… po tom všem se vás ptám: vrátili jste se na mou stranu závoje a viděli jste všechny ty věciPROČ JSTE SE VRACELI ZPÁTKY? (Kryon naléhavě, udiveně, ale i se smíchem.) PROČ? Ze stejného důvodu, proč se opět vrátíte. To je to, co děláte. Jste průkopníky této doby a světla.

A až vás opět uvidím, vaši světelnou duši v tom okamžiku, kterému říkáte smrt, a já jí říkám znovuzrození, v tom okamžiku se na mě podíváte a spustíte: „Kdy se můžu vrátit zpátky? Kdy se můžu vrátit zpátky? Kdy se můžu vrátit zpátky? Kdy se můžu vrátit zpátky?“ A já odpovím: „Proč si prostě na chvíli neodpočineš?“ A vy tam budete prostě jen stát a dívat se na mě. Říkám vám to tak, jak to je – toto je naplnění tisíců životů, kdy jste se mořili se starými záležitostmi. Nenecháte si to ujít. Budete tam stát a dívat se, dokud vás vítr zrození nepřenese opět na tuto planetu ve vhodnou dobu, kterou si naplánujete se svou rodinou a těmi, kteří budou kolem vás. Bez karmy, s moudrostí. Čekali jste na to opravdu velmi dlouho… A vy se divíte, proč vás tolik milujeme…

Už se nedivte.

A tak to je.
Kryon


 Největší filtr ze všech  


Tento živý channeling byl předán v Salt Lake City v Utahu 18. července 2015

Tento živý channeling byl upraven [Leem a Kryonem] a doplněn pro lepší porozumění čtenářů. Často se totiž stává, že živý channeling má v sobě energii, kterou psané slovo nenabízí. Užijte si tedy toto rozšířené poselství.

Zdravím vás, drazí, já jsem Kryon z magnetické služby. Někdy to trvá chvilku nebo dvě, abyste se přesunuli do oblasti vědomí, které umožňuje něco jako je toto [channeling]. Tolikrát jste se ptali: “Opravdu ten muž na židli channeluje nebo pouze sděluje svůj vlastní názor bez channelingu? Je tento proces skutečný, jak tvrdíme? Jsou zde v tomto okamžiku dveře otevřené Duchu nebo ne?”

Odpověď je jedinečná pro každého z vás, a je to o vašem individuálním vnímání. Hovořili jsme o mnoha lidských filtrech* a dokonce jsme odhalili i některé filtry Akášické.* Jsou to některé z věcí, které vám brání rozpoznat Ducha či základní pravdy jednoduše kvůli tomu, co jste se naučili v minulosti. Je to skutečné nebo ne?

Takové jsou znalosti. Mnohokrát vám pomohly, ale ne vždy. Například právě při tomto: je tento channeling skutečný? Musíte rozeznat a potvrdit proces channelingu dříve, než budete moci uvěřit této zprávě. Máš svobodnou volbu, drahý člověče, rozeznat, jestli je to přesné a pravdivé nebo ne. Je důležité, abyste to zde s tímto konkrétním poselstvím udělali, protože vám předám nějakou vědu a také odhalení špatného (nedostatečného) uvažování. To vše je laskavé postrčení, abyste rozpoznali některé věci, které přicházejí, a snad změnili způsob svého uvažování.

Největší filtr, který brání pravdě, jsou vaše neobjektivní znalosti

Věřte tomu nebo ne, největším filtrem lidstva, který drží lidi od skutečné pravdy, jsou znalosti. Mluvíme o tom, co lidstvo v současné době vnímá jako znalosti. To, co neznáte, jsou tudíž budoucí znalosti. Každý jednotlivý vědec chápe rozdíl – každý – protože oni vědí, že to, co přijde, je naučí to, co ještě neznají. To je součástí vědeckého procesu. Dokonce vezmou to, co znají, nebo si myslí, že znají, a úplně tím nechají ovlivnit experimenty něčeho, co neznají. Zakládají budoucnost na tom, co vědí nebo čemu věří, i když raději vědí!

Lékař nahlédne do minulosti a vzpomene si, že ho učili o dobách, kdy se lidé chodívali léčit do holičství. Tehdy léčili lidi tím, že je nechávali krvácet (pouštění žilou - pozn. překl.). Mimochodem, proto je na holičském vývěsním štítu červený pásek – je to tradice holičů, kteří nechávali krvácet. Tehdy jste se šli vyléčit do holičství krvácením! Samozřejmě to vedlo k mnoha úmrtím, protože zde nebyly žádné znalosti bakterií, sterilizace nebo dnešní zdravý rozum. Doktoři to vědí, a smějí se při pomyšlení, jak dlouhou cestu jste od té doby urazili. Takže lékaři naprosto bezpečně vědí, že co přichází, bude jednoho dne ve skutečnosti k smíchu, přesto jsou naprosto a totálně uzavřeni tomu, co by to mohlo být. Prostě si myslí, že to bude vylepšení toho, co v současnosti znají.

Tento předsudek je stejný v téměř celém průmyslu. Počítačový vědec miluje pokrok – všechno se děje tak rychle! V jeho případě očekává věci v rámci toho, co viděl pouze v několika minulých letech. Proto bude předpovídat, co se stane, na základě toho, co se stalo doposud – jako třeba lepší elektroniku pro zvýšení rychlostí zpracování, velikost a paměťovou kapacitu. Dovolte mi, abych vám předal náznak toho, kam to směřuje, a pro který v jeho krátké historii nemá žádný vzor. Ode dneška za padesát let zde budou stále počítače, ale budou naprosto a totálně odlišné. Místo výměny elektronických čipů budete měnit živé čipy. Budou části počítače, které budou muset být živé, aby fungovaly. Bio-výpočetní technika je vlnou budoucnosti. Mimochodem, dává to zcela nový význam tomu, když váš počítač chytí virus. [Smích.] Přichází to; musí. (o kombinaci počítačů a biologie Kryon psal už v Knize Tři v roce 1995 a tam je také uveden úryvek z časopisu Scientific American, ze kterého je patrné, že se tím vědci a technici už delší dobu zabývají. - pozn. překl.)

Bude se jednat o kombinaci obvodů a života, reprodukci biologie, která je pěstována na čipu. To zvýší výpočetní rychlost a paměť, a to, co si představujete pod pojmem “počítač”, bude velmi odlišné. To, co vyžadujete od počítače dnes, bude k smíchu v porovnání s tím, co od něj budete vyžadovat za 50 let. Ve skutečnosti můžete počítači v budoucnosti dát jméno, tak jako to nyní děláte s domácími mazlíčky! Budete ho muset “krmit!” Ale počítač bude stále existovat. Nevíte, co nevíte, proto je lidskou přirozeností vzít to, co víte a extrapolovat to, co máte očekávat.

Budu hovořit o pěti oblastech. Během tohoto procesu odhalím některé nové informace a potenciály, dokonce i o metafyzických znalostech.

Fyzika – lpění na známém

Fyzici jsou druhem vědců, kteří očekávají změnu prostřednictvím objevu, a kteří jsou si zcela vědomi toho, že nevědí, jak všechno funguje. To se u fyziků předpokládá. Přesto se ve své předpojatosti dopouštějí stejných chyb jako počítačoví vědci. Vezmou svou pravdu ze známé absolutní fyziky ve 3D a pak tuto pravdu aplikují na všechno, co neznají.

Poukazuji na odhalení a objevy astronomky Very Rubin. Když přišla na to, že se hvězdy obíhající okolo středu vaší galaxie nechovají podle Newtonových gravitačních zákonů, ani Keplerových zákonů o pohybu planet, byl to důležitý objev. Vaše sluneční soustava se pohybuje okolo Slunce podle vysoce definovatelných 3D pohybových zákonů. Objekty, které jsou vzdálenější od Slunce, se pohybují pomaleji. Ty blíže ke Slunci rychleji. Ale její objev ukázal, že u hvězd, které obíhají okolo galaxie, je tomu naopak! Hvězdy, které jsou vzdálenější od středu, se pohybují rychleji. Objevila to, že se všechny hvězdy pohybují stejnou rychlostí ve vztahu ke středu, jako by byly namalovány na talíři a všechny se kolem středu společně otáčely. (mají stejnou úhlovou rychlost, tzn., že za stejný čas opíší stejný úhel, bráno od středu, ale urazí při tom různé vzdálenosti v závislosti na poloměru - pozn. překl.). Nezapadají do zákonů fyziky, které znáte.

Takže, co udělali fyzici a astronomové s touto novou důležitou informací? Namísto přijetí naprosto nového paradigmatu použili Newtonovy zákony a vypočítali, co by muselo být “tam venku,” aby to fungovalo. Temná hmota! Musela to být tajemná, neviditelná hmota, která vytvářela tento velmi podivný a obrovský nový newtonovský rys. Místo aby se na to podívali a řekli: “Tady se uplatňuje nový zákon fyziky, který zatím ještě neznáme,” zůstali uvnitř Newtonovy krabice a přejmenovali ji, “pozměněná Newtonovská fyzika.” To je legrační! Je to jako když objevíte, že je Země kulatá, a nazvete to “ pozměněný princip placaté Země”!

Newtonovo jméno v tom stále figuruje, ale jeho 3D zákony nemají s tím, co Ruben objevila, nic společného. Temná hmota neexistuje! Je to smyšlená energie kvůli vyhovění starému zákonu, který neplatí! Místo toho je zde nový zákon fyziky, který jste zatím ještě nepochopili. Je to multidimenzionální zákon, který má co do činění s modifikovaným propojením (entanglement). Modifikovaně propojené objekty jsou vytvořeny kvůli tomu, co je v centru galaxie. Nesmírná kombinovaná energie tlaku a tahu ve středu každé galaxie není zjednodušující jako je vaše Slunce pro vaši sluneční soustavu. Nevztahují se na ni Keplerova pravidla, protože se nejedná o hmotu, která pouze přirozeně obíhá. Přesto si myslíte, že ano, protože to vypadá podobně: galaxie obsahuje hvězdy, které krouží v prostoru. Jednoho dne si zaklepete na čelo při odhalení toho, co jste s tím provedli, a změníte pravidla.

Teď k ezoterické astronomii: podívejte se na to, co jste provedli s myšlenkou, že pocházíte z Plejáďanů. V této chvíli jsou zde někteří vědci, kteří se smějí a samolibě říkají, že mytologie o tom, že Plejáďané zaseli vaši biologii, jednoduše není možná. Není možná kvůli astronomické historii a tomu, co nyní vědí o souhvězdí samotném.

Plejádské spojení – mytologie?

Promluvme o Plejádském systému, Sedmi Sestrách. Promluvme o tom, co z toho je pravda, a pak hovořme o tom, co z toho je podle vědy mytologie. Řekneme vám, čeho si nejste vědomi a co nechápete, jednoduše díky vašim existujícím znalostem.

To souhvězdí nazýváte Sedm Sester [M45]. Fyzikálním faktem je, že se v této Plejádské skupině nacházejí stovky hvězd. Okolo těchto hvězd je mlhovina (prachové částice a plyn). Ta vytváří úžasné modré zabarvení, které můžete na obloze pozorovat za jasných nocí. Kvůli vzdálenosti a atmosférickým vlastnostem můžete pouhým okem vnímat pouze to, co se jeví jako sedm hvězd (nebo shluků), proto název Sedm Sester. Nicméně za pomoci teleskopu zjistíte, že je jich ve skutečnosti devět. Každá z těchto devíti byla pojmenována, ale opakuji, že ve skutečnosti jsou to stovky hvězd.

Sedm Sester je vzdálených přibližně 440 světelných let. Z hlediska astronomie a vzdáleností je to blízko – velmi blízko! Nyní uvedu, v čem je podle vědy vaše mytologie o Plejáďanech chybná: souhvězdí je příliš mladé! Celý systém Plejád je příliš mladý na to, aby se zde vyvinul život. Je přibližně pouze 100 milionů let starý – dítě! Přitom galaxie je čtyři miliardy let stará [podle vaší vědy] a vaše planeta minimálně miliardu. Plejáďané jsou z toho pouze malý zlomek, pouze 100 milionů.

Takže zde je, co tvrdí věda: v mytologii většina mystiků této planety prohlašuje Plejáďany za svá semena. Přitom je to kvůli věku hvězd nemožné. Předpoklady a logika jsou aplikovány tímto způsobem: co vidíte na Zemi, to se děje všude v galaxii. To je chybné a celkem legrační! Vaším předsudkem je to, že život se vyvíjí pouze určitým způsobem podle toho, jakým způsobem se vyvinul zde. Nejenže je to chybné obecně, ale nikdy jste se dokonce ani nedotkli možnosti, že možná, jenom možná, tam byl plejádský život, jak si myslíte, že existuje, ve skutečnosti implantován! Jak to? Možná se tam vůbec nevyvinul! Takže úplně vyloučit možnost kvůli výhradní znalosti toho, co máte zde, může vést k naprosto nelogickému závěru. Takže zde je otázka: “Jak se ti Plejáďané tak rychle vyvinuli?”

[Mrknutí]

To jsou pouze malé medailónky možností, které vám dnes večer dávám jako námět k přemýšlení. Plejáďané, kteří jsou zde, se usmívají, a tak dobře vás znají. Vy můžete být novými dětmi ve skupině, protože život se na vaší planetě vyvinul, ale Plejáďané měli naprosto odlišný scénář od toho vašeho. Aby se stali vzestoupenou planetou, potřebovali určitý druh postrčení od jiných určitých druhů planet. Měli svou vlastní zasetou biologii! Drazí, je důležité začít myslet mimo krabici vašich znalostí a otevřít se možnostem, které jste zde neviděli.

Medicína – kam směřuje

Chci vám k přemýšlení nabídnout jiné oblasti. Je zde několik kategorií, o kterých bychom chtěli hovořit, ale kromě poslední nejsou v přesném pořadí. Takže hovořme o medicíně. Jak bude vypadat budoucí lékařství?

Nejelegantnější předpovědi medicíny nedosahují na to, co skutečně přichází. Co máte dnes, je hi-tech přístup k umělé chemii. Protože tělo je tvořeno chemií, dává smysl se na tuto chemii zaměřit a pracovat s ní. Dává dokonalý smysl objevit, jak reaguje s nemocí a pak navrhnout léčbu za pomoci ještě většího množství chemie. Co provádíte, je naprosto normální, ale velmi brzy to skončí. Protože budoucnost lékařství je ve fyzice, drazí, ne v chemii.

Začnete rozumět nové lékařské fyzice a rozvíjet ji. Objevíte, že lékařská fyzika bude doslova hovořit k buněčné struktuře a dávat jí instrukce bez pomoci jediné chemikálie. Na chemii je vždy nějaká reakce, že? Vždy je nějaký vedlejší účinek. Když zatlačíte na jednu věc, něco jiného reaguje, že? Jak se vám to zatím líbí? Vaše nejelegantnější chemické návrhy, které pomáhají s nejhoršími onemocněními na planetě, všechny mají vedlejší účinkya někdy je jedním z vedlejších účinků smrt! Jak se vám to zatím líbí?

Skutečně se vám to zdá elegantní? Nebo je to možná jen sofistikovanější způsob krvácení v holičství? Drazí, tak na to budete jednoho dne pohlížet! Chytnete se za hlavu a řeknete: “Pamatuješ, jak jsme dřív všechno dělali za pomoci chemie a léků?”

Tyto druhy změn už v některých oblastech začaly. Jsou činěny objevy, které léčí jedno z nejsmutnějších onemocnění, které máte. Odhalím to, protože to není tajemství. Vždy vám budu dávat informace, na kterých se buď pracuje, nebo jsou vyžádány skrze svobodnou volbu na planetě. To jsou pravidla channelingu. Nemůžeme vám je předat. Musíte je rozvinout sami. Ale můžeme vás umístit do energie, která má potenciál rychlejšího objevu – to znamená, že objevy jsou zřejmější.

Alzheimerova choroba je smutná. Na planetě jsou miliony lidí, u kterých se rozvinul tento stav, a přibývá jich. Žijete déle a hmota podobná plaku, která doslova zatemňuje vaši paměť v mozku, se stává běžnější. Lepí se na určité části mozku, pokrývá a ohraničuje je, uvězňuje lidskou schopnost pamatovat si a nakonec zpracovávat informace. Výsledkem je smrt, pomalá smrt. Je to zapříčiněno vaším prostředím, to je skutečnost, která bude časem objevena. Vaši dlouhověcí předci ji neměli.

Bude to vyléčeno fyzikou. Vaše věda začíná zjišťovat, že ta plaku podobná látka může být oslabena zvukovou rezonancí. Vysokofrekvenční zvuk, naladěný na určitou frekvenci a s určitou amplitudou, způsobí, že se budou pouzdra oslabovat, rozpouštět a mizet. Bude zapotřebí provést ještě hodně výzkumu, ale je to „Heuréka! okamžik“uvědomění si, že fyzika sama o sobě, bez chemie, dokáže změnit biologickou strukturu. Je to bez jakýchkoliv vedlejších účinků. Přichází to, přichází to.

Ti, kteří právě teď pracují s kmenovými buňkami pupeční šňůry, používají čistou fyziku, aby navedli kmenové buňky ke konkrétnímu cíli v těle, aby opravily selhávající systémy. Drazí, budoucnost zdraví a léčení nespočívá v lepší chemii, přesto medicína stále očekává lepší pilulky! Spojili jste si body a uvědomili si, že veškerá biologie je založená na fyzice? V buněčné struktuře je magnetismus, mechanismus páky, energie vědomí, elektřina a mnohem víc. Se samostatnou fyzikou se můžete “naladit” na nemoc a zničit ji! Můžete jemně vyladit váš systém spolupracujícími rezonancemi a prodloužit život za pomoci laskavé, fyzikální asistence. Před šestnácti lety jsem vám o tom řekl, když jsem mluvil o Chrámu omlazení. (Více informací o tomto chrámu najdete v Kryonově Knize Dvě - pozn. překl.). Popsal jsem, že je k tomu zapotřebí super-chlazení a teplota pro fungování (-55 °C). To je fyzika!

Takže chybná očekávání větší chemie v budoucnosti jsou zcela způsobena filtrem znalostí. Co máte a víte, vás pak vede k vašemu očekávání toho, co má přijít. Doslova vám to brání spatřit některé potenciály, které můžete mít.

Válčení – nikdo nevidí, co přichází

Hovořme o válčení. Proberme něco, co bere v úvahu velmi málo lidí. Co očekáváte, je zcela a naprosto mimo perspektivu toho, co se skutečně blíží, protože máte o válčení pouze jeden druh znalostí. Vaše válčení se během historie zdokonalilo díky větším explozím, větší produkci a zbraním, které střílejí rychleji. Jaderné, laserové, zvukové – všechny jsou daleko efektivnější ve způsobu, jak ukončit život. Tak se válčení vyvinulo. Ale ve skutečnosti zde nebylo nic pod názvem protiválečná zařízení, že?

Chystám se vám předat pozvání k objevu, a někteří jsou již ve fázi, kdy toto předpokládají. Multidimenzionální pole mění 3D realitu. Hotovo. Říkal jsem vám, že ve vaší budoucnosti vás čekají objevy, které vám pomohou se všemi aspekty vašeho života, hlavně díky objevu toho, co na atomární úrovni nutí základní fyziku dělat to, co dělá. Jestliže plně porozumíte multidimenzionalitě, můžete ovládat vzorec pro hmotu a vytvářet nehmotné objekty. Dokonce to můžete dělat s přístroji, které máte k dispozici právě teď.

Je možná fyzika, která vytváří určité druhy polí – poslouchejte – určité druhy dosud neviditelných multidimenzionálních polí, které jsou neškodné pro vaši biologii, ale změní některé 3D atributy. Tato pole jsou umělá a jsou izolována a navržena specificky k jednomu účelu. V tomto poli nemůže dojít ke konvenční explozivní reakci. Dokážete si představit umístění pole do pokojů uvnitř budovy tak, že vůbec nebude záležet na tom, z které zbraně je vystřeleno, jestli se jedná o kulomet nebo pistoli, jednoduše nebudou fungovat! A co zaměření letadla, když shazuje bombu, a ta nevybuchne? To je čistá fyzika. Modifikace 3D reality prostřednictvím multidimenzionálních umělých polí, malých i velkých, se blíží. Vím, že tomu nevěříte, ale jen si počkejte. Jakmile začnete objevovat multidimenzionální fyziku a schopnost kontrolovat ji, objevíte, že existuje “laskavý přístup” tohoto druhu fyziky. Nemůžete “ji vyzbrojit” tak jednoduše jako 3D. Je to zcela odlišný druh reality.

Znovu vám říkám, že když pochopíte, jakým způsobem je hmota tvořena na atomární úrovni, naučíte se, jak vytvořit nehmotné objekty. Mimochodem, má to jiný název. Říkáte tomu antigravitace, ale nic takového neexistuje. Je to jen schopnost konečně ovládat vzorec, kterým hmota vytváří gravitaci. Chápete, že je to jednoduchá fyzika, že? A pro laskavé účely s ní jde velmi jednoduše manipulovat prostřednictvím jiných polí, o kterých víte. Přesně tak, jak jste se naučili ovládat určité druhy fyziky, která je 3D, můžete také ovládat multidimenzionální fyziku. Představte si planetu, kde nezáleží na tom, jaké máte válečné zařízení, protože už nikdy nebude fungovat! Co si o tom myslíte? Představte si fyziku, která má schopnost rozbít molekuly biologické zbraně. Myslíte, že by to změnilo světovou politiku? Děje se to, stane se to. Dnes je to v laboratoři. Začínáte hovořit o multidimenzionální fyzice. Co děláte, je, že jste schopni ovládat to, o čem si myslíte, že je nekontrolovatelné. Bude to takový rozdíl pro lidskou rasu!

Nevěříte tomu, protože vaše znalosti toho, jak věci fungují, jednoduše takovou věc nepřipouštějí. To je váš filtr.

Zdraví

Normální lidské zdraví se obrací na fyziku kvůli některým z nejjednodušších věcí. Nové druhy potravin jsou pěstovány za pomoci fyziky, ne chemie. Budou to léčivé potraviny [Kryonův název], které nejsou geneticky modifikovány nebo chemicky modifikovány, ale laskavě zdokonaleny za pomoci fyziky! To způsobí nový druh super růstu, který dokáže nasytit planetu způsobem, kterým nikdy dříve nasycena nebyla. Vytvoří to potraviny, které jsou odolné vůči naprosto všemu – hmyzu, bakteriím a chorobám – vše prostřednictvím fyziky. Kdo by si to pomyslel? Co očekáváte v budoucnosti ve vztahu ke zdraví, je založeno na minulosti. Velký filtr minulých znalostí vám brání v myšlení mimo krabici. Nevíte, co nevíte.

Spiritualita

Nakonec chci mluvit o spiritualitě. Stoupenče New Age, chci, abys mne na chvíli bral vážně. Směřujeme k vzestoupené planetě. Týkalo se toho vše, co jsem vám po 26 let říkal. Lidské bytosti se začínají duchovně vyvíjet. DNA se začíná stávat efektivnější a mnozí to pociťují. Mistři minulosti, jejichž jména znáte, jsou příklady DNA pracující na 80 procent. Každý z nich se vám to ve svých pokynech a učení snažil ukázat. Všichni byli lidské bytosti; žádný nebyl anděl. Je k tomu důvod, takže každý člověk si může stoupnout před druhého a říct: Podívej se na mne, podívej, co dokážu! Také to svedeš, jestliže se spojíš s tím, co je uvnitř tebe - se semenem Stvořitele.” Když budete dbát na jejich radu, začnete se vyvíjet a začnete mít moudrost a znalosti. Může to nastolit mír na Zemi a více.

Jak bude vypadat vzestoupená planeta, stoupenče New Age, metafyziku? Máš představu, že? Na základě tvých znalostí a na tom, co si vizualizuješ, jaké to bude? Tvá vize: nejdřív zanikne náboženství. Všichni budou smýšlet stejně. Všichni se budou vznášet kolem; dokonce budete moci vůlí změnit barvy! Vzestoupená planeta nebude potřebovat tělo, budete mít pouze vědomí. To si myslíte, a já jsem zde, abych vám řekl, že vaše vize je nesprávná.

Je to větší! Věřte mi, je to lepší, než to! Jaký druh svobodné volby byste měli, kdyby zde nebyly žádné volby, které byste mohli udělat? Myslíte si, že vzestoupení bude homogenizací a duchovním přeprogramováním všech? Poslouchejte mě: prostřednictvím moudrosti nehomogenizujete planetu. Co děláte prostřednictvím moudrosti, je tolerance. Nestáváte se stejnými! Vždy budete mít na této planetě svobodnou volbu, ale čím bude planeta moudřejší, tím větší bude schopnost nalézt moudrá řešení pro všechno. Čím větší bude moudrost, tím větší bude schopnost objevit Stvořitele v sobě. To je cesta, kterou zvolí více než 90 procent lidstva. Vždy budete mít ty, kteří nesouhlasí, ale klidně je budete tolerovat. Paradigma toho, jak se chováte jeden ke druhému, se zcela změní, a lidská přirozenost se změní.

Bude zde moudrost, takže zde už nebude válka. Zabíjet se navzájem je atributem nevyvinuté rasy. Budou zde určité druhy fyziky a vynálezů, aby vám pomohly eliminovat možnost války, zatímco porostete. Budou zde nové léčebné techniky a délka života, která se u lidské rasy ztrojnásobí a zčtyřnásobí. Jak se budete vyvíjet, tak zde také bude moudrost, jak řídit porodnost. Dostanete se do bodu, kde budete vypadat tak, jak vypadáte nyní, ale budete daleko moudřejší a budete se tolerovat.

Náboženství? Jednoduše zmoudří! Znamená to, že se jednoduše přetvoří do nových způsobů smýšlení o sobě a ostatních. Budou zde noví vůdci prohlašující nové druhy věcí. Učení se zaktualizuje a posuny v energii budou založeny více na duchovním zdravém rozumu než na historických dezinformacích. Velcí noví vůdci budou ve spojení se Stvořitelem a vytvoří pro své členy daleko lepší církev. Pochopí, že je v pořádku přijmout všechny druhy rozdílných náboženství. Můžete zůstat ve své krabici, mít svou víru, a přesto milovat někoho v jiné krabici. Není to moudrost? Je jiná, než jste mysleli, že? Bude zde poznání, že jeden Bůh může být mnohými uctíván mnoha způsoby, a že zde není pouze “jedna cesta.”

Plejáďané měli planetu, která se stala tak vyvinutou, že mohli ovládat mnoho ze své “reality.” Fyzika byla kontrolovatelná vědomím. Sem směřujete také vy, a mnozí z vašich mistrů to vlastně dělali proto, aby vám to ukázali. Pro Plejáďany může být pak životní síla sama o sobě omezena na vědomí bez těla, a skrze entanglement (zapletení – pozn.překl.) mohou “cestovat” na jiné místo. Tím místem byla Země, a oni jsou stále zde!

Fyzika v tomto prohlášení vyžaduje, abyste pochopili, že jestliže to uděláte, nemůžete se vrátit zpět k fyzickému a musíte zůstat v nestárnoucím vědomém stavu bez tělesného já. Je to jednoduchá, jednosměrná fyzika. Vím, že pro některé z vás hovořím v hádankách, ale někteří vědí přesně, kam tím mířím. Můžete to být také vy, ale ne dřív než za milion let. Děje se to pomalu, ale dříve už se to stalo. Jste na hranici objevení, jak něco z toho funguje, ale nebude to fungovat díky ničemu, co si myslíte, že znáte.

Filtr znalostí, vaše největší omezení vůči skutečné pravdě, je pomalu chápán a rozpouštěn starými dušemi jako jste vy – vámi, kteří myslíte mimo krabici toho, jak to bývalo. Vy jste ti, kteří způsobí rozdíl na planetě.

Tento poslední filtr, flitr spirituality, je pro vás skutečně důležitý. Chci, abyste převzali atributy mistrovství. Chci, abyste přestali být viděni jako divní lidé, kteří vypadají, že věří podivným věcem. Místo toho myslete jako mistr planety, milující osoba, se kterou lidé chtějí být. Buďte vyrovnaní a soucitní. Jestliže za vámi někdo přijde, ciťte se dostatečně pohodlně na to, abyste ho podrželi, objali, poslechli si, co musí říct, plakali s ním a v radosti se s ním smáli. To je to, co mistři této planety dělali. Mistři rozuměli lidské přirozenosti. Jsi stará duše, bylas tam a dělalas to. Pro tvé nepochopení není žádná omluva, protože je to tvé dědictví. To je to, kým jsi.

Já jsem Kryon, zamilovaný do lidstva.

A tak to je.

KRYON

* Předchozí poselství Kryona o „filtrech lidské bytosti:

1.      Filtry lidských majáků – 3.12. 2006  

2.      Akášické filtry – 25.1. 2015

3.      Lidské filtry – 7.6. 2015

Kosmický kuchař 

Tento živý channeling byl přijat ve Woodridge, stát Illinois, 26. července 2015

Tento živý channeling byl upraven [Leem a Kryonem] a doplněn pro lepší porozumění čtenářů. Často se totiž stává, že živý channeling má v sobě energii, kterou psané slovo nenabízí. Užijte si tedy toto rozšířené poselství.

Zdravím vás, moji drazí, já jsem Kryon z Magnetické služby.

 

Drahá lidská bytosti, nejsi v naší dimenzionalitě a my to víme. Nemůžeš nás vidět tak, jak my vidíme tebe. Zdá se, že je na dosah zkouška, a ty si to uvědomuješ. Ale není to zkouška lidské bytosti, ale spíše zkouška energie. Jak daleko dojdeš s božskou energií, kterou jsi v sobě odhalila? Jak daleko napřáhneš svou ruku, aby ses setkala s rukou Stvořitele, který je ve tvém nitru? Jsi kouskem laskavého stvoření Země v přestrojení za lidskou bytost v tělesné formě, která si není vědoma svých tvořivých semen, dokonce ani toho, jak se sem dostala. Taková jsi. Ve své lineární formě si ale nepřestáváš klást všechny ty běžné lineární otázky: „Jak mám udělat tohle nebo tamto? Kolikrát bych to měl opakovat? Jak často? Jak dlouho?“

To všechno by byly skvělé otázky – kdybychom byli lineární. To ale nejsme. Mnoho z vás je zmateno tím, co dělat příště a jak to udělat. Také se stále ptáte na příslušné načasování. Není divu, že se ptáte na tyto lineární věci, protože to dokazuje, že si jste vědomi své duchovní stezky. Toho si vážíme! Ale znovu říkáme, že i když se ptáte lineárním, intelektuálním způsobem, dokážeme odpovídat pouze intuitivním, abstraktním způsobem. Ale protože slyšíte jen lineárně, všechno byste nepochopili, protože vaše anténa pochopení je lineární.

Čekáte 3D seznam toho, co máte dělat, nebo nějakou lineární, praktickou odpověď na praktický dotaz. Ale my vám předáváme systém, jak vám pomoci směřovat k věcem, které jsou za tím, na co se ptáte. Také vám neustále předáváme koncepty lásky, i když stále pokládáte otázky typu „jak, kolikrát, jak často, jak dlouho“. Chci, abyste se právě teď uvolnili – všichni – v náruči Boha.

Oddělenost od Ducha

Duchovní organizovaná víra na této planetě se nachází ve velmi staré, přežívající energii. Staví duši do izolované role v jakémsi lineárním lidském boxu. Vaše duchovní systémy vůbec nehledí na vaši duši jako na součást Boha. Je jaksi odložena na místo, kde buď přežije, nebo ne. Jestliže neděláte ty správné lineární lidské věci, vaše věčná duše bude příslušně potrestána nebo odměněna. Moji drazí, zní vám tato informace jako Stvořitel, nebo zní jako něco, co pro vás stvořil člověk? Chci, abyste se zbavili konceptu, že je vaše duše v temnotě a spojena s lidským chováním. Vaše duše je částí vás a mně. Jsme spojeni; jsme tím samým v průběhu celé historie, a na planetě je nová energie, která na vás doslova křičí přes vysílač, že na něj ještě nejste docela naladěni. Chci po vás, abyste se uvolnili a pocítili lásku tohoto velkého posunu v paradigmatu. Je pro vás velice důležité, abyste pochopili, že tvoříte nedílný celek!

Existuje tolik nedorozumění o skutečných vztazích mezi lidmi a Bohem. Když meditujete, vězte, že jsme celý den s vámi. Tomu rozumíte, že? Jsme si vědomi vašeho života a okolností, kterými procházíte. Bůh si je naprosto vědom a zná vaši existenci a vaši duši!

Chci, abyste přistupovali k těmto věcem jemněji a s větší trpělivostí a porozuměním. Možná byste mohli říci toto: „Drahý Duchu, nerozumím tomu, co se děje a nerozumím tomu, co mám dělat dál. Jsem trochu zmatený. Co bych měl dělat?“ Co si myslíte, že vám řekneme? „Udělej čtyři kroky, otoč se vlevo, a pětkrát se zhluboka nadechni?“ [Kryon se směje.] Tak tomu nebude. Naše odpovědi k vám přicházejí prostřednictvím synchronicity, změn a konceptů.

 „Kryone, jaké je načasování mojí situace?“ Odpověď na tuto otázku je vždy stejná. Buďte trpěliví, dokud se nerozvine synchronicita. Ale to není žádná lineární odpověď a mnozí jsou z ní frustrovaní. Konec konců, tato odpověď není ani kalendář ani hodiny. Moji drazí, je načase plněji pochopit synchronicitu.

Metafora kuchaře

Představím vám novou metaforu: Budeme vařit nějaké jídlo. A teď to velmi znervózní mého partnera, protože nemá o vaření ani potuchy. Jen se uvolni [mluví k Leeovi].

Vaření dobrého jídla je na této planetě umění. Užíváte si jídlo a ti nejlepší kuchaři začínají brzy. Připravují, připravují a připravuji. V profesionální kuchyni je mnoho kuchařů, ale v této metafoře vystupuje jen jeden.

Možná, že vaříte pro velkou rodinu, a teď chcete připravit nějaké exotické jídlo, které je trochu odlišné od jakéhokoliv existujícího receptu. Možná jste ten typ kuchaře, který si vymýšlí svůj vlastní recept a používá kuchařskou intuici? Ať už jde o jakýkoliv případ, často začínáte přípravou surovin. Někteří z vás si skutečně dají tyto suroviny do nádob, aby byly připraveny na zapracování do něčeho, co bude ve správný čas uvařeno. Za prvé, nesmícháváte je dohromady. Naopak, můžete mít mísu salátu, mísu rýže a možná i nějakou zeleninu. Potom tam jsou i omáčky a vlastní šťáva, ve kterých se bude jídlo vařit, a později budou zase přidány.

Některé suroviny budou vloženy na hlavní jídlo, které se vaří při nižší teplotě, potom vyjmuty, když se teplota zvýší. Mohou se dát bokem a potom nakonec dovařit, když je dokončeno hlavní jídlo. Potom tam máme koření – před, během a po uvaření. Dáte je do různých nádobek. Když jste dobrý kuchař, tak můžete koření dokonce předem namíchat.

Můžete si to připravit i večer předem, protože určitá část jídla má něčím nasáknout nebo určitým způsobem marinovat, možná že dokonce i předvařit, aby bylo dosaženo konečného požitku z jídla. Nakonec se to spojí v celé své kráse a eleganci. Aroma bude nádherné, připravené pro jídlo s báječnou chutí. Když se zkombinuje s určitými druhy omáček a nápojů, je to hostina, která je naplněná láskou a velkým oceněním. Blahopřejeme! Protože jako kuchař opravdu víte, co děláte.

Kuchyň ožívá

Teď se chystám změnit metaforu, tak se připravte. Náš metaforický příběh pokračuje a realita paradigmatu vaší kuchyně se jen posunula. Každá surovina v každé míse teď má vlastní vědomí. Žádná z ingrediencí v žádné misce ale nemá tušení, co děláte – naprosto netuší. Ingredience také nemají žádnou představu o výsledné podobě jídla. Jsou to jen ingredience, ale protože teď mají vědomí, tak také mohou mít i názor! No, ne nezbytně nějaký negativní názor, ale určitě takový, který je zvídavý.

Vy jste tím kuchařem a tvůrcem toho jídla. Jako kuchař jste dali ingredience kolem sebe do misek a uzavřených obalů, abyste je měli připravené. Řekněme například, že jedním z nich je salát. Může být i tou první ingrediencí, kterou budete připravovat, protože ho bude třeba vychladit. Můžete ho i hermeticky uzavřít a dát 24 hodin do lednice, než se bude podávat jídlo! Ale v té lednici se chladí úplně sáma najednou si začne stěžovat! „Proč jsem v té lednici? Podívejte se, nedokážu si pomoci, ale všiml jsem si, že se dějí nějaké další věci. Jsem úplně sám. Co se to děje? Proč jsem tady v lednici, a jak dlouho to ještě bude trvat, než se setkám se zeleninou? To je nepřijatelné.“

A teď blázní zelenina, protože taky předpokládala, že se začne něco dít (zelenina se tak chová často). Čeká a čeká, ale kuchař je pryč a připravuje něco jiného – omáčku. Omáčka nemá o ničem ani zdání (omáčka je už prostě taková). Je šťastná, že je tady, ať se děje cokoliv. Neví, proč ji někdo šlehá nebo co přijde potom. Je zvyklá na všechno, ale uvědomuje si podivné koření, které se do ní přidává. Je trochu nervózní (není nic horšího než nervózní omáčka)

Moji drazí, v této metafoře Duch vaří jídlo s vámi pro váš život, ale vždy to bude vaření s druhými. Metafora je tato: ve které misce s ingrediencemi nebo nádobě jste? Jak jste připravováni? Jak dlouho to bude trvat, než se s vámi určitým způsobem spojí ostatní ingredience, aby mohl být uvařen výsledný pokrm? Jste srozuměni se skutečností, že může existovat nějaká přípravná fáze? Můžete se teď spojit s některými jinými miskami, ale pořád to není hotové a věci jsou zablokované. Jak dlouho to potrvá? Někdy se misky zkombinují jen proto, aby tam mohla přibýt nějaká další!

Všechno to plánování s ostatními závisí na synchronicitě. Musí být také koordinována. Když se některé misky s ingrediencemi setkají a jsou připravené, pak jsou zpracovány. Ale pak ta směs možná bude muset být po nějakou dobu uchovávaná. Takže jestliže jste tím salátem a říkáte: „Drahý Duchu, já čekám! Jak dlouho to ještě potrvá? Co mám dělat? Jsi tam?“ Upřímná odpověď zní: Saláte, modli se!“

[Smích.]

To se stává často, že jste pobožní a frustrovaní a odříkáváte „salátovou modlitbu“.

[Leeův vtip, ne Kryonův.] [Ještě silnější smích.]

Ingredience tohoto báječného jídla jsou shromážděny a nádherně a s elegancí upraveny. Podílí se na načasování mistra kuchaře. Ale každá ingredience si naprosto není vědoma toho, jak se spojí nebo zda vůbec. Jste netrpěliví, že? Jako ingredience si přejete vědět, kdy, kde a jak dlouho. Kuchař to ví, protože má přehled o všech ingrediencích a zná plán. Když se spojí dohromady, moji drazí, stane se to nečekaně a najednou. Ale dokonce i potom existuje více akcí, protože jsou určitě ingredience, které musí být přidány do již rozvařeného jídla nebo dokonce až na stole!

Jak se s tím vyrovnáváte? Jste zapojeni do předpřípravy nebo až později během varu? Možná jste solí, která přijde na řadu poslední? Nevíte, že? A v tom to je. Jak velkou důvěru máte v kuchaře? Houstne to a je třeba, abyste důvěřovali Stvořiteli, mistru kuchaři, protože jídlo, které se vaří, je výsledným řešením, o které jste se žádali. Ať už během toho půjdete kamkoliv, ať už je to cokoli, bude to vždy zahrnovat i ty ostatní. Dokonce, i když žádáte o osobní léčbu, bude zahrnovat i ty kolem vás. Je to pokrm, který je připravován s mnoha ingrediencemi. Chápete, že abyste dostali nějakou odpověď, musí zahrnovat i jiné lidské bytosti? Chápete, že i oni mají svobodnou volbu?

Takže nyní nám dovolte toto jídlo ještě vice zkomplikovat! Každá jeho jednotlivá složka má nejen postoj, ale teď má i svobodnou volbu! Může říci ne. Představte si, čemu je teď kuchař při vaření vystaven! Zelenina utíká! Musíte sehnat novou zeleninu. Teď se příprava jídla trochu opozdí. Přichází nová zelenina a potom je připravena. Páni, a je ještě lepší! Takže všechny ostatní ingredience musí čekat o něco déle, ale nevědí proč. Teď je salát ještě frustrovanější – je zavřený a čeká ve tmě na vychlazení. Ale práce na přípravě jídla pokračuje, kuchař je velmi trpělivý, víte?

Je to elegantní systém. Nádherný a skoro všichni ho chápete špatně! Chcete, aby jídlo bylo hotovo teď! Vím, že té metafoře rozumíte: takže, kde se v tomto scénáři nacházíte? Jak dlouho se to jídlo připravuje? Je konec v dohledu? Jste už netrpěliví? Chcete konec hned teď? Připadá vám, že to jde oklikou? Chcete ochutnat, i když to jídlo ještě není hotové?

Kuchař zná vaše jméno, moji drazí. Kuchař vás miluje, moji drazí, a všechno, co jsme vám řekli, je laskavé a je to pro vás. Co když jste opravdu tím salátem a čekáte už tak dlouho! Jste vychlazení a možná i naporcovaní. Potom vás vytáhli, ale něco se stalo, a už vás zase chladí! Potom najednou kuchař zjišťuje, že ingredience byly dány dohromady nesprávným způsobem, a jídlo najednou změní směr. Bude to něco jiného. „Zpátky do lednice s tebou, saláte!“

Nakonec proběhne něco, co byste nikdy nedokázali vyprojektovat nějakým lineárním způsobem. Navzdory veškeré pravděpodobnosti může ten výstup nabrat jiný směr – možná dokonce lepší než to původně plánované jídlo, protože přišly nové ingredience, které je dělají kompletnějším. Víte, kuchař vidí všechny složky, všechny najednou. Vy vidíte jen jednusami sebe. Pro kuchaře není nikdy nic příliš složité.

Co s tím? Jste ochotní porozumět synchronicitě? Vidět, jak to všechno funguje, vyžaduje trpělivost a víru v kuchaře? Žádali jsme o to již dříve, dokonce ve věcech, které se zdály být okamžité, jako je léčení. Některé procesy na planetě, které vyžadují odpověď rovnou, jsou prostě částí většího obrazu. Někdy nechápete, proč by zelenina měla utíkat, nebo proč by dokonce smrt měla zdánlivě triumfovat. Výsledný pokrm je lepší než si umíte představit, moji drazí. Ale přes to všechno chceme, abyste věděli, že jsme se od vás nikdy neodtrhli – nikdy, nikdy. Víte, my známe vaše jméno. Jste naše rodina. Mohlo by být jasnější, že naše ruka je natažena směrem k vám? To jídlo je dobré. Důvěřujte kuchaři. Trpělivost!

A tak to je.

Kryon

 Kryonova cesta po Bolívii a Peru

La Paz Bolívie – 07. 11. 2015

Pozn. překl.: Tento channeling byl o něco málo delší, ale sám Kryon jej označil jako určený lidem, kteří byli OSOBNĚ na té cestě. Protože jsem v něm však zaznamenala některé velmi důležité úseky, přeložím pro vás alespoň ty, protože mnohou být osvětlující i pro nás a mohou nám pomoci se lépe zorientovat… Překlad jsem nezkrátila kvůli cenzuře, ale proto, že Kryon předává mnoho důležitých a krásných poselství a není v našich silách je přeložit všechny. Některé věci se však opakují a některé nejsou mezinárodně až tak důležité, toto může být tedy způsob, jak předat alespoň to zásadní. Vynechala jsem vlastně jen to, kde hovořil přímo k Bolivijcům a jejich roli. Pokud vás zajímá celé poselství, záznam najdete pod tímto odkazem.

Zdravím vás, drazí, já jsem Kryon z magnetické služby.

Pro ty, kteří toto pouze poslouchají, nyní jsem v Bolívii, v La Paz. Toto je určeno pouze těm, kteří jsou osobně zde. Vy ostatní byste nerozuměli některým věcem, které zde budou řečeny.

                                                                                  …

Objeví se divoké karty. Divoké karty nejsou vždy lidé. Někdy jsou to události. Nedávno jste jednu zažili. A když říkám „vy“, mám na mysli Jihoameričany. Chci, abyste toto slyšeli. 33 horníků vystoupilo v Chile ze země. Byla to celosvětová událost. Byla to záchrana jako žádná jiná. Navzdory všem pravděpodobnostem – metaforicky. 33 v tibetské numerologii znamená Soucit Krista. 33 mužů vystoupilo z Pacha Mamy, z Matky Země. Bylo to zrození něčeho úžasného. Reprezentovalo to soucit, jaký na Zemi dosud nebyl spatřen. Nikdy. Nikdy nebyla soucitná událost vysílána po celém světě. A jaká to náhoda, že jich bylo 33! Jaká to náhoda, že to všechno byli muži, kteří vystoupili ze země – což představuje zrození (porod). To je divoká karta!

Přicházejí další. Shody v neshodách, jaké jste nikdy nečekali. A až uvidíte, že se to začíná dít, pak budete vědět, že se energie posouvá, Jihoameričani. Je toho mnoho, co vám máme říci… Je mnoho věcí, které vám můžeme říci. Není zajímavé, že místní proroctví hovoří o energii a duchovnosti Tibetu, které jsou sdíleny s Bolívií? Jezero Titicaca je metafora – představuje nádherné posvátné místo, kde jsou známé multidimenzionální portály, které něco znamenají. Jsou součástí systému, který nazýváme nuly a uzly – systému, který urychluje nové vědomí. V Bolívii! Kolik z vás to očekávalo?

Stanou se věci, kterým nebudete rozumět. Můžete vidět, že se dějí v určitých částech Blízkého východu a nebuďte šokovaní, když je uvidíte i tady. Dám vám tu nejlepší zprávu. A pak vám dám tu nejhorší zprávu, jakou jste kdy slyšeli. Tady je ta nejlepší: tato planeta se posouvá a mění, takže ji jednoho dne nepoznáte. Tady je ta nejhorší: tato planeta se posouvá a mění tak, že ji jednoho dne nepoznáte. „Kryone, to je tatáž zpráva?“ Opravdu je? Záleží na posluchači. Drazí, jsou ti, kteří nechtějí vůbec žádný posun ani změnu. Vše, co znají, veškerá jejich realita záleží na temnotě a staré energii. Ve světle nemohou dost dobře plnit svůj úkol. Počítají s konspiracemi a se skrytými věcmi! To je jejich přežití. Takže až oni uslyší tuto zprávu, bude pro ně ta nejhorší, kterou mohou slyšet. A co s tím udělají? Povím vám to – zvednou se a pokusí se udržet starou energii při životě.

Vlastně už to začínáte vidět po celé planetě. Vidíte to i mezi světovými vůdci… Viděli jste nedávno vůdce obrovské země, jak napadl jinou zemi? Umístil svou vlajku na sousední zemi a řekl: „Ta mi patří!“ (Kryon se směje.) Ach, jak napoleonské to od něj je. To je stará energie, drazí! A on si ani neuvědomuje, že je stará. Ale udělal to, aby to staré udržel při životě. Dokud to tak bude, na Zemi nebude mír.

Všimli jste si, že je na Blízkém východě temná armáda? Víc zla než cokoli, co jste kdy viděli? První armáda svého druhu – bez hranic, bez země i bez společného jazyka. To jsme předpověděli, drazí. To vše je reakce těch, kteří jsou zapojeni do temnoty. Snaží se udržet stejnou energii. Potřebují to. Světlo na této planetě poprvé ohrožuje rovnováhu (pozn. překl.: rovnováhu, která zde existovala po celou dobu, nyní ale nastoluje rovnováhu novou – novou harmonii, kde světlo převažuje). A vy sedíte uprostřed této rovnováhy. Ach, ta bitva ve skutečnosti neprobíhá tady. Ne ve 3D. Nebo snad ano? Budou ti, kteří ji budou chtít udržet starou. Sledujte to. V zemích kolem vás i v této. A až to uvidíte, budete vědět, že je to bitva volby.  

Drazí, právě teď jste na důležitém místě planety. Jsou vám dána všechna možná znamení, že se věci nyní mění. Můj partner vám předal příběh o současném papeži. Drazí, není náhoda, že se narodil v Jižní Americe – v jemné energii. Není ze Severní Ameriky. Předpověděli jsme to v roce 2012, že budete mít nového papeže. A také jsme předpověděli něco o něm – že nebude jako žádný z těch starých. Sledujte, jak mění věci. Chci, abyste sledovali i toto: dokonce i v jeho církvi ho budou znevažovat – ti, kteří se budou snažit udržet věci při starém, protože tento papež rozumí nové energii založené na soucitu a lásce.

Drazí, příležitostně uvidíte snahy staré energie, ale už vyhráváte!

A tak to je.
Kryon

Pozn. překl.: Pro ty z vás, kteří to ještě nevědí – není už žádným velkým tajemstvím, že pracovníci světla, kteří poslouchají Kryonova poselství, jsou na všech strategických místech – na všech správných pozicích, kde mohou cokoli změnit. Někteří z nich sedí dokonce ve vládách tohoto světa. A někteří sebrali odvahu a sami se ozvali Leeovi a žádali ho o vysvětlení, některých konceptů. Však ne nadarmo přednášeli Lee a Kryon sedmkrát v OSN… Ale nenechte se mýlit – mnohé z toho by nebylo možné, pokud bychom se i my sami nechopili svého vlastního dílku skládačky a nesvítili jsme přesně tam, kde jsme – ve svých domovech, mezi přáteli, v zaměstnání i v každodenních situacích…

Cusco, Peru – 14. 11. 2015

Zdravím vás, drazí, já jsem Kryon z magnetické služby.

Dnešní channeling má mnoho energií. Je toho hodně nevyřčeného, co vám bude předáno skrze to, čemu říkáme třetí jazyk. Channeling, který vám dáváme dnes, je pro každého. Pro každého, kdo toto poslouchá nebo čte. Jsme na konci dobrodružství zvaného Kundalíní Tour. Kundalíní je vlastně metafora – je to zrození nového vědomí na planetě. Představuje vytvoření novosti. Zrození dítěte je tak zvláštní a je viděno jako začátek, nikoli jako konec. Zrození není viděno jako něco dramatického a smutného kvůli potenciálu, který v něm je. Na planetě je nový život oslavován. To je ta metafora.

Musíte pochopit načasování tohoto channelingu. Sedíme zde v tomto čase jako skupina a právě se stalo něco velmi čerstvého. Zahrnuje to soucit celé planety, když vidíme, co člověk dokáže udělat člověku… Bylo to teprve včera, kdy vám událost ve Francii vyrazila dech. Ten soucit je čerstvý a stejně tak i slzy kvůli nesmyslné smrti. Probíhá utrpení a životy budou navždy změněny. Jaká je vaše reakce na to? Přede mnou je stůl, který byl nazván „oltář soucitu“. Tato místnost je naplněna starými dušemi. Snadno je zaplaví emoce, ale mají ještě něco dalšího – a u toho chci na chvíli zastavit, aby to všichni slyšeli.

Drazí, jako lidské bytosti na židli, můžete ovlivnit cokoli kolem vás? Jste přijímač nebo vysílač energie – nebo obojí? Většina lidí na planetě má pocit, že jsou jednoduše jen přijímače. Jsou oběti všeho, co se děje kolem nich. Představě, že by to mohli změnit svým vlastním vědomím, jednoduše nevěří. Ale drazí, to je ta změna, o které mluvíme. Mluvili jsme o úrovních uvědomění a nyní chci, abyste to použili.

Staré duše mají v této době obrovskou sílu a energii. Viděli jste zprávy? Někteří lidé nesou cedule a zdvíhají ruce v zoufalství – říkají: „Stará proroctví mají pravdu – konec je blízko! Přichází to, znamení jsou všude kolem!“ Mám pro ně zprávu. Možná ji nepochopí, protože mají pocit, že jsou oběti čehokoli, co se stane. A zde jsou zprávy: konec přišel a odešel. Teď je tu začátek! Staré duše, které sedíte přede mnou – je čas na soucitný čin. Malá skupina lidí, které spojí společná myšlenka a kteří vědí, že jsou vysílači energie – ti mohou pomoci pozůstalým, aby nalezli mír s tím, co se stalo. Právě teď jsou tisíce lidí, kteří potřebují pomoc a objetí. Nevědí, co se to stalo. Mají pocit, že jsou oběťmi. A vy to můžete změnit! Na dlouhou vzdálenost – z Jižní Ameriky. Vzdálenost nic neznamená. Je tak lineární. Můžete se k nim natáhnout, aniž byste znali jejich jméno, a obklopit je slávou Boha. Duše jsou navždy. Nikdy neumírají. Pomozte jim to pochopit. Poslouchejte je a nemluvte k nim. Obejměte je. Buďte součástí léčení, které je nyní zapotřebí. Jste vysílače a staré duše to dělají velmi, velmi dobře. To je to, co chci, abyste právě teď dělali. Studovali jste už dost dlouho. Chci, abyste právě teď dokončili studium a abyste z toho udělali fakt – Bůh je uvnitř. Nyní tuto energii vysílejte těm, kteří potřebují tento soucit. Aby byl jejich zármutek o malinko menší. Ucítí vás. Nebudou vědět co to je nebo proč to je, ale budou moci cítit mír nad jejich ztrátou. A až se později jako duše opět setkáte, oni na vás pohlédnou a řeknou: „Toho dne jsem tě cítil. Tos byl ty! Díky.“ Můžete to udělat?

A to je první část tohoto channelingu. Je to to nejdůležitější, co vám můžeme říci. Už nemůžete sedět na židli a poslouchat tyto koncepty, aniž byste se stali součástí toho, co se na planetě děje.

Před lety jsem vám předal předpovědi o tom, že změna, která přichází, bude jiná, než cokoli, co jste kdy na planetě čekali. Na této planetě se spojuje temnota a my vám říkali, že to tak bude. Je to odpověď na světlo, které jste vy rozsvítili! Je to boj o život staré energie! Vědomí temnoty na planetě vždy přetrvávalo. Korupce, závist, smrt, nezájem… to byla vždy lidská povaha. Náhle, po precesi rovnodennosti, se začínají proroctví stávat pravdou. Konec starodávných kalendářů to předpověděl a je to tu. Ta metafora je jasná – světlo se začíná rozsvěcovat. To je metafora pro zvýšené uvědomění všeho. V channelingu jsme vám před mnoha lety říkali, že když každý bude moci hovořit s každým, nebudou moci existovat žádná tajemství. Řekli jsme to před existencí internetu. A nyní víte, o čem jsme mluvili. Je to nástroj pro vás, abyste mohli korigovat temnotu. Za okamžik vám to ukážu. Když jsem vám to říkal, zdálo se to nemožné.

Dovolte, abych začal od začátku. Posun je přímo před vámi a temnota se začíná shromažďovat. Ti, kteří o tom nic nevědí, začínají projektovat svůj strach a vy uslyšíte: „Přichází konec. Věděli jsme to. Bude to rasová válka na planetě.“ Dovolte, abych o tom promluvil. To není nové! Jak je to od vás lineární! Tak to bylo už dřív. Genocida mezi rasami? Velmi, velmi stará energie. Tak to ale vůbec není.

Jiní řeknou: „To je konec! Bude to náboženská válka. Podívejte, existují miliardy křesťanů a miliardy vyznavačů Islámu – a Židé jsou uprostřed nich. Přichází náboženská válka!“ A já vám říkám – ach, jak lineární! Tak to bylo vždycky! Copak si neuvědomujete, že nejvíce válek na Zemi bylo ve jménu Boha? Jak lineární! Ach ne. Vy uvidíte něco víc, něco jiného – s paradigmatem, které jste nikdy nezažili. Poprvé na této planetě máte armádu bez hranic, bez země i bez společného jazyka. Je to armáda temnoty. A ta bude bojovat s čímkoli, co má nádheru, integritu, světlo, svobodu, vyšší myšlení – s tím vším bude bojovat.

Chcete říct: „Kryone, jak to vše zapadá do energie nového světla?“ Existuje několik způsobů. Vysvětlím to. První je, že lidé mají svobodnou volbu. Šokuje vás, že temnota bojuje o přežití? Temnota představuje kontrolu – absolutní kontrolu nad vším. Ale převážně nad penězi. Když prohrají, dokonce i ekonomiky se posunou. Bude mnohem, mnohem snazší spojit nerovné systémy pro prospěch všech. Dokud existují, temnota bude bojovat o starou energii, kde je oddělení – v temnotě mohou tak snadno existovat chamtivost a korupce, ale ve světle ne. Drazí, toto nemá NIC SPOLEČNÉHO s náboženstvím! Je to střet mezi temnotou a světlem!

Dovolte, abych vám řekl něco, co vám může připadat kontroverzní. Temnota není chytrá. Ta metafora je takto: pokud osvítíte nějakou oblast, pak jste vnímavější k tomu, jak se v ní můžete pohybovat. Budete dělat věci, které dávají smysl. Se světlem bude integrita snazší, protože už vás nikdo neohrožuje – vidíte do rohů a vidíte i podobnost mezi lidmi. V temnotě věci, které jsou výrazem zdravého rozumu, nedávají smysl. Můžete dokonce říci, že temnota je dysfunkční a budete mít pravdu. Temnota je dokonce hloupá. Máte pravdu.

Dovolte, abych se vás zeptal – vidíte včelí úl a ty včely bzučí kolem něj. To se vám nelíbí. Takže vezmete obrovský klacek, stoupnete si před ten úl a začnete do něj tlouct. Myslíte, že je to chytré? (Kryon se směje.) Přesně to se stalo. A stane se to znovu. Temná armáda je dysfunkční – nevidí, co přichází a bude i nadále tlouct do úlu a bude to dělat po celém světě. Nechápe, že pokaždé, když to udělá, tak se tím odkryje a ukáže, co je zač.

Před lety jsme vám dali jiné proroctví. V nové energii nebude nikdo schopný sedět „na plotě“. (Pozn. překl.: Kryonův channeling z Knihy Osm, dosud nevydané v češtině. Je to metafora pro ty, kteří dlouho váhali a vyčkávali v zóně, kdy mohli mít jednu nohu ve staré energii a druhou v nové. Kryon však mluvil o tom, že tato nerozhodnost už nebude možná. Že pokud se sami nerozhodneme, pak budeme událostmi „strženi z toho plotu“ nebo donuceni z něj slézt a vybrat si.) Není žádná vláda, která by mohla sedět a jen to pozorovat, protože budou zapojeni VŠICHNI! Budou muset učinit rozhodnutí – bojovat s temnotou nebo ne. Pokud s ní ale nebudou „bojovat“, pak budou vůči armádě temnoty bezbranní. (Pozn. překl.: Ještě si nevytvářejte závěry – jak je to s tím bojem, připomene Kryon za chvíli.) Říkali jsme vám to už před lety. Všechny vlády této planety budou nakonec zapojeny do eliminace temné armády. A až bude temná armáda tlouct do úlů, pak ti, kteří sedí na plotě, budou strženi dolů a uvidí světlo a temnotu a budou muset učinit rozhodnutí.

Temná armáda svými činy zasévá svou vlastní destrukci, protože nerozumí světlu. Rozumí jediné věci – strachu. Je to velmi, velmi stará energie a postupuje takto – pokud přimějete lidi, aby se báli, pak vyhrajete jakoukoli bitvu. To je vědomí staré energie a je na něm kus pravdy – pokud jste oběť. Když jste vysílač světla, pak se vás nedotkne. Víte to lépe. Každý na planetě bude muset slézt z plotu, aby eliminoval temnou armádu. Už dříve jsme vám řekli, jak to udělat. A politici budou obracet oči v sloup. Ti uvnitř vlády, kteří vědí, jak to funguje, budou obracet oči v sloup.

Temnou armádu můžete eliminovat BEZ SMRTI! Oni se totiž bojí, že o něco přijdou a vy jim to teď můžete vzít! Peníze. Jak bude temná armáda pracovat, když nebudou mít co jíst? Když nebudou mít zbraně? Garantuji vám, že i ti nejtemnější členové temné armády půjdou domů, když nebudou nakrmeni nebo když nebude nikdo, kdo by je organizoval, protože nebude sám nakrmen. „Nemožné,“ říkají někteří. „Ty peníze přicházejí z neznámých zdrojů,“ říkají. Tak dovolte, abych vám něco řekl – tak to není. Přicházejí z velmi dobře známých zdrojů… Pokud budou tyto zdroje odhaleny… – mezi posluchači je někdo, kdo toto potřebuje slyšet – když budou zdroje odhaleny, pak to způsobí opravdu velký rozdíl! Dovolte, abych promluvil k politikům – sedíte u stolu s těmi z jiných zemí, se spojenci, kteří se na vás usmívají a přitom financují temnou stranu. A pro vás je to v pořádku? Nepotrvá to dlouho. A až se na to přijde, pak za to budete zodpovědní, protože jste to věděli a nic jste s tím neudělali.

Budu mluvit k Američanům, protože můj partner je Američan. Něco vám povím a vy tomu nebudete věřit. Vaše těžce vydělané daně si nacházejí cestu k temné armádě! A ve vaší vládě jsou někteří, kteří to vědí. Dám vám odpověď. Jen několika slovy. International transparent forensic accounting - Mezinárodní transparentní forenzní účetnictví (Kryon 2x opakuje). Je načase odstranit financování temnoty.

Mám varování pro kohokoli ve vedení, kdo to ví a nic s tím nedělá – dny vašeho vůdcovství jsou sečteny. Světlo to odhalí! A vy prohrajete. Proč si teď nestoupnete na správnou stranu plotu? Je toto až příliš velkomyslně (ušlechtile), že by se svět mohl spojit a sebrat temné armádě kobereček, na kterém sedí? Že by jim sebral jejich kokon z peněz, ve kterém sedí? Sledujte divoké karty (Kryon se směje). Je to na vás, kteří toto slyšíte. Ne na těch, kteří jsou v místnosti, ale na těch, kteří se možná ani neúčastní Kryonových channelingů, ale slyší to a vědí, že mám pravdu.

Toto není temné poselství. Začátek je tu – věci se mění. Jste svědky změny. Nadejde den, kdy toto už nikdy neuvidíte. A toto je radostná zpráva, kterou pro vás mám. Historie si vzpomene na tuto dobu, kdy se svět konečně spojil a uvědomil si, kam směřuje. Je to těžké. Mění to paradigma existence. Životy, vlády, obchod – všichni pochopí, že ta bitva je jejich.

Chci, abyste pogratulovali a pochopili ty, které jste včera ztratili. Už jsem to řekl dříve. Není s nimi nic špatně – jsou v pořádku. Nyní se dívají na vás. Tu frázi jsem už použil. Říkají: „My jsme odvedli svou práci, nyní je řada na vás.“ Ti všichni se vrátí na planetu a budou se podílet na nádheře světla. Věřte mi. Konec už nastal. Toto je začátek.

Já jsem zamilovaný do lidstva kvůli tomu, co jsem vás viděl dělat už velmi dlouhou dobu (Kryon se usmívá).

A tak to je.
Kryon

Pozn. překl.: Toto je dobrý okamžik pro zamyšlení – kde v tom všem se nacházíme my? Individuálně i jako stát… Na které stojíme straně? Nejsme náhodou ještě na tom plotu? Budeme strženi dolů? Jak? A co si zvolíme pak – spojíme se s ostatními nebo se budeme oddělovat a vyhýbat se tomuto druhu boje, abychom byli bezbranní před temnou armádou? Toto není strašení. Je to laskavé, velmi konkrétní a velmi užitečné poselství. Je nejvyšší čas si zvolit… nesedět už dál na tom plotě a svobodně z něj slézt na tu stranu, kde je ta Země, kterou skutečně chceme. Je to ta, kde vládne vzájemný respekt, klid, mír, soucit a prostor pro společná a všestranně přínosná řešení pro všechny? Nebo ta, kde pro jistotu použijeme všechny možné donucovací prostředky bez ohledu na ztráty, protože jinak to přeci nejde… nebo že by přeci jen?

Nová Země

Tento živý channeling byl přijat Lee Carrollem v Portu v Portugalsku 23. září 2015 

Zdravím vás, drazí, já jsem Kryon z magnetické služby.

 

V této místnosti je energie, kterou nyní někteří začínají vnímat. Možná začínáte chápat, že by toto mohlo být skutečné. Nejen ty zprávy, ale i tato věc zvaná channeling. Slyšíte stejný hlas? Ale on je jiný. Chci, abyste dokázali rozlišit, že je jiný. Chci, abyste hned teď vstoupili do svého nitra a zeptali se svého Božského Já, kdo to mluví. Je nezbytné, abyste pochopili, že jsou vám tato sdělení předávána s láskou.

Na této planetě se odehrává něco hlubokého. Můj partner zde sedí a povídá vám o tom a někteří to cítíte, ale je toho tolika je to ezoterické. Nyní se vám chystám předat něco, o čem někteří řeknou, že jde o shrnutí. Ale předáváme vám to, abyste to slyšeli i ve vašem jazyce. Jsem zde, abych vám v této místnosti pověděl o některých nádherných věcech.

Před několika dny jsem předal poselství s názvem Nový člověk*. Toto ponese název Nová Země. A toto začíná být obtížné k vysvětlení a ještě obtížnější k pochopení.

Planeta zvaná Gaia je živá. Je živá. A reaguje na vás a vaše vědomí. Není to jen geologie. Zastavme se tedy nyní na moment. Vraťme se zpět v čase do doby, kdy jsem dorazil – 1989. Věci už se začaly posouvat. Říká se mi Magnetický Mistr. A dosud si lidé říkají, o čem to je. Jaký druh anděla je magnetický? (Kryon se směje.) To je metafora a má to co do činění s tím, co jsme identifikovali jako magnetickou mřížku vaší planety. Říkali jsme vám při první komunikaci – v první knize – že lidské vědomí je propletené, propojené a splývá s magnetickou mřížkou planety. A není možné je oddělovat. Toto je multidimenzionální informace a nyní existují některé velmi silné důkazy, že to tak opravdu je. Můj partner s sebou nese učení o důkazech. Lidské vědomí může změnit fyziku a magnetická mřížka Země, v níž doslova žijete, je částečně zodpovědná za to, jak přemýšlíte.

Když jsem sem přišel, říkal jsem vám, že posouváme mřížku – to bylo něco, o čem jsem vám řekl, že to budete moci změřit pomocí kompasu. Říkal jsem vám, že se během deseti let pohne víc než předtím za sto let, a že budete moci změřit posun magnetického severu. A to se stalo. Někteří vědci se dokonce báli, že dojde k převrácení magnetických pólů. Tak rychle se to dělo. Přibližně v roce 2002 se to opět zpomalilo. Tehdy jsme vám říkali, že naše magnetická skupina odejde. Bylo to dokončeno a mřížka byla nastavena. Byla nastavena pro něco, co přicházelo a co vy právě teď začínáte vidět. Toto nejsou nové informace, ale pokud jste to ode mne ještě neslyšeli, tak to pro vás bude nové. Je to ezoterické a vědecké zároveň.

Obraťte se na některé své astronomy a zjistěte, co říkají o nové části vesmíru, kam se přesouvá váš sluneční systém. Jak váš sluneční systém obíhá galaxií, vy se neustále posouváte do nových oblastí ve vesmíru, ve kterých lidstvo dosud nikdy nebylo. Do jedné z těchto oblastí právě vstupujete a to zaujalo vaše astronomy. Stejně to vnímají i fyzici, protože se pohybujete do prostoru, který vyzařuje radiaci, jakou jste nikdy dřív nezaznamenali. Mnozí říkají, že vás vaše magnetická mřížka ochrání tak jako vždy. Říkají, že tím bude ovlivněna heliosféra vašeho Slunce. To už vlastně je. Vidíte, že vaše Slunce začíná ovládat počasí jinak než dosud. Váš sluneční systém se přesouvá do nové oblasti ve vesmíru. Právě včas. Toto je to, co bylo předpovězeno starodávnými (civilizacemi) pro dobu po precesi rovnodennosti – že planeta už nikdy nebude stejná. To, co se zde odehrává, ukazuje, že ta radiace rozhodně zasáhla vaši magnetickou mřížku. A protože ta byla posunuta, jak jsem vám už řekl, tak nyní zlepšuje a mění vaše vědomí. Toto je evoluční nástroj. Začne vám umožňovat, abyste mysleli mimo to, co jste měli v minulosti, a aby se lidská přirozenost snadno dostala z módu přežití.

Už dříve jsem řekl, že ve vědomí přežití jste byli po tisíce let. Nyní se posouváte mimo dětské hřiště, jak tomu říkáme, k dospělejšímu vědomí – vědomí, které je soucitné

Gaia je živá! A magnetická mřížka je jednoduše jedním z elementů, které se měnípro vás. Přemýšleli jste někdy o tom, jestli Země ví, kdo jste? Víc než to! To, co Země má, je pro vás. Vždy to bylo pro vás. A vědomí, které jste měli, je to, co Země přijala a s čím pracovala. A nyní, s těmito změnami mřížky a s přesunem ve vesmíru, se tato planeta stává vaší součástí jiným způsobem. Je to nová Země. Je možné, že vás Gaia zná? Je možné, že je zde laskavost? (Nebo to možná můžete nazvat postojem Gaii.) A že je jí víc než kdy dřív? Zvu vás, abyste studovali domorodé i starodávné obyvatele – neměli technologii, ale cítili to, věděli to. Měli písně, které o tom zpívaly.

Co je první věc, kterou udělá domorodec, když započne obřad? Uctí své předky a planetu. Děláte to někdy? Kolik máte obřadů, ve kterých hovoříte ke svým předkům a k Akáše a pak poděkujete Gaie za novou energii? Toto jsou změny. Toto jsou věci, o kterých mluvíme. Země se mění.

Drazí, teď chci, abyste se podívali, co se děje. Můj partner učinil několik prohlášení a my také. Když jste prošli rokem 2012, zvýšili jste světlo na této planetě a to začalo věci měnit. Nyní je zde více potenciálů pro světlo než pro temnotu. Potenciálů pro světlo! A ty závisí na tom, co udělají staré duše. Věříte tomu nebo nevěříte?

Co se stane, když je tu více světla? Ze všeho nejdřív – už tu není to, co bylo normální. Přicházíte z energie, kde se zdálo, že temnota vždy vyhrává. Lidé vždy bojovali proti sobě navzájem. Zdálo se, že temnota vítězí. Toto jste posunuli a změnili. Nyní je tu více potenciálu pro světlo než kdykoli dřív. Na planetě je více světla než tu kdy bylo. – Já vím, že mluvím v metaforách. Je tu více světla.

Před dvěma lety jsem vám dal předpověď. Chci, abyste teď pečlivě poslouchali. Protože ta předpověď, kterou jsem vám dal, je nyní ve vašich zprávách. Říkal jsem vám, že temnota na této planetěa nazvěte to, jakkoli chcete: zlo, negativitazačne vidět, že se světlo zvětšuje. A tak se shromáždí, aby s vámi bojovala jako nikdy dřív. Aby zasela strach do vašich srdcí. Aby věci změnila tak moc, že se začnete obávat. Co jste viděli ve svých zprávách?

Něco vám povím – znovu. Je to poprvé v lidské historii, kdy bojujete s armádou temnoty. Nemá žádné hranice, není to žádná země. Nemá dokonce ani stejný jazyk. Rekrutuje temnotu všude, kde to jen jde. A je zodpovědná za všechno, co dnes vidíte ve zprávách. Zneklidňuje země, lidia oni před ní prchají, jak nejrychleji dokáží. Přicházejí k vašim hranicím. A vy se musíte rozhodnoutjakou úroveň soucitu máte v porovnání se svou ekonomií? Mačká to vaše tlačítka a vy se bojíte. Armáda temnoty je skutečná. A já vám říkal, že to přijde. Protože je to poslední pokus temnoty této planety, jak popadnout dech – jak udržet věci tak, jak byly. A až prohrají – a oni prohrajívy začnete vidět některé další věci. Změny v tom, jak fungují vlády, jak se dohodnou na lidských právecho právu lidí na život! – a nebudou se odvracet pryč. Ani když to stojí příliš peněz!!! Pokud vám to ještě nedošlo, toto je nové paradigma, kterému čelíte. My vám říkali, že to přichází. Znamená to toto: drazí, odehrává se posun. Je to posun světla a tmy. Vážně jste naštvali temnotu. (Kryon se usmívá a já se musím držet, abych nepoužila peprnější výraz než „naštvali“ J  - pozn.překl.)

Staré duše to vše mohou ovlivnit. Ve staré energii bychom vás požádali, abyste šli a k něčemu se připojili. Nyní vás žádáme pouze o to, abyste pevně drželi své světlo. Když sledujete zprávy, chci, abyste se nadechli a nebáli se. Chci, abyste posílali světlo každému, kdo je v nich zdůrazněn. Milióny z vás, kteří toto dělátevy můžete změnit planetu. Máte tolik síly! Tolik síly! A ani to nevíte.

Toto jsou nejkrásnější zprávy, jaké vám mohu dát. Zmocněné lidské bytosti. Zmocněné společnosti.

Nyní jsme v Portugalsku. Je staré. Má svou historii. Má vyspělost. A staré duše zde jsou tu už velmi dlouho. Nejste nováčci v těchto věcech. Nové je to, jak s nimi zacházíte. Není náhoda, že se tyto věci dějí v nejhistoričtějších místech na Zemi! Protože tam jsou staré duše. (Kryon se směje.) Ty, které to vědí lépe. Ty s vyspělostí. Ty, které mají nové nápady. Drazí, sledujte své děti a vnoučata. Budou tolik jiní! Ti, kteří mají vnoučata, už to vědí. Tyto děti na to přijdou. Budou mít nápady, na které jste ani nepomysleli. Budou mít paradigmata a koncepty, které jsou nové. Oni se zrodili do nového vědomí.

Vy vyhráváte! A nevíte o tom. Nebojte se. Nebojte se¬¬, protože v sobě máte jiskru Boha. Jaký to čas pro vás v této skvělé zemi. Nevidíte to tak? Pak je možná čas na změnu.

Vy, kteří jste předtím odložili své krabice¬¬¬, je nyní můžete vrátit zpět – nebo ne. Nebo ne.

Já jsem Kryon zamilovaný do lidstva.

A tak to je.

 Kryon

¬     Kryonovo poselství předané ve Valencii (Španělsko), 19. a 20. 2015 (zatím nepřeloženo)

¬ ¬  V druhém případě Kryon použil výraz „fear not“ (žádný strach či neboj se), který použili andělé jako první, když přistoupili k lidské bytosti – jak je to zaznamenáno nesčetněkrát v Bibli i v Koránu (to bylo první, co řekl anděl Mojžíšovi i Mohamedovi)

¬¬¬ Při úvodním minichannelingu Kryon řekl těm, kteří se báli připustit tu možnost, že by toto mohlo být skutečné, ať jen na okamžik odloží své krabice na několik minut a vyslechnou, co je zde řečeno, a vnímají, co se zde odehrává – že pak si opět mohou vzít své krabice a své předpojatosti a nebude to nijak souzeno. Ať jen na pár chvil vnímají, co se zde děje a pak se svobodně rozhodnou, jestli to bylo skutečné či ne.

Zpráva uprostřed roku 2015


Tento živý channeling Kryona byl přijat v Laguna Hills v Kalifornii, 4. července 2015

Zdravím, drazí, jsem Kryon z magnetické služby. Proces channelingů je pro některé odlišný. Neexistuje správný nebo nesprávný způsob, pouze individuální způsob, unikátní pro lidskou bytost. V této místnosti jsou lidé, kteří channelují – já vím, kdo je tady. Děláte to svým vlastním způsobem, skrze vlastní intuici, a dostáváte to, co dostáváte - a říkáte, co říkáte a je to přesné… to je channeling.

To, co vidíte tady, je přímé spojení mezi mnou a mým partnerem a takto to funguje už 26 let. A on se při tom cítí dobře (už si na to zvykl). Ustupuje stranou na místo, o kterém jsme mluvili dříve a kde cítí se dobře. My přitom využíváme vše, co lidská bytost má – její kulturu, jazyk, intelekt a ochotu vyjadřovat se jasně, abychom s vámi mohli mluvit v reálném čase. Duch s vámi nekomunikuje lineárním způsobem. To, co slyšíte, je jeho interpretace a překlad multidimenzionálního poselství, které mu přichází mnohokrát (opakovaně). Naučil se ho linearizovat pro vaše uši. Ale zároveň je tu i něco, čemu říkáme třetí jazyk. Je multidimenzionální a přichází z této židle. Právě teď mluví s některými z vás – cítíte to, dalece to přesahuje slova, která budou následovat. Je to dostupné pro kohokoli, kdo ta slova slyší – dokonce i pro ty, kteří to uslyší později. Ten třetí jazyk, to je intuitivní komunikace s Duchem, zatímco mě posloucháte.

Jsme rodina. Nejsme vaši učitelé, jsme rodina. Protože když nejste tady, jste jako my. Je pro vás tak těžké uvěřit, že jste víc než si myslíte, že jste! Filtr, který máte, a který z vás dělá člověka a nic víc, s vámi zůstává po celou dobu, až do posledního vydechnutí před smrtí a vy stále přemýšlíte: „Je to skutečné?“ To je svobodná volba. Musí to tak být, drazí lidé.

A přece tu sedíte. Někteří z vás věří a poznávají, že je to skutečné, a někteří z vás cítí, že jsem tady. Řekl jsem už tolikrát, že jsem tu proto, že jsou věci, které byste měli vědět. Díváme se na vás a gratulujeme vám ke všemu, čeho jste dosáhli. A nejen to, také k vaší ochotě naslouchat, dozvědět se, slyšet.

Někteří z vás si toto pustili, protože je něco trápí. Chci, abyste ty starosti na chvíli odložili – věděli jste, že to jde? Část vás to „ví lépe“ – „nenaletí“ na to, co vám způsobuje bolest/strádání. Ať už jde o cokoli ve vašem životě, můžete to na chvíli odložit a cítit lásku Boha ve svém životě. Třeba jen na moment zkusit dosáhnout vyváženosti normálního stavu, abyste mohli volně dýchat… aspoň na okamžik – a vědět, že je vše v pořádku – vědět, že vás známe.

Toto nazveme Zpráva uprostřed roku 2015 – není to dlouhý náročný channeling, je to jeden z těch, který by vám měl říct, kde se nacházíte. Mluvíme o tom, co se děje – praktickým způsobem, skrze zdravý rozum. Hovoříme k celému lidstvu i ke starým duším.

Je v tom rozdíl, neboť nová energie s sebou nese rysy, které pocítí všichni na celé planetě – pomalu, aby je to nevyděsilo… a pak jsou zde atributy, které cítí staré duše velmi silně a velmi rychle; a vědí to. Se změnou vašeho způsobu myšlení mluvíme o mentálních rysech vědomí a říkáme, že začínáte myslet jinak. To je těžké, protože to skutečně zahrnuje vědomí.

Když se rozhlédnete po Zemi a uvidíte, jak se věci dějí, uvidíte, že jsou zde různé druhy vědomí. Lidé začínají myslet jinak, aby se setkali a jednali jinak; je tady mentální rozdíl. Nemůžete na to ukázat prstem a ani sociologové zatím nepostřehli, o co jde. Probíhá tu zjemnění. Někteří začínají chápat, že už nemusí sedět v určité krabici, že je v pořádku být expanzivnější a svým myšlením tu krabici přesahovat. Můžete to vidět v náboženství, možná to vidíte i v politice. Probíhá to i u běžných lidí, na které působí přicházející energie – a my jsme vám říkali, že tu budou.

Teď to shrneme, abyste rozuměli, o čem mluvíme… Před nějakou dobou jsme hovořili o tom, že se nacházíte v nové oblasti vesmíru; jak se vaše sluneční soustava pohybuje středem galaxie, vstupuje do odlišného prostoru, který v sobě obsahuje odlišný druh energie. Zeptejte se nějakého astrologa a astronoma, neboť oba chápou důsledky tohoto jevu. Astronom vám řekne, že to může de facto ovlivnit heliosféru Slunce – ta potom ovlivní vaši magnetickou mřížku, která pak ovlivní vás. Toto učení vám Kryon předává od začátku – jsem magnetický mistr a toto moje označení má svůj důvod.

Proto může nastat jiné myšlení a přichází přesně podle plánu, drazí, a my jsme to řekli už dříve a mnozí z vás to začínají pozorovat a cítit. Je možné, že Země a Sluneční soustava se pohybují do jiného druhu prostoru s energií, kterou jste dosud neviděli a která je naplánována, na trati, vhodně a se záměrem načasována pro případ, že projdete milníkem roku 2012 – potřebovali jste to. A vy jste tady a přesně tak to je. Přemýšlíte jinak.

Jaká je ta nejlineárnější, nezadržitelná síla, která je stejná jako nejtěžší věc, kterou je třeba změnit? A vy asi řeknete: „No, soudě podle toho, co jsme viděli, to musí být náboženství na této planetě. Zdroje těchto starých systémů víry se nikdy nezměnily a to vytváří problém za problémem, protože tu není žádná ochota ke změně.“ Ale ono se to mění! (Pousmání.) Začnete to pozorovat, drazí, takřka ve všech těch krabicích, které nazýváte náboženství, ale jednou z největších změn je papež.

Říkali jsme vám o tom a oslavovali jsme to ještě před tím, než k tomu došlo. Říkali jsme vám, že budete mít nového papeže. Říkali jsme vám, co bude dělat. V té době jste se domnívali, že starý papež zemře. Jaká to změna paradigmatu! Tomu se říká „divoká karta“. Divoká karta znamená, že se stane něco, co nikdo nečekal – něco, co by se podle zažitého modelu nemělo stát. Představte si dva žijící papeže! Dokonce i Vatikán je z toho zmaten. (Smích.) Proti všem předpokladům jeden z nich rezignoval. Nerezignoval, aby zemřel, drazí, jistě jste si všimli, že je stále tady. A nový papež se ujal funkce, a navzdory všem pravděpodobnostem je z Jižní Ameriky. A navzdory všem předpokladům začal mluvit jinak než jakýkoli papež před ním. Protože ví, že aby zachránil svou církev, musí je přimět, aby začali myslet jinak. Musí nastat posun ve vědomí uvnitř církve, aby církev mohla nadále existovat. Ve skutečnosti je ohrožena víc, než tušíte. A bude více takových jako on, kteří budou chápat tyto věci. Je to způsob, který bychom nazvali duševní (mentální) postoj lidstva.

Máte na dosah věci, které jste nikdy předtím na dosah neměli. Většina planety právě teď chce mír na Zemi; jen menšinu to nezajímá. Za chvíli o tom budeme mluvit více.

Kde jste vy v tomto okamžiku? Jste v roce DVA, už jsme vám to říkali dříve, drazí, že tato nová energie se měří od roku 2014. Rok 2013 se nepočítal. Byli jste příliš zaneprázdněni svou vlastní rekalibrací. 2014 byl rokem JEDNA. Toto je rok DVA. Jak si vedete? Mluvili jste někdy nedávno s dvouletým dítětem? (Smích.) Jak si vedete? Jste na začátku a vedete si dobře.

Jaké jsou zásadní záležitosti, kterými procházíte? Strach – to je první věc. A zvládáte ho dobře. Navzdory všemu vidíte, co je před vámi a začínáte si uvědomovat a poznávat, že to je důvod, proč jste naživu. Staré duše, to je to, na co jste čekaly. A přestože může být hodně těžké tím procházet, konečně je to tady! Takže jak to využijete? Jak to poznáte? A co to znamená? Můžu vám všem něco říci? V tomto okamžiku historie vaší planety – uvolněte se.

Postupem času začnou být tyto věci jasné. Součást duševního přenastavení neboli evoluce vědomí všech lidí na Zemi znamená, že začnou chtít, aby jejich spiritualita dávala smysl, místo aby se jen slepě řídili pravidly svých rodičů. Bude to muset dávat smysl. Uvidíte odhalení velkých duchovních skupin. Uvidíte ty, kteří tvoří rozdíl, a budou to dělat novým způsobem. Uvidíte probuzení dokonce i v rámci církve – všech církví – až uvidí, že se jejich základna (počet členů) zmenšuje, protože to nedává smysl. A tehdy začnou věci měnit. Jiní prožijí obrodu. Rozdíl bude v tomto: sledujte, jak dochází k nárůstu u soucitného duchovního systému. Pokud zjevně zahrnuje soucit a lásku, bude na vzestupu. Nedělejte tu chybu, abyste ho spojovali s mistrem nebo někým z minulosti – o tom nemluvím. Pokud je tam soucit a láska, bude to znamenat růst. To je nové paradigma – kde není soucit a láska, ale zřejmě je tam něco jiného, to bude na ústupu. Je to prosté. Sledujte to. Uvidíte to. To je posun v myšlení.

Fyzickyjak si vedete? Drazí, fyzické tělo lidské bytosti bude procházet obrozením v uvědomění. Dovolte, abych vám to řekl srozumitelněji. Lidské bytosti začnou dbát více na to, co jedí, co dávají svému tělu a začnou si uvědomovat, že to, co bylo nazýváno alternativní medicínou, nemusí být alternativou. Místo toho to může být prostě další možnost, která funguje. Začněte si toho všímat, protože to může být blíže hlavnímu proudu, než si myslíte.

Drazí, o věcech, které se dějí a jsou právě teď objevovány, jsme vám řekli už dříve. Začínáte se posouvat do nového modelu léčení, který bude zahrnovat více druhů energií než chemii. Tak se na to podívejte; uvidíte fungovat energii ne New Age způsobem, jak to nazýváte, ale jako energetickou léčbu – to znamená léčení a léčebné prostředky, které zahrnují fyziku ve stejné míře jako chemii. Někdy budou pracovat společně, blíží se to; v určitém smyslu už je to tady. Je to nové. Takže fyzicky pro vás – jak pro lidskou rasu, tak pro pracovníka světla: začnete reagovat odlišně na tato léčení.

Je toho víc. Pro staré duše: budete mít více povědomí o tom, jak zůstat na této planetě déle. Slyšeli jste? (Úsměv.) To může mnohým připadat nefér. Proč by nějaká skupina lidí měla mít lepší uvědomění než jiní? A řeknu vám znovu, že je to stejné jako ve škole – žáci, kteří tam jsou devět let místo dvou, umí víc, jsou schopni najít správný směr uvnitř systému lépe než jiní, protože jsou tady déle. Proto se, drazí, začnete probouzet a vidět věci, které jiní neuvidí. Před mnoha lety (a je to už 15 let) jsem vám dal channeling, který říkal, že přijde čas, kdy síla vědomí rozhodne o tom, jak se člověk uzdraví – místo síly jejich chemie. A je to tady.

A o tom vám chceme říci, protože to je jiné. Můj partner s vámi dnes začal mluvit o některých nových věcech, které lidé začínají lidé přijímat. V tomto procesu má mnohé co dělat s vědomím, s fyzikou vědomí, i s energií planety, které odporují novým chemickým vynálezům. To je způsob, jakým to chodí. Uvidíte toho více a více. Ale stará duše si toho bude vědoma více a rychleji. Buďte ostražití. Protože je to před vámi, drazí – a vy to uvidíte a jiní ne.

Dovolte synchronicitě, aby vám přivedla do cesty věci, které vás udrží déle naživu. Fyzické tělo člověka se začíná vyvíjet skrze DNA a v tomto procesu je to právě stará duše, která z toho bude mít užitek jako první. Jste tady déle, zažili jste více, váš akášický záznam je silnější a přímo křičí, že to je přesně to, na co jste čekali. Jste tady přesně načas. Bude toho víc.

Třetí je spiritualita. Teď nemluvíme o spiritualitě v této místnosti nebo u těch, kteří poslouchají, mluvíme o Zemi obecně. Říkali jsme vám, že přijde den, drazí, kdy tohle přijde a je to tady. Uvědomujete si, co se děje? Vy totiž ve skutečnosti bojujete s dualitou. Poprvé v dějinách je na této planetě válka tmy proti světlu, ne země proti zemi. Vidíte to? Říkali jsme vám, že se to blíží, řekli jsme, že bude existovat organizace temnoty – jedinců, kteří budou usilovat o to, aby věci zůstaly tak jak jsou. Pod maskou duchovního systému budou vytvářet temnotu a zastrašovat vás – a to se teď děje. Řekli jsme vám také, že ten strach, který vytvářejí, vás může zastavit, pokud to dovolíte. To je vše, co mají. Vedete si dobře, neboť to vidíte tak, jak to je. Někteří mají skutečně strach; ale stará duše to už kdysi viděla, a také ví, že jí to nemůže ublížit. Neboť světlo nakonec zvítězí.

To, co probíhá právě teď, je velmi zajímavé, dovolte, abych vám to vykreslil. Nepřipadá vám zajímavé, že se taková síla může shromáždit tak rychle a přesunout se do tolika oblastí, a vlády s tím nic nedělají? To protože se díváte na paradigma, které je všechny zaskočilo. Jsou zvyklí bojovat proti jazykům, zemím a ideologiím – ne proti tomu, co je temné. Dělá jim potíže dokonce se shodnout na tom, že to je problém, protože si myslí, že to pomine, ale to se nestane. Bude se to zhoršovat, než se to nakonec zlepší. Přijde bod zvratu, kdy jim to konečně dojde a spojí se dohromady – bude to vědomí planety proti několika. Nebudou mít šanci.

Ale ne hned. To, co v této době můžete sledovat v TV, slouží jako důkaz, že jsou tato slova přesná a pravdivá; vaše vlády nikdy nic podobného neviděly. Proto mají sklon to přehlížet. Mají sklon říkat, že to přejde, že je to přechodný výstřelek, plácnutí do vody. Ale není. Je to nové. Je to nejtemnější věc, jakou si umíte představit a je schopna rekrutovat odkudkoli; neboť temnota je kdekoli, kam chcete pohlédnout. Drazí, se svobodnou volbou máte ty, kteří myslí tímto způsobem – kdekoli a v jakémkoli společenském postavení. Bez ohledu na světlo. Mohou být na místě, které je duchovně osvícené, a přesto, a nemusí to ani vědět, myslí v temnotě. To je výzva dualitybudou přitahováni temnotou. Této skupině nebude činit potíže stahovat rekruty z nejpodivnějších míst, dokonce i z církve. Temnota bude přitahovat sama sebe, neboť temnota kolem sebe nemá ráda světlo.

Takže znovu opakujeme: světlo je aktivní, tma nikoli. Proto světlo převládne, pokud se rozsvítí. Zatím není rozsvícené. Ale bude. Nezaměřujte se příliš na to, co vidíte v budoucnosti. Znovu opakuji: to vše je podle plánu. Mohu vám říci, aniž bych cokoli prozradil, že vaši rodiče, kteří vás oseli a kteří si říkají Plejáďané, prožili to samé. Každá planeta svobodné volby, která překročí ten mezník, kdy přechází do statutu absolventa, má přesně stejný problém. Bitvu se starými způsoby, bitvu s temnotou. Není to očividné, když to sledujete? Temnota a světlo. Vidíte soucit a lásku a vidíte její nepřítomnost. Je to stále zřetelnější, že? To protože se vyvíjíte. Byla doba, kdy to lidé nevidělia teď to vidíte velice jasně.

Nakonec je zde toto: přichází divoká karta. Vše, co vidíme – tedy potenciály planety z celkového pohledu – nás vede k tomu, abychom řekli toto: divoká karta není špatná karta. O nic víc, než byla ta poslední, která přivodila pád Sovětského svazu. Divoká karta může být ve skutečnosti něčím, co nikdo podle starého modelu neočekáváněco, o čem nikdo nevěděl, že to tu je. Má to co do činění s vynálezy. Můžou se začít objevovat některé vskutku neobvyklé. Nejsou v plánu. Ale když to tak vezmete, to nebyl žádný z těch, které jste dostali. Dovolte, abych to doložil. A vy mě sledujte a spojujte body.

Drazí, ty největší vynálezy, které lidstvo dostalo, vám byly předány ve chvíli, kdy jste je potřebovali. Možná řeknete, že vynálezy postupují kupředu logickým způsobem – když objevíte jednu technologii, tak vede k další a další. V zásadě byste měli pravdu; ale ne s divokými kartami. Jednou z posledních divokých karet, které jste obdrželi a na které jste byli připraveni, bylo létání. Vidíte to už více než sto let, že? A přece – lidé pouštějí draky už tisíce let. Pozorují ptáky po celou dobu jejich existence. Vzhlížejí k obloze a říkají si: „Kéž bych uměl létat.“ A přece něco tak snadného jak to znáte teď – létání – bylo tak neskutečné. A pak jste to najednou dostali.

Nárokujete si to jako Američané… američtí vynálezci vám dali letadlo – dva výrobci kola vymysleli něco, na co nepřišel nikdo během celých dějiny před nimi! Avšak porazili jste Francouze o pouhé dva týdny! Ti všichni na tom pracovali zároveň.

Drazí, vynálezy jsou předávány této planetě, jakmile je na ně vědomí připraveno. Stejné to bylo s rádiem. Také vám bylo dáno, když jste ho potřebovali. Nebylo to jen přirozené rozšíření jiného vynálezu. To samé platí pro Teslův střídavý proud. Nikdo by na to nemohl nikdy přijít, dokud nepřišel mistr, který měl tyto znalosti už před svým příchodem. Mimochodem, když se podíváte na jeho život, má toho mnohem víc, co vám může dát. A nic z toho nezapadlo. Když vidíte něco takového, musíte vědět, že vynálezy jsou něco, co obdržíte ve chvíli, kdy to potřebujete.

A přicházejí další. Vlastně budou tři. Nemůžu vám říct kdy, jak nebo kde. Řeknu vám jen to, že jste tu přesně načas pro další fázi, další divokou kartu, na kterou se můžete těšit. A bude to dobrá karta, drazí, stejně jako ty předtím. A je na čase. Až to uvidíte, poznáte to. Navzdory všem očekáváním poznáte, že to je jiné. Bude to zásadní. (Úsměv)

Drazí, je nám potěšením dávat vám všechny tyto informace v tento den. Tady jste – všechny planety byly přesně tam, kde jste nyní vy. Není to žádné překvapení. Z našeho pohledu není v roce dva žádné překvapení. Dospívání, rozeznávání nových energií, zbavování se tyranů, růst…

Mír na Zemi? Je zaručený, pokud budete pokračovat. Mír na Zemi bude nezbytný pro některé vynálezy – to proto, abyste je nezneužili pro výrobu zbraní. Blíží se to. Mír na Zemi není konec, je to začátek. U Plejáďanů to bylo stejné. Mír přichází s vědomím, které obsahuje moudrost. Je to součást nového člověka.

Takže, abych to shrnul: kde jste? Objevujete soucit na Zemi. Staré duše se probouzejí do nových energií – temnota s vámi bojuje, protože se vás bojí. Vaše zprávy a vaše média jsou staré energie a vy to víte. Přicházejí nové druhy zpráv a médií, na která se můžete obracet, a která jsou vyvážená – přinášejí programy, které chcete sledovat, místo těch, která jsou vám vnucována. Všechny tyto věci jsou před vámi. Osobně, fyzicky a duševně, drazí, jste v roce dva.

Můžu vám říci toto: jste nezměrně milováni. Chceme, abyste zůstali. Nechceme, abyste byli frustrovaní. Pokud procházíte rekalibrací, poslouchejte toto: všechny tyto věci nic neznamenají. Je to pro vás tak tvrdé. Vydržte. A vězte, že existuje část, která ví, čím procházíte. Která vás drží za ruku a říká vám „vydrž“ – je zde láska, je zde soucit. Má to smysl. Zvládnete to.

Jsou to dobré zprávy. 

A tak to je.

KRYON

Lidské filtry


Tento živý channeling byl přijat v Totowě, New Jersey 27. června 2015 

Tento živý channeling byl upraven [Leem a Kryonem] a doplněn pro lepší porozumění čtenářů. Často se totiž stává, že živý channeling má v sobě energii, kterou psané slovo nenabízí. Užijte si tedy toto rozšířené poselství.

Zdravím vás, drazí, já jsem Kryon z magnetické služby. Je toho tolik k vyřčení, co vám neumím povědět. Neumím to vysvětlit, protože pro to neexistují žádná slova – slova, která by adekvátně vyjadřovala, co k vám cítíme. Skupině za skupinou, jako je ta vaše, vyprávíme o věcech, které jsou důležité pro vás i pro nás, o splynutí mezi námi, o způsobu jakým s vámi soucítíme, o blahopřání, které pro vás máme. Moji drazí, tou převládající věcí uvnitř vás jsme my. Ve vás je Bůh. Navzdory všem ostatním poselstvím od všech ostatních – kohokoliv kdo channeluje, čte, cokoliv – jestliže vám neřekne, že je ve vašem nitru Bůh, pak se vydejte jinou cestou. Příběh stvoření planety říká, že je ve vás Bůh. Mistři, kteří kráčeli po Zemi, říkali, že je ve vás Bůh – každý z nich. To je tématem i dnešního dne. To, o co se snažíte, je spojení. To je možná ten důvod, proč jste přišli na channeling místo na nějaké jiné setkání – naslouchat pokladům Ducha – něčemu, čemu byste měli porozumět… a to je láska.

LIDSKÝ FILTR

Můj partner v těchto chvílích ustupuje stranou. My tomu říkáme, že „odstraňuje své filtry“ – a o tom chci dnes večer mluvit, protože, moji drazí, jestli je něco, co vám a mně brání, abychom se spolu spojili v jedno a spatřili světlo Ducha ve vašem srdci, pak jsou to vaše filtry. Chci mluvit o tom, co to je, proč jsou takové, jaké jsou, a potom také o tom, proč je můj partner dokázal zeslabit. Děláme to z jednoho prostého důvodu. Z naší strany existuje nepřekonatelná touha po spojení s vámi. Co si myslíte o Bohu? Co vám bylo řečeno? Řekli vám, že je to určitý druh soudícího rodiče? Někdo, kdo na vás sešle zlo, bude vás zraňovat, bude vám ubližovat, škodit nebo způsobovat trápení? Vidíte v tom ten lidský pohled na věc? Rozumíte tomu, že je to jen jakási kopie rodičovství, špatného rodičovství? To není Bůh, je to to nejlepší, co si umíte představit jako Boha se svým filtrem. A ten filtr je to, co máte a je to lidské – tento filtr však vztahujete na vše, ale to pak nejsme my. Pocházíte z Tvořivého Zdroje a jste stvořeni k obrazu Stvořitele a tento obraz je jakousi metaforou pro lásku. Úplně každý člověk dokáže milovat, úplně každý. Dokonce i ti, o kterých jste řekli, že je to u nich nemožné – podívejte se, kdo to je, podívejte se, co dokázali – říkám vám, že každý z vás je stvořen přesně stejně tímto způsobem. Máte na výběr jít po hlavní silnici k Bohu, nebo ne. To je dualita, která přežívá v každém z vás. Vstupovat do temných míst, mluvit o temných věcech, nebo v sobě vidět Stvořitele.  Světlo vždy bylo takové a lidé se začínají měnit.

Chci mluvit o vašich filtrech. Jestliže tu sedíte a máte problém uvěřit, že jsou skutečné, tak toto vám vysvětlí, proč to tak je. Jestliže věříte, že jsou skutečné, ale máte problém uvěřit jiným věcem, o kterých mluvím, vysvětlím vám proč. Nejde o žádné posuzování, zda je to tak ve vašem případě, drahé lidské bytosti. Je to pouhý úžas nad tím, že jste s tím, co máte, došli tak daleko. To, co nazýváme filtry, je životní zkušenost. Rozdělím to do pěti dílů, oblastí či kategorií. Týká se to všeho výše uvedeného, protože jde o koncepty. A jejich čísla nepoužívám naprázdno, protože všechna jsou metaforami něčeho jiného. Vyhledejte si číslovku pět v numerologii, třeba i v té nejjednodušší, a zjistíte, proč jsem zvolil pětku. Existují důvody za důvody, a když k vám mluvíme, chci, abyste věděli a chápali, že to přichází z Centrálního Zdroje – zdroj lásky k vám právě teď natahuje ruku a říká, že vás tak moc milujeme a můžeme diskutovat a mluvit tak moc, že vám tak moc rozumíme.


FILTR JEDNA - DOSPÍVÁNÍ

Tím prvním filtrem je to, co nazveme dospíváním. Je to váš sociální filtr. Když jste vyrůstali ve vaší společnosti, naučili jste se o ní skoro vše. V procesu bytí člověkem a dospívání z malého do velkého, jste dostali lekce o tom, čemu máte věřit, čemu nevěřit, jak přežít, jak druzí nepřežili, na co si dávat pozor, na co být opatrný. Naučili jste se, co vás dělá šťastnými a smutnými, rozvinuli jste něco, čemu se říká sociální osobnost. Učili jste se o jiných lidských bytostech. V závislosti na tom, kým jste byli, kde jste se narodili a co dělali vaši rodiče, přišli jste a stali jste se někým, kdo je důvěřivý nebo nedůvěřivý, kdo se ptá na všechno nebo na nic. To všechno je jakýsi filtr. Teď nám dovolte, abychom předali definici tohoto filtru. Jestliže se díváte na něco, co je čisté – může to být bílé světlo, to nejčistší světlo, jaké si dovedete představit – tak cokoliv před něj položíte, to pak bude umenšené, změněné, takže se to čisté stalo filtrem. Dospívání je filtr, který vás určitým způsobem utváří jako lidskou bytost. A tento specifický způsob je to, čím se zabýváte celý svůj život. Většina z vás je s tím teď naprosto spokojená. Jste to vy; je to vaše lidská přirozenost. Je to také ve 3D. Dospívání je pro vás pro tuto chvíli na této planetě kompletně a naprosto třídimenzionální a v  módu přežívání a vy zde sedíte a naopak posloucháte multidimenzionální poselství naplněné světlem. Jak zacházíte s tím filtrem? Protože tento filtr, se kterým jste vyrůstali, vám nutně neřekne, zda je něco přesné, uvěřitelné nebo skutečné. Někteří z vás se jím museli zabývat, změnit ho, ale vy jste stále vy. To je jeden z největších filtrů, jaký lidská bytost má, ten nejvíce srozumitelný filtr. Moji drazí, setkali jste se někdy s někým z jiné země, která se tak liší od té vaší, že je jeho filtr jiný? Filtr, který používají při jídle, je jiný. Věci, které mají, a které považují za známku vkusu, jsou jiné. Mohli byste dělat věci, které by je urážely, a oni by tím byli šokováni, a pro vás je to přitom normální. Vidíte, že jejich filtr je jiný než váš, a tak každý tento jednotlivý filtr, který byste nazvali sociální nebo dospívání, je unikátní. A tady je něco, co spojuje to vše dohromady a my o tom budeme mluvit za chvíli. Je jedním z pěti. Zabarvuje to, co vidíte, čemu věříte, a co vám druzí řekli, abyste tomu věřili. Je to silné. Jestliže to někdo chce změnit, je to hrozné. A je to vhodné. Číslo jedna.

FILTR DVA - DUCHOVNÍ

Číslo dvě je pohyblivé. Je to duchovní filtr. Co vám říkali o Bohu? Kdo je to Bůh? Jak jste se dostali k Bohu? Dokážete mluvit s Bohem? Co je to Bůh? Věříte v Boha? Je možné, že existuje nějaký Stvořitel vesmíru, který vás zná jménem? Některým z vás bylo řečeno, že Stvořitel Vesmíru je tam venku, aby vás trestal, pokud během svého života nenajdete cosi skrytého. Každý bude navždy stejně potrestán. Je toto váš Bůh? Mění se a filtr se pohybuje spolu s tím, jak někteří z vás potom přijímají nebo popírají to, co jste byli druhými naučeni. Někdy je tento filtr součástí filtru prvního, protože je to součást dospívání. Vaši rodiče vás vezmou do kostela nebo na nějaký duchovní podnik, a vy to přijmete za vlastní, protože je to jejich. Jestliže se to líbí dospělým, musí to tudíž být v pořádku až do té doby než zjistíte, že existuje něco lepšího nebo logičtějšího. Duchovní filtry jsou často jedinečné pro náboženská vyznání. A co to vaše? Váš duchovní filtr je naplněn vaší minulostí, tím, co jste udělali, co jste viděli, co jste si uvědomili… změnami, které jste provedli, které vám umožnily sedět zde a přesto mít nějaký filtr. Co jste se naučili v metafyzice, že je správné a nesprávné? Moji drazí, lidská mysl je úžasná v zaškatulkování všeho a vy to tak svým vlastním způsobem děláte i s Bohem. Musíte nastavit hranice víry, jak říkáte. Někteří z vás tiše sedí a jsou zvědaví, zda přenos, který vám teď dávám s použitím slov, přichází od muže nebo z druhé strany závoje. A pokud přichází z druhé strany závoje, je naprosto přesný, nebo je jím filtrován [Lee Carrollem]? To je váš posuzující filtr. Váš duchovní filtr je pro vás důležitý – ne v dospívání, ale v životě, protože jak se díváte na Stvořitele, to utváří průběh vašeho života a to, co děláte. Jste bázliví? Jste radostní? Věříte, že s koncem života vzniká jiný život nebo trest nebo souzení? Pro mnohé to je silný filtr, pro některé žádný, ale přesto je to stále filtr. Jestliže nevěříte ve Tvořivý Zdroj, váš filtr jej nepřipustí, jestliže ho uvidíte. Je to filtr. To je číslo dvě.

Jestliže spojíte filtry dohromady, potom vytvoří něco, co se snažíte vidět trochu složitěji. Každý filtr kalí světlo, které byste rádi viděli jako čisté, každý. Kdybych vám dal nějaký scénář, který jste nikdy před tím neviděli, který jste neměli, když jste dospívali a je mimo běžné hranice vaší duchovnosti, co udělají tyto dva filtry? Budou na místě, pevně na místě – budete se jich držet oběma rukama, abyste nebyli překvapeni. To je lidská povaha, chránící svůj filtr. Je to součást toho, čeho myslíte – vaší mysli – a já vám za chvíli povím proč.


ČÍSLO TŘI - POHLAVÍ

Ten další, třetí, věřte si tomu nebo ne, je velmi důležitý. Je to filtr vašeho pohlaví. Každý z vás se chová určitým způsobem, jedná určitým způsobem v určité společnosti, podle toho, kdo jste a jakého jste pohlaví. Co vám, ženy, říkala vaše matka o tom, jaká má žena být? Buď jste to oceňovaly a dělaly jste to nebo jste rebelovaly a nedělaly to, ale mělo to na vás vliv. A to, jestli jste dáma nebo ne, závisí na pozici filtru, ale vy si ho jste stále vědoma a jednáte určitým způsobem jako žena. Pro muže platí totéž. Co vám říkal váš otec, že dělá pravý muž? A jsou tací, kteří by odpověděli, že pravý muž je ten, který nikdy neustoupí ve sporu nebo že má se všemi soucit. Dva odlišné druhy instrukcí, dva různé filtry, které vám poví, co jste jako muž. Filtr pohlaví je silný. Definuje vás vůči jinému pohlaví. Máte kamarádský vztah se stejným pohlavím, protože vám byly řečeny stejné věci a vy se cítíte uvolněně. Možná se cítíte nepohodlně, když jste spolu s těmi, kteří nejsou stejného pohlaví jako vy. A když jste, tak váš filtr běží na nejvyšší obrátky. Řeší skládačku, protože vy nejste to pohlaví. Je silný. Co ho vynáší na světlo, můžete se ptát. Co má vaše pohlaví společného s pohledem na čisté, bílé světlo, na Tvořivý Zdroj? Copak byste to potom interpretovali odlišně jako muž nebo žena? A odpověď zní ano, opravdu byste to udělali! Mužský pohlavní filtr bude méně přijímající ve srovnání s jemným ženským pohlavním filtrem. A Tvořivý Zdroj všech věcí je ten nejjemnější, nejlaskavější a snadno milující. Snadno znamená, že plyne, nemusíte po něm chňapnout, nemusíte o něj prosit, nemusíte tlačit, plyne do vás, jestliže mu to dovolíte. Někdy mužský filtr řekne ne. Předtím to muselo být jiné. Muž, na kterého se díváte [Lee Carroll] byl tvrdý oříšek, protože měl mužský filtr, který říkal: „Nebudu plakat podle vás. Nebudu brečet.“ A my jsme mu ukázali, jak je jiný. Ukázali jsme mu, že plakat může i radostí z nalezení pravdy a když si to uvědomil, pak vše, co mu říkal jeho otec o tom, co se stane, když muž pláče, zmizelo oknem a on si uvědomil svůj filtr. Ale ten filtr pohlaví byl v jeho případě jedním z nejtěžších.

Ženy, vy máte své vlastní problémy, když dojde na filtr pohlaví a jedním z nich, věřte tomu nebo ne, je to,  že Bůh je vždy nebo se zdá být mužem. To je filtr, ze kterého se musíte vymanit. Jak se cítíte, když vstoupíte do nějaké organizované náboženské struktury, kde jsou všichni muži a vy se ze svých nejhlubších myšlenek zpovídáte muži, kterému se říká „otče“? To je filtr. Řekly byste totéž při zpovědi ženě? Ještě lépe – co kdyby neexistoval žádný prostředník a hovořili byste přímo k Duchu? Filtr je aktivní, když o Bohu mluvíte s nějakým člověkem, ale ne když mluvíte s Bohem o Bohu. To je filtr. To bylo číslo tři.

ČÍSLO ČTYŘI - LOGIKA

Je těžké poznat, který je ten nejdůležitější – záleží na tom, kdo jste, jak jste byli vychováni a jaké jsou vaše přirozené životní sklony. Zde je však jeden, který má každý z vás (ale někteří silný a někteří slabý) a ten se nazývá logický filtr. Musí vám to dávat smysl – i těm z vás, kteří se nepokládají za vědce ani logiky. Musí vám to dávat smysl, abyste se něčeho zúčastnili. V každém rozhodnutí je skryta logika založená na přežití. V některých rozhodnutích je logika založená na ostatních filtrech. Logický filtr je na samém vrcholu, zvažuje všechny ty, co jsou pod ním, a dělá rozhodnutí o reálnosti a nereálnosti založená na běžné logice. Váš logický filtr je omezený. Logiku můžete posoudit pouze pomocí logiky, která vám připadá logická. Jestliže jste něco nikdy neviděli, nemůžete posoudit, zda to je nebo není logické, protože nemáte žádnou zkušenost, abyste ji dali na hromadu výpočtů, ale je to stále jen filtr. Může to být filtr logiky kladoucí odpor, ale stále existuje. Logický filtr chce posuzovat zdravým rozumem to, co máte před sebou. Pokud se vám někdo snaží něco prodat, například Brooklynský most, váš logický filtr se mu vysměje do obličeje, protože vy to víte lépe. On ho nevlastní a vy si ho stejně nemůžete dovolit. To je váš logický filtr. Snadno to odmítnete a pak jdete dál. Muž sedí na své židli a channeluje, a co dělá váš logický filtr? Mnozí to kompletně vyloučí, automaticky, jako kdybych vám nabídl Brooklynský most. „To není možné, není to v mezích proveditelnosti.“ Je to něco velkého založeného na vašich instinktech přežití. Co uděláte se svým logickým filtrem, když channeluji? Sedí na vrcholu všech ostatních. To je číslo čtyři. Do jaké temnoty se to světlo dostává, že znamená konec filtrů? Teď jsou čtyři spojené dohromady a ovlivňují se navzájem a to jsem ještě neskončil.

FILTR PĚT - PROFESIONÁLNÍ

Číslo pět nemáte všichni, ale mnozí z vás ano – a mají ho všichni profesionálové, protože se mu říká profesionální filtr. Co jste se naučili? Co jste se naučili o realitě fyziky, přírodních věd, chemie, matematiky, historie, antropologie, biologie? Máte např. doktorát z medicíny? Jste nasáknuti zákony a víte, jak svět funguje a jaká jsou jeho pravidla? Jaká je vaše profese, že se stala filtrem, který se staví do cesty světlu Stvořitele, protože všechno, co jste se naučili, musí být odloženo stranou, aby se to stalo skutečným. Profesní filtr funguje velmi, velmi dobře spolu s tím prvním, zvaným dospívání. A důvodem je to, že nechcete být za hlupáka. Hlupák nepřežije. Hlupák je uštván těmi kolem něj a vypuzen. Vy nechcete být hlupákem. První filtr dospívání a sociálního chování vstupuje do hry v posledním filtru profesionality, protože když jste se něco určitým způsobem naučili a jen na okamžik si myslíte, že je to vše skutečné, vrátíte se k tomu, co si lidé budou o vás myslet ve filtru, kterým je dospívání. Je to tam. Je to komplexní. Jste-li fyzik a já vám řeknu: „Mýlíte se, vaše zákony Vesmíru nejsou kompletní,“ něco ve vás, i když sedíte teď na tomto setkání, sebou škubne, protože jsme právě řekli, že se mýlíte a vy jste strávili celý svůj život tím, že se snažíte dělat to nejlepší, abyste všechno vypočítali. Nemáme to srdce říci vám, jak moc se mýlíte a jen objevy to ukážou, a to bude v pořádku. Můžete mít nějaký objev, který vyloží na stůl vše, co jste se naučili, a začnete znovu a budete to oslavovat, zejména tehdy, jste-li součástí badatelského týmu. To je filtr, který můžete automaticky přepsat sami. Ale kdybych ho přepsal já, bude to jiné. To je filtr. Teď máte číslo pět.

Představte si, že se díváte na jasné světlo Tvořivého Zdroje s fyzikou, o které nic nevíte, s duchovností, kterou nechápete, s hloubkou a integritou a obratností, které si ani nedokážete představit, a s láskou ke své duši. Položte všech pět filtrů před sebe a budete se ptát, jestli jimi projde vůbec nějaké světlo. Ukázal jsem vám, co lidská bytost má, pokud nic neudělá?

PROČ JSOU FILTRY TAK SILNÉ

A teď vám povím, proč jsou důležité. Každý jednotlivý filtr, který máte – od dospívání až po profesionální filtr člověka studujícího vědy či cokoliv jiného – vám byl dán lidskou bytostí, které věříte. Někdy to je jeden z rodičů, bratr či sestra, kteří vás učí, jak žít. Jsou vašimi mentory. Vy jste tvárná hlína, jste formováni a milujete je. A pokud je na té cestě někdo, kdo vám tvrdí něco jiného než oni, pokládáte to za urážku toho, koho milujete a kdo už možná není mezi vámi. Chápete tu emoci změny? Váš filtr je zabetonován láskou a obdivem k těm kolem vás, kteří vás učili a dali vám tím to nejlepší, co mohli. Jaký je to protimluv, že je filtr zabetonován láskou těch, kteří vám dali něco, co musíte odložit kvůli lásce Boha. Kdybyste jen věděli, že oni všichni byli spojeni dohromady, a že existovala souhra v systému vyřazování filtrů, abyste mohli spatřit světlo tak dokonalé a přesto všechny pracují společně. Věřili byste tomu? Někteří z vás to dělají. Možná, že tomu rozumí. Snad tomu rozumí i posluchači, protože toto je poselství pro vás.

Můj partner měl silné filtry. Jako inženýr se naučil věci určitým způsobem – profesionálně. A když vyrůstal, dostal silný duchovní filtr, protože byl vychováván v organizovaném náboženství. Zdi musely padnout, a přece ho to učil milující zdroj a on si myslel, že to tak je správně. Co vy děláte s takovým filtrem? Jak ho potom dokážete odložit, byť i jen na okamžik? Co děláte? Chci vám sdělit, co objevil, a chci, abyste poslouchali. Někteří z vás tomu budou rozumět a přijmou to a někteří ne. Nezáleží na tom, co vás učili, moji drazí, opravdu ne. Mnozí z lidí, kteří vás to učili, ať už to byli vaši rodiče, přátelé, učitelé nebo vaši milovaní, už odešli a já po vás chci, abyste poznali, co dělají právě teď. Jsou přímo zde, v této místnosti, dívají se na vás, a sdělují vám, že je toho více než věděli oni. Je v tom více, než mohli oni kdy poznat. Dělali, co mohli, ale poslouchejte, protože vám chtějí předat nové filtry. Pravda je taková, jaká je – z opačné strany závoje od těch, kteří odešli a předali vám, co jste dostali. Setkání a spojení energií, které učiní filtr průsvitným, dokonce i na okamžik, abyste spatřili světlo a pochopení, je láska. Když můj partner seděl na té židli poprvé, neřekli jsme nic. Neslyšel hlasy. Nebyl žádný channeling. Nejradši by utekl. My jsme mu předali lásku a on plakal. To byl velký posun. Ten první logický filtr byl kompletně a naprosto rozpuštěn skrze lásku.

Všechno, o čem si myslel, že to není možné – to, že seděl na židli a myslel na spojení s opačnou stranou závoje, bylo proti všemu, co ho naučili v jeho náboženské krabici… a v mžiku se to rozplynulo, když jej ovinuly naše ruce a on plakal a cítil se dobře, i když byl překvapen, šokován, dokonce svým způsobem rozzloben, protože ztratil kontrolu. Dostal další filtr jménem kontrola; ten je jen jeho. A on to udělal znovu. Sedal si na tu židli zas a znova. Sedí na ní i nyní a stejnou lásku, kterou cítil tehdy, cítí i nyní. Není právě teď s vámi, poslouchá někde jinde. Je na místě, které jsme popsali dříve, a které je velice nádherné. Je připoután, takže nemůže jít ke světlu. To vám dává představu toho, kde je. To je to, co jsme mu ukázali, když seděl na židli – kdo je, světlo Boha v jeho nitru – a náhle se ty filtry staly průsvitnými a nezáleželo na tom, co byl učen. Spatřil celkový obraz.

Lidské bytosti potřebují nějaký časový rámec, kde by si mohly léčit filtry, dělat je průsvitnými, přerovnávat je, a přepisovat je neustálým opakováním, možná tak, jak to dělal on na té židli. Je obtížné vzít filtr dospívání a okamžitě ho změnit – přepsat vše, co znáte. Tak to nefunguje. Probíhá to postupně. Každý z vás v této místnosti a mezi posluchači má svou vlastní sadu filtrů, které se postupně přepíší, bude-li to vaše volba. Ty filtry jsou interaktivní. Jeden ovlivňuje druhý, a jakmile jste připraveni jeden přepsat, například ten logický, pak ten duchovní i ty ostatní začnete lépe chápat. Může se to změnit, a jestliže se to změní, tak to možná nebylo úplně správné.

FILTR LÁSKY

Chci vám povědět o jednom velkém filtru – filtru lásky. Začínáte z toho mít dojem soucitu, když začínáte chápat, že ti, kteří vás naučili, co věděli, vám dali to nejlepší, co mohli, a když poznáte něco víc než oni, nedělá je to špatnými. Ve skutečnosti oslavují skutečnost, že jste to pochopili lépe než oni. Ať už to byl učitel ve škole, kdo vám předal přírodní vědy, které byly překonány vyšší vědou, nebo vám farář v kostele představil Boží lásku, anebo vám vaše matka a otec říkali, jak věci jsou a vy jste se to naučili jinak. Souhrnný filtr lásky vám umožňuje mít s nimi soucit. Nemáte pocit, že je urážíte, abyste se posunuli kupředu. Tomu se říká moudrost. Filtry se pomalu samy vyčistí. Někdy se budou čistit více než jindy. Když meditujete nebo když jste tady ve skupině, kde s vámi pracují ostatní a já jsem zde v tomto stavu, filtr se otevře a vy budete tak překvapeni, že vám bude chvíli trvat, než se vzpamatujete. Čím více s nimi pracujete, čím více na ně na všechny používáte zdravý rozum Boha a čím více prosíte o čistotu a soudnost, tím se stanou čistějšími. A když jste pak čistí, stále máte svou osobnost, ale není stejná, jako ta, když jste dospívali. Je taková, jakou jste si nyní s moudrostí zvolili.

Pohlaví, které máte, mužské nebo ženské, není tím, co vám bylo řečeno, že by mělo být, ale bere na sebe svůj vlastní život, jaký si zvolíte – co má dělat a jak má vypadat žena nebo jaký je muž, který má rád sám sebe. Není to tím, co vám říkali rodiče, ale co jste si řekli vy při spojení se zdrojem lásky. Vy tvoříte filtr, který je na planetě nový. Soucitný člověk, nový člověk. To jste vy. Duchovní filtr je ten, který otevíráte, uvědomujete si a vytváříte úplně sami, ne na základě toho, co vám bylo řečeno. Chystáte se odhodit vše, co vám kdo kdy řekl a tvoříte to po svém – současným duchovním cítěním a událostmi, novou energií na planetě, která zde nebyla, když jste začínali. Profesionálové, bez ohledu na to, co jste se naučili, vaše moudrost říká, že nevíte, co nevíte. Existují lepší způsoby jak dělat věci, než ty, které jste se ve všech vědních oborech naučili, dokonce i v právu – lepší způsoby než znáte, které přicházejí, budou dávat větší smysl vám osobně, vaší zemi, planetě Zemi. Systémy přicházejí. Jednoho dne se budete tlouct do hlavy a říkat: „Proč jsme to tak nedělali dříve? Co jsme si mysleli?“ To protože nevíte, co nevíte. Filtr inteligence se začíná pohybovat spolu s moudrostí – vše bude objímat světlo a ne ho kalit.

Moji drazí, dnes jsme použili mnoho metafor. Předali jsme vám náměty k přemýšlení. Ptám se vás, kde se nalézáte ve scénáři filtru? Co jste neopustili a proč? Proč jste závislí na určitých věcech, když možná ti, kteří vám je dali, jsou tady, ezoterickým způsobem se na vás dívají a říkají: „Poslouchej, je to v pořádku.“ Boží láska je tady. Všechno, co má teď smysl, je vaše spojení s Duchem. To vám dá rozlišovací schopnost, kterou chcete. Přinese vám to delší život, život v míru, automatickou rovnováhu. Skládačka bude vyřešena.

Já jsem Kryon milující lidstvo a vy teď už víte proč. Velkolepí ve všem.

A tak to je.

KRYON

Channeling Mistrů

Tento živý channeling byl přijat Lee Carrollem v Sedoně v Arizoně při tzv. Channelingu mistrů

 6. června 2015 

Před časem Lee oznámil, že Letní světelná konference se bude letos na nějaký čas naposledy konat v Sedoně – na opravdu úžasném místě plném nádherných energií. A zřejmě u té příležitosti se konala i související 3denní událost zvaná Master´s channeling summit. Na www.kryon.com najdete celkem 190 minut (rozdělených do pěti záznamů), které jsou nabité nádhernou energií a láskyplnými slovy od channelujících mistrů – z obou stran závoje J. My zde přinášíme pouze Kryonova slova prostřednictvím Lee Carrolla, kterými však, myslím, vše nádherně shrnul. 

Úvodní minichanneling

Zdravím vás, drazí, já jsem Kryon z magnetické služby. (Dlouhá pauza.)

Dnešní úvodní poselství je krátké.

Došlo k posunu paradigmatu vztahu mezi vámi a Duchem – pro případ, že jste si toho nevšimli. Chci vám říci: všimněte si toho – po celé věky zde byly informace, které vás vedly, pomáhaly vám, umožňovaly vám rozumět a podporovaly vás, zatímco jste se trápili se starou energií. Na konci roku 2012 se pohnulo tolik věcí… Můj partner vám říkal o časových kapslích, které se otevřely přesně podle plánu, aby na tuto planetu vylily to, o čem Bůh chtěl, abyste věděli a viděli – díky pomoci od vzestoupené planety v této galaxii. Máte rodinu všude ve hvězdách. Chci, abyste to slyšeli. Ti, kteří jsou od vás oddělení a se kterými jste se ještě nesetkali a někdy v ně ani nevěříte, jsou součástí Země, součástí magnetické a krystalické mřížkyjsou zde, aby vás urychlili (náš vývoj – pozn. překl.) s pomocí toho, co znali a co objevili – to vše, aby vás udrželi tady, aby vás udrželi zdravé.

Změna vztahu mezi vámi a námi je součástí té podpory. Nejsme tu, abychom vám říkali, jak se prodírat starou energií nebo jak porazit nepřítele zvaného temnota. Místo toho je před vámi něco, čemu říkáme rozvinuté vědomí vzestupu. To slovo má tolik významů a trvá to tak dlouho a vy jste teprve začali… ale zahrnuje to lidské vědomí, které je moudřejší, DNA, která funguje lépe a biologii, která pracuje čistě. Dnes se dozvíte a pochopíte více o této planetě a o léčení. A chci, abyste pečlivě poslouchali, co vám zde budeme říkat. Není to o boji se starým – je to o VÁS zlepšeným způsobem. Duch vás bere za ruku. Je to čas objímání. Je to čas, kdy víte, že laskavá změna je vaše. Náš vztah se změnil z učitele na přítele. Z učitele na přítele. Vlastně více než na přítele – partnera, rodinu, bratra, sestru…

Dojde k odhalením ohledně léčení po celé této planetě. Už to začalo. Jsou to odhalení mnoha velmi odlišných typů – jsou velmi různorodá, protože i vy jste velmi různorodí. Lišíte se svými životy, jejich počtem, svými zkušenostmi… Různé styly pro různé lidi. To vše je vhodné a někteří z vás budou motivováni k něčemu konkrétnímu nebo něčemu jinému, takže budete čekat na to, co pro vás bude fungovat.

Jedna věcDuch vás tu chce udržet. Drahá stará duše, je neefektivní, abys odtud odešla (zemřela – pozn. překl.). V minulosti to bylo vhodné, pomáhalo to motoru reinkarnací – něco jste se naučili, zemřeli jste a vrátili se s tou moudrostí, opět jste se něco naučili, zemřeli jste a vrátili se s tou moudrostí. Toto paradigma skončilo. Nyní se stará duše probouzí do moudrosti pradávnýchs vědomím a vyšší efektivitou DNA, které vám umožňují činit takové kroky, abyste zůstali a stali se moudřejšími. A během toho se bude měnit vaše biologie. Uzdravení úžasnými, zázračnými způsoby je vaše. A jeho semena – nepromeškejte to – budou kombinací vědomí a biologie. Co si myslíte, to jste. Propojení mezi vaší vírou, vaším vědomím, vaším mozkem, vaší innate (vrozenou moudrostí těla) a vaším srdcem je klíčem k tomu, jestli přežijete nebo ne. Není to ukryté v pilulce a ve výzkumu. Je to o energii – ať už půjde o novou energii ve formě patentů a experimentů nebo o energii vědomí. Je to o energii a víře, nikoli o chemii. A to, mí přátelé, je naprosto nepochybné. Uvidíte to. Uvidíte to tady i jinde.

To je poselství dnešního dne. A pokud to chcete shrnout několika slovy, pak vám říkáme, že Duch o vás nyní může pečovat dost na to, aby vás objal – a vy to ucítíte – protože chceme, abyste zůstali. Chceme, abyste zůstali! Slyšíte? A pomoc s tím, abyste zůstali, je před vámi. Nedůvěřujte starým paradigmatům, která vás nenechávají přemýšlet o svém těle. Důvěřujte těm, která vás zapojují do celého procesu. Bez ohledu na to, o čem si myslíte, že je to neléčitelné – bude to fungovat. To je slib od Ducha. Posun paradigmatu. Zasloužíte si to, vysloužili jste si to. Vítejte do NOVÉ doby.

A tak to je.

Kryon

 V hlavním channelingu Lee požádal, aby všichni prezentující toho dne řekli pár slov na závěr – ať už za sebe nebo formou channelingu bytostí, které se jejich prostřednictvím hlásily o slovo. Zde je závěr – shrnující poselství od Kryona.

Kryonův závěr - hlavní channeling

Zdravím vás, drazí, já jsem Kryon z magnetické služby. (Dlouhá pauza.)

Toto setkání jsem otevřel svou energií a tou ho také uzavřu. Energií, kterou jsem sdílel spolu s ostatními. Chtěl bych to vše nyní shrnout. Po levici mého partnera sedí učitelé (11). Mají různé metody, jakými vás informují o tolika různých věcech. Chci být nyní praktický. To vše bych chtěl zredukovat na něco, co si zapamatujete a s čím odsud odejdete.

Všichni tito učitelé vám říkají, že jste nyní zmocněni mnohem více, než jste bývali. Každý z nich vám svým vlastním způsobem předal informaci, že na planetě došlo ke změně paradigmatu. Vyzývají vás, abyste se chopili síly, jakou jste nikdy dřív neměli. Každý svým vlastním způsobem vám dává drahocenné informace o tom, jak postupovat v této nové energii. Každý z nich. V jejich poselstvích proudí energie stejnosti, která říká, že jste velkolepí a jiní, než jste bývali.

Prakticky – co s tím uděláte? A věříte tomu vůbec? Drazí, vždy jsou zde tací, kteří řeknou: „To jsou dobré zprávy. Vždycky se cítím dobře, když slyším takovéto věci od učitelů této doby…“ a přesto někteří dodají: „Jenom nevím, co mám dělat dál.“ A právě teď toto poslouchají i ti, kteří tomu nevěří. Říkají, že je to květnaté, dobré a že je zde záměr, ale že zde není žádná hmotná podstata (substance). „Není možné, abych tomu věřil. Podívej se, co se děje ve světě!“ říkají, když si zapnou zprávy kdekoli na světě. Právě teď všude vidí veřejné násilí – je to děsivé. A tak řeknou: „Tohle přeci neodráží to, o čem dnes mluvili učitelé. Není zde žádné světlo, žádná útěcha, žádná radost, žádná oslava ani naděje!“ Zopakuji vám to, co už jsem říkal – pokud na to „naletíte“, drazí přátelé (myslí všechno to drama ve zprávách – pozn. překl.), pak na sebe přejmete přesně to, co si nepřítel - temnota - přeje. Chtějí od vás odervat víru, že je zde naděje… že je zde světlo.

Prakticky – dovolte, abych vám ukázal něco zvláštního. Toto je poprvé na této planetě, kdy je zde válka, ve které nebojuje země proti zemi. Je to očividně boj temnoty proti světlu. Bylo předpovězeno, že v této době temnota pozvedne svou hlavu a udělá vše – tím nejodpornějším způsobem – aby vás přesvědčila, že jste stále otroky staré energie, abyste to vzdali, chopili se strachu a abyste nenáviděli tak jako vždy. Bylo to předpovězeno a je to zde, abyste se na to mohli podívat. Představte si – představte si! – armádu temnoty, která je tak mocná a dobře financovaná, že nepotřebuje dokonce ani hranice! Mohou jít, kamkoli chtějí, dělat co chtějí. Představte si to. To je něco jiného.

Něco vám povím. Přichází posun paradigmatu, abyste to mohli porazit. Před nějakou dobou jsme vám říkali, jak by to mohlo proběhnout. Sdělili jsme vám, že je to jednoduché – kolik peněz je potřeba k financování toho, co vidíte, co se odehrává a co je temné, ošklivé, hrozné, nevysvětlitelné a děsivé? Kolik si myslíte, že to stojí? A odpověď zní, že opravdu hodně. Musí to být dennodenně financováno tím druhem financí, o kterém nemáte žádné tušení. Řekli jsme vám, ať ukončíte jejich financování. Když nebudou mít finance, nebudou existovat. To jsme vám říkali. Jsou tací, dokonce i ve vaší vlastní vládě, kteří to slyšeli. Můj partner to ví, protože s ním mluvili a řekli mu: „Tohle není dostatečně dobré, dej nám jiný způsob.“ A já vám teď povím proč. Vědí to oni a víte to i vy. Protože, drazí, jsou to vaši přátelé v této zemi, kteří je financují. Musíte změnit paradigma integrity! Co všechno uděláte pro přátelství, ne-přátelství či z politických důvodů? Kolik rukou musí být uťato, než to uvidíte jasně? Prakticky – věci se mění. Oni tomu však nevěří.

Chci, abyste se podívali na děti. Chci, abyste se na ně podívali a uvědomili si, že na této planetě máte celou rasu nových dětí. A máte s nimi problémy, protože ony nevěří, že se zrodily hříšné. Vědí věci, které jste vy nevěděli. Nepoddávají se, protože jsou moudřejší, než jste byli vy. Jsou sebejisté, protože sem přišly a „vědí“. A vědí i to, že jsou velkolepé. Takže, pochybovači, chci, aby ses podíval na to, co je před tebou a co se právě teď děje po celé planetě – uvědom si, že to vše bylo předpovězeno a děje se to přesně tak, jak jsme řekli. To by vám mělo něco říci o praktických věcech.

Co uděláte s těmito dětmi? (Kryonovo pousmání.) S.V. – systémy víry budou mít velmi náročné časy, pokud jde o role v jejich církvích, protože tyto děti nenaletí na pohádky o oběti a o tom, že se narodily hříšné.

Chápete, co vám říkám? Je před vámi posun paradigmatuuž probíhá. Lidstvo se mění, přicházející vědomí se mění a každý učitel na tomto pódiu má svůj vlastní způsob, jak říct: „Připravte se na to. Toto jsou věci, které můžete udělat. Nezoufejte.“

Prakticky – co uděláte, až se vrátíte domů? Jak strávíte všechny tyto informace od těchto učitelů? Já vám povím toto: drazí, nemusíte to nijak analyzovat. Nezoufejte! Všichni vám říkali jediné: „Jste velkolepí! A vyhrajete.“

Světlo je aktivní, temnota ne. Pokud rozsvítíte světlo, temnota nemůže existovat. Říkáme vám to už 25 let. Nyní, více než kdy jindy, vám zdůrazňujeme, že je potřeba, abyste tomu opravdu věřili. To je praktické.

Chci, abyste šli domů s klidem ve svém srdci – vše je ve vašich rukách, drazí, způsobem, který je nádherný, laskavý a velmi proveditelný. To je poselství, které pro vás mají – každý z nich. Úplně každý z nich.

Proto vás tak milujeme. Odejděte jiní, než jste sem přišli. Praktické.

A tak to je.

Kryon

Čtyři fáze vývoje lidstva

Tento živý channeling Kryona byl přijat Lee Carrollem v Catanii v Itálii 15. dubna 2015

Zdravím vás, drazí, já jsem Kryon z magnetické služby,

Opět si přejeme nastavit energii v místnosti jinak, než je nyní. Chvilku to potrvá. Chvíli potrvá, než ucítíte, že energie se skutečně mění. Řeknu to znovu – je zde Kryonův doprovod, který vás zná. Ví, čím vším jste prošli, proč jste tady, a miluje vás. Název, který pro to máme, je rodina. Pro rodinu existuje mnoho názvů. Starobylé národy a Lemuřané jí říkali „ohana“. Stále ji tak nazývají. Míní tím, že pocházíte ze stejných semen. Víc než to. Znamená to, že patříte k Zemi. Více než kterákoliv žijící duše, stará duše patří k planetě a ví, jak věci fungují.

Dnes večer vám chci připomenout několik principů. Budeme mluvit o tom, co jste možná očekávali nebo co vám říkali, že máte očekávat. Něco z toho vám možná říkali i ezoteričtí učitelé. Minulý týden jsme se věnovali jednomu tématu a v rámci toho jsme mluvili i o dezinformaci. Duch hovoří v metaforách. Nepředává informace lineárně. Když dostáváte informace, co by se mohlo na planetě stát, nemusí to být přesně tím způsobem. Ve skutečnosti se to stane, ale ne tak, jak jste si mysleli. A já vám dám pár příkladů.

Sedím před starými dušemi a staré duše toto také poslouchají a mají tolik otázek: „Drahý Kryone, kdy bude Země vzestoupenou planetou? Kdy nastane nový světový řád?“ Všechna ta očekávání, o kterých jste slyšeli. A vaše šamanská část tolik chce, aby se to nádherné kouzlo šířilo ke každému. Máte moudrost Ducha a cítíte ho, že? Cítíte to. Kdy ho bude cítit každý?

Kdy se stane všechno to, o čem vám bylo řečeno? Kdy konečně Duch zaplaví planetu, takže každý uvěří? Někteří hovoří o tom, že uvidíte Mistry na nebi. Každý pak pochopí. Kdy se to stane? Někteří si všímají nové energie a říkají: „Je to tady. To je ono!“ Rád bych vám řekl pravdu. Je krásná. Drazí, žádáme vás, abyste začali používat duchovní zdravý rozum. Dokonce vám předám názvy typů civilizací, které budete na planetě mít. Nejste první, kteří tím vším prochází – ti, kteří vás oseli (Plejáďané – pozn. překl.), další planety svobodné volby, jiné již vzestoupené planety… ti všichni to dokázali. Všichni byli v bodě, kde jste vy. Ti všichni prošli stejnými typy věcí, které se objevily zde. Není to nové, jen je to nové pro vás. Někteří z vás očekávají zázračné věci. No ovšem – však také jsou zázračné. Ale zabere to nějaký čas. Zabere to čas, protože dává smysl, aby to chvíli trvalo.

Povězme si nyní o metaforách a o tom, co znamenají. Minulý týden jsme hovořili o návratu Mistrů. Mnohé systémy víry a náboženství obsahují myšlenku, že se Mistři vrátí a dovedou Zemi k míru. Řekli jsme vám, že už se vrátili! Vytvářejí novou energii. Jejich energie je v mřížkách planety a tvoří změny, o které jste žádali. Je to metafora. Nevrátili se do masa a kostí se jménem. Vrátili se, aby změnili energii Země. To je důvod, proč je dnes světlo větší, než bylo dříve. Takže těm z vás, kteří očekávají návrat Mistrů, těm říkámuž přišli. Používejte zdravý rozum

Někteří slyšeli, že v nové době nastane nový světový řád (Kryon se směje). Už nastal! Ale ne, jak si myslíte. Ve svém lineárním myšlení pod tímto označením očekáváte nějaký druh celosvětové vlády, která zruší veškeré kulturní rozdíly a mínění a každý se bude sklánět (hrbit) před novým světovým řádem. Vážně vám to dává smysl? Dovolte, abych se zeptal: skutečně to ctí systémy víry v různých kulturách? Tolik způsobů, jak ctít Boha svým vlastním způsobem – nádherné způsoby. Domníváte se, že budou nějakým způsobem smazány a nový světový řád zamete prostor napříč celou civilizací?

Řeknu vám pravdu. Nový světový řád je metafora pro moudrost nového světa, která se postupně vyvine v lidstvu. Metafora pro dobu, kdy budete mít toleranci a soucit jeden k druhému. Tento nový světový řád vytvoří mír na Zemi díky duchovní evoluci jednotlivé lidské bytosti. Až přijdete příště, reinkarnujete se, ponesete tento druh světla velmi výrazně. Už dnešní děti se mění, všimli jste si? Stávají se moudřejší. V tolika věcech znají o tolik víc než jste znali vy. Snadněji řeší emocionální hádanky. Až se vrátíte příště, budete znát vše, co jste se naučili tentokrát.

Drazí, nejspíš už nepoznáte lidstvo! Už tu nebude stará lidská přirozenost! Nový světový řád, to je lidstvo v míru jeden s druhým. To se některým nebude přijímat snadno. (Kryon se směje.) Očekávají něco většího. Ale nebude to větší než to, co jsme řekli. Nemusíte mít autoritu, když jste moudří, drazí! Není to o tom, mít nového světového vůdce, když se lidstvo stává moudřejším. Je to nové paradigma.

„Kryone, kdy budeme na Vzestoupené planetě?“ Až budete připravení. Až budete moci nazvat tuto planetu „vzestoupenou“. Poznáte to. A zabere to ještě dlouhý čas. Drazí, toto je rok dva ve schématu vývoje Ducha. Rok dva! Co víte o dvouletém dítěti? Je to tak nové. Překročili jste mezník v roce 2012. Rok 2013 byl zmatený, chaotický rok. Dělo se tolik rekalibrace, že se to ani nedalo nazvat nový začátek. Rok 2014 byl rok jedna a bylo to náročné. Rok 2015 dál spouští proces a staré duše začínají chápat, že vytvářejí něco nového. Vše, co se dělo v minulosti, bylo přežití.

Lidstvo projde čtyřmi fázemi a pro tyto fáze nejsou žádné časové limity. První fáze byla právě dokončena. Je to fáze přežití. A už jsme vám říkali, že tento mód přežití definoval lidskou existenci po tisíce let. Někteří se domnívají, že lidská přirozenost bude vždy stejná. To je omyl. Právě skládáte zkoušky, postupujete k moudřejší lidské bytosti. Lidé nebudou dělat stejné věci, jaké dělávali. Ale lidská přirozenost byla stejná po tisíce let. Doslova. Vše, co jste dělali, bylo podrobování si jeden druhého. Oddělit a porazit. A znovu. A znovu. Hrabivost, co se týká zdrojů, země, a ovládaného lidstva. Nyní se to začíná měnit. V dnešním obraze se začíná objevovat touha po integritě a soucitu s druhými. Jak se chová dvouleté dítě? To je to, co se nyní děje.

Druhá fáze vývoje lidstva se teprve začíná projevovat. Není nezbytně duchovní. Budeme ji nazývat fází soucitu. Zájem a starost o druhé. Tolerance. Velmi pomalu, generace za generací v tom začnou vidět smysl. Tento soucit povede k míru na Zemi. V této druhé fázi bude vytvořen mír na Zemi. A bude to trvalý mír, ne dočasný. Lidská přirozenost už nebude stejná.

Řekl jsem to už dříve. Za sto, dvě stě let lidé ohlédnou zpět na dnešní dobu a vše, co existovalo před rokem 2012, označí za barbarskou éru. Rodí se nové vědomí. A je právě druhý rok tohoto vědomí! Důvod, proč jste v místnosti, je ten, že cítíte zodpovědnost, protože staré duše jsou k tomu vedeny jako první. Proto vám říkáme: přestaňte být divní pro své sousedy! Dovolte jim, aby ve vás viděli Mistry, a viděli soucit ve vás. To je jiné než dřív.

To je druhá fáze. Ale ani tehdy, když se na Zemi upevní mír – trvalý mír – nebude spiritualita nutně odlišná od té dnešní. To přijde až ve třetí fázi. Ale budete na ni připravení, protože budete mít toleranci. Myslím skutečnou toleranci. Budete se moci podívat na druhého člověka a vidět Boha v něm. Lidská přirozenost bude taková, že bude chápat soucit. Dokážete si to představit?

Pravidla vlády a obchodu budou soucitná. Průmysl bude soucitný k zaměstnancům. Uvažovali jste o tom, jaké změny to v člověku způsobí? I přesto lidstvo stále neuvidí to, co uvidí až v další fázi.

Třetí fáze bude fáze moudrosti. Tuto informaci jsem vám už dal. Nazvali jsme to „faktor moudrosti“. Lidstvo se bude v této fázi vyvíjet a stane se moudřejší. Začne si uvědomovat Boha v sobě. Lidé se setkají, a spatří věci, které nikdy dřív neviděli. Objeví se vynálezy, které jim skutečně umožní vidět vědomí. Uvědomí si, že každý z nich má Merkabu (světelné tělo – pozn. překl.) Budou schopni to vidět díky svým nástrojům. Bude to objev. Věda bude zahrnovat Boha. Objeví se Mistři fyzikové. Tato doba moudrosti smaže rozdíly mezi vědou a Bohem. A to jsme stále pouze ve třetí fázi. Kolik času to zabere? To záleží na vás. Tolik, kolik vám zabere času se tam dostat.´Toto je rok dva. 

Poslední etapa je fáze vzestupu. Když si lidé uvědomí, že jeden život může přejít do dalšího bez umírání, pak bude přechod z jedné strany závoje na druhou probíhat doslova na základě volby. Jak dlouho to potrvá? Drazí, nechci to dokonce ani odhadovat. Ale nebude to okamžitě. Není to naráz. Není to blesk z čistého nebe, jak vám bylo řečeno. Vy tím vším projdete. Každý další život bude mít potenciál být lepší než ten předešlý. Slyšeli jste mě? Tohle je nová informace! Vůbec poprvé v lidské historii má každý další život potenciál být lepší než předešlý! Delší rozpětí života bude vaše. Bez přelidnění, se zdravým lidstvem. S čistou vodou všude, kde ji na planetě potřebujete, a spousta energie. Planeta se začne uzdravovat z každé známé nemoci. Drazí, TOTO JE plán! Může to trvat generace. A vy jste zde, abyste viděli, že semena byla zasazena, zatímco tu sedíte na židlích v roce dva.

Dovolte mi skončit tímto – uvědomujete si, kdo jste? Celá historie sedí u vašich nohou. To je metafora. Vše jste to prožili. V této chvíli vás prosíme: nepokoušejte se vrátit ke starým způsobům! Posuňte se vpřed. Vězte, že Bůh vás za to miluje. Podporuje vás všemi možnými způsoby. Je připraven řešit neřešitelné. Uchopte ruku budoucnosti! Protože je vaše!

A o tom je dnešní zpráva.

A tak to je. 

KRYON

"Neznámá historie Země"  


Tento živý channeling byl předán v Istanbulu v Turecku,  11. dubna, 2015

Tento živý channeling byl upraven [Leem a Kryonem] a doplněn pro lepší porozumění čtenářů. Často se totiž stává, že živý channeling má v sobě energii, kterou psané slovo nenabízí. Užijte si tedy toto rozšířené poselství.

Zdravím Vás, drazí, já jsem Kryon z Magnetické Služby. Vaším směrem vane nový vítr. Cítíte to? Je zde nová energie. Vím, kde jsem [Istanbul, Turecko].

Drazí, dnešní večer vám chci předat trochu více informací o místě, kde sedíte. Stává se velmi často, že sedíme v energii určité kultury a předáváme o ní informace. Dělali jsme to tak na mnoha místech. Právě nedávno [březen 2015] jsme to dělali ve středu kontinentu, který nazýváte Austrálie. Dělali jsme to na jihu Francie, ve Spojeném království, v Bulharsku a několikrát v částech Ruska. Tato jména představují země, které máte dnes, ne ty v minulosti. Také jsme tímto způsobem mluvili v Maďarsku, přesto pokaždé, když vám takto dávám název země, máte představu o tom, kde je dnes. Nicméně hranice, které jsou zakresleny nyní, se současnými názvy států, které máte nyní, jsou velmi nedávné verze velmi odlišného příběhu. Znáte tyto země pouze v rámci vaší vlastní historie. Dnes večer vám chci předat větší historii. Chci vám povědět nevyřčený příběh – nevyřčenou historii.

Nebude se jednat o dlouhý channeling, ale bude zabalen pro vás hlubokou informací. Ačkoliv je dnešní poselství specificky cílené na ty přede mnou, celková zpráva je pro všechny. Myšlenkou je, že je zde starobylá historie, která bude objevena. S těmito objevy přijdou nezodpovězené otázky na lidstvo v minulosti. Tento channeling vám pomůže zodpovědět některé otázky o těchto záhadách. Čtěte.

Otázka, kterou chci položit těm přede mnou, zní: kdo si myslíte, že skutečně jste? Stará duše, jestliže jsi sledovala mé informace z dřívějška, pak víš, že jsem vám v průběhu let mnohokrát opakoval, že historie lidstva je velmi dlouhá. Někteří z vás věří, že sídlo civilizace, semena, začátky, se mohou vskutku soustřeďovat do míst, jako je údolí Indu [starověký Pákistán, Indie, Afghánistán]. To je místo, kde nalezli velmi starou civilizaci. Přesto je to pouze historie této fáze civilizace. Něco vám chci vysvětlit.

Lidstvo mělo pět startů. Když teď říkám startů, myslím tím, že civilizace, kterou nazýváte lidstvo, povstala, vyvinula se a téměř se zničila čtyřikrát před vámi. Nacházíte se v civilizaci číslo pět. Je podle vás 10 000 let stará, takže když oslavujete to, o čem si myslíte, že je vaší historií, pak se skutečně díváte pouze na poslední fázi – číslo pět. Pomyslete na toto! Před vámi byly čtyři jiné lidské civilizace. Mám důvod k tomu, abych vám o tom řekl.

Pro záznam, je zde mnoho expertů, kteří datují věci odlišně, mají méně nebo více fází a považují všechno po roce 2012 za ještě další fázi. Ale chci, abyste věděli, že tato diskuse není o detailech dat, ale spíše o hloubce toho, co je nyní objevovánoje zde více historie, než si myslíte, a daleko starší role vaší duchovní skupiny.

Chystám se vám položit osobní otázku. Ta je pro všechny, co čtou i poslouchají, nyní i později: kde jste byli? Co jste dělali? Zdá se to být jen před pár dny, kdy byl můj partner na místě, které se nazývá červeným středem Austrálie. Tam oslavoval rasu lidstva, která přežila všech pět svolení či fází civilizace! Aboriginci jsou více než 40 000 let staří, přesto vaše historie sahá zpět pouze 10 000 let. Takže mám pro vás otázku: kde jste byli před 20 000 lety? Přemýšleli jste někdy o tom? Vaše Akášická historie je obrovská, ale vaše historické knihy nemají zaznamenánu vůbec žádnou historii, která jde tak daleko nazpět – ale skutečná historie ano! A je to právě zde! Navzdory tomu, co říkají historikové, zde toho bylo mnoho před tím, o čem vám bylo řečeno, že to bylo “počátkem”.

Chci vám povědět o civilizaci v prvních dvou fázích. Nikdy nikde na Zemi nenajdete spolehlivý důkaz o těchto časech, přesto každá z nich trvala přibližně 10 000 let. Bylo zde tehdy daleko méně lidí, měli menší vliv na planetu, a eroze o nich a o tom, co zanechali, téměř úplně vymazala důkazy.

Lidstvo nezačalo na jednom místě. Aboriginci nemají výsadní postavení v historii lidské existence. Jenom byli velmi izolovaní, a proto můžete studovat jejich historii na jednom místě, od počátku, jako časovou kapsli. Ale Evropa byla jiná, a rozmanitost zde vytvořila daleko více rozvoje a interakce mezi skupinami. Také vytvořila problémy, které několikrát převrátily dějiny.

Chci, abyste o tom přemýšleli, protože vaše duše nezačala před 10 000 lety. Sotva! Jste velmi staré duše. Následující je pro obecenstvo v místnosti: co kdybych vám řekl, že mnoho z vás bylo v civilizační skupině [karmické skupině] a zůstali jste zde a žili jste zde dokonce předtím, než zde byla historie, kterou si myslíte, že máte? Nyní se to komplikuje, protože vše, co víte z dneška, jsou současné hranice se současnými názvy zemí. Kdybych vám řekl Větší Persie, co by to pro vás znamenalo? Byly by to tři země? Čtyři země? Možná pět? Tato oblast měla tehdy velmi odlišné hranice, neustále se měnící a s odlišnými názvy oblastí. Ale to se nestalo v civilizačních fázích jedna a dvě, protože ty byly malé.

Lidstvo ukončilo své dřívější fáze z různých důvodů. Nikdy jste se sami nezničili, ale byli jste blízko. Gaia, Země, za to také nenese zodpovědnost. Vždy to bylo lidské vědomí, které to způsobilo. Lidstvo muselo vyrůst, jako vyrůstají děti, ale v mnoha fázích. Trvalo dlouho, než se rozvinulo elegantní mínění, které dnes máte o organizované společnosti a systémech duchovna. Nižší vědomí je důvodem pro ukončení ostatních fází. Nemohli jste pokračovat. Když jsou populace malé a koncentrované [seskupeny dohromady], je snadné vidět, jak se onemocnění, způsobená válkou a nedostatkem výživy, mohou přehnat malou vesnicí a zahubit téměř všechny. Tehdy bylo onemocnění naprostá záhada, a někteří cítili, že to bylo dílem magie, což ho činilo ještě děsivějším.

Nyní znovu hovořím ke skupině přede mnou – nebylo vás tehdy tolik v porovnání s dneškem, ale skutečně jste zde byli! Byli jste tady po všechny fáze! Vy, staré duše, jste byli v této zemi! Znovu, tady je kde? Dovolte mi, abych pro vás načrtl jinou mapu. Od tak vzdálené Bosny, Chorvatska a Srbska, až po to, co nyní nazýváte Persie, Turecko, Sýrie a Íránto vše bylo považováno za jedno místo! Nyní si to představte, protože se jedná o historii před 10 000 lety, o které budeme za okamžik hovořit.

Bude pro vás velmi obtížné najít vůbec nějaké důkazy i o historické fázi tři, protože lidé v čísle tři nestavěli velké stavby. Tehdy to nebylo intuitivní. Co lidé dělali ve fázích jedna, dvě a tři, bylo následování instinktů podle toho, co viděli kolem sebe. Zvířecí říše nestavěla stavby a nežila v nich. Zvířata byla v pohybu a následovala roční období. Nikdy nezůstávala příliš dlouho na jednom místě. A s lidmi to bylo podobné. Nebylo tehdy žádné zemědělství. Věřte nebo ne, lidé nikdy nic nezasadili až do fáze čtyři. To, co v dnešní době považujete za intuitivní a prostě normální, nebylo v jejich způsobu myšlení. Vždy se stěhovali s ročními obdobími. Také se v průběhu let stále dokola vraceli na tatáž místa. Živili se tím, co bylo dostupné, byli ovládáni počasím a životními zdroji.

To nakonec vždy vedlo k teritoriálním válkám o vodu a loviště, kde převážilo nezralé uvažování, a nakonec došlo i na zabíjení. Tehdy jste vypadali jako dnes. Nebyli jste pralidé, ale měli jste velmi nízké vědomí – inteligenci, ale s nižším uvědoměním. Vždy zde byly souboje o moc a nezralé vědomí nikdy nevytvořilo nejjednodušší způsob tolerance. Myslím, že tomu rozumíte, protože dokonce i dnes ve vaší vlastní moderní kultuře vidíte jeho pozůstatkyzcela jasně ve 2. světové válce. Nízké vědomí způsobuje zánik civilizace. To je hlavní změna, o které hovoříme v tomto novém věku vyvíjejícího se člověka.

Trvalo to téměř 30 000 let do doby, než jste se dostali do fáze čtyři a začali jste být elegantnější ve společenském uvažování. Stavěli jste budovy – velké – a některé z nich byly centralizovány a spojeny dohromady do městských států. Usadili jste se a museli jste odevšad shromažďovat zásoby a uskladňovat je. Takže fáze čtyři je na mé stupnici někde před 20 000 lety. Na chvilku se zamyslete: co se během této doby dělo s Aboriginci? Nic! Zůstali stejní. Nic je nezasáhlo. Nikdy se nesetkali s ostatními, takže měli civilizaci, která byla stagnující, ale hluboká ve své konzistenci. To bylo zdokumentováno.

Poukazuji na to, abych vám dal důkaz, že lidstvo je zde nejméně 40 000 let nebo více. Na této planetě jsou místa, která potvrzují 60 000 let existence vašeho druhu člověka. Přesto vaše evropská historie je pouze 10 000 let stará! To nedává smysl. Kde jste byli před 20 000 lety? Odpověď zní, že zde – v historii, kterou se chystáte objevit.

Jeden z nových energetických atributů této planety je probuzení Akáši. Začínáte si vzpomínat na úplný začátek, možná na to, co obklopuje uzly Země, nebo jen na prostě žití. Původní Plejádské domovy jsou tam, kde civilizace vznikla [Uzly a nuly planety*]. Jak k vám mluvím, jeden z nich je dokonce poblíž [Hora Ararat, Nula]. Kde jste byli? Rád bych na vás něčím udělal dojem. Jste součástí této pozemské hádanky daleko, daleko déle, než víte.

Chci mluvit o civilizační fázi čtyři, protože ji nyní začínáte objevovat. Drazí, v oblastech, o kterých jsem vám právě řekl, je toho tolik k objevení, a bude to pro vás tak záhadné, že budete muset zcela předělat představu toho, k čemu zde došlo. Ale to nejsou nové zprávy. Je zde sklon k reinkarnaci, o kterém jsme vám v průběhu let mnohokrát říkali. Jde o skutečnost, že máte tendenci inkarnovat se v rodinných skupinách a zůstávat v určitých oblastech. Znovu a znovu jste zůstávali. V posledních 30 000 letech se reinkarnační systém změnil a více sofistikované lidstvo se začíná reinkarnovat na jiných místech, aby umožnilo rozmanitost a toleranci uvnitř více společností. K tomu došlo pouze v posledních 10 000 letech. Předtím jste zůstávali stále dokola v té samé rodinné skupině.

Někteří z vás v této místnosti mají šamanskou energii staré duše, a nemáte žádnou představu o tom, co je pod vašima nohama. Jsou zde vrstvy a vrstvy civilizací, ne pouze za posledních 10 000 let. Je zajímavé, že právě nyní je toto politicky jedna z mála zemí v této oblasti na planetě [Turecko], která vás nechá kopat a zjistit, co tam dole je! Téměř každá z ostatních zemí, o kterých jsem se zmínil dříve, se nějakým způsobem potýká s problémy nebo nemají prostředky nebo to možná neumožňuje jejich systém víry. To je pro teď bude držet od hlavních objevů, ale ne zde.

Jsou zde k objevení záhadné a velkolepé věci, drazí, a když to uděláte, budete vědět, že to není vaše uznávaná historie! Když začnete nacházet historické artefakty z fáze čtyři, budou propastně rozdílné od všeho v posledních 10 000 letech, a budou z jiného vědomí a stavebního stylu. Co kdybych vám řekl, že některé z nich budou rezonovat ve vaší Akáše? Co kdybych vám řekl, že jste některé z nich postavili, drazí?

Jak vám teď mám říct tyto věci bez toho, aby zněly velmi divně? Lidstvo vyrůstalo, jako vyrůstají děti, po tisíce let jen s malou změnou vědomí. Předávám vám informace, se kterými nebude souhlasit žádný historik. Většina expertů se domnívá, že lidská přirozenost byla vždy tatáž. Není to pravda. Je to pouze lidská přirozenost v posledních 10 000 letech, kterou byste skutečně rozpoznali nebo vztahovali k sobě. Ve fázi čtyři to bylo velmi odlišné.

Přímo pod vašima nohama jsou hlavní archivy vám neznámých minulých civilizací. Jsou zde některá místa, kam jste se ještě nedívali, včetně těch pobřežních nebo vašich oceánů. Když je najdete, rozšíří to vaše obzory toho, jak dlouho jste zde možná měli hlavní civilizaci. Na Zemi je velmi málo míst, kde mohu sedět a toto říkat. Máte zde velkolepou historii, a někteří z vás ji objeví v průběhu svého života. Technologie, která přichází, odhalí věci, které jste nikdy dřív neviděli, na místech, kde jste to nikdy neočekávali, nebo vám to nebylo umožněno. Co najdete, bude pro archeology záhada, a ti se budou škrabat na hlavách. Budou zde sochy a postavy na obrazech, které jste nikdy předtím neviděli. Budou zde nápisy na stěnách s odkazy na nebesa a vy si budete jednoduše myslet, že se jedná o astrologii. Nejedná. Ach, je to něco úplně jiného!

Astrologie je jedna z nejstarších věd na planetě, ale není více než 12 000 let stará. To protože je to elegantní systém, který musel být vyvinut vědomými lidskými bytostmi ve vaší historii. Budou zde nápisy na zdech a obrazy, které nebudete poznávat. Některé budou velmi záhadné, s protáhlými tvary hlavy. Můžete si myslet, že zobrazují lidi se speciálními klobouky, ale není tomu tak. Nyní vám předávám jeden ze způsobů, jak identifikovat fázi čtyři. Je zde, pod vašima nohama, pro vás, abyste ji objevili.

Chápete, co vám říkám? Jste starodávní. Toto je kolébka lidstva. V těchto oblastech, o kterých jsem se zmínil dříve v tomto poselství, bylo založeno více civilizací než kdekoliv jinde na planetě. Tyto civilizace jsou mnohem hlubší, než tušíte. Mnohé z nich jste ve své historii dokonce nepoznali, přesto jste byli zde a žili v nich.

Říkal jsem vám o krystalické mřížce planety. Je to ezoterická mřížka, která si pamatuje lidské události a vědomí. Je složitá. Představte si ji takto. Vše, co lidé dělali a mysleli si, to si krystalická mřížka pokrývající planetu pamatuje. Říká se jí krystalická, protože udržuje vibraci lidstva. Čím víc je na jednom místě civilizací, tím víc je zde vzpomínek na to, co se událo.

Jak vám to mám říct? Máte vůbec představu, jak jste staří? Máte představu, jak hluboký je otisk, který jste zanechali v této mřížce? Udělali jste ho zde možná už před 30 000 lety. Stará duše, ukotvila jsi tuto zemi. Patří ti půda, vychovala jsi rodinu za rodinou a vybojovala bitvu za bitvou právě zde! Je zde velká důležitost toho, co to znamená ve vztahu k účinku v nové energii. Poslechněte si tuto duchovní logiku: ti, kteří zde položili základy, budovali civilizaci za civilizací a vychovávali rodinu za rodinou, to budou ti, kteří budou přirozeně probuzeni a změní to. Jste šamani minulosti. Jste to vy. Necítíte to? Mřížka k vám promlouvá, pamatuje si vás.

Tureckem vane vítr, který zde začíná věci měnit. Cítili jste to? Někteří z vás se toho obávají. Probíhá zde probouzení, stejně jako v zemích okolo vás. Akáša se probouzí a někteří z vás jsou si vědomi posunu, ale nevíte, proč se to děje. Proto jsem tady, je to téměř jako schůzka.

Tureckem vane nový duchovní vítr. V Turecku je tolerance. V Turecku u některých mladých lidí dochází k probuzení, jaké jste nečekali. Jsou zde však také tací, kteří nechtějí v Turecku žádné změny. Jsou zde tací, kteří jsou vloženi do starého způsobu, kteří budou bojovat, aby udrželi věci při starém. Nechtějí, aby to šlo do jakéhokoliv druhu nové energie, nikdy! Je jich zde mnoho a chtějí vás zastrašit. Drazí, nemají šanci! Probíhá zde probuzení světla a nového vědomí, což představuje ty, kteří jsou 30 000 let staří a připravení na změnu! To budete vy.

Patří vám půda, stromy a dokonce i zvířata vás poznávají. Ti moudří strážci přírody vás znají. Multidimenzionální portály, o kterých víte, že existují, vás znají. Budete to vy, kdo osvítí toto místo.

Vaše minulost zde bude znovu objevena, a důkaz už se začíná odhalovat. Je zde historie, o které nikdo neví, kromě vás ve vaší Akáše. Řeknu to znovu: je velmi málo míst, kde můžu sedět a předávat tento channeling, a bylo na čase, že mě můj partner vzal sem, abyste to mohli slyšet.

Stará duše, máš moudrost, která dokáže přemístit tuto oblast na místo, které je velkolepé. Nebuď netrpělivá. Lidské vědomí se posouvá pomalu, ale už se tak děje. Necítíš vát vítr? Je osvěžující. A zároveň je pro mnohé záhadný. Snad nyní chápeš, co pociťuješ?

Nebuď tím, kdo se chce vrátit ke starým způsobům. Spatři v sobě šamana. Spatři v sobě moudrého, který ví, proč přišel. Některé z nejstarších duší na planetě jsou právě teď právě zde. Víte, jak se při tom cítíme? Byli jsme s vámi od počátku, a na planetě není mnoho míst, jako je toto. Chci, abyste dnes večer z tohoto místa odcházeli a věděli, kdo jste.

A tak to je.

KRYON

 Stará duše definována

Tento živý channeling byl přijat na Bali, Indonésie  29. března 2015 

Tento živý channeling byl upraven [Leem a Kryonem] a doplněn pro lepší porozumění čtenářů. Často se totiž stává, že živý channeling má v sobě energii, kterou psané slovo nenabízí. Užijte si tedy toto rozšířené poselství.

Zdravím vás, moji drazí, já jsem Kryon z magnetické služby. Vždy existuje nějaký systém, a v tomto konkrétním případě nové energie tento systém oceňuje staré duše stejně jako jakýkoliv dnešní systém.

Moji drazí, již mnohokrát předtím jsme vám řekli, že ti, kteří v tomto časovém okamžiku proměňují vaši planetu, jsou ti s největšími zkušenostmi. Když říkáme, že mají největší zkušenosti, myslíme tím ty, kteří žijí na této planetě stále znovu a znovu v souladu s energií vaší Země. To jsou právě ty staré duše, o kterých mluvíme, a ty mají zkušenosti z mnoha životů.

Rád bych vám něco řekl, pokud to snad ještě nevíte. Staré duše jsou ty, které se právě teď probouzejí pro nové myšlenky a představy. Staré duši může být méně než 20 nebo i více než 80 let. Na tom nezáleží, protože váš chronologický věk se měří jen za tohoto života. Váš akášický věk ukazuje na to, kolik životů jste žili a jak jste dnes díky tomu moudří.

Dokonce i teď budou tací, kteří se budou ptát: „Jsem stará duše?“ Dříve než budete moci zodpovědět tuto otázku, chci vám poskytnout parametry staré duše, abyste o nich mohli na konci tohoto setkání přemýšlet. Ale dříve než to udělám, chci vám znovu něco sdělit. Vidím sladkost, krásu a účel vašeho bytí zde. Přicházím z opačné strany závoje, kde neexistuje čas a představa reality se v mnohém liší od té zdejší. Na místě, kde jsem – pokud tomu chcete říkat místo – existuje uznání toho všeho, co jste. Vidíme frustraci ze života, který žijete a současně krásu životů, které jste žili dříve. Vidíme, čím jste prošli, i to čemu věříte, že jste kvůli tomu tady. Vidíme to vše najednou v celé velkoleposti, a vy se stále ptáte: „Jsem stará duše?“ Překvapuje nás, že se vůbec můžete na něco takového ptát, když tady sedíte.

Moji drazí, je toho mnohem více, co bych chtěl, abyste cítili – tolik, že o tom ani nedokážu mluvit. Chci, aby vám toto poselství znělo pravdou, abyste věděli, kdo jste. Chci, abyste nastoupili cestu, která pomáhá potvrdit to, co už na jisté úrovni víte. Jste stará duše. Dovolte mi učinit prohlášení. Já vím, kdo je zde, a každý, kdo poslouchá v této chvíli v této místnosti můj hlas, je stará duše – vy všichni, každý jeden z vás.

Mezi vámi existují velké rozdíly, které se týkají délky času, který jste na planetě. Pomyslete na to, co jste zažili, na ty různé kultury, ve kterých jste byli, na bitvy, kterými jste prošli a na důvody, proč jste přišli. Chci vám sdělit, že zkušenost této skupiny je ohromující a není taková, jak si myslíte. Vy myslíte lineárně a myslíte si, že jednoduše žijete nějaký počet životů jako různé druhy lidí. My naopak spatřujeme vaše životy jako katalyzátory Země.

My nazýváme jeden život „zkušeností“ nebo „vyjádřením“ duše na Zemi. Co si myslíte o duši, která přijde na tři měsíce a zase odejde? Mohli byste si myslet, že je tu něco špatně, že je to tragédie ztraceného dítěte. Ale ve skutečnosti se to děje dle předchozí dohody s dušemi rodičů. Je to způsob, jak se naučit nebo předat určitou lekcinebo je rodičům dána příležitost, aby se skrze svůj zármutek stali duchovními. Co s tím? Takový je život, hluboký svými možnostmi, jenž trvá pouhé tři měsíce! Často je tato životní zkušenost poskytnuta jen starým duším. Mysleli jste si, že byste mohli udělat něco takového? Je to tak základní, tak hluboké a tak významné! Možná se nějaká matka duchovně probudila a položila otázku svého života, kvůli tomu, co jste udělali a co jste souhlasili udělat… a vy přijdete a odejdete v pouhých třech měsících.

A co tak přijít na tuto planetu, abyste žili jen do 19 let a potom skončili na bitevním poli nožem, který vámi projde? Mohli byste říci: „Co to komu přinese dobrého? Škoda jednoho života!“ Rád bych vám řekl, drahé lidské bytosti, že každý nádech, který jako stará duše na této planetě uděláte, je významný, počítá se, je zaznamenán, a je nádherný. Někteří z vás museli být na bitevním poli, jako ti, kteří padli, a někteří z vás museli být na bitevním poli jako vítězové. Je to zkušenost, a v této době je pro staré duše potřebné obojí. Co dobrého to přináší? Možná, že si na to jednoho dne vzpomenete, abyste měli sílu říci: Už žádná bitevní pole!“ Vaše moudrost si uvědomí, že nezáleží na tom, jestli jste vítěz nebo poražený, protože obojí představuje nepatřičnou nízkou energii pro Novou Zemi. Válka není přijatelná! A jen staré duše to budou vědět prostřednictvím zkušenosti.

Chci vám předat atributy staré duše, pomalu, a požádám vás o zkoumání vlastního nitra. Jinými slovy, chci, abyste analyzovali tyto věci osobně. Nic si nenalhávejte. Nestavte se na odpor. Chci, abyste seděli a vyčistili se pro to teď hned. Jsou toto i vaše atributy?

První atribut

Tím prvním, co ukazuje na to, že jste stará duše, je, že toto posloucháte (nebo čtete – pozn.překl.)! Nemám před sebou místnost plnou lidských bytostí, které jsou prostě jen zvědavé. K učení, které zde představujeme, v tomto druhu energie, jsou přitahovány jen staré duše.

Chtěli jste sem přijít? Mnozí říkají, že ano, ale několik z vás sem bylo přivedeno někým, kdo chtěl, abyste viděli, co se zde děje. Řeknu vám, že to je synchronicita a ne náhoda. Dokonce i ti, kteří si nevybrali být zde a jsou tady díky jiným, jsou staré duše. To platí i pro posluchače, kteří to snad poslouchají poprvé. To není náhoda!

Tím prvním, co ukazuje na to, že jste stará duše, je, že jste zde. Moji drazí, co slyšíte nebo o čem přemýšlíte, když mluvíme? Slyšíte Kryona nebo přemýšlíte o obědě, který bude následovat? Buďte poctiví. Staré duše jsou zvědavé! Když jde o tuto energii, jsou k ní přitahovány jako můra k plameni. Staré duše, vy víte, proč jste tu a na určité úrovni chcete víc. Jste houbou na informace a není to zvědavostí, ale kvůli informacím, které v této době začínají rezonovat pravdou. To je číslo jedna.

Druhý atribut

Někteří z vás začínají mít to, co nazvu hlubokou vzpomínkovou zkušeností. Vy jste to nazvali déjà vu – frází, která znamená, že si můžete myslet, že jste danou energii zažili již dříve. „Mám pocit vzpomínky, ačkoliv si nemůžu vzpomenout, jestli se to stalo nebo ne.“ Některým z vás se to stává stále znova. Možná někoho potkáte, pak se rozloučíte a na určité úrovni víte, že jste tu osobu už viděli někdy dříve? Později si uvědomíte, že jste se s ním nikdy nesetkali. Možná jste šli na nějaké shromáždění a setkali se s někým, kdo je přátelský a připadá vám známý, jako rodina, a přece jste jej nikdy nepotkali. A určitým způsobem, skrze to všechno, si uvědomíte, že to musí být nějaký starý přítel a vy osvěžujete hluboké přátelství s akášickou rodinou. Možná jste se potkali s matkou nebo dcerou z minulého života? Muži potkají bývalé druhy, ke kterým se cítí určitým způsobem přitahováni, a budou jim říkat „kámoši“ nebo „chlapi“ nebo jakkoliv je to třeba, aby verbálně signalizovali, že s nimi chtějí být. Je to dokonce ještě více než to.

Někteří z vás budou hledat podobnost vědomí s ostatními, ale je to vice než to. Začínáte si vzpomínat na věci, energie, které nazvu akášické probouzení. Stále více a více z vás je přiváděno do situací, které vypadají známé, a vy vidíte obličeje, o kterých si myslíte, že je znáte, přestože je to v tomto životě poprvé! Můj partner to zažívá, když jezdí do jiných zemí a kultur, kde nikdy před tím nebyl, a tam potkává bratry a sestry. Je pak pro něj těžké odejít. Mnozí nemluví jeho jazykem a jsou dosažitelní jen prostřednictvím tlumočníků, a přece, když se podívá do jejich očí, tak ví, že jsou rodina. Jeho zkušenosti na planetě jsou s těmi, které zná. Setkává se s rodinou.

Toto je znamení, že jste stará duše a někteří z vás to prožívají stále znovu. Navíc, kolik z vás spatřuje pravidelně na hodinách 11:11? Je to mimo synchronicitu, pokud to považujete za pouhou náhodu. Vidíte toto číslo příliš často, než aby to byla náhoda? Věděli jste, že to je určitý dodací systém pro staré duše, aby věděly, že jimi jsou? A o tom to je. Je to komunikační systém, systém lásky, který říká: My víme, kdo jste, staré duše!

Třetí atribut

Možná, že jste ženy, které nikdy neměly děti, a přesto je na určité úrovni máte! Vy to víte a cítíte to. Možná jste nikdy neměly děti a rozhodly jste se, že je mít nebudete! Nemusíte, protože cítíte, že jste měly děti vždy a je čas na přestávku. Ale víte, jaké to je, že? Opravdu, staré duše. Byly jste zde dost často, aby vaše Akáša vyprávěla o bytí zasloužilou matkou. To samé platí i pro muže. Někteří muži, kteří jsou jemně založení, a kteří by nikdy nezranili jinou lidskou bytost, mohou intuitivně vědět, že byli bojovníkem. Cítí, nebo dokonce ve spánku sní, že několikrát vztáhli svůj meč na jiného člověka a ví, jaké to je vzít život. Jestliže jste muži, kteří mě teď poslouchají, vyzývám vás, abyste se tam se mnou ve své mysli vydali. Ucítíte a budete vědět, že jste byli součástí opovrženíhodných skutků. Mluví o tom vaše Akáša a je to součástí vaší buněčné struktury. Ať jste v této době, jak chcete jemní nebo respektovaní, vy víte, že máte nitru toho bojovníka.

A teď, jestli opravdu chcete obdržet ezoteriku, poslechněte si toto. Ženy v publiku, vy víte, že máte v nitru bojovníka také a cítíte jej. Byly jste na bitevních polích Země také a vy to víte. Ačkoliv nereagujete jako muž, můžete reagovat na energii bytí ve válečném dramatu. Víte, jaké to je na bitevním poli – přežít nebo ne. Historie zahrnuje tolik vyhraných a prohraných bitev, že to znamená, že vy všichni v této místnosti jste se v minulosti mnoha z nich naplno zúčastnili. Někdy jste zemřeli pro svého Boha a někdy jste zemřeli pro nic za nic, ale všichni máte zkušenost toho, že víte, jaké to je přijít a rychle a dramaticky zemřít. Muži a ženy, nesete energii minulosti a příští čas kolem toho vás ovlivňuje, a vy se můžete rozhodnout, pokud chcete, že to uděláte znovu nebo ne. Ve starší energii se mnozí z vás rozhodli, že to budou dělat stále znovu, a rodí se rodiny vojensky založených mužů a žen. Ostatní se probouzejí k pocitu skoncování s tím vším. Některé ženy vyčerpané válčením se stávají matkami. [Kryon se směje.]

Čtvrtý atribut

Existuje tolik známek toho, že jste stará duše, že si je možná ani neuvědomujete. Některé jsou skryté. Zde je jedna z nich, kterou chci, abyste teď a tady prošli ve své mysli. Jste naivní nebo moudří? Teď připouštím, že naivní člověk si nikdy nebude myslet, že je naivní. Já mluvím o moudrosti přesahující vaše léta. Máte moudrost přesahující vaše léta? Odpověď je v každém případě ano. Vy to víte, a sedíte tady s veškerou upřímností se svými těly, se svou moudrostí, a víte to. Jsou zde někteří mladí lidé, kteří ji hluboce cítí – tu moudrost přesahující jejich léta. Jak je to možné? Jak byste mohli popsat ten pocit? Moji drazí, právě jsem vám předal jeden z klíčů k poznání, že jste stará duše. A vím také, že o tom nikdy s nikým nemluvíte.

Jak byste vůbec mohli takovou věc někomu říci, aniž by si pomyslel, že je vaše ego mimo kontrolu? Jestliže řeknete: „Jsem moudřejší než kdokoliv kolem mě,“ lidé se budou ptát na vaše důvody a možná nebudou chtít být ve vaší blízkosti. Ale upřímně, teď jen mezi námi, není to tak? Moji drazí, tady je tajemství, které si všichni nesete, a máte je společné se skupinou. Přicházíte společně s nimi a uvědomujete si, že jste nalezli moudrou rodinu. Vaše moudrost přichází skrze zkušenost. Zaplatili jste za ni, moji drazí. Tak poznáváte, že jste stará duše.

Pátý atribut

S tím dalším se dá jen obtížně vyrovnat, a my jsme o tom mluvili už dříve v několika předcházejících channelinzích. Je jedna věc, kterou Akáša vytváří ve vaší osobnosti. Žití životů stále znovu ve staré energii přináší problémy se sebevědomím. Po celé věky jste tlačili proti staré energii a moc se vám nedařilo. Stará energie vždy vedla a vy jste se museli před ní buď skrývat, nebo s ní bojovat. Mnozí z vás při tom zemřeli. V průběhu historie tomu nikdy nebylo jinak. Jeden život za druhým jste prožili v těchto podmínkách, vždy donuceni k ústupu, a to až doteď.

Teď jste se probudili na této planetě v době, kterou prorokovali prastaří. Je plná potenciálních změn a ta proroctví jsou naplňována. Energie je konečně na vaší straně a o tom jsme mluvili několik minulých let. Ale pokud jde o tuto bitvu se starou energií, jaký je váš postoj k ní? Je to naprostý nedostatek sebevědomí. Nežádám vás, abyste zvedli ruku a potvrdili to, protože to mnozí z vás cítí. Pátrejte teď hned ve své duši a budete vědět, že mám pravdu. Možná, že jste navenek asertivní, a jste přísní k druhým, ale když jste sami, ptáte se, kdo jste. Ptáte se, jestli to zvládnete; ptáte se, jestli máte pravdu. Taková je stará duše.

Vaše zkušenosti napříč historií způsobily, že pátráte ve své mysli, abyste viděli, jestli jste hodni toho být tady a teď v této nové energii. Vaše logika to vše zvažuje a často dojde k tomuto výsledku: „Možná vůbec nejsem hoden tu být,“ nebo „stane se to zase?“ nebo „jsem na to příliš starý!“ Na tohle myslíte, že? Nedostatek sebevědomí je atribut staré duše. Je naprosto pochopitelný. Kolikrát jste prohráli ten stejný zápas dříve, že už nechcete být jeho součástí? Ale ten zápas se změnil.

Energie planety se začíná obracet, a rovnováha vědomí světla a temnoty se mění. Až se naučíte, kdo jste, proč jste tady, a proč se cítíte tak, jak se cítíte, začne to dávat smysl. Není nic lepšího než objevování pravdy, protože to vyřeší minulost. Objevování pravdy o minulosti také postaví budoucnost do správné perspektivy a vy začnete mít sebevědomí, jaké si zasloužíte.

Bitvy temnoty a staré energie probíhají všude kolem vás a vy vidíte, jak probíhají ve společnosti naprosto rozdílným způsobem. Existuje všeobecný pocit, že lidské bytosti si kdekoliv kolektivně zasluhují rovnost, pohodlný život, spravedlnost, dobrou kvalitu života a integritu vedení státu. Toto je tou hlavní bitvou dneška – změna obranného postoje od dělání věcí stejným způsobem k přechodu k něčemu, co lidstvo ještě nikdy dříve nevidělo.

Šestý atribut

Odhalení smyslu. Stará duše má tolik zkušeností z minula a existuje taková historie, že se mnozí rozhlédnou kolem a řeknou: „Jaký je smysl mého bytí tady?“ Často hledají jiné, aby jim řekli, co je tím smyslem. Mohou jít na setkání, kde jsou si docela jistí, že vědí, co to je, ale hluboce uvnitř nemají žádnou představu. Ptají se: „Jaký je můj účel? Co tu dělám?“ Je to proto, že je energie jiná.

A jako stará duše pokládáte tyto ezoterické otázky, protože někteří z vás, pokud ne všichni, na určité úrovni máte pocit nenaplněnosti tím, co děláte. Myslíte si, že to není dost, nebo že to jde jiným směrem, než jste si mysleli na začátku. Staré duše, vaše otázky opravdu ukazují, že jste starou duší! V nové energii je zjišťování vaší cesty matoucí a frustrující! Protože v těch mnoha životech, které jste žili předtím, jste nikdy nežili v této energii.

Toto je pro vás základní energie, a tak se cítíte poněkud ztraceni, nebo možná účel vašeho života není jasný, protože ta nová energie vám nedává žádnou zpětnou vazbu, jako tomu bylo v případě té staré. Nemůžete to říci s jistotou, protože nemůžete věřit tomu, co cítíte. Takže si kladete otázku: „Dělám to správně? Je něco, co bych mohl dělat lépe nebo častěji?“.

Řeknu to ještě jednou. Staré duše, jak jste se začaly vyvlékat ze starých způsobů, začíná se naplno ukazovat vaše síla. Začínáte si uvědomovat nejen to, kdo jste, ale i to, že si zasluhujete být zde. Přišli jste s takovou zkušeností, že si ji začínáte přitahovat akášicky. Možná si ani neuvědomujete, že to děláte, ale opravdu to tak je. Intuice se zvyšuje, a začínáte dostávat rady pro svůj vlastní život. Dostáváte synchronicitu toho, kam jít a co dělat, a to vše založené na tom, že jste dnes stará duše.

Ti, kteří právě přicházejí na tuto planetu, moji drazí, se jen tak rozhlížejí kolem a učí se, jak to všechno funguje. Oni jen přežívají. Nemají ještě nástroje zkušeností, které máte vy. Oni je získají, ale teď si je jen představují. Avšak vy víte, o čem to je, a máte moudrost vzpomínek. Začínáte řešit problémy lidstva, a před nějakou dobou jsme vám řekli, jaký je účel vašeho života. Řekli jsme, abyste se uvolnili a prostě „byli tady“. Řekli jsme, že nezáleží na tom, co děláte, a že vaše práce není tak důležitá jako vaše přítomnost. To je koncept, který nepracuje s tím, co vám říkali vaši rodiče.

Poslouchejte: Nezáleží na tom, co děláte! Vaše světlo pomáhá této planetě, ne vaše práce. Této planetě pomáhá vaše pátrání po tom, kdo jste. Jen pouhým dnešním sezením na této židli pomáháte této planetě! Krystalická mřížka si pamatuje, co děláte, a energie vzniklá z vašeho vědomého pátrání přetrvá po generace. Tím, že jste zde coby zkušená duše, vkládáte do mřížek této planety svou zkušenost moudrosti, energii vyspělosti svého života. To je to, co právě teď děláte.

Tato konkrétní nová energie na planetě, právě teď, je jako jakási houba absorbující vaše zkušenosti a sílu Akáši, takže příští generace budou mít to, co jste se naučili vy jako stará duše. Existuje systém, který je daleko za hranicemi toho, o čem jste si mysleli, že by mohlo být. Zatímco sedíte a zoufáte si v pochybnostech, jestli si zasloužíte zde být a jaký je účel vašeho života, tato planeta doslova absorbuje všechno, co jste udělali a díky tomu vyzrává. To je ten systém, o kterém potřebuje stará duše slyšet.

Uvolněte se a buďte. Vězte, že jste zde za nějakým účelem. Uvolněte se a dovolte synchronicitě, aby vás vtáhla do další oblasti, která k vám bude benevolentní a nádherná, jestliže to dovolíte. Prošli jste již tolika životy, kdy jste trpěli, že je pro vás snadné myslet si, že jste zde proto, abyste trpěli znovu. Není to tak! Rodiče, přivedli byste na tento svět své děti úmyslně proto, aby mohly trpět s vámi? To nedává žádný smysl. To není duchovní zdravý rozum! Musíte začít používat inteligenci Ducha – ptejte se: „Co bych tak udělal, kdybych byl milujícím, laskavým Bohem?“ Tehdy, na určité úrovni, se objeví vnitřní hlas, který řekne: „Ty Jsi! Jsi kouskem celého stvoření. Můžete si zodpovědět své vlastní logické otázky, jestli chcete, protože vaše moudrost vám předává záblesk zdravého rozumu mysli Stvořitele.

Sedmý atribut

A nakonec číslo sedm, o kterém jste možná nikdy nepřemýšleli. Moji drazí, máte něco, co hluboce cítíte, a je to zřejmé. Ale myslíte si, že to má každý. Nemá. Stará duše v této energii má schopnost cítit se hluboce milovaná Bohem a ostatní ne. To vyžaduje dospělost! Trvá to celé životy zkušeností, abyste pochopili laskavost Stvořitele, jak k tomu dojde a jaký to má vnitřní význam.

Proto je tak složité vyvést nějakou mladou duši z postoje bytí obětí k pocitu, že je Bohem milovaná. Nemají žádnou představu o tom, jaké to je! Vy ano! Je zde něco, co jsem nikdy neřekl o svém partnerovi, a zde to odhalím úplně poprvé. V průběhu let vám mnohokrát předal Kryonův příběh, a řekl vám, co se s ním dělo, když poprvé usedl na židli a přivolal mě. Cítil emoce! To byl jeho katalyzátor a ten mu umožnil usedat na židli stále znovu a znovu. A nejenže tu emoci cítil, cítil ji rád. Na určité úrovni ji tento inženýr poznal a věděl, co znamená. Byl stará duše! On je stará duše, a byl připraven pocítit lásku Boha. Poznal rodinu a to, moji drazí, nové duše nedokážou. Ony nerozumí vašemu zralému pocitu, že jste milováni Stvořitelem. Budou, ale vyžaduje to zkušenosti.

Jestliže jste stará duše, cítíte to. Jestliže to cítíte, jste stará duše. Blahopřeji vám všem k tomu, kdo jste. Vy jste ti, kteří změní tuto planetu. V této místnosti, do které jste přišli z různých míst, z tolika zemí a mluvíte tolika jazyky, máte právě teď společné jedno všichni: jste spolu a můžete cítit Boží lásku.

Měníte planetu svou pouhou přítomností zde, pracovníci světla. Krystalická mřížka absorbuje světlo, které přinášíte, které jste si zasloužili a přinesli nám všem. Toto je hluboký systém. Tato nová energie planety potřebuje zkušenosti a moudrost starých duší, aby ovlivnila ty, kteří se narodí v budoucnu. Tento systém je ezoterický, těžko popsatelný a hluboký. Myslete na to. Tím, že dnes žijete, napouštíte mřížky znalostmi a moudrostí pro budoucí generace.

Jak si myslíte, že lidstvo bez znalostí dozraje a duchovně se rozvine? Odpověď zní, že je to nemožné, pokud nenastane nějaká změna – a katalyzátorem této změny jsou akášické zkušenosti vaší staré duše. Vkládáte ji přímo do mřížek planety pouhým bytím tady, a tím, že tomu rozumíte. Toto a otevírání časových kapslí ⃰ pomalu vytvoří vzestoupenou planetu. Vy vyséváte semena budoucnosti tím, že jste v této místnosti a dovolujete nám, abychom k vám mohli hovořit.

Už končím. Co uděláte s těmito informacemi? Chci, abyste o těchto věcech přemýšleli, jestli chcete, jestli můžete. Chci, abyste na to všechno mysleli a položili si otázku: Je možné, že jsem více, než jsem si myslel, že jsem? Je možné, že Bůh ví, že tu sedím se všemi svými pozemskými problémy a frustracemi? Opravdu se Bůh stará o všechny záležitosti, které musím splnit, nebo o děti, které musím vychovat? Zajímá se Bůh o příbuzné, které musím potěšit nebo o šéfy v práci? Je možné, že mě Bůh skrze to všechno miluje?“

Odpověď zni, ano, ano, ano a ano!

Tak důležití jste, staré duše! Blahopřeji. Toto je účel vašeho bytí zde – prostě žít a vědět, že jste milováni.

A tak to je.

Kryon

* “Uzly a nuly Země”, část 2  

 

ULURU 2015 – den první 

Tento channeling byl přijat živě Lee Carrollem na Uluru (Severní Teritorium, Austrálie) při nádherné události zvané Gaia Global Consciousness Retreat, v sobotu 24. 03. 2015

ÚVODNÍ MINI POSELSTVÍ

Zdravím vás drazí, já jsem Kryon z magnetické služby. Tolikrát jste mne slyšeli říci: „Já vím, kde jsem.“

Stále více a více lidstva začíná rozumět tomu, že je toho mnohem víc, než jim bylo řečeno, a že pravda je snadno dosažitelná, protože skutečný záznam Země je v Akáše těch, kteří to prožili. A zatímco se tato planeta začíná duchovně vyvíjet, tyto věci ve vaší Akáše se začnou probouzet. Probouzející se Akáša vám pak přinese intuici, tušení, nápady, uvědomění, která pocházejí ze zdrojů, kterých si nejste vědomi. To způsobuje začátek psaní knih těmi, kteří se snaží nalézt odpovědi na otázky, a to začne posouvat obal toho, co je a co není skutečné.

Stál jsem na tomto pódiu s mým partnerem, který doslova visel na mikrofonu kvůli rovnováze. Poskytli jsme vám rodokmen Anangu (pojmenování domorodých obyvatel Austrálie - pozn. překl.) a řekli jsme vám, že někteří z nich mají schopnosti, které vy teprve teď začínáte mít. Jsou ve spojení se svými předky způsobem, jaký si nedokážete představit. Mají schopnost stále vnímat a získávat informace od těch, jejichž jména nedokážete ani vyslovit, a kteří jsou stále zde. Chci, abyste si to poskládali dohromady a pospojovali jednotlivé body. Jako turista, kráčející po cestách z červené hlíny okolo hory (Uluru), kterou je vám dovoleno vidět – chci, abyste to cítili. Nebuďte turisty. Jste zde, abyste cítili alespoň trochu toho, co cítili oni po tisíce let.

Je možné, drazí, že na tomto místě – stejně jako na tom posledním, které jsme oslavovali a které se jmenuje Shasta – zde jsou ti, kteří tu byli od původního osetí a jsou ochotni s vámi určitým způsobem mluvit? Bude to vždy ze srdce, neboť neexistuje žádný jazyk, který by přinesli. Přinesli koncepty, laskavost, porozumění, naplnili planetu vědomím mřížky, což přineslo lidstvu jídlo, déšť a laskavost.

Právě zde, kde nyní sedíte, začínají obyvatelé západu otevírat dveře jako děti – ke znalostem, které zde byly od začátku. A krása toho je, že je to zde k dispozici. Stále více a více šamanských energií ochránců země na této planetě otevírá své dveře a vydávají tajemství. A ta tajemství jsou vždy o původu. Co znají a co se stalo. A zatímco se tyto věci stávají intuitivními, zatímco se ptáte na věci, které byly poznány nebo se staly vírou, začíná duchovní evoluce. Nezačne knihou. Začne vámi. Tím, že na základní úrovni pochopíte, kdo jste, v poměru k tomu, kým jste bývali. Dnes večer o tom budeme hovořit více.

Můj partner říká, že někdy někde musí být noc. (Kryon se směje.) To byl Kryonův vtip.

Chtěl bych, abyste viděli některé věci tak, jak je vidíme my. Odporují lidské přirozenosti. Chci abyste se s Bohem cítili pohodlně.

Když kráčíte směrem k hoře (Uluru), nemusíte dávat pozor, kam šlapete, ne, pokud jste zajedno s energií. Bude vás vítat, řekne vám „děkuji“ a možná budete až zaplaveni vším, co vidíte. Všude zde je život, kterému zatím nemůžete rozumět, tak jako tomu rozuměli ti, kdo se zde narodili před tisíci lety a byli tím naplněni. Teprve se to začínáte učit.

Gratuluji těm, kteří vynaložili prostředky, aby přišli na toto místo, a nyní zde sedí. Není to o konferenci, není to o channelingu. Je to začátek posunu a změny ve vás, pokud to dovolíte.

Příští channeling ponese energetické vlastnosti, které mohou být předány pouze z tohoto místa, tohoto rudého středu Austrálie – země Anangů.

Tyto energie, pokud v nich sedíte a posloucháte, a my je předáváme, mohou způsobit změny, na které jste nebyli připraveni.

A tak to je.

Kryon

HLAVNÍ POSELSTVÍ

Zdravím Vás drazí, já jsem Kryon z magnetické služby.

Můj partner ustupuje stranou, avšak do takové míry, že má schopnost naslouchat, pokud si to přeje. Byla doba, kdy byl doslova přilepen k poselství, aby si byl jistý, že to dělá správně, že je v tom integrita. Teď už to ví. Je v pohodě s tím, co má přijít, zejména v tomto případě. Chci hovořit osobně k vám – o tom, v co věříte. Chci vám představit koncept, jaký jste nečekalije překrásný.

Drazí, jako lidské bytosti se učíte určitými způsoby. Když jste byli dětmi, většina vašeho učení pocházelo z toho, co jste „byli učeni“. Něco vám předali a naučili vás rodiče, něco jste se naučili ve škole. Vaše mysl byla jako houba a pobrala to všechno. To zformovalo způsob, jakým jste mysleli, co jste dělali a v co jste věřili. Když jste se stali staršími, vaše zkušenosti měnily vaše způsoby učení, měli jste svobodu se posouvat, možná lehce jiným způsobem, než který vám předali rodiče. Začalo to být více koncepční. Takže jak můžete vidět, je zde mnoho způsobů, jak se učit. Většina učení se však odehrává lineárním způsobem a stále tomu tak je.

Řekněme, že zde byl určitý osvícenecký koncept, který byl nový, a o kterém jste chtěli vědět, abyste si rozšířili obzory toho, o čem přemýšlíte. A tak pak jdete s tužkou v ruce na seminář, abyste se naučili příslušné procesy a kroky, tak píšete, studujete a procvičujete – to je lineární. Je těžké, ne-li nemožné, učit se nelineární cestou. Tohle není kritika procesu lineárního učení. Je to odhalení nového způsobu přemýšlení. Odhalení nelineárního učení a přijímání informací. A máme pro vás pár příkladů. A také je něco, co bych vám chtěl sdělit.

Nemůže to být proces, drazí, nemůže to být proces a vše až dosud procesem bylo. Můj partner svým lineárním způsobem zapsal jednotlivé položky na tabuli, abyste je viděli. Číslo jedna, číslo dvě, číslo tři – to je to nejlepší, jak to dokázal udělat. Ačkoliv jsou koncepční, zapsal je popořadě na tabuli. Dokonce je zde předsudekco je nahoře, u toho se předpokládá, že je to důležitější než to na konci řady. Tak to není, ale to je ten předsudek, se kterým se lidé učí.

Téměř všichni zde měli tu nádhernou možnost se někdy zamilovat. Rád bych vás tam teď znovu vzal a připomenul vám, jak jste se při tom cítili, pokud si toho již nejste vědomi. Všechno bylo fajn, nezáleželo na tom, zda jste měli jídlo na další den či nikoliv. Nezáleželo na tom, co si vaši přátelé myslí. Byli jste spoutáni s druhou osobou a byli jste zamilovaní. A pokud to bylo stejným způsobem opětováno, svět byl perfektní. Nezáleželo na tom, kdo byl s kým ve sporu, co bylo ten den ve zprávách. Nebylo to podstatné. Protože zde byl koncept, který nebyl procesem. Je to nevysvětlitelné, že jste seděli uprostřed toho všeho a spolupracovali s tím druhým – stav mysli. A pokud bych se vás tehdy zeptal, zda věříte v lásku, odpověděli byste celým pojednáním. Linula by se z vás poezie, i když třeba nejste básník, díky tomu, co cítíte. Víra byla stoprocentní a nikdy jste si nic nezapsali. Nikdy jste nešli na seminář. A tohle je to, co vám chci ukázat.

Jsou zde stupně víry, ale žádný z nich není procesem. Ani jeden z nich není procesem. Dosahujete evolučního stádia vývoje, kdy se nemůžete učit stejné věci lineárním způsobem. Nechápejte mne špatně. Učitel je může prezentovat lineárním způsobem, předat vám je tak, že je můžete zpracovávat a nevytvořit proces. Můžete je objevovat, poznávat. Experimentujete s nimi do doby, než se vámi stanou. Neučíte se je. Stanete se jimi. Takže nejlepší učitelé vám mohou předat lineární věci, ale vy je budete muset vzít a poznat je jako způsob bytí. Časem budou existovat způsoby výuky, které budou kvantové – kde sedíte a vstřebáváte, kde neexistují žádné seznamy na tabuli. Přichází to.

Kam to směřuje? Řekněme, že se vás právě teď budu ptát. Je to řečnická otázka. Nemusíte na ni odpovídat, ale rád bych, abyste o ní přemýšleli jako o skutečné otázce nebo skupině otázek, na které neodpovídáte nahlas, ale téměř nahlas. Chci, abyste o odpovědi přemýšleli. Začneme zlehka.

„Věříte v Boha?“ A vy odpovíte ano. A teď to začne být těžší.
„Věříte, že máte smysl života, který souvisí se Stvořitelem?
„Věříte v energie?“
„Věříte, že jste žili dříve?“
„Věříte, že ve vaší DNA jsou energie, kterých si nejste vědomi?“
„Věříte, že jste byli oseti těmi z jiné planety?“
„Věříte, že galaxie oplývá životem? Věříte, že zvuk a barva mohou změnit osobnost lidské bytosti?
 Věříte? Věříte?“
„Věříte, že vědomí vyhraje nad hmotou?“
„Můžete svou myslí vytvořit věci z ničeho?“
„Může skupina lidských bytostí s čistým záměrem změnit počasí? Ano nebo ne?“

A tady je to, co se stane, dokonce i u tak bystré skupiny, která cestovala celou tu vzdálenost – skuteční pracovníci světla s čirým záměrem, s láskou Boha – vy všichni řeknete ANO na všechny otázky. Já vím, kdo jste. A také vím, že to tak nemyslíte. Šokuje vás to?

Zde je nový koncept a já chci, abyste o něm přemýšleli: když jste byli malí a byli jste nejistí, pokud jste měli to štěstí a měli jste milující rodiče, pak vás vzali za ruku a vše bylo v pořádku. Jestliže jste se obávali jít na nová místa nebo vás něco rmoutilo a frustrovalo, protože jste nevěděli, co se děje, vždy jste se mohli natáhnout a vzít tátovu nebo máminu ruku a vše bylo v pořádku. Byli štítem proti nejistotě. Pomohli vám tím projít. A když vám pomohli tím projít, poznali jste to a ono se to stalo vaší realitou. A příště jste se už tak nebáli. Někteří z vás ztratili své rodiče v důsledku smrtí. Někteří víte, že jste se sami stali tím, kdo drží za rukuže zde není nikdo větší. Nebo je? Chci vás pozvat k novému konceptu. Poslouchejte.

Když se vás ptám, jestli věříte v to, ono nebo tamto, když se vás Duch ptá, jestli věříte v to, ono nebo tamto – není to hlas v nebi, který by vás soudil. Chci, abyste byli schopni řícia máte na to právoabyste dokázali říci: „Nejsem si jistý, nejsem si jistý.“ (Kryon dojatě.) A v tom okamžiku v čase můžete vzít Boha za ruku, jakkoli obrazně chcete, dokud si nebudete jisti. Dokud to není potvrzeno nebo vyvráceno. A nespěchejte.

Zde je to, co vám chci říci: Jste lineární. Očekáváte, že je tu nějaký druh záblesku poznání, když se vnoříte do lásky Boží a uvědomíte si, že je toho zde více – a že s tím přijde vše. Ihned uvěříte v nejpodivnější věci, které si dokážete představit. Pak tam sedíte a říkáte ANO na všechno, protože pokud ne, tak to prostě nefunguje.

Zde je koncept. Máte právo říci: „Nejsem si jistý.“ A když to uděláte, je zde proces (ANO, proces) od Ducha, zvaný „láska“. Je to způsob bytí, který vás vezme za ruku a pomůže vám s věcmi, se kterými si nejste jisti.

Můj partner nerad mluví o sobě, takže o něm nebudu mluvit v lineární rovině. Dám vám metaforu o něm. S tím je spokojený. Když se inženýr díval na Kryona, tak se smál. Protože to nebyla jeho realita. Byl praktický a tvrdohlavý. Nyní je pracovníkem světla… a je praktický a tvrdohlavý. (Smích.) Vidíte, že na tom nezáleží. Hledal „dům v mlze“. Ten dům, o kterém mu bylo řečeno, že existuje. Bylo mu to řečeno jeho duchovním průvodcem, když jsem poprvé vstoupil do jeho života s konceptem laskavosti, lásky a velikosti Ducha. Cítil to. Chtěl víc a hledal to.

Byli zde tací, kteří mu říkali ať „dům v mlze“ nehledá, protože by se ho to mohlo zmocnit a ukrást mu duši. Ale hledal. Nemohl si pomoci, protože se při tom hledání cítil dobře. Inženýr, zjednodušeně, chtěl najít „dům v mlze“. Otevřít dveře a cítit, že je doma. Je to metafora. Nakonec to udělal. Nemohl ten dům vidět, dokud se nedostal až k němu. Tak zahalené to bylo. Bylo mu řečeno, že o to musí požádat s čistým úmyslem a musí to chtít. Neukázalo se mu to samo o sobě, musel hledat a to udělal.

Otevřel dveře, našel dům a byl v domě v mlze. A ti kolem něj říkali: „Počkej, až uvidíš pokoje! Ach, jsou plné magie.“ A zde měl můj partner problém. Protože pokud bych se ho přímo tam zeptal:

 „Věříš v Boha?“ Odpověděl by: „Ano, vším, co je ve mně.“
„Věříš, že tě Bůh miluje?“ „Ano.“
„Věříš, že je Bůh tvojí součástí?“
„ Ano.“
„Věříš v energii zvanou Tvořivý Zdroj a že jsi její součástí?“
„Ano, cítím to. Já Jsem to.“
„Věříš v reinkarnaci?“
„Ne.“ „Proč?“ „Nejsem si jistý.“
„A co léčení zvukem a barvami?“
„Nejsem si jistý.“
„A co takhle schopnost tvořit věci ve tvé realitě?“„Nejsem si jistý.

Můj partner začal channelovat aniž by vstoupil do dveří. Trvalo mu to léta než otevřel dveře k předchozím životům. Léta než vstoupil do některých z dalších oblastí, které jsou pro některé z vás tak důvěrné a přirozené. Inženýr se tím potýkal. A co jsme mu tehdy řekli, když jsme ho drželi za ruku? „Pokud chceš vstoupit do domů, o kterých si nejsi jistý, budeme tam, držet tě za ruku, dokud si nebudeš jistý. Nebo dokud nezavřeš dveře.“ Zcela a naprosto svobodná volba jít vlastním tempem k věcem, které jsou možná ještě pokročilejší – k tomu, čemu říkáte znalost fungování věcí.

Můj partner rychle zjistil, že existují zábranyvěci, které vám zabrání otevřít dveře do dalšího domu. Můžete tam zůstat a říct: „Bůh je skutečný. Bůh je v mém životě. Věřím. A to je vše. Nepůjdu ani o krok dál.“ Někdy to je nátlak společnosti, který vám řekne, abyste v tom nepokračovali. To vytváří strach. Ale to není tím nejhorším, drazí, protože tahle místnost je naplněna bojovníky světla a bojovník ve vás převáží a nebude mít strach. To není to nejhorší. Nejhorší je to, když se tam dostanete, a upadnete do lineární pasti lidství. Nyní to vidíte. Nyní to zkusíte. A najednou se strachujete o úplně všechno. „Nedělám to správně. Tohle nebude fungovat. Dostal jsem A, B a C, ale nedostanu D, jak mi bylo řečeno. Jakmile to nedostanu, tak zkusím něco jiného.“ Nebo ještě hůř: „Nedosáhnu toho správně.“ Nebo ještě hůř: „Neudělal jsem to správně a teď mám problémy. Jak to mám vrátit zpět, Kryone? “

Jako by Bůh měl tabuli na které si odškrtává věci, které jste udělali správně nebo špatně. Když vás matka anebo otec drželi za ruku, když jste byli vystrašení – kontrolovali tabuli nebo se vám jen snažili pomoci? Chci vám něco říct, vy ustaraní. Chci, aby se ustaraní stali bojovníky.

Přestaňte. Přestaňte se soudit. Protože Bůh to nedělá. Tak proč vy? Tohle je lidské lineární programování. A to nepotřebujete. Je v pořádku nebýt si jistý. Ve skutečnosti je načase být upřímný. A otázky jsou tu zpět.

Nyní seďte s veškerou láskou a upřímností – nelžete sami sobě. Každou jednotlivou odpověď, kterou pro sebe máte, Bůh slyší a usmívá se, protože už zná odpovědi. Ruka se natahuje ke každému z vás. A vaše odpovědi mohou být odlišné než poprvé.

„Věříte v laskavého Stvořitele, který je uvnitř vás?“
„Věříte, že vás Stvořitel miluje a opatruje vás?“
„Věříte, že jste žili už dříve?“
A je to tady!
„Je ve vašem životě nějaký důkaz o tom, že jste možná schopni změnit, kým jste – tím, že z Akáši vydolujete to, kým jste byli?“

A čím složitější a abstraktnější se to stává, tím více jste schopni říct „Nejsem si jistý.“ A já chci, abyste to byli schopni říci. Tak to funguje. Není to proces. Poznáváte věci v průběhu času tak, že prožijete intuitivní myšlenky. Časem, jak si budete spojovat jednotlivé body, tyto věci začnou dávat smysl, a už se nebudete obávat. Brzy se to stane vaší realitou.

Často je zde určitá hierarchie v tom, jak dlouho to trvápomalu, troška po trošce. Muž v křesle je toho příkladem. Ve své tvrdohlavosti a praktičnosti otevřel domy magie tak pomalu, že byly všechny otevřeny teprve před pár lety. Nyní má úplný obraz a učí to jako úplný obraz. Ale pokud by mu někdo řekl, že musí věřit v to všechno, nikdy by nenašel dům v mlze.

Drazí, dnešní poselství je toto – je v pořádku nebýt si jistý. Existuje ruka, kterou můžete uchopit, a projít tím krok za krokem, kousek po kousku, svou vlastní rychlostí následovat lásku Boha. Jen o to se zajímáme. Že najdete semínko uvnitř – a to semínko je Stvořitel. Požehnaní jsou ti na židlích, kteří toto slyší. Ti, kdo pochopili, o čem nyní mluvím. Toto je země, kde můžeme říkat tyto pravdy a vy je pochopíte.

A tak to je.

Kryon

ULURU 2015 – den druhý


Tento channeling byl přijat živě Lee Carrollem na Uluru, Severní Teritorium (federální administrativní území) Austrálie při nádherné události zvané Gaia Global Consciousness Retreat, v neděli 25. 03. 2015 

ÚVODNÍ MINI POSELSTVÍ

Pozn. od překladatelky, která se tohoto semináře přímo účastnila: „Druhý den začal netradičně ranní tichou meditací za doprovodu hudby na didgeridoo a rovnou následoval channeling. Poté teprve následoval další program. Energie toho dne byla tím pádem úplně pozměněna. Před tichým vstupem do místnosti všichni prošli (řekla bych) „očistným“ rituálem…“

Zdravím vás, drazí, jsem Kryon z magnetické služby.

Pokud by sem nyní někdo jednoduše vstoupil, mohlo by mu připadat zvláštní, co se zde nyní odehrává. Mnozí by nesouhlasili s  myšlenkou, že zprávy od Zdroje, který někteří dokonce ani neuznávají, jsou skutečné. Nejen zprávy, ale koncepty, laskavost, jednota, krása…

A to je rozdíl mezi těmi, kteří zde sedí a těmi, kteří by zde nikdy neseděli. Nikdy to nečiní některou skupinu lepší nebo horší - tvořivý Zdroj se dívá na všechny stejně. Objevem je ale tato Jednota, o které mluvíme. Vy žijete svůj život v uspořádání, o kterém vám bylo řečeno, že jej musíte mít. A pro mnohé z vás je toto uspořádání pohodlné, skutečně vás to definuje, váš život, kým jste a další. Ale já chci mluvit o objevu, kdy nejkrásnější věcí zde v místnosti je to, co nezveme potenciálem pro věci neviditelné, neočekávané a překrásné.

Je ráno - pro ty, kteří si toto právě přišli poslechnout na jakémkoliv místě na planetě. Vzduch byl vyčištěn a předpřipraven se záměrem. Mystický zvuk didgeridoo reprezentuje hudbu tohoto kontinentu. Je to mystické, poněvadž to nastavuje energii a připravuje toto místo pro rozjímání a pro neutrálnost. Neutralita je to, když opouštíte své uspořádání a to je obtížné. Je to velmi obtížné bez ohledu na to, kdo jste, bez ohledu na to, odkud pocházíte, dokonce i když jste se narodili zde uprostřed Austrálie, dokonce i když jste z kmene a vaše tlupa je čtyřicet tisíc let stará, stále máte krabici. A tato krabice je možná krásná, vyhovuje vám, ale jsou zde stále nová poznání. Vně této krabice jsou příležitosti pro věci, které ještě neznáte, pro příběhy, které ještě nebyly zpívány a krásnou revoluci energie. Krásné na tom všem je to, drazí, o čem jste možná ještě nepřemýšleli - že energie planety o tom všem VÍ.

Mnoho let jsme s vámi hovořili o hvězdách - a ty zde vidíte velmi jasně. Mluvili jsme o precesi rovnodennosti, protože všichni původní obyvatelé planety dívající se na hvězdy tento scénář znají. Scénář 2012 označil střed nového začátku. Řekli jsme vám, že před rokem 2012 bylo 18 let (počátku) změn a poté bude následovat 18 let*, které budou představovat pohyb hvězd. Toto není ezoterické měření, můžete to vidět na obloze. Tak často se energie vědomí týkají Gaii, půdy, pohybu Země vůči hvězdám – a to vše je jedním s vámi.

Jaký je váš dnešní OBJEV? Můžu něco navrhnout? Váš objev bude začátkem skutečného pochopení, že JSTE SOUČÁSTÍ VŠEHO. Půjdete ven a uvidíte malý hmyz – možná se skloníte a uvědomíte si, že je v něm Stvořitel. Že je zde jednota, která vás zaplaví svou krásou. A budete vědět, že je o vás postaráno.

Krabice, které si stavíte okolo kultury, svých životů a způsobů, jak o věcech přemýšlíte, často drží Boha vně. Jedním z objevů, v tomto časném ránu, by mohlo být to, že máte více spojenců než si myslíte…

Jestliže skutečně chcete vědět, jak by energie a fyzika měly pracovat, musíte porozumět tomu, že každá vaše dnešní myšlenka má energii. A je to více než jen energie, je to fyzika. Řekli jsme vám, že přijde čas, kdy bude možné vědomí změřit a vidět jeho krásu a sílu. Stvořitel je mistr fyziky a tak, aniž byste se museli stát vědcem, si uvědomíte, že existuje větší scénář božského tvoření. Pokud má vaše vědomí energii, chápete, že krabice, kterou jste vybudovali okolo toho, o čem věříte, že je to vaše realita, může tu energii zastavit? Pokud tu krabici opravdu uzavřete.

Sedí zde někteří, kteří zde mají hezkou chvíli - užívají si rodiny a přátel. Chtěli z nějakého důvodu přijít, posedět a jen si to užít. A možná do posledního dne nebo tak nějak ani nečekali, že by k nim mohly přijít nějaké energie – a to také přišly. Možná se poprvé cítí neúplní, něco jim chybí.

Chci vám říci, drazí, že zde není žádná neúplnost. (Ve skutečnosti tohle budeme dnes probírat později.) Co cítíte, to je fakt, že se krabice, která je tak pohodlně okolo vás, začíná rozpouštět. A to mnohým nevyhovuje - otevřít tu svou krabici něčemu, co neznáte.

Chci vám slíbit toto – existuje laskavý Bůh, který představuje vše, co je - uvnitř i vně vaší krabice. A pokud budete tím, kdo řekne: “Jen na okamžik odstraním bariéru toho, v co věřím nebo si myslím, že je reálné,“ a jen na chvíli to zkusíte a „pustíte to“… když řeknete: „Co ještě jiného by zde mohlo být?“ – pak vám slibuji, že vše, co najdete, bude laskavost. S Bohem není spojeno nic hrozivého, frustrujícího nebo strašidelného. Chci, abyste se cítili svobodní v objevování těch okolo vás způsobem, kterým jste to doposud nejspíš nedělali.

Každý jednotlivý člověk má stejné potřeby a touhyduchovní propojení s něčím, co mu dává smysl. Někdy je to země, někdy je to zisk, ale ať jim dává smysl cokoliv, uchopí tím Boží ruku a cítí se být milováni. A věřte mi, že tohle je vně krabice přežití.

Je zde krásně. Ráno v červeném středu tohoto kontinentu. Procházíte se venku a uvědomíte si, že byste museli cestovat - pokud nevlastníte auto, museli byste jít pěšky týdny - než byste spatřili cokoliv jiného než teď. Je zde ticho, nehybnost a krása, která k vám může promlouvat, jestliže to dovolíte. Země zde není zkažená. Je stále čistá a její poselství jsou stále pro vás. Proto jste sem přišli. Později během dneška bych vás chtěl povzbudit k objevování. Možná byste chtěli zůstat na chvíli o samotě, bez vyrušování, abyste řekli Gaie: “Co se mi snažíš říci?“ Ti z vás, kteří by otevřeli krabici ještě o trochu více, by byli překvapeni ohromným pocitem laskavosti a lásky - a zpráva by byla jasná: „Všechno je v pořádku.“

Dnes později budeme mluvit o evoluci a o tom, co by mohla znamenat. Ale drazí, mnozí z vás jsou v této místnosti z rozdílných důvodů. Přesto máte, z mého hlediska, jednu věc společnou. Sedím na tomto jevišti se svým partnerem v jeho křesle a po všech těch letech mohu říci, že vidím, že je zde pouze jedna věc, která je až zaplavujícím způsobem synchronicitně pro celé lidstvo a pro vás v této místnosti. A tou je RODINA. Na tomto místě vás obklopují ezoterické skupiny předků, které představují kmeny nebo tlupy nebo jakkoliv to chcete nazvat, od každého z vás. Jsou různých kultur i různých barev. Všichni společně žádají, aby byli objeveni coby JEDNO - říkají vám, že dny odloučení končí a nastane splynutí - dokonce i splynutí kultur, které bude vhodné, oslavované a krásné – kdy se budete zajímat jeden o druhého. Budete se dívat na vzájemné rozdíly – ne jako na něco divného nebo cizího, ale jako na něco k objevování, protože to budete chtít znát. Vzájemná úcta k systémům, ve které věříte, se stane jádrem míru na Zemi.

Právě teď můžete vidět, o čem jsme vám říkali, že to uvidíte. Můžete vidět radikální změnu – černá a bílá se stávají dokonce ještě radikálnější ve svých rozdílnostech, které produkují nenávist a frustraci. Nedostatek lásky se stává něčím hmatatelným. Takže na této planetě můžete sledovat, jak se vše začne ještě jednou naposledy rozdělovat. Poslední nadechnutí zla. A většina Země se začne probouzet k jinému konceptu - že spolu skutečně můžete vycházet.

Abyste spolu mohli vycházet, nemusíte absorbovat jinou kulturu. Krabice nejsou zapotřebí. Můžete nosit své vlastní světlo s laskavostí a láskou a zároveň chápat a respektovat ostatní. Ruku v ruce s ostatními. Když chtějí ostatní zpívat své písně a vy neznáte slova, může tam jen sedět, užívat si to a vnímat. Když vy chcete hrát svou oblíbenou melodii na iPodu, ostatní, kteří ji možná nikdy neslyšeli, se začnou usmívat, užívat si ji a mít vás proto rádi. Spojování kultur není náročné - s laskavostí, s porozuměním a s objevy.

Máte příbuzné, kteří vám nerozumějí. Já vím, kdo tu je. Mluvím i o těch doma. Když navštěvujete některé z vašich příbuzných, tak vám to může připadat jako jiná kultura. Dokonce i u těch pokrevních v přímé linii. Chci, abyste je „objevili“. Chci, abyste v nich objevili tu laskavost. Chci, abyste se na ně podívali a abyste chápali, že je Bůh miluje stejně jako vás. Můžete být jejich jediným mostem k jejich vnitřnímu míru. Oni se na vás možná podívají a řeknou: Jsi divný a zvláštní, máš kulturu, kterou sis stvořil - je příliš bizarní a my s ní nechceme mít nic společného.“ A vy se na ně můžete podívat objevujícíma očima a snažit se najít laskavost, kterou byste mohli vyjádřit slovy, ukázat ji nebo jí prostě být. Nebude spouštět jejich „tlačítka“, nebude je frustrovat ani rozčilovat. Nesejde na tom, kolik by toho na vás hodili, z vás bude vyzařovat mistrovství. TO je objev!

Lidé jsou na vrcholu posunu. Řekli jsme vám, že takových let přijde více, a to jste nechtěli slyšet. Hvězdy vám řeknou, jak dlouho to potrvá. Původní obyvatelé, kteří měli své kalendáře a věděli, jak tyto věci pracují, vám dodali časový plán. Ale kolik toho objevíte, to určí vaše svobodná volba.

Až se vrátíte domů a půjdete zpět do práce, budou v kanceláři objevy, ne stejnost. Můžete se na všechny dívat rozdílně – rozdílně můžete vnímat strukturu, problémy, šéfa, klienty… Nebude tam žádná frustrace, pokud se rozhodnete ji neakceptovat - to je pracovník světla a důvod proč tu jste. Vaše objevování pro sebe samé mění energii vědomí ve vašem okolí. Slyšíte to? Vaše objevování pro sebe samé mění energii vědomí ve vašem okolí. Znamená to, že kamkoliv jdete se svými objevy, Země o vás ví. Změníte místo, kde jste a kde jste byli – ve svých stopách zanecháváte otisk svého mistrovství, ať jste kdekoliv.

Je to koncept, kterému zde rozumíte - není bizarní a není nový. Je překrásný.

Toto je víc než koncepty, drazí, jsou to soucitné činy. Objevování, že co je okolo vás, je zároveň vaší součástí - když to přijmete jako součást sebe, vytvoříte tím větší „já“. Vytvoříte tím také větší „oni“. Je to podání ruky s planetou, jaké jste nikdy dřív neměli.

Starodávní obyvatelé stojí v tuto chvíli kolem vás, dívají se na vás a říkají: Skutečně rozumíte potenciálu této planety?“ Všichni ti starodávní obyvatelé v této místnosti se na tom podílejí - vědí, co víte vy - Země už nikdy nebude stejná. Nemůžete jít nazpět. Precese rovnodennosti byla vždy tím klíčem - časem, kdy to začne nebo skončí. Vybrali jste si neskončit. To je jasné. Ale změna z jedné energie do druhé, je vždy obtížná.

Vy v této místnosti, a vy, kteří toto čtete, jste těmi, kteří vytvoří rozdíl, protože jste ochotni naslouchat - a proto jste přišli.

Někteří z vás rozumí tomu, co zde dnes bylo řečeno, díky mnoha metaforám. Někteří tomu nerozumí. Těm, kteří nerozumí, říkáme, že je to v pořádku. Přijde čas, kdy porozumíte, pokud si to budete přát. Budete každého milovat, oceňovat, uznávat…

Řeknu to znovu: neexistuje nic takového, jako být sám. Není to možné. Před mnoha lety jsme řekli: „Jen do toho - zamkněte se ve skříni, litujte se a buďte obětí.“ A v rohu, kde je nevidíte, je zástup andělů, kteří jsou připraveni a ochotni vzít vás za ruku, když už nad sebou přestanete plakat. Tak hluboké to je.

Země je vždy připravena. Tvořivý Zdroj je vždy připraven, nikdy není unaven, nikdy nespí, vždy je zde… Je načase, abyste to objevili. Je načase, abyste to objevili.

Pro teď říkám: a tak to je.

Kryon

HLAVNÍ POSELSTVÍ

Zdravím Vás drazí, já jsem Kryon z magnetické služby.

Můj partner se v průběhu let něco naučil. Ten proces, který vy nazýváte channeling, je také jeho blaženým okamžikem. Bez ohledu na to, co se děje v jeho životě - potíže, frustrace, problémy, které ho sužují, některé jsou ty samé jako ty vaše - to všechno zmizí, když sedí v tomto rozpoložení před Duchem. A to je dostupné vám všem, to není nazýváno channeling, není to ani meditace. Můžete to dělat s očima do široka otevřenýma, dokonce i když řídíte. Tohle je vztah 24/7, který nazýváme – vztah s „domem v mlze“. (Kryon se usmívá.)

Včera jsme mluvili o tomto prchavém „domě v mlze“, který můj partner našel a který jste také našli. Který - mnoho z vás, kteří posloucháte - našlo také. A je to ta metafora tohoto domu, který je váš s těmi mnoha místnostmi. Není to dům proroka nebo systému víry, a není to dům, o kterém by vám někdo řekl, že je přístupný mnohým a že je to ten samý dům. Nachází se v mlze, protože ho musíte najít sami, s vaším záměrem. Neobjeví se sám, drazí. A je to tak záměrně. Aby se lidstvo začalo posouvat samo o sobě s čistým záměrem, pomocí objevů.

Existuje mnoho různých domů v mlze. Jedním z nich je integrita ve všech věcech, bez jakékoliv spirituality, pouze jiný náhled na věc.

Ale to, o čem chci dále mluvit, je to, o čem jsme mluvili včera. Ten „dům v mlze“, to jste vy a vaše síla. Pojďme si vysvětlit, co je v tom domě a co je tam jiné.

Včera jsem vám řekl, že byl čas, kdy byl můj partner spokojen se vším, co byl. Nebyl důvod hledat něco dalšího. A to vyhovuje velké části lidské civilizace. Jsou v krabici, o které jsme mluvili dnes ráno. Nevyrušujte je. Pracují s tím, děje se to. Pokud jde o mého partnera, našel „dům v mlze“, který byl skrytý, protože to, k čemu u něj došlo, stisklo tlačítko zvědavosti. „Je něco víc?“

Duch vám ten dům nemůže ukázat, ale může mačkat tlačítko zvědavosti znovu a znovu a znovu. Někdy to je díky synchronicitě - přivedete přátele na toto setkání. Ničemu nerozumí, ale když odejdou, tak jim dojde, že možná existuje „dům v mlze“, na kterém je jejich jméno. A to odstartuje proces, ve kterém pak musí pokračovat

To je svobodná volba. Ta metafora je jasná, chcete tam jít. Většina z vás, kteří tady sedíte, i ti, kteří posloucháte můj hlas, jste tak učinili. Ale teď se to stává zajímavé. V tomto domě je mnoho místností a v době staré energie jste mnohé z nich otevřeli a prozkoumali. Včera jsme zmínili, že mnohé z nich představovaly přesvědčení a výzvou bylo uvidět, zda odpovídají těm vašim.

Mohli byste zdůvodnit myšlenku, že jste žili předtím? A to je jedna z místností. Je možné, že je zde něco zvané Akášický záznam, který by zaznamenal, co jste dělali v minulosti? To je další místnost. Zatím jsou všechny místnosti velmi 3D, to znamená, že představují věci a přesvědčení. Je možné, že zvuk a barva mají vibraci, která může léčit? To jsou fakta, přesvědčení, procesy, dokonce fyzika. A to vyžaduje, abyste otevřeli dveře, podívali se, zavřeli je, pokud nejste připraveni, a vrátili se zpět, jakmile budete - pokud vůbec někdy budete.

A tady sedíme, s „domem v mlze“ s mnoha pokoji. A nyní vám chceme něco říci. Právě jste objevili schodiště a začínáte po něm stoupat nahoru. Pojmenování schodiště je hlubokomyslné. Má mnoho jmen, drazí. Je to planetární posun, precese rovnodennosti, proroctví Orla a Kondora, město na kopci, světový mír… A to schodiště vás vábí k objevení nových místností ve vašem vlastním domě.

Druhé podlaží je doslovně dalším příběhem, který má být vyprávěn. Stoupáte po schodech a najednou je před vámi více pokojů a ty nejsou zdaleka tak snadné. Představují rébus, který se zabývá vaším podstatoutím, co jste vy. Ne nezbytně něčím, v co chcete věřit nebo co vás zajímá, ale něčím, s čím musíte pracovat a co vás navždy změní. A tam jsou, dokonce můžete vidět jména na dveřích a někteří z vás je nebudou chtít otevřít. Jiní budou dostatečně stateční, aby řekli: „Zkusím to, ale přijdu později, až budu rozumět více.“

První nápis hlásá „účel“ - velmi obtížné, VELMI obtížné. Koncept, co je vaším účelem na planetě, a ne ve 3D! Mluvím o vaší duši na Zemi. Proč tolik životů, proč vůbec, proč nyní… Někteří to pochopí, někteří ne a mnozí to ani nezkusí. Je to příliš složité. Bojíte se příliš velké zodpovědnosti, nahlížíte na to  3D očima, chcete to zaškatulkovat a řeknete:  „Vím, co je můj účel - pomoci lidstvu, napsat tuto knihu, a udělat tohle a tohle a tohle…“ Vůbec jste to nepochopili – je to účel spirituální duše - proč jste tady.

Povím vám, že jakmile se ty dveře začnou otevírat - a pokud se na to opravdu chcete podívat - uvnitř těchto dveří vám bude nabídnuto mnoho zvláštních věcí a záhad. Musíte vzít svou 3D mysl a zahodit ji. Budete se muset podívat na celkové pojetí života. A pokud někdy zjistíte pravý smysl - a vy ho zjistíte - budete se usmívat. A to vás dovede k dalšímu domu.

Existujete, protože jste součástí Tvořivého Zdroje a plánu, který je překrásný. Nemá to nic společného s vámi. Vaším smyslem je Bůh. Zeptejte se těch, kteří po této zemi kráčeli před tisícovkami let, co bylo jejich smyslem, a oni vám řeknou: „Být součástí toho, co bylo vším. Vyvažovat vše, co bylo.“ (jsou zde myšleni Anangu lidé, původní obyvatelé území v okolí hor Uluru a Katja Tjuta ve středu Austrálie – Pozn.překl.) Byli toho součástí tak moc, že dokonce ani nevěděli, jak jsou staří. Nepočítali to. Je čas, abyste přestali počítat a přestat to řešit. Protože, když si uvědomíte skutečný smysl, budete vědět, že jste součástí velmi, velmi velikého plánu laskavosti, galaktického smyslu a lásky. Je to vesmírné, není to o vás, protože vy jste součástí všeho. Můžete se decentralizovat? Nebo to vždy bude o vás a o tom, že kráčíte v těle, které máte?

Tohle je další příběh, drazí. Je pro ty, kteří se chtějí stát kvantovými.

Druhá místnost se nazývá vnitřní rovnováha. Není to zřejmé, drazí, ale jestliže projdete první místností, máte daleko vyvinutější vnímání smyslu toho „proč“, „kdo“ a záměru. Začnete relaxovat a uvědomovat si, že věci, které se odehrávají a které se vám stanou, jsou nicotné, i když je možná označíte za podstatné. Možná jste z nich zklamaní nebo dokonce vystrašení. Jestliže projdete první místností, budete také vědět, že se obnovíte, cokoliv to znamená, protože jste věční a sebe vyrovnávající. Uvnitř vás je mistr léčitel, mistr psycholog, channeler a to všechno, protože jste součástí Božího plánu a sebe vyrovnávající.

Jestliže propadáte hluboké beznaději s pocitem oběti, to vše je jen ve vaší mysli. Je pouze otázkou času, kdy to odejde pryč. Moudrý člověk to bude vědět, a až bude zoufalý, najde si něco, co ho zaměstná, protože čas se o to postará a vy to budete vědět.

Dokážete si představit, že by nezáleželo na tom, jak se cítíte? Jak nahněvaní nebo frustrovaní jste? Protože byste věděli, že přijde světlo, a vy musíte jen počkat. Jednali byste jinak, místo abyste se plahočili za řešením a přežitím. To je jiný způsob myšlení, že? Úplně jiné pojetí.

Pokoj číslo tři. Pokud se dostanete skrze první dvě místnosti, pokoj číslo tři má označení říkající – úplnost. Jste úplní. Kolik z vás vyčkává s tím, co by se mělo udělat? (Kryon se směje.) Nezvedejte ruce! Je ve vás pocit linearity, vaše hodiny stále tikají a vy chcete vědět, co byste měli dělat, až „dospějete“. A tohle je velmi běžné, obzvláště u vás starých duší. Obzvláště u vás, protože na určité úrovni vidíte moc, kterou máte, a nikdy nejste hotoví – nikdy nejste kompletní. Když jdete večer do postele a přemýšlíte o tom, kdo jste, kde jste a co se děje, můžete upřímně říci: „Já jsem, kdo jsem, jsem úplný sám o sobě. Pokud se od této chvíle už nic nestane – je to krásné, děkuji ti, Bože.“?

A já vám řeknu, že většina pracovníků světla takto nepřemýšlí. Co tento neúplný projekt, ten způsobí rozdíl! Kam se chystáte jít, nebo „další úroveň“ nebo takové podobné věci. To je lidský předsudek o čase a také to je to, co nazveme předpojatost hierarchie. Vždy se snažíte dosáhnout dalšího stupně, být výše než dnes, protože si myslíte, že vyšší vibrace učiní lepšími vás i ty kolem vás, a neuvědomujete si, že už jste kompletní, jste kompletní. Nyní možná děláte spoustu věcí a linearit, ale jste úplní. Bůh vás vidí jako úplné. Proč vy nemůžete?

Je tu rozdíl. Velmi obtížný, velmi jemný k pochopení, když říkáte: „Jsou zde věci, které musím dokončit a udělat.“ Ach, jak je to od vás lidské! Nemusíte, pokud jste duchovně celí a úplní. To by vám mělo dát pocit úlevy. Řekněte: „Bez ohledu na to čím procházím, jsem úplný. Vím, že můj účel přesahuje tento život, dokonce i ten příští. Jsem věčný a jsem úplný. Budu kráčet po této planetě a budu dělat, co musím, ale nebudu se tím trápit, protože jsem úplný.“

Dokážete být v míru sami se sebou? I to je velmi obtížné. Ti, kdo prošli prvními dveřmi, a jsou úplní, jsou zcela smíření sami se sebou. Možná jste v situaci, kdy jste ještě neskončili a víte, že jste neskončili, nebo jste frustrovaní, protože se věci okolo vás nehýbou, ve skutečnosti se cítíte neklidní. Největší výzvadokážete být i tak v míru sami se sebou? Taková je nová přirozenost (nový normál). Tlačí a táhne vás to se starou energií, která vám říká, že jste nedokonalí a nehodní, a nikdy nejste spokojení. Chcete vědět, jak vypadá vyrovnaná stará duše? Září, protože je klidná a spokojená s tím, kdo je. A může být třeba i uprostřed 3D zmatku.

Vidíte, že jsou tyto místnosti pokročilejší, než jste si mysleli? Jsou obtížné. Dokonce je obtížné i pro mého partnera (Lee) doručit tohle poselství, protože má lineární koncepty a přitom mluví o kvantových.

Závěrečné dveře jsou nejobtížnější. Je obtížně je dokonce jen pojmenovat. Nazveme je - nový člověk. Je to evoluce. Jste připraveni na takovou změnu, že se ani nebudete cítit jako lidské bytosti? Na změnu, kterou nemůžete změřit. Na změnu, kterou všechny planety na vzestupu prošly? Je to tak výrazně náročné, že s tím mnozí mají psychologické problémy, protože je to tak jiné, až cítíte že ztrácíte rozum. A přece je to únosné s láskou Boha a s pomocí držících rukou Stvořitele.

Drazí, až začnete být ve spojení se svou DNA na více procent, budete směřovat k tomu, čemu říkáme 44. percentil. Váš mozek funguje jinak a začíná spolupracovat s innate a dokonce i s energií srdce. Nový proces začíná s vámi a má vliv na vše, co jste. Vidíte věci, které jste nikdy předtím neviděli, jste si vědomi věcí, kterých jste si předtím vědomi nebyli, slyšíte jinak, vnímáte jinak - a vše, co můžete dělat, je nebýt divní. Necháváte si to pro sebe, dokud nenajdete ostatní, kteří zažívají podobné věci.

Toto je jeden z nejobtížnějších posunů, kterým pro lidstvo nadchází. Plejáďané tím prošli. Vědí, co to je. Jestliže vám řeknu, co jsou schopni dělat s DNA pracující na 88%, měli byste to poznat, protože to je to, co byli schopni dělat mistři, kteří kráčeli po této planetě.

Přemýšlejte o tom. Vědomí nad fyzikou. Schopnost vytvořit skutečné objekty a věci s pomocí vaší mysli. Příroda vlastně poslouchá fyziku vašeho vědomí, protože je vyšší. Slyšeli jste to? Příroda poslechne vědomí, které máte, což je mistrovství samo o sobě! Jste na to připraveni? Říkáte, že ano. Ne, nejste. Ještě ne. Ale zvolna to začne a až se to stane, nezblázníte se, drazí. 

Právě jste potkali sami sebe, své skutečné já. Někteří z vás budou v ne příliš vzdálené budoucnosti vědět, o čem mluvím. Nyní poslouchejte. Všichni poslouchejte – úplní sami v sobě. Podívejte se do zrcadla. Chci, abyste si představili, že nevypadáte takto. Nenechte se zmást pohlavím. Budete vypadat věční. Znovu, znovu a znovu. Je toho tu hodně co udělat, a vy se k tomu budete vracet, dělat to a žít déle a moudřeji než nyní. A zrcadlo nikdy nedokáže zobrazit tento druhý příběh.

Tento channeling je pro mnohé hádankou, ale měl být předán na tomto území. Je pro něj správná energie. Proto sem někteří z vás přišli, a budete ho chtít slyšet znovu. Tak jako všechny ostatní, i toto poselství je předáno s láskou a laskavostí těm, kteří překročili mezník.

Viděli jsme to již dříve a je to vzrušující.

Buďte úplní. Dýchejte. Uvolněte se. A vězte, že vše je v pořádku.

A tak to je.

Kryon

* Kryon zde má na mysli tzv. 36tileté okno příležitosti, o kterém dříve mluvil v mnoha poselstvích, přičemž nejvýznamnější, s nejúplnější informací je poselství Proces,  Laguna Hills, 4.12.  2011 a  Čas říct sbohem, San Rafael, 8.12.2012, ale zjednodušeně lze říci, že je to časové období, kdy máme největší příležitost a největší podporu, abychom zaseli semena změn a zcela změnili tuto planetu. Toto období končí v roce 2030 a co nastavíme a změníme do té doby, to nastaví a výrazně pomůže v letech následujících.

Toto není "nová doba" vašich otců 

Tento živý channeling byl předán v Atlantě, Georgii 14. února 2015

Abychom pomohli čtenářům, byl tento živý channeling upraven [Leem a Kryonem], aby poskytl lepší porozumění. Někdy jsou informace i přidány. Často se totiž stává, že živý channeling má v sobě energii, kterou psané slovo nenabízí. Užijte si tedy toto rozšířené poselství.

(Pozn. překl.: některé výrazy jsou skutečným „oříškem“ pro překlad. V tomto případě to byl výraz New Age, protože nebylo snadné oddělit, zda má Kryon na mysli hnutí – pak by bylo vhodné ponechat původní anglický výraz – nebo prostě „novou dobu“ jako takovou. Proto k tomu prosím přistupujte svým srdcem a intuicí. Možná to v tomto případě ucítíte jinak, než jak jsme se nakonec rozhodli my. Děkujeme za pochopení.)

Zdravím vás, moji drazí, já jsem Kryon z magnetické služby.

Před dvaceti pěti lety, jsem s vámi mluvil o tom, co se dnes děje. V té době to byla jen jakási možnost, ale teď je to vaší realitou. Tehdy se nejednalo o proroctví, když jsem říkal, že nepřijde žádný Armagedon, ani třetí světová válka. Nebylo to proroctví, ale silný potenciál. Celým důvodem pro mou existenci a probuzení mého partnera bylo to, co jste udělali. Vítězství, které obsahuje, je zásluhou starých duší, které kontrolovaly povědomí o načasování toho všeho.

Všechno, co se stalo v průběhu těchto let, byl realizovaný potenciál. My totiž vidíme možnosti toho, co byste mohli udělat, a podáváme o tom zprávu. Mnohé z toho, co vidíme teď, se rychle stává skutečností. Když jsme vám v roce 2012 řekli, že bude nový papež, o 13 měsíců později se to stalo. Nešlo o proroctví, ale spíše o jistou možnost. Viděli jsme to přicházet, protože máme přehled a věděli jsme o starostech současného papeže, o jeho zdraví, a také jsme věděli o možnosti nástupu papeže z Jižní Ameriky. Všechny tyto věci by pro vás měly být „spojováním bodů“. A teď přicházím znovu, ne s proroctvím, ale s informací předanou s blahopřejným postojem vzhledem k potenciálům.

Je zde skutečná „nová energie”

Toto poselství bych vám býval rád předal před 25 lety, ale nebyli jste ještě připraveni. Teď se nacházíte v energii, kterou jsme tehdy předpověděli, a rozumíte tomu, co se stalo. Kdybyste mohli právě teď promítnout lidské emoce na tvořivý zdroj, byly by to atributy radosti a obdivu – možná i slovo hrdost. Drahá lidská bytosti, toto není „Nová doba“ vašich otců. Oslavujeme vás za to, že jste na toto místo přišli včas!

Toto je zásadní informace, kterou vám předáváme, protože na shromáždění, jako je toto (poslouchají a čtou), jsou bojovníci světla a staré duše. Tyto pojmy popisují lidskou bytost, která prošla historií a desítky životů vyznává ezoterickou víru. Mnozí z vás se v tomto životě probudili do přirozené moudrosti duchovna. Mnohokrát jste bojovali bitvy staré energie coby pracovníci světla a zvykli jste si na to, jak věci ve starší energii fungují. Po tisíce let se planeta nezměnila tak moc, takže byste mohli být zapojeni ve stejném typu temných bitev stále znovu a znovu, a tudíž je ve vaší Akáše vyryto, co bychom nazvali duchovními pravidly existence. Ale ta se teď mění. Takže toto poselství je pro pracovníky světla a staré duše, a zahrnuje některé atributy, o kterých jsme mluvili v minulosti, a také některé nové. Dnes večer vám přinášíme některé pozitivní věci, které potřebujete v této energii znát a některé atributy, které by někteří mohli nazvat varováním, jak pracovat v nové energii.

Začali jsme tento rozhovor minulý týden ve městě, kterému říkáte Austin*, v Texasu, tak nám dovolte, abychom začali tam. Moji drazí, tato nová energie je fráze, kterou jste slýchali celé roky. Říkali vám: „Je tu nová doba a s ní přichází nová energie.“ Moji drazí, už dorazila! Teď začíná pěstovat svá semena a její atributy se velice liší od těch, co jste zažili, když jste na to čekali. Měli byste vědět, že šamanské energie ve starých duších, které poslouchají a čtou, shledají některé z těchto věcí obtížnými, dokonce kontroverzními. Je to proto, že jdou proti duchovním zvyklostem zažívaným v minulosti, které fungovaly a které byly správné a pro mnohé vhodné. Takže nám dovolte začít tam, kde jsme skončili.

Moji drazí, prosím vezměte na vědomí myšlenku, že když postupujete z jedné energetické úrovně do druhé, učíte se lekce, a ty procesy se potom změní a postoupí na novou úroveň. Bylo by hloupé, abyste přenášeli ty stejné lekce, které jste dokončili, z minulosti do budoucnosti. Přesto se mnozí z vás snaží dělat přesně to právě teď.

Shrnutí z Austinu

Číslo jedna je shrnutí. Řekli jsme vám, že váš světelný kvocient, jakási metafora pro vaše uvědomění a vaše moudré vědomí, je ve vyšší a světlejší energii než byl kdy dříve. Je to možné díky předpovězeným pozitivním změnám, o kterých jsme vám řekli, že přicházejí [ve všech Kryonových knihách], včetně vyrovnání magnetické mřížky (2002) a dalších ezoterických mřížek na planetě. Máte k dispozici mnoho úplně nových nástrojů a musíte objevit nové cesty k vyřešení tohoto rébusu.

Moji drazí, pokud vstupujete do těchto nových energií se starými postupy, budete zklamáni. Minulý týden v Austinu jsme začali tímto předpokladem: teď jste nositeli tak silného světla, že se můžete přestat zabývat negativitou postaru. Už nemusíte dále brát v úvahu to, co byste nazvali čistěním temných energií v místnosti nebo ve svém okolí. To je pro vás těžké vzít v úvahu, protože to mnozí děláte automaticky! Dovolte, abych vám připomněl, co bylo zapotřebí ve staré energii. Před meditací nebo setkáním jste možná potřebovali vyčistit negativní energii. Znečistili jste nějaké místo, modlili se nad ním a vložili do něj světlo. Pokud jste našli nějakou negativní osobu nebo něco, o čem jste si mysleli, že by to mohlo přerušit proud čistoty lásky, mohli jste dokonce skončit a potichu s tím pracovat do té doby, dokud jste nezískali výsledky. Měli jste svůj vlastní způsob vytváření světla, které jste potřebovali, a čistění temnoty, o které jste věděli, že je tam přítomná. A teď vám říkáme: změňte to. Proč? Vy necítíte proč?  To je skutečná otázka. Nejste si vědomi, že se věci změnily? Nepokračujte v používání deštníku, když vyšlo slunce! Pochopte, že jste změnili energii všeho kolem vás.

V této nově poskytnuté energii jste nositeli tak intenzivního světla, že vaše přítomnost v místnosti nedovolí temnotě vstoupit. Současnost! Toto je energie, která konečně ví, kdo jste! Samotná vaše přítomnost stačí k tomu, aby se vyčistila. Přemýšlejte o tom. Vaše světlo je tak silné, že proniká vším. Necítíte to? Teď – a toto je nové, takže to potřebujete slyšet v souvislosti s akcemi New Age, ezoterici. Temnota před vámi bude prchat! 

Někteří z vás milují obřad, který vypadá jako očista. Dejte se do toho, ale vězte, že není nutné čistit, protože jste tady vy a samotná vaše přítomnost se o to postará. Takže místo toho o tom přemýšlejte jako o „vzorování“. Místo čistění negativity vložte do místnosti nový vzor energie, kterou si přejete vytvořit. A teď, opět je to kontroverzní, protože byste mohli říci: „Podívej se na všechny ty lidi, kteří mohou být negativní na místě, jako je toto. Pomysli na všechna setkání v minulosti, která byla pořádána na místě, jako je toto. My musíme vyčistit tu minulou energii, která se přichytila k tomuto místu.“ A my říkáme: „Ne, nemusíte. Už ne.“ Pokud by do této místnosti vstoupil nějaký mistr, zastavili byste a vyčistili ji? Odpověď zní NE. Ten mistr ji čistí svou přítomností! Chápete? Toto je dědictví, které je vaše a pro které jste pracovali. Požadujte je. Jděte si pro ně. Nemusíte je čistit. Toto jsme řekli před týdnem v Austinu* v Texasu.


Pro léčitele – nové energie

Číslo dvě: dnešní večer bude pro léčitele. Je mnoho těch, kteří teď poslouchají můj hlas a později toto budou číst. Léčitelé, na jaký proces jste zvyklí? Jestliže jste dříve prováděli čistění, teď to dělat nemusíte. Zvykněte si na to. Vaše přítomnost vedle toho na lůžku nebo na židli stačí k zahnání veškeré negativity. Teď se ten na židli může bát, ale vás už více neovlivňuje. Nemusíte si nasadit žádné ezoterické brnění, abyste se chránili před svými klienty. To je nové. Jste nositelé rovnováhy, která je tak obrovská a tak nádherná a čistá, že jí nic nepronikne. Nic! Já jen chci, abyste to věděli. Prováděli snad mistři obřad čištění předtím, než dělali své zázraky? Ne!

Jako obvykle mohou vaši klienti opravdu tvořit svou vlastní negativitu, svou vlastní nedůvěru a svůj vlastní strach. To se nezmění. Ale změnilo se to, jak vás ovlivňují. A zde je něco, co jsme dříve neřekli. Existuje evoluční proces probíhající v lidském vědomí, který doslova ovlivňuje mnoho lidských bytostí způsobem, který si neuvědomují. Dříve jsme mluvili o innate. ⃰ ⃰ Je to duchovní chytré tělo – část těla, se kterou komunikujete při svalovém testování. Avšak innate se začíná měnit.

Poslouchejte, jestliže se lidská bytost prostřednictvím svobodné volby rozhodla nevybudovat jakýsi vědomý most k innate a nic o tom neví, je to jeho/její vlastní problém. Ale innate se mění bez výjimky ve všech lidech, nejen u pracovníků světla. To znamená, že duchovní uvědomění se stane okamžitě vyšší vibrací, jestliže to nějaká osoba chce. Lidé mohou procházet svými životy, aniž vůbec vědí o své innate, a je to jejich svobodná volba. Pokud však vybudují most k innate, získaná energie bude vyšší než čas k tomu potřebný. Opakuji, že toto je naprosto svobodná volba. Ale více lidí je nyní přirozeně vedeno k otázce o své existenci.

Teď mi dovolte, abych vám řekl, co to znamená a co očekávat. Drahý lidský léčiteli, stojíš nebo sedíš před svým klientem, a může to být ten nejsilnější nevěřící, ale jeho innate je stále aktivní – i když to neví. Váš dar léčitele je pomoc „energii samo-léčení“. Dokonce i to se začíná měnit, protože je nastavujete tak, aby vstoupili do kontaktu se svou vlastní innate. To jim pomáhá k tomu, aby se vyléčili sami. Začínáte vidět téměř okamžitě jisté věci, které jste nikdy dříve neviděli. Jednou z nich je přirozený zájem o ezoteriku života, začátek otázky: „Kdo jsem?“

A teď, abychom urychlili tento proces, vám chci předat jednu proceduru, kterou mnozí z vás provádějí intuitivně. Chci, abyste té osobě na lůžku či na židli přikázali na okamžik zavřít oči a odpovědět na jednu otázku. Ať ta osoba odpovídá nahlas. Někteří z vás už vědí, o jakou otázku se jedná. Zeptáte se: Dáváte svolení k uzdravení?Musí odpovědět slovně, přikývnutí není dostačující. Jestliže odpoví s čistým záměrem a ne pouze stylem „běž s proudem“, pak má jejich innate svolení s vámi hovořit. Tak probíhá hluboké léčení. Budete překvapeni, jak rychle věci fungují v této nové energii a jak se zvýší vaše schopnosti léčitele! Drahá lidská bytosti, tvé světlo nedovolí negativitě, aby se projevila při vašem sezení. Zbavte se představy, že se musíte chránit. Už ne. Vaše světlo se tlačí ven takovou měrou, že to nebude nutné. Toto je pro léčitele, vás všechny, protože se to může přihodit každému, kdo dělá nějakou léčitelskou práci. Vzpomeňte si na tento problém při svých sezeních. 


Nové “naslouchající” tělo

Číslo tři: v lidské historii nikdy nenastane chvíle významnější než tato, kdy dochází k tomu, že tělo naslouchá tomu, co říkáte. Existuje proces, a vždy existoval, při kterém buňky těla dávají pozor na to, co šéf – vy – chce. Po celé roky jsme vás žádali, abyste hovořili se svým tělem, se svou buněčnou strukturou. A teď vám sdělíme, že naslouchá dokonce i tehdy, když si neuvědomujete, co automaticky říkáte! Naslouchá 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. Tak co mu říkáte?

Teď nastala doba, kdy negativní dialog bude mít na vás osobně větší vliv než kdykoliv dříve. Myslete na to, co v životě říkáte, když se pohybujete ve společnosti. Jaký je váš přístup, kdy to říkáte a jak často to říkáte? Vaše tělo naslouchá. Drazí pracovníci světla, část vašeho duchovního vývoje spočívá v tom, že tělo, innate, si je teď vědomo všeho. Teď byste mohli říci: „No dobrá, to je pěkné.“ Je to více než pěkné; je to významné! Kdybyste to neslyšeli a nerozuměli tomu, stárli byste tím stejným starým způsobem jako dosud. Proto mluvíme o afirmacích mnohem více než dříve. Je to mnohem více než pouhé pozitivní myšlení. Pokaždé, když otevřete ústa, máte možnost dát pokyny svému tělu, a to vám naslouchá, když k němu hovoříte. Naneštěstí máte ve zvyku mu říkat, že jste nehodní a neschopní!

Chci, abyste přemýšleli o tom, co říkáte. Když se vás někdo zeptá na vaše zdraví, duchovnost, zájem, nebo stárnutí, řeknete: Pracuji na tom, snažím se“? Výsledkem je, že buňky vašeho těla řeknou: No tak jo, pracuje na tom – snaží se,ale (z toho vyplývá) ještě toho nedosáhl/a.Chci, abyste se slyšeli, když mluvíte. Dáváte svému vlastnímu tělu poselství „méně než“?

Snad jsem řekl dost, ale skoro každý z vás pochází z nějaké kultury, která je hrdá na to, že sama sebe určitým způsobem ponižuje. Je to starý zvyk ze starých způsobů, které mají představovat laskavou tvář. Někdo vám chce dát nějaký dárek nebo oslavit vaše narozeniny. Kolik z vás automaticky řekne: „To jsi neměl.“? Uvědomujete si, že vaše jednání a slova říkají: „To si nezasloužím,“ vaší vlastní innate? Vaše činy sdělují: „Jsem nehodný.“ Nemyslíte, že to vaše tělo uslyší nebo uvidí? Ano, je to tak. Je načase vystoupit z  komůrky nehodnosti, pracovníci světla! Žijete s Bohem ve svém nitru! Nebojte se a ani se nestyďte prohlásit: Jsem zdráv, jsem vyléčen, mládnu, mám situaci pod kontrolou.A ne: „Pracuji na tom,“ nebo „snažím se“. To sděluje vašemu tělu, že se to může jednoho dne stát, ale ne dnes. V tom je ten rozdíl. „Jsem hoden štěstí. Jsem hoden pohodové situace ve svém životě. Jsem hoden řešení ve svém životě“.

Když vám chce někdo dát dárek nebo oslavit vaše narozeniny, automaticky řekněte: „Děkuji ti za ten nádherný dárek!“ Vaše innate uslyší: „Jsem hoden tohoto dárku jako ocenění od ostatních.“ Pak je za to mějte rádi.


Změna meditace a ostatních duchovních atributů

Číslo čtyři: meditace. Mění se. Za prvé – začnou se objevovat mladší odborníci, které společnost nebude považovat za dostatečně staré, aby mohli být šamany. Ale jejich Akáša je, protože si vzpomínají. Probouzejí se do doby, kdy to celou dobu dělali. A tudíž počet let, který jste na Zemi v tomto životě, se stane podružným vzhledem k počtu životů, který na Zemi jste. Musíte být schopni to vidět a postřehnout. Takže tou první věcí je toto: už nepřidělujte hodnosti „starších“ těm starým. Přidělujte je těm moudrým.

Ale tou hlavní změnou je, jak se díváte na meditaci a její “pravidla”. Meditace se začne oddělovat od starých pravidel kdo, jak a kolik. Moji drazí, s tímto novým množstvím světla, které nesete, a s vaším bohatým programem, už pouhé bytí v Duchu každý jednotlivý den je meditací. Je pro vás těžké si to představit, protože to již není záležitost lineárních 3D hodin. Jedná se o multidimenzionální komunikační záležitost.

Ne u každého z vás se předpokládá, že bude zacházet s meditací stejně. Je to šokující? Ezoterická věrouka, kterou máte, není tou jedinou pro všechny. Není obecně použitelná. Oceňuje individuální životní stezku. Stáváte se odborníky na duchovnost, protože vaše Akáša začíná ožívat. Jak staří jste na Zemi, odkud jste přišli a co jste dělali, bude řídit to, co děláte v tomto životě ve větším rozsahu než kdy dříve. Bude mnoho mladých lidí, kteří s meditací ožijí. Sledujte to. Budou meditovat celé hodiny, ale nemusí to být vaše cesta. Možná, že řeknete, že nesou meditační náklad za vás.

To je na planetě nové a obzvláště nové je to, že to ucíti nejprve mnozí mladí lidé. Očekávejte, že ani oni se mezi sebou neshodnou na tom, jak ji provádět. Jedná se o novou energii pro ně a jejich druhy. Jeden se bude lišit od druhého v jejím provádění. Ale mnozí se stanou meditačními bojovníky s velkým M na hrudi [smích]. Někteří z vás to uvidí a budete třást hlavou a říkat: „To není nic pro mě,a Duch na vašich ramenou odpoví: „Děkuji za to, že to vidíš, starý moudrý člověče.“ Je to pro ně. Pro vás máme místo toho soucitné žití, procházení den po dni obtížnými situacemi, a vytváření vášnivé podpory se soucitem bez přítomnosti hněvu. To je praktické a představuje to věci, o kterých mluvíme - věci pro velmi staré, pokročilé duše. Práce, kterou budete dělat, se bude lišit od té jejich. Oni jsou „začínající staré duše“ a teď se dostáváme ke specializaci. Nebuďte překvapeni, jestliže základní duchovní práce není pro každého stejná. Dává to smysl, že se velmi lišíte ve vaší životní cestě? Potom oceňte tento předpoklad tím, že nebudete mít žádnouspolečnou doktrínu pro všechny“. U meditace není nic „dobré nebo špatné“. Je jenom to, co pociťujete, že je správné pro váš život a vaši životní práci.

Moji drazí, někteří kroutíte hlavou a říkáte: „No dobrá, to znamená, že se od nás nečeká, že budeme meditovat?“ Jak daleko můžete dojít v lineárnosti? Já chci, abyste se cítili pohodlně. Chci, abyste to pochopili. Lidské bytosti chtějí vyšší autoritu, aby jim řekla, co mají dělat a jak to mají dělat. To se začíná měnit. Copak to necítíte? Vystupte z formy, kde hledáte potvrzení od nějaké vyšší autority. Tou nejvyšší autoritou je tvořivé semeno ve VÁS. Vaše intuice vám dá odpověď na ty nejnáročnější životní otázky.

Vaše intuice vám poví, jak dlouho meditovat, jestli vůbec, a co při tom dělat. Nemusíte se na nikoho obracet a ptát se: „Je to OK?“ nebo: „Existuje nějaká kniha?“ Ty dny jsou pryč, drazí. Ano, v ezoterické komunitě budou vůdcové, ale to jsou rádci v moudrosti a ne duchovní diktátoři. Nechejte je vést láskou a soucitem, ne informacemi a pravidly o tom, jak byste vy měli žít svůj život. Nechejte je vést příklady toho, jak jste zplnomocnění a ne pravidly, nebo co a jak dělat, nebo nějakou doktrínou, která je pro všechny stejná. Nechejte to „co, proč, kolik a kdy“ vzejít z tvořivého zdroje ve svém nitru. Jestliže to zvládnete, budete mít v životě právo na atributy, které jsou jen pro vás, ne pro masy. To nás přivádí k číslu pět.

Změna – ne tak příjemná

Číslo pět: v základní numerologii představuje číslo pět změnu. Chci, abyste vzali na vědomí, zvykli si a přijali změnu, která je chemická ve vašem těle. Chci, abyste ocenili, vzali na vědomí a přijali změnu, která je psychologická ve vašem těle. Vaše Akáša vám začíná dodávat velmi rozdílné a moudré informace, protože se začíná zvyšovat vaše vibrace. Začínáte zjišťovat, že to, kým jste si mysleli, že jste, se může změnit. Zvyky mohou zmizet – dobré i špatné. Při tomto procesu se lidská bytost může začít bát. Není to zajímavé? Proč by změna v nové energii u starých duší měla způsobit strach?

V každé konkrétní době existuje posun v tom, na co jsou lidé zvyklí. Lidé se obávají. Proto prosíme o změnu v přijetí a o moudré přepsání lidské povahy. Chtěl bych, abyste začali vítat změnu ve svém životě a dívali se na ni jako na něco pozitivního. Ať už je jakákoli. To vás přeladí na energii nové Země, takže budete moci přežít a zůstat naživu! Až tak moc je to důležité.

Získáte nové návyky, považované za dobré i špatné, a ty přijdou přímo z vaší stále aktivnější Akáši. Mnozí se budou strachovat a říkat: „Odkud to přišlo?“ Máte milovat to dobré a pochybovat o tom ostatním. To dobré může přijít způsobem, který odhodí staré, špatné návyky a touhy, a také z velké části ovlivní, co chcete jíst. Velká změna ve stravování vás může šokovat a překvapit, a můžete zhubnout nebo přibrat, podle přání. Ať už jste žádali o cokoli, co je nejzdravější pro vaše tělo, bude se zdát, že jde o „převzetí kontroly“ vašimi buňkami.

Akáša se začíná sama vyrovnávat s „vícenásobnými kulturními celoživotními událostmi“. Tento bod znamená, kolik životů jste žili v kultuře, kde jste jedli nebo žili určitým způsobem. To se stává chemií, kterou chce vaše tělo nyní. Co vy na to? To by bylo místo rychlého občerstvení nebo nakupování normálního jídla. Co vy na to? Takže – kolik z vás s tím bude souhlasit nebo se toho bude obávat? Chci, abyste se uvolnili a dovolili Duchu, aby ve vás začal budovat nového člověka. Víte, jak jsme to nazvali? Je to proces, který nikdo nečekal: vzestup během života. Jste to vy, přecházející do nové energie, zatímco jste naživu – proces, který předtím vyžadoval reinkarnaci. Slyšíte, co vám říkám? V minulosti jste museli zemřít, vrátit se zpět, a znovu se vyladit, abyste mohli dělat to, co vám říkáme, že můžete udělat teď, když tady sedíte. Pokud se toho nebojíte.

Vaše innate musí být přeprogramovaná. Řekli jsme vám to už dříve a teď to děláte skrze afirmace, pozitivní myšlení a chování, které teď měníte [soucitné jednání]. Innate je zvyklá na starou představu, že motorem osvícení je reinkarnace. Museli jste zemřít a vrátit se zpět, abyste využili výhodu toho, co jste se naučili, ale teď už nemusíte. To je nové. Již dříve jsme vám předali channeling, který o tom mluvil ⃰⃰  ⃰.

Chci, abyste o tom přemýšleli tímto způsobem. Kolik z vás se cítilo, jako byste byli pár posledních let v problémech? Různí se to od strachu ze života po nepříjemné duchovní změny a jiné pocity. Chci, abyste teď získali odvahu oslavovat tyto problémy! Byli jste přelaďováni, drahé lidské bytosti. Možná jste byli přeladěni a sbíráte věci z minulosti, které vás udělají zdravějšími a dají vám delší život. Co kdybyste prožili stovky let v jedné kultuře a jen několik let v této? Nemyslíte, že vaše buněčná struktura chce ty nejpohodlnější atributy – více starého jídla? Jestliže říkáte ano, pak ve svém těle uvidíte chemické změny, aby se přizpůsobilo novému člověku. Je to člověk, který začíná vnímat Akášu. Duchovní evoluce začala.

To jsou změny, které nedokáže provést žádná medicína. Ta pracuje se základním zdravím. Co je ve vaší krvi? Dělali vám poslední dobou krevní test? Zjistíte, že dokonce i ten se může změnit.  Ach ne, vaše krevní skupina se nezmění, ale rovnováha ostatních atributů ano – kvůli tomu, co jíte.

A tady je to, co vám chci o těchto věcech sdělit, je to důležité. Jestliže jsou tyto věci příliš velké, někteří z vás je hluboce pociťují a obávají se jich. Co jsem vám říkal o strachu? Strach zastavuje světlo. Opravdu chcete zastavit tento proces změny? Je to všechno, pro co jste žili, a děje se to proto, že žijete v této nové době. Jestliže si přejete pokračovat, moji drazí, pak zastavte obavy ze světla, kterým jste vy. Pochopte, že je zde energie, kterou jste nečekali. To bylo číslo pět. 

Časové kapsle a planetární evoluce

Číslo šest: šestka je božské číslo. Odkazuje k Vyššímu Já a mnoha dalším atributům, které hovoří o duchovním systému s přiměřeností a soucitem. Časové kapsle této planety se otevírají a začínají vám přinášet velké množství rychlé energie duchovní evoluce, kterou ještě nelze vysvětlit. Jestliže se ptáte: „Co to je?“ odpověď zní: „Ano.“ I o tom jsme mluvili již dříve.⃰⃰  ⃰  ⃰

Moji drazí, moudrost starých národů říká, že zatím nedokážete definovat v numerologii mistrovské číslo 44 a mistrovská čísla za ním. To protože nemáte vědomí pro pochopení toho, čím jsou. Nevíte, co nevíte. Jestliže to dokážete přijmout a dokážete pochopit, že existují věci zatím nepoznatelné, potom se vyrovnáte s číslem šest.

Časové kapsle starých národů, které vás osely, se otevírají, protože jste překročili milník roku 2012. Nalévají své multidimenzionální atributy do mřížek planety [magnetická mřížka – krystalická mřížka – mřížka Gaii]. Nalévají novou energii života prostřednictvím zrychlené evoluce. To všechno jako první zachytí staré duše, a věci, které jsem obsáhl – jedna až pět – jsou tím usnadněné. Jsou to katalytické energie, o kterých zatím nevíte, které budou nakonec zodpovědné za vývoj myšlení a zvýšenou moudrost. Za několik let budete mít pro ně dokonce v psychologii i jméno.

Všechny tyto věci mají co dělat se zdravým rozumem a moudrostí. Avšak více než to. Začne se objevovat určitý druh znalostí, které nakonec lidstvo přijme jako „způsob věcía nazve to novou lidskou přirozeností. Vzroste soucitnost a změní to, co chce veřejnost vidět v kinech, televizi a na internetu. Pomalu se začne projevovat zvýšená moudrost. Tendence k vyzrálosti a míru na Zemi začala. Jak jsme popsali dříve – stará energie planety bude bojovat až do konce. Bude se snažit udržet při životě staré způsoby. Staré způsoby budou prohrávat, stará energie se nebude reinkarnovat jako stará. Pomalu bude eliminována, stejně tak jako základní škola byla eliminována z vašeho osobního života, když jste postoupili výše.

Tendence ke zdraví a dlouhému životu bude vzkvétat, a mnohé bude odhaleno a změněno, aby to bylo možné. Duchovní bdělost pro masy přijde mnohem později, až zdravý rozum lidské rasy začne „spojovat body“. Řekl jsem vám, že to bude složité, protože mnozí z vás viděli budoucnost jako nějaký druh duchovní exploze. Nebude tomu tak. Bude to pomalá změna vědomí v souladu se zdravým rozumem, která povede k dalšímu uvědomění. Tak to funguje.

Energie, která obchází kolem planety, se nakonec stane tím, jak myslíte, a změní lidstvo ve světlejší, výše vibrující skupinu duší. V tomto procesu ubude chudoby a nemocí, sociální problémy budou vyrovnanější, tolerance se dostane na novou, vyšší úroveň, a nové myšlenky učiní přežití mnohem snadnějším. Nic z toho nebude mít nic společného s vnímanou duchovností. Ještě ne.

Takže zde budou ateisté a agnostici, kteří budou vědět o delším životě, míru na Zemi a soucitu. Přesto to nebudou spojovat s ničím „zvenčí“. To protože pro ně to bude intelektuální, intuitivní a tak, jak to je. Nazvou to novou pokročilou lidskou přirozeností a nebudou vědět, odkud se to vzalo. Ještě ne. Tito intelektuálové se budou ohlížet zpátky do historie a řeknou, že jsme měli barbarskou dobu až do roku 2012, kdy se lidstvo začalo stávat moudřejším. Za sto let se ohlédnete zpět a spatříte lidstvo, které bylo mnohem odlišnější a daleko násilnější. Sociologové doplní do svých grafů nový růstový stupeň, protože to bude signál změny v myšlení, jaký ještě nebyl spatřen. Bude na něj pohlíženo jako na konec lidské nezralosti a začátek moudřejšího lidství. Ale po dlouhou dobu nebude shoda v  „Bohu v nitru“. Ale bude panovat více tolerance mezi věroučnými systémy.

Ale vy a já budeme vědět, co je důvodem těchto změn. Časové kapsle se otevírají a vlévají do vás energii katalytického přeladění vědomí. Přichází to od vašich semenných rodičůPlejáďanů – kteří vás nadmíru milují, podobně jako rodič své dítě, ale mnohem odlišněji. Hrdost, kterou vůči vám pociťují za to, že jste překročili ten milník, a to, že vás sledují při procházení vířením tmy a světla, je známo. Sledovali vás, jak jste se vyrovnávali s tím, co je na vaší planetě stále ještě temné, jak moc vás bolí srdce při tom, co vidíte, a sledovali smrt, která je zde. Jsou potichu, protože svobodná volba je pouze vašev tom, jak rychle změnit planetu. A vy řešíte skládačku tak, jako to dělali oni.

Poznání, že se všechny tyto věci recyklují, a vhodnost vyučovaných lekcí, vám dají větší moudrost. To všechno se právě teď vlévá do mřížek. Je těžké o tom mluvit, protože nevíte, co nevíte. Vaši semenní rodiče to viděli a vědí, kam to směřuje, a jsou bez dechu – sledují, jak otevíráte dveře k tomu, co zažili i oni. 

Bude to chvíli trvat, ale otevřeli jste dveře, a jak čas poplyne, odhalí se vám, o čem to všechno je. Ptáte se, proč já Kryon tolik miluji lidstvo? Právě jsem vám to řekl, protože jsem to viděl už dříve. Stejně tak i ostatní – ti z Orionu, Arkturiáni, a další jména, která jste už slyšeli. Oni všichni tím prošli; ti všichni vás teď sledují; všichni právě teď oslavují váš život. Někteří z vás budou rozumět a vědět, že mám pravdu, a další dnes večer odejdou nebo vstanou ze svých židlí, a sotva si těchto informací povšimnou nebo taky vůbec ne. To je svobodná volba a tu ctíme; ctíme ji tak moc kvůli vám všem. Od Ducha nepřijde žádné posuzování. Když odcházíte a myslíte si, že to bylo krásné setkání a nic víc, tak s vámi ze dveří vychází úplně stejný počet andělských bytostí jako s léčitelem nebo šamanem. Každá lidská bytost je stvořená rovnocenná. To znamená, že vy všichni máte stejný duchovní potenciáluvědomění si Stvořitele ve svém nitru.

Toto je poselství pro dnešní den. Ach, lidská bytosti, toto není nová doba vašich otců. Je to vaše nová doba.
KRYON

Jak to funguje

Tento živý channeling Kryona byl přijat v Austinu, Texas, 8. února 2015

Zdravím vás, drazí, já jsem Kryon z magnetické služby.

Můj partner ustupuje stranou. A tak informace, které vám od této chvíle předáme, nejsou jeho. On je jen nechává proudit. Ano, dělá to svým vlastním způsobem. Prověřuje je, ale je to stále energie naplněná Boží láskou, světlem a čistotou. To je to, o čem bych chtěl, mimo jiné, mluvit.

Vnímání, vědomí, světlo, tma. Dívám se na staré duše v této místnosti. To jsou ti, kteří prošli mnoha energiemi na této planetě. A přitom vidím některé z vás, kteří byli šamany. Ve staré energii bylo vymezení mezi temnem a světlem a temnota byla přijatelná. Pracovníci světla strávili spoustu času bojem proti zlu a temnotě, když generovali světlo. Dokonce ještě před necelými 10 lety se léčitel, který se přiblížil k jednotlivci, musel chránit před negativitou, kterou si tento jednotlivec nesl.

Žijete ve světě a jste lidmi. Opustíte toto místo a ponesete si tolik různých druhů vědomí ve formě energií. A mnoho z vás bude stále přesvědčeno, že musíte bojovat s temnou stranou. Říkám vám to již 3 roky, je to jinak. Pokud se budete šikovat k bitvě stejným způsobem, jak jste to dělali posledních 20 let, ještě jste to nepochopili. Ještě jste to nepochopili. Jste od tohoto osvobozeni! Můžete říci: „Ale oni tu pořád ještě jsou...“ Chci vám říci, pokud cítíte negativitu, je to vaše negativita, kterou vnímáte, protože světlo v této místnosti právě teď vše omývá a čistí. Světlo je aktivní, temnota není. Je pasivní. To znamená, že když rozsvítíte světlo v temné místnosti, temnota je pryč. A právě teď, v této místnosti, i když zde mohou být starší negativní vlivy, energie a myšlenky, jsou v tomto okamžiku pohřbeny ve světle. V tomto okamžiku. Pracovníku světla, jdeš-li ven a jsi-li léčitel, chci, abys věděl, že tvé světlo je tak silné, že temnota nemá šanci. Nemá šanci, kamkoli jdete, tam rozsvítíte světlo v temné místnosti. Uvědomujete si, že tma nemá svou vlastní energii? Musí tam být absence světla, aby vyhrála. Chtěl bych, abyste o tom chvíli přemýšleli.

Co se děje právě teď? Prostřednictvím svého záměru jste rozsvítili světlo. Můžete být negativní osobou, která zde sedí. Nemusíte být ani starou duší. Řeknu vám, světlo kolem vás tlačí tak daleko, právě teď je ten správný čas pro probuzení. To je to, co se děje. To je to, co je odlišné. Pracovníku světla, možná jsi léta pracoval určitým způsobem. Můžeš být hrdý na způsob, jak jsi pracoval, abys bojoval proti tmě tvým způsobem. A já ti teď říkám, přestaň bojovat s temnotou a rozsviť své světlo. Protože to je jediná věc, která teď bude fungovat. To je nové.

Další otázka, která byla položena, se týká buněčného vývoje, fyzičnosti lidského těla. Všechna práce, kterou jste udělali dnes na tomto workshopu – co je třeba dělat, co se stane, kterým směrem se posouváme? Začnete to cítit fyzicky? A odpověď zní: samozřejmě. Pokud se chystáte vědomě změnit svou buněčnou strukturu, co si myslíte? Myslíte si, že budete jen tak chodit kolem jako vždycky, nebo by mělo dojít doslova k fyzickému posunu a změně v tom, jak se cítíte? A odpověď zní: ovšemže k tomu dojde.

Jak budete pracovat na svých buňkách, první věc, kterou ucítíte, je mír. Mezi vámi jsou ti, kteří nejsou v klidu a míru. Vstanou z křesla, odejdou, nebudou klidní. Vždy je něco, s čím bojujete. Vím, kdo je tady. Já vím, kdo tu je! Poslouchejte mne. Nejste už z toho unavení? Nebo si myslíte, že je to váš odkaz? Nebo jste na to hrdí? Je to staré. Je to zbytečné. Toto je nová lidská bytost: ten, kdo se bude držet Boha uvnitř a kdo bude mít světlo tak mocné, že všude tam, kudy chodí jeho světlo září, tak negativita běží na druhou stranu. To je nové. Není načase, abyste se uvolnili, abyste si odpočati? Zažeňte obavy pryč a buďte ve svém životě klidní, abyste se mohli zvednout ze židle a cítit jiné fyzické „já“.

A s tím přijde lepší zdraví. Chtěl bych, abyste mne chvíli poslouchali. Někteří z vás chtějí změnit některé věci v rámci svých těl, určitou chemii. Už jste zkoušeli některé věci a ty nepomohly, nefungovaly. Víte, co je katalyzátorem pro všechno, co jste kdy chtěli? Uvolnit se a být klidný. Věděli jste to? Protože tak dáte svému tělu šanci, aby s vámi mohlo mluvit. Aby se váš metabolismus začal měnit, aby vaše buňky fungovaly takovým způsobem, který by vám přinesl lepší zdraví, méně nachlazení, lepší energii, žádné obavy. Můžete chodit zpříma, protože jste více součástí světla na planetě. Neexistuje žádné další břemeno. Já vím, kdo je tady.

Chci vám říct o něčem velkém. Co děláte se světlem, když mluvíte se svými buňkami, když procházíte těmito procesy – ať už se jedná o rozmlouvání s tělem, poklepávání nebo dekódování? Jakýkoliv druh zpracovávání, který jste dělali, zvyšuje vibrace vaší DNA a způsobuje její lepší účinnost. Cokoliv děláte, mění něco, o čem jsme v podstatě nikdy moc nemluvili. Co se stane, když vaše buněčná struktura začne zvyšovat své vibrace? Odpovědí je, že vibruje výše. No jo, jenže vy nebudete mít nějaký nástroj či nebudete moci jít do nemocnice, kde vám změří vibrace vašich buněk.

Drazí, to je metafora, ale zároveň je to multidimenzionální. Říkali jsme to už dříve. Vy všichni máte multidimenzionalitu. Kráčíte s multidimenzionálním polem, které se nazývá Merkaba. Je to „vozidlo“, ve kterém, v duchovním slova smyslu, jezdíte. To dosud žádná věda nevidí. Je multidimenzionální. Je v něm něco, co nazýváme „vibrace vaší buněčné struktury“, kterou lze také vyjádřit procentem efektivity. Říkali jsme vám, že se pohybujete za hranici třetiny – z 33 na 44 % účinnosti. To změní děti, změní to, jak myslíte a další věci. Rád bych vám něco řekl. Možná jsem to nikdy dříve takto neřekl. Uvědomujete si, že nemoc je nízká vibrace? A co si myslíte, že znamená, když zvýšíte svou buněčnou vibraci ze staré úrovně do nové? Hádejte co. Stará úroveň tu novou nemůže napadnout! Měníte a rušíte starou buněčnou strukturu a doslova vytváříte novou lidskou strukturu, k níž se staré nemoci nemohou dostat. Hádejte, co staré nemoci hledají? Nižší vibrace, negativitu, strach. Tak co, kde jste? Čeho se bojíte? Právě jsem vám předal tajemství zdraví.

Pokud budete pobývat ve strachu, je to skoro jako byste otevřeli dveře. Jak začnete vzestup, už jste to slovo slyšeli dříve, budete vzestupovat tím, jak vaše buněčná struktura bude zvyšovat své vibrace. Když to uděláte, tak mnoho starých věcí odpadne. Vaše tělo je chytré a chce, abyste byli v rovnováze. Ptali jste se: Jak mám tento proces začít? Co mám udělat?“ Záměr. Když slovně vyjádříte svůj záměr, a pokud to tak skutečně myslíte – protože nemůžete podvádět sami sebe – pokud to tak myslíte, pak existuje proces, který jsme vám odhalili a diskutovali o něm už dříve. Je to proces, který nemá žádný název. Vaše innate (vrozená vnitřní moudrost vašeho těla - pozn. překl.) vycítí váš záměr a začne měnit vaše tělo ještě dřív než vy. Dívali jste se na to dlouhou dobu a nevíte, jak se to jmenuje.

Už někdo z vás přišel na to, jak funguje homeopatie? Mám na mysli její mechanismus. Když předáte svému tělu úmysl pomocí malé tinktury, chemikálie, kterou spolknete, která je příliš malá pro tělo, aby vytvořila jakoukoliv alopatickou reakci, tělo vidí záměr tinktury a začne se samo léčit, protože jste pro to právě vyslali signál. Tělo je chytré. To je popis, jak to funguje. A opravdu to funguje. A teď si představte, že děláte totéž s vědomím. Předáte svému tělu tinkturu záměru:Tohle je to, co chci. Skončil jsem s obavami. Skončil jsem se strachem ze všeho kolem mne. Skončil jsem s dramatem. Skončil jsem s pomluvami. Skončil jsem se špatným zdravím.“ A vaše tělo uvidí realitu tinktury pravdy a začne se samo opravovat ještě předtím, než začnete s afirmacemi. To je pomoc.

Jste v nové době, nikoli ve staré době, která se jen trošku změnila. Jste v úplně nové době. A tato doba s sebou nese nové procesy, které mohou být skutečně kontroverzní ve srovnání se starými procesy. A budou zde ti, kteří už vyrůstali v novém věku, kteří uvidí a budou předpokládat, že to nemůže být pravda, a nebudou tedy pokračovat v souladu s tím. Někteří z nich kvůli tomu i umřou brzy. Prostě nebudou schopni to přijmout. Vidí, že to přichází. Někteří čtenáři (energií – pozn. překl.) v podstatě přestali číst, protože nová energie byla na ně trochu moc a oni neporozuměli pravidlům, ač si mysleli, že to zvládnou. Někteří léčitelé zastavili léčení, tak nové to je. Je to skoro, jako byste překalibrovali všechno, co jste věděli o temnotě a světle, a teď začínáte znovu a světlo je silnější. Není jen silnější, vítězí. Staré národy to viděly. To není poselství Kryona, drahé lidstvo. Staré národy viděly, že to přichází. V mayském kalendáři viděly, že to přichází. Domorodé kmeny na Zemi viděly, že to přichází a nazývaly to tím, co to bylo – nové vědomí lidstva. Jsme nadšeni za vás. Někteří to přijmou a někteří ne. Tak nové to je.

Drazí, co budete dělat? Řídíte se tím celý den? Věříte tomu? Podílíte se na tom nebo to máte jen pro zábavu? Nebo vás zajímalo jen to, co se změní ve vašem životě? A já vám tedy řeknu, že ta část se změnou ve vašem životě není tak těžká. Máte odvahu odhodit to, co si myslíte, že víte, a podívat se na něco nového? Staré duše, někteří jste se zasekli. Tak dlouho jste se potýkali s tím či oním, že bez ohledu na to, co říkám, a bez ohledu na to, co vidíte, budete pokračovat v boji. Ale chci vám říci, že se změnila armáda. Změnily se nástroje. Světlo vyhraje. Budete vytvářet světlo nebo budete pokračovat starým způsobem?

Hledáte nové diety, drazí, abyste změnili své tělo, nebo chcete změnit svůj metabolismus, který vám pak poskytne novou dietu? Je to změna VE VŠEM. Chcete mít víc energie ve svém životě? Přestaňte se bát. Nemůže to být jednodušší. A přesto je to obtížné, protože některé z těchto věcí jsou do vás zaseklé takovým způsobem, že i právě teď můžete vznášet námitky.

V roce 2013 jsme vám říkali o posunu (změně). Řekli jsme, že se jedná o tak velký posun, že ten rok ani nemůže být počítán jako rok. Jen za změnu. Za dobu změn a posunů, která ovlivní zdraví některých z vás. A to se stalo. Protože proto je druh věcí, kterým se tělo musí přizpůsobit a připravit se na ně. Je to hluboké. Je to nové. Je to skutečné. Co s tím uděláte?

Toto je Kryonovo poselství. Proto jsem přišel – abych vám ukázal lásku a světlo Božího zdroje, abyste pochopili, že je VÁŠ. Že o něj nemusíte usilovat, protože žije ve vás.  Jediné, co musíte udělat, je odhalit ho, věřit tomu a zbavit se staré veteše.

Kde jste v tomto plánu v tuto chvíli? Ať už jste kdekoliv, je tu natažená ruka Boha, světlo, které chce vzít tu vaši do své a všechno změnit. To je příslib nového „Nového věku“. Neodcházejte z tohoto místa zmatení, ale osvícení, vědomí a připravení k posunu.

Já jsem Kryon a miluji lidstvo. Z dobrého důvodu.

A tak to je.

KRYON

Osobní čin

Tento živý channeling Kryona byl přijat v Austinu, Texas, 7. února 2015 

ÚVODNÍ MINICHANNELING

Zdravím vás, drazí, já jsem Kryon z magnetické služby.

Jsem si vědom, kdo je zde. Vnímám vědomí, které je zde. Lidé obecně jsou odborníci na přežití a tato tendence je důležitá a obzvláště ve staré energii je nejvíce zřejmé, že to tak má každý. Vzhledem k tomu, že se to začíná měnit, budete možná tolerantnější k věcem, které zde vidíte – k channelingu.  Už jsme vám to říkali. V tomto zástupu jsou mnozí, o kterých vím, že toto osobně ještě neviděli a tak je pro mne obtížné představit zde pravdu o tom, co je zde. Protože v tomto okamžiku se s tím řada z vás snaží vypořádat – je to skutečné nebo není? Toto není záležitost komunity, drazí, já teď mluvím k jedné duši. A to je ta tvá.

Přeji si, abyste mne rozpoznali. Přeji si, abyste rozpoznali bratra či sestru, kteří zde vždy byli. My nemáme pohlaví. Rád bych, abyste použili své vlastní rozlišovací schopnosti – ne skupinové – že toto je z druhé strany (závoje), ale zároveň je to i ve vás. A že tato podivná mystická věc, která je na druhé straně a je tak velká, je zároveň tak malá, že je uvnitř vašeho srdce. Že přímo v uspořádání buněčné struktury lidského jedince, v každém kousku jeho chemie, v jeho DNA… je Bůh. Takový byl plán. Můj partner mluví o příběhu stvoření. Toto byl plán! Že ve vás nebude živočich, ale život věčný - schopnost duše usídlit se, žít, vzkvétat, učit se a rozvíjet se. Odhalujete, kdo jste.

Přicházím sem s nádhernými zprávami. Spadnou však na zem a vy odejdete, aniž byste si jich všimli, pokud nerozpoznáte, že to je skutečnost. Tak moc jsem chtěl přijít. Jsem součástí toho, čeho jste součástí i vy. Země se mění. Světlo se začíná zvětšovat. Dochází k probouzení nejen pracovníků světla a starých duší, ale i ke koalici vědomí toho, co lidé chtějí. Lehký posun směrem k míru na Zemi a zabalení staré energie, starých věcí a starých způsobů. Temná energie, která zde byla díky nenávisti a netoleranci po tisíce let, se zastaví. A zastaví ji děti. Budu o tom mluvit. Je to mimo oblast, o které byste měli tendenci přemýšlet. Protože děláte všechno pro to, abyste zůstali ve svých tělech a přežili. Na to se zaměřujete. Mnozí z vás hledají Ducha, hledají Boha uvnitř. Na to se soustředíte. A to vše způsobí, že zůstanete.

Chci vám říci toto: mnohem dříve, než k tomu dojde na časové ose, bych vám rád představil nové děti, kterou přijdou příště. Budete to vy. Myslíte si byť i jen na okamžik, že na toto zapomenete? Budete si pamatovat, kdo jste. Nikoliv podle jména, ale podle energie. Soustředíte se na toleranci a soucit a už jako děti ji budete vyjadřovat. Pokud ve vás bude zloba a frustrace, pak to bude kvůli nespravedlnosti, kterou uvidíte. Nebudete přitahováni k dramatu. Budete mírotvůrci, budete začátkem nového vědomí. Některé z dnešních dětí to mají v sobě již dnes. Už jsme o tomto mluvili a vy víte, kdo jsou. Vidíte je – některé mezi svými vnoučaty. Jsou moudří a tolerantní nad rámec jejich věku. A mluvíme o toleranci nejen mezi barvami kůže a rasami. Mluvíme o toleranci vůči systémům víry. O tom, co bude možná historií. Neexistuje důvod, aby mysl dítěte oddělovala. Rozumíte, co to bude znamenat pro planetu? To je duchovní revoluce. Je to klíč, je to nástroj. A stará duše v této místnosti se vrátí zpět. Ale zatímco jste zde, jsou věci, které můžete udělat během přechodu, který ještě chvíli potrvá

Drahá stará duše, říkal jsem to již dříve - mluvím přímo k tobě. Poslouchej. Nemůžete sedět a čekat na to, co se stane, aby bylo lépe. Nezlepší se, pokud je sami nezlepšíte. A nic nezměníte držením štítů ani kandidaturou na úřad. Jsou to zdánlivé maličkosti, které uděláte, co doslova změní planetární mřížku, vědomí planety – způsoby, které si neumíte ani představit. Můj partner vám ukázal vítězství vědomí nad fyzikou. A co když se vaše vědomí  - hromadně, v této místnosti - dokáže pozvednout nad to, co bylo? Co by se stalo na planetě?  Může dojít ke změnám založeným už jen na tom, co vám můj partner dosud ukázal a co věda uznává.

Vědomí je mocné. Mistři vám to ukazovali. Později, v dalším channelingu, vám to ukážu a bude to osobní. Kde jste dnes, co bude následovat. Co můžete dělat sami doma, aby to způsobilo změnu? To je to, co vám chceme ukázat. Otázka:  Může to být reálné? Muž na židli mluví, ale je to vědomí z druhé strany závoje, co se odvíjí směrem k vám skrze jeho filtry – vědomí od Velkého Tvořivého Zdroje. Můj partner to praktikuje 25 let a nyní ví, jaké to je – být „čistý“. Být čistý v těchto okamžicích. Zahodit veškerou svou předpojatost a to, co chce říct, a místo toho se otevřít

Právě teď hovořím k bratrovi, k sestře. Co s tím uděláš? Jaké to je, být tolik milován? Být znám? Být věčný? Právě teď. Cítil jsi to? Kolik z vás, když jste přišli na tuto planetu, se cítilo příjemně? Většina z vás. Protože jste tu byli už mnohokrát. Vstoupí do vás jiskra života a celá buněčná struktura během několika týdnů ví, že zde už byla předtím. Tyto věci nejsou záhadné. Viděli jste, jak to funguje. Jste tu znovu. To je způsob, jak stará duše ví, že je starou duší. Proto ta frustrace z toho, co se děje kolem vás, proto kladete otázky - protože to víte lépe. Proč neakceptujete, co vám lidé říkají, že máte akceptovat? Protože to víte lépe. Proč jste rebel? Vy víte, o kom mluvím. (Kryon se směje.) Ve společnosti a ve způsobu, jakým věci fungují, říkáte: „Nebudu dělat to, co dělá většina.“ Protože to víte lépe. Protože je zde probouzející se moudrost a zdravý rozum, který bojuje se starou energií struktury, kterou by nikdy nevytvořily (pozn. překl.: moudrost a zdravý rozum by nikdy nevytvořil takovouto strukturu staré energie). To je to, kdo jste. A jak s tímto zapadáte do společnosti?

Dnes vám dáme několik náznaků a vodítek k věcem, které zde byly řečeny již dříve, a možná i několik nových věcí. To vše zabalené dohromady je pro vás osobně – co bude dál.

Je toto poselství skutečné? Nebo to mluví ten člověk na křesle? To je vaše svobodná volba, drazí. V tomto okamžiku dostáváte mnoho pomoci. Jsou zde entity, pokud je takto chcete nazývat, které stojí kolem vás a jejich ruce se vznášejí se nad vámi a dodávají vám to, co se nazývá třetí jazyk. To znamená, že co vám dodávám v anglickém jazyce, který je jazykem mého partnera, je minoritní ve srovnání s tím, co je k vám přenášeno na éterické úrovni přímo do vaší šišinky mozkové, aby vám to dalo intuitivní myšlenky, které potřebujete. Osobní léčení. Připravte se na odpovědi. A to je, proč jste přišli. Jste vroucně milováni.

A tak to je.

KRYON

Osobní čin

HLAVNÍ CHANNELING

Zdravím vás, drazí, já sem Kryon z magnetické služby.

Vstupuji rychle, protože není potřeba žádná příprava. Skutečností je, že Bůh je uvnitř každé lidské bytosti v takové úplnosti, jakou jí lidská bytost dovolí. Pokud lidská bytost souhlasí, že dveře mohou být vždy otevřeny, je to to nejlepší, co chceme slyšet. Místo odděleného času na prožití meditace, modlitby či channelingu, jste stále napojeni. A to znamená, že se nejedná o pouhou zkušenost v kostele, nejde jen o nedělní záležitost. Je to prožitek 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. A i když spíte, dochází k požehnání vašich snů. A když se ráno probudíte, cítíte to a víte o tom. Není potřeba zapnout žádné tlačítko v okamžiku, kdy chce člověk uctít Boha.

Channeling tohoto večera bude takový, jak jsem vám říkal – bude osobní. Již řadu týdnů, ne-li déle, jsme vám dávali informace o tom, co se nyní děje na planetě - o energiích, které jsou očekávány v průběhu následujících 3 let, diskutovali jsme o multidimenzionálních věcech a o některých matoucích záležitostech. Mluvili jsme o lidské duši, o jejích charakteristických znacích, které přijdou a co znamenají. Mluvili jsme o tom, kde se nacházíte ve své historii, ve kterém roce průběhu evoluce se nacházíte. A přesto, kdybychom se setkali opět s lidskými bytostmi a řekli bychom: „Jaké jsou teď vaše otázky?“ pak by se zeptaly: „Co mám dělat teď? Jak to působí na mne? Jako člověk, který má žít ve své společnosti a zapadnout do její krabice – jaké má být mé živobytí, co mám dělat pro své blízké, své děti, svou rodinu… nejsem schopen stát se mnichem a prostě jen odkráčet. Co mohu jakožto stará duše udělat pro tuto planetu?“ A o tom budu hovořit.

Je několik záležitostí, které jsem vám chtěl předat. Jsou si téměř rovny. Není to o činech. Je to o vědomí a o tom, jak to vše vnímáte. Nejprve chci, abyste se uvolnili a věděli, že sem patříte. Toto bude víra. A mluvili jsme o tom již dříve. Opravdu chcete vědět, co dělat? Od každého z vás bych chtěl, abyste se uvolnili a abyste věděli, že sem patříte. Existují lidé, kteří budou srovnávat váš význam na základě vašich skutků. Řeknete: „Ještě jsem neudělal to, neudělal jsem tamto, nedošel jsem sem…“ Někteří z vás říkají: „Tenhle člověk napsal mnoho knih, já neudělal nic.“ Chci, abyste se uvolnili. Chci, abyste věděli toto – ode mne k vám, drazí. Toto vám chci sdělit ve vší lásce. Chci vám říci, že již to, že jste tady, je dostačující! Víte, co to znamená pro planetu, mít lidské dynamo, generátor světla, který zde žije se zkušenostmi, které máte, staré duše? Když jste byli tady, co jste tu udělali, jaké jste tu vyřešili problémy a přitom jste měli tisíce životů v obou pohlavích. A VY se teď ptáte MNE, co máte dělat! Již jste to udělali. Samotná vaše existence je světlem pro planetu.

Teď bych vám chtěl předat některé atributy, které tomu světlu umožní zářit. V době, kdy to potřebujeme. Protože toto je váš čas. Ale nikdy se neptejte, co byste měli udělat, protože jste to již udělali! Nemohl bych být silnější v lásce, která je zapotřebí, abych vám toto předal. Bez ohledu na váš věk - mladý  člověk, senior, na tom nezáleží. Světlo je multidimenzionální, přenese vás přes propast smrti. Někteří z vás zasejí věci prostě tím, že jsou tady a ty zůstanou na této planetě navždy, protože vědomí zůstává. Věci, které děláte a říkáte, si lidé pamatují. Někdy lidmi, kteří jsou malí, a vy budete měnit jejich život jen tím, co říkáte, jak jednáte a co děláte. Někdy někdo pojede vedle vás a bude sledovat, jak reagujete svým specifickým způsobem na někoho na dálnici – snad na někoho, kdo nebyl až tak milý. Nikdy nezapomene na vaše reakce plné soucitu místo vzteku. Může vás dokonce brát za vzor a vy se to nikdy nedozvíte. Máte velký vliv. A to proto, že jste tím, kým jste. Jste zkušení a to je vidět. Zkušení. To, co zkušenost často přináší, je, že vás poznamenává. A vy víte, že to dělá. Očekáváte od lidí více, protože jste tady byli už tolikrát a udělali tolik věcí. A teď narazíte na situaci, kdy existuje nedostatek péče (zájmu) nebo efektivnosti. (Kryon se smíchem.) A vy pak řeknete: „Nefungovalo to pro mě.“ Čekali jste více. Vím o tom, staré duše. A to jsou věci, které se začnou měnit. Takže to není o tom, co dělat dál, ale o tom, jak být. A tak se na tomto místě chystáme předat vám malý seznam. Osobní seznam.

Vždy vám předáváme to, co potřebují slyšet ti, kteří jsou zde a poslouchají. Já vím, kdo jste. Vždy to víme. Řídí to naše channelingy, pokud jste to nevěděli. Potřebujete to slyšet. V této místnosti jsou obři mezi starými dušemi. Obři. Kolik z vás si pamatuje šamanské energie, které jste používali? Někteří z vás je znovu začínají vnímat. Cítíte je tak silně, že se tak i oblékáte. Za to vše si vás vážíme. Vás všechny. Začínáte se probouzet k Bohu uvnitř. A toto probuzení má tolik podob, protože existuje tolik civilizací, kterými jste prošli. Neexistuje žádný počátek odsuzování za to, jak to zpracujete. Drazí, Bůh uvnitř je jedinečný. Jedinečný pro každého z vás. Byli jste tady tolikrát a udělali jste toho tolik.

Dávám vám bod číslo jedna: uvolněte se a vězte, že to, že jste tady, má účel.

 A být tady je číslo dvě. Chci, abyste začali chápat a věřit tomu, co vám říkáme o této době. Protože existuje tolik těch, kteří mají strach z toho, co se právě teď děje na této planetě. Říkali jsme vám to již dříve, ale toto je osobní, protože vím, kdo tu je. Vidět, co se děje na této planetě, u některých z vás vytváří obavy, protože z toho bolí srdce. Je tu tendence vystoupit z toho, a nemyslím tím smrt, ale jednoduše se otočit zády, a říct: „Své jsem odvedl a končím.“ Začíná to být trochu těžké a já vám řeknu proč. Proto jsi sem přišel, válečníku. To je důvod, proč jsi tady. Nechci, aby ses na to díval v televizi. Nechci, abys o tom dokonce věděl. Chci, abys místo toho věděl, že se toho nemáš bát! Strach tě vypne. Proto může být zahnán pouze tebou! Drž světlo doma, v práci, při hře, při praktikování soucitného činu na této planetě. Nezoufej! To je primární. Říkali jsme vám to.

Zde je třetí bod. Budu to nazývat přijetí kvality, která zde dříve nebyla. Je pro vás nová. Tato energie vytváří shovívavost ve všech aspektech vašeho života. Vaše vědomíjeho změna, víra a souhlasspouští věci, které zde nikdy dřív nebyly. Na planetě nyní existují energie, které ji zaplavují světlem. Jsou to vlastně entity a bytosti, které sem přicházejí po desítkách tisíc. Nemáte pro ně žádný popis, nic jsme vám o nich nikdy nevyprávěli a přilétají sem rychlostí světla. Můžete říct, že je to pro vás prospěch, ale je to proto, abyste změnili to, kdo jste. Je vám pomáháno. Je vám pomáháno.

Jdete ven, stojíte na zemi a Země je jiná. To, že jste staré duše, vám dává výhodu svobodně si zvolit, že si jako první uvědomíte novou energii, která se objevuje. Ty zástupy světelných bytostí vám začínají pomáhat ve všech věcech. Opravdu jsem to tak nikdy dřív nepodal, ale tak to funguje. To je způsob, jakým byste to měli cítit. Co si myslíte o tomto prohlášení? Stará duše, vždy jsi tlačila horu. Bylo to těžké a tvrdé a pokaždé, když ses narodila, to bylo těžké. Byla jsi na pozoru a proti staré energii. A pokud jsi měla dost odvahy, abys vůbec kdy pozvedla hlavu a řekla, co cítíš ohledně Boha uvnitř nebo hůř – o tom, že máš šamanskou energii, nebylo to příliš prozíravé. Někteří z vás byli odvrhnuti, nad některými z vás byl vykonán rozsudek, někteří z vás byli izolováni, někteří z vás zabiti. A tady je to, co se chystám říct. Dnes obecná civilizace mnohem víc přijímá vaše šamanské energie a vašeho soucitného ducha než kdykoli předtím v dějinách lidstva. Čekají na vás. Čekají na vás. A pomoc je tady.

Věřte v laskavý zdroj, který vám pomůže při vašem dalším kroku. Nikdy předtím jste toto neměli. Začněte tlačit na dveře, o kterých jste si mysleli, že byly navždy zavřeny, a které jsou o tom, kam byste mohli jít, co byste mohli dělat nebo co by si o vás jiní mohli myslet. Najdete nové přijetí. Nebuďte překvapeni, když jiní uvidí vaše světlo jinak než předtím.

Zde je ještě jeden bod. Teď přejdeme k činu. Drazí, neizolujte se od zbytku světa. To je to, co jste dělali, protože jste to museli dělat pro přežití. Aby bylo možné věřit v to, v co jste věřili, vytvářeli jste skupiny. Protože jste věděli, že ostatní nebudou s vámi. Drazí, když vaši sousedi přecházejí na druhou stranu ulice, aby se vám vyhnuli, pak víte, že se něco děje. Izolovali jste se svou vírou nebo svými činya to se změní. Ale nezmění se to žádným jiným způsobem, jedině tak, že se vaše osobnost začne zjemňovat – budete méně kritičtí, více milující, laskavější. Něco z toho je obtížné, protože to není to, co jste byli v minulosti. Ale já vám chci říci, že jakmile se začnete dívat na věci jinak a řeknete své buněčné struktuře, svým buňkám, své Merkabě, Bohu uvnitř: „Měním se, jsem soucitnější, já jsem vědomější -  já jsem, kdo jsem,“ to rozsvítí všechno, to rozsvítí všechno, a vy už nebudete kráčet ve tmě, protože ti, kteří potřebují vidět vaše světlo, k vám budou přitahováni. A entity, o nichž jsem mluvil, a všichni ti, kteří sem přilétají na pomoc, pak budou přitahováni k tomuto vědomí, a vy budete pozvednuti a tím to bude jednodušší.

Před časem, v čase Vánoc, jsme vám řekli, abyste udělali tu nejtěžší věc, kterou můžete kdy udělat - vraťte se zpět, buďte s příbuznými a buďte uvnitř klidní. Někteří budou vědět, co představujete – že jste možná opustili práci, náboženství, systém víry. Někteří se na vás dívají jako, že jste divní a cizí. To je ale možné změnit soucitem. Protože vaše činy jsou soucitné, pak přesně to uvidí. Neříkejte jim o Kryonovi. Neříkejte jim o Plejáďanech, neříkejte jim nic. Ukažte jim lásku. Váš soucit udělá pro tuto planetu více než cokoli jiného. To je zdroj světla. Není to vaše práce, drazí, abyste vzali lidskou bytost a přesvědčovali ji, že máte pravdu. Není vaše práce, aby přišli na setkání, jako je toto. Není  vaší věcí dělat něco jiného než milovat lidstvo takovým způsobem, který je tak přitažlivý, že chtějí být vedle vás! A až vedle vás jednou opravdu budou, až se na vás podívají a zeptají: „Co to je, co máš ty a já ne?“ pak (Kryon se směje) jim můžete říct, že máte Boha uvnitř – bez doktrín, bez budov… a oni budou poslouchat. Toto je armáda světla, která vyhraje tento svět. A my už jsme vám předtím řekli, že to není to, co si myslíte, protože skutečná pravda je, že vědomí je nad fyzikou a že je vždy schopno měnit. Jenom to ještě nevíte.

Váš soucit bude vnímán jako hnací síla této planety. Jste-li léčitel, gratulujeme, potřebujeme vás. Jste-li léčitel, čtenář (energií), channeler, spisovatel – stalo se to, protože to bylo zapotřebí. Pokud jste přišli s nástroji pro to, gratuluji. A pokud ne, přišel jsem vám říct, že soucit je králem! Se svým soucitem vykonáte víc než jakýkoliv channeler nebo léčitel. Neizolujte se.

Chci, abyste začali praktikovat afirmace. Je na čase, aby jste pochopili zvuk, vědomí, barvu. Všechny tyto věci mají energie. Můj partner mluvil o numerologii. Všechny tyto věci… Afirmace to je vaše vědomí s vaším hlasem, které mluví k vaší realitě a k vašim buňkám a říkají jim věci, které chcete, aby slyšely. A budete to říkat v první osobě „já jsem“. Já vím, kdo tu je. Možná byste se měli probudit ráno a říct si: „Já jsem uzdraven/a. Já jsem obdařen/a dobrým spánkem. Já jsem potěšen/a a oslavuji tento den.“ Pokud můžete každý den ráno říci: „Já jsem potěšen/a,“ znamená to, že jste spokojeni se svou existencí. Že oslavujete tento den. Afirmace – v první osobě, pozitivní – začněte je říkat nahlas. „Kryone, opravdu je musím říkat nahlas?“ Je lepší, když to uděláte. Vaše uši je uslyší a to je jiná realita. Je to 3D realita. To je ta, na kterou jsou zvyklé – nechť vaše uši slyší, kdo jste. Ve vaší buněčné struktuře jsou data. Vaše buňky mají antény a jsou připraveny slyšet od šéfa, kdo jste. „Já jsem uzdraven/a. Já jsem laskavý/á. Já jsem soucitný/á. Já jsem šťastný/a ve svém životě. Pro mou duši je to v pořádku.“ Je to mocné. A vše, co v této linii uděláte, bude shromažďovat světlo. Začnete se měnit rychleji než kdykoliv předtím. Očekávejte ve svém životě uzdravení a změnu, která je rychlejší než kdykoliv předtím. Ať je důkazem mých dnešních slov to, jak rychle se to stane. Tak budete vědět, že existuje laskavá energie, která se k vám připojila. Bude to tak dobré! Bůh se pro vás stane větším.

Pracovníci světla, armádo světla. Poslední bod. Tento je těžký. Je mimo vaši kulturu, mimo vaši civilizaci, mimo vaši tradici. Vím, kdo tu je. Přeji si, abyste pro mne zkusili něco udělat. Podívejte se, jaký to bude pocit. Chci, abyste začali ctít své předky. Vím, kdo tu je. Říkáte: „Já ale nevím, kdo jsou mí předci. Dnes žijeme v jiném světě, než byl svět našich předků. Oni žili na jednom místě, takže mohli sledovat svou rodovou linii zpět po generace.“ Nemluvím o vašem dědečkovi. Chci, abyste byli abstraktní. Vaši předci jsou vaše duchovní rodina a vy jste ve svých minulých životech byli některými z nich. Chci, abyste ctili proces rodové linie. Reinkarnace plodí rodinu, která se pak opět reinkarnuje. Někteří z nich jsou vašimi předky. Neznáte jejich jména, nemůžete je namalovat, nemůžete mít ani jejich fotografii. Ale ten koncept spočívá v tom, abyste si vážili těch, kteří přišli před vámi. Některými z nich jste byli ty. A dělejte to každý den. Mluvím o tom, protože je to návrat ke starým tradicím. Bůh si toho váží. Je to způsob, jak tvá svobodná volba říká: „Chápu systém. Je krásný, je laskavý a já si ho vážím.“ (Kryonovo dojetí.) Nemůže to být jasnější. A my jsme něco takového od vás v této společnosti neslyšeli celá staletí. Ráno, někde, kde tě nebude slyšet, řekněte: „Děkuji vám, mí předci, že jste mne přivedli sem, do této doby.“

Je to osobní. To jsou body, které jsem vám chtěl dnes říci. Nejsou o energii budoucnosti, nejsou o velkolepých věcechjsou o vás dnes. Neodcházejte odsud stejní. Odejděte jiní, než jste přišli. Přemýšlejte o těchto věcech. Uvědomujte si tyto věci. Pokud s tím budete pracovat, staré duše, budete mít výsledky. Slibuji. Pokud máte čistý úmysl, abyste to přiměli fungovat, uvidíte výsledky.

Je načase ukončit obavy a drama. Držte se dál od toho, co nazývám dobrovolně negativní atributy. To je negativita, na které se dobrovolně účastníte a nemusíte si toho být dokonce ani vědomi. Ovlivňuje televize vaše srdce? Pak ji vypni! Pokud potřebujete vědět, co se děje ve světě, pak používejte internet. Můžete jít svým vlastním tempem a vidět to, co potřebujete vidět. Ne to, co si jiní myslí, že musíte vidět. Pokud jste v místnosti a ostatní chtějí pomlouvat, nepodílejte se na tom. Odejděte, pokud můžete. Buďte soucitní a ne kritičtí. Neúčastněte se negativity. Vypne vás, drazí. Podívejte se, to stane. Když se neúčastníte pohybu v kruhu, který se pohybuje a otáčí, zastaví se.

To jsou věci, které můžete dělat jako pracovníci světla každý den. Je toho víc. Tolik věcí, které vám mohu dát na každodenní bázi, o kterých vím, že z nich můžete doslova odejít, pokud si to budete přát. Drama – když vstoupíte do dramatu, odejděte z něj. Pokud vidíte, že se rozvíjí, zastavte ho soucitným činem. Nebraňte se, to nepomůže. Buďte soucitní. Pokud vám někdo nadává, je to jeho problém, ne váš. Buďte vůči němu soucitní, má špatný den. Drazí, existují způsoby, jak můžete změnit, kdo jste. A oni si toho všimnou. Nebudou to říkat. Ale uvidí vás jako o něco zralejší, než jsou oni. Tak nebuďte překvapeni, pokud se rozhodnou to napodobit. Protože to je opravdu přitažlivé. Láska přitahuje. Světlo přitahuje. Laskavost a krása přitahuje víc než kdy dřív. A stará duše ví lépe než kdokoliv jiný na této planetě, jak to přimět fungovat.

Toto je zpráva pro vás, pro dnešní večer, pro dnešní den. Znovu říkám - odejděte odsud jiní, než jste přišli.

A tak to je.

KRYON

Jedna pravda


Tento channeling byl přijat živě Lee Carrollem v Sun Valley v Idahu 11. 01. 2015 

 

Zdravím vás, drazí, já jsem Kryon z magnetické služby.

Znovu hovořím skrze svého partnera na konci intenzivního dne plného informací. Přede mnou jsou shromážděni ti, kteří prošli procesy a učením. Během nich jim byly představeny mnohé koncepty a myšlenky, které jsou nové. Často jsou nové, protože jsou „fackou do tváře“ toho, co bylo. Přepisují to, co jste se naučili. To samo o sobě by vám mělo říci, že se potýkáme s novou energií. A říkám „my“, protože i já jsem zde. Opět.

 

Rozdíl mezi vámi a mnou je v určitých směrech veliký, a v jiných ne. Protože „semeno“, které je ve mně a které je Bůh, je stejné, jaké v sobě máte vy. Já jsem nikdy nebyl člověkem. Vždycky stojím „venku“ jako rádce a to je to, co chci dělat. Ve všem existuje laskavost (benevolence), pokud ji chcete nalézt. Řeknu to znovu - vy jste Pracovníci. (Myšleno: ti, kteří odvádějí práci – pozn. překl.)

 

Dnešní informace byly o tom, jak nalézt most k vaší věčné duši. Řekli jsme vám, že v lidském těle ten most existuje mnoha způsoby, ale ten nejskvělejší z nich je těžko uchopitelný – je to innate (vrozená moudrost těla). Předali jsme vám některé způsoby, které jsou teprve začátkem, jak se k němu dostat. Jsou praktické a můžete jim říkat třeba duchovní přežití. Je to začátek. Má to co do činění se zdravím, pohodou, mládnutím… všechny tyto věci jsou začátkem lidské rasy, která se změní. Velmi pomalu, ale změní se.

 

Je zde hluboký obdiv, radost a oslava – na mé straně závoje. To proto, že to, co zde vidíme, jsme viděli už dříve. Existuje zde vzor (šablona). Neříkáme to, abyste se stali příliš divní nebo ezoteričtí, ale drazí, vy jste věční. Ani netušíte, jak moc věční. Jste odvěcí. Existovali jste už předtím, než jste existovali (Kryon se směje). Jste v kruhu, který se nikdy nepřeruší. Existovali jste ještě dřív než vesmír. Byli jste ještě dříve než úplně první vesmír před tímto vaším vesmírem. Tak staří jste. A přesto – v kruhu není žádná lineárnost. Na určité úrovni… poslouchejte! Na určité úrovni… to, co je ve vás na buněčné úrovni, a čemu říkáte Akášická paměť, sahá mimo tuto planetu… na určité úrovni.

 

Někteří z vás se začínají probouzet do Akášické moudrosti. Nebojíte se smrti. Někteří z vás si uvědomují, že smrt je příležitostí pro mládí a líbí se jim to. To je moudrost. Někteří z vás si začínají vzpomínat na to, co se děje na planetě. To je moudrost. Nebojíte se toho. Uvědomujete si, že už jste to zažili dříve. „Už jsme opět tady. Chvalme Boha!“ To je moudrost, jakou máme my.

 

Někteří si všimli, že je toto jedenáctý den. Je to jedenáctý den tohoto měsíce. 11.01.2015 – sečtěte ta čísla a opět dostanete číslo jedenáct. Když to vidíte, nemůžete si pomoci a říkáte: „Podívejme! To je 11:11!“ To by pro vás mělo něco znamenat. Je to mrknutí od Ducha, který říká: „Vše je v pořádku.“ To opravdu je. Je to lepší, než si myslíte – bez ohledu na to, jaké zprávy dostáváte. Požehnaný je pracovník světla, který prochází obtížnými časy s radostí, očekáváním, záměrem a klidem. Nenechává věci kolem, i když jsou skutečné, aby zakalily duchovní realitu, která je velkolepější a skvělejší, než to, co je ve zprávách.

 

Jedenáct v jakékoli numerologii znamená osvícení. Je to světlo. První mistrovské číslo, které existuje. Mistrovská čísla a jejich definice, pokud jste si toho nevšimli, reagují na evoluci lidstva. Bylo vám řečeno, že první věc, ke které došlo, byla: „Budiž světlo!“ Osvícení. Jaká byla další věc v příběhu Stvoření? Dualita! To je dvacet dva. Třetí věc – třicet trojka – to je soucit, který začíná. Směřujete k číslu čtyřicet čtyři, které ještě nebylo definováno… Osvícení, drazí – je to den k oslavě světla.

 

Včera jsme vám říkali něco, co nyní dokončíme. Říkali jsme vám, že Duch neměří čas jako vy. Jeho čas není založený na kalendáři ani na hodinách. Je založený na energii. A často je řízený kosmem - energií kolem vás, vědomím kolem vás, hvězdami, slunečním systémem… věcmi, které ovlivňují vás, vaší DNA a vaše vědomí – to vše je součástí našich hodin.

 

Co se tedy stane v budoucnosti na základě našich hodin? (Kryon se směje.) Možná jste si všimli, že se zdálo, že se rok 2013 propletl s rokem 2014, pokud jde o rekalibraci. Ne vše se spravilo (uzdravilo) do konce roku 2013. Pro některé to pokračovalo, pro jiné se to uzdravilo dříve a další necítili vůbec nic! Až do poloviny minulého roku… Kdy rekalibrace skončí? To je dobrá otázka. A tak vám na ní odpovíme. Pro slovo rekalibrace není žádný konec, protože vy všichni jste unikátní!

Chci, abyste pochopili toto: Řekněme, že mladší duše se za pár let začne učit to, co vy víte, a že si začne uvědomovat energie. Ona pak projde rekalibrací v roce 2018 (Kryon se směje) Takže jak tedy odpovědět, když se ptáte: „Kdy s tím budeme hotoví?“ Proto vám můžeme říci pouze to, co platí obecně pro nejstarší duše. U nejstarších duší dojde k osvobození od energie rekalibrace brzy. Velmi brzy. Je to založeno na našich hodinách – podle energie potenciálů, které vidíme, a podle energie z hvězd k tomu dojde v polovině dubna. Pokud se na to podíváte z astrologického hlediska, můžete najít něco nebo nic. Pokud se na to podíváte z kvantového astrologického hlediska, pak to uvidíte! A to říkám pro někoho, kdo je tady a kdo ví, o čem mluvím. To jsou dobré zprávy. Také vám to dává náznak toho, jak my měříme čas.

 

Existuje mnoho těchto kroků, ke kterým dojde. Jsou téměř jako pozvánky, které otevírají a zavírají určitý druh energetického osvobození – některé dlouhé, jiné krátké, některé z nich nemají nic s hodinami nic společného – mají co dělat s pozicí, kde se Země nachází na své cestě kolem Slunce, což přináší otázku, jaké jsou energie spojené se Sluncem. Jak Slunce odvádí svou část v tomto systému energie? Je to překrásné. Je to laskavé. Pokud chcete, aby to tak bylo… Nicméně si myslím, že nejúžasnější věc, kterou jsme vám v těchto posledních letech představili, je něco, co je pro někoho znepokojivé, osvobozující pro jiné, důvod k zamyšlení pro mnohé…

 

Popíšu to velmi krátce a pak pro dnešek skončíme. Stále dokola jsme říkali, že lidské vědomí je založené na tom, co chápete a co si uvědomujete od narození. Že to nijak nesoudíme. Vlastně to dává naprostý smysl, když jste ve 3D společnosti. Vlastně, pokud to vezmeme sémanticky a vědecky, tak jste vlastně ve 4D. My používáme výraz 3D, abychom tím vyjádřili, že jste lineární. To opravdu jste. Je to vše, co máte. Ve všech svých životech kladete jednu nohu před druhou, přecházíte k dalšímu políčku v kalendáři… Vaše mluva, vaše myšlení… dokonce i to, co je duchovní, musí být založeno na něčem, co je vám příjemné a čemu rozumíte. I to nejezoteričtější myšlení je stále lineární. Ti nejintelektuálnější z vás, kteří jsou hrdí na to, jak daleko se mohou dostat, jsou stále lineární. (Kryon se směje.)

 

Diskutujete o různých dimenzích a dáváte jim jména a čísla – a to je legrační. (Kryon se opět směje.) Ani nevíte, o čem vlastně mluvíte. Očíslujte stupně lásky… zapište je a zakreslete je… To je legrační. Stále jste lineární. To nyní končí.

 

Jedna z nejúžasnějších věcí, která se v lidské mysli mění, je propuštění linearity - pochopení, že se dostáváte za singularitu (jednotlivost), že se dostáváte za počítání, že se dostáváte za představu, že z A do B se dostanete jen jeden krok za druhým. Někteří říkají: „Myslím, že A a B jsou stejné. Mohu být v obou zároveň.“ Jiní řeknou: „O čem to mluvíš?“ A odpověď zní: „Právě jsem vystoupil z linearity.“ A já vám povím, že kdokoli myslí tímto způsobem, ten z linearity skutečně vystoupil.

 

Existuje ironie, o které kvantoví fyzici vědí celou dobu. Že existuje realita, kterou nemáte. Vidí ji, když se dívají na svá místa malosti (pravděpodobně myslí malé částice) a na hmotu samotnou – jak se chová a co dělá. Vidí ji. Realitu, která není lineární a chová se tak, že je to pro vás divné a neobvyklé. Přijde doba, kdy se podíváte na různé reality, které budete mít, a pak se podíváte na tu, kterou máte teď, a budete jí vnímat jako starodávnou, zastaralou a skončenou. (Směje se.) Nikdo už tak nebude přemýšlet.

 

Pro duchovní, ezoterickou osobu je hlavní to, co vám předložím teď. Jak najdete pravdu? Jak definujete slovo pravda? Povězte mi o tom konceptu a já vám ukážu linearitu jednu k jedné, protože lidstvo hledá pravdu a existuje pro ně jedna věc, které říkají Pravda. Každý hledá tu jednu věc zvanou pravda!

 

Možná jste si něčeho všimli – během těch pětadvaceti let jsme vám ani jednou nedali pravidla doktríny, že ne? Nikdy. Za pětadvacet let jsme vám ani jednou neřekli: přemýšlejte takto nebo takto. Říkali jsme vám, že svobodná volba je králem, že? Jak se nyní stáváme „elegantnější“ a jak se transformace do nelinearity stává skutečnější, dostáváte se k poznání „větší pravdy“ (pousmání). Mnohým to nebude moc příjemné. Není nic takového jako singulární (jednotlivá, jedna jediná) pravda. Jak by mohla být? Jak by mohla existovat jedna pravda pro sedm miliard jedinečných duší? Jak by to bylo možné? A přesto jí hledáte. Duchovní zdravý smysl se vám kvůli tomu bude smát. Ohlédnete se zpět a budete se smát sami sobě. A přesto jste takto vytvořeni - hledáte jednu věc, kterou byste mohli uchopit a kterou by mohli uchopit i všichni ostatní a tato věc by pak byla spásou a přinesla by mír, radost, energii, zdraví a mládnutí… Ale ta neexistuje! (Dlouhá dramatická pauza.)

 

Co kdybych vám řekl, že pravda je rozdělena na sedm miliard částí? Že každý z vás má jednu její část? Vezměte si duši, která zde strávila tisíc životů nebo i víc, která má šamanskou energii, která studovala hvězdy a jejíž moudrost přesahuje její (současný) věk na planetě. A není důležité, jestli si to pamatujete nebo ne. Mluvím o tom, co je ve vás – ve své DNA nesete moudrost nejstarších ze starodávných! Část z vás si možná pamatuje i další světy. Udržte si tuto myšlenku. Toto jste tedy vy.

 

A nyní přichází osoba, která zde prožila jen pět životů. Má v sobě jen velmi malý zlomek toho, co máte vy, pokud jde o životy na Zemi. Jaký vliv to má na osobnost takových lidí? Jsou méně vybavení, aby mohli mít moudrost, jakou máte vy. Jsou méně vybavení pro to, aby mohli věřit ve věci, v jaké věříte vy. Je možné, aby na ně byla vyplýtvána vaše velká, multidimenzionální pravda? Nejsou na ni připravení! Oni mají menší pravdu, která funguje pro ně. Ale i když je jejich pravda menší, stále jim umožní spojit se s Bohem elementárním způsobem. Je to krásné! Bůh je miluje stejně jako vaše „tam jsem byl, to jsem dělal“ (tím Kryon jako už tolikrát vyjadřuje, kolik toho máme za sebou a tak intuitivně jednáme podle těchto zkušeností) – věci, které jsou tolik pokročilé!

 

A teď se vás chci zeptat: „Kdo má pravdu?“ Chápete, co vám říkám? Neexistuje jediná pravda, ale existuje jediný Bůh, jediný Duch a jediná vesmírná láska. A když to všechno spojíte dohromady, zveme vás, abyste nalezli nejvelkolepější pravdu ze všech, která bude VAŠE. Ne tu, kterou vám dá můj partner, nebo tu, kterou vám dá váš soused, ani tu, kterou vám dá vaše církev, ale tu, která je intuitivní, vytvořená pro vás během let, kdy jste kráčeli po mostě k Bohu.

 

Toto je zvláštní multidimenzionální informace pro vás – a je zásadní, pokud vám neunikne její význam – máte tendenci uvíznout v hledání jediné pravdy. A mimochodem, to dostalo lidstvo do velké spousty problémů, pokud jste si toho nevšimli! Je načase zlomit paradigma.

 

Má křesťanství pravdu? Rozhodně ano. Má pravdu budhismus? Rozhodně ano. Má pravdu hinduismus? Rozhodně ano. Má islám v tom všem své místo? Rozhodně ano! V tom všem je Boží láska určená pro duše, které ji potřebují hledat v určitém druhu paradigmatu - a Bůh tam bude. Bude tam uzdravení a mládnutí – pro duše, které to potřebují. To všechno je správné a pravdivé… (Pauza.)

 

„Ale Kryone, můžeš nám dát nějaké vedení? Možná kam směřovat nebo co hledat? Je to tak šílené a pomíchané. Co mám dělat? Co mám hledat?“ Odpovím vám – hledejte lásku! Najděte ji. Ať budete lásku a soucit hledat v jakémkoli systému, najdete ji. Jděte tam, kde se budete cítit příjemně, a posuňte se vpřed. Budete za to oslavováni. HLEDEJTE LÁSKU.

 

Temnota nemůže být dlouho prezentována jako správná a pravdivá, protože v ní není ani láska ani soucit. A tato Země to ví líp. Vítejte do nového paradigmatu zdravého selského rozumu a nové reality. Někteří z vás to pochopili. Jiní netuší, o čem jsem mluvil. (Kryon se směje.) A i to je vhodné.

 

Úplně každý člověk má svou vlastní cestu objevů ve svém vlastním čase, svým vlastním způsobem. Jste za to velebeni. Mám jedinou prosbu – mohu-li jednu mít: „Prosím, nepřestávejte hledat. Prosím, nezoufejte. Prosím, nemyslete si, že je po všem jen protože někdo něco řekl.“ To je má prosba, protože jsem zde byl už dříve a zrovna tak i vy. (Úsměv.)

A tak to je.

 KRYON

Rok 2015 

Tento channeling byl přijat živě Lee Carrollem v Sun Valley v Idahu 11. 01. 2015

Buďte pozdraveni, drazí, já jsem Kryon z magnetické služby.

Krása lidské bytosti je v tom, co je božské. Stále více a více z vaší buněčné struktury je nasycováno tím, co je z mé strany závoje. Je to strana závoje, kde nejste 3D. V tělesné formě se musíte oddělit, abyste mohli existovat. Na mé straně závoje existuje to, co bychom nazvali „stejnost“. Přestože nás mohou být biliony entit, které byste označili jako jednotlivé duše, existuje pro nás sjednocující myšlenka. Jednota ducha, o které jsme již hovořili. 

Channeling vychází z takového obecného úsudku. To, co zde slyšíte, je schopnost mého partnera otevřít portál, takže jeho vyšší já může přijít způsobem, který není typický, a hovořit k vám. Není to Vyšší já jedné duše. Právě jsem řekl, že na druhé straně opony je jednota. Když si partner sedá do křesla, aby channeloval, přicházíme všichni. (Kryonovo pousmání.)

Vaše Vyšší já na druhé straně opony funguje právě tak. Je spojeno se všemi dušemi na planetě. Schopnost, kterou si osvojujete a začínáte ji právě rozvíjet, drazí, je schopnost soucítění a soucitu k druhým. Nepotřebujete je znát, protože už je znáte. To je povzbuzující úvod pro vás, jak se blížíme k tématu, o kterém jsme přišli dnes hovořit. Vítejte v roce 2015!

Chci k vám dnes hovořit krásným, jemným a povzbuzujícím způsobem. Než skutečně začneme – je pro vás to, co se právě děje, skutečné nebo ne? Ptám se pokaždé. Budou tací, co řeknou: „Je to jen muž v křesle.“ A budou jiní, kteří vnímají senzitivně, a vědí, že je toho zde víc. Vidí barvy kolem křesla, vidí aurickou přítomnost těch, které nemůžete vidět, ale můžete je cítit. Ví, že má Kryon doprovod, který se mezi vás rozptýlil. Někteří z vás budete vnímat fyzicky ruku Boha na svém rameni. Budete naslouchat a budete vědět, že je vše dobré a děje se ve správný čas a v lásce.

Nechci, aby kdokoli z přítomných uvažoval o svém věku. Mladým bylo řečeno, že jsou ještě příliš mladí. Starým zase, že už jsou příliš staří. Nikdo z vás takový není. Vidíme vás bezvěké, protože takoví jste. Vidíme vás jako nedílnou součást stvoření, protože tou jste. A vnímáme, že jste tady z nějakého důvodu. A tak to také je. 

Byl bych rád, kdybyste viděli krásu toho všeho. Channeling není divný, neobvyklý, či strašidelný. Ve skutečnosti představuje spojení, které všichni máte, a můžete ho snadno dosáhnout, pokud vaše DNA bude pracovat na vyšší procento. Dnešní budou lekce mého partnera o evoluci, kterou začínáte vidět kolem sebe. Stále vám z ní předal jen kousek. Chci hovořit o letošním roce, o energiích tohoto roku.

Budu sdělovat něco, co by někteří nazvali proroctvím, ale není to proroctví. Budu hovořit o tom, co přichází, o potenciálech, které vidíme, které jsou založeny na tom, co se děje dnes. Rozumíte tomu principu? Pokud byste mohli vidět celý obraz, pravděpodobně bychom vás vedli odlišně. Když jste na silnici a vidíte pouze to, co je bezprostředně před vámi, můžete být na pochybách, když přijdete na křižovatku. Kdybyste ale byli pták a vznášeli byste se nad zemí, viděli byste, kam každá z rozdělujících se cest vede. 

To je přesně ten rozdíl mezi lidskou bytostí včera a zítra. Protože postupně vyvíjíte intuitivní smysl pro to, abyste věděli, kterou cestou se dát. Není to záhada a není na tom nic divného. Když uvidíte, kdo jste, a pochopíte, že části vaší duše jsou ve vás, ale také mimo vás - tak říkajíc nad vámi a okolo vás v tom, co byste nazvali éterickým polem - bude pro vás srozumitelné, že je zde vždy nadhled a pohled shora, který se vám snaží poradit co dělat - nejlépe jak umí.

Budu hovořit o roku 2015 a o energii, abych vám mohl předat tuto kouzelnou zprávu. Nejprve budu mluvit o energii. Existovala doba, kdy hovořit k lidské bytosti o energii znamenalo jedinou věc – fyzickou energii. Máte někoho na šlapacím kole a on vyrábí energii. Skladuje ji v zásobnících. Hovoříte o fyzikální energii. To není to, o čem mluvíme dnes. Mluvím o energii, která tu je - někteří rozpoznávají, že zde je - ale nemůžete ji definovat, protože pro to nemáte nástroje.

Nemůžete ji měřit, i když víte, že tam je. Hovoříme o tom znovu a znovu. Víte, že existuje energie lásky. Víte, že tam je, ale nemůžete ji měřit. Budu mluvit o energii vědomí. Všechno má energii! (Kryon se smíchem.) Jsou druhy energie, se kterými nepočítáte. Kalendář, který máte na zdi, má energii, protože má na sobě čísla. Není to druh energie, kterou byste opravdu studovali nebo znali, ale je tam! Máte ji před očima jako nástroj a pomoc. Nejste ale učeni, že vše souvisí se vším. 

Ti, kdo pobývají v přírodě, vědí, o čem mluvím. Jsou si vědomi cyklu života a věcí, o kterých si jiní myslí, že neexistují. Vnímají energii zvířat, chápou význam slova „Matka Příroda“. Vnímají krásu života, který tvoří další život. Je v tom energie. Pokud trávíte čas v přírodě, ptám se: vnímáte energii? A jak byste ji měřili? A dovolte mi ještě jednu otázku: je ta energie laskavá? (Kryon se s dojetím směje.) Odpověď zní: ó ano, je! Je natolik benevolentní, že se do ní chcete vracet zpátky.

Někteří z vás milují oceán. Sedí a pozorují vodu. Po dlouhé době se někdo může ptát: „Neřekl jsi ani slovo, na co myslíš?“ Odpovíte: „Nemám zdání.“ Prostě absorbujete energii oceánu. Takový druh energie je všude. Začínám channeling takto z dobrého důvodu. Protože pokud porozumíte tomu, o čem hovořím, pak chápete, že tu je skutečně energie, která přichází a kterou můžeme cítit.  

Rok 2015 pro vás začíná začátkem kalendářního roku. Je to způsob, na který jste zvyklí, a který jste převzali od předků. Dny, měsíce a roky ubíhají. Je to lineární a třídimenzionální. Asi je vám jasné, že to není způsob, jakým měříme čas my. Jak Duch měří cykly, čas, vědomí, novou energii, když pro něj není podstatný kalendářní rok jako pro vás? Jak pracujeme? To vše je měřeno pomocí hvězd. Je to měřeno energií samotné Země v přítomném okamžiku. Existuje mnoho dalších způsobů, kterých si nejste vědomi. Namísto kalendáře se stejnými dílky a dny máme energii bez čísel. Energie je to, co nám dává údaje, ne kalendář.  

Energie vědomí pro vás není měřitelná, pro nás je skutečná. Vidíme ji, jak se odvíjí ve vaší civilizaci, na vaší Zemi. Začíná se posouvat a měnit. Kdybych vás mohl na chvíli vyjmout z vaší reality, a vy byste viděli to, co já, vzpomněli byste si na vše, co znám já, vzpomněli byste si, že to důvěrně znáte. A že už jste to viděli. Uvědomili byste si, že je to začátek vlny. Vzpomněli byste si, že pozice, ve které jste nyní v galaxii, vás zná, a vy znáte ji. Pozice Slunce a planet a doby jejich cyklů vás znají a vy znáte je. Jste propojeni s energiemi vesmíru hlubokým způsobem. Ironie je, že prapředci a starověké národy to znali, ale vy jste to ztratili.  

My vás žádáme, abyste obnovili toto propojení. Pak znovu začnete chápat energii. Hovoří o tom i fyzika. Některé to zajímá a jiné ne, proto to jen krátce zmíním. Je známo, že multidimenzionální energie zvaná světlo může existovat v několika formách, z nichž dvě vidíte. Může existovat ve vlnové formě nebo jako částice. Je zajímavé, jakým způsobem jednu z těchto forem nabývá. Pokud světlo není pozorováno lidskou bytostí, je to vlna. Pokud ho pozorujete, stává se částicí. Je zde multidimenzionální síla (světlo), která je energií, jež se rozhoduje změnit, když se na ni díváte.

To jsou syrová fyzikální fakta. Nikdo neví, proč tomu tak je. Řeknu vám proč – je to energie lidského vědomí, která zde hraje zásadní roli. Když pozorujete světlo, ono ví, že se díváte, a změní se. Fyzikové na celé planetě to pozorují znovu a znovu. Další a další pokusy dokazují, že je vědomí multidimenzionální, měřitelné, má pole a je možné ho zaměřovat. To je energie.

Řekněme ještě něco o energii čísel, která je ze všech energií nejméně pochopená, protože se zdá být statická. Číslo napsané na stránce, psané nebo tištěné, má skutečnou energii. Energie není v tom, co je natištěno. Je to koncept (pojem), který má energii! Může být psaný v jakémkoli jazyce, v jakékoli formě, a má energii, která pro vás obsahuje zprávu. Energie čísel je komplexní. Číslo napsané o samotě na stránce bude mít jednu energii. Číslo obklopené jinými čísly bude mít jinou energii, v závislosti na okolních ovlivňujících energiích. Každý rok má číslo. To vše nás vede k roku 2015. Chci vám sdělit energii, kterou u tohoto roku vidíme.  

Numerologie roku 2015 má dvě části. První část se týká toho, jak tento rok vidíme my, a nesouvisí s vaším kalendářem. Je to jednoduché – pro nás je to rok dvě.

Po roce 2012 jste prošli rokem rekalibrace, což by tedy měl být rok jedna. (Kryon má na mysli rok 2013 – pozn. překl.) Rok 2014 by pak byl rokem dvě a tak dále. Když se však díváme na rok 2013, nepočítáme ho. Z toho důvodu jsme v roce 2013 řekli mému partnerovi, aby ten rok nepořádal Letní světelnou konferenci. Rok 2013 nenesl žádnou energii, vše bylo smíchané. Přinášel věci, které jste nečekali. Vše se velmi rekalibrovalo. Za rok jedna proto počítáme až rok 2014. (V červenci roku 2014 definitivně začal posun energií, který se již nevrací do původního stavu; viz např. channeling Načasování a nový normál - pozn. překl.)

Naše počítání je založené na energii vědomí. Abychom to zjednodušili, zarovnáváme počítání s vaším kalendářem a říkáme, že rok 2015 je rok dva. Budeme tedy zkoumat význam čísla dvě. Jako další část numerologie roku 2015 se budeme věnovat významu součtu 2 + 0 + 1 + 5. Začneme s dvojkou. Je to jednoduché, základní. Energie čísla dvě, která stojí o samotě, a koncept tohoto čísla, když se podíváme na současný časový rámec, znamená dualitu.

Jak se slovo dualita promítne do výhledu na rok 2015 a do toho, jaký rok to bude? To není těžké, staré duše. Vyostřená, zesílená dualita, se začne dostávat do centra vašeho vědomí. Rozdíl světla a tmy bude ve vašem životě zesílen. Věci, které tu už nepotřebují být, staré myšlení, začnou být vnímány jako staré myšlení. Nové věci a potenciály, které se před vámi vynořují, začnou být vnímány jako světlo. Důvěra v budoucnost se začne v mysli upevňovat, bez ohledu na to, co si myslíte o tom, co na planetě vidíte.   

Budete věci více zvažovat spirituálním způsobem, ne tím, který vidíte ve zprávách. Začnete rozlišovat, co do vašeho života patří a co ne. Samotné vaše myšlení - nesprávné myšlení, či správné myšlení - se začne měnit. Uvědomíte si, že se stáváte moudřejšími. Možná se hlavním vodítkem vašeho myšlení stane orientace na soucit, namísto orientace na konání. Budete provádět změny tak, jak budete potřebovat. Tak se rok dva dotkne vás. Jak se dotkne civilizace? Toto vše neplatí pouze pro pracovníka světla. Rok dva je stejný pro celou planetu.

To jsou zatím dobré zprávy, nebo ne? Není to snad událost, na kterou jste dlouho čekali? Jasnější vnímání rozdílu, demarkační linie duality? Už není vše spletené dohromady. Nemusíte pátrat po tom, co je správné. Za moment se k významu roku dva vrátíme. Nyní pokračujme s druhou částí numerologie. Dva, nula, jedna, pět. Když sečtete tato čísla dohromady, abyste se dostali k souhrnu energie roku 2015, dostanete číslo osm.

Osmička je zajímavé číslo, protože ukazuje sílu nekonečna. Dvojitá smyčka, co nikdy nekončí. Energie, která není nikde zastavena, nikde nenaráží na rovnou linii, ale může stále pokračovat a pokračovat a pokračovat. To je rys tohoto roku. Kromě zesílení duality je zde další význam, kterým je manifestace.

Zřídkakdy se bude stávat, že věci manifestujete a ony skončí. Osmička je číslo nekonečna. Věci, které manifestujete, zůstávají a pokračují. Pro mnohé je osmička číslem hojnosti. Je to tak. Možná je hojnost ještě něco jiného, než jste mysleli. Co třeba hojnost lásky? Pro některé z vás je důležité následující - hojnost míru (klidu)! Co kdybyste se už nikdy nemuseli o nic strachovat? Kolik z vás se naplňuje obavami, které vás zneklidňují? Myšlenkami, které nemůžete kontrolovat, ale obáváte se jich? Ve vztahu k vám, k vašemu zdraví, k vašim dětem, k vládě, k tomu, co se děje ve světě okolo vás. (Kryon dlouho mlčí.) Víte, nemusíte dělat nic z toho. (Tiše se směje.) Co kdybyste měli hojnost klidu?

Můžete se zhluboka nadechnout a říci: „Díky, Bože, že jsem součást toho všeho. A že se to mění. Nech mě dělat svoji část. Děkuji ti za ten krásný spánek. Dobrou noc!“ (Myšleno jako modlitba před spaním – pozn. př.) A to je vše! (Kryon se řehtá.) A až se ráno probudíte, uvědomíte si, že už se o nic nestrachujete.

Strach přichází z instinktu přežití. Učíte se tuto energii opustit, protože vám již neslouží. Lidské bytosti již nic takového nepotřebují. Ve staré energii jste vyšli z jeskyně a měli jste strach z toho, že vás sežere tygr, pokud se odvážíte příliš daleko. Doslova. To už není skutečnost. Používám metaforu, ale víte, že je skutečná.

Co kdybyste měli nadbytek moudrosti? Co kdybyste si na začátku dne dokázali říct: „Dnes budu dělat rozhodnutí, která budou moudrá a v rovnováze. Budou tak moudrá a vyrovnaná, že je druzí uvidí, zpozorují a budou je chtít. Rozpoznají mé jednání jako světlo ve mně, budou ho chtít a budou se na něj ptát, aby se o něm dozvěděli víc.“ To je smysl vašeho života, drazí.

Už rok říkáme: neohlížejte se na lineární události a úspěchy vašich činů nepoužívejte jako měřítko toho, proč jste tady. Jste tady, abyste existovali jako pracovník světla a stará duše s moudrostí, kterou jste přinesli. Už jsme o tom hovořili. Není to nová informace, opakujeme ji. Pokud jste si jí dříve nevšimli, je pro vás nová. Jste tady, abyste existovali se světlem, které nesete, aby ho Země mohla vidět a změnit se. Nespočívá v akcích, v bytí nebo konání, ale v existenci jako součást scénáře, který patří ke staré duši - toho, kdo zná lépe, kdo tu byl a už své vykonal - toho, kdo se vyvíjí a jemně přináší světlo planetě způsoby, které jsou konstruktivní a nádherné.

Nyní se vraťme k číslu dva. Dvojka má velmi silné instinkty přežití, pravda? Dualita. Vidíte následky nesprávného myšlení. Všude kolem sebe vidíte následky nevyrovnané duality. Vidíte ty, kdo dělali chyby, které je díky jejich způsobu myšlení dovedly naprosto a kompletně mimo rovnováhu. Hovoříme zde o měřítku směru, kterým se vědomí lidské rasy vydává, které je patrné u těch, kdo mají dualitu v rovnováze a kontrole

Již několik let opakujeme, že se lidské vědomí stává moudřejším. Postupně se stává soucitnějším a více chápajícím. Začíná rozumět tomu, co chce. Posledních padesát let ukazuje, že lidstvo nechce válku. Civilizace na planetě ukončily vzájemné dobývání, protože to nefungovalo! (Kryon se směje.) Nyní začínáte dorůstat, a vidíte to. Generace za generací budou pozorovat, jak tento proces postupuje a může být rozšířen. Dokonce se stane elegantním.

Jak dvojka pracuje s civilizací? Jistě jste si všimli, pokud sledujete zprávy, jak rok 2015 začal. Jak se vám to líbí? Nelíbí, že? Někteří z vás řekli: „Jestli tohle je ukázka toho, jak bude rok 2015 pokračovat, měl bych raději zůstat u sebe v pokoji.“ Dovolte mi o tom říci něco trochu jiného.  

V něčem, co bychom nazvali vědomí civilizace, se chystá skok v pochopení. Dojde k němu letos, možná příští rok a možná až ten další. Tak dlouho trvá změna, než dojde k jasnému rozhodnutí. Před mnoha lety jsme vám poskytli proroctví, které říkalo, že může přijít den, kdy budou na planetě skutečně dva druhy energií: stará a nová. A ty nebudou rozděleny zeměmi, rasami či jazyky. Budou rozděleny energií: světlou a temnou.  

Tak to funguje a viděli jsme to na všech planetách, které se vyvíjely. Existuje setrvačnost. Jsou to ti, kteří pokračují ve víře, že si mohou podmanit druhé skrze nenávist, strach, drama. Že mohou mít absolutní kontrolu. Že vás mohou děsit strachem, abyste se chovali a mysleli tak, jak chtějí oni. Důvod, proč jsou si sebou a svým jednáním tak jistí, spočívá v tom, že to fungovalo mnohokrát předtím. Tentokrát to fungovat nebude. To, co nazýváte teroristickými útoky, je založeno na uvedené víře. Není v tom žádný soucit. Je tam jednostranná, utkvělá myšlenka nesoucí dualitu, která není pouze stará. Je také dokonale jednostranná, drazí. Ukazují tak jasně, kdo jsou. Poprvé to můžete vidět jasně! Skutečně vidět.

Zabijí skupinu dětí a se smíchem odcházejí, protože, jak věří, udělali svoji práci. Civilizace dosud reagovala přesně tak, jak chtěli. Strach, zuřivost, šok. Dostali, o co si řekli. Aby to bylo ještě horší, jsou schopni pro svůj pohled zemřít. Vždy přece bude někdo jiný, kdo zaujme jejich místo, a oni budou povzneseni, jak věří, díky tomu, co dělají.            

Dovol, abych ti něco řekl. V určitém bodě, drahá lidská bytosti, se civilizace proti nim sjednotí, a zaujme pozici světla. Nikoli země se zemí, ale lidská bytost s lidskou bytostí se shromáždí ruku v ruce a řeknou: „Ne! Tohle nechceme. Chceme se posunout kupředu, chceme na této planetě světlo. Chceme, abychom měli pro co žít. Chceme lásku ve svých životech. Chceme dobré věci. Chceme, aby naše rodiny okolo nás rostly, byly zdravé a šťastné. Chceme dobré školy a dobré nemocnice. Chceme, aby systémy a zařízení, které máme, fungovaly. Chceme, aby naše vláda pracovala. Nechceme být chudí.“

Chci vám říci, že v bodě, kdy se civilizace takto rozhodne, toto vše dostane! Jste natolik mocní. Ale právě teď, právě teď (Kryon chvíli mlčí) se schováváte a bojíte v davu. Sdělím vám naše proroctví. Dualita je v civilizaci vystupňována a zostřuje se. Civilizace uvidí, co je temné a co světlé a začne reagovat. Uvidíte vynořující se organizace. Uvidíte ty, co se po celé planetě spojují proti tomu, co se děje. A pokud to půjde stejnou cestou, kterou se události vydaly na jiných planetách, uvidíte, že pomalu, postupně začnete zahánět do kouta to, co je temné. Budete to vyhánět velmi zajímavými způsoby.

Dám vám praktické příklady, které jsme dosud neprezentovali. Chci vám říci, že pokud jim budete vracet stejnou měrou a zabíjet je, jste jedním z nich. Nemůžete proti temnotě používat temnotu, to nefunguje. Oni rozumí temnotě mnohem více, než vy. Prakticky. Aby mohli existovat, musí svoji činnost financovat. To, co civilizace může ovlivnit, je zajistit, aby je žádná země nemohla financovat. Když je nikdo nebude financovat, budou vyloučeni ze společenství. Když jste vyloučeni, nemáte s kým obchodovat, že? Bez ohledu na to, jak velké bohatství sami máte, pokud nemůžete obchodovat se světem, je vám k ničemu. Chápete, kam směřuji? Civilizace může kontrolovat temnotu, když má pod kontrolou to, jak druhá strana financuje svoji temnotu. Můžete jim odebrat financování. Tohle už se v minulosti stalo a fungovalo to.

Existuje země, a někteří pochopí, o které zemi mluvím, která podobný problém vyřešila. Byla doba, kdy v této zemi nebylo město, které by bylo bezpečné, a města byla vlastněna drogovými kartely. Děti nemohly chodit do školy. Matky a otcové se báli o životy, když měli vyjít ven a jít do obchodu nebo jen sesbírat zeleninu z vlastní zahrady. Pravda nebyla nikde. Strach byl všude.

Byli tací, kteří říkali, že je všechno marné. Ulice patřily zločincům. Pokud jste šli ven mimo vlastní chráněnou zónu a vlastnili jste nějaké bohatství, bylo vám vyhrožováno únosem, smrtí, nebo něčím horším. Co se v té zemi stalo? Díky tomu, co si uvědomili, a díky postoji, který zaujali, byli schopni to temné vyhnat. Začali to tlačit stranou. Postupně to vytlačili pryč ze svých měst. Podařilo se jim zatlačit tyto skupiny do hor, a za posledních deset let dokonce do jedné malé skupiny v džungli.

Je pozoruhodné vidět, co tato malá skupina nakonec udělala se svou temnotou. Skupina, která původně vládla městům, vraždila a nenáviděla, učinila svobodné rozhodnutí, že by na jejich vlastní cestě mohlo být lepší světlo. Šli za svou vládou, která je zatlačila do rohu, a řekli: „Nevíme jak, ale chceme mír. Máme dost boje.“

To je, drazí, budoucnost této planety, pokud ji chcete. Můžete je zahnat do rohu. Dokážete udělat svět pohodlnější, dáte jim soucit a oni si nakonec uvědomí, že jejich jednání nefunguje. Tolik k číslu dva – dualitě, která se vyostřuje až do bodu, kdy celé lidstvo dojde k rozhodnutí. Děje se to po celé planetě znovu a znovu. Je to jeden z kroků, o kterých jsme říkali, abyste je očekávali.

Každá z jednotlivých temných skupin má jméno. Mají různá jména a zkratky a slyšíte o nich stále znovu. Kdepak jsou zkratky a loga světelných skupin? Hm? Budou. Bude jich víc, pokud máte dostatek odvahy. Je to směr, kterým civilizace může jít. Směřuje tímto směrem. Rok 2015 možná nezačal tak špatně, jak myslíte. Možná nastavil standard pro to, co nejste ochotní akceptovat a co nejste ochotni snášet.

Ti, co byli zabiti rovnou u svých stolů, přišli na planetu z tohoto důvodu. Je pro vás obtížné přijmout, že jsou známy tyto potenciály po celé planetě, u všech míst, když jsem vám řekl, kdo opravdu jste na druhé straně opony? Je pro vás nemyslitelné, že ti, kdo byli zabiti, znali současné potenciály - na určité úrovni - a přišli udělat svou práci? Řeknu vám, kde jsou tito lidé dnes. Jsou na oslavě. Dokážete to oslavit s nimi? Na smrti není nic špatného. Jakmile jsou na naší straně závoje, vítáme je se slzami lásky: „Dobrá práce! Dívejme se, jak se planeta mění díky tomu, co jsi dnes daroval.“ Na mé straně závoje je odlišné paradigma, drazí. Soucit, benevolence, láska. Řeknu to znovu. Je čas začít tvořit světlo. Je to dobrý rok, rok dva. Hojností tohoto roku je porozumění. Hojností je moudrost, kterou máte ve vztahu k tomu, s čím se setkáváte.

Je to moudrost, kterou přijímáte svou intuitivní stránkou, ne svým lidským já, kterému jde o přežití. Kéž je tomu tak.

Já jsem Kryon, milovník lidstva. Z dobrého důvodu.  

A tak to je. 

KRYON