Posun k osvícení

 

Tento text představuje výběr channelingů Kryona, které se týkají posunu k osvícení.

 

Osm posunů k osvícení - 1. část

Poselství Kryona přijal Lee Carroll  20.10.2007 Mexico City

 

      Buďte pozdraveni moji milí, já jsem Kryon z magnetické služby.

      Odkud si myslíte, že přichází lidský cit? Odkud přichází láska? Řeknu vám tolik – je to část Boha ve vás! Proč cítíte to, co cítíte, když navzájem vnímáte tolik lásky? Myslíte, že je to zcela lidské, že? Ne. Je to aktivovaná božská část ve vás. Dokonce i v těch, co nevěří v Boha. Nemohou nic změnit na skutečnosti, že mají Boha v sobě. Nemusíte také věřit na ledviny, a přesto je máte. Jste stvoření svobodné vůle, tedy máte volbu akceptovat to, co se momentálně děje, nebo ne. Jste zcela svobodní a Duch sem nepřijde se vás dotknout, abyste uvěřili. To je náš dárek pro vás – svobodná vůle.

     Doprovod zaplňuje toto místo! Pochopte, když přijdu na místo jako je toto, pak pociťuji lásku k lidstvu. Možná těmto věcem, které vám vykládám, nevěříte? Jedná se o pravdu, je jedno čemu se rozhodnete věřit, a pravdou je, že existují spirituální bytosti, které vás nade vše milují.

     Byl jsem tady, ve větru zrození, v energii vašeho příchodu. Na interdimenzionálním místě, kde neexistuje čas, což dovoluje zajímavou vlastnost, že mohu být jak při porodu každého z vás, jakož i tady s vámi komunikovat. Ve vašem 3dimenzionálním prostoru řeknete: „Nuže, Kryon je zde a teď s námi mluví.“ Ale povídám také [současně] na jiném místě a říkám ahoj těm, kteří přijdou na tuto stranu závoje, a které si představujete jako mrtvé. Zdravím je, když přicházejí na druhou stranu závoje, a jsem na místech, kde se lidé rodí. Součástí toho, co dělám, je být na tomto bodě přechodu, u této interdimenzionální brány, kde se tyto věci dějí.

     Žádná z těchto věcí nemá nic do činění s božími pravidly. Tyto věci nemají nic s vytvářením ceremonií nebo protokolu. Mají co do činění jen s jednou jedinou věcí a tou je Láska Boha. Máte rodinu na druhé straně závoje, která vás tak moc miluje! Chtěli bychom držet vaši ruku až do okamžiku, kdy se dostanete do porodního kanálu. Chtěli bychom být prvními, kteří vám podají ruku, když se vrátíte zpět skrze závoj. To je to, co dělá rodina pro rodinu, a chtěl bych vám říct moji milí, že první slova, která lidé slyší, když zemřou, jsou: „Neboj se můj milý/má milá, neboť jsi doma.“ To je Láska Boha při práci. Vzpomínáte si?

     Kdybychom na tomto místě mohli udělat něco magického, bylo by to vytvoření stejného pocitu ve vás, co já cítím, neboť já jsem Kryon. Reprezentuji velmi velkou skupinu. Reprezentuji triliony jisker Boha, které vás znají. Jsem na mnoha místech. Jsem mnohočetná bytost, mimo to, co byste nazvali vaší dimenzionali-tou. To ztěžuje porozumění, ale poznejte také, že jste stejní, když jste se mnou.

     Možná tu jste poprvé (nebo to poprvé čtete)? Vím, kdo tu je. Možná jste tu s někým jiným, kdo vás poprosil, abyste šli také a poslechli si tato slova? Chtěl bych jen, abyste naslouchali. Neexistuje žádný tlak na vás, abyste věřili tomuto poselství nebo tomu, co se tu děje. Jenom kdybyste, prosím, otevřeli svá srdce, abyste to mohli cítit. Neboť zde existuje energie potvrzení a chtěl bych, abyste něco vzali na vědomí. Nebudeme vám zprostředkovávat žádnou doktrínu. Nebudeme stanovovat žádná pravidla. Nedáme vám ani žádnou instanci, které byste se měli ospravedlňovat. Nebudeme vás prosit, abyste se stali členem nějaké skupiny. Důvod? Jako jiskra Boha, která putuje dualitou na této planetě, to už všechno máte.

     Jste částí rodiny Boha a všichni to máte společné. Já, všichni, dokonce i ti nevěřící tady… já vím, kdo tu je. Naslouchej mi, nevěřící: Když opustíš toto místo, budeš stejně moc milován jako každý jiný tady. To, že nevěříš, nezadrží Anděly, aby byli s tebou. Tak to chodí. Bojíte se této lásky? Není agresivní. Je pasivní a čeká jen na to, aby vámi byla pocítěna.

     Během těchto obou dnů budeme dělat něco, co jsme ještě nikdy předtím nedělali. Během měsíců jsme poselství nahustili tak, aby mohlo být v krátkém čase předáno hodně informací. O čem dnes pohovořím, můžete také po částech najít v Kryonových Poselstvích posledních 20 let, ale museli byste si to vyhledat. Struktura učení v těchto dnech vypadá následovně: Sdělím vám osm posunů, kterými člověk projde od začínajícího se probouzení až k úplnému vzestupu. To je veliký obraz učení, že? Vypráví o celé cestě během pouhých dvou večerů retrospekce.

     Nyní poslouchejte. Co přijde, nejsou pravidla, nejsou to kroky. Jedná se o posuny, které neprobíhají v nějakém určitém časovém období. Každý z vás je jiný. Každý z vás musí dosáhnout vlastního stavu vědomí ve svém vlastním čase. Přesto by se chtěl člověk zeptat: „Jak dlouho to trvá od této fáze k další?“ A na to skutečně neexistuje žádná odpověď, neboť toto je individuální. Váš vlastní vztah s realitou planety určuje, jak dlouho ty věci trvají.

     Dnešní večer vám sdělíme čtyři z těchto posunů a čtyři zbývající zítra. Jaký velkolepý příběh! Ještě než s ním začnu, řeknu vám, že je to příběh o tom, co se stane, když člověk vystoupí ze své vlastní dimenze a ukáže odvahu se rozhlédnout a zeptat, kým je (kdo je).

 

     První posun, který člověk učiní, je [probouzející se] zvědavost – ptá se: „Může to být skutečné?“ Tady to začíná. Každý z vás, kdo je léčitel, kdo je na cestě, tím prošel. Tento víkend bude pro některé z vás mimořádný, protože to je prostřednictvím synchronicity vašeho Bytí Zde vaše příležitost k rozšířenému vědomí. V někom, kdo se ptá: „Může to být pravda?“ se děje posun nevíry popř. neutrality. Tak to začíná a vy tu sedíte. Vím, kdo jste.  

     Tento víkend pro vás může být něčím zvláštním. Možná jste si ještě nikdy nedovolili být na místě jako je toto a být tolik milováni? Rozumíte, s kým tu jste? Rozumíte, že kolem vás sedí stovky těch, co vás nikdy nebudou hodnotit a odsuzovat - je jedno, kdo jste nebo co jste udělali? Tohle je skutečné a je jen na vás, abyste to rozpoznali. Již na tomto místě, během těchto učení budou na pódiu ukazovány barvy. Bude se to dít pro ty, kteří sem přišli a znají jejich význam, abychom jim potvrdili, že je to pravdivé.

     Toto poselství není nepřiměřené. Nepožaduje od vás cokoliv dělat. Jen by chtělo, aby se vaše srdce na moment otevřelo. Vzpomínáte si na svůj první posun? Vzpomínáte si na pocit uvědomění? Vzpomínáte si na to? Na pocit „mohla by to být skutečně pravda“? A pokud ano, co následuje? Tento posun vědomí je bodem, kde se zamilujete do Boha. „Mohla by to být všechno pravda, co řekl channeler? Co by bylo, kdyby existoval větší obraz? Co když existuje vyšší cíl/účel v životě?“ Toto je důležitý posun a více než 90% lidstva jej nikdy neučiní. Méně než půl procenta lidstva udělá tento posun vědomí. Přesto to bude dost.

     Vypočítejte to. Začněte a spočítejte to. Půl procenta ze 7 miliard – to je mnoho lidí! Stejně tak je to hodně světla! Nuže, co se stane po tomto posunu vědomí, když začnete v srdci vnímat lásku Boha? Ptáte se, jestli je to skutečné, že? Mnozí lidé to vyloučí, protože tomu nebudou moci uvěřit. Ale je skutečná. Víte, co se stane během tohoto posunu vědomí? Rozhodnete se, zda uchopíte ruku Anděla, který byl při vás po celý váš život, a tento Anděl má jméno. Je to vaše Vyšší Já. To je první posun, který se uskuteční, a je obrovský.

 

     Druhý posun se stane, když se rozhodnete, že je to skutečné, a že s tím něco uděláte. Těchto osm posunů jsou ty důležitější na spirituální cestě člověka… ty všeobecné, a tady přichází to, co byste měli vědět – existují mnozí, kteří se nikdy nepřenesou přes první posun. Přicházejí na setkání, jako jsou tato, aby jednoduše jen vnímali energii. Věří na to z celého srdce a cítí, jak jimi protéká láska Boha. A často je to všechno, co chtějí. Je to všechno, co potřebují. Jak už tomu je, mnozí chtějí více a ptají se: „Co mohu udělat, abych přišel k tomuto Andělovi, kterého jsem ve svém nitru objevil, blíže? Existuje něco, co bych měl na této planetě dělat? Existuje metoda komunikace s duchem? Pokud ano, kde je a co mám dělat?“

     Tento posun je úmyslem člověka zatlačit na dveře na druhou stranu závoje. Z lidí, kteří přede mnou sedí na židlích, většina na tyto dveře tlačila. Ó, v tomto bodě je to trochu děsivé, že? Protože nyní budete dělat něco, co odporuje realitě, kterou jste znali celý svůj život! Vaši přátelé možná nezůstanou vašimi přáteli, neboť vás posun umístí na startovní dráhu vědění. Požehnán je člověk, který projde tímto posunem, neboť zde je slib: Nejste ve tmě a nikdy nejste sami. Neboť existují legie andělských bytostí na druhé straně dveří, které nesou vaše jméno, a když na ně zatlačíte, pak andělé vplují do vašeho života. První, co ucítíte, je mír se vším, co jste učinili. Kéž je to důkazem toho, že je to přiměřené, výsledný pocit lásky ve vašem životě.

     „OK, Kryone, jak to udělám?“ Každý jednotlivý člověk to udělá jinak. Mnozí se odeberou do meditace a řeknou: „Jsem připraven. Ukažte mi, co je třeba udělat. Mnozí budou hledat knihy, stupně vzestupu a nalézat systém. Mnozí budou vyhlížet vědění, aby získali lepší představu o tom, co se pokusí dělat. To vše je přiměřené jednání. Každý člověk potřebuje to, co potřebuje, v závislosti na své kultuře a zkušenostech na Zemi. Bůh tu nesedí a neřekne: „Ty to děláš špatně.“ Bůh je trpělivý. Pokud budete chtít vylézt po kolenou tisíc schodů, abyste došli k bodu, na který jste připraveni, pak polezeme ty schody nahoru s vámi. To je Láska Boha. Není tu žádné posuzování. Jsi někdo, kdo by chtěl procedury? Andělé budou vedle vás sedět, zatímco jimi procházíte. A pokud je nechcete, i tak tam budou.

     Existují lidé, kteří řeknou: „To není odpověď na nic. Říkáš mi, že vše, co učiním, abych tam došel, je správně. Je to tak?“ Ano. Zatlačte na tyto dveře jakýmkoli způsobem, který se vám líbí. Vezměte si tolik času, kolik chcete. Výsledek bude stejný. Bude do vás vtékat cit pro vaše začínající mistrovství. Nebudete vědět, co si s tím máte počít, ale budete vědět, že je to skutečné a že to přišlo.

     Je to těžké objasnit. Je to jako člověk, který byl stále ve tmě a otevře dveře, za kterými se nachází jasné světlo. Tento člověk nikdy před tím světlo neviděl. A může dělat, co chce, aby se připravil na otevření těchto dveří. Někdo je otevře jen trošičku, aby věděl, jak světlo vypadá. A jiný padne na kolena, rozevře dveře dokořán a řekne: „Milý Bože, jsem připraven. Pojďme! Řekni mi, co mám dělat.To je ten druhý posun.

Z osmi [posunů] je tento kritický, neboť opravdu uvádí proces do chodu. Jakmile tento proces jednou začal, je těžké ho zastavit. Neboť člověka není možné něco odnaučit (odebrat mu vědění), zvláště něco tak hlubokého jako toto tady.

     Chtěl bych se vás zeptat na následující: Když jste na tomto setkání jednou pocítili lásku Boha, když jste uviděli barvy, které ukazuji, mohli byste se pak opravdu vrátit a všechno [zase] vypnout? Mohli byste dělat, jako byste to nikdy neviděli? Mohli byste dělat, jako byste to nikdy necítili? Odpověď je NE. Vy víte, co se stalo. Je to krásné.

     Co se stane jako další, je opravdu zajímavé. Někdy je velmi dlouhá cesta mezi touto druhou fází a tou další. To bude záviset na příslušném člověku a na tom, jak rychle si přeje se pohybovat. A opět říkáme, že zde není žádné posuzování. Existují tací, kteří řeknou: „Nuže, měl bych být schopen to dosáhnout během určitého počtu dní nebo týdnů.“ Skutečně? Jak to změříte? Odkud víte, že to skončilo? Odkud víte, jak moc jsou dveře otevřené? Ne. To je velmi individuální. V místnosti jsou „ulehčovači“, jejichž jediným cílem v životě je pomoci vám při otevírání dveří. Začíná vám to dávat smysl? Jsou zde, aby vám pomohli uvolnit se v lásce Boha, otevřít se jí.

     Předtím jste naslouchali učitelce, Peggy (hovoří o Peggy, která hovořila ráno v rámci konference). Víte, co je jejím úkolem na planetě? Je to snadné. Snadné to definovat. Je tu, aby vám pomohla najít rovnováhu, abyste mohli v srdci cítit lásku Boha. Když jste pak prošli jednotlivými fázemi a stojíte tu jako absolvent, pak můžete říct: „Nyní rozumím víc Mistrovství uvnitř. Pomáhá lidem otevírat dveře a rozumět světlu. Toto učení nebylo před 25 lety k dispozici. Víte, proč nebylo? Protože na to nebyly vibrace planety připraveny. Bylo mnohem obtížnější dosáhnout porozumění ve vibracích před Harmonickou Konvergencí. Existuje mnoho učení s následující charakteristikou… jsou vám dávány jako nová informace v nové energii objevování.

 

     Třetí posun patří k těm, které je nejtěžší vysvětlit. Nastane to, když člověk nakonec pozná smysl ve světle a temnotě svého života. V minulých měsících jsme o tom často hovořili, neboť je to pro člověka jedna z věcí, které je nejtěžší přijmout a naučit se. Tímto posunem musíte projít, abyste došli k těm ostatním, protože vědomí takové je. Přijdete k dalším dveřím teprve, když jste prošli tímto, neboť každý z těchto posunů vám dovoluje zažít ten příští. Procházíte jimi lineárním způsobem - ne kvůli jejich složitosti, ale kvůli jejich vlastnosti měnit vědomí a odhalení.

     Ve 3D člověk činí některá zajímavá pozorování. Když se vám něco úžasného nebo velkolepého stane, např. vyléčení, pak řeknete: „To muselo přijít od Boha. To bych já učinit nemohl. To musí přicházet od Boha. Buď pochválen Bůh.“ Když se ve vašem životě stane něco opravdu zlého, kde se zdá, že vás chce uchopit temnota a přivést na pochmurné místo, lidé říkají: „Nuže, to musel být démon. To musel být ďábel; chytil mě a odtáhl od dobrých věcí.“ Chápejte, lidé jsou v tomto ohledu velmi zajímaví. Nejsou za nic zodpovědní, jedno v jakém směru, že? Stane se něco dobrého, to musí být Bůh. Stane se něco špatného, to musí být ďábel. Proto bych se chtěl zeptat, co tu vůbec děláte? Jednoduše si tu tak sedíte v neutralitě a čekáte, že vaši duši chytí jedna z obou bytostí? Za vůbec nic nenesete odpovědnost? Myslíte si, že takto pracuje Bůh?

 

     Třetí posun je tento: Požehnaná je Lidská Bytost, která si uvědomí, že v každém člověku je Temnota i Světlo. Je tam Bůh a je tam i nepřítomnost Boha. Dovolte mi definovat Temnotu. Temnota je definována jako nepřítomnost Světla. Chtěl bych pro vás definovat Světlo. Světlo je silným jasem, který neobsahuje žádnou tmu. Tma nemůže Světlu nic udělat, ale světlo může temnotu zničit. Člověk má volbu, svojí přítomností na Zemi vytvářet jedno z obou.

     Tady přichází pro vás nepochopitelná část, které nechcete věřit. Všichni démoni, které jste ve svém životě viděli, cítili nebo slyšeli, byli vytvořeni skrze lidské vědomí. Každý z nejnádhernějších zázraků na této planetě, dokonce i probouzení mrtvých, vznikl z lidského vědomí. Mistr Světla je ve vás!

     Když před mnoha lety putoval po této planetě Mistr Lásky - Žid Ježíš, řekl toto: „Já jsem syn Boží, a tím jste i vy.“ To je psáno. Přečtěte si to. To bylo uznání Mistra ve vás. Když člověk pochopí, že neexistuje žádný boj o jeho duši a že je sám zodpovědný za Temnotu i za Světlo, nastane velký průlom. Nazývá se to převzetím zodpovědnosti za Všechno. Nikdo vám nic neprovedl. Nikdo se vás nesnaží dostat. Jste drahocenní a nesete Světlo v sobě. Mistra uvnitř. To je třetí posun.

     Nyní přejdeme k poslednímu posunu v rámci učení dnešního dne. Nejprve to shrňme: máme zde člověka, který se ze zvědavosti odebral do uvědomění a pak učinil rozhodnutí skutečně něco udělat pro to, co cítí, a tak zatlačil na dveře ke Světlu. Tato Lidská Bytost pak obdržela odpověď a láska Boha začala téct do jeho života. Tak moc ho to změnilo, že vědění od Ducha začalo zaplavovat jeho buněčnou strukturu. Začal mít intuitivní vjemy toho, jak věci fungují, a jeho intuice byla správná. Stává se méně hodnotícím a více mistrovským. Je schopen nechat odejít zlost ze svého života a odpadla od něj dramata. Ví, že zažil potvrzení pro své konání. Pak vidí ve svém nitru spektrum energie Temnoty a Světla. Rozpozná své vlastní mistrovství uvnitř a ubírá se ke čtvrtému posunu.

     A to, moji milí, je definice jednoho pojmu, o kterém jsme jasně hovořili v roce 1989. Když dáte najevo záměr obdržet dar – implantování povolení kráčet dál bez karmy. Je to těžko objasnitelný koncept – vysvětlovali jsme to už tolikrát!

 

     Čtvrtý posun je stornování karmy a pochopení vlastního podílu na své spirituální cestě.

     Když přes vás spirituální vědomí nikdy nepřejde, zůstane energie karmy [jaká je]. Je součástí systému Akáši. Musíte v tom mít jasno, že jste žili mnohokrát a prožívali jiné životy. Tyto životy na sebe energeticky navazují a zkušenosti minulých životů vytvářejí potenciál vašich současných životních zkušeností. Jméno tohoto systému je karma.

     Chtěl bych se zeptat těch v místnosti, kteří jsou rodiče, na něco o jejich dětech. Narodily se jako nepopsané listy, které musíte všemu naučit? Vy víte, že takoví nejsou. Kdo jim vštípil, aby byli žárliví? Kdo je naučil zlobit a propadat zběsilosti? Kdo je naučil bát se vody a určitých zvířat? Vy jste to nebyli, že ne? Odkud to tedy všechno přišlo? Proč je jedno dítě v určitém směru tak moc talentované a to druhé vůbec? Proč je to jedno tak plné lásky a druhé tak odmítavé? Vy víte, o čem mluvím, že? (Kryon se usmívá.) Proč je jedno bojovník a druhé ne? A odpovědí je karma. Přicházejí s přednastavenou energií. Ta se táhne jejich celým životem a bude tahat a tlačit na jejich vědomí.

     Všichni lidé to tak mají, dokud se nerozhodnou ji zrušit, a tato schopnost byla ve staré energii k dispozici pouze pro Mistry této planety. Nyní ji má k dispozici každý, kdo přede mnou sedí na židlích nebo toto čte. Moji milovaní, něco vám povím o těch, kteří v tento moment sedí na židlích. Některé z těchto [karmických] věcí jsou stále ve vás. Jsou zodpovědné za některé z výzev, kterým čelíte, protože jste nikdy nedali souhlas, že mohou odejít.

     Toto je systém: Zrušíte tuto starou energii jménem karma, opustíte cestu přednastavení a začnete si pro sebe vytvářet novou energii, jako byste právě přišli na planetu bez jakékoli karmy. Některé z atributů vašeho života se změní. Váš strach z vás spadne, protože je to součást vaší karmy. Můj partner to udělal. Může ten okamžik, kdy to udělal, pojmenovat. Neboť muž na židli je inženýr s dominantní levou mozkovou hemisférou (hovoří o Leem). Měl nadšení pro nastávající službu jako námořník a vlastnosti poustevníka. Jak už tomu tak bývá, jakmile dal svolení otevřít dveře ke stornování své karmy, tyto věci od něj odpadly. Už se nebojí lidí. Nyní se jeho pravá mozková hemisféra rozvinula stejně jako levá. Očividně zmizelo mnoho z toho, kým byl… a bylo nahrazeno tím, kým si přeje být. Požehnaný je člověk, který učiní tuto volbu, neboť je nejprve nepohodlná a pak, když poznáte, že skutečně určujete svoji vlastní budoucnost, je odměňující.

Skončíme tímto: Když tu lidé stojí bez karmické energie, s kterou přišli, pak jsou skutečně jako nazí před Bohem. Neboť neví, kam půjdou. Neví, jaká synchronicita je potká, aby jim pomohla. Nemají tušení, co je očekává nebo kde stojí, je to jako by byli čerství a noví, připraveni vytvořit cestu, kterou nikdy neviděli. To je pro člověka nepohodlné. Ať je tomu jakkoliv, zde je slib, který jsme vám dali s posunem číslo dvě. Vyzývám vás, abyste tento stav oslavili – stav nejistoty. Oslavte ho. „Nuže Bože, zde jsem. Nemám tušení, co dělám. Není to velkolepé?“ A vaši přátelé a příbuzní se na vás podívají a řeknou: „Ty jsi opravdu potrhlý.“ Neboť jak byste jim mohli říct, že jste obklopeni legiemi Andělů, kteří vás drží za ruku?

     Máte pomocnou skupinu a tento čtvrtý posun je bodem, kdy se tato podporující skupina opravdu začne ukazovat. Tento posun vám dovoluje kráčet do Temnoty a beze strachu z padacích jam třídimenzionálního systému si pískat nějakou melodii. Tento posun umožňuje porozumět vašemu vlastnímu přispění k vašemu vlastnímu stvoření. Jak byste mohli mít strach z nemoci ve vás, když ji vytváříte vy? Jak byste mohli mít strach z nemoci ve vás, když vytváříte vlastní léčení? Nemyslíte, že vím, kdo tu je?

      Drahá Lidská Bytosti, neříkáme na shledanou. Vrátím se tak rychle jako mžiknutí (zítra). Pro mě je to, jako by můj partner zavřel své oči a zase je otevřel, a budeme pokračovat. Pro vás je to milá pauza. Nebuďte překvapeni, když s vámi půjde domů pár Andělů. Nebuďte překvapeni, když vás udrží vzhůru. Proč by to dělali? Možná jste dnes zatlačili na tyto dveře o něco silněji a oni se už nemohou dočkat, až uchopí vaši ruku. Necháte je? Dovolíte jim to? Já jsem Kryon z magnetické služby. Jsem zamilován do lidstva. Brzy budu zpátky.

A tak to je.

KRYON

 

Zdroj: https://www.kryon.com/ přeložila Martina Mangová

Pozn.: Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.

 

Osm posunů k osvícení - 2. část

 Toto Kryonovo poselství přijal Lee Carroll 21.10.2007 Mexico City

 

     Buďte pozdraveni moji milí, já jsem Kryon z magnetické služby.

     Mnozí se ptali: “Jak je to možné? Jak může nějaký muž sedět na židli a zdánlivě mrknutím oka začít mluvit s druhou stranou závoje? Je to skutečně pravda?” A opět se k vám obracíme s otázkou, jak to vnímáte? Je to pocit, jakoby nějaký muž mluvil, nebo jakoby na toto místo tekla láska Boha? Co by bylo, kdybyste v sobě měli kapacitu (znalce) a okamžitě věděli, jestli je to pravda nebo ne? No, vy ji máte! To je část dnešní lekce, neboť tento dar přichází společně s posuny na spirituální cestě člověka. Skutečně tu sedí ti, kteří mají tento dar a vědí, co se děje. Mohlo by být, že Bůh lidstvo tak moc miluje, že dnes umyjeme vaše nohy? Proč se nezeptáte těch, kterým právě myjí jejich nohy? Tak sem přicházíme potichu s mocným poselstvím. Avšak nechtěli bychom hned začít s učením.

     Co nyní pociťujete? Právě teď se dějí věci v tomto prostoru, protože jste o to žádali. Mnozí z vás dali dnes večer souhlas pro dary, dokonce více než včera večer. Vám náleží souhlas – to znamená, že jste si dnes večer sami k tomu dali svolení. Neboť mnoho z těch, kteří k vám dnes spirituálně hovořili (přednášející na konferenci), vám zprostředkovali poselství, které vám předáme i my: Nejste sami. Jste tady dnes spolu v této spirituální lodi a možná začínáte cítit, že osoba vedle vás, kterou možná neznáte, je také součástí vašeho procesu. Možná existuje spirituální systém, který zahrnuje všechny lidi? To je skutečně součástí učení tohoto večera.

     Můj milý člověče, ještě než začneme: Já vím, kdo jsi. Každá andělská bytost v univerzu ví, že tu jsi. Mohl bys být opravdu tak důležitý, že univerzum zná tvé jméno? Odpověď zní ANO. Co vám brání všemu tomu zde věřit, je nazýváno závojem a on funguje výborně tak, že vám zabraňuje poznat tuto skutečnost. Závoj je silný. To poslední, co v sobě spatřujete je spirituální Mistrovství, o kterém jsme právě hovořili (část 1).

     Dnes budu pokračovat v odhalování a diskusi o osmi posunech spirituálních znaků člověka mezi vědomím a vzestupem. Chtěl bych, abyste si vzpomněli, co bylo řečeno dříve - že pro to vše neexistuje jízdní řád. Nemůžete rozhodnout, jak dlouho budete mezi posuny na cestě. Neboť svobodnou vůlí je možné, že se posunete pouze mezi jedním nebo dvěma z nich. Možná se zastavíte u čísla dvě. To je na vás a nebudete za to potrestáni. Věci, které při tom hrají roli, jsou komplexní a osobní. Neodsuzujte žádné lidi ve svém zorném poli, kteří nedělají to, co by podle vašeho mínění měli duchovně dělat. Je možné, že to je to nejlepší, co mohou v rámci jejich hledání Boha dělat. Možná se vám to jeví mělké, ale možná potřebují na větší univerzální rovině ochranu nějaké organizace, která jim zadá, jak mají uctívat. Nemůžete z vašeho 3D-úhlu pohledu rozpoznat osobní znaky věčné duše nějakého člověka. Takže oslavujte život. Nehleďte na ně s postojem “No, přál bych si, aby věděli, co vím,” neboť v rámci svobodné volby a synchronicity mají spirituálně každou příležitost, kterou máte i vy.

     Energie na planetě se tak moc mění, že doslova probouzí DNA. “Kryone, proč tolik mluvíš o DNA?” Protože v ní leží jádro všeho spirituálního. Obsahuje vaše Vyšší Já. Obsahuje záznamy Akáši vaší existence na Zemi. Obsahuje léčení a mistrovství, vědomí a vzestup. Tak to ve vás biologicky funguje a proto o tom vůbec mluvíme. Proto o tom mluvili i jiní (přednášející na konferenci). Není to jen chemie. Jsou to stavební kameny vzestupu ve vašem těle. Někteří to poznají a někteří ne.

     Pokračování dalších čtyř posunů

     Čtyři posuny, o kterých jsme již hovořili, mají hluboký základ. Skončili jsme u toho člověka, který objevil, jak stornovat svoji karmu a stát se nepopsaným listem spirituality. Čím více posunů probereme, tím komplexnější to bude. Mnoho, mnoho lidí zůstane jednoduše u čtvrtého a nikdy se nepohnou dál, a to nebude nikdo hodnotit a soudit. Jsou to stejně hluboce založení Pracovníci Světla jako ti, kteří projdou všemi osmi. Vidíte, neexistuje žádná hierarchie toho, co od nás Bůh očekává. Věděli jste to? Nejsme lineární, tady neexistují žádné stupně očekávání, na kterých tak často stavíte vaši spirituální realitu. Ten, kdo si v kostele klekne, je stejnou měrou požehnán jako ten, kdo metafyzickým způsobem proběhne procesem vzestupu. Neboť láska Boha je k oběma stejná a neexistuje oblíbenost podle toho, jak uspějete. Na konci obou lidských životů budou oba vzhlížet naproti stejné energii a budou skrze závoj přijati s otevřenou náručí. Neexistuje žádné odsuzování - jen láska. Co děláte na planetě je vaší svobodnou volbou. Je to součástí puzzle Temnoty a Světla. Něco [z vašeho konání] pozvedne vibrace planety a něco ne. Ale puzzle patří vám a jste to vy, kdo na puzzle pracují. Bůh se nevměšuje, pokud jste si toho všimli. Tak moc jste milováni.

 

     Posun číslo pět.

     Tento posun je hluboký. Nastane, když Lidské Bytosti objeví, že mohou skutečně měnit situaci. Poslední čtyři posuny souvisí s tím, jak člověk kromě sebe ovlivňuje i Zemi kolem sebe. První čtyři mají do činění s lidmi samotnými a jejich vlastním růstem. Poslední čtyři mají do činění s nimi samotnými a také se zbytkem lidstva.

     Je to intuitivní, že se přes čtvrtý posun probudíte k pochopení toho, proč jste zde. Pátý posun se týká posílání Světla zbytku planety. Jak to uděláte? Můžete to dělat? Může to způsobit nějaký rozdíl? Mnohé z toho se zdá velmi jednoduché, skoro až dětinské. Když to budete vyprávět skupině lidí, kteří nemají tušení o tom, co víte a co činíte, že jdete na setkání, v průběhu kterého budete posílat Světlo na nějaké místo na planetě, tak vám poklepou na rameno a řeknou: "Ó, to je roztomilé." Pak se otočí a obrátí oči v sloup. Důvod? Nechápou, že by ve 3D mohlo mít základ cokoliv esoterického. Neumí si představit, že to něco ovlivňuje, způsobuje. Nemají tušení a nerozuměli by, ani kdybyste se jim to snažili vysvětlit.

     Představte si, že byste žili ve světě bez vidění a někdo by vám vyprávěl, že vidí. Nad myšlenkou "vidění" byste se opovržlivě usmívali. Přesto by se snažil vám ještě popisovat barvy. Přirozeně byste vzhledem k podivným řečem vyvrátili oči. To je metafora, neboť právě tak tu stojíte s vašimi čtyřmi posuny DNA, které vás jasně odlišují od těch, kteří neprošli ani jediným posunem. Avšak vy všichni máte stejnou svobodnou vůli činit, cokoliv chcete, s vám dostupnými nástroji.

     Když jste dosáhli pátého posunu, jste schopni vaší myslí měnit situaci. To, že sílu své představivosti využijete k posílání Světla na tmavá místa, způsobí posun vibrací kolem vás. Toto je budoucí Mistr, neboť elementy reagují na vaši energii. To je ten, který na planetě nemá jinou práci, než posílat Světlo lidstvu. Nemáte k řešení žádné karmické problémy a jste nyní odborníci na partnerství se Zemí. Jsou zde mnozí, kteří to učinili.

     Nechávám často svého partnera vnímat energii, kterou v takovýchto momentech pociťuji. Mnohdy je to hodně uznání, mnoho lásky a také spousta obdivu a inspirace z naší strany závoje těm, kteří svým Světlem skutečně mění Zemi. Mnoho z nich sedí teď tady. Objevili způsob, jak to funguje. Před dlouhou dobou přišli na to, že by neměli s jejich meditací posílat žádný duševní postoj nebo myšlenku nebo dokonce vizualizaci. Neboť jejich vizualizace by byla vizualizací jejich vlastní mysli, vytvořenou pro někoho jiného. Ne. Místo toho se ten, kdo posílá Světlo, naučil mechanice fungování a tato mechanika zní: Poslat čisté Světlo bez předsudků nebo myšlenek, neboť [na čisté Světlo] se žádné přednastavení připojit nedá. “Počkej moment Kryone, chci mír na Zemi, proto posílám Světlo míru na Zemi. To je přece v pořádku, ne?” Pokud to děláte, pak jste předpojatí. Jakkoli veliká tato myšlenka může být, je to vaše myšlenka. Mohli byste místo toho poslat Světlo Boha bez nějaké s tím spojené myšlenky, aby triliony bytostí, které představují to, co nazýváte Bohem, mohly toto Světlo vzít a dát ho přesně tam, kam nyní patří? Chtěli byste skutečně nést tíhu vizualizace nebo můžete jít dál a místo toho vizualizovat rozsáhlou synchronicitu, která vytváří perfektní scénář: v pravý čas na pravém místě? Tak se posílá Světlo.

     Vůbec to není tak jednoduché. Neboť musíte jít na místo, kde představy zmizí a kde převezmete energii kabátu Boha. Můžete to cítit. Můžete vnímat, jak se Světlo stává tak bílým, že smyje veškeré duševní postoje a myšlenky ke všem tématům. Pak jej budete posílat na ta nejtemnější místa, jaká si jen můžete představit. A bez přednastavení toto Světlo pak osvítí tato místa božským plánem, který je perfektní. Pokud na těchto nejtemnějších místech existují nějací lidé, pak se jim dostane uvidět věci, které nikdy předtím neviděli. Potom mohou se svobodnou volbou používat věci, které předtím byly v temnotě, avšak nyní jsou osvíceny. Některé z těchto věcí, které budou osvíceny, jsou moudrost, zlepšený způsob myšlení, mírová řešení a změněné životy.

     Tak se posílá Světlo. Není to tak, jak jste si to představovali, že? V našem popisu je integrita v tom, co děláte, neboť vy nevyléváte na planetu vaše myšlenky. Místo toho na ni lijete pouze vaše osvícení.

Vídáte občas čísla 11:11? Víte, co znamenají v numerologických pojmech? Osvícení, osvícení. Jaký z toho máte pocit? Co by bylo, kdyby vaší prací bylo osvícení tmavé Země? Nuže, ti, kteří prošli pátým posunem, vědí, že to funguje. Pátý posun je tím, který způsobí rozdíl pro Zemi.

     Teď budu vyprávět něco, o čem jsem hovořil již dříve. Tento typ Pracovníka Světla doslova mění vibrace planety, kamkoli přijde. Je to pro vás příliš skvělé? Bylo vám vštěpováno, že nejste ničím, že jste se narodili pošpinění? Bylo vám někdy vyprávěno, že se Boha nikdy nemůžete dotknout? Nyní je čas to smazat. Věřili byste Andělovi, který před vámi sedí a říká vám, že to není pravda? Narodili jste se skvělí a závoj to před vámi skrývá. Proto je vaší výzvou najít mistrovství v puzzle. Všude, kde jste, způsobujete změnu. To bylo číslo pět.

 

     Šestý posun.  Číslo šest je těžké objasnit. Nastane, když Pracovník Světla začne chápat interdimenzionální systém a to, jak pro něj věci na Zemi fungují. Začnete chápat spolu-tvoření [co-creation]. Chtěl bych vám položit otázku ohledně integrity: Kdyby vám bylo dovoleno vytvořit vlastní skutečnost, týkalo by se to někoho ve vašem okolí? Odpověď je, samozřejmě se to týká. Vše, co spolu-vytvoříte, se týká někoho kolem vás. Když uděláte něco velkolepého, jako vytvoření něčeho, co v životě potřebujete, pak to bude mít vliv na ty kolem vás. Co jste tedy skutečně učinili? Spolu-vytvořili jste si něco pro sebe sama, co doslova někoho jiného převálcuje? Přemýšlejte o tom. Jak je tedy možné mít integritu a spolu-tvořit pro sebe? Přemýšleli jste o tom někdy? Takže číslo šest je porozumění, jak funguje spolu-tvoření v rámci systému všech s vámi. To je puzzle, které přesahuje 3D. Vyžaduje to něco, o čem jsme hovořili v minulosti a co je nazýváno synchronicitou.

     Budeme ještě jednou vyprávět krásný příběh, na který si vzpomenete. Byl zapsán již ve dvou channelinzích, avšak i zde jej potřebujeme, aby byl soubor kompletní a abychom zrekapitulovali všech osm posunů. Žijete ve velmi, velmi rušném městě (Mexiko City). Skoro více než kde jinde na Zemi potřebujete, když objíždíte autem ulicemi, něco jako Parkovacího Anděla. Víte, kdo to je, že? Mnozí z vás Parkovacího Anděla využívají. Jste tedy zde a musíte do této určité budovy a není žádné místo na zaparkování. Zdá se, že to trvá věčnost, než objedete blok, protože je hustý a pomalý provoz. “Prosím, Parkovací Anděli,” řeknete, “nechť najdu parkovací místo. Ať se jedno uvolní.” A pak se to stane! Někdo uvolní místo přímo před vámi a vy tam vjedete. Pak řeknete: “Děkuji, Parkovací Anděli.”

     Nuže, zní to mile, takže jak si myslíte, že vypadá mechanika tohoto scénáře? Existují lidé, kteří se skutečně nacházejí hodně ve svých 3D šuplících a věří, že se to odehrává následovně: přijíždíte a potřebujete parkovací místo. Parkovací Anděl proto jde do budovy a táhne nějakého překvapeného, neosvíceného člověka na chodník. Pak ho strčí do auta a řekne: “Vypadni!” Třesoucí se a k smrti vyděšen tento pak vyjíždí z místa a vy tam vjíždíte. Vy řeknete: “Děkuji ti, Parkovací Anděli.”

     Tak to ale nefunguje, že ne? Umíte to lépe než takhle. Tento scénář nemá žádnou integritu; nemá v sobě lásku. Tedy se vás ptám vašich 3D mozků, milí lidé, jak si myslíte, že to funguje? Zde byste svými 3D koncepty mohli celý rok vytvářet postuláty a kalkulace a přesto ničemu nerozuměli.  Místo toho se přesuňte na interdimenzionální místo, na kterém neexistuje čas. Je to systém, který rozezná vaši potřebu dlouho před tím, než ji máte. Dá k dispozici potenciál a odpověď, které vám pak mohou pomoci, když je potřebujete. Dává k dispozici systém, ve kterém je známo Všechno o všech potenciálech těch, kteří jsou v budově. Dává to k dispozici něco, co se nachází mimo 3D, mimo každou pravděpodobnost. Připravuje to někoho, kdo je přichystán odejít přesně tehdy, když to potřebujete. Neexistuje žádný poražený a žádná soutěž v osvícení. Pro ostatní to vypadá jako náhoda. Avšak vy víte velmi dobře, že to, co jste vytvořili, je synchronistickou zkušeností a využívá ty nástroje, které k tomu máte připravené. Kolik “náhod” je potřeba, než ostatní začnou vidět tuto magii?                     

     Číslo šest je velkým posunem. Je to božský posun, neboť vytváří člověka, který začíná pracovat s mřížkou - mřížkou, která je naplněna potenciály. Je nádherná. Je mimo logiku a nedává vám smysl. Přesto se naučíte očekávat to, čemu se říká synchronicita. Je to koncept, který se těžko žije, neboť odporuje Všemu, co vám váš mozek říká. O tom jsme již tolikrát mluvili. Najdete to v channelovaných zprávách z minulých let. Jsou tam informace o tom, jak jsou jednoduché potřeby života naplňovány prostřednictvím synchronicity. Ale nefunguje to s lidmi, kteří zůstávají ve svých domech a čekají, až na ně Bůh nechá zazářit trochu Světla. Místo toho to vyžaduje člověka, který jde z domu a zatlačí na dveře potenciálů. Neboť na synchronicitě stojí vaše jméno, je uvnitř této interdimenzionální polévky zorganizovaná dříve, než ji potřebujete. To jsou pokročilé koncepty a není lehké je pochopit, neboť se přibližujete statusu vzestupu - blíže opravdovému Mistrovství.

 

     Sedmý posun.

     Co víte o číslu 7 (numerologie)? Sedmička je často viděna jako posvátné číslo. Je to číslo, které je nejčastěji spojováno se spirituálními záležitostmi. To dokládá většina vašich písemností v mnoha kulturách.

     Sedmý posun je schopností vyléčit vlastní tělo. Proč je číslem sedm z osmi? Proč by to mělo být tak těžké? Proč je to tak vysoko na seznamu spirituálních posunů? Protože vyléčit sám sebe je jedním z nejtěžších úkolů pro člověka. Zeptejte se libovolného léčitele tady v místnosti: „Co děláš, když jsi nemocný?“ Odpoví: „Přirozeně půjdu k nějakému léčiteli.“ Vy byste mohli odvětit: „Myslel jsem si, že ty jsi léčitel.“ A vy odpovíte: „To je pravda, ale ne pro sebe.“

     Proč je tomu tak? Protože je to těžké! Sedmý posun je tedy porozuměním buněčné struktuře. Reprezentuje člověka, který má interdimenzionální smysl pro vnímání svého těla a skutečnou práci s vlastní DNA. Slyšeli jste o zázracích? Slyšeli jste o těch, kteří měli nějakou nemoc, která náhle [spontánně] zmizela? Chtěli byste vědět, jak to funguje? Stane se to uvnitř DNA. Uvnitř vaší DNA existuje vrstva, jedna z dvanácti interdimenzionálních vrstev, která je za to zodpovědná. To je výborná věc, avšak vyléčení je něčím víc, než si představujete.

     Váš koncept léčení vychází z pevné časové linie, na které panuje konstantní pohyb, ale jen jedním směrem. Nemůžete jít do minulosti. Proto chápete léčení jako jednosměrku. To je předpojaté myšlení a ani si toho nevšimnete. Myslíte si, že vyléčený člověk měl nějakou nemoc a tato se nějak odstranila. Přesto to není správně. Místo toho se vaše tělo odebere do interdimenzi-onálního stavu zpět před vznik nemoci. Mohli byste říct, že se ve vašem nitru nachází stroj času, který může převíjet biologické události zpět. Výsledkem je buněčná struktura DNA, která neobnovuje nemoc, protože ta tu nikdy nebyla!

     Každý z vás přišel vybaven tímto nástrojem. Opravdu jste porozuměli tomu, co jsem právě řekl? Když se rozhodnete vyléčit se z něčeho tak hluboko zasahujícího, jako je nemoc, tak nepřijde žádná magická energie zvenčí a neodstraní ji. Místo toho se spustí Mistrovství ve vašem nitru a uvede vaši buněčnou strukturu do stavu před objevením se nemoci. Chápete, proč je to číslo sedm? Je to nádherné! Naučte se mluvit se svými buňkami. Provádějte každý den jedno cvičení, při kterém vám vaše buněčná struktura naslouchá, jak k ní hovoříte,… všechny buňky. Říkejte, co chcete, ale dejte jí vědět, že tady je „Boss“ a ten řídí tuto „show“. Neboť člověk má tendenci si myslet, že žije pouze v hlavě. „Kde je tvoje osvícení?“ by se někdo mohl zeptat. „Nuže, je tady, v mé hlavě, v mém třetím oku, v mé epifýze.“

     Pokud DNA obsahuje vaše osvícení, a to obsahuje, bylo by pak pouze ve vaší hlavě? Kolik z vás se kdy podívalo dolů na svůj palec a oslavovalo, jak je osvícen? Tato otázka je záludná i veselá, že? Je palec částí vašeho osvícení nebo ne? Kolik trilionů částic DNA si myslíte, se nachází ve vašem palci na noze? Pokud v sobě všichni máte osvícení, nezaslouží si pak váš palec, aby se slavilo? Začněte hovořit s vašimi buňkami. Pokud je každé ráno pozdravíte a oslavíte, slovně, pak děláte svou práci. Divné? Tady přichází rada od jednoho Anděla, který nikdy nebyl člověkem, který vám dává pokyny k vašemu vlastnímu tělu. Už víte, proč to mohu dělat? Protože mohu vnímat vaše osvícení od hlavy až k patě.

 

     Osmý posun.

     Chtěl bych přistoupit k osmému posunu a tím dnes skončíme. Posun Vzestupu. Toto slovo je hodné povšimnutí, protože vy znáte zprávy o vzestoupených bytostech, že? Dříve jsme vám vyprávěli, že v písemnostech vaší vlastní kultury (Bible), na místě, které nazýváte kniha „Druhá královská“ se můžete dočíst o vzestupu proroka Eliáše. Je popsán pozorovatelem Elíšou jasně a srozumitelně. Elíša podává zprávu o velkoleposti dění a hovoří o Světle. Říká: „V jeden moment je Eliáš tady a v dalším zmizí.“ Takže máte tuto vizi jako definici vzestupu vzadu v hlavě… někdo, kdo šel „nahoru“.

     Proto existují tací, kteří řeknou: „Už se toho ani nemůžu dočkat, abych uzavřel tento život a vzestoupil.“ Je to skoro jako říct: „Já jsem k tomu přispěl svým dílem, a proto smím jít dříve domů.“ Ať je tomu jakkoli, energie na planetě se od dob Eliáše velmi změnila. Vzestup není to, co si myslíte. Je nyní dokonce obtížnější. Sdělím vám novou definici vzestupu: Je to člověk se svobodnou vůlí, který – aniž by zemřel - postoupí do dalšího života. Je to člověk, který prošel prvními sedmi posuny, ohlédne se a řekne: „Už nejsem tím, kým jsem kdysi byl.“ Je to doslova vzestup [individuální] kroniky Akáša, která přesahuje 3D, přesahuje to, co člověk považuje za čas a rozum. Je to někdo, kdo svého Mistrovství tak dokonale využije, že se stane někým jiným. To je vzestup.

     Mnozí řeknou: „To musí být velmi vzácné, Kryone.“ Není. Jsou zde! Lidé, kteří prošli všemi osmi posuny, jsou mezi vámi. Když se zpětně podívají na své životy, pak vidí někoho jiného, ne toho, kým jsou dnes. Zanechávají stopu Světla, kamkoli jdou. Ó, jsou stále ještě lidmi; stále ještě chodí do práce, stejně jako vy. Jsou obklopeni pozemskými výzvami, stejně jako vy. Přesto hledí strachu do očí a strach sám odchází. Musí. Jdou na tmavá místa a tato místa se rozzáří Světlem. Přinášejí klid a mír Boha do každé situace. Zlobí se pomalu a jsou rychlí ve své moudrosti. Nikdy nehodnotí, jsou těmi, se kterými jste rádi, a jsou mezi vámi. Ne, ne v jejich andělské podobě. Místo toho sedí na židlích a naslouchají nebo toto čtou. Jsou to lidé, kteří prošli posuny.

     Můj partner mě brává s sebou na svých cestách na mnohá 3D místa a dovoluje tomuto procesu, nazývaným channeling, aby se uskutečnil. Všude, kam jdeme, jsou Vzestoupení (lidé). 

       Požehnaný je člověk, který na této planetě vytvoří rozdíl. Ten, kdo prošel skrze své strachy - strachem zatlačit na dveře ke Světlu, strachem porozumět své vlastní velikosti a strachem opustit něco pohodlného, čemu se říká staré Já. To jsou ti, kteří rozumí Světlu a spolu-tvoření. Chtěl bych je nyní oslavovat, neboť sedí mezi vámi a vypadají obyčejně.

     Vidím něco jiného než vy. Vidím lásku Boha. Dnes večer se v této místnosti uskutečnila čtyři léčení. Zeptejte se jich. Oni vědí, kdo to jsou. Celou dobu cítili anděly po svém boku. Na konci chápou [celkový] obraz a dnes večer dovolili synchronicitě, aby se uskutečnila. Čtyři lidé z této místnosti vyjdou jiní, než do ní přišli. A pro vás jsou rodinou! Mohli byste si udělat čas a oslavit jejich životy? Nepotřebujete znát jejich jména. Mohli byste jednoduše jen říct: „Děkuji,“ za tu synchronicitu, že zde byli v pravý čas na pravém místě? Tak to funguje. Požehnaný je člověk, který si udělal čas, aby mohl přijít sem a posadit se na židli, a aby dnes a včera přijímal energii. Domů s nimi půjde hodně energie, kterou neočekávali.

 

Já jsem Kryon, zamilovaný do lidstva. A tak to je.

KRYON

 

Posun je tu!

Tento živý channeling byl přijat Lee Carrollem 20.10.2008 v Santiago de Chile

S cílem pomoci čtenáři, byl tento channeling re-channelován /Kryonem a Leem/ a doplněn za účelem ještě jasnějšího pochopení. Často události “naživo” obsahují skrytou energii, která v sobě nese určitý druh komunikace  - na rozdíl od tištěného textu. Takže  si vychutnejte tuto obohacenou zprávu.

 

     Buďte pozdraveni, moji milí,

jsem Kryon z Magnetické služby. Místnost je naplněna vznešeností a lidé, kteří jsou zde, objevují možnost, že je Bůh uvnitř.

     Mnozí z těch, co sedí na těchto židlích, vědí, že již déle nemohou odmítat to, co je uvnitř. Proto je zde energie, která působí spolu s poznatky, které máte, a obojí vibruje společně. To je to, co jsem si pro vás dnes večer přál. Milý člověče, sedíš tu mezi posluchači a chtěl bys slyšet poselství z druhé strany závoje, že? Dnes večer zprostředkuji poselství. Nebude dlouhé a bude jednoduché. Vše zabalíme do poselství o oslavě. Je to poselství vděčnosti a čekali jsme na to, abychom je na tomto místě mohli zprostředkovat. Neboť toto místo Země bude rezonovat s energií zvláštního spirituálního slibu, o kterém vám hned budeme vyprávět.

Co myslíte, že se právě teď děje?

     Mnozí řeknou: „Kryone, ještě nezprostředkováváš poselství.“ Máte pravdu, ještě ne, protože se momentálně děje pár věcí a já bych chtěl, aby byly dokončeny, než začneme s učením.

     Dnes večer je zde několik zlomených srdcí. Myslíte si, že nevím, kdo tu je? Tato srdce bolí z mnoha důvodů, ale ti, o kterých hovořím, mají co do činění se ztrátou lásky z důvodu úmrtí. Vím, kdo tu je. Vím, jaké potíže vás přiměly sedět na této židli. Znám vaše srdce. V tomto procesu je krása, pokud k vám necháte hovořit energii z druhé strany závoje. Nejde jen o slova, která zde budou vyřčena. Jde o to, co dovolíte. Dovolíte dnes večer Bohu vejít nějakým způsobem do vašeho srdce, aby vám ve vztahu k těmto věcem přinesl mír? Neboť já reprezentuji Stvořitele, který chce být rozpoznán. Stojí na prahu k vašemu srdci a čeká, až otevřete dveře. A ruka je natažena. To je poselství vítězství, nebo ne? Mohli byste to tak vidět? Máte tu moc každý den svého života vytvářet mír ohledně této ztráty, pokud nás pustíte dovnitř. Víte to?

 

     Posun je tady!

     Před 20 lety jsme vám vyprávěli, že se na této planetě uskutečňuje Posun. Nyní oznamujeme, že tento Posun pokračuje v takové míře, že už není jen tušen, ale všemi potvrzován. Již nemůžete zapřít, co se děje. Muž a žena na ulici již nemohou zapírat, co se děje. Začínají to vidět dokonce i žijící domorodí stařešinové planety. Už to není žádný „esoterický koutek“, stalo se to Velkým Posunem a ten je nyní tady. Před 19 lety jsme vám vyprávěli všechny detaily a všichni si je můžete přečíst v Kryonových knihách. Avšak existuje jeden (detail), který byste, pokud žijete v Chile, nečekali. Minulý večer jsem se o něm zmiňoval a budu pokračovat.

     Bod jedna:

     Toto je doba bez starodávných proroctví. Nikde nenajdete žádné proroctví, které by objasnilo, co se v minulých letech stalo, nebo proroctví o tom, co bude lidstvo dál dělat. Žádný prorok nebyl schopen přejít na druhou stranu závoje a přinést tuto informaci zpět, neboť to, co nyní děláte na planetě Zemi, nebylo ještě nikdy nikým zmapováno.

     Kolik let musíte být v této energii, než to poznáte, moji milí? Historie už se neopakuje. Chci tím říct, že bude přerušen cyklus chodu konzistentních, starých energií. Co je s řádky od Nostradama? Neuskuteční se. Co je s verši z knihy Zjevení? Nestanou se. Co se stalo s těmi velkými proroctvími konce světa? Všimli jste si, že má osm let zpoždění? Vůbec se neuskuteční. Veškeré drama, které ho obklopovalo, včetně všech historek a proroctví, padá pod stůl – nekoná se. Mnozí čekali na tuto katastrofu a ona se nestane.

     Všimli jste si, že se nic nestalo, když se to mělo stát? Místo toho se v roce 1987 stalo něco, co všechno změnilo. Vaše Harmonická konvergence změnila profil samotné Země. Povšimněte si, co se stalo, co se tenkrát událo. Podívejte se na učení, které tenkrát začalo. Nikdo nikdy neslyšel o Kryonovi – až do roku 1987. Zdá se, jako by se rozletěly dveře a vpustily mnoho z nás, bylo to možné díky pozvání nové energie na planetu. Kryon byl jen jedním z mnoha.

     Mnozí našli svůj smysl, včetně mého partnera a mnoha channelerů kolem něj, všichni během toho stejného 24-měsíčního období. Tenkrát neexistovala žádná učení od osob jako je Peggy Phoenix Dubro (je zde přítomna). Tenkrát neměla tušení, co to v jejím životě udělá. Pak se otevřely dveře a přicházely sem hluboké energie a hluboká učení. To způsobil. A je toho ještě víc: Jak to vypadá s prastarými kalendáři? Co je s nimi? „Jaká náhoda,“ možná řeknete „že se posun děje v době před rokem 2012. Jaká náhoda, že starodávné kalendáře zaznamenávají velký posun vibrací v roce 2012.“ Jak mohli nahlédnout tak daleko dopředu a předvídat, že to v roce 1987 učiníte? To je synchronicita v nejvyšší podobě, moji milí, a ukazuje to, že jsme stále s vámi. Ukazuje to, že se lidstvo může změnit a sladit se s tímto posunem Gaii, a to také udělalo.

     Rok 2012 pro vás není žádným mystériem a není nebezpečný. Mnozí vám budou vykládat, že všechno 2012 končí. Ve skutečnosti všechno začíná! Možná byste měli raději nafukovat balónky, stavět sochy, pořádat party? Protože to je doba, kdy Země začíná měnit své vibrace. Tento kalendář, jasně zprostředkovaný vhledy předků, je proroctvím věků. Reprezentuje pomalé zvyšování úrovně vibrací. Na toto zvyšování čekají Pracovníci Světla, kteří tento nárůst prožívají již 20 nebo více let. Myslíte si, že je to jen náhoda? Není to náhoda. Je to posvátná formule (recept) pro mír na Zemi. Historie se nebude opakovat. Posunuli jste se ven z drážky, ve které se věci děly tímto způsobem. Diktátoři nebudou vytvářet nové diktátory. Hlad a nouze nebude vytvářet žádný nový hlad a nouzi. Nadchází změna a historie skončí se svým opakováním. Jedná se o novou energii, pokud jste si toho všimli.

     Bod dvě:

      Tady přichází další důkaz, že se nacházíte uprostřed Posunu. Před dvaceti lety jsem řekl, že nastane změna ve vědomí lidstva. Co jste si představovali, že se opravdu stane? Mysleli jste si, že bude lidstvo jen tak posedávat a jednoho dne bude mít náhle povznesené myšlenky? Kolik z vás pochopilo, že to bude trvalý vědomý posun, který bude způsoben lidskou evolucí? Před lety nastal příliv dětí nového vědomí, po tisících. Často jsme o tom hovořili. V roce 1987 jste dali souhlas pro evoluci lidského vědomí a děti jsou toho důkazem! Jsou jiné - všimli jste si toho?

     Dospělí poslouchejte: Tyto děti nejsou lineární. Tyto děti jsou koncepční. Lineární výchovou se nebudou dobře rozvíjet. Vidí celý hrad, a když jdou do školy, chce jim systém objasňovat každý jeden stavební kámen, bez toho, aby jim byl celý hrad vůbec kdy ukázán. Pro vás těžko pochopitelné (a akceptovatelné), avšak tyto děti vidí tento hrad dokončený i bez školení. Pedagogové je nudí popisem, jak se hrad staví! Je těžké to vysvětlit. Vy ale cítíte, že jsou jiné, že?

     Tyto děti se tak často zdají těžko přístupné. Jsou frustrované a to je frustrující pro ty okolo nich. Reprezentuje to nové vědomí a frustrace spočívá v tom, že to vidíte jako problém a ne jako to, co to skutečně je… vývoj přirozenosti člověka. Jsou jich tu nyní desítky tisíc. Mnohým z nich je už 20 nebo 30. Buďte připraveni na to, jak se bude měnit ekonomika a na nové způsoby, jakými to bude dosaženo. Konečně bude dosaženo určité integrity. Ta přijde od koncepčních myslitelů. Posun je v chodu.

     Všimli jste si v poslední době magnetismu planety? Nejen toho, kam se posunula mřížka, všimli jste si magnetické síly? Ne kde je, ale jak zeslábla. Jaká náhoda! Zdá se, že bezprostředně před rokem 2012 slábne. Kolik z vás si všimlo, co dělá Slunce? Podívejte se na heliosféru*. To je magnetický atribut Slunce pro celý sluneční systém. Nikdy nebyla slabší než nyní. Magnetické odstínění (clona), které máte, začíná být slabé, velmi slabé. Není to nebezpečné a bude se vám dařit dobře, avšak co by to mohlo znamenat?

     Před 20 lety jsem přišel jako Kryon, Magnetický Mistr. Jaká to náhoda, že se s blížícím rokem 2012 mění celý magnetismus! Řeknu vám, o co jde: Zmocnění (uschopnění, aktivace, odblokování). Právě teď je do vaší DNA dodáváno více informací, než kdy dříve. Je to hluboké a esoterické (spirituální). A pokud jsi intelektuál, nebudeš nic vnímat. Důvodem je, že respektujeme svobodnou vůli. Pak nebude rozpoznána žádná z těchto věcí. Jsou všechny náhodné, pokud to říká vaše mysl.

      Bod tři:

      Všimli jste si nějakých finančních témat? Zdá se, že je do toho zapletena celá planeta. Řekl jsem vám, že by se to mohlo stát (Kryon kniha 10). Musí to tak být, neboť není možné mít v těchto velkých finančních záležitostech korupci a současně vést bezúhonnou (celistvou) ekonomiku. To první, co musí odejít, je korupce v bankovnictví, a vy jste právě pozorovali jeho krach. Chtěl bych vám sdělit několik novinek. Ve staré energii by ti, kteří předpovídají, co se jako další stane, řekli: „Bude to hrozné, strašné. Všechno se zhroutí.“ Řekli by: „Připravte se na zlé časy.“ My říkáme, že existují věci, které bychom nazvali žolíkem. To znamená potenciály, na které nikdo nemyslel. Vaše finanční témata nebudou trvat dlouho. Někteří budou šokováni, jak rychle se z toho zotavíte. Uvidíte, co se stane, když odhalíte, co zmůže integrita.

     Bod čtyři:

     Jak to vypadá se schopností vést? V zemi mého partnera (USA) se právě děje něco, co tu ještě nebylo. Do Bílého domu zvolili „barevného“ muže. Před 20 lety jsme vám řekli, že nastane jiný způsob myšlení, že se vypaří cesty staré energie, že zmizí energie opakující se stovky let. Neexistuje žádný lepší důkaz, že se věci mění, než to, co se tam právě děje. Před dvaceti lety by to bylo nemožné.

Kolik dalších věcí potřebujete, aby vám ukázaly, že to, co se na planetě událo, není běžná záležitost? Paradigmata (vzorce), které očekáváte v cyklickém opakování, nebudou. Konečně budou věci pracovat tak, jak mají.

     V příštím desetiletí očekávejte dvě významné změny ve vedení dvou zemí Ameriky, kde se hovoří španělsky. V těchto dvou zemích dojde k významnému posunu. Vy budete vědět, o čem hovořím, až to nastane. Je to nutné a pomalu je načase. Sledujte, jak nastává více integrity ve vedení, jak ubývá věcí,  o kterých jste si mysleli, že nikdy neodejdou - jako korupce. Řekli jsme vám, že přijde čas, kdy integrita způsobí rozdíl, a to se děje.

     Bod pět

     Zde je něco, o čem nikdy nehovoříte – intuitivní probouzení. Hodně z vás se ptá na následující: „Je možné, že je Bůh větší, než mi bylo řečeno?“ Tisíce lidí na planetě se zcela sami probouzejí k této pravdě. Neexistuje místo na Zemi, kde se to neděje… a je to zásadní. Není to omezeno na esoterický systém víry. Vnímají to i mnohé kampaně organizovaných náboženství. Lidé hladoví po Duchu a hledají odpovědi, ze kterých by v této nové energii měli dobrý pocit. Budou hledat lásku a osobního Boha. Organizovaná náboženství staré energie budou velmi trpět tím, že členství a zájem klesne na nejnižší hranici všech dob. V příštích letech bude nový papež, který se pokusí svoji církev opět oživit, přičemž konečně vytvoří něco vhodného k tomu, co lidé cítí. Musí to učinit, nebo ztratí 2000 let starou dynastii.

     Mnozí z vás jsou zde poprvé a je to poprvé, co posloucháte channelované poselství jako je toto. Mnozí budou možná vycházet ze dveří trochu zmateni. Není důležité, jak moc rozpačití jste. Doprovod andělů půjde s vámi a bude čekat na to, až se zeptáte: „Mohla by to být pravda? Mohlo by na tom celém něco být? Nebo je to celé jen náhoda?“ Nikdy nebude vhodnější doba se na to zeptat. Posun je tady.

     Jsem skoro hotov. Už oslavujete? Chtěl bych, abyste něco pochopili: Jste zde během Posunu a zvolili jste si to. Možná vás to přivedlo na toto setkání. Pomysleli jste někdy na to, jaká synchronicita vás přivedla na toto místo? Možná existuje něco, co byste měli slyšet nebo vědět? Možná existuje něco, co byste mohli učinit pro planetu? Možná právě zde v Chile? Chtěl bych zopakovat něco, co jsem řekl včera večer.

     To, co vám nyní řeknu, nejsou žádné Kryonovy informace. Pochází od stařešinů Země, jak těch v severní tak jižní Americe a také z jiných kontinentů. Energie planety se duchovně posouvá. Vy, co studujete linie duchovního vlivu, víte, co je Kundalíní planety a co to znamená. Jedná se o spirituální moudrost Země. Mnozí z vás vědí, kde sídlí od té doby, co jste se narodili a co se narodili vaši předkové. Pobývala v zemi jménem Indie a nyní se pohybuje. Pomalu se pohybuje po hřbetu pohoří And dolů… do Chile!

Jaká náhoda, že toto poselství dostáváte zde v Chile. „Kryone, myslíš tím, že se spirituální centrum Země přesunuje do Chile?“ Ano, myslím. Nespoléhejte se na má slova. Běžte a najděte to. Je to momentálně téměř neznámé, ale je to napsáno tímto způsobem. Nikde nenajdete takovou předpověď. Ale jsou to předkové domorodých obyvatel, kteří jsou ochránci záznamů Země a kteří říkají tyto věci. Pochopte, dokonce ti, kteří by nikdy nepřišli na takové setkání jako je toto, říkají, že se Země posouvá. Spící hadí oheň (síla) Země se rozvíjí (narovnává) a pohybuje se! Jak naložíte s touto informací?

     Chystáme se říct na shledanou. Co uděláte s touto informací? Zvednete se z tohoto místa a vyjdete ze dveří. "No, nebylo to zajímavé?" řeknou možná někteří z vás. Jiní budou vnímat v této místnosti dotyky doprovodu, který doslova seděl na vašich srdcích. Budete to cítit, až budete vycházet z této místnosti, že vy jste tím Posunem. Nestane se to bez lidí na planetě.

     To nejsou věci, které se vám jen tak přihodí. To jsou věci, které jste vytvořili. Pracovníci Světla, je na čase mít trochu klidu a míru. Nechceš to snad? Tady to je. Zatlač jednoduše na dveře a uchop ruku, která tam je. Je to ruka toho, co jsme nazvali Vyšším Já. Není to mystérium, je to tvoje energie. Natáhni se  ma uchop ruku svého vlastního Vyššího Já, která je Božská. Kdo to pochopí lépe než ty? Jaký to koncept! Bůh není žádný dědeček v Nebi. Bůh je energií, se kterou jsi vždy byl a budeš spojen, a je ve tvém nitru.

     Je tady rodina, je zde doprovod, který přišel, aby vás viděl sedět na těchto židlích. Jsme v tento moment těmi, co zvedají slzami naplněná umyvadla, abychom vám omyli nohy. Nejste lidé, chápete? Jste rodina. Den, kdy vás opět uvidím, přijde. Smísíme naše energie a vy to nazvete smrtí. A já se na vás podívám a řeknu, vítejte doma. Zeptám se, zda si pamatujete na to setkání ohledně Posunu v Santiagu? Pamatuješ si, jak jsme říkali, že se Země zlepší? Srdečně blahopřeji za tvoji roli v tom. Podívám se na tebe   a řeknu: "Kdo by si pomyslel, že někdy bude na Zemi mír? Myslím, že ty sis to myslel." Myslím, že si to (teď) myslíš.

     Proto vás tolik milujeme! Začněte u sebe. Objevujte všechny ty věci, které ve vás jsou a očekávejte – zdraví, dlouhý život, pohodovou existenci, smysluplný život, a radost lásky a naplnění. Nic se nestane, dokud nezačnete milovat sami sebe. To není ve skutečnosti až tak těžké, nebo ano? Pokud milujete Boha, můžete milovat sami sebe. Neboť jste součástí tvořivého Zdroje. Můžete milovat sebe? Já si myslím, že ano.

     Je těžké odejít. Je to na čas naposled, co můj partner přijel do Chile, a já vnímám jeho pocity loučení, protože odcházím s ním. Avšak Kryon Chile neopouští. Jen ta část, která odchází s mým partnerem. Neboť já nejsem 3D a nejsem singulární (nejsem jeden). A to znamená, že s vámi mohu jet ve vašem autě domů. Líbilo by se vám to? Nelekejte se. Je to výzva, mít vedle sebe na sedadle lásku Boha? (Smích.) Necháme rozhodnout vás.

Požehnaní jsou tito lidé tady, protože pochopili synchronicitu, ne náhodu. A tak to je.

KRYON

 

     * Heliosféra: (z Wikipedie) je obal částic obklopující Slunce, bublina nafukovaná solárním větrem do mezihvězdného prostoru. I když do ní mohou pronikat el. neutrální atomy z mezihvězdného prostoru, pochází prakticky veškerý materiál v heliosféře ze samotného Slunce. Sahá až za oběžnou dráhu Pluta. Má tvar kapky nebo ohonu, podobný takovému, jaký mají komety.

Zdroj: https://www.kryon.com/

 

 Načasování Velkého Posunu

Tento channeling byl předán v Madridu, ve Španělsku 21.března 2009

 

Tento channeling byl upraven [Leem a Kryonem], aby poskytl čtenáři jasnější pochopení. Často se stává, že živý channeling obsahuje energii, kterou tištěné stránky přenášet nemohou. Vychutnejte si tedy toto obohacené poselství z Madridu.

 

     Zdravím vás, moji milí, jsem Kryon z Magnetické služby.

     Mnozí přijdou a myslí si, že uvidí něco neobyčejného, něco zvláštního. Nechápou, že to, co jim bude nabídnuto k vidění, jsou oni sami. Neboť pokud tomuto poselství otevřete své srdce, pak začnete vidět rodinu. Možná začínáte tento proces trochu lépe chápat? Možná máte pocit, že jste sami, aniž byste pochopili, že Duch vás zná jménem? Duch Vás zde očekává. Mnozí lidé se přibližují k Bohu velmi neobvyklým způsobem. Věří, že jsou oddělení a osamocení. Přijdou na nějaké místo, možná jako je toto,      a tam volají Boha, protože náhle zjistí, že to smějí. Právě teď, na tomto shromáždění, když jsou dveře otevřené, řeknou někteří: „Dveře jsou otevřené. Nyní se mohu modlit. Kryone, prosím Tě, naslouchej mi. To, co nevědí je - že ty dveře jsou otevřené stále!

     Toto není místo, kam přijdete a připravíte se na něco zvláštního. Je to místo, kde víme, kdo jste. [To se vztahuje k přítomným při channelingu]. Ta zdejší zvláštní energie je „my s vámi“. Ptali jste se někdy, kdo se přišel na koho podívat? Pomysleli jste někdy aspoň na chvíli, že jedna rodina čeká na to, abyste ji vzali na vědomí? Mám pro vás zprávu a ta je Kryonovi i vám známá už 20 let. Nikdy nejste sami. Nikdy sami! To je jiné paradigma, než vám bylo vštěpováno. Je tu doprovod, který zde byl celý den. Je tu dnes od rána, od té doby, co jste si sedli. Dokážete ho vnímat? Nepřivedl jsem jej s sebou, chápete? Byli jste to vy všichni. Bylo to vaše očekávání, které ho sem přivedlo. Byla to radost, kterou jste očekávali, a smích, které ho přivedli. Přivedla ho sem hudba a oslava života.

     Věděli jste, že andělská energie reaguje na radost? Věděli jste, že vás Bůh na tuto planetu nepřivedl proto, abyste trpěli? Namísto toho je zde očekávání magického momentu, kdy vám bude zjeveno, proč jste tady. Jste částí plánu, víte to? Jste částí Boha, víte to? Věděli jste, že jste věční? Nejste jenom Lidskými Bytostmi. Jste kouskem Univerza. A až budete hotovi s tímto úkolem, před kterým lidstvo stojí, tak postoupíte k dalšímu a k dalšímu a k dalšímu. Ty a já jsme přihlíželi, když byla tato planeta budována. Je těžké tomu uvěřit, Stará Duše, ale sledovala jsi, jak byla tato Země formována, a na určité úrovni jsi věděla, že zde budeš – možná dokonce i dnes, možná dokonce i to, že tu budeš sedět.

     Začíná učení

     Něco vám dnes večer předám. Dám vám jeden akademický seznam, ale bude velmi zvláštní. Chtěl bych vám dnes večer načrtnout energie načasování Velkého Posunu. Odhalím vám to nyní ve vší lásce jako součást systému posunu, který je před vámi.

     Možná jste si mysleli, že v tomto posunu není žádná organizace? Vždy existuje nějaký plán – plán, který jste vytvořili a který právě uskutečňujete. Není to lineární plán, jak byste si ho udělali pro sebe, je to kvantový plán, který byl umístěn na lineární povrch. To vám dovoluje mu lépe rozumět, ale je pravda, že jej lze uskutečnit okamžitě, ať už zcela anebo částečně. Takže vám dnes večer předáme tento plán v lineární podobě, abyste lépe pochopili, co se událo a co se děje teď.

Před 20 lety jsem začal detailně vyjmenovávat, co je možno s tímto Posunem očekávat. Očekávání bez nějakého plánu není možné a tento plán je velmi dynamický. To znamená, že se může pohybovat s linearitou vaší energie. Je to plán, který v sobě zahrnuje kvantové vlastnosti – to znamená, že se uskuteční vždy část tohoto plánu, ale pořadí na seznamu se může měnit. Je těžké to vysvětlit, ale existuje energetický plán a tento plán se ve své celistvosti nazývá Velkým Posunem. Slyšeli jste to i od jiných a skutečně to začalo už před tím, než v roce 1989 přišel na Zemi Kryon. Ale důvod proč jsem zde, je ten, aby se nestala chyba.  

     Sdělím Vám tři části plánu. Těmi částmi jsou (1) čeho už bylo dosaženo, (2) co činíte nyní a (3) co je před vámi. Když vám to předávám, chtěl bych, abyste se radovali, protože se toho už tolik uskutečnilo! To dodává tomuto poselství na hodnověrnosti, protože můžete vidět, že se stalo to, o čem jsem vám říkal, že by se mohlo stát. Tedy můžete pozorovat to, o čem vám vyprávím jako o možnostech, a konečně se uvolnit  a těšit se na budoucnost.

     Mnozí mají pocit, že všechny tyto věci se dějí nahodile a dochází k nim ve světě právě teď chaoticky. Někteří z vás se díváte na zprávy a lomíte rukama. „Máme problémy,″ naříkáte. Když se ale pečlivě podíváte na Kryonovu práci, pak uvidíte, že jsme vám říkali, co by se mohlo udát, a to se také stalo. Posun není plánem Boha. Je to plán vaší vlastní výroby a něco, čeho jste součástí. Takže Vám to detailně vyjmenuji. Seďte uvolněně s pocitem, že jste přímo uprostřed něčeho, co změní budoucnost lidstva. Má to svůj účel, rozumíte?

     Mnoho lidí chce seznamy a teď přichází jeden z těch mála okamžiků, kdy vám jeden dám! Je načase, abyste si vyslechli tuto informaci v celé její celistvosti. Byla channelována již dvakrát. Pro mého partnera je to nové, jelikož komplexnost informace je tak velká, že s ní musí pracovat třikrát, než je ucelená. Poprvé jsem mu dal pokyn, aby ji nenahrával. Řekl jsem mu, že bude vědět, kdy to má udělat, protože jsem již dříve naznačil, že by ji mohl zaznamenat při channelování v zemi, ve které se nehovoří jeho rodným jazykem. Přesto si to vyložil jako „ne ve své zemi″, a když byl v Austrálii, tato channelovaná informace byla opětovně předána, avšak stále ještě nebyla kompletní. Došlo k tomu tak, že jeho úžasné nahrávací zařízení přestalo během channelingu fungovat, nahrálo ale všechno ostatní kolem. [Kryon mrká.] Někdo to nazve synchronicitou, někdo jiný náhodou. On o tom mluví jako o daru, protože mu pomáhá posunout jeho práci za jeho vlastní očekávání. Tady ve Španělsku jsme jej požádali, aby to nahrál, a tato nahrávka se stala podkladem pro přepis.

     Nebudu se zastavovat u každého bodu zvlášť a vysvětlovat ho. Mnozí z vás hodně podrobností již znají, protože byly často vysvětlovány v minulých letech. V každém případě vám sdělím klíčové body.

Posun se skládá ze tří fází. Trojka je jedním z nejmocnějších čísel. Je využívána ve spiritualitě většiny věroučných systémů na vaší planetě. Reprezentuje energii „katalyzátoru″. Katalyzátor je definován jako energie, která usnadňuje změnu v jiných věcech ve svém okolí bez toho, aby jí byla ovlivněna. Tou neovlivněnou energií je Boží láska, nezměněná. Věci okolo ní, které se mění, jsou Lidské vědomí  a posunující se Země.

 

     Fáze 1

     Velký Posun začal v roce 1987 Harmonickou Konvergencí. První část tohoto posunu skončila v roce 1999. Je důležité, abyste pochopili, že tato první část posunu v sobě zahrnovala galaktické vyrovnání. Protože energie pravého galaktického zarovnání má svůj počátek v první fázi Posunu. Jak už naznačil můj partner, toto galaktické vyrovnání nenastane v roce 2012. Je již zde. To není nějaká esoterická informace, ale fakt, který vaši astronomové potvrdí svými teleskopy a počítači. Předkové dělali, co mohli a měli dobrý odhad. Ale rok 2012 jako datum galaktického zákrytu je nesprávný.

     Někteří z vás, kteří tady sedí, vědí, co mám na mysli. Těch uplynulých 20 let bylo pro vás pozoruhodných, že? Podívejte, co všechno se přihodilo! Těch probuzení a změn, které nastaly… a to vše bez jakéhokoliv proroctví, které by je předpovědělo. Ti, kteří dnes kráčejí po jevišti, se před 20 lety o duchovní věci ještě nezajímali. Je možné, že něco hledali, ale neměli žádný střed, žádný cíl, nikam nesměřovali. To se týká i toho, který před vámi channeluje [Lee Carroll], i toho, který tady na tomto pódiu channeloval přede mnou [Geoff Hoppe – Tobias]. Před dvaceti lety byli všichni odděleni a neznali jeden druhého, nikam duchovně nesměřovali. Neměli ani potuchy o tom, kdo je to Kryon nebo Tobias. Ani jeden z nich. Jejich životy byly životy lidí, kteří mají svou životní dráhu a byli ve věku, kdy se rozhodně nechtěli vášnivě pouštět do něčeho nového. Ale udělali to a překrylo se to s Velkým Posunem.

     Zapamatujte si, že neexistuje nic takového jako předurčené proroctví. Bůh vám nemůže říci, co se stane, protože na této planetě to je úkolem lidí.

      “Jestliže tomu tak je, Kryone, jak to, že nám můžeš vyprávět o plánu?

     Je tomu tak proto, že věci, o kterých mluvím, stojí před námi jako možnosti vytvořené lidským vědomím. Proto je to, co vám předávám možno považovat za vědomí možného. Nejsou to předpovědi, ale potenciální energie toho, co se chystáte dosáhnout, protože jednáte v rámci energie vědomí, které máte nyní k dispozici. V těchto 20 letech se stalo mnohé, a je to součástí Posunu. Zde je plán na období 1987 až 1999 – řekli jsme vám, že se stanou následující věci:

Zapamatujte si, že když teď s vámi mluvím, je to již historie. Ale když jsem vám to v roce 1989 předával, byla to vaše budoucnost.

     První věcí, která čekala hned za rohem, byl posun Magnetické mřížky. Proto jsem také přišel. Mřížkové seskupení nastalo v roce 1989 a zmizelo v roce 2002. Mřížka byla posunuta z důvodů, které jsem vám předestřel a podrobně vysvětloval po 20 let. Bylo třeba vybudovat matrici pro změnu ve vaší DNA. A to je to, co se opravdu stalo, protože magnetické pole mřížky se v té době velmi výrazně posunulo a protnulo se s magnetickým polem částic, ze kterých se skládá vaše DNA. Toto překrytí přeneslo informace, energie a novou kvantovost do vaší DNA, která byla na něco takového vždy kvantově připravena.

     Druhým bodem v této první fázi bylo zbavení se energie Armageddonu. Teď musím těm z vás, kteří si myslíte, že se nic nestalo, sdělit, že se stala jedna velká věc: Tato planeta se v té době přesunula do jiné energie. Jeden z největších politických systémů na této planetě padl a už se nevrátil, znali jste jej jako Sovětský svaz. A zase vám opakujeme, že to nepředpovědělo žádné Nostradamovo proroctví. Velmi významně se změnila budoucnost, a přesto to nepřivolal žádný věštec. Stalo se něco, co bylo mimo synchronicitu s čímkoli, co vám kdy bylo řečeno. Tato jediná událost změnila budoucnost případné války, ke které nikdy nedošlo. Scénář Armageddonu se prostě neuskutečnil. Nahlédněte zpětně do vašich proroctví, protože tam je řečeno, že k němu dojde.

     Započali jste budovat něco, co jsme pojmenovali Krystalická mřížka. Došlo k interdimenzionální okamžité změně mřížky planety. Vysvětlili jsme to již dříve, takže teď nebudeme podrobně vykládat, co to znamená. Ale tato esoterická kvantová mřížka dovoluje vašemu dnešnímu posunu vědomí, aby byl na Zemi uskutečněn téměř ihned. Starý systém vyžadoval, abyste umřeli a odešli do Jeskyně Stvoření ještě před tím, než bude cokoli aplikováno na Krystalickou mřížku. Nicméně nyní to na kvantové úrovni provádíte, i když jste zde.

     Jednou z největších a nejpronikavějších esoterických energií je karma. Předkové to věděli a mluvili o tom i učili. Znali ji Buddhisté i Hinduisté. Šlo o fungující systém a je zde stále. Ale vy ho v rámci této nové energie nepotřebujete, a říkali jsme to již před 20 lety, že se můžete vyhnout celé karmě, se kterou se dostanete do kontaktu. Slyšeli jste mě? Je to staré Kryonovo učení, ale někteří z vás to potřebují slyšet znovu. Nebylo plánováno, abyste sem přišli a trpěli. Ne. Znovu se vás ptám, slyšeli jste to? Protože někteří z vás pořád pokračují ve vyjetých kolejích, kdy věříte, že drama, které vás obklopuje je něco, kvůli čemu jste sem přišli, abyste to zažili. Není tomu tak! Přišli jste sem, abyste se tomu vyhnuli a stali se Majákem pro novou energii!

     Velký Posun je součástí probuzení, které ruší tento karmický atribut. Že se můžete dostat kompletně zpod vlivu této karmické energie, jsem vám sdělil v první Kryonově knize. „Tak proč jsme přišli?Opakuji, že jste přišli změnit tuto planetu, a to se také stalo! Přišli jste sem šířit Světlo a šíříte je! U tohoto atributu se na chvíli zdržím, protože je důležité, abyste to slyšeli ještě jednou. Nemáte na sobě žádný cejch, který by říkal, že musíte splnit to nebo ono. Říkali jsme, že zde dochází k astrologickému posunu. Musí tomu tak být, protože ti z vás, kteří si snad myslí, že astrologický cyklus je statický a věčný, zapomínají, z čeho je celý systém stvořen.

     Astrologie je nejstarší vědou na planetě, poháněné magnetismem a gravitací – protože to jsou síly, které posunují pozice planety kolem Slunce a dávají energii magnetickému a gravitačnímu systému, který je potom přiveden k vám osobně prostřednictvím heliosféry Slunce (gravitačního středu solárního systému). Ta se potom překryje s magnetickou mřížkou Země, která se následně zase překryje s magnetickými atributy vaší DNA. Takže pokud změníte byť i jen jeden z těchto atributů, současně se spolu s ním posunou i výpočty a složky astrologického systému.

     Poté, co jste v první fázi přesunuli Magnetickou mřížku planety, astrologický horoskop lidstva se také lehce posunul. Došlo k přerozdělení celkem tří stupňů v horoskopu. Nejde o třístupňový posun jako takový, ale spíše to znamená, že domy se přestavěly celkem o tři stupně… možná o polovinu stupně v jednom domě, polovinu stupně v jiném a v tom dalším. Některé se zvětšily a jiné zase zmenšily. Takže jsou-li zde nějací astrologové a chtějí se o tom dozvědět něco více, dostanou to jako domácí úkol. Pracujte s pauzovacím papírem, abyste viděli, co se děje v životě právě teď, v protikladu k tomu, co říkaly staré horoskopy, že se má stát. To může vyřešit problém s časem a prací, takže uvidíte opravdu v reálném čase, jaké jsou to energie ve srovnání s tím, jaké měly být. Výsledkem by měl být změněný tvar domů. Dávejte si pozor hlavně na Jupitera a domy, které jsou pod jeho vlivem. Jupiter je jedním z hlavních hráčů v nové energii.

     Tím posledním bodem v první fázi je změna počasí. Říkali jsme vám o tom už před 20 lety. Říkali jsme vám, že v místech, kde se dříve sklízela úroda, tomu tak již nebude. Sdělili jsme, že v některých oblastech, kde se nikdy úrodě nedařilo, se to teď změní. Co vám to říká o tom, co se teď děje? Jde o závažnou změnu ve vodním cyklu planety, která již započala.

     „Kryone, proč se počasí mění? O jaký duchovní aspekt se jedná?“

     Neceníte si sebe sama za ohromnou energii, kterou jako lidstvo máte. Protože jste urychlili vibrace planety a dokonce i minulost, což je to, co předpověděli Mayové, že uděláte. Pro geologický střed čas běží rychleji. Ale pro vás je relativní a jeho rychlost se nemění. Mám se zeptat, kolik z vás intuitivně cítí, že se čas zrychluje? Vy to víte a Země to cítí. Teď zažíváte počasí, jaké jste neměli po stovky let, možná ještě déle, a věčné hodiny Země se zrychlují. Vysvětlili jsme to již dříve, i co to znamená. Vyprávěli jsme vám o pojmenování, které pro to používáte (globální oteplování) a jak k tomu skutečně dochází, ale nevíte, že jde o předzvěst ochlazovacího cyklu. Toto vše jsou atributy první fáze.

     Fáze dvě

     Fáze dvě je od roku 2000 do roku 2012. Fáze jedna vytvořila základnu energie pro to, co fáze dvě a tři mohou dovršit. Nyní se nacházíte ve druhé fázi. Chtěli byste vědět, co právě děláte. [Kryon se směje.] Teď to nejdůležitější. Musíte to pochopit. Partnere, teď zpomal, protože tohle je důležité.[Kryon mluví k Leeovi.]

     Když máte lidské vědomí, které něco očekává déle než tisíc let, na příslušné planetě se objeví energie, která se rozroste. Nejde jen o vědomé očekávání, ale zahrnuje v sobě i Gaiu. Vědomí může projevovat skutečnost, a vy jste až do roku 1987 očekávali silný Posun Země, ke kterému má dojít přibližně v dnešní době. Dívali jste se na práce Mayů a neviděli jste to, co viděli oni, ale nesprávně jste si to přeložili jako děs, o kterém jste si mysleli, že vám předali. Viděli jste konec světa a to očekávání leží na planetě jako balvan. Bylo mnoho osudových proroctví, která se vztahovala k roku 2000, a energii tohoto očekávání sdílela dokonce i Gaia. První věcí, kterou máte v této fázi udělat je, že zrušíte přesun Země. Proroci vám budou stále říkat, že se přesune! Mnozí vědci vám budou říkat, že se přesune. Všechno, co bylo po tisíce let programováno, vám říká, že se přesune. Ale já vám řeknu toto: Koncentrované Světlo i tak malé skupiny jako je toto obecenstvo jí zabrání v přesunu! Protože dokonce i takové množství Světla v Temnotě té možnosti posune možnost zániku. To je to nejdůležitější. A mimochodem, vy to děláte. Co se stalo v roce 2000? Přemýšlejte. Nestalo se nic. Teď sýčkové posunuli své předpovědi na rok 2012, a vy se zase můžete bát, jestli chcete - nebo to můžete změnit.

     A dále: Přepsání toho, co si myslíte, že znamená slovo smlouva. To je velmi esoterické, protože odkazuje na názor, že Lidské Bytosti přicházejí s tím, co pokládají za duchovní smlouvu. Většinou je to dáno karmou, ale často to je také něco v DNA, co na vás křičí, proč jste tady. Dovolte mi teď přestylizovat návrh oné smlouvy. Zpracuji to pro tuto novou energii, a použiji metodu otázky a odpovědi:

     „Kryone, my máme smlouvu, abychom něco udělali?“ Ano. „Je doživotní?“ Měla být, ve starší energii, ale teď už ne. „Dobrá, tak na jak dlouho je uzavřena?“ Na jeden den! Jednu hodinu! Každý jednotlivý den nebo okamžik ji můžete přepsat. Podepisujete ji každý den, nebo taky ne. Vyprší v noci, a když ráno vstáváte, můžete ji změnit, když si to budete přát. Rozumíte tomu, co říkám? Nikdo z vás nepřišel dělat nic v této nové energii, vyjma jediné věci: Žít na této planetě v lásce k Bohu a nasměrovat se na místo, kde můžete vyzařovat co nejvíce Světla pro ostatní. Tak to je.

     Starší energie staví lineární hranice vašemu duchovnímu myšlení. Přicházíte a odcházíte a stoupáte po tomto nebo tamtom žebříku a konáte to či ono pro Boha. Je to rozškatulkovaný systém, který přišel se silným nánosem staré energie duchovní historie. Velký Posun je součástí kvantomizace DNA.  Umožňuje skutečný duchovní posun vašeho účelu (životního cíle), zatímco jste zde. To působí zmatek těm lidem, kteří se probouzejí ze svých snů rozmetaných na kousky, a mají pocit, že selhali. Místo toho jsou připravováni na nové perspektivy - možná na ty, které v minulosti mohly být uskutečněny pouze jejich smrtí a znovuzrozením. Ale teď se posunuli vpřed s novou moudrostí a cílem, a vyzařují Světlo, které pomůže této planetě způsobem, jaký si nikdy neuměli ani představit.

     Takže jestli jste přišli napsat knihu nebo proto, abyste se stali léčitelem, nelitujte skutečnosti, že se tyto věci nedějí. Pravděpodobně bylo vaše mistrovství aktivováno a místo toho přicházíte, abyste zářili všude, kam vstoupíte. Kniha a léčitelská práce… je to daleko méně než vznešenost, kterou teď nesete. Přemýšlejte o tom. Je to hnací síla, kterou nelze nalézt ve stojatých vodách náboženské doktríny, dokud se ta doktrína nezmění a to se může stát!

     Potom je zde ta věc s posunem uvnitř vaší DNA. Učíme to již pět let. Teď to ještě nebudu vykládat detailně, protože jde o součást probíhající učební série. Před týdnem jsme začali s identifikací konkrétních vrstev, se kterými v této fázi pracujete. Jsou to kvantové vrstvy, a jsou interdimenzionální. Je to tak složitá nauka, protože prostupuje veškeré lineární myšlení. K tomu nikdy dříve na planetě nedošlo. Začíná Posun a začíná se měnit samotné jádro vašeho mentálního naprogramování, to vše kvůli zlepšení kvality života.

     Druhá fáze je ta, ve které začínáte s pohybem kvantových energií DNA. Je to fáze, ve které začínáte pracovat s kvantovostí, kterou jako Lidské Bytosti máte a vždy jste měli, ale ležela ladem. Nemusí to pro vás nic znamenat. Je to nejsilnější, nejúžasnější dar této fáze, a já o něm často mluvím. Proto to zde nebudu znovu podrobně rozebírat, ale řeknu vám, že dostáváte příležitost vydolovat Akášický záznam. To znamená, že člověk skutečně může vstoupit do Akáši a vybrat si odtud atributy, které potřebuje, aby obohatil svůj současný život. Jde o atributy, které jsou vaše, a získali jste je prostřednictvím zkušeností z minulého života. Můžete je znovu nabýt a znovu je použít. To poskytuje zcela odlišné paradigma léčení a projevu! Stará Duše, vciť se do životů, které jsi prožila. Jestliže jste měli zásobárnu energie a uložili ji do nádoby, všichni z vás máte stovky nádob. Ale ve vašem trojrozměrném modelu je uložíte do přístěnku a říkáte jim minulé životy. Potom přístěnek zamknete, jako kdybyste k nim neměli mít už nikdy přístup. Děláte to proto, že vše probíhá ve 3D, minulost není dostupná. Ale v kvantovém stavu je! To je kvantomizace DNA. Již jednou jsme vám řekli, že vaše dnešní probuzení může změnit minulost. Začínáte už chápat jak? Ve vašem vědomí, je to, co je minulost, pryč. Ale v kvantovém stavu je všechno, co jste kdy prodělali, stále zde. A tudíž, jelikož se DNA stává kvantovější, vyjdou na povrch všechny tyto atributy z vašich minulých životů, abyste je mohli použít.

     Dovolte nám jednu osobní poznámku předtím, než budeme pokračovat: Pouze jeden bod než postoupíme dále. Dovolte mi, abych vám předal další paradigma pro léčení: Řekněme, že je zde někdo, kdo má tělesný problém, kterého by se rád zbavil. Možná si myslíte, že nevím, o koho se jedná, že? Mluvím k tobě dostatečně jasně nebo ne, můj milý?

[Kryon se odmlčel.]

     V trojrozměrném modelu si přeješ, abys to dokázal nějakým způsobem vyléčit, že? Přeješ si vyjmout to ze svého těla a něco jiného vložit dovnitř. Dovol mi, abych ti nabídl úplně jinou myšlenku: Proč to prostě nepřetvořit? V tichosti své meditace, proč nepromluvíš ke kvantovým úrovním své DNA? „Jak to mám udělat, Kryone?Udělej to prostřednictvím svého Vyššího Já, které tady bylo v každém z tvých životů! Uvědomuješ si to? Jedno Vyšší Já, mnoho životů. Máš přítele, který tady byl vždycky! Řekni svému Vyššímu Já: „Najdi mi život, který nebyl postižen chorobou, a vlož jej do mé existující DNA!“ Protože je ve tvé DNA, na interdimenzionálních úrovních. Tvůj osobní Akášický záznam je ve tvé DNA! Pomalu přiveď ten život zpět. Nahraď tu část tvé DNA, kterou máš teď, vlastnostmi té druhé, která byla také TEBOUtím, kdo již žil a kdo je získal. Je to stále zde. „Opravdu to můžeme udělat, Kryone?“ Samozřejmě, toto je fáze, ve které se to učíme. Toto je fáze, kde můžete začít tento proces učení – více než v co jste, možná, doufali.

„Teď to začíná být zvláštní,“ říkáte. A opravdu je! Protože když se podíváte na kvantové dary, tak nedávají žádný smysl. Ale ve schématu Boží Lásky ano. Nemusíte to chápat, moji milí, abyste to mohli udělat.

     „Kryone, je to příliš složité. Potřebuji seznam. Co mám udělat jako první? A co jako druhé?“ Proč to lidé pořád dělají? Kdo vám řekl, že musíte vědět, jak to funguje? „Dobrá, Kryone, ale dává to přece smysl. Měli bychom o tom principu něco vědět předtím, než mu svěříme celý svůj život.“ Opravdu?  Takže až opustíte tuto místnost a nasednete do svého automobilu tak si prostudujete seznam všech jeho součástek. Je to tak? Konec konců, přece nesvěříte svůj život systému, kterému nerozumíte, že? Myslím, že mi rozumíte. Děláte to tak pořád! Takže, proč nevěřit působení Boha, který vás miluje, když to tak děláte s automobilem, který ani nezná vaše jméno? Chápete, co vám říkám? To byla druhá fáze.

 

     Třetí fáze

     Léta 2013 až 2025 představují poslední fázi. Už teď vám sděluji, že vám tyto věci budou znít příliš velkolepě. To, co vám teď předám, jsou pouze možnosti a vy si je můžete vyslechnout a říci: „No dobře, vždyť jsou to jen možnosti. Jsou příliš skvělé. To se nemůže stát.“ Ale vraťte se se mnou o 20 let nazpět. Všechny možnosti, které jsem vám v roce 1989 nastínil, se uskutečnily. Uskutečnily se proto, že nastalo to, co bylo v těch možnostech. Došlo k přečtení lidských vlastností ve vašem vědomí. Proto to udělám teď znovu. Jsou to možnosti konečné fáze Velkého Posunu.

     Tou první možností je přestavba současného lidského společenského myšlení. Jsou to energie toho, jakým způsobem fungujete a myslíte. Těmito problémy se budou zabývat sociologové. Mně dovolte, abych to pojmenoval jinak: Jedná se o nynější přechod lidského charakteru na vyšší vibrace.Kryone, to je nemožné. Lidská povaha je lidská povaha. Nemůžeme to změnit.“ Ale vždyť jste s tím již začali. Na celém světě jste začali s očistou vašich finančních institucí. Všimli jste si toho? Moji milí, kdyby vám byl někdo před 30 lety řekl, že očistíte své finanční instituce, vysmáli by se vám. Víte přece, jak funguje společnost? Ti kdo mají peníze, vyhrávají. Banky drží v rukou všechny karty, a jsou řízeny lidmi na nejvyšších místech. Jsou nedotknutelné, protože ve vládě sedí často ti stejní lidé! Tak proč jim to neřeknete dnes. Rozhlédněte se kolem sebe, protože něco se právě stalo. Nefunguje to tak, že? Co se změnilo? Vědomí. Nová forma. A vy se na to můžete dívat ve zprávách.

     A tady je další z možností. Změnit to, co Lidská povaha dovolí vládám.

     „Opatrně, Kryone, nemluv o politice. Dostaneš se do problémů.“ Já problémy mít nebudu. Chci vám říci, abyste sledovali vedení, které se o vás stará. „Myslíš tím, že se změní politika?“

      Už se změnila. Už to začalo. Sledujte to. Posléze budete svědky úplného vyhasnutí staré energie, ve které mohly fungovat diktátorské režimy. Existuje možnost, že se tak stane před rokem 2013. Padnou, protože energie obyvatel nestrpí vedení se starou energií. Zapamatujte si, kde jste to slyšeli - na zvláštním, esoterickém setkání s chlápkem, který seděl na židli a předstíral, že channeluje. [Kryon odbojář - Kryonův humor]. Když to potom uslyšíte, už budete vědět, že? „Možná na tom opravdu něco bylo,“ řeknete. Řeknete si: „Možná to byla pravda.“ Možná byste mohli přeskočit všechny ty dramatické roky, které přijdou a uvažovat o tom už teď? [Kryon opět žertuje.]

     Staří vůdcové padnou. Po celé Zemi nastoupí pomalu se rozvíjející vedení, které k vám začne přicházet všude tam, kde s novou energií dbají o potřeby obyvatel. „To je příliš, co bychom měli žádat od politiky, Kryone.“ Sledujte to. To je pouze začátek této poslední fáze. Přichází tolik věcí. Další fáze má vztah k tomu co jsem již zmínil, protože nemocná země, která jen přežívá, nemůže strpět vedení vyššího vědomí. Je zde příliš mnoho příležitostí pro moc a nenasytnost. Ale až bude kontinent vyléčen, všechno se začne měnit.

     Jako další přijde na řadu léčení kontinentu. Sledujte to. Už jste s tím začali. Sledujte velké posuny v Africe. Říkali jsme to již dříve, dokonce jsem o tom mluvil i na setkáních v tom, čemu říkáte Organizace Spojených Národů. Afrika nikdy nebyla počítána mezi možné hráče na ekonomickém poli, protože je nemocná. Co se stane, když nějaký kontinent vyléčíte? Já vám to povím. Najednou začnou i národy na tomto kontinentu požadovat to, co už vy máte – fungující vlády, mír, své vlastní domovy, školy, nemocnice a dokonce banky, od kterých si mohou půjčovat. Dnes nic takového nemají, ne doopravdy. Všechen takový majetek je odjinud. To znamená, že budete mít kontinent, který je připraven vystoupit, který se stane hlavním hráčem na jevišti celosvětového finančního a politického vlivucelý kontinent se všemi svými zdroji, dokonce s možností sjednocení společných cílů, stejně jako je tomu teď ve vaší EU. Dávám vám tuto informaci a až to nastane, opakuji, že si vzpomenete, kde jste to slyšeli.

     Před mnoha lety převažoval názor, že by nikdo neměl pokládat Čínu za životaschopného hráče v ekonomické oblasti. Byla zaostalá, se systémem, který neměl nikdy být jako ten západní a neměl žádný zájem připojit se ke zbytku světového ekonomického systému. Podívejte se, co se událo za pouhých 30 let. Proto se dívejte i na Afriku jinýma očima.

     A konečně, dojde k dalšímu posunu ve vaší DNA. Mohl bych říci něco, co vám poskytne vodítko. Aha, můj partner vidí, co teď přijde a říká: „Chtěl bych být nablízku, až k tomu dojde.“ Právě teď ke mně hovoří a říká, že to bude trvat ještě dlouho. A říká: „Budu u toho Kryone, abych to mohl vidět? Vím, co nám říkáš. Vím, že to přichází.“ A já mu veřejně slibuji, že tady bude. Nepovím mu, jak starý bude, ale bude tady.

     Poslechněte si toto: Ve vaší DNA je něco, co bude velmi pomalu odhalováno. Za 15 let se o tom objeví jedna studie. Řeknu vám její název, takže až bude hotová, budou vědět, jak ji nazvat. Tady ho máte: Lemurijský kód. Tak teď to víte. Je toho tolik, co se děje. Teď, když jsem vám sdělil to jméno, sledujte ty, kteří by je mohli využít o něco dříve než ostatní. Použijte svůj cit k rozeznání pravdy.

 

     Závěrečné myšlenky

     „Všechno to zní moc pěkně, Kryone. Může se to opravdu stát? Nejen že může, je to důvod, proč vám říkáme, že směřujete k míru na Zemi. Jsou tací, kteří vás budou stahovat dolů a říkat vám, že k tomu nikdy nemůže dojít. Nedejte se. Nevěřte těm, kteří žijí ve starém paradigmatu. Neposlouží to žádné Lidské Bytosti, věřit, že je zde tolik strachu, že vezmou za své. Je to vaše smlouva, nést toto Světlo, v každé zemi, v každém jazyce. Je toho tolik, co děláte. Máte před sebou větší úkol než pouze prožít svůj život a doufat, že to zvládnete. Vaším úkolem je být konkrétně zodpovědní za změnu energie na této planetě, den za dnem, v radosti, ve zdraví a s cílem, ke kterému směřujete.

To je dnešní poselství, a jsme už skoro u konce. Už jenom malou chvíli.

     [Kryon se odmlčel.]

     Nejsem Kryon učitel. Nejsem odpojený. Nejsem od vás oddělený. Jak vám mohu vysvětlit, kdo jsem? Vstupuji do vaší fantazie a poznání. Jsem součástí hudby, která hraje, když se radujete a když se smějete. Jsem součástí rodinného kruhu - břeh, který vás spojuje s Božskou stránkou vašeho bytí. Vím, kdy jste odešli na tuto planetu, opustili jste mou stranu závoje, která je vaším pravým domovem. Vím, kdy se vrátíte do Síně Slávy, abyste oslavili tento neobvyklý přechod, kterým jste jako Lidské Bytosti prošli již tolikrát předtím.

     Jsou mezi vámi lidé, kteří právě nedávno ztratili své přátele. Pláčete a naříkáte, protože odešli. Chci vám něco prozradit. Daří se jim dobře. Víc než dobře. Radují se. Ten přechod není bolestivý. Dívají se za vámi, drží vás za ruku a prosí, abyste vyléčili svá srdce. Čeká to i na vás, víte to? Tak jako tomu bylo v minulosti vždycky. A tehdy nastává ta chvíle, kdy si uvědomíte, že jste u cíle. A v té chvíli vás vítám v Síni Slávy. Jaké to opětné shledání! Dochází k tomu právě teď. „Kryone, jak můžeš být na dvou místech současně?“ Moji milí, jsem na více než dvou místech. Protože existuji na opačné straně závoje v kvantovém stavu. Vy jste na tom stejně, ale nepamatujete si na to. Protože na mé straně nejsou žádné hodiny, není ani žádný čas. Minulost, současnost, budoucnost - všechno se slilo dohromady. V kvantovém stavu neexistuje nic takového, jako je místo. Když tam jste, není tak těžké spatřit tvář Stvořitele.

     Buď si toho vědomá, Lidská Bytosti. Jsi milována. A to je to Kryonovo poselství a vždycky bude.

A tak to je.

KRYON

 

Příznaky Posunu 

Tento channeling byl přijat Lee Carrollem v Moskvě, Rusko 23. května 2009

Tento channeling byl upraven [Leem a Kryonem], aby poskytl čtenáři jasnější pochopení. Často se stává, že živý channeling obsahuje energii, kterou tištěné stránky přenášet nemohou. Vychutnejte si tedy toto obohacené poselství z Moskvy.


Od Lee Carrolla: Zde je zpráva pro Moskvu, která je velmi podobná poselství, které bylo předáno jen o pár týdnů později v Sedoně, Arizona (Stát se kvantovými, 13.6. 2009 – pozn. překl.). Obě tyto zprávy se objeví v sekci channelingů na našich webových stránkách. Tato zpráva je o Posunu. Zpráva ze Sedony je o tom, jak se stát kvantovým. V každém je nová a jiná informace, a také jsou zde podobné informace a přirovnání. Pokud je tady vidíte podruhé, vězte, že to jsou ty nejhlubší věci, které zde dnes Kryon pro nás má. Tohle poselství vypadá, že je kratší, protože chybí ruský překlad. Americká zpráva ze Sedony bude úplnější.

 

     Zdravím vás, drazí, jsem Kryon z Magnetické služby. Cítíte to tady? Na tomto místě je něžná energie. Je to jemná energie - něco, co je pociťováno srdcem, ne rozumem. Někdy jsem dostával otázky: „Kryone, víš, kde jsi?" Ach ano. Jsem na místě, kde říkám sbohem mnoha myslím a mnoha tvářím.

     Někteří cítí, že mě již neuvidí [myšleno, že je to na semináři v Moskvě poslední channeling]. Oni to doopravdy nechápou. Spojují channelování mého partnera se mnou a nikdy nepochopí, že kráčím s každým z nich. Nejsem někdo, kdo má být uctíván. Jsem energií domova. Byl jsem s tebou od začátku, od prvního dechu a budu pokračovat až do posledního dechu. Každý z vás na Zemi má spojení s Bohem. Dnes bude probíhat vyučování, ale skutečnou výukou je otázka: Jak široce můžete otevřít svá srdce? Kolik můžete opravdu přijímat? Můžete odejít jiní, než jste přišli?

     Přichází velký Posun. Včera jsme o tom mluvili a soustředili jsme se na jednu část, kterou bylo vědomí. Mluvili jsme o otázce, zda je Posun pro každého, nebo jen pro pár jedinců. Mluvili jsme o tom, co si člověk zvolil. Dali jsme vám metaforu přechodu z duchovní zimy do duchovního léta a ukázali jsme vám, že Přechod se děje všude. Také jsme řekli, že je na lidech, aby otevřeli dveře a vyšli ven. Je to metafora, která znamená, že člověk to může přijmout nebo ne. Posun se děje, ale lidstvo má možnost to vidět, nebo ne. Nikde to není zřejmější než v tom, o čem budu mluvit dál.

     Před 20 lety jsme něco naznačili. DNA se mění. Znovu se na to zaměřím, proto jsem tady. DNA se mění tak, že to bude pro některé záhada, neboť umožní takové procesy v lidském těle, o kterých ani nevíte, že je máte. Tyto procesy však nelze aktivovat, pokud není zapojeno vědomí, které to provede.

 

     Biologie člověka

     Musím mluvit o biologii. Nechci být příliš složitý, ale musím to vysvětlit těm, kteří to úplně nechápou. Jeden z nejsložitějších posunů této nové energie se odehrává ve vaší chemii. Jedná se o skutečný posun, o skutečnou změnu. Vaše DNA je složitá. Obsahuje tři miliardy částic, ale méně než pět procent z nich tvoří desítky tisíc genů, které jsou instrukčními jednotkami lidského těla. Devadesát procent vaší DNA je zcela kvantových. Ale jak jsme řekli včera, jsou to kvantové instrukce, které mluví k 3D chemii, jež je jen v menší části. Takže 3D chemie ve vaší DNA se zdánlivě nebude měnit, ale změní se to, co s ní můžete dělat. Představte si, že méně než 10 procent je motorem, který vyrábí geny, a zbytek jsou instrukce k motoru. Co se mění, jsou instrukce.

     Toto je provedeno přes magnetismus, který je jednou z nejmocnějších a nejdynamičtějších sil pro změnu života na vaší planetě. To bylo naznačeno už v prvním Kryonově přepisu v knize Jedna. To je to, s čím přišel doktor [Dr. Todd Ovokaitys]. Četl o magnetických rezonancích v částech přepisu Kryona a uvědomil si, že jsem popisoval to, co on objevil. Slyšeli jste, že jsem Magnetický Mistr. Mysleli jste si, že to možná má něco společného s mřížkou planety? Ne tak docela. Má to co do činění s DNA, která je také magnetická a je životní silou Země.

     Když přerovnáte některé z magnetických rezonancí kvantových částí DNA, aktivujete potenciál. "Velká slova, Kryone, ale co to znamená? Některá technická vysvětlení přenechám vědeckým zasedáním a toto zde není vědecké zasedání. Dám vám nějaké informace, které se budou zdát neuvěřitelné: Vaše lidské tělo je dokonalé a je závislé na energii planety - instrukční jednotce pro změny vaší DNA. Směřujete do jednoho z největších vibračních zvýšení, jaké kdy tato planeta viděla a to vše je součástí Posunu, o němž jsem mluvil včera. Tato nová vibrace začíná měnit současnou chemii buněčné struktury v důsledku kvantových instrukcí. Přemýšleli jste někdy o buňkách vašeho těla? Mysleli jste si dokonce, že nepracují dobře? Na stupnici od jedné do 10 ukazující, čeho je člověk v tuto chvíli na planetě schopen, představujete trojku. Tělo je schopné 10. Jste pomalu připraveni posunout se k šestce.

     Poslechněte si tohle: Tělo je moc schopné - tak moc, ale nedělá moc dobrou práci. Váš imunitní systém pouští dovnitř tolik nemocí! Je obelstěno tolika viry a opravdu nefunguje dobře. Zní vám to jako božský plán? Sedíte někdy a říkáte: "Kdo to vymyslel? Viry, které se často objevují na planetě, zdánlivě přes noc získají převahu tak rychle a tělo člověka je ani nemůže rozeznat. Co je to za imunitní systém?" Měli byste právo se tak ptát. Odpověď? Není příliš dobrá. Pracuje na 30 procent, proto.

     Jak by se vám líbil imunitní systém, který by blokoval téměř všechno, co přišlo dovnitř, který by nemohl být obelstěn viry, ničícími život. Nedovolil by jim se množit. Věděli jste, že toto patří ke schopnostem vaší DNA? Důvodem, proč je to 30 procent, je to, že i energie planety je vyvinuta na 30 procent. Když k tomu přidají záměr a svobodnou vůli, lidé budou schopni zvýšit efektivitu svého imunitního systému. Budou moci volně chodit mezi viry a chřipkami a nechytí je. Budou vypadat jinak než ostatní lidé. Budou vypadat, jakoby měli nějaký druh magické ochrany. Můžete tomu říkat, jak chcete, ale je to proto, že se účastní změny - a to se nazývá evoluce člověka.

     Se svobodnou vůlí, přivolávají energii, která je jejich. Věděli jste, že vaše tělo je navrženo tak, aby rakovina nikdy, nikdy nezvítězila? Přesto je to jeden z největších zabijáků lidstva!

     V buněčné struktuře probíhá proces, který provádí diagnostiku sám od sebe. Má medicínský název - ve vědě ho nazývají apoptosis, ale zdá se, že nepracuje moc dobře. Důvodem je, že pracuje na 30 procent. Napadlo vás někdy, proč rakovina získává navrch a tělo s tím nemůže dělat vůbec nic? Jak by se vám líbilo, kdyby byla efektivita imunitního systému zdvojnásobena? Jak by se vám líbilo vidět celou část populace bez rakoviny?   „Kryone, říkáš nám, že k tomu směřujeme?" Uvidíte to u mnoha lidí a bude zřejmé, že jsou jiní. Ale zkouška jejich DNA ukáže, že jsou stejní jako všichni ostatní. Je to proto, že měříte pouze 3D chemii a ne těch kvantových 90 procent. Budete schopni posílit svou DNA a instrukce k chemii. Potenciály pro to budou před rokem 2025. Uvidíte lidi, kteří budou sami o sobě schopni navýšit své imunitní systémy. „To je neuvěřitelné." No, jestli jste si mysleli, že je to neuvěřitelné, pak to, co přijde teď, vás bude šokovat.

     Vaše DNA je navržena tak, aby vás udržela naživu po dlouhou dobu. Je navržena tak, aby opravila věci, které jsou nefunkční a omladila je. Nezdá se ti to divné, Lidská Bytosti, že i když jsi na samém vrcholu evolučního žebříčku, může mořské hvězdici dorůst rameno a tobě ne? Přemýšleli jste o tom někdy? Přichází cosi, co neočekáváte: schopnost Lidských Bytostí, aby jim dorůstaly končetiny, které byly ztraceny. Nyní se může zdát, že to začne chemickými vylepšeními [léky], ale bude to něco, co člověk udělá tím, že změní své DNA. Samotná změna umožní některým novým, vylepšeným lékům, aby účinkovaly na určité části těla - a ne na jiné. To se stane v příští generaci. Jsou to pouze možnosti. Předkládám vám biologickou možnost změny pro posun, který zde je. Jedná se o skutečné změny, které můžete vidět a když o těchto věcech uslyšíte, vzpomeňte si na tento večer. Věda si bude chtít přisvojit všechna vítězství a vůbec je nebude přičítat lidskému vědomí, tak nezapomeňte, že jsme o tom mluvili na tomto esoterickém setkání. Ó, je toho víc, je toho mnohem víc.

     Jak byste chtěli replikovat chromozomy bez zmenšení telomerů? (Koncové části chromozomů – pozn. překl.) Dovolte mi, abych to vyložil. Jak byste chtěli zařídit, aby nestárly tak rychle? Stárnutí je funkce vyprojektovaná pro 30 procent operačního systému DNA. Slyšeli jste někdy o některých předcích, kteří žili dlouhou, dlouhou dobu? Myslíte si, že to byla chyba, kterou tam vnesla církev? "Nemohli žít tak dlouho," říkají mnozí. "Někdo se musel splést při přepisu," říkají. Co kdyby žili tak dlouho? Oni opravdu žili! To bylo předtím, než došlo na této planetě k vibracím, které snížily vaši DNA až na 30 procent.

 

     Nová energie je tady

     Pojďme mluvit o novém energetickém systému na planetě. Ve skutečnosti jich existuje několik, ale ten, o kterém chci mluvit, má správce, kteří jsou zde, v tomto městě. Ta, které říkáte Peggy, učitelka, objevila proces, který je čistou energií a je to sada nástrojů, které změní tuto energii v záměr aktivovat DNA způsobem, o jakém jsem vám zrovna řekl. Je to katalyzátor, který posune DNA za 30tiprocentní úroveň. Vidíte, jak to začíná zapadat? Toto zvýšení účinnosti se nepřihodí jen tak samo od sebe. Je to složité a vyžaduje to záměr, který způsobí vibrační Posun. Ó, je toho víc!

     "Kryone, jestliže má muž nebo žena poškozené srdeční chlopně, proč to tělo neopraví?" To je velká otázka. Už jsi o tom někdy přemýšlel? Koneckonců, své orgány nabíjíte stále. V průběhu života obnovujete mnohokrát největší orgán v těle [pokožku]. Tak proč to nemůžete udělat se srdeční chlopní? Co je špatného s tělem, že to neví? Odpověď je, že je v provozu na 30 procent.

     "Mluvíš o zázracích, Kryone." Nemluvím. Mluvím o tom, jaké by lidské tělo mělo být. Přejdu to, protože je to prostě příliš neuvěřitelné, že? Jen mi dovolte říci, že když uvidíte, jak se tyto věci začnou dít, nezapomeňte, že jste o nich prvně slyšeli tady, ano? Na duchovním setkání - ne na vědeckém.

 

     Znovuprobuzení vnitřního dítěte

     Dojde k potenciálu reaktivace velmi důležité energie a to vše je součástí Posunu. Musíte to slyšet: Hodně bylo řečeno o této energii, která spala. Byli tací, co na tom pracovali, ale když je operační úroveň na 30 procentech, lidské tělo to nemůže rozvíjet. Na 60 procentech už může a bude. Už jste někdy slyšeli o vnitřním dítěti? Tuto energii nemůžete popsat, opravdu, ale dovolte mi, abych vám ji nechal pocítit. Všichni jste kdysi byli dětmi a mnozí z vás měli normální dětství. Vraťte se se mnou na chvíli do doby, kdy vám bylo šest, možná pět. Dovolte mi, abych se vás na něco zeptal: Jak jste se cítili? Čeho jste se obávali? Co bylo ve vašem životě dramatického? Nic! Jedinou věcí, o kterou jste se starali, bylo, jak dlouho si můžete hrát, nebo kdy máte jít do postele. O všechno bylo postaráno, že? Nemuseli jste se starat o to, jak získat peníze, abyste zašli do obchodu pro jídlo. To jste se dozvěděli až později, že?

     Ve vašem životě bývaly doby, kdy vše, co bylo, byla láska. Jak osvobozující pocit! Umíte si ho teď představit? Jak byste chtěli znovu zažít tento pocit jako dospělý? Ach, bylo by to osvobozující? Je to potenciál vědomí, pracujícího na 60 procent. Je to jeden z klíčů k vědomí, který porazí dramata a starosti. Znovuobjevení energie vnitřního dítěte je vyrovnávacím mechanismem tak, že člověk může mít mnohem jednodušší život. Může mít ve svém životě radost – radost, která se projeví stejně jako u dítěte a to vše je součástí Posunu.

     A co Země?

     Řekli jsme vám, že budeme hovořit i o Gaie [energii planety]. Protože Gaia šla a mluvila o tom! (Jak o tom dnes již dříve mluvil Pepper Lewis). Takže si pojďme prověřit, co Gaia řekla, protože to potřebujete slyšet z několika zdrojů: Netrapte se tím, co se děje na vaší planetě. To, co se děje je přirozené a je to zrychlené v čase kvůli posunu. Není to nic, co jste způsobili vy. Jděte a vyčistěte vzduch a zastavte vyčerpávání přírodních zdrojů, ale vězte, že jste nezpůsobili to, co se nyní děje.

     Slyšeli jste o tom dříve? [Pepper channeloval totéž.] Co se děje, je přirozený cyklus toho, co bychom nazvali koloběhem vody na planetě. Má to co do činění s magnetismem a teplotou a stává se to každých několik set let, plus mínus. To, co právě teď prožíváte, viděli a potvrdili vaši vlastní ruští vědci. Říkají, že jste svědky opětovného výskytu malé doby ledové a to je přesně to, co vám říkáme. Na planetě je podobně, jako jste tu měli v letech 1400 a přišlo to na vás znovu.

     Samo o sobě to není život ohrožující. Ach, jistě, budete mít více bouří. Takže pokud jste v oblasti bouře, budete si toho více vědomi, že? Možná že stoupne hladina vody. Pokud žijete na pláži, možná se přestěhujete. To je chytré. Není to život ohrožující, pokud jste chytří. Ale znovu, je to svobodná volba, ne? A stejně jak jsme se zmínili včera, budou ti, kteří to budou popírat a zůstanou tam, kde jsou bouřky a budou popírat, že tam bouře jsou. Někteří v tomto procesu zahynou. Zůstanou na plážích, budou sledovat, jak voda stoupá, a zahynou. To jsou ti, kteří nechtějí vidět Posun a nechtějí uznat, co se děje.

     Geologické časové úseky na Gaie se zrychlily. Musely, aby se vibrace Gaii zvýšila. Věci se dějí rychleji, než geologové mysleli a přináší vám to, co jste nazvali globálním oteplováním, což je vyvrcholením klimatické situace, která nastane vždy před cyklem ochlazení. Je to normální. Uvidíte. Takže znovu: když vědci zjistí, co se skutečně děje, nezapomeňte na to, co jste slyšeli o Posunu zde, na duchovním setkání a ne na setkání vědců. Tuto informaci vám říkáme již nějakou dobu. Začínají se rýsovat příznaky posunu a budou toho tolik obsahovat!

 

     Skrytá energie: hledání Boha uvnitř

     Poslední část: Všechny tyto příznaky, včetně změny DNA, vás dostanou do úrovně uvědomění, kdy budete více chtít hledat Boha uvnitř. „Opravdu to souvisí s DNA, Kryone?" Ano! Kvantovost částí vaší DNA, která komunikuje s chemií, si začne uvědomovat, že je v tom víc. Mnozí budou hledat Vyšší Já a tehdy budete objevovat jednu z chybějících částí. Je to něco, o čem jste vždy věděli, ale čemu jste nikdy nedůvěřovali. Řeknu vám, co to je. Je to energie, kterou nevyvíjíte sami. Je to energie, kterou mají všichni lidé, a z hloubi své nevědomosti si myslíte, že je vaše. Nemůže být. Je příliš velká. Je to Láska.

     Jsou zde matky. Mami, chci tě vzít zpátky, k narození tvého prvního dítěte. Vzpomínáš si na to? Vzpomínáš si, kdy ti bylo dítě poprvé podáno? Pamatuješ si, jak jste se s dítětem podívali do očí? Vzpomínáš si na to? Jen mi řekni, jaký to byl pocit! Andělé, kteří stáli kolem postele, zpívali a ty jsi to vnímala. To je Boží Láska, která navštíví dva z vás silou, jakou byste vy sami nikdy nevytvořili. Byli tam nějací lidé a plakali? Věděla jsi, že v místnosti s vámi byli vaši předci? Věděla jsi, že v místnosti byli s tebou i tví prarodiče? Věděla jsi, že zpívali? A ty sis myslela, že jsi tu energii vytvořila úplně sama? Nějak sis myslela, že to všechno pochází z tvé chemie, viď? Ne, nepochází. Je to jedna z těch zázračných chvilek, kdy splýváš s Vyšším Já. To, co proudí těmi dveřmi, které jste otevřeli, je Boží láska!

     To je také to, co se stane, když se muž a žena setkají v lásce, když se podívají jeden na druhého a jiskra zažehne milostný vztah. Na malou chvíli se podívají na sebe a jen povzdechnou. Psychologové říkají, že zamilovanost je forma dočasného šílenství. Zachvátí všechny buněčné struktury. Myslíte si, že jste to vytvořili sami, že? No, nevytvořili. Zkušenost s Kundalíní je Boží láska. Když se dva spojí v lásce, vytvoří více energie než by ji mohl každý z nich coby jednotlivá lidská bytost vytvořit.

     Existuje prvek, který chybí, a já ti o tom řeknu, protože je to Boží láska ve tvém životě. Je zde, abys mohl cítit sám sebe a své Vyšší Já. Jak chceš s tím chodit? Jak s tím chceš zářit? Myslíš, že si toho někdo všimne? Ó, všimnou si. Budou říkat: "Proč se tolik usmíváš?" Co jim povíš? "Zamiloval jsem se do sebe!" [Kryon se směje.] Buďte opatrní, to není přesně ta správná odpověď, kterou byste jim měli dát, ale je to fakt! Je to všechno v DNA. To vše Lidskou Bytost posiluje.

     Takže o to jde při Posunu. Není to o tom, co vám Bůh činí. To, co se děje, je o aktivaci, která vám umožní postarat se o kousky a části a energie vašeho vědomí, nad nimiž jste dříve nikdy kontrolu neměli. Budu končit.

     Lidská Bytosti, neptej se jak. To je tak lineární otázka! Neptej se jak. Místo toho jen "buď" a začni se záměrem vytvořit tyto věci ve svém životě. Začni s procesem, který to uskuteční již jen pouhým tvým záměrem. Záměr zahájit proces ho vlastně již zahajuje! Řekli jsme to již dříve. Jsou zde někteří intelektuálové, kteří chtějí tento proces poznat. A jejich argument vypadá takto: "Kryone, nemůžeš čekat, že budeme dělat něco tak významně měnící život, aniž bychom tomu procesu rozuměli. Musíme znát jeho mechaniku. Nesvěříme naše životy něčemu, co funguje záhadně. Zní to jako docela dobrý argument, ne? No, mám něco pro vás. Ode mě pro vás!

     Co se stane dnes, když zde skončíte? Řeknu vám scénář, o kterém si myslím, že se vám přihodí, když jste se na to zeptali. Intelektuál jde ven a sedne do svého automobilu. Pak vyndá manuál a studuje, jak funguje převodovka,      každý ventil, každé příslušenství. Pak pokračuje návodem k motoru, každým ventilem, každým příslušenstvím, každým mazáním, dříve než odjede domů. Je to tak? Myslím, konečně, že byste nikdy nesvěřili svůj život něčemu, o čem nevíte, jak to funguje! Nebo svěřili?

     Vidíte? Vy všichni to děláte! Asi je to hloupé přirovnání, ale je takové, protože chci, abyste si to zapamatovali. Otočte klíčem a nastartujte motor záměru. Nechť začne tato cesta, protože v tom je tolik energie, vytvořené vaší vědomou myslí - kvantové energie, kterou nelze definovat ani pochopit. Místo toho věřte lásce, to je tmel, to je mazivo nové energie na této planetě. To jste nechtěli slyšet, intelektuálové, že ne? Protože jsem vám právě řekl, že emoce je klíčem. Zvykněte si na to. Otevřete svá srdce. To je poselství Kryona.

Jsem milovník lidstva. Ten, který zná každého z vás. Každého.

A tak to je. 

Kryon

 

 Odhalení temnoty

Tento živý channeling byl přijat ve Philadelphii 11. října 2014

 Zdravím vás drazí. Já jsem Kryon z magnetické služby.

V třídimenzionálním světě jste na setkání, sedíte v křesle (Kryon má na mysli posluchače v obecenstvu). Vaše realita je, že jste zde a nasloucháte. Další naslouchají záznamu jinde na planetě, v jiném čase. I pro ně je to kdykoli později TEĎ.

To, co se při našich setkáních děje, je za hranicemi pouhé informace. Jde o „doručení“ - doručení myšlenkových skupin, které představují více, než jen informaci. Chci, abyste to věděli, přijali a pochopili, zatímco se dostáváme k tématu. Když řeknu, že vím, kdo jste, je to vyjádření lásky. Přišli jste na toto místo s očekáváním, že se jen posadíte a budete naslouchat. Ale není to tak, že byste pouze poslouchali. (Dochází zde k multidimenzionální komunikaci, která přináší i energie a „aha momenty“, nejen to, co je vysloveno – pozn. překl.)

Má zpráva je pro staré duše, které jsou v této době na planetě. Týká se tématu odhalení temnoty. Není to temná zpráva. Je to zpráva gratulující a vysvětlující. Snad obsahuje více detailů, než byste si přáli vědět, o věcech, které jste nikdy vědět nechtěli (Kryon se usmívá). Ale nemůžeme toto téma nechat nepovšimnuto. Přistoupíme k němu jemně, tak lehce, jak jen můžeme ve vztahu k pracovníku světla, staré duši na planetě, která se snažila o vysoké vědomí a lásku po většinu svých životů.

Kde začneme? Dívali jste se v poslední době na zprávy? Jsou v nich nějaká překvapení? Pokud řeknete ANO, pak jste v minulosti málo poslouchali. Již dva roky vám říkáme, že překročení mezníku rekalibrace (Kryon hovoří o roku 2012 – pozn.překl.) enormně naruší rovnováhu energií na planetě. Znáte postavu Spravedlnosti s vahami a vyváženými rameny na každé straně? Váhy vypadají trochu jako lékárnické váhy. Jste obeznámeni s touto metaforou. To, co vyjadřuje, je rovnováha s rovnocenným podílem na obou stranách. Chci, abyste si tento obrázek promítli ve své mysli.

Po čtyři tisíce let to nebylo rovnocenné! (Lee se zajíká, tak ho Kryon upozorňuje, ať zpomalí – pozn. překl.) Na jedné misce vah je něco, co bychom nazvali temné vědomí. To na druhé misce nazvěme vědomí světla. Byl bych rád, abyste si všimli, co jsem neřekl. Neřekl jsem, že na jedné straně jsou zlé bytosti, temní duchové, entity. Řekl jsem temné vědomí. Neřekl jsem, že na druhé straně jsou andělé, dévy a skřítci. Řekl jsem vědomí světla. Chci, abyste věděli, jaký je v tom rozdíl.

Podívejme se nyní na váhy tak, jak byly po velmi dlouhou dobu, protože temnota převážila nad světlem. Váhy byly mimo rovnováhu a vy to víte. Představte si tedy nyní tyto váhy, jak jsou vychýlené na stranu. Strana vědomí tmy je „těžká“ a převažuje, kdežto strana vědomí světla není dost silná, nevyrovná tu temnou, není zde žádná rovnováha. Jaká je šance, že byste to změnili? Již 25 let vám říkáme, že rovnováha se postupně mění. Před pětadvaceti lety se poměr začal měnit, světlo se stalo v dobrém slova smyslu „těžší (po Harmonické konvergenci r. 1987 – pozn. překl.). Více kvantových „porcí“ světla, více propojení… rovnováha se změnila a ramena vah se vyrovnala.

Skončila válka, všimli jste si? (Míněn konec studené války a pád „Železné opony“ – pozn. překl.) Všimli jste si, že věci se začaly na planetě zlepšovat? Byly zde státy, které se pokoušely dát dohromady, místo aby se oddělovaly. Staří nepřátelé zavedli jednotnou měnu. Všimli jste si toho? Úplně nový koncept! Váhy se vyrovnaly. Bitva začala. Přišel rok 2012, cyklus precese rovnodennosti se dokončil, začal nový kalendář – dokázali jste to! A my jsme začali hovořit o tom, co bude následovat. Hovořili jsme o setí semínek (Světla) a v každém poselství jsme opakovali, že teď začala bitva.

Rád bych ti něco řekl, pracovníku světla. Když se váhy začaly obracet - a to se stalo, protože nyní, řekl bych, světlo převládá - světlo se nestalo pouze těžší. Něco se stalo s temným vědomím. Museli jste ho osvítit. Vraťme se k vahám. Světlo se nestalo „těžší“, abys mohl nastolit rovnováhu. Stalo se, že světlo rozpustilo temnotu. Proto se váhy začaly měnit. Temnota začala ztrácet svou podstatu, rozumíš? Jak temnota ztrácela podstatu, světlo začalo vyrovnávat poměr ve svůj prospěch. Když se nyní podíváte na váhy – světlo vítězí. Překročili jste mezník.

Před několika týdny jsme v Západní Virginii identifikovali tento mezník (rok 2012) jako bariéru moudrosti. Požádal jsem svého partnera, aby dal speciálně tento channeling ke čtení on-line co nejdřív*. Můžete se tam dočíst, co je to „bariéra moudrosti“, co jsou faktory laskavosti, co jsou tyto věci, které začaly měnit energii vědomí planety. Ale nezapomeňte, co jste udělali vy! Ovlivnili jste temné vědomí, „propíchli“ jste ho! A ono šílí. Propíchli jste ho (jako bublinu – pozn. překl.) a ono šílí. Vzali jste kus světla a omotali jím jejich doupě. A ti v doupěti se snaží přežít. To ale není nová zpráva. Není to nová zpráva.

Říkáme vám to dva roky: Buďte připraveni na temnotu. Nevzdá se bez boje. Nyní je ta bitva tady. Drazí, řeknu vám něco, co jsme vám říkali v poselství „Nezoufejte“**. Je příliš mnoho informací, než abychom vám je mohli předat v jednom poselství. V každém sezení odkazuji na další zprávy, abyste mohli porozumět širším souvislostem a získali větší obraz. Vítězíte! A protože vítězíte, temné vědomí velmi zuří! (Kryon se směje.) Vytahuje všechno, co má. Podívejme se na to. Je to ve všech zprávách, že?

Jste šokovaní z náhlé existence organizace, kterou necháme nepojmenovanou? Kde se vzala? Jak může být tak dobře organizovaná? Jak to, že je tak dobře financovaná? Jestli nebudeme pozorní, bude mít brzy vlastní zemi! Klidně bychom ji mohli hned nazvat: „Země staré temné energie“!

To je to, co by tato země reprezentovala. Barbarskou minulost lidstva! Ta přichází do popředí, aby ukázala svoji tvář. Vždycky tady byla. Schovávala se zdánlivě pod neprodyšnými skalami, mezi puklinami, nemohla se ukázat. Až doteď Nyní tak činí. Je ošklivá. Není to pro bázlivé srdce, že ano, pracovníku světla? Vidíte zlo personifikované lidskou akcí, to je zřejmé. Těžko se můžete na takového člověka dívat s laskavým srdcem. Je to tak temné a tak ohavné! Vy ale víte, že mám pravdu, že vítězíte. Nezůstanou zde, v tomto režimu přežití, v této síle a rychlosti, s jakou se objevují. Odkud je financování, ze kterého zdroje pochází? 

Jsou skoro jako sklad v obchodě, drazí, vždy tu byli. Pochází to z činů a jednání nízké úrovně vědomí. Není to tak, že se právě objevili. Byli skrytí. Čekali. Dlouhodobé financování jim zajišťuje to, co potřebují, aby mohli šířit temnotu a tmářství a hlásat, v co věří. Patří to ke staré rovnováze energie na planetě, a dává jim šanci. Zatím to vypadá, že šanci mají, že?

Cokoli, co dělají, je vypočítané, aby vás vyděsili k smrti. Vyhrávají? (Kryon se usmívá.) To je otázka, kterou nechám na vás. Vezměte si jí domů. Strach je černý. Když se bojíte, není žádné světlo. Můžete být největší pracovník světla na Zemi, můžete být i channeller, ale pokud se bojíte, je jedno, kolik roků jste to dělali, kolik světla jste načerpali, vše je v tu chvíli v jiné místnosti. Vše, co pak máte, je temnota, a oni vyhráli. Rozumíte tomu?

Stará duše! Čím jsi prošla, je úžasné! Stará duše zná strach. Nechci být příliš popisný, ale budu. Komu by se líbilo, když ti dají hlavu pod gilotinu, protože jsi hovořil o Bohu způsobem, který nebyl vhodný? Komu by se líbilo, když ti zapálí oheň pod nohama? To je strach, stará duše. Neseš si to ve své Akáše. Něco vám řeknu, nemají šanci vás vyděsit! Vy víte, co je strach. Oni to nechápou, ještě toho nemají dost. Vy jste však tím vším prošli. Máte brnění pravdy, moudrosti a světla. Nezapomínejte na to.

Vidíte, jak rychle se shromáždili? Vypadá to, jakoby ještě včera nebyla vůbec žádná organizace, a dnes? Odkud přišli? Všimli jste si určitého váhání bojovat proti nim? Jaký je důvod, že občané zemí, které jsou napadeny, váhají s nimi bojovat? Namísto toho volají, aby to udělali jiní! (Kryonův smích.) A proč ti druzí také váhají? Chci vám ukázat, že jsou zde podivné anomálie v logice, které nedávají smysl. Je to proto, že to je bitva, kterou jsme na této planetě dosud neviděli. My jsme ji očekávali, vy ne; je to bitva vědomí.

Už jsme dříve naznačili tajemství, jak je porazit bez ztráty jediného života – prostě jim seberte financování. Přestaňte je financovat! Nemohou existovat, aniž by byli financováni. Financování musí být organizováno, musí být někde uloženo, musí být distribuováno, musí být vytvářeno, musí projít institucemislyšeli jste to? Vše, co musíte udělat, je přestat to dělat. Nic se neukončí bombardováním. Ukončí to to, co bych nazval finančním právem.

Je čas začít být v těchto věcech chytrý. Podívat se na hádanky jiným způsobem, než o nich přemýšlíte. Nepoužívejte proti nim jejich vlastní energii! Protože nevyhrajete. Zvažte to. Je to poslední bašta zla na této planetě, které se shromažďuje, aby přežilo. Chci, abyste to věděli, až se podíváte na zprávy, až se vám nepodaří je zastavit, až získají na síle a vytvoří strach. Strach je možné snadněji vytvořit u těch, kdo nejsou staré duše, kteří strach nepoznali a nemají brnění. To vás staví do první linie, drazí, uvědomujete si to? Nemusíte s nimi jít bojovat. Vše, co musíte dělat, je vysílat světlo. To je vaše práce. Vysoké vědomí je porazí kterýkoli den.

Je toho samozřejmě víc. Jak byste definovali zlo? Je to lekce, kterou potřebujete slyšet, i když se některým z vás nebude líbit, protože lidské bytosti chtějí zlo připisovat entitám. Chtějí umístit zlo do jiné krabice, nechtějí ho umístit do lidské krabice. Tam to přece nemůže být! A tak budou říkat: „Jsou tu zlé bytosti, existují temné entity a toto, a tamto… přicházejí a jdou tam, kde jsou někteří z těchto lidí, a vytvářejí, co vidíte.“ Rád bych vám řekl, co je zlo. 

Zlo je manifestování temné energie v nitru lidské bytosti, která ji záměrně vezme, vytváří, rozmnožuje, manifestuje a používá. Diktátoři na planetě to dělali perfektně. Viděli jste je! Byli schopni vysílat to tak dobře, že každý kolem nich se do toho namočil. To je zlo. Neměli s sebou žádné anděly zla, neměli s sebou žádné čerty, dělali to sami. To je to, co lidé dokáží. Je to mocný atribut lidstva – který může lidstvo naplňovat oběma způsoby!

Svobodná volba. Čtyřikrát v minulosti se této planetě nepodařilo posunout se vpřed. Žádnou z nabízených možností nevyužila. (Kryon mluví o čtyřech cyklech precese rovnodennosti, kdy mělo lidstvo šanci posunout se na další úroveň, ale nedokázalo to. Toto je náš pátý a poslední, ovšem úspěšný, pokus – pozn. překl.) A to proto, že temné vědomí vždy zvítězilo. V jednom z těchto případů – a budeme o tomto aspektu vzápětí hovořit – se to stalo ve spolupráci s vědomím Gaii a pandemie lidstvo téměř vymazala z mapy.

Pandemie. Řeknete: „Co to má co společného s vědomím, Kryone?“ Dávejte pozor, drazí, protože toto je den, kdy můj partner dá dohromady všechny atributy lidské bytosti – je jich devět – a ty zahrnují tři atributy Gaii, přičemž jedním z nich je vědomí planety (viz poselství „Devět aspektů lidské bytosti, 21.6. 2013“ – pozn. překl.). Začínají vám docházet souvislosti? Jste spojení s touto planetou. Jak si vede lidstvo, tak si vede vědomí planety. Gaia, matka příroda, jakkoli to nazvete, spolupracuje s lidským vědomím. Pokud strávíte tisíce let zabíjením jeden druhého, Gaia prozkoumá vaše vědomí a pomůže vám získat to, pro co jste se rozhodli.

Pandemie. Nepřijde vám zvláštní, že v posledních 50 letech, se sedmi miliardami lidských bytostí na planetě, s letadly - kolem 2000 denně - která létají všude, nedošlo k žádné pandemii? Přestože jich pět začínalo? A naopak dříve, když byl svět podstatně méně obydlený, tři století zpátky, zemřely miliony lidí? Nepřijde vám to divné? To nedává smysl, že? Pokud by ovšem neexistovala životní síla zvaná Gaia, která reflektuje, co lidé chtějí.

Právě jsem si připravil půdu pro další téma. Ebola. Bojíte se? Gaia je životní síla, která je součástí lidského vědomí. Můj partner o tom dnes přednášel, takže můžete vidět ta spojení a pospojovat si jednotlivé body. Gaia je také součástí bitvy! Nyní přichází něco, co nečekáte. Sami jste takovou nemoc nikdy neměli. A tak se jí bojíte. Existuje známý film - někteří ho znáte, jiní ne - ze kterého je následující věta: „Co takhle trochu ohně, Strašáku?“ (věta z filmu Čaroděj ze země Ozz, kterou Kryon často používá jako synonymum citoslovce „bububu“ – pozn. překl.)

Čeho se bojíte? Temnoty. Gaia je v bitvě s vámi a aktivně vyhledává řešení cestou světla. Virus eboly je symbolem šoku a překvapení. Je šířen díky neznalosti a strachu. Podívejte se, kde jeho šíření začalo. Podívejte se, jak virus získává schopnost šířit se a reprodukovat u těch, kteří věří, že to je prokletí, místo u těch, kteří chápou, že to je věda. Šíří se u lidí, kteří odmítli opustit své rodiny, protože věřili, že to je prokletí, místo aby chápali, že potřebují být v izolaci. A jejich rodina skutečně zemře. Jiná rodina to vidí a potvrdí si: „Je to prokletí.“ Neznalost. Podívejte se, kde to začalo.

Ebola reprezentuje temnotu a temné vědomí Gaii. Tento koncept vám může být cizí. Je možné, že matka příroda má rovněž polaritu? ANO! Gaia je v tom boji s vámi. Nyní je čas, abyste šli a pomohli Gaie. Ponořte do ní své vědomí. Pradávné národy to dělaly, domorodé národy to dělají. Vy to neděláte. Je čas zahájit meditaci tím, že řeknete: Děkuji ti, planeto Země, že mě podporuješ v duchovnosti mé Akáši, že jsi vždy se mnou. Děkuji za tvé světlo, za tvou přítomnost, kterou si vždy neuvědomuji, ale tvá životní síla je i mou životní silou.“ Předci zahajovali své ceremonie tímto způsobem. A co vy? Zapomněli jste?

Toto není negativní poselství. Vy jste ti, kteří způsobili, že není negativní. Gratuluji! K tomu, že jste zářili tak jasně, že je temnota na útěku. Dokazuje to vše, co jsem vám právě řekl. Navzdory všemu je zde virus, na který nemáte lék, je zde hnutí, které je tak zlé a temné, jak si jen dovedete představit, které vyskočilo přes noc s mnohočetným financováním a množstvím pomocníků, a děsí každého kolem. Je tak děsivé, že vznikly koalice mezi zeměmi, které by se nikdy dřív nedaly dohromady a nedohodly na ničem. A nyní jsou u jednacích stolů a pokouší se zjistit, jak je porazit. 

Zlo není vytvářeno vnějšími silami o nic víc, než je vnějšími silami vytvářeno světlo. Světlo a temnota je rovnováha, kterou má lidstvo schopnost vytvářet a převážit kterýmkoli směrem. Slyšeli jste to? Můžete jít tak daleko temným směrem, jak chcete, můžete jít tak daleko ve směru světla, jak chcete, vždy jste tu schopnost měli, a to je to, co pozorujeme v celé historii. Jste nyní v situaci, kdy se probouzíte z věku barbarismu – tisíce let dobývání, zabíjení a válek - a vy nyní zahýbáte za roh.

Stará energie na vás přímo prší! Nemůžete se na ni dívat. Nejradši byste se schovali v nějaké jiné místnosti. Nezoufejte! Vytvořte světlo, se kterým jste přišli. „To je příliš jednoduché, Kryone.“ Skutečně? Jak si myslíš, že planeta zahnula za tento roh, pracovníku světla? Cožpak nechápeš, že světlo, které neseš, je multidimenzionální síla? Není lineární, není to jeho množství, které rozhoduje. Je to kvantová intenzita. To znamená, že malé dosáhne daleko. Malé může ujít dlouhou cestu. Skončím tuto zprávu tímto tématem.

Více než před dvaceti lety, když jsem seděl se svým partnerem v křesle právě tak jako teď, chystal se poprvé hovořit před obecenstvem. Některé z těch setkání byly nahrány. A jedna z prvních metafor, které předal, měla název „místnost ve tmě“. A teď ji řeknu znovu. Protože nyní ji potřebujete slyšet znovu. Dynamika mezi tmou a světlem není o množství.

Jste v místnosti a je tam tma. Ta místnost je plná lidských bytostí. Je tam taková tma, že narážejí jeden do druhého. Je to děsivé, když nevidíte, kdo je vedle vás. Nevíte, co reprezentuje, jak je velký, jakého je pohlaví. On to neví, vy to nevíte. Cítíš se izolovaný, tak se k někomu přimkneš a chytnete se za ruce. Najdeš další, kteří se s tebou drží za ruce. Cítíš se bezpečnější – je lepší nenarážet do druhých, protože nevíš, co mají nebo nemají. Od druhých hrozí, že ti seberou zdroje. Je tedy lepší dát se s někým dohromady, vybudovat vlastní malé město obehnané zdmi, aby tě nemohli dostat. Nemůžeš druhé vidět, mohou být kdokoli. Mohou mít zbraně, mohou být temní, nevíš, nevidíš je. Po staletí je toto vědomím planety. Oddělujete se, spojujete se. Bráníte se, pak dobýváte.

Do této temné místnosti znenadání přijde pracovník světla. Zapálí zápalku. Není to mnoho. Ale pokud je v místnosti úplně tma, i troška světla dosáhne hodně daleko. Náhle se místnost trochu prosvětlí. Není zrovna zaplavena světlem, ale začneš matně vidět okolo sebe. Vidíš druhé lidi, i to, že jsou stejní, jako ty. Lidé začínají bourat zdi. Přeruší kruh. Pustí jedny ruce a chytnou se jiných. Najdou další kruhy, které jsou stejné jako oni. Chtějí vědět, odkud to světlo přichází? Neznají dokonce ani jméno nositele zápalky.

Má nositel zápalky doktrínu? Ne. Má nositel zápalky organizaci? Ne. Co má nositel zápalky? Světlo. A ostatní ho chtějí víc. Podívají se na nositele zápalky a řeknou: To můžu udělat taky. A vezmou něco a zapálí to od jeho zápalky. Najednou je více světla. Přicházejí další a šíří plamen dál. Náhle je zde ještě více světla. Nyní se mohou vidět jasně. Pojednou není žádný důvod se bát. Toto je metafora pozvolně rostoucího vědomí na planetě. Je dvacet let stará, ale už tenkrát jsme věděli o dnešku.

Když vyzařuješ své světlo tím, jak jednáš, a zůstaneš beze strachu, celý svět bude jasnější. Temnota, pandemie, nic nemůže přežít tvé světlo. A to je pravda. Vezměte si ji s sebou domů.

Je to hluboké, že? Říkal jsem vám, že to přijde. Je to tady. Nyní s tím něco udělejte. Právě jsem vám řekl, jak. Vyhráváš bitvu, drahý. Nedívej se na zprávy, zbytečně tě budou strašit. To je jejich práce, pochop to.

A tak to je.

 KRYON

 * 2014-06-29 - Kryon - Fyzika vědomí - Odhalená budoucnost, již přeloženo, připraveno ke zveřejnění.

** Poselství Kryona z 23.8. 2014 – připravuje se k překladu